Sunteți pe pagina 1din 11

Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

1. Setarea paginii

Lucrările de licenţă se redactează în programul Word din pachetul


Microsoft Office. Se indică folosirea versiunilor Office 97, XP, 2003. Toţi
studenţii sunt rugaţi să nu folosească pentru redactare versiunea
programului Word din pachetul Office 2007, care operează deja cu fişiere
de format diferit faţă de cele din versiunile anterioare ale acestui program.

Cerinţele generale pentru setarea paginii sunt următoarele:


Formatul paginii A4, marginile: 2,5 cm stânga, 1,5 cm dreapta, 2 cm jos, sus.

Având în vedere faptul că programele din pachetul Office sunt


elaborate de firma americană Microsoft, este de aşteptat ca setările iniţiale
ale programelor să fie cele din S.U.A., care diferă substanţial de cele folosite
în Europa; de ex. mărimea paginii, unitatea de măsură, etc. Astfel, primul
pas înaintea începerii redactărilor trebuie să conste din efectuarea reglărilor
la standardele europene privind unitatea de măsură, mărimea paginii, etc.

1.1. Reglarea unităţii de măsură în ”cm” din ”inch”


Se lansează programul Word, unde din meniul Tools selectăm
Options (fig.1a). Din Options selectăm
fereastra General, unde unitatea de măsură
din inch transformăm în centimetrii. Pentru
validarea schimbării efectuate apăsăm
butonul OK (fig.1b.).

Fig. 1a Alegerea opţiunilor

1
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Fig.1b Reglarea unităţii de măsură în centimetrii

1.2. Setarea paginii. Pagina A4. Setarea marginilor


În zilele contemporane, înafară de câteva excepţii, în toate ţările se
utilizează standardele de hârtie tip ISO-216. Acest standard determină
printre altele mărimea paginii A4. Cum am menţionat, unele ţări fac

2
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

excepţii de la acest standard, ca SUA,


Canada, şi unele ţări din America
Latină şi A. de Sud. Având în vedere
faptul că în SUA se utilizează foile tip
Letter, este de aşteptat că şi programul
Word, elaborat în SUA, să utilizeze ca
bază acest tip de foaie. Astfel, noi,
trebuie să efectuăm o resetare a paginii
standard din Letter în A4.

Fig. 2 Raportarea paginii A4


la pagina Letter

Pentru alegerea foii A4, trebuie să selectăm din meniul File,


opţiunea Page Setup (fig.3a). Apoi din opţiunea Page Setup, selectăm
fereastra Paper (al doilea în ordine), unde mărimea foii (Paper size) setăm în
A4 din Letter. După efectuarea setării paginii de lucru, prima dată apăsăm
butonul Default... (aşa setarea rămâne valabilă pentru fiecare fişier nou creat
în Ms Word), apoi butonul OK (fig.3b).

Fig.3a Alegerea setării


paginii

După efectuarea cu succes a setării paginii tip A4, putem să trecem


la setarea marginilor. Aceasta se realizează tot în cadrul opţiunii Page Setup
din meniul File (vezi fig.3a). Din meniul Page Setup selectăm prima
fereastră, având titlul Margins. Aici introducem valorile dorite pentru

3
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

marginile sus, jos, dreapta, stânga, cum se poate urmării pe fig.4. Dacă
apăsăm butonul OK atunci setările marginilor vor fi valabile numai pentru
fişierul curent. În cazul în care apăsăm prima data butonul Default..., şi apoi
validăm cu OK, setările vor fi valabile pentru toate fişierele Word create
ulterior.

Fig.3b Alegerea mărimii paginilor

4
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Atenţie! Să avem grijă, ca orientarea paginii să fie tip Portrait (foaie


verticală)! (vezi fig.4)

Fig.4 Setarea marginilor

5
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

1.3. Setarea caracterelor. Alinierea textului. Distanţa dintre


rânduri

Cerinţele generale pentru setarea caracterelor şi a distanţelor dintre rânduri:


Caracterul literelor va fi TNR, mărimea de 12 pct, la un rând, aliniat stânga-dreapta
(justify). Titlurile 14 pct. Bold. Aliniate la stânga.

Este de recomandat ca setarea caracterelor utilizate în


tehnoredactare, alinierea textului, respectiv a distanţelor dintre rânduri, să
le efectuăm înaintea începerii introducerii textului.
Există foarte multe tipuri de caractere sau fonturi ce pot fi utilizate în
redactarea textelor. Cel mai răspândit este fontul numit Times New Roman
(TNR) (fig.5). Iniţial, acest tip de font a
fost creat în 1930 de către Starling
Burgess, Victor Lardent şi Stanley
Morison pentru revista Britanică, The
Times. Versiunea digitalizată pentru
firma Microsoft, a fost creată ulterior, de
către firma Monotype. Astăzi, el apare
ca fontul de bază în toate programele
firmei Microsoft.

Fig. 5 Fontul tip


Times New Roman

Bineînţeles, caracterele TNR, ca oricare alt tip de caractere, pot fi


utilizate la diferite mărimi, exprimate în puncte (pt.). Setarea fontului şi a
mărimii caracterelor utilizate se face după cum urmează pe fig.6.

6
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Fig.6 Setarea fontului TNR 12 pt.

În vederea setării alinierii textului şi a distanţelor dintre rânduri,


este cel mai simplu dacă înaintea redactării textului alegem meniul din
Format opţiunea Paragraph... (fig.7a). Din opţiunea Paragraph... alegem
prima fereastră de lucru, Indents and Spacing (fig.7b). Prima dată alegem
alinierea (General-Alignment) Justify. Apoi la secţiunea Indentation, alegem la
Special: First line la 1.27 cm. Să avem grijă, ca alinierile dreapta – stânga să fie
setate la 0 cm. Pentru a seta textul la un rând, alegem Spacing, unde
opţiunea Line spacing setăm pe Single sau 1. Să avem grijă ca la Before şi
After să avem 0 pt (fig.7b). După ce am efectuat toate setările dorite, le
validăm cu butonul OK.
Atenţie! Fiindcă la opţiunea Paragraph... nu avem buton Default...,
aceste setări trebuie efectuate de fiecare dată când dorim să creăm un fişier
nou.

Fig.7a Alegerea opţiunii


Paragraph

Bineînţeles alinierea textului se poate regla şi fără alegerea opţiunii


Paragraph... din meniul Format. Astfel, putem să recurgem direct la
butoanele de aliniere din bara de meniuri Formatting (fig.8,9). În acest caz
însă, să nu uităm, că setările se referă numai la secţiunile marcate din
cadrul textului. Cu alte cuvinte alinierea se aplică numai pentru paragrafele
selectate (marcate), şi nu pentru textul întregului document. Importanţa
alinierii tip Justify este faptul că textul pe ambele margini (dreapta/stânga)
apare uniform ordonat de-a lungul axelor verticale.

7
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Fig. 7b Setările de aliniere a textului

Fig.8 Bara de meniuri Formatting

8
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Fig.9 Opţiunile de aliniere

Fig.10 Text la alinieri diferite: justify, stânga, dreapta, mijloc


(liniile verticale sunt numai pentru exemplificarea diferenţelor
în cazul opţiunilor de aliniere)

Pe lângă alinierea generală a textului, se aplică şi alinierea


paragrafelor (alineat). Cum am văzut mai înainte aceasta se poate aplica
direct la nivelului textului întregului document redactat (Format →
Paragraph... → Indentation: First Line). Alineatele pot fi aplicate şi prin
apăsarea tastei Tab (Tabulator) de pe claviatura calculatorului (fig.11). În
mod standard, alinierea paragrafelor cu ajutorul tastei Tab, se aplică pe
distanţa de 1,27 cm (fig.12). Dar în cazul în care recurgem la folosirea tastei

9
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

Tab, trebuie să avem în vedere faptul că aceasta trebuie aplicată separat


pentru fiecare paragraf în parte.

Fig. 11 Poziţia tastei Tab pe claviatură

Fig.12 Text aliniat cu ajutorul tastei Tab


(semnele → şi ¶ nu sunt vizibile la imprimare. Reprezintă semnele Tab,
respective Enter din opţiunea editare)

După ce am efectuat toate aceste setări putem să trecem la


redactarea propriu zisă a lucrărilor. Cum aţi văzut la începutul acestui
subcapitol, titlurile de capitole se scriu cu corp diferit faţă de cel aplicat la
restul textului. Astfel în cazul titlurilor folosim caractere TNR de mărimea
de 14 pt., Boldate. Tot în bara de meniuri Formatting (fig.8), găsim 3 opţiuni:
bold (litere îngroşate), italic (litere înclinate) şi underline (litere subliniate)

10
Ghid tehnic pentru realizarea lucrărilor de licenţă

(fig.13). Boldarea, adică îngroşarea literelor folosim în cazul titlurilor


capitolelor şi subcapitolelor. Opţiunea Italic (litere înclinate) folosim de ex.
în cazul denumirii speciilor, genurilor, sau în cazurile în care prin înclinare
vrem să delimităm cuvinte sau fraze în interiorul textului. Opţiunea
Underline (sublinierea cuvintelor) folosim în cazul titlurilor sau în cazurile
în care prin subliniere vrem să delimităm cuvinte sau fraze în interiorul
textului. De fiecare dată când aplicăm una dintre cele trei opţiuni, cuvântul
sau fraza trebuie înainte marcată cu ajutorul mouse-ului, apoi apăsat
butonul dorit (fig.14). În mod identic, prin marcare, se selectează textul la
care vrem să aplicăm caractere de mărimi mai mari, în cazul nostru 14 pt
(fig.14).

Fig.13 Butoanele Bold, Italic şi Underline

Fig. 14 Setarea titlului cu caractere de mărimea 14 pt., boldat

11