Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT NR.

751 P/2012


DOCUMENTATIE
PRIVIND
Obtinerea
ACORDULUI DE MEDIU
PENTRU
LUCRARI DE
DEZAFECTARE SI CONSTRUIRE
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
3 POMPE

Municipiul CALAFAT
JUDET DOLJBENEFICIAR
SC OMV PETROM MARKETING SRL


PROIECTANT
SC REMARK SRL
2012-11-04

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 2 / 9

Anexa nr. 5 /OMMP 135/2010

MEMORIUL DE PREZENTARE
IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

I. Denumirea proiectului :
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ,

II. Titular
- Numele companiei:SC OMV PETROM MARKETING SRL
- Adresa potal:SOS CORALILOR 22 MUNICIPIUL BUCURESTI
- Numrul de telefon 021/2222200, fax:021/2228993 , adresa de e-mail
ileana.schinagel@remark.ro
- Numele persoanelor de contact:
- responsabil pentru protecia mediului :arh Ileana Schinagel 0722200588

III. Descrierea proiectului

-Rezumatul proiectului:

Obiectivul proiectului reflecta aplicarea programului de extindere a retelei de distribuire
carburanti a societatii OMV PETROM MARKETING SRL,.
Prin tema de proiectare aprobata de beneficiar se vor executa:

Lucrari pentru edificarea unei statii noi de distributie carburanti :

Regimul de executie a lucrarilor de demolare: 10 h/zi; lucrarile se vor executa in incinta imprejmuita
semnalizata ;
Numar de personal:
Numarul total al personalului angajat este de 18.
Se va edifice o statie de distributie carburanti cu 3 pompe, cu 2 rezervoare subterane de 2x60
mc si un rezervor de stocare aditivi tip Add Blue 20 mc subteran
-lucrari de edificare cabina statie 110 mp, pentru servicii de comercializare produse carburanti si
produse complementare serviciilor auto,
-lucrari de construire copertina metalica
-lucrari tehnologie a echipamentelor de distribuire carburanti
-lucrari de elemente de identificare semnalistica
- racorduri rutiere
-lucrari de conformare protectia mediului si gospodarirea apelor
-lucrari de conformare securitate si siguranta la incendiu

Investitia este necesara si oportuna in vederea servirii publicului ce transziteaza pe ruta Bugaria
Romania via Calafat.

Descrierea proiectului tehnologic
Principalele procese tehnologice ce se vor desfasura in obiectivul proiectat sint:
Distribuire carburanti
Comercializare produse complementare diverse
Alimentatie publica tip bar cafenea
Activitatea specifica ce se desfasoara in statie cuprinde primirea, stocarea si livrarea produselor
petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform
cod CAEN:

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 3 / 9
4711-comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzare predominanta de produse
alimentare , bauturi si tutun
4719-comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzare predominanta de produse
nealimentare
4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate
4762-comert cu manuntul al ziarelor si articolelor de papetarie,in magazine specializate
4778-comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4799 comert cu manuntul efectuat in afara magazinelor
5630 alimentatie publica

Proces tehnologic de distribuire carburanti

Statia de distributie carburanti este proiectata sa solutioneze primirea, stocarea si livrarea
produselor petroliere.
Tehnologia adoptata va fi la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si
livrarii produselor petroliere in statiile de distributie cu carburanti ale autovehiculelor
- Montarea a 3 pompe multiprodus cu recuperare vapori(cu opt furtunuri fiecare-patru produse).
(bifrontale ,echipate cu 8 furtunuri pentru 4 produse si debit nominal de 40 l/min/furtun, cu sistem de
recuperare a vaporilor de COV si cu conducta de retur la rezervoare)
- Montarea unei guri de descarcare produse petroliere cu bloc de aerisire vapori
- Recuperarea compusilor organic volatile (COV) de la pompa, rezervoare existente si gura de
descarcare
- Foraj de observatie sol
- Echiparea rezervoarelor existente cu sisteme automate de masurare la umplere si control
avariere a celor 3 rezervoare cu pereti dubli, orizontale,
R1 rezervor bicompartimentat 1x30 mc

pentru motorina Euro Diesel 5
1x30 mc

pentru motorina Super Euro Diesel
R2 rezervor bicompartimentat 1x30 mc

pentru benzina Top Premium 99+;
1x30 mc pentru benzina Premium 95+
R3 rezervor monocompartimentat 1x20 mc

pentru aditivare Add blue

- Instalarea unui sistem de gestiune integrat
- Copertina metalica ce protejeaza peronul cu pompele multiprodus
- Insule de postare pentru pompe;
- Epurarea apelor considerate poluate printr-un separator de hidrocarburi
Procesul tehnologic complementar

- Servicii complementare in cabina statie de comercializare produse, este organizat pe functiuni in
spatii amenajate ale cabinei statie cu :

spatiu comercial cu o suprafata de 66,5 m
2
;
camera oficiu 3,42 m
2

spatiu uleiuri 1,2 m
2
;
camara marfuri 8,1 m
2
;
birou 3,3 m
2

hol serviciu 2,5 m
2
;
vestiar personal 2,1 m
2

spatiu ct 4,7 m
2
grupuri sanitare 8,04 m
2


Aria construita Ac = 109,00 m
2


- Elemente identificare semnalistica
- Parcari locuri TIR 6 si locuri autoturisme 10
- Zona verde
- Bazin vidanjabil bicompartimentat ape menajere, respectiv ape pluviale
- Rezervor apa incendiu 50 mc
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 4 / 9

Utilitati :
Alimentarea cu apa
Apa se asigura de la putul forat
Canalizarea
Apele uzate menajere se evacueaza la bazinul vidanjabil etans beton armat din incinta
Incalzirea :
Se va face cu centrala termica electrica
Alimentarea cu energie electrica se face din punctul de bransament
Accesul si iesirea din incinta amenajata se va face prin amenajarile propuse prin proiect , a
caror geometrie si sistemantizare vor respecta reglementarile legale impuse de
administratorul DRDP.

Regimul de functionare
Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe
o durata de 15 ani.

Numar de personal
Numarul total al personalului angajat va fi de 18, organizati in trei schimburi
** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute n
"Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a
carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004 -2003,

Metode folosite n construcie :
- Normele de proiectare P100/92, P 118/99, NP 004/2003, si cerintele avizatorilor nominalizati in
certificatul de urbanism emis de primaria locala.
Planul de execuie:
A. Organizarea de santier cu imprejmuire, panou de informare, closete ecologice, baracamente,
echipamente de protectie personal //casca, salopete, ochelari de protectie, incaltaminte izolanta si
rezistenta la obiecte contondente; personalul va efectua instructaj de protectia muncii, punct de prim
ajutor,etc
B. Aplicarea planului de control al respectarii calitatii obiectivului executat conform cerintelor
avizatorului .

C. Punerea in functiune si autorizarea sistemului

Localizarea proiectului:

Municipiul Calafat , judet Dolj,Adiacent drumului DN 56 in intravilanul municipiului Calafat
conform certificatului de urbanism emis.
Terenul proprietate SC OMV Petrom Marketing SRL are o suprafata 13700 mp si urmatoarele
vecinatati:

Nord: DN 56
Est : Fudulu Stefan
Vest : D.E.130
Sud: D.E.130

Statia este amplasata intr-o zona cu functiuni mixte. Folosina actuala a terenului teren viran.
politici de zonare i de folosire a terenului : nu este cazul
arealele sensibile: nu este cazul
detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat n considerare: nu este cazul .

Caracteristicile impactului potenial, n msura n care aceste informaii sunt disponibile
Intrucit functiunea de statie distributie carburanti este implementata in structura urbanistica a
zonei prin functionare anterioara se considera ca fiind nesemnificativ asupra populaiei, sntii
umane, faunei i florei, solului, folosinelor, bunurilor materiale, calitii i regimului cantitativ al apei,
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 5 / 9
calitii aerului, climei, zgomotelor i vibraiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i
cultural, i asupra interaciunilor dintre aceste elemente.
Natura impactului (adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu i
lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ) -nesemnificativ
- extinderea impactului (zona geografic, numrul populaiei/habitatelor/speciilor afectate)
nu este cazul
- magnitudinea i complexitatea impactului = parametrii functionali sunt la aceeasi capacitate ca
cei anteriori etapei de modernizare
- probabilitatea impactului=nesemnificativ
- durata, frecvena i reversibilitatea impactului = nu este cazul
- msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor
aplica conformari cu legislatia in vigoare .
- natura transfrontier a impactului = nu este cazul


IV. C Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor n mediu

IV.1. PROTECTIA CALITATII APELOR
Apele uzate ce rezulta din exploatarea obiectivului sunt reprezentate de :
- apele uzate menajere rezultate din exploatarea grupurilor sanitare interioare pentru public si
personalul muncitor cat si din punctele de folosire a apei la cabina ;
- apele poluate colectate de pe platforma statiei, pluviale si de spalare a suprafetei carosabile a
platformei aferente pompelor de distributie produse petroliere, care vor antrena eventualele pierderi
de combustibili si ulei,
- apele pluviale poluate din zona gurii de descarcare
- apele pluviale curate de pe acoperisul statiei si al copertinei ce acopera pompele de distributie
Sursele de poluanti pentru ape:
Eventualele scurgeri de produs petroliere de la peroanele de alimentare pompe si de la
platform de stationare a cisternei de descarcare produse petroliere
Apa menajera de la grupurile sanitare amenajate
Colectarea si epurarea apelor uzate
Apele uzate menajere se colecteaza prin reteaua de canalizare a incintei si se evacueaza la
bazinul vidanjabil din incinta si apoi transportate la punctul autorizat al localitatii.
Se apreciaza ca debitul de ape pluviale este de maximum 50 dmc/luna, pentru care se
proiecteaza in reteaua de canalizare a incintei pentru ape pluviale un separator de hidrocarburi cu
capacitate de 6 l/s .
Dupa procesul de epurare, apele iesite din separatorul de hidrocarburi precum si restul apelor
meteorice se colecteaza intr-o retea de ape conventional curate si vor fi evacuate in bazinul de ape
pluviale din beton armat edificat in amplasament.
Caracterizarea zonei de amplasare
In zona nu exista retelele de canalizare ape menajere si pluviale si
alimentare cu apa potabila -in functiune put forat
Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic
Pentru noua investitie se adopta urmatoarele solutii:
Alimentarea cu apa potabila put forat
Evacuarea apelor posibil contaminate epurate prin separatorul de produse petroliere si
a apelor pluviale curate evacuate in bazinul de ape pluviale
Evacuarea apelor uzate menajere la bazinul vidanjabil de beton.

Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa
Conf. STAS 4273/83 categoriile constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:
alimentare cu apa categ. 3
canalizare categ. 4
aparare contra inundatiilor categ. 4

PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 6 / 9
Clasele de importanta ale constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:
alimentare cu apa clasa III
canalizare clasa IV
aparare contra inundatiilor clasa IV
fiind constructii definitive, de importanta locala.

- instalaia de epurare a apelor conventional considerate poluata este un separator de
hidrocarburi cu filtre coalescente cu debit de 6 l/s . tip Hauraton, Aco Drain.

IV.2. PROTECTIA AERULUI
Surse de poluanti pentru aer
Noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii:
incarcarea rezervoarelor subterane;
livrarea produselor petroliere la pompe;
gazele de ardere produse de masinile care se vor alimenta la benzinarie, precum si de
autovehiculele parcate.
Aceste noxe sunt reprezentate in principal din compusi organici volatili (hidrocarburi, aldehide
etc), oxizi de carbon si de azot, compusi organici cu plumb.
Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de
motoare si regimuri de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

Poluant Concentratie Mers in gol Acceleratie Deceleratie
MAS MAC MAS MAC MAS MAC
Oxid de carbon % 7,0 urme 1,8 urme 2,0 urme
Hidrocarburi % 0,5 0,04 0,1 0,01 1,0 0,03
Oxid de azot ppm 30,0 60,00 650,0 250,00 20,0 30,00
Aldehide ppm 10,0 20,00 10,0 10,00 200,0 30,00

MAS - motor cu aprindere prin scanteie;
MAC - motor cu aprindere prin comprersie.
Nu se cunosc datele cu privire la compusii organici cu plumb.
Masurile de protectie prevazute conform proiectului, in vederea diminuarii la maximum a cantitatilor
de noxe evacuate :
Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici
volatili rezultati din operatiile de livrare catre consumatori a produselor petroliere: benzine auto si
motorina.
Poluantii caracteristici acestor surse sunt compusi organici volatili reprezentati de
hidrocarburi, in principal din grupa benzinelor (heptan).
Pentru limitarea poluarii aerului datorata pierderilor prin evaporare s-a luat masura colectarii
vaporilor de benzina evacuati la incarcarea rezervoarelor subterane si introducerea lor printr-un sistem
de conducte in spatiul de vapori al autocisternelor.
Prin adoptarea acestei tehnologii de recuperare a vaporilor, practic s-a eliminat aceasta sursa
de poluare a aerului.
O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al
benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin la alimentare. Avand in
vedere fluenta activitatii de distribuire a carburantilor si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii
si alimentarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de
impurificare a atmosferei din zona.
Pentru incalzirea spatiilor din cladirea statiei s-a prevazut realizarea unei climatizari vara/
iarna.
Agregatele de climatizare cu o capacitate de 40 KW asigura agent termic apa calda 90/70C
pentru incalzire spatiala.
Neexistand posibilitati de poluare accidentala sau avarie, nu s-au prevazut sisteme speciale
de protectie sau de alertare a populatiei.

IV.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 7 / 9
Nu este cazul
IV.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR
Nu este cazul
IV.5.PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI
In perioada de exploatare curenta a Statiei Distributie Carburanti pentru a nu polua solul cu
produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:
evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin
utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea
automat, la umplerea rezervorului;
impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari
accidentale.

Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din
panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:
rezervoarele cu pereti dubli lestati pe un radier de beton armat
dotarea rezervoarelor cu aparate de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei
posibilitati de poluare a subsolului. Ansamblul format din rezervoarele existente si aparatul de
detectare a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand
practic imposibila poluarea subsolului.
programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si
acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si
pompe livrare, prin masurarea si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse
existente in rezervor si a celor livrate la pompa;
montarea conductelor de polietilena de inalta densitate pentru transportul produselor
petroliere.
s-au prevazut sisteme de canalizare separate pentru toate tipurile de ape uzate care reduc
posibilitatea infiltratiilor in sol
montarea unui put de mica adincime pentru monitorizarea solului prin prelevarea de probe din
apa freatica, la adancimea de montare a rezervoarelor de carburanti

IV.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Amplasarea statiei de distributie carburanti in zona descrisa creeaza un aspect arhitectural
modern si adecvat si nu afecteaza imprejurimile din punct de vedere ecosistem. Se vor planta arbusti
rasinosi orizontali in grupuri, gard viu si peluza gazonata.

IV.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
S-a evidentiat ca impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este strict local.
Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate la statiile aflate in functiune, scad foarte
accentuat odata cu cresterea distantei fata de sursa.
Avand in vedere aceste constatari se estimeaza ca in zona nu vor apare probleme deosebite.
Amplasarea obiectivului se proiecteaza in functie de distantele normate de proiectare conform
NP004/03 respectiv C118/99

IV.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT
Deseuri produse :
-deseuri menajere (compozitie organica) 3000 kg/an
-deseuri reciclabile -carton, hartie cca 200 kg/ an
-ambalaje din materiale plastice cca 10 kg/an
Deseurile se vor colecta selectiv si stoca temporar astfel:
-cele menajere in europubele PVC cu capacitate de 1100 l
-cele de hartie/carton si de tip plastic, europubele PVC cu capacitate de 1100 l
Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):
-deseurile de hartie, carton si material plastic sunt predate la unitati specializate in valorificarea
acestora
Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului:
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 8 / 9
-depozitare pe platforma betonata si imprejmuita din incinta, in pubele PVC pe sorturi de deseuri
si evacuarea auto.
Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :
-deseurile menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea
de specialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii.
-deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in
revalorificarea acestora.

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE
Deseurile periculoase sunt reprezentate de:
- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de
curatare a rezervoarelor de stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi).
Stocare temporara pe platforma special amenajata din incinta:
-deseurile(reziduuri) cu continut de produse petroliere in butoaie cu inchidere etansa
Deseurile valorificate:
- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de
ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare (SC Lafarge Romcim SA) si
vor fi transportate de firma autorizata - conform anexa

Monitorizarea gestiunii deseurilor periculoase:
Beneficiarul va organiza evidenta gestiunii deseurilor periculoase rezultate conform
modelului prezentat in Anexa 1 HGR 856/02. Monitorizarea gestiunii deseurilor periculoase se va
organiza conform prevederilor art. 16 din HGR 662/01.
Reziduurile industriale reprezentate de produse petroliere rezultate din operatia de
curatire a rezervoarelor de depozitare si vor fi predate cu declaratie pe proprie raspundere conform
Anexa 3/HGR 662/2001 persoane juridice autorizate pentru colectarea, transportul si valorificarea
acestora.

Ambalaje folosite :
-bidon din material plastic cu pereti dubli de 300 l pentru colectarea uleiurilor uzate
-butoaie cu inchidere etansa pentru colectarea slamului cu continut de produse petroliere
Modul de gospodarire a ambalajelor :
Ambalajele folosite la colectarea uleiurilor uzate si a slamului dupa predarea continutului acestora
la agenti economici autorizati pentru valorificarea lor vor fi returnate pentru a fi refolosite conform
prevederilor HGR 6212/05.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In conformitate cu prevederile factorilor de emitere autorizati, solicitati prin acordul de mediu.
Prin proiect se va executa un put de observatie in imediata apropierea cuvei rezervoarelor cu
adincime de 6 m pentru prelevarea de probe a solului periodice.
Se vor efectua periodic analize de apa intrare si iesire separator de hidrocarburi

VI.Justificarea ncadrrii proiectului,
dup caz, n prevederile altor acte normative naionale care transpun legislaia comunitar (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Ap, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deeurilor etc.)/

Se va emite:
Certificare COV,
Notificare gospodarirea Apelor

VII. Lucrri necesare organizrii de antier
- Descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier
Echiparea cu dotare specifica organizarii de santier:
Panouri imprejmuire
Tablou electric organizare sntier
PROIECT TEHNIC 751 P / 2012
CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
MUNICIPIUL CALAFAT STR TRAIAN NR 1 JUDET DOLJ
BENEFICIAR SC OMV PETROM MARKETING SRL
PROIECTANT: SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI
RC J 40/14067/2011

CAPITOLUL ARHITECTURA ACORD MEDIU pag. 9 / 9
Container molozuri
Panou prezentare
- Localizarea organizrii de antier:
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de antier: nu este cazul
- Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor n mediu n
timpul organizrii de antier -nu este cazul;
- Dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani n mediu/nu este cazul.
a) prezena i efectivele/suprafeele acoperite de specii i habitate de interes comunitar n zona
proiectului;
b) se va preciza dac proiectului propus nu are legatur direct cu sau nu este necesar pentru
managementul conservrii ariei naturale protejate de interes comunitar;
c) va estima impactul potenial al proiectului asupra speciilor i habitatelor din aria natural protejat
de interes comunitar;
d) alte informaii prevzute n ghidul metodologic privind evaluarea adecvat.

VIII. LUCRARI REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Se vor executa platformele carosabile cu beton carosabil, refaceri de borduri si refacerea spatiilor
verzi cu inierbare si plantare de arbusti.
Se va construi o imprejmuire de incinta din retea de plasa sudata plastificata.
Se va semnaliza si ilumina exterior specific functiunii .
Se va amenaja o platforma betonata pentru postarea pubelelor PVC pentru gunoaie menajere,de 80 l.

IX. ANEXE PIESE DESENATE:

Plan incadrare in zona
Plan amplasare incinta amenajata

xxxx


Semntur i tampil

SC REMARK SRL
Arh. Ileana Schinagel

4.11.2012