Sunteți pe pagina 1din 65

ACADEMIA DE POLIIE

Alexandru Ioan Cuza


FACULTATEA DE DREPT
POSIBILITATI SI LIMITE
ALEEXPERTIZELOR JUDICIARE IN
CERCETAREA INFRACTIUNILOR DE
OMOR
Coordonator tiinific:
Lector univdrd. IONESCU FLORIN
Autor:
CRACIUN GABRIEL
!"C"#E$%I
&'''
2
C"P#I($
CAPITOLUL I.....................................................................................3
ASPECTE DE DREPT PENAL MATERIAL PRIVIND INFRACIUNILE
CONTRA VIEII............................................................................................3
1.Noiuni introducti!...................................................................3
2.O"oru#........................................................................................$
3.O"oru# c%#i&c%t..........................................................................'
(.O"oru# d!o)!*it d! +r%........................................................1,
CAPITOLUL II..................................................................................12
SCURTE APRECIERI PRIVIND CLASIFICAREA URMELOR.............12
1.Noiun!% d! ur"-....................................................................12
2.C#%)i&c%r!% ur"!#or................................................................1(
CAPITOLUL III................................................................................1.
ELEMENTE DE DREPT PROCESUAL/PENAL REFERITOARE LA
MI0LOACELE DE PRO12. CONSIDERAII 3ENERALE...............................1.
CAPITOLUL IV................................................................................2(
PARTICULARIT2ILE CERCET2RII LA FAA LOCULUI 4N CA5UL
INFRACUNILOR DE OMOR......................................................................2(
1.4n c%6u# o"oru#ui )-7r8it 9rin :"9u8c%r!.........................2.
2.4n c%6u# o"oru#ui 9rodu) cu %r"! %#*! 8i cor9uri
contond!nt!.......................................................................................3,
3.4n c%6u# o"oru#ui 9rodu) 9rin otr-ir!...............................32
(.4n c%6u# o"oru#ui 9rodu) 9rin !#!ctrocut%r! 8i )u* !;!ctu#
t!"9!r%turi#or :n%#t!.........................................................................33
CAPITOLUL V.................................................................................3(
3ENURILE DE CONSTAT2RI TE<NICO/ =TIINIFICE SAU
E>PERTI5E CE POT FI DISPUSE 4N CAU52 =I PRO1LEMELE CE POT FI
L2MURITE CU A0UTORUL ACESTORA......................................................3(
1.Con)t%t%r!% )%u !?9!rti6% "!dico/#!+%#-.............................3@
2.Con)t%t%r!% t!Anico/8tiini&c- )%u !?9!rti6% d%cti#o)co9ic-
...............................................................................................................3'
3.Con)t%t%r!% t!Anico/8tiini&c- )%u !?9!rti6% tr%)!o#o+ic-. (,
(.Con)t%t%r!% t!Anico/8tiini&c- )%u !?9!rti6%
*iocri"in%#i)tic-......................................................................................((
@.Con)t%t%r!% t!Anico/8tiini&c- )%u !?9!rti6% *%#i)tic-.......($
B.Di)9un!r!% con)t%t-ri#or t!Anico/8tiini&c! )%u %
!?9!rti6!#or cri"in%#i)tic!...................................................................('
B.1.An%#i6% n!c!)it-ii 8i o9ortunit-ii di)9un!rii un!i% )%u
%#t!i% dintr! con)t%t-ri#! t!Anico/8tiini&c! ori % !?9!rti6!#or
cri"in%#i)tic!.....................................................................................(.
B.2. Pr!+-tir!% "%t!ri%#!#or c! ur"!%6- % & )u9u)!
!?%"in-ri#or.......................................................................................@2
B.3.For"u#%r!% :ntr!*-ri#or c! or & %dr!)%t! )9!ci%#i8ti#or
)%u !?9!ri!n!#or..............................................................................@3
B.(.A#!+!r!% in)titui!i )%u !?9!ri#or c! ur"!%6- )-
!;!ctu!6! #ucr%r!%............................................................................@(
B.@.E"it!r!% %ctu#ui 9rin c%r! )! di)9un! !;!ctu%r!% #ucr-rii
............................................................................................................@@
$.Int!r9r!t%r!% 8i %#ori&c%r!% conc#u6ii#or !?9!ri#or )%u
)9!ci%#i8ti#or d! c-tr! or+%n!#! d! ur"-rir! 9!n%#-.........................@B
3
CAPI%OL"L I
A$PEC%E DE D#EP% PE(AL MA%E#IAL P#I)I(D
I(*#ACI"(ILE CO(%#A )IEII
1.Noiuni introductive
O+ul e,te ,in-ura fiin. ,u/erioar. din univer,ul cuno,cut0 el
creeaz. valorile i le tran,+ite -eneraiei viitoare0 iar ,/iritul ,.u
continuu neo1o,it0 tinde la /erfecionare %otodat. o+ul0 2n exclu,ivitate 0
/rin tr.irea cu adev.rat a tot ceea ce e,te 1un 0 fru+o, i dre/t0 ,e i+/une
2n /lan etic i d. dovad. de /er,onalitate0 do+in3nd i+/ul,urile
inferioare )iaa o+ului a/are a,tfel ca valoare /ri+ar. i a1,olut.0
indi,/en,a1il. +anife,t.rii 2n ,ine i0 ceea ce e,te +ai i+/ortant0 condiie
a continuit.ii 1iolo-ice a -ru/ului ,ocial 4n acea,t. /rivin.0 2nc. 2n
ur+. cu dou. +ilenii0 %itu, Lucreiu, afir+a: )ita5ue +anci/io nulli
(
datur0 o+ni1u, u,u 6viaa nu e,te /ro/rietatea ni+.nui0 ci uzufructul
tuturor 70 atr.-3nd a,tfel atenia a,u/ra i+/ortanei valorii vieii /er,oanei
,u1 a,/ectul ,ucce,iunii -eneraiilor i /er+anenei o+ului 2n lu+e
8i totui0 dei ni+eni nu conte,t. ace,t adev.r0 realitatea ne arat. c.
2n ,ocietate ,9au /rodu, i continu. ,. ,e /roduc. acte de ,u/ri+are cu
vinov.ie a vieii ,e+enului Ele ne /ar v.dit contra,tante cu /re,ti-iul
creator al o+ului i cu +3ndria /e care el o +anife,t.0 fiind totodat. de
+axi+. /ericulozitate0 datorit. caracterului lor ire/ara1il i inco+/ati1il
cu ordinea de dre/t
Ocrotirea /er,oanelor 2+/otriva actelor de violen. care le /un viaa
2n /ericol viaa0 ,9a i+/u, 2nc. din e/ocile cele +ai 2nde/.rtate
:
4n actualul Cod Penal0 fa/tele incri+inate0 ,u1 denu+irea -eneric.
de o+ucidere con,tituie0 din /unct de vedere al calific.rii de -ru/0 o
,u1diviziune 2n cadrul infraciunilor contra vieii0 inte-rit.ii cor/orale i
,.n.t.ii care0 la r3ndul lor con,tituie o ,u1diviziune 2n co+/lexul
-ru/ului de infraciuni contra /er,oanei
Infraciunile de o+ucidere au ca ,/ecific atin-erea /e care ele o
aduc fiinei o+ului0 adic. acelui atri1ut ,intetic i funda+ental al
/er,oanei u+ane0 atri1ut fa. de care nu /oate exi,ta /er,oana i fa. de
care celelalte atri1ute ale /er,oanei 6inte-ritatea cor/oral.0 ,.n.tate0
li1ertate7 /ierd orice relevan. u+an. i ,ocial. ;radul de /ericol ,ocial
/e care 2l /rezint.0 deci fa/tele /rin care ,e aduce atin-ere vieii e,te
1
I.Do*rin!)cu/ In;r%ciun!% contr% i!iiC Editur% Ac%d!"i!i
Ro"7n!C1ucur!8tiC1.'BC 9%+.13
@
deo,e1it de ridicat0 ace,te fa/te /un3nd 2n /ri+e<die nu nu+ai ,ecuritatea
fiec.rei /er,oane0 dar i+/licit i a 2ntre-ii colectivit.i0 f.r. re,/ectul
vieii /er,oanelor nefiind /o,i1il. o linitit. convieuire ,ocial.
&

Infraciunile de o+ucidere0 a/arin3nd aceleiai ,u1-ru/.ri0 e,te


fire,c ca ele ,. /rezinte unele a,/ecte co+une:
a7 Obiectul material 4n afar. de o1iectul -eneric care e,te
co+un tuturor infraciunilor contra /er,oanei0 infraciunile de o+ucidere
au de a,e+enea 2n co+un i o1iectul lor <uridic ,/ecial0 2n ,en,ul c. toate
contri1uie la ocrotirea tuturor relaiilor ,ociale a c.ror for+are0
de,f.urare i dezvoltare nu ar fi /o,i1il. f.r. a,i-urarea re,/ectului fa.
de viaa u+an.
A ocroti viaa oa+enilor 2n,ea+n. deci a ocroti toate relaiile
,ociale nor+ale i utile
17 Obiectul material al infraciunilor de o+ucidere e,te cor/ul
unei /er,oane0 cor/ul unui o+ 2n via.0 fiindc. aciunea de o+ucidere
o/ereaz. a,u/ra celui uci,
c7 Subiect activ nemijlocit 6autor7 al ace,tor infraciuni /oate fi
2n -eneral orice /er,oan.= ,unt 2n,. i anu+ite cazuri 2n care le-ea cere un
,u1iect activ deter+inat
2
V.Don+oro6/ DE?9#ic%ii t!or!tic! %#! Codu#ui P!n%#EC Editur% Ac%d!"i!i
Ro"7n!C 1ucur!8tiC1.$@C o#.IC 9%+.1$.
B
d7 Subiect pasiv de a,e+enea /oate fi orice /er,oan. 6o+ 2n
via.7 cu aceeai /recizare c. 2n anu+ite ,ituaii le-ea /revede un ,u1iect
/a,iv deter+inat
e7 Latura obiectiv a ace,tor infraciuni ,e realizeaz. 2n
+a<oritatea cazurilor /rintr9o aciune 6de,c.rcarea unei ar+e0 a/licarea
unei lovituri0 otr.vire0 etc70 dar /oate fi realizat. i /rintr9o inaciune
6li/,irea unei /er,oane 1olnave de 2n-ri<irea nece,ar. i datorat.7
f7 Latura subiectiv: o+uciderea e,te incri+inat. 2n a+1ele
for+e de vinov.ie0 adic. at3t 2n cazul ,.v3ririi cu intenie0 c3t i 2n cazul
,.v3ririi din cul/.
-7 Forme i modaliti: o+uciderea fiind o infraciune co+i,iv.
6c>iar atunci c3nd e,te ,.v3rit. /rin o+i,iune7 e,te ,u,ce/ti1il. de for+e
de activitate infracional. i+/erfect. 6acte /re-.titoare0 tentativ.7
De a,e+enea0 datorit. caracterului co+i,iv0 o+uciderea are
nu+eroa,e +odalit.i nor+ative i de fa/t
?
Dei fa/tele de o+ucidere adu, atin-ere acelorai relaii ,ociale0 au
,au ,unt ,u,ce/ti1ile de a avea ca rezultat +oartea unei /er,oane0 -radul
de /ericol ,ocial /e care 2l /rezint. fiecare fa/t. difer. du/.:
for+a de vinov.ie=
+odul ,.v3ririi=
relaiile dintre f./tuitor i victi+.0 etc=
3
V.Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C9%+.1',
$
Ace,te deo,e1iri ,e r.,fr3n- nu nu+ai a,u/ra ,anciunii0 ci i a,u/ra
coninutului incri+in.rilor
A,tfel 2n Codul Penal ro+3n ,unt /rev.zute infraciunile de:
o+or 6art:@A7=
o+or calificat 6art:@B7=
o+or deo,e1it de -rav 6art:@C7=
uciderea din cul/. 6art:@D7
$unt de a,e+enea /rev.zute /runcuciderea 6art:@@70 /recu+ i
infraciunea de deter+inarea i 2nle,nirea ,inuciderii 6art:@E7
2.Omorul
O+orul e,te fa/ta care0 cu intenie0 ucide o alt. /er,oan.
A

Pericolul ,ocial deo,e1it de -rav /e care9l /rezint. o+uciderea 2n


-eneral atin-e -radul cel +ai ridicat 2n cazul infraciunii de o+or Ace,t
caracter al o+orului a fo,t recuno,cut de le-iuirile /enale din toate
ti+/urile i 2n toate or3nduirile ,ociale0 o+ul fiind con,iderat fiin.
,u/erioar.0 ,u/ri+area vieii unei /er,oane con,tituind una din cele +ai
intolera1ile infraciuni0 ceea ce ex/lic. ,evera ,ancionare /rev.zut.
/entru acea,t. infraciune 2n di,/oziiile Codului /enal
*a/ta de o+or e,te incri+inat. /rin di,/oziia din art:@A 2n -ru/ul
infraciunilor contra /er,oanei Dei textul articolului :@A nu /oart. ca
(
Codu# P!n%# %# Ro"7ni!iC %rt.1$(.
'
denu+ire +ar-inal. ex/re,ia o+or ,i+/lu0 totui acea,t. denu+ire
+ar-inal. e,te i+/licit acce/tat. de Codul /enal din +o+ent ce 2n textele
ur+.toare ,unt /rezentate for+e a-ravate ale o+orului0 o+or calificat
i o+or deo,e1it de -rav
B

3.Omorul cli!ict
Dei fa/ta de o+or /rivit. ,c>e+atic /rezint. 2ntotdeauna aceleai
caracteri,tici F aciunea de a ucide cu intenie o fiin. o+enea,c.0
aciunea care are ca rezultat +oartea victi+ei F 2n realizarea concret.
/oate /rezenta diver,e /articularit.i0 du/. cu+ 2n <urul fa/tei ti/ice
6o+orul ,i+/lu7 ,e -ru/eaz.0 ,e al.tur. diferite ele+ente care0 f.r. a
,c>i+1a natura fa/tei0 2i dau ace,teia o coloratur. diferit.0 ,/orindu9i
v.dit -radul de /ericol ,ocial
C

Le-ea /revede 2+/re<ur.rile care con,tituie ele+ente


circu+,taniale 2n coninutul infraciunii de o+or0 cre3nd a,tfel anu+ite
+odalit.i nor+ative a-ravante ale ace,tuia
Ace,te ele+ente circu+,taniale ,e al.tura ca cerine e,eniale fie
laturii o1iective a infraciunii0 fie laturii ,u1iective Alteori0 2+/re<ur.rile
a-ravante /rive,c ,u1iectul activ i /a,iv al infraciunii ori relaia ce
exi,t. 2ntre cei doi ,u1ieci
@
V.Don+oro6C 8.%./o9.cit.C9%+.1'B.
B
V.Don+oro6C 8.%./o9.cit.C9%+.1'B.
.
Codul /enal -ru/eaz. ace,te 2+/re<ur.ri care ,c>i+1. 2ntotdeauna
-radul -eneric de /ericol ,ocial al infraciunii de o+or 2n dou. cate-orii
de +odalit.i nor+ative ale o+orului ,u1 denu+irile de:
o+or calificat 6art:@B din Codul /enal7=
o+or deo,e1it de -rav 6art:@C din Codul /enal7=
O+orul calificat e,te fa/ta /er,oanei care ,.v3rete un o+or 2n
anu+ite 2+/re<ur.ri -rave anu+it /rev.zute de le-e Acea,t. fa/t.
re/rezint. un -rad de /ericol ,ocial +ai ridicat fa. de infraciunea de
o+or ,i+/lu 6art:@A C/en70 ceea ce ex/lic. incri+inarea ,a /rin
di,/oziiuni ,e/arate i ,ancionarea +ai ,ever. Din /unctul de vedere al
conce/tului0 o+orul calificat nu difer. deci de o+orul ,i+/lu dec3t /rin
ele+entele circu+,taniale care indic. un -rad de /ericol ,ocial +ai
ridicat Ace,te ele+ente circu+,taniale f.c3nd /arte din coninutul
infraciunii de o+or calificat ,unt 2n acelai ti+/ ele+ente de
caracterizare /entru acea,t. infraciune
Confor+ art:@B C/en0 con,tituie infraciune de o+or calificat
o+orul ,.v3rit 2n vreuna din ur+.toarele 2+/re<ur.ri:
a7 cu /re+editare=
17 din intere, +aterial=
c7 a,u/ra ,oului ,au unei rude a/ro/iate=
d7 /rofit3nd de ,tarea de ne/utin. a victi+ei de a ,e
a/.ra=
1,
e7 /rin +i<loace ce /un 2n /ericol viaa +ai +ultor
/er,oane=
f7 2n le-.tur. cu 2nde/linirea 2ndatoririlor de
,erviciu ,au /u1lice ale victi+ei=
-7 /entru a ,e ,u,tra-e ,au /entru a ,u,tra-e /e altul
de la ur+.rire ,au are,tare0 ori de la executarea unei /ede/,e=
>7 /entru a 2nle,ni ,au a,cunde ,.v3rirea altei
infraciuni=
i7 2n /u1lic
".Omorul deo#e$it de %rv
O+orul deo,e1it de -rav e,te fa/ta /er,oanei care ,.v3rete un
o+or 2n 2+/re<ur.ri con,iderate de le-e ca fiind -rave:
a7 /rin cruzi+i=
17 a,u/ra a dou. ,au +ai +ulte /er,oane=
c7 de c.tre o /er,oan. care a +ai ,.v3rit un o+or=
d7 /entru a ,.v3ri ,au a,cunde ,.v3rirea unei
t3l>.rii ,au /iraterii=
e7 a,u/ra unei fe+ei -ravide=
f7 a,u/ra unui +a-i,trat0 /olii,t0 <andar+ ori a unui
+ilitar0 2n ti+/ul ,au 2n le-.tur. cu 2nde/linirea 2ndatoririlor de ,erviciu
,au /u1lice ale ace,tora=
11
)ariant. de ti/ a o+orului0 fa/ta de o+or deo,e1it de -rav /rezint.0
2n +od fire,c0 un -rad de /ericol ,ocial core,/unz.tor -ravit.ii ,ale0
,.v3rirea ,a aduc3nd atin-eri nu nu+ai relaiilor ,ociale ocrotite de le-e
/rin incri+inare fa/telor de o+or0 ci i celor +ai ele+entare ,enti+ente
de +il. i o+enie0 relev3nd totodat. revolt.toarea dec.dere +oral. a
f./tuitorului
12
CAPI%OL"L II
$C"#%E AP#ECIE#I P#I)I(D CLA$I*ICA#EA "#MELO#
1.Noiune de urm&
$.v3rirea fa/telor 2n -eneral i de ci a fa/telor /rev.zute de le-ea
/enal. are loc de cele +ai +ulte ori /rin contact fizic cu anu+ite entit.i
a/arin3nd +ediului a+1iant de la locul ,.v3ririi ,au aflate 2nt3+/l.tor
2n acel loc Ace,t contact la,.0 2n +od fire,c0 unele ur+e a,u/ra locului
,.v3ririi ,au a,u/ra o1iectelor aflate acolo 2n ti+/ul ,.v3ririi fa/tei
Alteori la locul ,.v3ririi fa/tei au r.+a, ori au fo,t uitate unele o1iecte
a/arin3nd f./tuitorului ,au lucruri f.r. valoare 6fire de /.r0 1uc.i de
2+1r.c.+inte0 re,turi de i-.ri70 dar care /ot avea le-.tur. cu /er,oana
,au /er,oanele care au /artici/at la ,.v3rirea fa/tei
@

"r+a
D
6lat Or+a702ntr9o acce/ie ,i+/l. re/rezint. un ,e+n concret
l.,at de cineva ,au ceva /e locul unde a trecut0 a ,tat0 etc
$
V.Don+oro6C 8.%.C/o9.cit.C9%+.23,.
'
DE>CEditur% UNIVERS ENCICLOPEDICC 1ucur!8tiC1..BC9%+.11(,.
13
4n literatura de ,/ecialitate0 noiunea de ur+. e,te /rezent. 2n dou.
acce/iuni:
una 2n ,en, lar-=
alta 2n ,en, re,tr3n,
4n ,en, lar-0 ur+ele ,unt definite de unii autori
E
ca orice
+odificare +aterial. intervenit. 2n condiiile ,.v3ririi unei fa/te /enale0
2ntre fa/t. i +odificarea /rodu,. exi,t3nd un ra/ort de cauzalitate i de
alii
:'
ca totalitatea ele+entelor +ateriale a c.ror for+are e,te
deter+inat. de ,.v3rirea unei infraciuni
4n ,en, re,tr3n, ,e 2nele-e re/rezentarea ,tructurii exterioare a
unui o1iect0 /e un alt o1iect ,au alt. ,u1,tan.
::

O definiie +ai cu/rinz.toare arat. c. /rin ur+. ,e 2nele-e orice


+odificare /rodu,. ca ur+are a interaciunii dintre f./tuitor0 +i<loace
folo,ite de ace,ta i ele+entele co+/onente ale +ediului unde 2i
de,f.oar. activitatea infracional.0 +odific.ri care0 exa+inate individual0
/ot conduce la:
,ta1ilirea fa/tei=
identificarea f./tuitorului=
identificarea +i<loacelor folo,ite=
.
E"i#i%n St%ncu/ DCri"in%#i)tic%EC Editur% ACATAMIC 1ucur!8tiC 1..@C o#.IC
9%+.13@.
1,
C%"i# Suciu/ DCri"in%#i)tic%EC Editur% Did%ctic- 8i P!d%+o+ic-C
1ucur!8tiC1.$2C 9%+.2,,.
11
1.I.S!c!nFo/ DT!Anic% cri"in%#i)tic-EC Editur% d! )t%t 9!ntru #it!r%tur%
Guridic-C Mo)co%C1.@.C 9%+.1$..
1(
l.+urirea 2+/re<ur.rilor cauzei
:&

2.Cl#i!icre urmelor
Cla,ificarea ur+elor du/. diferite criterii are dre/t ,co/ creterea
-radului de /recizie i claritate al for+ul.rii concluziilor cercet.rilor
cri+inali,tice 2n ,oluionarea cauzelor /enale
:?

Din activitatea /ractic. a or-anelor de /oliie i ca ur+are a


cercet.rilor efectuate a rezultat ca ur+ele /ot fi cla,ificate du/.
ur+.toarele criterii
:A
:
a7du/. factorul creator de urme ,e di,tin- ur+.toarele -ru/e
/rinci/ale de ur+e:
Urme ale omului0 care cu/rind toate +odific.rile rezultate at3t
din ,i+/lul contact al cor/ului o+ene,c cu ele+entele co+/onente ale
+ediului0 c3t i din +ic.rile co+/lexe ale ace,tuia0 iniiate0 deli1erate i
coordonate de activitatea cere1ral.=
Urme ale animalelor Din acea,t. cate-orie fac /arte ur+e
create de: co/ite0 ->eare0 coli0 ari/i0 /.r0 /ene0 /rodu,e 1iolo-ice /recu+
i cele ,onore i de +iro,=
12
Co#!cti/ DTr%t%t 9r%ctic d! cri"in%#i)tic-EC Mini)t!ru# d! int!rn!C
1ucur!8tiC 1.$BC 9%+.11$.
13
E. St%ncu/ o9.cit.C9%+.13..
1(
Co#!cti/ o9.cit.C9%+.11' 8i ur"-to%r!#!.
1@
Urme ale vegetalelor, din care fac /arte: ur+ele frunzelor0
ra+urilor0 ,e+inelor0 /rodu,ele 1iolo-ice de natur. ve-etal.0 /recu+ i
cele ale ve-etalelor /relucrate=
Urme ale obiectelor0 care cu/rind totalitatea +odific.rilor
/rodu,e la faa locului 2n ti+/ul ,.v3ririi infraciunii de /rezena ,au
aciunea o1iectelor=
Urmele create de unele fenomene ,unt cele ce a/ar ca ur+are
a incendiilor0 ex/loziilor0 cata,trofelor=
17du/. factorul primitor de urme 0 ur+ele ,e cla,ific. 2n:
Urme primite de om 4n cazul ace,tora ,e au 2n vedere dou.
,ituaii di,tincte: una c3nd cor/ul u+an ,u/ort. contactul ne+i<locit cu
factorii de ur+e 6-lon0 cuit0 /iatr.0 /u+ni0 un->ii0 de-ete0 dini0 ex/lozii0
etc7 i alta deo,e1it de co+/lex.0 atunci c3nd contactul creator ,e
realizeaz. /rin inter+ediul /roce,ului de /erce/ie F +e+orizare=
Urme primite de animale0 care ,unt +odific.ri /rodu,e
a,u/ra cor/ului ace,tora /rin inter+ediul unor in,tru+ente0 ar+e ,au
,u1,tane Modific.rile /ot con,ta 2n r.niri0 i+/ri+.ri /e 1lana ,au /e
/ielea ani+alului0 intoxicaii0 2+/uc.turi0 etc=
Urme primite de vegetale0 care con,tau 2n t.ieturi0 retez.ri0
ru/eri0 ,+ul-eri ,au i+/ri+.ri efectuate de diver,e in,tru+ente0 unelte ori
o1iecte De a,e+enea0 din acea,t. cate-orie +ai fac /arte ur+ele
1B
i+/ri+ate /e ,u/rafaa /lantelor de for+a cor/ului unor /er,oane0
ani+ale0 +i<loace de tran,/ort ,au o1iecte=
Urme primite de obiecte ace,tea con,tau 2n +odific.ri
a/.rute /e diferite o1iecte 2n ur+a contactului lor cu unul dintre factorii
creatori
c7du/. esena lor0 ur+ele ,e cla,ific. 2n:
Urme form. Ele re/rezint. +odific.rile for+ei cor/urilor
/ri+itoare ca rezultat al aciunii factorilor creatori i ,unt0 2n -eneral0
re/roduceri ale con,truciei exterioare a unor cor/uri i ale
/articularit.ilor for+ei lor 2n +a,a cor/urilor /ri+itoare
La r3ndul lor0 ur+ele for+. ,e ,u1cla,ific. 2n funcie de /roce,ul de
+icare 2n care ,9au for+at i de +odific.rile adu,e cor/ului /ri+itor
4n ra/ort de ra/ortul de +icare 2n care ,9au for+at0 ,e ,u1divid 2n:
"r+e ,tatice 0 care ,e for+eaz. atunci c3nd cele dou. cor/uri
intr. 2n contact /rin a/.,are ,au ta+/onare0 f.r. ca ,u/rafeele
,. alunece 2ntre ele=
"r+e dina+ice 0 care ,e for+eaz. 2n /roce,ul de alunecare a
,u/rafeelor cor/ului creator i cor/ului /ri+itor de ur+.
4n ra/ort cu +odific.rile adu,e cor/ului /ri+itor 0 ,e ,u1divid 2n:
"r+e de ad3nci+e 6denu+ite i ur+e 2n volu+70 care ,e
for+eaz. /rin +odificarea 2n /rofunzi+e a for+ei o1iectului
/ri+itor 2n locul de contact cu cel creator0 ca ur+are a
co+/ri+.rii ,u1,tanei /ri+ului=
1$
"r+e de ,u/rafa. care a/ar ca rezultat al unor de/uneri ,au
ridic.ri de ,u1,tan. /e ,u/rafaa unor cor/uri ce vin 2n
contact cu altele0 f.r. ,. ,c>i+1e for+a cor/ului /urt.tor
Urme materie0 ce cu/rind /rodu,ele0 ,u1,tanele ,au /articule
de natur. or-anic. ,au anor-anic. a/.rute 2n /roce,ul ,.v3ririi unei
infraciuni0 care /rin co+/oziia i a,/ectul lor /ot avea i+/ortan.
cri+inali,tic.
Urme poiionale Acea,t. cate-orie de ur+e re/rezint.
,c>i+1.rile /oziiilor iniiale ale cor/urilor0 o1iectelor ,au
,u1an,a+1lurilor ace,tora exi,tente la locul unde ,9a co+i, o infraciune
i care au le-.tur. direct. cu ea
d7du/. mrime 4n ra/ort cu di+en,iunile lor0 ur+ele ce fac
o1iectul exa+in.rilor cri+inali,tice0 ,e cla,ific. 2n dou.
cate-orii:
!acrourme includ toate cate-oriile de ur+e for+. i +aterie
caracterizate /rin di+en,iuni ,uficient de +ari /entru a /utea fi /erce/ute
i exa+inate ne+i<locit cu or-anele ,enzoriale u+ane Ace,te ur+e /ot fi
,u/u,e unor /relucr.ri0 exa+in.ri i analize c>i+ice i fizice o1inuite0
f.r. /ericolul di,tru-erii co+/lete a ,u1,tanelor
!icrourmele ,unt acele ur+e for+. ,au +aterie0 +ici i
foarte +ici0 create 2n /roce,ul ,.v3ririi unei infraciuni /entru a c.ror
de,co/erire0 ridicare i exa+inare ,unt nece,are +i<loace te>nice de
1'
a+/lificare a /o,i1ilit.ilor ,enzoriale u+ane ori utilizarea unor +etode
+icroanalitice
e7du/. posibilitile ce le ofer "n procesul identificrii Din ace,t
/unct de vedere ,e cla,ific. 2n felul ur+.tor:
Urme care furniea elemente pentru lmurirea diferitelor
"mprejurri ale sv#ririi infraciunii. 4n acea,t. cate-orie ,e includ ur+e
care0 dei nu conin ele+ente de identificare ,au ,ta1ilire a a/artenenei
lor la -en0 contri1uie la deter+inarea naturii activit.ilor de,f.urate de
f./tuitor0 a ,ucce,iunii duratei ace,tora0 la ex/licarea diferitelor
2+/re<ur.ri ne-ative0 etc *ac /arte din acea,t. cate-orie ur+ele
/oziionale i cele conce/ionale 6ex G+odu, o/erandi7
Urme care ajut la stabilirea apartenenei la gen. Ace,tor
ur+e le e,te ,/ecific. in,uficiena caracteri,ticilor individuale nece,are
/roce,ului de identificare Caracteri,ticile -enerale ale ace,tor ur+e
/er+it deli+itarea -enului de factori creatori c.rora le a/arin i /rezint.
o deo,e1it. i+/ortan. /entru ,ta1ilirea cercului de ,u,/eci
Urme ce permit identificarea factorului creator. *ac /arte din
acea,t. -ru/. ur+ele care conin un nu+.r de caracteri,tici individuale
,uficiente /entru identificare 6de exe+/lu0 cele l.,ate de +3ini0 de
/icioare0 de 1uze0 de 2+1r.c.+inte0 de /.rile rulante ale +i<loacelor de
tran,/ort0 /recu+ i ur+ele vocii i vor1irii7
1.
CAPI%OL"L III
ELEME(%E DE D#EP% P#OCE$"AL9PE(AL #E*E#I%OA#E
LA MIHLOACELE DE P#O!I CO($IDE#AII
;E(E#ALE
4n literatura de ,/ecialitate
:B
0 +i<loacele de /ro1. au fo,t definite ca
fiind +i<loace /rin care ,e ad+ini,treaz. /ro1ele
(oiunea de +i<loc de /ro1. e,te folo,it. 2n nu+eroa,e acce/iuni
A,tfel0 2n ,en, lar-0 ,unt inclu,e 2n +i<loacele de /ro1. at3t /ro1a /ro/riu9
zi,.0 c3t i izvorul /ro1ei Dar /ro1a i +i<locul de /ro1. ,unt dou.
cate-orii di,tincte i0 /rin ur+are0 o 2+/re<urare de fa/t ce duce la o
concluzie de vinov.ie ,au nevinov.ie nu /oate ,. fie i nu tre1uie
confundat. niciodat. cu +i<locul /rin care 2+/re<urarea re,/ectiv. e,te
cuno,cut. ,au de+on,trat.
Mi<loacele de /ro1. ,unt realit.i extra/roce,uale0 care ca/.t.
caracter de cate-orie <uridic. /roce,ual. /rin re-le+entarea folo,irii lor
1@
N.Vo#onciu/ DDr!9t 9roc!)u%# 9!n%#EC Editur% PAIDEIAC 1ucur!8tiC 1..BC
o#.IC 9%+.3@'.
2,
2n cadrul /roce,ului /enal
:C
*unciile +i<locului de /ro1. e,te aceea de a
da 2n vilea- ele+entele de fa/t care con,tituie /ro1e
4n ra/ort cu o1iectul /ro1aiunii0 +i<loacele de /ro1. tre1uie ,.
contri1uie la:
,ta1ilirea tuturor ele+entelor ce for+eaz. ele+entul +aterial
al infraciunii=
elucidarea tuturor 2+/re<ur.rilor din care rezult. vinov.ia ,au
nevinov.ia 2nvinuitului ,au incul/atului=
evidenierea circu+,tanelor care a-raveaz. ori atenueaz.
vinov.ia 2nvinuitului ,au incul/atului=
deter+inarea con,ecinelor infraciunii0 at3t /entru a,i-urarea
unei 2ncadr.ri <uridice core,/unz.toare a fa/tei0 c3t i /entru
,ta1ilirea de,/.-u1irilor ce vor fi acordate /er,oanei
v.t.+ate=
o1inerea unor date referitoare la f./tuitor F cunoaterea
2nvinuitului ,au incul/atului0 l.+urirea +o1ilului i ,co/ului
fa/tei co+i,e0 atitudinea infractorului du/. ,.v3rirea fa/tei
co+i,e0 -radul de cultur.0 tr.,.turile de ordin
/,i>oco+/orta+ental a F nece,are la ,ta1ilirea i dozarea
/ede/,ei=
1B
V.Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C9%+.1B'.
21
,ta1ilirea factorilor care au -enerat0 2nle,nit ,au favorizat
,.v3rirea infraciunii0 2n vederea lu.rii +.,urilor de
/revenire
:@

Codul de /rocedur. /enal. al #o+3niei0 2n artCA0 enu+er. ca
+i<loace de /ro1.: declaraiile 2nvinuitului ,au incul/atului0 declaraiile
/.rii v.t.+ate0 ale /.rii civile i ale /.rii re,/on,a1ile civil+ente
declaraiile +artorilor0 2n,cri,urile0 2nre-i,tr.rile audio ,au video0
foto-rafiile0 +i<loacele +ateriale de /ro1.0 con,tat.rile +edico9le-ale i
ex/ertizele
4n literatura de ,/ecialitate
:D
,e ,u1liniaz. c.0 dei nu ,unt enu+erate
ex/re, 2n le-ea /roce,ual. /enal. ca +i<loace de /ro1.0 ci ca /rocedee
/ro1atorii0 cercetarea la faa locului0 con,tatarea infraciunii fla-rante0
recon,tituirea0 /roce,ele9ver1ale /rin care ,e +aterializeaz. rezultatul
ace,tor activit.i de ur+.rire /enal. ,unt +i<loace de /ro1. 4n +od
,i+ilar ,e /une /ro1le+a i 2n cazul +artorilor a,i,teni0 inter/reilor0
co+i,iei ro-atorii i dele-.rii
Deci +i<loacele de /ro1. /ot fi cla,ificate ca:
a7 Mi<loacele de /ro1. orale:
declaraiile 2nvinuitului ,au ale incul/atului=
declaraiile /.rii v.t.+ate0 /.rii civile i al /.rii
re,/on,a1ile civil+ente=
1$
V.1!rcAr8%nC I.N.Du"itr%8cu/ DPro*!#! 8i "iG#o%c!#! d! 9ro*-EC Editur%
Mini)t!ru#ui d! Int!rn!C 1..(C 9%+.11.
1'
V.1!rcAr8%nC I.N.Du"itr%8cu/ o9.cit.C 9%+.12.
22
declaraiile +artorilor=
confruntarea=
/rezentarea /entru recunoatere
17 Mi<loacele de /ro1. ,cri,e=
c7 Mi<loacele +ateriale de /ro1.:
o1iecte ce conin ,au /oart. ur+ele infraciunii=
o1iectele folo,ite ,au care au fo,t de,tinate ,. ,ervea,c. la
,.v3rirea unei fa/te de natur. /enal.=
o1iecte9/rodu, al activit.ii infracionale=
orice alte o1iecte care /ot contri1ui la aflarea adev.rului 2n
cauz.
d7 Mi<loace de /ro1. te>nice:
con,tatarea te>nico9tiinific. i +edico9le-al.=
ex/ertizele
e7 Mi<loacele auxiliare de /ro1. i /rocedee de /ro1aiune:
cercetarea la faa locului=
con,tatarea infraciunii fla-rante=
/erc>eziia=
ridicarea de o1iecte i 2n,cri,uri=
recon,tituirea=
+artorii a,i,teni=
23
folo,irea inter/reilor=
co+i,ia ro-atorie=
dele-area
:E

Enu+erarea din artCA C/r/en a +i<loacelor de /ro1. nu e,te nici


li+itativ. 6care exclude alte +i<loace de /ro1.70 nici exe+/lificativ. 6care
ad+ite i alte +i<loace70 ci co+/let.0 adic. cu/rinde toate +i<loacele de
/ro1. /o,i1ile
&'

1.
V.1!rcA!8%n/ o9.cit.C9%+.11.
2,
V.Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C9%+.1$,.
2(
CAPI%OL"L I)
PA#%IC"LA#I%IILE CE#CE%I#II LA *AA LOC"L"I 4(
CAJ"L I(*#AC"(ILO# DE OMO#
Cercetarea la faa locului ,e 2n,crie /rintre activit.ile de 1az. ce
contri1uie 2n +od ,u1,tanial la aflarea adev.rului 2n cauz.0 de ea
de/inz3nd l.+urirea /ro1le+elor referitoare la fa/tele i 2+/re<ur.rile
ace,teia0 inclu,iv cu /rivire la /er,oana f./tuitorului
&:

4n cazul infraciunilor contra vieii0 2n noiunea de loc al fa/tei


tre1uie ,. fie inclu,e:
locul unde a fo,t de,co/erit cadavrul0 /.rile din cadavru ,au
,c>elete=
c.ile de acce, ,/re acel loc=
locul 2n care infractorii i9au de,f.urat activitatea ilicit.=
21
V.1!rcA!8%nC C.P#!t!% 8i E.I.S%ndu/ C!rc!t%r!% #% ;%% #ocu#ui :n DTr%t%t d!
t%ctic- cri"in%#i)tic-EC Editur% CARPAIC Cr%io%C 9%+.2B.
2@
itinerariile /arcur,e de victi+. /entru a ,c./a de a-re,iune ori
/entru a ,olicita a<utor=
itinerariile folo,ite de c.tre infractori /entru tran,/ortarea
cadavrului 2n condiiile 2n care o+orul a fo,t di,i+ulat 2n alt.
for+. de +oarte violent.=
locul unde a ,urvenit +oartea victi+ei0 2n ,ituaia 2n care
acea,ta nu coincide cu locul a-re,iunii
Ec>i/a care ,e de/la,eaz. la faa locului 2n a,e+enea cazuri0 e,te
co+/u,. din /rocuror0 +edicul le-i,t0 eful /oliiei <udeene ,au unul din
lociitorii ace,tuia0 ofieri de la for+aiunea de /oliie cri+inal.0 de la
for+aiunea cri+inali,tic. i 2n,oitorul cu c3inele de ur+.rire
&&

Odat. a<un,e la faa locului0 or-anele de ur+.rire /enal.0 cu


a<utorul +edicului le-i,t0 tre1uie ,. verifice dac. victi+a +ai e,te 2n
via.0 i0 2n caz afir+ativ0 ,. ia +.,ura tran,/ort.rii ace,teia la cea +ai
a/ro/iat. unitate +edical.
Prin inter+ediul /er,oanelor care au de,co/erit cadavrul0 a rudelor
victi+ei0 tre1uie ,. culea-. date referitoare la cine0 c3nd0 2n ce
2+/re<ur.ri a de,co/erit cadavrul0 dac. identitatea cadavrului e,te
cuno,cut.0 dac. exi,t. +artori oculari ai infraciunii ,au /er,oane care /ot
da relaii 2n le-.tur. cu infraciunea0 dac. 2n c3+/ul infraciunii ,9au
/rodu, +odific.ri0 2n ce con,tau ace,tea i cine le9a f.cut
22
In)truciuni#! "ini)tru#ui d! int!rn! nr.'.H1.., 9riind c!rc!t%r!% #% ;%%
#ocu#ui d! c-tr! unit-i#! 8i )u*unit-i#! d! 9o#ii!C %rt.11.
2B
Activitatea i+ediat ur+.toare e,te orientarea de an,a+1lu a,u/ra
locului ,.v3ririi infraciunii ,au a locului unde a fo,t de,co/erit cadavrul0
,ta1ilindu9,e /oziia cadavrului0 2+/re<uri+ile ace,tuia0 efectu3ndu9,e
foto-rafiile de orientare0 ,c>iei i ale cadavrului
Inve,ti-area 2n faza dina+ic. a locului fa/tei e,te cea +ai co+/let.
eta/.0 la ea /artici/3nd toi +e+1rii ec>i/ei Cercetarea va 2nce/e de la
cadavru0 fiind exa+inat +ai 2nt3i cor/ul ace,tuia0 /recu+ i locul de ,u1
cadavru0 du/. care ,e va continua cu /oriunea de teren din <urul
victi+ei
&?
0l.r-indu9,e tre/tat raza locului cercetat /3n. la o de/.rtare
unde nu ,e +ai /oate conta /e -.,irea de ur+e ,au o1iecte care ,. ai1.
valoare /entru cauz.
Acea,t. ordine difer. 2n funcie de /articularit.ile locului unde a fo,t
,.v3rit. fa/ta ,au unde a fo,t de,co/erit cadavrul0 de natura +i<loacelor
folo,ite la ,.v3rirea infraciunii A,tfel0 2n unele cazuri0 e,te +ai indicat
a ,e 2nce/e exa+inarea terenului din <ur0 a/oi ,e cerceteaz. terenul /rin
a/ro/rierea tre/tat. de cadavru0 ter+in3ndu9,e cu exa+inarea cadavrului
i a /oriunii de ,u1 ace,ta
&A

23
E.St%ncu/ o9.cit.C o#.II. 9%+.23@.
2(
C.Aio%nio%i!/ Cur) d! cri"in%#i)tic-C o#.IIIC 9%rt!% IC Ac%d!"i% d! Po#ii!
DA.I.Cu6%EC 9%+.21.
2$
Proced3nd la cercetarea la faa locului0 va tre1ui ,. ,e acorde atenie
locului i /oziiei 2n care ,e afl. cadavrul: /oziia cadavrului fa.
de alte o1iecte din <ur0 /oziia ca/ului0 1raelor0 +3inilor i
/icioarelor0 exi,tena ,au li/,a 2+1r.c.+inii i /oziia ace,teia
%re1uie ,ta1ilit. de a,e+enea0 exi,tena unor ur+e de t3r3re a
cadavrului0 ur+e de /icioare0 +3ini0 un->ii0 ur+e ale >ainelor
"r+ele exi,tente l3n-. cadavru0 coro1orate cu /oziia 2n care ,e
afl. acea,ta0 /ot oferi concluzii valoroa,e /rivind ra/ortul dina+ic
a-re,or9victi+.0 /rivind fa/tul c. dac. a-re,iunea ,9a /rodu, 2n
acel loc ori 2n alt. /arte i cadavrul a fo,t tran,/ortat ulterior 2n
locul 2n care a fo,t -.,it
Cu ocazia exa+in.rii cadavrului0 2n afar. de datele -enerale /rivind
locul unde a fo,t de,co/erit0 /oziia0 ,exul0 v3r,ta0 talia0 >ainele i
2nc.l.+intea0 con,tituia fizic. a cadavrului0 ,e+ne /articulare0 /rezena
feno+enelor cadaverice0 o atenie deo,e1it. tre1uie acordat. ,ta1ilirii i
de,crierii leziunilor /e care le /rezint. A,tfel0 cu /rivire la leziuni tre1uie
,. ,e ur+.rea,c.:
nu+.rul=
locul unde ,e afl.=
for+a=
di+en,iunile=
natura aciunii /rin care au fo,t /rodu,e
2'
Exa+inarea cadavrului i a -ardero1ei ace,tuia0 tre1uie ,. duc. la
de,co/erirea diferitelor ur+e0 acord3ndu9,e atenie 2n +od deo,e1it
ur+elor +ateriale0 /raf0 noroi0 vo/,ea0 ,3n-e0 ,/ut.0 ,/er+.0 fire de /.r0
etc M3inile i orificiile naturale ale cadavrului ofer. +ulti/le /o,i1ilit.i
de de,co/erire a diferitelor ur+e cu valoare /entru cauz. A,tfel0 2n
+3inile cadavrului0 ,u1 un->ii0 /ot fi de,co/erite fire de /.r0 ur+e
>i,tolo-ice0 ur+e de ,3n-e0 fire de,/rin,e de la infractor ,au din
2+1r.c.+intea ace,tuia 4n -ur. /ot fi de,co/erite o1iecte care au folo,it
la ,ufocarea victi+ei
&B

4n caz de +oarte a c.rei cauz. nu ,e cunoate ori e,te ,u,/ect.0 ca i


2n cazul de,co/eririi de cadavre a c.ror identitate nu e,te cuno,cut.0
tre1uie ,. ,e ,olicite +edicul le-i,t ,. recolteze /ro1ele 1iolo-ice
nece,are analizelor de la1orator0 de/ozitul ,u1un->ial0 /ro1e de ,aliv.
nece,are ,ta1ilirii -ru/ei ,an-uine
De +enionat c. exa+inarea cadavrului ,e realizeaz. la faa locului
nu+ai 2n +.,ura 2n care acea,ta e,te /o,i1il.0 av3nd 2n vedere c. nu ,e va
/utea /roceda la dez1r.carea cadavrului Dez1r.carea cadavrului i
exa+inarea lui +inuioa,. ur+eaz. ,. ,e realizeze la locul unde ,e
efectueaz. necro/,ia
Du/. exa+inarea cadavrului i a -ardero1ei ace,tuia0 du/. fixarea
i ridicarea ur+elor de,co/erite cu acea,t. ocazie0 ,e /rocedeaz. la
exa+inarea /oriunii de /arc>et0 duu+ea0 ,ol de ,u1 cadavru i din
2@
C.Aio%nio%i!/ o9.cit.C9%+.22.
2.
2+/re<ur.rile ,ale0 2ntruc3t ofer. /o,i1ilit.i +ulti/le de de,co/erire a
ur+elor i +i<loacelor +ateriale de /ro1.
Exa+in3nd terenul din <urul cadavrului0 tre1uie ,. acorde atenie
deo,e1it. +odului 2n care ,unt di,/u,e diferite ur+e i +i<loace +ateriale
de /ro1. Atenie deo,e1it. tre1uie acordat. o1iectelor care ar fi /utut fi
folo,ite /entru /rovocarea leziunilor /e care /ot fi /u,e 2n eviden. ur+e
+ateriale
"r+ele i +i<loacele +ateriale de /ro1. care ,e caut.0 locurile 2n
care ,e caut.0 +odul de exa+inare difer. de la ,/e. la ,/e.0 2n ra/ort de
natura locului fa/tei0 +i<loacele i +etodele folo,ite la ,.v3rirea
o+orului0 natura i /oziia leziunilor de,co/erite /e cadavru
1.'n c(ul omorului #&v)r*it +rin ,m+u*cre
Dac. /e cadavru au fo,t con,tatate leziuni /rovocate /rin
2+/ucare0 tre1uie c.utat. ar+a cu care ,9a tra,0 tu1urile i -loanele
4n c.utarea armei0 tre1uie ,. fie exa+inate a+.nunit at3t locul unde
,9a -.,it victi+a0 c3t i cel 2n care ,e afl. ur+ele l.,ate de f./tuitor0
/recu+ i c.ile de acce, Ar+ele de foc ,e +ai /ot -.,i 2n f3nt3ni0
>aznale0 a/e cur-.toare0 2n-ro/ate 2n /.+3nt0 a,cun,e 2n diver,e o1iecte0
etc=
La faa locului /ot fi de,co/erite de a,e+enea i tuburile tra,e0
ace,tea c.ut3ndu9,e 2nce/3nd cu zona unde ,e /re,u/une c. a ,tat cel care
a tra, C.utarea tu1urilor tra,e ,e efectueaz. 2n ur+a ,tudierii nu+.rului0
a,/ectului i for+ei leziunilor create /e tru/ul victi+ei De a,e+enea e,te
3,
nece,ar ,. ,e ,ta1ilea,c. di,tana i direcia de tra-ere i a/oi ,. ,e caute
tu1urile tra,e 2n zona re,/ectiv.
$roiectilele /ot fi de,co/erite:
/e /odeaua 2nc./erii ,au 2nfi/te 2n ea0 2n tavan ,au 2n /erei0
2n tocul uii ,au fere,trelor0 2n +o1il.0 etc=
2n iar1.0 /e ,au 2n /.+3nt0 2n 2+1r.c.+intea victi+ei=
2n cadavru ,au 2nfi/te 2n o1iectele din <ur 6/o+i0 -arduri0
,altele0 etc7=
2n cor/uri de ani+ale0 2n ve>icule0 a+d
&C
Urmele secundare ale 2+/uc.turii /ot fi de,co/erite /e +3na
tr.-.torului0 uneori /e alte re-iuni ale cor/ului0 ,au /e 2+1r.c.+intea
ace,tuia
Locurile unde ,e afl. ace,te ar+e de/ind de +odul cu+ ,9a efectuat
tra-erea F cu +3na 2ntin,. ori li/it. de cor/0 din 1uzunar0 /rin >ain.0 etc
2.'n c(ul omorului +rodu# cu rme l$e *i cor+uri contondente
O+orurile ,.v3rite cu ar+e al1e ,e cla,ific. 2n +ai +ulte cate-orii:
o1iecte 2ne/.toare F t.ioa,e=
o1iecte de,/ic.toare
&@

2B
Co#!cti/ o9.cit.C 9%+.2'@.
2$
E.St%ncu I o9.cit.C o#.IIC 9%+.2(1.
31
Leziunile /rodu,e de o1iectele t.ioa,e /ot fi ,ituate 2n orice re-iune
a cor/ului0 lun-i+ea lor fiind 2n funcie de di,tana /arcur,. de la+a
o1iectului /e ,u/rafaa cor/ului victi+ei Pla-a /rezint. +ar-inile netede
cu for+. liniar. ,e+icircular. ,au 2n un->iuri0 ad3nci+ea r.nii de/inz3nd
de rezi,tena e,utului i de fora loviturii
La locul fa/tei0 ur+ele de ,3n-e ,/ecifice o+orului ,.v3rit cu
o1iecte t.ioa,e a/ar ,u1 for+. de 2+/rocare0 2n cazul /l.-ilor arteriale0
fie ,u1 for+. de 1.li0 la /l.-ile venoa,e
&D

Leziunile /rodu,e de o1iecte 2ne/.toare ,au 2ne/.tor9t.ioa,e 6cuit


cu v3rf a,cuit0 1aionet.0 foarfeci0 etc70 au o for+. a/ro/iat. de o1iectul
vulnerant Lun-i+ea /l.-ii ,e ra/orteaz. la -radul de 2nclinaie dintre
la+a o1iectului i ,u/rafaa /enetrat.0 /ractic afl3ndu9,e 2n faa unei
aciuni conco+itente de /erforare i t.iere
&E

Leziunile /rodu,e de o1iecte de,/ic.toare 6to/oare0 1arde etc70 ,e
/rezint. ca /l.-i t.iate ,au zdro1ite0 dac. la+a nu e,te a,cuit. Lun-i+ea
r.nii de/inde de lun-i+ea la+ei o1iectului i de un->iul de 2nclinare 4n
+a<oritatea cazurilor0 leziunile ,unt /rodu,e la nivelul ca/ului
?'

Leziunile /rovocate cu o1iecte contondente ,e /rezint. ,u1 for+a


unor /l.-i /le,nite ,au zdro1ite i reflect. de,tul de 1ine for+a ,u/rafeei
a-entului vulnerant /e oa,ele /late0 2ndeo,e1i cu cutia cranian.0 datorit.
2'
I*id!".
2.
I*id!".
3,
I*id!".
32
fracturii o,ului 4n cazul 2n care o1iectul contondent are di+en,iuni +ai
+ari de A c+0 e,te dificil de ,ta1ilit for+a o1iectului vulnerant
Odat. de,co/erite a,e+enea o1iecte F cor/uri contondente0 cuite0
to/oare0 alte in,tru+ente F e,te nece,ar ,. ,e noteze natura0 /oziia lor
fa. de cadavru i alte o1iecte ,ta1ile din <ur0 ,tarea 2n care ,e afl.0 ur+ele
/e care le /oart.0 /entru a fi con,e+nate 2n /roce,ul9ver1al de cercetare la
faa locului
3.'n c(ul omorului +rodu# +rin otr&vire
Ca i 2n cazul o+orului ,.v3rit /rin 2+/ucare0 uciderea /rin
otr.vire ,au intoxicare acut.0 cuno,cut. i ,u1 denu+irea de +oarte
violent. /rin a-eni c>i+ici0 e,te relativ rar 2nt3lnit. 2n /ractica de
,/ecialitate ,u1 for+. de o+ucidere0 fiind frecvent con,ecina unor
accidente ,au ,inucideri
?:

La faa locului tre1uie c.utate ,ticle0 /a>are0 tac3+uri0 re,turi de


ali+ente0 de >3rtie i rufele +urdare0 vo+i,+entele0 +aterii fecale care
/ot /urta ur+ele vreunei ,u1,tane toxice Ace,te o1iecte ,e ridic. cu
-ri<.0 ,e 2+/ac>eteaz. i ,i-ileaz.0 c>iar dac. 2n a/aren. ,unt curate0
2ntruc3t nu+ai analiza de la1orator /oate ,ta1ili cu certitudine dac.
/rezint. ,au nu ur+e de ,u1,tane toxice C.utarea unor a,e+enea o1iecte
e,te nece,ar. i 2n caz de +oarte ,u,/ect.0 c3nd /e cadavru nu ,e con,tat.
exi,tena vreunei leziuni /rodu,e /rin intoxicaie0 2ntruc3t e,te cuno,cut
31
E.St%ncu/ o9.cit.C o#.IIC 9%+.2(1.

33
fa/tul c. nu 2ntotdeauna in-erarea de ,u1,tane toxice la,. ur+e la
exteriorul cadavrului Acea,ta ,e i+/une cu ,trin-en. 2n cazul c3nd
cadavrul nu /rezint. leziuni
4n cazul intoxicaiilor cu +onoxid de car1on ,e va verifica ,tarea
in,talaiei de -aze0 1uteliilor0 furtunurilor de racordare0 +ainilor care
funcioneaz. /e 1az. de -aze i ,o1ele
Inve,ti-area +orii /rin otr.vire va avea dre/t o1iect ,ta1ilirea
fa/tului c. dece,ul ,9a datorat ,au nu intoxic.rii acute0 a ti/ului de
,u1,tan. toxic. i a cantit.ii care a /.trun, 2n or-ani,+ De a,e+enea0
tre1uie ,ta1ilite data intoxic.rii0 for+a de /rocurare i /er,oanele care au
favorizat o1inerea ace,teia
?&

".'n c(ul omorului +rodu# +rin electrocutre *i #u$ e!ectul


tem+erturilor ,nlte
4n ,ituaia 2n care cadavrul /rezint. ar,uri ,au leziuni /rodu,e /rin
electrocutare ori ca ur+are a aciunii focului0 tre1uie c.utate ur+ele
focului0 tre1uie exa+inat. ,tarea in,talaiilor electrice0 exi,tena ,au li/,a
o1iectelor de uz ca,nic care funcioneaz. /e 1az. de curent electric0 ,tarea
ace,tora0 dac. ,unt racordate la reea0 etc
32
E.St%ncu/ o9.cit.C o#.IIC 9%+.2(@.
3(
CAPI%OL"L )
;E("#ILE DE CO($%A%I#I %EK(ICO9 8%II(I*ICE $A"
ELPE#%IJE CE PO% *I DI$P"$E 4( CA"JI 8I
P#O!LEMELE CE PO% *I LIM"#I%E C" AH"%O#"L
ACE$%O#A
Pentru elucidarea /ro1le+elor cauzei 2n confor+itate cu /revederile
Codului de /rocedur. /enal. a #o+3niei0 unde ,unt /rev.zute ca
o1li-atorii unele con,tat.ri ori ex/ertize
??
0 i reco+and.rile /racticienilor0
2n cazul infraciunilor contra vieii ,e efectueaz.0 2n /arte0 ur+.toarele
-enuri de con,tat.ri te>nico F tiinifice ,au ex/ertize:
con,tatarea te>nico9tiinific. ,au ex/ertiza dactilo,co/ic.=
con,tatarea te>nico9tiinific. ,au ex/ertiza tra,eolo-ic.=
33
Art.11(C C.9r.9!n.CArt.11$C C.9r.9!n.
3@
con,tatarea te>nico9tiinific. ,au ex/ertiza 1iocri+inali,tic.=
con,tatarea te>nico9tiinific. ,au ex/ertiza 1ali,tic.
1.Con#ttre #u e-+erti( medico.le%l&
$e efectueaz. 2n cazurile de +oarte violent.0 ,u,/ect.0 a c.rei cauz.
nu ,e cunoate i 2n care nu ,9a 2ntoc+it ra/ort +edico9le-al
Pentru a afla adev.rul 2n cauz.0 or-anele de ur+.rire /enal. au
datoria ,. a,i-ure +edicului le-i,t at3t 2n faza iniial.0 c3t i /e /arcur,ul
efectu.rii lucr.rii0 toate +aterialele i datele de care are nevoie /entru
efectuarea unei lucr.ri de calitate
Ace,t -en de ex/ertiz. ,au con,tatare ,e efectueaz. /rin unit.ile de
+edicin. le-al. ,u1ordonate In,titutului de Medicin. Le-al. Mina
Minovici
Con,tatarea +edico9le-al. r.,/unde0 2n +od diferit0 2n ra/ort cu
a-enii trau+atici ce au acionat a,u/ra victi+ei la /ro1le+atica ce
tre1uie rezolvat.
A,tfel 2n cazul morii violente prin traumatisme mecanice +edicul
le-i,t va fi ,olicitat ,. l.+urea,c.:
felul +orii=
leziunea ,au leziunile cauzatoare de +oarte=
efectele leziunii cauzatoare de +oarte a,u/ra or-ani,+ului=
3B
cauza i+ediat. a +orii=
+ecani,+ul de /roducere a leziunilor F cu /recizarea
a-entului vulnerant0 a le-.turii de cauzalitate 2ntre trau+ati,+
i efectele ,ale
?A

4n cazul unor +ecani,+e co+/lexe de /roducere a leziunilor0


+edicul le-i,t tre1uie ,. ,e /ronune a,u/ra /onderii fiec.ruia 2n
tanato-enez.= 2n +od ,i+ilar 2n cazul ,ta1ilirii unor co+/licaii F
cauzalit.i ,ecundare F ,e i+/une deter+inarea le-.turii cauzale dintre
ace,tea i trau+ati,+ul iniial
?B

La +oartea /rodu,. /rin ar+ele de foc ,au ,u,/ectat. de a fi


/rodu,. cu a,e+enea +i<loace0 con,tatarea +edico9le-al. ,e va axa /e
l.+urirea unor /ro1le+e de -enul:
dac. leziunea e,te /rodu,. ,au nu /rin ar+e de foc=
orificiul de intrare i de ieire=
dia-no,ticul leziunilor /rodu,e /rin ar+a de foc fa. de
leziunile /rodu,e de ali a-eni trau+atici=
caracterul vital ,au /o,t9+ortal al r.nii 2+/ucate=
le-.tura cauzal. dintre leziunile con,tatate i /roducerea
+orii=
/o,i1ilitatea auto/roducerii leziunilor F 2n condiiile date F
/entru diferenierea o+orului de ,inucidere=
3(
V.1!#i8/ DM!dicin% #!+%#-EC Editur% TEORAC 1ucur!8tiC 1..1C 9%+.$1.
3@
Id!"C 9%+.$2.
3$
di,tana i direcia din care ,9a tra,=
ar+a din care ,9a tra, a
?C
4n cazul morii produse prin traumatisme c%imice 0 con,tatarea ,au
ex/ertiza +edico9le-al. e,te c>e+at. ,. r.,/und. la o ,erie de 2ntre1.ri
ca:
dac. +oartea ,9a datorat ,au nu unei otr.viri=
care e,te natura0 cantitatea i calea de /.trundere 2n
or-ani,+ a ,u1,tanei toxice F inclu,iv for+a i condiiile 2n
care acea,ta a fo,t in-erat.=
data a/roxi+ativ. a in-er.rii toxicului=
+i<loace /rin care a /utut /rocura ,u1,tana otr.vitoare0
av3nd 2n vedere natura ei F +edica+ent0 ,u1,tane folo,ite
2n anu+ite ra+uri indu,triale ,au utilizate 2n ,co/ ca,nic
etc
?@

Pro1le+ele ,e /un 2n +od a,e+.n.tor i la +oartea /rodu,. /rin


a-eni 1iolo-ici F +oartea /rodu,. /rin veninuri0 in,ecte0 toxiinfeciile
ali+entare0 intoxicaiile cu ciu/erci
?D

)ariant. a ex/ertizei +edico9le-ale0 e&pertia psi%iatric ,e i+/une


a fi di,/u,. 6art::@ C/r/en7 atunci c3nd or-anele de ur+.rire /enal. au
3B
V. Dr%+o"ir!)cu/ L!6iuni#! 8i "o%rt!% 9rin %r"! d! ;ocC :n DM!dicin%
#!+%#-EC Editur% TEORAC 1ucur!8tiC 1..2C 9%+....
3$
V. 1!rcA!8%nC Ion N. Du"itr%8cu/ Tr%t%t d! "!todic- cri"in%#i)tic-C o#.IC
Editur% C%r9%iC Cr%io%C 1..(C 9%+.@3.
3'
V.1!#i8C o9.cit.C 9%+.1(@.
3'
2ndoieli cu /rivire la ,tarea /,i>ic. a 2nvinuitului ,au incul/atului i
2ndeo,e1i 2n cazul infraciunilor de o+or deo,e1it de -rav i /runcucidere
A+inti+ aici i ex/ertiza ,t.rii de intoxicaie alcoolic. F tot ca
varietate a ex/ertizei +edico9le-ale F +enit. ,. ,ta1ilea,c. dac.0 2n
+o+entul co+iterii fa/tei0 autorul era 2n ,tare de e1rietate0 -radul de
intoxicaie alcoolic. 2n ,3n-e etc
2.Con#ttre te/nico.*tiini!ic& #u e-+erti(
dctilo#co+ic&
Ace,t -en de con,tatare te>nico9tiinific. ,au ex/ertiz. are dre/t
,co/ identificarea unei /er,oane cu a<utorul a+/rentelor di-itale
4ntr9un ,en, +ai lar-0 dactilo,co/ia ,e ocu/. cu exa+inarea ur+elor
di-itale /al+are0 /lantare0 /entru identificarea de-etului0 /al+ei0 t.l/ii
care le9au creat0 cu a<utorul detaliilor de,enului /a/ilar
?E

Du/. unii autori0 con,tatarea te>nico9tiinific. ,au ex/ertiza


dactilo,co/ic. /oate avea ca o1iect i ,ta1ilirea fa/tului dac. a+/rentele
de la cadavru i a+/rentele /re,u/u,elor rude ale ace,tuia conin
der+ato-life caracteri,tice care ,. confir+e rudenia
A'

Dac. ex/ertului i ,e /une la di,/oziie nu+ai ur+a0 ace,ta /oate


,ta1ili cu de,tul. /recizie0 +3na de la care /rovine 6drea/ta ,au ,t3n-a70
3.
Co#!cti/ o9.cit.C 9%+.1$(.
(,
Co#!cti/ o9.cit.C 9%+.1('.
3.
ti/ul de de,en /a/ilar0 dac. conine ,uficiente ele+ente de
individualizare0 vec>i+ea i +odul de for+are Dac. ur+a ,9a for+at 2n
condiii 1une0 /ot fi de,/rin,e unele date referitoare la v3r,ta i talia
individului0 la ,tarea de 2n-ri<ire a +3inilor %otodat.0 ,e /oate /roceda la
analiza fizic.9c>i+ic. a ,u1,tanelor coninute 2n ur+.
A:

4n cazul 2n care i ,e /rezint. ex/ertului at3t ur+a c3t i +odelul de


co+/araie0 tre1uie ,. i ,e ,olicite ,. ,ta1ilea,c. dac. ur+a ridicat. cu
ocazia cercet.rii locului fa/tei i a+/renta /rezentate ,unt ,au nu create
de aceeai /er,oan.
"r+ele de /icioare ridicate de la faa locului /ot face o1iectul
con,tat.rii te>nico9tiinifice dactilo,co/ice ,au tra,eolo-ice (u ,e ridic.
nici un fel de /ro1le+e atunci c3nd ,e /rezint. i /er,oana 1.nuit. de
co+iterea o+orului0 ,arcina ex/ertizei ,arcina ex/ertizei fiind aceea de a
,ta1ili dac. ur+a de,co/erit. la faa locului i +odelele /entru co+/araie
au fo,t create ,au nu de aceeai /er,oan.
Dac. ex/ertului i ,e /rezint. doar ur+a /oate fi ,olicitat ,.
r.,/und. la o ,erie de 2ntre1.ri ca:
natura ur+ei /rezentat. ,/re exa+inare=
dac. ur+a /lantar. /rezint. ,uficiente ele+ente individuale de
identificare=
/iciorul de la care /rovine ur+a=
(1
E. St%ncuC/ o9.cit.C 9%+.2@B.
(,
+ecani,+ul de for+are0 ,u1,tana cu care a fo,t creat. i
vec>i+ea ur+ei=
direcia de +er, a /er,oanei care a creat ur+a=
,exul0 -reutatea a/roxi+ativ. i v3r,ta /er,oanei care a creat
ur+a /lantar.0 eventual0 /articularit.ile anato+o
A&
9
/atolo-ice ale /er,oanei re,/ective
3.Con#ttre te/nico.*tiini!ic& #u e-+erti(
tr#eolo%ic&
Ace,t -en de con,tatare te>nico9tiinific. ,au ex/ertiz. ,e ocu/. cu
,tudierea ur+elor ca i+/re,iuni ale ,tructurii exterioare ale o1iectelor0 ca
re,turi detaate din o1iect ori ca +odific.ri /rodu,e de feno+ene0 2n
vederea identific.rii /er,oanei ,au o1iectului creator0 a l.+uririi
2+/re<ur.rilor le-ate de for+area ace,tor ur+e i aflarea adev.rului
A?

4n cadrul la1oratoarelor cri+inali,tice centrale i teritoriale ,e


execut. exa+in.ri care /er+it recon,tituirea 2ntre-ului du/. ele+entele
,ale co+/onente0 identificarea in,tru+entelor du/. ur+ele create la faa
locului0 ur+ele create de +i<loacele de tran,/ort0 a
(2
D. Ion!t!/ Ur"!#! 9icio%r!#orC :n DTr%t%t 9r%ctic d! cri"in%#i)tic-EC o#.IC
Mini)t!ru# d! Int!rn!C 1ucur!8tiC 1.$BC 9%+.1@$.
(3
V. M%n!%C C. Du"itr!)cu/ C!rc!t%r!% cri"in%#i)tic- % ur"!#or c%r! ;%c
o*i!ctu# d! )tudiu %# tr%)!o#o+i!i Gudici%r!C :n DCur) d! t!Anic- cri"in%#i)tic-EC
o#.IC Ac%d!"i% d! Po#ii! DA.I.Cu6%JEC 9%+.11$.
(1
A,tfel0 2n cazul ur+elor de /icioare0 ,/eciali,tul ,au ex/ertul va fi
,olicitat ,. r.,/und. la o ,erie de 2ntre1.ri cu+ ar fi :
dac. ur+ele /lantare de,co/erite la faa locului au fo,t create
,au nu de o anu+it. /er,oan.=
dac. ur+ele de 2nc.l.+inte /rovin ,au nu de la 2nc.l.+intea
ridicat. de la o anu+it. /er,oan.=
c.rui ti/ a/arine 2nc.l.+intea ale c.rei ur+e ,9au de,co/erit
i ce /articularit.i /rezint.=
cu+ ,9a +icat /er,oana care a l.,at ur+ele F 2ncet0 re/ede0
2n fu-.=
2n ce direcie ,9a de/la,at=
ce concluzii ,e /ot tra-e din ur+ele de /icioare de,co/erite0
/rivind /articularit.ile /er,oanei /e care le9au creat0 /recu+
i ,tarea ei F 2n.li+e0 ,ex0 +aniera de +er,0 concordana
dintre 2nc.l.+inte i di+en,iunea /iciorului
Dei urmele de bue ,e -.,e,c de,tul de rar la locul ,.v3ririi
infraciunii0 totui0 nu e,te exclu, ca ur+ele de 1uze ,. fie de,co/erite /e
ali+ente0 /e o1iecte de ,ticl. ,au /e /orelan a
Pornind de la fa/tul c. de,enele coriale ,unt unice la o /er,oan.0 2n
/rezent e,te unani+ acce/tat. ideea /otrivit c.reia ur+ele de 1uze /ot
duce cu certitudine la identificarea unei /er,oane 2n aceeai +.,ur. ca i
ur+ele de,enului /a/ilar
AA

((
V. 1!rcA!8%nC Ion N. Du"itr%8cu/ o9.cit.C 9%+.@B.
(2
Printre /ro1le+ele ce /ot fi rezolvate /rin ex/ertiza ur+elor de 1uze
a+inti+:
dac. o1iectul ridicat de la faa locului /rezint. ,au nu ur+e de
1uze i natura ace,tora=
dac. ur+ele de 1uze au fo,t for+ate de una ,au +ai +ulte
/er,oane i dac. /rezint. ,uficiente ele+ente caracteri,tice de
identificare=
dac. ur+ele au fo,t create de 1uza ,u/erioar. ,au inferioar. i
eventualele +alfor+aii con-enitale F 1uza de ie/ure0 -ura
de lu/ i +acro,to+ia F ,au /atolo-ice /e care le /rezint.
/er,oana ce a creat ur+ele=
,exul0 v3r,ta a/roxi+ativ. i ti/ul antro/olo-ic al /er,oanei=
+ecani,+ul de for+are a ur+elor0 /articulele adiacente ce ,e
-.,e,c 2n ur+ele de 1uze0 eventual0 vec>i+ea lor=
-ru/a ,an-uin. a /er,oanei care a creat ur+e de 1uze i dac.
acea,ta coincide cu +odelul /entru co+/araie a
AB

Pentru identificarea /er,oanelor care au creat ur+e de dini0 urec>i0
na, ,au alte /.ri ale feei ,au cor/ului u+an0 or-anele de ur+.rire /enal.
/ot recur-e la concur,ul ,/ecialitilor /entru a elucida una ,au +ai +ulte
/ro1le+e ca:
(@
I.R. Con)t%ntin/ DUr"!#! *u6!#orEC o9.cit.C 9%+.1@./1B(.
(3
dac. ur+ele de,co/erite la faa locului au fo,t create de un
cor/ u+an i0 2n caz afir+ativ0 de care /arte a ace,tuia F
urec>e0 na,0 1.r1ie0 coate0 -enunc>i etc=
dac. ur+a de dini a fo,t creat. de dantura u+an. i care ,unt
caracteri,ticile danturii /er,oanei care a creat ur+a=
dac. ur+a a fo,t creat. de una ,au +ai +ulte /er,oane i dac.
/rezint. ,au nu ur+e de identificare=
ti/ul antro/olo-ic al /er,oanei care a creat ur+e0 iar 2n cazul
ur+elor de dini0 dac. dentiia creatoare de ur+e a ,uferit
trata+ent ,to+atolo-ic a
Mai a+inti+ 2n cadrul con,tat.rii te>nico9tiinifice ,au ex/ertizei
tra,eolo-ice i e&pertia nodurilor i legturilor 2n cazul 2n care victi+a a
fo,t le-at. cu ,fori0 ,3r+e0 ireturi0 curele de /iele etc=
$/eciali,tul va fi ,olicitat ,. l.+urea,c. /ro1le+e de -enul:
dac. nodul ,au le-.tura au fo,t executate de o /er,oan. ce
/o,ed. de/rinderi ,/ecifice /ractic.rii unei /rofe,ii ,au
+e,erii i0 2n caz afir+ativ0 care e,te +e,eria ,au /rofe,ia
/ro1a1il. a ace,tuia=
caracteri,ticile individuale ale le-.turii ,au nodului=
/oziia f./tuitorului 2n +o+entul efectu.rii nodului ,au
le-.turii0 re,/ectiv /oziia victi+ei 2n +o+entul le-.rii=
((
dac. le-.tura ,au nodul 2n liti-iu ar fi /utut fi executat de
c.tre /er,oana de la care ,9au o1inut +odelele de
co+/araie
AC

".Con#ttre te/nico.*tiini!ic& #u e-+erti(


$iocriminli#tic&
"0

Ex/ertiza 1iocri+inali,tic. e,te una dintre cele +ai i+/ortante
ex/ertize <udiciare efectuate 2n cazul o+uciderilor
AD

Ace,t -en de ex/ertiz. are ca o1iect identificarea direct. ,au


indirect. a autorului infraciunii0 /rin cercetarea tuturor ele+entelor de
ordin 1iolo-ic de,co/erite la locul fa/tei0 /e o1iectul cor/ delict a
4n cazul urmelor de s#nge 0 ex/ertiza 1iocri+inali,tic. /oate rezolva
o ,erie de /ro1le+e0 a,tfel:
c3nd ,e /rezint. nu+ai ur+a :
dac. ur+a e,te ,au nu de ,3n-e= 2n caz afir+ativ0 dac.
,3n-ele e,te de natur. u+an. ,au ani+al.=
-ru/a ,an-uin. i ,exul /er,oanei de la care /rovine ur+a
i0 2n cazul /runcuciderii0 #K9ul=
re-iunea anato+ic. de unde /rovine ,3n-ele=
(B
N. V%)i#!niuc/ Noduri#! 8i #!+-turi#!C :n DTr%t%t 9r%ctic d! cri"in%#i)tic-EC
o#.IC Mini)t!ru# d! Int!rn!C 1ucur!8tiC 1.$BC 9%+.1.3.
($
M%i !)t! cuno)cut 8i )u* d!nu"ir!% d! !?9!rti6- *io#o+ic- Kn.%.J.
('
E. St%ncu/ o9.cit.C 9%+.2@'.
(@
,tarea de ,.n.tate a /er,oanei=
vec>i+ea ur+elor=
care era /oziia cor/ului /er,oanei 2n +o+entul 2n care a
,3n-erat=
dac. ,3n-ele conine i+/urit.i i natura ace,tora
c3nd ,e /rezint. ur+a de ,3n-e i +odelele /entru co+/araie
dac. ur+a de ,3n-e ridicat. de la locul unde ,9a /rodu,
infraciunea are aceeai -ru/.0 eventual ,u1-ru/. ,an-uin.
cu ,3n-ele /relevat /entru co+/araie=
dac. exi,t. alte indicii de a,e+.nare 2ntre ur+. i /ro1a de
,3n-e=
Ex/ertiza 1iocri+nali,tic. a urmelor de saliv /oate elucida
/ro1le+e de -enul:
dac. /e o1iectul ridicat de la locul fa/tei ,e -.,e,c ,au nu
ur+e de ,aliv.0 dac. ,aliva e,te de natur. u+an.0 /recu+ i
caracterul ,ecretor ,au ne,ecretor al /er,oanei de la care
/rovine=
-ru/a ,an-uin. a /er,oanei de la care /rovin ur+ele i
indiciile ce ate,t. ,tarea de ,.n.tate a /er,oanei0 +ediul
/rofe,ional0 trata+ente +edica+entoa,e ur+ate0 inclu,iv
unele vicii
AE

(.
M. Dr%+o"irC 3A. A)%n%cA!/ Ur"!#! d! )%#i-C o9.cit.C 9%+.2,$.
La ur+ele de ,/er+. ,e ridic.0 2n -eneral0 aceleai /ro1le+e0
re,/ectiv:
natura ace,tora=
-ru/a ,an-uin. a /er,oanei de la care /rovin=
vec>i+ea a/roxi+ativ. a ur+elor=
dac. /er,oana care a creat ur+ele ,ufer. de vreo 1oal.
veneric. ori alt. afeciune de natur. /atolo-ic.
4n ,f3rit0 2n cazul firelor de /.r0 /ro1le+atica ex/ertizei ,e refer. la
:
natura firului de /.r=
zona cor/ului de unde /rovine=
+odul de detaare a firului de /.r=
ti+/ul a/roxi+ativ ,cur, de c3nd a fo,t t.iat firul de /.r=
v3r,ta a/roxi+ativ. a /er,oanei de la care /rovine firul de /.r
2n liti-iu=
dac. firul de /.r /rezint. aceleai caracteri,tici cu firul de /.r
+odel de co+/araie a
B'
De re+arcat fa/tul c.0 2n afara ex/ertizei 1iocri+inali,tice0 2n
le-.tur. cu firul de /.r ,e /ot efectua i ex/ertize fizico9c>i+ice F /rin
+icro,co/ie electronic.0 /rin activare cu neutroni i /rin ,/ectrofoto9
+etrie 2n a1,or1ie ato+ic.
B:

@,
E. 3%c!%C F.Ion!)cu/ o9.cit.C 9%+.22'/22..
@1
I*id!".
($
1.Con#ttre te/nico.*tiini!ic& #u e-+erti( $li#tic&
Ace,t -en de con,tatare te>nico9tiinific. ,au ex/ertiz. vizeaz. dou.
direcii /rinci/ale:
/e de o /arte0 identificarea ,au ,ta1ilirea cate-oriei ar+ei cu
care ,9a tra,0 du/. ur+ele l.,ate de tu1 ,au de -lon=
/e de alt. /arte0 ,tudierea ur+elor /rinci/ale i ,ecundare
exi,tente /e 2+1r.c.+intea victi+ei0 2n ,co/ul ,ta1ilirii
direciei i di,tanei de la care ,9a tra,
B&

C3nd ex/ertului i ,e /rezint. ar+a0 ur+ele /rinci/ale ale


2+/uc.turii i o1iectele /urt.toare i ,e va ,olicita ,. r.,/und. la
ur+.toarele 2ntre1.ri:
care ,unt ti/ul0 +odelul i ,eria ar+ei=
care e,te ,tarea te>nic. a ar+ei=
dac. ar+a cu/rinde /ie,e neori-inale=
dac. ar+a /oate declana o 2+/uc.tur. f.r. ,. ,e acioneze
/e tr.-aci i 2n ce condiii=
dac. tu1urile -.,ite la faa locului ,au 2n cor/ul victi+ei au
fo,t tra,e cu aceeai ar+.=
care a fo,t orificiul de intrare i de ieire a -lonului=
@2
E. St%ncu/ o9.cit.C 9%+.2@'.
('
care e,te direcia din care ,9a tra,0 nu+.rul i ordinea
2+/uc.turilor=
care e,te vec>i+ea a/roxi+ativ. a 2+/uc.turii=
dac. /e +3inile ,au /e >ainele victi+ei ,au ale ,u,/ectului
exi,t. ur+e l.,ate /rin aciunea factorilor ,u/li+entari ai
2+/uc.turii i ce fel de ur+e a
C3nd ,e /rezint. ur+a i +etodele /entru co+/araie0 ex/ertului i ,e
va ,olicita ,. r.,/und. la ur+.toarele 2ntre1.ri:
dac. tu1ul de,co/erit la faa locului a fo,t tra, cu ar+a cu care
,9au executat +odelele /entru co+/araie=
dac. alicele ,au 1urele de,co/erite la faa locului au aceeai
co+/oziie cu +odelele ridicate de la ,u,/eci
2.3i#+unere con#tt&rilor te/nico.*tiini!ice #u
e-+erti(elor criminli#tice
In /rinci/iu0 di,/unerea con,tatarilor te>nico9,tiintifice ori a
ex/ertizelor cri+inali,tice /re,u/une acelea,i activitati /re-atitoare iar
efectuarea lor0 acelea,i +etode0 /rocedee ,i te>nici de lucru
Pre-atirea in vederea di,/unerii con,tatarilor ,au ex/ertizelor de
ace,t -en0 i+/une de,fa,urarea unor activitati dintre care a+inti+:
:Analiza nece,itatii ,i o/ortunitatii di,/unerii uneia ,au alteia
dintre con,tatarile te>nico9,tiintifice ori a ex/ertizelor cri+inali,tice=
(.
&Pre-atirea +aterialelor ce ur+eaza a fi ,u/u,e exa+inarilor=
?*or+ularea intre1arilor ce vor fi adre,ate ,/eciali,tilor ,au
ex/ertilor=
AAle-erea in,titutiei ,au ex/ertilor ce ur+eaza ,a efectueze
lucrarea=
BIntoc+irea actului /rocedural de di,/unere a con,tatarii te>nico9
,tiintifice ori a ex/ertizei cri+inali,tice
$a le analiza+ ,uccint /e fiecare
2.1.Anli( nece#it&ii *i o+ortunit&ii di#+unerii unei #u ltei
dintre con#tt&rile te/nico.*tiini!ice ori e-+erti(elor criminli#tice
Cu /rile<ul efectu.rii la faa locului0 dar i a altor activit.i de
ur+.rire /enal. F con,tatarea infraciunii fla-rante0 /erc>eziia0
verificarea i ridicarea de o1iecte i 2n,cri,uri etc F ,e ridic. de la faa
locului0 ori de la do+iciliul /er,oanelor ,u,/ecte diver,e ur+e i +i<loace
+ateriale de /ro1. Dar at3ta vre+e c3t ur+ele i +i<loacele +ateriale de
/ro1. nu au fo,t analizate0 inter/retate i valorificate0 nu au valoare 2n
cauz.0 ne/ut3nd contri1ui la clarificarea diferitelor a,/ecte ale cauzei
4n vederea di,/unerii ex/ertizei ori con,tat.rii te>nico9tiinifice0
or-anele de ur+.rire /enal. tre1uie ,. /rocedeze la o analiz. te+einic. a
nece,it.ii i utilit.ii ace,tora0 ,/re a nu recur-e la concur,ul
,/ecialitilor dec3t atunci c3nd /ot contri1ui la l.+urirea unor fa/te ,au
@,
,t.ri de fa/t care /rezint. i+/ortan. 2n cauz.0 re,/ectiv /entru aflarea
adev.rului
B?
Acea,t. /ro1le+. ,e /une 2ntruc3t efectuarea altor activit.i
ca: a,cultarea +artorilor0 2nvinuiilor0 /.rii v.t.+ate0 recon,tituirii0
confrunt.rii etc0 ar aduce la evitarea di,/unerii de ex/ertize ,au
con,tat.ri te>nico9tiinifice
Codul de /rocedur. /enal.0 2n art::& al:0 /revede c. di,/unerea
con,tat.rilor te>nico9tiinifice ,e face nu+ai dac. e,te 2nde/linit. una
din ur+.toarele condiii0 i anu+e:
,. exi,te /ericolul de di,/ariie a unor +i<loace de /ro1. ,au
de ,c>i+1are a unor ,ituaii de fa/t=
,. fie nece,ar. l.+urirea ur-ent. a unor fa/te ,au
2+/re<ur.rile cauzei
Prin /ericolul de di,/ariie a unor +i<loace de /ro1. ,e 2nele-e nu
nu+ai /ri+e<dia di,tru-erii intenionate ,au neintenionate 2n for+a ,au
,u1,tana ,au a unui +i<loc de /ro1.0 nu nu+ai /o,i1ilitatea 2nl.tur.rii lui
din c3+/ul infraciunii i ,u,tra-erea ace,tuia exa+in.rii0 ci i ,ituaiile
c3nd +i<loacele de /ro1.0 ,u1zi,t3nd 2n +aterialitatea lor0 /ot ,uferi
+odific.ri care ,. le altereze 2n,uirile ce le individualizeaz.0 +enite ,. la
fac. i+/ro/rii cercet.rii /rin +i<loace tiinifice adecvate
Prin /ericol de ,c>i+1are a unor ,ituaii de fa/t ,e 2nele-e
/o,i1ilitatea intervenirii0 ulterior ,.v3ririi infraciunii0 a oric.ror
ele+ente ce ar /utea +odifica a,/ecte ,e+nificative 2n confi-uraia
@3
C. Aio%nio%i!C C.P#!t!%/ DTr%t%t d! t%ctic- cri"in%#i)tic-EC Editur%
C%r9%iC Cr%io%C 1..2C 9%+.23'.
@1
locului fa/tei0 2n ra/ort de felul cu+ ace,ta ,e /rezint. 2n +o+entul
/.r.,irii lui de c.tre infractor i care ar duce la 2n-reunarea cercet.rii
BA
4n
a,tfel de ,ituaii0 or-anul de ur+.rire /enal. are o1li-aia ,. ia +.,urile
nece,are /entru con,ervarea ur+elor0 /entru ridicarea /ro1elor +ateriale0
/entru 2ntoc+irea de ,c>ie a,u/ra locului infraciunii0 luarea de foto-rafii
i ,. folo,ea,c. orice alte /rocedee de te>nic. cri+inali,tic. +enit. ,.
2+/iedice di,/ariia unor +i<loace de /ro1. ,au ,c>i+1area ,ituaiei de
fa/t
BB

Cea de9a doua condiie e,te deter+inat. de nece,itatea a,i-ur.rii


o/erativit.ii i calit.ii in,tru+ent.rii cauzelor /enale
Pentru di,/unerea efectu.rii unei ex/ertize0 de re-ul.0 or-anele de
ur+.rire /enal. ,au in,tana <udecat. tre1uie ,. ,e con,tate c.:
unele fa/te ,au 2+/re<ur.ri ale fa/tei nu ,unt clarificate
2ndea<un,=
/entru l.+urirea lor e,te nece,ar. folo,irea cunotinelor unui
,/eciali,t
A+1ele condiii tre1uie 2nde/linite 2n +od cu+ulativ0 deoarece
nu+ai exi,tena unor fa/te ,au 2+/re<ur.ri neclare nu i+/lic. 2n +od
nece,ar folo,irea ex/erilor0 ace,tea /ut3nd fi l.+urite /e 1aza /ro1elor ce
,e vor ad+ini,tra0 ori /e 1aza cunotinelor -enerale /e care or-anele
<udiciare le au
@(
C. Aio%nio%i!C C.P#!t!%/ o9.cit.C 9%+.23..
@@
V. Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C o#.IC9%+.2B(.
@2
Or-anele de ur+.rire /enal. i in,tana de <udecat.0 con,tat3nd
exi,tena condiiilor de +ai ,u, ,unt o1li-ate ,. di,/un. efectuarea
ex/ertizei c>iar dac. nu 2ntrev.d /o,i1ilitatea unor concluzii certe 2n
ra/ort cu +aterialul docu+entar care /oate fi /u, la di,/oziia ex/erilor
2n ra/ort cu nivelul dezvolt.rii tiinei i a /o,i1ilit.ilor te>nice exi,tente
2n do+eniul re,/ectiv
BC

2.2. 4re%&tire mterilelor ce urme(& !i #u+u#e e-min&rilor


4n vederea tri+iterii +aterialelor ,/re a fi exa+inate0 or-anele de
ur+.rire /enal. vor verifica autenticitatea i utilitatea ace,tora $e va
ur+.ri dac.0 2n /roce,ul de,co/eririi0 i0 2n ,/ecial al ridic.rii
+aterialelor0 au fo,t re,/ectate re-ulile cri+inali,tice /entru ca ele ,. nu9
i +odifice caracteri,ticile ori /ro/riet.ile i dac. ace,tea au fo,t de,cri,e
corect 2n /roce,ele ver1ale 2nc>eiate cu ocazia ridic.rii lor
$e i+/une +eniunea c.0 ur+ele i o1iectele ce nu au fo,t 2n,cri,e
2n /roce,ul9ver1al nu au relevan. /roce,ual.0 ne/ut3nd fi tri+i,e la
ex/ertiz.
Materialele ,u/u,e ex/ertize ,au con,tat.rii te>nico9tiinifice
tre1uie ,. fie re/rezentative i ,uficiente din /unct de vedere cantitativ i
calitativ La di,/oziia ex/erilor ori ,/ecialitilor ,e /un toate
+aterialele0 o1iectele de care au nevoie /entru a executa0 2n cele +ai 1une
@B
V. Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C9%+.2B(.
@3
condiii lucrarea Atunci c3nd ,e di,/une o nou. ex/ertiz.0 or-anul de
ur+.rire /enal. e,te dator ,. verifice cor/urile delicte care vor face
o1iectul ei0 ,/re a con,tata dac. ace,tea nu au ,uferit +odific.ri 2n cur,ul
/ri+ei exa+in.ri0 +odific.ri ce ar /utea induce 2n eroare /e ex/ert0 iar 2n
caz afir+ativ0 ,. a/recieze 2n ce +.,ur. concluziile /ot fi influenate de
ele
B@

4n ra/ort cu natura ex/ertizei ,au con,tat.rii te>nico9tiinifice


or-anul de ur+.rire /enal. tre1uie ,. /rocedeze la /rocurarea +aterialelor
de co+/araie care ,. fie /u,e la di,/oziia ,/ecialitilor0 2+/reun. cu
ur+ele i +i<loacele +ateriale de /ro1.
BD
i ,. ia +.,uri /entru
+aterialele tri+i,e ,/re ex/ertiza ,au con,tatare te>nico9tiinific. ,. nu9
i ,c>i+1e /ro/riet.ile fizico9c>i+ice0 ,. nu fie 2nlocuite 2nt3+/l.tor ,au
intenionat
2.3.Formulre ,ntre$&rilor ce vor !i dre#te #+ecili*tilor #u
e-+erienelor
Acea,t. activitate ,e realizeaz. 2n ra/ort cu o1iectul ex/ertizei ori
con,tat.rii i cu /o,i1ilit.ile te>nico9tiinifice exi,tente
La for+ularea 2ntre1.rilor0 tre1uie ,. ,e in. ,ea+a de cerinele /e
care tre1uie ,. le 2nde/linea,c. ace,tea:
@$
C. Aio%nio%i!C C.P#!t!%/ o9.cit. 9%+.2(1.
@'
Id!".
@(
,. ,e refere la o1iectul ex/ertizei i la /re-.tirea ex/ertului
,au ,/eciali,tului=
,. fie clare i /reci,e /entru a da /o,i1ilitatea ex/ertului ,au
,/eciali,tului ,. ,e 2nelea-. ,arcinile ce9i revin=
,. fie for+ulate a,tfel 2nc3t ,. o1li-e la un r.,/un, cert:
/ozitiv ,au ne-ativ=
,. ai1. o le-.tur. lo-ic 2ntre ele=
,. nu ,olicite ex/ertului ,. fac. a/recieri cu /rivire la
2ncadrarea <uridic.0 for+a de vinov.ie ori ,.9l o1li-e ,.
rezolve ,arcini ce intr. 2n co+/etena or-anului de ur+.rire
/enal.: ridic.ri de 2n,cri,uri0 a,cult.ri0 recon,tituiri0 cercet.ri
la faa locului etc
BE

2.".Ale%ere in#tituiei #u e-+erilor ce urme(& #& e!ectue(e


lucrre
4n cazul con,tat.rii i ex/ertizei cri+inali,tice0 or-anele de ur+.rire
/enal. ,e adre,eaz. in,tituiei 2n care funcioneaz. la1oratorul0 ur+3nd
ca ,/ecialitii ,. fie nu+ii de c.tre conduc.torul ace,teia
Exce/ie de la acea,t. re-ul. fac ex/ertizele: conta1il. i /enal.0
care ,e execut. de c.tre ex/erii nu+ii de or-anul de ur+.rire /enal. care
@.
Id!".
@@
di,/une efectuarea lucr.rii0 dintre cei 2n,crii /e li,tele 1iroului local
/entru ex/ertiz. conta1il. i te>nic.
Menion.+ fa/tul c. ex/ertul nu+it tre1uie ,. 2nde/linea,c.
anu+ite condiii:
,. ai1. calificarea core,/unz.toare i o 1o-at. activitate
/ractic.=
,. nu fac. /arte din /er,onalul unit.ii 2n care ,9a ,.v3rit
infraciunea
2.1.Emitere ctului +rin cre #e di#+une e!ecture lucr&rii
Di,/unerea ex/ertizei ori con,tat.rii te>nico9tiinifice ,e face /rin
reoluie motivat, 2ntoc+it. de c.tre or-anul de ur+.rire /enal.0 cu
exce/ia ex/ertizelor conta1ile i te>nice care ,e di,/un /rin ordonan
In,tana de <udecat. di,/une efectuarea con,tat.rii te>nico9tiinifice i
ex/ertizei /rin "nc%eiere.
Din cu/rin,ul rezoluiei +otivate tre1uie ,. rezulte:
data i locul 2ntoc+irii=
-radul0 nu+ele0 /renu+ele i or-anul de /oliie din care face
/arte cal care di,/une con,tatarea te>nico9tiinific.=
te+eiul de fa/t ce a deter+inat a/elarea la cunotinele unui
,/eciali,t=
@B
1aza le-al. a di,/unerii con,tat.rii te>nico9tiinifice ,au
+edico9le-ale=
natura con,tat.rii te>nico9tiinifice ,olicitate=
unitatea ,/ecializat. care va executa lucrarea=
2ntre1.rile la care tre1uie ,. r.,/und. ,/ecialitii=
+aterialele care ,e /un la di,/oziia ,/ecialitilor /entru
efectuarea lucr.rii=
ter+enul /3n. la care /oate fi de/u, ra/ortul de con,tatare
te>nico9tiinific.=
+eniunea c. un exe+/lar al rezoluiei +otivate ,e anexeaz.
la do,arul cauzei=
,e+n.tura or-anului de cercetare /enal. care a di,/u,
efectuarea con,tat.rii te>nico9tiinifice
0.Inter+retre *i vlori!icre conclu(iilor e-+erilor
#u #+ecili*tilor de c&tre or%nele de urm&rire +enl&
4n,e+n.tatea /ro1elor +ateriale a cre,cut odat. cu dezvoltarea
tiinelor naturii i a te>nicii0 odat. cu /ro-re,ele realizate 2n fizic.0
c>i+ie0 1iolo-ie0 /ro-re,e ce au f.cut ,. ,/orea,c. /o,i1ilit.ile folo,irii
eficiente a +i<loacelor +ateriale de /ro1. 2n activitatea de de,co/erire i
ur+.rire a infractorilor %otodat. aria de folo,ire a +i<loacelor +ateriale
@$
de /ro1. ,9a l.r-it i datorit. /ro-re,elor realizate 2n do+eniul te>nicii de
de,co/erire0 fixare i ridicare a ace,tora Con,tat.rile te>nico9tiinifice i
ex/ertizele devin /rocedee tot +ai frecvent folo,ite 2n cauzele /enale0
fa/t ce a f.cut ,. ,e vor1ea,c. de o faz. tiinific. 2n evoluia
,i,te+ului /ro1ator 2n /roce,ul /enal
C'

Cu toate ace,tea0 concluziile con,tat.rilor te>nico9tiinifice ori


ex/ertizelor tre1uie a/reciate critic0 la fel ca celelalte /ro1e0 i nu+ai 2n
coro1orare cu 2ntre-ul +aterial ad+ini,trat 2n cauz.0 deoarece ace,te
+i<loace de /ro1.0 /otrivit le-ii0 nu au /utere doveditoare a1,olut.0 0 ci
/ot ,ervi ca te+ei la ,oluionarea cauzei nu+ai dac. or-anul de ur+.rire
/enal. ,9a convin, de exactitatea concluziilor e+i,e
%re1uie reinut fa/tul c. ex/ertiza nu e,te un +i<loc de /ro1. ca
celelalte0 2ntruc3t funda+entul ,.u tiinific 2i confer. o tr.,.tur. ,/ecial.0
ce o1li-. or-anul de ur+.rire /enal.0 2n cazul 2n care nu 2i 2n,uete
concluziile ace,teia0 ,.9i +otiveze 2ntr9un +od deo,e1it dezacordul0
ace,ta tre1uind ,. ,e 1azeze /e cercet.rile tiinifice f.cute de un alt
in,titut0 la1orator ,au ex/ert
C:
De a,e+enea 2n literatura de ,/ecialitate
C&
,e /recizeaz. c.0 2n i/oteza ne2n,uirii concluziilor or-anul <udiciar 2i
+otiveaz. /oziia /e 1aza con,tat.rile f.cute cu /rile<ul verific.rii
ra/ortului 6de exe+/lu0 contradiciile dintre concluzii0 raiona+ente fal,e0
B,
V. Don+oro6C 8.%./ o9.cit.C9%+.23@.
B1
C. Aio%nio%i!C C. P#!t!%/ o9.cit.C9%+.2(..
B2
E. St%ncu/ o9.cit.C o#.IC 9%+.B..
@'
neexa+inarea 2ntre-ului +aterial0 +etode inadecvate de cercetare70 nu /e
ele+ente ,au date ,/ecifice do+eniului de activitate al ex/ertului
#a/oartele de ex/ertiz. /ot cu/rinde concluzii cu caracter de
certitudine, de probabilitate i de imposibilitate a rezolv.rii /ro1le+ei
a7 Dintre concluziile ra/oartelor de ex/ertiz.0 cele +ai valoroa,e
,unt concluiile cu caracter de certitudine0 a c.ror inter/retare nu ridic.
/ro1le+e deo,e1ite0 fiind frecvente cazurile din /ractica <udiciar.0 2n care
ex/ertizele cri+inali,tice re/rezint. ,in-ura +odalitate de a ,coate la
lu+in. /ro1ele nece,are con,tat.rii exi,tenei ,au inexi,tenei unei
infraciuni i identific.rii autorului ei
Ace,t -en de concluzii reflect. nu nu+ai convin-erea fer+. a
ex/ertului /rivind ,oluionarea /ro1le+ei 2n cauz.0 ci0 2n /ri+ul r3nd0
rezultatele tiinifice cate-orice la care ,9a a<un, /rin ex/ertiz.
Concluziile certe /ot fi /ozitive ,au ne-ative0 2n ,en,ul c. /ot da ,.
fie un r.,/un, net afir+ativ la 2ntre1are0 fie ne-ativ0 ceea ce /oate
ec>ivala cu excluderea /er,oanei ,au o1iectului din cercul de 1.nuii
C?

17 4n cazul concluiilor cu caracter de probabilitate0 ex/ertul


ex/ri+. nu certitudinea0 ci /ro1a1ilitatea0 /re,u/unerea a,u/ra unui
anu+it fa/t Ace,t caracter ,e /oate datora fie unor factori obiectivi ca:
in,uficiena i+/ri+.rii unor caracteri,tici /e o1iectul ,u/u, ex/ertizei0
li/,a unor +etode de cercetare adecvate /ro1le+ei care ,e ridic. 2n cauza
re,/ectiv.0 volu+ul redu, al +aterialului exa+inat etc0 fie unor factori cu
B3
E. St%ncu/ o9.cit.C o#.IC 9%+.BB.
@.
caracterul subiectiv in3nd de fixarea i tran,/ortul defectuo, al
+aterialului /ro1ator0 deficiene 2n cercetarea locului fa/tei0 +inu,uri 2n
o1inerea +aterialelor /entru co+/araie
4n cazurile 2n care /ro1a1ilitatea concluziilor e,te deter+inat. de
factori o1iectiv0 nu tre1uie ,. fie re,/in,e0 deoarece0 ca i 2n cazul celor
certe0 ele ex/ri+. o a/reciere a ex/ertului a,u/ra veridicit.ii fa/telor0
cre3nd o1li-aia verific.rii /re,u/unerilor ex/ertului0 ceea ce nu /oate
avea dec3t o contri1uie /ozitiv.0 2n ,oluionarea cauzei0 /rezent3ndu9,e
ca o eta/. a /roce,ului de aflare a adev.rului cu /rivire la anu+ite fa/te
,au 2+/re<ur.ri
CA
C>iar i atunci c3nd nu con,tituie te+ei /entru
rezolvarea /ro1le+elor /entru care a fo,t di,/u,.0 ex/ertiza ori
con,tatarea te>nico9tiinific.0 concluziile ace,tora0 /ot a<uta or-anele
<udiciare ,.9i ->ideze activitatea de ,oluionare a cauzei0 ,. ela1oreze
ver,iuni0 iar 2n coro1orarea concluziilor de /ro1a1ilitate cu rezultatele la
care ,e a<un-e /rin ad+ini,trarea altor /ro1le+e0 ,. ,e ,ta1ilea,c.
adev.rul
CB

)aloarea unor a,tfel de concluzii e,te +ai evident. atunci c3nd ,unt
a/reciate co+/arativ cu ,ituaiile 2n care nu ,e /oate a<un-e la nici o
concluzie0 deoarece0 /e c3nd 2n cazul concluziilor /ro1a1ile0 ex/ertul
reuete totui ,. de,/rind. unele /articularit.i ale o1iectului cercetat0
ace,t lucru e,te i+/o,i1il de realizat c3nd ex/ertiza nu /oate a<un-e la
nici un fel de concluzie )aloarea concluziilor /ro1a1ile ,e datoreaz.
B(
S.A.3o#un)Fi/ o9.cit.C 9%+.3'2.
B@
E. St%ncu/ o9.cit.C o#.IC 9%+.$,.
B,
fa/tului c.0 la 1aza lor ,tau totdeauna date fa/tice certe0 ,ta1ilite 2n,. 2ntr9
un +od care nu a 2n-.duit o certitudine
c7 'oncluiile de imposibilitate a reolvrii problemei
((
Cri+inali,tica0 la fel ca i alte tiine0 /rezint. unele li+ite de
cunoatere0 care /e /lanul ex/ertizei ,e +anife,t. 2n i+/o,i1ilitatea
rezolv.rii /ro1le+elor ,olicitate de c.tre or-anul de ur+.rire /enal.
Concluzia de n,/ nu tre1uie ca un refuz al ex/ertului de a rezolva
/ro1le+ele0 i nici c. ace,ta ar de/.i co+/etena ,a /rofe,ional.0 dar +ai
ale, nu tre1uie confundat. cu o concluzie cert. ne-ativ.
I+/o,i1ilitatea for+ul.rii unei concluzii /oate avea dre/t cauz.:
calitatea ne,ati,f.c.toare a ele+entelor caracteri,tice de
identificare0
li/,a unor +i<loace te>nico9tiinifice adecvate de
inve,ti-are=
+odul defectuo, de relevare0 fixare i ridicare a ur+elor de la
faa locului ,au ex/edierea ace,tora etc
Contrar a/arenelor0 concluziile de i+/o,i1ilitate a rezolv.rii
/ro1le+ei fac nece,ar. aceeai atenie 2n inter/retare0 +ai ale, dac. ele
vor fi avute 2n vedere 2n cadrul 2ntre-ului /ro1atoriu exi,tent 2n cauz.
C@

C>iar dac. ex/ertizele ,unt efectuate 2n in,tituii de ,/ecialitate0


la1oratoare0 care /rezint. -aranii deo,e1ite de co+/eten. i
o1iectivitate0 concluziile ,/ecialitilor nu /ot avea valoare /ro1atorie
BB
D!nu"ir!% ;o#o)it- d! )9!ci%#i8ti !)t! Dn.).9.EKn.%.J
B$
E. St%ncu/ o9.cit.C o#.IIC 9%+.$,
B1
a1,olut. i nici nu ,unt o1li-atorii /entru or-anul de ur+.rire /enal.0 ele
/ut3nd doar ,. a<ute la for+area unei convin-eri inti+e concrete
O /ro1le+. deo,e1it.0 du/. /ri+irea rezultatelor ex/ertizei0 o
con,tituie folo,irea concluziilor ace,teia 2n a,cultarea 2nvinuitului ori
incul/atului0 ace,tea a<ut3nd la ale-erea tacticii care va fi folo,it. av3nd
2n vedere0 ,e 2nele-e0 i +aterialul /ro1ator exi,tent 2n cauz.0
/er,onalitatea0 /,i>olo-ia i co+/orta+entul 2n anc>et. a celui ce
ur+eaz. ,. fie a,cultat
Concluziile ,/ecialitilor /ot con,titui te+ei /entru efectuarea i a
altor activit.i de ur+.rire /enal. cu+ ar fi: a,cultarea +artorilor0
a,cultarea /.rii v.t.+ate0 /.rii civile0 2n ra/ort cu natura cauzei 2n care a
fo,t executat. ex/ertiza De a,e+enea0 concluziile ,/ecialitilor /ot
con,titui te+ei /entru verific.ri i ridic.ri de 2n,cri,uri0 /erc>eziii0
recon,tituiri0 di,/unerea unor noi ex/ertize a
B2
BIBLIOGRAFIE SELEC5I67
MMM9CO($%I%"IA #OMN(IEI
MMM9COD"L PE(AL AL #OMN(IEI
MMM9COD"L DE P#OCED"#I PE(LI AL #OMN(IEI
MMM9LE;EA (#?&O:EE' /entru +odificare i co+/letarea unor
di,/oziii ale Codului de /rocedur. /enal.
MMM9LE;EA (#&'O:EE' /entru +odificarea i co+/letarea unor
di,/oziii din Codul /enal i din Codul de /rocedur. /enal.
MMM9LE;EA (#:A'O:EEC /entru +odificarea i co+/letarea
Codului /enal
MMM9LE;EA (#:A:O:EEC /entru +odificarea i co+/letarea
Codului de /rocedur. /enal.
AIOA(IOAIE C0 a9 Cur, de cri+inali,tic.0 volu+ul III0
Metodica cri+inali,tic.0 /artea I0 Acade+ia de Poliie AI
Cuza0 !ucureti0 :EE@
!ELI8 )0 a09 Medicina le-al.0 Editura %EO#A0 !ucureti0 :EE&
!E#CKE8A( )0 D"MI%#A8C" I(9 Pro1le+ele i +i<loacele de
/ro1.0 Editura Mini,terului de Interne0 !ucureti0 :EEA
CIOP#A;A A9 Cri+inali,tica Ele+ente de tactic.0 "niver,itatea
AICuza0 Iai0 *acultatea de Dre/t0 :EDC
B3
COLEC%I)9 %ratat de cri+inali,tic.0 volI0 Mini,terul de Interne
$erviciul editorial i cine+ato-rafic0 !ucureti0 :E@C
COLEC%I)9 %ratat de tactic. cri+inali,tic.0 Editura Car/ai0
Craiova0 :EE&
COLEC%I)9 %ratat de +etodic. cri+inali,tic.0 volI0 Editura
Car/ai0 :EEA
COLEC%I)9 Dicionarul ex/licativ al li+1ii ro+3ne0 Editura
"niver, Enciclo/edic0 !ucureti0 :EEC
COLEC%I)9 Dicionar de cri+inali,tic.0 Editura 8tiinific. i
Enciclo/edic.0 !ucureti0 :EDA
DO!#I(E$C" I9 Infraciuni contra vieii0 Editura Acade+iei
#o+3niei0 !ucureti0 :EDC
DO(;O#OJ )0 a9 Ex/licaii teoretice ale Codului /enal #o+3n0
volIII0 /artea ,/ecial.0 Editura Acade+iei #$#0 !ucureti0
:E@:
DO(;O#OJ )0 a9 Ex/licaiile teoretice ale Codului de
/rocedur. /enal. ro+3n0 vol I0 /artea -eneral.0 Editura
Acade+iei #$#0 !ucureti0 :E@B
;OL"($PI $A0 a9 Cri+inali,tica0 Editura 8tiinific.0 !ucureti0
:EC:
;#O$$ KA($9 Manuel /oliti5ue d in,truction cri+inelle0 Pari,0
:DEE0 traducere 2n li+1a ro+3n.
MIK"LEAC E9 Ex/ertiza <udiciar.0 Editura 8tiinific.0 !ucureti0
:E@E
B(
MI#CEA I9 Cri+inali,tica0 Editura Acade+iei0 !ucureti0 :E@B
O KA#A CKA#LE$ E9 *unda+ental, of Cri+inal Inve,ti-ation
6Princi/ii de 1az. ale cercet.rii /enale0 Ed a II9a i a I)9a70
Editura C>arle, C %>o+a,0 $/rin-field0 Illinoi,0 $"A :E@C0
traducere 2n li+1a ro+3n.
$E)CE(PO !I9 %e>nica cri+inali,tic.0 Editura de ,tat /entru
literatura <uridic.0 Mo,cova0 :EBE
$%A(C" E9 Cri+inali,tica0 volI0 %e>nica cri+inali,tic.0
"niver,itatea !ucureti0 *acultatea de Dre/t0 :ED:
$%A(C" E9 Cri+inali,tica0 volII0 "niver,itatea !ucureti0
*acultatea de Dre/t0 :ED?
$%A(C" E9 Cri+inali,tica0 volI i II0 Editura AC%AMI0
!ucureti0 :EEB
$%A(C" E9 Cri+inali,tica0 Editura didactic. i /eda-o-ic.0
!ucureti0 :E@&
)OLO(CI" (9 Dre/t /roce,ual /enal0 Editura didactic. i
/eda-o-ic.0 !ucureti0 :E@&
)OLO(CI" (9 %ratat de /rocedur. /enal.0 volI i II0 Editura
PAIDEIA0 !ucureti0 :EEC
B@