Sunteți pe pagina 1din 56

Canoanele Apostolice

Num
e
Denumire
Expl
Continut Conexiuni
1 ap. Hirotonia
Episcopului
Episcopul s se hirotoneasc de ctre doi sau trei episcopi 4 sin I ec. 3 sin. VII
ec. 19,3 !ntioh, 1
"aod, # $ard, 1 C%
pol an 394, 13, 49,
&' Carta(.
ap. Hirotonia
preotului )i a
diaconului
*reotul s se hirotoneasc de ctre un episcop, la +el )i diaconul )i ceilalti
clerici
#, ,' ap- 19 sin. I
ec.- 33 .rul.- 11 sin
VII ec- # /an(.-
4,#,3' "aod.-
&1,09 Vasile cel
1are
3 ap. *rinoase la
altar
Daca 2reun episcop sau 2reun pres3iter, contrar r4nduielii Domnului despre
5ert+, ar aduce la altar alte lucruri, a+ar de spice de (r4u nou ori stru(uri la
2reme potri2it % +ie miere, +ie lapte, +ie, 6n loc de 2in, sicher me)tesu(it,
+ie psri, +ie animale, +ie le(ume % s se cateriseasc. $ nu +ie deci
6n(duit a se aduce altce2a la altar dec4t untdelemn pentru candel )i tm4ie
la 2remea s+intei aduceri 6nainte.
4 ap, 0, 3, &,, 99
.rul.- 3, Carta(
4 ap. *rinoase pentru
cler
.oate celelalte roade s se trimit ca p4r( episcopului )i pres3iterilor acas,
iar nu la altar. 7i este clar c episcopul )i pres3iterii le 2or 6mpr8i diaconilor
)i celorlal8i clerici.
3, 30, 41 ap- ,, 0
/an(- 3, Carta(- 0
.eo+il !lex.
& ap. $o8iile
clericilor
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul s nu%)i alun(e so8ia sa pe moti2 de
e2la2ie. Iar dac ar alun(a%o, s se a+uriseasc- )i struind s se cateriseasc
&1 ap, 3 sin. I ec.9 #,
13, 13, 40 .rul.- 1,
4, 9, 1' /an(.- 4
Carta(.
# ap. Incompati3ilit
8i
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul s nu ia asupra sa purtri de (ri5a
lumesti- iar de nu sa se cateriseasca
', 01, 03 ap.- 3, ,
IV ec.- 1' sin. VII
ec.- 1# Carta(.- 11
sin.I%II
, ap. $r3torirea
*a)tilor
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon 2a sr3tori $+4nta :i a *a)tilor
cu iudeii, 6naintea echinoc8iului de prim2ar. s se cateriseasc.
#4, ,' ap.- 11 .rul.-
1 !ntioh.- 3,, 30
"aod.- &1, ,3, 1'#
Carta(.
0 ap. ;mprt)irea
clerului
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon sau 2reunul <altul= din
catalo(ul clerului, aduc4ndu%se $+4nta >ert+ <s24r)indu%se $+4nta
"itur(hie= nu s%ar 6mprt)i, s spun cau?a. 7i dac ea ar +i 3inecu24ntat,
s ai3 iertare- iar de n%ar spune%o, s se a+uriseasc ca unul ce s%a +cut
2ino2at de tul3urarea poporului )i a +cut s se nasc 3nuial 6mpotri2a
celui care a adus ca )i c4nd acesta nu ar +i adus%o dup r4nduial.
1, !nc.- 1' *etru
!lex.
9 ap. ;mprt)irea
credincio)ilor
.o8i credincio)ii care intr 6n 3iseric )i ascult scripturile, dar nu rm4n la
ru(ciune <slu53= )i la $+4nta ;mprt)anie, aceia tre3uie s se a+uriseasc,
ca +c4nd neor4nduial 6n 3iseric.
##, 0' .rul.-
!ntioh.- 11 $ard.-
Dionisie !lex
1'
ap.
@s4ndirea
comuniunii cu
cei a+urisi8i
Dac cine2a s%ar ru(a, chiar )i 6n cas, 6mpreun cu cel a+urisit <scos din
comuniune= acela s se a+uriseasc.
11, 1, 3, 4&, 40,
#& ap.- & sin.I ec.-
!ntioh.- 9 Carta(.
11
ap.
@s4ndirea
comuniunii cu
cei caterisi8i
Dac cine2a, cleric +iind, s%ar ru(a 6mpreun cu un cleric caterisit, s se
cateriseasc )i el.
0 ap.- 4 !ntioh.- 1'
Carta(.
1
ap.
$crisori
canonice de
recomandare
Dac 2reun cleric sau laic a+urisit, sau 6nc neprimit 6n comuniune, mer(4nd
6n alt cetate ar +i primit +r scrisori de recomandare <6ncredin8are= s se
a+uriseasc )i cel care l%a primit, )i cel primit.
3, 33 ap.- 11, 13
sin.IV ec.- 1, .rul.-
#, ,, 0 11 !ntioh.-
41, 4 "aod.- 9
$ard.- 3, 1'#
Carta(.
13
ap.
*relun(irea
a+urisirii
Iar dac cine2a ar +i a+urisit, aceluia s i se prelun(easc a+urisirea, ca unuia
care a min8it )i a am(it Aiserica lui Dumne?eu.
1, 33 ap.- 10 .rul.
14
ap.
.rans+erarea
episcopilor
Nu este 6n(duit ca un episcop, prsindu%)i parohia <eparhia= sa, s se
treac la alta, chiar dac ar +i silit <la aceasta= de ctre mai mul8i episcopi,
+r numai dac ar +i 2reo cau? 3inecu24ntat care%l silie)te s +ac aceasta,
)i adic, put4nd el s aduc celor de acolo <din alt eparhie= 2reun +olos mai
mare 6n ceea ce pri2e)te dreapta credin8. Dar )i aceasta <s nu o +ac= de la
sine, ci prin chi3?uin8a multor episcopi )i cu cea mai mare ru(minte <6n
urma celei mai mari struin8e=.
33 ap.- 1& sin.I ec.- &
sin. IV ec.- ' .rul.-
13, 1#, 10, 1
!ntioh.- 1, , 1,
$ard.- 40 Carta(.
1&
ap.
.rans+erarea
clerului
Dac 2reun pres3iter sau diacon sau 6n (enere oricare din r4ndul clericilor,
prsind parohia <enoria= sa, s%ar duce 6n alta, mut4ndu%se cu totul 2a trece
6n alt parohie <enorie= contrar socotin8ei <+r 2oia= episcopului su,
poruncim ca acela s nu mai slu5easc, mai ales dac, dup ce a +ost chemat
de episcopul su s se re6ntoarc, nu s%a supus, rm4n4nd 6n neor4nduial-
s +ie totu)i primit acolo 6n comuniune ca un laic.
1&, 1# sin.I ec.- &,
1', ', 3 sin.IV ec.-
1,, 10 .rul.- 3
!ntioh.- &, 1# $ard.-
&4, 9' Carta(.
1#
ap.
.rans+erarea
clerului
Iar dac episcopul la care s%ar (si <unii ca ace)tia=, nesocotind oprirea
hotr4t 6mpotri2a lor, i%ar primi pe ei ca <+iind= clerici, s se a+uriseasc, ca
6n28tor al neor4nduielii.
1& ap.- 1& sin.I ec.-
1, .rul.- 3 !ntioh.
1,
ap.
$tarea ci2il a
clerului
Cel care s%a le(at cu dou cstorii dup 3ote?, sau care a luat concu3in, nu
poate s +ie episcop sau pres3iter sau diacon, sau peste tot orice altce2a din
r4ndul clerului <din catalo(ul strii preo8e)ti=.
10 ap.- 3 .rul.- 1
Vasile cel 1are
10
ap.
Clericii s se
cstoreasc cu
+ecioare
Cel ce a luat 6n cstorie 2du2, sau lepdat <alun(at= sau des+r4nat, sau
scla2, sau 2reuna dintre cele de pe scen <actri8= nu poate s +ie episcop
sau pres3iter sau diacon, sau peste tot orice din r4ndul clerului <din
catalo(ul strii preo8e)ti=
1,, 3, , .rul.- ,
Vasile cel 1are
19
ap.
Impedimente
de inrudire de
la casatoria
clerului
Cel care a luat <6n cstorie= dou surori, sau o nepoat <de sor sau de
+rate=, nu poate sa +ie cleric.
#, &4 .rul.-
Neoce?.- 3, ,0, 0,
Vasile cel 1are- &
.eo+il !lex.
'
ap.
@prirea
clerului de a da
(iruri
Clericul care d (iruri <(aran8ii= s se cateriseasc. #, 01 ap.- 3, 3'
sin.IV ec.- , $ard.-
,& Carta(.
1
ap.
Clerici eunuci Dac cine2a a de2enit eunuc <scopit, +amen= din sila oamenilor, sau dac 6n
persecu8ie a +ost lipsit de cele ale 3r3a8ilor, sau dac a)a s%a nscut, )i este
2rednic, acela s se +ac <s de2ie episcop=.
sin.I ec.- 0 sin.I%
ec.

ap.
"aicul care se
castrea? nu
poate de2eni
cleric
Cel ce s%a castrat <scopit= pe sine s nu se +ac cleric, +iindc uci(a) de sine
este )i 2r5ma) al crea8iei <r4nduielii= lui Dumne?eu.
sin.I ec.- 0 sin.I%
ec.
3
ap.
Clericul care se
castrea? se
caterise)te
Dac cine2a cleric +iind, se castrea? <scope)te=, s se cateriseasc, cci este
uci(a)ul lui 6nsu)i.
4%& ap.
4
ap.
"aicul care se
castrea? se
a+urise)te
"aicul castr4ndu%se <scopindu%se= pe sine 6nsu)i, s se a+uriseasc trei ani,
cci este pi?ma)ul propriei sale 2ie8i.
sin.I ec.- 0 sin.I%ec.
&
ap.
$ nu se dea
dou pedepse
pentru aceea)i
+apt
Episcopul ori pres3iterul ori diaconul, prin?4ndu%se 6n des+r4nare, sau 6n
5urm4nt str4m3 <sper5ur=, sau 6n +urti)a( s se cateriseasc, dar s nu se
a+uriseasc, cci ?ice $criptura9 s nu ur(ise)ti de dou ori pentru acela)i
lucru <Naum 1,9=. !semenea )i ceilal8i clerici.
9, 3' ap.- 9 sin. I
ec.- 4, 1 .rul.- 1, 0
Neoce?.- , Carta(.-
3, 3, &1, ,', 0
Vasile cel 1are
#
ap.
Este inter?is
cstoria dup
Dintre cei care au intrat 6n cler ne6nsura8i, or4nduim c se pot cstori numai
cite8ii )i psal8ii <c4ntre8ii=, care 2or.
&, 31 ap.- 14 sin.IV
ec.- 3, #, 1, 13, ',
hirotinie 3', 40, .rul.- 1'
!nc.- 1 Neoce?.- 1#
Carta(.- #9 Vasile
cel 1are
,
ap.
@s4ndirea
clericilor care
3at
*oruncim s se cateriseasc episcopul sau pres3iterul sau diaconul care ar
3ate pe credincio)i care pctuiesc, ori pe necredincio)ii care au s24r)it
nedreptate )i care prin ast+el de lucruri 2oiesc s%i 6n+rico)e?e, pentru c
Domnul nu ne%a 6n28at aceasta, ci dimpotri2, El +iind lo2it, nu a dat
lo2itura 6napoi, +iind ocr4t, nu rspunde prin ocar )i ptimind nu
amenin8.
9 sin.I%II
0
ap.
@s4ndirea
caterisi8ilor
care slu5esc
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon caterisit dup dreptate, pentru
2ino28ii 6n2ederate <e2idente=, ar 6ndr?ni s se atin( de slu53a care i%a
+ost lui 6ncredin8at oarec4nd, acela s se taie cu totul de la Aiseric.
& sin.I ec.- # sin.II
ec.- 9 sin.IV ec.- 14
$ard.- 4, 1, 1&
!ntioh.- 9, #&
Carta(.- 00 Vasile
cel mare
9
ap.
@s4ndirea
simoniei
Dac 2reun episcop pres3iter sau diacon ar do34ndi aceast 2rednicie
<demnitate= prin 3ani, s se cateriseasc )i acela ce l%a hirotonit )i s se taie
cu totul din comuniune <Aiseric=, ca $imon 1a(ul de ctre mine *etru.
sin.IV ec.- , 3,
.rul.- 4, &, 1&, 19
sin.VII ec.- $ard.-
9' Vasile cel 1are-
Epist. lui /henadie
)i a lui .arasie %
Contra simoniei
3'
ap.
@s4ndirea
celor care se
+olosesc de
in+luen8a
dre(torilor
lume)ti pentru
a de2eni
episcopi
Dac 2reun episcop, +olosind stp4nitori <dre(tori= lume)ti, s%ar +ace prin ei
stp4n peste 2reo 3iseric, s se cateriseasc )i s se a+uriseasc, de asemeni
)i to8i prta)ii <complicii= lui.
4 sin.I ec.- 3 sin.VII
ec.- 13 "aod
31
ap.
@s4ndirea
schismei
Dac 2reun pres3iter, desconsider4nd pe propiul su episcop, ar +ace
adunare ose3it <separat= )i ar pune <a)e?a= alt altar, ne2dindu%l cu nimic
2rednic de os4nd pe episcopul su 6n pri2in8a dreptei credin8e )i a drept8ii,
acela s se cateriseasc ca iu3itor de stp4nire, cci este tiran <u?urpator=.
De asemnea )i ceilal8i clerici, )i <anume= c48i se 2or adu(a <ata)a= lui, iar
laicii s se a+uriseasc. Dar aceasta s se +ac numai dup una )i a doua )i a
treia struin8 <po+tire la ordine= din partea episcopului.
# sin.II ec.- 3 sin.III
ec.- 10 sin.IV ec.-
31, 34 .rul.- #
/an(.- 14 $ard.- &
!ntioh.- 1', 11
Carta(.- 13, 14, 1&
sin.I%II
3
ap.
Bidicare
a+urisirii
Dac 2reun pres3iter sau diacon se a+urise)te de ctre episcop, s nu +ie
6n(duit s +ie primit de altul <de alt episcop=, ci doar de ctre cel care l%a
a+urisit pe el, dec4t numai dac din 6nt4mplare ar +i murit <s%ar s24r)i din
2ia8= episcopul care l%a a+urisit pe el.
1, 13, 1# ap.- &
sin.I ec.- # sin.II ec.-
# !ntioh.- 13 $ard.-
11, 9, 133 Carta(.
33
ap.
Cr8ile sau
scrisorile
canonice de
preo8ie
Nici unul dintre episcopii )i presi3terii sau diaconii strini s nu se
primeasc +r scrisori de 6ncredin8are <recomandare=, )i aduc4ndu%le pe
aceastea, s +ie ispiti8i <2eri+ica8i=, )i dac 2or +i propo2duitori ai dreptei
credin8e, s +ie primi8i, iar de nu, d4ndu%li%se lor cele de tre3uin8, s nu%i
primi8i pe ei 6n 3iseric <comunitate=, +iindc multe se +ac prin 2iclean
rpire <am(ire=.
1, 13 ap.- 11, 13
sin. IV ec.- ,, 0,
!ntioh.- 4 "aod.-
3, 1'# Carta(.
34
ap.
!utoce+alia )i
autonomia
$e cade ca episcopii +iecrui neam s cunoasc pe cel dint4i dintre d4n)ii )i
s%l socoteasc pe el drept cpetenie )i nimic mai de seam <6nsemnat= s nu
+ac +r 6ncu2iin8area acestuia- )i +iecare s +ac numai acelea care pri2esc
<se re+er la= parohia <eparhia= sa )i satele de su3 stp4nirea ei. Dar nici
acela <cel dint4i= s nu +ac ce2a +r 6ncu2iin8area tuturor, cci numai ast+el
2a +i 6n8ele(ere )i se 2a mri Dumne?eu prin Domnul 6n Duhul $+4nt9 .atl
)i Ciul )i $+4ntul Duh.
4, #, ,, sin. I ec.- ,
3, sin. II ec.- 0 sin.II
ec.- 0 sin. IV ec.-
3#, 39 .rul.- 9
!ntioh
3&
ap.
!utonomia
eparhial
Episcopul s nu 6ndr?neasc s +ac 6n a+ara eparhiei sale, 6n cet8ile )i 6n
satele care nu%i sunt supuse lui- iar de s%ar do2edi c a +cut aceasta +r
6ncu2iin8area celor care stp4nesc cet8ile sau satele acelea, s se
cateriseasc )i ei, )i cei pe are i%a hirotonit.
1& sin. I ec.- sin. II
ec.- 0 sin. III ec.- &
sin. IV ec.- 1, .rul.-
13 !nc.- 13,
!ntioh.- 3, 1& $ard.-
40, &4 Carta(
3#
ap.
!+urisirea
clericilor care
nu%)i ocup
slu53a
Dac cine2a +iind hirotonit episcop, nu ar primi slu53a aceasta )i purtarea de
(ri5a a poporului care i s%a dat 6n m4n <6ncredin8at lui=, acela s +ie < s
rm4n= a+urisit p4n ce%o 2a primi <slu53a=- asemenea )i pres3iterul )i
diaconul. Iar dac duc4ndu%se <acolo= nu ar +i primit, nu dup 2oia sa <nu
din pricina sa=, ci din cau?a 3lestem8iei poporului, ei s +ie <rm4n= totu)i
episcop, dar clerul cet8ii aceleia s se a+uriseasc, +iindc <ei clericii= nu au
strunit poporul cel at4t de nesupus.
1# sin.I ec.- 9
sin.IV ec.- 3, .rul.-
10 !nc.- 1,, 10
!ntioh.- 1, sin. I%II-
1, , 3 Chiril !lex.
3,
ap.
$inoadele
plenare
De dou ori pe an s +ie <6ntrunit= sinodul episcopilor, )i ei s cercete?e
6mpreun do(mele dreptei credin8e )i s re?ol2e pro3lemele <contro2ersele=
3iserice)ti care se 2or i2i9 o dat, adic, 6n a patra sptm4n a Cinci?ecimii,
iar a doua oar, 6n a douspre?ecea ?i a lui octom3rie.
34 ap.- & sin.I ec.-
sin II ec.- 19 sin.IV
ec.- 0 .rul.- # sin.VII
ec.- ' !ntioh.- 4'
"aod.- 10, ,3
Carta(.
30
ap.
Episcopii ca
economi
principali ai
a2erii
3iserice)ti
Episcopul s poarte (ri5a tuturor 3unurilor <lucrurilor= 3iserice)ti )i s le
r4nduiasc <chi2erniseasc, administre?e= pe ele ca )i c4nd Dumne?eu i%ar
sta de 2e(he- dar s nu%i +ie 6n(duit lui s%)i 6nsu)easc ce2a din acestea,
sau s druiasc rudelor proprii cele ale lui Dumne?eu- iar dac ar +i srace,
s le +ac parte ca sracilor, dar s nu 24nd din pricina acestora <su3
pretextul a5utorrii acestora= cele ce sunt ale Aisericii.
41 ap, # sin.IV ec.-
11, 1 sin.VII ec.- 3&
.rul.- 1& !nc.- ,, 0,
/an(.- 4, &
!ntioh.- #, 33
Carta(.- , sin. I%II-
1' .eo+il !lex.-
Chiril !lex.
39
ap.
!scultarea
clerului de
episcopi.
*res3iterii )i diaconii s nu s24r)easc nimic +r 6ncu2iin8area episcopului,
cci acesta este cel cruia i s%a 6ncredin8at poporul Domnului )i acela de la
care se 2a cere socoteal pentru su+letele lor.
30, 4', 41 ap.- 1
sin. VII ec.- &,
"aod.- #, ,, 33
Carta(.
4'
ap.
!2erea
episcopului
$ +ie artate <cunoscute 6n mod lmurit= 3unurile proprii ale episcopului <6n
ca?ul c ar a2ea )i 3unurii proprii= )i s +ie artate )i cele domne)ti <3unurile
Domnului, ale Aisericii= ca episcopul s ai3 putere c4nd s%ar s24r)i din
2ia8 s lase ale sale cui 2rea )i cum 2rea )i s nu piard cele ale episcopului
su3 cu24nt c ar +i 3unuri 3iserice)ti, atunci c4nd el ar a2ea so8ie )i copii sau
rude sau casnici. Cci este drept 6naintea lui Dumne?eu )i a oamenilor ca
nici Aiserica s nu su+ere 2reo pa(u3 din pricina necunoa)terii 3unurilor
episcopului )i ca nici episcopul sau rudele lui s%)i rpeasc < 3unurile= din
pricina Aisericii, sau s cad )i la certuri <procese= ai si, )i moartea lui s se
acopere de ocri.
30, 41 ap.- sin.IV
ec.- 3& .rul.- 4
!ntioh.- , #, 01
Carta(.
41
ap.
Episcopul este
cpetenia
eparhiei 6n
toate pri2in8ele
*oruncim ca episcopul s ai3 stp4nirea 3unurilor Aisericii. Cci dac sunt
a i se 6ncredin8a lui su+letele cele de pre8 ale oamenilor, atunci cu c4t mai
mult se cade ca el s porunceasc asupra 3anilor, a)a c toate s se
c4rmuiasc prin stp4nirea <autoritatea= sa, )i celor lipsi8i s li se +ac parte
<s li se hr?easc= prin pres3iteri )i diaconi, cu +rica lui Dumne?eu )i cu
toat e2la2ia <cu2iin8a=. $ se 6mprt)easc 6ns )i el din cele tre3uitoare
<dac ar a2ea tre3uin8a= 6n lipsurile sale presante )i 6n cele ale +ra8ilor pe
care%i adposte)te, pentru ca 6n nici un chip ace)tia s nu su+ere lips- cci
le(ea lui Dumne?eu a or4nduit ca cei ce ostenesc la altar, de la altar s
hrneasc <1 Cor 9, ,, 13= pentru c nici osta)ul nu poart niciodat armele
asupra 2r5ma)ilor cu pro2i?iile sale proprii.
30, 39 ap.- # sin IV
ec.- 1 sin. VII ec.-
4, & !ntioh.- 1',
11 .eo+il !lex.-
Chiril !lex.
4
ap.
@s4ndirea
5ocurilor de
noroc )i a
Episcopul ori pres3iterii, ori diaconii, petrec4nd cu ?aruri )i cu 3e8ii, ori s
6ncete?e, ori s se cateriseasc.
43, 4& ap.-
sin.VII ec.- 9, &'
.rul.- 4, && "aod.-
3e8iei 4', #' Carta(.
43
ap.
@s4ndirea
5ocurilor de
noroc )i a
3e8iei
Ipodiaconul sau cite8ul sau c4ntre8ut, acelea)i +c4nd, ori s 6ncete?e, ori s
se a+uriseasc- de asemenea )i laicul.
4, &4 ap.-
sin.VII ec.- 9, &'
.rul.- 4, && "aod.-
4', #' Carta(
44
ap.
@s4ndirea
do34ndei )i a
cametei
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul, care 2a cere do34nd, de la cei pe
care 6i 6mprumut, ori s 6ncete?e, ori s se cateriseasc.
1, sin. I ec.- 1'
.rul.- 4 "aod.- &, 1#
Carta(.- 14 Vasile
cel 1are- # /ri(.
NDssa.
4&
ap.
@prirea
comuniunii cu
ereticii
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul, dac numai s%a ru(at 6mpreun cu
ereticii, s se a+uriseasc- iar dac le%a permis acestora s s24r)easc ce2a
cu ereticii < s s24r)easc cele s+inte= s se cateriseasc.
1', 11, 4#, #4 ap.- ,
4 sin.III ec.- #, 9, 3,
33, 4, , "aod.- 9
.im. !lex.
4#
ap.
.ainele
ereticilor nu
sunt taine
*oruncim s se cateriseasc episcopul sau pres3iterul care a primit <ca 2alid=
3ote?ul ori 5ert+a <euharistia= ereticilor. Cci ce +el de 6mprt)ire are Hristos
cu Veliar E $au ce parte are credinciosul cu necredinciosul E
4#, #0 ap.- 19 sin.I
ec.- , sin.II ec.- 9&
.rul.- ,,0 "aod.-
1,4, Vasile cel 1are
4,
ap.
Aote?ul 2alid
nu se repet
Episcopul sau pres3iterul dac ar 3ote?a din nou pe cel ce are 3ote?ul cu
ade2rat sau dac nu ar 3ote?a pe cel spurcat de ctre eretici <cei +r
credin8 ade2rat= s se cateriseasc, ca unul care ia 6n r4s crucea )i
moartea Domnului )i nu deose3e)te preo8ii ade2ra8i de preo8ii mincino)i.
4#, 49, &' ap.- 0, 19
sin.I ec.- , sin. II ec.-
04, 9& .rul.- 3
"aod.- 40, ,
Carta(.- 1, 4,, 01
Vasile cel 1are
40
ap.
@s4ndirea
concu3ina5ului
Dac 2reun laic, alun(4ndu%)i so8ia, ar lua pe alta sau pe una prsit de
altul, s se a+uriseasc.
0,, 93 .rul.- '
!nc.- 1' Carta(.- 9,
1, 3&, 40, , Vasile
cel 1are
49
ap.
Aote?ul se
se24r)e)te
numai 6n
$+4nta .reime
Dac 2reun episcop sau pres3iter nu ar 3ote?a dup or4nduirea Domnului, 6n
.atl )i 6n Ciul )i 6n Duhul $+4nt, ci 6n trei +r de 6nceput, sau 6n trei +iri sau
6n trei m4n(ietori, s se cateriseasc.
4#, 4,, &', #0 ap.- ,
sin.II ec.- ,0, 04, 9&,
9# .rul.- 1
Neoce?.- 4#, 40
"aod.- 4&, 40, ,,
11' Carta(.- 1, 91
Vasile cel 1are
&'
ap.
Aote?ul se
s24r)e)te prin
trei a+undri
Dac 2reun episcop sau pres3iter nu ar s24r)i cele treu a+undri ale unei
sin(ure s+in8iri <a 3ote?ului=, ci numai o a+undare, aceea care se d <se
practic= 6ntru moartea Domnului, s se cateriseasc. *entru c nu a ?is
Domnul9 6ntru moartea mea 3ote?a8i, ci9 mer(4nd, 6n28a8i toate neamurile,
3ote?4ndu%i pe ei 6n numele .atlui )i al Ciului )i al $+4ntului Duh
4#, 4,, 49 ap.- ,
sin.II ec.- 9& .Bul.-
1 Neoce?.- 4,
"aod.- 4, Carta(.- 1,
91 Vasile cel 1are
&1
ap.
Bi(orismul
+8arnic )i
hulirea lui
Dumne?eu se
os4ndesc 6ndoit
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon, sau oricine din catalo(ul
<cinul= preo8esc, se 8ine departe de nunt )i de crnuri )i de 2in, nu pentru
6n+r4nare, ci din sc4r3, trec4nd cu 2ederea <uit4nd= c toate sunt +oarte 3une
)i c 3r3at )i +emeie l%a +cut Dumne?eu pe om, ci hulind, ar cle2eti
+ptura, ori s se 6ndrepte, ori s se cateriseasc )i s se 6ndrepte?e din
Aiseric <s se a+uriseasc=. !semenea )i laicul.
&, &, &3, ## ap.- 1#
sin.IV ec.- 13 .rul.-
14 !nc.- 1, , 3, 14,
1 /an(.
&
ap.
*rimirea 6n
3iseric a celor
ce se pociesc
Dac 2reun episcop sau pres3iter nu prime)te pe cel ce se 6ntoarce de la
pcat, ci 6l 6ndreptea? <6l respin(e=, s se cateriseasc, pentru c m4hne)te
pe Hristos, cel ce a ?is9 FAucurie se +ace 6n cer pentru un pctos care se
pocie)teF
3 $in.I ec.- 43, 1'
.rul.- ,4 Vasile cel
1are
&3
ap.
Bi(orismul
+8arnic se
os4nde)te
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon nu se 6n+rupt <nu mn4nc= 6n
?ilele de sr3tori din crnuri )i din 2in, sc4r3indu%se, iar nu pentru
6n+r4nare, s se cateriseac, ca unul care )i%a 2tmat propria sa con)tiin8 )i
care s%a +cut multora pricinuitor de sminteal.
&1, ## ap.- 14 !nc.-
, 1 /an(.
#'
ap.
Cr8ile apocri+e
)i eretice
Dac 6n 3iseric ar rsp6ndi cine2a, ca s+inte, cr8ile cu titluri +alse ale
necredinciosilor <ereticilor= spre pa(u3a poporului si a clerului, sa se
cateriseasca
0& ap.- 9 sin.VII ec.-
#3 .rul.- &9, #'
"aod.- 4 Carta(.
#1
ap.
*cate care
opresc la
preotie
Dac 6mpotri2a unui credincios se +ace 2reo 6n2inuire de des+r4nare sau de
adulter sau de o alt oarecare +apt oprit )i s%ar do2edi, acela s nu se
6nainte?e 6n cler <s nu de2in cleric=.
& ap.- , 9, 1' sin.I
ec.- # sin.II ec.- 33
.rul.- 1 !nc.- 1, 9,
1 Neoce?.- 10,
19, 13' Carta(.- 09
Vasile cel 1are- &, #
/ri(. NDssa- 3, #
.eo+il !lex
#
ap.
!posta?ia
clerului
Dac pentru +rica omeneasc +ie a 2reunui iudeu, +ie a 2reunui elin, sau a
2reunui eretic, 2reun cleric cum2a leapd numele Hristos, s se 6ndeprte?e
din Aiseric <s se dea anatemei=- iar dac leapd numele de cleric, s se
cateriseasc- dar pocindu%se s +ie primit ca laic.
1' sin. I ec.- 1, , 3,
1 !nc.- 1', 14
*etru !lex.- .eo+il
!lex.- Epistola lui
!tanasie cel 1are
ctre Bu+inian
#3
ap.
14ncruri
oprite
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon, sau oricare din catalo(ul strii
preo8e)ti <din cinul preo8esc= ar m4nca +ie carne 6n s4n(e <de animal 2iu,
su(rumat sau 6necat=, +ie animal mu)cat <rnit= de +iar, +ie mortciune, s se
cateriseasc, pentru c le(ea a oprit aceasta <Cacere 9,4- Capte 1&, 9=- iar
dac ar +i laic, s se a+uriseasc
#, .rul.- /an(.
#4
ap.
@prirea
comuniunii cu
necre)tinii )i
ereticii
Dac 2reun cleric sau laic ar intra 6n sina(o( <adunarea iudeilor sau a
ereticilor= spre a se ru(a, s se )i cateriseasc )i s se a+uriseasc.
,, 4&, ,', ,1 ap.- 11
.rul.- 1 !ntioh.- #,
9, 33, 3,, 30 "aod.
#&
ap.
Ataia sau
lo2irea se
os4nde)te
Dac 6n ceart, 2reun cleric ar lo2i pe cine2a )i dintr%o lo2itur l%ar omor6.
s se cateriseasc pentru pripirea sa, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
, ap.- 9 sin.I%II.-
, 3 !nc.- 0, &4,
&&, &#, &, Vasile cel
1are- & /ri(. NDssa
##
ap.
*ostul de
duminic )i
s4m3t
Dac 2reun cleric s%ar a+la postind 6n ?i de duminic sau s4m3t <a+ar
numai de una= s se cateriseasc- iar de ar +i laic, s se a+uriseasc.
&1, &3 ap.- 1# sin.IV
ec.- 13, && .rul.- 14
!nc.- 10, 1 /an(.-
9, 49, &1 "aod
#,
ap.
@s4ndirea
celor ce stric
+ecioare
Dac cine2a ar apuca cu de%a sila <ar strica, ar silui= o +at nelo(odit, s se
a+uriseasc- )i s nu%i +ie permis acelui a lua pe alta, ci pe aceea s o 8ie, pe
care a ales%o <stricat%o=, chiar dac ar +i srac.
, sin.IV ec.- 9, 90
.rul.- 11 !nc., ,
&, #, 3', #9 Vasile
cel 1are
#0
ap.
Hirotonia s nu
se repete
Dac 2reun episcop, sau pres3iter, sau diacon, 2a primi a doua hirotonie de
la altcine2a, s se cateriseasc )i el, )i cel ce l%a hirotonit, a+ar de ca?ul c
ar do2edi c are hirotonia <6nt4ia= de la eretici. Cci cei ce sunt 3ote?a8i sau
hirotoni8i de unii ca ace)tia nu este cu neputin8 s +ie nici credincio)i, nici
clerici.
4#, 4, ap.- 0, 19 sin.I
ec.- 4 sin.II ec.- &
sin.III ec.- 0, 3
"aod.- 3#, 40, &,, #0
Carta(.- 1, 3 Vasile
cel 1are
#9
ap.
*osturile de
cpetenie
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon sau ipodiacon sau cite8 sau
2reun c4ntre8 nu poste)te s+4nta patru?ecime a *a)tilor <marele post=, sau
miercurea sau 2inerea, s se cateriseasc- a+ar numai dac ar +i 6mpiedicat
de sl3iciunea trupeasc- iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
9, &# 09 .rul.- 19
/an(.- 49, &', &1
"aod.- 1 Dionisie
!lex.- 1& *etru
!lex.- 0, 1' .imotei
!lex.
,'
ap.
@prirea
comuniunii
reli(ioase cu
iudeii
Dac 2reun episcop sau pres3iter sau diacon, sau oricare din catalo(ul
clericilor ar posti cu iudeii, sau ar pr?nui sr3torile cu ei, sau ar primi de
la ei darurile de sr3toare, precum a?imele sau ce2a de acest +el, s se
cateriseasc, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
,, #4, ,1 ap.- 11
.rul.- !ntioh.- 9,
3,, 30 "aod.- &1, ,3,
1'# Carta(.
,1
ap.
@prirea
comuniunii
cultice cu
p(4nii )i
iudeii
Dac 2reun cre)tin ar duce untelemn sau ar aprinde lum4nri la templul
p(4nuilor sau la sina(o(a iudeilor, 6n sr3torile lor, s se a+uriseasc.
,, #4, ,' ap.- 11, 94
.rul.- ,,4 !nc.- 1
!ntioh.- 9, 3,, 30,
39 $ard.- 1 Carta(.
,
ap.
@s4ndirea
sacrile(iului
sau ierosiliei
Dac 2reun cleric sau laic ar +ura din $+4nta AIseric cear sau untdelemn,
s se a+uriseasc )i s 6ntoarc <restitiuie= 6ncincit 6mpreun cu ceea ce a
luat.
&, 30, ,3 ap.- &
!ntioh.- 1' sin. III-
0 /ri(. NDssa
,3
ap.
@s4ndirea
sacrile(iului
sau ierosiliei
Vas s+in8it de aur sau de ar(int, sau p4n? <s+in8it= nimeni s nu%)i mai
6nsu)easc spre 6ntre3uin8are proprie, cci este lucru +r de le(e <potri2nic
le(ii=. Iar de s%ar 2di cine2a <+c4nd una ca aceasta=, s se pedepseasc cu
a+urisirea.
&, 30, , ap.- 1'
sin.I%II- 0 /ri(.
NDssa- Chiril !lex.
,4
ap.
>udecarea
episcopilor
Episcopul p4r4t pentru oarece de ctre oameni 2rednici de 6ncredere, acela
s +ie chemat de ctre ceilal8i episcopi- )i dac se 2a 6n+8i)a )i 2a mrturisi,
ori ar +i do2edit, s se hotrasc pedeapsa, oar dac +iind chemat, nu se 2a
supune <nu ar da ascultare=, s +ie chemat )i a doua oar, trimi84ndu%se dup
el doi episcopi. Iar dac nici ast+el nu se 2a supune < nu 2a asculta= s +ie
chemat )i a treia oar, trimi84ndu%se din nou doi episcopi la el. Iar dac
nesocotind 6mpotri2a lui cele ce i se 2or prea <potri2ite= ca s nu i se par a
c4)ti(a +u(ind de 5udecat.
34, 3,, ,& ap.- #
sin.II ec.- 9, 1,, 19,
1 sin.IV ec.- 0
.rul.- 14, 1&, 9
!ntioh.- 4' "aod.- 4
$ard.- 0, 1', 11, 1,
1&, 10, 19, &9, 1'4,
10, 19, 13', 13
Carta(.- 13 sin. I%II-
9 .eo+il !lex.
,&
ap.
1artorii
6mpotri2a
episcopului
"a mrturia episcopului s nu se primeasc ereticul )i nici numai un sin(ur
credincios. cci prin (ura a doi sau trei martori se 2a 6ntemeia tot cu24ntul
<1atei 10, 1#=
sin. I ec.- # sin. II
ec.- &9, 131, 13
Carta(.- 9 .eo+il
!lex.
,#
ap.
Episcopia nu se
mo)tene)te
@r4nduim c nu se cu2ine ca episcopul s hirotoneasc 6n demnitatea
episcopal pe cine 2oie)te, druind%o +ratelui sau +iului sau altei rude, cci
nu este drept s se r4nduieasc mo)tenitori episcopiei, druind sim8irii
<patimei= omene)ti cele ce sunt ale lui Dumne?eu- pentru c nu se cade a
pune Aiserica lui Dumne?eu su3 mo)tenitori. Iar dac 2a +ace cine2a
aceasta, hirotonia s rm4n +r trie, iar el s se pedepseasc.
1, 3' ap.- 4 sin. I ec.-
3 sin.VII ec.- 19, 3
!ntioh.- , 49
Carta(.
,,
ap.
De+ectele
+i?ice simple
nu 6mpiedic
intrarea 6n cler
Dac cine2a ar +i cu ochiul 2tmat sau cu piciorul rnit, dar este 2rednic de
episcopie, s +ie < s de2ie=, cci nu stricciunea <de+ectul= trupului 6l spuc
pe el, ci necur8ia su+letului.
, 3, &, 9, ,9,
0' ap.- , 9, 1' sin. I
ec.- sin. IV ec.- 4,
&, 1&, 19 sin. VII ec.-
1', , 3, .rul.- 1, 9
Neoce?.- 4, 1
"aod.- &, 1&, 1#, 4&,
#3 Carta(.- 0 sin. I%
II- #1, #4, 0, 9'
Vasile cel 1are- &, #
/ri(. NDssa.
,0
ap.
De+ectele
(ra2e
6mpiedic
intrarea 6n cler
Iar surd +iind )i or3, s nu +ie <s nu se +ac= episcop, nu pentru c ar +i
spurcat, ci pentru ca s nu 6mpiedice <s nu 6ncurce= cele 3iserice)ti.
, 3, &, 9, ,9, 0'
ap.- , 9, 1' sin. I
ec.- sin. IV ec.- 4,
&, 1&, 19 sin. VII ec.-
1', ,
3, .rul.- 1, 9
Neoce?.- 4, 1
"aod.- &, 1&, 1#, 4&,
#3 Carta(.- 0 sin. I%
II- #1, #4, 0, 9'
Vasile cel 1are- &, #
/ri(. NDssa.
,9
ap.
Demoni?a8ii nu
pot 6ntra 6n cler
Dac cine2a este 6ndrcit <are demon=, s nu se +ac <s nu de2ie= cleric, dar
nici s nu se roa(e 6mpreun cu credincio)ii- 6ns cur8indu% se, s se
primeneasc )i, dac ar +i 2rednic, s se +ac <cleric=.
#' .rul.- , 3, 4, 14
.imotei !lex.
0'
ap.
Neo+i8ii nu pot
+i +cu8i
episcopi
*e cel ce a 2enit din 2ia8a p(4neasc )i a +ost 3ote?at, sau < pe cel ce a
2enit= din petrecerea u)uratic <pctoas= a 2ie8ii, nu este drept a%l r4nduie
<promo2a, +ace= 6ndat episcop- cci este lucru nedrept ca cel care 6nc n%a
artat 6n nici un chip destoinicie <pricepere= s +ie altora 6n28tor- a+ar
numai dac aceasta se +ac prin harul dumne?eiesc.
sin. I ec.- sin. VII
ec.- 1 Neoce?.- 3,
1, "aod.- 1' $ard.-
1, sin. I%II- 4 Chiril
!lex.
01
ap.
Cunc8iuni
pu3lice
incompati3ile
cu slu5irea
preo8easc
!m ?is c nu se cu2ine ca episcopul sau pres3iterul s se po(oare pe sine 6n
oc4rmuiri o3)te)ti <pu3lice=, ci s se hr?easc <dedice= ne2oilor
<tre3urilor= 3iserice)ti. Deci ori s se supun a nu +ace aceasta, ori s se
cateriseasc, cci, dup po28uirea Domneasc, nimeni nu poate slu5i la doi
domni <1atei #, 4=
#, ', 03 ap.- 3, ,
sin.IV ec.- 1' sin.
VII ec.- 1# Carta(.-
11 sin. I%II
0
ap.
*rimirea
scla2ilor 6n cler
Nu permitem s se r4nduisac <promo2e?e= 6n cler casnicii <scla2ii= +r
6n2oirea stp4nilor, spre m4hnirea stp4nilor care i%au do34ndit pe ei, pentru
c una ca aceasta pricinuie)te pr3u)irea caselor. Iar dac scla2ul s%ar arta
c4nd2a 2rednic pentru hirotonie 6n 2reo treapt. precum, s%a artat )i @nisim
al nostru, )i 2or 6n(dui stp4nii )i%l 2or eli3era )i%l 2or slo3o?i <lsa= din
cas, s se +ac.
#, 01, 03 ap.- 4 sin.
IV ec.- 0& .rul.- 3
/an(.- #4, 0
Carta(.
03
ap.
*reo8ia )i
oastea sunt
incompati3ile
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul, ocup4ndu%se cu oastea <exercit4nd o
+unc8ie militar= )i 2oind s le 8ie pe am4ndou, dre(toria roman4 de stat )i
c4rmuirea preo8easc, s se cateriseasc, pentru c ale Ce?arului sunt ale
Ce?arului, )i ale lui Dumne?eu sunt ale lui Dumne?eu <1atei , 1=
#, 01, ap.- 3, , sin.
IV ec.- 1' sin. VII
ec.- 1# Carta(.- 11
sin. I%II- && Vasile
cel 1are
0
ap.
*rimirea
scla2ilor 6n cler
Nu permitem s se r4nduisac <promo2e?e= 6n cler casnicii <scla2ii= +r
6n2oirea stp4nilor, spre m4hnirea stp4nilor care i%au do34ndit pe ei, pentru
c una ca aceasta pricinuie)te pr3u)irea caselor. Iar dac scla2ul s%ar arta
c4nd2a 2rednic pentru hirotonie 6n 2reo treapt. precum, s%a artat )i @nisim
al nostru, )i 2or 6n(dui stp4nii )i%l 2or eli3era )i%l 2or slo3o?i <lsa= din
cas, s se +ac.
#, 01, 03 ap.- 4 sin.
IV ec.- 0& .rul.- 3
/an(.- #4, 0
Carta(.
03
ap.
*reo8ia )i
oastea sunt
incompati3ile
Episcopul sau pres3iterul sau diaconul, ocup4ndu%se cu oastea <exercit4nd o
+unc8ie militar= )i 2oind s le 8ie pe am4ndou, dre(toria roman4 de stat )i
c4rmuirea preo8easc, s se cateriseasc, pentru c ale Ce?arului sunt ale
Ce?arului, )i ale lui Dumne?eu sunt ale lui Dumne?eu <1atei , 1=
#, 01, ap.- 3, , sin.
IV ec.- 1' sin. VII
ec.- 1# Carta(.- 11
sin. I%II- && Vasile
cel 1are
04
ap.
De+imarea
stp4nirii de
stat se
pedepse)te
Dac cine2a ar oc4r6 +r dreptate pe 6mprat sau pe dre(tor, s su+ere
pedeapsa )i, dac este cleric, s se cateriseasc, iar dac est laic, s se
a+uriseasc.
&&%&# ap
0&
ap.
Despre canonul
cr8ilor $+intei
$cripturi
Vou, tuturor clericilor )i laicilor, s 2 +ie cr8i cinstite )i s+inte adic ale
Vechiului .estament9 Cinci ale lui 1oise % Cacerea, Ie)irea, "e2iticul,
Numerii, Deuteronomul- a lui Iisus Na2i % una- a >udectorilor % una- a lui
But % una- patru ale ;mpra8ilor- dou *aralipomene ale cr8ii ?ileleor- dou
E?dra- un Estera, trei ale 1aca3eilor- una a lui Io2- una a *saltirii- trei ale
luI $olomon % *ildele- Ecle?iasticul- C4ntarea C4ntrilor- ale *roorocilor %
douspre?ece- a lui Isaia % una- a lui Ieremia % una- a lui Ie?ichel % una- a lui
Daniel % una. *e deasupra, s 2 mai +ie aminte spre a 6n28a pe tinerii
2o)tri9 6n8elepciunea mult 6n28atului $irah. Iar ale noastre <adic ale Noului
.estament= patru e2an(helii- a lui 1atei, lui 1arcu, a lui "uca )i a lui Ioan-
patruspre?ece epistole ale lui *a2el- dou epistole ale lui *etru- trei ale lui
Ioan- una a lui Iaco3- una a lui Iuda- dou ale lui Clement )i or4nduirile
<a)e?mintele, constitu8iile= +cute cunoscute 2ou episcopilor 6n opt cr8i,
prin mine Climent, care nu tre3uisc a +i date 6n 2ilea( 6ntre to8i, din pricina
lucrurilor tainice dintr%6nsele )i Captele !postolilor no)tri.
#' ap.- .rul.- #'
"aod.- 4 Carta(.-
!tansie cel 1are-
Despre sr3tori-
/ri(orie .eolo(ul-
Despre Cr8ile
$+intei $cripturi-
!m+ilohie- Despre
cr8ile $+intei
$cripturi
Canoanele Sinodului I ecumenic
Nume Denumire Expl Continul Conexiuni
1 sin. I
ec.
!utomutila8ii nu
pot +i clerici
Dac cine2a 6n 3oal s%a tiat cu me)te)u( <s%a operat= de ctre medici,
sau de ctre 3ar3ari s%a tiat, acest s rm4n 6n cler- iar dac cine2a
sntos +iind s%a tiat pe sine, acesta, chiar dac se numr 6n cler <chiar
dac este mem3ru= al clerului, se cade s 6ncete?e <a mai +ace parte din
cler= )i de acum 6nainte, nici unul ditre cei de +elul acesta nu tre3uie s se
6nainte?e <6n cler=. *recum este lucrul 2dit c <aici= se 2or3e)te despre
cei ce +ac ispra2a aceata 6nadins )i care 6ndr?nesc s se taie pe ei 6n)i)i-
tot la +el <este 2dit c= dac oarecari au +ost scopi8i <+cu8i eunuci= de
ctre 3ar3ari sau de ctre stp4ni, 6ns altminterea sar (si 2rednici, pe
unii ca ace)tia canonul 6i prime)te 6n cler.
1, , 3, 4
ap.- 0 sin.I%II
sin. I
ec.
Neo+i8ii s nu
+ie primi8i 6n
cler
Deoarece multe s%au +cut 6mpotri2a canonului 3isericesc, +ie din ne2oie,
+ie 6n alt chip, la struin8a oamenilor, 6nc4t oamenii a3ia 2eni8i de la 2ia8a
p(4neasc la credin8 )i care 6n scurt 2reme au +ost catehi?a8i se aduc
6ndat la 3aia spiritual, )i deodat cu 3ote?area se 6naintea? la episcopat
sau la pre?3iterat, s%a socotit c este 3ine de acum 6nainte nimic de acest
+el s nu se mai +ac- pentru c 6i tre3uie timp de mai mult ispitire celui
care se catehi?ea? <catehumenului= )i dup 3ote?. Cci este lmurit
scriptura apostolic ce ?ice9 FNu neo+it, ca nu m4ndrindu%se s cad 6n
os4nd )i 6n lan8ul <cursa= dia2oluluiF <1 .im 3,#=. Iar dac cu trecerea
2remii, s%ar a+la 2reo pctuire su+leteasc cu pri2ire la o persoan <a
unei persoane= )i s%ar do2edi de ctre doi sau trei martori, unul ca acela
s 6ncete?e din cler. Iar cel ce ar +ace <proceda= 6mpotri2a acestora,
aceluia i se 2a pune la 6ndoial calitatea de cleric <6n pri2in8a apartenen8ei
lui la cler=, ca unul care a cute?at s se 6mpotri2easc marelui sinod.
#1, ,&, 0'
ap.-sin.I ec.-
9,Neoce?.- 3
"aod.- 1' $ard.-
1, sin.I% II- 09
Vasile cel 1are-
1,4 /ri(. NDssa
3 sin. I
ec.
Clericii s nu
ai3 8iitoare
1arele sinod a oprit cu des24r)ire, +ie episcopului, +ie pres3iterului, +ie
diaconului, +ie oricui dintre cei care sunt 6n cler, s li se 6n(duie a a2ea
+emeie 6mpreun locuitoare <concu3in=, a+ar doar de mam, sau sor,
sau mtu), sau numai ast+el de persoane cu pri2ire la care a +u(it toat
3nuiala <prin care a scpat de toat 3nuiala=.
&, # ap.- &, 1,
13 .rul.- 10,
VI ec.- 19 !nc.-
3, 4, &, 30, ,'
Carta(.- 00 Vasile
cel 1are
4 sin. I
ec.
!le(erea )i
hirotonia
episcopilor
$e cu2ine a)adar ca episcopul s se a)e?e de ctre to8i <episcopii= cei din
eparhie <mitropolie, pro2incie=, iar dac ar +i (reu un lucru ca acesta, +ie
pentru 2reo ne2oie struitoare <presant, constr4n(toare=, +ie pentru
lun(imea drumului, adun4ndu%se 6n orice chip trei la un loc, 6mpreun
ale(tori +c4ndu%se )i cei a3sen8i )i consim8ind prin scrisori, atunci s se
+ac hirotonia. Iar 6ntrirea celor +cute s se dea 6n +iecare eparhie
<mitropolie= mitropolitului.
1 ap.- 3 sin. VII
ec.- 19, 3
!ntioh.- 1
"aod.- # $ard.- 1
C%pol.- 13, 49, &'
Carta(
& sin. I
ec.
$inoadele
1itropolitane
;n pri2in8a celor ce au +ost excomunica8i <a+urisi8i= de ctre episcopii din
+iecare eparhie <mitropolie= +ie dintre cei din cler, +ie dintre cei din stare
laic, s se 8in r4nduiala cea dup canonul care hotr4)te ca cei sco)i
<i?(oni8i, a+urisi8i= de ctre unii s nu se primeasc de ctre al8ii. $ se
cercete?e ca nu cum2a ace)tia s +i a5uns excomunica8i din 6mpu8inarea
su+letului <din micimea de su+let= sau din 2ra53 sau din 2reo alt scdere
de acest +el a episcopului. Deci pentru ca lucrul acesta s +ie cercetat
dup cu2iin8, s%a socotit <prut= c este 3ine s ai3 loc <s se 8in=
sinoade 6n +iecare an, de dou ori pe an, 6n +iecare eparhie <mitropolie=
pentru ca o3)tea tuturor episcopilor eparhiei <mitropoliei= aduna8i la un
loc s cercete?e 6ntre3rile cele de acest +el )i, ast+el, cei care 6n mod
2dit s%au ridicat 6mpotri2a episcopului, dup dreptate s +ie socoti8i de
ctre to8i % excomunica8i p4n c4nd o3)tei episcopilor i s%ar prea
<potri2it= s aduc 6n pri2in8a acestora o hotr4re echita3il. Iar sinoadele
s ai3 loc <s se 8in= unul 6naintea *atru?ecimii, pentru ca 6nltur4nd
orice pu8intate de su+let, darul s se aduc curat lui Dumne?eu- iar al
doilea, cam 6n 2remea toamnei.
# sin. I
ec.
Exarhatele.
!le(erea
episcopilor
$ se 8ie o3iceiurile cele 2echi, cele din E(ipt )i din "i3ia )i din
*entapole, a)a 6nc4t episcopl din !lexandria s ai3 stp4nire peste toate
acestea, pentru c acest este )i o3iciul episcopului Bomei. De asemenea
)i 6n !ntiohia )i%n alte eparhii <pro2incii= s li se pstre?e Aisericilor
6nt4iet8ile <pri2ile(iile=. Este apoi cu totul 6n2ederat lucrul acela, c dac
cine2a ar de2eni episcop +r 6ncu2iin8area mitropolitului, marele sinod a
hotr4t c unul ca acesta nu se cade s +ie episcop. Iar dac ale(erii
comune tuturor, +iind ea <cu temei= 3ine 6ntemeiat )i dup canonul
3isericesc, i s%ar 6mpotri2i doi sau trei din 2ra53 <pi?m= proprie, s ai3
trie 2otul <hotr4rea= celor mai mul8i.
34 ap.- 4 sin.I
ec.- ,3 sin.II ec.-
0 sin.III ec.- 0
sin. IV ec.- 3#
.rul.- 9, 1#, 19
!ntioh.- 13
Carta(.
, sin. I
ec.
Cinstirea
scaunului din
Ierusalim
Deoarece a a2ut trie o3iceiul )i 2echea predanie <tradi8ie= ca episcopul
din Elia <Ierusalim= s se cinsteasc <s se 3ucure de cinste=, s ai3
urmarea <continuarea= cinstei <acesteia=, pstr4ndu%se 6ns pe seama
mitropoliei propria ei 2rednicie <demnitate=.
34 ap.- sin.II
ec.- 1 sin. IV
ec.- 3# .rul.- 19
!ntioh.
0 sin. I
ec.
*rimirea
schismaticilor 6n
3iseric
;n pri2in8a celor ce s%au numit pe sine c4nd2a catari <cura8i=, iar acum <se
re6ntorc= 2in la so3ornicirea )i apostoleasca Aiseric, i s%a prut s+4ntului
)i marelui sinod ca pun4ndu%se m4inile asupra lor, s rm4n ast+el 6n
cler. Dar 6nainte de toate se cu2ine ca ei s mrturiseasc 6n scris c 2or
primi <se 2or uni, 2or +i de acord= )i 2or urma do(mele 3isericii
so3ornice)ti )i apostolice, anume c 2or a2ea comuniune <6mprt)ire= )i
cu cei cstori8i a doua oar, )i cu cei care au c?ut 6n 2remea pri(oanei
<persecu8iei=, cu pri2ire la care s%a r4nduit timpul <de poc4in8= )i s%a
hotr4t sorocul <termenul de iertare=, % a)a 6nc4t ace)tia <catarii = s
urme?e 6ntru toate do(mele Aisericii so3ornice)ti. *rin urmare, ace)tia
to8i, +ie <c sunt= 6n sate, +ie <c sunt= 6n ora)e, numai sin(uri cei care s%ar
(si hirotoni8i, <adic= cei ce se (sesc 6n cler, s rm4n 6n acela)i chip
<6n acela)i cin, 6n aceea)i stare=.
#0 ap.- , sin. II
ec.- 9& .rul.- 14
sin. VII ec.- 13
!nc.- 14
Neoce?.- 0, 1'
!ntioh.- # $ard.-
4,, &,, ##, #9, 99
Carta(.- 1, 4,, 09
Vasile cel 1are-
1 .eo+il !lex.
9 sin. I
ec.
Ispitirea celor ce
intr 6n cler
Dac cine2a +r de cercetare a +ost 6naintat <r4nduit= pres3iter, sau
+c4ndu%i%se ispitirea )i%a mrturisit pctele, )i mrturisindu%se el,
oameneii +iind mi)ca8i, au pus m4inile pe unul ca acesta 6mpotri2a
canonului, pe acesta canonul nu%l prime)te <6n cler=, cci Aiserica
so3orniceasc apr <re2endic= numai ceea ce este +r de prihan.
&, #1 ap.- , 1'
sin. I ec.- 9, 1'
Neoce?.- 1, sin.
I%II- 3, &, # .eo+il
!lex.- 09 Vasile
cel 1are
1' sin. I
ec.
Cei ce au c?ut
odat de la
credin8 nu pot
intra 6n cler
@ric48i dintre cei c4?u8i <de la credin8= au +ost 6nainta8i <6n cler= +ie din
ne)tiin8, +ie cu )tiin8 mai dinainte < a strii lor= din partea celor ce i%au
6naintat, aceasta nu aduce sl3ire <pre5udiciu= canonului 3isericesc, pentru
c dup ce se 2or cunoa)te, se caterisesc.
# ap.- 9 sin. I
ec.- 1, , 3, 4, 1,
!nc.- 1' *etru
!lex.- ,3 Vasile
cel 1are- /ri(.
NDssa
11 sin. I
ec.
.reptele
pocin8ei celor
c?u8i de la
credin8
;n pri2in8a celor ce au lepdat credin8a, +r sil, sau +r luarea a2erilor,
sau +r prime5duire, sau +r ce2a de acest +el, cum s%a 6nt4mplat su3
tirania lui "iciniu, i s%a prut sinodului c de)i nu sunt 2rednici de
omenie, s se milosti2easc totu)i de ei <s +ie totu)i trata8i cu 6ndurare=.
Deci c48i dintre ei ca <ni)te= credincio)i se ciesc cu ade2rat, s petreac
trei ani 6ntre asculttori )i )apte ani s se smereasc <s se umileasc, s
stea pleca8i=, iar doi ani +r 6mprt)ire 2or lua parte la ru(ciuni cu
poporul.
# ap.- 1, 13, 14
sin. I ec.- 4, &, #,
,, 0, 9, 1 !nc.-
, 19 "aod.- 43
Carta(.- , 11
/ri(. NDssa
1 sin. I
ec.
*ocin8a celor
ce 2in din
oastea p(4n
Iar cei ce au +ost chema8i de har )i au artat la 6nceput ?el <pornire=
lepd4nd cin(torile, iar dup aceeea s%au 6ntors ca c4inii la propria lor
2omittur, 6nc4t unii )i ar(in8i <3ani= au cheltuit )i prin daruri au i?3utit
s a5un( din nou la slu53 6n oaste, ace)tia ?ece ani s se plece < s cad,
s se umileasc=, dup timpul de trei ani al ascultrii. Dar la to8i ace)tia
tre3uie s se cercete?e 3un2oin8a )i +elul cin8ii. Iar c48i arat 6ntoarcerea
lor cu +apte, dar nu de +orm <cu chipul=, ci cu +ric )i cu lacrimi )i cu
r3dare )i cu +aceri de 3ine, ace)tia 6mplinind 2remea hotr4t a
ascultrii, se 2or 6mprt)i neaparat de ru(ciuni <2or participa la
ru(ciunile comune=, episcopului +iindu%i 6n(duit s hotrasc <s
dispun= ce2a )i mai omenos <3l4nd= cu pri2ire la ace)tia. Iar c48i au
su+erit <suportat= cu nepsare <6ndeprtarea de la ru(ciuni= )i au socotit
c pentru re6ntoarcere le este de a5uns +orma <aparen8a= intrrii 6n
Aiseric, s plineasc 6ntru totul <6ntocmai, pe deplin= timpul
<peniten8iei=.
#, 03 ap.- 11,
13, 14 sin. I ec.-
1' .rul.- 4, &, #,
,, 0, 9, 1 !nc.-
, 19 "aod.- 3
Carta(.- , 11
Neoce?.- , 3
*etru !lex.- 3,
,3, ,4, ,&, 01, 04
Vasile cel 1are-
, 4, & /ri(.
NDssa
13 sin. I
ec.
;mprt)irea
muri3un?ilor
;n pri2in8a celor care stau s moar <dintre c?u8i= s se o3ser2e )i acum
2echea )i canonica le(e, 6nc4t dac cine2a st s moar, s nu +ie lipsit de
cele mai de pe urm )i mai tre3uitoare merinde. Iar dac +iind
de?nd5duit )i lu4nd 6mprt)irea, s%ar numra din nou <2or rm4ne=
6ntre cei ce triesc <6ntre cei 2ii= acela s +ie 6mpreun cu cei ce iau parte
numai la ru(ciune. Dar peste tot )i 6n pri2in8a oricui ar sta s moar,
cer4nd a se +ace prta) de cuminectur <a se 6mprt)i cu Euharistia=,
<sta3ilim ca= episcopul, cu cercetarea <ispitirea=, s%l +ac prta) s+4ntului
dar <pros+orei, s%l 6mprt)easc=.
& ap.- 11, 1
sin.I ec.- #,
!nc., Neoce?.-
1 Carta(.- ,3
Vasile cel 1are-
, & /ri(. NDssa
14 sin. I
ec.
*oc4in8a
catehumenilor
c?u8i
;n pri2in8a celor care au +ost )i care au c?ut <de la credin8=, i sa prut
s+4ntului )i marelui sinod ca ace)tia numai trei ani s +ie asculttori <6n
treapa ascultrii=, iar dup aceea s se roa(e cu catehumenii.
, 11, 1, 13, sin.
I ec.- 9# .rul.- &
Neoce?.- 19
"aod.- ' Vasile
cel 1are- 4, #,
.imotei !lex.- &
Chiril !lex.
1& sin. I
ec.
.rans+erarea
clerului este
oprit
*entru mult tul3urare )i pentru (4lce2ile care s%au +cut, s%a prut
<potri2it= s se 6nlture cu des24r)ire o3iceiul, contrar canonului
apostolic <14, 1&= care s%a mai (sit 6n unele pr8i, ca nici episcopul, nici
pres3iterul )i nici diaconul s nu treac <s nu se strmute= din cetate 6n
cetate. Iar dac me)te)u(easc ce2a de +elul acesta, sau s%ar deda 2reunor
tre3uri de acest +el, s se lipseasc cu des424r)ire de o atare uneltire )i s
se a)e?e din nou 6n Aiserica 6n care a +ost hirotonit episcopul, sau
pres3iterul <acela=.
14, 1& ap.- 4 sin.
II ec.- &, #, 1',
', sin. IV ec.- 10
.rul.- 3, 13, 1#,
1 !ntioh.- 1, ,
3,, 1, 1# $ard.-
40, &4, #&, ,1, 9'
Carta(.
1# sin. I
ec.
@s4ndirea
clericilor care se
mut sin(uri
C48i dintre pres3iteri sau diaconi, sau peste tot, cei ce se numr 6n cler
<sunt socoti8i 6n r4ndul clerului=, 6n chip cute?tor, nea24nd 6naintea
ochilor nici +rica lui Dumne?eu, nerecunosc4nd nici canonul 3isericesc,
2or pleca de la 3isericile lor, ace)tia nu tre3uie s +ie primi8i nicidecum 6n
alt 3iseric, ci tre3uie s +ie sili8i ca s se re6ntoarc 6n parahiile
<eparhiile= lor- sau dac struiesc <persist=, tre3uie s +ie excomunica8i
<s +ie +r de 6mprt)ire=. Iar dac ar )i 6ndr?ni cine2a s rpeasc pe
cel ce este al altuia <apar8ine altuia= )i s%l hirotoneasc 6n Aiserica lui,
+r 6ncu2iin8area episcopului propriu de la care a +u(it cel ce este
numrat 6n cler < este socotit 6n r4ndul clerului=, s +ie hirotonia <lui= +r
trie.
14, 1&, 1# ap.- 1&
sin. I ec.- &, 1',
', 3 sin. IV ec.-
1,, 10, ' .rul.-
3, 1 !ntioh.- 1,
, 13, 1&, 1#
$ard.- ', &4, 0',
9' Carta(.
1, sin. I
ec.
@s4ndirea
do34n?ii )i a
cametei
Deoarece mul8i dintre cei care se numr 6n canon <sunt socoti8i 6n r4ndul
clerului= urm4rind lcomia )i c4)ti(ul ru)inos <aler(4nd cu lcomie la
c4)ti( ru)inos=, au uitat dumne?eiasca $criptur care ?ice- Far(intul su
nu l%a dat pentru camt <do34nd=F *s. 14,&- )i d4nd 6mprumut cer
sutimi <procente=, s+4ntul )i marele sinod a socotit a +i cu dreptate, c
44 ap.- 1' .rul.-
19 sin. VII ec.- 4
"aod.- &, 1#
Carta(.- , 14
Vasile cel 1are-
dac dup aceast or4nduire, s%ar (si cine2a lu4nd camt din
6ndeletnicire <cu trea3a aceasta, cu cmtria=, sau ast+el 6n24rtind lucru,
sau cer4nd 6napoi )i 5umtate, sau orice altce2a nscocind pentru c4)ti(
ru)inos, s se cateriseasc din cler )i s +ie strin de canon <de starea
clerului=.
3 /ri(. Neoce?.-
# /ri(. NDssa.
10 sin. I
ec.
"ocul diaconilor
6n r4ndul
clerului
! 2enit la s+4ntul )i marele sinod <)tirea= c 6n unele locuri )i cet8i,
diaconii dau pres3iterilor cuminectura <euharistia=, ceea ce nici canonul
)i nici o3iceiul nu a predanisit, ca cei ce nu au puterea de a aduce 5ert+a s
dea trupul lui Hristos celor ce 5ert+ec <celor ce aduc s+4nta 5ert+=. $%a mai
cunoscut )i aceea c unii dintre diaconi se atin( de cuminectur
<euharistie, 6mprt)anii= chiar )i 6naintea episcopilor. !)adar toate
acestea s 6ncete?e, iar diaconii s rm4n 6n msurile lor <6n r4nduielile,
tocmelilor=, )tiind c ei sunt slu5itori ai episcopului, dar mai mici dec4t
pres3iterii. $ primeasc a)adar dup r4nduial cuminectura <euharistia=
dup pres3iteri, d4ndu%le%o +ie episcopul, +ie pres3iterul. Dar s nu le +ie
permis diaconilor nici s )ea? 6n r4ndul pres3iterilor- cci ceea ce s%a
+cut este 6mpotri2a canonului )i 6mpotri2a r4nduielii. Dar dac cine2a )i
dup aceste or4nduiri nu ar 2oi a se supune, s 6ncete?e din diaconie.
1&, 39 ap.- 1&
sin. I ec.- ,, 1#
.rul.- & !ntioh.-
' "aod.
19 sin. I
ec
Ereticii
pa2lichieni
;n pri2in8a ereticilor pa2lichieni care au aler(at <s%au 6ntors= mai pe urm
la so3orniceasca Aiseric, se a)a? r4nduiala ca ei s +ie neaprat 3ote?a8i
din nou. Iar dac unii 6n timpul trecut s%au numrat 6n cler <au +cut parte
din cler= )i dac se arat ne6ntina8i )i neprihni8i, dup ce 2or +i 3ote?a8i
din nou s se hirotoneasc de ctre episcopul Aisericii so3ornice)ti. Dac
6ns cercetarea i%ar (si pe ei nepotri2i8i <ne2rednici=, se cu2ine a%i
caterisi pe ei. !)i5derea )i 6n pri2in8a diaconi8elor )i peste tot 6n pri2in8a
celor numra8i <socoti8i= 6n cler, s se o3ser2e aceea)i r4nduial
<procedur=. !m pomenit 6ns )i pe diaconi8ele numrate <socotite= 6n cin
<6n cler, 6n schem= cu toate c nu au nici o hirotesie, a)a c acestea s +ie
socotite neaprat 6ntre laici.
4#, 4,, 49 ap.- 1&
sin. IV ec.- 9&
.rul.- #, 1#
Carta(.- 1 Vasile
cel 1are
' sin. I
ec
@prirea
6n(enuncherii 6n
unele ?ile
Deoarece sunt unii care%)i pleac (enunchii <6n(enunchea?= duminica )i%
n ?ilele Cinci?ecimii % pentru ca toate s se p?easc 6n acela)i +el 6n
+iecare parohie <eparhie=, s+4ntului sinod i s%a prut ca ru(ciunile s +ie
aduse <+cute= lui Dumne?eu st4nd ei 6n picioare.
## ap.- ##, 9'
.rul.- 10 /an(.-
9 "aod.- 1&
*etru !lex.- 91
Vasile cel 1are-
1 .eo+il !lex.
Canoanele Sinodului II ecumenic
Nume Denumire Expl Continut Conexiuni
1 sin. II
ec.
;ntrirea
credin8ei de la
Niceea
$+in8ii *rin8i cei aduna8i 6n Constantinopol au hotr4t s nu se%nlture
credin8a celor trei sute optspre?ece *rin8i care sau adunat 6n Niceea
Aitiniei, ci <credin8a= aceea s rm4n tare )i s +ie dat anatemei orice
ere?ie )i cu deose3ire cea a eunomienilor, adic cea a eudoxienilor, )i
aceea a semiarienilor, adic a pne2matomahilor, )i aceea a sa3elienilor )i a
marcelienilor )i aceea a +otinienilor )i aceea a apolinari)tilor.
, sin. II ec.- 1, ,&
.rul.- 1 /an(.-
,, 0 "aod.-
Carta(.- 1 Vasile
cel 1are
sin. II
ec.
Diece?ele.
!utonomia
ierarhilor )i a
unit8ilor
3iserice)ti
Episcopii pu)i peste o diece? s nu se 6ntind <treac= asupra 3isericilor
din a+ara hotarelor lor, nici s nu se tul3ure 3isericile, ci potri2it
canoanelor, episcopul !lexandriei s c4rmuiasc numai pe cele <3isericile=
din E(ipt, iar episcopii @rientului s chi2erniseasc <administre?e= numai
@rientul, pstr4ndu%se pe seama Aisericii antiohienilor 6nt4iet8ile
<pri2ile(iile= cele din canoanele de la Niceea- )i episcopii diece?ei !siei-
)i cei ai <diece?ei= *ontului, numai pe ale <diece?ei= *ontului )i cei ai
.raciei numai pe ale <diece?ei= .raciei s le c4rmuiasc. Iar nechema8i,
episcopii s nu treac peste diece?a lor pentru hirotonie sau pentru alte
oarecari <lucrri de c4rmuire 3isericeasc= c4rmuiri 3iserice)ti. *?indu%se
34, 3, ap.- 4, &, #,
, sin. I ec.- 3 sin.
II ec.- 0 sin. III
ec.- 1,, 19 , 0
sin. IV ec.- 0, &,
3#, 30, 39 .rul.-
3, # sin VII ec.- 9,
1#, 10, 19, ', 3
!ntioh.- 4'
"aod.- 11, 13, 10,
6ns canonul sta3ilit mai 6nainte pri2itor la chi2ernisiri, este clar c cele
pri2itoare la +iecare eparhie le 2a c4rmui sinodul eparhiei <respecti2e=,
potri2it celor or4nduite <hotr4te= la Niceea. Iar 3isericile lui Dumne?eu
cele ce sunt la popoarele 3ar3are tre3uie s se c4rmuiasc dup o3iceiul
prin8ilor, care s%a 8inut.
#, 34, ,3, ,#, 9&,
90, 1' Carta(.- 3
$ard.- 14 sin. III=
3 sin. II
ec.
Boma nou )i
pri2ile(iile ei
Iar dup episcopul Bomei, 6nt4ietatea cinstei <primatul de onoare= s o
ai3 episcopul Constantinopolului, pentru c <cetatea= aceasta este Boma
nou.
0 sin. IV ec.- 3#
.rul.
4 sin. II
ec.
Hirotoniile
ereticilor nu sunt
hirotonii
;n pri2in8a lui 1axim Cinicul )i a neor4nduirii ce s%a +cut de ctre el 6n
Constantinopol <hotr4m= c9 1axim nici nu a +ost +cut episcop, nici nu
este, )i nici cei hirotoni8i de el, 6n orice treapt a clerului <nu sunt clerici=
lipsind de trie toate c4te s%au +cut 6n pri2in8a lui )i de ctre el.
& sin. II
ec.
*rimirea 6n
3iseric a unor
arieni din
!ntiohia
;n pri2in8a dreptarului <tomosului= apusenilor, primim )i pe cei din
!ntiohia, care mrturisesc o dumne?eire a .atlui )i a Ciului )i a Duhului
$+4nt.
1 sin. II ec.- 1
.rul.- 1, Carta(.
# sin. II
ec
Nu oricine poate
p4r6 pe episcop
Deoarece unii 2oind a tul3ura si a rsturna 3una r4ndu6ai 3isericeasc, cu
2r5m)ie )i cu cle2etire <6n mod calomnios= plsmuiesc oare%cari pricini
6mpotri2a episcopilor ortodoc)i care oc4rmuiesc 3isericile, nimic altce2a
urmrind dec4t a pta 3una cinstire a preo8ilor )i s pun la cale tul3urri
6ntre credincio)ii pa)nici <popoarele pa)nice=, % din aceasta pricin i%a
prut s+4ntului sinod al episcopilor 6ntruni8i la Constantinopol ca s nu se
mai primeasc 6n2inuitorii +r cercetare )i nici a 6n(dui tuturor s +ac
p4ri contra celor care pstoresc 3isericile, dar nici a%i 6nltura pe to8i. Dar
dac cine2a i%ar aduce episcopului 2reo 6n2inuire proprie, adic aparte
<particular=, ca unul care a +ost p(u3it sau pentru c ar +i su+erit altce2a
6mpotri2a drept8ii de la acela <de la episcop=, la 6n2inuirile de acest +el s
nu se cercete?e nici +a8a <persoana= p4r4tului, nici le(ea <reli(ia= lui. Cci
6n orice chip, se cade ca )i cu(etul <con)tiin8a= episcopului s +ie slo3od
<u)urat= )i ca )i cel ce ?ice c a +ost nedrept8it s% )i do34ndeasc
drepturile, ori de ce le(e <reli(ie= ar +i el. Iar dac 6n2inuirea adus
episcopului ar +i 3isericeasc, atunci tre3uie sa se ispiteasc <cercete?e=
+e8ele <persoanele= p4r4torilor, pentru ca mai 6nt4i s nu se 6n(duie
ereticilor a +ace p4ri 6mpotri2a episcopilor ortodoc)i pentru lucruri
3iserice)ti. Iar eretici numim pe cei ce de demult au +ost 6ndeprta8i din
Aiseric )i pe cei ce dup aceea au +ost da8i anatemei de ctre noi, iar pe
l4n( ace)tia )i pe cei ce pre+c4ndu%se c mrturisesc credin8a cea
sntoas, s%au +cut schismatici )i se adun 6mpotri2a epis%copilor no)tri
canonici. !poi )i dac 2reunii dintre cei ai 3isericii ar +i os4ndi8i mai
6nainte pentru oarecare pricin )i a?24rli8i <lepda8i, da8i ana%temei=, sau
a+urisi8i <excomunica8i= +ie din cler, +ie din starea laic, nici acestora s nu
le +ie 6n(duit s p4rasc pe episcop 6nainte de a se +i de?3rcat <cur8at=
mai 6nt4i de propria lor 6n2inuire. De asemenea, )i cei ce se (sesc suh
6n2inuirea pornit mai dinainte s nu +ie primi8i la p4ra episcopului sau a
altor clerici 6nainte de a se do2edi pe ei ne2ino2a8i de 6n2inuirile aduse lor.
Iar dac 2reunii nu ar +i nici eretici, nici a+urisi8i <excomunica8i,
ne6mpreuna8i cu Hristos=, nici os4ndi8i sau p4r48i mai 6nainte pentru
oarecare +rdele(i <in+rac8iuni=, )i ar ?ice c au oarecare p4r 3isericeasc
6mpotri2a episcopului, s+4ntul sinod porunce)te ca ace)tia s%)i 6n+8i)e?e
mai 6nt4i p4rile lor la to8i episcopii eparhiei <mitropoliei= )i 6naintea
acestora s do2edeasc 6n2inuirile 6n acele pricini. Iar dac s%ar 6nt4mpla
ca episcopii din eparhie <mitropolie= s nu +ie 6n stare a 6ndrepta
6n2inuirile aduse episcopului, atunci ei s mear( la sinodul mai mare al
34, 3,, ,4, ,& ap.-
9, 1,, 19, 1 sin.
IV ec- 0 .rul.- 14,
1&, ' !ntioh.- 4'
"aod.i 4 $ard.- 0,
1', 11, 1, 1&, 10,
19, &9, 1'4, 1',,
10, 19, 13',
13 Carta(.- 13
sin. I%II- 9 .eo+il
!lex.
episcopilor diece?ei aceleia, chema8i 6mpreun <con2oca8i= pentru pricina
aceasta, dar p4ra s nu se ia 6n seam <re8in= mai 6nainte, p4n ce ei
<acu?atorii= nu 2or accepta 6n scris s +ie pedepsi8i cu aceea)i pedeaps
dac la cercetarea lucrurilor s%ar do2edi c au cle2etit <calomniat= pe
episcopul p4r4t. Iar dac cine2a, nesocotind cele statornicite dup cele
artate mai 6nainte, ar 6ndr?ni s supere urechile 6mprte)ti sau
5udectoriile c4rmuiturilor lume)ti, sau s tul3ure sinodul ecumenic,
lipsindu%i de cinstire pe to8i episcopii diece?ei, unul ca acesta nicidecum
s nu +ie primit la p4r, ca unul care a de+imat canoanele )i a stricat 3una
r4nduial 3isericeasc.
, sin. II
ec.
*BI1IBE!
EBE.ICI"@B
;N AI$EBICG
*e aceia dintre eretici care re2in la @rtodoxie, 6n partea celor ce se
m4ntuiesc, 6i primim dup r4nduiala mai 5os artat )i dup o3icei. *e
arieni )i pe macedonieni )i pe sa3atinieni )i pe no2a8ieni cei ce%)i ?ic lor
catari )i st4n(aci, apoi pe patruspre?eceni <Huartodecimani=, adic pe
mercura)i <tetradi8i= )i pe apolinari)ti 6i primim daca dau ?apis <scrisori de
mrturisire de credin8= )i dac dau anatemei toat ere?ia care nu cu(eta
<6n2a8= cum cu(eta <6n2a8= s+anta a lui Dumne?eu Aiseric so3orniceasc
)i apostoleasc )i 6i pecetluim adic 6i un(em mai 6nt4i cu s+4ntul mir,
adic +runtea )i ochii )i narile )i (ura )i urechile )i pecetluindu%i pe ei
?icem9 *ecetea Darului Duhului $+4nt. Iar pe eunomieni, pe cei ce se
3otea? cu o sin(ura a+undare, )i pe montani)ti, adic pe cei ce se numesc
aici +ri(ieni, )i pe sa3elieni, care 6n2a8 ca Ciul este tot una cu .atl
<identitatea Ciului cu .atl= )i care +ac )i alte oarecare lucruri de ne6ndurat
<ur4te=, )i pe toate celelalte ere?ii <cci multe sunt aici, mai cu seam cele
care pornesc din 8ara /alatenilor= pe to8i dintre ace)tia care doresc s se
adao(e <ata)e?e= ortodoxiei, 6i primim ca pe elini <p(4ni=9 )i <adic= 6n
prima ?i 6i cercetn, a doua ?i 6i catehi?m, iar a treia ?i le +acem
lepdrile de $atana <6i exorci?m= su+l4nd asupra lor de trei ori 6n +a8 )i
6n urechi )i ast+el 6i catehi?m )i +acem s petreac timp 6ndelun(at 6n
3iseric )i s asculte $cripturile )i atunci 6i 3ote?m.
4#, 4,, #0 ap.- 0,
19 sin. 1 ec- 9&
.ru"- ,, 0 "aod.-
&, Carta(.- 1, &,
4, Vasile cel
1are
0 sin. II
ec.
A@.E:I"
EBE.ICI"@B
NI E$.E
A@.E:
Cei 3ote?a8i printr%o sin(ur a+undare, eunomienii, sa3elienii )i +ri(ii, s
+ie primi8i ca elinii <p(4nii=.
Canoanele Sinodului III ecumenic
Nume Denumire Expl Continut Conexiuni
1 sin.
III ec.
@$JND!
IEB!BHI"@B
C!BE DEVIN
EBE.ICI
Deoarece se cu2enea ca )i cei ce au lipsit de la $+4ntul $inod )i au rmas pe la
8ar sau prin cetate pentru 2reo oarecare pricin, +ie 3isericeasc, +ie trupeasc,
s nu +ie 6n ne)tiin8a de cele ce s%au or4nduit la d4nsul <s nu i(nore cele ce s%au
statornicit=, +acem cunoscut s+in8eniei )i dra(ostei 2oastre c, dac 2reun
mitropolit al unei eparhii <mitropolii= despr8indu%se de $+4ntul )i ecumenicul
sinod, s%a adu(at <ata)at= sinedriului <adunrii= de?3inrii <celor de?3ina8i=, si
dup aceasta s%ar adu(a, sau ar cu(eta cele ale lui Celestiu, sau le 2a cu(eta
<in28a=, acesta nu poate in nici un chip s +ac ce2a 6mpotri2a episcopilor
eparhiei <mitropoliei=, +iind 6ndeprtat din orice comuniune 3isericeasc de
acum 6nainte, chiar prin sinod, )i nelucrtor <scos din slu53=. Dar el 2a +i su3
ascultarea at4t a episcopilor eparhiei <mitropoliei=, c4t )i a mitropoli8ilor
dimpre5ur care cu(et <6n2a8= cele ale ortodoxiei, ca s se scoat cu totul din
treapta episcopiei <episcopatului=.
# sin. II ec.
sin.
III ec.
@$JND!
IEB!BHI"@B
.BECIKI "!
Dac oarecari episcopi din eparhie <mitropolie= au lipsit de la $+4ntul sinod )i s%
au adu(at <ata)at= de?3inrii, sau ar 6ncerca sa se adau(e <ata)e?e=, sau cei care
s%au 6ntors ctre sinedriul <ceata= de?3inrii, cu toate c au su3scris <isclit=
NE$.@BI!NI$
1
caterisirea lui Nestorie, ace)tia s +ie, dup socotin8a $+4ntului sinod, cu totul
strini de preo8ie )i s cad din treapt.
3 sin.
III ec.
@CB@.IBE!
C"EBICI"@B
"@VIKI DE
NE$.@BIENI
Iar dac oarecare dintre clericii din +iecare cetate, ori sat <localitate de la 8ar=,
au +ost opri8i de la preo8ie de ctre Nestorie )i de ctre cei 6mpreun cu d4nsul
pentru c cu(et drept <pentru 6n28tura lor dreapt=, am 6ndrept8it )i pe
ace)tia s%)i do34ndeasc <primeasc= din nou treapta proprie. Iar 6n (enere,
poruncim ca acei clerici care cu(eta deopotri2 <6n2a8 de acord= cu sinodul
ortodox )i ecumenic s nu se supun nicidecum )i 6n nici un chip episcopilor
care $%au de?3inat, sau celor care se despart <de Aiseric=.
4 sin.
III ec.
@$JND!
C"EBICI"@B
.BECIKI "!
NE$.@BIENI
Iar dac unii clerici s%ar de?3ina )i ar 6ndr?ni ca, +ie aparte <6n particular=, +ie 6n
o3)te <6n mod pu3lic=, s cu(ete <6n2e8e= cele ale lui Nestorie sau cele ale lui
Celestiu, de ctre $+4ntul sinod s%a socotit cu dreptate ca )i ace)tia s +ie
caterisi8i.
& sin.
III ec.
C"EBICII
BE!AI"I.!KI
DE
NE$.@BIENI
BG1JN
@$JNDIKI
Iar c48i au +ost os4ndi8i de ctre s+4ntul sinod sau de ctre episcopii lor, pentru
+apte necu2iincioase, )i acestora 6n mod necanonic a 6ncercat sau ar 6ncerca
Nestorie, dup nesocotin8a lui 6n toate, ori cei care cu(et <6n2a8= cele ale lui,
s le dea 6napoi comuniunea sau treapta, am (sit cu dreptate ca ei s +ie +r
+olos <din acestea= )i s rm4n nimic mai mult dec4t caterisi8i.
# sin.
III ec.
H@.GBJBI"E
C!N@NICE
!"E
$IN@DI"II
ECI1ENIC
BG1JN
NE$.BG1I.!
.E
!)i5derea, dac cine2a ar 2oi s strmute 6n orice chip cele ce s%au +cut pentru
+iecare la $+4ntul sinod cel din E+es, s+4ntul sinod a or4nduit <hotr4t= c dac
ace)tia ar +i episcopi sau clerici, s cad cu totul din treapta proprie, iar dac ar
+i laici, s +ie a+urisi8i <ne6mprt)i8i, ne6mpreuna8i, excomunica8i=.
, sin.
III ec.
H@.GBJBI"E
D@/1!.ICE
!"E
$IN@!DE"@B
ECI1ENICE
$G $E KING
*JNG "!
$CJB7I.
Dup ce s%au citit acestea, s+antul sinod a or4nduit <hotr4t= ca nimnui s nu%i
+ie 6n(duit s dea la i2eal, sau s scrie, sau s 6ntocmeasc <alctuiasc= alt
credin8, a+ar de aceea care s%a or4nduit <hotr4t= de ctre $+in8ii *rin8i, care,
6mpreun cu $+4ntul Duh s%au adunat 6n cetatea Niceenilor. Iar cei ce 6ndr?nesc
+ie s 6ntocmeasc <alctuiasc= o alt credin8, +ie s o aduc, sau s le%o
6n+8i)e?e <propo2duiasc= celor ce 2oiesc a se re6ntoarce la cunoa)terea
ade2rului, +ie c sunt din p(4nism sau din iudaism sau din orice +el de ere?ie,
ace)tia, dac ar +i episcopi sau clerici, s +ie 6nstrina8i <s se lipseasc=,
episcopii de episcopie )i clericii de starea clerului- iar daca ar +i laici, s se dea
anatemei. Iar dac unii, +ie episcopi, +ie clerici, +ie laici, 6ntocmai 6n acela)i chip
s%ar 2di, +ie cu(et4nd, +ie 6n284nd cele din artarea <expunerea= adusa 6nainte
de ctre pres3iterul Harisios despre 6ntruparea Inuia Nscut Ciul lui Dumne?eu,
adic spurcatele )i pidosnicele <condamnatele, stricatele= 6n28aturi <do(me= ale
lui Nestorie, care au )i +ost do3or4te, s +ie supu)i hotr4rii s+4ntului )i
ecumenicului acestui sinod, adic, a)a, ca episcopul s +ie 6nstrinat <6ndeprtat=
de la episcopie )i s +ie caterisit, iar clericul de asemenea sa cad din starea
clerului, iar dac cine2a ar +i laic, )i acesta s ++e dat anatemei, dup cum s%a ?is
mai 6nainte.
sin. II ec- 1
.rul.-
Carta(.
0 sin.
III ec.
!I.@CEC!"I!
AI$EBICII DIN
CI*BI
*reaiu3itorul de Dumne?eu episcopul Bi(in )i ceilal8i 6mpreun cu d4nsul
preaiu3itori de Dumne?eu episcopi ai eparhiei <mitropoliei= ciprienilor, :enon
)i E2a(rie, ne%au +cut cunoscut un lucru nou scornit, potri2nic <contrar=
r4nduielilor hiserice)ti )i canoanelor s+in8ilor apostoli si care prime5duie)te
<atin(e= li3ertatea tuturor. Drept aceea, pentru c su+erin8ele o3)te)ti au
tre3uin8 de 2indecare mai mare, ca unele care )i aduc stricciune mai mare )i
mai ales +iindc nici nu s%a urmat <o3ser2at= 2reun o3icei mai 2echi, ca
episcopul cet8ii !ntiohiei s +ac hirotoniile cele din Cipru, dup cum prin
?apise <documente, scrisori= )i prin (lasurile lor proprii au artat <au con+irmat=
34, 3& ap.-
#, , sin. 1
ec- sin. II
ec- ', 3#,
39 .rul-
9,13,
!ntioh.- 3, 1
$ard.
preae2la2io)ii 3r3a8i care )i% au +cut artarea 6n s+4ntul sinod. ;nt4istttorii
s+intelor 3iserici din Cipru s ai3 putere, +r tul3urare )i +r sil, dup
canoanele cu2io)ilor prin8i )i dup 2echiul o3icei s +ie +cute de ctre d4n)ii
hirotoniile preae2la2io)ilor episcopi. !ceasta s se p?easc <o3ser2e= )i 6n
celelalte diece?e )i 6n eparhiile <mitropoliile= de pretutindeni, 6nc4t nici unul
dintre preaiu3itorii de Dumne?eu episcopi s nu cuprind <s nu apuce= alt
eparhie, care nu a +ost mai demult )i dintru 6nceput su3 m4na lui sau a celor
dinaintea lui. Iar dac cine2a a cuprins <ocupat= eparhie strin )i 6n chip silnic a
pus%o su3 el <su3 stp4nirea lui=, pe aceasta s o dea 6napoi <restituie=, ca s nu
se calce canoanele prin8ilor )i nici su3 cu24nt <su3 chipul sau pretextul= de
lucrare sim8it s se +uri)e?e tru+ia stp4nirii lume)ti, )i s nu trecem cu 2ederea
c pierdem c4te pu8in slo3o?enia <li3ertatea= pe care ne%a druit%o nou cu
s4n(ele $u Domnul nostru Iisus Hristos, I?32itorul <Eli3eratorul= tuturor
oamenilor. I s%a prut, a)adar, s+4ntului )i ecumenicului sinod ca +iecare eparhie
<mitropolie= s p?easc curate )i nestr4mtorate <neatinse= drepturile care i se
cu2in ei, de la 6nceput )i de mult, dup o3iceiul 8inut din 2echime, a24nd +iecare
mitropolit 6n(duin8a <permisiunea= ca pentru propria Iui asi(urare <si(uran8=
sa ia opisele <copiile= celor ce s%au 6ntocmit <hotr4t=. Iar dac cine2a ar 6n+8i)a
o hotr4re potri2nic celor or4nduite acum, i s%a prut 6ntre(ului s+4nt )i
ecumenic sinod ca aceasta sa +ie +r trie.
9 sin.
III ec.
IEB!BHII NI
*@.
DE1I$I@N!
DECJ. ;N C!:
DE C@BKG
1!>@BG
$e cu2ine mai ales ca, potri2it $cripturii celei insu+late <inspirate= de
Dumne?eu, care ?ice9 LC totul cu chi3?uin8F <*ro2er3e=, cei r4ndui8i prin sor8i
spre s+4nta slu5ire s chi3?uiasc cu toat luarea aminte <cumpratea, acri2ia=
asupra tuturor celor ce tre3uie s le +ac. *entru c se a5un(e ca cei care doresc
s 2ie8uiasc 6n acest +el s%)i temeluiasc 6n nde5dea 3un cele ale lor )i s ++e
du)i ca purta8i de 24nt 6n cele dup dorin8a lor. 7i mult ade2r cuprinde cu24ntul
acesta. Dar c4teodat se 6nt4mpl c 2reo durere s+4)ietoare )i de nesu+erit,
a3tut asupra min8ii o tul3ur (ro?a2 )i o 6ntoarce de la cutarea celor
tre3uitoare )i o 6mpin(e s pri2easc ce2a <considere= ca +iind dintre cele
+olositoare, ceea ce din +ire este dimpotri2. Ce2a de +elul acesta am 2?ut noi
c a ptimit )i prea%e2la2iosul )i preacinstitorul de Dumne?eu episcop Eustatie.
Cci acesta, dup ce a +ost hirotonit, precum se mrturise)te, 6n mod canonic, a
+ost tul3urat, dup cum spune el, de ctre oarecare )i 6mpins 6n 6mpre5urri
nea)teptate- apoi, din prea mult nelucrare a5un(4nd ne6ndem4natic s +ac +a8
(ri5ilor care i%au +ost impuse, cu toate c putea s respin( de+imrile din
partea celor ce s%au ridicat asupra lui, totu)i, nu )tim 6n ce chip a adus
<pre?entat= scrisoare de a3?icere <demisie=. Dar tre3uia ca o dat ce i s%a
6ncredin8at purtarea de (ri5 preo8easc, s o 8ie <poarte= cu trie su+leteasc )i
ast+el s 6n+runte ostenelile )i s 6ndure <suporte= sudorile cele ce 2or +i
rspltite. Dar pentru c s%a artat o dat pe sine nepstor, ptimind aceasta
mai mult din nelucrare dec4t din delsare sau lene, cucernicia 2oastr de ne2oie
a hirotonit pe preae2la2iosul )i preacininstitorul de Dumne?eu +ratele )l
6mpreun episcopul nostru .eodor, ca s poarte (ri5a Aisericii9 cci nu era cu
cale ca ea s rm4n 2du2 )i s petreac +r c4rmuitor oile 14ntuitorului.
Dar +iindc a 2enit la noi pl4n(4nd, nu pentru cetate )i nici pentru Aiserica
pricindu%se <cert4ndu%se= cu amintitul, preacinstitorul de Dumne?eu episcop
.eodor, ci doar cer4nd cinstea )i numele de episcop, cu to8ii neam unit cu
durerea 3tr4nului, socotind lacrimile lui ca +iind de o3)te <ale noastre comune=,
ne%am (r3it s a+lm dac numitul a +ost supus caterisirii dup le(e, sau dac a
+ost numai do2edit de oarecare a3ateri, de ctre cei ce 6i 34r+eau renumele su.
7i 6ntr%ade2r am a+lat c el nu a s24r)it nimic de acest +el, ci c mai cur4nd
a3?icerea <demisia= i s%a socotit ca 2in <6n loc de 2ina=. Drept aceea, noi nu
prihnim nici pe cucernicia 2oastr, pentru c, dup tre3uin8, a8i a)e?at 6n locul
lui pe amintitul, preae2la2iosul episcop .eodor. De aceea, neurmrind a certa
aspru nelucrarea acestui 3r3at, se cade ca mai de(ra3 s%l mituim pe 3tr4nul
1# sin. I%II-
1' *etru
!lex.- , 3
Chirii !lex.=
care este )i 6n a+ara cet8ii care l%a nscut <la adus= pe el, )i care se a+l de o
2reme at4t de 6ndelun(at departe de sla)urile printe)ti, % am (sit ca este cu
dreptate )i am or4nduit <hotr4t= +r nici o 6mpotri2ire <opo?i8ie= ca el ai3 )i
numele )i cinstea )i 6mprt)irea de episcop- ast+el 6ns, ca el s nu
hirotoneasc, nici ocup4nd 3iserica s litur(hiseasc din proprie stp4nire ci,
sau 6mpreun po+tit, sau 6n(duindu%i%se, de s%ar 6nt4mpla <potri2i=, de ctre
2reun +rate )i 6mpreun episcop, dup 6ndemnul luntric si dup dra(ostea cea
6ntru Hristos. Iar dac 2e8i chi3?ui ce2a mai +olositor cu pri2ire la el, +ie 6n
2iitor, +ie dup aceea, 2a plcea )i acestui s+4nt sinod.
Canoanele Sinodului IV ecumenic
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
1 sin. IV
ec.
;N.GBIBE!
C!N@!NE"@B
*BI1E"@B
.BEI $IN@!DE
ECI1ENICE
!m (sit c este cu dreptate <3ine= s se 8ie canoanele a)e?ate de
ctre s+in8ii *rin8i la +iecare sinod de p4n acum.
.rul- 1 sin. VII
ec.- 1 Carta(.
sin. IV
ec.
@$JND!
$I1@NIEI
Dac 2reun episcop ar s24r)i hirotonia pentru 3ani )i ar co3or6 6ntre
lucrurile de 24n?are harul care nu se 2inde, )i ar hirotoni episcop ori
horepiscop, ori pres3iteri, ori diaconi, ori pe altcine2a dintre aceia
care se numr 6n cler, sau pentru 3ani ar 6nainta <ar institui, ar
r4ndui= econom sau ecdic <aprtor, a2ocat 3isericesc= sau paramonar
sau pe oricine din cler <din r4ndul slu53a)ilor 3iserice)ti= pentru c4)ti(
ru)inos pe seama sa, cel do2edit c a +cut aceasta s se
prime5duiasc 6n pri2in8a propriei sale trepte <spi8e=, iar cel hirotonit
s nu ai3 nici un +olos din hirotonia sau 6naintarea aceea din ne(o8-
ci s +ie strin de 2rednicia sau de slu53a pe care a do34ndit%o prin
3ani. Iar dac cine2a s%ar 2di <ar aprea= ca mi5locitor 6n ast+el de
apucturi <a+aceri= ru)inoase )i nele(iuite <ne6n(duite=, s cad )i
acesta din treapta sa, dac ar +i cleric, iar dac ar +i laic sau clu(r
<trind clu(re)te=, s +ie dat anatemei.
<9 ap.- , 3
.rul- 4, &, 1&, 19
sin. VII ec- 1
"aod.- $ard.- 9'
Vasile cel 1are-
$crisoarea
pastoral a lui
/henadie-
$crisoarea
pastoral a lui
.arasie
3 sin. IV
ec.
$E @*BE7.E
;NDE"E.NICIB
E! CI
.BEAIBI
INC@1*!.IAI"
E CI $.!BE!
C"EBIC!"G
! 2enit la $+4ntul $inod <la cuno)tin8a $+4ntului $inod= c oarecari
dintre cei cuprin)i <inclu)i= 6n cler se +ac arenda)i ai a2erilor strine
pentru c4)ti( ru)inos )i se 6ndeletnicesc cu tre3uri <a+aceri= lume)ti,
apoi, lene2in%du%se 6n slu5irea lui Dumne?eu )i aler(4nd prin casele
oamenilor, din iu3ire de ar(int iau asupra lor )i m4nuirea
<administrarea= de a2eri. De aceea, s+antul )i marele sinod a or4nduit
<hotr4t= ca de acum 6nainte nimeni, nici episcopul, nici clericul, nici
monahul, s nu ia 6n arend a2eri, nici s se 24re <amestece= pe sine
6n chi2ernisirea <administrarea= lucrurilor lume)ti, a+ar numai dac
ar +i chemat cum2a dup le(i la epitropia de ne6nlaturat <o3li(atorie=
a ne24rstnicilor <minorilor=, sau dac episcopul cet8ii l%ar r4ndui s
poarte (ri5a lucrurilor 3iserice)ti sau a or+anilor sau a 2du2elor
nea5utorate sau a persoanelor care mai ales au tre3uin8 de a5utor
3isericesc pentru +rica lui Dumne?eu. Iar dac cine2a de acum 6nainte
ar 6ncerca s calce cele or4nduite <hotr4te=, unul ca acela sa se
supun pedepselor 3iserice)ti.
', 01, 03 ap.- ,
sin. IV ec- 1' sin.
VII ec- 1# Carta(.-
11 sin. I%II
4 sin. IV
ec.
1@N!HII $E
$I*IN
>IBI$DICKIEI
IEB!BHIEI
AI$EBICE7.I
Cei care cu ade2rat )i +r prihan <cura8i= petrec 2ia8a cea
sin(uratec <monahal= s +ie 6n2rednici8i de cinstea cu2enit. Dar
+iindc unii, +olosind chipul monahal cu +8rnicie, tul3ur 3isericile
)i tre3urile politice, pri3e(ind cu nepsare prin cet8i, 3a purt4ndu%se
cu (4ndul s%)i 6ntemeie?e lor )i mnstiri, s%a prut <sinodului= ca
nimeni )i nicieri s nu ?ideasc sau s ridice mnstire sau cas de
ru( <3iseric= +r 6n2oirea episcopului cet8ii. Iar cei care triesc
2ia8a monahal +ie 6n 2reo cetate, +ie la 8ar, s se supun episcopului
)i s p?easc lini)tea )i s petreac numai 6n post )i ru(ciune,
rm4n4nd ne6ncetat 6n locurile 6n care au +ost r4ndui8i- s nu tul3ure
nici tre3urile <lucrurile= 3iserice)ti, nici cele ale 2ie8ii o3)te)ti
<lume)ti=, nici s nu se amestece 6n ele prsindu%)i mnstirile lor,
+r numai dac ar +i r4ndui8i de ctre episcopul cet8ii pentru 2reo
tre3uin8 ur(ent <ar?toare=. Iar 6n mnstiri sa nu se primeasc nici
un scla2 <ro3= pentru a se +ace monah +r 6n2oirea stp4nului su. Iar
cel ce ar clca aceast or4nduire <hotr4re= a noastr or4nduim s +ie
a+urisit <excomunicat=, pentru ca s nu se huleasc numele lui
Dumne?eu. Iar episcopul cet8ii tre3uie s poarte (ri5 tre3uitoare
mnstirilor.
0 ap.- 4 sin. IV
ec.- 4'%49, 0&
.rul.- 1,%1 sin.
VII ec- 3 /an(.-
#3 Carta(,- 1%,
sin. III
& sin. IV
ec.
$E @*BE7.E
.B!N$CEB!BE
! C"EBI"II
In pri2in8a episcopilor sau clericilor care um3la din cetate 6n cetate,
sa prut c tre3uie s ai3 trie <2i(oare= canoanele care au +ost
a)e?ate de $+in8ii *rin8i 6n pri2in8a aceasta.
14, 1& ap.- 1&, 1#
sin. 1 ec.- 1', ',
3 sin. IV ec.- 1,,
10 .rul.- 13, 1
!ntioh.- 1&, 1#
$ard.- &4, 9'
Carta(.
# sin. IV
ec.
$E @*BE7.E
HIB@.@NI!
CGBG
DE$.IN!KIE
Nimeni s nu +ie hirotonit +r sorocire <destina8ie, a3solut +r
le(tur, le(at de 2reun loc=, nici pres3iterul, nici diaconul, nici
altcine2a oarecare din starea 3isericeasc <clerical=- numai dac cel
ce se hirotone)te 2a +i anume sorocit <destinul= pentru 3iserica unei
cet8i sau a unui sat, sau altarului <sanctuarului= unui mucenic
<martir=, sau mnstiri. Iar 6n pri2in8a celor hirotoni8i +r soroace
<destina8ii=, s+4ntul sinod a or4nduit <hotr4t= ca o ast+el de hirotesie
<hirotonie= s +ie +r trie )i ca nicieri s nu poat slu5i <lucra=, spre
ocara celui ce i%a hirotonit.
1& ap.- 1&, 1# sin.
1 ec- 13 Neoce?.
, sin. IV
ec.
CINI"
*BE@KE$C 7I
CE"
CG"I/GBE$C
$G NI I!
$"I>AG
"I1E!$C!
!m hotr4t <or4nduit= ca cei ce au +ost rostui8i <a)e?a8i= odat 6n cler,
precum )i monahii, s nu intre nici 6n oaste, nici 6n dre(torie
lumeasc- iar dac ar 6ndr?ni aceasta )i nu s%ar poci, 6nc4t s se
re6ntoarc la aceea ce mai 6nt4i au ales pentru Dumne?eu, s +ie da8i
anatemei.
#, ', 01, 03 ap.-
3, i# sin. IV ec- 1
.rui- 1' sin. VII
ec- 1# Carta(.- 11
sin. I%II
0 sin. IV
ec.
@BICE C"EBIC
$G CIE $IA
>IBI$DICKI!
INII E*I$C@*
Clericii a)e?mintelor <a?ilurilor= pentru sraci )i ai mnstirilor )i ai
altarelor mucenicilor <sanctuarele martirilor= s rm4n su3 c4rmuirea
<5urisdic8ia, ascultarea= episcopilor ce sunt 6n +iecare cetate, dup
predania <tradi8ia= $+in8ilor *rin8i )i s nu se tra( <sustra(= cu
tru+ie de su3 o3lduirea episcopului propriu. Iar cei ce 6ndr?nesc s
rstoarne o ast+el de tocmire <or4nduire= 6n orice chip, )i cei ce nu
sunt supu)i propriului lor episcop, daca ar +i clerici, s +ie supu)i
pedepselor canoanelor, iar dac ar +i monahi sau mireni <laici=, s +ie
a+urisi8i <excomunica8i=.
1&,1# sin. I ec.-
#,1' sin. IV ec
9 sin. IV
ec.
$E BJNDIIE$C
IN$.!NKE"E
DE >IDEC!.G
AI$EBICE!$CG
Dac 2reun cleric are pricin <2reun liti(iu= cu alt cleric, sa nu lase pe
episcopul su propriu )i s aler(e la 5udectorii lume)ti, ci mai 6nt4i
s se cercete?e trea3a <chestiunea, cau?a= de ctre episcopul su
propriu sau, cu 6n2oirea aceluia)i episcop, de ctre aceia pe care i%ar
2oi am4ndou pr8ile s se 6ntocmeasc <sta3ileasc= cele ale drept8ii
<s se +ac 5udecata=. Iar dac cine2a ar purcede <proceda= 6mpotri2a
acestora, s se supun cercetrilor <pedepselor= canonice.
Iar dac 2reun cleric are pricin <liti(iu= cu episcopul su propriu sau
)i cu un alt episcop, s se 5udece de ctre sinodul eparhiei
<mitropoliei=. Iar dac un episcop sau cleric ar a2ea ne6n8ele(ere cu
mitropolitul aceleia)i eparhii <mitropolii=, s ++e luat <solicitat
5udector= exarhul diece?ei sau scaunul 6mprte)tei cet8i a
Constantinopolului )i de ctre acesta s se 5udece.
,4, ,& ap.- # sin. I
ec- # sin. II ec- 1,,
19, 1, 0 sin. IV
ec.- 0 .rul- 14, 1&,
' !ntioh.- 4'
"aod.- 4 $ard.- 0,
1', 11, 1, 1&, 10,
19, &9, 1'4, 1',,
10, 19,13', 13
Carta(.
1' sin. IV
ec.
C"EBICII $G
"@CII!$CG ;N
"@C!"I.!.E!
INDE $"I>E$C
$ nu +ie 6n(duit ca un cleric s se numere deodat la 3isericile a
dou cet8i, adic la aceea pentru care de la 6nceput s%a hirotonit )i la
aceea la care a +u(it, +ire)te ca la una mai mare % din po+t dup sla2
de)art. Iar cei ce ar +ace aceasta sa +ie a)e?a8i iar)i <repu)i= la
3iserica lor, la care de la 6nceput au +ost hirotoni8i )i numai acolo s
slu5easc.
Iar dac cine2a ar +i +ost trans+erat de la o 3iseric la alta, acela s nu
ai3 nici o 6mprt)ire la tre3urile 3isericii celei dint4i sau la acelea
ale altarelor <sanctuarelor= martirilor sau ale a)e?mintelor <a?ilurilor=
pentru sraci sau pentru primirea strinilor care <8in= se (sesc su3
acea <Aiseric=. Iar cei ce ar 6ndr?ni ca, dup or4nduirea <hotr4rea=
acestui mare )i ecumenic sinod, s +ac ce2a dintre cele care au +ost
acum oprite <inter?ise=, a or4nduit <hotr4t= s+4ntul sinod s cad din
propria lor treapt.
1& ap.- 1&,1# sin. I
ec- &, ', 3 sin.
IVec- 1,,10 .rul.-
1& sin. VII ec- 3
!ntioh.- 1&, 1#, 19
$ard.- &4, 9'
Carta(.=
11 sin. IV
ec.
CGBKI"E $!I
E*I$.@"E"E
C!N@NICE
!m or4nduit <hotr4t= ca to8i sracii )i cei care au tre3uin8 de
a5utoare sa cltoreasc, dup ispitire <)i 2eri+icare=, cu scrisori )i
adic numai cu scrisori 3iserice)ti de pace, nu cu scrisori de
recomandare <de 6ncredin8are=, pentru c scrisorile de recomandare se
cade s se dea numai +e8elor <persoanelor= care stau su3 3nuial.
1, 13, 3, 33 ap.-
13 sin. IV ec- 1,
.rul.- #, ,, 0, 11
!ntioh.- 41, 4
"aod.- ,, 0, 9
$ard.- 3, 1'#
Carta(.
1 sin. IV
ec.
!"CG.IIBI"E
AI$EBICE7.I
$G NI $E
$CHI1AE *BIN
IN.EBVENKIE
"! *I.EBE!
"I1E!$CG
! 2enit <la cuno)tin8a noastr= c 6mpotri2a a)e?mintelor <le(ilor=
3iserice)ti, aler(4nd la stp4niri, au tiat 6n dou o eparhie
<mitropolie= prin act 6mprtesc <rescript, carte 6mprteasc=, a)a
6nc4t din aceast pricin sunt doi mitropoli8i 6n aceea)i eparhie
<mitropolie=. Drept aceea, s+4ntul sinod a or4nduit <hotr4t= ca de
acum 6nainte s nu se mai 6ndr?neasc nimic de acest +el de ctre
2reun episcop, iar cel ce 2a 6ncerca <6ntreprinde= un lucru ca acesta s
cad din treapta <spi8a= sa. Iar cet8ile c4te s%au )i cinstit <onorat= cu
numele de mitropolie prin scrisori <rescripte, cr8i= 6mprte)ti,
precum )i episcopul care oc4rmuie)te acea Aiseric s se 3ucure
<3ene+icie?e= numai de cinste, pstr4ndu%se adic pe seama ade2ratei
mitropolii drepturile ei proprii.
34 ap.- #, , sin. I
ec- , 3 sin. II ec-
0 sin. III ec- 0
sin. IV ec- 3#, 39
.rul.
13 sin. IV
ec.
CGBKI"E
C!N@NICE !"E
C"EBI"II
Clericii strini )i necunoscu8i s nu slu5easc nicidecum )i nicieri 6n
alt cetate +r scrisori de recomandare <6ncredin8are= de la episcopul
lor propriu.
1, 13, 3, 33 ap.-
11 sin. IV ec.- 1,
.rul.
14 sin. IV
ec.
CG$G.@BI!
C"EBI"II
INCEBI@B
De 2reme ce 6n unele eparhii <mitropolii= se permite cite8ilor
<lectorilor= )i c4ntre8ilor s se cstoreasc <)i dup hirotesie= s+4ntul
sinod a or4nduit <hotr4t= sa nu +ie 6n(duit 2reunuia dintre ace)tia s
ia +emeie eterodox. Iar cei ce dintr%o ast+el de cstorie au )i
do34ndit copii, dac nu au apucat s%i 3ote?e la eretici pe cei nscu8i
dintr%6n)ii, s%i aduc pe ace)tia la 6mpreunarea cu so3orniceasca
Aiseric <6n comuniunea Aisericii so3ornice)ti=, iur dac nu iau
3ote?at, s nu poat <s nu le +ie permis= s%i 3ote?e pe ace)tia la
eretici )i nici s%i le(e spre cstorie cu eretic ori cu iudeu ori cu
p(4n, dec4t numai dac +a8a <persoana= care 2rea s se le(e <prin
cstorie= cu cel ortodox 2a +(dui <promite= c 2a trece la credin8a
ortodox. Iar dac cine2a ar clca aceast or4nduire <hotr4re= a
s+4ntului sinod, s ++e supus pedepsei canonice.
#, 4&, #& ap.- #,
, .rul.- 1', 31,
34, 3,, 39 "aod.-
1 Carta(.
1& sin. IV
ec.
C!CEBE!
DI!C@NIKE"@
B
Cemeia 6nainte de 4' de ani s nu se s+in8easc <hiroteseasc,
consacre= 6ntru diaconi8, dar )i aceasta <s se +ac= dup o ispitire cu
luare%aminte <cercetare temeinic=. Iar dac primind hirotesia )i
rm4n4nd un timp oarecare 6n slu53, se d pe sine cstoriei,
3at5ocorind harul lui Dumne?eu, una ca aceasta s ++e dat anatemei,
6mpreun cu acela ce s%a le(at cu ea.
19 sin. I ec- 14, 4'
.rul.- 44 Vasile cel
1are
1# sin. IV
ec.
CE1EI"E
;NCHIN!.E
D@1NI"II $G
NI $E
CG$G.@BE!$C
G
Nu este 6n(duit ca +ecioara care s%a 6nchinat <cons+in8it, consacrat=
pe sine Domnului Dumne?eu, de asemenea nici monahiilor
<clu(ri8elor=, s 6ncheie cstorie. Iar dac s%ar a+la +c4nd aceasta,
s +ie a+urisite <excomunicate=. Dar am or4nduit <hotr4t= ca
episcopul locului s ai3 putere de a +i cu po(orm4nt <umanitar, cu
omenie, cu 6n(duin8= +a8 de acestea.
, sin. IV ec- 44,
4#,4, .rul- 19
!ne- #, 10, 19, ',
#' Vasile cel 1are
1, sin. IV
ec.
DE$*BE
*BE$CBI*KIE 7I
C! INI.GKI"E
AI$EBICE7.I
$G $E
BJNDII!$CG
DI*G CE"E DE
@A7.E
*arohiile cele de la 8ar <de pe c4mp= sau de prin alte sate s rm4n
nestrmutate la episcopii care le 8in <de8in, stp4nesc= )i mai ales dac
stp4nindu%le pe ele +r sil, le% au c4rmuit timp de trei?eci de ani.
Iar dac 6n cuprinsul <6nuntrul= celor trei?eci de ani s%a iscat <nscut=
sau s%ar putea isca <na)te= 2reo ne6n8ele(ere asupra lor, s +ie 6n(duit
celor ce spun c se nedrept8esc <npstuiesc= s +ac p4r <s
introduc ac8iune= despre acest lucru la sinodul eparhiei <mitropoliei=.
Iar clac cine2a s%ar nedrept8i de ctre mitropolitul su propriu, s se
5udece de ctre exarhul dioce?ei sau de ctre scaunul
Constantinopolului, dup cum s%a ?is mai 6nainte <cap IV=. Iar dac
2reo cetate s%ar +i 6nnoit prin puterea 6mprteasc, sau dac s%ar
6nnoi de acum 6nainte <6n 2iitor=, atunci alctuirilor politice )i o3)te)ti
s urme?e )i or4nduirea parohiilor 3iserice)ti.
# sin. I ec- 9 sin.
IV ec- & .rul.
10 sin. IV
ec.
@$JND!
C@N$*IB!KIEI
Crdele(ea de moarte a con5ura8iei <crima conspira8iei=, sau a
ortcirii <a +acerii de ceat, a unirii tainice 6n ceat= se opre)te cu totul
)i de ctre le(ile din a+ar <din a+ara Aisericii, de stat= % cu mult mai
24rtos se cu2ine a se apra <inter?ice= s se +ac aceasta 6n Aiserica
lui Dumne?eu. Dac, a)adar, 2reun cleric sau clu(r ar +i (sit +ie
uneltind, +ie ortcindu%se, +ie 6ntin?4nd capcane <curse= episcopilor
sau clericilor celor 6mpreun cu d4n)ii, s cad cu totul dintr%a lor
treapt.
31, &&, 04 ap.- #
sin. II ec- 3 sin. III
ec- 31, 34 .rul.- #
/an(.- 14 $ard.- &
!ntioh.- 1', 11
Carta(.- 13, 14, 1&
sin. "%II
19 sin. IV
ec.
$IN@!DE"E
1I.B@*@"I.!
NE $G $E KING
DE D@IG @BI
*E !N
! 2enit la urechile noastre <la au?ul nostru= c 6n eparhii <mitropolii=
nu se +ac sinoadele episcopilor statornicite <hotr4te= de canoane )i c
din pricina aceasta multe lucruri 3iserice)ti care au tre3uin8 de
6ndreptare se prsesc <ne(li5ea?=. Drept aceea, s+4ntul sinod a
or4nduit <hotr4t= ca, potri2it canoanelor $+in8ilor *rin8i, episcopii
din +iecare eparhie <mitropolie= s se adune laolalt de dou ori pe an,
acolo unde ar socoti episcopul mitropoliei <mitropolitul=, s se
6ndrepte?e toate c4te s%ar i2i. Iar episcopii care nu ar 2eni <la sinod=,
a+l4ndu%se 6n cet8ile lor )i 6n acelea petrec4nd 6n stare de sntate )i
+iind slo3o?i <li3eri= de orice trea3 de ne6nlturat <ine2ita3il= )i
str4mtortoare, s se mustre +r8e)te.
34, 3, ap.- & sin. I
ec- sin. II ec- 0
.rul.- # sin. VII
ec- ' !ntioh.- 4'
"aod.- 10, ,3
Carta(.=
' sin. IV
ec.
$E @*BE7.E
.B!N$CEB!BE
! C"EBI"II
!)a cum am si or4nduit <hotr4t=, nu este permis s +ie r4ndui8i la
Aiserica altei cet8i clericii care slu5esc la o Aiseric, ci s se
mul8umeasc cu aceea la care s%au 6n2rednicit a slu5i dintru 6nceput,
a+ar de aceia <cu excep8ia acelora= care, pier?4ndu%)i de ne2oie
propria lor patrie, au trecut la alt Aiseric.
Iar dac 2reun episcop, dup aceast or4nduire <hotr4re=, ar primi pe
un cleric care se cu2ine <apar8ine= altui episcop, i s%a prut <sinodului=
s +ie a+urisit <excomunicat= at4t cel primit, c4t )i cel ce l%a primit,
p4n c4nd clericul care s%a mutat se re6ntoarce la Aiserica sa proprie.
1& ap.-
1&,1#sin.Iec- &,
1', 3 sin. IV ec.-
1,,10 .rul.- 3
!ntioh.- 1&,1#
$ard.-&4, 9'
Carta(.
1 sin. IV
ec.
$G CIE
VEBICIC!KI
CEI CE *JBG$C
*E C"EBICI
Clericii sau laicii care p4rsc pe episcopi sau pe clerici s nu se
primeasc la p4r dea dreptul )i +r ispitire <2eri+icare=, ci mai 6nt4i
s se cercete?e +aima lor.
,4 ap.- # sin. II
ec.- 9 sin.IV ec.- 0,
11, 1, 13, 3',
10, 19 Carta(.
sin. IV
ec.
1@7.ENIBE!
IEB!BHI"@B
$G NI $E
;N$.BGINE:E
$ nu se 6n(duie clericilor ca dup prist2irea <moartea= episcopului
lor s rpeasc 3unurile <lucrurile= care i se cu2in <apar8in= aceluia,
dup cum se apr <opre)te aceasta= )i celor care le iau 6n primire- iar
cei ce ar +ace aceasta s se prime5duiasc 6n pri2in8a treptelor proprii.
4' ap.- 3& .rul.-
34 !ntioh.- , #,
01 Carta(.
3 sin. IV
ec.
@$JND!
C"EBICI"@B 7I
! 1@N!HI"@B
V!/!A@N:I
! 2enit la urechile <la au?ul= s+4ntului sinod c unii clerici )i monahi,
nicidecum 6mputernici8i de ctre episcopul lor, 3a c4teodat chiar
+iind a+urisi8i <excomunica8i= de ctre acela, apuc4nd s mear( la
6mprtescul Constantinopol, petrec timp 6ndelun(at 6ntr%6nsul,
scornind <pro2oc4nd= ?(uduiri <a(ita8ii= )i tul3ur4nd r4nduiala
<6ntocmirea= 3isericeasc, rstoarn <stric= )i casele unora. Drept
aceea s+4ntul sinod a r4nduit <hotr4t= ca unor ca ace)tia mai 6nt4i s
li se atra( luare%aminte <s +ie a2erti?a8i= prin aprtorul <a2ocatul,
de+ensorul, ispra2nicul % a2ocatus sau Huaestor ecclesiae= preas+intei
Aiserici din Constantinopol, ca s se 6ndeprte?e din cetatea
6mprteasc. Iar dac <ace)tia=, neru)in4ndu%se, ar strui <persista= 6n
acelea)i +apte, s ++e alun(a8i )i +r 2oia lor prin acela)i ispra2nic
<ecdic= )i s se re6ntoarc la locurile lor <s apuce locurile lor=.
1& ap.- 1&, 1# sin.
I ec- &,1', ' sin.
IV ec- 1,, 10
.rul.- 3, 11
!ntioh.- ,, 0, 9,
1&,1# $ard.- &4,
,&, 9, Carta(.
4 sin. IV
ec.
1GNG$.IBI"@
B $G NI "I $E
$CHI1AE
DE$.IN!KI!
1nstirile odat s+in8ite <consacrate= cu 6n2oirea <apro3area=
episcopului s rm4n pentru totdeauna mnstirii )i 3unurile
<lucrurile=, a2erile care at4rn <8in= de ele <le apar8in lor= s se
pstre?e, )i acestea <mnstiri= s nu se mai +ac loca)uri lume)ti- iar
cei care ar 6n(dui <ierta= s se +ac aceasta s +ie supu)i certrilor
celor din canoane.
4 sin. IV ec- 49
.ru"- 13, 1, sin.
VII ec- 1 sin. I%II-
Chirii !lex.
& sin. IV
ec.
$C!INE"E
V!C!N.E DE
IEB!BHI $G $E
@CI*E ;N
DECIB$ DE
.BE" "INI
De 2reme ce unii dintre mitropoli8i, dup cum am au?it din ?2on, las
+r (ri5 <ne(li5ea?= turmele 6ncredin8ate lor )i am4n hirotoniile
episcopilor, i s%a prut s+4ntului sinod ca hirotoniile episcopilor sa se
+ac 6n cuprinsul <6nuntrul= a trei luni <decurs de trei luni=, a+ar dac
nu cum2a 2reo tre3uin8 de ne6nlturat <ine2ita3il= ar r4ndui
<determina= ca timpul am4nrii s se prelun(easc. Iar dac
<mitropolitul= nu ar +ace acest lucru, el s +ie supus certrilor
<pedepselor= 3iserice)ti, iar 2enitul Aisericii 2du2ite sa se pstre?e
ne2tmat de ctre economul acelei Aiserici.
&0 ap.- 19, 3&
.rul- 11, 1 $ard.-
,1, 11,13
Carta(.- 1, sin. I%
II
# sin. IV
ec.
CIEC!BE
E*!BHIE $G
!IAG EC@N@1
De 2reme ce 6n unele Aiserici, dup cum am au?it din ?2on, episcopii
m4nuiesc <administrea?= +r economi 3unurile Aisericii, i s%a prut
<sino%dului= ca +iecare Aiserica ce are episcop s ai3 )i econom din
clerul propriu <al Aisericii=, care s chi2erniseasc <administre?e= cele
3iserice)ti dup socotin8a episcopului su, ca nu cum2a s +ie +r de
martori (ospodrirea Aisericii )i ca din <lucrul= acesta s se risipeasc
3unurile ei )i s se 6n+iere?e <sti(mati?e?e= preo8imea cu de+imarea-
iar dac el <episcopul= nu ar +ace lucrul acesta, s +ie supus
dumne?eie)tilor canoane.
30, 41 ap.- & sin.
IVec- 3& .rul.- 11,
1 sin. Vil ec- 1&
!nc- ,, 0 /an(.-
4, & !ntioh.- #,
33 Carta(.- , sin.
1%11- 1' .eo+tl
!lex.- Chirii
!lex.
, sin. IV
ec.
@$JND!
CE"@B CE
BG*E$C CE1EI
$+4ntul sinod a or4nduit <hotr4t= ca cei ce rpesc +emei su3 cu24nt
de cstorie, sau prta)ii, sau s+tuitorii celor ce le rpesc, daca ar +i
clerici, s cad din treapta lor, iar dac ar +i laici, s ++e da8i anatemei.
#, ap.- 9 .rul- 11
!ne- , &, #,
3', 3#, 4 Vasile
cel 1are
0 sin. IV
ec.
*BIVI"E/II"E
$C!INI"II
DIN
C@N$.!N.IN@
*@" 7I
DI!$*@B!
CBE7.ING
Irm4nd 6ntru totul or4nduirilor <hotr4rilor= $+in8ilor *rin8i )i
cunosc4nd canonul a3ia citit al celor &' de Dumne?eu preaiu3itori
episcopi, care s%au 6ntrunit 6n 6mprtescul Constantinopol, 6n noua
Bom, su3 marele .eodosie, +ostul 6mprat de pioas amintire,
acelea)i le or4nduim <hotr4m= )i le statornicim )i noi, despre
6nt4iet8iie <pri2ile(iile= preas+intei Aiserici a aceluia)i
Constantinopol, a noii Bome, de 2reme ce )i scaunului Bomei 2echi
prin8ii dup dreptate i%au dat <con+erit= 6nt4ietatea <pri2ile(iul=
pentru <moti2ul= c cetatea aceea era cetate 6mprteasc. 7i cei &'
episcopi preaiu3itori de Dumne?eu, 6ndemna8i <6mpin)i= de acela)i 8el
<scop, considerent=, au druit <con+erit= 6nt4iet8i <pri2ile(ii= e(ale
*reas+4ntului scaun al Bomei noi, socotind a +i cu dreptate ca cetatea
care s%a cinstit <onorat= cu 6mpr8ia )i cu senatul <sinclitul= )i care a
do34ndit 6nt4iet8i <pri2ile(ii= deopotri2 <e(ale= cu ale 2echii Bome
6mprte)ti- 6ntocmai ca )i aceea s se +ac de mare <mreasc, s se
6nal8e= )i 6n lucrurile cele 3iserice)ti +iind a doua dup aceea.
De asemenea <sa hotr4t= ca numai mitropoli8ii diece?ei *ontului, a
!siei )i a .raciei, precum )i episcopii din 8inuturile 3ar3are ale
diece?elor numite mai 6nainte s se hirotoneasc de ctre pomenitul
preas+4nt scaun al *rea $+intei Aiserici din Constantinopol- )i adic,
+iecare mitropolit al diece?elor pomenite 6mpreun cu episcopii din
eparhie <mitropolie= hirotonind pe episcopii din eparhie <mitropolie=
dup cum se r4nduie)te <porunce)te= prin dumne?eie)tile canoane- iar
mitropoli8ii pomenitelor diece?e s ++e hirotoni8i, dup cum sa spus,
de ctre arhiepiscopul Constantinopolului, dup ce potri2it o3iceiului
s%au +cut ale(eri 6ntr%un (las <unanime= )i i s%au adus lui la
cuno)tin8.
34 ap.- 4, #, , I ec-
, 3 sin. II ec- 0
sin. III ec- 9, 1,
sin. IV ec- 3#, 39
.rul.- 0 !ntioh.
9 sin. IV
ec.
$E @*BE7.E
BE.B@/B!D!
BE!
.BE*.E"@B
*BE@KIEI
!%l aduce <a%l co3or6= pe episcop 6n treapta pres3iterilor este ierosilie
<sacrile(iu=. Iar dac 2reo pricin dreapt 6i 6ndeprtea? pe aceia <pe
episcopi= de la lucrarea episcopal, nu se cade ca ei s ai3 <de8in=
nici loc de pres3iter. Iar dac +r 2reo 2ino28ie (rea <(ra2= au +ost
6ndeprta8i din dre(torie, s se re6ntoarc iar)i la 2rednicia
<demnitatea= episcopal.
3# ap.- 0 sin. Iec-
3, # .rul.- 1,
!ne- 9Neoce?.-
,, ,' Vasile cel
1are
!natolie, preae2la2iosul arhiepiscop al Constantinopolului, a ?is9
L!ce)tia despre care se spune c au +ost co3or48i de la 2rednicia
<demnitatea= episcopal 6n treapta pres3iterului, dac sunt condamna8i
din unele pricini 3inecu24ntate, cu drept cu24nt nu sunt 2rednici nici
mcar de cinstirea pres3iterului, iar dac +r 2reo pricin <cau?=
3inecu24ntat au +ost co3or48i <retro(rada8i= 6ntr%o treapt mai mic,
sunt 2rednici, dac s%ar 2di <arta= ne2ino2a8i, s% )i ia din nou
2rednicia <demnitatea= episcopal )i preo8iaF.
3' sin. IV
ec.
*BIVI"E/II"
!BHIE*I$C@*I
"II
!"EM!NDBIEI
C!KG DE
$IN@DI"
*B@*BII
Deoarece preae2la2io)ii episcopi ai E(iptului au am4nat p4n acum a
iscli scrisoarea preacu2iosului arhiepiscop "eon, nu 6ns pentru c s%
ar 6mpotri2i credin8ei so3ornice)ti, ci ?ic4nd c este o3iceiul 6n
diece?a E(iptului a nu se +ace nimic de acest +el +r 6ncu2iin8area
<apro3area= )i porunca <dispo?i8ia= arhiepiscopului )i cer s li se +ac
lor 6n(duin8 <psuire= p4n la hirotonia 2iitorului episcop al marii
cet8i a !lexandrinilor, ni s%a prut nou c este lucru cu 3un
cu2iin8 <3inecu24ntat= )i cu omenie ca acestora s li se dea
6n(duin8a <acorda concesia= de a rm4ne 6n propria lor stare <treapt=
6n cetatea 6mprteasc p4n ce se 2a hirotoni <a)e?a, institui=
arhiepiscopul marii cet8i a !lexandrinilor. Drept aceea, rm4n4nd ei
6n propria lor stare <treapt=, s dea asi(urri <scrise= % <s o+ere
(aran8ii= % dac acest lucru le este cu putin8, sau prin 5urm4nt se 2or
+ace 2rednici de cre?m4nt.
#, ', &, 34, 01
ap.- 9 !ntioh.- ,
$ard.- 1', #4, 0
Vasile cel 1are
Canoanele Sinodului Trulan sau V-VI Ecumenic
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
1
.rul.
;NVGKG.IB
! *BI1E"@B
7!$E
$IN@!DE
ECI1ENICE
$G $E KING
NE$.BG1I.
!.G
B4nduiala cea mai 3una pentru cel care 6ncepe 2reun cu24nt sau 2reo lucrare este,
dup cu24ntul teolo(ului, s 6nceap de la Dumne?eu )i s se 6ncheie cu Dumne?eu.
Drept aceea, )i dreapta credin8 s%a )i propo2duit de noi la mare deprtare, )i
Aiserica la temelia creia st Hristos ne6ncetat cre)te )i spore)te, 6nc4t ea se 6ntinde
deasupra cedrilor "i3anului. Cc4nd )i acum 6nceput s+intelor cu2inte, or4nduim cu
dumne?eiescul har ca acea credin8 care ne%a +ost predanisit nou de ctre martorii
2?tori <oculari= )i de ctre slu5itorii Cu24ntului <"uca 1, =, adic de ctre
Dumne?eu ale)ii apostoli, s se pstre?e +r 6nnoire )i nestrmutat- de asemenea )i
<credin8a= a celor trei sute )i optspre?ece s+in8i )i +erici8i prin8i care s%au adunat la
Niceca 6n 2remea lui Constantin care a +ost 6mpratul nostru, 6mpotri2a
<necu2iosului= nele(iuitului !rie )i 6mpotri2a dumne?eirii <reli(iei= strine )i
p(4ne)ti <6n28ate= +urite de el, sau cum este mai potri2it a ?ice, 6mpotri2a
6nchinrii la mai mul8i dumne?ei <6mpotri2a politeismului su=- % care prin8i, a24nd
una )i aceea)i credin8, ne%au descoperit nou )i ne%au lmurit unitatea de natur a
+iin8ei dumne?eie)ti cea 6n trei persoane, ne6n(duind ca aceasta s stea ascuns su3
o3rocul necuno)tin8ei, ci 6n284nd lmurit pe credincio)i a se 6nchina cu o sin(ur
6nchinciune )i .atlui )i Ciului )i $+4ntului Duh- )i rsturn4nd )i surp4nd 6n28tura
despre spi8ele neasemenea <treptele ine(ale= ale dumne?eirii, iar 5ucriile cele
copilre)ti +cute din nisip de ctre eretici 6mpotri2a ortodoxiei pr3u)indu%le )i
nimicindu%le.
De asemenea, 6ntrim )i credin8a propo2duit de ctre cei o sut cinci?eci de s+in8i
prin8i % care s%au adunat 6n aceast cetate 6mprteasc 6n 2remea lui .eodosie, care a
+ost 6mpratul nostru 6m3r8i)4nd <primind= noi rostirile lor teolo(ice- iar pe necuratul
1acedonie i?(onindu%l 6mpreun cu 2r5ma)ii de mai 6nainte ai ade2rului, ca pe
unul care cu 6ncp84nare a 6ndr?nit a%l socoti <s%l considere= ca pe un scla2 pe
acela care stp4ne)te )i a s+4)ia unitatea cea netiat <nedespr8it= purce?4nd
<proced4nd= t4lhre)te, ca )i c4nd nu ar +i des24r)it taina nde5dii noastre- 6mpreun
os4ndind cu acest spurcat )i care a tur3at 6mpotri2ii ade2rului, )i pe !polinarie,
1 sin. II
ec- , sin.
III ec- 1,
Carta(.
tinuitorul rut8ii, care 6n mod nele(iuit <necu2ios= s%a rostit <pronun8at= ca Domnul
s%ar +i 6ntrupat +r de 5udecat <ra8iune= )i +r de su+let, +iind )i el de aci <de la
aceast prere= de socotin8, c m4ntuirea noastr ar +i nedes24rsit.
Dar mai pecetluim 6nc )i 6n28turile a)e?ate de ctre cei dou sute de Dumne?eu
purttori prin8i, care s%au adunat mai demult 6n cetatea E+esenilor % 6n 2remea lui
.eodosie, +iul lui !rcadie, care a +ost 6mpratul nostru, ca pe o putere de ne3iruit a
dreptei credin8e propo2duind ei pe un Hristos, pe un Ciu al Iui Dumne?eu, Carele $%
a 6ntrupat, )i preasl2ind pe neprihnita )i pururea Cecioara care "%a nscut pe El +r
de sm4n8, ca +iind aie2ea )i cu ade2rat Nsctoare de Dumne?eu- )i lepd4nd
6mpr8irea aceea de)art a lui Nestorie ca pe una strin de starea <condi8ia= cea
dumne?eiasc )i care 6n2a8 c unul Hristos este @m deose3it )i Dumne?eu deose3it
)i care a 6nnoit nele(iuirea cea iudaic.
De asemenea, 6ntrim 6nc )i credin8a ortodox cea statornicit <+ormulat= de ctre
cei )ase sute trei?eci de Dumne?eu ale)i prin8i 6n mitropolia Calcedonenilor, 6n
2remea lui 1arcian, carele a +ost )i el 6mpratul nostru- care <credin8=, c unul
Hristos, Ciul lui Dumne?eu este alctuit din dou +iri )i c s%a prosl2it 6n aceste
am4ndou +iri, a predanisit%o cu (las 6nalt p4n la mar(inile lumii, iar pe Eutihie cel
de)ert la cu(et, care 6n2a8 c marea tain a iconomiei <m4ntuirii= s%a s24r)it 6n chip
prut <aparent= I%a scos din mar(inile s+inte ale Aisericii ca pe o oarecare lepdtur )i
spurcciune- iar 6mpreun cu el )i pe Nestorie )i pe Dioscur, 6nt4iul +iind sus8intorul
)i aprtorul 6mpr8irii, iar cellalt al amestecrii )i care, din pr8i contrare ale
le(iuirii, au c?ut 6n aceea)i prpastie a pier?rii )i a necinstirii lui Dumne?eu <a
necredin8ei=. De asemenea primim <cinstim, recunoa)tem= 6nc )i dreptcredincioasele
rostiri ale celor o suta )ai?eci )i cinci purttori de Dumne?eu prin8i, care s%au 6ntrunit
6n aceast 6mprteasc cetate, 6n 2remea lui >ustinian, care a +ost 6mpratul nostru cel
ce 6n dreapta credin8 s%a prist2it % ca aduse <inspirate= de Duhul )i aceea)i 6i 6n28m
)i pe urma)ii no)tri. D4n)ii <prin8ii= au dat anatema 6n chip sinodal )i au condamnat
pe .eodor al 1opsuestiei, 6n28torul Nestorie )i pe @ri(en )i pe Didim )i pe E2a(rie,
care au plsmuit din nou 3asme eline)ti, )i cu nlucirile min8ii )i cu 2isuri ne%au
scornit din nou treceri )i schim3ri <+a?e )i trans+ormri= ale unor trupuri )i ale
su+letelor )i 6n chip nele(iuit au hulit 6mpotri2a 6n2ierii mor8ilor- si pe cele scrise de
ctre .eodorit 6mpotri2a dreptei credin8e )i 6mpotri2a celor 1 capitole ale Cericitului
Chirii, )i epistola numit a lui I3a.
7i din nou mrturisim a pstra neatins credin8a s+4ntului sinod al Vl%lea carele de
cur4nd s%a 6ntrunit 6n aceasta 6mprteasc cetate, 6n 2remea 6mpratului nostru de
s+4nta pomenire Constantin care <credin8= a primit mai mare 6ntrire prin aceea c
drept credinciosul 6mprat a 6ntrit <con+irmat= prin pece8i hotr4rile acestuia <ale
sinodului= pentru neprime5duire <si(uran8= 6n toate 2eacurile- % care <sinod= ne%a
lmurit pe noi cu dra(oste de Dumne?eu, s mrturisim doua 2oin8e +ire)ti, adic
dou 2reri )i dou lucrri +ire)ti 6n iconomia 6ntruprii a unuia Domnului nostru Iisus
Hristos, a Dumne?eului ade2rat, )i care <sinod= a os4ndit prin 5udecata dreptei
credin8e <hotr4rea= pe cei ce au stricat <alterat= dreapta 6n28tur a ade2rului
<do(ma ade2rat=, )i care au 6n28at popoarele c 6ntr%unui Domnul nostru Iisus
Hristos este <numai= o 2oin8 )i <numai= o lucrare, )i%i numim adic <pe ace)tia=9 pe
.eodor al Caranului, pe Chir al !lexandriei, pe @noriu al Bomei, pe $er(hie, *ir,
*a2el )i *etru, care au +ost 6naintestttori 6n aceast de Dumne?eu p?it cetate, pe
1acarie, care a +ost episcop al !ntiohienilor, pe 7te+an, ucenicul acestuia, )i pe
*olihroniu cel +r minte, pstr4nd de aci 6nainte neatins o3)tescul .rup al lui Hristos
Dumne?eul nostru.
7i pentru a 2or3i pe scurt <concis=, statornicim ca credin8a tuturor 3r3a8ilor care au
strlucit 6n Aiserica lui Dumne?eu si care au +ost lumintori 6n lume, a24nd 6ntr%6nsii
cu24ntul 2ie8ii % s se tin tare si s rm4n necltinat p4n la s+4r)itul 2eacului,
precum )i scrierile )i 6n28turile <do(mele= predanisite lor de Dumne?eu, % lepd4nd
)i noi )i d4nd anatemei pe cei pe care ei i%au lepdat )i i%au dat anatemei, ca pe
2r5ma)ii ade2rului )i ca pe cei care s%au 6ntr4tat 6n de)ert 6mpotri2a lui Dumne?eu
)i care s%au strduit s ridice nedreptatea 6ntru 6nl8ime.
Iar dac cine2a dintre to8i nu ar 8ine )i nu ar primi <6m3r8i)a= 6n28turile pomenite
<do(mele= mai 6nainte <men8ionate= ale dreptei credin8e )i nu 2a (4ndi <crede= )i
propo2dui ast+el, ci ar 6ncerca s se ridice 6mpotri2a acestora, s +ie anatema % dup
or4nduirea <hotr4rea= acum a)e?at de ctre s+in8ii )i +erici8ii prin8i arta8i mai
6nainte, )i s +ie scos )i s cad din starea <ceata= cre)tineasc <din catalo(ul
cre)tinesc= ca un strin <2r5ma)=. Iar noi, dup cele mai 6nainte or4nduite <hotr4te=,
am priceput des24r)it c nici nu este a se adu(a ce2a, nici a se scoate <din ele= ce2a,
care lucru pentru nici un cu24nt <moti2= nu l%am putut <+ace=.

.rul.
$E *BI1E$C
7I $E
;N.GBE$C
!DEVGB!.E
"E
C!N@!NE
!7E:!.E
*JNG !CI1
!cestui s+4nt sinod i s%a mai prut )i aceea c este un lucru +oarte 3un )i de mare
6nsemntate ca )i de acum 6nainte s rm4n tari <si(ure= )i statornice, spre
tmduirea su+letelor )i 2indecarea su+erin8elor, cele opt?eci )i cinci de canoane care
au +ost primite )i 6ntrite de ctre s+in8ii )i +erici8ii prin8i cei mai 6nainte de noi, )i
care au +ost 6nc )i predanisite nou cu <su3= numele s+in8ilor )i sl2i8ilor apostoli.
Dar de 2reme ce 6n aceste canoane ni se porunce)te nou s primim or4nduirile
acelora)i s+in8i apostoli date prin Clement, crora 6nc din 2echime li s%au mai
adu(at <introdus= prin oarecari rtci8i <eterodoc)i= unele lucruri mincinoase )i
strine dreptei credin8e <+alse=, spre pa(u3a Aisericii, )i care ne%au 6ntunecat
+rumuse8ea cu2iincioas a dumne?eie)tilor 6n28aturi <do(me=, am +cut lepdarea cea
de cu2iin8 a unor ast+el de or4nduiri, spre ?idirea )i +erirea de prime5die <asi(urarea=
a preacre)tine)tii turme, nici 6ntr%un chip 5udec4nd a pune 6n r4nd cu 6n28tura curat
<autentic= )i <6ntrea(= des24r)it a apostolilor nscocirile mincinoasei 2or3iri
eretice.,
*ecetluim 6ns <6ntrim= )i pe toate celelalte canoane care au +ost a)e?ate de ctre
s+in8ii )i +erici8ii no)tri prin8i, )i adic ale celor trei sute optspre?ece s+in8i prin8i
care s%au 6ntrunit la Niceea )i ale celor de la !ncira, 6nc )i ale celor de la
Neoce?areea, precum )i a celor de la /an(ra- iar l4n( acestea )i <cele= ale celor de la
!ntiohia $iriei, dar )i ale celor din "aodiceea Cri(iei, 6nc )i ale celor o sut cinci?eci
care s%au adunat 6n aceast de Dumne?eu p?it )i 6mprteasc cetate )i ale celor
85 ap.;
1 sin. IV
ec; 1
sin. VII
ec; 1
Cartag.;
10 sin. I-
II
!lexandrinilor, ale lui Chirii arhiepiscopul !lexandriei )i ale lui /henadie, care a +ost
patriarh al acestei de Dumne?eu p?ite )i 6mprte)ti cet8i, dar 6nc )i canonul a)e?at
de ctre Ciprian, care a +ost arhiepiscop al 8rii !+ricanilor )i martir, )i de ctre
sinodul 8inut su3 el, care canon a a2ut trie <a +ost 6n 2i(oare= 6n locurile
6naintestttorilor pomeni8i mai 6nainte <men8iona8i= )i numai dup o3iceiul predanisit
lor. 7i nimnui s nu%i +ie 6n(duit a strica cele mai 6nainte artate canoane sau a le
lepda <a3ro(a= sau a primi 6n a+ar de cele de +a8 sta3ilite <artate= alte canoane,
mincinos intitulate de ctre unii care le%au alctuit )i care au 6ncercat s precupe8easc
ade2rul.
Iar dac cine2a s%ar prinde 6nnoind 2reun canon din cele ?ise sau 6n cerc4nd a%l surpa,
s +ie 6n2inuit, primindu%)i os4nda precum r4nduie)te un asemenea canon 6mpotri2a
cruia a (re)it )i prin aceasta se 2indec de ceea ce a (re)it.
3
.rul.
CEI
CG$G.@BIKI
DE D@IG
@BI NI *@.
CI C"EBICI
De 2reme ce 3inecredinciosul )i de Hristos iu3itorul nostru 6mprat a (rit <s%a
adresat= acestui s+4nt )i ecumenic sinod, ca cei ce se numr 6n cler )i cei care
6mprt)esc altora cele dumne?eie)ti s se arate cura8i )i slu5itori neprihni8i )i
2rednici de 5ert+a cea duho2niceasc a marelui Dumne?eu, carele este )i >ert+, )i
!rhiereu, )i s cur8easc cele necurate <prihnite= care 6i apas pe ace)tia din nun8i
nele(iuite. *e l4n( aceasta, pentru c cei <dele(a8i= ai preas+intei Aiserici a
Bomanilor au propus s se 8ie canonul asprimii, iar cei de su3 <stp4nirea= scaunul
acesta al de Dumne?eu p?itei )i 6mprte)ti cet8i <au propus s se 8in= canonul
dra(ostei de oameni <omeniei= )i al 6n8ele(erii <compasiunii=, noi le%am 6mpreunat
printe)te cu iu3ire de Dumne?eu pe am4ndou, ca s nu lsm nici ca 3l4nde8ea s
+ie 6n(duitoare <tolerant, sla3= )i nici ca asprimea <se2eritatea= s +ie neomenoas
<crud, ri(id=, )i mai ales c4nd, din ne)tiin8, (re)eala s%a 6ntins la o mul8ime destul
de mare de 3r3a8i. $ocotim <hotr4m= a)adar 6mpreun c cei ce s%au 6ncurcat dou
cstorii )i care p4n la cincispre?ece ale trecutei luni ianuarie din al patrulea idiction
trecut al anului #199 <an #91= au +ost ro3i8i pcatului )i nu au 2rut a se cura8i de
acesta s +ie supu)i caterisirii canonice.
Iar cei ce au c?ut 6n pcatul acesta al cstoriei a doua <3i(amiei=, dar 6nainte de
aceast cercetare a noastr au cunoscut ceea ce este +olositor )i au tiat rul de la ei
6n)i)i )i au alun(at departe aceast strin )i nele(iuit 6mpreunare, sau cei ale cror
+emei din a doua cstorie au decedat, sau )i acei care au cutat s se 6ntoarc,
6n284nd din nou 6n8elepciunea )i prsind repede nele(iuirile lor de mai 6nainte, +ie
c ar +i +ost pres3iter sau diacon % i s%a prut sinodului c ace)tia s 6ncete?e de la
orice slu5ire sau lucrare preo8easc )i s +ie supu)i pentru un oarecare timp la cercetri
<epitimii=, dar s ai3 parte <s se 6mprt)easc= de cinstea scaunului )i a strii lor,
6ndestul4ndu%se cu 6nainte )ederea )i pl4n(4nd 6naintea Domnului, ca s le ierte lor
nele(iuirea cea din ne)tiin8, caci este +r de cale <necu2iincios= s 3inecu24nte?e pe
altul cel care este dator s%)i 2indece propriile sale rni. Iar cei le(a8i de o sin(ur
so8ie, dac cea luat a +ost 2du2, de asemenea )i cei ce dup hirotonie au trit 6ntr%o
sin(ur cstorie nele(iuit, adic pres3iterii )i diaconii )i ipodiaconii, oprindu%i
pentru pu8in timp de la s+4nta slu53 )i cert4ndu%i <supun4ndu%i epitimiilor=, 6ndat s
+ie pu)i din nou <rea)e?a8i= 6n treptele lor proprii, dar 6n nici un ca? 6naint4ndu%i la o
treapt mai 6nalt % se 6n8ele(e 6ns c dup ce ace)tia s%au de?le(at de 6nso8irea
nele(iuit.
Iar le%am statornicit cu pri2ire la cei ce au +ost (si8i 6n mai 6naintele artate (re)eli
<cderi=, dup cum s%a ?is, p4n la cincispre?ece ale lunii ianuarie a indictionului al
patrulea, )i numai 6n pri2in8a +e8elor preo8e)ti or4nduind noi <hotr4nd= de acum
1,, 10 ap.-
# .rul.-
1, ,
Vasile cel
1are
6nainte )i 6nnoind canonul care r4nduie)te ca cel care s%a le(at cu dou cstorii
<nun8i= dup 3ote? sau care a luat concu3in <8iitoare= s nu poat +i episcop, sau
pres3iter, sau diacon, sau peste tot orice altce2a din catalo(ul strii preo8e)ti
<clericale=- de asemenea, )i cel ce a luat 2du2 sau lepdat sau des+r4nat, sau
scla2, sau 2reuna dintre cele de pe scen <actri8= s nu poat +i episcop, sau
pres3iter, sau diacon sau peste tot orice din catalo(ul strii preo8e)ti <din r4ndul
clerului=.
4
.rul.
*GCG.IIBE
! CI CE1EI
;NCHIN!.E
E$.E
IEB@$I"IE
Dac 2reun episcop sau pres3iter, sau diacon sau ipodiacon, sau cite8 sau c4ntre8, sau
ostiar <u)ier, portar= s%ar amesteca <6mpreuna= cu o +emeie 6nchinata <a+ierosit=,
consacrat <dedicat= lui Dumne?eu, s se cateriseasc, ca unul care a stricat pe
mireasa lui Hristos, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
& ap.- 9
sin. I ec-
1# sin.
IVec- 1,
4', 44, 4&
.rul- 19
!nc.- 9
Neoce?.-
#, 44
Carta(.- 3,
#, 10, 19,
', 3, #'
Vasile cel
1are
&
.rul.
;N C!$E"E
C"EBICI"@B
$G NI $.E!
CE1EI C!BE
D!I DE
AGNII.
Nici unul dintre cei din catalo(ul clerului s nu%)i ia <do34ndeasc, 8in= +emele sau
slu5iitoare, 6n a+ara acelora care se a+l trecute 6n canon ca +e8e +r 3nuial <care nu
dau de 3nuit=, 8in4ndu%)i <pstr4ndu%)i= prin aceasta neprihnirea sa. Iar dac cine2a
calc cele or4nduite <hotr4te= de noi, s se cateriseasc. !cela)i lucru s%l p?easc
<s%l o3ser2e= )i eunucii <scopi8iii castra8ii=, purt4nd (ri5 <preocup4ndu%se= de a lor
neprihnire- iar cei ce o calc <hotr4rea aceasta=, dac ar +i clerici, s se cateriseasc,
iar dac ar +i laici, s se a+uriseasc.
&, 1, ,
3, 4, #
ap.- 1, 3
sin. I ec-
1, 13
.rul- 10,
sin. VII
ec.- 19
!nc- 3, 4,
&, 30, ,'
Carta(.-
00 Vasile
cel 1are
#
.rul.
CG$G.@BI!
DI*G
HIB@.@NIE
E$.E @*BI.G
De 2reme ce s%a ?is 6n canoanele apostolice c dintre cei care au +ost 6nainta8i
<introdu)i= 6n cler necstori8i, numai cite8ii )i c4ntre8ii s se cstoreasc <se pot
cstori=, <can. # ap.=, )i noi p?ind <o3ser24nd= acest lucru <aceast hotr4re=,
or4nduim ca de acum 6nainte, 6n nici un chip ipodiaconul, sau diaconul, sau
pres3iterul s nu ai3 6n(duin8 a 6ncheia <s%)i 6ncheie= 6nso8ire de cstorie dup
hirotonia lui. Iar cine ar 6ndr?ni s +ac acest lucru sa se cateriseasc. Dac 6ns ar
2oi cine2a dintre cei ce urmea? a intra 6n cler s se le(e cu o +emeie prin cstorie
dup le(e <le(al=, s +ac acest lucru 6nainte de hirotonia 6ntru ipodiacon, sau 6ntru
diacon, sau 6ntru pres3iter.
&, #, &1
ap.- 14
sin. IV ec-
3, 13, 1,
3' .rul-
1' !nc.- 1
Neoce?.-
1#
Carta(.-
#9 Vasile
cel 1are
,
.rul.
.BE*.E"E
HIB@.@NIEI
$.!AI"E$C
.BE*.E"E
IEB!BHIEI
AI$EBICE7.I
De 2reme ce am a+lat ca 6n unele Aiserici se (sesc diaconi care au dre(torii
3iserice)ti )i din aceast pricin, unii dintre ei purt4ndu% se cu 6n(4m+are )i cu
sama2olnicie <dup 3unul plac= % <+c4nd u? de aro(an8 )i de independen8=, )ed
6naintea pres3iterilor, or4nduim <hotr4m=, ca diaconul, chiar dac s%ar (si 6n 2reo
2rednicie <slu53, demnitate=, adic 6n orice +el de dre(torie 3isericeasc, unul ca
acesta s nu )ad 6naintea pres3iterului, +r dac 8in4nd locul +e8ei <persoanei=
patriarhului sau a mitropolitului su <propriu=, s%ar (si 6n alt cetate pentru 2reo
trea3 <cau?= de cpetenie, cci atunci i se 2a da cinstea ca unuia ce 8ine locul
aceluia.
Iar dac 2a 6ndr?ni cine2a, purt4ndu%se cu <+olosind= cute?an8 tiranic <despotic=,
s s24r)easc una ca aceasta, unul ca acela, co3or4ndu%se din treapta sa proprie, sa
+ie cel din urm dintre to8i cei din starea 6n care se numr el 6n Aiserica sa, pentru c
potri2it 6n28turii ce se a+l la $+4ntul E2an(helist "uca, a)e?at ca de 6nsu)i
Domnul )i Dumne?eul nostru, Domnul nostru ne po28uieste s nu ne 3ucurm de
)ederile 6n +runte. Cci a spus celor chema8i o pild ca aceasta9 C4nd e)ti chemat de
cine2a la nunt, s nu te a)e?i la locul cel mai de +runte, ca nu cum2a unul mai de
cinste dec4t tine sa se a+le po+tit )i el de acela, )i 2enind cel ce te%a chemat pe tine )i
pe el, s%8i ?ic 8ie9 d%i locul acestuia, )i atunci s 6ncepi cu ru)ine s iei <s 8ii= locul
cel mai din urm. Ci c4nd e)ti chemat, a)a?a%te la locul cel mai de pe urm, ca atunci
c4nd ar 2eni cel ce te%a chemat, s%8i ?ic 8ie9 prietene, urc%te mai sus- atunci 68i 2a +i
8ie cinste 6n +a8a tuturor celor ce )ed 6mpreun cu tine, pentru c tot cel ce se 6nal8 pe
sine se 2a smeri, iar cel ce se smere)te pe sine se 2a 6nl8a. <"c. 14, 0%11=. !cela)i
lucru s se 8in 6ns )i 6n celelalte stri s+in8ite <trepte clericale=, pentru c cunoa)tem
c dec4t 2redniciile <demnit8ile, dre(toriile= cele lume)ti sunt mai presus cele
duho2nice)ti.
10 sin. I
ec- 1#
.rul.- '
"aod.
0
.rul.
$IN@DI"
1I.B@*@"IE
I $G $E KING
CE" *IKIN @
D!.G *E !N
Voind )i noi a 8ine 6ntru toate cele a)e?ate de ctre s+in8ii no)tri prin8i, 6nnoim )i
canonul care r4nduie)te sa se 8in 6n +iecare an sinoade ale episcopilor din +iecare
eparhie <mitropolie=, acolo <localitatea= unde ar socoti episcopul mitropoliei <c. 19 IV
ec=. Ins de 2reme ce, pentru n2lirile 3ar3arilor, precum )i pentru alte pricini
<cau?e= care s%au a3tut <au sur2enit, i2it, iscat=, este cu neputin8a ca 6nt4istttorii
3isericilor s poat +ace sinoade de dou ori pe an, i s%a prut <sinodului= c 6n orice
chip, pentru tre3urile <chestiunile= 3iserice)ti, care de 3un seam se 2or i2i, o dat pe
an s se 8ie 6n +iecare eparhie <mitropolie= sinodul episcopilor mai 6nainte arta8i <6n
timpul=, de la s+4nta sr3toare a *a)tilor )i p4n la s+4r)itul lunii lui octom3rie a
+iecrui an, 6n localitatea pe care o 2a socoti, dup cum s%a ?is, episcopul mitropoliei
<mitropolitul=- iar episcopii care nu ar 2eni <la sinod=, a+l4ndu%se 6n cet8ile lor, )i 6n
acelea petrec4nd 6n stare de sntate )i slo3o?i <li3eri= de orice trea3 de ne6nlturat
<ine2ita3il= )i str4mtortoare <presant=, s +ie mustra8i +r8e)te <can. 19 IV ec.=.
3, ap.- &
sin. I ec-
19 sin. IV
ec- # sin.
VII ec- '
!ntioh.-
9& Carta(.
9
.rul.
C"EBICII $E
@*BE$C !
C!CE NE/@K
CI AGI.IBI
Nici unui cleric s nu%i +ie 6n(duit s ai3 sla) pentru 6ndeletnicire c4rciumrcasc
<pr2lie, c4rcium=. *entru c, dac unuia ca acesta nu i s%a 6n(duit a intra 6n
c4rcium, cu c4t mai 24rtos <nu%i este 6n(duit= s slu5easc altora 6n aceasta )i s se
apuce de ceea ce nu%i lui 6n(duit <nu%i este 6n(duit= Iar dac ar +ace ce2a de acest
+el, ori s 6ncete?e, ori s se cateriseasc.
&4 ap., 4
"aod., 4'
Carta(.
1'
.rul.
C"EBICII $E
@*BE$C !
"I!
D@AJNDG
$!I
C!1G.G
Episcopul, sau pres3iterul, sau diaconul, lu4nd camt sau a)a% numitele sutimi
<procente=, ori s 6ncete?e, ori s se cateriseasc.
44 ap.- 1,
sin. I ec-
19 sin. VII
ec.- 4
"aod.- &,
1#
Carta(.- ,
14 Vasile
cel 1are-
3 /ri(.
Neoce?.
<.aumatur
(ul=- #
/ri(.
NDssa
11
.rul.
CBE7.INII
$G NI !IAG
;1*GB.G7IB
E CI IIDEII
Nici unul dintre cei numra8i 6n starea preo8easc, sau <2reun= laic s nu mn4nce
a?imile cele de la iudei sau s se 6nso8easc <6nto2r)easc= cu ace)tia, sau s%i
cheme Ia 3oli )i s ia doctorii de la ei, )i nicidecum s se scalde cu ace)tia 6n 3i. Iar
dac cine2a sar 6ncumeta <s%ar apuca= s +ac una ca aceasta, dac ar +i cleric, s se
cateriseasc, iar daca ar +i laic, s se a+uriseasc.
,, #4, ,',
,1 ap.- 1
!ntioh.-
9, 3,, 30
"aod.- &1,
,3, 1'#
Carta(.
1
.rul.
E*I$C@*II $G
NI
VIEKII!$CG
;1*BEING
CI $@KII"E
"@B
;nc si acest lucru a 2enit la cuno)tin8a noastr, c 6n !+rica )i 6n "i3ia )i 6n alte
locuri, preaiu3itorii de Dumne?eu 6nt4istttorii <episcopii= de acolo nu se +eresc de a
2ie8ui 6mpreun cu propriile lor so8ii, chiar )i dup hirotonia care a 2enit <s%a s24r)it=
asupra lor, pun4nd <prile5uind= poticnire )i sminteal popoarelor <cre)tinilor=. !)adar,
mare +iind r42na noastr ca toate s se +ac spre +olosul turmelor celor de su3 m4na
noastr, ni s%a prut ca 6n nici un chip s nu se 6nt4mple de acum 6nainte un lucru ca
acesta. Iar lucrul acesta 6l spunem nu pentru rsturnarea <a3ro(area= sau surparea
celor ce au +ost le(iuite apostole)te, ci purt4nd (ri5a m4ntuirii )i a prop)irii spre mai
3ine a popoarelor )i pentru a nu se da <prile5= de 2reo prihan 6mpotri2a strii
preo8e)ti. Cci ?ice dumne?eiescul apostol9 toate spre mrirea <sla2a= lui Dumne?eu
s le +ace8i- +i8i ne2tmtori <+r sminteal= )i iudeilor )i p(4nilor <elinilor= )i
Aisericii lui Dumne?eu, precum )i eu plac tuturor <le +ac pe plac, pe to8i 6i
mul8umesc= necut4nd +olosul meu, ci pe acela al celor mul8i, ca s se m4ntuiasc-
+ace8i%2 urmtori ai mei, precum )i eu al lui Hristos <I Cor. 1',31%3- 11, 1=.
Iar dac s%ar prinde cine2a +c4nd un lucru ca acesta <adic ceea ce opre)te canonul=,
s se cateriseasc.
&, &1 ap.-
3 sin. I ec-
3', 40
.rul.- 3, 4,
&, #'
Carta(.
13
.rul.
C"EBI"
INCEBI@B $E
!*GBG DE
CE"IA!.
De 2reme ce am cunoscut c 6n Aiserica romanilor s%a predanisit <transmis= 6n chip
<calitate= de canon <cu putere de canon= c cei ce 2or s se 6n2redniceasc de
hirotonia 6ntru diacon sau 6ntru pres3iter s dea mrturie <declarare= c nu se
6mpreun mai mult cu so8iile lor, noi, urm4nd 2echiul canon al acri2iei <des24r)irii=,
cumpta8ii )i 3unei r4nduieli apostolice, cstoriile cele dup le(i ale 3r3a8ilor
s+in8i8i <ale clericilor= 2rem s ai3 trie )i de acum 6nainte, 6n nici un chip des+c4nd
le(tura cu so8iile lor, nici lipsindu% i pe ace)tia de 6nso8irea <unirea= 6ntreolalt <unuia
cu altul= la timpul cu2enit.
Drept aceea, de s%ar a+la cine2a 2rednic pentru hirotonie 6ntru ipodiacon sau 6ntru
diacon, sau 6ntru pres3iter, acesta 2ie8uind 6mpreun cu so8ia cea dup le(e, 6n nici un
chip sa +ie oprit de la urcarea la o ast+el de treapt, nici cum2a s i se ceara 6n timpul
hirotoniei s mrturiseasc ca se 2a deprta <re8ine= de la 6nso8irea le(al cu propria
sa so8ie, pentru ca s nu +im sili8i a ocr6 de aici <din aceast pricin= cstoria <nunta=
cea le(iuit <r4nduit= de Dumne?eu )i cea 3inecu24ntat prin +iin8a sa de +a8
<pre?en8a sa=- cci (lasul E2an(heliei stri(9 ceea ce Dumne?eu a 6mpreunat
<6mperecheat=, omul sa nu despart <1t. 19, #=- )i al <(lasul= !postolului care 6n2a89
cinstita este nunta )i patul nespurcat <E2r. 13, 4= )i9 le(atu%te%ai cu +emeiaE nu cuta
de?le(are <I Cor. ,, ,=. 1ai )tim c )i cei ce s%au adunat 6n Carta(ina, pun4nd (ri5
pentru cur8ia 2ie8ii slu5itorilor <de cele s+inte=, au ?is c ipodiaconii care atin(
s+intele taine )i diaconii )i pres3iterii, la anumite soroace, s se 6n+r4ne?e <a38in= de
la cele eu care 2ie8uiesc 6mpreun. *entru aceea )i noi s p?im la +el cele care s%au
predaniisit prin !postoli )i care s%au 8inut chiar )i din 2echime, cunosc4nd 2remea
+iecrui lucru si mai ales a postului )i a ru(ciunii. Cci se cu2ine ca cei care se
apropie de altar 6n timpul s24r)irii celor s+inte s +ie 6n+r4na8i 6ntru toate, ca s poat
do34ndi ceea ce cu inim curat <6n mod simplu, deschis= cer de la Dumne?eu. Iar
dac cine2a, lucr4nd <proced4nd= 6mpotri2a canoanelor apostolice, ar 6ndr?ni s
lipseasc de le(tur )i 6nso8ire cu +emeie le(iuit pe care2a dintre cei s+in8i8i <clerici=
% ?icem adic dintre pres3iteri sau diaconi sau Ipodiaconi s se cateriseasc. !)i5derea
)i dac 2reun pres3iter sau diacon alun( pe so8ia sa su3 cu24nt <pretext= de e2la2ie,
s se a+uriseasc, iar struind <persist4nd=, s se cateriseasc <can. & ap.=.
&, 1,, #,
&1 ap.- 3
sin.l ec.-
14 sin. IV
ec- &, #,
3' .rul.-
10 sin. VII
ec- 19
!nc- 1, 0
Neoce?.- 4
/an(.- 3,
4, &, 30,
,'
Carta(.-
1, ,, 00
Vasile cel
1are
14
.rul.
VJB$.!
C!N@NICG !
HIB@.@NIEI
*BE@KI"@B
7I
DI!C@NI"@B
Canonul s+in8ilor )i de Dumne?eu purttorilor prin8ilor no)tri s ai3 trie )i 6n aceea
ca s nu se hirotoneasc pres3iter 6nainte de trei?eci de ani, chiar daca ar +i om cu
totul 2rednic, ci s a)tepte. Cci lisus Hristos Domnul s%a 3ote?at 6n al trei?ecilea an
)i a 6nceput s 6n2e8e9 la +el nici diacon 6nainte de dou?eci )i cinci de ani, sau
diaconi8 6nainte de patru?eci de ani s nu se hirotoneasc <hiroteseasc=.
sin. IV ec-
1& .rul-
11
Neoce?,.-
Carta(.
1&
.rul.
VJB$.!
C!N@NICG !
I*@DI!C@NI
"@B
Ipodiacon s se hirotoneasc nu mai mic de dou?eci de ani- iar daca cine2a dintre cei
din orice stare <treapt= clerical ar +i hirotonit 6n a+ara anilor r4ndui8i <+r a a2ea anii
r4ndui8i=, s se cateriseasc.
sin. IV ec-
14 .rul.-
11
Neoce?.-
Carta(.
1#
.rul.
CE"I",
NI1GBI" 7I
$"I>A!
DI!C@NI"@B
De 2reme ce Cartea Captelor predanise)te c )apte diaconi au +ost a)e?a8i <institui8i=
de ctre !postoli, iar cei <prin8ii= de la sinodul din Neoce?areea, 6n canoanele
a)e?ate de d4n)ii, ast+el au trecut <au pus= 6n chip lmurit9 Ldup canon, tre3uie s +ie
)apte diaconi oric4t de mare ar +i cetatea- s se 6ncredin8e?e <oricine= despre aceasta
din Cartea CaptelorF % noi potri2ind cu(etul prin8ilor la spusa apostolic, am a+lat c
cu24ntul lor nu era despre 3r3a8ii care slu5eau tainelor, ci despre slu5ire <ser2irea= la
tre3uin8ele meselor, Cartea Captelor ast+el spun4nd9 In ?ilele acelea, 6nmul8indu%se
ucenicii, s%a +cut c4rtire din partea elini)tilor 6mpotri2a e2reilor, c erau trecute cu
2ederea 2du2ele lor la slu5irea cea de toate ?ilele <Ia 6mpr8irea a5utoarelor=. !)adar,
cei doispre?ece, chem4nd mul8imea 6n28ceilor, au ?is9 nu este dup cu2iin8
<potri2it= ca noi, prsind cu24ntul lui Dumne?eu, s slu5im meselor. Drept aceea,
cuta8i, +ra8ilor, dintre 2oi )apte 3r3a8i cu 3un mrturie, plini de Duh $+4nt )i de
6n8elepciune, pe care s%i r4nduim <a)e?m= la tre3uin8a aceasta- iar noi 2om strui 6n
ru(ciune )i 6n slu5irea cu24ntului. 7i a plcut cu24ntul 6naintea 6ntre(ii mul8imi, )i au
ales pe 7te+an, 3r3at plin de credin8 )i de Duh $+4nt, )i pe Cilip, )i pe *rohor, )i pe
Nicanor, )i pe .imon, )i pe *armena, )i pe Nicolae pro?elitul din !ntiohia, pe care i%
au pus 6naintea !postolilor <Capte #, 1%#=. .4lcuind acestea, dasclul <6n28torul=
Aisericii, Ioan /ur de !ur, ast+el (rie)te9 e 2rednic de a se minuna <de admirat=,
cum de nu s%a de?3inat mul8imea la ale(erea 3r3a8ilor <acestora=, cum de nu au +ost
6n+runta8i <de?apro3a8i= apostolii de ctre ei. !poi este necesar a )ti oare ce +el de
2rednicie a2eau ace)tia )i ce +el de hirotonie au primitE @are pe aceea a diaconilorE
Dar acest lucru nici nu este 6n Aiserici. $au este oare aceasta r4nduirea <instituirea=
pres3iterilorE Dar atunci 6nc nu era nici un episcop, ci numai apostolii. Drept aceea,
socotesc c nici numele diaconilor, nici al preo8ilor nu era cunoscut )i artat.
!)adar, pe temeiul acestora, potri2it 6n28turii t4lcuite mai 6nainte, +acem cunoscut
<6n28m= si noi c cei )apte diaconi pomeni8i mai sus nu tre3uie s +ie socoti8i ca
slu5itori la taine, ci c ace)tia sunt cei crora li s%a 6ncredin8at purtarea de (ri5 a
tre3uin8ei o3)te)ti a celor aduna8i atunci9 ei ni s%au +cut nou, mcar prin aceasta,
pild de dra(oste de oameni <+ilantropie= )i de r42n +a8 de cei lipsi8i.
10 sin. I
ec- ,
.rul.- 1&
Neoce?.-
' "aod.=
1,
.rul.
C"EBICII $G
NI CIE
*BI1IKI ;N
E*!BHIE
$.BGING
CGBG C!B.E
C!N@NIC!
De 2reme ce clericii +eluritelor Aiserici, prsind Aisericile lor, 6n care au +ost
hirotoni8i, au aler(at Ia al8i episcopi )i au +ost a)e?a8i 6n Aiserici strine +r
6ncu2iin8area <6n2oirea= episcopului propriu, iar prin aceasta se 6nt4mpl ca ei s
a5un( <de2in= nesupu)i % or4nduim ca, de la luna ianuarie a indictionului al 4%lea
trecut, nici unul dintre to8i clericii, chiar 6n orice treapt s%ar (si, sa nu ai3
6n(duin8 s ++e r4ndui8i 6n alt Aiseric +r scrisoare <?apis= de slo3o?enie <carte de
iertciune, scrisoare canonic de demitere= a propriului su episcop, pentru ca cel ce
nu ar p?i <o3ser2a= acest lucru de acum 6nainte, ci ar aduce ru)ine asupra celui care
i%a Fdat hirotonia <l%a hirotonit=, s +ie caterisit )i el, )i cel care +r chi3?uial l%a
primit pe el.
1,1&, 3,
33 ap.-
1&,1# sin.
I ec- &, #,
1', 11, 13,
', 3 sin.
IVec- 3,10
.rul- 3, #
!ntioh.-
41, 4
"aod.- 1&,
1#, 19
$ard.-
3,1'#Car
ta(.
10
.rul.
NI1!I $I"!
I!B.G
*GBG$IBE!
AI$EBICI"@B
DE CG.BE
C"EBICI
*oruncim ca clericii care, su3 cu24nt de n2lire 3ar3ar, sau care din 2reo alt
6mpre5urare s%au mutat <au emi(rat=, c4nd 2a 6nceta pentru ei starea <pricina, cau?a
respecti2= sau n2lirile 3ar3arilor pentru care au +cut retra(erea <din pricina crora
s%au re+u(iat=, de 6ndat s se 6ntoarc la Aisericile proprii )i s nu le prseasc timp
6ndelun(at +r pricin. Iar daca cine2a nu se poart dup canonul de +a8, s se
a+uriseasc p4n c4nd s%ar re6ntoarce la Aiserica sa. !cela)i lucru s se +ac )i
episcopului care 6l 8ine <re8ine= pe el.
1& ap.-
1&,1# sin.l
ec- &,1',
', 3 sin.
IV ec- 1,
.rul- 1&
sin. VII
ec- 3
!ntioh.-
1&,1#, 19
$ard.
19
.rul.
C"EBI"
E$.E D!.@B
$G *BEDICE
7I $G
C!.EHI:E:E
$e cu2ine ca 6naintestttorii Aisericilor s 6n2e8e 6n +iecare ?i, )i cu deose3ire 6n
duminici, 6ntre(ul cler )i popor, cu2intele dreptei credin8e, cule(4nd din $criptura
dumne?eiasc 6n8elesurile )i 5udec8ile ade2rurilor )i s nu treac <dep)easc=
hotarele cele ce )i sunt puse, sau predania de Dumne?eu purttorilor prin8i. Dar )i
dac s%ar de?3ate 2reun cu24nt din $criptura, pe acesta s nu%l t4lcuiasc
<interprete?e= alt+el dec4t au artat <expus= lumintorii )i dasclii Aisericilor prin
scrierile lor proprii )i mai 24rtos 6ntru acestea s se mul8umeasc, dec4t alctuind
cu24ntri proprii, c nu cum2a s a5un( <6n situa8ia= ca +iind neiscusi8i <nedestoinici=
pentru aceasta, s se a3at de la ceea ce se cu2ine <adic s (re)easc=. *entru c
popoarele prin 6n28tura pomeni8ilor prin8i au a5uns la cuno)tin8a celor 2rednice )i
de dorit, precum )i a celor ne+olositoare )i de lepdat, s%)i potri2easc 2ia8a spre mai
3ine )i s nu +ie cuprin)i de patima ne)tiin8ei, ci lu4nd aminte la 6n28tur, se +eresc
pe ei ca s nu p8easc ce2a ru )i, de +rica pedepselor care au s 2ie, 6)i lucrea?
loru)i m4ntuirea.
&0 ap.-
sin. I ec-
19 "aod.-
11 $ard.-
,1, 11,
13
Carta(.
o
.rul.
E*I$C@*I"
E$.E @*BI.
$G
*B@*@VGDI
I!$CG ;N
E*!BHIE
$.BGING
$ nu +ie 6n(duit episcopului s 6n2e8e 6n chip o3)tesc <6n mod pu3lic= 6n alt cetate
care nu 8ine de el <nu este su3 5urisdic8ia sa=- iar de s%ar prinde cine2a +c4nd acest
lucru, s 6ncete?e de la episcopie- s s24r)easc <lucre?e= 6ns cele ale pres3iterului.
14, 3#, 0&
ap.- 0, 1&
sin. I ec-
sin. II ec-
0, ' sin.
II ec- 9
sin. IV ec-
10 !nc-
13,
!ntioh.- 3,
11,1
$ard.
1
.rul.
*@CGINK! 7I
BE*BI1IBE!
CE"@B
C!.EBI$IKI
Cei ce s%au +cut 2ino2a8i de (rele +rdele(i <in+rac8iuni= canonice )i din pricina
aceasta au +ost supu)i caterisirii des24r)ite )i pentru totdeauna <perpetue=, )i da8i
<6mpin)i= 6n starea <locul= laicilor, dac 6ns de 3un2oie pornind spre 6ntoarcere
<pocin8= leapd pcatul pentru care au c?ut din har )i se +ac pe ei cu des24r)ire
strini de acela, atunci s se tund 6n chipul clerului. Iar dac nu 2or ale(e de
3un2oie aceasta, atunci s%)i lase prul s creasc 6ntocma ca laicii, ca cei ce au
pre8uit mai mult petrecerea 6n lume dec4t 2ia8a cea cereasc <au pre+erat 2ie8ii cere)ti,
petrecerea 6n lume=.
&, #, 01,
03 ap.- 9,
1 sin. I
ec- 9 sin.
III ec- ,
sin. IV ec-
9 Neoce?.-
3#
Carta(.-
1# sin. I%
II- 3, ,'
Vasile cel
1are- 3
Chiril
!lex.

.rul.
@$JND!
HIB@.@NIEI
$I1@NI!CE
*oruncim ca cei ce au +ost hirotoni8i pe 3ani, iar nu dup ispitire )i dup ale(erea
2ie8ii <celei preo8e)ti=, +ie episcopi, +ie orice alt+el de clerici, s se cateriseasc9 dar si
cei ce i%au hirotonit.
9 ap.-
sin. IV ec-
3 .rul.-
4, &, 1&,
19 sin. VII
ec-
$ard.- 9'
Vasile cel
1are-
Epistola
pastoral a
lui
/henadie-
Epistola
pastoral a
lui .arasie
3
.rul.
@$JND!
CI1INECGB
II
$I1@NI!CE
<$%a or4nduit= ca nici unul, +ie dintre episcopi, +ie dintre pres3iteri sau diaconi,
6mprt)ind cu preacurata cuminectur, s nu cear de la cel care se 6mprt)e)te
3ani sau ce2a asemntor pentru o ast+el de 6mprt)ire. Cci nici harul nu se poate
2inde )i nici s+in8enia Duhului nu o 6mprt)im <dm= pentru 3uni, ci ea tre3uie dat
+r 2iclenire, celor 2rednici de darul <acesta=. Iar dac s%ar 2di cine2a dintre cei ce
se numr 6n cler cer4nd ce2a de orice +el celui pe care 6l 6mprt)esc cu preacurata
cuminectur, s se cateriseasc ca un r42nitor al rtcirii )i al rut8ii lui $imon.
4, 9 ap.-
sin. IV
ec.-
.rul.- 4, &
sin. VII
ec.
4
.rul.
C"EBICII 7I
1@N!HII $!
NI I! *!B.E
"!
$*EC.!C@"E
NE*@.BIVI.
E CI $.!BE!
"@B
$ nu +ie 6n(duit cui2a dintre cei ce se numr 6n starea preo8easc sau dintre
monahi s mear( la aler(rile de cai <hipodrom= sau s +ie de +a8a <s ia parte= la
5ocurile de teatru <arene pu3lice=. Dar de s%ar )i chema 2reun cleric la nunt, c4nd ar
6ncepe 5ocurile cele pentru am(ire <necu2iincioase=, s se scoale )i 6ndat s se
6ndeprte?e, ast+el poruncindu%ne nou 6n28tura prin8ilor. Iar dac s%ar prinde
cine2a asupra acestui +apt, sau s 6ncete?e, sau s se cateriseasc.
&1, #, #&
.rul- &4
"aod.- 1&,
4&, #3
Carta(.
&
.rul.
>IBI$DICKI!
AI$EBICE!$
C! $E
*BE$CBIE
DI*! 3' !NI
DE
NEEMEBCI.!
BE
;mpreun cu altele, 6nnoim )i canonul care r4nduie)te <porunce)te= ca parohiile cele
de la 8ar <de pe c4mp= sau de prin sate, ale +iecrei Aiserici <episcopii=, s rm4n
nestrmutate la episcopii care le 8in, )i mai ales dac, stp4nindu%le <de8in4ndu%le= pe
ele +r sil, le%au c4rmuit timp de trei?eci de ani. Iar dac 6n cuprinsul <6nuntrul=
celor trei?eci de ani s%a nscut sau s%ar na)te 2reo ne6n8ele(ere asupra lor, s +ie
6n(duit celor ce spun c sunt nedrept8i8i s +ac p4r <s introduc ac8iune= despre
acest lucru la sinodul eparhiei <mitropoliei=.
1, sin. IV
ec
#
.rul.
@$JND!
*BE@.I"II
CG$G.@BI.
;N 1@D
NE"E/III.
*res3iterul care din ne)tiin8 s%a 6ncurcat 6ntr%o cstorie nele(iuit <ile(al= s%)i
pstre?e scaunul, dup cele ce ne%au +ost le(iuite nou de ctre s+4ntul canon, dar s
++e 8inut departe <s se opreasc= de celelalte lucrri, pentru c destul 6i este iertarea
unuia ca acesta. Insa este +r de cale s 3inecu24nte?e pe altul cel care este dator s%
)i 2indece propriile sale rni- cci 3inecu24ntarea este 6mprt)irea s+in8eniei iar cel
ce pe aceasta nu o are din pricina (re)elii celei din ne)tiin8, cum o 2a 6mprt)i
altuiaE !)adar, nici 6n chip o3)tesc <6n mod pu3lic= nici ose3it <aparte, 6n particular=
s nu 3inecu24nte?e, nici trupul Domnului s nu%l 6mprt)easc altora, nici sa nu
+ac o alt slu53 <nici s nu o+icie?e altce2a=, ci 6ndestul4ndu%se <mul8umindu%se= cu
6nainte)ederea, s pl4n( 6naintea Domnului, ca s%i ierte lui nele(iuirea cea din
ne)tiin8. Cci este 6n2ederat c o ast+el de nunt nele(iuit se 2a des+ace )i c
nicidecum 3r3atul nu 2a a2ea parte de 2ia8 cu aceea pentru care s%a lipsit de s+4nta
lucrare <slu5ire=.
1, ap.- 14
sin. IV ec-
3, #, 1
.rul- 9
Neoce?.-
, Vasile
cel 1are
,
.rul.
@A"I/!KI!
DE ! *IB.!
H!INE
C"EBIC!"E
Nici unul dintre cei ce se numr 6n cler s nu se 6m3race cu hain nepotri2it, nici
petrec4nd 6n cetate, nici 6n cale mer(4nd, ci s 6ntre3uin8e?e 6m3rcmin8ile care )i
sunt r4nduite <destinate= pentru cei ce se numr 6n cler.
Iar dac cine2a ar +ace un lucru ca acesta, s se a+uriseasc pe o sptm4n.
1# sin. VII
ec- 1, 1
/an(.
0
.rul.
$G NI $E
!1E$.ECE
VINI"
EIH!BI$.IC
CI 1I$. DE
$.BI/IBI
De 2reme ce am a+lat c 6n +elurite Aiserici, dup ce se aduc stru(uri la altar, potri2it
unui oarecare o3icei care se 8ine <este 6n 2i(oare=, slu5itorii celor s+inte 6i 6mpreun pe
ace)tia cu 5ert+a cea +r de s4n(e a cuminecturii <a aducerii 6nainte=, iar ast+el le
6mpart pe am4ndou poporului am chi3?uit 6mpreun ca s nu mai +ac lucrul acesta
2reunul dintre cei s+in8i8i <clerici=, ci, spre ?idirea 2ie8ii )i spre iertarea pcatelor,
poporul s +ie 6mprt)it <s i se dea poporului= numai cu <pros+or= cuminectur. Iar
aducerea stru(urilor s +ie socotit ca o p4r(, )i preo8ii 3inecu24nt4nd%o ose3it
<aparte= s o dea celor ce o cer pe aceasta, spre mul8umire dttorului rodurilor prin
care trupurile noastre cresc )i se hrnesc dup or4nduirea 3isericeasc. Dac, a)adar,
2reun cleric ar +ace 6mpotri2a celor poruncite <r4nduite=, s se cateriseasc.
3, 4 ap.-
3 .rul.-
3, Carta(.
9
.rul.
*@$.I"
1!BE $G CIE
KINI. ;N
;N.BE/I1E
Canonul celor din Carta(ina r4nduie)te ca s+intele altarului s nu se s24r)easc dec4t
de ctre oameni care postesc, 6n a+ara <cu excep8ia= unei ?ile din an 6n care se
s24r)e)te cina domneasci +olosind de 3un seam atunci, acei dumne?eie)ti prin8i,
un ast+el de po(orm4nt, pentru oarecare pricini <cu2enite condi8ii= +olositoare
3isericii 6n unele locuri <pe alocuri=. Dar pe noi nimic nu ne 6ndeamn <determin= s
prsim asprimea )i, urm4nd predaniilor apostolice )i printe)ti, or4nduim c nu se
cu2ine a se de?le(a 5oia ultimei sptm4ni din *atru?ecime )i a necinsti <ast+el=
6ntrea(a *atru?ecime.
#9 ap.- 09
.ru"- #'
"aod.- 41%
4,
Carta(.-
1# .im.
!lex.
3'
.rul.
CE"IA!.I"
*BE@KI"@B
DIN *GBKI"E
A!BA!BE
Vr4nd noi ca toate s se +ac spre ?idirea Aisericii, am 5udecat s%i luam cu
po(orm4nt <am socotit s%i tratm cu po(orm4nt= )i pe preo8ii Aisericii 3ar3are <din
pr8ile 3ar3are=- a)a c <6nc4t=, dac ei cu(et c se cade s treac peste <s
nesocoteasc= canonul apostolic cel care <spune= c su3 cu24nt de e2la2ie s nu
alun(i propria so8ie )i s +ac peste <mai mult dec4t= cele ce s%au or4nduit, iar din
aceast pricin, 6n8ele(4ndu%se cu propriile lor so8ii, se 6ndeprtea? <se re8in= de la
6mpreunarea 6ntreolalt, or4nduim ca 6n nici un chip s nu 2ie8uiasc 6mpreun cu
acelea, ca 6n +elul acesta s ne arate do2ada des24r)it a +(duin8ei lor. Dar aceasta
le%am +(duit%o <conceso= lor nu pentru altce2a, ci numai pentru 6n(ustimea 5udec8ii
lor, )i pentru 6nstrinarea )i nestatornicia o3iceiurilor lor <mora2urilor lor=.
& ap.- 3
sin. I ec-
1, 13, 40
.ru"- 1, 4,
9, 1'
/an(.- 4
Carta(.
31
.rul.
;N
*!B!C"I$E
*!B.ICI"!B
E $E *@!.E
$"I>I NI1!I
CI
!*B@A!BE!
E*I$C@*I"I
I
@r4nduim ca clericii care litur(hisesc sau 3otea? 6n paraclise care se (sesc
6nuntrul caselor, s +ac aceasta cu 6n2oirea episcopului din locul acela, a)a c
<6nc4t=, dac 2reun cleric nu 2a p?i acest lucru 6n +elul acesta <a)a=, s se
cateriseasc.
31 ap.- 10
sin. IV ec-
34, &9
.rul- ,, 1'
sin. VII
ec- #
/an(.- &
!ntioh.-
&0 "aod.-
1 sin. III-
1' Carta(.
3
.rul.
"! $CJN.!
>EB.CG
VINI" $E
!1E$.ECG
CI !*G
De 2reme ce a 2enit la cuno)tin8a noastr c 6n 8ara armenilor cei ce s24r)esc >ert+a
cea nes4n(eroas aduc la s+4nta mas numai 2in, neamestec4ndu%l pe acesta cu ap,
6ntemeindu%se ei pe dasclul <6n28torul= Aisericii, Ioan /ur de !ur, care, prin
t4lcuirea la E2an(helia lui 1atei, spune acestea9 LDin care pricin oare, 6n2iind
<Iisus=, nu a 3ut ap, ci 2inF. !ceasta a +cut%o smul(4nd din rdcin o alt ere?ie
2tmtoare, cci de 2reme ce sunt unii care +olosesc apa la taine, art4nd <Iisus= c )i
c4nd a a)e?at tainele )i c4nd, 6n2iind, a a)ternut <a pus= mas simpl )i 6n a+ara
tainelor, a +olosit <dup cum= ?ice9 LDin rodul 2i8eiF <"c. , 10- 1t. #, 9=- dar 2i8a
na)te <produce= 2in, nu ap. Din aceasta socotesc ei <armenii= c dasclul
<6n28torul= ar rsturna aducerea apei la s+4nta 5ert+.
Drept aceea, pentru ca s nu mai +ie stp4ni8i )i de acum 6nainte de ne)tiin8,
descoperim 6n chip ortodox cu(etul *rintelui. Exist4nd doar de demult 2tmtoarea
ere?ie a idroparasta8ilor, care 6n 5ert+a lor +oloseau numai ap 6n loc de 2in, acest de
Dumne?eu purttor 3r3at a alctuit cu24ntul pomenit, surp4nd 6n28tura nele(iuit
a unei ast+el de ere?ii, art4nd c aceia <idroparasta8ii= mer( 6mpotri2a <se opun=
predaniei apostolice. !poi )i Aisericii sale, 6n care i s%a 6ncredin8at c4rmuirea
pastoral, i%a predanisit a amesteca 2inul cu ap, c4nd ar tre3ui s se s24r)easc
>ert+a cea +r de s4n(e, art4nd amestecarea s4n(elui )i a apei din cinstita coast a
Bscumprtorului )i 14ntuitorului nostru Hristos Dumne?eu, care <s4n(e= s%a 2rsat
pentru a da 2ia8 lumii 6ntre(i )i pentru rscumprarea pcatelor. $i 6nc 6n +iecare
Aiseric 6n care au strlucit lumintorii duho2nice)ti stp4ne)te <se 8ine= aceast
r4nduial dat de Dumne?eu. Cci chiar )i Iaco3, +ratele dup trup al lui Hristos
Dumne?eul nostru, ca primul cruia i s%a 6ncredin8at scaunul Aisericii
ierusalimitenilor, )i Vasile arhiepiscopul Ce?areei, a crui +aim s%a rsp4ndit 6n
6ntrea(a lume, )i care ne%au predanisit 6n scris tainica lucrare s+in8it, ast+el a
or4nduit, ca la dumne?eiasca litur(hie, s+4ntul potir s se plineasc din ap )i din 2in.
7i cu2io)ii prin8i care s%au adunat la Carta(ina atra( lmurit luarea aminte ca la cele
s+inte s nu se aduc nimic mai mult dec4t trupul )i s4n(ele Domnului, precum )i
6nsu)i Domnul a predanisit, adic p4ine )i 2in amestecat cu ap.
Iar dac 2reun episcop sau pres3iter nu +ace <lucrea?= dup r4nduial predanisit de
ctre apostol, amestec4nd 2inul )i cu ap, ce aduce ast+el 5ert+a cea preacurat, s se
cateriseasc % ca 2estind nedes24r)it taina, )i ca 6nnoind cele predanisite.
3, 4 ap.-
01 .rul-
3, Carta(.
33
.rul.
*BE@KI! NI
$E
1@7.ENE7.
E
De 2reme ce am cunoscut ca 6n 8ara armenilor se r4nduiesc <se introduc= 6n cler
numai cei de neam preo8esc % cei ce 6ncearc s +ac aceasta urm4nd o3iceiurilor
iudaice % iar unii dintre ei chiar )i netun)i se a)a? c4ntre8i )i cite8i ai
dumne?eiescului loca), am chi3?uit 6mpreun ca de acum 6nainte s nu le ++e permis
celor ce 2oiesc a 6nainta pe oarecare 6n cler s caute la neamul celui ce se 6naintea?,
ci ispitindu%i dup r4nduielile <normele= ce au +ost a)e?ate 6n s+intele canoane, dac ar
+i 2rednici s se numere 6n cler % pe ace)tia s%i 6nainte?e slu5itori 3iserice)ti, ++e c s%
au nscut din strmo)i preo8i, +ie c nu.
Dar nici s nu se 6n(duie 2reunuia dintre to8i ca, dup r4nduiala celor numra8i 6n
cler, s rosteasc poporului cu (las tare, de pe am2on, cu2intele cele dumne?eie)ti,
dec4t numai dac 2reunul ca acesta se 6n2rednice)te de tundere clerical )i prime)te
6n mod canonic 3inecu24ntarea de la propriul su pstor. Iar dac s%ar prinde cine2a
+c4nd 6mpotri2a celor ce s%au scris mai 6nainte, s se a+uriseasc.
,# ap.- 14
sin. IVec-
1& "aod.
34
.rul.
@$JND!
C@N$*IB!KI
EI $!I !
INE".IBII
;nc )i aceasta or4nduie)te lmurit canonul preo8esc, c dac se opre)te cu totul
+rdele(ea de moarte a uneltirii <crima con5ura8iei, a conspira8iei=, sau a ortciirii <a
ur?irii, +acerii de cete= )i de ctre le(ile cele din a+ar <de stat=, apoi cu mult mai
24rtos se cu2ine a se apra <inter?ice= s se +ac <6nt4mple= aceasta 6n Aiserica lui
Dumne?eu. 7i noi ne strduim a p?i ca, dac ar +i (si8i unii clerici sau monahi +ie
uneltind, +ie ortcindu%se, +ie 6ntin?4nd capcane <curse= episcopilor sau clericilor
celor 6mpreun cu d4n)ii, s cad cu totul dintr%a lor treapt <c. 10 IV ec=.
31 ap.- 10
sin. IV ec-
& !ntioh.,
1'
Carta(.-
13,14, 1&
sin. I%II
3&
.rul.
*G$.B!BE!
AINIBI"@B
IEB!BHI"@B
DECINCKI
$ nu +ie 6n(duit nici unui mitropolit <cui2a din to8i mitropoli8ii= ca, s24r)indu%se
din 2ia8 un episcop a+lat su3 scaunul su <su3 5urisdic8ia sa=, s ia sau s%)i
6nsu)easc +ie lucrurile <3unurile= aceluia, +ie ale Aisericii lui, ci s stea <acelea= su3
pa?a clerului Aisericii al crei 6nt4istttor episcop era cel ce s%a s24r)it, p4n la
6naintarea unui alt episcop- a+ar numai daca nu au rmas preo8i 6n Aiserica aceea,
cci atunci mitropolitul le 2a pstra pe acestea ne6mpu8inate, pred4ndu%le pe toate
episcopului care 2a +i hirotonit <r4nduit=.
4'. ap.-
', & sin.
IV ec- 4
!ntioh.-
, #, 01
Carta(.
3#
.rul.
IEB!BHI!
$C!INE"@B
*!.BI!BH!"
E
Innoind cele le(iuite de ctre cei 1&' de s+in8i prin8i, care s%au adunat 6n aceast de
Dumne?eu p?it )i 6mprteasc cetate, )i de ctre cei )ase sute trei?eci care s%au
6ntrunit 6n Calcedon, or4nduim <hotr4m= ca scaunul Constantinopolului s ai3 parte
<s 3ene+icie?e, s se 3ucure= de 6nt4iet8i <pri2ile(ii= deopotri2 <e(ale= cu ale
scaunului Bomei 2echi, )i ca 6n lucrurile cele 3iserice)ti s se +ac tot at4t de mare ca
)i acela, +iind al doilea dup acela <can. 0 sin. IV ec=, dup care s se numere
scaunul marii cet8i a alexandrinilor, apoi ai !ntiohiei, )i dup acesta acela al cet8ii
ierusalimitenilor.
#,, sin. I
ec- 3,
sin. II ec-
0 sin. IV
ec.
3,
.rul.
$I"! NI I!
*I.EBE!
E*I$C@*!"!
De 2reme ce 6n ose3ite 2remuri s%au 6nt4mplat n2liri 3ar3are )i din aceast pricin
mai multe cet8i au a5uns supuse celor +r de le(e, a)a c, din aceast pricin,
6naintestttorul <episcopul= unei ast+el de cet8i s nu +i putut s ocupe propriul su
scaun )i s se a)e?e 6n ele cu starea <calitatea= sa preo8easc, )i ca ast+el, dup
o3iceiul care se 8ine <este 6n 2i(oare= s +ac hirotoniile )i s 6ndeplineasc toate c4te
se cu2in episcopului % noi p?ind pre8uirea )i cinstirea preo8iei )i 2r4nd <cut4nd= ca
6n nici un chip o3ida <apsarea= p(4n s nu lucre?e spre pa(u3a drepturilor
3iserice)ti, am sta3ilit 6mpreun ca cei ce ast+el au +ost hirotoni8i )i care, din pricina
artat <n2lirii 3ar3are=, nu s%au a)e?at 6n scaunele lor s +ie apra8i <prote5a8i, 8inu8i
departe= de orice pa(u3 <pre5udiciu=, a)a ca ei s +ac 6n mod canonic )i hirotoniile
ose3i8ilor clerici, )i s%)i +oloseasc <s%)i exercite= 6n (rani8a proprie puterea
<autoritatea= de 6nt4istttor, )i s +ie statornic )i le(iuit toat c4rmuirea care 2ine de
la ei. Cci 6n(rdindu%se asprimea <limit4ndu%se ri(oarea le(ii=, de ne2oia 2remii, nu
se mr(ine)te <rs+r4n(e= hotarul c4rmuirii.
3# ap.- 1&
sin. I ec- 9
sin. III ec-
#, 9 sin.
IV ec- 10
!nc- 1,,
10
!ntloh.-
1.,3
Chiril
!lex.
30
.rul.
INI.GKI"E
AI$EBICE7.I
$G $E
BJNDII!$C
G DI*G
CE"E DE
@A7.E $.!.
7i noi p?im canonul a)e?at de prin8ii no)tri, cel care r4nduie)te ast+el9 dac 2reo
cetate s%a re6nnoit prin puterea 6mprteasc, sau daca s%ar re6nnoi de acum 6nainte <6n
2iitor=, <atunci= )i or4nduirea lucrurilor 3iserice)ti s urme?e alctuirile politice <de
stat= )i o3)te)ti <can. 1, sin. IV ec=.
4, #, , sin.
I ec- 3 sin.
II ec-
1,,10, 0
sin. IV ec
39
.rul.
!I.@CEC!"I
! AI$EBICII
DIN CI*BI
De 2reme ce din pricina n2lirilor <6mpresurrilor= 3ar3arei +ratele )i 6mpreun
slu5itorul nostru Ioan, 6naintestttorul <episcopul= ostro2ului <insulei= ciprienilor, ca
s se slo3o?easc <eli3ere?e= de ro3ia p(4n )i pentru a se supune 6n chip cinstit
sceptrelor preacre)tinescului stat <stp4nirii preacre)tine)ti= % prin purtarea de (ri5 a
iu3itorului de oameni Dumne?eu % )i osteneala iu3itorului de Hristos )i
3inecredinciosului nostru 6mprat sa mutat <a emi(rat= 6mpreun cu poporul su din
numitul ostro2 6n eparhia <mitropolia= de Helespont % socotim <hotr4m= ca s se
p?easc +r 6nnoiri 6nt4iet8ile date <pri2ile(iile con+erite= scaunului mai 6nainte
numitului 3r3at de ctre sinodul de Dumne?eu purttorilor prin8i aduna8i mai
demult Ia E+es- ca noul Iustinianopol sa ai3 dreptul Constantinopolului, )i c
preaiu3itorul de Dumne?eu episcop, a)e?at 6n acea <cetate=, s +ie 6naintestttor
tuturor celor din eparhia <mitropolia= helespontinenilor, )i dup 2echea datin s se
hirotoneasc de ctre propriii si episcopi. Dar +iindc )i de Dumne?eu purttorii
no)tri prin8i au 5udecat <sta3ilit= s se pstre?e o3iceiurile cele din +iecare Aiseric, )i
episcopul cet8ii ci?icienilor, supun4ndu%se 6naintestttorului pomenitului
Iustinianopol, asemenea tuturor celorlal8i episcopi, de su3 numitul de Dumne?eu
iu3itorul 6naintestttorul <episcopul= loan, de ctre care dac cere tre3uin8a, s se
hirotoneasc )i episcopul cet8ii acesteia a ci?icienilor.
34 ap.- #,
, sin. I ec-
3, sin. II
ec- 0 sin.
III ec- 1,,
0 sin. IV
ec- 3#, 3,
.rul.- 9
!ntioh.
4'
.rul.
VJB$.!
C!N@NICG
*EN.BI
IN.B!BE!
;N
1@N!HI$1
De 2reme ce a se lipi de Dumne?eu, prin retra(erea din ?(omotele 2ie8ii, este <un
lucru= +oarte m4ntuitor % se cu2ine ca noi s nu primim +r ispitire )i +r de 2reme
pe cei care 6)i ale( 2ia8a sin(uratic <monastic=, ci s p?im )i 6n pri2in8a lor
r4nduiala predanisit noua de ctre *rin8i, a)a c <6nc4t= atunci se cade a primi
mrturisirea <2otul= 2ie8ii celei dup Dumne?eu, c4nd aceasta este de5a statornic )i
este +cut cu cunoa)tere )i cu 5udecat, dup 6mplinirea min8ii <de?2oltarea deplin a
ra8iunii=. $ +ie a)adar cel ce 2oie)te s intre su3 5u(ul monahal nu mai mic dec4t de
1' ani % 6naintestttorul a24nd )i 6n pri2in8a ispitirii acestuia s%i sporeasc timpul
pentru intrarea <introducerea= )i a)e?area lui 6n 2ia8a monahal, dac socote)te
<aprecia?= c este mai +olositor aceluia. Cci cu toate c $+4ntul Vasile cel 1are, 6n
s+intele lui canoane <can. 10=, (lsuie)te c cea care se aduce pe sine de 3un2oie lui
Dumne?eu )i care 6m3r8i)ea? +ecioria, dac a 6mplinit al )aptespre?ecelea an, s se
numere 6n ceat <starea +ecioarelor=, totu)i urm4nd noi pildei <r4nduielii= celei pentru
2du2e )i pentru diaconi8e, am sta3ilit prin asemnare <analo(ie= ?isul an <24rsta
artat= pentru cei ce )i%au ales 2ia8a monahal. Cci este scris de dumne?eiescul
apostol <I .im. &, 9=, 2du2a la #' de ani s se numere <alea(= in Aiseric, iar
s+intele canoane nu predanisit ca diaconi8a s se diaconeasc <a)e?e= la 4' de ani,
2?4nd c Aiserica a de2enit mai puternic prin harul dumne?eiesc, )i c mer(e
6nainte, apoi )i tria )i r4nduiala credincio)ilor 6n 8inerea poruncilor dumne?eie)ti.
*ricep4nd )i noi des24r)it acest lucru, am or4nduit dup dreptate s 6nceap
ne2oin8ele cele dup Dumne?eu de(ra3, s%l 6nsemnm cu 3inecu24ntarea harului ca
printr%o oarecare pecete, )i prin aceasta s%l 6ndemnm pe el, ca s nu +ie prea
nepstor, )i s nu ?3o2easc, )i mai 24rtos s%l 6mpin(em ctre ale(erea 3inelui,
spre statornicirea 6ntr%6nsul.
19 sin. I
ec- 1& sin.
IV ec- 14
.rul- #,
44, 1'#
Carta(.- &
sin. I%II- 0,
4 Vasile
cel 1are
41
.rul.
N@VICI!.I"
7I I$*I.IBE!
CE"@B CE $E
CG"I/GBE$
C
Cei din cet8i sau sate, 2oind s se retra( 6n locuri 6nchise <sihstrii, claustre=, )i s%)i
poarte loru)i (ri5a 6n sin(urtate, li se cade ca mai 6nt4i s intre 6n mnstire )i s se
deprind cu 2ia8a schimniceasc <anahoretic, sin(uratic=, )i 2reme de trei ani s se
supun 6n +rica lui Dumne?eu, 6nt4istttorului <exarhului= mnstirii, )i s
6mplineasc ascultarea cea 6ntru toate, dup cum se cu2ine. 7i ast+el, mrturisind ei
<exprim4ndu%)i dorin8a= despre ale(erea unei asemenea 2ie8i, )i c o 6m3r8i)ea? pe
aceasta de 3un2oie din toat inima, s se ispiteasc <cercete?e= de ctre
6naintestttorul <episcopul= din acel loc. Dup aceea, 6n acest chip s petreac cu
struin8 timp de un alt an, 6n a+ara locului 6nchis, ca mai deplin s se arate scopul lor.
Cci atunci 2or da <produce= do2ad <6ncredin8are= c nu 24nea? mriri de)arte, ci c
urmresc aceast lini)te pentru 6nsu)i 3inele cel ade2rat. Iar dup 6mplinirea unui
at4ta timp, dat ar rm4ne 6n aceea)i ale(ere, ei s +ie 6nchi)i, )i s nu le +ie 6n(duit
s se 6ndeprte?e de acest sla) <adpost, a)e?area, locuin8a= a+ar dac i%ar t4r6 la
acest lucru 2reun +olos o3)tesc sau 2reo tre3uin8 o3)teasc, sau 2reo alt ne2oie, care
iar sili <pripi= spre moarte, dar )i aceasta <s se +ac= cu 3inecu24ntarea episcopului
din acel loc. Iar cei ce ar 6ncerca s ias din sla)ul lor, 6n a+ara pricinilor pomenite
<+r de moti2ele amintite=, mai 6nt4i s +ie ?2or48i +ar 2oia lor 6n pomenitele
<numitele= locuri 6nchise <claustre=, iar dup aceea s%i 2indece pe ei cu posturi )i cu
alte ne2oin8e aspre <str4mturi, ca?ne=, )tiind noi, dup cum este scris, c Lnici unul,
pun4nd m4na sa pe plu( )i 6ntorc4ndu%se 6ndrt <spre cele dinapoi=, nu este 2rednic
<apt= de 6mpr8ia cerurilorF <"c. 9, #=.
4 sin. IV
ec- 4 sin.
III
4
.rul.
*I$.NICII
$G NI
I1A"E *BIN
"I1E
@r4nduim ca cei numi8i pustnici, care sunt 6m3rca8i 6n ne(ru )i purt4nd capetele cu
plete <nu%)i tund prul= cutreier cet8ile petrec4nd printre 3r3a8ii laici )i printre
+emei )i de+im4nd <ast+el= +(duin8a lor proprie <2otul=, dac tun?4ndu%)i pletele,
ale( <doresc= s primeasc schima <chipul si r4nduiala= celorlal8i monahi % ace)tia sa
+ie a)e?a8i 6n mnstire si s se numere printre +ra8i. Iar de nu ar ale(e aceasta, s +ie
cu des24r)ire (oni8i din cet8i )i s locuiasc pustiurile de la care )i%au plsmuit )i
numirile.
4 sin. IV
ec- 4 sin.
III
43
.rul.
@BICE
*GCG.@$ $E
*@!.E
CG"I/GBI
;i este 6n(duit cre)tinului s%)i alea( 2ia8a ascetic )i, prsind 2i+orul cel prea
tul3urat al tre3urilor 2ie8ii, s intre 6n mnstire )i s se tund dup chipul cel
monahal, chiar dac ar +i +ost prins 6n orice cdere 6n (re)eal. Cci 14ntuitorul
nostru Dumne?eu a ?is9 L*e cel ce 2ine la 1ine nu%l scot a+arF <In. #, 3,=, a)adar,
2ie8uire monastic ?u(r2indu%ne <6n+8i)4ndu%ne= nou 2ia8a cea 6ntru pocin8, o
6ncu2iin8m <apro3m= celui ce cu ade2rat <6n mod sincer= i se hr?e)te <dedic=- )i
6n nici un chip <+apta 2ie8ii lui de mai 6nainte= nu%l 6mpiedic pe el de la 6mplinirea
<a5un(erea= 8intei sale.
4 sin. IV
ec- , 4
sin. I%II
44
.rul.
@$JND!
CG"I/GBI"
@B *EN.BI
CG"C!BE!
C!$.I.GKII
1onahul prin?4ndu%se <(sindu%se= 6n des+r4u, sau lu4ndu%)i <duc4ndu%)i= +emeie
pentru 6nso8ire 6n cstorie, ori pentru 6mpreun 2ie8uire <+r cstorie=, s se supun
dup canoane <pedepselor= pentru cei ce au des+r4nat.
4&
.rul.
"IMI"
$1IN.E7.E
*E
CG"I/GBIK
E
De 2reme ce am a+lat c, 6n unele mnstiri de clu(ri8e, cele ce 2or s se
6n2redniceasc acelui s+4nt chip <de chipul acela s+4nt= mai 6nt4i se 6m3rac de ctre
cei ce le aduc 6n hain de mtase si de toate +elurile si chiar cu podoa3e 6mpestri8ate
cu aur )i cu piatr <pietre scumpe= ast+el, apropiindu%se de altar, se de?3rac de
2e)m4ntul cel dintru at4t de scump materie, )i 6ndat se s24r)e)te <+ace= asupra lor
3inecu24ntarea cea pentru schim )i le 6n2e)m4nta cu haina cea nea(r, % or4nduim
<hotr4m= ca de acum 6nainte acest lucru s nu se mai +ac- cci nici nu este
cu2iincios ca aceea tare, prin propria sa ale(ere <hotr4re=, cu 2oia ei lepd4nd acum
<de5a= toat des+tarea 2ie8ii )i 6m3r8i)4nd petrecerea <2ie8uirea= cea dup Dumne?eu,
)i 6ntrind%o pe aceasta prin cu(etri necltinate, )i ast+el 2enind la mnstire % s%i
2ie din nou aminte printr%o podoa3 ca aceasta, striccioas )i trectoare, cele pe care
le%a )i dat uitrii <cele crora le%a )i +cut uitate=, iar din aceasta s a5un( <de2in=
nehotr4t )i s%)i tul3ure su+letul asemenea 2alurilor care npdesc <inund= )i care
se 6ntorc 6ncoace )i 6ncolo, 6nc4t a5un(e <se 6nt4mpl= ca nici mcar o lacrim s nu
mai poat 2rsa, )i s arate prin trup umilin8a cea din inim. Dar )i de ar scpa, dup
cum este +iresc, 2reo mic lacrim, ea s +ie socotit de ctre cei ce 2d c se
6nt4mpl acest lucru nu at4t pentru 6nclinarea <aplicarea= ctre ascetica ne2oin8, c4t
pentru a prsi lumea )i cele din lume.
4#
.rul.
CG"I/GBIK
! $G NI
I!$G
$IN/IBG
DIN
1GNG$.IBE
Cele ce )i%au ales 2ia8a ascetic )i sunt a)e?ate 6n mnstire s nu ias deloc de acolo.
Iar dac le%ar t4r6 <6mpin(e= pe ele spre acest lucru 2reo ne2oin8 de ne6nlturat
<ine2ita3il, neaprat=, s%l +ac cu 3inecu24ntarea )i cu 6n2oirea 6naintestttoarei,
dar )i atunci nu ele sin(ure de sine, ci cu oarecare 3tr4ne )i cu cele mai de +runte
<proiestoase= din mnstire, dup porunca c4rmuitoarei <e(umenei=, iar a dormi 6n
a+ar <de mnstire= nu le este lor nicidecum 6n(duit.
Dar )i 3r3a8ii care duc 2ia8 monahal, dac i%ar apsa ne2oia, s ias )i ei cu
3inecu24ntarea celui ce i s%a 6ncredin8at conducerea <e(umenia=, a)a c cei ce calc
r4nduiala cea acum or4nduit <hotr4t= de noi, +ie c ar +i 3r3a8i, +ie +emei, s +ie
supu)i cercetrilor <pedepselor= cu2enite.
4, .rul.
4,
.rul.
NECG"I/GB
II $G NI
D@!B1G ;N
1GNG$.IBE
$ nu doarm nici +emeia 6n mnstire 3r3teasc, nici 3r3at 6n cea +emeiasc,
pentru c se cade s +ie credincio)ii 6n a+ar de orice 3nuial )i sminteal, )i s%)i
6ndrepte 2ia8a lor spre ceea ce este cu 3un chip <3ine plcut= )i statornic <6naintea= lui
Dumne?eu. Iar dac 2a +ace cine2a acest lucru, ori de ar +i cleric, ori de ar +i laic, s
se a+uriseasc.
10, ',
sin. VII
ec.
40
.rul.
DIV@BKI" 7I
CE"IA!.I"
E*I$C@*I"@
B !"E7I DIN
C"EBI" DE
1IB
Cemeia celui ridicat la 2rednicia <demnitatea= episcopiei, di2or84nd mai 6nainte de
3r3atul sau, prin 6n8ele(ere 6ntreolalt <reciproc= dup hirotonia episcopal asupra
lui <ea= s intre 6ntr%o mnstire ?idit departe de sla)ul <locuin8a= episcopului )i sa
ai3 parte <3ene+icie?e=, 6n(ri5irea <cea= din partea episcopului- iar de s%ar arta
2rednic, s se 6nainte?e )i la treapta <slu53a= diaconitei.
&, &1 ap.-
3 sin. I ec-
1& sin. IV
ec- 1, 14,
3' .rul- 3,
4, &, ,'
Carta(.
49
.rul.
1GNG$.IBI"
E $! NI $E
$ECI"!BI:E
:E
;nnoind )i acest s+4nt canon, or4nduim ca mnstirile, odat s+in8ite <consacrate= cu
6n2oirea episcopului, s rm4n pentru totdeauna mnstiri, )i 3unurile <lucrurile,
a2erile= care at4rn <8in= de ele <le apar8in lor= s se pstre?e <pe seama= mnstirii )i
s nu se mai poat +ace acelea loca)uri lume)ti, nici s se dea acestea de ctre cine2a,
oamenilor <3r3a8ilor= lume)ti <mireni=, ci chiar dac sa )i 6nt4mplat acest lucru p4n
acum, or4nduim ca 6n nici un chip s nu ai3 trie <s nu se 8ie=. Iar cei ce s%ar apuca
<6ncumeta= de Ia canonul <or4nduirea= de +a8 <6nainte= s%l +ac, s +ie supu)i
cercetrilor <pedepselor= celor din canoane <pre2?ute 6n canoane=.
4, 4 sin.
IV ec- 13
sin. VII
ec.
&'
.rul.
@$JNDIBE!
*EN.BI
>@CIBI"E
DE N@B@C
De acum 6nainte nimenea dintre to8i, +ie dintre laici, +ie dintre clerici, s nu 5oace
?aruri. Iar dac s%ar prinde cine2a +c4nd ce2a de acest +el, dac ar +i cleric s se
cateriseasc, iar dac ar +i laic s se a+uriseasc.
4, 43 ap.
&1
.rul.
CBE7.INII
$! NI $E
C!C!
1G$CGBICI
!cest s+4nt )i ecumenic sinod 6i opre)te cu totul pe cei ce se numesc mscrici
<mimi=, )i pri2eli)tile <spectacolele= acestora, apoi de asemenea )i pri2eli)tile
<repre?enta8iile= de 24ntoare, precum )i a se 6mplini <executa= 5ocurile de scen <din
cort=. Iar dac cine2a nesocote)te <dispre8uie)te= canonul de +a8 )i se d pe sine la
ce2a din acestea ce sunt oprite, de ar +i cleric sa se cateriseasc, iar de ar +i laic s se
a+uriseasc.
4, #&, ##
.rul- &4
"aod.- 1&
Carta(.
&
.rul.
"I.IB/HI!
D!BIBI"@B
1!I ;N!IN.E
$CINKI.E
In toate ?ilele postului s+intei patru?ecimi <*resimi=, a+ar de s4m3t )i duminic )i
de s+4nta ?i a Aunei2estiri, s se +ac $+4nta "itur(hie a celor mai 6nainte s+in8ite.
##, #9 ap.-
49, &', &1,
& "aod.
&3
.rul.
BIDENI!
NG7IEI DE
"! A@.E:
De 2reme ce rudenia <6nrudirea= cea dup su+let este mai mare dec4t le(tura
trupurilor, iar noi am a+lat c 6n unele locuri unii primesc copii din s+4ntul )i dttorul
de m4ntuire 3ote?, )i dup aceea 6ncheiau 6nso8ire de nunt <cstorie= cu mamele
2du2e ale acelora, or4nduim ca, de la <canonul= de +a8, nimeni s nu mai +ac un
lucru ca acesta. Iar dac oarecare ar +i prin)i +c4nd acest lucru, dup canonul de +a8,
unii ca ace)tia s se lase <deprte?e= mai 6nt4i de la aceast 6nso8ire nele(iuit, iar
apoi s +ie supu)i certrilor <pedepselor= celor pentru des+r4na8i.
&4
.rul.
BIDENI! DE
$JN/E 7I DE
CI$CBIE
De 2reme ce dumne?eiasca $criptur ne 6n2a8 pe noi 6n chip lmurit ast+el9 L$ nu
intri la nici o rud a trupului tu, spre a%i descoperi ru)inea eiF <"e2. 10, #=- de
Dumne?eu purttorul Vasile a numrat <6n)irat= 6n canoanele sale proprii c4te2a dintre
cstoriile oprite, trec4nd cu 2ederea pe cele mai multe, dar cu am4ndou (tindu%ne
noua ceea ce este de +olos. Cci ls4nd la o parte mul8imea numirilor celor ru)inoase,
ca s nu spurce cu24ntarea prin 2or3e, a cuprins necur8iile prin numiri 6ndeo3)te,
prin care nea artat nou peste tot cstoriile cele nele(iuite. De 2reme ce 6ns, printr%
o ast+el de tcere )i prin oprirea nelmurit a cstoriilor celor nele(iuite, 6ns)i +irea
s%a amestecat pe sine, am chi3?uit <socotit= 6mpreun s artm mai pe +a8a
<neacoperit= cele 6n pri2in8a aceasta, or4nduind de acum 6nainte ca s cad su3
canonul de , ani % de 3un seam dup ce aceia s%au despr8it de 6nso8irea nele(iuit %
cel ce s%a 6mpreunat cu 2ara sa <dint4ia= spre 6nso8ire de nunt <cstorie=, sau tata si
+iul cu mama )i cu +iica, sau tatl )i +iul cu dou +emei surori, sau mama )i +iica cu
doi +ra8i, sau doi +ra8i cu dou surori.
19 ap.- #,
&3 .rul-
Neoce?.-
3, ,, #0,
,&, ,#, ,0,
,9, 0,
Vasile cel
1are- 11
.im.
!lex.- &
.eo+il
!lex.
&&
.rul.
*@$.I"
1!BE $G NI
$E KING C!
B@1!NII
De 2reme ce am a+lat c cei din cetatea romanilor postesc 6n s4m3etele s+4ntului post
al *atru?ecimii <*resimilor=, 6mpotri2a r4nduielii 3iserice)ti predanisite % i s%a prut
$+4ntului $inod c )i peste Aiserica romanilor s ai3 trie 6n chip neschim3at
canonul care spune9 Dac 2reun cleric s%ar (si postind s+4nta duminic sau s4m3ta,
a+ar de una sin(ura, s se cateriseasc, iar de ar +i laic, s se a+uriseasc.
## ap.
&#
.rul.
*@$.I"
1!BE NI $E
KINE C!
!B1ENII
De asemenea, am a+lat c 6n tara armenilor si 6n alte locuri unii mn4nc oua )i
3r4n? 6n s4m3etele )i duminicile s+intei *atru?ecimi <*resimi=. I s%a prut a)adar )i
aceasta <s+. sinod= ca Aiserica lui Dumne?eu, cea din 6ntrea(a lume, s 8ie postul
urm4nd unei sin(ure r4nduieli, )i s se 6n+r4ne?e <deprte?e= )i anume de orice +el de
su(rumri, ca )i de oua )i 3r4n?a care sunt rodul )i +acerile <produsele= celor de Ia
care ne 6n+r4nam. Iar de n%ar p?i%o pe aceasta, dac ar +i cleric sa se cateriseasc, iar
daca ar +i laic sa se a+uriseasc.
&,
.rul.
*BIN@!$E
@*BI.E
<@r4nduim= c nu se cu2ine s se aduc la altare miere )i lapte. 3 ap.- 0,
3, 99
.rul- 3,
Carta(.
&0
.rul.
1IBENII $G
NI I!
$IN/IBI
$CJN.!
CI1INECG.
IBG
In pre?en8a episcopului, sau a pres3iterului, sau a diaconului, nici unul dintre cei care
sunt r4ndui8i 6ntre laici s nu%si dea lui 6nsu)i <s nu se 6mprt)easc pe sine 6nsu)i
cu= dumne?eie)tile taine. Iar cel ce ar 6ndr?ni ce2a de acest +el, s se a+uriseasc pe o
sptm4n, ca unul care lucrea? <+ace= 6mpotri2a celor poruncite <statornicite=,
6n284ndu%se de aici s nu cu(ete <despre sine= mai mult dec4t tre3uie s cu(ete
<Bom. 1, 3=.
13- 10
sin.I ec.
&9
.rul.
A@.E:I" $G
$E
$GVJB7E!$
CG NI1!I
;N AI$EBICG
Cu nici un chip s nu se s24r)easc 3ote?ul 6n paraclisul care se (se)te 6nuntrul
unei case, ci aceia care doresc s se 6n2redniceasc de luminarea cea neprihnit <de
$+4ntul Aote?=, aceia s mear( la 3isericile cele o3)te)ti, )i acolo s se +ac prta)i
de acest dar. Iar de s%ar prinde cine2a nep?ind cele or4nduite de noi, dac ar +i cleric,
s se cateriseasc, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
31 ap.- 10
sin. IV ec-
31, 34
.rul- 1'
sin. VII
ec- #
/an(.- &
!ntioh.-
&0 "aod.-
1'
Carta(.-
sin. I%II
#'
.rul.
@$JND!
CE"@B CE $E
*BEC!C
;NDBGCIKI
De 2reme ce !postolul 2este)te c cel ce se lipe)te de Domnul este un sin(ur duh cu
El <I Cor. #, 1,=, este 6n2ederat c )i cel ce se pred <une)te= pe sine potri2nicului <se
+ace= una, prin le(tura cu acela. De aceea )i pe cei ce se pre+ac <simulea?= a +i
6ndrci8i, )i din pricina stricciunii o3iceiurilor <mora2urilor= lor, 6n mod me)te)u(it
6nchipuiesc cele acelora <+apte=, % i s%a prut <sinodului= ca 6n orice chip s%i certe pe
ace)tia cu acelea)i aspre ne2oin8e )i munci, crora dup dreptate sunt supu)i cei cu
ade2rat 6ndrci8i, spre slo3o?ire de lucrarea dia2olului.
,9 ap.- 4
!nc- 03
Vasilt cel
1are
#1
.rul.
@$JNDIBE!
$I*EB$.IKII
"@B 7I !
CE"@B CE "E
*B!C.IC!
Cei ce se dau pe m4na (hicitorilor, sau a celor ce se numesc )uta)i, sau a altora de
acest +el, ca de la aceia s 6n2e8e <a+le= ceea ce ei ar 2oi s le descopere lor, s cad
su3 canonul de # ani, dup cele ce sau or4nduit <hotr4t= mai 6nainte de ctre prin8i
despre ace)tia. !celeia)i iertri <pedepse= tre3uie s +ie supu)i )i cei ce tra( dup ei
ur)i sau alte ast+el de do3itoace spre 6n2eselirea <distrac8ia= )i 2tmarea celor simpli,
)i cei ce spun norocul )i urmea? spi8a neamului <(enealo(ia= )i o mul8ime de alte
oarecare ?iceri de acest +el, care sunt numite dup 2or3ele cele de)arte ale rtcirii, )i
pe cei ce se numesc (onitori de nori, )i 2r5itori, )i cei +ctori de aprtoare
<talismane= )i (hicitori.
Cei ce struie acestea )i nu se schim3 )i nu se +eresc de ast+el de me)te)u(uri,
pier?toare )i p(4ne)ti <eline)ti=, or4nduim s +ie lepda8i cu totul din Aiseric,
precum r4nduiesc )i s+intele canoane. Cci ce 6mprt)ire are lumina cu 6ntunericul E
precum ?ice apostolul % sau ce 6mpreun petrecere are Aiserica lui Dumne?eu cu
idoliiE $au ce parte are credinciosul cu necredinciosulE $au ce potri2ire este 6ntre
Hristos )i VeliarE <II Cor. #, 14%1#=.
#& .rul.-
4
Neoce?.-
3# "aod.-
,, #&, ,,
01, 03
Vasile cel
1are, 3
/an(.
#
.rul.
*B!:NICE"E
7I D!.INI"E
*G/JNE7.I
$G NI CIE
KINI.E DE
CBE7.INI
!)a%?isele Calende )i cele numite Vota )i cele chemate Arumalia, )i pr?nuirea care
se +ace 6n cea dint4i ?i a lunii lui martie 2oim ca de 6ndat s +ie scoase din 2ie8uirea
credincio)ilor. Dar mai lepdm )i 5ocurile o3)te)ti <dansurile pu3lice= ale +emeilor,
ca necu2iincioase, )i ca put4nd na)te <pro2oca= mult pa(u3 )i 2tmare, dur 6nc )i
5ocurile <dansurile= 5ucate <executate=, +ie de 3r3a8i, +ie de +emei, 6n numele <cinstea=
celor numi8i 6n mod mincinos dumne?ei de ctre elini <p(4ni= )i slu53ele
<ceremoniile= % ce se +ac dup un o3icei 2echi )i strin 2ie8ii cre)tinilor, % or4nduind
ca nici un 3r3at sa nu se 6m3race 6n hain +emeiasca, sau +emeia 6n cea care se
potri2e)te 3r3a8ilor, dar nici s nu puie asupra lor o3ra?e <m)ti= de ha? <comice=,
sau de 3at5ocur <satirice= 6nchipuind satiri, sau de 5ale, <tra(ice=, nici s nu se stri(e
numele 3lestematului Dionisos, c4nd se stri2esc stru(urii 6n teascuri, nici turn4nd
2inul 6n 2ase s nu st4rneasc <pro2oace= r4sul, +ptuind cele ale rtcirii dia2ole)ti,
su3 chipul ne)tiin8ei sau al de)ertciunii.
De aceea, cei care de acum 6nainte s%ar apuca sa +ac ce2a din cele ?ise mai 6nainte,
dup ce au +ost pu)i 6n cuno)tin8, poruncim ca ace)tia, dac ar +i clerici, s se
cateriseasc, iar dac ar +i laici, s se a+uriseasc.
4, &1, #&
.rul- &4
"aod.- 13
/an(.- 1&,
4&, #3
Carta(.
#3
.rul.
$E
@$JNDE$C
1!B.IB@"@
/II"E C!"$E
*oruncim ca patimile mucenicilor <chinurile mucenicilor=, martirolo(iile, cele
plnuite de ctre 2r5ma)ii ade2rului, 6n chip ca s%i de+ime?e pe mucenicii
<martirii= lui Hristos )i ca s%i aduc la necredin8 pe cei ce le ascult % s nu se
rsp4ndeasc prin Aiseric, ci acela s se dea +ocului. Iar pe cei ce le primesc pe
acestea, sau le cinstesc pe ele ca ade2rate, 6i dm anatemei.
#' ap.- 9
sin VII
ec., &9
"aod.
#4
.rul.
1IBENII $G
NI%7I I!
$"I>AG DE
*B@*@VGDI
I.@BI
<@r4nduim= c nu se cu2ine ca laicul s 8in cu24ntare sau s 6n2e8e 6n chip o3)tesc
<pu3lic=, 6nsu)indu%)i de aici slu53a 6n28toreasc, ci s se supun r4nduielii
predanisitc de ctre Domnul )i s deschid urechea spre cei ce au luat darul
cu24ntului de dsclie <6n28toresc= )i s 6n2e8e cele dumne?eie)ti de la ace)tia. Cci
6n Aiserica cea una, ose3ite mdulare a +cut Dumne?eu, dup cu24ntul !postolului
<1 Cor. 1, ,=, pe care /ri(orie .eolo(ul, tlmcindu%l 6n omilia #, arat lmurit
r4nduiala cea 6ntru ace)tia, ?ic4nd9 L*e aceast r4nduiala s o cinstim, +ra8ilor, pe
aceasta s o p?im. Inul s +ie ureche, altul lim3, altul m4n, altul altce2a, unul s
6n2e8e, iar altul s 6n2e8e <de la acela=F. 7i dup aceea9 L7i cel ce 6n2a8 <sa o +ac= cu
supunere )i cel ce d<ruie)te= s o +ac cu 3ucurie, )i cel ce slu5e)te <s o +ac= cu
r42n- s nu +im to8i lim3, lucrul cel mai cu 6nclinare <pentru to8i=, nu to8i apostoli,
nu to8i pro+e8i, sa nu t4lcuim to8iF- )i apoi spune9 LCe te +aci pe tine pstor, oaie +iindE
Ce te +aci cap, picior +iindEF LDe ce te apuci s coman?i oaste, +iind r4nduit <pus=
6ntre osta)iEF 7i 6n alt loc9 L6n8elepciunea porunce)teF9 LNu +i (ra3nic 6n cu2inte, nu te
msura <6ntinde=, srac +iind, cu cel 3o(at, nici nu cuta s +ii mai 6n8elept dec4t
6n8elep8iiF.
Iar de s%ar prinde cine2a atin(4nd <clc4nd= canonul de +a8, s se a+uriseasc pe 4'
de ?ile.
33 .rul-
14 sin. VII
ec.- 1&
"aod.
#&
.rul.
D!.IN!
!*BINDEBII
C@CI"II "!
"INI"E N@I
$G
;NCE.E:E
*oruncim de la canonul de +a8a <6nainte= s 6ncete?e +ocurile care se aprind de ctre
unii Ia lunile noi, 6naintea sla)elor proprii de lucruri, sau a caselor, )i pe care, dup
un o3icei 2echi, se apuc s le sar. De aceea, oricine ar +ace ce2a de acest +el, dac
ar +i cleric, s se cateriseasc, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc. Cci este scris 6n
<cartea= a IV%a a 6mpra%8ilor9 L7i a ?idit 14nase altar 6ntre(ii o)ti a cerului, 6n cele
dou cur8i ale casei Domnului, )i a trecut prin +oc pe +iii si, )i pre?icea din semne )i
(hicea din ?3orul psrilor, )i a +cut (ritor din stomac <2entriloci=, )i a 6nmul8it pe
(hicitori, )i a 6nmul8it +acerea rului 6naintea Domnului ca s%" m4nie pe El <IV ;mp.
1, &%#=.
4, &1, #
.rul- &4
"aod.- 13
/an(.- 1&,
4&, #3
Carta(.
##
.rul.
BJNDII!"!
*BG:NIIBII
$G*.G1JNII
"I1IN!.E
$e cu2ine ca, de la s+4nta ?i a 6n2ierii lui Hristos, Dumne?eul nostru, p4n la noua
duminic <duminica urmtoare=, 6ntrea(a sptm4n s o petreac credincio)ii +r
6ntrerupere 6n s+4nta Aiseric, 6n psalmi )i c4ntece <imne=, petrec4nd )i 6n c4ntri
duho2nice)ti, 3ucur4ndn%se 6ntru Hristos, )i sr3torind )i 6ndeletnicindu%se cu citirea
dumne?eie)tilor $cripturi )i 6ndestul4ndu%se eu $+intele .aine. Cci ast+el 2om +i
6n2ia8i 6mpreuna cu Hristos )i 6mpreun 6nl8a8i. De aceea,6n nici un chip s nu se +ac
6n ?ilele artate aler(ri de cai sau alte 5ocuri o3)te)ti <populare=.
9 ap.- 4
.rul.-
!ntioh.-
#1 Carta(.
#,
.rul.
CBE7.INII
$G NI
1GNJNCE
$JN/E
$criptura dumne?eiasc ne%a poruncit nou s ne +erim de s4n(e, de su(rumat )i de
des+r4nare. !)adar, pe cei care, din pricina lacomului stomac <p4ntece=, cu oarece
me)te)u( pre+ac <pre(tesc= 6n m4ncare s4n(ele oricrui animal )i ast+el 6l mn4nc
pe acesta 6i certm <pedepsim= dup cu2iin8a. Iar dac cine2a s%ar apuca <6ncumeta=
de acum 6nainte s mn4nce 6n orice chip s4n(e de animal, dac ar +i cleric, s se
cateriseasc, iar dac ar +i laic, s se a+uriseasc.
#3 ap.-
/an(.
#0
.rul.
CGBKI"E
$CIN.E $G
CIE
*G$.B!.E
CI EV"!VIE
<@r4nduim= s nu +ie 6n(duit cui2a dintre to8i <nimnui= s strice sau s taie cr8ile
Vechiului )i Noului .estament, precum )i ale s+in8ilor )i ale)ilor <6ncerca8ilor= no)tri
propo2duitori )i dascli, sau s le dea spre nimicire, ++e ?ara+ilor de cr8i <nu
li3rarilor=, +ie celor ce se numesc +ctori de par+umuri sau altcui2a dintre to8i cei <de
acest +el=, dec4t dac au a5uns cum2a cu totul de ne+olosit, ori din pricina moliilor, ori
apei, ori 6ntr%un alt chip. Iar cel prins de acum 6nainte c +ace ce2a de acest +el s se
a+uriseasc pe un an. De asemenea <s se a+uriseasc=, )i cel ce cumpr ast+el de
cr8i, dac acela nici nu le 8ine pentru +olosul lui propriu, nici nu le%ar da altuia spre
+acere de 3ine )i spre a le pstra, ci s%ar apuca <6ncumeta= s le strice pe acestea.
0& ap.-
.rul..- #'
"aoci.- 4
Carta(.-
!tanasie
cel 1are9
Despre
sr3tori-
/ri(orie
.eolo(ul9
Despre
cariile
$+intei
$cripturi-
!m+ilohie
- Despic
Cr8ile
$+intei
$cripturi
#9
.rul.
BJNDII!"!
*EN.BI
IN.B!BE!
;N !".!B
$ nu%i +ie 6n(duit 2reunuia din to8i cei care +ac parte dintre laici s intre 6nuntrul
s+4ntului altar 6n nici un chip, nu este 6ns oprit de la acest lucru puterea )i
stp4nirea 6mprteasca, atunci c4nd, dup oarecare predanie +oarte 2eche, ar 2oi s
aduc daruri Creatorului.
19, 44
"aod.
,'
.rul.
CE1EI"E $G
.!CG ;N
AI$EBICG
$ nu se 6n(duie +emeilor s 2or3easc 6n timpul dumne?eie)tilor litur(hii, ci, dup
cu24ntul apostolului *a2el, sa tac, pentru ca nu li s%a 6n(duit lor a 2or3i, % ci s se
supun, precum )i le(ea ?ice9 LIar de 2oiesc s 6n2e8e ce2a, s%)i 6ntre3e acas pe
3r3a8ii lorF <Cac. 3, 1#- I Cor. 14, 34%3&=.
## .rul-
44 "aod.
,1
.rul.
@*BIBE!
D!.INI"@B
*!/!NE
$.IDENKE7
.I
Cei ce 6n2a8 le(ile politice <de stat= nu se cu2ine s +oloseasc, s%)i 6nsu)easc <s
ia= o3iceiurile eline)ti <p(4ne=, nici s se duc la teatre sau s +ac <execute= cele ce
se numesc t2liri <rosto(oliri, tr4nte, lupte=, sau s se 6m3race cu haine care sunt 6n
a+ara +olosin8ei o3)te)ti, nici 6n timpul c4nd 6ncep 6n28turile, sau c4nd a5un( spre
s+4r)itul lor, sau, s ?icem peste tot 6n (enere, de%a lun(ul acestui +el de 6n28tura. Iar
daca cine2a de acum 6nainte ar 6ndr?ni s +ac aceasta, s se a+uriseasc.
4, &1, #,
#& .rul-
4 !nc.
,
.rul.
CBE7.INII
$G NI $E
CG$G.@BE!
$CG CI
EBE.ICI 7I
CI
NECBE7.INI
$ nu se 6n(duie ca 3r3atul ortodox s se le(e <prin cstorie= cu +emeia eretic,
nici ca +emeia ortodoxa s se uneasc <prin cstorie= cu un 3r3at eretic, ci de s%ar )i
2di c s%a +cut un lucru ca acesta de ctre 2reunul dintre to8i, cstoria <nunta= s se
socoteasc +r de trie, )i cstoria <6nso8irea nele(iuit= s se des+ac % cci nu se
cade a amesteca cele ce n%au amestecare, nici oii s se 6mpereche?e cu lupul, )i nici
pr8ii lui Hristos cu soarta <ceata= pcto)ilor- iar dac cine2a ar calea cele or4nduite
de noi, s se a+uriseasc.
Iar dac unii, (sindu%se 6nc 6n necredin8 )i ne+iind 6nc numra8i 6n turma
ortodoc)ilor, s%au le(at <potri2it= 6ntreolalt, prin cstoria le(iuit, )i apoi unul dintre
ei ale(4nd 3inele a aler(at la lumina ade2rului, iar cellalt a +ost 8inut <stp4nit= de
le(tura srcirii, neale(4nd <nedorind= s 2ad <s ia 6n scam= ra?ele dumne?eie)ti-
dac so8ia cea necredincioas socote)te c este 3ine <consimte= s 2ie8uiasc cu so8ul
cel credincios, sau, dimpotri2, cel necredincios cu so8ia cea credincioas, s nu +ie
despr8i8i, dup dumne?eiescul apostol9 LCci 3r3atul necredincios se s+in8e)te prin
+emeie, )i +emeia necredincioas se s+in8e)te prin 3r3atF <I Cor. ,,14=.
14 sin, IV
ec- 1', 31
"aod,- 1
Carta(.
,3
.rul.
$E1NI"
CBICII $G
NI $E *ING
@BIINDE
De 2ia8 +ctoarea cruce, art4ndu%ne nou m4ntuirea, se cade ca noi s punem toat
struin8a spre a%i da toat cinstea cu2enit aceleia princ are am +ost m4ntui8i de
cderea cea 2eche. Drept aceea, d4ndu%i ei 6nchinciune )i cu (4ndul )i cu cu24ntul )i
cu sim8irea, poruncim s se )tear( cu totul semnele crucii +cute de oarecare pe
pm4nt <pe 5os, pe pardoseli=, ca nu cum2a, prin clcarea de ctre cei care um3l, s
+ie 3at5ocorit acest semn al 3iruin8ei noastre. @r4nduim, a)adar, s se a+uriseasc cei
ce de acum 6nainte ar +ace chipul crucii pe pm4nt <pe pardoseli=.
,4
.rul.
;N AI$EBICI
$G NI $E
C!CG !/!*E
7I NICI $G $E
"@CII!$CG
Nu se cu2ine a se +ace cele ce se numesc a(ape 6n <casele= domne)ti sau 3iserici, )i a
m4nca 6nuntrul casei <Domnului=, )i a a)terne <acolo= culcu)uri Iar cei ce 6ndr?nesc
a +ace aceasta, ori s 6ncete?e, ori s se a+uriseasc.
11 /an(.-
,, 0
"aod.- 4
Carta(.
,&
.rul.
$E @*BE7.E
NE/@KI" ;N
CIB.E!
AI$EBICII
<@r4nduim= c nu se cu2ine a se pune <a)e?a= c4rciuma 6nuntrul s+intelor cur8i sau
cele pentru +eluri de m4ncri, sau s se +ac alte 24n?ri, cinstirea 3isericii pt4nd%o.
Cci 14ntuitorul )i Dumne?eul nostru, 6n284ndu%ne pe noi prin 2ie8uirea $a 6n trup,
a poruncit a nu se +ace casa .atlui $u cas de ne(ustorie- care )i 3anii <monedele=
schim3torilor de 3ani i%a 6mpr)tiat )i i%a i?(onit pe cei ce +ceau .emplul loca)
o3)tesc <local pu3lic=. Iar dac cine2a ar +i prins asupra artatei clcri a le(ii, s se
a+uriseasc.
,3 ap.- ,4,
9, .rul.
,#
.rul.
CBE7.INII
$G NI C!CG
A!IE DI*G
@AICEII"
*G/JN
<@r4nduim= c nu se cu2ine ca cei din starea preo8easc, sau clericii, sau monahii
<asce8ii= sa se scalde 6n 3aie cu +emei )i nici 2reun cre)tin laic, cci aceasta este cea
dint4i 6n2inuire 6naintea p(4nilor. De s%ar prinde cine2a asupra acestui +apt, de ar +i
cleric, s se cateriseasc, iar de ar +i laic, s se a+uriseasc.
3' "aod.
,,
.rul.
;N AI$EBICG
$G $E CJN.E
CI EV"!VIE,
CGBG
V!IE.E 7I
BGCNE.E
Voim ca cei ce se a+l 6n 3iseric spre a c4nta s nu se +oloseasc de stri(te
netocmite <+r de r4nduiala, 2aiete= )i s sileasc +irea spre racnire, nici s adau(e
ce2a 6n a+ar de cele ce sunt r4nduite de Aiserici, care nu%i sunt nici potri2ite, nici
cu2iincioase, el cu mult luare aminte )i smerenie s aduc c4ntri lui Dumne?eu cel
care 2e(hea? asupra celor ascunse, cci s+4ntul cu24nt a 6n28at pe +ii lui IsraeN s
+ie cucernici. <"e2. 1&,31=
1& "aod.
,0
.rul.
7C@"IBE!
C!.EHI1EN
I"@B
<@r4nduim= c se cu2ine ca cei ce sunt a se lumina <a se 3ote?a catehumeni= s 6n2e8e
credin8a, )i 6n a cincea ?i a sptm4nii <5oia= s dea seama <rspund= episcopului sau
pres3iterilor.
, 14 sin. I
ec.- 9#
.rul- 19,
4# "aod.
,9
.rul.
@$JND!
CE"@B CE
$*IN VBI.E
7I NEVBI.E
DE$*BE
N!7.EBE!
D@1NI"II
1rturisind noi c dumne?eiasca na)tere cea din Cecioar a +ost +r lehu?ie )i
propo2duind 6ntre(ii turme c )i +r de sm4n8 sa +cut, 6i supunem 6ndreptrii pe
cei ce din ne)tiin8 +ac ce2a din cele ce nu se cu2in. Drept aceea, pentru c unii, dup
?iua s+intei na)teri a lui Hristos Dumne?eul nostru se arat pr5ind +runtea +inii
<semidale, +in +in= )i 6mpr8ind%o pe aceasta 6ntreolalta, su3 cu24nt de cinstire a
a)a%?isei lehu?ii a neprihnitei 1aicii Cecioare, or4nduim ca nimic de acest +el s nu
se 6n+ptuiasc de ctre credincio)i. Cci a t4lcui <a de+ini= )i a ?u(r2i cele despre
na)terea sa cea ne(rita <ine+a3il=, dup cele de o3)te <comune, o3i)nuite= )i dup
ale noastre <care se re+er la noi=, acest lucru nu este cinste pentru Cecioara, care mai
presus de minte )i de (rai a nscut cu trupul pe Cu24ntul cel necuprins <ne(rit=. Iar
dac de acum 6nainte sar prinde cine2a +c4nd ce2a de acest +el, de ar +i cleric, s se
cateriseasc, iar de ar +i laic, s se a+uriseasc.
0'
.rul.
@$JND!
C"EBICI"@B
7I "!ICI"@B
C!BE NI
1EB/
BE/I"!. "!
AI$EBICG
Dac 2reun episcop, pres3iter, ori diacon, sau dintre cei numra8i 6n cler <6n clerul
in+erior=, sau 2reun laic, de n%ar a2ea nici o ne2oie prea (rea sau 2reo trea3
ane2oioas, ca s lipseasc mai mult 2reme de la 3iserica lui, ci +iind <petrec4nd= 6n
cetate, nu ar mer(e <la 3iseric= trei ?ile de duminic 6n trei sptm4ni, de ar +i cler6c,
s se cateriseasc, iar de ar +i laic, s +ie 6ndeprtat de la 6mprt)ire <de la
comuniune, a+urisit=.
0, 9 ap.-
## .rul.-
!ntioh.-
11 $ard.
01
.rul.
@$JND!
BG.GCIBII
1@N@CI:I.E
De 2reme ce am a+lat c 6n unele tari, Ia c4ntarea cea 6ntreit s+4nt <trisa(hion=, dup
Ls+inte +r de moarteF se roste)te 6n chip de adaos9 LCel ce te%ai rsti(nit pentru noi,
miluie)te%ne pe noiF, iar c acesta <adaosul=, 6mpreun cu nele(iuitul eretic care a
nscocit o ast+el de rostire, s%a lepdat din c4ntarea cea de acest +el, ca strin de
dreapta credin8, )i noi, 6ntrind cele mai 6nainte statornicite cu toat e2la2ia de ctre
$+in8ii no)tri *rin8i, 6i dm anatemei pe cei care, )i dup or4nduirea de +a8, primesc
6n 3iseric o ast+el de rostire, sau 6n 2reun alt chip o adau( la c4ntarea cea 6ntreit
s+4nt <trisa(hion=. Iar dac cel ce calc cele or4nduite este din cinul preo8esc
<sacerdot=, poruncim s se despoaie de 2rednicia preo8easc, iar dac este laic sau
monah, s se a+uriseasc.
3, 33, &#,
99 .rul.
0
.rul.
CI1 $G CIE
7I CI1 $G
NI CIE
:I/BGVI.
1JN.II.@B
I"
In unele chipuri ale cinstitelor icoane, mielul se ?u(r2e)te artat cu de(etul de
6naintemer(torul <$+4ntul Ioan Aote?torul=, care <miel= s%a 6n8eles ca chip al harului,
6n+8i)4ndu%ne nou mai 6nainte prin le(e <prin "e(ea Vechiului .estament= pe
ade2ratul 1iel, pe Hristos Dumne?eul nostru. Cinstind, a)adar, chipurile )i um3rele
2echi ca semne <sim3oluri= )i 6nchipuiri <pre+i(urri= ale ade2rului, predanisite
Aisericii, noi cinstim 6n primul r4nd harul )i ade2rul, primindu%l pe el <pe ele= ca
plinire a "e(ii. Drept aceea, pentru ca aceea ce este des24r)it s se 6n+8i)e?e ochilor
tuturor )i prin me)te)u(ul culorilor, or4nduim <hotr4m= ca de acum 6nainte Hristos
Dumne?eul nostru, 1ielul care a ridicat pcatul lumii, s +ie 6n+8i)at <repre?entat= )i
6n icoane dup chipul $u cel omenesc 6n locul 2echiului miel, pentru ca 6n8ele(4nd
prin aceasta mre8ia lui Dumne?eu Cu24ntul, sa +im 6ndruma8i )i spre aducerea%
aminte de petrecerea "ui 6n trup, de patima $a )i moartea $a m4ntuitoare, )i de
rscumprarea <i?32irea= lumii, care s%a +cut prin aceasta.
03
.rul.
1@BKII NI
$E
CI1INECG
Nimeni s nu dea Cuminectura <Euharistia= trupurilor celor ce au murit <1t. #, #=.
Cci este scris9 L"ua8i m4nca8iF <1t. #, #=, dar trupurile celor mor8i nu pot lua, nici
m4nca.
13 sin. I
ec- ,, 10
Carta(.- ,
& /ri(.
NDssa- 3,
1#
.imotei
!lex.
04
.rul.
A@.E:I"
C@*II"@B
/G$IKI
Irm4nd a)e?mintelor <r4nduielilor= canonice ale *rin8ilor, or4nduim )i despre
prunci9 ori de c4te ori nu se (sesc martori deplin 6ncredin8a8i <si(uri= care s spun
ca ace)tia sunt +r 6ndoial 3ote?a8i, )i nici ace)tia <pruncii= nu ar +i 6n stare din
cau?a 24rstei s rspund anumit asupra s+intei lucrri <tainei= care li s%a dat
<6mprt)it= lor, ace)tia tre3uie s +ie 3ote?a8i +r nici o poticnire, ca nu cum2a o
ast+el de 6ndoial s%i lipseasc pe ei de aceast cur8ire a s+in8irii.
49, &' ap.-
, sin. II
ec- &3
.ru"- 4&,
40, ,,
11'
Carta(.- 1,
91 Vasile
cel 1are
0&
.rul.
BJNDII!"!
E"IAEBGBII
$C"!VI"@B
!m luat aminte, dup $criptur, c prin doi sau trei martori se ade2ere)te tot cu24ntul
<Deut. 19, 1&- 1t. 10, 1#=. Drept aceea, or4nduim ca scla2ii slo3o?i8i <eli3era8i= de
ctre stp4nul lor s do34ndeasc o ast+el de cinste 6n +a8a a trei martori, cei ce sunt
de +a8 2or da 6ntrire slo3o?irii <o 2or con+irma= )i 2or da 6ncredin8are de la ei celor
ce s%au +cut.
,& ap.-
sin. I ec-
#, 0,
19, 131,
13
Carta(.- 9
.eo+il
!lex.
0#
.rul.
@$JND!
CE"@B CE
;N.BEKIN
DE$CBJI"
@r4nduim ca cei care spre pier?area su+letelor aduna des+r4nate )i le 6ntre8in
<hrnesc=, dac ar +i clerici, s se a+uriseasc )i s se cateriseasc, iar de ar +i laici, s
se a+uriseasc.
& ap., 1
Neoce?.-
3, 9, 3,
&1, &9, ,'
Vasile cel
1are
0,
.rul.
@$JND!
!DI".EBI"
II
!ceea care )i%a prsit 3r3atul )i se duce dup altul este adulter, dup $+4ntul )i
dumne?eiescul Vasile, care prea 3ine a ales acest lucru <acest citat= din pro+e8ia lui
Ieremia9 c Ldac +emeia se +ace <2a +i= a altui 3r3at, s nu se 6ntoarc la 3r3atul ei,
ci <odat= spurcat, 2a s +ieF <Ieremia 3, 1=- )i iar)i9 LCel ce are <8ine= adulter, este
ne3un )i necredincios <p(4n=F <*ro2er3e 10, 3=. Dar de s%ar 2di c a +u(it +r
cu24nt <pricin= de la 3r3at, el este 2rednic de iertare, ea 6ns de certare. Iar iertarea i
se 2a da acestuia spre a se uni <spre a +i 6n comuniune= cu Aiserica. Iar cel care%)i
prse)te +emeia pe care )i%a luat%o 6n mod le(iuit )i aduce pe alta % dup hotr4rea
Domnului % se supune os4ndei adulterului <pentru adulter=- cci s%a canoni?at <s%a
or4nduit= canonic de ctre *rin8ii no)tri c unii ca ace)tia timp de un an s se
t4n(uiasc <s pl4n(=, doi ani s asculte, trei ani s cad <6n (enunchi= )i 6n al
)aptelea s stea 6mpreun cu credincio)ii, )i a)a s se 6n2redniceasc de 6mprt)anie,
de se 2or poci, adic cu lacrimi.
40 ap.- 1,
13 sin. 1
ec- 93, 90
.rul- '
!ne- 1'
Carta(.- 9,
1, 31, 3&,
3#, 4#, 40,
,,, 0'
Vasile cel
1are
00
.rul.
;N AI$EBICG
$G NI $E
!DG*@$.E!
$CG
D@AI.@!CE
Nimeni sa nu 3a(e 6nuntrul s+intei 3iserici <s+4ntului loca)= nici un +el de do3itoc,
a+ar numai dac cine2a cltorind, cuprins de prea mare ne2oie )i +iind lipsit de
adpost )i sla), 2a tra(e la 2reun ast+el de loca) <3iseric=. Cci dac nu ar +i 3(at
do3itocul 6nuntru, s%ar putea ca uneori acesta s se prpdeasc, iar el, prin pierderea
do3itocului, )i prin aceasta a5un(4nd 6n neputin8a de a%)i continua cltoria, s%ar
supune <expune= prime5diei de moarte. Dar noi suntem 6n28a8i <)tim= c s4m3ta
pentru om s%a +cut <1c. , ,=, a)a c se cade a se socoti c pentru toate <aceste
pricini= tre3uie s +ie aleas m4ntuirea )i +erirea de su+erin8 a omului. Iar dac s%ar
prinde cine2a 3(4nd do3itoc 6n 3iseric <6n s+4ntul loca)= +r ne2oie, precum s%a
?is, de 2a +i cleric, s se cateriseasc <s +ie caterisit=, iar de ar +i laic, s se
a+uriseasc.
,3 ap.- ,4,
,#, 9,
.rul.
09
.rul.
*@$.I"
*!7.I"@B
;NCE.E!:G
;N N@!*.E!
;NVIEBII
Cre)tinii, petrec4nd 6n post )i ru(ciune )i 6n smerenia inimii ?ilele patimii
14ntuitorului, se cade s%)i 6ncete?e postul 6n ceasurile dintre mie?ul nop8ii, spre
s4m3ta mare, +iindc dumne?eie)tii e2an(heli)ti 1atei )i "uca ne%au 6n+8i)at
ad4ncul 6naintat al nop8ii, cel dint4i prin rostirea <expresia=9 L6n noaptea s4m3eteiF
<1t. 0, 1=, iar cellalt prin rostirea <expresia=9 Ldiminea8 ad4ncF <"c. 4, 1=.O
&1, &3, ##
ap.- 1#
sin. IV ec-
13, &&
.rul.- 14
!ne- 10,
1 /an(.-
0, 49, &1
"aod.
9'
.rul.
BJNDII!"!
;N/ENINCH
EBII ;N
AI$EBICG
!m primit 6n mod canonic, de la Dumne?eu purttorii *rin8ii no)tri, s nu plecm
(enunchii 6n dumineci, cinstind <ast+el= 6n2ierea lui Hristos. Drept aceea ca s nu
nesocotim chipul lmurit al 8inerii acestei <porunci=, r4nduim <poruncim= limpede
credincio)ilor ca s4m3ta, dup intrarea cea de sear a preo8ilor 6n altar, potri2it
o3iceiului care se 8ine <6n 2i(oare=, nici unul s nu plece (enunchii p4n duminic
seara urmtoare, c4nd, dup intrarea 6n 2remea lumin4ndei, plec4nd 6ndat (enunchii,
6n chipul acesta s aducem ru(ciunile <noastre= Domnului. Cci socotim noaptea cea
dup s4m3t ca 6naintemer(toare 6n2ierii 14ntuitorului nostru, de atunci 6ncepem
6n chip duho2nicesc c4ntrile, s+4r)ind sr3toarea de la 6ntuneric spre lumin, ca de
aici 6nainte 6n cursul nop8ii )i al ?ilei 6ntre(i s sr3torim noi 6n2ierea.
## ap.- '
sin. I ec-
## .rul.-
10 /an(.-
9 "aod.-
1& *etru
!lex.- 91
Vasile cel
1arc- I
.eo+il
!lex.
91
.rul.
!V@B.I"
!BE
C!N@NI"
ICIDEBII
*e cele care dau doctorii lepdtoare de +t <pro2ocatoare de a2ort= )i pe cele care
primesc otr2uri pier?toare <omor4toare= de prunci le supunem pedepsei uci(a)ului.
#& ap.- 1
!nc- , 0
Vasile cel
1are
9
.rul.
@$JND!
BG*I.@BI"@
B DE CE1EI
$+4ntul $inod a or4nduit ca cei ce rpesc +emei, su3 cu24nt de cstorie, sau prta)ii,
sau s+tuitorii celor ce le rpesc, dac ar +i clerici, s cad din treapta lor, iar dac ar +i
laici, s +ie da8i anatemei.
#, ap.- ,
sin. IV ec-
3', 3#, 4
Vasile cel
1are
93
.rul.
BJNDII!"G
*EN.BI
CG$G.@BI!
CE"@B
DI$*GBIKI
!ceea al crui 3r3at este plecat )i, +iind el ne)tiut <disprut=, ea se cstore)te cu
altul 6nainte de a se 6ncredin8a despre moartea aceluia s24r)e)te adulter. De
asemenea, se supun acelea)i certri )i so8iile osta)ilor, cele ale cror so8i +iind ne)tiu8i
<dispru8i= se cstoresc, precum )i acelea care, din pricina cltoriei 3r3atului, nu%i
a)teapt re6ntoarcerea. 6ns aici lucrul are oarecare iertare, pentru c este mare
3nuial de moarte. Iar aceea care s%a cstorit din ne)tiin8 cu cel prsit pentru o
2reme dc ctre so8ie, apoi ls4nd%o pe ca, pentru c s%a re6ntors la el cea dint4i, cu
toate c a s24r)it adulter <a +cut%o= totu)i din ne)tiin8 <)i= a)adar nu se opre)te de la
cstorie, dar ar +i mai 3ine dac ar rm4ne a)a. Iar dac 6ntr%un timp oarecare s%ar
6napoia osta)ul a crui so8ie, din pricina lipsei Iui mai 6ndelun(ate, s%a unit <6nso8it= cu
un alt 3r3at, acesta <osta)ul=, dac 2oie)te, s%)i ia 6ndat pe so8ia sa, d4ndu%i%se ei
iertare, din pricina ne)tiin8ei, <la +el= )i 3r3atului care se 6nso8ise cu ea 6n a doua
cstorie.
31,3#, 4#
Vasile cel
1are
94
.rul.
>IBG1JN.I
" *G/JN $E
@*BE7.E
Canonul supune certrilor <pedepselor= pe cei care se 5ur cu 5urm4nt elinesc
<p(4nesc=- )i noi le hotr4m acestora a+urisirea.
&. ap.-
1', 1,, 0,
9, #4, 01,
0 Vasile
cel 1are
9&
.rul.
BJNDII!"G
*EN.BI
*BI1IBE!
EBE.ICI"@B
;N AI$EBICG
*e aceia dintre eretici care se adau( <ata)ea?= @rtodoxiei )i pr8ii celor ce se
m4ntuiesc 6i primim dup urmtoarea r4nduial )i o3icei9 pe arieni )i pe macedoneni
)i pe no2a8ienii care%)i ?ic loru)i catari )i st4n(aci, )i pe Huartodecimani
<patruspre?eceni=, adic pe tetradi8i <miercura)i=, )i pe upolimtristi 6i primim, d4nd
?apise <scrisori= )i d4nd anatemei toata ere?ia care nu cu(et <6n2a8= cum cu(et
s+4nta so3orniceasc )i apostoleasc a lui Dumne?eu Aiseric, pecetluindu%i, adic
un(4ndu%le mai 6nt4i cu $+4ntul 1ir +runtea )i ochii, )i nrile )i (ura, )i urechile, )i
pecetluindu%i pe ei ?icem9 L*ecetea Darului Duhului $+4ntF. lar despre pa2lichieni,
care re2in la Aiserica so3orniceasca, s%a a)e?at or4nduirea ca neaprat ace)tia s ++e
3ote?a8i din nou. Iar pe eunomieni, cei 3ote?a8i 6ntr%o sin(ur cu+undare, )i pe moni
lini)ti, cei numi8i aici +ri(i, )i pe sa3elieni, care 6n2a8 c Ciul este tot una
<deopotri2= cu .atl )i care +ac )i alte oarecare rele <lucruri de ne6ndurat=, )i pe toate
celelalte ere?ii, pentru c mul8i sunt aici mai ales cei care pornesc, 2in din 8ara
(alatenilor, pe to8i care 2oiesc dintre ace)tia s se adau(e ortodoxiei 6i primim ca pe
p(4ni <elini= )i <adic= 6n prima ?i 6i primim spre cre)tinare, iar 6n a doua
catehumeni, apoi 6n a treia ?i le +acem lepdrile de satana <6i exorci?m=, cu su+larea
de trei ori 6n +a8 )i 6n ochi, )i ast+el 6i catehi?m pe ei, )i 6i +acem s ?3o2easc 6n
Aiseric )i s asculte $cripturile )i atunci 6i 3ote?m pe ei.
Dar )i pe manihei )i se2erieni, )i pe cei 2eni8i din ere?ii asemenea <acestora=,
primindu%i ca pe p(4ni <elini=, 6i 3ote?m din nou. Iar nestorienii )i eutihienii )i
se2erienii, )i cei din ere?ii asemenea <acestora= tre3uie sa +ac ?apis <scrisori= )i sa
dea anatemei ere?ia <rtcirea= lor, )i pe Nestorie )i pe Eutihie, )i pe Dioscur, )i pe
$e2er )i pe ceilal8i 6nceptori <cori+ei= ai unor ast+el de ere?ii, )i pe cei ce cu(et cele
ale lor )i toate ere?i%ile artate mai 6nainte )i a)a s se 6mprt)easc cu s+4nta
Cuminectur.
0, 19 sin-
sin. I ec-
1, , sin. II
ec- ,, 0
"aod.- #,
&,, 1#
Carta(.- 1,
&, 4,
Vasile cel
1are
9#
.rul.
@$JNDIBE!
;1*@D@AIBII
DE7!B.E
Cei ce l%au 6m3rcat pe Hristos, prin 3ote?, au mrturisit s urme?e 2ie8uirea "ui cea
dup trup. !)adar, pe cei ce%)i 6n+rumuse8ea? )i 6)i (tesc perii capului cu miestrie
de 6mpletituri, spre 2tmarea celor ce%i 2d, )i prin aceasta pricinuind am(ire
su+letelor sla3e, 6i 2indecm printe)te cu certare <pedeaps= potri2it, po2a8uindu%i
pe ei )i 6n2a84ndu%i s 2ie8uiasc cu 6n8elepciune, ca prsind am(irea )i
de)ertciunea cea din +ptur <+ire=, s%)i poarte mintea ne6ntrerupt ctre 2ia8a cea
nestrictoare )i +ericit, )i cu +ric s petreac 6ntru cur8enie, )i dup putin8 s se
apropie de Dumne?eu, prin cur8enia 2ie8ii, )i s 6mpodo3easc mai mult pe omul cel
din launtru, dec4t pe cel din a+ar, cu 2irtu8i )i cu o3iceiuri prea3une )i neprihnite, ca
s nu poarte 6n ei nici o rm)i8 din rtcirea potri2nicului. Iar dac cine2a s%ar purta
6mpotri2a canonului de +at, s se a+uriseasc.
9,
.rul.
;N
C"GDIBI"E
AI$EBICE7.I
$G $E
"@CII!$CG
;N 1@D
CIVIINCI@$
*e cei ce, sau locuind 6mpreuna cu so8ia, sau 6n alt chip +c4nd o3)te)ti <trans+orm4nd
6n localuri pu3lice= loca)urile s+inte )i purt4ndu%se cu nesocotin8 <dispre8= +a8 de ele,
)i 6n acest chip st4nd 6n ele, poruncim s%i scoat )i din casele catehumenilor cele din
<prea5ma= cinstitelor 3iserici. Iar dac cine2a nu ar p?i acest lucru, de ar +i cleric, s
se cateriseasc, Iar de ar +i laic, s se a+uriseasc.
,3 ap.- ,4,
,#, 9,
.rul.
90
.rul.
$E @*BE7.E
CG$G.@BI!
CI
"@/@DNIC!
!".II!
Cel ce ia spre 6nso8ire de cstorie pe +emeia lo(odit cu altul, trind 6nc lo(odnicul,
s +ie pus su3 6n2inuire de adulter.
11 !nc-
, #9
Vasile cel
1are
99
.rul.
*BIN@!$E
@*BI.E
!m a+lat c 6n 8ara armenilor se 6nt4mpl )i aceea 6nc c unii, +ri(4nd 6n interiorul
s+intelor altare pr8i din crnuri, <apoi= le +ac prinoase, 6mpr8indu%le preo8ilor 3uc8i
din ele 6n chip iudaic <dup o3iceiul iudaic=. Drept aceea, p?ind ne6ntinarea Aisericii,
or4nduim s nu%i +ie 6n(duit 2reunuia dintre preo8i s ia anumite pr8i din crnuri de
la cei ce le aduc, ci ace)tia s se 6ndestule?e cu cele care ar 3ine2oi aductorul,
+c4ndu%se acest +el de aducere 6n a+ara 3isericii. Iar dac cine2a nu ar +ace acest
lucru a)a, s se a+uriseasc.
3 ap.- 3,
33, &#
.rul- 3,
Carta(.
1''
.rul.
$E
@$JNDE7.E
*IC.IB!
I1@B!"G
L@chii ti s pri2easc cele drepteF )i Lcu toat pa?a tinere8ii inima taF porunce)te
6n8elepciunea <*ro2er3e 4, 3, &=, cci sim8irile trupului lesne strecoar 6n su+let cele
ale lor. *oruncim a)adar ca de acum 6nainte 6n nici un chip s nu se mai ?u(r2easc,
+ie pe ta3le <ta3louri=, +ie altcum2a 6n+8i)ate, chipuri care am(esc 2ederea )i care
stric mintea )i 6mpin( spre a848rile plcerilor ru)inoase. Iar dac cine2a s%ar apuca
<s%ar 6ncumeta= s +ac acest lucru, s se a+uriseasc.
1'1
.rul.
BJNDII!"!
*EN.BI
*BI1IBE!
CI1INECG.
IBII
Dumne?eiescul !postol cu (las 6nalt nume)te pe omul cel ?idit dup chipul lui
Dumne?eu trup )i loca) al lui Hristos. !)adar, cel ce a do34ndit 2rednicia cereasc
prin ptimirea m4ntuitoare, a+l4ndu% se pus mai presus dec4t toat ?idirea sim8itoare,
m4nc4nd )i 34nd pe Hristos, se 6mpreun pentru totdeauna cu 2ia8a 2e)nic, s+in8indu%
)i su+letul )i trupul, prin 6mprt)irea cu dumne?eiescul har. Drept aceea, dac ar 2rea
cine2a s se 6mprt)easc cu *reacuratul .rup 6n 2remea adunrii <litur(hiei=, )i s
se +ac prin 6mprt)ire <participare= una cu acela, +c4ndu%)i m4inile 6n. +orma crucii,
a)a s se apropie )i s primeasc 6mprt)irea harului. Cci pe cei ce 6n loc de m4n
pre(tesc oarecare 2ase <receptacule= din aur sau din alt materie, pentru primirea
dumne?eiescului dar, )i prin aceasta se socotesc 2rednici preacuratei pricestanii <de
preacurata 6mprt)anie=, cu nici un (4nd nu%i 6ntrim <apro3m= ca pe unii care
cinstesc mai mult materia cea ne6nsu+le8it )i supus m4inii omului, dec4t chipul lui
Dumne?eu. Iar dac s%ar prinde cine2a d4nd preacurata cuminectur celor ce aduc
ni)te 2ase <receptacule= ca acestea, s se a+uriseasc )i el, )i cel ce le aduce pe
acestea.
1'
.rul.
1GIE$.BI!
DIH@VNICI
"II
$e cade ca cei ce au primit de la Dumne?eu puterea de a le(a )i de a de%?le(a s
cercete?e +elul <calitatea= pcatului )i aplicarea spre 6ntoarcere a celui ce a pctuit, )i
ast+el s aduc 3olii 2indecarea potri2it, ca nu cum%2a, +olosindu%le pe am4ndou
+r msur, s (re)easc 6n pri2in8a i?32irii celui 6ncrcat <su+erind=. Cci nu este
simpl 3oala pcatului, ci +elurit )i 6n multe chipuri, )i nsctoare de multe 2lstare
ale stricciunii, din care rul se re2ars din plin )i mer(e 6nainte p4n s%ar opri prin
puterea 2indectorului <a doctorului=. Drept aceea, cel ce arat )tiin8 doctoriceasc
<medical= 6n pri2in8a su+letului mai 6nt4i tre3uie s cercete?e starea <dispo?i8ia= celui
ce a pctuit, )i dac 6nclin spre sntate sau, dimpotri2, cheam la sine 6ns)i 3oala
prin nra2urile sale- s 2e(he?e cum se 6n(ri5e)te 6n 2remea aceasta <6ntre timp= de
6ntoarcerea <resta3ilirea= sa, )i dac nu se 6mpotri2e)te me)terului <doctorului=, )i
2tmarea su+letului se opre)te din pricina +olosirii doctoriilor puse asupra ei, )i ast+el
s se msoare milosti2irea dup 2rednicie.
Cci tot cu24ntul <toat (ri5a= lui Dumne?eu )i al celui cruia i s%a 6ncredin8at
c4rmuirea de pstor <pastoral= este s aduc 6napoi <s 6ntoarc= oaia cea rtcit )i
1 sin. I
ec- , &, ,
!nc-
Enciclica
lui
!tanasie
cel 1are
ctre
Bu+in- ,
3, ,4, ,&,
04, 0&
Vasile cel
1are- 4,
&, ,, 0
/ri(.
s 2indece pe cea mu)cat de )arpe )i <dar= nici s o 6mpin( spre prpastia
de?nd5duirii )i nici a sl3i +r4na spre mole)irea )i spre dispre8uirea 2ie8ii- ci 6n orice
chip s stea 6mpotri2a su+erin8ei <patimii=, +ie prin doctoriile cele mai aspre )i mai
iu8i, ++e prin cele mai moi <suporta3ile= )i mai 3l4nde <u)oare= )i s se ne2oiasc
<lupte= spre 6nchiderea <cicatri?area= rnii, cercet4nd roadele pocin8ei )i 6n(ri5ind cu
6n8elepciune pe omul cel chemat spre strlucirea cea de sus. !)adar, tre3uie ca noi s
le )tim pe am4ndou, )i pe cele ale asprimii, )i pe cele ale o3iceiului <cerute de
o3icei=, dar s urmm chipul cel mai 6ndtinat la cel care nu primesc asprimea,
precum ne 6n2a8 pe noi $+4ntul Vasile.
NDssa
Canoanele Sinodului VII ecumenic
Nume DenumireExp
l
Continut Conexiuni
1 sin. VII
ec.
$E ;N.GBE$C
C!N@!NE"E
*BI1I.E DE
;N.BE!/!
AI$EBICG
*JNG !CI1
Celor care au do34ndit 2rednicia <demnitatea= preo8easc, r4nduielile
canonice le sunt mrturii )i 6ndreptri, pe care primindu%le cu 3ucurie,
c4ntm 6mpreun cu dumne?eiescul 2estitor Da2id, ctre Domnul
Dumne?eu, ?ic4nd9 L6ntru calea mrturiilor tale m%am des+tat ca 6ntru toat
3o(8iaF <*s. 110, 14= )i9 L!i poruncit ca mrturiile tale s ++e dreptate 6n
2eac- 6n8elep8este%m, )i 2iu 2oi +iF <*s. 110, 130, 144=. 7i dac (lasul
proorocesc <pro+etic= ne porunce)te nou s p?im 6n 2eac mrturiile lui
Dumne?eu )i s 2ie8uim 6ntru ele, este 6n2ederat <e2ident= c ele rm4n
necltinate si nestrmutate, cci si 2?torul de Dumne?eu 1oise ?ice ast+el9
L!cestora nu este a li se adu(a <nimic= )i nici nu este s se scoat <ce2a=
dintr%6nseleF <Deut. 1, 3=. 7i dumne?eiescul apostol *etru, prosl2indu%se
6ntru ele, stri(9 L$pre care )i 6n(erii doresc s pri2eascF <1 *etru 1, 1=, )i
*a2el ?ice9 LChiar dac noi, sau 6n(er din cer de ar 3ine2esti 2ou, 6n a+ar de
ceea ce 2%am 3ine2estit noi 2ou, s +ie anatemaF </al. 1,0=.
!)adar, acestea ast+el +iind, )i +iindu%ne nou mrturie, 3ucur4ndu% ne de ele
ca si c4nd cine2a ar (si comori multe, cu 3ucurie <ne 6nsu)im= primim 6n
inimile noastre s+intele canoane, )i 6ntrim 6ntrea(a )i nestrmutat or4nduire
a lor, a celor ce sunt a)e?ate de ctre s+intele tr4m3i8e ale Duhului, ale
preasl2i8ilor apostoli, ale celor )ase s+inte sinoade ecumenice, )i ale celor ce
s%au 6ntrunit local pentru a)e?area unor ast+el de r4nduieli, )i ale s+in8ilor
no)tri prin8i. Cci ei to8i sunt lumina8i de ctre unul )i acela)i Duh, au
or4nduit cele de +olos. 7i pe acei pe care ei 6i supun anatemei, )i noi 6i dm
anatemei- )i pe cei care 6i supun caterisirii, )i noi 6i caterisim- )i pe cei care 6i
supun a+urisirii, )i noi 6i a+urisim, iar pe cei pe care 6i dau certrii <epitimiei=,
)i noi a)i5derea 6i supunem. Cci dumne?eiescul apostol *a2el, care s%a urcat
6n al treilea cer )i a au?it cu2intele cele ne(rite, stri( lmurit9 LCr iu3ire
de ar(int s +ie purtarea 2oastr, 6n% destul4ndu%2 cu cele de +a8 <pe care le
a2e8i=F <E2r. 13, &=.
1 sin. IV ec-
.rul.- 1
Carta(.- 1'
sin. I%II
sin. VII
ec.
E*I$C@*I"
.BEAIIE $G
CIE
CGB.IB!B
BJVNI.@B
De 2reme ce, c4nt4nd ne 6ncredin8m lui Dumne?eu9 L6ntru drept8ile .ale
2oi cu(eta, nu 2oi uita cu2intele .aleF <*s. 110,1#=, este m4ntuitor ca to8i
cre)tinii s p?easc acest lucru, dar cu deose3ire cei 6m3rca8i cu 2rednicia
preo8easc. Drept aceea, or4nduim c tot cel ce 2rea s +ie 6naintat 6n treapta
episcopiei s )tie <cunoasc= des24r)it *saltirea, pentru ca ast+el, din
aceasta, s se 6ndemne a 6n28a )i 6ntre( clerul su. $ se ispiteasc 6ns cu
dinadinsul de ctre mitropolit, dac are os4rdie s citeasc cu ptrundere, iar
nu 6n trecere <super+icial=, at4t s+intele canoane, c4t )i $+4nta E2an(helie, c4t
)i cartea dumne?eiescului apostol, )i toat dumne?eiasca $criptur, )i s se
poarte dup poruncile dumne?eie)ti, )i s 6n2e8e poporul su. Cci +iin8a
ierarhiei noastre sunt cu2intele cele predanisite de Dumne?eu, adic
ade2rata cunoa)tere a dumne?eie)tii $cripturi, precum a rostit marele
Dionisie !reopa(itul <6n scrierea sa LDespre Ierarhia AisericeascF=. Iar dac
s%ar 6ndoi )i n%ar primi 3ucuros s +ac )i s 6n2e8e ast+el, s nu se
hirotoneasc. Cci Dumne?eu a ?is 6n chip de prooroc <pro+etic=9 L.u ai
lepdat cunoa)terea )i Eu te 2oi lepda pe .ine, c nu%mi slu5e)ti 1ie ca
preotF <@sea 4, #=.
&0, 0' ap.-
sin. Iec- 19
.ru"- 1
"aod.- 1'
$ard.- 10
Carta(.
3 sin. VII
ec.
NI1!I
AI$EBIC! ;7I
!"E/E
$"I>I.@BII
$GI
@rice ale(ere de pres3iter, sau de diacon, +cut de ctre dre(tori lume)ti, s
rm4n +r trie, dup canonul care ?ice9 LDac 2reun episcop, +olosind
dre(tori lume)ti, )i prin ace)tia sar +ace stp4n pe o 3iseric, s se
cateriseasc )i s se a+uriseasc <de asemenea= )i to8i prta)ii luiF <can. 3'
ap.=. Cci se cu2ine ca cel ce 2rea s +ie 6naintat la episcopie s se alea( de
ctre episcopi, dup cum s%a or4nduit <hotr4t= de ctre s+in8ii *rin8i cei de
la Niceea 6n canonul care ?ice9 L$e cu2ine ca episcopul s se a)e?e mai cu
seam de ctre to8i <episcopii= cei din eparhie <mitropolie=- iar dac ar +i (reu
2reun lucru ca acesta, +ie pentru 2reo ne2oie str4mtortoare <pre%sant=, +ie
pentru lun(imea drumului, adun4ndu%se 6n orice chip trei la un loc, 6mpreun
ale(tori +c4ndu%se )i cei care lipsesc <a3sen8i=, )i 6ncu2iin84nd <consim8ind=
prin scrisori, atunci s se +ac hirotonia. Iar 6ntrirea celor +cute s se dea 6n
+iecare eparhie <mitropolie= mitropolitului.
4 sin. I ec- 3'
ap.- 4 sin. I
ec- 19, 3
!ntioh.-
13 "aod.- #
$ard.- 1 C%
pol-
49, &'
Carta(.
4 sin. VII
ec.
$E
@$JNDE7.E
IIAIBE! DE
!B/IN. 7I
$I1@NI!
Dumne?eiescul apostol *a2el 2estitorul ade2rului <propo2duitorul=,
a)e?4nd <r4nduind= pres3iterilor din E+es, sau mai de(ra3 6ntre(ului cin
<corp= preo8esc <r4nduial= asemenea unui canon, a (rit deschis ast+el9
L!r(intul sau aurul sau haina nimnui nu am po+tit- toate 2i le%am artat
2ou, cci ast+el ostenindu%2 se cade s 2eni8i 6n a5utorul celor
necredincio)i, socotind 2oi c este mai +ericit a da dec4t a luaF <C. !p. ', 33%
3&=. Drept aceea, )i 6n284ndu%ne de la acela, or4nduim ca episcopul,
nscocind pentru c4)ti( ru)inos <nscociri, pretexte= 6n pricini de pcate, s
nu plnuiasc nicidecum a cere aur, sau ar(int, sau altce2a de la episcop, sau
clericii, sau monahii cei care se a+l su3 el <6i sunt supu)i=. Cci ?ice
apostolul9 LNedrep8ii nu 2or mo)teni 6mpr8ia lui Dumne?euF <I Cor. #, 9=
)i9 LNu sunt datori copiii s a(oniseasc prin8ilor, ci prin8ii copiilorF <II
Cor. ,14=. Dac, a)adar, pentru stoarcerea aurului sau a 2reunui alt soi sau
pentru 2reo patim a sa, s%ar (si cine2a <dintre episcopi= oprind de la slu53
<litur(hie= )i a+urisind pe 2reunul dintre clericii supu)i lui, sau 6nchi?4nd 2reo
cinstit <s+4nt= 3iseric, spre a nu se s24r)i 6n ea slu53ele lui Dumne?eu, )i
trec4nd <6ntin?4nd= ne3unia lui asupra <lucrului= celui nesim8itor, cu ade2rat
+r sim8ire +iind <acela=, se 2a supune )i aceleia)i ptimiri )i se 2a )i 6ntoarce
rutatea lui asupra capului su <*s. ,, 1#=, ca un clctor al poruncii lui
Dumne?eu )i al r4nduielilor apostolice. Cci )i *etru, cpetenia <cori+eul=
dint4i al apostolilor, porunce)te9 L*stori8i turma lui Dumne?eu cea 6ntru a
2oastr <(ri5=, 2e(hind asupra ei, )i nu cu silnicie, ci cu tra(ere de inim,
dup Dumne?eu- nu cu cutare de c4)ti( ru)inos, ci cu r42n, nu ca )i c4nd
a8i +i stp4ni ai o3)tilor <pstori8ilor=, ci pild +c4ndu%2 turmei- )i c4nd se
2a arta !rhipstorul, primi8i cununa cea ne2e)te5it a mririiF <I *etru &, %
9 ap.- sin.
IV ce- , 3
.rul.- &, 1&,
19 sin. VII
ee- 1 "aod.-
$ard.- 9
Vasile cel
1are-
Enciclica iui
/henadie-
Enciclica lui
.arasie
4=.
& sin. VII
ec.
$E
@$JNDE7.E
$I1@NI!
*cat de moarte se consider c4nd oarecari pctuind, rm4n ne6ndrepta8i.
Dar )i mai ru dec4t aceasta este dac se ridic cu cer3icie <6ncp84nare=
6mpotri2a dreptei credin8e )i a ade2rului, pre8uind mai mult pe inamona
dec4t supunerea +a8 de Dumne?eu, )i se 6mpotri2esc r4nduielilor lui
canonice. 6n ace)tia nu este Domnul Dumne?eu, de nu cum2a smerindu%se 6)i
2or 2eni 6n +ire <se 2or tre?i= din (re)eala lor- cci tre3uie ca ace)tia s se
apropie cu tot dinadinsul de Dumne?eu )i cu inim ?dro3it s cear lsarea
si iertarea acestui pcat )i s nu se m4ndreasc cu danie nele(iuit. < aci
LDomnul e aproape de cei ?dro3i8i cu inimaF <*s, 33, 1,=.
Drept aceea, cei ce se +lesc c au +ost r4ndui8i 6n Aiserica prin dare de aur
<prin druirea aurului= )i, pun4ndu%)i nde5dea 6n acest o3icei ru, care
6nstrinea? de Dumne?eu )i de toat preo8ia )i care, din aceast pricin, cu
+a8a neru)inat )i 6n (ura mare <cu (ura neacoperit=, prin cu2inte ocr4toare
3at5ocoresc pe cei ce au +ost ale)i de ctre Duhul $+4nt, pentru 3untatea
<2irtutea= 2ie8ii lor )i care au +ost r4ndui8i <6n Aiseric= +r dare de aur,
<atunci= mai 6nt4i cei ce +ac aceasta s ia treapta cea din urm a cinului lor <a
strii proprii=. Iar dac ar strui <perse2era=, s +ie 6ndrepta8i prin certare
<epitimie=.
Iar dac cine2a s%ar 2di c4nd2a +c4nd aceasta 6ntru hirotonie <cu prile5ul
hirotoniei= s se urme?e dup canonul apostolic, care ?ice9 LDac 2reun
episcop, sau pres3iter, sau diacon ar do34ndi prin 3ani <demnitatea= aceast
2rednicie, s se cateriseasc )i acela, )i cel ce l%a hirotonit )i s se taie cu
totul )i din comuniune <3iseric, 6mprt)ire=, ca $imon 1a(ul de ctre mine
*etruF <can. 9 ap.=. !)i5derea )i dup al doilea canon al cu2io)ilor no)tri
prin8i de la Calcedon, care ?ice9 LDac 2reun episcop ar s24r)i hirotonie
pentru 3ani si ar co3or6 6ntre lucrurile de 24n?are harul care nu se 2inde, si ar
hirotoni pentru 3ani episcop, ori horepiscop, ori pres3iter, ori diacon, ori pe
altcine2a dintre aceia ce se numr 6n cler, sau pentru 3ani ar 6nainta <institui,
r4ndui= econom sau ecdic <aprtor, a2ocat= 3isericesc, sau paramonar, sau
pe oricine din canon <din catalo(ul slu53a)ilor 3iserice)ti=, pentru c4)ti(
ru)inos pe seama sa, cel do2edit c a +cut <6ntreprins= aceasta s se
prime5duiasc 6n pri2in8a propriei sale trepte <spi8e=, iar cel hirotonit s nu
ai3 nici un +olos din hirotonia sau 6naintarea aceea din ne(o8, ci s +ie strin
de 2rednicia sau de slu53a pe care a do34ndit%o prin 3ani. Iar dac cine2a s%ar
2di <ar aprea= ca mi5locitori 6n ast+el de apucturi <a+aceri= ru)inoase )i
nele(iuite, s cad )i acesta din treapta sa, dac ar +i cleric, iar de ar +i laic
sau clu(r, s se a+uriseascF <can. sin. IV ec.=.
# sin. VII
ec.
$IN@DI"
1I.B@*@"IEI
$! $E !DINE
@ D!.! *E!N
De 2reme ce este <exist= un canon care ?ice9 LDe dou ori pe an, 6n +iecare
eparhie <mitropolie= tre3uie sa se +ac cercetrile canonice de ctre adunarea
episcopilorF <can. 3, ap.= % dar, din pricina o3oselii celor ce se 6ntrunesc )i a
lipsei lucrului tre3uitor pentru cltorie, cu2io)ii prin8i ai sinodului al
)aselea <ecumenic= au or4nduit ca 6n orice chip )i pentru orice cu24nt
<pricin= s se 8in o dat pe an <sinodul= )i cele (re)ite s se 6ndrepte?e <can.
0 .ra+an=.
!)adar, pe acest canon 6l 6nnoim noi, )i dac s%ar a+la 2reun dre(tor oprind
acest lucru, s se a+uriseasc. Iar dac 2reunul dintre mitropoli8i nu ar a2ea
(ri5 <ar ne(li5a= s se +ac lucrul acesta, +r <a +i= ne2oie )i sil )i +r 2reo
3inecu24ntat pricin, s +ie supus cercetrilor canonice.
Iar c4nd se 8ine sinodul pentru tre3uri canonice )i e2an(helice, se cu2ine ca
episcopii 6ntruni8i s +ie cu os4rdie )i cu (ri5 6ntru p?irea dumne?eie)tilor )i
de 2ia8 +ctoarelor porunci ale lui Dumne?eu. Cci 6ntru p?irea acestora
multa rsplat esteF <*s. 10, 11=, pentru c )i L+clie este porunca, iar le(ea
este lumin, )i calea 2ie8ii este mustrarea )i 6ndrumareaF <*ro2. #, 3=, )i
L*orunca Domnului este strlucitoare, lumin4nd ochiiF <*s. 10, 0=. Dar
mitropolitul s nu +ie 2olnic <sa nu ai3 2oie= a cere din cele ce aduce
episcopul cu sine, +ie do3itoc, +ie altce2a <alt soi=. Cci de sar do2edi +c4nd
lucrul acesta, s se dea 6napoi 6mptrit.
3, ap.- & sin.
I ec- 9 sin.
IV ec.- 0
.rul- '
!ntioh.- 9&
Carta(.
, sin. VII
ec.
AI$EBICI"E $E
.JBN@$E$C
NI1!I CI
$CIN.E
1@!7.E
Dumne?eiescul apostol *a2el ?ice9 L*catele unor oameni sunt 2dite, iar ale
altora urmea? dup aceleaF <I .im. &, 4=. !)adar, pcatelor mai 6nainte
s24r)ite, Ie urmea? )i alte pcate. !st+el, rtcirii <ere?iei= nele(iuite a
cle2etirilor de cre)tini, i%au urmat )i alte nele(iuiri. Cci precum au luat
<scos= din 3iseric chipul cinstitelor icoane <s+intelor icoane=, au prsit )i
alte oarecare o3iceiuri, care tre3uiesc s +ie 6nnoite )i 8inute 6ntocmai dup
a)e?m4ntul <le(ea= scris )i nescris.
!)adar, c4te cinstite 3iserici s%au t4rnosit +r cinstitele moa)te ale
mucenicilor <martirilor=, or4nduim ca 6n ele s se +ac a)e?area moa)telor, cu
ru(ciunea o3i)nuit. Iar cel ce 2a +i a+lat t4rnosind 3iseric +r s+intele
moa)te, ca unul care a clcat predaniile 3iserice)ti, s se cateriseasc.
31. ap.- 4 sin.
IV ec- 31
.rul.- &
!ntioh.- 03
Carta(.
0 sin. VII
ec.
NI1!I CE"
$INCEB
C@NVEB.I. $E
*BI1E7.E ;N
AI$EBICG
De 2reme ce oarecare rtci8i din le(ea <reli(ia= e2reilor credeau c pot s ia
6n r4s pe Hristos Dumne?eul nostru, pre+c4ndu%se c se 6ncre)tinea?, dar
lepd4ndu%" pe El <ne(4ndu%"= 6n ascuns )i 8in4nd s4m3ta 6n tain, )i alte
lucruri iudaice +c4nd, % or4nduim ca ace)tia s nu se primeasc nici la
6mprt)ire, nici la ru(ciune, nici 6n Aiseric, ci s +ie pe +a8 e2rei, dup
le(ea <reli(ia= lor, )i nici pe copiii lor s nu%i 3ote?e, nici s cumpere sau s
do34ndeasc ro3 <scla2=.
Iar dac 2reunul dintre ei se 6ntoarce <con2erte)te= din credin8 cinstit
<sincer= )i, 3iruind datinele )i tre3urile lor, o 2a mrturisi din toat inima,
spre a%i 6ncredin8a <con2in(e= )i a%i 6ndrepta )i pe al8ii, acesta s se primeasc
)i s se 3ote?e, )i copiii lui s +ie 6ntri8i 6n a se lepda <a38ine= de
me)te)u(urile e2reie)ti- iar dac nu ar +i ast+el, s nu se primeasc ei 6n nici
un chip.
,, #4, ,', ,1
ap.- 11, 04
.rul- 1
!ntioh.- 9,
3,, 30 "aod.
9 sin. VII
ec.
DECGI1!BE!
IC@!NE"@B
$E
@$JNDE7.E
.oate 5ucriile copilre)ti )i (lumele ne3une)ti, scrierile mincinoase, )i cele
care s%au +cut <alctuit= 6mpotri2a cinstitelor icoane, tre3uie s se predea
episcopului Constantinopolului, spre a +i puse la o parte <scoase din
circula8ie= 6mpreun cu celelalte cr8i eretice. Iar dac s%ar a+la cine2a
ascun?4ndu%le pe acestea, de ar +i episcop, ori pres3iter, ori diacon, s se
cateriseasc, iar de ar +i laic ori clu(r, s se a+uriseasc.
#' ap.- #3
.rul- &9
"aod.
1' sin.
VII ec.
C"EBI" $G
KING
*B!VI"E"E 7I
"! 1I.!BE,
7I "!
*IB.!BE
De 2reme ce unii dintre clerici, nesocotind r4nduiala canonic, prsindu%)i
parohia lor, alear( Ia alt parohie, )i mai cu seam 6n aceast de Dumne?eu
p?it )i 6mprteasc cetate, )i stau <se sta3ilesc= la dre(tori lume)ti,
s24r)ind s+intele slu53e <litur(hii= 6n paraclisele <capelele= lor pe eace)tia nu
este 6n(duit a%i primi 6n nici un +el de cas sau 3iseric, +r 2oia
episcopului propriu )i a episcopului Constantinopolului. Iar dac 2a +ace
cine2a )i ar strui <6n ceea ce a +cut=, s se cateriseasc. C48i 6ns +ac lucrul
acesta cu )tirea mai 6nainte pomeni8ilor preo8i <2ldici=, nu le este 6n(duit a
lua asupra lor purtri de (ri5 lume)ti )i de ale 2ie8ii, cu +iind opri8i de ctre
dumnc?eic)tilc canoane a +ace aceasta. Iar dac cine2a s%ar prinde a24nd
asupr)i o sarcina mai mare dec4t cele ?ise, ori sa 6ncete?e, ori s se
cateriseasc. !)adar, mai 3ine s se duc <preotul= spre 6n28area copiilor )i a
casnicilor <scla2ilor=, cetindu%le lor cu struin8 $cripturile, cci spre aceasta
a )i luat mo)tenire preo8ia.
1&, ', &0.
01, 03 ap.- ,
1&, 1# sin. I
ec- 3, 4, &, ,,
0, 1', ', 3,
sin. IV ec-
1,%', 31,
&9, #4 .rul-
3, 13, 1#, 1
!ntioh.- 19
"aod.- 1,,3,
1, 1&, 1#
$ard.- 1#, 34,
40, #&, ,1,
0', 9', 11,
13 Carta(.-
11 sin. 1%11
11 sin.
VII ec.
EC@N@1II 7I
DBE*.I" DE
DEV@"IKIIN
E ;N AI$EBICG
Ciind cu to8ii 6ndatora8i <o3li(a8i= s p?im dumne?eie)tilc canoane, suntem
datori s%l 8inem cu orice chip ne2tmat )i pe cel care ?ice s +ie economi 6n
+iecare 3iseric. 7i dac +iecare mitropolit a)a?a econom 6n 3iserica Iui, 3ine
este. Iar de nu, episcopului <patriarhului= Constantinopolului 6i este 6n(duit
ca din propria sa putere s r4nduiasc <instituie= econom 6n 3iserica aceluia.
!)i5derea )i mitropoli8ilor, dac episcopii supu)i lor nu 2oiesc <nu se
hotrsc= s a)e?e economi 6n 3isericile lor, acela)i lucru <aceea)i r4nduial=
s se p?easc <o3ser2e= )i 6n pri2in8a mnstirilor.
30, 41 ap.-
&, # sin.
IVce- 3&
.rul- 1 sin.
VII ec- 1&
!nc- ,, 0
/an(.- 4,
& !ntioh.-
#, 33
Carta(.- ,
sin. I% Il- 1'
.eo+il !lex.-
Chiriil
!lex.
1 sin.
VII ec.
BJNDIIE"I
*EN.BI
;N$.BGIN!BE
! AINIBI"@B
AI$EBICE7.I
Dac s%ar a+la 2reun episcop, sau 2reun e(umen, 6nstrin4nd 6n m4n
dre(toreasc din a(oniselile <3unurile= episcopiei sau mnstirii, sau d4ndu%
le altei persoane, s ++e +r trie predarea lor, dup canonul $+in8ilor
!postoli, care ?ice9 LEpiscopul sa poarte (ri5 tuturor 3unurilor <lucrurilor=
3iserice)ti )i s le r4nduiasc <chi2erniseasc= pe ele ca )i c4nd Dumne?eu i%
ar sta de 2e(he- dar s nu%i +ie 6n(duit lui s%)i 6nsu)easc ce2a din acestea
sau sa druiasc rudelor proprii cele ale lui Dumne?eu- iar dac ar +i srace,
s le +ac parte ca sracilor, dar sa nu 24nd din pricina acestora cele ale
Aisericii <can. 30 ap.=.
Iar dac ar pune <pretexta= ei pricin c pm4ntul aduce pa(u3 )i c nu este
spre nici un +olos, nici 6n acest +el s nu dea locul <terenul= dre(torilor
localnici, ci clericilor sau plu(arilor <a(ricultorilor=.
Iar dac ei ar +olosi 2icle)u( ur4t, )i dre(torul 2a cumpra pm4ntul de Ia un
cleric sau de Ia un plu(ar <a(ricultor=, )i 6n acest chip s +ie 24n?area +r
trie, )i <3unul= s +ie 6ntors <restituit= episcopiei sau mnstirii, iar episcopul
sau e(umenul care a +cut acest lucru sa +ie alun(at- episcopul din episcopie,
iar e(umenul din mnstire, ca unii ce ru risipesc cele ce nu au adunat.
30, 39, 4',
41, ,3 ap.-
4, & sin.
IV ec- 49
.rul.- li, 13,
sin. Vil Ec-
1&, !ne- 4,
& !ntioh.-
#, 33
Carta(.-
Chiril !lex.-
1' .eo+il
!lex
13 sin.
VII ec.
"GC!7IBI"E
AI$EBICE7.I
$G NI $E
C!CG $G"!7E
DE BJND
De 2reme ce din pricina neca?ului care, pentru pcatele noastre, sa a3tut
asupra 3isericilor, au +ost rpite de ctre oarecare 3r3a8i unele s+inte loca)uri
<3iserici )i a)e?minte= )i episcopii )i mnstiri )i s%au pre+cut 6n sla)e de
r4nd <adposturi o3)te)ti, case de r4nd=.
Dac, a)adar, cei ce le stp4nesc pe acestea 2oiesc <se hotrsc= s le dea
6napoi <restituie=, ca s +ie a)e?ate din nou <resta3ilite= dup 2echea stare,
3ine )i +rumos este- iar de nu, poruncim s se cateriseasc ace)tia dac sunt
din catalo(ul <cinul= strii preo8e)ti, iar dac sunt monahi sau laici, sa se
a+uriseasc, ca +iind os4ndi8i de ctre .atl )i de ctre Ciul )i de ctre $+4ntul
Duh, )i s +ie a)e?a8i unde 2iermele nu se s+4r)e)te <nu moare= )i +ocul nu se
stin(e <1c. 9, 44, 4#=, +iindc se 6mpotri2esc (lasului lui Dumne?eu, care
?ice9 LNu +ace8i casa .atlui meu cas de ne(ustorieF <In. ,1#=.
4, 4 sin. IV
ec- 49 .rul- 1
sin. III-
Chiril !lex.
14 sin.
VII ec.
!7E:!BE!
$"I>I.@BI"@B
AI$EBICE7.I
$G $E C!CG
DI*G
*B!VI"G
Este prea 6n2ederat tuturor <pentru to8i= c 6n preo8ie tre3uie s domneasc
r4nduiala. 7i este 3ineplcut lui Dumne?eu ca cele ale preo8iei 6ncreditri,
instituirile 6n preo8ie, s se 8ie <s se +ac=, cu luare%aminte <cu preci?ie=.
!)adar, pentru c 2edem c unii primesc tunderea 6n cler din pruncie +r
hirotesie, apoi nemailu4nd hirotesia de la episcop )i citind de pe am2on la
adunare <slu53a=, +ac lucrul acesta +r de r4nduiala <necanonic= % statornicim
ca de acum 6nainte s nu se mai +ac lucrul acesta- iar 6n pri2in8a clu(rilor
s se p?easc aceea)i <r4nduiala=. Iar hirotesia cite8ului este 6n(duit +ieci
e(umen s o +ac 6n mnstirea sa )i numai 6n aceasta, dac e(umenului
6nsu)i % +ire)te, acesta +iind pres3iter % i s%a dat de ctre episcop hirotesia
pentru c4rmuirea <treapta= de e(umen.
!)i5derea, dup 2echiul o3icei, )i horepiscopii se cade s 6nainte?e
<hiroteseasc= cite8 cu 6n2oirea episcopului.
14, 1&, 1,
33 .rul- 1&
"aod.
1& sin.
VII ec.
C"EBICI" $G
$"I>E!$CG
"! @ $IN/IBG
AI$EBICG
De acum 6nainte <de la canonul de +a8 6nainte=, clericul s nu r4nduiasc la
dou 3iserici, cci acest lucru este de trea3a <propriu= ne(ustoriei )i a
c4)ti(ului ru)inos si strin o3iceiului 3isericesc. Cci am au?it din 6nsu)i
(lasul Domnului c Lnu poate cine2a s slu5easc la doi domni- cci sau pe
unul 6l 2a ur6 )i pe cellalt 6l 2a iu3i, sau de unul se 2a lipi )i pe cellalt 6l 2a
nesocoti <dispre8ui=F <1t. #, 4=.
!)adar, L+iecare % dup cu24ntul !postolului % 6ntru ceea ce a +ost chemat,
6ntru aceea este dator s rm4nF <I Cor. ,,'= )i s stea la o sin(ur 3iseric.
Cci cele ce se +ac 6n tre3urile 3iserice)ti pentru c4)ti( ru)inos sunt strine de
Dumne?eu. Iar pentru tre3uin8a acestei 2ie8i sunt 6ndeletniciri <me)te)u(iri=
+elurite. !)adar, de ar 2rea cine2a s%)i c4)ti(e din acestea cele tre3uincioase
trupului- cci ?ice apostolul9 L*entru ne2oile mele )i ale celor ce sunt cu
mine, m4inile acestea au slu5itF <C.!p ',34=. 7i acestea <s se o3ser2e= 6n
aceast de Dumne?eu p?it cetate, iar 6n locurile <localit8ile= cele din a+ar
s se 6n(duie, din pricina lipsei oamenilor.
14, 1& ap.-
1&, 1# sin. I
ec- &, 1', '
sin. IV ec-
1,, 10, 31
.rul.- 1' sin.
VII ec- 3
!ntioh.- 1&,
1# $ard.- &4,
9' Carta(.
1# sin.
VII ec.
$E
@$JNDE7.E
"IMI"
C"EBI"II
.oat u)urtatea <+ri2olitatea= )i podoa3a trupeasc sunt strine de r4nduiala
)i de starea preo8easc. !)adar, episcopii sau clericii care se 6m%podo3esc pe
ei cu haine strlucitoare )i seme8e <m4ndre=, ace)tia tre3uie s se 6ndrepte?e,
iar dac ar strui, s se dea certrii, a)i5derea )i cei ce se un( cu miresme.
*entru c rdcina amrciunii odrslind 6n sus, rtcirea <ere?ia=
cle2etitorilor de cre)tini ur4ciune s%a +cut 3isericii so3ornice)ti )i cei ce au
primit%o pe aceasta nu numai c au ur(isit ?u(r2irile de icoane, ci au lepdat
)i toat e2la2ia, 2tm4nd <5i(nind= pe cei ce 2ie8uiesc 6n chip cu2iincios )i
cucernic )i s%a 6mplinit 6ntr%6n)ii ceea ce este scris9 LIr4ciune este
pctosului cinstirea lui Dumne?euF <$irah 1, 4=.
Drept aceea, de se 2or (si oarecare lu4ndu%i 6n r4s pe cei 6m3rca8i cu haina
de r4nd <simpl= )i cu2iincioas, prin certare s se 6ndrepte. Cci din
2remurile mai de demult, +iecare 3r3at din starea preo8easc se purta cu
6m3rcmintea cum se cade <modest= )i cu2iincioas. Cci tot ceea ce se ia
nu din tre3uin8, ci pentru 6mpodo3ire, cade su3 6n2inuirea de u)urtate
<de)ertciune, nechi3?uin8a=, precum ?ice marele Vasile <6n pra2ila scurt 49
pt. monahi=9 LDar nu se 6m3rcau nici cu 6m3rcminte pestri8 din 8esturi
de mtase, nici nu au adu(at la mar(inea 2e)mintelor 3uc8i de alta culoare.
Cci au au?it din lim3a (raiului dumne?eiesc c cei ce poart haine moi sunt
6n casele 6mpra8ilor <1atei 11,0=.
, .rul.- 1
/an(.
1, sin.
VII ec.
CGBG
;NV@IBE!
E*I$C@*I"II
NI $E C!CE
1GNG$.IBE
@arecare clu(ri, prsind mnstirile lor, ca unii ce n?uiesc s
stp4neasc, )i ne2oind s asculte, se apuc s ?ideasc loca)uri de 6n%
chinciune nea24nd cele <tre3uitoare= pentru ispr2ire <dac a)adar, cine2a
<dintre clu(ri= s%ar apuca s +ac lucrul acesta=, s se opreasc de ctre
episcopul locului- iar dac ar a2ea cele <tre3uitoare= pentru ispr2ire, s +ie
duse la capt <6ndeplinire= cele plnuite de el. !ceea)i <r4nduial= s se
p?easc <o3ser2e= )i 6n pri2in8a mirenilor )i a clericilor.
4, 0 sin. IV
ec- 41, 4, 4#
.rul- 1 sin. I%
II
10 sin.
VII ec.
"! C!$E"E
E*I$C@*!"E 7I
;N
1GNG$.IBI"E
DE CG"I/GBI
$G NI $.E!
CE1EI, NICI
$G
$"I>E!$CG
Ci8i +r poticnire <sminteal= )i celor din a+ar % ?ice dumne?eiescul !postol
<I Cor. 1', 3=. Iar a 2ie8ui <a locui= +emeile 6n mnstiri <de clu(ri= este
lucrul pricinuitor de toat sminteala. Dac s%ar prinde cine2a c are scla2
<roa3= sau slo3od <li3er= 6n episcopie sau 6n mnstire pentru 6ndeplinirea
2reunei slu5iri, sa se certe <pedepseasc=- iar struind, s se cateriseasc.
Iar dac s%ar )i 6nt4mpla s +ie +emei Ia metoace <6n su3ur3ii= )i ar 2oi
episcopul sau e(umenul s +ac o cltorie la cele de acolo <metoace=,
<atunci=, de +a8 +iind episcopul sau e(umenul, 6n timpul acela +emeia
nicidecum s nu +ac 2reo trea3 de slu5ire, ci s se ose3easc <i?ole?e= 6n alt
loc, pentru ne3nuire, p4n se 2a 6nt4mpla plecarea episcopului <2a pleca
episcopul=.
&, # ap.- 3
sin. I ec- 3,
1, 13,4,, &0
.rul-',
sin. VII ec-
19 !nc.- 4,
&, 30, ,'
Carta(.- 00
Vasile cel
1are
19 sin.
VII ec.
$E
@$JNDE7.E
$I1@NI!
!t4t de mult s%a 6nstp4nit ur4ciunea iu3irii de ar(in8i la c4rmuitorii
Aisericilor, asa ca si oarecare dintre 3r3a8ii care se numesc e2la2iosi, si
dintre +emei, uit4nd porunca Domnului, s%au am(it )i +ac pentru aur
primirile celor ce 2in spre cinul preo8esc )i spre 2ia8a sin(uratec <monahal=.
7i se 6nt4mpl precum ?ice marele Vasile, c este de lepdat )i 6ntre(ul, al
crui 6nceput este netre3nic, cci nu este 6n(duit a slu5i lui Dumne?eu )i lui
mamona <1t. #, 4=.
Dac, a)adar, s%ar (si cine2a +c4nd acest lucru, dac este episcop sau
e(umen, sau oarecare din starea preo8easc, ori s 6ncete?e, ori s se
cateriseasc, dup canonul al %lea al $+4ntului $inod de la Calcedon. Iar de
ar +i e(umen, s se i?(oneasc din mnstire )i s +ie predat la o alt
mnstire spre ascultare. !)i5derea )i e(umenul care nu are hirotonie 6ntru
pres3iter. Iar 6n pri2in8a lucrurilor <3unurilor= celor date de prin8i copiilor
drept ?estre, sau a celor aduse din a2erea lor <proprietatea lor=, dac
mrturisesc cei ce le aduc c acestea sunt 6nchinate <a+ierosite, consacrate= lui
Dumne?eu, am or4nduit c, ori de ar rm4ne, ori de ar ie)i, acelea s rm4n
6n mnstire, dup +(duin8a aceluia <care le%a adus=, a+ar dac n%ar +i 2ina
9 ap.- sin.
IV ec- %3
.ru"- 4, &,
1& sin. VII
ec- 1 "aod.-
$ard.- 9'
Vasile cel
1are-
Enciclica lui
/henadie-
Enciclica lui
.arasie
6naintestttorului <e(umenului, pentru ie)irea din mnstire a aceluia=.
' sin.
VII ec.
1GNG$.IBI
1IM.E $G NI
1!I CIE
@r4nduim ca de la canonul de +at 6nainte s nu mai +ie mnstire de dou
+eluri <du3l, mixt=, pentru c acest lucru multora le este <se +ace= sminteal
)i poticnire. Iar dac unii, 6mpreun cu neamurile <rudele= lor, 2oiesc <se
hotrsc= a se lepda <de lume= )i a urma 2ie8ii sin(uratice <monahale=,
3r3a8ii se cade sa mear( 6n mnstire 3r3teasc, iar +emeile s intre 6n
mnstire +emeiasc, pentru c 6ntru aceasta se 3ucur <se mul8ume)te=
Dumne?eu.
Iar cele ce au +ost p4n acum de dou +eluri <du3le, mixte=, s +ie c4rmuite
dup canonul s+4ntului nostru printe Vasile, )i dup porunca lui, - care ast+el
or4nduie)te9 L$ nu 2ie8uiasc <locuiasc= 6ntr%o mnstire clu(ri )i
clu(ri8e, cci 6mpreun%2ie8uirea prile5uie)te adulter. $ nu ai3 clu(rul
2or3ire slo3od cu clu(ri8a, sau clu(ri8a s 2or3easc deose3it cu
clu(rul, nici s se culce clu(rul 6n mnstire +emeiasc, nici s mn4nce
clu(ri8a sin(ur 6mpreun cu acela. Iar c4nd se aduc cele tre3uincioase
traiului de ctre partea 3r3teasc la canonice <clu(ri8e % +emei care
triesc dup r4nduiala sau canonul clu(riei=, e(umena mnstirii +emeie)ti
6mpreun cu oarecare monahie 3tr4n s le primeasc pe acestea <cele
necesare traiului= 6n a+ara por8ii. Iar de s%ar 6nt4mpla ca un clu(r s 2oiasc
a 2edea 2reo rud, prin pu8ine )i scurte cu2inte s 2or3easc cu aceasta, 6n
+iin8a de +a8 <+iind de +a8= a e(umenei, )i 6ndat s se 6ndeprte?e <s plece=
de la d4nsa.
4, .rul.-10,
sin. VII
ec.
1 sin.
VII ec.
1I.!BE!
CG"I/GBI"@
B $E C!CE CI
;NV@IBE!
E/I1ENI"@B
Nu se cu2ine ca monahul sau monahia s%)i prseasc mnstirea proprie )i
s se duc 6n alta. Iar de s%ar 6nt4mpla lucrul acesta, acela <care se duce= s
+ie neaprat (?duit- dar nu se cade s +ie primit <6n alt mnstire= +r
6n2oirea e(umenului su.
4 sin. IV ec-
19 sin. VII
ec- 0'
Carta(.- , 3,
4 sin. 1%11
sin.
VII ec.
VIEKIIBE!
CBE7.INI"@B
$G CIE
CIVIINCI@!$
G- C"EBICII 7I
CG"I/GBII $G
NI IN.BE ;N
@$*G.!BII
DECJ. DE
NEV@IE
1are lucru este a 6nchina totul lui Dumne?eu si a nu se ro3i dorin8elor
proprii. LCci, ori de m4nca8i, ori de 3e8i % ?ice dumne?eiescul apostol, toate
spre sla2a lui Dumne?eu s le +ace8iF <I Cor. 1', 31=. Iar Hristos Dumne?eul
nostru, 6n E2an(heliile $ale, a poruncit s se taie 6nceputurile pcatelor- cci
nu numai adulterul se supune certrii <pedepse)te= de ctre El, ci )i pornirea
cu(etului spre s24r)irea <comiterea= adulterului se os4nde)te, ?ic4nd el9 LCel
ce a cutat <s%a uitat= la +emeie spre a o po+ti pe ea a )i s24r)it adulter cu ea
6n inima luiF <1t. &,0=. !)adar, din aceasta 6n284ndu%ne, suntem datori s
ne cur8im cu(etele. Cci )i dac Ltoate sunt 6n(duite, dar nu toate +olosescF
<I Cor. 1', 3=, precum 6n28m din rostirea apostol este prea de lips +iecrui
3r3at s mn4nce pentru a tri, )i pentru cei a cror 2ia8a este 6n cstorie )i
au copii )i stare laic este lucru +r de ocara <repro)= a m4nca laolalt
3r3a8ii cu +emeile, numai s aduc mul8umire Celui ce d 3runii- dar nu cu
oarecare apucturi de teatru <scenice=, sau cu c4ntece satanice )i de cercetare
si prin unduiri <mldieri= des+r4nate, asupra crora 2ine 3lestemul proorocesc
<pro+etic=, care ?ice ast+el9 LVai celor ce 3eau 2inul cu <ceter= )i cu har+ )i
nu se uit la lucrurile Domnului )i nu 6n8ele( lucrul m4inilor $aleF <Is. &,1=.
7i dac ar +i cum2a unii ca ace)tia 6ntre cre)tini, s se 6ndrepte?e, iar de nu,
s ai3 trie asupra lor cele a)e?ate 6n chip canonic de ctre cei de di%naintea
noastr. Iar pentru cei a cror 2ia8 este lini)tit )i sin(uratic <solitar= % cel
care s%a 6ndatorat Domnului Dumne?eu s ia 5u(ul clu(resc, s stea
sin(uratic )i s tac. Dar nici celor care )i%au ales 2ia8a preo8easc nu le este
6n(duit nicidecum s mn4nce ose3it 6mpreun cu +emei, dec4t doar cu
oarecare de Dumne?eu temtori )i e2la2io)i 3r3a8i )i +emei, ca )i aceast
m4ncare 6mpreun s duc la ?idire <6ndreptare= duho2niceasc. !cela)i lucru
s se +ac )i 6n pri2in8a rudelor. Iar de s%ar )i 6nt4mpla c4nd2a ca monahul sau
un 3r3at cu cinul preo8esc s nu%)i ia cele de tre3uin8 neaprat, )i de
4, 43, &4
ap.- 3 sin. I
ec- &, 9, 4,,
40, #
.rulan- 10,
& sin. VII
ec- 19 !ne-
4 "aod.- 4',
#' Carta(.-
00 Vasile cel
1are
ne2oie 2rea s tra( +ie la han <osptrie=, +ie la casa cui2a, acela s +ie
2olnic <s ai3 2oie= a +ace lucrul acesta, ca silit de ne2oie, numai <s%l +ac=
cu e2la2ie.