Sunteți pe pagina 1din 2

Exploatatia agricola: Producia medie: 25 t/ha

Distana medie(Km):1 upra!aa: " ha


#ultura premerg$toare: %
FIA TEHNOLOGIC A CULTURII CEAP
&r'
crt (
u
n
a
(ucr$ri tehnologice )n ordine
cronologic$ *
'
+
'
(ucr$ri executate
mecani,at
(ucr$ri executate manual #onsum materiale
-ol' (ucr' .ari!
lei /
*'+'
#helt'
cu lucr'
+ec'
-ol'
lucr'
&orma
de
munc$
/rupa de
compl' a
lucr$rii
&ec'
0'1'
#helt' cu
!orta de
munc$
2elul materialelor
*
'
+
'
#ons'
normat
Pre
lei /
*'+'
.ot
al
lei
1 333 Discuit (2x) ha 12
2 333 &i4elare de exploatare ha "
" 333 3nc$rcat )ngr$5$minte chimice 6g "'"77 uper !os!at 6g 2'177
8 333 .ransport )ngr$5$minte chimice 6g/6m "'"77 are potasic$ 6g 1'277
5 333 Desc$rcat )ngr$5aminte chimice 6g "'"77
9 333 :dministrare )ngr$5$minte chimice 6g "'"77
; 333 :r$tur$ ad<nc$ ha "
= 333 /r$pat ha "
> 333 3nc$rcat )ngr$5$minte chimice 6g >77 :,otat de amoniu 6g >77
17 333 .ransport )ngr$5$minte chimice 6g/6m >77
11 333 Desc$rcat )ngr$5aminte chimice 6g >77
12 333 :dministrare )ngr$5$minte chimice 6g >77
1" 333 Discuit ? gr$pat ha "
18 333 Preparat er@icid l 28 258A8 1 7A>9 D*:( l 28
15 333 :dministrat er@icid ha "
19 333 Discuit ?gr$pat ha "
1; 333 emanat 6g emine 6g 8=
1= 3- 3rigat (2x) mc ap$ mc 8'277
1> - Preparat insecticid (ptr' +usca cepei) l > 1;9A8 1 7A"9 inoratox "5 l >
27 - :dministrare insecticid ha "
21 - B$rit ha 9 7A28 2 157
22 - 3rigat (1x) mc ap$ mc 2'877
2" -3 B$rit ha 9 7A28 2 157
28 -3 3rigat (2x) mc ap$ mc 8'=77
25 -33 3rigat (1x) mc ap$ mc 2'877
29 -333 3rigat (2x) mc ap$ mc 8'=77
2; 3C Preparat soluie Beglone l 28 258A8 1 7A>9 Beglone l 28
2= 3C :dministrat ha "
2> C Becoltat t 157
"7 C .ransport t/6m 157
"1 C Desc$rcat t 157