Sunteți pe pagina 1din 125

Sorina Cassvan

ntre pan si spad


Sorina Cassvan
ntre pan si spad
Editura Tineretului1963
Versiune ebook: [1.0.]
UN TN R FUGEA N
NOAPTE PE BOSFOR
Vslele !ai!ului t iau " r #$o%ot undele lini&tite ale
'os"orului. n" &urat ntr (o %antie nea$r ) o%ul !are &edea
n spatele vsla&ilor p rea o u%br !are se tope&te n !ea a
deas a nop ii.
'ar!a atinse pontonul de brne &i o%ul n %antie nea$r
s ri !u o sprinteneal !e dovedea destul de pu ini ani &i
destul de %ult obi&nuin a %e&te&u$ului s!ri%ei) !are d
pi!iorului t rie) bra ului dib !ie) iar o!*iului a$eri%e.
+n b rbat nalt se desprinse din u%br ) l nt%pin &i (i
&opti !u $las prietenos:
, -at(te. -n s"r&it./
0poi &i tre!u bra ul pe sub bra ul noului venit &i pornir s
ur!e %preun treptele de %ar%ur alb ) !are du!eau de la
r%) printre !*iparo&ii &i bos!*etele a!operite !u $li!in )
! tre o !l dire !e abia se $*i!ea n noapte.
n !as ) lu%n rile !e ardeau n !andelabre de bron#
arun!ar lu%in asupra !*ipului oaspetelui. Era un o% !a de
vreo trei#e!i de ani) !u o barb %i! ) nea$r ) !u o!*i
str lu!itori !e ( i p trundeau par! n su"let) !u un surs n
!ol ul bu#elor) n !are se a%este!a ironia &i blnde ea) dnd
!*ipului un "ar%e! !u!eritor. 1vrlind) !u o %i&!are
$ra ioas ) %antia de pe u%eri) &i %br i& $a#da &i spuse)
!u a!eea&i ! ldur !u !are "usese nt%pinat:
, i %ul %es!) dra$ prietene.
2u era prea nalt) dar n toat inuta sa) &i %ai ales n "elul
!u% &i ridi!a "runtea) !a &i !u% ar "i vrut s "a! dru%
privirii sale !er!et toare) avea o st pnire de sine &i o
*ot rre !are l " !eau s par %ai vrstni! de!t era n
realitate.
3333333333333333333333333333333333333333333333nve&%ntat
dup 333333333333333333333333333333333333333333333V (lea) el
purta un !ostu%3333333333333333333333333333333 %i&! rile i
erau de o vioi!iune !are nu se% na !tu&i de pu in !u
%l dierea n!eat &i %olate! a orientalului.
4a#da se desprinse din %br i&are) apropie un 5il de o
% su unde se a"la sa%ovarul de ar$int n !are apa
!lo!otea n!eti&or &i) !u un surs) &i %bie oaspetele s se
a&e#e. 0poi turn !eaiul n !e&tile %ari de por elan) rnduite
pe tav .
, 6 iart ) !nea#e 7i%itrie Constantinovi!i) ! nu te pot
!insti !u !eva !are s se apropie de b uturile aduse de
do%nia ta din 6oldova) pentru a( i a%inti de lo!urile unde
te(ai n s!ut. 0% ns &i eu) dup !u% ve#i) !eva !are %i
a%inte&te de patria %ea: sa%ovarul) !e nu lipse&te din !asa
ni!i unui rus adev rat.
7in "eri!ire) %aiestatea sa arul 8etru) !nd % (a tri%is !a
a%basador ai!i) la Constantinopol) nu %i(a porun!it: 9Conte
8etre 0ndreevi!i Tolstoi) las( i sa%ovarul a!as .: 7a! ar "i
" !ut (o) !ine &tie; 8oate ! a& "i ndr #nit s (i spun:
9-erta i (% ) %aiestate) dar " r el nu pot ple!a.: Cu toate !
nu &tiu de "el !e s(ar "i nt%plat da! % (a& "i %potrivit)
% !ar n $lu% ) voin ei sale/ 7ar " r a!est sa%ovar &i " r
!teva !e&ti !u !eai bun) ruses!) pe #i) a& "i %urit de urt pe
%alurile att de par"u%ate de !*iparo&i &i otr vite de ur#eli
ale 'os"orului.
, <i "iind! b utura a!easta i i d !ura5 &i te n! l#e&te)
!red ! o !an !u !eai este ni%erit pentru do%nia ta) n
a!east %pre5urare neobi&nuit . 6ai ales ! noaptea a "ost
!a%/ r !oroas .
7i%itrie Cante%ir &i as!ult prietenul) $ust !u pl !ere
din !eaiul aro%at &i sursul i ap ru din nou pe bu#e. Totu&i
ulti%ele !uvinte ale !ontelui l puser o !lip pe $nduri &i o
!ut adn! &i " !u lo! ntre sprn!enele %binate.
, 2u) prietene dra$ ) r spunse el) %pre5ur ri !a a!estea
nu snt neobi&nuite pentru %ine. 0% %ai "ost silit &i n alte
d i s "u$ !a o "iar * ituit ) s % as!und de uneltirile
vr 5%a&ilor. +neltiri vi!lene) !u att %ai dureroase pentru
%ine) !u !t veneau de la "ra i) de la oa%eni din a!ela&i
nea%.
, 0% n eles) din !ele !e %i (a spus sp tarul To%a
Canta!u#ino) !nd %i(a vestit ! vei veni n ast (sear s te
re"u$ie#i a!i ! %arele vi#ir a ple!at ure!*ea la prile
do%nului 6oldovei) 6i*ail =a!ovi ) &i %ai ales la/ $albenii
do%nului 6unteniei) Constantin 'rn!oveanu. 7ar n(a%
n eles de !e te (au prt; Ce r u le (ai " !ut) prin!ipe; 7e !e
se ndr5es! ast"el %potriva do%niei tale;
Spunnd a!estea) Tolstoi se aple! s %ai toarne o !ea&!
!u !eai oaspelui s u) !are r % sese !u o!*ii du&i n
dep rt ri nedeslu&ite. 7i%itrie tres ri) lu !ea&!a) %ul u%i
!u o aple!are a !apului) apoi o"t adn!:
, 2u le(a% " !ut ni%i!) prietene. >e este tea% de !eea
!e $ndes! ei ! le (a& putea "a!e. 0% !usurul ! a% &tiut s
v d toat 5alea &i obida pe !are au adus (o asupra 6oldovei
%ele nen!etatele s!*i%b ri) pl tite !u bani $rei) ale
do%nilor. <i 5a"ul " r "ru al boierilor) !are l 5oa! pe do%n
dup !u% vor ei &i stor! pn &i % duva din oasele
norodului. <i %ai a% !usurul ! nu % (a% te%ut a le(o spune)
&i ! iubes! nespus de %ult ara pe !are ei o prad . 0sta e
toat pri!ina #avistiei dintre noi.
, E destul) #ise Tolstoi. Ei !unos! prieteniile pe !are ai
&tiut s i le "a!i printre %arii dre$ tori ai tur!ilor. 7o%nul
6oldovei se te%e s nu (l pr &ti &i) dndu (se as!ultare
spuselor do%niei tale) s nu "ie %a#ilit. 7ar !eea !e nu
n ele$ e de !e l spri5in do%nul 6unteniei) !are i e rud ;
, To!%ai "iind! %i este rud . 8rin ! s toria %ea !u "ii!a
lui <erban Canta!u#ino) Casandra) vara lui) se te%e ! a&
putea rvni la tronul 6unteniei) !u a!eea&i ndrept ire !u
!are a& putea !ere sultanului s!aunul 6oldovei) !a ur%a& al
voievodului Constantin Cante%ir) tat l %eu.
2(au de unde &ti !t de departe de %ine e po"ta de(a
do%ni) !e %(ar ndep rta de bu!*iile la !are ostenes!) de
!er!et rile prin bibliote!i !are (%i snt att de dra$i.
, Te n ele$) prietene) ! !i rodul a!estor !er!et ri i (a
statorni!it o "ai% de %are ! rturar printre !apetele !ele
%ai lu%inate ale = s ritului. 1ilele tre!ute) vestitul $eo$ra"
&i istori! 6eletie %i spunea ! ni!i una dintre %in ile de pe
ai!i nu se pot ase%ui !u a do%niei tale) "iind! ai %br i&at
&i adn!it deopotriv toate &tiin ele: istoria) "ilo#o"ia)
$eo$ra"ia) %edi!ina) ar*ite!tura &i !te altele.
, Vorbele lui 6eletie) !are %i(a "ost pe vre%uri das! l la
0!ade%ia $re!eas! de a!i) snt pentru %ine o %are
% $ulire &i le pre uies! !u% se !uvine) r spunse Cante%ir)
!u o u&oar aple!are a !apului. 7ar to!%ai de a!eea !red !
nu trebuie s(%i p r ses! !er!et rile) !are pentru binele
&tiin ei %ai au de dat %ulte roade.
7i%itrie se ridi! din 5il ul s u) par! n (ar "i putut r bda
n du"ul !e (l n bu&ea) &i porni a u%bla !u pa&i %ari prin
n! pere. Tolstoi l ur% ri un ti%p !u privirea) apoi spuse !a
pentru sine:
, <i totu&i e p !at./ 7a! n 6oldova ar "i do%n un o%
de isprav ) ar putea "a!e a!olo !eea !e a " !ut arul 8etre
0le?eevi!i n =usia. <i la noi boierii erau atotputerni!i)
!nea#e 7i%itrie Constantinovi!i) dar arul le (a t iat se%e ia)
o dat !u b rbile.
>a !uvintele a!estea) 7i%itrie se opri n "a a lui &i l privi
lun$. 8ar! ar "i vrut s spun !eva &i par! n (ar "i vrut. n
!ele din ur% ) relu "irul vorbei de unde l l sase:
, S r !ia la !are a adus =a!ovi 6oldova a " !ut pe
rani s se r s!oale. @a%enii s (au ridi!at s(&i o!roteas!
*rana pe !are le(o "ur v ta"ii. 8e alo!uri 9st pnii: au "ost
sili i s "u$ n %un i. 0!estea snt "apte de !are se te%
boierii a nu "i a"late la 8oart &i ei n %ine v d pri%e5dia de a
le "a!e !unos!ute. -at de !e % ur s! &i %i vor pier#area.
'rn!oveanu l(a tri%is a!i pe To%a.
Canta!u#ino) !u pun$i %ulte) s !ear vi#irului
sur$*iunirea %ea. 7ar To%a e un o% !u%p tat &i !u su"let.
El &i(a dat sea%a ! =a!ovi ) ori!t i (ar "i de !redin!ios
'rn!oveanului) nu e vredni! de a "i do%n &i nu poate adu!e
de!t nea5unsuri a!eluia !are(i spri5in do%nia. 7e a!eea % (a
vestit de toate 5osni!ele uneltiri pornite %potriva %ea) iar n
seara a!easta) !nd bostan$iii veneau s % ia de a!as &i
s % a#vrle n 9n!*isoarea !elor &apte turnuri:) %i (a
tri%is veste s "u$ ! tre !asa do%niei tale) unde voi $ si un
ad post "erit &i %ult prietenie. 0!u% %i dau sea%a ! n (a
$re&it.
7i%itrie puse %na pe u% rul lui Tolstoi &i ad u$ :
, n ari$radul a!esta) n !are snt silit s tr ies! de at ia
ani) nu %(a% si% it %b rb tat de!t de ! ldura su"letului
do%niei tale. -at ) a!u% %i dai ad post a!i) punndu ( i !apul
n 5o!) pentru a %i(l s! pa pe %eu. Este un nou prile5 s te
!unos! &i s si%t !t de ndrept it e prietenia !e i port.
Tolstoi i lu %na &i i (o strnse b rb te&te.
, Tot att de ndrept it !t &i a %ea) prin!ipe. 0% si% it
! vo% "i prieteni !*iar din pri%a #i !nd ne (a% !unos!ut) la
re!ep ia a%basadorului Aran ei) do%nul de ABriol.
7i%itrie #%bi nseninat.
, Cu !t pl !ere %i a%intes! de #iua a!eea. 0% vorbit
tot ti%pul despre %u#i! .
, Eu a% vorbit) dar do%nia ta %i(ai dat de attea ori
prile5ul s te &i as!ult !ntnd. 0i un $las n!nt tor) 7i%itrie.
Ce seri %inunate au "ost a!elea) !nd doina ro%Cneas! %i
adu!ea a%inte de !nte!ele poporului %eu. 8ar! %i se
p rea ! % a"lu a!as la %ine) n =usia) &i par! %i %ai
alina dorul de patrie.
, Te n ele$) prietene. Cnd n$n o doin din a!elea pe
!are le as!ulta% n !opil rie) a!olo la noi) n Sili&tenii din
inutul A l!iului) par! ar intra ara toat n ! %ara %ea.
<i) n!*i#nd o!*ii) 7i%itrie ad u$a n!et) !u $las s! #ut:
, 7oar a&a %ai pot r bda dorul de ar .
Tolstoi i respe!t n t !ere !lipa de re!ule$ere) apoi vorbi
!u un $las %ai vioi) pentru a s"&ia v lul de triste e !e (i
!uprinsese pe a%ndoi.
, Ve#i) !nea#e 7i%itrie) adineaori a% po%enit nu%ai
!teva dintre &tiin ele &i artele pe !are le st pne&ti) dar a%
uitat a!el %inunat tratat de %u#i! pre uit de sultan &i n
!are ai nse%nat notele !u litere arabe) pentru a le "a!e pe
n elesul tur!ilor. Ct despre !nte!ele pe !are le al! tuie&ti &i
le !n i din ta%bur ) ele dau atta "ar%e! ospe elor unde e&ti
po"tit) n!t nu e de %irare ! i (ai " !ut prietenii printre to i
%arii dre$ tori. Tur!ii te so!ot !a pe unul de (al lor/
7i%itrie strnse pu in bu#ele) apoi r spunse !u un #%bet
a%ar:
, 7a) a&a e. 0% nv at !arte la ei &i stau ai!i de at ia ani
n!t to i % !red tur!it. 7ar se n&al ./ Se n&al a%arni!./
4lasul lui suna !a al !uiva ! ruia i s (ar "i atins o ran
des!*is .
, ntr(adev r) i !unos! bine) !*iar "oarte bine) pe tur!i &i
to!%ai de a!eea i dispre uies!. 7up !u% i vei "i dat
sea%a) la ei totul se !u%p r !u bani. n ara asta) st pne
snt doar 5a"ul) l !o%ia &i str%b tatea. <i apoi) !u% le (a&
putea "i prieten) !nd ara %ea su"er att de pe ur%a lor;
, 0% "ost ntotdeauna i%presionat de %area dra$oste pe
!are ai p strat (o pentru ara do%niei tale) !u toate ! ai tr it
departe de ea aproape dou #e!i de ani) spuse Tolstoi.
, 7ou #e!i de ani. repet 7i%itrie) n bu&indu (&i un o"tat)
iar dup un r sti%p ur% : Cu% a& "i putut s (o uit; 7a! ai
&ti;/ 2u) nu po i &ti. <i ni!i nu i (a% povestit vreodat !e (a
nse%nat pentru %ine) !opilul de atun!i) s(%i p r ses!
p %ntul n !are % (a% n s!ut. n seara a!easta) &i "a de
prietenia !e %i(ai dovedit) si%t nevoia s(%i des!*id su"letul
n "a a do%niei tale &i nu ( i va "i $reu sa n ele$i pentru !e
ini%a %i(a r %as a!olo) pentru totdeauna.
7i%itrie &i l s u&or b rbia n piept &i n!epu a (&i dep na
"irul adu!erilor a%inte !u un $las potolit) !are as!undea o
%are durere. 0&a pre!u% unele ape) lini&tite ast #i) as!und
ur%ele nau"ra$iilor de ieri.
+%brele !elor doi prieteni) !e se dest inuiau n noapte la
lu%ina pie#i& a lu%in rilor din !andelabre) 5u!au pe pere i)
n ti%p !e n %intea lui 7i%itrie Cante%ir se de&teptau
u%brele tre!utului.
, 0vea% doispre#e!e ani !nd l(au uns pe tata do%n) &i
n!epu el povestirea. 6 a"la% n ! su a noastr din
Sili&teni) !u "rate(%iu 0ntio*) !u soru(%ea Sa"ta) !u un
prieten din ve!ini pe nu%e 4*eor$*i 6itru) !opil de r #e&)
!a &i %ine. 6ai era a!olo &i das! lul nostru) p rintele
-ere%ia) o% tare nv at) de la !are a% prins a !unoa&te
bu!*iile. Se pare ! ndr $ise% de pe atun!i !artea) iar el
% ndr $ise pe %ine pentru t l% !irile !e &tia% a "a!e din
li%bile latin &i $rea! ) n ti%p !e "ratele %eu 0ntio* se
ndeletni!ea %ai %ult !u %nuirea ar%elor &i nu prea se
o%ora !u nv tura. 2i!i eu nu % da% nd r t de la luptele
!u spada) ba !*iar de %ulte ori l ntre!ea%) dar tot %ai %ult
%i pl !ea s deslu&es! slovele) s (i !etes! !u $las tare lui
4*eor$*i din ! r ile $roase aduse de p rintele -ere%ia)
anu%e pentru %ine) din bibliote!a lui. 4*eor$*i 6itru %
as!ulta inndu (&i r su"larea &i vedea% n o!*ii lui ! e
%ndru de %ine. Eu l iubea% pentru ! era !instit &i " r
as!un#i&uri) &i ast"el s(a le$at ntre noi o prietenie traini! )
pe via .
6ai!a %urise de %ult) tata era o&tean &i %ai totdeauna
ple!at la lupt . 4ri5a ! %inului p rintes! o purta d da!a
-oana. Ea ne !res!use pe to i) iar pe %ine % al ptase &i %
iubea !a pe o!*ii ei din !ap. 'iata d da! . =obotea de
di%inea &i pn seara tr#iu &i nu %ai prididea s le
%plineas! pe toate !te se !uveneau) "iind! noi o inea%
n lo! !u *r5oanele noastre !opil re&ti. 'a %ie %i se %ai
n # rea s (%i spun &i pove&ti din b trni) a&a !u% nu%ai
ea &tia s le spun . 8ar! % v d pe prispa !asei) !ul!at !u
!apul n poala ei) as!ultndu(i $raiul %ol!o% &i n"lorat. 7e
!ele %ai %ulte ori ador%ea% adul%e!nd aerul n%ires%at
al serii &i biata d da! % purta n bra e) !t era% de %are)
pn la pat) ! l!nd n!et) n vr"ul pi!ioarelor) s nu %
tre#eas! .
0st"el se s!ur$ea via a noastr ) ti*nit ) ntre ndatoririle
&!ol re&ti) 5o!urile !opil re&ti &i alint rile d da!ei.
7ar toate aveau s ia s"r&it n #iua !nd tata des! le! la
Sili&teni) n dru% spre -a&i) s ne adu! vestea ns! un rii
sale !a do%n al 6oldovei.
2e a"la% !u to ii n tinda !asei) !nd n v li ntre noi) !a o
"urtun ) sora noastr %ai %are) Sa"ta) do5enindu (ne
a%arni!:
, -a %ai t !e i din $ur ) % i b ie i. Aa!e i atta lar% de
ni!i nu au#i i ! vine t tu!a.
nti !redea% ! & $uie&te) !nd o v #ui intrnd #orit &i pe
-oana) !are % lu de %n :
, -a) vin n $rab ) 7u%itra&!ule. 0 sosit % ria (sa. C*iar
a!uD des! le! la s!ar . #ise ea ! tre %ine) ! !i nu%ai pe
%ine % vedea) s r%ana.
A r a %ai a&tepta s ne spun a doua oar ) noi o
#bu$*ir % !u to ii pe u& a"ar ) ntr (un iure& !opil res!.
ntr(adev r) se au#eau pe aproape $lasuri &i #$o%ote de
!opite. 4lasurile se %pleteau !u rsetele &i !*iotele noastre
de bu!urie) n ti%p !e d da!a aler$a $r bit s dereti!e prin
n! peri) iar p rintele -ere%ia ie&ise n pra$:
, Stra&ni! ! l re ) Constantin Vod . se %inuna el. -a te
uit !u% se ine n &a) !a un "l ! u.
Tata avea pe atun!i &apte#e!i de ani. -ute n %i&! ri)
potrivit la stat) ru%en la "a ) avea barba alb &i o!*ii
p trun# tori) " r pi! de tru"ie. Era n elept) de&i ne&tiutor de
!arte) des!*is &i prietenos la vorb .
8 rintele -ere%ia se ple! adn! n "a a lui &i i ur bun
venit. 2e n!linar % &i noi) rostind) %ai %ult n &a$ :
, S tr ie&ti) % ria ta.
Tata ne trase la el) r#nd &u$ub ) &i ne ntreb da! nu
!u%va l 9"iritisi%: !a boierii) !u $nd s ne ia n sea%
9pentru slu5bele do%niei:.
2oi to!%ai ne pornise% a rde &i %ai tare) !nd o v #ur %
pe d da!a apropiindu (se &i n!linndu(se !u!erni! n "a a lui.
n spatele ei %ai sosir &i al i oa%eni din !urte) dorni!i s (l
vad pe Constantin vod .
0% t !ut) !u adev rat tulbura i) &i a% privit !u% se
apropie !u s"ii!iune de tata.
, 6 ria ta) spuse ea) !u $lasul %uiat de nduio&are)
n$ duie (ne s ne n!*in % &i noi) !u !u$etul !urat) &i s ( i
#i!e%: 'ine ai venit &i s( i "ie ntr (un !eas bun. -ar de(i "i
rii do%n !u tot atta %il !t ne (ai "ost nou st pn) i (a "i
de laud &i de po%enire/
ntr(adev r) de %ult %il avea nevoie biata ar a
6oldovei) pustiit de r #boaie) ars de pr5olul se!etei)
s r !it de 5a"ul vr 5%a&ilor. &i pln$eau oa%enii !opiii %or i
de "oa%e &i %ult alinare a&teptau de la do%ni) " r s (o a"le.
Tata i r spunse) tulburat:
, i %ul %es!) d da! . 0i $r it din su"let/ <i !u tot
su"letul voi ! uta &i eu s plines! nevoile rii/
Tata !uno&tea a%arul poporului &i(i pln$ea ini%a de 5alea
lui. 7ar %ult a%ar %ai era a!u% &i n su"letul s u/ 2e
!uprinse deodat &i ne strnse la piept) de par! ar "i strns
n bra e ara toat . 2e&tiind !e (l "r %nta) soru (%ea)
r posata) i s ri de $t) ! utnd a (l nveseli. 7ar tata ne
strn$ea tot %ai tare n bra e) &i ne privea lun$) de par!
ne(ar "i v #ut pentru !ea din ur% oar .
, Voi &ti i) !opii) #ise el ntr (un tr#iu) ! vin de la ari$rad
!u "ir%an de nt rire n s!aunul 6oldovei.
, 7a) tat ) l ntrerupse "ratele %eu 0ntio*. <i %ult ne (a%
bu!urat la $ndul ! ) da! tu e&ti do%n) noi vo% "i
bei#adele.
Tata se n!runt pu in) dar ! ut a le$a din noii "irul
vorbei ntrerupte.
, 2u te $ndi la % rire) "e!iorule) ! nu &tii !t pl te&te.
, Ct) t tu! ; & $uii eu) dar tatii nu (i era de &a$ &i %i
r spunse !u un o"tat adn!.
0"lar % atun!i ! ) pentru a (i da nt rire la do%nie) 8oarta
punea do%nului) peste ndatoririle rii) &i una a lui) %ult %ai
$rea de!t toate. C !i 8oarta) vrnd s "ie si$ur de !redin a
do%nului) i !erea # lo$ tot !e avea %ai s!u%p pe lu%e. <i
din "elul !u% % strn$ea la piept pe %ine) Sa"ta $*i!i
dintr(o dat despre !e era vorba &i stri$ ) i#bu!nind n plns:
, l !ere pe 7u%itra&!u.
+n *o*ot de plns &i un 97oa%ne) ap r (%i !opilul.: s! p
de pe bu#ele -oanei) !are r % sese n!re%enit n pra$.
Tata spuse !u $las su$ru%at) abia st pnindu (&i la!ri%ile)
! trebuie s % tri%it # lo$ pe trei ani la 8oart . <i "iind!
do%nul avea doi "e!iori) i se !erea s %er$e% pe rnd !te
trei ani "ie!are/ Ca ini%a do%nului s "ie %ereu intuit
a!olo) pe r%ul 'os"orului/ S sn$ere %ereu) !u dorul
n"ipt !a un !ui) adn!) &i de %ila "e!iorului s nu (i vie $nd
*ain
1
de n ele$ere !u alte nea%uri) %potriva tur!ului.
1
Eain F tr d tor. Gn.a.H
Vedea% ! tata abia &i putea ine la!ri%ile &i)
n$*i indu (le pe ale %ele) i(a% spus) ! utnd s par voios:
, S nu ( i par r u) t tu! . -a!a) eu nu pln$. <i da!
trebuie/ oi ple!a.
Tata % s rut ) pu in %ai nviorat) &i #ise:
, S tr ie&ti) 7u%itra&!ule. 0&a se !ade s se poarte un
"e!ior de o&tean.
0poi se ntoarse ! tre soru (%ea) porun!indu(i s %ear$
s pre$ teas! de$rab toate !ele de trebuin pentru
dru%. C !i n #ori ur%a s ple! !u el la -a&i &i de a!olo/ la
ari$rad.
7eodat o v #ui pe -oana ! #nd n $enun!*i n "a a tatii)
!are ntreb ) dndu (se !u un pas napoi:
, Ce e) d da! ; 4r ie&te.
, S(%i "ie !u iertare) ! ndr #nes!) $l sui ea) dar pe
"e!iorul % riei tale l (a% !res!ut la pieptul %eu &i l port n
ini%a %ea) !u% l(a& "i purtat pe !opilul %eu.
0poi) !u $lasul plin de la!ri%i) se ru$ s (o lase s ple!e !u
%ine) s % poat a!operi !nd oi dor%i) s (%i des!nte !nd
oi "i bolnav) s(%i a&e#e la ! p ti ! r ile !are (%i erau dra$i
&i s(%i povesteas! despre vre%ile tre!ute) a&a !u% le &tia
ea din b trni.
Tata "u att de tulburat n!t n(o %ai putu as!ultaI i ntinse
a%ndou %inile &i o a5ut s se ridi!e) apoi i spuse:
, 2u vreau s( i tulbur su"letul) !are a ostenit att n $ri5a
!opiilor %ei/ S *ot ras! 7u%itra&!u.
Eu nu %ai a&teptai s(%i spun a doua oar &i aler$ai la
pieptul d da!ei. Aruntea tatii se des!re i) iar pe bu#e i n"lori
un #%bet. Se bu!ura n sinea lui ! nu voi "i un su"let
stin$*er) a!olo) printre str ini.
-oana ie&i %p !at ) iar tata ne lu ) pe %ine &i pe 0ntio*)
pe $enun!*i) %ai u&urat par! . %i !ul!ai !apul pe pieptul
lui) a&a !u% " !ea% !nd era% %i!. Tata %i (l !uprinse &i %
s rut pe "runte. 0tun!i nu % (a% %ai putut st pni &i
i#bu!nii n plns. El % de#%ierd pe p r &i (%i #ise:
, 0&a. 0!u% po i pln$e) b iatule. 7es!ar! ( i su"letul/
7ar !nd vei "i a!olo) printre str ini) s nu pln$i. 0u#i; <i %ai
ales ia sa%a) vei vorbi alt li%b ) s n (o ui i pe a ta. Vei tr i
n ar str in ) nu te nstr ina. 8rin ori!e lo!uri) n ori!e
vre%uri) s nu ( i ui i nea%ul. S nu ( i ui i $raiul. S nu (i ui i
pe ai t i.
-(a% r spuns) !u $las *ot rt:
, 2(a% s uit ni%i!) tat .
El a ad u$at:
, <i) %ai ales/ S nu ui i ni!iodat la!ri%ile a!estea. S
le r s!u%peri. 6 (au#i; C !i nu snt nu%ai la!ri%ile tale. Snt
o p rti!i! din la!ri%ile !ele %ulte/ Snt la!ri%ile rii. S
nu le ui i ni!iodat . 2i!iodat .
, /<i nu le(a% uitat) prietene) spuse 7i%itrie) ridi!nd
o!*ii ! tre Tolstoi) !nd s"r&i lun$a (i povestire. 2u le(a%
uitat ni!i o !lip ) a&a !u% n (a% uitat !nte!ul doinei) !are(%i
suna n ure!*i !nd a% ple!at n sur$*iun. Cu% n(a% uitat
vaietele de 5ale ale poporului) de !are vorbea tata. 0!u%
n ele$i de !e nu (i iubes! pe tur!i; 7e !e nu dores! de!t un
sin$ur lu!ru: s(%i v d ara s! pat din robia lor; S se
pun odat !ap t 5a"ului &i silni!iei.
, Te n ele$) 7i%itrie) r spunse Tolstoi) ridi!ndu (se din
5il ul s u. <i %ai n ele$ un lu!ru. 7e !e To%a Canta!u#ino
n(a putut s ndeplineas! trista lui ns r!inare) de !e s (a
si% it apropiat &i prieten !u do%nia ta. Aiind! se vede ! &i
el nutre&te a!elea&i $nduri/
, <tiu) prietene) i !unos! bine si% %intele. <i !red ! el
a n eles !a &i %ine de unde pute% n d 5dui s! parea. -at
dovada.
<i 7i%itrie ntinse prietenului s u o s!risoare) pe !are o
s!osese din %ne!a lar$ a ve&%ntului. Tolstoi o des" !u &i
!iti:
Sultanul de acum e lacom i hr p re ca uliul,
invidios, fricos, prost i to i cei din jurul lui, ncepnd cu
vizirul, nu se gndesc dect la jafuri. Mnia cerului fie
asupra lor! To i ne -am nvoit a spune c mp r ia
turceasc se va duce de rp n curnd. d jduim c
puterea aceasta va pieri, de se va ndrepta asupra ei,
nimicitor i !iruitor, "domnul nostru# $etru, ndat ce
va ispr vi cu craiul ved%.
, <i eu v d) din "elul !u% se des" &oar lu!rurile) !
steaua arului 8etru ur! nen!etat) pe !nd a!eea a tur!ilor
a n!eput s po$oare " r oprire) ad o$ 7i%itrie. 7e a!eea
a% &i n!eput a aduna te%eiurile unei istorii a i%periului lor)
pe !are o voi nu%i) " r n!on5ur: 9-ST@=-0 C=E<TE=-- <-
7ESC=E<TE=-- -68E=-+>+- @T@602:. 7ar a!east
des!re&tere n d 5duies! s (o v d !t %ai !urnd s!*i%bat n
pr bu&ire.
, 0i dreptate) !nea#e 7i%itrie. Cio!nirea dintre noi &i
tur!i e de nenl turat. 7ar arul trebuie s s"r&eas! %ai
nti) biruitor) r #boiul !u suede#ii) pentru a (&i ntoar!e toate
puterile %potriva se%ilunei) !are st a%enin toare
deasupra !apetelor noastre/
, /7in a!east !io!nire ar putea s sar s!nteia
libert ii pentru rile ro%Cne&ti. e?!la% voios 7i%itrie &i)
ridi!ndu(se) puse a%ndou %inile pe u%erii lui Tolstoi &i (l
privi adn!) st ruitor. 8ieptul i se u%"la &i o!*ii i str lu!eau)
de par! ar "i v #ut !u% r sar) la !ap tul unui dru% lun$)
#orii de#robirii/
O ZI HOT RTOARE
Cin!i ani se s!urser din a!ea noapte a dest inuirilor n
5urul sa%ovarului) din !asa pri%itoare a !ontelui Tolstoi) &i
%pre5ur rile !are ur%ar nt rir dreptatea !elor $ndite &i
%p rt &ite atun!i ntre !ei doi prieteni/
>a ari$rad) %arii vi#iri se s!*i%bau des. <i "iind! la
a!east nalt dre$ torie "usese ridi!at ebender 6e*%ed
8a&a) un bun prieten al lui 7i%itrie Cante%ir) tn rul nv at
%oldovean se bu!ur din nou de libertate.
7oar dup !teva luni de la noaptea a!eea) !nd "usese
silit s se "uri&e#e n tain la tri%isul %os!ovit) spre a s! pa
de #idurile u%ede de la Edi!ule) !u%plita n!*isoare a !elor
9&apte turnuri:) %arele vi#ir l nt ri) pentru a doua oar ) n
s!aunul do%niei 6oldovei pe 0ntio*) "ratele %ai %are al lui
7i%itrie) n s!*i%bul a dou sute de pun$i.
8rin a!easta) n #uin a lui Cante%ir ! tre o lini&te prielni!
studiului p ru s (&i a"le %plinire. Se n!u%et !*iar s (&i
dure#e o !as pe r%ul 'os"orului) pe o n l i%e de unde
priveli&tea !uprindea aproape toat !etatea) des!operind
o!*ilor !*iparo&ii nal i &i !upolele S"intei So"ia.
n l i%ea a!easta purta nu%ele de 9San$iakdar (-oku&i:)
!are n tur!e&te nsea%n 9Colina ste$arului:. 2u%ele i
r % sese de la o ve!*e le$end ) !are spunea ! dup
!u!erirea Constantinopolului de ! tre tur!i "usese $ sit a!olo
trupul !elui din ur% ap r tor al !et ii) !are ! #use n
b t lie n" &urat n !utele stea$ului s u.
n n! perile ei boltite) adusese nenu% rate ! r i rare) n
!are se $ seau nt%pl ri ale 'i#an ului sau ale ve!*ii Elade)
!er!etate de el !u pri!eperea unui bun !unos! tor al istoriei)
!a &i unele ve!*i obie!te de art ) de#$ropate !u pasiune de
ar*eolo$ din ruinele ve!*ilor palate. 7intre ele) inea !*iar
ln$ %asa sa de lu!ru o bu!at de por"ir) pe !are era $ravat
!*ipul unei "e%ei) !u "runtea n!ununat de lauri) !u p rul
"luturnd n vnt) !u o ra%ur de % slin ntr (o %n ) iar n
!ealalt innd !u str &ni!ie "rul a patru !ai n* %a i la !arul
ei !e nainta triu%"al. So!otea ! trebuie s "i "ost !*ipul
vreunei #ei e a p !ii) oper a unui %e&ter $re! d ltuit !u
!el pu in !in!i vea!uri naintea erei noastre. n!on5urat de
ase%enea obie!te de art ) i pl !ea s (i pri%eas! pe ve!*ii
s i das! li) pe !are a!u% i ntre!use n tainele &tiin elor &i
!are se bu!urau nespus ! puteau intra n !asa pri%itoare a
prin!ipelui %oldovean. 6ai des veneau -on Cario"il) un b trn
teolo$) "ilo#o"ul Spandoniu) >i!iniu) un %edi! vestit !are
studiase la 8adova) $eo$ra"ul &i istori!ul 6eletie de 0rta) &i
das! lul din !opil rie al lui 7i%itrie) -ere%ia) !are
as!ultndu(l adesea vorbind pe "ostul s u nv !el) &i
a%intindu(&i de vre%ile petre!ute la !urtea tat lui s u)
spunea nduio&at: 96 bu!ur ! a% putut "i plu$arul !are a
ostenit la *olda %in ii tale.:
To i a!e&ti n elep i) !e " !eau "ala 0!ade%iei $re!e&ti din
Constantinopol &i !are la rndu(le se %ndreau !u prietenia
lui Cante%ir) veneau bu!uro&i n !asa lui) nu nu%ai pentru a
$usta #a*ari!ale pre$ tite de so ia sa Casandra) !i %ai ales
pentru a porni lun$i dis!u ii n !are !uvintele de spirit se
n!ru!i&au !a ni&te spade bine as!u ite. Controversele
a!estea durau adesea pn seara tr#iu) n lini&tea ntrerupt
din !nd n !nd doar de !nte!ul %onoton al %ue#inului) !e
se au#ea venind din n l i%ea sutelor de %inarete ale
%os!*eelor di%pre5ur.
7up !e ple!au) 7i%itrie) r %as sin$ur) &i ur%a truda lui
sr$uin!ioas ) st ruind deasupra "ilelor albe pe !are le
nne$rea !u s!risul s u n$ri5it &i "ru%os.
C !i tot !e d duse la iveala pn atun!i l ne%ul u%ea.
=vnea %ereu spre %ai bine. Tre!user abia #e!e ani de
!nd) a"lat n pra$ul tinere ii) s!osese din tiparni e pri%a sa
lu!rare 97ivanul: sau 94l!eava n eleptului !u via a:. 7e
atun!i s!risese o lo$i! ) o !arte asupra teoriei %u#i!ii &i o
!arte de %eta"i#i! . 7ar) n!etul !u n!etul) %intea lui
n!epuse s se de#bare de nrurirea $ndurilor %isti!e) de
!are %ai erau %pov rate) sub in"luen a ! lu$ reas! a lui
-ere%ia) lu!r rile lui din tinere e. 8rin studiile lui %inu ioase
!unos!use adev rul &tiin i"i! al lu!rurilor &i a!u% nu se %ai
putea %p !a de "el !u e?pli!a iile pe !are ve!*ii "ilo#o"i &i
! r ile s"inte le d deau "eno%enelor naturii. ndr #nise !*iar
s pro!la%e) ntr (o lu!rare a sa) ! tot adev rul vine de la
si% uri) de la e?perien &i &i a%intea) !u un surs) de
"urtuna pe !are o strnise a!east a"ir%a ie ndr #nea .
Totu&i "urtuna a!easta nu(l %piedi!ase s presare n
pa$inile ulti%ei sale lu!r ri 9-storia iero$li"i! : %ulte din
a!este $nduri asupra &tiin ei/
Se si% ea atras tot %ai %ult spre !er!etarea "eno%enelor
!on!rete) a istoriei) a $eo$ra"iei) a ar*ite!turii. 7e a!eea
pl nuia s s!rie nu nu%ai o istorie a i%periului oto%an) a&a
!u% spusese n seara a!eea de po%in n !asa lui Tolstoi)
dar &i o istorie a ro%Cnilor) din ti%purile !ele %ai ve!*i) &i o
des!riere a 6oldovei lui iubite. ntr(a!est "el n!er!a el s(&i
ostoias! dorul &i dra$ostea de ara ndep rtat ) ! reia i
erau * r #ite toate $ndurile &i str daniile lui.
Se bu!ur n s"r&it ! apele s (au lini&tit &i ! &i va putea
vedea de !er!et rile sale. +itase o !lip ! 9Te%plul
l !o%iei:) !u% nu%ea el st pnirea oto%an ) avea nevoie
%ereu de 5ert"e noi.
7e la o vre%e) 0ntio* nu %ai putea "a!e "a !ererilor de
bani ale nenu% ra ilor dre$ tori) %ari &i %i!i) ai %p r iei
oto%ane. Au %a#ilit nu%ai dup doi ani de do%nie &i se
ntoarse din nou la ari$rad) ! !i =a!ovi &i !u%p rase iar
do%nia.
Cante%ir &tia ! te#aurul tur!es! nu era alt!eva de!t
9*a#naua vi#irului:) n !are se s!ur$eau tot aurul &i toate
avu iile rilor tributare. Cnd au#i ! ni!i =a!ovi nu se
putuse statorni!i n s!aun %ai %ult de doi ani) #%bi a%ar. i
luase lo!ul 2i!olae 6avro!ordat) ! ruia i d duse %na s
pl teas! J00 de pun$i) ! !i pre ul pentru s!aunul do%nes!
se ur!ase &i !re&tea %ereu.
'ietul s!aun do%nes!) n !are str lu!ise alt dat <te"an
Vod ) !u!eritorul !e l n"rnsese pe 6a*o%ed) a5unsese s
"ie pus la %e#at. <i iat ! tot !e i spusese 7i%itrie lui 8etre
0ndreevi!i Tolstoi n noaptea a!eea se adeverea. 8uterea
tur!ilor n!epu s s!ad %ereu) a&a !u% prev #use
Cante%ir) n ti%p !e steaua arului 8etru se n l a nen!etat.
7up ani &i ani de lupte $rele) arul i#butise s (l n"rn$
pe Carol al K--(lea) !raiul suede#) a ! rui oaste "usese
#drobit n b t lia de la 8oltava din 1L09. <i a!u% se%e ul
re$e de la %ia# noapte) "u$ rit de o&tile ruse&ti) se
ad postise !u r % &i ele oastei sale n !etatea Ti$*inei) sub
pa#a unei pa&ale tur!e&ti.
7e atun!i tre!use %ai bine de un an &i 9Carol &vedul:)
a!iuat la *otarul lui 8etru !el 6are) nu n!etase s
unelteas! ) ! utnd s (i as%u pe tur!i %potriva
%os!ovi ilor) n n de5dea ! ast"el &i va redobndi re$atul.
8rivind %pre5ur rile !u o!*iul o%ului nv at s 5ude!e
des" &urarea istoriei) 7i%itrie &i d dea sea%a ! ) sub
lini&tea vre%elni! ) %o!nea !eva. Tratatul !are !*e# &uia
pa!ea dintre 8oart &i %os!ovi i "usese de !urnd rennoit)
iar sultanul i tri%isese arului o s!risoare s!ris !*iar !u
%na lui) lu!ru ne%aipo%enit n istoria tur!ilor. 7ar Carol)
re$ele pribea$) &i 0u$ust al 8oloniei nu n!etau !u uneltirile
la 98oart :. 8rintre altele spuneau ! 8etru voia s !uprind
ara 6oldovei) pentru a a5un$e s (i loveas! pe tur!i) &i
ast"el sultanul putea pretinde ! arul era a!ela !are ! l!ase
tratatul dintre ei. n dorin a lor de (a st pni lu%ea) tur!ii se
te%eau de puterea !res!nd a arului) !are i#butise a !u!eri
0#ovul !u o %n de oa%eni. -at de !e voiau s (i pun
stavil . @ !io!nire intre !ele dou puteri putea strni o
"urtun n prasni! ) #$uduind statele %i!i din te%elii sau
!*iar n$*i indu (le.
*
n dup(a%ia#a unei #ile din anul 1L10) pe !nd sta pe
terasa !asei !u$etnd la nen!etata pre"a!ere a lu!rurilor din
ulti%a vre%e) 7i%itrie Cante%ir au#i un #$o%ot u&or &i
ridi! o!*ii. 1$o%otul era produs de pa&ii lui -ani) o%ul lui de
n!redere) !are venea) !a de obi!ei) s(i adu! ulti%ele
nout i) !ulese de pe uli ele ari$radului) din "or"ota pestri
a is!oadelor.
, St pne) ast #i adu! ve&ti de sea% ) &opti el) " !nd o
ple! !iune adn! . n ora& %iroase a pra" de pu&! . ad u$
apoi) abia tr $ndu (&i r su"larea. 7e a#i di%inea ) se ine n
tain s"at la %arele vi#ir) 'alta$i 6e*%et 8a&a. 0st (noapte
a sosit &i *anul t tar) 7evlet 4*irai) !*e%at n $rab . > (a%
v #ut intrnd la S"at) %preun !u prietenul do%niei tale
Capu!*e*aia 7aul -s%ail E""endi.
7i%itrie tres ri. -ani avea dreptate. ntr (adev r) ve&tile !e
i le adu!ea erau 9de sea% :. &i privi slu5itorul n t !ere) apoi
i %ul u%i aple!nd u&or !apul. 0&adar) !eea !e prev #use se
adeverea.
i !uno&tea dra$ostea &i !redin a. 'ietul -ani &tia !e
nsea%n un nou r #boi) purtat pe %elea$urile 6oldovei. n
o!*ii lui tri&ti) 7i%itrie &i !iti propriile $nduri. Se ntune! la
"a . - se p rea ! vede pr5olul satelor pustiite) arse de
!otropitori) ora&ele pr date. - se p rea ! aude vaietele
p rin ilor) 5alea nevestelor !e (&i pln$ so ii) a %a%elor !e (&i
pln$ !opiii/ 7e se va porni un r #boi) !e se va ale$e din
toat str dania lui pentru nv tur ; 7in !er!et rile lui de #i
&i de noapte; 8utea(va) n !lipe $rele) s(&i n!*ine via a
nu%ai studiilor sale; Toate a!estea i tre!ur dintr (o dat
prin %inte.
7in n! perea al turat se au#eau $lasurile li%pe#i ale
!opiilor s i) 6aria &i 0ntio*) n$e% nate !u vo!ea !ald &i
blnd a Casandrei) %a%a lor. 6na i alune! ) " r de voie)
pe tean!ul de per$a%ente de pe %asa de lu!ru. 0tin$erea
lor l " !u s tresar . Erau a!olo nse%n ri pentru 9-storia
-%periului @to%an:) pe !are se pre$ tea s (o s!rie &i din !are
avea a se v di) " r t $ad ) ! po"ta de !otropire a
%p r iei lui @s%an nu n$ duia o pa!e ndelun$at . Ea
dura doar att !t s(i n$ duie a lovi pe nea&teptate n a!ei
pe !are tindea s(i asupreas! /
Se ridi! n$ndurat. &i si% ea su"letul plin de ndoieli.
n anii petre!u i n sur$*iun) la ari$rad) &i d ruise toate
puterile %in ii pentru a aduna tot !eea !e nv tura vre%ii
avea %ai de sea% . n elep ii 0!ade%iei $re!e&ti) unde &i
ur%ase studiile) i erau to i prieteni) l pre uiau. A r
ndoial ) !instirea !e i se adu!ea se rev rsa &i asupra rii
sale &i asta l " !ea s se bu!ure. Era) ntr (un "el) o
r s!u%p rare a attor u%ilin e. =vnise) s (&i du! %ai
departe nv tura &i prin lu!r rile sale s adao$e "ai%
nou nu%elui le$at de ara sa) dar a!u% &i da sea%a ! se
n&elase./ 2u(&i va putea des vr&i lu!r rile n ora&ul plin de
is!oade) n !are) pentru un !uvnt s! pat la nt%plare) i
puteai pierde via a. 7e bun sea% ! istoria i%periului
oto%an) din !are avea s se !unoas! adev rul asupra
a!estei %p r ii F " r a "i "olosite si%boluri) a&a !u%
"olosise el n 9-storia iero$li"i! : F nu va putea vedea lu%ina
#ilei atta vre%e !t el va tr i n a!east ar .
n #bu!iu%ul s u l untri!) 7i%itrie s (ar "i l sat !uprins de
%*nire) da! nu &i (ar "i a%intit de !uvintele pline de tl! ale
lui Tolstoi) din noaptea a!eea de neuitat: 97a! n 6oldova
ar "i do%n un o% de isprav :/
2u %ai n! pea ni!i o ndoial ! la el se $ndise
a%basadorul %os!ovit n !lipa a!eea. ntr(adev r) Cante%ir
se si% ea n stare a "i 9do%nul pe !are l a&tepta tara:. El ar
"i &tiut !e trebuie sa "a! pentru %ntuirea ei. 6ai nti) ar "i
rete#at puterea de#% at a boierilor asupra norodului. 0poi
ar "i st vilit desp r irea lor n tabere) !e se prau la poart
una pe alta) nu%ai pentru a putea adu!e n s!aun pe a!ela
!are le slu5ea %ai bine interesele. 7rept &i !larv # tor) el
s(ar "i "olosit de %pre5ur ri pentru a (l spri5ini pe ar n !lipa
n !are ar "i pornit r #boiul ntre el &i du&%anii lui
dintotdeauna) tur!ii. ntrea$a a&e#are de a!u% a lu!rurilor
s(ar "i s!*i%bat) ! !i biruin a arului ar "i adus &i rilor
ro%Cne de#robirea de sub 5u$ul tur!es!.
Toate a!estea s(ar "i %plinit da! ar "i "ost el do%nul
6oldovei. 7ar din p !ate nu era) &i ni!i nu avea vreo
n de5de s a5un$ n s!aunul !are "usese al tat lui s u.
S!aunul a!esta se pl tea !u pun$i tot %ai %ulte &i %ai $rele)
iar el era s ra!. Tat l s u "usese un o&tean vitea# &i un
do%n !instit) dar nu se $ndise ni!iodat s adune averi. <i
ni!i el) 7i%itrie) nu &tiuse s adune alt!eva de!t %ult
&tiin de !arte &i !teva prietenii) printre %arii dre$ tori
tur!i) !are se ntre!eau ntre ei s(l po"teas! la ospe e)
pentru darul s u de a povesti) pentru !nte!ele sale din
ta%bur &i pentru $lasul s u "ru%os. 7ar toate a!estea nu i
puteau a5uta s(&i slobo#eas! ara din robie.
7i%itrie o"t &i &i tre!u %na peste "runte) !a pentru a (&i
alun$a n vala de $nduri !e (l n p deau.
, 7e !e o"te#i) 7u%itra&!ule; Ce te apas ; Eaide) spune (i
d da!ei tot !e ai pe su"let. 2u te s"ii.
7i%itrie ntoarse !apul &i privi nduio&at la b trna lui
d da! -oana) !are se stre!urase pe nesi% ite ln$ el) !u
pa&i do%oli) !u% i era obi!eiul) poate &i %ai do%oli din
pri!ina anilor pe !are i du!ea n spinare. ' trna se
n!ovoiase de tot) dar o!*ii i r % seser la "el de vii &i
priveau a!u%) pe o%ul nv at &i %atur) tot a&a !u% l
priveau pe vre%uri pe b ietanul din Sili&teni) !u toate !
tre!use un s"ert de vea! de !nd l ur%ase n sur$*iun.
, Ei) !e s "ie) d da! ; -a) % (au "urat &i pe %ine
$ndurile) r spunse Cante%ir) privind (o !u dra$.
-oana se aple! &i i spuse la ure!*e) pe &optite) de par!
ar "i "ost !ine &tie !e tain :
, 0 sosit prietenul a!ela de vine %ereu pe ai!i. Tur!ul
a!ela $ras/
7i%itrie $*i!i despre !ine era vorba:
, 7aul -s%ail; Capu!*e*aia *anului t tar; 0&a (i) d da! ;
, 0&a o "i. Ce &tiu eu; r spunse -oana) nen ele$nd
ulti%ele !uvinte.
7i%itrie #%bi pe sub %usta . 7up atta vre%e
petre!ut la tur!i) -oana nu i#butise a le rosti nu%ele. 7e !te
ori o nde%nase s(l nve e) d da!a se %potrivise !u
n! p nare:
, 'a) !t %i(o %ai "i dat s tr ies! n (oi $r i ni!i o vorbuli
pe li%ba du&%anilor.
Cante%ir se porni s rd de (a binelea. 7ar rsul i pieri
dintr(o dat . n %inte i se stre!ur o b nuial . 7e !e venea
la el puterni!ul vistierni! al 8or ii) o%ul de n!redere al
*anului 7evlet 4*irai) " r a (i da de &tire; ntr(adev r) erau
prieteni &i 7aul -s%ail l vi#ita adesea. i pl !ea s (l as!ulte
!ntnd din ta%bur ) ! utase !*iar s nve e de la el
%e&te&u$ul notelor) iar !nd erau ntre patru o!*i nu pre$eta
s %ai uite de porun!ile Coranului &i s $uste) pe "uri&) !te o
!up de Cotnar) dar &i vestea ntotdeauna sosirea. <i apoi/
8ar! i spusese -ani ! 7aul avea s ia parte la s"atul inut
n tain de %arele vi#ir. Ce s se "i nt%plat; 7e !e venea
pe nea&teptate; n ari$rad te puteai a&tepta la ori!e. @
pr ) o ni%i!a toat i putea pune via a n pri%e5die.
, 8o"te&te(l s intre) d da! . 8o"te&te (l de$rab ) #ise el)
s%ul$ndu(se anevoie din $nduri &i ndreptndu(se ! tre u& )
pentru a(&i nt%pina oaspele.
7aul -s%ail su"la $reu) ! !i pnte!ul lui rotun5or i era o
piedi! sup r toare la ur!area treptelor) !*iar da! nu se
a"lau prea %ulte. Se opri n pra$ul !asei lui 7i%itrie) " !nd o
s"or are pentru a se ple!a adn! naintea lui. 0poi duse %na
dreapt la ini% ) la "runte &i din nou la ini% ) dup obi!eiul
rii) &i rosti $"ind:
, 8a!e ie) bei#ade 7i%itrie.
, Aii binevenit n !asa %ea) 7aul -s%ail E""endi) i
r spunse 7i%itrie) n!linndu (se &i el.
0poi) dup !e l po"ti s se a&e#e pe divan) n "a a unei
% su e 5oase) b tu de !teva ori din pal%e.
@ slu5itoare intr ) adu!nd pe o tipsie de ara% !a"ele)
!iubu!e) #a*ari!ale &i o !ara" !u vin. 7i%itrie turn vinul n
!upele !olorate &i "ru%os &le"uite !e se a"lau pe tipsie) apoi i
ntinse una oaspelui) %biindu(l:
, A(%i pl !erea &i $ust ) ro$u (te) o sorbitur de Cotnar
de(al nostru) -s%ail E""endi.
-s%ail prinse a se !odi &i &i a!operi o!*ii !u %ne!a lar$
a ve&%ntului) "erindu(se !a de vnturi rele.
, 6ul %es!) bei#ade 7i%itrie. 2u % ispiti) ro$u (te. <tii
bine ! nou nu ne n$ duie Coranul s be%/ $r i el)
arun!nd priviri la!o%e spre !up &i u%e#indu (&i bu#ele !u
li%ba.
, Cu% nu v n$ duie; se pre" !u %irat 7i%itrie. 2u &tii
! tot n Coran s!rie: 9<i binele) &i r ul ne vin de la 0la*:; -ar
da! do%nia ta "a!i vreun r u $ustnd din vinul a!esta)
nsea%n ! r ul a venit de la el/
, 0&a e. 0&a e. 0i dreptate. Ct de bine &tii do%nia ta s
t l% !e&ti versetele Coranului) 7i%itrie. se $r bi a r spunde
-s%ail) lund repede !upa &i sorbind din ea !u v dit l !o%ie.
Era% tare ner bd tor s te v d n seara a!easta) bei#ade
7i%itrie) #ise el) dup !e %ai $oli o !up .
, 7e !e to!%ai 9n seara a!easta:) -s%ail E""endi;
ntreb ) !u nest pnit !urio#itate) 7i%itrie.
-s%ail &i u%"l !u n$%"are pieptul) se aple! pu in ! tre
ure!*ea lui) !a &i !u% s(ar "i "erit s nu (l aud !ineva) &i (i
&opti:
, E "ierbere %are n ora&) 7i%itrie. Vin !*iar a!u% de la
%arele vi#ir. 0!olo s(a inut n tain s"at.
7i%itrie so!oti ! e %ai bine s nu arate ! a"lase despre
a!easta &i ntreb :
, S(a inut s"at la %arele vi#ir; <i pentru !e anu%e;
, 8entru ! / 8e su"letul !urat al 8ro"etului. 2u %ai e
vre%e de stat !u %inile n sn. Aaptele 6os!ului i dau pe
"a $ndurile. arul 6os!ului vrea s (&i ntind st pnirea
asupra lu%ii ntre$i. 7ar n(avea tea% ) 0la* l va pedepsi
!runt pentru ! a ndr #nit s n"runte puterea sultanului./
8re" !ndu (se %irat de !eea !e au#ea) Cante%ir r spunse:
, 0i dreptate) -s%ail E""endi) %are ndr #neal . Cnd te
$nde&ti ! &i (a ntins puterea pn la 0#ov./ &i d du repede
peste !ap !upa !u vin) pentru a(&i as!unde #%betul de
%ul u%ire !e i se ivise nepo"tit n !ol ul $urii.
-s%ail nu b $ de sea% ni%i! &i vorbi %ai departe:
, 7ar *anul 7evlet 4*irai) prea iubitul %eu st pn) a 5urat
!(l va ni%i!i. 0 sosit ast(noapte) n tain ) s "ie de "a la
s"atul %arelui vi#ir.
<i rostind nu%ele st pnului s u) -s%ail " !u o ple! !iune
adn! ) ast"el ! nu b $ de sea% !urio#itatea !are se
putea !iti pe !*ipul $a#dei.
, +n s"at de %are nse%n tate) dup !t pri!ep)
ntrerupse 7i%itrie.
, Ve#i bine) r spunse -s%ail. 7e "oarte %are
nse%n tate) &i %ai !u osebire pentru do%nia ta) 7i%itrie.
, 8entru %ine; 7e !e to!%ai pentru %ine;
-s%ail se aple! din nou ! tre ure!*ea lui.
, Trebuie s pune% "ru pornirii nes ioase a arului. #ise
el aproape n &oapt . S ne bate%. 0u#i; S ne bate%.
2e(au vestit is!oadele noastre &i ne(a vestit &i Carol) re$ele
suede#) ! arul se pre$ te&te a !otropi 6oldova) pentru a
se ntinde pn la noi. Trebuie s i (o lu % nainte &i s (l lovi%
noi %ai nti. 0sta nsea%n ! b t lia se va da n *otarele
rilor voastre. 0!olo vor trebui ridi!ate poduri peste ape) va
trebui *ran pentru oaste &i a5utoare de tot "elul. -ar pentru
toate a!estea e nevoie s ave% a!olo un o% de %are
n!redere./
7i%itrie &i si% i ini%a b tnd %ai tare) dar) !a &i !nd
spusele lui nu l(ar "i tulburat de "el) se aple! &i (l a5ut pe
-s%ail s(&i aprind din nou !iubu!ul) !are se stinsese &i din
!are tur!ul n!epu s tra$ !u ndr5ire.
7up o t !ere de !teva !lipe) Cante%ir &i re$ si sn$ele
re!e.
, @% de %are n!redere) ve#i bine. 0&a !u% este de
pild do%nul 2i!olae 6avro!ordat) de la -a&i) r spunse el)
! utnd s par lini&tit.
-s%ail rse $ros. <i rsul a!esta " !u s (i salte pnte!ul.
, 0la* s te o!roteas! ) bei#ade 7i%itrie. 7ar & $alni!
%ai e&ti. 'ietul vod 2i!olae n (a inut de !nd este o sabie n
%n . <i) ve#i du%neata) a!u%/ e %are nevoie de sabie/
0% "ost la s"at) bei#ade 7i%itrie) &i a% venit anu%e s( i
spun !e s(a vorbit a!olo. <tii bine ! eu in la do%nia ta !a la
un "rate. 0i !res!ut ai!i) !u noi) ai nv at !arte la noi)
!uno&ti li%ba &i obi!eiurile noastre &i sultanul pre uie&te
peste % sur n elep!iunea do%niei tale/
Spunnd a!estea) tur!ul !lipi &iret din o!*i &i " !u iar o
ple! !iune) la nu%ele sultanului.
7i%itrie n!epu s se si%t !a% stn5enit &i !*iar pu in
n$ri5orat de a!este 9ne% surate: dove#i de prietenie. Ce
$nduri as!undeau oare; 7e !nd tr ia la tur!i) i !uno&tea
bine. Cnd erau lin$u&itori) o " !eau pentru a te lovi %ai tare
&i pe nesi% ite. Tulburat din !ale (a"ar ) nu r spunse i%ediat.
7up un r sti%p) -s%ail relu "irul vorbei) de a!olo de
unde l l sase:
, Cine are n elep!iune) are &i dib !ie) #ise el. E*e. Eu a%
so!otit de %ult) n %intea %ea) ! nu%ai do%nia ta e&ti
vredni! s do%ne&ti n 6oldova.
Cante%ir tres ri.
, i %ul %es!) E""endi) pentru $ndul !el bun) r spunse
el) din !e n !e %ai tulburat) dar &tii bine ! do%nia se
!u%p r !u bani %ul i/
, <tiu) &i %ai &tiu ! do%nia ta n (ai !u !e s(o !u%peri. i
lu vorba din $ur -s%ail. 7ar eu a% $ sit !easul potrivit
pentru a ar ta *anului !t trebuin ave% de do%nia ta
a!olo) n 6oldova. <i st pnul %eu a adus vorba n 7ivan.
9Este nevoie a s!*i%ba pe do%nul 6oldovei !u un o% de
%ai %ult n!redere &i !u pri!epere n ale r #boiului:) a spus
el. 0 ar tat apoi ! do%nia ta ai luat parte la b t lia de la
1enta &i ! e&ti o%ul !el %ai ni%erit.
7ar pe % sur !e l as!ulta) 7i%itrie se ntune!a la "a )
! !i tot nu n ele$ea !e $nduri se as!undeau sub vorbele
%e&te&u$ite ale lui -s%ail.
, Sultanul a %ai *ot rt s nu ( i !ear ni!i un "el de
pe&!*e& pentru do%nie. 98un$ile altora "a! %ai pu in de!t
dib !ia &i n elep!iunea lui.: a spus el.
<i -s%ail rse din nou) !u rsul lui $ros.
, S(l "i v #ut pe vi#ir) 7i%itrie) !u% a n$ lbenit. Vedea)
*apsnul) ! i #boar de sub nas pun$ile !u $albeni. Ea. Ea.
Ea. 7ar voia sultanului e %ai tare de!t l !o%ia vi#irului) iar
do%nia ta vei "i do%n n 6oldova. &i ad o$ ) !u $lasul
s! #ut: 2u%ai/ s "a!i !eea !e i se !ere/
7i%itrie se s!*i%b deodat la "a . 0&a !u% b nuise)
dul!ea a vorbelor lui tot as!undea !eva. 9@are !e vor s (%i
!ear ;: $ndi el &i se n"ior . &i a%inti de !eea !e i se !eruse
tat lui s u) atun!i !nd "usese uns do%n. 0vea &i el !opii./
2u !u%va;/
2u se %ai putu opri) &i ntreb $r bit) !u $lasul pu in
su$ru%at:
, 0& vrea s &tiu) nu ( i "ie !u sup rare) -s%ail E""endi)
da! nu %i se !er pun$i) atun!i/ !e %i se !ere;
, 2u te tre!e !u "irea) 7i%itrie. Vei a"la ndat ) l potoli
-s%ail. -at despre !e este vorba. 2ou ne trebuie&te do%n
de !redin nu nu%ai n 6oldova) !i &i n Vala*ia. 2u !a
'rn!oveanu) !are a pri%it trei sute de pun$i pentru a da
*ran oastei 6os!ului. <ti ! arul i (a dat &i ordinul S"ntului
0ndrei; 0se%enea o% " r !redin ! tre 8oart nu ne
trebuie&te. Vre% a(l s!*i%ba nu%aide!t. 7ar asta nu pute%
s(o "a!e% de!t prin vi!le&u$/
7i%itrie as!ulta) din !e n !e %ai n!ordat. -s%ail se opri)
%ai trase o dat !u n du" din !iubu!) st tu o !lip n
!u%p n ) apoi) ! utndu (&i !uvintele) rosti !u %ult dul!ea
n $las) &i uitndu(se la Cante%ir pe sub pleoapele pe
5u% tate n!*ise:
, 0s!ult ) bei#ade 7i%itri) do%nia ta &tii s vr 5e&ti &i
&erpii !u vorba( i is!usit ) !u $ndul do%niei tale iste . 2u ( i
va "i $reu s(l prin#i n !ap!an pe *ain &i s (l adu!i ai!i) la
pi!ioarele sultanului. 7ar ia sea%a) nu%ai viu. 9Eainul: %ai
are pun$i %ulte) &i r #boiul e s!u%p./ Trebuie s pune%
nti %na pe ele) &i pe ur% / Ea. *a./ +lti%ele lui !uvinte
se ne!ar ntr (un *o*ot de rs) !are " !u s (i salte din nou
pnte!ul.
7i%itrie n$ lbenise &i sta $ata s i#bu!neas! ) dar se
st pni. Se ridi! n pi!ioare &i &i ntoarse "a a) pentru a nu (i
n$ dui tur!ului s vad toat sila !e (l !uprinsese &i !are i se
!itea n o!*i. =sul $ros al lui -s%ail i suna n ure!*i !a o
bat5o!ur . - se p rea ! "ie!are *o*ot e o pal% dat pe
obra#ul lui. 0&adar) asta a&tepta 8oarta de la el; 7e a!eea l
voia do%n; S "a! din el unealta unei %r& vii; S (l
ade%eneas! pe 'rn!oveanu) s (l prind &i s (l dea pe
%na tur!ilor) !a s(l supun la !*inuri $rele &i s (i taie apoi
!apul; ntreb " r a (&i ntoar!e "a a ! tre -s%ail:
, 6 !rede sultanul bun pentru ase%enea "apt ;
Tur!ul se pre" !u a nu pri!epe rostul ntreb rii.
, Cu%; S nu te !read bun pentru do%nie;
, 2u la do%nie % $ndea%) i#bu!ni 7i%itrie) s!os din
"ire.
, 7ar la !e alt te %ai po i $ndi; 2u !u%va te !ode&ti s (l
dai prins pe o%ul !are i (a "ost ntotdeauna du&%an; +i i !t
r u i (a " !ut ie) "ratelui &i !*iar tat lui t u; 0du ( i a%inte
! din pri%a !lip !nd ai sosit # lo$ la 8oart a ! utat s (l
n&ele pe sultan) spunnd ! nu e&ti adev ratul "iu al lui
Constantin) !i alt !opil) dat n lo!. 7ar nu l(a putut) p ! li pe
tri%isul lui 0la* pe p %nt. Cu% te (a v #ut) sultanul a spus:
0!esta nu poate "i de!t "iul lui vod Constantin.
4lasul lui -s%ail se s!*i%base. n %intea lui p rea ! se
stre!urase !eva) !a o b nuial . 7i%itrie &i d du sea%a !
nu trebuie s(&i dea pe "a $ndurile) &i (&i puse "ru %niei.
Era !t p(a!i s(&i arate si% %intele adev rate. n %inte i se
n!ru!i&ar %ii de $nduri/
7a) avea dreptate tur!ul) 'rn!oveanu l du&% nea. Se
te%ea s nu rvneas! la do%nia lui &i s (l pras! la 8oart .
Se %ai si% ea &i !u %us!a pe ! !iul . +n obra# i era ntors
! tre tur!i) iar altul ! tre %os!ovi i. Totu&i) 5osni!a tr dare
pe !are i(o !erea sultanul l u%plu de sil . 2i!iodat n (ar "i
putut "a!e a&a !eva) &i %ai !u sea% ntr (o !lip !nd
so!otea ! do%nii !elor dou ri ar trebui s (&i dea %na &i
s lupte laolalt ) %potriva tur!ilor) pentru de#robire. 0r
nse%na s tr de#e de dou ori) o dat pe do%nul %untean
&i a doua oar ara.
Totu&i nu trebuia s lase do%nia 6oldovei pe %na
alt!uiva. 7a! n (ar pri%i(o el) tur!ii ar putea tri%ite la -a&i
tot vreo slu$ ple!at de a 8or ii. <i ar pierde uni!ul prile5 de
a s! pa 6oldova de sub 5u$ul tur!es! !u spri5inul o&tilor lui
8etru !el 6are.
Se $ndi ! trebuie s (i r spund !eva lui -s%ail) s nu (&i
prelun$eas! t !erea) pentru a nu (i tre#i b nuieli. S spun
ori!e) nu%ai pentru a !&ti$a ti%p.
, 2u % !odes!) -s%ail E""endi) r spunse el) ntr (un tr#iu.
7ar ve#i) n(a& vrea s iau o *ot rre pripit / Trebuie s %ai
!*ib#uies!.
-ar n $nd &i spunea: 9Trebuie s !aut a !&ti$a ti%p. <i
nu nu%ai n !lipa a!easta) dar &i n !easurile) #ilele &i lunile
!e vor ur%a:/ C !i &i d dea sea%a ! n taini ele su"letului
s u *ot rrea "usese luat . 0vea s pri%eas! do%nia)
l sndu (i pe tur!i s !read ! e $ata a "a!e ori!e pentru a (i
slu5i. 7ar el nu va "a!e de!t !eea !e i va porun!i $lasul
datoriei sale de do%n %oldovean. <i tot !e va "a!e) nu va "i
de!t pentru binele rii lui &i pentru s! parea ei din nevoi./
, 0s!ult ) 7i%itrie) nu n ele$i ! ave% nevoie de do%nia
ta n s!aunul de la -a&i; au#i din nou $lasul lui -s%ail) !are(l
%boldea: Eaide) $r be&te (te. 2u %ai e ti%p de pierdut. 2u
%ai sta n !u%p n . Ci *ot r &te (te odat .
9@) 7oa%ne) $ndi Cante%ir) !e !u%p n $rea.: Cu% s
dest inuias! tur!ului !eea !e l " !ea s &ov ie; Si% ea !
trebuia totu&i s vorbeas! ) s spun !eva) iute/ !t %ai
iute/
, 2u pot lua a!east *ot rre) rosti el) "iind! sin$ura
%ea dorin e s (%i petre! ti%pul printre ! r ile %ele. S
r %n) nainte de toate) un o% al &tiin ei. Cred ! &i n "elul
a!esta pot adu!e "oloase %p r iei.
Se %ir sin$ur de pre" !uta s%erenie !u !are vorbea de
%p r ia pe !are o ura din tot su"letul. Ce (i drept) nu
%in ise vorbind de dorin a lui de a slu5i &tiin a. 8ri%ea
do%nia 6oldovei din nevoia de a slobo#i ara) dar l durea n
su"let ! va trebui s se lipseas! de aple!area lui de #ile &i
de nop i peste "ilele ! r ilor. <tia ! de a!i n!olo bu!uria de
a s!rie va lua s"r&it) ! !i va "i silit s s!*i%be pana n spad
&i s se (a#vrle n viitoarea luptelor. 0!olo) la -a&i) l vor
n!on5ura boierii) !u ur#elile lor % runte &i (l vor * r ui tur!ii
!u b nuielile lor de * inire
M
. Se va i#bi de du&% nia tur!ilor
&i de l !o%ia boierilor ori de !te ori va voi s "a! vreun
bine poporului s u ur$isit. 2u va a"la r $a# s (&i vad prea
des so ia &i ni!i s (&i de#%ierde !opiii.
4lasul aproape %nios al lui -s%ail l s%ulse din $nduri:
, Ei) nu. 8e barba 8ro"etului. Cre#i ! po i adu!e "olos
%p r iei !u bu!oavne; 7i%itrie) a!u%a nu i po i "i de "olos
de!t n s!aunul de la -a&i &i n b t lia dintre noi &i %os!ovi i)
!are va n!epe n !urnd. 0% &i dat porun! . C*iar n noaptea
a!easta) is!oada lui 8etru va "i a#vrlit n n!*isoare/
7i%itrie tres ri " r s vrea) dar se re$ si repede &i
ntreb !u $lasul n aparen lini&tit:
, Ce spui) E""endi; E vorba de !ontele 8etre 0ndreevi!i
Tolstoi;
, 7a) de el) ve#i bine. 0 uneltit %potriva noastr . Cinele.
@ s(i putre#eas! oasele la Edi!ule. Ei) &i a!u%a n ele$i !
M
E inire F Tr dare.
nu %ai e vre%e de pierdut; 2oi ne(a% $ndit la do%nia ta
pentru ! a% so!otit ! n !lipele $rele prin !are tre!e
%p r ia este nevoie s ave% a!olo un prieten !redin!ios.
Sultanul i d ruie&te do%nia pe via &i " r tribut) iar
do%nia ta te dai n l turi; +nde i (e prietenia; Tat l do%niei
tale a "ost do%n n 6oldova &i do%nia ta nu vrei s(l ur%e#i;
7a! ar tr i) !e ar #i!e el de ase%enea isprav ;
7i%itrie se si% i #$uduit pn n adn!ul su"letului. Ce $nd
vr 5%a& tur!ilor l nde%nase pe -s%ail s (i a%inteas!
to!%ai n !lipa a!easta de tat l s u; Toate p reau) n
a!east #i) par! " !ute ntr (adins spre a(i $r bi *ot rrea/ -
se p ru ! aude n ure!*i !uvintele pe !are i le spusese
Constantin vod atun!i) la desp r ire: 9S nu ( i ui i $raiul)
7u%itra&!ule./ S nu ui i la!ri%ile a!estea. S le
r s!u%peri./ Snt la!ri%ile rii.:
7a. 0!u% &tia !e avea de " !ut/ Trebuia !u ori!e pre s
r s!u%pere la!ri%ile !opil riei sale.
Se ntoarse ! tre -s%ail/ !u o lu!ire nou n o!*ii pn
atun!i ntune!a i.
, 0i dreptate) -s%ail E""endi/ Este %are nevoie de %ine
a!olo) n 6oldova. <tiu. Voi pri%i do%nia.
, i %ul %es!) 7i%itrie) #ise tur!ul) $udurndu (se pe
ln$ el) !a un ! el. <tia% ! n !easul a!esta $reu vei "i
al turea de noi. C*iar %ine vei ple!a la -a&i. E $rab %are.
/ <i a!u% % du!. Trebuie s vin dintr (o !lip ) ntr (alta)
6arele Can!elar al %p r iei) =eiss E""endi) s ( i vesteas!
nu%irea la do%nie. S te pre"a!i a nu &ti !e s (a *ot rt)
ad o$ el n!*i#nd &iret dintr (un o!*i/ 2u trebuie s se a"le
!eea !e a% " !ut eu/ din prietenie pentru do%nia ta/
<i dup !e (&i %ai s lt o dat pnte!ul) !utre%urat de
a!ela&i rs $ros) -s%ail se ple! adn! &i se #ori s ias .
7i%itrie l petre!u pn n pra$ul u&ii) apoi se ntoarse ! tre
so ia sa) Casandra) pe !are o # rise intrnd.
n n! pere n!epuse s se lase nserarea. Casandra nu
era pentru el nu%ai o so ie) ea era !ea %ai bun &i %ai
apropiat prieten a lui. 2u era $nd s nu i (l %p rt &eas! .
n n elep!iunea &i blnde ea ei 7i%itrie a"la de !ele %ai
%ulte ori lini&te &i %b rb tare. Ea l a5uta s vad %ai
li%pede lu!rurile ori de !te ori era n !u%p n .
i vorbi &i de ast dat n !uvinte pu ine) de nea&teptata
ntoar!ere a soartei lui) petre!ut ntr (o !lip . Casandra l
privi ndelun$) l %br i& &i (&i &terse pe "uri& o la!ri% .
, 'ine(ai " !ut) 7i%itrie) ! ai pri%it do%nia) #ise ea) &i
n l ndu (se par! din toat "iin a) ad o$ : 0r "i "ost p !at s
pier#i prile5ul a!esta. 6oldova avea %are nevoie de un do%n
!instit) !u dra$oste de popor) !a tine.
, i %ul %es!) buna %ea Casandra. Cuvintele tale %i
vor lu%ina) !a ntotdeauna) !alea. 7e ndat !e voi a5un$e la
-a&i) voi tri%ite a!i o% de n!redere s te adu! ln$ %ine.
Aii $ata de ! l torie &i pre$ te&te !opiii. S r%anii no&tri
!opii) nu &i(au !unos!ut n! ara.
7eodat ) se opri. n nduio&area de o !lip ) uitase !eva. Se
desprinse din %br i&are &i) ndreptndu (se n $rab spre
%asa de s!ris) nto!%i un r va&) apoi b tu din pal%e &i %n
o slu5itoare s(l !*e%e pe -ani) !are se a"la ntotdeauna n
prea5%a !asei.
, S du!i r va&ul a!esta) !a vntul &i n %are tain )
!ontelui Tolstoi) i porun!i el. 7a! nt%pini vreo pri%e5die
n dru%) l rupi &i i spui din $ur ! n noaptea a!easta
ieni!erii vor veni s(l du! la n!*isoare din porun!a
sultanului. Trebuie !u ori!e pre s a5un$ la el vestea
a!easta din vre%e) pentru a se putea pre$ ti/ Spune (i !(i
vei adu!e &tiri de la %ine !nd va "i a!olo) pe ori!e !ale &i !u
ori!e pre . 6ai spune (i ! a% pri%it do%nia 6oldovei &i ! /
dar nu) nu este nevoie s(i spui ni%i! %ai %ult. <tie el !e a%
n su"let/ Eu voi ple!a %ine la -a&i) tu vei r %ne la
ari$rad) !a repre#entant al %eu) Capu!*e*aia
3
.
, i %ul %es!) % ria ta. %ur%ur tulburat -ani &i)
! #nd n $enun!*i) i s rut pulpana *ainei. Te voi slu5i !u
!redin pn n !easul %eu din ur% . %ai #ise &i ie&i $r bit
s(i ndeplineas! porun!a.
3
Capu!*e*aia F =epre#entant sau a$ent diplo%ati! al do%nitorilor ro%Cni
la 8oarta oto%an .
n ti%p !e -ani p r sea seraiul) ie&ind printr (o u&i
taini! ) s ndeplineas! porun!a) din strad se au#eau
sunetele unei %u#i!i #$o%otoase !are se apropia. Era
tabul*anaua
J
%p r teas! . l ntov r &ea pe Can!elarul
%p r iei) =eiss E""endi) !are venea !u tot alaiul s (i
vesteas! lui Cante%ir ns! unarea.
7eodat ) n tulburarea &i iure&ul !e se " !use %pre5ur)
7i%itrie o # ri pe d da! " !ndu (&i lo! !u $reu printre
slu5itorii aduna i s vad !e se nt%plase. 0bia tr $ndu (&i
r su"larea) se opri n pra$) nto!%ai !a atun!i) la Sili&teni/
, 6 ria ta F $r i ea) &i $lasul i se ne! n la!ri%i. 0 venit
&i pentru tine #iua !ea %are. Ve#i) pn a!u% nu &tia%
pentru !e %ai tr ies!. -a!a) pentru #iua a!easta a% tr it. &i)
! #ndu (i la pi!ioare) i le !uprinse &i le s rut .
7i%itrie o ridi! ) tulburat) &i o %br i& ) dar -oana se
desprinse din %br i&are &i) n!linndu (se adn!) vorbi
nto!%ai !a atun!i:
, S "ii do%n %ilostiv &i bun) a&a !u% i (e su"letul) &i s
tr ie&ti ani %ul i de (a!i nainte) 7i%itrie Voievod./
Cante%ir o v #u prin pn#a la!ri%ilor) &i i se p ru ! vede
n ea ntre$ poporul) !are l(a !*e%at s(i adu! libertate &i
o!rotire/ ndoielile l p r sir dintr (o dat ) &i ie&i %p !at s
nt%pine alaiul lui =eiss E""endi) Can!elarul %p r iei) !are
se apropia.
J
Tabul*ana F Aan"ar %ilitar tur!eas! ) n !are predo%inau tobele.
DRUMU SPRE AR
Tropotul !ailor suna voios pe dru%urile 6oldovei. Aul$i
u&ori de nea pluteau %pre5ur. Se roteau lin &i apoi se
a&terneau pe !%pia troienit . 1borul lor i p rea lui 7i%itrie
!a un 5o! de #ne din bas%ele pe !are i le povestea -oana n
!opil rie. C i ani au tre!ut de !nd nu %ai v #use priveli&tea
alb a iernii; <i !t lini&te i adu!ea a!u%. 8ar! (i tre!user
dintr(o dat toate su"erin ele sur$*iunului. Se si% ea u&or !a
un "ul$. 8e ai!i &i purtase pe vre%uri !oroana prea $rea
pentru !apul lui de !opil/
&i opri !alul nspu%at) s ri sprinten din &a &i aler$ sub
po%ii $rei de !*i!iur ) !e str 5uiau %ar$inile dru%ului.
ntinse %inile) apu! o !rean$ &i o s!utur de # pad ) !u o
bu!urie !are l " !u s i#bu!neas! ntr (un rs de !are se
%ir sin$ur/
<i !t de li%pede suna rsul a!esta. 7e !nd nu %ai rsese
ast"el; &i roti o!*ii %pre5ur) s !uprind dintr (o dat toat
priveli&tea. Era adev rat; Se a"la iar n 6oldova; 8ar! nu (i
venea s(&i !read o!*ilor. 7a) era n 6oldova. 6oldova lui.
C l!a din nou pe p %ntul ei) &i) !u "ie!are pas pe !are l
" !ea) si% ea !res!nd n el) apri$ ) o n #uin ) a!eea de a
s vr&i "apte %ari/ de a du!e %ai departe un $nd F $ndul
de#robirii &i al n l rii patriei iubite.
7e !nd tre!use 7un rea i#butea !u $reu s (&i in n "ru
neast%p rul. 2 (ar "i voit s(l lase pe b trnul tur!) !are (l
nso ea !u "ir%anul de ns! unare) s $*i!eas! tot !lo!otul
!e(i n v lise n su"let. <i ni!i vrsta tri%isului %p r tes! nu (i
n$ duia s %ear$ %ai repede/ -at pri!ina pentru !are
Capu$i(ba&a) ple!at F !a% n a!ela&i ti%p !u 7i%itrie F spre
a du!e porun!a de %a#ilire a lui 2i!olae 6avro!ordat) a5unse
la -a&i !u !teva #ile naintea lui.
Tur!ul sosise pe nea&teptate la !urte) nso it de un o% de
%are n!redere al Cante%irilor) 7u%itru Sara!iul) !are purta
!u el !ele dinti porun!i ale noului do%n.
n ti%p !e ve!*iul do%n sta n divan &i 5ude!a pri!inile)
neb nuind ni%i!) Capu$i (ba&a des! le! de (a dreptul la
intrarea din "a a palatului do%nes!) iar 7u%itru Sara!iul
aler$ sub s!ara dinspre ! % rile doa%nei) unde &tia ! se
a"l n!*is ntr (un be!i) din porun!a do%nului 6avro!ordat)
"ostul %are vorni!) -orda!*e =usset. 7i%itrie Cante%ir
*ot rse s "ie slobo#it &i) "iind! era !el %ai b trn dintre
boieri) s "ie ales !ai%a!a%) pn la sosirea lui n !etatea de
s!aun.
Sara!iul lovi #drav n !u balta$ul n la! tul be!iului) !are
s ri !t !olo) &i l s!oase la lu%in pe vorni!ul -orda!*e.
V #nd a!easta) ! iva boierna&i) !e se a"lau n !erda!)
aler$ar n 7ivan s (i dea de &tire lui 2i!olae vod de !eea
!e se petre!e. Vod se s!ul nsp i%ntat &i d du s ias n
!urte) dar n(apu! s str bat sp t ria &i se lovi de
Capu$i(ba&a) !are " !u o s!urt ple! !iune &i i ntinse) " r
ni!i o vorb ) "ir%anul de %a#ilire.
Vestea se r spndi !a "ul$erul n tot ora&ul &i porni * t
departe) purtat de soli ! lare ! tre !ei !are "u$iser n
pribe$ie) la le&i) &i pe !are do%nul 2i!olae i n p stuise) s
le dea de &tire ! se puteau ntoar!e a!as . ntre ti%p) !ei
n!ovoia i sub str%b t ile " r de nu% r ale do%nului se &i
pre$ teau s (i pl teas! dup purtare. 0di! ) a&a !u% se
nu%ea n $raiul !elor $lu%e i) 9a (i "a!e !alabal!ul:
do%nului %a#il. 2u%ai ! $ndurile lor n (apu!ar a se
pre"a!e n "apt ) "iind! 7u%itru Sara!iul vesti !ai%a!a%ului
!ea de a doua *ot rre a noului do%n) !are suna:
9@ri!e ar "i " !ut vod 2i!ulae) s nu se atin$ ni%eni de
!instea sa) !i !a pe un 7o%n s(l porneas! la 8oart )
l sndu (l s ia !u sine tot !e era al lui.:
0dev rul era ! nu 9do%nul: Cante%ir se $ndise s (l
"ereas! pe 6avro!ordat de %nia !elor lovi i !runt de
r ut ile lui) !i 9! rturarul: 7i%itrie Cante%ir se si% ise
dator a !ru a pe un alt ! rturar de u%ilin e &i a (i ap ra %ai
!u osebire un 9anu%it bun:. 2i!olae 6avro!ordat adunase
!u sr$ !ele %ai rare volu%e n bibliote!a lui. <i era a!east
bibliote! una dintre !ele %ai pre ioase din !te au "ost pe
vre%urile a!elea. 7e dra$ul ei i iertase 9nv atului: 2i!olae
6avro!ordat toate r ut ile !e le " !use 9do%nul
6avro!ordat: n tot ti%pul do%niei sale.
0st"el) din porun!a lui) "u l sat slobod s ple!e a doua #i
spre ari$rad) n lini&te &i pa!e) a&a !u% nu %ai ple!ase
ni!iodat un do%n %a#ilit din ara 6oldoveneas! .
8ovestit din o% n o%) a!east % rini%ie dinti a lui
7i%itrie &i des"ere!area n!*isorii n !are "usese arun!at !el
%ai b trn dintre s"etni!ii divanului "u nt%pinat !a un
se%n bun la n!eput de do%nie. 7o%nul !e se a"la pe dru%
! tre !etatea de s!aun nu tri%itea naintea lui solie de
i#beli&te) !i se dovedea a avea o ini% des!*is &i dreapt .
2i!olae 6avro!ordat) !nd a5unse la 4ala i &i a"l !
7i%itrie era a!olo din a5un) se $ndi ! era bine s (i
%ul u%eas! pentru ndurarea sa &i se duse s i se n!*ine)
&i s(i adu! la !uno&tin !ele petre!ute la -a&i. 0poi l
n!redin ! nu (l va pr) n ni!i un "el) la 8oart ) pentru a (&i
re!&ti$a do%nia. l ru$ase) de ase%eni) s nu dea as!ultare
ni!i el la !eea !e(i vor spune boierii pe so!oteala lui.
Cante%ir i " $ dui) " r a "i prea n!redin at !
6avro!ordat &i va ine !uvntul. <tia prea bine !e nsea%n
lupta pentru do%nie &i !t pre avea buna !redin n Aanar.
7ar i pl !ea s (&i n!eap do%nia n a!est !*ip neobi&nuit.
C !i era pentru pri%a dat !nd un do%n %a#il se ntlnea &i
vorbea) n bun pa!e) !u do%nul !are i lua lo!ul) " r a (&i
s!oate unul altuia o!*ii. <i Cante%ir &i ur% dru%ul spre
-a&i !u !u$etul %p !at) ! l!nd din nou pe p %ntul rii
unde se n s!use &i de unde ple!ase !opil/
7i%itrie d du dru%ul !ren$ii pe !are o inuse n %n &i
le%nul se de#doi !u un &uierat prelun$) !a o !oard ntins
ntr(un ar!. Sunetul a!esta i p ru un r spuns al $ndurilor
sale. Si% ea ! ) de (ar stri$a !u $las tare) i(ar r spunde &i
arborii) &i vntul) &i p s rile) &i v ile) "ie!are !u $lasul lor) !a
un e!ou al si% irii lui/
Se avnt pe !al &i porun!i !eau&ilor !are n!on5urau but!a
tur!ului s porneas! %ai departe) " r el. Voia s bat
dru%urile sin$ur) s vad &i s as!ulte toate) netulburat de
ni%eni) s se ntlneas! iar !u ara &i !u oa%enii ei. 8e
tur!ul !u "ir%anul l va a&tepta n satul s u de ba&tin ) la
Sili&teni) unde *ot rse s "a! popas/
0!u% &i du!ea !alul de drlo$i) prin satele pustii) !u !ase
%i!i &i str%be) !u dru%uri des"undate) pline de b l i
st tute) sub pode e surpate. Era iarn . 8e dru% nu se vedea
ipenie de o%. 0bia i!i) !olo !te un "iri!el de "u%) ie&ind
dintr(un *o$ea!) dovedea ! tr ies! a!i "iin e o%ene&ti. Era
lini&te. 2u se au#ea de ni! ieri un !ntat de !o!o&) un %u$et
de vit ) un ne!*e#at de !al. +nde se vor "i as!un#nd oare
oa%enii; Era vre%e de iarn . 2u puteau "i du&i la %un! . 0r
"i vrut s vad oa%eni. n !opil ria lui) par! tot %ai vedea
un o%) doi pe dru%. 8rin !ur i se %ai ivea !te o "e%eie) dnd
$r un e or t niilor) sau ! iva !opii ntre!ndu (se la s niu&.
0!u% ni%eni nu(i a inea !alea. 2i%eni) ni%eni) ni%eni.
Se !utre%ur . 7e a!olo) de departe) de la ari$rad) prin
p ien5eni&ul de a%intiri) vedea alt"el satul %oldovenes!. 0nii
poleiser i%a$inile dra$i. 2u %ai p strase n %inte de!t
! % rile r !oroase ale !asei b trne&ti) !u %iros de busuio!
&i de sul"in ) pove&tile d da!ei &i doinele !ntate din !aval de
p stori idili!i. -at ) a!u% se a"la pe p %ntul pe !are l (a dorit
att) &i a!est p %nt ar ta alt"el de!t l ntre# rise n visele
lui/ 8ar! peste toate lo!urile ap sa o 5ale nes"r&it ) !are
se l s &i pe ini%a lui. 7ar 7i%itrie se s!utur repede de
$ndurile !enu&ii !e st teau s (l !uprind . 2u) nu %ai era
ti%p de ntristare &i ni!i de visare. Venise ai!i !a 9do%n: al
rii &i !eea !e v #use nu i ar ta dru%ul pe !are avea s
%ear$ pentru a s!*i%ba "a a lu!rurilor. -at de !e voia s
vad ) !u ori!e pre ) "e ele oa%enilor. S (i aud vorbind. S
a"le de la ei !e $ndes!) !u% tr ies!) !e n #uies!/
Se opri) &i priponi !alul n "a a unei !ase) unde v #u un
b trn n straie ponosite) !are se uita la el pu in speriat &i
oare!u% %irat.
, 'un vre%ea) %o&ule. rosti Cante%ir &i obra5ii i se
%bu5orar de "eri!ire ! se putea "a!e n eles n li%ba rii
lui. 'u!uros de oaspe i;
, 'un s ( i "ie ini%a) r spunse b trnul &i l privi drept n
o!*i.
0poi d du n l turi) !u un #%bet lar$) porti a 5oas &i
str%t a !asei. <i "iind! 7i%itrie r % sese pe lo!) l
nde%n :
, 0p i po"ti% &i (i %bu!a la noi !te !eva) ! ba$ sa%a vii
de la dru% lun$ &i(i "i "l %nd/
n o!*ii dru%e ului se ivi) nepo"tit ) o la!ri% / 8entru
dru%ul !el lun$ pe !are l str b tuse) pn a a5un$e la ini%a
!ea !ald &i bun a b trnului) &i pentru dul!ea a li%bii !are
l " !ea s se si%t dintr (o dat a!as ) n lo!urile unde
rvnise s a5un$ de atta a%ar de vre%e/
-ntr n o$rada pustie a b trnului) pe !are au#ise ! l
stri$ase "e%eia 94avril :.
, 2u( i "ie !u sup rare) 6o& 4avril ) vorbi 7i%itrie) dup
un darab de vre%e. 0& !ute#a s( i pun o ntrebare.
, 2u te s"ii. 4r ie&te. r spunse) !u voie bun ) b trnul.
, 0& vrea s &tiu da! ai !opii.
, Cu% s nu. 0% un "e!ior) da a%u (i dus la boier/ s(l
roa$e s ne %ai adaste !u o datorie) ! e vre%e de iarn /
&(o% pl ti (o la var .
, 0&a; 6 %ira% ! nu v d ni!i o vit n b t tur . 0!u
n ele$: s (o dus pese%ne !u !arul &i !u boii/
' trnul d du din !ap) a pa$ub ) o"t de $ndeai ! i se
rup baierile ini%ii &i r spunse:
, Se vede treaba ! nu e&ti de prin partea lo!ului)
boierule. @ri/ i r#i de %ine;
Cante%ir &i d du sea%a ! o%ul nu &tia !u !ine vorbe&te
&i r spunse !u $lasul !el %ai blnd din lu%e:
, Se poate) 6o& 4avril ; 7u%neata % %bii !u vorb
bun &i eu s rd; 2 (ar "i p !at; E drept ! vin de tare
departe) dar %(a% n s!ut pe %elea$urile a!estea &i nu (s
boier. 6 tra$ doar dintr (un nea% de r #e&i de prin inutul
A l!iului.
>ui 6o& 4avril i se %bu5orar deodat obra5ii &i par! i
%ai veni ini%a la lo!.
, 7ar ia po"te&te. 8o"te&te n !as . S !io!ni% o ul!i! de
ra!*iu &i s %bu! % !eva) !e s (o $ si) ! de) %are lu!ru
n(ave%. 7aD o lea! de urd dul!e !u % % li$u s (a $ si/
ei) !a la oa%enii nevoia&i/
Cante%ir se aple! s poat intra prin u&i a s!und n
tinda lipit proasp t !u lut $alben) !u pere ii pu in !o&!ovi i)
dar v rui i n alb) !u bru lat tras !u albastru) n partea de
5os) !u tavanul nto!%it din $rin#i nedate la rindea) %irosind
n! a brad. 8e vatr ) ntr (un !eaun de tu!i) !ol! iau !teva
"ire de % lai) s se $ seas! / de (o % % li$u &i o "iertur
de !or!odu&e sau te!i. 6irosul lutului proasp t) al varului &i
!lo!otitul % % li$ii i r s!olir a%intiri ve!*i) dar nu voia s
se lase !ople&it de ele. Trebuia s "ie nu%ai ure!*i) s aud
din $ura a!estui b trn !u%se!ade) &i a altora !a el) !u%
%er$ treburile n ara ale ! ror "rne avea s le ia n %inile
lui de ! rturar) !are pn atun!i se dovedise a &ti s
%nuias! pana. Ai (vor ele n stare s in ) la nevoie) &i
spada;
7up !e se a&e# pe lavi ) %biindu (l pe 4avril s stea
al turi de el &i pri%i s !io!neas! o ul!i! de ra!*iu "iert !u
boabe de piper &i/ 9o lea! de #a*ar: F !u% spunea baba
4avriloaia) nde%nndu(l s(l $uste F i d du iar %o&ului $*es
la vorb .
, <i de !e spuneai !(%i rd de du%neata) !nd veni
vorba de boi) %o&ule; l a Cante%ir.
, 0p i nu (i de rs; 7e unde boi; S(ar %ul %i $*ietu
p l%a& &i !u o !apr ) dar &i pe a!eea ne (o ia #lota&ii/
, 2e ia &i oul de sub !lo&! ) % i!uli ) se a%este! n
vorb "e%eia) du!nd bas%aua la $ur ) $ata s pln$ .
, Cu% vine asta; -an %ai spune) 6o& 4avril . Cine v
prad ; C eu s ple!at tare de %ult &i nu %ai &tiu !u% %er$
treburile pe ai!i.
, 7e vre%e !e e&ti %e$ie& de(al nostru) !u% s(ar #i!e)
i (oi spune &i eu din !te a% v #ut &i petre!ut) n (a& %ai "i
tr it s le petre! &i s le v d/ #ise b trnul o"tnd !u n du".
, Spune) %o&ule. 7e#lea$( i nodul de la ini% . <i de/
%ai &tii) poate ! voi putea "i &i eu de vreun a5utor/ au !u
vorba) au !u "apta/
, 0sta nu(%i prea vine a !rede) " tul %eu) ! e tare $reu)
#ise #%bind !u ndoial 6o& 4avril . 7e povestit) i (oi
povesti eu !te !eva) % !ar s (%i u&ure# su"letul. 7ar ia. 6ai
ia) ro$u(te) o $ur de ra!*iu) &i oi lua &i eu) s %ai prind
9!ora5:) ! tare s a% rt.
, -a #i) %o&ule) !e te apas ; l nde%n ) plin de blnde e
n $las) 7i%itrie.
, 0p i !e s #i!; C do%n ne%ilos !a 2e!olae (vod n (a
%ai avut ara 6oldovei) dra$ul %o&ului. 2u%ai su"letul
nostru &tie !e p ti%e&te de doi ani) de !nd s (o ab tut !u
ur$ia pe noi. 7e !u% o des! le!at atun!i la 4ala i) &i l (a
nt%pinat dup datin boieri%ea) &i (o &i dat ara%a pe "a .
8as %ite) do%nul !el ve!*i ple!ase !u vistieria &i (i stri!ase
lui 2e!olae(vod so!otelile) de nu %ai avea !u !e (&i pl ti
do%nia. <i atun!i s(o pornit s stoar! bani &i din piatr
sea! . - (o pus pe boieri la s!ar &i i (o b tut !u dou sute de
toie$e la/ spate) s s!oat bani de unde or &ti) de unde n (or
&ti. 7(ap i pe $*etuD 4*eor$*i 6itru) %are vistierni!) l &i/
Cante%ir tres ri) l ntrerupse &i (l ntreb "oarte tulburat:
, Care 4*eor$*i 6itru; 2u !u%va !el din Sili&teni;
, C*iar a&a. Ae!ior de r #e&i de treab din Sili&teni.
@a%enii de pe a!olo spun ! ar *i "ost tovar & de $ioa! !u
bei#adelele lui vod Constantin.
7i%itrie abia se putu st pni s nu se dea pe "a ) n
"r %ntarea !e (l !uprinsese.
, <i spune) ro$u(te de$rab ) l %boldi el pe 6o& 4avril )
!e i(au " !ut lui 4*eor$*i ; > (au t iat !u%va;
, 2u) l(o "erit S"ntul. 7ar r u l (o %ai ur$isit vod . 0u pus
slu5itorii s(l le$e &i s(l loveas! !u pu&tile !ele %ari) apoi
l(au a#vrlit n te%ni la Si%eni &i l (au %ai n$reuiat &i !u
banii stea$ului) ! #i!eau du%nealor ! prea ine !u
prosti%ea. Cu $reu s(au "ost slobo#it &i !u %ulte pun$i. <i(a
vndut t tne (s u tot !e o %ai avut n b t tur ) s r%anul.
, <i a!u%; 0!u% unde se a"l 4*eor$*i ;
, 0p i au "u$it) dup !u% au " !ut &i al ii) de ur$iile &i
str%b t ile lui vod . -ar boierii !ei r %a&i au n!eput a ne
n$reuia pe noi) !a s(&i s!oat banii da i lui vod . 2ou nu
ne e la nde%n a "u$i/ 0!i ne (a% n s!ut) a!i %uri%./
2 de5dea ne (o r %as doar la %p ratul 6os!ului. 8oate s (a
ndura de noi s ne s!ape) ! a&a se aude/ Ci! st s se
bat !u tur!ul/
Cuvintele din ur% 6o& 4avril i le spusese lui 7i%itrie n
&oapt ) !a pe o tain ) aple!ndu (se spre ure!*ea lui) s nu (l
aud !ineva. -at de !e nu putu s vad li! rul de bu!urie
din o!*ii !elui !are(l as!ulta) li! r din !are ar "i putut u&or
pri!epe pre ul pe !are l aveau pentru el a!este !uvinte.
7ar n ti%p !e sporov iau a&a) u&a tindei se des!*ise &i
intr pe nesi% ite n odaie un "l ! u nalt) bine le$at la trup)
dar tot att de prost %br !at !a &i $a#dele. &i s!oase ! !iula
!a% roas pe alo!uri) o s!utur &i se apropie de vatr ) s (&i
n! l#eas! %inile.
, -a!a) aista %i(i "i!iorul) #ise !u %ndrie 6o& 4avril .
' iatul arun! o privire pie#i& ! tre str inul n straie
"ru%oase) !e sta la !ot !u t tne (su pe lavi ) &i pe "a a lui)
n sprit de soare &i de vnt) tre!u o u%br de s"ii!iune)
a%este!at !u ndoial .
Cante%ir se ridi! &i i ntinse %na. Tn rul &i &terse dosul
pal%ei de su%an &i i(o ntinse !u stn$ !ie.
, E un %e$ie& de(al nostru) l %b rb t b trnul) de prin
partea lo!ului) %er$e ! tre Sili&teni. 0 u%blat prin lu%e &i
a%u s(o nturnat a!as /
, 6 !*ea% 7i%itrie. spuse Cante%ir privind drept n
o!*ii !u ape li%pe#i ai b iatului.
, <i %ie/ %i #i!e 6i*ai.
, 2oi l stri$ % 6ilu ) se a%este! n vorb baba
4avriloaia) nv luindu (&i "e!iorul ntr(o privire) !a o
%br i&are.
6ilu %ai prinse pu in !ura5) &i lu un s! una& dintre
a!elea 5oase) !are abia se in pe !ele trei pi!ioare !a ni&te
"use) &i vru s se a&e#e) dar Cante%ir l %bie s stea ln$
dnsul) pe lavi .
, 0& sta bu!uros) r spunse 6i*ai) dar vn5os !u% snt %
te%/ ! de/ lavi a (i !a% &ubred &i s (a surpa sub noi) #ise
el) #%bind &i ar tndu (&i din ii !a de lup tn r.
, 2u te le$a) % ro$ ie) de lavi . se r sti la el) &u$ub )
6o& 4avril . E lada de #estre a %u% i tale/ <i n! !e %ai
#estre. ad u$ el #%bind sub %usta ) turnndu (i &i
b iatului un strop de ra!*iu din b rda! . -a &i tu) " tul tatii.
'e pentru ! l torul str in) !are ne (o !instit !asa.
>ui Cante%ir i venea s(i strn$ n bra e &i sa le spun :
92u. 2u snt str in. Eu snt al vostru) ! !i pentru voi a%
venit. 7ar "i(ve i &i voi ai %ei;:
Cu a!est $nd porni a le n!er!a si% %intele:
, -a spune(%i) voini!e) se ntoarse el ! tre "e!iorul
$a#delor. Aosta(i pn a!u% la oaste;
, Aost.
, >uptat(ai !u du&%anii;
, 2u) ! n (a% apu!at/
, 7ar da! ai "i !*e%at la stea$uri) i (ar pl !ea s lup i;
, +liu. 0bia a&tept s % bat. 0% eu o so!oteal !u
!ineva.
, Cu !ine) % i 6ilu ; Cu boierii; Cu vod ; Te po i tu
% sura !u ei) % i b iete; intr n vorb 4avril .
' iatul st tu pu in n !u%p n ) se uit !u !oada o!*iului
la str in) apoi slobo#i o sudal% ) s! pat !a% " r de voie)
de pe bu#e.
, Cu !ine; r spunse el. Cu i de ne apas !u biruri &i
pe&!*e&) t tu! . Cu ei ne (o% bate/ ! se aude ! o&tile s
la *otar &i %p ratul 6os!ului i tare) t tu! . @ luat !et ile
<vedului !a pe ni%i! ) de u%bl ri$a lor pribea$ pe ai!i pe la
noi. 7ar tot nu s(ast%p r &i s!rie ! r i la 8oart s stri!e
pa!ea !u arul 6os!ului.
, <i o stri!at(o; ntreb Cante%ir) !are as!ulta n!ordat
spusa "l ! ului.
, E*. r spunse el !u n du". 8n la ur% tot o stri!a (o)
da! n (a "i &i stri!at(o./
, 7a %ulte %ai &tii tu) % i b iete. #ise %o&nea$ul)
tr $nd !u o!*iul ! tre Cante%ir) s vad !e $nde&te de a&a
%ndre e de b iat.
7i%itrie nu %ai avea !e #i!e) &i pierduse aproape $raiul/
V #use &i au#ise %ai %ult de!t se a&teptase n s!urtul ti%p
petre!ut n !asa lui 6o& 4avril .
97a! a& avea %ul i "l ! i !u %intea li%pede &i !u ini%a
"ierbinte !a b iatul a!esta) $ndi el) &tiu ! % (a& putea
n!u%eta s pornes! %potriva du&%anilor rii %ele " r
tea% .:
+&a se d du n l turi) !a b tut de vnt &i deodat tinda se
u%plu de oa%eni) %pr &tiindu (i $ndurile. Cnd d dur !u
o!*ii de Cante%ir) s tenii " !ur ! iva pa&i napoi) dar 6o&
4avril i %bie:
, -ntra i) intra i) oa%eni buni. 7aD !e s (o nt%plat de a i
n v lit !u to ii; Ce vnt v (o adus;
, -a!a/ a% venit &i noi nu%ai a&a) #ise) prin#nd ini% )
unul dintre ei.
'aba 4avriloaia se d du 5os de pe !uptor &i i nde%n :
, 8o"ti i de &ede i. 7a! a i venit.
@a%enii se n$r % dir !u% putur pe pat) pe lavi ) unii
dintre ei r %aser n pi!ioare pe ln$ u& . C tau n 5os
nvrtindu(&i ! !iulile n %ini. 0r "i avut !eva de spus &i se
vedea ! pre#en a lui Cante%ir i stn5enea.
, 0p i eu n (a% s v %ai stin$*eres! %ult) #ise 7i%itrie)
ridi!ndu(se de pe lavi . V d ! ave i oaspe i/
7ar b trnii ni!i nu vrur s aud .
, < #i $*ini&or) ! noi n (ave% taine "a de ai no&tri/ &i
ntor!ndu(se ! tre oa%eni se $r bi s (i l %ureas! : 4r i i
!u ini%a des!*is ) ! nu $r i i ! tre un str in. E un %e$ie&
de al nostru) de prin p r ile A l!iului. 6er$e la Sili&teni/
, S tr ias! . rostir oa%enii) aproape ntr (un $las.
, Ei) a!u% spune i) !are (i nevoia) ! n (a i n v lit voi la
%ine a&a de(a surda) $lu%i un!*ia&ul.
, 'a !*iar a&a. spuse !u 5u% tate de $las unul dintre
oa%eni.
6o&ul d du nen!re# tor din !ap:
, Te po%ene&ti !( i "i venit n pe it; 7ar de) snte i !a%
%ul i/ =a!*iu (i pu in/ < (ap i/ eu n (a% "at de % ritat)
a% "l ! u) #ise el) s! rpinndu (se dup !ea" .
, Ce %ai n!olo) !e %ai n!oa!e) $r ies! drept) #ise unul
din ei %ai ndr #ne . Eu i (a% adunat pe t i &i i (a% adus
n!oa!e. 0% # rit n poart un !al &i %ai departe doi !eau&i
de stra5 ) &i n (a% te%ut n %intea %e &ea proast ! te (o "i
lovit vreo n past .
, C attea r le (s pe !apul $*e ilor oa%eni) de nu %ai
&tiu !u% s(o s!oat la !ap t) i lu vorba un altul.
, 2e(a% $ndit ! da! o% *i %ai %ul i) te (o% a5uta %ai
$*ine. 7a a!u vide% !(i lini&te &i o% putea ple!a n pa!e.
, >ini&te &i pa!e nu(i &i nu va "i. s ri 6ilu ) pn (!e n(a
veni %p ratul 6os!ului s ne s!ape de st pnirea tur!eas! .
, 0sta a&a e. n!uviin ar oa%enii &i) n! l#indu (se)
n!epur a vorbi !u to ii att de tare) de nu se %ai au#ea o%
pe o%.
2u%ai 6o& 4avril t !ea &i privea la Cante%ir !u al i o!*i.
C #use pu in pe $nduri) au#ind ! a"ar nu era nu%ai un
!al) dar &i doi !eau&i. 7e !e nu(i spusese oare ! l torul !
era nso it; <i !ine erau tur!ii de a"ar ; Cu ini%a lui des!*is
l pri%ise n !as ) l osp tase) "e!iorul/ vorbise !a% %ulte/
Cine &tie !e o %ai ! dea pe !apul lor./
n ti%pul a!esta) Cante%ir se pre$ tea de ple!are. V #use
&i au#ise destule. @a%enii erau buni &i plini de n de5de n
viitor) !u toat obida lor. S ritori la nevoie) $ata s se a5ute
unii pe al ii) s lupte pentru de#robirea rii. n elese ! nu
&i(a l sat n #adar la o parte uneltele de ! rturar) pentru a
lua spada n %n .
, = %ne i !u bine) oa%eni dra$i. spuse el voios. Eu %
du! n dru%ul %eu) dar s % ine i %inte. 2i!i eu nu v voi
uita ni!iodat . 0poi ad o$ ) punnd %na pe u% rul lui
6ilu : -ar tu s &tii ! ( i vei %plini dorul. Vei lupta s ( i
s!api ara. S te du!i !nd te (a !*e%a. = %i s n tos &i ( i
%ul %es! de $ #duire) #ise strn$nd %na lui 6o& 4avril )
&i ntor!ndu(se ! tre oa%eni ad o$ : -ar voi s r %ne i tot
a&a) uni i laolalt &i/ va "i bine. C despre %ine/ ve i %ai
au#i vorbind.
Cante%ir ie&i $r bit) " r !a oa%enii s (l %ai poat
ntreba !eva. = % seser n ur%a lui !a %pietri i) ne&tiind
!e s !read . Ce voiau s spun vorbele lui; <i !ine era
oare; 7e unde venea; n!otro se du!ea; 2u &tia ni%eni.
Toate ntreb rile r %aser " r r spuns) ! !i str inul
n! le!ase $r bit &i se %istuise n dep rt ri) !a o n lu! /
7i%itrie inuse !u ori!e pre !a n dru% spre -a&i s se
opreas! % !ar o !lip n satul lui de ba&tin . S se aple!e
pe %or%ntul %a%ei) pe !are o pierduse pe !nd era "oarte
%i!) &i al surorei sale Sa"ta) !are l !res!use. S r t !eas!
prin n! perile !asei b trne&ti) ntr#iind %ai %ult n !*iliu a
unde deprinsese !ele dinti bu!*ii) a5utat de p rintele
-ere%ia.
-at(l de!i din nou n pridvorul !asei p rinte&ti de unde se
# reau dealurile pn * t departe. Cante%ir le %n$ie !u
privirea !oa%a %olate! ) apoi !obor n !urtea !asei) a!olo
unde tat l s u &i strunea pe vre%uri !alul/
8roptit lin$ s!ar ) un b rbat nalt) voini! st tea &i l
privea t !ut. Era !a% de o vrst !u el. - se p ru ! ine !eva
n %n . Se apropie de !apul s! rii s (l vad %ai bine &i
deodat rosti plin de bu!urie:
, 'un #iua) Toadere. Tu e&ti; Toader al =usandrei.
0&a(i;
C*ipul o%ului se lu%in ntr (un #%bet. @ #bu$*i n sus pe
s! ri &i nu se opri de!t n "a a lui 7i%itrie) #i!nd !u $lasul
su$ru%at de e%o ie:
, 'ine te(ai ntors la noi) 6 ria ta./ i %ul %es! ! i (ai
a%intit de %ine.
, Cu% s nu (%i a%intes!) % i Toadere; 2u e&ti tu
b iatul rotarului; Cel !are te ntre!eai !u noi la "u$ &i ne (o
luai %ereu nainte;
=ser a%ndoi) !u un rs !e p rea ! sun la "el. 7ar
Toader &i aduse a%inte ! 7u%itra&!u era os de do%n) !
se ! dea s se poarte alt"el !u dnsul &i rsul i se opri pe
bu#e. Se # p !i &i se aple! ) dnd s (i apu!e poala !a"tanului
&i s(o s rute.
0&adar) vestea n l rii %ele n s!aunul 6oldovei sosise
pn a!i) &i spunea n a!est ti%p 7i%itrie) de&i nu o
!uno&teau n! s tenii ntlni i n !aleI poate "iind! a!i era
%ai aproape de !etatea de s!aun. <i $ndind ast"el) l opri pe
Toader !u un $est s!urt:
, 2u a&a) Toadere. 7 %na !a pe vre%uri) ! tare %ult
% bu!ur s te v d.
Toader duse la "runte %na !e i se ntinse) apoi o s rut .
, Ce te(adu!e la %ine) Toadere; l ntreb 7i%itrie. 0i
!u%va vreo 5alb ;
, 2u) 6 ria ta) n (a% ni!i o 5alb . 0% a"lat ! ai venit la
noi n sat) dup atta a%ar de vre%e) &i par! %i s (a
nseninat su"letul. 2(a% putut r bda s nu te v d &i s te
nt%pin !u %na plin .
<i) #i!nd a!estea) s!oase la iveal o plos! !u vin) pe
!are(o a&e# pe %as &i o pine %are) rotund .
, 0&a e datina s(i nt%pini pe ! l tori/ C tare %ult ai
%ai u%blat) 6 ria ta) de !nd ai ple!at de pe la noi.
, 0dev rat) Toadere. 0% stat %ult departe. 7ar % bu!ur
! nu % (a i uitat) ! v (a i %ai $ndit !teodat la %ine) a&a
!u% % $ndea% &i eu la voi.
, Cu% s nu ne $ndi%) 6 ria ta; Cnd ne loveau
ne!a#urile) ne $ndea%: 9Ei) de(ar "i a!i 7u%itra&!u s ne
a5ute.: <i !nd ne n$*esuiau v ta"ii st pnirii) o"ta%: 97e (a%
avea un do%n bun !a el) n(a% avea attea ne!a#uri/ C snt
%ulte ne!a#urile) la !e s le %ai n&ir) ! le (i "i &tiind pe
toate/ n$ duie doar s te ntreb) da! %ai stai %ult &i !e
te(a adus pe la noi;
7i%itrie l as!ultase) a!i n!ordat) a!i tulburat de
su"erin ele oa%enilor) !e se desprindeau &i din !uvintele lui.
7ar ntrebarea din ur% l " !u s n elea$ ! Toader nu
&tia ni!i el ! era noul do%n al rii. i spusese 96 ria ta:
"iind! era os do%nes!) !a "iu al lui Constantin vod . Se
$ndi ! to!%ai de a!eea i vorbise !u ini%a des!*is &i l
" !u s %ai vorbeas! . Voia sa vad da! spusele lui se
apropie de !ele au#ite n satul ve!in.
, 'a) ro$u(te) spune(%i(le) Toadere) ! tare a& vrea s
a"lu !e %ai e prin sat la noi. <tiu ! ave i ne!a#uri %ulte.
Toader o"t din $reu &i d du din !ap:
, 6ulte) 6 ria ta. S (au ndesat d rile) de ne n!ovoaie &i
nu le %ai prididi%. Cere tur!ul %ereu) tot %ai %ult) &i
do%nul i d . Cat s (&i pl teas! do%nia. 8o"te&te boierul
tot %ai %ult) &i ranul asud &i (i d ) s (i sature po"ta. 6are
5a" &i %are pr p d pe !apul nostru./ 0%u s (aude ! st s
n!eap iar r #boi) &i tot pe %elea$urile noastre. 0&a s "ie)
6 ria ta;
, S(ar putea) Toadere. C tur!ii) vor s se "ereas! de
pri%e5dia !e le vine de la arul 6os!ului.
, @") doa%ne. 7ar pe noi !ine ne(a i#b vi odat de 5a"ul
tur!ului;
, >a !ine tr $e i voi n de5de) Toadere;
, 0p i) 6 ria ta) att !t % du!e pe %ine !apul) da!
le(ar veni de *a! tur!ilor %p ratul 6os!ului) eu #i! ! a%
s! pa de ei.
, Ei) da! le (ar veni de *a!. 7ar e&ti si$ur ! i (a bate;
, 7e !e s nu (i bat ; se n! l#i Toader) vorbindu (i !a pe
vre%ea !opil riei lor. @a%enii $ndes! ! da! l (o% a5uta &i
noi) !u to ii) a putea s (i bat . Eu) unul) so!ot ! toat
su"larea s(a al tura de a!ela !are ar veni s sloboad ara
din robie.
, Se poate) Toadere. 7a(s %ul i a!eia !are $ndes! !a
tine;
, 6ul i) 6 ria ta. vorbi Toader ndesat. <i a!ela !are n (ar
$ndi a&a) ap i a!ela nu (i %oldovean.
7i%itrie r su"l adn!. @!*ii (i str lu!eau de %ul u%ire.
Cuvintele lui Toader erau aido%a !u ale lui 6ilu &i ale
!elorlal i oa%eni) pe !are (i !er!etase. Ele i ar tar ! &i
alesese bine !alea pe !are avea s %ear$ . 0!u% &i si% ea
!u$etul u&or &i bra ul %ai puterni!. <tia !t de $rea &i de
spinoas era !alea a!easta) totu&i spuse !a pentru sine:
, i %ul %es!) Toadere. 6are nevoie avea% s !unos!
$ndul vostru) $ndul rii.
Toader l privi " r s n elea$ tl!ul !uvintelor lui.
, 0!u% se !uvine s !uno&ti &i tu $ndul %eu) vorbi
7i%itrie. Voiai s a"li !e % (a adus din nou a!as ; -a!a i (oi
spune. Snt n dru% spre -a&i) ! tre s!aunul do%niei.
8e !*ipul lui Toader se a&ternu o %are lu%in . <i nainte
!a 7i%itrie s(l poat opri) se arun! n $enun!*i) &i (i s rut
!u s%erenie pulpana *ainei. Cante%ir l ridi! .
, 0& vrea s o &tii &i tu) &i to i !eilal i) $l sui el) ! n (a%
rvnit la do%nie ni!i din po"t de navu ire) ni!i pentru % riri
de&arte. 0% pri%it do%nia a!easta pentru a "a!e tot !e(oi
putea s v s!ap de robie) &i n (oi $ si *odin pn n (oi a"la
!alea !ea bun . C !i so!ot ! o%ul e " !ut s "ie st pnul
lu%ii) prin !u$etul s u lu%inat) iar nu rob al ntuneri!ului &i
al asupririi.
, 0dn! ai $r it) 6 ria ta. E se%n ! (i ple!a ure!*ea la
$lasurile !are se v iet prin ! tune &i sate) unde tot s ra!ul
tra$e n de5de s a"le odat dru%ul !el bun !are du!e spre
slobo#enie &i dreptate.
, 7ru%ul !el bun trebuie s "ie lu%inat) de vrei s po i
! l!a pe el) #ise o"tnd 7i%itrie. 7ar dreptate a% s v "a!)
Toadere) atta !t voi "i eu n s!aun) %ai #ise) &i n o!*ii lui se
!itea o dr# *ot rre.
, 0&a s "a!i) 6 ria ta) &i tot o%ul se va ridi!a s ( i vie n
a5utor.
7i%itrie i strnse !u putere %na &i se privir un ti%p n
t !ere. 0vusese dreptate !nd se $ndise s se abat pe
a!as ) n dru%ul lui spre !etatea de s!aun. Se oprise !*iar n
ini%a arinei) pe !are voia s (o o!roteas! . 0u#ise $lasul
oa%enilor/ $lasul rii. Era un $las adev rat &i plin de
n de5de. <i Cante%ir si% i ! oa%enii a!e&tia au pus pe
"runtea lui *arul do%niei) ! ei l (au ales do%n.
TRUFIA SI !OMIA BOIERIOR
n !etatea de s!aun a -a&ilor) n a!ea #i de 11 de!e%brie
1L11) boierii aduna i l a&teptau pe noul Voievod) n sala !ea
%are a 7ivanului din 8alatul do%nes!. 0!olo trebuia s
pri%eas! *ati&eri"ul
N
de ns! unare) iar apoi) dup obi!ei)
s "a! nt riri n %arile dre$ torii &i n slu5bele do%niei. <i
erau de "a boieri %ai ve!*i &i %ai noi) !e vorbeau ntre ei)
%pr &tia i pn pe sub treptele tronului) stin$*er. +nii)
boieri b trni &i de va# ) !u %o&ii ntinse) al ii boieri %ai
tineri &i %ai noi) !a prietenii din !opil rie ai lui 7u%itra&!u)
-oan 2e!ul!e &i 4*eor$*i 6itru) ! rora li se al turaser &i
al i boierna&i) !e se tr $eau din nea%uri de r #e&i) abia
ntor&i din pribe$ia unde "u$iser de ur$ia lui 6avro!ordat.
+nul dintre a!e&tia era &i <te"an >u!a) !u%natul lui -on
2e!ul!e. 0!esta l nt%pin !u o %br i&are.
, Cnd ai sosit) *oinarule; Snt voios ! te v d iar a!as .
<tii ! nu te (ai s!*i%bat de "el n pribe$ie.
, 0p i to!%ai de a!eea a% pribe$it) pentru a nu %
s!*i%ba. r spunse) !u un #%bet plin de n elesuri) >u!a.
Snt abia !teva !easuri de !nd a% des! le!at la -a&i)
$r bind din po&t n po&t ) de la >vov &i pn ai!i) de !u%
a% "ost vestit de %a#ilire.
, Slav do%nului. 0 sosit n s"r&it !easul s ni se ntoar!
"e!iorii sur$*iuni i de %nia lui " r de %ar$ini) i r spunse
bu!uros 2e!ul!e. 8ar! %ai r su"l ara.
Cei doi se %br i&ar din nou ndelun$) n ti%p !e n 5urul
lor se strn$eau tot %ai %ul i din a!ei ntor&i din pribe$ie.
N
Eati&eri" F @rdin sau de!ret e%is de !an!elaria 8or ii oto%ane ! tre %arii
de%nitari ai i%periului &i ! tre do%nii rilor ro%Cne&ti) purtnd pe!etea
sultanului pentru a "i e?e!utat nto!%ai.
Ceva %ai la o parte) %itropolitul 4*edeon se aple! &i (i
&opti lui 0ntio* Oora !u $lasul s! #ut) !a un r spuns la
ulti%ele !uvinte ale lui 2e!ul!e:
, 2u%ai s apu!e a r su"la bine ! do%nul !el nou a tr it
la ari$rad. S (o "i tur!it de tot) &i(a "a!e tot !e(a putea nu%ai
s(i "ie pe pla! vi#irului.
0i dreptate) i r spunse tot n &oapt ) Oora.
, Cred ! n (ar stri!a s(i %ai tri%ite% o !arte arului.
-(o% s!rie ! 7i%itrie e !a &i un tur!. S n (aib n!redere n
el/ >as s &tie n!altea) !nd o po$or !u oastea s (i
loveas! pe tur!i) ! ai!i nu are al i prieteni de!t pe noi.
, 0&a vo% "a!e) ! ) de) nu se &tie !are din ei va birui/
n alt !ol al n! perii) b trnul -orda!*e =usset sporov ia
!u "ra ii >upu &i Constantin Costa!*e &i !u 2i!olae Costin.
8rivind ! tre a!eia !are se bu!urau de ntoar!erea
pribe$ilor) >upu $r i !u un #%bet bat5o!oritor:
, -a te uit ) !e se %ai "iritises!. Vorba !nte!ului: 97 (%i
doa%ne) !e n(a% $ndit) s % %ir !e % (a $ sit.: C de !nd
s(a au#it de sosirea do%nului !el nou) s(a u%plut 7ivanul !u
r #e&i de (ai lui.
, Ei. #ise ridi!nd din u%eri =usset. 2u snt de o teap !u
el; Ce(a "ost t tne (s u; -a) un s r nto!.
, >as ! s (a %bo$ i el din do%nie) nu te te%e. rse
2i!olae Costin.
, 7Dap i aiasta n (a& !rede(o ! nu (i e "irea la!o% . 7ar
!e ne "a!e% !u un 9nv at:) i ntoarse vorba =usset. ara
are nevoie de un 9do%n:) nu de un 9n elept:/ 6ie unul %i
e tea% ) drept s ( i spun) de prea %ulte &i prea $r bite
nnoiri/
, Ei) a&teapt ) aibi r bdare s (l vede% la "apt . s ri
deodat Costin.
, 0sta a&a e) ur% =usset) "aptele s i le vede%. Tra$
n de5de ! n (a %ai "i iute la %nie !a pe vre%uri/ !(i
%er$ea vorba de iabra&) nevoie %are.
Ce(i drept) spuse !u o pre" !ut bun voin >upu
Costa!*e. i ie&ise pe atun!i nu%ele de o% r u) dar %ie
par! nu %i (ar veni a !rede) vel(vorni!e -orda!*e/
-on 2e!ul!e) !are se apropiase de lo!ul unde se a"lau
boierii b trni) &i as!ultase " r de voie spusele lor) si% i !u%
i se ur! sn$ele n obra5i de %nie) &i nu se putu opri de a (i
n"runta:
, Toate(or "i pre!u% le spui) vel(vorni!e =usset) dar %
prinde %irarea !u% de nu te(au sup rat %ai de %ult
p !atele lui 7u%itra&!u; C ai "ost) pare (%i(se) n "runtea
!elor !are l(au ridi!at n s!aunul 6oldovei) la %oartea lui
t tne (s u/
, 0p i s ( i spun eu de !e nu l (au sup rat) se a%este! &i
4*eor$*i 6itru) !are se apropiase. Aiind! pe atun!i
7u%itra&!u era att de tn r) n!t vel (vorni!ul so!otea s(l
poat purta de drlo$i) dup voia do%niei (sale/
Vorni!ul =usset "ierbea de atta ndr #neal ) dar ! ut a
se st pni:
, Spus(a% eu ! era o% r u; 7oa%ne "ere&te. #i!ea%
doar ! a&a u%bla vorba pe vre%ea a!eea/
, 6 ntreb) vel (vorni!e) adause 2e!ul!e) de !e i (e vorba
att de ! tr nit ; 7oar 7u%itra&!u n (a pre$etat s te s!oat
din be!iul n !are te a#vrlise vod 2i!olae &i s te !*e%e la
C i% ! %ie.
=usset s ri !a ars la a%intirea ndatoririi sale de
re!uno&tin "a de 7i%itrie &i r spunse n epat:
, ' trne ele %ele au ostenit ndea5uns pentru nevoile
rii. 2u (%i %ai trebuiau !instiri noi.
, 0i ostenit) !e(i drept) dar %ai %ult pentru nevoile
do%niei tale. spuse) t ios) 4*eor$*i 6itru.
, E&ti n! prea tn r s % po i 5ude!a) &i i (e vorba !a%
pripit . se ntoarse "urios =usset ! tre el.
, Se poate. Eu nu(s de nea%) s &tiu a nto!%i !uvinte
is!usite) !are s(%i as!und $ndurile. Ct despre tinere ea
%ea/ E nsetat de "apte !are s "ie de "olos rii &i nu a% a
% ru&ina de dnsa. V (o spun de(a dreptul: noi to i a!ei !are
rvni% la "apte %ari ne pune% n de5dea n do%nia !e nou .
r spunse n"l ! rat 4*eor$*i .
, -ar noi) !ei !e(a% pribe$it pe %elea$uri str ine) !u
a!ela&i $nd ne(a% nturnat) se al tur &i >u!a.
Vorbele ! deau att de $rele &i nver&unate) n a&teptarea
do%nului) n!t 6itropolitul se !re#u dator s n!er!e o
%p !iuire ntre tabere. 7e a!eea se apropie s%erit &i le
vorbi:
, Ara ilor. 2u v nvr 5bi i. S a&tept % n lini&te &i s
tra$e% n de5de ! *arul do%nului va !obor asupra lui
7i%itrie vod &i i va lu%ina $ndurile.
6ai %ult de!t !uvintele lui) au#ul tro%petelor &i
ti%panelor) !are vesteau sosirea do%nului) potolir dintr (o
dat $l!eava.
2e!ul!e spuse totu&i destul de tare pentru a "i au#it:
, 7ee do%nul s li se %ai lu%ine#e %intea boierilor. S
lase deoparte tru"ia &i s %ai !u$ete &i la nevoile rii./
To!%ai atun!i u&ile din "undul s lii se d dur n l turi &i
%arele postelni! vesti !u $las tare) sole%n:
, 6aria sa) 7i%itrie voievod.
n sala 7ivanului se " !u deodat t !ere. 7i%itrie
Cante%ir intr !u pasul rar) !u "runtea sus) n port voievodal)
ur%at de Sila*tar a$a &i de ! iva slu5itori ai 8or ii) n
ve&%inte bo$ate) brodate !u aur &i ar$int.
'oierii se ornduir de$rab n !uprinsul s lii) "ie!are dup
ran$ul s u. 7i%itrie se opri ln$ treptele tronului) avndu (l la
stn$a sa pe Sila*tar a$a) !are sta !u bra ele ntinse innd n
%n *ati&eri"ul i%perial.
Cnd %u#i!a) !e r sunase #$o%otos) se opri) Sila*tar a$a
n l *ati&eri"ul pn la "runte) apoi l !obor) l s rut &i (l
tre!u pe a%ndoi obra5ii !a pentru a(l !ur i de pra"ul !e s (ar
"i putut a&e#a pe el) apoi n!linndu(se adn!) i(l ntinse
%arelui postelni!. 0!esta des" &ura n!et per$a%entul &i i
d du !itire !u $las li%pede &i !ere%onios.
'oierii as!ultau !u s%erenie &i !u !apetele ple!ate. 2u%ai
7i%itrie) la au#ul vorbelor n"lorate ale *ati&eri"ului) nu se
putu %piedi!a de a !u$eta la toate 5osni!iile de !are erau n
stare nal ii slu5itori ai %p r iei oto%ane) &i la toate
p !atele lor. Si% ea !u% r #b teau din !uvintele rostite de
a$ n$%"area) l !o%ia &i !ru#i%ea !elor !are a5unseser a
"i st pnii unei 5u% t i a lu%ii./ Ct de bine &tiau s (&i
as!und toate a!estea sub !uvintele dul!e$e !are ur%ea# :
&u, al preacinstitelor i !lagoslovitelor cet i i a
sfintelor locuri unde tot norodul se nchin , a cinstitei
Mecca, a Medinei i a sfintei cet i a 'erusalimului,
slujitor i st pn( monarh al poftitelor trei mari cet i
ale arigradului, )driului i *rusiei, poruncitor
+avilonului i ,amascului, &giptului, -ra!iei, -lepului,
-ntiohiei, .aldeii, $ersiei, Mesopotamiei i altor p r i
de ar , precum Sci ia, /ruzia, Mitilene, &tiopia,
-lgeria, Tripoli i ostroavelor 0odos, 1ipru i 1andia, al
M rilor celei egre i celei -l!e, al rii 0umeliei i al
rilor t t reti, al *osniei, Timioarei i *elgradului, al
rii Munteneti, al Moldovei i al multor sl vite,
l udate i vrednice de ar tare locuri i cet i, mp rat
peste mp r ii, cel mai milostiv i mai puternic sultan
-hmet .an, fiul sultanului Mehmet .an, nepotul
sultanului '!raim .an.
$rin gra ia mea prea nalt , dup ce !inecuvnt rilor
mele pecetluite cu am!r i salutului meu nmiresmat
cu narcise i purces din !un voin a mea imperial le
ve i fi dat cinstirea cuvenit , v fac de tire i
cunoscut cele ce urmeaz 2
-uzind Maiestatea mea de credin a principelui
,imitrie 1antemir, i d ruiesc drept r splat , din gra ia
mea, principatul Moldovei.
,atoria lui este de a nu lipsi nici pe viitor de la
credin a i serviciile sale. &l are s apere i s
proteguiasc rile de su! domnia sa, i s p zeasc
!ine a nu face nimic mpotriva, sau peste aceast
mputernicire a mea, c reia voi cu to ii s -i da i
crez mnt!%
Tro%petele r sunar din nou. 8ostelni!ul se n!lin &i
napoie *ati&eri"ul lui Sila*tar a$a. 0!esta l s rut !u a!ela&i
!ere%onial. 0poi lu din %na unui slu5itor 9!a"tanul
%p r tes!: &i l puse pe u%erii lui 7i%itrie) pe !are) lundu (l
de %na dreapt ) l purt pn la tronul nalt) !e (&i a&tepta
9do%nul:.
7i%itrie se a&e# n s!aunul do%nes!) n vre%e !e de
a"ar se au#eau bubuiturile tunurilor. 0poi) la un se%n al
s u) boierii n!epur s nainte#e) dup ran$) s rutndu (i pe
rnd %na &i poala !a"tanului.
, <i ia! t ! se nt ri n s!aun &i a doua s %n a lui
Cante%ir r #e&ul) vel (vorni!e Costine. V #u&i !u !t po%p ;
#ise printre din i >upu Costa!*e.
, 2u i este dat o%ului s p trund tainele do%nului)
r spunse 2i!olae Costin) iar Constantin Costa!*e %ri:
, 8entru %ine e l %urit ! pn n &ase luni 2i!olae vod
este iar &i do%n. 2u se poate) "rate. E spri5init de
dra$o%anul 8or ii.
'oierii &i s"r&ir ) ntre ti%p) n!linarea &i) la un se%n al lui
7i%itrie) un slu5itor i aduse un !a"tan ! ptu&it !u *er%in )
pe !are l puse el nsu&i pe u%erii lui Sila*tar a$a.
' trnul se ple! adn!) duse %na la "runte) la piept &i iar
la "runte &i %ul u%i) dar deodat &i a%inti !eea !e
" $ duise vi#irului &i n l nd !apul spuse) !u u%bra unui
surs %ieros pe bu#e:
, Snt si$ur ! do%nul 6oldovei va "a!e !urnd dovada
!redin ei sale ! tre nalta 8oart . @&tile %arelui vi#ir au &i
pornit ! tre 7un re pentru a pune stavil po"telor *r p re e
ale 6os!ului &i ! va veni n a5utor !raiului Svediei. 6arele
vi#ir nu !ere alt pe&!*e& de!t spri5inul do%nului 6oldovei
pentru a to!%i pod peste 7un re &i a nlesni tre!erea o&tilor.
6ai a&teapt s adune #a*erea
6
pentru oaste &i s aib $ri5
de nevoile !raiului &ved dnd pine &i !ele de trebuin
oa%enilor lui.
>ui 7i%itrie i tre!ur prin %inte a% $itoarele " $ duieli
ale lui -s%ail &i &i %u&! n!iudat bu#ele) %ul u%indu (se s
se n!line n t !ere) !a &i !u% ar "i "ost n eles !u toate
!ererile tur!ilor. 7ar n %intea sa % sura $raba !u !are
%puterni!itul %arelui vi#ir &i de#v luise " rni!ia !u $raba
pe !are avea s(o pun el n a (i %er$e %potriv .
6
1a*erea F Eran . Gn.a.H
>a Constantinopol) sultanul " $ duise s nu (i !ear ni!i
bir) ni!i pe&!*e& pentru do%nie. -ar a!u%) abia ns! unat) i
se vesteau de ndat ndatoriri %ulte) $rele &i %pov r toare
pentru biata ar .
, V #u&i) &opti n a!est ti%p %itropolitul 4*edeon ! tre
0ntio* Oora. 8adi&a*ul i(a d ruit lui vod un !a"tan de pa&
!u trei tuiuri) !a se%n de pre uire deosebit . 2u i (a% spus
eu ! e o%ul tur!ilor;..
, 0!u% v d ! aveai dreptate. 8rea %ulte ple! !iuni i
" !ea a$ i) r spunse 0ntio*. 0iasta nu (i lu!ru bun. E*ei)
vere) ne(a&teapt biruri noi &i $rele.
Cere%onia lu s"r&it n &oaptele boierilor !rtitori &i a$a se
retrase) dup %ulte ple! !iuni) ur%at de alaiul s u.
7i%itrie se s!ul n pi!ioare &i (l petre!u o vre%e !u
privirea) apoi se a&e# din nou n s!aun &i " !u se%n %arelui
postelni! s !*e%e boierii) pe !are *ot rse s (i ridi!e la
dre$ toriile 7ivanului. To i a&teptaser !u n"ri$urare !lipa
a!easta) " r a o % rturisi. n vorbele lor de %ai nainte)
dul!e$e sau nveninate) se r s"rn$eau pe de o parte
n de5dile de a "i !*e%a i n slu5be) pe de alta te%erile de a
nu "i l sa i pe dina"ar . 7ar iat !lipa %ult a&teptat sosise
&i un "rea% t str b tu de la un !ap t la altul sala 7ivanului.
n!iudarea !a &i bu!uria se destr %ar o dat !u noile
nu%iri. +nele din ele aduseser %*nire) altele) bu!urie.
0st"el) b trnul vorni! -orda!*e =usset) !u toate ! "usese
!ai%a!a%ul do%nului) nu se %ai v #u !*e%at n ni!i un "el
de slu5ba. 7rept r splat pentru slu5bele tre!ute vod i d rui
un !a"tan de pre .
, 'ietul vorni!. 8ar! ar "i presi% it !eva) !nd a spus !
nu(i %ai trebuies! !instiri noi. $lu%i 4*eor$*i ) privindu (l
!u !oada o!*iului pe =usset !u% st tea) vn t la "a &i
%bu"nat !a un !ur!an.
Cnd au#ir ! "u !*e%at 0ntio* Oora pentru a pri%i
se%nele dre$ toriei de Eat%an peste oastea rii) boierii
!are " !eau parte dintre slu$ile ple!ate ale tur!ilor) n "runte
!u >upu Costa!*e) "ur peste % sur de %ira i) ! !i se &tia
! 0ntio* n!lina ! tre puterea %os!ovit . Cel %ai %irat "u
nsu&i Oora) !are l so!otise pe 7i%itrie tur!it.
Cnd i veni rndul lui >upu Costa!*e s pri%eas!
dre$ toria de %are vorni! al rii de Oos) tab ra prietenilor
se%ilunei r su"l u&urat I do%nul era tot !redin!ios 8or ii.
7ar !nd -on 2e!ul!e &i pri%i nse%nele de sp tar &i
4*eor$*i 6itru pe !ele de pa*arni!) li%bile as!u ite se
pornir din nou a !rti ! do%nul &i ! p tuie&te n 7ivan
prietenii din !opil rie. <i par! ai "i so!otit ! au dreptate)
da! ai "i 5ude!at dup privirea de "r eas! dra$oste pe
!are !ei doi o s!*i%bar !u vod ) n a!ea !lip ) &i "elul !u%
se aple! do%nul ! tre ei &i le ntinse %na s i (o s rute.
0dev rul era ! vod !u%p nise ndelun$ la !eea !e avea
de " !ut. n !ele dou #ile) de !nd sosise la -a&i) avusese
ti%p s vad &i s n elea$ %ulte. <i toate l nt riser n
ve!*ea lui !redin : ne"eri!irea rii venea de la
atotputerni!ia) nd r tni!ia &i l !o%ia %arilor boieri. 2u se
s!*i%baser de (a lun$ul anilor. 4ndul le era nu%ai la
ndestularea lor) iar nesa iul de % rire &i de %bo$ ire i
orbea ntr(att) n!t nu(i sup ra ni!i robia tur!ului) ni!i $reul
n !are se #b tea norodul inut sub ! l!iul lor &i 5upuit " r
de %il .
4 sise boieri%ea %p r it n tabere. = #boiul b tea la
u& . +nii ineau !u tur!ii) iar al ii se $ndeau la putin a de a
%er$e al turi de ru&i. 7ar &i unii &i al ii nu se $ndeau de!t
la "olosul pe !are l puteau tra$e unii de pe ur%a biruin ei
ru&ilor) al ii n ur%a biruin ei tur!ilor. 2i!i unul nu inea
so!oteal de ur% rile pe !are le (ar putea avea pentru ar
r #boiul !el !runt.
Cante%ir n elese ! nu se va putea bi#ui pe ni!i una
dintre a!este tabere) dar ! trebuia s se tea% de
a%ndou . Sin$urii pe !are se putea spri5ini erau ! iva dintre
boierii tineri) plini de dra$oste de ar ) dintre oare ni!i unul
nu avea %o&ii %ari de ap rat &i ioba$i de 5upuit. 8rintre
a!e&tia erau 2e!ul!e) 6itru) >u!a &i al i ! iva.
0lesese de!i n a&a "el pe a!ei pe !are i !*e% n 7ivan)
n!t s nu i se poat $*i!i $ndurile. 9Trebuia s !&ti$e
ti%p:) a&a !u% *ot rse n! de la ari$rad) &i s "a! ast"el
n!t o dat !u de#robirea de tur!i s s!ape ara &i de
atotputerni!ia boierilor. 7a) a!e&tia erau du&%anii !e
trebuiau birui i %ai nti/
%p r irea dre$ toriilor se s"r&ise &i "ie!are &i ru%e$a n
t !ere bu!uria sau ne!a#ul) dar to i a&teptau) dup datin )
!uvntul do%nului.
7i%itrie &i pli%b o privire !er!et toare peste !apetele
boierilor) apoi rosti rar &i ap sat:
, 'oieri du%neavoastr ) n !easul a!esta de n!eput de
do%nie se !ade a v spune !uvntul nostru do%nes!. El
i#vor &te dintr (un su"let &i un !u$et !urat &i % le$ a (l nt ri
prin "apte.
Voia %ea dinti e !a n a!este !easuri $rele s "i i !u to ii
uni i ntru dra$oste. 7e a!eea v po"tes!) pre !ei b trni !a
pre ni&te p rin i) pre !ei n vrst !a pre ni&te "ra i) pre !ei
%ai tineri !a pre ni&te "ii) s uita i !e este ura &i !e este pra.
n lo!ul de#bin rii dintre boieri &i a nen ele$erii dintre boieri
&i do%n) !are nu%ai spre stri! !iune au "ost rii
ntotdeauna) s "ie) de a!u%) ntre to i !ei de "a ) !instit &i
bun n ele$ere.
T !ur !u to ii. T !u &i Cante%ir) a&teptnd s vad !u%
r spund boierii la !*e%area lui. Cel dinti vorbi -on 2e!ul!e:
, 4r irea % riei taie i#vor &te ntr (adev r din !u$et
n elept &i din ini% !urat . 7e a!eea vo% &ti &i noi a (i
r spunde !u !redin . #ise el &i " !u o ple! !iune adn! .
7up !e a&tept o !lip &i !uvntul !elorlal i boieri) !are
t !eau !u n! p nare) do%nul ur% netulburat:
, 4 sit (a% ara 6oldovei) pre!u% &ti i) n $rea !u%p n
&i adn! durere. Crunte r #boaie bntuie de at ia ani)
n p stuind poporul) o&tile nvr 5bite s (au n pustit asupra
plaiurilor noastre !a l !ustele. -ar peste a!este a%arni!e
n!er! ri a %ai venit &i an " r rod) n!t pinea e de lips pe
%asa s ra!ului. 6i (e su"letul !ernit privind a!este st ri &i)
ntru a!eia) spre a5utorarea !elor %ul i &i $reu n!er!a i)
*ot rt (a% a s! dea la un s"ert banii stea$ului &i la 5u% tate
toate d rile %a#ililor) iar a!elea !uvenite pe albine &i pe vii
nu se vor %ai da n ni!i un !*ip.
8rintre boierii r #e&i se au#ir %ur%ure de %ul u%ire
pentru % rini%ia do%nului. >upu vorbi !u pre" !ut
s%erenie:
, 'ine te(ai $ndit &i bine a $r it) % ria ta. 7ar %ai
avea(vo% !u !e u%ple vistieria) a!u% !nd bate r #boiul la
u& ;
, = #boiul nu e al nostru) vorni!e) #ise do%nul ap sat)
dar nevoile la !are %(a% $ndit snt ale noastre. 8rea %ulte
biruri apas norodul. 2u uita i ! pun$ile !u banii din !are se
pl te&te pe&!*e&ul snt strnse din sudoarea s ra!ilor. Se
!uvine a ! uta binele ranilor &i nu n p stuirea lor.
=usset prinse &i el !ura5 &i %or% i n barb .
, Cu binele nu se "a!e as!ultat le$ea) % ria ta.
, 0!olo unde le$ea se spri5in pe sil nu se !ap t
as!ultare. i t ie vod vorba. = %ne pre!u% a% *ot rt.
@sebit de a!easta) voi slobo#i din n!*isoare pe to i a!eia pe
!are 2i!olae vod i (a asuprit !u osnd .
0u#ind a!easta) =usset se urni din lo! &i #ise !u $las tare:
, 6 ria ta) n$ duie b trne elor %ele s nu ( i poat
p trunde $ndul. 7oar snt printre a!eia %ul i !are s (au
*ainit) ar tnd dra$oste ! tre ara 6os!ului. Crede % ria ta)
!(i bine a(i avea slobo#i) a!u% !nd e nevoie s a5ut %
o&tile tur!e&ti;
'oierii din 5urul lui >upu Costa!*e n!uviin ar prin se%ne
spusele lui =usset) n vre%e !e %itropolitul Oora &i ai lui se
ntune!ar la "a . 7ar o!*ii p trun# tori ai lui Cante%ir
v #ur &i 5ude!ar . >e r spunse de!i) netulburat &i *ot rt:
, Voi d rui libertate la to i !ei asupri i) " r osebire)
vorni!e -orda!*e. So!ot ! $ndul nu se poate pune la
n!*isoare. 2u i (a% des!*is &i do%niei tale por ile te%ni ei)
" r a te ntreba !e $nduri ai;
-orda!*e ro&i de ru&ine ! do%nul i a%inte&te %ila !e i (a
ar tat) %ai ales ! &i d duse $ndurile pe "a ) dar 7i%itrie
ur% ) r spi!at:
, %i voi n!epe do%nia prin "apte de iertare. 0!easta
este voia %ea &i nu n$ dui ni!i o !lintire de la !ele *ot rte
de %ine. Cele *ot rte r %n *ot rte.
'oierii &i ple!ar !apetele n t !ere) n ele$nd ! nu era
de &a$ &i ! trebuiau s se supun .
7i%itrie se ridi! ) drept se%n ! a s"r&it 7ivanul) dar
spuse postelni!ului s !*e%e pe boierii div ni i la !el dinti
s"at al lor) n %i!ul 7ivan.
Cnd se adunar !u to ii) 7i%itrie lu !el dinti "irul vorbei:
, 'oieri du%neavoastr ) #ise el. V (a% !*e%at a!i) la !el
dinti s"at al do%niei) pentru a v !unoa&te $ndurile.
, 6ul %it !elui de sus) #ise >upu slu$arni!) ne (a "ost
* r #it do%n deopotriv de %ilostiv pe !t &i vestit prin
n elep!iune. 7e a!eea a&tept % noi) !ei dinti) s
!unoa&te% vrerea % riei tale.
, 0!i nu este vorba de vrerea %ea) !i de nevoia
vre%urilor !e ne n!ear! . 2e (a% adunat s !*ib#ui%
%preun ) r spunse 7i%itrie) privind lun$ la boierii !are
st teau tot !u !apetele ple!ate &i se !odeau s r spund . 0 i
au#it !u to ii nevoile !e ne a&teapt . Vi#irul &i ndreapt
oastea ! tre 7un re. 2e (a po"tit s $ ti% #a*erea pentru
*rana oastei &i s to!%i% pod.
, ntr(a!olo po$oar &i %os!alii lui <ere%etiev) vorbi
2e!ul!e. <i snt %ul i de tot) tare %ul i) % ria ta.
, 7e !e s po%eni% a!i de o&tile %os!*i!e&ti; 7oar ele
nu se pot % sura !u ale vi#irului) i t ie vorba >upu) la !are
4*eor$*i ) avntat !a de obi!ei) r spunse:
, 7espre a!estea) s(l ntreb % pe !raiul &ved !are
pribe$e&te pe %elea$urile noastre) !u !e i(a %ai r %as din
oaste) dup !e l (au b tut #drav n %os!alii.
7i%itrie so!oti !lipa potrivit pentru a ! ta s p trund
%ai adn! n $ndul "ie! ruia:
, C*iar de el ave% a vorbi) spuse do%ol. Vi#irul ne !ere
s pre$ ti% !ele de trebuin pentru iernatul o&tii lui Carol
<vedul. 6ai are !raiul lips de pine pentru oa%enii lui. Ce
#i!e lo$o" tul 2i!olae Costin; Se poate s (i d %;
, S tri%ite% !eva $ru din p r ile 4ala ilor) r spunse
2i!olae Costin.
, <i !e spune vorni!ul rii de Oos;
, 6ai ave% $ru p strat n *a%bare) pentru lunile de
pri% var ) se $r bi s (l n!redin e#e >upu.
, S "ie oare de a5uns; ntreb iar vod .
, 7e a5uns pentru nevoile !raiului &ved.
, 7ar pentru ale noastre; ap s !u n eles) pe !uvinte)
7i%itrie.
>upu p ru a se poti!ni o !lip ) apoi r spunse) ridi!nd din
u%eri:
, E voia vi#irului) % ria ta. 4ndi i (v ) !e s (ar ale$e de noi
da! nu ne (a% ple!a voii sale;
, 7rept ai $r it) vorni!e. 2u e bine s (l %nie% pe vi#ir.
7ar e bine s ne $ndi% &i la nevoile rii/ Vistierni!ul
nostru i (a nu% ra opt sute de $albeni) !u !are s !u%peri
$ru de) la 'rlad) s(l ii la lo! us!at. S "ie la nevoie.
0u#ind porun!a) 0ntio* se ple! spre ure!*ea
%itropolitului 4*edeon &i(i &opti:
, Ce( i spunea% eu; 2u (i st $ndul de!t la nevoile
tur!ului.
n !lipa a!eea) par! i (ar "i !itit n $nduri) 7i%itrie ntreb :
, 7ar nalt 8reas"in ia (Sa !e spune; E bine !u% a%
!*ib#uit;
, Ce pute% "a!e alt) % ria ta) de!t s as!ult % de
porun!ile vi#irului; 'ine a i !*ib#uit &i bine a i *ot rt.
8entru a !unoa&te p rerea *at%anului) de !are au#ise !
e du&%an tur!ilor) 7i%itrie ntreb din nou:
, 2e ndea%n &i *at%anul Oora la as!ultarea porun!ilor
vi#irului;
, 7a) % ria ta) #ise as!un#ndu (&i $ndul) 0ntio* Oora.
0u#indu(i !u% %int) 4*eor$*i n!epu a "ierbe &i vru s
vorbeas! :
, 6 ria ta) ro$u (te) n$ duie (%i s spun &i eu o vorb /
7i%itrie l privi) l v #u aprins la "a &i se te%u s nu (i
s!ape vreun !uvnt pripit. 7e a!eea l opri:
, 8a*arni!e 6itru) a% !*ib#uit ndea5uns. >as ) o% %ai
vorbi &i alt dat ) #ise do%nul &i se s!ul n pi!ioare.
, V %ul %i% de s"at) boieri du%neavoastr .
0poi " !u un se%n !u %na &i boierii salutar adn!)
rostind vorbe de n!*in !iune) &i se ndreptar pe rnd s
ias din sal ) n "runte !u %itropolitul.
7i%itrie a&tept pn a5unse 2e!ul!e n dreptul s u &i
spuse) nu%ai pentru au#ul lui:
, 6ai # bove&te o !lip ) sp tare./ @pre&te (l &i pe
pa*arni!./
Cei doi se privir bu!uro&i &i r %aser . +&a se n!*ise n
ur%a boierilor. 0!u% erau sin$uri &i 7i%itrie se ridi!
sprinten din s!aun) ndreptndu(se ! tre ei &i le ntinse
bra ele. 4*eor$*i se arun! !el dinti la pieptul s u.
, 6 ria ta. %ur%ur el tulburat.
, Ei las ) las . 2u %ai e nevoie. #ise) r#nd pe sub
%usta ) 7i%itrie. 0!u%a snte% sin$uri. %i po i spune pe
nu%e) a&a !a pe vre%uri. <(apoi a% v #ut ! tu nu prea &tii
s te pre"a!i. 7e a!eea i (a% !ur%at vorba: % te%ea% s
nu se i&te s"ad . C pe tine) v d) nu te rabd ini%a pn nu
spui tot !e $nde&ti. 4eaba ai # bovit la !urte) ! tot n (ai
nv at s te por i !a un !urtean.
, 0di! s a% dou "e e; spuse r#nd) plin de "eri!ire)
6itru. 2i!i o pa$ub ) % ria ta. 0poi) lovindu (se !u pal%a
peste $ur : 7u%itra&!ule.
7i%itrie l b tu pe u%eri) privindu (l !u %ult duio&ie.
, C i ani au tre!ut de !nd nu te (a% v #ut) % i
4*eor$*i ; i (adu!i tu a%inte de 5o!urile noastre; Cu% ne
"u$ rea% a!olo) n ! su ele ve!ine de la Sili&teni/
, 8ar! te aud &i a!u% !itind din) ! r i latine&ti/ &i eu
stnd &i as!ultnd) ia a&a) !u $ura ! s!at / #ise 4*eor$*i .
, 8ar! a tre!ut un vea! &i par! era ieri) ad u$
2e!ul!e) !u $ndul dus n tre!ut.
, -at(% iar ln$ voi. &opti 7i%itrie) !u r su"larea
aproape t iat de e%o ie.
, Ca pe vre%uri) % ria ta. spuse 4*eor$*i nduio&at &i
el. 0!u% e&ti do%n. 7o%nul 6oldovei.
, 7a) ai dreptate. Snt do%n/ $r i 7i%itrie) !a tre#it
dintr(un vis "ru%os. <i ntr(un !eas nespus de $reu. Snt
%ulte) tare %ulte de " !ut) % i !opii.
<i #i!nd a!estea) 7i%itrie n!epu a u%bla !u pa&i %ari)
a&a !u% " !ea ori de !te ori era n !u%p na $ndurilor. 0poi
vorbi !a pentru sine:
, Cu att %ai $reu !u !t si% i ! ai n prea5%a ta nu%ai
oa%eni !are &i as!und $ndurile. l(a i au#it &i voi pe to i/
Vorni!ul >upu %i poart de $ri5 s nu (l sup r pe vi#ir/
, Slu$ ple!at la st pn darni!) % ria ta) r spunse
2e!ul!e.
, -ar vorni!ul =usset %(a n"runtat pe "a ) ur% vod )
%*nit.
, i %nios ! l (ai pus la *odin . 2u i (o %ai "i a5un$nd. 7e
trei#e!i de ani !r%uie&te) din u%bra do%nilor) s r !ind ara)
i#bu!ni "urios 4*eor$*i .
, <tiu) &i %ai &tiu ! % du&% nes! !u to ii. Trebuie s
a% $ri5 a % "eri de ura lor. 2u a% n 5urul %eu de!t
is!oade &i vr 5%a&i) "ie!are !uvnt) "ie!are $nd %i poate "i
r st l% !it) #ise 7i%itrie &i ad u$ !a pentru sine: &i
puterea tur!ilor e n! %are./
, 7ar % ria ta &tie de prin ! r i ! s (au a"lat &i o&ti !are
s(o n"rn$ ) i !ur% 2e!ul!e "irul $ndurilor.
, 0&a este) -oane) dar una este s !au i n elesuri n ! r i)
&i s( i a&terni $ndurile pe *rtie) &i alta e s le pres!*i%bi n
"apt vie. 8entru a!easta se !ere %ult n elep!iune &i/
%ult r bdare.
4*eor$*i vru s spun ) n s"r&it) !eea !e voise s spun
n 7ivan &i i#bu!ni:
, 'a) eu n(a% !er!etat %ulte ! r i) dar &tiu) ! de s (ar
porni un r #boi ntre ar &i sultan toat su"larea rilor
ro%Cne s(a ru$a pentru biruin a % riei tale) da! te (ai bate
al turea de ar.
7i%itrie l privi lun$) apoi #ise !u %*nire n $las:
, 2u%ai !u ru$ !iuni nu biruie ni!i o oaste/ 8e !ine s
% bi#ui;/ 8e %itropolitul 4*edeon &i pe *at%anul Oora
!are %(au s" tuit s as!ult de tur!i) !nd le e $ndul ! tre
%os!ovi i; 7e !e vorbeau aido%a !u >upu &i =usset;
, 7e tea% ) % ria ta) #ise 4*eor$*i . Se $ndes! ! i "i
ple!at 8or ii.
, 7ar ei nu %i(au 5urat !redin %ie; <i (a!u% vorbes!
ntr(un "el &i $ndes! ntr(alt"el; Cui i poart de $ri5 ;
, >or n&ile) % ria ta) se a%este! n vorb 2e!ul!e. Cat
s a"le arul ! pe ei i are ai!i prieteni) &i s le in sea%a)
da! a "i s (i biruie pe tur!i.
, Vede i) r spunse 7i%itrie) de !e nu % pot n!rede n
ei; Eu nu % pot bi#ui de!t pe voi) pe !ei !ura i la !u$et)
!are v $ndi i la binele rii. 'oierilor %ari le e $ndul nu%ai
la % riri &i/ la averile lor. Tu) 2e!ul!e) &i tu 4*eor$*i ) &i
>u!a) &i to i !ei ntor&i din pribe$ie snte i de (o sea% !u
%ine/ 2oi n(ave% de!t o sin$ur %o&ie: 6oldova. 8e ea
trebuie s(o o!roti%. 7e a!eea &tiu ! nu%ai pe voi % pot
spri5ini &i nu%ai pe vorba voastr pot pune te%ei. Vreau
s(%i "i i aproape ntru toate) &i pentru s"at/ &i pentru
su"letul %eu.
, i (o% "i) % ria ta. #ise 2e!ul!e.
, 7in toat ini%a. se al tur &i 4*eor$*i .
<i a%ndoi ntinser %inile) !are se unir !u ale lui
7i%itrie) pe!etluind n! o dat prietenia lor.
7up ple!area !elor doi prieteni) Cante%ir r %ase n!
%ult vre%e s ve$*e#e) sin$ur !u $ndurile sale. Era
noaptea tr#iu !nd se *ot r s !*e%e la el pe doi din
oa%enii s i de %are n!redere. 0!e&tia erau 8ri!opie)
! pitanul) osta& !redin!ios al tat lui s u) !el de la !are pe
vre%uri nv ase %e&te&u$ul spadei) &i 7u%itru Sara!iul/
<i tustrei t inuir ndelun$) la lu%ina s"e&ni!ului) n !are
!eara lu%in rilor se s!ur$ea n!et.
n #ori) 8ri!opie pornea n %are tain ) ! lare) du!nd !u el
n ! ptu&eala *ainei o !arte ! tre arul 8etru 0le?eevi!i) pe
!nd 7u%itru Sara!iul ple!a nspre Constantinopol pentru a(l
!er!eta pe -ani &i a(i da noi sar!ini. <i ast"el n!epur a se
ese nev #ute "irele diplo%a iei lui 7i%itrie Cante%ir/
URZEI N UMBR
7e atun!i) 8ri!opie) n"runtnd #e!i de pri%e5dii) b tu de
%ai %ulte ori) pe dru%uri o!olite) !alea ! tre arul 8etru. 7e
"ie!are dat i dusese ve&ti de la 7i%itrie &i de la Tolstoi)
!ulese de -ani la ari$rad &i pe !are le a"la prin Sara!iul.
8ar! avea iarba "iarelor -ani) att de u&or p trundea la
Edi!ule) unde era nte%ni at Tolstoi. 0!east le$ tur era de
%are pre pentru ar) ! !i prin ea putea a"la !e pre$ tiri de
lupt "a! tur!ii) porni i %potriva lui. <i/ prietenia !a &i
n!rederea arului n 7i%itrie !re&tea nen!etat) !u "ie!are
! l torie a lui 8ri!opie. 8rin s!*i%burile de $nduri ntre
do%nul 6oldovei &i ar se pre$ tea ast"el un tratat de
alian ) prin !are 7i%itrie ur% rea nu nu%ai s slobo#eas!
6oldova de sub 5u$ul tur!ilor) dar &i s pun "ru
atotputerni!iei boierilor. 7e a!eea ! utase s statorni!eas!
n noul tratat &i tre!erea s!aunului do%nes! din tat n "iu) n
nea%ul s u) ridi!nd ast"el puterea do%niei %ai presus de
puterea boierilor) de po"tele &i de to!%elile lor. C !i 7i%itrie
n elesese) din pilda istoriei altor ri) dar &i din tre!utul
6oldovei de sub do%nia 6u&atinilor) ! prop &irea rii
%er$ea n pas !u t ria puterii do%nului asupra taberilor
boiere&ti.
-#butise s du! aproape la !ap t toate a!este planuri ale
sale) " r s le "i dat !eva de b nuit tur!ilor. C !i) n a!est
ti%p) el le tri%itea ve&ti despre %i&! rile de oaste ale
%os!ovi ilor n a&a "el n!t s nu (l pri%e5duias! pe ar) dar
s le nt reas! tur!ilor !redin a ! do%nul pus n 6oldova i
slu5e&te pe ei/
8rin luna "ebruarie a anului 1L11) Sara!iul aduse) n s"r&it)
vestea pe !are 7i%itrie o a&tepta !u %are ner bdare.
Sta) !a de obi!ei) ntr(o n! pere lini&tit ) avnd ln$ el pe
Casandra) n eleapta lui tovar & de via ) !u !are i pl !ea
adesea s s!*i%be o vorb ) ! !i s"atul ei !u%inte i era de
%are "olos.
, 6 ria ta) vorbi Sara!iul !are) venit n %are $rab ) intr
" r a %ai a&tepta s "ie po"tit. 0% dat sea%a vi#irului) dup
!u% %i(ai porun!it) de "elul n !are *anul a n!er!at s prade
ara) &i vi#irul a "ost tare %ul %it. 0bia dup patru #ile i (au
sosit &i ve&tile de la pa&a din Ti$*ina despre a!elea&i "apte.
+n slu5itor !u !are snt n %are priete&u$ %i(a povestit !
vi#irul i(a s!ris pa&ei:
*eiul din Moldova e un ghiaur, dar le tie pe toate
cte se fac la 'ai i la Mosc, i scrie la $oart tot
adev rul. ,ar tu, pa , nu tii nimic! 3i4 nu faci dou
parale!4%
Cnd a% n eles la !e laud a a5uns % ria ta la 8oart ) a%
" !ut pre!u% % (ai nv at. 0% !erut vi#irului s ( i n$ duie a
le$a priete&u$ !u arul 6os!ului &i s dai de &tire 8or ii de tot
!e(i vedea &i n le$e. Vi#irul) si$ur de !redin a % riei tale)
datu( i (a nvoirea.
, i %ul %es!) Sara!iule. #ise 7i%itrie) !u "a a lu%inat
de bu!urie. V d ! nu i (ai pierdut vre%ea n #adar la
ari$rad. nvoirea a!easta %i este de %are pre ./
ntr(adev r) 7i%itrie avea a!u% tot !eea !e i trebuia !a
s poat du!e la bun s"r&it nto!%irea planului s u de
de#robire. i %p rt &i Casandrei vestea !ea bun .
, 8ri!opie %i(a adus de la ar n ele$erea dintre noi.
Eot rt n toate pun!tele ei) a&a !u% a% vrut. -at )
per$a%entul e $ata. Trebuie doar s(l is! les! &i s i (l tri%it
arului) s (&i pun &i el pe!etea. 7ar a!easta n (o poate "a!e
un sol n tain . Trebuie s tri%it un boier din 7ivan) !u
%puterni!iri depline) nvoirea pe !are %i(a adus(o Sara!iul)
din partea vi#irului) %i d putin a s (o "a! pe "a ) " r
pri%e5dia de a "i b nuit. > sndu (i pe tur!i s !read !
tri%isul %eu e o is!oad prin !are s pot !ule$e ve&ti de la
8etru) pentru a le da de &tire lor. Trebuie nu%ai s(%i ale$
bine solul.
<i 7i%itrie l $ si. 8orun!i s "ie !*e%a i de ndat
! pitanul 8ri!opie) vistierni!ul >u!a &i !ei doi prieteni de
n!redere) !u !are se s" tuia n toate: -on 2e!ul!e &i
4*eor$*i 6itru.
+n !opil de !as l n&tiin ! to i !ei !*e%a i adast n
!a%era al turat porun!a sa.
, S intre. r spunse) voios) Cante%ir.
Cel dinti !are se ar t "u <te"an >u!a.
, Cu ple! !iune) % ria ta. #ise el) n!linndu (se.
, Sar bun ) vistierni!e. 0propie (te &i) vino s stai a!i)
al turea de %ine. i spuse Cante%ir) " !ndu (i lo! pe divanul
pe !are &edea.
, 8rea %ult !inste) % ria ta. spuse >u!a) " !nd iar o
n!*in !iune adn! .
, >as a!u%a plo!onelile. 0i!i nu snte% n 97ivan:. <i
apoi) n(ave% a pierde %ult vre%e) spuse !u $las prietenos
Cante%ir &i) ar tndu (i(l pe 8ri!opie) l ntreb : 8e o&teanul
a!esta l !uno&ti; E o%ul !el %ai de !redin pe !are l a%.
8ri!opie ! pitanul.
, Cu% s nu (l !unos!; l &tiu prea bine) % ria ta)
r spunse) !u un #%bet lar$) >u!a) bu!uros de prietenia !e
i(o ar ta 7i%itrie.
, 7o%nia ta ai !er!etat %ulte lo!uri) pe !nd ai "ost n
pribe$ie) vistierni!e >u!a) tre!u 7i%itrie de(a dreptul la
"apt . 7up !u% a% a"lat) ai "ost &i pe la -aroslav.
, 7a) % ria ta. 0% stat opt luni de #ile a!olo) se $r bi a
r spunde >u!a.
, 7e %inune) se bu!ur 7i%itrie. 0tun!i nu s (a %ira
ni%eni da! i "i po"tit la -aroslav) s #i!e% la/ o nunt . 7e
pild la nunta lui 8an 1i%nit#ki.
, 8an 1i%nit#ki; 2u(%i adu! a%inte s(l "i !unos!ut)
r spunse) oare!u% %irat) vistierni!ul.
, 2u(i ni!i o sup rare. l vei !unoa&te a!u%. 7e
alt%interi) vei %ai ntlni a!olo un o% "oarte %are) pe !are
nu l(ai !unos!ut. 8e arul 8etru 0le?eevi!i/
>a au#ul nu%elui a!esta) pe "e ele tuturor !elor de "a se
a&ternu o %are ui%ire) dar &i o nespus bu!urie. 2e!ul!e nu
&tia da! au#ise bine &i nu (&i putu as!unde !urio#itatea.
, 8e ar; ntreb el) de ase%eni !u "a a lu%inat de
bu!urie.
, 7a) !*iar pe ar) r spunse 7i%itrie) !are le pri!epu
dintr(o dat si% %intele. 0 "ost &i el po"tit la nunt .
>u%in ia sa arul 8etru este un o% de o%enie. 2u (i " los !a
al i %p ra i &i vorbe&te n rnd !u to i oa%enii. 8ri!opie va
avea de $ri5 s te n" i&e#e n l i%ii Sale. n eles;
, n eles./ n eles. r spunse "oarte s%erit >u!a.
8ri!epnd tot tl!ul vorbelor lui 7i%itrie) spuse)
nseninndu(se deodat : 7o%nul %eu % tri%ite s dau o!*ii
!u arul; 0poi ad u$ ) ple!nd ru&inat !apul: 6 ria ta) ai
!res!ut la tur!i/ 9>e(a "i prea ple!at:/ #i!eau boierii. 9<i
s(a te%e ! &i pierde do%nia:/ -ar eu/ 7ar a!u% v d !
%(a% n&elat &i % ro$ de o %ie de ori de iert !iune.
7i%itrie se ntune! pu in &i #ise ntristat privind la
!te&itrei prietenii !are st teau a!u% n "a a lui !u !apetele
ple!ate.
, Cu%; <i tu;/ <i voi; E drept) a% !res!ut la tur!i. 0&a a
"ost ursita %ea) dar nu %(a% vndut lor. Eu a% "ost &i a%
r %as %oldovean &i nu % vnd ni% nui. Aa! nu%ai !e (%i
porun!e&te vre%ea.
4*eor$*i nu (&i %ai putu as!unde si% %intele &i i#bu!ni
n valni! dup !u% i era "irea:
, n s"r&it) iat ) a sunat &i pentru noi) !easul luptei pentru
dreptate) % ria ta.
, 0l luptei n! nu) se $r bi a (i r spunde Cante%ir.
Snte% abia la !easul dinti. Ai i !u $ri5 . 2i%eni nu trebuie
s a"le !ele !e s (au vorbit a!i) alt"el pierde% totul. <i) punnd
prietene&te %na pe u% rul lui 4*eor$*i ) $r i: > sa i (i pe
boieri s !read ! snt un do%n slab &i ne*ot rt. Va veni
vre%ea s vad ! s (au n&elat) !nd s(a plini $ndul %eu.
0poi) ntor!ndu(se ! tre >u!a) vorbi !u alt $las: Vistierni!e
>u!a) !easul !nd vo% putea ar ta rii *ot rrea noastr
atrn de ntlnirea do%niei tale !u 8etru 0le?eevi!i. 0i
n eles;
>u!a se ridi! tulburat.
, 7e ntlnirea %ea;
, 7a) >u!a. i dau %puterni!irea s (i du!i arului a!est
per$a%ent) pe !are l is! les! &i pe !are pun pe!etea %ea
do%neas! . l vei da s (l nt reas! &i !u pe!etea lui. <i
a!u% %er$i !u bine) vistierni!e >u!a. Te a&tept s te ntor!i
!t %ai !urnd. <i #i!nd a!estea se ntoarse ! tre 4*eor$*i
&i 2e!ul!e: 0tun!i &i nu%ai atun!i vo% putea porni la lupt .
rosti el.
n"iora i de % re ia !easului a!ela) to i puser ) " r de
voie) %inile pe spade.
n ti%pul a!esta boierii din tab ra vr 5%a& n!epur s
"iarb . Si% eau ! sub lini&tea !e do%nea la Curte se
as!unde) %o!ne&te !eva. inu i deoparte) priveau
neputin!io&i la tot !e " !ea vod pentru u&urarea $reului !e
ap sase poporul) &i du&% nia lor !re&tea #i de #i.
Se %plinea o lun de !nd 7i%itrie tri%isese solie ! tre
ar) !nd ntr (o noapte boierii din divan se ntlnir ntr (o
n! pere taini! a palatului) lu%inat de o sin$ur tor . Se
*ot rser s pun odat !ap t rnduielii pe !are 7i%itrie se
silea s(o pun n ara pr dat pn atun!i !u a5utorul
9do%nilor:.
Se a"lau a!olo >upu &i Constantin Costa!*e) 2i!olae
Costin) %itropolitul 4*edeon &i 0ntio* Oora. 2u lipsea dintre
ei de!t -orda!*e =usset &i to i n!epuser a da se%ne de
ner bdare. Se au#eau %ur%ure. Se ntrebau to!%ai unii pe
al ii: 9@ veni; 2 (o veni;: !nd printr(o u&i taini! intr )
n!ovoindu(se) b trnul =usset. 6ur%urele n!etar deodat .
7intre to i se desprinse >upu) !are l nt%pin !u vorbe
pre" !ute:
, 6 bu!ur ! ai venit la ntlnirea noastr ) vel (vorni!e)
#ise el. i (ai dat &i do%nia ta sea%a ! nu %ai putea %er$e
ast"el. Trebuie s porni% odat la lupt .
, 7a) a% n eles &i eu ! e %are nevoie s ne uni% &i s
porni% %preun ) &i a% l sat la o parte ori!e $nd de
nvr 5bire ntre noi) r spunse) %p !iuitor) b trnul.
, E drept ! nea%urile noastre s (au !a% !io!nit ntr(o
vre%e) #ise %ieros Costin) dar ntotdeauna ne(a% $ndit %ai
nti la nevoile rii &i la p strarea bunelor ei nto!%iri./
, 8e !are) ia!a) se $ si s ni le stri!e 7u%itra&!u) se
$r bi a r spunde =usset.
, 7e a!eea se !ade s "i% !u to ii laolalt ) &i Costine&tii &i
=ussete&tii &i Cost !*e&tii) !nd e nevoie s ap r % !e e al
nostru. s ri "oarte n"ierbntat >upu. S privi% lu!rurile a&a
!u% snt. 0"la i ! vi#irul a sosit la 7un re) dar !nd a a5uns
la pod s(a oprit. 0u#ind ! vine oastea lui <ere%etiev) la
vreo 1N 000 de oa%eni se spune) par! s (ar !a% te%e s
trea! n ast parte/
, >(a rnduit arul s %ear$ drept la 7un re) la pod) s (l
bat pe vi#ir) %ri a!ru 0ntio*) daD ni!i el n (a !ute#at) !
avea oaste pu in . S (a oprit la Soro!a. 7u%itra&!u le &tie pe
toate) dar nu %i&! . 7e !e oare; Ce adast ; 2 (ave% &i noi
dreptul s ne ntreb %; 7e !e se !ode&te; 0i;
, Eu si%t ! la !urte bate vnt de * inie
L
. 0& pune %na n
"o! ! 7u%itra&!u a purtat vorbe !u arul %os!*i!es!) #ise
nver&unat >upu.
, 7a) da) da) are dreptate >upu) s ri !a ars =usset.
0lt!u%) !e *ra% ar "i purtat do!torul 8oli!ala) !are a "ost
tri%is de la 6os!; C ni!i do%nul ni!i doa%na nu # !eau.
, 7(ap i >u!a vistierni!ul !e !at la -aroslav; se
a%este! n vorb %itropolitul 4*edeon.
, Se spune ! s (ar "i dus la nunta !nea#ului) nu &tiu !u%
i #i!e) %ai ad u$ &i Constantin Costa!*e) punnd paie
peste "o!.
, 7aD %ult %ai ine nunta asta. C (i ple!at de %ai bine
de o lun ) s"or i pe nas) pope&te) %itropolitul 4*edeon.
, 8e vod l rod b nuielile) &i %ai d du p rerea -orda!*e
=usset. Se te%e ! l (a si% i vi#irul &i de po$oar la 7un re)
l %a#ile&te) da! n (o s(o pat &i %ai r u. 8oate ! l (a "a!e
!u un !ap %ai s!urt.
L
E inie F Tr dare. Gn.a.H
, @ri!u% a "i) tea" r tot n (a s! pa el. Vi#irul le &tie pe
toate. 0% avut eu $ri5 ) nu te te%e. spuse) !u un rn5et de
%ul u%ire) >upu.
, 0tun!i de !e %ai # bove&te; S (l loveas! odat ) da!
a a"lat ! s (a * init. s"or i iar) pe nas) 4*edeon.
, Ei) ai r bdare) "rate. Te pui !u &iretenia tur!ului; - (a%
tri%is eu vi#irului tot "elul de &tiri) l n!redin >upu) dar nu (i
a5un$e) %ai !ere dove#i.
, <i nu pute% nto!%i destule; se $r bi a r spunde
=usset.
, Eu #i! s nu ne pripi%. > sa i pe %ine. se " li iar >upu.
4 ses! eu a! de !o5o!ul lui. <i v dau n!redin are ! ) pn
n &ase luni) 2i!olae 6avro!ordat va "i iar do%n n 6oldova.
, 6da. #ise str%bnd din nas b trnul =usset. 0poi atun!i
eu pot s iau !alea pribe$iei. 2 (a% po"t s (i !unos! a doua
oar be!iurile. 0) da! ar veni =a!ovi ) ar "i !u totul alt!eva)
se ntoarse el.
, 2u te te%e) vel(vorni!e) ! t a (l lini&ti >upu. Vod
2i!olae %i(a s!ris ! se ! ie&te de "elul !u% s (a purtat !u
do%nia ta &i %i(a 5urat ! va "a!e tot !e ne (a " $ duit) da!
l vo% adu!e iar n s!aun.
, 2u prea %i vine s % (n!red n vorba lui. 0 %ai " !ut
le$ %nt !u 7u%itra&!u) atun!i !nd s (au ntlnit la 4ala i) !
n(o s(l pras! la 8oart &i n (o s(i rvneas! s!aunul. <i)
po"ti%) de(abia a a5uns la ari$rad &i a &i (n!eput !u prile/
Cu% s(ar #i!e) &i(a inut !uvntul !u% in !inii posturile./
, 8entru !uvntul !e i (l va da do%niei tale) ne pune% noi
!*e#a&i/ n #iua !nd se va ntoar!e) vod 2i!olae va "a!e !e
vre% noi. nt ri >upu) b tnd !u pal%a n %as .
, 7e(ar veni %ai de$rab #iua a!eea) #ise Constantin)
" !ndu (&i o !ru!e %are.
, Va veni) nu te te%e. 2u vede i ! 7u%itra&!u nu %ai
&tie !u% s(o s!oat la !ap t) se $ro# vi iar >upu. 'u!atele
s(au s!u%pit. 2u %ai adu!e ni%eni ni%i!) de !nd s(a b 5enit
ara. 0% avut noi $ri5 de a% " !ut s u%ble tot "elul de
spai%e: ba ! se apropie t tarii) ba ! ne pnde&te "oa%ea)
se!eta &i alte de alde aiestea/
, <i apoi vistieria e pustie. Aluier vntul n ea. !*i!oti
0ntio*.
, 0&a i trebuie) se n!runt =usset. C &tiindu (se tare
nv at nu i (a so!otit vredni!i de s"at pe boierii b trni) la tot
!e %intea lui !ea !rud a *ot rt. 8e %ine) n!alte) ni!i nu
%(a !*e%at n 97ivan:. 7ar pe do%nia(voastr ) s"etni!i &i
boieri !insti i) ntrebatu (va !eva;
, 7e unde. !rti la rndul s u Costin. 2u se s" tuie&te
de!t !u r #e&ii div ni i de el) boieri de trei parale) " r
%o&ii) " r averi. Ei n (au !e pierde. 2e!ul!e e %are sp tar.
<te"an >u!a are vistieria n %n ) iar 4*eor$*i 6itru tra$e
s"orile &i u%bl prin tr$uri s is!odeas! prosti%ea. *)
"ra ilor. n 7ivan a n!eput s %iroas a opin! .
, 0s!ulta i (% pe %ine. 7e nu ne (o% uni %potriva lui
7u%itra&!u) ne(a ur$isi de tot) a din nou >upu.
, 0&a e) interveni Costin. 0% au#it ! vrea s s!*i%be &i
pravila str %o&eas! ) s (i de#le$e pe %oldoveni de &erbie. i
vine lesne s slobo#eas! robii) ! nu (s %o&iile lui t tne (su.
E*ei) da! ar avea %o&ii) nu i (ar da %na s vorbeas! de
slobo#enie.
, @bi!eiul tot de la ei vine) vorbi iar >upu) punnd paie
peste "o!. 0u#it(a i !e a " !ut arul !u boierii; >e (a t iat la
to i b rbile) iar pe "e%ei le (a silit s(nve e a d n ui) a !iripi
pe "ran o#e&te) a se sule%eni) ! a&a a v #ut el pe unde a
u%blat. Ce %ai n!olo) !e %ai n!oa!e; Trebuie s ne uni% &i
s(i stri! % so!otelile) alt"el e vai de noi.
>upu se opri o !lip ) i privi pe to i la rnd) apoi ntreb
ap sat:
, Ce ne "a!e% da! s (a da pe "a ! 7u%itra&!u se
n!*in 6os!ului;
, Eu) unul) ridi! $lasul &i % %potrives!) se " li =usset.
, %potrivirea pe "a nu (i bun . 2e poate pierde) l potoli
Costin.
, >o$o" tul Costin are dreptate) #ise >upu. So!ot !
deo!a%dat nu trebuie s !r!ni%. E %ai bine s (i %ai
tri%ite% o !arte vi#irului) despre tot !e se nt%pl . Veni i
a!i) %ai aproape de "a!l ) s (o nto!%i% %preun .
<i n ti%p !e to i se apropiau) !eilal i doi dintre ei) a!ei
n!*ina i 6os!ului) &i &optir unul !eluilalt:
, 0vut(a% noi $ri5 s (i stri! % so!otelile &i !u 6os!ul) nu
v te%e i/
, @ "i pri%it oare arul ! r ile noastre; se ntreba)
n$ri5orat) Oora.
, 7e pri%it le(a pri%it) dar/ nu ne(a dat ni!i un r spuns)
$ndi 9!u $las tare: 4*edeon.
, 7e ne(a da) de nu ne(a da r spuns) e tot una) r spunse
Oora) ar tndu (se nep s tor. Vorba e: a a"lat ! 7u%itra&!u e
o%ul tur!ilor. <i asta !red ! nu i (a ierta(o/
n ti%p !e &opteau ast"el) !eilal i nto!%eau r va&ul ! tre
vi#ir) !are tre!u din %n n %n ) pentru a "i is! lit.
7eodat ) din n! perea al turat ) se au#i un #$o%ot. To i
tres rir speria i. Tea%a ! li s (ar putea des!operi ur#eala
" !u s le n$*e e sn$ele n vine. i adunase a!i &i i unise
pentru un !eas) din!olo de interesele lor potrivni!e) l !o%ia
!are i " !ea s se ase%ene) dorin a de a (&i ap ra averile)
privile$iile &i puterea de a 5e"ui pe !ei s r%ani) toate
pri%e5duite de nnoirile pe !are le presi% eau din "aptele
do%nului. 7ar ndat !e si% iser apropierea unei pri%e5dii)
nu(i %ai st pnea de!t spai%a) n!epur !u to ii a tre%ura
din toate % dularele.
4*edeon &i Oora se apropiar &i ei speria i de $rupul
!elorlal i. 4*edeon " !ea !ru!i %ari &i %ur%ura:
, 7oa%ne ap r .
, 0sta !e(o %ai "i "ost; ntreb nsp i%ntat Oora.
, 8ar! s (a trntit o u& ) spuse =usset) ! ruia i se " !u
ini%a !t un puri!e de "ri! .
, @ "i r %as vreo "ereastr des!*is ) i potoli Costin.
, Vi s(o "i n # rit. 2 (a "ost ni%i!) i lini&ti >upu. <i ori!e(ar
"i "ost) noi nu d % nd r t) "ra ilor. Trebuie s (l s!oate% pe
7u%itra&!u din s!aunul do%niei. S ne le$e %itropolitul
4*edeon !u 5ur %nt) pentru a ne ine !uvntul) *ot r el.
7ar !*iar n !lipa a!eea "a!la se stinse) !a su"lat de vnt)
&i boierii "u$ir ) n$ro#i i) !are n!otro/
n n! perea n !are nu se a"la de!t el &i Casandra)
7i%itrie se pli%ba !u pa&i %ari) n$ri5orat.
, 4ones! !easurile !are % apropie de *ot rrea !ea
%are) $l sui el) ! tre Casandra) !are ! uta s (l lini&teas! .
7e(ar veni odat 8ri!opie s (%i adu! &tirile de !are atrn
ntrea$a soart a 6oldovei. 8n a!u% n (a sosit de!t
Sara!iul) !u ve&tile de la 8oart . Trebuie s %i se n" i&e#e
de ndat . Eot rrea e pe dru%. 7oa%ne) de (ar veni %ai
!urnd. rosti el !a pentru sine.
7e a"ar se au#eau $lasuri &i vorbe nv l% &ite. Cineva
n!er!a s intre " r a %ai a&tepta n!uviin are. Casandra
tres ri pu in speriat . Cante%ir o lini&ti) apoi se apropie de
u&a !are se des!*ise &i se lovi piept n piept !u 4*eor$*i .
2 v li !a o "urtun &i) abia tr $ndu (&i su"letul) vorbi repede)
n"ierbntat:
, -ert !iune) % ria ta. 2 (a% %ai putut r bda &i a% venit
ntr(un su"let s( i spun: % ria ta. 7u%itra&!ule. Se
pre$ te&te o %are %r& vie %potriv ( i. 'oierii ur#es! n
u%br pier#ania ta.
A r a (&i pierde !u%p tul) 7i%itrie l ntreb !ine snt
a!e&ti boieri &i da! i !unoa&te. 4*eor$*i n&ir pe
ner su"late nu%ele lui =usset) >upu) Constantin) %itropolitul
4*edeon) Costin &i 0ntio* Oora.
, 8ar! pn a!u% se du&% neau ntre ei; spuse %irat
Cante%ir. <tia% ! 4*edeon &i Oora erau de partea arului)
iar !eilal i) slu$i ple!ate 8or ii. 7ar pese%ne ! la %i&elii se
n"r es! lupii !u oile/ Eaide) pa*arni!e) vino ( i n "ire &i
poveste&te. Ce ai a"lat;
>ui 4*eor$*i i %ai veni pu in ini%a la lo!) v #ndu (l pe
do%n att de lini&tit.
, -a!a) % nturna% ostenit spre !as din dru%urile %ele
pe la oa%enii de o%enie) pe !are i !er!ete# s a"lu !u% li (s
$ndurile) povesti el) !nd # res! o "l ! ruie p trun#nd prin
!r p tura u&ii unei ! % ri de oaspe i) din spatele !asei
doa%nei. <tiind ! oaspe i la !urte nu (s &i n(are !ine u%bla
prin p r ile a!elea) aler$ de$rab s v d !ine e) dar !nd
a5un$ aproape) aud $lasuri n"ierbntate. 4ndii %ai nti s
i#bes! n l turi u&a &i s (i prind pe tl*ari la "apt . 1i!ea% !
poate o "i venit !areva s prade palatul do%nes!) dar !are
nu(%i "u %irarea !nd %i se p ru ! deslu&es! ni&te $lasuri
!unos!ute.
, 0u#itu(le(ai &i vorbele; l ntrerupse) din !e n !e %ai
tulburat) 7i%itrie.
, 0u#it) % ria ta. 0u tri%is ! r i vi#irului ! e&ti vndut
6os!ului) dar vi#irul a&teapt dove#i. >upu &i =usset s (au
l udat ! le pl s%uies! ei.
, 7ar 4*edeon &i 0ntio* !e spuneau; 0u s!ris &i ei
vi#irului; ntreb 7i%itrie bat5o!oritor. C pn a!u% &tiu !
ineau !u arul.
, 7a. au s!ris &i ei. -(a% au#it &optind n tain ) s nu aud
!eilal i) ! au tri%is !arte arului s vie %ai !urnd s (i bat
pe tur!i &i s(l s!oat din do%nie pe 7i%itrie voievod) !are e
o%ul tur!ilor. <i %ai spuneau ! le d *at%anul 10 000 de
oaste &i #a*erea nu%ai s vie de$rab s loveas! podul de
pe 7un re &i s (l dea 5os pe do%n.
, 05un$e) 4*eor$*i ) l opri 7i%itrie &i) a!operindu (&i
"a a !u %inile) rosti !u $lasul s! #ut: i &tia% vi!leni)
*r p re i) n stare de intri$i % runte) dar nu (i !redea% att
de ti! lo&i. 6i (e sil &i ru&ine.
Casandra ! uta s (l lini&teas! ) !u $lasul ei blnd &i
vorba(i n eleapt ) dar de ast dat Cante%ir nu o %ai
as!ult . ' tu "urios din pal%e &i un !opil de !as intr .
, S vin ai!i) nu%aide!t) *at%anul Oora &i sp tarul
2e!ul!e) porun!i el.
Casandra l privi n$ri5orat ) apoi se ridi! s ple!e. 2u se
!uvenea s ia parte la trebile do%niei. @ so ie !u%inte l
a5ut pe do%n din u%br &i nu se !ade a se n" i&a de!t
atun!i !nd este po"tit s se a&e#e pe s!aunul do%nes!)
al turea de do%nul rii.
Cante%ir o nso i pn la u& ) s rutnd (o pe "runte. Cnd se
ntoarse) n "a a lui se a"lau *at%anul Oora &i sp tarul
2e!ul!e.
, Cu ple! !iune) % ria ta. #ise *at%anul) n!linndu (se
pn n p %nt) n ti%p !e 2e!ul!e se ple! &i el) pu in
nedu%erit.
, V %ul %es!) boieri du%neavoastr ) ! a i venit) #ise
7i%itrie) abia st pnindu (&i %nia. V(a% po"tit a!i n $rab )
pentru s"at/ 6i(au sosit ve&ti de la 7un re. Vi#irul se
apropie &i) dup !u% &ti i) ne !ere a5utor &i *ran . 7ar n st
ti%p po$oar &i oastea %os!*i!eas! . 7a! a5un$ la
*otarele noastre) ne vor !ere &i ei a5utor. n !u%p na
a!easta) do%nul v ntreab pe !ine se !ade a a5uta;
Cante%ir se opri &i(l privi drept n o!*i pe Oora) apoi ur% : Ca
unul !e ai %na asupra o&tirii) !e % s" tuie&ti) *at%ane;
, 7e/ <tiu &i eu/ % ria ta/ 2u ne pute% ntoar!e "a a
de la lu%ina sultanului. Se !ade dar s as!ult % de porun!a
vi#irului; <i apoi/ !u !e puteri s a5ut % pe arul 6os!ului &i
!e a% avea de !&ti$at de la el;
n "a a a!estei neru&inate pre" ! torii) 7i%itrie nu (&i %ai
putu ine "irea &i i#bu!ni:
, Cu !e puteri; S( i spun eu) *at%ane; Cu !ei 10 000
oaste &i !u #a*ereaua !e ai s!ris arului ! le ai $ata. <i %ai
ntrebi la !e ne(ar putea a5uta; S tri%it !t %ai de$rab s
loveas! podul de pe 7un re) &i s (l s!*i%be pe do%nul
6oldovei) a&a !u% i(ai s!ris lui 8etre 0le?eevi!i. Ce ai
!&ti$a; 0& vrea s &tiu &i eu !e ai voit s !&ti$i do%nia ta;
C de vroiai binele rii) ne (o spuneai pe "a ) la s"at) n
7ivan. <i apoi) de vre%e !e !re#i n puterea 6os!ului) de !e
% nde%nai) adineauri) s dau as!ultare tur!ului;
, 6ai $re&e&te o%ul) " r de voie. -ert !iune) % ria ta)
bolborosi 0ntio* pierdut.
, 0sta i (a "ost !redin a !e %i (ai 5urat) *at%ane; %ai
stri$ ) dndu (&i dru%ul %niei) 7i%itrie.
6i!) nea5utorat) " r pi! de %ndrie) *at%anul sta n "a a
lui) n!ovoindu(se &i tre%urnd. i a%inti de %ila !e i(o
ar tase lui =usset &i l ru$ s se ndure &i de b trne ele lui.
, 2u te n!ovoia a&a) *at%ane. Eu nu tai !apetele
boierilor potrivni!i) i r spunse dispre uitor) dar
nenduple!at) Cante%ir. 8e %itropolit nu(l pot lovi a&a !u%
s(ar !uveni) ! e "a biseri!eas! . 7ar n (a% nevoie de
*at%an " r !redin peste oastea %ea. Se%nele
dre$ toriei le vei da sp tarului 2e!ul!e) !are va "i de a#i
nainte *at%an peste oaste. -ar do%nia ta/ te vei du!e la
%n stirea 'istri ei) s te ro$i pentru iertarea p !atelor. <i
" r s (l %ai priveas! se ntoarse ! tre 2e!ul!e: 7 (i stra5
s(l nso eas! ) sp tare. porun!i el) ! utnd pe !t putea s
par lini&tit.
7ar dup ie&irea lui 0ntio*) Cante%ir se l s istovit n 5il ul
s u.
, 2u( i par r u) 7u%itra&!ule) de !e ai " !ut. S (a %ai
!ur it p durea de o us! !iune.
Cu a!este !uvinte !are(i aduser 9do%nului: din nou
#%betul pe bu#e) prietenul s u din !opil rie) 4*eor$*i ) se
n!lin &i ie&i.
+n !opil de !as l n&tiin a pe Cante%ir ! a"ar se a"la
Sara!iul) !are venea !u &tiri de sea% de la ari$rad.
l a&teptase !u %are ner bdare) dar !nd a!esta i spuse
! ve&tile pe !are i le adu!ea erau &i bune) &i rele) se
ntune! iar. Vru s le !unoas! &i pe unele) &i pe altele.
Cele bune erau n le$ tur !u Tolstoi) la !are -ani
p trunsese din nou) !u%p rndu (l pe pa#ni!. 7ar !nd veni
vorba de !ele rele) Sara!iul se !odi un ti%p) apoi n!er! s
vorbeas! ) dar nu i#buti) &i as!unse "a a n %ini &i i#bu!ni n
plns.
, Ce ai) Sara!iule; Ce s(a nt%plat; ntreb ) speriat)
7i%itrie. Spune. 2u !u%va 0ntio*;/
Sara!iul &i st pni !u $reu plnsul:
, Vi#irul a " !ut 5ur %nt s te piard ) % ria ta. #ise
ntr(un tr#iu. i (a dat nvoirea s "a!i priete&u$ !u 6os!ul)
a&a !u% ai !erut) dar a " !ut (o nu%ai pentru a putea aduna
dove#i %potriva % riei tale) s (i arate sultanului ! te (ai
unit !u arul &i ! unelte&ti %potriva lui.
7i%itrie se tulbur .
, <i !e(a spus; Ce(a " !ut sultanul;
>a ntrebarea a!easta) drept ori!e r spuns) Sara!iul l s
!apul n piept &i t !u.
, 0 porun!it s(%i taie !apul. 2u e a&a; Vorbe&te)
Sara!iule. E&ti doar o%ul %eu de !redin . Eaide) ro$u (te)
vreau s &tiu totul) nu (%i as!unde ni%i!.
Sara!iul % rturisi) ntr (un *o*ot de plns:
, Sultanul a dat porun! de %a#ilire) % ria ta.
<i #i!nd a!estea) se arun! la pi!ioarele lui Cante%ir)
!are nu se !lintise din n!re%enirea n !are l arun!ase
vestea !ea nea&teptat .
, 0&adar) planul boierilor r #vr ti i a i#butit. 6 (au prt
vi#irului; 0!u%a) deasupra !apului %eu atrn sabia $delui
tur!es!) %ur%ur el. -ar da! arul va da &i el as!ultare
ti! lo&ilor !are au uneltit %potriva %ea) nu (%i voi putea
adu!e la ndeplinire planul de de#robire al s!u%pei %ele
ri/ S r%ane Toader. 6ilu ) 6o& 4avril &i voi to i !ei
%ul i !are a&tepta i de la %ine i#b virea) n (o ve i avea.
'oierii au "ost %ai tari. V !er iertare.
Tre!use de %ie#ul nop ii. Casandra se pli%ba de la un
!ap t la !el lalt al n! perii) "rn$ndu (&i %inile. 7in !nd n
!nd d dea pu in n l turi o perdea &i privea din!olo de ea.
0poi se ndrepta spre un s"e&ni! !u %ai %ulte bra e &i stinse
din lu%n ri. 2u r %ase aprins de!t una sin$ur . @
slu5itoare veni s adu! un ul!ior !u ap ) pentru la noapte. i
spuse n &oapt :
, +%bl bini&or) -lean . 6 ria sa se *odine&te. S nu (l
tre#i%. 7e trei nop i n (a %ai n!*is o!*ii/
Slu5itoarea d du din !ap n se%n ! a n eles) puse
ul!iorul pe %as &i ie&i n vr"ul pi!ioarelor. 7ar perdeaua se
d du n!et n l turi. 7i%itrie intr ) ! l!nd n vr"ul
pi!ioarelor) s nu (i de&tepte pe !ei din !as ) pe !are i
!redea ador%i i) o # ri pe Casandra) &i o privi nduio&at.
, Te !redea% ador%it) 7i%itrie.
, Cine poate dor%i) !nd a #vrlit n pri%e5die at ia
oa%eni nevinova i) buna %ea Casandra; 4nde&te (te. 8entru
a se r #buna pe %ine tur!ii ar putea s (l u!id pe 0ntio*)
apoi pe Sara!iul) pe -ani. 8ri!opie &i >u!a ar putea pl ti &i ei
!u via a) da! arul ar ple!a ure!*ea la !uvintele nveninate
ale vr 5%a&ilor %ei &i ai poporului. <tii tu !e nsea%n s ai
!u$etul %pov rat ! ai a#vrlit n pri%e5die at ia oa%eni)
prieteni) "ra i &i ara pe !are ai vrut s (o s!api;
7i%itrie &i tre!u %na peste "runte &i n!epu a ! l!a rar) n
lun$ul &i latul n! perii) a&a !u% " !ea ntotdeauna !nd era
"r %ntat de $nduri. 0&adar) o%ul de &tiin ) !u vederi
li%pe#i) s(a n&elat !nd a !re#ut ! va avea al turi de el pe
s"etni!ii) pe slu5itorii biseri!ii) pe a!eia pe !are i s! pase din
te%ni / i &tia pe boieri la!o%i) tru"a&i) dar nu !redea ! )
pentru a(l pierde pe el) ar "i n stare s(&i 5ert"eas! ara.
+itase ! pentru ei) 9 ara: era o %o&ie pe !are o "oloseau
pentru !*iverniselile lor. 2u va putea de!i s se bi#uie de!t
pe ! iva prieteni &i pe norodul !are &i dorea i#b virea. &i
a%inti de " $ duiala !e i (o " !use lui Toader &i i vorbi n
$nd: 92u) Toadere) nu te(a% %in it. 2 (a% %in it pe ni!i unul
din a!ei !e au !re#ut n %ine. -ar de ar "i s nu %i pot ine
" $ duiala) s nu % bleste%a i. 4ndul %i (a "ost bun) dar
vi!lenia oa%enilor din prea5%a %ea a #$uduit te%eliile pe
!are vroia% s !l des! neatrnarea noastr .:
4lasul Casandrei l s%ulse din $nduri:
, 2u te nelini&ti) 7i%itrie) vorbi ea. <tiu ! " r a5utorul
arului nu i (ai putea adu!e la ndeplinire planurile) dar arul
e un o% %are) el nu va da as!ultare vorbelor unor ti! lo&i
" r !redin . Vei vedea ! 8ri!opie &i >u!a se vor ntoar!e
nev t %a i. 0tt !t poate 5ude!a %intea %ea de "e%eie)
so!ot ! nu%ai un o% % runt !a vi#irul poate ple!a ure!*ea
la uneltiri vi!lene.
7eodat ) Casandra t !u. 7e a"ar se au#eau tropote de
!ai. 7i%itrie le as!ult &i el %ai nviorat. Tropotele se
apropiau) &i a%ndoi aler$ar ) plini de bu!urie) la "ereastr .
, Trebuie s "ie ai no&tri. rostir ntr (un $las.
Aa a lui 7i%itrie se nsenin . Cine alt ar putea aler$a a&a)
n noapte;
, -at ) se lu%inea# de #iu ) #ise) %ai nveselit )
Casandra.
, 7ee do%nul s se lu%ine#e &i via a noastr . r spunse
7i%itrie.
7ar tropotele se ndep rtar . >i se p ru ! n (a "ost de!t o
n lu!ire. 7i%itrie se tulbur .
, 2u) n(a "ost o n lu!ire) spuse el) &i da! nu snt solii
!are se napoia# de la ar) atun!i trebuie s "ie alt!ineva/
7a) ei snt) ieni!erii vi#irului !are vin s(l du! la 8oart .
Se apropie de Casandra &i i vorbi:
, Casandra %ea) tu nu e&ti o "e%eie sperioas . 0i un
su"let de o&tean. 0i dovedit(o n attea rnduri) innd piept
pri%e5diilor prin !are ai tre!ut al turi de %ine. 7a! vor veni
s % ia s % du! la pi!ioarele sultanului) nu te
nsp i%nta. <i ad u$ !u un #%bet duios: Vorba d d !ii:
9-arba rea nu piere:. 0ve% !opii &i !eea !e n(a% i#butit eu)
va du!e poate la !ap t b iatul nostru !el %i!) 0ntio*) !are
%i sea% n n totul.
n ti%p !e vorbea) tropotele) !are n!etaser o !lip ) se
au#ir din nou. 7i%itrie " !u un pas s se ndrepte spre u& )
totu&i/ r %ase ne!lintit &i dr# n lo!ul unde se a"la)
a&teptnd b rb te&te osnda/ 7ar Casandra nu %ai putu
r bda &i) plin de !ura5) ie&i s n"runte ea !ea dinti
pri%e5dia/ Tre!user nu%ai !teva !lipe) dar lui 7i%itrie i se
p ru o ve&ni!ie. 7eodat o v #u pe Casandra intrnd !a o
"urtun &i stri$nd voioas :
, Snt ai no&tri) 7i%itrie. n s"r&it. -at ) s (au ntors &i vin.
/ Vin.
7i%itrie se nsenin la "a &i se $r bi s le ias ntru
nt%pinare. ntinse bra ele s (i !uprind pe a%ndoi) pe
>u!a &i 8ri!opie) !are veneau n $rab %are nso i i de
!redin!io&ii lui prieteni) 4*eor$*i &i 2e!ul!e.
, Ce(a i " !ut; Eaide) spune i (%i %ai !urnd) vorbi i. 0 i
pri%it de la ar nt rirea; ntreb ) plin de ner bdare)
Cante%ir.
, 8ri%it. n #iua de 13 aprilie) la >u !) % ria ta) r spunse
>u!a &i(i ar t nvoiala !e s (a a&e#at ntre el &i ar) dup !u%
"usese *ot rt.
, E is! lit de %na n l i%ii Sale &i nt rit !u pe!etea
lui) %ai ad u$ .
7i%itrie &i Casandra se privir !u o!*ii n la!ri%i. >u!a
s!oase din sa!ul de ! l torie o !utie "ru%os n!rustat &i i (o
ntinse lui 7i%itrie.
, 0!esta este darul n l i%ii Sale. -at &i %antia de sa%ur
pe !are o tri%ite doa%nei) %ai #ise el.
7i%itrie des!*ise tulburat !utia !u in!rusta ii "ine:
, E pe!etea &i !*ipul arului) n!on5urat !u dia%ante) pe
!are vi(l tri%ite !a se%n al prieteniei sale) spuse) !u %ndrie)
>u!a.
7i%itrie l s rut pe "runte) apoi) ! tnd s (&i n"rn$
nduio&area !e(l !uprinsese) ntreb :
, 0i dat o!*ii !u $eneralul <ere%etiev;
, 7at) % ria ta. 6 (a% ab tut n dru% pe la tab ra din
Soro!a &i i(a% ar tat porun!a arului. 4eneralul a pornit de
ndat J 000 de oaste ! tre -a&i) s (l o!roteas! pe do%nul
6oldovei. 6ine n #ori vor "i ai!i. r spunse pro%pt >u!a.
, 0tun!i s nu %ai # bovi% o !lip ) spuse 7i%itrie) !u
"a a lu%inat de "eri!ire. 0 sosit !easul s rosti% n "a a
ntre$ii ri voin a noastr . <i ntor!ndu (se ! tre 8ri!opie
*ot r: C pitane) d porun! s "ie trase toate !lopotele n
!etate. S vesteas! norodului ! se petre!e o "apt %are.
-ar lui 2e!ul!e i porun!i: Eat%ane) !*ea%(i pe boieri n
7ivan. E s"atul lor !el din ur% .
"N#AM HOT RT SINGUR$%
7an$ tul !lopotelor r s!olise ntre$ tr$ul. 6ul i%ea ie&ise
$r bit ) u%plnd uli ele) ne&tiind !e n past s (o %ai "i
n pustit asupra ei.
0!u% se ndrepta ! tre 8alatul do%nes!) t l #uindu (se
pn pe sub "erestrele lui) n$*esuindu (se !urioas s vad
!e se nt%plase. Erau tot soiul de oa%eni de prin ora&e &i
sate) !are se stri$au pe nu%e &i d deau din !oate s se
poat apropia unii de al ii.
, Ce(o %ai "i) doa%ne;. Ce ne %ai pa&te oare; 0 i a"lat
!u%va !eva;
2u) ni%eni nu a"lase. 2i%eni nu &tia ni%i!.
, 'a$ sa%a trebuie s "ie lu!ru ns %nat) de sun toate
!lopotele -e&ilor) spuneau unii dintre ei.
, C*iar a&a. r spundeau al ii. Eai de$rab &i o% a"la.
<i oa%enii porneau nainte " !ndu (&i lo! prin $loata tot
%ai deas .
n pra$ul unei !ase) o b trn opri din dru% un tre! tor
voini! &i tn r) %br !at !a pe la ar ) &i (l ntreb speriat .
, Ce s(o nt%plat) "l ! ul %a%ii; 2u !u%va or intrat
t tarii;
, 2(or intrat) % %u! . 7aD !e) alt treab n (au; $lu%i
"l ! ul. 0poi) n!runtndu (se olea! ) $r i: 7 (apoi eu) drept s
spun) n! nu &tiu !e (i ! nu (s de pe ai!i/ 0bia sosii n ora&.
Snt venit !u tatne(%iu dup ni&te a% rte de nevoi. 7ar
%(oi du!e s v d !e (i. @ veni oastea 6os!ului) b trni!o. >a
ei ne e n de5dea &i s! parea.
' trni!a duse %na la $ur &i o"t :
, S te aud 7u%ne#eu) "i!iorule.
7ar "l ! ul n (o %ai au#i) o #bu$*ise &i se pierduse prin
%ul i%e. n ur%a lui) un %o&nea$) !are le as!ultase vorba) o
ntreb #%bind pe sub %usta a ! runt &i $roas :
, <i #i) vrei s vin oastea arului) % %u! ) s te s!ape;
%or% i el.
Ae%eia l privi !er!et tor) nedu%erit . Cu !e $nd o
ntreba oare; S "i "ost vreo is!oad de (a tur!ilor; 8ar! n (ar
"i !re#ut. 8rea i era portul !instit &i !*ipul prietenos. Ae%eia
&i s!utur tea%a de o !lip &i r spunse:
, Ei) da) ve#i bine ! vreau. <i !e (i; 0u du%itale i (a "i att
de bine !u tur!ii ! n (ai vrea;
7e ast dat %o&nea$ul rse !u toat $ura.
, 0poi nu %ai pot de atta bine. C de a!eea u%blu dup
5ude! i pe uli ele -a&ilor/
Ae%eia se %ai lu%in la "a .
, 7aD de pe unde e&ti) %o&ule; ntreb ea) %bunat .
, -a) de prin p r ile A l!iului. 4avril (%i #i!e) iar "l ! ul
!u !are ai stat de vorb %i (i "e!ior) l !*ea% 6ilu . &i
u%"l %o&ul pieptul) %ndru nevoie %are.
, 0p i s ( i tr ias! ) bade) ! (i tare 9!ora5os:. r spunse
"e%eia.
7ar %o& 4avril nu %ai avu ti%pul s (i %ul u%eas! ) a&a
!u% s(ar "i !uvenit) ! !i norodul venea bulu! &i l %pin$ea
%ai departe. <i apoi se $r bea s (l a5un$ din ur% pe
6ilu ) !are se ndep rtase bini&or.
Cnd a5unser a%ndoi sub #idurile palatului) !lopotele
n!etaser . 2u %ai st ruia de!t %ur%urul %ul i%ii
n!ordate) !u privirile a intite spre "erestrele n!*ise ale
palatului.
Ce s(o "i petre!nd a!olo n untru; se ntrebau oa%enii.
Se ntreba &i %o& 4avril ) &i 6ilu . 0!eea&i ntrebare se
!itea &i pe !*ipul ars de soare al unui o% !are se a"la ln$ ei
&i spre !are ! ta 6ilu !u !oada o!*iului) ! era tare !*ipe&
&i vn5os.
7a! dan$ tul !lopotelor r s!olise n !*ipul a!esta
su"letele oa%enilor de a"ar ) n alt !*ip i strnise pe boierii
!e se a"lau n untru. 0duna i n %area sal a 7ivanului) se
ntrebau unii pe al ii !e lu!ru de sea% se petre!use " r a li
se da &i lor de &tire.
<i) !nd l %ai v #ur ntre !ei de "a pe vistierni!ul >u!a)
intrar la &i %ai %are b nuial . Vorni!ul >upu Costa!*e se
apropie de el) &i neputnd s(&i as!und un #%bet str%b) i
vorbi:
, Ei) daD !e(%i v d o!*ii; >u%e nou . >u%e nou ./ Snt
aproape dou luni de !nd nu te (ai prea ar tat printre noi)
vistierni!e. Ce ai " !ut prin >e*ia) de ai # bovit atta;
, -a) a% 5u!at &i eu la nunt . rse >u!a.
, <i ai 5u!at bine;
, 'ine) vorni!e) ! doar s tn r &i %i pla!e s 5o!.
7o%niei tale nu; ntreb el #%bind !u n elesuri.
, Cu% de nu; Cu% de nu; <i %ie %i pla!e s 5o!. s!r&ni
>upu.
0poi se dep rt spre un !ol al s lii) unde i " !u se%n
"ratelui s u Constantin s se apropie) %preun !u al i ! iva
din boierii uni i n a!elea&i $nduri. Cnd "ur to i ln$ el le
spuse pe &optite:
, 0s!ulta i !e v spun eu. >a !urte bate vnt de * inie.
2u(%i pla!e obra#ul lui >u!a. Ce(a ! utat la le*i; 0s!ulta i)
da! iese la iveal ! 7u%itra&!u se n!*in la arul
6os!ului s nu !r!ni i. V tra$e i de ndat la %n stire la
'ursu!i) "a!e i tab r &i v n!*ide i a!olo !u !eva oa%eni.
V dau eu de &tire) la vre%e) !eea !e ave i a "a!e %ai
departe.
7ar/ &oaptele n!etar deodat . n sala 7ivanului se
l sase o t !ere ap s toare.
7i%itrie Cante%ir intr ! l!nd %ai ap sat !a de obi!ei. Se
a&e# n s!aun n!et &i sole%n) i % sur !u privirea pe to i
!ei de "a ) apoi $r i rar &i r spi!at:
, V(a% !*e%at n $rab ) boieri du%neavoastr ) "iind!
s(a petre!ut o "apt deosebit &i de %are nse%n tate) pe
!are se !ade s o a"la i &i do%niile voastre. -at dar !ele !e
a% *ot rt/
Cre#nd ! e bine s (i a%inteas! do%nului &i de voin a
boierilor) b trnul =usset l ntrerupse:
, Cu%; >uatu(s(a vreo *ot rre n 7ivan) " r a ni se da &i
nou de &tire) % ria ta;
, 7a) vel(vorni!e. Eot rrea a luat (o do%nul rii) i t ie
vorba 7i%itrie. 7up / !institele s"aturi !e !u %ult
bun(voie &i n elep!iune %i le (a i dat/
A !u o s!urt pau# ) n !are ti%p ur% ri ui%irea de pe
!*ipurile lor) apoi rosti !u $las puterni! &i *ot rt:
, V #nd starea n !are ne a"l % &i !ererile $rele !u !are
ne %pov rea# vi#irul &i la !are ara nu poate r spunde) &i
toate $reut ile !e au adus tur!ii ani de (a rndul peste !apul
nostru) v #nd ! arul 8etru a ridi!at sabia pentru a slobo#i
popoarele de sub robia tur!eas! ) a% " !ut le$ tur !u
n l i%ea sa %p ratul/
+n "rea% t tre!u prin toat adunarea. >upu &i =usset
p lir ) n ti%p !e printre boierii ntor&i din sur$*iun se au#ir
%ur%ure de %ul u%ire. 7ar "rea% tul se potoli de ndat )
! !i vod ur% :
, Vorbirile !e s(au dus ntre noi n st ti%p s (au purtat din
voia noastr deplin ) " r silire sau ap sare de ni!i un "el)
ntr(o n ele$ere des vr&it ) !a de la prieten la prieten. >a
!ap tul a!estor vorbiri) a% ! #ut la nvoial !u arul s
du!e% %preun lupta %potriva sultanului Vistierni!ul >u!a
va s dee !itire nvoielei !e s (a a&e#at ntre noi) spre &tiin a
do%niilor voastre.
7e ast dat ) "rea% tul !are str b tuse %ul i%ea
boierilor nu !onteni de!t n !lipa !nd >u!a se apropie de
s!aunul do%nes!) !u per$a%entul n %n .
n !ol ul lui) $alben la "a &i tre%urnd) >upu strnse
bra ul "ratelui s u) &optindu (i:
, V #ut (ai; Ce v(a% spus; 0!u% &ti i !e (ave i a "a!e.
7u!e i (v n $rab la 'ursu!i. 0duna i oa%enii &i ne (o% sili
!t o% putea s nu (i ias lui 7u%itra&!u pe voie.
A r a %ai # bovi o !lip ) Constantin Costa!*e &i al i ! iva
boieri potrivni!i do%nului se stre!urar a"ar din sal . n
ti%pul a!esta) >u!a desp turi per$a%entul pe!etluit !u
pe!e i $rele &i n!epu a da !itire !elor *ot rte:
*ir s nu dea ara nici un !an.
$re domn s nu -l schim!e nimeni pn la moarte i
s-i urmeze fiul lui, pre care i l-o alege ara, astfel ca
neamul lui s nu lipseasc din domnie.
$re !oieri s nu -i mazileasc domnul din !oierie
pn la moarte, dect pentru mare vin ! 3i orice
greeal ar face, s nu -i pedepseasc f r judecata
sfatului i isc litura mitropolitului.
+enitul domnului s fie doar vama ocnei i a altor
trguri, iar alt dare s nu pun .
Mazilii i mn stirile s -i st pneasc ocinile i
moiile i s iee de pe ele i desetina de stupi i de
mascuri i gotine de oi, f r a da nimic din ele.
5ece mii de oameni de oaste s se preg teasc de
lupt n ar . 6mp r ia s le dea leaf din vistieria
mp r teasc .
'ar pace cu turcul nicidecum s nu fac %.
S"r&ind !itirea) >u!a n" &ur per$a%entul &i (l d du
do%nului) ad u$ind:
, 8re a!este ponturi au 5urat tare %p ratul 6os!ului &i
au is! lit. -ar eu a% is! lit pentru do%nul rii 6oldovei)
sin$ur st pnitor.
7up !itirea a!estei nvoieli) n 7ivan se " !u o t !ere
adn! .
To i !ei de "a si% eau !t de nse%nate erau toate !te le
au#iser . &i d deau sea%a ! ) ntr (adev r) a&a !u% le
spusese) 7i%itrie ! #use la nvoial !u arul !a de la "rate la
"rate. 2u era n nvoial ni!i ur% de n!*inare. 7i%potriv )
se nt reau *otarele rii) !are era slobo#it de ori!e biruri.
'oierii r #e&i n eleser !u bu!urie ! do%nul nto!%ind
nvoiala se $ndise &i la nevoile !elor s r%ani) ! !i *ot rse
s %i!&ore#e %ul i%ea birurilor !are (i ap sau. -ar el nsu&i
d duse pild ) nep strnd pentru do%n de!t venitul din va%a
o!nei.
<i to!%ai a!easta nu era pe pla!ul boierilor %ari) !are se
si% eau lovi i de (a dreptul n averile lor. 0poi nu le venea de
"el la nde%n !a do%nia s se %o&teneas! din tat n "iu.
2i!i nu voiau s aud de ase%enea ornduire. Se nv aser
a(i s!*i%ba pe do%ni dup voie &i a !u%p ra pe rnd) la
8oart ) s!aunul rii. 0lt"el nse%na !a do%nul s stea %ai
presus de puterea lor) st pnindu (i &i t indu (le ori!e putin
de a 5 "ui./
-at $ndurile !are i "r %ntau pe to i a!ei de "a &i nu le
d deau r $a#ul a %ai si% i ni%i! alt!eva.
7i%itrie n elese !e se petre!e n su"letele lor) &i $r i)
pentru a(i de#le$a de n! tu&area ne*ot rrii:
, -at ) boieri du%neavoastr . 0!easta a "ost *ot rrea
%ea) pe !are nu !u u&urin a% luat (o. <i a!u% voies! a &ti
!are snt $ndurile do%niilor voastre;
>upu vorbi !el dinti &i) pentru a(&i as!unde $ndurile)
r spunse %ieros:
, Cu %ult !u%in enie ai *ot rt) % ria (ta. Eu) unul)
so!ot ! e bine !e s (a " !ut. E tare bine./
7ar =usset) !are nu(&i putea st pni !iuda) i lu vorba din
$ur .
, @r "i bune toate) dar %ie un lu!ru nu %i se pare drept &i
nu l(a% pri!eput. 7e !e s "ie do%nul tot de un nea% &i s
nu se %ai alea$ &i dintre boieri;
, Aiind! s (a adeverit ! a!east ale$ere nu (i de!t un
prile5 de #avistie &i de !*eltuial . 2u este ale$ere) vorni!e. E
tr$ &i !u%p rare. -ar pre ul l pl te&te ara. Cnd nu se va
%ai !u%p ra do%nia) nu va %ai "i nevoie s (o pl teas!
norodul) din sudoarea lui. 0!u% ai pri!eput; r spunse dr#
7i%itrie.
C ldura vorbelor lui n!epu s slobo#eas! li%bile !elor
!are $ndeau la "el !a el. 2e!ul!e vorbi:
, 'ine(ai $r it. 0&a e) % ria (ta.
7ar vorni!ul =usset nu n ele$ea s se dea n! b tut:
, 6da. " !u el. Eu) unul) ns ) !a %ai b trn) !red ! te (ai
!a% pripit) % ria ta) !u priete&u$ul 6os!ului. Era %ai bine
s "i ad stat pn s (a bate tur!ii !u ei &i) !are parte a birui)
!u a!eea s ine%/
, 'un so!oteal . S adast. 7ar ei % adast pe %ine;
ntreb %nios 7i%itrie. 2u) vel (vorni!e) nu %ai era vre%e a
% !*ivernisi) ! % apu!au tur!ii. -ar da! a% v #ut !
boierii de s"at nu snt to i ntr (un !uvnt &i o !redin !u
%ine) a% pornit la "apt &i a% *ot rt s iau asupra %ea
le$ tura pe !are o !erea !easul. C eu) s (o &tie to i) ap s
vod pe !uvinte) n (a% %ers dup %intea %ea) !i a% " !ut
!e %(a nv at to!%eala vre%ii. <i) privind spre %itropolit)
7i%itrie ad u$ : Ce $nde&te s"in ia sa; E bine !e (a%
*ot rt;
4*edeon &i d du sea%a ! nu %ai poate da nd r t. 7a!
e s vin arul) !u% ar putea da biseri!a nd r t;
, 'ine ai " !ut) 6 ria ta) nt ri el. C !i %p ratul a 5urat
s s!ape toate nea%urile din r s rit de robia tur!eas! .
Se %ai ridi!ar &i alte $lasuri:
, 'ine(ai " !ut) % ria ta) spuse b trnul boier -lie Stur#a.
2oi ne te%ea% !(i %er$e !u tur!ii) &i ne le$ase% ntre noi
s te l s % sin$ur &i s tre!e% la 6os!.
, 'ine(ai " !ut) % ria ta. se au#i &i $lasul lui 2i!olae
Costin.
4*eor$*i 6itru se repe#i &i el) !u% i era "irea.
, S nu ( i par r u) % ria ta) ! de (i slobo#i norodul) ap i
norodul te(a bine!uvnta n ve!i.
, V %ul %es!) boieri du%neavoastr ) le r spunse
tuturora 7i%itrie. <i vreau s v %ai spun ! ) n a!este #ile)
J 000 de ! l re i ai $eneralului <ere%etiev vor !obor n -a&i)
spre a "a!e pa# ) de ar voi tur!ii s ne loveas! .
>a spusele lui Cante%ir) >upu n$ lbeni la "a ) &i %u&!
bu#ele &i %ur%ur n!iudat.
, S(a $ndit la toate) n pr!a.
0!east ulti% veste p ru ns a #drun!ina !*iar &i
ne*ot rrea !elor !are nu vorbiser pn atun!i. <i i#bu!nir
!u to ii ntr (o urare:
, S tr ie&ti) % ria ta.
, -ar a!u%) *at%anul 2e!ul!e s dea !itire a!estui !uvnt
al nostru ! tre %ul i%e. S (l !unoas! toat ara.
7i%itrie i ntinse per$a%entul lui 2e!ul!e) !are se
ndrept spre "ereastr &i o des!*ise.
0"ar se " !u deodat o %are t !ere. 2u %ai su"la ni%eni.
2e!ul!e n!epu a !iti !u $las tare:
oi, ,imitrie 1antemir, din mila lui ,umnezeu
,omnul rii Moldovei, facem cunoscut acestea
ntregului norod.
,umanii notri de totdeauna, turcii, n-au fost
urm tori cinsti i nvoielii ncheiate de naintaii notri.
&i au adus asupra rii Moldovei tot felul de asupriri,
au d rmat cet ile, au dat voie t tarilor a le pr da, au
dus n ro!ie pe fii i fiicele rii, iar tri!utul l -au sporit
pe fiece zi ntr-atta, de au ajuns cu neputin de
r !dat.
,e aceea, ascultnd glasul Moldovei care geme greu
asuprit , noi ne -am unit cu arul Moscului, milostivul i
dreptcredinciosul $etru -le7eevici, care a ridicat arma
spre a mntui popoarele din jugul ro!iei mahomedane.
3i mpreun am legat pe vecie soarta rilor
noastre, pornind din toat inima la lupt mpotriva
turcilor!%
Ca vuietul % rilor porni de sub "erestre stri$ tul de
bu!urie al %ul i%ii. 2e!ul!e "u nevoit s se opreas! din
!itit. Cnd se %ai potoli #$o%otul) el rosti ulti%ele !uvinte
ale !*e% rii la lupt :
Moldoveni! &u, ,imitrie voievod, v chem pe to i
s v ridica i i s veni i la oaste! 8ua i armele, spre
a-i sta Moldovei ntr-ajutor! S v nsufle easc
faptele str !unilor i s v !ate i vitejete, ca pe
vremurile lui 3tefan vod , pentru dreptatea i
slo!ozenia voastr i a copiilor votri!%
0"ar ) oa%enii se %br i&au " r a se !unoa&te) rdeau)
pln$eau) &i arun!au n v #du* ! !iulile. -ar stri$ tele lor de
bu!urie se n l au nest vilite &i p trundeau prin "ereastra
des!*is ) !a &i !u% %ul i%ea ar "i "ost n sala 7ivanului.
2e!ul!e) 4*eor$*i ) >u!a &i to i boierii r #e&i &i si% ir
o!*ii u%e#i. 8ln$eau &i ei de bu!urie) !a &i oa%enii de a"ar .
2u%ai pe "e ele boierilor %ari se ntinsese !eva din !ea a
$ndurilor !e(i st pneau. =usset t !ea) dar par! se " !use
%ai %i!. 0s!uns n u%br ) >upu se "erea s nu se vad !u%
i tre%ur b rbia.
7ar !ine se %ai uita la ei; n! l#i i de do$oarea !e venea
de a"ar ) din su"letele oa%enilor) to i !eilal i se apropiar de
s!aunul lui vod ) " !nd #id n 5urul lui.
7i%itrie !obor n!et treptele tronului &i se ndrept spre
"ereastr . Cnd se ar t n perva#ul ei) bu!uria norodului nu
%ai !unos!u %ar$ini. 7e pretutindeni se n l ar stri$ te de
9ura) tr ias! Vod Cante%ir.:
El privi %ul i%ea n t !ere) " !ndu (i se%ne prietenoase
!u %na. 0poi se ntoarse !u "a a spre !ei din untru) &i !u
$lasul %i&!at) le spuse:
, 0 i au#it; 0!esta a "ost !uvntul rii. Ea % (a nde%nat
a "a!e !eea !e a% " !ut. Vreau s se &tie ! n (a% *ot rt
sin$ur./
8rivi apoi !u !*ipul lu%inat spre !ei de a"ar !e nu %ai
!onteneau s(&i arate bu!uria/
8ierdut n %ul i%ea pe !are o ntre!ea !u un !ap) %o&
4avril privi ui%it la o%ul din "ereastr ) apoi &i s!oase
! !iula &i rosti:
, 0veai dreptate. 0&a este. 0!u% te(ai dat pe "a )
7i%itrie. Tu nu erai str in. 0l nostru erai) a&a pre!u%
spusese&i. S tr ie&ti) % ria ta.
1i!nd a!estea b trnul &i ple! $enun!*ii !u s%erenie.
6ilu &i privi ndelun$ tat l. l as!ulta " r a n ele$e
tl!ul vorbelor lui) dar n elese tl!ul n$enun!*erii &i i ur%
pilda. >a "el " !ur to i !ei din 5urul lor. Ca spi!ele !are se
aplea! sub le$ narea vntului) a&a se n!ovoia %ul i%ea)
t l #uindu (se &i n$enun!*ind) !t era uli a de %are) n se%n
de %ul %it ) n "a a do%nului !are (o n elesese &i ! ta s (i
pres!*i%be $ndurile n "apt .
7eodat ) n t !erea !are se l sase) se au#i un $las plin de
voio&ie. Era $lasul lui %o& 4avril !are) a%intindu (&i par!
de !eva) stri$ ! tre "e!ior (su) %pins de lu%e !a% departe
de el:
, V #ut (ai) % i 6ilu ; 0ista era do%n) % i. 7o%nul
rii.
TR DAREA
8l!ul de J 000 de ! l re i ai $eneralului <ere%etiev sosi
!*iar a doua #i la -a&i &i slaba %potrivire a osta&ilor tur!i
a"la i n !etatea de s!aun se n rui de ndat . 2i!i o pri%e5die
de lovire nu se %ai ar ta din a!east parte.
>upu Costa!*e n elese ! 7i%itrie nu %ai poate "i s!os
din s!aun de!t prin biruin a o&tilor tur!e&ti asupra arului) &i
*ot r s (&i %plineas! planurile. 8le! n a!eea&i sear
spre 4ala i) sub !uvnt ! se du!e s ia % suri pentru a
porni !arele !u $rne trebuitoare ar%atelor unite.
>a !*e%area lui Cante%ir r spunsese !u avnt ara
ntrea$ . @a%enii veneau de pretutindeni s se ns!rie la
oaste. 6ai nti se ns!riser %a#ilii) !are "u$iser de ur$ia lui
vod 2i!olae. 7in Vran!ea pn n @r*ei) pl!uri de rani se
nar%aser !u !e apu!aser &i se ndreptau spre -a&i) iar
nu% rul lor se n$ro&a pe % sur !e se apropiau de !etatea
de s!aun.
8e toate uli ele) pe la toate n!ru!i& rile de dru%uri) se
$ tiser lo!uri anu%e pentru a (i ns!rie pe oa%eni la
stea$uri.
Sub toate u%brarele se n5$*ebaser n $rab %ese
n"ipte n patru pari pentru a!ei !are veneau n pl!uri dese &i
erau att de %ul i ! nu se %ai a5un$eau. Se ntor!eau
butoaie %ari !u "undul n sus) se uneau s!aune &i !*iar
! ld ri de ara% s!oase de prin be!iuri) pentru nto!%irea
listelor. C !i veneau %e&te&u$ari &i rani) tot soiul de
ne$ustori *ot r i s lupte) s (l doboare pe du&%an.
Eat%anul o&tirii se !odise la n!eput s pri%eas! printre
osta&i oa%eni !are se so!otea ! &i au rostul n alte lo!uri &i
a ! ror lips de la %un!a lor putea opri n lo! %ersul vie ii
de "ie!are #i. 7ar oa%enii st ruiau) nep s tori la !eea !e
l sau n ur% ) s "ie pri%i i la oaste. Se l udau n $ura %are
!iubotarii &i !roitorii) "ie!are !u pri!eperea lui) ! " r ei
solda ii n (ar "a!e doi bani) ! n (ar putea lupta " r !i#%e &i
" r straie.
+n rotar pe !ale de a "i respins) "iind! nu %ai era tn r)
spunea ! nu are attea de$ete s nu%ere !te ro i ar "i n
stare s drea$ ntr (un sin$ur !eas) pentru ! ru ele o&tirii.
, <i to!%ai pe %ine vre i s % l sa i/ de ! ru ;
ad u$ att de %*nit) n!t "u ns!ris pe dat .
+n "ierar sp tos se " lea ar tndu (&i pu%nul !t o % !iu! :
, Eu n(a% nevoie de "lint . Eu % bat !u sta. 7a! l
atin$ nu%ai pe tur!) i(a% turtit &i "esul &i !apul.
<i ast"el %er$ea treaba) !u rsete &i voie bun . 8n &i
slu$ile boiere&ti &i l saser st pnii) n n de5dea ! vor
s! pa de ei pentru totdeauna) da! 8etru &i 7i%itrie vor
birui.
4*eor$*i 6itru nu pre$et s (l a5ute !u n de5de pe
2e!ul!e) !are nu %ai prididea s adune o&tirea. +%bla din
lo! n lo!) !er!etnd da! oa%enii (aveau !e le trebuie) le
adu!ea !uvntul de nde%n &i %ul %it al do%nului. -ar
!nd i spunea !areva ! &i (a uitat slu5ba de pa*arni!)
r spundea r#nd:
, 0p i de a!i n!olo asta %i (i slu5ba de pa*arni!) s a5ut
rii s (&i $oleas! %ai de$rab pa*arul de a%ar.
>a rndul s u) 7i%itrie p rea %ul %it de !u% %er$eau
lu!rurile. inuse de %ai %ulte ori s"at !u $eneralul
<ere%etiev) !are po$orse n 6oldova) la pu ine #ile dup
avan$arda sa &i " !use tab r n apropiere de -a&i.
<ere%etiev tri%isese solie &i do%nului 6unteniei) n %are
tain ) pentru a (i a%inti de " $ duial . Sosise vre%ea s (&i
in le$ %ntul de a le da *ran pentru oaste &i a le tri%ite
a5utoare pentru lupt .
0!u% a&teptau r spunsul lui 'rn!oveanu) pe !are puneau
%are pre ) ! !i n 6oldova se " !user n anul a!ela bu!ate
tare pu ine. C%piile erau arse de se!et &i $rul lipsea !u
des vr&ire. 7e pretutindeni) pe unde tri%isese dup *ran
pentru o&tire) !arele se ntor!eau $oale. 7i%itrie era
oare!u% n$ri5orat) dar se $ndi ! d duse bani vorni!ului
rii de Oos s strn$ &i s pun bine $ru pentru vre%e de
nevoie. -at ! vre%ea de nevoie sosise &i do%nul tri%ise
nu%aide!t solie lui >upu Costa!*e) porun!indu(i s ndru%e
de$rab !arele !u $ru ! tre -a&i) unde era %are lips de
pine pentru oaste.
0!u% a&tepta) dar n a"ar de lipsa de pine l !*inuia &i
lipsa de &tiri !are nu %ai veneau de la o vre%e dinspre
ari$rad. 7u%itru Sara!iul) !are ar "i trebuit s se ntoar!
de%ult) nu da ni!i un se%n de via / ntr (o #i) pe !nd se
a"la !u doa%na n ! %ara sa) un !opil de !as l vesti) n
s"r&it) ! Sara!iul a sosit &i !ere n$ duin a s i se n" i&e#e)
" r a se %ai du!e s se s!uture de !olbul dru%ului.
, S vin . S vin " r # bav . #ise 7i%itrie) "re% tnd
de ner bdare.
7u%itru Sara!iul avea "a a tras &i era pr "uit !a o%ul
!are a " !ut un dru% lun$ &i $reu. 7i%itrie l nt%pin !u
bu!urie:
, 'ine(ai venit) Sara!iule. Te a&tepta% !u %ult
ner bdare.
, <tiu) % ria ta) r spunse n!linndu (se adn! Sara!iul. 7e
a!eea n(a% pre$etat s a5un$ %ai de$rab ) a&a !u% era%
de la dru%. 0% avut %ulte) tare %ulte de n"runtat/ -at de
a!eea a% ntr#iat/
, 8ri%e5dii; 7ru% $reu; l is!odi) ner bd tor) vod .
, 4reu) % ria ta. @&tile vi#irului au tre!ut 7un rea &i vin
pu*oi) %pn#ind toate ! r rile. -s!oade pretutindeni. 0
trebuit s % stre!or printre ele) s beau laolalt !u to i) s
dor% nu%ai !u un o!*i n!*is &i pe !el lalt s (l in %ereu
trea#) iar ure!*ea s "ie as!u it pentru a putea s prind
toate ur#elile.
7i%itrie l !uprinse n bra e &i l s rut pe "runte.
, 0i "ost dintotdeauna un o% de %are !redin )
Sara!iule. <i a!u%a spune) ro$u(te) !e ve&ti %i adu!i de la
ari$rad;
, 2u &tiu !e s spun %ai nti) % ria ta) r spunse
!odindu(se pu in Sara!iul/ @a%enii %ei din Serai %i (au
spus ! atun!i !nd a a"lat de to!%eala !e (ai " !ut !u
%p ratul 6os!ului) vi#irul a "ost !a turbat. +rla de $ndeai
! e o "iar ) ! i iese dreptatea) ! el nu te (a vrut n s!aun.
Oura n le$ea lui ! te (a lovi n "el &i !*ip) s(i !uno&ti puterea
&i s a"li !e nsea%n a (l n"runta pe sultan.
, 7e !e spune) nu %i(e tea% . 7ar de " !ut) !e (a " !ut)
Sara!iule;
, nti l(a prins pe -ani) pe !nd n!er!a s ple!e n
6oldova.
, >(a prins pe -ani; se n"ior 7i%itrie) &i %na lui o strnse
tare pe a Casandrei) !are se a"la al turi. <i/ l (a/ n!*is
!u%va;
Sara!iul ple! "runtea) &optind !u $lasul n la!ri%i:
, 6ai r u/ % ria ta.
7i%itrie n elese ! l (au t iat. &i l s !apul n piept)
n!*ise o!*ii) s(&i opreas! la!ri%ile) &i spuse aproape n
&oapt :
, -ani. S r%anul %eu -ani./ Vorba lui nu era de&art /
9Te(oi slu5i pn la !ea din ur% su"lare:/ spunea. 'unul)
bietul %eu -ani./ 0poi ntreb !u tea% : Spune (%i) " r
s"ial ) Sara!iule) dar "ratele %eu) 0ntio*;/
, Tr ie&te) % ria ta. se $r bi s (l lini&teas! Sara!iul.
7intru nti l(au prins &i l(au n!*is la Edi!ule. Vi#irul d duse
!*iar porun! s (l taie " r # bav . 7ar el " !use nto!%ai
!u% l(a s" tuit % ria ta %ai de %ult) s dea de &tire
!ai%a!a%ului ! % ria ta n&al 8oarta &i a " !ut n ele$ere
!u 6os!ul. >a n!eput vi#irul !re#use ! e doar o s!ornire. C
te pi#%uie&te "iind! i (ai luat lo!ul n s!aun) apoi) ns ) pe
vorba !ai%a!a%ului) a s! pat % ria sa 0ntio* !u via ) &i
i(au dat dru%ul &i din n!*isoare.
, 2 s!o!irea %ea de a (l pune s % pras! la 8oart i (a
s! pat via a. %ai #ise) o"tnd u&urat.
, 0bia a!u% a% n eles tl!ul vorbei !e %i (ai spus atun!i
s(i du!) #ise Sara!iul. 6 %inune# &i eu !u% de te (ai $ndit
la toate) % ria ta.
, 7ar la %ine a!as !e %ai e) Sara!iule; ntreb 7i%itrie
!u oare!are ndoial . Ce "a!e -oana; 6ai are $ri5 de ! r ile
%ele) s le tot &tear$ bodo$ nind) dup obi!eiul ei 9! prea
snt %ulte:;
Sara!iul se !odi o !lip ) iar dup o t !ere $rea r spunse:
, 7up !u% a% %ai spus) % ria ta/ Vi#irul a 5urat s te
loveas! n "el &i !*ip/ Seraiul % riei tale l (a dat "ii!ei lui) !
i(a pl !ut) iar ! r ile au venit de le (au ridi!at) s le du! n
bibliote!a Seraiului %p r tes!/ Cnd au intrat s le ia) au
$ sit (o pe biata d da!a n s!aunul de ln$ ra"turi. inea n
%n !artea !are &tia ! i (e %ai dra$ &i ador%ise a!olo)
s r%ana) pentru ve!ie.
7i%itrie nu %ai avu putere s spun ni!i un !uvnt.
Casandra i strnse %ai tare %na) " r a !ute#a s rup
t !erea. 0bia ntr (un tr#iu) &opti:
, 'iata d da! . Cte 5ert"e. Cte 5ert"e.
, 2u( i par r u de ni%i!) 7i%itrie) n!er! s (l
%b rb te#e Casandra.
, <tiu) Casandra/ 2i%i! nu se poate n" ptui " r 5ert"e.
<i eu a% 5ert"it totul. 8entru a r s!u%p ra p %ntul
str %o&ilor ni!i un pre nu e prea %are. 7ar a!u% trebuie s
birui%. n ele$i) Casandra. Trebuie. vorbi el pe un $las pe
!are nu(l %ai re!uno&tea aproape.
7in !easul a!ela) do%nul se porni &i %ai apri$ s
pre$ teas! r #boiul !are se apropia. @&tile tur!e&ti
tre!user 7un rea &i " !user tab r ) a&teptnd s soseas!
vi#irul) s ia !o%anda ieni!erilor &i a spa*iilor. 2u %ai era
vre%e de # bovit.
V #nd ! de la vorni!ul >upu nu vine ni!i o &tire &i ! ni!i
una din !ele trei solii tri%ise la el nu s(au ntors) 7i%itrie
*ot r s %ne un o% de %are n de5de) s vad !e se
petre!e a!olo.
Cnd i dest inui a!east *ot rre lui 8ri!opie) ! pitanul
!eru n$ duin a s ple!e !*iar el) ! !i ni%eni altul a"ar de
el nu putea du!e la ndeplinire o sar!in att de plin de
pri%e5dii.
1adarni! se %potrivi 7i%itrie. 8ri!opie st rui) pn i
s%ulse n!uviin area &i) pn n #ori) porni sin$ur) ! lare)
spre 4ala i) !u $ndul s l %ureas! lu!rurile.
+%bla " r tea% ) &tiind ! nu u%bl pe p %nt str in)
!nd n prea5%a 6n stirii de la 'ursu!i se tre#i n!on5urat de
o !eat de slu5itori de ai Vorni!ului >upu !e pndeau as!un&i
de(a lun$ul dru%ului. ntre ei se n!inse o lupt apri$ .
8ri!opie se lupt !t putu) sin$ur %potriva a dou #e!i de
oa%eni) dar pn la ur% "u r nit din $reu &i dobort.
l duser ) %ai %ult %ort de!t viu) le$at) "iind! tot se
te%eau de el) &i(l arun!ar ntr (un be!i al %n stirii. 7e a!olo
"u s!os tr#iu) n noapte) &i adus ntr(o n! pere slab
lu%inat ) unde se a"l "a n "a !u vorni!ul >upu) !are
st tea ntr (un 5il %oale &i tr $ea ta!ti!os dintr (o nar$*ilea.
8ri!opie inea "runtea sus. @!*ii i ! tau ! tre el) se%e &i
dr#. >upu t !ea) dar l privea !u ur . ntr (un tr#iu n!epu a(i
vorbi !u $las dul!ea$:
, 7u%neata erai) ! pitane; 7aD !e vnt te (a adus pe ai!i;
8ri!opie si% i bat5o!ura din $lasul vorni!ului &i nu se l s
%ai pre5os.
, -a) %er$ea% !u porun! de la vod 7i%itrie s (l !aut
pe vorni!ul rii de Oos/
, Eu snt vorni!ul rii de Oos. Ce) nu &tiai; &i pierdu
dintr(o dat !u%p tul >upu.
, 8ar! nu %i (ar veni a !rede) r spunse bat5o!oritor
8ri!opie. 7up !u% % (au nt%pinat slu5itorii do%niei tale)
%i se p ruse ! a% ni%erit n ara tur!eas! ) printre
vr 5%a&i.
>upu se pre" !u a nu n ele$e.
, <i !e porun! aveai pentru vorni!ul rii de Oos) %
ro$;
, 0vea% s(i a%intes! de datoria ! tre do%nul 6oldovei)
pentru !are a pri%it P00 de $albeni buni.
, 7ar do%nului t u nu i (a a%intit ni%eni de datoria lui
! tre vi#ir; r spunse >upu. 8oate s a&tepte %ult &i bine s (i
tri%it eu $ru pentru arul 6os!ului/ 4rul rii de Oos l (a%
p strat pentru o&tile vi#irului.
8ri!opie l % sur !u o privire lini&tit ) dar vorba i era
t ioas !a o la% de !u it.
, 7a! e&ti ntr (adev r vorni!ul rii de Oos) apoi e&ti
dator s as!ul i de porun!ile do%nului 6oldovei. El te (a pus
n slu5b . >ui i (ai 5urat !redin .
, Tu vorbe&ti de !redin ; s!r&ni >upu. Cine &i (a ! l!at
!redin a ! tre sultan; Eu sau do%nul t u;
, 7o%nul are !redin pentru ara lui. l n"runt 8ri!opie.
, ara; Ea./ ara. <i !ine e ara; 8oate voi) prosti%ea;
ara snte% noi) boierii) !are ave% puterea de la 7u%ne#eu.
ara e vi#irul) !are ine sabia sultanului deasupra !apului
nostru. >ui ave% a(i da so!oteal ) spur! !iune. url >upu
s!os din "ire.
, 2u de la 7u%ne#eu v vine vou puterea) !i de la
5 "uirea norodului. stri$ ) tot att de tare) 8ri!opie.
>upu se ridi! din 5il &i se apropie de el.
, Ceasurile tale snt nu% rate &i %ai ndr #ne&ti a !rti;
, 8e dru%urile %ele) l n"runt iar 8ri!opie) a% %ers
adeseori !u %oartea al turi &i nu % (a% te%ut de ea. 7a! e
s(%i s"r&es! #ilele n brlo$ul t u) vreau n!alte s &tii) !e
$ndes! eu &i al ii !a %ine. ara nu snte i voi) !ei ndestula i
pe spinarea ei) !i noi) to i !ei "l %n#i de dreptate &i nseta i
de slobo#enie. ara snt trudi ii) din a ! ror sudoare aduna i
voi averile. ara snt !opiii &i !opiii !opiilor no&tri) pentru
!are #iua de %ine) sau % !ar vea!urile viitoare) trebuie s
adu! o via slobod &i o soart de o%) nu de !ine. ara e
!eea !e !otropes! du&%anii) !eea !e ! l!a i voi n pi!ioare &i
!eea !e vre% s n l % noi. 0sta e ara./ 8entru ea snt
$ata s(&i dea via a) !a &i %ine) to i a!eia !are snt !u
adev rat "i!iorii ei !redin!io&i. >a ea s (a $ndit 7u%itra&!u
Vod ) pornind r #boiul) &i pe ea o slu5e&te. <i privindu (l pe
>upu pn n albul o!*ilor) ad u$ : 7ar tu; Cui i slu5e&ti)
vorni!e; rii; Sau du&%anului ei;
, Eu slu5es! st pnului %eu) sultanul) r spunse !u $las
&uier tor vorni!ul.
, S( i spun eu !ui slu5e&ti. 0!eluia !are te pl te&te/ Te
vin#i !ui d %ai %ult./
, @! rile tale nu % a5un$. url >upu) spu%e$nd de
"urie) &i n!epnd s se preu%ble plin de %nie prin n! perea
ntune!at . 0% s ( i s%ul$ eu li%ba din $ur ) las . <i (ai s
ta!i pentru totdeauna. Vre i s aduna i de pe ai!i *ran
pentru oastea 6os!ului;/ 7ar n(o s le a5un$ *rana) nu te
te%e. Te(a% prins la vre%e. @astea tur!ilor s(a l it ! tre
Siret. Toate ! ile (s b tute de ai no&tri. 7a! n (ai putut
p trunde tu prin plasa !e a% esut (o noi) ap i nu va %ai
p trunde ni%eni. 2 (o s a5un$ pn la ai vo&tri *rana &i o s
!rape de "oa%e to i) pn la unul. 2 (o s(i pute i lovi pe tur!i.
2u. Vi#irul v va #drobi ! are oaste %ult ) iar voi snte i
pu ini. &i #i!nd a!estea) se nvrti n 5urul lui 8ri!opie) rn5ind
&i ar tndu (&i !ol ii !a de/ lup. 7e !e ta!i; <tii bine ! a&a e.
Eaide. Spune ! i snte i; @ %n de oa%eni) !u oastea lui
8etru !u tot.
, 0% spus !e avea% de spus) r spunse 8ri!opie. Eaide)
u!ide(% %ai iute &i nu !er!a #adarni! s a"li !eva de la
%ine.
7ar >upu avea un $nd al lui &i ! ut s (l %o%eas! .
, 7e !e s nu a"lu; 0i putea s (%i spui !t de %are e
oastea lui 8etru; <tii ! vi#irul a 5urat s (l ni%i!eas! pe
7u%itra&!u. Te pot a!operi !u aur) da! %i spui adev rul.
8ri!opie) nu "i nebun. 4nde&te(te la !opiii t i. 2u e p !at
s( i pier#i via a;
8ri!opie l privi !u sil &i i stri$ dispre uitor:
, 7e a& avea %ai %ulte vie i) le (a& pierde bu!uros) dar nu
%i(a& vinde do%nul. 6 !re#i n stare s (%i !al! n pi!ioare
5ur %ntul de !redin ; 2u) vorni!e) eu nu snt boier &i nu
snt vndut tur!ilor !a tine.
Cuvintele lui 8ri!opie l s!oaser !u totul din "ire pe >upu)
!are r !ni:
, 6ai ai ndr #neala s roste&ti !uvinte de o!ar ;
Ti! losule. Ei bine) atun!i ai s !ule$i !e ai se% nat. >ua i (l
&i astupa i (i $ura. -ute. S nu (l %ai v d naintea %ea.
porun!i el.
<i) la un se%n al lui) slu5itorii l trr a"ar pe 8ri!opie)
!are %ai avu puterea s(i stri$e:
, Cine. +nealt a robiei. 'leste%ul %eu &i al ntre$ului
nea% s !ad asupra ta./
7up !teva #ile de la a!estea) trupul lui 8ri!opie "u $ sit
!iopr it la o %ar$ine de dru%) unde "usese a#vrlit) n taina
nop ii) de ! tre oa%enii lui >upu) spre a "a!e s se !read !
a "ost ata!at de ! tre *o ii !e u%pleau dru%urile pentru a
5e"ui.
7ar 7i%itrie nu se l s n&elat. Vorni!ul &i pe!etluise
tr darea prin u!iderea !elui %ai bun dintre osta&ii lui. 2u (i
putuse ierta %area lui !redin pentru do%n &i pentru ar .
&IZITA TARUUI PETRU A IA'I
Sosirea arului la -a&i n #iua de 11 iunie a anului 1L11
strnse &i %ai %ult le$ tura dintre 6oldova &i ara
6os!ovit .
8etru veni pe nea&teptate) n lipsa lui 7i%itrie) !are se a"la
n tab ra $eneralului <ere%etiev) dar "u pri%it nu nu%ai !u
!instea !e se !uvenea unui nalt oaspe) dar %ai ales !u un
avnt !e % rturisea dra$ostea &i ner bdarea !u !are "usese
a&teptat.
7up !e %ul %i %itropolitului) boierilor &i norodului) !are
l nt%pinaser la por ile !et ii) 8etru ple! sin$ur) pe 5os)
" r alai) nso it nu%ai de dou slu$i ale sale) s !er!ete#e
ora&ul &i s !unoas! oa%enii. To i &tiau ! arului nu (i
pl !eau % ririle) ni!i "ala de&art ) dar a!u% vedeau !
ntr(adev r era una !u norodul. 7e a!eea) la el a!as osta&ii
i spuneau 97o%nul Tunar:) iar n @landa) unde se dusese s
nve e %e&te&u$ul de a "a!e !or bii) !u $ndul de a (&i
nto!%i o "lot ) era !unos!ut !a 98iter dul$*erul:. 2u%ai
!nd treburile rii i !ereau s "ie %p rat) &tia s "ie !u
str lu!ire %p ratul =usiei %ari &i %i!i) arul tuturor ru&ilor.
0!u% u%bla n voie prin -a&i) vorbind des!*is !u toat
lu%ea) de le %erse oa%enilor la ini% . Copiii i ie&eau
nainte) " r s"ial ) iar el le vorbea !a un p rinte &i le
%p r ea #a*ari!ale/
Toate a!estea le a"lase 7i%itrie din $ura lui 2e!ul!e &i a
lui 4*eor$*i ) !are se ntorseser n $rab . n ti%pul a!esta
n palatul do%nes! era "ierbere %are. Casandra da porun!i
n dreapta &i n stn$a pentru ornduirea osp ului !e avea a
se da n !instea arului. 7i%itrie se pre$ ti a (&i pri%i
oaspe ii) !e n!epuser s &i soseas! .
Cel dinti veni $eneralul <ere%etiev) iar odat !u el sosir
$eneralii =Qnne) Rropotov &i prin!ipele 4olovkin. 7intre
boierii ro%Cni erau de "a %itropolitul 4*edeon) -orda!*e
=usset) 2i!olae Costin &i al ii %ai % run i.
, >u%in ia sa arul sose&te ndat ) i spuse lui vod
$eneralul <ere%etiev. E tare ner bd tor s v !unoas! )
prin!ipe) dar nu s(a putut lipsi de bu!uria de a !er!eta
!etatea de s!aun a do%niei(voastre. <i apoi/ n l i%ea sa
nu este o%ul pri%irilor dup rnduial .
, Snt bu!uros ! ne va !insti !asa) pre!t snt de "eri!it
! a so!otit vredni! de a "i !unos!ut !etatea de s!aun)
r spunse Cante%ir.
7eodat ) de undeva din "undul n! perii se au#i un $las
puterni!) !are ntreba:
, 'u!uro&i de oaspe i;
nti se " !u o t !ere respe!tuoas ) apoi to i !ei de "a se
%p r ir pe dou rnduri &i se n!linar adn!) ! !i n !adrul
u&ii se ar tase statura nalt &i "oarte i%pun toare a arului
8etru.
, 6i se pare ! a&a se spune pe la voi./ rosti el !u
si%plitate) sp r$nd dintr (o dat at%os"era $la!ial .
0poi i privi !u o!*i a$eri pe to i !ei de "a ) ! utnd
printre !*ipurile boierilor pe a!el al do%nului rii.
8ortul lui Cante%ir era ase% n tor !u al !elorlal i boieri)
de !are nu se deosebea la %br ! %inte. 8etru naint !u
pa&i iu i &i si$uri) tre!u pe ln$ a!eia !e " r de voie i
st teau n !ale) se duse drept la Cante%ir &i) des!*i#nd lar$
bra ele) rosti:
, Arate./ apoi se aple! pu in &i l s rut pe "runte) " r
sole%nitate.
7i%itrie se si% i att de tulburat) n!t nu putu rosti %ai
%ult de!t:
, 6aiestate.
, Ea) *a) *a. rse 8etru. 6aiestate. >u%in ia ta. <i/ Ei
&i %ai !e; >as astea) 7i%itrie Constantinovi!i. 0% eu
pentru !ine s "iu %aiestate. 8entru prieteni snt 8etru
0le?eevi!i. <i tu %i e&ti prieten. C*iar "oarte bun prieten.
ap s el pe ulti%ele !uvinte) ! utnd !u privirea pe a!ei !are
n!er!aser a (l de" i%a n "a a lui.
, i %ul %es! pentru !instea de a % so!oti prieten)
rosti 7i%itrie.
, 2u te socotesc nu%ai/ Te tiu prieten/ <i !e e a!eea
9!inste:; Cinste a "ost pentru %ine ! a% !&ti$at ini%a
prin!ipelui ndr #ne &i nv at) !are putea pl ti !u !apul
a!east prietenie./ 7a. 0&a e. Vreau s &ti i !u to ii ! pe
o%ul a!esta) eu l pre uies! %ult &i l iubes!. 0poi) dup !e l
%br i& din nou pe Cante%ir) se uit %pre5ur la boierii
%oldoveni &i ad u$ r#nd: 0sta) pentru a da r spuns la
unele ! r i) tri%ise ntr (as!uns) la !are n(a% dat !re#are.
-at ) a!esta a "ost r spunsul %eu/ 0&a. <i a!u%a $ata. 0%
ispr vit !u r "uiala. #ise el &i rse !a dup o $lu% bun .
Vreau s( i %ai spun) 7i%itrie Constantinovi!i) ! %i (au
pl !ut %ulte din !te a% v #ut pe la voi/
, Voi "i %ul %it s ( i a"lu $ndurile &i despre unele &i
despre altele) 8etre 0le?eevi!i. 6 bu!ur ! ai !er!etat
ora&ul/ 7ar a!u% e vre%e de r #boi/ Sin$ur pe str #i;/
A r nso irea !uvenit arului;/ 0% "ost n$ri5orat/ $r i
7i%itrie.
8etru l b tu pe u% r &i r spunse r#nd:
, Eu snt ar nu%ai !nd &i unde trebuie/ 0st #i a% "ost
ar*ite!t/ <i/ biseri!ile voastre snt "oarte "ru%oase. 7ar
!el %ai %ult %i(a pl !ut %n stirea 4olia.
, 7a) r spunse 7i%itrie) are trei "eluri de %e&te&u$uri:
le&es!) $re!es! &i ruses!/
, <i din toate la un lo!) %e&terul a &tiut s!oate !eva
ro%Cnes!/ 6ine vreau s %er$e% %preun la
9Tris"etitele:) #ise) !u a!eea&i voie bun ) 8etru.
, Tot !a ar*ite!t; $lu%i Cante%ir) !are se si% ea plin de
%ul %ire.
, Tot. r spunse 8etru. C &i n asta a% !redin ! ne
ase% n % &i o% avea !e vorbi/ 6er$e% nu%ai noi doi. i
l s % pe to i s u%ble unde vor) iar noi o porni% pe 5os/
Vreau s %ai s!*i%b n dru% o vorb !u oa%enii/ s (i v d
de(aproape) nu din but! ) rse iar 8etru ar tndu (&i din ii albi)
%ari &i "ru%o&i.
, Vo% %er$e dup !u% i (e voia) 8etre 0le?eevi!i.
, S &tii ! ) tre!nd pe uli i) a% v #ut %ulte &i % (a%
%irat ! ave i att de pu ini %e&te&u$ari. observ arul.
, E drept. Snt &i eu %*nit s ne "olosi% %ereu de str ini
la di"erite treburi n lo! de ai no&tri) r spunse 7i%itrie.
, Trebuie s(i nv a i &i pe ai vo&tri s "ie %e&te&u$ari.
Eu i(a% tri%is pe "e!iorii de rani n str in tate) s deprind
a "a!e !or bii) s toarne tunuri) s ridi!e !ase) ba !*iar &i pe
"ete le(a% tri%is) se %ndri 8etru.
, Vor nv a &i ai no&tri) ! %inile le snt diba!e. <tiu s
n!reste#e n le%n) s ndoaie "ierul) s ridi!e troi e &i
biseri!i) iar "etele es %ndre e de n "ra%e &i s!oar e)
r spunse Cante%ir &i pieptul i se u%"l &i lui de %ndrie.
, S(i "a!i &i ne$ustori) 7i%itrie. Eu a% n!eput a tri%ite
bl nurile %ele pn n ara C*itaiului) pe unde &tiu ! a b tut
dru%ul &i un %oldovean de(al vostru/ %ai #ise 8etru.
, 7a) sp tarul 6iles!u. rosti 7i%itrie bu!uros ! arul i
a%intise de el.
, 6(a nv at s de#le$ bu!*iile) 7i%itrie. Ce %oldovean
de treab &i !t de n elept era. spuse 8etru) apoi ad u$ :
0proape a&a !a du%neata. 6ult %i(a "ost de "olos &i tare l
ndr $ise%. 8e dru%ul lui se du! a!u% ai no&tri !u lu!ruri !e
le tri%ite% pn * t) departe. 7in !te bo$ ii are ara
voastr ) pute i tri%ite &i voi destule) 7i%itrie.
, 0% putea tri%ite &i noi) dar/ r spunse 7i%itrie)
n bu&indu (&i un o"tat) tur!ii ne iau totul. 7in !e ne r %ne)
abia le(a5un$e oa%enilor a se *r ni. 7ar tra$ n de5de ! o%
i#buti n !urnd s s! p % de 5u$ul lor) &i atun!i/
, 0&a n d 5duies! &i eu. 7e a!eea ne (a% &i unit) 7i%itrie
spuse arul &i ad u$ : 7ar a!u% ave% a ne r #boi !u tur!ii
&i nu ne pute% $ndi la %e&te&u$uri &i ne$ustorii. E %ai nti
nevoie de osta&i/ Cu% %er$e !u rnduiala o&tirii; ntreb el)
tre!nd de la un $nd la altul) !u sprinteneal ) a&a !u% i era
"irea.
, S ne spun *at%anul 2e!ul!e) !are e ! petenie peste
oaste) #ise Cante%ir) ar tnd ! tre 2e!ul!e.
, Ei) vin oa%enii s se ns!rie la oaste) *at%ane; ntreb
arul.
, Vin) n l i%ea ta) de peste tot) r spunse 2e!ul!e. ara
ntrea$ s (a ridi!at s lupte. Vin %oldovenii " r n!etare. <i
!ei de pe la sate vor s intre la stea$uri. Serdarul 7oni!i ne (a
adus oa%eni de prin inutul @r*eiului. 8n &i slu$ile
boiere&ti &i(au l sat st pnii &i alear$ s se s!rie la oaste.
8etru i#bu!ni ntr(un rs s n tos) %olipsitor.
, 'ie ii boieri. i ! in el. Vai de ei) s ra!ii. 0u r %as " r
slu$i. Ea) *a) *a. 6i se rupe ini%a. Cine o s le %ai s!oat
!i#%ele; Cine o s(i %ai du! be i n spinare) la #iu ) a!as ;
7i%itrie !ontinu $lu%a nveselit.
, <i %ie %i pln$e ini%a de %ila lor) dar n(a% !e le "a!e.
E vre%e de r #boi) trebuie s se nve e &i ei a (&i tra$e
sin$uri !i#%ele.
, %i pla!e) 7i%itrie) ! &tii s &i $lu%e&ti) se bu!ur
8etru) nu nu%ai s te ba i &i s s!rii ! r i. 0i %ulte
ndeletni!iri &i toate bine rostuite) dup !te &tiu.
, n !lipa a!easta a% un sin$ur rost) pe a!ela de $a#d )
de !are se pare ! a% uitat) spuse 7i%itrie a%intindu (&i de
osp ul pre$ tit !u atta $ri5 de Casandra.
0!u% se !ade a v po"ti s !insti i %asa) pe !are tot
%oldoveanul e bu!uros s(o ntind pentru oaspe ii s i.
, Stra&ni! ai vorbit) "rate 7i%itrie) i#bu!ni 8etru. 8re
7u%ne#eu prea S"ntul) snt n"o%etat !a un lup.
To i !ei de "a se pornir a rde) iar 7i%itrie se ndrept
%preun !u 8etru &i ur%at de ! tre to i !eilal i ! tre %asa
%bel&u$at &i "ru%os rnduit ) din n! perea al turat .
7up !e se a&e#ar ) "ie!are dup ran$ul s u) 7i%itrie
vorbi !el dinti:
, n l i%ea ta) n$ duie s ( i n" i&e# pe du%nealui
4*eor$*i 6itru) pe !are (l ave% pa*arni! %are. n $ri5a lui
ave% a ne l sa a!u%.
, 8a*arni!; #ise 8etru ntin#ndu(i !upa: 0tun!i
%pline&te( i slu5ba &i spune (%i !u% se nu%e&te b utura
a!easta;
, 8elin) n l i%ea voastr ) se $r bi a r spunde
4*eor$*i .
, 8elin; ntreb 8etru. <i !e "el de vin e a!esta;
, E un vin !are la sorbitura dinti i se pare a%ar) dar !nd
i a5un$e n vine si% i !t e de dul!e. $lu%i 7i%itrie.
, <i da! se opre&te pe dru%) pa*arni!e) r %ne tot
a%ar; ntreb arul u%e#indu (&i bu#ele n b utura pu in
a% ruie.
, 0tun!i l ndul!i% !u Cotnar. & $ui 4*eor$*i .
, Cotnar; Cotnar; Ei) ia stai) de vorba asta a% %ai au#it
eu %ai de %ult. Tot de la das! lul 6iles!u. Cnd %i vorbea
de vinul a!esta %i spunea ! ni!i 6oldova n (o po i !unoa&te
din au#ite) ni!i Cotnarul " r s (l bei. 0!u% v d ! avea
dreptate &i n !e prive&te 6oldova) &i n !e prive&te Cotnarul.
Stra&ni! b utur ./ E !*iar %ai bun de!t &a%pania) #ise
el sorbind din vinul !el $ lbui.
, E !u totul alt!eva) spuse unul din nso itorii arului.
, 0ve i vi de &a%panie n =usia) 8etre 0le?eevi!i;
ntreb Cante%ir.
, 0ve%) 7i%itrie Constantinovi!i. 0% adus(o din Aran a.
0!u% rode&te &i pe lo!urile noastre. <i da! %i vei n$ dui)
voi porun!i s se adu! s o $usta i !u to ii) #ise 8etru &i
" !u un se%n unui slu5itor.
, V %ul %es!) %aiestate. 7ar a& dori s &tiu) ntreb
7i%itrie) ntre 8elin &i Cotnar) !are vi s(a p rut %ai de luat n
sea% ;
, 0%ndou b uturile snt nespus de bune) dar "ie!are
are "irea ei) !a &i o%ul. Cotnarul e aro%itor &i n&el tor) !a
prietenul !u vorba dul!e &i $ndul as!uns.
Spunnd a!estea) 8etru se uit pe sub sprin!ean la
%itropolitul 4*edeon) !are se " !u a nu b $a de sea% /
, -ar pelinul) ur% el) e a%ar !a su"letul a!eluia pe !are
l(ai a5utat la nevoie &i n(a pre$etat a te lovi.
<i privirea lui 8etru se l s !a plu%bul de $rea) asupra lui
=usset) !are) si% indu (i par! ap sarea) &i ple! "runtea &i
%or% i !eva n barb . 0poi ridi!nd !upa &i s!*i%bnd !u
7i%itrie un se%n de n ele$ere) arul #ise) !u alt $las:
, 7ar a!u%) s s!*i%b % vorba) ! n (a& vrea s sup r
pe ni%eni. 0vea% &i eu n =usia) pe vre%uri) boieri
nd r tni!i) dar a% &tiut s le rete#) o dat !u b rbile) &i
tru"ia &i l !o%ia. 0i!i snt nu%ai oaspe &i a& vrea) pe !t se
poate) s "iu politi!os/
@!*ii lui 8etru i s"redeleau pe a!ei dintre boierii !are &i
si% eau !u$etul n! r!at de pri &i uneltiri %potriva lui vod )
n vre%e !e p rta&ii luptei sale &i si% eau ini%a !res!nd de
bu!urie. C !i $lasul sin!er al arului &i vorbele sale dovedeau
!t de %ult se putea bi#ui 7i%itrie pe prietenia lui. Eot rrile
tratatului) !are a&e#au 6oldova &i =usia pe te%eiurile unor
le$ turi "r e&ti) n de%nitate &i n!redere) se nt reau ast"el
&i %ai %ult. <i) o dat !u a!east nt rire a puterii do%nului)
se n$r dea !u totul puterea boierilor %ari. Ei si% iser
a!easta &i de a!eea !*ipul lor a!ru o$lindea) " r de vrere)
toat ura &i du&% nia lor devenit a!u% neputin!ioas .
8etru le % sur n"rn$erea &i n!*eie:
, S !io!ni%) 7i%itrie) pentru i#bnda noastr . 4usta i &i
din vinul %eu &i/ *ai s vorbi% de alt!eva/
, 0i dreptate) 8etru 0le?eevi!i) s vorbi% de alt!eva.
r spunse Cante%ir) ridi!nd pa*arul. S vorbi% de viitorul
rii noastre) pentru !are porni% a!u% la lupt . S vorbi%
de a5utorul pe !are a i venit a ni (l da) pentru de#robirea ei.
0poi) ntor!ndu(se ! tre boieri: <i s n!*in % !u to ii
pentru s n tatea lu%in iei sale) arul 8etru 0le?eevi!i.
, 7espre toate !te ave% a le "a!e) vo% vorbi %ai tr#iu &i
!u te%ei) spuse de ast dat !u toat serio#itatea arul.
Trebuie s( i spun) 7i%itrie Constantinovi!i) ! ai rostit !u
$lasul do%niei(tale $ndul %eu. 0% n eles de %ult !
su"letele &i $ndurile noastre trebuie s se n"r eas! .
8entru $ndurile a!estea) ale noastre &i ale a!elora !are snt
!u noi) pentru ele vreau s beau. <i pentru s! parea
6oldovei din robia tur!eas! .
Cuvintele lui 8etru !uprindeau n ele toate te%eiurile
noilor a&e# ri dintre !ele dou ri prietene.
@ si% ir to i !ei de "a &i se ridi!ar n pi!ioare) n
stri$ te de 9+=0. T= -0SC 0=+> 8ET=+. T= -0SC
8=-ETE2-0 7-2T=E 8@8@0=E>E 2@0ST=E.:
EG MNT PESTE &EA!URI
C*iar a doua #i dup a!east pri%ire s rb toreas! ) arul
8etru se ntlni !u 7i%itrie Cante%ir) n 8alatul do%nes!) la
un s"at de r #boi.
n a"ar de ei) nu %ai erau de "a de!t ! peteniile !elor
dou o&ti) *at%anul 6oldovei -on 2e!ul!e &i $eneralul
<ere%etiev.
0!esta i %p rt &i arului ve&tile !ele din ur% . 7up
solia tri%is lui 'rn!oveanu) nu se pri%ise ni!i un r spuns n
!eea !e privea *rana " $ duit . <i ni!i oaste de (a do%nului
%untean nu se ar tase pn atun!i s vin . Se &tia ns !
vi#irul n!epuse s trea! podul de la 7un re) !u osta&ii lui)
!are p reau s "ie ne% surat de %ul i. 8entru a le a"la
nu% rul) <ere%etiev tri%isese de !teva #ile o is!oad &i
a&tepta ntoar!erea sa.
0u#ind ve&tile a!estea) 8etru se n!runt u&or &i l ntreb
pe 2e!ul!e:
, 7ar vorni!ul rii de Oos !e (a " !ut !u *rana pe !are &tiu
! trebuia s (o adune &i s ne (o tri%it din p r ile 4ala ilor)
*at%ane;
, 6i(e tare $reu s o spun) dar lu%in ia (ta trebuie s
&tie ! vorni!ul >upu Costa!*e) !are a pri%it de la vod
7i%itrie P00 de $albeni s !u%pere pine) n (a %ai dat s %n.
-(a% s!ris !arte dup !arte) dar n (a% pri%it ni!i o veste de la
el) &i ni!i solii nu s(au %ai ntors.
, Vorni!ul s(a tras !u rudele &i oa%enii s i la 6n stire la
'ursu!i &i s(a n!*is a!olo. 2i!i *ran n (a tri%is) ni!i !uvnt
de r spuns) ad u$ 7i%itrie) !u $lasul ndurerat. Cel din
ur% dintre soli a "ost 8ri!opie C pitanul. 2i!i el nu s (a %ai
ntors viu. -(a% a"lat le&ul s"rte!at la o %ar$ine de dru%.
0!easta a "ost "apta vorni!ului.
, Cu%; >(a u!is pe 8ri!opie; &i arul se ridi! deodat &i
b tu att de tare !u pu%nul n %as ) n!t to i se n$ro#ir .
Cinii. Si%t o %*nire de par! a& "i a"lat ! %i (a %urit un
"rate/ Ce o%. Ce o%. 6 !ar de (a% avea %ul i !a el) "rate
7i%itrie./
, 7in p !ate ave% prea pu ini !a el &i prea %ul i 9lupi:
!are(&i arat !ol ii &i "irea vi!lean . spuse peste % sur de
ndurerat 7i%itrie.
, 2u te %*ni) prin!ipe. l lini&ti 8etru. Eu snt deprins !u
tr d torii. <tiu. 2u e att de $reu s lup i !u vr 5%a&ul din
a"ar ) pe !t e de $reu s lup i !u ti! lo&ia !elor %ai
apropia i ai t i/ de !are % (a% lovit adeseori.
, Tot tr darea a "ost pri!ina !are a # d rni!it n!er!area
lui -oan Vod de a de#robi ara/ rosti %*nit Cante%ir.
, El a "ost sin$ur) r spunse 8etru) s!uturndu (&i $ndurile
ne$re. 2oi vo% lupta %preun &i de ast dat ne va "i %ai
u&or.
+n o"i er intr ) vestind ! s (a ntors is!oada tri%is de
<ere%etiev nspre 4ala i. 8etru porun!i s vin de ndat . +n
soldat rus) tn r &i b lai) !u o!*ii alba&tri) des!*is la "a ) !u
un !*ip !a de !opil) intr &i r %ase s"ios n u& .
, Cu% te !*ea% ) osta&; l ntreb arul.
, Si%ion 8ereberev %i(e nu%ele) do%nule tunar.
r spunse el) salutnd %ilit re&te.
, -a spune) Si%ioane) ai a5uns la 4ala i;
7ar n lo!ul soldatului r spunse <ere%etiev:
, -(a% dat porun! s !er!ete#e da! se poate tre!e) iar
da! e pri%e5die) s nu n!er!e) dar s se ntoar! s ne
adu! &tiri !u ori!e pre /
, 7e a!eea n(a% %ers %ai departe. C de (%i spunea i s
tre!/ %urea% sau a5un$ea%) nu &tiu/ dar tre!ea%. i
ntre$i vorba Si%ion.
8etru #%bi %ul u%it.
, 'ine) Si%ioane. -a spune !e(ai v #ut pe dru%;
, Ce s v d; Spre 4ala i nu %ai po i a5un$e de ! i tur!i
snt/ -s!oade peste tot &i oaste ne%aipo%enit de %ult .
, 0i putut a"la ! i snt;
, 0"lat) do%nuD tunar. Snt pe pu in de patru ori o sut de
%ii. Tab ra lor e aproape $ata de lupt ) dar oastea e
a&e#at la o str%toare ln$ 8rut) &i n (are s poat "olosi
$rosul) ! e lo!ul %i! pe vale.
8etru %ur%ur ) !a pentru sine:
, 8atru sute de %ii./ <i noi nu%ai !in!i#e!i de %ii/ 0poi
se ntoarse ! tre osta&: i %ul %es!) Si%ioane. #ise el &i l
s rut p rinte&te pe obra5i.
@sta&ul ro&i) o!*ii i se lu%inar ) &i atinse u&or obra#ul !u
%na) apoi spuse:
, 7o%nule tunar./ 7o%nule tunar./ S rutarea asta./
<i i#bu!ni deodat : 7oa%ne) !e (a% s % %ai bat./
0poi salut &i ie&i "eri!it.
8etru l ur% ri !u privirea o !lip ) %ul u%it &i %ndru de
osta&ii lui. 0poi se ntoarse ! tre !eilal i:
, 0 i au#it !u to ii) dra$ii %ei. @pt tur!i pentru un osta&
de(al nostru. 0re dreptate Si%ion: Ce(o s ne %ai bate%./
S"atul de r #boi se ur% ndelun$. n pi!ioare) n "a a unei
%ese a!operite !u * r i) pe !are 7i%itrie nsu&i le nto!%ise
!u o pri!epere !e(l ui%i pe ar) 8etru &i 7i%itrie pre$ teau
un plan de b t lie !are s le n$ duie a ine piept pu*oiului
du&%an. >a %area pri!epere de osta& a lui 8etru se ad u$au
!uno&tin ele adn!i pe !are 7i%itrie le avea asupra "elului de
a se lupta al tur!ilor) n! de pe vre%ea !nd luase parte la
luptele de la 1enta.
+nindu(&i $ndurile) !ei doi prieteni &i nto!%ir n toate
a% nuntele planul de a&e#are al osta&ilor n a&a "el n!t)
"olosind str%toarea lo!ului) s nu le n$ duie tur!ilor a (&i
des" &ura ntrea$a putere. n str%toarea a!eea vor ! uta
s(i ie n lo! &i s (i %a!ine #$uduindu(le tru"ia &i n!rederea
n ei. C !i 7i%itrie i povestise arului !u% ieni!erii att de
n"u%ura i) !u toat dr#enia lor) a5un$eau s (&i piard
!u%p tul &i po"ta de lupt !nd vedeau ! ar%atele
du&%ane se n!u%etau s li se %potriveas! .
+%brele serii n!epuser to!%ai s !oboare !nd se au#i n
!urtea palatului do%nes! #von de ! l re i &i un !opil de !as
intr s vesteas! sosirea din 6untenia a sp tarului To%a
Canta!u#ino.
Cei doi prieteni tres rir ) !uprin&i de a!ela&i $nd: se
*ot rse n s"r&it 'rn!oveanu a (&i ine !uvntul; >e tri%itea
oare oastea &i !arele !u *ran arvunite;
7i%itrie se ridi! de la %as &i i ie&i ntru nt%pinare !u
!*ipul str lu!itor de bu!urie. To%a intra plin de !olbul
dru%ului) dar pe !*ipul lui se !itea o *ot rre &i o dr#enie
!are le d du de $ndit. 7up !e se %br i&ar ndelun$)
7i%itrie l duse s(l n" i&e#e arului.
, -at ) lu%in ia ta) a!esta este v rul so iei %ele &i
prietenul %eu) sp tarul To%a Canta!u#ino) despre !are i (a
vorbit %ai de %ult !ontele Tolstoi.
, 6 n!*in n "a a %aiest ii voastre. #ise To%a) " !nd o
adn! ple! !iune n "a a lui 8etru.
, <i eu % bu!ur ! te !unos!. i &tiu &i "aptele &i
$ndurile. <i %ai &tiu ! e&ti nu nu%ai nea% de 'rn!ovean)
dar &i !el %ai de "runte dintre !redin!io&ii s i. Te (a tri%is) n
s"r&it) !u oaste a&a !u% ne(a "ost n ele$erea;
, 2u) lu%in ia ta. 0% ple!at sin$ur &i " r &tirea lui.
, Cu% sin$ur; <i de !e " r &tirea lui;. se %ir arul.
, -at de !e) n l i%ea voastr . - (a i tri%is trei sute de
pun$i) s "a! oaste) s !u%pere pine &i s v ias ntru
nt%pinare la A l!iu. 7ar a% venit n $rab s v vestes! s
nu v pune i ni!i o n de5de n el.
, +%bl &i el !u vi!le&u$; ntreb ) %nios) 8etru.
, +%bl !u "ri! / %aiestate. 4ndul lui este a vedea nti
!ine bate. El nu !u$et ! este a!u% nevoie a se *ot r
ntr(un "el) de a!eea ni!i oaste nu "a!e) ni!i pine nu
!u%p r ) ni!i el nu va veni naintea o&tirii voastre. 0 *ot rt
s tri%it pun$ile napoi) &i !rede ! n a!est "el se va pl ti
de datorie.
, 0tun!i/ do%nia ta !u% de te a"li a!i;
, V #nd te%erile lui) eu nu a% %ai putut r bda &i a%
ple!at sin$ur) !u %na %ea de ! l re i. 2 (a% " !ut (o pentru
%ine &i nevoile %ele) ! !i 'rn!oveanu % inea !a pe un "iu
al s u. 7ar sabia %ea nu poate sta deoparte !nd se
*ot r &te soarta rilor noastre &i a% venit s (o pun n slu5ba
luptei voastre) %preun !u bra ul %eu !are va "i ne!ru tor
"a de du&%ani. 0& dori) %aiestate) s s! p % a%ndou
rile de tur!i) &i 6untenia &i 6oldova. C una le e soarta &i
%preun trebuie s lupte.
, i %ul %es!) sp tare) pentru ve&tile !e (%i adu!i &i
pentru !redin a do%niei tale.
8etru l %br i& !u ! ldur ) apoi #ise ! tre Cante%ir:
, 0!u%a &ti% !el pu in pe !ine ne pute% bi#ui &i pe !ine
nu. 2e(a&teapt o lupt " r sea% n de $rea. Totul s (a unit
%potriva noastr . Tr darea boierilor ne (a lipsit osta&ii de
*ran ) a5utorul " $ duit din 6untenia nu %ai vine) iar vi#irul
a ridi!at atta oaste !u% nu s(a %ai po%enit de pe vre%ea
lui 6a*o%ed.
, <i totu&i nu trebuie s ne pierde% n de5dea) spuse
7i%itrie. <te"an Vod a inut n lo! tala#urile ieni!erilor lui
6a*o%ed !u o %n de %oldoveni. @astea lui Sinan 8a&a s (a
ne!at n %la&tinile 2ea5lovului) n"rnt de 6i*ai Vod . 0
venit vre%ea s ne a%inti% &i noi de vite5ia str %o&ilor &i s
le ur% % pilda.
, 0i dreptate) 7i%itrie) r spunse 8etru. S ne a%inti% de
ei) &i s ne $ndi% ! ei erau sin$uri) iar noi snte% doi. +ni i
n a!eea&i lupt ) ro%Cnii &i ru&ii) !*iar de va "i $rea lupta)
!*iar de nu vo% i#buti a!u%) unirea a!easta e o piatr de
te%elie pentru luptele viitoare. >a !ap tul lor trebuie s
r sar &i #orile de#robirii.
, 0le de#robirii &i drept ii) i nt ri 7i%itrie !uvintele.
n ur%a ve&tilor aduse de To%a) 8etru &i 7i%itrie pornir
s(&i nto!%eas! noi planuri de lupt . 7ar nevoia de *ran
pentru oaste se si% ea tot %ai %ult &i To%a se $ndi ! ar
putea s(o adune din inutul 'r ilei) unde se " !user bu!ate
destule. n 6oldova l !ustele pustiiser totul) l snd
p %ntul !a n pal% . Ceru nvoire de a %er$e) !u un pl! de
! l re i) s !uprind !etatea 'r ilei &i s tri%it de a!olo
!arele !u $ru pentru oaste.
8etru se nvoi) dar *ot r s (i dea &i !teva %ii de ! l re i
din !ei %ai buni) pe !are(i avea) sub !o%anda $eneralului
=Qnne. 7up !uprinderea 'r ilei &i tri%iterea $rului) toat
! l ri%ea a!easta trebuia s se ntoar! &i s !ad n
spatele o&tilor tur!e&ti) pe !are o&tile ro%Cne &i ruse aveau
s le in pe lo! la str%toare) % !inndu (le. C !i nu%ai
lovind(o din dou p r i s (ar putea birui o oaste att de %are)
!u a5utorul oastei lor de opt ori %ai %i! .
ntr(adev r) ! l re ii lui To%a &i ai lui =Qnne &i duser la
bun s"r&it sar!ina. n patru #ile !u!erir 'r ila &i tri%iser de
ndat &tire despre a!easta) dar tr darea boierilor se a&e#a
de(a !ur%e#i&ul planurilor att de bine nto!%ite de !ele
dou %ari ! petenii) 8etru &i 7i%itrie.
Vorni!ul >upu a pndit &i a u!is to i solii) iar vestea att de
nse%nat a !u!eririi 'r ilei n (a %ai a5uns pn la Cante%ir)
!are o a&tepta plin de ner bdare %preun !u 8etru.
ntre ti%p) o&tile lor se pre$ tiser de a lupta la St nile&ti)
ntre deal &i apa 8rutului) pe un lo! " !ut par! anu%e
pentru a(i ine n lo! pe tur!i &i a (i %piedi!a s nainte#e.
' t lia n!epu " r !a 8etru s !unoas! soarta ! l ri%ei
sale tri%is spre 'r ila) pe al ! rei a5utor se bi#uia att de
%ult.
Era ntr(o sear de luni. -eni!erii n!epur a n v li din trei)
patru p r i deodat asupra taberei nt rite) n !are ru&ii &i
%oldovenii luptau !ot la !ot) vite5e&te) n"r indu (se prin
sn$ele !e &i(l d ruiau. Tur!ii d duser n val dup n val n
tot ti%pul nop ii. -ar oa%enii lor ! deau a&a !u% !ad perele
!oapte sin$ure din !opa!. Cnd &i istoveau "o!ul &i se
d deau napoi) s %ai r su"le) solda ii ro%Cni &i ru&i naintau
l snd %or%ane de tur!i %or i pe sub %etere#e. Totu&i) spre
#iu ) tur!ii pornir $oni i de #ap!ii) !a ni&te lupi !are dau
tr!oale stnei) dar nu(&i pot n"i$e !ol ii n! &i %u&! nu%ai
p %ntul. Tr%bi ele %os!*i!e&ti &i %oldovene&ti vesteau
%ereu o nou i#bnd .
Vi#irul a"la totul din !ortul s u &i spu%e$a de %nie)
n ele$nd ! n (a i#butit ni!i a le spar$e tab ra.
V #nd pierderile lor ne% surate) tur!ii &i (au " !ut
%etere#e) a&e#nd n ele !ele peste J00 de tunuri !e
aduseser spre a #drobi sub puterea "o!ului lor oastea lui
8etru) !are nu avea de!t JL de tunuri. <i au n!eput tur!ii a
bate) #iua ntrea$ ) !u tunurile) de nu se %ai # rea o% !u
o%) &i nu se vedea de!t "o!ul ie&ind din evi) de par! ar "i
ars !l i ntre$i de stu" &i vntul i (ar "i %pr &tiat vlv taia.
7ar ni!i asaltul a!esta nu i#buti s !linteas! oastea
ru&ilor &i a %oldovenilor. 7i%potriv ) spre a (l opri) 8etru
*ot r s !ontraata!e &i osta&ii s i d dur iure&) pri!inuind
attea pierderi &i atta tulburare n tab ra tur!ilor) n!t
deodat tunurile lor a%u ir !u totul.
8entru a doua oar se po$or noaptea asupra taberelor
!are st teau "a n "a .
n !ortul arului "usese adus un tur!) !are "u !er!etat de
7i%itrie n li%ba rii lui &i le de#v lui !t oaste %ai avea
vi#irul. 8ierduse pn atun!i aproape 5u% tate din
pedestri%e) dar tot %ai avea o sut dou #e!i de %ii de
ieni!eri) iar ! l ri%ea era neatins &i nu% ra aproape dou
sute !in!i#e!i de %ii de spa*ii) " r a %ai so!oti pe t tarii
*anului &i pe &ve#ii lui Carol al K--(lea. 6ai a"lar de la el !
vi#irului i(a venit !arte de la sultan) n !are i se porun!ea !
de nu va putea birui pe %os!ali) s nu se %ai bat ) s !aute
a "a!e pa!e.
7espre a!est lu!ru a"laser &i osta&ii vi#irului !are) v #nd
! i %or dintre ei) n!epeau a se ndoi ! i vor putea n"rn$e
pe ru&i &i pe %oldoveni &i nu voiau s se %ai bat n ne&tire.
7in !ele spuse de tur!) 8etru &i 7i%itrie n eleser ! le va
"i "oarte $reu s ni%i!eas! atta pu*oi de oaste !t aveau
tur!ii. 7ar %ai n elesese% ! oastei tur!e&ti i se
#drun!inase n!rederea n biruin ) dup pierderile !u%plite
!e le su"erise.
7in p !ate) dup dou #ile &i dou nop i de lupt
!rn!en ) lipsa de *ran n!epu a se "a!e tot %ai si% it ) &i
arul se ntreba !u n$ri5orare de !e nu venea ! l ri%ea
tri%is s !uprind 'r ila; A r de ea) nu nu%ai ! nu
puteau da tur!ilor lovitura !ea *ot rtoare) din a%ndou
p r ile) a&a !u% pl nuiser ) dar se ntreba !u% va putea s
se %potriveas! spa*iilor) a&a !u% se %potrivise n valei
pedestra&ilor) lipsit de ! l re ii s i !ei %ai buni;
n #orii #ilei a treia vi#irul porun!i ieni!erilor s dea din
nou n val . 7ar #ap!iii %er$eau #adarni! din o% n o%) ! !i
ieni!erii se s" deau !u ei) stri$nd ! nu vor s se
pr p deas! pn la unul &i nu %ai pot lupta.
, 6ai bine s "a! vi#irul pa!e) dup !u% este porun!a
Sultanului) ! noi a% pierit %ai bine de 5u% tate &i ! i au
s! pat snte% %ai to i bete$i. 2u %ai vre% s %er$e% %ai
departe. stri$au osta&ii n"uria i.
V #nd a!easta) vi#irul se te%u s nu n!eap iar ru&ii o
nou n val !are i (ar "i pus n pri%e5die de a pierde b t lia)
! !i a&a !u% &i vedea oa%enii) n ele$ea ! la !ea dinti
lovitur &i vor pierde !u%p tul &i o vor lua la $oan . &i
a%intea !u n"ri$urare de 1enta &i se $ndea ! %nia
ieni!erilor s!*i%base de %ulte ori vi#irii) ba !*iar &i sultanii/
Se *ot r dar s tri%it %p ratului 6os!ului) prin -%bro*orul
Cer!*e# 6e*%et 8a&a) !uvnt de pa!e. C !i ieni!erii) &tiind
! vi#irul voia s se r #bune pe Cante%ir) stri$au: 92u
%erit s ne piard vi#irul pe to i pentru un $*iaur.: Totu&i
a!esta i !eru arului) !a pre al p !ii) !apul lui Cante%ir.
, 6ai de$rab a& da ara %ea pn la Rursk) ! !i a&
putea ori!nd s(o re!&ti$) r spunse 8etru) de!t s (l dau pe
prin ul %oldovean) !are din dra$oste pentru %ine &i (a 5ert"it
tronul &i averea. @ ase%enea pat n (a& putea(o sp la
ni!iodat de pe obra#ul %eu.
Soarta l punea din nou pe 7i%itrie la $rea !u%p n ) ! !i
arul i !eru sa *ot ras! da! s stea de vorb !u tur!ii sau
s ur%e#e b t lia. Tratatul dintre ei prevedea s nu "a!
vreunul pa!e !u tur!ul sin$ur) !i nu%ai %preun &i n bun
n ele$ere. n %intea lui 7i%itrie $ndurile se nv l% &eau de
nu le %ai putea aduna.
6ai "usese o dat n !u%p na ale$erii) atun!i !nd avea s
renun e la lini&tea studiilor sale) &i s se arun!e n viitoarea
luptei) pentru a n!er!a s(&i de#robeas! ara. 7ar
%pre5ur rile &i oa%enii i "useser %potriv . Se!eta
!u%plit &i l !ustele !are l saser o$oarele pustii) tr darea
lui 'rn!oveanu) !are le " $ duise a5utor) &i a boierilor !are (&i
vedeau pri%e5duit puterea prin starea nou pe !are
7i%itrie voia s o a&e#e n ar ) toate se uniser !u
%ul i%ea n"ri!o& toare a oastei tur!e&ti. <i totu&i oastea
a!easta "usese inut n "ru de vite5ia osta&ilor ru&i &i avntul
!u !are veniser %oldovenii de pe toate plaiurile rii s se
bat ) la !are se ad u$a dib !ia strate$iei lui Cante%ir &i a
lui 8etru. &i d deau totu&i sea%a ! nu va putea "i r pus .
Era !u neputin s ni%i!e&ti o oaste de opt ori %ai %are) !u
o oaste !are %ai du!ea &i lips de *ran /
Cante%ir era si$ur ! osta&ii %oldoveni) da! li s (ar "i
!erut) ar "i pierit pn la unul) luptnd %potriva ieni!erilor)
dar avea oare dreptul s le !ear a!east 5ert" ;
7a! ) di%potriv ) ar sta de vorb !u tur!ii) s (ar a5un$e la
o pa!e " r pierderi &i 5ert"e prea %ari. Sin$urul !are trebuia
s se 5ert"eas! era nu%ai el. Visul lui de a de#robi 6oldova
nu se putuse n! %plini. Va trebui s ple!e) s apu!e iar
!alea pribe$iei.
<i 7i%itrie nu puse ni!i o !lip n !u%p n via a sa) !nd
era vorba de soarta rii/ =idi! "runtea &i i r spunse
lini&tit arului:
, @ri!t %i(ar "i de $reu) 8etru 0le?eevi!i) se !ade s
as!ult de $lasul !u%in eniei &i el % nva ! e bine s
pri%i% a sta de vorb !u vi#irul.
8etru l privi %i&!at) p trun#nd toat % re ia si%pl a
a!estei noi 5ert"e pe !are 7i%itrie o " !ea n iubirea lui
pentru ar .
, 0vea% deplina !redin ! vei &ti a te n"rn$e pe tine)
7i%itrie) rosti el %i&!at. <i nu %(a% n&elat. 0i n eles !
ni%i! nu se poate n" ptui de!t la !easul prielni!.
, 0% 5ert"it totul pentru a(%i de#robi ara/ spuse
Cante%ir.
, 0s!ult ) 7i%itrie) lu!rurile %ari nu se n" ptuies! dintr (o
dat . nt%pl ri potrivni!e ne (au %piedi!at s s!*i%b %
a!u% a&e#area lu!rurilor. 2 de5dile noastre nu snt pierdute)
snt nu%ai a%nate) pn le va veni ti%pul.
, <i !nd !re#i ! va veni ti%pul a!ela;
8etru l privi lun$) apoi vorbi $rav:
, 2u &tiu) 7i%itrie) dar a&a !u% !red n lu%ina soarelui)
!red ! el va veni. 8oate ! noi nu vo% %ai "i/ 0% eu oare
n de5de s v d n" ptuindu (se n =usia %ea tot !e pl nuies!
ast #i; 2u. 8entru asta trebuies! #e!i) poate !*iar sute de
ani. 7ar $ndul a!esta nu % opre&te) di%potriv ) %i d
aripi. 2oi a% n!eput s !l di% te%elia) s"r&eas! al ii !e
a% n!eput noi) da! vo% ! dea nainte de a vedea
ridi!ndu(se #idurile noii !et i.
0poi se apropie de 7i%itrie) i puse a%ndou %inile pe
u%eri) &i ur% :
, 0s!ult(% ) 7i%itrie. 8rietenia dintre popoarele noastre
nu e de o #i) de o lun ) de un an. E o prietenie !are va dura
peste vea!uri. 2oi a% des!*is un dru%) &i da! nu vo%
putea s(l str bate% pn la !ap t) vor veni al ii &i (l vor
str bate. 0!u% s ne %ul u%i% ! a% i#butit !u !ei
!in!i#e!i de %ii de oa%eni ai no&tri s n"rn$e% tru"ia
tur!eas! .
, 7a) 8etru 0le?eevi!i. 6i s(a adeverit prevestirea) #ise
Cante%ir. 0i!i %i s(a dovedit ! puterea tur!ilor a n!eput s
s!ad . 6 $ndea% de %ult s s!riu o !arte despre a!easta)
de pe !nd era% # lo$ la ei.
, 0!u% o vei putea s!rie) 7i%itrie) a!olo la %ine) n
=usia) unde vei veni s lupt % %preun / C !i lupta abia
n!epe./ @ vei du!e !u pana) pn n #iua !nd vei lua din
nou n %n spada.
7i%itrie se si% i %ai %b rb tat de !uvintele pline de
n!redere ale arului.
, 7a) 7i%itrie. n %pre5ur rile a!estea $rele ne (a% putut
!unoa&te %ai bine. Cred ! % pre uie&ti a&a !u% a%
nv at &i eu s te pre uies!. Cunos! toate "oloasele pe !are
%i le poate adu!e n elep!iunea do%niei tale. Vei ple!a la
-a&i s( i iei "a%ilia) apoi vei veni n =usia) &i %preun !u
do%nia ta s vin to i %oldovenii !are vor s te ur%e#e.
0!olo te vei bu!ura de toat !instea !uvenit &i %i vei "i
s"etni!ul !el %ai apropiat) pn n !lipa !nd vo% putea porni
din nou s slobo#i% ara 6oldovei de robia tur!eas! . C !i
eu 98etru Tunarul:) i 5ur ! !easul a!ela va veni.
, 0&a s "ie. rosti sole%n 7i%itrie.
<i !ei doi prieteni se %br i&ar ndelun$) !a pentru un
le$ %nt peste vea!uri/
E8->@4
8etru &i 7i%itrie au " !ut nto!%ai !u% au *ot rt.
7i%itrie l(a ur%at pe 8etru 0le?eevi!i n =usia) %preun
!u patru %ii de %oldoveni) &i s(a a&e#at n inutul
Earkovului) unde arul i (a d ruit p %nt) dndu (i titlul de
!onsilier inti%.
7i%itrie tr ia a!i lini&tit) printre %oldovenii lui) n satul
! ruia i d duse nu%ele s u) 7i%itrovka) ndeletni!indu (se
din nou !u s!risul) " !nd dese ! l torii la 8etersbur$ &i
6os!ova) de !te ori era !*e%at la s"at de 8etru.
0!u%) toate planurile sale s!riitori!e&ti se puteau %plini.
7es vr&i n pri%ul rnd 9 'storia creterii i descreterii
'mperiului otoman:) pentru !are adunase de %ult vre%e
%aterialul. n ea nu se %ul u%ea doar s a&tearn istoria
propriu(#is a %p r iei tur!e&ti) ori!t de nse%nat lu!ru ar
"i "ost s !nt re&ti "aptele n lu%ina adev rului) a&a !u%
ni%eni nu %ai " !use pn la el. 8e ln$ &irul nt%pl rilor) el
se oprea ns ) de !te ori a"la prile5ul) &i nse%na ntr (o not
deosebit tot !eea !e !uno&tea privitor la obi!eiurile tur!ilor)
la reli$ia &i la institu iile lor) la artele orientului) la oa%enii
pe !are i !unos!use. 0!este peste o %ie de note " !eau din
!artea sa nu nu%ai o istorie a tur!ilor) !i &i un tablou de o
nease%uit bo$ ie al vie ii &i a !ulturii orientului %usul%an.
'o$ata lui e?perien ) nenu% ratele lui !uno&tin e) n toate
do%eniile) se n" i&au a!i n toat str lu!irea lor.
Aai%a lui de %are ! rturar &i dobndi ast"el un nou te%ei)
&i se r spndi pn departe n Europa.
n 1L1J) 0!ade%ia de &tiin e din 'erlin l alese %e%bru al
ei) tri%i ndu (i o s!risoare n !are l ru$a s pri%eas!
a!east ale$ere) 9pentru a da prin &tiin a sa o nou
str lu!ire 0!ade%iei:.
'u!uria a!estei !instiri veni s ostoias! pu in %area
durere pe !are 7i%itrie o su"erise %ai nainte prin pierderea
bunei sale so ii Casandra) !e se stinsese) % !inat de dorul
patriei.
7in !lipa !nd o pierdu pe a!east !redin!ioas tovar &
de via ) 7i%itrie lu asupr (&i edu!a ia !opiilor) de !are se
o!upase pn atun!i Casandra. 0!u%) !res!u i %ai % ri!ei)
!opiii s i) &i %ai ales "ii!a sa %ai %are) 6aria) &i b iatul !el
%ai %i!) 0ntio*) &i ur%au nv tura de (a dreptul sub
n$ri5irea tat lui lor) %p rt &indu (se din bo$ ia
nenu% ratelor sale !uno&tin e.
Tre#it de la !in!i di%inea a &i lu!rnd aproape " r
n!etare pn la #e!e seara) 7i%itrie era prin via a sa)
d ruit doar &tiin ei &i %un!ii) un e?!ep ional e?e%plu
pentru !opiii s i. El avu bu!uria de a se re$ si n ei) !u toate
darurile sale) &i de a trans%ite &tiin a sa "ii!ei sale 6aria &i
!elui %ai %i! din "ii s i) 0ntio*. 6aria) !are st pnea n !*ip
des vr&it %ai %ulte li%bi) era so!otit !ea %ai n eleapt
"e%eie din =usia. -ar 0ntio* !re&tea sub ndru%area tat lui
&i al surorei sale %ai %ari) v dind un talent pre!o!e !are
avea s se de#volte %ai tr#iu) &i s "a! din el un %are poet
satiri!.
7ar n su"letul lui 7i%itrie Cante%ir dorul de ar ) de !are
%pre5ur rile l (au inut %ereu departe) nu se putea stin$e.
Cu $ndul la ea) el nto!%i a!u% o alt !arte) la !are se
$ndise %ai de %ult: 9,escrierea Moldovei%. <tiin a
$eo$ra"ului se unea a!i !u %arile !uno&tin e ale istori!ului &i
se %bin !u tot !eea !e spiritul s u de observa ie i
ntip rise n %inte din datinele &i obi!eiurile populare) din
le$endele %elea$urilor %oldovene &i din "ru%use ile lor
nenu% rate. 8ubli!at de 0!ade%ia din 'erlin) a!east
lu!rare i statorni!i &i %ai %ult "ai%a.
Tot !a o n!*inare patriei ndep rtate) el s!rise apoi o
9'storie a rom9nilor de la nceputuri%, iar dup nde%nul
arului d du la iveal 9 'storia religiei mahomedane%, !are
des!*idea o !ale ne%aib tut pn la Cante%ir. <i
nenu% rate s!rieri de ntindere %ai %i! se ad u$au
a!estor %ari lu!r ri) iar altele &i a&teptau rndul) $ata
pl nuite) s se desprind din %intea neobosit a ! rturarului
%oldovean &i s se a&tearn pe *rtie.
7ar %un!a a!easta plin de pasiune &i " r de r $a#)
i#vort din nevoia lui de a spune &i altora tot !eea !e &tia)
!a &i %ultele n!er! ri prin !are tre!use n s!urta lui via i
&ubre#iser s n tatea.
n %ai pu in de #e!e ani) de !nd venise n =usia) %boldit
de at%os"era de nnoire pe !are arul o statorni!ise a!i) &i de
$ndul ! tot !eea !e s!ria era pus n slu5ba rii sale)
Cante%ir des vr&ise o oper pentru !are o sin$ur via nu
era de a5uns. <i oboseala n!epuse a(i &ubre#i s n tatea.
To!%ai atun!i arul *ot r s ntreprind o %are e?pedi ie
n 8ersia) !are nse%na n! o lovitur dat puterii tur!e&ti.
<i 8etru l !*e% pe 7i%itrie s "a! parte) %preun !u
a%iralul 0pra?in &i !u ve!*iul s u prieten) !ontele Tolstoi)
din !ondu!erea a!estei e?pedi ii.
nviorat &i p truns de r spunderea !are l a&e#a printre !ei
%ai apropia i dre$ tori ai arului) 7i%itrie se a#vrli !u
pasiune n noua sa %un! . El or$ani# o tipo$ra"ie !u litere
tur!e&ti &i arabe) !u !are !*iar n ti%pul ! l toriei se
tip reau ! r i pentru popoarele pe !are porniser s le
de#robeas! de tur!i. -ar prin lo!urile pe unde tre!eau) se
oprea s "a! s p turi &i s de#$roape ur%ele tre!utului)
" !nd nse%n ri asupra tuturor !elor $ site) !u ve!*ea sa
dra$oste pentru istorie &i ar*eolo$ie.
7ar) !a &i !u% %oartea ar "i vrut s(l r peas! atun!i !nd
atinsese !ul%ea $loriei de ! rturar &i a !instirei de ! tre ar)
7i%itrie se %boln vi $reu &i !urnd) dup !e a5unse napoi la
7i%itrovka) &i d du s"r&itul nainte de a "i %plinit vrsta de
!in!i#e!i de ani) !u o!*ii la !ei doi !opii) 6aria &i 0ntio*) !are
aveau s l ur%e#e n &tiin &i n n elep!iune.
7ar su"letul &i(l si% ea %p !at) ! !i &tia ! nu
pre!upe ise ni!i o 5ert" ) &i ! nu n!etase ni!i o !lip de a
%un!i pentru un sin$ur $nd) !are(i lu%inase toat via a:
sl virea patriei sale.