Sunteți pe pagina 1din 98

UNIUNEAEUROPEANGUVERNULROMNIEIFondulSocialEuropeanInstrumenteStructurale

MINISTERULMUNCII,FAMILIEIPOSDRU20072013 20072013
IPROTECIEISOCIALE
AMPOSDRU

FlaviusMIHALACHE,AlinCROITORU
Mediul rural romnesc: evoluii
i involuii. Schimbare social
i antreprenoriat


Autori:
FlaviusMIHALACHE
DoctorandncadrulUniversitiiBucureti,coalaDoctoraldeSociologie,
CapitoleleI,II,III,IV,V,VII
AlinCROITORU
DoctorandncadrulUniversitiiBucureti,
coalaDoctoraldeSociologie,
CapitolulVI


Bucureti,Romnia
CNCSIS:cod045/2006
Editor:ValeriuIOANFRANC

Redactor:PaulaNEACU
Concepiegrafic,machetareitehnoredactare:LuminiaLOGIN
Coperta:NicolaeLOGIN

ToatedrepturileasupraacesteiediiiaparinAsociaieipentru
DezvoltareiPromovaresocioeconomicCATALACTICA
FilialaTeleorman.Reproducerea,fieiparialipeoricesuport,
esteinterzisfracordulprealabilalAsociaiei,fiindsupus
prevederilorlegiidrepturilordeautor.

ISBN978-973-618-276-1 Anulapariiei2011
FlaviusMIHALACHE,AlinCROITORU

Mediul rural romnesc: evoluii i


involuii. Schimbare social
i antreprenoriat5
CUPRINS
Introducere ........................................................................................................... 7
Capitolul1EVOLUIIIINVOLUIINMEDIUL
RURALROMNESC..................................................................... 9
Capitolul2ETAPERECENTENTRANSFORMAREA
MEDIULUIRURALROMNESC............................................. 12
2.1.Cadrulgeneral ....................................................................... 12
2.2.Perioadaregimuluicomunist.............................................. 13
2.2.1.Colectivizareaicoordonatele
agriculturiisocialiste.................................................... 13
2.2.2.Industrializarea ............................................................. 20
2.2.3.Urbanizarea ................................................................... 23
2.2.4.Spreosintezteoreticaproceselordeschimbare
socialnmediulruralromnescdinperioada
regimuluicomunist...................................................... 27
2.3.Perioadapostcomunist....................................................... 27
Capitolul3POPULAIARURAL:DELABOOMDEMOGRAFIC
LADECLIN................................................................................... 31
3.1.Stareapopulaiei ................................................................... 31
3.2.Micareapopulaieirurale................................................... 40
3.3.Concluziiprivindevoluiademografic
amediuluirural .................................................................... 46
Capitolul4DIMENSIUNEAECONOMICAMEDIULUIRURAL......... 48
4.1.Cadrulgeneral ....................................................................... 48
4.2.Sectorulagricol ...................................................................... 48
4.3.Sectorulneagricol.................................................................. 53
4.4.Ocupareapopulaieirurale.................................................. 55
4.4.1.Context ........................................................................... 55
4.4.2.Ocupareaagricoliagriculturadesubzisten ...... 58
6
4.4.3.Ocupareansectorulneagricol ................................... 60
4.5.Modalitidedezvoltareeconomicaruralului
romnesc................................................................................ 61
Capitolul5DIMENSIUNEASOCIALAMEDIULUIRURAL................. 65
Capitolul6ANTREPRENORIATULECONOMICPROFILURI
REGIONALE................................................................................. 69
Capitolul7CONCLUZII................................................................................... 86
Anexe ................................................................................................................ 89
Anexa1.NivelantreprenoriatVariantafr
regiuniistorice ............................................................. 89
Anexa2.NivelantreprenoriatVariantacuregiuniistorice ...90
Anexa3.TipantreprenoriatVariantafrregiuniistorice ....91
Anexa4.TipantreprenoriatVariantacuregiuniistorice
incluse(Moldova,TransilvaniaiOltenia).............. 92
Bibliografie ......................................................................................................... 93

7
INTRODUCERE
De la subzisten la sustenabilitate DURABIL este un proiect
implementat de Asociaia pentru Dezvoltare i Promovare socioeconomic
CATALACTICA, filiala Teleorman i este cofinanat din FondulSocial European
prinProgramuloperaionalsectorialDezvoltarearesurselorumane20072013.
Obiectivulgeneralalproiectuluiestedeadezvoltaiflexibilizapiaamuncii
din mediul rural prin creterea ponderii activitilor neagricole, prin promovarea
culturiiantreprenorialei prinatragereanactivitineagricole a persoanelordin
agricultura de subzisten i a celor neocupate din Regiunile de dezvoltare Sud
MunteniaiSudVestOltenia.
n acest sens, proiectul i propune promovarea unor forme specifice de
incluziune a persoanelor din mediul rural pe piaa muncii, prin susinerea unor
programe de formare, reconversie profesional i dezvoltare a spiritului
antreprenorialnfunciedecaracteristicilegrupurilorint.
Obiectivelespecificealeproiectuluisunturmtoarele:
creterea i diversificarea oportunitilor de ocupare n activiti
neagricolenmediulrural;
promovareaidezvoltareaculturiiantreprenorialenmediulrural;
dezvoltarea unor modele de bun practic pentru incluziunea pe piaa
munciiafemeiloriomerilortineriidelungduratdinmediulrural.
Beneficiari:
femeidinmediulrural;
persoanencutareaunuilocdemunc;
persoaneinactive;
persoaneocupatenagriculturadesubzisten;
omeri;
omeridelungdurat;
omeritineri;
manageridinmediulrural;
angajaidinmediulrural.

8
Principaleleactiviti:
studiu cu privire la analiza structurii ocupaionale neagricole prin
realizarea unei diagnoze fundamentate statistic privind structura
ocupaional nonagricol din cele dou regiuni, care duce la o mai bun
cunoatereasituaieiocupaionalelanivelregionalilocal;
stabilirea arealelor pilot i identificarea nevoilor i interveniilor
ocupaionalencadrulacestora;
crearea a dou centre de informare, consiliere i formare antreprenorial
nmediulrural;
sesiuni de formare a managerilor din arealele pilot n scopul sprijinirii
culturiiantreprenorialeneagricole;
furnizaredeprogramedeformareprofesionaliantreprenorial;
furnizarea serviciilor de ocupare (informare privind piaa muncii,
consiliereprofesional,jobcluburi);
organizarea unui concurs cu titlul 10 idei de a face! pentru a premia
celemaibunezeceideideafaceri;
transferuldebunepractici.
Parteneri:
PrimriaVlcele,judeulOlt;
PrimriaOlteni,judeulTeleorman;
FundaiapentruRecuperare,IntegrareiPromovareSocialECHOSOC;
BoltInternationalConsultingL.Katsikaris&CoLimitedPartnership.

CristinaCRINTEANU,
Managerproiect,
AsociaiapentruDezvoltare
iPromovaresocioeconomic
CATALACTICAfilialaTeleorman
SorinCACE,
Preedinte,
AsociaiapentruDezvoltarei
Promovaresocioeconomic
CATALACTICAfilialaTeleorman

9
Capitolul1
EVOLUIIIINVOLUIINMEDIULRURAL
ROMNESC
n ultimele decenii, lumea satului romnesc sa aflat ntrun
continuu proces de transformare care a dus la modificarea att a
specificuluilocalitilorrurale,ctiacoordonatelordemografice,
ocupaionale i valorice ale populaiei. Satul tradiional a suferit primele
modificristructuraleimportanteodatcuinstaurarearegimuluicomunist.
Procesul de colectivizare, precum i procesele de urbanizare i de
industrializare masiv din anii 5070 au transformat radical activitatea
economic,stiluriledeviaiobiceiuriledinsateleRomniei,ceeaceadus
ladispariiauneiformetradiionaledeorganizareavieiisociale.
Duprevoluiadin1989,ruralulromnescaintratntronouetap
de evoluie, caracterizat prin dificulti economice i creterea
eterogenitii rurale. Transformrile economice ale acestei perioade au
determinat, cel puin pentru primul deceniu de dup revoluie, un proces
de reruralizare a rii, n sensul n care mediul rural i agricultura au jucat
rolul de ultim refugiu pentru segmentele din populaie afectate de
restructurareaeconomiei(semnificativenacestsenssuntoseriedeprocese
precum: migraia urbanrural, dezindustrializarea, ocuparea majoritar agricol a
populaiei rurale, practicarea agriculturii de subzisten pe scar larg).
Transformrile socioeconomice din ultimul deceniu au fcut ca ruralul
romnesc s fie caracterizat printro semnificativ eterogenitate,
determinatdeprocesuldedezvoltareinegalasatelor.nacestfel,profilul
mediuluiruralcontemporanestedominatdemaimultemodeleevolutive,
ce merg de la forma ruralului dezvoltat, a periurbanului aflat n zona de

10
extindere a oraelor, pn la ruralul tradiional, dominat de practicarea
agriculturiidesubzistenpescarlarg.
Romnia, prin cei aproape 10 milioane de ceteni ce domiciliaz n
mediulrural,carereprezint45%dinpopulaiatotal(INS,Anuarulstatistic
2010), constituie statul cu cea mai ridicat pondere a populaiei rurale la
nivelul Uniunii Europene, fiind urmat de Polonia i Bulgaria (Eurostat,
2009).Lanivelulpopulaieiruraleactiveeconomic,ponderealucrtorilorn
agricultursesitueaz,conformstatisticiloroficiale,njurulvaloriide60%
din totalul populaiei din aceast categorie (INS, Anuarul statistic 2010). n
acest sens, analizele Bncii Mondiale (2005) artau c, dei n Romnia
activau aproximativ o treime dintre fermierii nregistrai la nivelul
ntregii Uniuni Europene, producia agricol total realizat reprezenta
doar o zecime din cea consemnat la nivel comunitar, n acea perioad.
Dup aderarea Romniei la UE, acest raport nu sa modificat,
caracteristicile majore ale sectorului agricol plasnd n continuare acest
domeniu de activitate pe poziii radical diferite fa de ceea ce se
nregistreaznvestulEuropei.
SubdezvoltareasectoruluiagricoldinRomniaesteprodusuldirectal
transformrilor economice de dup 1989, cnd ponderea populaiei
ocupatenagriculturacrescutconsiderabil,ntimpcevaloareaproduciei
totale realizate sa prbuit. Astfel, la peste dou decenii de la cderea
regimului comunist, agricultura din Romnia parcurge o etap de criz
structural profund, n care elementul central ce caracterizeaz acest sec
tor de activitate economic este reprezentat de predominana agriculturii
tradiionalerealizatenmicileexploataiirneti,axatepeautoconsum.
n contextul restructurrii economiei, agricultura a devenit, n
ultimele dou decenii, principala surs de venit pentru un segment
important al populaiei rurale, jucnd rolul de plas de siguran pentru
persoaneledisponibilizatesauaflatenimposibilitateadeaigsiunlocde
munc.nacestmod,ocupareanagriculturareprezentatstrategiapecare
auadoptato,cupredilecie,categoriiledepopulaiecelemaivulnerabilela
schimbrilecesauprodusdup1989.
Prin prisma practicrii pe scar larg a ceea ce literatura de
specialitate denumete agricultur de subzisten (Davidova, Fredriksson i
11
Bailey, 2009; Guica, 2008; Petrovici i Gorton, 2005), sectorul agricol i
mediulruralromnescsenscriunmodeluldescrisdeteoriaeconomieiduale
(Aligic, 2003a; Averitt, 1987; Proto, 2007). Astfel, formele moderne ale
economiei de pia coexist cu agricultura tradiional, practicat pe scar
larg,nvedereaasigurriiautoconsumuluipopulaiei.Dinacestpunctde
vedere, agricultura tradiional ocup nc un loc central n cadrul vieii
economicealumiisatuluicontemporan,ceeacecontureaz,odatnplus,
slabadezvoltareaacestuia.
Transformrile regimului de proprietate i redefinirea coordonatelor
vieii economice nregistrate n Romnia dup 1989 au condus la apariia
uneinoirealitisocialeconomicenmediulrural.
12
Capitolul2
ETAPERECENTENTRANSFORMAREA
MEDIULUIRURALROMNESC
2.1.Cadrulgeneral
Analiza teoretic asupra proceselor de schimbare social a mediului
rural romnesc pleac de la considerarea a patru etape
1
n evoluia lumii
satelor, fiecare dintre acestea corespunznd unor momente marcante din
evoluia recent a Romniei, i a trei niveluri majore de manifestare a
transformrilor ce constituie procesul de reconfigurare a ruralului
(economic, social i demografic). Primele dou etape istorice, pe care leam
numit etapa colectivizrii (19491962) i etapa postcolectivizrii (19621989),
cuprindcelemaiimportanteprocesedetransformarealumiiruralepecare
leanregistratRomniapnacum,ntimpceetapadetranziie(19902006)
i etapa de postaderare la UE se constituie pe baza schimbrilor politice
survenite n urma revoluiei din 1989 i sunt marcate, pe deo parte, de
eterogenizarea lumii rurale n contextul dezvoltrii difereniate a satelor,
dar i de ceea ce am putea considera ca reprezentnd redefinirea mediului
rural. n cadrul acestor etape, pot fi identificate o serie de procese struc
turale care au contribuit la transformarea repetat a coordonatelor lumii
satului romnesc. n perioada regimului comunist, cele mai importante
astfel de procese au fost reprezentate de implementarea deciziilor politice
n vederea colectivizrii agriculturii, industrializrii i urbanizrii, n timp
ce,nperioadapostcomunist,roluldevariabileinstrumentalentransfor
marea mediului rural lau jucat remproprietrirea, dezindustrializarea,
declinuleconomieisocialisteimigraiaextern.

1
Etapizarea propus n funcie de trei momente istorice: 1962 sfritul
colectivizrii,1989cderearegimuluicomunist,2007aderarealaUE.
13
Plecnddelaacestcadrudeevoluie,npaginileurmtoarepropuno
sintezteoreticasupraevoluiilornregistratenmediulruralromnescn
perioada regimului comunist i dup 1989, urmrind, pentru fiecare etap
n parte, surprinderea factorilor celor mai importani n explicarea
transformrilor nregistrate la nivelul satelor i populaiei rurale din
Romnia.
2.2.Perioadaregimuluicomunist
2.2.1.Colectivizareaicoordonateleagriculturiisocialiste
Asupraperioadeianalizatesaupronunatfoartemuliautori,fcnd
imposibil fie i doar o trecere n revist a principalilor contributori
teoretici din acest domeniu. Cu toate acestea, o serie de studii pe aceast
temconstituieelementulcoagulantalabordriiteoreticepecareopropun
(Cernea,1974;Chirot,1978;Kideckel,1993;Ronnas,1982;Roske&Ctnu,
2004;andru,2005;Sandu,1983,1989;Turnock,1991).Perioadaanalizata
marcat transformarea radical a ruralului romnesc, prin politicile de
industrializare i urbanizare a rii promovate de regimul comunist
(Chirot, 1978), numai dac lum n calcul faptul c ntre 1948 i 1990
pondereapopulaieiruraleasczutdela76,6%la45,7%(Bleahu,2004).
Primul deceniu al perioadei socialiste a nsemnat demararea unor
ample procese structurale, care aveau s schimbe radical profilul societii
romneti. Naionalizarea activelor economice realizat n primii ani ai
regimuluiacontinuat,ncepndcu1949,cuprocesuldecolectivizare,prin
care cea mai mare parte a terenurilor agricole au trecut din proprietatea
indivizilor ntro form de proprietate colectiv, reprezentat de
organizareaspecific gospodriilor agricole colective (GAC). Concomitent,
au fost demarate procesele de industrializare i urbanizare, care aveau s
reconfigurezestructurademograficieconomicariindecursuladoar
cteva decenii. Astfel, primii ani ai regimului socialist au fost marcai de
frmntri profunde, determinate de procesele de reaezare a societii pe
noicoordonate.
14
D. Chirot (1978) identific dou etape principale n transformarea
societiiromnetinprimiianidedupinstaurarearegimuluicomunist:
Destructurarea vechii societi (19471953). Primii ani dup instau
rarearegimuluicomunistnRomniaaufostmarcaideprocesede
aezare a societii pe modelul sovietic. Distrugerea vechilor forme
de organizare social i a relaiilor economice specifice perioadei
anterioare a reprezentat una dintre prioritile regimului nou
instalat.
Schimbareapoliticinouaelit(19531957).Dupeliminareavechilor
forme de organizare i a vechii elite, a aprut o nou categorie
social care a luat n mini conducerea statului. Aceast categorie,
reprezentat de noua elit politic, a consolidat puterea regimului
comunist,accelerndproceselestructuralederedefinireasocietii.
Pentru mediul rural, cele mai importante transformri socioeco
nomice au rezultat din procesul de colectivizare derulat ntre 1949i 1962.
Colectivizarea nu sa derulat ns ca un proces unitar nici n ceea ce
privete intensitatea, nici n ceea ce privete distribuia geografic. Cernea
(1974, p. 104109) etapizeaz procesul de colectivizare n trei perioade, n
funciedemodeluldominantdeorganizareamuncii:
19491954 (modelul dominant de organizare este cooperativa
agricol);
19551959 (ca urmare a sincopelor din procesul de colectivizare,
modeluldominantdevinentovrirea);
19601962 (modelul dominant redevine cooperativa agricol,
dupce,n1960,cooperativizareaagriculturiiesteaccelerat).
ntovririle au fost utilizate astfel ca modalitate incipient de
constituireacooperativeloragricole.Etapa19551959,ncarecolectivizarea
a fost nlocuit, ca preocupare major a regimului comunist, de ctre
ntovriri, a reprezentat practic strategia adoptat de ctre PMR la
obstacolele pe care colectivizarea le nregistra n rndul ranilor:
Majoritatea celor peste trei milioane de familii rneti au trecut astfel
prin treapta intermediar, mijlocitoare a ntovririi, pn sau ridicat la
15
modelul mai complex din punct de vedere organizaional al cooperativei
socialiste(Cernea,1974,p.105).
ntrolucraremairecent,andru(2005,p.5462),analizndprocesul
de colectivizare, vorbete despre existena a patru etape, fiecare dintre
acesteaavndcaracteristicispecifice:
1. Primaetapdecolectivizareaagriculturii,19491953.Cutoate
c entitile astfel formate (GACuri) au beneficiat de faciliti
consistente i cu toate c recolta obinut n cadrul acestora era
distribuit n totalitate membrilor, colectivizarea se lovea de
rezistenaranilor(andru,2005).
2. ncetinirearitmuluicolectivizrii,19531956.n1956,circa75%
din totalul produciei agricole era realizat n exploataii mici i
mijlociincnecolectivizate.nacestecondiii,reducereapresiunii
pentru colectivizare a urmrit temperarea nemulumirilor
ranilor, din ce n ce mai evidente pn n 1953, i asigurarea
produciei agricole necesare proiectelor de dezvoltare. Astfel,
pentru o scurt perioad de timp, accentul politicii regimului
comunist a czut pe promovarea ntovririlor, forme care
strneaunmaimicmsuropoziiaranilor(andru,2005).
3. Noul curs al colectivizrii, 19571962. ncepnd cu 1957,
procesul de colectivizare cunoate o cretere accentuat, odat cu
reorientarea intereselor regimului pentru aceast form de
organizare. Ca urmare a acestui fapt, n 1960, peste 80% din
suprafaa agricol a rii era deja colectivizat. La data de 7iunie
1957,ComitetulRegionalDobrogeaalPMRraportacprocesulde
colectivizareafostfinalizat,astfel100%dinterenurileagricoledin
regiune fiind exploatate de GACuri. n aceast etap,
ntovriiideveneau,fracordullor,colectiviti,fiindobligai
prin satutultip al GACurilor s predea asociaiei inventarul pe
care l deineau. Aceast metod de colectivizare forat utilizat
n1957ageneratmpotriviri,care,nunelesate,sautransformat
nrzmerie(andru,2005,p.57).
16
4. Colectivizare i represiune: etapa final, 1962. n data de 27
aprilie 1962, sesiunea extraordinar a Marii Adunri Naionale
anuna finalizarea colectivizrii (andru, 2005). Cu toate acestea,
colectivizarea nu a atins toate zonele rii. Multe dintre satele n
special dintre zona de munte, unde activitile agricole nu se
pretau exploatrii intense din cauza solului, nu au fost
colectivizateniciodat(andru,2005,p.62).
La finalul etapei de colectivizare, n Romnia existau peste 6500 de
gospodrii agricole colective, care reuneau peste 3,1 milioane de familii i
deineau o suprafa total de peste 8,8 milioane de hectare (Socol, 1999).
Datele statistice privind evoluia pe ani a principalilor indicatori ai
procesului de colectivizare (tabelul 1) arat c numrul de GACuri create
n ultimii patru ani ai perioadei de colectivizare (19681962) depete cu
peste 500 de uniti numrul celor create n primii nou ani. Totodat, n
aceast ultim perioad a procesului, sau nscris n gospodriile colective
peste85%dintotalulfamiliilorcareauintratnacesteformedeorganizare
n ntreaga perioad cuprins ntre 1949 i 1962. Intensificarea procesului
decolectivizare,ncepndcuanul1957,aacumesteidentificatdeandru
(2005), duce la creterea suprafeei totale colectivizate n ultimii patru ani
dederulareaprocesuluidecolectivizaredepeste4,6ori.

Tabelul1.Colectivizareaagriculturiiromneti
Anul
Numr
GACuri
Numrfamilii
nGACuri(mii)
Suprafaaagricol
(miihectare)
1949 56 4 14,3
1952 1975 165,5 713,4
1955 2152 183,2 905,8
1958 3028 468,5 1.892,5
1962 6546 3.194 8.862
Surs:AgriculturaRomniei19441964,apud.Socol,1999,p.14.

n1962,60,7%dinsuprafaaagricoli76,4%dinsuprafaaarabila
riierauinclusenGACuri,ntimpcedoar6,6%,respectiv4%dinacestea
17
reprezentausuprafeenecolectivizate,restulreprezentndterenuriaflaten
posesia statului (tabelul 2). Astfel, anul 1962 aduce o nou realitate
economic n lumea rural romneasc, i anume cvasidispariia exploa
taiiloragricoleprivateifinalizareaprocesuluideconsolidareaterenurilor
n gospodriile colective. Odat cu acest punct, mediul rural intr ntro
nouetap,ceaaagriculturiicooperatiste,carevareprezentacaracteristica
dominant a vieii economice din satele Romniei pn la desfiinarea
CAPurilor
2
.

Tabelul2.Repartizareasuprafeeloragricoleiarabilepeformede
proprietate(aprilie1962)
Surs:AgriculturaRomniei19441964,apud.Socol,1999,p.16.

La nivelul Europei de Est, cu excepia Iugoslaviei i Poloniei,
proprietatea agriculturii colective sau de stat a devenit dominant ca
urmareaproceselordeasociere/colectivizare(tabelul3).Pentruacestedou
excepiidelamodelulgeneraldetransformareaproprietiitrebuiecutate
argumente n deciziile politice ale partidului comunist. Practic,
colectivizarea a fost realizat, n rile unde saprodus, cu sprijin puternic
i constant din partea conducerii politice a statului. Diferenierile dintre
modelele de via rural, n statele socialiste, au rmas puternice, existnd
elementedistinctepentrufiecarecaznparte.


2
ReglementatprinLegeafonduluifunciarnr.18/19februarie1991.
Suprafaagricol Suprafaarabil
Miiha % Miiha %
Totalagricultur 14.594 100 9.854 100
Proprietatedestat 4.363 29,1 1.781 18,1
dincareGAS 1.745 12,8 1.365 13,9
ProprietateaGAC 8.862 60,7 7.524 76,4
ntovriri 415 2,8 149 1,5
Gospodriinecolectivizate 954 6,6 400 4
18
Tabelul3.Importanadiferitelorformeorganizaionale
nagriculturn1987
Privat Colectiv Stat
Albania 0,5 78,4 21,1
Bulgaria 10 0 90
Cehoslovacia 6,1 63,5 30,4
RDG 9,7 82,6 7,7
Ungaria 13,7 71,4 14,9
Polonia 78 3,6 18,4
Romnia 15,6 54,5 28,9
Iugoslavia 82,3 0,9 16,8
Surs:SwinneniMathijs,1997,apud.Hatos,2006,p.134.

Colectivizarea agriculturii a avut efecte nu doar asupra dimensiunii
economice a mediului rural, ci a influenat cu precdere i comporta
mentele, stilurile de via i parcursul existenial al indivizilor (Ronnas,
1989; Chirot, 1978; Kideckel, 1993), deschiderea lumii satului i integrarea
acestuia n circuitul economic naional, precum i creterea mobilitii
sociale n rndul populaiei fiind elemente determinate de transformrile
impusedePartidulComunist(Chirot,1978).
Analiznd tipurile de gospodrii rurale, n urma unei cercetri
antropologice desfurate n ara Oltului, Kideckel (1993, p. 141160)
identific cinci strategii de via care pot fi considerate valide pentru a
descrie realitatea nregistrat la nivelul ntregii populaii rurale. Tipologia
propus de Kideckel (1993, p. 141160) plaseaz n centrul analizei
gospodria, ca unitate central n asigurarea produciei, a suportului i a
identitiipentruindivizi:
Gospodriile aflate n poziiicheie (aggrandizing house
holds) urmresc si extind influena social la nivelul
localitii. Sunt, n general, gospodrii bine integrate n sistemul
socialist, cu influen i implicare politic. Reprezint elita rural
implicatdirectsauconectatlaprocesuldeluareadeciziilor.
Gospodriile mobile (mobile households) caut si
schimbe poziia n structura social, prin mobilitate i educaie.
19
Reprezint gospodriile din straturile intermediare, aflate n
cutareauneipoziiimaibunenstructurasocial.
Gospodriile integrate (integrated households) reprezint
majoritatea gospodriilor din mediul rural i i asigur cea mai
mare parte a veniturilor din activiti agricole. Constituie
segmentul tradiional al populaiei rurale, integrat social n
sistemulsocialist,darneimplicatpolitic.
Gospodriile de tranziie (transitional households) au ca
principalcaracteristicmobilitateaspaialamembriloriinclud
o palet larg de familii, carei schimb destul de des localitatea
dereedin.Kideckelplaseaznaceastcategorieopaletlarg
de categorii sociale a cror trstur este comun: de la func
ionari i medici pn la romii seminomazi. Aceast grupare este
ceamaieterogendintreceleidentificatedeautor,putndfiuor
criticat pentru suprapunerile sale cu categoria gospodriilor
aflatenpoziiicheieiceaagospodriilormarginale.
Gospodrii marginale (marginally households) n aceast
categorie sunt incluse persoanele care nu sunt competitive n
luptapentruresurseiputere.
Schimbarea structurii populaiei rurale este explicat de ctre Sandu
(1980) ca reprezentnd att rezultatul proceselor de omogenizare social,
ct i al celor de difereniere. Sandu (1980, p. 126) identific, n acest sens,
treietapeevolutivealeprocesuluideschimbareastructuriisociale:
Primaetap,cuprinsntre19491962,marcatdecooperativizare,
reprezint o etap de omogenizare, prin care se estompeaz
diferenelesocialenceeacepriveteproprietateaagricol.
n ceea dea doua etap (ce este cuprins ntre finalizarea
colectivizriiisfritulanilor70),difereniereasocialcreteprin
extinderea ponderii populaiei rurale ocupate n sectoare
neagricole. Populaia rural se difereniaz, n aceast etap, n
funcie de domeniul de activitate agricol sau nonagricol.
Veniturilepersoaneloractivensectoareneagricolesedifereniaz
puternic de cele obinute din activitile n cadrul cooperativelor
20
agricole, aceast dimensiune reprezentnd un element dominant
aldiferenieriisociale.
Cea dea treia etap se evideniaz prin creterea ocuprii
neagricoleiprinpredominanacategoriilorsocialeaflatenafara
segmentului cooperatist din agricultur. Aceasta este o etap de
omogenizareisubaspectulraportuluidintreveniturilernimii
cooperatisteialemuncitorimii(Sandu,1980,p.127).
Colectivizarea, ca proces determinant al destructurrii satului
romnesc tradiional, a fost nsoit i prefigurat de sistemul cotelor i
planurilor de cultur. Urmnd modelului rechiziiilor din perioada
rzboiului, cotele impuse de regimul comunist (meninute pn n 1956)
ameninau practic subzistena familiilor rneti. Cuantumul acestora,
stabilit ntre 20 i 60% din producie, era adeseori depit, cantitile
rmase ranilor fiind adesea insuficiente (Socol, 2003). Prin impunerea
planurilor de cultur, regimul comunist a urmrit atingerea produciilor
necesare pentru consumul intern i export. Planurile introduceau n culti
vare plante noi, necesare ndeosebi industriei uoare i industriei alimen
tare, ns nu att de familiare pentru exploataia familial tradiional,
concentrat pe cultivarea n special a grului i porumbului, a plantelor
furajere i a legumelor i fructelor. n aceste condiii, conflictul dintre
planuriledeculturimpusedeautoritiinevoilefamilieirnetiducea
demulteorilanerespectareacultivriiplantelorimpuse(Socol,2003).

2.2.2.Industrializarea
Industrializarea,obiectivulprincipalalPartiduluiComunistncepnd
cu1948,afcutcaratadecretereaproducieiindustrialenRomniasfie
una dintre cele mai ridicate din Europa n prima parte a perioadei
comuniste (Chirot, 1978, p. 471).ntre 1953i 1968, producia industrial a
crescutnRomniacu545%,pecndnBulgariaanregistratocreterecu
458%,iarnIugoslavia,ocreterecu446%.Ungariaaocupatultimapoziie,
cuocreteredoarcu279%pentruperioadacelor15anianalizai.

21
Tabelul4.Evoluiaindexuluiproducieiindustriale
(19531968;1953=100%)
Romnia Bulgaria Iugoslavia Polonia Ungaria
1953 100 100 100 100 100
1958 159 138 188 163 133
1963 300 259 321 248 211
1968 545 458 446 375 279
Surs:Mitchell,1976,apud.Chirot,1978,p.471.

Pe sectoare economice (tabelul 5), n perioada 19501974 sa
nregistrat reducerea la aproape jumtate a ponderii agriculturii n PIB,
concomitentcucretereaponderiiindustrieicu8,6%(dela44%la56,6%)i
cu creterea ponderii construciilor cu 2,3% (de la 6% la 8,3%), cretere
nregistratdedomeniulindustrialcaurmareainvestiiilorpublicemasive
n acest sector, ce au dus la crearea a mii de uniti de producie, multe
dintre ele fiind ns supradimensionate i, cel puin n perioada anilor 80,
avndproductivitatesczut.Agricultura,larndulei,deinregistreazo
scderesubstanialacontribuieilaPIB,abeneficiatdeinvestiiicontinue,
care au dus la creterea produciei. Mecanizarea agriculturii, investiiile n
sistemele de irigaii sau n amenajarea teritoriului sau utilizarea pe scar
larg a ngrmintelor chimice au reprezentat doar unele dintre
dimensiunilecelemaiimportanteprincaresauurmritasigurareacreterii
producieiieficientizareamunciinagricultur.

Tabelul5.Evoluiaprodusuluiinternbrut(PIB)nprocente,
pesectoareeconomice,ntre1938i1974
Industrie Construcii Agricultur
1938 30,8 4,4 38,1
1950 44,0 6,0 28,0
1958 42,7 7,7 34,8
1966 48,6 7,8 31,4
1974 56,6 8,3 15,9
Surs:Chirot,1978,p.472.
22
Concomitent cu procesul de industrializare, sau nregistrat modificri
importante ale structurii ocupaionale a populaiei (tabelul 6). Dac n anul
1950, la nivel naional, ponderea populaiei ocupate n agricultur se situa la
74,1%, la mijlocul anilor 70 aceast pondere a sczut pn la 40%, pe fondul
creteriiputerniceaocupriinindustrieiconstrucii(dela14,3%la30,8%).
Sectorulserviciiloricelalcomeruluiaunregistrat,deasemenea,creteriim
portante. n sfera activitilor neproductive, aa cum erau denumite n statis
ticile oficiale ale perioadei activitile din sfera serviciilor publice, se constat
dublarea ponderii populaiei ocupate n nvmnt, sntate sau tiin (n
1970, aceast categorie ocupaional atingea 6,5% din total), dar i reducerea
procentuluireprezentatdepopulaiacelucranadministraiadestat.

Tabelul6.Structurapopulaieiocupatepesectoaredeactivitate
nprimeledeceniialeregimuluicomunist
Anul1950 Anul1960 Anul1970
nsferaproducieimateriale 92,6 91,1 88,1
Industrie 12,1 15,1 23,0
Construcii 2,2 4,9 7,8
Agricultur 74,1 65,4 49,1
Transporturidemarf 1,3 1,7 2,9
Circulaiamrfurilor 2,5 3,4 4,3
Alteramuri 0,5 0,7 1,1
nsferaneproductiv 7,4 8,9 11,9
nvmnt,cultur,tiin 2,5 3,1 4,2
Ocrotireasntii 1,1 1,6 2,3
Administraiedestat 1,7 1,2 0,7
Surs:AnuarelestatisticealeRPR1956,1961,1971.

nanalizapecareorealizeazasupraprocesuluideindustrializaredin
Romnia n primele dou decenii de comunism, Turnock (1970) vorbete
despre dezvoltarea unor noi centre industriale, concomitent cu procesul de
consolidare a activitilor deja existente, pe fondul preocuprii de a se
asigurapremiseleuneidezvoltrimaiechilibrateazonelorrii.Astfel,dup
1948, industrializarea a devenit un proces generalizat, extins la nivel
23
naional,cuprecderenorae(figura1).Cutoateacestea,uneledezechilibre
regionale sau pstrat. n judeele cu pondere nsemnat a populaiei rurale
dinzonadeestisudarii,activitateaindustrialacontinuatsseplaseze
lanivelurisemnificativinferioarecelorconsemnatenprincipalelecentre.

Figura1.IndustrializareanRomnianprimeledoudeceniialeperioadei
comuniste

Surs:Turnock,1970,p.553.
2.2.3.Urbanizarea
ProcesuldeurbanizareaccelerataRomnieiderulatdectreregimul
comunist a fcut ca ponderea populaiei rurale s se reduc substanial n
decursulacincidecenii.Astfel,dacn194876,6%dintotalulpopulaieirii
locuialasate,aceastpondereasczutpnla45,7%nanul1990(tabelul7).
Industrializarea i urbanizarea reprezint dou procese interconectate n
explicarea transformrii zonelor rurale n Romnia perioadei socialiste
(Chirot, 1978). Astfel, dezvoltarea ramurilor industriale a crescut cererea de
for de munc recrutat din rural. Procesul de dezvoltare urban a
24
Romnieiafostmarcatattdecretereanumruluilocalitilorurbaneide
creterea efectivului populaiei, ct i de afirmarea caracterului industrial al
oraelor(Ronnas,1982).

Tabelul7.Evoluiapopulaieiruralenperioada19481990
1948 1960 1970 1980 1990
Pop.total 15872624 18403414 20252541 22201387 23206720
Pop.rural 12159485 12419403 11994403 11186657 12608844
%pop.rural 76,6 67,9 63,1 54,2 45,7
Surs:BCS,AnuarelestatisticealeRPR1956,1961,1971,1981;INS,Anuarulstatistic2010.

Procesul de sistematizare, demarat n 1972, a vizat structurarea


localitilorruraleiurbanenierarhiibinedefinite,ncadrulcrorafiecare
localitate ndeplinea funciuni clare n vederea asigurrii unei dezvoltri
teritoriale integrate (Ronnas, 1989). Planul de sistematizare a localitilor
Romniei, dei nendeplinit n totalitate conform directivelor stabilite de
factoriidedeciziedinperioadasocialist(Ronnas,1989),aduslamodificri
importantenexistenamultorlocalitirurale.
ntre1951i1955aufostconstruitepeste14000deapartamentepe
an,ntre1956i1960aufostdatenexploatare,nmedie,cte26000denoi
apartamente, la nceputul anilor 60 aceast cifr ajunsese la aproximativ
45 000, pentru ca la finele decadei s urce la 80 000 de apartamente
construiteanual,numrulmaximfiindatinsnanii70,cupeste100000de
apartamentenoiconstruitenfiecarean(Chirot,1978,p.474).
Dezvoltareaurbanareprezentatodireciedeaciuneprincipaln
cadrulpoliticilorcomunistededezvoltareaRomniei.Practic,ntre1948i
1990, dezvoltarea urban a cunoscut cea mai mare intensitate din istoria
Romniei.Dateleobinutedelarecensmintelerealizaten1948,1956,1966,
1977 i 1992 evideniaz intensitatea acestui aspect. Dac analizm
transformrile nregistrate sub aspectul efectivului populaiei pentru cele
maimari20deoraenperioadadetimpmenionat,constatmmodificri
substaniale de ierarhie (tabelul 8). n cifre absolute, creterea cea mai
important a nregistrato Bucuretiul, a crui populaie aproape c sa
dublat, ns, n procente, creterea nregistrat n cazul capitalei este cea
25
mairedusdintrecele20deoraeanalizate.Celemaimaricreteriprocen
tualesaunregistratpentruBaiaMare(710%),Piteti(610%),Bacu(590%),
Constana (440%), Botoani (430%), Galai (400%), Braov (390%), Iai
(350%) i Craiova (350%). Toate aceste localiti reprezint orae puternic
industrializate n perioada comunist, ceea ce a generat fluxuri migratorii
interne semnificative ctre aceste destinaii. n 1992, 28% din populaia
totalaRomnieilocuiancelemaimari20deorae,dincareotreimeera
reprezentatdepopulaiaBucuretiului.Lanceputulperioadeicomuniste,
populaia acestor orae reprezenta mai puin de 13% din populaia total,
ntimpcepopulaiacapitaleireprezentapeste43%dinaceastcategorie.

Tabelul8.Evoluiaprincipalelororaedinpunctdevederealefectivului
populaieinperioada19481989
Ora
Recen
smnt
1948
Recen
smnt
1956
Recen
smnt
1966
Recen
smnt
1977
Recen
smnt
1992
Raport
pop.1992/
pop.1948
Bucureti 1041807 1177661 1366684 1807239 2067545 1,9
Iai 96075 112977 161023 265002 344425 3,5
ClujNapoca 117915 154723 185663 262858 328602 2,7
Timioara 111987 142257 174243 269353 334115 2,9
Constana 78586 99676 150276 256978 350581 4,4
Craiova 84574 96897 148711 221261 303959 3,5
Galai 80411 95646 151412 238292 326141 4,0
Braov 82984 152552 256475 323736 3,9
Ploieti 95632 114544 146922 199699 252715 2,6
Brila 95514 102500 138802 195659 234110 2,4
Oradea 82282 98950 122634 170531 222741 2,7
Bacu 34461 54138 73414 127299 205029 5,9
Arad 87291 106640 126000 171193 190144 2,1
Piteti 29007 38330 60113 123735 179337 6,1
Sibiu 60602 90475 109515 151137 169656 2,7
TrguMure 47043 65194 86464 130076 164445 3,4
BaiaMare 20959 35920 64535 100985 149205 7,1
Buzu 43365 47595 61937 97698 148087 3,4
SatuMare 46519 52096 69769 103544 131987 2,8
Botoani 29145 29569 35220 63204 126145 4,3
TOTAL 2366159 2715788 3585889 5212218 6552705
Surs:Recensmintelepopulaieiilocuinei,1948,1956,1966,1977,1992.
26
Dezvoltarea urban sa desfurat planificat, asemenea tuturor proce
selorsocialespecificeperioadei.Presiuneamigratorieinternimenspentru
marile orae a fcut ca, n ultima parte a regimului, acestea s fie declarate
orae nchise. Practic, aceast msur a fost determinat de imposibilitatea
menineriiunuiritmdecretereurbanadecvatcereriiexistente.Planurilede
dezvoltareteritorialelaboratedup1970,precumproiectuldesistematizare
asatelor,aupusaccentulpedezvoltareaunorlocalitiurbanemaimicisau
pe transformarea unor comune n orae, i nu att pe extinderea zonelor
urbaneimportante,caredejaajunseserlaunmaximfuncional.

Figura2.DezvoltareaurbannRomniacomunist
Sursa:Ronnas,1982,p.147155.

27
2.2.4.Spreosintezteoreticaproceselordeschimbaresocialn
mediulruralromnescdinperioadaregimuluicomunist
Odat cu instaurarea comunismului, dup cel de al Doilea Rzboi
Mondial,mediulruralaintratntrunampluprocesdetransformaresociali
economic,ceaavutncentrulsuproceseledeindustrializareicolectivizare
a agriculturii. Demarat n 1949, colectivizarea a schimbat radical modul de
organizare i raporturile socioeconomice existente n satele Romniei. Acest
programdeschimbaresocial,desorgintesovietic,aavutcaobiectivasumat
proletarizarearanuluiromnicretereaeficieneiexploataieiagricole.
rnimea, careconstituia clasasocial ceamai extinsdupceldeal
DoileaRzboiMondial(3/4dintotalulpopulaiei),afostsupusunuiamplu
proces de proletarizare, prin care nelegem deposedarea de pmnturi i
intrarea n munc (fie sub form industrial, fie sub forma muncitorului
agricol). Transformarea ranului care practica agricultura de subzisten i
care era plasat n afara activitilor economice productive pentru economia
naional n muncitor prin programul de industrializare masiv demarat n
perioada lui GheorghiuDej i continuat n primele dou decenii ale regi
muluiCeauescuareprezentatrspunsulregimuluipoliticlanevoiadedez
voltare a Romniei. Astfel, industrializarea i transformarea rnimii n
muncitorimepotfiprivitecaprocesenecesarepentrudezvoltareaeconomic
a Romniei, cu toate c aciunile brutale ale regimului comunist ce au
destructuratlumeasatuluitradiionalromnescrmncondamnabile.
Indiferent de perspectiva din care privim acest proces, nu putem s
facem abstracie de faptul c populaia rural era supradimensionat, iar
productivitateaagriculturiitradiionalenuofereaperspectivededezvoltare.
ns toate aceste procese structurate care au schimbat caracteristicile
Romniei(ntrecareindustrializarea,urbanizareaicolectivizareareprezint
doar cele mai vizibile dimensiuni) nu au fost desfurate organic, ci au fost
forateprininfluenafactorilorpoliticiiaideologieicomuniste.
2.3.Perioadapostcomunist
Schimbrile de dup 1990 au adus mediul rural romnesc pe noi
coordonate, determinnd declanarea unei perioade ndelungate de
28
reaezare a vieii sociale i economice. Privind retrospectiv aceste procese
structurale,lapestedoudeceniideladeclanarealor,nuputemsnune
ntrebmdacnucumvadireciaindusacestoradectrefactoriidedecizie
nu a fost cumva una eronat sau cel puin dac nu cumva multe dintre
problemele ce caracterizeaz ruralul romnesc i au originea n aceste
decizii. Modalitatea n care economia socialist a fost restructurat, n
special reforma proprietii asupra terenurilor i punilor reprezint
principalele dou asemenea macroprocese ce au determinat n bun
msurconfiguraiaactualalumiisatului.
Restructurarea economiei a dus la apariia de forme sociale noi,
precumomajul,agriculturade subzistenisrciaextrem.Peacestfundal,
sa nregistrat o reducere semnificativ a nivelului de trai al populaiei
rurale, n special n prima decad de dup 1990, cnd nchiderea sau
redimensionarea marilor ageni economici au condus la disponibilizri
masive, ce au plasat o parte nsemnat a populaiei rurale dincolo de
pragul de srcie. Restrngerea activitilor economice din industrie,
construcii i servicii a dus la creterea concurenei pe piaa forei de
munc. n condiiile n care competitivitatea celei mai mari pri a
populaiei rurale pe piaa muncii era una limitat, determinat de nivelul
de pregtire colar redus i de lipsa calificrilor profesionale, singura
opiune valid pentru acest sector important de populaie a rmas
agricultura tradiional. Astfel, practicarea pe scar larg a agriculturii de
subzisten a reprezentat produsul multiplelor bariere pe care categoriile
depopulaiecelemaidezavantajateleauntlnit.
Ponderea populaiei rurale ocupate n agricultur a nregistrat valori
maxime (de peste 75% din totalul populaiei rurale ocupate) n perioada
19982000, pentru ca n ultimii ani s se reduc pn la 60% (INS, Anuarul
statistic2010).ncondiiilencareproduciaagricolanregistratdup1990
un declin evident, supraocuparea agricol (3,5 milioane de persoane ocupate
n agricultur n 1992 i 2,5 milioane n 2008) i frmiarea exploataiilor
reprezintprincipaleleimpedimentenrelansareaagriculturii.
n acest mod, putem considera creterea ponderii populaiei ocupate
n agricultur, nregistrat n anii 90, ca reprezentnd un efect pervers al
deciziilorprivindrestructurareaeconomieisocialiste.Reducereanumrului
29
de salariai sau nchiderea unitilor economice nainte sau chiar dup ce
au fost privatizate au reprezentat decizii care au contribuit la creterea
numrului persoanelor aflate n imposibilitatea de a gsi un nou loc de
munc.
Celdealdoileafactorcuinfluenstructuralasupramediuluirural
afostreprezentatderemproprietrireidedizolvareaageniloreconomici
publici din sectorul agricol. Disoluia cooperativelor agricole i a fermelor
de stat a nsemnat, pe lng aezarea vieii agrare pe noi fundamente, i
distrugereaprincipaluluisectordeangajarepeplanlocalpentrupopulaia
rural.
Primii ani ai perioadei postsocialiste au fost marcai de procesul de
remproprietrire,princareterenulceaparineaunitiloragricoledestat
sau cooperatiste a reintrat n proprietatea familiilor care lau deinut
(legiferatprinLegeanr.18din1991).Astfel,loculmarilorexploataiiaflate
nproprietatepublicafostluatdemiciexploataiiindividuale,depecare
familiileobineauprodusedestinatenprincipalautoconsumului.
Prima lege prin care a fost reglementat statutul proprietii asupra
terenurilor agricole a fost adoptat n 1991. Aceast lege (Legea fondului
funciar nr. 18/1991) prevedea desfiinarea cooperativelor agricole de
producieiantreprinderiloragricoledestatidistribuireasuprafeelorde
teren ctre fotii proprietari, pe vechile amplasamente, n limita a 10
hectare pentru fiecare familie. Efectele Legii nr. 18 au fost extrem de
puternice att asupra modificrii regimului de proprietate, ct i asupra
sectoruluiagricol.Procesuldemproprietrireadecursdestuldeanevoios,
n bun msur din cauza prevederilor legii care stipulau remproprie
trireapevechileamplasamente,deciziecareaduslaunnumrextremde
maredeproceseperolulinstanelordinRomnia.Prevederilelegiiaufost
puterniccontestatedepersoanelecareaudeinutnaintede1949suprafee
mari de teren i care erau dezavantajate de limita stabilit la 10 ha. La
nivelul produciei agricole, adoptarea acestei legi a nsemnat, n primul
rnd, transformarea sectorului agricol romnesc dintrunul axat pe pro
ducie intensiv, n care exportul produselor avea un rol central, ntrunul
dominat de producia realizat n special pentru autoconsum, n cadrul
micilorexploataiirnetidesubzisten.
30
Dup venirea la putere a coaliiei de dreapta, n 1996, una dintre
temele centrale ale dezbaterii publice a fost reprezentat de modificarea
legilor prin care era reglementat regimul proprietii. n acest mod, Legea
fondului funciar a fost modificat prin Legea nr. 169/1997, ale crei
principale articole prevedeau: creterea suprafeei maxime care putea face
obiectulmproprietririidela10hala50ha,ncazulterenuriloragricole,i
dela1hala30ha,ncazulpdurilor.
Ulterior,legislaiaprivindproprietateaagricolafostamendatprin
maimulteactenormative(Legeanr.1/2000,Legeanr.247/2005iLegeanr.
340/2007), acestea producnd ns efecte limitate. Cele mai importante
modificri au fost reprezentate de introducerea unor msuri pentru
stimularea comasrii terenurilor prin acordarea unor rente lunare
persoanelorcaredecidsiarendezeterenurile(Legeanr.247/2005).

31
Capitolul3
POPULAIARURAL:DELABOOM
DEMOGRAFICLADECLIN
3


3.1.Stareapopulaiei
Din punct de vedere demografic, Romnia reprezint statul din
Uniunea European cu cel mai ridicat procent al populaiei rurale (45%
INS, Anuarul statistic 2010). Raportat la numrul total al populaiei, acest
procent corespunde unui numr de peste 9,65 milioane de persoane ce
domiciliaz n localiti rurale. n perioada 19902010, acest segment al
populaiei a sczut cu peste un milion, de la 10,8 milioane persoane la 9,6
milioane(tabelul9).Aceastscdereseexplicattprinceledouprocese
demografice rspunztoare de schimbarea populaiei (micarea natural i
micarea migratorie), ct i prin declararea unor localiti rurale drept
orae
4
.


3
Acest subcapitol are la baz articolele: 1) Mihalache, Flavius, 2010, Schimbarea
profiluluidemograficiocupaionalalpopulaieirurale,nrevistaCalitateavieii,nr.1
2/2010,p.2943;2)Mihalache,Flavius,2008,Oanaliztransversalasupradeclinu
luidemograficalRomnieinprofilteritorial,nrevistaSociologieromneasc,vol.IV,
nr.34/2008,p.5874.
4
Dupanul2000auexistatmaimultecazuridelocalitiruraleceaufostridicate
laranguldeorae(celemaimultecazurinacestsensaufoststipulatenLegea
nr.83/2004).
32
Tabelul9.EvoluiapopulaieiRomniei
subaspectulmediuluidereziden
AN 1990 2000 2005 2010
%pop.rural 45,7 45,4 45,1 44,9
%pop.urban 54,3 54,6 54,9 55,1
Surs:INS,Anuarulstatistic2010.

Schimbrilenregistratelanivelulpopulaieiruraledinultimeledou
decenii contureaz apariia i dezvoltarea unui model de evoluie n sens
negativ a principalilor indicatori demografici. Aceste transformri au
condus spre instaurarea, la nivel naional, a unui dezechilibru demografic
pronunat,cesemanifestprinmbtrnireapopulaiei,scdereanatalitii
i a fertilitii, prin creterea mortalitii, dar i prin explozia migraiei
externesaudepopulareaanumitorzone.
Mediul rural romnesc se caracterizeaz printro puternic eteroge
nitate din punct de vedere social i economic ntre diferitele zone ale rii,
cesereflectilanivelulevoluieidemografice.Localitileruralesituaten
zone periurbane sau turistice nregistreaz evoluii demografice pozitive,
determinate n special de micarea migratorie urbanrural. De cealalt
parte, n localitile izolate, dar i n cele aflate la distane mai mari de
centre urbane, se nregistreaz evoluii demografice negative. Din acest
punct de vedere, putem considera c, n linii mari, evoluia populaiei
rurale urmrete evoluia socioeconomic a comunitilor rurale. Aspecte
precum nivelul de dezvoltare atins de localiti, infrastructura i utilitile
publice, distana pn la orae semnificative i, n definitiv, condiiile de
viapecarelepresupuneolocalitateruralreprezintfactorideterminani
pentru dezirabilitatea locuirii n aceste comuniti, care, la rndul lor,
influeneazmicareamigratorie.
Ponderea populaiei rurale a sczut puternic n anii 60 i 70, ca
urmare a proceselor de industrializare i urbanizare derulate n perioada
regimului comunist. ncepnd cu a doua parte a anilor 80, procesul de
urbanizare a cunoscut o decelerare puternic, pe fondul dificultilor
economice nregistrate de Romnia, care nu au mai permis susinerea
33
politicilor de industrializare, pentru ca, dup 1989, ponderea populaiei
ruralesvariezenjurula45%dintotalulpopulaiei.
Piramida vrstelor populaiei rurale (graficul 1) relev schimbri
majoresurvenitelanivelulstructuriipevrsteapopulaieinultimeledou
decenii. Reducerea general a natalitii nregistrat dup 1990 a dus la
ngustarea bazei piramidei. n deceniile urmtoare, n condiiile n care
generaiile masive nscute dup adoptarea decretului de interzicere a
avortului(1966)vorajungelavrstaatreia,vomputeanregistraopiramid
demografic inversat, la care baza ce reprezint generaiile tinere s fie mai
ngust dect vrful su, care reunete cohortele aparinnd vrstei a treia
iapatra.

Graficul1.Piramidavrstelorpentrupopulaiarural,1990i2009
n ceea ce privete evoluia structurii pe vrste a populaiei rurale
(tabelul 2) se evideniaz scderea cu aproape un milion a populaiei
corespunztoare cohortelor 0-15 ani nSurs:PrelucrarepropriepedateleINSTempo.

Populaia rural de peste 65 de ani reprezint 18% din totalul


populaiei,ncondiiilencare,n1990,aceastpondereeradenumai13%
(INS, Anuarul statistic 2010). Procesul de mbtrnire a populaiei, mai
accentuat n mediul rural dect n urban, reprezint o manifestare a
34
efectului de structur demografic, reprezentnd o consecin direct a
micriimigratoriiinternedinperioadacomunistiamigraieiexternede
dup1990.
Evoluia structurii pe vrste a populaiei rurale (tabelul 10) este
marcatdereducereaponderiipopulaieitinerecuvrstecuprinsentre0i
15anidela24%la17%ndecursulultimelordoudecenii,concomitentcu
creterea cu aproape patru procente, pn la valoarea de 24%, a ponderii
populaieidepeste60deani.

Tabelul10.Structurapevrsteapopulaieirurale
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Total
pop.
rural
10858714 10243335 10158363 9757495 9684035 9650776 9656357
2582536 2035725 2012646 1764261 1723785 1698300 1676636 015ani
23,70% 19,80% 19,80% 18% 17,80% 17,50% 17,30%
2413794 2399786 2329991 2108615 2079006 2041563 2012599 1629ani
22,20% 23,40% 22,90% 21,60% 21,40% 21,10% 20,80%
3681070 3426439 3347069 3545606 3579059 3615175 3672421 3060ani
33,80% 33,40% 32,90% 36,30% 36,90% 37,40% 38%
2181314 2381385 2468657 2339013 2302185 2295738 2294701 61anii
peste
20% 23,2 24,30% 23,90% 23,70% 23,70% 23,70%
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

n ultimele dou decenii, numrul de nateri la 1000 de locuitori


rurali sa redus cu peste 2,5, n timp ce numrul deceselor a crescut cu
1 (INS, Anuarul statistic 2010). Comparativ cu evoluia acestor rate n
mediul urban, se constat o tendin spre egalizarea valorilor ratei
natalitii n cele dou medii, manifestat n special ca urmare a reducerii
rateinatalitiinrural.
Valorile medii naionale ale ratei totale a fertilitii (RTF) sau
prbuitnprimiianidedup1990,pentruasestabilizadupanul2000n
jurulvaloriide1,3copii/femeie(Gheu,2004;UNDP,2007).ScdereaRTF
n rural nu a atins valorile minime nregistrate n cazul mediului urban,
35
ns prbuirea a fost mult mai puternic. Analiza evoluiei fertilitii n
rural, n intervalul 19902009, evideniaz existena a dou etape distincte:
19902004 (cu valori n scdere ale RTF, dar relativ ridicate) i 20052009
(RTFconstantnjurulvaloriide1,5).
Modelulfertilitiitardiveaprinsconturdincencemaipronunati
nmediulrural,generalizndusenacelaitimpimodelulfamilieicuun
singur copil, n special n rndul cuplurilor tinere (Hrgu, 2007). Datele
privind fertilitatea n rural arat scderea pronunat a naterilor n
categoriadevrsta2024deani,fraseconsemnacreterisemnificativela
celelalte categorii de vrst. Excepie face categoria 3034 de ani, unde
valorile ratei de fertilitate au crescut cu 10 de la nceputul anilor 90 i
pnn2008.
Mediul rural romnesc nu prezint o imagine unitar din punct de
vederealprofiluluidemografic.Astfel,ntlnimdoutipuridedifereniere
a profilului populaiei (la nivel regional i la nivel local). Diferenierea
demograficregionalsubliniazdeosebirilenregistratelaniveldejude,iar
diferenierea demografic la nivel de comunitate evideniaz existena unor
profiluridemograficediferite,avndcaunitatedereferinlocalitile.
Analiznd profilul demografic al celor opt regiuni de dezvoltare
(figura3),secontureazunprimnivelaldiferenieriidemograficeplecnd
de la indicatorii privind rata natalitii, rata mortalitii, rata fertilitii i
ponderea populaiei de peste 65 de ani. Cele mai favorabile profiluri
demografice se nregistreaz n Regiunile NordEst i Centru, n timp ce
situaia cea mai critic este nregistrat n Regiunea SudVest. Este
interesant c regiunile cu profil demografic favorabil sunt extrem de
diferite din punct de vedere al structurii rezideniale a populaiei i al
specificului economic. De fapt, ratele uor mai ridicate dect media
naional nregistrate n aceste cazuri sunt explicate prin factori diametral
opui.RegiuneaNordEstesteoregiunecupopulaiepreponderentrural,
ntimpceRegiuneaCentruaremajoritarpopulaieurban.Interesanteste
faptul c, n aceste dou regiuni, motoarele creterii demografice sunt
reprezentate de populaia rural (n cazul primei regiuni) i de populaia
urban (n cazul celei de a doua). Dac modelul natalitii mai ridicate
nregistrate n mediul rural reprezint un model clasic, valorile superioare
36
ale ratei de natalitate nregistrate n Regiunea Centru se explic prin
pondereamairidicatapopulaieidevrstefertiledinorae.
Decealaltparte,situaiademograficnegativcesenregistreazn
Regiunea SudVest, unde rata natalitii se situeaz cu aproape 4 sub
valorile nregistrate n Regiunile NordEst i Centru i rata fertilitii n
rural se situeaz la mai puin de 75% din valorile consemnate pentru cele
dou regiuni, are la baz existena unei structuri foarte mbtrnite a
populaiei.

Figura3.Diferenieredemograficregional

Sursadatelor:INS,Anuarulstatistic2010.

ConformdatelorprezentatedeINS(Anuarulstatistic2010),peste22%
din populaia rural din Regiunea de dezvoltare SudVest Oltenia avea
vrstedepeste65deani.ncondiiilencaresectoruldevrst4065deani
estenumerosincondiiilencarepopulaiatnrscadedelaanlaan,n
37
lipsa unor fluxuri migratorii interne puternice, ntrun interval de timp
mediu(1020deani),situaiademograficdinzoneleruralealejudeelorce
compun Regiunea SudVest va deveni critic, existnd pericolul
depopulriiunorspaiivaste.
Piramida vrstelor populaiei rurale din Regiunile NordEst i Sud
Vestreuetessurprindfoartebinediferenierilentreacesteanceeace
privete structura pe vrste a populaiei (graficul 2). Pentru Regiunea de
dezvoltare SudVest Oltenia, reprezentarea grafic a vrstelor populaiei a
pierdut forma unei piramide, apropiinduse de cea a unui romb. De altfel,
ponderea populaiei de peste 70 de ani se apropie de cea deinut de
populaiatnrcuvrstecuprinsentre0i14ani,iarncazulpopulaiei
feminine de peste 70 de ani, este superioar populaiei feminine de sub 14
ani.

Graficul2.PiramidavrstelorpopulaieiruraledinRegiunilede
dezvoltareNordEstiSudVest(2009)Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Piramida vrstelor pop. rurale n Regiunea Nord-Est Piramida vrstelor pop. rurale n Regiunea Sud-Vest 200938
Lund ca uniti de analiz cele 41 de judee, putem aprofunda
dimensiunea dezechilibrului demografic nregistrat n rndul populaiei
rurale. La nivel naional se nregistreaz judee cu pondere foarte mare a
populaiei rurale, precum BistriaNsud, Clrai, Dmbovia, Giurgiu,
Neam, Teleorman i Vrancea, unde populaia rural se situeaz n jurul a
2/3 din totalul efectivului. De cealalt parte, n judeele Braov, Constana,
Hunedoara, Sibiu i Timi, judee preponderent urbane, populaia rural
nu depete 1/3. Explicaia acestei diferenieri pleac de la o serie de
factori istorici i de la amploarea cu care procesul de urbanizare din
perioada comunist a fost realizat n fiecare zon a rii. La rndul su,
intensitatea la nivel de jude a procesului de urbanizare din perioada
regimului comunist a fost determinat n mod direct de procesul de
industrializare. Cu alte cuvinte, judeele care actualmente nregistreaz
ponderifoarteridicatealepopulaieiruralesuntzonelecareaufostcelmai
puinindustrializatenperioadaregimuluicomunist.
Dinpunctdevederealdistribuieigeograficepejudee,seconstato
scdere uoar a efectivului populaiei rurale n 39 dintre judee. Excepie
fac judeele Iai i Bacu, unde ntre 1990 i 2008 populaia domiciliat la
sate a crescut cu peste 16 000, respectiv 14 000 de persoane. Judeele cu
ponderea cea mai nsemnat a populaiei rurale (tabelul 11) sunt Bistria
Nsud,Clrai,Dmbovia,Giurgiu,Neam,TeleormaniVrancea,unde
populaia rural depete 60% din efectiv. De cealalt parte, n judeele
Braov, Cluj, Constana, Hunedoara, Sibiu i Timi, populaia urban se
situeaznjurula2/3dintotal.Aceastputernicdiferenierentreregiuni
n ceea ce privete ponderea populaiei rurale are explicaie istoric.
JudeeledinTransilvaniacentralidesudvest,undeauexistatputernice
oraenperioadamedieval,precumijudeeleputernicindustrializaten
perioada comunist prezint o pondere ridicat a populaiei urbane, n
schimb zonele de cmpie din Moldova, Oltenia i Muntenia, unde au
dominat preocuprile agricole, sunt caracterizate printrun numr ridicat
delocuitorirurali.
39
Tabelul11.Pondereapopulaieiruralepejudee
Surs:INS,Anuarulstatistic2010.

Judeul Teleorman nregistreaz cel mai defavorabil profil


demografic, la nivel naional, pentru populaia rural. Datele statistice
privind vrstele populaiei domiciliate n mediul rural arat o mbtrnire
acut a acesteia, reprezentarea grafic a structurii pe vrste a populaiei
avndformauneipiramidecuvrfulnjos(graficul3).Populaiadepeste
65 de ani depete, din punct de vedere numeric, cu mult populaia de
pn n 20 de ani, n timp ce ponderea populaiei de peste 80 de ani se
apropiedeceadeinutdecopiiicuvrstecuprinsentre0i10ani.
Principalii factori care au determinat apariia acestui dezechilibru
demografic cronic n cazul populaiei rurale din Teleorman au legtur cu
fluxurile de migraie intern din perioada regimului comunist i de dup
1990.

Jude
%pop.
rural
Jude
%pop.
rural
Jude
%pop.
rural
Jude
%pop.
rural
Alba 41,7% Clrai 61,5% Ialomia 54,2% Sibiu 32,7%
Arad 44,6% Cluj 32,3% Iai 52,3% Suceava 57,1%
Arge 52,1% Constana 29,6% Ilfov 57,8% Teleorman 66,4%
Bacu 54,3% Covasna 49,9% Maramure 42,1% Timi 37,2%
Bihor 46,6% Dmbovia 68,8% Mehedini 51,4% Tulcea 50,7%
Bistria
Nsud
63,9% Dolj 46,3% Mure 47,5% Vaslui 58,8%
Botoani 58,3% Galai 43,5% Neam 61,8% Vlcea 54,6%
Braov 25,8% Giurgiu 68,8% Olt 59,5% Vrancea 62,2%
Brila 34,9% Gorj 53% Prahova 49,5% Bucureti
Buzu 58,7% Harghita 55,9% SatuMare 52,3%
Cara
Severin
43,6% Hunedoara 23,2% Slaj 59,1%
40
Graficul3.Piramidavrstelorpopulaieirurale
dinjudeulTeleorman(2009)Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

3.2.Micareapopulaieirurale
ntoateceleoptregiunidedezvoltare,efectivulpopulaieiruraleeste
afectat de sporuri naturale negative. Diferenierile interregionale suntdate
de amploarea scderii naturale a populaiei i de momentul n care a fost
declanattrenduldescresctor(tabelul12).Privindacestaspect,constatm
c,nRegiunileSudMuntenia,SudVestOlteniaiVest,scdereanatural
apopulaieiatingecelemainaltevalori,datndncdinprimulananalizat
(1990), n timp ce, n Regiunile Centru i NordEst, ntlnim valori care
indicoscderenaturalredus,ceademaratlamijloculanilor90(pentru
judeeledinRegiuneaCentru)idupanul2000(pentrujudeeledinnord
estulrii).
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000
0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani sipeste
Feminin
Masculin
41
Tabelul12.Ratasporuluinaturalnrural
peregiunidedezvoltare
Regiunide
dezvoltarei
judee
Anul
1990
Anul
1995
Anul
2000
Anul
2001
Anul
2002
Anul
2003
Anul
2004
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
TOTAL 0,9 3,1 2,1 3,1 4,3 4,2 4 4,3 4,3 4
Regiunea
NordVest 0,4 3,6 2,9 3,7 4,7 4,1 4,7 4,4 4,4 3,8
RegiuneaCentru 1 3 ,7 1,3 2,9 1,9 1,7 1,9 2,3 1,5
Regiunea
NordEst 6,2 1,9 2,8 1,8 0,3 ,6 ,2 ,7 ,7 ,8
RegiuneaSudEst 2,2 2,2 1,5 2,9 4,1 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5
Regiunea
BucuretiIlfov 3 4 2,4 3,5 3,5 3,7 2,5 2,2 2,3 1,9
Regiunea
SudMuntenia 1,1 5 4,4 5,4 6,7 6,5 5,9 6,3 6,2 6,1
Regiunea
SudVestOltenia 1,7 6 5,1 6,7 8,5 8,2 8,3 9,2 9 8,6
RegiuneaVest 4,7 7,6 5,4 6,3 6,4 6,4 6,5 6,8 6,5 5,7
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

n ceea ce privete evoluia ratelor de natalitate i mortalitate n


mediulrural,estesemnificativfaptulc,nintervalulanalizat,numrulde
nateri la 1000 de locuitori rurali sa redus cu peste 2,5, n timp ce
numrul deceselor a crescut cu 1 (INS, Anuarul statistic 2010). Com
parativ cu evoluia acestor rate n mediul urban (tabelul 13), se constat o
tendin spre egalizarea valorilor ratei natalitii n cele dou medii, pe
fondul reducerii dramatice a numrului de nateri din rural. Scderea
numruluidenaterinruralsedatoreazattscderiiRTFnrural,cti
ponderii ridicate a populaiei vrstnice. Msurile de stimulare a natalitii
adoptate n ultimii ani au avut efecte cu precdere n rndul populaiei
urbane, unde numrul femeilor salariate i deci posibile beneficiare ale
prevederilorlegiiestemultmaimaredectncazulpopulaieirurale.
Valorile superioare nregistrate n rndul populaiei rurale pentru
rata de mortalitate sunt explicate prin ponderea mai ridicat pe care
populaiavrstnicoarenmediulrural,careesteasociatiuneisperane
de via mai reduse pentru aceast categorie de populaie (UNPD, 2007).
42
Diferenierile n ceea ce privete mortalitatea rural sunt asociate, de cele
maimulteori,caracteristicilorsocioeconomicealemediuluirural.

Tabelul13.Evoluiaratelordenatalitateimortalitate
1992 2000 2005 2008
RatanatalitiiURBAN 10,2 8,9 9,9 10,3
RatanatalitiiRURAL 12,9 12,3 10,6 10,4
RatamortalitiiURBAN 8,7 8,9 9,9 9,7
RatamortalitiiRURAL 14,8 14,4 14,9 14,3
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Datele privind natalitatea n profil regional confirm existena unor


importantediferenierigeograficenceeaceprivetenumruldenaterila
1000 de locuitori. n zona Moldovei, precum i n Transilvania Central i
Ilfov, se nregistreaz un numr mai mare de nateri raportat la 1000 de
locuitori rurali dect n zona Olteniei sau Munteniei. Datele longitudinale
indic, n toate regiunile, o evoluie descresctoare ce sa manifestat rapid
dup 1990 (spre exemplu, rata natalitii n rural, n zona de nordest a
Romniei, era n 1990 de peste 17, pentru ca peste 17 ani s ating doar
11,8).
ValorilerateitotaleafertilitiisauprbuitnRomnianprimiiani
dedup1990,pentruasestabilizanjurulvaloriide1,3copii/femeiedup
2000(Gheu,2004).
Acestevaloricumultinferioarepraguluidenlocuireapopulaiei
5
se
regsesc i n rndul populaiei rurale (graficul 4), n cazul creia, dei se
nregistreaz valori superioare celor consemnate n urban, putem vorbi
despre un adevrat recul n ceea ce privete numrul mediu de copii pe
careiaducepelumeofemeiendecursulvieii.Corobornddateleprivind
prbuirea la jumtate a fertilitii n rural cu cele ce indic reducerea cu
2,5 a ratei natalitii consemnat pentru persoanele domiciliate la sate,
ajungem la concluzia c mediul rural a ncetat s mai reprezinte un motor

5
Calculatlavaloareade2,1copii/femeie.
43
al creterii populaiei odat cu instaurarea sporului natural negativ i a
unor rate de fertilitate inferioare pragului de nlocuire. n aceste condiii,
contribuiapecareruraluloaducelaevoluiademograficaRomnieieste
unanegativ,cuperspectivedeevoluieextremdesumbre,ncondiiilen
care o eventual cretere a ratei de fertilitate nu va determina i creterea
efectivuluipopulaieidincauzastructuriidemograficembtrnite.

Graficul4.Ratafertilitiinruralpecategoriidevrst
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008
TOTAL Rural
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Surs:PrelucraredupINS,SituaiademograficaRomniei,2009.

Vrsta medie la prima cstorie n rndul populaiei rurale a crescut


dela21deanipentrufemei,respectiv25deanipentrubrbai(n1990)la
26 de ani pentru femei i 30 de ani pentru brbai (n 2007). Aceast
modificareavenitodatcuschimbareastilurilordeviaalepopulaieipe
fondultreceriidelacomunismlapiaaliber.Corelativcucretereavrstei
la prima cstorie, a sczut durata medie a cstoriei i a crescut rata
divorialitii.Cutoateacestea,vrstamameilaprimanateresapstratla
valoriconstante,ceeaceindicocreteresemnificativanaterilornafara
cstoriei.
Valorile ratelor de nupialitate i divorialitate (tabelul 14) n mediul
rural arat c numrul cstoriilor la 1000 de locuitori a crescut n
intervalul 19902007. Explicaia acestui fapt nu st n reducerea numrului
44
celibatarilor, ci n creterea numrului de recstoriri rezultate n urma
divorurilor. De altfel, rata divorialitii a cunoscut, i n rural, o cretere
constant,ajungndnanul2007lavaloricupeste33%maimaridectcele
nregistraten1990.

Tabelul14.Ratanupialitiiiratadivorialitiinmediulrural
Anul
1990
Anul
1995
Anul
2000
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Cstorii/divorurila1000delocuitori
Ratanupialitii 7,5 6,8 5,5 5 5,2 8,8
Ratadivorialitii 0,67 0,86 0,8 0,97 0,96 1,06
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Migraia extern din rural este greu cuantificabil. Datele statistice
oficialeoferinformaiidoarnceeacepriveteemigraianregistrat,ns
amploarea fenomenului depete cu mult datele oficiale. Aceasta, prin
prisma faptului c, pn la aderarea Romniei la Uniunea European, cea
mai mare parte a migraiei externe se desfura fraudulos, iar dup 1
ianuarie 2007, circulaia romnilor n spaiul comunitar a devenit liber.
Dateledesondaj(Sandu,2006)indicnrndulpopulaieiruraleointens
migraie temporar pentru munc n ri precum Spania, Italia, Germania,
MareaBritanie,Ungaria.Migraniisuntngeneralpersoanetinereirelativ
tinere, cu educaie de nivel mediu i cu pregtire profesional, care au
prsitRomnianmarepartepebazareelelorsociale(Sandu,2006).
Studii anterioare (Sandu, 2006) identific faptul c, dei n primii ani
de dup 1990 migrau n special locuitorii domiciliai n urban, dup 2000
saprodusoegalizareaacestorfluxuri(tabelul15),constatndusetotodat
oscdereavrsteimediiaemigrantului(tabelul16).Acestedoutendine
evolutive n ceea ce privete profilul emigranilor se explic prin fazele
migraieiexternenRomniadup1990(Sandu,2006).nacestsens,primii
ani de dup revoluie au reprezentat o perioad de tatonare caracterizat
deplecridefinitivenOccident,redusensdinpunctdevederenumeric.
Oadevratexplozienmigraiaexternsanregistratncepndcuanii
45
20002001, cnd sa produs o masificare a migraiei, care a dus i la un
numr mare de plecri pentru munc n afara granielor n rndul
populaieirurale(Sandu,2006).

Tabelul15.Migraiapentrumunc,19902006
19901995 19962001 20022006 Total
Rural 41% 48% 49% 48%
Urban 59% 52% 51% 52%
Surs:Sandu,2006,Locuireatemporarnstrintate.

Tabelul16.Plecailamuncnstrintatepemediirezideniale,categorii
devrstietape
Mediude
reziden
Categorie
devrst
19901995 19962001 20022006
Total
1529 5% 12% 26% 21%
3054 31% 33% 23% 26% Rural
5564 5% 3% 1%
1529 12% 22% 18%
3054 49% 39% 27% 32% Urban
5564 10% 1% 2% 3%
Surs:Sandu,2006,Locuireatemporarnstrintate.

Migraia intern prin schimbarea mediului de reedin a prezentat


pentru toat perioada de dup 1990 o deplasare preponderent pe ruta
urbanrural. Ratele de schimbare de domiciliu au fost, n ultimii ani, cu
aproximativ 4 mai mari pentru migraia dinspre orae spre comune
dect relaia invers (tabelul 17). Dac n primii ani de dup 1990 fluxul
migratoriu urbanrural a fost explicat prin dezindustrializarea oraelor ce
avut efecte sociale grave (creterea omajului i srciei), n ultimii ani,
acest trend n micarea populaiei se explic prin dezvoltarea zonelor
rezideniale din apropierea localitilor urbane, care permite un standard
deviaridicat,devenindastfeltentantepentrulocuire.

46
Tabelul17.Ratamigraieiinterne
Ratela1000locuitori
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 14,7 15,3 17,1 12,6 15,5 17,4
Dinruralnurban 6,2 6,6 6,6 5,1 6,3 6,8
Dinurbann
urban
7,2 7,8 8,1 6,5 8,5 8,1
Dinruralnrural 6,8 6,3 7,9 5,6 6,6 8,3
Dinurbannrural 9,5 9,8 12,0 8,3 9,7 12,2
Surs:INS,Anuarulstatistic2008.

3.3.Concluziiprivindevoluiademografic
amediuluirural
Populaia rural trece, din punct de vedere al caracteristicilor demo
grafice,printroetapderedefinire,nceputdup1990,odatcudeclinul
nregistrat de principalii indicatori demografici. Evoluiile nregistrate n
acestsenssuntexpresiatranziieidemograficecesemanifestnsocietatea
romneasc.ntre1990i2010,populaiaruralnregistratnstatisticisa
redus cu peste 1,2 milioane de persoane, pn la 9,6 milioane de locuitori
(INS, 2010), n special ca urmare a reducerii efectivelor generaiilor tinere,
nscutenultimeledoudecenii,iamigraieiexterne,cesaintensificatn
specialdupanul2000.
La nivelul structurii pe vrste a populaiei, sa nregistrat o cretere
constantacategorieicorespunztoarepersoanelorvrstnice.Dealtfel,una
dintrecaracteristicilemajorealepopulaieiruraledinRomniafacereferire
la ponderea ridicat a populaiei vrstnice n totalul efectivului, conturat
pe fondul consemnrii unor cohorte tinere din ce n ce mai puin
numeroase.
Conform datelor statistice (INS, Anuarul statistic 2010), n ultimele
dou decenii, numrul de nateri la 1000 de locuitori din mediul rural sa
redus cu peste 2,5, n timp ce numrul deceselor a crescut cu 1.
Comparativcuevoluiaacestorratenmediulurban,seconstatotendin
47
spre egalizarea valorilor ratei natalitii n cele dou medii, manifestat n
specialcaurmareareduceriirateinatalitiinrural.
Valorile ratei totale a fertilitii (RTF) sau prbuit n primii ani de
dup1990,pentruasestabilizadupanul2000njurulvaloriimediide1,3
(Gheu, 2007). Scderea RTF n rural nu a atins valorile nregistrate n
cazul mediului urban, ns prbuirea a fost mult mai puternic, n
condiiile n care, pn n 1990, natalitatea n mediul rural era foarte
ridicat. La nceputul anilor 90, RTF nregistra n rndul populaiei rurale
valoarea 3, pentru ca ulterior s se prbueasc pn la 1,5 copii/femeie.
Modelul fertilitii tardive a prins contur din ce n ce mai pronunat i n
mediul rural, generaliznduse n acelai timp i modelul familiei cu un
singurcopil,nspecialnrndulcuplurilortinere(INS,2009).
La nivel micro, putem identifica o serie de elemente n evoluia
populaieirurale(fertilitatea,structurapevrsteimicareamigratorie)ia
condiiilordevianrural(activitateaeconomic,infrastructura,utilitile
icalitateaserviciilorpublice)ceconducspreafirmareatezeiunorevoluii
inegale ntre localitile rurale. Zonele ce se dezvolt ca centre economice,
rezideniale sau turistice, aflate n apropierea marilor orae i a cilor de
acces prezint o evoluie sociodemografic pozitiv. Depopularea, ca
rezultat global al evoluiei demografice negative, tinde s devin o
caracteristicacomunitilorruraleizolate.


48
Capitolul4
DIMENSIUNEAECONOMICAMEDIULUI
RURAL
4.1.Cadrulgeneral
Activitatea economic n cele maimulte dintre localitile rurale este
axat n jurul practicilor agricole. Doar n cazul localitilor dezvoltate,
aflatenzonadeextindereaoraelorimportantepotfiidentificateactiviti
economice nonagricole sistematice. n lipsa unor activiti antreprenoriale
viabile, care s antreneze comunitatea i s ofere oportuniti lucrative
pentru locuitori, cele mai multe dintre localitile rurale nu reuesc s
depeascstadiuldesubdezvoltarencareseafl.
4.2.Sectorulagricol
Din cele peste 14,7 milioane de hectare de teren agricol existent n
Romnia, 63% reprezint teren arabil i 22% constituie suprafaa ocupat
cupuni(INS,2010).Ceamaimareparteaacestorsuprafeeestedeinut
de persoane fizice, agenii economici deinnd n proprietate mai puin de
9%dintotal(BancaMondial,2005).
Declinul sectorului agricol romnesc sa instaurat rapid dup
destructurareasistemuluiagriculturiisocialiste,cnd,nlipsaunorstrategii
coerente de susinere i ncurajare a agenilor economici din domeniu,
valoarea produciei agricole a sczut drastic, suprafeele cultivate au
consemnatreduceridelaanlaan,iarnecesaruldeproduseagroalimentare
aajunssfieasiguratprinimport.nacestecondiii,exploataiilerneti
tradiionale, care dein cea mai mare parte a suprafeei terenurilor, nu au
49
putut suplini locul lsat liber de ctre fostele cooperative agricole i ferme
destat.
n ultimele dou decenii, suprafaa agricol cultivat a sczut cu
peste 25%, pe fondul reducerii treptate a interesului micilor proprietari de
aimailucraterenurile.Petipurideculturi(tabelul18),ntre1990i2009,
suprafeelecultivatecucerealeicartofisaureduscuaproximativ10%,n
timpcesuprafeelecultivatecufurajeaunregistratoreduceredeaproape
60%,iarcelealelivezilorausczutcupeste35%.nacelaitimp,lanivelul
anului 2009, terenul arabil lsat nelucrat, conform statisticilor oficiale,
reprezenta 11% din suprafeele cultivate, o cifr ce nu ofer totui o
imagine valid asupra acestei realiti, n condiiile n care o mare parte a
terenurilor cultivate n cadrul exploataiilor rneti nu beneficiaz de
lucrrileminimenecesare.

Tabelul18.Suprafaacultivat(hectare)
1990 1995 2000 2005 2009
Total 9402113 9224616 8499830 8467892 7884101
dincare:
Cereale 5704019 6444844 5655182 5865671 5282445
Planteuleioase 654723 806812 1067421 1205523 1253810
Cartofi 289614 244314 282682 284906 255244
Legume 216009 213819 234019 266735 267130
Furajeverzi 1962081 1202276 1083296 820377 826301
Liveziperod 230795 225806 206871 199968 145292
Suprafaaserelor 1843 1655 1053 1127 306
Terenarabilnrepaus 26342 114263 865956 517432 904832
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Dup remproprietrirea demarat prin adoptarea Legii nr. 18 din


1991 i n lipsa unor politici coerente care s ncurajeze formele
asociaioniste de exploatare a terenurilor, suprafaa medie a exploataiei
agricoleajunssfiede doar2,2ha(INS,2010),valoareinsuficientpentru
asigurarea rentabilitii fermelor rneti. Totodat, desfiinarea fermelor
de stat a nsemnat distrugerea industriei agroalimentare, ceea ce a
50
transformat Romnia ntro ar importatoare de produse agroalimentare,
rmnnd un exportator important doar pentru cereale i animale vii
(tabelul19).

Tabelul19.Balanacomercialcuproduseagricoleialimentarea
Romnieipentruanul2009(sumelereprezintmilioaneRON)
Exporturi Importuri
Animalevii 734 495
Carne 315 2720
Lactate,ouialteprodusedeorigineanimal 252 918
Fructe 165 745
Cereale 2673 1060
Preparatedincarneipete 158 252
Surs:INS,Anuarulstatistic2010.

Productivitatea sczut a activitilor agricole este dat de numrul


foarte mare de exploataii cu suprafee reduse, de utilizarea la scar
restrnsatehnologiilormodernei,nunultimulrnd,desupraocuparea
nagriculturapopulaieirurale.nacestfel,ceamaimareparteasatelor,
care continu s fie condiionate semnificativ de specificul activitilor
agricole de subzisten sau semisubzisten desfurate de populaie, se
situeaz n stadii diferite de subdezvoltare economic, ceea ce reprezint
punctulcriticalspaiuluiruralromnesc.
Agriculturadesubzisteniceadesemisubzistensuntdefinitecel
mai adesea ca reprezentnd activiti de exploatare a terenului de ctre
ranpesuprafeerestrnse,cumijloacedecelemaimulteorirudimentare,
n folosul consumului gospodriei proprii. Literatura economic din do
meniufacereferirelatreicriteriisemnificativepentrudefinireaagriculturii
desubzisten:suprafaaexploataieiagricole,produciaobinutimsura
ncareproduselesuntvalorificatepepia(Giurc,2008,p.216).

51
Figura4.Pondereafermelordesubzistenisemisubzistennnoilestate
membreUE

Surs:EC,RuralDevelopmentinEuropeanUnion,2009.

Conform analizelor Bncii Mondiale, pentru familiile de agricultori,


ponderea autoconsumului a depit constant valoarea de 50% din totalul
veniturilor familiale pentru perioada 19932003 (Banca Mondial, 2005),
pentrucanultimiianiscoboaresubpragulde45%(INS,Anuarulstatistic
al Romniei, 2010). Aceste date ilustreaz caracterul autarhic al micii
exploataii agricole ce caracterizeaz ruralul romnesc de dup 1989.
Cauzele acestei stri trebuie cutate n nivelul situaiei socioeconomice a
populaiei rurale i al oportunitilor pe care piaa muncii le ofer acestei
categorii ocupaionale. Condiionrile de via deficitare ce caracterizeaz
n mod deosebit sectorul populaiei rurale ocupate n agricultur plaseaz
Romnia pe unul dintre ultimele locuri n studiile internaionale privind
52
calitatea vieii (Mrginean, 2006; Alber et al., 2003; Anderson et al., 2009).
Srcia, ca stare structural a ruralului tradiional romnesc, constituie o
problempecare20deanidetranziienuaureuitsorezolve.
Evalurile evoluiei ratei srciei absolute evideniaz caracterul
puternic de determinare dintre valorile acesteia i evoluia macroecono
mic a Romniei. Dup anul 2000, cnd economia a intrat ntro perioad
de cretere, valorile acestei rate au nregistrat scderi constante. Valorile
ratei srciei absolute consemnate pentru mediul rural se pstreaz la
nivelurisuperioarecelordinurban,ceeacefacedinmediulderezidenun
indicator clar semnificativ pentru srcie (Banca Mondial, 2007). n anul
2000, aproape jumtate din populaia rural tria sub pragul srciei
absolute, acest procent reducnduse n numai 6 ani cu peste 50%, n
strnslegturcudinamicastructuriidevenituriicheltuieliapopulaiei.
ncontextulschimbrilorsocialenregistratensocietatearomneasc
n ultimele dou decenii, sectorul agricol parcurge o etap sinuoas de
redefinire. n acest sens, imaginea pe care o prezint, la nivel macro, este
una a contrastelor, n care formele tradiionale de organizare a muncii
predomin, chiar dac presiunea de reorganizare i eficientizare a
sistemului este din ce n ce mai mare. Destructurarea sistemului agricol
dezvoltat n perioada comunist, realizat prin desfiinarea cooperativelor
agricoleiafermelordestat,aprodusatomicizareaagriculturiiromneti,
care a avut consecine dezastruoase asupra productivitii i compe
titivitiiacesteia.ncontextulmenineriipredominaneimicilorexploataii
rneti axate pe autoconsum, revigorarea sectorului agricol pare
irealizabil.Dinacestpunctdevedere,stareasectoruluiagricol,la20deani
de la reorganizarea acestuia, poate fi caracterizat prin colaps. Romnia
import o mare parte a produselor agroalimentare necesare pieei interne,
ncondiiilencarepotenialulsuagricolrmnenevalorificat.
Cel mai mare obstacol ce trebuie depit pentru rentabilizarea secto
rului agricol romnesc ine de rezolvarea problemei ce privete fragmen
tareaexcesivaexploataiilor,faptcarenupermiterealizareauneiagricul
turi performante. Comasarea terenurilor, ncurajarea asocierii ntre micii
productori n vederea creterii nivelului produciei i orientarea pro
ducieictrepiareprezintdireciideurmatpentruperioadacarevine.
53
4.3.Sectorulneagricol
Sectorul neagricol se reduce, n cele mai multe dintre cazuri, la mici
activiti comercialesaudeproducieilaactivitileautoritilorlocalei
ale instituiilor aflate n subordine. Forma de activitate economic
neagricol cea mai des ntlnit la nivelul comunitilor rurale este
reprezentat de micile magazine steti care aprovizioneaz populaia cu
produse de folosin curent. Doar n cazul localitilor rurale importante,
care au prezentat interes de investiii pentru facilitile de producie
relocate din orae sau pentru investiiile de tip greenfield, putem vorbi
despreactivitieconomiceintense.nsacestecazurisuntdestuldeizolate
i,decelemaimulteori,acestelocalitinusemainscriunportretulclasic
al localitilor rurale, apropiinduse foarte multe de cel al oraelor. De
altfel, localitile rurale dezvoltate sunt conectate economic i social
oraului n jurul cruia graviteaz mult mai intens dect se ntmpl n
cazullocalitilorruraletradiionale.
Conexiunile cu oraul sub forma cilor de comunicaii i infrastruc
turii locale reprezint principalii doi factori luai n calcul de ctre
investitori n momentul n care decid s dezvolte activiti economice n
localitile rurale. Cum, pe aceste dou caracteristici, sunt privilegiate
localitile aflate n proximitatea oraelor, care ajung s concentreze mare
partedininvestiiiledirecterealizatenzonelerurale,celemaimultedintre
comune nu reuesc s dezvolte activiti economice noi, rmnnd
eminamentelocalitiagricole.
Cheia dezvoltrii activitilor economice neagricole st n creterea
atractivitiieconomicealocalitilorpentruinvestitori,ceeacenusepoate
realiza ns fr o implicare susinut a autoritilor locale n dezvoltarea
infrastructurii i n valorificarea avantajelor competitive pe care fiecare
localitate le are. Astfel, factorul administraie local este de maxim
importan n generarea dezvoltrii sau, dup caz, este rspunztor de
perpetuarea strii de subdezvoltare. De cele mai multe ori ns, zona de
intervenieaprimriiloriconsiliilorlocaleesterestrnsdeimposibilitatea
deagsifinanarepentruproiecteleimportantedeinfrastructur.Alocarea
sumelordelabugetulcentralsausumelestrnselabugetullocaldintaxei
impozite sunt, de cele mai multe ori, direct proporionale cu nivelul de
54
dezvoltare atins de localitate, ceea ce face ca acele comune privilegiate, n
care se nregistreaz activiti economice intense, s dein resurse
suficiente pentru a investi n infrastructur, n timp ce marea parte a
localitilor s fie private de aceast posibilitate. n acest mod, apare
fenomenul de concentrare a investiiilor n zonele periurbane i de
meninereasubdezvoltriicelormaimultedintrecelelaltelocalitirurale.
Laniveldeductiv,putemidentificaoseriededomeniideactivitate
care pot constitui piloni ai dezvoltrii rurale pe baza creterii importanei
activitilor economice neagricole. Doi dintre acetia merit o discuie
special: relocarea facilitilor de producie din orae i dezvoltarea
activitilorturisticedinlocalitileruralecupotenial.
nriledezvoltate din vestulEuropei,cea maimare parte afacilit
ilordeproduciecareabsorbceimaimulidintresalariaiseaflamplasate
n afara oraelor, localitile limitrofe fiind mai atractive prin prisma costu
rilordeproduciemaireduse.nRomniaultimilorani,saconstatatoracor
darelaaceasttendin,odatcudezvoltareaparcurilorindustrialesituaten
proximitateaoraelor.Exemplelecelmaidesntlnitenacestsenssuntcele
ale centrelor logistice dezvoltate n apropiere de Bucureti, n special la
ieirilepeautostradaA1saupeDN1,celealefacilitilordeproduciedez
voltate n apropierea municipiului ClujNapoca, n localitile Jucu i
Floreti, sau cele ale unitilor dezvoltate n zona metropolitan a munici
piului Ploieti. Localitile care au beneficiat de aceste investiii au avut n
comun o serie de elemente ce au contat substanial n alegerea lor ca desti
naii pentru investiii. ntre acestea, cele mai importante au fost situarea
acestora n apropierea unor orae mari cu activiti economice intense i
existenauneireeledeinfrastructurrutiersuficientdedezvoltatpentrua
susine activitile economice ntreprinse de aceste firme. Practic, n ultimii
ani, n apropierea tuturor oraelor importante din ar au fost dezvoltate
faciliti ale unor firme noi sau ale unor firme relocate din zonele urbane.
Dezvoltareazonelorperiurbanepareaaveacapiloncentral,alturidedimen
siunearezidenialcareaduslacretereaimigraieiinternenacestezone,i
aceasttendindetransformareacomunelorlimitrofeoraelorimportanten
zone cu activitate economic intens. Astfel, localitile n cauz ajung si
schimbeprofilul,integrnduseputernicncircuituleconomicalrii.
55
nultimiiani,odatcudezvoltareaagroturismului,aaprutonou
oportunitate de dezvoltare pentru localitile privilegiate din punct de
vedere natural, ns, pe deo parte, acest factor particular este insuficient
pentru a transforma radical profilul economic al acestor aezri, iar pe de
altparte,doaromicpartedintrelocalitilecupotenialnacestsensau
reuit s se afirme ca zone de interes turistic. Evident, dezvoltarea
localitilor rurale pe fundamentul activitilor turistice reprezint o cale
viabil pentru unele dintre localiti, ns, pentru cea mai mare parte a
comunelor din Romnia, aceast soluie nu reprezint una de succes.
Suntem nc destul de departe de momentul n care putem identifica n
mod cert un numr substanial de comune care sau dezvoltat prin
extindereaactivitilorturisticedinzon.
n concluzie, pentru localitile mari, dezvoltate, conectate direct cu
oraele mari din proximitate, problema profilului economic dominant
agricol pare a fi rezolvat, acestea mergnd spre un model de dezvoltare
urban, bazat pe activiti situate predominant n sectoarele secundar i
teriar. n schimb, marea mas a localitilor rurale i n special cele din
zona de cmpie, care sunt situate la distane medii i mari fa de orae,
pstreazunpronunatprofilagricol.
4.4.Ocupareapopulaieirurale
4.4.1.Context
Din punct de vedere al statutului profesional al populaiei rurale
ocupate, evoluia de dup 1990 a ruralului este marcat de reducerea
semnificativanumruluisalariailor(numaintreanii1996i2008,acesta
scznd cu aproape 25% din efectiv), cauzat de tranziia economic
postdecembrist, care a avut ca efect major i reducerea dramatic a
activitii din industrie. Din totalul celor 4 milioane de persoane ocupate
nregistrate n mediul rural la nceputul anului 2008, doar 1,56 milioane
reprezentausalariai,comparativcu4,6milioanenurban.nacelaitimp,
numrulpersoanelordinmediulruralocupate nagriculturestecupeste
80%maimaredectcelalsalariailordincelelaltesectoareeconomice(INS,
Anuarulstatistic2010).
56
Evoluia principalilor indicatori ai ocuprii n rural (tabelul 20) arat
o scdere substanial, de aproape 255 de mii, a segmentelor populaiei
activeipopulaieiocupate,nregistratcuprecderecaurmareacreterii
numruluidepensionari.

Tabelul20.Evoluiaprincipalilorindicatori
privindocupareapopulaieirurale
Anul
1997
Anul
1999
Anul
2001
Anul
2003
Anul
2005
Anul
2007
Anul
2009
Populaiaactiv 5939 5911 5872 4764 4490 4500 4449
Populaiaocupat 5735 5713 5708 4561 4258 4281 4211
omeriBIM 204 198 164 203 232 219 238
Populaiainactiv 4356 4345 4374 5419 5296 5188 5239
Ratadeactivitate(1564ani) 77,1 76,2 75,6 66 65,3 65,1 64,6
Ratadeocupare(1564ani) 74 73,2 73,1 62,9 61,6 61,5 60,7
RataomajuluiBIM 3,4 3,4 2,8 4,3 5,2 4,9 5,4
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Sub aspectul indicatorilor structurali, mediul rural romnesc este


caracterizat de ponderea foarte ridicat a ocuprii agricole a populaiei.
Chiar dac, n ultimii ani, aceast categorie ocupaional a nregistrat un
trend descendent, prin ponderea de aproximativ 60% din efectivul total,
constituie nc sectorul de ocupare principal pentru populaia rural (INS,
Anuarulstatistic2010).ncategoriilelucrtorpecontpropriuilucrtorfamilial
neremunerat, statistica oficial furnizat de INS nregistreaz peste 2,7
milioane de persoane, din care n agricultur activeaz peste 2,3 milioane
de persoane (tabelul 21). Aceste categorii ocupaionale reunesc, n fapt,
ptura cea mai srac a populaiei rurale persoanele ocupate n
agricultur de subzisten. Doar o mic parte din cele 2,3 milioane de
persoanecelucreaznagriculturaustatutdesalariatiomultmaimic
partedintreacesteadeinofermcaresleasigurevenituriconstante.

57
Tabelul21.Populaiaruralocupat
dupstatusprofesional
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Salariat 1901700 1620841 1475791 1489650 1468074 1537272 1604133
Patron 21765 19237 27284 23360 32971 30778 31516
Lucrtorpe
contpropriu 1982000 2125306 2241258 1720413 1552931 1584517 1515336
Lucrtor
familial
neremunerat 1782677 1914693 1936514 1312262 1197660 1124812 1057126
Membrualunei
societi
agricolesaual
uneicooperaii 46484 33025 27478 15226 6480 3404 3220
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Evoluia categoriilor ocupaionale n rndul populaiei rurale
subliniaz(graficul5)cretereauoaraocupriinindustriedup1999i
aocupriinserviciiiconstruciinregistratnspecialdupanul2005.Cu
toate acestea, modificrile structurii ocupaionale n rndul populaiei
rurale sau produs mai degrab prin reducerea constant a numrului
persoanelor ocupate n agricultur, i nu n msur aa de mare prin
creterea ocuprii n celelalte sectoare de activitate. Pentru perioada
urmtoare, se prefigureaz continuarea tendinei descresctoare n ceea ce
priveteefectivulpopulaieiceactiveaznsectorulagricol,dariouoar
cretere a ponderii ocuprii n celelalte sectoare de activitate, n condiiile
creteriiaccesuluipepiaamunciialpopulaieirurale.

58
Graficul5.Pondereacategoriilorocupaionalenrndulpopulaieirurale

Surs:INSAMIGO,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

4.4.2.Ocupareaagricoliagriculturadesubzisten
n contextul restructurrii economiei, agricultura a devenit, dup
1990, principala surs de venit pentru un segment important al populaiei
rurale,jucndroluldeplasdesiguranpentrupersoaneledisponibilizate
sauaflatenimposibilitateadeaigsiunlocdemunc.Astfel,practicarea
agriculturiidesubzistensaudesemisubzisten(AlexandriiLuca,2008;
Guica,2008)adevenitocaracteristicdefinitoriepentrururalulromnesc.
Regiunile care nregistreaz numrul cel mai mare de persoane
ocupatenagricultur(SudMunteniaiNordEst)auconsemnaticelemai
mari reduceri ale acestei categorii ocupaionale n intervalul 19922008
(peste 180 000 de cazuri). Aceste scderi nregistrate n special dup anul
2000 se explic prin deceniul de cretere economic pe care la nregistrat
Romniadup1999,cnd,pebazacreteriivolumuluiinvestiiilorstrine,
59
saconcretizatcreareaunuinumrmaredelocuridemunc,lacareaavut
accesioparteapopulaieiactivenagricultur.
Regiunile n care ponderea populaiei ocupate n agricultur n
totalul populaiei ocupate are valorile cele mai ridicate continu s fie
Regiunea NordEst, SudVest Oltenia i Sud Muntenia (tabelul 22). Aceste
zonereunescattjudeelecuponderefoarteridicatapopulaieirurale,ct
i regiunile cele mai srace, aceti doi factori explicnd, n mare msur,
ponderile de 4050% de populaie ocupat n agricultur nregistrate dup
revoluienacestezone.

Tabelul22.Evoluiaprocentuluipopulaieiocupate
nagriculturperegiuni
Regiunea
Anul
1992
Anul
1995
Anul
2000
Anul
2005
Anul
2008
Total Romnia 32% 34% 41% 31% 27%
Regiunea Nord-Vest 37% 38% 45% 35% 30%
Regiunea Centru 26% 29% 33% 26% 23%
Regiunea Nord-Est 42% 43% 51% 42% 39%
Regiunea Sud-Est 36% 37% 44% 35% 31%
Regiunea Bucureti-Ilfov 4% 5% 6% 4% 3%
Regiunea Sud Muntenia 38% 39% 48% 39% 35%
Regiunea Sud-Vest Oltenia 42% 43% 51% 42% 38%
Regiunea Vest 30% 30% 35% 26% 23%
Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

Din punct de vedere al ocuprii, mediul rural de dup 1990 a fost


caracterizat de creterea numrului persoanelor ocupate n agricultur
(pnn2000),dereducereanumruluisalariailoridenumrulmare de
persoane nregistrate ca aparinndcategoriilor lucrtor pe cont propriu i
lucrtorfamilialneremunerat.ScdereaeconomicnregistratdeRomnia
n intervalele 19901992 i 19961999 a fcut ca numrul persoanelor
ocupate n agricultur s creasc pe fondul practicrii agriculturii de
subzistencastrategiedeviaadoptatdecategoriilecelemaisraceale
60
populaieirurale.Celemaimultepersoanecareactiveaznagriculturfac
acest lucru pe baza unui statut pe carel putem considera incert, dat de
faptulcnupotfincadratencategoriafermierilor(aacumsentmpln
cazulrilorvesteuropene)inicinceaamicilorntreprinztori.
4.4.3.Ocupareansectorulneagricol
Ocuparea neagricol a populaiei rurale a nregistrat un puternic
regres dup 1990, pe fondul restructurrii economiei socialiste. Pn n
1990,omareparteapopulaieiruraleactivanzoneleurbane,nindustrie,
construcii sau comer, locurile de munc din localitile rurale fiind, i n
aceaperioad,plasatepredominantnsferaactivitiloragricole.
Navetismulsatora,fenomenemblematicpentruperioadasocialist,
sa diminuat semnificativ n ultimele dou decenii, n timp ce locurile de
munc neagricole sunt reprezentate, pentru cele mai multe dintre
localitile rurale, de posturile din administraia local, nvmnt i
asistenmedical,lacareseadaugceledincomer.
Lipsa de oportuniti pe plan local, infrastructura deficitar i, nu n
ultimul rnd, nivelul de pregtire profesional i srcia au reprezentat,
pentruperioadadedup1990,principalelebariere cucaresauconfruntat
locuitorii din mediul rural aflai n cutarea unui loc de munc n sfere
economice nonagricole. Cercetri anterioare au evideniat faptul c, n
valori absolute, populaia din mediul rural ocupat n activiti neagricole
la nceputul secolului XXI se situa la valori apropiate celor nregistrate n
anii 30 i la aproximativ jumtate din valorile nregistrate n anii 70
(Bleahu,2004).
n anul 2008, populaia rural ce activa n sectorul nonagricol
nregistra1,69milioanedepersoane,dincare624demiidepersoanelucrau
nindustrie,energie,apigaze,277demiidepersoanelucraunconstrucii,
455demiinserviciii290demiinsectorulbugetar.ndecursulultimilor14
ani,ceamaiputernicscdereanregistratopopulaiaocupatnindustrie
(180 de mii de persoane), n timp ce sectorul construciilor a nregistrat o
cretereuoar(120demiidepersoane).nsectorulbugetarsaunregistrat
fluctuaii uoare, n timp ce n sectorul serviciilor sau consemnat variaii
importante(graficul6).
61
Graficul6.Evoluiaocupriineagricolenrural

Surs:INS,bazadedateTempo(www.insse.ro/shop).

4.5.Modalitidedezvoltareeconomicaruralului
romnesc
Dezvoltareaeconomicasatelornusepoateproducefrdezvoltarea
ntregiisocieti.Comunitileruralenumaiprezintdemultautonomiei
caracter autarhic, aceasta chiar dac, din punct de vedere al practicilor
economice, multe dintre ele nu se difereniaz foarte mult de realitatea
societilor tradiionale. Localitile rurale sunt parte a unor reele
teritoriale cu substrat economic i social, fiind influenate radical de
caracteristicile acestor structuri. Astfel, subdezvoltarea satelor apare n
condiiile n care structura regional n care acestea sunt prinse este la
62
rndul su subdezvoltat, iar dezvoltarea acesteia va genera n cele din
urm i dezvoltarea satelor. Dimensiunea regional a dezvoltrii apare
astfelcaocaracteristicprincipalaprocesuluidetransformareamediului
rural. Spre exemplu, posibilitile de dezvoltare ale localitilor rurale
izolate, situate la mare distan de orae semnificative sunt net inferioare
celorpecarelenregistreazcomunelemaridinjuruloraelorreedinde
jude. n acest context, criteriul geografic se reliefeaz ca reprezentnd un
factor major al dezvoltrii. n lipsa ntrunirii unui minim de condiii
geografice favorizante pentru dezvoltarea economic a localitilor, e greu
decrezutcputemvorbidespredezvoltarerural.
Integrarea comunitilor rurale n viaa socialeconomic, realizat
imperfect i incomplet, a permis s coexiste piaa n form capitalist i
practicile de munc tradiionale. Astfel, punctul critic pe care ruralul
romnesc trebuie sl depeasc ine de necesitatea de a se realiza acea
ruptur definitiv fa de tradiia practicilor economice specifice
nceputuluidesecolalXXleaiconstruireaunormodeleevolutivencare
sectorul agricol s nu mai reprezinte domeniul principal de activitate.
Semne n acest sens exist, ns procesul este unul de durat i implic
depirea unor bariere ce in de resursele economice disponibile i de
renunarea la o serie de practici adnc nrdcinate n mentalitatea
ranuluiromnprivitntermeniiluiWebercatipideal.
Principalele prghii prin care poate fi atins acest deziderat al
dezvoltrii zonelor rurale cad pe umerii a dou categorii de actori
principali: autoriti locale i antreprenori. Rolul autoritilor ine n special
de dezvoltarea infrastructurii rurale, care s duc la creterea atractivitii
investiionalenlocalitilerespective,pecndfunciaantreprenoriloreste
unademanagementeficientprincareactivitileeconomicedemaratesse
dovedeascviabile.
n condiiile n care accesul la resurse publice este limitat de
perioadaeconomicdificilpecareotraversmincondiiilencarecele
mai multe dintre bugetele autoritilor locale sunt limitate, accesarea de
fonduri europene pentru dezvoltare rural reprezint una dintre puinele
soluii pe care autoritile locale se pot sprijini n demersurile de
mbuntireainfrastructurii.
63
Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale (MAPDR)
constituie instituii care administreaz fondurile europene alocate
Romniei pentru dezvoltare rural n cadrul Programului naional de
dezvoltarerural20072013(PNDR).
Documentul program al PNDR
6
enumer patru obiective principale
de dezvoltare a ruralului, precum i msurile proiectate pentru atingerea
acestora n urmtorii ani, oferind astfel un cadru general pentru msurile
depoliticpublicndomeniu:
1. Creterea competitivitii sectorului agroalimentar i forestier:
formare profesional i consultan, modernizarea exploataiilor
agricole,sprijinireafermeloragricoledesemisubzisten,creterea
valorii adugate a produselor, nfiinarea grupurilor de pro
ductorietc.;
2. mbuntirea mediului i spaiului rural: sprijin pentru zonele
defavorizate,plipentruagromediu,plincadrulprogramului
Natura2000,mpduririetc.;
3. mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea
economieirurale:sprijinpentrunfiinareademicrontreprinderi,
sprijin pentru turism, dobndirea de competene i implemen
tarea strategiilor de dezvoltare rural, renovarea i dezvoltarea
satelor,mbuntireaserviciilordebazetc.;
4. Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare rural
(LEADER): implementarea strategiilor de dezvoltare local,
implementarea proiectelor de cooperare, demararea de proiecte
pe baza parteneriatului publicprivat, funcionarea grupurilor de
aciunelocaletc.
Ideologia din spatele alocrii de resurse pentru dezvoltare rural
vizeaz realizarea unor aciuni concertate de sprijinire a iniiativelor
economice, de alocare financiar pentru mbuntirea infrastructurii de la
sate i de cretere a nivelului de pregtire profesional a populaiei prin
furnizarea de servicii de formare gratuite ctre o serie de grupuriint. n

6
Disponibillaadresa:www.madr.ro/.
64
acest fel, dezvoltarea lumii satului trebuie s vin pe baza mbuntirii
condiiilor de via din rural, pe baza creterii productivitii agriculturii
prindezvoltareaformelorasociativeiafermelormediiimari,precumi
ca urmare a dezvoltrii economice a zonelor rurale pe baza apariiei de
microntreprinderi i n urma valorificrii potenialului turistic existent n
multe dintre aceste zone. Strategia prevede ntrirea iniiativei locale i
constituirea de grupuri de aciune la nivel local (GALuri), organisme de
aciunelanivelmicro,laniveldelocalitate,gnditecapromotoriprincipali
aidezvoltriisatelor.nacestsens,parteneriatulpublicprivatesteprivitca
un mijloc important de asigurare a derulrii proiectelor la nivel de
comunitate.
Accesareaacestorfondurireprezintnsunprocesgreoipecarecele
maimultedintreprimriisauceimaimulidintreageniieconomicivizai
nu reuesc sl duc la bun sfrit. Piedicile ntlnite de acetia in de
birocratizareaexcesivaacestuiprocesidelipsadeexperiennscrierea
iimplementareaunorastfeldeproiecte.nacestecondiii,risculcaomare
parte din banii alocai pentru dezvoltare rural s nu fie contractai este
major.
65
Capitolul5
DIMENSIUNEASOCIALAMEDIULUI
RURAL

einmediulruraltrieteopartensemnatapopulaieice
poate fi considerat vulnerabil, serviciile sociale la nivel de
comunitate adresate acesteia cunosc o slab dezvoltare. De
cele mai multe ori, activitatea social la nivelul comunitilor se reduce
doar la munca asistentului social angajat n cadrul primriei. Munca
asistenilor sociali este cu att mai important cu ct celelalte forme de
suportoferitedecomunitatesaudesectorulONGsuntcvasiinexistente.
Pelngserviciileoferitedereprezentaniiautoritilorlocaleicei
ai sectorului neguvernamental, cele mai importante roluri n sprijinirea
persoaneloraflatendificultaterevinfamilieii,nmsursemnificativmai
redus, i instituiilor de cult. Modelul tradiional n domeniu se bazeaz
aproape exclusiv pe suportul oferit de familie n cazurile sociale, ns, de
cele mai multe ori, acesta nu este nici suficient i nici specializat, fiind
necesare forme alternative, cum sunt serviciile oferite de instituii cu
atribuii n domeniu, care s permit o susinere eficient a persoanelor
aflate n dificultate. Rolul instituiilor de cult n furnizarea de servicii
sociale la nivel comunitar, dei n cretere, nu poate suplini lipsa formelor
instituionalizate de suport precum cele oferite prin intermediul
organismelor statului sau al organizaiilor neguvernamentale. Aceasta, cu
att mai mult cu ct activitile organismelor de cult n domeniul social
suntdepartedestandardeledezvoltatedectreorganismeprecumBiserica
CatolicnItalia,spreexemplu.
Pe de alt parte, implicarea organizaiilor nonguvernamentale din
sectorul social n derularea de proiecte i programe n mediul rural este
D
66
sporadic, chiar dac, n ultimii ani, odat cu demararea finanrilor
europene prin Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane
a crescut numrul organizaiilor neguvernamentale care desfoar
activitincomunitilerurale.Nuputemncvorbidespreexistenaunor
roluri sociale importante pe care ONGurile s le dein n mod sistematic
lanivelulcomunitilorrurale.Paiicaresaufcutnacestsenspnacum
suntnecesari,nsnuisuficienipentruacoperireaacesteizonedeficitare.
Dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezint, n acest sens, singura
modalitateviabilprincarepoatefiacoperitgolulreprezentatdenevoiade
servicii sociale specializate la nivelul comunitilor rurale. Barierele unei
asemenea extinderi pot fi identificate att la nivelul comunitilor rurale,
ct i al politicilor publice din domeniu i al accesului la finanri.
Problemele de infrastructur i relaia cu autoritile locale constituie
principalele obstacole ntlnite la nivelul comunitilor, ns acestea par a
reprezenta bariere uor surmontabile n comparaie cu problemele majore
ceindeasigurareanecesaruluidefinanarepentruderulareaproiectelor.
Principalele domenii de aciune pentru ONGurile cu activitate n
mediul rural sunt adresate unor grupuriint specifice (omeri, persoane
ocupate n agricultura de subzisten, populaia roma, tineri, persoane cu
dizabiliti)iconstaunaciuniprecum:
acordarea de suport i consiliere pentru integrarea pe piaa
muncii;
furnizareadecursurideformareprofesionalgratuitepersoanelor
proveninddingrupurivulnerabile;
organizarea de campanii de mediatizare i informare la nivelul
comunitilorialopinieipublice;
nfiinarea unor entiti de economie social i susinerea
activitiloracestora;
realizarea de studii i elaborarea de strategii privind situaia
grupurilor vulnerabile i modalitile de intervenie la nivelul
comunitilor;
furnizareadeserviciisociale.
67
Putem vorbi despre existena unui model dominant privind impli
carea organizaiilor neguvernamentale n comunitile rurale, care are n
centrulsudoipiloni:
1) furnizarea de servicii de informare i consiliere beneficiarilor
proveninddingrupuriledezavantajatesocial;
2) oferirea de servicii de orientare profesional i de cursuri de
formare profesional omerilor i persoanelor aflate n cutarea
unuilocdemunc.
Astfel, aciunile ONGurilor cu activitate social n mediul rural se
desfoar,ngeneral,ntrozonrestrnsdeactiviti,putndusevorbi
despreexistenauneiniespecificeacestora.Dezvoltareaimplicriiorgani
zaiilor neguvernamentale n rezolvarea problemelor sociale existente la
nivelulcomunitilorreprezintastfelundomeniuncdeficitar.Creterea
implicrii ONGurilor se poate realiza doar prin dezvoltarea schemelor de
finanarecaressusinactivitileacestorasauprincreareadeorganizaii
n interiorul comunitii, care s desfoare activiti preponderent n
cadrulacesteia.
Decelemaimulteori,implicareaorganizaiilornonguvernamentale
la nivelul comunitilor se ncheie odat cu finalizarea proiectelor pe care
acestea le desfoar la nivel local i, cel puin pn la obinerea unei noi
finanri,contactulcucomunitateaestelimitat.Astfel,furnizareaserviciilor
specifice se desfoar discontinuu i neuniform. ntro oarecare msur,
excepie de la aceast situaie fac organizaiile acreditate ca furnizori de
servicii sociale, care beneficiaz de subsidii publice pentru derularea
activitilor, ns numrul acelora care desfoar activiti n localitile
ruraleesteextremderedus.
Plecnddelacoordonatelevieiisocialeieconomicenregistratela
nivelul populaiei rurale i lund n calcul cele mai probabile traiectorii
evolutive ale acestora ntrun interval de timp mediu i lung, putem
identifica o serie de provocri n care este imperativ implicarea
organizaiilordindomeniu,publicesauprivate:
reducerea ponderii populaiei rurale dependente de practicarea
agriculturii tradiionale. Acest obiectiv poate fi considerat a fi
68
unul dintre elurile majore ale Romniei, iar contribuia organi
zaiilorsocialelaatingereaacestuiasepoaterealizaprinimplicare
activ n vederea creterii anselor de acces pe piaa muncii ale
persoaneloraparinndacesteicategorii;
oferirea de programe de suport sistematizate pentru persoanele
vrstnice din mediul rural (trebuie avut n vedere, n acest sens,
faptul c procesul de mbtrnire demografic nregistrat n
mediul rural cunoate o accelerare a intensitii). n acest sens, n
deceniileurmtoare,sevasimidincencemaiacutnevoiaunor
forme sistematice de ngrijire sociosanitar pentru vrstnicii din
mediulrural;
asigurarea integrrii sociale a minoritii roma, prin aciunea pe
doupaliere:asigurareaserviciiloreducaionaleobligatoriipentru
toi membrii comunitii i creterea anselor de a intra pe piaa
muncii.
n concluzie, nevoia de servicii sociale n mediul rural nu poate
determina,nlipsaunormijloaceadecvatedesuportdeordinlegislativia
uurrii accesului la sursele de finanare major (de genul POSDRU),
creterea implicrii la nivel comunitar a organizaiilor cu obiect de
activitatendomeniu.Succesuldezvoltriiserviciilorcomunitaredesuport
st n implicarea sectorului neguvernamental n furnizarea acestora, n
condiiilencareorganismelestatului,singurelecareofernmomentulde
fa suport n form sistematic, nu pot acoperi o arie att de vast de
activiti.69
Capitolul6
ANTREPRENORIATULECONOMIC
PROFILURIREGIONALE
7n contextul permanentelor nfruntri mediatice ale proiectelor de
regionalizare
8
,considermcafiindutilopriviresociologicasupra
datelor ce caracterizeaz dinamica antreprenorial romneasc.
Astfel, fr a intra n analiza diferitelor tipuri de reconfigurare teritorial ce
suntsupusedezbateriipublicedupmaibinede20deanidecndRomnia
arenceputexperienademocratic,considermnecesarapropuneoseriede
indicatori socioeconomici de analiz a practicii antreprenoriale. Spre
deosebiredeRomnia,underegimulpoliticcondusdeNicolaeCeauescua
fost nlturat n urma unor tulburri sociale grave i cu preul multor viei
omeneti, n celelalte ri socialiste din regiune, schimbarea regimurilor
politice a fost panic i rezultatul unui consens al elitelor politice i
economice. n acest context, se poate sublinia c statele socialiste din jurul
Romniei adoptaser pn la momentul schimbrii de regim o serie de

7
AcestcapitolafostredactatdeAlinIosifCroitoru,doctorandalUniversitiidin
Bucureti,coalaDoctoraldeSociologie.
8
Dinpunctdevederemediatic,anul2011nregistreazunapogeualdiscuiilori
controverselorprezentatenspaiulpublicasupraregionalizrii.Reperepolitice,
economice, administrative sau etnice fundamenteaz discursuri diferite asupra
regionalizrii, iar noul context european ofer o ncadrare diferit dezbaterii.
Primatul forelor politice i nregimentarea cvasitotal a massmediei ntruna
sau alta dintre taberele beligerante arunc ntrun con de umbr analizele
regionale bazate pe statistici economice, sociale i culturale. Analiza practicii
antreprenoriale regionale aduce un plus de cunoatere asupra realitilor socio
economiceromneti.

70
reforme economice
9
, asigurndui prin aceasta un parcurs mai uor spre
economia capitalist de pia: Spre deosebire de ri precum Ungaria sau
Polonia, care n anii 80 au recunoscut oficial omajul i au oficializat antrepre
noriatul, regimul din Romnia a fost extrem de strict n aceast privin. Prin
urmare,muncaeraoficialrecunoscutdoarncadrulntreprinderilor,organizaiilor
i cooperativelor de stat. Micii ntreprinztori erau admii doar n cteva meteu
guri marginale, restul desfurndui activitatea n economia subteran (Stn
culescu,2005,p.175).Oeconomieceexperimenteazpracticilecapitalistei
libertateapieelordebunuriiserviciicuundecalajdecelpuinundeceniu
fadeveciniisipoateficonsideratununiversprolificdeanalizsocioeco
nomicaantreprenoriatului.Sumaranoastranalizsegsetelaintersecia
sociologieicueconomiaicuanalizelededezvoltareregional.Disparitile
dedezvoltarecultural,economicisocialnusuntunsubiectnou;ncdin
perioada interbelic, o serie de statisticieni i sociologi
10
romni au atras
ateniaasupramarilordifereneregionalenregistratennouaRomnieMare
i asupra necesitii unor politici naionale sistematice, focalizate pe redu
cereaacestora.nperioadacuprinsntreceldealDoileaRzboiMondiali
revoluia din 1989, pot fi evideniate o serie de eforturi sistematice
11
de
reducere a diferenelor culturale i economice generate de cursul istoric

9
Ungaria introdusese elemente importante de economie de pia nc dup revoluia din
1956. i Polonia, n anii 80, intrase pe drumul unor schimbri economice rapide. n
Romnia, sistemul politic ceauist era o combinare de dictatur personal i nchidere
fadeoricereform(Zamfir,2004,p.3132).
10
Sunt edificatoare pentru acest tip de analiz Hrile analfabetismului realizate i
publicate n perioada interbelic de ctre Anton Golopenia. De asemenea,
Enciclopedia Romniei, vol. II, 1938 prezint o serie de date referitoare la
dezvoltareaindustrialajudeelor.
11
Autorii Jzsef Benedek i Ibolya Kurk i asum punctul de vedere potrivit
cruia,nperioada19451989,aufostconceputeprimelepoliticicoerentedereducere
a diferenelor de dezvoltare dintre regiuni, implementate ndeosebi prin programe de
investiiieconomice(...)nceeacepriveteniveluldedezvoltaresocioeconomic,sepoate
constatapoziia frunta a municipiului Bucureti, caredevanseaz judeele dinBanat,
acesta din urm constituind, n prima parte a perioadei interbelice, regiunea economic
cea mai dezvoltat din Romnia (...) Explicaia acestei situaii rezid n accentuarea
acumulrii resurselor i funciilor industriale i de servicii n Bucureti, ca urmare nu
numaiapoliticiiteritoriale,dariaavantajelordeaglomerarecreateaici,careaugenerat
unprocesdedezvoltarenspiral(MiklsBakkiJzsefBenedek,2010,p.8687).
71
diferit al regiunilor romneti. Acest tip de abordare a regionalizrii a avut
loc ns sub impulsul nivelator, asociat n mod organic proiectelor de
transformare ale Partidului Comunist. Creterea gradului de alfabetizare i
urbanizare a mers mpreun cu specializarea monoindustrial a unor zone
urbaneicucolectivizareaagriculturii
12
.
Pentruatrecedincolodeclasiceleclasificriiierarhizrialejudeelor
nfunciedenumrulpopulaiei,suprafaasauPIBulacestora,propunem
o serie de profiluri de antreprenoriat regionale. Tipul de analiz pe care l
propunem pornete de la date la nivel de jude, publicate de Institutul
Naional de Statistic i de Oficiul Naional al Registrului Comerului, dar
urmrete regruparea celor 41 de uniti administrative n funcie de
asemnrile de practic antreprenorial. Pe baza datelor, am construit o
seriederatealeantreprenoriatului,pecarelevomraportaladiferitetipuri
de dezvoltare a judeelor. Tipul de abordare folosit permite stabilirea unei
serii de asemnri i diferene attn interiorul regiunilor istorice, ct i la
nivel naional. Modelul conceptual utilizat pentru evidenierea caracte
risticilorantreprenoriatuluiromnescnprofilregionaldistingentreratece
caracterizeaz nivelul intensitii comportamentelor antreprenoriale nregis
trate n statisticile oficiale i rate ce confer specificitate practicii antrepre
noriale. Astfel, nc de la nceputul acestei explorri regionale a noului
capitalismromnesc,trebuiessubliniemposibilitateadeaoscilantrecele
dou planuri de analiz. De asemenea, datele au fost prelucrate i
interpretate n dou etape: n prima, la nivelul celor 41 de judee, fr a

12
Gheorghi Gean amintete c modalitatea n care ranul romn se raporta la
via era fundamentat pe relaia individualizat pe care acesta o avea cu
pmntul. Exproprierea ranilor i nfiinarea cooperativelor agricole de
producie a distrus acest tip de legtur dintre ran i pmnt. Noua form de
proprietate ncorpora un coninut de ambiguitate, duntor mediului de via
stabil.Caracterulabstractalcoproprietiisocialistcomunistenuputeantemeia
o etic pozitiv a muncii: Efectele acestui act au fost foarte grave. Resorbite n
comportamentuldezicuzialoamenilorcareleautrit,elevorfifostperceputedecele
mai multe ori prin exteriorizrile psihice negative ale acelora: resemnare, suprare,
revolt.Subapareneleacesteasuperficiale,schimbareaformeideproprietatealezatns
nervul etic al societii romneti. Acest efect se vede cel mai bine n atitudinea fa de
munc(GheorghiGean,2000,p.146).
72
exista o variabil de discriminare geograficoistoric, iar n cea dea doua
etap, a fost introdus o astfel de variabil asociat prin evidenierea
regiunilor istorice (Moldova, Oltenia i Transilvania n sens larg, cu
Banatul,CrianaiMaramureulincluse).Oastfeldeanalizdimensional
a economiei private din Romnia permite alternarea sau combinarea mai
multorplanurideanaliz.

Tabelul23.Schemaoperaionaldeanalizaantreprenoriatului
Ratatotalanmatriculrilor
(19902010)
Ratafirmeloractive
(2008)
Ratantreprinztorilorprivaiactivi
(2008)

Nivelul de intensitate a
comportamentelor
antreprenoriale
Rataantreprenoriatuluinsectoare
favorabile(2008)
Pondereasocietilorcomercialen
totalulnmatriculrilor(19902010)
Pondereantreprinderilorcuobiect
deactivitatencomerntotalul
ntreprinderiloractive(2008)
Pondereantreprinderilorcu
activitiprofesionale,tiinificei
tehnicentotalulntreprinderilor
active(2008)
Pondereantreprinderilorcuobiect
deactivitatenconstruciintotalul
ntreprinderiloractive(2008)

ANTREPRENORIAT

Profilul de specificitate a
comportamentelor
antreprenoriale
Pondereantreprinderilorcuobiect
deactivitatenindustria
prelucrtoarentotalul
ntreprinderiloractive(2008)

Nivelul de intensitate al comportamentelor specifice economiilor


capitaliste este analizat prin construirea celor patru rate de antreprenoriat
prin raportarea la populaia ocupat. Opiunea pentru populaia ocupat
raportat de Institutul Naional de Statistic n detrimentul populaiei totale
estejustificatdemodulimomentuldiferitncareacesteasuntmsurate:
73
prima este disponibil la nivelul fiecrui an, n timp ce cea dea doua este
nregistrat doar la 10 ani prin recensmnt. De asemenea, am preferat
populaiaocupatndetrimentulpopulaieiactivepentruc,nacestmod,am
avutposibilitateadeascoatedinanalizomerii
13
.Astfel,pentruratatotal
a nmatriculrilor a fost folosit numrul nmatriculrilor nregistrate la
nivelul fiecrui jude (ONRC) i populaia ocupat la nivel de jude (INS).
Rata firmelor active a fost construit prin raportarea numrului de firme
active din fiecare jude (INS) la populaia ocupat corespunztoare (INS).
Rata ntreprinztorilor privai a fost construit prin raportarea acestora la
populaia ocupat (INS). Rata antreprenoriatului n sectoarele favorabile a fost
construit prin selectarea domeniilor economice cu o dinamic ridicat a
antreprenoriatului (aceste domenii ale economiei naionale sunt: comerul,
activitile profesionale, tiinifice i tehnice, construciile i industria
prelucrtoare). Cele patru rate selectate pentru diferenierea judeelor n
funciedeniveluldeintensitateacomportamentelorantreprenorialeaufost
aezate ntro analiz factorial
14
, iar pentru stabilirea profilurilor de
similaritate am folosit analiza cluster
15
. Profilurile astfel obinute au fost
analizate la nivelul regiunilor istorice, dar i la nivel naional, fr nicio
variabil de proximitate geografic (dendogramele rezultate sunt
prezentate n anexa 1, anexa 2, anexa 3 i anexa 4). Din pcate, i limitele
unei astfel de analize sunt numeroase: statisticile oficiale nu ne permit a
cuprinde i dimensiunea informal a antreprenoriatului romnesc, nu ne
ofer posibilitatea de a face aprecieri asupra tipurilor individuale de
antreprenorirezultaidinprocesultranziieiiniciaspecificacaresuntcele
maiimportantetipuridecapital(material,social,cultural,simbolicetc.)pe
caretrebuiesledeinunomdornicdeaideschidepropriaafacere.Mai
mult dect att, principalele mijloace de a asigura convertibilitatea dife
ritelor forme de capital i astfel transformarea unei idei inovatoare ntro
afacere de succes rmn n afara spectrului de analiz construit pe baza
datelor empirice puse la dispoziie de instituiile oficiale. Metodologia

13
Ratelefoartemicideantreprenoriataleomerilor.
14
KMO=0,662.
15
Analizaclusteraveragelinkage(betweengroups).
74
analizei sociologice ar putea oferi rspunsuri pertinente acestor tipuri de
ntrebri.
Reprezentareagraficaniveluluiintensitiiantreprenoriatuluipoate
fi fcut distingnd ntre patru principale categorii de judee. Categoria
judeelorcurateridicatedeantreprenoriatesteformatdindousubgrupe:
grupa judeelor Ilfov, Constana, Braov, Timi i grupa judeelor Bihor,
Cluj i Harghita. n categoria judeelor cu un nivel mediuridicat al ratelor
deantreprenoriatavem5judeetransilvneneiunuldinMuntenia:Arad,
Slaj, Mure, Sibiu, Covasna i Prahova. Un nivel mediusczut al ratelor
de intensitate a antreprenoriatului caracterizeaz 22 de judee, iar nivelul
sczut al antreprenoriatului este asociat cu judeele: Giurgiu, Teleorman,
Olt, Dmbovia, Vaslui i Botoani. Astfel, ntre cele dou grupri de la
extremele ierarhiei, putem distinge ntre dou categorii de judee de
tranziie, care nu sunt nici la fel de dezvoltate din punct de vedere
antreprenorial ca marile centre regionale: Constana, Cluj, Timi i Braov,
dar nici nu pot fi asemnate cu judeele subdezvoltate din estul Moldovei
(Vaslui i Botoani) sau sudul agricol din imediata apropiere a capitalei
(Giurgiu,TeleormaniDmbovia).
Grupareajudeelorcunivelmediuridicatalratelordeantreprenoriat
cuprinde judee transilvnene ce stau bine att la nivelul dezvoltrii
capitalului economic, ct i uman: Arad, Sibiu i Mure, dar i dezvoltatul
jude Prahova din proximitatea Bucuretiului. Este interesant asocierea
judeelorCovasnaiSlajlaaceastcategorieantreprenorial,faptcepoate
fi pus n principal pe dimensiunea redus a acestora (populaia ocupat
fiindde87000nCovasnai100600nSlaj).75
Figura5.Nivelulintensitiiantreprenorialenprofilregional(variantafr
regiuniistorice)

Gruparea din partea superioar a ierarhiei intensitii comporta


mentelor antreprenoriale se caracterizeaz prin judee cu profiluri relativ
omogene. Categoria are cele mai ridicate medii ale ratelor firmelor active
(74/1000), ale ratelor de nmatriculare (232/1000), ale ratelor ntreprin
ztorilor privai (35/1000) i ale ratelor antreprenoriatului n sectoare
favorabile(114/1000).Astfel,judeulClujnregistreazceamairidicatrat
anmatriculrilor,antreprinztorilorprivaiisepoziioneazpeloculdoi
n ierarhia ratelor firmelor active i a ratelor antreprenoriatului n sectoare
favorabile.JudeulBraovareceamairidicatratafirmeloractive,orat
76
foarte mare a nmatriculrilor i o rat medie a ntreprinztorilor privai.
ProfiluljudeuluiTimisurprindeprinratamareafirmeloractiveexistente,
n condiiile unei rate medii a nmatriculrilor, dar i prin rata sczut a
ntreprinztorilorprivai.

Tabelul24.Grupareajudeelorcurate
deantreprenoriatdenivelridicat

Ratafirmelor
active
Ratanma
triculrilor
Ratantre
prinztorilor
privai
Rataantre
prenoriatuluin
sectoarefavorabile
Braov 84 247 33 113
Cluj 82 266 50 128
Constana 76 259 30 112
Ilfov 76 225 18 109
Timi 71 188 26 105
Bihor 68 213 36 119
Harghita 64 224 49 112
Mediagrupei 74 232 35 114

Grupareajudeelorcaresecaracterizeazprinratedeantreprenoriat
de nivel mediuridicat (tabelul 25) are un nivel ridicat al supravieuirii
ntreprinderilor. Astfel, cu o medie a ratelor de nmatriculare de 205/1000,
aceasta are o rat relativ ridicat a firmelor active 59/1000. De asemenea,
grupa are cea mai ridicat medie a ratelor ntreprinztorilor privai
(36/1000) i o rat medie a antreprenoriatului n sectoare favorabile
(93/1000). Cu toate c judeele Arad i Prahova se caracterizeaz printro
maibunratainiiativelorantreprenoriale,ceamairidicatratafirmelor
active o nregistrm n judeul Sibiu. O analiz longitudinal a datelor ar
puteaconfirmaipotezapotrivitcreiajudeulSibiuacunoscutodezvoltare
antreprenorialmaitrziedectjudeeleAradiPrahova,darritmulrapid
de recuperare lar putea propulsa n scurt timp n categoria judeelor cu
celemaimariratedeantreprenoriat.

77
Tabelul25.Grupareajudeelorcuratedeantreprenoriat
denivelmediuridicat

Rata
firmelor
active
Ratanmatricu
lrilor
Ratantreprinz
torilorprivai
Rataantrepre
noriatuluin
sectoare
favorabile
Sibiu 67 208 39 91
Arad 60 220 39 94
Prahova 60 220 34 88
Mure 59 204 34 101
Covasna 54 193 37 88
Slaj 52 187 35 96
Mediagrupei 59 205 36 93

Grupareajudeelorcuratedeantreprenoriatdenivelmediusczut
este cea mai mare i totodat cea mai eterogen grupare. Este uor
observabil o valoare relativ ridicat a ratei de nmatriculri (212/1000) i
valorimediipentruceilaliindicatori.Aceastgruparecuprindejudeedin
toateregiunileistorice,foartediferiteattcagraddedezvoltareeconomic,
ct i uman. Astfel, gruparea nsumeaz judee cu un profil industrial de
tradiie (Galai, Iai, Hunedoara, Gorj etc.), dar i judee cu o pronunat
activitate agricol (Clrai, Mehedini, Suceava etc.). Punctele de asem
naresuntlanivelulratelorrelativridicatedenmatriculri,alratelormedii
ale firmelor active i al antreprenoriatului n sectoare favorabile. Cu
excepiajudeelorAlba,NeamiTulcea,ratantreprinztorilorprivaieste
sczut.Judeeledinparteasuperioaraierarhieigrupeiparadispunede
resursele necesare (capital economic i uman) pentru a trece ntruna din
grupele superioare, iar cele din partea inferioar a ierarhiei pot ajunge cu
uurinngrupacucelemaisczuteratealeantreprenoriatului.

78
Tabelul26.Grupareajudeelorcuratedeantreprenoriat
denivelmediusczut
Rata
firmelor
active
Rata
nmatricu
lrilor
Rata
ntreprin
ztorilor
privai
Rataantre
prenoriatului
nsectoare
favorabile
Galai 61 233 23 105
Iai 58 226 23 111
Maramure 58 254 23 110
Mehedini 58 254 28 90
Buzu 57 204 29 117
Arge 57 201 27 92
SatuMare 56 230 28 105
Bacu 55 225 22 98
Tulcea 55 239 35 107
BistriaNsud 54 202 24 98
Hunedoara 54 211 22 82
Brila 54 214 24 91
Neam 52 221 30 113
Dolj 52 191 25 107
Alba 49 198 38 81
Clrai 49 203 25 122
Vrancea 47 174 25 100
Vlcea 47 193 26 88
Suceava 46 207 23 105
Gorj 46 173 21 81
CaraSeverin 45 197 27 88
Mediagrupei 53 212 26 100

Grupareajudeelorcucelmaisczutgradalratelordeantreprenoriat
esteformatdinjudeelecugradsczutdedezvoltareeconomicisocial:
trei judee din jurul Bucuretiului (Ialomia, Dmbovia, Teleorman), dou
judeesracedinMoldova(BotoaniiVaslui)iunjudedinOltenia(Olt).
Gruparea nregistreaz cele mai sczute medii ale celor patru rate luate n
considerare n aceast etap a analizei. Este util a observa c toate aceste
judeeauopondereridicatapopulaieiocupatenagriculturiungrad
sczut al urbanizrii. De asemenea, se poate observa c niciun jude loca
lizatnTransilvanianufacepartedinaceastgrupare.Estesurprinztoare
79
prezena Dmboviei n aceast categorie de la baza ierarhiei ratelor de
antreprenoriat n condiiile n care judeul are un PIB relativ mediu (o
posibil explicaie poate fi asociat gradului sczut de urbanizare
aproximativ 31% din populaia judeului triete n mediul urban). De
altfel, toate judeele din aceast categorie se caracterizeaz prin ponderi
sczutealepopulaieicarelocuietenmediulurban.

Tabelul27.Grupareajudeelorcurate
deantreprenoriatdenivelsczut

Rata
firmelor
active
Rata
nmatricu
lrilor
Ratantreprin
ztorilor
privai
Rataantrepreno
riatuluinsec
toarefavorabile
Ialomia 42 188 24 95
Dmbovia 38 191 31 70
Olt 38 167 16 86
Vaslui 34 163 18 94
Teleorman 34 153 22 99
Botoani 30 168 33 78
Mediagrupei 36 172 24 87

Judeul Giurgiu are un profil de antreprenoriat aparte, cu rate


relativ sczute pentru firmele active (48/1000) i ntreprinztorii privai
(25/1000),daricuceamairidicatrataantreprenoriatuluinsectoarecu
o dinamic ridicat (160/1000). naceste condiii, poate fi formulat ipoteza
antreprenoriatuluidesubzistenexperienadeschideriiuneiafaceripoatefi
vzut ca un mijloc de supravieuire n lipsa oportunitilor de angajare.
Astfel, dac facem abstracie de ponderea ridicat a populaiei din judeul
Giurgiuocupatenagricultur,putemajungelaconcluziacnacestjude
nregistrm cea mai ridicat rat de valorificare a potenialului antre
prenorial de ctre populaia ocupat n sectoare favorabile unei astfel de
experiene.Nivelulsczutalcelorlalteratedeantreprenoriatevideniazc
acest posibil dinamism este ns sufocat de ponderea foarte ridicat a
populaieiocupatenagricultur.

80
Figura6.DifereneledeintensitatearatelordeantreprenoriatdinTransilvania

Cele 16 judee incluse n analiza antreprenorial a Transilvaniei (n


sens lrgit) nregistreaz o serie de diferene de nivel al intensitii
antreprenoriale. n anul 2008, aceast regiune avea o populaie total
ocupat de 3.090.800 de persoane, un numr de 199.372 de firme active i
106.745 de ntreprinztori privai nregistrai n statisticile oficiale. Din
punct de vedere al iniiativei antreprenoriale, putem remarca faptul c, n
perioada 19902010, la Oficiul Naional al Registrului Comerului au fost
luate n eviden 732.508 nmatriculri. Astfel, reprezentarea grafic a
dendogramei rezultate din analiza cluster (anexa 2) evideniaz gruparea
judeelortransilvnenen5categorii(construitepebazacelorpatruratede
antreprenoriat folosite i n analiza la nivel naional). Judeul Timi are un
profil aparte de antreprenoriat, neasociinduse niciuneia dintre grupri.
Gruparea format din judeele Cluj, Bihor i Harghita se afl n partea
Timi
81
superioar a ierarhiei ratelor de antreprenoriat. Gruparea separat a
judeelorSatuMareiMaramurepoateficonsideratcafiindunsemnal
asemnriieconomice,culturalei socialeaacestora,faptceageneratrate
de antreprenoriat i profiluri asemntoare. Dezvoltatelor judee Arad,
Mure i Sibiu li se adaug Alba, Covasna i Slaj, iar judeele cu o veche
tradiie industrial, CaraSeverin, Hunedoara i Braov, au rate ale antre
prenoriatuluiasemntoarecuceaajudeuluiBistriaNsud.

Figura7.DifereeledeintensitateapracticiiantreprenorialenMoldova

Cele 8 judee ale Moldovei formeaz dou categorii distincte pe baza
nivelului ratelor de antreprenoriat. n anul 2008, numrul persoanelor
ncadrate de statisticile oficiale n populaia total ocupat era de 1.610.800,
numrulfirmeloractiveerade80.429,iarnumrulntreprinztorilorprivai
cuprini n statistici era de 39.887. Relevant pentru rata iniiativei
antreprenoriale este numrul de 343.809 de nmatriculri nregistrate la
Oficiul Naional al Registrului Comerului. Cele dou judee srace de pe
grania deEstarii(Botoanii Vaslui)segrupeazcujudeul Vrancea pe
baza indicatorilor de antreprenoriat folosii, iar Iai, Galai i Bacu au
82
profiluri de antreprenoriat asemntor cu cel din Suceava i Neam. Princi
palelediferenentreceledougruprisuntoferitederatafirmeloractivei
de rata nmatriculrilor. Gruparea format din judeele Botoani, Vaslui i
Vrancea se caracterizeaz printro rat sczut a nmatriculrilor (168/1000)
i o rat sczut a firmelor active (37/1000). De altfel, acestea sunt i princi
palele caracteristici omogene din interiorul categoriei. Puin mai eterogena
grupareformatdincelelaltecincijudeealeMoldoveinregistreazomedie
relativridicatanmatriculrilor(222/1000)ioratmedieafirmeloractive
(54/1000).Analizacelorlalidoiindicatorifolosiintretegraduldeomoge
nitate al gruprii (cu excepia Bacului, care are o rat mai sczut a antre
prenoriatului n sectoare favorabile, i a Neamului, care are o rat a ntre
prinztorilorprivaipestemediagrupei).Ierarhiaregionalestecondusde
Galai i Iai, judee care au profiluri de antreprenoriat asemntoare cu al
unorjudeedezvoltatedinTransilvania(Arad)sauMuntenia(Prahova).

Figura8.DiferenealeniveluluideintensitateantreprenorialnOltenia


Format din cele cinci judee din sudestul Romniei, Oltenia se
dovedetea fi o provincieeterogen.nanul2008,Olteniaavea o populaie
totalocupatde867.000depersoane,unnumrde39.780defirmeactivei
20.438 de ntreprinztori privai. i din punct de vedere al iniiativei
antreprenoriale, aceast regiune dovedete o eterogenitate ridicat, toate
83
judeele Olteniei nsumnd n perioada 19902010 un numr de 165.545 de
nmatriculri. Dimensiunea redus a Mehediniului i asigur acestuia un
profil de antreprenoriat diferit de al celorlalte judee din Oltenia. Astfel,
judeul Mehedini nregistreaz cea mai ridicat rat de nmatriculare
(254/1000), cea mai mare rat a firmelor active (58/1000), dar i numrul cel
mai crescut al ntreprinztorilor privai (28/1000). Perechea format din
judeele Dolj i Vlcea se caracterizeaz prin profiluri de nivel al antrepre
noriatuluirelativasemntoare(auoratmedieafirmeloractivede50/1000,
oratanmatriculrilorde192/1000i23dentreprinztoriprivailafiecare
1000depersoaneocupate).Ierarhiaratelordeantreprenoriatdinregiuneeste
nchisdeperecheaformatdinjudeeleGorjiOlt.Celedoujudeeaurate
de antreprenoriat asemntoare cu cele ntlnite n partea inferioar a
ierarhiei din Moldova (rata nmatriculrilor este de 170/1000, rata firmelor
active de 42/1000, rata ntreprinztorilor privai de 19/1000 i rata antrepre
noriatului n sectoare favorabile 84/1000). Profilul de antreprenoriat al jude
uluiGorjestecusiguraninfluenatdestructuraforeidemunc(modelat
deprezenaexploatrilorminiereiantreprinderilordinramurieconomice
conexe acestora). O serie de analize sociologice au demonstrat impactul
negativalprezeneimarilorangajatoriasupraratelordeantreprenoriat.

Figura9.DiferenedenivelantreprenorialnMunteniaiDobrogea

84
Eterogenitatea redat de reprezentarea grafic a profilurilor de
antreprenoriat din sudul i sudestul Romniei atrage atenia asupra
diferenelor consistente ntre judee nvecinate. Menionm c municipiul
Bucuretiafostscosdinanaliz,pentruanudistorsionarezultatele.nanul
2008, regiunea ce face obiectul acestei analize avea o populaie ocupat de
2.067.300, numrul firmelor active era de 117.573, iar totalul
ntreprinztorilor privai nregistrai era de 58.297. n cele dou decenii de
postsocialism, n cele 12 judee au fost cuprinse n evidenele Oficiului
Naional al Registrului Comerului 458.711 nmatriculri. Disparitile
accentuatedincadrulacesteiregiuniauconduslaformareaacinciniveluri
de intensitate a comportamentelor antreprenoriale. Perechea format din
judeele Ilfov i Constana are cele mai ridicate rate ale firmelor active
(74/1000) i de nmatriculare (242/1000). Judeele dezvoltate Arge i
Prahova se grupeaz cu Brila (datorit ponderii ridicate a populaiei
urbanentotalulpopulaiei)iTulcea(datoritnumruluirelativsczutal
populaiei). Judeele Buzu i Clrai au o rat ridicat a antrepreno
riatului n sectoare favorabile i rate medii pentru ceilali indicatori
analizai. La baza ierarhiei se afl gruparea format din judeele
Dmbovia,TeleormaniIalomia,cuvalorisczutepentrutoatecelepatru
rate: rata firmelor active (38/1000), rata nmatriculrilor (177/1000), rata
antreprenoriatuluinsectoarefavorabile(88/1000)iratantreprinztorilor
privai (26/1000). Judeul Giurgiu are un profil special de antreprenoriat,
neasociinduse la nicio grupare. Acesta se caracterizeaz prin cea mai
ridicat rat a antreprenoriatului n sectoare favorabile (n principal,
datorit ponderii ridicate a populaiei ocupate n agricultur 51% din
totalulpopulaieiocupate).

85
Figura10.Profiluridespecificitateacomportamentelor
antreprenorialedinRomnia

86
Capitolul7
CONCLUZII

n contextul schimbrilor sociale nregistrate n societatea rom
neasc n ultimele dou decenii, mediul rural parcurge o etap
sinuoasderedefinire,determinatdeoseriedeprocesesocioeco
nomice majore, precum: procesul de remproprietrire, restructurarea
economiei, micarea migratorie urbanrural, migraia extern, dezvoltarea
intens a localitilor situate n apropierea marilor orae sau depopularea
localitilor izolate. n acest sens, imaginea pe care o prezint, la nivel
macro, lumea satului romnesc actual este sensibil diferit de realitile
nregistrate cu 20 de ani n urm, existnd zone care apropie imaginea
dimensiunii economice a celor mai puin dezvoltate dintre sate de cea
specificpentrucomunitileruraledelanceputdesecolXX.
Dezvoltarea inegal a zonelor rurale constituie o realitate social
puternic n societatea romneasc actual. Multe dintre localitile rurale
aflate n apropierea marilor orae sau dezvoltat n ultimii ani n zone
rezideniale i au profitat din plin de pe urma investiiilor ce sau
concentratnacestezone,dezvoltndusentrunritmaccelerat,lucrucesa
reflectat i n nivelul de trai al populaiei. Totodat, n urma acestor
transformri,profilulsociodemograficalpopulaieisamodificatcaurmare
a creterii atractivitii locuirii n aceste localiti, ceea ce a generat
imigraie(nspecialdinspreurbansprerural).
Lacellaltpolsesitueazlocalitileaflatelamaredistandecentre
urbane importante sau localitile izolate geografic sau lipsite de
infrastructur modern (Mrginean, 2005; Mrginean, 2006). Aceste zone
par, pe multe dimensiuni ale vieii socioeconomice, ca fiind uitate de
istorie, starea de subdezvoltare a localitilor reflectnduse att asupra

87
nivelului vieii economice i sociale, asupra nivelului de trai al populaiei,
ct i asupra efectivului numeric i a coordonatelor demografice ale
populaiei (n aceste zone, ntlnim populaie mbtrnit i feminizat,
mortalitateimorbiditateridicateetc.).Acesteasunt,practic,satecaremor.
Dup revoluia din 1989, ruralul romnesc a intrat ntro nou etap
de evoluie, caracterizat prin dificulti economice i prin creterea
eterogenitiirurale.Transformrileeconomicedinperioadadetranziieau
determinat, cel puin pentru primul deceniu de dup 1990, un proces de
reruralizare a rii, n sensul n care mediul rural i agricultura au jucat
rolul de plas de siguran pentru segmentele din populaie afectate de
restructurarea economiei. Transformrile socioeconomice recente au fcut
caruralulromnescsevoluezenmoddifereniat,procesuldedezvoltare
inegaldevenindorealitateasocietiiromneticontemporane.
Oseriedeindicatorirelevanipentrudescriereacondiiilordevia
ale populaiei nregistreaz, n Romnia, diferenieri majore ntre mediul
rural i cel urban (sperana de via, venituri, acces la educaie, sntate i
servicii i utiliti publice etc.). Aceste date contureaz mediul rural ca
prezentnd un acut deficit de dezvoltare, reverberat, la nivelul populaiei,
printrun nivel redus al calitii vieii. De altfel, studiile internaionale
privind calitatea vieii au evideniat pentru Romnia unele dintre cele mai
sczutevaloridinUniuneaEuropean,attnceeaceprivetedimensiunea
obiectiv (Alber et al., 2003; Anderson et al., 2009), ct i cea subiectiv
(Bohnke, 2005) a calitii vieii, aceste scoruri putnd fi explicate, n bun
msur, prin valorile reduse nregistrate n rndul populaiei rurale, unde
dimensiuneacondiiilorobiectivedevia,privitprinprismaindicatorilor
macrosociali,searatdeficitar(Mrginean,2006).
La nivelul ocuprii populaiei rurale, predomin nc ocuparea
agricol. Doar 40% din totalul populaiei ocupate din mediul rural i
desfoar activitatea n afara sectorului agricol. n ultimii ani, reducerii
importante a efectivului populaiei ocupate n agricultur ia corespuns o
cretere uoar a ocuprii n sectorul construciilor i n servicii, ceea ce a
duslaouoarmbuntireaprofiluluiocupaionalnrndulpopulaiei.
Cu toate acestea, profilul critic al ocuprii n rural este dat de
preponderena,ncadrulocupriiagricole,aagriculturiidesubzisten.
88
Dezvoltarea satelor depinde de progresul economic al ntregii
societi,deaceeaoricedemerssectorialtrebuiesintcontdecadrulmai
larg reprezentat de contextul economic general. Nu putem vorbi despre
reducerea practicrii agriculturii de subzisten, spre exemplu, n lipsa
dezvoltrii oportunitilor lucrative n celelalte sectoare de activitate, care
s creasc cererea de for de munc. Din aceast perspectiv, depirea
problemelor economice la nivel societal reprezint singura modalitate
viabil prin care se poate produce transformarea profilului economic al
satelor. Toate celelalte msuri care vin n sprijinirea dezvoltrii capitalului
uman, inclusiv prin creterea pregtirii profesionale a indivizilor,
reprezintdoarmsurisecundare,care,nlipsacreteriicereriideforde
munc,nuipotdovedieficiena.
89
ANEXE
Anexa1.NivelantreprenoriatVariantafrregiuniistorice

H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S
Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

caras-severin
valcea
ialomita
vrancea
gorj
arges
bistrita-nasaud
braila
hunedoara
dolj
suceava
buzau
calarasi
neamt
satu-mare
tulcea
galati
iasi
bacau
maramures
mehedinti
covasna
salaj
alba
arad
sibiu
prahova
mures
brasov
constanta
ilfov
timis
olt
vaslui
teleorman
botosani
dambovita
bihor
harghita
cluj
giurgiu
90
Anexa2.NivelantreprenoriatVariantacuregiuniistorice

H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

galati
iasi
bacau
neamt
suceava
vaslui
vrancea
botosani
ialomita
teleorman
dambovita
maramures
satu-mare
bistrita-nasaud
caras-severin
hunedoara
covasna
salaj
alba
arad
sibiu
mures
timis
buzau
calarasi
arges
braila
prahova
tulcea
constanta
ilfov
bihor
harghita
brasov
cluj
gorj
olt
dolj
valcea
mehedinti
giurgiu

91
Anexa3.TipantreprenoriatVariantafrregiuniistorice

H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

covasna
neamt
alba
caras-severin
arad
mures
bistrita-nasaud
maramures
harghita
dambovita
valcea
botosani
suceava
vaslui
prahova
salaj
satu-mare
ialomita
tulcea
mehedinti
olt
buzau
vrancea
arges
bacau
dolj
galati
calarasi
gorj
braila
teleorman
giurgiu
brasov
timis
cluj
sibiu
bihor
hunedoara
iasi
constanta
ilfov

92
Anexa4.TipantreprenoriatVariantacuregiuniistoriceincluse
(Moldova,TransilvaniaiOltenia)

H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S
Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

botosani
suceava
vaslui
neamt
bacau
vrancea
galati
iasi
arges
buzau
ialomita
tulcea
braila
calarasi
teleorman
dambovita
prahova
giurgiu
dolj
gorj
olt
valcea
mehedinti
salaj
satu-mare
bistrita-nasaud
maramures
harghita
bihor
hunedoara
covasna
mures
alba
caras-severin
arad
constanta
ilfov
brasov
timis
cluj
sibiu
93
BIBLIOGRAFIE
Agarwal,S.;Rahman,S.;Errington,A.(2009),Measuringthedeterminantsof
relative economic performance of rural areas, n Journal of Rural Studies,
25,3,309321
Alber,J.;Delhey,J.;Keck,W.;Nauenburg,R.(coord.),(2003),Qualityoflife
in Europe, Dublin, European Foundation for the Improvement of
LivingandWorkingConditions
Alexandri, C.; Luca, L. (2008), Romania and CAP reform, n Agricultural
EconomicsandRuralDevelopment,nr.34/2008,p.161180
Aligic,P.D.(2003),Structuralconstraints:implicationsofeconomicdualismfor
thedevelopmentandinternationalintegrationofSouthEasternEurope,n
JournalofSouthernEuropeandtheBalkans,5,3,299314
Aligic, P.D.; Dabu, A. (2003), Land reform and agricultural reform politics in
Romanias transition to the market economy, n Eastern European
Economics,41,5,4969
Anderson, R.; Mikuli, B.; Vermeylen, G.; LylyYrjanainen, M.; Zigante, V.
(2009), Second European Quality of Life Survey. Overview, Dublin,
European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions
Averitt, R. (1987), Dual economy twentyyears later, n Journal of Economic
Issue,21,2,795802
Bdescu,I.;ietean,Gh.;Abraham,D.;Buruian,C.(2003),raniiiNoua
Europ,Bucureti,EdituraMicaValahie
Bdescu,I.;ietean,Gh.;Popa,F.(2005),Atlasulsociologicrural,Bucureti,
EdituraMicaValahie
Bleahu, A. (2004), O perspectiv istoric asupra sectorului neagricol din mediul
rural,nCalitateavieii,nr.12/2004,p.8595
94
Bohnke, P. (2005), First European Quality of Life Survey: Life satisfaction,
happinessandsenseofbelonging,Dublin,EuropeanFoundationforthe
ImprovementofLivingandWorkingConditions
Boras, S.M. (2010), Agrarian change and peasant studies: changes, continuities
andchalangesanintroduction,nJournalofPeasantStudies,36,1,531
Caldwell, J. (2008), Three Fertility Compromises and Two Transitions, n
PopulationResearchPolicyReview,Spriger,Vol.27,p.427446
Cernea, M. (1973), Sociologia cooperativei agricole, Bucureti, Editura
AcademieiRSR
Chelcea, I. (2010), Agricultura de la origini pn la jumtatea secolului XX,
Piteti,EdituraUniversitiidinPiteti
Chirot, D. (1976), (2002), Schimbarea social ntro societate periferic,
Bucureti,EdituraCorint
Chirot,D.(1978),SocialChangeinCommunistRomania,nSocialForces,57,:2,
p.457499
Costea, t.; Larionescu, M.; Tnsescu F. (1999), Agricultura romneasc. O
perspectivistoric,Bucureti,EdituraArarat
Davidova, S.; Fredriksson, L.; Bailey, A. (2009), Subsistence and semi
subsistence farming in selected EU new member states, n Agricultural
Economics,40,733744
DobrogeanuGherea, C. (1910), Neoiobgia. Studiu economicosociologic al
problemeinoastreagrare,Bucureti,EdituraLibrrieiSOCEC&CO
Dona,I.(2000),Economierural,Bucureti,EdituraEconomic
Fraser, E.; Stinger, L. (2009), Explaining agricultural collapse: Macroforces,
microcrises and the emergence of land use vulnerability in southern
Romania,nGlobalEnvironmentalChange,19,4553
Gheu, V. (2004), Declinul demografic al Romniei: ce perspective?, n
Sociologieromneasc,nr.2,p.542
95
Gheu, V. (2007), Copiii care ne lipsesc i viitorul populaiei Romniei: O
perspectiv din anul 2007 asupra populaiei Romniei n secolul XXI, n
Sociologieromneasc,nr.2,p.785
Giurc,D.(2008),SemisubsistenceFarmingProspectsfortheSmallRomanian
Farmer to choose between a way of living or efficiency, n Agricultural
EconomicsandRuralDevelopment,nr.34/2008,p.215230
Hrgu, M. (2007), Is Romania going toward the one child family model?, n
RomanianJournalofPopulationStudies,Vol.1,No.12,p.4571
Heller,W.(1999),ThenonagriculturaleconomyinpostsocialistruralRomania:
Theinsightsandperceptionsofnational,regionalandlocalinstitutions,n
GeoJournal,46,p.199200
Heller, W. (2000), Socioeconomic transformation in rural Romania through the
eyesofexperts:Demographicandsocialissues,nGeoJournal,50,151155
Horvat,I.(2008),TheCultureofMigrationofRuralRomanianYouth,nJournal
ofEthnicandMigrationStudies,34,5,771786
Larionescu, M. (1995), Strategia supravieuirilor n cercetarea schimbrii
socialerurale,nCercetrisociale,nr.2/1995,p.3141
Macours, K.; Swinenn, J. (2008), Ruralurban poverty differences in transition
countries,nWorldDeveloplment,36,11,21702187
Mrginean, I. (2006), Condiiile de via ale populaiei din mediul rural, n
Calitateavieii,nr.12(diponibil:www.revistacalitateavietii.ro)
Murean, C. (2007), How Advanced is Romania in the Second Demographic
Transition,nRomanianJournalofPopulationStudies,Vol.I,No.12,p.
4661
Pearce, D.; Davis, J. (2000), The role of the nonfarm rural sector in the
reconstruction of Balkans, n MOCTMOST: Economic Policy in
TransitionalEconomies,10,2,207228
Petrovici, D.A.; Gordon, M. (2005), An evaluation of the importance of
subsistence food production for assessments of poverty and policy
targeting:EvidencefromRomania,nFoodPolicy,30,205223
96
Ploeg, J.D. van der (2010), The peasantries of the twentyfirst century: the
commoditisationdebaterevised,nJournalofPeasantStudies,37,1,130
Preda,M.(2007),Impactulschimbrilornstructurapopulaieiasuprasistemului
desecuritatesocial,nSociologieromneasc,nr.4,p.1333
Proto, E. (2007), Land and the transition from a dual to a modern economy, n
JournalofDevelopmentsEconomics,83,88108
Rmniceanu, I.; Ackrill, R. (2007), EU rural development policy in the new
member states: Promoting multifunctionality?, n Journal of Rural
Studies,23,416429
Roske, O.; Ctnu, D. (2004), Colectivizarea agriculturii n Romnia, n
Represiunea,vol.I,19491953,Bucureti,EdituraINST
Rotariu, T. (2006), mbtrnirea demografic i unele efecte sociale ale ei, n
Sociologieromneasc,nr.4,p.7694
SabatesWheeler,R.(2002),Consolidationinitiativesafterlandreform:responses
to multiple definitions of land fragmentation in Estern European
agriculture,nJournalofInternationalDevelopment,14,10051018
Sandu, D. (1989), Tranziie i difereniere demografic n mediul rural, n
Viitorulsocial,nr.4,p.349362
Sandu, D. (1999), Dezvoltare i srcie n satele Romniei, n Sociologie
romneasc,nr.4,p.117138
Sandu,D.(2005),Romniaruralneagricol,nSociologieromneasc,Nr.34,p.
76108
Sandu,D.(coord.)(2006),Locuireatemporarnstrintate.Migraiaeconomic
a romnilor: 19902006, Bucureti, Fundaia pentru o Societate
Deschis
Schrieder, G.; Munz, J.; Jehle, R. (2000), Rural regional development in
transition economy: The case of Romania, n EuropeAsia Studies, 52, 7,
12131235
97
Spoor, M. (2004), Inequality, poverty and conflict in transition economies, n
Spoor, M. (ed.), Globalisation, poverty and conflict, Kluwer Academic
Publisher
Swinenn, J.; Vranken, L. (2009), Reforms and agricultural productivity in
CentralandEasternEuropeandtheFormerSovietRepublics:19892005,
nJournalofProductivityAnalysis,DOI10.1007/s1112300901626
Sztompka, P. (1993), The Sociology of Social Change, Oxford, Blackwell
Publisher
andru, D. (2005), Colectivizarea agriculturii i problema agrar: repere social
politice, n Dobrincu, D. i Iordachi, C. (ed.), rnimea i puterea.
Procesul de colectivizare a agriculturii n Romnia (19491962), Iai,
EdituraPolirom,p.4566
Thomka,A.(2005),Theinformaleconomyandviabilityofsmallfamilyfarmsin
Romania,nEsternEuropeanCountryside,11,89109
Turnock, D. (1999), Rural diversification in Eastern Europe: Introduction, n
GeoJournal,46,171181
Van de Kaa, D. (2002), The Idea of Second Demographic Transition in
Industrialized Countries, paper presented at the Sixth Welfare Policy
Seminar of the National Institute of Population and Social Security,
Tokyo,Japan,29January2002
Vidican G. (2009), Assessing land reallocation decisions during transition in
Romania,nLandUsePolicy,26,10801089
Voicu,B.(2006),SatisfaciacuviaansateledinRomnia,nSandu,Dumitru
(coord.), Eurobarometrul rural: valori europene n sate romneti,
Fundaia pentru o Societate Deschis i Delegaia Comisiei
EuropenelaBucureti,p.720.
Voicu, B.; Voicu, M. (2005), Acces la utiliti publice n Romnia, n Calitatea
vieii,nr.12,p.2149
Voicu, B.; Voicu, M.; Precupeu, I.; Popescu, R. (2005), Romanian Farms and
FarmersfacingtheEURegulations,Bucureti,EdituraExpertProjects
98
Voicu, M.; Voicu, B. (coord.) (2006), Satul romnesc pe drumul ctre Europa,
Iai,EdituraPolirom
Zamfir,C.,Oanalizcriticatranziiei,Iai,EdituraPolirom,2004
Zolin, B. (2007), The Extended Metropolitan Area in a New EU Member State:
Implications for a Rural Development Approach, Transition Studies
Review,14,3,565573
**** Banca Mondial (2005), Sectorul agroalimentar din Romnia ntro
perspectiveuropean(www.worldbank.org/ro)
**** Banca Mondial (2007), Romnia: Raport de evaluare a srciei,
(www.worldbank.org/ro)
**** DCS,(1956,1961,1971,1981,1990),Anuarulstatistic,Bucureti,Editura
tiinificiEnciclopedic
**** EC,Directorate General for Agricultureand Rural Development (2009),
RuralDevelopmentintheEuropeanUnion.Statisticandeconomicinformation
(http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report
_2009_Foreword_Content.pdf)
**** EUROSTAT (2009), Eurostat yearbook 2008. Europe in figure,
Luxembourg, Office for Official Publications of the European
Communities,(www.epp.eurostat.ec.europa.eu)
**** EUROSTAT (2009), Eurostat yearbook 2009 (www.epp.eurostat.
ec.europa.eu)
**** INS(2008),Anuarulstatistic2008(www.insee.ro)
**** INS (2009), Situaia demografic a Romniei, Anul 2008, Bucureti,
InstitutulNaionaldeStatistic
**** INS(2010),AnuarulstatisticalRomniei,Bucureti,INSPrint
**** UNDP (2007), Raportul naional al dezvoltrii umane. Romnia, 2007
(www.unpd.ro)