Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de nvmnt: Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregtire de baz: abricarea produ!elor din lemn
Domeniul de pregtire general: abricarea produ!elor din lemn
"odulul: Tehnologia prelucrrii lemnului
#r de ore$an: %&'
#r( ore $!ptmn: ) ore, din care: T * +ore, -P * +ore(
.la!a: a /*a
Profe!or: Avizat,
Plan de nvmnt aprobat prin 0rdinul "(1(.(T(2(:nr( +++&$ %3('%(%'&' 4ef catedr
Programa aprobata prin 0rdinul "(1(.(T(2(: nr( 55)+$&%('6(%'&'
P7A#--.A81 .A71#DA8-2T-.9
A# 4.07A8:
#r(
ctr
Unitatea de
competen
.ompetene !pecifice .oninuturi #r( de ore 2ptmna 0b!(
T -P T -P
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10)
1.
U!carea
artificial a
chere!telei
&( Pregte:te in!talaiile
de u!care artificial
&(& .la!ificare
- camere de uscare
- tuneluri de uscare
- maini de uscat
- instalaii de uscare cu vacuum
- instalaii de uscare, la care
conducerea procesului de uscare se
realizeaz cu ajutorul calculatorului
&(% .on!trucia :i funcionarea in*
!talaiilor de u!care achere!telei
- instalaia de nclzire a aerului
- instalaia de umezire a aerului
- instalaia de ventilaie a aerului
3
3
3
3
S1
S2
S3
S1
1
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
U!carea
artificial a
chere!telei
&( Pregte:te in!talaiile
de u!care artificial
&(+ Aparate pentru verificarea
parametrilor proce!ului de u!care *
psihrometrul, oala de condens,
termometrul, higrometrul, alan,
etuv, anemometrul
3 3 S! S2
%( Pregte:te materialul
lemno! pentru u!care
%(& Pregtirea materialului lemno!
pentru u!care
Sortarea cherestelei
- criterii de sortare" specie, dimensiuni,
umiditate iniial
#eterminarea umiditii iniiale
Stivuirea cherestelei"
- $ormarea stivelor de cherestea de
rinoase i $oioase n depozitul de
cherestea%
- condiii de securitate a muncii la
stivuire.
3
3
S&
S3
+( Utilizeaz probele
martor n urmrirea
proce!ului de u!care
5( 2upravegheaz proce*
!ul de u!care artificial a
chere!telei
+(& Urmrirea proce!ului de u!care
'roe martor pentru determinarea
umiditii n diverse etape ale procesului
de uscare.
(mplasarea proelor martor
#eterminarea umiditii n diverse etape
ale procesului de uscare
- c)ntrirea periodic a proelor martor"
alan tehnic, caiet de eviden
5(& 2upravegherea :i controlul
proce!ului de u!care
artificial a chere!telei
*tapele procesului de uscare a
cherestelei.
3
3
3
3
3
S+
S,
S-
S!
S&
2
(0) (1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
U!carea
artificial a
chere!telei
5( 2upravegheaz proce*
!ul de u!care artificial a
chere!telei
'arametrii procesului de uscare"
temperatur, umiditate relativ a aerului,
vitez de circulaie a aerului
#ocumente de eviden" $ie de
eviden
5( % Defecte de u!care a chere!telei
Recapitulare :Uscarea cherestelei
3
3
3
S.
S+
%( Debitarea
lemnului ma!iv
3( -dentific operaiile de
debitare a lemnului ma!iv
3(& 0peraii de debitare
&.1.1 /peraii de deitarea a reperelor cu
contur liniar" nsemnare, retezare,
secionare, spintecare, tivire.
&.1.2 /peraii de deitare a reperelor cu
contur curiliniu i poligonal" nsemnare,
decupare.
&.2 Schiele operaiilor de deitare
&.3 (daosuri de prelucrare la" lungime,
lime sau grosime, decupare, la lungime
n multipli.
&.! 0etode de deitare
- succesiunea operaiilor de deitare
3
3
3
3
3
S11
S11
S12
S,
S-
)( -dentific utila;ele :i
di!pozitivele folo!ite la
debitarea lemnului ma!iv
)(& Utila;e :i di!pozitive folo!ite la
debitarea lemnului ma!iv
+.1.1 2tilaje pentru deitarea lemnului
masiv"
- $erstru circular de spintecat cu avans
manual%
- $erstru circular pendul cu ra
articulat%
- - $erstru circular pendul cu acionare
hidraulic%
- - $erstru circular universal de t)mplrie%
3
3
3
3
3
S13
S1!
S.
S11
S11
3
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Debitarea
lemnului ma!iv
)( -dentific utila;ele :i
di!pozitivele folo!ite la
debitarea lemnului ma!iv
- $erstru circular de spintecat cu avans
mecanic%
- - $erestru panglic.
+.1.2 3onstrucia utilajelor pentru
deitarea lemnului masiv
- pri componente" atiu, mecanisme de
acionare, mecanisme de avans.
)(% 2cule pentru debitare
+.2.1 #iscuri tietoare, p)nze panglic
caracteristicile sculelor" materiale,
diametre, grosimi, dantur, numr de
dini, lungime, lime, grosime, pasul
dinilor.
3
3
3
3
3
3
3
S1&
S1+
S1,
S1-
S12
S13
S1!
6( .alculeaz indicatorii
economici la debitarea
lemnului ma!iv
6(& -ndicatorii economici la debitarea
lemnului ma!iv
* 4ndicatorii economici" indicele de
utilizare, randamentul, pierderile,
consumul speci$ic
- 5elaii de calcul pentru
indicatorii economici
- 0ontarea sculelor pe arorii de lucru
Recapitulare: Debitarea
3
3
S1.
S21
<( 1=ecut operaii de
debitare
>( Decupeaz reperele
dup contur
<(& "odul de lucru la e=ecutarea
operaiei de debitare
-.1.1 *tapele operaiei de deitare
- nsemnarea materialului lemnos
- poziionarea dispozitivelor de lucru"
aloane, rigle de ghidaj, limitatoare
- e$ectuarea operaiilor de deitare"
retezare, secionare, tivire, spintecare,
decuparea dup contur nsemnat, dup
alon.
- 6orme de securitatea i sntatea muncii
3
3
3
3
S1&
S1+
S1,
S1-
!
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
+( Prelucrarea
mecanic a
reperelor din
lemn ma!iv
)( -dentific utila;ele :i
di!pozitivele folo!ite la
prelucrarea mecanica a
lemnului ma!iv
&&( -dentific !culele
tietoare
0peraii de prelucrare mecanic
1.1 7ndreptare-rindeluire
1.2 8ierea la lungime
1.3 9urghiere-scoire
1.! 3epuire
1.& :rezare
1.+ Strunjire
)(& "a:ini*unelte pentru prelucrarea
mecanic a reperelor din lemn ma!iv
.la!ificare:
- maina de ndreptat, maina de rindeluit
la grosime, pe una, dou, trei i patru $ee%
- $erstru circular universal de
t)mplrie, $erstrul circular dulu,
$erstrul circular cu p)nz nclinail%
- maini de urghiat i scoit orizontal%
- maina de cepuit simpl i dul%
- maina de $rezat cu a; vertical, maina
de $rezat cu a; superior.
.on!trucia ma:inilor*unelte( 2cheme de
lucru, !cheme de funcionare( 8eglarea
ma:inilor*unelte
- operaii de reglare" reglarea poziiei me-
sei, nclinarea arorelui de lucru, reglarea
poziiei riglei de ghidaj.
&&( 2cule pentru prelucrare mecanic a
reperelor din lemn ma!iv
11.1 3lasi$icare"
- cuite plane, urghie, $reze.
11.2 3aracteristici constructive" tiul
cuitelor, dantura discurilor.
- regimuri de lucru" vitez de avans, vitez
de tiere, turaie.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
S21
S22
S23
S2!
S2&
S2+
S1.
S21
&
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prelucrarea
mecanic a
reperelor din
lemn ma!iv
&3( "onteaz !culele pe
utila;ele core!punztoare
operaiilor
&'( Pregte:te !emifabri*
catele pentru prelucrare
&)( 8egleaz utila;ele :i
ma:inile
&3( "onteaz !culele pe
utila;ele core!punztoare
operaiilor
1&. 0ontarea sculelor pe arorii de lucru
&'. "odul de lucru la e=ecutarea
operaiilor de prelucrare mecanic a
reperelor din lemn ma!iv
*tapele operaiilor de prelucrare mecanic
- e$ectuarea operaiilor de pregtire a
pieselor pentru prelucrare" alegerea
supra$eelor de ndreptat, n $uncie de
mrimea denivelrilor, aateri de la
planeitate, paralelism, aezarea piesei pe
masa mainii.
1+. *e$ectuarea operaiilor de reglare
1&. 0ontarea sculelor
3
3
3
S21
S22
S23
&%( 1=ecut operaii de
prelucrare prin
ndreptare * rindeluire
&+( 1=ecut operaii de
tiere la lungime
&6( 1=ecut operaii de
prelucrare mecanic

12. Succesiunea $azelor de lucru la
e;ecutarea operaiilor de prelucrare
mecanic
13. 8ierea la lungime $inal
1,. Succesiunea $azelor de lucru la
3
3
3
S2!
S2&
S2+
+
(0)
(1)
(2) e;ecutarea operaiilor de prelucrare
mecanic
(3)
(4) (5) (6) (7) (8)
Prelucrarea
mecanic a
reperelor din
lemn ma!iv
&5( ?erific operaiile de
prelucrare mecanic
e=ecutate a!upra
pie!elor din lemn
1!. *$ectuarea veri$icrii supra$eelor
prelucrate
#orme de !ecuritatea :i !ntatea
muncii
Defecte de prelucrare mecanic
- #e$ecte de prelucrare mecanic" achieri
i smulgeri de $ire, supra$ee ondulate,
canturi neuni$orme.
- /peraii de remediere a de$ectelor"
respectarea regimului de lucru, ascuirea
sculelor, reglarea valurilor de avans.
Recapitulare: Prelucrare mecanic a
reperelor din lemn masiv
3
3
3
3
3
3
3
S2-
S2.
S31
S2,
S2-
S2.
S31
5(
A!amblarea
reperelor din
lemn ma!iv
&>( Pregte:te adezivii
pentru ncleiere
&>( Adezivi pentru ncleiere
1..18ipuri de adezivi" polivinilici <aracet=,
ureo$ormaldehidici <urelit 5=, pe az de
cauciuc.
1..2 'roprieti
1..3 3aracteristici
1..! #omenii de utilizare
3 3 S31 S31
&<( Pregte:te reperele
din lemn ma!iv pentru
a!amblare
&<( A!amblarea reperelor din lemn
ma!iv
1-.1 /peraii de pregtire a reperelor
din lemn masiv n vederea asamlrii.
- veri$icarea calitii supra$eelor
- determinarea umiditii
1-.2 #ispozitive de asamlare" acionate
3
3
S32
S32
,
(0) (2)
manual, mecanic, pneumatic, maini
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
%'( 1=ecut a!amblarea
reperelor din lemn
%&( 1=ecut operaii de
ndreptare a !uprafeelor
dup a!amblare
%%( ?erific calitatea
mbinrilor
@a!amblrilorA e=ecutate
portaile de gurit cu acionare electric
sau pneumatic.
%'( 0peraii de a!amblare a reperelor
din lemn ma!iv
- (plicarea adezivului pe supra$eele de
ncleiere" manual cu pensula, mecanic cu
maina de aplicat adeziv.
- 'oziionarea reperelor n ordinea
asamlrii.
- Str)ngerea pieselor n dispozitiv, n
vederea asamlrii.
%%(?erificarea calitii mbinrilor
@a!amblrilorA e=ecutate
22. *tapele veri$icrii calitii
minrilor"
- nlturarea surplusului de adeziv%
- corectarea eventualelor de$ecte%
- depozitarea reperelor ncleiate.
3
3
3
3
3
3
S33
S3!
S3&
S33
S3!
S3&
-