Sunteți pe pagina 1din 4

Neamul Soimarestilor

Mihail Sadoveanu

Autorul: Mihail Sadoveanu
Titlul volumului: NEAMUL SOIMARESTILOR
Tipul textului: text literar,roman
Aspectul de viata infatisat: intamplari dramatice din lupta taranimii pentru pamant i li!ertate de
la "# ec# al $%II&leaActiunea e petrece in anul '(') i are ca tema con"runtarea apri*a dintre
ra+eii Soimareti i !oierime, repre+entata de Stroie Orheianu#
Atitudinea scriitorului :&relatea+a intamplarile prin care trece Tudor Soimaru#
&atitudine o!iectiva
Continutul romanului
'#Expozitiunea : ,re+entarea luptei la care participa i Tudor Soimaru,perona-ul principal al
romanului#,ornirea catre atul natal i alvarea "iicei !oierului Orheianu#
&cititorul ete introdu in atmo"era romanului din ec#$%II i ete pre+entat cadrul in
care va avea loc actiunea i unt pre+entate perona-ele
)#Intriga : In"ormarea lui Tudor depre moartea tatalui i naterea in u"letul acetuia dorintei de
dreptate i ra+!unare#
&ete pre+entat evenimentul de la care pornete actiunea romanului,in u"letul lui Tudor
tre+indu&e dorinta pentru dreptate
.#Desfasurarea actiunii : /ererea de dreptate a ra+eilor catre domnitorul Toma# Indreptatirea
ra+eilor# Schim!area domnitorului#
&ete pre+enata lupta lui Tudor pentru dreptate
0#Punctul culminant : /ererea de inapoiere a moiei a !oierului Orheianu i re"u+ul
ra+eilor#Ra+!unarea lui Tudor,uci*and pe !oier#1evatarea moiei !oierului#
&momentul in care actiunea atin*e punctul culmiminat i Tudor il ucide pe
!oier,ra+!unandu&l at"el pe tatal au
2#Deznodamant : Su"erintele in"runtate in continuare de catre ra+ei#
&unt pre+entate i alte umilinte in"runtate de ra+ei
Mihail Sadoveanu a mani"etat predilectie pentru tema itorica a!ordata inca din '340,
reali+and prin crierile ale o adevarata epopee#
Rezumat:
1up5 intalarea lui te"an Tom a al II&lea ca domn al Moldovei cu a-utorul turcilor, !oierii "u*ari
r5ma i credincio i "otului domnitor /ontantin Movil5 i mamei acetuia, 1oamna Elia!eta, i
c6 iva ma*na i polone+i au tr6n o oate de mercenari i au invadat ara 7n vara anului '(')#
85t5lia are loc la /ornul lui Sa, pe malul ,rutului, iar oatea moldoveneac5 a lui Tom a
7nvin*e, cu a-utorul hoardei t5tarilor din 8u*eac condue de hanul /antemir !ei# 9n timpul luptei,
c5pitanii de o ti Tudor oimaru i Simeon 86rnov5 7l alvea+5 via a hanului i cei trei devin "ra i
de 6n*e potrivit unei vechi tradi ii t5t5re ti#
oimaru provenea dintr&o veche "amilie de r5+e i din atul oim5re ti de pe malul R5utului,
pri!e*ie prin tr5in5tate o lun*5 perioad5 i nu& i mai v5+ue locurile natale de aproape )4 de
ani# El hot5r5 te 5 e duc5 7ntr&acolo pentru a& i revedea rudele, iar cei doi "ra i de 6n*e ai 5i 7i
propun 5&l 7no eac5# Ei "ac un popa la hanul de la :6nt6na lui Al!ot5 i acolo 7l 7nt6lnec pe
!oierul Stroie Orheianu, alv6ndu&i acetuia "ata din m6inile ca+acilor +aporo-eni care o r5pier5#
8oierul avea conacul la Mur*eni, 7n apropiere de oim5re ti, i mer*e o por iune de drum
7mpreun5 cu cei trei "ra i de 6n*e# Tudor oimaru e 7ndr5*ote te de Ma*da, iar "ata 7i r5punde
la entimente#
A-un 7n atul natal, Tudor oimaru a"l5 de la mo Mihu, unchiul 5u, c5 !oierul Stroie Orheianu
ocupae -um5tate din mo ia r5+5 eac5 7n urma unei -udec5 i tr6m!e "5cute 7n timpul lui Aron
%od5 i 7l uciee cu !u+du*anul pe Iona cu, tat5l lui Tudor, care e ridicae pentru drepturile
r5+e ilor# /aa p5rin ilor lui "uee incendiat5 apoi de oamenii !oierului# 9ntre timp, dup5 curtul
popa "5cut la Mur*eni, Orheianu a "u*it 7n ,odolia, al5tur6ndu&e cur ii 1oamnei Elia!eta
Movil5 de la Ianev#
oimaru i 86rnov5, 7mpreun5 cu lu-itorii lor, pleac5 7n ,odolia pentru a o *5i pe Ma*da#
T5tarii lui /antemir intr5 i el 7n ,olonia, pr5d6nd localit5 ile de *rani 5# La un !al or*ani+at la
palatul leahticului %ladimir /ori!ut de la Ianev, Tudor o vede pe Ma*da i vrea 5&i vor!eac5,
dar "ata e pre"ace c5 nu&l cunoa te, moment 7n care !oierul Stroie Orheianu 7l pre+int5 celor din
al5 ca pe un pion al lui Tom a# oimaru ete aretat, dar reu e te 5 "u*5 cu a-utorul lui
86rnov5 i al oamenilor 5i de 7ncredere#
9ntor 7n Moldova, Tudor oimaru 7i cere lui Tom a %od5 5 le "ac5 dreptate r5+e ilor
oim5re teni# Mo Mihu 7i pre+int5 voievodului a!u+urile 5v6r ite de Stroie Orheianu care le
r5pie p5m6nturile d5ruite lor de Alexandru cel 8un i te"an cel Mare # te"an Tom a le d5
dreptate r5+e ilor, poruncind 5 li e retituie mo iile mo tenite din mo i&tr5mo i p6n5 dincolo
de Mur*eni cu toat5 curtea lui Stroie Orheianu care "uee cl5dit5 pe p5m6ntul luat cu -apca#
1reptatea lui Tom a 7i nemul ume te pe unii !oieri care 7n*roa 5 r6ndurile "u*arilor din ,olonia#
1oamna Elia!eta Movil5 7i convin*e pe !oierii "u*ari i pe ma*na ii polone+i 5 o a-ute cu !ani
pentru "ormarea unei noi o ti de mercenari#
R5+e ii oim5re teni iau 7n poeia vechea lor mo ie, iar Tudor e ta!ile te 7n at unde& i
contruie te o ca5 nou5# El e 7ndr5*ote te de 5ranca Ani a, o "at5 impl5, dar cintit5# Lini tea
nu ine mult, iar la 7nceputul prim5verii anului '('0 Simeon 86rnov5 aduce vetea c5 !oierii
moldoveni &au r5culat 7mpotriva domnitorului i au pornit cu o oate de tr6nur5 aupra
Ia ilor # /5pitanul Tudor 7i ridic5 la lupt5 atunci pe r5+e ii din 7mpre-urimile oim5re tilor pentru
a&l ap5ra pe domnitorul care le "5cue dreptate# 85t5lia ete c6 ti*at5 de oatea domnitorului, iar
!oierii tr5d5tori prin i unt uci i, cu excep ia arma ului Nicori 5 c5ruia i e cot ochii#
1up5 mai mult de un an, oatea de mercenari pl5tit5 de 1oamna Elia!eta Movil5 intr5 7n ar5#
1e i i e al5tur5 hoarda lui /antemir !ei, mica oate a lui Tom a ete cople it5 de numero ii
inamici# 1omnitorul "u*e 7n tr5in5tate cu pu inii lu-itori credincio i r5ma i, dar Tudor oimaru
hot5r5 te 5 e 7ntoarc5 7n atul p5rintec# Alexandru Movil5, un al "iu al 1oamnei Elia!eta, ete
7nc5unat ca domnitor# Stroie Orheianu 7 i recap5t5 privile*iile de inute anterior i e 7ntoarce la
curtea !oiereac5 de la Mur*eni# oimaru 7i anun 5 pe r5+e i 5 "ie pre*5ti i i 7narma i pentru a&
i ap5ra p5m6nturile atunci c6nd !oierul va veni 7n at# Ma*da, care e m5ritae 7ntre timp cu
leahticul Anton Ludno, 7l previne pe oimaru 5 "u*5 pentru c5 Orheianu a venit cu *6nduri de
r5+!unare#
9n duminica urm5toare, !oierul vine la !ieric5 pentru a vor!i cu r5+e ii# El le pune c5 i&a cerut
noului domnitor 5&i ierte pe oim5re teni pentru c5 au luptat de partea lui Tom a, pretin+6nd 7n
chim! ca 5tenii 5&i dea de !un5voie 7ntre*ul lor p5m6nt pentru a& i 7ntre*i mo ia a# Tudor
oimaru 7i pune !oierului c5 nu 7n ele*e -udecata lui, iar Orheianu ridic5 !u+du*anul pentru a&l
lovi a a cum "5cue cu ani 7n urm5 i cu tat5l 5u# 9n acel moment, "otul c5pitan de o ti coate
a!ia i 7l love te cu ea pe !oier drept 7n moalele capului, apoi 7i t6r5 te cadavrul pe morm6ntul
lui Iona cu# 9n acet timp, oim5re tenii 7i atac5 pe dra*onii polone+i care&l 7no eau pe !oier i 7i
ucid, dau "oc cur ii !oiere ti u! privirile Ma*dei i a o ului ei care unt alun*a i din at, iar apoi
ar5 cu plu*urile p5m6ntul unde a "ot odinioar5 conacul lui Stroie Orheianu#
La "inalul romanului, criitorului "ace un re+umat al evenimentelor petrecute ulterior i 7n care au
"ot implicate perona-ele c5r ii# 1up5 un de la detronarea lui Tom a, turcii i t5tarii au intrat 7n
Moldova i l&au du pe domnitor ca pri+onier la /ontantinopol# ,otrivit cronicarului, v5duva lui
Ieremia %od5 a "ot prin5 i ru inat5 de p5*6ni# :eciorii ei au "ot umili i, iar numai "etele ei &
au putut !ucura de averi# :amilia Movil5 &a tin 7n ecolele urm5toare 7n urma r5+!oaielor#
te"an Tom a a venit 7n ar5 pentru o a doua domnie ;'()'&'().<, ar5t6ndu&e de aceat5 dat5
mai iert5tor# Simion 86rnov5 a a-un i el domnitor u! numele de 8arnovchi, iar 7n timpul lui
t5tarii lui /antemir n&au atacat Moldova# Ma*da Orheianu a pri!e*it tot retul vie ii prin 5ri
tr5ine, tr5ind cu amintirea dra*otei ei din tinere e "a 5 de t6n5rul o tean din oim5re ti# /odrii
Orheiului au dip5rut# R5+e ii oim5re teni 7n "runte cu c5pitanul Tudor au "ot pri*oni i, dar au
re+itat cu d6r+enie# Urma ii lor au pierdut 7n5 p5m6nturile, "iind ili i 5 e upun5 puterii#