Sunteți pe pagina 1din 3

Indicatori de performanta in logistica

Obiectiv de performanta: Minimizarea costurilor logistice


Definitie: Scaderea pana la cel putin un nivel minim stabilit (poate fi 0) a costurilor determinate de
erori logistice din vina angajatului
Unitate de timp: luna/trimestru/an, stabilita de companie in functie de politica de resurse umane
Indicatori de performanta
1) Cost penalitati determinate de erori logistice
Definitie: Valoarea totala a amenzilor, penalitatilor si taxelor de orice fel platite in plus de
companie ca urmare a nerespectarii obligatiilor de serviciu asa cum au fost ele definite in fisa
postului (ex. nu a respectat ruta, a fost oprit de politie pentru culpe in trafic, etc.)
Modalitate de calcul: suma tuturor cheltuielilor suplimentare determinate de nerespectarea
regulilor de mai sus, asa cum au fost ele definite de regulamentul intern, fisa postului precum si
legislatia rutiera in vigoare
Tinta: stabilita de companie, se poate considera ca orice cost mai mare ca 0 reprezinta o
neindeplinire a indicatorului de performanta si acestuia i se va atribui la evaluare 0%
2) Numar erori scriptice
Definitie: Numarul identificat sau semnalat de neconformitati la indeplinirea unor formalitati
scriptice, in conformitate cu procedurile interne sau legislatia in vigoare
Modalitate de calcul: in functie de procedurile interne de management al calitatii, gestionarea
neconformitatilor si monitorizarea indeplinirii KPI poate fi alocata fie personalului specializat din
departamentul de resurse umane, fie superiorului direct, fie altui angajat desemnat cu evaluarea
personalului
Varianta de calcul: valoare amenzi si alte cheltuieli determinate de neintocmirea sau verificarea
corecta a documentatiei (de transport, expeditie, etc.) aflata in sarcina directa a angajatului
Tinta: se poate stabili un numar de 1-3 neconformitati, orice depasire a numarului maxim
specificat poate fi considerata ca neindeplinire a targetului de performanta
3) Valoare produse deteriorate
Definitie: Valoarea totala a produselor deteriorate din vina proprie, in timpul
manipularii/transportului si aflate in gestiunea directa a angajatului, pe perioada transportului intre
doua locatii
Modalitate de calcul: se va calcula valoarea totala a produselor deteriorate fara TVA
Tinta: se stabileste de catre companie, poate fi 0, orice cost suplimentar fiind imputabil
angajatului
4) Cost reparatii autovehicul
Definitie: valoarea totala a reparatiilor necesitate la autovehiculul aflat in gestiunea directa a
angajatului, reparatii determinate de deteriorarea autovehicului din vina directa si nemijlocita a
acestuia (accident din vina sa, neasigurarea corespunzatoare, etc.)
Modalitate de calcul: valoare totala (RON, fara TVA) reparatii aferente deteriorarii autovehicului
din vina directa si nemijlocita a angajatului
Tinta: In functie de riscurile asociate activitatii angajatului (ex. sofer limuzina versus transport
marfa in mediul rural), compania stabileste o valoare maxima admisa
In evaluarea angajatului, calibrarea indicatorilor de performanta, adica ponderea acestora in
evaluarea performantei trebuie sa tina cont de specificul activitatii companiei, specificul sarcinilor
angajatului.
Exemplu:
1) Sofer marfa (produse electronice) in oras
Obiectiv de performanta unic: Minimizarea costurilor logistice (100%)
Indicatori de performanta:
- Cost penalitati determinate de erori logistice (25%)
- Numar erori scriptice (10%)
- Valoare produse deteriorate (40%)
- Cost reparatii autovehicul (25%)
2) Sofer transport produse alimentare perisabile din mediul rural in cel urban
Obiectiv de performanta unic: Minimizarea costurilor logistice (100%)
Indicatori de performanta:
- Cost penalitati determinate de erori logistice (30%)
- Numar erori scriptice (10%)
- Valoare produse deteriorate (30%)
- Cost reparatii autovehicul (30%)
Se observa ca, in cazul celui de-al doilea angajat, se acorda o mai mare importanta indeplinirii
tintelor de performanta referitoare la respectarea legislatiei rutiere si la intretinerea in bune
conditii a autovehicului, tinand cont de faptul ca acesta desfasoara o activitate ce presupune
deplasarea pe drumuri judetene/ nationale intre localitati, unde exista un risc asociat mai mare in
relatie cu politia rutiera, probabilitatea producerii de accidente.
In plus, s-a acordat o pondere mai mica valorii produselor deteriorate, tinand cont de diferenta de
valoare intre cele doua tipuri de produse
Sa presupunem ca, in urma evaluarii personalului, s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Unitate de timp: an calendaristic (dupa fiecare an se efectueaza evaluarea)
- KPI1: Cost penalitati determinate de erori logistice (RON); Tinta: maxim 1000 RON
- KPI2: Numar erori scriptice; Tinta: 1 eroare
- KPI3: Valoare produse deteriorate (RON); Tinta: maxim 500 RON
- KPI4: Cost reparatii autovehicul (RON); Tinta: maxim 500 RON

Calcul indeplinire obiectiv (varianta 1):
Sofer 1: 0.25*100%+0.1*100%+0.4*0+0.25*100% = 60%
Sofer 2 : 0.30*100%+0.10*100%+0.3*0+0.30*100% = 70%
Chiar daca se observa ca procentajul de indeplinire al indicatorilor de performanta este mai mare
in cazul celui de-al doilea sofer, o privire in detaliu asupra indicatorilor de performanta si a
modalitatii de calcul a acestora, releva faptul ca orice depasire a tintei maxime a fost considerata
neindeplinire, deci s-a acordat 0%, dar nu s-a tinut cont de procentul cu care s-a depasit tinta
maxima (% Atins_2). In cazul depasirii tintei maxime, se va acorda un procentaj negativ.
Calcul indeplinire obiectiv (varianta 2):
Sofer 1: 0.25*100%+0.1*100%-0.4*100%+0.25*100% = 20%
Sofer 2 : 0.30*100%+0.10*100%-0.3*100%+0.30*100% = 40%
Diferenta de performanta apare ca fiind mai mare in medie pentru ca in a doua varianta de calcul
s-a tinut cont de ponderea diferita acordata indicatorului de performanta
Valoarea produselor deteriorate va fi imputabila angajatului si performanta sa este reflectata in
calculul indeplinirii obiectivului de performanta. O astfel de calibrare este utilizata pentru a nu
avea rezultate aberante (procent negativ de indeplinire a obiectivului) si pentru a asigura o
reflectare cat mai obiectiva a riscurilor asociate activitatii in evaluarea performantei angajatului.
Trebuie luata in calcul valoarea unitara a produselor transportate, dificultatea inlocurii acestora si
costurile aferente, gradul de perisabilitate, etc.
O modalitate alternativa de calcul poate fi acordarea unui anumit procent de penalizare din
indicatorul de performanta respectiv pentru fiecare suma fixa ce depaseste valoarea maxima
acceptabila ce a fost identificata drept tinta.
De exemplu, pentru fiecare 500 RON in plus valoare produse deteriorate, se va acorda un
procentaj de penalizare de 10%.
Astfel, la o tinta de 500 RON/an valoare produse deteriorate, o valoare constatata la evaluare de
6500 ron, inseamna 120% (cu minus), o valoare de 1000 RON inseamna un procent de
penalizare (cu minus) de 10%, adica 500 RON peste tinta maxima admisa.

S-ar putea să vă placă și