Sunteți pe pagina 1din 186

Charles H.

Spurgeon
Predici cu har
Ediie aniversar
2
Fundaia Mantachie, O voce baptist
3
!oc"a, #$%#
2013 Fundaia Mantachie
Toate drepturile rezervate autorului & Fundaiei
Mantachie
4
Predici cu har
Charles Haddon Spureon
Titlurile predicilor n limba englez sunt:
1! Free "ill#$ Sclave
2! %lection
3! Particular &ede'ption
(! %))ectual Callin
*! Perseverance in Holiness
+! Salvation, $ltoether -. /race
0! The -arle. Field on Fire
Traduc1tori: Mihaela Chivran, Sami vram, Marius
!ucan, Mircea "oman, "aul #n$edi
%ditor: "aul #n$edi
2esin 3i ra)ic14 urel Miclea %r&
Tiparul e'ecutat la
$ape S&5
Str! Podului nr! 6, F11ra3
Toate drepturile rezervate& Tiprit n "om(nia& )icio parte din aceast lucrare
nu poate *i reprodus sub nicio *orm, prin niciun mi%loc mecanic sau
electronic, sau stocat ntr+o baz de date *r acordul
prealabil, n scris, al autorului&
ll rights reserved& ,rinted in "omania& )o part o* this publication ma$ be
reproduced or distributed in an$ *orm or b$ an$ means, or stored
in a data base or retrieval s$stem, -ithout the
prior -ritten permission o* the author&
.
Cuprins
,re*a/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0
1oin/a liber 2 o sclav&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3
legerea&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.
4omnule, spune+ne, pentru cine a
murit Cristos&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.
Chemarea e*icace&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 36
,erseveren/a n s*in/enie&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 666
M(ntuirea, numai prin har&&&&&&&&&&&&&&&&&& 636
!anul n *lcri&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6.0
5
Pre)a1
,redicile lui Charles 7addon Spurgeon, supranumit
principele predicatorilor, rm(n la *el de actuale,
proaspete 8i provocatoare pentru noi, rom(nii de la
nceputul secolului 26 ca 8i pentru londonezii secolului
63 care le+au auzit nt(ia oar&
,are c e mereu la mod ca predicatorii
contemporani s 8i condimenteze discursul cu vreo
anecdot, ilustra/ie sau vorb de duh de+a lui Spurgeon,
dar aproape niciodat nu se o*er vreun citat consistent
din predicile sale, 8i nici nu se mai vorbe8te despre ce a
crezut el&
ceast colec/ie 8i propune s scoat n eviden/
nv/tura Scripturii cea mai drag lui Spurgeon,
cunoscut ca doctrina harului, sau, n limba% teologic,
calvinism& ,entru Spurgeon, doctrina harului era
motiva/ia evanghelizrii neobosite, cauza trezirii spiri+
tuale 8i a maturizrii n credin/ 8i practic, o*erindu+i n
acela8i timp o identitate istoric nobil, o direc/ie clar 8i
un /el s*(nt&
9ratele Spurgeon a crezut 8i proclamat din toat
inima doctrina harului& #ra calvinist n cinci puncte&
:at ce a*irm n predica Alegerea: ;Ceea ce predic acum
nu este o inova/ie, nu este nicidecum o nv/tur nou&
<mi place s proclam aceste nv/turi vechi 8i puternice,
ce sunt poreclite calvinism, dar care sunt cu siguran/
adevrul revelat al lui 4umnezeu, a8a cum este el n :sus
Cristos&=
Spurgeon nu su*erea ca aceste nv/turi
*undamentale at(t de dragi lui s *ie compromise n vreun
*el 8i condamna mereu at(t arminianismul care nega
0
m(ntuirea numai prin har, c(t 8i hiper+calvinismul care
nega necesitatea predicrii #vangheliei pcto8ilor&
Tendin/a general a >niunii ?aptiste din acea
vreme era spre arminianism, iar Spurgeon vedea acest
lucru ca *iind calea ce duce spre apostazie& 4up mari
*rm(ntri 8i e*orturi de a+8i a%uta *ra/ii s revin pe calea
cea veche, e*orturi care au dus la 8ubrezirea snt/ii sale
8i la o reac/ie mai vehement a >niunii mpotriva
doctrinei harului, Spurgeon mpreun cu adunarea sa au
hotr(t ie8irea din >niune, pre*er(nd s rm(n mai de+
grab singuri dec(t s accepte amestecul 8i compromisul
cu nv/turi *alse&
Credincio8ii bapti8ti din "om(nia se bucurau de
predicile 8i studiile sale, traduse 8i rsp(ndite printre
numeroase adunri de la ora8 8i sat nc din perioada
interbelic& @i ei mprt8eau acelea8i convingeri 8i
nv/turi ca Spurgeon& @i ei credeau atunci doctrina
harului, la *el ca predecesorii lor care au adus 8i rsp(ndit
credin/a baptist n "om(nia&
<n urm cu zece ani am tradus prima predic din
aceast colec/ie, Voina liber o sclav, sper(nd, ase+
menea *ratelui Spurgeon, ntr+o ntoarcere a *ra/ilor no8tri
spre aceste vechi nv/turi prsite& u urmat apoi
celelalte 8ase& m *ost ncura%a/i de numrul mare de
solicitri pentru aceste predici, pe care le+am tiprit 8i
distribuit gratuit n zeci de mii de e'emplare& )e
bucurm s v o*erim aceste predici ntr+un singur volum
aniversar, cu dorin/a 8i rugciunea ca 4umnezeu s l
*oloseasc spre gloria Sa 8i spre binele dumneavoastr
etern&
Raul Enyedi
Boca! noiembrie "#$"
A
7oina li8er1 9 o sclav1
%redic rostit la " &ecembrie $'((! n dimineaa de
sabat! la )e* %ar+ ,treet -hapel din ,outh*ar+! .ondra
:;i nu vrei s1 venii la Mine, ca s1 avei viaa<=
Evanghelia dup /oan, .:4B
cest verset este unul din marile tunuri arminiene,
6
montat pe zidurile lor 8i deseori descrcat cu un zgomot
teribil mpotriva simplilor cre8tini numi/i calvini8ti&
2
6
arminian 2 persoan care crede cele cinci puncte ale
arminianismului, numite a8a dup pro*esorul olandez Cacob rminius
D6.5B+65B3E& ceste puncte sunt: 6& Fmul are o voin/ liber,
nea*ectat de pcat, prin care poate accepta sau respinge o*erta
harului lui 4umnezeuG 2& legerea lui 4umnezeu este condi+/ionat,
adic 4umnezeu i+a ales pentru m(ntuire doar pe oamenii pe care i+a
cunoscut c vor accepta o*erta Sa 8i vor credeG 3& :sp8irea lui Cristos
este universal, adic o*er doar posibilitatea m(ntuirii ntregii lumi,
*r s m(ntuiasc de *apt pe nimeniG 4& omul se poate mpotrivi cu
succes lucrrii 4uhului S*(nt 8i chemrii Sale p(n la s*(r8itul vie/iiG
.& m(ntuirea 8i via/a ve8nic se pot pierde, cci depind de alegerile
omului, nu de 4umnezeu 2 n& tr&
2
calvinist 2 persoan care crede cele cinci puncte ale calvinismului
cunoscute 8i ca ;doctrinele harului=, nu membru al denomina/iei
*ondate de Cean Calvin& Cele cinci puncte ale calvinismului
reprezint rspunsul la cele . puncte arminiene 8i sunt urmtoarele:
6& :ncapacitatea total: omul este n toat *iin/a sa a*ectat de pcat, 8i
chiar voin/a sa este supus naturii sale pctoaseG 2& legerea necon+
di/ionat: 4umnezeu a ales oameni pentru m(ntuire nu pentru vreun
merit al lor, cci nimeni nu avea vreunul, ci doar prin harul 8i mila
SaG 3& :sp8irea particular: Cristos, prin moartea Sa, nu doar a o*erit
posibilitatea m(ntuirii, ci a realizat o m(ntuire complet& 4e aceea,
#l nu a murit pentru cei ce vor a%unge n iad, ci doar pentru cei ce
vor a%unge n cerG 4& 7arul irezistibil: pe l(ng chemarea general la
3
:nten/ionez n aceast diminea/ s l reduc la tcere, sau
mai degrab s l ntorc mpotriva du8manilor, *iindc nu
a *ost niciodat al lorG nu a *ost *cut n turntoriile lor, ci
scopul su a *ost s nve/e e'act opusul doctrinei pe care
ei o sus/in cu trie&
4e obicei, c(nd se ia acest te't se mparte ast*el: <n
primul r(nd, omul are o voin/& <n al doilea r(nd, el este
complet liber& <n al treilea r(nd, oamenii trebuie s *ie
dornici s vin la Cristos, alt*el ei nu vor *i m(ntui/i&
cum, noi nu vom *ace ast*el de mpr/iriG ci vom n+
cerca s aruncm o privire mai rezonabil asupra te'tului&
@i nu trage/i concluzia c te'tul nva/ doctrina voin/ei
libere doar *iindc se nt(mpl s e'iste n el cuvintele
;vre/i= 8i ;nu vre/i=&
S+a dovedit de%a, *r a se putea nega, c voin/a
liber este un nonsens& !ibertatea nu poate apar/ine
voin/ei mai mult dec(t ponderabilitatea poate apar/ine
electricit/ii& Sunt lucruri complet di*erite& ,utem crede
c omul este un agent moral liber, dar a crede n voin/a
liber ar *i pur 8i simplu ridicol& Se 8tie c voin/a, *iind
ceva secundar, este direc/ionat de n/elegere, mi8cat de
motiva/ie, cluzit de alte pr/i ale su*letului&
t(t *iloso*ia c(t 8i religia nltur chiar 8i no/iunea
de voin/ liberG 8i eu voi merge tot at(t de departe c(t a
mers Martin !uther n a*irma/ia lui puternic 8i cate+
goric: ;4ac cineva atribuie ceva, c(t de nensemnat,
Cristos, pe care omul pctos o respinge, 4uhul lucreaz n cei ale8i
ntr+un mod care *ace chemarea irezistibil& .& ,strarea 8i per+
severen/a s*in/ilor: 4umnezeu i pze8te pe cei ce sunt ai !ui p(n la
s*(r8it, a8a nc(t to/i cei ce cred au via/a ve8nic 8i pot *i siguri c nu
o vor pierde& :ar aceast cuno8tin/ va produce n ei nu o complacere
n pcat, ci o perseveren/ spre s*in/enie 2 n& tr&
6B
voin/ei libere a omului n m(ntuirea sa, nu cunoa8te
nimic despre har 8i nu !+a cunoscut pe :sus Cristos a8a
cum trebuie&= r putea prea un sentiment nemilosG dar
acela care crede n su*letul lui c omul se ntoarce la
4umnezeu prin voin/a lui liber nu putea *i nv/at de
4umnezeu, *iindc unul din primele principii pe care le+
am nv/at c(nd 4umnezeu a nceput s lucreze n noi
este acela c nu avem nici voin/a, nici puterea 8i c #l ni
le d pe am(ndouG c #l este ;l*a 8i Fmega=
3
n
m(ntuirea oamenilor&
Cele patru puncte pe care le vom avea n aceast
diminea/ vor *i: ,rimul 2 0iecare om este mort, *iindc
spune: ;@i nu vre/i s veni/i la Mine, ca s ave/i viaaH=
l doilea 2 e'ist via/ n :sus Cristos: ;@i nu vre/i s
veni/i la Mine, ca s ave/i via/aH= l treilea 2 e'ist via/
n Cristos :sus pentru toi cei care vin s o primeasc1
;@i nu vre/i s1 venii la Mine, ca s ave/i via/a=G indic(nd
c to/i care vin vor avea via/a& @i patru 2 aici se a*l
esen/a te'tului, c nici un om nu va veni vreodat prin
natura lui la Cristos, *iindc te'tul spune: ;@i nu vre/i s
veni/i la Mine, ca s ave/i via/aH= 4eparte de a a*irma c
oamenii *ac acest lucru prin propriile lor voin/e, te'tul
neag categoric acest lucru 8i spune: ;@i )> 1"#I: s
veni/i la Mine, ca s ave/i via/aH= 4ar, preaiubi/ii mei,
sunt aproape gata s e'clam, nu are nici un adept al
voin/ei libere cuno8tin/a c, de *apt, ndrzne8te s
contrazic inspira/iaJ Fare nici unul dintre cei care neag
doctrinele harului nu g(nde8teJ S+au deprtat ei ntr+at(t
de 4umnezeu nc(t s denatureze acest te't pentru a
dovedi c voin/a este liberG c(nd, de *apt, te'tul spune:
;@i )> 1"#I: s veni/i la Mine, ca s ave/i via/a=J
3
Apocalipsa, 6:A
66
>! <n primul r(nd, deci, te'tul nostru indic *aptul c
FM#):: S>)T MF"I: ,":) <)SK@: )T>"
!F"& )ici o *iin/ nu trebuie s caute via/a dac o are n
ea ns8i& Te'tul spune cu hotr(re: ;@i nu vre/i s veni/i
la Mine, ca s ave/i viaaH= 4e8i nu se e'prim prin
cuvinte, totu8i se a*irm prin con/inut c oamenii au
nevoie de o via/ mai bun dec(t cea e'istent n ei n8i8i&
4ragi asculttori, cu to/ii suntem mor/i dac nu am *ost
nscu/i la o nde%de vie&
<nt(i, cu to/ii suntem, prin natura noastr, mor/i din
punct de vedere legal& ;<n ziua n care vei m(nca din el,
vei muri negre8it=,
4
a spus 4umnezeu lui damG 8i chiar
dac dam nu a murit *izic n acel moment, el a murit din
punct de vedere legalG adic el a *ost socotit mort& !a
tribunal, imediat ce %udectorul pronun/ sentin/a acu+
zatul este considerat mort din punctul de vedere al legii&
4e8i poate abia dup o lun el este adus pe e8a*od pentru
a suporta sentin/a, totu8i legea l prive8te ca mort& ,entru
el este imposibil s mai *ac ceva& )u poate mo8teni
nimic, nu poate lsa ceva prin testamentG el nu este nimic
2 este un om mort& Sistemul legal l consider mort& 4ac
sunt alegeri, nu i se cere votul, *iindc este considerat a *i
mort& #ste nchis n celula lui, dar este mort& hH @i voi,
pcto8ilor ce nu a/i avut niciodat via/ n Cristos, voi
sunte/i n via/ n diminea/a aceasta datorit unei am(nri
a sentin/ei, dar 8ti/i voi c din punct de vedere legal
sunte/i mor/iG 8ti/i c 4umnezeu v consider ast*el, c n
ziua n care printele vostru dam a atins *ructul, 8i c(nd
voi n8iv a/i pctuit, 4umnezeu, Cudectorul cel 1e8nic
v+a condamnatJ 1orbi/i mult despre pozi/ia voastr,
4
2ene3a, 2:60
62
despre buntatea 8i moralitatea voastr 2 dar unde sunt
acesteaJ Scriptura spune c ;a/i 8i *ost %udeca/i=&
.
Tu nu
trebuie s a8tep/i s *ii condamnat n ziua %udec/ii 2
aceea va *i e'ecutarea pedepsei 2 tu ;ai 8i *ost %udecat=&
<n momentul n care a/i pctuit, numele voastre au *ost
scrise n cartea neagr a drept/iiG *iecare om a *ost atunci
condamnat la moarte de 4umnezeu dac pentru pcatele
lui nu a *ost gsit un substitut, n persoana lui Cristos&
Ce ai g(ndi dac ai merge la nchisoare 8i l+ai vedea
pe acuzat st(nd n celula sa r(z(nd 8i plin de voie bunJ
i spune, ;omul acesta este nebun *iindc este con+
damnat 8i urmeaz a *i e'ecutatG 8i totu8i este bine
dispus=& hH @i ce nebun este omul *iresc care, de8i este
condamnat, trie8te n distrac/ie 8i voio8ieH Crede/i voi c
sentin/a lui 4umnezeu nu are nici o urmareJ Crezi tu c
pcatului tu, scris pe st(nci cu o peni/ de *ier, nu i
urmeaz ceva groaznicJ 4umnezeu a spus c tu e8ti de%a
condamnat& 4ac ai putea sim/i acest *apt, dulcea cup a
bucuriei tale ar deveni amarG dansul tu ar nceta, r(sul
tu ar *i nbu8it de suspin, dac /i+ai aduce aminte c tu
e8ti de%a condamnat& Cu to/ii ar trebui s pl(ngem, dac
ne+am pune pe su*let *aptul c n ochii lui 4umnezeu nu
avem via/ prin natura noastrG de *apt suntem
indiscutabil condamna/iG suntem socoti/i mor/i 8i n noi
n8ine, n ochii lui 4umnezeu, suntem la *el de mor/i ca 8i
cum am *i arunca/i n iad chiar acumG suntem condamna/i
de pcat, dar nc nu su*erim pedeapsa pentru el, de8i ea
este scris mpotriva noastr, iar noi suntem mor/i din
punct de vedere legal, 8i nici nu putem gsi via/ dac nu
gsim via/ legal n persoana lui CristosG dar despre
aceasta vom vorbi mai t(rziu&
.
Evanghelia dup /oan, 3:6A
63
4ar, n a*ar de a *i mor/i din punct de vedere legal,
suntem 8i mor/i spiritual& :ar sentin/a nu a *ost trecut
doar n carte, ci 8i n inimG a intrat n con8tiin/G a operat
asupra su*letului, ra/iunii, imagina/iei, asupra ntregii
*iin/e& ;<n ziua n care vei m(nca din el, vei muri
negre8it= nu s+a mplinit doar n darea sentin/ei, ci n
dam s+a nt(mplat ceva& !a *el ca atunci c(nd ntr+un
anumit moment trupul acesta va muri, s(ngele se va opri,
pulsul va nceta 8i plm(nii nu vor mai respira, tot a8a, n
ziua n care dam a m(ncat *ructul interzis, su*letul lui a
muritG imagina/ia lui 8i+a pierdut marea putere de a
a%unge p(n la lucrurile cere8ti 8i a vedea cerul, voin/a lui
8i+a pierdut puterea de a alege ntotdeauna ce este bine,
ra/iunea lui 8i+a pierdut toat capacitatea de a %udeca ntre
bine 8i ru cu hotr(re 8i in*ailibilitate, de8i s+a pstrat
ceva n con8tiin/G memoria i+a devenit ptat, predispus
la a re/ine lucruri rele 8i a lsa lucrurile drepte spre uitareG
orice putere a lui a ncetat n raport cu vitalitatea sa
moral& ?untatea era vitalitatea *or/elor lui 2 aceasta s+a
ndeprtat& 1irtutea, s*in/enia, integritatea 2 ele repre+
zentau via/a omuluiG dar c(nd nu au mai e'istat, omul a
murit& :ar acum, n ce prive8te lucrurile spirituale, voi
sunte/i ;mor/i n gre8elile 8i n pcatele voastre=&
5
@i
su*letul este tot at(t de mort n omul *iresc pe c(t este un
corp a8ezat n morm(ntG el este *r ndoial mort 2 nu
doar meta*oric, *iindc ,avel nu vorbe8te n meta*ore
atunci c(nd a*irm ;1oi era/i mor/i n gre8elile 8i n
pcatele voastre= 8i ;mcar c eram mor/i n gre8elile
noastre, ne+a adus la via/ mpreun cu Cristos Dprin har
sunte/i m(ntui/iE=&
0
5
Epistola lui %avel ctre e0eseni, 2:6
0
E0eseni, 2:6, .
64
4ar, dragi asculttori, a8 dori s pot predica inimilor
dumneavoastr despre acest subiect& *ost destul de
neplcut c(nd am descris moartea ca *iind trecut n
dreptul tuturorG dar acum vorbesc despre moarte ca av(nd
loc cu adevrat n inimile voastre& cum nu mai sunte/i
ce a/i *ost odatG nu mai sunte/i ce a/i *ost n dam, nu
sunte/i nici mcar a8a cum a/i *ost crea/i& Fmul a *ost
*cut curat 8i s*(nt& 1oi nu sunte/i *iin/ele per*ecte a8a
cum se laud uniiG sunte/i total czu/i, v+a/i deprtat de pe
cale, a/i devenit deprava/i 8i murdari& FhH )u asculta/i
c(ntecul de siren al acelora care v vorbesc despre
demnitatea voastr moral 8i despre marea voastr putere
n ce prive8te m(ntuirea& )u sunte/i per*ec/iG acel mare
cuv(nt, ;ruin=, v este scris pe inimiG 8i moartea este
imprimat pe duhul vostru&
S nu crezi, oh, omule moral, c tu vei putea sta
naintea lui 4umnezeu prin moralitatea ta, *iindc tu nu
e8ti dec(t un corp mblsmat n legalism, un cadavru
nve8m(ntat n haine *ine, dar putred n *a/a lui
4umnezeu& @i s nu crezi tu, posesor al unei religii
*ire8ti, c prin propria+/i putere po/i *i primit naintea lui
4umnezeu& Fh, omuleH Tu e8ti mortH ,o/i aran%a un mort
c(t vrei de *rumos, 8i nu ar *i dec(t o solemn btaie de
%oc& S lum ca e'emplu regina Cleopatra 2 pune/i+i
coroana pe cap, mbrca/i+o n ve8mintele regale, a8eza+
/i+o pe tronG 8i cu toate acestea, ce *ior rece te strbate
atunci c(nd treci pe l(ng ea& #a este *rumoas acum,
chiar 8i moart 2 dar ce oribil este s stai alturi de o
persoan moart, *ie ea chiar o regin onorat pentru
*rumuse/ea ei maiestuoasH @i tu po/i *i maiestuos n
*rumuse/ea 8i buntatea ta, po/i *i amiabil 8i simpaticG /i
pui coroana sincerit/ii pe cap 8i por/i toate ve8mintele
6.
integrit/ii, oh, omule, dar dac nu te+a nviat 4umnezeu,
dac 4uhul nu a lucrat la su*letul tu, tot a8a cum un
cadavru rece /i este /ie respingtor, la *el de respingtor
e8ti tu n ochii lui 4umnezeu& Tu nu ai alege s trie8ti
alturi de un cadavru care s stea la mas cu tineG nici lui
4umnezeu nu+i place ca tu s *ii n *a/a Sa& #l este m(niat
pe tine n *iecare zi *iindc tu e8ti n pcat 2 tu e8ti mort&
Fh, crede aceastaG mediteaz la acest *aptG nsu8e8te+/i+l
*iindc nimic nu este mai adevrat dec(t *aptul c tu e8ti
mort, at(t spiritual c(t 8i legal&
l treilea *el de moarte este s*(r8itul celorlalte dou&
#ste moartea ve8nic& #ste e'ecutarea sentin/ei legaleG
este s*(r8itul mor/ii spirituale& Moartea ve8nic este
moartea su*letuluiG are loc dup ce trupul a *ost pus n
morm(nt, dup ce su*letul s+a deprtat de la el& 4ac
moartea legal este groaznic, aceasta se datoreaz
consecin/elor saleG iar dac moartea spiritual este
cumplit, aceasta se datoreaz urmrilor sale& Cele dou
*eluri de moarte despre care am vorbit sunt rdcinile, iar
moartea care va urma este *loarea acestora&
Fh, de a8 avea cuvinte s pot ncerca n aceast
diminea/ s v descriu ce este moartea ve8nicH Su*letul
vine n *a/a Creatorului suG se deschide carteaG se
pronun/ sentin/aG cuvintele ;deprta/i+v, blestema/ilor=
A
2 zguduie universul 8i *ace ca stelele s se ntunece la
ncruntarea CreatoruluiG iar su*letul se deprteaz spre
ad(nc, unde va locui mpreun cu al/ii n moartea
ve8nic& FhH @i ce groaznic este condi/ia lui acumH ,atul
su este un pat de *lcriG peisa%ele pe care le vede sunt
scene de crime, care i nspim(nt duhulG sunetele pe
care le aude sunt /ipete stridente, gemete, suspine, vaieteG
A
Evanghelia dup 4atei! 2.:46
65
tot ce cunoa8te trupul sunt chinurile unor mizerabile
dureriH re un vaiet de nedescris, o mizerie total&
Su*letul prive8te n sus& Speran/a a murit, nu mai e'ist&
,rive8te n %os cu groaz 8i teamG su*letul i este cuprins
de remu8cri& ,rive8te n dreapta 2 zidurile de netrecut
ale mor/ii l /in nuntrul grani/elor torturii& ,rive8te n
st(nga 2 iar acolo, meterezele n *lcri interzic scara de
scpare chiar 8i doar a unei presupuneri vistoare de
evadare& ,rive8te nluntrul su, cut(nd acolo m(n+
g(iere, dar n su*let i+a intrat un vierme care l roade&
,rive8te de %ur+mpre%ur 2 nu are nici un prieten care s+l
a%ute, pe nimeni care s l m(ng(ie, ci doar o mul/ime de
izvoare ale su*erin/ei& )u cunoa8te speran/a eliberriiG
aude cheia ve8nic a destinului ntorc(ndu+se n
ncuietoarea groaznicei sale celule 8i l+a vzut pe
4umnezeu lu(nd acea cheie 8i azv(rlind+o n ad(ncimile
ve8niciei pentru a nu mai *i gsit niciodat& )u mai
sperG nu cunoa8te scpareG nu crede n eliberareG 8i
dore8te moarteaG dar moartea este un du8man prea mare
pentru a *i acoloG a8teapt ca non+e'isten/a s l nghit,
dar aceast moarte ve8nic este mai rea dec(t distrugerea&
<8i dore8te e'terminarea la *el cum cel care trude8te 8i
dore8te sabatulG dore8te s *ie nghi/it de nimicnicie tot
a8a cum un sclav la galere t(n%e8te dup libertate,
libertate care nu vine 2 el este mort pentru totdeauna&
4up ce ve8nicia se va roti de o mul/ime de ori n
ciclurile sale ve8nice, tot mort va *i& ;Totdeauna= nu
cunoa8te s*(r8itG ve8nicia nu poate *i n/eleas dec(t n
ve8nicie& Su*letul nc va avea scris deasupra capului
;e8ti condamnat pentru totdeauna=& ude urlete continueG
vede *lcri de nestinsG cunoa8te dureri totaleG aude o
sentin/ care se rostogole8te, nu ca tunetul de pe pm(nt
60
care este redus la tcere imediat 2 ci mai tare, 8i mai tare,
zguduind ecourile ve8niciei 2 *c(nd ca mii de ani s
tremure din nou de tunetul n*iortor al vocii sale
cumplite 2 ;4eprta/i+vH 4eprta/i+vH 4eprta/i+vH
?lestema/ilorH= ceasta este moartea ve8nic&
>>! <n al doilea r(nd, <) C":STFS :S>S #ST#
1:IK, *iindc spune: ;@i nu vre/i s veni/i la Mine, ca
s1 avei viaaH= )u e'ist via/ n 4umnezeu Tatl
pentru un pctosG nu e'ist via/ n 4umnezeu 4uhul
pentru un pctos *r :sus& 1ia/a unui pctos este n
Cristos& 4ac iei pe Tatl separat de 9iul, de8i 8i iube8te
ale8ii 8i hotr8te ca ei s triasc, totu8i, via/a nu este
dec(t n 9iul Su& 4ac iei pe 4umnezeu 4uhul separat
de :sus Cristos, de8i 4uhul este acela care ne d via/
spiritual, totu8i, aceast via/ este n Cristos, n 9iul& )u
ndrznim, 8i nu putem, n primul r(nd, cere via/ spiri+
tual nici de la 4umnezeu Tatl 8i nici de la 4umnezeu
4uhul& ,rimul lucru pe care suntem cluzi/i s l *acem
atunci c(nd 4umnezeu ne scoate din #gipt este s
m(ncm ,a8tele 2 primul lucru& cesta ne arat c modul
prin care primim via/ este hrnindu+ne cu trupul 8i
s(ngele 9iului lui 4umnezeuG trind n #l, ncrez(ndu+ne
n #l, crez(nd n harul 8i puterea !ui
l doilea g(nd al nostru a *ost acesta: e'ist via/ n
Cristos& 1 vom arta c e'ist trei *eluri de via/ n
Cristos, tot a8a cum e'ist trei *eluri de moarte&
<n primul r(nd, e'ist via legal n Cristos& Tot a8a
cum *iecare om, n dam, prin natura sa pctoas a
primit o sentin/ de condamnare n momentul pcatului
lui dam 8i n special n momentul primei sale
*rdelegi, la *el 8i eu, dac sunt credincios 8i tu, dac te
6A
ncrezi n Cristos, am primit o sentin/ legal de achitare
prin ceea ce a *cut :sus Cristos& Fh, pctosule
condamnatH Tu poate stai n aceast diminea/ de%a
condamnat, ca un ntemni/atG dar nainte de a se s*(r8i
aceast zi, tu po/i *i la *el de *r vin ca ngerii de sus&
#'ist via/ legal n Cristos 8i, binecuv(ntat *ie
4umnezeu, unii dintre noi se bucur de eaH )oi 8tim c
pcatele noastre ne sunt iertate *iindc Cristos a su*erit
pedeapsa pentru eleG 8tim c niciodat nu vom *i
pedepsi/i noi n8ine, *iindc Cristos a su*erit n locul
nostru& ,a8tele a *ost %ert*it pentru noiG pragul 8i u8iorii
u8ii au *ost stropi/i, iar ngerul distrugtor nu ne va putea
atinge niciodat& ,entru noi nu e'ist iad, de8i acesta arde
cu o *lacr teribil& Chiar dac este pregtit din ve8nicie,
chiar dac sunt grmezi de lemne 8i mult *um, noi nu
vom a%unge niciodat acolo 2 Cristos a murit pentru noi,
n locul nostru& 4ar dac sunt instrumente de tortur
cumplit acoloJ 4ar dac e'ist acolo o sentin/ care
produce cele mai groaznice reverbera/ii de tunetJ Totu8i,
nici instrumentele de tortur, nici carcerele subterane,
nici tunetul nu sunt pentru noiH <n Cristos :sus noi suntem
acum elibera/i& ;C>M, dar, nu este nici o os(ndire
pentru cei ce sunt n Cristos :sus, care nu triesc dup
ndemnurile *irii pm(nte8ti, ci dup ndemnurile
4uhului&=
3
,ctosuleH #8ti tu condamnat din punct de vedere
legal n aceast diminea/J Sim/i tu astaJ tunci per+
mite+mi s+/i spun c credin/a n Cristos /i va da
cuno8tin/a achitrii tale legale& ,reaiubi/ilor, *aptul c
suntem condamna/i pentru pcatele noastre nu este o
simpl idee, ci o realitate& 4e asemenea, *aptul c suntem
3
Epistola lui %avel ctre romani, A:6
63
achita/i nu este o simpl idee, ci o realitate& 4ac un om
pe cale de a *i e'ecutat prime8te o iertare complet, ar
resim/i+o ca pe o realitate mrea/& r spune: ;m o
achitare deplin, nimeni nu se poate atinge de mine
acum&= #'act a8a m simt 8i eu&
#liberat de pcat, m duc acum oriunde
S(ngele M(ntuitorului mi este iertare deplin
Mul/umitor m a8ez la picioarele+: dragi
Ca pctos m(ntuit s+mi art recuno8tin/a&
9ra/ilor, noi am primit via/ legal n Cristos, acel
*el de via/ legal ce nu se poate pierde& Sentin/a a *ost
odat mpotriva noastr 2 acum ea a *ost dat pentru noi&
#ste scris: ;C>M, 4", )> #ST# ):C: F
FSL)4:"#=, 8i acel ;acum= va *i la *el de bun pentru
mine peste cincizeci de ani cum este 8i acum& Fric(t timp
am tri, tot va rm(ne scris: ;cum, dar, nu este nici o
os(ndire pentru cei ce sunt n Cristos :sus&=
poi, n al doilea r(nd, e'ist via spiritual n
Cristos :sus& 8a cum omul este mort spiritual,
4umnezeu are via/ spiritual pentru el, *iindc nu e'ist
nicio necesitate care s nu *ie suplinit de :sus, nu e'ist
niciun gol n inim pe care Cristos s nu+l poat umpleG
nu e'ist nicio pustie pe care #l nu o poate popula, niciun
de8ert pe care s nu poat s+l n*loreasc precum
tranda*irul& Fh, voi, pcto8i mor/i, mor/i spiritual, e'ist
via/ n Cristos :sus, *iindc noi am vzut 2 da, ace8ti
ochi au vzut 2 mor/ii trind din nouG l+am cunoscut pe
omul al crui su*let era complet corupt cut(nd, prin
puterea lui 4umnezeu, neprihnireaG am cunoscut pe
omul ale crui g(nduri erau *ire8ti, ale crui po*te erau
2B
mari, ale crui pasiuni erau puternice, deodat, printr+o
putere irezistibil din ceruri, consacr(ndu+se pentru
Cristos 8i devenind un copil al lui :sus& @tim c este via/
n Cristos :sus, via/ spiritualG chiar mai mult, noi, n
sinea noastr, am sim/it c e'ist via/ spiritual& )e
putem bine aduce aminte cum stteam n casa de
rugciune la *el de mor/i ca scaunul pe care stteam& m
ascultat mult glasul #vangheliei, dar *r rezultat, c(nd
deodat, ca 8i cum urechile noastre ar *i *ost deschise de
degetele vreunui nger puternic, a intrat o voce n inima
noastr& m crezut c l+am auzit pe :sus spun(nd: ;Cel ce
are urechi de auzit, s aud&=
6B
F m(n irezistibil s+a pus
pe inima noastr 8i ne+a smuls o rugciune din ea&
)iciodat nu ne+am mai rugat a8a& m strigat: ;4oamne,
ai mil de mine, pctosulH=
66
>nii dintre noi am sim/it o m(n aps(ndu+ne luni
n 8ir, ca 8i cum am *i *ost str(n8i ntr+o nicoval, iar
su*letele noastre au s(ngerat stropi de su*erin/& cea
stare de mizerie era semnul unei vie/i ce avea s vin& Cei
ce se neac nu simt o a8a durere ca atunci c(nd sunt
adu8i napoi la via/& FhH )oi resim/im acele dureri, acele
gemete, acea lupt vie pe care a dus+o su*letul nostru
c(nd a venit la Cristos& hH ,utem resim/i primirea vie/ii
noastre spirituale la *el de u8or cum ar putea resim/i
cineva nvierea sa din morm(nt&
,utem presupune c !azr 8i+a amintit de nvierea
sa, de8i poate nu toate detaliile& 8a 8i noi, de8i am uitat o
mare parte, ne aducem aminte cum ne+am predat lui
Cristos& ,utem spune oricrui pctos mort c este via/
n Cristos :sus, nu conteaz c(t este de putred n
6B
Apocalipsa, 2:0
66
Evanghelia dup .uca, 6A:63
26
morm(ntul su& cela care l+a nviat pe !azr ne+a nviat
8i pe noiG 8i #l /i poate spune chiar /ie: ;!azre, ie8i
a*arH=
62
<n al treilea r(nd, e'ist via/ ve8nic n Cristos
:sus& Fh, 8i dac moartea ve8nic este teribil, via/a
ve8nic este binecuv(ntatG *iindc #l a spus: ;acolo unde
sunt #u, s *i/i 8i voi&=
63
;Tat, vreau ca acolo unde sunt
#u, s *ie mpreun cu Mine 8i aceia, pe cari Mi i+ai dat
Tu, ca s vad slava Mea&=
64
;#u le dau via/a ve8nic, n
veac nu vor pieri&=
6.
Frice arminian care ar trebui s
predice din acel te't trebuie s *ac o mul/ime de
schimonosiriG nu ar putea niciodat spune ntregul adevr
*r a+l ncon%ura n mister& 1ia/ ve8nic 2 nu o via/ pe
care s o piard, ci via/ ve8nic& 4ac prin dam mi+am
pierdut via/a, prin Cristos am c(8tigat+oG dac eu m+am
pierdut pentru vecie, n :sus Cristos m+am gsit pe vecie&
1ia/ ve8nicH Fh, ce g(nd binecuv(ntatH Fchii no8tri vor
strluci de bucurie iar su*letele noastre vor arde de e'taz
la g(ndul c avem via/ ve8nic& Stinge/i+v steleH
4umnezeu s+8i pun degetul pe voi 2 dar su*letul meu
va tri n *ericire 8i bucurie& <ntunec+te, o, soareH 4ar
ochii mei ;vor vedea pe <mprat n strlucirea !ui=
65
c(nd ochiul tu nu va mai *ace pm(ntul verde s r(d& @i
lun, tu, pre*+te n s(ngeH 4ar s(ngele meu nu va *i
niciodat preschimbat n nimicnicieG acest duh va e'ista
c(nd tu vei nceta a mai *i& @i tu lume mareH Tu po/i
disprea a8a cum dispare ntr+o clip spuma valuluiH 4ar
eu am via/ ve8nic& Fh, timpuleH Tu po/i vedea mun/i
62
/oan, 66:43
63
/oan, 64:3
64
/oan, 60:24
6.
/oan, 6B:2A
65
/saia, 33:60
22
uria8i murind 8i ascunz(ndu+se n mormintele lorG tu po/i
vedea stelele ca ni8te smochine prea coapte care cad din
pom, dar duhul meu niciodat nu+l vei vedea mort,
niciodat&
>>>! ceasta ne aduce la cel de+al treilea punct al
nostru, 1:I 1#@):CK #ST# 4TK T>T>"F"
C#!F" C"# 1:)& )iciodat nu a e'istat vreun om
care s vin la Cristos pentru via/ ve8nic, legal sau
spiritual 8i, ntr+un anume sens, s nu o *i primit de%a& :ar
apoi i s+a dovedit c a primit+o imediat dup ce a venit&
S lum unul sau dou te'te 2 ;4e aceea 8i poate s
m(ntuiasc n chip desv(r8it pe cei ce se apropie de
4umnezeu prin #l&=
60
Fricine vine la Cristos va a*la c #l
poate s l m(ntuiasc 2 nu capabil s l m(ntuiasc pu/in,
s+l elibereze de c(teva pcate, s+l pzeasc de o
ncercare mic, s l /in o scurt vreme 8i apoi s l lase
2 ci capabil s l m(ntuiasc total de pcatul su, de toate
ncercrile sale, de cele mai ad(nci ntristri, pe toat
durata e'isten/ei sale& Cristos spune tuturor celor care vin
la #l ;vino, srmane pctos, nu trebuie s te ntrebi dac
am puterea s te m(ntuiesc& #u nu te ntreb c(t de departe
ai mers n pcatG #u am puterea s te m(ntuiesc n chip
desv(r8it pe vecie&= @i nimeni pe pm(nt nu poate trece
dincolo de desv(r8irea lui 4umnezeu&
cum, un alt te't: ;pe cel ce vine la Mine Dobserva/i
c promisiunile sunt aproape ntotdeauna adresate celor
care vinE, nu+l voi izgoni a*ar&=
6A
Fricine vine va gsi
u8a casei lui Cristos deschis 2 8i u8a inimii !ui deschis&
Fricine vine 2 spun aceasta n cel mai larg sens 2 va
60
Epistola ctre evrei, 0:2.
6A
/oan, 5:30
23
descoperi c Cristos are mil de #l& Cea mai mare
absurditate din lume este s dore8ti s ai o evanghelie
mai larg dec(t cea de pe paginile Scripturii& #u predic c
oricine crede va *i m(ntuit 2 c oricine vine va gsi
ndurare& Famenii m ntreab: ;4ar s presupunem c
vine cineva care nu a *ost ales, va *i m(ntuitJ= 4u+te 8i
presupune nonsensuri, c eu nu o s+/i dau un rspuns&
4ac cineva nu este ales, el nu va veni niciodat& tunci
c(nd vine avem dovada sigur c este ales& Cineva spune:
;s presupunem c vine cineva la Cristos care nu a *ost
chemat de 4uhul&= Fpre8te+te, *rate, aceasta este o
presupunere pe care nu ai dreptul s o *aci, *iindc a8a
ceva nu se poate nt(mplaG o spui doar ca s m prinzi,
dar deocamdat nu po/i s o *aci& #u spun c orice om ce
vine la Cristos va *i m(ntuit& F spun ca 8i calvinist, sau
ca hiper+calvinist, la *el de limpede ca tine& #u nu am o
#vanghelie mai ngust dec(t tineG ci #vanghelia mea
este pe o temelie solid, n timp ce a ta este zidit doar pe
nisip 8i putre*ac/ie& ;Fricine vine va *i m(ntuit, *iindc
nimeni nu vine la Mine dac nu+l atrage Tatl&=
63
;4ar=, spune cineva, ;s presupunem c ntreaga
lume ar veni, i+ar primi Cristos pe to/iJ= Cu siguran/,
dac to/i ar veniG dar ei nu vor veni& </i spun c toi cei ce
vin 2 chiar dac ar *i la *el de ri ca demonii, Cristos i+ar
primiG dac tot pcatul 8i mizeria ar curge n inimile lor
ca ntr+o canalizare comun a ntregii lumi, Cristos i+ar
primi& ltul spune, ;1reau s 8tiu despre restul
oamenilor& ,ot merge s le spun c :sus Cristos a murit
pentru *iecare dintre eiJ ,ot eu spune 2 e'ist neprihnire
pentru *iecare din voi, e'ist via/ pentru *iecare din
voiJ= )u, nu po/i& ,o/i spune 2 e'ist via/ pentru *iecare
63
/oan, 5:44
24
om care vine& 4ar dac spui c e'ist via/ pentru cei
care nu cred, tu le spui o minciun periculoas& 4ac le
spui c :sus Cristos a *ost pedepsit pentru pcatele lor 8i
totu8i ei vor *i nem(ntui/i, tu spui inten/ionat un
neadevr& S g(nde8ti c 4umnezeu !+a pedepsit pe
Cristos 8i i va pedepsi 8i pe ei 2 eu m mir de
ndrzneala cu care spui aceast neru8inareH >n om bun
predica odat c n ceruri erau har*e 8i coroane pentru
toat adunarea saG 8i apoi spunea n cea mai solemn
manier: ;4ragi prieteni, sunt mul/i pentru care au *ost
pregtite aceste lucruri, dar care nu vor a%unge acolo&= 4e
*apt, el a nscocit cea mai trist poveste pe care o putea
nscociG dar v spun pentru cine ar *i trebuit el s pl(ng
2 ar *i trebuit s pl(ng pentru ngerii din ceruri 8i pentru
to/i s*in/ii, *iindc ce a spus el ar strica cerul n ntregime&
@ti/i c atunci c(nd v nt(lni/i mpreun cu toat
*amilia, dac a/i pierdut un *rate, iar locul su este gol,
spune/i: ;)oi ntotdeauna ne+am bucurat de ntrunirile de
*amilie, dar cineva lipse8te acum 2 srmanul de el, nu
mai este printre noiH= M(ndi/i+v c ngerii ar spune: ;h,
cerul este minunat, dar nu ne place s vedem acolo toate
acele coroane acoperite cu p(nze de pian%enG nu putem
suporta acea strad nelocuitG nu putem privi acele
tronuri goale&= :ar apoi, srmane su*lete, ar putea ncepe
s vorbeasc ntre ei 8i s spun ;nici unul dintre noi nu
este n siguran/ aici, *iindc promisiunea a *ost 2 ;#u
dau oilor Mele via/ ve8nic=, 8i mul/i din cei crora
4umnezeu le+a dat via/ ve8nic sunt n iadG e'ist un
numr pentru care Cristos 8i+a dat via/a pentru ca ei s nu
ard n d(nc, iar dac ei pot *i trimi8i acolo, atunci 8i
nou ni se poate nt(mpla la *el& 4ac nu ne putem
ncrede ntr+o promisiune, nu ne putem ncrede nici n
2.
cealalt&= @i a8a, cerul 8i+ar pierde temelia 8i ar cdea&
,leac de aici cu evanghelia ta *r sensH 4umnezeu ne
d o #vanghelie sigur 8i solid, cldit pe *aptele 8i
rela/ia legm(ntului, pe scopuri ve8nice 8i mpliniri
sigure&
>7! @i ast*el a%ungem la cel de+al patrulea punct&
,":) )T>" S, ):C: >) FM )> 1:)# !
C":STFS, *iindc te'tul spune: ;@i nu vre/i s veni/i la
Mine, ca s ave/i via/aH= #u a*irm cu trie, din te'tul
meu, pe baza autorit/ii Scripturii, c voi nu ve/i veni la
Cristos ca s ave/i via/a& 1 spun c v+a8 putea predica o
ve8nicie, a8 putea mprumuta talentele oratorice ale lui
4emostene sau cele ale lui Cicero, dar voi nu ve/i veni la
Cristos& 1+a8 putea implora n genunchi, cu lacrimi n
ochi, art(ndu+v ororile iadului 8i bucuriile cerului,
puterea lui Cristos 8i propria voastr condi/ie pierdut,
dar nici unul dintre voi nu a/i veni la Cristos prin voi
n8iv, dac 4uhul care era asupra lui Cristos nu v+ar
atrage& ,entru to/i oamenii este valabil adevrul c n
starea lor *ireasc nu vor veni la Cristos&
4ar mi se pare c aud un alt palavragiu pun(nd
ntrebarea: ;4ar nu puteau ei veni dac ar *i doritJ=
,rietene, /ie /i voi da rspunsul alt dat& )u aceasta este
ntrebarea n aceast diminea/& cum discutm dac ei
vor, nu dac pot& 1e/i observa c oridec(teori vorbi/i
despre voin/a liber, srmanul arminian, dup dou
secunde ncepe s vorbeasc despre capacitatea uman, 8i
ast*el amestec dou subiecte care ar trebui s *ie
separate& )oi nu vom trata dou subiecte n acela8i timp&
"e*uzm s ne luptm cu doi deodat, dac dori/i& <n alt
zi vom predica din acest te't 2 ;)imeni nu poate veni la
25
Mine dac nu l atrage Tatl&= 4ar acum vorbim numai de
voin/G 8i este clar c oamenii nu vin la Cristos pentru a
avea via/a&
,utem dovedi acest *apt din multe te'te ale
Scripturii, dar vom lua doar o singur pild& 1 aduce/i
aminte de pilda mpratului care a pregtit o cin pentru
*iul su 8i i+a invitat pe mul/i s vinG boii 8i vi/eii ngr+
8a/i au *ost tia/i 8i a trimis mesagerii s+i cheme pe mul/i
la cin& u venit ei la cinJ h, nuG dar cu to/ii, ntr+o
singur voce, au nceput s se scuze& >nul a spus c s+a
cstorit 8i de aceea nu putea veni, de8i ar *i putut+o
aduce 8i pe so/ie cu el& ltul a cumprat ni8te boi pentru
%ug 8i s+a dus s i ncerceG dar cina era noaptea, iar el nu
putea s i ncerce pe ntuneric& ltul a cumprat o bucat
de pm(nt 8i voia s o vadG dar nu cred c s+a dus s o
vad cu un *elinar& Cu to/ii s+au scuzat 8i nu au vrut s
vin& <mpratul era hotr(t s aib cinaG a8a c a spus
;:e8i la drumuri 8i la garduri, 8i pe cei ce+i vei gsi=
invit+i 2 stopH )u ;invit+i= 2 ;sile8te+i s intre=G
2B
*iindc nici chiar cei mai sraci nu ar *i venit niciodat
dac nu ar *i *ost sili/i&
S lum o alt pild: cineva a avut o vieG
26
la vremea
roadelor 8i+a trimis unul din slu%itori pentru a+8i lua
chiria& Ce au *cut ei cu elJ !+au btut pe rob& trimis un
altulG 8i ei l+au omor(t cu pietre& trimis un altul, iar ei l+
au omor(t 8i pe acesta& !a urm 8i+a zis: ;!e voi trimite
pe *iul meu, pe el l vor cinsti&= 4ar ce au *cut eiJ u
spus: ;:at mo8tenitorul, veni/i s l ucidem 8i s l
aruncm a*ar din vie&= @i a8a au *cut& !a *el se nt(mpl
cu to/i oamenii n *irea lor& venit 9iul lui 4umnezeu, iar
2B
.uca, 64:23
26
4atei, 26:33+4B
20
oamenii !+au respins& ;@i nu vre/i s veni/i la Mine, ca s
ave/i via/aH=
r necesita prea mult timp pentru a mai aduce 8i
alte dovezi din Scriptur& Totu8i, vom *ace re*erire la
marea doctrin a cderii& Fricine crede c voin/a omului
este complet liber 8i c poate *i m(ntuit prin ea nu crede
cderea& 8a cum v+am spus uneori, pu/ini predicatori
;cre8tini= cred n ntregime doctrina cderii, ei crez(nd c
atunci c(nd dam a czut, el 8i+a rupt degetul mic, 8i nu
g(tul, spre ruina ntregii sale rase& ,reaiubi/ii mei, la
cdere, omul 8i+a rupt *iecare os& )ici o putere a lui nu a
rmas ne8tirbitG toate au *ost s*r(mate, pervertite 8i
ptateG la *el ca la un mare templu, st(lpii pot e'ista,
coloanele 8i pila8trii pot *i acoloG dar toate au *ost
distruse, chiar dac unele 8i+au pstrat *orma 8i pozi/ia&
Con8tiin/a omului poate re/ine uneori mare parte din
sensibilitate 2 dar totu8i este czut& !a *el, voin/a nu este
scutit& @i ce dac este ;!ordul primar al ,u0letului5
omului= a8a cum o nume8te ?un$anJ
22
2 !ordul acesta
gre8e8te& !ordul Voin5%uternic ntotdeauna gre8ea&
)atura voastr czut a *ost stricatG voin/a voastr,
printre altele, s+a deprtat total de 4umnezeu& 4ar v
spun care este cea mai bun dovad a acestui *aptG este
mrea/a realitate c niciodat nu a/i nt(lnit n via/a
22
Spurgeon *ace re*erire la opera R3boiul s06nt a lui Cohn ?un$an,
scris n 65A2& <n aceast alegorie, grandioasa cetate ,u0letul5omului,
construit de regele 7adai ca o capodoper a acelui /inut, a%unge s
se rzvrteasc mpotriva regelui 8i s accepte stp(nirea
puternicului prin/ &iabolus, un *ost mare slu%itor al regelui @adai,
care s+a rzvrtit 8i a *ost alungat de la curtea regelui& <ntoarcerea
cet/ii ctre regele de drept a devenit imposibil acum, 8i doar
victoria lui Emmanuel, *iul regelui 7adai, mai poate scpa cetatea de
&iabolus& )& tr&
2A
voastr un cre8tin care s spun c el a venit la Cristos
*r ca Cristos s vin la el&
/i auzit o mul/ime de predici arminiene, ndrznesc
s spunG dar nu a/i auzit niciodat o rugciune arminian
2 *iindc s*in/ii n rugciune sunt ca unul singur n
cuv(nt, *apt 8i g(nd& >n arminian pe genunchi s+ar ruga
disperat ca un calvinist& #l nu se poate ruga despre voin/a
liberG nu mai este loc pentru ea& :magina/i+v cum ar
suna o ast*el de rugciune: &oamne! i mulumesc c
nu sunt ca acei srmani calviniti ncre3ui8 &oamne! am
0ost nscut cu o voin liber glorioas9 am 0ost nscut
cu puterea prin care m pot ntoarce singur la :ine9 am
pro0itat de harul meu8 &ac toat lumea ar 0ace la 0el cu
harul lor cum am 0cut eu! toi ar putea 0i m6ntuii8
&oamne! tiu c :u nu ne in0luene3i s vrem! dac noi
nu vrem8 :u dai har tuturor9 unii nu pro0it de el! dar eu
nu sunt aa8 ,unt muli care vor merge n iad i care au
0ost cumprai cu s6ngele lui /sus ca mine9 i ei au primit
&uhul ,06nt ca mine9 au avut o ans la 0el de mare i au
0ost binecuv6ntai la 0el ca mine8 )u harul tu ne5a 0cut
di0erii9 tiu c a contat mult! dar eu am luat deci3ia9
m5am 0olosit de ce mi s5a dat! n vreme ce alii nu au
0cut aa aceasta este di0erena ntre mine i ei8
ceea este o rugciune a diavolului, *iindc nimeni
altcineva nu s+ar ruga a8a& hH tunci c(nd predic 8i
vorbesc n cuvinte bine c(ntrite, se poate s *ie doctrin
gre8itG dar c(nd a%ung la rugciune adevrul iese la
ivealG nu se pot ab/ine& 4ac un om vorbe8te n cuvinte
bine c(ntrite, poate vorbi corect gramaticalG dar c(nd
vorbe8te repede, ies la iveal vechile regionalisme ale
zonei n care s+a nscut&
Te ntreb din nou, ai nt(lnit vreodat un cre8tin care
23
s spun: ;m venit la Cristos *r puterea 4uhuluiJ=
4ac ai nt(lnit un ast*el de om, po/i s+i spui *r
ezitare: ;4omnule drag, eu cred asta ntru totul 2 8i mai
cred c a/i plecat de acolo tot *r puterea 4uhului, 8i c
nu cunoa8te/i nimic despre a8a ceva, 8i vd c sunte/i plin
de *iere amar, 8i n lan/urile *rdelegii&= ud oare vreun
cre8tin zic(nd: ;!+am cutat pe :sus nainte ca #l s m
caute pe mineG eu am venit la 4uhul 8i nu 4uhul la
mineJ= )u, dragii meiG suntem obliga/i, *iecare dintre
noi, s ne punem m(na pe inim 8i s spunem 2
7arul m+a nv/at a m ruga
@i mi+a *cut ochii s pl(ng
7arul m+a pstrat p(n n ast zi
@i nicicum nu m va lsa&
#'ist cineva aici 2 unul singur 2 brbat sau *emeie,
t(nr sau btr(n care s poat spune ;#u l+am cutat pe
4umnezeu nainte ca #l s m caute pe mineJ= )uG chiar
8i voi, ce sunte/i pu/in arminieni, ve/i c(nta 2
<l iubesc pe :sus
C+nt(i #l m+a iubit&
poi, nc o ntrebare& )u vedem noi, chiar 8i dup
ce am venit la Cristos, c su*letul nostru nu este liber, ci
c este pstrat n CristosJ )u vedem momente, chiar
acum, c(nd ;a vrea= nu este de partea noastrJ #'ist o
lege n mdularele noastre care lupt mpotriva legii
min/ii& cum, dac cei vii spiritual simt c voin/a lor este
contrar lui 4umnezeu ce putem spune despre omul
;mort n gre8eli 8i pcate=J r *i o absurditate de
3B
necrezut s i pui pe cei doi la acela8i nivelG 8i ar *i chiar
mai absurd s l pui pe cel mort mai presus de cel viu&
)uG te'tul este adevrat, e'perien/a ni l+a nsemnat n
inimi& ;@i nu vre/i s veni/i la Mine, ca s ave/i via/aH=
Trebuie s /i spunem motivele pentru care oamenii
nu vin la Cristos& ,rimul este c nici un om nu g(nde8te
n *ire c <l vrea pe Cristos& ,rin natura lui, omul nu
g(nde8te c are nevoie de CristosG crede c are haina
propriei drept/i, c este bine mbrcat, c nu este gol, c
nu are nevoie de s(ngele lui Cristos ca s+l spele, c nu
este negru sau staco%iu 8i nu are nevoie de har pentru a *i
cur/at& )ici un om nu+8i cunoa8te nevoia p(n c(nd
4umnezeu nu i+o aratG iar dac 4uhul S*(nt nu
descoper nevoia de iertare nici un om nu va cuta
iertarea& <l pot predica pe Cristos pe vecie, dar dac nu
sim/i c <l vrei pe Cristos, niciodat nu vei veni la #l& >n
*armacist ar putea avea o *armacie bun, dar nici un om
nu va veni s+i cumpere medicamentele p(n c(nd nu
simte c are nevoie de ele&
>rmtorul motiv este c oamenilor nu le place
modul prin care Cristos i m(ntuie8te& Cineva spune:
;)u+mi place *iindc m *ace s*(ntG dac m+a m(ntuit,
atunci nu mai pot bea 8i n%ura&= ltul spune: ;Mi se cere
s *iu a8a de *idel 8i s am o via/ a8a de curat, iar mie
mi place s *iu pu/in mai liber&= ltuia nu+i place *iindc
aceasta este a8a de umilitoareG nu+i place *iindc ;poarta
cerului= nu este destul de nalt pentru nasul lui, cruia
nu+i place s se aplece& cesta este motivul principal
pentru care nu ve/i veni la Cristos, *iindc la #l nu pute/i
a%unge cu nasul pe susG *iindc Cristos v *ace s v
apleca/i atunci c(nd veni/i la #l& ltuia nu+i place ca
harul s *ie de la nceput p(n la s*(r8it& ;FhH= spune el,
36
;dac mi s+ar da 8i mie pu/in cinste&= 4ar atunci c(nd
aude c Cristos este ori totul, ori nimic, doar Cristos sau
deloc, el spune, ;)u voi veni= 8i se ntoarce 8i pleac&
h, pcto8i m(ndri, voi nu ve/i veni la Cristos& h,
pcto8i ne8tiutori, voi nu ve/i veni la Cristos *iindc nu
cunoa8te/i nimic despre #l& @i acesta este cel de+al treilea
motiv&
Famenii nu 8tiu ce pre/ios este, *iindc dac ar *i
8tiut, ar *i venit la #l& 4e ce nu s+au dus navigatorii n
merica nainte de ColumbJ 4eoarece ei nu credeau c
merica e'ist& Columb a avut credin/ 8i de aceea a
plecat& Cel care are credin/ n Cristos vine la #l& 4ar tu
nu+! cuno8ti pe :susG mul/i dintre voi nu a/i vzut
niciodat *rumoasa Sa *a/G niciodat n+a/i vzut ce bun
este s(ngele Su pentru un pctos, ce mrea/ este
isp8irea SaG 8i c(t de su*iciente sunt meritele Sale& 4e
aceea, ;voi nu vre/i s veni/i la #l=&
h, dragi asculttori, ultimul meu g(nd este unul
solemn& m predicat c voi nu vre/i s veni/i& 4ar unii
vor spune, ;este pcatul lor dac nu vin=& @ #ST#& )u
ve/i veni 8i de aceea voin/a voastr este una pctoas&
>nii cred c atunci c(nd predicm aceast doctrin
mpiedicm oamenii s vin la Cristos, dar nu este a8a&
)oi nu spunem c aceasta a *cut parte din natura
original a omului, ci a *ost parte din natura sa czut&
,catul a *ost acela care te+a adus n aceast condi/ie n
care nu vrei s vii& 4ac nu ai *i czut, ai veni la Cristos
n clipa n care /i s+ar *i predicat prima datG dar nu vii
datorit pcto8eniei 8i nelegiuirii tale& Famenii se scuz
*iindc au o inim rea& ceasta este cea mai ne*ondat
scuz din lume& Ca*ul 8i *urtul nu vin dintr+o inim reaJ
S presupunem c un ho/ ar spune %udectorului: ;)u am
32
putut s m ab/in, am avut o inim rea&= Ce i+ar spune
%udectorulJ ;)emerniculeH 4ac inima ta este rea,
atunci /i voi *ace pedeapsa mai grea *iindc e8ti cu
adevrat un ticlos& Scuza ta nu este bun de nimic&= 4ar
Tu care e8ti totputernic ;r(zi de ei, Tu </i ba/i %oc de
toate neamurile=&
23
)oi nu predicm aceast doctrin
pentru a v scuza, ci pentru a v smeri& ,osesia unei
naturi rele este at(t din vina mea c(t 8i din cauza teribilei
cderi a lui dam&
#'ist un pcat care i va nvinui ntotdeauna pe
oameniG c(nd nu vor s vin la Cristos, pcatul este cel
care i /ine la distan/& Cel care nu predic a8a, mi+e
team c nu <i este credincios nici lui 4umnezeu, nici
con8tiin/ei sale& Merge/i acas cu acest g(nd: ;,rin *ire
sunt a8a de depravat c nu voi vrea s vin la Cristos, iar
acea rutate a naturii mele este pcatul meu& 4atorit lui,
eu merit s *iu trimis n iad&= :ar dac acest g(nd *olosit
de 4uhul nu te umile8te, nici un alt g(nd nu va reu8i& <n
aceast diminea/ nu am predicat nl/(nd natura uman,
ci umilind+o& 4umnezeu s ne smereasc pe to/i& men&

23
%salmul .3:A
33
$leerea
%redic rostit la " septembrie $'((! n dimineaa de
sabat! la )e* %ar+ ,treet -hapel! ,outh*ar+!
.ondra
:?oi @ns1, )rai preaiu8ii de 2o'nul, tre8uie s1
'ulu'i' totdeauna lui 2u'nezeu pentru voi, c1ci
de la @nceput 2u'nezeu vAa ales pentru 'Bntuire, @n
s)inirea 2uhului 3i credina adev1rului! >at1 la ce vAa
che'at %l, prin %vanhelia noastr1, ca s1 c1p1tai
slava 2o'nului nostru >sus Cristos!=
A doua epistol a lui %avel ctre tesaloniceni, 2:63+64&
Chiar dac nu ar *i e'istat vreun alt te't n Cuv(ntul
s*(nt cu e'cep/ia acestuia, consider c nc ar *i trebuit s
primim 8i s recunoa8tem adevrul doctrinei mre/e 8i
slvite a strvechii alegeri *cute de 4umnezeu, aceea de
a avea o *amilie& 4ar se pare c n mintea uman e'ist o
pre%udecat nrdcinat mpotriva acestei doctrine 8i
de8i ma%oritatea altor doctrine sunt acceptate de cre8tinii
mrturisitori, unele cu precau/ie, altele cu plcere, totu8i
aceasta pare a *i cel mai adesea dispre/uit 8i respins& <n
multe din amvoanele noastre o predic despre alegere ar
*i considerat un mare pcat 8i nalt trdare, pentru c
n+ar suna ca ceea ce numim un discurs ;practic=& Cred c
cei ce sus/in aceasta s+au ndeprtat de adevr n aceast
privin/& Frice a dezvluit 4umnezeu, a dezvluit cu un
scop& Sub in*luen/a 4uhului lui 4umnezeu, nimic din
Scriptur nu poate s nu *ie trans*ormat n discurs
practic, cci ;toat Scriptura este insu*lat de 4umnezeu
34
8i de *olos=,
24
adic are *inalitatea unei mbog/iri
spirituale& #ste ns adevrat c un asemenea discurs nu
poate *i trans*ormat ntr+un discurs despre liberul arbitru
2 aspect de care suntem con8tien/i 2 dar poate *i trans+
*ormat ntr+un discurs practic despre harul *r plat, iar
practica harului *r plat este cea mai bun practic
atunci c(nd adevratele doctrine ale dragostei neschim+
bate a lui 4umnezeu sunt *olosite e*icient n inimile
s*in/ilor 8i pcto8ilor& cum, cred c n aceast
diminea/ unii din voi tresar doar la auzul acestui cuv(nt,
g(ndindu+se: ;1oi asculta cu aten/ie=, ;<mi voi lsa
pre%udec/ile deoparte=, ;1oi asculta ce are acest om de
spus=& )u v nchide/i urechile de la bun nceput,
g(ndind c e ;o doctrina nalt=, cci cine /i+a dat auto+
ritatea s distingi dac este nalt sau %oasJ 4e ce v+a/i
opune nv/turii lui 4umnezeuJ minti/i+v ce li s+a
nt(mplat copiilor ce l bat%ocoreau pe prorocul
4omnului, spun(ndu+i ;Suie+te, ple8uvule, suie+te,
ple8uvule&=
2.
)u spune/i nimic mpotriva nv/turilor
4omnului ca nu cumva vreo *iar rea s ias din pdure
8i s v s*(8ie 8i pe voi& Mai sunt ns 8i alte calamit/i
a*ar de %udecata deschis a cerului 2 lua/i aminte ca
acestea s nu cad asupra capului vostru& !sa/i
pre%udec/ile: asculta/i cu calm 8i *r patim, asculta/i
ceea ce spun Scripturile 8i c(nd primi/i adevrul, dac
4umnezeu va ngdui s l descopere 8i s l dezvluie
su*letelor voastre, nu v *ie ru8ine s o recunoa8te/i&
recunoa8te c a/i gre8it ieri nu este altceva dec(t a
mrturisi c astzi sunte/i un pic mai n/elep/i 8i n loc de
a *i o umbr asupra voastr, este o onoare acordat
24
A doua epistol a lui %avel ctre :imotei, 3:65
2.
" ;mprai, 2:23
3.
%udec/ii voastre, d(nd dovad c nainta/i n cunoa8terea
adevrului& S nu v *ie ru8ine s nv/a/i 8i s da/i la o
parte vechile nv/turi 8i viziuni, prelu(nd ceea ce pute/i
vedea mai deslu8it n Cuv(ntul lui 4umnezeu& 4ar dac
nu recunoa8te/i cele auzite ca *iind parte din ?iblie,
indi*erent ce voi spune, sau orice alte autorit/i a8 invoca,
v implor, a8a cum v iubi/i su*letul, respinge/i cuvintele
mele& @i dac de la acest amvon auzi/i vreodat cuvinte
contrare Cuv(ntului S*(nt, aminti/i+v c ?iblia trebuie
s *ie pe primul loc, iar slu%itorul lui 4umnezeu trebuie s
*ie sub ea& )+ar trebui s ne situm deasupra ?ibliei c(nd
predicm, ci trebuie s predicm cu ?iblia deasupra
capului nostru& 4up tot ce am predicat, suntem
con8tien/i de *aptul c muntele adevrului este mai nalt
dec(t pot discerne ochii min/ii noastre, nori 8i ntuneric i
nvluie v(r*ul 8i nu+i putem distinge culmea cea mai de
sus, 8i totu8i, vom ncerca s predicm despre el c(t de
bine putem& @i din moment ce suntem muritori 8i supu8i
gre8elii, e'erseaz+/i capacitatea de a %udeca lucrurile 2
;Cerceta/i duhurile dac sunt de la 4umnezeu=
25
8i dac
dup o medita/ie matur pe genunchii pleca/i sunte/i
cluzi/i spre respingerea doctrinei alegerii 2 un lucru ce
l consider a *i total imposibil 2 atunci nu primi/i acest
cuv(nt, nu+l asculta/i predicat, ci crede/i 8i mrturisi/i
orice vede/i a *i Cuv(ntul lui 4umnezeu& )+a8 mai putea
aduga nimic la aceast introducere&
<n primul r(nd, ar trebui s vorbesc despre
veridicitatea acestei doctrine: ;4umnezeu v+a ales de la
bun nceput pentru m(ntuire&= <n al doilea r(nd, voi
ncerca s demonstrez c aceast alegere este absolut:
;#l te+a ales de la nceput pentru m(ntuire=, nu pentru
25
;nt6ia epistol a lui /oan, 4:6
35
s*in/ire, ci ;prin s*in/irea 4uhului 8i credin/a adevrului&=
<n al treilea r(nd, aceast alegere este etern, deoarece
te'tul spune ;4umnezeu te+a ales de la nceput=& <n al
patrulea r(nd, este personal: ;v+a ales pe voi=& poi
vom privi la e0ectele nv/turii 8i, la s*(r8it, cu a%utorul
4omnului, vom ncerca s privim la tendinele sale s
vedem dac este cu adevrat o nv/tur groaznic 8i
imoral& semeni unor albine, vom cerceta *loarea s
vedem dac are miere, dac ceva bun poate ie8i de aici
sau dac este un ru nendoielnic, *r drept de apel&
:& <n primul r(nd voi ncerca s demonstrez c
nv/tura aceasta este 4#1K"TK 8i voi ncepe cu
argumentum ad hominem& 1 voi vorbi n *unc/ie de
di*eritele pozi/ii 8i denomina/iuni& >nii din voi apar/in de
?iserica nglican 8i sunt bucuros s v vd n numr
at(t de mare aici 8i, chiar dac uneori spun lucruri dure
despre ?iseric 8i Stat, totu8i iubesc vechea ?iseric, cci
are n comunitatea sa mul/i slu%itori evlavio8i 8i s*in/i
remarcabili& poi, 8tiu c crede/i cu trie n ceea ce
rticolele declar a *i doctrina sntoas& 1 voi da
e'emplu a ceea ce ele rostesc cu privire la alegere, pentru
c dac crede/i n ele, nu v pute/i eschiva de la primirea
acestei nv/turi& 1 voi citi un *ragment din al 60+lea
rticol despre predestinare 8i alegere:
;,redestinarea la via/ este scopul ve8nic al lui
4umnezeu prin care Dnainte de ntemeierea lumiiE #l a
poruncit de+a pururea prin s*atul tainic pentru noi, m(n+
tuirea din blestem 8i os(nd a acelora pe care, n Cristos,
i+a ales dintre oameni 8i aducerea lor n Cristos la
m(ntuire ve8nic, ca vase de cinste& 9apt pentru care ei,
care au *ost nzestra/i cu un asemenea dar e'traordinar
30
din partea lui 4umnezeu, au *ost chema/i con*orm scopu+
lui lui 4umnezeu prin lucrarea 4uhului Su n momentul
potrivit: ei se supun prin har chemrii, *iind ndrept/i/i
*r plat, *iind *cu/i *ii ai lui 4umnezeu prin n*iere,
*cu/i dup chipul singurului Su 9iu :sus Cristos,
umbl(nd cu evlavie n *apte bune 8i, la s*(r8it, prin
ndurarea lui 4umnezeu, ei a%ung la *ericirea ve8nic&=
Consider acum c orice om credincios, dac este
un credincios sincer 8i cinstit n ?iserica Mam, trebuie
s *ie un credincios n*ocat n ce prive8te alegerea& #ste
adevrat c dac cite8te c(teva *ragmente din Cartea de
"ugciune, va gsi aspecte contrare nv/turii harului
*r plat 8i pe deplin di*erite de nv/tura scriptural,
dar dac cite8te rticolele, atunci va vedea c 4umnezeu
@i+a ales poporul pentru via/a ve8nic& Cu toate acestea,
nu sunt at(t de nebune8te ndrgostit de acea carte, a8a
cum a/i putea *i voi 8i am citat acest rticol pentru a v
arta c dac apar/ine/i de ?iserica de stat a ngliei ar
trebui cel pu/in s nu obiecta/i acestei nv/turi despre
predestinare&
F alt autoritate uman prin care a8 putea
con*irma doctrina alegerii este vechiul crez -aldensian&
4ac citi/i crezul vechilor -aldensieni, scris de ei n
*ocul prigoanei, ve/i vedea c ace8ti renumi/i mrtu+
risitori 8i practican/i ai credin/ei cre8tine au primit 8i
mbr/i8at cu trie aceast nv/tur ca *iind parte a
adevrului lui 4umnezeu& m copiat dintr+o carte veche
unul din rticolele credin/ei lor:
;4umnezeu m(ntuie8te din nelegiuire 8i os(nd
pe acei ce i+a ales de la ntemeierea lumii nu din pricina
vreunei predispozi/ii, credin/e sau s*in/enii ce a vzut+o la
ei, ci numai mul/umit ndurrii Sale mani*estate n :sus
3A
Cristos, 9iul Su, trec(ndu+i cu vederea pe restul datorit
motivului lipsit de orice blam al propriei Sale voin/e
libere 8i drept/i&=
Ceea ce predic acum nu este o inova/ie, nu este
nicidecum o nv/tur nou& <mi place s proclam aceste
nv/turi vechi 8i puternice, ce sunt poreclite calvinism,
dar care sunt cu siguran/ adevrul revelat al lui
4umnezeu, a8a cum este el n :sus Cristos& ,rin acest
adevr *ac o cltorie n timp 8i, n vreme ce merg, vd
btr(n dup btr(n, mrturisitor dup mrturisitor, martir
dup martir, st(nd s+mi dea m(na& 4ac a8 *i un pelagian
sau un credincios n doctrina voin/ei libere, ar trebui s
strbat secole de unul singur& ,e alocuri ar putea apare
c(te un eretic cu un caracter nu *oarte onorabil ce m+ar
numi *rate& 4ar consider(nd aceste lucruri stan+dardele
credin/ei mele, vd pm(ntul strmo8ilor populat de *ra/ii
mei 2 vd mul/imi ce mprt8esc acela8i lucru ca mine 8i
recunosc c aceasta este religia adunrii lui 4umnezeu&
1 voi citi de asemenea un *ragment din vechea
Mrturisire ?aptist&
20
Suntem bapti8ti n aceast adunare
2 ma%oritatea dintre noi, cel pu/in 2 8i ne place s vedem
ce au scris nainta8ii no8tri& Cu vreo dou sute de ani n
urm bapti8tii s+au adunat 8i au publicat articolele cre+
din/ei lor pentru a pune capt unor zvonuri mpotriva
ortodo'iei lor ce s+au rsp(ndit n lume& M ntorc la
aceast carte veche 2 pe care tocmai am publicat+o 2 8i
gsesc urmtoarele:
l treilea rticol: ;,rin hotr(rea lui 4umnezeu,
ntru mani*estarea slavei Sale, unii oameni 8i ngeri sunt
20
doua mrturisire de credin/ baptist de la !ondra D65A3E 2 n& ed&
33
predestina/i sau r(ndui/i mai dinainte pentru via/a ve8nic
prin :sus Cristos pentru lauda harului Su slvitG al/ii
*iind lsa/i s ac/ioneze n pcatul lor spre os(nda bine
meritat ntru lauda drept/ii Sale slvite& ce8ti oameni
8i ngeri predestina/i 8i ale8i ast*el sunt crea/i n mod
special 8i neschimbat, iar numrul lor este at(t de sigur 8i
categoric, nc(t n+ar putea *i diminuat sau mrit& cei din
omenire ce sunt predestina/i spre via/ sunt ale8i de
4umnezeu n Cristos, nainte de ntemeierea lumii,
potrivit cu scopul Su ve8nic 8i neschimbat 8i s*atul Su
tainic 8i buna plcere a voii Sale, spre slava ve8nic
izvort din harul 8i dragostea Sa, *r ca vreun lucru din
crea/ie, *ie el condi/ie sau cauz, s+! *i determinat s o
*ac&=
<n ce prive8te aceste autorit/i omene8ti, nu+mi pas
dac cineva se grbe8te s se npusteasc asupra tuturor
celor trei& )u+mi pas ce sus/in acestea, pro sau contra
acestei nv/turi& !e+am *olosit ca un *el de con*irmare a
credin/ei voastre, pentru a v arta c n timp ce sunt
numit eretic sau hiper+calvinist, totu8i sunt sus/inut de
strmo8ii no8tri& Tot trecutul mi este spri%in& )u mi pas
de prezent& 4a/i+mi trecutul 8i voi nd%dui ntr+un viitor&
"zvrteasc+se prezentul mpotriva mea, nu mi pas& @i
ce dac o mul/ime de adunri din !ondra au prsit
nv/turile de baz ale lui 4umnezeu, nu conteaz& 4ac
c(/iva dintre noi stau singuri n spri%inirea neclintit a
suveranit/ii lui 4umnezeu, de suntem ataca/i de du8mani
8i, oh, chiar de *ra/ii no8tri, ce ar trebui s ne *ie prieteni
8i a%utoare, nu conteaz, dac ne putem baza pe trecut 2
nobila o8tire de martiri, ceata slvit a mrturisitorilor ne
sunt prieteniG martorii adevrului ne sunt alturi& Cu ei de
partea noastr nu vom spune c stm n picioare singuri,
4B
ci putem e'clama: ;4umnezeu @i+a pstrat 8apte mii ce
nu 8i+au plecat genunchii n *a/a lui ?aal=&
2A
4ar ceea ce
conteaz cel mai mult este c &umne3eu este cu noi&
devrul suprem este ntotdeauna ?iblia 8i doar
?iblia& sculttori ai mei, nu crede/i n nici o alt carte
a*ar de ?iblie, nu+i a8aJ 4ac a8 putea demonstra
aceasta din toate cr/ile Cre8tint/ii, dac a8 putea aduce
napoi biblioteca din le'andria 8i s v dovedesc a+
ceasta, tot nu a/i crede, dar cu siguran/ ve/i crede ceea ce
este n Cuv(ntul lui 4umnezeu&
m selectat c(teva te'te pentru a le citi& <mi place s
v dau mai multe te'te c(nd mi e team c ve/i pune la
ndoial un adevr, ca s *i/i prea uimi/i pentru a v ndoi,
dac nu crede/i cu adevrat& 4a/i+mi voie s trec printr+un
catalog de *ragmente n care oamenii lui 4umnezeu sunt
numi/i ale8i& 4esigur dac oamenii sunt numi/i alei,
trebuie s e'iste o alegere& 4ac :sus Cristos 8i apostolii
Si erau obi8nui/i cu modul de a numi credincio8ii ale8i,
trebuie s credem c erau ale8i, alt*el termenul n+ar
nsemna nimic& :sus Cristos spune: ;@i dac n+ar *i
scurtat 4omnul zilele acelea, nimeni n+ar scpaG dar le+a
scurtat din pricina celor alei= ;Cci se vor scula Cristo8i
mincino8i 8i prooroci mincino8i& #i vor *ace semne 8i
minuni, ca s n8ele, dac ar *i cu putin/, 8i pe cei alei&=
;tunci va trimite pe ngerii Si, 8i va aduna pe cei alei
din cele patru v(nturi, de la marginea pm(ntului p(n la
marginea cerului&= DEvanghelia dup 4arcu, 63:2B, 22,
20E ;@i 4umnezeu nu va *ace dreptate aleilor !ui, care
strig zi 8i noapte ctre #l, mcar c zbove8te *a/ de
eiJ= D!uca 6A:0E& lturi de ele pot *i selectate multe alte
*ragmente care con/in *ie cuv(ntul ;ales=, ;numit= sau
2A
Romani, 66:4
46
sintagma ;oile Mele= sau denumiri asemntoare ce arat
c poporul lui Cristos este di*eren/iat de restul omenirii&
4ar nu v voi obosi cu te'te, cci ave/i concordan/a
?ibliei& 4e+a lungul epistolelor, s*in/ii sunt numi/i n mod
constant ;ale8i=& <n Coloseni ,avel spune ;st*el dar, ca
ni8te alei ai lui 4umnezeu, s*in/i 8i preaiubi/i, mbrca/i+
v cu o inim plin de ndurareN=
23
tunci c(nd i scrie
lui Tit, 8i spune ;,avel, robul lui 4umnezeu 8i apostol al
lui :sus Cristos, potrivit cu credin/a aleilor lui
4umnezeu 8i cuno8tin/a adevrului&=
3B
,etru spune ;alei
dup 8tiin/a mai dinainte a lui 4umnezeu=&
36
4ac v
ntoarce/i la :oan, ve/i descoperi c i place mult acest
cuv(nt& #l spune ;,rezbiterul ctre aleasa doamn= 8i
vorbe8te despre ;sora aleas=
32
& @i 8tim unde st scris
?iserica aleas cu voi, care este n ?abilon, v trimite
sntate=&
33
!or nu le era ru8ine de acest cuv(nt n acele
vremuri 8i nu le era *ric s vorbeasc despre el& <n zilele
noastre cuv(ntul a *ost mpovrat de o diversitate de
n/elesuri 8i mul/i au denaturat 8i schimbat nv/tura,
ast*el nc(t s sune a nv/tur drceasc, recunosc
aceastaG 8i mul/i ce se numesc credincio8i au nceput s
pre/uiasc antinomianismul& 4ar n ciuda acestor lucruri,
de ce s+mi *ie ru8ine de el, dac oamenii l denatureazJ
:ubim adevrul lui 4umnezeu pe roata de tortur, ca 8i
atunci c(nd st n picioare& 4ac am iubit un martir
nainte s *i a%uns pe roata de tortur, ar trebui s+l *i iubit
mai mult c(nd era torturat acolo& C(nd adevrul lui
4umnezeu este tras pe roata de tortur, nu l numim
23
Epistola lui %avel ctre coloseni! 3:62
3B
Epistola lui %avel ctre :it! 6:6
36
;nt6ia epistol a lui %etru, 6:6+2
32
A doua epistol a lui /oan, 6:6, 63
33
;nt6ia epistol a lui %etru, .:63
42
minciun& )u ne place s+l vedem ast*el, dar l iubim
chiar 8i a8a, deoarece putem distinge care ar *i trebuit s+i
*ie propor/iile adevrate dac n+ar *i *ost rstignit 8i
torturat de cruzimea 8i neadevrurile omene8ti& 4ac ve/i
citi multe din scrisorile nainta8ilor, ve/i vedea c se
adreseaz oamenilor lui 4umnezeu ca *iind ;ale8i=&
<ntr+adevr, termenul uzual *olosit printre adunrile
cre8tinilor primari c(nd se adresau unul altuia era cel de
;ales=& #i *oloseau adesea termenul pentru a se denumi
unul pe altul, art(nd c se credea c tot poporul lui
4umnezeu era evident ;ales=&
:ar acum s vedem versetele ce dovedesc n mod
deschis aceast nv/tur& 4eschide/i ?ibliile la :oan
6.:65 8i acolo ve/i vedea c :sus Cristos @i+a ales
poporul, cci spune: ;)u voi M+a/i ales pe MineG ci #u v+
am ales pe voi 8i v+am r(nduit s merge/i 8i s aduce/i
road, 8i roada voastr s rm(n, pentru ca orice ve/i
cere de la Tatl, n )umele Meu, s v dea&= poi n
versetul 63 ;4ac a/i *i din lume, lumea ar iubi ce este al
eiG dar, pentru c nu sunte/i din lume, 8i pentru c #u
v+am ales din mi%locul lumii, de aceea v ur8te lumea&=
poi n capitolul 60:A, 3, ;Cci le+am dat cuvintele, pe
care Mi le+ai dat Tu& #i le+au primit, 8i au cunoscut cu
adevrat c de la Tine am ie8it, 8i au crezut c Tu M+ai
trimis& ,entru ei M rog& )u M rog pentru lume, ci
pentru aceia, pe care Mi i+ai dat TuG pentru c sunt ai
Ti&= cum ntoarce/i paginile la 9aptele postolilor,
63:4A: ;)eamurile se bucurau c(nd au auzit lucrul acesta
8i preamreau Cuv(ntul 4omnului& @i to/i cei ce erau
r(ndui/i s capete via/a ve8nic, au crezut&= #i pot
despr/i *irul n patru, dac doresc, dar versetul spune
clar 8i rspicat n original ;r(ndui/i s capete via/a
43
ve8nic=G 8i nu ne pas de di*eritele comentarii ce decurg
de aici& )ici nu ave/i nevoie s vi se aminteasc de
"omani A, deoarece sunt convins c sunte/i *amiliariza/i
cu acel capitol 8i l+a/i n/eles de%a& <n versetele 23 8i
urmtoarele se spune: ;Cci pe aceia, pe care i+a
cunoscut mai dinainte, i+a 8i hotr(t mai dinainte s *ie
asemenea chipului 9iului Su, pentru ca #l s *ie cel nt(i
nscut dintre mai mul/i *ra/i& @i pe aceia pe care i+a
hotr(t mai dinainte, i+a 8i chematG 8i pe aceia pe care i+a
chemat, i+a 8i socotit neprihni/iG iar pe aceia pe care i+a
socotit neprihni/i, i+a 8i proslvit& 4eci, ce vom zice noi
n *a/a tuturor acestor lucruriJ 4ac 4umnezeu este
pentru noi, cine va *i mpotriva noastrJ #l, care n+a
cru/at nici chiar pe 9iul Su, ci !+a dat pentru noi to/i,
cum nu ne va da *r plat, mpreun cu #l, toate
lucrurileJ Cine va ridica p(r mpotriva ale8ilor lui
4umnezeuJ= 4e asemenea nu va *i necesar s repetm
ntreg capitolul 3 din "omani& t(ta timp c(t acesta
rm(ne n ?iblie, nici un om n+ar putea demonstra
adevrul arminianismuluiG at(ta timp c(t rm(ne scris
acolo, nici cele mai *lagrante denaturri ale *ragmentelor
nu vor putea pune capt nv/turii alegerii din Scripturi&
S citim ast*el de versete 2 ;Cci, mcar c cei doi
gemeni nu se nscuser nc, 8i nu *cuser nici bine nici
ru, 2 ca s rm(n n picioare hotr(rea mai dinainte a
lui 4umnezeu, prin care se *cea o alegere, nu prin *apte,
ci prin Cel ce cheam 2 s+a zis "ebecii: OCel mai mare va
*i rob celui mai micP=, apoi citi/i versetul 22 ;@i ce putem
spune, dac 4umnezeu, *iindc voia s+@i arate m(nia 8i
s+@i descopere puterea, a su*erit cu mult rbdare ni8te
vase ale m(niei, *cute pentru pieire G 8i s+@i arate
bog/ia slavei !ui *a/ de ni8te vase ale ndurrii, pe care
44
le+a pregtit mai dinainte pentru slav Ddespre noi
vorbescEJ= poi merge/i la "omani 66:0 2 ;4eci, ce
urmeazJ C :srael n+a cptat ce cuta, iar rm8i/a
aleas a cptatG pe c(nd ceilal/i au *ost mpietri/i=& <n
66:. citim ;Tot a8a, 8i n vremea de *a/, este o rm8i/
datorit unei alegeri, prin har&= 1 aminti/i, *r ndoial,
*ragmentul din 6 Corinteni 6:25+23: ;4e pild, *ra/ilor,
uita/i+v la voi care a/i *ost chema/i: printre voi nu sunt
mul/i n/elep/i n *elul lumii, nici mul/i puternici, nici
mul/i de neam ales& 4ar 4umnezeu a ales lucrurile
nebune ale lumii, ca s *ac de ru8ine pe cele n/elepte&
4umnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s *ac de
ru8ine pe cele tari& @i 4umnezeu a ales lucrurile %osnice
ale lumii, 8i lucrurile dispre/uite, ba nc lucrurile care nu
sunt, ca s nimiceasc pe cele ce suntG pentru ca nimeni
s nu se laude naintea lui 4umnezeu&= minti/i+v din
nou de *ragmentul din 6 Tesaloniceni .:3: ;9iindc
4umnezeu nu ne+a r(nduit la m(nie, ci ca s cptm
m(ntuirea, prin 4omnul nostru :sus Cristos&= @i apoi
ave/i te'tul meu, care cred c v este su*icient& 4ar dac
ave/i nevoie de mai mult, le ave/i la ndem(n, dac nu
v+am ndeprtat ntru totul suspiciunile acestei nv/turi
ca *iind adevrate&
,rieteni: dup prerea mea, aceast mul/ime de
dovezi din Scriptur ar trebui s clatine pe acei ce
ndrznesc s r(d de aceast nv/tur& Ce ar trebui s
spunem despre acei ce adesea au dispre/uit+o 8i au negat
divinitatea acesteia, despre cei ce i+au ironizat dreptatea,
ndrznind s+! s*ideze pe 4umnezeu, numindu+! Tiran
totputernic c(nd au auzit despre alegerea Sa pentru
mul/i ntru via/a ve8nicJ i putea tu, cel ce respingi
aceast nv/tur, s o sco/i din ?iblieJ i putea lua
4.
cu/itul lui Cehudi s o tai din Cuv(ntul lui 4umnezeuJ i
pre*era s *ii ca *emeia de la picioarele lui Solomon, s ai
copilul tiat n buc/i 8i s+/i iei bucataJ )u e aici n
ScripturJ @i nu este de datoria ta s te nchini naintea
ei, recunosc(nd cu supunere c nu n/elegi 2 s l prime8ti
ca pe un adevr, chiar dac nu+i po/i pricepe sensulJ )u
voi ncerca s demonstrez dreptatea lui 4umnezeu din
alegerea unora 8i abandonarea altora& )u este treaba mea
s+mi apr Stp(nul& 1a vorbi pentru #l <nsu8i, 8i o *ace:
;4ar, mai degrab, cine e8ti tu, omule, ca s rspunzi
mpotriva lui 4umnezeuJ )u cumva vasul de lut va zice
celui ce l+a *cut: O,entru ce m+ai *cut a8aJP )u este
olarul stp(n pe lutul lui, ca din aceea8i *rm(nttur de
lut s *ac un vas pentru o ntrebuin/are de cinste, 8i un
alt vas pentru o ntrebuin/are de ocarJ= Cine i va spune
tatlui su sau mamei sale: ;4e ce m+ai adus pe
lumeJ= ;#u ntocmesc lumina, 8i *ac ntunericul, #u dau
prop8irea, 8i aduc restri8tea, #u, 4omnul, *ac toate
aceste lucruri&=
34
Cine este cel ce are replic n *a/a lui
4umnezeuJ Tremur 8i srut+: toiagul, apleac+te 8i
supune+te sceptrului Su, nu contesta dreptatea Sa 8i nu
acuza *aptele Sale, omuleH
4ar sunt al/ii care spun: ;#ste di*icil pentru
4umnezeu s aleag pe unii 8i s lase pe al/ii&= cum v
voi pune o ntrebare& # cineva aici n aceast diminea/
care vrea s *ie s*(nt, care vrea s *ie rennoit, s se lase
de pcat 8i s umble n s*in/enieJ ;4a, vreau=, spune
cineva& tunci 4umnezeu te+a ales& 4ar altul spune ;)u,
nu vreau s *iu s*(nt, nu vreau s renun/ la plcerile 8i
patimile mele&= tunci de ce c(rte8ti c 4umnezeu nu
te+a alesJ Cci dac ai *i *ost ales, nu /i+ar *i plcut, dup
34
/saia, 4.:0
45
cum tu nsu/i mrturise8ti& 4ac 4umnezeu v+a ales n
aceast diminea/ la s*in/enie, spune/i c nu v+ar psa& )u
recunoa8te/i c pre*era/i be/ia treziei 8i minciuna
adevruluiJ :ubi/i plcerile acestei lumi mai mult dec(t
religiaG atunci de ce c(rti/i c 4umnezeu nu v+a
ales pentru religieJ 4ac iubi/i religia, atunci #l v+a ales
pentru aceasta& 4ac o dori/i, atunci v+a ales pentru a o
avea& 4ac nu, atunci ce drept ave/i s spune/i c
4umnezeu trebuie s v *i dat ceva ce nu dori/iJ
,resupun(nd c am n m(n ceva ce nu pre/ui/i 8i v+a8
spune c o voi da vreunei persoane, n+a/i avea dreptul s
*i/i nemul/umi/i c nu v+am dat+o& )+a/i putea *i at(t de
nesbui/i nc(t s c(rti/i c altul va primi ceva de care
nici nu v pas& ,otrivit propriei dumneavoastr
mrturisiri, mul/i dintre voi nu doresc religia, nu doresc o
inim nou 8i un duh neprihnit, nu voiesc iertarea
pcatelor 8i nici s*in/enia, nu dori/i s *i/i ale8i pentru
asemenea lucruri, atunci de ce sunte/i nemul/umi/iJ
4esconsidera/i aceste lucruri, ca *iind gunoaie, atunci de
ce s v pl(nge/i de 4umnezeu care le+a dat celor pe care
i+a alesJ 4ac crede/i c sunt lucruri bune 8i de dorit,
sunt aici pentru voi& 4umnezeu le d cu m(n larg
tuturor celor ce le dorescG 8i nainte de toate, #l i *ace s
le doreasc, alt*el ei nu 8i le+ar dori& 4ac iube8ti aceste
lucruri, atunci #l te+a ales s le ai 8i le po/i avea, dar dac
nu le pre/uie8ti, cine e8ti tu s <l nvinov/e8ti pe
4umnezeu c(nd doar voin/a ta disperat te re/ine s nu
iube8ti aceste lucruri, sinele tu ce te *ace s le ur8tiJ S
presupunem c un om de pe strad ar spune: ;Ce pcat c
nu am loc n biseric s ascult 8i eu ce are acest om de
spus&= @i s presupunem c spune ;<l ursc pe acest
predicator, nu+i suport nv/turile, dar totu8i e pcat c
40
nu am prins 8i eu un loc s+l ascult&= 1+a/i a8tepta ca
cineva s spun a8a cevaJ )u, ci spune/i to/i: ;celui om
nu+i pas& 4e ce s se preocupe de oamenii ce au ceva ce
ei pre/uiesc dar el dispre/uie8teJ= )u v place s*in/enia,
nu v place neprihnirea 8i dac 4umnezeu m+a ales
pentru acestea, v rne8te cu ceva prin alegerea SaJ ;4a,
dar=, spun unii, ;credeam c nsemna c 4umnezeu i+a
ales pe unii pentru rai 8i pe al/ii pentru iad&= @i aceasta
este ceva *oarte di*erit de nv/tura #vangheliei& #l a
ales oameni pentru s*in/enie 8i neprihnire 8i prin ele
pentru rai& )u pute/i spune simpli*ic(nd c 4umnezeu a
ales oameni spre rai 8i pe al/ii spre iad& #l v+a ales spre
s*in/enie dac iubi/i s*in/enia& 4ac vreunul din voi
iube8te s *ie m(ntuit de :sus Cristos, #l te+a ales s *ii
m(ntuit& 4ac vreunul din voi vrea s aib m(ntuirea, e8ti
ales s o ai, dac o dore8ti n mod sincer 8i onest& 4ar
dac nu o dore8ti, de ce ai *i at(t de nebun 8i absurd nc(t
s c(rte8ti pentru c 4umnezeu d altor oameni ceva ce
/ie nu /i placeJ
::& st*el am ncercat s spun ceva despre adevrul
nv/turii alegerii, iar acum, pe scurt, lsa/i+m s spun
c alegerea este ?SF!>TK: adic, ea nu depinde de
cum suntem noi& Te'tul spune c ;de la nceput
4umnezeu ne+a ales s *im m(ntui/i=, dar oponen/ii
no8tri spun c 4umnezeu i alege pe oameni pentru c
sunt buni, aleg(ndu+i n baza di*eritelor *apte pe care
le+au *cut& <ntrebm acum care sunt acele *apte n baza
crora 4umnezeu <8i alege poporulJ Sunt ei ceea ce
numim de obicei ;*apte ale !egii= 2 lucrri de supunere
de care *pturile pot da dovadJ 4ac da, atunci v
rspundem c dac oamenii nu pot *i ndrept/i/i prin
4A
*aptele !egii, atunci ni se pare evident c nu pot *i ale8i
n baza *aptelor !egii: dac nu pot *i %usti*ica/i prin
*aptele lor bune, nu pot *i m(ntui/i prin ele& tunci
hotr(rea alegerii nu se putea baza pe *aptele bune&
;4ar=, spun al/ii, ;4umnezeu i+a ales din pricin c le+a
prevzut credin/a&= 4ar cum 4umnezeu este Cel ce d
credin/a, n+ar *i putut s+: aleag n baza credin/ei pe care
a vzut+o mai nainte& S spunem c sunt douzeci de
cer8etori pe strad 8i decid s dau unuia un ban, ar putea
cineva spune c am hotr(t s i dau banul aceluia pe care
l+am ales s aib banul deoarece am prevzut c l va
aveaJ )onsens& <n aceea8i manier, a spune c
4umnezeu i+a ales pe oameni deoarece a prevzut c ei
vor avea credin/, ceea ce este germenele m(ntuirii, ar *i
prea absurd s acceptm& Credin/a este darul lui
4umnezeu& Frice virtute vine din #l, prin urmare aceasta
nu putea s+! determine s aleag oamenii, din moment
ce este darul Su& Suntem siguri c alegerea este absolut
8i este separat de virtu/ile pe care s*in/ii le primesc apoi&
@i dac un s*(nt ar *i la *el de devotat ca ,avel, la *el de
ndrzne/ ca ,etru sau la *el de iubitor ca :oan, totu8i n+ar
putea pretinde nimic de la Creatorul Su& )u cunosc nici
un s*(nt, indi*erent de denomina/iunea religioas, care s
cread c 4umnezeu l+a m(ntuit deoarece a prevzut c
el ar avea aceste virtu/i 8i merite& :ar acum, *ra/ii mei,
cele mai bune bi%uterii pe care le poart s*in/ii
dintotdeauna, dac ar *i bi%uterii *cute de propriile
m(ini, nu sunt de cea mai pur clas, cci ele sunt
amestecate cu ceva pm(ntesc& Cel mai mre/ har pe care
l avem are ceva pm(ntesc n el 8i sim/im aceasta c(nd
suntem cur/a/i, s*in/i/i, iar vorbirea noastr ar trebui s
*ie mereu:
43
Cel dint(i pctos sunt,
:sus pentru mine muri&
Singura noastr nde%de, singura noastr %usti*icare
nc depinde de harul artat n persoana lui :sus Cristos 8i
sunt sigur c trebuie s respingem 8i s dispre/uim orice
g(nd ce ar spune c harurile noastre, care sunt daruri ale
4omnului nostru, sdite de dreapta Sa, ar *i putut s *ie
vreodat cauza dragostei Sale& @i ar trebui s c(ntm
mereu:
Ce a *ost n noi s merite pre/uirea
Sau s+: dea Creatorului plcereaJ
S c(ntm mereu, OTe laud, Tat,
Cci a8a ai gsit tu cu cale&P
;#l se va ndura de cine va vrea s se ndure&=
3.
#l
m(ntuie8te pentru c vrea s o *ac& @i dac m ntreba/i
de ce m m(ntuie8te, pot doar s spun c este pentru c
vrea s o *ac& #ra ceva n mine ce m+ar *i putut
recomanda lui 4umnezeuJ )u, dau totul deoparte, n+am
avut nimic s+: atrag privirea& tunci c(nd 4umnezeu
m+a m(ntuit, eram, dintre to/i oamenii, cel mai respin+
gtor, pierdut 8i dezgusttor& Stau n *a/a !ui ca un nou
nscut n s(nge, cci, ntr+adevr, nu am nici o putere s
m a%ut& C(t de pierdut 8i blestemat eramH 4ac a/i avut
ceva s v recomande lui 4umnezeu, atunci v spun c
eu n+am *ost la *el 8i a8 *i *ericit s *iu m(ntuit prin har,
har pur 8i nediluat, nu prin meritele mele& )u m pot
luda cu merite& 4ac voi pute/i s o *ace/i, eu nu pot& 4e
aceea trebuie s c(nt:
3.
Romani, 3:6.
.B
4oar harul *r plat de la nceput la s*(r8it
Mi+a c(8tigat iubirea 8i su*letul mi+a sus/inut&
:::& poi, n al treilea r(nd, aceast alegere este
#T#")K& ;4umnezeu v+a ales de la nceput pentru via/a
ve8nic&= <mi poate spune cineva c(nd a *ost nceputulJ
Cu ani n urm credeam c nceputul acestei lumi a *ost
atunci c(nd dam a aprut pe ea, dar am descoperit c
mii de ani nainte de aceasta 4umnezeu pregtea masa
haotic s *ie potrivit pentru om, d(ndu+i specii de
creaturi n stp(nire ce s moar 8i s lase urme ale
ndem(nrii 8i lucrrii Sale p(n l+a creat pe om&
35
4ar
acesta nu a *ost nceputul, cci revela/ia eviden/iaz un
timp nainte de crearea acestei lumi, spre zilele c(nd
stelele de diminea/ au *ost create, c(nd, asemeni
stropilor de rou, picurate de pe degetele dimine/ii, stele
8i constela/ii au czut de pe m(na lui 4umnezeu, atunci
c(nd, prin buzele Sale, a lansat s*ere greoaie, c(nd cu
propria m(n a trimis comete asemeni trsnetului, colin+
d(nd cerul pentru a+8i gsi, ntr+o zi, propria lor s*er& )e
ntoarcem la anii din trecut c(nd lumi au *ost create 8i
sisteme plsmuite, dar nici mcar nu ne+am apropiat de
nceput& ,(n nu mergem la timpul c(nd tot universul
dormita n mintea lui 4umnezeu ca *iind nenscut, p(n
35
Spurgeon *ace aici re*erire la teoria potrivit creia zilele crea/iei nu
au *ost zile de 24 de ore, ci epoci& 9osilele gsite astzi provin de la
animalele ce au e'istat n aceste epoci& ceast teorie a *ost o
ncercare de rspuns a crea/ioni8tilor mpotriva evolu/ionismului
a*lat n plin dezvoltare& )oi respingem aceast teorie, 8i a*irmm c
zilele crea/iei au *ost zile obi8nuite, ;a *ost o sear 8i apoi a *ost o
diminea/= 2 n& ed&
.6
nu intrm n ve8nicia n care 4umnezeu tria singur, totul
dormind n #l, toat crea/ia odihnind n mintea Sa
gigantic, nu am ptruns nceputul& ,utem merge napoi,
napoi, vremi dup vremi& ,utem merge napoi dac am
putea *olosi asemenea cuvinte stranii, eternit/i ntregi,
*r a a%unge la nceput& ripa noastr ar obosi, imagi+
na/ia noastr s+ar pierdeG am putea dep8i *ulgerele ce
scapr n mre/ie, putere 8i rapiditate, 8i tot n+ar *i
su*icient pentru a a%unge la nceputuri& 4ar 4umnezeu
@i+a ales poporul de la nceput c(nd eterul nepopulat nu
era nc v(nturat de vreo arip de nger, c(nd spa/iul era
*r maluri sau orice altceva nu era nc nscut, atunci
c(nd domnea tcerea universal 8i nici o voce sau 8oapt
nu sprgea solemnitatea tcerii& tunci c(nd nu era nici o
*iin/ sau mi8care, nici timp 8i nici nimic altceva dec(t
4umnezeu <nsu8i singur n eternitate, c(nd *r vreun
c(ntec de nger 8i *r prezen/a vreunui heruvim, mult
nainte de na8terea creaturilor vii sau nainte de plsmu+
irea ro/ilor carului lui :ehovah, chiar 8i atunci, ;la nceput
era Cuv(ntul=
30
8i la nceputuri poporul lui 4umnezeu era
una cu Cuv(ntul 8i ;#l l+a ales de la nceputuri ntru via/a
ve8nic=& legerea noastr este deci etern& )u m voi
opri pentru a o demonstra, ci men/ionez doar n treact
aceste g(nduri spre *olosul tinerilor nceptori ca ei s
priceap ce n/elegem prin alegerea absolut 8i etern&
:1& @i apoi, alegerea este ,#"SF)!K& @i n
aceast privin/ adversarii no8tri au ncercat s rstoarne
n/elegerea alegerii spun(nd c este o alegere a na/iunilor
8i nu a unui popor& 4ar aici apostolul spune ;4umnezeu
30
/oan, 6:6
.2
v+a ales pe voi de la nceputuri=& #ste o strategie
deplorabil s sus/ii c 4umnezeu nu a ales persoane, ci
na/iuni, deoarece aceea8i obiec/ie ce st mpotriva
alegerii persoanelor, st 8i mpotriva alegerii unei na/iuni&
4ac n+ar *i drept s alegi o persoan, ar *i mult mai
nedrept s alegi o na/iune, din moment ce na/iunile sunt
uniuni de mul/imi de persoane 8i a alege o na/iune pare o
nedreptate mult mai mare 2 dac alegerea ar *i o nedrep+
tate 2 dec(t a alege o persoan& 4esigur a alege zece mii
de persoane ar *i considerat ca *iind mult mai ru dec(t a
alege una, di*eren/iind o na/iune ntreag de restul
omenirii pare o e'travagan/ mai mare n termenii
suveranit/ii divine dec(t alegerea unui biet muritor,
ls(nd un altul neales& 4ar ce sunt na/iunile dac nu
oameniJ Ce sunt popoarele dac nu combina/ii ale
di*eritelor unit/iJ F na/iune este *ormat dintr+un
individ, cu acesta 8i acela mpreun& @i dac mi ve/i
spune c 4umnezeu i+a ales pe evrei, atunci voi spune c
l+a ales pe acel evreu 8i pe acesta 8i pe cellalt& @i dac
spune/i c alege nglia, atunci voi spune c l alege pe
acest englez, pe acela 8i pe cellalt& 4eci n esen/
nseamn acela8i lucru& legerea este deci personal 8i ea
trebuie s *ie a8a& Fricine cite8te acest te't 8i altele de
acest *el, va vedea c Scriptura vorbe8te n mod continuu
despre poporul lui 4umnezeu unul c(te unul 8i vorbe8te
despre ei ca *iind persona%e speciale ale alegerii&

Suntem *ii prin alegerea lui 4umnezeu,
)oi, ce credem n :sus Cristos
,rin eterna destinare
7ar suveran aici primim&
.3
@tim acum c alegerea este personal&
1& Cellalt g(nd este 2 cci timpul meu zboar prea
rapid pentru a+mi permite s zbovesc mai mult asupra
acestor aspecte 2 c alegerea produce "#Q>!TT#
?>)#: ;de la nceput 4umnezeu v+a ales pentru
m(ntuire, n s*in/irea 4uhului 8i credin/a adevrului&= C(t
de mul/i oameni n/eleg gre8it doctrina alegeriiH @i cum
arde su*letul n mine 8i clocote8te la amintirea rului
groaznic ce a izbucnit din denaturarea acestui aspect al
adevrului slvit al lui 4umnezeuH C(t de mul/i 8i+au
spus: ;Sunt ales= 8i au czut n pcat sau mai ru dec(t
at(tH @i+au spus: ;Sunt alesul lui 4umnezeu= 8i au dat
dovad de at(ta rutate, ndrept(ndu+se spre orice lucru
necurat, spun(ndu+8i: ;Sunt copilul ales al lui 4umnezeu
8i, indi*erent de *aptele mele, pot tri oricum voiesc 8i
*ace orice mi place&= 1ai, preaiubi/ilorH&&& 4a/i+mi voie s
v avertizez n mod solemn s nu interpreta/i ast*el
adevrul sau, mai degrab, s nu trans*orma/i adevrul n
minciun, cci adevrul nu ne permite s o *acem& m
putea s trecem dincolo de adevr 8i am putea *ace ca
ceva ce a *ost desemnat pentru m(ng(ierea noastr s
devin un amestec teribil pentru distrugerea noastr& 1
spun c au *ost mii de oameni ce au *ost pierdu/i prin
n/elegerea gre8it a alegerii, spun(nd: ;4umnezeu m+a
ales pentru rai 8i pentru via/a ve8nic=, uit(nd c este
scris c 4umnezeu i+a ales ;prin s*in/irea 4uhului 8i
credin/a adevrului&= ceasta este alegerea lui 4umnezeu
2 alegere spre s*in/ire 8i credin/& 4umnezeu <8i alege
poporul s *ie s*(nt 8i credincios& C(/i dintre voi aici sunt
credincio8iJ C(/i din cei din comunitatea mea pot spune
cu m(na pe inim: ;M ncred n 4umnezeu c sunt
.4
s*in/it=J #ste vreunul din voi care s spun ;Sunt ales=J 2
v amintesc c a/i %urat sptm(na trecut& >nii din voi
spun: ;Cred c sunt ales=, dar v amintesc despre vreuna
din *aptele necurate pe care le+a/i sv(r8it n ultimele 8ase
zile& l/ii spun ;Sunt ales=, dar v voi privi n *a/ 8i v
voi spune ;lesH&&& #8ti cel mai blestemat ipocritH :at ce
e8tiH= l/ii vor spune: ;Sunt ales=, dar le voi aminti c
negli%eaz tronul milei 8i nu se roag& F, preaiubi/ilorH&&&
)u v g(ndi/i c sunte/i ale8i dac nu sunte/i s*in/i& ,ute/i
veni la Cristos ca pcto8i, dar nu pute/i veni la Cristos
ca o persoan aleas p(n nu v vede/i s*in/enia& )u
interpreta/i gre8it ce v spun 8i nu spune/i: ;Sunt ales= 8i
s g(ndi/i c pute/i tri n pcat& ceasta este cu
neputin/, cci ale8ii lui 4umnezeu sunt s*in/i& #i nu sunt
puri sau per*ec/i, sau *r pat, dar lu(nd via/a lor ca
ntreg, ei sunt s*in/i, *iind deosebi/i de al/ii 8i nici un om
nu are dreptul s se cread ales dec(t n s*in/enia sa& #l
poate *i ales, dar st(nd nc n ntuneric, dar nu are
dreptul s o cread, cci nimeni nu o poate vedea, nu este
vreo dovad a acestui *apt& Fmul poate va tri ntr+o zi,
dar n prezent este mort& 4ac umbli n *rica de
4umnezeu, ncerc(nd s+: *ii plcut 8i *iind supus
poruncilor !ui, nu te ndoi c numele tu a *ost scris n
cartea vie/ii Mielului dinainte de ntemeierea lumii&
@i, pentru a nu *i prea di*icil pentru voi, observa/i un
alt aspect al alegerii, care este credin/a 2 ;credin/a
adevrului=& Fricine crede adevrul lui 4umnezeu 8i
crede n :sus Cristos este ales& <nt(lnesc adesea biete
su*lete care se *rm(nt 8i se ngri%oreaz la g(ndul 2
;4ac nu sunt alesH=, ;1ai, domnule, 8tiu c mi pun
ncrederea n :sus, 8tiu c m ncred n numele !ui 8i n
s(ngele !ui, dar dac nu sunt alesJ= Srman su*letH&&& )u
..
8tii prea multe despre #vanghelie, *iindc alt*el n+ai vorbi
n acest *el, cci cel ce crede este ales& Cei ce sunt ale8i,
sunt ale8i ntru s*in/ire 8i credin/, 8i dac ai credin/, e8ti
unul din ale8ii lui 4umnezeu 2 trebuie s o 8tii, pentru c
este o certitudine& 4ac tu ca pctos prive8ti la :sus
Cristos n aceast diminea/ 8i spui:
Cu nimic n m(ini nu vin,
4oar de crucea Ta m /in,
atunci e8ti ales& )u mi este team c alegerea sperie
s*in/ii sau pcto8ii& Sunt mul/i teologi ce spun celui ce
ntreab c ;alegerea n+are de+a *ace cu tine=, ceea ce
este *oarte ru, deoarece bietul su*let nu trebuie redus la
tcere n acest *el& 4ac o po/i *ace, poate ai scpa, dar el
tot se va g(ndi la ea, cci nu ar putea s n+o *ac&
Spune/i+i dar c dac crede n 4omnul :sus Cristos este
ales& 4ac te ncrezi n :sus e8ti ales 8i aceasta v spun
eu, cel dint(i dintre pcto8i, n aceast diminea/, v
spun aceasta n numele !ui c dac veni/i la 4umnezeu
*r *aptele voastre, ag/(ndu+v de s(ngele 8i de
neprihnirea lui :sus Cristos, dac veni/i acum 8i v
ncrede/i n #l, sunte/i ale8i 2 a/i *ost iubi/i de 4umnezeu
dinainte de ntemeierea lumii, cci n+a/i *i putut+o *ace
dac 4umnezeu nu v+ar *i dat puterea 8i nu v+ar *i ales
spre aceasta& cum sunte/i n siguran/ dac veni/i s v
ncrede/i n :sus Cristos 8i dori/i s *i/i m(ntui/i 8i iubi/i
de #l& 4ar s nu v g(ndi/i c va *i cineva m(ntuit *r
credin/ 8i *r s*in/ire& S nu crede/i, asculttorii mei, c
vreun decret din vremurile ntunecate ale eternit/ii v va
m(ntui su*letele dac nu crede/i n Cristos& S nu crede/i
c ve/i *i m(ntui/i *r credin/ 8i s*in/enie, cci aceasta
este cea mai ngrozitoare erezie ce a dus la pierzare pe
.5
mul/i& )u a8eza/i alegerea ca pern pe care s dormi/i,
*iindc ve/i *i ruina/i& S m *ereasc 4umnezeu s *iu eu
cel ce v coase pernele sub bra/e ca s pute/i sta
con*ortabil n pcatele voastre& ,ctosuleH&&& )imic din
?iblie nu ndulce8te pcatele tale, dar dac e8ti os(ndit,
omule, dac e8ti pierdut, *emeie, nu ve/i gsi n ?iblie
nici un strop pentru a v rcori limba, nici o nv/tur
care s v ndrept/easc vina, iar acuzarea voastr va *i
n ntregime din vina voastr 8i pcatul vostru o va merita
cu prisosin/, *iindc nu crede/i c sunte/i os(ndi/i& ;1oi
nu crede/i, pentru c nu sunte/i dintre oile Mele&= ;@i voi
nu vre/i s veni/i la Mine ca s ave/i via/a&=
3A
)u v
amgi/i c alegerea scuz pcatul, nu visa/i la aceasta, nu
v adormi/i n complacerea dulce a g(ndului
iresponsabilit/ii& Sunte/i responsabili 8i trebuie s ave/i
ambele lucruri 2 suveranitatea divin 8i responsabilitatea
uman& Trebuie s avem alegerea, dar trebuie s
bttorim calea ce duce la inimile voastre, trebuie s v
aducem adevrul lui 4umnezeu, trebuie s v vorbim 8i
s v reamintim despre aceasta, cci n vreme ce este
scris ;<n Mine este a%utorul tu=, este iar8i scris ;F,
:srael, singur te+ai nimicit&=
33

1:& @i acum, n cele din urm, care sunt e*ectele
adevrate 8i legitime ale n/elegerii corecte a doctrinei
alegerii& <n primul r(nd, v voi spune ceea ce aceast
nv/tur va determina s*in/ii s *ac sub binecuv(ntarea
lui 4umnezeu 8i, n al doilea r(nd, ce i va determina pe
3A
/oan, 6B:25 8i .:4B
33
<sea, 63:3& 1ersiunea englez traduce: ;F, :sraele, te+ai nimicit
singurG dar n Mine este a%utorul Tu= 2 n& ed&
.0
pcto8i s *ac dac 4umnezeu i va binecuv(nta prin
ea&
<n primul r(nd, cred c alegerea pentru un s*(nt este
una din cele mai de3armante doctrine din lumea ntreag
2 ea nltur toat ncrederea n *irea pm(nteasc sau
orice ncredere n altceva a*ar de :sus Cristos& C(t de des
ne nvelim n propria neprihnire 8i ne etalm cu perlele
*alse 8i bi%uteriile propriilor noastre *apte 8i lucrri&
<ncepem prin a spune ;cum voi *i m(ntuit, *iindc am
cutare 8i cutare dovad&= <n loc de acestea, doar credin/a
singur m(ntuie8teG credin/a 8i numai credin/a ne une8te
cu MielulG *r *apte, de8i este cea care le genereaz& C(t
de ades ne bizuim pe o anumit *apt, alta dec(t cea a
Celui ,reaiubit 8i ne ncredem ntr+o anumit putere, alta
dec(t cea venit de sus& cum dac aceast putere ni s+ar
lua, vom *i nevoi/i s lum n considerare alegerea&
Fpri/i+v 8i g(ndi/i+v la aceasta& 4umnezeu te+a iubit di+
nainte de a lua *iin/, te+a iubit c(nd erai mort n pcate 8i
nelegiuiri 8i @i+a trimis 9iul s moar pentru tine& #l te+a
rscumprat prin s(ngele !ui pre/ios pentru ca tu s+: po/i
8opti numele& Te+ai putea, deci, m(ndriJ
)u cunosc nimic, nimic care s ne smereasc mai
mult dec(t aceast nv/tur a alegerii& M+am prosternat
uneori naintea ei, strduindu+m s o n/eleg& Mi+am
ndreptat aripile 8i, asemeni vulturului, m+am ndreptat
spre soare 8i de neclintit mi+a *ost privirea 8i puternic
aripa pentru o vreme, dar c(nd m+am apropiat, un g(nd
mi+a venit n minte 2 ;4umnezeu te+a ales de la nceput
pentru m(ntuire&&&=, 8i m+am pierdut n mre/ia lui 8i am
*ost ptruns de puterea g(ndului, iar din nl/area
ame/itoare mi+a czut su*letul, s*(r8it 8i *r(nt, spun(nd
;4oamne, sunt nimic, sunt mai pu/in de at(t& 4e ce euJ
.A
4e ce euJ=
,rieteni, dac vre/i s v smeri/i, studia/i alegerea,
cci v va smeri sub in*luen/a 4uhului lui 4umnezeu&
Cel ce este m(ndru de alegerea lui nu este ales 8i cel ce
este smerit sub n/elegerea acestei nv/turi poate crede
c el este ales 8i are toate motivele s cread c este ales,
cci unul din cele mai binecuv(ntate e*ecte ale alegerii
este acela de a ne a%uta s ne smerim naintea lui
4umnezeu&
"evenind, alegerea cre8tinului ar trebui s+l *ac
nen0ricat 8i *oarte ndr3ne& )ici un om n+ar *i at(t de
ndrzne/ dec(t acel ce crede c este ales de 4umnezeu&
4e ce i+ar psa de un om dac este ales de CreatorJ 4e ce
i+ar psa de ni8te ciripeli patetice ale unor vrbii mrunte
c(nd el 8tie c este un vultur de spe/ regalJ :+ar psa
c(nd un cer8etor l+ar arta cu degetul dac s(ngele regesc
al cerului i curge prin veneJ :+ar *i *ric dac toat lumea
s+ar ridica mpotriva luiJ 4ac ,m(ntul ar *i mp(nzit de
armate, el ar *i n deplin pace, cci se a*l n locul secret
al tabernacolului Celui ,reanalt, n cortul mre/ al Celui
totputernic& ;Sunt al lui 4umnezeu=, spune el, ;sunt
di*erit de to/i ceilal/i oameni 2 ei sunt de ras in*erioar&
)u sunt eu nobilJ )u sunt unul din aristocra/ii ceruluiJ
)u este numele meu scris n cartea lui 4umnezeuJ= <i
pas cumva de lumeJ )u, la *el cum leului nu+i pas de
ltratul c(inelui, el z(mbe8te du8manilor lui 8i atunci
c(nd se apropie prea mult, se mi8c 8i i mpr8tie n
buc/i& Ce i pas de eiJ #l merge printre ei asemeni unui
colos, n timp ce oameni mrun/i trec pe sub el 8i nu+l
n/eleg& 9runtea lui este *cut din *ier, inima lui din
cremene 2 ce i pas de oameniJ )u, dac un vuiet
universal ar veni la el din lumea larg, ar z(mbi 8i ar
.3
spune:
Cel ce 8i+a *cut re*ugiul din 4umnezeu
<8i va gsi cel mai sigur adpost&
;Sunt unul din ale8ii !ui, sunt ales de 4umnezeu 8i
sunt scump 8i chiar dac lumea m+a izgonit, nu+mi este
*ric&= 1aiH&&& <nv/tori ce slu%esc vremilor, unii din voi
se pot ndoi asemeni slciilor& Mai e'ist 8i n zilele
noastre c(/iva cre8tini asemenea ste%arilor ce pot *ace *a/
*urtunii& @i v voi spune motivul: pentru c nu crede/i c
a/i *ost ale8i& Fmul care 8tie c este ales va *i prea
m(ndru ca s pctuiasc, nu se va umili s comit
*aptele oamenilor de r(nd& Cel ce crede acest adevr va
spune: ;Eu, s+mi compromit principiileJ Eu, s+mi
schimb nv/turileJ Eu, s+mi las deoparte viziunileJ Eu,
s ascund credin/a n adevrJ )uH 4in moment ce 8tiu c
sunt alesul lui 4umnezeu, voi spune n *a/ tuturor
oamenilor adevrul lui 4umnezeu, orice ar spune
oamenii&= )imic nu *ace pe un om at(t de ndrzne/ ca
atunci c(nd simte c este alesul lui 4umnezeu& Cel ce 8tie
c 4umnezeu l+a ales nu va tremura 8i nu se va teme&
?a mai mult, alegerea ne va *ace s0ini& )imic nu l
*ace pe un cre8tin mai s*(nt sub in*luen/a plin de har a
4uhului S*(nt dec(t g(ndul c el este ales& ;S pc+
tuiesc=, spune el, ;dup ce 4umnezeu m+a alesJ S cad
n pcat dup cunoa8terea unei asemenea iubiriJ S m
ndeprtez dup at(ta buntate plin de iubire 8i mil
plin de bl(nde/eJ )u, 4umnezeul meu, din moment ce
Tu m+ai ales, Te voi iubi 8i voi tri pentru Tine
Cci Tu, 4umnezeu ve8nic,
Tatl Meu ai devenit
5B
M voi drui Iie s *iu al Tu pentru totdeauna, prin
alegere 8i rscumprare, ncrez(ndu+m n Tine 8i
dedic(ndu+m solemn slu%irii Tale&=
@i n cele din urm, despre e*ectele acestei
nv/turi pentru cei lume8ti& Ce v spune vou alegereaJ
Mai nt(i, v voi scuza pentru o clip, oameni
neevlavio8i& Multora dintre voi nu le place subiectul
alegerii divine 8i nu v pot condamna pentru aceasta, cci
i+am auzit pe cei ce predic alegerea, a8ez(ndu+se 8i
spun(nd ;)u am nici un cuv(nt de spus pentru pctos=&
Spun c trebuie s v displac asemenea predicare 8i nu
v condamn pentru aceasta& 4ar, /i spun, *+/i cura% 8i
speran/, pctosule, c e'ist alegere& <n loc s *ie
demoralizator 8i descura%ant, *aptul c e'ist o alegere
este un lucru plin de nde%de 8i bucurie& 4ac /i+a8 spune
c probabil nimeni nu poate *i m(ntuit, nimeni nu e
predestinat pentru via/a ve8nic, atunci n+ai tremura 8i
str(nge m(inile n deznde%de, spun(nd: ;tunci cum a8
putea *i m(ntuit, din moment ce nimeni nu este alesJ= dar
v spun c o mul/ime este aleas, dincolo de orice
numrtoare, o mul/ime ce nici un muritor n+ar putea+o
numra& 4e aceea, *+/i cura%, biet pctosH lun+
g+/i deznde%dea 2 n+ai putea *i ales la *el ca oricare
altulJ Cci mul/imea ale8ilor este de nenumrat& #'ist
bucurie 8i alinare 8i pentru tineH tunci mbrbteaz+te
8i, mai mult, mergi 8i ndrzne8te la Stp(n& Iine minte
c dac nu e8ti ales, nu vei pierde nimic& Ce au spus cei
patru lepro8iJ ;S cdem n m(inile sirienilor, cci dac
stm aici, murim, dac mergem la ei, putem muri&=
4B
,ctosule, vino la tronul milei care alege oameni,
4B
" ;mprai, 0:4
56
*iindc ai putea muri unde te a*li& 4u+te la 4umnezeu 8i
chiar presupun(nd c te+ar putea dispre/ui 8i m(na Sa
te+ar putea alunga 2 un lucru imposibil de alt*el 2 totu8i
nu vei avea nimic de pierdut, cci nu vei *i mai con+
damnat pentru aceasta& <n plus, presupun(nd c vei *i
condamnat, vei avea cel pu/in satis*ac/ia de a+/i ridica
ochii din iad spun(nd: ;4umnezeule, /i+am cerut mil 8i
nu mi+ai dat+oG am cutat+o, dar Tu mi+ai re*uzat+o&= 8a
ceva nu vei spune niciodat, pctosuleH 4ac mergi la #l
8i <i ceri, vei primi, pentru c nu a izgonit pe nimeni p(n
acumH )u este aceasta nde%de pentru tineJ Chiar dac
este un numr limitat, totu8i este adevrat c to/i cei ce
caut, *ac parte din acel numr& Mergi deci 8i caut 8i
dac vei *i primul care merge n iad, spune+le demonilor
c ai pierit n acest *el, spune+le c ai *ost alungat dup ce
ai venit ca un pctos vinovat la :sus& </i spun c a8a ceva
l+ar dizgra/ia pe Cel 1e8nic 2 spun aceasta cu reveren/
numelui Su 2 8i #l nu va permite un ast*el de lucru, cci
este plin de r(vn pentru onoarea Sa 8i n+ar putea permite
unui pctos s spun a8a ceva&
4ar vai, biet su*letH&&& S nu g(nde8ti doar c n+ai
avea nimic de pierdut dac ai veni la #l& r mai *i un
singur g(nd 2 nu+i a8a c iubi/i g(ndul alegerii n aceast
diminea/J Sunte/i gata s <i accepta/i dreptateaJ Spune/i
oare ;Simt c sunt pierdut, o merit 8i dac *ratele meu
este m(ntuit, n+a8 putea s c(rtesc& 4ac 4umnezeu m
distruge, o merit, dar dac m(ntuie8te pe cel ce st l(ng
mine, are tot dreptul s *ac ce voie8te cu ceea ce este a
!ui 8i n+am pierdut nimic n acest *el&= ,o/i spune aceasta
cu sinceritate n inima taJ 4ac da, atunci doctrina
alegerii a avut e*ectul cel bun asupra duhului tu 8i nu
e8ti departe de <mpr/ia cerului& #8ti adus unde trebuie
52
s *ii, unde 4uhul vrea ca tu s *ii 8i *iind ast*el n
aceast diminea/, mergi n pace, 4umnezeu /i+a iertat
pcatele& )u ai sim/i a8a dac nu ai *i iertatG nu ai sim/i
ast*el dac 4uhul lui 4umnezeu nu ar lucra n tine&
?ucur+te deci 8i pune+/i nde%dea n crucea lui Cristos&
)u te g(ndi la alegere, ci la :sus Cristos& <ncrede+te n
:sus, :sus la nceput, la mi%loc 8i *r de s*(r8it&
53
Domnule, spune-ne, pentru cine a
murit Cristos?
%redic rostit la "' 0ebruarie $'('! n dimineaa de
sabat! la 4usic =all! Royal ,urrey 2ardens! .ondra
:Pentru c1 nici Fiul o'ului nAa venit s1 > se
sluCeasc1, ci %l s1 sluCeasc1 3i s1A3i dea viaa ca
r1scu'p1rare pentru 'uli!=
Evanghelia dup 4atei, 2B:2A
4in prima clip n care am primit nsrcinarea de a
trece la acest amvon 8i de a predica n aceast sal,
congrega/ia mea a presupus prezen/a unei mul/imi
neobi8nuite, persoane adunate de pe toate strzile
ora8ului pentru a asculta Cuv(ntul& m *ost un simplu
evanghelist, predic(nd #vanghelia celor care n+au mai
auzit+o niciodat& ,rin harul lui 4umnezeu a avut loc cea
mai minunat schimbare, 8i acum, n loc de a avea o
;nvlm8eal= de oameni aduna/i mpreun, congrega/ia
mea a devenit una bine a8ezat, la *el ca a oricrui alt
slu%itor din ntreaga !ondr& 4e la acest amvon pot vedea
n*/i8area prietenilor mei, oameni care au ocupat
acelea8i locuri, c(t mai aproape posibil, n decursul
acestor multe luni, 8i de asemenea am privilegiul 8i
plcerea de a 8ti c o mare parte din ei, cu siguran/ trei
ptrimi din cei care se adun mpreun, nu sunt persoane
conduse aici de curiozitate, ci sunt asculttorii mei
constan/i&
54
4e asemenea observa/i modul n care caracterul
meu a *ost schimbat& ,ornind de la a *i un evanghelist,
am acum nsrcinarea de a deveni pstorul vostru&
Fdinioar era/i un grup amestecat, aduna/i pentru a m
asculta, iar acum suntem lega/i mpreun de *uniile
iubirii& ,rin unirea noastr am crescut n ceea ce prive8te
dragostea 8i respectul reciproc, 8i voi a/i devenit oile de
pe p8unea mea 8i membrii turmei mele, iar eu am acum
privilegiul de a+mi asuma slu%ba de pstor n locul acesta,
la *el ca n capela unde slu%esc seara& M(ndesc c de
vreme ce at(t congrega/ia c(t 8i slu%ba s+au schimbat,
nv/tura ns8i ar trebui s su*ere o schimbare, provo+
c(nd ast*el %udecata *iecruia& 4orin/a mea a *ost aceea
de a m adresa vou, pornind de la adevrurile
nceptoare ale #vangheliei, 8i doar uneori, n acest loc,
am ncercat s ptrundem mpreun n lucrurile ad(nci
ale lui 4umnezeu& >n te't pe care l+am considerat
potrivit pentru congrega/ia creia m adresez seara nu ar
*i constituit subiectul discu/iei din diminea/a aceasta, n
acest loc& Sunt multe doctrine nalte 8i tainice pe care am
avut adesea oportunitatea s le studiez pentru mine 8i pe
care nu am avut libertatea de a le prezenta aici, deoarece
v+am considerat o mul/ime de oameni aduna/i mpreun
ocazional, pentru a asculta Cuv(ntul&
4ar acum, av(nd n vedere c circumstan/ele sunt
schimbate, nv/tura de asemenea va *i schimbat& )u
m voi mai limita de acum la doctrina credin/ei, ori la
nv/tura despre botezul credinciosului, nu voi mai
zbovi la supra*a/a lucrurilor, ci voi avansa, dup
cluzirea lui 4umnezeu, intr(nd n acele lucruri care
stau la baza religiei pe care o ndrgim at(t de mult& )u
m voi ru8ina predic(ndu+v doctrina suveranit/ii divine
5.
a lui 4umnezeuG nu voi 8ovi s predic *r rezerve sau
ocoli8uri doctrina alegerii& )u+mi va *i team s prezint
marele adevr al perseveren/ei s*in/ilor, 8i nu voi ascunde
adevrul nendoielnic al Scripturii, chemarea e*icace a
ale8ilor lui 4umnezeuG voi ncerca, cu a%utorul lui
4umnezeu, s nu v ascund nimic vou, celor care a/i
devenit turma mea& 1z(nd acum c mul/i dintre voi ;a/i
gustat ntr+adevr c bun este 4omnul=,
46
ne vom strdui
s parcurgem ntreg sistemul doctrinelor harului, pentru
ca s*in/ii s *ie ast*el edi*ica/i n s*(nta lor credin/&
1oi ncepe n aceast diminea/ cu doctrina
rscumprrii& ;&&&#l 8i+a dat via/a ca rscumprare pentru
mul/i&= 4octrina rscumprrii este una dintre cele mai
importante doctrine ale sistemului credin/ei& F gre8eal
n acest punct va conduce n mod inevitabil la o gre8eal
n ceea ce prive8te ntreg sistemul credin/ei noastre&
cum, sunte/i con8tien/i c e'ist di*erite teorii ale
rscumprrii& To/i cre8tinii sus/in c 4omnul Cristos a
murit pentru a rscumpra, dar nu to/i cre8tinii nva/
aceea8i rscumprare& 4i*eren/a dintre noi const at(t n
modul n care n/elegem natura isp8irii, c(t 8i planul
rscumprrii& 4e e'emplu, arminienii sus/in c Cristos,
atunci c(nd a murit, nu a murit cu inten/ia de a salva
vreun anume individ, ci ei nva/ c moartea lui Cristos
nu asigur n ea ns8i, n mod cert, m(ntuirea vreunei
*iin/e umane& #i cred c 4omnul Cristos a murit pentru a
*ace posibil m(ntuirea tuturor oamenilor, dar printr+o
alt ac/iune, oricare om dore8te poate ob/ine via/a ve8+
nicG pentru a *i consecven/i, ei sunt obliga/i s sus/in c
dac voin/a omului nu renun/ la pcat 8i nu se supune
harului, atunci isp8irea n*ptuit de Cristos ar *i inutil&
46
$ %etru, 2:3
55
#i sus/in c nu a e'istat nici o particularitate sau
unicitate n moartea lui Cristos& Con*orm opiniei lor,
Cristos a murit n egal msur pentru :uda care a a%uns
n iad, ca 8i pentru ,etru care a a%uns n "ai& #i cred c
pentru cei care sunt arunca/i n *ocul cel ve8nic a e'istat o
rscumprare la *el de autentic 8i de real ca pentru cei
care acum stau naintea tronului Celui ,rea+<nalt&
cum, noi nu credem a8a ceva& )oi sus/inem c
Cristos, atunci c(nd a murit, a avut n vedere un obiectiv,
8i acel obiectiv va *i ndeplinit cu cea mai deplin
certitudine 8i *r nici un dubiu& )oi apreciem obiectivul
mor/ii lui Cristos dup e*ectele pe care aceasta le+a avut&
4ac cineva ne ntreab: ;Ce a urmrit Cristos s reali+
zeze prin moartea SaJ= noi i vom rspunde prin alt
ntrebare, 8i anume: ;Ce a *cut Cristos, sau ce va *ace
Cristos prin moartea SaJ= 4eoarece noi declarm c
msura e*ectului iubirii lui Cristos reprezint 8i msura
obiectivului ei& st*el noi nu ne putem permite a ne n8ela
ra/iunea crez(nd c inten/ia 4umnezeului totputernic ar
putea *i *rustrat, sau c planul unei lucrri at(t de mre/e
cum este rscumprarea ar *i putut e8ua n atingerea
/intei& )oi sus/inem 2 8i nu ne temem s spunem,
deoarece credem 2 c Cristos a venit n aceast lume cu
inten/ia de a m(ntui ;o mul/ime pe care nici un om n+o
poate numra=
42
8i credem, ca e*ect al acestui *apt, c
*iecare persoan pentru care #l a murit, trebuie, *r nicio
urm de ndoial, s *ie cur/it de pcat 8i s stea,
splat n s(nge, naintea Tronului Tatlui&
)oi nu credem c Cristos a e*ectuat o isp8ire
e*ectiv pentru aceia care sunt condamna/i pe vecieG nu
ndrznim s g(ndim c s(ngele lui Cristos a *ost vrsat
42
Apocalipsa, 0:3
50
vreodat cu inten/ia de a+i m(ntui pe aceia despre care
4umnezeu 8tia dinainte c nu vor putea *i m(ntui/i, 8i pe
unii care erau chiar n iad c(nd Cristos, con*orm socotelii
unora, a murit ca s+i salveze&
Tocmai am declarat aici teoria noastr privind
"scumprarea 8i am punctat di*eren/ele care e'ist ntre
dou mari grupri e'istente n ?iserica cre8tinilor
declara/i& Ceea ce va urma reprezint e*ortul meu de a v
arta mre/ia rscumprrii n*ptuite de 4omnul :sus
Cristos, 8i *c(nd acest lucru, nd%duiesc c voi *i
mputernicit de 4uhul lui 4umnezeu s v prezint n
ntregime mre/ul sistem al rscumprrii, n a8a *el nc(t
s *ie n/eles de *iecare din noi, chiar dac nu to/i l
putem primi& :at de ce trebuie s re/ine/i acest lucru n
minte, 8i anume c unii din voi, poate, vor *i gata s
combat lucrurile pe care eu le voi a*irma, ns amin+
ti/i+v c aceste dispute nu m vor mpiedica n nici un
*elG deoarece eu voi nv/a n orice vreme acele lucruri pe
care le sus/in a *i adevrate, *r a cere ngduin/a sau a
m mpiedica de vreun om n via/& 1oi ave/i aceea8i
libertate s ac/iona/i la *el n locurile voastre, 8i s
predica/i propriile voastre opinii n adunrile voastre, la
*el cum eu mi cer dreptul de a le predica pe ale mele n
ntregime 8i *r nici o ezitare&
Cristos :sus 8i+a dat ;&&&via/a ca rscumprare pentru
mul/i=G 8i prin acest pre/ de rscumprare pltit, #l a
n*ptuit pentru noi o rscumprare mrea/& 1oi ncerca
acum s eviden/iez mre/ia acestei rscumprri, msu+
r(nd+o n cinci moduri& 1om observa mpreun mre/ia
ei, mai nt(i de toate privind la gravitatea propriei noastre
vinov/ii, din care #l ne+a eliberatG n al doilea r(nd, vom
aprecia msura "scumprrii Sale prin prisma stricte/ii
5A
drept/ii divineG o vom msura privind la pre/ul pe care
#l l+a pltit, lu(nd n considerare su*erin/a pe care a
ndurat+o, iar mai apoi o vom aprecia nespus, privind la
eliberarea pe care #l ne+a adus+o, iar n *inal, vom
ncheia remarc(nd numrul mare de oameni pentru care
aceast rscumprare este n*ptuit, acei care n te'tul
nostru sunt descri8i ca *iind ;mul/i=&
>! Dn pri'ul rBnd, a8ia atunci vo' @nelee c1
&1scu'p1rarea @n)1ptuit1 de Cristos nu reprezint1
ceva ne@nse'nat, CE?2 F 7FM CFMP$&$ CG
PHC$T%5% ?F$ST&%!
9ra/ii mei, privi/i pentru o clip doar spre ;gaura
gropii din care a/i *ost sco8i, privi/i spre st(nca din care
a/i *ost ciopli/i&=
43
1oi care a/i *ost spla/i, cur/i/i 8i
s*in/i/i, opri/i+v pentru o clip 8i privi/i napoi la starea
voastr de ne8tiin/ de la nceputG la pcatele n care v+a/i
blcit odinioar, la pcatele pe care cu grab le *cea/i,
la rzvrtirea voastr continu mpotriva lui 4umnezeu n
care obi8nuia/i s tri/i& >n singur pcat poate ruina
pentru totdeauna un su*letG 8i mintea uman nu poate
cuprinde in*initatea rului care zace n mruntaiele unui
singur pcat& #'ist o vin in*init, care se a8terne peste o
singur nelegiuire comis mpotriva maiest/ii Cerului&
st*el nc(t dac tu 8i cu mine am *i pctuit doar o
singur dat, nimic altceva dec(t o isp8ire in*init ca
valoare ar putea vreodat s spele pcatul acesta 8i s
plteasc pre/ul pentru el& 4ar spune+mi, doar o singur
dat eu 8i tu am pctuitJ )u, *ra/ii mei, ci nelegiuirile pe
43
/saia, .6:6
53
care noi le+am *cut sunt mai numeroase dec(t *irele de
pr de pe capul nostruG 8i ne+au biruit decisiv& m putea
mai degrab ncerca s numrm boabele de nisip de pe
/rmul mrii sau picturile care adunate mpreun
*ormeaz oceanul dec(t s ne numrm *rdelegile care
ne+au marcat vie/ile& 7aide/i s ne ntoarcem mpreun la
perioada copilriei noastre& C(t de timpuriu am nceput s
pctuimH Cum am trit n neascultare de prin/i 8i nc
de pe atunci am nv/at s *acem din gura noastr un cuib
de minciuniH C(t de plini de rutate 8i neascultare am *ost
n copilria noastrH <ncp/(na/i 8i capricio8i, am
pre*erat s umblm pe propriile noastre ci, izbucnind cu
slbticie mpotriva oricror limite pe care prin/ii no8tri
evlavio8i ni le+au impus& )ici mcar tinere/ea nu ne+a
putut trezi& Cu slbticie, am a%uns mul/i dintre noi s ne
aruncm n v(ltoarea dansului nelegiuirii& m a%uns s
*im primii n ce prive8te nelegiuirea, 8i nu numai c am
pctuit noi n8ine, dar i+am nv/at 8i pe al/ii cum s
pctuiasc&
C(t despre maturitatea voastr, voi cei care a/i a%uns
n *loarea vie/ii, voi poate c n aparen/ sunte/i mai tre%i,
8i ntr+o anumit msur s+ar putea s *i trecut peste
mo*turile tinere/ii voastre& 1ai ns, c(t de pu/in s+a
mbunt/it acel om vechiH 4ac harul suveran al lui
4umnezeu nu ne+a nnoit via/a, acum nu suntem cu nimic
mai buni dec(t la nceputG 8i chiar dac #l a lucrat n
via/a noastr, mai rm(n nc pcate de care trebuie s ne
pocim, pentru care s mu8cm /r(n, s aruncm
cenu8 pe capetele noastre 8i s strigm: ;)ecuratH
)ecuratH=
44
44
.evitic, 63:4.
0B
Trezi/i+v 8i voi care v rezema/i obosi/i pe baston,
spri%inul v(rstei voastre naintateG sau nu mai ave/i nici un
pcat care s *ie ag/at de haina voastrJ Sunt vie/ile
voastre tot at(t de albe ca *irele care v ncoroneaz
capeteleJ )u mai sim/i/i cum nelegiuirea v murdre8te
man8etele hainei, stric(ndu+i imaginea impecabilJ C(t
de des v a*unda/i acum n mocirl, p(n c(nd chiar
hainele de pe voi a%ung s v detesteJ <ndrepta/i+v
privirile napoi nspre cei 8aizeci, 8aptezeci, optzeci de
ani, timp n care 4umnezeu v+a cru/at vie/ileG a/i putea
voi pentru o clip, s v g(ndi/i s v numra/i nele+
giuirile, incalculabil de multe, sau s aprecia/i c(t de
grele sunt pcatele pe care le+a/i comisJ
F, voi, stele ale ceruluiH ,ot astronomii msura
distan/a p(n la voi 8i pot ei spune c(t de nalte sunte/iJ
4ar, oh, vaiH 1oi pcate ale omeniriiH 1oi ntrece/i toate
msurileH F, voi cei mai nal/i mun/iH Cmara v(nturilor
8i locul unde se na8te *urtunaH Fmul se poate c/ra pe
nl/imile voastre 8i poate sta pe zpezile voastre,
minun(ndu+seG dar voi, nl/imi ale pcatuluiH 1oi, turnuri
mai nalte dec(t g(ndurile noastreG voi, ad(ncimi ale
nelegiuiriiH Sunte/i mai ad(nci dec(t ar ndrzni
imagina/ia noastr s se cu*unde&
M acuza/i c de*imez natura umanJ ceasta
pentru c nu o cunoa8te/i& 4ac 4umnezeu v+ar descoperi
vou n8iv ad(ncurile inimii voastre, mi+a/i *i martori c,
departe de a e'agera c(nd spun aceasta, cuvintele mele
srccioase au e8uat n a descrie disperarea rut/ii
noastre& hH 4ac am putea privi *iecare din noi
nluntrul inimilor noastre astzi 2 dac ochii no8tri ar
putea s priveasc n interior, pentru a putea vedea
rutatea crestat cu o peni/ de diamant pe inima noastr
06
de piatr, am spune atunci predicatorului c oricum ar
portretiza 8i descrie ticlo8ia vinov/iei noastre, nu poate
cu nici un chip s e'agereze&
C(t de mrea/ atunci, iubi/ii mei, trebuie s *ie
rscumprarea lui Cristos, c(nd #l ne+a salvat de toate
aceste pcateH <ns oamenii pentru care a murit :sus,
oric(t de mari ar *i pcatele lor, atunci c(nd ace8tia cred,
sunt %usti*ica/i *a/ de toate nelegiuirile lor& Cu toate c se
poate s *i *ost cu*unda/i n toate viciile 8i plcerile
carnale mbiate de Satan 8i pe care *irea uman le poate
comite, acum, odat crez(nd, toat vina lor este 8tears&
@i chiar dac anii, unul dup altul, i+ar *i nnegrit tot mai
mult, p(n acolo nc(t pcatul i+a ptat n ntregime,
ntr+un singur moment al credin/ei, n clipa trium*al a
ncrederii n Cristos, mrea/a rscumprare nltur vina
numero8ilor ani&
@i mai mult, dac ar *i posibil ca toate pcatele pe
care oamenii le+au comis, n g(nd, n vorb sau *apt, de
c(nd au *ost create lumile sau a nceput timpul, s *ie
toate adunate asupra unui singur om 2 marea rscum+
prare este atotsu*icient pentru a ndeprta toate aceste
pcate, 8i a+l *ace pe pctos mai alb dec(t zpada&
FhH cine poate msura nl/imea atotsu*icien/ei
M(ntuitoruluiJ <nt(i, spune/i+mi c(t de nalt este pcatul,
iar mai apoi aduce/i+v aminte c la *el cum potopul din
vremea lui )oe a acoperit cei mai nal/i mun/i, tot a8a,
potopul rscumprrii lui Cristos acoper mun/ii
pcatelor noastre& <n cur/ile Cerului sunt astzi oameni
care odat au *ost uciga8i, ho/i, be/ivi, curvari, blas*e+
matori 8i persecutoriG dar au *ost spla/i, au *ost s*in/i/i&
<ntreba/i+i de unde au dob(ndit strlucirea hainelor lor 8i
unde au primit ei cur/ia, 8i v vor rspunde+n cor, ntr+o
02
su*lare, c 8i+au splat hainele, *c(ndu+le albe n S(ngele
Mielului& F, voi, con8tiin/e zbuciumateH F, voi, care
sunte/i ngri%ora/i 8i greu mpovra/iH F, voi, care v
t(ngui/i din pricina pcatuluiH Mrea/a rscumprare care
v este proclamat este atotsu*icient pentru nevoile
voastre, 8i chiar dac pcatele voastre ntrec n numr
stelele care decoreaz cerul, e'ist o isp8ire *cut
pentru toate, un r(u care poate s le inunde n ntregime,
ndeprt(ndu+le pe vecie& ceasta este, a8adar, prima
msur a isp8irii 2 mrimea propriei noastre vinov/ii&
>>! $cu', @n al doilea rBnd, tre8uie s1 aprecie'
cBt de 'are este &1scu'p1rarea privind la stricteea
2&%PTHI>> 2>7>?%!
;4umnezeu este 4ragoste=,
4.
ntotdeauna iubindG
ns urmtoarea mea propozi/ie nu se inter*ereaz deloc
cu aceast prim a*irma/ie& 4umnezeu este cu stricte/e
drept, de o severitate in*le'ibil n rela/iile Sale cu
omenirea& 4umnezeul ?ibliei nu este dumnezeul rsrit
din imagina/ia vreunui om, un dumnezeu care /ine cont
at(t de pu/in de pcat nc(t l trece cu vederea, *r a+l
pedepsi n vreun *el& )u este nici dumnezeul omului care
8i imagineaz c nelegiuirile noastre sunt ni8te lucruri
at(t de nensemnate, at(t de mrunte, nc(t le trece doar
cu vederea, ngduindu+le s moar n uitare& )uG
:ehovah, 4umnezeul lui :srael, a declarat despre Sine
<nsu8i, ;4omnul, 4umnezeul tu, este un 4umnezeu
gelos=G
45
#l <nsu8i declar: ;)u voi ierta pe cel vinovat=
4.
$ /oan, 4:A
45
&euteronom, 5:6.
03
8i ;Su*letul care pctuie8te, acela va muri=&
40
<nv/a/i,
prieteni, privi/i la 4umnezeu ca *iind at(t de sever n
dreptatea Sa ca 8i cum nu ar iubi, 8i n acela8i timp iubind
ca 8i cum n+ar *i deloc sever& 4ragostea Sa nu <i
diminueaz dreptatea, la *el cum dreptatea Sa nu <i
combate n nici un *el iubirea& cestea dou sunt unite
ntr+un mod minunat n isp8irea lui Cristos& "e/ine/i ns
c nu putem n/elege complet plintatea isp8irii p(n nu
am n/eles bine adevrul scriptural al imensei drept/i a
lui 4umnezeu& )+a e'istat niciodat vreun cuv(nt
murdar, sau vreun g(nd pctos, sau vreo *apt rea n*p+
tuit, pe care 4umnezeu s nu le *i pedepsit n vreun *el&
#l *ie /i va cere /ie s plte8ti, *ie lui Cristos& 4ac
Cristos nu a *cut isp8irea pentru tine, trebuie s zaci
pltind datoria pe care nu o po/i achita vreodat, n
su*erin/ ve8nic, la *el de sigur precum 4umnezeu este
4umnezeuG #l mai degrab ar renun/a la 4umnezeirea Sa
dec(t s accepte ca un singur pcat s scape nepedepsit,
sau vreo sm(n/ c(t de mic de rzvrtire nerzbunat&
<mi ve/i spune, poate, c acest atribut al lui
4umnezeu este rece, dur 8i sever& )u st n putin/a mea
de a controla ce spune/i despre #l, ns #l rm(ne
adevrat& cesta este 4umnezeul ?iblieiG 8i n ciuda
*aptului c noi repetm c #l este dragoste, trebuie s
n/elegem c acest adevr nu se ridic deasupra celui care
a*irm c #l este plin de dreptate, deoarece orice lucru
bun este nt(lnit n 4umnezeu, *iind adus la desv(r8ireG
ast*el nc(t, n timp ce dragostea tinde s+i consume
ndurarea, dreptatea conduce la stricte/ea in*le'ibilit/ii
Sale& #l nu are cobor(8uri sau devieri n caracterul Su,
nu are vreun atribut at(t de predominant nc(t s
40
E>od, 23:0 8i E3echiel, 6A:2B
04
umbreasc un altul& 4ragostea se des*8oar ast*el deplin
nestingherit, iar dreptatea, la r(ndul ei, nu are limite mai
nguste dec(t dragostea Sa&
Fh, iubi/ii meiH g(ndi/i+v c(t de mrea/ a *ost
substitu/ia lui Cristos atunci c(nd a mpcat dreptatea lui
4umnezeu pentru toate pcatele poporului Su& ,entru
pcatul omului 4umnezeu cere pedeaps ve8nic, 8i
4umnezeu a pregtit un iad n care i arunc pe aceia care
mor nepoci/i& hH *ra/i ai mei, v pute/i g(ndi c(t de
mrea/ a *ost substitu/ia isp8itoare *cut n locul
acestei agonii pe care 4umnezeu ar *i aruncat+o asupra
noastr dac nu ar *i turnat+o #l <nsu8i asupra lui CristosJ
>ita/i+vH >ita/i+vH >ita/i+v cu luare aminte
printre umbrele care ne despart de lumea spiritelor 8i
privi/i acea cas a necur/iei pe care oamenii o numesc
iadH )u ve/i *i n stare s urmri/i priveli8tea aceea&
duce/i+v aminte c n acel loc sunt spirite care pltesc
pentru vecie, n *a/a drept/ii divine, ns chiar dac unele
din ele au stat acolo peste 4&BBB de ani, nghi/i/i de
*lcri, nu sunt cu nimic mai aproape de a scpa dec(t n
clipa c(nd chinul a nceputG 8i chiar dup ce vor trece de
zece mii de ori c(te zece mii de ani, ele tot nu vor *i pltit
naintea lui 4umnezeu pentru vina lor mai mult dec(t au
*cut+o p(n acum&
,ute/i voi acum s pricepe/i c(t de mrea/ este
mi%locirea M(ntuitorului vostru atunci c(nd #l a pltit
datoria voastr, 8i a pltit+o pe toat, n acela8i timp,
pentru ca ast*el poporul lui Cristos s nu mai rm(n nici
mcar cu un ;bnu/= dator 4umnezeului lorG rm(n(nd
doar datoria iubirii& Credinciosul nu mai este ast*el dator
cu nimic drept/ii lui 4umnezeu, cu toate c la nceput el
era at(t de ndatorat nc(t n+ar *i a%uns ve8nicia pentru a
0.
plti totul, dar ntr+o clip Cristos a pltit totul, ast*el
nc(t omul care crede este cu desv(r8ire %usti*icat *a/ de
orice vin 8i eliberat de orice pedeaps prin ceea ce :sus a
*cut& M(ndi/i+v acum c(t de mrea/ este isp8irea Sa
dac #l a n*ptuit toate acestea&
Trebuie ns s m opresc aici pentru a *ace o
a*irma/ie& #'ist momente c(nd 4umnezeu 2 4uhul
S*(nt descoper oamenilor stricte/ea drept/ii Sale n
propriile lor con8tiin/e& #ste astzi prezent aici un om
care nu demult a *ost strpuns n inim de sim/m(ntul
pcatului& Fdinioar era un om ;liber=, libertin, n robie
*a/ de nimicG dar acum sgeata 4omnului a ptruns cu
trie n inima lui, 8i pe loc a a%uns ntr+o robie mai rea
chiar dec(t cea a #giptului& !+am nt(lnit astzi 8i el mi
spune c vinov/ia sa l v(neaz oriunde ar merge&
Sclavul negru care se conduce dup steaua polar poate
evada din *uniile crude ale stp(nului su, alerg(nd
ntr+un alt loc unde ar putea tri liberG dar omul nostru
simte c de ar strbate ntreaga lume, tot n+ar putea scpa
de vin& Cel legat cu multe lan/uri poate gsi o unealt
care s+l dezlege 8i s+i aduc eliberare, dar acest om /i
va spune c a ncercat rugciuni, lacrimi 8i *apte bune
deopotriv, dar nu poate scpa de lan/urile care+i cuprind
ncheietura m(inilorG el continu a se sim/i un pctos
pierdut, iar eliberarea, indi*erent ce ar *ace, i pare
imposibil& Captivul din nchisoare este uneori liber n
g(ndurile lui, 8i chiar dac nu cu trupul, n duhul su el
zburd dincolo de zidurile nchisorii, nl/(ndu+se spre
stele, liber ca vulturul care nu este sclavul vreunui om&
<ns acest om este prizonier al g(ndurilor sale, nu se
poate g(ndi la nimic strlucitor 8i vesel& Su*letul su este
deczut mpreun cu elG *ierul i+a ptruns duhul, su*erind
05
nespus& <ntemni/atul 8i uit uneori, n somn, sclavia, dar
acest om nu poate dormiG noaptea viseaz la iad, iar ziua i
se pare c+l simte, iar n inima sa ngroap un *urnal
n*lcrat, pe care nicidecum nu+l poate stinge&
F, voi, copii ai su*erin/ei 8i ai durerii, ceea ce voi
sim/i/i este dreptatea lui 4umnezeu care v urmre8te, 8i
este *erice de voi dac o sim/i/i, deoarece acum vou v
predic aceast glorioas #vanghelie a binecuv(ntatului
4umnezeu& Tu e8ti omul pentru care a murit Cristos,
pentru tine a pltit #l naintea drept/ii divine, 8i acum tot
ce trebuie s *aci pentru a ob/ine pace n con8tiin/ este s
spui adversarului drept/ii care te urmre8te, ;,rive8te
acoloH Cristos a murit pentru mineG *aptele mele bune nu
te vor opri, lacrimile mele nu te vor mbunaG dar prive8te
acoloH colo st cruceaG acolo at(rn 4umnezeul Cel
ns(ngeratH scult geamtul Su de moarteH ,rive8te+!
murindH )u e8ti nc mul/umitJ= bia dup ce a/i *cut
lucrul acesta ve/i avea parte de ;pacea lui 4umnezeu,
care ntrece orice pricepere 8i care v va pzi inimile 8i
g(ndurile n Cristos :sus, 4omnul vostruG=
4A
8i abia atunci
ve/i cunoa8te mre/ia isp8irii Sale&
>>>! Dn al treilea rBnd, pute' '1sura '1reia
r1scu'p1r1rii @n)1ptuite de Cristos privind la
P&%IG5 P% C$&% %5 5A$ P5HT>T
#ste imposibil pentru noi s n/elegem c(t de grele
au *ost su*erin/ele M(ntuitorului nostru, ns c(teva
*r(nturi din acestea ne pot a%uta ca ntr+o mic msur s
pricepem c(t de mare a *ost pre/ul pe care #l l+a pltit
4A
?ilipeni, 4:0
00
pentru noi& F, :suse, cine+/i va descrie agoniaJ
;1eni/i, voi toate izvoarele, revrsa/i+v n ochii 8i
mintea meaG veni/i 8i voi nori 8i ploaieH Cci %alea mea
are nevoie de toate apele pe care natura le poate da& 9ie
ca *iecare ven din mine s cuprind un r(u ntreg, pentru
a+mi alimenta ochii& Fchii mei osteni/i de pl(nsG prea
usca/i pentru mine de nu vor ob/ine noi canale, provizii
noi, pe care s le mistuie din nou, n/eleg(ndu+mi %alea&=
F, :suseH Tu ai su*erit nc de la na8tere, ;Fm al
durerii 8i obi8nuit cu su*erin/a=&
43
Su*erin/ele au czut
asupra Ta, n ropotul unei averse continue, p(n n acel
ultim ceas de ntuneric& tunci nu printr+o avers, ci ntr+
un nor torentul 8i cascada su*erin/ei agoniilor Tale s+au
npustit asupra Ta& ,rivi/i+! acoloH #ste o noapte rece 8i
nghe/at, ns #l este a*ar& #ste noapteG ns #l nu
doarme, ci se roag& scult+: gemeteleH luptat vreo+
dat cineva la *el ca #lJ Mergi 8i prive8te+: *a/aH mai
*ost vreodat portretizat at(ta su*erin/ pe un chip uman,
a8a cum ai vzut acoloJ <i auzi cuvinteleJ ;Su*letul Meu
este cuprins de o ntristare de moarte&=
.B
#l se ridic, *iind
ncon%urat de trdtori 8i t(r(t n deprtare& 1eni/i s
p8im n locul unde chiar atunci a su*erit agonia& F,
4oamneH @i ce este ceea ce vedemJ Ce este acesta, care
pteaz pm(ntulJ #ste s(ngeH 4e unde a venitJ avut
#l vreo ran care s s(ngereze ncet n timpul luptei Sale
cr(nceneJ F, nuH ci ;sudoarea : se *cuse ca ni8te picturi
mari de s(nge, care cdeau pe pam(nt=&
.6
F, agonii care
dep8esc cuvintele ce v descriuH F, su*erin/e ce nu pot *i
cuprinse n cuvinteH Ce a/i putea voi *i, lucr(nd n trupul
43
/saia, .3:3
.B
4atei, 25:3A
.6
.uca, 22:44
0A
binecuv(ntat al Salvatorului 8i *or/(nd acea sudoare
ns(ngerat s cad de pe ntreg trupul SuJ
cesta este nceputul, primul act al tragediei&
>rma/i+! pl(ng(nd, voi, adunare ndurerat, martori *iind
la derularea acestei tragedii& #l este mpins pe uli/e, este
t(r(t 8i biciuit de dou oriG este adus 8i condamnat
naintea Sanhedrinului, este bat%ocorit de :rod, este pus la
ncercare de ,ilat& Sentin/a !ui este pronun/at 2 ;S *ie
rstignitH=
.2
@i acum tragedia 8i atinge v(r*ul& Spatele <i
este dezgolit, iar #l legat de st(lpul scund, romanG biciul
s(ngeros <i cresteaz spatele, s(ngele <i curge 8uvoi,
nro8indu+:+! 2 urmeaz ;haina staco%ie=
.3
care <l pro+
clam <mprat al su*erin/ei& poi este din nou ntemni/at,
legat la ochi, lovit, 8i ntrebat: ;,rooroce8te, cine Te+a
lovitJ=
.4
!+au scuipat n *a/G :+au mpl(ntat cununa de
spini pe cap, zdrelindu+: t(mplele cu eaG dup aceea !+au
;mbrcat ntr+o hain de purpur=
..
ngenunchind
nainte+: 8i bat%ocorindu+!& #l ns st n lini8te deplin 8i
nu rspunde un cuv(nt ;C(nd a *ost chinuit 8i asuprit, n+a
deschis gura deloc=,
.5
ci s+a supus pe Sine celuia pe
care a venit s+! slu%easc&
:ar acum, ei l smucesc din nou, bat%ocorindu+! 8i,
r(z(nd de #l, <l poart dintr+un loc n altul, grbindu+! pe
strzi& <n*ometat datorit postului Su continuu 8i ntristat
n propriul Su duh, se clatin sub propria Sa cruce& 1oi,
*iice ale :erusalimuluiH #l se prbu8e8te pe strzile
voastre& #i <l ridic din nou, pun(ndu+: crucea pe umerii
altuia, 8i <l oblig s mearg nainte, probabil cu multe
.2
4atei, 20:22
.3
4atei, 20:2A
.4
.uca, 22:54
..
4arcu, 6.:60
.5
/saia, .3:0
03
mpunsturi de suli/e, p(n c(nd a%unge la dealul
condamnrii& Solda/ii duri <l mbr(ncesc, tr(ntindu+! la
pm(nt, pe spateG lemnul transversal e a8ezat sub #l, iar
m(inile <i sunt ntinse pentru a dob(ndi distan/a necesarG
piroanele sunt apucate 8i patru ciocane *ac s ptrund
deodat patru piroane n locuri dintre cele mai sensibile
ale trupului SuG #l zace acolo, deasupra propriului Su
loc de e'ecu/ie, murind pe cruce& 4ar nc nu s+a
terminat& Crucea este ridicat de solda/ii cruzi deoarece o
groap este pregtit special pentru ea& Crucea este adus
nspre margine, 8i cade izbindu+se de *undul gropiiG iar ei
umplu mai apoi locul acela cu pm(nt 2 8i iat+o st(nd
acolo&
<ns privi/i la trupul *r(nt al Salvatorului, cum
tremur acoloH 9iecare os a *ost mi8cat din propria+i
ncheietur c(nd crucea s+a izbit de *undul gropiiH Cum
suspin #l acoloH Cum respir de greuH @i cum pl(ngeH
<ns mai mult dec(t at(t, asculta/i+: strigtul n
agonie: ,,4umnezeul Meu, 4umnezeul Meu, pentru ce
M+ai prsitJ=
.0
F, soare, nu e de mirare c /i+ai ntors
ochiul, ncet(nd a mai privi la o *apt at(t de crudH F,
st(ncilorH )u e de mirare c v+a/i topit, pl(ng(nd cu mil
n inimile voastre atunci c(nd Creatorul vostru a muritH
)imeni nu a su*erit ca omul acesta& Chiar moartea ns8i
a *ost nduio8at 8i mul/i din cei ce erau n morminte au
nviat 8i s+au ntors n cetate&
cestea toate ns s+au nt(mplat n e'terior& <ns
crede/i+m, *ra/ilor, n interiorul *iin/ei :+a *ost cu mult
mai greu& Ceea ce M(ntuitorul a su*erit n trupul Su este
nimic n compara/ie cu su*erin/a de care a avut parte n
su*letul Su& )u pute/i n/elege, 8i nici eu nu v pot a%uta
.0
4arcu, 6.:34
AB
s n/elege/i su*erin/a Sa interioar& ,resupune/i pentru
un moment Drepet(nd aici o propozi/ie pe care adesea o
*olosescE, presupune/i c un om a a%uns n iad, 8i toat
su*erin/a sa ve8nic ar *i condensat ntr+un singur ceas,
iar mai apoi, ntreag su*erin/a aceasta ar *i nmul/it cu
numrul tuturor celor m(ntui/i, numr care ntrece
capacitatea uman de n/elegere& ,ute/i s v imagina/i
tumultul ntregii su*erin/e pe care ntreg poporul lui
4umnezeu ar *i e'perimentat+o dac ei ar *i *ost
condamna/i pentru eternitateJ @i acum aminti/i+v c
Cristos a trebuit s su*ere echivalentul ntregului iad, al
tuturor celor pe care #l i+a rscumprat& )u pot e'plica
acest g(nd mai bine dec(t *olosind aceast e'presie Dpe
care adesea o repetE: Se pare c, dac ntreg iadul ar *i
*ost turnat n paharul Su, el l+ar *i luat 8i, ;printr+o
singur nghi/itur a iubirii, ar *i golit paharul
condamnrii=& st*el nc(t n+a mai rmas nimic de
ndurat pentru poporul Su din toat su*erin/a 8i chinurile
iadului& )u spun c #l a su*erit aceea8i pedeaps, ci echi+
valentul pentru toate acestea, mpc(ndu+! pe 4umnezeu
pentru toate pcatele poporului Su, o*erindu+:, n
consecin/, un echivalent pentru ntreaga lor pedeaps&
Fare suntem noi capabili acum s vism, s ne g(ndim la
c(t de mrea/ este rscumprarea n*ptuit de 4omnul
nostru :sus CristosJ
>7! 7oi )i 'ai scurt @n ceea ce prive3te ur'1torul
A6
aspect! $ patra 'odalitate de a '1sura su)erinele
MBntuitorului este aceea de a le ad1ua la
/5F&>F$S$ %5>-%&$&% P% C$&% %5 $
D?FHPTG>TAF
"idic+te, credinciosule, stai *erm n locul tu 8i *i
astzi martor al lucrurilor mre/e pe care 4omnul le+a
*cut pentru tineH 4+mi voie s le prezint eu pentru tine&
1oi spune ntr+un cuv(nt ceea ce tu 8i cu mine am
e'perimentat& Fdinioar su*letul meu era mpovrat de
pcatG eram rzvrtit mpotriva lui 4umnezeu, nelegiuit
din cale+a*ar& Terorile legii au a%uns s m apese greuG
iar su*erin/ele convingerii de pcat m loveau& m n/eles
c sunt vinovat& m privit apoi la Cer, 8i am vzut acolo
un 4umnezeu m(nios, hotr(t c are s m pedepseascG
am privit mai apoi dedesubtul meu 8i am vzut un iad
deschis, gata a m devora& m ncercat prin *apte bune
s+mi mpac con8tiin/a, dar a *ost n zadar, m+am strduit
din rsputeri s iau parte la ceremonii religioase, pentru
a+mi alina durerile luntrice, dar toate acestea *r nici un
e*ect& Su*letul meu a *ost cuprins de o triste/e ad(nc,
aproape chiar de moarte& 8 *i putut *olosi atunci
cuvintele celor care s+au %elit n vechime ;hH a8 vrea
mai bine g(tuirea, mai bine moartea dec(t aceste oaseH=
.A
ceasta ns este ntrebarea care m+a surprins 8i
dezorientat n acela8i timp: ;#u sunt pctosG 4umnezeu
trebuie s m pedepseasc& ,oate *i #l considerat drept
dac nu *ace acest lucruJ <ns, din moment ce #l este
drept, ce se va alege de mineJ=
<n *inal, ochii mei s+au ndreptat nspre acel cuv(nt
.A
/ov, 0:6.
A2
dulce care spune: ;&&&s(ngele lui :sus Cristos, 9iul !ui, ne
cur/e8te de orice pcat=
.3
m luat acest te't n cmru/a
mea, 8ez(nd acolo 8i cuget(nd& !+am vzut pe Cel care
at(rna pe cruce& #ra 4omnul meu :sus& #ra acolo cununa
de spini, 8i tot acolo erau nsemnele su*erin/ei Sale
inegalabile 8i incomensurabile& m privit la #l, amin+
tindu+mi Cuv(ntul care spune: ;F, adevrat 8i cu totul
vrednic de primit este cuv(ntul, care zice: ,Cristos :sus a
venit n lume ca s m(ntuiasc pe cei pcto8i&P=
5B
:ar mai
apoi mi+am zis n mine nsumi: ; murit acest om pentru
pcto8iJ #u sunt un pctosG prin urmare, #l a murit
pentru mine& ,e aceia pentru care #l a murit, i va 8i
m(ntui& #l a murit pentru cei pcto8iG eu sunt un
pctosG #l a murit pentru mineG #l m va m(ntui&=
Su*letul meu s+a bazat pe adevrul acesta, am privit la #l,
8i ;vz(nd izvorul s(ngelui Su, de su*lete rscum+
prtor=, duhul mi s+a nviorat *iindc pot spune:
Cu nimic n m(ini, nu vin
4oar de crucea Sa m /in
4ezgolit privesc la #l, hainele ca s mbrac,
)ea%utorat, eu vin, de la #l ca s primesc,
<ndurare, 7ar Ceresc,
)egru de pcat cum sunt, n *(nt(na Sa m+arunc,
Spal+m :suse s*(nt, sau n moarte m a*undH
:ar acum, tu, credinciosule, ar trebui s poveste8ti
restul& <n momentul n care ai crezut, povara s+a
rostogolit de pe umerii ti, iar tu ai devenit u8or ca aerul&
<n loc de ntuneric ai primit luminaG 8i n loc de hainele
.3
$ /oan, 6:0
5B
$ :imotei, 6:6.
A3
grele ale robiei ai primit roba slavei& Cine ar putea
descrie bucuria ta, ncep(nd din acel momentJ i nceput
s c(n/i pe pm(nt imnuri din Ceruri, 8i n su*letul tu
cuprins de pace ai anticipat eternul Sabat al celui care a
*ost rscumprat& 9iindc ai crezut, ai intrat n odihna
aceasta&
56
4aH Spune ntregii lumi c to/i cei care cred
prin moartea lui :sus sunt socoti/i neprihni/i de toate
lucrurile de care nu au putut *i elibera/i de *aptele legii&
Spune 8i Cerului c nimeni nu poate s+i nvinuiasc cu
nimic pe ale8ii lui 4umnezeu& Spune ntregului ,m(nt
c rscumpra/ii lui 4umnezeu sunt elibera/i de orice
pcat n ochii lui :ehovah& @i las s se 8tie 8i n iad c
ale8ii lui 4umnezeu nu vor a%unge niciodat acolo deoa+
rece Cristos a murit pentru ei, 8i cine+i mai poate ast*el
condamnaJ Trec ns mai departe acum, grbindu+m s
a%ung la acest ultim punct care e mai dulce dec(t toate&
:sus Cristos, ne spune te'tul nostru, a venit n aceast
lume ;s+8i dea via/a ca rscumprare pentru mul/i=&
7! M1reia &1scu'p1r1rii @n)1ptuite de Cristos,
poate )i '1surat1 P&>7>?2 5$ MH&>M%$
SCFPG5G> %>
Sunt nevoit s revin la acest punct controversat& )i
se spune adesea Dm re*er acum la aceia dintre noi, crora
oamenii ne+au dat porecla de calvini8ti 2 8i nu ne sim/im
prea ru8ina/i de astaG noi credem de alt*el despre Calvin
c a cunoscut mai multe despre #vanghelie dec(t aproape
orice alt om neinspirat
52
care a trit vreodatE& )ou ni se
56
Evrei, 4:3
52
)einspirat n compara/ie cu autorii Scripturilor + n& ed&
A4
spune adesea c limitm rscumprarea lui Cristos,
deoarece a*irmm c Cristos nu a *cut isp8ire pentru
to/i oamenii, alt*el, to/i ar *i m(ntui/i& "eplica noastr
ns la aceast acuz este c nu noi o limitm, ci,
dimpotriv, opozan/ii no8tri& rminienii a*irm c Cristos
a murit pentru to/i oamenii& <ntreab+i ns ce vor s
spun prin aceasta& murit Cristos pentru a *ace ast*el
sigur m(ntuirea tuturor oamenilorJ #i vor rspunde:
;)u, cu siguran/, nu&= Sunt obliga/i s admit lucrul
acesta dac sunt consecven/i& #i spun, ;)uG Cristos a
murit ca orice om s *ie m(ntuit, dac= 2 iar mai apoi
urmeaz anumite lucruri care condi/ioneaz m(ntuirea&
)oi spunem atunci, ntorc(ndu+ne la a*irma/ia *cut mai
sus, 8i anume: ;Cristos nu a murit ast*el nc(t s asigure
*r umbr de ndoial m(ntuirea tuturor, nu+i a8aJ= :ar
voi ve/i rspunde ;8a este=G sunte/i obliga/i s da/i acest
rspuns, deoarece voi crede/i c omul poate, chiar dup
ce a *ost iertat, s cad din har, iar mai apoi s piar&
cum, cine sunt aceia care limiteaz moartea lui CristosJ
Fh, voiH 1oi sunte/i cei care a*irma/i c Cristos n+a murit
pentru a asigura n mod in*ailibil m(ntuirea nimnui& )e
cerem iertare dac, atunci c(nd suntem acuza/i de voi c
limitm moartea lui Cristos, noi vom rspunde: ;)u,
dragul meu domn, tu *aci lucrul acesta&= )oi a*irmm c
Cristos, prin moartea Sa, a asigurat n mod in*ailibil 8i
pentru totdeauna m(ntuirea unei mul/imi at(t de mari de
oameni nc(t nici un om nu o poate numra, 8i care, prin
moartea lui Cristos, nu doar c pot *i salva/i, ci sunt
salva/i, trebuie s *ie salva/i 8i nu pot cu nici un chip s
*ie p(ndi/i de riscul de a deveni altceva, dec(t m(ntui/i&=
,o/i rm(ne la isp8irea ta, 8i chiar s /i+o pstrezi& )oi
A.
niciodat nu vom renun/a la a noastr pentru a ta&
cum, iubi/ii mei, c(nd auzi/i pe cineva r(z(nd 8i
ridiculiz(nd isp8irea limitat, i pute/i spune urm+
toarele: :sp8irea general se aseamn mult cu un pod
mare 8i lat, construit doar p(n la %umtateG nu trece peste
ntreg torentulG este de a%utor doar pentru %umtate din
drumG 8i n mod practic nu asigur m(ntuirea nimnui&
cum, c(t despre mine, mai degrab pre*er a+mi a8eza
piciorul pe un pod la *el de ngust ca cel din 7unger*ord,
dar care, ns, traverseaz r(ul, dec(t s merg pe un pod
care ar *i c(t ntreg pm(ntul, dar care nu traverseaz
ntreg torentul&
Mi se spune c este de datoria mea s a*irm c to/i
oamenii au *ost rscumpra/i, 8i mi se mai spune c
e'ist 8i o dovad scriptural pentru aceasta: ;care S+a
dat pe Sine nsu8i, ca pre/ de rscumprare pentru to/i:
*aptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenit&=
53
cum, acesta pare a *i, un argument *oarte, *oarte pu+
ternic de partea opozan/ilor no8tri, ns v invit s privim
la urmtoarele pasa%e: ;9ariseii au zis, deci, ntre ei:
,1ede/i c nu c(8tiga/i nimic: iat c lumea se duce dup
#lHP=
54
mers ntreaga lume dup #lJ ;!ocuitorii din
:erusalim, din toat :udea 8i din toate mpre%urimile
:ordanului, au nceput s ias la el 8i, mrturisindu+8i
pcatele, erau boteza/i de el n r(ul :ordan&=
5.
u *ost,
ns, ntreg :erusalimul 8i toat :udeea botezate n
:ordanJ ;1oi, copila8ilor, sunte/i din 4umnezeu&&&=, iar
apoi citim ;@tim c suntem din 4umnezeu 8i c toat
lumea zace n cel ru=G
55
;toat lumea= nseamn aici
53
$ :imotei, 2:5
54
/oan, 62:63
5.
4atei, 3:., 5
55
$ /oan, 4:4 8i $ /oan, .:63
A5
*iecare omJ 4ac este a8a, cum n/elegem c unii sunt
;din 4umnezeu=J ceste dou e'presii: ;lumea= 8i ;to/i=
sunt *olosite n Scriptur ca av(nd 02A n/elesuri di*eriteG
8i n *oarte pu/ine cazuri acest ;to/i= se re*er la toate
persoanele e'istente, cuprinz(nd *iecare individ n parte&
ceste e'presii sunt de obicei *olosite pentru a descrie
*aptul c Cristos a rscumprat oameni de toate *elurile 2
unii #vrei, al/ii )eamuri, unii boga/i, al/ii sraci, 8i nu 8i+
a restr(ns rscumprarea doar la :udei sau la )eamuri&
,rsind ns aceast controvers, voi rspunde n
cele ce urmeaz la o ntrebare, 8i anume: ;Spune+ne
atunci, domnule, pentru cine a murit CristosJ= "spunde+
mi la c(teva ntrebri, iar eu /i voi spune dac #l a murit
8i pentru tine& 4ore8ti s ai un SalvatorJ Sim/i tu c ai
nevoie de un SalvatorJ i *ost tu n8tiin/at n aceast
diminea/ de pcatul tuJ Te+a nv/at 4uhul S*(nt c e8ti
pierdutJ 4ac da, atunci Cristos a murit pentru tine 8i vei
*i m(ntuit& i *ost tu *cut con8tient n aceast diminea/
c nu ai nicio speran/ n lumea aceasta dec(t pe CristosJ
Sim/i tu c prin propriile+/i puteri nu po/i o*eri o %ert* de
isp8ire care s satis*ac dreptatea lui 4umnezeuJ i
renun/at tu la toat ncrederea n tine nsu/iJ @i po/i tu
spune, st(nd pe genunchi plecat: ;4oamne, salveaz+m,
sau voi pieriJ= 4ac da, Cristos a murit pentru tine&
:ar dac spui n diminea/a aceasta, ;#u sunt tot at(t
de bun, pe c(t ar trebui, eu pot a%unge n cer prin *apte
bune=, atunci adu+/i aminte din Scriptur, de cuvintele lui
:sus: ;#u am venit s chem la pocin/ nu pe cei
neprihni/i, ci pe cei pcto8i&=
50
t(t timp c(t tu te a*li n
aceast stare, n+am nici o isp8ire despre care s+/i
vorbesc& 4ar dac n aceast diminea/ te sim/i vinovat 8i
50
4arcu, 2:60
A0
nenorocit, con8tient *iind de vina ta, 8i e8ti gata a+! lua
pe Cristos s+/i *ie unic Salvator, nu+/i voi spune doar c
s+ar putea s *ii m(ntuit, ci te asigur c vei *i cu siguran/
m(ntuit& tunci c(nd e8ti dezgolit de tot ceea ce ai dar
nd%duie8ti n Cristos, n clipa c(nd e8ti pregtit s vii cu
m(inile goale, lu(ndu+! pe Cristos s+/i *ie totul, iar tu
nsu/i s nu nsemni nimic, atunci po/i privi la Cristos 8i
po/i spune: ;Tu, iubit Miel ns(ngerat al lui 4umnezeu,
Tu ai ndurat durerea pentru mine, prin rnile Tale am
*ost tmduit, 8i+n su*erin/a Ta, iertare am primit&= @i
apoi ce pace n minte vei avea, *iindc dac Cristos a
murit pentru tine, nu po/i *i pierdut& 4umnezeu nu va
pedepsi de dou ori pentru un pcat& 4ac 4umnezeu !+a
pedepsit pe Cristos pentru pcatele tale, #l nu te va
pedepsi pe tine niciodat& ;,lata, dreptatea lui 4umnezeu
n+o poate cere din m(na s(nger(nd a garantului, iar mai
apoi din m(na mea&= ,utem astzi, crez(nd n Cristos, s
ne prezentm naintea tronului lui 4umnezeu, s stm
acolo, iar dac suntem ntreba/i: ;Sunte/i voi vinova/iJ=
noi rspundem: ;4a, suntem vinova/i&= 4ar, dac
ntrebarea spune: ;Ce ave/i voi de spus, de ce n+a/i *i 8i
voi pedepsi/i pentru a voastr vinJ= noi putem rspunde:
;Mre/ 4umnezeu, dreptatea Ta 8i dragostea Ta, sunt
am(ndou pentru noi garan/ii c nu ne vei pedepsi pentru
pcatG nu a *ost pedepsit Cristos pentru pcat n locul
nostruJ @i cum ai mai putea *i drept, cum ai mai putea *i
4umnezeu, dac !+ai pedepsi pe Cristos ca substitut, iar
mai apoi pe omJ=
Singura ta ntrebare este: ; murit Cristos pentru
mineJ= :ar singurul rspuns pe care noi /i+l putem o*eri e
acesta: ;F, adevrat 8i cu totul vrednic de primit este
cuv(ntul, care zice: OCristos :sus a venit n lume ca s
AA
m(ntuiasc pe cei pcto8i&P=
5A
,o/i tu scrie numele tu
alturi de cele ale pcto8ilor, dar nu al celor care admit
c sunt pcto8i, dar nu vd gravitatea pcatului, ci
alturi de cei ce l simt, l t(nguiesc 8i+l pl(ng, cut(nd
ndurare pentru elJ #8ti tu un pctosJ ceast stare
odat sim/it, cunoscut 8i mrturisit, e8ti invitat acum
s crezi c :sus Cristos a murit pentru tine, pentru c e8ti
un pctos, 8i de asemenea e8ti ndemnat s te ncrezi n
aceast St(nc a veacurilor, gsind siguran/ ve8nic n
4omnul :sus Cristos&
5A
$ :imotei, 6:6.
A3
Che'area e)icace
%redic rostit la @# martie $'(A! n dimineaa de
sabat! la )e* %ar+ ,treet -hapel! ,outh*ar+!
.ondra
;Isus cnd a ajuns la locul acela, i-a ridicat
ochii n sus, i i-a zis: Zachee, d-te jos dera!,
cci astzi tre!uie s rmn n casa ta&=
Evanghelia dup .uca, 63:.
4e8i credem c sunte/i n general bine instrui/i n
doctrinele #vangheliei ve8nice, ne aducem mereu aminte
n urma discu/iilor cu noii converti/i c este absolut
necesar s repetm lec/iile anterioare, s sus/inem 8i s
argumentm din nou 8i din nou acele doctrine care stau la
baza religiei noastre s*inte& 4e aceea, prietenii no8tri care
au nv/at cu ani n urm marea doctrin a chemrii
e*icace vor crede c predica mea simpl n aceast
diminea/ va *i pentru cei tineri n credin/, ca ei s
n/eleag mai bine acest mre/ nceput al lucrrii lui
4umnezeu n inim 2 chemarea e*icace a oamenilor prin
4uhul S*(nt&
M voi *olosi de nt(mplarea cu Qacheu ca o
mrea/ ilustra/ie a doctrinei chemrii e*icace& 1
aminti/i nt(mplarea& Qacheu a *ost curios s vad pe mi+
nunatul om, :sus Cristos, care ntorcea lumea cu susul n
%os 8i provoca o *rm(ntare imens n min/ile oamenilor&
>neori noi considerm curiozitatea a *i gre8it 8i spunem
c este pcat s vii la casa 4omnului din acest motiv& )u
3B
sunt *oarte sigur c ar trebui s ne hazardm n ast*el de
a*irma/ii& Motivul nu este unul pctos, dar nici virtuos 2
de8i deseori curiozitatea s+a dovedit a *i unul din cei mai
buni alia/i ai harului& Qacheu, m(nat de acest motiv, a
dorit s+l vad pe Cristos, dar erau dou piedici n calea
lui: prima a *ost mul/imea mare de oameni care+l mpie+
dica s a%ung n apropierea M(ntuitoruluiG a doua, el era
at(t de scund nc(t nu avea nici o 8ans s se ridice peste
capetele mul/imii pentru a+! zri c(t de pu/in&
Ce a *cut elJ *cut ce *ac bie/andrii 2 pentru c
bie/ii din antichitate erau *r ndoial e'act ca 8i cei de
azi 2 s+au c/rat n crengile copacilor ca s+l vad pe
:sus cum trece& 4e8i era un om n v(rst, el a srit sus 8i
s+a a8ezat printre copii& ce8tia erau destul de speria/i de
ncruntatul btr(n colector de ta'e de care le era *ric
prin/ilor lor, pentru a nu+l mpinge %os sau a+i *ace alte
8otii& >ita/i+v la el& Cu ce nelini8te prive8te n %os, s
vad care este Cristos 2 pentru c M(ntuitorul nu avea
vreo n*/i8are pompoas care s l deosebeascG nimeni
nu mergea naintea Sa cu un toiag de argintG nu /inea n
m(n nici un toiag episcopal de aurG nu avea haine
ponti*icale& 4e *apt, #l era mbrcat la *el ca 8i cei din
%urul !ui& vea o hain ca a unui /ran obi8nuit, *cut
dintr+o singur bucat de sus p(n %os& Qacheu abia putea
s <l deosebeasc& Totu8i, nainte ca el s+! vad, Cristos
8i+a *i'at privirea asupra lui 8i, oprindu+se sub pom, S+a
uitat n sus 8i a zis: ;Qachee d+te %os de grab, cci astzi
trebuie s rm(n n casa ta&= Qacheu coboar& Cristos
merge la el acasG Qacheu devine ucenicul lui Cristos 8i
intr n <mpr/ia cerurilor&
36
6& <n primul r(nd, chemarea e*icace este o
mani*estare a harului lui 4umnezeu& 1 pute/i da seama
de aceasta din *aptul c Qacheu era tipul de om despre
care am presupune c ar *i ultimul care s *ie m(ntuit& #l
locuia ntr+un ora8 pctos 2 :erihon 2 un ora8 care a *ost
blestemat 8i nimeni nu+8i imagina ca cineva care era din
:erihon s *ie m(ntuit& <n apropiere de :erihon a czut
omul ntre t(lhari 2 nu credem c Qacheu a *ost implicat
n acel incident 2 dar unii, de8i erau colectori de ta'e,
erau de asemenea ho/i& )e+am putea a8tepta mai degrab
la converti/i din St& Miles,
53
sau din pr/ile ru *amate ale
!ondrei, din cele mai rele 8i depravate hrube ale in*amiei,
mai degrab dec(t din :erihonul acelor zile& h, *ra/i ai
mei, nu conteaz de unde veni/i 2 po/i veni de pe una din
cele mai murdare strzi, dintr+una din cele mai rele
spelunci ale !ondrei 2 dac harul e*icient te cheam,
aceasta este o chemare e*icace, care nu *ace deosebire
ntre locuri&
4e asemenea, Qacheu a avut o slu%b din cale a*ar
de rea 8i probabil c n8ela oamenii pentru a se mbog/i&
<ntr+adevr, atunci c(nd Cristos a intrat n casa sa, e'ista
un murmur general c #l a mers s *ie oaspetele unui
pctos& 4ar *ra/ilor, harul nu *ace deosebireG nu pune
pre/ pe rangul persoanelor, ci 4umnezeu cheam pe cine
voie8te 8i #l l+a chemat pe cel mai ru dintre colectorii de
ta'e, din cel mai ru ora8, din cea mai rea meserie& <n
plus, Qacheu a *ost unul dintre aceia care vor *i cel mai
pu/in probabil m(ntui/i, *iindc era bogat& #ste adevrat,
at(t boga/ii c(t 8i sracii sunt bineveni/i 2 nici unul nu are
53
,robabil zona de la peri*eria ora8ului unde se adunau cer8etorii 8i
oamenii strzii& )&ed&
32
vreo scuz n dac dispera datorit condi/iei sale 2 totu8i
este adevrat c ;nu mul/i oameni mari= n *elul lumii,
;nu mul/i puternici=
0B
sunt chema/i, ci ;4umnezeu a ales
sracii acestei lumi 2 boga/i n credin/&=
06
4ar harul nu
*ace nici o deosebire aici& Bogatul Qacheu este chemat
din copac& 1ine %os 8i este m(ntuit&
M g(ndeam c unul din cele mai mari e'emple ale
bunvoin/ei lui 4umnezeu, este acela c #l se poate uita
n Bos la om& 4ar v spun c a *ost o mai mare buntate
dec(t aceasta atunci c(nd Cristos s+a uitat n sus ca s+l
vad pe Qacheu& 4umnezeu privind n %os la creaturile
sale 2 aceasta este mil 2 dar Cristos, umilindu+se pe Sine
at(t de mult nc(t #l s priveasc n sus la una din
propriile Sale creaturi 2 aceasta este mil, ntr+adevrH
1ai, mul/i dintre voi v+a/i c/rat n copacul
propriilor voastre *apte bune 8i v+a/i coco/at pe crengile
*aptelor voastre s*inte 8i v pune/i ncrederea n voin/a
liber a srmanei creaturi, sau v baza/i pe vreo ma'im
lumeascG cu toate acestea, Cristos se uit n sus chiar 8i
la pcto8ii arogan/i 8i+i cheam s coboare& ;4+te %os=,
spune #l, ;astzi trebuie s rm(n n casa ta&= 4ac
Qacheu ar *i *ost un om smerit, a8ez(ndu+se la marginea
drumului sau la picioarele lui Cristos, noi am *i admirat
atunci mila lui CristosG dar aici el este nl/at, iar Cristos
prive8te n sus spre el 8i+l po*te8te s coboare&
2& poi, aceasta a *ost o chemare personal& <n pom
erau bie/i la *el ca 8i Qacheu, dar nu a *ost nici o
gre8eal n ce prive8te persoana chemat& Chemarea a
*ost ;Qachee, d+te %os de grab&= Sunt 8i alte chemri
0B
;nt6ia epistol a lui %avel ctre corinteni, 6:25
06
Epistola lui /acov, 2:.
33
men/ionate n Scriptur& 4espre acestea se spune, ;Mul/i
sunt chema/i, dar pu/ini sunt ale8i&=
02
cum, aceasta nu
este chemarea e*icace avut n vedere de apostol c(nd
spune, ;pe aceia pe care i+a chemat, i+a 8i socotit
neprihni/i&=
03
4a, e'ist o chemare general, pe care cei
mai mul/i, ba chiar to/i oamenii o resping, dac nu este
urmat de chemarea personal, individual, care ne *ace
cre8tini& 1oi mi sunte/i martori c o chemare personal
v+a adus la Salvatorul vostru& ,rin vreo predic v+a/i dat
seama c sunte/i *r ndoial persoana vizat& Te'tul
poate a *ost ;Tu e8ti 4umnezeu care m vede&=
04
@i poate
c predicatorul accentua cuv(ntul ;m= a8a nc(t te
g(ndeai c ochiul lui 4umnezeu este *i'at asupra taG 8i,
nainte s se s*(r8easc predica, n g(nd <l 8i vedeai pe
4umnezeu deschiz(nd cr/ile pentru a te condamnaG iar
inima /i 8optea ;,oate cineva s stea ntr+un loc ascuns
*r s+l vd #uJ zice 4omnul&=
0.
,uteai *i coco/at pe
*ereastr sau nghesuit pe culoar 2 dar ai avut o
convingere solemn c acea predic a *ost rostit pentru
tine 8i nu pentru altcineva& 4umnezeu nu 8i cheam
poporul Su cu grmada, ci unul c(te unul&
;:sus i+a zis: O4arieHP #a s+a ntors, 8i i+a zis n
evreie8te: O"abuniHP adic: O<nv/toruleHP=
05
:sus i+a
vzut pe ,etru 8i :oan care pescuiau pe lac 8i le+a zis:
;1eni/i dup Mine&= #l l+a vzut pe Matei st(nd la masa
sa de contabil 8i i+a zis: ;"idic+te 8i vino dup Mine=G
00
8i Matei a *cut a8a& C(nd 4uhul S*(nt vine n casa unui
02
4atei, 22:64
03
Romani, A:3B
04
2ene3a, 65:63
0.
/eremia, 23:24
05
/oan, 2B:65
00
4atei, 4:63 8i 3:3
34
om, sgeata lui 4umnezeu i strpunge inima 2 nu i
zg(rie doar coi*ul sau i las vreo urm pe armur, ci
ptrunde printre ncheieturile armurii, intr(nd n mduva
su*letului& /i resim/it, dragi prieteni, acea chemare
personalJ 1 aduce/i aminte de vocea care v spunea,
;"idic+te, #l te cheam&=
0A
,o/i tu privi napoi spre clipa
n care ai spus ;4omnul meu, 4umnezeul meu=
03
2 c(nd
8tiai c 4uhul se lupta cu tine 8i c(nd ai spus ;4oamne,
vin la Tine pentru c 8tiu c Tu m chemi=J Eu v pot
chema pe voi to/i o ve8nicie, dar dac &umne3eu cheam
pe cineva, atunci acea chemare va *i mai e*icient dec(t
chemarea mea general adresat mul/imilor&
3& Chemarea e*icace este o chemare urgent&
;Qachee, d+te %os degrab8= ,ctosul, c(nd este chemat
de un slu%itor obi8nuit, rspunde ;m(ine=& #l ascult o
predic 8i spune ;M voi ntoarce la 4umnezeu 8i eu
c(ndva&= !acrimile i curg pe obraz, dar ele sunt 8terse
ndat& ,oate apare 8i ceva buntate, dar ca norul de
diminea/, aceasta este mpr8tiat de soarele ispitei& #l
spune ;4in acest moment *gduiesc s m schimb& <nc
o dat numai m voi complace n pcatul meu *avorit 8i
dup aceea voi renun/a la po*tele mele 8i m voi hotr
pentru 4umnezeu&= F*, dar aceasta este doar chemarea
unui slu%itor 8i nu este bun de nimic& :adul, se spune,
este pavat cu inten/ii bune& ceste inten/ii bune iau
na8tere prin chemarea general&
4rumul spre pierzanie este presrat peste tot cu
ramurile copacilor n care s+au urcat oamenii, pentru c ei
arunc ramurile, dar ei n8i8i nu coboar& ,aiele a8ezate la
0A
4arcu,6B:43
03
/oan, 2B:2A
3.
u8a unui bolnav *ac ca ro/ile s nu sc(r/ie a8a de tare&
4eci, sunt unii care 8i a8tern calea cu promisiuni de
pocin/ 8i a8a se duc mult mai u8or 8i mai silen/ios n %os
spre pieire& 4ar chemarea lui 4umnezeu nu este pentru
m(ine& ;Ast3i! dac auzi/i glasul !ui, nu v mpietri/i
inimile, ca n ziua rzvrtirii, ca n ziua ispitirii n pustie,
unde prin/ii vo8tri M+au ispitit 8i M+au pus la
ncercare&&&=
AB
7arul lui 4umnezeu ntotdeauna vine cu
repeziciune 2 8i dac tu e8ti tras de &umne3eu, tu vei
alerga dup 4umnezeu 8i nu vei discuta de am(nri&
46ine nu se a*l nscris n almanahul timpului& 46ine se
gse8te doar n calendarul lui Satan 8i nicieri altundeva&
46ine este o st(nc albit de oasele marinarilor care s+au
izbit de ea& 46ine este lumina %e*uitorului, strlucind la
/rm, ademenind srmanele corbii spre pierzare& 46ine
este graalul prostului care se a*l la captul curcubeului,
dar pe care nimeni nu l+a gsit& 46ine este insula
plutitoare !och !omond, care niciodat nu a *ost vzut&
46ine este un vis& 46ine este o n8elciune& M(ine, da,
m(ine se poate s deschizi ochii n iad, *iind n chin&
Ceasul de acolo spune ;azi=G totul strig ;astzi=& @i
4uhul S*(nt care ncuviin/eaz aceste lucruri spune:
;Ast3i dac auzi/i glasul !ui, nu v mpietri/i inimile&&&=
,cto8ilor, sunte/i voi dispu8i s+l cuta/i pe
M(ntuitorulJ "osti/i voi acum o rugciuneJ Spune/i voi:
;cum sau niciodatH Trebuie s *iu m(ntuit acumJ=
4ac da, atunci eu nd%duiesc c aceasta este o chemare
e0icace, *iindc Cristos, c(nd cheam e*icace, spune:
;Qachee, d+te %os de grab&=
AB
Evrei, 3:0+3
35
4& Chemarea e*icace este o chemare umilitoare&
;Qachee, d+te Bos&= 4e multe ori c(te un predicator i
chema pe oameni la pocin/ cu o chemare care i *cea
m(ndri, nl/(ndu+i n proprii lor ochi, *c(ndu+i s zic:
;M pot ntoarce la 4umnezeu oric(nd vreau eu& ,ot s
*ac asta 8i *r in*luen/a 4uhului S*(nt&= #i au *ost
chema/i spre nlare 8i nu spre cobor6re8 4umnezeu
ntotdeauna smere8te pe pctos& S nu mi amintesc eu
c(nd mi+a spus 4umnezeu s coborJ >nul din primii pa8i
pe care a trebuit s+i *ac a *ost s m dau %os din *aptele
mele bune& @i, ah, ce cdere a *ost astaH ;Te+am smuls din
*aptele tale bune, acum te voi smulge din propria+/i
su*icien/ de sine&= m mai czut nc o dat, 8i eram
sigur c am a%uns %os de tot, dar Cristos mi+a zis:
;CoboarH= @i #l a *cut s cobor p(n ntr+un punct n
care nc m sim/eam vrednic de a *i m(ntuit& ;Coboar,
domnuleH Mai coboar, nc&= @i am tot cobor(t p(n ce a
trebuit, disperat, s dau drumul *iecrei crengi a
copacului speran/elor mele& tunci am spus: ;)u mai pot
s *ac nimic& Sunt ruinat&= pele mi treceau peste cap 8i
am *ost lsat *ar lumina zilei ast*el c m vedeam pe
mine ca strin de adunarea lui :srael& ;Coboar 8i mai %os,
nc mai %os, domnuleH Tu nc e8ti prea m(ndru pentru a
*i m(ntuit&= tunci am *ost cobor(t p(n la pm(nt ca s+
mi vd depravarea, rutatea, ticlo8ia& ;Coboar=, /i
spune 4umnezeu atunci c(nd vrea s te salveze& cum,
pcto8i m(ndri, nu v este de nici un *olos s *i/i m(ndri,
s *ace/i pe grozavii n copaciG Cristos vrea s cobor(/i&
Fh, tu care locuie8ti cu vulturii pe st(nca abrupt, tu vei
cobor din nl/imea taG tu vei cobor prin har, sau vei *i
cobor(t cu m(nie ntr+o zi& #l ;coboar pe cei mari din
30
locul lor 8i nal/ pe cei smeri/i 8i umili&=
.& Chemarea e*icace este o chemare iubitoare&
;stzi trebuie s rm(n n casa ta&= 1 pute/i u8or ima+
gina cum s+au schimbat la *a/ cei din mul/imeH #i
g(ndeau c Cristos este cel mai bun 8i mai s*(nt om 8i
erau gata s+! *ac rege& 4ar #l a zis: ;stzi trebuie s
rm(n n casa ta&= #ra acolo un evreu srac care a *ost n
casa lui QacheuG el ;a stat pe covor=, dup cum se spune
la sat c(nd e8ti adus naintea %usti/iei, 8i 8i amintea ce *el
de cas era aceasta& #l 8i amintea cum a *ost dus acolo 8i
concep/ia sa despre acel loc se asemna cu cea a unei
mu8te despre plasa pian%enului dup ce scap de acolo&
#ra acolo altul care a *ost deposedat de aproape toate
propriet/ile sale 2 ideea pe care o avea despre a merge n
casa lui Qacheu era similar cu intrarea n b(rlogul leilor&
;Cum=, au spus ei, ;poate s mearg un ast*el de om
s*(nt ntr+un asemenea b(rlog, unde sracii 8i nenoroci/ii
de noi am *ost trata/i aspru 8i %e*ui/iJ *ost destul de ru
pentru :sus s vorbeasc cu el la copac, dar ns8i ideea
de a merge n casa luiNH To/i murmurau la *aptul c #l
urma ;s *ie oaspetele unui om pctos&=
A6
#i bine, eu
8tiu cam ce au g(ndit unii ucenici, ei credeau c este
*oarte imprudent 2 <i poate leza caracterul 8i poate o*ensa
poporul& #i g(ndeau c trebuia s+l nt(lneasc pe acest
om noaptea, la *el ca pe )icodim 8i s+i o*ere o audien/
atunci c(nd nimeni nu <l vedeG dar a recunoa8te public un
ast*el de om era cel mai imprudent act pe care #l l+ar *i
putut comite&
4e ce a ac/ionat Cristos ntr+un asemenea modJ
A6
.uca, 63:0
3A
4eoarece voia s l cheme pe Qacheu cu o chemare
iubitoare& ;#u nu vin s stau la tine n prag, sau s+/i
privesc prin *ereastr, ci vin nluntrul casei tale 2
aceea8i cas unde pl(nsul vduvelor /i+a a%uns la ureche
*r s l iei n seam& #u vin n salonul tu, unde pl(nsul
or*anilor nu /i+a mi8cat niciodat inima& #u vin acolo,
unde tu, ca un leu *lm(nd, /i+ai devorat prada& #u vin
acolo, unde tu /i+ai nnegrit casa, *c(nd+o in*am& #u vin
n locul de unde strigtul s+a nl/at p(n la cer, stors de
pe buzele acelora pe care tu i+ai asuprit& #u vin n casa ta
8i+/i dau o binecuv(ntare&= h, c(t dragoste a artatH
Srmane pctos, Stp(nul meu este un Stp(n plin de
a*ec/iune& #l va veni n casa ta& Cel *el de cas ai tuJ F
cas pe care ai *cut+o mizerabil prin be/ia ta 2 o cas pe
care ai p(ngrit+o cu necur/ia ta 2 o cas pe care ai
spurcat+o cu blestemele 8i n%urturile tale 2 o cas n
care practici o meserie rea, de care ai *i bucuros s scapiJ
Cristos spune: ;1oi veni n casa ta&= @i 8tiu c(teva case
care erau nainte b(rloguri ale pcatului 8i n care acum
Cristos vine n *iecare diminea/G so/ul 8i so/ia care odat
erau nvr%bi/i 8i se ncierau, acum /i pleac genunchii
mpreun n rugciune& Cristos vine acolo la pr(nz, c(nd
muncitorul se ntoarce acas pentru a m(nca& >nii din
asculttorii mei pot rareori s mearg acas o or pentru a
servi pr(nzul, dar ntotdeauna 8i *ac timp pentru
rugciune 8i citirea Scripturilor& Cristos vine la ei& colo
unde pere/ii erau umplu/i cu c(ntece senzuale 8i imagini
triviale, acum este un almanah cre8tin ntr+un loc, o
?iblie pe scrinG 8i de8i locuiesc ntr+o singur camer,
dac un nger ar veni acolo 8i 4umnezeu ar zice ;Ce ai
vzut n acea casJ= el ar putea spune: ;m vzut mobil
bun, pentru c acolo este o ?iblie, ici+acolo c(te o carte
33
religioas, imaginile murdare sunt date %os 8i arseG acum
nu mai sunt cr/i de %oc n 8i*onierul omuluiG Cristos a
venit n casa sa& Fh, ce binecuv(ntare c noi putem avea
un 4umnezeu al casei noastre, la *el ca romaniiH
4umnezeul nostru este un 4umnezeu al casei& #l vine s
locuiasc cu poporul SuH #l iube8te corturile lui :acov&
cum, srmane pctos zdren/ros, care locuie8ti n
cele mai murdare spelunci ale !ondrei, dac e8ti cumva
aici, :sus /i spune: ;Qachee, d+te %os degrab cci astzi
trebuie s rm(n n casa ta&=
5& Chemarea e*icace nu este doar una iubitoare, ci
este o chemare care rm6ne& ;stzi trebuie s rm6n n
casa ta&= F chemare general sun cam a8a: ;stzi voi
intra la tine n cas pe o u8 8i voi ie8i pe alta&= Chemarea
adresat tuturor oamenilor prin #vanghelie este o che+
mare care ac/ioneaz asupra lor doar pentru un timp 8i
dup aceea se stingeG dar chemarea m(ntuitoare este o
chemare care rm6ne& C(nd Cristos vorbe8te #l nu zice
doar: ;Mrbe8te+te, Qacheu 8i coboar, pentru c #u doar
vreau s arunc o privire n casa ta&= )u& #l zice: ;Trebuie
s rm(n n casa ta& #u vin s stau s mn(nc 8i s beau
cu tine& #u vin s cinez cu tine& stzi, trebuie s rm6n
n casa ta&=
;h=, spune cineva, ;nu ave/i idee, domnule, de
c(te ori am *ost cercetat& deseori am *ost convins n
mod solemn 8i am crezut c sunt m(ntuit cu adevrat, dar
toate acestea s+au dusG asemeni unui vis, c(nd se treze8te
cineva, tot ce a visat dispare, la *el a *ost 8i cu mine&= Fh,
srmane su*let, nu dispera& Sim/i lupta harului atot+
puternic n inima ta ndemn(ndu+te s te pocie8ti astziJ
4ac da, aceasta va *i o chemare care rm6ne& 4ac :sus
6BB
este cela care lucreaz n su*letul tu, #l va veni, va
zbovi n inima ta 8i te va consacra pentru Sine pentru
ve8nicie& #l spune: ;1oi veni 8i voi locui cu tine pentru
ve8nicie& #u voi veni 8i voi spune:
"ici eu m #oi aeza s m odihnesc
i nu #oi mai pleca
$u #oi mai %i strin sau oaspe
Ci stpnul acestei case&
;h=, vei spune, ;aceasta doresc& #u vreau o
chemare care rm6ne, ceva care s dinuie& #u nu vreau
o religie care s se decoloreze, ci una a crei culoare
rm(ne&= #i bine, cu o ast*el de chemare cheam Cristos&
Slu%itorii !ui nu o pot daG dar c(nd Cristos vorbe8te, #l
vorbe8te cu putere 8i spune: ;Qachee, d+te %os de grab
cci astzi trebuie s rm6n n casa ta&=
0& #'ist un lucru pe care nu l pot uita, 8i anume c
aceasta a *ost o chemare necesar& 4oar reciti/i te'tul&
;Qachee d+te %os de grab, cci astzi trebuie s rm(n
n casa ta&= )u era ceva ce #l ar *i putut s *ac sau s nu
*ac 2 a *ost o chemare necesar& M(ntuirea unui pctos
este la *el de necesar pentru 4umnezeu precum
mplinirea legm(ntului potrivit cruia ploaia niciodat
nu va mai neca pm(ntul& M(ntuirea *iecrui copil al lui
4umnezeu rscumprat prin s(nge este un lucru necesar
din trei motive: este necesar pentru c este scopul lui
4umnezeuG este necesar deoarece este achi3iia lui
CristosG este necesar *iindc este promis de 4umnezeu&
#ste necesar pentru copilul lui 4umnezeu s *ie m(ntuit&
>nii teologi g(ndesc c este *oarte gre8it s accentuezi
6B6
cuv(ntul ;trebuie=, n special n pasa%ul unde se spune:
;#l trebuia s treac prin Samaria&= ;,i=, spun ei, ;#l
trebuia s treac prin Samaria deoarece nu era un alt
drum pe care ar *i putut merge, de aceea el a *ost obligat
s mearg pe acel drum&= 4a, domnilor, *r ndoial,
rspundem noi& 4ar poate c acolo a mai e'istat 8i un alt
drum& ,roviden/a a *cut n a8a *el nc(t #l a trebuit s
treac prin Samaria 8i Samaria trebuia s se a*le pe ruta
pe care #l ales+o& 8a c tot v+am prins& ;#l trebuia s
treac prin Samaria&= ,roviden/a l+a direc/ionat pe om s
construiasc Samaria chiar pe acea rut 8i harul l+a
constr(ns pe M(ntuitorul s mearg n acea direc/ie& )u a
spus, ;Qachee, d+te %os, pentru c a putea rm(ne n
casa ta=, ci ;trebuie=& M(ntuitorul a sim/it o constr(ngere
puternic& !a *el cum este necesar ca omul s moar, ca
soarele s ne lumineze ziua iar luna noaptea, la *el de
necesar este ca *iecare copil al lui 4umnezeu
rscumprat prin s(nge s *ie m(ntuit&
;stzi trebuie s rm(n n casa ta&= @i, ah, c(nd
4omnul a%unge aici, la *aptul c #l trebuie s vin 8i are
s vin, ce mare este acest lucru pentru srmanul pctos&
>neori ne ntrebm, ;S <l las s intreJ #ste un strin la
u8& #l bate chiar acum 2 #l a mai ncercat 8i nainte 2 <l
voi lsa s intreJ= 4ar de data aceasta sun ast*el: ;#u
trebuie s rm(n n casa ta&= )u a e'istat nici o btaie n
u8, ci o izbitur a pre*cut u8a n atomiH @i #l a intrat
nuntru 2 #u trebuie s rm(n, #u voi rm(ne, #u vreau
s rm(n 2 )u+mi pas c protestezi, consider(ndu+te
ticlos 8i necredincios& #u trebuie, #u vreau 2 #u trebuie
s rm(n n casa ta&=
;Fh=, poate spune cineva, ;#u nu cred c
6B2
4umnezeu m va *ace vreodat s cred a8a cum crezi tu,
sau s devin vreodat cre8tin&= h, dar dac #l va spune
doar ;stzi trebuie s rm(n n casa ta= atunci nu va *i
nici un pic de mpotrivire din partea ta& Sunt unii dintre
dumneavoastr care bat%ocoresc tocmai ideea de a *i un
Metodist ipocrit 2 ;Ce, domnuleJ ,resupune/i c voi
deveni unul din oamenii dumneavoastr religio8iJ= )u,
prietene, eu nu presupun aceasta 2 eu tiu sigur& 4ac
4umnezeu zice, ;#u trebuie= atunci nu este nimic care
s+: stea mpotriv& S spun numai ;trebuie= 8i a8a va *i&
1 voi spune o istorioar care dovede8te aceasta&
;>n tat voia s+8i trimit *iul la colegiu, dar 8tiind
despre in*luen/a la care acesta va *i e'pus, era pro*und
ngri%orat 8i nelini8tit din cauza bunstrii eterne 8i
spirituale a *iului su *avorit& Tem(ndu+se ca nu cumva
nv/turile credin/ei cre8tine, pe care el s+a strduit s i
le ntipreasc n minte, s *ie brutal asaltate, dar ncre+
z(ndu+se n e*icacitatea acelui Cuv(nt care este viu 8i
lucrtor, el a achizi/ionat, *r 8tirea *iului su, o elegant
copie a ?ibliei 8i a a8ezat+o pe *undul cu*rului su&
T(nrul a intrat la colegiu& Cur(nd, restric/iile
educa/iei sale pioase au disprut, iar el nainta din specu+
la/ie n ndoial 8i din ndoial n negarea realit/ii
religiei& 4up ce a devenit, con*orm propriilor sale esti+
mri, mai n/elept dec(t tatl su, el a descoperit ntr+o zi,
n vreme ce cotrobia prin cu*r, cu o mare surpriz 8i in+
dignare, comoara sacr& #l a scos+o, 8i g(ndindu+se ce s
*ac cu ea, a hotr(t c aceasta poate *i *olosit ca h(rtie
de 8ters briciul atunci c(nd se brbierea& 4e *iecare dat
c(nd se brbierea, rupea c(te o *oaie sau dou din Cartea
S*(nt, p(n c(nd %umtate din carte a *ost distrus&
4ar pe c(nd comitea acest sacrilegiu asupra Cr/ii
6B3
S*inte, ochii lui nt(lneau c(nd 8i c(nd un pasa% care
mergea ca o sgeat n inima lui& 4up un timp, el a auzit
o predic ce i+a dezvluit propriul su caracter 8i e'pu+
nerea sa la m(nia lui 4umnezeu& ceasta i+a /intuit n
minte imaginea ultimei *ile rupte din binecuv(ntata, de8i
insultata carte& 4e ar *i avut toate lumile la dispozi/ie, ar
*i renun/at bucuros la toate de l+ar *i a%utat s des*ac
ceea ce a *cut& 4up o vreme el a gsit iertarea la Cruce&
9oile rupte ale cr/ii au adus vindecare su*letului su 2
pentru c l+au condus s se ncread n mila lui
4umnezeu, care este su*icient pentru cel mai mare
pctos&=
1 spun c nu e'ist nici un ticlos care s umble
strzile 8i s spurce aerul cu blas*emiile sale, nu e'ist
nici o *iin/ abandonat n a8a *el nc(t s *ie aproape la
*el de rea ca Satan nsu8i, care, dac este *iu al vie/ii, s
nu se a*le n grani/ele milei& @i dac 4umnezeu spune:
;stzi trebuie s rm(n n casa ta=, #l *r ndoial va
*ace a8a&
Sim/i, dragul meu asculttor, chiar acum, ceva n
mintea ta care pare s+/i spun c te+ai mpotrivit
#vangheliei de mult vreme, dar c astzi nu mai po/i
rezistaJ Sim/i c o m(n puternic te+a prins 8i auzi tu o
voce zic(nd: ;,ctosule, #u trebuie s rm(n n casa ta&
Tu adeseori M+ai bat%ocorit, adesea M+ai luat n r(s,
adesea ai scuipat n *a/ ndurarea Mea, adesea M+ai
hulit, dar pctosule, #u trebuie s rm(n n casa ta& Tu
ieri ai tr(ntit u8a n *a/a misionaruluiG ai ars bro8ura, l+ai
bat%ocorit pe predicator, ai n%urat casa lui 4umnezeu, ai
nclcat ziua duminicii 2 dar pctosule, #u trebuie s
rm(n n casa ta 8i voi rm(neH=
;Ce, 4oamne=, zici tu, ;s rm(i la mine n casJ
6B4
4ar este plin de nelegiuireH S rm(i n casa meaH 4ar
nu este un scaun sau o mas din ea care s nu strige
mpotriva meaH S rm6i n casa meaH 4ar grinzile 8i
b(rnele 8i pardoseala toate se vor ridica 8i+Ii vor spune
c eu nu sunt vrednic s+Ii srut marginea hainei& Ce,
4oamne, s rm(i la mine acasJ= ;4a,= spune #l,
;:rebuie s rm(n& #ste absolut necesar, dragostea Mea
m constr(nge ori c vrei s m la8i ori nu, #u sunt
hotr(t s te *ac s vrei 8i tu M vei lsa nuntru& =
)u te surprinde oare *aptul c Cristos nu doar te
cheam s vii la #l, dar se invit pe Sine la masa ta, 8i
mai mult, c(nd vrei s l ndeprtezi, #l spune cu
buntate, ;#u trebuie, #u voi intra la tine&= M(nde8te+te
numai la Cristos cut(nd un pctos, strig(nd dup un p+
ctos, implor(nd un pctos s+! lase s *ie salvat de #l 2
8i aceasta este tocmai ceea ce *ace :sus pentru ale8ii Si&
,ctosul *uge de #l, dar harul l urmre8te 8i+i
spune: ;,ctosule, vino la Cristos&= @i dac inimile
noastre sunt nchise, Cristos 8i pune m(na n acea u8 8i
dac noi nu ne ridicm, ci l respingem cu rceal, #l
spune, ;#u trebuie, #u voi veni nuntru&= #l pl(nge
pentru noi p(n c(nd lacrimile Sale ne vor birui& #l ne
strig, p(n c(nd strigtul Su va nvinge, iar n ceasul
Su bine hotr(t, #l intr n inima noastr 8i va locui
acolo& ;#u trebuie s rm(n n casa ta=, a spus :sus&
A& @i acum, n ultimul r(nd, aceast chemare a *ost
una e*icient, deoarece vedem rezultatele ei& >8a lui
Qacheu a *ost deschis, masa a *ost a8ternut, inima i+a
devenit generoas, m(inile i+au *ost splate, con8tiin/a i+a
*ost u8urat, su*letul i+a sltat de bucurie& ;:at,
4oamne=, a zis el ;%umtate din ce am dau sracilorG n+
6B.
drznesc s spun c %umtate din avu/ia mea a *ost luat
de la ei, iar acum le+o dau napoi= ;8i dac am npstuit
pe cineva cu ceva, i dau napoi mptrit&=
A2
F alt parte
din avu/ia lui s+a dus& Fh, Qacheu, disear te vei culca
mult mai srac dec(t te+ai trezit azi+diminea/ 2 dar de
asemenea in*init mai bogatG srac, *oarte srac n bunurile
acestei lumi, n compara/ie cu ceea ce aveai c(nd te+ai
c/rat n sicomor 2 dar bogat, in*init mai bogat n
comori cere8ti& ,ctosule, vom 8ti dac 4umnezeu te
cheam dup aceasta 2 dac El te cheam, aceasta este o
chemare e0icace, nu o chemare pe care o po/i auzi 8i apoi
uita, ci una care produce *apte bune& 4ac 4umnezeu te+a
chemat n aceast diminea/, vei arunca la o parte paharul
de butur, 8i rugciunile tale se vor nl/a n sus& 4ac
4umnezeu te+a chemat n aceast diminea/, la maga+
zinul tu nu va *i doar un oblon tras, ci toate, 8i vei pune
un anun/: ;Magazinul este nchis n ziua de duminic 8i
nu va mai *i deschis n aceast zi&=
M(ine poate *i o anumit distrac/ie lumeasc, dar
dac 4umnezeu te+a chemat, tu nu vei merge& @i dac ai
%e*uit pe cineva D8i cine 8tie, aici poate *i 8i vreun ho/E,
dac 4umnezeu te cheam, atunci va *i o restituire a ceea
ce ai *urat, tu vei renun/a la tot ce ai, ast*el nc(t s+l
urmezi pe 4umnezeu cu toat inima& )oi nu credem c
un om este convertit dec(t atunci c(nd el renun/ la cile
sale gre8ite, c(nd practic, el este adus n punctul n care
a%unge s cunoasc pe Cristos <nsu8i ca stp(n al
con8tiin/ei sale 8i s gseasc plcere n !egea !ui&
;Qachee d+te %os de grab, cci astzi trebuie s
rm(n n casa ta&= @i el s+a grbit 8i a cobor(t 8i !+a
primit pe :sus cu bucurie& ;4ar Qacheu a sttut naintea
A2
.uca, 0:A
6B5
4omnului, 8i :+a zis: :at, 4oamne, %umtate din avu/ia
mea o dau sracilorG 8i, dac am npstuit pe cineva cu
ceva, i dau napoi mptrit& :sus i+a zis: stzi a intrat
m(ntuirea n casa aceasta, cci 8i el este *iul lui vraam&
,entru c 9iul omului a venit s caute 8i s m(ntuiasc ce
era pierdut&=
cum, avem una sau dou lec/ii& < lecie pentru
cei m6ndri& Cobor(/i+v, inimi m(ndre, cobor(/i+vH
<ndurarea curge n vi, nu pe coama mun/ilor& Coboar,
coboar, spirit seme/H Fra8ul seme/ #l l coboar p(n la
pm(nt 8i apoi l reconstruie8te& poi, o lecie pentru
tine! srmane su0let disperat! m bucur s te vd n casa
lui 4umnezeu n aceast diminea/, acesta este un semn
bun& )u mi pas pentru ce ai venit& ,oate ai auzit de un
ciudat care predic aici& )u conteaz asta& Sunte/i la *el
de ciuda/i ca el& #ste necesar s e'iste un om ciudat
pentru a aduna pe al/i ciuda/i&
cum, am o mul/ime de oameni aici& @i dac ar *i
s *olosesc o meta*or, v+a8 putea compara cu o mare
grmad de cenu8 amestecat cu pu/in pilitur de *ier&
cum, dac predica mea este nso/it de har 4ivin, va *i
un *el de magnetG nu va atrage nici o cenu8 2 ei vor
rm(ne tot acolo 2 dar va atrage pilitura& r trebui s am
un Qacheu acolo& #ste o Mar$ chiar acolo sus& >n Cohn
chiar aici %os, o Sarah, sau un Rilliam, sau un Thomas
acolo 2 ale8ii lui 4umnezeu 2 ei sunt pilitura de *ier n
congrega/ia de cenu8 8i #vanghelia mea, #vanghelia
?inecuv(ntatului 4umnezeu, ca un mare magnet, i va
atrage a*ar din grmad&
#i vin, ei vin& 4e ceJ ,entru c a *ost o putere
magnetic ntre #vanghelie 8i inimile lor& h, srmane
pctos, vino la :sus, crede n iubirea !ui, ncrede+te n
6B0
mila Sa& 4ac tu ai dorina de a veni, dac /i *aci loc cu
*or/a prin cenu8 pentru a a%unge la Cristos, aceasta se
datoreaz *aptului c Cristos te cheam& Fh, to/i acei care
v cunoa8te/i pe voi n8iv a *i pcto8i 2 orice brbat,
*emeie 8i copil dintre voi 2 da, copila8ilor Dpentru c
4umnezeu mi+a dat pe c(/iva dintre voi ca rsplatE, v
sim/i/i voi n8iv pcto8iJ tunci crede/i n :sus 8i *i/i
m(ntui/i&
Mul/i dintre voi a/i venit aici din curiozitate& Fh,
de v+ar nt(lni :sus s v m(ntuiascH #u su*r pentru voi,
ca nu cumva s v scu*unda/i n *ocul iadului& Fh,
asculta/i+! pe Cristos c(nd v vorbe8te& Cristos spune n
aceast diminea/ ;Coboar&= Merge/i acas 8i smeri/i+v
naintea lui 4umnezeu& 4uce/i+v 8i mrturisi/i+v
pcatele care le+a/i *ptuit mpotriva !uiG merge/i acas 8i
spune/i+: c sunte/i nenoroci/i, ruina/i *r harul Su su+
veranG 8i apoi privi/i la #l, pentru c pute/i *i siguri c #l
a *ost primul care s+a uitat la voi& Tu spui, ;4omnule, oh,
sunt gata pentru a *i m(ntuit, dar m tem c #l nu vrea&=
;StaiH Fpre8te+teH S nu mai aud astaH </i dai
seama c aceasta este aproape blas*emieJ )u ntru totul&
4ac nu ai *i ne8tiutor, /i+a8 spune c aceasta este n parte
blas*emie& Tu nu+l po/i privi pe Cristos, nainte ca #l s te
*i privit pe tine& 4ac tu dore8ti s *i m(ntuit, #l /i+a dat
voin/a& Crede n 4omnul :sus Cristos 8i *i botezat 8i vei *i
m(ntuit& #u cred c 4uhul S*(nt te cheam&
Tinere care stai acolo sus, tinere care stai n
*ereastr, grbe8te+teH CoboarH ?tr(ne care stai pe
aceste bnci, coboarH )egustorule de pe acel culoar,
grbe8te& 4oamn 8i domni8oar care nu+! cuno8ti pe
Cristos, oh, *ie ca #l s te priveascH ?unicu/o, ascult
chemarea harului& @i tu, tinere, Cristos poate te prive8te 2
6BA
eu a8a cred 2 8i /i spune, ;Mrbe8te+te 8i vino %os, pentru
c astzi #u trebuie s rm(n n casa ta&=
6B3
Perseverena @n s)inenie
%redic rostit la A <ctombrie $''C! n dimineaa
Dilei &omnului! la :abernacolul 4etropolitan!
)e*ington! .ondra
:7oi @ncheia cu ei un le1'Bnt ve3nic, c1 nu M1 voi
'ai @ntoarce de la ei, ci le voi )ace 8ine, 3i le voi pune
@n ini'1 )rica de Mine, ca s1 nu se dep1rteze de
Mine! =
/eremia @"1E#
<n ultima diminea/ de sabat am *ost chema/i s ne
privim pro*und n su*let& *ost un discurs dureros pentru
predicator 8i nu mai pu/in dureros pentru mul/i dintre
asculttorii si& >nii dintre noi nu vor uita niciodat acel
smochin, acoperit cu *runze la vremea nepotrivit, *r vreun
rod, *iind blestemat s rm(n un avertisment pentru cei
neroditori din toate veacurile& m sim/it ca 8i cum eram la
opera/ie, *olosind bisturiul: sim/eam o pruden/ nemai+
pomenit 8i opera/ia era apstoare pentru su*letul meu& tunci
c(nd v(nturtoarea era *olosit pentru a v(ntura pleava, unele
*ire de gr(u sim/eau c nu erau su*icient de grele 2 v(ntul le
muta din locul lor nc(t le era team de a nu *i luate 8i duse n
*oc& stzi vom vedea, sper, c, n ciuda cernerii, nici un
grunte adevrat nu va *i pierdut&
9ie ca "egele <nsu8i s se apropie 8i s+@i hrneasc din
bel8ug s*in/iiH 9ie ca M(ng(ietorul care ne+a convins de pcat
s vin s ne nveseleasc cu o promisiuneH m observat n ce
prive8te smochinul c a *ost con*irmat n lipsa rodniciei sale:
nu avea nici un rod, de8i mrturisea c are din abunden/, 8i a
66B
*ost *cut s rm(n a8a& S lum n considerare o alt *orm
de con*irmare, nu blestemul continurii n obiceiul nrdcinat
al rului, ci binecuv(ntarea perseveren/ei pe calea neschimbat
a harului& 9ie ca 4omnul s ne arate cum sde8te pe s*in/ii Si
n neprihnire 8i *ace ca lucrrile ncepute de #l s rm(n n
ei 8i s reziste, 8i chiar s mearg nainte spre per*ec/iune,
ast*el nc(t s nu *ie *cu/i de ru8ine n ziua venirii !uiH
1om merge la te'tul nostru imediat& <n lume sunt brba/i
8i *emei cu care 4umnezeu este ntr+o rela/ie de legm(nt&
mesteca/i printre miriadele de oameni ce uit de 4umnezeu
sau chiar <l de*imeaz, e'ist un numr de oameni n
legm(nt ce se g(ndesc la 4umnezeu, <l cunosc, se ncred n #l
8i chiar sunt n alian/ cu #l& 4umnezeu a *cut cu ei un
legm(nt& #ste o minune a milei c :ehovah intr n legm(nt
cu oamenii, dar totu8i a *cut+o& 4umnezeu a intrat n legm(nt
cu poporul Su 8i ei, n schimb, prin harul Su, au intrat n
legm(nt cu 4umnezeu& ce8tia sunt oamenii legm(ntului
raiului, n legturi de su*let, alian/ 8i chiar uniune cu 4omnul
4umnezeul lor& cest legm(nt va rm(ne valabil c(nd mun/ii
se vor deprta 8i dealurile se vor muta din loc: nu este un lucru
trector, ci, asemenea utorului, este ve8nic& 9erici/i sunt
oamenii ce se unesc n 4omnul prin legturi ve8niceH
ce8ti oameni ai legm(ntului pot *i recunoscu/i prin
anumite semne 8i caracteristici& #ste important s 8tim c 8i noi
apar/inem acestui grup& #i sunt un popor, cruia, con*orm
te'tului, 4umnezeu i *ace bine& ,rietene, percepi c
4umnezeu /i *ace bineJ S+a comportat 4umnezeu cu har cu
tineJ Ii s+a artat 8i a spus: ;Te+am iubit cu o iubire ve8nic,
de aceea cu buntate plin de iubire te+am atras&=
A3
Toate
lucrurile lucreaz spre binele tuJ M re*er la binele tu
spiritual, binele tu ve8nicJ i primit binele suprem prin
rennoirea dat de 4uhul S*(ntJ !+a dat pe Cristos pentru tineJ
Te+a *cut s ur8ti rul 8i s te lipe8ti de ceea ce este bunJ
4ac aceste daruri bune au *ost revrsate peste *iin/a ta, atunci
A3
Traducere literal din englez a versetului :eremia 36:3 2 n& ed&
666
#l /i+a *cut bine, pentru c aceste daruri sunt rezultatul
legm(ntului 8i sunt garan/ii sigure c el rm(ne valabil ntre
4umnezeu 8i su*letul tu&
ce8ti oameni sunt cunoscu/i ca av(nd *rica de 4omnul
n inimile lor& Cudec dac este a8a n cazul tu& ceasta este
promisiunea ;!e voi pune n inim *rica de Mine&= i *ric de
4omnulJ Te smere8ti naintea lui :ehovah, 4umnezeul nostruJ
4ore8ti s <i *aci pe placJ <i e8ti plcutJ 4ore8ti s *ii
asemenea !uiJ #8ti asemenea !ui ntr+o msur smeritJ Te
sim/i ru8inat c(nd vezi c(t de mic este asemnareaJ @i te *ace
aceasta s *ii n*ometat 8i nsetat dup neprihnireJ #ste
prezen/a plin de har a lui 4umnezeu pentru tine cerul pe
pm(ntJ #ste aceasta tot ce /i dore8ti n cerul de susJ 4ac da,
atunci aceast *ric de 4umnezeu din inima ta este pecetea
legm(ntului& 4umnezeu are g(nduri de iubire pentru tine ce
nu se vor schimba&
ceasta ne aduce la o analiz atent a te'tului&
Fbservm n primul r(nd legm6ntul venic: ;1oi ncheia un
legm(nt ve8nic cu ei&= <n al doilea r(nd, <l distingem cu reve+
ren/ pe &umne3eul neschimbtor al legm6ntului: ;)u m
voi ntoarce de la ei, ci le voi *ace bine&= <n al treilea r(nd,
vedem cu bucurie oamenii persevereni n acel legm6nt: ;le
voi pune n inim *rica de Mine, ca s nu se deprteze de
Mine&= Sunt convins c nu voi gsi un limba% potrivit pentru o
ast*el de tem, dar sunt bucuros medit(nd la *aptul c indi*e+
rent c(t de srace sau simple ar *i cuvintele mele, subiectul
despre care vorbesc este n el nsu8i su*icient pentru plcerea
tuturor credincio8ilor adevra/i& tunci c(nd ai m(ncare solid
din abunden/ pentru o mas, nu trebuie s te nelini8te8ti, chiar
dac sim/i lipsa gustoaselor mpodobiri ale mesei& 9lm(nzii
nu t(n%esc dup etalri ale veselei sau p(nzetului, nici dup
gtelile *lorale de pe mas& M(ncarea bun i mul/ume8te cel
mai bine& <n subiectul meu avem parte de carne potrivit pentru
regi: oric(t de prost a8 tia+o, voi, cei *lm(nzi, v ve/i hrni
*r ndoial din ea& 4uhul S*(nt s se ngri%easc de aceastaH
662
:& <n primul r(nd, aici este !#MKML)T>! 1#@):C:
;1oi ncheia un legm(nt ve8nic cu ei&=
<n capitolul precedent, n versetul 36, acest legm(nt este
numit ;)oul !egm(nt= 8i este nou n contrast cu primul pe
care 4omnul l+a *cut cu :srael atunci c(nd i+a scos din #gipt&
#ste un legm(nt nou 8i din pricina principiului pe care se
bazeaz& 4omnul a spus poporului Su c dac <i vor respecta
legile 8i vor umbla n cile !ui, i va binecuv(nta& #l a pus
naintea lor un 8ir mare 8i bogat de binecuv(ntri: toate acestea
vor *i partea lor dac vor da ascultare 4omnului 8i se vor
supune !egii !ui& <ntr+adevr, :ehovah le era ca un so/,
ngri%indu+se cu bl(nde/e de toate nevoile lor 8i spri%inindu+i n
toat cltoria lor& #l le+a dat hrana ngerilor, *erindu+i ziua de
ar8i/, iar noaptea lumin(ndu+le ora8ul de corturi cu un st(lp de
*oc& #l nsu8i mergea n mi%locul lor 8i li se descoperea a8a
cum nu o *cuse cu nici o alt na/iune: ei <i erau poporul
apropiat, o na/iune iubit de 4omnul& 4ar n circumstan/ele
*avorabile n care locuiau n pustie, unde nu aveau gri%i lume8ti
8i nici vecini s+i duc pe crri gre8ite, nu au pstrat
or(nduirile 4omnului 8i nici mcar nu :+au rmas credincio8i
ca 4umnezeu al lor, *iindc s+au nchinat unei imagini din
metal topit 8i au asemnat pe 4omnul slavei cu un bou ce
mn(nc iarb& #i s+au nchinat n *a/a unui bou cu coarne 8i
copite 8i au strigat: ;ce8tia sunt dumnezeii ti, :sraele, ce te+
au scos din /ara #giptului&=
A4
st*el ei au rupt legm(ntul n
cea mai oribil manier posibil& >n asemenea legm(nt a *ost
distrus cu u8urin/ de un popor rzvrtitG de aceea 4omnul, n
incomensurabilul Su har, gse8te cu cale s *ac un legm(nt
de un nou tip, ce nu poate *i rupt& 4omnul era credincios
vechiului legm(nt: clcarea acestuia era de partea poporului,
a8a cum citim n :eremia 36:32: ;legm(nt pe care l+au clcat,
mcar c aveam drepturi de so/ asupra lor, zice 4omnul&=
4up ndelung rbdare, #l le+a cercetat *rdelegile, 8i
A4
E>od, 32:4
663
rm8i/ele trupe8ti au czut n pustie, cci n+au putut intra n
odihna !ui& Mai apoi #l i+a dat n m(inile du8manilor lor ce
erau o sc(rb pentru ei, i+a *cut s *ie lua/i captivi de rzboi 8i
apoi a ngduit ca romanii s le ard ora8ul s*(nt 8i s mpr8tie
poporul prin toat lumea& #i nu au pstrat legm(ntul
4omnului 8i de aceea trdarea lor s+a revrsat asupra capului
lor& 4ar n aceste zile 4omnul a *cut cu adevrata sm(n/ a
lui vraam, prin :sus Cristos, un nou legm(nt, nu dup tiparul
vechiului, nici predispus ruperii asemenea celuilalt& 9ra/ilor,
ave/i gri% s distinge/i ntre cele dou legminte, pentru c nu
trebuie niciodat con*undate& Mul/i nu pot n/elege adevrata
idee a legm(ntului harului, ei nu pricep pactul promisiunii
pure& #i vorbesc despre har, dar l privesc ca dependent de
merit& #i vorbesc despre mila lui 4umnezeu 8i apoi combin
aceasta cu condi/ii care l trans*orm mai degrab n dreptate,
nu n har& 9ace/i distinc/ie ntre lucrurile ce di*er& 4ac
m(ntuirea este prin har, nu poate *i prin *apte, alt*el harul n+ar
mai *i harG 8i dac m(ntuirea este prin *apte, n+ar mai *i prin
har, cci *aptele n+ar mai *i *apte& )oul legm(nt este doar prin
har, de la prima liter 8i p(n la ultimul cuv(nt 8i v vom arta
aceasta pe msur ce continum&
#ste un legm(nt ;ve8nic=, acesta *iind aspectul asupra
cruia insist te'tul& Cellalt legm(nt a *ost de scurt durat,
dar acesta este unul ;*r s*(r8it=& <n ciuda g(ndirii moderne,
sper c mi va *i permis s cred c cuv(ntul ;ve8nic= nseamn
*r s*(r8it& t(ta timp c(t e'ist vreun sens n limb, ar trebui
s *im satis*cu/i c ;legm(ntul ve8nic= nseamn un
legm(nt ce nu va a%unge la s*(r8it niciodat& @i de ce este a8aJ
,rimul motiv pentru care legm(ntul este ve8nic este c
a 0ost 0cut cu noi n /sus -ristos& !egm(ntul *aptelor a *ost
*cut cu neamul primului dam, dar primul dam a *ost supus
gre8elii 8i a czut total dup scurt timpG nu a putut s duc
povara responsabilit/ii sale 8i ast*el legm(ntul a *ost rupt&
4ar girantul noului legm(nt este 4omnul nostru :sus Cristos,
iar #l este per*ect 8i nesupus gre8elii& 4omnul :sus este Capul
664
*ederal al celor ale8i 8i #l st n locul lor: ei sunt privi/i ca
membri ai Trupului !ui, #l *iind Capul, purttorul de cuv(nt,
reprezentantul lor& 4omnul :sus, ca cel de+al doilea dam, a
intrat n legm(nt cu 4umnezeu din partea poporului su 8i
deoarece nu poate e8ua 2 cci n #l nu este vreo neputin/ sau
pcat 2 de aceea legm(ntul al crui girant este poate rm(ne
n picioare& #l rm(ne pentru totdeauna n a Sa preo/ie
melhisedechic 8i n puterea unei vie/i *r s*(r8it& #l este, at(t
n natura c(t 8i n lucrarea Sa, cali*icat ve8nic pentru a sta
naintea 4umnezeului celui viu& #l st n absolut per*ec/iune
n orice trstur 8i, de aceea, legm(ntul st n #l& C(nd este
scris: ;!+am dat ca legm(nt poporului=
A.
vedem c leg+
m(ntul nu poate cdea, *iindc #l nu poate cdea, *iind suma 8i
substan/a acestuia& 4eoarece 4omnul :sus reprezint pe to/i cei
credincio8i n legm(nt, de aceea legm(ntul este ve8nic&
poi, legm(ntul nu poate *i rupt, deoarece partea
uman a acestuia a 0ost mplinit& ,artea uman trebuie privit
ca *iind cea slab, dar atunci c(nd :sus a devenit reprezentantul
omului, acea parte a devenit sigur& <n acest moment #l a
mplinit de%a *iecare stipulare pentru acea parte pentru care #l
gira& #l a nl/at !egea 8i a *cut+o onorabil prin propria Sa
supunere *a/ de ea& #l a ndeplinit cerin/ele c(rmuirii morale
8i a restabilit s*in/enia pentru o*ensele omului& !egea este mai
slvit de aceast moarte isp8itoare dec(t *usese dezonorat
de pcatul omului& cest Fm a o*erit o %ert* pentru totdeauna
pentru pcate 8i este at(t de e*icient pentru mplinirea
legm(ntului nc(t #l st la dreapta lui 4umnezeu& 4eoarece
acea parte a legm(ntului ce /inea de oameni a *ost mplinit,
doar partea lui 4umnezeu a rmas s *ie mplinit, partea ce
const din promisiuni 2 promisiuni necondi/ionate, pline de
har 8i adevr, asemenea acestora: + ;1 voi stropi cu ap
curat, 8i ve/i *i cur/i/iG v voi cur/i de toate spurcciunile
voastre 8i de to/i idolii vo8tri& 1 voi da o inim nou, 8i voi
A.
,ara*razare a versetului /saia, ..:4, ;!+am pus martor pe l(ng
popoare= 2 n& ed&
66.
pune n voi un duh nouG voi scoate din trupul vostru inima de
piatr, 8i v voi da o inim de carne& 1oi pune 4uhul Meu n
voi, 8i v voi *ace s urma/i poruncile Mele 8i s pzi/i 8i s
mplini/i legile Mele&=
A5
Fare nu+@i va onora 4umnezeu
promisiunileJ tunci c(nd #l *ace un legm(nt 8i partea
omului a *ost mplinit, *i/i siguri c de partea 4omnului nici
un cuv(nt nu va rm(ne neonorat& Frice *r(ntur 8i detaliu va
*i mplinit ntocmai&
poi, legm(ntul trebuie s *ie ve8nic, cci este ba3at pe
harul 0r plat al lui &umne3eu& ,rimul legm(nt era
condi/ionat de supunerea oamenilor 2 dac ei ar *i /inut !egea,
4umnezeu i+ar *i binecuv(ntat, dar ei au czut n neascultare 8i
au mo8tenit blestemul& Suveranitatea divin a ales s lucreze
cu oameni nu potrivit meritelor, ci potrivit milei, nu datorit
caracterului personal al omului, ci datorit caracterului
personal al lui 4umnezeu, nu potrivit cu ceea ce oamenii pot
*ace, ci potrivit cu ceea ce 4omnul :sus a sv(r8it& 7arul
suveran declar c se va ndura de cei de care se ndur 8i va
avea mil de cei de care are mil& ceast baz a suveranit/ii
nu poate *i schimbat& !egm(ntul ce m(ntuie8te oamenii
potrivit voii lui 4umnezeu 8i bunei !ui plceri este a8ezat pe o
st(nc, cci harul *r plat a lui 4umnezeu este mereu acela8i
8i suveranitatea lui 4umnezeu este legat de statornicie, a8a
cum este scris: ;#u sunt 4omnul, n Mine nu este schimbare,
de aceea voi, *ii ai lui :acov nu sunte/i nimici/i&=
A0
Cel mai u8or
iz de merit aduce aspecte instabile n legm(nt, dar din
moment ce este doar har, legm(ntul este ve8nic&
4in nou, n legm(nt este o0erit orice poate 0i presupus
ca 0iind condiie& #ste necesar ca un om s se pociasc pentru
a *i iertat, dar 4omnul :sus este nl/at pentru a da pocin/ 8i
cur/area pcatelor& #ste necesar ca un om pentru a *i m(ntuit
s aib credin/ n 4omnul :sus Cristos, dar credin/a este
lucrarea lui 4umnezeu 8i 4uhul S*(nt lucreaz n noi acest rod
A5
E3echiel, 35:2.+20
A0
4aleahi, 3:5
665
al 4uhului& ,entru a intra n cer trebuie s *im s*in/iG dar
4omnul ne s*in/e8te prin Cuv(nt, 8i lucreaz n noi 8i voin/a 8i
n*ptuirea, dup buna Sa plcere& Tot ceea ce este cerut, este
*urnizat& 4ac undeva n Cuv(ntul 4omnului se men/ioneaz
vreo *apt sau har ca 8i condi/ie a m(ntuirii, n alt verset
acestea vor *i descrise ca daruri ale legm(ntului ce vor *i
revrsate peste mo8tenitorii m(ntuirii prin :sus Cristos& 4eci
condi/ia ce pare s pun legm(ntul n pericol este suplinit n
mod sigur, ast*el nc(t s nu apar vreun de*ect sau vreo *isur&
?a mai mult, legm(ntul trebuie s *ie ve8nic, *iindc el
nu poate 0i nlocuit de nimic altceva mai mre& <n ordinea
lucrrii lui 4umnezeu #l mereu avanseaz de la bun la mai bun
2 vechiul legm(nt a *ost nlocuit, deoarece #l gsise
impre*ec/iuni n el 8i de aceea noul legm(nt trebuie s dureze
p(n la gsirea unei bre8e, ceea ce nu va avea loc vreodat&
ceasta este slava ce e'celeaz 2 nici o luminare nu poate
dep8i slava lui 4umnezeu n persoana lui :sus Cristos& )u
poate *i nimic mai plin de slav, nimic mai neprihnit, nimic
mai drept n ochii lui 4umnezeu sau mai sigur pentru om ca
planul m(ntuirii e'pus n legm(ntul harului& !una las loc
soarelui, soarele cedeaz unei strluciri ce va dep8i lumina a
8apte zile, dar ce ar putea s nlocuiasc lumina harului *r
plat 8i a iubirii ce se %ert*e8te p(n la moarte, a slavei
dragostei ce @i+a dat singurul 9iu nscut pentru ca noi s trim
prin #lH !egm(ntul harului ncheiat cu noi n :sus Cristos este
opera n/elepciunii 8i iubirii divine, *iind bazat pe asemenea
principii sigure c trebuie s dureze pentru totdeauna&
,reaiubi/ilor, odihni/i+v n legm(ntul harului ca *iind
cel ce v o*er siguran/a ve8nic 8i m(ng(ierea nemrginit& r
putea *i nemuritoare, din moment ce a *ost de concep/ie divin&
Cu siguran/ s*atul 4omnului va dinui, cci cine altcineva ar
*i putut g(ndi un legm(nt ;bine ntrit n toate privin/ele 8i
tare=
AA
care s *ie ncheiat cu un om vinovatJ *ost de
asemenea divin n mplinire 8i de aceea va dinui& Cine ar *i
AA
" ,amuel, 23:.
660
putut da un M(ntuitor asemenea singurului 9iu nscut al
TatluiJ Cine ar *i putut s+! dea pentru legm(nt a*ar de
TatlJ !egm(ntul este divin n ndeplinirea sa& Fbserva/i cu
aten/ie Cuv(ntul 4omnului: ;1oi ncheia un legm(nt ve8nic
cu ei&= #l nu spune c ;#i vor ncheia un legm(nt cu Mine=&
Motivul siguran/ei 8i nemuririi legm(ntului este *aptul c
4umnezeu este ini/iatorul legm(ntului& Credinciosul
4umnezeu a dat garan/ii ce l *ace neschimbat, ns8i
promisiunea 8i %urm(ntul Su 2 cele dou lucruri imuabile, n
care lui 4umnezeu <i este imposibil s mint& vem o
consolare puternic prin acestea, noi, cei ce am cutat re*ugiu
la :sus Cristos& Totu8i de8i multe au *ost spuse, sunt pu/ine n
compara/ie cu grandoarea subiectului&
::& <n al doilea r(nd, trebuie s ne aplecm cucernic
asupra 4>M)#Q#>!>: )#SC7:M?T ! !#MKML)+
T>!>:: ;)u M voi mai ntoarce de la ei, ci le voi *ace
bine&&&=
1 rog s observa/i termenii utiliza/i aici: 4omnul nu
spune doar ;)u M voi ntoarce de la ei=, ci ;)u M voi mai
ntoarce de la ei, ci le voi *ace bine=& #l nu va nceta s lucreze
binele pentru ale8ii Si& 4omnul le *ace mereu bine oamenilor
Si 8i aici #l promite nu doar c i va iubi mereu, dar c <8i va
demonstra mereu dragostea prin buntate activ 8i
binecuv(ntare& #l promite s continue darurile 8i lucrarea
bunt/ii Sale& #l spune de *apt: ;)u voi nceta s+i
binecuv(ntez, voi continua n mod nes*(r8it 8i necontenit s le
*ac bine&= cum, de ce 4umnezeu este de neschimbat n
*acerile !ui pentru cei implica/i n legm(ntJ
#l nu va nceta s le *ac bine n primul r(nd deoarece
El a spus aceasta& ceasta este su*icient, cci :ehovah vorbe8te
8i n vocea Sa este s*(r8itul controversei& #l spune: ;)u M voi
mai ntoarce de la ei, ci le voi *ace bine= 8i noi suntem siguri
c #l nu+@i va nclca cuv(ntul& )u am nevoie s aduc mai
multe motive, deoarece acestea sunt su*iciente& 4ac a spus
66A
ceva, nu va mpliniJ
Totu8i, s ne amintim c nu e'ist vreun motiv ntemeiat
pentru care s nceteze s le *ac bine& <mi aminti/i de
nevrednicia lor& 4a, dar observa/i c atunci c6nd El a nceput
s le 0ac bine! ei erau la 0el de nevrednici& #l a nceput s le
*ac bine c(nd ei erau ;mor/i n gre8elile 8i pcatele lor&=
A3
#l a
nceput s le *ac bine c(nd ei erau du8mani, rzvrti/i 8i sub
condamnare& C(nd la nceput pctosul simte mi8carea
dragostei divine n inima sa, el nu este ntr+o stare ludabil& <n
unele cazuri omul este un be/iv, un de*imtor, un mincinos
sau o persoan pro*an& <n alte cazuri omul a *ost un prigonitor
ca Manase sau Saul& 4ac 4umnezeu nu ne+ar mai
binecuv(nta pentru c nu vede nimic bun n noi, atunci de ce a
nceput s ne *ac bine c(nd nu aveam nici o dorin/ n ce+!
prive8teJ #ram o mas de ne*ericire, o *(nt(n de po*te, o
grmad de pcate atunci c(nd #l a nceput s ne *ac bine&
Fricum am putea *i acum, nu suntem alt*el dec(t am *ost c(nd
#l a descoperit nt(i dragostea !ui pentru noi& cela8i motiv ce
!+a determinat s nceap <l va *ace s continue 8i acel motiv
este nimic altceva dec(t harul&
?a mai mult, gre8elile unui credincios nu pot *i un motiv
ca 4omnul s nceteze s+i *ac bine, vz(nd c El a tiut mai
dinainte tot rul ce era n noi& )ici un *iu rtcitor nu 8i poate
surprinde Tatl ceresc& #l a cunoscut mai dinainte orice pcat
ce urma s l comitem 8i a propus s ne *ac bine, *r a /ine
seama de aceast nelegiuire mai dinainte 8tiut& 4ac, deci, a
intrat ntr+un legm(nt cu noi 8i a nceput s ne binecuv(nteze
cu toate pcatele noastre n *a/a Sa, nimic nou nu poate
interveni s modi*ice legm(ntul odat ncheiat, toate
impedimentele *iind cunoscute 8i luate n considerare& )u
e'ist nici un pcat staco%iu s *i *ost trecut cu vederea, *iindc
4omnul a spus: ;1eni/i dar s ne %udecm 8i de vor *i pcatele
ca c(rm(zul&=
3B
#l a intrat ntr+un legm(nt potrivit cruia nu se
A3
E0eseni, 2:6
3B
/saia, 6:6A
663
va ntoarce de la noi s nu ne *ac bine, 8i nici o circumstan/
nu a aprut sau nu va aprea, care s *i *ost necunoscut !ui
c(nd @i+a dat cuv(ntul harului&
,e deasupra, v+a8 aminti c n aceast 3i suntem v3ui
de &umne3eu n aceeai lumin ca ntotdeauna& #l ne+a vzut
la nceput sub pcat, czu/i 8i deprava/i 8i totu8i ne+a promis c
ne va *ace bine&
#l m+a vzut n cdere ruinat
@i totu8i m+a iubit&
@i dac astzi sunt pctos, dac astzi o*tez din cauza
*irii mele rele, sunt n acela8i loc unde eram c(nd #l m+a ales,
m+a chemat 8i m+a rscumprat prin s(ngele 9iului Su& ;C(nd
eram *r putere, Cristos a murit pentru cei pcto8i&=
36
#ram
indivizi *r nici un merit c(nd #l @i+a revrsat mila *r nici
un motiv a*ar de cel izvor(t din natura SaG 8i dac nc suntem
*r merite, harul Su este acela8i& 4ac este adevrat c #l
nc rela/ioneaz cu noi n termenii harului, este evident c #l
ne vede n continuare ca *r merite 8i atunci de ce s nu ne
*ac bine acum la *el ca la nceputJ 9r ndoial c dac
izvorul este aceea8i, apa va continua s curg la *el&
Mai mult, aminti/i+v c #l ne vede acum n Cristos& :at
c @i+a pus poporul n m(inile iubitului Su 9iu& ?a chiar ne+a
pus n Trupul 9iului Su, cci ;noi suntem mdulare ale
Trupului !ui, din carnea !ui, din oasele !ui&=
32
#l ne vede ca
murind n Cristos, *iind ngropa/i n #l 8i nvia/i din mor/i n
#l& 4in moment ce 4omnul :sus Cristos este plcut Tatlui, n
#l suntem 8i noi plcu/i Tatlui, cci *iind n #l ne identi*ic cu
#l& 8adar, dac acceptarea noastr de 4umnezeu se bazeaz
pe acceptarea lui Cristos de 4umnezeu, ea este sigur 8i este
un motiv neschimbtor pentru ca 4omnul 4umnezeul nostru
s ne *ac bine& 4ac am sta naintea lui 4umnezeu n propria
36
Romani, .:5
32
E0eseni, .:3B
62B
noastr neprihnire, cderea noastr va *i sigur 8i rapid, dar
n :sus via/a noastr este *erit de orice pericol& Crede/i cu trie
c p(n c(nd 4omnul nu <l respinge pe Cristos, nu poate
respinge poporul !ui, p(n nu respinge isp8irea 8i nvierea, nu
poate izgoni pe nimeni din acei ce au intrat n legm(nt n
4omnul :sus Cristos&
4omnul nu <8i va ntoarce *a/a de la poporul Su ca s
nu le *ac bine, deoarece El 7i5a artat deBa 0a de ei
buntatea ntr5o mare msur! iar tot ce a 0cut va 0i pierdut
dac nu va continua s o 0ac& tunci c(nd @i+a dat 9iul, ne+a
dat o asigurare *erm a *aptului c a inten/ionat s <8i *inalizeze
lucrarea dragostei& #i spun despre un om ce nu 8i+a terminat
lucrarea: ;cest om a nceput s construiasc 8i nu a putut s
termine=, dar aceasta nu va putea *i spus niciodat despre
4omnul :ehovah& 4omnul 4umnezeu @i+a e'pus ntreaga
dumnezeire pentru a+@i m(ntui poporul 8i S+a dat cu totul n
persoana preaiubitului 9iu pentru rscumprarea noastr& ,ute/i
crede c nu va reu8i s o duc la bun s*(r8itJ Sigur c ideea
este blas*ematoare& >nii din noi au cunoscut prea mult iubire
pentru a crede c aceasta ar nceta vreodat s curg peste noi&
m *ost at(t de m(ng(ia/i nc(t nu ndrznim s ne *ie team
c ea ar nceta vreodat& t(t de divin 8i cereasc este
semni*ica/ia dragostei lui 4umnezeu atunci c(nd este revelat
su*letului, nc(t nu putem crede c a *ost dat spre a ne
bat%ocori& m *ost purta/i de ast*el de r(uri de iubire nc(t nu
vom crede niciodat c ar putea seca& 4omnul S+a contopit cu
noi at(t de mult nc(t secretul 4omnului este n noi 8i #l va
recunoa8te pentru totdeauna acel simbol mistic prin care
uniunea noastr a *ost pecetluit& semenea lui ,avel, oricare
din noi ar putea spune: ;8tiu n cine am crezut& @i sunt
ncredin/at c #l are putere s pzeasc ce :+am ncredin/at
p(n n ziua aceea&=
33
,re/ul pltit de 4omnul nostru ne asigur
c #l va duce la bun s*(r8it planurile harului&
,reaiubi/ilor, suntem convin8i c #l nu va nceta s v
33
" :imotei, 6:62
626
binecuv(nteze, deoarece am demonstrat c chiar atunci c6nd
;i ascunde 0aa! nu se ntoarce de la noi! ci ne 0ace bine&
4omnul a retras lumina *e/ei Sale, dar niciodat dragostea din
inima !ui& C(nd 4omnul @i+a ntors *a/a de la poporul Su, a
*ost pentru a le *ace bine, *c(ndu+i s le *ie ru de ei n8i8i 8i
nerbdtori dup dragostea !ui& C(t de adesea ne+a adus napoi
de la rtcirile noastre, *c(ndu+ne s sim/im rul pcatului ce
<i ntristeaz 4uhulH C(nd am strigat: ;1ai, dac a8 8ti unde
s+! gsescH= am *ost binecuv(nta/i nespus de disperarea
cutrii noastre& Mrturisi/i pentru ceea ce spun, voi, popor
ncercat al lui 4umnezeu, pedepsele 4omnului au *ost
ntotdeauna pentru binele vostru& tunci c(nd 4omnul v+a
lovit p(n rnile vi s+au nvine/it, inima voastr s+a m+
bunt/it& C(nd 4omnul v+a retras m(ng(ierile, a *cut+o spre
binele vostru pentru a v atrage spre un bine mai mare&
4omnul v+a mbog/it prin pierderile voastre 8i v+a nsnto8it
prin bolile voastre& 4ac deci 4omnul 4umnezeul nostru, c(nd
e privit n culori sumbre, nu @i+a ntors *a/a de la noi s nu ne
*ac bine, suntem convin8i c #l nu va nceta s reverse
binecuv(ntrile !ui zilnic asupra noastr&
?a mai mult, nchei cu acest argument, c El 7i5a
implicat onoarea n m6ntuirea poporului ,u& 4ac ale8ii 8i
rscumpra/ii 4omnului sunt alunga/i, unde este slava
rscumprrii SaleJ )+ar spune atunci du8manii 4omnului: ;#l
nu are puterea s duc la bun s*(r8it legm(ntul Su 8i nici
consecven/a de a continua s i binecuv(nteze=J S+ar putea
spune aceasta vreodat despre 4omnulJ @i+ar pierde #l slava
atotputerniciei 8i imuabilit/ii SaleJ )u pot crede c vreun
scop al 4omnului ar putea e8ua 8i nici nu pot concepe c #l @i+
ar retrage declara/iile de dragoste *a/ de cei cu care este n
legm(nt& 4umnezeu pe care <l adorm 8i n *a/a cruia ne
plecm, 4umnezeul lui vraam, 4umnezeul 8i Tatl 4omnului
8i M(ntuitorului nostru :sus Cristos nu obose8te 8i nici nu
ostene8te: ;4ar hotr(rea !ui este luat, cine i se va
622
mpotriviJ
34
;#l <8i aduce pururea aminte de legm(ntul !ui&=
3.
C(ntm despre 4omnul nostru :sus:
Fnoarea Sa vine s m(ntuiasc
,e cea mai rea din ale Sale oiG
Cerescul Su Tat ce :+a dat
<n ale Sale m(ini cu gri% e pstrat&
4ac argumentele mele vi se par bune sau nu, nu
conteaz at(t de mult, cci te'tul este Cuv(ntul lui 4umnezeu
inspirat 8i nu poate *i n/eles gre8it sau pus sub semnul
ntrebrii& 8a zice 4omnul: ;)u M voi ntoarce de la ei, ci le
voi *ace bine&=
:::& Cea de+a treia parte a subiectului nostru ne conduce
s vedem ,F,F">! ,#"S#1#"#)T ! !#MKML)+
T>!>:: ;1oi pune *rica de Mine n inima lor ca s nu se
deprteze de Mine&=
S v citesc clar 8i rspicat aceste cuvinte: ;ca s )F se
deprte3e de 4ine&= @i dac e'ista doar acest te't n ?iblie, ar
*i *ost su*icient s demonstreze perseveren/a *inal a s*in/ilor&
;Ca s )F se deprte3e de 4ine&= M(ntuirea celor ce sunt n
legm(nt cu 4umnezeu este asigurat de o promisiune
absolut a 4umnezeului atotputernic, ce trebuie mplinit& #ste
clar, necondi/ionat, pozitiv: ;ca s nu se deprteze de
Mine&=
)u este dus la bun s06rit prin modi0icarea e0ectului
aposta3iei& 4ac s+ar deprta de 4umnezeu, aceasta le+ar *i
*atal& S presupunem c un copil al lui 4umnezeu s+ar
ndeprta de 4omnul 8i ar pierde n totalitate via/a lui
4umnezeu din el, ce s+ar nt(mpla atunciJ r *i totu8i m(ntuitJ
1 rspund c m(ntuirea lui se bazeaz pe *aptul c niciodat
34
/ov, 23:63
3.
%salmul, 666:.
623
nu va pierde total via/a lui 4umnezeu& 4e ce am ntreba ce s+ar
nt(mpla ntr+un caz ce n+ar putea s aib locJ 4ar de dragul
argumentrii trebuie s spunem c dac un credincios ar *i
separat total de Cristos ar trebui, *r ndoial, s piar ve8nic&
4ac un om nu rm(ne n Cristos, este retezat ca o ramur 8i se
usuc& Scriptura este *oarte clar cu privire la acest subiect:
dac harul este pierdut, siguran/a m(ntuirii este pierdut:
;Sarea este bun, dar dac sarea 8i pierde gustul, cum 8i va
mai recpta ea gustulJ=
35
;4ac acestea vor cdea, este cu
neputin/ s *ie nscu/i din nou prin pocin/&=
30
4ac lucrarea
harului ar putea e8ua n mod total 8i n ntregime n vreun om,
cazul n+ar mai avea remedii din moment ce, presupunem, cele
mai bune mi%loace au *ost *olosite 8i nu au avut e*ect& 4ac
4uhul S*(nt a nnoit cu adevrat un su*let 8i totu8i aceasta nu l+
a m(ntuit de apostazia total, ce ar mai putea *i *cutJ #'ist
;na8terea din nou=, ns nu e'ist ;na8terea din nou 8i din
nou=& <nnoirea are loc doar o singur dat, nu poate *i repetat&
Scriptura nu are nici un cuv(nt de spus despre aceast
posibilitate 8i nu ne o*er aluzii sau loc de specula/ii despre
acest subiect& 4ac oamenii au *ost spla/i n s(ngele lui :sus 8i
nnoi/i de 4uhul S*(nt 8i acest proces s*(nt a e8uat, atunci nu
mai e'ist alt solu/ie& C(nd lucrurile vechi au trecut 8i toate
lucrurile au devenit noi, cum ne+am putea imagina c acestea
vor deveni vechi din nouJ 4e aceea nici un om nu poate spune:
;4e8i m ntorc napoi la pcatul meu 8i ncetez s m rog sau
s m pociesc sau s cred sau s am via/a lui 4umnezeu n
mine, totu8i voi *i m(ntuit, *iindc am *ost la un moment dat
credincios&= )u, nu, vorbitor pro*an, te'tul nu spune: ;1or *i
m(ntui/i de8i se ndeprteaz de Mine&=, ci ;nu se vor deprta
de Mine=, ceea ce este o problem di*erit& ?lestema/i sunt cei
ce se deprteaz de 4umnezeul cel viu, pentru c ei trebuie s
piar 8i nici un legm(nt de pace nu a *ost ncheiat cu ei&
Aceast perseveren a s0inilor nu vine din nlturarea
35
4arcu, 3:.B
30
Evrei, 5:5
624
ispitelor& )u este scris: ;<i voi pune unde nu sunt ispiti/i, le voi
da su*icient bel8ug nc(t s nu *ie ncerca/i de srcie 8i, n
acela8i timp, nu vor *i at(t de boga/i nc(t s cunoasc tenta/iile
bog/iei&= )u, 4omnul nu+@i ia poporul a*ar din lume, ci
ngduie s duc btlia vie/ii n acela8i c(mp cu al/ii& #l nu ne
retrage din btlie, ci ;ne d victoria&=
3A
Suntem ispiti/i, cum a
*ost 8i 4omnul nostru, dar avem asigurat o cale de ie8ire&
:nima noastr este supus gre8elii 8i nu suntem re/inu/i de la
posibilitatea rtcirii, dar este spus urmtorul lucru 2 ;s nu se
deprteze de Mine&= Ce asigurare binecuv(ntatH #i pot *i
ispiti/i, dar nu vor *i cople8i/i 8i de8i vor pctui, totu8i nu se
vor ndeprta de 4umnezeu& #i vor continua s se /in de #l 8i
s triasc n Cristos prin cluzirea 4uhului S*(nt&
Cum deci sunt ei pstra/i n harJ )u dup cum ne
de*imeaz unii, c am predica: ;cel ce s+a convertit poate tri
cum vrea=, cci nu am spus a8a ceva 8i nici nu am g(ndit+o
vreodat& Cel ce s+a convertit nu poate tri cum vrea, dup
po*ta inimii sale, *iind at(t de schimbat de 4uhul lui
4umnezeu nc(t dac ar *i s triasc cum vrea, n+ar mai
pctui, ci ar tri o via/ absolut per*ect& 1ai, c(t de mult ne
dorim s *im /inu/i departe de orice pcatH )u predicm c
oamenii se pot deprta de 4umnezeu 8i totu8i s triasc, ci c
ei nu se vor ndeprta de #l&
cesta este e*ectul punerii unui principiu divin n
inimile lor& 4omnul spune: ;le voi pune n inim *rica de
Mine&= @i *rica de #l n+ar *i acolo dac #l n+ar *i sdit+o n
inimile noastre& )u ar putea izvor din nici o inim cu de la
sine putere& ;le voi pune n inim *rica de Mine= nseamn
regenerare 8i schimbare& #l ne *ace s tremurm naintea !egii
Sale, #l ne *ace s sim/im usturimea 8i amrciunea pcatului&
)e *ace s ne amintim de 4umnezeul ce !+am dat uitrii 8i s
ne supunem 4omnului pe care !+am s*idat c(ndva& ;!e voi
pune n inim *rica de Mine= este primul act al convertirii 8i
este continuat de+a lungul vie/ii prin lucrarea continu a
3A
$ -orinteni, 6.:.0
62.
4uhului n inim& !ucrarea ce ncepe la convertire este
continuat n cei converti/i, deoarece 4omnul mai pune *rica n
inimile lor& )u putem spune cum lucreaz 4uhul lui
4umnezeu, cci are moduri de a ac/iona direct asupra min/ilor,
ne*iind n/elese de noi& 4ar *r a ne nclca libertatea,
ls(ndu+ne ca nainte, 8tie cum s ne *ac s continum n *rica
lui 4umnezeu& cesta este priza puternic a lui 4umnezeu
asupra poporului Su 2 ;!e voi pune n inim *rica de Mine&=
Ce este aceast *ric de 4umnezeuJ #ste n primul r(nd
o team s06nt 8i reveren/ n *a/a mre/ului 4umnezeu&
<nv/a/i de 4umnezeu, venim s vedem mre/ia Sa in*init 8i
*aptul c #l este oriunde prezent cu noi 8i *iind umplu/i de un
sens pro*und al Cpeteniei noastre, nu ndrznim s pctuim&
4in moment ce 4umnezeu este aproape, nu putem s+!
o*ensm& Cuvintele ;*rica de Mine= nseamn de asemenea
*ric *ilial, din moment ce 4umnezeu este Tatl nostru 8i
sim/im 4uhul n*ierii c(nd strigm ;bba, Tat&=
33
ceast
dragoste a copilului pentru tatl su aprinde n noi o *ric de a
nu ntrista pe cel ce+l iubim 8i de aceea nu avem nici o dorin/
de a ne ndeprta de el& :nima noastr este de asemenea
mi8cat de un sim/ al obligaiei pline de recunotin&
4umnezeu este at(t de bun cu mine, cum a8 putea pctuiJ #l
m iube8te, deci cum a8 putea s+! suprJ #l m
binecuv(nteaz at(t de mult zi de zi nc(t n+a8 putea *ace ceva
opus voii Sale& i primit vreodat o alegere 8i o mil ie8it din
comunJ m vzut aceasta adesea n via/a mea 8i c(nd lacrimile
mi umpleau ochii la vzul at(tor binecuv(ntri, sim/eam c
dac ispita ar veni, ar *i ntr+o vreme c(nd n+a8 avea inim,
ochi sau urechi pentru aceasta& "ecuno8tin/a blocheaz u8a
mpotriva pcatului 8i marea dragoste primit rstoarn ispita
de a rtci, oric(t de mare ar *i& Strigtul nostru este: ;4omnul
m inund cu iubire, #l m binecuv(nt cu cea mai apropiat
legtur cu #lG cum a8 putea s *ac o asemenea ticlo8ie s
pctuiesc mpotriva lui 4umnezeuJ= 9iind iubit de #l at(t de
33
Romani, A:6.
625
special 8i unit cu #l de un legm(nt ve8nic, cum a8 putea *ugi
din *a/a dragostei at(t de minunateJ 4esigur, nu putem gsi
nici o plcere n a+! supra pe 4umnezeu, ci suntem bucuro8i
s <i ndeplinim poruncile, ascult(nd vocea Cuv(ntului Su&
1ede/i, dragii mei, aceast perseveren/ a s*in/ilor este
struin/a n s*in/enie: ;s nu se deprteze de Mine&= 4ac harul
lui 4umnezeu te+a schimbat cu adevrat, atunci e8ti schimbat
radical 8i pentru totdeauna& 4ac ai venit la Cristos, #l nu /i+a
dat doar o can de ap a vie/ii, ci a spus: ;pa pe care o dau
#u va *i izvor de ap ce va /(8ni n via/a ve8nic&=
6BB
!ucrarea
ce este sv(r8it n regenerare nu este una temporar prin care
un om este schimbat pentru un timp doar, ci este una *r
s*(r8it prin care omul este nscut pentru ceruri& ceasta este
via/a dat la noua na8tere, via/ ce nu poate muri, cci este o
sm(n/ vie ce nu poate putrezi, ce trie8te 8i aduce rod pentru
totdeauna& 7arul va continua s lucreze n om p(n l conduce
la slav&
4ac cineva crede altceva dec(t ce am spus, nu am ce
*aceG dar i+a8 implora s nu cread ceva di*erit de te't, cci
Scriptura nu poate *i nclcat& Citi/i urmtoarele: ;1oi pune n
inim *rica de Mine ca s nu se deprteze de Mine&= colo st
scris ;s nu se deprteze de Mine= 8i dac m ntreba/i prin ce
modalitate 4umnezeu men/ine aceast *ric n inima poporului
Su v voi rspunde c este lucrarea 4uhului lui 4umnezeu 8i
&uhul ,06nt de obicei lucrea3 prin miBloace& 9rica de
4umnezeu este /inut n via/ prin auzirea Cuv(ntului, pentru
c credin/a vine n urma auzirii 8i *rica s*(nt vine prin
credin/& 9ii perseverent deci n ascultarea Cuv(ntului, 8i *rica
aceea este pstrat n inimile noastre prin citirea Scripturilor,
*iindc n timp ce ne hrnim cu Cuv(nt, ne insu*l n noi acea
*ric de 4umnezeu, care este nceputul n/elepciunii& ceast
*ric de 4umnezeu este men/inut n noi prin credin/a
adevrului revelat 8i a meditrii asupra lui& Studiaz
nv/turile harului 8i *ii nv/at n analogia credin/ei, cunoa8te
6BB
/oan, 4:64
620
#vanghelia bine 8i aceasta va alimenta *ocul *ricii de
4umnezeu din inimile voastre& ,etrece/i timp n rugciune
privat, cci aceasta st(rne8te *ocul 8i+l *ace s ard mai tare&
@i, n *ine, cuta/i s tri/i aproape de 4umnezeu, s rm(ne/i
n #l, *iindc n timp ce rm(ne/i n #l 8i cuvintele !ui rm(n
n voi, ve/i aduce mai mult rod 8i ast*el ve/i *i ucenicii !ui&
Cred c aceast doctrin a perseveren/ei s*in/ilor este
una *oarte rodnic& <ntr+o %oi seara, nu cu mult timp n urm,
am predicat aceast nv/tur cu toat puterea mea 8i mul/i au
*ost ntri/i de ea, dar, mai bine de at(t, mul/i au *ost atin8i 8i
au *ost condu8i n a+8i ndrepta *e/ele spre Cristos& >nii predic
o nv/tur cu o u8 larg, dar este doar u8a, cci dup ce vei
*i intra, nimic nu este acolo, deoarece nu e8ti mai n siguran/
dec(t erai a*ar& File nu se grbesc s intre acolo unde nu este
p8une& >nii au spus c nv/tura mea este ngust, de8i sunt
sigur c nu este a8a, dar dac o u8 pare str(mt, dac este ceva
ce merit avut dincolo de ea, mul/i vor cuta s intre& Sunt at(t
de multe 8i minunate binecuv(ntri n legm(ntul harului c
n/elep/ii sunt nerbdtori s se bucure de ele& ;1aiH=, spun
unii, ;dac m(ntuirea ar *i un lucru ve8nic, dac aceast
rennoire nseamn o schimbare a *irii *r posibilitate de
revenire la starea ini/ial, atunci vreau s o am 8i eu& 4ac
m(ntuirea este un lucru poleit doar, care se duce n timp, atunci
nu o vreau, dar dac este argint pur, atunci da/i+mi 8i mie
aceast m(ntuire&= Fare darul harului ne *ace prta8i la natura
divin 8i ne *ace s evadm din stricciunea n care trie8te
lumeaJ tunci vrem 8i noi acest dar& M rog ca unii de aici s+
8i doreasc m(ntuirea, deoarece asigur o via/ de s*in/enie&
,artea atrgtoare ce m+a adus la Cristos a *ost aceasta 2 am
crezut c m(ntuirea era o siguran/ de caracter& <n ce alt mod ar
putea un t(nr s+8i cure/e via/a dec(t prin a se drui n m(inile
s*inte ale 4omnului :sus pentru a nu cdeaJ m spus 2 dac
m druiesc lui Cristos, #l m va m(ntui de pcate, de aceea
am venit la #l 8i #l m pze8te& @i c(t de muzicale sunt aceste
cuvinte: ;S nu se deprteze de MineH=
62A
@i ca s *olosesc o imagine veche: *i/i siguri c v lua/i
bilet p(n la capt de linie& Mul/i oameni au crezut n
4umnezeu pentru a+i m(ntui doar pentru o vreme 8i at(ta timp
c(t sunt credincio8i sau cinsti/i& ,reaiubi/ilor, crede/i n
4umnezeu pentru a v pstra credincio8i 8i cinsti/i toat via/a 2
lua/i+v un bilet p(n la capt de linie& !ua/i+v o m(ntuire ce
acoper toate riscurile& )u e'ist un alt*el de bilet emis de
birouri autorizate, dec(t unul p(n la captul liniei& lt*el de
bilete sunt *alsuri& Cel ce nu v poate pstra pentru totdeauna,
nu o poate *ace nici pentru o zi& 4ac puterea regenerrii n+ar
dura o via/, n+ar dura nici o or& Credin/a n legm(ntul ve8nic
st(rne8te s(ngele inimii mele, m umple de bucurie plin de
recuno8tin/, m inspir cu ncredere, m umple de entuziasm&
)u voi renun/a niciodat la ncrederea mea n ceea ce 4omnul
a spus: ;1oi ncheia cu ei un legm(nt ve8nic, c nu M voi
mai ntoarce de la ei, ci le voi *ace bine, 8i le voi pune n inim
*rica de Mine, ca s nu se deprteze de Mine&= 4umnezeu s
v binecuv(nteze, n )umele lui CristosH men&
623
MBntuirea, nu'ai prin har
%redic rostit la "C iulie $'AA! duminic dimineaa!
la 4etropolitan :abernacle! )e*ington! .ondra
'(l ne-a mntuit i ne-a dat o chemare s%nt, nu
pentru %aptele noastre, ci dup hotrrea
)*)
+ui i
dup harul care ne-a %ost dat n Cristos Isus,
nainte de #enicii&&&,
Epistola a doua a lui %avel ctre :imotei, $1C
4CK vrem s in*luen/m persoane care g(ndesc,
trebuie s+o *acem pe baza unor argumente solide&
Min/ile nguste pot *i prelucrate chiar 8i numai prin
cldura emo/iilor 8i prin *or/a sentimentelor, dar cu partea
cea mai valoroas a comunit/ii trebuie s lucrezi ntr+o
alt*el de manier& C(nd apostolul ,avel a dorit s+l
in*luen/eze pe Timotei, *iul su n credin/, care era un
cercettor s(rguincios 8i serios, nzestrat nu doar cu har,
ci 8i cu talente, el n+a ncercat s+l impresioneze *c(nd
apel la sentimentele lui, ci a considerat c modul cel mai
e*icient de a ac/iona asupra lui era prin a+i aduce aminte
6B6
<n originalul grecesc termenul prothesis nu semni*ic nici
;hotr(re=, ca n versiunea 4umitru Cornilescu, 6323, ntrebuin/at
aici, nici ;scop=, a8a cum red traducerea englez *olosit de Ch&
Spurgeon, ci nseamn ;e'punere=, ;plan=& Ca atare, vom ntrebuin/a
conota/ia ;plan=, a crei corectitudine reiese 8i din conte'tul imediat
al versetului& )&tr&
63B
de adevrul doctrinar solid pe care 8tia c l crezuse
Timotei& ceasta este o lec/ie pentru to/i slu%itorii& >nii
predicatori s(rguincio8i incit oamenii *r ncetare, dar
rareori le dau acestora 8i ceva nv/turN dac o *ac
vreodat& #i aduc mult *oc, dar pu/in lumin& S ne
*ereasc 4umnezeu s spunem vreun cuv(nt mpotriva
apelului la sentimenteG acesta este de cea mai mare
importan/, la locul su, ns e'ist o limit n *olosirea
lui& F religie care se bazeaz numai pe st(rnirea emo/iilor
8i este sus/inut 8i men/inut numai pe aceast baz, va *i
obligatoriu *oarte 8ubred 8i lipsit de substan/, 8i
opozi/ia o va zdrobi *oarte iute sau m(na timpului o va
nrui& ,redicatorul poate atinge prin apeluri sentimentele
oamenilor a8a cum un harpist atinge coardele harpeiG ar *i
*oarte nechibzuit dac ar negli%a un instrument at(t de apt
8i de admirabil, ns, totu8i, ntruc(t are de+a *ace cu
creaturi ra/ionale, nu trebuie s uite s ilumineze
intelectul 8i s dea nv/tur n/elegerii& @i cum ar putea
*ace apel la n/elegere mai bine dec(t prezent(ndu+i
adevrul pe care 4uhul S*(nt l d spre nv/turJ&&&
4octrina scriptural trebuie s ne *urnizeze motive
puternice care trebuie imprimate n min/ile cre8tinilor& Mi
se pare c dac a8 putea cumva, printr+un impuls lipsit de
ra/ionalitate, s v determin s *ace/i o anumit ac/iune,
poate c ea 8i+ar avea un rost al su, dar ar *i nesigur 8i
nedemn de ncredere, cci a/i *i la *el de deschi8i la ideea
deplasrii n direc/ia opus dac ar e'ista al/ii mai iscusi/i
n aceste tipuri de manevre& 4ar dac 4umnezeu ne
mputernice8te prin 4uhul Su s v in*luen/m min/ile
pe baza adevrului solid 8i a unei argumenta/ii
substan/iale, atunci v ve/i deplasa cu o putere constant
pe care nimic n+o poate devia& F pan zboar n v(nt, dar
636
nu are puterea intrinsec de a se mi8ca 8i, n consecin/,
atunci c(nd v(ntul s+a oprit, ea cade la pm(ntG cam a8a e
8i cu religia emo/iilor st(rnite& 4ar vulturul are via/ n
sine nsu8i 8i aripile+l poart seme/ nainte, *ie c briza i
este *avorabil, *ie nu: a8a este 8i religia atunci c(nd este
sus/inut de convingerea adevrului& Fmul bine instruit
n Cristos :sus st neclintit acolo unde un prunc nenv/at
cade sau este dus n rtcire& )u 0ii purtai de orice
v6nt de nvtur,
6B2
zice apostolul, 8i cei care sunt cel
mai pu/in probabil c vor *i rtci/i sunt cei bine
ntemeia/i n adevr, dup cum se gse8te acesta n :sus&
#ste ntruc(tva remarcabil 2 sau cel pu/in a8a pare
oamenilor care nu sunt obi8nui/i s se g(ndeasc la acest
subiect 2 c apostolul, pentru a+l st(rni pe Timotei spre
ndrzneal 8i pentru a+l pstra consecvent n credin/, i
aminte8te acestuia despre mrea/a doctrin care spune c
harul lui 4umnezeu domne8te n privin/a m(ntuirii
oamenilor& <n acest verset, un verset parantetic, dup cum
l+ar denumi unii, dar care mie mi se pare c merge n
aceea8i direc/ie n care curge pasa%ul, el *ace un scurt
rezumat al #vangheliei, art(nd proeminen/a pe care
aceasta o acord harului lui 4umnezeu, cu inten/ia de a+l
men/ine pe Timotei ndrzne/ n mrturia depus pentru
Cristos& )u m ndoiesc c(tu8i de pu/in c, nvluit n
doctrinele harului zace o putere cu mult mai mare dec(t
au visat unii vreodat& S+a a%uns la obiceiul de a privi
adevrul doctrinar ca ne*iind nimic mai mult dec(t teorie
nepractic, 8i mul/i au vorbit despre preceptele
Cuv(ntului lui 4umnezeu ca *iind mai practice 8i mai
*olositoare& ,oate va veni ziua n care vom vedea ntr+o
lumin mai clar c nv/tura sntoas este ns8i
6B2
E0eseni, 4:64
632
rdcina 8i energia vital a s*in/eniei practice, 8i a+i
nv/a pe oameni adevrul revelat de 4umnezeu este
modul cel mai concret 8i mai sigur de a+i duce spre
ascultare 8i s*in/enia perseverent& 9ie ca 4uhul S*(nt s
ne asiste n timp ce, mai nt(i, vom e'amina doctrina
propovduit de apostol n acest te'tG 8i, n al doilea r(nd,
utilizrile acestei doctrine&
>! Cu mare aten/ie, SK #SM:)KM 4FCT":)
,"F,F1K4>:TK 4# ,FSTF! <) C#ST T#ST&
,rietenii 8i vor aminti c obiectul nostru nu e acela
de a predica cea mai popular sau mai acceptabil
doctrin, 8i nici nu dorim ca n adunare s e'punem
concep/iile unui anume omG singurul nostru /el este acela
de a prezenta ceea ce considerm a *i n/elesul te'tului&
1om rosti, probabil, doctrine care nu vor *i pe placul
unora, iar dac nu v vor plcea, noi nu vom *i deloc
surprin8i, 8i chiar dac ve/i *i ve'a/i 8i supra/i nu vom *i
deloc alarma/i, ntruc(t noi n+am n/eles niciodat c am
*i *ost trimi8i s predicm ceva ce ar trebui s plac
auditorilor no8tri, 8i nici nu ni se cere de ctre oameni
ra/ionali, ca s nu spunem nzestra/i cu har, s ne
modelm concep/iile pentru a se potrivi celor avute de
audien/a noastr& )oi ne socotim rspunztori *a/ de
4umnezeu 8i de te'tG 8i dac o*erim n/elesul te'tului,
credem c redm g(ndirea lui 4umnezeu, 8i atunci vom
*i pe placul Su, lucru care ne va *i su*icient, iar apoi
poate s ne contrazic cine vrea& Cu toate acestea, *ie ca
*iecare minte candid s *ie dispus s primeasc
adevrul, care se gse8te clar n Cuv(ntul inspirat&
633
1! <n cuvintele care ne5a m6ntuit i ne5a dat o
chemare s06nt! nu pentru 0aptele noastre! ci dup
hotr6rea .ui i dup harul care ne5a 0ost dat n -ristos
/sus! nainte de venicii! apostolul, a*irm(ndu+8i
doctrina, declar c 4umnezeu este autorul m(ntuirii:
care ne5a m6ntuit i ne5a dat o chemare s06nt& Tot
sensul versetului este direc/ionat spre o a*irma/ie
categoric a doctrinei lui :ona: m6ntuirea vine de la
&omnul8
$#@
r *i nevoie de *oarte mult rstlmcire,
implic(nd mai mult dec(t ingenuitate, ar cere chiar
necinste s n/elegi din acest te't c m(ntuirea vine de la
om& <ns, a descoperi c m(ntuirea este n ntregime de la
4umnezeu nseamn a percepe adevrul care se a*l la
ns8i supra*a/a te'tului& )u se impune nevoia unei
cercetri pro*unde, drume/ul, chiar un nechibzuit de+ar *i,
nu se va rtci n el, ntruc(t te'tul spune at(t de clar pe
c(t pot cuvintele n*/i8a: 4umnezeu ne5a m6ntuit i ne5
a dat o chemare s06nt888 ,rin urmare, apostolul, pentru
a aduce n prim plan *aptul c m(ntuirea este prin har,
declar c ea este de la 4umnezeu, c ea izvor8te direct
din #l, n ntregime din #l, 8i numai 8i numai de la #l&
Fare nu este aceasta n con*ormitate cu nv/tura
4uhului S*(nt din alte locuri, unde #l a*irm n repetate
r(nduri c l*a 8i Fmega m(ntuirii noastre trebuie gsite
nu n noi n8ine, ci n 4umnezeul nostruJ postolul
nostru, spun(nd c 4umnezeu ne+a m(ntuit, se re*er la
toate ,ersoanele >nit/ii 4ivine& Tatl ne+a m(ntuit:
&umne3eu ne5a dat viaa venic, 6 :oan .:66& :atl
;nsui v iubete8
$#E
#l este cela a crui minte plin de
6B3
/ona, 2:3
6B4
/oan, 65:20
634
har a conceput prima g(ndul rscumprrii alor Si din
ruina cderiiG mintea Sa a *ost aceea care a plnuit modul
m(ntuirii prin substitu/ieG din inima Sa generoas a /(8nit
mai nt(i g(ndul c Cristos ar trebui s su*ere n calitate
de cpetenie de legm(nt al poporului Su, dup cum
spune apostolul:
Binecuv6ntat s 0ie &umne3eu! :atl &omnului
nostru /sus -ristos! care ne5a binecuv6ntat cu
tot 0elul de binecuv6ntri duhovniceti! n
locurile cereti! n -ristos8 ;n El! &umne3eu ne5
a ales nainte de ntemeierea lumii! ca s 0im
s0ini i 0r prihan naintea .ui! dup ce! n
dragostea .ui! ne5a r6nduit mai dinainte s 0im
n0iai prin /sus -ristos! dup buna plcere a
voii ,ale! spre lauda slavei harului ,u! pe care
ni l5a dat n %rea /ubitul .ui8 #*eseni, 6:3+5&
4in mruntaiele compasiunii divine a venit darul
singurului Su 9iu nscut: ?iindc at6t de mult a iubit
&umne3eu lumea! c a dat pe singurul .ui ?iu! pentru ca
oricine crede n El! s nu piar! ci s aib viaa
venic8
$#(
Tatl a selectat oamenii crora li se va st(rni
interesul *a/ de rscumprarea prin 9iul Su, cci ace8tia
sunt descri8i ca *iind chemai dup planul ,u8
$#A
,lanul m(ntuirii, n toate detaliile sale, a izvor(t din
n/elepciunea 8i harul Tatlui& Cu toate acestea, apostolul
nu a trecut cu vederea lucrarea 9iului& Cu cea mai mare
siguran/, prin 9iul lui 4umnezeu suntem noi m(ntui/i,
cci nu este )umele Su :sus, M(ntuitorulJ <ntrupat n
6B.
/oan, 3:65
6B5
Romani, A:2A
63.
carne omeneasc, s*(nta Sa via/ este neprihnirea n care
sunt nve8m(nta/i s*in/ii, n timp ce moartea Sa
umilitoare 8i dureroas a mplinit nevoia sacr de s(nge
n care pctosul trebuie s *ie splat pentru a *i cur/at&
"scumprarea care este n Cristos :sus este aceea prin
care poporul lui 4umnezeu este primit n ,reaiubitul Su&
Cu un su*let, naintea tronului ei c(nt A -elui ce ne5a
iubit i ne5a splat de pcatele noastre prin s6ngele ,u!
a .ui s 0ie slava,
6B0
iar ei intoneaz acest imn pentru c
#l merit slava care : se aduce& 9iul lui 4umnezeu este
cela care este M(ntuitorul oamenilor, 8i nu oamenii sunt
m(ntuitorii lor n8i8i&
@i apostolul nu a uitat, sunt ncredin/at de aceasta,
de a Treia ,ersoan din binecuv(ntata >nitate: de 4uhul
S*(nt& Cine altcineva dec(t 4uhul S*(nt ne d mai nt(i
puterea de a n/elege #vangheliaJ Cci omul 0iresc nu
primete lucrurile &uhului lui &umne3eu8
$#'
Fare nu
4uhul S*(nt este cela care ne in*luen/eaz voin/a,
ntorc(ndu+ne de la vechea noastr rzvrtire la
ascultarea de adevrJ Fare nu 4uhul S*(nt este cela
care ne nnoie8te, cre(ndu+ne n Cristos :sus n vederea
*aptelor buneJ Fare nu prin su*larea 4uhului S*(nt trim
via/a spiritualJ )u este #l pentru noi instructorul,
m(ng(ietorul, nvietorul nostru, nu este #l, de *apt, totul
prin lucrrile Sale active asupra min/ii noastreJ ,rin
urmare, despre Tatl, n plani*icare, despre 9iul, n
rscumprare, 8i despre 4uhul S*(nt n aplicarea
rscumprrii, trebuie s vorbim ca despre singurul
4umnezeu care ne5a m6ntuit8
9ra/ilor, a spune c noi ne m(ntuim pe noi n8ine
6B0
Apocalipsa, 6:.
6BA
$ -orinteni, 2:64
635
nseamn a rosti o absurditate evident& <n Scripturi noi
suntem denumi/i ;un templu=
6B3
2 un templu s*(nt n
4omnul& 4ar ar putea cineva s a*irme c pietrele
edi*iciului au *ost propriul lor arhitectJ Se poate spune c
pietrele cldirii n care suntem aduna/i acum s+au cioplit
n *orma actual, 8i apoi s+au adunat n mod spontan 8i au
ridicat acest edi*iciu spa/iosJ 4ac cineva ar a*irma un
lucru at(t de nechibzuit, am *i nclina/i s+i punem la
ndoial sntatea mentalG cu mult mai mult vom sus+
pecta, a8adar, sntatea spiritual a unui om care s+ar
aventura s a*irme c marele templu al adunrii lui
4umnezeu s+a proiectat 8i s+a construit singur& )u, ci noi
credem c 4umnezeu+Tatl a *ost arhitectul, a desenat
planul, a *urnizat materialele de construc/ie 8i va
desv(r8i lucrarea& Se va spune oare c cei care au *ost
rscumpra/i s+au rscumprat singuriJ C sclavii lui
Satan 8i+au rupt singuri lan/urileJ tunci, de ce a mai *ost
nevoie de un "scumprtorJ Cum ar mai *i *ost nevoie
ca :sus s Se pogoare n lume s+i rscumpere pe cei care
s+ar *i putut rscumpra singuriJ Crede/i c oile lui
4umnezeu, smulse din *lcile leului, ar *i put s se scape
singureJ r *i un lucru straniu dac lucrurile ar sta a8a&
4omnul nostru :sus nu a venit pentru a *ace o lucrare din
e'ces de zel, dar dac a venit pentru a m(ntui oameni
care s+ar *i putut m(ntui singuri, atunci nseamn, cu
siguran/, c a venit *r s *i e'istat necesitatea de a o
*ace& )oi nu putem crede c Cristos a venit pentru a *ace
ceea ce pcto8ii ar *i putut *ace singuri& )uH Eu singur
am clcat n teasc! i nici un om dintre popoare nu era
cu 4ineG
$$#
iar rscumprarea poporului Su <i va
6B3
E0eseni, 2:26
66B
/saia, 53:3a
630
aduce slav numai !ui& Se poate a*irma c cei care erau
mor/i s+au resuscitat spiritualice8te singuriJ Se pot nvia
mor/ii pe ei n8i8iJ Cine va a*irma c !azr, care putrezea
n morm(nt, a venit la via/ prin propria sa putereJ 4ac
a8a s+ar spune 8i a8a s+ar 8i crede, doar atunci 2 8i, de
*apt, nici atunci 2 nu vom crede c mor/ii n pcat s+au
nviat vreodat& Cei care sunt m(ntui/i de 4umnezeu
4uhul S*(nt sunt crea/i din nou, con*orm ScripturiiG dar
cine a visat vreodat c Crea/ia s+ar *i putut crea singurJ
4umnezeu a creat lumea din nimic, prin rostire, dar
nimicul nu a a%utat la crearea >niversuluiG energia divin
poate *ace tot, dar ce poate *ace nimiculJ cum, dac
avem o nou crea/ie, trebuie s *i *ost 8i un creator, 8i este
clar c pe+atunci, noi, ne*iind crea/i spiritualice8te, nu am
putut a%uta la propria noastr nou crea/ie, dec(t dac,
desigur, moartea ar putea a%uta vie/ii 8i non+e'isten/a
poate a%uta crea/iei& M(ndirea *ireasc nu asist 4uhul lui
4umnezeu la crearea unui om nou, ci regenerarea este cu
desv(r8ire lucrarea lui 4umnezeu 4uhul S*(nt iar
lucrarea nnoirii este din puterea Sa neasistat& 4eci, pe
Tatl, pe 9iul 8i pe 4uhul <l adorm 8i adun(nd laolalt
aceste g(nduri, ne prosternm cu smerenie la picioarele
tronului augustei Maiest/i 8i recunoa8tem c dac
suntem m(ntui/i, atunci numai #l singur ne+a m(ntuit, 8i
a !ui s *ie slava&
2! poi, remarcm *aptul c n acest verset harul
este scos n eviden/ atunci c(nd vedem c 4umnezeu
ac/ioneaz pe baza unei metode singulare: care ne5a
m6ntuit i ne5a dat o chemare888 ,articularitatea acestei
metode const din trei trsturi speci*ice, dintre care
prima este *aptul c m(ntuirea este de%a sv(r8it&
63A
postolul *olose8te timpul trecut 8i spune ;ne+a m(ntuit=&
Credincio8ii n Cristos :sus sunt m(ntui/i& #i nu trebuie
privi/i ca oameni care sunt ntr+o stare de nde%de 8i care,
n cele din urm, ar putea *i m(ntui/i, ci ei sunt de%a
m(ntui/i& ceast spus nu este n con*ormitate cu
vorbele obi8nuite ale mrturisitorilor de astzi, cci mul/i
dintre ei vorbesc despre a *i m(ntuit atunci c(nd mor, ci
este n con*ormitate cu uza%ul Scripturii care vorbe8te
despre noi ca *iind m(ntui/i& S *ie cunoscut de ctre
*iecare brbat 8i *emeie din persoanele prezente aici n
aceast diminea/ c ele sunt *ie m(ntuite chiar n acest
moment, *ie pierdute, 8i c m(ntuirea nu este o
binecuv(ntare de care v ve/i bucura pe patul de moarte
8i pe care o ve/i c(nta sus, ntr+o stare viitoare, ci o
chestiune care poate *i ob/inut, primit, *gduit 8i de
care v pute/i bucura acum& 4umnezeu @i+a m(ntuit
s*in/ii: observa/i, nu i+a m(ntuit par/ial, ci i+a m(ntuit n
ntregime& Cre8tinul este per*ect m(ntuit n planul lui
4umnezeuG #l l+a or(nduit pentru m(ntuire, iar acel plan
este desv(r8it& Cre8tinul este m(ntuit 8i cu privire la
pre/ul care a *ost pltit pentru el, cci acesta nu este pltit
par/ial, ci n ntregime& !ucrarea substitutiv pe care a
sv(r8it+o Cristos nu este o anumit propor/ie dintr+o
lucrare ce trebuie *cut, ci pe c(nd murea, strigtul
M(ntuitorului a *ost: ,5a isprvitH
$$$
Credinciosul mai
este per*ect m(ntuit 8i ntru Cpetenia legm(ntului su,
*iindc dup cum eram totalmente pierdu/i de ndat ce
dam a czut, nainte s *i comis noi vreun pcat *aptic,
tot a8a, *iecare om n Cristos a *ost m(ntuit atunci c(nd al
doilea dam 8i+a terminat lucrarea, 8i acesta este sensul
n care ,avel *olose8te e'presia El ne5a m6ntuit8
666
/oan, 63:3B
633
ceast desv(r8ire este una din trsturile speci*ice, dar
trebuie s mai observm una: sesiza/i ordinea lor, nu doar
sv(r8irea lor: El ne5a m6ntuit i ne5a dat o chemare888
Cum adicJ&&& )e+a m(ntuit nainte de a ne *i chematJ
4a, a8a spune te'tul& 4ar este vreun om m(ntuit nainte
de a *i chemat prin harJ )u prin propria sa e'perien/, nu
n ceea ce prive8te lucrarea 4uhului S*(nt, dar este
m(ntuit n planul lui 4umnezeu, n rscumprarea
sv(r8it de Cristos 8i n rela/ia sa cu Cpetenia
legm(ntului suG 8i el mai este m(ntuit n privin/a
*aptului c lucrarea m(ntuirii sale este e*ectuat, iar el
trebuie s+o primeasc doar ca pe o lucrare ncheiat& <n
vremurile de demult c(nd e'istau nchisori ale dator+
nicilor, ai *i putut intra lini8tit n celula unui datornic,
spun(ndu+i ;Te+am eliberatH=, dac ai *i pltit datoriile
sale 8i ai *i ob/inut un mandat de punere n libertate&
,oate vei spune: ;,i, el este nc n nchisoare=& 8a e,
dar tu l+ai eliberat de ndat ce i+ai pltit datoriile& #ste
adevrat c el este nc n nchisoare, dar nu se mai a*l
acolo legal, 8i de ndat ce omul a a*lat c datoria a *ost
pltit 8i c chitan/a a *ost depus autorit/ilor n drept, el
8i+a 8i dob(ndit libertatea& 4eci, 4omnul :sus Cristos a
pltit datoriile poporului Su nainte ca ei s *i 8tiut ceva
despre asta& )u a pltit #l pe cruce n urm cu peste
6&ABB de ani p(n la ultimul bnu/J @i nu este acesta
motivul pentru care de ndat ce ne nt(lne8te pe calea
harului, #l strig: ;Te+am m(ntuit, prime8te via/a
ve8nic=J ,rin urmare, noi suntem n mod virtual, de8i nu
*aptic, m(ntui/i nainte de a *i chema/i& )e5a m6ntuit i
ne5a dat o chemare888
@i totu8i, mai e'ist o trstur speci*ic a*lat n
str(ns legtur cu chemarea& 4umnezeu ne+a dat o
64B
chemare s*(ntH ceia pe care M(ntuitorul i+a m(ntuit pe
lemn sunt la timpul potrivit chema/i n mod e*icient de
puterea lui 4umnezeu 4uhul S*(nt spre s*in/enieG ei se
leapd de pcate, se strduiesc s *ie ca 8i Cristos, ei
aleg s*in/enia, nu din vreo constr(ngere, ci din
revendicrile e'primate de o natur nou, care+i *ace s
se bucure de s*in/enie, dup cum la *el de *iresc nainte se
des*tau de pcat& <n timp ce vechea lor natur iubea tot
ce era ru, noua lor natur nu poate pctui, pentru c
este nscut din 4umnezeu 8i iube8te tot ce este bun& )u
men/ioneaz apostolul acest rezultat al chemrii noastre
pentru a veni n nt(mpinarea celor care spun c
4umnezeu @i+a chemat poporul ntruc(t #l prevzuse
s*in/enia oamenilor !uiJ )u a8a stau lucrurileG #l i
cheam la acea s*in/enie& S*in/enia respectiv nu este o
cauz, ci un e*ectG nu este motivul planului Su, ci
rezultatul planului Su& #l nici nu i+a ales nici nu i+a
chemat pentru c ei erau s*in/i, ci i+a chemat c s devin
s*in/i, iar s*in/enia este *rumuse/ea produs de lucrarea Sa
n ei& 1irtu/ile pe care le vedem ntr+un credincios sunt
produsul lucrrii lui 4umnezeu tot at(t de mult pe c(t
este isp8irea ns8i& cest al doilea punct aduce la
lumin cu mare plcere plintatea harului lui 4umnezeu&
Mai nt(i: m(ntuirea trebuie s *ie prin har, pentru c
4omnul este autorul ei, 8i ce alt motiv dec(t harul !+ar *i
putut mi8ca pentru a+i m(ntui pe vinova/iJ <n al doilea
r(nd, m(ntuirea trebuie s *ie prin har, ntruc(t 4omnul
lucreaz ntr+un asemenea mod nc(t propria noastr
neprihnire este e'clus pentru totdeauna&
M(ntuirea este ncheiat de 4umnezeu, 8i prin
urmare nu vine de la om sau prin intermediul acestuiaG
m(ntuirea este sv(r8it de 4umnezeu ntr+o ordine care
646
plaseaz s*in/enia noastr ca o consecin/, nu ca o cauz
8i, ca atare, meritul personal este lepdat pentru
totdeauna&
3! tunci c(nd un vorbitor dore8te s accentueze
adevrul rostit 8i s se *ac clar n/eles, n general va
aduga a*irma/iei sale o *orm negativ& 4eci apostolul
adaug un negativ: nu pentru 0aptele noastre8 Cea mai
rsp(ndit predic a lumii este: ;9 c(t po/i de mult bine,
trie8te o via/ moral 8i 4umnezeu te va m(ntui&= 4ar
predicarea evanghelic sun a8a: ;Tu e8ti un pctos
pierdut, 8i nu meri/i de la 4umnezeu dec(t dizgra/ia SaG
dac ar *i s *i m(ntuit, nu s+ar putea dec(t printr+un act
de har suveran& 4umnezeu ar trebui s+/i ntind nesilit
sceptrul de argint al dragostei Sale, cci tu e8ti un ticlos
vinovat care merit s *ie trimis n *undul iadului& Cele
mai bune *apte ale tale sunt at(t de pline de pcat nc(t nu
te pot m(ntui cu nici un chipG harului benevol al lui
4umnezeu datorezi tu toate lucrurile&= Cineva ar putea
ntreba: ;h, nu sunt de nici un *olos *aptele buneJT
9aptele dumnezeie8ti sunt de *olos atunci c(nd sunt
dovezi ale m(ntuirii unui om, dar *aptele bune nu
m(ntuiesc un om 8i *aptele bune nu in*luen/eaz
hotr(rea lui 4umnezeu de a m(ntui vreun om, *iindc
dac ar *i a8a, atunci m(ntuirea ar *i chestiune de datorie
8i nu de har& 4omnul a declarat n Cuv(ntul Su n
repetate r(nduri: )u prin 0apte! ca s nu se laude
nimeniG
662
;nimeni nu va *i ndrept/it prin *aptele
!egii=&
663
<n Epistola ctre galateni, apostolul spune cu
mult trie e'act acest lucru: el l declar cu o voce
662
E0eseni, 2:3
663
2alateni, 2:65
642
tuntoare, din nou 8i din nou 8i din nou& #l neag c
m(ntuirea ar *i mcar n parte datorat *aptelor noastre,
cci dac ar *i prin *apte, declar el, atunci n+ar mai *i
prin harG alt*el, harul n+ar mai *i har 8i dac este prin har,
atunci nu mai este prin *apte, alt*el, *aptele n+ar mai *i
*apte& ,avel ne asigur c cele dou principii ale harului
8i meritelor nu se pot amesteca, dup cum nu po/i
amesteca apa 8i *oculG dac este ca omul s *ie m(ntuit pe
baza harului lui 4umnezeu, atunci trebuie s *ie pe baza
harului lui 4umnezeu 8i nu pe baza *aptelorG iar dac este
ca omul s *ie m(ntuit pe baza *aptelor, atunci trebuie s
*ie m(ntuit n ntregime pe baza *aptelor, 8i nu a ndurrii
amestecate cu ele, pentru c ndurarea 8i *apta nu merg
mpreun& :sus m(ntuie8te, ntr+adevr, dar #l *ie
sv(r8e8te toat lucrarea, *ie nu sv(r8e8te nimic din ea&
#l este Cpetenia
664
8i 4esv(r8irea, 8i *aptele meritorii
nu trebuie s+! %e*uiasc de partea cuvenit !ui&
,ctosule, tu trebuie *ie s prime8ti m(ntuire n mod
gratuit din m(na 7arului 4ivin, *ie s o agonise8ti prin
propriile tale merite neasistate&&& dar acest ultim lucru este
absolut imposibil& h, de te+ai supune primuluiH&&&
9ra/ii mei, acesta este adevrul, care trebuie n
continuare s *ie predicatH cesta este adevrul care a
zguduit ntreaga #urop de la un capt la cellalt, atunci
c(nd !uther l+a proclamat la nceput& )u este acesta
vechiul tunet pe care marele re*ormator l+a trznit spre
"oma: ;<ndrept/i/i n mod gratuit pe baza harului, prin
intermediul rscumprrii care este n Cristos :sus=J 4ar
de ce a *cut 4umnezeu ca m(ntuirea s *ie pe baza
credin/eiJ Scriptura ne spune: %rin urmare! este prin
664
Sau ;utorul=
643
credin! ca s 0ie prin har8
$$(
4ac ar *i *ost pe baza
*aptelor, atunci ar *i *ost pe baza unei datoriiG dar ntruc(t
m(ntuirea este prin credin/, vedem clar c n credin/ nu
e'ist nici un merit& ,rin urmare, m(ntuirea trebuie s *ie
pe baza harului&
(! Te'tul meu este chiar mai e'plicit, cci este
men/ionat planul ve8nic& >rmtorul lucru pe care+l spune
apostolul este acesta: IElJ ne5a m6ntuit i ne5a dat o
chemare s06nt! nu pentru 0aptele noastre! ci dup
hotr6rea .ui888 "e/ine/i aceast *ormulare: dup
hotr6rea .ui& h, cum se mai zv(rcolesc unii asupra
acestui cuv(nt, de parc ar *i viermi8ori n*ip/i n c(rligul
pescaruluiH 4ar iat+l prezent acolo 8i nu ne putem
descotorosi de el& 4umnezeu <8i m(ntuie8te poporul
dup planul ,u, ba mai mult, dup propriul ,u
plan8
$$A
9ra/i 8i surori, nu vede/i voi modul n care tot
meritul 8i toat puterea *pturii este e'pulzat atunci c(nd
sunte/i m(ntui/i, nu dup planul sau meritul vostru, ci
dup propriul ,u planJ )u voi zbovi asupra acestui
lucru: nu inten/ionez s e'pun pe deplin n discursul
acestei dimine/i marea tain a dragostei care alege, dar nu
voi dosi adevrul nici o clip mcar& 4ac un om este
m(ntuit, nu e m(ntuit pentru c el a plnuit s *ie m(ntuit,
ci pentru c 4umnezeu a plnuit s+l m(ntuiasc& )+a/i
citit niciodat depozi/ia 4uhului S*(nt: Aadar! nu
at6rn nici de cine vrea! nici de cine alearg! ci de
&umne3eu care are milJ
660
M(ntuitorul a spus
apostolilor Si, spun(ndu+ne 8i nou, de *apt: )u voi
66.
Romani, 4:65
665
Con*orm versiunii engleze, n& tr&
660
Romani, 3:65
644
45ai ales pe 4ine! ci Eu v5am ales pe voi i v5am
r6nduit s mergei i s aducei rod888
$$'
Cu privire la
libertatea voin/ei, unii au o prere, al/ii alta, dar doctrina
M(ntuitorului nostru este: 888i nu vrei s venii la 4ine
ca s avei viaa8
$$C
1oi nu vre/i s veni/i, voin/ele
voastre nu v vor aduce niciodatG iar dac totu8i veni/i,
aceasta se datoreaz *aptului c harul v+a nduplecat&
)imeni nu poate veni la 4ine dac nu5l atrage :atl!
care 45a trimis8 %e cel ce vine la 4ine nu5l voi i3goni
a0ar este un te't general mre/ 8i pre/ios, dar el este
*oarte consecvent cu restul versetului: :ot ce5mi d
:atl va aBunge la 4ine8
$"#
Te'tul nostru ne spune c
m(ntuirea noastr are loc dup planul ,u& # ciudat c
oamenii se m(nie at(t de tare mpotriva planului lui
4umnezeu& )oi n8ine avem un planG noi permitem
semenilor no8tri s aib o parte de voin/ personal, mai
ales atunci c(nd vor s doneze bunurile lorG dar oamenii
vor s <l lege 8i s <l nln/uiasc pe 4umnezeul meu,
interzic(ndu+i s *ac ce vrea #l cu ce este al Su& 4ar s
v *ie cunoscute aceste lucruri, voi, oameni care replica/i
mpotriva lui 4umnezeu, c #l nu d socoteal de ale
Sale, ci v ntreab: )u pot 0ace ce vreau cu ce este al
4euK
$"$
#l domne8te n Ceruri 8i peste o8tirile acestei
lumi in*erioare, 8i nimeni nu+: poate opri m(na sau
spune: -e 0aciK
$""

*! 4ar apoi te'tul, ca nu cumva s *acem vreo
66A
/oan, 6.:65
663
/oan, .:4B
62B
/oan, 5:44 8i 30
626
4atei, 2B:6.
622
/saia, 4.:3 8i &aniel, 4:34+3.
64.
gre8eal, adaug dup hotr6rea .ui i dup harul888
,lanul nu este *ondat pe vreun merit vzut mai dinainte ci
numai pe har& #ste vorba despre har, numai despre har 8i
de nimic altceva dec(t despre har de la nceput p(n la
s*(r8it& Fmul st tremur(nd a*ar, un criminal os(ndit, iar
4umnezeu, 8ez(nd pe tronul Su, 8i trimite la el
vestitorul pentru a+i spune c este dispus s primeasc la
Sine pcto8i 8i s+i gra/ieze& ,ctosul replic: ;#i bine,
sunt dispus s *iu gra/iat dac mi se permite s *ac ceva
pentru a dob(ndi gra/ierea& 4ac pot sta naintea "egelui
8i pretinde c am *cut ceva pentru a+: c(8tiga *avoarea,
sunt destul de dispus s vin&= 4ar vestitorul i d replica:
;)uG ci dac este s *i gra/iat, trebuie s n/elegi c
aceasta este n ntegime un act de har din partea lui
4umnezeu& #l nu vede nimic bun n tine, dar este dispus
s te primeasc a8a cum e8ti, murdar, ru, ticlos 8i lipsit
de meriteG #l este dispus s+/i dea n har ceea ce nu /i+ar
vinde 8i ceea ce 8tie c nu po/i dob(ndi de la #l& 1rei s
prime8ti aceastaJ= )atural, *iecare om va rspunde: ;)u&
)u accept s *iu m(ntuit n *elul acesta&= #i bine, su*lete,
adu+/i aminte c nu vei *i niciodat m(ntuit absolut deloc,
ntruc(t modul lui 4umnezeu este cel al m(ntuirii prin
har& 4ac ar *i s *i vreodat m(ntuit, dragul meu
asculttor, va trebui s mrturise8ti c nu ai meritat
vreodat nici mcar o binecuv(ntare de la 4umnezeul
harului& 4ac ar *i s a%ungi vreodat n Ceruri, va trebui
s dai )umelui Su toat slava& @i aminte8te+/i c, chiar
8i n privin/a acceptrii acestei ndurri o*erite /ie, n+o vei
accepta niciodat dac nu te *ace #l dispus s+o prime8ti&
#l o n*/i8eaz cu generozitate naintea *iecruia dintre
voi, 8i te invit cu onestitate s vii la Cristos 8i s trie8tiG
dar 8tiu c nu vei veni niciodat dac harul e*icient care a
645
*urnizat mai nt(i ndurarea nu te va *ace s *i 8i dispus s
accep/i acea ndurare& 4eci, te'tul ne spune c este vorba
de planul 8i de ndurarea !ui&
+! 4in nou, pentru a nltura orice pare a *i m(ndrie,
despre toate acestea se vorbe8te ca despre un dar& 1 rog
s observa/i aceasta, ca nu cumva 2 cci noi suntem ni8te
oi at(t de rtcitoare n aceast privin/ 2 s ie8im de pe
p8une& 4eci, se adaug: dup hotr6rea .ui i dup
harul care ne5a 0ost datL, nu ;care ne+a *ost v(ndut= sau
;o*erit=, ci ;dat=& ici #l roste8te un cuv(nt care d
lovitura de gra/ie tuturor meritelor: care ne5a 0ost datG
;druit=, 8i ce poate *i mai gratuit dec(t un cadou 8i ce
poate *i mai evident ca izvor(nd din harJ
0! 4ar darul este dat ntr+un *el care+! slve8te pe
Cristos& #ste scris: care ne5a 0ost dat n -ristos /sus8
)oi rugm s avem parte de ndurare din izvorul harului,
dar nu cerem s *acem noi gleata cu care ne este adus
harul& Cristos trebuie s *ie vasul sacru n care harul lui
4umnezeu este adus buzelor noastre nsetate& cum,
unde este *alaJ ,i, cu siguran/ c ea este ngenuncheat
la poala crucii 8i c(nt: departe de mine s m laud cu
altceva dec6t cu crucea &omnul nostru /sus -ristos8
$"@
)u e oare vorba despre har, 8i numai despre harJ&&&
6! Cu toate acestea, pu/in mai departe este
men/ionat 8i adugat o perioad: 888nainte de
venicii8888 ceste ultime cuvinte mi se par a umili o
dat pentru totdeauna ideea privitoare la orice merit
propriu pentru m(ntuirea noastr, ntruc(t aici este
623
2alateni, 5:64
640
mrturisit c 4umnezeu ne+a dat harul nainte de
venicii8 >nde erai tu atunciJ Ce contribu/ie ai adus tu
nainte de veniciiJ <ncearc, dac po/i, s zbori cu
nchipuirea n anii strvechi n care mun/ii cei btr(ni 8i
natura v(rstnic nc nu se nscuserG atunci c(nd lumea,
8i soarele, 8i luna 8i stelele, erau toate un embrion n
mrea/a minte a lui 4umnezeuG atunci c(nd pe marea ne+
navigat a spa/iului nc nu btuse nici o arip de sera*im
8i atunci c(nd tcerea maiestuoas nu tresrise la auzul
imnurilor heruvimilorN c(nd 4umnezeu sl8luia singur&
4ac+/i po/i imagina acel timp nainte de timp, acea vast
ve8nicie, s 8tii c atunci ne+a dat #l nou har n Cristos
:sus& F, su*lete, ce+ai avut tu de+a *ace cu astaJ Care+/i
sunt, a8adar, meriteleJ >nde erai tu nsu/iJ F, tu, *ir de
pra* de pe cumpn, g(z tritoare o zi, unde erai tu
atunciJ&&& 1ezi tu cum domnea :ehova, mpr/ind
ndurarea dup cum <i bine+plcea 8i r(nduind la via/
ve8nic, *r s Se s*tuiasc cu vreun om sau vreun
nger, cci nici un om 8i nici un nger nu e'istau nc& Ca
s poat *i numai prin har #l ne+a dat har nainte de
nceputurile lumii&
m prezentat cu sinceritate doctrina te'tului 8i nimic
altceva& 4ac nu acesta este n/elesul te'tului, atunci nu
8tiu care ar putea *i el, dar eu cred c v+am o*erit n/elesul
su natural 8i gramatical& :ar dac nu v place nv/tura
asta, ei bine, nu v pot a%uta& )u eu am scris te'tul 8i
dac trebuie s+l prezint, atunci trebuie s+l prezint cu
onestitate, a8a cum este el n Cuv(ntul Stp(nului meu, 8i
v rog s primi/i ce spune #l, indi*erent de ceea ce ve/i
*ace cu lucrurile pe care vi le spun eu&
64A
>>! 1 rog s mai ave/i rbdare pentru a 1K
"KT <)T"#?>:)IK":!# C#ST#: 4FCT":)#&
4octrina harului a *ost dosit n depozitul de lemne&
#ste recunoscut *aptul c ea este adevrat, cci este
mrturisit n multe CrezuriG ea se a*l n articolele
?isericii ngliei 8i se a*l n Mrturisirile numeroaselor
*eluri de cre8tini protestan/i, cu e'cep/ia celor care sunt
arminieni declara/i, dar c(t de pu/in predicat este eaH #a
este depus printre relicvele trecutului, considerat a *i un
*el de o*i/er pensionat respectabil, despre care nu te
a8tep/i s mai *ac serviciu activ& cum, eu cred c
aceast doctrin nu este un o*i/er n pensionare din
armata Stp(nului, ci este la *el de plin de *or/ 8i de
vigoare pe c(t a *ost odat& 4ar care s *ie ntrebuin/area
saJ ,i, mai nt(i, este clar din pasa% c ea are tendin/a de
a+l *ace ndrzne/ pe omul care o prime8te& ,avel i spune
lui Timotei s nu se ru8ineze, pentru urmtorul motiv:
cum s+ar putea ru8ina un om atunci c(nd crede c
4umnezeu i+a dat har n Cristos :sus nainte de a *i *ost
lumeaJ S presupunem c omul este *oarte srac& #l
spune: ;Fh, ce conteazJ 4e8i n+am dec(t un pumn de
*in ntr+o oal 8i pu/in untdelemn ntr+un ulcior, cu toate
acestea am mult 8i am parte n lucrurile ve8nice& )umele
meu nu este nici n Cartea Cudec/ii,
624
nici n lmanahul
)obilimii scris de ?urUeG
62.
dar el se a*l n cartea
alegerii lui 4umnezeu, 8i se a*la acolo nainte de
ve8nicii&= >n asemenea om ndrzne8te s se uite drept n
624
Cartea %udec/ii, porecla arhivelor recensm(ntului poruncit de
Rilliam Cuceritorul n 6BA5, n care erau nregistrate averile 8i
propriet/ile supu8ilor si& )&ed&
62.
?urUePs ,eerage reprezint arhivele care cuprind numele tuturor
*amiliilor regale, nobile sau cu titluri cavalere8ti& )&ed&
643
ochii celui mai m(ndru dintre semenii si& ceasta este
doctrina cu care se hrneau vite%ii :ronsides
625
din
vechime, brba/i care, atunci c(nd se npusteau n lupt
cu strigtul ;4omnul o8tirilorH= i *ceau pe cavaleri s
zboare dinaintea lor ca pleava n v(nt& )u e'ist nici o
doctrin ca ea, care s dea omului coloan vertebral 8i
s+l *ac s simt c este *cut pentru ceva mai bun dec(t
pentru a *i clcat n picioare ca un pai n blegar de
clc(iul unui despot& Cine vrea, poate s str(mbe din nas,
alesul lui 4umnezeu 8i deriv rangul nobiliar din
alegerea dumnezeiasc pe care nici o diplom de
nnobilare regal n+o poate ntrece ca strlucire&
8 vrea ca harul gratuit s *ie predicat mai mult,
pentru c el d oamenilor de crezut ceva cu adevrat
demn de ncredere& Marea mas de cre8tini mrturisitori
nu 8tie nimic despre doctrineG religia lor const n a se
duce de un anumit numr de ori la loca8ul de nchinare,
dar lor nu le pas de adevr de nici un *el& <n aceast
chestiune vorbesc *r pre%udec/iG dar n decursul
pstoririi mele *oarte e'tensive am vorbit cu un mare
numr de oameni care ani buni au *ost membri ai altor
adunri 8i c(nd le+am pus c(teva ntrebri despre
chestiuni doctrinare, nu mi s+a prut c erau erona/i, erau
n ntregime dispu8i s cread aproape orice i+ar *i putut
nv/a un om serios, dar ei nu 8tiau nimic ei n8i8i, nu
aveau concep/ii personale 8i nici opinii categorice& Copiii
no8tri, care au nv/at ;Mrturisirea de credin/
Restminster,= 8tiu mai multe despre doctrinele harului 8i
despre doctrina ?ibliei dec(t sute de adul/i care
625
;:ronsides= este numele cavaleriei *ormate de Fliver Crom-ell n
timpul "zboiului Civil din nglia D6542+65.6E& )&ed&
6.B
*recventeaz o adunare unde li se propovduie8te *oarte
elocvent despre nimic& )u cu mult timp n urm, un critic
cu o percep/ie *oarte ascu/it a remarcat *aptul c dac ai
audia 63 con*erin/e despre astronomie sau geologie, ai
putea a%unge s+/i dai seama destul de bine la ce se re*er
acea 8tiin/ 8i care este teoria con*eren/iaruluiG dar dac
ar *i s audiezi 6&3BB de predici ale unor slu%itori, habar
n+ai avea despre ce predic sau care sunt pre*erin/ele lor
doctrinare& )u a8a ar trebui s stea lucrurileH Fare nu
chiar acesta este motivul pentru care ,use$+ismul
620
se
rsp(nde8te at(t de mult, 8i tot *elul de erori sunt at(t de
nrdcinate pentru c poporul nostru, n ntregime, nu
8tie ce credeJ 4octrinele #vangheliei, dac sunt primite
bine, dau unui om ceva ce 8tie 8i de care se /ine str(ns 8i+i
vor deveni dragi, pentru care va *i pregtit s moar dac
ar *i ca *ocurile persecu/iilor s *ie aprinse din nou&
Mai mult, nu numai c aceast doctrin d omului
ceva de care s se /in, ci este ceva care+l /ine pe om&
Fdat ce ntr+un om ai imprimat c m(ntuirea este de la
4umnezeu 8i nu de la om, 8i c harul lui 4umnezeu este
acela care trebuie slvit 8i nu meritele omene8ti, nu vei
reu8i s mai smulgi aceast credin/ din el& #ste cel mai
rar lucru din lume s auzi un asemenea om apostaziind
vreodat de la credin/a sa& lte doctrine sunt teren
alunecos, ca panta unui munte cu pm(nt instabil 8i pietre
dislocate, pe care drume/ul poate aluneca mult 8i bine
p(n s gseasc mcar un spri%in temporarG dar aceast
doctrin este ca o treapt de granit de pe piramida
620
4enumirea Mi8crii de la F'*ord, dup unul din liderii ei, #&?&
,use$& ceasta era o mi8care ce dorea ntoarcerea ?isericii ngliei
napoi la catolicism, n vog n timpul lucrrii lui Spurgeon& )&ed&
6.6
ve8nic a adevruluiG p8i/i pe ea 8i nu v va mai *i team
de alunecare n ceea ce prive8te rm(nerea n picioare
doctrinar& 4ac vrem ca adunrile noastre din nglia s
*ie bine instruite 8i s /in str(ns adevrul, trebuie s
aducem la lumin marele 8i strvechiul adevr al planului
ve8nic al lui 4umnezeu n Cristos :sus dinainte de
ve8nicii& F, *ie ca 4uhul S*(nt s+l scrie pe inimile
noastreH&&&
Mai mult, *ra/ii mei, aceast doctrin cople8e8te ca o
avalan8 toate preten/iile tagmei preo/e8ti& 4ac s+ar
spune oamenilor c ei sunt m(ntui/i de ctre 4umnezeu,
ei ar spune ndat: ;tunci, care este rostul preo/ilorJ=
4ac li s+ar spune c este vorba de harul lui 4umnezeu,
atunci ar zice: ;,i, atunci nu este nevoie ca banii no8tri
s cumpere slu%be 8i absolviri=, iar preo/ia s+ar prbu8i pe
dat& ,reaiubi/ilor, acesta este berbecul de lupt pe care
4umnezeu l *olose8te pentru a zdruncina por/ile iadului&
Cu c(t mai plin de putere este acesta dec(t scrierile
*rumoase ale multor teologi, care nu au mai mult putere
dec(t o trestie 8i nu dau mai mult lumin dec(t un biet
*itil de lamp *umeg(nd& 4e ce crede/i c oamenii se
nt(lneau n pduri, n timpul persecu/iilor, se adunau cu
miile n a*ara ora8ului nt-erpen, 8i n locuri asemn+
toare pe Continent, periclit(ndu+8i via/aJ Crede/i cumva
c se adunau pentru a auzi srmana teologie a laptelui
ndoit cu ap a acestui veac, sau pentru a primi laptele
cldicel amestecat cu ap al anti+calvini8tilor moderniJ
Cu siguran/ c nu, *ra/ii mei& #i aveau nevoie de hran
mai tare 8i de o nutri/ie mai savuroas pentru a+i atrage&
1 nchipui/i cumva c atunci c(nd audierea unui predi+
cator se pedepsea cu moartea oamenii, strecur(ndu+se n
puterea nop/ii 8i strbt(nd v(nturile *urtunilor, erau
6.2
dispu8i s asculte eseuri *iloso*ice, sau precepte morale
pur omene8ti, sau supozi/ii teologice lipsite de esen/,
amestecate, diluateJ )u, n acele lucruri nu e'ista energie
pentru a+i atrage pe oamenii care+8i puneau vie/ile n
pericol& 4ar atunci ce+i *cea pe ei s se adune n puterea
nop/ii n toiul trsnetelor 8i a tunetelor, ce+i str(ngea pe ei
laolaltJ ,i, chiar doctrina harului lui 4umnezeu,
doctrina lui :sus 8i a servilor Si, ,avel 8i ugustin 8i
!uther 8i Calvin&&& ,entru c n aceast doctrin e'ist
ceva ce atinge inima cre8tinului 8i+i d hrana care+i este
pe placul su*letului su, hran savuroas, potrivit pentru
apetitul su venit din Ceruri& ,entru a auzi aceast
nv/tur, oamenii n*runtau moartea 8i s*idau sabia& @i
dac ar *i s vedem plriile staco%ii smulse de pe
capetele purttorilor lor 8i capetele care au primit tonsura
8i gtelile vulgare ale "omei trimise napoi n locul de
unde au venit D8i s dea 4umnezeu s ia cu ele 8i ?iserica
)a/ional puse$itHE, atunci aceasta se va *ace numai
declar(nd doctrinele harului lui 4umnezeu& tunci c(nd
acestea sunt declarate 8i repuse n drepturile lor n toate
locurile, i vom *ace din nou pe du8manii lui 4umnezeu
8i ai oamenilor s 8tie c ei nu pot s stea n picioare nici
o clip acolo unde oamenii lui 4umnezeu rotesc sabia lui
4umnezeu 8i a lui Mhedeon predic(nd doctrinele harului
lui 4umnezeu&
9ra/ilor, *ie ca oamenii s primeasc aceste
adevruriG *ie ca ele s *ie scrise n inimile lor de 4uhul
S*(nt 8i atunci ei 8i vor nl/a privirile& Fmul care le+a
primit va spune: ;4umnezeu m+a m(ntuitH= 8i va umbla
uit(ndu+se constant la 4umnezeu& #l nu va uita s vad
m(na lui 4umnezeu n natur 8i n providen/G
dimpotriv, el va discerne peste tot c 4omnul lucreaz
6.3
8i+! va adora cu umilin/& #l nu va acorda legilor naturii
sau tacticilor statului slava cuvenit Celui ,reanalt, ci va
avea respect *a/ de Stp(nitorul nevzut& !imba pe care
o vorbe8te este: ;1oi *ace numai ceea ce a spus 4omnulH
1oi urma numai voia SaH 1oi tri numai pe baza
*gduin/elor SaleH= #ste un obicei binecuv(ntat s nve/i
un om s priveasc n sus, s priveasc la 4umnezeu n
toate lucrurile&
<n acela8i timp, aceast doctrin l *ace pe om s se
uite la sine cu umilin/& ;h=, va spune el, ;nu sunt nimic
8i nimic din mine nu merit pre/uire& )imic bun nu
locuie8te n mine& 4ac sunt m(ntuit, nu m pot *li cu
aceastaG nu+mi pot nicidecum atribui vreun merit, ci
4umnezeu a *cut+o, 4umnezeu a *cut+o&= )imic alt+
ceva nu+l smere8te pe om mai mult, 8i nimic altceva nu+l
bucur mai mult& )imic nu+l prosterneaz mai tare
naintea scaunului ndurrii, dar nimic nu+i d mai mult
ndrzneal pentru a se uita drept la *a/a semenului su&
#ste un adevr grandios, *ac 4umnezeu ca voi to/i s
cunoa8te/i puterea triei saleH
<n ultimul r(nd, acest adevr pre/ios este plin de
m(ng(iere pentru pctos, 8i de+aceea l iubesc eu& 8a
cum a *ost el propovduit de unii a *ost e'agerat 8i
preschimbat ntr+o sperietoare& Sunt unii care predic
doctrina alegerii de parc ar *i un 8ir de /epu8e ascu/ite
care s mpiedice pctosul s se ntoarc la Cristos sau
ca 8i cum ar *i o halebard tioas 8i sc(nteietoare care va
strpunge pieptul pctosului care vine pentru a+l /ine
departe de ndurare& )u a8a stau lucrurile& ,ctosule,
oricine ai *i 8i oriunde te+ai a*la, cea mai mare m(ng(iere
a ta este s 8tii c m(ntuirea este prin har& ,entru c,
omule, dac ar *i prin merite, ce te+ai *ace tuJ S
6.4
presupunem c 4umnezeu ar m(ntui oameni pe baza
meritelor: atunci ce s+ar nt(mpla cu voi, be/iviiJ 4ar cu
voi, care n%ura/iJ ceia dintre voi care tri/i necurat 8i
lipsi/i de orice castitate, 8i ale cror inimi !+au blestemat
pe 4umnezeu, 8i care nu+! iubi/i nici mcar acum, ce v+
a/i *ace voiJ&&& 4ar dac totul este prin har, atunci toat
via/a voastr trecut, oric(t ar *i de murdar 8i de
spurcat, nu v+ar mpiedica s veni/i la :sus& Cristos
prime8te pcto8i, 4umnezeu a ales pcto8i&&& #l i+a ales
pe unii dintre pcto8ii cei mai murdari, deci, de ce nu v+
ar *i ales pe voiJ #l prime8te pe oricine vine la #l& #l nu
te va izgoni& u *ost unii care !+au ur(t 8i !+au insultat n
*a/, care i+au ars de vii pe servii Si 8i !+au persecutat
prigonindu+i pe membrii !ui, dar de ndat ce au strigat
;4oamne, ai mil de mine, pctosulH=, #l S+a ndurat de
ei pe dat, 8i s+ar ndura 8i de tine, dac vei *i cluzit s
cau/i aceasta& 4ac /i+a8 spune c, pentru a *i m(ntuit,
trebuie s trude8ti *r a /i se da har, ai avea o perspectiv
sumbrG dar dac /i se spune: murdarule, po/i s *i splatH
Mortule, po/i s prime8ti via/H Qdren/rosule, po/i primi
ve8minteH 1oi, to/i cei rata/i 8i cu vie/ile ruinate: pute/i
primi o m(ntuire deplinH F, su*lete, *ie s ai parte de har
pentru a apuca m(ntuirea, 8i atunci tu 8i cu mine vom
c(nta mpreun spre lauda slavei harului dumnezeiesc&
6..
5anul @n )l1c1ri
%redic rostit la @ aprilie $'AE! duminic dimineaa!
la :abernacolul 4etropolitan! )e*ington! .ondra

:$poi a che'at pe >oa8, s1Al tri'it1 la
@'p1ratul4 dar >oa8 nu a voit s1 vin1 la el! 5Aa
che'at a doua oar1J 3i >oa8 nu a vrut s1 vin1!
$8salo' a zis atunci sluCitorilor lui4 K7edei
oorul lui >oa8, este lBn1 al 'euJ are orz pe elJ
duceiAv1 3i puneiAi )oc!L ;i sluCitorii lui $8salo'
au pus )oc cB'pului! >oa8 sAa sculat 3i sAa dus la
$8salo' acas1! ;i iAa zis4 KPentru ce au pus
sluCitorii t1i )oc cB'pului 'euML =
" ,amuel, 64:23+36
1 aminti/i povestirea: bsalom a *ugit din
:erusalim de *rica m(niei lui 4avid& 4up o vreme i s+a
dat permisiunea de a se ntoarceG dar nu i s+a permis s se
n*/i8eze naintea regelui& 4orind cu ardoare s *ie repus
n vechile pozi/ii aductoare de cinste 8i *avoruri, el a
ncercat s l conving pe :oab s i *ac o vizit,
inten/ion(nd a+l ruga s ac/ioneze ca mi%locitor& :oab,
cruia nu+i mai plcea t(nrul prin/, a re*uzat s vinG 8i
cu toate c a *ost chemat n repetate r(nduri, a re*uzat s
i mplineasc dorin/a& 8adar, bsalom s+a g(ndit la cel
mai ru dar cel mai e*icient plan de a+l aduce pe :oab la
el& !e+a poruncit servitorilor lui s+i dea *oc lanului de
orz& ceasta l+a adus pe :oab, *oarte m(nios, pentru a+l
6.5
ntreba: ;,entru ce au pus slu%itorii ti *oc c(mpului
meuJ= bsalom nu voia nimic mai multG 8i dorise o
ntrevedere 8i nu avea scrupule n privin/a *elului n care
ar ob/ine+o& rderea lanului de orz l+a adus pe :oab n
prezen/a lui 8i scopurile lui bsalom au *ost ndeplinite&
Fmi/(nd pcatul *aptei, avem aici o ilustra/ie a ceea
ce *ace deseori 4umnezeul nostru plin de har, urmrind
scopul cel mai n/elept 8i mai bun& 4eseori trimite dup
noi, nu pentru c(8tigul Su, ci pentru al nostru& #l vrea s
ne apropie de #l, s primim binecuv(ntare din m(inile
!uiG dar noi suntem nebuni, cu inimi de ghea/, ri 8i nu
vrem s venim& #l, 8tiind c prin alte mi%loace nu vom
veni, ne trimite o ncercare serioas: d *oc lanului nostru
de orzG av(nd drept s o *ac, pentru c lanurile noastre
de orz sunt cu mult mai mult ale !ui dec(t ale noastre& <n
cazul lui bsalom a *ost gre8itG n cazul lui 4umnezeu, #l
are dreptul s *ac ce dore8te cu ceea ce este al !ui& )e ia
cea mai mare des*tare de care ne+am legat inima, 8i apoi
venim s <l ntrebm: 4e ce Te lup/i cu mineJ 4e ce m
love8ti cu nuiaua TaJ Ce am *cut s Te ntr(t la m(nieJ
@i a8a suntem adu8i n prezen/a !ui 4umnezeu 8i primim
binecuv(ntri de o valoare in*init mai mare dec(t acele
binecuv(ntri trectoare pe care 4omnul ni le+a luat&
1ede/i, deci, cum inten/ionez s+mi *olosesc te'tul n
aceast diminea/& Ca pstor al unei adunri at(t de mari
ca aceasta sunt adus permanent n contact cu toate
*elurile de su*erin/e umane& <nt(lnesc *recvent srcia 2
srcie care nu este cauzat de lene sau viciu, ci srcie
real, srcia cea mai dureroas 8i mai chinuitoare, care i
cerceteaz pe cei ce au luptat bine lupta vie/ii 8i s+au
zbtut ani ntregi, iar acum, la btr(ne/e, de abia dac 8tiu
de unde le va veni p(inea, cu e'cep/ia promisiunii / se
6.0
va da p6ine i apa nu5i va lipsi
$"'
& Mesageri vin la mine
uneori la *el de repede cum veneau la :ov aduc(nd ve8ti
triste cu privire la unul sau altul dintre voi& :at, vine
unul: ;v implor s v ruga/i pentru mine, domnuleG
4umnezeu a gsit cu cale s+mi ia so/ia printr+o como/ieG
acum zace ntr+un morm(nt rece&= ltul pl(nge: ;vai,
domnule, so/ia mea este grav bolnav, iar medicul a zis
c mai este doar pu/in speran/G ruga/i+v pentru ea ca
4omnul s o ntreasc n ceasul plecrii ei, 8i pentru
mine, ca s pot sruta nuiaua Stp(nului&= poi vine
altul: ;9iul meu este bolnavG va trebui s treac printr+o
opera/ie dureroasG ruga/i+v ca bisturiul chirurgului s
nu *ie spre moartea lui, ci s *ie n stare s l suporte&= @i
c(nd artam compasiune unei ast*el de serii de pl(ngeri
triste, un alt grup de mesageri a8teptau la u8& C(t de
pu/ine *amilii au parte de o perioad lung *r ncercri
severeH 9oarte rar o persoan scap *r ncercri pentru
un timp mai lung& Cu m(n impar/ial, nenorocirea bate
at(t la u8a palatului c(t 8i la u8a bordeiului& ,entru ce
toate acesteaJ )oi 8tim c 4omnul nu necBete cu
plcere! nici nu m6hnete bucuros pe copiii
oamenilor
$"C
G cum se *ace c #l se *olose8te de at(t de
mul/i slu%itori amenin/tori 8i trimite at(t de des u8ierul
cu nuiaua Sa cea neagrJ Care s *ie cauzaJ ,oate c voi
*i n stare s gsesc rspunsul potrivit la aceast *oarte
nimerit ntrebare 8i poate voi *i de a%utor celor
nenoroci/i la *el cum a *ost temnicerul lui ,avel 8i lui Sila
c(nd le+a splat rnile&
62A
/saia, 33:65
623
%l6ngerile lui /eremia, 3:33
6.A
<mi voi *olosi te'tul, n primul r(nd cu re0erire la
credincioi, iar apoi cu re*erire la cei neconverti/i&
4omnul s m a%uteH
<nt(i de toate, *ra/i 8i surori, haide/i s *olosim te'tul
C> "#9#":"# ! C"#4:)C:F@:: <) C":STFS&
:ubi/ii mei *ra/i 8i surori n :sus Cristos, nu ne
putem a8tepta s ocolim necazul& 4ac lanurile de orz ale
altora vor scpa nearse, al nostru sigur nu va scpa& 4ac
Tatl nu *olose8te nuiaua nicieri altundeva, #l cu
siguran/ va *i sever cu adevra/ii copii& Cum a zis ,avel
8i cum a pus n rim compozitorul:
;Copiii din *lori de nuia pot scpa
*unda/i n trectoare plcere *ireasc
4ar al 4omnului *iu adevrat, nscut din nou
)u va scpa, nici n+ar voi s scape&=
Salvatorul Tu /i+a lsat o mo8tenire ndoit& ;n
lume vei avea neca3uri! dar n 4ine vei avea pace8
$@#
1oi v bucura/i de paceG dar s nu v g(ndi/i c ve/i scpa
de privilegiul de a avea necazuri& Tot gr(ul trebuie
treierat: 8i aria 4omnului mrturise8te despre greutatea
mblciului
636
la *el ca oricare alt loc& urul trebuie
ncercat n *ocG 8i cu adevrat 4omnul are un *oc n Sion
8i cuptorul Su n :erusalim&
4ar tu, dragul meu, ai patru m(ngieri speciale n
toate necazurile tale& <n primul r(nd ai aceast dulce
re*lec/ie, c nu este niciun blestem n crucea ta& Cristos a
63B
/oan, 65:33, para*razare
636
<mblciul este o unealt agricol rudimentar, *ormat dintr+o
pr%in lung la captul creia este legat un b/ gros mobil 8i mai
multe curele cu care se lovesc spicele de cereale sau pstile de
legume spre a li se scoate boabele 2 4#S 3A
6.3
*ost *cut blestem pentru noi, 8i noi numim crucea !ui
lemnul blestemat, dar de c(nd :sus a *ost at(rnat pe el,
este cu adevrat cel mai binecuv(ntatG 8i pot acum s
spun despre crucea su*erin/ei ;binecuv(ntat este oricine
este at(rnat pe ea&= Crucea poate *i *oarte grea mai ales
c(nd lemnul este nc verde, iar umerii no8tri neobi8nui/i
s o poarteG dar aminti/i+v c, de8i poate c(ntri o ton
de durere, ea nu c(ntre8te nici mcar un gram de
blestem& 4omnul nu+8i pedepse8te niciodat copiii pe
baza %usti/iei rzbuntoare: i disciplineaz ca un tat, dar
#l nu+8i pedepse8te rscumpra/ii cum *ace un %udector
cu un criminal& r *i *ost nedrept s pedepseasc pentru
ei 8i n locul lor& Cum ar putea oare 4omnul s
pedepseasc de dou ori pentru o singur o*ensJ 4ac
Cristos mi+a luat pcatele 8i m+a nlocuit, atunci
4umnezeu nu mai este m(nios pe mineG se poate ca
paharul meu s *ie amar, dar n el nu se gse8te niciun
strop de pelin din m(nia totputernic& #u va trebui
poate s su*r, dar niciodat sub toiagul drept/ii
lictorului,
632
ci sub nuiaua n/elepciunii ,rintelui& Fh,
cre8tinuleH C(t de plcut ar trebui s gse8ti acest lucruH
*ost un timp c(nd erai sub convingerea pcatului, c(nd
credeai c bucuros ai putrezi ntr+o temni/ sau ai arde pe
rug, numai s scapi de sentimentul m(niei lui 4umnezeuG
ai putea oare acum s /i pierzi rbdareaJ M(nia
4omnului este *ulgerul care p(r%ole8te su*letulG 8i acum
c e8ti scpat de groaznicul pericol, nu trebuie s *ii
cople8it de c(teva averse 8i vi%elii trimise de ,roviden/&
>n 4umnezeu al dragostei ne produce durerile: #l este la
632
persoan n "oma antic ce nso/ea nal/ii demnitari, purt(nd
*asciile ca insign a slu%bei acestora 2 n&ed&
65B
*el de bun c(nd ne disciplineaz, ca atunci c(nd ne
m(ngie: nu e'ist mai mult m(nie n providen/ele
dureroase dec(t n darurile pe care le *ace& 4omnul se
arat necredin/ei ca lipsit de buntate, ns credin/a vede
ntotdeauna dragoste n inima !ui& FhH ce har c Sinaiul a
ncetat s *ulgereH 4oamne, s spun :sus orice, at(t timp
c(t Moise este *cut s tac pe vecie& !ove8te, 4oamne,
dac este voia Ta, acum c ai auzit rugmintea
Salvatorului 8i ne+ai ndrept/it su*letele&
<n al doilea r(nd, ai un alt motiv de m(ng(iere 8i
anume c necazurile tale /i sunt msurate de dragostea 8i
n/elepciunea divin& :ar n ce prive8te numrul lor, dac
#l a r(nduit zece, ele niciodat nu vor *i unsprezece& <n ce
prive8te greutatea lor, #l care a c(ntrit mun/ii n c(ntar 8i
dealurile n balan/, are gri% s+/i msoare necazurile,
a8a c nu vei avea niciun dram mai mult dec(t consider
n/elepciunea Sa in*init c este potrivit& Se poate s /i se
par c diavolul se npuste8te asupra ta, dar aminte8te+/i
c el este ntotdeauna un du8man nln/uit& #'ist un
pripon pentru *iecare necaz, 8i dincolo de el nu poate
vreodat trece& )ebucadne/ar poate nclzi cuptorul de
8apte ori mai tare dec(t de obicei, ns termometrul
4omnului este cel ce msoar gradele e'acteG 8i dincolo
de acestea, *lacra nu are putere chiar dac o mie de
)ebucadne/ari s+ar %ura, plini de *urie, p(n ar rm(ne
*r su*lu& M(nde8te+te la tot ce ai de su*erit ca la o
hotr(re a n/elepciunii condus de iubire 8i te vei bucura
n toate necazurile tale, 8tiind c ele /i vor descoperi
buntatea iubitoare 8i n/elepciunea 4umnezeului tu&
ve/i 8i o a treia consolare, aceea c sub greutatea
crucii voastre ave/i multe m(ng(ieri speciale& #'ist
ntritoare pe care 4umnezeu le d s*in/ilor bolnavi 8i pe
656
care nu le pune niciodat pe buzele celor snto8i&
Cavernele ntunecate nu /in minerii la distan/, dac ei
8tiu c acolo se gsesc diamante: nu e nevoie s v *ie
*ric de su*erin/, c(nd v aminti/i ce bog/ii aduc ele
su*letului vostru& )u auzi c(nt(nd privighetoarea dac nu
este noapte, 8i sunt unele promisiuni ce ne c(nt numai n
timpul necazului& 1echiul vin bun al mpr/iei este
pstrat numai n pivni/a durerii& )iciodat nu vei vedea
mai clar chipul lui Cristos dec(t atunci c(nd to/i ceilal/i
/i ntorc spatele& C(nd vei a%unge ntr+o asemenea
con*uzie nc(t n/elepciunea uman este n impas, atunci
vei vedea limpede 8i clar n/elepciunea lui 4umnezeu&
Fh, ce vizite de dragoste *ace Cristos poporului Su c(nd
ace8tia sunt nchi8i n temni/a necazului lor& :ar apoi <8i
deschide inima *a/ de ei 8i i alin a8a cum o mam 8i
alin copilul& 4ulce este somnul celor crora :sus le
a8terne patul de culcare& S*in/ii ce su*er sunt, n general,
s*in/ii cei mai n*loritoriG 8i ar *ace bine s *ie a8a, cci
sunt n gri%a special a 4omnului :sus& 4ac vre/i s
nt(lni/i un om ale crui buze rostesc cuvinte pre/ioase,
633
cuta/i pe unul care a trecut prin ape ad(nci& "areori
nv/m ceva bine n 8coala lui Cristos, dac nu suntem
lovi/i de nuiaua 4oamnei <ncercare& Mldi/ele 4omnului
datoreaz mai mult cosorului dec(t oricrei alte unelte
din grdinG lstarii nedori/i stric n mod regretabil via&
4ar chiar n timp ce o purtm, crucea aduce alinareG este
cruce scump, scump, toat plin de tranda*iri 8i
picur(nd mir *rumos mirositor& "uther*ord
634
nu era sigur
uneori ce iubea mai mult, pe Cristos sau crucea !uiG dar,
633
literal: ;din ale crui buze curg perle= + n&ed&
634
Samuel "uther*ord D65BBJ+6556E, celebru autor prezbiterian care
a avut de su*erit din partea clerului 8i autorit/ilor 8i ale crui scrieri
au *ost *oarte apreciate de Spurgeon 2 n&ed&
652
dragul meu, el a iubit crucea numai de dragul 4omnului
su& Su*letele umile gsesc a *i o mare onoare aceea de a
*i socotite demne de a su*eri pentru Cristos& 4ac s+ar
deschide vreodat cerul privirilor lungi ale muritorilor,
viziunea ar *i pentru cei ce locuiesc n ,atmosul lipsurilor
8i necazurilor& ?ucuriile din cuptor ard la *el de *ierbinte
ca *lcrile cuptorului& Sunt dulci *oloasele adversit/ii, 8i
dulci sunt acompaniamentele ei c(nd 4omnul este cu
poporul !ui&
<n bezna grea zglobiul *ulger
Strlucind mai mult se %oac
<n h/i8 *rumoasa *loare
Mai m(ndr 8i vioaie+arat&
8a, n valea cea mai neagr
4omnul credincios se+arat
Cu preabogate m(ngieri
M+nvie 8i m ntremeaz&
4ar apoi 2 8i acesta este punctul n care te'tul m
aduce, 8i ce am spus p(n acum m+a ndeprtat de el 2
voi ave/i aceast ncura%are, c toate necazurile voastre
lucreaz spre binele vostru venic, aduc(ndu+v din ce n
ce mai aproape de 4umnezeu& cest punct l vom ilustra
prin istorisirea de *a/& 4ragii mei prieteni n Cristos :sus,
:atl nostru ceresc de multe ori trimite dup noi! i noi
nu venim8 #l trimite dup noi ca noi s practicm o
credin c6t mai simpl n El& m crezut 8i prin credin/
am trecut din moarte la via/, dar uneori credin/a noastr
se clatin& <nc nu am a%uns s avem ncrederea pe care
vraam o avea n 4umnezeuG nu ne lsm ngri%orrile
noastre n seama !ui, ci, asemeni Martei, ne mpovrm
653
cu prea multe servicii& vem credin/ pentru promi+
siunile mai mici, dar de cele mai multe ori ne este team
s ne deschidem larg gura, de8i 4omnul a promis c o va
umple& ,rin urmare, #l trimite dup noi: ;vino copilul
meu=, zice, ;vino 8i ai ncredere n Mine& ,erdeaua este
rupt, intr n prezen/a Mea 8i apropie+te cu ndrzneal
de tronul harului Meu& #u sunt vrednic de ncrederea ta
deplin, arunc gri%ile tale asupra Mea& :e8i la lumin 8i
cite8te+/i clar titlul& Scutur+te de pra*ul ngri%orrilor tale
8i mbrac+te cu *rumoasa hain a credin/ei&= 4ar, vaiH Cu
toate c suntem chema/i cu cuvinte calde de dragoste la
practicarea binecuv(ntat a acestui har m(ng(ietor, noi
nu vrem s venim& lt dat ne cheam la o prt8ie mai
str(ns cu #l& )oi stteam n pragul casei 4omnului, iar
#l ne invit n sala de mese s cinm cu #l, dar noi
re*uzm aceast onoare& #l ne+a primit n camerele
interioare, dar mai sunt ncperi secrete, ce nu ne sunt
nc deschiseG #l ne invit s intrm n ele, dar noi ne
tragem napoi& :sus t(n%e8te s aib o prt8ie str(ns cu
poporul !ui& <n acest *el vede #l rodul muncii su0letului
lui i se va nviora&
63.
,entru un cre8tin trebuie s *ie o
bucurie s *ie cu Cristos, dar 8i pentru :sus este o bucurie
s *ie cu poporul Su, pentru c este scris: 7i5a gsit
plcerea n 0iii oamenilor8
$@A
cum, poate unii se
g(ndesc c dac 4omnul Cristos *ace semn cu degetul 8i
ne spune: ;propie+te 8i ai prt8ie cu MineH= noi vom
zbura ca 8i c(nd am avea aripi la picioareG dar n loc s
*acem ast*el, ne croim drum prin /r(nG avem prea multe
treburiG avem prea multe gri%i apstoareG 8i uitm s
63.
/saia, .3:66
635
%roverbele lui ,olomon, A:36, para*raz
654
venim, cu toate c vocea ,reaiubitului este cea care ne
cheam la #l& 4eseori chemarea este la o rugciune mai
0ierbinte& )u sim/i/i c(teodat n voi o dorin/ n*ocat
dup rugciunea privatJ /i sim/it c nu sunte/i u8ura/i
p(n nu v apropia/i de 4omnul s <i spune/i nevoile
voastreG 8i cu toate acestea, poate a/i stins 4uhul n acea
privin/ 8i a/i continuat tot *r acces intim la 4umnezeu&
<n *iecare zi 4omnul <8i invit poporul s vin la #l, s <i
spun ce dore8te, 8i le va *i dat& #l este un 4umnezeu
darnic ce st pe scaunul de ndurare 8i <i *ace plcere s
mplineasc alor Si cele mai mari dorin/e ale inimilor
lorG 8i cu toate acestea, spre ru8inea noastr, noi trim
*r s ne *olosim de aceast putere a rugciunii 8i ne
lipse8te bog/ia de binecuv(ntri care ar *i revrsat din
cornul abunden/ei harului 2 rugciunea e*icient la
4umnezeu& h, *ra/ilor, suntem ntr+adevr vinova/i aici,
ma%oritatea dintre noi& Stp(nul trimite dup noi s ne
rugm, iar noi nu venim& 4e asemenea, adeseori ne
cheam la un statut de pietate mai nalt& 4e la acest
amvon m+am strduit s v motivez spre realizri mai
nobileG v+am ndemnat s nu mai *i/i mul/umi/i doar cu
ni8te realizri pitice, ci s v av(nta/i spre lucruri mai
sublime, mai cere8ti& )u v+am rugat 8i nu v+am cerut s:

>ita/i de pa8ii de%a *cu/i
@i nainte s grbi/iJ
#u sunt convins c dup cum cre8tinii obi8nui/i
e'perimenteaz harul mult mai mult dec(t pro*anii, tot
a8a e'ist cre8tini care e'perimenteaz harul mult mai
mult dec(t cre8tinii obi8nui/i& #'ist nl/imi pe care
ochiul obi8nuit nu le+a vzut niciodat, darmite s le
cucereasc& FhH Sunt cuiburi printre stele unde s*in/ii lui
65.
4umnezeu triesc, 8i cu toate acestea, c(/i dintre noi nu
ne mul/umim s ne t(r(m prin /r(n ca viermiiH 4ac am
avea har s despicm norii 8i s ne urcm n cerul senin 8i
limpede al prt8iei cu CristosH )u l slu%im pe
4umnezeu cum ar trebui& Suntem reci ca ghea/a, c(nd ar
trebui s *im ca metalul topit, penetr(nd orice opozi/ie&
Suntem ca Sahara cea pustie, c(nd ar trebui s *im
n*loritori ca grdina 4omnului& <i dm 4omnului c(/iva
penn$,
630
c(nd #l merit liraG mai mult, #l merit ca
s(ngele inimii noastre s *ie anga%at n slu%irea adunrii
!ui 8i a devrului Su& FhH <l iubim a8a pu/in pe
scumpul nostru 4omn :susG nedemni de ai *i slu%itori, cu
at(t mai pu/in de a+i *i mirese& 4ac ne+ar *i pus s *im
a%utor la buctrie, mi+e team c abia ne+am putea achita
de datorieG 8i cu toate acestea ne+a nl/at s *im os din
oasele !ui 8i carne din carnea !ui, cstori/i cu #l printr+
un legm(nt glorios de cstorie& F*, *ra/ilorH 4umnezeu
ne cheam adesea la grade mai ridicate de pietate 8i
totu8i, noi nu venimH
4ar cum se *ace c lsm ca 4omnul s ne cheme
de at(tea ori, iar noi nu venimJ !as+/i inima s dea
rspunsul, ntr+o mrturisire umil a pcatelor tale& Fh,
*ra/ilor, nu ne+am g(ndit niciodat c vom a%unge at(t de
ru cum suntem acum& 4ac un nger ne+ar *i spus c
vom *i at(t de indi*eren/i *a/ de Cristos, i+am *i spus
cum i+a spus 7azael lui #lisei: ;4ar ce este servitorul tu,
c(inele acesta, ca s *ac lucruri a8a de mariJ=
63A
4ac
vreunul dintre noi ne+am *i vzut propria istorie scris de
pana unui pro*et, am *i spus: ;)u, nu se poate& 4ac
630
un penn$ este echivalenul unui ban, 6BB de penn$ valoreaz o lir
+ n&ed&
63A
" ;mprai, A:63
655
4omnul Cristos m iart, trebuie s+! iubescG dac a gsit
cu cale s m n*r/easc cu #l, trebuie s+! slu%escG dac
sunt bene*iciarul unor ndurri at(t de splendide, trebuie
s *ac ceva pe msura bunt/ii !ui&= @i totu8i, p(n
acum am *ost nerecunosctori, necredincio8i, 8i chiar am
re*uzat s+: ascultm chemarea sau s venim la
rugmintea !ui& #l a zis: ;Caut *a/a MeaH=
633
dar inima
noastr nu a zis: ;4a, 4oamne *a/a Ta o voi cuta&= @i din
aceast cauz, pentru c nu vrem s ascultm chemarea
bl(nd a 4omnului, vine necazul, la *el cum a venit *ocul
n lanul de orz al lui :oab pentru c nu a rspuns chemrii
t(nrului prin/& )ecazul vine n multe *orme& #ste prea
pu/in important n ce *orm vine, at(t timp c(t 8i atinge
/elul de a ne *ace s ascultm chemarea divin&
>nii cre8tini su*er necazul sub *orma bolii, t(rsc
dup ei toat via/a un trup bolnav, sau sunt dintr+o dat
arunca/i pe patul de boal 8i se ntorc de pe o parte pe
alta, ziua 8i noaptea, n durere 8i e'tenuare& cesta este
medicamentul 4omnuluiG 8i c(nd copiilor 4omnului le
este administrat, s nu cread c le este dat pentru a+i
omor, ci pentru a+i vindeca& Multe dintre medicamentele
prescrise de medic l *ac pe om s se simt 8i mai ru
pentru o perioad: se simte mai ru cu ele dec(t *r eleG
dar dac este un doctor dibaci, 8tie c starea aceasta se
datoreaz medicamentuluiG nu este deloc alarmat de
durerea pacientului su, 8i se a8teapt ca toate acestea s
lucreze spre bine 8i s v(neze, cum s+ar spune, boala
original& C(nd 4omnul ne trimite boli dureroase, poate
pentru un timp acestea agraveaz 8i mai mult neputin/ele
noastre spirituale anterioareG pentru c boala provoac
deseori nerbdare 8i c(rteli mpotriva lui 4umnezeu, dar
633
%salmul 20:A
650
la timpul potrivit duhurile noastre m(ndre vor *i *r(nte 8i
vom implora mil& 4up cum pila ndeprteaz rugina,
a8a ndeprteaz 8i boala apatia de pe inima noastr&
4iamantul este tiat de multe ori, dar cu *iecare tietur
valoarea+i cre8teG la *el se nt(mpl 8i cu credinciosul
c(nd este cercetat de 4umnezeu& m auzit spun(ndu+se
despre mul/i pastori c predic cel mai bine dup boal,
a8a nc(t auditoriul abia a mai regretat toate durerile pe
care ace8tia le+au avut, c(nd au realizat c(t de savuroase
8i pline de mduv au *ost cuvintele lor& 9rate, dac nu
vei veni la 4omnul de bun voie, /i va trimite un pat de
boal n care s *i adus la #l& 4ac nu vei veni alerg(nd,
#l te va *ace s vii 8chiopt(nd& 4ac nu vei veni c(t nc
ai strlucire n ochi 8i *a/a /i radiaz de sntate, #l te va
*ace s vii c(nd ochii+/i vor *i slabi 8i grei 8i n*/i8area
palid 8i trist& 4ar tot trebuie s viiG 8i dac prin alte
mi%loace nu vei veni, boala este calea8ca neagr n care
vei veni&
%ierderile, de asemenea, sunt *recvent mi%loacele pe
care 4omnul le *olose8te ca s aduc acas oaia
rtcitoare, precum c(inii ri care hituiesc oile
aduc(ndu+le napoi la pstor& )u se pot mbl(nzi leii dac
sunt bine hrni/iG trebuie s li se slbeasc puterea, iar
stomacul lor trebuie s simt pu/in lipsa 8i apoi se vor
supune m(inii mbl(nzitorului: 8i am vzut deseori
cre8tinul *or/at s se supun voin/ei 4omnului prin
mpu/inarea p(inii 8i prin munc mult& C(nd se
mbog/esc 8i numrul bunurilor lor cre8te, mul/i
credincio8i mrturisitori 8i poart nasul mult prea sus 8i
vorbesc ntr+un mod mult prea ludros& Ca 4avid, ei se
laud ;muntele meu este tareG nu se va cltina
65A
niciodat=&
64B
C(nd cre8tinul se mbog/e8te, are reputa/ie
bun, este sntos, are o *amilie *ericit, el i permite prea
des 4oamnei Siguran/ Carnal s se ospteze la masa
lui& 4ac el este cu adevrat un copil al lui 4umnezeu,
pentru el se pregte8te o nuia& 8teapt pu/in 8i poate va
*i s i vezi toat bog/ia cum se risipe8te precum un vis&
,rive8te cum se pierde o parte din pm(nturile sale 2 8i
ce repede 8i schimb acrii
646
de pm(nt proprietarii&
,rive8te cum pierde o parte din a*aceri 2 din acea direc/ie
nu va mai veni niciodat pro*it& F datorie acolo, o *actur
nepltit n partea cealalt 2 c(t de repede vin pierderileH
4ar oare unde se vor terminaJ Cum aceste pierderi vin
una dup alta, el ncepe s se *rm(nte din cauza lor 8i se
ndreapt ctre 4umnezeul lui& FhH ?inecuv(ntate valuri
ce l nau*ragiaz pe om pe st(nca m(ntuiriiH F, chiar dac
ptrund n carne, binecuv(ntate sunt *uniile care ne trag
la :susH ,ierderile n a*aceri sunt adeseori s*in/ite spre
mbog/irea su*letului& 4ac nu vii la 4omnul c(nd ai
m(inile pline, vei veni cu ele goale& 4ac 4umnezeu, n
harul !ui, nu a gsit niciun alt mi%loc s te determine s+!
onorezi printre oameni 2 dac pe culmile bunstrii nu+!
po/i onora 2 #l te va cobor n valea srciei&
%ierderile persoanelor dragi, de asemenea 2 ahH ce
lovituri tioase de nuia mai primim de la acestea, *ra/ilorH
@tim cum 4omnul le s*in/e8te spre aducerea poporului
Su l(ng #l& C(t ar trebui s ne bucurm, 8tiind c <nsu8i
4omnul Cristos a avut parte odat de %ale la *el ca noi&
Tacitus ne spune c inelul de chihlimbar era considerat
*r valoare printre romani p(n c(nd mpratul a nceput
64B
%salmul, 3B:5+0, para*razare
646
acrul, unitate de msur pentru supra*e/e, echivaleaz cu B&4
hectare 2 n& ed&
653
s poarte unul, iar apoi imediat inelul de chihlimbar a
nceput s *ie *oarte apreciat& ,ierderile unor persoane
dragi pot *i privite ca ni8te lucruri *oarte tristeG dar c(nd
ne amintim c :sus 8i+a pl(ns prietenul, pe !azr, de
acum nainte ele sunt bi%uterii alese 8i haruri speciale de
la 4umnezeu& Cristos a purtat acest inelG nseamn c eu
nu trebuie s ro8esc c(nd l port& 4e multe ori o mam a
*ost motivat la o via/ mai s*(nt prin pierderea
copilului ei, de multe ori un so/ a *ost motivat s+8i
predea 8i mai mult inima 4omnului prin moartea so/iei
lui& )u ne *ac semn duhurile celor pleca/i, alturi de
ngeri s venim spre cerJ ;1ino, vino mai aproapeH= zic
ei, ;nu aceasta este odihna ta& Fdat puteam s mi *ac
cuibul n acela8i copac 8i s c(nt de pe acela8i ramG dar
acum /i+am *ost luat 2 acum m odihnesc n ceruri& 1ino
aici, tu care altdat mi+ai *ost so/ scump 2 vino aici, cci
to/i copacii n care /i *aci cuib sunt nsemna/i pentru
secureG a8a c vino acum 8i locuie8te cu mineH= 4a, noi n
lumina aceasta trebuie s privim mormintele noastre
proaspt *cute 8i s ne rugm 4omnului s ne sape
inimile cu cazmaua groparului 8i s ne ngroape pcatele
a8a cum noi ne ngropm mor/ii&
;ncercrile din 0amilia ta sau cu copiii ti sunt o
alt *orm de ardere a lanului de orz& )u 8tiu *ra/ilor, ns
cred c o cruce vie este mult mai greu de dus dec(t una
moart& @tiu pe c(/iva dintre voi care nu v+a/i pierdut
copiii: a8 *i putut dori s+i *i pierdut, cci nu au trit dec(t
pentru a v aduce durere 8i ntristare& 1ai, tinereH ar *i *ost
mai bine ca mama ta s te *i vzut pierind la na8tere dec(t
s *i trit ca s dezonorezi numele tatlui tu& 1ai, tu,
omuleH r *i *ost mai bine pentru tine s 8erpuiasc
cortegiul pe strzi, duc(ndu+/i cadavrul spre morm(nt
60B
dec(t s trie8ti blas*emiind pe 4umnezeul mamei tale 8i
s r(zi de cartea care este comoara ei& r *i *ost mai bine
pentru tine s nu te *i nscut niciodat, 8i ar *i *ost mai
bine 8i pentru prin/ii ti& hH dragi prieteni, dar chiar 8i
aceste lucruri sunt menite s ne apropie mai mult de
Cristos& )u trebuie s *acem idoli din copiii no8triG 8i s
nu ndrznim s *acem a8a, mai ales c vedem c(t de clar
4omnul ne arat c, la *el ca noi, sunt prin natur copii ai
m(niei& Mai ascu/it dec(t col/ul viperei este un copil
nerecunosctorG dar n m(na lui 4umnezeu veninul este
preschimbat n medicament& ,srile 4omnului uneori
rm(n n iarb, n cuiburile lorG dar #l le umple cuibul cu
spini, iar ele zboar spre nl/imi 8i c(nt precum o
cioc(rlie n timp ce se nal/ spre cer& Trebuie s prive8ti
aceste necazuri din *amilie ca invita/ii *cute de
4umnezeu 2 o dulce constr(ngere care s te *ac s cau/i
*a/a Sa& Mul/i sunt ncerca/i n alt mod, care poate este la
*el de dur ca oricare altul, printr+o depresie ad6nc a
duhului& #i sunt ntotdeauna melancoliciG nici ei nu 8tiu
de ce& ,entru ei noaptea este lipsit de stele 8i ziua de
lumina soarelui: melancolia a pus stp(nire pe eiG dar
chiar 8i acesta este deseori un mi%loc de a+i /ine mai
aproape de 4omnul dec(t ar *i n alte *eluri& @ti/i c unora
dintre plantele noastre engleze8ti le place mult locurile
umede, umbroase de sub copaci, iar dac soarele ar
strluci direct pe ele, ar muri& ,oate e'ist 8i min/i de
acela8i *el& ,rea multe dulciuri mbolnvesc copiii, dar
butura amar
642
este tonic bun& Tenurile delicate au
nevoie de voal ca soarele s nu priveasc prea grozav
asupra lorG este posibil ca ace8ti %elitori s aib nevoie de
voalul ntristrii& #ste bine c au *ost lovi/i, chiar cu
642
literal: bitterul
606
aceast grea depresie a duhului, pentru c sunt /inu/i
aproape de 4omnul& poi, mai este o alt su*erin/,
ascunderea 0eei &omnului, c(t de greu de ndurat, dar
c(t de bene*icH 4ac nu vom sta aproape de 4omnul, #l
<8i va ascunde *a/a n mod sigur& Cu siguran/ a/i vzut o
mam la plimbare cu copila8ul ei care tocmai a nv/at s
mearg n picioareG 8i pe strad micu/ul alearg c(nd la
dreapta, c(nd la st(nga, a8a c mmica se ascunde pentru
o clipG iar copilul se uit n %ur 8i ncepe s pl(ng, iar
mama se arat& Care este e*ectulJ nu mai *uge acum de
l(ng mama lui: o va /ine cu singuran/ de m(n& 8a c
atunci c(nd ne rtcim de 4umnezeu, #l 8i ascunde *a/a,
8i apoi, din moment ce <l iubim, ncepem s pl(ngem
dup #lG 8i c(nd <8i arat din nou *a/a, ne ag/m de #l cu
mult mai mult dragoste& 8a <i *ace 4omnului plcere s
ne binecuv(nteze necazurile&
cum, cre8tinule, ce vreau s spun cu toate acesteaJ
4oar at(t& Te a*li acum n vreun necaz acutJ tunci m
rog s te duci la 4umnezeu la *el cum :oab a mers la
bsalom& Arat5mi pentru ce :e ceri cu
mineH=
643
-ercetea35m! &umne3eule i cunoate5mi
inima! ncearc5m i cunoate5mi g6ndurile! ve3i dac
sunt pe o cale rea! i du5m pe calea veniciei8
$EE
9 din
acest timp unul special de umilin/ 8i cercetare a inimii&
@i las orice pcat chinuitor s *ie scos a*arH C(nd
4umnezeu mtur, tu cerceteaz+teH C(nd e8ti lovit de
nuia, este datoria ta s /i mrturise8ti deplin pcatele
trecute 8i s te rogi s *ii eliberat de puterea lor n viitor&
Sau astzi nu ai nici o ncercare, *rateJ tunci cerceteaz+
te s nu e'iste ceva care s+! provoace pe 4umnezeu s
643
/ov, 6B:2
644
%salmul 633:23, 24
602
trimit una 8i ncepe acum s te cure/i de toate murdriile
crnii 8i ale su*letului prin 4uhul S*(nt& S previi este
mai bine dec(t s tratezi& @i uneori cercetarea la timp a
inimii scute8te de multe dureri ale ei& S lum aminte,
deci& Sau am *ost lovi/i de un necaz 8i s+a terminat oareJ
tunci s spunem ca 4avid: %6n ce am 0ost smerit!
rtceam9 dar acum p3esc -uv6ntul :u8 7aide/i s+!
binecuv(ntm pe 4umnezeu pentru tot ce a *cut
spun(nd: Este spre binele meu c m5ai smerit8
$E(
7aide/i s ne unim ntr+un imn comun de laud pentru
toat buntatea plin de dragoste pe care 4umnezeu a
gsit cu cale s ne+o arate prin loviturile usturtoare ale
nuielei Sale& ,resupun c am spus su*iciente cre8tinului
pentru a *ace o aplica/ie micului tablou a*lat naintea
noastr& 4umnezeu a ars lanul vostru de orz, dragi
prieteni: acum merge/i la #l 8i cu c(t v pute/i apropia
mai mult, cu c(t v pute/i ag/a mai tare de #l, cu at(t
mai bine pentru sntatea 8i m(ng(ierea su*letului vostru
pentru toat via/a& !a s*(r8it tu 8i cu mine vom c(nta spre
lauda 4omnului nostru ce trimite necazurile:
Tot ce+nt(lnesc, gsesc, m+a%ut
,e calea spre cereasca bucurie
@i chiar de+acum am ncercri
Triste/e niciodat ele nu+mi vor mai aduce&
?inecuv(ntat cu bog/ii de slav
Calea uitrii nicic(nd n+o voi *i dat
Cci m+a condus, prin bucurii 8i lacrimi
!a Salvatorul binecuv(ntat&


64.
%salmul 663:50 8i 06
603
::& C(teva cuvinte 2 8i *ie ca 4umnezeu s le umple
de putere 2 ctre ,KCKTFS, vor *orma partea secund a
discursului& 4omnul a trimis 8i dup tine& F, tu, om
neconvertitH 4umnezeu a trimis deseori dup tine& 4e
mult, n copilrie, rugciunile mamei tale au cutat s te
c(8tige pentru dragostea Salvatorului 8i primele s*aturi
ale tatlui tu evlavios au *ost ca ochiurile unui nvod n
care se dorea s *i *ost prinsG ns le+ai rupt toate 8i ai trit
ndeprt(ndu+te prin pcate de amintirile timpurii 8i de
promisiunile copilriei& 4e atunci ncoace ai *ost de
multe ori chemat prin predicare& ,redicile noastre nu au
nimerit ntotdeauna departe de /int, ba c(teodat o
lovitur *ierbinte a ptruns arz(nd p(n n con8tiinta ta 8i
te+a *cut s tremuriG dar, vai, tremuratul a cedat locul
vechilor tale pcate& ,(n acum ai *ost chemat, dar ai
re*uzat& M(inile pline de mil au *ost ntinse, ns tu nu
le+ai luat n seam& i avut 8i chemri din ?iblia ta, din
alte cr/i religioase, de la prieteni cre8tini& Qelul s*(nt nu
este stins de tot 8i se arat prin *aptul c+/i poart de gri%&
Tinere, colegul de munc /i+a vorbit uneori, t(nr,
prietena ta a pl(ns pentru tine& Sunt unii dintre voi, acum
de *a/, care a/i *ost chema/i de cele mai iubitoare voci la
orele noastre de studiu& t(t n 8coala duminical, c(t 8i
n orele de catichez sunt brba/i 8i *emei cu o dragoste
ad(nc pentru su*letele ncredin/ate lor 2 inimi calde,
ochi ce lcrimeaz 2 8i au pl(ns pentru tine ca s vii la
CristosG dar p(n acum toate aceste e*orturi nu au avut
nici un e*ect, tu e8ti strin *a/ de 4omnul ce te+a creat 8i
du8man lui Cristos, Salvatorul&
#i bine, dac aceste mi%loace bl(nde nu vor avea
e*ect, 4umnezeu poate s *oloseasc al/i *actori& ,oate c
de%a i+a ncercat& 4ac nu 2 8i dac #l a inten/ionat prin
604
decret divin m(ntuirea ta ve8nic 2 #l va *olosi mi%loace
mai dure, la *el de sigur precum *aptul c e8ti viu acumG
8i dac un cuv(nt nu va *i su*icient, #l va *olosi o
lovitur, cu toate c <i place s ncerce mai nt(i puterea
cuv(ntului& @i tu, asculttorul meu neconvertit 8i
nem(ntuit, ai avut ncercrile tale& @i tu pl(ngi la *el ca 8i
cre8tinii& ,oate nu pl(ngi datorit pcatului, dar cu
siguran/ c pcatul te va *ace s pl(ngi& ,oate c /i
repugn pocin/a din cauza ntristrii pe care o produce,
dar de su*erin/ nu vei scpa, chiar de vei scpa de
pocin/& @i tu ai avut bolile tale& </i mai aminte8ti c(nd n
noapte lini8tit auzeai ceasul ticind, te g(ndeai c ticie
ultimele tale minute care /i prevesteau damnareaJ </i
aminte8ti acele zile epuizante c(nd te ntorceai de pe o
parte pe alta, schimb(ndu+/i locul, *r s scapi de
durereJ Fmule, po/i s+/i aduci aminte de %uruin/ele *a/
de care ai trit doar s le ncalci 8i promisiunile prin care
l+ai min/it pe 4umnezeul ve8nicJ tunci Sabatul va *i
des*tarea ta, a8a ai zis, dac ai *i cru/at, iar casa
4omnului 8i poporul !ui /i vor *i dragi, 8i vei cuta *a/a
!ui& 4ar nu ai *cut a8a: /i+ai clcat legm(ntul 8i ai
dispre/uit promisiunea *cut lui 4umnezeu& Sau ce s
*ie, ai avut pierderi n a*aceriJ i nceput via/a bine 8i cu
speran/, ns nimic nu a prosperat n m(inile tale& )u
mi pare ru pentru astaG pentru c mi aduc aminte c cel
ru este acela care se ntindea ca un copac verde 8i despre
cei lepda/i este scris: )imic nu i tulbur p6n la
moarte i trupul le este ncrcat de grsime8 )5au parte
de su0erinele omeneti i nu sunt lovii ca ceilali
oameni8
$EA
4ar eu m bucur c voi sunte/i lovi/i& Mai
bine s v vd biciui/i pe drumul spre cer, dec(t merg(nd
645
%salmul 03:4+.
60.
n 8aret spre iad& 9r ndoial c mul/i, precum gag,
merg cu gra/ie spre locul mcelririi lor, n timp ce al/ii
merg chinuindu+se spre gloria etern& /i avut pierderi,
dar ce pot *i acestea dac nu mesageri duri ai lui
4umnezeu trimi8i s /i spun c nu e'ist nimic n a*ar
de cer pentru care merit s trie8ti, s te n/arce de la
pieptul pm(ntului 8i s te *ac s cau/i ceva mult mai
substan/ial dec(t /i pot o*eri bog/iile lume8tiJ @i tu ai
pierdut prieteniG pot s v amintesc de acele morminte ale
cror brazde au *ost a8a de recent ntoarseJ ,ot s v
amintesc de copii buni 8i *rumo8i n ochii vo8tri ce v+au
*ost lua/i n ciuda lacrimilor voastreJ S v amintesc de
printele ce doarme n :susJ 4e o sor dulce care s+a
o*ilit, asemeni unui crin, av(nd de mic tuberculozJ S
v aduc aminte toate aceste lucruriJ )u a8 vrea s v
deschid din nou rnile, dar este spre binele vostru s v
*ac s asculta/i vocea lor solemn, pentru c ele spun:
;1ino la 4umnezeul tu, mpac+te cu #lH= #u nu cred c
voi ve/i veni vreodat la :sus dac 4uhul S*(nt nu va
*olosi ncercri pentru a v aduce& m a*lat c *emeia nu
8i+a gsit moneda, p(n nu a mturat casa& 9iul rtcitor
nu s+a ntors, p(n nu i+a *ost a8a *oame c ar *i m(ncat 8i
ro8covele cu care se hrneau porcii& #u sper c aceste
necazuri s *ie spre binecuv(ntarea voastr& ,e l(ng
toate acestea, a/i avut 8i voi depresie a duhului& 4ac nu
gre8esc, m adresez unora care se a*l chiar acum ntr+o
ast*el de stare& 1oi nu 8ti/i ce este, ns nimic nu v *ace
plcere& sear a/i mers la teatru& /i *i pre*erat s nu *i
mers: nu v+a *cut nicio plcereG dar alt dat era/i acolo
la *el de veseli ca oricine altcineva& Mergi cu colegii ti,
iar plcerea zilei, cum o numesc ei, a devenit pentru tine
nimic mai mult dec(t o dureroas pierdere de timp& Ii+ai
605
pierdut che*ul de via/G 8i nu+mi pare ru, dac te va *ace
s cau/i o via/ mai bun 8i s+/i pui ncrederea n lumea
de dincolo& ,rieteni, v spun din nou, acestea sunt
lanurile voastre de orz n *lcriH 4umnezeu v+a chemat
iar voi a/i re*uzat s veni/iG iar acum #l a trimis mesageri
greu de re*uzat& 1i i+a trimis cu cuvinte grele 8i mai
nenduplecate care s se adreseze trupului, dac duhul nu
vrea s aud&
#i bine, 8i acum ce urmeazJ 4ac 4umnezeu i+a
trimis, i asculiJ 4ragul meu asculttor, dac 4umnezeu
i+a trimis, i+ai ascultatJ ,entru unii dintre voi am a%uns
aproape s disper& 4umnezeu v poate salva, dar nu v
pot spune cum o va *ace& Cu siguran/ c nu pare s
binecuv(nteze Cuv(ntul& i *ost chemat 8i rugat *ierbinteG
te+am implorat diminea/a 8i seara& :nimile noastre au
t(n%it cu tandre/e dup tine, dar p(n acum au *cut+o n
zadar& 4umnezeu 8tie c am tot lovit n granit cu
ciocanul, dar nc nu a cedat& m lovit cremenea, dar nu
s+a spart& >nii dintre voi aproape *r(ma/i *ierul plugului,
sunte/i asemenea pietre c trecerea plugului peste voi
pare a *i n zadar& C(t despre necaz, nu cred c v aduce
vreun bineG cci dac ve/i *i lovi/i din nou, v ve/i
rzvrti din ce n ce mai mult& Tot capul este bolnav 8i
toat inima su*er de moarte&
640
i *ost lovit a8a nc(t din
cap p(n n picioare e8ti plin de rni, v(nti 8i locuri
supurante& #8ti srac 2 poate be/ia te+a adus aiciG /i+ai
pierdut so/ia 2 poate cruzimea ta a contribuit la moartea
eiG /i+ai pierdut copiii 8i ai a%uns *alit, *r nici un prieten,
cer8etor nea%utorat, 8i totu8i nu te ntorci la 4umnezeuH
Fare ce e de *cut cu tineJ F, #*raime, ce s *ac cu tineJ
S te dauJ -um s5i 0ac ca AdmeiK -um s te 0ac ca
640
/saia, 6:.
600
MeboimulK
$E'
:nima ndurrii nc strig dup tine&
<ntoarce+teH <ntoarce+teH 4omnul s te a%ute s te ntorci,
chiar acum&
l/ii dintre voi nu a/i su*erit toate acestea n trecut,
dar su*eri/i n prezent o parte din ele& @i d+mi voie s te
implor, prin mila lui 4umnezeu 8i prin s(ngelui
4omnului nostru :sus Cristos, s nu <l s*idezi pe cel ce /i
vorbe8te& 4umnezeu nu <8i va trimite mesagerii la
nes*(r8it& 4up ce a muncit cu tine o vreme, te va lsa n
blestem& <ndelunga rbdare nu /ine pentru totdeauna&
Mila 8i are timpul ei& :at, "egele ridic steagul alb al
m(ng(ierii astzi, 8i te invit s vii la #l& M(ine #l poate
s ridice steagul ro8u, al amenin/rii: 8i dac aceasta nu e
de a%uns, dac steagul ro8u nu te va *ace s te ntorci,
apoi #l va nl/a steagul negru al e'ecu/iei, iar atunci nu
va mai *i nicio speran/& :a aminteH Steagul cel negru nc
nu este nl/at, ns steagul cel ro8u este acolo cu
ncercri 8i necazuri, amenin/rile lui 4umnezeu pentru
tine, poruncindu+/i s /i deschizi larg inima ca harul s
intreG dar dac steagul cel ro8u nu va *i de a%uns, steagul
cel negru l urmeaz& ,oate tocmai a *ost nl/atH
4umnezeu s te a%ute s strigi cu inima *r(nt la #l dup
salvare, nainte ca lum(narea s se sting, soarele s
apun 8i noaptea mor/ilor s vin *r speran/a unui nou
rsrit la nvierea binecuv(ntat&
>nde se dore8te s se a%ung cu toate acesteaJ #u
vreau s a%ung aici: 4ac un cuv(nt al meu te+ar putea
*ace s vii la <mprat n aceast diminea/ 2 8tiu c se va
nt(mpla numai dac 4umnezeu 4uhul S*(nt te
constr(nge s o *aci, prin puterea !ui irezistibilG dar
dac #l l va binecuv(nta, m voi bucura precum unul
64A
<sea, 66:A
60A
care gse8te o mare comoar& 4e ce te mpotrive8ti lui
4umnezeuJ 4ac 4omnul a inten/ionat m(ntuirea ta
ve8nic, mpotrivirea ta va *i n van& @i c(t de ve'at vei *i
n anii ce vor urma, c(nd te vei g(ndi c te+ai mpotrivit
at(t de mult timpH 4e ce te mpotrive8tiJ ?erbecele lui
4umnezeu este prea puternic pentru zidurile pre%udec/ii
tale: le va *ace s se prbu8easc& 4e ce te mpotrive8ti
4umnezeului tu, care te+a iubit cu o dragoste ve8nic 8i
care te+a rscumprat prin s(ngele lui CristosJ 4e ce te
mpotrive8ti !ui, care vrea s *ac robia roab, 8i s *ac
din tine copilul !ui plin de bucurieJ F*H zice unul ;dac
a8 crede c e'ist o asemenea mil, a8 ceda&= 4ac tu
crezi n 4omnul :sus Cristos, aceasta va *i o dovad c o
a8a ndurare este r(nduit pentru tine& 9ie ca 4uhul
4omnului s+/i dea putere, /ie, pctosule, s vii a8a cum
e8ti 8i s+/i pui ncrederea n CristosH 4ac vei *ace ast*el,
atunci e sigur c numele tu este scris n Cartea 1ie/ii
Mielului, c ai *ost ales de 4umnezeu 8i e8ti de pre/
naintea !ui, 8i capul tu este unul din acelea pe care
coroana nemuririi va strluci pentru totdeauna& Fh, de te+
ai ncrede n CristosH ?ucuria 8i pacea pe care le+ai avea
n prezent valoreaz lumi ntregiG oh, dar gloria,
cople8itoarea glorie ce n lumile viitoare va apar/ine
acelora ce s+au ncrezut n CristosH 9ie ca n diminea/a
aceasta, 4umnezeu s *ac s v pune/i su*letele la
picioarele lucrrii desv(r8ite a lui :sus& S(ngele !ui
poate cur/iG neprihnirea !ui poate acoperiG *rumuse/ea
!ui poate mpodobiG rugciunea !ui poate pstraG venirea
!ui va glori*icaG cerul Su te va binecuv(nta& <ncrede+te
n #lH 4umnezeu s te a%ute s te ncrezi n #lG 8i a !ui va
*i slava acum 8i n veci de veci& men 8i amen&
603
6AB
$ceast1 carte v1 este o)erit1 ratuit de
Fundaia Mantachie
'- #oce !aptist,
Str! >zvor nr! 3
-oc3a, 32*300
Cara3 Severin
NNN!a8aptistvoice!co'
Cine sunte' noiM
- #oce !aptist n .omnia D9unda/ia MantachieE reprezint lucrarea de
tiprire 8i distribuire de literatur gratuit a Adunrii baptiste =arul
,uveran din ?oc8a alturi de alte adunri surori de aceea8i credin/ 8i
practic& dunrile noastre descind din prima adunare pe care 4omnul :sus
Cristos a zidit+o n timpul lucrrii Sale pm(nte8ti& <nainta8ii no8tri au
e'istat n toate veacurile printre montani8ti, nova/ieni, donati8ti, paulicieni
sau -aldenzi, *iind cunoscu/i n general sub numele de anabapti8ti& )oi
insistm asupra doctrinei 8i practicii biblice, credem n independen/a
*iecrei adunri baptiste nou testamentare 8i n separarea acesteia *a/ de
stat 8i de orice organiza/ie religioas omeneasc Dcum ar *i
denomina/iunile, comunit/ile sau uniunile de biserici, etcE&
6A6
Contact pentru zona -anat4
&aul %n.edi
tel4 00212+2013
eA'ail4 rauleOPnet!ro
http4QQadunareaharulsuveran!Nordpress!co'
Contact pentru zona $rdeal4
$urel Miclea Cr!
tel4 002302326*
eA'ail4 aurelCrRovoceO.ahoo!ro
Contact pentru zona Fltenia4
$urel Munteanu
tel4 0022(+S*00J 00++++2*0(
eA'ail4 aurelo'nouO.ahoo!co'
http4QQaurel'unteanu!Nordpress!co'
Contact pentru zona Muntenia4
/eore 7ladu
tel4 00++*1+002
eA'ail4 P(christO.ahoo!co'
http4QQ8aptistvoice!Nordpress!co'
QR CARTE
QR CATALOG MATERIALE