Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD

MONTANOLOGIE
SUPORT D E C U R S
Sub ingrijirea: lect. univ. dr. ing. TRELLA ADRIAN
2013-2014
CUPRINS
CAPITOLUL I TURISMUL. ASPECTE GENERALE..............................................................................3
1.1 Introducere..............................................................................................................................................3
1.2. Rolul turisului !n econoie................................................................................................................"
1.3. #roovarea turisului..........................................................................................................................$
1.". %orele serviciilor turistice &i descrirea lor..........................................................................................'
1.$. #rinci(alele (revederi ale legisla)iei ro*ne&ti re+eritoare la turis..................................................11
CAPITOLUL II TURISMULUI MONTAN. DEFINIIE, TIPOLOGIE, IMPORTAN..................15
2.1. De+ini)ii................................................................................................................................................1$
2.2 Ti(ologia unit,)ii ta-onoice aenajate (entru turis.......................................................................1.
2.3. Locul turisului ontan !n econoia locala &i nationala...................................................................1/
2.". 0+erta turisului ontan !n tara noastra.............................................................................................21
2.$. 0(ortunitati &i liite ale de2voltarii turisului ontan.....................................................................22
CAPITOLUL III STAIUNEA MONTAN.............................................................................................25
3.1. Sta)iunea turistic,................................................................................................................................2$
3.2. #rinci(ii de (roiectare &i de2voltare a sta)iunilor turistice ontane....................................................2.
3.3. Aenajarea doeniului sc3ibil &i crearea ijloacelor de trans(ort (e cablu.....................................31
3.". %actorii de succes a unei sta)iuni ontane..........................................................................................32
3.$. #rinci(alele sta)iuni turistice din tara noastra......................................................................................33
CAPITOLUL IV PROTECTIA MEDIULUI N ZONA MONTAN.....................................................3
".1. #roblee legate de degradarea ediului.............................................................................................3/
".2. Rolul statului !n (rotectia ediului.....................................................................................................3/
".3. Ariile naturale (rotejate......................................................................................................................."1
!I!LIOGRAFIE..........................................................................................................................................43
4 2 4
CAPITOLUL I. TURISMUL. ASPECTE GENERALE
1.1 Introducere
Turisul re(re2int, ansablul activit,)ilor non4lucrative ale oului !n a+ar, de aria de re2iden),
av*nd ca sco( agreentul 5(etrecerea (l,cut, a ti(ului liber6.
#rin recreere 5lat. recreare re+acere sau re!(ros(,tare6 se !n)elege tot ceea ce un individ
!ntre(rinde !n ti(ul liber (entru revitali2are. 7n acest conte-t8 (rin ti( liber desen, ti(ul asu(ra
c,ruia dis(une absolut liber8 utili2*ndu4l a&a cu dore&te el. 9,l,toria este o no)iune care (resu(une
de(lasarea unei (ersoane cu sau +,r, un ve3icul8 !ntre cel (u)in dou, (uncte8 de (lecare &i de destina)ie8
situate !n locuri di+erite8 cel care e+ectuea2, c,l,toria (urt*nd nuele de c,l,tor. :i2ita este no)iunea cu
!n)elesul cel ai a(ro(iat de turis8 indic*nd orice c,l,torie care se +ace cu un otiv anue8 autorul ei
+iind vi2itatorul. E-cursia este o vi2it, cu durata de cel ult o 2i8 !n ti( ce turisul este o vi2it, !n care
(ersoana (etrece cel (u)in o noa(te !ntr4un loc s(ecial de g,2duire situat !n locul vi2itat.
0+erta turistic,8 ca eleent al turisului8 se e-(ri, (ornind +ie de la un sejur8 +ie de la o activitate
de (etrecere a ti(ului liber8 de la un circuit (e o anuit, te, sau !ntr4o anuit, regiune8 !n +unc)ie de
se2onul ales8 clientela (oten)ial,8 re)elele +olosite etc. 7n ca2ul e-cursiilor de a(ro-iativ o 2i8 (rodusul
turistic include !ntotdeauna ca2area la un locuitor8 !ntr4un 3an s,tesc8 !ntr4un ca(ing rural sau !ntr4un sat
de vacan), +ailial8 unde se (ot distinge eleentele (riirii &i ca2,rii turi&tilor !n cadrul rural.
;otiva)ia c,l,toriilor turistice !n 2onele rurale este re(re2entat, de cadrul natural nealterat8 de
tradi)ii &i obiceiuri8 de activit,)ile (racticate !n aceste areale. 7n (ractic, se +olose&te un singur indicator
(entru a deosebi a&e2,rile rurale de cele urbane &i anue nu,rul de locuitori<=
2
8 iar la nivelul >niunii
Euro(ene a&e2,rile rurale au o densitate de (*n, la 111 loc.< =
2
. 7n )ara noastr,8 la nivelul anului 1///
densitatea (o(ula)iei era de circa 111 loc.< =
2
!n regiunile N4E &i S &i !ntre ?1 &i '1 loc.< =
2
!n restul
regiunilor.
Originea termenului
latin,: 4 turnus @ i&care circular, 5c,l,torie cu !ntoarcere la (unctul de re2iden),6
+rance2,: @ tourisme
rus,: @ turizem
engle2,: @ tourism
italian,: @ tourismo
geran,: @ tourismus
4 3 4
1.2. Rolul turismului n economie
Dat, +iind natura sa &i +orele concrete de e-(riare8 (e (lan interna)ional s4a acce(tat8 la !nce(ut
!n od conven)ional8 a(oi de+initiv8 ca turisul s, +ie inclus !n conce(tul de comer invizibil. #otrivit teoriei
econoice generale8 coer)ul invi2ibil gru(ea2, toate tran2ac)iile econoice care nu au ca obiect schimbul
de mrfuri corporale i transferul de capitaluri.
#rin asiilare cu e-(ortul &i i(ortul de ,r+uri8 comerul invizibil se refer la acele prestri de
servicii care, n relaia dintre rezideni, dau natere la intrri i ieiri de valut. 7n (ractica interna)ional,8
acestor o(era)iuni li se atribuie denuirea de coer) cu servicii non4+actor8 ele ne4re(re2ent*nd +actori ai
(roduc)iei de ,r+uri
De alt+el8 !n literatura de s(ecialitate sunt (reci2ate criteriile care (ot +i luate !n considerare atunci
c*nd consider, turisul ca raur, distinct, a econoiei na)ionale8 !ncadrat,8 !n sectorul ter)iar. Dintre
acestea en)ion, c*teva:
(onderea (o(ula)iei ocu(at, !n unit,)ile &i institu)iile cu (ro+il turistic !n totalul (o(ula)iei active a unei
),riA
contribu)ia turisului la crearea (rodusului intern brutA
!ncas,rile ob)inute din turisul interna)ional !n totalul e-(ortului de ,r+uri &i serviciiA
valoarea ca(italului +i- 5actuali2at,6 !ncor(orat, !n ba2a te3nico4aterial, a turisului &i co(ararea ei
cu cea e-istent, !n !ntreaga econoie na)ional,A
s(eciali2area +or)ei de unc, din aceast, activitate s(eci+ic,.
#entru a o+eri doar un singur e-e(lu este su+icient s, ar,t, c,8 !n (re2ent8 !n statele ebre ale
>niunii Euro(ene a(roa(e 21 ilioane (ersoane sunt i(licate direct sau indirect !n activitatea turistic,8
(onderea acesteia !n crearea (rodusului intern brut al acestor ),ri +iind8 !n edie8 de "B.
Dubla ani+estare8 comercial i turistic 5e-(ort &i i(ort68 deonstrea2, &i un anuit nivel de
s(eciali2are interna)ional, !n turis8 ai e-act o anuit, s(eciali2are !n interiorul (ie)ei ondiale a
turisului.
Turistul8 (rin +unc)ia lui de consuator8 aduce o cre&tere a veniturilor localnicilor8 datorit, +a(tului
c, turi&tii8 (e l*ng, serviciile de ca2are ai solicit, &i servicii de alienta)ie8 ac3i2i)ionea2, aintiri8
articole cu s(eci+ic local8 di+erite bunuri etc. 7n cadrul acestui i(act o diensiune i(ortant,8 !n a+ara
celei econoice8 o constituie diensiunea social4cultural,. I(actul turisului ontan asu(ra
counit,)ilor locale se eviden)ia2, (rin diensiunea e-tensiv,8 care +ace re+erire la caracteristicile
localit,)ii8 cu ar +i: rolul ei ca destina)ie turistic,8 natura activit,)ii turistice8 ra(ortul turi&ti<re2iden)i8 ti(uri
4 " 4
de turi&ti8 se2onalitate etc. 7n regiunile turistice8 counit,)ile locale trec (rintr4o secven), de reac)ie8 ca
urare a de2volt,rii turisului !n 2on,8 sc3ib*ndu4&i (erce()iile (e ,sura e-(erien)ei. Ra(ortul
turi&ti<re2iden)i o+er, in+ora)ii asu(ra intensit,)ii +lu-ului turistic. #ot +ace (arte din categoria turi&tilor
toate (ersoanele care c,l,toresc !ntr4o serie de sco(uri cu ar +i: (etrecerea ti(ului liber8 recreere8 s(ort8
isiuni8 otive (ro+esionale8 reali2area de trataente edicale8 (elerinaje religioase sau de alt ordin. #ot +i
inclu&i8 de aseenea8 !n r*ndul turi&tilor str,ini nere2iden)i8 na)ionalii re2iden)i8 !n a+ar, de ebrii
ec3i(ajelor ijloacelor de trans(ort str,ine a+late !n re(ara)ii sau escal, &i care a(elea2, la serviciile de
ca2are @ as, din acea )ar,8 (asagerii a+la)i !n croa2ier, care debarc, (entru vi2it, )inutul etc.
1.. Promo!"re" turismului
Ac)iunile (roo)ionale !n doeniul turisului vi2ea2, at*t atragerea unor noi clieni8 c*t &i
pstrarea celor vechi adres*ndu4se direct sau (rin re)elele de interediari8 +ie !ntregului (ublic8 +ie unor
categorii bine identi+icate de clien)i. Date +iind leg,turile +oarte str*nse dintre (roovare &i v*n2,ri8
literatura de s(ecialitate en)ionea2, c, !n turisul rural se (oate ac)iona !n dou, direc)ii:
(roovarea iaginii8 av*nd !n centrul aten)iei destina)iile turistice (e care ur,re&te s, le +ac,
cunoscuteA
(roovarea v*n2,rilor8 care i(lic, neijlocit o(era)iunile de coerciali2are.
De aseenea8 promovarea pensiunilor turistice i agroturistice se reali2ea2, (rin ai ulte +ore
&i ijloace (ublicitare &i anue:
!nscrierea !n cataloagele de (roovare a o+ertei agroturistice s(eci+iceA
ti(,rirea de c,tre (restatorii de servicii turistice 5+erieri sau asocia)ii turistice locale6 de (liante8 3,r)i8
g3iduri etc.A
(roovarea (rin ass4edia 5audio4vi2ual,8 (resa scris,6A
(roovarea (rin interediul unor agen)ii turistice touro(eratoare sau detailiste8 interne sau str,ine8 al)i
agen)i econoici interesa)iA
(re2entarea o+ertei agroturistice la t*rguri8 e-(o2i)ii &i burse de turisA (rin Legea nr. 1'.<1//' (rivind
a(robarea 0>C nr. ?3<1//.8 art. 28 alin. D.8 ;inisterul Turisului o+er, D#re2entarea gratuit, a o+ertei
turistice a (ensiunilor turistice &i agroturistice !n ateriale de (roovare turistic, &i !n ac)iuni de
(roovare !ntre(rinse de birourile de in+orare turistic, din )ar, &i din str,in,tate ale inisteruluiEA
colaborarea cu diverse organise s(eciali2ate interne 50:R8 ANTRE9 &i +ilialele jude)ene6 sau
interna)ionale 5E>R0C7TES8 alte asocia)ii euro(ene de (ro+il6A
4 $ 4
(roovarea o+ertei agroturistice (rin re)eaua INTERNET.
La nivelul gospodriilor acesta se (oate reali2a (rin editarea de g3iduri (ro(rii sau (liante !n care s,
+ie (re2entat, at*t gos(od,ria res(ectiv, c*t &i !(rejuriile8 cu 2onele de atrac)ie. 7n aterialul (ublicitar
res(ectiv se recoand, a +i (re2entat (e scurt &i satul8 couna din care +ace (arte gos(od,ria8 av*ndu4se !n
vedere ur,toarele eleente:
- situarea gos(od,riei !n vatra satuluiA
- terenuri de s(ort &i agreent !n a(ro(iere sau !n 2on,A
- c*te ese (ot +i asigurate 5ic dejun8 (r*n28 cin,6 &i +elul eselor ce (ot +i asigurate 5anivers,ri8
banc3ete8 ese !n +ailie8 ese o+iciale8 ese (entru eveniente +ailiale @ nun)i8 bote2uri etc.6A
- in+ora)ii des(re buc,t,ria +ailiei 5*nc,ruri &i (roduse s(eci+ice6A
- (aji&ti (entru jocuri8 &e2longuriA
- dac, sunt adise anialele turi&tilorA
- in+ora)ii des(re gos(od,rieA
- condi)ii de ca2are &i con+ortA
- in+ora)ii (rivind (re)ul ca2,rii8 al esei &i al serviciilor etc.A
- sc3i), cu a(lasarea gos(od,riei +a), de &osele8 druuri &i c,i de acces8 cu toate in+ora)iile
necesare (entru identi+icarea gos(od,riei !n +unc)ie de ijloacele de trans(ort cu care se de(lasea2,
turistulA
- alte eleente s(eci+ice de recla, a gos(od,riei 5arti2anat8 e&te&uguri8 (roduse agro4alientare
s(eci+ice6.
La nivelul de sat, comun, zon agroturistic8 (roovarea se (oate +ace (rin interediul unui
aterial (ublicitar scris @ ghid turistic de e-e(lu8 sau sub +ora unei casete video8 care s, (re2inte
iagini sugestive din 2ona res(ectiv,. Indi+erent de (re2entare8 aterialul trebuie s, inventarie2e totalitatea
gos(od,riilor care sunt aenajate (entru turis dar va include &i in+ora)ii re+eritoare la ansablul
teritoriului8 eleente de inedit care (ot +i !nt*lnite etc.
La nivel regional se va avea !n vedere elaborarea unui material mai amplu8 care s, sur(rind, ai
ulte eleente caracteristice ale ansablului res(ectiv 5de e-e(lu: turis rural !n Fara 0a&ului8
agroturis !n Gucovina8 agroturis !n 0ltenia6.
La nivel naional e-ist, un g3id8 un !ndruar agroturistic8 ce (oate orienta un (oten)ial turistic. La
acest nivel8 in+ora)iile o+erite vor +i de ordin general8 ur*nd ca a,nuntele s, +ie o+erite de lista
agen)iilor teritoriale8 cu adresele &i nuerele lor de tele+on.
4 ? 4
Du(, caracterul informaiilor (e care le con)in8 aterialele (ublicitare elaborate se (ot clasi+ica !n
ateriale ce con)in in+ora)ii de detaliu &i ateriale ce con)in in+ora)ii generale. Dac, !n (rivin)a
aterialelor cu(rin2*nd in+ora)ii generale8 creativitatea8 intensivitatea8 originalitatea8 (ot +i avute !n
vedere (entru ca al,turi de eleentele concrete s, contribuie la reali2area unui aterial atractiv &i
interesant8 !n cadrul aterialelor inclu2*nd in+ora)ii de detaliu8 situa)ia este di+erit,. Acest gen de
materiale publicitare trebuie s, +ie +oarte concrete &i c*t ai sugestive. Se recoand, ca ele s, con)in, !n
od obligatoriu:
(re2entarea c*t ai a,nun)it, a gos(od,riei: nu,r de caere8 nu,r de locuri de ca2are !n +iecare
caer,8 a(lasarea gos(od,riei8 (osibilit,)i de aeliorare cu a(, 5cald, &i < sau rece68 dot,ri aenaj,ri8
(osibilit,)i de !nc,l2ire8 alte in+ora)ii des(re gos(od,rie 5nu,r de aniale8 +elul acestora8 su(ra+a)a
de teren a gos(od,riei6 etc.A
(re2entarea odului !n care se (oate ajunge !n satul8 2ona res(ectiv,: ijloace de trans(ort8 +elul
acestora8 durata c,l,toriei8 distan)a +a), de cele ai a(ro(iate ora&eA
(re2entarea celor ai interesante eleente ale (rograului agroturistic 5acele as(ecte care (ot tre2i
interesul turi&tilor6.
La acestea se adaug, o serie de odalit,)i de (roovare s(eci+ice turisului rural 5agroturisului6:
organi2area de ese8 (e anuite trasee turistice +recventate 53anuri8 oteluri68 cu *nc,ruri
tradi)ionale sau degust,ri de vinuri8 +ructe sau alte (roduse s(eci+ice8 (rilej cu care vor (utea +i
distribuite &i (liante (re2ent*nd 2ona &i (osibilit,)ile de (racticare a agroturisuluiA
(ublicitatea +,cut, cu (rilejul unor t*rguri8 s,rb,tori locale8 ani+est,ri (rilejuite de anuite obiceiuri
5agricole !ndeosebi6A
organi2area unor e-(o2i)ii !n iniatur, (entru c, dis(un de o varietate de (roduse de art, (o(ular,
tradi)ional, 5cus,turi8 !(letituri8 vase de lut etc.6.
9asele8 vilele8 +erele8 gos(od,riile8 ediul natural sau eleente ale acesteia (re2entate !ntr4un
(liant8 nu sunt su+iciente (entru a asigura calitatea (oliticii de (roovare. Reu&ita (roov,rii de(inde8 !ntr4
o ,sur, destul de are8 &i de continuitatea ei. Ideea de ba2, a (roov,rii agroturisului este aceea a
(re2ent,rii unei D(roisiuniE8 (otrivit c,reia clien)ii care vor veni8 vor bene+icia de +acilit,)ile enuerate8
av*nd ca re2ultat ob)inerea satis+ac)iei dorite.
Site4urile Heb re(re2int, un instruent e-celent (entru a +urni2a in+ora)ii de calitate &i (entru a
(roova !ntr4un od (ro+esionist toate atrac)iile turistice &i etno4culturale de care dis(une Ro*nia8
turisul +iind una din a+acerile care (ot e-(loata Internet4ul la a-i.
4 . 4
Aceste (agini Heb (ot +i considerate D(liante electroniceE8 care (ot +i (rocurate &i citite de c,tre
orice (ersoan, conectat, la Internet8 din orice col) al luii.
7n ultiii ani8 aceast, etod, de (roovare a serviciilor turistice a c,(,tat a(loare &i !n )ara
noastr,8 acu +iind utili2at, de c*teva 2eci de ii de +ire ro*ne&ti. HHH.RoTravel.co este (riul site
ro*nesc de (roovare turistic, a ),rii8 care !n scurt ti( a reu&it s, adune la un loc o+ertan)i de (roduse
turistice &i clien)i (oten)iali. Acest site este reali2at de +ira Norbert 9o(uter8 o +ir, s(eciali2at, !n
de2voltarea de servicii de (roovare a turisului ro*nesc (e Internet. #ublicat (e Internet !n luna ai
1//.8 (e un server din S>A8 site4ul a reu&it s, se i(un, !n scurt ti( ca +iind cel ai i(ortant g3id
turistic al Ro*niei de acest ti(8 eviden)iindu4se (rin design &i calitatea in+ora)iilor +urni2ate8 !n (re2ent
site4ul are (este $1.111 de cititori unici &i ai ult de 111.111 (agini vi2itate (e lun,8 aceste ci+re +iind
garan)ia (entru +irele (re2entate c, o+ertele lor sunt anali2ate &i c, (rin interediul acestui ijloc de
(roovare8 reclaele lor ajung acolo unde trebuie8 adic, la consuator. Site4urile dorna.suceava.ro8
HHH.suceava.ro8 3uor.suceava.ro etc. !nlocuiesc cu succes (liantele (ublicitare &i reclaele !n revistele
de s(ecialitate din )ar, &i din str,in,tate8 av*nd un rol deosebit de i(ortant !n atragerea turi&tilor str,ini.
Alte adrese utile: HHH.ecovala3ia.ro8 3tt(:<<roania.org<lin=s<Travel8 HHH.turis.ro<rural8 etc.
1.#. $ormele ser!iciilor turistice %i descriere" lor
Serviciul turistic re(re2int, o (arte din serviciile econoiei na)ionale8 constituit sub +ora unui
(rodus turistic co(le- +orat din o serie de sub(roduse turistice cu sunt: trans(ortul8 ca2area8 asa8
agreentul8 asisten)a edical,8 etc.
Ast+el8 serviciul turistic se (re2int, ca un ansablu de activit,)i ce au ca obiect satis+acerea tuturor
nevoilor turistului !n (erioada !n care se de(lasea2, &i !n leg,tur, cu aceasta. 0 (arte a activit,)ilor ce dau
con)inut (resta)iei turistice vi2ea2, deci aco(erirea unor necesit,)i ob)inute8 cotidiene 5odi3n,8 3ran,68 altele
(re2int, caracteristici s(eci+ice turisului &i res(ectiv +orelor (articulare de ani+estare a acestuia.
#rin natura lui8 serviciul turistic trebuie s, asigure condi)ii (entru re+acerea ca(acit,)ii de unc,8
siultan cu (etrecerea (l,cut, &i instructiv, a ti(ului liberA de aseenea8 el trebuie ast+el conce(ut !nc*t8
!n ura e+ectu,rii consuului turistic8 individual s, dob*ndeasc, un (lus de in+ora)ii8 cuno&tin)e8 c3iar
de(rinderi noi. 0 aseenea orientare a serviciului o+erit oaenilor i(ri, turisului caracterul unui
i(ortant instruent !n reali2area unei noi calit,)i a vie)ii.
0 alt, cerin), a consuului turistic8 la care serviciul turistic8 (rin con)inutul s,u8 este c3eat s,
contribuie e+ectiv8 o constituie asigurarea unei odi3ne active a turistului. 9a re2ultat al cre&terii
4 ' 4
(roductivit,)ii uncii &i (er+ec)ion,rii (roceselor de conducere8 al (roov,rii (e scar, larg, a (rogresului
&tiin)i+ic &i te3nic se reduce s,(t,*na de lucru8 se ,resc diensiunile ti(ului liber8 2ilnic &i s,(t,*nal.
Ast,2i se ani+est, un (roces continuu de !bog,)ire a con)inutului (resta)iei turistice cu noi ti(uri de
activit,)i 4 (roces s(eci+ic &i turisului ro*nesc 4 ca e-(resie a rece(tivit,)ii &i ada(tabilit,)ii turisului la
sc3ib,rile intervenite !n structura nevoilor de consu8 a cre&terii rolului !n +orarea &i educarea
oaenilor.
0 alt, caracteristic, a serviciilor turistice o re(re2int, coincidena8 !n ti( &i s(a)iu8 a (roduc)iei &i
consuului lor. %a(tul c, (resta)iile turistice se e-teriori2ea2,8 !n cele ai ulte situa)ii8 sub +ora unor
activit,)i8 i(une8 (entru reali2area lor e+ectiv,8 (re2en)a !n acela&i loc a (restatorului &i bene+iciarului8
siultaneitatea e-ecu)iei &i consuatorii serviciilor. Ne!nde(linirea acestor cerin)e are e+ecte ne+avorabile
at*t asu(ra voluului activit,)ii reali2ate c*t &i asu(ra satis+acerii nevoii socialeA orice neconcordan), de
ti( sau loc se soldea2, cu (ierderi de o+ert, &i<sau cereri neaco(erite.
Serviciile turistice sunt8 de aseenea8 intangibile. Aceast, caracteristic, generea2, o serie de
+acilit,)i !n organi2area activit,)ii8 !n sensul eliin,rii sau si(li+ic,rii unor (roblee de circula)ie8 dar
creea2, &i di+icult,)i8 cele ai ulte +iind legate de coerciali2area vacan)elor. Ast+el8 neav*nd (osibilitatea
s, cunoasc, serviciile sau s, le evalue2e !nainte de cu(,rare8 turistul ani+est, ne!ncredere &i
cores(un2,tor re)ineri !n +orularea deci2iei de cu(,rare.
#resta)ia turistic, se caracteri2ea2, &i (rin co(le-itate: ea este re2ultatul di+eritelor cobina)ii !ntre
eleente decurg*nd din condi)iile naturale &i geogra+ice8 de cli,8 de istorie8 de cultur, &i civili2a)ie6
s(eci+ice +iec,rei ),ri sau 2one &i serviciile 5trans(ort8 ca2are8 alienta)ie8 agreent etc.6 +urni2ate de
organi2ator. Aceste eleente (ot intra !n (ro(or)ii di+erite !n alc,tuirea (rodusului +inal8 du(, cu se &i (ot
substitui. 9aracteristica de substituire a unor activit,)i trebuie +ructi+icat, !n sco(ul stiul,rii interesului
(entru consuul turistic &i nu (entru aco(erirea unor de+iciente organi2atorice sau de alt, natur,8 !ntruc*t !n
aceste situa)ii substituirea este !n detrientul unor (rograe turistice de con)inut.
0 alt, (articularitate a serviciului turistic8 de(endent, de structura sa co(le-, este eterogenitatea
&i8 res(ectiv8 (artici(area unui nu,r are de (restatori la reali2area acesteia.
#rinci(alele activit,)i cu(rinse !n ansablul (resta)iei turistice (ot +i sinteti2ate ast+el:
activit,)i econoice i(licate !n serviciile de ca2are4as,A
activit,)i econoice i(licate !n trans(ortul turi&tilorA
activit,)i econoice (rivind (roducerea &i v*n2area de bunuri (entru turi&tiA
activit,)i econoice &i neeconoice (rivind serviciile de divertisentA
4 / 4
activit,)i legate de organi2area turisului.
#rinci(alele (resta)ii &i succesiunea solicit,rii ar (utea +i ur,toarea:
1. aciunile de propagand i informare turistic8 reali2ate de agen)ii de s(ecialitate8 birouri de
turis8 re(re2entan)i etc.8 (rin contracte directe &i (rin interediul aterialelor (ublicitareA
2. contractarea aranjamentului8 res(ectiv a iniului de servicii solicitate &i stabilirea
(rograului de des+,&urare a ac)iuniiA
3. transportul i, asociat acestuia, transferul turitilor i bagajelor la pensiune sau de la un ijloc
de trans(ort la altul8 !n ca2ul !n care c,l,toria co(ort, utili2area ai ultor ijloace de
trans(ort8 (recu &i o serie de alte +acilit,)i de care bene+icia2, turistul (e durata trans(ortuluiA
". cazarea i serviciile suplimentare oferite de unitile de pensiuneA
$. alimentaia i prestaiile auiliare acesteiaA
?. agrementul n varietatea formelor saleA
.. transportul turitilor pe ruta de ntoarcereA
'. de4a lungul tuturor momentelor anterioare este necesar prezena activitii de relaii publice8
care are enirea de a asigura +avorabil des+,&ur,rii consuului turistic.
Serviciul de ca2are vi2ea2,8 (rin con)inutul s,u8 crearea condi)iilor &i con+ortul (entru ad,(ostirea &i
odi3na c,l,torului. El este (rodusul a ceea ce se nue&te industria (ensiuneier, 4 sector care8 !n acce()iunea
actual,8 !nglobea2, ansablul activit,)ilor des+,&urate !n s(a)iile de ca2are. Serviciul de ca2are se (re2int,
ca o activitate co(le-,8 decurg*nd din e-(loatarea ca(acit,)ilor de ca2are8 +iind alc,tuit dintr4un gru(aj de
(resta)ii o+erite turistului (e ti(ul sejurului !n unit,)ile de ca2are..
De2voltarea &i calitatea serviciului de ca2are sunt de(endente8 !n (riul r*nd8 de e-isten)a unei ba2e
te3nico4ateriale de ca2are 5(ensiuni8 oteluri8 3anuri8 case de odi3n,8 cabane8 (o(asuri turistice etc.6
adecvate8 cu dot,ri cores(un2,toare8 care s, o+ere turi&tilor condi)ii o(tie &i care s, !nde(lineasc,8 du(,
ca28 &i alte +unc)ii. 7n al doilea r*nd8 serviciul de ca2are este in+luen)at de dotarea cu (ersonal a ca(acit,)ilor
de ca2are8 de nivelul de cali+icarea lucr,torilor8 de organi2area uncii !n unit,)ile de (ensiune. 7n acest
conte-t8 insu+icien)a s(a)iilor de ca2are8 ec3i(area lor necores(un2,toare8 neconcordan)a !ntre nivelul
con+ortului o+erit &i e-igen)ele turi&tilor8 ca &i nu,rul ic al lucr,torilor sau slaba lor (reg,tire
in+luen)ea2, negativ calitatea (resta)iei turistice &i8 (rin interediul acesteia8 diensiunile circula)iei
turistice &i (osibilit,)ile de valori+icare a (atrioniului.
Industria (ensiuneier, &i res(ectiv calitatea serviciului de ca2are in+luen)ea2, nu nuai de2voltarea
turisului8 !n general8 &i e+icien)a acestei activit,)i. #rin atrac)ia e-ercitat,8 serviciile de ca2are asigur, o
bun, valori+icare a (oten)ialului turistic8 a dis(onibilit,)ilor de +or), de unc,8 a ca(acit,)ii ba2ei te3nico4
4 11 4
ateriale8 conduc*nd la reali2area unor coe+icien)i su(eriori de e-(loatare. De aseenea8 co(le-itatea
serviciilor de ca2are8 diversitatea lor re(re2int, un +actor de (restigiu8 de atractivitate a (rodusului turistic &i
indirect de cre&tere a e+icien)ei coerciali2,rii lui.
#rintre (rinci(alele activit,)i ce dau con)inut serviciul (ensiuneier8 conce(ut !n ideea satis+acerii
co(le-e a cererii turi&tilor &i c,l,torilor8 se nu,r,:
ca2area (ro(riu42is, &i activit,)i co(leentare eiA
alienta)ia &i serviciile (roduc,toare8 legate de asigurarea acesteiaA
activit,)i cultural4artistice &i de agreentA
serviciile de in+orare &i interediereA
activit,)i coercialeA
activit,)ile cu caracter s(ecial.
Din categoria serviciilor (ensiuniere co(leentare8 ce !ntregesc +unc)ia de ca2are8 se (ot
en)iona: (riirea &i distribuirea !n (ensiune a cores(onden)ei turi&tilor servicii de sc3ib valutar8
(,strarea obiectelor de valoare8 s(,latul &i c,lcatul lenjeriei8 cur,)irea 3ainelor &i a !nc,l),intei8 re(ararea
unor obiecte din dotarea turistului8 ani(ularea bagajelor8 asigurarea (arc,rii autoturiselor etc. Tot !n
aceast, gru(, se cu(rinde dotarea caerelor8 la cererea clien)ilor8 cu inventar su(lientar 5(erne (entru
(aturi su(lientare8 (,turi etc.6
1.&. Princi'"lele 're!ederi "le le(isl")iei rom*ne%ti re+erito"re l" turism
Regleent,ri generale:
7n ceea ce (rive&te cadrul legislativ (entru !n+iin)area &i +unc)ionarea unit,)ilor din sectorul
turisului en)ion,:
Legea nr. 21<1/2"8 (rin care se acord, (osibilitatea cre,rii unor +ore asociative cu (ersonalitate
juridic,8 de ti(ul organiselor neguvernaentale8 care ac)ionea2, !n doeniul turisuluiA
Decretul @ Lege nr. $"<1//1 (rivind organi2area &i des+,&urarea unor activit,)i econoice (e ba2a
liberei ini)iativeA
Legea nr. 31<1//1 (rivind societ,)ile coerciale o+er, cadrul necesar !n+iin),rii unor societ,)i care au ca
obiect de activitate turisulA
IC "12<211" (rivind organi2area &i +unc)ionarea ;inisterului Trans(orturilor8 9onstruc)iilor &i
Turisului &i IC "13<211" (rivind organi2area &i +unc)ionarea Autorit,)ii Na)ionale (entru Turis.
!alificarea profesional
4 11 4
Legea 3".<211"8 Legea ;untelui8 regleentea2, !nv,),*ntul agroontan (reuniversitar ca (arte
integrant, a sisteului na)ional de !nv,),*nt &i cu(rinde ur,toarele niveluri:
7nv,),*nt secundar in+erior8 (rin ciclul in+erior al liceului sau &coala de arte &i eserii8 clasele IJ4JA
7nv,),*nt secundar su(erior8 clasele JII4JIII8 (recedat de anul de co(letareA
7nv,),*nt (ostliceal.
7nv,),*ntul agroontan se (oate reali2a &i !n cadrul sisteului de +orare (ro+esional, continu,
(rin organi2area de &coli de arte &i eserii cu (ro+il de agricultur, ontan,8 a c,ror ba2, aterial, va
include +ere didactice8 organi2ate ca e-(loata)ii agroturistice ontane8 de re+erin),. Noinali2area
&colilor cu (ro+il agroontan8 (recu &i (roiectele de investi)ii (entru +erele didactice &i dot,rile
s(eci+ice8 vor +i avi2ate &i asigurate de ;inisterul Agriculturii8 #,durilor &i De2volt,rii Rurale8 (rin Agen)ia
Na)ional, a 2onei ;ontane &i ;inisterul Educa)iei &i 9ercet,rii. Legea sti(ulea2, &i (riirea de c,tre
institu)iile de !nv,),*nt &i de cercetare &tiin)i+ic, din 2ona ontan,8 de terenuri agricole (entru loturi
e-(erientale8 res(ectiv (entru cercetare8 !n +olosin), gratuit,8 dac, +ac dovada c, (rin activitatea lor
contribuie la de2voltarea 2onei ontane.
"utorizri, omologri, atestri#
0;T nr. 21<" a(rilie 1//$ regleentea2, activitatea coisiilor te3nice de veri+icare a +erelor &i
(ensiunilor agroturistice.
9on+or legisla)iei !n vigoare8 categoriile de agen)i econoici care (ot organi2a servicii turistice rurale
sunt:
(ersoanele8 asocia)iile +ailiale &i societ,)ile coerciale8 iar +orele sub care este identi+icat turisul
rural sunt (ensiunile turistice &i (ensiunile agroturistice. #ensiunile agroturistice erau denuite !n
Legea 1"$<1//" +ere agroturistice8 denuire (e care o reg,si !n 0;T nr. 21<1//$ &i al c,rui
con)inut este !n vigoare.
De+inirea celor dou, +ore de turis rural este ur,toarea:
- #ensiunile turistice sunt structuri turistice cu o ca(acitate de ca2are de (*n, la 21 caere8 +unc)ion*nd
!n locuin)ele cet,)enilor sau !n cl,diri inde(endente8 care asigur, !n s(a)ii s(ecial aenajate ca2area
turi&tilor &i condi)ii de (reg,tire &i servire a esei.
- #ensiunile agroturistice sunt (ensiunile turistice care asigur, o (arte din alienta)ia turi&tilor cu
(roduse (roas(ete din (roduc)ia (ro(rie.
4 12 4
Agen)ii econoici en)iona)i ai sus bene+icia2, de un statut juridic siilar cu cel al
!ntre(rinderilor ici &i ijlocii8 c3iar dac, nu !nde(linesc condi)iile de nu,r de angaja)i &i venit anual &i
se (ot bucura de +acilit,)i acordate acestora (otrivit legii.
0.C. ?3<1//. privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea turismului rural (revede
ur,toarele !nlesniri s(eciale (entru (ersoanele +i2ice8 asocia)iile +ailiale &i societ,)ile coerciale care au
ca obiect de activitate turisul rural &i agroturisul:
- #ot (rii su(ra+e)e de teren (entru construc)ii8 (entru de2voltarea &i e-(loatarea (ensiunilor turistice &i
agroturistice8 din (artea consiliilor locale8 din re2ervele de terenuri a+late la dis(o2i)ia acestoraA
- Li se (ot acorda (riorit,)i la instalarea de linii (entru telecounica)ii 5tele+on8 tele-8 +a-6A
- #ot (rii asisten), te3nic, de s(ecialitate sub toate +orele din (artea ;inisterului Turisului &i a
asocia)iilor (ro+esionaleA
- Gene+icia2, de cu(rinderea o+ertei turistice a (ensiunilor !n aterialele de (roovare turistic, editate
de ;inisterul TurisuluiA
- #re2entarea o+ertei (ensiunilor turistice &i a (ensiunilor agroturistice !n ac)iunile de (roovare
!ntre(rinse de birourile de in+orare turistic, din )ar, &i din str,in,tate ale ;inisterului TurisuluiA
- Includerea !n (rograele institu)iilor de !nv,),*nt cu (ro+il turistic sau agricol a (robleelor s(eci+ice
(ensiunilor turistice &i a (ensiunilor agroturisticeA
- Scutirea de la (lata i(o2itului de venit (e o (erioad, de 11 ani a (ensiunilor turistice &i a (ensiunilor
agroturistice8 cu o ca(acitate de ca2are de (*n, la 11 caere inclusivA
- #lata la tari+ul stabilit (entru consuul de u2 casnic8 a energiei electrice8 ga2ului etan &i a serviciilor
de telecounica)ii utili2ate de (ensiunile turistice &i (ensiunile agroturistice cu o ca(acitate de ca2are
de (*n, la $ caere inclusivA
- Acordarea de credite cu dob*nd, (re+eren)ial, (e o (erioad, de a-iu 11 ani (entru de2voltarea
&i<sau oderni2area ca(acit,)ilor de ca2areA dob*nda su(ortat, de bene+iciarii creditelor va re(re2enta
$1B din nivelul dob*n2ii de (e (ia)a bancar,.
7n ceea ce (rive&te aria de des+,&urare a turisului rural8 O$ %&'())* nu se ai liitea2, doar la
2ona ontan,8 Delta Dun,rii &i litoralul ;,rii Negre. 9on+or legii8 turisul rural se (oate organi2a &i
+unc)iona !n !ntregul s(a)iu rural din &es8 deal &i unte8 inclusiv !n satele &i counele care a(ar)in de ora&e
&i unici(ii.
9ele ai recente regleent,ri legislative (rivind clasi+icarea structurilor de (riire turistice sunt
date de Ordinul +inisterului ,urismului nr. -(. din /0..%./../. Acesta conine metodologia i criteriile de
4 13 4
clasificare (entru toate ti(urile de structuri de (riire turistice cu +unc)iuni de ca2are &i de alienta)ie
(ublic, din Ro*nia.
1n temeiul 2$ 0.-'/..(, tarifele de cazare practicate de agenii economici, deintorii de structuri
corespunztoare primirii turistice calificate, se determin de acetia n mod liber, pe baza cererii i ofertei
i a calitii serviciilor asigurate. 1n acest sens, agenii economici vor stabili#
- tari+e (entru ca2area turi&tilor (e cont (ro(riu8 care vor +i e-(riate !n lei<2i<loc ti( de caer, &i vor +i
a+i&ate vi2ibil8 ga2dele au obliga)ia s, s(eci+ice dac, tari+ele includ sau nu contravaloarea icului
dejunA obliga)ia s, s(eci+ice dac, tari+ele includ sau nu contravaloarea icului dejunA
- tari+e (entru turi&tii veni)i organi2at.
- Agen)ii econoici de)in,tori de structuri turistice cores(un2,toare (ot stabili8 !n +unc)ie de (olitica
tari+ar,8 rentabilitatea activit,)ii8 gradul de ocu(are8 se2on8 ur,toarele categorii de gratuit,)i sau
+acilit,)i:
- gratuit,)i (entru ca2area co(iilor sub . aniA
- reduceri de tari+e (entru elevi8 studen)i8 (ensionari8 veterani8 invali2i8 v,duve de r,2boi8 3andica(a)i
etc.A 2iari&ti invita)i str,ini8 salaria)i ai ;inisterului Turisului.
Legea 3".<211" en)ionea2, c, (roduc,torii agricoli din 2ona ontan, bene+icia2, de s(rijinul
+inanciar din (artea statului8 acordat (otrivit legisla)iei !n vigoare8 iar (entru co(ensarea sc,derii
veniturilor (o(ula)iei din 2ona ontan,8 datorate restric)iilor (rivind utili2area agricol, a terenurilor situate
!n arii (rotejate sau !n 2one de+avori2ate natural8 statul (oate acorda di+eren)iat indeni2a)ii co(ensatorii
de 3andica(uri naturale (roduc,torilor agricoli.
Protecia turitilor
C,2duirea turi&tilor la (ensiunea turistic, rural, sau (ensiunea agroturistic, se +ace at*t (rin
re2ervarea de locuri (rintr4o agen)ie de turis sau alt agent econoic8 c*t &i direct8 (rin rela)ia turist4
(restator de servicii agroturistice. 7n toate situa)iile8 serviciile trebuie s, se reali2e2e !n de(lin, siguran),
5(rotec)ia +i2ic, &i igienico4sanitar,8 re2olvarea concordan)ei !ntre serviciile o+erite &i calitatea lor cu
serviciile &i tari+ele (ac3etului de servicii v*ndut de +ir,8 riscul +inanciar etc.68 ceea ce se sti(ulea2, !n
actele norative (rivind contractarea &i derularea serviciilor turistice. De aceea8 !n sco(ul (rotec)iei
turi&tilor8 oferirea, comercializarea, v3nzarea serviciilor i a pachetelor de servicii turistice, precum i
crearea de produse turistice pe teritoriul 4om3niei pot fi realizate numai de ctre agenii economici din
turism, autorizai de +inisterul a ,urismului, posesori de licene n turism sau de certificat de clasificare,
dup caz 5O5$ -0'()))8 ca(. I:8 art. 2'6. #rotec)ia turi&tilor se reg,se&te &i !n alte acte norative ale
Cuvernului Ro*niei8 (recu: O5$ (.*'())) i 2$ /&*'/..(.
4 1" 4
CAPITOLUL II TURISMULUI MONTAN. ,E$INI-IE. TIPOLOGIE.
IMPORTAN-/

2.1. ,e+ini)ii
A(reciat deseori ca un (erietru cu o activitate restr*nsa untele nu a re(re2entat o (rioritate
(entru (rogresele de valori+icare a resurselor naturale de turis8 +a(t atestat !n tara noastr, de ec3i(area
relativa odesta at*t calitativ c*t &i cantitativ8 at*t !n in+rastructura c*t &i !n alte doenii8 unit,)i de ca2are8
de agreent8 de alienta)ie &i !n acela&i ti( (re2en)a neconving,toare !n sta)iunile turistice cu real
s(eci+ic ontan.
7n acest conte-t (ornind de la necesitatea reconsider,rii 2onei ontane !n (re2entul curs vo
!ncerca o jalonare de ansablu a (rinci(alelor direc)ii de ac)iune !n vederea !nscrierii (rodusului turistic
ontan !ntre co(onentele de co(etitivitate ale turisului roanesc.
Turism montan. Concept.
a. Ansablul activit,)ilor turistice care se des+,&oar, !n ediul ontan.
b. Activitatea turistic, care are la ba2, o str*ns, leg,tur, cu ediul abiant natural &i uan din
2ona ontan,.
Este o +or, de turis care se des+,&oar, !n ediul ontan care (re2int, ur,toarele caracteristici:
4 valori+ic, resursele turistice ontane 5naturale8 culturale8 uane6A
4 valori+ic, su(rastructura turistic, 5ijloace &i c,i de acces8 sta)iunile8 (ensiunile &i +erele
agroturistice6A
4 utili2ea2, diverse s(a)ii de ca2are 53anuri8 3oteluri rurale8 case de vacan),6A
Turisul ontan are un caracter co(le-8 +iind !n cone-iune direct, cu celelalte activit,)i din 2on,.
El nu (oate +i disociat de via)a econoic,8 social, &i cultural, a colectivit,)ii !n care se des+,&oar,.
Re(re2int, un +actor de de2voltare a unor activit,)i cone-e cu e+ecte bene+ice asu(ra nivelului veniturilor
av*nd un De+ect ulti(licatorK (entru de2voltarea altor activit,)i tangente turisului.
Anali&tii turisului8 ur,rind evolu)ia industriei os(italit,)ii (e (lan interna)ional (*n, !n (re2ent8
au identi+icat o serie de tendin)e generale ale cererii &i consuului turistic8 cu ar +i:
4 de2voltarea continu, ascendent, a +lu-urilor turistice8 diversi+icarea continu, a cererii turistice
ca o consecin), a otiva)iei turi&tilorA
4 odi+ic,rile intervenite !n structura (e categorii de v*rst, &i a trans+or,rii turisului !ntr4un
+enoen de as,A
4 1$ 4
4 !nregistrarea unor di+eren)e a(reciabile !n circula)ia turistic, de la o )ar, la altaA
4 cre&terea c3eltuielilor (entru serviciile turistice !n totalul bugetelor de +ailie (e ,sur, ce cresc
veniturile (o(ula)ieiA
4 cre&terea (rodusului intern brut (e ca( de locuitor &i a nivelului de de2voltare econoic, a unei
),ri &i gradul de instruire care in+luen)ea2, !n od direct e-igen)ele ani+estate !n leg,tur, cu
(etrecerea vacan)elor.
%actorii deterinan)i ai trans+or,rii cererii &i consuului turistic (e (lan ondial sunt lega)i de
caracteristicile societ,)ii conte(orane8 care o+er, (osibilit,)i ulti(le de cre&terea (roductivit,)ii uncii8
cu e+ecte (o2itive asu(ra (o(ula)iei cu ar +i: cre&terea veniturilor &i a (uterii de cu(,rare8 s(orirea
duratei ti(ului liber (rin reducerea 2ilei de lucru &i (rin ,rirea concediilor8 cre&terea s(eran)ei edii de
via), &i de2voltarea sau oderni2area ijloacelor de in+orare8 tendin)a de cre&tere a (o(ula)iei globului8
de2voltarea &i diversi+icarea ijloacelor de trans(ort8 cre&terea continu, a nivelului de cultur, a (o(ula)iei
&i cre&terea gradului de urbani2are a acesteia.
Rolul turisului !n econoia unei ),ri (oate +i de+init (rin: a(ortul la nivelul venitului na)ional8
valori+icarea su(erioar, a resurselor !n (ro+il teritorial8 stabili2area +or)ei de unc,8 asigurarea unei
circula)ii b,ne&ti norale8 eleent dinai2ator al structurilor econoice8 eleent de instruire &i educa)ie8
regulator al balan)ei de (l,)i e-terne8 voca)ie ecologic,8 etc.
7n condi)iile recentei reevalu,ri a turisului de Hee=end8 cu ijloace autoobilistice8 dar a li(sei
in+rastructurii rutiere oderne8 de ti( autostrad,8 se disting8 !n +unc)ie de distan)e:
4 2one situate la unu4cinci =iloetri de ora&ul generator de +lu-uri turistice8 (arcurse cel ai ades
(ietonal &i care !nregistrea2, a-iul de !nc,rc,tur, (e unitatea de su(ra+a),8
4 2ona a(ro(iat,8 !ntre $421 =iloetri8 (arcurs, cu ijloace i-te8 (ietonale &i autoobilistice8
4 2ona edie cu(rins, !ntre 114$1 =iloetri8 (arcurs, !n totalitate cu ijloace ecanice.
E-(resia turism verde se re+er, cu (redilec)ie la eleentele re(re2entative ale (eisajului !n cadrul
c,ruia co(onen)ii naturali de)in un loc (rinci(al &i8 !n consecin),8 i(lic, +recven)a s(a)iilor rurale situate
c*t ai de(arte de ora&e &i care (ot +acilita accesul !ntr4un ediu natural autentic8 sau c*t ai (u)in a+ectat
de interven)ii antro(ice. Aceasta cores(unde at*t s(a)iilor rurale (ro(riu @ 2ise8 (recu &i ariilor ai (u)in
(o(ulate din regiunile ontane sau litorale care nu au +ost incluse !n 2ona de in+luen), a turisului de
sta)iune.
4 1? 4
2.2 Ti'olo(i" unit0)ilor t"1onomice "men"2"te 'entru turism
7n literatura de s(ecialitate sunt +,cute unele clasi+ic,ri ale unit,)ilor teritoriale !n +unc)ie de
,riea &i i(ortanta lor de+inite du(, cu urea2, :
a6 regiune turistic, re(re2entata de o are su(ra+a)a !n care !ntreaga viata econoico4sociala e
arcata !ntr4o ,sura i(ortanta de activitate turistic, : ;un)ii 9ar(a)i
b6 2ona turistic, re(re2entata de un teritoriu !ntins care include ai ulte sub2one sau localit,)i cu
atrac)ii antro(ice8 ec3i(aente &i servicii turistice care au o +unc)ionalitate inde(endenta8 o anuita
oogenitate &i con+er, 2onei un caracter unitar
c6 areal turistic re(re2int, o (arte co(onenta a unei 2one relativ oogena din (unct de vedere al
resurselor turistice dar &i a in+rastructurii e-ist*nd o leg,tura str*nsa !ntre localit,)ile sau centrele (e care le
includ. E-e(lu: :alea #ra3ovei8 #oiana Gra&ov8 9uloarul Ruc,r Gran care (ot +i considerate areale
turistice.
d6 co(le-ul turistic re(re2int, o gru(are a ai ultor obiective turistice relative oogene care
include cel (u)in o localitate sau ai ulte regiuni turistice 5e-. ;untele ;ic6 !(reuna cu #oiana ;,rului
!(reuna cu nucleele #e&tera8 L,noaga (ot +ora reale co(le-e turistice
e6 centre turistice sunt re(re2entate de un congloerate urban sau rural care include !n teritoriu sau
unele atrac)ii turistice8 ec3i(aente &i servicii ca(abile sa otive2e de(lasarea &i sejurul turi&tilor
9oncret8 centrul turistic (oate +i socotit:
1. de distribu)ie din atrac)iile turistice se concentrea2, !n !(rejuriile localit,)ii 5Gra&ov8
;iercurea 9iuc6
2. centrul turistic de sejur coincide cu sta)iunea turistica
3. centrul turistic de escala !n (rinci(iu situat (e ari artere rutiere
". centrul turistic de e-cursii care (rie&te vi2itatori de o 2i
+6 nucleul turistic re(re2int, o lucrare teritoriala care include un nu,r restr*ns de obiective turistice
&i (re2int, o +unc)ionare odesta din cau2a slabelor dot,ri
4 aici (ot +i incluse :,i&oara8 9rivaia8 Galea Lac8 Trei A(e
g6 (unct turistic de un eleent de atrac)ie turistic, su+icient de interesant (entru a otiva de(lasarea
turi&tilor &i care dis(une de o inia ec3i(are turistic, 5e-. :oineasa8 93eia de #ra3ova6
Ga2a activit,)ii unei sta)iuni turistice o constituie serviciile de ca2are8 alienta)ie8 agreent8
trans(ort8 acesta a+l*ndu4se !ntr4o str*nsa leg,tura cu +unc)iunile econoice8 sociale8 juridice &i (olitice8 dar
4 1. 4
&i culturale ale activit,)ii res(ective. 9alitatea acestor servicii8 odul !n care cores(und cererii turistice
condi)ionea2, &i +lu-urile turistice sub as(ectul ,riii &i structurii lor.
9riteriile de clasi+icare ale sta)iunilor turistice (ot +i ulti(le &i se (ot gru(a du(, +unc)ia turistica8
a&e2are geogra+ica8 diensiunea localit,)ilor.
n funcie de caracteristicile specifice +iec,rei sta)iuni !n activitatea (ractica sunt identi+icate
ur,toarele ti(uri de sta)iuni turistice
a6 sta)iuni balneare
b6 sta)iuni cliaterice
c6 sta)iuni terale
d6 sta)iuni (entru s(ortul de iarna
De aseenea8 n funcie de ndeplinirea criteriilor prevzute n normele de atestare a sta)iunilor
turistice8 ele se !(art !n doua categorii:
a6 sta)iuni de interes na)ional
b6 sta)iuni de interes local
1n funcie de elementele de diversificare i de natura resurselor turistice o alt, clasi+icare care este
deseori abordata !n literatur, de s(ecialitate8 dar ai ales !n activit,)i de turis8 gru(ea2, sta)iunile turistice
!n ur,toarele categorii:
a6 sta)iuni de litoral 4 sunt localit,)i sau (arte a unei localit,)i a(lasate (e litoralul ;arii Negre8
care bene+icia2, de toate resursele naturale8 dar &i de structurile &i dot,rile s(eci+ice cores(un2,toare.
b6 sta)iuni balneare 4 localit,)i sau (arte a unei localit,)i care dis(une din bel&ug de +actori naturali
de cura 5a(e inerale8 s,ruri68 dar &i de al)i +actori abientali recunoscu)i &tiin)i+ic &i totodat, de toate
structurile &i ijloacele de dotare necesare alientarii (rodusului turistic balnear.
c6 sta)iunile ontane 4 localitate sau (arte a unei localit,)i care dis(une de abia), ontan,
(itoreasc, &i ne(oluat, de +actori naturali de ediu8 dar &i cu structuri turistice &i dot,ri s(eci+ice 5(*rtii de
sc3i8 trans(ort (e cablu6 care (resu(un (rodusul turistic de ti( ontan.
,ipologie
turism de cur balnear# @ (racticat !n sta)iunile cu i2voare inerale teroinerale &i terale8
cunoscute (entru (uterea de vindecare a a(elorA
turismul de litoral 6balnear7maritim8 @ (racticat (entru cura 3elioarin,8 b,i de n,ol8 cura
cliateric, arin,A
turismul montan @ cu(rinde drue)ia8 cura cliateric, 5aer curat8 o2oni+icat8 sc3ibarea altitudinii
etc.8 s(orturi ontane e-tree6A
4 1' 4
turism cultural @ vi2itarea onuentelor istorice8 de art,8 ar3itectonice8 a caselor eoriale8 a
u2eelor8 (artici(area la ani+est,ri culturaleA
turismul de v3ntoare i pescuit @ r,s(*ndit !n toate 2onele ),riiA
turismul de reuniuni i congrese @ legat de ani+est,ri &tiin)i+ice8 de instruire8 de bilan)8 etc.A
turismul de afaceri @ cu tendin), accentuat, de cre&tereA
turismul sportiv @ este (rilejuit de ani+est,rile s(ortive de anvergur, 5oli(iade8 ca(ionate8 etc.6A
turismul comercial7epoziional @ legate de t*rguri8 e-(o2i)ii8 burseA
turismul festivalier i de carnaval @ (rilejuit de +estivaluri i(ortante culturale &i de agreentA
turismul sentimental @ de(lasare cu (ersoana iubit, cu sco(ul asigur,rii intiit,)iiA
turismul nostalgic @ revenirea la locurile co(il,riei sau cele cu seni+ica)ii s(ecialeA
turismul religios @ vi2itarea unor l,ca&uri de cult8 (artici(area la eveniente religioase i(ortanteA
turismul familial @ vi2itarea (,rin)ilor8 co(iilor8 rudelor a(ro(iateA
turismul eveniment @ de(las,ri !n s(a)iu rural (entru a (artici(a la eveniente oca2ionate de nun)i8
bote2uri8 2iua +iilor satului etc.
2.. Locul turismului mont"n n economi" loc"l" %i n")ion"l"
Activitatea turistic, are i(lica)ii nueroase &i +ore di+erite asu(ra ediului uan dac, e+ectele
econoice directe sunt eviden)iate !n general8 cuanti+icarea &i evaluarea lor r,*ne e-tre de di+icila. 7n
literatura de s(ecialitate !n r*ndul in+ora)iilor (rin care se atesta locul turisului ontan !n econoia
locala &i na)ionala este de)inut de indicatori (onderea #IG4ului
Dintre raurile care bene+icia2, cel ai ult de (e ura turisului ontan (ute en)iona
construc)iile8 (roduc)ia aterialelor s(ortive &i de2voltarea cailor de acces c,tre 2onele ontane.
Sus)inerea de2volt,rii turisului ontan a avut la ba2a crearea de noi locuri de unca8 dar &i
sc3ib,rile structural deogra+ice la nivel na)ional &i local. #rin de2voltarea turisului ontan s4au (utut
crea nu nuai locuri de unca8 dar s4au de2voltat intensiv serviciile (ublice &i coerciale8 !bog,)irea
in+rastructurii locale8 toate conduc*nd (ractic la cre&terea nivelului de trai8 dar de2voltarea turisului
ontan a e-ercitat totodat, &i unele e+ecte negative cu re+erire ai ales la cre&terea ra(ida a (returilor
5(entru (rodusele agricole68 la scu(irea iobilelor &i c3iar la !ngreunarea accesului.
7n ti(8 turisul ontan a contribuit la odi+icarea unor reguli sociale: au a(,rut (ro+esii noi8 s4au
odi+icat structuri sociale8 &i !n general a s(orit nivelul de trai aterial &i cultural al (o(ula)iei !n 2onele
ontaneA de2voltarea turisului ontan a avut e+ecte neijlocite !n sub as(ect socio4cultural8 at*t (e (lan
euro(ean c*t &i !n tara noastr,.
4 1/ 4
2.#. O+ert" turismului mont"n n t"r" no"str0
7n tara noastr, nueroase gru(,ri asocia)ii &i societ,)i de turis care au +unc)ionat !nce(*nd cu
secolul JIJ8 au avut contribu)ii rearcabile la ec3i(area turistic, a 2onei ontane. De activitatea acestora
se leag, de +a(t (ro(agarea &i de2voltarea turisului ontan. 0dat, cu reorgani2area activit,)ii de turis
(rin !n+iin)area o+iciului na)ional de turis &i ai ales du(, al II 4 lea R,2boi ;ondial8 s4au reali2at
nueroase investi)ii (entru de2voltarea sta)iunilor ontane: Sinaia8 #redeal8 #altini&8 Gor&a8 Seenic8
St*na de :ale.
7n acela&i ti( au +ost construite alte (uncte de distrac)ie turistic, !n 2ona ontan,8 concreti2ate !n
cabane8 3anuri8 (o(asuri turistice8 2one de agreent. 7n acest +el 2ona turistic, a un)ilor 9ar(a)i si4a s(orit
atractivitatea (rin ec3i(aentele &i aenaj,rile s(eci+ice enite sa atrag, c*t ai ul)i turi&ti. 0+erta
turistic, ontan, din tara noastr, (re2int, caracteristici con+erite de (articularit,)ile +i2ico geogra+ice ale
9ar(a)ilor care ii di+eren)ia2, de alte lan)uri ontane euro(ene. Ast+el8 (rinci(ala tr,s,tura a o+ertei
ontane roane&ti o constituie discre(anta !ntre valoarea &i atractivitatea (oten)ialului turistic &i gradul
actual de valori+icare care !nregistrea2, sensibile inusuri cantitative dar ai ales calitative.
Lona ontan,8 una dintre cele 3 co(onente de+initorii a structurii (eisagistice din tara noastr,8
al,turi de Dun,re &i ;area Neagra contribuie !ntr4o +oarte are ,sura la diversitatea (oten)ialului turistic
al Ro*niei. ;un)ii 9ar(a)i ocu(a o treie din su(ra+a)a tarii 5?? .11 =M6 o+erind o are diversitate de
atrac)ii turistice originale &i deosebit de valoroase. #rintr4o serie de caracteristici8 un)ii 9ar(a)i se
di+eren)ia2, at*t de Al(i c*t &i de Galcani ai ales (rin:
a6 altitudini ce de(,&esc 2$11 (e alocuri
b6 ca latine au !ntindere a-ia de 1?1 = 9ar(a)ii 0rientali 5intre Gaia ;are &i Tacica6
c6 o !ntindere inia de 3$ = 9ar(a)ii 0rientali !n %,g,ra& 5intre ora&ul :ictoria &i couna
Nuc&oara6
De aseenea (odi&urile de cule !ntre 1111 &i 2111 8 ultitudinea de(resiunilor intracar(atice
con+er, lan)ului car(atic o larga accesibilitate din toate colturile ),rii.
#oten)ialul turistic al 2onei car(atice este dat de o ultitudine de obiective naturale sau antro(ice
variate &i valoroase:
Condiii naturale
A. R"#$"%&# s(eci+ic 2onei 9ar(a)ilor se rearca (rin:
a6 (eisaje al(ine situate la (este 2111
b6 (eisajele cu relie+ glaciar unde se rearca lacurile glaciare
c6 (latourile8 de+ileele8 c3eile8 st*ncile &i (ietrele un)ilor o+er, de aseenea un (eisaj deosebit
4 21 4
d6 (e&terile 4 Ro*nia ocu(a locul III !n Euro(a cu (este 11/11 (e&teri6
e6 (ere)ii st*nco&i ai 9ar(a)ilor +avori2ea2, (racticarea al(inisului 5in Gucegi 4 Gabele &i S+in-ul68
!n 9iuca& 5 9iu(ercile8 Turnul lui Coliat8 Tig,ile ;ari6
g6 relie+ul vulcanic o+er, obiective naturale interesante cu ar +i Detunata Coala !n ;etali+eri8
9reasta 9ocsului !n Cut*i8 9onurile vulcanice !n Tible&8 (recu &i crestele vulcanice din un)ii vulcanici
9,lian8 Curg3iu. Iarg3ita
36 doeniile sc3iabile !ntre '1142111 sunt li(ite de avalan&e de 2,(ada &i +erite de viscole
(uternice
G. C'()$*$$#" +#$,-.$+" +avori2ea2, (racticarea turisului tot ti(ul anului (rin +a(tul c, e-ista "1
de 2ile anual cu cer senin &i te(eraturi edii !ntre 14?N98 stratul de 2,(ada de(,&e&te 21 anual la
!n,l)ii de (este 1$11 8 grosiea stratului de 2,(ada +avorabile (ractic,rii sc3iului se en)ine " 4$
luni<an.
9. R"/&0/"#" 1$)0'20-%$+": un)ii no&tri ad,(ostesc nueroase r*uri &i (*r*uri8 lacuri glaciare8
vulcanice8 de baraj natural &i arti+icialA totodat, !n 2onele de(resionare din interiorul un)ilor se !nt*lnesc
i2voare de a(e inerale
D. E#","(."#" )" %-&(- sunt +oarte diversi+icate de la aniale cinegetice de interes v*n,toresc la
(as,ri de unte (recu &i un +ond (iscicol 5(,str,vul &i linul6
E. P-0+&0$#" (-*$'(-#" cele ai vestite8 sunt Rete2at8 #ietrosul Rodnei8 cet,)ile #onorului8 ;untele
Doogled8 9odrii 9,(rioarei 5Rar,u6
Potenialul turistic antropic co(letea2, !n od aronios +ruuse)ea cadrului natural. Ast+el8 !n
2ona ontan, (re2int, un deosebit interes:
a6 vestigiile ar3eologice de la Gretcu8 9ostesti8 Sarisegetusa >l(ia Traiana8 Rosia ;ontan,8 Gaile
Ierculane
b6 construc)iile +eudale: castele &i cet,)i cu valoare istorica &i ar3itecturala !nt*lnita la 9odlea8 Gran8
0ravi)a8 9aransebe&8 Sig3i&oara
c6 ,n,stirile8 adev,rate onuente istorice &i de arta r,s(*ndite !n !ntreg lan)ul 9ar(atic8 cele ai
vestite +iind :orone)8 ;oldovi)a8 Sucevi)a8 Arbore8 bisericile din len din ;araure& &i alte 2one din
Ardeal8 catedrale catolice din ;iercurea 9iuc8 Alba Iulia
d6 u2eele &i castelele eoriale: #eles8 Sinaia8 Gran8 Iunedoara8 Deva8 Resita8 #etro&ani8 Gaia
;are
e6 eleente etnogra+ice &i +olclor !nce(*nd cu ar3itectura (o(ulara8 e&te&ugurile arti2anale8
cus,turi (o(ulare8 crea)ii &i credin)e (o(ulare8 (orturi s(eci+ice
4 21 4
+6 obiective turistice te3nico 4 econoice create de ana oului du(, al II 4 lea R,2boi ondial
4 (redoina barajele :idraru8 :idra8 Gica2 &i I2vorul ;ure&ului
4 druurile Trans 9ar(atice 4 Trans+,g,r,&anul 21$1 str,bate un tunel de '/1
g6 a&e2,rile urbane &i rurale situate at*t (e (rinci(alele vai c*t &i !n interiorul un)ilor (ana la 12114
1311<alt cu oaeni 3arnici8 gos(odari8 (riitori.
2.&. O'ortunit0)i %i limite "le de3!olt0rii turismului mont"n
Lona ontan, re(re2int, (entru tara noastr, un eleent arcant al (oten)ialului turistic de care
dis(une constituindu4se ast+el ca un (rodus turistic co(etitiv (e (ia)a interna &i interna)ionala. Necesitatea
de2volt,rii turisului ontan decurge din ulti(lele (osibilit,)i (e care le de)ine untele !n satis+acerea
otiva)iilor turistice deosebit de diverse dar ai ales din tendin)a de cre&tere a cererii (entru (racticarea
s(orturilor de iarna (recu &i de (osibilitatea ob)inerii unor !ncas,ri ridicate<2i turist &i reali2,rii unor
e+iciente econoice &i sociale ridicate.
9uncte forte ale turismului montan
a6 un (oten)ial turistic ontan deosebit de valoros de o are co(le-itate &i o varietate a resurselor
naturale &i antro(ice (recu &i o natura virgina !n are (arteA
b6 un i(ortant doeniu sc3iabil garantat de (re2enta 2,(e2ii la altitudini joase 5111141$116 &i
care circa $ luni (e an +avori2ea2, (racticarea s(orturilor de iarnaA
c6 !binarea aronioasa a resurselor turistice ontane cu +actorii naturali tera(eutici 5i2voare
inerale8 i2voare terale8 saline8 n,oluri tera(eutice6 +a(t ce (erite aenajarea &i de2voltarea unor
sta)iuni cu (ro+il co(le- &i atractivA
d6 are accesibilitate !n 2onele din asivele ontane &i o re)ea intensa de counica)ii rutiere &i
+eroviare care !ng,duie accesul !n oricare dintre asivele ontane din toate direc)iileA
e6 e-istenta unui (atrioniu cultural8 religios &i istoric +oarte valorosA
+6 un ediu natural !n general li(sit de surse ajore de (oluareA
g6 e-(erien)a i(ortanta !n aenajarea &i de2voltarea unor sta)iuni ontane (entru odi3na8 recreere
&i trataent8 dar &i (entru (racticarea s(orturilor de iarnaA
36 conce(erea &i (roovarea (e (ia)a e-terna &i interna a unor (roduse turistice originale deja
consacrate 5circuitul dracula8 turul ,n,stirilor8 vi2itarea cet,)ilor &i onuentelor istorice8 (racticarea
s(orturilor de iarna6A
i6 cerere turistic, (oten)ial, +oarte i(ortanta &i !n continua cre&tereA
j6 (returi &i tari+e relativ sc,2ute +ata de (uterea de cu(,rare a turi&tilorA
4 22 4
=6 re)ea de counica)ii deja o(era)ionala at*t !n tara c*t &i !n str,in,tate inclu2*nd agen)iile
roane&ti dar &i o+iciul (entru (roovarea turisului 5(este 21 de birouri !n str,in,tate6A
E-ista &i nenu,rate de2avantaje !n acest doeniu care au !(iedicat de2voltarea (oten)ialului
turistic ontan (e ,sura (osibilit,)ilor de care dis(une sau !n co(ara)ie cu aenaj,rile renuite din
Al(i.
9unctele slabe ale turismului montan din tara noastr
a6 re(arti2area s(a)iala inegala a resurselor turistice ontane din (unct de vedere al structurii8 al
voluului8 al valorii &i a (osibilit,)ilor de valori+icare turisticaA
b6 a(litudinile oderate ale un)ilor 9ar(a)i (recu &i or+ologia relie+ului ontan nu (erit !n
general aenajarea unor (*rtii (entru arile concursuri de sc3i
c6 li(sa unei evalu,ri (recise a !ntregului doeniu sc3iabil (oten)ial !n tara noastr,
d6 slaba de2voltare a re)elei de unit,)i turistice de ca2are8 alienta)ie8 agreent
e6 slabele (er+orante te3nice ale aenaj,rilor (entru (racticarea s(orturilor de iarna &i ai ales
necorelarea acestora ca lungie &i ca(acitate cu ca(acitatea de ca2are a sta)iunii
+6 inegala re(arti)ie a investi)iilor turistice8 a e+orturilor de aenajare a unei 2one ontane
g6 (roasta !ntre)inere a cailor de acces rutier !n 2ona ontan, ai ales a druurilor secundare
(recu &i a traseelor ontane8 a (*rtiilor de sc3i
36 (roasta gestionare a doeniului sc3iabil aenajat
i6 2ona relative redusa a (roduselor turistice (roovate at*t (e (ia)a interna c*t si (e (ia)a e-terna
j6 neconcordanta eviden)a !ntre nivelul (la)ilor &i tari+elor (racticate &i calitatea serviciilor o+erite
=6 vi2ibila degradare a ediului natural !n ariile de circula)ie interna +ie (rin ero2iunea solului dar
ai ales neglijenta &i li(sa educa)iei turi&tilor
Dintre liitele cele ai (regnante !nt*lnite !n turisul din tara noastr, en)iona: concurenta
(uternica (e (ia)a euro(eana a turisului ontan ani+estata !n tari ca : Austria8 %ran)a8 Italia8 Elve)ia8
Cerania8 #olonia8 i(leentarea relativ lenta a (racticilor anageriale oderne !n conducerea turisului
la toate nivelele8 slaba i(licare a autorit,)ilor locale !n de2voltarea turisului ontan datorita li(sei de
e-(erien)a8 li(sa in+rastructurii cores(un2,toare (entru de2voltarea turisului ontan8 absenta unei (olitici
de investi)ii care sa oderni2e2e structura ateriala !n doeniul turisului ontan.
Toate aceste eleente de anali2a trebuie luate !n considerare la elaborarea conce()iei globale de
valori+icare su(erioara a 2onei turistice ontane din tara noastr,.
4 23 4
CAPITOLUL III STA-IUNEA MONTAN/
.1. St")iune" turistic0
Localitatea turistic, este destinata (riirii turi&tilor (entru sejururi de scurta &i lunga durata. 7n
libajul curent o aseenea a&e2are (oarta nuele de sta)iune
a6 turistul g,se&te aici un loc de ca2are
b6 g,se&te !n acela&i ti( toate serviciile &i (rodusele turistice necesare sejurului sau
4 (rivita din acest (unct de vedere &i de+inite din (unct de vedere econoic sta)iunea turistic, este o
unitatea s(a)iala bine organi2ata &i dotata cu ec3i(aentele care o+er, un ansablu diversi+icat de (roduse
&i (resta)ii servicii turistice asiilate unei localit,)i &i reduc*nd totodat, di+eri)i agen)i econoici.
4 din (unct de vedere social8 dar &i cultural sta)iunea turistic, o+er, o gaa de activit,)i ba2ate (e
valori+icarea unor resurse naturale &i antro(ice 8 care (erit di+eritelor categorii de turi&ti sa se !nt*lneasc,8
s, se cunoasc, &i s, counice !ntre ei.
4 din (unct de vedere turistic orice sta)iuni re(re2int, nucleul des+,&ur,rii e+ective a unor activit,)i
de turis !n care se creea2, o noua valoare8 dar unde se !nregistrea2, totodat, &i e+ectuarea unor c3eltuieli
dar &i ob)inerea de venituri
4 literatura de s(ecialitate o+er, o (aleta e-tinsa de conce(te &i de+ini)ii +ie cu un caracter general sau
(articular al sta)iunii turistice
4 !n acest conte-t 0;T &i Acadeia Interna)ionala de Turis de+inesc sta)iunea turistic, ca o
localitate ce (re2int, un ansablu de eleente de atrac)ie turistic, &i care este dotata !n acela&i ti( cu
ijloace de ca2are8 de alienta)ie &i de agreent (entru turi&ti (entru o anuita (erioada de ti(.
4 !n tara noastr, s(eciali&tii au ado(tat:
De+ini)ia 1: Ksta)iunea turistic, este o localitate (rin care turisul re(re2int, raura (re(onderenta
ca volu de activitate econoica c*t &i un grad de concentrare a (o(ula)iei locale care dis(une de (oten)ial
turistic &i din aceasta8 sta)iune turistic, atrage (o(ula)ia nere2iden)iala ca bene+iciara a (roduselor &i
serviciilor turistice (e care le o+er,.E
De+ini)ia 2: o alta de+ini)ie este data de 3ot,r*rea guvernului nr...<1/?? (entru a(robarea norelor
(rivind atestarea sta)iunilor turistice: Klocalitatea cu +unc)ii turistice s(eci+ice dotate cu resurse naturale &i
antro(ice8 dar &i cu structurile necesare valori+ic,rii &i (ractic,rii turisuluiE
4 2" 4
4 se (oate s(une a !n tara noastr, sta)iunea turistic, +ace obiectul unei atest,ri o+iciale8 !n sc3ibul
cre,rii cadrului (ro(ice (entru valori+icarea8 (rotejarea &i conservarea atrac)iilor turistice naturale &i
antro(ice8 dar &i satis+acerea la nivel o(ti a necesita)ilor de odi3na &i recreere al (o(ula)iei.
4 untele a +ost din totdeauna cea ai sugestiva dovada a ,re)iei naturii8 de aceea el a devenit
ast,2i una dintre (rinci(alele destina)ii de vacanta +iind considerat !n esen)a (entru ulte (o(oare ca un
sibol al s(iritualit,)ii
4 de2voltarea de ansablu a turisului !n general &i trans+orarea lui !ntr4o i&care de asa a +,cut
ca untele sa se i(un, tot ai ult (rin aten)ia investitorilor &i (rootorilor turisului ontan
4 ast+el !n (re2ent e+ectele de2volt,rii turisului ontan !n (lan econoic8 social &i cultural de&i
sunt +oarte greu de cuanti+icat8 sunt tot ai ult a(reciate datorita i(ortantei lor
.2 Cl"si+ic"re" st")iunilor turistice mont"ne
Este considerat, de c,tre s(eciali&ti (e c*t de o(ortun, (e at*t de necesar, (entru de+inirea tuturor
strategiilor (osibile de de2voltare. 9lasi+icarea sta)iunilor turistice ontane are dre(t criterii de ba2,
atractivitatea sta)iunilor8 iar (rinci(alele criterii de evaluare a atractivit,)ii +actorilor de succes sunt
ur,toarele :
1. accesibilitatea din (unct de vedere +i2ico4geogra+ic &i al st,rii druurilor de accesA
2. (oten)ialul turistic res(ectiv varietatea &i calitatea tuturor resurselor turistice naturale antro(iceA
3. doeniul sc3iabil (oten)ial 4 odalit,)ile de aenajare a doeniului sc3iabil at*t (entru sc3i
al(in c*t &i (entru sc3i +ondA
". ec3i(aentele turistice de ba2a concreti2ate !n ca(acitatea de ca2are8 gradul de con+ort8 lungiea
&i calitatea (*rtiilor de sc3i8 nu,rul &i calitatea tele+ericelor8 ec3ivalent.A
$. corelarea lungiii (*rtiilor cu ca(acitate de ca2are
4 corelarea lungiii tele+ericelor cu ca(acitate de ca2are
4 corelarea debitelor tele+ericelor cu ca(acitate de ca2are
4 structura &i diversitatea agreentului
?. activitatea de (roovare (e (lan e-tern
To)i ace&ti +actori de)in +iecare (onderi di+erite !n activitatea sta)iunilor turistice ontane. #e ba2a
evalu,rii atractivit,)ii sta)iunilor turistice ontane din tara noastr,8 (e ba2a stabilirii unei i(ortante
relative a +iec,rui +actor s4a (utut concreti2a un scor +inal care sta la ba2a clasi+ic,rilor sta)iunilor ontane
din Ro*nia ast+el :
4 2$ 4
1. sta)iuni de interes na)ional &i interna)ional au ob)inut scoruri !n valoare ai are dec*t trebuie &i
sunt la r*ndul lor de 3 categorii :
a6 sta)iuni lansate deja !n turisul interna)ional ca #oiana Gra&ov8 Sinaia8 #redeal cu scoruri
cu(rinse !ntre " &i $
b6 sta)iuni cu (ers(ective bune de lansare !n turisul interna)ional ca Seenic8 St*na de :ale8 Gor&a8
#,ltini&8 Gu&teni8 :atra Dornei
c6 sta)iuni noi aenajate !n 2one de are atrac)ie turistic, care (ot +i (roovate (e (ie)e
interna)ionale (recu 9a(ra8 #ar*ng8 Arieseni8 #e&tera8 #adina cu scoruri cu(rinse !ntre 3 &i "
2. sta)iuni cu interes na)ional : 93eia8 Durau8 :oineasa8 :idra8 ;untele ;ic8 I2vorul ;ure&ului etc.
care au !nt*lnit scoruri !ntre 2.$1 &i 3
3. sta)iuni de interes local sau nuclee turistice8 un are (oten)ial de de2voltare dintre care
en)iona : Iarg3ita G,i8 S*b,ta &i scoruri !ntre 2 &i 2.$1.
.. Princi'ii de 'roiect"re %i de3!olt"re " st")iunilor turistice mont"ne
Destinul turistic al 2onei ontane de(inde de are ,sura de dorin)ele &i nevoile clientelei
(oten)iale dar &i de iaginea (e care o au di+eritele situri !n 2ona ontan,. 7n acest sens i(leentarea
unei sta)iuni ontane re(re2int, o deci2ie condi)ionata de interde(enden)a co(le-, dintre cadrul natural8
in+rastructura generala &i +lu-urile turistice. Ace&ti +actori sunt esen)iali !n selectarea stilului ce urea2, a +i
aenajat &i !n elaborarea &i reali2area aenaj,rii sta)iunilor.
De la un unte la altul8 de la o tara la alta8 solu)iile de aenajare &i gestiune a 2onelor ontane (ot
sa di+ere +oarte ult !n +unc)ie de condi)iile geogra+ice8 econoice8 sociale8 dar totodat, de iagina)ia sau
e-(erien)a cercet,torilor. Teoria &i (ractica ultielor decenii !n doeniul aenaj,rii turistice ontane a
scos !n eviden), (rinci(ii ale conce(erii unei sta)iuni ontane dar au constat !n acela&i ti( &i anuite
te3nici de deterinare a ca(acit,)ilor de (riire ale sta)iunii ast+el !nc*t aceasta sa !&i reali2e2e sco(urile
(entru care au +ost create.
E-(erien)a cercet,torilor +rance2i este luata dre(t odel de re+erin)a !n literatura de s(ecialitate &i !n
(ractic, turistic,. Ast+el con+or serviciului de studii (entru aenajarea turistic, a untelui8 la ba2a
conce()iei unei sta)iuni ontane trebuie sa stea ur,toarele (rinci(ii:
1. P0$(+$3$$#" /-.$/%-+"0$$ ("4'$#'0 +#$"(."#"$
7naintea (roiect,rii unei sta)iuni de turis ontan sunt necesare studii a(ro+undate asu(ra
co(ortaentului &i a&te(t,rii clientelei !n vederea lu,rii asurilor de atragere a turi&tilor8 dar &i de
(relungire a +recvent,rii sta)iuniiA
4 2? 4
%iecare sta)iune trebuie sa !&i elabore2e o strategie (ro(rie de stabilire a criteriilor la alegere
con+or re2ultatelor din studiile de (ia)a reali2ate !n %ran)a (rin care se eviden)ia2, ur,toarele criterii:
a6 2,(ada asigurata
b6 (re)uri co(etitive
c6 li(sa co2ilor la ijloacele ecanice de urcat
d6 abian)a
e6 calitatea (eisajului &i a ar3itecturii
+6 soare
g6 calitatea terenului sc3iabil
7nainte de abordarea acestor as(ecte este absolut necesar, luarea !n considerare a ur,toarelor
as(ecte:
4 #reten)iile sc3iorului deterinate la r*ndul lor de costul sejurului8 de durata sejurului &i de
dorin)ele neliitate ale turistului de a ob)ine o satis+acere c*t ai are (rin:
a6 un sc3iat con+ortabil &i (iste regulate (entru sc3iat
b6 sc3iat +,r, constr*ngeri (e (iste oogene cu sc3iori de nivel ase,n,tor
c6 sc3iat !n de(lina securitate (e (iste bine organi2ate &i u&or de sc3iat
d6 sc3iat la soare8 ul)i turi&ti (retin2*nd bron2area
4 Luarea !n calcul a (ersoanelor care nu (ractica sc3iul8 sco( !n care trebuie organi2at:
a6 itinerarii (entru (libare &i drue)ie
b6 cadru rural atractiv
c6 reali2area unor contracte culturale
d6 activit,)i s(ortive !n a+ara sc3iului
e6 di+erite +ore de divertisent c*t &i activit,)i (entru !ntre)inerea s,n,t,)ii &i a +orei +i2ice
+6 asigurarea unui nivel ridicat al calit,)ii tuturor serviciilor turistice
2. P0$(+$3$&# -/$2&050$$ +-#$.5*$$ %-+.'0$#'0 (-.&0-#$
#entru asigurarea calit,)ii +actorilor naturali trebuie !nde(linite unele condi)ii de ordin:
16 cliateric8 care (resu(un (re2en)a 2,(e2ii8 121 2ile<an8 li(sa v*ntului8 a ce)ii8 a avalan&elor &i
soare c*t ai ult ti(A
26 or+ologic8 care se re+er, la ca(acitatea untelui de a avea c*t ai ulte (*rtii de sc3i cu o
leg,tura coerent, !ntre eleA
36 geologic8 care (resu(un absen)a riscului de reodelare a s(a)iului (entru sc3iatA
4 2. 4
3. P0$(+$3$&# -,"(-650$$ '3.$," - 370.$$#'0
Sc3iul este e-(loatabil din (unct de vedere coercial (e (*rtii cu o (anta edie cu(rinsa !ntre 11 &i
"$ N. ;ajoritatea sc3iorilor (re+era (antele sub 31N (e c*nd !nce(,torii (re+era (antele sub 1$N. De aceea8
re)eaua de (*rtii trebuie sa +ie variat, (entru a se se(ara de sc3iori cu nivelul de (reg,tire di+erita. Acest
lucru reduce riscurile de accidente &i creea2, satis+ac)ii la c*t ai ul)i turi&ti.
4. P0$(+$3$&# &08-($950$$
7n toate situa)iile aenaj,rii sta)iunile turistice ontane8 locul aenaj,rii8 dictea2, at*t o()iunile c*t
&i odelele de urbani2are. #entru aceasta cau2a totdeauna se au !n vedere:
a6 con+igura)ia doeniului sc3iabil
b6 ,riea doeniului sc3iabil aenajat sau (oten)ial
c6 con+igura)ia sitului8 a locului de unde se organi2ea2, (*rtiileA situl trebuie sa +ie cu o con+igura)ie
c*t ai e-tinsa &i o orientare c*t ai desc3isa
d6 calitatea sitului care este data de odul de e-(unere a (*rtiilor de gradul de urbani2are a unei
sta)iunii8 de ca(acitatea de !(,durire8 toate aceste trebuie sa asigure: acces la (*rtie8 circula)ia u&oara a
sc3iorilor8 dar &i (osibilit,)i de sta)ionare8 servicii urbane de calitate 5ca2are8 alienta)ie8 agreent68
de(lasarea cooda a turi&tilor &i leg,tura str*nsa a turi&tilor cu doeniu sc3iabil.
7n acest conte-t8 cele ai i(ortante (rinci(ii de urbani2are se re+era la:
a6 reducerea de(las,rilor sc3iorului8 dar &i a (ietonilor
b6 se(ararea +unc)iilor 5asigurarea circula)iei sc3iorilor8 dar &i a (ietonilor &i a ve3iculelor
c6 (osibilit,)i de e-(unere la soare
d6 crearea unui centru atractiv (entru distrac)ii
e6 urbani2area Kin (otcoavaE4 !n general a(lasarea (*rtiilor se +ace !n jurul unit,)ii de rece()ie8 dar
&i a unit,)ilor de coerciale &i de servicii
+6 trebuie sa e-iste leg,turi +le-ibile !ntre di+eritele construc)ii din sta)iunea ontan, (rin ridicarea
unor galerii (ietonale
g6 circula)ia &i sta)ionarea ijloacelor de trans(ort trebuie sa se +ac, (rin s(atele cl,dirilor de ca2are8
alienta)ie8 agreent
#e ba2a (rinci(iilor stabilite !n luarea !n considerare a serviciului (entru aenajarea turistic, a
untelui8 constituit din s(eciali&ti +rance2i8 s(eciali&ti din tara noastr, cunosc*nd (articularit,)ile &i
s(eci+icul 2onei ontane (e ba2a ur,toarelor (rinci(ii:
a6 asigurarea accesibilit,)ii !n sta)iunile ontane !n cele ai oderne ijloace de trans(ort
4 2' 4
b6 aenajarea doeniului sc3iabil dar &i crearea condi)iilor o(tie (entru (racticarea altor s(orturi
de iarna
c6 crearea ijloacelor de trans(ort (e cablu at*t (entru acces agreent8 c*t &i (entru acces e+ectiv la
(*rtia de sc3i
d6 diensionarea8 structurarea &i a(lasarea dot,rilor (entru serviciile de ba2a 5ca2are8 alienta)ie8
agreent6 !n +unc)ie de caracteristicile doeniului sc3iabil &i de trans(ort
e6 conjugarea o(tia a activit,)ilor turistice (entru s(orturile de iarna cu aenaj,rile de agreent
+6 i(licarea statului ca autoritate &i coordonator garant de credite (entru reali2area o+ertelor de
(restigiu 5concursuri interna)ionale8 +estivaluri8 etc.6
.#. Amen"2"re" domeniului sc4i"5il %i cre"re" mi2lo"celor de tr"ns'ort
'e c"5lu
Este coordonat, strategic &i trebuie a(reciata ca av*nd (rioritate absoluta !n aenajarea turisului
ontan deoarece (*rtiile &i tele+ericele re(re2int, esen)a o+ertei de iarna8 iar reali2area lor trebuie totdeauna
sa (recead, +inali2area celorlalte ec3i(aente 5de ca2are8 agreent8 alienta)ie6. 7n +unc)ie de aceste
coordonate &i (e ba2a unor nore &i indici de corela)ie vor +i diensionate8 a(lasate &i structurate8 toate
eleentele +unc)ionale ale unei sta)iuni ontane !n condi)iile res(ect,rii ur,toarelor cerin)e:
1. !ncadrarea (*rtiilor de sc3i !n norele te3nice !n norele te3nice interna)ionale elaborate cu
+edera)ia interna)ionala a sc3iorilor
2. asigurarea unor (*rtii &i a unor ra(orturi ideala !ntre structura (*rtiilor 5ca grad de di+icultate &i
structura cererii6. Se a(recia2, ca trebuie sa (redoine (*rtiile +oarte u&oare8 u&oare &i edii deoarece
(ractica a deonstrate ca structura turi&tilor sosi)i iarna !ntr4o sta)iune ontan, se (re2int, ast+el: nesc3iori
21B8 sc3iori de (libare $B8 sc3iori de scoli de sc3i 1$B8 sc3iori al(ini ?1B.
3. aenajarea &i e-tinderea su(ra+e)elor (entru (racticarea sc3iului de +ond &i al celui de (libare
care are tot ai ul)i ade()i
". orientarea s(re Nord a (*rtiilor de sc3i este absolut obligatorie la altitudinea de 1?1141'11
.&. $"ctorii de succes " unei st")iuni mont"ne
Succesul unei sta)iuni ontane va +i dat de co(onentele (rinci(ale al (rodusului turistic con)inut !n
aenajarea 2onei ontane. Acestea sunt: doeniul sc3iabil &i dot,rile a+erente8 serviciul de ca2are &i de
alienta)ie8 serviciile su(lientare &i (rotec)ia ediului.
4 2/ 4
Du(, (,rerea s(eciali&tilor cele " co(onente ale (rodusului turistic constituie !n +a(t +actorii de
ar=eting s(eci+ici sta)iunii ontane care trebuie sa tina seaa de tendin)ele ani+estate de cererea
turistica. %actorii de ar=eting s(eci+ic sta)iunii ontane sunt ur,torii:
1. lungiea &i calitatea (*rtiilor de sc3i
2. indicatorul etri< (*rtie<loc de ca2are
3. nu,rul &i calitatea te3nica a ijloacelor de trans(ort (e cablu corelate cu ca(acitatea de ca2are
". structura &i diversitatea aenaj,rilor (entru (racticarea s(orturilor de iarna 5(*rtii (entru sc3i8
s,niu&8 bob8 trabuline (entru s,rituri8 (*rtii (entru sc3i +ond &i (atinoar6
$. structura &i diversitatea aenaj,rilor (entru s(ortul de vara 5tenis8 basc3et8 volei8 nata)ie8
ec3ita)ie8 tirul cu arcul8 inigol+6
?. voluul &i gradul de con+ort al ca(acita)ilor de ca2are
.. originalitatea o+ertei (roduselor &i serviciilor turistice (recu &i calitatea lor
To)i ace&ti +actori se constituie concret !n eleentele care con+er, atractivitatea sta)iunii ontane.
Evaluarea atractivit,)ii unei sta)iuni ontane se (oate +ace tot (e ba2a di+eritelor odele res(ect*ndu4se
obligatoriu ur,toarele eta(e:
a6 selectarea +actorilor de ar=eting ai sta)iunii
b6 stabilirea i(ortantei relative a +iec,rui +actor (rin acordarea unei note de la 1 la 11
c6 deterinarea nivelului calitativ al +iec,rui +actor &i a(oi cuanti+icarea 5,riea6 acestuia
d6 !nsuarea contribu)iilor +iec,rui +actor cu nivelul sau calitativ
e6 !nsuarea contribu)iilor tuturor +actorilor de ar=eting care trebuie sa dea o valoare sub $11
(uncte
Atractivitatea a-ia se a(ro(ie de $11 (uncte. 7n (ractic,8 atractivitatea unei sta)iuni ontane
de(inde (e l*ng, eleentele de atrac)ie naturala &i de ec3i(aentele (e care le o+er, &i ania)ia ce asigura
turi&tilor (artici(an)i la sejururile ontane. 7n (rinci(al 2onele ontane aenajate sunt considerate cele
care !bina o buna accesibilitate (entru turi&tii cu o (uternica atractivitate a eleentelor naturale de atrac)ie
(recu &i a eleentelor de ca2are8 alienta)ie8 agreent.
.6. Princi'"lele st")iuni turistice din t"r" no"str0
:. ;taiuni de renume n turismul montan
1. Gor&a8 include Gor&a8 G,ile Gor&a &i satele cu Cura Re(ede8 #oiana Gorsa &i %*nt*na. Este situata
!n jude)ul ;araure& +iind a&e2ata la (oalele un)ilor Rodnei &i ;araure&. 9liatul general este
te(erat4continental cu in+luente reci &i uede !n Nord (recu &i (re2enta unor +ore de relie+ ai !nalt.
4 31 4
2. Gu&teni. Este situata !n jude)ul #ra3ova8 +iind a&e2ata la con+luenta r*urilor :alea 9erbului &i
valea #ra3ovei8 include &i localitatea #oiana Fa(ului. Altitudinea edie este de /11 dar (rinci(alele
!n,l)ii de(,&esc 1.11 @ 2111 . 9liatul general este te(erat continental cu in+luente reci &i uede ce
dau s(eci+icul cliatului al(in &i ontan. Eleentele de atrac)ie turistic, naturala8 (recu &i (oten)ialul
turistic e-ce()ional (erit (racticarea unei ari variet,)i de +ore de turis ca: odi3na8 recreare8 al(inis8
s(eologie8 turis de Hee=4end8 etc.
3. Rarau. Se a+la !n jude)ul Nea)8 (e teritoriul counei 9ea3l,u inclu2*nd &i satele #*r*ul ;are &i
Gistricioara8 se a+la la o distanta de 3/1 = de Gucure&ti. Este situata la (oalele un)ilor 9ea3l,u8 la o
altitudine de .'14'11 &i la / = de I2vorul ;untelui din Gica2. Dis(une de o (aleta e-tinsa a eleentelor
de atrac)ie turisticaA cliatul general este te(erat continental (redoin*nd cliatul ontanA (oten)ialul
turistic +avori2ea2, (racticarea celor ai variate +ore de turis
". #,ltini&. %ace (arte din jude)ul Sibiu. Este situat, la cea ai are altitudine din tara8 circa 1"11.
Este situata la (oalele un)ilor 9indrel &i a culilor ontane #,ltini& 4 1"11 8 culea #o(laca la 1"".
&i v*r+ul 0ne&ti. #rin +ata sta)iunii #altinis curge (*r*ul Daneasa8 a+luent al R*ului ;are8 care la (unctul
ra(i2i +orea2, 93eile &i C*ndul. 9lia te(erat continentala cu in+luente reci &i uede aduse de asele
de aer nord boreale. %avori2ea2, (racticarea unor +ore variate de turis : odi3na &i recreere8 sta)iunea
+iind !nconjurata de sate turistice (itore&ti &i (riitoare
$. #oiana Gra&ov. Situat, !n jude)ul Gra&ov8 este cea ai oderna &i cea ai solicitata sta)iune
ontan, din tara noastr,. Este a&e2ata la (oalele un)ilor #ostavaru &i a un)ilor #oiana Gra&ov.
Altitudinea e cu(rinsa !ntre /$1 &i 11$1 . 9liatul general este te(erat continental8 cu in+luente reci &i
uede. #ro+ilul consacrat al sta)iunii este turisul (entru (racticarea s(ortului de iarna. E-ista 13 (*rtii
aenajate 8 11 ec3i(aente de trans(ort (e cablu8 1 (atinoar8 trasee de sc3i +ond &i o &coala de sc3i.
?. #redeal8 situat !n jude)ul Gra&ov8 ora&ul #redeal se a+la la 1111 . ;,n,stirea #redeal a +avori2at
a(ari)ia sta)iunii #redeal. Este situat, de4a lungul cursului su(erior al r*ului #ra3ova la (oalele un)ilor
Gucegi8 9labucet8 #redeal8 iar !n S4: la (oalele un)ilor Gaiului &i #ostavaru8 av*nd o clia te(erat
continentala. Dis(une de un real (oten)ial turistic nevalori+icat8 av*nd noi (ers(ective de de2voltare
.. Seenic8 este situat, !n 9ara& Severin8 (e teritoriul counei Caraa la altitudinea de 1"11 8
distan)a (*n, la Gucure&ti +iind de ""1 =. 9liatul este te(erat continental8 cu in+luen)e editeraneene.
#oten)ialul turistic &i eleentele de atrac)ie turistic, (erit !n continuare de2voltarea 2onei (rintr4o
valori+icare ai co(le-a
'. Sinaia8 este situat, !n jude)ul #ra3ova8 la (oalele un)ilor Gucegi !n SE &i un)ilor Gaiul la S:8
+iind atestat, docuentar din 1?/1 odat, cu ctitorirea ,n,stirii SinaiaA cliatul general este te(erat
4 31 4
continental cu in+luente ai reci &i uede aduse de asele de aer al(in. Este considerata #erla 9ar(a)ilorA
dot,rile (entru s(orturile de iarna o+er, (osibilit,)i ulti(le (entru turi&tii aatori8 aici a+l*ndu4se &coli
(entru sc3i +ond 8 &coli (entru sc3i al(in &i snoHboardA dis(une de (este 12 (*rtii de sc3i 8 2 telecabine8 2
telescaune8 o (*rtie (entru s,niu& &i o (*rtie (entru bob iar doeniul sc3iabil este !ntr4o continua
de2voltareA
/. Stana de :ale. Situat, !n jude)ul Gi3or8 se !ntinde !ntr4o (oiana larga8 !ntre culile ai joase ale
un)ilor :ladeasa &i #iatra 9raiului. 9liatul este continental oderat cu ierni bl*nde &i veri uede. 0
are atrac)ie a sta)iunii o constituie I2vorul ;inunilor dar (oten)ialul turistic este nevalori+icat. Dis(une de
o (*rtie de sc3i aenajata &i altele neaenajate +avori2*nd (roovarea tuturor +orelor turistice.
11. :atra Dornei8 este situata !n jude)ul Suceava8 !n tara Dornelor8 la con+luenta r*urilor Dorna &i
Gistri)a Aurie. De&i datea2, de la s+*r&itul anului 1./18 abia !n 1'1? sunt (use !n valoare a(ele inerale8
n,olurile de turba8 iar !n 1'"$ se construiesc (riele cabinete balneare. Din 1/1' ca(,t, statut de a&e2are
urbana8 inclu2*nd &i localit,)ile Todireni8 Rotu &i Algescu. E !nconjurata de un)i jo&i de altitudine ijlocie
din 9ar(a)ii 0rientali ca asivul Su3ard8 untele Run3. 9liat de de(resiune subontan, cu ierni lungi &i
reci 5131 2ile cu ninsoare6 se caracteri2ea2, (rin e-istenta a 3. de i2voare inerale carboga2oase. Dis(une
de ec3i(aente turistice variate &i ari (osibilit,)i de de2voltare.
::. "lte staiuni, nuclee, puncte turistice n zona montan
1. I2vorul ;ure&ului8 +osta ani !n sir ga2da s,rb,torilor 2,(e2iiA se a+la la (oalele un)ilor Iasasu
;are &i De(resiunea 9iucului.
2. Lacul Ro&u8 se a+la situata la (oalele un)ilor Iasas8 (rin ijlocul ei trec*nd Gica2ul
3. I2voarele8 se a+la !n ;araure& la (oalele un)ilor Cutai
".Sta)iunea 93eia8 se a+la !n jude)ul #ra3ova la (oalele un)ilor 9iucas
$. :oineasa8 aenajata du(, 1/'18 situata la altitudinea de ?'1 8 !n jude)ul :*lcea
?. :idra8 situata (e :alea 0ltului la 1"11 altitudine
.. Iarg3ita Gai8 cu (ro+il balnear8 situata !n un)ii Iarg3itei dar cu o o+erta de ca2are
necores(un2,toare
'. #e&tera #adina8 situat, (e :alea su(erioara a Ialoi)ei8 !n jude)ul #ra3ova8 este !ntr4o continua
de2voltare
/. Nucleul turistic ;untele ;ic &i #oiana ;,rului se a+la !n 9aras Severin
11. Nucleul turistic ;oga&a &i Suiod8 4 situate !n un)ii Cutai la 12"? altitudine
11. Nucleele turistice Arieseni &i GaisoaraA !n Gaisoara +unc)ionea2, ai ulte (*rtii de sc3i
4 32 4
12. Nucleul turistic S*b,ta8 situat la .11 altitudine
13. Nucleul turistic R*nca8 situat (e &oseaua Novci Sebes
1". Nucleul turistic Straja8 situate la (oalele un)ilor Straja din gru(a un)ilor :ulcan !n jude)ul
Iunedoara la 1""1 altitudineA dis(une de o (*rtie de sc3i8 telescaun &i 2 telesc3iuri
1$. Nucleul turistic Ti3uta8 situat !ntre Gargau &i 9aliani la 1211 altitudine
1?. Nucleul turistic Galea Lac din %agaras8 situat (e Trans+agarasan
1.. Nucleul turistic Rusu #ar*ng8 situat l*ng, #etro&ani la (oalele un)ilor #ar*ng 8 are " (*rtii de
sc3i8 un telescaun de 3 = lungie &i 3 telesc3iuri
7n 2ona ontan, ai +unc)ionea2, !n (re2ent o serie de alte (uncte turistice de interes local cu ari
(ers(ective de de2voltare &i (roovare (e (lan na)ional &i interna)ional
4 cele ai cunoscute sunt 9obilita !n un)ii 9aliani la '2' altitudine
4 (unctul turistic :alea de #e&ti8 situat !n jude)ul Iunedoara !n un)ii :ulcan la /11 altitudine
4 %*nt*nele8 situat !n jude)ul 9luj cu o (*rtie de sc3i8 un telesc3i +oarte solicitat la s+*r&it de
s,(t,*n,
4 alte centre turistice ontane : R*u&or8 Cen)iana8 9a(ra8 9u(,na8 etc.
4 33 4
CAPITOLUL I7 PROTECTIA ME,IULUI 8N 9ONA MONTAN/
#.1. Pro5leme le("te de de(r"d"re" mediului
;ediul8 din (unct de vedere al calit,)ii lui re(re2int, condi)ia +undaentala a des+,&ur,rii e+iciente a
activit,)ii de turis. De aceea8 &i de2voltarea turisului ontan reclaa !n (eranenta (rotejarea &i
conservarea resurselor naturale &i antro(ice a integrit,)ii ediului abiant !n)eles !n toata co(le-itatea sa.
7n 2ona ontan, din tara noastr, (roblee legate de degradarea ediului a(ar cu deosebire !n
2onele cu circula)ie intense ast+el c, (e :alea #ra3ovei8 dar &i !n 2ona un)ilor 9ea3l,u8 Rodnei8 #ar*ng8
9iuca& (ute u&or rearca unele din consecin)ele li(sei (rotec)iei (atrioniului natural ca:
a6 +enoene vi2ibile de ero2iune !n 2onele !nalte ale (lat+orelor ontane datorate (istelor de acces
c,tre (*rtiile de sc3i8 instala)iilor ecanice de urcat 5trans(orturi (e cablu68 (,&unatului intens8 etc.
b6 degradarea (,durilor (rin de+ri&,ri necontrolate
c6 degrad,ri ale (eisajului natural datorate e-(loat,rilor econoice 5iniere8 roci de construc)ii8
lucr,ri +orestiere6
d6 (re2enta resturilor enajere l,sate de turi&ti
e6 ultitudinea vetrelor de +oc (e vai sau 2one deluroase
+6 t,ieri nera)ionale de bra2i &i al)i co(aci
g6 !ntre)inerea necores(un2,toare a (otecilor &i traseelor turistice8 +enoen cu as(ecte directe asu(ra
ediului !nconjur,tor
36 li(sa de control asu(ra bunei des+,&ur,ri a activit,)ilor turistice &i asu(ra norelor de (rotec)ie a
ediului
i6 li(sa unei educa)ii &i culturi (entru turisul ontan ai ales !n r*ndul tineretului
#.2. Rolul st"tului n 'rotec)i" mediului
Statul nu a +ost indi+erent la necesitatea (rotec)iei ediului otiv (entru care !n anul 1//$ eite
legea (rotec)iei ediului nr. 13. (rin care de+ine&te cadrul general al conserv,rii naturii (e ba2a (rinci(iilor
&i eleentelor strategice !n sco(ul asigur,rii unei de2volt,ri durabile.
Ast+el8 !n articolul 3 al acestei legi sunt i(use ur,toarele (rinci(ii:
1. (recau)ie !n luarea deci2iilor
2. (revenirea riscurilor ecologice &i a (roducerii daunelor
3. conservarea biodiversit,)ii &i a ecosisteelor s(eci+ice ediului natural
4 3" 4
". Kcel ce (oluea2,8 (l,te&teE
$. !nl,turarea cu (rioritate a (oluan)ilor care (ericlitea2, direct &i grav s,n,tatea oaenilor
?. crearea sisteului na)ional de onitori2are a ediului
.. utili2area durabila a resurselor naturale
'. en)inerea &i aeliorarea calit,)ii ediului (rin reconstruc)ia 2onelor deteriorate
/. crearea unui cadru de (artici(are a organi2a)iilor neguvernaentale dar &i a (o(ula)iei la
elaborarea &i a(licarea deci2iilor
11. de2voltarea colabor,rii interna)ionale (entru asigurarea calit,)ii ediului
7n acest +el8 (rin lege8 statul roan recunoa&te tuturor cet,)enilor dre(tul la un ediu s,n,tos8 iar
obliga)ia e-(resa de a (roteja ediul revine autorit,)ilor adinistrative centrale 5inisterul a(elor &i
(,durilor68 unit,)i adinistrative locale &i tuturor (ersoanelor +i2ice &i juridice.
#rotejarea (atrioniului turistic e in+luen)ata !n are ,sura de con&tiin)a ecologica a (o(ula)iei8 de
res(ectul acesteia (entru natura8 (entru locuri istorice (entru onuente de arta8 (entru ar3itectura8 toate
create de4a lungul ti(ului. S4a (utut constata ca educarea turi&tilor este necesara nu nuai (entru
(rotejarea naturii ci &i (entru siguran)a lor deoarece !n un)i necunoa&terea unor reguli sau a unor
(oten)iale (ericole (oate avea ur,ri grave. De aceea !n tara noastr, (reocu(,ri de declarare ale unor 2one
(rotejate au e-istat !nc, de la !nce(utul secolului JJ8 iar !n (re2ent e-ista $'? de obiective &i arii (rotejate
adic, ".'B din teritoriul tarii8 iar cele ai ulte situate !n 2ona ontan,8 dintre acestea un interes a(arte !l
de)in (arcurile na)ionale care con+or statisticilor sunt !n nu,r de 12
De&i au +ost declarate ca atare8 aceste 2one (rotejate nu +unc)ionea2, !n (re2ent8 iar activitatea
turistic, !n interiorul lor nu se des+,&oar, du(, ni&te (rinci(ii ecologice bine (reci2ate.
Turisul ontan dis(une de largi (osibilit,)i de de2voltare (rintr4o valori+icare su(erioara a
(oten)ialelor 2one car(atice (rin aenajarea unor asive ontane !nc, nee-(loatate dar &i (rintr4o
consolidare &i !bun,t,)ire a !ntregii o+erte turistice ontane la care trebuie ad,ugata activitate sus)inuta de
(roovare &i de satis+acere !nalta a cerin)elor turi&tilor (entru turisul ontan.
#.. No)iuni 'ri!ito"re l" "riile n"tur"le 'rote2"te
a6 ediu natural 4 ansablul co(onentelor8 structurilor &i (roceselor +i2ico4geogra+ice8 biologice &i
biocenotice naturale8 terestre &i acvatice8 av*nd calitatea intrinsec, de (,str,tor al vie)ii &i generator de
resurse necesare acesteiaA
b6 (atrioniu natural 4 ansablul co(onentelor &i structurilor +i2ico4geogra+ice8 +loristice8
+aunistice &i biocenotice ale ediului natural a c,ror i(ortan), &i valoare ecologic,8 econoic,8 &tiin)i+ic,8
4 3$ 4
biogen,8 sanogen,8 (eisagistic,8 recreativ, &i cultural4istoric, au o seni+ica)ie relevant, sub as(ectul
conserv,rii diversit,)ii biologice +loristice &i +aunistice8 al integrit,)ii +unc)ionale a ecosisteelor8
conserv,rii (atrioniului genetic8 vegetal &i anial8 (recu &i (entru satis+acerea cerin)elor de via),8
bun,stare8 cultur, &i civili2a)ie ale genera)iilor (re2ente &i viitoareA
c6 bun al (atrioniului natural 4 co(onent, a (atrioniului natural care necesit, un regi s(ecial
de ocrotire8 conservare &i utili2are durabil, !n bene+iciul genera)iilor (re2ente &i viitoareA
d6 arie natural, (rotejat, 4 2on, terestr,8 acvatic, &i<sau subteran,8 cu (erietru legal stabilit &i
av*nd un regi s(ecial de ocrotire &i conservare8 !n care e-ist, s(ecii de (lante &i aniale s,lbatice8
eleente &i +ora)iuni biogeogra+ice8 (eisagistice8 geologice8 (aleontologice8 s(eologice sau de alt, natur,8
cu valoare ecologic,8 &tiin)i+ic, sau cultural, deosebit,A
e6 sit de conservare 4 sinoni cu arie natural, (rotejat,A
+6 arie s(ecial, de conservare 4 sit (rotejat (entru conservarea 3abitatelor naturale de interes
counitar &i<sau a (o(ula)iilor s(eciilor de interes counitar8 altele dec*t (,s,rile s,lbatice8 !n con+oritate
cu regleent,rile counitareA
g6 arie de (rotec)ie s(ecial, avi4+aunistic, 4 sit (rotejat (entru conservarea s(eciilor de (,s,ri
s,lbatice8 !n con+oritate cu regleent,rile counitareA
36 conservare !n situ 4 ocrotirea &i conservarea bunurilor (atrioniului natural !n ediul lor natural
de gene2,8 e-isten), &i evolu)ieA
i6 conservare e- situ 4 ocrotirea &i conservarea bunurilor (atrioniului natural !n a+ara ediului lor
natural de gene2,8 e-isten), &i evolu)ieA
j6 coridor ecologic 4 2on, natural, sau aenajat, care asigur, cerin)ele de de(lasare8 re(roducere &i
re+ugiu (entru s(eciile s,lbatice terestre &i acvaticeA
=6 2on, de (rotec)ie 4 2on, !nconjur,toare (entru un bun al (atrioniului natural8 destinat, s,
(revin, i(actul activit,)ilor antro(ice asu(ra acelui bunA
l6 re)eaua na)ional, de arii naturale (rotejate 4 ansablul ariilor naturale (rotejateA
6 re)eaua ecologic, a ariilor (rotejate 4 ansablul de arii naturale (rotejate8 !(reun, cu
coridoarele ecologiceA
n6 re)eaua ecologic, E;ERALD 4 re)eaua euro(ean, de arii de interes conservativ s(ecial8 creat, !n
ba2a conven)iei (rivind conservarea vie)ii s,lbatice &i a 3abitatelor naturale din Euro(a8 Gerna8 1/./A
o6 re)eaua ecologic, NAT>RA 2111 4 re)eaua ecologic, de arii naturale (rotejate const*nd !n arii de
(rotec)ie s(ecial, &i arii s(eciale de conservare8 instituit, (rin Directiva /2<"3<9EE (rivind conservarea
3abitatelor naturale8 a +aunei &i +lorei s,lbaticeA
4 3? 4
(6 adinistrarea ariilor naturale (rotejate 4 ansablul de ,suri care se (un !n a(licare (entru
asigurarea regiului s(ecial de (rotec)ie &i conservare instituit con+or dis(o2i)iilor legaleA
O6 3abitat natural 4 2on, terestr,8 acvatic, sau subteran,8 !n stare natural, sau sei4natural,8 ce se
di+eren)ia2, (rin caracteristici geogra+ice8 abiotice &i bioticeA
r6 3abitate naturale de interes counitar 4 acele 3abitate care: 5i6 sunt !n (ericol de dis(ari)ie !n
arealul lor naturalA 5ii6 au un areal natural ic ca urare a restr*ngerii acestuia sau (rin +a(tul c, au o
su(ra+a), restr*ns,A sau 5iii6 re(re2int, e&antioane re(re2entative cu caracteristici ti(ice (entru una sau ai
ulte dintre ur,toarele regiuni biogeogra+ice: al(in,8 continental,8 (anonic,8 ste(ic, &i (ontic,A
s6 3abitat natural (rioritar 4 ti( de 3abitat natural aenin)at8 (entru a c,rui conservare e-ist, o
res(onsabilitate deosebit,A
t6 stare de conservare +avorabil, a unui 3abitat 4 se consider, atunci c*nd: 5i6 arealul s,u natural &i
su(ra+e)ele (e care le aco(er, !n cadrul acestui areal sunt stabile sau !n cre&tereA 5ii6 are structura &i +unc)iile
s(eci+ice necesare (entru en)inerea s, (e teren lungA &i 5iii6 s(eciile care !i sunt caracteristice se a+l,
!ntr4o stare de conservare +avorabil,A
u6 3abitatul unei s(ecii 4 ediul natural sau seinatural de+init (rin +actori abiotici &i biotici !n care
tr,ie&te o s(ecie !n orice stadiu al ciclului biologicA
v6 stare de conservare +avorabil, a unei s(ecii 4 starea !n care: 5i6 s(ecia se en)ine &i este
susce(tibil, s, se en)in, (e teren lung ca o co(onent, viabil, a 3abitatului s,u naturalA
5ii6 aria sa de re(arti)ie natural, nu se reduce &i nu e-ist, riscul s, se reduc, !n viitorA 5iii6
e-ist, un 3abitat destul de !ntins (entru ca (o(ula)iile s(eciei s, se en)in, (e teren lungA
H6 s(ecie aenin)at, 4 s(ecie (ericlitat,8 vulnerabil, sau rar,A
-6 s(ecie (rioritar, 4 s(ecie (ericlitat, &i<sau endeic, (entru a c,rei conservare sunt necesare
,suri urgenteA
P6 s(ecie de interes counitar 4 s(ecie care (e teritoriul >niunii Euro(ene este (ericlitat,8
vulnerabil,8 rar, sau endeic,.
4 3. 4