Sunteți pe pagina 1din 23

Anex

la Ordinul MDRAP nr../2013


NORMATIV PRIVIND DOCUMENTAIILE
GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCII,
Indicativ NP 074-0!"
1
C# $ % i n &
Capitolul 1. Generaliti.
1.1 Sop !i do"eniu de apliare.
1.2 Di#erenierea dou"entaiilor $eote%nie.
1.3 &eri#iarea dou"entaiilor $eote%nie.
Capitolul 2. Dou"entaiile $eote%nie pentru di#eritele etape de reali'are a lurrii.
2.1 Studiul $eote%ni preli"inar.
2.2 Studiul $eote%ni.
2.3 Studiul $eote%ni de detaliu.
2.( Studiul $eote%ni pentru proietul )n #a' uni.
2.* Raportul de "onitori'are $eote%ni a exeuiei.
2.+ ,xperti'a $eote%ni.
2.- Corelarea )ntre dou"entaiile $eote%nie !i etapele de reali'are a lurrii.
Capitolul 3. .n/e0ti$area terenului de #undare
Anexe1
A2,3A A 4Cate$oriile $eote%nie.
A2,3A 5 4 ,tapele ela6orrii 0tudiului $eote%ni .
A2,3A C 4 7urrile de in/e0ti$are a terenului u prele/are de e!antioane.
A2,3A D4 .n/e0ti$area terenului de #undare prin )nerri pe teren.
A2,3A ,4 Cerine pri/ind "ini"ul de )nerri )n la6oratorul $eote%ni.
A2,3A G 8 Re#erine te%nie !i le$i0lati/e.
2
Ca$it'(#( !) G*n*%a(it+,i
!)! Sc'$ -i d'.*ni#( d* a$(ica%*
!)!)! Dou"entaiile $eote%nie la are 0e re#er pre'entul nor"ati/ pot #i )nto"ite pentru1
on0truii i/ile9 indu0triale9 a$ro'oote%nie9 ener$etie9 teleo"uniaii9 "iniere: on0truii rutiere9
dru"uri9 pi0te de a/iaie9 poduri9 tunele: on0truii de i #erate: on0truii de porturi !i plat#or"e
"arine: on0truii !i a"ena;ri %idrote%nie: on0truii pentru )"6untiri #uniare: on0truii
edilitare !i de $o0podrie o"unal: on0truii pentru tran0portarea produ0elor petroliere: depo'ite de
de!euri9 preu" !i pentru orie alte ate$orii de on0truii.
!)!) Dou"entaiile $eote%nie la are 0e re#er pre'entul nor"ati/ pot #i )nto"ite at<t pentru
on0truii noi9 <t !i pentru on0truii exi0tente9 )n /ederea o6inerii autori'aiei de
on0truire/de0#iinare9 preu" !i pentru toate #a'ele de proietare 0ta6ilite )n ondiiile le$ii.
=1> De a0e"enea9 dou"entaiile $eote%nie 0e pot )nto"i9 dup a'9 !i )n adrul experti'elor
te%nie9 inlu0i/ ;udiiare9 al 0tudiilor de i"pat9 preu" !i al dou"entaiilor 0pei#ie pre/'ute de
le$e )n /ederea e"iterii aordurilor/a/i'elor de "ediu.
!)!)" Pre'entul nor"ati/ 0e adre0ea' tuturor #atorilor i"pliai )n proe0ul in/e0tiional1
proietani9 /eri#iatori de proiete9 experi te%nii9 exeutani9 re0pon0a6ili te%nii9 in/e0titori9
proprietari9 ad"ini0tratori !i utili'atori9 operatori eono"ii 0peiali'ai9 preu" !i autoritilor
ad"ini0traiei pu6lie !i or$ani0"elor de /eri#iare/ontrol.
!) Di/*%*n,i*%*a d'c#.*nta,ii('% 0*'t*1nic*
!))! 2atura !i oninutul dou"entaiilor $eote%nie 0e di#erenia' )n #unie de etapele de
reali'are a lurrii.
!)) Dou"entaiile $eote%nie pentru etapele de proietare tre6uie 0 in 0ea"a de ate$oria
$eote%ni a lurrii.
=1> ?n anexa A 0unt date reo"andri pri/ind 0ta6ilirea ate$oriei $eote%nie )n are 0e
)nadrea' o lurare.
!)" V*%i/ica%*a d'c#.*nta,ii('% 0*'t*1nic*
!)")! ?n a'urile )n are9 )n onordan u pre/ederile pre'entului nor"ati/9 0e i"pune
/eri#iarea unei dou"entaii $eote%nie9 /eri#iarea /a #i e#etuat de un /eri#iator de proiete ate0tat
pentru do"eniul A
#
@Re'i0tena !i 0ta6ilitatea terenului de #undare al on0truiilor !i "a0i/elor de
p"<ntA.
3
Ca$it'(#( ) D'c#.*nta,ii(* 0*'t*1nic* $*nt%# di/*%it*(* *ta$* d* %*a(i2a%* a (#c%+%ii
)! St#di#( 0*'t*1nic $%*(i.ina%
)!)! Studiul $eote%ni preli"inar =SG4P> e0te dou"entaia $eote%ni nee0ar pentru #a'ele
preli"inare de proietare =0tudiul de pre#e'a6ilitate !i/0au 0tudiul de #e'a6ilitate>.
)!) Studiul $eote%ni preli"inar nu 0e poate 0u60titui 0tudiului $eote%ni nee0ar la
proietarea lurrilor.
) St#di#( 0*'t*1nic
))! Studiul geotehnic (SG)9 )n )nele0ul pre'entului nor"ati/9 e0te nu"it )n SR ,2 1BB-42
@Raportul privind investigarea terenuluiA.
)) Studiul geotehnic repre'int dou"entaia $eote%ni de 6a' nee0ar pentru proietarea
orirei on0truii.
))" Studiul geotehnic #ae parte din Dou"entaia te%ni pentru autori'area exeutrii
lurrilor de on0truii =D.C.A.C.>9 are 0e inlude )n Proietul te%ni =P.C%.>.
))4 Studiul $eote%ni /a onine9 on#or" SR ,2 1BB-429 dou apitole prinipale1
=a> pre'entarea in#or"aiilor $eote%nie
=6> e/aluarea in#or"aiilor $eote%nie
=1> ?n apitolul pri/ind pre'entarea in#or"aiilor $eote%nie e0te o6li$atorie inluderea unor #i!e
0intetie pentru #ieare #ora; 0au 0onda; de0%i09 utili'<nd "odelul din Anexa D.
=2> ?n apitolul pri/ind e/aluarea in#or"aiilor $eote%nie 0e /or inlude reo"andri a0upra
0i0te"ului de #undare.
)" St#di#( 0*'t*1nic d* d*ta(i#
)")! Studiul $eote%ni de detaliu =SG4D> 0e ela6orea' pentru #a'a de detalii de exeuie =D.,.>9
)n a'ul )n are pentru aea0t #a' de proietare 0unt nee0are ele"ente 0upli"entare #a de ele
#urni'ate de Studiul $eote%ni ela6orat pentru #a'a de Proiet te%ni =P.C%.> !i are a #ut parte din
D.C.A.C.
)") Studiul $eote%ni de detaliu =SG4D> e0te reo"andat pentru a"pla0a"ente u potenial de
aluneare 0au pe are 04au produ0 aluneri preu" !i pentru o6ieti/e i"portante u de'/oltare "are
)n plan !i/0au )n ad<ni"e.
(
)4 St#di#( 0*'t*1nic $*nt%# $%'i*ct#( 3n /a2+ #nic+
)4)! ?n a'ul )n are proietul 0e ela6orea' )n #a' uni =P.C%. E D.,.>9 pre/ederile de la pt.
2.2 !i 2.3 r"<n /ala6ile !i pentru Studiul $eote%ni pentru proietul )n #a' uni =SG4F>.
)4) ?n anexa 5 0e pre'int 0inteti etapele de ela6orare9 pre0taiile de e#etuat !i dou"entele
de #urni'at de tre ela6orator !i "odalitile de /eri#iare a dou"entaiilor SG9 SG4D !i SG4F.
)4 Ra$'%t#( d* .'nit'%i2a%* 0*'t*1nic+ a *5*c#,i*i
)4)! Monitori'area $eote%ni a exeuiei are )n /edere ur"rirea exeuiei lurrilor le$ate de
teren )n onordan u pre/ederile proietului te%ni/detaliilor de exeuie9 pentru a 0e putea di0pune9
da 0e do/ede!te nee0ar9 adaptarea detaliilor de exeuie pe "0ura a/an0rii lurrilor9 )n #unie de
ondiiile $eote%nie )nt<lnite !i de o"portarea lurrilor )n #a'a de exeuie.
)4) Monitori'area $eote%ni a exeuiei are )n /edere !i u"rirea o"portrii "a0i/elor de
p"<nt =de#or"aii9 depla0ri9 /ariaii ale ni/elului apei 0u6terane !.a.> )n #a'a de exeuie a lurrilor.
)4)" Raportul de "onitori'are $eote%ni a exeuiei uprinde notele de 0inte' ale
"onitori'rii $eote%nie =)n pri"ul r<nd natura !i arateri0tiile p"<nturilor )nt<lnite !i o"pararea
ae0tora u pre/i'iunile>9 preu" !i note pri/ind o"portarea lurrii )n ur0 de exeuie !i a
/eintilor.
)4)4 Monitori'area $eote%ni a exeuiei !i ela6orarea raportului de "onitori'are $eote%ni
0e reali'ea'9 prin $ri;a 6ene#iiarului9 de tre proietantul lurrii )n adrul ati/itii de a0i0ten
te%ni9 )"preun u ela6oratorul 0tudiului $eote%ni9 0au9 dup a'9 de tre experi//eri#iatori
te%nii de proiete9 ate0tai pentru do"eniul A# 8 @Re'i0tena !i 0ta6ilitatea terenului de #undare al
on0truiilor !i "a0i/elor de p"<nt.A
)6 E5$*%ti2a 0*'t*1nic+
)6)! ,xperti'a $eote%ni 0e reali'ea'9 la o"anda 6ene#iiarului lurrii de on0truie9 )n
#a'a de proietare !i/0au )n #a'a de exeuie a unei on0truii noi9 0au a unei on0truii exi0tente.
O6ietul experti'ei $eote%nie on0t9 )n prinipal9 )n1
a> &eri#iarea apro#undat a 0tudiilor $eote%nie reali'ate inlu'<nd 4 da e0te a'ul 4 !i
e#etuarea unor in/e0ti$aii $eote%nie 0upli"entare:
6> &eri#iarea apro#undat a 0oluiei de #undare propu0e de proietantul lurrii:
> &eri#iarea re'i0tenei !i 0ta6ilitii terenului de #undare al unei on0truii exi0tente9 )n orelare
u on0truiile )n/einate:
*
d> &eri#iarea lurrilor de 0u0inere a exa/aiilor ad<ni9 de#inite on#or" 2or"ati/ului pri/ind
erinele de proietare9 exeuie !i "onitori'are a exa/aiilor ad<ni )n 'one ur6ane9 .ndiati/
2P 12042013.
)6) ?n a'ul unei lurri exi0tente9 Expertiza geotehnic 0e di#erenia' dup u" lurarea e0te
#r a/arie 0au u a/arie.
)6))! ?n a'ul unei lurri #r a/arie9 o6ieti/ul experti'ei $eote%nie )l repre'int9 de re$ul9
experti'area unui ele"ent $eote%ni 0pei#i al lurrii9 u luarea )n on0iderare a 0tudiilor $eote%nie
reali'ate )n di#eritele #a'e ale proietrii preu" !i a o60er/aiilor #ute pe parur0ul exeuiei !i
exploatrii.
)6)) ?n a'ul unei lurri are a 0u#erit de$radri9 o6ieti/ul prinipal al experti'ei $eote%nie
)l on0tituie in/e0ti$area au'elor $eote%nie ale de$radrilor produ0e !i propunerea unor lurri de
inter/enie i"ediat9 on0olidare !i reparaii.
)6)" Reali'area experti'ei $eote%nie 0e e#etuea' de experi te%nii ate0tai pentru do"eniul
A
#.
)7 C'%*(a%*a 3nt%* d'c#.*nta,ii(* 0*'t*1nic* -i *ta$*(* d* %*a(i2a%* a (#c%+%ii
)7)! ?n #i$ura 1 0e pre'int 0%e"a la0i#irii9 0ue0iunii !i orelrii dou"entaiilor
$eote%nie pentru on0truii )n #unie de etapele de reali'are a lurrii.
+
7i0)! Schema clasificrii, succesiunii i corelrii documentaiilor geotehnice pentru construcii
-
Ca$it'(#( ") Inv*&ti0a%*a t*%*n#(#i d* /#nda%*
")! Dou"entaiile $eote%nie 0e 6a'ea' pe in/e0ti$area terenului de #undare.
") .n/e0ti$area terenului de #undare 0e e#etuea' )n on#or"itate u pre/ederile SR ,2 1BB-42
=,uroode -1 Proietarea $eote%ni Partea 21 .n/e0ti$area !i )nerarea terenului> preu" !i u
pre/ederile Seiunii 3 Date $eote%nie din SR ,2 1BB-41 =,uroode -. Proietarea $eote%ni Partea
11 Re$uli $enerale>.
")" .n/e0ti$area terenului de #undare 0e reali'ea' prin uniti de pro#il9 dotate ore0pun'tor
din punt de /edere te%ni u utila;e9 aparatur !i di0po'iti/e 0peiali'ate ate0tate9 !i )nadrate u
per0onal a/<nd o ali#iare ade/at )n do"eniul in/e0ti$aiilor $eote%nie.
")4 7a in/e0ti$area terenului de #undare 0e /or re0peta pre/ederile 0tandardului SR EN 22475
! "nvestiga#ii $i %ncercri geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri piezo(etrice& )artea !*
)rincipii tehnice pentru execu#ie.
")4 Operatorii eono"ii 0peiali'ai !i per0onalul are reali'ea' in/e0ti$area terenului de
#undare tre6uie 0 )ndeplinea0 ondiiile 0ta6ilite prin 0pei#iaiile te%nie @SR +EN "S,-.S 22475
2 "nvestiga#ii $i %ncercri geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri piezo(etrice& )artea 2* +riterii
de cali/icare pentru /ir(e $i personalA !i @SR +EN "S,-.S 224750 "nvestiga#ii $i %ncercri
geotehnice& 'etode de prelevare $i (surri ale apei su1terane )artea 0* Evaluarea con/or(it#ii
/ir(elor $i personalului de ctre o ter# parteA.
")6 .n/e0ti$area terenului de #undare 0e e#etuea' in<nd 0ea"a de ate$oria $eote%ni a
lurrii.
")6)! ?n anexa C 0unt date reo"andri pri/ind lurrile de in/e0ti$are a terenului u prele/are
de e!antioane.
")6) ?n anexa D 0unt date reo"andri pri/ind in/e0ti$area terenului de #undare prin )nerri
pe teren9 )n #unie de ate$oria $eote%ni.
")6)" ?n anexa , 0unt date indiaii pri/ind in/e0ti$area terenului de #undare prin )nerri )n
la6oratorul $eote%ni9 u prei'area para"etrilor $eote%nii de deter"inat9 )n #unie de ate$oria
$eote%ni.
")6)4 ?n anexa D e0te pre'entat o @Di! 0inteti a 0onda;ului $eote%niA9 are e0te reo"andat.
G
ANEXA A
A !) Categoriile geotehnice
A !)!) ?n /ederea 0ta6ilirii exi$enelor proietrii $eote%nie 0e introdu trei Categorii
geotehnice1 !2 2 $i 0.
?nadrarea preli"inar a unei lurri )ntr4una din categoriile geotehnice tre6uie 0 0e #a9 )n
"od nor"al9 )nainte de in/e0ti$area terenului de #undare. Aea0t )nadrare poate #i ulterior 0%i"6at.
Cate$oria poate #i /eri#iat !i e/entual 0%i"6at )n #ieare #a' a proe0ului de proietare !i de
exeuie.
Di#eritele a0pete ale proietrii unei lurri pot i"pune a6ordri are 0 ore0pund la di#erite
categorii geotehnice. 2u e0te nee0ar 0 0e trate'e )ntrea$a lurare )n onordan u exi$enele
ate$oriei elei "ai ridiate.
Metodele unei ate$orii "ai ridiate pot #i utili'ate pentru a ;u0ti#ia o proietare $eote%ni "ai
apro#undat9 0au atuni <nd proietantul on0ider oportun ae0t luru.
A !)) Categoria geotehnic e0te a0oiat u ri0ul $eote%ni. Ae0ta e0te redu09 )n adrul
+ategoriei geotehnice !9 "oderat )n a'ul +ategoriei geotehnice 2 !i "are )n a'ul +ategoriei
geotehnice 0.
?nadrarea unei lurri )ntr4o ate$orie de ri0 $eote%ni 0porit i"pune nee0itatea reali'rii )n
ondiii de exi$en ore0pun'toare a in/e0ti$rii terenului de #undare !i a proietrii in#ra0truturii
#olo0ind "odele !i "etode de alul per#eionate 0pre a 0e atin$e un ni/el de 0i$uran nee0ar pentru
re'i0tena9 0ta6ilitatea !i ondiiile nor"ale de exploatare a on0truiei9 )n raport u terenul de #undare.
Ri0ul $eote%ni depinde de dou ate$orii de #atori1 pe de o parte #atorii le$ai de teren9
dintre are ei "ai i"portani 0unt ondiiile de teren !i apa 0u6teran9 iar pe de alt parte #atorii
le$ai de 0trutur !i de /eintile ae0teia.
3&!&2&!& +ondi#iile de teren
?n /ederea de#inirii ate$oriei $eote%nie9 ondiiile de teren 0e $rupea' )n ur"toarele
ate$orii1
=a> Cerenuri 6une9 on#or" ta6elului A1.1
B
Ca6elul A1.1
N%)
c%t)
Ti$#( d* t*%*n
1 5louri9 6olo/ni!uri !i pietri!uri9 onin<nd "ai puin de (0H ni0ip !i "ai puin de 30H ar$il9 )n
ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale =a/<nd )nlinarea "ai "i de 10H>
2 P"<nturi ni0ipoa0e9 inlu0i/ ni0ipuri pr#oa0e9 )nde0ate9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati
uni#or"e !i ori'ontale
3 P"<nturi #ine u pla0tiitate redu0 =.
P
I10H>1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e !i pra#uri9 a/<nd
eI0.- !i .
C
0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
( P"<nturi #ine u pla0tiitate "edie =10HI.
P
I20H>1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e4ar$iloa0e9
a/<nd eI1.0 !i .
C
0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
* P"<nturi #ine u pla0tiitate "are =.
P
J20H>1 ar$ile ni0ipoa0e9 ar$ile pr#oa0e !i ar$ile9 a/<nd eI1.1 !i
.
C
0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
+ Roi 0t<noa0e !i 0e"i0t<noa0e )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
- F"pluturi o"patate reali'ate on#or" unor dou"entaii de exeuie =aiete de 0arini> ontrolate
alitati/ de uniti autori'ate
G Orie o"6inaie )ntre 0trati#iaiile prei'ate la 2r. rt. 1K+
2OCL1
Se exeptea' de la )nadrarea la pt. ( !i * p"<nturile 0en0i6ile la u"e'ire9 identi#iate on#or" nor"ati/ului 2P 12*4
20109 iar la pt. * p"<nturile ar$iloa0e u u"#lri !i ontraii "ari9 identi#iate on#or" nor"ati/ului 2P 12+ 8 2010.
=6> Cerenuri "edii9 on#or" ta6elului A1.2
Ca6elul A1.2
N%)
c%t)
Ti$#( d* t*%*n
1 P"<nturi ni0ipoa0e9 inlu0i/ ni0ipuri pr#oa0e9 de )nde0are "edie9 )n ondiiile unei 0trati#iaii
prati uni#or"e !i ori'ontale =a/<nd )nlinarea "ai "i de 10H>
2 P"<nturi #ine u pla0tiitate redu01 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e !i pra#uri9 a/<nd eI0.- !i
0.*I.
C
I0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
3 P"<nturi #ine u pla0tiitate "edie1 ni0ipuri ar$iloa0e9 pra#uri ni0ipoa0e4ar$iloa0e9 a/<nd eI1.0 !i
0.*I.
C
I0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
( P"<nturi #ine u pla0tiitate "are=.
p
>20H>1 ar$ile ni0ipoa0e9 ar$ile pr#oa0e !i ar$ile9 a/<nd eI1.1 !i
0.*I.
C
I0.-*9 )n ondiiile unei 0trati#iaii prati uni#or"e !i ori'ontale
* P"<nturi loe00oide aparin<nd $rupei A de p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire de#inite on#or"
nor"ati/ului 2P 12*42010
+ F"pluturi de pro/enien uno0ut9 onin<nd "aterii or$anie 0u6 + H9 reali'ate or$ani'at9 0au
a/<nd o /e%i"e "ai "are de 10412 ani !i neo"patate iniial.
=> Cerenuri di#iile
?n aea0t ate$orie intr ni0ipurile a#<nate9 ni0ipurile 0aturate 0u0epti6ile de li%e#iere 0u6 aiuni
0ei0"ie9 p"<nturile #ine u on0i0ten redu0 ="
c
45&5)9 p"<nturile loe00oide aparin<nd $rupei 5 de
p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire de#inite on#or" nor"ati/ului 2P 12*420109 p"<nturi ar$iloa0e u
u"#lri !i ontraii "ari9 identi#iate on#or" nor"ati/ului 2P 12+420109 p"<nturile u oninut
ridiat de "aterii or$anie =pe0te + H>9 terenurile )n pant u potenial de aluneare9 p"<nturile
0rturate9 u"pluturi din p"<nt exeutate neontrolat.
3&!&2&2 3pa su1teran
10
Din puntul de /edere al pre'enei apei 0u6terane pe a"pla0a"ent9 )n orelare u 0oluia de
#undare9 0e di0tin$ trei 0ituaii are tre6uie a/ute )n /edere la de#inirea ate$oriei $eote%nie .
a> exa/aia nu o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 nu 0unt nee0are epui0"ente:
6> exa/aia o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 0e pre/d lurri nor"ale de epui'"ente
direte 0au de drena;9 #r ri0ul de a in#luena ne#a/ora6il 0truturi alturate:
> exa/aia o6oar 0u6 ni/elul apei 0u6terane9 )n ondiii %idro$eolo$ie exepionale9
i"pun<nd lurri de epui0"ente u arater exepional.
3&!&2&0 +lasi/icarea construc#iilor dup i(portan#
?n /ederea de#inirii ate$oriei $eote%nie 0e utili'ea' la0i#iarea on0truiilor )n on#or"itate
u anexa 2 din Motr<rea Gu/ernului nr.-++/1BB- pentru apro6area unor re$ula"ente pri/ind alitatea
)n on0truii9 u "odi#irile !i o"pletrile ulterioare9 )n patru ate$orii de i"portan1
a> exepional9
6> deo0e6it9
> nor"al9
d> redu0.
3&!&2&4 6ecint#ile
+ategoria geotehnic depinde !i de "odul )n are reali'area exa/aiilor9 a epui'"entelor !i a
lurrilor de in#ra0trutur a#erente on0truiei are 0e proietea' poate produe de$radri ale
on0truiilor !i reelelor 0u6terane a#late )n /eintate. Se pot di0tin$e9 din ae0t punt de /edere9 trei
0ituaii1
a> ri0 inexi0tent:
6> ri0 "oderat:
> ri0 "a;or.
A.1.3. Stailirea Categoriei geotehnice
?n ta6elul A1.3 0unt date9 u arater de exe"pli#iare9 trei orelri )ntre ei patru #atori
detaliai la pt. 2.19 2.29 2.3 !i 2.(. )n /ederea de#inirii ri0ului $eote%ni.
Di#eriii #atori 0e pot o"6ina !i )n alte "oduri9 )n a#ara 0ituaiilor ilu0trate )n ta6el. De re$ul9
#atorul el "ai ne#a/ora6il dintre ei enu"erai deter"in ni/elul ri0ului $eote%ni !i 8 )n "od
ore0pun'tor 8 )nadrarea )n +ategoria geotehnic ea "ai "are.
11
Ca6elul A1.3
7actorii de avut
%n vedere
Exe(ple de corelare
Exe(plu ! )uncta8 Exe(plu 2 )uncta8 Exe(plu 0 )uncta8
Condiii de teren
Cerenuri
6une
2
Cerenuri
"edii
3
Cerenuri
di#iile
+
Apa 0u6teran
Dr
epui'"ente
1
Cu
epui'"ente
nor"ale
2
Cu epui'"ente
exepionale
(
Cla0i#iarea
on0truiei dup
ate$oria de
i"portan
Redu0 2 2or"al 3
Deo0e6it9
exepional
*
&einti Dr ri0uri 1 Ri0 "oderat 3 Ri0 "a;or (
Riscul geotehnic Redus 9 'oderat !! 'are !:
Pentru a #ailita )nadrarea lurrii )ntr4o +ategorie geotehnic9 0e #olo0e!te ur"toarea
"etodolo$ie1
a> Se atri6uie #ieruia dintre a'urile a#erente elor ( #atori dai )n ta6elul A1.3 un nu"r de
punte9 0pei#iat )n dreptul a'ului re0peti/
6> Se )n0u"ea' puntele ore0pun'toare elor ( #atori
> 7a punta;ul 0ta6ilit pe 6a'a elor ( #atori9 0e adau$ punte ore0pun'toare 'onei 0ei0"ie
a/<nd /aloarea aeleraiei terenului pentru proietare a
$
9 de#init )n Codul de proietare
0ei0"i4Partea .4Pre/ederi de proietare pentru ldiri9 .ndiati/ P 100419 denu"it )n
ontinuare Codul P 100419 a0t#el1
=i> trei punte pentru 'onele u a
$
N 092*$
=ii> dou punte pentru 'onele u a
$
O =0.1* 0.2*>$
=iii> un punt pentru 'onele u a
$
I 091*$
d> ?nadrarea )n categorii geotehnice 0e /a #ae )n #unie de punta;ul total9 )n onordan u
ta6elul A1.(.
Ca6elul A1.(
Nr&
crt&
Ri0ul $eote%ni
+ategoria
geotehnic
Cip 7i"ite punta;
1. Redu0 +...B 1
2. Moderat 10...1( 2
3. Ma;or 1*...21 3
12
A1.!. E"igene #n corelare cu categoriile geotehnice
,xi$enele pri/ind in/e0ti$aiile $eote%nie are tre6uie reali'ate !i "etodele de proietare
utili'ate9 0unt pre'entate )n ta6elul A1.*9 ore0pun'tor categoriilor geotehnice.
Ca6elul A1.*
+ategoriile geotehnice
+ategoria Geotehnic ! +ategoria Geotehnic 2 +ategoria Geotehnic 0
.
n
/
e
0
t
i
$
a

i
i
$
e
o
t
e
%
n
i

e
Sonda;e de0%i0e !i/0au
#ora;e de reunoa!tere
a terenului u prele/are de
e!antioane )n /ederea
identi#irii )n la6orator a
naturii !i 0trii p"<ntului.
.n/e0ti$aii de rutin
uprin'<nd 0onda;e de0%i0e9
#ora;e u prele/area de
e!antioane !i "0urarea
ni/elului apei 0u6terane9
)nerri )n la6orator !i9
e/entual9 )nerri pe teren.
.n/e0ti$aiile "enionate la
Cate$oria $eote%ni 2 !i9 )n
plu09 )nerri u arater
0peial )n la6orator !i pe teren.
M
e
t
o
d
e

d
e

p
r
o
i
e

t
a
r
eMetode de proietare 6a'ate pe
"0uri pre0ripti/e !i proeduri
0i"pli#iate9 a de exe"plu
utili'area ta6elelor u pre0iuni
on/enionale la #undarea
diret. Calulele de 0ta6ilitate
!i de de#or"aii 0e /or exeuta
dup a'.
Calule de rutin pentru
0ta6ilitate/ apaitate portant
!i de#or"aii #olo0ind "etode
u'uale reo"andate )n nor"ele
)n /i$oare.
Calule "ai o"plexe9 are pot
0 nu #a parte din nor"ele )n
/i$oare.
A1.$. Corelarea #ntre tipurile de lucrri i categoriile geotehnice
+ategoria geotehnic ! inlude doar lurrile "ii !i relati/ 0i"ple9 pentru are e0te po0i6il 0
0e ad"it exi$enele #unda"entale /or #i 0ati0#ute #olo0ind experiena do6<ndit !i in/e0ti$aiile
$eote%nie alitati/e9 iar pentru are ri0urile pentru 6unuri !i per0oane 0unt ne$li;a6ile.
Metodele +ategoriei geotehnice ! 0unt 0u#iiente doar )n ondiii de teren are9 pe 6a'a
experienei o"para6ile9 0unt reuno0ute a #iind 0u#iient de #a/ora6ile9 a0t#el )n<t 0 0e poat
utili'a "etode de rutin )n proietarea !i exeuia lurrilor.
Metodele +ategoriei geotehnice ! pot #i 0u#iiente doar da nu 0unt exa/aii 0u6 ni/elul apei
0u6terane.
+ategoria geotehnic 2 inlude tipuri on/enionale de lurri !i #undaii9 #r ri0uri "a;ore
0au ondiii de teren !i de 0oliitare neo6i!nuite 0au exepional de di#iile.
7urrile din +ategoria geotehnic 2 i"pun o6inerea de date antitati/e !i e#etuarea de alule
$eote%nie pentru a a0i$ura 0ati0#aerea erinelor #unda"entale. ?n 0%i"69 pot #i utili'ate "etode de
rutin pentru )nerrile de la6orator !i de teren !i pentru proietarea !i exeuia lurrilor.
13
+ategoria geotehnic 0 uprinde o6iete are nu 0e )nadrea' )n +ategoriile geotehnice ! !i 29
repre'entate prin 0truturi i"pli<nd ri0uri "a;ore 0au )nrri exepional de 0e/ere9 a"pla0ate )n
ondiii de teren di#iile.
Proietarea lurrilor din +ategoria geotehnic 0 0e 6a'ea' pe date $eote%nie o6inute prin
)nerri de la6orator !i de teren reali'ate prin "etodolo$ii de rutin !i 0peiale !i pe "etode
per#eionate de alul $eote%ni.
?nadrarea )n una din ele trei categorii geotehnice 0e #ae9 de o"un aord9 de tre proietantul
0truturii !i 0peiali0tul $eote%niian.
1(
ANEXA %
Eta$*(* *(a8'%+%ii &t#di#(#i 0*'t*1nic
N%)
c%t)
Eta$*(* *(a8'%+%ii
d'c#.*nta,i*i
P%*&ta,ii(* d* */*ct#at -i d'c#.*nt*(* d* /#%ni2at d*
c+t%* *(a8'%at'%
M'da(itat*a d*
v*%i/ica%*
1. Anali'area ererii
lientului
4Anali'area dou"entelor #urni'ate de lient pri/ind
0ituaia a"pla0a"entului9 are tre6ue 0 uprind1
ridiarea topo$ra#i a 'onei9 date pri/ind on0truiile !i
in0talaiile exi0tente9 preu" !i reelelor 0u6terane9
%ru6e9 pi/nie 0au alte on0truii 0u6terane ondiii
0peiale pri/ind 0ta6ilitatea !i "odul de exploatare a
on0truiei noi !i a on0truiilor exi0tente )n /eintate
!i alte in#or"aii pri/ind lurrile proietate
4,#etuarea unei an%ete dou"entare a0upra adrului
$eote%ni !i9 da e0te a'ul9 artarea $eolo$i 4
te%ni a 'onei a"pla0a"entului
P
2. Plani#iarea !i
e#etuarea in/e0ti$rii
terenului
De#inirea /olu"ului in/e0ti$rii terenului are /a
uprinde9 )n #unie de ate$oria $eote%ni1
- #ora;e !i/0au 0onda;e de0%i0e u prele/are de
e!antioane
1>

- 0onda;e de0%i0e pentru )nto"irea de rele/ee !i
de0rierea #undaiilor ldirilor /eine9 a#late la
li"ita de proprietate
- )nerri )n la6orator pe pro6e de p"<nt
2>
- )nerri )n la6orator pe pro6e de ro
2>
- )nerri pe teren
- "0urtori ale ni/elului %idro0tati
- anali'e %i"ie pri/ind e#etul apei 0u6terane !i a
p"<nturilor a0upra "aterialelor de on0truie
P
3. ,la6orarea 0tudiului
$eote%ni =SG4P !i SG>
Studiul $eote%ni pentru #a'a de proiet te%ni /a
uprinde1
- date $enerale
- pre'entarea in#or"aiilor $eote%nie
- e/aluarea in#or"aiilor $eote%nie
- )nadrarea di#eritelor lurri )n ate$oriile $eote%nie
- reo"andri pri/ind 0i0te"ul de #undare
,0te o6li$atorie
/eri#iarea
dou"entaiei
$eote%nie de tre
un /eri#iator de
proiete ate0tat )n
do"eniul A
#
.
(. ,la6orarea 0tudiului
$eote%ni de detaliu
=SG4D>0au a 0tudiului
$eote%ni pentru
proiet )n #a' uni
=SG4F>
,le"entele 0pei#iate la p. 3 !i )n plu01
- apaitatea portant a terenului )n a'ul #undrii
direte !i apaitatea portant e0ti"at a piloilor )n
a'ul #undrii pe piloi :
- "0uri pentru a0i$urarea 0ta6ilitii terenului =da
e0te a'ul> :
- 0oluii pri/ind )"6untirea terenului =da e0te
a'ul> :
,0te o6li$atorie
/eri#iarea
dou"entaiei
$eote%nie de tre
un /eri#iator de
proiete ate0tat )n
do"eniul A
#
.
!9
?n on#or"itate u SR ,2 .SO 22(-*419 e!antionul 0e de#ine!te drept @o antitate de#init de ro9 p"<nt 0au ap 0u6teran prele/at de la o ad<ni"e
0ta6ilitA
9
Pro6ele de p"<nt 0au ro 0e pre$te0 din e!antioanele prele/ate pe teren9 )n /ederea e#eturii unei )nerri )n la6orator9 )n on#or"itate u erinele
0pei#iate pentru )nerarea re0peti/.
1*
ANEXA C
L#c%+%i(* d* inv*&ti0a%* a t*%*n#(#i c# $%*(*va%* d* *-anti'an*
C!) .n/e0ti$area terenului u prele/are de e!antioane 0e reali'ea' prin #ora;e9 )n on#or"itate
u SCAS 12(2/(9 SR ,2 .SO 22(-*41 !i SR ,2 1BB-42 !i prin 0onda;e de0%i0e9 )n on#or"itate u
SCAS 12(2/3.
C) Den0itatea !i ad<ni"ea de in/e0ti$are9 di#ereniate dup tipul de on0truie9 0e /or adopta
)n on#or"itate u SR ,2 1BB-42 Anexa 5.
C") ?n a'ul a"pla0a"entelor u potenial de aluneare 0au pe are 04au produ0 aluneri9
nu"rul "ini" de #ora;e pentru o6inerea unui pro#il $eote%ni /a #i de 3.
1+
ANEXA &
Inv*&ti0a%*a t*%*n#(#i d* /#nda%* $%in 3nc*%c+%i $* t*%*n
D!) ?n a#ara lurrilor de #ora;e 0au de 0onda;e de0%i0e9 u prele/are de e!antioane9 are 0unt
o6li$atorii pentru orie in/e0ti$are a terenului de #undare9 0e reo"and utili'area uneia 0au "ai
"ultor )nerri pe teren9 indiate )n ta6elul D.1. Metodele reo"andate pentru ate$oria $eote%ni 3
0e utili'ea'9 )n a'ul eretrilor pentru aea0t ate$orie9 )"preun u "etodele indiate pentru
ate$oria $eote%ni 2.
D) Pe a"pla0a"entele 0ituate )n 'onele 0ei0"ie a/<nd /aloarea de /<r# a aeleraiei pentru
proietare a
$
N 091* $9 on#or" Codului P100419 0e reo"and pentru ate$oria $eote%ni 2 !i e0te
o6li$atorie pentru ate$oria $eote%ni 39 deter"inarea /ite'ei de propa$are a undelor 0ei0"ie de
#or#eare /
0
prin 0onda;e 0ei0"ie =doQn 4 %ole9 up4%ole 0au ro004%ole> p<n la ad<ni"i de el puin
30".
Ca6elul D.1
Cipul de teren
:nc*%c+%i $* t*%*n %*c'.andat*
Cat*0'%ia
0*'t*1nic+
Cat*0'%ia 0*'t*1nic+
"
2i0ipuri !i ni0ipuri u pietri!
SPC
DP
?nerrile reo"andate
pentru ate$oria 2 plu0
)nerrile1
CPC
DMC
PMC
P7C
P"<nturi #ine de on0i0ten ridiat =.
C
J09*>
SPC
DP
CPC
?nerrile reo"andate
pentru ate$oria 2 plu0
)nerrile1
CPCF
DMC
PMC
P7C
P"<nturi #ine de on0i0ten 0'ut =.
C
I09*>9 !i u oninut
de "aterii or$anie "ai "are de +H
SPC
DP
CPC
?nerrile reo"andate
pentru ate$oria 2 plu0
)nerrile1
CPCF
DMC
D&C
P7C
P"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire =PSF>
P7C 4 )n 0onda; de0%i09 u
inundare
LEGEND;<
SPC 4 )nerare de penetrare 0tandard
DP 4 )nerarea de penetrare dina"i
CPC 4 inerare de penetrare u on
CPCF 4 inerare de penetrare u pie'oon
PMC 4 )nerare u pre0io"etrul
DMC 4 inerare u dilato"etrul plat =Mar%etti>
D&C 4 )nerare u 0i'o"etrul de !antier
P7C 4 )nerarea de )nrare u plaa
1-
ANEXA E
C*%in,* $%ivind .ini.#( d* 3nc*%c+%i 3n (a8'%at'%#( 0*'t*1nic
Cat*0'%ia d*
$+.=nt
>SR EN ISO
!46??-9
Pa%a.*t%i 0*'t*1nici d* d*t*%.inat
Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ ! Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ "
P"<nturi #oarte
$ro0iere !i
$ro0iere exep4
t<nd ni0ipurile
4 $ranulo'itate
4 $ranulo'itate
4 u"iditate
4 $ranulo'itate
4 u"iditate
4 $reutate 0pei#i
4 o"po'iie
"ineralo$i !i $rad de alterare
1>
4 para"etrii re'i0tenei la
#or#eare
1>
2i0ipuri 4 $ranulo'itate
4 $ranulo'itate
4 u"iditate
4 arateri0tii
de o"patare
=Protor>
1>
4 oe#iientul
de per"ea6ilitate
1>

4 $ranulo'itate
4 u"iditate
4 arateri0tiile de
o"patare =Protor>
1>
4 $reutate 0pei#i
4 oe#iientul de
per"ea6ilitate
4 $reutatea /olu"i
4 $rad de )nde0are
4 para"etrii re'i0tenei la
#or#eare pe pro6e adu0e la poro'itatea
natural
1>
4 re'i0tena la li%e#iere
2>

4 "odulul dina"i de
de#or"aie tran0/er0al9 G !i #raiunea
din a"orti'area riti9 D
(>
P"<nturi #ine
4 $ranulo'itate
4 $reutate
/olu"i
4 u"iditate
4 li"ite de
pla0tiitate
Aelea!i a la ate$oria
$eote%ni 1 !i )n "od
0upli"entar1
4 "odulul de
de#or"aie edo"etri
4 para"etrii
re'i0tenei la #or#eare
4 arateri0tii
le de o"patare
=Protor>
1>
4 oe#iientul
de per"ea6ilitate
1>

Aelea!i a la ate$oria $eote%ni 2
!i )n "od 0upli"entar1
4 $reutate 0pei#i
4 pre0iunea de
preon0olidare
4 oe#iientul de
on0olidare pri"ar
4 para"etrii re'i0tenei la
#or#eare expri"ai )n #unie de
e#orturile e#eti/e !i de e#orturile
totale
4 oe#iientul pre0iunii )n
0tare de repau0
3>

4 "odulul dina"i de
de#or"aie tran0/er0al9 G !i
#raiunea din a"orti'area riti9
D
(>

P"<nturi u
oninut )n
ar6onat
="arnoa0e>
Aelea!i a la p"<nturile
#ine
Aelea!i a la p"<nturile
#ine !i )n "od 0upli"entar1
4 oninut )n
CaCO3
Aelea!i a la p"<nturile #ine !i )n
"od 0upli"entar1
4 oninutul )n CaCO3
4 u"#lare li6er
*>

4 pre0iune de u"#lare
*>

P"<nturi
0en0i6ile la
u"e'ire
=PSF>
Aelea!i a la p"<nturile
#ine !i )n "od 0upli"entar1
4 )nerri )n
edo"etru pe e!antioane la
u"iditatea natural !i
inundate
Aelea!i a la p"<nturile
#ine !i )n "od 0upli"entar1
4 )nerri )n
edo"etru pe pro6e la
u"iditatea natural !i
inundate
4 para"etrii
re'i0tenei la #or#eare
Aelea!i a la p"<nturile #ine !i )n
"od 0upli"entar1
4 )nerri )n edo"etru pe e!antioane
la u"iditatea natural !i inundate
4 para"etrii re'i0tenei la #or#eare pe
pro6e inundate
4 )nerri )n triaxial u u"e'ire !i
1G
Cat*0'%ia d*
$+.=nt
>SR EN ISO
Pa%a.*t%i 0*'t*1nici d* d*t*%.inat
Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ ! Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ Cat*0'%ia 0*'t*1nic+ "
pe e!antioane inundate dru" de e#ort i"pu0
1>

P"<nturi u
u"#lri !i
ontraii "ari
=PFCM>
Aelea!i a la p"<nturile
#ine
Aelea!i a la p"<nturile
#ine !i )n "od 0upli"entar1
4 u"#lare
li6er
4 li"ita de
ontraie
4 pre0iunea de
u"#lare
Aelea!i a la p"<nturile #ine !i )n
"od 0upli"entar1
4 u"#larea li6er
4 li"ita de ontraie
4 pre0iunea de u"#lare
4 ldura "axi" de u"e'ire
4 ur6a de ontraie
P"<nturi u
oninut ridiat
de "aterii
or$anie =pe0te
+H> !i
on0i0ten
0'ut =.C I
09*>
444
Aelea!i a la p"<nturile
#ine !i )n "od 0upli"entar1
4 oninut )n
"aterii or$anie
4 oe#iientul
de on0olidare pri"ar
Aelea!i a la p"<nturile #ine !i )n
"od 0upli"entar1
4 oninut )n "aterii or$anie
4 indiele de o"pre0iune
4 oe#iientul de on0olidare
0eundar
O8&*%va,ii1
1. ?nerri are 0e exeut )n anu"ite 0ituaii9 erute de 0pei#iul on0truiei.
2. 2u"ai pentru ni0ipuri #ine !i ni0ipuri pr#oa0e 0aturate 0ituate )n 0upra#aa terenului9 pe a"pla0a"ente uprin0e )n 'onele
0ei0"ie a/<nd a$ N 091* $ =on#or" Codului P10041>.
3. ?n a'ul lurrilor de 0u0inere a 0pturilor u ad<ni"ea D J + ".
(. 2u"ai pe a"pla0a"ente 0ituate )n 'onele 0ei0"ie a/<nd a$ N 091* $ =on#or" Codului P10041>.
*. C<nd apare po0i6il deopertarea 0traturilor u oninut )n ar6onat de alar.

1B
Fnitatea exeutant ................................................ ANEXA '
A"pla0a"ent ........................................................... Data )neperii 0onda;ului ...........................................
Contrat nr. ............................................................. 7I@A SINTETIC; A SONDAAULUI GEOTEHNIC NR) ))))))))))))) Data ter"inrii 0onda;ului .........................................
C
O
C
A
A
5
S
O
7
F
C
A
/

R
,
7
A
C
.
&
A
A
D
A
2
C
.
M
,
A
G
R
O
S
.
M
,
A
P
R
O
D
.
7

7
.
C
O
7
O
G
.
C
2
.
M
.

4

A
p
a

0
u
6
t
e
r
a
n
a
D,SCR.,R,A
SCRACF7F.
PRO5A GRA2F7OR.CAC,
Q Q7 QP .P .C S n e Sr T
COMPR,S.5.7.CAC, .2 ,DOM,CRF R,R.SC,2CA7A DORD,CAR, SPC
O5S,R&AC..
2
F
M
A
R


P
R
O
5
A
=
C
F
7
5
F
R
A
C
A

/
2
,
C
F
7
5
F
R
A
C
A
>
A
D
A
2
C
.
M
,
D.SCR.5FC., PROC,2CFA7A
Cu O
d+0/
d10
M2004300 U200 i"3 V 2
" " " 4 " 4 "
A
r
$
i
l
a
P
r
a
#
2
i
0
i
p
P
i
e
t
r
i
0
5
o
l
o
/
a
n
i
0
4 H H H H 4 T2/"
3
H 4 4 "/0 TPa H H
o
TPa lo/. 4
1 2 3 ( * + - G B 10 11 12 13 1( 1* 1+ 1- 1G 1B 20 21 22 23 2( 2* 2+ 2- 2G 2B 30 31 32 33 3( 3* 3+ 3- 3GNOTA1
Prin 0onda; 0e )nele$e 0onda; de0%i0 0au #ora;
?n #unie de nee0itatea 0tudiului $eote%ni 0e o"pletea'a oloanele ore0pun'toare altor tipuri de deter"inri !i 0e #a prei'ri )n oloana @O60er/aiiA
?n oloana @-A 0e reo"and utili'area unor 0e"ne on/enionale pentru tipul pro6elor prele/ate =ae0te 0e"ne tre6uie expliitate>
?nto"it9 &eri#iat9
20
...........................

21
Ane"a (
Re#erine te%nie !i le$i0lati/e1

Not)
!& Re/erin#ele datate au /ost luate %n considerare la data ela1orrii prezentei regle(entri tehnice;
2& <a data utilizrii regle(entrii tehnice se va consulta ulti(a /or( %n vigoare a re/erin#elor legislative $i
tehnice&
!) L*0i&(a,i*
N%)
c%t)
D*n#.i%* Act#( n'%.ativ -i $#8(ica,ia
1. 2or"ati/ pri/ind #undarea on0truiilor pe
p"<nturi 0en0i6ile la u"e'ire9 .ndiati/ 2P
12*42010.
apro6at prin Ordinul "ini0trului de'/oltrii 9
re$ionale !i turi0"ului nr.2+GG/2010 pu6liat )n
Monitorul O#iial al Ro"<niei Partea . nr. 1*G !i 1*G
6i0 din 0( "artie 2011.
2. 2or"ati/ pri/nd #undarea on0truiilor pe
p"<nturi u u"#lturi !i ontraii "ari9
.ndiati/ 2P 12+82010.
apro6at prin Ordinul "ini0trului de'/oltrii9 re$ionale
!i turi0"ului nr.11*/2012 pu6liat )n Monitorul
O#iial al Ro"<niei Partea . nr. 3B- !i 3B- 6i0 din 13
iunie 2012
3. Motr<rea Gu/ernului nr.-++/1BB- pentru
apro6area unor re$ula"ente pri/ind alitatea )n
on0truii9 u "odi#irile !i o"pletrile
ulterioare
Monitorul O#iial al Ro"<niei Partea . nr. 3*2 din 10
dee"6rie 1BB-.
(. Cod de proietare 0ei0"i4Partea .4Pre/ederi
de proietare pentru ldiri9 .ndiati/ P 1004
1/2012.
Proiet de re$le"entare te%ni noti#iat u nr.
2012/+G(/RO9 2012/+G3/RO9 2012/+G2/RO9
2012/+-B/RO.
*. 2or"ati/ului pri/ind erinele de proietare9
exeuie !i "onitori'are a exa/aiilor ad<ni
)n 'one ur6ane9 .ndiati/ 2P 12042013.
Proiet de re$le"entare te%ni noti#iat
23
) Standa%d*
N%)
c%t)
Indicativ D*n#.i%*
1. SR ,2 1BB-421200- ,urood -1 Proietarea $eote%ni. Partea 21 .n/e0ti$area !i
)nerarea terenului
2. SR ,2 1BB-421200-/251200B ,urood -1 Proietarea $eote%ni. Partea 21 .n/e0ti$area !i
)nerarea terenului. Anexa naional
3. SR ,2 1BB-42/AC12010 ,urood -1 Proietare $eote%ni. Partea 21 .n/e0ti$area !i
)nerarea terenului. ,rat
(. SR ,2 1BB-411200( ,urood -1 Proietarea $eote%ni Partea 11 Re$uli $enerale
*. SR ,2 1BB-411200(/251200- ,urood -1 Proietarea $eote%ni. Partea 11 Re$uli $enerale.
Anexa naional
+. SR ,2 .SO 22(-*411200- .n/e0ti$aii !i )nerri $eote%nie. Metode de prele/are !i
"0urri ale apei 0u6terane. Partea 11 Prinipii te%nie pentru
exeuie
-. SR C,2 .SO/CS 22(-*421200B .n/e0ti$aii !i )nerri $eote%nie. Metode de prele/are !i
"0urri ale apei 0u6terane. Partea 21 Criterii de ali#iare
pentru #ir"e !i per0onal
G. SR C,2 .SO/CS 22(-*431200B .n/e0ti$aii !i )nerri $eote%nie. Metode
B. SCAS 12(2/3 8 G- Ceren de #undare. Ceretarea prin 0onda;e de0%i0e exeutate )n
p"<nturi
10. SCAS 12(2/( 8 G* Ceren de #undare. Ceretri $eote%nie prin #ora;e exeutate )n
p"<nturi
11. SR ,2 .SO 1(+GG411200( Ceretri !i )nerri $eote%nie. .denti#iarea !i la0i#iarea
p"<nturilor. Partea 11 .denti#iare !i de0riere
12. SR ,2 .SO 1(+GG421200+ Ceretri !i )nerri $eote%nie. .denti#iarea !i la0i#iarea
p"<nturilor. Partea 21 Prinipii pentru o la0i#iare
13. SR ,2 .SO 22(-+421200+ Ceretri !i )nerri $eote%nie. ?nerri pe teren. Partea 21
?nerare de penetrare dina"i
1(. SR ,2 .SO 22(-+431200+. Ceretri !i )nerri $eote%nie. ?nerri pe teren. Partea 31
?nerare de penetrare 0tandard
2*