Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT ASUPRA ACTIVITII DESFAURATE

AN COLAR- 2013-2014
Subsemnata CONDEA ANDRA educatoare titulara la Scoala cu clasele I-IV
Delciu, , mi-am desfurat activitatea la grupa mica-mijlocie pe tot parcursul anului
colar 201-201! cu un efectiv de 1" prescolari , urmrind un demers didactic care s-a
#ncadrat #n parametrii specifici asigurrii calit$ii #n #nv$m%nt&

're(entul raport de activitate are la ba( activitatea desfurat pe semestrul I i
semestrul al II -lea , urmrind cele ) compartimente ale activit$ii *
1. COMUNICARE
'entru reali(area unei comunicri interpersonale educatoare + copil am selectat
modalit$i de comunicare adecvate diferitelor situa$ii *
colaborare,
ajutor,
coordonare i control&
-m avut #n vedere ca informa$iile transmise s fie #nso$ite de argumente de aplicabilitate
practic, de crearea de conte.te favorabile , #nsuirea lor reali(%ndu-se prin implicare
direct ,dar mai ales de implicarea grupei si a prin$ilor personal in procesul instructiv
-educativ&
2.RELAIIILE -FAMILIE COAL
'entu a men$ine rela$ia familie- gradinita , am oferit #n cadrul edin$elor sau
lectoratelor cu prin$ii , informa$ii referitoare la progresul fiecrui copil, comportamentul
social al acestora, acolo unde s-au mai creat anumite / situa$ii de cri( /, le-am gsit
#mpreun re(olvarea &


3.CURRICULUM
0odalit$i privind implementarea instrumentelor pentru managementul
calita$ii
'ractic%nd #nv$area centrat pe copil, am conceput i desfurat activit$ile de
#nv$are, conform particularit$ilor individuale , dar i cerin$elor standard, dar i nevoia de
*
de(voltare,
ameliorare,
recuperare,
activit$i de evaluare,
evaluari finale &
'entru anul scolar urmator, 201-201!, pe ba(a curriculum-ului am intocmit
planificarea op$ionalului pentru grupa mare ,,1umea povestilor2*
-rgumentul,
3ompeten$ele specifice ,
4biective de referint ,
Valori si atitudini,
3on$inuturile inv$rii ,
0odalit$i de evaluare ,
3orela$ia competen$elor cu activit$ile de evaluare
0odalit$i privind implementarea instrumentelor pentru managementul
calita$ii
1&5tili(area metodelor moderne, activ-participative 6activit$i integrate
interdisciplinare, pe grupe, proiecte tematice7, a calculatorului in desfasurarea
activitatilor&
2&8laborarea unor instrumente proprii de evaluare&
&'articiparea la ac$iunile metodice din unitate&
!&Ini$ierea de parteneriate cu al$i membrii ai comunit$ii locale i din afara comunit$ii
locale&

'lanul opera$ional privind implementarea instrumentelor pentru managementul
calit$ii prin implicarea elevilor i rolul acestora in urmrirea traseului instructiv +
educativ presupune dove(i selectate dup procedura 38-3 &
'rocedura 3omisiei 38-3 cuprinde dove(i generale urmarite 6catalogul grupei
,9egulamentul de ordine interioar , orarul grupei ,mape de lucru 7&Dove(ile specifice
3omisiei 38-3 urmarite au fost +rapoartele de activitate ,procesele verbale ,planificarea
colar depus in intregime &

4. FORMAREA I EVALUAREA COPIILOR
-precierea re(ultatelor colare s-a fcut prin elaborarea descriptorilor de
performan$ pe unit$i de con$inut grupate #n diverse moduri #nc%t s rspund
standardelor de performan$ , stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor ,
stabilirea ulterior a modalit$ilor de de(voltare, ameliorare sau recuperare , #nso$irea
evalurii, de observa$ii i aprecieri folositoare i prin$ilor #n ideea supraveg:erii actului
de #nv$are&
Scopul evalurii este acela de a orienta i optimi(a inv$area centrat pe
competen$e i st la ba(a planurilor individuale de inv$are &
;&&ACTIVITAI INSTRUCTIV - EDUCATIVE
<Serbare colar /5ite ,vine 0o 3rciun / - 1= decembrie 201,
<-ctivitate pentru parinti 2De (iua mamei2- > martie 201!,
<-ctivitati e.tracurriculare desfasurate in ? Saptamana altfel @ ,
<Vi(ita la 0u(eul 0unicipal -! mai 201! ,
<teatru de papusi i marionete * ? 3AlAtorie in lumea povestilor @
-ctivitate demonstrativa in cadrul cercului pedagogic-martie 2012
-ctivitate in cadrul comisiei metodice +iunie201! cu tema,,'roiectele tematice,o
metoda moderna care presupune aplicarea noului curriculum pe ba(a celor sase teme
anuale de studiiBB
6. PERFECTIONARE
In ac!" an !c#$a% a& '%&a%(" !a-&( )%*c"(#n+ ac"(,("a"a (n!"%'c"(,--'ca"(,a .
- )%(n !'!"(n%a (n ca-%'$ C#&(!(( &"#-(c / P%(&0,a%a a!#!(" 1 2 ( )a%"(c()a%a (n ca-%'$
c%c'%($#% )-a3#3(c.
CONCLU4II
-utoevaluandu-mi activitatea am cautat sa surprind succint o parte a preocuparilor
mele,deoarece este dificil sa poata fi ilustrata intreaga activitate&-nali(a re(ultatelor
partiale si generale aratate in acest raport de activitate nu oglindeste nicidecum pretentia
de a fi atins perfectiunea in domeniul educatiei ,ci ofera celor autori(ati posibilitatea sa
evalue(e munca depusa in acest an scolar&

S-ar putea să vă placă și