Sunteți pe pagina 1din 9

Instructiuni proprii SSM pentru baruri si restaurante

* Angajatorul este obligat sa doteze personalul din Compartimentul Bar-Restaurant cu uniforma


de lucru si cu echipament de protecie care l va purta numai in timpul executrii serviciului!
* "ucrrile de intretinere# repararea si exploatarea utilajelor si instalaiilor din dotarea
structurilor de servire a mesei din cadrul alimentaiei publice# se vor executa de ctre personal
specializat numit prin decizie# de conducerea persoanei juridice!
* $eservirea utilajelor si instalaiilor de pe locul de munca se va face numai de ctre personalul
calificat si instruit pentru utilizarea acestora!
* "a repartizarea sarcinii de munca# conductorul locului de munca va controla starea
echipamentului de protecie si a echipamentului de lucru folosit de ctre lucratori# va
indicaprocedeul corect de lucru %nepericulos& si masurile de securitate ce trebuiesc respectate!
* 'e interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje pentru
care nu exista norme sau instruciuni de folosire si norme proprii de protecia muncii!
* (ilnic# inainte de inceperea lucrului# conductorul locului de munca va verifica starea de
oboseala si sntate a lucratorilor!)ersoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la
lucru!
* )e caile de acces unde se circula pietonal sau cu alte mijloace de locomoie# precum si la
locurile periculoase# se vor pune panouri cu semne de avertizare si interzicere conform
reglementarilor in vigoare!
* *n cazul prestrilor de servicii %construcii# montaj instalaii etc!& de ctre ali ageni economici#
in contract se vor stabili clauze referitoare la obligaiile si rspunderile privind securitatea si
sntatea in munca!
* )ersoanele cu atribuii de serviciu vor urmrii si vor interzice consumul buturilor alcoolice in
unitate si la locul de munca# cunosc+nd faptul ca rspund personal de starea de sntate si
capacitatea de lucru a personalului din subordine pe toata durata lucrului!
* 'e interzice folosirea# in timpul lucrului# a unor aparate si echipamente pentru care nu exista
norme sau instruciuni proprii de protecia muncii!
* *n locurile unde exista pericol de incendiu# explozii# intoxicaii si surse de zgomot sau vibraii
se vor efectua msurtori pentru determinarea nivelului noxelor in scopul anihilrii surselor
acestora!
* )e u,ile de intrare in incaperile in care sunt montate instalaii prin a cror atingere sau
manevrare se pot produce accidente# se vor fixa indicatoare cu inscripia -*./RAR0A
)0R'1A.0"1R '/R2*.0 -*./0R(*'A3!
* *nainte de inceperea lucrului# persoanele cu responsabiliti de serviciu# vor verifica
funcionarea tuturor instalaiilor# dispozitivelor de protecie si legtura la centura de impamantare a
aparatelor acionate electric! C+nd se constata# vizual# astfel de defeciuni la aparatele si
dispozitivele acionate electric# remedierea acestora se va face numai de personal specializat!
* 0ste interzis 456A/5" si intrarea cu foc deschis# in incaperile cu pericol de incendiu si
explozii! *n acest scop# pe usa de la intrarea in incapere se vor monta plcute de avertizare!
* )entru evitarea pericolelor# de incendiu si explozie# se interzice pstrarea in incaperile de lucru#
birouri etc# a recipientilor cu combustibili lichizi# uleiuri si a vaselor cu acizi# vopsele# diluanti# u,or
inflamabili# cu excepia locurilor special amenajate!
* "ucratorii vor fi instruii asupra pericolelor pe care le prezint pentru propria securitate si
sntate# substanele chimice pe care le acceseaz in mod involuntar# precum si asupra masurilor de
prevenire stabilite pentru fiecare loc de munca!
* "ucratorii vor fi instruii si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru
a evita accidentarea si imbolnavirea profesionala# precum si pentru acordarea primului ajutor in caz
de intoxicare cu substane nocive!
* 6asurile de prim ajutor se vor stabili# in funcie de substanele utilizate in procesul de lucru# cu
avizul medicului de specialitate# prin instruciuni elaborate intern# conforme cu fisele de securitate
care insotesc produsele!
* Activitile ce se desfosoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu
marfa# depozitarea acesteia# prepararea alimentelor in buctarii si laboratoare de cofetarie-patiserie#
precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop!
* "ucratorii din structurile de servire a mesei %restaurante# baruri etc!& sunt obligai sa respecte
.ormele sanitare si prevederile securitii si sntii in munca!
* )ersonalul din restaurante si baruri %barmani# osptari si ajutori de osptari#spltori& este
obligat sa poarte# in timpul lucrului uniforma %echipamentul de lucru& acceptata de angajator in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare!
* "a exploatarea# intretinerea si repararea utilajelor# aparatelor# precum si a altor echipamente
tehnice folosite in alimentaia publica# se vor respecta urmtoarele7
8 tehnologia stabilita prin documentaia elaborata de proiectant privind exploatarea utilajelor#
instalaiilor# aparatelor etc9
8 prevederile documentaiei tehnice emisa de furnizor referitoare lacunoa,terea componentei
utilajelor9
8 instructiuni tehnice specifice fiecarui mijloc de productie # privind exploatarea acestora
exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura# control si automatizare cu care
sunt prevazute!
* Curenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea
alunecrii personalului in zona de lucru si crearea unui ambient propice scopului pentru care a fost
creat %servirea mesei&!
* Resturile menajere rezultate dup operaia de servire a mesei clienilor# se vor colecta in saci
din material plastic# in recipiente etan,e# evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa dep,easc
capacitatea de depozitare a recipientelor sau sa intre in descompunere!
* "ucratorii din baruri si restaurante vor trebui sa fie instruii asupra modului de utilizare a
utilajelor si aparatelor cu care lucreaz# pentru prevenirea accidentelor!
6a,ina de fcut cuburi de gheata
* *nstalarea ma,inii de fcut cuburi de gheata se va face de ctre persoane calificate care vor
respecta masurile de electrosecuritate prevzute de normele specifice si standardele in vigoare!
* Amplasarea ma,inii se va face respect+nd distantele care sa permit aprovizionarea cu apa si
energie electrica# precum si descrcarea ei cu u,urina# de ctre persoanele care o folosesc!
* 0ste interzisa depozitarea diferitelor materiale si obiecte pe ma,ina de fcut cuburi de gheata si
echipamentele aferente!
* 1rice semn de funcionare defectuoasa# a ma,inii de fcut cuburi de gheata# se va aduce la
cuno,tina conductorului locului de munca# iar rmedierea se va face de ctre personalul specializat!
* *n timpul interveniei pentru remedierea defeciunilor# ma,ina de fcut cuburi de gheata#
trebuie decuplata de la alimentarea cu energie electrica!
* 0ste interzisa folosirea ma,inii de fcut cuburi de gheata conectata la priza electrica fara nulul
de protecie si dispozitiv de deconectare automata la apariia eventualelor defecte!
R1B1/5" pentru preparat C1C/0*"5R*!
* Asamblarea si punerea in funciune a robotului pentru preparat cocteil se va face de ctre
personal calificat# avizat de persoana juridica!
* 0ste interzisa montarea dispozitivului anexa pentru efectuarea operaiei de preparare cocteil#
fara ca robotul sa fie decuplat# in prealabil# de la reeaua de alimentare cu energie electrica!
* $up montarea dispozitivului-anexa# robotul se pune in funciune in gol pentru a se verifica
daca acesta a fost montat corect!
* )e timpul lucrului ma,ina va fi supravegheata in permanenta de ctre un lucrator instruit pentru
folosirea acestea# iar la apariia unei funcionari anormale se va aciona butonul de oprire!
* Apsarea materiilor ce urmeaz a se prelucra %legume# fructe# oua etc!& ctre organele active ale
robotului se va realiza numai cu ajutorul sistemelor de sigurana# din dotarea robotului pentru
operaia de preparare# fiind interzisa apsarea cu mana!
* "a terminarea operaiilor cu robotul de preparat cocteiluri# acesta se deconecteaz de la butonul
de oprire si de la automatul de pornire!
* 0ste interzis a se demonta dispozitivul de lucru %anexa& inainte de deconectarea mecanica si
electrica a robotului!
* 0ste interzisa curarea robotului fara a fi deconectat de la reeaua de alimentare cu energie
electrica!
* $up fiecare folosire# dispozitivul anexa si recipientul %bolul& in care se face amestecul# se
curata# spal# usca si depozita in raft!
0xpresorul de cafea!
* Amplasarea expresorului de cafea se va face intr-un loc# in care se va putea accesa u,or in
timpul utilizrii!
* Alimentarea cu apa si evacuarea surplusului de apa# se va face din reeaua comunala# iar
lucrarea de racordare se va efectua de ctre personalul calificat# conform .ormelor specifice de
folosire a utilajelor care prepara cafea fierbinte!
* 4iind un aparat electric# care folose,te abur %apa supraincalzita& pentru prepararea cafelei# este
necesar ca atunci c+nd se prepara cafeaua sau ceaiul# lucratorul care folose,te expresorul sa regleze
bine jetul lichid fierbinte evit+nd riscul de accidentare prin oparire
* 0ste interzisa folosirea expresorului de cafea daca nu are aparatura de msura si control in
perfecta stare de funcionare!
* 0ste interzisa folosirea robinetilor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta sau cu
improvizaii!
* 1rice intervenie de natura reparatorie# la expresorul de cafea# se va efectua numai de ctre
personalul special calificat# din echipa de intervenie!
6asina automata de spalat vase
* *nstalarea ma,inii de splat vesela# se va efectua numai de ctre persoane calificate si
autorizate# care sa respecte prevederile standardelor de electrosecuritate si ale normelor specifice de
utilizare a energiei electrice!
* Amplasarea ma,inii se va face in asa fel incat distanta fata de celelalte utilaje sa fie suficienta
pentru a nu impiedica intervenia cu u,urina a echipei de depanare!
* 0ste interzisa intervenia la ma,ina in timpul funcionarii!
* 0xploatarea si ntreinerea ma,inii se va face potrivit instruciunilor furnizorului redactate in
cartea tehnica a utilajului!
* *nstalaia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de ctre personalul
autorizat# dup ce ma,ina a fost deconectat de la reeaua electrica!
* Alimentarea cu energie electrica a ma,inii se va efectua din priza electrica legata la nulul de
protecie si dispozitiv de deconectare automata!
* Curarea ma,inii se va face dup ce a fost ntrerupta alimentarea cu energie electrica# urmata
de golirea cuvei de apa uzata# folosita la splare si amstecata cu detergent# prin manevrarea vanei de
golire!
'torcatorul de fructe semiautomat
* 4iind un aparat electric de bar se va instala si exploata conform instruciunilor furnizorului#
cuprinse in cartea tehnica a aparatului!
* 0ste interzisa folosirea aparatului conectat la prize electrice fara nulul de protrectie si
dispozitive de deconectare automata la apariia eventualelor defecte!
* 0ste interzisa folosirea aparatului c+nd prile care nu sunt in mod normal sub tensiune#
curenteaz!
* $epanarea aparatului se va efectua# exclusiv# de ctre personalul special calificat si autorizat#
de ctre persoana juridica!
* Repararea# curarea sau splarea aparatului se va face numai dup ce acesta a fost deconectat
de la reeaua de alimentare cu energie electrica% dup ce a fost scos stecherul din priza&!
6asa de flambaj
* 6asa de flambaj% gheridonul& prezint riscuri de accidentare intrucat este un agregat care
folose,te un arztor cu gaz# de unde riscul de explozie la acumularea accidentala a unei mase de gaz
in incinta unde se afla a,ezata butelia cu gaz!
* *nainte de a se instala# butelia cu gaz trebuie controlata daca nu are pierderi de gaze pe la
robinetul de inchidere# de ctre o persoana special calificata si autorizata!
* 0ste interzisa folosirea buteliei cu gaz fara regulator de presiune!
* 6anevrarea buteliei se va face cu mare grija evitandu-se lovirea acesteia!
* Amplasarea buteliei se va face in poziie verticala# iar folosirea mesei de flambaj se va face la
distanta de cel puin : m fata de cea mai apropiata sursa de cldura!
* 4urtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare# fara crpaturi sau scpri de gaze# iar
structura furtunului sa fie din cele special realizate pentru racordarea buteliei la arztor!
* Aprinderea si stingerea arztorului de la masa de flambaj se face in felul urmtor7
8 se deschide robinetul de la arztor# se deschide robinetul de la butelie si se aprinde arztorul
de la o sursa de foc %chibrit# aparat de produs sc+ntei# etc&!
8 stingerea se face execut+nd in ordine inversa operaia# adic7 se inchide robinetul de la butelie
si se las aprins arztorul pana se consuma tot gazul de pe furtun# iar c+nd s-a stins arztorul se
inchide si robinetul arztorului!
* *ncinta unde se afla a,ezata butelia trebuie prevzuta cu orificii de aerisire pentru evitarea
acumulrii de gaze# accidental# in cazul c+nd butelia rsufla# evitandu-se in acest fel pericolul unei
explozii!
*structiuni de securitate a muncii pentru compartimentul Bar-Restaurant!
* "a inceperea programului# lucratorul din bar# va trebui sa poarte echipamentul de lucru si
ecusonul corespunztor# sa aib o inuta bine ngrijit# sa fie ntotdeauna curat si ordonat pun+nd
accent pe igiena personala# sa se afle in buna stare de sntate si pe deplin odihnit! )ersoanele aflate
sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru!
* 'e interzice pornire sau oprirea aparatelor electrice sau atingerea carcaselor metalice ale
acestora# precum si manevrarea comutatoarelor si a prizelor electrice cu m+inile ude# exist+nd
pericolul electrocutrii prin atingere!
* "ucratorii din bar nu au voie sa efectueze intervenii neautorizate la echipamentele si
instalaiile electrice
* "a inceperea lucrului# barmanul trebuie sa verifice vizual starea echipamentelor si aparatelor
electrice inainte de utilizare# sa nu le foloseasc daca prezint defecte de izolaie sa semnaleze
defeciunile constatate conductorului locului de munca!
* 0chipamentele de munca si instalaiile electrice vor trebui verificate periodic din punct de
vedere al calitii izolaiei electrice# de ctre personalul autorizat care va efectua si remedierea
defeciunilor constatate!
* *n cazul efecturii defectuoase a operaiilor de lucru lucratorii se expun riscului de lovire prin
rsturnarea unor obiecte %vesela# marfa# piese ale echipamentelor de munca& depozitate incorect# sau
la taiere in cioburi la spargerea veselei-paharelor- sticlelor manevrate incorect!
* "a folosirea robotului de pasat fructe si preparat cocteiluri precum si a storctoarelor
semiautomate de fructe# se vor utiliza dispozitivele speciale din dotare pentru apsare# fiind
interzisa cu desv+r,ire apsarea cu mana a fructelor ctre prile active ale aparatului!
* Atunci c+nd se utilizeaz grilul pentru fcut sand;ich# se va folosi in mod obligatoriu
dispozitivul de protecie# din dotarea aparatului# conform prevederilor crii tehnice a acestuia!
* 4olosirea ma,inii de tiat mezeluri %feliatorul& se va face numai in scopul felierii mezelurilor#
fiind interzisa folosirea acestuia pentru tierea legumelor!
* )entru pregtirea manuala a preparatelor se vor folosi scule si cuite bine ascuite# fara pete de
rugina sau ciobituri pe lama tietoare!
* $aca la pornirea aparatelor electrice se aud zgomote suspecte privind funcionarea acestora#
vor opri imediat procedandu-se apoi la informarea echipelor de intervenie pentru remediere!
* )entru evitarea pericolului de oparire a m+inilor# se va regla cu atenie jetul de apa calda in
timpul folosirii chiuvetei!
* 4olosirea aparatelor electrice de buctrie %mixere# roboti# cuptoare cu microunde# aparate de
prjit p+ine# etc!& se va face numai de ctre persoane bine instruite in acest scop si care cunosc
funcionarea aparatelor!
* *n fata utilajelor alimentate cu energie electrica se vor a,eza pe podea# covoare din cauciuc sau
grtare din lemn pentru inlaturarea oricrei posibiliti de accidentare prin alunecare!
* $atorita poziiei de lucru preponderent ortostatica %in picioare& pe tot parcursul programului de
lucru# se vor stabili pauze tehnologice de lucru in care timp se vor asigura posibiliti de odihna in
poziia a,ezat pe scaun!
* 'e va asigura programarea activitii de lucru astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si
psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade lungi de timp# creandu-se
asfel# posibilitatea refacerii capacitii de munca a lucratorilor!
* "ucratorii vor trebui sa participe la instruirea )'*# privind modul de aciune in cazul unui
incendiu la locul de munca si folosire a stingatoarelor portabile# pentru inlaturarea riscurilor de
accidentare prin intoxicaie cu fum sau arsuri!
* )entru evitarea riscurilor de arsuri in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru#
lucratorii vor trebui sa verifice existenta semnelor de supranclzire a echipamentelor si instalaiilor
alimentate electrlc%miros de ars# culoare bruna a elementelor din material plastic ale prizelor#
cablurilor electrice etc&# sa intrerupa imediat utilizarea acestora si sa anune conductorul locului de
munca!
* "a folosirea detergenilor si soluiilor de curat pentru splarea veselei si paharelor cu ma,ina#
este obligatoriu sa se cunoasc bine# de ctre lucrator%barman&# a prevederilor din fisa tehnica a
fiecrei soluii chimice# folosita la splat!
* $up terminarea alimentarii ma,inii de splat vase# cu detergeni si soluii de splat si curat#
cantitilor de soluii ramase# se vor pstra numai in ambalajele lor originale# asa cum au fost
etichetate de ctre furnizor# evitandu-se astfel confuzia in cadrul necesitaii folosirii acestor
solutii%chiar ingerarea accidentala&!
* $epozitarea detergenilor si soluiilor chimice de splat si curat# se va face exlusiv in
ambalajele originale in locuri %magazii& special amenajate# respectandu-se regulile de securitate si
de prim ajutor din fisele tehnice de securitate# cu acces in depozit# numai a persoanelor autorizate de
ctre conductorul locului de munca!
* )entru evitarea contactului direct cu pielea al soluiilor de curat iritante sau corosive utilizate
la curarea ma,inilor din buctrie# este necesara folosirea m+nu,ilor de protecie de cauciuc#
conform fiselor tehnice de securitate ale produselor respective!
* $up terminarea lucrului resturile menajere se vor aduna in saci din plastic si se vor duce la
gospodria de gunoi# iar podeaua se va curata si spal intens inlaturandu-se toate urmele de grsime
si m+ncare# evitandu-se riscul de alunecare!
* $eplasarea pe caile de acces din unitate se va face cu mare atenie# nu in fuga# evitandu-se
astfel riscurile de accidentare prin cdere de la acela,i nivel cauzat de mpiedicare sau
dezechilibrare!
* )entru evitarea pericolului de alunecare in zona de lucru# se va asigura indepartarea imediat# a
lichidelor vrsate accidental pe podea si a umezelii excesive rezultata dup splarea suprafeelor de
circulaie interioare!
* $epozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect# pe rafturile inferioare ale
dulapurilor# in poziii stabile# astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona# sa se evite riscul de
lovire prin caderea<rasturnarea acestor obiecte in situaia c+nd sunt incorect amplasate!
* )entru evitarea poziiilor de lucru forate si vicioase# la efortul fizic frecvent si prelungit care
solicita in special coloana vertebrala# este necesar ca manipularea manuala a maselor sa fie fcuta
corect# in conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice# respectandu-se limitele maxime
admise de purtare a maselor# astfel7
=arsta%ani&
>reutate%?g&
Barbati
:@ A :B
CD
:B A EF
GD
HEF
CF
4emei
:@ A :B
B
:B A EF
:C
HEF
B
* "ucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sntii# in
conformitate cu prevederile I!>! nr! GFF<CDDJ# cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul
preponderent in picioare si a efectelor dorso- lombare cauzate de efortul fizic prelungit efectuat in
timpul manipulrii manuale a greutilor!
*nstructiuni de securitate a muncii pentru 1sptar si Ajutor de 1sptar!
* "a inceputul schimbului de lucru# osptarul %ajutorul de osptar& va trebui sa aib o inuta bine
ingrijita# curata si ordonata# sa poarte echipamentul de lucru si ecusonul corespunztor# sa se afle in
buna stare de sntate si pe deplin odihnit! )ersoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi
admise la lucru!
* "a preluarea serviciului# osptarul %ajutorul de osptar& trebuie sa efectueze controlul asupra
slii in care se face servitul mesei# sa pstreze curenie perfecta la locul de munca# sa controleze
vizual daca aparatele sau instalaiile electrice nu prezint defecte de izolaie sau daca nu sunt
prezente semnele de supranclzire a cablurilor sau prizelor electrice# raport+nd imediat
conductorului locului de munca orice defeciune si av+nd grija ca defeciunea sa fie remediata!
* 'a nu ating carcasa metalica sau sa porneasc aparatele electrice# cu m+inile ude# evit+nd
astfel pericolul de electrocutare!
* 'a nu utilizeze echipamentele sau aparatele electrice care prezint improvizaii la cordoanele
de alimentare sau emana miros de izolaie arsa# sau cu cabluri deteriorate# finnd pericol de
electrocutare!
* 'a nu efectueze intervenii neautorizate la echipamentele si aparatele electrice# acest lucru
revenind echipelor de intervenie# formate din personal special calificat!
* 'a execute corect operaiile de lucru# evit+nd riscurile de lovire prin rsturnarea unor obiecte
depozitate incorect sau de taiere in cioburi la spargerea paharelor de sticla manevrate incorect!
* *n contact cu clienii sa aib o inuta plina de solicitudine creind astfel o atmosfera destinsa si
de respect reciproc!
* 'a nu intre in conflict sau discuii cu clienii# pe care-i serve,te la masa# orice fel de comentarii
sau pl+ngeri# fiind comunicate imediat conductorului locului de munca!
* 0ste interzisa folosirea vaselor de ceramica# porelan sau sticla# care prezint crpaturi sau
ciobituri!
* 0ste interzisa servirea clienilor cu vesela cu muchii tietoare sau virfuri ascuite# cu pete de
rugina pe lama sau cu deformri plastice!
* 'a verifice# at+t la inceputul cat si la sf+r,itul programului de lucru daca robinetul de la butelia
cu gaz de la masa de flambat# sau daca in incinta spaiului unde este plasata butelia nu s-au
acumulat gaze exist+nd astfel pericolul unei explozii# in momentul aprinderii resoului de la masa de
flambat!
* 'a se deplaseze cu grija pe suprafeele umede %proaspt splate sau pe care sau vrsat
accidental lichide& evit+nd cderea prin alunecare sau dezechilibrare!
* 'a menin caile de acces curate# fara denivelri si degajate de eventualele obiecte depozitate
pe caile de acces# care vor mpiedica circulaia!
* $eplasarea pe caile de acces din incinta unitii# se va face cu grija# nu in fuga# evit+nd astfel
pericolul de accidentare prin impiedicare sau dezechilibrare!
* $eplasarea cu mijloacele de transport in comun# la venirea si plecarea de la serviciu# se va face
at+t cu respectarea regulilor de circulaie pe drumurile publice# cat si a regulilor de deplasare in
regim pietonal!
* $atorita lucrului preponderent in picioare# osptarii si ajutorii de osptar# vor beneficia de
pauze tehnologice de cea :D minute dup : ora de lucru# pentru refacere fizica# pauza ce se va
efectua prin asigurarea odihnei in poziia a,ezat pe scaun!
* )ersonalul din Bar-Restaurant va purta nclminte bine fixata pe picior! 0ste interzisa
folosirea incaltamintea de tip papuc %neasigurata la clc+i&!
* "a folosirea storcatoarului de fructe# se va utiliza dispozitivul de protecie# din dotare# pentru
apsarea fructelor# fiind interzisa cu desv+r,ire apsarea cu mana a materiilor de prelucrat ctre
prile active ale aparatului!
* 4olosirea ma,inii de tiat mezeluri %feliatorul& se va face numai in scopul felierii mezelurilor#
fiind interzisa folosirea acestuia pentru tierea legumelor# cu respectarea stricta a regulilor de
protecie specificate in cartea tehnica a ma,inii!
* "ucratorii vor participa la instruirea )'*# privind modul de aciune in cazul unui incendiu la
locul de munca si folosirea mijloacelor )'* din dotare# pentru inlaturarea riscurilor de accidentare
prin intoxicaie cu fum sau arsuri!
* $epozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect# pe rafturile inferioare ale
dulapurilor# in poziii stabile# astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona# sa se evite riscul de
lovire prin cadere<rasturnare a acestor obiecte in situaia c+nd sunt incorect amplasate!
* "ucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sntii# in
conformitate cu prevederile I!>! nr! GFF<CDDJ# cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul
preponderent in picioare si efectelor nocive dorsolombare datorate manevrrii manuale a greutilor!
*nstructiuni de securitate a muncii pentru Barman 'ef- 'ef 'ala
* "ucratorul care indeplineste funcia de Barman sef %sef de sala&# trebuie sa se prezinte la
serviciu intr-o inuta ingrijita# purt+nd uniforma curata si clcata# verific+nd vizual at+t sala de
servire a mesei cat si aparatura din dotarea salonului# precum si inuta lucratorilor din subordine!
* .u va primi la lucru nici o persoana nou angajata care nu a efectuat instruirea introductiv
general sau nu a fcut controlul medical la angajare!
* =a efectua instruirea la locul de munca# privind securitatea si sntatea muncii# oricrei
persoane care dore,te sa lucreze intr-una din funciile din Compartimentul Bar-Restaurant# si a fost
acceptata la angajare conform "egii G:B<CDD@ si I!>! :ECF<CDD@ actualizata prin I> BFF<CD:D la o
data stabilita %lunar# trimestrial sau semestrial&# si respect+nd tematica de instruire in domeniul
securitii si sntii muncii# are obligaia sa fac instruirea periodic de protecia muncii cu toi
lucratorii din subordine!
* )rezentarea la program n deplin capacitate de munc# odihnit ,i cu inut corespunztoare#
nefiind sub influena buturilor alcoolice# a medicamentelor# a substanelor halucinogene si
neconsumarea acestora n timpul programului de lucru9
* 6eninerea unui comportament civilizat ,i a unui climat de colaborare n relaiile de munc cu
ceilali colegi9
* 0vitarea jocului ,i glumelor n timpul programului de lucru9
* 0vitarea alergrii# urcrii sau cobor+rii scrilor prin srirea mai multor trepte odat ,i peste
eventualele obstacole9
* 6eninerea ordinii ,i cureniei la locul de munc9
* )articiparea n mod regulat la instruirile privind securitatea n munc ,i cele pentru situaii de
urgen# precum ,i la aplicaii practice9
* (ilnic va controla starea de sntate sau de oboseala a lucratorilor din subordine# ,tiut fiind
faptul ca rspunde de capacitatea de lucru a fiecrui salariat din subordine# iar persoanele aflate sub
influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru!
* .u va permite consumul buturilor alcoolice in unitate pe toata durata cat subalterni se afla in
desf,urarea programului de lucru!
* 'e va ngriji de programarea personalului din subordine# la efectuarea controlul medical
periodic conform I> GFF<CDDJ si contractelor incheiate cu unitile sanitare abilitate sa efectueze
vizita medicala!
* =a instrui lucratorii din subordine sa circule cu atenie pe caile de acces din incinta unitii# sa
nu depoziteze obiecte pe caile de acces# care sa impiedice circulaia# sa se deplaseze cu mare
atenie# pe suprafeele cu exces de umiditate# nu in fuga# evit+nd pericolul de alunecare sau
impiedicare!
* =a trebui sa instruiasc personalul din subordine sa respecte principalele reguli de circulaie pe
* $rumurile publice la deplasarea de la domiciliu la serviciu si invers# in postura de pietoni#sau
la deplasarea de la o unitate la alta in interes de serviciu!
* =a tine permanent legtura cu persoana responsabila cu activitatea )'*# pentru asigurarea unui
numr suficient de stingatoare portabile in ncperile de lucru# adaptate tipului de foc si verificate
periodic# si sa asigure o buna instruire a lucratorilor din subordine in caz de izbucnire a unui
incendiu la locul de munca!
* =a inlatura starea de stres cauzat de activitatea de coordonare a activitii personalului
subordonat %necesitatea lurii unor decizii dificile in timp scurt& prin efectuarea unor pauze
tehnologice!
* 'e va ingriji de programarea activitii astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si psihica a
lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade mari de timp# creindu-se
posibilitatea refacerii capacitii de munca a subordonailor!
* =a organiza pauze tehnologice in timpul desf,urrii programului de lucru asigur+nd
posibilitatea lucratorilor de a se odihni in poziia a,ezat pe scaun# datorita poziiei de lucru
preponderent ortostatice pe toata durata schimbului de lucru!
* 'e va pregti profesional in mod continuu# astfel incat sa cunoasc in detaliu ndatoririle
funciilor subordonailor# put+nd in orice moment sa inlocuiasca la lucru pe oricare dintre ace,tia#
care din anumite motive nu-si pot exercita funcia!
* 'e va ingriji continuu pentru crearea unor condiii de lucru adecvate prin achiziionarea de
mijloace de lucru %crucioare si mese de servit& pentru situaia c+nd lucratorii trebuie sa transporte
greuti mari# la locul de munca!
* =a trebui sa se ingrijeasca ntotdeauna de dotarea cu echipament de lucru si de protecie# a
tuturor lucratorilor din subordine!
* =a instrui lucratorii ca in cazul in care observa existenta semnelor de supranclzire la
echipamentele si instalaiile alimentate electric%miros de ars# culoare bruna a elementelor din
material plastic ale cablurilor# prizelor etc&# sa ntrerup imediat utilizarea acestora pana la
nlturarea defeciunii de ctre personalul calificat!
* 'a interzic lucratorilor depozitarea pe caile de acces# din unitate# a obiectelor voluminoase si
grele care ar mpiedica circulaia# indic+nd depozitarea acestor obiecte pe rafturile inferioare ale
dulapurilor# in poziii stabile!
* =a colabora str+ns cu $epartamentul 'ecuritate pentru gsirea celor mai adecvate masuri de
intervenie# pentru inlaturarea unor agresiuni ale clienilor asupra personalului care deserve,te slile
de mese# astfel incat sa nu fie deranjata atmosfera de buna dispoziie care trebuie intretinuta in
spaiile de servire!
* Respectarea orelor de ncepere ,i terminare a programului de lucru stabilit de conducere# dup
necesiti9
Read more7 http7<<;;;!psissm!info<CD:C<DE<instructiuni-proprii-ssm-pentru-
baruri!htmlKixzzGLB:Mc'bL