Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. S.R.

L
F I S A P O S T U L U I
Numele si prenumele titularului: ...............................................................................
Denumirea postului: Tehnician proiectant Cod COR 3118!
"re#enta $i % a postului cuprinde drepturile i o&li'a iile re$eritoare la acti(itate )n cadrul
societ% ii constituind ane*% la contractul de munc%.

Obligatii:
Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca+ sa urmareasca si sa aplice cu strictete
normele si instructiunile pri(ind des$asurarea procesului de cercetare,productie+ sa
indeplineasca cu simt de raspundere indatoririle de ser(iciu.
Sa respecte pro'ramul de lucru si sa indeplineasca sarcinile de ser(iciu pre(a#ute in
pre#enta $isa+ sa respecte si sa indeplineasca deci#iile+ dispo#itiile+ instructiunile scrise sau
(er&ale transmise de conducerea -nstitutului+ inclusi( prin dele'arile de competenta.
Sa $oloseasca inte'ral si cu ma*im de e$icienta timpul de lucru pentru indeplinirea
sarcinilor de ser(iciu.
Sa respecte normele de munca si prescriptiile de calitate sta&ilite.
Sa/ti insuseasca si sa respecte procesul tehnolo'ic si de munca caracteristic locului in
care isi des$asoara acti(itatea.
Sa $oloseasca masinile+ utila0ele si instalatiile incredintate la parametrii de $unctionare
pre(a#uti in documentatia tehnica si numai in conditii de deplina si'uranta.
Sa respecte normele de protectia muncii+ protectia mediului precum si cele pri(ind
$olosirea echipamentului de protectie.
Sa poarte in timpul orelor de ser(ici echipamentul de lucru si ecusonul.
Sa respecte normele de pre(enire a incendiilor.
Sa instiinte#e imediat director coordonator asupra e*istentei unor nere'uli+ a&ateri+
'reutati sau lipsuri in apro(i#ionarea locului de munca+ in intretinerea masinilor+ utila0elor
sau instalatiilor cu care lucrea#a+ sa propuna masuri de remediere si de pre(enire a unor
asemenea situatii.
Sa nu lase $ara supra(e'here in timpul pro'ramului de lucru+ masinile+ utila0ele sau
instalatiile in $unctiune+ sa nu paraseasca locul de munca p1na la sosirea schim&ului+ atunci
c1nd acti(itatea este or'ani#ata in schim&uri.
Sa respecte re'ulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai in
anumite conditii.
Sa se comporte corect in cadrul relatiilor de ser(iciu+ sa promo(e#e raporturi cole'iale de
cola&orare+ sa asi'ure un climat de disciplina.
Sa mentina #ilnic ordinea si curatenia la locul de munca+ in spatiile de acces si a
'rupurilor sanitare+ inclusi( 'olirea #ilnica a cosurilor cu deseuri mena0ere sau hartie.
Sa asi'ure prin toata acti(itatea sa 2inclusi( modul de stocare al deseurilor3 conditii
pentru protectia mediului de lucru.
Sa respecte pre(ederile Decretului 4,1581+ art. 16 pri(ind introducerea si consumarea
de &auturi alcoolice in institut. Consumarea de &auturi alcoolice in institut atra'e dupa sine
urmatoarele penalitati+ sta&ilite con$orm CSS7,63:
"rima a&atere a&senta nemoti(ata in #iua constatarii consumului
8 --/a a&atere reducerea salariului de &a#a cu 19 pe o perioada de 3 luni
8 ---/a a&atere des$acerea contractului de munca
Sa ai&a asupra sa+ in (ederea intrarii in -nstitut+ le'itimatia de ser(iciu (i#ata la #i.
Sa asi'ure protectia si inte'ritatea patrimoniului tehnolo'ic si in$ormational ce i/a $ost
incredintat in (ederea des$asurarii acti(itatii de cercetare si,sau productie.
Sa nu $oloseasca &a#a tehnico/materiala si in$ormationala+ timpul de lucru si ser(iciile
-nstitutului in interes personal sau strain -nstitutului.
Sa anunte din prima #i directorul coordonator im&olna(irea sa+ iar daca im&olna(irea a
inter(enit in alta localitate+ sa comunice in scris+ in aceeasi #i.
Sa respecte dispo#itiile le'ale pri(ind pastrarea secretului de stat+ secretului de ser(iciu si
de $irma+ re$eritoare la date+ documente sau in$ormatii care nu sunt destinate pu&licitatii.
Sa nu des$asoare si sa nu $a(ori#e#e acti(itati 'eneratoare de concurenta neloiala+ acte
sau $apte care+ potri(it Le'ii 11,51+ sunt contrare &unei credinte si u#antelor cinstite.
Se o&li'a sa &re(ete#e si sa cesione#e catre -C": C8 orice solutie ori'inala+ re#ultate
din acti(itatea des$asurata in -C": C8.
Recunoaste normele pri(ind salari#area con$. CC7+ salariul lunar primit $iind $unctie de
(olumul incasarilor echipei din care $ace parte.
Atributii
-denti$ica si anali#ea#a cu atentie situa;iile de pericol. cele care nu pot $i eliminate
imediat+ sunt raportate cu promptitudine persoanelor a&ilitate.
Raportea#% pe cale oral% sau scris% $actorii de risc i )i )nl%tur% cu responsa&ilitate.
<n ca# de accident+ contactea#% imediat personalul speciali#at =i ser(iciile de ur'en;%.
8plic% cu promptitudine =i responsa&ilitate m%surile de prim a0utor+ cu antrenarea )ntre'ii
echipe.
-denti$ic% cu aten;ie pro&lemele de mediu+ asociate acti(it%;ilor des$%=urate.
< i )nsu e te cu responsa&ilitate normele de protec;ie a mediului.
8nun;% cu promptitudine e(entualele riscuri+ ce pot a$ecta $actorii de mediu de la locul de
munc% =i (ecin%t%;i+ personalului a&ilitat =i ser(iciilor de ur'en;%.
-nter(en;ia pentru aplicarea de m%suri reparatorii se des$%=oar% cu promptitudine.
-denti$ic% cu responsa&ilitate situa;iile )n care se pot produce pierderi+ necontrolate de resurse
naturale.
-denti$ic% cu aten;ie =i responsa&ilitate cerin;ele de calitate.
8plic% cu responsa&ilitate procedurile tehnice de asi'urare a calit%;ii.
>eri$ic% cu responsa&ilitate calitatea lucr%rilor e*ecutate.
>eri$icarea cu e*i'en;% =i aten;ie calitatea lucr%rilor.
Remedia#% cu promptitudine =i responsa&ilitate e(entualele de$ecte constatate.
-denti$ic% cu aten;ie particularit%;ile locului de munc%.
8pro(i#ionea#% cu responsa&ilitate locul de munc%.
>eri$ic% cu aten;ie starea echipamentelor de lucru.
Recuperea#% cu ri'uro#itate de=eurile re#ultate din acti(it%;ile #ilnice.
8si'ur% cur%;enia cu serio#itate =i aten;ie.
>eri$ic% #ilnic cu aten;ie starea echipamentului de lucru.
Opre te cu promptitudine echipamentul de lucru dac% se constat% o stare de $unc;ionare
necorespun#%toare.
Remedia#% cu promptitudine de$icien;ele minore.
Selec;ionea#% cu discern%m1nt echipamentele de lucru de$ecte )n (ederea )nlocuirii,repar%rii.
8plic% cu responsa&ilitate =i aten;ie procedurile de )ntre;inere.
-n$ormea#% cu promptitudine asupra deterior%rii, de$ect%rii echipamentului de lucru.
Comunic% in$orma;iile pri(ind starea echipamentului pe cale oral% sau scris%+ c%tre
persoanele a&ilitate.
8nali#ea#% schi;ele primite+ )ntocme te corect documenta;ia 'ra$ic% i reali#ea#% desenul la
scar%.
Tip%re te documenta;ia 'ra$ic% i arhi(ea#% documenta;ia reali#at%.
?tili#ea#% elemente standardi#ate =i normali#ate+ utili#ea#% standarde )n proiectul reali#at.
8nali#ea#% claritatea =i corectitudinea de reali#are a documenta;iei 'ra$ice+ (eri$ic% utili#area
corect% a standardelor =i normelor de $irm%.
Responsabilitati si sarcini
-nstalea#a si proiectea#a partea mecanica pentru echipamente radio con$orm standardelor
cerute de &ene$iciari+ in locurile sta&ilite con$orm proiectelor.
8re o&li'atia sa cunoasca+ sa (eri$ice si sa $oloseasca corespun#ator materialul de protectie
din dotare.
-n$ormea#a prompt se$ul de compartiment despre orice deterioare a echipamentului de
protectie e*istent+ sau de necesitatea procurarii de noi echipamente si dispo#iti(e de protectia
muncii.
"re'ateste sculele si materialele necesare deplasarii.
Ridica materialele de instalare din ma'a#ia &ene$iciarului pe &a#a &onurilor de materiale.
"re#inta se$ului de compartiment e(entualele pro&leme int1mpinate in teren si nere#ol(ate+
cer1nd spri0in in solutionarea lor.
Raspunde de corecta instalare a echipamentelor pe care le montea#a.
Raspunde de SD> 2scule+ dispo#iti(e+ (eri$icatoare3 incredintate.


Data: @@@@@@@@@@@@@@@@ 8m luat la cuno=tin;% titular post+
................................................
8"ROA8T
8dministrator

S-ar putea să vă placă și