Sunteți pe pagina 1din 31

Calculul i dimensionarea unui SRM cu un debit de Q=10 000 [m/or], cu o

presiune de intrare Pi=20+i [bar] i o presiune de ieire P2=6 [bar].


Se mai cunosc:
-diametrul separatorului de [mm];
-temperatura gazelor la intrare T1= [C];
-temperatura critic Tcr= [k];
-presiunea critic Pcr= [bar];
-densitatea normal a gazelor = [kg/m];
-randamentul regulatorului = ;
-i= .
Se cere:
-calculul diametrului nominal la intrarea i ieirea din SRM;
-calculul i alegerea tipului de separator;
-calculul i alegerea filtrului;
-calculul i alegerea contorului;
-calculul i alegerea regulatorului;
-necesitatea i oportunitatea nclzirii gazelor.
-temperatura gazelor impuse la ieirea din regulator T2= C];
0.8
13
10
191
46,2
0,717
Pi= 33 T1=##
1000
##
Ts= ##
P2= 6 T2=
1.013 Ps=
-
-
-
-
-
-
presiunea redus la intrarea n SRM ;
= =
=
=
1)Calculul diametrului nominal la intrarea i ieirea din SRM
Predint
Tredies
Tredint
Predies
=
temperatura redus la intrarea n SRM ;
Ze=
0.93
0.97
5
=
Capitolul VIII
0.130
Tredies
Tcr
20
=
Breviar de calcul
= =
__6__
46.2 Pcr
273,15 +
= =
T2
1.1)Calculul presiunii i temperaturii reduse la intrarea i ieirea din SRM
P20+i
Pcr
Ze factorul de abatere la ieirea din SRM;
Zi=
=
Zi
presiunea redus la ieirea din SRM ;
10
191
1.482
Predies
P2
Predint
Pi
Tredint
T1
Tcr
273,15 +
Pcr
=
temperatura redus la ieirea din SRM;
factorul de abatere la intrarea n SRM;
+ 13
46.2
0.714
191
1.430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
[m/or]
Qs
Ti
Q=Qs
P1
temperatura gazelor n condiii standard 273,15 [k];
factor de abatere la ieirea din SRM;
Zi
P1 Zs
T1

Ps

P2
presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];
T2
Ts
temperatura gazelor la ieirea din SRM [k];
factor de abatere n condiii normale Zs=Zn=1;
QintL=Qs
Ps
=
1
0.93 1.01325
33
283.15
281
T1

Ts P1 Zs
10000
288.15
Zi
=
Ts
factor de abatere la intrarea n SRM; Zi
Ps
Ze
debitul standard [m/or];
temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
1.2)Calculul debitului nominal n condiiile de lucru la intrarea i ieirea
din SRM
QintL
QiesL
debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];
debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];
Zs
_________
/

-
-
-
-
-
/ /

/ /

v
_________
=
1
1.3)Calculul diametrului nominal la intrarea si iesirea din SRM

T2

Ps

Zi
=
0.93
6
1516 10000
278.15
288.15
##
Zs
1.01325
D=
[m/or] QiesL=Qs
4QL
3600v
## 1050
Ts P2
Distas= 80
0.164
#
[m]
70
debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];
debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];
viteza fluxlui de gaze admis v=20 [m/s];
QintL
QiesL
Di
De
1050 ##
Dn
[mm]
De=
3600v
4QiesL
=
3.14
## ##
4
3600v
= 0.07 [m] =
3600 3.14 20
25 32 40 50
_________________
280.60 4QintL
=
Cu valorile obtinute la Di i De se intr n STAS SR EN 10208-1 i se aleg
valorile supeioare
20
1000 1050
80 100 150
800 850 900 600 650 700 750
350 400
1100
200 250
1150
450 300 500
1600
1200 1300 1400 1500
550
_________
3600
4
_________________
1516.03
Di=
#
diametrul nominal la ieirea din SRM [m];
diametrul nominal la intrarea n SRM [m];
-
-
-
-
-
-


[m/s]
4QL ____
3600 3.14
15.51
4
20

Destas= 200 [mm]


1.4)Verificarea vitezei gazului la intrarea i ieirea din SRM cu formula
=
v=
vi= =
____ 280.6
3600Dstas 80
viesL
13.41 = vi= =
________
3600
4 ___
20 [m/s]
2)Calculul si alegerea tipului de separator
Valorile coeficineilor caracteristice urmtoarelor tipuri de separatoare:
-pentru separator orizontal gravitational cu demister 0.116 c=
3.14 200
1516.03
c=
viteza fluxlui de gaze la ieirea din SRM [m/s];
v
viteza fluxlui de gaze la intrarea n SRM [m/s];
4QL
20 [m/s]
QintL debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];
vintL
3600Dstas
4QL
QiesL
3600Dstas
debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];
Dstas diamentrul interior sau exterior alese din STAS SR EN 10208-1;
viteza fluxlui de gaze admis v=20 [m/s];
0.07 -pentru separator orizontal gravitational fara demister


-
-
-
-
-
-
-
/ / -

factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;
[m/s]
_________________
-pentru separator orizontal gravitational fara demister
______
c
p-g
=
= =
2.1)Calculul densitatii gazului
g=
c=
0.29
0.717 nP1TnZn
PnT1Z1
Vsa=
g
1000
2.2)Calculul vitezei de separe a gazului
-pentru separator orizontal gravitational cu demister
0.29
0.29
= 6.76
Zn
T1 temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
Pn presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
0.116
g densitatea gazului
n densitatea relativ a gazului fa de aer;
Z1 factor de abatere la intrarea n SRM;
-pentru separator vertical cu demister 0.05
-pentru separator vertical fara demister 0.03 c=
1.01325 328.15
0.5 273.15
1
1
/ / -

/ / -

/ / -

=
[m/or]
0.8
0.8
3600
4
3.14
0.93
-pentru separator orizontal gravitaional fr demister
Qs=
Ds86400P1Vsa
4zi
=
[m/s]
-pentru separator vertical fara demister
Vsa=
______
c
p-g
=
g
-pentru separator vertical cu demister
Vsa=
______
c
p-g
= 0.05
1000
4.08 Vsa= [m/s] 0.07
0.29
c =
p-g
g
______ _________________
1000 0.29
0.29
_________________
=
0.29
2.3)Calculul debitului supus separarii [m/ora]
2.91
0.03
1000 0.29
0.29
_________________
g
33
=
-pentru separator orizontal gravitaional cu demister
=
1.75 [m/s]
Ds= 800 [mm]
=
= 261737.85
Qs=
Ds86400P1Vsa
4zi
3600 3.14
4 0.93
=
6.76
[m/or]
33 4.08
= 433737.01

-
-
-
-
-
-
-pentru separator vertical cu demister
=
4
Z1 factor de abatere la intrarea n SRM;
n numarul de separatoare necesare separarii debitului de gaze;
2.4)Determinarea numarului de separatoare
n=
Q
Qs
Vsa viteza de separare a gazului [m/s]
Qs=
Ds86400P1Vsa
4zi
=
[mm]; diametrul separatorului
Qs=
Ds86400P1Vsa
3.14
0.93
33 2.91 0.8 3600
4zi
=
= 186955.61 [m/or]
-pentru separator vertical fara demister
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
0.19
=
4 0.93
0.8 3600 3.14 33
= 12219.99 [m/or]
Qs debitul de gaze supus separarii [m/or];
Ds 800
-
-
-
-pentru separator orizontal gravitational cu demister
10000
Q debitul de gaze la intrarea in SRM [m/or];
Qs debitul de gaze supus separarii [m/or];
Q
= = => 1
Qs 433737
0.023 separator orizontal gravitational cu demister
-pentru separator orizontal gravitational fara demister
n=
Q
=
10000
n=
1
Qs
= =>
261738
0.038
=
Qs
10000
12220
n=
Q
=
> 0.818
Qs
-pentru separator vertical fara demister
n=
Q
Ps

Zi
=
= =

33
0.93
1
Q
Ts P1 Ze

separator orizontal gravitational fara demister


-pentru separator vertical cu demister
10000
186956
0.053 separator vertical cu demister = => 1
separator vertical fara demister
Calculul debitului de filtrare [m/ora]
Qf= 10000
283.15
288.15
1.01325
=
T1
1
[m/ora]
Qf debitul de gaze supus filtrarii [m/or];
280.6
3)Calculul si alegerea filtrului
-
-
-
-
-
-
-
80
440
260 50
250
780 100
900
150 320
80
180 50 80
Dn [mm]
60 50
100
1300 150
1600 150
Q [m/or]
200
2500 200
3100 250
3800
5200 300
presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
Zi factor de abatere la intrarea n SRM;
Ze factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;
2100
Din fisa tehnica se alege un filtru care are Dn= 80 [mm]
Q debitul de gaze la intrarea in SRM [m/or];
Ps
T1 temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
Ts temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];
-
-
-
-
-
-
-
-
281
288.15 33
4.1)Calculul debitului maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in
condiile de lucru
283.15 1.01325 0.93
QmaxL= Qmax
Ps

Zi
Ts P1 Zs
factor de abatere la intrarea n SRM;
Ze factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

T1
= = 10000
Zi
1
= [m/ora]
Ps
Qmax= 10000 [m/ora]
Ts temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];
presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
QmaxL debitul maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de
lucru [m/ora];
Qmax debitul maxim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru
[m/ora];
T1 temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
4)Calculul si alegerea contorului
-
-
-
-
-
-
-
-
debitul minim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru
[m/ora];
Qmin= [m/ora]
Zi
P1 Zs

T1
Ts

Ps

QminL debitul minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de lucru
[m/ora];
Qmin
=
0.93
1
=
14.03 [m/ora]
## 500 x x
T1 temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
Ts temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];
33
= QminL= Qmin 500
283.15
288.15
1.01325
4.2)Calculul debitului minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in
condiile de lucru
Zi factor de abatere la intrarea n SRM;
Ze factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;
Ps presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
+
+
-
-
/ / 1

100 80 80 80
100 Dn [mm] 50 80
100 Tip contor G 40 40 65 65
0.6 1.0 1.6 1.6 1.0 1.6 4
650 1000
6.2 10
250 400
250 Qmax [m/ora] 65 65 100
2.5 Qmin [m/ora] 0.4 0.4 0.6
0.554 = >
P2
=
1
= =
k=
_______________Q______________
=
0.5 P1
0.554

TsZs
_______________________
=

0.554

_______ 273.15 ________


0.5 33
________________________ 10000
0.554 1.01325 0.93
k=
T1PsZi 283.15
Din fisa tehnica contoare cu piston se alege contorul Tip G 250
1000 1600 250 250 650 100 160 160
5.1)Aflarea tipului regimului de curgere
400
5.1)Calculul coeficientului de debit
33
6
34
7
0.206 Regim de curgere supracritic
P1 1
<
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
P2 presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];
599.0
5)Calculul si alegerea regulatorului
4.3)Alegerea tipului de contor din fisa tehnica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 scaune metalice 660-730
590
3
410
Dn [mm] Tipul de constructie k
50
1 scaun
2 scaune cauciuc
2 scaune metalice

Ts temperatura gazelor n condiii standard 273,15 [k];


80
scaune cauciuc 1220-1350 50
scaune metalice 1370
scaune metalice
2020-2220
250 scaune metalice 9950-10300
x
200 scaune metalice 8300-8650
3700-3850
300 scaune metalice 13400-13900
k coeficient de debit;
Q debitul de gaze supus regularizarii [m/or];
T1 temperatura gazelor supuse regularizarii [k];
P1 presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];
Ps presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];
Zi factor de abatere la intrarea n SRM;
Ze factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;
5.2)Alegerea din fisa tehnica a tipului de regulator
100 scaune metalice
150
- 1
-
-
-
-
-
k
( - )
-
-
0.527
Q debitul de gaze supus incalzirii [m/or];
T2= T1
P2

P1
>
k 34 13
7

13 k-1
= 283.15
la temperatura de 278,15 k
w necesarul de energie pentru a incalzi gazele la temeperatura de 278,15 [k]
53.8113 k =
k=
0.717
W=
Q(Tcr-T2)Cp
=
10000
T2= 53.8 < 278
53.8
kJ/ora
0.75
4.18 =
2 scaune metalice 50
6.1)Calculul temperaturii gazului dupa iesirea acestuia din regulator
6)Calculul si alegerea necesitatii incalzirii gazului
cu Dn= [mm]
temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];
T2 temperatura gazelor dupa iesirea din regulator [k];
P1
Din fisa tehnica se alege regulator cu

presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];


P2 presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];
6.1)Calculul necesarului de energie pentru a incalzi gazele de la temperatura de
Este necesara incalzirea gazelor!
1835321.62
191 278.15
coeficient adiabatic 13 k
T1
-
-
-
De [mm]
EVVIII-2
25
20
x
20
200
150
150
100
100
40
25
Tcr temperatura critica a gazelor Tcr=191 [k];
6.2)Alegerea tipului de incalzitor
Tipul incalzitorului Energia termica disponibila kJ/h Di [mm]
EVI-1
EVI-2 2100025 25
4200040 40
1050025 25
210000 50
EVII-2 6300040 40
EVIII-1 8200050 50
420000 100
50
EVIII-2 126000 50 50
EVII-1
EVIV-1
EVVII-1 1470000 150
EVV-1 315000
EVVI-1 840000
EVV-2
100
EVVIII-2 2100000
Din fisa tehnica se alege incalzitor Tip EVVIII-2
150
200
randamentul SRM-ului;
n densitatea relativ a gazului fa de aer;
1)Calculul diametrului nominal la intrarea i ieirea din SRM
Breviar de calcul
[m/or]
1.2)Calculul debitului nominal n condiiile de lucru la intrarea i ieirea
din SRM
[m/or]
Cu valorile obtinute la Di i De se intr n STAS SR EN 10208-1 i se aleg
valorile supeioare
1.4)Verificarea vitezei gazului la intrarea i ieirea din SRM cu formula
diamentrul interior sau exterior alese din STAS SR EN 10208-1;
separator orizontal gravitational cu demister
separator orizontal gravitational fara demister
[m/ora]
4.1)Calculul debitului maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in
condiile de lucru
debitul maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de
lucru [m/ora];
debitul maxim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru
[m/ora];
debitul minim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru
[m/ora];
debitul minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de lucru
[m/ora];
4.2)Calculul debitului minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in
condiile de lucru
necesarul de energie pentru a incalzi gazele la temeperatura de 278,15 [k]
6.1)Calculul temperaturii gazului dupa iesirea acestuia din regulator
[mm]
6.1)Calculul necesarului de energie pentru a incalzi gazele de la temperatura de