Sunteți pe pagina 1din 106

1. Fluiditatea membranara creste atunci cand:

I. cantitatea de colesterol din membrana este mai mare

II. creste temperatura

1. Fluiditatea membranara creste atunci cand:

I. cantitatea de colesterol din membrana este mai mare

II. creste temperatura

1. Fluiditatea membranara creste atunci cand: I. cantitatea de colesterol din membrana este mai mare II.

2. În legătură cu structura mu chiului striat este adevărat că:

I. Banda întunecată conŃine numai filamente subŃiri.

II. Filamentele groase sunt alcătuite din molecule de tropomiozină.

2. În legătură cu structura mu chiului striat este adevărat că:

I. Banda întunecată conŃine numai filamente subŃiri.

II. Filamentele groase sunt alcătuite din molecule de tropomiozină.

întunecată conŃine numai filamente subŃiri. II. Filamentele groase sunt alcătuite din molecule de tropomiozină.

4. Sunt proprietati specifice ale apei:

I. constanta dielectrica mica

II. tensiune superficiala mica

4. Sunt proprietati specifice ale apei:

I. constanta dielectrica mica

II. tensiune superficiala mica

4. Sunt proprietati specifice ale apei: I. constanta dielectrica mica II. tensiune superficiala mica

5. Despre impedanț a acustică sunt adevărate:

I. este rezistența opusă de un material la propagarea undei acustice

II. nu depinde de densitatea mediului, ci doar de presiunea acestuia și viteza semnalului acustic.

5. Despre impedanț a acustică sunt adevărate:

I. este rezistenț a opusă de un material la propagarea undei acustice

II. nu depinde de densitatea mediului, ci doar de presiunea acestuia și viteza semnalului acustic.

undei acustice II. nu depinde de densitatea mediului, ci doar de presiunea acestuia ș i viteza

6. La plasarea celulelor într un mediu hiperton:

I. celulele suferă modificari: îș i măresc volumul

II. prin membrana apare un flux de apa dinspre interior spre exteriorul celulei

6. La plasarea celulelor într un mediu hiperton:

I. celulele suferă modificari: îș i măresc volumul

II. prin membrana apare un flux de apa dinspre interior spre exteriorul celulei

modificari: î ș i măresc volumul II. prin membrana apare un flux de apa dinspre interior

7. Miopia:

I. Se poate corecta cu lentile divergente

II. Bolnavii pot vedea mai clar obiectele departate decat cele apropiate

7. Miopia:

I. Se poate corecta cu lentile divergente

II. Bolnavii pot vedea mai clar obiectele departate decat cele apropiate

Miopia: I. Se poate corecta cu lentile divergente II. Bolnavii pot vedea mai clar obiectele departate

8. Un fluid newtonian:

I. respecta o proportionalitate directa intre forta de vascozitate si viteza de curgere

II. nu prezinta variatii ale vâscozitatii dinamice la viteze de curgere diferite

8. Un fluid newtonian:

I. respecta o proportionalitate directa intre forta de vascozitate si viteza de curgere

II. nu prezinta variatii ale vâscozitatii dinamice la viteze de curgere diferite

de vascozitate si viteza de curgere II. nu prezinta variatii ale vâscozitatii dinamice la viteze de

9. Microundele:

I. Sunt radiatii ionizante deoarece produc modificări in structura substanț elor (încălziri, precipitări, etc)

II. Sunt radiații electromagnetice

9. Microundele:

I. Sunt radiatii ionizante deoarece produc modificări in structura substanț elor (încălziri, precipitări, etc)

II. Sunt radiaț ii electromagnetice

produc modificări in structura substan ț elor (încălziri, precipitări, etc) II. Sunt radia ț ii electromagnetice

10. Despre rolurile celulelor ciliate în traducerea semnalului acustic în influx nervos :

I. este realizată de celulele ciliate interne

II. suplimentar celulele ciliate interne realizează un proces de amplificare activa a semnalului acustic.

10. Despre rolurile celulelor ciliate în traducerea semnalului acustic în influx nervos :

I. este realizată de celulele ciliate interne

II. suplimentar celulele ciliate interne realizează un proces de amplificare activa a semnalului acustic.

ciliate interne II. suplimentar celulele ciliate interne realizează un proces de amplificare activa a semnalului acustic.

11. Transportul pasiv:

I. se realizeaza in sensul gradientilor electrochimici

II. este realizat cu ajutorul pompelor ionice

11. Transportul pasiv:

I. se realizeaza in sensul gradientilor electrochimici

II. este realizat cu ajutorul pompelor ionice

Transportul pasiv: I. se realizeaza in sensul gradientilor electrochimici II. este realizat cu ajutorul pompelor ionice

12. În radiobiologie, Doza Maximă Admisibilă (DMA):

I. este de cca 5 Sv / an

II. este doza efectivă de radiaț ii pe care o poate primi un om într un an fără a suferi o leziune observabilă

12. În radiobiologie, Doza Maximă Admisibilă (DMA):

I. este de cca 5 Sv / an

II. este doza efectivă de radiaț ii pe care o poate primi un om într un an fără a suferi o leziune observabilă

II. este doza efectivă de radia ț ii pe care o poate primi un om într

13. Din punct de vedere al transferului de energie intre sisteme termodinamice:

I. Caldura reprezintă transferul de energie datorat miș cării dezordonate a moleculelor

II. Lucrul mecanic reprezintă transferul de energie datorat mișcării ordonate a sistemului

13. Din punct de vedere al transferului de energie intre sisteme termodinamice:

I. Caldura reprezintă transferul de energie datorat miș cării dezordonate a moleculelor

II. Lucrul mecanic reprezintă transferul de energie datorat mișcării ordonate a sistemului

dezordonate a moleculelor II. Lucrul mecanic reprezintă transferul de energie datorat mi ș cării ordonate a

14. In cazul ochiului uman, prezenta melaninei in structurile retiniene:

I. Este necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de noapte.

II. Este necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de zi.

Este necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de noapte. II. Este necesara pentru a imbunatati

14. In cazul ochiului uman, prezenta melaninei in structurile retiniene:

I. Este necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de noapte.

II. Este necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de zi.

necesara pentru a imbunatati vederea pe timp de noapte. II. Este necesara pentru a imbunatati vederea

15. Substantele de contrast folosite in examenul radioscopic sunt:

I. Substante care absorb intens razele X, ingerate de catre pacient (sau injectate)

II. Substante care se folosesc in timpul developarii filmului radiologic, pentru cresterea artificiala a contrastului.

15. Substantele de contrast folosite in examenul radioscopic sunt:

I. Substante care absorb intens razele X, ingerate de catre pacient (sau injectate)

II. Substante care se folosesc in timpul developarii filmului radiologic, pentru cresterea artificiala a contrastului.

II. Substante care se folosesc in timpul developarii filmului radiologic, pentru cresterea artificiala a contrastului.

16. În cursul contracŃiei musculare:

I. După încetarea excitaŃiei se închid canalele de Ca din cisterne i se reface concentraŃia înaltă de Ca din acestea datorită pompei de Ca.

II. MenŃinerea stării de repaus nu necesită consum de energie.

16. În cursul contracŃiei musculare:

I. După încetarea excitaŃiei se închid canalele de Ca din cisterne i se reface concentraŃia înaltă de Ca din acestea datorită pompei de Ca.

II. MenŃinerea stării de repaus nu necesită consum de energie.

înaltă de Ca din acestea datorită pompei de Ca. II. MenŃinerea stării de repaus nu necesită

17. Ultrasunetele:

I. sunt unde electromagnetice longitudinale

II. imaginea ultrasonografică (ecografică) se reconstituie exclusiv pe baza faptului ca ultrasunetele sunt absorbite diferentiat in tesuturi diferite

17. Ultrasunetele:

I. sunt unde electromagnetice longitudinale

II. imaginea ultrasonografică (ecografică) se reconstituie exclusiv pe baza faptului ca ultrasunetele sunt absorbite diferentiat in tesuturi diferite

(ecografică) se reconstituie exclusiv pe baza faptului ca ultrasunetele sunt absorbite diferentiat in tesuturi diferite

18. Presiunea arteriala medie:

I. se apropie, ca valoare, de presiunea diastolica mai mult decat de presiunea sistolica

II. se apropie, ca valoare, de presiunea sistolica mai mult decat de cea diastolica

18. Presiunea arteriala medie:

I. se apropie, ca valoare, de presiunea diastolica mai mult decat de presiunea sistolica

II. se apropie, ca valoare, de presiunea sistolica mai mult decat de cea diastolica

mai mult decat de presiunea sistolica II. se apropie, ca valoare, de presiunea sistolica mai mult

19. Relatia dintre intensitatea stimulului fizic si intensitatea senzatiei corespunzătoare produsă de acesta este:

I. întotdeauna liniară

II. cel mai frecvent este neliniară ( de ex. logaritmică)

19. Relatia dintre intensitatea stimulului fizic si intensitatea senzatiei corespunzătoare produsă de acesta este:

I. întotdeauna liniară

II. cel mai frecvent este neliniară ( de ex. logaritmică)

produsă de acesta este: I. întotdeauna liniară II. cel mai frecvent este neliniară ( de ex.

20. Ecranele de radioprotectie împotriva neutronilor rapizi pot fi construite din:

I. un strat de apă + un ecran de cadmiu + un ecran de plumb

II. materiale polimerice usoare (hartie, plastic, haine)

20. Ecranele de radioprotectie împotriva neutronilor rapizi pot fi construite din:

I. un strat de apă + un ecran de cadmiu + un ecran de plumb

II. materiale polimerice usoare (hartie, plastic, haine)

I. un strat de apă + un ecran de cadmiu + un ecran de plumb II.

21. Apa in stare lichida:

I. are forma de cristalizare hexagonala

II. o molecula de apa poate lega pana la 10 alte molecule de apa

21. Apa in stare lichida:

I. are forma de cristalizare hexagonala

II. o molecula de apa poate lega pana la 10 alte molecule de apa

in stare lichida: I. are forma de cristalizare hexagonala II. o molecula de apa poate lega

22. Curentul de intuneric in celulele fotoreceptoare:

I. menț inerea sa reprezintă consumul energetic principal in celula

II. Dispare in momentul in celula fotoreceptoare nu mai este expusa la lumină

22. Curentul de intuneric in celulele fotoreceptoare:

I. menț inerea sa reprezintă consumul energetic principal in celula

II. Dispare in momentul in celula fotoreceptoare nu mai este expusa la lumină

consumul energetic principal in celula II. Dispare in momentul in celula fotoreceptoare nu mai este expusa

23. Pentru o soluț ie de glucoză (C H O ) de concentratie 1M, numărul de osmoli prezenți (soluție ideală) este:

I. 24 Osmoli

II. egal cu numărul de atomi din structura moleculară

23. Pentru o soluț ie de glucoză (C H O ) de concentratie 1M, numărul de osmoli prezenți (soluție ideală) este:

I. 24 Osmoli

II. egal cu numărul de atomi din structura moleculară

de osmoli prezen ț i (solu ț ie ideală) este: I. 24 Osmoli II. egal cu

24. Contoarele Geiger Mueller pot fi folosite pentru detectarea:

I. radiatiilor gamma

II. microundelor

24. Contoarele Geiger Mueller pot fi folosite pentru detectarea:

I. radiatiilor gamma

II. microundelor

24. Contoarele Geiger Mueller pot fi folosite pentru detectarea: I. radiatiilor gamma II. microundelor

25. Toate procesele care au loc spontan intr un sistem termodinamic izolat au loc in sensul:

I. Scăderii entropiei

II. Scăderii energiei libere

25. Toate procesele care au loc spontan intr un sistem termodinamic izolat au loc in sensul:

I. Scăderii entropiei

II. Scăderii energiei libere

au loc spontan intr un sistem termodinamic izolat au loc in sensul: I. Scăderii entropiei II.

26. Faza ascendenta a potentialelor de actiune (în cazul fibrei nervoase):

I. se datoreaza deschiderii in avalansa a canalelor de Na+

II. corespunde hiperpolarizarii temporare a membranei

26. Faza ascendenta a potentialelor de actiune (în cazul fibrei nervoase):

I. se datoreaza deschiderii in avalansa a canalelor de Na+

II. corespunde hiperpolarizarii temporare a membranei

I. se datoreaza deschiderii in avalansa a canalelor de Na+ II. corespunde hiperpolarizarii temporare a membranei

27. În legătură cu urechea medie se poate afirma că:

I. Mu chiul ciocanului i mu chiul stapedius se pot contracta accentuînd nivelul de amplificare.

II. Prin intervenŃia lanŃului timpano osicular este evitată interfaŃa aer lichid care are un factor de transmisie foarte scăzut.

27. În legătură cu urechea medie se poate afirma că:

I. Mu chiul ciocanului i mu chiul stapedius se pot contracta accentuînd nivelul de amplificare.

II. Prin intervenŃia lanŃului timpano osicular este evitată interfaŃa aer lichid care are un factor de transmisie foarte scăzut.

lanŃului timpano osicular este evitată interfaŃa aer lichid care are un factor de transmisie foarte scăzut

28. Despre transportul prin canale ionice sunt adevarate afirmatiile:

I. nu exista inhibitori specifici ai canalelor ionice

II. transportul presupune legarea ionilor de proteina canal, proces ce respecta o cinetica de tip Michaelis Menten

28. Despre transportul prin canale ionice sunt adevarate afirmatiile:

I. nu exista inhibitori specifici ai canalelor ionice

II. transportul presupune legarea ionilor de proteina canal, proces ce respecta o cinetica de tip Michaelis Menten

II. transportul presupune legarea ionilor de proteina canal, proces ce respecta o cinetica de tip Michaelis

29. În privinț a invazivității tehnicilor imagistice:

I. Magnetoencefalografia este minimal invazivă deoarece pacientul este plasat într un câmp magnetic foarte intens (1.5 3 Tesla).

II. Ecografia este considerată complet non invazivă

29. În privinț a invazivității tehnicilor imagistice:

I. Magnetoencefalografia este minimal invazivă deoarece pacientul este plasat într un câmp magnetic foarte intens (1.5 3 Tesla).

II. Ecografia este considerată complet non invazivă

plasat într un câmp magnetic foarte intens (1.5 3 Tesla). II. Ecografia este considerată complet non

30. În privinț a cantității de substanță transportată prin difuzie simplă (relația Einstein):

I. crește dacă crește temperatura

II. crește dacă crește raza particulelor

30. În privinț a cantității de substanță transportată prin difuzie simplă (relația Einstein):

I. creș te dacă crește temperatura

II. crește dacă crește raza particulelor

simplă (rela ț ia Einstein): I. cre ș te dacă cre ș te temperatura II. cre

Referitor la 2 soluŃii de concentraŃii c i c , separate de o membrană semipermeabilă:

I. J = p R c

II. Dacă π < p are loc ultrafiltrarea

Referitor la 2 soluŃii de concentraŃii c i c , separate de o membrană semipermeabilă:

I. J = p R c

II.II. DacDacăă ππ << pp areare locloc ultrafiltrareaultrafiltrarea

J = p R c II. II. Dac Dac ă ă π π < < p

În legătură cu osmoza:

I. În cazul soluŃiilor de electroliŃi legea Van’t Hoff se scrie π V = iνRT.

II. Lucrul mecanic osmotic reprezintă lucrul mecanic efectuat de solvent la traversarea unei membrane permeabile.

În legătură cu osmoza:

I. În cazul soluŃiilor de electroliŃi legea Van’t Hoff se scrie π V = iνRT.

II. Lucrul mecanic osmotic reprezintă lucrul mecanic efectuat de solvent la traversarea unei membrane permeabile.

ν RT . II. Lucrul mecanic osmotic reprezintă lucrul mecanic efectuat de solvent la traversarea unei

În legătură cu osmoza:

I. Prin dializă se separă cristaloizii de solvent.

II. O ă deloc permeabilă are ε = 0.

În legătură cu osmoza:

I. Prin dializă se separă cristaloizii de solvent. (cristaloizii se separa de coloizi) II. O membrană deloc permeabilă are ε = 0.

coeficient de semipermeabilitate ε = raportul dintre fluxul osmotic real prin membrana si fluxul osmotic care ar fi avut loc printr o membrana perfect semipermeabila, in aceleasi conditii. pt. membrana perfect semipermeabila, ε = 1, pt mmbr. deloc semipermeabila (total permeabila pentru solvit), ε = 0.

pt. membrana perfect semipermeabila, ε = 1, pt mmbr. deloc semipermeabila (total permeabila pentru solvit), ε

În procesele ireversibile:

I. Entropia unui sistem izolat scade

II. dS < (dQ/T)

În procesele ireversibile:

I. Entropia unui sistem izolat scade

II. dS < (dQ/T)

Dacă ne referim la procesele ireversibile (reale) se constata ca variaŃia entropiei sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de căldură, adica dS > (dQ/T)irev

entropiei sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de căldură, adica dS >

În legătură cu iradierea internă este adevărat că:

I. Perioada de înjumătăŃire efectivă este cu atât mai mică cu cât timpul de înjumătăŃire al radionuclidului este mai mic II. T se define te prin relaŃia: T = T + T

T perioada de înjumătăŃire prin dezintegrare T perioada de înjumătăŃire prin eliminare din organism

În legătură cu iradierea internă este adevărat că:

I. Perioada de înjumătăŃire efectivă este cu atât mai mică cu cât timpul de înjumătăŃire al radionuclidului este mai mic II. T se define te prin relaŃia: T = T + T

T perioada de înjumătăŃire prin dezintegrare T perioada de înjumătăŃire prin eliminare din organism

+ T T perioada de înjumătăŃire prin dezintegrare T perioada de înjumătăŃire prin eliminare din organism