Sunteți pe pagina 1din 4

Plexul brahial

Originea : - ramurile anterioare ale nervilor spinali C5 T1


- ramuri vegetative din ganglionii simpatici cervicali mijlociu i inferior
Forma : triunghi cu - baza n regiunea lateral a gtului
- vrful n axil
Raporturi : - trece pe sub clavicul lateral de artera subclavie
- C8 T1 urc pe colul primei coaste, apoi n raport cu pleura parietal
- posterior cu m. subscapular
- ramurile sale strbat axila i nconjoar artera axilar
Ramurile anterioare ale nervilor spinali formeaz trunchiuri : superior C5C!
mi"lo#iu C$
inferior C8T1
runchiurile se divid n ramuri : - anterioare - din superior i mijlociu : fas#i#ulul lateral lateral i anterior de artera axilar
- din inferior !cea mai groas" : fas#i#ulul me%ial medial i anterior de artera axilar
- posterioare : fas#i#ulul posterior posterior de artera axilar
Topografie & - parte supra#lavi#ular din care pornesc nv' %orsal al s#apulei( nv' tora#i# lung( nv' sub#lavi#ular( nv' supras#apular
parte infra#lavi#ular ) la trecerea prin spa#iul dintre prima coast i clavicul*
Clasifi#area ramurilor %up teritoriul %e inerva+ie &
,' Nervii centurii scapulare 1' nv' %orsal al s#apulei )C-C5* . mm. romboizi i ridictorul scapulei
/' nv' tora#i# lung )C5C$* . m. din#at anterior
-' nv' pe#toral lateral )C5C$* . m. pectoral mare
0' nv' pe#toral me%ial )C8T1* . m. pectoral mic ntre ei: ansa pe#toralilor
5' nv' sub#lavi#ular )C5C!* . m. subclavicular
!' nv' supras#apular )C5C!* . mm. supraspinos i infraspinos, articula#ia umrului
$' nv' subs#apular )C5C$* superior i inferior . m. subscapular
8' nv' tora#o%orsal )C$C8* . mm. ridictor al scapulei i rotundul mare
1' nv' axilar )C5C!* . mm. deltoid i rotundul mic
,,' Nervii extremitii libere - din fasciculul posterior - nv' ra%ial )C5C8*
- din fasciculul lateral - nv' mus#ulo#utan )C5C$*
ramura lateral a nv' me%ian )C5T1*
din fasciculul medial - nv' ulnar )C8T1*
ramura medial a nv' me%ian )C5T1*
nv' #utanat brahial me%ial C23 )C8T1*
nv' #utanat antebrahial me%ial C423 )C8T1*
$
56R7 OR,8,56 TR4,6CT 9, R4PORT:R, R43:R, ,56R764;< P4R4=6;,6
4>,=4R Fas#i#ulul posterior
)C5 C!*
%nconjoar antero-posterior marginea inferioar a
m. rotun% mi#
%nconjoar colul chirurgical al humerusului
&e altur vaselor circumflexe humerale
posterioare, trecnd prin spa#iul humero
biron%otri#ipital
'ste posterior de a' axilar'
6ste a#operit %e m?' %eltoi%
1 3us#ulare Rotun% mi#
@eltoi% - (u mai poate ridica
bra#ul pn al )*
*

!abduc#ia bra#ului"
- +nestezia n
teritoriul inervat
/Cutanat brahial lateral
superior C2=A
) iese ntre deltoid i triceps,
perfornd fascia deltoidului*
,a#a posterioar a umrului i
superolateral a bra#ului
R4@,4=
Fas#i#ulul posterior
)C5 C8*
rece anterior i inf' de latissimus %orsi
%ntre capul lung i medial al tri#epsului
-u a' brahial profun% . perforeaz septul
intermusc. medial i ptrunde n ?an+ul nv'
ra%ial ! pe sub triceps"
/erforeaz septul intermuscular lateral i ajunge
n ?an+ul bi#ipital lateral unde se mparte n
dou ramuri: superficial i profund.
1 Cutanat brahial posterior
C2P )se formeaz la ieirea din
axil, nconjur fa#a medial a
tricepsului . cap lung"*
Tegument posterolateral al bra+ului.
- 'ste produs de intoxica#ia
cu Pb !mna n gt de lebd"
- (u se mai poate realiza tripla
extensie!bra#, antebra# i
mn."
- (u se mai realizeaz
supina#ia
- 0ispare reflexul tricipital
- +nestezia n teritoriul inervat
/ Cutanat ant ebrahial
posterior C42P
)se desprinde la nivelul an#ului
bicipital lateral*
Fa+a posterioar a antebra+ului
- Auperfi#ial
)merge lateral de artera radial
i paralel cu m. brahioradial1
n $23 distal a antebra#ului
merge posterior, trecnd prin
tabachera anatomic*
/e fa#a P a minii d pentru tegument
- nn' %igitali %orsali . %igitali
%orsali proprii pentru degetele 4, 44,
5 din 444
0 Profun%
%nconjoar antero-posterior #olul
ra%iusului, trecnd printre
capetele m. supinator


6m. superficiali i profunzi posteriori
ai antebra#ului
/rin nv' interosos posterior pentru
mm' posteriori profunzi ai
antebra#ului.
5 3us#ulare 6m. posteriori ai bra#ului,
posteriori i laterali ai antebra#ului
%n axil se ndreapt lateral i strbate anterior
coracobrahialul
1 3us#ulare 6m. anteriori ai bra#ului
7
3:AC:=OC:T45
Fas#i#ulul lateral
)C5 C$*
8a bra# se aeaz ntre biceps i brahial
8a extremitatea dorsal a bra#ului devine
superficial
&e termin n ?an+ul bi#ipital lateral unde se
continu cu C42=( deasupra fasciei bra#ului,
lng vena cefalic
- 'ste mpiedicat flexia
antebra#ului pe bra#.
- +par dificult#i la flexia
bra#ului.
/ 5v' #utanat antebrahial
lateral C42=
)lateral demm. brahial i biceps
perforeaz fascia brahial*
Fa+a lateral a antebra+ului
56R7 OR,8,56 TR4,6CT 9, R4PORT:R, R43:R, ,56R764;< P4R4=6>,6

36@,45
Fas#i#ulele lateral
)principalul
contingent de
fibre* ?i me%ial
9dcinile se
unesc anterior i
lateral de a'
axilar
)C5 C8*
-%n axil:se formeaz anterior de artera axilar, trece lateral
-8a bra# ncrucieaz antero-posterior artera brahial
-&e aeaz medial de mm. brahial i biceps
-rece prin ?an+ul bi#ipital me%ial
-8a antebra#: ntre capetele m. rotund pronator
-rece ntre mm. flexori : profund i superficial al degetelor
-%n $23 distal devine mai superficial, ntre tendoanele mm.
flexor radial al carpului i lungului palmar1
-se palpeaz la 5 fe#ei anterioare a articula#iei pumnului
-rece pe sub retina#ulul flexorilor prin #analul #arpian'
/oate fi lezat n sin%romul #analului #arpian
1 3us#ulare la ant ebra+
- 6m. anteriori ai antebra#ului !cu
ex#ep+ia flexorului ulnar al carpului i
a fasciculului medial al flexorului
profund al degetelor"
- 6m. eminen#ei tenare
- /rimii 7 lombricali !44-444"
- (u se mai
realizeaz
flexia bra#ului,
antebra#ului i
a degetelor
- +nestezia n
teritoriul
inervat
/ 4ntebrahial int erosos
anterior 42,4
)merge cu artera interosoas pe
membrana interosoas*
6m. profunzi din loja anterioar a
antebra#ului
- Palmar a nv' me%ian /ielea eminen#ei tenare i 5 a palmei
0 5n' %igitali palmari #omuni)-*
)merg cu arterele omonime n
spa#iile intermetacarpiene* . n
spa#iile interosoase se mpart n nv'
%igitali palmari proprii
)la baza degetelor1 merg pe
marginea lat. a degetelor*
0in ramura pentru spa#iul 4
interosos d nervul pentru faa
lateral a policelui
-utanat : fa#a anterioar a degetelor ,
,,, i 5 lateral a lui ,7
9amura din spa#iul 444 interosos d o
comunicant cu nv. ulnar

:=54R
Fas#i#ulul me%ial
)C8 T1*
%n axil: pe fa#a anterioar a m. subscapular
8a bra#: posterior i medial de a. brahial
/erforeaz septul intermus#ular me%ial i ajunge n
por#iunea posterioar a bra#ului ! sub capul medial al
tricepsului" cu artera colateral ulnar superioar
3e%ial ?i posterior de a. brahial prin ?an+ul nv' nlnar,
mpreun cu a. colateral ulnar superioar.
1 3us#ulare - ,lexor ulnar al carpului
- ,asciculele mediale ale m. flexor
profun% al degetelor - (u se mai
poate realiza
micarea
degetului :
!auricularul" i
nici nclinarea
/ Profun% - 6m. eminen#ei hipotenare
- 4nterosoii
- ;ltimii doi mm. lombricali !4:-:"
- +dductor i scurt flexor al policelui
- Palmar a nv' ulnar /ielea eminen#ei hipotenare
3
+junge n an#ul nv. ulnar ntre cele dou aa. colaterale ulnare
8a antebra# trece printre capetele m. flexor ulnar al carpului
3e%ial de a. ulnar
%n 5 distal a antebra#ului trece anterior de retinaculul
flexorilor i lateral de pisiform
5u tre#e prin #analul #arpian
medial a
minii
- +nestezia n
teritoriul
inervat
0 @orsal a nv' ulnar

rr' %igitale %orsale
;ltimele dou spa#ii interosoase
egumentul dorsal al degetelor :, 4:,
5 444
5 Auperfi#ial
6. palmar scurt
0igitali palmari comuni . spa#iile
4:-: interosoase
0igitali palmari proprii . fe#e palmare
: i 5 4:
56R7 OR,8,56 TR4,6CT 9, R4PORT:R, R43:R, ,56R764;< P4R4=6;,6
C:T454T
45T62R4B,4=
36@,4=
Fas#i#ulul me%ial
) C8T1*
%n axil : me%ial de nv' ulnar
-oboar pe fa#a me%ial a bra#ului
subfascial, P de vena basili#
/erforeaz fascia brahial n treimea distal a
bra#ului
1 4nterioar
5 me%ial a fe+ei anterioare
a antebra#ului - +nestezia n teritoriul
inervat / :lnar 6arginea me%ial a
antebra#ului
C:T454T
2R4B,4=
36@,4=
Fas#i#ulul me%ial
) C8T1*
%ncrucieaz vena axilar
&e situeaz me%ial de artere !axilar, brahial" i de
vena basili#
8a baza axilei se
anastomozeaz cu nn.
inter#ostali ,,,,, prin nn'
inter#ostobrahiali, formnd
o re+ea la baza axilei
/ielea de la baza axilei i din
$
23 superior a fe+ei me%iale a
bra#ului
Tegumentul me%ial din

$
23 distal a bra#ului
- +nestezia n teritoriul
inervat
456AT6;,4 A6 F4C6 =4 24;4 @686T6=OR ( C5 AP4D,:= ,5T6R@,8,T4=
<