Sunteți pe pagina 1din 3

Entorsa este o l ezi une traumati c a unei arti cul ai i provocat de o mi care brusc i puterni c a

acestei a, l ezi une n urma crei a se produce nti nderea sau ruperea l i gamentel or de l a ni vel ul
arti cul ai ei (l i gamentel e sunt fasci cul e de fi bre care l eag oasel e ntre el e). De asemenea, dac
traumati smul este puterni c el poate provoca i l ezi uni al e carti l ajel or, al e muchi l or i tendoanel or.
Cel e mai frecvente sunt entorsel e de gl ezn. n acest caz l i gamentel e di ntre oasel e pi ci orul ui i al e
gambei se nti nd sau chi ar se rup. Dac acci dentarea este grav, n momentul produceri i ei se poate
si mi ruperea l i gamentul ui i chi ar se poate auzi o pocni tur. Si mptomel e entorsei sunt dureri l e
arti cul are, di screte l a nceput, dar care se accentueaz n cteva ore, l i mi tarea funci onal a
arti cul ai ei , apari i a unui edem (i nfl amai e), nsoi t de nroi rea zonei afectate i , eventual ,
echi moza (vntai e).
Este necesar prezentarea la medicul specialist ortoped pentru a ne asigura de vindecarea i recuperarea in condiii
bune, dar mai ales pentru stabilirea diagnosticului corect: diferenierea entorselor de fracturile articulare. Efectuarea
radiografiei ajut foarte mult stabilirea diagnosticului corect. Am putea spune chiar ca este obligatorie.
Clasificare stadializare:
Lezi uni l e l i gamentel or vari az de l a si mpl e nti nderi sau rsuci ri mi nore catre rsuci ri severe si chi ar
rupturi pari al e sau total e de l i gamente.
Se va face o stadializare a leziunii de catre medicul specialist:
- gradul I reprezinta intinderea sau o mica ruptur a ligamentelor, prezentand o uoara sensibilitate, edem i
rigiditate. Este posibil mersul cu o mic durere;
- gradul II reprezint o rupere mai mare de ligamente dar nu total cu durere, edem i echimoz
moderate. Zonele lezate sunt sensibile la palpare si exist durere n timpul mersului;
- gradul III reprezint ruperea complet a ligamentului afectat nsoit de edem i echimoze severe.
n funcie de gradul entorsei medicul specialist recomand tratamentul adecvat:
n entorsel e de gradul I se recomand repaus arti cul ar, bandaj compresi v (faa el asti c), apl i cai i
reci (pung cu ghi a sau pung de mazare congel at care se mul eaz dupa forma corpul ui , nvel i t
i ntr-un prosop, nu di rect pe pi el e pentru a evi ta degeraturi l e), apl i carea de compres e mbi bate cu
ri vanol , pozi i e procl i v (membrul mai ri di cat decat restul corpul ui pentru a mbuntai ci rcul ai a
sngel ui i a scdea edemul ), tratament anti al gi c i anti i nfl amator[ l ocal : unguent api l cat far masaj
si acoperi t cu fol i e de pl asti c (pansament ocl uzi v) sau general : pasti l l e sau i njecti i . Se i nterzi ce
masarea (trasul ) regi uni i care nu face decat s mreasc edemul (i nfl amai a) i s agraveze
tul burari l e ci rcul ai ei l ocal e a sangel ui .
n entorsel e de gradul II se recomand i mobi l i zarea arti cul ai ei n atel a gi psat 21 zi l e (ti mpul
mi ni m necesar pentu obi nerea unei ci catri ci a l i gamentel or rupte), apl i cai i reci , pozi i e procl i v,
tratament anti al gi c si anti i nfl amator. n entorsel e de gradul III se recomanda i mobi l i zarea
arti cul ai ei n atel gi psat dac i nfl amai a este mare cu compl etare l a aparat gi psat ci rcul ar dup
scderea i nfl amai ei , sau di rect aparat gi psat ci rcul ar dac arti cul ai a nu este foarte i nfl amat pentru
21 zi l e,Fi g.2, pozi i e procl i v, tratament anti al gi c i anti i nfl amator. n unel e cazuri cu rupturi mari
al e l i gamentel or este necesar operati a.
Tratamentul de gi mnasti ca recuperatori e (ki netoterapi e). Se face ct mai precoce n cazul
i mobi l i zri l or n gi ps. ncepe cu mobi l i zarea arti cul ai i l or l i bere i contraci i muscul a re i zometri ce
(contraci a muschi l or far modi fi carea l ungi mi i ) nc di n ti mpul i mobi l i zari i gi psate. ki netoterapi a
trebui e conti nuat dupa scoterea gi psul ui . O entors netratat corespunzator poate duce l a o
arti cul ai e i nstabi l , entorse reci di vante, i n fi nal artroz (uzura carti l ajul ui arti cul ar cu durere
mare l a mobi l i zarea arti cul ai ei respecti ve).

Msurile de prim-ajutor n cazul entorselor constau n:
1. Protejarea zonei afectate. Folosirea atelelor sau crjelor protejeaz articulaia.
2. Repaus. Nu trebuie ns s se renune complet la activitatea fizic.
3. Aplicarea unui pachet cu ghea pe zona afectat. Nu lsai gheaa prea mult timp deoarece poate afecta esuturile.
4. Compresie. Se utilizeaza bandaje elastice sau fase compresive