Sunteți pe pagina 1din 160

| N C U R N D

| N C U R N D
| N C U R N D
Gr u p u l e d i t o r i a l A L C R I S
l a n s e a z ` o n o u ` c o l e c ] i e d e c a r t e

M
M
A
A
R
R
I
I
R
R
O
O
M
M
A
A
N
N
E
E
D
D
E
E
D
D
R
R
A
A
G
G
O
O
S
S
T
T
E
E

ALCRIS lanseaz` o nou` colec]ie de carte:


M MA AR RI I R RO OM MA AN NE E D DE E D DR RA AG GO OS S T TE E mai multe \ntmpl`ri,
r`sturn`ri de situa]ii, decep]ii, bucurii [i mult` dragoste pe
parcursul a 320 de pagini la un pre] foarte accesibil
sutelor de mii de cititori.
Titlu original (eng.): Karen
Colec]ia EL [i EA
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale
DERN, PEGGY
Karen / Peggy Dern
Traduc`tor: Elena Mitu
Bucure[ti: Alcris, 2006.
ISBN 10 973-7870-66-2
13 978-973-7870-66-7
I. Micu, Aurelian (Editor)
II. Dr`ghici, Ioan (Lector)
821.111. 31=135.1
PEGGY DERN
Karen
ALCRIS
Romance
V` recomand`m din accea[i colec]ie: EL [i EA
601. Vis texan Susan Smith
Domnule Hamilton, am auzit c` exploata]i din nou aceast` ferm` [i c` face]i
angaj`ri. Spunnd acestea, Jamie Dunn lu` pozi]ia specific` a cowboyului
care se odihne[te, cu picioarele u[or \ndep`rtate, cu umerii \nainte [i cu
degetele \n chingile centurii. Tat`l ei o \nv`]ase de cnd era de-o [chioap` s`
aib` grij` de animale [i s` se urce pe cal, iar Jamie nu se vedea f`cnd altceva.
{tia totu[i c` trebuie s` lupte pentru a se impune \n lumea fermierilor...
602. Surprizele unei c`s`torii din interes Rene Shann
"Ori c`s`torie, ori altceva nimic", \i spusese Kimberley Adams lui Slade
Darville, neacceptnd nici un compromis. A[adar, se c`s`torir`. |ns` Slade nu
[tia c`, pentru Kimberley, nu era doar o chestiune de moralitate [i s` nu se
m`rite din dragoste, ci pentru c` \n testamentul l`sat de tat`l ei, mo[tenirea
casei la care ea ]inea enorm era condi]ionat` de c`s`torie.
603. Limpede precum cristalul Meredith Roselli
Este lucru hot`rt: Sara \[i schimb` via]a! S-a s`turat s` fie un "tn`r cadru
dinamic". {i pentru \nceput, \i va face o vizit` b`trnului unchi excentric,
Lowell Kincaid. Dar acesta nu este acas`. Cabana este r`v`[it`. Ca un bun
agent secret, evident a l`sat mesaje... Att de bine codate, \nct Sara nu
\n]elege nimic. Aur, un lup, Vietnam, un m`r din cristal... Exist` doar o
solu]ie: s` se \ndrepte spre vecinul [i prietenul lui Lowell, Adrian Saville.
Dar are oare Sara dreptate s`-i acorde \ncredere?
Capitolul 1
Era dup`-amiaza trzie a unei zile foarte fierbin]i. Cu toate c` era
mijlocul lunii noiembrie, \n Florida climatul era mai degrab`
apropiat de cel din luna iulie al emisferei nordice.
Drumul se \ntindea de-a lungul de[ertului, larg, bine pavat,
neclintit \n c`ldura \n`bu[itoare a soarelui care se apropia \ncet de
apus. Pensiunea Granada era o oaz` \n aceast` c`ldur`. |nconjurat`
\n partea din spate de livezi de portocali, era \mprejmuit` de un zid
de [ase picioare \n`l]ime, acoperit de verdea]`: ieder` [i vi]` de vie
s`lbatic`. Cele dou`sprezece c`su]e, construite \ntr-un pseudo-stil
spaniol, erau a[ezate \n jurul unui mic parc, \n mijlocul c`ruia o
fntn` artezian` \mpr`[tia pic`turi fine de ap`, r`corind aerul
\ncins. Copaci \nal]i, din soiuri rare sau exotice [i palmieri cu frunze
mari umbreau re[edin]a. Gr`dini de flori, pline cu mu[cate [i
begonii \nmiresmau aerul, din latura exterioar` a parcului, iar
fiecare c`su]` dispunea de o "gr`din`" proprie, cu plante pline de
flori multicolore.
Livezile de portocali care se z`reau \n spatele zidului aduceau \n
plus o not` de prospe]ime [i de miresme.
Karen Justin, \mbr`cat` cu elegan]` \ntr-un costum de culoare
roz pal, ridic` privirea [i zmbi cnd u[a cafenelei se deschise, l`snd
s` intre un b`rbat \nalt, ro[cat, \mbr`cat \ntr-o uniform` imaculat` [i
care \i zmbea larg. Ochii lui verzi str`luceau de admira]ie, \n timp
ce o privea lung, din vrful cocului elegant, din bucle [aten-aurii,
pn` la degetele de la picioare.
Exact a[a cum \mi aminteam, zmbi el, cu o not` de satisfac]ie
\n voce.
Chiar a[a? \l ironiz` Karen, ochii ei cenu[ii tr`dnd
amuzamentul. {i a trecut att de mult de cnd nu ne-am v`zut
Cnd a fost? Azi-diminea]`?
Ore [i ore [i ore, d`du Bill Ramsey cu demnitate din cap.
Orice or` departe de tine, comoara mea, este un secol.
Sunt emo]ionat`, ridic` ea din umeri cu nep`sare.
Ar trebui s` fii. Nu p`strez pentru oricine cele mai bune
discursuri ale mele.
Ah, acesta a fost un discurs bun? se mir` ea, ridicnd
sprncenele \ntreb`tor.
Pref`cndu-se jignit, Bill protest`:
Ei bine, foarte multe dintre prietenele mele ar crede c` da.
Oh, nu, [tiu sigur c` po]i mai mult dect att, zmbi tn`ra.
Te-am auzit.
Bill se sprijini de tejghea [i o studie cu v`dit` satisfac]ie.
E[ti dr`gu]`, o inform` el. Dr`gu]` ca o ureche de insect`.
Karen \ncepu s` rd`.
6 PEGGY DERN
Domnule, v` pot ajuta cu ceva?
De fapt, cred c` da. Po]i s` fii so]ia mea.
Tn`ra rse mai tare.
Da, ce zi minunat` o s` fie aceea!
Nu-i a[a? fu el de acord. Ce p`rere ai? S` fie mine, se poate?
Pentru c` azi trebuie s` m` duc la munc`.
Nu, nu e bine mine, se pref`cu tn`ra c` se gnde[te profund.
Dar dac` amn`m pentru s` zicem un an sau doi?
Bill d`du din cap gnditor.
Poate c` a[a e mai bine, hot`r\ el. O s` am timp s`-mi calc [i
costumul cel`lalt [i s`-mi recuperez a doua c`ma[` de la sp`l`torie.
O s`-mi notez data \n agend`, s` nu uit cumva.
Sigur, a[a s` faci. Vrei o cafea? Un ceai cu ghea]`? Sau ce-ai
prefera? Oricum, e prea devreme pentru cin`.
Iar eu intru de serviciu \n exact dou`zeci de minute, oft` el.
S` fie o cafea. Unde e dr`gu]a ta mam`?
Oh, Molly a fost \n tura de diminea]` aici, r`spunse Karen, cnd
se \ntoarse cu ibricul de cafea [i-i turn` \n cea[c`. Pentru
dup`-amiaz`, am trimis-o la plaj`.
Bill se a[ez` la tejghea, \[i puse fri[c` \n cafea [i amestec`,
studiind-o pe tn`ra din fa]a lui cu seriozitate.
N-ai mai primit nici o veste de la b`ie]ii de sus? \ntreb` el cu
voce sc`zut`.
Karen cl`tin` din cap, cu o privire \ngrijorat`.
Nu, iar acum \ncepe [i sezonul noaptea trecut` am avut opt
turi[ti care erau \n trecere. Sincer` s` fiu, Bill, sunt \ngrijorat`,
recunoscu ea.
KAREN 7
B`rbatul se \ncrunt` la cafeaua din fa]a lui, de parc` ar fi uitat de
ce o comandase.
{tiu, r`spunse el. E mare p`cat c` tat`l t`u a fost nevoit s` le
vnd` afacerea. Locul `sta era via]a lui.
Tn`ra aprob` cu triste]e.
Era tot ce aveam, spuse ea. Dar a fost un sezon foarte dificil,
Bill. Nimeni nu venea \n Florida \n acel an. Ori vindea sindicatului [i
p`stra o parte din afacere pentru restul vie]ii, ori era nevoit s`
renun]e la ea pentru totdeauna. Iar \n acei ultimi ani, \nainte de a
muri, tata a fost att de fericit ocupndu-se cu \ngrijirea florilor [i
copacilor lui favori]i. Nu i-a venit niciodat` ideea c` sindicatul nu ne
va l`sa \n continuare pe mine [i pe Molly s` ne ocup`m de afacere.
Doamne, Bill, am crescut aici! Pensiunea Granada e singura cas` pe
care o cunosc. Cred c` o s` mor dac` o s` ne-o ia [i o s` pun` pe
altcineva s` se ocupe.
Bill se \ntinse [i-i lu` mna cu un gest lini[titor, iar ea zmbi
nesigur.
|mi pare r`u, n-am vrut s` m` v`ic`resc. De fapt, sunt foarte
\ngrijorat` pentru Molly, \[i ceru ea scuze.
Desigur, d`du el din cap. Tu te vei m`rita [i te vei muta \n noua
ta cas`, imediat ce voi strnge destui bani s` depun prima rat`
pentru o rulot`! Dar \n ceea ce o prive[te pe Molly
Karen \l privi, amuzat` \n ciuda problemelor ei.
Nesiguran]a, suspansul sunt cele care m` afecteaz` cel mai
tare, explic` ea dup` o clip` de t`cere. Cnd compania a trimis un
reprezentat pentru audit, \n prim`var`, era att de secretos, de t`cut
[i grijuliu, f`r` s` dea nici o indica]ie dac` e de p`rere c` am f`cut
8 PEGGY DERN
treab` bun` \n ultimul an sau nu. Credeam c` da [i \nc` mai cred.
Cele mai multe dintre c`su]e au fost \nchiriate pentru un sezon
\ntreg [i n-am avut loc dect pentru c]iva turi[ti ocazionali.
Iar Molly [i cu mine am muncit ca ni[te nebune s` p`str`m
cheltuielile la o cot` ct mai joas`.
{tiu, iar acest lucru nu-mi place deloc, se \ncrunt` Bill.
Amndou` v` ocupa]i de cafenea, servi]i la mese cnd n-ave]i destui
chelneri, supraveghea]i femeile de serviciu [i uneori chiar v` ocupa]i
de c`su]e, cnd e prea mult de lucru.
Nu ne deranjeaz`. La urma urmei, aceasta este casa noastr`,
observ` ea.
Desigur, nu contest acest lucru. Dar, dac` tot munci]i att de
mult, ave]i dreptul s` [ti]i dac` ve]i continua sau ve]i fi concediate.
Karen suspin` la auzul cuvntului, iar el o privi imediat,
\ngrijorat.
Scuze, a sunat destul de brutal, \ncepu el.
Karen \i zmbi lini[titor, dar cuta dintre sprncene i se adnci.
Nu este vorba despre acest lucru. E doar c` Molly [i cu mine
trebuie s` ne obi[nuim cu ideea c`, \n orice clip`, o limuzin` imens`,
str`lucitoare, va aluneca printre por]ile deschise [i un individ solid,
cu o serviet`, va cobor\ din ea [i ne va spune: "C`ra]i-v`, voi dou`
am venit s` preiau controlul."
Bill \ncepu s` rd`.
|mi place portretul pe care-l faci mai marilor sindicatului,
spuse el. Dar \]i mai aduci aminte cum a venit cel care a f`cut
evaluarea? |ntr-un Ford vechi de trei ani, p`rnd la fel de
neimpozant ca ma[ina lui [i fiind slab [i firav.
KAREN 9
Nu conteaz`, nu era dect evaluatorul companiei. Dar b`rbatul
care va veni aici s` preia afacerea va trebui s` arate ca o persoan`
important`.
B`rbatul d`du din cap gnditor.
Probabil c` ai dreptate, fu el de acord, apoi ad`ug`. Ai primit
vreun indiciu de la birou c` sunt nemul]umi]i de munca voastr`?
Nu, n-a fost nici un fel de indiciu, recunoscu tn`ra. Numai un
singur lucru m` nelini[te[te. Trimitem rapoartele, iar ceea ce
primim \napoi este un anun] tip`rit c` le-au primit. Atta tot.
Cine [tie, poate c` v` face]i probleme degeaba
Chiar a[a crezi, Bill?
Ei, bine, s` \ncerc`m s` privim lucrurile \n alt fel, \ncerc` el
s-o lini[teasc`. Sezonul s-a deschis oficial pe data de \nti a lunii.
Nu crezi c`, dac` ar fi hot`rt s` trimit` un nou director, ar fi vrut s`
se instaleze \nainte de deschiderea sezonului?
Karen r`mase o vreme pe gnduri cnt`rind cuvintele lui,
ner`bd`toare s` accepte aceast` explica]ie, dar tem`toare s` nu
spere prea mult.
Presupun c` ai dreptate, r`spunse ea \n cele din urm`.
Numai c` vrful de sezon este din decembrie pn` \n martie [i mai e
destul timp pentru un nou director s` se instaleze \nainte.
Bill nu r`spunse nimic. Brusc, tn`ra \i zmbi, arunc` o privire la
ceas [i spuse cu o voce pref`cut sever`:
Acum, domnule, ar fi cazul s` v` mi[ca]i mai repede, altfel so]ia
lui Terry o s` v` ia scalpul. A planificat s` fie condus` de Terry la
Lakeland, pentru ni[te cump`r`turi, iar el o s` a[tepte o persoan`
care s`-l \nlocuiasc` la pomp`.
10 PEGGY DERN
O s`-mi fie recunosc`tor toat` via]a lui, dac` nu apar, rse Bill.
Astfel o s` aib` o scuz` de fier ca s` nu se duc` la cump`r`turi cu ea.
Dar presupun c` [eful nu va fi prea fericit. La urma urmei, nu orice
sta]ie de benzin` de pe autostrad` se poate l`uda c` nu are doar un
om care s` opereze pompa de benzin`, ci [i un expert mecanic!
Unul dintre lucrurile pe care le-am admirat mereu la tine, Bill,
este modestia ta fermec`toare! rse Karen.
Oh, nu m` laud, r`spunse el cu mndrie, sunt doar realist.
Oricum, r`sun` ni[te zgomote ciudate de sub capota celor mai
multe dintre ma[inile care ajung la benzin`rie. Este mare lucru
pentru [oferi s` fie cineva \n stare s` le spun` de unde provin.
B`rbatul zmbi larg [i se ridic`, b`tnd-o u[or pe um`r.
Acum, fii te rog fat` cuminte [i nu-]i mai face probleme, iar eu
\]i promit c` te scot la dans \n prima sear` liber`, promise el.
Oh, mul]umesc, domnule, murmur` Karen, p`rnd cople[it`.
O s` a[tept cu ner`bdare s` se \ntmple aceast` minune!
Bill rse, se aplec` peste tejghea, s`rutnd-o repede pe obraz [i
disp`ru.
Ochii cenu[ii ai lui Karen se m`rir` de uimire, iar tn`ra r`mase
o vreme urm`rindu-l \ndreptndu-se spre ma[in` [i conducnd
jum`tate de mil` de-a lungul autostr`zii spre noua [i impun`toarea
benzin`rie, \n care \ndeplinea func]ia de asistent manager [i de
mecanic [ef.
***
KAREN 11
Cteva zile mai trziu, Sara Lee Grayson [i Joanna Stuart ajunser`
[i se cazar` \n c`su]a num`rul nou`.
Karen le primi cu polite]e [i curtoazie, str`duindu-se s` nu
priveasc` prea insistent femeia care r`m`sese \n ma[in`, \n timp ce
\nso]itoarea ei, femeia \nalt` [i sub]ire care condusese ma[ina,
\ndeplinea formalit`]ile de cazare. Femeia din ma[in` era scund` [i
\ndesat`, cu p`rul grizonant ondulat permanent \ntr-un stil
demodat. Dar ma[ina era lung`, str`lucitoare [i p`rea ultimul
model. Probabil, \[i spuse tn`ra \n timp ce nota detaliile necesare
pentru cazare, femeia din ma[in` era guvernanta acestei tinere femei
\nalte [i sub]iri, care o privea cu ochi reci [i aten]i.
Pe registrul de \nscriere, Karen citi: "Domni[oara Sara Lee
Grayson [i domni[oara Joanna Stuart". Brusc, femeia \nalt` se
\ntoarse spre ea [i o \ntreb` pe un ton t`ios:
Ai citit vreuna dintre c`r]ile Sarei Lee Grayson?
|mi pare r`u, nu, recunoscu tn`ra.
Femeia \nalt` \i \ntinse mna [i o strnse cu fermitate.
Felicit`rile mele, murmur` ea. Ai ratat unele dintre cele mai
plictisitoare \ncepu ea, apoi se opri [i cl`tin` din cap cu triste]e.
Uite c` \ncep din nou. E un obicei de-al meu, s` mu[c mna care m`
hr`ne[te. Dar, orice ai face, n-o l`sa pe Sara s` afle c` nu i-ai citit
c`r]ile. O s` fac` un atac de apoplexie.
Karen arunc` o privire spre ma[ina \n care femeia st`tea l`sat` pe
spate, cu ochii \nchi[i, mi[cnd \ncet buzele de parc` ar fi fost
\ntr-un vis extatic.
|n ma[in` este domni[oara Grayson? \ntreb` ea.
12 PEGGY DERN
Da, ea este, de unde rezult` c` eu sunt Joanna Stuart, r`spunse
femeia \nalt`. Sunt secretara ei, \nso]itoare de suflet, juc`toarea de
fotbal favorit` sau orice ai vrea s` spui. Sara scrie ceea ce sunt, din
punctul meu de vedere, cele mai proaste romane istorice concepute
vreodat`. Dar ea crede c` sunt minunate, draga de ea, [i sub toat`
aceast` afectare se ascunde o inim` bun`. Sunt foarte legat` de ea [i
ne cunoa[tem deja de opt ani.
Sunetul claxonului ma[inii o f`cu s` tresar` [i privi repede afar`.
Hei, se pare c` e cazul s` m` gr`besc, spuse Joanna [i ie[i
repede, urmat` de Karen care avea cheia de la c`su]a num`rul nou`.
Ei, Joanna, ]i-a luat o ve[nicie s` ne \nregistrezi, coment`
femeia din ma[in`, care ar`ta foarte ciudat.
Se opri o clip`, observnd-o pe Karen din cap pn`-n picioare,
apoi continu`:
R`mnem aici \n seara asta?
Sigur, Sara, doar dac` te mul]ume[te, r`spunse Joanna.
Sara Lee privi \n jurul ei, observnd frunzi[ul exotic, fntna
artezian`, palmierii \nal]i [i gr`dinile cu flori str`lucitoare. Brusc,
d`du din cap, iar \n spatele ochelarilor cu rame p`trate privirea ei se
\nsufle]i.
E un loc creator, Joanna, observ` ea pe un ton conspirativ.
Sunt sigur` c`-mi va face pl`cere s` lucrez aici. Trebuie s` r`mnem
pn` \mi termin cartea.
M` bucur foarte mult, domni[oar` Grayson, interveni Karen
zmbind. Este o mare onoare pentru Pensiunea Granada s` aib` o
scriitoare celebr` \n vizit`.
Sara Lee se \ndrept` \n scaun, umflndu-[i pieptul.
KAREN 13
Joanna, i-ai spus c` sunt scriitoare?
|n vocea ei r`suna o indignare pref`cut`.
Bine\n]eles, Sara. }i-a recunoscut numele \n registru [i m-a
\ntrebat: "Oh, este vorba despre celebra Sara Lee Grayson,
scriitoarea?" r`spunse Joanna cu gravitate, privind-o pe Karen \n fa]`,
ca [i cum ar fi provocat-o s` nege. De fapt, Sara Lee, voiam s` m`
asigur c` ne va fi repartizat` o c`su]` lini[tit` [i retras`, \n care s` po]i
lucra \n voie.
Sara Lee hot`r\ s` arate mul]umit`. Cu un gest \mp`ciuitor, atinse
bra]ul Joannei, apoi \i zmbi lui Karen cu c`ldur`.
Draga mea copil`, \n]eleg foarte bine pozi]ia Joannei, spuse ea,
pe un ton foarte de sus. Dar nu vreau s` se fac` nici un fel de agita]ie
\n leg`tur` cu sosirea mea aici. Nu vreau ziari[ti, nici publicitate
nimic de acest gen. M-am s`turat de interviuri de pres` [i de
autografe.
Desigur, domni[oar` Grayson, r`spunse Karen cu polite]e.
Sara Lee o privi p`trunz`tor.
Nu vei anun]a presa local` c` sunt aici? insist` ea.
Dac` nu dori]i, nu, desigur.
Karen se \ntreb` dac`, pentru o clip`, \n ochii mici dar
p`trunz`tori ai femeii nu se citi o urm` de dezam`gire.
Desigur, sunt con[tient` c` sosirea mea aici ar \nsemna pentru
acest loc pu]in` publicitate \n ziarele locale, dar noi, arti[tii creatori,
trebuie s` fim foarte gelo[i cu timpul [i cu intimitatea noastr`,
continu` s` insiste scriitoarea.
Este \n regul`, domni[oar` Grayson, o asigur` Karen.
Acum, poate vre]i s` vede]i c`su]a.
14 PEGGY DERN
A[ vrea s` v`d mai multe, pentru ca s-o pot alege pe cea mai
potrivit` pentru munca mea, o asigur` femeia cu fermitate.
Ei bine, [ase dintre c`su]e au fost deja \nchiriate pentru restul
sezonului, explic` tn`ra. Dar mai sunt dou` sau trei dintre care
pute]i alege. V` rog s` m` urma]i.
Le zmbi amndurora [i le conduse pe aleea circular`, cu c`su]e
pe fiecare parte. Ma[ina nou` [i str`lucitoare o urma \ncet. Se opri
\n fa]a ultimei c`su]e de pe dreapta [i deschise u[a, p`[ind \ntr-o
parte, \n timp ce Joanna parca ma[ina [i cobora.
Mai jos de cl`dire, zidul care \nconjura pensiunea era acoperit de
ieder`. |n spatele lui se \ntindeau, pn` la linia orizontului, rnduri
de portocali. Lng` unul dintre pere]ii c`su]ei cre[tea o iasomie
noptatic`, ar`tnd destul de s`rac` [i prea pu]in impresionant`.
Dar la l`sarea nop]ii o s`-[i elibereze mireasma cople[itoare, iar
florile mici, de culoarea smntnii, o s` str`luceasc` de o frumuse]e
ireal` \n lumina lunii.
Sara Lee ridic` \ncet capul [i trase cu nesa] \n piept aerul
parfumat de florile de portocal. Brusc, zmbi cu c`ldur` \nspre
Karen [i Joanna, deschise portiera ma[inii [i cobor\ repede.
Oh, e perfect! exclam` ea cu veselie. Oh, draga mea Joanna,
aici pot lucra pot lucra cu adev`rat!
E minunat, Sara Lee. Las-o pe domni[oara \ncepu Joanna,
apoi se \ntoarse nesigur` spre gazda lor.
Sunt Karen Justin, zmbi aceasta.
|ncntat` de cuno[tin]`, Karen, r`spunse femeia la zmbet,
apoi se \ntoarse spre scriitoare. Las-o pe Karen s`-]i arate c`su]a [i
apoi, dac` \]i place
KAREN 15
Oh, sunt sigur` c`-mi va pl`cea, ciripi Sara Lee, cu o voce vesel`
[i \ncntat`. Ar fi imposibil s` nu-mi plac` o c`su]` a[ezat` \ntr-un loc
att de minunat. Joanna, draga mea, [tii foarte bine c` nu m`
intereseaz` confortul personal, cnd sunt \nconjurat` de atta
frumuse]e.
{tiu, Sara Lee, r`spunse secretara ei, pe un ton lini[tit. Dar e
bine s` fim practice. Dac` nu te sim]i foarte confortabil [i \n deplin`
armonie, [tii foarte bine ce greu \]i este s` creezi.
Da, draga mea, poate c` ai dreptate, zmbi scriitoarea.
|n timp ce-o urma pe Karen \n interiorul c`su]ei, femeia povestea
bine dispus`:
Joanna este o fiin]` minunat`, att de \n]eleg`toare! Pur [i
simplu, nu [tiu ce m-a[ face f`r` ea.
Karen murmur` o remarc` politicoas`, urm`rind cum femeia face
o inspec]ie am`nun]it` [i atent` a salonului \nc`p`tor, a
dormitorului cu dou` paturi [i dulapuri asortate, a b`ii care
str`lucea de cur`]enie [i a terasei pe care se afla frigiderul, o m`su]`
[i dou` scaune.
Scriitoarea se \ncrunt` gnditoare, \ntorcndu-se de pe teras`.
E convenabil, recunoscu ea. Desigur c` nu voi face o rezervare
pentru \ntreg sezonul pn` cnd nu sunt sigur` dac` pot lucra aici.
Desigur c` nu, domni[oar` Grayson, r`spunse Karen. Nici nu
ne a[teptam la acest lucru. Pute]i r`mne peste noapte, dac` dori]i,
sau chiar o s`pt`mn`. Sezonul abia a \nceput.
Sara Lee \i arunc` o privire suspicioas`.
Sper c` nu \ncerci s` m` gr`be[ti s` m` hot`r`sc? se \ncrunt`
ea.
16 PEGGY DERN
Deloc, domni[oar` Grayson, r`spunse Karen. Dar de obicei
c`su]ele se ocup` \n totalitate, cu rezerv`ri pentru \ntregul sezonul.
Aceasta se \ntmpl` pn` la jum`tatea lunii decembrie. Va trebui ca
pn` atunci s` [tim dac` dori]i s` mai r`mne]i sau nu, ca s` [tim
cum s` trat`m cererile de rezervare.
Joanna intr`, aducnd dou` valize grele, iar Karen se \ntoarse
imediat spre ea.
Oh, nu trebuie s` face]i acest lucru, protest` ea. O s`-l trimit pe
unul dintre b`ie]ii de la cafenea s` v` ajute cu bagajele.
Doar \n cazul \n care hot`rm s` r`mnem, o \ntrerupse Sara
cu fermitate. Pn` nu ne hot`rm, bagajele r`mn \n ma[in`.
Karen aprob` cu un semn din cap, zmbi [i spuse:
Cum dori]i.
Imediat, le l`s` pe cele dou` femei s` se sf`tuiasc`.
|n clipa \n care trecu pe lng` c`su]a num`rul cinci, o voce vesel`
o strig`, iar doamna Hopeton ap`ru \n cadrul u[ii, \mbr`cat` \ntr-un
costum \ngrijit \n culori pastelate [i cu p`rul alb coafat proasp`t.
Karen, draga mea, strig` ea \ncntat`, e minunat s` te v`d din
nou. E[ti mai frumoas` ca niciodat`.
Tot att de dr`gu]`? rse Karen. {tiu \ntotdeauna c` vom avea
un sezon bun dac` sosi]i dumneavoastr` [i domnul Hopeton. Ar`ta]i
minunat.
Femeia zmbi, ochii ei alba[tri str`lucir` \n spatele ochelarilor cu
ram` sub]ire.
Nu numai c` e[ti foarte frumoas`, dar e[ti [i o mincinoas`
des`vr[it`, o acuz` ea cu veselie. Ar`t ca [i cum a[ fi cobort
dintr-un serial de desene animate, iar tu [tii foarte bine acest lucru.
KAREN 17
Ar trebui s` fie o lege \mpotriva femeilor de vrsta [i greutatea mea,
care s` le interzic` s` poarte culori pastelate. Dar, la urma urmei, am
o inim` tn`r`, chiar dac` la exterior ar`t ca o paia]`. Intr`, te rog,
s` bem un ceai \mpreun`.
Mi-ar face mare pl`cere, doamn` Hopeton, dar trebuie s` fiu la
recep]ie pentru eventualele \nregistr`ri, r`spunse Karen. Alt`dat`,
cu mare pl`cere.
Oricnd ai timp, draga mea! Tata [i cu mine o s` te vedem la
cin`, zmbi femeia.
Tn`ra \[i continu` drumul, gndindu-se ct de bine ar fi dac`
to]i oaspe]ii pensiunii ar sem`na cu familia Hopeton.
Chiar \nainte s` ajung` \n fa]a biroului, p`[i repede lng` alee,
l`snd loc pentru o ma[in` lung` [i cu alur` sportiv`, care tocmai
intra. |n spatele volanului st`tea domnul Hopeton, masiv, cu o
chelie impresionant` [i cu fa]a ro[ie de la expunerea din prima zi la
soarele Floridei.
B`rbatul opri ma[ina, zmbindu-i \ncntat lui Karen \n timp ce se
\ntoarse spre interiorul ma[inii [i ridic` un [irag de pe[ti proasp`t
prin[i, ar`tndu-i-l plin de mndrie.
Ce noroc minunat am avut azi! exclam` el. Mai ales c` era [i
prima zi. Acesta este un semn bun [i \nseamn` c` voi avea o vacan]`
foarte pl`cut`. M` gndeam c` ai vrea s`-i duci la buc`t`rie.
Sunt foarte proaspe]i, cred c` familiile lor nici n-au avut timp s`-[i
dea seama c` lipsesc.
Karen rse, acceptnd pe[tele.
E minunat, domnule Hopeton, \i mul]umi ea cu un zmbet cald. S`-l
rog pe buc`tar s` preg`teasc` o mncare anume pentru cina din seara asta?
18 PEGGY DERN
B`rbatul se scutur`, cu o grimas`.
Nici s` nu \ndr`zne[ti! protest` el. Mama [i cu mine nu
mnc`m niciodat` pe[te. Nu pot suporta nici m`car s`-l v`d pe un
platou. |mi place doar s` prind pe[tele. Uite ce i-am adus mamei.
Domnul Hopeton ridic` un buchet de gladiole multicolore,
proaspete [i luminoase, cu florile ca ni[te fluturi uria[i.
Sunt uluitor de frumoase, domnule Hopeton, spuse tn`ra.
Am rugat-o pe menajer` s` pun` vaza aceea mare \n c`su]a
dumneavoastr`. {tiam c` o ve]i vrea imediat ce veni]i. |ntotdeauna e
nevoie de ea.
B`rbatul zmbi \ncntat, cu bucuria unui copil.
Locuim \ntr-un apartament \n Chicago, explic` el, de[i Karen
[tia acest lucru din prima zi \n care ajunseser` \n Pensiunea
Granada. Singura posibilitate pe care o avem s` punem picioarele pe
p`mnt adev`rat, e cnd facem o plimbare \n parc. Singurele flori pe
care le avem, sunt cele pe care le cump`r`m de la flor`rie. Sunt mai
bune dect nimic, desigur, dar nici m`car nu se apropie de cele pe
care po]i s` le culegi direct de pe cmp. Pe acestea le-am ales [i
le-am t`iat cu mna mea! Nu sunt ni[te frumuse]i?
Ba da, \ntr-adev`r! \l asigur` Karen cu sinceritate. {tiu c`
domnul Hudson, proprietarul cmpurilor, e foarte \ncntat s` v`
vad`. Cred c` sunte]i cel mai bun [i mai fidel client al lui!
Domnul Hopeton o mai privi o dat` fericit, apoi \[i continu`
drumul. Intrnd \n birou, Karen \[i spuse c` familiile ca aceasta sunt
cele care fac din sezonul de iarn` de la Pensiunea Granada o
perioad` foarte pl`cut`.
KAREN 19
Capitolul 2
Abia Sara Lee [i Johanna avuser` timp s` decid` c` vor s` r`mn`
pentru restul sezonului, \nainte ca toate c`su]ele s` fie \nchiriate, cu
excep]ia uneia.
|ntr-o dup`-amiaz` trzie, un Rolls-Royce mare, de mod` veche,
opri \n fa]a biroului [i Karen ie[i s`-i \ntmpine pe noii sosi]i.
O blond` dr`gu]`, care avea \n jur de dou`zeci de ani, st`tea \n
spatele volanului cu o expresie obosit`. |n spate, stnd ]epene, erau
dou` femei \n jur de [aizeci de ani, care privir` \n jur cu ne\ncredere.
Bun` ziua, le \ntmpin` ea. V` pot fi de folos?
Ne pute]i oferi cazare pentru noapte? \ntreb` una dintre cele
dou` femei, \mbr`cat` \n negru.
Mai avem o c`su]` neocupat`, r`spunse Karen. E pentru dou`
persoane, dar are o canapea \n salon foarte confortabil`.
Nu ave]i camere separate pentru servitori? \ntreb` femeia.
Tn`ra arunc` o privire rapid` spre fata dr`gu]` de la volan.
Avea p`rul liber, de culoare care amintea de mierea de salcm [i
ochi alba[tri, foarte mari.
Avem dou` camere pentru o persoan` la cap`tul aleii, r`spunse
Karen femeii sub]iri, care o privea cu o grimas` de nepl`cere.
|n acest caz, arat`-ne c`su]a, te rog, o repezi femeia.
Desigur, r`spunse tn`ra cu polite]e, pornind pe alee urmat`
\ncet de ma[in`.
Merse spre spre c`su]a din fa]a celei ocupate de Sara Lee [i
Johanna. Cnd ma[ina opri lng` ea, deschise u[a [i p`[i \ntr-o
parte, l`sndu-le pe cele dou` femei \nalte [i slabe s` treac` pe lng`
ea, \n timp ce fata r`m`sese lini[tit` la volan.
C`su]a era aerisit`, cu un salon \nc`p`tor, un dormitor mare de
dou` persoane \n care, pe lng` paturi, se g`sea un birou [i un dulap
cu sertare.
Ei, ce p`rere ai, Emily? \ntreb` b`trna \n negru.
Arat` destul de confortabil [i de curat, r`spunse femeia \n maro.
Urm`, a[a cum Karen \[i imaginase deja la vederea celor dou`
femei, o discu]ie \ncins` despre chirie. Dar tn`ra era deja obi[nuit`
cu astfel de clien]i [i, cu o polite]e ferm`, refuz` orice "ofert`
special`".
E un pre] scandalos, desigur, d`du din cap cu nemul]umire
Emily. Dar trebuie s` te obi[nuie[ti \n cele din urm` s` fii jefuit \n
Florida, dac` e[ti destul de nebun s` vii aici \n iarn`. O s` o lu`m,
desigur, deoarece avem nevoie de un loc unde s` dormim.
Adu bagajul \n`untru, Margery.
Da, domni[oar` Emily, r`spunse fata de la volanul ma[inii [i
cobor\ cu greutate.
KAREN 21
O s`-l chem pe unul dintre b`ie]ii de la cafenea s` dea o mn`
de ajutor \ncepu Karen.
Ce? {i s` mai adaugi o mul]ime de bac[i[uri la nota de plat` [i
a[a piperat` pe care suntem nevoite s-o pl`tim? se r`sti domni[oara
Emily. |n nici un caz. S` aduc` bagajele este m`car un lucru pe care
e \n stare s`-l fac`. Margery dore[te s` se fac` util`, iar noi dorim
acela[i lucru.
Tn`ra d`du din cap, f`r` s` aib` prea mult` \ncredere \n propria
st`pnire de sine ca s` nu r`spund` pe m`sur`, apoi se \ntoarse \n birou.
Arunc` o privire \n registrul de la recep]ie care fusese completat
de noile vizitatoare.
"Domni[oara Emily Poindexter, domni[oara Anne Poindexter [i
menajera" st`tea scris negru pe alb, cu o caligrafie de mod` veche.
{i menajera, \[i spuse Karen cu am`r`ciune. Nici m`car nu i-au scris
numele!
Era ocupat` cu aranjarea actelor \n birou, cnd o z`ri pe tn`ra
blond` \n fa]a recep]iei, privind neajutorat` \n toate p`r]ile.
Oh, bun`! zmbi Karen cu c`ldur`, \nconjurnd tejgheaua [i
apropiindu-se de ea. Cu ce pot s` te ajut, Margery? Ah, nu te
deranjeaz` dac` \]i spun Margery? Eu sunt Karen.
Un mic zmbet se citi \n ochii alba[tri ai tinerei, la vederea
primirii c`lduroare. Apoi zmbetul disp`ru [i o privi din nou cu
\ngrijorare.
Karen, trebuie s` recunosc un lucru, d`du ea din cap cu team`.
Domni[oara Emily [i domni[oara Anne mi-au spus c` trebuie s` te
anun] [i c` nu pot s`-l strecor \n`untru [i afar` din camer` f`r` s`
descoperi c` este acolo.
22 PEGGY DERN
Nedumerit`, Karen ascult` \n continuare.
E vorba despre Christmas Knight, continu` Margery, aproape
\n pragul lacrimilor. Cu "K".
Mai nedumerit` ca niciodat`, Karen repet`:
Christmas cu "K"?
Nu, de fapt "K" e \n "knight" Christmas Knight, se blbi
Margery, privind-o cu team`. E un motan. Motanul meu.
Interlocutoarea ei \ncepu s` rd`.
A[adar, ai un motan, r`spunse ea zmbind. Foarte bine, bravo
]ie.
Surpriza pl`cut` se citi pe figura tinerei blonde, iar ochii alba[tri
\ncepur` s` str`luceasc`.
Nu te deranjeaz`? \ntreb` ea, incapabil` s` cread` c` totul era
\n regul`.
S` m` deranjeze c` ai un motan? Desigur c` nu!
Oh, Karen! exclam` ea, cu lacrimi \n ochi, dac` ai [ti E tot ce
am pe lume care-mi apar]ine cu adev`rat. L-am g`sit pe treptele unei
biserici, \n timpul unei furtuni de z`pad` \n urm` cu patru ani.
Era \n ajunul Cr`ciunului. M-a cucerit cu totul \n clipa \n care l-am
g`sit ghemuit \ntr-un col], mieunnd. Nu puteam s` plec [i s`-l las
acolo, nu-i a[a?
Desigur c` nu. Nu te-a[ mai fi pl`cut dac` ai fi f`cut-o, o asigur`
Karen cu c`ldur`.
Ochii tinerei str`luceau de \ncntare.
Am avut multe probleme cu domni[oara Emily [i cu
domni[oara Anne, continu` Margery. Nu iubesc pisicile. Nu le-am
spus despre el pn` cnd nu l-am sp`lat [i l-am hr`nit [i a \nceput
KAREN 23
din nou s` toarc`. Voiau s` m` fac` s` renun] la el. Numai c` le-am
spus c`, dac` vor s`-l alung, o s` plec [i eu. {i [tiu foarte bine c`,
dac` eu plecam, erau nevoite s` fac` rost de o menajer` [i s` o
pl`teasc`. Oricum, chiar atunci Chrissie a prins primul lui [oarece.
Era att de mndru, \nct l-a adus \n salon s`-l arate tuturor.
Karen o privea cu ochi mari, f`r` s`-i vin` s` cread`.
Margery, \mi spui cumva lucrul de necrezut c` aceste dou`
femei nu-]i pl`tesc un salariu? protest` ea, [ocat`.
Obrajii tinerei se colorar`, iar ea plec` privirea cu umilin]`.
Oh, am camera mea, am mncare [i haine. {i m` las` s`-l
p`strez pe Chrissie. Aceasta este prima oar` cnd m-au adus \n
Florida cu ele. De obicei, eu [i cu Chrissie r`mnem acas`. Cnd au
hot`rt s` m` duc` la [coala de [oferi, ca s` pot lua un permis de
conducere [i s` le aduc aici cu ma[ina, am spus c` nu vin dect dac`
m` las` s`-l iau pe Chrissie. {i, Karen, a fost \ngrozitor. A trebuit
s`-l ascund \n fiecare loc unde ne-am oprit. Acum, pentru c`
domni[oara Emily [i domni[oara Anne au hot`rt s` r`mnem aici
tot sezonul, mi-au spus c` trebuie s` vin s` te anun].
Oh, au hot`rt s` petreac` sezonul aici?
Karen nu era foarte fericit` s` afle acest lucru.
O str`lucire nea[teptat` de mali]iozitate ap`ru \n privirea albastr`
a tinerei.
Oh, sunt \ncntate de pre]ul pe care-l vor pl`ti, chiar dac` mai
degrab` ar muri dect s` recunoasc`, m`rturisi ea. De obicei se duc
undeva pe coasta de est, unde pl`tesc ni[te pre]uri enorme.
Apoi, aerul s`rat nu este bun pentru sinusurile domni[oarei Anne.
24 PEGGY DERN
Sunt surprins` s` descop`r c` exist` ceva care cuteaz` s` nu i
se potriveasc`, observ` Karen cu r`utate, iar Margery rse \ncntat`.
Trebuie s` m` duc s`-i dau lui Chrissie ceva de mncare. Karen,
mul]umesc pentru c` m-ai l`sat s`-l p`strez.
N-o s` te primesc s` r`mi aici, dect dac` [i el r`mne cu tine,
\i f`cu tn`ra un semn prietenesc cu ochiul. A[teapt` un pic, vreau
s` merg cu tine. Sunt ner`bd`toare s`-l cunosc pe "Christmas
Knight" cu "K".
Se duse pn` la buc`t`rie [i se \ntoarse cteva minute mai trziu,
purtnd o farfurie acoperit` cu un [erve]el. Cele dou` tinere se
\ndreptar` \mpreun` spre camerele de o singur` persoan` de la
cap`tul aleei.
Cnd trecur` pe lng` c`su]a repartizat` surorilor Poindexter,
domni[oara Emily ap`ru pe teras` [i arunc` o privire sever` \nspre
farfuria acoperit` din mna lui Karen.
Room-service pentru menajera noastr`? observ` ea cu o voce
nepl`cut`. Nu este nevoie. Margery va mnca \mpreun` cu noi, \n
salon.
Aceasta este pentru pisica lui Margery, domni[oar` Poindexter.
F`r` \ndoial`, costul ei va ap`rea pe nota noastr` de plat`.
Oh, nu, domni[oar` Poindexter, este vorba de o trata]ie din
partea casei, r`spunse Karen, str`duindu-se s`-[i p`streze sub
control vocea [i temperamentul.
Ha! f`cu femeia ne\ncrez`toare, din tonul ei reie[ind c` nu
crede. Po]i s` fii sigur` c` ne vom studia nota de plat` cu aten]ie.
Sunt sigur` c` o ve]i face, domni[oar` Poindexter.
{i, dac` va fi trecut` o por]ie de mncare pentru pisici
KAREN 25
N-o s` fie.
Karen o urm` pe Margery \n camer` [i \nchise cu fermitate u[a
dup` ea.
Camera era mic`, curat`, cu un pat \ngust de o singur` persoan`,
un dulap, un [ifonier [i o sal` de baie. |ncol`cit la un picior al
patului, un motan imens de culoare galben` se ridic` la auzul u[ii [i
r`mase \n a[teptare, coada lui stufoas` \ncepnd s` se agite la
vederea lui Margery.
Tn`ra \l lu` \n bra]e [i \l leg`n` cu afec]iune, apoi ridic` o
pereche de ochi str`lucitori spre Karen.
Nu e minunat? \ntreb` ea.
E magnific! r`spunse Karen cu sinceritate, zmbind la vederea
bucuriei ei copil`roase. A sosit cina, Chrissie. M`nnc` bine, b`iete;
aici e[ti \n ]ara pe[telui. Dac` \]i place pe[tele, ai mare noroc!
Puse farfuria pe podea, iar Margery l`s` motanul jos. Acesta
mirosi buc`]ile de creve]i [i de pe[te, apoi ridic` privirea spre
st`pna lui, de parc` i-ar fi venit greu s` cread` c` asemenea noroc
poate da peste el. Apoi \ncepu s` m`nnce, f`r` prea mult` elegan]`,
dar plin de entuziasm.
Cele dou` femei \[i zmbir` pe deasupra capului lui plecat, iar
Margery observ` cu o voce tremur`toare:
E cea mai bun` mas` pe care a avut-o vreodat`!
Ei bine, e foarte mult` mncare \n plus pe aici, o asigur` Karen.
O s` am grij` ca, dup` fiecare mas`, chelnerii s` p`streze ceva pentru
el. O s`-l facem att de gras [i vioi, \nct o s` alerge toate veveri]ele
din zon`.
26 PEGGY DERN
N-a fost niciodat` afar` din cas`, spuse tn`ra agitat`. Te-ar
deranja dac` o s`-l scot din cnd \n cnd la plimbare? O s`-l ]in \n
les`.
Hei, copil prostu], n-o s` faci una ca asta! protest` Karen.
O pisic` \n les`? Prostii las`-l s` zburde, \n afar` de cazul \n care nu
]i-e team` c` va fi lovit de o ma[in`.
Oh, sunt sigur` c` nu, promise Margery cu ner`bdare. O s`-l las
doar dup`-amiaza, cnd voi putea s`-l supraveghez.
Am dup`-amiezile libere, cnd domni[oara Emily [i domni[oara
Anne \[i fac siesta. Oh, Karen, o s`-i plac` att de mult! Atta iarb`
moale [i copaci \nal]i \n care s` se ca]`re
Te rog s` taci, Margery, \nainte s` \ncep s` plng, o \ntrerupse
tn`ra femeie. Tu [i Chrissie trebuie s` v` sim]i]i \n totalitate acas`,
ai \n]eles?
Da, Karen, mul]umesc foarte mult.
Ochii tinerei str`luceau printr-o perdea de lacrimi, dar zmbetul
ei era fericit.
***
Cnd Karen intr` \n cafenea ceva mai trziu, Molly era \n spatele
tejghelei. |n parcarea din aproprierea intr`rii erau cteva ma[ini, iar
pasagerii lor erau a[eza]i pe scaune \n cafenea. Cei trei chelneri, cu
hainele imaculate [i fe]ele bronzate [i pl`cute la vedere, \i serveau.
Molly, foarte atr`g`toare \n rochia u[oar`, de culoare roz, \i
zmbi fiicei ei:
KAREN 27
Bun`. Putem afi[a deja anun]ul "Nu mai avem locuri libere"?
\ntreb` ea.
Nu \nc`, \i r`spunse Karen. Mai este o camer` de o singur`
persoan`. C`su]ele sunt toate ocupate. Ar trebui \ns` s` vezi pe cine
am instalat la num`rul opt. Necazuri, \mi e team` sunt dou`
gemene!
Oh, doamne! se plnse mama ei, \n clipa cnd primi descrierea
foarte colorat` a celor dou` femei [i a menajerei lor. Chiar par
aduc`toare de necazuri.
Pe figura ei se citi deodat` alarma [i \ntreb` imediat, cu voce
sc`zut`:
Karen, crezi c`
Fiica ei d`du din cap.
|mi e team` c` a[a e, r`spunse ea. Par imaginea perfect` a
spionilor pe care sindicatul i-ar trimite s` ne testeze r`bdarea [i
priceperea \n tratamentul clien]ilor dificili. Ah, uite-le!
Cele dou` domni[oare Poindexter, \mbr`cate \n haine lungi,
probabil \mbr`c`mintea adecvat` pentru sear`, din punctul lor de
vedere, intrar` \n cafenea urmate de Margery.
Femeile o privir` pe Karen, care avea meniurile preg`tite, iar
Emily spuse:
Nu te obosi s` ne conduci la o mas`, pn` cnd nu inspect`m
buc`t`ria.
Tn`ra femeie reu[i s` zmbeasc` politicos, dar cu buzele
strnse, apoi opri un chelner care trecea \n grab` pe lng` ele.
Jim, aceste doamne ar dori s` inspecteze buc`t`ria, spuse ea
lini[tit`.
28 PEGGY DERN
Buc`t`ria e foarte plin`, domni[oar` Karen, iar buc`tarul [ef nu
e foarte fericit, protest` Jim nelini[tit.
Ha! f`cu o grimas` Emily, de parc` b`nuielile ei ar fi fost
confirmate.
Buc`tarul [ef trebuie s` se ab]in`, Jim. Spune-i c` l-am rugat
s-o fac`, insist` tn`ra femeie.
Bine, domni[oar` Karen, fu de acord Jim. Doamnelor, vre]i s`
m` urma]i?
Margery, tu a[tep]i aici, se r`sti domni[oara Anne, iar menajera
se opri lng` tejghea.
Margery, ea este mama mea, spuse Karen, apoi se \ntoarse spre
Molly. Ea e Margery. Are motanul acela superb despre care \]i
povesteam.
|mi pare bine, Margery. A[ vrea s`-l cunosc [i eu pe "Christmas
Knight", pare s` fie un motan grozav, spuse Molly cu atta c`ldur`,
\nct Margery se relax` [i zmbi, \n timp ce Karen se gr`bea s`
\ntmpine un alt grup de vizitatori.
Era ora de vrf a serii [i to]i oaspe]ii pensiunii erau de fa]`.
|n acea clip` ap`ru Bill Ramsey, \nso]it de un tn`r \nalt, mai
degrab` slab, care p`rea s` aib` \n jur de treizeci de ani. Cu p`r de
culoarea nisipului [i cu ochi cenu[ii, avea pe figura prelung` o
expresie de mnie sau de enervare, sau poate o combina]ie a
acestora.
Bill era destul de grav cnd Karen le ie[i \n \ntmpinare, dar \n
ochi \i lucea o lumini]` de amuzament.
Karen, draga mea, acesta este domnul Blayden, \l prezent` Bill
pe noul venit, care o privi pe tn`ra femeie cu r`ceal`. A avut un
KAREN 29
oarecare accident de ma[in` [i are nevoie de un loc unde s` stea
pn` cnd va primi piesele necesare pentru repara]ii. Ai unde s`-l
prime[ti?
Bun` seara, domnule Blayden, zmbi Karen. |mi pare r`u s`
aflu c` a]i avut un accident. Din nefericire, nu mai avem liber` dect
o camer` de o singur` persoan`.
Sunt singur, a[adar nu am nevoie de mai mult de o singur`
camer`. Pot s-o v`d?
Desigur, r`spunse tn`ra cu polite]e, l`snd meniurile pe care
le ]inea \n bra]e pe tejghea [i \ndreptndu-se spre u[`.
Domnule Blayden, o s` a[tept pn` cnd v` hot`r]i dac` vre]i
s` r`mne]i aici, \ncepu Bill cu polite]e.
Dac` vreau? Am cumva de ales? Nu mai exist` nici un alt motel
sau hotel prin preajm`. {i n-am de gnd s` fac zece mile pn` la cel
mai apropiat [i s` las oamenii t`i s`-[i vre nasul \n ma[ina mea!
Po]i s` te \ntorci la benzin`rie. O s` r`mn, chiar dac` n-au s`-mi
ofere dect o prelat` \ntins` sub un copac.
Pare o idee minunat` [i sunt sigur` c` aici pute]i g`si tot ce v`
dori]i, ridic` din umeri Bill, f`cndu-i cu ochiul lui Karen, apoi,
urcndu-se \n ma[in`, demar` gr`bit.
B`rbatul o urm` pe Karen f`r` s` spun` nici un cuvnt. Ajunser`
la camera disponibil`, ea descuie [i el arunc` o privire circular`,
dnd apoi din cap.
E \n ordine, spuse el scurt. Cred c` angajatul benzin`riei mi-a
l`sat bagajul la recep]ie. A[ dori s` iau cina, v` rog.
Desigur, r`spunse Karen cu polite]e.
|n timp ce se \ntorceau pe alee, tn`ra f`cu o remarc` de curtoazie:
30 PEGGY DERN
Sper c` problema ma[inii dumnevoastr` nu este foarte grav`.
N-ar fi, dac` incompeten]ii de la acea benzin`rie ar fi de-ajuns
de inteligen]i \nct s` aib` \n stoc piese pentru orice ma[in`, nu doar
pentru Ford sau Chevrolet, r`spunse el.
Dar am \n]eles de la Bill c` au \n stoc piese pentru practic orice
ma[in`, protest` ea.
Nu pentru cele str`ine, o repezi el.
Ah, ave]i o ma[in` str`in`?
Da, un Jaguar.
|n]eleg.
Dup` cin`, Blayden se \nregistr` [i Karen \i d`du cheia de la
camer`. Dup` plecarea lui, observ` c` b`rbatul se identificase ca
Stanley Blayden din New York. Se \ntrist`. La New York se afla sediul
central al sindicatului care se ocupa de motelurile din toat` ]ara.
Din punctul ei de vedere, era firesc s` trimit` pe cineva de la sediul
central care s` verifice cum stau lucrurile la pensiunea Granada.
Cnd Bill se \ntoarse la zece [i jum`tate pentru a-[i lua cina, a[a
cum f`cea de fiecare dat`, \nainte de a se duce la culcare \n
apartamentul lui din spatele benzin`riei, Karen era \n spatele
tejghelei. Luminile \n cafenea erau stinse, dar pn` la miezul nop]ii
se serveau \nc` b`uturi [i comenzi scurte.
Ei, l-ai pus pe |n`l]imea Sa \n siguran]` \n p`tu]? o \ntreb` el pe
un ton ironic, \n timp ce-[i primea cafeaua.
Bill, crezi cumva \ncepu ea s` \ntrebe cu nelini[te, \n timp
ce-i punea \n fa]` farfuria cu mncare.
Bill, ad`ugnd lapte \n cafea, o privi cu aten]ie.
KAREN 31
Draga mea, oft` el, ca [i cum ar fi fost foarte obosit, dac` o s`
te chinui singur` de fiecare dat` cnd un nou oaspete se cazeaz`, la
gndul c` a venit s`-]i ia serviciul [i casa, o s` ajungi o b`trnic`
\nainte s` \mpline[ti m`car treizeci de ani.
Dar Karen refuz` s` se lase amuzat`.
Da, dar ar putea fi insist` ea.
Presupun c` da, numai c`, \ntr-un fel, nu-mi pot imagina c`
acest sindicat, care are mii de milioane investite \n moteluri [i
hoteluri din toat` ]ara, ar fi att de ascuns [i de grijuliu cu instalarea
unui nou manager. Cred c`, dac` ar fi hot`r]i s-o fac`, ai primi o
telegram` \n care e[ti anun]at` de sosirea domnului X pe o anume
dat` [i la o anume or` [i \n care e[ti rugat` s` predai conducerea
locului [i s` dispari.
Karen d`du din cap.
{i eu cred c` ar fi mai degrab` a[a, spuse ea. Desigur, Molly [i
cu mine ne-am gndit c` ar fi posibil ca domni[oarele Poindexter
B`rbatul o privi curios.
Domni[oarele Poindexter? Nu le cunosc, ridic` el din umeri.
Cine sunt [i ce fac?
Tn`ra \i povesti despre sosirea [i instalarea celor dou` femei, iar
el ascult` cu aten]ie, \ncruntndu-se u[or cnd afl` modul \n care
aceste femei o tratau pe Margery.
Hei, dar ele nu [tiu nimic despre un individ pe nume Abe
Lincoln sau m` \n[el eu cnd \mi imaginez c` el a eliberat sclavii?
protest` el la sfr[itul povestirii.
32 PEGGY DERN
A[a se pare Bill, Margery este o dr`gu]` e frumoas` ca un
tablou sau cel pu]in ar fi dac` ar avea ni[te haine decente [i un pic
de machiaj. Iar motanul ei e superb.
Hm, numai c` aici s-ar putea s` fie o problem`, observ`
b`rbatul. Nu exist` o regul` [i anume c` nu este voie cu animale de
companie \n pensiunea Granada?
Ba da, recunoscu tn`ra femeie cu nemul]umire. Dar, \n
general, este vorba despre cini
Pentru c` sunt pu]ini cei care c`l`toresc \mpreun` cu pisicile,
a[a c` nu s-a crezut necesar s` se fac` o regul` [i \mpotriva lor.
Dar, Bill, dac` ai fi v`zut-o pe biata fat`! Mi-a spus c` motanul
este singurul lucru din lume care-i apar]ine cu adev`rat.
Domni[oarele Poindexter au f`cut-o s` vin` [i s`-mi spun` despre el.
E o adev`rat` frumuse]e.
Bill \i zmbi cu tandre]e.
|ngera[ule, [tii foarte bine c` nu pe mine trebuie s` m`
convingi, observ` el. M` bucur c` aceast` fat` are o surs` de confort,
dac` scorpiile o trateaz` a[a r`u cum spui. Dar prezen]a unei pisici
\n pensiune ar putea crea necazuri, \n cazul \n care vreunul dintre
turi[ti are leg`tur` cu sindicatul.
Singurele persoane care ar putea fi spionii sunt domni[oarele
Poindexter, acest b`rbat pe nume Blayden, familia Cameron de la
num`rul doi [i familia Mahlen, de la num`rul patru.
Bill primi o bucat` de pl`cint` cu mere, acoperit` cu un strat gros
de fri[c`, \[i umplu din nou cea[ca de cafea [i ridic` privirea spre ea.
Nu crezi c` tu [i Molly v` face]i probleme degeaba [i c`
sindicatul poate fi perfect satisf`cut de felul \n care conduce]i
KAREN 33
pensiunea? Poate c` nici nu le trece prin cap s` schimbe conducerea,
suger` el.
Karen oft` adnc.
Ce bine ar fi dac` a[ putea s` cred acest lucru! declar` ea.
34 PEGGY DERN
Capitolul 3
|n ziua urm`toare, cu pu]in \naintea amiezii, Karen era \n camera
\n care se p`stra lenjeria, la cap`tul aleii, dincolo de camerele de o
singur` persoan`, verificnd lenjeriile pe care femeile de serviciu
urma s` le duc` \n camere, cnd cea mai b`trn` dintre acestea, care
era [i [efa lor, intr` \n camer`.
Domni[oar` Karen, cele dou` doamne \n vrst` de la num`rul
opt nu ne las` s` intr`m \n camere s` facem cur`]enie, raport` ea, cu
o expresie sup`rat`. Spun c` se va ocupa de acest lucru propria lor
menajer`.
Ah, da? A[a spun? Sadie, roag`-le pe fete s` \nceap` din col]ul
opus. Cnd o s` ajung` la num`rul opt, le voi fi preg`tit deja terenul,
r`spunse tn`ra.
Femeia de serviciu zmbi mul]umit`.
Cnd Karen atinse soneria de la intrarea c`su]ei num`rul opt, u[a
se deschise imediat, iar \n cadrul ei ap`ru domni[oara Emily, care o
privea cu r`ceal`.
Da, ce e? \ntreb` ea, f`r` nici o urm` de polite]e.
Domni[oar` Poindexter, v-a[ ruga pe dumneavoastr` [i pe sora
dumneavoastr` s` merge]i \n salonul de primire pn` cnd femeile
de serviciu o s`-[i fac` treaba, \ncepu tn`ra femeie.
Margery va face cur`]enie.
|mi este team` c` acest lucru va deranja rutina zilnic`, protest`
Karen, p`strnd un ton politicos. Au de \ndeplinit anumite
opera]iuni necesare.
{i noi avem propria noastr` menajer`.
Dar de ce ar face Margery treburile pentru care ne pl`ti]i deja?
Expresia femeii suferi o mic` schimbare.
Pl`tim pentru cur`]enie zilnic`?
Desigur, domni[oar` Poindexter.
|n acest caz, pute]i s` ne face]i o reducere a facturii.
Din nefericire, nu poate fi vorba despre acest lucru, pre]urile
noastre includ acest serviciu, insist` Karen cu fermitate. Acum, n-ar
fi mai bine dac` i-a]i cunoa[te pe ceilal]i oaspe]i care sunt deja \n
salon? B`rba]ii au plecat la pescuit, iar cteva doamne au ales s`
mearg` la cump`r`turi sau la cinematograf. Dar mai sunt oaspe]i
care joac` bridge, se uit` la televizor sau fac plaj`. C`su]a va fi gata
preg`tit` imediat dup` masa de prnz.
|n spatele femeii o z`ri pe Margery, care se agita nelini[tit`. Karen
\i zmbi larg, cu prietenie, dar tn`ra nu \ndr`zni s`-i r`spund`.
Domni[oara Emily ezit` o clip`, apoi se \ntoarse spre sora ei.
Foarte bine, Anne, din moment ce oricum pl`tim, m`car s` ne
bucur`m cum putem mai bine, ridic` ea din umeri, cu un zmbet
nepl`cut. Margery, dac` tot nu faci nimic, ai putea s` speli ma[ina.
36 PEGGY DERN
Cu domni[oara Anne urmnd-o de aproape, domni[oara Emily
porni pe alee, cu un mers foarte ]eap`n. Karen le urm`ri cu privirea,
num`r` \n gnd pn` la zece, apoi se \ntoarse spre Margery.
Nu \n]eleg cum po]i s` le r`spunzi cu atta hot`rre, spuse
tn`ra. Pe mine m` sperie de moarte.
Dar, Margery, n-ar trebui s` le permi]i! Dumnezeule, copil`,
unde ]i-e respectul de sine?
Margery se \mbujor`, l`snd ochii \n p`mnt.
Cred c` n-am avut niciodat` prea mult, m`rturisi ea cu
umilin]`. De fapt, mama mea le-a fost menajer`. A murit cnd aveam
doisprezece ani. {i ei \i era fric` de ele pentru c` m` avea pe mine
[i-i era team` c`, dac` o concediaz`, nu poate fi sigur` c` va fi primit`
de alt` familie \mpreun` cu un copil. Dup` moartea ei, n-aveam
unde s` m` duc, a[a c` domni[oarele Emily [i Anne mi-au spus c`
pot r`mne s`-mi termin [coala, dar c` trebuie s` muncesc pentru
cazare [i mas`.
Ct` generozitate din partea lor, observ` Karen cu ironie, dar
tn`ra consider` afirma]ia adev`rat`.
Nu e a[a? \ntreb` ea. Desigur, la \nceput nu eram de prea mare
folos. Dar, dup` ce am terminat [coala, am muncit din greu s` le
r`spl`tesc pentru ceea ce au cheltuit cu mine.
Da, aproape au s`r`cit, bietele de ele Ei, trebuie s` m` \ntorc
la lucru.
{i eu, d`du din cap Margery. Ma[ina e mare [i-mi ia foarte mult
timp cnd trebuie s-o sp`l [i s-o lustruiesc.
Cele dou` tinere ie[ir` din c`su]`, \ndreptndu-se spre ma[ina
parcat` lng` alee. Karen \ntreb` zmbind:
KAREN 37
Cum se simte Chrissie?
Figura lui Margery se lumin`.
A, se simte minunat! I-a pl`cut foarte mult cina de asear`!
{i cum \i place afar`, \n natur`?
A, \nc` nu l-am l`sat afar`.
Pentru numele lui Dumnezeu, de ce nu?
P`i, domni[oara Emily mi-a spus c` s-ar putea s` deranjeze
p`s`rile, recunoscu tn`ra cu un aer vinovat. Cred c` are dreptate.
Vai, ce prostie! protest` Karen. Cred c` nici nu [tie ce este o
pas`re! Hai s`-l scoatem afar` [i s` vedem cum \i place la pensiunea
Granada.
Oh, sunt sigur` c`-i va pl`cea foarte mult. E cel mai frumos loc
din lume [tiu sigur c` a[a este, zmbi Margery cu convingere.
Alerg` apoi spre camera ei [i se \ntoarse purtnd motanul \n bra]e.
S`-i pun lesa?
|n nici un caz! Bine, poate doar \n cazul \n care nu crezi c` va
\ncerca s` fug`.
N-a fugit niciodat` de mine, r`spunse Margery [i puse un
genunchi pe p`mnt, l`snd jos pisica.
Chrissie se ridic` \n picioare, ridicnd o lab` [i punnd-o din nou
pe iarb`, de parc` nu i-ar fi venit s` cread` c` e adev`rat`. F`cu un
pas cu mare grij`, apoi \nc` unul, mirosi iarba [i brusc se rostogoli
\n ea, torcnd cu \ncntare.
Giumbu[lucurile lui erau att de amuzante [i de gra]ioase, \nct
cele dou` tinere r`maser` o vreme cu ochii la el. De aceea, nu fur`
con[tiente de prezen]a domnului Blayden, pn` cnd acesta nu
\ntreb` cu o voce [ocat`:
38 PEGGY DERN
Este cumva o pisic`?
Karen se ridic` \n picioare, \n timp ce Margery r`mase \n
apropiere de Chrissie cu un aer protector, aruncnd o privire
speriat` spre noul venit.
Desigur c` este o pisic`, r`spunse tn`ra femeie, str`duindu-se
s`-[i ascund` iritarea din voce. Nu-i o frumuse]e?
Ur`sc pisicile, declar` Stan cu r`ceal`.
|mi pare r`u s` aud acest lucru, domnule Blayden.
Credeam c` exist` o regul` \mpotriva animalelor de companie.
Ei bine, nu accept`m cinii. De obicei urm`resc veveri]ele [i
stric` rondurile de flori, s`pnd.
Iar pisicile m`nnc` p`s`ri.
P`s`rile au aripi, domnule Blayden. Dac` nu pot s` zboare de
o pisic`, \nseamn` c` trebuie s` se men]in` un oarecare echilibru \n
natur`.
Aceast` declara]ie este absurd` [i cred c` [tii foarte bine.
Regula care se aplic` animalelor de companie trebuie s` se aplice [i
pisicilor.
Ave]i cumva cine, domnule Blayden? \ntreb` Karen cu grij`.
|n nici un caz! Sper c` am mai mult` minte dect s` c`l`toresc
\nso]it de animale! se r`sti b`rbatul.
Arunc` apoi o privire r`uvoitoare spre Chrissie.
E un motan tare cuminte, se blbi Margery.
Domnule Blayden, ea este domni[oara Evans.
|ncntat, rosti el printre din]i. M` \ntreb cum a]i avut ideea s`
tr]i un motan dup` dumneavoastr`?
Dar n-am cu cine s`-l las
KAREN 39
Stan se \ntoarse pe c`lcie [i se \ndep`rt` \nspre cafenea, iar
Margery ridic` o privire \nsp`imntat` spre Karen.
Doamne, e cumva nebun? \ntreb` ea cu voce slab`.
Nu te mai gndi, draga mea, \ncerc` s-o lini[teasc` tn`ra
femeie. Nu va sta aici dect vreo cteva zile, pn` cnd \i va fi
reparat` ma[ina. Mama [i cu mine conducem pensiunea Granada,
iar pentru noi Chrissie este un oaspete binevenit!
|i zmbi cu c`ldur` [i se \ntoarse s` plece, cnd pe alee \n fa]a lor
ap`ru Sara Lee, cu o ]igar` \n col]ul buzelor, privindu-le cu interes.
Ce animal superb! exclam` ea la vederea lui Chrissie. E al t`u?
Figura copil`reasc` a lui Margery se lumin` de \ncntare.
Da. E frumos, nu-i a[a? se bucur` ea, apoi o \ntreb` pe noua
venit`. V` plac pisicile?
Le ador, spuse Sara Lee, apoi se a[ez` pe iarb`, \ntinznd o
mn` spre motan. Au capacit`]i paranormale, [tiai?
Karen se opri [i se \ntoarse, privindu-le amuzat`.
Paranormale? repet` Margery, uimit`.
Oh, da. Ele aud [i v`d foarte multe lucruri pe care oamenii nu
le pot percepe. De foarte multe ori le invidiez.
Chrissie mirosise degetele Sarei Lee [i, recunoscnd un prieten,
o l`sase s`-l mngie. Karen, v`znd \ncntarea din privirea fetei, se
\ntoarse la lucru.
***
40 PEGGY DERN
Cu destul de mult timp \naintea sfr[itului primei s`pt`mni de
stat, cele dou` domni[oare Poindexter semnar` contractul de
\nchiriere pentru \ntreg sezonul [i, cu v`dit` nepl`cere c` sunt
nevoite s` renun]e la o sum` att de mare, \i d`dur` lui Karen cecul
cu plata pe toat` perioada.
Sper c` ve]i avea o [edere ct mai pl`cut` la pensiunea
Granada, domni[oar` Emily, spuse tn`ra femeie dup` semnarea
contractului [i \nmnarea chitan]ei pentru plat`.
Dac` n-am avea nepl`cerea de a pl`ti pentru patru luni \n
avans, probabil c` ne-am sim]i mult mai bine, declar` femeia,
\ntorcndu-i apoi spatele [i \ndreptndu-se spre domni[oara Anne,
pentru jocul de c`r]i s`pt`mnal.
Odat` cu trecerea timpului, spre bucuria lui Karen, o oarecare
prietenie \ncepuse s` se \nfiripe \ntre domnul Blayden [i Margery.
B`rbatul p`rea s`-[i fi dep`[it aversiunea pentru pisici, cu toate c`
motanul \nc` nu-l acceptase, ci st`tea \ncordat, privindu-l cu ochii lui
aurii [i \ndep`rtndu-se de fiecare dat` cnd Stan \ncerca s`-l ating`.
|ntr-o diminea]` \n care Karen se \ntorcea de la magazia de
lenjerie, Joanna i se al`tur`, aruncnd o privire spre Margery [i Stan
care discutau despre Rolls, consumul lui de benzin` [i alte
am`nunte tehnice.
Pare \nceputul unei frumoase prietenii, spuse Joanna.
A[a mi se pare [i mie, fu de acord Karen. |mi pare r`u s` [tiu
c`, \n clipa \n care ma[ina lui va fi reparat`, va pleca. Margery are
mare nevoie de un prieten.
Recunosc, a[a este
KAREN 41
Dar numai o persoan` ca tine ar fi f`cut un astfel de aranjament
pentru a-i alina singur`tatea, d`du \nso]itoarea ei din cap.
N-am nici cea mai mic` idee despre ce vorbe[ti.
Nu, fiind tu, nu m` \ndoiesc de acest lucru, coment` Joanna cu
ironie. S` introduci un vis`tor ca acesta exact genului de fat` care-l
poate cuceri [i lega de ea
Joanna, spui numai prostii, rse Karen. De unde pn` unde e
Stan Blayden un vis`tor?
De ce nu? Nu are mai mult de treizeci de ani, pare s`n`tos la
minte [i la trup, arat` bine [i probabil are [i o mul]ime de bani sau
cel pu]in a avut, cnd a cump`rat bestia aceea de Jaguar. Mie mi se
pare un vis`tor.
Foarte bine, dar eu am alt` imagine despre un vis`tor.
Arat` cumva ca Bill Ramsey? mai degrab` afirm` dect \ntreb`
femeia.
Karen se \mbujor`.
A[ fi curioas` s` v`d ce-ar r`spunde Bill la aceast` declara]ie!
spuse ea. Bill e prietenul meu, cel mai bun prieten dar nu cred c`
este un vis`tor.
Joanna o privi o clip` cu aten]ie, apoi oft`.
Eh, ce bine e s` fii tn`r [i s` ai o mul]ime de posibilit`]i
matrimoniale! Presupun c` voi ave]i ceva planuri \n aceast` direc]ie,
nu?
Poate \ntr-o zi, cnd fratele lui termin` stagiatura [i nu mai are
nevoie de sprijinul lui financiar, ezit` tn`ra femeie.
Oh, murmur` Joanna, de data aceasta pe un ton grav. Despre
asta este vorba? Crede-m`, [tiu foarte bine cum stau lucrurile, din
42 PEGGY DERN
proprie experien]`. Una dintre surorile mele, pe care am
\ntre]inut-o \n timpul studiilor pentru a deveni \nv`]`toare, a fugit [i
s-a m`ritat, renun]nd la ideea de a preda dar nu pn` cnd eu am
ratat orice [ans` de a m` mai c`s`tori vreodat`.
O b`tu pe Karen pe um`r cu prietenie, apoi se \ndrept` spre
c`su]a \n care era cazat`, \n timp ce tn`ra femeie, gndindu-se la
ceea ce auzise, continu` s` se \ndrepte spre cafenea.
Spre surpriza ei, Bill o a[tepta acolo.
Bun`, Raz` de soare! exclam` el cu obi[nuita bun` dispozi]ie,
privind-o cu c`ldur`. Am dup`-amiaza liber`. Ce p`rere ai dac`
evad`m spre plaj` [i facem [i o baie?
Mm, sun` bine, Bill. S-o \ntreb pe Molly dac` se poate descurca
o vreme f`r` mine
M-am ocupat deja de aceast` problem`, declar` el cu fermitate.
Spune c` s-ar bucura s` scape de tine pentru o vreme.
Karen rse [i, \nainte s` poat` r`spunde, Stan intr` \n cafenea, se
a[ez` pe un taburet [i ceru o cafea.
Ma[ina ta e gata, Blayden, spuse Bill. Am venit s`-]i spun c` po]i
s-o iei oricnd vrei. {tiu c` erai ner`bd`tor s` pleci.
Karen se str`dui s`-[i p`streze figura calm` [i lini[tit`.
Biata Margery, \[i spuse ea \n gnd. O s`-[i piard` prietenul nou
g`sit. Dar Stan ezita, amestecnd gnditor \n cafea.
M` bucur s` aflu c` ma[ina e gata, Ramsey, r`spunse el. Dar nu
[tiu dac` sunt chiar att de gr`bit s` plec. |mi place aici, cu toate c`
va fi mult mai bine de acum, dac` pot s`-mi folosesc ma[ina. De fapt,
dac` este \n ordine pentru tine [i pentru mama ta, Karen, mi-a[ dori
s` mai r`mn. A[ dori s` \nchiriez camera pentru acest sezon.
KAREN 43
O s` ne bucur`m s` te avem ca oaspete, domnule Blayden,
spuse Karen cu polite]e.
Mul]umesc, este frumos din partea ta, zmbi u[or Stan, p`rnd
u[urat. Apropo, ce se poate face aici pentru divertisment?
Impulsiv, \nainte s`-[i dea seama ce spune, Bill declar`:
P`i, eu [i cu prietena mea aici de fa]` o s` mergem la plaj`.
Dac` \]i g`se[ti o fat` dr`gu]` cu care s` mergi, e[ti binevenit.
Ce idee bun`! Crezi c` lui Margery i-ar pl`cea s` mearg`?
o \ntreb` Stan pe Karen.
Sunt sigur` c` i-ar face mare pl`cere, r`spunse ea repede.
|n acest caz, fug s-o \ntreb. E o fat` minunat`, nu-i a[a?
F`r` s` mai a[tepte r`spuns, b`rbatul plec` repede.
Bill o privi lung pe Karen:
Nu \n]eleg, cl`tin` el din cap. Sunt pe punctul s` am o
dup`-amiaz` minunat` cu tine, cnd \mi deschid gura asta mare [i
deodat`, \n loc de doi, suntem patru. De ce nu pot s` \nv`] s`-mi ]in
\n les` inima asta prea bun`?
Tocmai pentru c` este o inim` prea bun`, rse Karen. Oh, Bill,
m` bucur foarte tare c` Margery se va sim]i bine. O s-o adori.
|n nici un caz, protest` el. Te ador pe tine.
R`mase o clip` nemi[cat, f`r` s` cread` c` tocmai f`cuse o
asemenea declara]ie. Karen \ncepu s` rd` [i-i puse o mn` pe bra],
lini[titor:
Nu-]i face probleme, Bill. N-o s` te iau \n serios.
Mna lui \i prinse degetele [i se aplec` spre ea, privind-o cu
tandre]e.
Curnd, draga mea, curnd! [opti el.
44 PEGGY DERN
Da, [tiu, r`spunse ea, \ntlnindu-i privirea.
Stan [i Margery intrar` \n grab`, tn`ra p`rnd \mbujorat` [i
agitat`.
Oh, Karen, domni[oara Emily spune c` pot s` merg! Nu e
minunat?
Era str`lucitoare [i se bucura ca un copil.
Da, e grozav, draga mea, fu de acord tn`ra femeie.
Lu` o geant` mare de plaj` \n care puse un prosop mare,
costumul de baie, lo]iune de plaj` [i toate cele necesare, apoi se
\ntoarse spre Margery:
Unde este costumul t`u de baie, Margery?
N-am costum de baie, Karen, recunoscu ea \ntristat`.
Nici o problem`, exist` pe plaj` un loc de unde se poate
\nchiria.
Margery ezit`, apoi privi \n p`mnt.
Mai bine nu merg, [opti ea cu triste]e. N-am bani s` \nchiriez
costum de baie.
Stan o privi cu r`ceal`, \ncruntndu-se, iar ea ridic` privirea spre
el, implorator:
Oricum, probabil c` vei prefera s` nu merg, continu` ea.
Pentru c`, dac` nu ]i-ai dat deja seama, nu sunt nepoata
domni[oarelor Poindexter, sunt menajera lor.
Bill [i Stan privir` cu uimire figura ro[ie [i \ncurcat`, iar Karen \[i
]inu respira]ia.
Stan r`spunse repede:
Nu fi o gsculi]`!
Tn`ra ridic` privirea spre el:
KAREN 45
Nu te deranjeaz`?
{i de ce m-ar deranja, pentru numele lui Dumnezeu? protest`
el. |n ceea ce prive[te banii, nici s` nu te gnde[ti. E[ti invitata mea
[i nu las niciodat` invitatele s` poarte bani la ele. |mi coboar`
respectul de sine.
Stan o conduse spre ma[ina lui Bill, \n timp ce acesta o privea pe
Karen, cu o expresie ciudat`:
A[adar, aceasta este Margery! murmur` el.
E o dulcea]`.
Un pic prea docil` [i blnd` pentru gustul meu, coment` el.
Mie \mi plac fetele mai hot`rte [i cu personalitate, ca tine.
Eu n-am fost crescut` ca Margery, o ap`r` Karen.
Draga mea, trebuie s` fii recunosc`toare pentru acest lucru.
Oh, chiar sunt! \l asigur` ea cu c`ldur`, apoi ad`ug`. Bill, te rog
s` fii dr`gu] cu ea.
B`rbatul o privi cu pref`cut` asprime.
Resping orice insinuare c` nu sunt \ntotdeauna dr`gu] cu
oamenii, declar` el, apoi o conduse spre ma[in`.
46 PEGGY DERN
Capitolul 4
|n mai pu]in de o or` ajunser` la plaj`, iar cele dou` femei se
duser` \n cabine s` se schimbe \n costumele de baie. Ochii lui
Margery str`luceau cnd dezbr`c` rochia f`r` form` pe care o purta
[i \[i ajust` bretelele costumului de baie alb pe care-l alesese.
Karen o privi cu uimire, uluit` s` vad` transformarea. Margery
era sub]ire [i delicat`, dar formele ei fuseser` ascunse de hainele
nepotrivite pe care le purta \ntotdeauna. Se \ntreb` ce vor spune cei
doi b`rba]i la vederea frumuse]ii ei inocente, aproape de copil.
Margery, v`znd expresia tinerei ei prietene, \ntreb` nelini[tit`:
Nu e prea scurt sau prea strmt?
E perfect, o asigur` Karen, [i indecent de atr`g`tor.
Tn`ra f`cu ochii mari.
Indecent se blbi ea.
Oh, dac` pot s`-l citez pe Stan: "Nu fi o gsculi]`!", protest`
prietena ei, tr`gnd-o dup` ea. A[teapt` s` vezi celelalte costume de
pe plaj`. Acesta pe care-l por]i este foarte modest... Dar, dac` \ncerci
s` te acoperi cu prosopul, s` [tii c` te bat. Acum, s` mergem [i s` ne
distr`m! Nu avem foarte mult timp la dispozi]ie. Pensiunea Granada
ne va striga \n cel mult o or` [i jum`tate.
Cnd cele dou` femei ie[ir` din caban`, b`rba]ii \i a[teptau, iar
amndoi r`maser` uimi]i, admirnd frumuse]ea inocent` a lui
Margery. Soarele str`lucea \n p`rul ei blond [i costumul alb, simplu,
scotea \n eviden]` rotunjimile ei ademenitoare.
Stan p`rea destul de n`ucit \n clipa \n care \i \ntinse mna [i o
conduse spre ap`. Bill \i privi \ndep`rtndu-se, cu o expresie
amuzat`.
Karen, draga mea, ai f`cut o minune aducndu-i pe ace[tia doi
\mpreun`, [opti el.
Tn`ra femeie \l privi nedumerit`.
Eu i-am adus \mpreun`? A cui a fost ideea s`-l invit`m pe Stan
cu noi?
{i a cui a fost ideea c` Margery va fi partenera potrivit` pentru
el? {i aveai atta dreptate! El este o persoan` sofisticat` sau cel
pu]in a[a crede iar Margery este imaginea perfect` a inocentei care
cere ajutor de la cavalerul pe un cal alb. Dac` stau s` m` gndesc, lui
Stan i s-ar potrivi de minune un arm`sar alb.
Karen rse.
M` \ntreb ce p`rere ar avea despre asta. Mai ales despre partea
cu arm`sarul alb.
Oh, cred c` \n secret ar fi \ncntat, zmbi larg Bill. Dar n-am venit
aici s` facem o baie? De ce st`m degeaba, pierznd timpul cu discu]ii?
O trase spre el, iar cei doi, mn` \n mn`, alergar` \n
\ntmpinarea valurilor.
48 PEGGY DERN
Cnd to]i patru se \ntlnir` pe plaj` ceva mai trziu, Margery
str`lucea de fericire, \n timp ce \ngenunchea epuizat` pe plaj`.
|[i eliber` p`rul lung [i str`lucitor din cascheta de baie, apoi \l
arunc` pe spate dintr-o singur` mi[care, ridicnd privirea spre Stan.
Oh, exclam` ea, e cea mai fericit` zi din via]a mea! N-am [tiu c`
te po]i sim]i att de bine!
B`rbatul o privea ne\ncrez`tor.
Doar un astfel de lucru te face att de fericit`? \ntreb` el curios.
Margery rse.
Oh, este doar \n parte vederea oceanului, experien]a de a \nota
\n el. Dar cea mai mare importan]` o are faptul de a avea prieteni.
Se uit` la cei trei din fa]a ei, apoi plec` privirea, \mbujorndu-se.
N-am mai avut vreodat` prieteni, m`rturisi ea, cu acea umilin]`
pe care Karen o g`sea imposibil de suportat.
Dar unde ai tr`it \ntr-o pe[ter` \n s`lb`ticie? E[ti o femeie
pustnic? o tachin` Stan cu curiozitate.
Oh, nu, r`spunse ea cu gravitate. La [coal` n-am avut niciodat`
prieteni, pentru c` trebuia s` m` gr`besc acas` imediat dup`
terminarea orelor. {i n-am putut invita niciodat` pe cineva acas` [i,
desigur, n-am putut s` m` duc \n vizit`.
To]i trei o priveau cu curiozitate, iar ea se fstci, ca [i cum ar fi
spus prea mult.
{tiu c` sun` ca dintr-un serial de televiziune, ridic` tn`ra din
umeri. |mi pare r`u, de fapt n-a fost chiar att de r`u. E doar c` ei
bine, mi se pare minunat s` v` cunosc, \ncheie ea cu jen`.
Foarte bine, \ncepnd de azi lucrurile se vor schimba, declar` Stan cu
fermitate. Sunt sigur c` sunt multe lucruri frumoase de v`zut \n preajm`.
KAREN 49
Desigur, fu de acord Bill. Cinematografe \n aer liber, dansuri \n
fiecare weekend, picnicuri o adev`rat` nebunie!
Din aceast` clip`, vom participa la toate, promise Stan.
Ah, dar \mi este team` c` nu mi se va permite, \ncepu Margery,
apoi \ntreb` brusc. Ct e ceasul?
Stan se \ntoarse pe o parte [i, lund ceasul de pe marginea
prosopului, spuse:
Oh, e devreme patru [i un sfert. Avem timp pentru \nc` o
lec]ie de \not.
Strig`tul scurt de nemul]umire al lui Margery care se ridic`
repede \n picioare \l \ntrerupse.
Oh, trebuie s` fiu \napoi la cinci, exclam` ea, apoi porni \n fug`
spre cabana de schimb.
Ceilal]i privir` uimi]i dup` ea.
Hei, ce se \ntmpl`? se \ncrunt` Bill. O bat dac` st` mai mult?
Nu fizic, r`spunse Karen nemul]umit`, ridicndu-se ca s-o
urmeze pe prietena ei. Cel pu]in nu cred c` o fac, de[i cred c` sunt
\n stare de a[a ceva. Ne vedem \n ma[in`.
Stan [i Bill se ridicar` [i ei, \ndreptndu-se spre cabina de
schimb. Stan p`rea nemul]umit.
Nu cred c` \n]eleg, spuse el. Foarte bine, este menajera lor, dar
\n toate casele pe care le cunosc, menajerele au ore libere \n fiecare
zi, precum [i seara.
{i primesc un salariu, nu-i a[a? ad`ug` Bill cu ironie.
Cel`lalt b`rbat \l privea \ncremenit.
Vrei s`-mi spui c` nu-i pl`tesc un salariu?
Bill d`du din cap.
50 PEGGY DERN
A[a mi-a spus Karen, d`du el din cap. Desigur, \i ofer` cazare [i
mas`, precum [i hainele acelea \ngrozitoare pe care le poart`. {i o
las` s` p`streze motanul.
Stan \njur` \ncet \n [oapt`.
Cele dou` femei erau deja \n ma[in`, cnd ei li se al`turar`.
Margery st`tea \ntr-un col], cu minile strnse \n poal`, speriat` [i
palid`.
Bill, trebuie s` ne gr`bim, \l rug` ea \n clipa \n care se a[ez` la
volan.
B`rbatul se \ntoarse spre ea.
Margery, drumul este de patruzeci de mile, iar traficul e foarte
aglomerat \n aceast` dup`-amiaz`. E imposibil s` ajungem pn` la
cinci, a[a c` te rog s` te relaxezi. Vom ajunge ct de repede posibil.
Obrajii fetei erau ro[ii, iar ochii i se umpluser` de lacrimi.
|mi pare r`u c` v-am stricat dup`-amiaza, se scuz` ea. N-ar fi
trebuit s` vin.
Prostii! o \ntrerupse Stan \n clipa \n care Bill porni ma[ina [i
conduse spre autostrad`. Ce s` spun, ne-ai stricat dup`-amiaza!
Nici n-ar fi fost att de pl`cut` f`r` tine. {i le provoc pe cele dou`
vr`jitoare s` te ating` m`car cu un deget altfel dect din afec]iune!
Margery \ncepu s` rd` amar la auzul acestor cuvinte.
Afec]iune! f`cu ea o grimas` la auzul cuvntului, dar apoi
ad`ug`. Dar sunt bune cu mine, desigur. Am tot ce-[i poate dori o
tn`ra decent`.
Taci! spuse Stan cu asprime, iar ea ridic` spre el ochii mari,
uimi]i. Nu faci dect s` repe]i cuvintele cu care te-au b`tut la cap o
via]` \ntreag` [i pe care ai ajuns s` le crezi. Copil prostu] ce e[ti,
KAREN 51
nu-]i dai seama c` nu trebuie s` le supor]i toate toanele? Ai putea s`
le p`r`se[ti, s`-]i g`se[ti undeva de lucru unde s` ]i se dea un salariu
[i s` po]i fi liber`!
Pentru o clip`, tn`ra \[i permise s` viseze. Apoi oft` [i cl`tin` din
cap.
N-a[ putea face a[a ceva, declar` ea cu regret. N-am nici un fel
de preg`tire. Nici m`car nu sunt o menajer` bun`. Nimeni nu [i-ar
dori o menajer` nepreg`tit`.
Oh, taci din gur`, o repezi Stan.
Bill conduse ct de repede \ndr`zni, dar era destul de bine dup`
cinci cnd fa]ada impun`toare a pensiunii Granada fu \n fa]a lor.
Cnd ma[ina intr` pe por]i, Margery se gr`bi s` prind` mnerul
portierei, \nnebunit`, dar Bill o opri:
Ai r`bdare, Margie. O s` te duc pn` la c`su]`.
Oh, nu, Bill! Te rog s` m` la[i aici, \l implor` ea.
Margie, merg cu tine, spuse Karen.
Oh, nu! E mai bine dac` m` duc singur`, nu vor fi att de
sup`rate.
Tn`ra cobor\ [i alerg` pe alee, \nainte ca vreunul dintre ei s-o
poat` opri.
Stan cobor\ din ma[in` [i, de[i Karen \ntinse mna s`-l opreasc`,
se \ndep`rt` cu pa[i mari. Bill, privindu-l cum se gr`be[te dup`
Margery, rse [i coment`:
Uite un cavaler \n armur` str`lucitoare, care n-are nevoie de
arm`sarul alb.
Oh, Bill, dar ar putea s` \nr`ut`]easc` situa]ia lui Margery.
Chiar crezi c` e posibil? ridic` el din umeri.
52 PEGGY DERN
***
U[a de la c`su]a num`rul opt era deschis` [i, chiar \nainte ca Stan
s` ajung` la trepte, auzi sunetul unui plns \nfundat [i voci violente
[i mnioase. Cnd urc` sc`rile, vocile \ncetar` [i domni[oata Emily,
o figur` \nalt` [i mnioas`, se ivi \n cadrul u[ii.
Da, tinere, ce vrei? \ntreb` ea.
Ceva ce probabil v` este necunoscut, domni[oar` Poindexter:
dreptate, bun`tate [i mil`.
Vocea lui Stan r`sun` c` o lovitur` de bici.
Cum \ndr`zne[ti? se r`sti domni[oara Emily, \n culmea furiei.
Dup` ce ai luat-o la plimbare pe menajera noastr` [i ai ]inut-o o
ve[nicie, mai ai cutezan]a s` vii [i s` vorb[ti a[a?
Am plecat de aici la unu [i jum`tate, observ` el cu fermitate.
Acum este cinci [i jum`tate. Chiar un prizonier la \nchisoare are
dreptul la ceva mai mult timp pentru exerci]ii [i relaxare.
Margery este menajera noastr`.
Margery este sclava dumneavoastr` nepl`tit`, drag`
domni[oar` Poindexter, ceea ce poate fi considerat` o ilegalitate.
Pedeapsa pentru aceasta este \nchisoarea sau nu [tia]i?
Nu voi sta \n cadrul u[ii ca s` fiu insultat`, spumeg` ea.
|n acest caz, voi intra.
Nu vei face asta.
KAREN 53
Margery nu trebuie s` suporte a[a ceva, observ` Stan cu
r`ceal`. Poate s` plece oricnd.
{i unde s` plece, m` rog? N-are pe nimeni pe lume [i nu [tie s`
fac` nimic.
{tiu o mul]ime de persoane care ar dori s` aib` ocazia s`-i dea
o slujb` [i un salariu decent.
Nu este nevoie de a[a ceva, interveni domni[oara Anne, p`[ind
din spatele surorii ei [i privindu-l cu ochi mnio[i, dar \n care se
citea o urm` de nelini[te. Margery este ca [i fiica noastr`. E firesc s`
fim \ngrijorate pentru ea.
Sunt sigur!
Pute]i fi sigur c` aceast` scen` nu se va repeta, domnule
Blayden, spuse din nou domni[oara Emily, p`[ind \n fa]a surorii ei.
Margery nu va mai ie[i niciodat` cu dumneavoastr`. Pn` la plecarea
noastr`, va r`mne \n cas`.
Oh, dar eu cred c` va ie[i, domni[oar` Poindexter, spuse Stan
cu r`ceal`. Cred c` va merge cu mine la film, la dans [i oriunde va fi
ceva interesant de v`zut sau de f`cut.
Asta e o prostie, \l repezi domni[oara Emily. N-are haine
decente pentru a[a ceva.
Este vina dumneavoastr`, nu a ei.
Are destule haine care se potrivesc pozi]iei de menajer`, dar nu
pentru ie[it nu [tiu pe unde, unde s` intre [i \n necazuri.
Ah, crede]i c` poate intra \ntr-un necaz mai mare dect cel \n
care este deja, oferit de dumneavoastr` [i de fermec`toarea
dumneavoastr` sor`? o ironiz` b`rbatul.
54 PEGGY DERN
Am avut grij` de ea de cnd era un copil. Iar mai \nainte, am
avut grij` de mama ei.
{i le-a]i muncit pn` \n pragul nop]ii, ca pe ni[te sclave.
Domnule Balyden, g`sesc c` manierele dumneavoastr` sunt
foarte nepl`cute.
|mi pare r`u, dar pn` cnd nu ve]i \ncepe s`-i oferi]i lui
Margery o via]` decent`, cred c` ve]i g`si c` sunt din ce \n ce mai
nepl`cut, afirm` Stan cu fermitate. La \nceput eram hot`rt s` plec
de aici \n clipa \n care \mi recuperez ma[ina. Dar acum m-am
r`zgndit. O s` stau pn` la sfr[itul sezonului, ca [i dumneavoastr`.
O s` supraveghez cu grij` situa]ia lui Margery [i, dac` nu \ncepe]i
s-o trata]i mai bine
Domni[oara Emily era palid` de furie.
Pot s` \ntreb ce vei face dac` nu o trat`m mai bine, cum \]i
place s` spui, tinere?
Stan r`mase o vreme pe gnduri.
P`i pot face dou` lucruri, spuse el. Pot s` m` duc \n ora[ [i s`
descop`r angajatul guvernamental care se ocup` cu protec]ia
muncii. Trebuie s` se asigure c` to]i angaja]ii sunt trata]i corect, iar
munca lui e s` descopere [i s`-i sanc]ioneze pe cei care nu o fac.
Sau pot s` o iau pe Margery de aici [i s`-i g`sesc ceva de lucru la unul
dintre prietenii mei.
Domni[oara Emily era nepl`cut surprins`.
{i pot \ntreba ce \n]elegi prin a o trata corect? se str`dui ea s`
par` impasibil`.
S`-i pl`ti]i un salariu
Dar \i oferim cazare [i mas`
KAREN 55
S`-i cump`ra]i ni[te haine decente
Asta e culmea! exclam` ea \n culmea furiei.
{i s`-i da]i timp liber pentru acele activit`]i care le fac pl`cere
tinerilor, termin` Stan, de parc` nici n-ar fi auzit-o.
F`r` s`-i dea timp s` r`spund`, se \ntoarse [i se \ndrept` cu pa[i
mari spre camera lui, intr` [i izbi u[a cu putere.
Cnd, o or` [i ceva mai trziu, cele dou` surori Poindexter
intrar` \n sala de mese, \[i ]ineau spatele drept, iar obrajii le erau
ro[ii. Se \ndreptar` spre masa lor, f`r` s` se uite \n dreapta sau \n
stnga, iar Karen, dup` ce le salut` cu polite]e, le puse \n fa]` un
meniu.
Domni[oara Emily ridic` o privire acuzatoare spre ea:
Presupun c` ]ie trebuie s`-]i mul]umesc pentru scena
scandaloas` pe care am avut-o mai devreme cu \ngrozitorul domn
Blayden.
Nu [tiu nimic despre o scen` cu domnul Balyden, r`spunse
Karen cu calm, con[tient` de privirile atente ale celorlal]i oaspe]i.
Ne-ai f`cut o scen` teribil` c` \ncurc`m rutina zilnic` a femeilor
de serviciu, \i aminti femeia, dar ]i se pare firesc s` ni se \ncurce
rutina noastr` cu propria menajer`.
Domni[oar` Poindexter, femeile noastre de serviciu au liber
toat` ziua, dup` ce au terminat cur`]enia de diminea]`, explic`
tn`ra lini[tit`. De aceea, am considerat c` Margery este liber` s`
fac` orice dore[te, \n momentul \n care nu este nevoie de ea.
Foarte bine, acest lucru nu se va mai \ntmpla, se r`sti
domni[oara Emily.
Da? r`sun` vocea politicoas` a lui Karen.
56 PEGGY DERN
Nu! O s` plec`m din pensiunea Granada \n aceast` diminea]`.
|mi pare r`u.
O s`-]i par` [i mai r`u, cnd o s`-]i cerem banii \napoi.
Zmbetul lui Karen era rece.
Domni[oar` Poindexter, \mi este team` c` n-a]i citit cu aten]ie
contractul de \nchiriere, spuse ea cu blnde]e. Nu se returneaz`
banii la rezilierea contractului sezonier. Nu ne putem permite s` se
rezilieze astfel de contracte a[a de u[or.
Vrei s` spui c` suntem nevoite s` r`mnem? se \ncrunt` femeia
ne\ncrez`toare.
Oh, nu, domni[oar` Emily, sunte]i libere s` pleca]i oricnd
dori]i, o asigur` Karen. Dar nu v` pot returna banii. Vede]i,
pensiunea este proprietatea unui sindicat hotelier din New York,
ceea ce \nseamn` c` \n toate unit`]ile hoteliere exist` aceea[i regul`
[i anume c` toate contractele sezoniere trebuie pl`tite \n avans.
Dac` am permite oric`rui oaspete sezonier s`-[i cear` banii \napoi [i
s` plece cnd dore[te pute]i s` v` da]i seama c` am ajunge \ntr-o
situa]ie nepl`cut`.
|n]eleg, observ` femeia cu un zmbet nepl`cut. A[adar, nu e[ti
proprietara pensiunii?
Nu, r`spunse Karen, sim]ind un fior de nelini[te
strecurndu-se de-a lungul spatelui.
Pot s` \ntreb cine este proprietarul? Care este numele acestui
sindicat?
|mi pare r`u, nu v` pot oferi aceast` informa]ie, sosi r`spunsul
scurt al tinerei.
Zmbetul femeii era de o r`utate evident`.
KAREN 57
Sunt sigur` c` nu este chiar att de greu de aflat, observ` ea.
Trimite-ne, te rog, un chelner care s` ia comanda.
Desigur, domni[oar` Emily, r`spunse Karen, f`cnd semn unui
chelner [i plecnd s` \ntmpine un grup de turi[ti care se opriser`
s` ia masa la pensiune.
Stan sosi o jum`tate de or` mai trziu, arunc` o privire spre masa
la care cele dou` femei luau masa [i o \ntreb` pe Karen, care \l
conduse la masa lui:
Unde este Margery?
Nu [tiu, Stan. Probabil a fost trimis` la culcare f`r` s` m`nnce,
ca pedeaps` pentru
c` a \ndr`znit s` rd`.
Karen \[i \nghi]i celelalte cuvinte amare pe care le gndea, v`znd
furia din ochii b`rbatului care se ridic` repede, \mpingnd scaunul.
Preg`te[te o tav` cu mncare, ordon` el.
Tn`ra se aplec` spre el, ca [i cum i-ar fi recomandat o anume
mncare.
Te rog, Stan, nu face lucrurile mai nepl`cute dect sunt deja,
murmur` ea. O s`-i trimit o tav` cu mncare [i o s` m` duc s-o v`d
imediat ce se mai lini[te[te situa]ia. Dar cele dou` domni[oare
Poindexter sunt gata de r`zboi! Nu se pot r`zbuna pe tine sau pe
mine, dar \i pot face via]a foarte nepl`cut`.
Nemul]umit, Stan se a[ez` la loc, dar ochii lui plini de ur`
\ntlnir` o clip` privirea mnioas` a domni[oarei Emily.
58 PEGGY DERN
Capitolul 5
Cnd ora de vrf trecu f`r` nici un incident nepl`cut, iar Molly [i
chelnerii erau \n stare s` se ocupe de toate f`r` ajutorul ei, Karen se
duse la buc`t`rie, preg`ti o tav` cu mncare [i o acoperi cu un
[erve]el.
Porni repede pe alee, la umbra palmierilor \nal]i.
{tia c` domni[oarele Poindexter erau \n salon, stnd de vorb` cu
restul oaspe]ilor, dar b`taia ei \n u[` fu u[oar`. Auzi un r`spuns slab
[i \mpinse u[a.
Margery era \ntins` pe pat, cu fa]a \n jos, iar Chrissie era \ncol`cit
lng` ea, ca [i cum ar fi \ncercat s`-i ofere confort \n sup`rarea ei.
Tn`ra ridic` privirea, z`rind-o pe Karen.
Oh, Karen, se plnse ea ca un copil, mine diminea]` plec`m.
Karen a[ez` tava cu mncare lng` ea [i zmbi.
O, nu, nu ve]i pleca, spuse ea cu pref`cut` bucurie. Spal`-te pe
fa]` [i vino s` m`nnci. {i tu, Chrissie de[i, pentru c` n-ai plns, tu
n-ai de ce s` te speli pe fa]`, dect dup` mas`.
Motanul auriu s`ri din pat [i se apropie de farfuria de plastic pe
care se aflau resturi de pe[te [i de creve]i.
Margery se ridic` [i o privi pe tn`ra femeie din fa]a ei.
Dar domni[oara Emily a spus c` plec`m foarte devreme, se
blbi ea.
Karen d`du din cap.
{tiu. Dar, cnd a aflat c` nu pot s`-i restitui banii, [i-a schimbat
punctul de vedere.
Tn`ra o privi cu ochii larg deschi[i.
Ai refuzat s`-i dai banii \napoi? \ntreb` ea cu ne\ncredere.
Margery, chiar dac` a[ fi vrut, nu pot s`-i dau banii \napoi. E o
chestiunele legal` una dintre regulile de fier ale sindicatului care
de]ine proprietatea. Trebuie s` fie aceast` regul`, dac` nu, n-ar avea
nici un sens s` se \nchirieze pe un \ntreg sezon. Am fi \n acest fel o
pensiune pentru turi[tii care sunt \n trecere [i care aleg s` stea o
s`pt`mn`, dou`, ct vor. Pentru c` n-am [ti niciodat` ct au de gnd
s` stea, n-am putea s` facem rezerv`ri [i am r`mne pe perioade
\ntregi liberi. Oricum, aici sezonul este destul de scurt; \n acest fel
este necesar s` ob]inem cel mai bun profit \n aceast` perioad`.
Tn`ra \ncepuse s` m`nnce cu poft`.
Credeam c` tu [i doamna Molly sunte]i proprietarele
pensiunii.
Tata a construit-o [i am fost proprietarii ei pn` la perioada de
depresiune economic`. Atunci, el a fost de acord s` o vnd` unei
firme mari. Aceasta a fost salvarea pensiunii, iar el a fost angajat ca
manager. Dar, la moartea lui, firma proprietar` ne-a sf`tuit pe Molly
[i pe mine s` ne ocup`m \n continuare de ea, "pn` la noi
60 PEGGY DERN
instruc]iuni".
Karen se opri o clip`, stnd pe gnduri, apoi se \ntoarse spre
Margery, privind-o cu aten]ie:
Margery, domni[oarele Poindexter sunt bogate?
Cred c` da.
Tn`ra femeie se ridic`.
Bine, poft` bun`, draga mea. Stan voia s`-]i aduc` el tava cu
mncare, dar m-am gndit c` e mai bine s` vin eu.
Oh, nu! Domni[oara Emily mi-a spus c` nu mai am voie s`-i mai
vorbesc vreodat` lui Stan.
Karen o privi uimit`.
{i ai de gnd s` le permi]i a[a ceva? \ntreb` ea.
Nu [tiu, cl`tin` tn`ra din cap \ntristat`, apoi o privi cu
disperare. Karen, mi-e team` de ele, m`rturisi ea.
Margery, uite care este problema, \i spuse Karen, cu o not` de
mnie \n voce. Stan [i cu mine chiar te-am ap`rat ast`zi, dar trebuie
s` ai [i tu pu]in` mndrie. Nu te putem salva din aceast` situa]ie, f`r`
ca tu s` cooperezi.
Fata o privi nelini[tit`.
S` m` salveze? repet` ea. Vrei s` spui c` Stan vrea s`
Dar de ce crezi c` a avut acea scen` cu domni[oara Emily
dup`-amiaz`? Trebuie s` fi fost de fa]`, eu n-am fost. Domni[oara
Emily mi-a spus c` a fost "o scen` scandaloas`".
Fa]a p`tat` de lacrimi a lui Margery fu luminat` de un zmbet.
A fost o scen` foarte frumoas`, [opti ea, cople[it` de amintirea
lui Stan care o ap`rase.
Karen zmbi u[or.
KAREN 61
Ei, bine, am auzit \ntotdeauna c` "frumuse]ea este \n ochiul
privitorului", iar domni[oara Emily n-a v`zut nimic frumos \n aceast`
scen`, spuse ea cu ironie. Dar e[ti datoare [i lui Stan [i mie s` ne
aju]i s` lupt`m pentru tine.
Tn`ra r`mase o clip` t`cut`, apoi ridic` b`rbia cu mndrie [i
spuse r`spicat:
O s` v` ajut, Karen.
A[a mai merge, Margery! o apl`ud` prietena ei, apoi se \ntoarse
spre u[`. Trebuie s` m` \ntorc \n salon. Ne vedem mine diminea]`.
Ie[i din c`su]` [i, dup` ce \nchise u[a, se sprijini cteva secunde
de ea \ncercnd s`-[i recapete calmul, apoi se \ndrept` spre salon.
Stan \i ie[i \n \ntmpinare [i, dup` ce-[i arunc` ]igara, o \ntreb`
nelini[tit:
Se simte bine?
Destul de bine, \ncerc` ea s`-l calmeze. Acum ia cina \mpreun`
cu Chrissie, p`rnd foarte mul]umi]i amndoi. |n plus, mi-a promis
c` se va ap`ra [i va lupta pentru mndria ei.
Hm, ar fi [i timpul, fu de acord b`rbatul. Nu pot \n]elege cum
a putut s` ajung` \n aceast` situa]ie.
Karen \l studie o clip`, observnd ner`bdarea [i exasperarea de
pe figura lui.
Nu, presupun c` nu po]i \n]elege, Stan, recunoscu ea cu
gravitate. Bill spunea [i el c` e prea ascult`toare ca s` fie interesant`.
N-am spus a[a ceva, protest` b`rbatul. Ar putea s` fie o
persoan` \ncnt`toare. Dar e att de speriat` [i de c`lcat` \n picioare
tot timpul, \nct jum`tate din timp am tendin]a s-o scutur violent, s`
se trezeasc`.
62 PEGGY DERN
Iar restul timpului? \ntreb` tn`ra femeie cu un zmbet amuzat.
Oh, restul timpului sunt prea ocupat s`-mi doresc s` le sucesc
gtul vr`jitoarelor. A[a \nct nu cred c` am timp s`-mi fie cu adev`rat
mil` de ea. Nu-mi plac oamenii de care trebuie s`-]i fie mil` mai
ales cnd n-au nici un motiv.
Margery ]i-a vorbit despre ea? }i-a spus de ce \i este team` de
domni[oarele Poindexter?
Nu foarte mult doar c` mama ei a lucrat pentru ele ca
menajer` [i, dup` moartea ei, au primit-o s` stea ca menajer`
nepl`tit`. Ct` generozitate din partea lor!
Mda. Trebuie s` m` \ntorc la munc`, Stan. Ne vedem
diminea]`, la micul dejun.
Vreau s`-mi \ncerc ma[ina, dup` repara]ii. Nu vrei s` m`
\nso]e[ti? propuse b`rbatul.
Din nefericire, nu, Stan. Molly e foarte ocupat` [i trebuie s-o
ajut. Poate alt`dat`. {i, orice ai face, nu o invita pe Margery, nu \n
aceast` sear`. Nu cred c` mai poate suporta alte situa]ii tensionate.
Ceva mai trziu, auzi scr[netul ro]ilor Jaguarului lui Stan.
Cnd intr` \n birou, unde mama ei preg`tea raportul zilnic, Molly
ridic` privirea, \[i d`du jos ochelarii [i-i zmbi cu afec]iune.
Draga mea, ar`]i de parc` po]i pe umeri toate necazurile lumii,
o \ntmpin` ea.
|mi e team` c` ne-am vrt \ntr-o \ncurc`tur`, m`rturisi tn`ra
femeie.
Zmbetul nu disp`ru de pe buzele lui Molly, care \ntinse minile
spre fiica ei. Karen se apropie [i se l`s` \n genunchi lng` mama ei,
care o cuprinse \n bra]e cu dragoste.
KAREN 63
Ei, draga mea, nu te l`sa dobort`, [opti Molly la urechea fiicei
ei. La urma urmei, n-ar fi prima oar` cnd intr`m \ntr-o \ncurc`tur`
[i am sc`pat mereu cu fa]a curat`. Despre ce este vorba?
Tn`ra femeie povesti pe scurt ce se \ntmplase, insistnd pe
\ncntarea de pe figura domni[oarei Emily la auzul faptului c` nu
sunt proprietarele pensiunii. La auzul acestui lucru, figura lui Molly
se \ntunec` abia vizibil. Cnd Karen termin`, mama ei r`mase o
vreme pe gnduri.
Ei, cel pu]in acum [tim c` domni[oarele Poindexter nu
lucreaz` pentru sindicat, spuse ea \n cele din urm`, reu[ind s`
zmbeasc`.
Nu \nc`, morm`i fiica ei.
Molly ridic` privirile, \ntreb`tor.
Oh, crezi c` vor \ncerca s` cumpere pensiunea? |n nici un caz,
draga mea. {tim foarte bine amndou` c` valoreaz` cel pu]in un
sfert de milion de dolari. Nu cred c` sunt \n stare s` renun]e la o
sum` att de mare de bani doar pentru a se r`zbuna pe tine sau pe
Stan. {i oricum, nu cred c` sindicatul ar fi dispus s` vnd`. La urma
urmei, aducem un profit bunicel.
Cred c` ai dreptate, d`du din cap Karen, convins` de
ra]ionamentul mamei sale. Bill spune c` am devenit paranoic` din
cauza nesiguran]ei. Spune c`, \n cazul \n care se \ntmpl` ce e mai
r`u [i suntem date afar` de aici, o s` m` ia de so]ie [i o s` mergem
s` locuim la el!
Ochii cenu[ii ai lui Molly str`lucir` de amuzament [i de tandre]e.
Ce dr`gu] din partea lui, s` fie \n stare de un astfel de sacrificiu,
doar de dragul nostru!
64 PEGGY DERN
Karen rse, \mbujorat`.
Oh, da, e un b`rbat caritabil mereu gata s` fac` un sacrificiu
pentru v`duva singuratic` [i odrasla ei!
Molly o strnse din nou \n bra]e, apoi o privi cu gravitate.
Draga mea, cred c` vreau ca \ntr-o zi s` fii so]ia lui Bill,
recunoscu ea cu voce blnd`.
{i eu, d`du din cap Karen, ascunzndu-[i fa]a la pieptul mamei
ei. {i el vrea acela[i lucru. Dar mai trebuie s` a[tept`m pn` cnd
Marsh \[i g`se[te un serviciu.
Femeia \n vrst` d`du \ncet din cap.
Dureaz` foarte mult pentru un medic s`-[i g`seasc` de lucru,
spuse ea \ntr-un trziu.
{tiu, [opti Karen cu voce r`gu[it`, dar reu[ind s` zmbeasc`.
Dar suntem tineri. Putem s` a[tept`m. Tu [i tata a]i a[teptat \]i
aduci aminte?
|mi aduc, murmur` mama ei.
A meritat a[teptarea?
Molly o privi cu dragoste.
Tu ce crezi?
Cred c` sunt cea mai fericit` fat` din lume, s` v` am pe tine [i
pe tata p`rin]i [i pe Bill prieten, declar` tn`ra cu fermitate,
ridicndu-se. Nu [tiu de ce ne speriem, nu e singurul motel din
lume.
|n ciuda hot`rrii ei, vocea \i tremura [i avea lacrimi \n ochi.
***
KAREN 65
La scurt` vreme dup` micul dejun, Rollsul cu cele dou`
domni[oare Poindexter stnd foarte drepte [i cu o Margery mic` \n
spatele volanului, ie[i pe por]ile pensiunii Granada.
Stan, care lua micul dejun la bar, le urm`ri cu o privire ciudat`.
Acum unde crezi c` se mai duc cele dou` vr`jitoare, f`r` s`-[i
ia [i m`turile? o \ntreb` el pe Karen pe un ton moroc`nos.
E o diminea]` foarte frumoas`, r`spunse aceasta, str`duindu-se
s` zmbeasc`. Poate au ie[it la o plimbare
S` iroseasc` benzina? Crede-m`, monstrul acela antic \nghite
cinci galoane de benzin`, f`r` s` mearg` mai mult de cinci mile ]i
se pare o plimbare pl`cut` de diminea]`? cl`tin` el din cap. Au pus
ceva la cale.
Da, cred c` ai dreptate, dar nu [tiu despre ce poate fi vorba,
recunoscu Karen, apoi arunc` o privire \n jur. |mi e team` c` vor s`
cumpere pensiunea sunt foarte sup`rate pe mine. De altfel, nici pe
tine nu te iubesc prea tare.
S` cumpere pensiunea? \ntreb` el uimit. Nu prea cred
Tn`ra femeie \i explic` pe scurt scena care avusese loc seara
trecut`. Dup` ce termin`, zmbi amar.
Pentru o vreme, imediat dup` ce ai sosit, am crezut c` poate tu
e[ti trimisul sindicatului, m`rturisi ea.
Stan o privi cu nemul]umire.
Eu, Karen? Oh, cred c` glume[ti! protest` el. Sunt sigur c` nu
ar`t ca un spion!
Tocmai despre asta e vorba. Molly [i cu mine suntem sigure c`,
dac` proprietarii vor s` verifice cum ne descurc`m, o s` trimit` pe
cineva care \n nici un caz nu arat` ca un spion.
66 PEGGY DERN
B`rbatul era \nc` nemul]umit.
La urma urmei, se ap`r` Karen, ai ajuns aici \n ni[te
circumstan]e destul de neobi[nuite.
Am ajuns aici pentru c` ma[ina mea a fost \mpins` \ntr-un [ant
de un camion imens cu citrice, iar piesele pentru repara]ia ei a
trebuit comandate la New York, protest` el ofensat.
P`reai foarte gr`bit s` pleci, dar cnd ma[ina a fost reparat`, ai
ales s` r`mi, \[i continu` tn`ra demonstra]ia.
Dar \mi place aici, r`spunse el.
Da, dup` ce ai \ntlnit-o pe Margery, \i aminti Karen.
|ntr-adev`r, am \ntlnit-o pe Margery. Iar, dac` o fat` a avut
vreodat` nevoie de ap`rare ei, bine, doar nu puteam s` plec [i s-o
las \n ghearele ciorilor acelora, nu-i a[a? declar` el cu hot`rre.
Dar tot nu v`d de ce te-ar face s` crezi c` sunt potrivit pentru rolul
de spion!
|mi pare r`u c` te-am judecat gre[it, Stan, \[i ceru tn`ra femeie
scuze.
Ei bine, presupun c` pot \n]elege, fu el de acord \n cele din
urm`. Cei mai mul]i dintre vizitatori au mai venit aici, a[a c` nu
r`mneau dect noii veni]i. Dar tot nu \n]eleg de ce crede]i c`
sindicatul ar avea nevoie de asemenea subterfugii, dac` ar vrea s`
verifice situa]ia de aici.
Karen se \mbujor`.
Bill spune c` am devenit paranoic`, recunoscu ea. Pentru
p`rin]ii mei, construirea pensiunii a \nsemnat ani buni din via]`.
E singura cas` pe care am cunoscut-o vreodat`. Cnd m-am n`scut
eu, erau doar dou` c`su]e. Au crescut cu timpul, odat` cu mine.
KAREN 67
Iar tata a adus toate aceste flori [i restul de verdea]`. A construit
fntna cu minile lui. Oh, Stan, iubesc fiecare piatr` [i fiecare plant`
de pe acest teren!
Tn`ra femeie oft` adnc, \ncercnd s`-[i recapete controlul.
|mi pare r`u c` te-am deranjat cu necazurile mele, reu[i \n cele
din urm` s` spun`.
{i crezi c` acele dou` vr`jitoare vor s` cumpere pensiunea doar
ca s`-]i fac` r`u [i s` aib` pl`cerea s` te dea afar`? \ntreb` el, cuprins
de mnie.
Nu cred c` am motive, m`rturisi ea. Poate c` Bill are dreptate
[i m` port ca o paranoic`.
Karen \ntinse o mn` [i-l b`tu pe Stan pe bra], \n semn de
mul]umire pentru \n]elegere.
Da, pare exact genul de lucru care le-ar face s` jubileze ca ni[te
iele, spuse b`rbatul gnditor. Dar e nevoie de o mul]ime de bani, iar
din cte am v`zut, ]in la bani ca la ochii din cap.
Pensiunea Granada ar fi o investi]ie foarte bun`, r`spunse ea.
Are un profit considerabil \n fiecare an.
Atta timp ct tu [i Molly ave]i grij` de ea. Dar nu cred c`
lucrurile ar sta la fel sub conducerea lor, cele dou` se str`dui el
s` evite s` mai pronun]e alte cuvinte urte. Cred c` ai ghicit deja c`
nu sunt prea legat de cele dou` femei.
Dar cine ar putea fi? se \ntreb` Karen.
Zmbir` privindu-se cu \n]elegere, iar Bill, care venise pentru
cafeaua de diminea]`, se opri \n cadrul u[ii privindu-i cu r`ceal`,
apoi se \ndrept` spre Stan.
Tinere, fata cu care flirtezi este prietena mea, declar` el cu duritate.
68 PEGGY DERN
Stan ridic` privirea spre el.
Du-te s` te r`core[ti [i pune-]i capul sub robinetul de ap` rece,
suger` el.
O s`-l pun pe al t`u, dac` trebuie r`corit.
Hei, b`ie]i, glumi Karen, uimit` s` descopere c` Bill nu p`rea
s` glumeasc` deloc. Bill, care este problema?
B`rbatul se a[ez` pe un scaun [i o privi cu r`ceal`, \n timp ce
Stan urm`rea scena amuzat.
Am venit aici pentru obi[nuita vizit` de diminea]` [i te-am g`sit
]inndu-te de mini cu acest \ncepu el.
Calmeaz`-te, amice, interveni Stan. Karen [i cu mine vorbeam
despre domni[oarele Poindexter [i subiecte la fel de pl`cute.
Da? ridic` sprncenele ne\ncrez`tor Bill.
Da, chiar a[a, continu` Stan f`r` s`-i ia \n seam` ironia.
Chiar \n aceast` clip`, Karen e sigur` c` vr`jitoarele vor s` cumpere
pensiunea Granada, doar ca s` aib` pl`cerea s` le arunce pe ea [i pe
mama ei \n strad`.
Oh, Karen, iubito, nu \ncepe din nou! protest` Bill, apoi se
\ntoarse spre cel`lalt b`rbat. Nu mai departe de ieri, era destul de
sigur` c` tu e[ti personajul negativ \n povestea asta.
Da, asta era ieri, spuse Stan. De ieri s-au \ntmplat o mul]ime
de alte lucruri.
B`rbatul se ridic`, \i zmbi lui Karen [i spuse cu c`ldur`:
Nu-l l`sa s` te deranjeze, Karen. Trimite-mi semnale de fum [i
o s` fug \n ajutorul t`u.
Pe arm`sarul t`u cel alb? \ntreb` Bill cu r`utate.
Stan se \ntoarse [i-l privi curios.
KAREN 69
Gluma asta nu o \n]eleg, recunoscu el.
Oh, Karen sus]ine c` e[ti un cavaler \n armur` str`lucitoare,
c`lare pe un arm`sar alb, c`l`rind cu viteza luminii s` salvezi
domni[oarele \n pericol.
Bill, n-am spus eu \ncepu Karen, dar b`rba]ii o ignorar`.
{i e ceva r`u \n asta? \ntreb` Stan cu r`ceal`.
Depinde de domni[oara pe care vrei s-o salvezi, r`spunse Bill.
Zmbetul lui Stan era destul de slab, de[i ochii \i str`luceau.
Pe cea care se afl` \n cel mai mare pericol, nu crezi?
|n acest caz, fugi [i caut-o pe Margery.
Tocmai asta vorbeam cu Karen, \l inform` Stan. Margery tocmai
le-a condus pe cele dou` vr`jitoare undeva [i nu avem idee unde.
N-ai dect s` te duci la col]ul str`zii [i s` le a[tep]i.
Bill era cu siguran]` r`ut`cios, iar Karen interveni cu hot`rre.
Bill, te por]i \ngrozitor! se r`sti ea. Ne datorezi scuze [i mie [i
lui Stan.
B`rbatul o privi lung, apoi \l privi pe Stan, care era vizibil amuzat
[i se ridic`. Figura lui era \ntunecat`.
Chiar a[a? |n acest caz, scuze amndurora, spuse el scurt, apoi
se gr`bi spre ie[ire.
Bill! strig` Karen dup` el. Vino \napoi imediat! Nu ]i-ai luat
cafeaua.
El se \ntoarse [i o privi din nou, cu aceea[i lips` de expresie.
Mul]umesc, dar nu cred c` vreau \n aceast` diminea]`,
r`spunse el, ie[ind din cafenea [i \ndreptndu-se spre ma[ina
parcat` \n apropiere.
Cu ochi mari, tn`ra \l urm`ri urcnd \n ma[in` [i demarnd \n tromb`.
70 PEGGY DERN
Karen, \mi pare foarte r`u, \ncepu Stan.
De ce s`-]i par` r`u? Nu e vina ta.
Nu [tiam c` va lua o glum` att de \n serios. {tiu c` e nebun
dup` tine, dar s` se \nfurie \n asemenea hal cl`tin` el din cap, cu
o privire nelini[tit`. Dac` s` fii \ndr`gostit pn` peste cap de o
femeie \nseamn` s` ajungi s` te por]i a[a, \nseamn` c` sunt norocos
c` am sc`pat.
Karen \l \ntreb` cu voce calm`:
E[ti sigur c` ai sc`pat?
El o privi speriat.
La ce te referi?
P`i, exist` Margery, \i aminti ea.
Stan izbucni \n rs.
Eu \ndr`gostit de Margery? Karen, e[ti nebun`, protest` el.
|mi pare r`u de ea, da! Dar s` fiu \ndr`gostit? Nu m` face s` rd.
E ultima fat` din lume de care m-a[ putea \ndr`gosti!
|n acest caz, e mai bine s-o la[i \n pace, \l rug` ea.
B`rbatul o privi uimit, de parc` n-ar fi auzit bine.
S-o las \n pace? repet` el. Dar o deranjez?
N-a cunoscut pe nimeni ca tine, Stan. E[ti foarte atractiv, iar ea
este \ngrozitor de vulnerabil`. N-o l`sa s` se \ndr`gosteasc` de tine,
dect dac` o po]i iubi la rndul t`u, \ncheie tn`ra, [tiind c` se
amestec` \n ceva \n care n-ar trebui, dar f`r` s` se poat` ab]ine.
Doamne, Karen! N-am f`cut dect s` m` port civilizat cu o biat`
fat`, protest` el cu aprindere.
{tiu, Stan, dar e foarte u[or pentru ea s` \n]eleag` gre[it [i s`
fie foarte r`nit`.
KAREN 71
B`rbatul p`rea foarte jenat, iar Karen \l privi cu \ngrijorare.
N-am avut nici cea mai mic` idee ezit` el.
{tiu, Stan. Iart`-m` c` ]i-am spus.
N-am de ce s` te iert, spuse el repede. Mul]umesc. O s` am
grij`. Ne vedem mai trziu.
Ie[i gr`bit din cafenea, iar ea \l urm`ri cu privirea \n timp ce se
\ndrepta spre camera lui.
Rollsul intr` \ncet \n parcare aproape de ora prnzului.
Cele dou` domni[oare Poidexter [i Margery, care p`rea \mbujorat`
[i avea o privire str`lucitoare, intrar` \n sala de mese printre
primele.
Cnd aruncar` o privire spre Karen, care st`tea \n
spatele tejghelei, zmbetele lor erau ca acele ale unei
familii de pisici care tocmai a avut la cin` o familie de
canari. Dispozi]ia lui Karen nu putea s` se pr`bu[easc` mai
jos, pentru c` deja avea impresia c` i se afl` \n papuci. Dar
ora mesei de prnz era foarte aglomerat`, iar timpul pen-
tru a se \ngrijora lipsea cu des`vr[ire. Spera c` Bill va veni
s` ia masa, dar acesta nu ap`ru. Cnd sala de mese
\ncepuse s` se goleasc`, se \ntoarse spre tn`ra din spatele
tejghelei.
Jennie, o s` lipsesc aproape o or`, spuse ea repede. Te po]i
descurca singur`? Sau vrei s` o chem pe Molly s` te ajute?
Jennie arunc` o privire \n sal`, apoi r`spunse:
Po]i s` fugi, Karen, pot s` m` descurc singur`.
Tn`ra se opri la cafenea [i lu` un termos cu cafea proasp`t`,
apoi se \ndrept` spre ma[in`.
72 PEGGY DERN
Cnd ajunse la benzin`rie, Bill nu se vedea nic`ieri. Terry Carter,
unul dintre ajutoare, ap`ru \n u[` [i \l \ntmpin` cu un zmbet, dar
nu apuc` s` \ntrebe unde este Bill, pentru c` b`rbatul \i zmbi
spunndu-i repede:
|i pune diagnosticul unui Chevvy bolnav, Karen. {tii unde s`-l g`se[ti.
Mul]umesc, Terry, r`spunse Karen.
Purtnd termosul cu cafea, ocoli cl`direa [i ajunse \ntr-o parcare
interioar` \n care o ma[in` era parcat`, \nconjurat` de toate p`r]ile
ei componente. |n mijlocul a ceea ce p`rea un adev`rat haos
metalic, \l g`si pe Bill, jum`tate sub ma[in`.
Pentru o clip` se opri, privindu-l cu tandre]e.
El se ridic` \n cele din urm`, se \ntoarse [i-[i [terse minile
murdare. Cnd ridic` privirea [i o z`ri, \ncremeni.
Oh, bun` ziua. V` pot ajuta cu ceva? \ntreb` el cu o voce rece,
ca [i cum ar fi fost un str`in.
Karen continu` s` zmbeasc`.
Da, po]i s` m` s`ru]i.
El se \ndrept`, iar ochii \ncepur` s`-i str`luceasc`, dar nu f`cu
nici o mi[care spre ea.
|mi este team` c` n-am timp de jocuri, declar` el.
Bill! se r`sti ea, privindu-l iubitor. Bill, dragule, cum poate un
b`rbat att de minunat ca tine s` fie att de idiot?
P`i presupun c` trebuie destul de mult antrenament.
Crede-m`, nu e u[or.
}i-am adus cafea, spuse ea, ridicnd termosul.
Mul]umesc. Uite, asta \n]eleg eu prin servicii adev`rate.
KAREN 73
Bill, chiar e[ti un idiot, dar te iubesc att de mult, \nct cred c`
nu-mi pas`. Toat` gelozia asta
Cine spune c` sunt gelos?
Dac` nu e[ti, de ce ai plecat de lng` mine ca o furtun`, doar
pentru c` vorbeam cu Stan?
Dar trebuia s`-l ]ii de mn`?
Ea \l privi cu ochi mari.
Bill, nu-l ]ineam de mn`.
Ba da, te-am v`zut.
Bill, m` iube[ti?
B`rbatul o privi lung, \ntunecndu-se.
Dac` tot vorbim despre idio]i, ce fel de \ntrebare este asta? se
r`sti el.
Stai jos [i ascult`-m`, \l rug` ea, tr`gndu-l spre un bananier
sub care era o banc`.
Dup` ce se a[ezar` fa]` \n fa]`, \i povesti despre problemele [i
\ntreb`rile ei legate de cele dou` femei.
|n timp ce asculta, figura lui Bill se lumin`, iar la sfr[itul
povestirii, d`du din cap.
M` ier]i? o rug` el.
S` te iert? repet` ea zmbind. Trebuie s` m` rogi vreodat` s` te
iert pentru ceva?
Bill o studie o clip`, apoi zmbi \ncurcat, privind spre hainele
murdare [i spre minile acoperite de ulei.
Hm, a trebuit s` apari tocmai cnd sunt prea murdar ca s` te
pot atinge, morm`i el nemul]umit.
Oh, cui \i pas`? rse Karen.
74 PEGGY DERN
Cu o batist`, [terse petele de ulei de pe fa]a lui.
Apoi, abandonnd aceast` munc` inutil` [i care dura prea mult, rse
\nveselit`, \i prinse fa]a \n mini [i-l s`rut` cu pasiune. Uitnd orice
altceva dect prezen]a ei att de aproape, b`rbatul o cuprinse \n
bra]e, strngnd-o la piept. Pentru cteva clipe, lumea se opri \n loc,
\n acel moment minunat \n care inimile lor b`tur` la unison.
KAREN 75
Capitolul 6
Cnd ajunse \n spatele c`su]ei num`rul unu, \n care locuia
\mpreun` cu mama ei, Karen o g`si pe Margery care o a[tepta.
Am ceva s`-]i ar`t [i foarte multe s`-]i spun, spuse tn`ra cu
\ncntare. Ai un minut liber?
De ce nu? E abia patru, iar Jennie [i Molly cred c` mai pot avea
grij` de toate \nc` un pic, r`spunse Karen, iar cele dou` tinere se
gr`bir` spre camera lui Margery.
C`su]a num`rul opt era t`cut`, iar tn`ra [opti cnd ajunser` \n
dreptul ei.
Acum dorm Au somn foarte u[or.
Foarte bine pentru ele, f`cu o grimas` prietena ei.
Ajunser` la camera lui Margery, care \nchise u[a cu grij` \n urma
lor.
Uimit`, Karen privi hainele \mpr`[tiate pe pat [i la cele care se
vedeau din dulapul larg deschis.
Oh, Doamne, murmur` ea, impresionat`.
Nu sunt frumoase, Karen? exclam` Margery, mngind rochiile
\ntinse pe pat, lng` lenjeria nou`, ciorapii de m`tase [i sandalele
albe. Nu [tiu de ce domni[oara Emily a hot`rt brusc s`-mi cumpere
haine. A spus c` vor amndou` s` fiu "\mbr`cat` decent". Dar nu
prea cred c` acesta e motivul. Tu ce crezi?
Karen atinse hainele [i descoperi c` erau din materiale ieftine.
Toate obiectele de \mbr`c`minte r`spndite prin camer` nu costau
mai mult de dou`zeci [i cinci, treizeci de dolari, dar str`lucirea din
ochii tinerei ar`ta c` erau cele mai frumoase haine pe care le avusese
vreodat`.
Ei, s` fim dr`gu]e, spuse ea \n cele din urm`. Poate c` au
hot`rt c` modul \n care te \mbr`cau nu le f`cea cinste.
Oh, Karen, n-au mai fost niciodat` att de dr`gu]e cu mine,
[opti fata, cu ochi mari. M` sperie un pic.
Doamne, Margery, protest` Karen, dac` sunt rele cu tine, te
sperie, dac` sunt dr`gu]e, la fel. Draga mea, nu po]i tr`i toat` via]a
\ntr-o \nchisoare de team`.
Tn`ra d`du din cap gnditoare.
{tiu, recunoscu ea. La fel spune [i Stan. Oh, Karen, Stan este
un b`rbat minunat, nu-i a[a?
Karen deveni atent`.
Da, este \ntr-adev`r un tn`r pe cinste, ridic` ea din umeri.
Din nefericire, este foarte speriat la gndul c` s-ar putea \ndr`gosti
vreodat`. E unul dintre acei b`rba]i care crede, cum scria Kipling:
"Cel care c`l`tore[te singur, ajunge mai departe."
Tn`ra o privea uimit`, f`r` s` spun` nimic.
Doar nu crezi c` Stan este adic` ar putea fi se blbi ea.
KAREN 77
Margery, draga mea, nu cred c` trebuie s`-]i faci prea multe
speran]e \n ceea ce-l prive[te pe Stan, \ncepu Karen cu blnde]e.
Margery se \mbujor` [i plec` privirea, ru[inat`.
Oh, pentru numele lui Dumnezeu, Karen, n-a[ \ndr`zni
niciodat`, protest` ea. Numai c` n-am mai avut vreodat` un prieten.
A fost foarte dr`gu] cu mine, iar eu sunt recunosc`toare, atta tot.
Foarte bine, spuse Karen, acceptnd minciuna \nduio[`toare [i
dorind din toat` inima s-o cread`. Nu trebuie dect s` te por]i
prietene[te cu el [i s` fii atent`.
Ochii alba[tri ai tinerei deveniser` aproape \nchi[i la culoare.
|n expresia ei [i \n \n`l]area capului se z`ri o urm` de mndrie.
Dac` m` avertizezi s` nu m` \ndr`gostesc de el, nu trebuie s`
te obose[ti, Karen. |mi dau foarte bine seama c` nu s-ar putea
\ndr`gosti vreodat` de un nimeni ca mine. Sunt sigur` c` are o
mul]ime de cuno[tin]e dr`gu]e, bogate [i atr`g`toare \n cazul \n
care pl`nuie[te s` se \ndr`gosteasc` vreodat`.
Karen r`spunse repede:
Draga mea, nimeni nu planific` s` se \ndr`gosteasc`. E ca o
lovitur` de fulger. Acum e[ti lini[tit, cu inima netulburat` [i liber` ca
pas`rea cerului, v`zndu-]i de treaba ta f`r` s` deranjezi pe nimeni
[i deodat`, bum! E[ti \ndr`gostit` pn` peste cap. A[a se \ntmpl`,
nu e nevoie de nici un plan, crede-m`.
Prietena ei p`rea neatent`, privind \n gol, cu ochi mari [i fa]a
palid`.
Da, murmur` ea ca pentru sine, a[a se \ntmpl`.
Karen o privi [ocat`, iar Margery se \ntoarse repede, dndu-[i
seama c` rostise cuvintele cu voce tare.
78 PEGGY DERN
A[a trebuie s` se fi \ntmplat cu tine [i cu Bill, spuse ea repede,
str`duindu-se s`-[i recapete veselia. {i, \ntr-o zi, dac` sunt
norocoas`, o s` mi se \ntmple [i mie.
Desigur, draga mea, d`du din cap Karen, admirnd curajul
fetei de a \ncerca s` ascund` clipa de neaten]ie.
Ce crezi c` ar trebui s` port \n seara asta la cin`? \ntreb` Margery,
pref`cndu-se absorbit` de aceast` problem`. Rochia alb cu albastru?
Nu-i dr`gu]`? Sau poate jacheta de m`tase sau rochia galben`?
Mna ei atinse cu blnde]e materialul lucios [i auriu, cu micile lui
flori albastre [i albe.
E prima rochie de m`tase pe care o am, zmbi ea. Poate ar fi
mai bine s-o p`strez pentru o ocazie special`.
Mai bine a[a, coment` Karen. O s`-i convingem pe Bill [i pe
Stan s` ne duc` smb`t` la dans. O s`-i cucere[ti pe to]i cu rochia
asta! Cea cu alb [i albastru este potrivit` pentru cin`. Acum trebuie
s` fug, draga mea. Am lipsit toat` dup`-amiaza [i nu vreau s`
descopere nimeni c` e mai u[or f`r` mine!
Margery o \nso]i la u[` [i-i spuse cu o voce blnd`.
Karen, \]i mul]umesc foarte mult.
Pentru ce?
Pentru c` nu m-ai l`sat s` m` fac prea tare de rs, r`spunse ea,
f`cndu-i loc ca s` poat` ie[i.
Cteva zile mai trziu, o ma[in` verde cu alb parc` lng` cafenea
[i un tn`r \nalt, \n jur de dou`zeci [i cinci de ani, intr` \n birou.
Karen \i ie[i \n \ntmpinare.
Bun`, spuse el cu veselie, ochii lui negri zmbind spre ea.
Le caut pe domni[oarele Poindexter. Cred c` sunt cazate aici, nu-i a[a?
KAREN 79
Pentru o clip`, tn`ra femeie r`mase privind la el, dar cnd \i
v`zu privirea nedumerit` se str`dui s`-[i recapete calmul.
Da, sunt aici. S` v` conduc la c`su]a domniilor lor?
Da, mul]umesc, d`du b`rbatul din cap.
|n timp ce mergeau pe alee, acesta privi \n jur cu pl`cere.
E un loc foarte frumos. Nu cred c` am mai v`zut ceva att de
agreabil prin zon`.
Ne place s` consider`m pensiunea Granada ca un loc special,
spuse Karen. Tat`l meu a f`cut planurile [i, \n mare parte, a
construit-o singur.
A f`cut un lucru foarte bun, d`du el din cap, apoi se opri brusc.
Ia te uit`! [opti el.
Karen urm` direc]ia privirii lui, descoperind-o pe Margery,
\mbr`cat` \ntr-una dintre rochiile cele noi, stnd pe iarb` [i
jucndu-se cu Chrissie.
Ca [i cum ar fi sim]it privirile a]intite asupra ei, Margery ridic`
ochii [i-i z`ri, apoi se ridic` repede \n picioare cu o mi[care
gra]ioas`. Obrajii i se aprinser` la vederea admira]iei din privirea
b`rbatului.
Oh, bun`! spuse ea.
Margery, acest tn`r vrea s` le vad` pe domni[oarele Emily [i
Anne, \ncepu Karen, dar \nainte s` termine ce avea de spus,
domni[oara Emily ap`ru \n cadrul u[ii.
A, foarte bine, Gregory, exclam` ea cu entuziasm primitor.
M` bucur c` ai putut s` vii.
Sunt \ncntat s` m` aflu aici, domni[oar` Emily, r`spunse
tn`rul, lundu-[i cu greu privirea de la Margery. Ar`ta]i splendid.
80 PEGGY DERN
Nici nu m` mir`, pentru c` a]i g`sit un loc minunat unde s` v`
petrece]i vacan]a.
Nu-i a[a? zmbi ea \ncntat`. Anne [i cu mine ne-am \ndr`gostit
cu adev`rat de pensiunea Granada un loc \ntr-adev`r fermec`tor.
Cu o expresie \nghe]at`, femeia se \ntoarse spre Karen.
Karen, el este domnul Gregory Jason, spuse ea scurt. O s` stea
cu noi o s`pt`mn` sau dou`.
|mi pare r`u, domni[oar` Emily, dar nu avem nici un loc liber.
Oh, nici o problem`, o \ndep`rt` femeia. O s` stea \n camera
lui Margery, iar ea se va muta cu noi.
Margery p`rea speriat`, dar cnd domni[oara Emily o fulger` cu
privirea, plec` ochii resemnat`.
Gregory spuse repede:
Oh, nu, nu vreau s-o deranjez pe Margery.
Prostii, \l \ntrerupse domni[oara Emily. Margery va fi \ncntat`,
nu-i a[a?
Desigur, domni[oar` Emily, voi face bagajul chiar acum, fu de
acord tn`ra, \ntorcndu-se spre camera ei.
Las`-m` s` te ajut, spuse Gregory repede.
|n nici un caz, Gregory, \l opri femeia. Margery poate s` se
descurce [i singur`. Oricum, Anne [i cu mine suntem ner`bd`toare
s` afl`m ce ve[ti ai pentru noi. Intr`, te rog.
B`rbatul arunc` o privire rug`toare spre Margey, apoi o urm` pe
domni[oara Emily \n interior.
Margery se \ndrept` spre camera ei, iar Karen o urm`.
Margery, \mi pare r`u c` nu mai avem nici o camer` liber`, \[i
ceru ea scuze.
KAREN 81
Tn`ra se \ntoarse spre ea.
N-ar fi contat nici dac` ai fi avut o duzin`, Karen, r`spunse ea
posomort`. Trebuie s`-i pl`teasc` \n aceast` perioad` cazarea [i
oricum pl`tesc pentru camera mea. Sunt norocoas` c` nu ]i-au cerut
s`-mi preg`te[ti un hamac \ntr-unul dintre copaci.
Lua din dulap [i a[eza pe pat hainele cele noi, iar Karen o
urm`rea, \ngrijorat`.
Cine este acest b`rbat, Margery? \ntreb` ea nelini[tit`.
Nu l-am mai v`zut niciodat`. Dar ieri au trimis telegrame [i au
vorbit la telefon. Cred c` este fie din partea firmei de avoca]i, fie din
partea celei de investitori.
Margery se \ntoarse repede spre prietena ei, frngndu-[i
minile.
Karen, sunt hot`rte s` cumpere pensiunea Granada, dac` pot
strnge suficien]i bani lichizi, explod` ea. {tiu c` nu e frumos s` le
\n[el \ncrederea, dar ai fost bun` cu mine [i cred c` ai dreptul s` [tii
ce vor s` fac`.
Karen se aproprie de ea [i o lu` \n bra]e, \ncercnd s-o
lini[teasc`.
Nu-]i face probleme pentru c` le-ai divulgat secretul, draga
mea. {tiam c` asta au de gnd. Domni[oara Emily a fost elocvent`.
Margery o privi \nfrico[at`.
Dar pot s` fac` acest lucru, Karen?
Nu [tiu, Margie. Cred c` da, dac` pre]ul nu va fi destul de
mare Proprietarii sunt oameni de afaceri [i sunt sigur` c` nu vor
ezita s` accepte o ofert` care le aduce profit, recunoscu tn`ra
femeie.
82 PEGGY DERN
Karen, dar e casa ta!
Nu cred c` acesta este un motiv pentru domni[oarele
Poindexter. N-ar ezita nici o frac]iune de secund`, cl`tin` tn`ra
femeie din cap cu am`r`ciune. La urma urmei, le-am \nfuriat destul
de tare. N-au primit foarte bine nici amenin]area lui Stan c` le va
denun]a [i cred c` sunt responsabil` \n parte [i pentru acest lucru.
Margery \ncepu s` plng` \n hohote.
Oh, Karen, e numai vina mea! Dac` n-a[ fi mers la plaj` cu voi!
Dac` n-ai fi mers, n-ai fi avut aceste haine dr`gu]e, \i aminti
prietena ei, \ncercnd s` o consoleze.
Astea? \ntreb` ea cu dispre], aruncndu-le de pe pat cu o
mi[care a minii. Mai bine n-a[ avea toat` via]a o rochie dr`gu]`,
dect s` v` fac probleme ]ie, lui Molly [i lui Stan.
Ei, nu-]i face probleme, draga mea, o lini[ti Karen. Era ceva
care urma s` se \ntmple, mai devreme sau mai trziu, a[a c` nu e
cazul s` ne facem probleme. Poate nu vor reu[i s` adune to]i banii.
Oh, dac` vor cu adev`rat, pot s` adune foarte mul]i bani, [tiu
foarte bine, continu` Margery s` plng`.
Karen o b`tu pe um`r.
Draga mea, \nceteaz` [i adun`-te, \i ordon` ea cu fermitate.
Dac` nu, acest tn`r va crede c` plngi pentru c` nu vrei s` pleci din
camer`. Se va sim]i foarte prost din acest motiv.
A[ vrea s` pot s`-l fac s` se simt` la fel de prost cum m` simt
eu, r`spunse tn`ra printre din]i.
Karen rse, o s`rut` pe obraz [i ie[i.
KAREN 83
***
Cele dou` domni[oare Poindexter ap`rur` \n sala de mese la ora
cinei \mpreun` cu Margery [i cu Gregory. Tn`ra purta rochia de
m`tase galben`; era clar c` domni[oarele consideraser` c` rochia alb
cu albastru nu era potrivit` pentru ocazia festiv` a sosirii lui Gregory.
Margery ar`ta ca o copil` lipsit` de ap`rare, dar foarte
atr`g`toare.
Ce loc frumos este acesta, domni[oar` Justin, spuse Gregory cu
admira]ie.
Mul]umesc, domnule Jason. Sper c` [ederea dumneavoastr` va
fi una pl`cut`, r`spunse Karen cu polite]e, f`cnd semn unui chelner
s` le preia comanda.
Oh, sunt sigur c` va fi foarte pl`cut`, r`spunse b`rbatul.
O s` ne ocup`m de acest aspect, nu-i a[a, Margery? \ntreb`
domni[oara Emily cu dulcea]`.
Desigur, domni[oar` Emily, se blbi Margery, cobornd
privirea spre meniul din fa]a ei, la trecerea lui Stan.
Acesta se \ndrept` spre masa lui, iar Karen lu` un meniu [i i-l
oferi. Tn`ra femeie v`zu imediat privirea uimit` pe care b`rbatul o
\ndrept` spre masa la care Margery st`tea \mpreun` cu cele dou`
femei [i cu un tn`r necunoscut.
E un turist? \ntreb` el.
84 PEGGY DERN
Nu, st` temporar \n camera lui Margery, r`spunse Karen. Ea se
va muta \mpreun` cu domni[oarele.
Stan murmur` ceva, v`dit nemul]umit.
Ei, m`car nu vor fi z`brele la ferestre, coment` el, chiar dac`
aceasta va fi singura deosebire \ntre c`su]a num`rul opt [i o
\nchisoare.
Gregory pare un tn`r decent, observ` tn`ra femeie.
Da, e bine. Sunt cu adev`rat fericit s` aflu acest lucru, morm`i
Stan, apoi privi meniul din fa]a lui. Nu ave]i cumva ni[te arsenic la
buc`t`rie?
Din nefericire, lipse[te din meniul din aceast` sear`, cl`tin` ea
din cap. {i e politica firmei s` nu permitem s` ni se omoare clien]ii.
A, nu, nu voiam s` comand pentru cele dou` vr`jitoare,
protest` Stan. M` gndeam mai degrab` la mine.
|n acest caz, e bine c` nu mai avem, deoarece a[ fi tentat` s`
m` al`tur ]ie \n \nghi]irea po]iunii eliberatoare.
Da? ridic` el sprncenele \ntreb`tor. Tn`rul este cumva o
arm` a vr`jitoarelor \mpotriva ta?
E un reprezentant fie din partea avoca]ilor, fie a investitorilor lor,
Margery nu era sigur`. |n orice caz, reprezint` "necaz" cu "N" mare.
{tiu c` mi-a displ`cut la prima vedere, dar nu eram sigur` din
ce motiv, spuse Stan cu o expresie gnditoare. Acum [tiu.
Karen \i zmbi cu afec]iune.
Mul]umesc, e[ti un adev`rat prieten, declar` ea, apoi se
\ndrept` spre un cuplu de nou-veni]i.
Mai trziu, Gregory [i Margery str`b`tur` sala de mese [i ajunser`
la tejghea, unde se afla acum Karen.
KAREN 85
Ne ducem la film, anun]` Margery. N-a]i putea veni [i tu cu Bill?
Ne-ar face pl`cere.
Tn`ra femeie cl`tin` din cap [i v`zu u[urarea din privirea lui
Gregory. B`rbatul o privea cu mare admira]ie pe Margery,
\mbujorat` [i atr`g`toare \n noua rochie.
Mul]umesc, Margie, dar nu putem, r`spunse Karen. Bill st`
pn` trziu \n aceast` sear`. Eu tocmai am trimis-o pe Molly la
culcare, deci trebuie s` r`mn pn` la ora \nchiderii. Poate cu alt`
ocazie.
Desigur, oricnd, d`du din cap Gregory, zmbind. Nu [tii
cumva ce filme ruleaz` \n ora[?
Karen \i zmbi.
Depinde la care ora[ te referi, r`spunse ea. Suntem aproape la
jum`tatea distan]ei dintre dou` ora[e: unul e la dou`zeci [i una de
mile \n direc]ia nord, cel`lalt, la dou`zeci [i dou` spre sud. Oricum,
dac` ai nevoie de informa]ii, le g`se[ti aici, \ncheie ea, ar`tnd afi[ul
cu filmele de la fiecare cinematograf, aflat \n stnga tejghelei.
E singurul motel pe o distan]` de aproape patruzeci de mile?
se interes` b`rbatul cu curiozitate.
Da, r`spunse Karen. Sunt cteva hoteluri \n aproprierea
ora[elor, dar proprietarii acestei pensiuni au cump`rat o mare parte
din terenurile din jur, a[a c` nu exist` o concuren]` prea acerb`.
Gregory privi din nou \n jur, iar Karen se \ntrist`, con[tient` de
gndurile lui. O pensiune la fel de frumoas` ca aceasta, cu un
restaurant excelent, f`r` competitori serio[i ar fi \ntr-adev`r o investi]ie
foarte bun`. Ca [i cum ar fi fost con[tient de privirea ei, b`rbatul se
\ntoarse spre ea [i, sub privirea neclintit` [i rece, se \mbujor`.
86 PEGGY DERN
Margery, ce film vrei s` vedem? \ntreb` el repede. Sau le-ai
v`zut pe amndou`?
Oh, exclam` tn`ra, n-am mai v`zut un film de ani \ntregi!
|n afar` de cele de la televizior, desigur.
Nu-mi vine s` cred, cl`tin` el din cap. |n acest caz, s` mergem,
o s` ai ocazia s` vezi ceva mai recent dect din ultimii dou`zeci de
ani.
Gregory strecur` bra]ul tinerei \nso]itoare sub al lui [i se \ntoarse
spre ie[ire, cu o ultim` privire \ncurcat` spre Karen.
|mi pare r`u c` nu pute]i veni [i voi, spuse el.
Tn`ra rse.
Sunt sigur` de acest lucru, \l ironiz` ea, dar ad`ug` cu voce
cald`. Mul]umesc totu[i pentru invita]ie.
El zmbi [i, dup` ce Margery \i aruncase o privire imploratoare,
cuplul se \ndrept` spre u[`, \ntlnindu-l pe Stan, care ie[ea [i el.
Oh, Stan! exclam` tn`ra cu voce cald`, vreau s` ]i-l prezint pe
domnul Jason. Greg, el este domnul Blayden, un prieten.
Bun` ziua, spuse Gregory cu voce ezitant`.
Bun`, morm`i Stan, trecnd repede pe lng` ei [i
\ndreptndu-se spre Karen.
Se duc la film, coment` tn`ra femeie, cu toate c` el p`rea s`
nu fie con[tient de prezen]a ei.
Mda, ce dr`gu]! r`spunse el cu o voce ursuz`.
Margery arat` foarte bine \n rochia ei cea nou`, nu crezi?
Are o rochie nou`? N-am observat.
Ar fi trebuit s` observi, \i aminti ea. E prima rochie pe care o
are de cnd a ie[it din scutece iar acest lucru se datoreaz` b`t`liei
KAREN 87
tale cu paznicii de \nchisoare care s-au l`sat convinse [i i-au
cump`rat haine noi. E foarte \ncntat` c` are ceva nou de \mbr`cat
[i-]i este extrem de recunosc`toare pentru c` ai f`cut posibil acest
lucru.
Jennie se apropie zmbind [i puse o cea[c` de cafea \n fa]a lui
Stan. Acesta ridic` privirea spre figura ei atr`g`toare [i \ntreb` brusc:
Jennie, vrei s` mergi la film cu mine?
Tn`ra femeie \ncepu s` rd`.
Oh, v` mul]umesc, domnule Blayden. Mor de curiozitate s` fac
o plimbare cu ma[ina dumneavoastr` grozav`, dar \mi e team` c`
so]ul meu n-ar fi foarte \ncntat.
E[ti c`s`torit`? \ntreb` el speriat, deoarece nu p`rea s` aib` mai
mult de optsprezece sau nou`sprezece ani.
Foarte c`s`torit` [i am [i o feti]` de [ase luni, r`spunse tn`ra
femeie cu fermitate [i se \ntoarse la buc`t`rie.
Karen se aplec` spre Stan, care puse cu grij` zah`r [i fri[c` \n
cafea, de[i de obicei o prefera neagr`.
Nu exist` nici o lege care s` \mpiedice un b`rbat s` se duc`
singur la film, spuse ea cu blnde]e. Pot s`-]i spun unde se duc.
Stan tres`ri, ca [i cum l-ar fi \n]epat cu un ac.
Ai \nnebunit? se r`sti el. Ce m` intereseaz` pe mine unde se
duce sau cu cine?
{tiu c` nu te intereseaz`, r`spunse ea bine dispus`, numai
c`-mi pari cam plictisit, iar pensiunea Granada dore[te mereu s`-]i
p`streze oaspe]ii mul]umi]i.
Ei bine, nu sunt plictisit, declar` el cu r`ceal`. Sunt extrem de
amuzat [i de antrenat. Cred c` o s` m` duc s` citesc o carte.
88 PEGGY DERN
B`rbatul ie[i trntind u[a, urm`rit de privirea amuzat` [i
oarecum preocupat` a lui Karen.
Bill ap`ru pu]in peste zece pentru gustarea lui de sear`, iar
tn`ra femeie i se al`tur` la mas`.
Bun`! o \ntmpin` el cu obi[nuitul zmbet cald. Ce mai face
fata mea preferat`?
Nu prea bine, a fost o zi grea, r`spunse Karen.
Spune-i lui tati despre ce e vorba, glumi el, dar cnd v`zu
\ngrijorarea de pe figura ei deveni grav [i o \ntreb` repede.
Draga mea, ce s-a \ntmplat?
Ea \i povesti despre sosirea lui Greg [i despre ceea ce se
\ntmplase. Bill ascult` cu aten]ie, \ncruntat [i uitnd s` m`nnce.
Sun` destul de r`u, recunoscu el \n cele din urm`.
Domni[oarele Poindexter sunt de-a dreptul radioase! S-au
purtat de minune cu turi[tii din c`su]e. Au r`mas la televizor [i
chiar au p`strat lini[tea \n timpul programului. Au plecat,
desigur, cnd domnul Hopeton a anun]at cu fermitate c` are de
gnd s` urm`reasc` westernul favorit [i cu to]ii p`reau de
acord.
Foarte bine, felicit`ri domnului Hopeton. E un tip grozav,
declar` Bill, r`mnnd o vreme pe gnduri. Ce fel de persoan` este
acest Jason? Un b`trn scor]os, presupun. Pare singurul gen care li
s-ar potrivi.
Tocmai aici intervine ciud`]enia. E tn`r, atractiv [i ei bine,
a luat-o pe Margery la film, \ncheie ea, ca [i cum alte explica]ii n-ar
mai fi fost necesare.
Bill o privi uimit.
KAREN 89
Stan Blayden cred c` a adorat scena asta, glumi el.
Karen ezit` o vreme, apoi recunoscu:
|mi e team` c` iar`[i m-am amestecat.
Domni[oar` "Repar`-tot", ce-ai mai f`cut? cl`tin` el din cap,
privind-o cu afec]iune.
|n primul rnd, [tiam c` Margery era pe punctul s` se
\ndr`gosteasc` de el, iar el recunoscut c` nu e genul interesat de
c`s`torie. Nu voiam s` stau [i s-o v`d suferind. E att de
vulnerabil`!
B`rbatul d`du din cap aprobator.
A[adar, ea a g`sit acum un nou tovar`[ de joac`, iar el a pierdut
o prieten`, coment` el. Cum a suportat Stan aceast` poveste?
Mi-a cerut s`-i asortez salata cu o por]ie de arsenic, r`spunse
ea.
Hm, s` reac]ioneze att de dur att de devreme? Cred c` b`iatul
a p`]it-o r`u.
A spus c` e sup`rat pentru c` disputa lui cu domni[oarele
Poindexter e motivul dorin]ei lor de a cump`ra pensiunea. Nu c` ar
fi sup`rat din cauza lui Margery.
Nu cred c` e att de preocupat de soarta ta [i a lui Molly, spuse
Bill cu fermitate. E sup`rat pentru c` acest tn`r a ie[it cu Margery.
Foarte bine, \i va prinde bine s` afle cum este s` fii gelos, ca s` nu
mai \ncerce s`-i fac` pe al]ii.
Karen \i prinse mna, care o strnse cu c`ldur`.
S` nu mai fii gelos niciodat`, Bill, \l rug` ea. E o pierdere de
timp. Pentru mine, nu exist` nici un alt b`rbat \n afara ta. {i nici nu
poate fi. Te rog, aminte[te-]i mereu acest lucru.
90 PEGGY DERN
Promit, [opti el cu voce r`gu[it`, apoi ridic` mna ei spre buze
[i o s`rut`, f`r` s`-i pese de privirile celorlal]i. Acesta este doar un
mic avans, pn` cnd vom r`mne singuri [i voi putea s` te s`rut cu
adev`rat.
O s` ]in minte, zmbi ea.
KAREN 91
Capitolul 7
A doua zi, Karen ie[i din depozitul de lenjerie dup` ce verificase
stocul de materiale [i d`duse ultimele indica]ii femeilor de serviciu.
Se opri o clip` pe sc`ri, iar sunetul vocilor de pe peluza din fa]a
c`su]ei num`rul opt ajunse pn` la ea.
Vocea lui Margery, nelini[tit`, era cople[it` de cea sub]ire, de
copil, a Sarei Lee.
Oh, da, spunea Sara Lee, pisicile sunt animale ciudate [i
fascinante. Chrissie, aici de fa]`, probabil a fost o persoan`
important` \n vreuna din \ncarn`rile lui anterioare.
|ncarn`rile lui anterioare? \ntreb` tn`ra uimit`, iar Karen se
apropie, dornic` s` aud` mai bine.
Sara Lee, \mbr`cat` \ntr-un costum \nflorat de var`, cu nelipsita
]igar` \n col]ul gurii, \l privea fascinat` pe Chrissie.
Margery, a[ezat` pe iarb`, o privea cu un aer \ngrijorat. Chrissie,
de parc` ar fi fost con[tient c` este subiectul conversa]iei, era
ghemuit pe iarb` [i o privea pe Sara Lee cu ochii lui aurii.
Desigur, draga mea, spuse femeia, continund s` fixeze
motanul cu o privire aproape hipnotic`. Via]a este etern`, nu ia
niciodat` sfr[it. Nu exist` moarte; pur [i simplu p`[im dintr-o
existen]` \n alta. Una mai bun`, dac` am fost cumin]i, una mai pu]in
bun`, dac` nu. |n acest fel, ni se acord` [ansa s` isp`[im p`catele pe
care le-am f`cut \n acest plan al existen]ei. De fiecare dat` cnd ne
na[tem, prelu`m sufletul pe care l-am avut \n acest plan. Sunt sigur`
c` dragul t`u Chrissie este un suflet foarte b`trn.
Margery \ntoarse capul [i-l studie pe Chrissie ca [i cum nu l-ar
mai fi v`zut vreodat`. Dar ochii motanului erau \n continuare fixa]i
pe Sara Lee, care-l studia cu intensitate.
Cred c` \ntr-una din vie]ile trecute a fost un animal s`lbatic, din
jungl`, d`du din cap femeia gnditoare. Poate c` \ntr-una din vie]ile
viitoare va fi o pas`re continua \n`l]are spiritual` a migr`rii
sufletelor. Desigur, nu prea cred c` se va na[te vreodat` ca om. Ar fi
un pic prea mult s` sper`m pentru un animal.
Ochii alba[tri ai tinerei se \ntunecar`.
Nu v`d de ce nu? Chrissie e la fel de bun ca o mul]ime de
oameni [i mai bun dect unii dintre ei! exclam` ea.
Sara Lee zmbi cu blnde]e.
Oh, dar sufletele animalelor sunt transportate \n corpurile
altor animale, nu \n trupuri de oameni, explic` ea cu r`bdare. Poate
c` a fost una dintre pisicile sacre ale egiptenilor, sau poate unul
dintre leii care au atacat cre[tinii \n timpul lui Nero.
Margery se uita cu uimire la Chrissie.
Poate c` \[i isp`[ea p`catele, cnd l-ai g`sit mort de foame pe
treptele bisericii, continu` femeia cu voce vis`toare.
KAREN 93
Karen fu deodat` con[tient` de prezen]a lui Stan lng` ea.
Cnd ridic` privirea [i v`zu furia din ochii lui, \i puse o mn`
lini[titoare pe bra] [i-l trase ceva mai departe, pentru a nu fi auzi]i.
Doamne, femeia aceasta e nebun`? \ntreb` el indignat. N-am
mai auzit a[a o tmpenie \n via]a mea.
|n spatele lor se deschise o u[` [i Joanna ap`ru, \n pantaloni
scur]i [i tricou, zmbind amuzat`.
Te-am auzit, \i spuse ea lui Stan [i mi-am imaginat c` Sara Lee
a \nceput s` bat` din nou cmpii pe subiectul ei favorit: fenomenele
paranormale.
Tocmai \i spune lui Margery c` motanul ei, Chrissie, a fost unul
dintre leii care i-au mncat pe cre[tini \n timpul lui Nero, explic`
r`bd`toare Karen.
Joanna \l privi pe Stan [i rse.
Presupun c` nu crezi \n transmigrarea sufletelor [i restul
pove[tilor asem`n`toare?
Dar crede cineva care e \n totalitatea facult`]ilor mintale?
se r`sti el.
Nu [tiu prea bine, spuse Joanna, prinzndu-l de bra] [i
conducndu-l spre alee. Am avut cteva conversa]ii ciudate la serile
de discu]ii organizate de Sara Lee. Am auzit ni[te lucruri, exprimate
cu cea mai mare convingere [i sinceritate, \nct am \nceput s` m`
\ntreb.
Dar sunt sigur c` nu le-ai crezut, insist` Stan.
Nu, n-am nici o leg`tur` cu fenomenele paranormale, m`rturisi
ea \nveselit`.
Dar pre]ioasa dumitale Sara Lee pare s` le cread`, o ironiz` el.
94 PEGGY DERN
Oh, nu! Nu le crede, r`spunse Joanna.
Stan se opri pe alee [i o privi.
A[adar, nu \ncearc` dect s-o sperie pe Margery?
Desigur c` nu. Nu crede c` exist` fenomene paranormale; e
sigur` de acest lucru, spuse femeia cu voce grav`, chiar dac` ochii \i
str`luceau. La un moment dat a avut probleme cu una dintre
povestirile pe care le scria. Ca epoc`, se petrecea \n timpul scrierilor
lui Sir Walter Scott. Eroul principal era un tn`r cavaler obscur, de
care nu prea se auzise. Materialul era foarte pu]in, ceea ce o deranja
mult. Am \ncercat s-o conving s` abandoneze cartea [i s` scrie
despre altceva, dar pn` atunci se \ndr`gostise de tn`rul cavaler [i
era hot`rt` c` va scrie despre el, astfel \nct lumea s`-l poat`
admira, a[a cum merita. |ntr-o diminea]` a venit la micul dejun cu o
expresie radioas`. Sir Walter Scott venise s-o ajute s` scrie cartea, iar
pentru c` el [tia foarte multe despre tn`rul respectiv, \i va furniza
informa]iile pe care nu le putuse descoperi \n alt` parte. Iar cartea a
continuat splendid pn` la sfr[it. De fapt, s-a [i vndut excelent.
Stan [i Karen o priveau cu ne\ncredere, iar ea le \ntlni privirile
cu un zmbet inocent.
Cu alt` ocazie, scria o carte despre egipteni, iar H. Rider
Haggard a venit s-o ajute, continu` ea.
Nu cred! Inventezi toate acestea! o acuz` Stan.
Deloc, neg` ea cu seriozitate. {tiu c` pentru noi pare o
nebunie, dar pentru ea e foarte simplu. Se poate adresa la nevoie
speciali[tilor \ntr-un anume subiect, chiar dac` au tr`it \n urm` cu
sute de ani, [i s` primeasc` toat` informa]ia de care are nevoie
pentru cartea la care lucreaz`. De aceea. nu trebuie s` r`mnem la
KAREN 95
Londra sau New York, unde sunt muzee [i biblioteci \n care ar trebui s`-[i
fac` documentarea. Poate intra \n contact cu un expert \n orice moment.
E cel mai nebunesc lucru de care am auzit vreodat`, protest`
Stan, iar Karen se \nfior`, chiar dac` soarele str`lucea cu putere.
Nu-i a[a? fu de acord Joanna. Cnd am \nceput s` lucrez pentru
ea, m` \nsp`imnta. Se purta cu foarte mare naturale]e [i vorbea
foarte lini[tit` despre "contactele" ei. Uneori, la micul dejun, venea
[i-mi spunea: "Oh, acum [tiu ce \nseamn` acele hieroglife. Domnul
Haggard a venit azi-noapte [i mi-a spus. A avut [i el ceva probleme
cu ele [i era foarte amuzat c` nu reu[im s` le traducem".
Femeia \i privi pe amndoi, apoi ridic` din umeri cu un gest de
neajutorare.
Nici eu nu \n]eleg, d`du ea din cap, dar a[a stau lucrurile!
Cnd nici unul dintre ei nu spuse nimic, \i privi pe rnd.
{i chiar dac` v` imagina]i c` este nebun` sau nu, n-are nici o
importan]`, spuse ea cu r`ceal`. E o femeie dr`gu]`, ]in foarte mult
la ea. C`r]ile ei se vnd bine, e popular` [i fericit` a[a c` n-avem
nici un drept s-o judec`m.
Nimeni nu \ncearc` s-o judece, r`spunse Stan. Poate fi orict de
ciudat` dore[te, atta vreme ct nu \ncearc` s-o sperie sau s-o supere
pe Margery.
Joanna \l privi cu ochi mari.
De cnd este Margie responsabilitatea ta? \ntreb` ea cu voce
blnd`.
Karen v`zu tres`rirea lui [i felul \n care se \ncord`. Apoi, f`r` s`
r`spund`, se \ndep`rt` cu pa[i mari. Cteva secunde mai trziu,
zgomotul motorului Jaguarului lui ajunse pn` la ele.
96 PEGGY DERN
Joanna se \ntoarse [i o privi pe Karen.
A[adar, lucrurile stau a[a, coment` ea. E nebun dup` Margie,
dar e \nsp`imntat c`-l va prinde \n plas`. Foarte bine, sper c` o s-o
fac`. B`iatul acesta n-are nevoie dect de o c`snicie fericit` [i sunt
sigur` c` Margie e persoana care i-o poate oferi.
Poate c` da, ezit` Karen, apoi ad`ug` repede. Trebuie s` m`
\ntorc la lucru. Ne vedem mai trziu.
***
Zilele se scurser` cu greu, iar tensiunea care o cuprinsese pe
Karen crescu o dat` cu trecerea lor. Pe m`sur` ce trecea timpul, cele
dou` domni[oare Poindexter p`reau din ce \n ce mai mul]umite.
Era evident c` erau \ncntate de modul \n care mergeau lucrurile.
Pentru Karen, aceasta nu era o veste bun`.
Greg \[i petrecea dimine]ile cu cele dou` b`trne, uneori plecau
\mpreun` \n ma[ina lui, \ntorcndu-se seara.
Pentru c` pensiunea era ocupat` \n totalitate, iar traficul cre[tea
cu fiecare zi, rezultnd un num`r foarte mare de turi[ti la mese,
Karen [i Molly erau prea ocupate s`-[i mai fac` probleme privind
planurile domni[oarelor Poindexter. Dar uneori, treaz` \n pat, prea
obosit` fizic s` poat` adormi, Karen \[i amintea cu \ngrijorare de
planurile acestora, iar diminea]a o prindea mai obosit` dect fusese
seara, cnd se dusese la culcare.
KAREN 97
Bill o urm`rea cu \ngrijorare, nemul]umit c` nu poate face nimic
s-o ajute. |n urm`toarea zi liber`, b`rbatul veni la pensiune s-o invite
pe Karen s` petreac` dup`-amiaza la plaj`. Nu [tia prea bine cum se
\ntmplase, dar cnd ma[ina se \ndrepta spre plaj`, pe bancheta din
spate st`teau Margery [i Greg, \ntlnirea planificat` \n doi devenind
din nou \n patru.
Cnd ma[ina p`r`si parcarea, Stan \i urm`ri cu privirea din
cafenea, iar figura lui era att de \ntunecat` \nct Jennie, care \i
aduse cafeaua, \i spuse:
Domnule Blayden, e o zi att de frumoas`! De ce nu v` duce]i
la o plimbare? Poate pute]i \ncerca s` merge]i la pescuit.
B`rbatul ridic` privirea mohort`.
Jennie, ur`sc pescuitul [i ce rost are s` te duci la plaj` singur?
Oh, doamne, protest` ea nemul]umit`, dac` a[ avea o ma[in`
frumoas` ca a dumneavoastr` [i atta timp la dispozi]ie, \n nici un
caz nu a[ sta s` m` uit cu priviri ucig`toare \ntr-o cea[c` de cafea.
Stan o privi, uimit de vehemen]a ei.
Voi, oamenii boga]i, m` \mboln`vi]i, continu` tn`ra femeie.
Ave]i mun]i de bani, dar nimic nu v` amuz` cu adev`rat. |ntre timp,
eu [i Tim muncim ca ni[te sclavi s` ne pl`tim toate datoriile, dar nu
reu[im niciodat`. Sim]im tot timpul amenin]area fiscului [i teama c`
se va cre[te chiria, iar eu trebuie s` muncesc aici, \n loc s` stau acas`
cu minunata mea feti]`. Dac` singurul lucru de f`cut ar fi s` m`
distrez, po]i s` fii sigur c` a[ face-o, f`r` nici o problem`!
Trnti zaharni]a pe mas` \n fa]a lui [i-l privi urt.
Uite ceva ce voiam s` spun de o mul]ime de vreme, \ncheie ea.
A[a c` po]i s` m` reclami dac` vrei s` fiu concediat`.
98 PEGGY DERN
Nu-mi pas`! Ai lumea la picioare [i stai aici [i te plictise[ti!
Oh, m` sco]i din min]i!
Stan era prea speriat de aceast` izbucnire ca s` spun` ceva, \n
afar` s` se uite uimit la ea. Cnd femeia se \ntoarse s` plece, \[i
reveni [i strig` dup` ea:
Jennie, vino \napoi!
Tn`ra femeie ezit`, apoi se \ntoarse [i se opri \n fa]a lui,
privindu-l sfid`tor.
Uite ce este, Jennie, n-am nici cea mai mic` idee ce a provocat
aceast` izbucnire.
Nu? \ntreb` ea, \nc` furioas`. Sunt att de s`tul` de voi, s` v`
v`d stnd [i autocomp`timindu-v`
Nu-s de acord cu a[a ceva!
Nu m` intereseaz`! se r`sti ea. Oricum o s` m` reclami [i voi fi
concediat`, a[a c` m`car pot s` spun ce cred. Stai aici [i-]i plngi de
mil` pentru c` un alt b`rbat o crede pe Margie un \nger, ceea ce [i
este. Dar nu ridici nici un deget s-o cucere[ti. {i nu-mi spune c` nu
te intereseaz`, pentru c` am v`zut cum te ui]i la ea.
Adic`, vrei s` spui c` eu, se blbi el indignat.
{i nu e adev`rat? Te roade s` vezi c` toat` lumea a \n]eles ce
sim]i pentru ea, \n timp ce stai aici ca o statuie [i-l la[i pe un altul s`
plece cu ea. Puteai s-o ai foarte u[or, \nainte de apari]ia tipului nou,
Jason. Dar acum nu mai [tiu. E foarte dr`gu], iar domni[oarele
acelea b`trne au o p`rere bun` despre el. Dup` cum se [tie, Margie
face tot ce spun ele. Dac` o s`-i cear` s`-l ia de so], probabil o va
face.
E[ti o fat` uimitoare, Jennie, spuse Stan gnditor.
KAREN 99
Da, sigur, sunt fantastic`! \l ironiz` ea. Nu g`se[ti \n fiecare zi
o fat` \n stare s`-[i piard` slujba pentru c` are curajul s`-]i spun` ce
fraier e[ti!
Tot spui c` o s` te reclam [i c` o s`-]i pierzi slujba, interveni el.
De ce a[ face una ca asta?
Nu cred c` e foarte amuzant ca una dintre angajatele hotelului
s`-]i spun` lucruri nepl`cute despre propria persoan`, spuse ea cu
\nc`p`]nare.
Stan o studie o clip`, iar cnd un cuplu parc` \n apropriere [i
intr` \n cafenea, continu` s-o priveasc` \n clipa \n care le ie[i \n
\ntmpinare.
Oare, \n cele din urm`, fusese att de transparent \n ceea ce-o
privea pe Margery?
Dup` ce-i servise pe ceilal]i doi, tn`ra femeie se \ntoarse la el [i,
privindu-l cu ochi reci [i neprieteno[i, dar [i nelini[ti]i, \ntreb`:
Mai dori]i ceva, domnule Blayden?
Stan o privi \ncruntndu-se.
Mul]umesc, am avut destul, spuse el cu voce moroc`noas`.
Jennie ezit`, apoi \l \ntreb` direct:
Mai lucrez aici?
Stan o privi nedumerit.
Cred c` da De ce m` \ntrebi pe mine?
N-o s` ceri s` fiu concediat`?
Copil prostu], de ce a[ face a[a ceva?
P`i, am fost foarte nepoliticoas`.
Aici ai dreptate.
{i nu-mi voi cere scuze.
100 PEGGY DERN
}i-a cerut cineva s`-]i ceri scuze?
Nu, dar oricum n-a[ face-o. Era adev`rat.
Spre uimirea ei, Stan \ncepu s` rd`.
Acum, dup` ce le-ai spus, te po]i lini[ti, o asigur` el. Poate c`
sunt lucruri care trebuiau spuse, dar pentru binele t`u, m` bucur c`
mi le-ai spus mie, nu unuia dintre ceilal]i oaspe]i.
Ca de exemplu celor dou` vr`jitoare?
Da, de exemplu lor.
Oh, nici nu m` gndesc s` le spun lor. Nu c` mi-ar fi fric` o
chelneri]` bun` are mereu de lucru \n zilele noastre. |mi place aici
pentru c` so]ul meu lucreaz` \n apropiere. Dar este un sezon ocupat
[i ne putem g`si oricnd de lucru \n alt` parte. Nu-mi e team` c` voi
fi concediat`. Dar cele dou` b`trne nu sunt plictisite, pentru c`
sunt prea ocupate s`-[i aib` grij` de bani [i s` lupte s` nu fie \n[elate
cu un cent.
A[adar, sunt doar eu cel care te enerveaz`, declar` el.
De fapt, m` enerveaz` s` v`d c` stai degeaba [i la[i s`-]i scape
o fat` grozav` ca Margery doar pentru c`-]i e prea lene s` te mi[ti,
recunoscu ea. Ai fost foarte dr`gu], l`sndu-m` s`-]i spun toate
acestea. Acum m` simt mult mai bine mul]umesc mult.
Tn`ra \i zmbi cu prietenie, apoi disp`ru \n direc]ia buc`t`riei.
Stan r`mase o vreme nemi[cat, apoi se ridic` [i ie[i, \ndreptndu-se
spre camera lui.
Cnd ajunse la cap`tul aleii, z`ri un ghem portocaliu de blan` pe
sc`rile care duceau la fosta camer` a lui Margery. Pentru o vreme,
Stan r`mase nemi[cat, privind pisica. Chrissie \l urm`rea [i el cu
aten]ie, alertat [i nelini[tit, gata s` alerge spre copacul din apropiere
KAREN 101
la prima mi[care amenin]`toare. B`rbatul st`tea nemi[cat, cu
minile \n buzunare. Nu-i pl`ceau pisicile, nu-i pl`cuser` niciodat`.
Dar aceast` pisic` era o pisic` special`: era a lui Margery. Aceasta era
o diferen]` enorm`, \[i aminti el.
Bun`, amice, murmur` el \n cele din urm`.
Chrissie se \ncord`, gata s` sar`, dar nu f`cu nici o mi[care.
Ochii lui galbeni \i fixau pe Stan.
B`rbatul tres`ri la auzul unei voci din spate:
Nu mai nec`ji motanul lui Margery.
|ntorcndu-se, o descoperi pe Joanna, \mbr`cat` de ora[, cu
cteva plicuri \ntr-o mn` [i \n cealalt` cu un obiect cenu[iu, pe
care-l oferi pisicii.
E nebun dup` creve]i, \i spuse ea peste um`r, cnd Chrissie
accept` cadoul cu o \ncntare evident`. Dac` vrei s` te \mprietene[ti
cu el, d`-i creve]i.
O s` ]in minte, zmbi Stan. E un motan formidabil, nu-i a[a?
Nu pare s` se \mprieteneasc` prea repede
Ochii ei str`lucir`.
Oh, [tie c` nu-]i plac pisicile [i este foarte sensibil, spuse ea cu
ironie. Pisicile au o personalitate ciudat`.
|ncep s` cred [i eu, d`du el din cap. Dar nu \n]eleg de ce crede
c` nu-l plac. N-am fost niciodat` ostil..
Te sf`tuiesc s` nu \ncerci Are ni[te gheare criminale [i [tie
s` le foloseasc`, \l asigur` Joanna.
Stan privi plicurile din mna ei [i, spre propria surprindere,
\ntreb`:
Pot s` le pun eu la po[t`? M` duc \n ora[.
102 PEGGY DERN
Mul]umesc, dar trebuie s` fac [i cteva cump`r`turi, de care nu
sunt prea sigur`. M` gndeam c` poate m` duc [i la un film, dac` tot
ies.
Joanna \l privi pe b`rbatul din fa]a ei cu curiozitate.
Te sim]i singur? \ntreb` ea cu voce blnd`. Nu trebuie s`-]i fie
ru[ine, continu` ea, f`r` s` a[tepte r`spunsul, [i eu m` simt singur`.
Destul de des. Dar am \nv`]at s` m` adaptez. Trebuie s-o faci, cnd
e[ti o banal` fat` b`trn`.
E ridicol. Nu e[ti banal`.
Nu?
Desigur c` nu, e[ti destul de atr`g`toare [i foarte distins`.
Iar tu e[ti un mincinos \ncnt`tor, dar accept flatarea cu
recuno[tin]` ve[nic`. Dac` vrei, putem s` mergem \mpreun` \n ora[
[i poate [i la film dac` nu te deranjeaz` s` fii v`zut cu o fat` b`trn`
ca mine, chiar dac` atr`g`toare [i distins`.
Joanna \l ironiza, dar privirea ei era deschis` [i prietenoas`.
Consider un privilegiu s` fiu v`zut cu tine, Joanna, [i sunt
onorat de invita]ia ta. Lu`m ma[ina mea? \ntreb` el, zmbindu-i cu
c`ldur`.
Chiar te rog. N-am fost niciodat` \ntr-un Jaguar [i cred c` e o
experien]` pe cinste, fu ea de acord, apoi \i d`du bra]ul,
\ndreptndu-se \mpreun` spre parcare.
|n ora[, g`sir` un loc de parcare aproape de po[t`, iar ea cobor\,
zmbindu-i.
Ne vedem aici peste o or`. E bine? \ntreb` ea, apoi \ncepu s`
rd`. M` simt att de tn`r` [i de copil`roas`. Nu m-am mai sim]it
a[a de de mult timp. E[ti un tn`r pe cinste, Stan.
KAREN 103
|nainte ca b`rbatul s` poat` r`spunde, ea era deja pe trotuar [i se
\ndrepta spre cl`direa po[tei, p`[ind cu gra]ia unei feline.
Cnd Joanna se \ntoarse, el era \nc` \n ma[in`, privind mul]imea
cu un zmbet amuzat, pe care ea \l remarc` imediat.
Ar`]i de parc` te-ai fi amuzat ct timp am lipsit, \l acuz` ea,
aruncnd cteva pachete \n ma[in`. Ce facem acum? Mergem la film?
E un western, [tii? Mul]i b`rba]i ador` acest gen de film, iar eu pot
s` m` prefac mul]umit`, dac` te face s` te sim]i bine.
Nu, nu m` face, r`spunse el cu fermitate, deschizndu-i u[a.
E o zi prea frumoas` ca s` ne \nghesuim \ntr-o sal` de cinematograf
[i s` ni se sparg` urechile cu salve de tun sau ceva asem`n`tor.
Ce p`rere ai de o plimbare mai lung`?
Sun` bine, zmbi ea \ncntat`, apoi se a[ez` lng` el, cu
palmele \ncle[tate \n poal`. Am vorbit tot drumul spre ora[, acum
este rndul t`u. Trebuie s`-mi spui tot despre tine. {i nu \ncepe
spunnd cu modestie: "Oh, nu e prea mult de povestit". Trebuie s`
fie, iar eu vreau s` aud.
Stan rse.
Regula num`rul unu \n Cartea Cuceririlor: pune-l pe b`rbat s`
vorbeasc` despre el [i ascult`-l cu ochi mari [i murmurnd politicos:
"Ce fascinant! Spune-mi mai multe!".
Joanna chicoti.
Pare o regul` bun`. P`cat c` n-am \nv`]at-o \n tinere]e!
Cine [tie ce s-ar fi \ntmplat? Dar te rog. Te-ai n`scut
De asta sunt sigur, d`du el din cap cu gravitate. Treizeci [i unu
de ani \n urm`, \ntr-un mic or`[el din apropiere de New York.
Singurul fiu al unor p`rin]i s`raci, dar cinsti]i.
104 PEGGY DERN
Desigur, fu ea de acord. Cum ar putea s` \nceap` altfel o
poveste clasic` american`?
Te rog s` nu m` \ntrerupi, spuse el cu convingere. Am crescut,
am mers la [coal`, apoi la facultate [i iat`-m`!
Iar Jaguarul? \i f`cu ea un semn cu ochiul.
Oh, Jaguarul, ezit` el. L-am c[tigat la loterie, declar` el
triumf`tor.
Joanna \l privi calm`.
Cu alte cuvinte, nu e treaba mea [i ar trebui s`-mi ]in gura,
concluzion` ea.
Ah, nu, Joanna, se scuz` el dndu-[i seama c` o jignise.
Nu \ncercam dect s` fiu amuzant dar n-am prea reu[it, din cte
se pare. Povestea vie]ii mele nu e foarte palpitant` [i nu voiam s` te
plictisesc. Dup` facultate am f`cut armata, f`r` prea multe peripe]ii,
deoarece n-am ajuns mai departe de o munc` de birou la Pentagon.
Apoi am intrat \n publicitate, pentru c` un prieten mi-a oferit o
slujb`. Apoi a urmat televiziunea cea mai nepl`cut` experien]`.
Nu [tii dac` ai sau nu o slujb`, pn` la m`sur`torile de audien]`.
Dac` erau \nalte, erai b`iatul de aur, cu o slujb` sigur` pn` la
apari]ia urm`toarei m`sur`tori. Dac` erau sc`zute, erai privit ca un
monstru de pe alt` planet`, iar toat` lumea, \ncepnd de la
directorul canalului pn` la femeia de serviciu te privea urt. Apoi
un unchi de care n-auzisem niciodat` a murit \n Alaska Am
descoperit c`, pentru c` eram singura rud`, am mo[tenit toat`
averea lui. Dup` ce-am pl`tit toate datoriile, am r`mas cu vreo sut`
de mii de dolari. A[a c` am p`r`sit slujba din publicitate, d`t`toare
de ulcer [i de dureri de cap. Nu m` duceam nic`ieri anume, pur [i
KAREN 105
simplu voiam s` scap pentru o vreme. Astfel, am ajuns la pensiunea
Granada. E un loc frumos, lini[tit [i nu v`d nici un motiv pentru care
m-a[ gr`bi. Nu mai vreau s` m` gr`besc.
Joanna \l privi curioas`.
{i nu te-ai gndit niciodat` la c`s`torie? \ntreb` ea.
Deloc! |n timpul facult`]ii a trebuit s` muncesc, la fel [i mai
trziu, \n armat`. Ct am lucrat \n publicitate, cu att mai mult nu
aveam timp de nimic.
E p`cat, observ` ea.
Stan o privi uimit.
P`cat? repet` el.
Cred c` ai fi fost un so] [i un tat` minunat, dac` ai fi \nceput la
timp, spuse ea \ncet. Dar, dup` treizeci de ani, e mai greu s` te adaptezi.
La aceast` vrst` ajungi s` fii preten]ios [i s` ]ii la propriile rutine. Dac`
te c`s`tore[ti cu o femeie mai tn`r`, ea trebuie s` se adapteze. Dac` e
de aceea[i vrst` sau mai \n vrst`, tu trebuie s` te adaptezi.
Hm, nu e o imagine prea pl`cut` pentru dou` persoane de
vrst` mijlocie, a[a ca noi coment` el, \ncruntndu-se.
Oh, oricum, coment` ea, evadnd din starea de spirit
contemplativ`, din moment ce nici unul dintre noi nu este interesat,
problema e pur teoretic`, nu-i a[a? |ntmpl`tor, vreau s` declar c`
nu \ncerc s` te cuceresc.
Dar cine a spus a[a ceva?
Nu [tiu. B`rba]ii au ni[te idei mai ciudate, mai ales dac` a
trebuit s` lupte toat` via]a cu femei care \ncearc` s`-i prind`.
Da, a trebuit s` m` ap`r cu o bt`, declar` el cu seriozitate, dar
cu ochii str`lucind.
106 PEGGY DERN
Sunt sigur`, d`du ea din cap cu convingere. Eu am primit o
propunere cnd aveam nou`sprezece ani.
De la un b`rbat care nu te interesa?
De la un b`rbat pe care-l adoram, spuse ea cu gravitate, iar
vocea \i tremur` imperceptibil. Dar era mama, erau surorile mai
mici iar el avea responsabilit`]ile lui. {tiam c` n-are nici un rost.
Stan [opti cu voce blnd`:
Joanna, \mi pare foarte r`u.
Mul]umesc, r`spunse ea scurt, apoi respir` adnc, aruncnd o
privire spre ceas. Ar fi mai bine s` ne \ntoarcem acas`. Sara Lee se va
\ntoarce \ncet la realitate [i, dac` nu sunt acolo s` o ]in de mn`, se
sup`r`. Vrea s` fiu mereu lng` ea dup` \ncheierea zilei de lucru, ca
s`-mi spun` ce lucruri minunate a mai scris.
KAREN 107
Capitolul 8
Cteva zile mai trziu, cnd Molly [i Karen erau acas`,
odihnindu-se dup` nebunia de la prnz, Bill parc` \n fa]a cafenelei
[i cobor\ din ma[in`, urmat de un tn`r \nalt, care sem`na destul de
bine cu el.
Bill vr\ capul pe u[`, iar Jennie \i strig`:
E acas`, Bill, ia patruzeci de minute pauz`.
B`rbatul \i zmbi.
O s` pun cap`t acestui r`sf`], spuse el cu fermitate, apoi se
\ndrept` spre u[a de la c`su]a num`rul unu.
Tn`rul \nalt \l \nso]i, \ncntat de exuberan]a lui. Bill b`tu la u[`,
strignd:
Opre[te-]i cinii, doamn`. Vin cu gnduri pa[nice, de curtare.
Molly deschise u[a, rznd:
Bill, nebunule, intr`!
Peste um`r, \i strig` fiicei ei:
Leag` dul`ii, draga mea. Acel b`rbat este aici.
D`-l afar`, nu vrem b`rba]i aici, r`spunse Karen cu voce
somnoroas`, dar \nveselit`.
Sus din pat, lene[o! Am ve[ti pe care sunt sigur c` vrei s` le
auzi, strig` Bill, apoi se \ntoarse spre tn`rul cu care venise [i spuse
cu c`ldur`. Molly, e cineva pe care voiam s`-]i prezint de ceva vreme:
fratele meu, Marsh. Marsh, ea este doamna care sper s`-mi fie soacr`
\nainte a mai \mb`trni.
Molly \i zmbi tn`rului.
M` bucur s` te cunosc \n sfr[it, Marsh. Bill vorbe[te mereu
despre tine.
{i mie mi-a f`cut capul calendar povestind despre
dumneavoastr`, doamn` Justin [i despre fiica dumneavoastr` cea
fabulos de frumoas`, r`spunse Marsh.
Din u[a dormitorulul, Karen \ntreb` cu voce dulce:
M-a chemat cineva?
Ochii ei \ntlnir` figura radioas` a lui Bill, care alerg` spre ea, o
prinse \n bra]e [i o s`rut` ap`sat.
Bill! exclam` ea jenat`, \mbujorndu-se.
Draga mea, vrei s` fii so]ia mea? \ntreb` el.
Karen \l privi cu ochi mari, apoi se \ntoarse spre Molly [i Marsh.
Desigur, nebunul meu scump, am avut \ntotdeauna inten]ia
asta.
Acum? insist` el. Chiar \n aceast` clip`?
Oh, Bill, ce se \ntmpl`?
Karen, iubito, ]i-l prezint pe Marsh, fratele meu! Mai corect
spus, doctorul Marshall P. Ramsey, spuse el \ncntat.
Marsh, m` bucur s` te cunosc \n sfr[it, zmbi Karen.
KAREN 109
Mul]umesc, Karen, nici nu [tii ce \ncntat sunt s` te cunosc,
declar` b`rbatul cu sinceritate. Am a[teptat cu ner`bdare acest
moment de cnd Bill a \nceput s`-mi vorbeasc` despre tine.
Molly \i privi pe to]i, apoi spuse cu ospitalitate:
De ce nu st`m jos?
Nu prea cred, r`spunse Bill cu gravitate, cu ochii str`lucind.
Dac` ai sugera s` zbur`m, a[ fi de acord imediat. Dar s` st`m jos?
M` \ndoiesc
Marsh rse [i-l \mpinse pe canapea [i, dup` ce-i ]inu scaunul lui
Molly, se a[ez` [i el.
Karen, dac` po]i s`-l faci pe fratele meu s` tac` o secund`, o s`
explic despre ce este vorba, spuse el.
Mna lui Bill o prinsese pe cea a lui Karen, iar b`rbatul zmbea
cu atta c`ldur`, \nct ea era sigur` c` nu-i va mai fi vreodat` frig.
E destul de simplu, \ncepu Marsh.
Simplu? E un adev`rat miracol, asta este!
Fratele lui \l privi \n]eleg`tor.
{i prietena mea crede acela[i lucru, spuse el lini[tit.
Uimit, Bill repet`:
Prietena ta?
De ce nu? E asistent` la spital, \n ultimul an de practic` [i va
termina \nainte s` ne mut`m la Dorsetville, r`spunse Marsh.
{tii, Karen, m-am sim]it foarte prost [tiind c` tu [i Bill vre]i s` v`
c`s`tori]i, dar nu pute]i, pentru c` el m` ajuta s`-mi termin
facultatea [i reziden]iatul. A[a c` m-am str`duit s` g`sesc o solu]ie s`
nu-l mai \mpov`rez [i s` poat` fi liber s` se c`s`toreasc`. Pn` la
urm`, am g`sit o solu]ie perfect`.
110 PEGGY DERN
Continu`, te rog, \l implor` tn`ra, ner`bd`toare.
Exist` foarte multe or`[ele care au nevoie de medici, dar este
foarte greu s` g`seasc`, deoarece majoritatea tinerilor vor s` se
stabileasc` \ntr-un ora[ mare, cu mult` clientel`. La urma urmei,
nu-i po]i condamna. Dup` to]i anii de munc`, e dreptul t`u s` te
a[ezi ct mai bine. La un moment dat, am aflat despre un or`[el care
este att de dornic s` g`seasc` un medic, \nct au construit un spital,
o cas` cu un birou al`turi, complet utilat [i au garantat un venit de
dou` sute de dolari pe lun`, dac` se stabile[te acolo. Am fost s` v`d
ora[ul respectiv [i am \ntlnit mult` lume. Mi-au pl`cut, iar eu le-am
pl`cut. |n cele din urm`, totul a fost aranjat. |n trei s`pt`mni, m`
voi stabili acolo. Iar Gail, prietena mea, o s` vin` cu mine. Cei din
ora[ erau cople[i]i de \ncntare cnd au aflat c` vor primi nu doar
un medic, dornic s` semneze un contract pe cel pu]in cinci ani, dar
[i o asistent` calificat`! Nu e o solu]ie perfect`?
Karen spuse repede:
Numai dac` e[ti sigur c` tu [i Gail dori]i acest lucru cu
adev`rat. Nu trebuie s` faci acest lucru doar de dragul meu [i al lui
Bill. Dac` ai prefera s` te stabile[ti \ntr-un ora[ mare
Vezi? Ce ]i-am spus? \ntreb` Bill cu mndrie. Nu e cea mai
grozav` din lume?
Marsh \i zmbi lui Karen cu c`ldur`.
Nu [tiu cum s` o calific, Bill, chiar dac` tu e[ti destul de special
pentru mine, recunoscu el.
Marsh, voiam s` spun c` nu trebuie s`-]i sacrifici cariera doar
ca noi s` ne putem c`s`tori mai repede dect am planificat, spuse
Karen. {tiu ct de mult ai \nv`]at [i ct ai muncit. Dac` vrei s` te
KAREN 111
specializezi sau s` alegi un ora[ mare, nu trebuie s` ne la[i s` st`m
\n calea ta. Putem s` a[tept`m, Marsh am prefera mai degrab` acest
lucru, dect s` renun]i la ceva ce-]i dore[ti.
Mul]umesc, Karen, d`du din cap Marsh, privind-o cu afec]iune.
E foarte frumos din partea ta, dar te rog c` m` crezi c` suntem
\ncnta]i de aceast` [ans`, eu [i Gail. Nu vreau s` m` crezi \ngmfat,
dar orice doctor care merit` acest titlu \[i dore[te s` ajung` acolo
unde este nevoie de el. De altfel, de aceea am ales medicina.
Gail crede ca [i mine c` singura ocazie care ne trebuie este aceea de
a fi de ajutor [i \n Dorsetville chiar este mare nevoie de un medic.
Sunt oameni de treab`, vom avea o cas` [i nu un apartament
\nghesuit [i vom avea prieteni [i vecini ceea ce nu prea ai \ntr-un
ora[ mare.
Tn`ra \l asculta cu aten]ie, privindu-l \n ochi.
Gail vine dintr-un ora[ mare? \ntreb` ea.
Marsh d`du din cap aprobator.
N`scut` [i crescut` \n Atlanta.
{i crezi c` va fi fericit` \ntr-un or`[el ca Dorsetville? se \ngrijor`
Karen.
B`rbatul rse.
Am luat-o acolo, \nainte de semnarea contractului. Tot ora[ul
a venit s` ne primeasc`. A fost un adev`rat banchet, s-au ]inut
discursuri [i to]i erau att de prieteno[i, \nct aproape au f`cut-o s`
plng`. Iar ea nu plnge prea u[or. Apoi, s-a \ndr`gostit de cas`.
Oh, vom fi ferici]i acolo, sunt sigur. Nu e pu]in lucru s` po]i s` fii de
ajutor celor care au \ntr-adev`r nevoie.
Karen respir` adnc [i se \ntoarse spre Bill:
112 PEGGY DERN
Bill, pare \ntr-adev`r minunat!
Po]i s` fii sigur` de asta, o asigur` el. Acum, trebuie s` ne
c`s`torim. Nu cred \n logodnele \ndelungate. Ce p`rere ai de mine
dup`-amiaz`? Azi sunt de serviciu.
Oh, Bill, nu putem face asta, protest` Karen.
Ultragiat, b`rbatul o \ntreb`:
De ce nu, dac` pot s` \ntreb?
Va trebui s` a[tept`m s` vedem ce se \ntmpl` cu pensiunea.
Marsh \i privi pe rnd, nedumerit.
Ce anume se va \ntmpla pensiunii? \ntreb` el.
Dou` vr`jitoare vor s-o cumpere [i s` le arunce pe Karen [i pe
Molly afar`, recunoscu Bill cu nepl`cere.
Asta nu e bine, d`du din cap fratele lui. Karen, [tiu ct de mult
\nseamn` aceast` pensiune pentru tine [i pentru mama ta. Bill mi-a
spus. Nu se poate face nimic pentru a le \mpiedica?
Tn`ra cl`tin` din cap.
|mi e team` c` nu, r`spunse ea, apoi povesti pe scurt tot ce se
\ntmplase [i de ce erau att de hot`rte femeile s` cumpere localul.
Poate c` proprietarii nu sunt dispu[i s` vnd`, suger` Marsh.
Sunt oameni de afaceri. Dac` or s` aib` suficient profit, o s` vnd`.
{i crezi c`, dac` aceste femei cump`r` localul, o s` fie de acord
s` te lase pe tine [i pe doamna Justin s`-l conduce]i \n continuare?
Avnd o p`rere minunat` despre mine? rse amar Karen.
Singurul lucru pe care-l vor dori, de \ndat` c`-[i pun ghearele pe el,
va fi s` m` vad` plecnd pentru totdeauna.
Vocea ei tremur`, iar Bill o \nconjur` cu bra]ul s`rutnd-o pe p`r,
apoi privi la Molly [i la Marsh.
KAREN 113
A[adar, aceasta este situa]ia, amice, ridic` el din umeri. O s` le
ofer cu pl`cere tot ce-mi pot permite, cas` [i mas`. Dar pensiunea
\nseamn` mult pentru ele. Presupun c` va trebui s` vedem ce se
\ntmpl`.
Marsh se \ncrunt`.
Da, cred c` ai dreptate, fu el de acord \n cele din urm`. {i eu,
care m` [i vedeam: cel mai mndru cavaler de onoare care va sta
lng` voi \n timp ce preotul spune ce are de spus.
Karen se ridic` [i-[i [terse lacrimile de pe obraji, apoi declar` cu
fermitate:
A[a va fi, Marsh. Contez pe tine s`-l aju]i pe Bill s` nu-[i piard`
curajul [i s` m` p`r`seasc` \n fa]a altarului.
A[ vrea s-o v`d [i pe asta! f`cu Bill o grimas`.
Era atta dragoste \n privirea pe care Bill i-o arunc` lui Karen, ca
[i \n r`spunsul ei, \nct Marsh plec` ochii. Dup` o clip`, \ntreb` cu
voce ezitant`:
Ct crede]i c` le va lua femeilor s` se hot`rasc`?
Ah, s-au hot`rt \n clipa \n care au aflat c` eu [i Molly nu
suntem proprietarele localului, r`spunse Karen nemul]umit`.
Avocatul lor este deja aici [i sunt extrem de ocupate. B`rbatul a venit
aici de o s`pt`mn` [i ]in \ntrevederi toat` diminea]a, apoi pleac` \n
ora[ s` trimit` telegrame [i s` dea telefoane. Presupun c` se
str`duiesc s` adune banii, continu` ea aproape \n pragul lacrimilor,
dar se ab]inu [i zmbi, ridicnd bra]ele \ntr-un gest de invins.
Acum a[tept securea s` cad`.
Am crezut tot timpul c` doar banii pe care Bill trebuia s` mi-i trimit`
v` ]in departe unul de altul, se \nfurie Marsh, dar acum a mai ap`rut [i asta!
Desigur, interveni Bill, nu se [tie dac` sindicatul va vinde.
La urma urmei, profitul e destul de mare!
Dar, dac` pot avea un profit [i mai mare din vnzarea lui, eu
cred c` o vor face, cl`tin` din cap Karen.
Crezi c` au destui bani s` cumpere acest loc? Mi se pare c`
trebuie s` fie foarte mult, observ` Marsh.
Margery crede c` nu e nici o problem` pentru ele [i c` l-ar
considera o investi]ie excelent`. Desigur, pl`cerea de a m` pedepsi
pentru c` am avut \ndr`zneala s` le r`spund e doar un bonus, spuse
Karen, cl`tinnd din cap. Oare de ce nu pot s`-mi ]in gura? Vorbesc
mereu f`r` s` m` gndesc!
Draga mea, Stan Blayden a \nceput, tu doar ai ad`ugat pic`tura
care a umplut paharul, \ncerc` s-o consoleze Bill. Dac` Stan nu le-ar
fi \nfuriat, poate c` nu ]i-ar fi dat nici o aten]ie. Trebuie s` fie
obi[nuite s` nu fie pl`cute.
Karen respir` adnc [i se ridic`, zmbind spre Marsh.
Ce ne-a apucat? spuse ea repede. Marsh a c`l`torit att de mult
ca s` ne spun` despre planurile lui minunate, iar noi, \n loc s` ne
bucur`m \mpreun` cu el, \l \mpov`r`m cu problemele noastre. Nu e
cinstit, Marsh. Te rog s` ne ier]i.
Hei, nu fi copil, Karen, o cert` Marsh. Planurile mele erau
foarte importante [i pentru c` v` permiteau s` v` c`s`tori]i mai
repede dect v` a[tepta]i.
Ar trebui s` facem o petrecere pentru tine [i Gail, declar`
tn`ra cu fermitate.
Mul]umesc, Karen, dar trebuie s` m` \ntorc la spital. N-am avut
timp dect s` zbor pn` aici s`-i spun lui Bill vestea [i s`-i v`d figura
KAREN 115
la auzul ei. Era ceva ce nu voiam s`-i spun la telefon sau \ntr-o
scrisoare.
E foarte frumos din partea ta, Marsh. O s` te \ntorci la nunt`?
\ntreb` Karen zmbindu-i lui Bill, care o cuprinsese \n bra]e.
Nu vom rata acest eveniment pentru nimic \n lume, eu [i Gail,
promise b`rbatul. Apoi va trebui s` veni]i la nunta noastr`. Aproape c`
n-ar fi legal f`r` voi. {i dumneavoastr` trebuie s` veni]i, doamn` Justin.
Ce dr`gu] e[ti! zmbi Molly. Oricum, era imposibil s` fii altfel,
fiind fratele lui Bill. E unul dintre favori]ii mei.
Po]i s` vezi deja, Marsh, c` nu voi avea nici o problem` cu
soacra, \i f`cu Bill un semn cu ochiul fratelui lui, cuprinznd-o pe
Molly cu un bra].
Norocosule! se v`it` Marsh. Mama lui Gail a murit cnd era o
copil`, a[a c` suntem ni[te orfani singuratici.
Poate era]i, coment` Molly cu fermitate, dar din aceast` clip`
sunte]i adopta]i. Voi fi [i soacra ta [i a lui Gail, pe lng` a lui Bill.
B`rbatul p`rea \ncntat, iar noua lui soacr` \l s`rut`, b`tndu-l pe
um`r cu afec]iune.
Marsh privi spre ea, apoi spre fratele lui.
Ct de norocos po]i s` fii? coment` el zmbind.
***
Margery st`tea ghemuit` \n cel mai \ndep`rtat col] al salonului,
departe de grupurile vesele [i g`l`gioase care a[teptau sosirea orei
116 PEGGY DERN
cinei. Dar, \n clipa \n care intr` \n camer`, ochii lui Stan se fixar`
asupra ei, ca [i cum camera ar fi fost goal`, iar el se \ndrept` cu pas
sigur spre ea.
Bun`. Unde \]i este paznicul? \ntreb` el.
Margery ridic` privirea nefericit` spre el, apoi privi \n alt` parte.
Dac` vrei s` spui Greg \ncepu ea cu voce r`gu[it`.
Desigur c` la el m` refer. Pot s` m` a[ez?
Sigur c` da.
Promit c`, \n clipa \n care apare o s` fug imediat, ca un iepure
speriat de l`tratul unui copoi, glumi el.
Pleac` mine diminea]`, ridic` ea din umeri, ignornd
declara]ia lui.
Ah, de aceea ar`]i att de sup`rat`, \n]elese el, f`cnd un efort
s`-[i ascund` dezam`girea.
Tn`ra \l privi nedumerit`.
De ce m-ar deranja c` \ns`rcinarea lui Greg a luat sfr[it?
\ntreb` ea.
Stan se \ncord`.
A luat sfr[it?
Nu cred c` domni[oara Emily e foarte mul]umit` de modul \n
care s-a achitat de \ndatorire, m`rturisi ea. Desigur c` mi-a spus s`
ies, dar era foarte sup`rat`. Iar domni[oara Anne i-a spus c` e un
\ncurc`-lume [i c` va cere s` fie concediat.
Mi se pare modul \n care opereaz` ele. Probabil c` acum a venit
vremea s`-i pl`teasc` salariul, iar aceasta este o solu]ie.
Margery spuse repede:
Nu cred. Cred c` nu le-a pl`cut cum s-a descurcat.
KAREN 117
Ai idee dac` afacerea s-a \ncheiat? \ntreb` el lini[tit.
Oh, sunt sigur` c` da. Domni[oara Emily ob]ine \ntotdeauna
ce-[i dore[te. Nu las` pe nimeni [i nimic s`-i stea \n cale.
Dup` o perioad` de t`cere, Stan se auzi spunnd ceva ce nu
credea c` va spune vreodat`, care \l sperie la fel de mult ca pe
Margery:
Mi-ai lipsit \n aceste dou` s`pt`mni.
Ea \l privi cu ochi mari, nedumeri]i.
Cum a[a? \ntreb` ea. Am fost aici.
La fel [i acest Jason, se \ncrunt` el. Pentru c` p`rea s` fi intrat
\n gra]iile paznicelor tale, iar eu nu, am ales s` stau deoparte.
Tn`ra era nedumerit` [i \ntr-un fel jenat`, iar Stan deveni
con[tient de acest lucru. Se ridic` repede.
Ne mai vedem pe aici, Margery, \ncepu el s` spun`.
Ea \ntinse o mn` spre el, \ntr-un gest rug`tor.
Stan, nu pleca Asta dac` nu trebuie s` te duci undeva.
{tiu c` nu sunt o companie prea pl`cut`. Sunt att de \ngrijorat`!
Stan se a[ez`, aplecndu-se spre ea.
|ngrijorat`, Margie? \ntreb` el cu voce blnd`. Pot s` te ajut cu ceva?
Presupun c` n-ar trebui s` vorbesc despre acest lucru. Nu vreau
s` fiu o brfitoare.
N-ai cum s` fii brfitoare, Margery, o asigur` el.
Ea \l privi rug`tor.
Stan, \mi este att de team` c` au cump`rat pensiunea
Granada! Dac` au f`cut-o, ce se va \ntmpla cu Karen [i cu Molly?
[opti ea cuprins` de o team` att de vizibil`, \nct Stan \i prinse
minile \ntr-un gest lini[titor.
118 PEGGY DERN
Karen se va m`rita cu Bill [i va tr`i fericit` pn` la adnci
b`trne]i, spuse el cu fermitate.
Dar ]ine att de mult la pensiune!
}ine mai mult la el, draga mea.
Nici unul dintre ei nu o z`ri pe domni[oara Emily, \nalt` [i rigid`,
\nfrico[`toare cu expresia ei mohort` [i plin` de furie,
\ndreptndu-se spre ei.
Grupurile care discutau devenir` t`cute, \n clipa \n care ajunse
lng` cei doi. Vocea ei era furioas` cnd explod`:
A[adar, aici erai, Margery! Ar fi trebuit s` [tiu c` te vei strecura
pe undeva cu aceast` creatur`! Du-te [i preg`te[te-te pentru cin`!
Ar`]i foarte ne\ngrijit`.
Tn`ra \[i smulse mna de sub cea a lui Stan [i fugi din salon,
foarte ro[ie la fa]`.
Domni[oara Emily \ntoarse privirea furioas` spre Stan, care se
str`duia s`-[i p`streze calmul.
|n ceea ce te prive[te, tinere, credeam c` ai mai mult respect
de sine [i mndrie, \nct s` nu te strecori prin col]uri flirtnd cu
menajerele!
Eu sunt surprins s` descop`r c` ave]i destul` mndrie [i
respect de sine s` v` purta]i ca o doamn` \n public, [uier` el printre
din]i.
Femeia trase aer \n piept cu furie.
A, tuse blbi ea, ar`tnd ca [i cum ar fi vrut s`-l strng` de gt.
Mai bine nu spune]i nimic, pentru c` va trebui s` v` r`spund [i
prefer s` nu [ochez o femeie \n vrst`, o \ntrerupse el, ridicndu-se
[i ie[ind din camer`.
KAREN 119
Domni[oara Emily deveni \n cele din urm` con[tient` de cei din
camer`, care o priveau [oca]i [i cu r`ceal`. Ochii ei trecur` \n revist`
figurile acuzatoare, dar nimeni nu spuse nici un cuvnt. |n cele din
urm`, se \ntoarse pe c`lcie [i ie[i, \nfuriat` [i amenin]`toare.
Pentru o clip`, \n salon domni t`cerea, apoi turi[tii se privir` unii
pe al]ii. T`cerea fu spart` de doamna Hopeton, care se ridic` [i
zmbi celor din jur.
E p`cat c` astfel de persoane au ajuns \ntr-un loc att de pl`cut,
spuse ea. Tata [i cu mine venim aici de ani buni, dar n-am mai
\ntlnit pe cineva att de dificil. E p`cat, nu-i a[a? Pensiunea Granada
este un loc fermec`tor, iar acest lucru este regretabil.
Restul invita]ilor murmurar` aprobator, pentru c` toat` lumea o
pl`cea. Ea zmbi [i p`r`si salonul. |n drum spre c`su]a \n care locuia,
o \ntlni pe Karen.
Karen, ai cteva minute? A[ vrea s`-]i vorbesc, spuse doamna
Hopeton.
Desigur, doamn` Hopeton.
Femeia o conduse spre c`su]a \n care era cazat`, iar Karen o
urm` \n`untru, sim]indu-se ca un copil neascult`tor chemat la
directoarea [colii.
Ia loc, te rog, o invit` doamna Hopeton. Din cte [tii, eu [i tata
iubim pensiunea. Venim deja de c]iva ani
{tiu, doamn` Hopeton, iar Molly [i cu mine a[tept`m \n fiecare
an sosirea dumnevoastr`. Sezonul nu \ncepe oficial dect \n clipa \n
care a]i ajuns.
Mul]umesc, Karen, e foarte dr`gu] din partea ta. Dar \mi este
team` c` am o plngere.
120 PEGGY DERN
Da? |mi pare r`u.
Karen, de ce \n numele cerului le-a]i l`sat pe cele dou` b`trne
\ngrozitoare s` stea aici? explod` doamna Hopeton.
Karen f`cu o grimas`.
Am crezut c` sunt \n trecere. Apoi au hot`rt s` stea, iar mie
mi-a fost mil` de Margery. Presupun c` au f`cut din nou ceva
nepl`cut, nu-i a[a?
Domni[oara Emily, \ntr-adev`r. Draga mea, \mi e team` c` va
trebui s` le dai banii \napoi [i s` le ceri s` plece, pentru binele
tuturor.
|mi este team` c` eu [i Molly va trebui s` plec`m, cl`tin` tn`ra
din cap. Vede]i, cele dou` domni[oare Poindexter cump`r`
pensiunea Granada.
Doamna Hopeton ar`t` de parc` fusese lovit`.
Cum adic`? \ntreb` ea ne\ncrez`toare.
Vor s` cumpere pensiunea, repet` Karen. De aceea este
Gregory Jason aici. E trimis de avoca]ii lor, cu scopul de a preg`ti
actele pentru afacere. Probabil c` este deja \ncheiat`. Molly [i cu
mine a[tept`m \n orice clip` s` fim anun]ate c` locul [i-a schimbat
proprietarii. Sunt sigur` c` primul act al noilor proprietari va fi s` ne
concedieze pe mine [i pe Molly.
Doamna Hopeton asculta cu uimire.
Dar e incredibil, protest` ea. De ce ar vrea s` cumpere
pensiunea?
Pentru c` le-am \nfruntat, spuse Karen, str`duindu-se s`-[i
re]in` lacrimile.
Vrei s` spui c` te-ai certat cu ele? insist` femeia.
KAREN 121
Zmbetul lui Karen era mai degrab` o grimas` dureroas`.
Nu neap`rat, recunoscu ea. Dar domni[oara Emily a fost
deranjat` de atitudinea mea [i totul a degenerat. Era deja sup`rat`
pe Stan Blayden care-i spusese ni[te adev`ruri nepl`cute, iar ceea ce
am spus eu probabil a umplut paharul. |n cele din urm`, au cerut
trimiterea lui Greg [i de atunci au fost foarte ocupate [i foarte
triumf`toare. Sunt sigur` c` vor prelua totul peste o zi, dou`.
Se str`dui s`-[i \nghit` lacrimile, apoi se ridic`, reu[ind s`
zmbeasc`.
Dac` m` scuza]i acum, doamn` Hopeton, trebuie s` m` duc
s-o ajut pe Molly, spuse ea, ie[ind aproape \n fug`.
122 PEGGY DERN
Capitolul 9
Greg privi spre Margery, a[ezat` lng` el \n ma[in`, apoi spuse cu
voce r`gu[it`:
Margie, nu-mi place s` plec [i s` te las.
Ea \l privi [i zmbi u[or.
Oh, voi fi bine, Greg. Sunt \ngrijorat` pentru Molly [i pentru
Karen, [opti ea. Pensiunea este att de frumoas` [i este casa lor.
N-am avut niciodat` o cas`, dar \mi imaginez cum se simt.
B`rbatul d`du din cap, \ncordndu-se.
Acesta este unul dintre motivele pentru care domni[oara Emily
era att de sup`rat`. A spus c` nici m`car n-am \ncercat s` descop`r
numele firmei care a cump`rat-o de la sindicat, \n urm` cu doi ani.
Margery \l privi cu uimire.
Sindicatul nu mai este proprietarul pensiunii? \ntreb` ea.
Desigur. Nu [tiai?
Nu, mie nu mi se spune nimic sau nu mi se d` nici o [ans` s`
aflu, declar` ea indignat`, apoi se \ndrept`. |n acest caz, dac`
sindicatul nu mai este proprietar, poate c` domni[oarele nu-l vor
putea cump`ra.
Gregory cl`tin` din cap, nemul]umit c` e nevoit s` distrug` [i
aceast` urm` de speran]`.
Nu se vor opri pn` cnd nu vor reu[i, observ` el. Domni[oara
Emily reac]ioneaz` \n fa]a opozi]iei cu \nc`p`]narea unui m`gar.
Mi-a[ fi dorit ca sindicatul s` nu recunoasc` schimbarea
proprietarului, ci s` stabileasc` un pre] excesiv de mare.
Dar avocatul a r`spuns doar c` localul nu le mai apar]ine [i c` firma
cump`r`toare a insistat c` este o investi]ie [i c` nu vor s` fie
deranja]i de cump`r`tori poten]iali. A[adar, numele firmei nu va fi
men]ionat cnd ace[tia vor cere informa]ii sindicatului.
|n acest caz, e foarte bine
Greg nu era de acord.
Oh, sunt att de multe c`i de a afla o informa]ie, indiferent de ct
de secreto[i vor fi avoca]ii sindicatului, spuse el. Iar domni[oara Emily
a angajat o firm` de investiga]ii, recomandat` de avoca]ii ei. Chiar dac`
o va costa to]i banii pe care-i are, e hot`rt` s` cumpere pensiunea.
O s` fie extrem de costisitor, dar o ur`[te cu adev`rat pe Karen.
Margery \[i [terse o lacrim`, iar Greg \ntinse un bra] spre ea,
cuprinznd-o [i tr`gnd-o aproape.
Margie, draga mea, dac` a[ fi sigur c` mai am o slujb` cnd m`
\ntorc la New York, ]i-a[ cere s` fii so]ia mea, [opti el.
Speriat`, tn`ra se \ndrept` [i se \ndep`rt` de el.
Mul]umesc, Greg, r`spunse ea. E foarte dr`gu] din partea ta.
Nu te preface ne[tiutoare! Dr`gu], la naiba! Margie, cred c` [tii
c` sunt \ndr`gostit de tine, protest` el.
124 PEGGY DERN
N-am [tiut, sincer nu, se blbi ea. Oh, Greg, \mi pare foarte
r`u.
Greg \[i retrase bra]ul, punnd mna pe volan. Ma[ina ][ni
\nainte ca un cal s`lbatic.
Ceea ce \nseamn`, desigur, c` tu nu sim]i acela[i lucru, spuse
el cu fermitate.
|mi pare r`u, Greg. |mi placi foarte mult, dar cred c` nu [tiu
mare lucru despre dragoste.
B`rbatul opri ma[ina la marginea drumului, apoi se \ntoarse spre
ea [i o lu` \n bra]e. Ridicndu-i b`rbia spre el, se aplec` [i-i lu` \n
st`pnire buzele \ntr-un s`rut pasionat, dar totu[i blnd.
Pentru o clip`, sub atingerea lui, ea r`mase nemi[cat`, apoi f`cu
o mi[care de retragere. El o eliber` imediat. R`mase cu minile pe
volan, strngndu-l cu putere, \n timp ce Margery se retrase ct de
mult era posibil, privindu-l cu ochi mari.
P`rur` s` treac` secole, pn` cnd Greg fu din nou \n stare s`
vorbeasc`.
Nu? \ntreb` el.
R`suflarea lui Margery era \nc` t`iat`, dar reu[i s` r`spund`:
Nu.
Greg porni din nou ma[ina [i, \n timp ce mergeau pe autostrad`,
ea a[tept` cu team` s`-l aud` vorbind.
A[adar, acum [tii cum este s` fii \ndr`gostit sau cel pu]in cum
ar fi, dac` ai sim]i ceea ce simt eu, spuse el \n cele din urm`, cu voce
r`gu[it`.
|mi pare r`u, murmur` ea.
KAREN 125
Oh, la naiba! se r`sti el. Pentru numele lui Dumnezeu, nu te
mai plnge. "|mi pare r`u". N-ai de ce s`-]i par` r`u. Eu te iubesc, tu
nu m` iube[ti [i asta este tot. Cutez s` spun c` voi trece peste asta.
Sunt sigur` c` o vei face, spuse ea repede.
Mul]umesc. Crede-m`, m` voi str`dui.
Nu cred c` va trebui s` munce[ti prea tare, declar` ea cu
senin`tate. De fapt, nu m` iube[ti, ci mai degrab` \]i este mil` de
mine.
A[a crezi?
Desigur, \l asigur` ea. Numai c` nu mi-am dat niciodat` seama
c` sunt privit` cu mil`. {tiam c` sunt oameni care f`ceau acte de
caritate \n cazul meu, desigur. Domni[oarele Emily [i Anne nu m-au
l`sat niciodat` s` uit acest lucru.
Sunt sigur!
Karen spune c` le-am l`sat s`-mi \nfrng` spiritul. Presupun c`
are dreptate, [opti ea, apoi r`mase pe gnduri. Oamenii al c`ror
spirit a fost \nfrnt, \l mai repar` vreodat`? \ntreb` ea \ntr-un sfr[it.
Greg o privi cteva secunde cu uimire.
Vrei s` spui c` te str`duie[ti s` cape]i destul spirit, \nct s` po]i
s` le scuipi pe vr`jitoare \n ochi? \ntreb` el.
Nu cred c` vreau s` merg att de departe, dar mi-ar pl`cea s`
le pot r`spunde [i s` nu mai permit s` fiu tratat` de sus [i
comandat`.
Foarte bine, o astfel de dorin]` este \nceputul vindec`rii unui
spirit \nfrnt, zmbi Greg. Vei avea nevoie de curaj [i de timp.
Uite cine vorbe[te! se autoironiz` el.
Margery era nedumerit`.
126 PEGGY DERN
Nu \n]eleg, Greg.
Ei bine, la birou la noi nimeni nu le suport` pe cele dou`
domni[oare Poindexter, explic` el. Cnd apar \n vizit`, cu to]ii \[i
amintesc de tot felul de \ntlniri urgente [i fug \ncotro v`d cu ochii.
Dar, de fiecare dat`, reu[esc s` prind` pe cineva mai \n vrst`, care
nu poate alerga la fel de repede. |ntotdeauna cnd pleac` \n vacan]`,
tot biroul r`sufl` u[urat. A[adar, \n clipa \n care au dat telefon [i au
cerut s` fie trimis cineva aici, a fost o adev`rat` discu]ie despre cine
va fi nefericitul. |n cele din urm`, s-au ales trei dintre noi, care
puteau s` se ocupe de aceast` problem`. {efii no[tri nu vor s` le
piard` de cliente, iar noi trei eram u[or de \nlocuit. Pn` la urm`, am
jucat pocher, iar \nvinsul trebuia s` vin` aici.
B`rbatul zmbi amar, apoi oft`.
Sunt un juc`tor de pocher \ngrozitor, recunoscu el.
Cu toate acestea, m` bucur c` ai venit, Greg, zmbi ea.
El o privi cu aten]ie, apoi parc` \n fa]a restaurantului \n care
urmau s` ia cina. Privirea lui era grav`.
Chiar te bucuri, Margie? \ntreb` el \n cele din urm`. Eu nu sunt
sigur c` m` bucur. Domni[oara Emily crede c` am scrntit-o
inten]ionat [i poate cere demisia mea Iar dac` n-a[ fi venit, nu
m-a[ fi f`cut de ru[ine din cauza ta, pentru c` nu te-a[ fi cunoscut.
Oh, Greg, [opti ea.
B`rbatul cobor\ din ma[in`, refuznd s-o asculte, apoi \i d`du
mna s-o ajute.
Dac` mai spui o singur` dat` c` \]i pare r`u, o s` te lovesc \n
plin` strad`. Acum, s` mergem la mas`.
Margery \l urm` \n t`cere, apoi zmbi slab cnd se a[ezar` la mas`.
KAREN 127
Dup` ce chelnerul plec`, el o privi lung [i apoi oft`.
Cred c` o s` mi te scot din minte la un moment dat, spuse el
mohort, apoi ad`ug` brusc. Presupun c` este Stanley Blayden.
Tn`ra \l privi uimit`, \mbujorndu-se.
Stan Blayden? repet` ea, de parc` auzea numele pentru prima
oar`.
Cel de care e[ti \ndr`gostit`, complet` el.
Confuz`, ea se blbi cu greu:
Ce prostie! De ce a[ fi \ndr`gostit` de el?
Sincer s` fiu, nu v`d de ce n-ai fi. Personal, nu cred c` este
tocmai visul de iubire al unei tinere, dar de unde s` [tiu eu?
E[ti \ndr`gostit` de el, nu-i a[a?
Desigur c` nu.
El d`du din cap [i oft`.
A[a este, cum \mi imaginam. Dac` n-ar fi fost a[a, ai fi rs [i ai
fi f`cut o glum`. Dar nu, m` prive[ti cu ochi mari [i negi cu foarte
mare hot`rre. Presupun c` ar fi trebuit s` m` a[tept la a[a ceva.
La urma urmei, \l cuno[ti de mai mult` vreme. Poate c`, dac` a[ fi
fost mai devreme aici sau poate c` nu.
Margery se sim]ea jenat`, dar era [i curioas`. Greg r`mase o clip`
pe gnduri.
Mi-ai spus c` nu [tii foarte multe despre dragoste, \i aminti el.
Nu [tiu. Cum a[ putea? N-am cunoscut nici un b`rbat, \n afar`
de tine [i de Stan, m`rturisi ea.
Cnd te-am s`rutat, spuse el, n-ai avut nici o reac]ie. A fost ca
[i cum mi-a[ fi s`rutat sora. Cum te-ai sim]it cnd te-a s`rutat?
Ea \[i ]inu respira]ia, uimit`.
128 PEGGY DERN
Nu m-a s`rutat niciodat`! protest` ea.
Nu? ridic` el mirat sprncenele. V-a]i \ntlnit, nu?
Am petrecut o dup`-amiaz` pe plaj`.
{i n-a cerut un s`rut de noapte bun`?
Doamne, nu! Domni[oara Emily ne a[tepta [i era att de
furioas`, \nct s-au certat. A fost prima dat` cnd i-a trecut prin cap
ideea s` cumpere pensiunea.
Greg d`du din cap gnditor.
Trebuie s` spun c` nu e genul \ntreprinz`tor, coment` el.
Karen crede \n fine, se pare c` nu e genul care se
\ndr`goste[te, spuse ea \n cele din urm`.
B`rbatul \ncepu s` rd`.
Draga mea, crede-m`! Orice b`rbat care este "genul care nu se
\ndr`goste[te" \[i g`se[te \n cele din urm` na[ul. Din felul \n care se
uit` la tine
Nu continu`, r`mnnd pe gnduri.
Nu [tii prea multe despre Blayden?
Nu
Nici m`car nu [tii dac` nu e cumva c`s`torit?
Din privirea ei, b`rbatul \n]elese c` aceasta fusese o lovitur`
puternic`.
Probabil asta e, d`du el din cap. E c`s`torit, a[a c` nu face
mi[c`ri compromi]`toare cu tinere neexperimentate.
Dar, dac` este c`s`torit, unde este so]ia lui?
El zmbi atot[tiutor.
Poate c` sunt separa]i [i vor s` divor]eze. Dac` va reu[i, poate
va \ncerca s` te cucereasc`.
KAREN 129
Margery, tulburat`, d`du peste paharul cu ap`. |n timp ce
chelnerul \ncerca s` [tearg` apa [i aduse un alt pahar, Greg r`mase
t`cut. Mai trziu, \ncepu s` spun` pove[ti amuzate despre prietenii
lui din New York, iar ea putu, \n sfr[it, s` se relaxeze.
***
Era aproape miezul nop]ii, cnd Greg o aduse acas`. R`maser` o
clip` pe sc`ri. |n spatele lor, c`su]a num`rul opt era t`cut`. Un vnt
u[or r`corea aerul.
A fost o sear` pl`cut`, Greg, [opti ea, grijulie s` nu deranjeze
pe nimeni [i mai ales pe cele dou` b`trne.
Da, ce s` spun, f`cu el o grimas`. Dar, cel pu]in, acum [tiu
unde m` aflu \n rela]ia aceasta. Presupun c` trebuie s` fiu
recunosc`tor.
Apoi, \n \ntunecimea nop]ii, se aplec` spre ea [i o s`rut`, plecnd
apoi repede. Margery nu apuc` dect s` ridice mna spre buze.
Se strecur` \n c`su]`, atent` s` nu fac` nici un zgomot, apoi \n pat.
P`rea s` fi trecut doar cteva secunde, cnd fu trezit` brusc.
Se ridic` \n pat acoperindu-se speriat`, v`znd-o pe domni[oara
Emily aplecat` asupra ei.
Ce s-a \ntmplat? Ce este \n neregul`? \ntreb` tn`ra.
Nimic, r`spunse femeia, iritat`. O s` plec`m azi, \n func]ie de
ct de repede po]i s` preg`te[ti ma[ina.
130 PEGGY DERN
Plec`m? \ntreb` Margery, nedumerit`. Dar credeam c` vre]i s`
cump`ra]i pensiunea.
Mnia era vizibil` pe figura femeii.
S` cump`r`m pensiunea? De unde ]i-a venit o idee att de
absurd`? N-am primi-o nici dac` ni s-ar face cadou, r`spunse ea
\nfuriat`.
U[urat`, Margery exclam`, f`r` s` se gndeasc`:
Oh, Karen o s` fie att de mul]umit`!
A[adar, prostul acela de Jason a vorbit, nu? O s` am grij` s` fie
concediat. Ridic`-te mai repede [i \mbrac`-te. Vreau s` plec`m ct
mai devreme.
Ascult`toare, tn`ra se d`du jos din pat, apoi se \ntinse spre halat
[i papuci.
Unde mergem? |napoi la New York?
|n nici un caz! Sunt destule locuri \n Florida unde putem s` ne
\ncheiem vacan]a. Anne a propus Fort Meyers, declar` domni[oara
Emily. O s` mergem pn` unde g`sim locuri libere [i unde nu se cer
bani \n avans pentru \ntreg sezonul.
Margery o privi speriat`.
Karen a dat banii \napoi? \ntreb` ea.
Nu e treaba ta, se r`sti domni[oara Emily. Acum, mi[c`-te mai
repede.
Tn`ra alerg` spre du[, apoi se \mbr`c` repede. Cnd ajunse \n
camer`, cele dou` femei tocmai ie[eau pentru micul dejun.
Tu stai aici s` faci bagajul. O s`-]i aducem noi micul dejun, \i
spuser` scurt.
S` nu uita]i ceva pentru Chrissie, le rug` ea.
KAREN 131
Poate s` m`nnce din por]ia ta, spuse domni[oara Emily. {i nu
m-am hot`rt \nc` dac` o s`-l lu`m sau nu cu noi. M-am cam s`turat
de motanul `sta.
U[a se trnti dup` ele, iar Margery auzi sunetul pa[ilor
\ndep`rtndu-se. Se a[ez` pe un scaun, cu capul \n mini. Se ridic`
\n cele din urm`, \[i [terse lacrimile [i, cu o figur` trist` [i palid`,
\ncepu s` fac` bagajele. Tocmai tr`gea de o valiz` imens`, \ncercnd
s` o urce \n portbagaj, cnd auzi o voce \n spatele ei:
Las`-m` s` te ajut.
Speriat`, d`du drumul valizei, iar Stan, \ndoindu-se din cauza
greut`]ii nea[teptate, o urc` \n portbagaj. Apoi se \ntoarse spre ea,
privind-o \ncruntat.
Acum ce s-a mai \ntmplat? \ntreb` el. L-am v`zut pe Jason
plecnd, a[a \nct presupun c` vr`jitoarele sunt mul]umite.
N-au cump`rat pensiunea, Stan Vom pleca imediat ce toate
bagajele sunt gata, spuse ea, cu ochii plini de lacrimi care \ncepur`
s`-i curg` \ncet pe obraji.
Pleca]i? N-au cump`rat pensiunea? Margery, ce tot spui?
Margery ridic` privirea spre el [i, spre propria uimire, \ntreb` brusc:
Stan, e[ti c`s`torit?
Nu fu capabil` s`-i sus]in` privirea, la fel de uimit` ca a ei.
Tn`ra se \ntoarse spre c`su]`, scuzndu-se peste um`r:
|mi pare r`u. N-am dreptul s` \ntreb a[a ceva. Nu e treaba mea.
Stan o ajunse din urm`, o prinse de bra] [i o oblig` s` se a[eze
pe unul dintre scaunele din spatele c`su]ei.
Nu, trebuie s` \n]eleg despre ce e vorba, spuse el t`ios.
Ca s`-]i r`spund la \ntrebare: nu sunt c`s`torit, n-am fost niciodat`
132 PEGGY DERN
[i n-am avut inten]ia s` fiu. Acum, \mi spui despre ce este vorba?
De ce pleac` vr`jitoarele?
Au spus c` s-au plictisit de pensiunea Granada, explic` ea, c`
poate le va pl`cea mai mult Fort Meyers [i c` vom conduce pn` la
un local unde nu se cere \nchiriere sezonier`. {i au spus c` nu pot
s`-l iau pe Chrissie.
|nainte ca el s` r`spund`, ea continu`:
Dar desigur c` pot. Nu pot pleca f`r` el, iar ele nu pot pleca
f`r` mine. Numai c`-i place foarte mult aici. M` \ntreb dac` n-ar vrea
cumva Karen s`-l p`streze
Stan se a[ez` lng` ea [i-i [terse ochii cu o batist`.
{i Greg Jason?
Nedumerit`, ea \l \ntreb`:
Ce e cu Greg Jason?
O s` te m`ri]i cu el?
Ea \l privi cu ochi mari.
Doamne, nu! reu[i s` \ngne \n cele din urm`, surprins` s`
vad` u[urarea de pe figura lui.
Cnd te-am v`zut s`rutndu-l noaptea trecut` \ncepu el,
apoi r`spunse murmurului ei. Da, v-am v`zut. Eram afar`, fumam
\nainte de culcare, cnd v-am v`zut. N-am auzit ce v-a]i spus, dar am
v`zut c` v-a]i s`rutat.
Dar \[i lua r`mas-bun, pentru c` probabil nu-l voi mai revedea
niciodat`! exclam` ea.
El d`du din cap.
S` nu crezi c`-mi pare r`u din aceast` cauz`, spuse el cu
fermitate. Ce spuneai despre cump`rarea pensiunii?
KAREN 133
Nu [tiu prea bine nici eu, recunoscu ea. Cred c` a fost ceva \n
neregul`. Erau foarte sup`rate pe Greg [i au promis c`-l vor
concedia.
Stan ridic` din umeri.
Dac` firma care-l are drept angajat are un pic de bun-sim], o
s`-i dea o m`rire de salariu. O s` merite s` vezi figurile vr`jitoarelor.
M` \ntreb dac` vizita pe care le-au f`cut-o domnul [i doamna
Hopeton are vreo leg`tur` cu decizia de a pleca.
Margery \ntreb` curioas`:
Chiar au venit \n vizit`? Doamna Hopeton era foarte sup`rat`
cnd domni[oara Emily a f`cut acea scen` \n salon.
{tiu, fu de acord Stan. Dar nu prea \mi vine s`-i v`d pe cei doi
so]i, att de dr`gu]i, amenin]ndu-le cu ceva [i dndu-le dou`zeci [i
patru de ore s` plece. Tu po]i?
Nici eu. Dar e ciudat c` s-au hot`rt s` plece att de repede,
dup` ce au pl`tit \nchirierea pentru un \ntreg sezon.
B`rbatul o privi cu afec]iune.
S` nu ne facem probleme pentru aceste lucruri, Margie.
S` mergem s` lu`m micul dejun, poate c` lucrurile vor ar`ta mai
pu]in confuz, propuse el, ridicndu-se [i dndu-i mna.
Margery se ridic` \n picioare, cu o privire alarmat`.
Oh, nu pot, Stan. Domni[oara Emily a spus c`-mi aduce ceva
de mncare. Trebuie s` termin de \mpachetat, pentru c` vor s`
plec`m devreme.
Stan o prinse de mn` [i o re]inu cu fermitate.
Mergi cu mine \n sala de mese pentru micul dejun, apoi o s`
st`m de vorb`, \i spuse el.
134 PEGGY DERN
Cnd tn`ra \[i ascunse fa]a ud` de lacrimi \n mini, el o prinse
de umeri [i o \ntoarse \n direc]ia camerei lui, [optindu-i:
Fugi s` te speli pe fa]`, dar gr`be[te-te. Mi-e foame! Poate g`sim
[i ni[te creve]i pentru Chrissie.
Ea ezit` o clip`, apoi o lu` la fug` spre camera lui. |nainte de a
se \ntoarce, domni[oara Emily [i domni[oara Anne ap`rur` pe alee,
prima purtnd o tav` acoperit` cu un [erve]el. Aproape \i d`du
drumul cnd \l v`zu pe Stan. |l \ntreb` furioas`:
Tinere, ce cau]i aici?
O a[tept pe Margie. O s` mergem \mpreun` la micul dejun,
explic` el cu o voce calm`.
|n nici un caz. I-am adus micul dejun.
Cu seriozitate, Stan ridic` [erve]elul [i v`zu o cea[c` mic` de
cafea [i dou` felii de pine pr`jit`.
Margie este \n cre[tere [i are nevoie de un mic dejun mai
substan]ial, spuse el. Mai bine le p`stra]i, poate ron]`i]i ceva. Cred
c` vom \ntrzia.
Margery nu va merge nic`ieri cu tine, se r`sti femeia.
Are treab`. Vom pleca imediat ce termin` de f`cut bagajele.
Margery merge cu mine la micul dejun.
Tinere, nu-]i voi tolera insolen]a [i amestecul \n treburile noastre.
Stan o privi curios. |n spatele lui, Margery ap`ruse \n cadrul u[ii
[i r`m`sese nemi[cat` la vederea celor dou` femei.
Margery! N-ai terminat de f`cut bagajul, observ` domni[oara
Emily cu r`ceal`, iar micul dejun ]i se r`ce[te.
Stan \i zmbi cu tandre]e tinerei de lng` el, apoi o \nconjur` cu
bra]ul [i, ignorndu-le pe cele dou` femei, spuse cu blnde]e:
KAREN 135
S` mergem, draga mea. Sunt mort de foame.
L`sndu-le pe cele dou` surori s` se uite uluite dup` el, o trase
pe Margery spre sala de mese.
Margery arunc` o privire spre cele dou` domni[oare Poindexter,
apoi se strnse mai aproape \n bra]ele lui.
Sunt furioase, [opti ea.
Nu-i a[a? zmbi el.
Or s` se r`zbune pe mine, cl`tin` ea din cap cu team`.
Stan se opri, \i \ntoarse fa]a spre el [i spuse calm:
Draga mea, ascult`-m`. Nimeni, repet: nimeni nu te va mai
trata vreodat` incorect, verbal sau \n orice alt fel, \ncepnd de azi.
Nu permit ca so]ia mea s` fie nec`jit` de nimeni altcineva dect de
mine.
Margery \l privi lung, \ncercnd s`-[i dea seama dac` vorbe[te
serios sau glume[te.
So]ia ta? repet` ea uimit`.
Desigur, r`spunse el. O s` te m`ri]i cu mine, nu-i a[a?
Figura ei frumoas` \ncepu s` str`luceasc`, iar ochii i se umplur`
de lacrimi.
Oh, Stan, [opti ea, cu o expresie ne\ncrez`toare, de parc` era
prea frumos s` fie adev`rat, a[ fi \ncntat` dac` e[ti sigur c` vrei s`
ne c`s`torim.
|n mijlocul aleii, f`r` s`-i pese dac` vor fi v`zu]i de cineva, el o
trase \n bra]e.
N-am fost niciodat` mai sigur de ceva \n toat` via]a mea, [opti
el cu voce r`gu[it` [i plin` de dragoste.
Ea r`spunse cu un murmur aproape imperceptibil:
136 PEGGY DERN
N-am crezut niciodat` c` se va \ntmpla ceva att de minunat:
s` m` iube[ti.
Cum a[ fi putut s` n-o fac? r`spunse Stan la urechea ei,
atingnd-o cu buzele. Cum ar putea orice b`rbat s` se ab]in`?
KAREN 137
Capitolul 10
Erau la o mas` de dou` persoane, att de absorbi]i unul de
cel`lalt, \nct nu erau con[tien]i de prezen]a celorlal]i \n jurul lor.
Karen \i privi o vreme, apoi se apropie de masa lor [i le zmbi.
Margery, \mi pare r`u c` pleci \n aceast` diminea]`, \ncepu ea.
Stan ridic` privirea, rznd [i p`rnd att de copil \n bucuria lui,
\nct tn`ra femeie t`cu.
O, nu pleac` nic`ieri, declar` el cu \ncntare, dect cu mine.
O s` fie so]ia mea! Felicit`-m`, Karen. Ct de norocos poate fi un
b`rbat?
Margery ridic` [i ea privirea, la fel de radioas` ca b`rbatul din fa]a
ei.
Oh, Karen, nu e minunat? M` iube[te! exclam` ea.
Karen le zmbi cu c`ldur`.
M` bucur att de mult pentru voi! Desigur c` te felicit, Stan, nu
puteai fi mai norocos de att.
Oh, nu, Karen, eu sunt cea norocoas`, protest` Margery.
Gnde[te-te numai: cnd am venit aici, nu aveam nimic al meu cu
adev`rat, \n afara lui Chrissie, iar acum
Mna lui Stan \i acoperi degetele tremur`toare.
Eu n-am avut nimic, nici m`car un Chrissie, dar acum repet`
el ca un ecou cuvintele iubitei lui, apoi ridic` privirea spre Karen [i
trase \nc` un scaun la mas`. Stai jos, Karen [i ia micul dejun cu noi.
Tn`ra se a[ez`, amuzat`.
Am luat deja micul dejun, dar o s` beau o cafea cu voi, \n timp
ce-mi povesti]i despre cum s-a \ntmplat acest lucru minunat.
E mult de povestit, zmbi Stan ca un copil fericit. E o poveste
lung`. Am crezut c` s-a \ndr`gostit de tipul acela Jason, dar mi-a spus
c` nu [i cele dou` vr`jitoare au \nceput s` fac` bagajele
Cu asta m-au l`sat masc`, recunoscu Karen. De ce \[i f`ceau
bagajele? Eram foarte sigur` c` Greg era pe punctul s` \ncheie
afacerea [i s` le ofere pensiunea. Apoi domni[oara Emily a venit
s`-mi spun` c` vor pleca, m-am oferit s`-i restitui banii [i ea m-a
refuzat. Pur [i simplu, nu pot \n]elege.
Cerule, nici eu! exclam` Margery. E foarte ciudat.
E pu]in spus, d`du [i Stan din cap. Trebuie s` fie ceva foarte
bizar la mijloc, dac` ele au refuzat bani. Oare despre ce s` fie vorba?
Poate c` o s` aflu cnd o s` le conduc la Fort Meyers, suger`
Margery, nelini[tit`.
Draga mea, nu le conduci nic`ieri, declar` Stan cu fermitate.
Oh, dar Stan, nu pot s` conduc` [i nu vor p`r`si ma[ina.
Trebuie s` le conduc. Dar o s` m` \ntorc, promise ea.
KAREN 139
O s` g`sim pe cineva care s` le conduc`, dar aceast` persoan`
nu va fi logodnica mea, po]i s` pariezi! spuse Stan, apoi o privi pe
Karen. Crezi c` Bill va g`si pe cineva \n stare s` conduc` monstrul
acela de ma[in`?
Tn`ra femeie zmbi.
Sunt sigur c` se va str`dui, mai ales cnd va afla cum stau
lucrurile.
Stan se \ntoarse spre Margery:
Termin` de mncat, apoi o s` mergem s`-l vedem pe Bill [i
s`-l rug`m s` ne ajute.
Am terminat, declar` Margery, ridicndu-se repede.
Ne vedem curnd, Karen, spuse Stan, conducnd-o pe Margery
spre ie[ire.
Cteva clipe mai trziu domni[oara Emily intr` \n sala de mese,
cu p`l`ria [i m`nu[ile, gata de plecare.
Unde sunt? o \ntreb` ea pe Karen, care se afla acum la tejghea.
V` referi]i la Stan [i la Margery? \ntreb` Karen politicos.
Desigur c` m` refer la Margery. Sper cu toat` sinceritatea c`
nu-l voi mai z`ri vreodat` pe acel tn`r, se \ncrunt` femeia. Anne [i
cu mine suntem gata, iar Margery a avut cu siguran]` timp pentru
micul dejun. Unde este?
Tonul ei era acuzator, ca [i cum Karen ar fi ascuns-o.
A plecat cu Stan la benzin`ria lui Bill ca s` g`seasc` o persoan`
care s` v` conduc`, r`spunse Karen.
Cineva care s` ne conduc`? o \ntrerupse femeia, ultragiat`.
Margery o s` conduc`, desigur, a[a cum a f`cut mereu.
Mi-e team` c` nu, domni[oar` Emily. Margery se va c`s`tori cu Stan.
140 PEGGY DERN
Poftim? Nu permit a[a ceva!
Iar Stan nu va permite s` v` conduc` ea, a[a c` a plecat s` v`
g`seasc` un [ofer, continu` Karen cu voce calm`.
Femeia o privi \nfuriat`.
Tu e[ti de vin` pentru toate acestea, Karen Justin. Tu ai pus-o
s` fac` asta. Era o fat` dr`gu]`, lini[tit`, docil` \nainte de a veni aici.
Speriat` de moarte de dumneavoastr` [i de sora dumnevoastr`
[i f`r` un prieten pe lume, \n afar` de pisica ei. Iar acum se va
c`s`tori cu un b`rbat care o ador`, va fi a cuiva care o iube[te [i este
bun cu ea. Mi-ar pl`cea s` m` consider responsabil` pentru ceea ce
i s-a \ntmplat, dar adev`ratul binef`c`tor este Stan.
Domni[oara Emily o privi cu ur`.
Am avut grij` de ea o via]` \ntreag`, iar acum ne r`spl`te[te a[a?
Aceasta e recuno[tin]a ei, s` ne lase blocate \ntr-un loc \ngrozitor!
spuse ea \n cele din urm`, de parc` vorbele i-ar fi ie[it din gur`
\mpotriva voin]ei ei.
Domni[oar` Emily, \mi pare r`u c` n-a]i avut o [edere pl`cut`,
declar` Karen. Dac` este doar din cauz` c` n-a]i putut cump`ra
pensiunea
Cine spune c` voiam s` cump`r`m aceast` nenorocire? se r`sti
femeia. Am crezut c` va fi o investi]ie, dar \n clipa \n care Jason a
terminat investiga]ia, am realizat c` ar fi \nsemnat de fapt s` turn`m
bani \ntr-o gaur` de [oareci! N-am fi luat-o la nici un pre]!
Se \ntoarse s` plece, apoi ad`ug` peste um`r:
Spune-i lui Margery c` o a[tept`m.
O s`-i spun, domni[oar` Emily, imediat ce se \ntoarce.
Ar fi bine s` fie curnd. R`bdarea mea este aproape epuizat`.
KAREN 141
Ie[i trntind u[a, iar Jennie, care fusese martor` la aceast` scen`,
zmbi amuzat`.
Scotea fum pe n`ri b`trna, nu-i a[a? Am auzit ce ai spus despre
Margery [i Stan. Chiar se c`s`toresc?
Karen \i r`spunse la zmbet.
M-au asigurat c` este ct se poate de adev`rat. Nu e minunat?
Ba da, sunt sigur` c` e o minune! spuse tn`ra femeie
chicotind. Acum m` bucur c` l-am s`punit ziua trecut`.
|[i d`du deodat` seama ce spusese [i se \nro[i, privind-o pe
Karen ru[inat`.
Ce vrei s` spui? o \ntreb` aceasta, cu o privire t`ioas`.
Cum adic` l-ai s`punit? Unde, de ce [i cum?
Jennie era ro[ie ca focul [i evita privirea lui Karen.
Oh, eu [i gura mea cea mare, se v`it` ea. Ei bine, st`tea la
tejghea, plngndu-[i de mil` pentru c` Margery ie[ise la o \ntlnire
cu Greg. Iar eu, i-am spus cteva nimic mai mult. La urma urmei,
ce drept are s` se plimbe de colo-colo sim]indu-se nefericit, pentru
c` n-are destul creier s`-[i dea seama c` e \ndr`gostit de o fat` [i c`
trebuie s` se duc` dup` ea?
Karen r`mase o clip` gnditoare, iar Jennie v`zu cu u[urare
lumini]a amuzat` din privirea ei.
Karen, nu e[ti sup`rat` pe mine pentru c` m-am amestecat?
\ntreb` ea.
Tn`ra femeie izbucni \n rs.
I-am spus [i eu ni[te lucruri asem`n`toare, recunoscu ea.
Oh, Karen, nu! exclam` Jennie.
142 PEGGY DERN
Ba da, i-am spus c`, dac` nu e \ntr-adev`r \ndr`gostit de
Margery, n-are nici un drept s` \i acorde aten]ii care o vor face s` se
\ndr`gosteasc` de el. {i c` n-are nici un drept s` o r`neasc`.
Cele dou` femei se privir` cu uimire, iar Jennie exclam`:
Ce mi[care \n]eleapt` ai f`cut! Nimic \n lume nu-l treze[te pe
un b`rbat mai repede, dect un avertisment s` stea departe de o
femeie. Sunt ni[te \nc`p`]na]i, plini de idei contradictorii. E bine c`
femeile sunt mai iste]e dect ei, dac` nu, ]ara asta ar duce-o tare
prost!
Karen rse, \nveselit`.
Dar ca s` fie \ntre noi, Jennie, se pare c` i-am deschis ochii.
{i cred c` trebuie s` fim mndre de acest lucru, nu? Se potrivesc att
de bine unul cu altul!
La fel ca eu cu so]ul meu, [i ca tu cu Bill, f`cu Jennie un semn
cu ochiul, iar cele dou` femei se privir` \ncntate.
Era aproape ora prnzului, cnd Stan [i Margery se \ntoarser`.
Pe bancheta din spate st`tea un b`rbat \ntre dou` vrste.
Stan opri ma[ina \n fa]a c`su]ei num`rul opt. Domni[oarele
Emily [i Anne, \mbr`cate [i preg`tite, ap`rur` \n cadrul u[ii. Prima
dintre ele p`rea furioas`, dar Stan o ignor`, ie[ind din ma[in`.
Str`inul \l urm`, \ndreptndu-se spre Rolls, f`r` s` le priveasc` pe
cele dou` femei.
Hei, asta e \ntr-adev`r o ma[in`, fluier` el \ncntat, mngind
aripa. Ce frumuse]e! Uitasem ct le f`ceau de frumoase.
Se \ntoarse spre domni[oara Emily, care se uita la el furioas`, dar
\ntr-un fel atins` de admira]ia lui evident` la vederea ma[inii.
Se pare c` a]i avut mare grij` de ea, doamn`, spuse el.
KAREN 143
Domni[oar`, \l corect` ea scurt. {tii ceva despre Rolls-Royce?
B`rbatul zmbi cu nostalgie.
Am ajutat la construirea lor, \n timp ce aceast` frumuse]e
tocmai ie[ea pe pia]`, domni[oar`. {tiu ce fel de piese o compun.
Pot s` o fac s` toarc`, la fel ca o pisic`. Nu mai fac astfel de ma[ini
nici m`car la uzina Rolls!
Stan interveni:
Domni[oar` Poindexter, el este Charles Anderson, expert
mecanic [i un foarte bun [ofer. O s` v` conduc` unde dori]i, imediat
ce sunte]i gata.
M` bucur s` v` cunosc, domni[oar`, spuse b`rbatul, apoi se
\ntoarse s` admire din nou ma[ina.
Domni[oara Emily arunc` o privire mnioas` spre Margery, care
se apropie mai mult de Stan. Acesta o \nconjur` cu un bra]
protector.
Te a[tep]i cumva s` plec`m de aici cu un str`in despre care nu
[tim nimic? \ncepu femeia pe un ton aspru.
Oh, am referin]e, doamn` adic` domni[oar`, spuse Charles,
\ntinzndu-i un plic voluminos. O s` v` duc la Fort Meyers sau
oriunde altundeva, f`r` s` v` iau un ban, doar pentru bucuria de a
mai conduce o asemenea minun`]ie.
Femeia \l privi cu uimire, apoi scoase cteva dintre scrisorile din
plic. Ochii ei se m`rir` la vederea primei scrisori, apoi se \ntoarse
spre Charles:
Chiar ai fost [oferul unui duce? \ntreb` ea.
B`rbatul \[i permise un mic zmbet.
144 PEGGY DERN
Oh, da, domni[oar` dar nu sunt mndru din fire [i nu vreau
s` m` laud, explic` el, \ntorcndu-se spre ma[in`.
Domni[oara Emily \l privi cu uimire, se mai uit` o dat` peste
scrisori, apoi le puse \n plic [i r`mase o vreme pe gnduri.
N-am de unde s` [tiu c` aceste scrisori sunt autentice, observ`
ea.
Charles o privi, \ncruntndu-se imperceptibil.
Domni[oar` Poindexter, uite despre ce este vorba, spuse el.
N-am venit s` v` cer o slujb`. N-am nevoie, am mo[tenit ceva bani
de la |n`l]imea sa, a[a c` duc o via]` foarte confortabil` cu acei
bani [i propriile economii. Dar domnul Blayden, aici de fa]`, a
venit s` m` vad`, spunndu-mi c` e trimis de domnul Ramsey [i c`
este un Rolls care trebuie condus la Fort Meyers. Am fost de acord
s` vin s` v`d ma[ina [i pe cele dou` doamne. Dac` vre]i s` v`
conduc, a[ fi bucuros s` m` aflu din nou la volanul acestei
frumuse]i. Dac` nu, asta este, o s`-l rog pe domnul Blayden s` m`
duc` \napoi acas`.
Ai cumva o uniform` de [ofer? \ntreb` femeia, f`r` s` par` prea
atent` la ce spunea el.
Desigur. Am fost [ofer pentru familiile importante de aici,
\nainte s` m` retrag. Am o uniform`, dar este acas`, r`spunse
Charles.
Domni[oara Emily d`du din cap.
O s` trecem pe acolo [i o s` o iei, Charles, spuse ea repede.
Sora mea [i cu mine suntem ner`bd`toare s` pornim.
Charles ridic` sprncenele \ntreb`tor.
|n acest caz, sunte]i de acord s` v` conduc? \ntreb` el.
KAREN 145
Se pare c` nu avem de ales, spuse ea. O s` ne conduci la Fort
Meyers [i, dac` suntem satisf`cute, o s` te angaj`m pentru \ntreg
sezonul. S` mergem, Anne.
Charles ]inu portiera deschis` la un unghi corespunz`tor, atinse
cu polite]e cotul domni[oarei Emily \n timp ce urca \n ma[in`, apoi
\ndeplini acelea[i servicii [i pentru domni[oara Anne. Cnd trecu pe
lng` Stan [i Margery le f`cu un semn cu ochiul, apoi urc` pe
scaunul [oferului.
Stan [i Margery se retraser`, iar ma[ina ie[i din parcare [i se
\ndrept` spre alee.
***
Doamna Hopeton se opri lng` tejghea, \n clipa \n care ie[ea cu
so]ul ei din sala de mese, dup` masa de prnz.
Molly, tata [i cu mine vrem s` d`m o petrecere pentru tine [i
Bill, \n aceast` dup`-amiaz`, spuse ea cu \ncntare. Dar pentru c` am
observat c`, de[i domni[oarele Poindexter au plecat, Margery a
r`mas, m` \ntrebam dac` biata fat` nu are probleme.
Karen zmbi.
Peste cteva zile o s` fie so]ia lui Stan Blayden.
Femeia p`rea \ncntat`.
Ce dr`gu]! exclam` ea. Margery e lini[tit` [i pl`cut`, iar domnul
Blayden e un tn`r de treab`! Trebuie s`-i aduci la petrecere,
neap`rat.
146 PEGGY DERN
E foarte frumos din partea dumneavoastr`, domn` Hopeton,
dar nu cred c` Bill va putea ajunge, cl`tin` tn`ra femeie din cap.
Doamna Hopeton zmbi larg.
Oh, tata a trecut azi-diminea]` pe la benzin`rie [i a vorbit cu
[eful lui Bill. Acesta a spus c` poate s` aib` \ntreaga dup`-amiaz`
liber`, r`spunse ea. La ora patru, la noi \n c`su]`: tu, Bill, Molly,
Margery [i domnul Blayden.
V` mul]umesc foarte mult, o s` fim acolo, promise Karen.
Femeia d`du din cap mul]umit` [i se \ndep`rt`.
Karen fu ocupat` pn` aproape de timpul stabilit, [i abia \n clipa
\n care se \mbr`case [i ie[ea cu Molly pe u[`, ap`ru [i Bill.
Despre ce este vorba? \ntreb` el, dar imediat aten]ia \i fu atras`
de frumuse]ea logodnicei lui, \n rochia de m`tase u[oar`.
Oh, Doamne, dar frumoas` e[ti!
Tn`ra zmbi [i-[i strecur` mna \n mna lui, \n timp ce Molly \i
privea cu afec]iune.
{i tu ar`]i foarte bine, dragul meu, \l asigur` ea,
\ndreptndu-se spre c`su]a familiei Hopeton.
Stan [i Margery \i a[teptau \n micul parc din fa]`. Tn`ra
era radioas` \n rochia de m`tase galben`, fericirea
\nfrumuse]nd-o mai mult dect o \ntreag` echip` de
cosmeticieni [i stili[ti.
U[a se deschise \n clipa \n care ajunser` cu to]ii \n fa]a intr`rii, iar
domnul [i doamna Hopeton \i invitar` s` intre.
Dup` ce se a[ezaser` cu to]ii pe scaune, doamna Hopeton \i
spuse so]ului ei:
KAREN 147
Tat`, cred c` ar fi mai bine s` le spui \nti, apoi putem s` ne
continu`m petrecerea. Nu vreau ca Molly [i Karen s` fie agitate [i
nelini[tite din aceast` pricin` [i s` nu se poat` bucura a[a cum
trebuie.
Desigur, draga mea, fu de acord b`rbatul, apoi se \ntoarse
spre invita]i. Mai \nti, trebuie s` v` cert pe amndou` pentru c`
nu ne-a]i spus de teama voastr` \n leg`tur` cu pierderea
pensiunii.
Karen \l privi cu ochi mari.
Dar de unde [tia]i? \ntreb` ea.
Figura bronzat` a b`rbatului se lumin` de un zmbet juc`u[.
Cine crezi c` le-a spus cteva cuvinte la urechea domni[oarelor
Poindexter, astfel \nct au plecat cu foc \n coad`? \i f`cu el un semn
cu ochiul.
Tn`ra femeie era uluit`.
Dumneavoastr` a]i fost?
El d`du din cap, foarte \ncntat de propria persoan`.
Mama [i cu mine am fost \n vizit` la ele, \n seara de dinaintea
hot`rrii bru[te de a pleca. Trebuie s` recunosc: ne-am distrat pe
cinste, nu, draga mea?
|ntr-adev`r! Ct` \ngmfare pe cele dou` femei s`-[i imagineze
c` pot cump`ra pensiunea [i s` v` dea afar`, doar pentru c` le-ai
spus adev`rul!
Dar dar, se blbi Karen, privind de la unul la altul.
Pensiunea Granada nu este de vnzare, declar` femeia.
Desigur, exceptnd cazul \n care tu [i Molly vre]i s-o vinde]i,
este dreptul vostru, \ncepu s` explice domnul Hopeton. Vezi, Karen,
148 PEGGY DERN
continu` el, v`znd nedumerirea de pe figurile celor dou` femei,
mama [i cu mine venim aici de ani buni. V` aminti]i prima oar` cnd
am venit? Eram \ncnta]i. Ne pl`cea aici, \l pl`ceam pe tat`l t`u [i nu
credeam c` vom g`si un loc mai frumos pentru vacan]ele noastre.
|mi pare r`u c` tat`l t`u n-a avut \ncredere \n noi s` ne spun` c` are
probleme cu banii, \n loc s` vnd` sindicatului. Am fi fost mai mult
dect dispu[i s` ajut`m.
Nu ne-am gndit la a[a ceva, domnule Hopeton, spuse Molly.
Era]i oaspe]ii no[tri [i faptul c` avea]i probabil foarte mul]i bani, nu
era problema noastr`. Ne-am fi sim]it ca [i cum am fi profitat de
prietenia dumneavoastr`.
B`rbatul o privi cu gravitate [i d`du din cap aprobator.
A[a era el, nu-i a[a, Molly? Foarte mndru [i independent.
Ei bine, continu` el, respirnd adnc, \n clipa \n care m-am
retras [i mi-am vndut ac]iunile, am c`utat o investi]ie care s` se
poat`, mai mult sau mai pu]in, \ntre]ine de la sine. Ne pl`cea
pensiunea: am trimis un avocat la sindicatul care era proprietar
[i le-am f`cut o ofert`. Spre \ncntarea mea, au acceptat. Astfel
\nct, \n ultimii trei ani, pensiunea Granada a fost proprietatea
mamei [i a mea.
Molly [i Karen erau cople[ite de surprindere. Mna lui Bill \i
cuprinse umerii logodnicei lui, iar Margery scoase o exclama]ie de
surpriz` pl`cut`. Molly nu spuse nimic, dar ochii i se umplur` de
lacrimi [i buzele \i tremurau de emo]ie.
Vede]i, continu` b`rbatul, voiam s` investim \ntr-un loc pl`cut
\n care s` tr`im, astfel \nct s` nu ne mut`m mereu. Era o investi]ie
potrivit` pentru scurtul viitor pe care-l mai avem la dispozi]ie.
KAREN 149
Am locuit vreme de dou`zeci de ani \ntr-un acela[i apartament din
Chicago. E o cl`dire veche, dar solid construit` [i avem vecini
pl`cu]i. Camerele sunt largi, mobilate cu tot ce-am adunat de-a
lungul anilor. Apoi am cump`rat pensiunea [i acum suntem
asigura]i c` putem tr`i \n cele dou` locuri care ne plac cel mai
mult, f`r` teama c` va trebui s` ne mut`m. Oricum, fiecare dintre
locuri ne aduce un profit, din care putem tr`i f`r` probleme.
Restul banilor sunt investi]i \n alte afaceri, la fel de sigure. Suntem
siguri c` ne-am asigurat via]a pe ct posibil, \ntr-o lume \n continu`
mi[care.
Karen murmur`, uimit`:
Dar de ce nu ne-a]i spus? Molly [i cu mine am fost att de
\ngrijorate! Dac` am fi [tiut c` sunte]i noii proprietari
V` cerem scuze c` nu v-am spus, r`spunse doamna Hopeton
repede. Nu ne-am dat seama c` sunte]i nelini[tite. Am considerat c`
angajamentul luat de tat`l t`u a trecut mai departe, f`r` nici o
problem`. Cnd am descoperit ce voiau s` fac` acele dou` femei, am
reparat aceast` situa]ie. Nu ne vom ierta niciodat` c` v-am l`sat s` v`
face]i griji.
Se \ntoarse apoi spre so]ul ei:
Mai vrei s` le mai spui ceva?
De fapt a[ mai avea, zmbi el, f`cndu-le celorlal]i cu ochiul,
doar dac` \mi dai voie.
B`rbatul scoase din buzunar un plic mare, din care extrase un
document care ar`ta foarte oficial. |l puse cu grij` pe mas`, \n fa]a
lui Molly.
150 PEGGY DERN
Molly, acesta este un act prin care pensiunea Granada este
declarat` ca apar]innd ]ie [i mo[tenitorilor t`i, spuse el cu
calm.
Femeia se uit` lung la actul \ntins \n fa]a ei, apoi se retrase.
Oh, nu, domnule Hopeton. N-a[ putea accepta a[a ceva,
protest` ea.
Zmbetul lui era plin de afec]iune [i patern.
Nu m-ai l`sat s` termin, continu` el. Mama [i cu mine avem
proprietatea asupra acestei c`su]e, pe timpul vie]ii noastre, precum
[i jum`tate din profitul net al pensiunii. La moartea noastr`,
pensiunea v` va apar]ine \n \ntregime.
Karen [i Molly se privir` [i-[i strnser` minile, iar lacrimile de
recuno[tin]` se scurser` pe obrajii lor.
Molly, ]i-am fi l`sat pensiunea prin testament, \[i \ncheie
b`rbatul explica]iile, dar avem cteva rude \ndep`rtate att de
\ndep`rtate, \nct nu-[i aduc aminte de noi dect la Cr`ciun, cnd ne
trimit vederi. Oricum, nu ]inem leg`tura. Dar cnd exist` un
testament [i o avere de \mp`r]it, se [tie foarte bine cum apar la iveal`
rudele cele mai \ndep`rtate. Mama [i cu mine, dup` aceast` poveste
cu domni[oarele Poindexter, am hot`rt c` e mai bine s` fac acest
act acum, astfel \nct nici o b`t`lie pentru avere s` nu v` pun` din
nou \n pericol.
Nu [tiu ce s` spun, murmur` Molly printre lacrimi.
Molly, draga mea, nu trebuie s` spui nimic, dect c` ne ier]i
pentru c` am p`strat t`cerea att de mult [i v-am l`sat s` v`
\ngrijora]i, d`du b`rbatul din cap. N-am vrut s` v` spunem pentru c`
ne gndeam c` poate ve]i ajunge s` crede]i c` v` spion`m. Voiam s`
KAREN 151
v` sim]i]i proprietarele pensiunii. N-am aflat c` sunte]i att de
\ngrijorate dect \n urm` cu cteva zile, cnd am vorbit cu Bill.
Acum, exclam` doamna Hopeton, e vremea s` s`rb`torim!
Domnul Hopeton d`du fiec`ruia un pahar cu b`utur`. O privi
apoi pe Margery, care ascultase totul cu aten]ie, cu ochii mari [i cu
respira]ia t`iat`, f`r` s` spun` nici un cuvnt.
Mult noroc [i vou`! le ur` el.
Margery arunc` o privire la cei din jurul ei, \mbujorndu-se.
Cred c` ar trebui s`-mi par` r`u c` domni[oara Emily [i
domni[oara Anne au f`cut attea necazuri tuturor, spuse ea. Poate ar
trebui s`-mi par` r`u c` am venit aici. Numai c` nu-mi e. Pentru c`,
dac` n-a[ fi venit, nu a[ fi cunoscut niciodat` at]ia oameni minuna]i:
Stan, Karen [i Molly, ca [i dumneavoastr`, doamn` [i domnule
Hopeton.
Arunc` apoi o privire prin camer`, apoi spuse \ncntat`:
E cea mai frumoas` zi de na[tere din via]a mea!
Pentru o clip`, r`maser` cu to]ii nemi[ca]i, privind-o.
Ce-ai spus? \ntreb` Stan, ne\ncrez`tor.
Ziua mea de na[tere, repet` ea, privindu-i speriat`.
Stai acolo att de lini[tit` [i ne spui c` azi e ziua ta de na[tere?
ridic` el sprncenele, p`rnd periculos de calm, astfel \nct tn`ra se
retrase pu]in.
Da azi \mplinesc nou`sprezece ani, recunoscu ea.
Se auzi un murmur de voci, iar cea a lui Stan se ridic` deasupra:
Ei, ce p`rere ave]i de asta? \ntreb` el. |ncearc` s` scape
cu o zi de na[tere, f`r` s` observ`m. Margery, cum
\ndr`zne[ti?
152 PEGGY DERN
Nimeni nu a f`cut vreodat` prea mare caz de ziua mea de
na[tere, explic` ea, plecnd privirea. Dup` moartea mamei,
domni[oarele Poindexter mi-au explicat c` nu sunt de acord cu
s`rb`torirea zilei de na[tere.
Stan se ridic` \n picioare [i o trase \n bra]e, privindu-i pe ceilal]i.
A fost o petrecere foarte pl`cut`, mul]umesc foarte mult pentru
invita]ie, spuse el cu fermitate. Dar acum trebuie s` m` scuza]i,
pentru c` trebuie s` iau ni[te m`suri \n leg`tur` cu o tn`r` care a
\nceput s`-[i ascund` zilele de na[tere, la vrsta \naintat` de
nou`sprezece ani!
Ceva trebuie f`cut, \ntr-adev`r! interveni [i Karen. Margery, ai
fi putut cel pu]in s`-i dai buc`tarului [ef [ansa s` fac` un tort de
aniversare! Ador` s` fac` torturi cu ct mai m`re]e, cu att mai
bine.
Spune-i c` ne poate face un tort pentru nunt` [i c` nu-mi pas`
ct este de m`re], atta vreme ct este gata \n trei zile, r`spunse Stan
\n locul ei. Avem nevoie de el duminic`.
Bill \i urm`rea cu privirea, apoi se \ntoarse spre Karen.
Draga mea, ce crezi dac` \i spui buc`tarului s` fac` un tort
dublu? propuse el.
Karen rse, privindu-l cu dragoste.
De ce nu? fu ea de acord.
Oh, ce frumos! strig` doamna Hopeton, b`tnd din palme ca
un copil \ncntat. E minunat! Karen, Margery, am vrut toat` via]a s`
am o fiic`. L`sa]i-m`, v` rog, s` v` dau rochiile de mireas` [i s` m`
prefac m`car acum c` am dou` fete.
KAREN 153
Ne-a]i dat deja att de mult, mie [i lui Molly, protest` Karen.
Tata [i cu mine putem fugi la Miami [i s` fim \napoi duminic`
la prnz. Margery, dac` am fi avut o fiic`, ne-ar fi pl`cut s` semene
cu tine. Cred c` Tata ar fi \ncntat s` te conduc` la altar, dac` \]i face
pl`cere [i ]ie.
Iar dumneavoastr` ve]i fi na[a? \ntreb` Margery \ncntat`.
{tiu c` miresele trebuie s` aib` o na[` care s` aib` grij` de ele, iar
Karen, singura mea prieten`, va fi [i ea mireas`. Oh, sunt att de
fericit`, \nct simt c` voi exploda!
|nainte s` o faci, vii cu mine, declar` Stan cu fermitate,
conducnd-o afar`.
Nu-mi place s` \ntrerup petrecerea, spuse doamna Hopeton,
str`lucind de \ncntare, dar ca s` ajungem la timp la Miami, trebuie
s` plec`m curnd. Oh, n-am mai fost de mult att de \ncntat`!
exclam` ea.
Domnul Hopeton rse [i o s`rut`.
Dac` tot se vorbea despre persoane gata s` explodeze de
fericire chicoti el.
Molly spuse \ncet, cu voce r`gu[it`:
Nici nu vreau s` \ncerc s` v` mul]umesc pentru tot ce face]i
pentru pensiune, pentru Karen [i pentru mine. Cred c` nu exist`
destule cuvinte pentru acest lucru.
Avem destul timp la dispozi]ie s` ne exprim`m mul]umirea
unii altora, zmbi doamna Hopeton. Tata [i cu mine v` suntem
recunosc`tori, la rndul nostru. Iubim foarte mult acest loc.
154 PEGGY DERN
Am sim]it mereu c` venim \n snul unei familii. Iar la vrsta noastr`,
f`r` o familie proprie, e un sentiment pre]ios.
Se \ntoarse apoi spre Karen, privind-o cu afec]iune.
Karen, draga mea, nu te superi dac` fac eu cump`r`turile
pentru nunt` \n locul t`u? \ntreb` ea.
S` m` sup`r? Sunt recunosc`toare numai c` a]i f`cut deja
att de multe
Prostii! O s` fie foarte amuzant! Abia a[tept s` intru \n
magazinele acelea! exclam` femeia cu \ncntarea unei feti]e. S` ne
gr`bim, Tat`! Numai s` m` schimb \n ceva potrivit pentru febra
cump`r`turilor [i ce febr` o s` fie!
Se gr`bi spre dormitor, cu \ncntarea unui copil \n seara de
Cr`ciun, iar domnul Hopeton \i zmbi lui Molly [i lui Karen.
V` mul]umesc pentru c`-i oferi]i aceast` \ncntare, [opti el.
E dr`gu] din partea voastr`.
Dr`gu]? exclam` Karen. Ea este cea dr`gu]`. Nu facem dect s`
primim cadouri.
Domnul Hopeton d`du din cap.
Uneori, pentru oameni ca Lucy, cea mai mare fericire este
s` aib` cui s` d`ruiasc`, zmbi el. {tiu c` se spune c` sunt mai
ferici]i cei care dau dect cei care primesc, dar uneori \]i
trebuie mai mult` bun`tate s` po]i accepta. |ncntarea aceasta
este nepre]uit` pentru ea, iar eu sunt recunosc`tor s-o v`d a[a.
|n acest caz, nu vom sim]i c` accept`m prea mult, spuse Molly
cu blnde]e. Vom fi doar foarte recunosc`toare.
KAREN 155
Nici nu pot spune ct de mult!
Nici nu trebuie, zmbi el. {tiu foarte bine [i sunt la fel de
mndru [i de fericit ca Lucy. A[tept cu ner`bdare ct mai multe
sezoane \nsorite aici.
Molly \ncerc` s` mai spun` ceva, dar era cople[it` de emo]ie.
Se \ndrept` spre u[`, iar Bill o deschise pentru ea. Karen vru s-o
urmeze, dar b`rbatul o opri, tr`gnd-o \n bra]e.
Draga mea, [opti el, las-o singur` pentru o vreme. Acum are
nevoie s`-[i caute prin amintiri. Tat`l t`u e aici pentru ea, \n fiecare
lucru pe care l-a atins \n timpul vie]ii. Vrea s` fie singur` cu
amintirile [i cu el.
Karen \l privi cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi.
Bill, tu \n]elegi \ntotdeauna. Cred c` este unul dintre motivele
pentru care te iubesc att de mult, murmur` ea.
Mai sunt [i altele? \ntreb` el, \ncercnd s` glumeasc`.
Poate c` da, zmbi tn`ra femeie. S`-mi aduci aminte s`-]i
vorbesc despre ele la un moment dat.
O s` m` str`duiesc, o asigur` el.
Dup` ce ie[ir` din c`su]a familiei Hopeton, se \ndreptar` spre
b`ncile din fa]a num`rului opt. Chrissie, adormit pe unul dintre
scaune, ridic` \ncet capul, \i privi lene[, apoi se \ntoarse la somnul
lui lini[tit.
A[adar, \n cele din urm`, am ajuns la finalul fericit, singurul
care era posibil pentru noi! exclam` Bill. Marsh o are pe Gail [i noua
lui carier`, iar pensiunea este \n siguran]`.
156 PEGGY DERN
Oh, Bill, abia acum \mi dau seama ct eram de \ngrozit` la
gndul c` vom pierde pensiunea!
B`rbatul o trase mai aproape.
{tiam, draga mea, [i m` chinuiam \ngrozitor, pentru c` nu
puteam face nimic s` te ajut. Vreau s` fiu lng` tine pentru tot restul
vie]ii noastre [i s` distrug tot ce te sperie.
Dar aceast` team` n-o puteam distruge.
Karen ridic` privirea spre el.
Nu eram speriat` pentru mine, dragul meu, spuse ea repede.
Era vorba de Molly. {tiam c`, mai devreme sau mai trziu, ne vom
c`s`tori, apoi ne vom construi \mpreun` amintirile. Dar [tiam ce
mult \nseamn` pensiunea pentru ea.
Acum, totul s-a rezolvat, \i aminti Bill. Nu mai trebuie s` ne
gndim dect la ceremonie. Nu vrei o nunt` mare, la biseric`?
o \ntreb` el, nelini[tit deodat`.
Ochii ei str`lucir`, de[i expresia \i r`mase grav`.
Oh, \mi este team` c` va trebui s` avem una, ca s` se
potriveasc` tuturor cump`r`turilor doamnei Hopeton. Dac` va
trebui s` port o rochie de mireasc` aleas` de ea, tu probabil va trebui
s` por]i un smoching [i pantaloni cu dung`, cu o garoaf` \n
buzunarul de la piept [i s` stai la altar urm`rindu-m` cum m`
apropii.
Privirea lui era alarmat`.
Cu o biseric` plin` de oameni care ne urm`resc?
{i, pentru numele lui Dumnezeu, ce este un smoching? \ntreb` el.
KAREN 157
Desigur c` nu sunt la curent cu ce trebuie s` poarte un
mire cnd are loc o nunt` mare, ridic` ea din umeri.
{tiu doar de pantalonii cu dung`. Dar cu siguran]`, Stan e la
curent.
Brusc, Karen izbucni \n rs, v`zndu-i \ncurc`tura. |l strnse \n
bra]e [i-[i lipi obrazul de-al lui.
Prostu]ul meu drag! rse ea. Nu [tii c` nu-mi pas` ce por]i la
nunt`? Singurul lucru care conteaz` este s` fii acolo, m` auzi?
U[urat, b`rbatul o strnse \n bra]e.
O s` fiu acolo, promise el. Oriunde vei vrea te po]i baza pe
mine.
Tn`ra oft` mul]umit`, odihnindu-se \n bra]ele b`rbatului iubit
pentru o clip`, apoi se ridic` [i privi \n jur. Gr`dina era plin` de flori
colorate, iar c`su]ele \n stil spaniol p`reau coborte dintr-o poveste.
Bill, spuse ea deodat`, ridicnd privirea spre el, unde am
putea g`si un loc mai potrivit pentru nunta noastr`, dect
acesta?
El \i urm` direc]ia privirilor, apoi se \ntoarse spre ea, plin de
\ncntare.
E perfect! exclam` el. Dar e[ti sigur` c` nu vrei o nunt` la
biseric`?
Sunt sigur`, r`spunse Karen, radioas`. Turi[tii pot fi invita]i,
apoi vom avea o recep]ie chiar aici, vom servi tort [i punci. Oh, Bill,
era singurul lucru care-i mai trebuia pensiunii Granada pentru a fi
perfect`!
158 PEGGY DERN
O nunt` dubl`! Margery va fi \ncntat`, sunt sigur`.
Apoi, pun pariu c` Stan e la fel de \nsp`imntat de biseric`
Hei, eu nu sunt \nsp`imntat de nimic! protest` el.
R`maser` o vreme \mbr`]i[a]i, f`r` s` vorbeasc`, cople[i]i de
frumuse]ea locurilor [i de preaplinul inimilor lor. |n spatele lor,
luminile \ncepeau s` se aprind`, iar deasupra, pe cerul de catifea,
stelele str`luceau una lng` alta.
Sfr[it
KAREN 159
Solicitan]ii la
CARTEA PRIN PO{T~
se pot adresa
S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE
Bucure[ti, str. Teodosie Rudeanu 54, sector 1
tel. 021-223.63.07. sau C.P. 41-129.
Pentru rela]ii editoriale se pot adresa editurii:
str. Panait Istrati 62, sector 1
tel/fax 021-224.16.98
tel.: 021-665.45.65
|n ITALIA detaili[tii [i cititorii no[tri fideli se pot adresa pentru
cump`r`turi sau abonamente la oricare din cele [ase colec]ii ale noastre:
El [i Ea, Romantic, Roz, De Aur, Nostalgic, Poli]ista, la num`rul de telefon:
00393480820307.

S-ar putea să vă placă și