Sunteți pe pagina 1din 2

Program de remediere a situaiei la nvtur la geografie

ARGUMENT:
Deoarece este nevoie de o adaptare a procesului instructive educativ la posibilitile intelectuale
ale elevului, la ritmul i stilul luide nvare , am ntocmit pre!entul plan
"#$%U&
'remedierea situaiei la nvtur(
GRU% )*NT+:
'Elevi din claselor , ' ,*** care necesit remedierea situaiei la -eo-ra.ie
'pro.esor -eo-ra.ie
RE"UR"E de timp: anul colar /012 ' /013
DE"4+5URAREA %R$*E#TU&U*:
'Teste de evaluare initiala
'*ntocmirea pro-ramului de remediere
'*ntocmirea unei .ise de interventie de remediala
'Monitori!area pro-resului colar n urma acestui pro-ram remedial(
D$#UMENTE E&A6$RATE:
'Tabel nominal cu elevii care necesita masuri remediale
'%ro-ram de educaie remedial
'4i de observaie asupra elevului
'4i de intervenie remedial(
E,A&UAREA %R$*E#TU&U* :
Re!ultatele masurabile de la evalurile .inale demonstrea! c proiectul si'a atins scopul(
Tabel nominal cu elevii care necesit msuri remediale la Geografie
NR.
CRT.
NUME ! PRENUME C"#$#
% Dinu 5te.ni
a ,'a & Triculescu Maria
' %renciu *ulian
( #reu Gabriel
) #iobanu Marian
a ,*'a
* Dra- Andrei
+ Mitrac7e Adrian
, #iobanu #ristian
- 8uvricea Andrei
%. Diaconu *ulian a ,**'a
%% #umpnau #onstantin 9
#erti.icat #E"
a ,***'a
%& 6laa Rau 9 certi.icat #E"
%' $ncic &iliana
%( $siac Mi7ai
%) %reda Andreea 9 certi.icat #E"
%* Neacu Andrei
%+ Neacu Daniel
Profesor/
Pa0uc !onela 1 #lina