Sunteți pe pagina 1din 60

CUPRINS

1.Managementul pacientului traumatizat


2.Traumatismele cranio-cerebrale
3.Traumatismele aciale
!.Traumatismele coloanei cer"icale
#.Traumatismele spinale
$.Traumatismele toracice
%.Traumatismele ab&ominale
'.Traumatismele pel"ine
(.Traumatismele urogenitale
1).Traumatismele membrelor
11.Traumatismele p*r+ilor moi
12.Trauma "ascular*
1.MANAGEMENTUL PACIENTULUI
TRAUMATIZAT

1.1. Noiuni introductive de traum i politraum
Patologia traumatic este a treia cauz* &e &eces &up* cea car&io"ascular* ,i cea neoplazic*-
.n primele patru &eca&e &e "ia/* iin& plasat* c0iar pe prima pozi/ie. 1n prezent asist*m la o
a&e"*rat* 2epi&emie traumatic*3- consecin/* a in&ustrializ*rii e4cesi"e- a cre,terii "itezei &e
&eplasare ,i a "iolen/ei interumane.
5cci&entele rutiere reprezint* .n ma6oritatea statisticilor principalul actor etiologic al
politraumatismelor- .n peste ()7 &in cazuri iin& generate &e erori umane.
Traumatismul este o leziune cauzat* &e un sc0imb &e energii .ntre "ictim* ,i me&iul
.ncon6ur*tor care &ep*,e,te rezisten/a organismului.
Politraumatismul este un sindrom rezultat ca urmare a ac/iunii unei multitu&ini &e agenti
"ulneran/i 8mecanici- izici ,i c0imici9 asupra mai multor zone anatomice ale organismului-
consecin/a iin& o &ereglare unc/ional* sistemic*- caracterizat* &e multiple tulburari
iziopatologice comple4e 8r*spuns en&ocrin- metabolic- imun- tulbur*ri &e coagulare- ,oc-
insuicien/* ,i &isunc/ie pluri"isceral*9 cu ten&in/* e"oluti"* spre auto.ntre/inere ,i autoagra"are
care .n lipsa unui tratament corespunz*tor ,i .n timp util "a &uce la &eces. :eziunile consi&erate
separat pot s* nu comporte risc "ital- .n timp ce cumulate ,i;sau tratate necorespunz*tor pot &uce
la &eces.
Orice rnit avnd cel puin dou leziuni traumatice grave care afectaeaz zone anatomice
diferite ale organismului i care prezint risc vital imediat sau tardiv este un politraumatizat.
<ste important a &eosebi un politraumatism &e un policontuzionat 8situa/ie .n care leziunile
nu sunt amenin/*toare &e "ia/*9 sau &e un traumatism ab&ominal gra" 8&e e4emplu ruptura &e
icat &e gra&ul =- etc. - situa/ie .n care leziunea este amenin/*toare &e "ia/* &ar nu sunt aectate
mai multe regiuni anatomice9.
Prognosticul este .n general sumbru. Peste !)7 &in cazurile gra"e sol&>n&u-se cu &eces.
Mortalitatea este &e '7 c>n& este lezat un organ- 3'7 c>n& sunt lezate 2 organe ,i %)7 la
mai mult &e 3 organe lezate. C>n& sunt lezate ! organe mortalitatea este &e '1-'7 .
1.2. lasificare etiologic a politraumatismelor
Patogenie
Accident rutier:
- ciocnire ? impact cu zone sau obiecte &in 0abitaclul autoturismului 8lipsa &ot*rii cu airbag-uri
sau ne&eclan,area acestora9@
- &ecelera/ie ? r>nare brusc* &atorit* impactului@
- accelera/ie ? proiectarea "ictimelor .n aara ma,inii sau .n interiorul acesteia 8nepurtarea
centurii &e siguran/*9@
- incen&iu .n cazul .n care ma,ina a"ariat* ia oc.
Cderi:
- &e la aceeia,i .n*l/ime 8c*&ere &in picioare9@
- &e la alt ni"el 8c*&ere &e la .n*l/ime9 A &etermin* un impact puternic@
Explozii:
- un&a &e ,oc &eterminat* &e e4plozie pro&uce barotraume "ictimelor ca eect primar@
- proiectarea unor ragmente asupra "ictimelor@
- proiectarea "ictimelor ca urmare a un&ei &e ,oc@
- arsuri cutanate termice sau c0imice- c>t ,i arsuri ale c*ilor respiratorii prin in0alare &e aer
supra.nc*lzit sau "apori to4ici.
Incendii:
- actorul termic e reprezentat &e lac*r*- "apori supra.nc*lzi/i- c*l&ur* ra&iat*- uneori lic0i&e ,i
soli&e ierbin/i ce "or &etermina arsuri at>t tegumentare c>t ,i ale c*ilor respiratorii@
- actorul c0imic reprezentat &e substan/e to4ice ce pro&uc into4ica/ii ,i arsuri c0imice@
- actorul mecanic reprezentat &e colabarea structurilor aectate &e oc "or pro&uce leziuni prin
stri"ire prin impact &irect- accelera/ie sau &ecelera/ie.
nec:
- impactul "ictimei cu pietrele- po&eaua bazinului@
- rec"ent leziuni la ni"elul e4tremit*/ii cealice.
!p"nzur#re:
- leziuni traumatice pro&use &e ,treang la ni"elul coloanei cer"icale ,i la ni"elul tra0eii.
Electrocut#re:
- prin contrac/ia brusc* ,i in"oluntar* a mu,c0ilor para"ertebrali &atorit* trecerii curentului
electric- se pot pro&uce lu4a/ii sau racturi la ni"elul coloanei "ertebrale@
- leziuni traumatice pro&use prin c*&ere &up* electrocutare.
Tabloul lezional &eterminat &e actorii traumatici este comple4 iin& &irect propo/ional cu
amplitu&inea mecanismului ,i num*rul agen/ilor traumatici ce se r*sr>ng asupra "ictimei. 1n
principiu la orice traumatism este bine s* ne g>n&im la posibile leziuni asociate- e"it>n& s* ne
l*s*m antrena/i &e 2mira6ul primei leziuni3.
#)7 5cci&ente rutiere
1'7 5cci&ente &e munc*
1!7 5gresiuni
%7 5cci&ente casnice
$7 5cci&ente sporti"e
#7 5lte cause
1.!.Principalele asocieri traumatice
care contureaz un politraumatism
1.TCC BTraumatism toracic@
2.TCCBTraumatism al membrelor ,i centurilor@
3.TCCBT=M 8Traumatism =ertebro Me&ular9@
!.TCCBTraumatism ab&ominal.
#$ TCC%Tr#u&#ti'& tor#cic
- Cauza principal* o reprezint* acci&entul rutier@
- :eziunile se pro&uc prin proiectarea capului .n parbriz cu toracele .n "olan sau bor&@
- Prin e4pulzarea "ictimei .n aara "e0iculului@
- :eziunile toraco-pulmonare agra"eaz* eectele TCC prin perturbarea unc/iei respiratorii ce
creaz* un cerc "icios reciproc agra"ant@
- Cemo- ,i pneumotora4ul masi" au prioritate .n tratament a/* &e leziunile cerebrale.
($ TCC%Tr#u&#ti'& #l &e&(relor )i centurilor
- Cele mai aectate segmente suntD centura scapular*- 0umerusul- emurul- oasele gambei ,i
antebra/ului- bazinzul- oasele m>inii ,i piciorului@
- 5gra"area leziunilor craniocerebrale se pro&uce prinD impulsuri nocicepti"e transmise prin
substan/a reticulat*- embolii gr*soase- ,oc traumatic sau 0emoragic@
- Prioritatea terapeutic* este &at* &e leziunile &esc0ise .nso/ite &e leziuni "asculare cu ,oc
0emoragic.
c$ TCC%T*M
- Cea mai rec"ent* asociere la un TCC este leziunea segmentului cer"ical@
- :a comato,i leziunile me&ulare sunt greu &e &iagnosticat@
- <4amenul neurologic urm*re,te &epistarea mo&iic*rilor &e motilitate la &urere ,i alterarea
tonusului muscular@
- Eiagnosticul &e leziune cer"ical* presupune tetraplegie sau tetraparez*- &eicit &e sensibilitate
corespunz*tor ni"elului leziunii- tulbur*ri respiratorii- tulbur*ri &e ona/ie ,i &egluti/ie- s&r.
Clau&e-Fernar&-Corner@
- :eziunile "ertebro me&ulare .n segmentul toracic se recunosc prinD plegia sau pareza
membrelor inerioare- absen/a sau alterarea rele4elor osteoten&inoase- tulbur*ri sincteriene-
tulbur*ri &e sensibilitate cu ni"el corespunz*tor leziunii- marc* traumatic rec"ent*@
- :eziunile "ertebrome&ulare lombosacrate asociate unui TCC se recunosc clinic prinD s&r. &e
neuron motor perieric asociate cu semne &e suerin/* &e neuron motor central 8semnul
FabinsGi9- s&r. &e con me&ular sau &e coa&* &e cal.
d$ TCC%Tr#u&#ti'& #(do&in#l
- 5socierea are un prognostic gra"@
- :eziunile ab&ominale pot a"ea un caracter acut sau supra-acut sur"enin& .n acela,i moment cu
leziunile cerebrale@
- Cemoperitoneul impune m*suri urgente a">n& prioritate sau necesit>n& rezol"area sa simultan*
cu leziunea cerebral*@
- :eziunile ab&ominale pot e"olua ,i .n &oi timpi 8rupturile &e splin* sau icat9.
1.".#iziopatologia politraumatismelor
Mortalitatea secun&ar* TCC este crescut* &e leziunile e4tracraniene prinD ,oc-
0ipo4emie-0ipercapnie- anemie.
+ipoten'iune# #rteri#l accelereaz* &ez"oltarea leziunilor cerebrale secun&are &atorit*
sc*&erii peruziei cerebrale- mortalitatea put>n& cre,te pan* la #)7. Neuronii leza/i sunt mult
mai sensibili la 0ipo4emie &ec>t cei normali. <ste obligatorie combaterea 0ipotensiunii arteriale
sistemice prinD a&ministrarea &e solu/ii plasma e4pan&er-a&ministrarea &e s>nge- me&ica/ie
"asopresoare ,i inotrop poziti"*. Scopul este &e a men/ine o presiune &e peruzie cerebral* .n 6ur
&e %) mmCg.
,('truc-i# cilor #eriene )i #'pir#-i# (ron)ic &etermin* mo&iic*ri ale gazelor
pulmonare accectu>n& 0ipo4ia ,i 0ipercapnia. +ipoxe&i# este a &oua cauz* ma6or* &e agra"are
a leziunilor cerebrale cresc>n& mortalitatea cu p>n* la 2%7. Pre"enirea 0ipo4emiei ,i
0ipercapniei &epin& oarte mult &e a6utorul acor&at prespitalicesc. IHT ,i "entila/ia mecanic* la
locul acci&entului sca& riscul apari/iei acestor complica/ii.
Ane&i# nu apare &e regul* .n leziunile cerebrale izolate- &ar este rec"ent .nt>lnit* la
politraumatiza/i. Izolat*- anemia este bine tolerat* &e parenc0imul cerebral normal at>t timp c>t
lu4ul sanguin este a&ec"at. 1n TCC- c>n& capacitatea &e utilizare a o4igenului la ni"el cerebral
este sc*zut*- anemia poate in&uce sau agra"a isc0emia cerebral.
Alterrile &et#(olice ? Ciperglicemia- reprezint* un actor &e prognostic nea"orabil
&eoarece cre,te aci&oza cerebral*.
$ecesele cauzate de traum apar %n trei momente importante dup traumatism
Pri&ul &o&ent i&port#nt - &e la c>te"a secun&e p>n* la c>te"a minute &up* traumatism-
&atorit*D
-&ilacer*rilor /esutului cerebral sau a eta6ului superior al m*&u"ei spin*rii@
-&ilacer*rilor cor&ului ,i a "aselor mari@
Pu/ini traumatiza/i cu astel &e leziuni pot i sal"a/i . Cel mai bun tratament este Ipre"enireaJ.
Al doile# &o&ent i&port#nt - &e la c>te"a minute la c>te"a ore &e la traumatism- &atorit*D
-0ematoamelor sub&urale sau epi&urale@
-0emo- ,i pneumotoracelui@
-rupturilor &e splin* sau icat@
-racturilor pel"iene@
-pier&eri masi"e &e s>nge &atorit* racturilor multiple.
5ce,ti pacien/i pot i a&esea sal"a/i printr-o inter"en/ie &e urgen/* bine coor&onat*.
Al treile# &o&ent i&port#nt - &e la c>te"a zile la c>te"a s*pt*m>ni- &atorit*D
-traumatismelor craniocerebrale se"ere@
-sepsis@
-MSHK 8insuicien/* multipl* &e organe9.
Un tratament &e urgen/* corespunz*tor poate pre"eni o parte &in &ecesele &in acest inter"al.
&ccidentele de circulaie reprezint %n ma'oritatea statisticilor principalul factor etiologic
al traumatismelor. (n cursul acestora sunt antrenate toate categoriile de vrst) populaia
%ntre 2* i "* ani este mai frecvent afectat %n postura de oferi sau ocupani ai
autove+iculelor, iar -trnii i copiii sunt %n general accidentai ca pietoni.
Principalele mecanisme de producere ale leziunilor %n accidentele rutiere
-ciocnire 8impact9
-&ecelera/ie 8oprire brusc*9
-accelera/ie 8proiectare9.
ele mai frecvente situaii %ntlnite sunt.
1. accident frontal, oferul fr mi'loace de siguran 8centur*- airbag9 poate prezenta prin
lo"irea &e "olan- parbriz sau oglin&a retro"izoareD leziuni craniene- racturi ale oaselor aciale-
pl*gi supericiale ale scalpului ,i e/ei- racturi la ni"elul bra/ului- antebra/ului sau articula/iei
pumnului. :o"irea &e "olan poate cauza &e asemenea racturi ale sternului sau coastelor ,i
subiacent contuzii sau &ilacer*ri pulmonare- contuzie sau ruptur* car&iac*- ruptur* &e splin*-
icat- intestin sub/ire 8stri"it .ntre st>lpul "olanului ,i coloan*9. Impactul puternic al "ictimei cu
bor&ul ma,inii poate pro&uce ,i racturi &e pel"is- ,ol&- emur sau gamb*- iar cu pe&alele- racturi
&e glezn* sau picior 8acestea &in urm* sunt caracteristice pentru con&uc*torul auto9. Prin
&ecelerare la "iteze oarte mari se poate rupe aorta &escen&ent* ime&iat &istal &e subcla"ie.
Loerul mai poate i lo"it ,i &in spate &e un pasager la r>n&ul s*u *r* centur*- cea mai se"er*
repercusiune iin& ractura coloanei cer"icale.
2. impact lateral, oferul poate prezentaD TCC acut cu gra"itate &eosebit* prin izbirea &e
st>lpii laterali ai ma,inii ,i mici pl*gi ale scalpului ,i e/ei 8prin lo"irea erestrei laterale9- ractur*
sau contuzie &e coloan* cer"ical*- racturi costale- contuzii sau &ilacer*ri pulmonare- ruptur* &e
splin*- rinic0i st>ng- lob st>ng al icatului- ractur* &e pel"is.
.. :a toate aceste leziuni se pot a&*uga arsurile se"ere .n situa/ia .n care ma,ina ia oc.
!. pasagerul din fa fr mi'loace de protecie .n caz &e impact rontal are un bilan/
lezional &ierit &e al ,oerului &atorit* absen/ei "olanului ,i a pe&alelor &e r>n* ,i ambreia6@
primul punct &e impact este parbrizul sau st>lpul antero-lateral. :ipsa "olanului .ntre "ictim* ,i
parbriz &uce la o probabilitate mai mare &e racturi aciale- &ar la mai pu/ine racturi toracice@ &e
asemenea "or i mai pu/ine racturi &e emur- genunc0i- tibie 8se pro&uc pre&ominant prin lo"irea
&e st>lpul "olanului9 ,i nu se pro&uc nicio&at* racturi &e glezn* sau picior 8absen/a pe&alelor9- .n
sc0imb- e4ist* un procenta6 similar &e racturi pel"iene ,i mai multe racturi &e cla"icul* ,i
0umerus 8impact mai puternic cu bor&ul ,i parbrizul9. <ste important &e notat ca pentru
ocupantul &reapta a/*- riscul lezional se &ubleaz* &ac* .n spatele lui se al* un ocupant *r*
centur* &e siguran/*.
". pasagerul din fa la un impact lateral de pe partea dreapt prezint* leziuni la ni"elul
scalpului- e/ei- g>tului ,i toracelui- asem*n*toare cu cele &escrise pentru ,oer. =iscerele
intraab&ominale cele mai aectate sunt lobul 0epatic &rept ,i rinic0iul &rept.
/. pasagerii din spate fr centur sau air0-ag pot a"ea leziuni &e aceea,i rec"en/* ,i
se"eritate ca .n cazul ocupan/ilor &in a/*.
Mi'loacele de protecie 1centurile i air-ag0urile2 au- .n conormitate cu toate stu&iile
eectuate- un eect &e re&ucere a mortalit*/ii ,i morbi&it*/ii .n acci&entele rutiere- mai ales c>n&
acestea se pro&uc .n localit*/i un&e "iteza este mic* sau me&ie. R*m>ne nemo&iicat- la "iteze
mari- riscul racturilor cer"icale ,i cel &e lezare a "iscerelor intraab&ominale ,i toracice &atorate
&ecel*rii ,i orec*rii.
enturile pot cauza leziuni prin dou mecanisme:
a9 pl#'#re incorect ? pozi/ia corect* este cea cu spri6in pe repere osoaseD um*r-cla"icul*-
coastespinele iliace@ &ac* se spri6in* sub um*r e4ist* riscul &e leziuni pulmonare- car&iace- iar
&ac* se spri6in* componenta ab&ominal* &easupra spinelor pot i lezate "iscerele ab&ominale ? .n
acci&entele rontale la "itez* mare.
b9 &ec#ni'& p#r#dox#l ? centura sca&e riscul &e leziune sau &eces prin e6ectare sau contact
cu ma,ina@ apar .n sc0imb riscurile &ecel*rii ,i ale contactului cu centura. Ee asemenea- purtarea
centurii a"orizeaz* la ,oer pro&ucerea &e racturi costale pe partea &reapt*- iar la ocupantul
&reapta-a/*- pe partea st>ng*.
1n plus centura se poate bloca &up* acci&ent men/in>n& "ictima capti"* .ntr-un auto"e0icul
care poate e4plo&a sau care se poate scuun&a.
&ir-ag0ul
1n prezent este utilizat ca sistem complementar cu centura &e siguran/*- eicien/a celor &ou*
sisteme- iin& cu #)7 mai mare &ec>t .n cazul .n care se olose,te &oar centura &e siguran/*. Ee,i
ini/ial p*rea protec/ia i&eal* pentru impactul rontal au .nceput s* se &escrie ,i unele &eza"anta6e
sau c0iar leziuni pro&use &e ea.
5irbag-ul este complet umlat la ).)! secun&e &e la impact- &e cinci ori mai repe&e &ec>t
timpul &e care are ne"oie oc0iul pentru a clipi 8).2 secun&e9. 1n acest inter"al scurt continu*
mi,carea spre .nainte a corpului ce poate a"ea un impact puternic cu airbag-ul- sol&at uneori 8mai
ales la "iteze mari ,i c>n& nu este cuplat* centura9 cu ractura coloanei cer"icale. Ee asemenea
airbag-ul poate i periculos pentru ocupantul &in spate al "e0iculului- atunci c>n& acesta este un
copil mic.
1n cele mai multe ma,ini- airbag-urile nu se &eclan,eaza &in cauza "itezei &e impact sau a
gra&ului &e &istrugere a masinii .n urma acci&entului- ci &in cauza senzorilor &e &ecelerare. Ee
aceea- o ma,ina cu un &esign nepotri"it poate i &istrus* aproape complet .n partea rontala ar*
ca airbagurile s* se &eclan,eze. 1n astel &e cazuri airbag-urile ne&eclan,ate- pe l>ng* aptul c* nu
,i-au .n&eplinit rolul &e protec/ie- pot constitui ulterior un real pericol at>t pentru "ictima
.ncarcerat* c>t ,i pentru sal"atorul acesteia. 5stel .n cazul ,oerului trebuie olosit .n timpul
mane"relor &e &escarcerare un &ispoziti" &e protec/ie ormat &intr-un sac rezistent care .mbrac*
"olanul ,i &in centuri care asigur* str>ngerea ,i i4area acestuia.
5irbag-ul este ac/ionat &e un &ispoziti" pirote0nic8ini/iator9 care &uce la ar&erea unui
combustibil ce genereaz* un gaz inert ?5zotul - care uml* airbag-ul .ntr-un timp recor&. Prin
reac/ia .n sine 8prin care se &ega6* c*l&ur*9 ,i prin recarea tegumentelor cu airbag-ul se pot
pro&uce arsuri &e gra&ul 1 si 2 la ni"elul m>iniilor e/ei ,i toracelui "ictimei.
*icti&# / pieton: Cele mai rec"ente "ictime suntD b*tr>ni- copii- biciclisti ,i alcoolici.
Mec#ni'&ele de producere #le leziunilor pot 0iD
Mecanisme simple:
0impact direct cu apari/ia &e ec0imoze- e4coria/ii- 0ematoame- racturi- pl*gi contuse la locul
&e contact 8leziuni &e gamb* pro&use &e bara &in a/*- &e coapse ,i bazin pro&use &e capot*9@
0proiectare cu pro&ucerea &e leziuni gra"e 8rec"ent traume craniene9- situate &e partea opus*
celor &e lo"ire@
-leziuni &e clcare1 gra"e- r*sp>n&ite pe toat* supraa/a corpului cu antrenarea rupturilor &e
organe parenc0imatoase 8rare ca mecanism simplu9@
0comprimarea .ntre auto"e0icul ,i un alt obiect &ur cu apari/ia unor leziuni similar celor &e
c*lcare.
Mecanisme asociate.
0lovire0cdere ? se caracterizeaz* prin prezen/a a &ou* ocare lezionale- unul la locul &e
impact .ntre "e0icul ,i pieton- iar cel*lalt la locul &e contact &intre "ictim* ,i supraa/a &e
sus/inere@
0lovire0proiectare ? cu leziuni mai gra"e &e organe interne- .nso/ite constant &e traumatisme
cranio-cerebrale@
0lovire0-asculare0proiectare ? ce sunt caracterizate prin e4isten/a a trei ocare lezionale@
0lovire0cdere0clcare ? mecanismul este rec"ent .nt>lnit ,i pro&uce leziuni multiple ,i
polimore.
Cel mai rec"ent lo"itura ini/ial* este &in lateral ,i multe "ictime au urm*toarea tria&*
lezional*D
1. ractur* &e tibie-peroneu 8se poate asocia cu &islocare a genunc0iului9@
2. leziuni ale trunc0iului 8coaste racturate- splin* rupt*- etc9.
3. traumatism cranio-cerebral.
1./.Managementul pacientului traumatizat
3ecvene standard pentru pacienii sta-ili medical.
19 5namnez*- antece&entele me&icale@
29 <4aminarea izic* 2&in cap p>n* .n picioareJ@
39 Eiagnosticul &ieren/ial@
!9 <4amin*ri paraclinice 8laborator- ra&iologice- etc.9@
#9 Stabilirea &iagnosticului inal.
&sistena medical care se acord traumatizatului ma'or difer de cea care se acord
pacientului sta-il din punct de vedere medical4
3ecvene de -az %n tratamentul pacienilor traumatizai.
P563P7T&8
19 <4aminarea primar* rapi&* ? 5.F.C.@
29 1nceperea mane"relor &e reanimare simultan cu e4aminarea primar*@
39 <4aminarea secun&ar* E.<. &iagnostic prezumti" principal@
!9 Tratament &e urgen/*@
#9 Ree"aluare@
9N7T&T6& P57M757 95:6N;6 19P92
$9 <4aminare primar*@
%9 <4aminarea secun&ar* complet* cu e4amin*ri paraclinice- teste &e laborator ,i consult &e
specialitate la ne"oie@
'9 Eiagnostic &e certitu&ine@
(9 Continuarea tratamentului &e urgen/*@
1)9 EecizieD l*sare la &omiciliu- internare .ntr-o sec/ie- internare la 5TI- tratament c0irurgical
&e urgen/*- trasner la o alt* clinic*@
9N7T&T6& M6$7&8< 3P67&87=&T<
119 Tratamentul &einiti"@
129 Reabilitarea.
4 IMP,RTANT !IGURAN2A EC+IPEL,R 3E INTER*EN2IE:
-protec/ia zonei- &e"ierea traicului@
-semnalizarea ,i &elimitarea perimetrului &e lucru@
-&epistarea ,i combaterea riscurilor e"oluti"e ,i poten/iale 8e4plozii- incen&ii- current electric-
structuri instabile .n care sau sub care se al* "ictima-substan/e to4ice- gaze9.
NU =M 5SUM5NI RISCURI SUP:IM<NT5R< Nerespectarea acestei reguli "a &uce la apari/ia
&e noi "ictime ,i implicit la sc*&erea ,anselor &e sal"are a "ictimei ini/iale.
6>&89&56& P57M&5< ?7 M&N6>56 $6 56&N7M&56 (N P563P7T&8
,(iecti4e:
-I&entiicarea ,i tratarea ime&iat* a leziunilor respect>n& priorit*/ile@
-Stabilirea necesit*/ii eectu*rii mane"relor &e reanimare@
-Tria6 corespunz*tor .n cazurile cu multiple "ictime.
Trei principii ale asistenei medicale de urgen ale traumatizatului.
1. Eac* pacientul are leziuni multiple- se "a trata prima cea care pune "ia/a .n pericol ime&iatO
2. Reanimarea trebuie *cut* simultan cu e4aminarea primar*O
3. Tratamentele corespunz*toare nu trebuie .nt>rziate &oar pentru c* &iagnosticul este incertO Nu
este necesar* o anamnez* am*nun/it* pentru a .ncepe e"aluarea ,i tratamentul unui pacient
traumatizatO
$ecizii de tria' %n accidentele cu multiple victime traumatizate.
Capacitatea &e asigurare a asisten/ei me&icale este &ep*,it* &e situa/ieD
-se "or trata .nt>i pacien/ii cu cele mai mari ,anse &e supra"ie/uire@
-se "or trata .nt>i pacien/ii care necesit* timpul cel mai scurt- personalul ,i ec0ipamentul cel mai
pu/in.
Capacitatea &e asigurarea a asisten/ei me&icale nu este &ep*,it* &e situa/ieD
-se "or trata .nt>i pacien/ii a">n& unc/iile "itale amenin/ate ,i cei cu multiple leziuni.
7dentificarea leziunilor care pun %n pericol viaa traumatizatului .
:eziunile care pun .n pericol "ia/a traumatizatului sunt 8aran6ate .n or&ine &escresc*toare a
se"erit*/ii9D
,('truc-i# cilor #eriene - uci&e cel mai rapi&D
? Poziia capului, snge, vomismente, corpi strini, compresiune extern.
A('en-# re'pir#-iei - uci&e aproape ime&iatD
? Pneumotorace, hemotorace, leziuni pulmonare.
A('en-# circul#-iei :
? Hemoragii (interne sau externe), leziuni ale inimii, aritmii.
Proce'e exp#n'i4e intr#cr#niene
@&A$6B %n asistena medical de urgen a traumatizatului.
8urm*ri/i .ntot&eauna urm*toarea sec"en/*9
A 8airPaQs9 - eliberarea c*ilor aeriene ,i imobilizarea .n a4 a coloanei cer"icale@
5 8breat0ing9 - e"aluarea ,i controlul respira/iei@
C 8circulation9 - e"aluarea circula/iei ,i controlul marilor 0emoragii@
3 8&isabilitQ9 - e"aluarea statusului neurologic RCS@
E 8e4posure;en"ironment9 - e4punerea la actori &e me&iu@ pacientul se "a &esbr*ca complet
pentru a i e4aminat- &ar se "or lua toate m*surile necesare pentru a nu &e"eni 0ipotemic.
Men/ion*m c* punctele E. ,i <. /in &e e4aminarea secun&ar*.
um se face evaluarea primarC
P#cientul 4# 0i ex#&in#t 4izu#l:
-respir* S
-"orbe,te S
-s>ngereaz* S
-ce culoare au tegumentele S
-este corect imobilizat S
!e 4# o(-ine o #n#&nez 'curt:
-mecanismul leziunilor@
-c>n& a a"ut loc inci&entul.
Eli(er#re# cilor #eriene )i prote6#re# precoce # colo#nei 4erte(r#le cer4ic#le:
-imobliza/i g>tul la orice suspiciune &e leziune a acestuia@
-guler cer"ical rigi&@
-bloca/i capul bilateral ,i imobiliza/i runtea@
-mane"re &e &esc0i&ere a c*ilor aeriene sublu4a/ia &e man&ibul*@
-se "a intro&uce o cale oroaringian* &ac* pacientul este incon,tient (atenie la
contraindicaii!)
-&ac* este necesar*- mane"ra Ceimlic0.
!e 4# #'i't# re'pir#-i#:
-se "a ausculta cu stetoscopul toracele@
-pulso4imetrie@
-o4igenoterapie cu &ebit crescut pe masc* la to/i pacien/ii@
-"entila/ie asistat* pe balon ,i masc* la ne"oie@
-IHT &ac* "entila/ia pe masc* ,i balon este ineicient*D
-IHT eectuat* cu capul pacientului sus/inut &e un asistent ,i cu g>tul .n a4 este cea mai
in&icat*@
-se poate eectua intuba/ie nazo-tra0eal* &ac* se e4clu& racturile nazale- aciale ,i
coagulopatiile.
-cricotiroi&otomie &aca nu se poate eectua IHT@
-&ac* se suspecteaz* pneumotorace suocant? toracostomie ime&iat* cu ac urmat* &e &rena6
toracic@
-.n caz &e "olet costal - stabilizarea lui olosin& un leucoplast lat@
-.n caz &e penumotorace cu supap* - se "a .nc0i&e supapa cu pansament ,i se "a eectua &rena6
toarcic.
Circul#-i#:
-"eriicarea pulsului- tensiunii arteriale- rec"en/ei respira/iilor@
-se "a "eriica &ac* pacientul prezint* 0emoragii e4terne ,i se "a ace 0emostaz* prin
compresiune local*@ rareori este necesar* clamparea &irect* a unor artere lezate "izibile@
-pansamente sterile 8c>t mai curat posibil9 cu care se acoper* orice ractur* &esc0is* sau "iscer
e4pus@ garoul nu este aproape nicio&at* in&icat@
-.n tulbur*rile circulatorii sau &ac* se suspecteaz* pier&eri masi"e &e s>nge- se "a monta cel
pu/in o linie i.". utiliz>n& o braunul* &e calibru mare 8cel pu/in 1'R- se preer* 1$-1!R9@
-linie intraosoas* .n cazul .n care nu se poate realiza cateterizarea "enoas* perieric*@
-se a&ministreaz* &e preerin/* Ringer sau ser iziologic.
-solu/iile "or i a&ministrate lent &ac* pacientul prezint* TCC izolat- .nc0is@ nu se recoman&*
reumplerea "ascular* intempesti"* prin care s* se .ncerce cre,terea T5 la "alori peste 11) mm
Cg pentru a nu in&uce o anemie secun&ar* 0emo&ilu/iei mai ales &ac* pacientul prezint*
0emoragii masi"e @
-transuzie rapi&* cu s>nge ) negati" 8o unitate &ac* e4ist* o pier&ere masi"* e"i&ent* &e s>nge
sau 0ipotensiune se"er*9@
-se "a monitoriza pacientul &etermin>n&u-i-se ritmul car&iac@
-.n caz &e suspiciune &e tampona&* car&iac* cu stop car&iac iminent - pericar&iocentez* (rar
indicat !n prespital).
$up ce eDamenul primar 1&A i msurile de resuscitare2 a fost completat trecem la
evaluarea secundar.
6>&89&56& 369N$&5< (N P563P7T&8
Priorit-ile ex#&inrii 'ecund#re:
-Eezbr*carea complet* a pacientului pentru a permite e4aminarea am*nun/it* a acestuia ? acest
lucru poate presupune t*ierea 0ainelor &ac* mi,c*rile sunt &ureroase pentru pacient@
-Se "or olosi ra&iatoare- p*turi- olii SQrius pentru a prote6a pacientul &e 0ipotermie@
-Se ree"alueaz* semnele "itale ,i se "a m*sura temperatura &ac* aceasta nu s-a eectuat .n
prealabil@
-<4aminare complet* 3&in cap p>n* .n picioare3.
An#&nez# det#li#t:
-1n primul r>n& se stabile,te istoricul traumatismului@
-5namnez* ampl*D alergii- me&ica/ie- antece&ente patologice- ultima mas* 8la ce or*9-e"enimente
care au prece&at traumatismul.
-Se stabile,te mecanismul traumatismului.
-Se e"alueaz* prezen/a altor actori noci"iD 0ipoglicemie- e4punere la to4ine- um- CH.
Ex#&in#re# 'ecund#r con'ider#-ii #di-ion#le:
-Imobilizarea ,i pansamentul pl*gilor@
-Cur*/irea pl*gilor pentru o apreciere mai bun* a prounzimii ,i e4tin&erii lor@
-Corpurile penetrante a&>nci nu se e4trag &ec>t .n sala &e opera/ie 8e4tragerea prematur* poate
&a e4sang"inare- &ac* corpul penetrant tampona un "as sang"in important9.
6T&P686 6E&M6N9897 F$7N &P PGN< (N P77O&56F
12 3e evalueaz nivelul de contien H :3
-puncta6 ma4im 1#
-puncta6 minim 3
go" #oma $core
9tilizarea :3 pentru sta-ilirea severitii traumatismului cranio0cere-ral .
S<=<R - RCS '@
M<EIU - RCS T ( ? 12@
MINHR - RCS T 13 ? 1#.
$efinirea comei.
P5CI<NTU:D
-nu &esc0i&e oc0ii@
-nu e4ecut* comenzile@
-nu "orbe,te@
-RCS U '
Unii pacien/i cu RCS T ' sunt .n com*.
I&pedi&ente 7n 't#(ilire# GC!:
-:eziuni orbitaleD ? %dem palpe&ral ce nu permite deschiderea ochiului.
-:eziuni ale membrelorD ? 'racturi ce !mpiedic mi(carea mem&relor.
-Copii care nu "orbescD
Se "or lua .n consi&erare oricare &intre actorii &e mai sus care pot mo&iica RCS.
22 6Daminarea capului.
-olosi/i ambele m>ini pentru a e4amina atent toate p*r/ile scalpului c*ut>n& zone &ureroase-
e&ema/iate- &eorm*ri- crepita/ii@ a"e/i gri6* s* nu ap*sa/i e4cesi" pe zonele &epresionate ale
salpului@
-se "eriic* prin palpare tot scalpul ,i relieurile osoase ale cutiei craniene cu aten/ie- obser">n&
m*nu,ile pentru e"entualele urme &e s>nge@
-nu "a i mi,cat capul &ec>t &up* e4clu&erea unei leziuni &e coloan* "ertebral* cer"ical*@
e"entual- .n "e&erea e4amin*rii regiunii occipitale- se ruleaz* pacientul lateral- &up* imobilizarea
cu guler a coloanei "ertebrale cer"icale- men/in>n& capul .n a4.
!) 6Daminarea oc+ilor.
Hbser"a/i prezen/a e"entualelor pl*gi- ec0imoze- s>nger*ri- corpi str*ini la ni"elul globului
ocular sau la ni"elul structurilor &e protec/ie ale acestora 8pleoape9- pupile 8&imensiuni-
simetrie9.
Mioz* ? pupile punctiorme egale@
Mi&riaz* ? pupile m*rite egale@
5nizocorie ? pupile inegale.
Pupile m*rimea ,i reacti"itatea@
5cuitatea "izual* &ac* pacientul este con,tient@
Con6ucti"a ; corneea pentru e4clu&erea leziunilor.
") 6Daminarea nasului.
Nasul se e4amineaz* pentru a obser"a zone &e sensibilitate sau &eormate- ce pot in&ica un
nas rupt. =eriica/i &ac* curge s>nge sau alt lui& &in nas.
/) 6Daminarea urec+ilor.
Se "or e4amina ambele canale au&iti"e ,i se "a aspira- sub control "izual- s>ngele &in
acestea- .n "e&erea localiz*rii sursei 8&in canalul au&iti" sau &in interiorul urec0ii9.
Se "or "eriica scurgerile &in nas ,i urec0e pe o 0>rtie &e iltru 8semnul IineluluiJ in&ic>n&
:CR9@
Se e4amineaz* zona retroauricular* 8zona liber* &e p*r &in spatele urec0ii9 obser">n& &ac*
prezint* tumeieri ,i ec0imoze 8mo&iicarea culorii tegumentului &in aceast* zon*9- semnul
Fattle 8ec0imoz* .n zona mastoi&elor9@
Se .ncearc* testarea calit*/ii auzului- &ac* pacientul este cooperant ,i poate oeri rela/ii.
I2 6Daminarea feei.
<4amina/i relieul osos al arca&elor spr>ncenoase ,i zigomatice ,i palpa/i .ntreaga
circumerin/a a orbitei- obser">n& &ac* pacientul acuz* sau maniest* &urere- "eriic>n& &ac*
e4ist* neregularit*/i- &eorm*ri sau elemente &e instabilitate a ragmentelor osoase.
Se "eriic* relieul osos ma4ilar ,i man&ibular .n c*utarea elementelor &e ractur* sau
instabilitate acial*D &urere- &eorm*ri- tumeac/ii- crepita/ii osoase.
J2 6Daminarea gtului.
Un sal"ator i4eaz* capul pacientului iar cel &e-al &oilea sal"ator &esace gulerul cer"ical ,i
"a trece la e4aminarea g>tului. <4aminarea g>tului se ace cu mare gri6*- olosin& ambele m>ini-
c>te una &e iecare parte. Se e4amineaz* cu aten/ie at>t a/a anterolateral* c>t ,i cea posterioar*.
Se caut* m*rcile traumatice cum ar i pl*gi- e4coria/ii- 0ematoame- ec0imoze- not>n& pozi/ia lor-
orma- m*rimea@
-se "eriic* pozi/ia tra0eei@
-se aplic* &in nou gulerul cer"ical.
K) 6Daminare toracelui.
Eac* pacientul este con,tient ruga/i-l s* respire a&>nc ,i .ntreba/i-l &ac* simte &urere la inspir
sau la e4pir. Hbser"a/i &ac* respir* cu &iicultate. Pri"i/i ,i asculta/i semne &e respira/ie &iicil*
cum suntD tusea- P0eezing sau spum* la ni"elul ca"it*/ii bucale.
<ste important s* pri"i/i ambele p*r/i ale toracelui- obser">n& leziuni- 0emoragii sau por/iuni
ale toracelui care se mi,c* anormal- inegal sau pro&uc &urere. Mi,carea inegal* a unei p*r/i sau
sec/iuni poate i un semn al unei con&i/ii gra"e- numite "olet costal.
Se e4amineaz* peretele toracic ,i cla"iculele prin percu/ie ,i palpare.
5usculta/ie pulmonar* ,i car&iac*.
L2 6Daminarea a-domenului.
:a inspec/ie escoria/iile ,i;sau lacera/iile pot tr*&a leziuni &e organe interne- iar
&istensia poate semniica s>ngerare.
Palparea cu &ieren/ierea &urerii ab&ominale &e &urerea &intr-o ractur* costal* 6oas*.
:a percu/ie matitatea poate in&ica colec/ie sanguin* sau lic0i&ian*@ sensibilitatea la percu/ie-
corelat* cu cea la palpare poate i semn &e irita/ie peritoneal*.
:a ausculta/ie .n toate cele ! ca&rane absen/a zgomotelor este semn &e ileus prin leziune sau
s>ngerare- iar sulurile sunt semne &e leziuni "asculare.
1*) 6Daminarea -azinul.
PalpareD pacientul .n &ecubit &orsal- se plaseaz* m>inile cu po&ul palmei .n regiunea lateral*
a celor &ou* creste iliace ,i se comprim* cu pru&en/* bazinul@ apoi se plaseaz* m>inile pe
por/iunea anterioar* a crestelor iliace ,i se apas* spre inerior@ .n inal se realizeaz* o palpare
erm* &easupra simizei pubiene- ractura bilateral* este rec"ent*.
112 6Daminarea spatelui.
Se .ntoarce pacientul .n &ecubit lateral men/in>n& coloana "ertebral* .n a4.
Se palpeaz* ung0iurile costo-"ertebrale- procesele spinoase- mu,c0ii paraspino,i.
12) 6Daminarea mem-relor.
Se caut* e"entuale pl*gi sau arsuri@
Se palpeaz* integritatea structurilor osoase@
Se e"alueaz* articula/iile@
Se e"alueaz* unc/ia ten&oanelor.

$up efectuarea eDaminrii secundare.
Se a&ministreaz* analgetice &up* ce pacientul a ost e4aminat complet. Se "or ree"alua c>t mai
rec"ent unc/iile "itale.
8.Tr#u&#ti'&ele cr#nio9cere(r#le :TCC$
Reprezint* totalitatea enomenelor clinice ,i paraclinice care apar ca urmare a ac/iunii unui
agent traumatic asupra cutiei craniene ,i con/inutului acesteia.
Trauma craniocerebral* se"er* reprezint* o cauz* important* &e mortalitate ,i morbi&itate .n
ca&rul popula/iei a&ulte tinere. <a poate i izolat* sau component* a unui politraumatism. C>n&
nu este asociat* cu ,ocul 0emoragic- mortalitatea .n politraum* &epin&e numai &e se"eritatea
leziunii intracraniene.
Se consi&er* c* trauma cranian* este se"er* atunci c>n& la internare e"aluarea clinic* arat*
un scor RCSU'.
Riscul ma6or este apari/ia unei 0ipertensiuni intracraniene. 5ceasta apare .n peste #) 7 &in
cazurile &e com* traumatic*.
1n unc/ie &e criteriul anatomic care precizeaz* e4isten/a unei comunic*ri .ntre en&o ,i
e4ocraniu- tr#u&#ti'&ele pot 0i 7nc;i'e '#u de'c;i'e.
Mecanisme de producere
Leziunile directe sunt cele cu eect ime&iat- pro&use sub ac/iunea unui obiect care lo"e,te
sau penetreaz* craniul@
Leziunile indirecte se &atoreaz* or/elor &e accelera/ie;&ecelera/ie@ sunt pro&use &e mi,c*ri
"ariabile ale zonelor creierului una a/* &e alta ,i &e impactul &intre creier ,i craniu.
Tipuri de leziuni
))*eziuni cranieneD
-leziuni ale scalpuluiD contuzii- 0ematoame subcutane- e4coria/ii- pl*gi@
-racturi craniene@
+)*eziuni ale creierului (i meningelui:
-leziuni cerebrale &iuze - contuzia@
- leziunea a4onal* &iuz*@
- e&emul cerebral.
-ocale-0emoragii intracraniene 8subara0noi&iene-sub&urale-epi&urale- intraparenc0imatoase9@
- &ilacer*ri cerebrale.
Perfuzia vascular cere-ral
Men/inerea unei peruzii tisulare a&ec"ate a creieruiui este esen/ial* pentru e"itarea leziunilor
cerebrale secun&are. Presiunea &e peruzie cerebral* se estimeaz* prin di,erena dintre presiunea
arterial medie (i presiunea intracranian.
Cre,terea presiunii intracraniene &uce la sc*&erea presiunii &e peruzie cerebral*.
? cu excepia situaiei !n care cre(te (i -., e,ect limitat de dezvoltarea edemului cere&ral.
M*surile care sca& presiunea intracranian* tin& s* creasc* peruzia cerebral*.
:a to/i pacien/ii cu TCC ,i cu semnele presiunii intracraniene crescute se recoman&*
ri&icarea patului .n partea superioar* la 3)
)
- resuscitarea "olemic* p>n* la ob/inerea unei presiuni
arteriale me&ii egal* cu () mmCg- sau p>n* la re&ucerea cu 3)7 a presiunii arteriale me&ii .n
cazul 0ipertensi"ilor ,i men/inerea o4igen*rii arteriale.
Nivelul de contien
<"aluarea ni"elului &e con,tien/* 8RCS9 este cel mai important pas .n e4aminarea pacientului
cu TCC ,i ace parte &in e4aminarea primar*@ celelalte elemente care trebuie e"aluate la cap ac
parte &in e4aminarea secun&ar*.
Hrice sc*&ere a ni"elului &e con,tien/* poate reprezenta o posibil* leziune cerebral*@
Tulbur*ri &e con,tien/*D tulbur*ri &e comporament- agita/ie- obnubilare- con"ulsii- stare
con"ulsi"*- com*.
!corul Gl#'<o= permite &ieren/iereaD
1. traumatisme &inore ? scor RlasgoP 13-1#D - tumeac/ii- ec0imoze- pl*gi supericiale.
2. traumatisme &oder#te ? scor R. 12-(D - 0ematoame- e&em cerebral- isc0emie- ractur*
&epresi"*- meningit*.
3. traumatisme 'e4ere ? scor R. U'D
- coma gr I ? scor R. '
- coma gr II ? scor R. %-$
- coma gr III ? scor R. #-!
- coma gr I= ? scor R. 3
5lte cauze 8a&i/ionale9 care &uc la alterarea st*rii &e con,tien/*D hipoxia, alcoolul, drogurile,
hipoglicemia, ./#, hipo0 sau hipertermia, intoxocaia cu #1.
7nterpretarea semnelor vitale
'e&ne de )oc 8T5 sc*zut*- ta0icar&ie9 D
? &e obicei &in alte cauze- rar &in cauza 0emoragiei &e scalp.
(r#dic#rdie )i +TA:
? pot i cauzate &e un rele4 Cus0ing in&ic>n& o 0ipertensiune intracranian*.
t#;ic#rdie #prut (ru'c )i ;ipoten'iune #rteri#l:
? iminen/* &e anga6are.
(r#dipnee#:
? semn precoce &e CIC.
re'pir#-i# C;e>ne / !to?e' '#u re'pir#-i# centr#l neuro<en:
? leziune &e trunc0i cerebral@
tul(urrile re'pir#torii nu trebuie s* a6ung* s* ie obser"ate .ntruc>t pacientul trebuie
intubat ,i 0iper"entilat precoce.
te&per#tur# p#cientului trebuie monitorizat* &eoarece 0ipertermia poate &eteriora
statusul cerebral.
3emne o-iective ce sugereaz eDistena unui proces eDpansiv intracranian.
-mi&riaz* i4* unilateral sau bilateral@
-sl*biciune lateralizat* a e4tremit*/ilor@
- Ipozi/ii &eosebiteJ 8mai ales &ac* e4ist* asimetrie9D
? decorticare (,lexie de la nivelul cotului)
?decere&rare (extensie de la nivelul cotului, mem&rele in,erioare extinse de la nivelul
genunchiului).
-&eteriorare neurologic* progresi"* 8e4amenul RCS9.
3emne care sugereaz un traumatism cranio0cere-ral sever.
-anizocorie@
-r*spuns motor lateralizat sau sl*biciune@
-traumatism &esc0is cu scurgere &e :CR sau cu e4punere &e /esut cerebral@
-ractur* cranian* cu .nun&are sau &esc0is*@
-&eteriorarea statusului neurologic@
-com*.
auzele deceselor %n T
<4anguinarea e4tern*D
? rar- &ar poate s* apar* .n cazul unor leziuni ma6ore ale scalpului.
Eepresie respiratorie ; car&iac*D
? &atorit* compresiei trunc0iului cerebral.
Re&ucerea peruziei cerebrale cu apari/ia CIC &atorit*D
? eectului &e mas*@
? e&emului cerebral &iuz
M&N&:6M6NT98
(N T5&9M&T73M98 5&N7O0656A5&8 M&MO5
O-iective.
1. 5sigurarea unc/iilor "italeD respira/ie ,i circulatie@
2. Protec/ia ,i stabilizarea pro"izorie a coloanei cer"icale@
3. <"aluarea st*rii &e con,tien/* ,i a leziunilor cranio-cerebrale@
!. Recunoa,terea ,i primul a6utor .n leziunile e4tracraniene.
!t#(iliz#re# 0un-iilor 4it#le
Cipotensiunea arterial*- 0ipo4emia ,i 0ipercapnia &etermina agra"area leziunii primare
cerebrale traumatice- a"oriz>n& instalarea leziunilor cerebrale traumatice secun&are- actor
ma6or .n agra"area prognosticului. Tratamentul primar implic* .n mo& obligatoriu p*strarea
libera a c*ilor respiratorii precum si a unei circula/ii sanguine a&ec"ate ? respecti"- p*strarea
presiunii &e peruzie cerebrala 8PPC9- at>t la locul acci&entului c>t ,i pe &urata transportului.
A. A'i<ur#re# re'pir#-iei
1.&dministrarea O2 .nc* &e la .nceput este obligatorie la to/i pacien/ii cu TCC ca unic*
leziune. 1n cazurile care nu necesit* IHT- se "a a&ministra $ l;min pe masca sau 3 l;min pe son&a
nazal*.
2.6vitarea i com-aterea aspiraiei i o-struciei consecutive a cilor respiratorii 8s>nge &in
zona buco-nazal*- con/inut gastric9@
!.7ntu-atia oro0tra+eal i ventilaia sunt obligatorii la pacientii cu scor RCSU'. 5celea,i
mane"re se "or e4ecuta ,i la pacien/ii cu scor RCSV' &ar care prezint* ,i leziuni e4tracraniene cu
risc &e instalare a unei 0ipo4ii acute. Ki4area son&ei &e intubatie nu "a pro"oca compresiunea
"enelor 6ugulare 8cre,te presiunea intracranian*9. Intuba/ia naso-tra0eal* este contrain&icat* .n
cazul traumatismelor cranio-aciale. Parametrii "entila/iei artiicialeD Pa CH2 U 3)-3# mmCg ,i
Pa H2 V %# mmCg sau satura/ie H2 V (#7.
".Se "a a"ea .n "e&ere e"entualitatea prezen/ei leziunilor de coloan cervical asociate 8#-
1)7 .n TCC gra"e9- .n consecin/*- IHT se "a eectua cu capul u,or reclinat- i4at manual &e un
a6utor- mi,c*rile &e antele4ie ,i;sau rota/ie a capului sunt interzise.
5. A'i<ur#re# circul#-iei '#n<uine
1n TCC gra"e ,i me&ii se "or asigura cel pu/in &ou* c*i "enoase perierice cu catetere cu
lumen mare- bine i4ate. Hbiecti"ul este &e a asigura o PPC corespunzatoare prin restabilirea
unei presiuni arteriale sistemice normale- respecti" T5 sistolica 12) mm Cg.
Cre,terea T5 peste "alori normale este cauzat* &e obicei &e analgose&area insuicient* sau .n
mo& rele4 &e cre,terea presiunii intracraniene.
Cipotensiunea arterial* .n TCC la a&ul/i este rareori cauzat* prin leziunea cerebral.Prezen/a
concomitent* a ,ocului 0emoragic in&ic* e4isten/a unei 0emoragii e4tracraniene. Sugarii ,i copiii
pot .ns* &ez"olta enomene &e insuicien/* circulatorie acut* consecuti" 0emoragiilor subgaleale
sau intracraniene.
Combina/ia 0ipotensiune-bra&icar&ie in&ic* rec"ent prezen/a unei leziuni me&ulare.
Tratament medicamentos.
1. 5eec+ili-rare volemic ? .ncepe ime&iat- se "or utiliza solu/ii izotone- e4D NaCl )-(7-
Ringer ,i coloi&e. Se contrain&ic* a&ministrarea &e solu/ii cristaloi&e 0ipotone .ntruc>t
a"orizeaz* e&emul cerebral.
2. &nalgetice, sedative ? Pentru intuba/ie se "a utiliza asocierea opioi& B 0ipnotic- iar pentru
analgose&area .n timpul transportului- precum ,i la pacien/ii neintuba/i prezent>n& agita/ie
psi0omotorie sau &ureri- asocierea opioi& B benzo&iazepin* cu &urat* scurt* &e ac/iune.
!. MiorelaDante ? la ne"oie- cele cu &urat* scurt* &e ac/iune.
". >asopresoare ? in&icate .nc* &in primele minute .n caz &e e,ec al terapiei &e reec0ilibrare
"olemic* care nu a &eterminat restabilirea T5.
/. &genti @neuroprotectoriB ? nu se utilizeaz* .n aza prespital a .ngri6irii bolna"ului cu
TCC.
Corticoterapia a ost p*r*sit*- iar barbituricele sunt rezer"ate terapiei intensi"e la ni"elul
spitalului.
I. Terapia depletiv ? Manitol 2)7 - nu se a&ministreaz* &e rutin*@ e4cep/ie ? instalarea
sin&romului &e 0ipertensiune intracranian*- alterarea st*rii &e con,tien/* sau apari/ia anizocoriei
.n timpul transportului. :a ace,ti bolna"i se in&ic* a&ministrarea &e Manitol 2)7 )-2#-)-#
g;Ggcorp .n bolus- i.". timp &e 1# minute 8p>n* la 2g;Ggcorp;2!0- .n !-$ prize9 .
J. rizele comiiale posttraumatice "or i tratate &e urgen/* &up* urm*torul algoritmD
Eiazepam 1)-2) mg i."..Persisten/a crizelor necesit* a&ministrarea &e T0iopental .n &oze
repetate &e 1)) mg i.". p>n* la sistarea crizelor epileptice- bolna"ul iin& intubat ,i sub control
<<R.
(ngri'irea plgilor 0 Se "or acoperi cu pansament steril- ume& .n cazul pl*gilor cranio-
cerebrale cu eliminare &e &etritus cerebral. 1n caz &e 0emoragii e4terne 8risc &e ,oc 0emoragic9
se "a ace 0emostaza pro"izorie. Corpii str*ini se "or l*sa .n principiu .n plag* 8risc &e
0emoragie la e4trac/ie9.
Poziia H capul pacientului ri&icat la 1#-3)W .n pozi/ie neutr*@ bolna"ii instabili 0emo&inamic
"or i transportati complet culca/i.
7mo-ilizarea o-ligatorie a coloanei cervicale cu guler rigi& ,i i4area capului pe targ*.
7mo-ilizarea fracturilor instabile ale membrelor.
7nventar sumar al eventualelor leziuni asociate 8torace- ab&omen- pel"is- membre9 cu risc
.nalt &e 0ipotensiune arterial* ,i 0ipo4emie.
Meninerea normotermiei.
$ate anamnestice necesare.
-se "or ob/ine &up* eectuarea 5FC ? ului@
-mecanismul leziunii@
-starea pacientului .nainte sau &up* traumatism@
-ora acci&entului@
-pier&erea st*rii &e con,tien/*- &urata@
-gre/uri- "om*@
-con"ulsii@
-simptome neurologice@
-consum &e alcool ; &roguri@
-actori &e me&iu 8&e e4.0ipotermia9@
-antece&ente &e TCC sau &e boli neurologice@
-me&ica/ia curent* ,i alergii@
-coagulopatii.
6valuarea rapid pentru alte cauze de alterare a stNrii de contien
+ipoxi#:
? iniial toi pacienii se vor trata cu 1
+
la ,lux mare
? se vor veri,ica pulsoximetria.
+ipo<lice&i#:
? se va msura glicemia (i se va trata cu 2lucoz 334 dac este su& 56mg7dl.
+iper9 '#u +ipoter&i#:
? corectarea rapid a temperaturii.
Alcool @ 3ro<uri
? se va veri,ica nivelul dar nu se va considera ca ,actor determinant al comei dect prin
excludere.
5eevaluarea pacientului cu T
Ree"aluarea rec"ent* este important* pentru &etectarea mo&iic*rilor st*rii pacientului.
Semnele &eterior*rii neurologice semniicati"eD
? RCS sca&e cu &ou* sau mai multe puncte@
? cre,te intensitatea cealeei@
? cre,te &iametrul unei pupile@
? sl*biciune unilateral*.


onsideraii adiionale
Prognosticul
Se recoman&* e"itarea 0ipotensiunii 8T5SU() mmCg9 sau a 0ipo4iei 8apnee- cianoz*-
SpH
2
U()7 sau PaH
2
U$) mmCg9 la pacien/ii cu TCC se"er. Prezen/a .n etapa pre-spital a
0ipotensiunii sau a 0ipo4iei &uce la alterarea prognosticului neurologic- ace,ti parametric iin&
&oi &in cei cinci actori &e pre&ic/ie in&epen&en/i .n ceea ce pri"e,te e"olu/ia pacien/ilor cu TCC
se"er 8al*turi &e scorul RlasgoP la internare- tipul leziunii intracraniene- aspectul pupilelor.
Tensiunea arterial
<4ist* &ate care sus/in utilizarea solu/iilor saline 0ipertone .n resuscitarea "olemic* ini/ial*.
5ceste solu/ii sca& PIC la pacien/ii cu TCC gra"- &atorit* eectului osmotic &e atragere a apei &in
spa/iul intersti/ial ,i intracelular. 5cest eect se maniest* .n zonele cu barier* 0ematoencealic*
intact*- ,i nu .n zonele .n care aceasta este aectat*- permeabil* pentru electroli/i.
Recoman&*rile actuale sus/in utilizarea solu/iilor 0ipertone .n resuscitarea ini/ial*- pentru
restabilirea "olemiei cu "olume mici 8cu apro4imati" 2))-3)) ml9- conceptul iin& &enumit
Iresuscitare microcirculatorieJ &atorit* eectului osmotic intrinsec- beneic .n aza ini/ial*- &ar
care &e"ine noci" prin a&ministrare prelungit*. <ectele a&"erse teoretice suntD insuicien/a
car&iac*- mielinoza centro-pontin*- tulbur*ri ale 0emostazei ,i insuicien/a renal*. Ee aceea se
recoman&* olosirea lor .n aza ini/ial*- .n cantit*/i mici ,i pe perioa&e scurte.
Solu/iile 0ipotone nu trebuiesc a&ministrate- &eoarece in&uc 0iponatremie ,i 0ipotonie
intra"ascular*- put>n& e4acerba e&emul cerebral.
Manitolul
Mecanismul &e ac/iune beneic al manitolului asupra creierului este .nc* contro"ersat.
5c/iunea manitolului este biazic*. 1n prima az* are eect &e plasma-e4pan&er- sca&e
">scozitatea s>ngelui- cre,te lu4ul sang"in cerebral ,i aportul cerebral &e o4igen. 5ceste eecte
reologice e4plic* &e ce PIC sca&e .n c>te"a minute &e la a&ministrare- sc*&erea iin& mai marcat*
atunci c>n& PPC este mic*.
Manitolul- al*turi &e alte substan/e osmotice a"orizeaz* I&esc0i&ereaJ barierei
0ematoencealice- ceea ce permite trecerea manitolului al*turi &e alte molecule mici .n creier.
5cest lucru &e"ine noci" atunci c>n& se a&ministreaz* &oze mari &e manitol ce se acumuleaz* .n
creier- cu eect osmotic in"ers cu cre,terea osmolarit*/ii cerebrale ,i risc &e e&em cerebral-
&uc>n& la cre,terea PIC. 5cumularea cerebral* a manitolului este mai mare c>n& se
a&ministreaz* .n peruzie continu*.
Se recoman&* a&ministrarea manitolului .n bolusuri repetate &e )-2#-1 g;Gg- .n timp &e 1#-
2) minute pentru a e"ita 0ipotensiunea.
Oiperventilaia
Un rol esen/ial .l are men/inerea .n limite normale a parametrilor "entilatori- scopul &e baz*
iin& men/inerea normo4iei ,i normocapniei.
5tunci c>n& este p*strat* autoreglarea cerebral* ,i responsi"itatea la CH
2
- o sc*&ere a pCH
2
cu 2-! mmCg &etermin* sc*&ere a PIC cu 1 mmCg &atorit* "asoconstric/iei cerebrale ,i sc*&erii
concomitente a "olumului sang"in cerebral ,i a lu4ului cerebral. Ee,i 0iper"entila/ia sca&e PIC-
ea are eecte a&"erse prin sc*&erea KSC 8lu4 sanguin cerebral9 p>n* la ni"el isc0emic. 1n
perioa&a ime&iat* &up* traum* 8.n primele $ ore9 c>n& este prezent* 0Qpo4ia cerebral* prin
0ipoperuzie 8KSC este sc*zut .n raport cu consumul &e H
2
,i insuicient pentru a asigura
metabolismul cerebral9- sc*&erea ,i mai mare a KSC prin 0iper"entila/ie in&uce isc0emia
cerebral* ,i agra"eaz* leziunile secun&are cerebrale. Ciper"entila/ia pe perioa&* scurt* este
rezer"at* situa/iilor &e &eteriorare acut* neurologic* ce se asociaz* cu cre,terea PIC.
Ciper"entila/ia pe perioa&e mai prelungite poate i olosit* atunci c>n& 0ipertensiunea
intracranian* este reractar* la tratament.
orticoizii
Ma6oritatea stu&iilor eectuate au ar*tat c* terapia cu corticoizi nu .mbun*t*/e,te prognosticul
,i nu sca&e PIC la pacien/ii cu TCC se"er. Ee aceea- nu se recoman&* utilizarea lor .n acest scop.
$urerea
Eurerea- an4ietatea ,i agita/ia psi0omotorie trebuie comb*tute &eoarece cresc consumul &e
o4igen ,i PIC. Ee asemenea- tusea- mane"rele &e aspira/ie tra0eal*- asincronismul cu "entila/ia
mecanic* au ca eect cre,terea PIC. Se utilizeaz* substan/e opioi&e &atorit* eectului analgetic ,i
&e sc*&ere a rele4elor c*ii aeriene- mai ales la pacientul intubat. Se preer* KentanQlul &atorit*
&eprim*rii car&io"asculare minime ,i &uratei mai scurte &e ac/iune- ce permite ree"aluarea
neurologic*. Pentru eectul 0ipnotic se utilizeaz* propoolul- acesta iin& u,or &e titrat ,i cu
ac/iune rapi& re"ersibil*- ceea ce permite e4aminarea neurologic* repetat*. 1n plus- pose&* eect
anticon"ulsi"ant. 5ten/ie la pacien/ii instabili 0emo&inamic. 5t>t propoolul c>t ,i mi&azolamul-
&etemin* sc*&erea ratei metabolice cerebrale- a KSC- PIC- P5M-PPC- &epen&ent &e &oz*.
CRITERII 3E INTERNARE IN !PITAL LA PACIENTII CE AU !UAERIT UN
TRAUMATI!M CRANI,9CERE5RAL
Cemoragie intracerebrala sau racturi craniene i&entiicate &upa eectuarea CT cerebral
Pacient conuz- agitat- sau cu pier&erea starii &e cunostiinta
Semne sau simptome &e ocar neurologic
Crize comitiale sur"enite &upa un traumatism cerebral
Consum &e alcool sau into4icatie me&icamentoasa
Pacient "arstnic- cu boli asociate multiple
86=79N7 5&N7O0656A5&86 ?7 T5&T&M6NT98 8O5 3P67#7
12 omoia cere-ral
<ste o scurt* abolire a st*rii &e con,tien/* prin implicarea 3unc/ional*3 a orma/iei reticulate
a trunc0iului cerebral &atorit* &epolariz*rii brutale a neuronilor componen/i.
Starea este tranzitorie- re"ersibil*- &ur>n& .n 6ur &e un minut &ar prin impactul ini/ial poate
pro"oca ruptura unui ane"rism pree4istent sau poate precipita e"olu/ia unei tumori.
!i&pto&e.
? $curt pierdere a strii de con(tien (8 9 min)
? #e,alee
? .meeli
? 2reuri 7 vrsturi
? %xamen neurologic normal.
Poate necesita internare &ac* ame/eala ,i;sau "*rs*turile persist*.
22 ontuzia cere-ral
Se sol&eaz* cu alterarea sau pier&erea st*rii &e con,tien/* ,i instalarea semnelor neurologice
&e ocar.
Traumatismul pro"oac* o necroz* a /esutului cerebral .n punctul .n care ,ocul are eect
ma4im- la care se a&aug* participarea actorului "ascular prin apari/ia &e 0emoragii arteriale-
0emoragii "enoase- 0ematoame- "aso&ilata/ie- "asoparalizie- tulbur*ri bioc0imice ,i e&em
cerebral. :eziunile constituite au caracter e"oluti" &e,i se al* .n sta&ii &ierite.
!2 $ilacerarea cere-ral
Presupune eectul &istructi" al parenc0imului cerebral ,i const* .n &iscontinuit*/i ale zonelor
cortico-subcorticale &eterminate &irect &e agentul "ulnerabil sau prin ragmentele &in "ecin*tate.
Mecanismul in&irect al &ilacer*rii presupune contactul &istructi" &intre structurile creierului
,i elementele osoase &ure ale en&ocraniului. Sunt .nso/ite &e leziuni ale parenc0imului cerebral ,i
re"*rsate sanguine regionale.
"2 #racturile craniene
Cele mai &ese racturi craniene au traiect liniar. Eac* impactul este puternic apar racturi cu
aspect stelat.
Kracturile liniare ce tra"erseaz* artera meningee me&ie sau sinusul &ural se asociaz* cu
0ematom epi&ural- cu poten/ial &e se"eritate crescut. Kracturile cu .nun&are au gra"itate crescut*
&atorit* cre,terii inci&en/ei lez*rii sinusului &ural sau a parenc0imului cerebral- mai ales c>n&
gra&ul &e .nun&are &ep*,e,te grosimea cutiei craniene.
Inter"en/ia c0irurgical* poate i in&icat* .n situa/ia racturilor comple4e- a racturilor
&esc0ise- a celor cu .nun&are &e peste 3-# mm- a interes*rii &urei mater sau "aselor
intracraniene.
Ma6oritatea nu necesit* tratament speciic 8cu e4cep/ia celor care sunt .nso/ite &e leziuni
cerebrale subiacente9.
1n general- pacien/ii cu racturi craniene au risc mai mare &e interesare cerebral* subiacent*.
/2 #racturile de -az de craniu
Faza craniului este punctul &e intrare ,i &e ie,ire a ner"ilor cranieni ,i a "aselor sanguine- &e
aceea racturile bazei craniului prezint* un risc pentru aceste structure.
!e&ne:
? Hematom perior&ital &ilateral (ochii de raton 0 .)
: %chimoza mastoidian (semnul ;attle 0 ;)
: $curgere *#< (otolicvoree rinolicvoree)
: Hemotimpan (otoragie 0 #)
: $urditate prin leziune de nerv auditiv
:Paralizie de nerv ,acial.
Cematomul periorbital bilateral ,i ec0imoza mastoi&ian* se &ez"olt* treptat .n &ecursul a
c>te"a ore &e la pro&ucerea leziunii@
Eac* ractura se e4tin&e la ni"elul sinusurilor paranazale ,i a osului mastoi&- poate apare
istula :CR cu risc &e inec/ie ulterioar*.
Kracturile &e baz* &e craniu nu se "*& bine pe ra&iograii.
CT in&icat pentru e"aluarea leziunilor cerebrale.
Ee obicei nu necesit* inter"en/ie neuroc0irurgical* 8e"entual tar&i" pentru reacerea &urei
.n cazul scurgerii :CR9.
I2 Oematoamele intracraniene
Cematomul intracranian apare la p>n* 237 &in pacien/ii cu traumatism cranian se"er.
Ee obicei- 0ematoamele intracerebrale &e mici &imensiuni se trateaz* conser"ator prin
.mbun*t*/irea o4igen*rii cerebrale ,i men/inerea .n limite normale a PIC.
Cematoamele ce &ep*,esc 3 cm sau &etermin* &eplasarea liniei me&iane- la pacien/ii cu
status neurologic alterat- "or necesita &ecompresie ,i e"acuare c0irurgical* ime&iat*.
Pot i asociate cu leziuni cerebrale &iuze sau cu e&em cerebral &iuz.
Oemoragiile su-ara+noidiene.
Rezult* .n urma ruperii "aselor subara0noi&iene ,i prezen/a s>ngelui .n :CR.
Pacien/ii cu 0emoragie subara0noi&ian* izolat* prezint* cealee- otoobie ,i semne
meningiene u,oare.
Eac* e4ist* ,i o 0emoragie intra"entricular* ma6or* prognosticul e rezer"at.
Eac* e4tin&erea este limitat*- posibil s* nu necesite tratament speciic ,i prognosticul este
bun.
Oematomul su-dural.
Reprezint* o s>ngerare &in "enele &urale rupte- cu sau *r* arterele &e pe supraa/a cerebral*-
cu posibil* &ilacerare cerebral*.
Mortalitate ri&icat* 8 !) - $)79 &atorit* leziunilor cerebrale asociate.
Se trateaz* prin craniotomie ,i &rena6 8e4cep/ie - &ac* este oarte mic ,i bilateral9.
Oematomul epidural.
Sunt rare- este cauzat &e lezarea arterei meningiene me&ii.
Prezentarea clasic* 81;3 &in cazuri9D
Pierderea strii de con(tien la impact urmat de un interval de cteva minute : ore !n care
starea de con(tien este reluat, cu alterarea ei progresiv, ulterioar pn la com.
Craniotomie &e urgen/* cu e"acuarea 0ematomului ,i ligature arterei lezate.
Mortalitate 1) - #) 7 8prognostic mai bun &ec>t .n cazul 0ematomului sub&ural &atorit*
rec"en/ei mai mici a leziunilor cerebrale asociate9.

Oematomul intraparenc+imatos.
Cel mai comun este cel intracerebral.
Cele &e &imensiuni re&use pot s* nu necesite inter"en/ie neuroc0irurgical*.
Cele &e trunc0i cerebral pot i inoperabile.
Inter"en/ia c0irurgical* este in&icat* &ac* 0ematomul este mare- progresi"- sau asociat cu
e&em cerebral semniicati".
Risc crescut &e con"ulsii.
J2 6demul cere-ral
<ste .nt>lnit .n contuzia cerebral* me&ie ,i gra"*- precum ,i .n 6urul ocarelor &e &ilacerare-
a&uc>n&u-,i contribu/ia la ampliicarea 0ipertensiunii intracraniene ,i a cercurilor "icioase care
&uc la accentuarea 0ipo4iei.
K2 8eziunea aDonal difuz
Unele traumatisme pro&uc leziuni microscopice r*sp>n&ite la ni"elul /esutului cerebral
aect>n& .n special a4onii neuronilor. 5ceast* categorie poart* &enumirea &e leziune a4onal*
&iuz*. 1n orma ei gra"*- aecteaz* abilitatea celulelor ner"oase &e a se integra- iar starea
pacientului este se"er ,i ire"ersibil aectat*.
Se maniest* prin com* proun&*.
Mortalitate ri&icat* ,i prognostic rezer"at.
Nu e4ist* tratament speciic .n aara celui pentru CIC.
L2 Oigromul su-dural
Cauzat &e rupturi ale piamater;ara0noi&ei- cu scurgere uni&irec/ional* a :CR .n spa/iul
Sub&ural.
Simptomele ,i tratamentul sunt similare cu cele ale 0ematomului sub&ural.
Prognostic bun &atorit* leziunilor cerebrale asociate mult mai limitate.
1*2 8eziunile cere-rale penetrante
Pacien/ii cu leziuni penetrante atale necesit* resuscitare car&io-pulmonar* .n "e&erea &on*rii
&e organe.
Con"ulsii post-traumatice pot ap*rea .n #)7 &in cazuri &e aceea se in&ic* me&ica/ie
proilactic* 8&ip0enQl0Q&antoin sau enobarbital9.
To/i necesit* antibioterapie.
B.Tr#u&#ti'&ele 0#ci#le
8eziuni.
-leziuni aciale &e p*r/i moi@
-racturi ale masi"ului acial@
-leziuni traumatice ale articula/iei temporo-man&ibulare@
-leziuni traumatice en&obucale.
auze de deces
I&edi#te:
- obstruc/ia C5S@
- e4sanguinare@
- asocierea cu TCC 8TCK9 sau leziuni &e coloan* cer"ical*.
t#rdi4e:
- meningita@
- inec/iile oroaringiene.
lasificarea fracturilor faciale
&#6ore D
-:e Kort I mobilitatea palatului- a procesului al"eolar ,i a po&elei sinusurilor ma4ilare@
-:e Kort II mobilitatea ma4ilarului ,i a bazei nazale@
-:e Kort III mobilitatea .ntregii e/e@
-racturile &e man&ibul*.
&inoreD
-lu4a/ia &e man&ibul*.
#racturile de mandi-ul.
- &e corp@
- &e simiz*@
- &e ung0i man&ibular@
- &e ram ascen&ent@
- &e apoiz* coronoi&*.
3emne %n cazul fracturilor de mandi-ul.
- &urere@
- trismus ,i limitarea mi,c*rii man&ibulei- sau mobilitate anormal* a acesteia@
- s>nger*ri ie intra-orale ie &in urec0e 8.n cazul racturilor &e con&il man&ibular- ca rezultat
al ruperii mambranei meatului au&iti" e4tern9@
- parestezii la ni"elul buzei inerioare ca rezultat al traumatiz*rii ner"ului al"eolar inerior@
- tumeac/ia /esuturilor moi .n"ecinate@
- &eorm*ri ale conturului osos la palpare ,i crepita/ii.
3emne %n luDaia de mandi-ul.
- &urere@
- gura larg &esc0is* ,i i4at* .n aceast* pozi/ie@
- con&ilii palpabili anterior proeminen/ei articulare@
- scurgerea sali"ei .n e4teriorul gurii &atorit* &iicult*/ilor &e .ng0i/ire.
H situa/ie particular* o reprezint* ractura bilateral* &e corp man&ibular- care poate &a
obstruc/ie &e C5S prin &eplasarea spre posterior a ragmentului osos liber ,i implicit a limbii
care este ancorat* &e acesta la ni"elul apoizelor geniene. Sal"atorul "a i ne"oit s* trac/ioneze
spre anterior man&ibula sau limba- ,i s* plaseze pacientul .n P:S.
onduita de urgen.
-e"aluarea primar*D
-controlul C.5. ,i imobilizarea coloanei cer"icale@
-o4igenoterapie@
-pozi/ionare a&ec"at* 8,ez>n& sau clinostatism9
-IHT la ne"oie 8intuba/ia nazotra0eal* ,i olosirea pipei Rue&el este &e obicei contrain&icat*9@
-aspira/ia c*ilor aeriene@
-controlul 0emoragiilor@
-0emoragiile abun&ente pot reprezenta cauz* &e obstruc/ie a C.5.@
-clamparea oarb* a "aselor este contrain&icat*.
-e"aluarea secun&ar*D
-i&entiicarea ,i tratarea altor leziuni asociate care nu comport* risc "ital.@
-consi&erarea son&ei nazogastrice sau orogastrice.
C.Tr#u&#ti'&ele colo#nei cer4ic#le
3uspiciunea unei leziuni la nivelul coloanei cervicale apare %n caz de.
-"ictim* politraumatizat*@
-acci&ent rutier@
-c*zut &e la .n*l/ime sau &e la acela,i ni"el@
-sp>nzurat@
-electrocutat@
-.necat@
-leziuni traumatice &easupra cla"iculei@
-&urere .n regiunea g>tului &up* un traumatism 8c0iar &ac* traumatismul nu a ost la ni"elul
-coloanei cer"icale9@
-traumatizat cu alter*ri minore ale statusului mental 8sub inluen/a alcoolului9@
-semne neurologice semniicati"e pentru o leziune &e coloan* cer"ical*.
onduita.
-e"aluare primar* 85FC9 cu imobilizarea coloanei cer"icale@
-o4igenoterapie &eoarece 0ipo4ia genereaz* leziuni me&ulare secun&are@
-la ne"oie IHT- INT sau Cricotiroi&ostomie@
-r*&*cinile ner"ului renic care &eser"e,te &iaragma ies la ni"elul "ertebrelor a treia- a patra ,i a
cincea cer"ical*- &e aceea orice pacient cu leziune la C# sau mai sus trebuie intubat 8uneori c0iar
,i mai 6os &e C# &eoarece e&emul poate progresa interes>n& ulterior r*&*cinile ner"ului9@
-criterii pentru intuba/ie ,i "entila/ieD pCH
2
V!)mmCg- pH
2
U') mmCg.
6valuare secundar.
-scurt e4amen neurologic@
-se &esace miner"a- cu men/inerea imobiliz*rii g>tului ,i se palpeaz* coloana cer"ical*@
-scopul e4amenului clinicD sensibilitate ; &urere@ &eormare@ e&eme ; ec0imoze@ spasm muscular.
-lui&e- "asopresoare ? pt. ,ocul neurogen@
-antibiotice ? .n racturile &esc0ise@
-steroizi .n &oze mari.
6Damenul neurologic urmrete.
-motricitatea@
-tulbur*rile &e sensibilitate 8parestezii9@
-mo&iicarea rele4elor@
-&isunc/ie autonom*@
-tonusul sincterului rectal.
3emne clinice.
-arele4ie@
-respira/ie &iaragmatic*@
-r*spuns la &urere &oar &easupra regiunii cla"iculei@
-r*spuns motor limitat la le4ia antebra/ului@
-priapism@
-,oc neurogen.
riteriile N6E93 8National <mergencQ X-Ra&iograp0Q Utilization Stu&Q9 in&ic*- atunci
c>n& sunt .n&eplinite toate cele #- c* riscul &e leziune la ni"elul coloanei cer"icale este sc*zut ,i
gulerul cer"ical ar putea i .n&ep*rtat &up* e4aminarea clinic*- *r* a mai i ne"oie &e
ra&iograierea coloanei.
Pacientul trebuie s* .n&eplineasc* toate cele cinci criteriiD
1$ s* nu prezinte sensibilitate sau &urere la palparea regiunii posterioare me&iene a g>tului &e la
protuberan/a e4tern* a occipitalului p>n* la proeminen/a primei "ertebre toracale@
8$ s* nu prezinte semne &e into4ica/ii 8alcool- &roguri- me&icamente9@
B$ ni"elul &e con,tien/* normal@
C9 s* nu prezinte semne neurologice ocale 8&ezorientare- tulburYri &e memorie- comportament-
0emiparezY;plegie9@
D9 s* nu e4iste alte leziuni &ureroase care ar putea 2mascaJ &urerea cer"ical*.
7ndicaiile radiografiei de coloan cervical %n traum.
- .n unc/ie &e mecanismul traumatismului@
- &urere la ni"elul g>tului@
- sensibilitate la palpare@
- percep/ie scYzutY a &urerii@
- traumatism cranian@
- consum &e alcool sau &roguri@
- retar&are mintalY@
- copiii sub 2 ani@
- traumatism penetrant@
- simptome sau semne neurologice@
- prezen/a unor leziuni mai &ureroase care &istrag aten/ia pacientului.
?ocul neurogenic datorat unei leziuni medulare.
-sca&erea acti"it*/ii simpatice@
-"aso&ilata/ie perieric* cu staz* "enoas*@
-0ipotensiune ,i bra&icar&ie@
-tratamentD - lui&e ,i agoni,ti @
- corticosteroizi.
?ocul spinal.
0este o leziune electric*- &e &epolarizare@
-nu este un enomen circulator@
-apare ime&iat &up* traumatism@
-apare plegie cu arele4ie@
-are e"olu/ie a"orabil*.
Co&plic#-ii precoce #le leziunilor 'pin#le:
-0ipo"entila/ia precoce@
-regurgita/ia cu aspira/ie ,i s&r. Men&elson.
7mo-ilizarea coloanei cervicale
12 oliere cervicale regla-ile
-PrezintZ protec/ie &e spumZ 0ipoalergicZ- centurZ &in =elcro@
-Sunt ra&iotransparente la R4- CT- RMN@
-Construc/ie monobloc- u,or &e montat ,i &imensionat@
-PrezintZ a"anta6ul &e a .ngloba ! &imensiuni 8ZrZ g>t- scurt- normal- .nalt9@
- PrezintZD
-&esc0i&ere tra0ealZ pentru acces la caroti&Z ,i tra0ee@
- &esc0i&erea .n spate pentru palparea coloanei cer"icale- &renarea secre/ilor ,i
"izualizarea zonei posterioare a g>tului.
22 oliere cervicale neregla-ile
-Construc/ie monobloc@
- Prezinta o singurZ &imensiune 8nu poate i reglatZ9@
-PrezintZ &esc0i&ere anterioarZ pentru acces la caroti&Z ,i tra0ee@
-Nu are &esc0i&ere .n partea posteriarZ.
!2 oliere cervicale din doua -uci
Sunt conec/ionate &in material mai moale &in acest moti" se recoman&Z a i olosite .n
situa/iile c>n& gulerul trebuie pZstrat o perioa&a .n&elungatZ.
Sunt ormate &in &ouZ buca/iD
-parte aterioarZ cu &esc0i&ere tra0ealZ@
-parte posterioarZ nu prezintZ &esc0i&ere posterioar*.
I&o(iliz#re# colo#nei cer4ic#le l# locul #ccidentului e'te CRITICE 7n pre4enire#
pericolelor c#uz#te de leziunile 't#(ile '#u in't#(ile #le colo#nei cer4ic#le .
Mont#re# <ulerului cer4ic#l re<l#(il@nere<l#(il:
-o montare corect* a gulerului cer"ical presupune prezen/a a &oi sal"atori@
-pacientului i se "a e4plica rapi& mane"ra precum ,i necesitatea eectu*rii acesteia@
-primul sal"ator "a prin&e erm- cu ambele m>ini- capul pacientului *r* a astupa urec0ile
acestuia 8astup>n&u-i urec0ile .i "om accentua starea &e an4ietate ,i implicit pacientul "a &e"eni
mai agitat ,i mai necooperant9@
-capul pacientului se trage u,or .n a4- .n pozi/ie neutrZ@
-al &oilea sal"ator "a mZsura g>tul pacientului cu a6utorul m>inii &repte 8se consi&erZ &istan/a
&intre umZr ,i bZrbie9@
-.n cazul .n care olosim un guler reglabil se "a a6usta suportul bZrbiei la mZrimea
corespunz*toare ,i se "a bloca gulerul prin apZsarea celor &ouZ clipsuri &e i4are@
-.n cazul .n care olosim un guler nereglabil se "a alege mZrimea gulerului astel .nc>t s*
corespun&* g>tului pacientului@
-se amplaseazZ corect- sub bZrbie suportul acesteia@
-se .nc0i&e gulerul .ncon6ur>n& g>tul cu partea posterioar* .n timp ce partea &in a/Z r*m>ne
nemi,cat*@
-se men/ine i4at cu a6utorul benzii &e =elcro@
-.n situa/ia .n care nu a"em suicient spa/iu .n por/iunea &in spate a g>tului pentru a .nc0i&e
gulerul 8pacient .n clinostatism- sau &in pricina tetierei9 "om glisa .nt>i partea &in spate a
gulerului- urm>n& ca ulterior s* i4*m partea anterioar* ,i suportul pentru b*rbie.
-&acZ este ne"oie &e altZ &imensiune-se scoate gulerul pentru a pre"eni .ntin&erile sau
traumatismele- apoi se re&imensioneazZ sau se .nlocuie,te ,i se aplicZ &in nou.
:reeli frecvente.
-se pre-ormeazZ insuicient@
-se alege gre,it &imensiunea@
-se pozi/ioneazZ incorect@
-se str>nge insuicient la .nc0i&ere.
3coaterea ctii de motociclist
- 5ceast* mane"r* trebuie realizat* &e personal caliicat 8ec0ipa6 SMURE ; ambulan/*9 ,i &oar .n
situa/ii e4cep/ionale 8obstruc/ia &e c*i aeriene- necesitatea eectu*rii RCP9 &e c*tre persoane cu o
preg*tire minim* .n acor&area primului a6utor &ar care sunt prezente .nc* &in primele momente la
locul acci&entului.
- Te0nica presupune prezen/a a minim &oi sal"atori.
- Primul sal"ator "a i4a casca cu ambele m>ini ,i "a realiza o trac/iune u,oar* urmat* &e
a&ucerea capului .n pozi/ie neutr*.
- Cel &e-al &oilea sal"ator "a &esc0i&e "iziera 8&ac* aceasta nu usese &e6a &esc0is* .n timpul
5FC-ului9- "a c*uta elemente care pot .ngreuna scoaterea c*,tii 8precum oc0elarii &e soare sau
c*,tile 0an&s-ree9- ,i "a &esace cureaua care i4eaz* b*rbia motociclistului.
- 5cela,i sal"ator "a i4a erm capul pacientului intro&uc>n& o m>n* sub occipital iar cealalt* sub
b*rbie.
- Primul sal"ator "a intro&uce acum &egetele .n interiorul c*,tii- la locul &e ie,ire al curelelor
pentru b*rbie ,i "a realiza mi,c*ri &e glisare &e amplitu&ine mic* concomitant cu o mi,care &e
trac/iune menit* s* .n&ep*rteze casca.
- Eac* motociclistul poart* o casc* tig0t-it "a a6uta &ac* se trage u,or ,i spre lateral pentru o
mai bun* &ega6are a capului.
- Trebuie a"ut gri6* s* nu se lezeze nasul "ictimei
- Eup* .n&ep*rtarea c*,tii primul sal"ator "a prelua iar*,i capul pacientului .n "e&erea
imobiliz*rii coloanei cer"icale cu a6utorul unui guler.
D.Tr#u&#ti'&ele 'pin#le
,rice tr#u&#tiz#t tre(uie &o(iliz#t c# )i c"nd #r #4e# o leziune 'pin#l1 p"n l#
in0ir&#re# clinic '#u p#r#clinic :Rx$ .
5cci&entele auto sunt principala cauz* a leziunilor traumatice ale coloanei "ertebrale. 5lte
etiologii inclu&- .n or&ine &escen&ent* a rec"en/ei- c*&erile- ,i leziunile secun&are sporturilor
sau acti"it*/ilor recrea/ionale.
8eziunile medulare pot s apar prin
Aor-e c#re #c-ione#z direct asupra m*&u"ei prin interme&iul p*r/ilor osoase- ligamentelor-
&iscurilor "ertebrale sau corpurilor str*ine. Se a&aug* ,i eectul &e trac/ionare a m*&u"ei- .n
unele situa/ii. 5ceste or/e pot &etermina contuzia- &ilacerarea sau sec/ionarea m*&u"ei.
I'c;e&ie- prin .ntreruperea aportului "ascular- ca urmare a leziunilor "asculare asociate sau a
compresiunii "aselor &e aport- urmat* &e necroza me&ular*.
+e&or#<ie .n m*&u"* sau .n 6urul acesteia- cu constituirea &e 0ematoame compresi"e.
$iagnostic topografic
9C19CC :plex cer4ic#l$ - mu,c0i prounzi ai regiunii cer"icale- &iaragm prin ner"ul renic 8CB9
CD9@
9CD9T1 ? mu,c0ii centurilor scapulare ,i ai membrelor superioare@
9T89T18 ? &istribu/ie metameric* prin ner"ii intercostali ,i subcostali- iner"eaz* trunc0iul@
9TF9L1 ? mu,c0ii peretelui ab&ominal@
9L19LC 8ple4 lombar al*turi &e o ramur* &in !B ,i LD9 !B 8ple4 sacrat al*turi &e o ramur* &in
LC9 mu,c0ii bazinului ,i ai membrelor inerioare@
-r*&*cinile lombosacrate L89!D 8coa&a &e cal9 ? musculatura membrelor inerioare@ iner"a/ia
"egetati"* a rectului- "ezicii urinare- organelor genitale.
6valuarea primar
- Mangementul C5@
- Tratamentul e"entualului ,oc- corectarea 0ipo"olemiei@
6valuarea secundar
- Scurt e4amen neurologicD
- ni"el motor ? cel mai &e 6os mu,c0i acti"@
- ni"el senziti"@
- mo&iicarea rele4elor@
- &isunc/ie autonom*@
- tonusul sincterului rectal.
- Se .ntoarce pacientul .n &ecubit lateral men/in>n&u-se coloana .n a4@
- Se palpeaz* pentru a se &escoperii e"entuale &eorm*ri- crepita/ii- sensibilitate sau &urere@
- Se a&ministreaz* antibiotice .n racturile &esc0ise@
- Se "or a&ministra steroizi .n &oze mari pentru combaterea e&emului 8metilpre&nisolon 3)mg;Gg
i" .n 1# minute- o pauz* &e !# &e minute- apoi o &oz* &e men/inere &e #-! mg;Gg;0 timp &e 23
&e ore9.
7mo-ilizarea coloanei verte-rale
1$ T#r<# lop#t
8$ *e't# extr#cto#re :GE31 !E3$
B$ !#lte# 4#ccu&
C$ T#r<# de colo#n# de tip 5#xtr#p
12 Targa lopat
<ste o targa telescopic* 8unele mo&ele sunt ,i pliabile9- construit* &in tuburi &e
aluminiu ,i lame &e aluminiu B3 centuri@
Se poate &esace .n &ou* 6um*t*/i &istincte prin interme&iul unor sisteme &e prin&ere ce se
al* la capetele t*rgii@
:ungime cuprins* .ntre 1$%-2)1 cm- capacitate &e .nc*rcare 1%) Gg- greutate 1) Gg@
Targa lopat* este olosit* pentru mobilizarea traumatizatului .n con&i/ii &e siguran/*@
Pentru a i4a un pacient pe targa lopat* este necesar* inter"en/ia a minim !-# sal"atori@
Ini/ial se a,eaz* targa lateral &e "ictim* pentru a putea i a6ustat* &imensiunea conorm
pacientului@
Se &esace apoi targa .n cele &ou* componente- iecare component* "a i a,ezat* &e o parte ,i
&e alta a pacientului@
Un sal"ator i4eaz* coloana cer"ical* ,i coman&* oper/iunea@
5l/i 8minim &oi9 sal"atori se a,eaz* lateral &e pacient ,i la coman&* .ntorc pacientul .n
&ecubit lateral .
H alta persoan* "a intro&uce prima 6umatate a t*rgii sub "ictim*- ,i tot a,a se "a proce&a ,i
pentru intro&ucerea celeilalte 6um*ta/i a t*rgii@
Se .nc0i&e targa la cele &ou* capete- se i4eaz* centurile ,i pacientul poate i transportat.
22 >esta eDtractoare
<ste instrumentul cel mai potri"it pentru e4tragerea pacientului ,i imobilizarea coloanei
"ertebrale .n situa/ii &e urgen/*.
=esta este rigi&* pe "ertical* ,i este le4ibil* pe orizontal*@
<ste construit* &in "inil &ur pe e4terior ,i este pre"*zut* cu centuri &e imobilizare 82 centuri
pentru i4area capului- 3 centuri colorate pentru i4area toracelui - "er&e- galben- ro,u ,i 2 centuri
pentru i4area bazinului9@
5cest &ispoziti" mai con/ine o pern* &reptung0iular* care se pune .n 6urul miner"ei cu
a6utorul unei benzi =elcro@
Poate i olosit ,i la paciente gra"i&e ,i la copii@
Realizeaz* imobilizarea ,i .n cazul racturilor &e ,ol& sau a celor pel"ine@
Permite aplicarea monitoarelor;&eibrilatoarelor.
Metoda de aplicare
=esta e4tractoare este olosit* &e regul* pentru e4tragerea "ictimelor &in autoturismele
acci&entate.
Pentru o aplicare corect* ec0ipa &e sal"atori trebuie s* ie compus* &in minim 3 persoane.
Pacientului i se "or e4plica scurt mane"rele ce urmeaz* a i .ntreprinse &e sal"atori precum
,i necesitatea acestora.
Ini/ial se imobilizeaz* coloana cer"ical* cu a6utorul m>inilor.
Se aplic* apoi gulerul cer"ical.
Sal"atorul care a i4at capul "ictimei .nainte &e monta6ul gulerului "a r*m>ne la cap
sus/in>n&u-l .n continuare.
Un al &oilea sal"ator imobilizeaz* coloana- .n "reme ce al treilea a,eaz* "esta .ntre pacient ,i
scaun a">n& gri6* s* lase libere cele &ou* centuri &e coapse.
Se i4eaz* centurile 8culoare la culoare9 .n 6urul toracelui "ictimei
Se i4eaz* cenurile pentru coaps.
Se trece apoi la i4area suplimentar* a coloanei cer"icale 8perni/a9 ,i se a,eaz* centurile &e
i4are a run/ii ,i a b*rbiei.
M>nerele a,ezate .n partea lateral* a "estei a6ut* la e4tragerea "ertical*.
!2 3alteaua vacuum
Utilizat*D pentru imobilizarea pacientului politraumatizat- .n special c.n& transportul se ace
pe &istan/e lungi@
Constitu/ieD P=C B microsere &in polistiren B "al"e B m>nere &e transport@
Repartizarea uniorm* a microserelor cre,te rigi&itatea A imobilizare eicient*@
Necesit* plasarea unui cear,a .ntre targ* ,i pacient@
Plasarea pe targa lopat* sau bor& A cre,te rezisten/a@
Targa "acuum iin& &e apt o saltea &in care se e4trage aerul 8cu a6utorul pompei "acuum sau
al aspiratorului9- poate i mo&elatZ &upZ orma corpului "ictimei@
5cest lucru asigurZ o imobilizare suplimentarZ a coloanei cer"icale- nepermi/>n&u-i nici o
mi,care &e lateralitate- mi,care care totu,i era posibilZ prin simpla olosire a gulerului cer"ical .
/2 Targa de coloana de tip AaDtrap
<ste conec/ionat* &in ibr* &e carbon- cu o lungime &e 1'3 cm- la/ime &e !) cm- ,i greutate
&e $-# Gg@
<ste ra&iotransparent* raze X- CT- RMN@
5re 1! m>nere pentru transport ,i 12 loca,uri pentru i4area centurilor@
Testele eectuate arat* c* poate rezista la o greutate egal &istribuit* pe supraa/a sa &e peste
1.))) Gg *r* &istrugeri structurale@
5ccesorii necesare pentru imobilizarea complet* a coloanei cer"icaleD
-centuri &e i4are- 241#) cm-3 seturi@
-&ispoziti" &e imobilizare a capului pe targ*@
-guler cer"ical reglabil.
Te+nici de mo-ilizare a victimei cu traumatism spinal
Metoda 1 8a"em ne"oie &e minim ! sal"atori9
Un sal"ator imobilizeazZ coloana cer"icalZ ,i men/ine capul "ictimei .n a4- acesta iin& ,i
coor&onatorul opera/iunii.
Ceilal/i sal"atori se "or a,eza lateral &e pacient astelD
-un sal"ator se pozi/ioneazZ .n &reptul 6um*t*/ii superioare a corpului pacientului a,ez>n& o
m>nZ pe umZrul "ictimei ,i cealaltZ m>nZ la ni"elul coapsei@
- al &oilea sal"ator se pozi/ioneazZ- tot &e aceea,i parte- .n &reptul 6um*t*/ii inerioare a
pacientului- a,ez>n& o m>nZ la ni"elul ,ol&ului- iar cealaltZ pe regiunea superioara a gambei
pacientului- .ncruci,>n& m>na lui cu cea a primului sal"ator@
:a coman&a sal"atorului alat la capul pacientului .l "or .ntoarce .n pozi/ia &e &ecubit
lateral.
5l patrulea sal"ator "a intro&uce targa rigi&* sub "ictimZ ,i &in nou la coman&Z "or a,eza
"ictima pe targ*.
Metoda 2 8a"em ne"oie &e minim ! sal"atori9
5ceastZ "ariantZ constZ in ri&icarea pacientului &e sal"atori -ri&icare eectuatZ la coman&a
celui care i4eazZ capul.
Sal"atorii .,i "or intro&uce m>inile cu palmele orientate .n sus- ei iin& a,eza/i la acela,i ni"el
&escris mai sus.
For&ul este a,ezat tot lateral- .n partea opusZ sal"atorilor.
:a coman&a celui alat la capul pacientului- se ri&icZ pacientul ,i se aseazZ pe bor&- ZrZ ca
acesta sZ ie mi,cat.
5ceastZ meto&* se recoman&* a se utiliza la copii ,i mai pu/in la a&ul/i &in cauza &iicultZ/ii
&e a ri&ica un a&ult pe antebra/e.
Metoda ! 8a"em ne"oie &e minim # sal"atori9
Un sal"ator se a,ez* la capul pacientului- imobilizeazZ coloana cer"icalZ ,i coman&Z
mi,c*rile.
Ceilal/i se "or a,eza 2cZlareJ peste pacient astelD unul la umeri- altul la bazin ,i altul la
membrele inerioare.
:a coman&Z se "a ri&ica iar cel &e-al cincelea sal"ator "a .mpinge bor&ul sub pacient- printre
picioarele celorlal/i sal"atori.
Ein nou la coman&a pacientul "a i asezat pe bor&.
H. Tr#u&#ti'&ele tor#cice
-2# 7 &in &ecesele cauzate &e traum* sunt &atorate traumatismelor toracice@
-'# 7 sunt tratabile prin mane"re simple@
-numai 1# 7 sau mai pu/ine necesit* toracotomie.
Mecanisme de producere
-penetrare@
-stri"ire@
-blast@
-in0alare 8um- ap*- etc.9.
onsecine fiziologice poteniale %n traumatismele toracice
-0ipo4ia@
-0ipercarbia@
-,ocul 0ipo"olemic@
-,ocul Iobstructi"J@
-aci&oza.
ele I tipuri rapid letale de traumatisme toracice. 1tre-uie descoperite la
eDaminarea primar2
)) 1;$-<=#>?. #@?*1< .%<?%A%
+) PA%=B1-1<.#%*% $='1#.A-
3) PA%=B1-1<.#%*% C%$#H?$
D) H%B1-1<.#%*% B.$?/
9) /1*%-=* #1$-.*
E) -.BP1A.C. #.<C?.#@.
ele I tipuri potenial letale de traumatisme toracice. 1tre-uie descoperite la
eDaminarea secundar2
)) ruptura de aort (disecia)
+) contuzia miocardic
3) ruptura traheo&ron(ic
D) ruptura (per,oraia) eso,agian
9) contuzia pulmonar
E) ruptura dia,ragmatic (hernia).
ele K tipuri de leziuni toracice 1de o-icei2 fr potenial letal
Trebuie i&entiicate la e4aminarea secun&ar*D
? pneumotoracele simplu sau 0emotoracele re&us@
? lu4a/ia sternocla"icular* @
? ractura sternal* @
? ractura &e cla"icul*@
? ractura scapular*@
? asi4ia traumatic* @
? racturile costale simple@
? contuzia &e perete toracic.
Traumatisme toracice rapid letale
12 O-strucia cilor aeriene
!e 4# 0#ce I(litz di#<no'ticJ pe (#z#:
-sc*&erii eortului respirator sau a rec"en/ei respiratorii U 12;min@
-cianozei @
-retrac/iei intercostale ; sternale ; subcostale @
-respira/iei zgomotoase 8sor*it ; g>lg>it ; 0orc*it ; stri&or9@
-agita/iei sau obnubil*rii .
Tr#t#&ent:
? o4igen cu &ebit mare
? mane"re &e &esc0i&ere a c*ilor aeriene
? aspira/ie
? cale aerian* oroaringian* sau nazoaringian*
? mane"re in"azi"eD
-intuba/ie en&otra0eal*
-cricotiroi&otomie cu ac sau c0irurgical*
Toate aceste mane"re se "or eectua .n timpul e4amin*rii primare
2
2Pneumotoracele sufocant
!e&ne:
-&etresa respiratorie@
-&e"ia/ia tra0eei spre partea opus*@
-murmur "ezicular &iminuat sau absent pe partea lezat*@
-e4pansiunea sau 0iperinla/ia p*r/ii lezate@
-timpanism la percu/ie pe partea lezat* @
-a&esea &istensia "enelor g>tului@
-emizem subcutan.
Tr#t#&ent:
? nu se "a a,tepta conirmarea ra&iologic*@
? &ecompresie ime&iat* cu un ac &e 1! sau 1' R intro&us .n spa/iul II intercostal pe linia
me&iocla"icular*- razant cu marginea superioar* a coastei - permite aerului sub presiune s* ias*
&iminu>n& tensiunea@
? apoi se "a eectua &rena6ul toracic ,i se "a cupla tubul &e toracostomie la aspira/ie .n circuit .
5ceste mane"re se "or eectua .n timpul e4amin*rii primare.
!2 Pneumotoracele desc+is
Sur"ine &ac* bre,a &in peretele toracic este V 2;3 &in &iametrul tra0eei 8lu4ul &e aer prin
tra0ee este re&us9.
Se "a trata prin aplicarea unui pansament ocluzi" lipit pe tegument la trei laturi- permi/>n&
astel ie,irea aerului 8lipirea pe toate cele ! laturi poate pro&uce pneumotorace suocant9 .
Tratamentul &einiti" const* &in &ebri&area ,i .nc0i&erea leziunii peretelui toracic cu plasarea
simultan* a unui tub &e &rena6 toracic.
"2 Oemotoracele masiv
Reprezint* V 1#)) ml s>nge .n ca"itatea pleural.
!e&ne:
-,oc@
-colabarea "enelor g>tului@
-murmur "ezicular &iminuat pe partea lezat*@
-matitate la percu/ia 0emitoracelui lezat.
Tr#t#&ent:
? alegerea momentului eectu*rii &rena6ului toracic este o &ecizie important* - &ac* se
realizeaz* prea &e"reme- 0emostaza la ni"elul zonei &e origine a 0emoragiei poate
s* nu se pro&uc* &uc>n& la e4sanguinare@
? se recoman&* .nceperea reumplerii "olemice .naintea eectu*rii &rena6ului toracic@
? se "a recolta &inainte s>nge pentru grup ,i R0@
? preg*tire pentru toracotomie@
? autotransuzia poate i oarte util*.
/2 >oletul costal
5pare &ac* sunt racturate 3 coaste .n 2 sau mai multe locuri.
Const* &intr-o arie Icu mi,c*ri libereJ a peretelui toracic ,i mi,c*ri respiratorii para&o4ale a
acesteia- contribuin& la instalarea insuicien/ei respiratorii.
Contuzia pulmonar* subiacent* este a&esea prezent*.
Tr#t#&ent:
-oarte rar este necesar* terapia c0irurgical*@
-a&esea se poate trata Iconser"ati"J prin i4area marginal* a segmentului lotant-o4igen-
restric/ie &e lui&e- aspira/ie- bloc intercostal@
-se "a lua .n consi&erare tratamentul precoce cu intuba/ie en&otra0eal*- "entila/ie mecanic* B;-
P<<P &ac*D ">rsta V $# ani@ alte leziuni ma6ore prezente@ pCH2 crescut 8V!! mm Cg9@ pH2
scazut 8U $) la !) 7 H2 pe masc* acial*9@ &etres* respiratorie sau rec"en/a respiratorie
crescut*@ FPHC pree4istent.
I2 Tamponada cardiac
3i#<no'tic prin tri#d# lui 5ec?:
? Cipotensiune@
? Eistensia "enelor g>tului@
? [gomote car&iace asurzite.
Pneumotoracele suocant ,i tampona&a car&iac* sunt singurele cauze ale ,ocului traumatic .n
care venele gtului sunt destinse.
Tr#t#&ent:
? pot i olosite meto&e nec0irurgicale pentru temporizarea inter"en/iei c0irurgicale@
? lui&e i" - men/inerea P=C .ntre 1'-2) cmC2H@
? uneori Eopamina poate i util* 8&ozaD 2-1) micrograme;\g;min9@
? se "a lua .n consi&erare pericar&iocenteza 8pericol &e leziune &e perete &e arter* coronar* sau
perete "entricular9@
? se "a lua .n consi&erare eectuarea- sub anestezie local*- a unei IerestreJ pericar&ice
sub4ioi&iene@
? tratamentul &einiti" const* &in toracotomie ,i rezol"area leziunii car&iace.
Traumatisme toracice potenial letale
12 $isecia de aort
Cauz* ma6or* &e &eces &atorat* ruperii unui ane"rism "entricular sau c*&erii &e la .n*l/ime.
!e&ne:
- &eicit &e puls sau tensiune .ntre cele &ou* bra/e@
- paraplegie@
- 0ipotensiune la ni"elul e4tremit*/ilor inerioare.
Ni"elul rupturiiD
- .n ')-()7 atinge &oar partea &istal* st>ng* a subcla"iei 8ligamentum arteriosum9@
- .n rest atinge emergen/a aortei sau aorta &iaragmatic*.
Eiagnosticul este conirmat &eD
- angiograie T in"estiga/ia &e baz*@
- ec0ocar&iograia transesoagian*- in"estiga/ie &e .nalt* acurate/e 8&epinz>n& .ns* &e specialistul
care o eectueaz*9@
- CT toracic poate i nerele"ant .n peste 3)7 &in cazuri.
Tr#t#&ent:
- &e e"itatD reec0ilibrarea "olemic* intempesti"* ,i 0ipertensiunea arterial* 8ruptura este greu
controlabil* la tensiune V 1!);() mmCg9@
- grup sanguin- minimum 1) unitati &e coman&at@
- inter"en/ie c0irurgical* &e urgen/* 8&e obicei plastie sintetic*9@
- primor&ial &e eectuat laparotomia pentru oprirea s>nger*rii acti"e ab&ominale- apoi ime&iat
toracotomie ,i reacerea aortei.
22 ontuzia pulmonar
!e&ne:
- 0emoptizia@
- &iminuarea murmurului "ezicular@
- submatitate la percu/ie@
- &etresa respiratorie@
- 0ipo4emie@
- iniltrat 8R49@
Eeseori asociat* cu racturi costale.
Tr#t#&ent:
- H4igen@
- Toaleta bron,ic*@
- Restric/ie lic0i&ian*@
- Fron0o&ilatatoare .n caz &e P0eezing@
Contrain&icat* a&ministrarea steroizilor.
5ntibioticele sunt ini/ial *r* eect.
!2 5uptura tra+eo-ronic
-&atorat* &istrugerii ma6ore a tra0eei sau a bron0iilor@
-&iagnosticat* prin e"acuarea important* &e aer prin tubul &e &rena6 t0oracic@
- &eseori nici c0iar al &oilea tub &e &ren nu poate elimina complet aerul ,i ree4pansiona
pl*m>nul@
- &eseori este prezent emizemul subcutanat.
Tr#t#&ent:
- &rena6 toracic bilateral@
- B;- intuba/ie en&obron,ic* selecti"* 8tub Carlens9@
- bron0oscopie- toracotomie ,i tratament c0irurgical &e URR<NNM.
"2 Perforaia esofagian
-cel mai rec"ent se &atoreaz* leziunilor penetrante &ar pot apare ,i .n urma traumatismelor
.nc0ise@
!e&ne:
- &isagia@
- &ureri toracice proun&e@
- emizem subcutanat B;- pneumome&iastin.
-pneumotorace B;- euziune pleural@
- lic0i& tulbure cu amilaze crescute pe tubul &e &ren toracic@
Eac* se suspecteaz*D
- ra&ioscopie &up* ingestie &e gastrograin- sau esoagoscopie@
- &rena6 toracic c>t mai cur>n& posibil@
- antibioterapie 8cu spectru larg9@
Eac* se conirm*D
- Inter"en/ie c0irurgical* &e urgen/*.
/2 Oernia diafragmatic
-risc &e 0erniere ,i strangulare a organelor ab&ominale .n torace ceea ce poate &uce la compresie
pulmonar* ,i insuicien/* respiratorie@
-ne&iagnosticat* ini/ial- poate &etermina complica/ii c0iar ,i peste ani.
Suspiciune &e &iagnostic &ac*D
- ra&iograia toracic* arat* un iniltrat bazal &ens@
- &ac* pe ra&iograie un 0emi&iaragm este ascensionat sau nu se poate &istinge.
Eiagnosticul este conirmat &eD
- ra&iograia care arat* prezen/a .n torace a intestinului- stomacului sau a son&ei nazogastrice@
- prezen/a lic0i&ului peritoneal pe tubul &e &ren toracic@
- CT toracic inerior@
- uneori poate i necesar pasa6ul baritat.
Tr#t#&ent:
- laparotomie &e urgen/*@
- son&* nazogastric* plasat* preoperator- pentru &ecompresia stomacului.
I2 ontuzia miocardic
-are inci&en/* rar*- &e,i este &eseori suspicionat*@
-&in punct &e "e&ere iziopatologic ,i prognostic nu se aseam*n* cu IM5.
EiagnosticD
-<\R e"i&en/iaz* e4trasistole "entriculare- e4trasistole atriale- un&e T negati"e- segmente ST
supra&eni"elate@ poate i ibrila/ie atrial* sau bloc &e ramur*@
- <cocar&iograiaD arat* mobilitatea anormal* a peretelui@ B;- lic0i& intrapericar&ic@
- <nzimele car&iaceD C\-Mb rec"ent crescut.
Tr#t#&ent:
- monitorizare car&iac* 2!-!' ore@
- li&ocain* pentru aritmii "entriculare@
- ecograii repetate .n cazul anomaliilor ma6ore &e mobilitate ale peretelui .
PrognosticD
- &e obicei bun 8mai bun &ec>t .n IM59@
- &e obicei *r* sec0ele unc/ionale car&iace.
7ndicaiile toracotomiei de urgen.
-traumatism toracic penetrant cu cel pu/in c>te"a semne "itale prezente ini/ial 8respira/ii agonale-
etc.9@
-traumatism toracic penetrant ,i stop car&iorespirator &up* sosirea .n Ser"iciul &e Urgen/*@
-stop car&iorespirator cu anomalii ale toracelui sau "olet costal sau cu sarcin* a"ansat* 8in&ica/ie
&e masa6 car&iac intern9@
-0emoragie intra-ab&ominal* necontrolat* 8pentru clamparea aortei la ni"elul &iaragmei9.
Te+nica toracotomiei de urgen.
-intuba/ia ,i "entila/ia pacientului@
-&ezinec/ia cu io& a 0emitoracelui st>ng@
-incizie la 2 cm parasternal st>ng- la ni"elul spa/iului intercostal I=- pe marginea superioar* a
coastei subiacente 8pentru a se e"ita lezarea "aselor ,i ner"ilor intercostali9@
-incizia poate i e4tins* cel mult p>n* la ni"elul liniei a4ilare anterioare@
-inser/ia &ep*rt*torului &e coaste ,i &esc0i&erea toracelui@
-&esc0i&erea pericar&ului- orizontal 8paralel cu ner"ul renic9@
-masa6 car&iac ; controlul &igital al oric*rei pl*gi car&iace@
-clamparea aortei ime&iat &easupra &iaragmului 8cu pensa "ascular*9 &isec>n& ini/ial /esuturile
periaortice cu &egetele@
-olosirea pensei "asculare pentru orice plag* pulmonar* 0emoragic*@
-0emostaza oric*rei s>nger*ri ma6ore .n aria subcla"iei@
-plasarea unui cateter I= .n atriul &rept cu sutur* .n burs* pentru reumplere "olemic* rapi&*.
Toracostomia %n traum
In&icat* .ntot&eauna pentruD
? Pneumotorace suocant@
? Cemotorace masi"@
? Suspiciune &e leziune tra0eobron,ic*@
? Suspiciune &e ruptur* esoagian*@
? Pneumotorace re&us c>n& este necesar* intuba/ia ,i "entila/ia mecanic*@
Nu este .ntot&eauna in&icat* pentruD
? Pneumotorace simplu U # - 1) 7@
? Cemotorace re&us &ac* pro"ine &in racturi costale@
? =olet costal.
Te+nica toracostomiei.
-&ezinec/ia cu io& a regiunii@
-se preer* spa/iul = - =I i.c. pe linia me&io-a4ilar*@
-anestezie local*@
-incizie 2 cm@
-&isec/ia planurilor- cu pensa- p>n* la ni"elul coastei@
-incizia mu,c0ilor intercostali &easupra coastei@
-p*trun&erea .n spa/iul pleural@
-controlul &igital al a&eren/elor@
-se "a plasa tubul .n spa/iul pleural- olosin& &egetul ca g0i&@
-i4area tubului prin sutur* la piele@
-legarea tubul &e &ren la un sistem &e aspira/ie@
-"eriicarea ra&iologic* a pozi/iei tubului &e &ren.
Te+nica pericardiocentezei.
-&ezinec/ia cu io& a regiunii@
-anestezie local* 8&ac* este necesar*9@
-se conecteaz* monitorul <CR la ac pentru &epistarea supra&eni"el*rii segmentului ST@
-se "a intro&uce acul la st>nga apen&icelui 4ioi& ,i se a"anseaz* spre ">rul scapulei 8aspir>n&
continuu9@
-se "a opri a"ansarea .n momentul .n care apare s>nge sau supra&eni"elarea segmentului ST ceea
ce &enot* atingerea peretelui "entricular@
-se "a scoate acul l*s>n& pe loc cateterul ,i se "a conecta la un robinet ce "a permite aspira/ia@
-se "a eectua o ra&iograie toracic* pentru e4clu&erea unui pneumotorace.
8ava'ul peritoneal %n traumatismul toracic
In&icat pentruD
? traum* penetrant* sub ni"elul mamelonului 8sau a spa/iului i.c. I=9@
? Suspiciune &e ruptur* &e &iaragm@
1n aceste situa/ii la"a6ul peritoneal se consi&er* poziti" c>n& lic0i&ul &e la"a6 con/ine 1).)))
0ematii;mm3.
Traumatismele toracice0 K tipuri 1de o-icei2 neletale
12 Pneumotoracele simplu sau +emotoracele redus:
-&e obicei tratate prin &rena6 toracic &up* e4amenul secun&ar.
22 8uDaia sternoclavicular.
-&ac* este posterioar*D se impune re&ucerea &e urgen/* &eoarece poate cauza compresie asupra
trunc0iului bra0iocealic@
-&ac* este anterioar*D analgetice ,i ban&a6 triung0iular.
!2 #ractura sternalD
-&e obicei necesit* &oar R4 ,i analgetice@
-&e obicei nu este asociat* cu contuzia miocar&ic*.
"2 #ractura de claviculD
-ban&a6 in ' B;- ban&a6 triung0iular@
-tratamentul c0irurgical este necesar &oar .n cazul unei racturi &esc0ise.
/2 #ractura de scapulD
-analgetice ,i ban&a6 triung0iular@
-tratament c0irurgical numai &ac* este ractur* &esc0is* sau &ac* este implicat* supraa/a
glenoi&*.
I2 &sfiDia traumaticD
-apare &in cauza compresiunii e4ercitate asupra toracelui cu cre,terea brusc* a presiunii .n "ena
ca"*@
-semneD 0emoragii subcutane- pete,ii- 0emoragii retiniene- e&em acial@
-&e obicei nu necesit* tratament &irect ci &oar tratamentul leziunilor asociate.
J2 #ractura costal simpl
-tratament analgetic@
-centurile costale sunt contrain&icate 8pre&ispozi/ie la atelectazie ,i pneumonie9@
-nu necesit* ra&iograie pentru &ocumentare 8&oar pentru e4clu&erea pneumotoracelui sau
contuziei pulmonare@ eectuarea ra&iograiei toracice poate i &ureroas* pentru pacient-
reprezint* c0eltuieli ,i e4punere ne6ustiicat* la ra&ia/ii9.
K2 ontuzia de perete toracicD
-tratament similar cu cel al racturii costale 8ra&iograia nu sc0imb* tratamentul9@
-inorma/i pacientul c* zona "a ram>ne &ureroas* timp &e zile sau s*pt*m>ni.
F. Tr#u&#ti'&ele #(do&in#le
lasificare.
Traumatisme ab&ominale .nc0ise@
Traumatisme ab&ominale penetrante.
Traumatismele %nc+ise.
- sunt &e regul* leziuni &iuze prin care sunt e4puse toate organele ab&ominale@
- biomecanica traumatismului .nc0is implic* o comprimare sau o stri"ire prin transmiterea &irect
&e energie@
- pot i lezate organe interne soli&e 8splina sau icatul9 sau se pot rupe organe ca"itare 8tractul
gastrointestinal9.
Traumatismele penetrante.
- pl*gile .n6ungiate lezeaz* &irect /esutul .n momentul .n care lama trece prin corp@
- pl*gile prin .mpu,care lezeaz* organele &irect sau prin proiec/ile secun&are precum ragmente
&e os sau &e glon/- ori prin energia transmis* &e acesta@
- gloan/ele proiectate pentru a se &ezintegra la p*trun&erea .n corpul "ictimei pro&uc mult mai
mult* &istrugere tisular* &ec>t cele care r*m>n intacte@
- gloan/ele pot s* nu tra"erseze .ntr-o linie &reapt* ,i astel toate structurile alate .n pro4imitatea
traiectoriei presupuse trebuie consi&erate lezate.
8eziunile organelor solide.
- pro"oac* &e obicei simptome prin pier&eri &e s>nge@
- pacientul poate prezenta 0ipotensiune- ta0icar&ie- mo&iic*ri cutanate ,i conuzie mental*@
- pacien/ii tineri pot pier&e p>n* la #)-$)7 &in "olumul sanguin r*m>n>n& asimptomatici- &e
aceea presupunerea c* un pacient stabil nu are leziuni intraab&ominale este periculoas*@
- sensibilitatea ab&ominal*- &istensia ,i sau timpanismul pot s* nu apar* p>n* c>n& pacientul a
e4sanguinat aproape complet .n ab&omen@
- unii pacien/i &ez"olt* sensibilitate precoce .n caz &e 0emoperitoneu- al/ii .ns* pot r>m>ne
asimptomatici timp &e ore@
- &iagnosticul clinic trebuie completat .ntot&eauna &e e4amin*ri paraclinice 8ecograie9.
8eziunile organelor cavitare.
- pro"oac* simptome &atorit* combina/iei &intre pier&erea &e s>nge ,i contaminarea peritoneal*@
-leziunile gastrice pot pro"oca simptome prin iritare c0imic*- atunci c>n& .n ca"itatea ab&ominal
este "*rsat con/inutul aci&@
- leziunile intestinului sub/ire ,i ale colonului pro"oac* simptome .ntruc>t con/inutul bacterian
pro"oac* peritonit* supurati"*.
$ate importante privind istoricul i circumstanele apariiei.
-mecanismul leziunii@
-ora la care s-a pro&us@
-leziuni asociate@
-patologie ab&ominal* sau c0irurgical* .n antece&ente@
-consum &e &roguri sau alcool@
-me&ica/ia curent*;alergii.
6Daminarea clinic.
Ee cele mai multe ori este parte component* a e4amin*rii secun&areD
- inspec/ia
- ausculta/ia
- percu/ia
- palparea
7nspecia e"i&en/iaz*D
- abraziuni;&ilacer*ri - pot in&ica leziuni ale organelor interne subiacente@
- &istensie- poate semniica ocluzie intestinal* sau 0emoragie intern* ab&ominal*@
- cicatrici pro"enite &e la inter"en/ii c0irurgicale anterioare@
- mase ab&ominale palpabile@
<ste important* .ntoarcerea lateral* a pacientului ,i e4aminarea spatelui.
PercuiaD
- &e "eriicat cele patru ca&rane@
- timpanismul semniic* ileus sau ocluzie intestinal*@
- matitatea semniic* prezen/a &e s>nge sau lic0i& intraab&ominal@
- sensibilitatea la percu/ie a unei zone se coreleaz* cu sensibilitatea aceleia,i zone la palpare.
PalpareaD
- e4aminare pentru &urere- ap*rare muscular*- mase palpabile- crepita/ii@
- &ieren/ierea sensibilit*/ii &atorate unei racturi costale 6oase &e o &urere ab&ominal* real*@
- se "a palpa ,i spatele 8prin intro&ucerea m>inii sub pacient- c0iar &ac* pentru moment acesta nu
poate i .ntors9@
- e4aminarea aripilor iliace - stabilitate ,i sensibilitate.
&uscultaiaD
- se e4amineaz* cele ! ca&rane@
- absen/a murmurului intestinal poate semniica ileus prin leziune sau 0emoragie@
- zgomotele cu tonalitate .nalt* pot semniica ocluzie intestinal*@
- anumite leziuni "asculare pot &etermina zgomote &ecelabile auscultatoric@
- murmur intestinal la ni"elul toracelui semniic* ruptur* &e &iaragm.
onduit.
<"aluarea primar* pune accent pe recunoa,terea semnelor &e traumatism intraab&ominal ,i
pe recunoa,terea prezen/ei ,ocului sau a 0emoragiei intraab&ominale.
Ini/ierea m*surilor &e reanimare .n caz &e ,oc;0emoragie prin abor& "enos cu cel pu/in &ou*
linii &e calibru mare.
Se "a completa e4aminarea secun&ar*.
=iscerele ab&ominale e4puse prin plag* se "or acoperi cu un pansament ume&.
Ree"aluare rec"ent*.
K.Tr#u&#ti'&ele pel4ine
9rmrile imediate ale traumatismelor pelviene.
-Cemoragia masi"*@
-Kracturi osoase pel"iene@
-:eziuni "asculare 8ma6ore sau minore9@
- :eziuni urologice@
- Rupturi sau perora/ii "aginale sau intestinale@
- :eziuni neurologice.
Oemoragia masiv
Cea mai important* cauz* &e &eces .n racturile &e pel"is 8$)-')79.
Rra&ul 0emoragiei &epin&e &e tipul &e ractur* 8masi"e .n racturile mari posterioare9.
Retroperitoneul poate acumula o mare cantitate &e s>nge.
Tratamentul c0irurgical este rareori sau c0iar nicio&at* in&icat .n absen/a unei leziuni
"asculare ma6ore necontrolabile &up* angiograie .
6Damenul iniial
Palparea local*D e"i&en/iaz* instabilitatea marcat*.
Lol&uriD racturi bilaterale ? rec"ent.
S>nge la ni"elul meatului urinar 8e"i&en/iat ini/ial prin compresii succesi"e &e-a lungul
uretrei9 - necesit* uretrograie ,i cistograie - Nu se va introduce sonda vezical %nainte de
verificare4
<4aminare neurologic* atent*.
<4aminarea "aginal*;rectal* - &ac* mucoasa este "iolacee- pacientul trebuie trimis la sala &e
opera/ie pentru colostomie.
Ki4atorul e4tern poate i necesar ime&iat .n cazul unei racturi instabile.
lasificarea fracturilor pelviene
3ta-ile.
-racturi izolate ale oaselor - *r* ruptura canalului pel"ian.
-racturi prin a"ulsieD
-spina iliac* antero-superioar*@
-spina iliac* antero-inerioar*@
-tuberozitatea isc0iatic*.
-ractura pubelui sau isc0iaticului 8in 6urul g*urii obturatoare9@
-ractura aripii iliace@
-ractura sacrului@
-ractura coccisului.
-racturi in&i"i&uale .n inelul pel"ianD
-ractura a &ou* ramuri ipsilaterale@
-ractura l>ng* pubis sau sublu4a/ie &e pube@
-ractura l>ng* sau sublu4a/ie &e articula/ie sacro-iliac*.
7nsta-ile 1fracturi du-le %n inelul pelvian2.
-&ubla ractur* "ertical* sau &izlocarea pubisului 8ractura stra&&le9@
-&ubla ractur* "ertical* sau &izlocarea pel"isului 8ractura malgaigne9@
-racturi multiple se"ere 8inclusi" ractura sacrului9.
#racturile aceta-ulului.
-*r* &eplasare@
-cu &eplasare.
onduit.
- &epistarea instabilit*/ii bazinului ,i imobilizarea acestuia@
- &epistarea 0emoragiilor@
- abor& "enos cu minim &ou* linii &e calibru mare@
- e4amen neurologic@
- analgezie@
- e"aluarea celorlalte leziuni asociate.
L. Tr#u&#ti'&ele uro<enit#le
Tipuri de traumatisme urogenitale.
-leziuni renale@
-leziuni ureterale@
-leziuni ale "ezicii urinare@
-leziuni uretrale @
-leziuni genitale.
3emne i simptome.
-0ematurie@
-&ebit urinar sc*zut sau absent@
-mas* ab&ominal*@
-pl*gi penetrante ale lancurilor- pel"isului- ab&omenului sau organelor genitale@
-&urere pe lancuri sau la ni"elul spatelui- ec0imoze.
6Damenul clinic.
-se ace e4amenul genital ,i rectal .nainte &e intro&ucerea cateterului @
-este important* inspectarea perineului .n "e&erea &escoperirii unui 0ematom sau a pl*gilor @
-.n cazul traumatismelor pel"iene ma6ore la emei este esen/ial* eectuarea unui e4amen
ginecologic.
ontraindicaiile sonda'ului vezical.
-s>nge la ni"elul meatului uretral@
-leziune penetrant* .n "ecin*tatea uretrei@
-prostat* ascensionat* sau nepalpabil*- la tu,eu rectal@
-0ematom perineal I.n lutureJ.
1M. Tr#u&#ti'&ele &e&(relor
O-iective.
-i&entiicarea leziunilor care pun .n pericol "ia/a sau membrele pacientului @
-prioritatea tratamentului leziunilor membrelor a/* &e alte leziuni@
-stabilirea necesit*/ii tratamentului c0irurgical &e urgen/*@
-tratamentul lu4a/iilor- racturilor simple ,i leziunilor /esuturilor moi.
8eziuni potenial periculoase pentru viaa pacientului.
-0emoragie acti"Y &intr-un "as sanguin ma6or@
-leziune se"er* prin stri"ire@
-racturY &esc0isY se"er*@
-amputa/ie pro4imalY@
-racturi multiple pro4imale ale membrului.
8eziuni periculoase pentru mem-re.
-leziune sau obstruc/ie arterialY@
-sin&romul &e compartiment@
-ractura &esc0isY@
-stri"ire limitatY@
-lu4a/ia.
3c+em general de management.
-.n ca&rul e"aluYrii primare se opresc 0emoragiile prin pansament compresi" ,i se realizeaz*
abor&ul "enos perieric@
-.n ca&rul e"aluYrii secun&areD
? se e"alueazY statusul neuro"ascular al iecYrui membru@
? se i&entiicY posibilele racturi;lu4a/ii@
? analgezie- se&are@
? se aplicY atelele ? .n special pentru leziunile poten/ial instabile@
? pansamentul pl*gilor cu solu/ie &e beta&in*@
? controlul repetat al pulsului ,i T5@
? se stabilesc ra&iograiile necesare@
-.n ca&rul tratamentului &einiti" se re&uc racturile sau lu4a/iile ,i se trateaz* plYgile.
6lemente de anamnez.
-momentul pro&ucerii leziunii@
-mecanismul leziunii@
-&acY au ost &e6a re&use e"entualele lu4a/ii@
-leziuni ale e4tremitY/ilor .n antece&ente@
-cantitatea apro4imati"* &e s>nge pier&ut la locul inci&entului@
-alergii ; me&ica/ie curent*@
-statusul imunizYrii antitetanice.
6Damenul clinic.
-inspec/ia pentru &eorm*ri- tumeieri- ec0imoze- pl*gi@
-se palpeazY e4tremitY/ile pentru &epistarea zonelor sensibile- crepita/iilor@
-se "eriicY pulsurile &istale- reumplerea capilarY- sensibilitatea- acti"itatea motorie- mobilitatea
acti"Y ,i pasi"Y a articula/iilor@
-se e"alueazY unc/ia ,i integritatea ten&oanelor.
1.3emne de poteniale leziuni vasculare.
Not: pulsul palpabil nu e4clu&e leziunea "ascularY ma6orY@
Se suspicioneazY leziune "ascularY c>n& aparD
? &ureri intense &ispropor/ionale cu gra"itatea leziunilor@
? slYbirea pulsului @
? reumplere capilarY mai mare &e 3 secun&e@
? parestezii @
? paloare@
? &eteriorarea unc/iei motorii.
&precierea pierderilor sanguine.
Cumerus 1))-')) ml@
5ntebra/ #)-!)) ml@
Fazin #))-#))) ml@
Kemur 3))-2)))ml@
Tibie 1))-1)))ml.
2. 3indromul de compartiment.
Se suspicioneazY .n cazul leziunilor prin stri"ire- racturilor- plYgilor .mpu,cate- leziunilor
sau obstruc/iilor arteriale.
ReprezintY cre,terea tensiunii .n /esutul muscular put>n& &uce la scY&erea peruziei ,i la
moarte celularY.
!e&neD
- tumeiere- &urere@
- slYbiciune- paralizie- sensibilitate la palpare- scY&erea pulsului- scY&erea reumplerii capilare.
!.8eziuni prin strivire.
-pericolul este rab&omioliza ,i insuicien/a renalY apYrutY &atoritY 0emoglobinei ,i mioglobinei
eliminate .n circula/ie care se iltreaz* la ni"el renal@
Tr#t#&ent:
-asciotomie &e urgen/Y &acY este cazul@
-lui&e i.". pentru a men/ine o &iurez* &e peste #) ml;orY 82 ml;Ggc;orY la copii9@
-NaCCH3 i.". 8#) m<]9 sau manitol 81 g;Ggc9 pot contribui la reluarea &iurezei@
-se monitorizeazY ureea ,i creatinina pentru IR5.
C.Managementul amputaie distale.
-se eectueaz* 0emostaza cu pansament compresi"@
-se pYstreazY partea amputatY - se pune .n ser iziologic rYcit 8se e"itY congelarea9@
-posibilitatea reimplantYrii este &ecis* &e c0irurg - nu promite/i pacientului@ reimplantarea@
-antibiotice- 5TP5- analgezie.
ontraindicaii pentru reimplantare.
-antece&ente me&icale care contrain&icY anestezia general* &e lungY &uratY@
-amputa/ie &e alang* &istalY@
-timp &e isc0emie cal&Y mai mare &e ! ore@
-pl*gi stri"ite- z&ren/uite 8pentru o reimplantare reu,it* este necesar* o plag* &reaptY- linearY9.
/.#racturi.
-solu/ii &e continuitate la ni"elul osului- pro&use .n urma unui traumatism &e obicei "iolent@
-uneori pot s* apar* ,i &up* un traumatism minor care ac/ioneaz* pe un os ragilizat &e o
suerin/* anterioar* 8osteoporoz*- tumoare osoas*- osteit*9.
Mecanism de producere
Ar#cturi directe - se pro&uc la ni"elul la care ac/ioneaz* agentul traumatic prin z&robire-
compresiune sau ,oc "iolent 8sunt racturile &in acci&entele mari associate a&esea cu leziuni mai
mult sau mai pu/in gra"e &e p*r/i moi9@
Ar#cturile indirecte - se pro&uc .n alt loc &ec>t acolo un&e a ac/ionat agentul traumatic-
sunt
mai numeroase ,i &up* mecanismul &e ac/iune al agentului "ulnerant pot i prin le4ie- prin
trac/iune 8smulgere9- prin compresiune- prin torsiune 8r*sucire9.
8eziunile osoase.
-ractur* incomplet* 8par/ial*9@
-ractur* complet*- intereseaz* .ntreaga circumerin/* a osului.
3ediul fracturii.
-este important pentru &iagnostic- prognostic ,i tratament@
-unui os lung i se &isting &iaiza- &ou* metaize ,i &ou* regiuni epiizare@
-.ntre &iaiz* ,i metaiz* la copil e4ist* pl*ci &e cre,tere.
$eplasarea.
-*r* &eplasare@
-cu &eplasare.
7ntegritatea tegumentelor
Ar#ctur# de'c;i' - este ractura a c*rui ocar comunic* cu e4teriorul printr-o plag*.
Eiagnosticul .ntr-o ractur* &esc0is* se poate pune prin aptul c* se obser"* un ragment osos
prin plag*- se scurge s>nge amestecat cu bule &e gr*sime 8&in canalul me&ular9 iar plaga
corespun&e topograic ocarului &e ractur*. 5pare .n %7 &in racturi- gamba iin& cel mai a&esea
aectat*@
Ar#ctur# 7nc;i' - tegumentul este contuzionat &ar intact.
omplicaiile fracturilor
1. omplicaii locale imediate
a9 In0ec-i# 8osteita postractur*9 - este preocuparea principal* .n cazul racurilor &esc0ise.
Se consi&er* c* racturile prezentate pentru tratament .n primele $ ore sunt .n marea lor
ma6oritate numai contaminate- .n cazul celor prezentate la $-12 ore .ncepe multiplicarea
germenilor- iar cele prezentate &up* 12 ore pot i consi&erate inectate. <"olu/ia unei astel &e
racturi este trenant*- .ntinz>n&u-se pe &urata unor ani. 5pare osteoporoza regional* iar la copil ,i
a&olescent apar tulbur*ri &e cre,tere. :a ni"elul articula/ilor se pot &ez"olta artrite ,i anc0iloze.
b9 Co&plic#-ii ner4o#'e - &istal &e se&iul unei racturi se pot instala pareze sau paralizii
a">n& &ierite e4presii anatomopatologice. <4amenul neurologic &istal &e se&iul unei racturi
este obligatoriu.
c9 Co&plic#-ii 4#'cul#re ? =asele sang"ine pot i contuzionate- .n/epate sau sec/ionate
&e c*tre ragmentele osoase. 1n cazul ruperii "aselor mici se ormeaz* un 0ematom local- iar .n
cazul ruperii unor "ase mai mari putem a"ea 0emoragii importante. Ee asemenea .ntreruperea
lu4ului sanguin prin obstruc/ie 8tromboz*9 sau sec/ionare "or &uce la isc0emie acut* total*
8&urere- paloare- r*ceal*- paralizie- lipsa pulsului9 sau isc0emie acut* par/ial*.
d$ Leziunile 4#'cul#re trebuie &epistate precoce@
e$ 1n politraumatisme 4i'cerele pot i lez#te ceea ce complic* mult e"olu/ia.
0$ Articul#-ile pot i lezate &irect prin traiectul &e ractur* sau prin .n/eparea cu un
ragment osos.
<$ Interpozi-i# de pr-i &oi .ntre oasele racturate ce .mpie&ic* re&ucerea.
2. omplicaii generale imediate
- Con<e'tie pul&on#r ? se instaleaz* la b*tr>ni ime&iat &up* traumatism- &uc>n& la
bron0opneumonie gra"*@
- Eiabetul latent .nainte &e traumatism poate lua un aspect clinic se"er- &uc>n& la
ceto#cidoz@
- !EG 8sin&romul emboliei gr*soase9 apare la politraumatiza/i sau la pacien/ii cu ractur* &e
emur. <ste legat* &e ,ocul traumatic ,i e4plicat* prin apari/ia acizilor gra,i liberi care lezeaz*
en&oteliul capilar pulmonar &uc>n& la e&em pulmonar acut 8pl*m>nul &e ,oc9. Semne e"ocatoare
&e S<R apar la !' &e ore &e la traumatism.
3imptomatologie clinic
Pentru recunoa,terea racturilor sunt &ou* grupe &e semneD
- semne &e probabilitate $. 6. $. 7. 3.
- semne &e certitu&ine M. (. N. . 5.
!e&ne de pro(#(ilit#te:
- 3urerea - oarte "ie- localizat* ,i e4acerbat* la palpare sau la mobilizarea ragmentelor. Se
poate .nt>lni ,i .n contuzii sau lu4a/ii@
- Ec0imoza - c>n& segmentul osos este acoperit &e mase musculare apare tar&i" ,i uneori la
&istan/*- prin uzionarea s>ngelui &e-a lungul tecilor musculare. Se .nt>lne,te ,i .n contuzii@
- 3eormarea regiunii - semn clinic &e "aloare &atorat &eplas*rii ragmentelor. Poate i .ns*
.n,el*tor c>n& &eormarea este situat* l>ng* o articula/ie lu4at* sau se &atoreaz* unui 0ematom
mare@
- Impoten/a unc/ional* - semn rec"ent .nt>lnit &ar care poate i prezent ,i .n contuzii sau lu4a/ii@
- !curtarea membrului ? are "aloare &iagnostic* mare &ac* se pro&uce .ntre cele &ou* e4tremit*/i
articulare- &ar este .n,el*toare &ac* apare .n "ecin*tatea unei articula/ii care poate i lu4at*.
!e&ne de certitudine
5u "aloare mai mare pentru &iagnostic- .ns* trebuie c*utate cu gri6* pentru a nu agra"a
leziunile.
Mobilitatea anormal* .n ocar - prezent* .n racturile complete &ar poate lipsi .n racturile
incomplete.
ntreruperea continuit*/ii osoase - apreciat* prin palpare- constituie un semn pre/ios.
Kractura trans"ersal* a rotulei sau ractura olecranului cu &eplasare oer* prile6ul &e a pune .n
e"i&en/* acest semn.
Netransmiterea mi,c*rilor - &e-a lungul unui os este semn &e ractur* complet*.
Crepita/ia osoas* - se percepe o&at* cu mobilitatea anormal* ,i nu trebuie conun&at* cu
crepita/ia in* a c0eagurilor 0ematomului.
R4 8e4amenul ra&iologic9 - este in&ispensabil conirm>n& sau inirm>n& &iagnosticul clinic.
Poate &a &etalii asupra ormei racturii- &isloc*rii ragmentelor osoase- aspectului structurii
osoase- iar .n unele cazuri c0iar ,i asupra mecanismului &e pro&ucere.
I.8uDaiile.
-reprezint* mo&iicarea raporturilor anatomice normale ale e4tremit*/ilor osoase .ntr-o articula/ie
cu ruperea ligamentelor care sus/in articula/ia- ceea ce &etermin* ie,irea oaselor &in articula/ie ,i
posibile rupturi ale "aselor &e s>nge ,i ale ner"ilor@
-se imobilizeaz* ca ,i racturile &ar .n pozi/ia cea mai pu/in &ureroas* ? nu .ncerc*m s* punem
membrul la loc sau s*-i sc0imb*m pozi/ia .n care se al*@
-transportul la unitatea &e primiri urgen/e este mai urgent &ec>t .n cazul unei racturi.
J.6ntorsele
Reprezint* .ntin&erea sau c0iar ruperea ligamentelor care sus/in articula/ia- &ar *r* ie,irea
oaselor &in articula/ie.
Se recoman&* a&ministarea &e 5INS ,i crioterapia- care are eicien/* mare &ac* se aplic*
ime&iat ac/ion>n& prin &ou* mecanismeD
- are eect anestezic@
- are eect "asoconstrictor- re&uc>n& s>ngerarea &in zonele lezate ,i sc*z>n& inlama/ia@
- mobilizarea .n perioa&a acut* &e inlama/ie &oar agra"eaz* con&i/iile locale ,i .nt>rzie
"in&ecarea.
7mo-ilizarea provizorie a entorselor, luDaiilor i fracturilor
Imobilizarea pro"izorie la locul acci&entului a leziunilor osteoarticulare 8racturi- lu4a/ii-
entorse9 se bazeaz* pe acelea,i principii- cu toate c* leziunile sunt &ierite ca gra"itate ,i ca
poten/ial &e e"olu/ie.
Primul aFutor const* .n principiu .n m*suri ce limiteaz* &urerea ,i pre"in apari/ia unor leziuni
ulterioare &atorate mobilit*/ii e4cesi"e ale ragmentelor.
Principii.
-eliberarea sau &ega6area membrului acci&entat 8.n&ep*rtarea &e iare contorsionate- c*r*mizi-
sc>n&uri- grinzi- etc.9@
-asigurarea unc/iilor "itale are prioritate a/* &e alte mane"re ,i presupune e4ecutarea la ne"oie a
mane"relor &e prim a6utor &e importan/* "ital* 8RCP- 0emostaz*- reec0ilibrare "olemic*9@
-.n&ep*rtarea 0ainelor- in&ierent &e tipul leziunii 8entors*- lu4a/ie- ractur*9 pentru re&ucerea ,i
stabilizarea corect* a ocarului@
-analgezie- se&are 8pentru pre"enirea ,ocului9.
&telele clasice pot fi.
-atele simple liniare 8\ramer9 - sunt rigi&e- capitonate- necesit* i4are cu a,*@
-atele maleabile cu structur* &in aluminiu 8S5M9- capitonate - se pot utilize pentu a imobiliza
aproape orice tip &e ractur*- necesit* i4are cu a,*@
-atele cutie - sunt i&eale pentru racturile e4tremit*/ilor &istale@
-atele gonlabile - se olosesc mai ales pentru imobilizarea unei racturi cu pl*gi s>nger>n&e-
&eoarece realizeaz* ,i 0emostaz* 8contrain&icate .n cazul racturilor &esc0ise9@ &eseori sunt
transparente ,i permit "izualizarea pl*gii@
9atele "acuumatice - sunt oarte bune pentru racturile e4tremit*/ilor &istale ale membrelor 8at>t
.nc0ise c>t ,i &esc0ise9- sunt ra&iotransparente ,i permit e4isten/a circula/iei colaterale@
-atele &e trac/iune - utile pentru re&ucerea ,i imobilizarea racturii &in treimea me&ie a emurului.
Te+nica de -az.
Pentru a eectua o imobilizare- .n marea ma6oritate a situa/iilor- este ne"oie &e minim &oi
sal"atori. H persoan* i4eaz* membrul iar cea &e-a &oua persoan* i4eaz* atela.
1n cazul racturilor .nc0ise imobilizarea trebuie s* cuprin&* .n mo& obligatoriu articula/iile
situate &easupra ,i &e&esubtul ocarului &e ractur*. 1nainte &e imobilizare se eectueaz* o
trac/iune u,oar*- ne&ureroas* a segmentului .n a4.
1n cazul racturilor &esc0ise se imobilizeaz* .n pozi/ia g*sit* cuprinz>n&u-se ambele
articula/ii- &up* pansarea pl*gii &e la acel ni"el cu pansament steril ,i beta&in*- *r* a tenta
re&ucerea lor prin trac/iune. Se ace seroproila4ie antitetanic* ,i antibioterapie.
Eup* imobilizare se ree"alueaz* statusul "ascular ,i ner"os &istal &e leziune 8puls-
recolorarea capilar*- sensibilitatea ,i motricitatea membrului9.
Transportul se ace .n pozi/ie ,ez>n& pentru racturile membrului superior- pe targ* pentru
racturile coloanei sau membrului inerior.
um imo-ilizm C
-pentru mem&re: atele \ramer- gonlabile- "acuum sau- .n cel mai r*u caz- un lemn bine .n"elit .n
ce"a moale 8.n lipsa unor atele- putem impro"izaD crengi- be/e &e sc0i sau putem lega &e corp ;
membru s*n*tos9 ,i i4are cu e,i- 0aine- cor&eline- >,ii &e p>nz*- etc@
-pentru coaste: racturile simple nu necesit* imobilizare- cu e4cep/ia "oletului costal 8leziune
rapi& letal* ? i4are marginal* a segmentului lotant- bloc intercostal9@
-pentru claviculD &ou* inele .n 6urul umerilor- legate la spate .ntre omopla/i- ca s* trag* umerii .n
spate 8ban&a6 ^atson-_ones .n '9@
-pentru &azinD pacient .n &ecubit &orsal- pe targa lopat*- saltea "acuum i4at* cu c0ingi sau a,*
8e"entual- legate picioarele unul &e altul la ni"elul coapselor9@
-pentru ,racturi de coloanD pacient .n &ecubit &orsal pe targa lopat*- guler cer"ical 8miner"*9-
saltea "acuum bine mulat* .n 6urul lui- i4at* cu c0ingi sau a/* ,i i4atoare e4terne &e cap
8blocatoare9@
-pentru ,racturi de degetD miniatele.
11. Tr#u&#ti'&ele pr-ilor &oi
(n funcie de starea tegumentului traumatismele pot fiD
-.nc0ise ? contuzii@
-&esc0ise ? pl*gi.
ontuziile.
-sunt traumatisme ce rezult* &in ac/iunea unui agent "ulnerant mecanic- care pro&uce leziuni
tisulare- p*str>n& .ns* integritatea tegumentelor@
-.n unc/ie &e or/a &e ac/iune al agentului "ulnerant- contuziile pot i supericiale- proun&e sau
mi4te@
-echimoza este orma cea mai simpl* &e contuzie- ce apare &atorit* ruperii "aselor sang"ine &in
/esutul subcutanat 8apare ca o zon* ro,ie alb*struie- care .n c>te"a zile .,i mo&iic* culoarea-
&e"enin& ">n*t*- apoi galben-"erzuie9@
-hematomul este o tumeiere &ureroas*- &e "olum "ariabil- ce apare &in cauza acumul*rii .ntre
/esuturi sau organe- a unei cantit*/i "ariabile &e s>nge- prin ruperea acci&ental* a unor "ase
sang"ine mai mari.
Plgile.
Pl*gile sunt leziuni pro&use &e agen/i mecanici- izici- c0imici.
1n cazul pl*gilor- o mare importan/* prezint* inter"alul &intre pro&ucerea lor ,i momentul
aplic*rii primului tratament.
5stel- se consi&er* o plag* recent* aceea c*reia i se aplic* tratament .ntr-un inter"al &e $-'
ore &e la pro&ucere 8plag* neinectat*9- peste acest inter"al ma6oritatea pl*gilor iin& inectate.
3emne clinice.
-&urere intensitate "ariabil*@
-0emoragie &e intensitate "ariabil*@
Principiile de tratament ale plgilor .
-controlul 0emoragiei@
-pre"enirea suprainec/iei pl*gii@
-stabilizarea p*r/ii lezate@
-stabilizarea oric*rui corp penetrant.
Corpurile penetrante nu "or i nicio&at* &islocate &atorit* riscului &e 0emoragie. Con&uita &e
urgen/* presupune imobilizarea corpului penetrant cu a6utorul unor role &e e,i &ispuse .n 6urul
acestuia peste care se aplic* un ban&a6.
Plgile feei i a scalpului.
-a/a ,i scalpul sunt zone bine "ascularizate@ &atorit* acestei bune "asculariz*ri- o plag* relati"
mic* poate i .nso/it* &e o s>ngerare abun&ent*@
-"e/i putea controla 0emoragia prin presiune &irect* pe plag*@
-&ac* s>ngerarea continu*- .ncerca/i cu o a &oua compresa- .ns* *r* a o .n&ep*rta pe prima@
-&up* oprirea s>nger*rii- aplica/i ban&a6ul .n 6urul capului.
8a cap.
-pansamentele se realizeaz* cu a6utorul e,elor- tipic* pentru acest segment iin& capelina care
.ncepe cu 2 ture circulare trecute pe runte- &easupra spr>ncenelor- pa"ilioanelor urec0ii &up*
care se trece succesi" .nainte ,i .napoi 8spre r*&*cina nasului ,i spre cea*9- &e mai multe ori-
p>n* c>n& acoper* tot capul@
-capetele e,elor se i4eaz* apoi cu c>te"a ture circulare.
Pentru nas, -r-ie, oc+i i urec+i.
-se realizeaz* a,a numitul pansament I.n pra,tieJ- cu a6utorul unei >,ii &e tion &e 3)-#) cm-
&espicat* la capete- cu o parte central* ne&espicat*- care se aplic* la ni"elul pl*gii- leg>n&
capetele t*iate .ncruci,ate.
Plgile gtului.
-aplica/i presiune &irect* pentru a controla pl*gile 0emoragice ale g>tului@
-&up* ce 0emoragia s-a oprit- ban&a6a/i g>tul.
Plgile toracelui.
-pl*gile &esc0ise ale toracelui se acoper* cu un material impermeabil pentru aer- .nc0iz>n&-o
ermetic - pansament ocluzi"@
-.n cazul pl*gilor penetrante 8a&>nci9 alat la ni"elul toracelui olosim comprese &e &imensiuni
mai mari &ec>t plaga ,i-l "om i4a cu benzi &e leucoplast pe trei laturi- a patra latur* se las* liber-
nei4at*- permi/>n& pansamentului s* unc/ioneze ca o supap*.
Plag a-dominalD
-"om olosi pansament pe care &e aceast* &at* .l "om i4a pe toate cele patru laturi@
-&ac* plaga este complicat* cu e"iscera/ia 8ie,irea organelor ab&ominale .n e4terior9 "om olosi
un pansament ume&@
-&ac* plaga este pro&us* &e un corp conton&ent- care se al* .nc* .n plag*- se las* acolo- "a i
imobilizat .n pozi/ia g*sit* ,i se transport* &e urgen/* la spital.
8a mem-re.
-pansamentele se realizeaz* cu a6utorul e,elor circulare- .n spiral*.
Plgile organelor genitale.
-organele genitale au o "asculariza/ie important*- at>t la se4ul eminin c>t ,i la cel masculin@
-traumatismele genitale sunt rec"ent asociate cu 0emoragie se"er*@
-aplica/i presiune &irect* la ni"elul pl*gii genitale- cu o compres* uscat*- steril*@
-presiunea &irect* opre,te &e obicei 0emoragia.
Plgile %mpucate.
-unele pl*gi .mpu,cate pot i trecute u,or cu "e&erea &ac* nu eectua/i o e4aminare atent* ,i
complet* a pacientului@
-ma6oritatea &eceselor prin pl*gi .mpu,cate apar &atorit* leziunilor la ni"elul organelor interne
sau a "aselor sang"ine mari@
-&eoarece pl*gile .mpu,cate sunt gra"e- tratamentul prompt ,i eicient este important.
Plgile mucate.
-mu,c*turile &e animale sau &e om pot i &e la minore p>n* la se"ere@
-toate mu,c*turile sunt oarte susceptibile &e a pro"oca inec/ie@
-pl*gile mu,cate minore se spal* cu ap* ,i s*pun.
18.Tr#u&# 4#'cul#r
Cemoragia reprezint* scurgerea s>ngelui .n aara sistemului "ascular printr-una sau mai
multe solu/ii &e continuitate.
$up tipul vasului lezat poate fi.
-#rteri#l - .n care s>ngele este &e culoare ro,u &esc0is- bine o4igenat ,i />,ne,te ritmic- sincron
cu b*t*ile inimii
-4eno#' - s>ngele &e culoare ro,u .nc0is 8mai pu/in o4igen- mai mult CH29- se e4teriorizeaz* cu
presiune constant*- relati" mo&est*
-c#pil#r - este o 0emoragie &iuz*- *r* a se i&entiica un "as &e calibru mai mare ca surs*
principal* a 0emoragiei.
(n funcie de sediul sngerrii.
-extern - s>ngele se scurge .n aar*- printr-o solu/ie &e continuitate tegumentar* 8 plag* 9@
-intern - s>ngele se acumuleaz* .ntr-una &in ca"it*/ile normale ale organismului@
-exterioriz#t - caracterizat* prin 0emoragie intern* .ntr-un organ ca"itar- urmat* &e eliminarea
s>ngelui la e4terior pe c*i naturale.
Oemoragii eDteriorizate.
-epi't#xi' - 0emoragia mucoasei nazale@
-;e&#te&ez - eliminarea pe gur*- prin "*rs*tur*- &e s>nge amestecat cu c0eaguri ,i e"entual
resturi alimentare. .n 0emoragii puternice poate i s>nge ro,u- proasp*t- nealterat- sau .n s>nger*ri
re&use poate i "*rs*tur* cu aspect &e za/ &e caea 8 c>n& s>ngele stagneaz* .n stomac9@
-;e&optizi# - eliminarea pe gur*- prin tuse- e4pectora/ie- &e s>nge@
-&elen# - e4teriorizarea s>ngelui acumulat .n tubul &igesti"- prin &eeca/ie. scaunul este lucios-
negru- moale- &e aspectul ,i culoarea p*curei@
-;e&#turi# - reprezint* 0emoragia la ni"elul aparatului urinar- e4teriorizat prin mic/iune.
$up cantitatea de snge pierdut, +emoragia poate fi.
-&ic: se pier&e o cantitate &e s>nge p>n* la #)) ml@
-&edie: se pier&e #))-1))) ml &e s>nge ,i apar urm*toarele semneD agita/ie- ame/eli .n
ortostatism@
-&#re: cantitea &e s>nge pier&ut* 1)))-1#)) ml iar semnele clinice sunt urm*toareleD paloare-
ta0icar&ie- transpira/ii reci- 0ipotensiune arterial*- ta0ipnee@
-c#t#cli'&ic: pier&eri &e s>nge &e peste 1#))-2))) ml- T5 nem*surabil*- pacient incon,tient.
7ndicele de oc.o
R ;;;#<i
-normo"olemic )-)-# stabil 0emo&inamic
-2)-3)7 1 posibil ,ocat
-3)-3#7 1-# ,oc .n e"olu/ie
-#)7 2 ,oc agra"at
V#) 7 `2-# ,oc &ecompensate
Modificrile constantelor fiziologice %n funcie de cantitatea de snge pierdut.
U%#) ml u,or an4ios normal normal* 1!-1';min U 1));min cristaloi&e i"
%#)-1#)) ml mo&erat an4ios normal crescut* 1'-3);min ` 1));min cristaloi&e
Macromoleculare
1#))-2))) ml an4ios ,i conuz sc*zut* sc*zut* 2'-!);min `12);min cristaloi&e ,i s>nge
integral
V2))) ml letargie-com* pr*bu,it* pr*bu,it* !);min `1!);min transuzii- inter"en/ii
c0irurgicale
Oemostaza.
-oprirea s>nger*rii poart* &enumirea &e 0emostaz*@
-ea poate i spontan* .n cazul unor 0emoragii mici- prin inter"en/ia mi6loacelor proprii
organismului- &ar &e cele mai multe ori este necesar* inter"en/ia altor persoane- care s* realizeze
0emostaza@
-0emostaza poate iD pro"izorie ,i &einiti"*.
Oemostaza provizorie se poate realiza prin.
-compresiune &igital*
-pansament compresi"
-garou
Oemostaza definitiv se o-ine prin.
-obliterarea permanent* ,i &einiti"* a "asului care s>ngereaz*. Cel mai olosit proce&eu iin&
prin ligatura cu ire.
Pansamentul compresiv .
-este una &in cele mai eiciente meto&e olosite pentru a realiza o 0emostaz* pro"izorie@
-.n lipsa unui pansament steril se poate olosi pentru a pune pe plag* o batist*- o c>rp* curat*-
peste care se str>nge pansamentul circular 8a,*9@
-aplica/i pansamentul str>ns- pentru a controla 0emoragia@
-aten/ie .ns*- un pansament aplicat prea str>ns poate bloca toat* circula/ia &istal &e locul
aplic*riiO
&plicarea garoului.
-este ultima "ariant* la care apel*m 8curea- cra"at*- ular- etc.9@
-se olose,te &oar .n cazuri e4treme ,i .n situa/ia .n care 0emoragia nu se putea controla prin alte
meto&e 8amputa/ie &e membru9@
-important este oprirea 0emoragiei *r* a comprima e4cesi" /esuturile.
FIF:IHRR5KI<
1. 5raat R.-=ass C.-<c0ipamente ai te0nici &e utilizare .n prim-a6utor-Fucureati- 2))$
2.5raat R.-=ass C. ?Primul a6utor caliicat-Fucureati- 2))(
3.Faier I. ?Hrtope&ie ai traumatologie pentru colegiile me&icale-<&itura :ucian Flaga-Sibiu-
2))#
!.Eragomirescu Corneliu- Iorgulescu Ra&u-C0irurgie general-Fucureati-2))#
#.Reorgescu N.-5le4a H.- Stratan :.- No+iuni &e baz* .n ortope&ie traumatologie- :itograia
UMK-Iaai-1(((
$.Rrin+escu I.-Ungureanu R.-Protocol &e monitorizare ai terapie intensi"* .n traumatismele
cranio-cerebrale-Timiaoara-2))#
%.Comeag M.- Urgen+e me&icale- <&itura 5gora -Craio"a- 2))1
'.Ionescu Puiaor C.- [oril* K.- Ionescu C.- Primul a6utor ai resuscitarea prespitaliceasc* .n
urgen+ele ma6ore- <&itura Uni"ersit*+ii Transil"ania-Fraao"- 2))#
(.Sepul"e&a S.-Sau"ageon X.-5raat R.- R0i& practice &e me&icin* &e urgen+* prespitaliceasc*-
<&itura :ibra- Fucureati- 1((#
1). S.M.U.R.E -Intro&ucere .n me&icina &e urgen+*-. Sibiu-2))(
11.Rotaru :.ai colaboratorii-Principii practice ai te0nici &e baz* .n me&icina &e urgen+*-<&itura
&e Su& -Craio"a-2))#
12.Titirc* :.- Urgen+e me&ico-c0irurgicale- <&itura Me&ical*-Fucureati- 2))2