Sunteți pe pagina 1din 94

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

Centrul de Formare Contnu! " #n$!%!m&nt la '(tan%!


Fa)ultatea de Stud Euro*ene
S*e)al+area, Rela% nterna%onale " (tud euro*ene
'()*lna, I(tora rela%lor nterna%onale
SUPORT 'E CURS
ANUL I
Seme(trul -
Clu. / Na*o)a
01-2
I3 In4orma% 5enerale
-3-3 'ate de dent4)are a )ur(ulu
'ate de )onta)t ale ttularulu de )ur(,
Nume: dr. Ion Novcescu
Birou: Secretariat ID Fac. de Studii
Europene, str. Avram Iancu
'ate de dent4)are )ur( " )onta)t tutor,
Numele cursului Istoria Relaiilor Internaionale
!"!#$!%"%&
'odul cursului

(ele)on: *+,-$-*#.**, interior #%,#
Fa/: *.,-$!*!#"*
E$mail: ion0novacescu.ro
1essen2er:inovacescu03a4oo.com
'onsultaii: 5uni$1iercuri, *%$!!
Anul, Semestrul anul !, sem. !
(ipul cursului $ 67li2atoriu
8a2ina 9e7 a cursului$ 4ttp:::euro.u77clu;.ro:idd:
(utori Ana 8antea, Bo2dan Dumitru
-303 'e()rerea )ur(ulu
'ursul de Istoria relaiilor internaionale )ace parte din pac4etul de discipline
)undamentale ale speciali<rii: Relaii internaionale i studii europene, nivel licen, din
cadrul liniei de studiu la distan a Facultii de Studii Europene a =niversitii >Ba7e?$
Bol3ai@ din 'lu;$Napoca. 8rin temele alese ?i prin reperele semni)icative asupra crora
insist, acest curs A?i propune s le pre<inte studenilor nu doar cronolo2ia evoluiei unei
istorii, cu precdere europene An epoca modern, a relaiilor internaionale, ci ?i cau<ele,
mecanismele ?i interesele care au animat sau in)luenat relaiile dintre statele naiuni,
precum ?i cele dintre marile puteri. Bn acela?i timp cursul acesta are ?i menirea de a$i
)amiliari<a pe studeni cu elementele de)initorii ale pro7lematicii relaiilor internaionale
An perioada modern ?i contemporanC s lmureasc ?i s )i/e<e conceptele cu care
operea<, dar ?i proiectele, vi<iunile ?i interesele care au i<vorDt din cancelariile marilor
puteri ?i din mintea marilor oameni de stat europeni. Bn acela?i timp, studenii vor sesi<a
)irul ro?u al proiectului de construcie european ?i internaional post$napoleonian, a?a
cum a )ost 2Dndit ?i materiali<at din voina ?i interesul 1arilor 8uteri.
Nu An ultimul rDnd, acest curs A?i propune s$i asi2ure studentului de la ID competena de
anali< ?i sinte< a )aptului istoric relevant, a relaiei cau<$e)ect An producerea actului
istoric An domeniul relaiilor internaionale, precum ?i vi<iunea 2eneral asupra evoluiei
relaiilor internaionale.
=nitile de Anvare ale acestui curs relev atDt comple/itatea interaciunilor politico$
diplomatice dintre state cDt ?i ansam7lul c4estiunilor economice, sociale ?i cultural$
reli2ioase care determin deci<ia ?i aciunea actorilor politici din cadrul sistemului
relaiilor internaionale. Nu An ultimul rDnd, studentul la ID poate s cunoasc, prin
parcur2erea ?i asimilarea acestui curs, de di)eritele tipuri de mana2ement al politicii
e/terne: en2le<esc, austriac, rus, 2erman, american, )rance<, etc. ?i s le compare cu cel
romDnesc. Bn acela?i sens, studentul la ID va Anele2e ast)el di)eritele modaliti An care se
poate reali<a politica e/tern a unui stat dar ?i poate desci)ra cau<ele ?i mecanismele care
)ac ca o asemenea politic s ie de succes sau s e?ue<e..
-323 Or5an+area temelor 6n )adrul )ur(ulu
'ursul este structurat pe !* uniti de Anvare, corespun<Dnd celor mai importante
perioade ?i momente de cotitur ale istoriei ?i evoluiei relaiilor internaionale. 'ele !*
teme sunt menite s$l )amiliari<e<e pe student nu numai cu reperele cronolo2ice ?i )aptice
ale unui domeniu speci)ic al societii europene ?i internaionale, pe parcursul a peste !#*
de ani, ci ?i cu cau<ele ?i interesele care au animat relaiile ?i evoluia statelor An epoca
modern ?i contemporan. Ast)el, cursantul de la ID dup ce va lua act de con;unctura ?i
ordinea european postnapoleonian, va cunoa?te evoluia sistemului internaional ?i a
ordinii europene ?i mondiale la di)erite etape, care au marcat ?i in)luenat acest sistem pe
parcursul sec. !% ?i apoi An sec. +*. Nivelul de intele2ere si, implicit, utilitatea
in)ormatiilor pe care le re2siti in )iecare unitate de Anvare vor )i sensi7il optimi<ate
dac, An timpul parcur2erii suportului de curs, veti consulta sursele 7i7lio2ra)ice
recomandate. Dealt)el, re<olvarea tuturor lucrrilor de veri)icare impune, cel puin,
parcur2erea re)erinelor o7li2atorii, menionate la )inele )iecrui modul. Bn situaia An care
nu vei reu?i s accesai anumite materialele 7i7lio2ra)ice, sunteti invitai s contactai
tutorii disciplinei.
-373 Formatul " t*ul a)t$t!%lor m*l)ate de )ur(
Asa cum am mentionat mai sus pre<entul suport de curs este structurat pe !*
module, corespun<toare celor mai importante repere din istoria relaiilor internaionale
dar ?i noilor vi<iuni istorio2ra)ice asupra cau<elor ?i intereselor care au 2enerat ?i
in)luenat relaiile internaionale An epoca modern ?i contemporan. 8arcur2erea acestor
teme ?i asimilarea in)ormaiilor eseniale va presupune, An primul rDnd, studiul individual
al studentului, dar ?i cola7orarea acestuia cu titularul de curs, atDt prin AntDlniri )a An )a
consultaii&, cDt ?i prin comunicare online, oridecDte ori este nevoie. 'onsultatiile, pentru
care pre<enta este )acultativa, repre<inta un spri;in direct acordat dumneavoastra din
partea titularului si a tutorilor. 8e durata acestora vom recur2e la pre<entari concentrate
ale in)ormaiilor ?i speci)icitii )iecarui modul dar mai cu seama va vom o)eri, rspunsuri
directe la Antre7rile pe care ni le veti adresa. Bn ceea ce prive?te activitatea individuala,
aceasta o veti 2estiona dumneavoastra si se va concreti<a in parcur2era tuturor materilelor
7i7lio2ra)ice o7li2atorii, re<olvarea lucrarilor de veri)icare si a proiectului de semestru.
Reperele de timp si implicit perioadele in care veti re<olva )iecare activitate lucrari de
veri)icare, proiect etc& sunt monitori<ate de catre noi prin intermediul calendarului
disciplinei. 1odalitatea de notare si, respectiv, ponderea acestor activitati o7li2atorii, An
nota )inala va sunt preci<ate An seciunea politica de evaluare ?i notare precum si in cadrul
)iecrui modul.
8e scurt, avDnd An vedere particularitile AnvmDntului la distan dar ?i
re2lementrile interne ale 'F'ID al =BB parcur2erea ?i promovarea acestei discipline
presupune antrenarea studenilor An urmtoarele tipuri de activiti:
a. consultaii pe parcursul semestrului vor )i or2ani<ate dou AntDlniri de consultaii
)a An )aC pre<ena la aceste AntDlniri este )acultativC
7. reali<area unui proiect de semestru cu o tem ?i un set de sarcini anunate cu cel
puin .* de <ile Anaintea datei de depunere a acesteia.
c. cinci lucrri de evaluare care vor )i re<olvate ?i, respectiv trimise tutorilor An
con)ormitate cu preci<rile din calendarul disciplinei.
d. )orumul de discuii acesta va )i monitori<at de ec4ipa de tutori ?i supervi<at de
titularul disciplinei.
-383 9aterale ::lo5ra4)e o:l5ator
In suportul de curs, la )inele )iecarui modul sunt preci<ate atDt re)erinele
7i7lo2ra)ice o7li2atorii, cDt ?i cele )acultative. Sursele 7i7lio2ra)ice au )ost ast)el sta7ilte
AncDt s o)ere posi7ilitatea adDncirii nivelului de anali< si, implicit,
-3;3 9aterale " n(trumente ne)e(are *entru )ur(
6ptimi<area secvenelor de )ormare reclama accesul studentilor la urmatoarele resurse:
$ calculator conectat la internet pentru a putea accesa 7a<ele de date si resursele
electronice suplimentare dar ?i pentru a putea participa la secventele de )ormare
interactiv on line&
$ imprimant pentru tiparirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de ca<&
$ acces la resursele 7i7lio2ra)ice e/: a7onament la Bi7lioteca 'entral >5ucian Bla2a@&
$ acces la ec4ipamente de )otocopiere.
-3<3 Calendar al )ur(ulu
8e parcursul semestrului I, An care se studia<a disciplina de )a, sunt pro2ramate
dou AntDlniri )a An )a consultaii& cu toi studenii. De asemenea, titularul cursului, va
rspunde imediat oricrei solicitri on line a studenilor, le2at de lmurirea unor aspecte
sau )i/area unor cuno?tine. Dialo2ul ?i AntDlnirile sunt destinate solutionarii, nemediate, a
oricaror nelamuriri de continut sau a celor privind sarcinile individuale. 8entru prima
AntDlnire se recomand lectura atent a primelor cinci moduleC la cea de a doua se discuta
ultimele doua module si se reali<ea<a o secventa recapitulativa pentru pre2atirea
e/amenului )inal. De asemenea in cadrul celor doua intalniri studenti au posi7ilitatea de
solicita titularului si:sau tutorilor spri;in pentru re<olvarea anumitor lucrari de veri)icare
sau a proiectului de semestru, in ca<ul in care nu au reusit sin2uri. 8entru a valori)ica
ma/imal timpul alocat celor doua intalniri studenii sunt atenionai asupra necesitii
suplimentrii lecturii din suportul de curs cu parcur2erea o7li2atorie a cel putin a uneia
dintre sursele 7i7lio2ra)ice de re)erinta. Datele celor doua AntDlniri sunt preci<ate An
calendarul sintetic al disciplinei, ve<i ane/a A. Bn acela?i calendar se re2asesc ?i
termenele la care tre7uie transmise:depuse lucrarile de veri)icare a)erente )iecrui modul
precum si dat limita pentru depunerea proiectului de semestru.
-3=3 Polt)a de e$aluare " notare
Evaluarea )inala se va reali<a pe 7a< unui e/amen scris des)asurat in sesiunea de
la )inele semestrului I Nota )inal se compune din: a. puncta;ul o7tinut la acest e/amen
An proporie de #*E #puncte& 7. aprecierea lucrrilor de evaluare pe parcurs .*E .
puncte, adica *.,* puncte:lucrare& C c. evaluarea proiectului de semestru +*E + puncte&.
1odulul cuprinde cinci lucrri de veri)icare care vor )i transmise tutorelui la
termenele preci<ate An calendarul disciplinei. Aceste lucrri se re2sesc la s)Dr?itul
)iecrui modul. Instruciuni suplimentare privind modalitile de ela7orare, redactare, dar
?i criteriile de notare ale lucrrilor, v vor )i )urni<ate de ctre titularul de curs sau tutori
An cadrul AntDlnirilor )a An )a.
8entru *redarea temelor se vor respecta cu strictee cerintele )ormatorilor. 6rice
a7atere de la acestea aduce dup sine penali<ari sau pierderea puncta;ului corespun<ator
acelei lucrri.
Evaluarea acestor lucrri se va )ace imediat dup preluare, iar a)i?area pe site a
notelor acordate se va reali<a la cel mult + sptmDni de la data depunerii:primirii
lucrrii. Daca studentul considera ca activitatea sa a )ost su7apreciata de catre evaluatori
atunci poate solicita )eed7acF suplimentar prin contactarea titularului sau a tutorilor prin
email.
-3>3 Elemente de deontolo5e a)adem)a
Se vor avea An vedere urmtoarele detalii de natur or2ani<atoric:
$ 6rice material ela7orat de catre studenti pe parcursul activitilor va )ace dovada
ori2inalitatii. Studentii ale cror lucrri se dovedesc a )i pla2iate nu vor )i acceptati la
e/aminarea )inala.
$ 6rice tentativ de )raud sau )raud depistat va )i sancionat prin acordrea notei
minime sau, in anumite conditii, prin e/matriculare.
$ Re<ultatele )inale vor )i puse la dispo<iia studentilor prin a)isa; electronic.
$ 'ontestaiile pot )i adresate An ma/im +- de ore de la a)i?area re<ultatelor iar
solutionarea lor nu va depasi -" de ore de la momentul depunerii.
-3-13 Studen% )u d+a:lt!%,
(itularul cursului si ec4ipa de tutori A?i e/prima disponi7ilitatea, An limita
constran2erilor te4nice si de timp, de a adapta coninutul ?i metodelor de transmitere a
in)ormaiilor precum ?i modalitile de evaluare e/amen oral, e/amen on line etc& An
)uncie de tipul di<a7ilitii cursantului. Alt)el spus, avem An vedere, ca o prioritate,
)acilitarea accesului e2al al tuturor cursanilor la activitile didactice si de evaluare.
-3--3 Strate5 de (tudu re)omandate,
Date )iind caracteristicile AnvmDntului la distan, se recomand studenilor o
plani)icare )oarte ri2uroasa a secvenelor de studiu individual, coro7orat cu secvene de
dialo2, mediate de reeaua net, cu tutorii si respectiv titularul de disciplina. 5ectura
)iecrui modul ?i re<olvarea la timp a lucrrilor de evaluare 2arantea< nivele Analte de
Anele2ere a coninutului tematic ?i totodat sporesc ?ansele promovrii cu succes a
acestei discipline.
Ttlul unt!%lor de 6n$!%are,
=nitatea de Anvare ! Introducere An Istoria relaiilor internaionale.
=nitatea de Anvare + $ 'on2resul de la Giena ?i sistemul european al S)intei Alian e,
!"!-$!"-". Doctrina 1onroe ?i cele dou Americi.
=nitatea de Anvare . Europa dup !"-". R<7oiul 'rimeii
=nitatea de Anvare - $ R<7oi ?i pace: instrumentele de re2lementarea a ordinii ?i
disputelor internaionale. Impactul industriali<rii ?i al rapiditii transporturilor ?i
comunicailor asupra relaiilor internaionale.
=nitatea de Anvare #: 'olonialismul european ?i Naionalismul. R<7oiul )ranco$prusac
!"H!&.
=nitatea de Anvare , 8rimul R<7oi 1ondial ?i e)ectele sale asupra relaiilor
internaionale
=nitatea de Anvare H 'on)erina de 8ace de la 8aris ?i noua ordine internaional An
perioada inter7elic.
=nitatea de Anvare % Al Doilea R<7oi 1ondial.
=nitatea de Anvare !* R<7oiul rece.
Crterle de e$aluare " *onderea a)e(tea

'riteriile de evaluare care vor )i aplicate sunt urmtoarele:
I pentru teste de autoevaluare: corectitudinea rspunsurilor, capacitatea cursanilor de a
rspunde solicitrii An numrul de )ra<e solicitateC
I pentru lucrrile de veri)icare An ordinea importanei&: respectarea punctelor solicitate,
ar2umente repre<entative ?i coerena ar2umentrii, utili<area in)ormaiilor din unitatea de
Anvare, utili<area de 7i7lio2ra)ie suplimentar.

8onderea evalurii continue este de E, iar a evalurii )inale E
B:lo5ra4e o:l5atore
=nitatea de Anvare -, Introdu)ere 6n teora " (tora rela%lor nterna%onale
Ce nelegem prin relaiile internaionale? Acestea repre<int transpunerea An planul
internaional a modelului de relaionare ?i comunicare uman. Raporturile Antre state,
naiuni ?i or2ani<aii sunt la )el ca relaiile dintre oameni. 6 de)iniie simpl a relaiilor
internaionale ar )i: relaiile dintre statele$naiuni, domeniu de care se ocup teoria
relaiilor internaionale, An vreme ce istoria acestor relaii ar )i disciplina care studia<
acest domeniu. 'ursul nostru se va concentra pe istoria relaiilor internaionale.
Studierea relaiilor internaionale se )ace de ctre dou discipline importante
!. istoria relaiilor internaionale o disciplin mai vec4e, aprut la s). Sec. !%
+. teoria relaiilor internaionale $ o disciplin nou, aprut dup primul r<7oi mondial.
Bns, atDt istoria cDt ?i teoria relaiilor internaionale sunt considerate produse
caracteristice ale ultimilor #* de ani, epoc An care politica internaional devine 2lo7al.
Istoricii ?i teoreticienii operea< An teritorii distincte, )iind c4iar ostili unii altora ?i
nee/istDnd un interes real pentru preluarea criteriilor, metodelor ?i o7iectivelor ce au
determinat o7inerea unor re<ultate utile de ctre am7ele discipline. Este semni)icativ
)aptul c istoria re)u< sc4emele teoriei, iar teoria re)u< detaliile istoriei. NscDndu$se
din ororile primului r<7oi mondial, teoria a re)lectat asupra r<7oiului ?i su7linia<
nevoia de deta?are de trecut, nevoia de a critica erorile ce au dus la de<astrul provocat de
marea con)la2raie ?i de a cuta 7a<ele unui nou sistem internaional, 7a<at pe noi valori.
8entru teorie, istoria relaiilor internaionale este sim7olul trecutului condamna7il. (eoria
s$a nscut polemic ?i acu<atoare la adresa istoriei, c a )cut din trecut un sim7ol. Bns,
marele istoric )rance< al Jcolii Analelor, 1arc Bloc4, An lucrarea sa: KApolo2ie pour
lL4istoire ou metier dL4istorien@, demonstrea< vala7ilitatea constatrilor istoriei. El arat,
documentat, c suntem produsul trecutului nostru, din care am rsrit ?i i<vorDmC )r
cunoa?terea sa nu putem Anele2e realitile vremii. Enunul su esenial este: su7stana ?i
scopul istoriei este studierea trecutului pentru a Anele2e pre<entul. 8otrivit lui RanFe,
istoria Ancearc s Anelea2 Kce s$a AntDmplat, de ce s$a AntDmplat ?i cum s$a AntDmplat@,
An timp ce pentru Ro7ert 'ollin29ood: Kpentru a cunoa?te trecutul tre7uie s Anele2em
ideile, pentru c totul este o istorie a ideilor@C s Anele2i cum 2Dndea omul, s te pui An
locul lui. Fr discuii, istoria este o disciplin cu caracter ?tiini)ic pentru c vala7ilitatea
produciilor sale ?tiini)ice poate )i controlat prin veri)icarea surselor )olositeC Ans
cunoa?terea adevrului este relativ.
5a Anceputurile sale, istoria relaiilor internaionale s$a concentrat strict pe domeniul
politico$diplomatic al relaiilor dintre state, )iind, mai mult o cronolo2ie a tratatelor
internaionale ?i a activitii oamenilor mari de stat ai Europei ?i apoi ai lumii.
Fondatorul disciplinei istoria relaiilor internaionale a )ost istoricul 2erman 5eopold
von RanFe care, la s)Dr?itul secolului MIM, a pu7licat lucrrile sale de re)erin: The
German Powers and the Princes League !"H!& ?i Weltgeshichte !""!$!"""& An care
de)ine?te preceptele istoriei diplomatice europene. Aceast disciplin urmrea anali<a
tuturor )ormelor de interaciune politic Antre state, era di)erit de istoria internaional
deoarece era posi7il reali<area unei istorii diplomatice a unei sin2ure ri, se 7a<a pe
surse provenind din ar4ivele o)iciale ?i tre7uia s o)ere o relatare deta?at a
evenimentelor, lipsit de etic4ete ?i ;udeci de valoare.
1odelul ranFian a dus la apariia unui numr tot mai mare de lucrri de acest tip
?i aceast perspectiv istorio2ra)ic a )ost Ancura;at de pu7licarea corespondenelor
diplomatice o)iciale ?i de ceea ce va deveni o not caracteristic interesul pentru istoria
recent a pu7licului. Evenimentele ma;ore ale secolului MM, cele dou r<7oaie mondiale
de pild, au contri7uit din plin la mani)estarea acestui interes ?i ar4ivele o)iciale au )ost
Andelun2 ?i minuios cercetate pentru a a)la un rspuns >o7iectiv@ la Antre7area privind
ori2inile celor dou con)licte.
8ro7lema era Ans c aceast metodolo2ie conducea la istorii vaste, detaliate dar
)r o perspectiv analitic ?i e/plica )oarte puin cum era construit politica e/tern. Era
o istorie a diplomaiei europene prin e/celen ?i cum radical spunea N.1 Ooun2 >nimic
mai mult decDt ceea ce un )uncionar spunea altui )uncionar@
5a rDndul su, Pean Baptiste Duroselle istoric )rance< al secolului MM& a Ancercat cel
mai mult ?i mai consistent s arunce puni de le2tur Antre teoria relaiilor internaionale
?i istoria relaiilor internaionale, )cDnd c4iar el teorie, pu7licDnd cri de teoria relaiilor
internaionale. Duroselle a )cut mereu apel ctre istorici s citeasc lucrrile de teoria
relaiilor internaionale ?i s ia An seam re<ultatele acestor lucrri. El propune o teorie
adaptat speci)icului muncii de istoric ?i A?i de<volt ideile ca istoric An teoria relaiilor
internaionale. Bn acela?i timp, el propune o teorie 7a<at pe dou )undamente:
!. istoria se 7a<ea< pe evenimentul unic, irepeta7il
+. teoria aspir la 2enerali<ri, la a7stract, la clasi)ica7ilC lucrea< doar cu )enomene
ce sunt repeta7ile. 5a Duroselle, evenimentul )ace pare dintr$o evoluie, o
devenire An timp a societii umane, o de<voltare
=n alt istoric )rance<, 8ierre Renouvain, An cele " volume ale lucrrii sale: istoire
des Relations Internationales a Ancercat s Anscrie des)?urarea cri<elor internaionale din
sec. MM pe )undalul acestor )ore de adDncime, inspirDndu$se An aceasta din modelele
o)erite de curentul de la revista Annales ?i Fernand BraudelC aceste )ore de adDncime Al
preocup, el AncercDnd s 2seasc prin intermediul lor o )undamentare a interpretrii
cri<elor internaionale. E vor7a de )orele sentimentelor, ideilor, pasiunilor, opiniilor,
mentalitilor, psi4olo2iei colective.
'u toate aceste Ancercri Duroselle, Renouvain, Braudel& cola7orarea real teorie
istorie rmDne Anc un de<iderat de viitor ?i An acela?i timp o condiie esenial An
condiiile 2lo7ali<rii
Bn continuare, pentru a )i preci?i, este necesar s preci<m c atunci cDnd vor7im de
relaii internaionale avem An vedere nu doar pe cele diplomatice, ci ?i pe cele economice,
)inanciare, politice ?i culturale. Bn acest vast comple/ de relaii ?i intercomunicare intr ?i
activitatea or2ani<aiilor internaionale, a or2anismelor non$2uvernamentale ?i, mai ales,
a corporaiilor ?i concernelor, care au a;uns s domine era An care trim, era 2lo7ali<rii.
Iar 2lo7ali<area este un proces continu, care evolue< ?i se de<volt. A?adar, cDnd vor7im
de relaiile internaionale avem An vedere relaiile care e/ist Antre state, instituii,
persoane, iar aceste raporturi ?i cone/iuni nu sunt doar strict relaii diplomatice.
Real(m *olt) $er(u( deal(m 6n rela%le nterna%onale
8e un alt plan, istoria relaiilor internaionale este, An )apt, istoria realismului i
idealismului politic An rela iile interna ionale. Fondatorul concep iei realismului politic
este considerat Niccolo 1ac4iavelli !-,%!#+H& om de stat, )iloso) i istoric )lorentin,
cel care a sta7ilit do2mele comportamentului realist al unui om de stat i implicit al
dimploma ilor care repre<int acel stat. El scria, An lucrarea sa )undamental Principele
>Re2ula suprem a ;ocului politic este interesul de stat i dreptul celui mai puternic a
de )ace acest ;oc sau de a$l in)luen a An con)ormitate cu voin a i interesul su. Bn
consecin , recomandarea sa esen ial era c dac un stat vrea s participe la ;ocul politic
interna ional atunci tre7uie s devin un stat puternic. 1ac4iavelli a )ost considerat un )el
de pro)esor al rului, un persona; de un e2oism lipsit de scrupule An comportamentul
individual, de ctre alii a )ost v<ut drept drept un moralist al veacului cu o satir
derivDnd dintr$o etic )undamental cre?tin. Alturi de Qo77es, 1ac4iavelli a contri7uit
la apariia tradiiei realismului politic An teoria relaiilor internaionale. De?i este mereu
privit ca un aprtor al concepiei lui reason d! etat e/presia ca atare nu apare An scrierile
sale. El nu anali<ea< conceptele morale ?i le2ale pe care le utili<ea< An etica sa, ci este
preocupat cu mi;loacele practice prin care o ordine politic de<ira7il poate )i sta7ilit ?i
meninut. El consider c msurile e/traordinare, inclusiv )olosirea )orei, se ;usti)ic
uneori pentru a sta7ili ?i menine un anumit re2im politic. =n principe tre7uie s )ie
preocupat de meninerea po<iiei sale, a condiiei ?i a puterii de conductor. Autoritatea
nu este divi<i7il. Bn acet sens el apr An Discursuri crima lui Romulus care l$a ucis pe
)ratele su ?i s$a proclamat sin2ur stpDnitor al ora?ului. De ce aducea asemenea
ar2umente 1ac4iavelliR 8entru c, spunea el, principala misiune a principelui este aceea
de a asigura securitatea i "un#starea supuilor$ iar etica i politica nu a%eau prea multe
lucruri n comun$ de %reme ce interesele o de&inesc pe cea din urm# i nu conduita
moral#' =nul dintre cei mai importan i oameni de stat europeni, romDnul Ion I.'.
Brtianu premier al RomDniei, cu intermiten e, Antre !%*% i !%+H& a )ost un adept al
concep iei lui 1av4iavelli. 'ardinalul Ric4elieu primul ministru i conductorul de )acto
al Fran ei lui 5udovic al MIG$lea avea s )ie omul de stat care va de<volta i va aplica
ma2istral, An politica rii sale, concep ia realist, reu ind s trans)orme ara sa An cea mai
important putere a Europei acelor vremuri. Ric4elie a )ost cel care va statua principiile
diploma iei realiste a unui stat, ast)el:
!. interesele statului sunt mai presus decDt orice opinii i pre;udec i
sentimentale, doctrinare sau ideolo2ice
+. politica oricrui stat nu poate )i una de succes dac nu va )i spri;init de
opinia pu7lice na ionale.
.. .. ec4ili7rul politic dintre marile puteri este sin2ura modalitate de
asi2urare a lini tii i si2uran ei statelor europene
-. trataivele diplomatice tre7uie s )ie o activitate permanentC ele nu sunt
re<ultatul unui act AntDmpltor, ci un act con tient, care nu tre7uie
Antrerupt nici An timp depace, nici An timp de r<7oi.
#. trataul de pace, de alian , economic& tre7uie Anc4eiat cu ma/im
responsa7ilitate i odat Anc4eiat tre7uie respectat cu stricte e. >(ratatul
tre7uie s cuprind stipula ii precise, care s e/clud orice su7ter)u2ii
sau interpretri ulterioare, care pot crea stri de tensiune.S
,. am7asadorul nu tre7uie s nesocoteasc instruc iunile, cci risc s
compromit 7unele inten ii ale suveranului su.
Bn ceea ce prive te idealismul politic cunoscut i su7 numele de paci)ism
principalul promotor al su a )ost cre tinismul, prin principiul 4ristic: la
ru:a2resiune:violen s rspun<i cu 7inele. 're tinismul a )ost ast)el, la Anceputurile
sale, o reli2ie antimilitarist. Nvlirile 7ar7are i, mai ales cele p2Dne, au determinat
cre tinismul s accepte conceptul de r<7oi drept, care era unul de aprare, dar i
conceptul de r<7oi nedrept, ane/ionist de ;a) i distru2ere. Este semni)icativ )aptul c
Biserica catolic a creat institu ia numit: >pacea lui Dumne<eu@, prin care urmrea
instaurarea pcii universale. Bns, dup cum spuneam, inva<iile au determinat Biserica
catolic s$ i An)iin e<e institu ii militare ordinele cavalere ti& dar i de control i
represiune inc4i<i ia&. =nul dintre marii promotori ai paci)ismului a )ost Dante Ali24eri
!+,#$!.+!&, care spunea c: >6mul nu$ i poate de<volta )or ele sale intelectuale i
reali<a destinul su decDt An lini te i pace i de aceea pacea este un ordin dat de
Dumne<eu.@Este semni)icativ )aptul c la !H!# aprea la =trec4t proiectul de pace
perpetu a lui '4arles 'astel, a7ate de Saint 8ierre, care sus inea c un asemenea
de<iderat se poate reali<a doar An cadrul unei =niuni Europene, care ar )ace imposi7ile
r<7oaiele i ar asi2ura tuturor 7ine)acerile de<voltrii economiei i comer ului.
8aci)ismul este promovat de Pean PacTues Russeau care i el propune, ca solu ie a pcii, o
con)edera ie$alian An care pacea se 7a<ea< pe status Tuo.. 'on)edera ia avea la
dispo<i ia sa un tri7unal ;udiciar i o )or militar de constrDn2ere.Filoso)ul Immanuel
Uant se pronun i el pentru o or2ani<are european su7 )orma unui 'on2res al statelor
i o uniune de state care poate Ampiedica r<7oiul.
Epoca modern a adus cu sine un concept nou privind ordinea mondial, i anume
dreptul la pace. 8aci)ismul este promovat de ctre Goltaire, Rousseau i 1ontesTuieu.
R<7oaiele aveau s )ie declarate crime universale sau 2rele de ctre 2Dnditorul 1al73, An
timp ce revolu ia )rance< de la !H"% statua c >pacea este a na iunilor@. (ot An acast
epoc se redactea< primele proiecte de re2lementare a dreptului interna ional, care
re2lementau in;uste ea r<7oaielor de a2resiune i acaparare, precum i dreptul 2in ilor la
pace i protec ie interna ional contra statelor a2resoare. Repu7lica )rance< a revolu iei
de la !H"% va re2lementa conceptul r<7oiului de)ensiv. 'u toate acestea, aceea i
repu7lic )rance3, presc4im7at de Napoleon An imperiu, va pustii i va anar4i<a
Europa, ca$n evul mediu, prin r<7oaiele pe care le$a declan at.
8rimii ani de cercetare An domeniul relaiilor internaionale au )ost in)luenai ?i de
a7ordri ce incriminau ororile pe care le cunoscuse omenirea la s)Dr?itul r<7oiului
mondial. 8rincipala c4estiune ce a monopoli<at interesul se re)erea la cau<ele acestui
con)lict. Numero?i istorici reputai N. 8. Nooc4 An An2liaC S. Fa3 An Statele =niteC 8.
Renouvin ?i 'amiille Bloc4 An FranaC Fr. (4imme sau von Ve2erer An Nermania,
8ri7ram An Austria sau 8oFrovsF3 An Rusia& au cutat s identi)ice cau<ele r<7oiului
mondial, pentru ca omenirea s poat evita o catastro) similar. 6 parte a intelectualilor
marcai de cri<a i<7ucnit An !%!- au considerat c pacea se putea menine doar printr$un
sistem de securitate colectiv, dup modelul preconi<at de pre?edintele american Vilson
An ca<ul 5i2ii Naiunilor. Ei au )ost promotorii curentului idealist, prima orientare
ideolo2ic mai consistent An ca<ul noii discipline. 8rincipala te< a idealismului, care
prelua o serie de concepte din s)era li7eralismului, a socialismului utopic sau
paci)ismului din secolul al MIM$lea, acredita ideea c r<7oaiele se pot evita printr$o
trans)ormare radical a relaiilor dintre state, apelDnd la normele de drept, aplicarea
principiilor eticii An viaa internaional ?i e/tinderea democraiei. 8roiectul idealist dup
unele voci c4iar utopic& critica doctrina ec4ili7rului de putere ?i promova sistemul
securitii colective An 7a<a unor principii 2eneroase ce s$au dovedit cu timpul ine)iciente:
renunarea voluntar la r<7oi ca instrument al politicii internaionaleC de<armarea ?i
reor2ani<area vieii internaionale Antr$o manier voluntar ?i responsa7il. 8reocupai s
elimine orice du7iu An privina cau<elor ?i e)ectelor teri7ile provocate de r<7oi, unii
dintre adepii idealismului au devenit re)ractari )a de capacitatea istoriei de a Andruma
omenirea spre un viitor mai lini?tit. Bn vi<iunea lor, era nevoie de o nou disciplin, care
s se ocupe sistematic de studierea con)lictelor internaionale, pornind de la ideea c
r<7oiul nu este produsul naturii umane ci re<ultatul neAnele2erilor dintre politicieni.
Nimic mai potrivit pentru relaiile internaionale. In plan politic, oponenii curentului
idealist ?i ai ar2umentelor pre<entate de pre?edintele american Vilson Ai re2sim Antre
oamenii de stat ?i diplomaii occidentali. Bn a)ara lui Neor2e 'lemanceau, cel ale crui
contradicii cu vi<iunea 9ilsonian asupra pcii sunt cunoscute, poate c cel mai apri2
critic al direciei idealismului a )ost Vinston '4irc4ill.
Bntr$o scurt conclu<ie, istoria realismului politic i a paci)ismului este, pDn la
urm, lupta de mii de ani dintre dreptul )or ei contra )or ei dreptului. Gom vedea c
primul r<7oi mondial i apoi cea de$a doua con)la2ra ie a lumii vor impune, din cau<a
distru2erilor pustiitoare i a <ecilor de milioane de victime, or2ani<area lumii pentru a se
asi2ura dreptul la pace, sus inut de institu ia solidarit ii interna ionale. Aceasta a )ost
ra iunea pentru care au aprut 5i2a Na iunilor, An !%!% i 6N=, An !%-#.
8e de alt parte, sDr?itul primului r<7oi mondial, introducerea votului universal
?i, prin acest demers democratic, accesul maselor la )acerea politicii, au 2enerat o
)ormida7il trans)ormare a relaiilor internaionale, An sensul c politica e/tern nu mai
era apana;ul unei elite ?i a unui cerc restrDns, des)?urDndu$se An ca7inete ?i An sli
i<olate, ci devenind pu7lic. 8ractic, din acel moment se desc4ide accesul opiniei pu7lice
la politica e/tern a unui stat naional iar actorii politici, An demersul lor de politic
e/tern sunt o7li2ai s in cont de voina naional, pe care o e/prim presa, An 2eneral,
dar ?i vocea parlamentarilor ale?i An 7a<a votului universal. 5a s)Dr?itul 8rimului r<7oi
mondial se desc4iea era nou a relaiilor internaionale, care va )i de)init prin cuvintele
pre?edintelui american Voodro9 Vilson >diplomaia desc4is@ ?i, odat cu ea,
idealismul opus realismului politic ce le$a 2uvernat pDn atunci. Bn secolul MM opinia
pu7lic a in)luenat sau determinat cu mult mai mult )or des)?urarea evenimentelor
internaionale. 1asele participau, direct sau indirect, la reali<area politicii e/terne a unui
stat, )enomene sociale mult mai comple/e A?i puneau amprenta asupra relaiilor dintre
ri, )actorii militari, economici, )inanciari erau la )el de importani ca ?i cei diplomatici.
(oate aceste coordonate e/istaser )r Andoial ?i An alte epoci, des)?urate mai su7til sau
pe anumite paliere sociale, dar istoricii le ne2li;aser An mod repetat )ascinai )iind de
evoluiile personale sau ale elitelor politice. Bn consecin ?i modul de a scrie istoria
relaiilor internaionale tre7uia s se sc4im7e.
Bn special noua ?coal istorio2ra)ic (nnales era ostil istoriei diplomatice pe care o
considera doar o istorie a elitelor, preocupat de Kpolitica Analt@ ?i 7a<Dndu$se pe
documentele ministerelor de e/terne ?i ale am7asadorilor lor. (otu?i istoria relaiilor
internaionale nu putea s se identi)ice doar cu modelul propus de Annales care reducea
prea mult indivi<ii la statistici An timp ce istoricul diplomaiei se con)runt cu
accidentalul, cu neprev<utul, speci)ic naturii umane, aciunilor, deci<iilor ?i indeci<iilor
studiate. Iat de ce sunt luai An considerare )actorii militari, culturali, sociali ?i economici
care in)luenea< deci<ia An politica e/tern. Ast)el istoricul vest$2erman Frit< Fisc4er An
lucrarea sa: German)!s (ims in the *irst World War, !%,H& redesc4idea de<7aterea
despre ori2inile 8rimului R<7oi 1ondial demonstrDnd c am7iiile coloniale ?i
economice ale Nermaniei au condus la i<7ucnirea ostilitilor. (eoria a produs o de<7atere
aprins dar perspectiva sa a artat c studierea politicii e/terne An a)ara acestor )actori ?i
cau<e este o 2rav eroare.
Bn conclu<ie, conceptul ?i studiul domeniului Istoria relaiilor internaionale s$au
sc4im7at, a?a cum s$a modi)icat An )apt ?i structura mediului internaional. Acesta din
urm a devenit tot mai comple/, statelor$naiuni li s$au adu2at entiti politice
supranaionale. 6r2ani<aiile internaionale au cptat, mai ales dup cel de$al doilea
r<7oi mondial, un rol tot mai important. Nlo7ali<area economic sc4im7 An )iecare <i
4arta 2eopolitic a lumii iar e/tinderea democrati<rii permite accesul tot mai mare al
opiniei pu7lice la )acerea politicii e/terne.
Istoria relaiilor internaionale Anseamn acum mai mult decDt istoria relaiilor dintre
statele$naiuni. Ea se ocup nu numai cu cone/iunile dintre 2uverne, pe 7a<a intereselor
naionale ci ?i cu toate interaciunile trans)rontaliere comer, emi2raie, mi?carea
capitalurilor ?i a ideilor&, cu aciunile individuale ?i ale or2ani<aiilor non$statale
companii internaionale, 'rucea Ro?ie, Fondul 1onetar Internaional etc&. Bn acela?i
timp istoria relaiilor internaionale Anseamn ?i cercetarea modului cum se reali<ea<
politica e/tern a unui asemenea actor.
Con)e*te " (nta5me3
(ermenul Kconcert@ provine din italianul concerto, ?i Anc din secolul al MGI$lea
ori de cDte ori a )ost aplicat diplomaiei a avut sensul de state acionDnd An acord sau
armonie. 'uvDntul a cptat Ans o nou conotaie pe parcursul luptei Ampotriva
4e2emoniei Franei
imperiale. 6ponenii lui Napoleon, au Anceput s$l asocie<e cu perspectiva unei coaliii
aliate continue, menite nu doar s asi2ure victoria Ampotriva Ampratului )rance< ci ?i
prevenirea Revoluiei, meninerea pcii ?i resta7ilirea a ceea ce se c4ema Ksistemul
2eneral al le2ii pu7lice An Europa@. A?adar, sistemul concertelor a luat na?tere din
deli7errile 'on2resului de la Giena din !"!-$!#. El se re)er la un sistem ad$4oc de
con)erine inute de 9arle Puter pentru a re<olva cri<ele diplomatice din Europa dintre
!"!#$#-. De?i nu a avut o structur o)icial instituional, scopul lui a )ost An mod clar
mana2erial s controle<e, prin consultri reciproce, e)?l:rul *uter din Europa de
dup r<7oaiele napoleoniene.
Sinta2ma de 9ar Puter se re)er la statele care se a)l pe primele locuri An ceea
ce prive?te capacitile lor militare ?i economice. B?i are ori2inea An politica italian a
secolului al MG$lea, dar a )ost adoptat pentru prima dat ca termen ?i concept diplomatic
An (ratatul de la '4aumont din !"!-. 'a urmare a 'on2resului de la Giena din !"!#, cinci
state Austria, Frana, 1area Britanie, 8rusia ?i Rusia ?i$au con)erit statutul de 1ari
8uteri. Intenia era ca aceste state s acione<e An comun pentru a$?i asuma un rol
conductor An meninerea ordinii An sistemul statal european. 8e tot parcursul secolului al
MIM$lea, a e/istat un e)ort con?tient din partea acestor state crora li s$a alturat dup
!",* ?i Italia& s aplice An propriul lor interes pacea ?i securitatea An Europa. Bn a)ara
continentului european, alte dou state au pretins ?i au o7inut statutul de 1are 8utere:
Statele =nite, dup An)rDn2erea Spaniei An !"%", ?i Paponia dup victoria Ampotriva Rusiei
din anii !%*-$!%*#. 6 W1are 8utereX era, con)orm teoreticienilor secolului MIM, Statul
care, spre deose7ire de altele, c4emate An cau< doar de interesele lor directe, se W2sea,
prin )ora lucrurilor, amestecat An toate marile a)aceriX ?i Wera An msur s e/ercite o
in)luen An toate deli7errile comuneX.
E)?l:rul *uter Dat )iind marea varietate de sensuri a conceptului este
indicat a se )ace distincie Antre un @a3A e)?l:ru al *uter )a *olt)! Ancercarea
deli7erat de a se preAntDmpina predominana& ?i un @:3A e)?l:ru al *uter )a ((tem
de *olt)! nterna%onal! An care modelul de interaciune Antre state are tendina de a
limita sau de a modi)ica dorina de 4e2emonie ?i are drept re<ultat un ec4ili7ru 2eneral.
=nitatea de Anvare +: CONBRESUL 'E LA VIENA I SISTE9UL EUROPEAN
AL SFINTEI ALIANCE3 -=-7--=7=3 'OCTRINA 9ONROE3
O:e)t$e
$ De)inirea con;uncturii europene la s)Dr itul r<7oaielelor napoleaoniene i a intereselor
de putere
$ De)inirea conceptelor i elementele de)initorii ale relaiilor internaionale An perioada
!"!-$!"-".
$ De)inirea i Ansu irea proiectelor politice i de putere An epoca post$napoleonian.
$ E/plicarea rolului i ac iunii S)intei Alian e i a sistemului european patronat de aceasta
$ Asimilarea in)orma iei esen iale de ctre cursan i pentru a An ele2e epoca i sistemul su
de valori, a rela iilor interna ionale, precum i a intereselor care animau ;ocul politic
european.
Con.un)tur! *rem(e
Secolul al MGII$lea a )ost de)init de con;unctura european ?i de consecinele
ne)ericite ale R<7oiului de .* de ani !,!"$!,-"&. Re2iunile Europei 'entrale au )ost
devastate economic ?i )ra2mentate politic. Dup semnarea pcii din Vestp4alia,
demo7ili<area com7atanilor s$a produs 2reoi ?i a durat muli ani. Numero?i mercenari nu
s$au mai putut adapta la ri2orile unei viei pa?nice ?i au devenit asasini de pro)esie. 8acea
Anc4eiat An !,-" a acordat suveranitate unui numr impresionant de state mici din inima
Europei. Autoritatea S)Dntului Imperiu Roman a )ost <2uduit. Bmpratul nu mai putea
recruta soldai, impune ta/e sau le2i, declara r<7oi sau Anc4eia pace )r acordul
repre<entanilor tuturor statelor. Europa devenea o structur politic Anc4e2at, un sistem
de state. 5eciile r<7oiului aveau totu?i s produc anumite e)ecte. 1onar4ii au convenit
c r<7oaiele reli2ioase tre7uiau cu orice pre evitate, iar )actorii reli2io?i nu mai puteau
repre<enta un motiv pentru recursul la arme. (ot ei au sesi<at c armatele de mercenari
sunt e/trem de periculoase ?i au cutat treptat s$?i )orme<e propriile armate permanente,
Antreinute cu c4eltuieli )oarte mari. Dup r<7oiul de .* de ani, Europa era dominat de
?ase mari puteri: Austria, Rusia, 8rusia, An2lia, Frana, 8rovinciile =nite. Statul teritorial
ocupa un spaiu strict delimitat de )rontiere inviola7ile. (eritoriul era administrat de
instituii loiale monar4ilor ?i 7irocrai de pro)esie, Amprii An departamente speciali<ate.
'4iar conceptul de suveranitate a suportat noi teoreti<ri. BncepDnd din secolul al MGII$
lea, s$a impus tot mai clar ideea con)orm creia lumea este Amprit de un numr de state
independente ai cror suverani dein suprema autoritate in teritoriul lor propiru dar nu au
nici un )el de autoritate peste teritoriul altor suverani. Nott)ried Vil4elm 5ei7ni< !,-,$
!H!"& o7serva c prima condiie a suveranitii unui stat o repre<int e/istena unui
teritoriu su)icient de e/tins. 8rincipatele mai mici numeroase Antr$o perioad An care
lumea 2erman era divi<at An peste .** de sttulee& nu puteau 7ene)icia de un tratament
e2al An c4estiuni ce priveau r<7oiul, alianele sau politica 2eneral a Europei. 6 a doua
condiie esenial a suveranitii devenea ma;estatea, tradus Antr$o )orm de autoritate
a7solut ce permitea unui conductor s pretind o7edien deplin poporului su.
1a;estatea nu se con)unda cu suveranitatea pentru c ea implica autoritate moral ?i
normativ, An timp ce suveranitatea presupunea ?i capacitate de a$i constrDn2e pe su7iecii
a)lai pe propriul lor teritoriu. 8acea din Vestp4alia a marcat ?i o rsturnare decisiv An
privina vi<iunii cu privire la le2ea internaional. Bn secolul al MGII$lea, s$a a)irmat
treptat convin2erea c dreptul internaional repre<int un set de cutume ?i convenii
codi)icate sau re2uli de conduit, create ?i prescrise c4iar de state cu scopul de a )acilita
interaciunea dintre ele. 8e lDn2 aceasta, dou au )ost conceptele c4eie ale politicii
internaionale teoreti<ate An acest veac: ordinea ?i avuia. Ele se re2sesc An alte dou
noiuni care au caracteri<at evoluia istoric a perioadei a7solutismul ?i mercantilismul&.
8ro7lema ordinii a )ost de<7tut tot mai mult pe msur ce s$a o7servat c ima2inea
strii naturale, a indivi<ilor ne2uvernai de le2i, domin societatea internaional. Statul
era perceput ca o necesitate pentru meninerea ordinii sociale. 8rin politicile pe care le
promovea<, el asi2ur ordinea la care oamenii au aspirat odat ce au decis c tre7uie s
a7andone<e starea de nesi2uran. Descris de (4omas Qo77es 5eviat4an& prin
sinta2ma cele7r >r<7oiul tuturor Ampotriva tuturor@, cea din urm i$a determinat pe
oameni s cede<e puterea unei sin2ure autoriti statale, identi)icat cu persoana
suveranului. Dac aceast autoritate nu ar )i e/istat, cu si2uran ea tre7uia inventat.
A7sena unei ast)el de autoriti centrale este cau<a anar4iei ce caracteri<ea< sistemul
internaional. AtDta timp cDt ea va persista, suspiciunea ?i r<7oaiele nu vor putea )i
evitate. Aceasta a )ost visul mre al lui Napoleon I dar ?i cau<a care a aruncat din nou
Europa An r<7oi ?i pustiire, Antre !"** ?i !"!#, cDnd Frana revoluionar ?i, apoi cea
imperial a urmrit ca s devin autoritatea suprem a continentului. Acestui interes i s$au
opus celelalte mari puteri An2lia, Rusia, Austria ?i 8rusia& care, dup e)orturi ?i pierderi
An2ro<itoare au reu?it s <dro7easc de)initi, la Vaterloo, visul napoleonian.
Y Y Y
Secolul al MIM$lea a )ost ultimul An care Europa a repre<entat centrul lumii
cunoscute. Din punctul de vedere al relaiilor internaionale, acest veac a )ost unul al
oamenilor de stat interesa i s satis)ac interesele rilor pe care le repre<entau, de
mrirea i puterea acestora, concomitent cu men inerea ec4ili7rului de putere european,
)iind mai pu in de preocupai ideea monar4iei universale i catolice. A )ost secolul
na terii naionalismului, prin Revolu ia )rance< i al )rmDntrilor i r<7oaielor
4e2emonice. 'u toate acestea, veacul MIM a )ost unul al sta7ilit ii marilor puteri
europene care 2estionau rela iile interna ionale. 'omparativ cu sec MGII i MGIII, cDnd
actorii principali ai sistemului statal european au urcat ?i au co7orDt de pe scena relaiilor
internaionale cu rapiditate ameitoare, An acest secolul marile puteri i$au consolodat
statutul. Dintre 8uterile a?e<ate indiscuta7il An rDndul celor 1ari la
'on2resul de pace din Vest)alia An !,-", trei Suedia, 6landa ?i Spania au Ancetat a
mai )i 1ari 8uteri, An timp ce una 8olonia a Ancetat s mai e/iste, ca stat, la s)Dr?itul
secolului al MGIII$lea. Bn locul acestora a intrat pe scena european Rusia arist
imperiul ne7uloas ?i 8rusia, dou state aproape necunoscute o sut de ani mai Anainte.
Bn ciuda revoluiilor i a mi crilor na ionale care l$au 7r<dat i a2itat teri7il, secolul
MIM n$a cunoscut asemenea pr7u iri i ridicri la statutul de mare putere. 1arile 8uteri
responsa7ile de i<7ucnirea primului r<7oi mondial An !%!- au )ost acelea i care
or2ani<aser 'on2resul de la Giena An !"!-$!#, cu di)eren a c 8rusia devenise
Nermania. De i cele K'inci 1ari 8uteri@ aveau s devin ?ase An !",! prin adu2area
Italiei, ?apte c4iar An !"H" odat cu acceptarea (urciei, , cancelarul von BismarcF, vor7ea
Anc An !""+ de e/istena a doar cinci 1ari 8uteri. Italia era tolerat ca mare putere,
ne)iind considerat cu adevrat puternic pentru a in)luen a ec4ili7rul european. France<a
era Anc lim7a pre)erat a diplomaiei cu toate c avea s piard teren An )avoarea lim7ilor
na ionale ale acestor puteri. Ast)el, diplomaii prusaci ?i cei austrieci vor Anceta s mai
coresponde<e cu propriile 1inistere An lim7a )rance< ctre !",*, italienii
nu o vor )ace Ans decDt la Anceputul anilor L%*, An timp ce ru?ii vor continua s$?i scrie
rapoartele An )rance< pDn An prea;ma 'on)la2raiei 1ondiale. Secolul al MIM$lea a
Ansemnat pro)esionali<area diplomaiei. Apariia statului modern cu structura
sa7irocratic comple/ ?i centrali<at a dus la crearea 1inisterului de E/terne cu cariere
re2ulare ?i norme privind pro7lematici ca recrutarea,
educarea, promovarea, plata ?i pensionarea personalului diplomatic.
Con5re(ul de la Vena " noul e)?l:ru euro*ean
Dup An)rDn2erea lui Napoleon la Vaterloo i pr7u?irea imperiului napoleonian,
noua 4art 2eopolitic a )ost )cut An cadrul 'on2resului de la Giena unde, Antre !
noiem7rie !"!- ?i % iunie !"!#, s$au reunit repre<entanii puterilor Anvin2toare: Austria,
Rusia, 8rusia ?i An2lia alturi de peste +** de am7asadori. 8rincipele Ulemens 5. V. von
1etternic4 !HH.$!"#%&, 1inistrul A)acerilor E/terne al Austriei avea s )ie ar4itectul
S)intei Alian e i al noii ordini europene, precum i al ec4ili7ru internaional. Imperiul
austriac i$a pus la dispo<i ie diplomatului su toate resursele de )ast i 2randoare pentru a$
l a;uta s$ i impun punctul de vedere. Este semni)icativ )aptul c ?i compo<itorul
5ud9i2 van Beet4oven a )ost an2a;at An serviciul Noii 6rdini, compunDnd i
or2ani<Dndu$i$se premiera operei *idelio.
'on2resul de la Giena, 2raie, An special multiplelor reuniuni ale celor 'inci 1ari 8uteri
puterile aliate& ?i Frana& avea s statue<e, prin S)Dnta Alian , K)ora ce avea s
2uverne<e Europa@. Noua realitate 2eopolitic ?i teritorial, precum i ec4ili7rul
european, sinteti<ate An cele !+! de articole ale Actului )inal de la Giena % iunie !"!#&,
aveau s re<iste cDteva decenii. 1otivul principal: interesul An re2lementarea unei pci
Kdura7ile ?i ;uste@ i lipsa unor puteri nemul umite i revi<ioniste, An ciuda rivalit ii care
e/ista Antre Rusia i An2lia An privin a 4e2emoniei continentale.
9arle *uter " ntere(ele lor la Con5re(ul de la Vena3
An2lia: cu al su dicton $ (nglia nu are prieteni sau du mani$ ci doar interese , promova o
politic e/tern realist, care evita declaraiile de principii i an2a;amentele )erme. 5a
acel moment era sin2urul imperiu colonial avDnd 7a<e i resurse de spri;in An Antrea2a
lume cunoscut. Era cea mai important putere naval i de inea supremaia pe mrile i
oceanele lumii. Era interesat de e/tinderea imperiului su colonial i de Antrirea puterii
sale maritime. 8e continent urmrea men inerea ec4ili7rului de )ore european. Dac
Ampotriva lui Napoleon a sus inut Rusia, acum politica sa se sc4im7 iar principala
aten ie este acordat mi crilor i 7locrii Rusiei, cutDnd s preAntDmpine 4e2emonia
rus pe continent )olosindu$se de o du7l 7arier 2ermanic: 8rusia ?i Austria. Adept
a statu +uo$ului teritorial i a ordinii monar4ice, nu era interesat la acel moment de
sus inerea naionalismelor. Din punct de vedere economico$comercial, principalul interes
al An2liei, la 'on2resul de la Giena, a )ost soarta imperiului colonial spaniol care
Anseamn poteniale piee de des)acere latino$americane i, An acela i timp, resurse de
materii prime. Din acelea?i ra iuni era interesat de meninerea inte2ritii Imperiului
6toman care apra KDrumului 1tsii@. Iat de ce, An2lia avea s 7loc4ea<e mereu
e/pansiunea rus spre StrDmtori ?i accesul An 1editerana 6riental, a;utDnd ast)el i la
)acerea RomDniei.
Ru(a KImperiul ne7uloas@. Era i este o maare 8utere prin dimensiunile terestre,
resurse materiale i umane. Groia supremaia continental, atDt prin cuceriri teritoriale,
cDt i ca ar7itru al sistemului. 8rincipala sa int i victim a )ost Imperiul 6toman prin
cele7ra sinta2m a arului 8etru I, scris An testamentul su, con)orm crei atunci Rusia va
)i mrea cDnd soldatul rus A i va spla ci<mele An 1editerana. De aceea, interesul ma;or
al Rusiei era o7inerea li7erei treceri printre strDmtorile Bos)or ?i Dardanele, apoi
controlul acestora i, implicit, accesul la 1editerana. Bn <ona 8aci)icului
interesele sale vi<au AlasFa, 'ali)ornia ?i aria Gancouver$ului.
Au(tra. Era un con2lomerat etnic insta7il, AntrucDt o minoritate de cDteva milioane de
austrieci dominau alte <eci de milioane de alte na ionalit i. De aceea, acest imperiu era
insta7il i u7red, din cau<a riscului unor mi?cri naionale ?i revoluionare. Era Antr$un
declin relativ de putere An raport cu Rusia. Era interesat de consolidarea controlului su
An 8eninsula Italic ?i An <ona danu7ian 2erman .
Pru(a. 8uterea 2ardian a Rinului, constituia una dintre )or ele eseniale ale Kcordonului
sanitar@ ce Ancon;urau Frana dup An)rDn2erea lui Napoleon I. Se opunea 4e2emoniei
austriece An spaiul 2erman )r a avea Ans puterea economic i militar pentru a
Elimina din <on Imperiul Qa7s7ur2ic. Era interesat de accesul la 1area Nordului An
de)avoarea Qanovrei, le2at dinastic ?i 2eostrate2ic de
Fran%a. Era interesat de Antrirea re2imului monar4ic, proaspt reintalat ?i de eliminarea
cAt mai rapid a ocupaiei strine. Dorea reinte2rarea ur2ent An sistemul
celor cinci mari puteri.
A)tor *rn)*al a Con5re(ulu:
AleDandru I, Zarul Rusiei !"*!$!"+#&:
Spirit strlucitor dar super)icial, vanitos, este caracteri<at de un or2oliu aproape maladiv
ce se traduce An nevoia de a$?i le2a numele de o oper important. 'aut s ;oace rolul de
ar7itru An Europa, sim7ol al unei 4e2emonii moderate a Rusiei. De?i are la dispo<iie o
armat impresionant prin dimensiuni ?i traversea< o perioad de sta7ilitate intern, se
simte ameninat de o posi7il coaliie )ranco$austro$7ritanic cu )uncie anti$rus.
Elemen( L3 F3 $on 9ettern)?, 1inistrul de E/terne austriac !"*%$!"-"&:
Na<da ?i moderatorul con2resului, se 7ucur de un mare presti2iu 2raie unei solide
culturi ?i supleii diplomatice. 'onservator, ostil 2raie ?i e/perienelor personale
oricror mani)estri de tip radical$revoluionar, a )ost adeptul Antririi ordinii monar4ice
An Europa ?i al restauraiei ante$revoluionare. A )ost, dac vrei, principalul 2ardian al
status Tuo$ului european de pDn la !H"%. 8entru a avea succes la con2res, nu a e<itat s
se )oloseasc de poliia secret austriac pentru a$i spiona pe repre<entanii marilor puteri
veni?i la GienaC inclusiv pe Ampratul Ale/andru I al Rusiei, cruia i$a )ost interceptat ?i
citit corespondena secret. 8otrivit lui 1etternic4, politica internaional nu tre7uia
in)luenat de principiile eticii. Dup An)rDn2erea lui Napoleon, el s$a opus pedepsirii
e/cesive a Franei, cea care tre7uia s revin Antre marile puteri, pentru c, prin tradiie,
repre<enta un pion important al ec4ili7rului politicii europene.
Ro:ert Ca(tlerea5?. 1inistrul Secretar de Stat pentru A)acerile E/terne al 1arii Britanii
!"!+$++&: Identi)icat de o )ermitate deose7it a caracterului, cura; civic, vi2oare a
vederilor, realism, a demonstrat pe parcursul con2resului o autoritate e/cepional. A )ost
unul dintre cei mai importani inspiratori ?i campioni ai sistemului concertat ca ?i
instrument de 2estionare a relaiilor internaionale.
TalleGrand3 1inistrul de E/terne ?i prim$plenipoteniar al Franei lui 5udovic al MGIII$
lea!H#-$!"."&: 8oliticianul corupt ce coa7itea< per)ect cu diplomatul a7il. 1inistru al
'onsulatului ?i mai apoi al Imperiului napoleonian, Antre !H%% ?i !"*H, arti<an An !"!- al
revenirii Bour7onilor, (alle3rand va reu?i s convin2 'on2resul c perspectiva unei
Frane umilite ?i sensi7il sl7ite, An mi;locul Europei, ar )i ridicat serioase pro7leme An
calea restaurrii acelui ec4ili7ru internaional spre care con)erina intea. 8articip la
'on2res nu doar ca repre<entant al Franei ci ?i ca purttor de cuvDnt al 8uterilor de ran2
mediu ?i secund de 2enul Spaniei, Suediei ?i 8ortu2aliei. Bn special An prima )a< a
'on2resului va specula a7il pe mar2inea diver2enelor dintre Anvin2tori, An special a
celor privind c4estiunea Sa/ei, reu?ind c4iar per)ectarea unui tratat secret cu 1area
Britanie ?i Austria An )uncie anti$rus ?i anti$prusac. Revenirea lui Napoleon I ?i cele
K!** de <ile@ vor anula Ans mare parte din aceste succese diplomatice.
Temele *rn)*le Con5re(ulu :
-3 E)?l:rul de 4or%e : era esenial pentru sta7ilitatea noului sistem European
internaional& i presupunea prevenirea 4e2emoniei uneia dintre 8uteri sau a unei
alian e 7ipolare&.
E)?l:rul (at(4a)%lor al (an)%unlor, vi<a satis)acerea principalelor revendicri ale
puterilor de acela?i ordin, pstrarea statu Tuo$ului ante$napoleonian i ade<iunea moral a
marilor puteri la un set de valori monar4o$cre tine. Finalitatea a )ost a7sena ulterioar a
unor puteri revi<ioniste, respectiv con)i2urarea unui sistem internaional sta7il.
Re)erindu$se la natura ?i scopurile principale ale reuniunii de la Giena, cavalerul de
Nent<, cola7oratorul lui 1etternic4 ?i Secretarul 'on2resului, nota Antr$un memorandum
din !+ )e7ruarie !"!# urmtoarele: KFra<ele pompoase de 2enul [reconstrucia ordinii
socialeL, [re2enerarea sistemului politic al EuropeiL, [pace dura7il 7a<at pe o ;ust
distri7uire a )oreiL, etc. Sunt pronunate pentru a lini?ti poporul ?i pentru a da un aspect
de demnitate ?i mreie acestei solemne adunriC dar adevratul scop al 'on2resului e de
a Ampri Antre Anvin2tori prada Anvin?ilor@.
Codul de )ondut! nterna%onal!: su7ordonarea interesului naional interesului 2eneral
An vederea meninerii sta7ilitii sistemului.
Prn)*ul le5tmt!%: a presupus reinstalarea vec4ilor dinastii Kle2itime@ alun2ate ?i
deposedate de Revoluie ?i Imperiu An Domeniile lor istorice, precum ?i restaurarea
)ormelor tradiionale de dinainte de !H"%& de via politic, social ?i economic.
'onstituie importante e/cepii de la aplicarea principiului le2itimitii: dispariia Sacrului
Imperiu Roman de neam Nerman, dispariia Re2atului independent al 8oloniei, dispariia
Repu7licilor tradiionale italiene Geneia, Nenova, 5ucca&, uniunea Norve2iei cu Suedia,
crearea unui Re2at al Zrilor de Pos ce se su7stituie Repu7licii 8rovinciilor =nite,
nerestituirea insulei 1alta 6rdinului cavaleresc omonim etc.
'e)+le ma.ore ale Con5re(ulu:
Fran%a, de?i admis An rDndul )actorilor de deci<ie, a pierdut toate cuceririle Revoluiei ?i
Imperiului revenind, Antr$o prim )a<, la )rontierele din !H%+, dup cele K!** de <ile@, la
cele din !H"%. A redo7Dndit An sc4im7 o parte din )ostul patrimoniul colonial: 1artiniTue
?i Insula Bour7on, plus Nu3ana )rance< de la 8ortu2alia ?i Nuadelupa de la Suedia.
'on2resul a sancionat reAntoarcerea dinastiei de Bour7on pe tronul Franei, An persoana
re2elui 5udovic al MGIII$lea !"!-$+-&. A )ost constrDns, de asemenea, s plteasc o
desp2u7ire de r<7oi An valoare de H** de milioane de )ranci ?i s suporte ocupaia
militar pDn An !"!".
Re5atul C!rlor de Jo(
S$a nscut prin uni)icarea )ostelor teritorii ale Repu7licii 8rovinciilor =nite cu cele
7el2iene Flandra, Bra7ant, Qainaut&, plus 1arele Ducat de 5u/em7ur2, din iniiativa ?i
ca punct esenial al strate2iei 7ritanice continentale, de i<olare a Franei. Raionamentul
2eostrate2ic principal: crearea unui puternic stat tampon care s Ampiedice pe viitor o
eventual e/pansiune a Franei spre Nord.
Cea de-a doua 6m*!r re a Polone3
Rusia a reclamat aproape Antre2 teritoriul )ostului Re2at 8olone< invocDnd e)ortul militar
depus An r<7oiul anti$napoleonian. Austria s$a opus acestei preten ii, care Antrea rolul de
4e2emon al centrului europei An )avoarea Rusiei. 8rusia, care vroia spri;inul Rusiei An
c4estiunea Sa/ei, presa Austria s accepte preteniile ruse asupra 8oloniei. Austria a
cutat la rDndul ei spri;inul 8rusiei propunDnd cooperarea An c4estiunea Sa/ei An sc4im7ul
cooperrii An c4estiunea 8oloniei. Imposi7ilitatea sta7ilirii consensului An prima )a< a
de<7aterilor 'on2resului a condus la conturarea anta2onismelor: 8rusia s$a raliat Rusiei
An timp ce Austria s$a apropiat de 1area Britanie. Instrumentali<area acestui anta2onism,
2raie ?i manevrelor a7ile ale plenipoteniarului )rance<, (alle3rand interesat de
scindarea coaliiei Anvin2toare a Ansemnat (ratatul secret de alian de)ensiv contra
Rusiei ?i 8rusiei semnat de 1area Britanie, Austria ?i Frana la . ianuarie !"!#.
Ec4ili7rul compensaiilor: Ale/andru I a reu?it s a;un2 An cele din urm la un
compromis direct cu Austria, cu prevederea de compensaii accepta7ile pentru 8rusia.
Bmprirea 8oloniei An )e7ruarie !"!# a Ansemnat: crearea ora?ului li7er 'racoviaC apariia
Re2atului autonom al 8oloniei +:. din vec4iul re2at&, plasat su7 protectorat rus ?i inclus
An 2raniele imperiului aristC Naliia a revenit Austriei, iar 8rusia a primit 8osen ?i
compensaii 8omerania suede< ?i teritorii An re2iunea Rinului.
'on2resul a recunoscut Rusiei ac4i<iiile teritoriale do7Dndite anterior An detrimentul
Suediei respectiv al Imperiului 6toman: Finlanda, ocupat An !"*% ?i Basara7ia, An !"!+.
Imperiul arist ?i$a Ampins ast)el )rontierele cu -**Fm spre 6ccident.
C?e(tunea 5erman!:
1arile puteri au a;uns la un consens unanim An privin a c4estiunii 2ermane, prin
cele7ra sinta2m: KN= unei Nermanii uni)icate. Sacrul Imperiu Roman de Neam Nerman
a )ost Anlocuit de o 'on)ederaie Nermanic disputat i controlat de Austria ?i 8rusia.
Formula aleas An )inal a )ost a?adar una )ederal, or2anismul comun )iind repre<entat de
Dieta de la FranF)urt a crei pre?edinie a revenit Austriei. 8ornindu$se de la precedentul
napoleonian ?i operDnduse o decimare administrativ, numrul statelor 2ermane a )ost
redus de la peste .,* la .%, acela al ora?elor li7ere de la #! la -, 8rincipatele ?i
Electoratele ecle<iastice ne)iind resta7ilite.
S*a%ul Italan: 8eninsula Italic a )ost divi<at An ?apte entiti, care se a)lau su7
in)luena ?i controlul imperiului 4a7<7ur2ic..
An5la a )ost interesat doar de controlul su asupra mrilor ?i oceanelor lumii. De aceea
a urmrit doar o7 inerea suveranit ii sale asupra unor puncte strate2ice prin care controla
mrile, ca: insula 1alta, Qelio2oland, insulele Ionice, 'apul Bunei Sperane ?i 'e3lon
cedate de Re2atul Zrilor de Pos&, insulele 1auritius, (o7a2o, Santa 5ucia cedate de
Frana ca desp2u7ire de r<7oi&, (rinidad cedat de Spania ca desp2u7ire de r<7oi&.
Nraie ac4i<iionrii insulelor Qelio2oland An 1area Nordului ?i uniunii personale cu
Re2atul Qanovrei, 2uvernul 7ritanic a;un2e s dispun ?i de importante 7a<e strate2ice
de$a lun2ul coastelor Europei septentrionale.
O:(er$a% 4nale
5a con2resul de la Giena s$au para)at trei acte )undamentale, care vor in)luena
evoluia lumii ?i a relaiilor internaionale. 8rimele dou sunt re)eritoare la lupta
Ampotriva sclaviei ?i a comerului cu sclavi, documente care a )ost semnat de toate marile
puteri europene ?i care, ast)el, punea ideea e2alitii oamenilor la ran2ul de politic de
stat. 'el de$al treile document este cel re)eritor la re2lementarea activitii diplomatice
europene, inclusiv apro7area unui re2ulament al diplomaiei. 8entru prima dat se stipula
delimitarea )uncionarilor statului trimi?i An strintate, An trei cate2orii: a2eni
diplomatici, Ansrcinai cu a)aceri ?i mini?trii acreditai An strintate. 8e de alt parte,
acest con2res, An numele dreptului )orei, a sacri)icat dou naiuni, pe care le$a Amprit
imperialismelor Anvin2toare An !"!#. Ast)el, s$a produs cea de$a doua Amprirea a
8olonie Antre Rusia care lua cea mai mare parte a naiunii ?i teritoriului polone< ?i
8rusia ?i Austria. 5a )el, peninsula italic era lsat la dispo<iia imperialismului austriac.
S4anta Alanta
AvDnd An vedere c principalul e)ect al r<7oaielelor napoleoniene a )ost s
reAnvie anar4ia militar a evului mediu )eudal, cea mai important deci<ie a 'on2resului
de pace de la Giena a )ost constituirea S)intei Aliane, la !-:+, septem7rie !"!#. Bn
Declaraia semnat cu acel prile; de ctre Ampraii Austriei ?i Rusiei ?i de re2ele 8rusiei
se preci<a: > 'on)orm preceptelor S)intelor Scripturi, care prescriu tuturor oamenilor de a
se privi ca )rai, cei trei monar4i contractani vor rmDne unii prin le2turile unei
)raterniti reale ?i indisolu7ile ?i considerDndu$se compatrioi, A?i vor acorda An orice
oca<ie ?i An orice loc asisten, a;utor ?i spri;inC considerDndu$se )a de supu?ii ?i
armatele lor ca prinii de )amilie, ei Ai vor conduce An acela?i spirit de )raternitate de care
sunt animai pentru a prote;a reli2ia, pacea ?i dreptatea.@ 'ei trei Amprai ?i apoi
repre<e7ntanii (etrar4iei marile puteri Anvin2toare& a)irmau limpede c spiritul pcii ?i
al ;ustiiei tre7uie s 2uverne<e actele de stat, pacea )iind sin2urul mi;loc de a remedia
imper)eciunile naturii umane ?i de a consolida instituiile create de om. Articolul !
sta7ilea ast)el un sistem de alian care, amintind de Anvturile cre?tine ale )raternitii
?i iu7irii aproapelui, recomanda prilor s$?i acorde a;utor, inclusiv armat, pentru
prote;area reli2iei, pcii ?i ;ustiiei.
8ractic, aceast alian se Antemeia pe o solidaritate cre?tin, du7lat de
solidaritatea politic, puse An slu;7a pstrrii status Tuo$ului ante$revoluionar. Aliana, An
cadrul creia, An !"!", va intra ?i Frana, aliana devenind acum 8entar4ia& ?i care era
controlat de prinul austriac 1etternic4 va avea ca principal scop s asi2ure protecia
ordinii monar4ice europene, Ampotriva oricrui spirit revoluionar. De alt)el, An noiem7rie
!"+*, la (ropau, 1etternic4 va anuna 4otrDrea de a com7ate revoluiile An toate statele,
alturi de doctrinele care le promovea<, pentru aprarea le2itimitii monar4ice. A?a se
)ace c An anii urmtori marile puteri componente ale 8entar4iei vor strivi mi?crile
revoluionare din Neapole, Spania, 8ortu2alia, 8olonia, Bel2ia, 6landa ?i Nrecia. Bn )apt
apruse o nou instituie pan european pe care$o putem de)ini plastic: primul ;andarm al
Europei. Aceast instituie paneuropean avea s acione<e ca o )or paci)icatoare, care
urmrea impunerea unei pa, europeana, An scopul asi2urrii sta7ilitii ?i perpeturii
re2imurilor monar4ice. Interesant este c, la inspiraia lui 1etternic4, S)Dnta Alian a
acionat An numele unui ideal cre?tin ?i s$a Ancon;urat de o aoreol reli2ioas raiunii ?i
misiunii sale, An sensul c prote;area pcii ?i ordinii europene era considerat o misiune
divin. Bn numele acestui Analt misionarism divin dar ?i uman, vom vedea, S)Dnta Alian
va strivi revoluiile de al !"-".
8ierre Renouvin arat An lucrarea sa dedicat istoriei relaiilor internaionale c
Anvin2torii lui Napoleon au )ost preocupai de satis)acerea a dou interese:
!. s reali<e<e un ec4ili7ru relativ de )ore Antre ele, )r a ine seama de
particularitile reli2ioase ?i lin2vistice ale teritoriilor pe care ?i le Ampreau,
mer2Dnd pe principiul sec. al MGIII lea, adic a ne2li;rii sentimentului naional
care a avut un rol ma;or An An)rDn2erea Franei lui Napoleon.
+. Au )avori<at ?i Antrit autoritatea monar4ic, )eudal, clerical ?i conservatoare.
8e de alt parte, este important s sesi<m c solidaritatea ?i aciunea S)intei Aliane nu a
mai )ost Ampiedicat de rivalitile ?i di)erenele reli2ioase, a?a cum s$a AntDmplat An
secolul trecut, An timpul r<7oiului de .* de ani ?i la pacea 9est)alic.
Istoricul PacTues Qenr3 8irenne, An cunoscuta sa mono2ra)ie dedicat 'on2resului
de la Giena, arat c de?i la Giena s$au resta7ilit pacea european ?i s$a reali<at ec4ili7rul
Antre marile puteri, aceste mari reali<ri au )ost totu?i limitate la Europa care, v
reamintesc, era con?tienti<at ca )iind centrul lumii.Bns, ec4ili7rul nu s$a e/tins ?i asupra
puterilor maritime, )apt care a creat un mare de<ec4ili7ru. Aici a )ost a7ilitatea ?i mestria
An2liei. ' a cantonat de<7aterea ?i interesul pe continentul european, Anc4i<Dnd ast)el
marile puteri Antr$o cu?c strDmt, totu?i pentru am7iiile ?i interesele lor.An2lia ?i$a
re<ervat o lume pentru a$i e/ploata resursele, An vreme ce marile patru puteri primeau
doar perimetre limitate ?i cu multe pro7leme dintr$un continent totu?i micu ?i dens An
naiuni luminate ?i cu am7iii ?i interese mari. Sin2ura putere care ?i$a dat seama de acest
de<ec4ili7ru a )ost Rusia. De aceea, dup !"!#, marele imperiu arist aciona, An interes
propriu, la )iecare mi?care a An2liei pentru controlul ?i stpDnirea unor posesiuni. Ast)el,
An timp ce An2lia A?i e/tindea ?i Antrea stpDnirea An India, Rusia se e/tindea, An dauna
8ersiei, An <ona 1rii 'aspice. Imediat dup ce en2le<ii au )cut o companie pentru
comerul cu A)rica, ru?ii au )cut una similar cu americanii ?i ptrundeau An AlasFa.
(otu?i, era evident c An ciuda acestor mi?cri ?i a acestor am7iii, Rusia nu avea cum s
in pasul cu An2lia din simplul motiv c nu avea o )lot pe msur. Iat de ce, spunea
istoricul P. B. Durossele, ele)antul Rusia& n$avea cum s prind din urm 7alena
An2lia&.
A?a cum arta ?i istoricul 8ierre Renouvin, dup 'on2resul de la Giena, Rusia
devenise imperiul continental cel mai puternic, iar am7iiile sale erau pe msura po)telor
de e/tindere.Rusia vae s se canali<e<e, An politica sa e/tern, pe trei mari direcii
o)ensive:
!. DeinDnd cea mai mare parte a 8oloniei intea centrul Europei ?i A?i
propunea s pro)ite de rivalitile austro$prusace An privina
'on)ederaiei 2ermane
+. Spre Balcani, StrDmtori ?i 1editerana, unde va spri;ini luptele naionale
ale 7alcanicilor Ampotriva otomanilor
.. spre 8aci)ic, asia central ?i (ranscauca<ia, )apt care punea An pericol
India, perla coroanei 7ritanice.
Giitorul avea Ans s aduc An curDnd un concurent prime;dios pentru An2lia, ?i
anume S=A, sin2ura putere care avea toate atuurile s devin una maritim. Amplasat
atDt pe coastele 8aci)icului, cDt ?i ale Atlanticului, S=A avea s se e/tind atDt ctre
Europa cDt ?i ctre Asia. Iat de ce, Anc de la !"!+, Antre cele dou putere i<7ucne?te
con)lictul militarC atunci consemnDndu$se r<7oiul an2lo$american.
'a o conclu<ie, este necesar s preci<m opinia istoricului PacTues Dro< care
arat c 'on2resul de la Giena a avut meritul, An ciuda unor acte ?i 4otrDri imperialiste,
s instaure<e pacea ?i ordinea pe continentul europeanC sistem care a supravieuit pDn la
!"H*$!"H! iar dup ali autori c4iar pDn la primul r<7oi mondial.
'o)trna 9onroe H-=02I " )ele dou! Amer)3
Bn !"!# Statele =nite erau sin2ura repu7lic din Antrea2a emis)er vestic. Bn
urmtorii ?apte ani aproape Antrea2a arie continental, din 'anada pDn la 'apul Qorn, s$
a eli7erat de su7 controlul european, ma;oritatea statelor independente aprute )iind
repu7lici. 5a Anceputul sec. IMM, America 5atin era Anc o imens posesiune spaniol,
care avea puine puncte de contact sau asemnare cu Statele =nite. 8opulaia
continentului era )ormat din servi indieni, sclavi ne2ri ?i meti?i era e/ploatat de o
minoritate stpDnitoare restrDns de spanioli, care avea An )runtea sa vicere2i numii de
1adrid. Elita local, ca Simon Bolivar sau Francisco de 1iranda, erau persecutai ?i
)orai s )u2 An An e/il.
Dup !"*", cDnd Napoleon a invadat Spania, ?i dup An)rDn2erea )lotei )ranco$
spaniole la (ra)al2ar, s$au creat condiiile necesare pentru i<7Dnda visului de li7ertate ?i
emancipare al naiunilor Americii 5atine. Bn )elul acesta, metropola spaniol a pierdut un
enorm potenial strate2ic, economic ?i comercial care ar )i permis Spaniei $?i revin, s
se de<volte ?i moderni<e<e pentru a reveni An rDndul marilor puteri ale lumii. 5a !"!+
toate provinciile principale erau independente de )acto An raport cu Spania. 8rimii care au
pro)itat de aceast situaie au )ost americanii ?i en2le<ii. 8orturile sud$americane au )ost
invadate de atDt de multe nave comerciale ale S=A AncDt pre?edintele 1adison a tre7uit
s numeasc consuli la Buenos Aires ?i 'aracas Antre !"!*$!+. Restaurarea re2elui
spaniol Ferdinand al GII$lea An !"!- ?i o )lota militar trimis An <on pentru pedepsirea
r<vrtirii a amDnat implaca7ilul. Spaniolii au reu?it s$?i reocupe pDn la !"!, toate
)ostele posesiuni, mai puin 5a 8lata Ar2entina&, restaurDnd sistemul colonial spaniol.
Pos\ de San 1artin a )ost cel care a reu?it s in An via mi?carea de emancipare An
Andeprtata ?i recent or2ani<ata provincie 5a 8lata. Bn ianuarie !"!H el ?i$a Anceput mar?ul
epic peste An<i alturi de .#** de oameni, sute de animale ?i cDteva piese de artilerie. 5a
'4aca7uco pe coasta 8aci)icului a reu?it s An)rDn2 armata re2alist. '4ile a )ost eli7erat
?i or2ani<at ca repu7lic su7 Bernardo 6LQi22ins )iul unui soldat irlande< An serviciul
Spaniei ca suprem dictator.
Bntre timp, Simon de Bolivar a Antins revoluia An toat valea )luviului 6rinoco,
ela7orDnd o constituie democratic pentru Repu7lica Gene<uela. Ar2entina ?i '4ile, dup
a)irmarea ?i sta7ilirea propriei independene au venit An a;utorul provinciei 8eru, la )inele
lui !"+*. Bolivar la rDndul su a Ampins armatele la vest de 6rinoco trans)ormDnd
teritoriul eli7erat An 1area Repu7lic 'olum7ian. Su7ordonatul su, 2eneralul Sucre, a
intrat An trium) la ]uito An mai !"+!. Bn septem7rie !"++ Dom 8edro de Bra2an<a a
proclamat independena Bra<iliei, An timp ce o rscoal a 2arni<oanei spaniole la Gera
'ru< l$a )orat pe vicere2e s accepte un tratat ce a)irma independena 1e/icului ?i a
Americii centrale. Ast)el, pDn An toamna lui !"++, America de la 1arile 5acuri pDn la
'apul Qorn era independent suveranitatea european se meninea An Beli<e, Nuiana ?i
Bolivia&.
'onstatDnd pr7u?irea imperiului colonial spaniol ?i luDnd act de reu<ul An2liei
de a interveni An )avoarea Spaniei, S)Dnta Alian a Ancercat s devin ?i ;andarmul
Americii 5atine. Spre aceast aciune presa mai ales Rusia, care deinea AlasFa ?i avea
7a<e pe coastele 8aci)icului. Reaciile )erme de opo<iie au venit imediat din partea
An2liei ?i S=A. A?a s$a a;uns la -octrina .onroe. 5a !"+. devenise clar c Spania nu
mai putea )ora coloniile sale re7ele s revin la )ostul lor statut.
8entru a preveni o interveni a S)intei Aliane, Neor2e 'annin2, ministrul de E/terne
7ritanic, a propus o declaraie comun an2lo$american care, pe de o parte, s a)irme c
nici unul dintre cele dou state nu are interese ?i proiecte vi<Dnd )ostul teritoriu spaniol,
pe de alt parte, s lanse<e un avertisment Ampotriva oricrei intervenii pentru celelalte
puteri.
6)erta 7ritanic a plasat administraia 1onroe Antr$o serioas dilem. 'el puin
pentru Secretarul de Stat american, Po4n ]uinc3 Adams, c4estiunea nu era aceea a unei
simple ale2eri Antre a respin2e sau accepta desc4iderea lordului 'annin2. Era una mult
mai comple/ a relaiilor viitoare dintre 5umea Gec4e ?i 5umea Nou. Statele =nite erau
sin2ura naiune ce Ancepuse de;a s recunoasc repu7licile independente din America
5atin " martie !"++&, Ans numai 1area Britanie avea capacitatea militar real de a
reine Frana ?i Spania de la Ancercarea de a le recuceri. Bn plus, Rusia liderul cruciadei
reacionare An Europa ?i care ocupa de;a AlasFa a reclamat An !"+! monopolul asupra
8aci)icului de Nord. 'omercianii ru?i deveniser mult mai activi An re2iunea 6re2on, o
<on pe care 1area Britanie ?i =SA c<user de acord s o ocupe An comun pDn An !"+".
Acceptarea o)ertei 7ritanice privind o declaraie comun Ansemna, Antre altele,
a7andonarea temporar a proiectelor americane vi<Dnd ane/area 'u7ei ori a (e/asului.
Bns, An ciuda acestui de<avanta;, ideea a surDs liderilor mai 7trDni ca Pe))erson ?i
1adison, la )el ca ?i 8re?edintelui 1onroe ?i a celei mai mari pri a ca7inetului su.
'4estiunea acceptrii o)ertei 7ritanice a )ost complicat Ans de ale2erile pre<ideniale ce
urmau a se des)?ura An !"+-. Gotul naionali?tilor, anti$7ritanic, A?i avea importana sa An
mintea tuturor candidailor. Secretarul de Stat, Adams, era de;a portreti<at de rivalii si
drept )ost Federalist ?i pro$7ritanic An secret. Bn ciuda naionalismului su pro7at ?i a
serviciului loial prestat An administraia Repu7licii, Adams era vulnera7il An )aa acestor
atacuri datorit tendinelor sale )ederaliste. Era, de asemenea, sin2urul candidat la
pre?edinie ce nu deinea sclavi. De?i )cuse tot posi7ilul pentru a$?i pu7lici<a re<istena
de el opus presiunilor 7ritanice pentru un tratat privind inter<icerea comerului cu sclavi,
continua s )ie privit cu suspiciune. A Aneles c, An calitate de Secretar de Stat, el avea s
suporte cea mai mare parte din insta7ilitatea politic re<ultat din orice cooperare sau
alian an2lo$american.
1otiv pentru care Adams a insistat An )inal pentru o declaraie american
unilateral Ampotriva interveniei europene An 5umea Nou. Era mult mai candid ?i demn,
a su7liniat el, s se declare principiile Statelor =nite direct Rusiei ?i Franei decDt Ks ne
artm Antr$o piro2, venind pe urmele )re2atei 7ritanice@. Ar2umentele sale au prevalat,
?i ast)el cele7ra Doctrin 1onroe a )ost proclamat 1esa;ul Anual al 8re?edintelui ctre
'on2res, !"+.&, rea)irmDnd independena diplomatic a Americii )a de Europa.
StatuDnd c America nu a interveni ?i n$avea s intervin An Kpro7lemele interne@ale
statelor europene, 1onroe a transmis un mesa; )erm imperialismelor europene c Kcele
dou continente americane nu pot )i de acum Anainte considerate ca o7iect, de viitoare
coloni<are din partea niciunei puteri europene. 1esa;ul pre?edintelui american )cea
re)erire la intervenia An tre7urile interne ale Spaniei ?i 8ortu2aliei, )cut de S)Dnrta
alian, cu preci<area c S=A se 2idea< dup principiul neamestecului An tre7urile
interne ale altor state. De ace a operat atunci S=A cu ast)el de mesa;eR Din simplul motiv
c statul american era sla7, nu avea )ora economic ?i militar a unei mari puteri,
neavDnd nici )lot ?i nici armat cum avea An2lia. Este semni)icativ )aptul c S=A s$a
opus acelei declaraii comune an2lo$7ritanice contra S)intei Aliane, AntrucDt secretarul de
stat american era con?tient de ridicolul An care s$ar )i a)lat ara sa aventurat KAntr$o
piro2, pe mare, An urma corvetei en2le<e?ti.@ 8e de alt parte, averti<area adresat de
S=A Europei cu privire la orice coloni<are a 5umii Noi, s$a adresat An e2al msur ?i
An2liei.
Respin2Dnd aliana an2lo$american, administraia 1onroe a creat un precedent An
a se opune oricror Ancercri e/terne de a limita e/pansiunea sclaviei. 8re?edintele
1onroe s$a 2Dndit, )r nici un du7iu, doar la instituiile monar4ice atunci cDnd a
averti<at asupra )aptului c Statele =nite vor considera ca periculoas pentru pacea ?i
si2urana Americii orice Ancercare a europenilor de a$?i e/tinde Ksistemul lor@ An emis)era
vestic. 'tre !".* Ans, antisclavia era o parte inte2rat a Ksistemului@ 7ritanic, asta An
timp ce )oarte muli sudi?ti americani priveau e/pansiunea sclaviei ca vital pentru
Kpacea ?i si2urana@ AmericiiS 8entru o vreme Doctrina 1onroe a avut puine consecine
practice, cu e/cepia poate a )aptului de a )i demonstrat c Adams este un naionalist
a;utDndu$l ast)el s cD?ti2e ale2erile pre<ideniale. Dincolo de pronunciamentul american,
a )ost puterea naval 7ritanic cea care a asi2urat independena Americii 5atine. A7ia
ctre )inele secolului, e/pansiunea )rontierei nord$americane, interesele An 8anama, ?i
doctrinele panamericane vor sanciona cre?terea in)luenei Statelor =nite asupra Americii
meridionale.
Pro:leme )u *oten%al r() *entru ordnea (ta:lt!
Na%onal(mul Idealurile naionalitii ?i autodeterminrii popoarelor, stimulate pe
parcursul luptei antinapoleoniene, au rmas strine criteriilor de re2lementare ?i
2estionare a relaiilor internaionale. (rasarea )rontierelor la Giena a i2norat aproape total
tradiiile, etniile, lim7a ?i cultura popoarelor )cDnd An multe ca<uri imposi7il
coincidena Stat$ Naiune. De?i Anc lipsite de vi2oare An !"!#, mi?crile naionale nu vor
AntDr<ia s produc e)ecte pertur7atoare pentru sistemul internaional: spaiul 2erman
!"!%& ?i italian !"+*&C r<7oiul de independen 2rec !"+!$!"+.&, secesiunea Bel2iei
!".*& etc.
L:eral(mul *olt): opus principiului le2itimitii& vi<Dnd a)irmarea ?i asi2urarea
li7ertilor naturale ?i civile ale individului, propunea teoretic re)ormarea An cadrul
Statelor restaurate, )r a pune An discuie, An mod necesar, statu Tuo$ul teritorial. Bn
practic, trium)ul li7eralismului politic va conduce la alterarea ordinii sta7ilite la Giena.
Euro*a *&n! la -=7=
Dup 'on2resul de la Giena ?i pDn la !"-" , An ciuda mi?crilor revoluionare din !".*
?i !".!, situaia european a )ost dominat de o perioad de relativ pace An relaiile
dintre State, pe 7a<a principiului ec4ili7rului continental. Bn ceea ce prive?te principalele
puteri europene, Frana a revenit la teritoriul ei ante$!H"% ?i s$a resimit cre?terea
in)luenei celor dou imperii: rus ?i austriac. An2lia ;uca acela?i rol de pa<nic al 7alanei
de )ore. Rolul S=A era Anc mar2inal, An timp ce Paponia ?i '4ina se a)lau Antr$o auto$
i<olare. Bn ciuda )aptului c 2lo7ali<area economiei Ancepea s se mani)este, iar s)era
politicii internaionale tindea la rDndul ei spre mondiali<are, iniierea ?i mana2erierea
aciunilor 2eopolitice se )ace An continuare din Europa. 8rocesul european care se
mani)est acum este cunoscut An istorie su7 numele de: restauraie. Restauraia a )ost acea
perioad a istoriei europene de dup epoca napoleonian pDn la revoluiile din !".*$.!.
Este o epoc de relativ lini?te ?i ordine, caracteri<at prin aciunea S)intei Aliane
Pandarmul monar4iilor care strive?te toate mi?crile revoluionare, inclusiv revoluia de
la 8aris, din iulie !".*. 'u toate acestea, spiritul revoluionar ?i mi?crile de eli7erare
naional n$avea cum s mai )ie inute su7 coordonul de )ier ?i pra) de pu?c al imperiilor.
A?a c, vor i<7ucni mi?cri revoluionare victorioase, An Bel2ia ?i statele 2ermane. Sau
care vor )i An)rDnte 8olonia i Statul 8onti)ical&. Bn acela?i timp, aceste cutremure
naional$sociale cau<ea< )alii ?i )racturi nu numai ale sta7ilitii ?i ordinii monar4ice
europene, ci ?i Antre marile puteri. Bncet, Ancet se mani)est rivalitile dintre dou 7locuri
ale marilor puteri: pe de$o parte puterile li7erale occidentale 1area Britanie ?i Frana& ?i
7locul imperialist conservatoar Austria, 8rusia, Rusia&.
Anul !"-" va )i un an dens An evenimente politice, aducDnd pentru li7erali, democrai,
revoluionari o alternare )renetic de sperane ?i de<ilu<ii. '4estiunile sociale ?i naionale
ce apruser An deceniile precedente vor erupe la 8aris, Berlin, Giena, 1ilano, Roma,
Geneia, 8ra2a, Budapesta, Bucure?ti. Gictoria An ultim instan a S)intei Aliane nu va
putea Ampiedica na?terea de noi )ore sociale ?i nu va putea, mai ales, 7loca revendicrile
naionale, c4iar dac$?i va pune asupra lor marca moderaiei.
Con)lu+,
Bn !"!#, dup An)rDn2erea imperialismului napoleonian, Frana a )ost readus An
vec4ile ei limite teritoriale ?i sistemul ec4ili7rului a )ost instituionali<at. 'on2resul de la
Giena ?i sistemul concertelor pe care l$a impus pe toat durata secolului al. MIM$lea
repre<int e/presia cea mai pre2nant ?i mai con?tient a ec4ili7rului din istoria
internaional. A?adar, Anelesul cel mai lar2 acceptat al termenului este acela care se
re)er la un proces An care nici un stat ?i nici un 2rup de state nu devin predominante.
Acordul de la Giena ?i conceptul de diplomaie a con)erinelor pe care l$a inau2urat au
repre<entat 7a<a conduitei internaionale pe tot parcursul secolului al MIM$lea, c4iar dac
sistemul concertelor ca atare sa Anc4eiat odat cu R<7oiul 'rimeii. Bn acest sens, a )ost
primul sistem mondial deli7erat de re2im de securitate. A doua ?i a treia Ancercare de
re)acere ?i conducere a ordinii internaionale din !%!%$+* ?i mai apoi !%-#$-, datorea<
)oarte mult e)orturilor de pionierat ale 2rupului din !"!#. 'oncertul s$a AntDlnit sporadic
pe parcursul secolului al MIM$lea, cu scopul concret de a re<olva pro7lemele liti2ioase
care ameninau sta7ilitatea 1arilor 8uteri. =nitatea de scopuri pe care a reali<at$o este
impresionant ?i unii comentatori au numit$o Ko revoluie An istoria diplomaiei@. Au
e/istat mai muli )actori care au contri7uit la )uncionarea Kcu succes@ An sensul c nu au
e/istat r<7oaie Antre 1arile 8uteri timp de patru<eci de ani&:
!. 5a s)Dr?itul r<7oaielor napoleoniene a e/istat o distri7uie re<ona7il a puterii.
1em7rii acestui clu7 al 1arilor 8uteri 1area Britanie, Rusia, Austria, 8rusia, Frana,
crora li s$au adu2at mai tDr<iu Italia ?i (urcia erau considerate, An mare, e2ale An
privina capacitii militare ?i a importanei diplomatice.
+. E/ista convin2erea comun c politica ec4ili7rului necontrolat al puterii a dus la mari
con)runtri de )ore, ?i de aceea era nevoie de aciuni concertate pentru a se evita acest
pericol.
.. 'ola7orarea 1arilor 8uteri An An)rDn2erea Franei napoleoniene a avut drept e)ect
meninerea unui )ront uni)icat dup ce perioada de con)lict s$a Anc4eiat. Accentul pus pe
unitatea 1arilor 8uteri a consolidat concepia re)eritoare la .arile Puteri europene ca
grup aparte cu r#spunderi i pri%ilegii speciale.
-. Jedinele s$au limitat numai la 1arile 8uteri. =neori ?i statele mici au )ost consultate,
dar niciodat pe 7a< de e2alitate. Aceast practic a acordrii unui statut special 1arilor
8uteri va reapare atDt la 5i2a Naiunilor cAt ?i la 6N=.
#. Nu a )ost un ve4icul al re)ormeiC scopul lui a )ost s conduc ?i s menin statu$Tuo$
ul.
,. Nu a Ancercat s elimine con)lictul, ci numai s$l in su7 control.
H. Bn ciuda marilor di)erene ideolo2ice dintre 8uteri cele trei 8uteri orientale erau
conservatoare ?i contrarevoluionare, iar statele occidentale erau mai li7erale An 2Dndire
Amprt?eau prerea cu privire la nevoia de a se menine Kdreptul pu7lic al Europei@ ?i de
a se sta7ili un cod de comportament internaional.
Din toate aceste motive, sistemul concertelor a )ost o inovaie An relaiile diplomatice.
Ec4ili7rul puterii era acum monitori<at, Andrumat ?i controlat ?i e/ista prerea unanim
acceptat c 1arile 8uteri au dreptul ?i responsa7ilitatea de a$?i impune voina colectiv
An cadrul sistemului de state european. 'u toate acestea, nu a )ost un succes necontestat ?i
An acest sens este important s )ie deose7it de epoca 'on2resului.
B:lo5ra4e
'ipriano Niac4etti, Congresul de la /iena'0102, (imi?oara, Ed. Qelicon, !%%%
Qenr3 Uissin2er, -iplomaia, Bucure?ti, Ed. All, +**!.
Pe))re3 Ne9n4am, Nra4am Evans, -icionar de relaii internaionale, Bucure?ti, Ed.
=niversal DA5SI, +**!.
3nciclopedie de Istorie 4ni%ersal#, Bucure?ti, Ed.A55, +**.
Lu)rarea de $er4)are -3
Alctuii un eseu structurat pe tema:K6rdinea ?i sistemul european dup 'on2resul de la
Giena@, 7a<Dndu$v pe in)ormaiile cuprinse An unitatea de Anvare ?i din 7i7lio2ra)iei.
8unctele care tre7uie atinse sunt: prevederile concrete ale Actului )inal de la Giena,
interesele 1arilor 8uteri, identi)icarea c4estiunilor nere<olvate ?i a surselor de
tensiune aprute datorit prevederilor 'on2resului de la Giena, noile mecanisme de
2estionare a relaiilor internaionale, structura ?i )uncionarea lor.
Instruciuni privind testul de evaluare:
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui.
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i anali<ei
$ a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ lo2ica ar2umentrii
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are 2 / Euro*a du*! -=7=3 R!+:oul Crme " *rn)*ul
na%onalt!%lor 6n rela%le nterna%onale3 E4e)tul tran(4orm!rlor demo5ra4)e "
e)onom)e a(u*ra rela%lor nterna%onale.
O:e)t$e,
8re<entarea con;uncturii ?i a intereselor de putere care au animat ;ocurile An cadrul
relaiilor internaionale, dup anul revoluionar !"-"
Fi/area principalelor repere cronolo2ice ?i evenimente din evoluia relaiilor
internaionale An a doua ;umtate a secolului MIM.
Familiari<area studenilor cu motivaiile ?i cau<ele care au animat viaa european ?i
internaional, determinDnd ?i con)lictul militar de la !"#,
=tili<area 7a2a;ului conceptual speci)ic relaiilor internaionale.
Identi)icarea cone/iunilor dintre evoluiile economice ?i demo2ra)ice interne ?i politica
e/tern a 1arilor 8uteri.
Prn)*ul na%onalt!%lor 6n rela%le nterna%onale3
Sentimentul de Kteam@ de dup revoluiile din !"-"$!"-% a determinat
)rmDntri An cadrul elitei politice europene. Re)erindu$se la 8arisul anilor !"-" A. de
(ocTueville scria: KEra un lucru e/traordinar ?i An2ri;ortor s ve<i acest imens ora?, plin
de atDtea 7o2ii, An mDinile doar acelora care nu posedau nimic@. Acelea?i raiuni
stDrneau masele de rani, care revendicau pmDnturile marilor proprietari, sau
a2resivitatea oamenilor politici democrat$radicali. 8resiunea social de ;os aduce o
re2rupare politic la nivelul superior al politicului.
8erioada !"-"$!"H* a )ost aceea An care, prin compromis cu monar4ia, 7ur24e<ia
moderat A?i impune voina ?i pro2ramul, iar An politica internaional )actorul motor nu
mai este revoluia, ci r!+:oul, nu solidaritatea internaional, ci na%onal(mul.
Secolul al MIM$lea a cunoscut ?i a)irmarea naionalismului la ran2 de politic de
stat. Ascensiunea naionalismelor a presupus sc4im7ri eseniale An privina repre<entrii
loialitii An cadrul statelor. Naiunea )or;a pe ideea c Antre popor ?i stat e/ist de )apt o
strDns le2tur. Dac An secolul al MGIII$lea, monar4ii europeni sc4im7au teritorii cu o
relativ le;eritate, con)orm le2ilor maria;ului ?i ale r<7oiului, acordDnd mai
puinimportan locuitorilor din teritoriile cedate sau cucerite, An veacul ce a urmat
liderii naionali?ti susineau c voina indivi<ilor dintr$un teritoriu anume repre<int
sin2urul criteriu vala7il pentru identi)icarea )rontierelor de stat. 1i?carea naional era
construit pe ideea c toi cetenii datorau loialitatea secular suprem naiunii ?i
instituiilor sale repre<entative. Acest )apt a presupus mani)estarea unei loialiti depline
)a de politicile statului ?i implicarea activ a indivi<ilor An derularea lor. Naionalismul
de la Anceputul secolului secol MIM are un caracter roamntic, pro2resist. 1i?carea s$a
)undamentat An ;urul ideii con)orm creia toi cetenii A?i trans)er suprema lor loialitate
naiunii ?i instituiilor ei repre<entative.Aceast idee presupunea implicarea cetenilor An
viaa politic a statelor ?i sta7ilirea unei le2turi emoionale de ata?ament Antre ceteni ?i
statul centrali<at. A doua ;umtate a veacului aduce An discuie tiparele unui naionalism
cu valene conservatoare, care An re2iunile )ra2mentate politic ale Europei centrale a
alimentat r<7oaiele de eli7erare naional sau de uni)icare. Formarea statelor naionale a
Ansemnat orientarea politicii e/terne spre ceea ce repre<enta idealul naional. Scena
relaiilor internaionale a devenit din ce An ce mai a2itat. Rivalitile mai vec4i s$au
acuti<at, ?i c4iar acolo unde timpul vindecase rnile de odinioar pacea nu s$a dovedit
decDt a7sena temporar a r<7oiului3
Con.un)tura euro*ean! du*! re$olu%le de la -=7>
Fran%a a cunoscut rena?terea imperiului. 8rin ple7iscitul din noiem7rie !"#+ Frana e
proclamat imperiu, iar 5udovic Bonaparte Amprat, su7 numele de Napoleon III +
decem7rie !"#+&.
Su7 Napoleon III Frana trece la o politic imperial. Bn toate continentele, cu e/cepia
Australiei, Ancep s ptrund Antreprin<torii )rance<i Antre !"#+!""! $ #.."# milioane
investiii An rile mediteraneene, ..-#* An 6rientul Apropiat, +."** An Europa 'entral,
!.** An Europa 6riental ?.a., An total !# *** de milioane&.
1o7ilurile economice sunt pre<ente pretutindeni. Bn Siria, unde interesele le2ate de
'analul de Sue< sunt mai puternice decDt motivele reli2ioase, sau An 1e/ic, unde se
inteniona crearea unui imperiu latin, opus S.=.A., ?i o pia re<ervat produselor
)rance<e. Bn A)rica, Imperiul practic o politic de coloni<are de tip nord$american ?i nu
de protectorat, cum va )ace a treia Repu7lic. Istoricul )rance<, 1arcel Blanc4ard, re2ret
c Ampratul nu s$a lsat sedus de o politic dincolo de mri, mai curDnd decDt de un
r<7oi ca acela al 'rimeii, care a urmrit s pertur7e ec4ili7rul european. 8entru c, An
acest )el, Frana s$a 2sit sin2ur An !"H*. Asupra politicii e/terne )rance<e ?i$a pus
amprenta Ampratul, care a voit s construiasc o nou ordine european, 7a<at pe
*rn)*ul na%onalt!%lor, politic An care Frana s do7Dndeasc 2lorie, pro)it ?i
presti2iu moral. Din aceast orientare a politicii )rance<e au ie?it, direct ?i indirect,
unitatea italienilor, a 2ermanilor ?i a romDnilor. Napoleon III poate )i numit un precursor
al Europei naionalitilor ?i al unei diplomaii pa?nice pre)erDnd con2resele r<7oaielor.
Este mult mai modern decDt BismarcF, adeptul )orei ?i al unor concepii Anvec4ite An
construcia statului. Este un om de o mare intuiie pe scena internaional, care ridicDnd la
un a?a mare ran2 politica naionalitilor, a dat de )apt lovitura de 2raie Europei din
!"!#. Su7 el se poate spune c Frana trie?te ultima sa or de supremaie european, de
prota2onist a liniei de pro2res mondial, aureol care va disprea cu dispariia lui.
Napoleon este un prota2onist ?i cu ideea unor con)ederaii de stat, italiene, 2ermane,
romDne... An Europa. Nu cu monar4ii unitare, care puteau deveni periculoase pentru
Frana. 'i, cu un )el de con)ederaii europene, An care s )ie de)initiv conciliate drepturile
le2itime ale suveranilor cu voina popoarelor. Numai Europa dup !"-". Di)icultatea
meninerii ec4ili7rului Antre state
8rincipalele aciuni de politic e/tern ale monar4ului )rance< sunt 7ine cunoscute
prin contri7uiile istorio2ra)iei )rance<e, dar ?i europene An 2enere ?i americane: r<7oiul
'rimeii, lun2, di)icil ?i destul de impopular An Frana a costat ara ! #** de milioane de
)ranci ?i H# *** de victime&, dar care a consolidat po<iia dominant a Franei pe
continentC r<7oiul cu Austria pentru unitatea Italiei, care a adus Franei
Nisa ?i Savoia, dar nu ?i presti2iu, din cau<a contradiciilor care au caracteri<at ;ocul ei
diplomatic su7 in)luena partidului ultracatolic al ministrului su Drou3n de 54u3s ?i a
Amprtesei Eu2enia, Napoleon A?i va retra2e suportul pe care$l acordase mi?crii
unioniste, spri;inind Biserica 'atolic&C aventura me/ican An spri;inul lui 1a/imilian de
Qa7s7ur2, total e?uat e/pediia din 1e/ic se termin An primvara lui !",H cu
An)rDn2erea de)initiv a trupelor )rance<e de ctre Puare< ?i Ampu?carea prote;atului
1a/imilian, la !% iunie&C An s)Dr?it, atitudinea )rance< )a de unitatea 2erman, Anc4eiat
cu An)rDn2erea Franei An !"H*!"H! ?i cderea Imperiului.
Su7estimDnd )ora militar a 8rusiei, Napoleon a mi;locit tratatul prusaco$italian
An !",,, )cDnd inevita7il un r<7oi Antre 8rusia ?i Austria. A lsat s$i scape momentul
oportun la Biarrit<&, cDnd putea s$?i pun condiiile spri;inului su ?i, dup victoria de la
Sadova, s$a tre<it la )rontiera Franei cu noul stat al Nermaniei de Nord. >Frana n$a
cunoscut o mai mare nenorocire de "** de aniK ^ scria (4iers. Dup aceasta nu i$au mai
rmas decDt dou soluii: r<7oiul sau o atitudine cavalereasc, de recunoa?tere a
dreptului noului stat 2erman de a se uni)ica An )rontierele din !"!#. 'ea de a doua soluie
n$a putut s$o ia nici n$a Ancercat$o& din cau<a opiniei pu7lice )rance<e, iar pentru r<7oi
nu ere pre2tit. Ji soarta lui Napoleon s$a 4otrDt la Sedan. Bn)rDn2erea <dro7itoare, dintr$
o revan? An alta, st la 7a<a celor dou con)licte mondiale ale secolului MM. Napoleon III
este promotorul involuntar al unui alt ec4ili7ru european, de)avora7il Franei ?i totu?i
7a<at pe principiul naionalitii, atDt de scump tradiiei revoluionare )rance<e.
Au(tra
=n imperiu care st s se destrame. Re2imul neoa7solutist inau2urat dup
An)rDn2erea mi?crilor revoluionare ?i care se 7a<a pe armat, 7iserica o)icial, cea
catolic ?i pe poliia secret ?i care nu acorda drepturi naiunilor componente, cade,
lsDnd locul unei soluii li7erale de 2uvernare An !",* ?i ea e?uat An !",H An )ormula
dualismului cu un2urii, care i$a lsat pe romDni, sDr7i, croai, 2ermani rsriteni, su7
autoritatea, de multe ori a2resiv, a 2uvernului de la Budapesta. 8e plan e/tern, Imperiul
4a7s7ur2ic era limitat spre vest de puterea Franei, iar An est de aceea a Rusiei. Austria
trie?te su7 semnul presiunilor celorlalte state europene ?i a mani)estrii naionalitilor
din componena sa, tre<ite de ideea naional. (rie?te, An acela?i timp, su7 semnul
r<7oaielor. R<7oiul cu Italia a )ost prost pre2tit ?i diplomatic ?i militar. Ji prin
armistiiul de la Gilla)ranca, din !+ iulie !"#% ?i pacea de la _`ric4, din !* noiem7rie.
Austria nu mai rmDne An Italia decDt cu Geneto, Gene<ia Niulia ?i (rentino. Restul
posesiunilor se vor uni cu Re2atul Sardiniei. Anul !",, este crucial pentru destinul
Austriei. Diplomatic ?i militar, ea pierde un alt r<7oi. 'u 8rusia, pentru dominarea
spaiului 2erman. Diplomatic, BismarcF Anc4eie o alian de)ensiv cu Italia, la !"
aprilie ?i la !+ iunie A?i asi2ur neutralitatea Franei, i<olDnd ast)el Austria. Ji la . iulie
An)rDn2e armata austriac la Uani22rat< Sadova&. ++! *** de prusaci An)rDn2 +!# ***
austrieci. Nu neaprat prin comandament austriecii erau condu?i de 5ud9i2 de BenedeF,
un 7un 2eneral&, cDt prin dotarea cu pu?ca prusac de cinci ori mai rapid decDt cea
austriac. 'irca -. *** de oameni rmDn pe cDmpul de la Sadova. Gisul unei Austrii mari
se pr7u?e?te. 1ai mult, se spul7er ?i posesiunile italiene. Geneto se une?te cu Italia,
c4iar dac trupele italiene ies An)rDnte din r<7oi. (ratatul de la 8ra2a, din +. au2ust !",,,
co7oar Austria din rDndul in)luentelor puteri europene. De acum Anainte va )i o mare
putere de ran2ul doi, iar austriecii tre7uie s An)runte pro7lema identitii lor: erau
2ermani, dar erau e/clu?i din lumea 2erman.
Pru(a lu B(mar)J
'ancelar al 8rusiei din !",+ al Nermaniei dup aceea, pDn An !"%*&, BismarcF se
impune An toate deci<iile privind tre7urile interne ?i e/terne ale statului prusac, ale
Nermaniei dup !"H! ?i ale Europei vremii sale. Bn !",-, An cri<a Sc4les9i2$Qolstein,
care ?i duce la r<7oiul cu Danemarca, el este cel care deslu?e?te An )avoarea 8rusiei toate
iele a)acerii )ostului principe de Nl`cFs7ur2, care a;unsese re2e al Danemarcei, An a?a )el
AncDt 8rusia s nu apar a2resor. (ot el, trecDnd peste e<itrile lui Vil4elm I, duce relaiile
cu Austria la r<7oiul din !",, Anc4eind o alian cu Italia ?i neutrali<Dnd Frana&, iar
dup victoria de la Uoni22rat< Sadova&, An ciuda opo<iiei lui Vil4elm )urtunoasa
discuie de la )ortreaa medieval NiFols7ur2&, opre?te Anaintarea armatelor prusace spre
Giena, pentru a nu umili Austria.
Dup An)rDn2erea Austriei, pe lDn2 supremaia An lumea statelor 2ermane, 8rusia
ane/ea< Qanovra, Qessa, Nassau, FranF)urt, Sc4les9i2$Qolstein ?i de la +H% *** de
Fm+ a;un2e la .#+ ***, cu o populaie care trece de la !%,, milioane la +-,-. Bn plus,
pune stpDnire pe minele de la Qar<, pe <cmintele de cr7une de la 6sna7rucF, pe
)ertilele rmuri de la 1area Nordului ?i 1area Baltic. 'e nu reu?ise Friedric4 cel 1are,
reu?e?te Vil4elm, cu a;utorul lui BismarcF.
Penn(ula tal)!
Re2atul 8iemontului al lui Gittorio Emanuele se impune decisiv Antre celelalte
state italiene ?i devine )actorul de raliere a unitii naionale. 8articip la r<7oiul
'rimeii, cu !# *** de soldai, mi?care inteli2ent inspirat de 'avour, ceea ce permite
re2atului Sardiniei ?i 8iemontului s ia parte ?i la 'on2resul de pace de la 8aris, unde
pune pro7lema unitii italiene. 8iemontul Anc4eie tratatul cu Frana la 8lom7ibres la +,
ianuarie !"#%, An sc4im7ul spri;inului contra Austriei cedDnd Nisa ?i Savoia, dou
provincii patrimoniale, pentru alte provincii naionale. 8acea de la _`ric4 aduce
8iemontului 5om7ardia !* MI !"#%&, cruia i se adau2 (oscana, 8arma, 1odena,
8iacen<a, Bolo2na !",*&. Acestea Anlturaser 2uvernele lor ?i A?i declar intenia de a se
uni cu 8iemontul. 8iemontul susine, An secret, campania celor !*** ai lui Nari7aldi ?i are
norocul s ias 7ine. 'u An2duina lui Napoleon, armatele 8iemontului Anaintea< An
=m7ria ?i 1arc4e. 8rin ple7iscitele din +!++ octom7rie Neapole ?i Sicilia se unesc cu
8iemontul la +, octom7rie la (eano, Nari7aldi Ai aduce oma2iul lui Gittorio& ?i la !-
martie !",! Gittorio e proclamat re2e al Italiei. Bntre martie !"#%iunie !",! apare
practic un nou stat pe 4arta Europei care se Antindea pe +#%..+* Fm+ ?i care avea +! HHH
*** locuitori. 6 alt con;unctur e/tern $ An)rDn2erea Austriei de ctre 8rusia An !",,, Ai
aduce noului stat ?i Geneto ?i, An s)Dr?it, An !"H!, din nou printr$o Ampre;urare e/tern
An)rDn2erea )rance<ilor ?i retra2erea lor din Roma&, Roma devine capitala noului stat.
An5la
aBn tot acest rstimp, An2lia, cea mai important putere maritim, interesat de controlul
principalelor artere maritime, la mi;locul veacului,coc4eta Anc cu >splendida i<olare@
care presupunea neamestecul An niciun sistem continental de tratate, principiu al politicii
e/terne 7ritanicerespectat pDn la Anceputul secolului al MM$lea. I<olarea nu e/clude Ans
un atent control al ec4ili7rului dintre puterile europene ?i nici interveniadiplomatic An
ca<ul uni)icrii Italiei sau al cri<elor 7alcanice& saumilitar ca<ul r<7oiului 'rimeii&.
E4e)tul tran(4orm!rlor demo5ra4)e " e)onom)e a(u*ra rela%lor nterna%onale.

Realt!%le demo5ra4)e
8entru relaiile internaionale populaia unei ri ?i evoluia ei Antr$un anumit
interval de timp ;oac un rol e/trem de important. Numrul de locuitori a repre<entat un
7arometru cu a;utorul cruia s$a putut c4iar evidenia statistic statutul de putere pe scena
raporturilor dintre state. Evoluiile demo2ra)ice s$au dovedit determinante pentru
con)i2urarea armatelor moderne. Relaia dintre numrul e/act de locuitori precis
determinat, populaia masculin apt s participe la r<7oaie ?i e)ectivele complete ale
)orelor armate a do7Dndit o Ansemntate din ce An ce mai mare odat cu 2enerali<area
serviciului militar o7li2atoriu printre statele europene. Revoluia )rance< ?i, Antr$o
anumit msur, r<7oaiele purtate de Napoleon au )cut cele dintDi dovada potenialului
teri7il al armatelor naionale. Resursele demo2ra)ice ale unei naiuni deveneau ?i o
teri7il arm de propa2and. Bn ca<ul lumii 2ermane au rmas cele7re proiectele lui
Sc49ar<en7er2 sau BrucF cu privire la un ipotetic imperiu austriac )ormat din H* de
milioane de su)lete iar An Rusia panslavi?tii propa2au ?i ei uni)icarea tuturor slavilor&. Au
e/istat desi2ur ?i situaii An care sta2narea sau diminuarea sporului demo2ra)ic au
provocat An2ri;orare pentru liderii politici ca<ul Franei de dup !"H!&, dup cum
e/plo<ia demo2ra)ic a stimulat ascensiunea unor state pDn la statutul de mari puteri
'a<ul Statelor =nite An secolul al MIM$lea&. Au e/istat desi2ur ?i e/cepii sau situaii
atipice. '4ina, An ciuda imensului potenial demo2ra)ic .** milioane de locuitori An
;urul anului !"**C -., de milioane la Anceputul secolului MM&, nu s$a putut apra de
ameninrile puterilor europene. 8rincipiul auto$su)icienei dar mai ales o vi<iune di)erit
asupra relaiilor internaionale au produs, An ca<ul '4inei, o situaie de dependen ?i
+*permanent recul. '4iar de la s)Dr?itul secolului al MGIII$lea, dar mai ales An secolul al
MIM$lea, populaia Europei a cunoscut cre?teri importante. Bn mai puin de !#* de ani,
dup !H#* populaia planetei practic s$a du7lat. Statisticile cu privire la numrul de
locuitori s$au permanenti<at Anc din secolul al MIM$lea. De?i oarecum mai nesi2ure
decDt cele din '4ina, statisticile europene rmDn importante mai ales pentru )aptul c
o)er o ima2ine consistent a raporturilor demo2ra)ice dintre principalele puteri. Bn
Europa sporul demo2ra)ic, cu anumite e/cepii Frana sau Irlanda& s$a dovedit a )i
constant. Bn ca<ul Irlandei au e/istat circumstane deose7ite. 8opulaia ei a sc<ut An
intervalul !".*$!"H" An proporii An2ri;ortoare. Faptul s$ar putea e/plica prin e)ectele
teri7ile ale )oametei provocat de lipsa carto)ului, sau prin mira;ul emi2raiei spre Statele
=nite. Frana repre<int ?i ea un ca< special. Bn perioada !".*$!"#* se poate o7serva doar
o tendin restrDns de cre?tere demo2ra)ic An comparaie cu celelalte puteri europene.
Aceast evoluie s$a meninut pDn spre !"H" cDnd populaia Franei a crescut de la
apro/imativ .+ de milioane la .H milioane locuitori. Dac An Frana se reali<au sporuri
demo2ra)ice de pDn la # milioane Antr$un interval de +* de ani, An state precum Nermania
sau 1area Britanie cre?terea numrului de locuitori pentru aceea?i perioad se ci)ra
undeva Antre !! sau !H milioane. E/cedentul de populaie mai redus An ca<ul Franei se
datora )recvenei sla7e a na?terilor Bntr$o )amilie o7i?nuit de )rance<i nu se n?teau decDt
rareori mai mult de doi copii. Este, de asemenea, posi7il ca ?i le2islaia An privina
drepturilor e2ale ale tuturor mo?tenitorilor s )i contri7uit la perpetuarea acestei situaii.
E/plo<ia demo2ra)ic pe care Europa a cunoscut$o AncepDnd cu ;umtatea secolului al
MGIII$lea se e/plic printr$o suit de cau<e. S$ar putea crede c o posi7il motivaie a
repre<entat$o industriali<area unor arii e/tinse de pe continent, dar, An realitate acest
)enomen economic nu a contri7uit decisiv. Sporul demo2ra)ic s$a dovedit la )el de
consistent ?i An re2iuni preponderent a2ricole Europa de Sud$EstC '4ina&. =nii autori au
identi)icat drept cau<e ale acestui constant spor demo2ra)ic scderea ratei mortalitii prin
reducerea numrului ca<urilor de An)ometare, ca urmare a Am7untirii o)ertei alimentare
?i pro2resele medicinei. Aceste ar2umente nu convin2 nici ele pe deplin. Este adevrat c
anumite maladii temute An trecut ca<ul ciumei, care decimase populaia Europei& au
devenit cu timpul vindeca7ile, dar au aprut ?i altele noi, cu e)ecte la )el de duntoare
varicela, po;arul, 2ripa, ti)osul, tu7erculo<a&. Bn ;urul anului !".*, 4olera, pe atunci o
nou maladie teri7il provenit din Asia, lovea Europa. Numai An Frana )la2elul a reu?it
s rpun Antr$un sin2ur an !".+& !*.. *** de viei omene?ti. 'u toate acestea anumite
pro2rese, precum descoperirea vaccinului Ampotriva variolei, sau c4inina Ampotriva
malariei, construcia sistemelor de canali<are, nu pot )i ne2li;ate. Alturi de ele mai e/ist
?i alte ar2umente care e/plic cre?terile demo2ra)ice sesi<a7ile AncepDnd cu ;umtatea
secolului al MGIII$lea.. Sc4im7area de atitudine An raport cu cstoria, odat cu
eliminarea treptat a constrDn2erilor speci)ice perioadei medievale. (inerii Antemeiau
)amilii ?i aduceau pe lume copii )r consimmDntul vreunui stpDn )eudal atotputernic.
8ro2resele An domeniul a2riculturii An special introducerea unor noi culturi& s$au asociat
?i ele celorlalte Am7untiri aduse calitii vieii.
R!+:oul Crme " Con5re(ul de *a)e de la Par(
Bn iunie !"#., 8rincipatele RomDne, 1oldova ?i 1untenia, sunt din nou ocupate
militar de Rusia, care dore?te s le )oloseasc drept cap de pod spre inima Imperiului
otoman. Ea Ancalc An )elul acesta prevederile 'onveniei de la Balta$5iman din !"-% ce
prevedea posi7ilitatea ocuprii 1unteniei ?i 1oldovei doar An ca< de tul7urri. Zarul
Nicolae I mi<a pe )aptul c Imperiul 4a7<7ur2ic Ai era recunosctor pentru c$l salvase de
la pieire, An !"-"$-%, c Frana nu$?i revenise din <2uduirile revoluionare dintre !"-"$
!"#! ?i c An2lia, sin2ur, n$avea cum s$i )ac )a Antr$un r<7oi pe uscat.'alcul su
strate2ic a )ost eronat, AntrucDt planul arului de<avanta;a interesele ma;ore ale An2liei.
A2resiunea Rusiei ?i ocuparea 8rincipatelor RomDne, An special a 2urilor Dunrii, punea
An pericol un interes ma;or al An2liei, pentru re<olvarea cruia 1area Britanieimanevrase
An scopul declan?rii r<7oiului ruso$turc din !"+", soldat cu 8acea de la Adrianopol, din
!"+%. Era vor7a de li7ertatea comerului pe 2urile Dunrii ?i implicit de accesul
cor7iilor en2le<e?ti la cerealele romDne?ti, devenite li7ere la e/port dup anularea, prin
(ratatul de la Adrianopol, a monopolului otoman. An2lia se aprovi<iona cu 2rDne ?i vite
de aici, dup cumplita tra2edie a )oametei din Irlanda, din !".*$!".! iar Rusia Ai
amenina ast)el securitatea strate2ic. Era evident c An2lia va cuta, prin toate
mi;loacele s elimine acest pericol. 5a Anceput a acionat pe cale diplomatic. 8rotestele
diplomatice ?i Ancercrile An2liei, care$?i asocia< Frana ?i 8rusia, An scopul de a aduce
Rusia la masa tratativelor e?uea<, ceea ce desc4ide calea r<7oiului.
R<7oiul 'rimeii, cum avea s )ie denumit noua con)runtare militar deoarece
principalele operaiuni s$au des)?urat An 'rimeea, a demonstrat supremaia naval an2lo$
)rance<. Aliaii controlau 1area Nea2r ?i au de7arcat un corp e/pediionar )ranco$
7ritanic An 'rimeea. Btliile de la BalaFlava ?i Sim)eropol, asediul )ortreei Sevastopol
?i nu An ultimul rDnd urcarea pe tronul Imperiului arist a arului Ale/andru al Iil$ea au
desc4is calea spre Anc4eierea pcii. 'on)erina marilor puteri des)?urat la Giena Antre
lunile martie ?i iunie !"## 4otra scoaterea cre?tinilor de rit ortodo/ din Balcani de su7
protectoratul Rusiei ?i a?e<area lor su7 2arania colectiv a puterilor semnatare ale
conveniei. 8rin aceast msur se urmrea limitarea controlului Rusiei asupra Dunrii ?i
8eninsulei 7alcanice An Ancercarea de a o ine cDt mai departe de strDmtori. Bn plus, prin
ane/a A re)eritoare la >8rincipatele 1oldova ?i Gala4ia@, se )i/au drepturile romDnilor.
Bn ianuarie !"#, se des)?oar o alt con)erin la 'ontantinopol, la care au participat
repre<entani ai An2liei, Franei, Imperiului Qa7s7ur2ic ?i ai 8orii. Statutul internaional
al 8rincipatelor erare2lementat printr$un document An .* de puncte, care, An esen,
prevedea: domnii ale?i pe via dintre 7oierii mari ai rii, instituirea 2araniei marilor
puteri ?i di<olvarea protectoratului rus, anularea Re2ulamentelor 6r2anice, li7ertatea de
navi2aie su7 pavilion propriu pentru vasele romDne?ti, respectarea autonomiei
provinciilor recunoscute ca pri componente ale Imperiului otoman.
Con5re(ul de *a)e de la Par(, 08 4e:ruare / = a*rle -=8;
Au participat repre<entanii: Franei, 1arii Britanii, Austriei, Rusiei, (urciei ?i
Sardiniei, care au 4otrDt revenirea la status +uo ante. 'on2resul a sta7ilit, pentru
urmtoarele dou decenii, noua ordine european, An sensul c e/apansiunea ?i puterea
Rusiei au )ost 7locate. Acest con2res este important pentru destinul RomDniei deoarece
con;unctura istoric a )cut ca interesul naional romDnesc s se suprapun pe cele dou
mari interese europene:
!. interesul strate2ic ?i comercial al An2liei, care ?i$a asi2urat securitatea traseului
su comercial prin care )cea aprovi<ionarea cu 2rDne a metropolei londone<e ?i a
1arii Britanii. A?a se e/plic articolul din tratat prin acre Rusia retroceda
1oldovei Basasara7ia, )iind Andeprtat de la Nurile Dunrii ?i asi2urDndu$se
li7ertatea comerului pe marele )luviu. Bn acela?i sens, Rusia tre7uia s
demilitari<e<e 1area Nea2r.
+. aplicarea An practic a principiului naionalitilor, idee revoluionar produs An
la7oratorul Ampratului Napoleon al III$lea ?i susinut de ctre acesta, An ca<ul
unirii 8rincipatelor RomDne. Este semni)icativ )aptul c pre?edintele con2resului,
ministrul de e/terne al Franei, contele Vale9sFi )iul marelui Napoleon&, a cerut
unirea 1oldovei cu 1untenia An con)ormitate cu deci<iile con)erinei de la Giena
din !"## ?i a dorinei romDnilor e/primat prin memoriiledepuse de Ion '.
Brtianu ?i '.A. Rosseti. 8ropunerea )rance< a provocat aprinse de<7ateri ?i
controverse diplomatice Discuiile au trans)ormat pro7lema romDneasc Antr$un
punct delicat ?i de aceea, An )inal, s$a adoptat o soluie de compromis. De
asemenea, este relevant )aptul c acest con2res a re)u<at s ia An considerare
memoriile sDr7ilor, 7ul2arilor, muntene2renilor ?i 2recilor, punDnd pe a2enda sa
doar c4estiunea romDneasc, )apt care pro7ea< e)iciena ?i in)luena propa2andei
romDne?ti, repre<entat An special de ctre cei doi 7r7ai de stat romDni
menionai mai sus ?i nu numai. 8rincipatele erau scoase de su7 protecia Rusiei ?i
puse su7 re2imul 2araniei colective a celor ?apte mari puteri europene, ceea ce
Ansemna c orice msur re)eritoare la romDni nu putea )i luat decDt cu acordul
marilor puteri. Nu An ultimul rDnd se convocau la Bucure?ti ?i Ia?i, Adunri ad$4oc
pentru consultarea romDnilor. QotrDrile 'on2resului de la 8aris sunt decisive
pentru istoria modern a romDnilor. Ei cD?ti2 li7ertatea de mi?care de care aveau
nevoie. Folosind din plin principiul >)aptului Amplinit@, cu spri;inul constant al
Franei lui Napoleon al III$lea, romDnii pun 7a<ele la !"#% unirii Antr$un sin2ur
stat, care iniial are ca domnitor pe principele 'u<a iar din !",, pe 'arol I.
'on2resul de pace de la 8aris a Ansemnat An primul rDnd o victorie politic ?i
moral a Franei ?i a Ampratului Napoleon al III. 8uterea ce )usesese An)rDnt ?i umilit
prin ocupaia ce a urmat 'on2resului de la Giena, din !"!#, revenise An prim plan.
Nepotul E/ilatului An insula El7a era Ampratul Franei, iar )iul lui Napolean I ?i al
contesei Vale9sFa era pre?edintele con2resului. Bn sc4im7ul a !#** milioane de )ranci,
cDt costase Frana e/pediia militar An 'rimeea, Napoleon al II$lea devenise ar7itrul
Europei ?i A?i consolidase tronul printr$o victorie rsuntoare care, totu?i, nu a prea adus
7ene)icii interne, pe msura uria?ei investiii.
5a rDndul su, 'avour, repre<entantul Sardiniei, reu?e?te s pun An atenia
marilor puteri pro7lema Italiei divi<ate ?i a)lat su7 dominaie strin. 'u acel prile; s$au
pus 7a<ele alianei )ranco$sarde An urma creia s$a produs, vor7a unui diplomat en2le<,
unul dintre cele dou miracole politice europene: uni)icarea Italiei. 'el de$al doilea )iind
uni)icarea Nermaniei.
R<7oiul 'rimeii ?i con2resul de la 8aris au sc4im7at raportul de )ore An Europa,
An sensul c e/pansiunea ?i puterea Rusiei au primit o 2rea lovitur. An2lia ?i$a pre<ervat
unul din traseele sale comerciale vitale, rmDnDnd stpDna incontesta7il a mrilor ?i
oceanelor, An vreme ce Frana redevine ar7itrul Europei. Napoleon al III$lea a intrat,
alturi de An2lia, An r<7oiul 'rimeii pentru c vroia, printre altele, s reAnvie 2loria
imperiului creat de unc4iul su, dar ?i s r<7une morii )rance<i de la Bere<ina ?i
ocupaia Franei de trupele lui arului Ale/andru I. 'a un )apt divers, cuvDntul "istro
provine din vremea ocuprii 8arisului de ctre trupe ariste, cDnd soldaii rui Antrau An
cDrciumile ?i restaurantele )ranu<e?ti 7tDnd cu pumnul An mas ?i cerDnd servirea
ur2ent prin apelativul rusesc5 "6stroS
.0383 B:lo5ra4e
Ion Bulei, Lumea romaneasc# la 0788, ed. II, Bucure?ti, +**-.
'ars Pean Qaussmann, La gloire du 9econd 3mpire, 8aris, !%H".
Eric Qo7s7a9m, 3ra re%oluiei$ 01:7;01<1, '4i?inu, Ed. 'artier, +**+.
Pe))re3 Ne9n4am, Nra4am Evans, -icionar de relaii internaionale, Bucure?ti, Ed.
=niversal DA5SI, +**!.
84. Se2uin, Ludo%ic =apoleon cel .are, Bucure?ti, Ed. Fundaiei 'ulturale
RomDne,!%%-.
Lu)rare de e$aluare 0
8e 7a<a in)ormaiilor unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, scriei o lucrare pe tema K'au<ele ?i
impactul R<7oiului 'rimeii asupra Balcanilor ?i 'entrului Europei. Sc4im7ri An
ierar4ia marilor puteri europene@.
8unctele care tre7uie atinse sunt: con;unctura politic ?i economic, precum ?i cau<ele
care au declan?at acest r<7oiC care au )ost nteresele marilor puteri ?i cine a pro)itat de pe
urma satis)acerii acestora An <onC care au )ost modi)icrile ierar4iilor de putere An
Europa, care au )ost o7iectiveele ?i instrumentele diplomatice cu care au operat 1arile
8uteri,
Instruciuni privind testul de evaluare:
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are 7, R!+:oul " *a)ea, n(trumentele de re5lementarea a ordn
" d(*utelor nterna%onale3 Im*a)tul ndu(tral+!r " al ra*dt!% tran(*orturlor
" )omun)a%lor a(u*ra rela%lor nterna%onale3
O:e)t$e,
$ 8re<entarea ?i anali<area r<7oiului, ca cel mai puternic ?i important mi;loc de a
)ace politic e/tern al unui actor$stat.
$ Anali<area cau<elor ?i e)ectelor care au declan?at r<7oaiele europene ?i nu
numai.
$ Anali<area trans)ormrilor mentale ?i conceptuale pe care le$au produs r<7oaiele
asupra aciunii statale
$ Anali<area impactului te4nolo2ic, demo2ra)i ?i economic asupra r<7oiului ?i
politicii e/terne a unei mari puteri.
$ Rolul tratativelor ?i tratatelor de pace An evoluia relaiilor internaionale
R<7oiul a )ost mereu un instrument al politicii, necesar pentru atin2erea unor
)inaliti ce nu sunt accesi7ile prin mi;loace pa?nice. Istoria universal este punctat de
r<7oaie.=nele au luat )orma unor con)runtri 2enerale au implicat toate marile puteri&,
altele au)ost con)runtri mai mici r<7oiul 'rimeii !"#.$!"#,C r<7oiul )ranco$prusac
!"H*$!"H!&, care Ans au marcat caracterul sc4im7tor al puterii. Bn perioada modern,
preocuprile pentru identi)icarea cau<elor acestui )la2el ?i com7aterea i<7ucnirii sale s$au
intensi)icat considera7il. Bn tot acest timp, cau<a esenial a r<7oiului a )ost identi)icat
)ie An natura anar4ic a societii internaionale ?i a7sena unui or2anism internaional
capa7il s impun respectarea pcii, )ie An Ans?i natura )irii omene?ti. (4omas Qo77es, An
lucrarea sa 5eviat4an, arta c: >An toate timpurile, re2ii, precum ?i persoanele cu
autoritate suveran, datorit independenei lor, sunt Antr$o rivalitate continu ?i An postura
unor 2ladiatori, avDndu$?i armele aintite ?i oc4ii )i/ai unul asupra altuiaC )ortree ?i
tunuri la )rontierele re2atelor lorC spionDndu$?i neAncetat vecinii, ceea ce repre<int o stare
de r<7oi.@
8Dn la mi;locul secolului al MGII$lea politica internaional a )ost serios
preocupat de distincia tradiional Antre r<7oiul ;ust ?i cel in;ust. 6 distincie 2reu de
aplicat An practica o7i?nuit, pentru c An r<7oaie )iecare com7atant crede An ;usteea
cau<ei sale. Bn secolul al MGIII$lea s$a ve4iculat tot mai mult ideea c )iecare r<7oi ar
tre7ui acceptat ca ?i cum ar )i ;ust de am7ele pri. Dreptul internaional a acceptat
r<7oiul ca pe o relaie le2itim Antre state, independent de ;usteea ori2inilor sale. 'Dt
prive?te sistemul anar4ic internaional ?i de<ideratul instituionali<rii pcii universale,
este de o7servat c nici mcar crearea 5i2ii Naiunilor, dup e/periena trist a ororilor
1arelui R<7oi, nu a repre<entat o reu?it.
Bn secolul al MIM$lea s$au produs cele mai spectaculoase trans)ormri An privina
des)?urrii r<7oaielor. 'ele mai multe au )ost cau<ate de impactul Revoluiei France<e
?i al 4e2emoniei napoleoniene asupra Europei. S$a modi)icat mai AntDi tipolo2ia clasic a
con)lictelor militare. De la a?a$numitele >r<7oaie de ca7inet@ con)licte Antre suverani ?i
armatele lor de mercenari& speci)ice secolului al MGIII$lea, s$a trecut la un nou tip de
r<7oi, mai scurt ca durat ?i mai intens ca des)?urare. Su7 aspect teoretic, Annoirile s$au
resimit la )el de acut, mai ales datorit valoroaselor contri7uii aparinDnd lui Qenri
Baron de Pomini !HH%$!",%& sau 'arl von 'lause9it<. Am7ii au )ost implicai An
r<7oaiele napoleoniene, iar lucrrile repre<entative au )ost pu7licate cam An aceea?i
perioad: Pomini, 8r\cis de lLart de 2uerre 8eters7ur2, !".*&C 'lause9it<, Gom Urie2e
aprut postum, Antre anii !".+$!".-&. 8rincipala te< a 7aronului de Pomini vi<a
strate2ia. El considera c o concentrare pe cDt posi7il mai strDns a tuturor )orelor Antrun
sin2ur punct al teatrului de r<7oi ?i distru2erea liniilor de aprovi<ionare a inamicului
asi2ur succesul 7tliei. 'onsideraiile sale sunt Ampovrate Ans de pre<ena a
numeroase ta7ele ?i dia2rame, ce ilustrau teoreti<area acestor principii Antr$o manier
u?or Anvec4it. Pomini rmDne Ans unul dintre prinii ?tiinei militare, mai ales An ca<ul
Rusiei sau al Europei 6ccidentale. Spre deose7ire de el, 'lause9it< insista asupra
mo7ilitii trupelor, odat cu noile posi7iliti create de diversi)icarea mi;loacelor de
transport. 1emora7ile au rmas Ans consideraiile sale pe mar2inea relaiei dintre
politic ?i r<7oi. >R<7oiul consemna 'lause9it<$ nu este altceva decDt continuarea
politicii cu alte mi;loace. El repre<int un act de autoritate prin care adversarii sunt
constrDn?i s Andeplineasc voina noastr. 8entru atin2erea acestui scop, inamicul tre7uie
s devin ino)ensiv.@ 'onducerea r<7oaielor tre7uia Ans strict su7ordonat )actorilor
poltici: > 8olitica a <mislit r<7oiulC ea este inteli2ena, iar r<7oiul nu este decDt
instrumentul cc.. Nu rmDne decDt ca punctele de vedere ale militarilor s se
su7ordone<e celor ale politicienilor@. Acest postulat a )ost Ans aspru contestat c4iar de
ctre unul dintre ilu?trii si discipoli: Qelmut4 von 1oltFe. De la 'lause9it< , a preluat
principiile )le/i7ilitii ?i mo7ilitii, pe care comandanii trupelor an2a;ate An r<7oi
tre7uiau s le aplice. Spre deose7ire de Pomini, el considera c strate2ia nu repre<enta o
Anvtur ?i cu atDt mai puin o ?tiin. Ea depindea de circumstanele r<7oiului ?i
constituia un spri;in au/iliar. 1oltFe a2rea ideea Ampririi armatei An corpuri separate ?i
acorda responsa7iliti sporite comandanilor de pe )ront. (ot el a com7tut Ans primatul
politicii An condiii de r<7oi: > 8olitica$ scria el$ se )olose?te de r<7oi pentru atin2erea
scopurilor saleC ea intervine decisiv de la Anceputul ?i pDn la s)Dr?itul r<7oiului.
Strate2ia lucrea< cel mai 7ine An slu;7a politicii, Ans An r<7oaie este pe deplin
independent )a de ea.@ Bn vremuri de r<7oi, nu era timp pentru discursuri politice, ci
de strate2ii militare An msur s neutrali<e<e inamicul.
Secolul al MIM$lea a )ost martorul )ormrii armatelor naionale. 8Dn nu cu mult
timp An urm, monar4ul ?i cercul su restrDns de consilieri plani)ica des)?urarea unui
r<7oi. 'on)lictele se purtau Antre armate de pro)esioni?ti, Antreinute cu costuri uria?e.
Supu?ii monar4ului poporul & participau la r<7oi doar An condiii e/cepionale. Situaia
s$a modi)icat Ans odat cu r<7oaiele purtate de Frana Revoluionar Ampotriva
coaliiilor europene. 1o7ili<area maselor s$a dovedit un succes, atDta vreme cDt naiunea
se implica An r<7oaie pentru a lupta An )avoarea propriilor idealuri . Soldaii A?i sacri)icau
viaa pentru o cau< proprie ?i nu pentru satis)acerea or2oliilor unor suverani. 'lause9it<
a recunoscut primul superioritatea acestui nou tip de armat comparativ cu structurile
militare Anvec4ite ale Gec4iului Re2im. Ideea armatelor permanente ?i a r<7oiului
popular s$a impus totu?i cu di)icultate An secolul al MIM$lea. Bn anii ce au urmat
'on2resului de la Giena se poate o7serva revenirea An toat Europa la sistemul armatelor
de pro)esioni?ti. Armata tre7uia s redevin un instrument la AndemDna suveranilor.
Serviciul militar o7li2atoriu s$a impus mai 2reu An Europa. 'u toate acestea, Antre marile
puteri ale continentului, la s)Dr?itul secolului al MIM$lea, doar An 1area Britanie, el prea
lipsit de sens. Armata 7ritanic rspundea An )aa 8arlamentului ?i nu a suveranului pentru
aciunile sale. 8arlamentul apro7a 7u2etul necesar c4eltuielilor militare ?i discuta pDn An
cele mai mici detalii pro7lemele strin2ente, cum erau Anarmarea sau aprovi<ionarea. Bn
aceste condiii, importana opiniei pu7lice nu putea )i ne2li;at. 8opulaia, care vreme de
sute de ani nu mai suportase distru2erile unui r<7oi purtat pe propriul teritoriu, nu era
pre2tit s accepte un ast)el de compromis. 8entru principalele raiuni de securitate
prote;area coloniilorC reprimarea unor revolte locale, etc& acest 2en de o7li2aie nu era
potrivit. Datorit po<iiei 2eo2ra)ice, An ca<ul An2liei, )lota ;uca un rol determinant An
strate2iile de aprare, iar trupele )ormate din recruii provenii din colonii, o7i?nuii cu
realitile locale ?i condiiile de clim, erau mult mai e)iciente. Soldaii o7i?nuii 7ritanici
erau le)e2ii. 8entru ei, cariera armelor era o pro)esie, iar serviciul militar o ?ans de a$?i
Antre2i veniturile. Su7 raport numeric, AncepDnd de la ;umtatea secolului al MIM$lea
numrul de com7atani a sc<ut dramatic An ca<ul An2liei ?i al Austriei, dar a Anre2istrat
cre?teri An situaia Franei ?i, mai ales, a Nermaniei. 'ea mai numeroas armat
continental a rmas Ans tot timpul cea a Rusiei. 8otenialul demo2ra)ic al Rusiei era
practic inepui<a7il, dar armata nu a 7ene)iciat mult timp de instruire ?i dotare pe msura
sacri)iciilor dovedite. 8Dn la r<7oiul 'rimeii, ea era cea mai Anapoiat armat dintre
armatele puterilor europene. E)ectivele sale pe timp de pace variau undeva Antre "**.***
?i %**.*** de com7atani, dar sl7iciunile proveneau din structura social. Pumtate
dintre soldai erau recrutai din rDndul rnimii, care pDn la re)orma din !",* a cunoscut
io72ia. 1arii proprietari erau o7li2ai ca An )iecare an s pun la dispo<iia armatei
pentru instruire un numr de # sau , rani dintr$un total de !*** de io7a2i. Dup ce
serveau An armat +# de ani, ace?tia deveneau oameni li7eri. 8ractic An stare de r<7oi nu
e/ista armat de re<erv. A7olirea io72iei An !",! a creat premisele necesare
implementrii unui sistem de aprare modern ?i An ca<ul Rusiei. Bnceputurile re)ormei
sunt le2ate de iniiativele ministrului Dimitrii A. 1iliutin, iar principala Annoire a )ost
introducerea pro2resiv a serviciului militar o7li2atoriu, AncepDnd cu anul !"H-. Ji su7
aspectul An<estrrii, calitatea armatelor a suportat anumite sc4im7ri. Este Ans interesant
de o7servat c nu a )ost mereu An interesul 2eneral al )irmelor de armament s stimule<e
r<7oiul . Nuvernele sta7ile pe timp de pace o)er in)init mai multe oportuniti de a)aceri
sau comen<i decDt administraiile nevoite s )ac )a r<7oiului. Inveniile ?i
Am7untirile care au )ost com7inate unele cu altele, au sc4im7at pro)und con)i2uraia
tactic a r<7oaielor. Soldaii dispu?i An )ormaiuni compacte au devenit inte si2ure de la
distane din ce An ce mai mari. Stau mrturie pierderile su)erite de austrieci la Uani22rdt<
An !",,, An )aa in)anteri?tilor prusaci, An<estrai cu arme cu percutor. =tili<area 7aionetei
a re2resat pro)und. Bn r<7oiul de secesiune american %*E dintre rnii erau victime ale
armelor de )oc ?i doar !*E ale 7aionetelor. Armamentul modern a o)erit europenilor un
avanta; 4otrDtor An luptele purtate cu 7?tina?ii din colonii. 'ile )erate ?i pro2resele An
materie de comunicaii tele2ra)ul & au scim7at vi<iunile tradiionale asupra r<7oiului.
1o7ili<area ?i transportul trupelor s$a )cut rapidC s$au Am7untit condiiile de
aprovi<ionare ?i asisten medical.
=n alt aspect ce a preocupat 2uvernele An condiiile sc4im7rilor )e7rile produse
An des)?urarea r<7oaielor din epoca modern a )ost ?i re2lementarea neutralitii. 5a
scurt timp dup Anc4eierea pcii din Vestp4alia, 6landa, care dispunea de o
impresionant )lot de comer, a reu?it s Anc4eie o serie de tratate potrivit principiului
>)ree s4ips, )ree 2oods@ > vase li7ere, 7unuri li7ere@&. Acest principiu sta7ilea c
mr)urile statelor 7eli2erante, e/ceptDnd produsele de contra7and, nu pot )i con)iscate
dac sunt transportate pe vapoare ale neutrilor, An timp ce mr)urile statelor neutre
transportate pe vapoare ale 7eli2eranilor nu erau prote;ate. 8rincipalul 7ene)iciar al
acestor prevederi a devenit An secolul al MGIII$lea An2lia. Supremaia sa maritim s$a
consolidat ?i datorit le2ii neutralitii. Bn timpul r<7oaielor napoleoniene, aceste
prevederi au )ost practic lipsite de orice importan. En2le<ii nu s$au s)iit s decrete<e
7locada comercial Ampotriva Europei de la 2urile El7ei pDn la Brest, iar Napoleon a
rspuns prin decretarea din Berlin a cele7rei 7locade continentale, un set de msuri
menite a su7mina comerul en2le<. Dup An)rDn2erea ?i e/ilarea de)initiv a lui Napoleon,
o convenie special semnat la +* noiem7rie !"!# a inclus unele prevederi importante
re)eritoare la neutralitate. 8uterile repre<entate la 'on2resul de la Giena au recunoscut ?i
2arantat neutralitatea Elveiei, violat )recvent An timpul r<7oaielor proscrisului. 8este
numai cDteva decenii, An cadrul 'on2resului de la 8aris din !"#, s$a luat deci<ia
neutralitii 1rii Ne2re, care devenea un spaiu desc4is activitilor comerciale, dar
Anc4is oricror manevre militare. A)ectat enorm de aceast deci<ie, Rusia a lucrat An
permanen pentru su7minarea ei, iar An !"H! a reu?it, dup multe e)orturi, s impun, cu
oca<ia semnrii (ratatului de la 5ondra renunarea la aceste prevederi. 8arado/al rmDne
)aptul c o nou etap An ela7orarea cadrului ;uridic internaional re)eritor la statutul
neutrilor, este le2at tot de o iniiativ a Rusiei. Bn anul !"H*, printr$o declaraie
ela7orat de ministrul de e/terne dane< Bernstor)), se proclama li7ertatea de navi2aie a
statelor neutre c4iar ?i An pro/imitatea re2iunilor de coast ale 7eli2eranilor. S$a adoptat
re2ula >)ree s4ips, )ree 2oods@ ?i s$a cerut renunarea la 7locada comercial An timp de
r<7oi. Evoluia con)lictelor militare internaionale a presupus Ans tot mai multe
sacri)icii atDt pentru 7eli2erani cDt ?i pentru statele neutre. Soldaii ?i populaia civil au
avut de su)erit enorm de pe urma Anmulirii r<7oaielor ?i cre?terii 2radului lor de
comple/itate. 'u timpul s$au impus, de?i nu )r anumite reineri, msuri concrete de
umani<are a r<7oiului. De?i c4iar An lucrarea lui P. P. Rousseau: Contractul social
!H,+& se preci<a c r<7oiul nu este o relaie Antre indivi<i ci Antre state, iar An aceste state
oamenii nu sunt inamici decDt An mod accidental, An secolul al MGIII$lea acordurile
internaionale An aceast privin au )ost relativ puine ?i complet ine)iciente. No7ila idee
proclamat de Revoluia France<, con)orm creia soldaii )u2ari, adversari sau prieteni,
tre7uie tratai cu omenie, a )ost relativ repede uitat. 8rimele Ancercri sistematice de
Am7untire a condiiilor de r<7oi s$au datorat unui )ilantrop din Neneva, Pean Qenri
Dunant. El a a devenit, An mod cu totul accidental, martorul ocular al atrocitilor comise
An timpul cele7rei con)runtri de la Sol)erino !"#%&. A putut vedea cum peste .**.***
de soldai )rance<i sau austrieci au luptat pDn la sacri)iciul suprem, lsDnd pe cDmpul de
lupt trupurile complet ne2li;ate ale unor compatrioi ce au pierit An condiii ori7ile de
su)erin. Impresiile sale au )ost pu7licate Antr$un mic volum, intitulat: 4n 9ou%enir de
9ol&erino !",+&, care a produs o vie impresie printre contemporani. Dunant a propus
constituirea unei or2ani<aii internaionale, care, An cola7orare cu di)erite 2uverne, s )ie
pre2tit An ca< de r<7oi s acorde asisten medical rniilor ?i soldailor 7olnavi. 5a
Neneva s$a An)iinat un comitet de or2ani<are a unei con)erine internaionale la nivel de
repre<entani 2uvernamentali, acreditai s de<7at aceast c4estiune. 'on)erina s$a
Antrunit An luna octom7rie !",. la Neneva, cu participarea ma;oritii statelor europene,
inclusiv marile puteri. Dele2aii nu erau mandatai s su7scrie nici unui )el de 4otrDre
care ar )i o7li2at An vreun )el sau altul 2uvernele pe care le repre<entau. Din acest motiv,
s$a convenit crearea unor or2ani<aii non2uvernamentale naionale, conectate apoi la o
asociaie internaional. Semnul distinct al noii asociaii preconi<ate era crucea ro?ie pe
)undal al7, culorile drapelului elveian inversate. 'on)erina a mai recomandat ?i un
pro2ram e/trem de am7iios re)eritor la asi2urarea proteciei internaionale a rniilor,
spitalelor militare ?i personalului medical. El a )ost adoptat de un con2res al
plenipoteniarilor 2uvernamentali Antrunii la Neneva An !",-, la invitaia 'onsiluilui
Federal elveian. 'onvenia de la Neneva, o)icial intitulat 'onvetion )or t4e
Amelioration o) t4e 'ondition o) t4e 9ounted in Armies in t4e Field, a adoptat sim7olul
'rucii Ro?iiC a proclamat neutralitatea rniilor, am7ulanelor, spitalelor militare ?i a
personalului medivalC s$a an2a;at la respectarea li7ertii persoanelor private care se
An2ri;eau de rnii. Au e/istat evident ?i anumite imper)eciuni An te/tul conveniei.
8revederile ei nu acopereau ?i situaia r<7oiului maritim sau protecia pri<onierilor de
r<7oi. 'u toate acestea, 'rucea Ro?ie avea s devin una dintre cele mai in)luente
instituii umanitare din lume. Apro/imativ An aceea?i perioad An care se ela7ora
'onvenia de la Neneva, s$a produs ?i o alt iniiativ meritorie. 8re?edintele american
A7ra4am 5incoln a apro7at cele7rul ordin !**, intitulat: Instruction &or the Go%erment o&
(rmies o& the 4nited 9tates in the *ield, o prim Ancercare de re2lementare a conduitei
armatei pe cDmpul de lupt prin re2uli scrise precise. 6 nou iniiativ An direcia
umani<rii r<7oiului s$a produs cu oca<ia unei con)erine internaionale, convocat de
arul Ale/andru al II$lea la Bru/elles. Iniiativa, rmas )r re<ultate semni)icative a )ost
reluat An !"%% de arul Nicolae al II$lea, cel care a propus convocarea primei con)erine
asupra pcii de la Qa2a !"%%&. 'u acest prile;, dele2aia Rusiei a propus unele msuri de
de<armare, deloc surprin<toare inDnd seama de situaia )inanciar a Rusiei din acel
moment. Ji aceast propunere a )ost respins, Ans An perspectiva sta7ilirii unei 'uri
8ermanente de Ar7itra;, con)erina a adoptat dou convenii de o mare importan pentru
derularea r<7oaielor. 8rima dintre ele vi<a le2ile ?i cutumele r<7oiului pe uscat statutul
pri<onierilor de r<7oi, crora li se prote;a viaa, sntatea ?i proprietateaC e/erciiul
puterii militare An teritoriul inamic. Bn aceast ultim privin, convenia limita puterea
ocupantului la o7li2aia de a asi2ura respectarea le2ilor, onoarei )amiliei, dreptului la
via ?i proprietate, respectarea convin2erilor reli2ioase. 'ea de a doua convenie
urmrea adaptarea principiilor 'on)erinei de la Neneva la condiiile r<7oiului maritim.
Documentul vi<a 7una )uncionare a spitalelor de pe vapoare ?i e/tinderea statutului de
pri<onier de r<7oi pentru persoanele 7olnave, rnite sau nau)ra2iate, care, An condiii de
r<7oi, a;un2eau An mDinile unuia dintre 7eli2erani. Aceste convenii au )ost suplimentate
cu trei declaraii, care inter<iceau )olosirea 2loanelor e/plo<ive dumdum&C lansarea
proiectilelor e/plo<ive din 7aloane inter<is pentru o perioad de # ani&C utili<area
2a<ului as)i/iant. 'ele dou convenii ?i declaraiile su7secvente se aplicau doar acolo
unde toi 7eli2eranii erau parte contractant clau<a participrii 2enerale&. 'ea de a doua
'on)erin asupra pcii des)?urat la Qa2a An !%*H la iniiativa Statelor =nite& a produs
noi re2lementri An direcia umani<rii r<7oiului. (rei dintre acordurile semnate cu acest
prile; amendau conveniile primei con)erine. Dou Anele2eri se re)ereau la drepturile ?i
o7li2aiile neutrilor An r<7oiul pe ap ?i pe uscatC iar An alt Anele2ere se stipula c
declaraia de r<7oi tre7uia s precead declan?area ostilitilor militare 'onvenia
8orter&. . Bn ma;oritatea lor, toate aceste iniiative au )ost ne2li;ate pe An des)?urarea
propriu$<is a con)lictelor. R<7oaiele au continuat s uimeasc prin cru<imea ?i numrul
imens al atrocitilor. Aceea?i soart au avut$o ?i principalele proiecte paci)iste, sau
e)orturile, An plan ;uridic, de instituire a practicilor medierii internaionale sau a
ar7itra;ului. Aceasta nu Anseamn c ele nu merit )ie ?i o sumar investi2aie istoric.
'on)runtat An permanen cu r<7oaie, omenirea a cutat mi;loace pentru ca
pacea s se poat menine, iar recur2erea la )or s nu repre<inte decDt un )el de ultima
ratio An evoluia raporturilor internaionale. Bn istoria modern, cel puin pDn la s)Dr?itul
secolului al MIM$lea, s$a putut o7serva c r<7oiul a continuat s repre<inte o realitate
2reu de Anlturat din relaiile dintre statele lumii. Au e/istat mereu proiecte, ma;oritatea
)ante<iste, de instituirea a pcii permanente. Bn epoca modern cele mai timpurii datea<
de la Anceputul secolului al MGII$lea. Ducele de Sull3, principalul ministru al re2elui
Qenric al IG$lea al Franei, preconi<a o Europ unit, )ormat din state apropiate ca
dimensiune ?i putere monar4ii ereditareC monar4ii electiveC repu7lici&. =n consiliu
2eneral permanent )ormat din repre<entanii acestor state mem7rii ale?i la un interval de
trei ani& urma s deli7ere<e An privin c4estiunilor politice sau reli2ioase de pe continent.
Disputele dintre statele =niunii urmau a )i re2lementate de o 'urte Internaional, ai crei
mem7rii erau numii de 'onsiliu. Re)u<ul de a accepta ar7itra;ul acestei instane implica
msuri de coerciie Ampotriva statului recalcitrant. Acest 2en de aciuni erau Ancredinate
unei )ore armate internaionale la care participau toate statele =niunii dup puterea de
care dispuneau. 'am An aceea?i perioad, un alt proiect )ante<ist aprea An Frana. El
aparinut unui ma2istrat pari<ian, Emeric 'rucb, ?i a )ost pu7licat An !,.+ An lucrarea 5e
Nouveau '3nbe. 'onductorii statelor erau averti<ai An privina pericolelor pe care le
implic pierderea unui r<7oi. 8acea Europei putea )i salvat prin Antrunirea de
pre)erin la Geneia& unui 'on2res al am7asadorilor care Ai repre<entau pe suverani ?i
liderii celor mai importante repu7lici, inclusiv Geneia ?i cantoanele 4elvete. Disputele
internaionale tre7uiau supuse ;udecii acestui con2res, re7elii urmDnd a se discredita An
)aa ma;oritii. Adunarea preconi<at de Emeric 'rucb urma includ nu doar capetele
Ancoronate ale Europei cre?tine, ci ?i pe liderii de alt reli2ie sultanul din
'onstantinopol, conductorii 8ersiei, 8rester Po4n $le2endarul conductor al Etiopiei&.
Evident c ?i acest proiect a rmas impractica7il. 'au<ele sunt prea evidente pentru a mai
)i anali<ate acum. Idea c marii suverani din Asia sau A)rica Paponia, India, 1aroc&
puteau )i convin?i s trimit am7asadori la un 'on2res de acest 2en era An mod cert
utopic. De?i nici un alt 2Dnditor din secolul al MGII$lea nu a mai Antocmit vreun proiect
de amploarea celor ela7orate de Sull3 sau 'rucb, speculaiile re)eritoare la reconstrucia
european, pornind de la ideea pcii perpetue au continuat. Ele se re2sesc An numeroase
opere literare a7ordDnd aceast tem, scrierile lui Erasmus de RotterdamC 8aracelsus,
Se7astian FrancF&, dar ?i An cunoscutul Eseu cu privire la pacea pre<ent ?i viitoare a
Europei, pu7licat An!,%. de Villiam 8enn. El relua ideea com7aterii sistemului anar4ic
european prin instituirea unei )ederaii de state inclu<Dnd Rusia ?i (urcia&, condus de un
'onsilui Suprem Diet& An cadrul cruia importana voturilor era direct proporional cu
suma veniturilor reali<ate de )iecare stat mem7ru din comerul su e/tern. Bn ciuda
caracterului )ante<ist, asemenea proiecte s$au multiplicat An veacul urmtor. 'ele mai
multe dintre proiectele de or2ani<are a pcii An sistemul internaional din secolul al
MGIII$lea rmDn tri7utare ideolo2iei iluminismului. Se considera c politica statelor
europene este un produs al or2oliilor ?i am7iiilor e2oiste, al )ricii ?i neAncrederii An care
au evoluat pDn atunci. AtDta timp cDt aceast situaie va persista, statele 7trDnului
continent vor continua s se con)runte unele cu altele ?i s ruine<e viaa ?i proprietatea
indivi<ilor. Ec4ili7rul puterii nu repre<enta o 2aranie deplin asupra pcii, de aceea era
necesar identi)icarea unei autoriti supreme care s controle<e conduita statelor pe
arena disputelor internaionale. Asemenea indivi<ilor An starea natural, statele tre7uiau s
cede<e o parte din atri7utele lor suverane unor or2anisme societi& internaionale, s
Anc4eie Antre ele un )el de contract social, care s le 2arante<e lini?tea ?i securitatea.
A7atele de Saint 8ierre a produs cel mai in)luent dintre proiectele de acest 2en ale
veacului. Bn lucrarea intitulat 8ro;et pour rendre la pai/ perp\tuelle en Europe !H!.&,
el propunea meninerea status$Tuo$ului re<ultat din pacea de la =trec4t, la pre2tirea
creia participase din po<iia de secretar. Statele cre?tine ar )i putut constitui o )ederaie
menit a Ampiedica i<7ucnirea r<7oaielor de orice )el. Aceast )ederaie urma s
recunoasc toate )ormele de 2uvernmDnt e/istenteC o adunare permanent, )ormat din
dele2ai ai suveranilor Senatul& deinea autoritatea suprem. Doar statele puternice
aveau dreptul de a vota, cele mai mici se constituiau An 2rupuri pentru a putea lua deci<ii.
Disputele erau ;udecate de ctre Senat, iar prile diver2ente tre7uiau s se supun
inclusiv prin )olosirea )orei. 8roiectul a7atelui de Saint 8ierre demonstra
incompati7ilitatea dintre r<7oi ?i demnitatea moral a omului, a7surditatea sa )ilo<o)ic
?i moral. =n caracter ceva mai realist pare s )i avut proiectul 2Dndit de Immanuel
Uant, pu7licat su7 )orma unui eseu intitulat: >um ewige *riede !H%#&. Instituirea pcii
pe continent presupunea Andeplinirea anumitor condiii: des)iinarea armatelor
permanenteC e/tinderea re2imurilor politice constituionaleC multiplicarea )ormei
repu7licane de 2uvernmDnt An mod aparte separarea puterii e/ecutive de cea
le2islativ&. 6 con)ederaie a statelor li7ere va putea ast)el )olosi cu mai mult succes
prevederile dreptului 2inilor. Uant a )ost un admirator al revoluiilor din America sau
Frana. Soluia preconi<at de el nu presupunea constituirea vreunei structuri
supranaionale care s dicte<e termenii pcii pe continent. El era convins c o7iectivul
pcii 2enerale poate )i atins doar prin pre)aceri instituionale An interiorul statelor.
Esenial rmDnea nu atDt or2ani<area sau instituionali<area raporturilor dintre state pe
calea pcii eterne, cDt intenia de a le morali<a. Bntre ordinea din interiorul statelor ?i
ordinea internaional e/ista o puternic le2tur.
Secolul al MIM$lea a de7utat su7 impactul or2ani<rii mi?crilor paci)iste. 8rimele
societi paci)iste s$au constituit An Statele =nite Ne9 OorF 8eace Societ3C 8eace
Societ3 64io& ?i 1area Britanie 5ondon 8eace Societ3&. Fondatorii lor erau oameni
o7i?nuii comerciani, Anvtori, pro)esori, etc&, An2ri;orai de impactul teri7il al
r<7oaielor asupra societii. Ei invocau ar2umente de natur economic, social sau
reli2ioas, pentru a$i convin2e pe )actorii politici de consecinele tra2ice ale r<7oaielor.
'u timpul, mi?carea s$a e/tins An Europa ?i a devenit una mai 7ine or2ani<at.
Asociaiile paci)iste pu7licau or2ane de pres > (4e Friend o) 8eace@C >Qerald o)
8eace@&C or2ani<au competiii literare ?i con2rese. 8rimul con2res internaional s$a inut
la 5ondra An !"-., iar principala c4estiune de<7tut a vi<at msura An care r<7oiul de
orice )el este sau nu Andreptit. 8articipanii la acest con2res au e/pediat o re<oluie, prin
care cereau renunarea la r<7oi ca instrument de re2lementare a disputelor dintre state ?i
includerea clau<elor de ar7itra; An tratatele internaionale, unui numr de #- de 2uverne
ale lumii. Au urmat apoi de alte asemenea con2rese la Bru/elles An !"-"C 8aris !"-%&C
sau FranF)urt !"#*&. Nu au lipsit desi2ur nici alte )orme, unele e/trem de spectaculoase,
de mani)estare. 'u oca<ia con)lictului de )rontier dintre 'anada ?i Statele =nite
Di)erendul 6re2on& mi?carea paci)ist a patentat o nou manier de e/primare: >
1anuscript 5etters .@ 8entru a limita isteria r<7oiului s$au tiprit ?i e/pediat spre
America scrisori cu mesa; paci)ist semnate de su7ieci 7ritanici, scrisori ce urmau a )i
pu7licate An 2a<etele americane.
=n prim nucleu mai consistent al mi?crii paci)iste a acionat An perioada !".*$
!"#* mai ales An An2lia, Frana sau Statele Nermane. Ric4ard 'o7den este poate
repre<entantul cel mai cunoscut. Bn anul !"-%, el a pre<entat An )aa 'amerei 'omunelor
un proiect prin care solicita 2uvernului 7ritanic s nu Anc4eie tratate cu puterile strine
)r a include clau<a o7li2ativitii de a da curs ar7itra;ului internaional An ca<ul unor
dispute. 8roiectul su a )ost respins cu un numr de !H, de voturi Ampotriv )a de numai
H% pentru. I s$a rspuns c ideea nu poate )i acceptat pentru c c4estiunile ce privesc
interesele ma;ore ale unui stat, onoarea ?i si2urana acestuia nu pot )ace o7iectul
deci<iilor unor instane autonome. Statele ?i puterile din veacul al MIM$lea erau
depo<itare ale unei suveraniti a7solute ast)el AncDt ele acceptau cu 2reu ideea medierii
internaionale sau a ar7itra;ului. '4estiunea nu era Ans nou. '4iar cu prile;ul Anc4eierii
pcii din Vestp4alia se preci<ase c la orice violare a tratatului, partea o)ensat tre7uia,
mai AntDi, s supun ca<ul unui >aran;ament amical@ sau unor >discuii le2ale@, iar An
ca<ul An care vreme de trei ani nu s$ar )i a;uns la nici un acord, atunci toate prile
contractante urmau s se coali<e<e pentru a impune a2resorului respectul )a de le2e.
Este evident c acest 2en de aciune colectiv nu a )ost vreodat aplicat, dar ideea de
mediere internaional a disputelor s$a pstrat. Numeroase propuneri ale mi?crii pentru
pace crearea unei )ederaii europene a popoarelorC a unei )ederaii mondiale sau
parlament mondial& au avut$o An vedere. 8rimul tratat internaional ce coninea o clau<
re)eritoare la ar7itra; s$a Anc4eiat An !H%- Antre Statele =nite ?i 1area Britanie (ratatul
Pa3&. Era prev<ut constituirea unor comisii mi/te care tre7uiau s lucre<e pentru
re2lementarea diver2enelor e/istente Antre cele dou state, aprute dup Anc4eierea pcii
de la Gersailles. Acest tratat a o)erit principalul suport ;uridic An c4estiunea ar7itra;ului
internaional o 7un parte din epoca modern. El a )ost de nenumrate ori invocat ca
precedent. 8Dn An ani ;urul anului !""* statisticile indic peste "H de tratate care
conineau o ast)el de clau<. 8ractica se incetenise de;a. 'ea mai mare parte a
disputelor internaionale vi<a c4estiuni teritoriale sau de natur economic. Frontierele
'anadei au repre<entat mai mereu un su7iect de controvers. Statele =nite au apelat
adeseori la ar7itra;ul internaional. noiem7rie !".!$disputa privind )rontiera de nordC
octom7rie !"H+$ disputa privind 2rania din 8aci)ic&. Ji An America 5atin, dup ce mai
multe )oste colonii au devenit state independente, au e/istat numeroase liti2ii de )rontier.
De cele mai multe ori ele s$au re2lat prin r<7oaie ?i nu prin apelul la ar7itra;ul
internaional. Bn A)rica, disputele dintre An2lia ?i 8ortu2alia au )cut ?i ele o7iectul
ar7itra;ului internaional. A )ost mai AntDi disputa pe mar2inea insulei Bolama, o parte a
vec4ii colonii portu24e<e Nuineea ast<i Nuinea Bissau&. 8ortu24e<ii au intrat An
posesia ei la ;umtatea secolului al MGIII$lea. 5a ;umtatea veacului urmtor An !"-+&
7ritanicii au decretat luarea An stpDnire a acestei insule. 'on)lictul a durat mai muli ani,
dar c4estiunea s$a re2lementat a7ia An anul !",%, prin medierea pre?edintelui american
Nrant. S$a sta7ilit c insula aparine de drept 8ortu2aliei. =n alt incident la )el de cele7ru
a vi<at atri7uirea Nol)ului Dela2oa, An partea de sud a coloniei portu24e<e 1o<am7ic.
(eritoriul )usese descoperit de portu24e<i c4iar din secolul al MGI$lea. Bn !"++ ?i$a )cut
apariia An Nol) un corp e/pediionar 7ritanic cu misiunea de a e)ectua msurtori. 8este
numai un an !"+.&, 7ritanicii au Anc4eiat o Anele2ere cu 7?tina?ii, An 7a<a creia A?i vor
susine mai tDr<iu propriile revendicri. Disputa s$a re2lementat prin medierea
internaional, iar cD?ti2 de cau< a avut ?i de aceast dat 8ortu2alia, datorit )aptului c
ea descoperise acest teritoriu. =n alt ca<, poate cel mai cunoscut, de ar7itra; internaional
a opus 1area Britanie, Statelor =nite An c4estiunea Ala7ama. Bn timpul r<7oiului
american de secesiune, Antre An2lia ?i statele americane din Nord e/istau su)iciente
motive de tensiune, AntrucDt statele din Sud construiau vapoare An ?antierele navale
7ritanice, ?i le )oloseau apoi Ampotriva =niunii. Nuvernul de la Vas4in2ton a protestat An
repetate rDnduri Ampotriva acestei metode, acu<Dnd marea Britanie c nu$?i respect
neutralitatea declarat )a de 7eli2erani. 6 anumit )aim a do7Dndit vaporul Ala7ama,
care a )ost lansat la ap An !",+ din portul 5iverpool su7 comanda cpitanului Rap4ael
Semmes. Bn plin des)?urare a r<7oiului civil, el a provocat =niunii pierderi Ansemnate.
8rimele reacii ale 2uvernului 7ritanic indicau )aptul c livrarea vasului Ala7ama nu a
produs nici o le<are a neutralitii, iar c4estiunea An sine nu repre<int un prile; de a
solicita medierea internaiuonal. Dup ani de ter2iversri ?i tensiuni, 2uvernul condus
de Nladstone a acceptat s semne<e la " mai !"H* un tratat la Vas4in2ton, prin care
c4estiunea era destinat spre soluionare unui ar7itru internaional. S$a constituit un
adevrat ;uriu )ormat din # mem7rii cDte unul din partea Statelor =nite, 1arii BritaniiC
Elveiei, Italiei ?i Bra<iliei& iar deli7errile s$au des)?urat la Neneva din ianuarie ?i pDn
An septem7rie !"H+. An2lia a accepta ideea ar7itra;ului An ca<ul Ala7ama, pentru c
relaiile cu Statele =nite erau practic An24eate ?i rmseser An discuie ?i alte c4estiuni
de mare interes delimitarea )rontierei An 'anada, drepturile de navi2aie pe rDul St.
5oren<, drepturile An privina pescuitului&. 5a !- septem7rie !"H+ s$a sta7ilit c 2uvernul
7ritanic a Anclcat o7li2aiile sale de neutralitate ?i tre7uie s ac4ite Statelor =nite
desp2u7iri de pDn la !# milioane de dolari. 8ro7lema medierii internaionale ?i a
ar7itra;ului a preocupat Ans ?i alte puteri europene. 5a !- aprilie !"#,, An cadrul
'on2resului de la 8aris, ministrul en2le< de e/terne 'larendon& a propus o re<oluie,
con)orm creia statele an2a;ate An dispute deose7ite tre7uiau mai AntDi s apele<e la
medierea internaional ?i apoi s recur2 la arme.. 'larendon a )ost in)luenat An
ela7orarea documentului de asociaii paci)iste din An2lia. Repre<entanii acestora, unii
deplasai special la 8aris, ar )i dorit c4iar mai mult decDt a propus 'larendon. Se ve4icula
ideea, total )ante<ist pentru acele vremuri, de a impune c4iar o7li2ativitatea ar7itra;ului
?i nu a medierii internaionale. Era de )apt o iniiativ lipsit de putere, rmas ?i An
perioada ce a urmat 'on2resului la stadiul de de<iderat. Bn marile cri<e internaionale ce
au urmat s$a invocat mereu aceast Declaraie, dar cu totul inutil. A7ia An cadrul 8rimei
'on)erina asupra 8cii de la Qa2a S"%%& s$a Ancercat ceva mai mult prin proiectul
instituirii unei 'uri internaionale de Ar7itra;.
Bn secolul al MIM$lea r<7oiul a )ost perceput Ans ca un )apt le2itim de atin2ere a
unor scopuri politice. Bn ciuda acestor iniiative 2eneroase, el a rmas o realitate
dramatic An e/istena omenirii. Nu puini erau c4iar cei ce nu se s)iau s$i pre<inte
virtuile. Neneralul american S4erman se pronuna pentru r<7oiul total, care s distru2
?i populaia civil, pornind de la constatarea cinic a )aptului c cru<imea nu se poate
ra)ina. Qelmut4 von 1oltFe 2sea ?i el c pacea perpetu este asemenea unui vis )rumos,
iar r<7oiul repre<int o veri2 a ordinii mondiale prescris c4iar de Dumne<eu, pentru ca
lumea s nu se scu)unde An materialism. Istoricul (reitsc4Fe considera c r<7oiul nu va
)i niciodat eradicat prin tri7unale de ar7itra;, iar 5eopold von Nerlac4 aprecia c pacea
nu se poate menine, atDta timp cDt r<7oaiele nu i<7ucnesc din complicate raporturi
;uridice, ci din mari pasiuni. 1ultiplicDnd la in)init aceste opinii, nu este 2reu s ne
ima2inm ororile ce aveau ru?inos s trium)e An veacul al MM$lea.
Im*a)tul ndu(tral+!r " al ra*dt!% tran(*orturlor " )omun)a%lor a(u*ra
rela%lor nterna%onale
Alturi de )actorii demo2ra)ici o importan aparte An dinamica relaiilor
internaionale din epoca modern au do7Dndit$o industriali<area, e/tinderea ?i
moderni<area reelelor de transport, comerul mondial ?i e/portul de capital. (rans)ormri
spectaculoase An domeniul inovaiilor te4nice, cu impact asupra economiei ?i societii, s$
au produs An 1area Britanie Anc de la ;umtatea secolului al MGIII$lea, iar pe continentul
european An prima ;umtate a secolului al MIMelea pentru re2iunile Europei 'entrale
sau de Gest&. 're?terea economic a)erent acestei perioade a cunoscut mai multe cicluri.
Departe de a )i liniar, ea s$a caracteri<at ?i prin perioade de sta2nare sau recesiune. A
se vedea prima mare cri< economic din ;urul anului !"H., cunoscut su7 numele de
>1area Depresie@&. Bnceputurile industriali<rii tre7uie cutate An An2lia secolului al
MGIII$lea. 1ai multe inovaii te4nice r<7oiul mecanic de esut inventat de Ric4ard
ArF9ri24t An !H,%C ma?ina cu a7uri inventat de Pames Vatt An !H,, &, e)iciena
comerului e/tern ?i pro2resele sistemului 7ancar au creat premisele necesare cre?terii
economice. Nu AntDmpltor, An2lia a )ost numit An secolul al MIM$lea >atelierul lumii@.
Bn Europa, Bel2ia a )ost ara care a urmat cel mai )idel modelul de<voltrii economice
propus de 7ritanici. Ea a )ost sin2urul stat care a reu?it s in pasul cu evoluia
ascendent a industriei din An2lia. 'u toate acestea, Bel2ia nu a )cut parte din concertul
1arilor 8uteri. Bn statele 2ermane, Anceputurile industriali<rii se pot locali<a An intervalul
!".*$!"-*. 8rincipalele centre de de<voltare erau re2iunea Ru4r$ului, inutul Saar, ?i
Sile<ia Superioar. 8An An anii f #* ai secolului, statele 2ermane au depins de importurile
de utila;e din 1area Britanie. Nu peste mult timp, Nermania uni)icat politic, avea s
domine economic continentul. Bnceputurile industriali<rii An Rusia nu pot )i i<olate de
e?ecurile pe care Imperiul le$a suportat An urma r<7oiului 'rimeii. Iniiativa a aparinut
statului, care a demarat un pro2ram consistent de construcie a in)rastructurii )eroviare.
'ile )erate deineau mai ales o importan strate2ic, dar proiectele de construcie a lor
au stimulat an2a;area )orei de munc ?i au produs c4iar anumite Annoiri
te4nolo2ice.'onstrucia cilor )erate presupunea Ans )inanare e/tern, dar ?i 7ene)iciile
erauimportante, AntrucDt noua in)rastructur a stimulat e/porturile Rusiei An special
cereale&pe pieele e/terne. Bn ca<ul Rusiei, un aport deose7it An privina industriali<rii l$a
avut ?iincluderea An circuitul economic a unor re2iuni 7o2ate An resurse de )ier Urivo;
Ro2& ?i e/ploatarea petrolului An re2iunea 1rii 'aspice, mai ales spre s)Dr?itul secolului
al MIMlea.
Bn ca<ul Austro$=n2ariei, despre o posi7il industriali<are se discut doar
con;unctural An literatura de specialitate. Economia Du7lei 1onar4ii era puternic
polari<at. Bn vreme ce re2iunile administrate de Austria au cunoscut anumite pro2rese
ca<ul 'isleitaniei&, <onele administrate de =n2aria rmDneau dependente de a2ricultur.
Bn a)ara Europei, cu e/cepia statelor =nite ?i a Paponiei, nu se pot constata
pro2resesemni)icative An direcia industriali<rii Anainte de !""*. 8entru relaiile
internaionale,industriali<area a ;ucat un rol e/trem de important. 8uterea politic se
msura An secolul al MGIII$lea An strDns corelaie cu dimensiunea armatelor ?i ac4i<iiile
din s)era economiei. Resursele economice indicau veniturile ?i avuia de care un anumit
stat se putea )olosi An instrumentarea politicii e/terne. (endina s$a meninut, Antr$o
anumit msur, ?i An veacul urmtor. =n 7un prile; de ilustrare a potenialului de care
dispuneau statele l$au repre<entat e/po<iiile mondiale. De )iecare dat, or2ani<area sau
participarea la un asemenea eveniment implica ?i conotaii politice. Seria acestor
e/po<iii universale s$a desc4is An !"#! la 5ondra. 'u acest prile;, 1area Britanie a )cut
dovada supremaiei sale economice An lume. =rmtoarea e/po<iie a )ost or2ani<at la
8aris, An plin des)?urare a r<7oiului 'rimeii !"##&. Napoleon al III$lea a 2Dndit acest
eveniment An ideea de a transmite un semnal puternic cu privire la soliditatea alianei
)ranco$en2le<e.
Supremaia economic a An2liei s$a ilustrat cu oca<ia e/po<iiei din !",+,
2<duit din nou la 5ondra. 8arisul a 2<duit apoi o nou e/po<iie An !",H, un 7un prile;
de discuii pe teme politice Antre oamenii de stat europeni. BncepDnd din !"H., cDnd
e/po<iia s$a des)?urat la Giena, cercul acestor mani)estri a devenit mai e/tins. Austro$
=n2aria avea oca<ia s demonstre<e c, An ciuda r<7oaielor ?i teritoriilor pierdute,
rmDnea un sector de prim ran2 al scenei europene. 'ea de a ?asea e/po<iie universal s$
a des)?urat An !"H, la 84iladelp4ia An Statele =nite. Ea a repre<entat un 7un prile; pentru
ilustrarea pro2reselor industriei americane, o posi7ilitate de a aciona la nivelul marii
politici. 'ea de a ?aptea e/po<iie a )ost 2<duit din nou de 8aris. Faptul se petrecea An
!"H", iar atmos)era era Ancrcat Anc de tensiunea raporturilor )ranco$2ermane. De alt)el,
Nermania a )ost repre<entat doar de o e/po<iie de pictur, dup ce iniial re)u<ase
inte2ral participarea.
8ro2resele industriali<rii ?i impactul lor asupra relaiilor internaionale nu pot )i
Anelese decDt An corelaie cu ali )actori ai moderni<rii. 1i;loacele ?i cile de transport
sau de comunicaie nu pot )i desi2ur omise. Bn secolul al MIM$lea s$au produs
trans)ormri )r precedent An domeniul transporturilor. 'ile )erate ?i navi2aia vaselor
cu a7ur sunt cele ce le$au provocat. S$au putut sta7ili ast)el le2turi solide Antre re2iuni
sau continente mai puin circulate An secolele anterioare. 1oderni<area reelei de
transport a revoluionat relaiile comerciale inte2rDnd noi spaii economiei mondiale. 1ai
mult decDt atDt, s$au revi2orat le2turile politice sau sc4im7urile culturale dintre state. Bn
doar cDteva decenii, cile )erate au cD?ti2at supremaia An privina mi;loacelor de transport
din Europa, America de Nord ?i, ulterior, c4iar An Antrea2a lume. 8rima cale )erat din
lume a )ost pus An )unciune An An2lia !"+#$ pe ruta StocFton$Darlin2ton& ?i tot aici sa
inau2urat primul traseu destinat transportului de persoane Antre 5iverpool ?i
1anc4ester. 8e continent, cele mai spectaculoase pro2rese An privina in)rastructurii
)eroviare le$au reali<at Bel2ia, Frana ?i Nermania. Sistemul de ci )erate din Frana
includea An !"-+ ?ase linii principale, care porneau din 8aris. Bn statele 2ermane e/istau
numeroase linii pe distane scurte. A7ia AncepDnd din !".# s$a putut utili<a prima linie
local Antre N`rn7er2 ?i F`rt4, iar din !".% Antre Dresda ?i 5eip<i2. 'onstrucia cilor
)erate a do7Dndit treptat o importan politic ?i strate2ic deose7it. Bn Nermania au
devenit un mi;loc de propa2are a uni)icrii statale&. 'ile )erate au dep?it curDnd cadrul
strict al )rontierelor naionale, iar Antreinerea sau e/tinderea lor a )cut o7iectul
tratativelor dintre state. Bn !"-. s$a sta7ilit le2tura Antre 8rusia ?i Bel2ia prin localitatea
Qer7est4al, An !"-" s$a sta7ilit cone/iunea Antre 8rusia ?i Austria la 6der7er2, pentru ca
An !"#+ s se inau2ure<e ?i le2tura direct Antre 8rusia ?i Frana prin localitatea For7ac4.
'4iar Anainte de prima ;umtate a secoluilui al MIM$lea se putea cltori de?i pe ci
ocolite& de la 8aris la Giena. Bn Rusia, construcia cilor )erate a Anceput mai tDr<iu, ast)el
c sin2ura linie disponi7il Anainte de r<7oiul 'rimeii era cea dintre 1oscova ?i
8eters7ur2, )inali<at totu?i a7ia An !"#!. Rusia a tre7uit s se declare Anvins An r<7oiul
'rimeii ?i pentru )aptul c nu dispunea An re2iunile sudice de ci )erate necesare
transportului de trupe, muniie sau alimente spre teatrul de r<7oi. (rupele )rance<e ?i
materialele de r<7oi erau transportate de aliai cu trenul pDn An portul 1arsilia, iar de
aici cu vaporul pDn An 8eninsula 'rimeea. 5ecia nu a rmas )r urmri, ast)el AncDt,
dup r<7oi, s$a demarat un pro2ram de investiii solide cu capital )rance< ?i en2le<&
Antr$o reea strate2ic de ci )erate. Bn a)ara Europei, Statele =nite au acordat o atenie
sporit cilor )erate. Bntre !"+H ?i !".* s$au construit mici se2mente de cale )erat
dinspre 84iladelp4ia, Baltimore, '4arleston spre re2iunile din Gest. Bn anii ce au urmat
au )ost conectate la reeaua de ci )erate ?i re2iunile mai puin populate sau de<voltate
economic. De;a An anii
g
,* ai secolului al MIM$lea, Statele =nite dispuneau de tot atDia
Filometri de cale )erat cDt statele europene luate Ampreun. Spre deose7ire de Statele
=nite, unde reeaua de ci )erate a servit ?i coloni<rii imensului spaiu din interior, An
America 5atin transportul )eroviar a stimulat An special comerul e/terior An re2iunile de
2rani ?i An marile centre ur7ane Buenos AiresC Rio de PaneiroC Sao 8aolo&. Bn Asia,
construcia cilor )erate mani)estat pDn An !""* mai ales An Indiile Britanice. Nu doar
cile )erate au revoluionat transporturile An epoca modern. 6 in)luen deose7it,
inclusiv asupra relaiilor dintre state a e/ercitat ?i transportul maritim sau )luvial. Anul
!"*H este data de na?tere a navi2aiei vaselor )olosind )ora a7urului. Atunci in2inerul
american Ro7ert Fulton a Antreprins o prim cltorie vaporul >'lermont@ de la Qudson
la Ne9 OorF prin Al7an3. 'Diva ani mai tDr<iu, An !"!+ navi2au de;a mai mult de #* de
vapoare pe rDurile din America de Nord. Ji An 1area Britanie e/istau An !"!# peste +* de
vase ce )oloseau )ura a7urului iar An !"+. numrul lor a crescut la peste !,*. 'ea mai
presti2ioas companie de navi2aie )luvial s$a An)iinat Ans An Austria pe la !".*
Donaudamp)sc4i))a4rts2esellsc4a)t&. Importana navi2aiei )luviale a presupus ?ianumite
re2lementri ;uridice re)eritoare la tran<itarea statelor riverane. Articolul !*% al
Actului )inal para)at la Giena An !"!# meniona:> navi2aia pe tot cursul rDurilor ce trec
prin mai multe state va )i An Antre2ime li7er.@ Seproclama ast)el principiul navi2aiei pe
)luviile europene nu doar pentru riverani, cipentru toate statele de pe continent. 8rimul
)luviu internaional pe care s$a putut aplicaprincipiul li7ertii navi2aiei, de?i Antr$o
)orm restrictiv, a )ost Rinul. Dup discuiiintermina7ile, se semna la 1ain<, An !".!,
(ctul pri%ind na%igaia pe r6ul Rin, te/t princare se acorda deplina li7ertate de navi2aie
pDn la marea limitro) doar statelorriverane. Documentul a )ost revi<uit An !",",
coninutul su do7Dndind o )ormulare cumult mai li7eral. Discuiile privind re2imul
navi2aiei pe )luviile internaionale s$au reluat An !"#, cu oca<ia 'on2resului de la 8aris.
Aici s$a statuat li7ertatea de navi2aie peDunre pDn la 2urile de vrsare ale )luviuluiC
des)iinarea ta/elor vamale. Au luat )iin dou comisii internaionale 'omisia
European a Dunrii ?i 'omisia Statelor Riverane& care au lucrat, nu )r serioase
di)iculti, la ela7orarea re2ulamentelor de navi2aie, poliie )luvialC sau la reali<area
acelor lucrri necesare Am7untirii condiiilor de tra)ic. Bn privina navi2aiei maritime,
puterile au semnat la !, aprilie !"#, )aimoasa -eclaraie asupra Legii .aritime.
Documentul decreta a7olirea pirateriei, inter<icerea con)iscrii 7unurilor inamicului de pe
vasele neutre, cu e/cepia celor de contra7and. De?i au )ostinvitate s adere la aceast
declaraie toate puterile maritime ale lumii, pDn la s)Dr?itul secolului al MIM$lea ?i$au
declarat acordul doar Ar2entina, Bra<ilia ?i Paponia. 8asul urmtor a vi<at ec4iparea
vaselor oceanice cu te4nolo2ie modern. Bn anul !"!%, vasul >Savanna4@ traversa
Atlanticul din America de Nord spre An2lia Antr$o cltorie ce a durat +H de <ile. 'Aiva
ani mai tDr<iu vaporul 7ritanic >Enterpri<e@ a parcurs distana din An2lia pDn la 'alcutta
An !.. de <ile. 'u a;utorul )lotei modern ec4ipate, Europa a reu?it s menin supremaia
An teritoriile de peste mri. Rutele maritime tradiionale au suportat ?i ele modi)icri.
'onstrucia 'analului de Sue< a provocat, vreme de peste +# de ani, o cri< acut a
raporturilor dintre Frana ?i marea Britanie. 'analul de Sue< a redus drastic distana
dintre Europa ?i 6rientul Bndeprtat. Aceast rut a devenit principala linie maritim de
le2tur Antre India ?i metropola 7ritanic. Bn privina acordurilor internaionale impactul
navi2aiei pe 7a< de a7ur ?i al construciei cilor )erate nu poate )i ne2li;at. 8rincipiul
li7ertii navi2aie a )ost e/tins ?i asupra 'analului de Sue< AncepDnd cu anul !""", sau
asupra )luviului 'on2o din !""#. '4iar ?i ministerele de e/terne au 7ene)iciat de noile
pre)aceri te4nolo2ice. Ele Ancredinau corespondena o7i?nuit serviciilor po?tale, iar
depe?ele secrete erau transportate An vali<a diplomatic de curieri speciali, care An
Nermania ?i Rusia purtau numele de vDntori. 'orespondena diplomatic la distane
uria?e a necesitat un timp mai scurt. 8Dn An !".* e/pedierea unei scrisori din An2lia spre
India necesita An medie Antre # ?i " luni. 5a numai dou<eci de ani, durata s$a scurtat pDn
la intervalul a .* de <ile.
Serviciul po?tal cotidian a suportat importante pre)aceri. 8Dn la ;umtatea
secolului al MIM$lea s$au semnat peste !** de convenii po?tale doar Antre statele
2ermane. 5a iniiativa directorului 2eneral al serviciului de po?t din Nermania Qeinric4
von Step4an& An !"H. au )ost invitate la Berna, An cadrul unei con)erine internaionale,
Lu)rare de e$aluare 2
8e 7a<a in)ormaiilor unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, scriei o lucrare pe tema K'are a )ost
impactul industriali<rii ?i al demo2ra)iei asupra r<7oaielor din epoca modernR@.
8unctele care tre7uie atinse sunt: con;unctura politic ?i economic, precum ?i reali<rile
te4nolo2ice ?i industriale care au in)luentat r<7oieleC cum au )olosit marile puteri
inveniile te4nolo2ice ?i de<voltarea industrial An politica e/tern ?i care a )ost impactul
asupra statutului acestoraC de ce au )olosit 1arile 8uteri r<7oiul ca principal mi;loc de
satis)acere a intereselor acestoraC cum ?i de ce se a;un2e la un r<7oi Antre marile puteriR
Instruciuni privind testul de evaluare:
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are 8, Colonal(mul euro*ean " Na%onal(mul3 R!+:oul 4ran)o-
*ru(a) H-=<-I3
O:e)t$e,
$ Relevarea ?i e/plicarea con;uncturii europene Aliana celor trei Amprai&,
intereselor ?i mecanismelor care au determinat competiia colonial dintre marile
puteri
$ Anali<area condiiilor le2ice care au determinat apariia naionalismului ?i cum s$
a mani)estat acest )enomen nou An realaiile internaionale.
$ Anali<area con;uncturii ?i a ordinii europene re<ultat An urma r<7oiului )ranco$
prusac
$ 'are au )ost consecinele acestui r<7oi asupra evoluiei relaiilor internaionale ?i
sistemului european de aliane.
$ Bnele2erea mecanismului ?i intereselor care au determinat Amprirea Europei An
cele dou 7locuri militare ?i de putere.
$ Anali<area mi?crilor RomDniei An cadrul acestui sistem internaional, pDn la
primul r<7oi mondial.
Relaiile internaionale de la s)Dr?itul sec. !% ?i Anceputul sec. +* au dou trsturi
eseniale. 8e de o parte, colonialismul adic e/pansiunea europeana ma/im An lume,
mani)estat prin cuceriri coloniale KAmprirea lumii@&, e/port de produse ?i 7ani ale
metropolelor europene, acaparare de resurse minerale ?i )or de munc ie)tin, emi2raie
masiv din <onele srace ctre noile puteri economice, con)runtri ideolo2ice ?i
reli2ioase, concurena Paponiei ?i a S=A la adresa supremaiei europene. De cealat parte
este naionalismul, adic mani)estarea din ce An ce mai a2resiv a intereselor ?i
sentimentelor naionale An cadrul naiunilor europene puternice ?i nu numai&, precum ?i
apariia pe scena pu7lic european a unei noi cate2orii sociale, respectiv Kminoritile
naionale@. Aceste dou mani)estri ale societii europene erau An raport direct cu
revoluia te4nolo2ic, economic ?i social care se producea pe 7trDnul continent. Bn
perioada de la !"H! la !%!- Europa nu a )ost tul7urat decDt de r<7oaie locale, )r a
e/ista un con)lict militar Antre marile puteri.
Relaiile intereuropene dup !"H! sunt dominate de sc4im7area produs An urma
r<7oiului )ranco$prusac din !"H*$!"H!. 8rimii +* de ani, pDn An !"%*, personalitatea
care in)luenea< decisiv politica e/tern european e realpolitiFerul prin 6tto von
BismarcF. Succesele sale dintre !",+$!"H! Ai asi2ur o autoritate incontesta7il.
BismarcF ramDne convins de )aptul c Frana nu se va resemna cu pierderea celor doua
provincii Alsacia ?i 5orena ?i mai devreme sau mai tDr<iu va cuta s$?i ia revan?a contra
Nermaniei. Numeroasele sale declaraii ?i actele sale demonstrea< aceast preocupare.
1ai ?tia Ans c Frana sin2ur nu va putea aciona ?i nici nu va Ancerca. De aceea ea
tre7uia i<olat. 8entru a Ampiedica Frana s$?i 2seasc aliai, diplomaia 2erman
curtea< Giena ?i 8eters7ur2ul, de a cror atitudine 7inevoitoare )ata de Nermania caut
s se asi2ure nu intra An acea )a< An calculele lui BismarcF ?i An2lia, pentru c aceasta
nu avea armata terestr ?i deci nu putea constitui un pericol pentru acel moment&.
9arle *uter,
Bermana, domina continentul. 8opulaia ei crecuse de la -! de milioane locuitori An
!"H!, la -% An !"%*. Ji$a mrit rapid producia de oel, de cr7une, de )ont. Bermania
avea cea mai 7un armat din lume !."**.*** de oameni An ""#&.
Fran%a, a pierdut rolul preponderent An Europa pe care Al avusese Anainte de r<7oiul cu
8rusia din !"H*$!"H!. Dar re)acerea sa e rapid. 8roducia sa industrial repre<enta %E
din producia mondiala cea 2erman )iind de !,E&. 5e2ile militare din !"H+, !"H. ?i
!"H# reconstituie )orele militare.
Ru(a, avea H! de milioane de locuitori la !"H!, dar nu ;uca pe plan internaional un rol
direct proporional cu aceast uria? mas uman. %*E din populaie era rneasc. 6
treime din populaie nu era de ori2ine rus. A7ia dup !""* Ancepe s$?i de<volte
industria.
Au(tro-Un5ara, dup dualismul din !",H, An politica e/tern se mani)est in)luena
ma24iar, iar An plan intern, su)er de o insta7ilitate permanent din cau<a naionalitilor
di)erite care o compun. Avea o populaie de .# de milioane An !"H!, aproape cDt Frana,
dar o armat care era doar la +:. din cea )rance<.
Itala, era An urma celorlalte puteri mari europene, )r resurse naturale, cu un 7u2et An
continuu de)icit, cu diver2ene de structur social Antre Nord ?i Sud, An con)lict
permanent cu Gaticanul ?i cu o armat sla7 condus ?i An<estrat. Dar cu mari am7iii, de
pe urma crora pro)it An primul rDnd Nermania lui BismarcF.
An5la, cu po<iia sa insular avea un statut aparte, care$i asi2ura ?i imensa putere, mai
ales prin )ormida7ila )lot de r<7oi. Avea o preponderen economic asupra celorlalte
state Anc din sec. !", pe care ?i$o pstrase pDn spre s)Dr?itul sec. !% cDnd po<iia sa de
lider era pus An discuie de Nermania ?i de S=A. 'u o )lot care Ai ddea si2urana
insulelor 7ritanice dar ?i a drumurilor comerciale maritime ea era aparent de<interesat de
sistemele de ;ocurile de putere continentale. 'a Antotdeauna An istoria modern, aparentul
de<interes se mani)esta pDn la momentul An care o putere continental amenina mrile ?i
oceanele pe care An2lia le controla. 5a acel moment, Nermania Ai amenina supremaia
maritim. 1area pro7lem a An2liei era c nu avea armat terestr, )apt care o Ampiedica
s mai in)luene<e mi?crile de pe continent.
Alan%a )elor tre 6m*!ra%
5a iniiativa lui BismarcF An !"H. se semnea< doua acorduri, unul 2ermano$rus,
An mai !"H. ?i altul austro$rus, An iunie, la care a aderat apoi ?i Nermaniei, An octom7rie
!"H.. Aceste acorduri constituie prima )orm a ceea ce s$a numit Aliana celor trei
Amprai. Acest alian era doar a suveranilor, nu ?i a 2uvernelor celor trei puteri. Era
doar un cadru instituionali<at de consultarea a suveranilor An ca< de diver2en Antre
statele lor ?i An situaia An care statele lor ar )i )ost ameninate de Ka2resiunea unei tere
pri@. BismarcF a 2Dndit aceast alian ca un instrument de i<olare a Franei repu7licane
?i de a ine departe Rusia ?i Austro$=n2aria de Frana revoluiilor. 'a s se poat menine
aceast alian, Nermania tre7uia s modere<e ?i s Ampiedice con)lictul celor doi aliai
imperiali An BalcaniC pe care atDt Rusia cDt ?i imperiul dualist Ai voiau su7 controlul lor.
Bn !"H#HH s$a redesc4ide c4estiunea oriental, prin i<7ucnirea rscoalelor antiotomane
din Bosnia, Qere2ovina ?i, apoi, a r<7oiului ruso$romDno turc, soldat cu An)rDn2erea
Imperiului otoman.
5a s)Dr?itul r<7oiului, Rusia a uitat de promisiunile sale ctre Austro$=n2aria
Antre care ?i aceea de a nu Anc4eia o pace )r consultarea celorlalte puteri, ?i, la Andemnul
lui I2natiev, am7asadorul de la 'onstantinopol, semnea< la San Ste)ano, la . martie
!"H", o pace cu 8oarta 6tomana, prin care Bosnia ?i Qere2ovina sunt declarate
autonome, cedri teritoriale din (urciei An Asia ?i Europa Do7ro2ea, pe care o cedea<
RomDnieiAn sc4im7ul Basara7iei de Sud& ?i mai ales se stipulea< crearea unei
Bul2arii 1ari su7 control rusesc. Acest tratat a provocat reacia )urioas a 1arii Britanii
?i Austro$=n2ariei, care$i cer ar7itrului european, prinul BismarcF, s convoace
con2resul de la Berlin. Rusia, temDndu$se de o nou de7arcare la 'rimeea, cedea<.
Con5re(ul de *a)e de la Berln
Su7 pre?edenia lui BismarcF 'on2resul de la Berlin trasea< noua 4art a
Balcanilor, des)iinea< tratatul de la San Ste)ano ?i impune noua ordine european. Bn
a)ara lui BismarcF, prota2oni?ti ai con2resului sunt N. Andrass3 Austro$=n2aria&, A.
1.NorceaFov Rusia& ?i B. Disraeli 1area Britanie&. Ei iau deci<iile, trecDnd An planul al
doilea pe repre<entanii Franei, (urciei ?i Italiei. (rimi?ii RomDniei, I.'.Brtianu ?i 1.
Uo2lniceanu, sunt acceptai doar pentru o scurt declaraie, An care protestea< contra
cedrii Basara7iei de Sud. Statul 7ul2ar e divi<at Antr$un principat 7ul2ar
semiindependent, ?i o provincie autonom, Rumelia oriental. 1acedonia rmDne su7
suveranitate otoman. Bosnia ?i Qere2ovina sunt Ancredinate Austro$=n2ariei pentru
administrare. Rusia prime?te cele trei ;udee ale Basara7iei de Sud, 'a4ul, Bol2rad ?i
Ismail ?i portul Batum de la 1area Nea2r. RomDnia pierde sudul Basara7iei ?i cD?ti2
Do7ro2ea. Se recon)irm independena RomDniei, Ser7iei ?i 1untene2rului. 'on2resul
de la Berlin )ace s prevale<e principiul ec4ili7rului ?i al compensaiilor An relaiile
internaionale. 'ancelarul 2erman e satis)cut de rolul su de ar7itru european. El a
o7inut un succes remarca7il. '4estiunea oriental era pentru moment sistemati<at c4iar
dac n$au )ost eliminate motivele de con)lict dintre marile puteri.
BismarcF a ?tiut s )oloseasc rivalitile dintre puteri asi2urDnd pentru cDteva
decenii pacea An Europa. 'u politica sa cancelarul 2erman a urmrit An primul rDnd s
aplane<e temporar rivalitile, dar mai ales a cutat s pun Frana ?i Rusia, care aveau
cele mai multe motive de resentimente, An situaia de a nu putea lua iniiative e)icace.
Austro$=n2aria a o7inut un succes nota7il: administrarea Bosniei ?i Qere2ovinei ?i
2arni<oane la Sand;aF ?i Novi7a<ar pentru a p<i ruta Salonicului. 8rin aceasta a do7Dndit
o situaie dominant An partea occidental a 8eninsulei Balcanice. Rusia a o7inut mult
mai puin decDt sperase. Dar c4iar dac nu i$a reu?it crearea unei Bul2arii 1ari rmDne cu
rolul de protectoare a slavilor. 67ine apoi teritorii An Asia ?i ie?ire la Dunre prin luarea
Basara7iei.
Tratatul dntre Bermana " Au(tro-Un5ara
Na?terea noilor sisteme de aliane e o consecin direct a con)lictului )ranco$
prusac din !"H*$!"H!. Apoi este o de<voltare lo2ic a tentativei diplomatice cu 7taie
lun2 a lui BismarcF de a i<ola Frana, precum ?i o reacie la aceast aciune. Dup !"H"
cancelarul 2erman, )r a prsi ideea alianei celor trei Amprai, Ancearc s$o reconstituie
pornind de la alte 7a<e.
Alan%a dntre Berln " Vena
Nermania se va alia mai AntDi cu Austro$=n2aria. 8ropunerea unei aliane o )ace
BismarcF lui Andrass3 la +H au2ust !"H%. AmDndoi cad u?or de acord asupra principiului,
dar di)icultile Ancep atunci cDnd tre7uie s sta7ileasc Ampotriva cui s )ie aliana.
BismarcF propune o alian 2eneral. Andrass3 nu voia Ans s an2a;e<e Giena contra
8arisului. 8e el Al interesa doar contra Rusiei. BismarcF accept. Nu ?i Ampratul
Vil4elm, care iniial s$a opus ve4ement, dar, ca de o7icei, An urma ameninrii cu demisia
a cancelarului, a cedatC punDnd Ans condiia ca Rusia s nu )ie desemnat direct An tratat.
Austro$=n2aria insist ?i pDn la urm Nermania accept. 5a H octom7rie !"H% tratatul se
Anc4eie su7 )ormula e/plicit potrivit creia dac una din cele dou puteri era atacat de
Rusia, cei doi aliai A?i vor pune laolalt toate )orele lor contra acesteia, iar An ca<ul unui
atac venit de la un alt stat cei doi aliai A?i promiteau doar Kneutralitate 7inevoitoare@.
BismarcF urmrea, ast)el, s determine Rusia s intre An aceast alian, odat ce c era
i<olat, reAnviind ast)el Aliana celor trei Amprai. 'alculul lui BismarcF era unul corect.
Re4a)erea Alan%e )elor Tre #m*!ra%
8entru a ine Rusia An ?a4, BismarcF sondea< 5ondra pentru a avea An2lia aliata
Nermaniei, contra Rusie. 8reparativele erau doar o cacialma, )cut An scopul An2ri;orrii
8eters7ur2ului c Nermania era pe cale de a se alia cu An2lia contra Rusiei. Scopul era de
aduce Rusia la masa tratativelor. 'eea ce se ?i AntDmpl. BismarcF Ai declar arului c ar
)i 7ine s se reia aliana celor trei Amprai. Zarul accept cutDnd s o7in mcar
neutralitatea 2erman austro$un2ar An ca<ul unui con)lict cu An2lia. Ji ast)el, la !" iunie
!""!, aliana celor trei Amprai era reAnnoit. (ermenii ei sunt Ans ?i mai nean2a;ani
decDt ai primei aliane din !"H.. Bn ca<ul unui r<7oi )ranco$2erman Rusia urma s
rmDn neutr, c4iar dac Nermania era statul a2resor. De asemenea Nermania ?i Austro$
=n2aria rmDneau neutre An ca< de con)lict ruso$en2le<, c4iar dac acest con)lict ar )i )ost
provocat de Rusia. Bn acela?i timp cele trei puteri se an2a;au s in cont de interesele lor
An Balcani. Austro$=n2aria o7ine autori<aia de a ane/a Bosnia ?i Qere2ovina, pe care le
administra din !"H", KAntr$un viitor nedeterminat@, iar Rusiei i se d posi7ilitatea s
uneasc Rumelia la Bul2aria. Bnele2erea celor trei Amprai s$a Anc4eiat pentru trei ani ?i
era secret. 8lanul lui BismarcF de aliane europene era mult mai vast. Nu se oprea doar
la aliana cu Austro$=n2aria ?i Anele2erea celor trei Amprai. Intenia lui a )ost s
Ancon;oare Frana din toate prile, i<olDnd$o. A?a s$a Anc4eiat ?i aliana cu Italia.
A*ro*erea 5ermano-talan! " 6n)?eerea Tr*le Alan%e
Decepia su)erit An !""! de Italia, cDnd (unisul cade An mDinile Franei, o Ampin2e spre
Nermania. Sin2ura di)icultate An calea apropierii Italiei de Nermania era Austro$=n2aria
care avea An stpDnire teritorii cu populaie italian. Drumul spre Berlin trecea pe la
Giena. A contat pan la urm interesul strate2ic ?i nu sentimentul naional. Din partea
Austro$=n2ariei au )ost trei motive eseniale care au determinat o apropiere de Italia:
domolirea iredentismului italian, evitarea unui al doilea )ront An ca< de r<7oi cu Rusia ?i
presiunea Nermaniei. BismarcF voia o alian cu Italia, c4iar dac nu punea pre pe
aceast alian, pentru ca Italia s )ie un nou aliat Ampotriva Franei o7li2a An orice ca<
Frana s ai7e un )ront de)ensiv cu Italia& ?i, An acela?i timp, Ampiedica iredentismul
italian s se mani)este periculos pentru monar4ia 4a7s7ur2ic. Ast)el, la +* mai !""+
apare (ripla Alian.
Relaiile austro$2ermane rmDneau cele sta7ilite An !"H%, iar cele italo$2ermane$austriece
sunt re<umate An articolul +: >?n ca@ul n care Italia$ &#r# pro%ocare direct# din parte;i$
%a &i atacat# de *rana''' cele dou# pari contractante acordau p#rii atacate aAutor i
asisten#' (ceeai o"ligaie o a%ea Italia n ca@ de agresiune nepro%ocat# a *ranei
contra GermanieiB.
Relaiile 2ermano$italiene erau sta7ilite pe 7a< de reciprocitate. 'ele italo$
austriece nu, in sensul c Austro$=n2aria acorda a;utor dac Italia era atacat de )rance<i,
dar Italia nu An ca<ul An care Rusia ataca Austro$=n2aria. 8entru moment toate cele trei
pri erau mulumite de aliana lor care pstra un caracter de)ensiv. Ji cel mai mulumit
era BismarcF, care$?i Andeplinise planul.
Rom&na " ((temul de alan%e
8rimii ani de independen au )ost, An planul relaiile internaionale, o e/perien dur
pentru RomDnia. 6amenii de stat romDni erau convin?i c doar aderarea la un sistem de
aliane poate sprote;e<e ara de am7iiile imperiale ale Rusiei mai cu seam dup
ane/area Sudului Basara7iei An !"H"& ?i s o scoat din i<olarea An care se a)la. Nu erau
prea multe opiuni An )aa deci<ionalului de la Bucure?ti. >Cricare ar &i sentimentele
intime ce am p#stra n &undul inimii noastre ^ declar li7eralul I. '. Brtianu Antr$un
discurs rostit An 'amer $ noi nu tre"uie s# mani&est#m nici simpatii$ nici ur# %reunei
puteri sau naiuni' Politica noastr#$ care tre"uie s# ne insu&le n &iecare moment$ care
tre"uie s# ne a"soar"# toate puterile$ politica noastr# tre"uie s# &ie condus# de un unic
i un singur sim#m6nt$ de sim#m6ntul conser%aiunii naionaleK.
8rincipala atracie pentru oamenii de stat romDni era Nermania, dat )iind puterea ei
militar ?i economia sa dinamic. 8iaa )inanciar 2erman devenise o surs important
de Amprumuturi pentru RomDnia, care, la rDndul su, trimite mari cantiti de 2rDne ?i vite
An Europa 'entral. Bn a)ara ar2umentelor economice, An )avoarea unei aliane cu
Nermania conta ?i cuvDntul re2elui 'arol I. El era convins c o asemenea alian putea
Am7unti po<iia internaional a RomDniei ?i rolul ei An Europa de Sud$Est. Dar o
alian cu Nermania nu putea )i conceput decDt prin acceptarea ?i a unei aliane cu
Austro$=n2aria.
Aderarea Rom&ne la Tr*la Alan%!3
Iniiativa apropierii RomDniei de 8uterile 'entrale a aparinut Berlinului.
67iectivul urmrit de Nermania prin atra2erea RomDniei era Antrirea )rontului sudic al
alianei cu Austro$=n2aria. 8e durata lunilor de ne2ocieri s$a convenit c o7iectivul
ma;or al tratatului s )ie aprarea Ampotriva Rusiei, iar BismarF a preci<at c aliana va )i
pur de)ensiv ?i nu va putea )i )olosit ca acoperire pentru o aciune a2resiv Ampotriva
Rusiei. Aderarea RomDniei la (ripla Alian a luat )orma unui tratat 7ilateral cu Austro$
=n2aria, semnat la !":.* octom7rie !""., An aceea?i <i avDnd loc ?i aderarea Nermaniei,
iar An !""" ?i a Italiei. Noii aliai sunt de acord s$?i vin reciproc An a;utor An ca<ul An
care unul dintre ei era atacat de Rusia, cu toate c aceasta din urm nu era menionat.
8rile contractante A?i promiteau pace ?i prietenie, c se vor a7ine de la Anc4eierea unor
aliane sau an2a;amente Andreptate Ampotriva uneia dintre ele ?i c A?i vor acorda un
spri;in reciproc, >An limita intereselor lorK. Am7ele pri ?i$ausatis)cut interesele. Austro$
=n2aria cD?ti2a un aliat An ca< de r<7oi cu Rusia ?i 7loca principala cale de acces a
Rusiei spre 'onstantinopol. De asemenea, prin Anc4eierea alianei, Giena o7inea
asi2urri c 2uvernul romDn nu va des)?ura o politic iredentist activ An privina
(ransilvaniei, cu toate c )ormal 2uvernul romDn re)u<ase ast)el de 2aranii.
Avanta;ele o7inute de RomDnia erau su7staniale: aliana ?i protecia Nermaniei
contra unui r<7oi cu RusiaC re<olvarea parial a c4estiunii Dunrii. Aliana cu 8uterile
'entrale a )ost, timp de trei decenii, 7a<a politicii e/terne a RomDniei Ans e)iciena
acordului din !"". era diminuat de caracterul su secret prevedere cerut de BismarcF,
care nu voia an2a;area unei aliane desc4ise contra Rusiei c4iar la 2rania ei&.
Pr!:u"rea ((temul :(mar)Jan3
Bn !""H BismarcF reAnnoie?te tratatul (riplei Aliane, care e/pira An acel an. Italia
tocmai ceruse 2aranii suplimentare, temDndu$se ca dup (unisia s nu cad ?i
(ripolitania An mDinile )rance<ilor, iar An <ona 7alcanic ceruse o <on de in)luen
proprie An ca<ul unui compromis austro$rus. Nermania ?i Austro$=n2aria care iniial
re)u<, accept condiiile italiene. (ratatul a )ost reAnnoit cu dou ane/e, Antre Italia ?i
Nermania An pro7lemele mediteraneene ?i Antre Italia ?i Austro$=n2aria An c4estiunea
7alcanic. 8rimul aran;ament prevede ca, An situaia An care Italia KAn urma e/tinderii
in)luenei )rance<e An (ripolitania va ataca Frana An Europa@, Nermania o va susine cu
armele, iar al doilea sta7ilea ca An ca<ul An care statu$Tuo$ul 7alcanic nu va putea )i
meninut, Italia va avea compensaia ei. 'eea ce e de remarcat An c4ip special cu oca<ia
acestei prime reAnnoiri a tratatului (riplei Aliane este )aptul c se modi)ic caracterul
acesteia. 'n de4en($!, ea de$ne o4en($!3 Nermania o)er Rusiei posi7ilitatea de a
Anc4eia Ampreun un tratat, Antr$un moment An care pentru atra2erea Rusiei aciona ?i
Frana. 8e lDn2 arul Ale/andru al III$lea o alian cu Nermania era susinut de
ministrul de e/terne Niers, succesorul lui NorceaFov. 5a !" iunie !""H a )ost semnat
tratatul secret Kde reasi2urare@ 2ermano$rus, prin care cele dou puteri se an2a;au )iecare
s pstre<e neutralitatea An ca<ul An care una din ele s$ar )i 2sit An r<7oi cu o alt mare
putere. Dac aceast alt mare putere era Austro$=n2aria sau Frana atunci neutralitatea
era acordat doar An ca< de a2resiune. Bn plus, Antr$un protocol secret, Nermania
recuno?tea >le2itimitatea in)luenei ruse@ An Bul2aria ?i promitea c nu va spri;ini
restaurarea lui Batten7er2 la So)ia ?i )2duia spri;inul su diplomatic An ca<ul unei
>necesiti@ de ocupare a Bos)orului de ctre Rusia. Acest tratat de reasi2urare,
incompati7il cu aliana 2ermano$austriac, avea, An concepia lui BismarcF nu o valoare
real An sine, ci una indirect: a evita un pact de alian Antre Rusia ?i Frana. S$a ?i
o7servat An !""H, An timpul cri<ei 7alcanice provocate de venirea pe tronul Bul2ariei a lui
Ferdinand de Sa/a 'o7ur2, c An pro7lemele 7alcanice Nermania spri;inea Austro$
=n2aria: pu7licarea tratatului austro$2erman, ordinul dat Bncii imperiale de a re)u<a
plata valorilor ruse?ti, Ancura;area notei diplomatice adresate (urciei la !+ decem7rie
!""H de ctre Austro$=n2aria, An2lia ?i Italia, prin care Imperiul 6toman era Ancura;at s
nu cede<e cererilor ruse?ti. Bn )aa acestor presiuni concentrice Rusia a7andonea<
politica sa An Bul2aria, dar va cuta a;utorul Franei pentru a$?i re<olva pro7lemele
)inanciare ?i An octom7rie !""" va )ace un mare Amprumut pe piaa )rance<. Ga )i primul
pas An apropierea ruso$)rance<. 8olitica de i<olare a Franei, ideea central a Antre2ii
diplomaii 7ismarcFiene, reu?ise pDn atunci. Dar ea nu mai avea ?anse de reu?it. Ji dac
BismarcF ar )i rmas cancelar dup !"%* la o alian ruso$)rance< tot s$ar )i a;uns. Era An
lo2ica lucrurilor. 8oate ar mai )i putut )i AntDr<iat de e/traordinara capacitate de manevr
a acestui mare om de stat care a )ost BismarcF, cel mai mare pe care l$a dat Europa
secolului !% dup Napoleon I.
Tr*la #n%ele5ere
6 alian cum era aceea a Antre Nermania, Austro$=n2aria ?i Italia, la care se
adu2a ?i alte state, pentru perioade di)erite, cum au )ost Ser7ia, RomDnia ?i apoi
Bul2aria, nu putea rmDne )r o contrapondere. Era alianelor )usese declan?at. Europa
nu se mai 7a<a pe politica de ec4ili7ru, ca mai Anainte, ci pe aceea de 2rupri de state ale
cror interese contrarii nu vor AntDr<ia s se Antrevad. 'derea lui BismarcF, la !" martie
!"%*, a sc4im7at ?i politica e/tern 2erman. Succesorul su, 'aprivi, era un 7un
administrator, un 7un 2eneral, dar nu avea e/perien An politica e/tern. Ji dac 5eo de
'aprivi era Anc un om de calitate, cei care au venit dup el erau diletani An politic,
venii din armat. Din diplomaie, din Analta societate, dup capriciile Uaiserului. Nu va )i
nici un vi<ionar realist printre ei, cu e/cepia lui Bern4ard von Bulo9, cancelar Antre
!%**$!%*%, dar care An politica e/tern a )ost dep?it de evenimente, An timpul lui
accentuDndu$se i<olarea Nermaniei ?i conturDndu$se )erm cele dou 7locuri de state care
An curDnd vor declan?a r<7oiul mondial. =ltimul cancelar al Nermaniei pDn la r<7oi,
(4eo7ald von Bet4man$Qoll9e2, Antre !%*H$!%!- nu ?tie deloc s re<iste in2erinelor
militarilor ?i oscilaiile sale din !%!- avea s contri7uie la i<7ucnirea con)lictului
mondial. Ast)el, sla7a capacitate a principalilor cola7oratori ai tDnrului Amprat, care
voia s )ie Kun mare Amprat@ ?i care se amesteca An toate pro7lemele imperiului, de ce le
mai multe ori spr2Dnd oale pe care mini?trii se strduiau apoi s le re)ac, dar ?i
iresponsa7ilitatea acestuia vor avea consecine An2ro<itoare asupra Nermaniei, Europei ?i
lumii. Nesturile sale 4a<ardate discursul din !"%H, cu Kpumnul de )ier@, vi<ita sa
inopinat la (an2er An !%*#, tratatul secret cu Nicolae al II$lea tot din !%*#,
comportamentul din timpul vi<itei sale An An2lia An !%*! etc.& nu au )cut altceva decDt s
pun An 2ard Europa asupra inteniilor a2resive ale Nermaniei.
Deci<ia Nermaniei de a$?i sc4im7a cursul politicii sale e/terne provoac Anainte
de toate o reacie la 8eters7ur2. 'u toat pre<ena masiv a capitalului )rance< pe piaa
rus arul deocamdat nu credea Antr$o alian cu Frana repu7lican. Ideile repu7licane
)rance<e speriau la curtea arului. Re2imul repu7lican era Kru ?i idiot@, cum spunea
Niers, ministrul rus de e/terne. Dar renunarea pe )a din partea Nermaniei la tratatul de
reasi2urare lsa Rusia Antr$o i<olare de care diplomaia )rance< nu putea s nu pro)ite.
9od4)area *o+%e Ru(e
Zarul Ale/andru al III$lea urmrea atent mi?crile de vendet ale Franei dup dura
An)rDn2ere din !"H*$!"H!. 'u deose7ire l$a 7ucurat pe ar 2estul poliiei )rance<e din mai
!"%*, cDnd au )ost arestat un 2rup de revoluionari ru?i An e/il, An c4iar momentul An care
)a7ricau o 7om7 destinat arului sau consilierilor si. Ale/andru a trimis imediat o
scrisoare de mulumire. Din acel moment arul a )ost cucerit de ideea unei aliane cu
Frana. Zarul la invitat pe ad;unctul ?e)ului de stat ma;or al armatei )rance<e, s asiste la
manevrele armatei ruse din vara lui !"%* la ZarsFoe Selo ?i la Narva. Se AntDmpla ca
2eneralul acela s )i )ost ata?at militar ad;unct la 8eters7ur2 An urm cu!! ani mai. Ji de
atunci acesta militase pentru o apropiere ruso$)rance<. Ba c4iar pusese pasiune An
susinerea acestei apropieri. Nen. Boisde))re primise instruciuni s sonde<e opiniile
comandanilor ru?i An ca<ul unui atac 2erman asupra Franei. Neneralii ru?i i$au declarat
c An Antr$un ast)el de ca< Frana putea conta pe spri;inul rus. Bn !"%! An presa o)icioas
din Rusia se putea citi5 Dacordul intim ntre *rana i Rusia este necesar pentru a
menine n 3uropa o Aust# pondere de &oreB. Apoi, pre?edintele Repu7licii )rance<e a )ost
decorat de ar cu ordinul S)Dntului Andrei. Apropierea dintre cele dou ri prea s ia o
)orm accelerat. 'u toate insistenele )rance<e 2uvernul rus nu trece Ans de la declaraii
ver7ale la )apte. France<ii Ai rspund An mai !"%! )cDnd s cad o o)ert de Amprumut pe
piaa 7ancar de la 8aris. Ji 7aronul Rot4sc4ild procedea< a?a nu doar pentru a reaciona
Ampotriva po2romurilor ruse?ti contra evreilor.
5a # au2ust !"%! )lota )rance< vi<itea< Uronstadtul ?i arul ascult An picioare
1arseillaise. KNu le pot inventa un alt imn naional K, spune arul lui de Niers cu acest
prile;, ca o scu<. (ot ce a putut )ace a )ost s spun Kdestul, destul@, dup primele
acorduri. Bn aceea?i lun Ancep tratativele Antre cele dou puteri. Frana dorea de la
Anceput o promisiune de mo7ili<are simultan ?i automat a )orelor armate ruse ?i
)rance<e An ca< de mo7ili<are 2ermano$austriac. 'u alte cuvinte Frana voia semnarea
unei convenii militare. Bntr$o prim )a< Ans Frana s$a mulumit doar cu un acord scris,
care s$a semnat la +H au2ust !"%! C prevedea c cele dou pri se vor cons)tui KAn toate
c4estiunile de natur s pun An pericol cau<a pcii 2enerale@. Aceast consultare urma a
se )ace imediat ?i simultan An ca<ul unei ameninri de a2resiune a uneia dintre pri.
(e/tul acestui acord nu prevedea An ce msur Rusia va da Franei un spri;in militar. Ji nu
ddea nici asi2urarea acestui spri;in. Dar Frana ie?ea, An s)Dr?it, din i<olarea An care se
a)lase dup !"H!. Bn continuare diplomaia )rance< se va preocupa de completarea
acestui acord cu o convenie militar. Niers n$o voia. Ji An acest sens Ai scria arului An
decem7rie !"%!. 8rin diverse canale, )rance<ii insist direct pe lDn2 Ale/andru al III$lea.
5a !" au2ust te/tul conveniei e semnat de ?e)ii de armat ai celor dou pri. 5a primul
punct convenia preci<a c An ca<ul cDnd una sau toate puterile (riplei Aliane mo7ili<au,
acela?i lucru Al )ceau ?i cele dou semnatare, simultan ?i imediat, )r o consultare
preala7il. 5a al doilea punct se stipula c An ca<ul An care Frana era atacat de Nermania
sau de Italia susinut de Nermania, Rusia va ataca Nermania cu toate )orele sale. Dac
Rusia era atacat de Nermania sau de Austro$=n2aria, susinut de Nermania, Frana
ataca la randu$i Nermania cu toate )orele sale. Aceste )ore erau prev<ute ?i ele. 'ontra
Nermaniei Frana punea la dispo<iie !.***** ?i Rusia H$"***** restul armatei ruse
urma a )i Andreptat contra Austro$=n2ariei&. Era o clar de)inire de casus &oederis.
'onvenia, secret, era semnat de 2eneralul Boisde))re ?i de ?e)ul de Stat 1a;or rus,
2eneralul 67routc4ev. Dar nu avea apro7area scris a celor dou 2uverne. Scandalul
8anama, An care este amestecat ?i am7asadorul rus la 8aris, 1o4ren4eim, prea s
con)irme neAncrederea arului Ale/andru al III$lea An re2imurile repu7licane. Bn acela?i
timp areviciul Nicolae, viitorul Nicolae al II$lea ?i ministrul rus de E/terne, Niers mai
Ancerc diplomatic terenul 2erman, pentru o eventual alian contra unei KFrane An
decaden@. Bncercarea n$a )ost luat deloc An serios la Berlin. Dimpotriv Nermania
porne?te contra Rusiei un r<7oi al tari)elor contra e/porturilor ruse?ti Nermania
a7sor7ea circa +.E din e/porturile ruse?ti&. Era o msur cerut de marii proprietari de
pmDnt din Nermania de Est, ameninai direct de e/porturile ruse?ti. 5a )el era motivat
?i politica )inanciar 2erman restrictiv )a de Rusia. 8entru Rusia aliana cu Frana
devenea c4iar o necesitate. 5a +H decem7rie !"%. arul A?i declar acordul printr$o
scrisoare a lui Niers, iar la - ianuarie !"%- 2uvernul )rance< a rspuns printr$o declaraie
asemntoare. Din acel moment riscul unui r<7oi distru2tor amenina Europa.
Re+ol$area d4erendelor )olonale an5lo-4ran)e+e3 A*ro*erea 4ran)o-:rtan)!
Diplomaia )rance< a continut s )ie )oarte activ ?i An direcia 1arii Britanii.
Frana va pro)ita de pe urma temerilor en2le<e privind ritmul de cre?tere al )lotei 2ermane
?i propune An2liei lic4idarea de)erendurilor lor privind coloniile din A)rica 1arocul
contra E2ipt&. Posep4 '4am7erlain, susintor activ al unei apropieri an2lo$2ermane, din
cau<a e?ecului acesteia devine promotor al unei Anele2eri cu Frana ?i ie?irea An2liei din
i<olare. Noul re2e, Ed9ard al GII$lea, spre deose7ire de re2ina Gictoria, care era
preocupat de politica intern, are, c4iar de la Anceputul domniei !%*!& o atracie pentru
politica e/tern ?i va )i unul din arti<anii ie?irii An2liei din starea de i<olare. Gi<ita lui
Ed9ard la 8aris An mai !%*. a )ost un trium). 8resa )rance< l$a salutat ca pe cel mai
pari<ian dintre re2i. Gi<ita lui la 8aris e Antoars de pre?edintele 5ou7et la 5ondra nu
AntDmpltor Ansoit de Delcass\, ministrul )rance< de e/terne ?i un mare prieten al lui
Ed9ard&. 8rin pactul semnat la " aprilie !%*- se recunoa?tea dominaia a An2liei An E2ipt
?i am7iiile )rance<e asupra 1arocului. Aliana era considerat necesar ?i util de
politicienii 7ritanici din cau<a proastelor relaii cu Nermania, cu care '4am7erlain
Ancercase inutil o Anele2ere An !"%", !"%% ?i la )el ?i 5ansdo9ne An !%*!.
6 vi<it a re2elui Ed9ard la Uiel An !%*-, Ansoit de lordul Sel7orne, i$a An2ro<it, cDnd au
luat act de )ormida7ila mo7ili<are pentru construirea unei puternice )lote militare,
coordonat de amiralul von (irpit<. Bn !"%" Nermania poseda ++ de nave de r<7oi,
cuirasate ?i mari cuirasate, An timp ce An2lia avea !-H. 8rin le2ile din !- aprilie !"%" ?i
!- iunie !%** s$a decis construirea aAnc +". 6 alt le2e din !%*H prevedea construirea a
patru cuirasate pe an. Bn !%!+ pro2ramul va )i lr2it cu trei cuirasate suplimentare, An a?a
)el AncDt )ora naval 2erman, la nivelul vaselor de r<7oi s )ie la +:. din cea 7ritanic.
#n)?eerea Antante )ordale3 Re+ol$area *ro:lemelor )olonale dntre An5la "
Ru(a3
Bnele2erea )ranco$en2le< din !%*- se va trans)orma An !%*#, cu oca<ia cri<ei
1arocului, Antr$o Antant cordial. An2lia, prin ministrul de e/terne 5ansdo9ne, Ai
declara am7asadorului 2erman la 5ondra c An eventualitatea unui con)lict privind
1arocul, An2lia va interveni de partea Franei. Succesorul lui 5ansdo9ne, Ed9ard Nre3,
re)u< s dea Franei asi2urarea unui spri;in militar cu oca<ia con)erinei de la Al2esiras,
dar reiterea< am7asadorului 2erman la 5ondra acela?i avertisment pe care$l )cuse ?i
5ansdo9ne. Apropierea Rusiei de an2lia este )avori<at de Anlocuirea 2ermano)ilului
ministru de e/terne rus, cu an2lo2ilul Ale/andru I<volsFi, am7asador mult vreme la
5ondra. Suveranul en2le< va vi<ita Rusia An !%*" pentru a$?i pune, alturi de ar, si2iliul
pe un tratat de;a ne2ociat de cele dou 2uverne. (ratatul permitea e/pansiunea Rusiei An
8ersia de Nord ?i asi2ura 2raniele Indiei, interes ma;or al 1arii Britanii. 'oncesiile
7ritanice An 8ersia erau compensate cu sacri)icii ruse?ti An (i7et ?i A)2anistan.
'onstituirea Antantei )cea ca Europa s se Ampart An dou 7locuri militare rivale Ji
odat cu ea ?i restul lumii.
B:lo5ra4e
8eter 'alvocoressi, 3uropa de la EismarcF la Gor"acio%, Bucure?ti, 8olirom, +**..
1artin Nri))it4, Relaii internaionale$ coli$ curente$ g6nditori, Bucure?ti, Ed. _iua, +**.
Eric Qo7s7a9m, 3ra imperiului, !"H#$!%!-, '4i?inu, Ed. 'artier, +**+.
Pe))re3 Ne9n4am, Nra4am Evans, -icionar de relaii internaionale, Bucure?ti, Ed.
=niversal DA5SI, +**!.
8ierre Renouvin, Primul R#@"oi .ondial, Bucure?ti, 'orint, +**..
Istoria Relaiilor Internaionale GmanualH, Bucure?ti, 8IUA, !%%#.e
Lu)rare de e$aluare 8
8e 7a<a in)ormaiilor unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, scriei o lucrare pe tema K'au<e ?i interese
ma;ore de putere care au determinat constituirea celor dou 7locuri militare
anata2oniste.@
8unctele care tre7uie atinse sunt: con;unctura politic ?i economic, 2enerat de r<7oiul
)ranco$prusacC care au )ost interesele ?i motivaiile marilor puteri de a se alia An cadrul a
dou 7locuri militare anta2oniceC care au )ost manevrele diplomatice )cute de oamenii
de stat din )runtea marilor puteri pentru a$?i i<ola ?i 7loca adversariiRC care au )ost
consecinele acestor evoluii politiceR
Instruciuni privind testul de evaluare:
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are ; / Prmul R!+:o 9ondal " e4e)tele (ale a(u*ra lum3
Pa)ea armat! dnantea r!+:oulu3
'on;uctura european e caracteri<at mai cu seam dup !%** de *a)ea armat!,
caracteri<at prin: consolidarea 7locurilor politico$militare anta2onice ?i o curs
accelerat a Anarmrilor adoptarea le2ilor militare care suplimentea< an de an alocrile
7u2etare pentru r<7oi, mrirea anilor de serviciu militar, de<voltarea lo2isticii de r<7oi&.
=nirea celor dou elemente, alianele ?i Anarmrile, pun An )uncie mecanismul
2enerali<rii con)lictului. Bn aceasta ?i const ori2inalitatea primului r<7oi mondial )a
de celelalte r<7oaie din Europa secolului al MIM$lea, totdeauna limitate. Acest r<7oi s$a
e/tins pe tot continentul ?i An Antrea2a lume din cau<a pcii armate. Aceste elemente au
)ost a2ravate de e/pansiunea dincolo de mri ?i de cursa coloni<rii tuturor teritoriilor
disponi7ile. Aproape toate aceste teritorii au )ost ad;udecate, dar numrul pretendenilor
la stpDnirea lor a crescut. Gisurile de 4e2emonie ?i voina de putere se e/tind An toat
lumea nu numai An Europa. 6 cau< determinant a con)lictului a )ost mi?carea
naionalitilor, a )ost aspiraia la independen, la unitate, la separare. Austro$=n2aria,
care se con)runta cu o acut cri< provocat de nemulumirile popoarelor care o
constituiau, a Ancercat s$?i re<olve pro7lemele interne cu o lovitur de )or An a)ar
contra Ser7iei, anulDnd ast)el polul de atracie al altor naionaliti: croat, sloven,
7osniac. Nu tre7uie su7evaluai nici ali )actori: psi4olo2ici, reali sau inventai, )rica de
Ancercuire, voina de aciune preventiv.
A*ro*erea ru(o-(&r:!
Bnc de la s)Dr?itul sec. !%, 7alcanii erau considerai 7utoiul cu pul7ere al Europei ?i tot de
aici va i<7ucni ?i primul r<7oi mondial. Implicarea Rusiei An Balcani cunoa?te o
de<voltare puternic, dup sc4im7area dinastiei de la Bel2rad An !%*.. Noii 2uvernani ai
Ser7iei urmresc nu numai s se opun politicii de ptrundere An Balcani a monar4iei
4a7s7ur2ice, ci ?i s reali<e<e, An viitor, unitatea statal a slavilor din aceast parte a
8eninsulei Balcanice. Apropierea ruso$sDr7 contravine intereselor Austro$=n2ariei, ale
crei tendine e/pansioniste An direcia 1rii E2ee se a)l An contradicie cu 2ravele
di)iculti interne ?i, totodat, cu avDntul mi?crilor naionaliste ale slavilor de sud, care
vd An mica Ser7ie independent a re2elui 8etru I nucleul unui viitor stat >iu2oslavK.
Su)iciente motive ca Ser7ia s devin treptat inta unor presiuni crescDnde din partea
Austro$=n2ariei, ce A?i propune, An )inal, c4iar des)iinarea complet a statului sDr7. 5a
Anceputul sec. +* apare una din marile dileme ale politicii e/terne austro$un2are din sud$
estul Europei: s spri;ine An Balcani o politic activ a 2uvernului de la Bucure?ti, ceea ce
constituia, potrivit concepiei unora dintre oamenii politici de la Giena, o soluie An
e)orturile lor de a Andeprta atenia opiniei pu7lice romDne?ti dinspre 'arpai ctre
Dunre, sau s susin un puternic stat 7ul2ar, care ar )i urmat s constituie, con)orm unei
caracteri<ri a marc4i<ului de 8allavicini, >cel mai si2ur remediu Ampotriva
iredentismului romDnescK. 1inistrul Austro$=n2ariei la Bucure?ti, dup ce ia An calcul
avanta;ele ?i de<avanta;ele am7elor variante, Anclin, ca soluie de viitor, spre a doua. =n
impact asupra situaiei din Balcani au sc4im7rile din conducerea diplomaiilor ruse ?i
austriece, care au loc An acela?i an, An !%*,. Bn Austro$=n2aria, An )runtea ministerului de
e/terne, este numit 7aronul Ae4rent4al, diplomat Andr<ne, ie?it din ?coala acelor oameni
politici care A?i Anc4ipuiau c Austria este o mare putere ?i c vremea cuceririlor ei
teritoriale nu a trecut.
Aproape An acela?i timp, la 8eters7ur2, An )runtea ministerului rus de e/terne este numit
am7iiosul I<volsFi, >suspicios, irita7il ?i clu<it de mesc4ine du?mnii personaleK. Noul
?e) al diplomaiei ariste este stpDnit de visuri de mrire ?i dominaie ale Rusiei la
'onstantinopol ?i An Balcani.
R!+:oaele :al)an)e / un te(t al marlor *uter 6nantea marelu )on4l)t3
R<7oiul cu Italia pune d An eviden sl7iciunea Imperiului 6toman, care pur ?i
simplu se pr7u?ea din cau<a cri<ei interne. Bn)rDn2erea (urciei de ctre Italia Ancura;ea<
Rusia ?i rile 7alcanice s atace (urcia. 5a !. martie !%!+ Ser7ia ?i Bul2aria semnea<
un tratat secret contra (urciei. 5a +% mai un tratat secret tot contra (urciei este semnat
de Bul2aria ?i Nrecia. Bntr$o mare msur aceste tratate sunt opera Rusiei, care voia s
resta7ileasc presti2iul rus An rDndul statelor 7alcanice serios compromis An !%*%, An urma
ane/rii Bosniei ?i Qere2ovinei de ctre Austro$=n2aria ?i s pro)ite de sl7iciune
(urciei pentru e redesc4ide An )avoarea sa pro7lema StrDmtorilor Bos)or ?i Dardanele.
Zarul se o)er An !%!+ s ar7itre<e Amprirea 1acedoniei Antre aliaii 7alcanici An ca<ul
victoriei lor asupra (urciei. R<7oiul celor trei state 7alcanice aliate contra (urciei Ancepe
la !H octom7rie !%!+. Bn trei sptmDni aliaii eli7erea< 1acedonia. 5a . decem7rie
2uvernul otoman cere armistiiu, 'onstantinopolul )iind ameninat cu ocuparea.
Ne2ocierile de pace sunt Antrerupte An )e7ruarie !%!. An urma unei lovituri de stat care
aduce la putere la 'onstantinopol oameni politici intransi2eni, dar sunt reluate dup
capitularea Adrianopolului. 8rin preliminariile pcii de la 5ondra, semnat la .* mai
!%!., Imperiul 6toman pierde Antrea2a (urcie european cu e/cepia unei mici pri din
(racia ?i a 'onstantinopolului. Dar aliaii 7alcanici nu se Anele2 Antre ei la Amprirea
1acedoniei. Bul2aria re)u< ar7itra;ul rus ?i Ancepe cel de al doilea r<7oi 7alcanic contra
aliailor de pDn atunci. 8e lDn2 Ser7ia ?i Nrecia Ampotriva ei intervine ?i RomDnia, la
iulie !%!., ceea ce Anclin rapid 7alana r<7oiului An de)avoarea Bul2ariei care cere
armistiiu. 8acea de la Bucure?ti, din !* au2ust !%!., las Bul2ariei doar o mic parte din
1acedonia, ea pier<Dnd ?i re2iunea Silistrei ;udeele Durostorum ?i 'aliacra din
Do7ro2ea de Sud& An )avoarea RomDniei ?i Adrianopol An )avoarea (urciei.
Prmul r!+:o mondal
Cau+ele r!+:oulu
(ratatul de la Gersailles, An art. +.!, atri7uie Antrea2a responsa7ilitate a Anceperii
r<7oiului 8uterilor 'entrale ?i, An particular, Nermaniei. 6pinia pu7lic din Nermania n$
a acceptat acest verdict, care le2itima revendicrile Aliailor din ta7ra Antantei ?i a
cali)icat tratatul de la Gersailles drept un diFtat. Bn realitate r<7oiul n$a )ost provocat
doar de 8uterile 'entrale, e/clusiv din cau<a lor, ci toate marile puteri europene sunt
responsa7ile, Antr$o msur mai mic sau mai mare, de declan?area lui. 6ri2inile primul
r<7oi mondial tre7uie cutate An )elul An care s$a )cut unitatea Nermaniei, prin )or
armat, ceea ce a creat An c4iar centrul Europei un mare stat, periculos pentru celelalte, An
consecinele r<7oiului )ranco$prusac din !"H*$!"H!, care a adus o stare de tensiune An
Europa ?i a provocat Amprirea statelor acesteia An 7locuri adverse. Dup Anlturarea lui
BismarcF, care ?i$a dat seama c Europa nu ar )i An2duit Nermaniei alte mriri pe
continent, Vil4elm al II$lea trece de la politica ec4ili7rului european la WeltpolitiF, adic
la o politic de e/pansiune aventuroas, la dorin de 4e2emonie, purttoare de 2ermeni
de r<7oi.
Cara)terul r!+:oulu
(rei caracteristici distin2 primul r<7oi mondial de alte r<7oaie.
Durata, care a )ost neo7i?nuit de lun2. Bn secolul al MIM$lea doar r<7oiul de
secesiune din S=A durase patru ani, Antre aprilie !",!$aprilie !",# ?i An A)rica de Sud
r<7oiul 7urilor. Dar )useser r<7oaie An a)ara Europei, sau con)licte coloniale, la mii de
Filometri de metropole. Bn !%!-, cDnd i<7ucne?te primul r<7oi mondial, toi credeau c
va )i un r<7oi scurt, decis de primele con)runtri militare. Dar, An primele ?ase luni nici
unul dintre 7eli2erani nu ?i$a putut asi2ura un avanta; decisiv asupra celorlali. Nici
Frana care prin 7tlia de la 1arna opre?te Anaintarea 2erman An spaiul su, nici Rusia,
care e An)rDnt de Nermania An 8rusia oriental, nici Nermania, care e o7li2at s poarte
un r<7oi pe dou )ronturi, An ciuda succeselor iniiale. Beli2eranii sunt o7li2ai s$?i
revi<uiasc planurile. Fronturile se imo7ili<ea< ?i se trece la un r<7oi de po<iii, cu
)ronturi continui de sute de Filometri de la 1area Nordului la )rontiera elveian, de la
Baltica la 'arpai, cu milioane de oameni implicai. =n alt)el de r<7oi de asediu de mai
Anainte, dar la un asediu dus de state moderne, cu alte dimensiuni ?i mi;loace. Aceast
trstur va in)luena decisiv marele con)lict armat numit pDn An !%.% marele r<7oi, iar
dup aceea, declasat de un alt con)lict de proporii ?i mai mari, primul r<7oi mondial.
Extinderea geografic
Durata determin implicit e/tinderea An spaiu, prin Ancercarea 7eli2eranilor de a
atra2e de partea lor rile neutre. R<7oiul a luat proporii incredi7ile. 6 consecin
direct a pcii armate. 'ele dou coaliii acionea< printr$o Anlnuire lo2ic. 'Dnd
Ser7ia e atacat de Austro$=n2aria, Rusia nu poate sta pasiv, )r ai apra pe slavii de
Sud, aa cum )cuse An !%*". Frana, aliata a Rusiei, e o7li2at s intervin, mai ales c
Nermania Ai impune aciunea, apoi Bel2ia re)u< ultimatumul Nermaniei, 1area Britanie
nu poate lsa Bel2ia s cad ?i odat cu ea tot imensul ei imperiu intr An lupt. Aceste
ri repre<entau circa +-* de milioane de oameni.
Acestui colos politico$militar i se opune Austro$=n2aria ?i Nermania, adic circa
!+* de milioane. Ele au un avanta; strate2ic important: posi7ilitatea de a concentra cu
u?urin trupe de pe un )ront pe altul. De cealalt parte era o mare diversitate de ri ?i
dou )ronturi )r le2tur Antre ele. Bn au2ust !%!- intr An lupt cinci mari puteri
europene, acelea care constituiau atunci >concertul european@. 8Dn atunci )useser
antrenate dou sau trei mari ri, nu toate deodat. De la r<7oaiele napoleoniene nu se
mai v<use toat Europa antrenat An r<7oi. R<7oiul prelun2indu$se 7eli2eranii Ancep
cursa atra2erii neutilor )cDnd promisiuni. Neutralii impun revendicrile lor. Bn ;oc intr ?i
opinia pu7lic, care va )ace presiuni asupra 2uvernelor dintr$o ar sau alta. Ji ast)el
neutralii Ancep s ias din starea de neparticipare la con)lict, pentru c interesele lor intr
An ;oc. Bn noiem7rie !%!- intr An con)lict (urcia de partea 'entralilor, ceea ce a avut
dou mari consecine strate2ice: Anc4iderea StrDmtorilor ?i Antreruperea contactelor
maritime dintre Rusia ?i aliaii occidentali toate tentativele aliailor de a )ora
Dardanelele e?uea<&. A doua consecin a )ost e/tinderea con)lictului An Asia, 6rientul
1i;lociu )iind atras An r<7oi de partea 'entralilor. Bn mai !%!# intr An r<7oi Italia de
partea Aliailor ?i Austro$=n2aria e o7li2at s desc4id un al doilea )ront. Din octom7rie
!%!# Ancep s intre An con)lict statele 7alcanice. 1ai AntDi Bul2aria de partea Imperiilor
'entrale, apoi RomDnia, An au2ust !%!,, de partea Antantei, Nrecia din iunie !%!H, de
aceea?i parte. Bn !%!H An Europa rmDn neutre doar Elveia, rile scandinave ?i Spania.
Zrilor Europei ?i altora ale Asiei li se adau2 A)rica, %:!* An posesie colonial, coloniile
urmDnd destinul metropolelor. Paponia consider c va avea mai multe de cD?ti2at dac
particip la r<7oi de partea Antantei ?i declar ?i ea r<7oi Nermaniei An au2ust !%!- An
virtutea tratatului cu 1area Britanie din !%*+&. 'elor trei continente An r<7oi, Europei,
Asiei ?i A)ricii, li se adau2 America. !! ri din America intr An r<7oi. 1ulte )ac un
2est sim7olic, dar nu ?i S=A, care An !%!H, intrDnd An con)lict, va contri7ui su7stanial la
victoria Antantei. A?adar, circa .# de state particip la r<7oi, toate continentele sunt
implicate ?i milioane de oameni. Era prima dat An istorie cDnd un r<7oi lua ast)el de
proporii
Rzboiul total
A )ost un r<7oi total, c4iar dac )a de al doilea con)lict mondial, nu va a)ecta
toate )ormele de mani)estare social. _eci de milioane de oameni sunt implicai Kmarea
armat@ a lui Napoleon contra Rusiei nu avea decDt ,*****, considerat atunci o ci)r
enorm&. 'on)lictul a presupus o mare mo7ili<are de )ore. 8entru a nu se a;un2e la
epui<area resurselor de muniii s$a creat o industrie de r<7oi, or2ani<at )a7rici de
armament, aduse )emeile ca mDn de lucru An aceste )a7rici. 're?te rolul statului ca
or2ani<ator, controlor al resurselor pentru armat ?i populaie. Statul a;un2e s controle<e
Antrea2a activitate economic ?i social. Intr An u< noi )orme de lupt: r<7oiul
economic, r<7oiul su7marin, r<7oiul de po<iii, r<7oiul propa2andistic. Din punct de
vedere te4nolo2ic, primul r<7oi mondial nu numai c dep?e?te toate con)lictele
anterioare dar anun evoluia instrumentelor mariale ale urmtoarelor con)runtri.
1itraliera, artileria 2rea, 2renada, 2a<ele de lupt, inventate toate An secolul anterior
produc milioane de victime An ceea ce s$a numit primul r<7oi Kindustriali<at@. 1oartea
este de;a un produs standardi<at, pro)und e)icienti<at. Acum apar Ans ?i tancurile puin
?i ine)icient )olosite&, aviaia iniial cu rol de o7servare apoi de 7om7ardament ?i
vDntoare&, arunctorul de )lcri ?i su7marinul, toate per)ecionate An perioada urmtoare
?i )olosite An al doilea r<7oi mondial.
Giaa civil nu mai poate continua An mar2inea r<7oiului ca An sec. al MIM$lea. Se
des)?oar ?i un r<7oi psi4olo2ic, prin intrarea An aciune a propa2andei, care
intenionea< s acopere o7oseala 2eneral din !%!H, cDnd multe ri se apropie de
punctul critic, iar Rusia c4iar cedea<. Revoluia rus are dou consecine importante. Bn
primul rDnd una militar, pentru c scoate din ;oc unul din principalii 7eli2erani.
Nermania A?i poate mo7ili<a )orele doar pe )rontul de Gest ?i doar intrarea S=A Ancearc
s reec4ili7re<e situaia, dar cu mult AntDr<iere, S=A neavDnd )or militar. Bn al doilea
rDnd revoluia rus are e)ecte politice importante, dorinei de pace a tuturor alturDndu$i$
se un de)etism revoluionar conta2ios. Bn martie !%!H re2imul arist se pr7u?e?te An
Rusia. Nicolae al doilea a7dic. Nuvernul provi<oriu instalat este )ra2il. Armata rus se
de<inte2rea<, ranul rus nu mai vrea s lupte, vrea s se Antoarc acas pentru a )i
Ampropietrit cu pmAnt aa cum Ai promit diver?i a2itatori. Frontul de est Ancepe s se
destrame. Radicalii cA?ti2a teren la 8etro2rad ?i 1oscova. Ideea unei pci al7e devine
)recvent An rile 7eli2erante ?i doar venirea la putere a unui om politic ministru precum
'lemenceau An Frana, 4otrDt s duc r<7oiul pDn la capt, ?i un e)ort ma;or al An2liei
?i S=A An !%!" rstoarn situaia, punDnd capt de)etismului ?i cD?ti2Dnd victoria An
noiem7rie !%!".
Durata 8rimului R<7oi 1ondial, uria?ele pierderi umane ?i materiale,
di)icultile economice, cri<a moral, de con?tiin au determinat apariia, Anainte de
Anc4eierea con)lictului, a unui curent paci&ist$ a numeroase proiecte ?i pro2rame de
or2ani<are a lumii pe noi 7a<e, ast)el ca pacea ?i securitatea, de<voltarea ?i 7unstarea s
)ie asi2urate pentru toate naiunile. =n puternic impact asupra celor dou ta7ere
7eli2erante au avut -ecretul asupra p#cii lansat de 2uvernul 7ol?evic la " noiem7rie
!%!H ?i pro2ramul american de pace cunoscut su7 numele de Cele 0< puncte ale
pre?edintelui Voodro9 Vilson. Am7ele proclamau unele principii )oarte importante ?i
no7ile, Antre care diplomaia desc4is, dreptul la autodeterminare, pace democratic, )r
ane/iuni. 8ro2ramul american mai prevedea e2alitatea Antre state, li7ertatea navi2aiei pe
mare, li7ertatea comerului, reducerea Anarmrilor, crearea unei 5i2i a naiunilor care s
apere pacea ?i s reali<e<e cooperarea Antre state.
5a !! noiem7rie !%!" s$a pus capt r<7oiului, iar la !" ianuarie !%!% au Anceput
la 8aris lucrrile Con&erinei de Pace, la care au participat numai rile aliate ?i asociate,
nu ?i cele Anvinse Nermania, Austria, =n2aria, Bul2aria ?i (urcia&. 8ro7lemele ce
tre7uiau soluionate erau deose7it de numeroase ?i di)icile, prerile ?i soluiile propuse nu
concordau, iar diver2enele dintre participani s$au mani)estat cu putere, mai ales Antre
marii Anvin2tori. 5a 7a<a 4otrDrilor care au )ost adoptate ?i care s$au concreti<at An
primul rDnd An tratatele de pace, au stat realitile din momentul s)Dr?itului r<7oiului,
rapoartele ?i anali<ele Antocmite de cele peste #* de comitete ?i comisii de e/peri ?i
voina or2anelor principale ale con)erinei Consiliul celor @ece, Consiliul celor cinci ?i
Consiliul celor patru An2lia, Frana, Statele =nite ale Americii ?i Italia, Paponia
implicDndu$se An mic msur ?i numai pentru pro7lemele ce priveau E/tremul 6rient ?i
<ona 8aci)icului&. 'onsiliul celor 8atru : de la stDn2a la dreapta $ 5lo3d$Neor2e An2lia&,
6rlando Italia&, 'lemenceau Frana&, Vilson S=A& 5a captul a aproape cinci ani de
r<7oi, pre?edintele Statelor =nite ale Americii, Voodro9 Vilson, era, )r Andoial,
Andreptit s declare lui Ra3mond 8oincar\, pre?edintele Repu7licii France<e, c >va )i
mai di)icil de reali<at pacea decDt r<7oiul@. Acest lucru a ie?it pre2nant An eviden An
timpul celor aproape doi ani de ne2ocieri ?i dispute Antre Anvin2tori care au caracteri<at
lucrrile con)erinei de pace. Sistemul tratatelor de pace a avut la 7a< ideea culpa7ilitii
statelor Anvinse, de unde s$au nscut clau<ele ?i o7li2aiile 2rele impuse acestora.
R<7oiul, mi?crile sociale ?i naionale au contri7uit decisiv la dispariia sau destrmarea
a patru imperii: rus, austro$un2ar, 2erman ?i otoman.
B:lo5ra4e
I. Bulei, (rcul atept#rii 070<' 0702'070I, Bucure?ti, !%"!.
'. Uiriescu, Istoria r#@"oiului pentru ntregirea Rom6niei, I$II, ed. !%"%, Bucure?ti.
Pe))re3 Ne9n4am, Nra4am Evans, -icionar de relaii internaionale, Bucure?ti, Ed.
=niversal DA5SI, +**!.
1. 8opa, Primul r#@"oi mondial' 070<;0701, Bucure?ti, !%H%.
8ierre Renouvin, Primul R#@"oi .ondial, Bucure?ti, 'orint, +**..
Rom6nia n anii primului r#@"oi mondial, Bucure?ti, !%"H.
Lu)rare de e$aluare ;
8e 7a<a in)ormaiilor unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, scriei o lucrare pe tema K>8acea armat ?i
r<7oaiele 7alcanice declan?atoarele primul r<7oi mondial.@
8unctele care tre7uie atinse sunt: con;unctura politic ?i economic, dinaintea primului
r<7oi mondialC caracteristicile Kpcii armate@C r<7oaiele 7alcanice ?i declan?area primul
ui r<7oi mondial.
Instruciuni privind testul de evaluare:
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are </ Con4ern%a de Pa)e de la Par( " noua ordne nterna%onal!
6n *eroada nter:el)!3
O:e)t$e
Fi/area reperelor cronolo2ice importante ?i descoperirea semni)icaiilor acestora
pentru caracteristicile )enomenului studiat .
Familiari<area studenilor cu 7a2a;ul conceptual speci)ic anali<ei relaiilor
internaionale contemporane.
Investi2area coordonatelor de de<voltare a pro7lematicii internaionale An conte/tul
'on)erinei de 8ace de la 8aris.
Deprinderea studenilor cu anali<a te/telor speci)ice activitii diplomatice.
Con4ern%a de Pa)e de la Par(3 Nole 4rontere " nole (tate
Tratatele de *a)e,
28 iunie 1919 (ratatul de pace cu Bermana, Gersailles.
10 septembrie 1919 (ratatul de pace cu Au(tra, Saint$Nermain$en$ 5a3e.
27 noiembrie 1919 (ratatul de pace cu Bul5ara, Neuill3$sur$Seine.
4 iunie 1920 (ratatul de pace cu Un5ara, (rianon.
10 august 1920 (ratatul de pace cu Im*erul otoman, Sbvres.
24 iulie 192 (ratatul de pace cu Tur)a, 5ausanne.
9od4)area ?!r% Euro*e
'on)erina de pace a pus An practic principiul naionalitilor, ceea ce a dus la
modi)icarea 4rii politice a Europei prin trasarea unor noi )rontiere ?i reconstituirea unor
state independente 8olonia, Austria, =n2aria&, apariia unor state noi 'e4oslovacia,
Re2atul sDr7o$croatosloven mai tDr<iu Iu2oslavia, rile 7altice& sau prin desvDr?irea
unitii teritoriale a altora RomDnia, Italia&.
Au(tra independent era o ar mai mult a2rar, cu o situaie economic ?i )inanciar
precar, ceea ce Antreinea starea de nemulumire a populaiei ?i Antrea curentul )avora7il
unirii ei cu Nermania industrial.
Un5ara era redus la teritoriile cu o populaie ma;oritar ma24iar. Anularea celor trei
Ampriri din veacul al MGIII$lea a dus la reconstituirea Polone, iar din )osta Austro$
=n2arie s$a nscut Ce?o(lo$a)a. Bn ;urul Ser7iei s$au unit croaii, slovenii, 7osniacii,
)ormDndu$se Re5atul (&r:o-)roato-(lo$en. 'u Re5atul rom&n s$au unit Basara7ia,
Bucovina ?i (ransilvania. Din )ostul Imperiu rus s$au constituit statele independente
Fnlanda, Ltuana, Letona ?i E(tona. Bn unele dintre aceste state au aprut 2rupuri
etnice minoritare, care au Antreinut o stare de a2itaie ?i de contestare aproape
permanent iar disputa teritorial dintre Rusia sovietic ?i 8olonia s$a trans)ormat Antr$un
r<7oi cD?ti2at de polone<i, care ?i$au Ampins )rontiera spre est. 5a +# octom7rie !%+*, la
8aris a )ost semnat tratatul Antre An2lia, Frana, Paponia ?i Italia, pe de o parte, ?i
Rom&na, pe de alt parte. Era recunoscut suveranitatea RomDniei asupra teritoriului
dintre 8rut ?i Nistru. Statul romDn se an2a;a s asi2ure An acest teritoriu, tuturor
locuitorilor, acelea?i drepturi ?i li7erti ca ale celorlali ceteni ai RomDniei. Bn noua
con)i2uraie politic a Europei, unele state erau mai avansate An privina economiei,
2radului de cultur, drepturilor democratice, )ie c era vor7a de re2imuri monar4ice sau
repu7licane. Altele erau mai srace, mai sla7e, unde democraia, ideile li7erale,
le2alitatea, tolerana erau An )a< incipient sau necunoscute. De aceea, An primii ani dup
marele r<7oi An aceste ri au )ost introduse noi constituii, s$au )cut pa?i spre
democraie, prin sistemul parlamentar, sau adoptat le2i care s asi2ure pro2resul
economic, social ?i cultural. Bn altele s$a produs )enomenul opus, de ne2are a valorilor
democratice, a spiritului tolerant, accentuDndu$se mani)estrile /eno)o7e, revi<ioniste sau
revan?arde.
BLOSAR
dreptul la autodeterminare dreptul )iecrui popor de a?i ale2e )orma de 2uvernmDnt,
de a tri li7er, Antr$un stat propriu, independent ?i suveran.
Bermana " Tratatul de la Ver(alle(
'ea mai mare atenie s$a acordat tratatului cu Nermania, socotit a )i principalul vinovat
de declan?area r<7oiului. 'unoscut su7 numele de (ratatul de la Gersailles, acest
document cuprindea condiii 2rele pentru statul 2erman: teritoriale ?i demo2ra)ice,
economice ?i militare. Ast)el, Nermania ceda teritorii Franei, Bel2iei, Danemarcei,
8oloniei, cu " milioane de locuitori. 8ractic, Nermania pierde o ?eptime din teritoriu ?i a
<ecea parte din populaie: cedea< Al(a)a ?i Lorena An )avoarea Franei, pierderi
teritoriale minore An )avoarea Bel2iei Eupen ?i 1almed3& ?i a Danemarcei. 'ele mai
Ansemnate cesiuni teritoriale privesc re2iunile orientale ale Nermaniei: )ordorul
'ant+5-ulu care separ 8rusia 6riental de restul Nermaniei ?i care revine 8oloniei,
Sle+a Su*eroar!, sudul 8rusiei 6rientale ?i re2iunea Te()?en. Bn ultimele dou re2iuni
au loc An perioada !%+*$!%+! ple7iscite: An sudul 8rusiei Nermania cD?ti2 peste %*E din
voturi, iar An ca<ul Sile<iei Superioare Nermania pstrea< apro/. +:. din teritoriu, restul
devenind teritoriu polone<. Re2iunea (esc4en va reveni 'e4oslovaciei, de?i ce4ii
repre<int su7 o treime din populaie. De asemenea re2iunea 9emel situat An
e/tremitatea estic a 8rusiei 6rientale va )i plasat su7 o administraie internaional pDn
An !%+., dat la care va )i ane/at de 5ituania. Bn plus, Nermania pierde toate teritoriile
sale de peste mri An )avoarea 1arii Britanii, Franei, Paponiei, Bel2iei ?i 8ortu2aliei,
)ie su7 )orm de mandat, )ie prin preluare direct. Bn plan militar, i se inter<icea serviciul
militar o7li2atoriu, armata Ai era redus la !** *** de soldai ?i # *** de o)ieri, recrutai
pe 7a< de voluntariat. Nu avea dreptul s )a7rice armament ?i s dein 7lindate, artilerie
2rea, su7marine ?i aviaie militar. (eritoriul din stDn2a Rinului ?i o )D?ie lar2 de #* Fm
de$a lun2ul malului drept erau demltar+ate. Bn ca< de Anclcare a acestor prevederi,
statul 2erman se )cea vinovat de un act de ostilitate )a de aliaii Anvin2tori. 1arele
Stat ma;or 2erman ?i toate celelalte )ormaiuni militare erau di<olvate, inter<icDndu$se
reconstituirea lor su7 orice )orm. Drept compensaie pentru distru2erea minelor de
cr7uni din nordul Franei, Nermania ceda acestei ri proprietatea >Antrea2 ?i a7solut@
asupra minelor de cr7uni din 7a<inul Saar, iar teritoriul Saar era pus su7 administrarea
Societii Naiunilor. Dup !# ani, populaia din acest teritoriu urma s decid, prin
ple7iscit, su7 ce suveranitate dorea s )ie plasat. 6ra?ul Dan<i2 ?i teritoriul adiacent lui
constituiau ora"ul l:er plasat su7 protecia Societii Naiunilor. Statul 2erman se an2a;a
s acorde dreptul de tran<it pe teritoriul su persoanelor, mr)urilor, navelor, va2oanelor
?i serviciilor po?tale provenind din sau avDnd ca destinaie teritoriile uneia din puterile
aliate ?i asociate.
Nermania era o7li2at s recunoasc independena Austriei, 'e4oslovaciei ?i
8oloniei. Bn principalele ora?e de pe valea Rinului staionau trupe aparinDnd
Anvin2torilor, ce urmau s )ie retrase treptat pDn An !%.#. Nermania pierdea coloniile,
tre7uia s plteasc re*ara% Anvin2torilor, era o7li2at s acorde acestora clau<a
naiunii celei mai )avori<ate. (ratatul de pace a sl7it mult puterea Nermaniei,
trans)ormDnd$o pentru cDiva ani Antr$un stat de ran2ul doi. Nermanii socoteau c au )ost
An?elai din interior ?i nedreptii ?i umilii din e/terior, ceea ce va da ap la moar
propa2andei ultranaionali?tilor, militari?tilor ?i apoi na<i?tilor. Ace?tia nu vor recunoa?te
prevederile (ratatului de la Gersailles, vor contesta noile )rontiere ?i vor aciona pe toate
cile pentru a re)ace Nermania 1are de dinainte de r<7oi.
BLOSAR
repara!ii de rzboi compensarea, )inanciar sau An natur, de ctre statele Anvinse a
pa2u7elor provocate altor state An timpul r<7oiului. Reparaiile se decid prin tratatele de
pace.
demilitarizare interdicia, prin tratate sau convenii internaionale, ca pe un teritoriu sau
Antr$o <on s staione<e )ore armate ?i s se ridice )orti)icaii ?i instalaii militare.
zone "ora#e$ libere teritorii disputate de unele state ?i care au primit un statut
internaional, su7 controlul Societii Naiunilor.
Tratatul de *a)e )u Bermana >Clau+e mltare, na$ale " aerene >
JKL Art3 -;1. Cu ncepere de la data de M0 martie 07N8 cel mai t6r@iu$ armata german#
nu %a tre"ui s# cuprind# mai mult de apte di%i@ii de in&anterie i trei di%i@ii de ca%alerie'
?ncep6nd din acest moment$ totalul e&ecti%elor armatei statelor care constituie Germania
nu %a tre"ui s# dep#easc# o sut# de mii de oameni$ inclusi% o&ieri i necom"atani$ i %a
&i destinat# e,clusi% meninerii ordinii n teritoriu i la poliia &rontierelor' JKL
Art3 -<2' Crice &el de ser%iciu militar general o"ligatoriu %a &i des&iinat n Germania'
(rmata german# nu %a putea &i constituit# i recrutat# dec6t prin angaA#ri %oluntare'
JKL
Art3 -=1' Toate &ort#reele$ &orti&icaiile i locurile nt#rite$ situate pe teritoriul german$
la
estul unei linii trasate la 28 Filometri est de Rin$ %or &i de@armate i d#r6mate' JKL
Re*ara%
JKL Art3 02-' Gu%ernele aliate i asociate declar#$ iar Germania recunoate$ c#
Germania
i aliaii s#i sunt r#spun@#tori O pentru c# le;au cau@at O de toate pierderile i de toate
daunele su&erite de gu%ernele aliate i asociate$ precum i de naiunile lor$ ca urmare a
r#@"oiului ce le;a &ost impus prin agresiunea Germaniei i a aliailor s#i JKL
Art3 028' JKL n cursul anilor 0707 i 07N8$ precum i n primele patru luni ale anului
07N0$
Germania %a pl#ti echi%alentul a dou#@eci de miliarde m#rci aur$ n %#rs#mintele i n
condiiile pe care le %a &i,a Comisia reparaiilor'B
(ratatul de pace cu Nermania a servit drept model pentru celelalte tratate, prin prevederile
de natur teritorial, militar, economic ?.a. Ast)el, din punct de vedere militar,
e)ectivele An soldai ?i o)ieri nu puteau s dep?easc pentru Austria .* *** de militari,
pentru Bul2aria +* ***, pentru =n2aria .* ***C pentru (urcia #* ***. Din punct de
vedere teritorial, cele patru state se o7li2au s respecte noile )rontiere )i/ate prin tratatele
de pace, iar din punct de vedere economic urmau s plteasc reparaii pentru daunele
provocate puterilor aliate ?i asociate An anii r<7oiului. Aceste tratate de pace au )ost
socotite, ca ?i cel de la Gersailles, dictate ?i contestate ca atare.
So)etatea Na%unlor " *olt)a (e)urt!% )ole)t$e3 Pa)tul So)et!% Na%unlor3
Bnvmintele r<7oiului, corte2iul nes)Dr?it al su)erinelor de tot )elul ?i
amploarea curentului paci)ist au contri7uit decisiv la crearea, An cadrul 'on)erinei de
pace, a 9ociet#ii =aiunilor, pe 7a<a Pactului Antocmit de o comisie special, condus de
pre?edintele Statelor =nite ale Americii, Voodro9 Vilson. 8actul Societii Naiunilor a
)ost inclus An tratatele de pace ?i avea +, de articole, An care erau de)inite o7iectivele
Societii, componena ?i structura sa, modul de )uncionare, drepturile ?i o7li2aiile
mem7rilor acesteia. 8rincipalele structuri ale 5i2ii au )ost 'onsiliul, )ormat din # mem7ri
permaneni An )apt patru datorit neparticiprii americane& ?i patru mem7ri nepermaneni
, AncepDnd cu !%++ ?i % dup !%+,&, Adunarea Neneral la care participau toi cei -+ de
mem7ri, un Secretariat la Neneva ?i o 'urte 8ermanent de Pustiie Internaional
sta7ilit mai tDr<iu la Qa2a. Bntre primele dou instituii nu e/ista o delimitare clar a
atri7uiilor, ceea ce s$a dovedit a )i o surs de sl7iciune pentru Antrea2a or2ani<aie.
E/istau de asemenea o serie de or2anisme su7sidiare de natur politic 'omisia
8ermanent pentru 1andate, Bnaltul 'omisariat pentru Re)u2iai& sau te4nic cooperare
intelectual, c4estiuni sociale, sclavie, etc.& Articolul de 7a< al 8actului era articolul !,
care prevedea sanciuni economice ?i, dac este necesar, militare, Ampotriva statului
a2resor, acesta )iind statul care nu respecta procedurile de re<olvare a disputelor
prev<ute An actul )ondator al 5i2ii. 67li2ativitatea ar7itra;ului art.!+& este An mod
necesar completat cu detalierea metodelor de mediere art.!#& ?i cu deci<ia de a crea o
'urte 8ermanent de Pustiie Internaional art. !-&. Articolul !% prevedea posi7ilitatea
modi)icrii tratatelor, de?i e 2reu de Aneles cum o aciune An acest sens putea )i iniiat An
condiiile e/istenei votului unanim la nivelul tuturor structurilor deci<ionale ale 5i2ii
art.#&. Sediul Societii a )ost sta7ilit la Neneva. 8actul prelua unele din principiile de
7a< din pro2ramul american de pace, statuDnd c scopurile eseniale al Societii
Naiunilor tre7uiau s )ie 2arantarea pcii ?i securitii tuturor naiunilor, cooperarea
dintre ele pe picior de e2alitate, reducerea Anarmrilor, re<olvarea tuturor di)erendelor ?i
liti2iilor dintre state pe cale pa?nic, sancionarea celor care Anclcau tratatele ?i
o7li2aiile internaionale ?.a. Bn teritoriile coloniale sau stpDnite de Nermania, respectiv
de Imperiul otoman, Societatea Naiunilor a recurs la ((temul mandatelor: Ancredinarea
administrrii acestor teritorii unor mari puteri An2lia, Frana, Paponia An vederea
pre2tirii lor pentru a deveni autonome sau independente. Durata mandatului putea s
varie<e. Bene)iciari ai mandatelor au )ost Paponia An '4ina ?i <ona 8aci)icului, An2lia ?i
Frana An A)rica ?i <ona ara7 a Imperiului otoman Siria ?i 5i7an Franei, 8alestina ?i
1esopotamia, viitorul Israel An2liei&. =nele ora?e a)late An disput au )ost declarate
ora?e li7ere ?i trecute su7 autoritatea Societii Naiunilor. A )ost ca<ul ora?elor Dan<i2,
disputat de Nermania ?i 8olonia, ?i Fiume, revendicat de Italia ?i de Iu2oslavia.
Noua ordne nterna%onal! " e(tul Euro*e
Sistemul versaille< avea implicaii )ormida7ile pentru aceast re2iune a
continentului. Aproape +**** de Filometri de noi 2ranie erau trasate, vec4ile uniti
economice erau sparte, noi sisteme monetare tre7uie create uneori din nimic. Inte2rarea
economic, ;uridic a noilor re2iuni pune di)iculti e/traordinare statelor est$europene,
)ie c e vor7a de o e/tindere a teritoriului sau pur ?i simplu de crearea unui nou stat.
Iu2oslavia, spre e/emplu, are nu are un sistem de ci )erate, ci patru, )iecare cu
ecartament ?i orientare di)erite, )r a )orma un sistem inte2rat. 8rocesul de moderni<are
a acestor state va )i cu atDt mai di)icil cu cDt noul climat internaional nu Anseamn numai
tensiuni Antre Anvin2tori, revi<ionism, ameninarea comunismului, contestarea aproape a
)iecrei 2ranie din 'entrul ?i Estul Europei de un stat sau altul An ciuda reducerii
dramatice a numrului de persoane care triesc su7 re2imuri strine&, dar ?i capitaluri
insu)iciente care s )inane<e trans)ormarea lor economic.
Pun)tele (la:e ale So)et!% Na%unlor
'au<ele e?ecului Societii Naiunilor au )ost Andelun2 de<7tute, Ans orice
e/plicaie tre7uie s plece de la discrepana dintre a?teptrile mult prea mari ale opiniei
pu7lice mondiale ?i capa7ilitile reale ale 5i2ii. De la 7un Anceput lipsa de Ancredere a
marilor putere An sistemul Societii Naiunilor a )cut ca o mare parte a pro7lemelor
lumii post$ Gersailles s )ie re<olvate prin intermediul unor or2anisme paralele: 'onsiliul
Suprem al 8uterilor Aliate ?i Asociate, 'on)erina Am7asadorilor, 'omisia Reparaiilor,
ceea ce restrDn2e 2rav a7ilitile 5i2ii An a$?i pune amprenta asupra recon)i2urrii lumii
post7elice. 8reponderena puterilor europene An 'onsiliu, com7inat cu lipsa Statelor
=nite ?i a =niunii Sovietice pDn An !%.-& a Ansemnat c 5i2a nu re)lecta noua distri7uie
de putere la nivel 2lo7al, cu e)ecte 2rave asupra succesului or2ani<aiei An a deveni un
2arant al securitii 2lo7ale. 1ai mult, )aptul c mare parte a instituiilor sale )uncionau
pe 7a<a unanimitii a lipsit 5i2a de suplee ?i a trans)ormat$o Antr$un instrument al
pre<ervrii statu$Tuo$ului. De asemenea lipsa oricrei puteri e)ective cu care deci<iile
dac se a;un2ea la ele ar )i putut )i implementate, reluctana Americii An a coopera
mcar cu 5i2a, ec4ili7rul precar ce tre7uia sta7ilit Antre ceea ce unii vedeau ca
ameninarea supranaional a Societii Naiunilor ?i suveranitile naionale contri7uiau
la cre?terea ine)icienei practice a 5i2ii Naiunilor. 6 e)icien crescut ar )i cerut nu
numai un alt sistem de vot, dar ?i crearea de metode e)ective pentru 5i2 de a$?i impune
deci<iile. Asemenea condiii aduceau severe limitri suveranitii naionale, lucru
inaccepta7il pentru toate statele, mari sau mici. (oate acestea au )cut inevita7il e?ecul
or2ani<aiei care a cunoscut doar o scurt perioad de succes, Antre !%+, ?i !%.!. Bn
acela?i timp, aplicarea prevederilor 8actului ?i reali<area o7iectivelor Societii
Naiunilor s$au dovedit a )i o misiune di)icil din cau<a nemulumirii Anvin?ilor, a
persistenei unor situaii con)lictuale, a rmDnerii An a)ara instituiei 2eneve<e, din motive
di)erite, a trei mari puteri: Statele =nite ale Americii, Nermania ?i Rusia. Aceasta a )cut
ca Societatea Naiunilor s nu )ie un or2anism universal, cum s$a dorit iniial. 1eninerea
unor 2uvernri nedemocratice, apariia unor re2imuri totalitare An unele ri, persistena
nemulumirii ?i sentimentului de )rustrare An altele au dus la contestarea ordinii instaurate
dup r<7oi ?i a Societii Naiunilor. Disputele dintre marile puteri mem7re sau nu ale
Societii Naiunilor, interesele ?i aciunile lor diver2ente au ampli)icat sl7iciunile
Societii, Ancura;Dndu$i pe adversarii ei.
Rusia sovietic din decem7rie !%++, =niunea Repu7licilor Sovietice Socialiste
=RSS& nu a )ost admis la 'on)erina de pace ?i nu a semnat tratatele care au pus 7a<ele
noii ordini internaionale. Din aceast cau<, statul sovietic nu a recunoscut aceste tratate
?i aceast nou ordine, implicit Societatea Naiunilor. 8e de alt parte, puterile
Anvin2toare au spri;init )orele politice ?i militare antisovietice An r<7oiul civil ?i au
intervenit cu )ore militare Ampotriva Rusiei, )r s poat reu?i lic4idarea re2imului
7ol?evic. Au recurs apoi la 7locada economic, politic ?i diplomatic Ampotriva Rusiei ?i
la spri;inirea consolidrii puterii statelor vecine acesteia.
=na din sl7iciunile )undamentale ale Societii Naiunilor ?i ale noului edi)iciu
internaional cldit la 'on)erina de pace s$a datorat re)u<ului 'on2resului american de a
rati)ica tratatele de pace semnate sau acceptate de pre?edintele Vilson. Aceasta a
Ansemnat respin2erea de ctre americani a Societii Naiunilor ?i a promisiunilor de a
veni An spri;inul Franei An ca<ul unei a2resiuni din partea Nermaniei. Situaia se complica
?i datorit )aptului c din de7itor al Europei, S=A au devenit creditor al rilor de pe acest
continent, capa7ile deci s A?i impun punctul lor de vedere, c4iar dac au revenit la
politica tradional de i<olare. Bn perioada urmtoare evoluia relaiilor internaionale va )i
marcat de o relativ destindere )avori<at de mai muli )actori precum: apariia An prim$
planul diplomatic a unei alte 2eneraii de oameni politici mai puin intransi2eni precum
Aristide Briand ?i Nustav Stresseman, venirea stDn2ii la putere atDt la 8aris, cDt ?i la
5ondra Qerriot ?i 1acDonald& dar mai ales de relansarea economic ?i sta7ilitatea
)inanciar 2enerali<at. Frana, mai realist acum, nu A?i permite, datorita po<iiei
demo2ra)ice ?i economice incomode o alt politic )a de Nermania decDt cea de
compromis ?i conciliere apropiindu$se de 1area Britanie An tentativa de inte2rare a
Reic4ului An ansam7lul internaional. Bn acela?i timp, Nermania reali<ea< c nu poate
cD?ti2a >r<7oiul rece@ cu Frana iar o politica de tempori<are, Ai poate aduce mai multe
avanta;e decDt politica de )or: evitarea de<mem7rrii, sta7ili<area situaiei politice ?i
economice, revi<uirea lent a (ratatului de la Gersailles.
=nica materiali<are a tentativei de a construi o nou relaie )ranco$2erman avea
s )ie iniiativa unui industria? lu/em7ur24e<, Emil 1a3risc4 ?i repre<enta carteli<area
industriei metalur2ice din Frana, Nermania, Bel2ia, 5u/em7ur2 ?i Saar Antr$o )ormul
cura;oas reluat apoi la alt scar dup r<7oi. >Antanta Internaional a 6elului@ )i/a
cote de producie Antre rile )urni<oare ?i introducea o prim structur comun $
'omitetul )ranco$2erman de in)ormare. Dat )iind limitele reconcilierii )ranco$2ermane,
Frana s$a orientat tot mai mult spre securitatea colectiv. Bn acela?i timp, A. Briand avea
nevoie de o iniiativ care s modi)ice atitudinea administraiei americane cu care relaiile
deveniser tensionate datorit c4estiunii datoriilor interaliate ?i a su2erat omolo2ului su
american un an2a;ament reciproc prin care Frana ?i Statele =nite se o7li2au s renune la
r<7oi An re<olvarea pro7lemelor politice dintre ele. Secretarul de Stat american Uello2 a
modi)icat su7stanial planul )rance< propunDnd semnarea unui tratat de renunare la
r<7oi care s )ie desc4is tuturor naiunilor. Dup ce partea american a acceptat o serie
de re<erve )rance<e care ineau de capacitatea Franei de a$?i Andeplini o7li2aiile
re<ultate din apartenena la 5i2a Naiunilor sau la sistemul de la 5ocarno, cincispre<ece
state au semnat la +H au2ust !%+" Pactul de renunare general# la r#@"oi. Aproape toate
statele independente vor adera, inclusiv state nemem7re ale 5i2ii Naiunilor precum
=RSS sau (urcia. =niunea Sovietic a mers c4iar mai departe ?i la s)Dr?itul lui !%+" a
propus vecinilor si de la vest Anc4eierea unui protocol similar, dar limitat la Europa
6riental. Re<ultatul va )i 8rotocolul 5itvinov semnat la % )e7ruarie !%+% Antre =niunea
Sovietic, 5etonia, Estonia, 8olonia, RomDnia ?i (urcia. 8actul Briand$Uello2 repre<enta
apo2eul >pactomaniei@ care a dominat perioada !%+,$!%+% ?i re)lecta An 7un msur
Ancrederea tot mai mare An viitorul pa?nic al Europei ?i al omenirii.
Destinderea )ranco$2erman, de?i o sc4im7are su7stanial )a de perioada
precedent, a avut )r Andoial limitele sale ?i nu a atins decDt palierele )oarte Analte ale
diplomaiei. 5a nivelul opiniei pu7lice din cele dou ri neAncrederea ?i:sau dorina de
revan? au continuat s se mani)este iar evoluiile economice ale )iecrui stat impunea
politici concureniale 2eneratoare de tensiuni. Bn ciuda dramei primului r<7oi mondial,
An po)ida tentativelor politico$diplomatice de construire a unui sistem 2eneros de
securitate colectiv, instrumentele diplomatice rmDneau cele ale secolului trecut.
8olitica )rance< de securitate, coordonat esenial a evoluiei relaiilor internaionale An
perioada inter7elic a presupus o e/pansiune spre Est An dorina de a contra7alansa o
Nermanie potenial periculoas. Ast)el diplomaia )rance< s$a concentrat asupra
>alianelor de )lanc@ !%+! cu 8olonia, !%+- cu 'e4oslovacia, !%+, cu RomDnia, !%+H
cu Iu2oslavia ?i An acela?i conte/t a susinut crearea alianelor re2ionale de tipul 1icii
Bnele2eri. De asemenea politica )rance< s$a concentrat asupra ptrunderii economice An
re2iunea est$european, Antre !%!" ?i !%+% totalul Amprumuturilor destinate =n2ariei,
Austriei, RomDniei, Bul2ariei ?i 8oloniei dep?ind H** milioane Franci. Bn acela?i timp
7ncile )rance<e au intrat An )or pe piaa est$european controlDnd pDn la #*E din
capitalul acestora, e)ort care nu a lsat Berlinul indi)erent. 8entru Nermania destinderea
s$a dovedit a )i un mi;loc tactic pentru revi<uirea (ratatului de la Gersailles ?i pentru
asi2urarea 4e2emoniei An Europa central. Ast)el An martie !%.! proiectul unei uniuni
vamale austro$2ermane marca un prim pas spre o 1ittel Europa 2erman, de?i An urma
presiunilor Franei asupra Austriei tentativa 2erman nu va )i Ancununat de succes. (ot An
aceea?i perioad apropierea Nermaniei )a de =RSS a continuat prin Anc4eierea
acordului de prietenie ?i neutralitate din !%+, motiv su)icient de An2ri;orare pentru 8aris.
Bn acela?i conte/t, destinderea era limitat de aciunile Italiei )asciste care, de?i se opunea
Ansc4luss$ului ?i nutrea un interes special spre Balcani 7locDnd ast)el Nermania An cel
puin dou <one de in)luen, avea propria motivaie An tentativa de demantelare a
(ratatului de la Gersailles. Ast)el, dup ce An prin (ratatul de la Roma !%+-& reinstalea<
suveranitatea asupra ora?ului Fiume, prin tratatele de la (irana din !%+, ?i !%+H Italia va
asi2ura >protecia@ asupra Al7aniei.
'ra4ul 7ursei din Ne9$OorF An !%+% a marcat, )r a )i Aneles ca atare de
contemporani, un moment de rscruce pentru istoria inter7elic. Rareori un eveniment, ce
)r Andoial repre<int doar un reper al unui )enomen mult mai comple/, a modi)icat mai
mult viaa economic, social, politic ?i diplomatic a Europei ?i a lumii. 1area 'ri<
inter7elic a distrus Ancrederea An li7eralismul economic ?i An capacitatea re2imurilor
democratice de a 2estiona corect situaia dramatic a economiilor europene. Bn acela?i
timp cri<a economic a dus la pauperi<area claselor de mi;loc tradiional susintoare ale
centrului politic moderat& ?i a creat premisele derapa;ului politic spre e/treme ?i a
instaurrii An aproape Antrea2a Europ a re2imurilor politice totalitare, dictatoriale sau
autoritare.
Bn aceste condiii tensiunile politice internaionale de;a e/istente au )ost
completate de pro7leme economice 2rave, de soluii naionale de re<olvare a cri<ei, de
politici concureniale e/trem de a2resive ?i nu An ultimul rDnd de e/acer7area
naionalismelor. Bn consecin, mediul internaional, e/trem de )ra2il, a )ost caracteri<at
An perioada urmtoare de cri<e internaionale tot mai dese ?i mai puternice.
Bn urma unor incidente petrecute An perioada iulie$septem7rie !%.! An 1anciuria
de Sud, <on tradiional de in)luen ;apone<, Antr$un interval de cDteva sptmDni
;apone<ii au ocupat cea mai mare parte a 1anciuriei. Reacia 'onsiliului 5i2ii Naiunilor
a )ost imediat ?i An septem7rie iar mai apoi An octom7rie Paponiei i se cere retra2erea
imediat. Paponia a re)u<at ?i 5i2a Naiunilor nu va 2si o soluie pentru a sanciona
a2resorul. 8recedentul era creat.
Bn prima ;umtate a lui !%.., un alt proiect pentru asi2urarea securitii
continentale prinsese contur. Este vor7a de Pa)tul )elor Patru, pact pe care Nermania Al
a2rea din simplul motiv c ar )i repre<entat o lovitur ma;or dat ideii de securitate
colectiv. 6ri2inile ideii pot )i 2site Antr$un discurs al lui 1ussolini pronunat la (orino
An octom7rie !%.+ care constata ine)iciena 5i2ii Naiunilor ?i preconi<a semnarea unui
pact Antre cele patru mari puteri occidentale An2lia, Frana, Nermania ?i Italia&. 8lanul
este de<voltat Antr$un proiect propriu$<is cu oca<ia unei vi<ite la Roma a premierului
en2le< 1acDonald ?i a din punctul de vedere 7ritanic, 8actul repre<enta o ?ans de a
impune unele limite aciunilor Nermaniei. Bn vi<iunea lui 1ussolini, 8actul tre7uia s
devin un instrument prin care cele patru mari puteri s re)orme<e de comun acord
sistemul versaille<. (ocmai aceast trstur Ai atr2ea pe 2ermani. Atitudinea Franei nu
putea )i decDt re<ervat, avDnd An vedere reacia )erm a micilor si aliai din 'entrul ?i
Estul Europei.
Instaurarea re2imului na<ist An Nermania Antre !%.. ?i !%.- a sc4im7at An mod
decisiv ecuaia evoluiilor politice pe continentul european. Bn conte/tul cri<ei economice
devastatoare, dictaturile sau re2imurile autoritate de tipul Nermaniei, Italiei ?i Paponiei au
recurs la soluii a2resive relansarea economic prin de<voltarea industriei de r<7oi,
re<olvarea ?oma;ului prin mo7ili<are, autar4ie economic ?i o politic e/tern o)ensiv
pentru a desc4ide cu )ora piee de des)acere. Bn ca<ul Nermaniei aciunile a2resive sunt
stimulate de ideile ?i personalitatea noului cancelar Adol) Qitler. Bnc din !%+- Qitler
trasa An lucrarea sa 1ein Uamp) 5upta mea& principalele coordonate ale politicii e/terne
a Reic4$ului na<ist: eliminarea constrDn2erilor impuse de (ratatul de la Gersailles,
inte2rarea populaiilor de ori2ine 2erman An cadrul Nermanie 1ari, do7Dndirea
>spaiului vital@ prin cuceriri ce vi<au Estul Europei, Rusia Sovietic ?i ri limitro)e. Bn
ceea ce privea aciunea diplomatic Qitler ar )i dorit o alian cu Italia )ascist datorit
apropierilor ideolo2ice& ?i 1area Britanie similitudini de ras An vi<iunea na<ist&
precum ?i >o e/plicaie de)initiv@ a se citi r<7oiS& cu Frana. Italia avea propria a2end
e/tern. Su7 comanda lui 1ussolini ?i An spiritul noii ideolo2ii )asciste se urmrea o
politic imperialist animat de necesiti economice dar ?i de ilu<ia recuperrii trecutului
2lorios al Imperiului Roman. Evoluia pe scena internaional a Italiei ?i contri7uia sa la
a2ravarea situaiei internaionale a )ost marcat de e<itri ?i 2esturi con)u<e pDn An !%.#
1ussolini oscilDnd Antre trei direcii de e/pansiune: Europa Dunrean unde AntDlnea
interesele similare ale Nermaniei&, 1editerana competi<Dnd cu Frana ?i 1area Britanie&
?i A)rica de Est completDnd ast)el po<iiile de;a e/istente An 5i7ia, Somalia ?i Eritreea&.
Dup prsirea 'on)erinei De<armrii ?i a Societii Naiunilor ?i dup e?ecul
ne2ocierilor cu Frana o7iectivele e/terne ale re2imului na<ist au vi<at An primul rDnd
neutrali<area sistemului de aliane al Franei. 8rimul pas An acest sens ?i un mare succes
diplomatic dup 'oncordatul cu 8apalitatea din iunie !%.. a )ost tratatul de nea2resiune
cu 8olonia din +, ianuarie !%.- vala7il pe o perioad de <ece ani. 8entru polone<i tratatul
de nea2resiune era un pas important An propria politic de ec4ili7ru Antre =niunea
Sovietic ?i Nermania, dar pentru aceasta din urm era vor7a An primul rDnd de
neutrali<area celui mai important aliat )rance< din Estul Europei ?i de contracararea
e)ectelor unei posi7ile alinieri )ranco$sovietice. Bn plus, Nermania A?i asi2ura ast)el
securitatea An Est Antr$o perioad de relativ vulnera7ilitate. 8actul 2ermano$polone< a
avut drept re<ultat de7utul unei o)ensive diplomatice )rance<e, o)ensiv a;utat ?i de
primele semne clare ale a2resivitii noului re2im de la Berlin. Bn esen dou sunt
o7iectivele politicii e/terne )rance<e An aceast perioad: o apropiere de Italia An scopul
consolidrii opo<iiei anti2ermane ?i construirea unor aliane An Est care s o7li2e
Nermania s lupte pe dou )ronturi An eventualitatea unui con)lict.
'u 2raniele prote;ate An vest de 5ocarno ?i eli7erat de 2ri;a unui con)lict cu
8olonia, atenia lui Qitler s$a mutat spre Austria, ar pe care, date )iind le2turile etnice
?i ascensiunea na<i?tilor austrieci, spera s o alipeasc Reic4$ului.
Bn iulie !%.-, la Giena a avut loc o tentativ e?uat de preluare a puterii de ctre
na<i?tii austrieci. Asasinarea cancelarului En2el7ert Dol)uss ?i apelul lansat de ace?tia
pentru asisten 2erman au determinat Frana ?i Italia s treac An planul doi tensiunile
din 7a<inul dunrean ?i cele din <ona mediteranean ?i s se concentre<e asupra unuia din
puinele puncte An care erau An totalitate de acord: respectarea independenei Austriei. 6
demonstraie de )or italian materiali<at An concentrarea cDtorva divi<ii la 2rania cu
Austria i$a permis lui 1ussolini s$?i aro2e Antre2 meritul pentru e?ecul loviturii de stat
de la Giena.
8e % ?i !, martie, Qitler a )cut pu7lic e/istena unei aviaii militare 2ermane,
lucru inter<is de (ratatul de la Gersailles, apoi a anunat introducerea serviciului militar
universal ?i crearea unei armate de trei<eci ?i ?ase de divi<ii.
'ea de$a doua dimensiune a o)ensivei diplomatice )rance<e vi<a reconstrucia
sistemului de aliane din Estul Europei dup ?ocul repre<entat de pacul 2ermano$polone<.
6cuparea )unciei de ministru de e/terne de ctre 5ouis Bart4ou a marcat o mai mare
desc4idere a 8arisului spre =niunea Sovietic, An ciuda opo<iiei interne. 8lanurile
)rance<e pentru Europa 6riental aveau dou dimensiuni: una multilateral crearea unui
>5ocarno oriental@ care urmrea inte2rarea Antr$un pact modelat dup cel de la 5ocarno
a Nermaniei, =niunii Sovietice, 8oloniei ?i a statelor 7alticeC cealalt 7ilateral un tratat
)ranco$sovietic.
E?ecul 8actului 6riental a )ost determinat de un anun al 8oloniei septem7rie
!%.-& care re)u<a tran<itarea propriului teritoriu de ctre trupele sovietice An
eventualitatea An care =niunea Sovietic ar )i )ost nevoit s$?i pun An aplicare o7li2aiile
ce decur2eau din 8actul 6riental. Asasinarea lui Bart4ou la 1arsilia avea s Ansemne
a7andonarea de)initiv a proiectului. Soluia 7ilateral a )ost )orat de reAnarmarea
desc4is a Nermaniei, An ciuda e<itrilor noului ministru de e/terne )rance< 8.5aval. 8e +
mai !%.#, Frana ?i Rusia au semnat un pact de asisten mutual, urmat pe !, mai de un
tratat similar Antre =niunea Sovietic ?i 'e4oslovacia. (ratatul )ranco$sovietic nu era
completat, Ans, de o convenie militar ?i multe din prevederile sale )ceau ca aplicarea
sa s depind de e)iciena ?i deci<iile 5i2ii Naiunilor. Bn ciuda de)icienelor tratatului de
asisten reciproc )ranco$sovietic, la ;umtatea lui !%.# sistemul de securitate colectiv
pare serios consolidat prin aderarea =niunii Sovietice la Societatea Naiunilor !%.-&,
inte2rarea 1oscovei An sistemul )rance< de aliane ?i prin cola7orarea )ranco$italian.
=rmtorul an avea s Ansemne e?ecul tentativelor de a consolida acest sistem.
8rima )isur a aprut pe !" iunie !%.#, cDnd 1area Britanie a )cut pu7lic semnarea
unui acord naval cu Nermania prin care acesteia din urm i se recuno?tea, AnclcDndu$se
din nou (ratatul de la Gersailles, dreptul de a deine o )lot e2al cu .#E din tona;ul
marinei militare 7ritanice, An vreme ce An materie de su7marine Nermania o7inea
paritatea.
A doua etap, mai important, a adus tensionarea relaiilor dintre Italia pe de$o
parte ?i Frana ?i 1area Britanie, pe de cealalt, ?i de apropierea treptat dintre Roma ?i
Berlin. =nul din preurile pltite de an2lo$)rance<i pentru politica anti2erman a Italiei a
)ost repre<entat de concesiile, economice ?i nu numai, )cute lui 1ussolini An Etiopia.
Interesat mai de2ra7 de o aventur militar care s readuc An prim plan vitalitatea Italiei
)asciste ?i mai puin de o >ac4i<iionare@ a Etiopiei prin mi;loace diplomatice, 1ussolini
a ordonat pe . octom7rie !%.# atacarea Etiopiei. 67li2ate s opte<e Antre repudierea
principiului securitii colective sau a potenialului aliat, Frana ?i 1area Britanie au ales
s acione<e prin intermediul Societii Naiunilor An cadrul creia, pe !" octom7rie,
au )ost votate sanciuni economice Andreptate Ampotriva Italiei. De<acordurile dintre
an2lo$)rance<i 7ritanicii )iind adepii unei politici mai )erme&, dar ?i dorina de a evita o
apropiere italo$2erman, au avut drept re<ultat ine)iciena sanciunilor. Disproporia de
)ore ?i$a spus cuvDntul ?i An primvara lui !%., Etiopia era de;a An)rDnt.
'ri<a etiopian a creat o nou 7re? de care Qitler a putut pro)ita.Naranii 8actului
de la 5ocarno, 1area Britanie ?i Italia, erau plasai pe po<iii diametral opuse, iar
1ussolini era recunosctor Nermaniei pentru neutralitatea 7inevoitoare a)i?at An timpul
cri<ei etiopiene. Documentul )ranco$sovietic a )ost rati)icat pe +H )e7ruarie !%., ?i la
puin peste o sptmDn, pe H martie, trupele 2ermane au reocupat Renania, anulDnd
ast)el statutul de <on demilitari<at al acesteia. 8rete/tul utili<at a demonstrat c pactul
)ranco$sovietic, lipsit de sens din punct de vedere practic din cau<a atitudinii polone<e, a
;ucat un rol crucial An arsenalul propa2andistic 2erman. Reacia an2lo$)rance< la cea mai
2rav Anclcare a (ratatului de la Gersailles a )ost surprin<toare. Bn vreme ce
comandanii militari )rance<i se mulumeau s constate c remilitari<area Renaniei nu le
a)ecta An nici un )el strate2ia militar de)ensiv a/at pe presupusa invinci7ilitate a liniei
1a2inot, 2uvernul 7ritanic transmitea 8arisului c aciunea 2erman nu era considerat a
)i o Anclcare >)la2rant@ a 8actului de la 5ocarno. Aceast lips de reacie a avut un e)ect
devastator asupra statelor mici aliate ale Franei. Bn octom7rie !%.,, Bel2ia a renunat la
aliana cu vecina sa de la sud ?i ?i$a proclamat neutralitatea, a2ravDnd ast)el situaia
an2lo$)rance<ilor An eventualitatea unui con)lict cu Nermania.
Bn numai trei ani Qitler reu?ise practic s elimine posi7ilitatea unei intervenii
militare e/terne. 5a est, 8olonia devine tot mai cooperant An condiiile An care protecia
Franei pare a nu mai valora )oarte mult. Bn vest, neutrali<area Bel2iei ?i remilitari<area
Renaniei reduc drastic ?ansele unei intervenii militare )rance<e. Anul !%., repre<int
momentul An care pre2tirile Nermaniei pentru un con)lict devin cu adevrat masive.
8e !H iulie !%.,, liderii 2arni<oanelor militare din 1arocul spaniol au iniiat o
revolt Ampotriva 2uvernului de stDn2a ales mai devreme An acel an. R<7oiul civil care a
urmat re7eliunii naionaliste nu a avut numai caracterul )eroce al unui con)lict intern de
proporii ci s$a trans)ormat rapid Antr$o pro7lem internaional acut. BntrucDt o)ierii
re7eli An )runte cu 2eneralul Franco nu au reu?it s preia controlul Antre2ului aparat militar
spaniol, asistena militar venit din e/terior le era vital ?i din toamna anului !%.,,
a;utorul militar italo2erman era de;a considera7il An ciuda deci<iilor adoptate de
'omitetului de nonintervenie creat An septem7rie ?i din care )ceau parte 1area Britanie,
Frana, Nermania, Italia ?i =niunea Sovietic.
Bn condiiile An care atenia lumii era concentrat asupra con)lictului din Spania,
un con)lict ce prea s Antruc4ipe<e divi<iunile ideolo2ice ale Europei anilor L.*,
Nermania a lansat 8lanul de patru ani !" octom7rie !%.,& menit s plase<e economia
2erman pe picior de r<7oi ?i s o autonomi<e<e din punct de vedere al aprovi<ionrii cu
materii prime. 8lanurile de consolidare intern mer2ea An paralel cu reluarea o)ensivei
diplomatice menite s erode<e sistemul )rance< de aliane din Europa. 8e +, octom7rie
!%., Italia ?i Nermania anun Anc4eierea unui a)ord de )oo*erare viitoarea A/
Roma$Berlin. Era punctul )inal al unei apropieri Ancepute An timpul cri<ei etiopiene ?i
consolidate An r<7oiul civil din Spania. A/a Roma$Berlin pre<enta dou mari avanta;e
pentru Nermania: )ora cele dou mari puteri occidentale s se 2Dndeasc la posi7ilitatea
unui con)lict An 1editerana ?i, mai ales, anula opo<iia italian )a de Ansc4luss.
6 lun mai tDr<iu, pe +# noiem7rie !%.,, Nermania ?i Paponia semnea< Pa)tul
Ant)omntern. Bndreptat )ormal Ampotriva =niunii Sovietice, acordul are mai de2ra7
o7iective anti7ritanice. 'reDnd mai multe centre de presiune asupra Imperiului Britanic,
Qitler spera s parali<e<e aciunile 5ondrei ?i s o )ore<e s 2Dndeasc An termenii unui
con)lict pe trei )ronturi: Europa 6ccidental, 1editerana, E/tremul 6rient. 8actul
Anticomintern va )i completat prin aderarea Italiei An noiem7rie !%.H. A urmat, ane/area
Austriei la Nermania, )apt petrecut An !+$!. martie !%.". Bn conte/tul noilor evoluii
politice, a apropierii dintre Italia ?i Nermania dar mai ales datorit o7sesivei dorine de a
evita o An)runtare militar european cu consecine de<astruoase liderii 1arilor 8uteri
occidentale s$au limitat la a protesta diplomatic )a de ane/area Austriei, )apt care
contravenea an2a;amentelor e/istente An tratatul de la Gersailles.
Ane/area Austriei a Ansemnat reorientarea aproape imediat a politicii e/terne
2ermane spre distru2erea statului ce4oslovac. 6 prim cri< a intervenit An mai !%.", dar
mo7ili<area armatei ce4oslovace, com7inat cu o serie de mesa;e )erme primite din
partea An2liei ?i Franei, a amDnat de<nodmDntul cri<ei. Folosindu$se de minoritatea
2erman din 'e4oslovacia apro/imativ trei milioane de persoane&, Qitler a crescut
constant presiunea asupra statului ce4oslovac pe durata verii anului !%.". 1arcate Anc
de e)ectele cri<ei economice care nu le permiteau decDt Anceperea tardiv a reAnarmrii,
preocupate mai de2ra7 de pro7lemele ?i divi<iunile interne, temDndu$se de povara unui
r<7oi pentru care nu erau pre2tite, dar ?i de )rica pierderii unor imperii multinaionale,
1area Britanie ?i Frana au Ancercat cu orice pre s evite un con)lict cu Nermania.
Bn consecin primul ministru 7ritanic '4am7erlein a propus o 'on)erin internaional
pentru discutare pro7lemei sudete. Des)?urat la 1`nc4en pe +% septem7rie !%.,
'on)erina a reunit repre<entanii 1arii Britanii '4am7erlein&, Franei Daladier&,
Nermaniei Qitler& ?i Italiei 1ussolini& ne)iind invitai dele2aii 'e4oslovaciei ?i ai
=niunii Sovietice. Bn )inal diplomaia na<ist ?i$a atins scopurile: re2iunea sudet a )ost
cedat Nermaniei ?i s$a sta7ilit un calendar de evacuare a <onei. De?i ar )i tre7uit s
repre<inte ultima modi)icare a status Tuo$ului european, Acordul de la 1unc4en a
accelerat procesul de de<inte2rare a structurilor de securitate din Europa 'entral ?i de
Est. 'e4oslovacia nu a pierdut numai re2iunea sudet, dar An urma primului ar7itra; de la
Giena a )ost o7li2at s cede<e re2iunea (esc4en 8oloniei ?i pri ale Slovaciei =n2ariei.
De<inte2rarea politic ?i teritorial a 'e4oslovaciei a antrenat destrmarea 1icii
Bnele2eri. Disponi7ilitatea Franei de a$?i a7andona cel mai puternic aliat din re2iune a
o7li2at micile naiuni s$?i reconsidere relaia cu aceasta.
5a !- martie !%.% Slovacia condus de monseniorul (iso susinut de Nermania&
A?i proclam autonomia o7li2Dnd la reacie 2uvernul ce4oslovac, a doua <i trupele
2ermane au intervenit ocupDnd 8ra2a iar 'e4oslovacia a Ancetat s mai e/iste, pe
teritoriul si aprDnd Slovacia ?i 8rotectoratul Boemiei ?i 1oraviei <ona de ocupaie
2erman&, An timp ce =n2aria prelua Rut4enia su7carpatic. Intrarea trupelor 2ermane An
8ra2a ?i distru2erea statului ce4oslovac precum ?i ane/area rapid a Al7aniei de ctre
Italia aprilie !%.%& au dus la reorientarea rapid a politicii an2lo$)rance<e de la
conciliatorism la re<isten activ. 8rioritatea era reconstruirea unui sistem de securitate
An Europa 6riental care s previn dominaia 2erman asupra re2iunii, dominaie ce
amenina s rstoarne ec4ili7rul de )ora la nivel continental. Bn consecin 1area
Britanie ?i Frana au Ancercat s cree<e An Estul Europei un 7loc imun la in)luena
2erman ?i au o)erit 2aranii teritoriale 8oloniei .! martie&, Nreciei ?i RomDniei An
aprilie !%.%&. Naraniile o)erite aveau doar un caracter politic, ne)iind Ansoite de discuii
militare ?i )useser concepute ca un stimul An vederea coa2ulrii unei 2rupri a statelor
mici din Europa de Est. Din punct de vedere 2eo2ra)ic, o asemenea 2rupare nu putea s
)ie spri;init militar3. Bn consecin aceste 2aranii erau practic doar propa2andistice ?i
riscante pentru naiunile crora li s$au acordat. Bn ++ mai !%.%, Nermania ?i Italia au
Anc4eiat 8actul de 6el. Apoi, presiunile 2ermane asupra 8oloniei s$au ampli)icat,
prete/tul invocat de aceast dat )iind c4estiunea 'oridorului ce desparte Nermania de
8rusia 6riental ?i o)er 8oloniei ie?ire la 1area Baltic prin portul Dan<i2. Bn cursul
lunilor iulie ?i au2ust a urmat 7Dl7Diala an2lo$)rance< )a de propunerea lui Stalin de a
se semna o alian contra Nermaniei, )apt care$l determin pe Stalin s$l primeasc An +.
au2ust An audien pe ministrul de e/terne 2erman von Ri77entrop, semnDndu$se An
aceea?i <i 8actul Ri77entrop$ 1olotov. 8actul consta de )apt An dou documente: primul,
pu7lic, prevedea pstrarea neutralitii dac una dintre pri este implicat Antrun con)lict.
>8rotocolul adiional secret@ delimita s)erele de in)luen An Estul Europei, 8olonia
6riental, Finlanda, 5etonia, Estonia ?i Basara7ia intrDnd An s)era sovietic, An timp ce
8olonia occidental precum ?i 2eneric denumita <on din vestul Europei urmau a se situa
An aria de in)luen 2erman.
Bnele2erea 2ermano$sovietic desc4idea drumul ctre un nou r<7oi european.
8actul Ri77entrop$1olotov a Ansemnat pentru Qitler oportunitatea nu numai de a ataca
8olonia dar ?i de a de<lnui ma?ina de r<7oi 2erman Ampotriva puterilor occidentale
nemai)iind reinut de teama unui con)lict purtat pe dou )ronturi. Bn vi<iunea lui Stalin
pactul Ai permitea e/pansiunea teritorial spre vest, asi2urarea )rontierelor ?i, con)orm
a/iomelor comuniste, oportunitatea uria? adus de r<7oiul Antre statele capitaliste de a
e/tinde la nivel continental revoluia comunist. 'ele dou sisteme totalitare semnau
ast)el intrarea Europei Antr$o perioad tra2ic. 5a ! septem7rie !%.% armata 2erman
Ancepea operaiunile militare Ampotriva 8oloniei iar la . septem7rie An2lia ?i Frana
declarau r<7oi Nermaniei. R<7oiul, mai AntDi european, apoi mondial Ancepea.
B:lo5ra4e
E. Bold, I. 'iuperc, 3uropa n deri%# G0701; 07<8H' -in istoria relaiilor internaionale
Ia?i: 'asa Editorial Demiur2, +**!.
8ierre 1il<a, Ser2e Berstein, Istoria secolului PP. Golumul I. !%**$!%-# S)Dr?itul >lumii
europene@, Bucure?ti, Editura All, !%%",
Emilian Bold, -iplomaia -e Con&erine5 -in Istoria Relaiilor Internaionale Intre (nii
0707;07MM i Po@iia Rom6niei, Bucure?ti, Ed.Punimea, !%%!
8etre Br7ulescu, Ionel 'lo?c, Repere de cronologie internaional# 070<;07<2,
Bucure?ti, Ed. Jtiini)ic ?i Enciclopedic, !%"+,
5upu N._.C '<an, N4. N.C Bu?e, '., Istoria uni%ersal# contemporan#. Gol.!. !%!H$!%-#,
Bucure?ti, !%H%,
Lu)rarea de $er4)are <
8e 7a<a te/tului unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, alctuii un eseu structurat pe tema
@(ratatelor de pace de la 8aris ?i pr7u?irea sistemului verssaille<. 'au<e ?i interese. @
8unctele care tre7uie atinse sunt: prevederile concrete ale (ratatelor de la 8aris,
motivaiile 1arilor 8uteri, identi)icarea c4estiunilor nere<olvate ?i a surselor de
tensiune aprute datorit sistemului versaille<, rolul ?i punctele sla7e ale Societii
Naiunilor .
Instruciuni privind testul de evaluare,
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui.
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Lu)rare de $er4)are =
8e 7a<a te/tului unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, alctuii un eseu structurat pe tema
@'aracteristici ale raporturilor )ranco$2ermane Antre !%+. ?i !%.% @.
8unctele care tre7uie atinse sunt: caracteristicile ?i limitele destinderii, o7iectivele ?i
instrumentele diplomatice ale celor dou state, deteriorarea raporturilor dup !%..,
tentativa )rance< de KAn2rdire@ a Nermaniei, apropierea italo$2erman, politica de
conciliatorism, politica de re<isten.
In(tru)%un *r$nd te(tul de e$aluare,
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui.
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
Untatea de 6n$!%are Nr3 =, AL 'OILEA RKLBOI 9ON'IAL
O:e)t$e
Evidenierea reperelor cronolo2ice ?i a etapelor importante ?i descoperirea semni)icaiilor
acestora.
Familiari<area studenilor cu 7a2a;ul conceptual speci)ic anali<ei relaiilor internaionale
An conte/tul con)lictelor mondiale.
Investi2area evoluiilor militare ?i a raporturilor politico$diplomatice dintre statele
7eli2erante.
Descoperirea consecinelor pe termen mediu ?i lun2 produse de cel de$al doilea
r<7oi mondial.
I<7ucnirea celui de$al doilea r<7oi mondial a )ost consecina lo2ic a pre2tirilor
minuiuaose )cute de ctre statele revi<ioniste: Nermania, Paponia ?i Italia ?i a aciunilor
a2resive ale acestora contra altor state, An deceniul IG al sec. +*, pe )ondul pasivitii i
sl7iciunilor An2liei ?i Franei. Statele =nite ale Americii se a)lau An i<olarea lor
Andeprtat, iar =niunea Sovietic nu numai c nu pre<enta Ancredere pentru puterile
democrat$occidentale, dar era ?i un stat revi<ionist. Acest )apt a )ost con)irmat pe deplin
de Anele2erea =RSS cu Nermania, prin 8actul Ri77entrop$1olotov.
Al doilea r<7oi mondial a )ost cea mai mare catastro) prin care a trecut
omenirea. A )ost un r#@"oi total, deoarece a antrenat aproape toate rile #,& din toate
continentele, cu participarea a sute de milioane de oameni, cu alocarea unor resurse
materiale uria?e, cu pierderi pe msur, Antre care <eci de milioane de mori ?i alte
milioane de rnii, invali<i, mutilai, cei mai muli din rDndul populaiei civile.
#n)e*utul r!+:oulu3 Prma 4a+! - ->2> - ->7-
Asi2urDndu$se c =niunea Sovietic va rmDne neutr, Nermania na<ist,
con)orm planului Antocmit Anc din primvar, a atacat An <orii <ilei de ! septem7rie !%.%
8olonia. An2lia ?i Frana au cerut ultimativ Berlinului s pun capt ostilitilor ?i s$?i
retra2 trupele din 8olonia. Acest lucru nu s$a AntDmplat, ast)el c An2lia ?i Frana au
declarat r<7oi Nermaniei. 1ai multe ri ?i$au a)irmat neutralitatea, Antre acestea
a)lDndu$se S=A, Italia ?i Paponia.
O)u*area Polone, Nor$e5e " 'anemar)e3 Pr!:u"rea Fran%e3 B!t!la An5le
En2le<ii ?i )rance<ii nu au Antreprins operaii militare pentru a veni An spri;inul 8oloniei
Kr<7oiul ciudat@&, care, la s)Dr?itul lui septem7rie, era An)rDnt ?i Amprit Antre 2ermani
?i sovietici a treia Amprire a 8oloniei&. Sin2urele aciuni de lupt s$au des)?urat pe
mare, unde vasele ?i su7marinele 2ermane au provocat pierderi Ansemnate an2lo$
)rance<ilor. Bn octom7rie !%.%, sovieticii au o7inut instalarea de 7a<e militare pe
teritoriul rilor 7altice. Finlanda a re)u<at s accepte modi)icrile teritoriale cerute de
aceasta din urm, din care cau< a )ost invadat de armata sovietic, Antre noiem7rie !%.%
?i martie !%-* des)?urDndu$se un r<7oi cD?ti2at de sovietici, )apt ce va arunca Finlanda
An ta7ra 2erman. Dat )iind importana economic ?i militaro$strate2ic a Danemarcei
?i Norve2iei, 2ermanii le$au ocupat An aprilie, respectiv An iunie !%-*, dup o re<isten
eroic de dou luni. 5a !* mai !%-*, armata 2erman a pornit o)ensiva Ampotriva
6landei, Bel2iei, 5u/em7ur2ului ?i Franei, alturi de care se a)lau trupe 7ritanice. Bn
dou luni aceste ri au )ost An)rDnte, scoase din lupt ?i ocupate. Folosirea mi;loacelor
moderne de lupt, An primul rDnd a marilor uniti 7lindate ?i a aviaiei de vDntoare ?i
7om7ardament, a permis Nermaniei s des)?oare un >r<7oi )ul2er@ Elit@Frieg&
Ampotriva mai multor state cu un potenial militar apro/imativ e2al cu cel al a2resorului.
France<ii au )ost o7li2ai s semne<e armistiiul, care cons)inea An)rDn2erea lor
catastro)al, An acela?i va2on de cale )erat An care 2ermanii )useser nevoii s se
recunoasc Anvin?i An noiem7rie !%!".
Dup cderea Franei, An2lia ?i imperiul ei au continuat lupta cu Nermania ?i
Italia. Bn vara ?i toamna anului !%-* s$a des)?urat >7tlia An2liei@, 7ritanicii )iind
o7li2ai s re<iste valului de 7om7ardamente ale aviaiei 2ermane, care tre7uiau s
pre2teasc terenul pentru inva<ia armatei 2ermane An insule, con)orm planului Leul de
.are. An2lia a cD?ti2at aceast 7tlie cu pierderi ?i sacri)icii mari, o7li2Dndu$l pe Qitler
s a7andone<e ideea inva<iei ?i s pun la punct planul de invadare a =RSS
Ear"arossa&.
Vinston S. '4urc4ill, Discurs An )aa 'amerei 'omunelor, !* mai !%-*
Q.# ntre"ai care este politica noastr#? /# %oi spune5 3ste s# ducem r#@"oi$ pe mare$
pe uscat i n aer$ cu toat# puterea noastr# i cu toat# &ora pe care ne;o d# -umne@eu$
ca s# putem duce r#@"oiul mpotri%a unei tiranii monstruoase$ niciodat# dep#it# n
catalogu ntunecat i lamenta"il al crimelor umane' (sta e politica noastr#' -ac# m#
ntre"ai care este scopul nostru$ pot s# %# r#spund cu un singur cu%6ntR %ictorie O
%ictorie cu orice pre$ %ictorie n ciuda teroriiR %ictorie oric6t de lung# i grea ar &i caleaR
pentru c# &#r# %ictorie nu e,ist# supra%ieuire' JKL /om continua p6n# la cap#t' /om
lupta n *rana$ %om lupta pe m#ri i pe oceane$ %om lupta cu ncredere i &or#
cresc6nd# n %#@duhR ne %om ap#ra Insula$ oricare ar &i preul' =e %om lupta pe plaAe$ o
s# lupt#m pe terenurile de de"arcare$ o s# lupt#m pe c6mpuri i pe str#@i$ o s# lupt#m pe
dealuri$ dar nu ne %om preda niciodat#' =u cred nici un moment c#$ dac# aceast# Insul#$
sau o mare parte a ei$ ar &i su"Augat# i muritoare de &oame$ Imperiul nostru de peste
m#ri$ narmat i condus de &lota "ritanic#$ nu %a continua lupta p6n# c6nd$ la momentul
%oit de -umne@eu$ Lumea cea =ou#$ cu toat# &ora i puterea ei$ %a %eni s# sal%e@e i s#
eli"ere@e Lumea /eche'B
Italia lui 1ussolini, care declan?ase aciuni militare Ampotriva Franei atunci cDnd
aceasta era aproape An)rDnt de 2ermani, a desc4is concomitent un )ront An A)rica de
nord$est Ampotriva 7ritanicilor, iar An octom7rie !%-* a atacat Nrecia. Dup cDteva
succese ?i ptrunderea unor uniti pe teritoriul 2rec, )orele italiene au )ost respinse,
e/istDnd riscul de a )i An)rDnte c4iar An Al7ania, de unde porniser atacul. Apropierea
dintre Nermania, Italia ?i Paponia s$a consolidat prin Anc4eierea, An septem7rie !%-*, la
Berlin, a Pactului Tripartit. Se de)initiva ast)el constituirea (,ei Eerlin;Roma;ToF)o,
alian politic ?i militar a2resiv. 8rin acest pact, Paponia recuno?tea dreptul Nermaniei
?i Italiei de a instaura >noua ordine@ An Europa, iar Nermania ?i Italia recuno?teau acela?i
drept Paponiei An Asia. Bn A/ au )ost atrase, de 7unvoie sau prin ?anta;, presiuni ?i
ameninri, Slovacia, =n2aria, RomDnia ?i Bul2aria.
O)u*area Iu5o(la$e " Bre)e3 Ata)area URSS
Deoarece aderarea Iu2oslaviei )usese reali<at An secret de re2entul 8aul, o
lovitur de stat a instaurat un nou 2uvern la Bel2rad, care a anulat aceast aderare. Alturi
de di)icultile prin care trecea aliatul italian, pentru Qitler a aprut ?i aceast de)eciune
iu2oslav. Dictatorul 2erman a decis s des)iine<e statul iu2oslav ?i s cucereasc
Nrecia. Aceste o7iective au )ost atinse An aprilie ?i mai !%-!, la An)rDn2erea Iu2oslaviei
participDnd ?i )ore militare italiene, un2are ?i 7ul2are. 6peraiile militare din Balcani au
amDnat cu cinci sptmDni declan?area atacului 2erman Ampotriva =RSS.
Ata)area Unun So$et)e
8lanul Ear"arossa prevedea des)?urarea unui >r<7oi )ul2er@Ampotriva statului
sovietic, )orele militare de inva<ie urmDnd ca, An doutrei luni, s pun stpDnire pe cea
mai mare parte a spaiului european sovietic, s distru2 )orele armate sovietice ?i s
cucereasc marile centre ur7ane 5enin2rad, 1oscova, Uiev. Datorit elementului surpri<
?i superioritii 2ermanilor An tancuri ?i aviaie, An primele sptmDni de r<7oi, )orele
armate sovietice au su)erit mari An)rDn2eri, )iind Ampinse adDnc An interiorul rii. (otu?i,
armata 2erman nu a reu?it s$?i atin2 principalele o7iective. Armata sovietic nu a )ost
lic4idat, 5enin2radul a )ost Ancercuit, dar nu cucerit, 1oscova a re<istat atacurilor
2ermanilor care atinseser peri)eria capitalei. Aici, cu )ore proaspete aduse din Si7eria,
armata sovietic a Antreprins o mare contrao)ensiv, care s$a soldat cu prima mare
An)rDn2ere a armatei 2ermane An acest r<7oi. (rupele 2ermane au )ost o7li2ate s se
retra2 din )aa 1oscovei cu !**$+** Fm spre apus.
Statele Unte ale Amer) 6n *rm an de r!+:o
Simpatia pre?edintelui F.D. Roosevelt pentru democraiile occidentale s$a concreti<at An
mai multe acte )avora7ile acestora ?i ostile puterilor a2resoare. Ast)el, la s)Dr?itul anului
!%.%, 'on2resul american a modi)icat le2ea de neutralitate, permiDnd vDn<area de
armament ctre an2lo$)rance<i, cu condiia s plteasc pe loc cash and carr)&. Bn vara
anului !%-*, dup cucerirea 6landei ?i Franei, pentru ca teritoriile acestora din America
s nu cad su7 controlul Nermaniei, S=A au instituit, Ampreun cu statele latino$
americane, o administraie asupra acestor teritorii. Bn septem7rie !%-*, An sc4im7ul
dreptului de a An)iina 7a<e militare An cDteva insule 7ritanice din Antilele 1ici, Statele
=nite au livrat An2liei un mare numr de vase militare, armament ?i muniie. Bn martie
!%-!, prin Legea de mprumut i nchiriere$ S=A au trecut la a;utorarea desc4is a
An2liei ?i dominioanelor sale cu tot ceea ce aveau nevoie pentru continuarea r<7oiului
Ampotriva Nermaniei ?i Italiei. Bn s)Dr?it, prin Carta (tlanticului$ semnat de Roosevelt ?i
'4urc4ill An au2ust !%-!, S=A de?i nu intraser Anc An r<7oi se an2a;au s lupte
alturi de An2lia Ampotriva >tiraniei na<iste@ pDn la distru2erea acesteia.
Intrarea Statelor Unte 6n r!+:o
Papone<ii, concomitent cu operaiile militare pe care le des)?urau din !%.H
Ampotriva '4inei, au pre2tit r<7oiul cu puterile europene ?i cu S=A pentru cucerirea
teritoriilor acestora din <ona 8aci)icului. 8entru a masca aceste pre2tiri, ;apone<ii au dus
tratative cu americanii An tot cursul anului !%-!. QotrDndu$se s atace An >mrile
Sudului@ unde putea s pun stpDnire pe mari resurse naturale, materii prime minerale
?i a2ricole , Paponia a semnat un tratat de nea2resiune cu =niunea Sovietic, An aprilie
!%-!, care Ai asi2ura lini?tea An E/tremul 6rient. 5a H decem7rie !%-!, )orele aeriene ?i
navale ;apone<e au atacat prin surprindere principala 7a< aero$naval american din
Insulele Qa9aii, 8earl Qar7or, provocDnd pierderi Ansemnate )lotei americane.
'oncomitent, )orele militare ;apone<e au atacat toate teritoriile stpDnite de europeni
7ritanice, )rance<e, olande<e , sla7 aprate. Erau ameninate Australia ?i India.
Coal%a Na%unlor Unte
Imediat dup atacarea =RSS, 2uvernele 7ritanic ?i american au condamnat
a2resiunea 4itlerist ?i au declarat c vor spri;ini =niunea Sovietic. S$au reali<at
acorduri An acest sens. 5e2ea de Amprumut ?i Anc4iriere a )ost e/tins asupra =RSS. Bn
septem7rie !%-!, sovieticii au aderat la Carta (tlanticului, care prevedea c semnatarii
nu$?i vor e/tinde teritoriul ?i nici o modi)icare de )rontier nu va avea loc )r
acordul celor interesai. Foarte important a )ost )aptul c pre?edintele Roosevelt a socotit
c dac S=A vor intra An r<7oi, prioritate va avea lupta Ampotriva Nermaniei na<iste. 5a
! ianuarie !%-+, la Vas4in2ton, +, de 2uverne au semnat -eclaraia =aiunilor 4nite$
prin care se an2a;au s A?i uneasc )orele Ampotriva puterilor A/ei, s nu semne<e pace
separat ?i s acione<e con)orm principiilor Cartei (tlanticului.
9arle :!t!l dn an ->70-->72
Bn vara anului !%-+ a Anceput o mare o)ensiv 2erman An partea sudic a )rontului
sovieto$2erman, avDnd drept o7iectiv cucerirea 7a<inului cerealier ?i a marilor <cminte
de iei din nordul 'auca<ului ?i din <ona 1rii 'aspice. Bn septem7rie !%-+ a Anceput
7tlia pentru Staln5rad, luptele des)?urDndu$se An ora?, care a )ost e)ectiv distrus. Bn
noiem7rie armata sovietic a declan?at o mare contrao)ensiv, soldat cu Ancercuirea
)orelor 2ermane ?i nimicirea lor pDn An )e7ruarie !%-.. Forele sovietice au Ampins
)rontul spre apus cu cDteva sute de Filometri. Nermanii su)ereau a doua mare An)rDn2ere
An con)runtarea cu sovieticii.
5a s)Dr?itul anului !%-+, o mare aciune o)ensiv a armatei 7ritanice 7tlia de la
El-Aleman& ?i de7arcarea )orelor militare an2loamericane An A)rica de nord au dus la
ani4ilarea armatelor italiene ?i 2ermane, la alun2area lor de aici An !%-. ?i la pre2tirea
operaiilor de de7arcare An Sicilia iulie !%-.&. Ascendentul do7Dndit de ;apone<i An
8aci)ic a )ost de scurt durat. =ria?a putere economic ?i )inanciar a Statelor =nite ale
Americii a produs An cantiti uria?e armament, nave, avioane, muniie, ec4ipamente
militare, ast)el AncDt, An urma celor dou con)runtri aeronavale din 8aci)ic din mai ?i
iunie !%-+ din 9area Corallor ?i de la 9dMaG&, S=A vor prelua iniiativa ?i Antre
!%-+ ?i !%-# pe Antinderile uria?e ale 8aci)icului se vor des)?ura mai multe mari 7tlii
aeronavale, americanii reu?ind, prin saltul din insul An insul, s Ai alun2e pe
;apone<i din toate teritoriile cucerite.
8e )rontul de rsrit, An vara anului !%-., s$a des)?urat marea 7tlie de la
Eur(J, An care rolul esenial l$au avut miile de tancuri ?i avioane aruncate An lupt. A treia
mare An)rDn2ere a armatei 2ermane pe )rontul de rsrit a dus la preluarea iniiativei
strate2ice de ctre sovietici. 8Dn la s)Dr?itul anului !%-., linia )rontului, de la 6ceanul
Bn24eat pDn la 1area Nea2r, s$a deplasat de la est la vest, cu mai multe sute de
Filometri, reu?indu$se eli7erarea unui vast teritoriu ?i a ora?ului Uiev.
Bn !%-+, cooperarea dintre An2lia, S=A ?i =RSS s$a e/tins ca urmare a tratatului
Anc4eiat Antre An2lia ?i =RSS ?i a acordului dintre S=A ?i =RSS, semnate An urma vi<itei
lui G. 1olotov la 5ondra ?i Vas4in2ton. Stalin solicita tot mai insistent desc4iderea unui
al doilea )ront An Europa occidental pentru a u?ura situaia armatei sovietice. Aliaii
an2lo$sa/oni motivau c nu dispuneau Anc de )orele ?i resursele necesare. Bn anul !%-.,
aliana celor trei mari puteri s$a Antrit, ca urmare a marilor succese militare ?i a
contactelor directe. Bn iulie !%-., An urma de<astrului su)erit de )orele italiene An A)rica ?i
la Stalin2rad, 1ussolini a )ost Anlturat de la putere, noul 2uvern semnDnd armistiiul cu
aliaii ?i declarDnd apoi r<7oi Nermaniei. Bncepuse destrmarea 7locului A/ei. Noile
realiti impuneau consultarea Antre aliai. Bn octom7rie a avut loc Con4ern%a mn"trlor
de eDterne de la 9o()o$a, care a adoptat mai multe documente importante, iar An
noiem7rie a avut loc la Te?eran prima AntDlnire a celor >trei mari@: '4urc4ill, Roosevelt
?i Stalin. Aici s$au sta7ilit msuri capitale privind continuarea r<7oiului, eli7erarea
Europei, de7arcarea pe coastele Franei An !%--, or2ani<area viitoare a Naiunilor =nite,
An care An2lia, S=A, =RSS ?i '4ina s ai7 un rol preponderent.
5a Anceputul anului !%--, sovieticii ?i$au eli7erat propriul teritoriu ?i au ptruns
apoi An rile vecine Finlanda, 8olonia, RomDnia , contri7uind la coa2ularea unor
2rupri politice ?i militare )avora7ile lor ?i care s le u?ure<e Anaintarea spre centrul
Europei. Nu au spri;init Ans insurecia anti2erman de la Gar?ovia, din au2ust ?i
septem7rie !%--, de?i armata sovietic se a)la An prea;ma capitalei polone. Aceasta pentru
c rscoala de la Gar?ovia )usese pre2tit ?i declan?at de o)ieri ?i soldai su7ordonai
2uvernului >7ur24e<@ polone< de la 5ondra. 'u oarecare AntDr<iere, marea de7arcare
aliat ?i desc4iderea celui de$al doilea )ront An Europa occidental s$au des)?urat la ,
iunie !%--, pe coastele Franei, An Normandia. A )ost o uria? des)?urare de )ore navale
?i aeriene an2lo$americane, desantul aerian ?i maritim aducDnd An Frana peste ! milion
de soldai aliai. Dou luni mai tDr<iu s$a produs a doua de7arcare pe teritoriul Franei, An
sud, cu )orele noii armate )rance<e. Bn cDteva luni, trupele aliate, a;utate de re<istena
intern, au eli7erat Frana, Bel2ia ?i 6landa.
5a Anceputul lui !%-#, dup o ultim contrao)ensiv 2erman e?uat An Gest,
)orele aliate an2lo$americane ?i sovietice au ptruns An Nermania, An aprilie s$au AntDlnit
pe El7a, iar la > ma ->78 au primit capitularea Nermaniei.
Ca*tularea Ja*one
'oncomitent cu marile evenimente politice ?i militare din Europa s$au des)?urat
importante aciuni militare An <ona 8aci)icului, unde americanii au eli7erat vaste teritorii
insulare, apropiindu$se de ar4ipela2ul ;apone<, supus de mai multe luni unor intense
7om7ardamente. Aviaia american a e/ecutat puternice 7om7ardamente asupra
principalelor centre ur7ane ale Paponiei, distru2Dndu$le An cea mai mare parte. Ast)el,
capitala Paponiei, (oF3o, a )ost distrus An proporie de "*E. 5a +, iulie !%-#, An timpul
Con4ern%e de la Pot(dam, Statele =nite ale Americii, 1area Britanie ?i '4ina au
adresat un ultimatum Paponiei, cerDndu$i s capitule<e necondiionat. Nuvernul de la
(oF3o a re)u<at. 'elor trei li s$a alturat =niunea Sovietic. Aceasta, la " au2ust, a intrat
An r<7oi Ampotriva Paponiei. 67stinaia cu care ;apone<ii continuau r<7oiul, de?i
An)rDn2erea nu mai putea )i evitat, a determinat 2uvernul american ?i pe pre?edintele
(ruman s )oloseasc arma atomic. 5a , ?i % au2ust !%-#, Nro(?ma ?i Na5a(aJ, dou
mari ora?e ;apone<e, au )ost spul7erate de cele dou 7om7e lansate de aviaia american.
5a !- au2ust Ampratul Qiro4ito a cerut armatei s pun capt luptelor, iar la +
septem7rie !%-# s$a des)?urat ceremonia capitulrii Paponiei. 5ua s)Dr?it cea de$a doua
mare con)la2raie prin care a trecut omenirea.
Con4ern%ele de la Ialta " Pot(dam
Bn )e7ruarie !%-# a avut loc cea de$a doua reuniune a celor >trei mari@, de ast
dat la Ialta, An 'rimeea. S$au discutat c4estiuni privind s)Dr?itul r<7oiului ?i Amprirea
Nermaniei An <one de ocupaie militar, reparaiile de r<7oi, pro7lemele le2ate de 'arta
?i crearea 6N=, Anc4eierea r<7oiului cu Paponia pentru care Stalin a an2a;at
participarea =niunii Sovietice. Ideea Ampririi lumii la Ialta ?i$a )cut loc )r un temei
real, situaia )iind tran?at de re<ultatele militare ale r<7oiului, de concepia lui Stalin c
An teritoriul ocupat de armata sovietic tre7uie s )ie introdus ?i sistemul politic sovietic.
Bntr$o anumit msur, soarta rilor vest ?i est$europene se 4otrDse Anainte de Ialta, prin
mersul mai mult sau mai puin )iresc al evenimentelor politice ?i militare.
5a Pot(dam !H iulie$+ au2ust !%-#& a avut loc cea de$a treia AntDlnire la nivelul
cel mai Analt, )iind pre<eni Stalin, (ruman Roosevelt murise la !+ aprilie !%-#& ?i
'4urc4ill, Anlocuit la +H iulie cu Attlee, liderul 8artidului 5a7urist ?i noul premier al
An2liei. Aici, prin acordurile Anc4eiate, s$au adoptat msurile ce tre7uiau Antreprinse de
cele patru state Anvin2toare An2lia, Statele =nite ale Americii, =niunea Sovietic ?i
Frana& An <onele lor de ocupaie din Nermania, prin de<armarea complet ?i dena<i)icare,
An ideea democrati<rii rii ?i meninerii unitii sale. 8entru pre2tirea tratatelor de pace
cu Nermania ?i aliaii si, a )ost creat 'onsiliul mini?trilor de e/terne ai marilor puteri.
Stalin a rea)irmat an2a;amentul de a participa la r<7oiul Ampotriva Paponiei, ceea ce s$a
AntDmplat Ans destul de tDr<iu, de la " au2ust !%-#.
Con)lu+,
'on)lictul armat des)?urat Antre !%.% ?i !%-# a )ost un r<7oi cu adevrat
mondial deoarece din anul !%-! toate 1arile 8uteri ale momentului au participat activ la
operaiunile militare iar neutre au mai rmas la s)Dr?itul con)la2raiei doar Suedia,
Elveia, Irlanda, Spania ?i 8ortu2alia. 8ractic s$au purtat 7tlii de la Rio de Paneiro pDn
la 'apul Nord, din insulele 8aci)icului pDn An stepa uFrainian ?i din ;un2la 7irmane<
pDn An de?ertul Sa4arei.
Al doilea r<7oi mondial a Ansemnat ?i o mo7ili<are )r precedent a tuturor
resurselor umane ale 7eli2eranilor. De e/emplu, Reic4$ul na<ist a utili<at peste "
milioane de pri<onieri ?i deportai An a)ar de )olosirea pe scar lar2 a muncii )emeilor ?i
a muncitorilor strini an2a;ai peste .,# milioane&. Bn acela?i timp ?i aliaii au )olosit
munca )emeilor, numai An Statele =nite lucrDnd peste !H milioane de muncitoare An !%--.
1o7ili<area resurselor umane pentru susinerea r<7oiului a condus la mari mi2raii
interne ?i la apariia unor noi locaii industriale 'ali)ornia, =ral& Al doilea r<7oi
mondial a )ost perceput de ctre contemporani drept un con)lict pro)und ideolo2ic Antre
totalitarism ?i li7ertate. Aceast percepie de?i eronat avDnd An vedere pre<ena =RSS$
ului comunist An ta7ra antina<ist a contri7uit la )erocitatea luptelor. De asemenea
r<7oiul a adus cu sine )racturi adDnci An con?tiina naional a unor popoare ce odat
cucerite de 2ermani s$au Amprit Antre cola7oraionism mi?crile )ilo$2ermane din
Frana, 'roaia, Norve2ia& ?i re<isten.
'on)la2raia mondial a )ost )r Andoial dominat de o nou art militar ?i noi
te4nolo2ii. 8e de o parte noua concepie militar a Ansemnat an2a;area unor arme de;a
cunoscute dar An )ormule tactice noi. 1arile uniti de 7lindate, aviaia de asalt, de
vDntoare sau operaiunile aeropurtate, portavionul ce detronea< nava de linie din
postura de >re2in a mrilor@, de7arcrile com7inate ?i convoaiele maritime, toate aceste
instrumente ?i te4nici militare au )ost inventate )ie An timpul precedentului con)lict )ie An
perioada inter7elic, Ans Antre !%.% ?i !%-# devin mi;loacele r<7oiului modern cunoscut
pDn ast<i. Bn acela?i timp Ans r<7oiul mondial a impus ?i te4nolo2ii militare noi
precum rac4etele antitanc, antiaeriene ?i sol$sol cele7rele G! ?i G+ 2ermane&, avioanele
cu reacie, torpilele umane, sonarul, radarul, arma atomic. Bn )apt, con)lictul militar
mondial anuna noile timpuri ale te4nolo2iei ?i ?tiinei. 8entru a cD?ti2a r<7oiul statele
7eli2erante au mo7ili<at ?i concentrat resurse )inanciare ?i de cercetare imense
contri7uind practic la construirea premi<elor pentru a treia revoluie industrial. 8roducia
de mas, noul mana2ement industrial ?i standardi<area devin coordonate 2enerali<ate ale
produciei industriale. Apar te4nolo2ii precum cea nuclear, electronic ce vor sc4im7a
lumea An deceniile urmtoare iar industria te/til )i7rele sintetice&, mecanic tur7ina cu
2a<& ?i medicina penicilina& Anre2istrea< de<voltri e/traordinare.
Blan%ul tra5) al )on4l)tulu
Bn termeni statistici, al doilea r<7oi mondial a produs un numr enorm de victime
atDt printre militari cDt ?i An rDndul populaiei civile. Numrul total este estimat la -*$#*
de milioane, de patru ori mai mult decDt primul r<7oi mondial. 'i)rele sunt teri7ile dac
le raportm, c4iar apro/imativ, la populaia )iecrei ri: 8olonia a pierdut aproape +*E
din populaia sa, =RSS $ !!E, Nermania ,E, Paponia -E, Frana +E etc. 5a aceste
pierderi se adau2 ?i cele indirecte determinate de diminuarea na?terilor, cre?terea ratei
mortalitii datorit insu)icienei alimentare ?i deteriorrii in)rastructurii de asisten
medical. Nu An ultimul rDnd dimensiunea tra2ic a r<7oiului mondial din !%.%$!%-# ne
este de<vluit de trans)erurile )orate de populaie. Se estimea< c An aceast perioad
peste .* milioane de oameni au )ost o7li2ai s prseasc <onele de re<iden datorit
operaiunilor militare ?i concentrrilor )orate. Bn ceea ce prive?te pierderile materiale
statisticile, inerent estimative ?i incomplete, sunt cople?itoare. Bn)runtrile armate,
7om7ardamentele, sa7ota;ele sau te4nicile de tip >pmDnt pDr;olit@ au produs devastri
cumplite. =niunea Sovietic a pierdut peste , milioane de case, "*.*** de localiti,
!**.*** de col4o<uri, 8olonia peste "*E din ec4ipamentele industriale ?i mi;loacele de
transport, Iu2oslavia peste ,*E din potenialul a2ricol, Frana !:!* din case,
Nermania aproape #*E din inventarul imo7iliar. S$a estimat c al doilea r<7oi mondial
a costat peste +.*** de miliarde de dolari. Finanarea r<7oiului s$a )cut prin sistemul de
impo<ite, Amprumuturi e/terne ?i interne sau ;a) din teritoriile ocupate. Statele 7eli2erante
au )ost o7li2ate s intervin An sistemul )inanciar intern re2lementDnd preurile, )i/Dnd
valoarea monedei, 7locDnd salariile ?i raionali<Dnd consumul. 'onsecinele au )ost
de<astruoase. 8reurile au crescut e/plo<iv Antre .*E$ Nermania ?i +#*E$Italia&, datoria
pu7lic s$a mrit de trei ori An 1area Britanie, de <ece ori An Nermania&, aceast situaie
complicDnd enorm reconstrucia post7elic.
Bn consecin al doilea r<7oi mondial a produs scderea nivelului de trai ?i
pr7u?irea produciei industriale, in)laie ?i penurie mai ales An Europa. 1ai mult decDt
atDt la s)Dr?itul con)lictului s$a Anre2istrat o mutaie social important, clasa marilor
proprietari, a ma2nailor industriali ?i a comandanilor militari disprDnd practic din
ierar4ia social european.
Bn conclu<ie se poate a)irm c al doilea r<7oi mondial prin 7ilanul su uman ?i
material tra2ic, prin ?ocul moral produs, prin sc4im7rile An con)i2uraia 1arilor 8uteri a
produs un declin su7stanial al continentului european An sens economic, politic, social,
mental ?i cultural. Bn ceea ce prive?te scena mondial An deceniile urmtoare Statele =nite
?i =niunea Sovietic A?i vor disputa 4e2emonia 2lo7al, desc4i<Dndu$se ast)el un nou
capitol An istoria relaiilor internaionale.
Lu)rarea de $er4)are >
8e 7a<a te/tului unitii ?i a 7i7lio2ra)iei, alctuii un eseu structurat pe tema
@'aracteristicile militare, politice ?i diplomatice ale celui de$al doilea r<7oi mondial@.
8unctele care tre7uie atinse sunt: noile te4nolo2ii ?i tactici de lupt e/emple, mutaiile
petrecute An timpul r<7oiului An con)i2uraia de putere european ?i mondial, diplomaia
aliat ?i consecinele sale, urmrile r<7oiului An plan politic ?i diplomatic.
In(tru)%un *r$nd te(tul de e$aluare,
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui.
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
$ claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
$ ?irul lo2ic al ar2umentelor,
$ utili<area 7i7lio2ra)iei.
RAZBOIUL RECE
Originile Rzboiului Rece Cortina de Fier
Dup cel de$al doilea r<7oi mondial, timp de peste patru decenii, lumea a )ost marcat
de ceea ce a intrat An istorie su7 numele de >r<7oiul rece@. Ast)el a )ost de)init starea de
Ancordare, de disput ?i de adversitate Antre cele dou superputeri Statele =nite ale
Americii ?i =niunea Sovietic urmate de aliaii lor, rile occidentale ?i respectiv statele
comuniste, din Europa, Asia ?i America 5atin. De?i au avut loc con)licte armate, ele au
)ost limitate ca )ore, Antindere ?i consecine, cele dou superputeri evitDnd s le
trans)orme Antr$un >r<7oi cald@, cu consecine 2reu de ima2inat.
Cauzele i priele ani!e"tri ale rzboiului rece
8re?edintele Roosevelt sperase c aliana ?i cooperarea dintre cele trei mari puteri
An2lia, S=A ?i =RSS vor supravieui r<7oiului ?i vor or2ani<a lumea pe 7a<e noi,
pa?nice ?i democratice, prin intermediul 6N=, An care vor ;uca rolul decisiv. Sovieticii
urmau s domine Europa de est ?i s participe la controlul asupra Nermaniei, An2lia s
domine An 1editerana, iar Frana An Europa occidental. 8re?edintele american s$a
An?elat.
Bn !%-#, Nermania, Paponia ?i Italia dispruser e)ectiv din rDndul marilor puteri.
An2lia ?i Frana erau epui<ate ?i incapa7ile s se redrese<e sin2ure ?i s revin cu
adevrat la statutul de mare putere. Statele =nite ale Americii ?i =niunea Sovietic
ie?iser mai puternice, cu o in)luen ?i cu un presti2iu internaional uria?e. =RSS
domina mai puin din punct de vedere economic ?i mai mult su7 aspect militar, cu
deose7ire prin pre<ena Armatei Ro?ii pe teritoriul rilor din Europa de rsrit ?i central.
An2lia nu a reu?it Ans s domine An 1editerana, iar Frana, mcinat de luptele interne ?i
de costurile enorme pentru ducerea r<7oaielor coloniale, avea ea Ans?i nevoie de a;utor.
>1areea sovietic@ a cuprins An !%-#$!%-" o mare parte din Europa ?i, a?a cum
averti<ase Stalin, puterea Anvin2toare avea dreptul de a instala An teritoriul ocupat de
trupele sale propriul re2im socialpolitic ?i economic. 'eea ce a ?i )cut. Ast)el au trecut la
a?a$<isele re2imuri de democraie popular Bul2aria, RomDnia, =n2aria, 8olonia,
'e4oslovacia ?i <ona de ocupaie sovietic din Nermania. Gictorioase An r<7oiul de
re<isten ?i de eli7erare, partidele comuniste din Iu2oslavia ?i Al7ania au instaurat An
rile lor re2imul comunist.
Bnc din !%-#, '4urc4ill averti<a despre pericolul instalrii sovieticilor An centrul
Europei, iar An !%-, vor7ea despre )ortna de 4er care va Ampri Europa An dou, de la
1area Baltic la 1area Adriatic. Bnclcarea acordurilor ?i Anele2erilor din anii
r<7oiului ?i imediat dup Anc4eierea acestuia a dus la Ansprirea raporturilor dintre
sovietici ?i occidentali, la con)runtarea >pa?nic@ Antre capitalism ?i comunism, Antre
am7iiile de dominaie la scar planetar ale amDndurora. A?a s$a a;uns la r!+:oul re)e,
la constituirea de 7locuri militare adverse ?i la iraionala curs a Anarmrilor.
E/istena unor condiii )avora7ile economia ruinat, 2reutile materiale, srcia,
propa2anda comunist etc. putea duce la instalarea de re2imuri comuniste sau
prosovietice ?i An rile Europei apusene. De aceea, V. '4urc4ill ?i alte personaliti
politice au declan?at o intens campanie pentru unirea Europei occidentale ?i pentru
aliana acesteia cu S=A.
Bn )aa pericolului ca ?i alte ri europene s treac la comunism, precum ?i An interesul
propriei securiti, S=A au rspuns a)irmativ cererilor de a;utor din partea (urciei ?i
Nreciei, lansDnd -octrina Truman: spri;inirea rilor ameninate de comunism ?i
conservarea democraiei.
#octrina $ruan %&a"'ington( )* artie )+,-.
QJKL politica 9tatelor 4nite tre"uie s# &ie aceea de a susine popoarele li"ere care
re@ist# tentati%elor de aser%ire %enite din partea minorit#ilor narmate sau a presiunilor
e,terne' 3u cred c# noi tre"uie s# aAut#m popoarele li"ere s#;i &#ureasc# destinul dup#
propria %oin#'
(m declarat n &aa Congresului c# &iecare naiune se g#sete ast#@i n &aa unei alegeri
decisi%e ntre dou# moduri de %ia# opuse'
4nul dintre acestea se "a@ea@# pe %oina maAorit#ii i este caracteri@at de instituii
li"ere$ gu%ern repre@entati%$ alegeri li"ere$ garanii ce asigur# li"ertatea indi%idual#$
li"ertatea cu%6ntului i religiei precum i a"sena oric#rei opresiuni politice'
Cel#lalt se "a@ea@# pe %oina unei minorit#i impuse cu &ora maAorit#ii' 3l se
spriAin# pe teroare i opresiune$ pe controlul presei i al radioului$ pe alegeri trucate i
pe
suprimarea li"ert#ilor personale
9eminele regimurilor totalitare sunt hr#nite de mi@erie i lipsuri' 3le cresc i se
nmulesc n solul arid al s#r#ciei i al de@ordinii$ i aAung la maturitate atunci c6nd
sperana unui popor ntr;o %ia# mai "un# a murit' (ceast# speran#$ noi tre"uie s# o
meninem n %ia#'
J'''L -ac# Grecia tre"uie s# de%in# o ar# neat6rnat# care se respect# pe sine$ este
ne%oie s# i se acorde aAutor' Si acest aAutor este o"ligatoriu s# i;l dea 9tatele 4nite'
JKL /iitorul Turciei ca ar# independent# i de@%oltat# economic nu este mai puin
important pentru popoarele iu"itoare de pace din lume dec6t %iitorul Greciei' J'''L -ac#
noi
nu %enim n aAutorul Greciei i Turciei n acest ceas &atal$ consecinele %or duce departe
at6t n r#s#rit$ c6t i n apus'
=oi tre"uie s# ntreprindem aciuni urgente i hot#r6te' (%6nd n %edere cele spuse mai
sus$ eu rog Congresul s# dea mandat pentru aAutor Greciei i Turciei n sum# de
<88'888'888 de dolari pe perioada p6n# la M8 iunie 07<1'B
Planul 9ar(?all Ruina An care se a)lau statele occidentale ?i neputina de a se descurca
sin2ure au determinat Statele =nite ale Americii s spri;ine re)acerea acestora, lansDnd An
!%-H ?i aplicDnd din !%-" Planul .arshall. Bn patru$cinci ani, Europa occidental s$a
re)cut economic ?i s$a consolidat din punct de vedere politic. Doctrina (ruman ?i 8lanul
1ars4all, pe de o parte, lovitura de stat de la 8ra2a din )e7ruarie !%-" ?i preluarea puterii
de ctre comuni?ti, pe de alt parte, au marcat dispariia ultimelor sperane de cooperare
Antre est ?i vest ?i an2a;area total An r<7oiul rece.
Planul 9ar(?all HeDtra(e dn d()ur(ul (e)retarulu de (tat amer)an la Un$er(tatea
Nar$ard, une ->7<I
Q3ste logic ca 9tatele 4nite ale (mericii s# &ac# tot ceea ce le st# n putere pentru a
aAuta lumea s#;i reg#seasc# s#n#tatea economic# normal# &#r# de care aceasta nu
poate do"6ndi nici sta"ilitate politic#$ nici pace asigurat#' (ciunea noastr# nu este
ndreptat# mpotri%a nici unei #ri$ nici unei doctrine$ ci mpotri%a &oametei$ s#r#ciei$
disper#rii i haosului' 9copul nostru tre"uie s# &ie renaterea unei economii mondiale
s#n#toase pentru a permite sta"ilirea de condiii politice i sociale propice instituiilor
li"ere' C asemenea asisten# nu tre"uie &urni@at# n trane$ pe m#sur# ce cri@ele
i@"ucnesc5 aAutoarele pe care gu%ernul nostru le %a pune la dispo@iie pentru %iitor nu
tre"uie s# &ie simple paliati%e$ ci tre"uie s# aduc# o %indecare real#'
Relaiile internaionale post7elice
!#" 8roiectul pentru BnvmDntul Rural
Crice gu%ern care %a &i dispus s# ne aAute n acest scop %a g#si liderii americani
dispui s# cola"ore@e' Crice gu%ern care %a mane%ra pentru a parali@a redresarea altor
state$ nu se poate atepta la un aAutor din partea noastr#' ?n plus$ gu%ernele$ partidele
sau
grup#rile politice care %or ncerca s# prelungeasc# mi@eria uman# pentru a o"ine un
pro&it$ se %or lo%i de opo@iia 9tatelor 4nite'JKLB
NATO Gestul Europei nu era Ans capa7il s se apere prin propriile )ore, de aceea a cerut
?i a o7inut aliana militar a S=A, ast)el c la - aprilie !%-% la Vas4in2ton a luat na?tere
Crgani@aia Tratatului (tlanticului de =ord NA(6&, alian militar de)ensiv, de
aprare mutual. =ni)icarea celor trei <one occidentale din Nermania ?i re)orma monetar
An aceast tri<on, 7locada Berlinului occidental de ctre sovietici iunie !%-"$mai !%-%&,
crearea, An replic la 8lanul 1ars4all, a 'onsiliului de A;utor Economic Reciproc
'AER& An !%-% au adDncit prpastia dintre est ?i vest. 5umea era complet divi<at:
ideolo2ic, politic, economic ?i militar.
Crizele a/ore din perioada rzboiului rece
Aceste cri<e au Anceput An !%-", cDnd Stalin a ordonat 7locada Berlinului occidental,
inter<icDnd comunicaiile Antre Nermania occidental ?i Berlinul apusean enclav An
<ona sovietic de ocupaie. 8odul aerian reali<at de an2lo$americani a salvat populaia
Berlinului de la An)ometare, 2estul de )or al Uremlinului e?uDnd.
Bn iunie !%#*, 'oreea de Nord, comunist, a atacat 'oreea de Sud, a)lat su7 ocupaie
american. Statele =nite au intervenit cu )ore armate, alturi de alte state aliate, su7
stea2ul 6N=, de partea 'oreei de Sud. Dup trei ani de r<7oi pustiitor, s$a Anc4eiat
armistiiul de la 8anmun;on, a)lat ?i ast<i An vi2oare. 'ele dou ri rmDneau separate
de paralela de ."h ?i de re2imurile politice anta2onice: nordul comunist, sudul capitalist.
Dispariia lui Stalin An martie !%#. a dus la o oarecare destindere a relaiilor dintre
6ccident ?i sovietici: mrturie sunt con)erinele de la Neneva din !%#- ?i !%##, la care au
)ost de<7tute pro7leme privind situaia din Indoc4ina, respectiv pro7lema 2erman.
E/tinderea NA(6, prin aderarea Nreciei ?i (urciei An !%#+ ?i intrarea An Alian a
Nermaniei Federale An !%##, a determinat crearea, tot An !%##, a Tratatului de la /aro%ia
aliana militar a statelor comuniste europene, mai puin Iu2oslavia. De?i o7iectivul
acestui pact militar era aprarea An ca<ul unui atac din partea NA(6, )orele sale militare
au participat numai la aciunile de An7u?ire a mi?crilor anticomuniste din =n2aria, An
!%#,, ?i 'e4oslovacia, An !%,".
$ratatul de la 0aro1ia %), ai )+22.
Q%rt& ' P#rile contractante se %or consulta ntre ele asupra tuturor pro"lemelor
internaionale importante care a&ectea@# interesele lor comune$ c#l#u@indu;se dup#
interesele nt#ririi p#cii i securit#ii internaionale'
3le se %or consulta nent6r@iat n interesul asigur#rii ap#r#rii comune i meninerii p#cii
i
securit#ii ori de c6te ori$ dup# p#rerea oric#reia dintre ele$ se %a i%i primeAdia unui atac
armat mpotri%a unuia sau mai multor state semnatare ale tratatului' J'''L
%rt& 7' P#rile contractante se o"lig# s# nu ia parte la nici un &el de coaliii sau aliane i
s#
nu ncheie nici un &el de acorduri ale c#ror scopuri ar &i n contradicie cu scopurile
pre@entului tratat'
P#rile contractante declar# c# o"ligaiile decurg6nd din tratatele internaionale n
%igoare
nu sunt n contradicie cu pre%ederile pre@entului tratat'B
Zidul Berlinului
Bn anul !%,!, s$a produs o nou cri< a Berlinului, ca urmare a strii Ancordate dintre
sovietici ?i americani. NiFita Qru?ciov, liderul comunist sovietic, a ordonat construirea
unui <id care s separe Berlinul rsritean de cel apusean, pentru a rupe de)initiv
le2turile dintre 2ermani ?i a stopa )u2a celor din <ona comunist An <ona li7er
occidental. _idul a dinuit pDn An !%"%, cDnd a )ost drDmat.
Relaiile internaionale post7elice
!,* 8roiectul pentru BnvmDntul Rural
Criza din Cuba
Bn octom7rie !%,+ s$a consumat poate cea mai 2rav cri< post7elic Antre cele dou
mari puteri militare, S=A ?i =RSS, ?i anume Kcri<a rac4etelor@. 6piunea pentru
socialism a 'u7ei, condus de Fidel 'astro, a dus la spri;inirea de ctre sovietici a
re2imului acestuia An )aa ameninrii americane, Antre altele, prin instalarea An 'u7a a
unor rampe de lansare a rac4etelor nucleare. Atitudinea intransi2ent a administraiei P.F.
Uenned3 ?i pericolul i<7ucnirii unei catastro)e nucleare i$au determinat pe sovietici s$?i
retra2 rac4etele. Bn sc4im7, americanii s$au an2a;at c nu vor Ancerca s rstoarne prin
)or re2imul lui Fidel 'astro.
Criza rac'etelor %octobrie )+3*.
QJKL ?n al treilea r6nd5 politica #rii noastre %a considera orice lansare a rachetelor
nucleare din Cu"a mpotri%a oric#rei naiuni din emis&era occidental# drept un atac al
4niunii 9o%ietice mpotri%a 9tatelor 4nite$ apel6nd$ drept represalii$ la o ripost#
complet#
mpotri%a 4niunii 9o%ietice' JKL ?n ultimul r6nd5 &ac apel la preedintele rucio%
pentru a
opri aceast# ameninare clandestin#$ iraional# i pro%ocatoare &a# de pacea mondial#
i
pentru a instaura relaii sta"ile ntre #rile noastre'B
P.F. Uenned3, Po%ara i gloria&
4oente de de"tindere
Dup !%,., An raporturile est$vest au alternat perioade ?i momente de Ancordare cu
perioade de destindere, c4iar de cooperare An anumite situaii vitale pentru securitatea
planetei. 'aracteristica Antre2ii epoci a )ost Ans competiia dintre cele dou mari puteri An
domeniul armelor nucleare, a;un2Dndu$se la un e)?l:ru al teror nu)leare. (ratatele
speciale, Anc4eiate An !%H+ ?i !%H%, Antre Statele =nite ale Americii ?i =niunea Sovietic
prevedeau limitarea producerii ?i stocrii armamentelor strate2ice nucleare.
'ele dou 7locuri politico$militare au avut po<iii opuse An r<7oiul nimicitor din
Gietnam, An care S=A au intervenit direct ?i masiv de partea Gietnamului de sud
Ampotriva Gietnamului de nord comunist, spri;init lo2istic de =RSS ?i '4ina !%,-$
!%H.&. Americanii au pierdut e)ectiv acest r<7oi, la )el cum sovieticii au pierdut r<7oiul
dus An A)2anistan de partea re2imului comunist !%H%$!%""&.
=n alt moment de destindere An relaiile dintre Uremlin ?i 'asa Al7, Antre est ?i vest, An
2eneral, l$a repre<entat 'on)erina de la QelsinFi, din !%H#, care, prin (ctul &inal adoptat,
a creat 6r2ani<aia pentru Securitate ?i 'ooperare An Europa la Anceput 'on)erina pentru
securitate ?i cooperare&. 'ele .# de state europene, S=A ?i 'anada se an2a;au s respecte
)rontierele e/istente, s nu recur2 la )or sau la ameninare cu )ora, s coopere<e An
)olosul securitii, pcii ?i sta7ilitii. Statele comuniste se an2a;au s respecte drepturile
)undamentale ale omului pentru cetenii lor. Bn perspectiv istoric, 'on)erina de la
QelsinFi a Ancura;at curentul anticomunist, contestatar din 7locul comunist.
5!6ritul Rzboiului Rece
Disputa Antre est ?i vest, Antre =RSS ?i S=A, a Anre2istrat An cele patru decenii de r<7oi
rece perioade de ma/im Ancordare ?i perioade de destindere. Bn permanen Ans, cele
dou superputeri au des)?urat cursa Anarmrilor, arsenalul lor militar )iind An<estrat cu
cele mai so)isticate arme nucleare, capa7ile s distru2 orice )orm de via pe 8mDnt.
'osturile Anarmrii au atins cote uria?e, repre<entDnd #E din produsul naional 7rut al
S=A ?i Antre !+ ?i !#E din cel al =RSS. E)ectiv, An anii !%H* ?i !%"* c4eltuielile militare
au sporit cu ,*E, a;un2Dnd la #** miliarde de dolari. Acest )apt a avut repercusiuni 2rave
asupra economiei sovietice, care era mult An urma celei americane. 1omentele de
destindere dintre sovietici ?i americani s$au soldat Antre altele cu asumarea de ctre
2uvernele de la 1oscova ?i Vas4in2ton a unor an2a;amente privind limitarea
armamentelor strate2ice ?i reali<area An acest )el a unui ec4ili7ru nuclear.
A intervenit Ans o nou perioad de Ancordare a raporturilor est$vest, An urma ocuprii
A)2anistanului de ctre )orele militare sovietice !%H%&. Avansul sovieticilor An Anarmarea
nuclear a determinat administraia Rea2an !%"!$!%"%& s adopte msuri pentru
reec4ili7rarea potenialului nuclear ?i pentru Antrirea sistemului de securitate al Statelor
=nite ale Americii ?i al aliailor lor. A?a s$a nscut Iniiati%a de ap#rare strategic# un
pro2ram am7iios ?i costisitor de creare a unui sistem de)ensiv antirac4et An spaiul
cosmic.
Sovieticii nu au mai putut s susin competiia Anarmrilor nucleare la nivelul impus
de S=A, economia sovietic adDncindu$se An cri< ?i ine)icien, An po)ida uria?elor
resurse naturale ale =RSS. Bn plus pro7lemele naionale ?i reli2ioase ridicate de
numeroasele naionaliti din =niunea Sovietic precum ?i opo<iia )a de re2imurile
comuniste mani)estat tot mai puternic An 8olonia, 'e4oslovacia ?i =n2aria s$au
constituit An )ore centri)u2e ce au sl7it soliditatea 7locului comunist european.
Bn )aa acestor 2rave pro7leme interne la conducerea =RSS a venit An !%"# un lider
tDnr ?i dinamic 1i4ail Nor7aciov decis s impun un pro2ram am7iios de re)orma
economic perestroiFa& pentru a salva sistemul comunist. 8entru atin2erea acestui scop
conductorul sovietic avea nevoie de limitarea uria?elor c4eltuieli militare. Bn consecin,
destinderea, c4iar reconcilierea, contactele desc4ise ?i sincere Antre =RSS ?i S=A au
caracteri<at raporturile sovieto$americane dup !%"#. Sistemul sovietic nu mai putea )i
Ans re)ormat, presiunea occidental ?i american a continuat s se mani)este ?i au aprut
ast)el premisele valului revoluionar est$european ce a produs pr7u?irea re2imurilor
comuniste An Europa de Est An !%"%.
'ri<a economic ?i politic a =niunii Sovietice s$a accentuat, re)ormele 2or7acioviste
moderate ?i incomplete nu ?i$au atins scopul iar tentativa comuni?tilor conservatori de
lovitur de stat din au2ust !%%! a contri7uit decisiv la destrmarea statului sovietic An
decem7rie acela?i an. 8ractic prin dispariia unuia dintre principalii competitori pentru
4e2emonia mondial r<7oiul rece lua s)Dr?it.
Reperele cronologice ale Rzboiului Rece
martie 1947 5ansarea Doctrinei (ruman. S=A se an2a;ea< s a;ute rile
ameninate de comunism.
iunie 1947 5ansarea 8lanului 1ars4all. S=A se an2a;ea< s acorde a;utor )inanciar
Europei pentru re)acere.
februarie 1948 5ovitura de stat de la 8ra2a. 8reluarea puterii de ctre comuni?ti.
martie 1948 (ratatul de alian de la Bru/elles An2lia, Frana, Bel2ia, 6landa,
5u/em7ur2&.
4 aprilie 1949 'rearea 6r2ani<aiei (ratatului Atlanticului de Nord NA(6&.
iunie 19'0(iulie 19' R<7oiul din 'oreea.
19'2 Intrarea Nreciei ?i (urciei An NA(6.
mai 19'' Intrarea Nermaniei Federale An NA(6.
14 mai 19'' 'rearea 8actului de la Gar?ovia.
19)1 'ri<a Berlinului. Ridicarea _idului Berlinului.
octombrie 19)2 'ri<a cu7ane< sau >cri<a rac4etelor@.
19)4(197 R<7oiul dus de S=A An Gietnam.
1 august 197' 'on)erina ?i (ctul &inal de la QelsinFi pentru securitate ?i cooperare
An Europa.
1979(1988 R<7oiul dus de sovietici An A)2anistan.
NATO
7oul concept "trategic
Bn perioada !%-%$!%"% Aliana Nord$Atlantic a Andeplinit un rol esenial An 2arantarea
securitii, li7ertii ?i independenei mem7rilor si ?i prin aceasta An promovarea ?i
aprarea valorilor civili<aiei occidentale, a democraiei ?i drepturilor )undamentale ale
omului. Bn istoria sa, NA(6 a su)erit trans)ormri importante, atDt din punct de vedere
instituional, cDt ?i prin cre?terea numrului mem7rilor si. Bn !%#+ au intrat An Alian
Nrecia ?i (urcia, An !%## Nermania Federal, An !%"+ Spania. Au )ost create noi
or2anisme civile ?i militare An structura NA(6, An scopul cre?terii e)icienei ?i
opera7ilitii ei. 8e lDn2 atenia constant ?i precumpnitoare acordat sistemului militar
de aprare, NA(6, cu deose7ire An perioadele de destindere, s$a preocupat ?i de aspectele
politice, economice ?i )inanciare, de cooperarea nemilitar Antre mem7rii Alianei ?i de
raporturile acestora cu statele comuniste.
A?a s$a putut a;un2e la Con&erina pentru securitate i cooperare n 3uropa de la
QelsinFi ?i la Con&erina pentru de@armare n 3uropa de la StocF4olm. Bn aceea?i vreme
s$au des)?urat ne2ocieri sovietoamericane la Neneva pentru reducerea armelor nucleare
cu ra< medie de aciune ?i reducerea cu #*E a arsenalului nuclear. De asemenea, la
Giena au avut loc tratative Antre NA(6 ?i 8actul de la Gar?ovia pentru sta7ilitatea
armamentelor clasice.
Bn anii !%"%$!%%! s$au petrecut evenimente capitale care au modi)icat )undamental
raporturile internaionale. Dispariia re2imurilor comuniste din Europa, cderea _idului
Berlinului ?i reuni)icarea Nermaniei, autodi<olvarea (ratatului de la Gar?ovia ?i
pr7u?irea =niunii Sovietice au dus la s)Dr?itul r<7oiului rece ?i Anceputul unei noi ordini
internaionale.
Sistemul 7ipolar americano$sovietic a disprut, sin2ura superputere rmDnDnd Statele
=nite ale Americii. Aceste trans)ormri au impus pentru NA(6 adoptarea unui concept
strate2ic nouC de<voltarea coordonrii ?i cooperrii crescDnde cu alte instituii
internaionale, cum sunt 6r2ani<aia Naiunilor =nite 6N=&, 6r2ani<aia pentru
Securitate ?i 'ooperare An Europa 6S'E&, =niunea European =E& ?i =niunea Europei
6ccidentale =E6&C recur2erea la )acilitile ?i e/periena Alianei Nord$Atlantice pentru
operaiuni internaionale An )avoarea pcii.
5a reuniunile la nivel Analt ale NA(6 de la 5ondra iulie !%%*& ?i de
la Roma noiem7rie !%%!& s$au luat 4otrDri privind Antrirea rolului
politic al Alianei ?i asumarea de ctre aceasta a unor noi misiuni. 5a
Roma s$a adoptat un nou concept strate2ic, care Am7ina necesitatea
meninerii capacitii colective de aprare comun a NA(6, cu o
a7ordare mai lar2 a securitii, 7a<at pe dialo2 ?i cooperare. Acest
concept strate2ic mai prevedea reducerea dependenei )a de armele nucleareC )olosirea
An mai mare msur a )ormaiunilor militare
multinaionaleC constituirea Corpului de reacie rapid# ?.a. 8rin crearea 'onsiliului de
'ooperare Nord$Atlantic, la s)Dr?itul anului !%%!, s$a sta7ilit cadrul pentru dialo2 ?i
cooperare cu rile din Europa central ?i de est, precum ?i cu noile state independente
din spaiul )ostei =niuni Sovietice.
Imediat dup Anlturarea vec4iului re2im ?i concomitent cu destrmarea 8actului de la
Gar?ovia, RomDnia s$a orientat spre Aliana Nord$Atlantic, alturi de celelalte state )oste
comuniste. Ast)el, Anc din noiem7rie !%%*, parlamentarii romDni au participat la
activitile des)?urate de Adunarea 8arlamentar NA(6, compus din repre<entaii
parlamentelor rilor mem7re ?i asociate.
=rmare a vi<itei Secretarului 2enerla al NA(6, 1an)red Varner, la +! )e7ruarie !%%+, a
)ost desc4is la Bucure?ti 'entrul Euro$Atlantic, pentru ca la +, ianuarie !%%-, ministrul
de e/terne al RomDniei s semne<e, la sediul NA(6 din Bru/elles, Documentul$cadru al
8arteneriatului pentru 8ace 8p8&. Structurile militare romDne au cooperat la des)?urarea
a numeroase aciuni intreprinse de NA(6 An cadrul 8p8, Antre care aplicaii militare
comune ?i, la !. octom7rie !%%H, a -.$a sesiune a Adunrii 8arlamentare NA(6 a )ost
or2ani<at la Bucure?ti.
8ro2ramul 8p8 a )ost deose7it de necesar ?i e)icace pentru RomDnia, deoarece a
contri7uit la structurarea procesului de re)orm a armatei, iar An perspectiv pentru
reali<area o7iectivului strate2ic al rii inte2rarea An structurile uro$atlantice.
5a !# iunie +**!, pre?edintele Neor2e V. Bus4, a)lat la Gar?ovia, a vor7it despre
e/tinderea ro7ust a NA(6, de la 1area Baltic la 1area Nea2r, cuprin<Dnd Ktot ce este
Antre eleK, ceea ce a Ansemnat un )el de nominali<are a RomDniei, ceea ce, de alt)el, s$a
con)irmat la Summit$ul de la 8ra2a din noiem7rie +**+.
Lu)rare de $er4)are -1
Pe "a@a in&ormaiilor unit#ii i a "i"liogra&iei$ alc#tuii un eseu structurat pe tema
@R<7oiul Rece concept, cau<e, )orme de mani)estare ?i consecine@.
8unctele care tre7uie atinse sunt: de)iniia )enomenului, e/plicare ori2inilor con)lictului,
identi)icarea instrumentelor utili<ate de cele dou superputeri An lupta pentru 4e2emonie,
consecinele politice, diplomatice ?i economice asupra Europei ?i 5umii a (reia.
In(tru)%un *r$nd te(tul de e$aluare,
a. dac este posi7il, te4noredactat, Arial !+, !,# rDnduri, ma/. # pa2ini
7. se trimite prin mail tutorelui.
c. se )olose?te An primul rDnd cursul dar pentru o7inerea unui puncta; ridicat este
necesar parcur2erea 7i7lio2ra)iei indicate.
'riteriile de evaluare sunt:
claritatea e/primrii ?i a7sena )ormulrilor nesi2ure,
?irul lo2ic al ar2umentelor,
utili<area 7i7lio2ra)iei.

Evaluare