Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea:

Grup/Serviciu: Tehnicieni

FISA POSTULUI

1. DATE DE IDENTIFICARE:
1.1. Numele si prenumele: .
1.2. Functia/postul, loc de munca:

4. ATRIBUTII, LUCRARI, SARCINI:
4.1. Obligatii:
Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa urmareasca si sa aplice cu
strictete normele si instructiunile privind des!asurarea procesului de cercetare/productie, sa
indeplineasca cu simt de raspundere indatoririle de serviciu.
Sa respecte programul de lucru si sa indeplineasca sarcinile de serviciu preva"ute in
pre"enta !isa, sa respecte si sa indeplineasca deci"iile, dispo"itiile, instructiunile scrise sau
verbale transmise de conducerea #nstitutului, inclusiv prin delegarile de competenta$
Sa !oloseasca integral si cu ma%im de e!icienta timpul de lucru pentru indeplinirea
sarcinilor de serviciu$
Sa respecte normele de munca si prescriptiile de calitate stabilite$
Sa&ti insuseasca si sa respecte procesul tehnologic si de munca caracteristic locului in
care isi des!asoara activitatea$
Sa !oloseasca masinile, utila'ele si instalatiile incredintate la parametrii de !unctionare
preva"uti in documentatia tehnica si numai in conditii de deplina siguranta.
Sa respecte normele de protectia muncii, protectia mediului precum si cele privind
!olosirea echipamentului de protectie.
Sa poarte in timpul orelor de servici echipamentul de lucru si ecusonul.
Sa respecte normele de prevenire a incendiilor.
Sa instiinte"e imediat director coordonator asupra e%istentei unor nereguli, abateri,
greutati sau lipsuri in aprovi"ionarea locului de munca, in intretinerea masinilor, utila'elor sau
instalatiilor cu care lucrea"a, sa propuna masuri de remediere si de prevenire a unor asemenea
situatii.
Sa nu lase !ara supraveghere in timpul programului de lucru, masinile, utila'ele sau
instalatiile in !unctiune, sa nu paraseasca locul de munca p(na la sosirea schimbului, atunci
c(nd activitatea este organi"ata in schimburi.
Sa respecte regulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai in
anumite conditii.
Sa se comporte corect in cadrul relatiilor de serviciu, sa promove"e raporturi colegiale
de colaborare, sa asigure un climat de disciplina.
Sa mentina "ilnic ordinea si curatenia la locul de munca, in spatiile de acces si a
grupurilor sanitare, inclusiv golirea "ilnica a cosurilor cu deseuri mena'ere sau hartie.
Sa asigure prin toata activitatea sa )inclusiv modul de stocare al deseurilor* conditii
pentru protectia mediului de lucru.
Sa respecte prevederile +ecretului ,--/./0., art. .1 privind introducerea si
consumarea de bauturi alcoolice in institut. 2onsumarea de bauturi alcoolice in institut atrage
dupa sine urmatoarele penalitati, stabilite con!orm 2SS3/1--4:
5rima abatere 6 absenta nemotivata in "iua constatarii consumului
7 ##&a abatere 6 reducerea salariului de ba"a cu .-8 pe o perioada de 4 luni
7 ###&a abatere 6 des!acerea contractului de munca
Sa aiba asupra sa, in vederea intrarii in #nstitut, legitimatia de serviciu vi"ata la "i.
Sa asigure protectia si integritatea patrimoniului tehnologic si in!ormational ce i&a !ost
incredintat in vederea des!asurarii activitatii de cercetare si/sau productie.
Sa nu !oloseasca ba"a tehnico&materiala si in!ormationala, timpul de lucru si serviciile
#nstitutului in interes personal sau strain #nstitutului.
Sa anunte din prima "i directorul coordonator imbolnavirea sa, iar daca imbolnavirea a
intervenit in alta localitate, sa comunice in scris, in aceeasi "i, cu e%ceptia ca"urilor preva"ute
la art. 4- a 9.O.#.&#25: & 27.
Sa respecte dispo"itiile legale privind pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu
si de !irma, re!eritoare la date, documente sau in!ormatii care nu sunt destinate publicitatii.
Sa nu des!asoare si sa nu !avori"e"e activitati generatoare de concurenta neloiala, acte
sau !apte care, potrivit ;egii ..//., sunt contrare bunei credinte si u"antelor cinstite.
Se obliga sa brevete"e si sa cesione"e catre #25: 6 27 orice solutie originala, re"ultate
din activitatea des!asurata in #25: 6 27.
9ecunoaste normele privind salari"area con!. 223, salariul lunar primit !iind !unctie
de volumul incasarilor echipei din care !ace parte.

4.3 7tributii, lucrari, sarcini :


+irector coordonator


7m luat la cunostinta

.

+ata

S-ar putea să vă placă și