Sunteți pe pagina 1din 15

Timp Strategii Evaluare

Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT


(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urmarite: “Contabilitatea romaneasca in
contextul aderarii Romaniei la UE”
Captarea atentiei 2  Programul de dezvoltare a contabilitatii
romanesti, directii de evolutie, camp de
aplicare, factori catalizatori, factori
inhibitori, limite
OMF 94/2000
 Prezint pe scurt programul de dezvoltare Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
OMF 94/2000 cu privire la Reglementarile
Expunerea
contabile armonizate cu Directiva a-4-a a
Comunitatilor Economice Europene si cu
Standardele de Contabilitate Internationale
marcheaza o cotitura in dezvolatrea
sistemului de contabilitate in Romania.
Aceasta schimbare a fost determinata de un
Definirea noului
25 numar de factori:
continut
- sistemul de contabilitate existent nu era
bine adaptat prezentarii informatiilor
financiar contabile.
- deschiderea manifestata in directia
cunoasterii unor noi sisteme de
contabilitate.
- Strategia UE: apropierea de IASC

Prezint pe scurt OMF 94/2000: Conversatia Evaluarea


Explicatia continua
Ordinul 94 exprima limpede orientarea spre
6 Expunerea
contabilitatea internationala.
Noile reglementari sunt structurate in 4 volume:
 Volumul 1 cuprinde Cadrul general de
armonizare a reglementarilor contabile cu
Directiva a 4 a a Comunitatilor Economice
Europene si cu Standardele de contabilitate
internationale.
 Volumul 2 cuprinde Cadrul general de
intocmire si prezentare a situatiilor financiare
elaborat de IASC.
 Volumul 3 cuprinde normele contabile
intenationale si cele nationale.
 Volumul 4 pune la dispozitia profesiei
contabile ghiduri profesionale.
MF vede noile reglementari ca o continuare a
procesului de reforma inceput in 1990. De
asemenea, se precizeaza ca Legea Contabilitatii
numărul 82/91 nu necesita modificari cel putin
pentru primii ani. Dupa cum se mentioneaza
OMF 94 nu reprezinta decat o parte a dezvoltarii
viitoare din domeniul contabil.
Noua orientare spre contabilitatea anglo-saxona
e prezentata: “ instituirea posibilitatii si regulilor
privind tratamentul alternativ al unor evenimente
si tranzactii prin prisma judecatii profesinale,
astfel incat sa fie respectata cerinta de imagine
fidela”.
Allan Roberts, facand o analiza a influentelor pe
care le-au oferit noile reglementari a stabilit ca
ele pot fi impartite in 4: primele 2 sunt influente
internatinationale sunt explicite, celelalte 2 sunt
influente ale sistemului de contabilitate francez
6 si britanic.
Influenta UE este cea mai evidenta. De altfel,
scopul declarat de armonizare al reglementarilor
contabile cu Directiva europeana reprezinta cel
mai important aspect. Astfel de exemplu,
formatul bilantului cuprinde in cadrul
imobilizarilor necorporale 2 componente,
cheltuieli de constituire si cheltuieli de
dezvoltare.
Directiva europeana prezinta structura conturilor
anuale si mentioneaza necesitatea prezentarii lor
in conformitate cu cerintale stipulate in directiva
si obtinerea imaginii fidele.
Obtinerea imaginii fidele se refera la situatia
fluxurilor de trezorerie, chir daca detaliile cu
privire la structura acestui cont anual sunt
publicate in volumul 3.
Reforma sistemului contabil din Romania e
chemata sa contribuie la incurajarea investitiilor
straine prin asigurarea prezentarii unor situatii
financiare mai transparente si mai relevante.
 Pe baza celor prezentate pana acum se vor Verificare
evalua principalele domenii de dezvoltare ale
Feedback 3
sistemului contabil romanesc in contextul
UE.
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
5
cunostiintelor legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund elevilor la intrebari legate de lectia
prezentata
Incheierea lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
3. Obiect: Contabilitate
4. Subiectul: Delimitari privind sistemul contabil francez
5. Obiective operationale:
 Sa identifice cauzele recursului la conceptul de Plan
Contabil General
 Sa cunoasca textele fundamentale
 Sa constientizeze raportul dintre contabilitate si ficalitate
 Sa cunoasca institutiile privind specialitatea normalizarii
contabile franceze
6. Obiectivul fundamental: asimilare de cunostinte privind sistemul contabil francez
7. Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
8. Materiale didactice : carti de specialitate
9. Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
10. Durata: 50min
11. Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urmarite: “Delimitari privind sistemul
contabil francez”
 Cauzele recursului la conceptul de plan
Captarea atentiei 2 contabil general
 Texte fundamentale
 Raportul contabilitate – fiscalitate
 Specificitatea normalizarii contabile franceze
 Fortificarea conceptualizarii contabilitatii
franceze in contextul lucrarilor europene
Prezint pe scurt cauzele recursului la conceptul Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
de plan contabil general:
Expunerea
 In Franta, normalizarea contabila e in
mainile puterii publice. Normele contabile
franceze isi au sursa in textele legislative
precum si in avizul Consiliului National al
Definirea noului
7 Contabilitatii si in hotararile Comitetului
continut
reglementarilor bancare.
In procesul elaborarii reglementarilor contabile
multe institutii intervin ca sursa de drept:
Parlament, Guvern, Consiliul National al
Contabilitatii si Comitetul Reglementarilor
bancare
Prezint pe scurt textele fundamentale: Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
 PCG de astazi al Frantei conserva pricipalele
Expunerea
caracteristici ale planurilor contabile
precedente aducand modificari sensibile in
24
doua domenii: prezentarea unor principii
generale ca baza pentru obtinerea imaginii
fidele si reconsiderarea analizei financiare si
a celei de gestiune
Ceea ce a conservat PCG consta in definirea unei
terminologii, un plan de conturi caracterizat
printr-o codificare zecimala, o repartizare a
operatiilor in clasa de conturi caracterizat printr-
o codificare zecimala, o repartizare a operatiilor
in clase de conturi, o descriere detaliata a
functionarii conturilor, format normalizat atat
pentru bilant cat si pentru contul de rezultat.

Prezint pe scurt raportul dintre contabilitate si


fiscalitate: “fiscalitatea nu este independenta,
anumite elemente de baza provin de la
contabilitate; contabilitatea nu este nici ea in
totalitate independenta ci trebuie sa tina cont de
fiscalitate. Fiscalitatea si contabilitatea sunt
legate”.
Prezint pe scurt specificitatea normalizarii
contabile franceze
 Consiliul National al Contabilitatii
 Comitetul Reglementarilor Contabile
 Comitetul Reglementarilor Bancare
 Comisia Operatiunilor de Bursa
Modelul contabil francez se poate descrie prin
referire la scema generala a cadrului contabil
conceptual elaborat de IASC care se refera la
elementele urmatoare: mentionarea obiectivelor
informatiei financiare; determinarea
caracteristicilor calitative ale informatiei;
determinarea elementelor de baza ale situatiilor
financiare.
Feedback 3  Pe baza celor prezentate pana acum se vor Verificare
evalua caracteristicile principale ale
sistemului contabil francez
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
5
cunostiintelor legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund elevilor la intrebari legate de lectia
prezentata
Incheierea lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
3. Obiect: Contabilitate
4. Subiectul: Delimitari privind sistemul contabil anglo – saxon
5. Obiective operationale:
 Sa identifice cauzele recursului la conceptul de Plan
Contabil General
 Sa cunoasca rolul ASB
 Sa identifice caracteristicile calitative ale informatiilor
financiare
 Sa cunoasca analiza situatiilor financiare
6. Obiectivul fundamental: asimilare de cunostinte privind sistemul contabil anglo –
saxon
7. Obiective formativ – educative:
 Sa dezvolte atentia concentrata si spiritul de observatie
 Sa dezvolte spiritul critic
 Sa dezvolte imaginatia si gandirea creatoare
8. Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
9. Materiale didactice : carti de specialitate
10. Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
11. Durata: 50min
12. Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urmarite: “Delimitari privind sistemul
contabil anglo – saxon”
 Cauzele recursului la conceptul de plan
Captarea atentiei 2
contabil general
 Rolul ASB
 Caracteristici calitative ale informatiilor
financiare
 Analiza situatiilor financiare
Definirea noului 5 Prezint pe scurt cauzele recursului la conceptul Conversatia Evaluarea
continut Explicatia continua
de plan contabil general:
Expunerea
Exista un consens in legatura cu principiile
contabile pe care lumea afacerilor il adopta:
1. Activele sunt incluse in bilant doar daca
au fost achizitionate pentru o anumita
valoare si de aici, inregistrarea lor la cost (e
permisa neprezentarea unor active particulare
in bilant chiar daca acestea sunt inregistrate
in conturi).
2. Suma pentru care un activ e inclus in
bilant nu ar trebui sa fie mai mare decat
costul lui (exceptand circumstante cu
caracter foarte restrictiv).
3. Pentru active cu durata lunga de viata a
fost acceptata amortizarea costului lor pe
baza unei durate de viata estimate, chiar daca
valoarea neta rezultata nu corespunde cu nici
o valoare externa de masurare cum ar fi
pretul de revanzare. Intr-o perspectiva de
continuare a activitatii este de presupus ca un
asemenea activ va fi mentinut pe durata lui
de viata, decat sa fie vandut. In aceste
conditii valoarea de piata a unor asemenea
active e irelevanta.
Provizioanele trebuie constituite pentru toate
pasivele si pierderile cunoscute (este permisa
crearea de provizioane pentru situatii
neprevazute; aceasta a fost o noua posibilitate de
creare de rezerve secrete).
Prezint rolul ASB: Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
 Rolul este elaborarea normelor contabile
Expunerea
 Obiectivele ASB sunt explicate intr-un
document elaborat in iulie 1991. Acestea
3
sunt elaborarea si dezvoltarea normelor
contabile necesare contabilitatii financiare si
raportarilor financiare, in beneficiul
utilizatorilor, preparatorilor, auditorilor,
informatiilor financiare.
-------
3 Prezint caracteristicile calitative ale informatiilor
financiare:
 Calitatea prag: importanta relativa sau pragul
de semnificatie
 Calitatile principale: relevanta sau pertinenta
(informatia influenteaza decizia economica a
utilizatorului ei); fiabilitatea reprezinta
calitatea unei informatii de a fi lipsita de
erori materiale sau erori intentionate.
 Calitati secundare: comparabilitatea si
inteligibilitatea

5 Prezint analiza structurilor situatiilor financare:


 CPP: analiza cheltuielilor:
- format 1 analizeaza costurile pornind de
la functiile intreprinderii
- format 2 identificam costurile aparute, se
refera mai mult la originea sumelor
inregistrate in contabilitate
analiza CA: in ambele formate e
prezenta fara TVA
 Bilantul are doua formate
 Tabloul fluxurilor de trezorerie: cuprinde
numerar si echivalent de numerar.

 Pe baza celor prezentate pana acum se vor Verificare


Feedback 3 evalua caracteristicile principale ale
sistemului contabil francez
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
5
cunostiintelor legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund elevilor la intrebari legate de lectia
prezentata
Incheierea lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
Obiect: Contabilitate
Subiectul: Reteaua de Standarde contabile
Obiective operationale:
 Sa identifice Standardele contabile
Obiectivul fundamental: asimilare de cunostinte privind reteaua de Standarde
contabile
Obiective formativ – educative:
 Sa dezvolte atentia concentrata si spiritul de observatie
 Sa dezvolte spiritul critic
 Sa dezvolte imaginatia si gandirea creatoare
Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
Materiale didactice : carti de specialitate
Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
Durata: 50min
Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
Captarea atentiei 2  Anunt tema si continutul principalelor puncte
urmarite: “Reteaua de Standarde contabile”
Prezint pe scurt schema cu partile importante ale Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
lectiei; enumar tipurile din standardele contabile:
Expunerea
Definirea noului
3  Internationale
continut
 Europene
 Nationale
Prezint pe scurt notiunile de standarde contabile Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
internationale:
Expunerea
 Sunt elaborate de IASC
 Furnizeaza reguli contabile general valabile
10
acceptate in toate tarile lumii
 Se concentreaza aspectele esentiale si se
adapteaza la specificul fiecarei contabilitati
dintr-o tara
 Asigura aceleasi baze pentru elaborarea
rapoartelor financiare, astfel incat investitorii
si bancile internationale sa poata face analize
comparative ale diferitelor oportunitati de
investitii
 IAS-urile nu se suprapun standardelor
contabile nationale. Statutul IASC prevede
ca atunci cand rapoartele financiare nationale
sunt conforme cu IAS in toate elementele
esentiale acerst lucru trebuie specificat in
anexa. Daca insa, standardele locale sunt
mult diferite atunci reprezentantii IASC au
sarcina de a convinge organismele abilitate
asupra avantajelor acestora si armonizarii cu
IASC.
 Sfera de aplicare a IAS se circumscrie numai
la elementele esentiale si de la data
specificata in textul standardului cu exceptia
celor care se aplica retroactiv. Orice limitare
de aplicare e inscrisa si explicitata in
continutul fiecarui standard

8 Prezint pe scurt notiunea de standarde contabile


europene:
 Sunt elaborate de UE, fiind formalizate prin
Directiva a 4 a care cuprinde normele privind
intocmirea si prezentarea conturilor sociale
(ale societatilor comerciale); Directiva a 7 a
care reglementeaza conturile consolidate
intocmite de grupul de intreprinderi si
Directiva a 8 a privind profesia libera
contabila orientata spre audierea conturilor
anuale.
 Sfera si caracteristicile directivelor europene
sunt circumscrise la zona tarilor membre ale
UE, iar aplicarea lor este obligatorire
deoarece reprezinta o sursa de drept contabil
Prezint pe scurt notiunea de standarde nationale
sau locale:
 Sunt elaborate de fiecare tara in raport de
standardele internationale si directivele
europene.
 Geografia contabila a acestor standarde de
suprafata este reflux simultan al identitatilor
nationale, al traditiei contabile al situatiilor
socio-economice si al efectelor de dominare
culturala pe plan international
 Conceperea, elaborarea si adoptarea
standardelor nationale este un proces
politico-strategic in cadrul caruia fiecare tara
isi apara interesele.
 Standardele internationale de contabilitate
pot prezenta interes pentru normele nationale
(locale) in urmatoarele ipostaze: adoptarea
directa ca norme nationale; izvor documentar
pentru elaborarea reglementarilor; baza de
referinta pentru armonizare intre national si
international; adoptarea ca norme pentru
elaborarea si prezentarea situatiilor
financiare de catre intreprinderile
multinationale si marile societati cotate pe
pietele financiare.
 Pe baza celor prezentate pana acum se vor Verificare
Feedback 3 enumera tipurile de standarde de
contabilitate
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
5
cunostiintelor legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund elevilor la intrebari legate de lectia
prezentata
Incheierea lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul

S-ar putea să vă placă și