Sunteți pe pagina 1din 1

Elaborarea Constitutiei Romaniei

Prin schimbarile pe care le-a impus pe plan politic si in toate


domeniile societatii,revolutia din decembrie 1989 a creat premisele
elaborarii unei noi constitutii,care sa puna bazele ordinii
democratice a statului de drept.

Etapele elaborarii Constitutiei Romaniei:

-.adoptarea unor acte legislative in perioada decembrie 1989-mai


1990 care contin principii ale organizarii statului de drept ce vor fi
preluate in viitoarea Constitutie.
-.Parlamentul ales la 20 mai 1990 se transforma in Adunare
Constituanta.
-.Redactarea proiectului Constitutiei de catre o comisie parlamentara
subordonata Adunarii Constituante.
-.Dezbaterea proiectului in Adunarea Constituanta.
-.21 nov. 1991-votarea in intregime a textului Constitutiei de catre
Adunarea Contituanta.
-. 8 decembrie 1991-Constitutia este supusa referendumului
national.
-. 13 decembrie 1991-Constitutia intra in vigoare,in acelasi timp
fiind abrogata Constitutia din 1965.
Constitutia Romaniei a fost elaborata de o putere constuanta
alcatuita democratic,prin alegeri generale,vot
universal,egal,direct,secret,liber exprimat.
Ea a fost supusa referendumului national,considerat a fi
mijlocul cel mai democratic de adoptare a unei constitutii.

Peres Adrian
Cls.a-VII-a B