Sunteți pe pagina 1din 13

Reeaua rutelor deservite de microbuze i

autobuze de capacitatea mic dup


modificrile operate n august-septembrie 2014
Nr.
de
rut
Denumirea rutei Itinerarul rutei
101 Or. Durleti (str. Caucaz)
Piaa Dimitrie Cantemir
Tur n raza or. Durleti str. Caucaz! str.
Nicolae Dimo! str. Cartua! str. "le#andru cel $un!
str. %te&an 'od! str. (udor 'ladimirescu! n raza or.
C)iinu str. Ion Crean*.
Retur n raza or. C)iinu str. +. Coand! str.
Columna! str. ,i)ai 'iteazul! -d. %te&an cel ,are i
.&/nt! str. Ion Crean*! n raza or. Durleti str. (udor
'ladimirescu! str. %te&an 'od! str. "le#andru cel
$un! str. Cartua! str. Nicolae Dimo! str. Caucaz0
102 str. ,i)ai 1minescu
str. 2reno-le
"nulat conform dispoziiei #$%-d din 11 iulie
2014
10% str. 3i4iu Deleanu
str. "r)eolo* Ion
Casian5.uruceanu
Tur str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. Ion Peli4an! str. '. $elins6i! str. 'asile 3u7u! str.
C. .tere! str. ". %ciuse4! str. $ucureti! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. N.
(itulescu! str. N. 8elins6i! str. .armize*etusa! str.
$ure-ista! str. Inde7endenei! str. (udor .tric! str.
"r)eolo* Ion Casian5.uruceanu (*rdinia)0
Retur str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu!
str. (udor .tric! str. Inde7endenei! str. $ure-ista!
str. .armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureti! str. ".
%ciuse4! str. C. .tere! str. 'asile 3u7u! str. '.
$elins6i! str. Ion Peli4an! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu
104 -d. Dacia
str. '. $elins6i
"nulat conform dispoziiei nr& '('-d din
0$ august 2014
10$ str. $uco4inei
str. $ul*ar
"nulat conform dispoziiei nr& #$%-d din
11 iulie 2014
10# 7iaa Dimitrie Cantemir
sat. 2)idi*)ici
(.rturi)
Tur n raza or. C)iinu 5 7iaa Dimitrie Cantemir!
Calea Ieilor! os. $alcani! Calea 2)idi*)iciului! n
raza satului 2)idi*)ici5 str. 'ictoriei! str. 9undul
'ii! str. Dimitrie Cantemir! str. ,i)ai 1minescu! str.
%te&an cel ,are (drumul s7re cimitir)
Retur 7e acelai traseu
10'
:Com. $u-uieci (str.
.erelor)
-d. ;enaterii Naionale
(Circul).
Tur n raza com. $u-uieci str. .erelor! n raza
ur-ei str. <zinelor! str. (udor 'ladimirescu! -d.
;enaterii Naionale! cu 4irare 7e str. "l-ioara (su-
7od)0
Retur -d. ;enaterii Naionale! str. (udor
'ladimirescu! str. <zinelor! n raza com. $u-uieci
str. .erelor.
10) :Or. Codru
(str. .i)astrului)
str. ,esa*er
Tur n raza or. Codru str. .i)astrului! n raza
or. C)iinu os. +/nceti! str. ,ioria! str. 2reno-le!
-d. (raian! str. Inde7endentei! str. +risto $ote4! str.
(randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! str.
"l-ioara! str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +.
Coand! str. Calea Ieilor! str. $ariera .culeni! str.
,esa*er0
Retur n raza or. C)iinu str. ,esa*er! str.
$ariera .culeni! Calea Ieilor! str. +. Coand! str.
,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-ioara! -d. Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str.
(randa&irilor! str. +risto $ote4! str. Inde7endentei! -d.
(raian! str. 2reno-le! str. ,ioria! os. +/nceti! n
raza or. Codru str. .i)astrului (=. P. :'ierul)0
10( str. ,. .ado4eanu
os. +/nceti (motel)
"nulat conform dispoziiei #$%-d din
11 iulie 2014
110 str. .tudenilor
str. ,ioria
"nulat conform dispoziiei #$%-d din
11 iulie 2014
111 :Com. (rueni (str.
'. Precu7) Piaa Dimitrie
Cantemir
Tur n raza com. (rueni str. '. Precu7! str. >?
"u*ust! n raza ur-ei Calea Ieilor! Piaa Dimitrie
Cantemir0
Retur n raza ur-ei Piaa Dimitrie Cantemir!
Calea Ieilor! n raza com. (rueni str. >? "u*ust! str.
'. Precu70
112 :.tr. .tudenilor str.
2). Cau.
Tur str. 2). Cau! str. N. (estemieanu! str.
2reno-le! -d. (raian! str. Inde7endenei! str. +risto
$ote4! str. (randa&irilor! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin!
str. "l-ioara! -d. ;enaterii Naionale! str. 9lorilor!
str. .tudenilor0
Retur str. .tudenilor! str. 9lorilor! -d.
;enaterii Naionale! str. "l-ioara! -d. Iu. 2a*arin!
-d. Dece-al! str. (randa&irilor! str. +risto $ote4! str.
Inde7endenei! -d. (raian! str. 2reno-le! str. N.
(estemieanu! str. 2). Cau.
11% :.tr. ,i)ail .ado4eanu
-d. Iu. 2a*arin (2ara).
Tur str. ,. .ado4eanu! str. I*or 'ieru! -d.
,ircea cel $tr/n! str. ,eterul ,anole! str. 'adul lui
'od! str. ,ereni! str. $udeti! str. Podul =nalt! str.
<zinelor! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu.
2a*arin0
Retur -d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir!
str. Ismail! str. 'adul lul 'od! str. Oto4asca! str.
Podul =nalt! str. $udeti! str. ,ereni! str. 'adul lui
'od! str. ,eterul ,anole! -d. ,ircea cel $tr/n!
str. I*or 'ieru! str. ,. .ado4eanu.
114 :.tr. ,irceti str.
"rmeneasc
Tur str. ,irceti! os. $alcani! str. Petricani!
str. ,i)ai 'iteazul! str. ". %ciuse4! str. C. .tere! str.
,. @o*lniceanu! str. "rmeneasc0
Retur str. "rmeneasc! str. ". %ciuse4! str.
,i)ai 'iteazul! str. Petricani! os. $alcani! str.
,irceti.
11$ str. Pietrarilor
str. "l-a5Iulia
Tur str& Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. 3ec)
@aczAns6i! os. +/nceti! str. ,ioria! str. 2reno-le!
-d. (raian! -d. Dacia! 4iaduct! str. $ucureti! str. ".
%ciuse4! str. Constantin .tere! str. 'asile 3u7u! str. '.
$elins6i! str. Ion Crean*! str. "l-a5Iulia0
Retur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*! str. '.
$elins6i! str. 'asile 3u7u! str. Constantin .tere! str. ".
%ciuse4! str. $ucureti! 4iaduct! -d. Dacia! -d. (raian!
str. 2reno-le! str. ,ioria! os. +/nceti! str.
Pietrarilor
11# :$d. ;enaterii
Naionale str. Industrial
Tur str. "l-ioara! -d. ;enaterii Naionale!
str. (udor 'ladimirescu! str. @ie4! str. "lecu ;usso!
str. ,eterul ,anole! str. 'adul lui 'od! str. ,aria
Dr*an! str. Ciocana! str. ,eterul ,anole! str.
'oluntarilor! str. <zinelor! str. Industrial0
Retur str. Industrial! str. <zinelor! str.
'oluntarilor! str. ,eterul ,anole! str. Ciocana! str.
,aria Dr*an! str. 'adul lui 'od! str. ,eterul
,anole! str. "lecu ;usso! str. @ie4! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaterii Naionale! str. "l-ioara
(cu 4irarea su- 7od).
11' :.. Colonia (str. .teBarilor)
-d. Iu. 2a*arin
(2ara).
Tur n raza s. Colonia str. .teBarilor! str.
$udeti! str. %te&an cel ,are! n raza ur-ei str. 'adul
lui 'od! str. N. ,ilescu .7tarul! str. 2inta 3atin!
-d. ,ircea cel $tr/n! str. "lecu ;usso! str. N.
Dimo! str. acad. ". .a)aro4! str. Dumitru ;canu! str.
"erodromului! str. "ndrei Do*a! str. (udor
'ladimirescu! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
Iu. 2a*arin0
Retur n raza ur-ei -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. (udor
'ladimirescu! str. "ndrei Do*a! str. "erodromului!
str. Dumitru ;/canu! str. (udor 'ladimirescu! str.
@ie4! str. "lecu ;usso! str. 2inta 3atin! str. N.
,ilescu .7tarul! str. 'adul lui 'od! n raza s.
Colonia str. %te&an cel ,are! str. $udeti! str.
.teBarilor0
;emarc circulaia micro-uzelor rutei nr. CC?
este or*anizat cu intrarea n orele de 4/r& (?.DD
E.DD i CF.DD CG.DD) 7e str. (ransnistria! 7/n la
9a-rica de sticl.
11) Or. .n*era
-d. Iu. 2a*arin (2ara)
Tur n raza or. C)iinu -d. Iu. 2a*arin! os.
,unceti! n raza or. ./n*era itinerarul se di4izeaz
n dou direcii! du7 cum urmeaz
5 str. %te&an cel ,are! str. Or)eiului! str.
"ero*rii! str. .er*)ei 3azo! str. C)iinului0
5 str. (ineretului! str. C)iinului0
Retur n raza or. ./n*era itinerarul se
di4izeaz n dou direcii! du7 cum urmeaz
5 str. C)iinului! str. 'iilor! str. "ero*rii! str.
Or)eiului! str. %te&an cel ,are (7n la intersecia cu
str. Iz4orului)0
5 str. C)iinului! str. (ineretului0
n raza or. C)iinu os. ,unceti! -d. Iu.
2a*arin.
11( str. "r)eolo* Ion Casian5
.uruceanu
str. .tudenilor
Tur str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu! str.
2reno-le! 'alea Crucii! str. 2rdina $otanic! os.
,unceti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-ioara! str. Ismail!
str. (udor 'ladimirescu! str. D. ;canu! str. "cad. ".
.a)aro4! str. N. Dimo! str. .tudenilor0
Retur str. .tudenilor! str. N. Dimo! str. "cad.
". .a)aro4! str. D. ;canu! str. (udor 'ladimirescu!
str. Ismail! str. "l-ioara! -d. Iu. 2a*arin! os.
,unceti! str. 2rdina $otanic! 'alea Crucii! str.
2reno-le! str. "r)eolo* Ion Casian5.uruceanu
(*rdinia).
120 str. .&. 'inere
os. ,unceti

Tur str. .&. 'inere! str. .7icului! os. +/nceti!
str. ,ioria! str. 2). "sac)i! str. Pan +ali77a! str.
Ismail! str. $ucureti! str. Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi!
-d. Iu. 2a*arin! os. ,unceti0
Retur os. ,unceti! str. $ure-ista! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu.2a*arin! -d. C.
Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureti! str. Ismail! str.
Pan +ali77a! os. +/nceti! str. .7icului! str. .&.
'inere
121 :Com. $u-uieci (str. %te&an
cel ,are) str.
$uco4ina (,e*a7olis
,all)
Tur n raza com. $u-uieci str. %te&an cel ,are!
str. 9runze! str. (. $u-uio*! n raza ur-ei str.
<zinelor! str. 'oluntarilor! str. ,eterul ,anole! str.
2inta 3atin! str. N. ,ilescu .7tarul! str. $uco4ina0
Retur n raza ur-ei str. $uco4ina! str. N.
,ilescu .7tarul! str. 2inta 3atin! -d. ,ircea cel
$tr/n! str. ,eterul ,anole! str. 'oluntarilor! str.
<zinelor! n raza com. $u-uieci str. (. $u-uio*! str.
9runze! str. %te&an cel ,are0
122 str. "l-a5Iulia
-d. Dacia
Tur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*! -d. %te&an cel
,are i .&/nt! -d. C. Ne*ruzzi! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. Dacia0
Retur -d. Dacia! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
C. Ne*ruzzi! -d. %te&an cel ,are i .&/nt! str. Ion
Crean*! str. "l-a5Iulia
12% str. $uco4inei
str. Pietrriei

Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7tarul!
str. Pro&. Ion Dumeniu6! -d. ,ircea cel $tr/n! str.
I*. 'ieru! str. ,. .ado4eanu! str. "lecu ;usso! str. N.
Dimo! str. ,iron Costin! str. 9lorilor! -d. ;enaterii
Naionale! Calea Or)eiului! str. Petricani! str. ,i)ai
'iteazul! str. Columna! str. +. Coand! Calea Ieilor!
os. $alcani! str. Pruncul! str. Pietrriei0
Retur str. Pietrriei! str. Pruncul! os. $alcani!
Calea Ieilor! str. +. Coand! str. ,itro7olit Doso&tei!
str. ,i)ai 'iteazul! str. Petricani! Calea Or)eiului! -d.
;enaterii Naionale! str. 9lorilor! str. ,iron Costin!
str. N. Dimo! str. "lecu ;usso! str. ,. .ado4eanu! str.
I*. 'ieru! -d. ,ircea cel $tr/n! str. Pro&. Ion
Dumeniu6! str. N. ,ilescu .7tarul! str. $uco4inei.
124 :.tr. "l-a5Iulia
or. Durleti
Piaa :Pan +ali77a
Tur n raza or. C)iinu str. "l-a5Iulia! str.
Paris! n raza or. Durleti str. (. 'ladimirescu! str.
%te&an 'od! str. "le#andru cel $un! str. Cartua! str.
Nicolae Dimo! n raza or. C)iinu str. Ialo4eni! str.
.7icului! os. +/nceti! str. ,ioria! str. 2). "sac)i!
str. Pan +ali77a0
Retur n raza or. C)iinu str. Pantelimon
+ali77a! str. "le#ie ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri!
os. +/nceti! str. .7icului! str. Ialo4eni! n raza or.
Durleti str. Nicolae Dimo! str. Cartua! str.
"le#andru cel $un! str. %te&an 'od! str. (.
'ladimirescu! n raza or. C)iinu str. Paris! str.
"l-a5Iulia.
12$ :Or. Durleti (str.
N.(estemieanu) str.
,i)ai 'iteazul
Tur n raza or. Durleti str. N. (estemieanu!
str. 3i4ezilor! str. (udor 'ladimirescu! n raza or.
C)iinu str. Ion Peli4an! str. "l-a5Iulia! str. Ion
Crean*! str. +. Coand! str. ,itro7olit Doso&tei! str.
,i)ai 'iteazul0
Retur n raza or. C)iinu str. ,i)ai 'iteazul!
str. Columna! str. +. Coand! Piaa :Dimitrie
Cantemir! str. Ion Crean*! str. "l-a5Iulia! str. Ion
Peli4an0 n raza or. Durleti str. (udor 'ladimirescu!
str. 3i4ezilor! str. N. (estemieanu.
12# :s. Dum-ra4a (str. Ioan
$oteztorul str. ,i)ai
'iteazul)
Tur n raza s. Dum-ra4a str. Ioan
$oteztorul! str. Durleti! n raza ur-ei os.
$alcani! str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. Ion Peli4an! str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*! str.
+. Coand! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai
'iteazul0
Retur n raza ur-ei str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coand! str. Ion Crean*! str. "l-a5
Iulia! str. Ion Peli4an! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu! os. $alcani! n raza s. Dum-ra4a
str. Durleti! str. Ioan $oteztorul.
12' str. Doina
(cimitirul :.&. 3azr)
str. 2. "le#andrescu
"nulat conform dispoziiei )0$-d din
0$ august 2014
12( :Or. Durleti str.
,. .ado4eanu
Tur n raza or. Durleti str. (udor
'ladimirescu! n raza or. C)iinu str. Ion Crean*!
str. Constituiei! str. 'asile 3u7u! str. Constantin
.tere! str. " %ciuse4! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-ioara! -d. ;enaterii Naionale! str. (udor
'ladimirescu! str. @ie4! str. "lecu ;usso! -d. ,ircea
cel $tr/n! str. P. 8adni7ru! str. ,. .ado4eanu0
Retur n raza ur-ei str. ,. .ado4eanu! str.
I*or 'ieru! -d. ,ircea cel $tr/n! str. "lecu ;usso!
str. $o*dan 'oie4od! -d. ;enaterii Naionale! str.
"l-ioara! str. ,i)ai 'iteazul! str. " %ciuse4! str.
Constantin .tere! str. 'asile 3u7u! str. Constituiei!
str. Ion Crean*! n raza or. Durleti str. (udor
'ladimirescu.
1%0 :Or. 'adul lui 'od -d.
;enaterii Naionale (Circul)
Tur n a&ara razei ur-ei or. 'adul lui 'od (7laBa)!
com. Coernia! com. $ocana! n raza or. C)iinu
Calea Or)eiului! str. .tudenilor! -d. ,osco4a! str. ,atei
$asara-! str. 9lorilor! -d. ;enaterii Naionale! cu 4irare
7e str. "l-ioara (su- 7od)0
Retur n raza or. C)iinu -d. ;enaterii
Naionale! str. 9lorilor! str. ,atei $asara-! -d. ,osco4a!
str. .tudenilor! Calea Or)eiului! n a&ara razei ur-ei
com. $ocana! com. Coernia! or. 'adul lui 'od (7laBa).
1%1 :Or. 'adul lui 'od (7laBa)
str. 2ri*ore <rec)e
Tur n a&ara razei ur-ei or. 'adul lui 'od
(7laBa)! com. $udeti! com. (o)atin! n raza or.
C)iinu str. 'adul lui 'od! str. ,ereni! str. $udeti!
str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! str. 2ri*ore
<rec)e0
Retur n raza or. C)iinu str. 2ri*ore
<rec)e! str. 'asile "lecsandri! str. "l-ioara! str.
Ismail! str. 'adul lui 'od! str. Oto4asca! str. Podul
=nalt! str. $udeti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'od! n
a&ara razei ur-ei com. (o)atin! com. $udeti! or.
'adul lui 'od (7laBa)&
*ot +up un regim special vor deservi
satul ,duleni.
1%2 :.tr. Doina (cimitirul .&.
3azr) str. 'asile
"lecsandri.
Tur str. Doina! str. 'asile $adiu! Calea
Or)eiului! -d. ;enaterii Naionale! str. "l-ioara! str.
Ismail! str. 2r. <rec)e! str. 'asile "lecsandri0
Retur str. 'asile "lecsandri! str. "l-ioara! -d.
;enaterii Naionale! str. Potei! str. Putnei! str. 'asile
$adiu! str. Doina.
1%4 :.tr. Doina
str. 'asile "lecsandri.
Tur str. Doina! str. .ocoleni! str. Ceucari!
Calea Or)eiului! -d. ;enaterii Naionale! str.
"l-ioara! str. Ismail! str. 2r. <rec)e! str. 'asile
"lecsandri0
Retur str. 'asile "lecsandri! str. "l-ioara!
-d. ;enaterii Naionale! Calea Or)eiului! str.
Ceucari! str. .ocoleni! str. Doina.
1%$ :Com. (rueni 5 Piaa
Dimitrie Cantemir
Tur n raza com. (rueni
5 str. Dealul ,orilor (ma*azin)! str. HC "u*ust CEGE!
str. .er*)ei 3azo! str. %te&an cel ,are! str. 9runze! str. '.
Precu7! str. >? "u*ust0
5 str. %te&an cel ,are (-iserica)! str. Dacia! str. Iu.
2a*arin! str. 9runze! str. ". ,atee4ici! str. "le#andru cel
$un! str. '. Precu7! str. >? "u*ust! n raza ur-ei Calea
Ieilor0
Retur n raza ur-ei str. +. Coand! str. ,itro7olit
Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +.
Coand! Calea Ieilor! n raza com. (rueni itinerarul se
di4izeaz n dou direcii du7 cum urmeaz
5 str. >? "u*ust! str. '. Precu7! str. 9runze! str. %te&an
cel ,are! str. 2). ,adan! str. HC "u*ust! str. Dealul
,orilor (ma*azin)0
5 str. >? "u*ust! str. '. Precu7! str. "le#andru cel $un!
str. ". ,atee4ici! str. 9runze! str. Iu. 2a*arin! str. Dacia!
str. %te&an cel ,are (-iserica).
1%# :Or. 'atra Piaa Dimitrie
Cantemir
Tur n raza or. 'atra str. %te&an 'od! n raza or.
C)iinu Calea Ieilor0
Retur n raza or. C)iinu str. +. Coand! str.
,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coand! Calea Ieilor! n raza or.
'atra str. %te&an 'od (zona de odi)n).
1%' :Com. $u-uieci (str.
%colii) str. 2ri*ore
<rec)e.
Tur n raza com. $u-uieci str. %colii! str. (.
$u-uio*! n raza ur-ei str. <zinelor! str. Ismail! str.
2ri*ore <rec)e0
Retur n raza ur-ei str. 2ri*ore <rec)e! str.
'asile "lecsandri! str. "l-ioara! str. Ismail! str.
<zinelor! n raza com. $u-uieci str. (. $u-uio*! str.
%colii.
140 Com. .tuceni
str. $uco4inei
Tur n raza com. .tuceni str. $otoani! str.
Nucarilor! str. $isericii! str. ". ,atee4ici! str. Pcii! n
raza ur-ei Calea Or)eiului! str. .tudenilor! -d.
,osco4a! str. "lecu ;usso! -d. ,ircea cel $tr/n! str.
I*or 'ieru! str. N. ,ilescu .7tarul! str. $uco4inei.
Retur n raza ur-ei str. $uco4inei! str. N.
,ilescu .7tarul! str. I*or 'ieru! -d. ,ircea cel
$tr/n! str. "lecu ;usso! -d. ,osco4a! str.
.tudenilor! Calea Or)eiului! n raza com. .tuceni
str. Pcii! str. ". ,atee4ici! str. $isericii! str.
Nucarilor! str. $otoani0
14$ str. "l-a5Iulia
os. $alcani (4ile)
Tur str. "l-a5Iulia! str. 3i4iu Deleanu! os. $alcani
(4ile "l&a)! 4ile (rscrucea s7re sat. .uruceni)0
Retur 7e acelai traseu
14) :Com. Ciorescu -d.
;enaterii Naionale
(Circul)
Tur com. Ciorescu! n raza comunei .tuceni
sat. 2oianul Nou! staia or. Crico4a! staia com.
.tuceni! n raza ur-ei Calea Or)eiului! str.
.tudenilor! -d. ,osco4a! str. @ie4! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaterii Naionale! cu 4irare 7e
str. "l-ioara (su- 7od)0
Retur n raza ur-ei -d. ;enaterii Naionale!
str. (udor 'ladimirescu! str. @ie4! -d. ,osco4a! str.
.tudenilor! Calea Or)eiului! n raza comunei
.tuceni staia com. .tuceni! staia or. Crico4a!
satul 2oianul Nou! comuna Ciorescu.
1$1 :.. C)eltuitori com.
(o)atin str.
,eterul ,anole
Tur s. C)eltuitori! drumul s7re com. (o)atin! n
raza com. (o)atin str. Ion Crean*! str. %te&an cel
,are i .&/nt! str. ,i)ai 1minescu! traseul s7re
C)iinu! n raza ur-ei str. 'adul lui 'od! str.
,eterul ,anole0
Retur n raza ur-ei str. ,eterul ,anole! str.
2inta 3atin! str. N. ,ilescu .7tarul! str. 'adul lui
'od! n raza com. (o)atin str. ,i)ai 1minescu! str.
%te&an cel ,are i .&/nt! str. Ion Crean*! drumul
s7re s. C)eltuitori.
1$2 :Or. Crico4a -d.
;enaterii Naionale (Circ)
Tur n raza or. Crico4a nto4rirea :3i4ada
9ermecat! str. Pcii! str. HC "u*ust CEGE! str. P.
<n*ureanu! os. C)iinului! n raza or. C)iinu
Calea Or)eiului! str. .tudenilor! -d. ,osco4a! str.
@ie4! -d. ;enaterii Naionale! cu 4irare 7e str.
"l-ioara (su- 7od)0
Retur n raza or. C)iinu -d. ;enaterii
Naionale! str. @ie4! -d. ,osco4a! str. .tudenilor!
Calea Or)eiului! n raza or. Crico4a! os. C)iinului!
str. P. <n*ureanu! str. HC "u*ust CEGE! str. Pcii!
nto4rirea :3i4ada 9ermecat.
1$4 :.tr. Pietrarilor
<ni4ersitatea "*rar
Tur str. Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. '.
Do6uceae4! str. 2). "sac)i! str. 'asile "lecsandri! str.
". ,atee4ici! str. ,i)ai 1minescu! str. ". %ciuse4!
str. ,i)ai 'iteazul! str. Columna! str. +. Coand!
Calea Ieilor! os. $alcani! str. ,irceti0
Retur str. ,irceti! os. $alcani! Calea Ieilor!
-d. %te&an cel ,are i .&/nt! str. ". %ciuse4! str. C.
.tere! str. ,. @o*lniceanu! str. 'asile "lecsandri!
os. +/nceti! str. 3ec) @aczAns6i! Drumul 'iilor! str.
Pietrarilori.
1$$ str. $uco4inei
str. ,ioria
"nulat conform dispoziiei #$4-d
din 11 iulie 2014
1$' :Com. 9loreni str.
Iu. 2a*arin
Tur n a&ara ur-ei n raza com. 9loreni! cu
mun. C)iinu! or. ./n*era! n raza ur-ei os.
,unceti! strada ce lea* "ero7ortul cu os.
,unceti! -d. Dacia! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin0
Retur n raza ur-ei -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. Dacia! strada ce lea* "ero7ortul cu
os. ,unceti! os. ,unceti! n a&ara razei ur-ei or.
./n*era! 7n la raza mun. C)iinu cu com. 9loreni.
1$( str. ,eterul ,anole
com. $udeti
Tur str. 'adul lui 'od! com. $udeti
Retur 7e acelai traseu.
1#0 Drumul $cioiului
str. 3i4iu Deleanu
"nulat conform dispoziiei #$%-d
din 11 iulie 2014
1#2 :.tr. Doina (cimitirul .&.
3azr) str. ,elestiu
(s7italul munici7al nr. C)
Tur str. Doina! str. .ocoleni! str. .tudenilor! str.
9lorilor! -d. ;enaterii Naionale! str. "l-ioara! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. C. Ne*ruzzi! str.
Ciu&lea! str. HC "u*ust CEGE! str. (randa&irilor! str.
,elestiu0
Retur str. ,elestiu! str. (randa&irilor! str. HC
"u*ust CEGE! str. Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. "l-ioara! -d.
;enaterii Naionale! str. 9lorilor! str. .tudenilor! str.
.ocoleni! str. Doina.
1#% :.tr. ,i)ail .ado4eanu
Drumul $cioiului
Tur str. ,i)ail .ado4eanu! str. I*or 'ieru! str. N.
,ilescu .7taru! str. 'adul lui 'od! str. ,ereni! str.
$udeti! str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! -d.
Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! os. ,unceti!
str. Pandurilor! str. N. (itulescu! str. N. 8elins6i! str.
.armise*etusa! str. $ure-ista! str. Inde7endenei! -d.
Cuza5'od! str. 2reno-le! Drumul $cioiului0
Retur Drumul $cioiului! str. 2reno-le! -d.
Cuza5'od! str. Inde7endenei! str. $ure-ista! str.
.armise*etusa! str. N. 8elins6i! str. N. (itulescu! str.
Pandurilor! os. ,unceti! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. <zinelor! str. Podul
=nalt! str. $udeti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'od! str.
N. ,ilescu .7taru! str. I*or 'ieru! str. ,i)ail
.ado4eanu.
1#$ :2ara "uto Nord
"ero7ortul 'ec)i
Tur Calea ,oilor! str. Ismail! -d. Dimitrie
Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! os ,unceti! -d. Dacia!
str. "ero7ortului! "ero7ortul 'ec)i0
Retur str. "ero7ortului! -d. Dacia! os. ,unceti!
-d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
Calea ,oilor.
1## :.tr. $uco4inei -d.
(raian.
Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7tarul! str.
P. 8adni7ru! -d. ,ircea cel $tr/n! str. 2inta 3atina!
str. ,i)ai .ado4eanu! str. "lecu ;usso! str. $o*dan
'oie4od! -d. ;enaterii Naionale! str. "l-ioara! -d.
Iu. 2a*arin! str. (itulescu! str. .armise*etuza! str.
2radina $otanica! str. 'alea Crucii! str. 2reno-le! -d.
(raian (dis7ecerat ;(1C)0
Retur -d. (raian! str. 2reno-le! str. 'alea Crucii!
str. 2radina $otanica! str. .armise*etuza! str. ,ins6!
sos. ,uncesti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-ioara! -d.
;enaterii Naionale! str. $o*dan 'oie4od! str. "lecu
;usso! str. ,i)ai .ado4eanu! str. 2inta 3atina! -d.
,ircea cel $tr/n! str. P. 8adni7ru! str. N. ,ilescu
.7tarul! str. $uco4inei0
1#( :Or. Codru (str.
Pot/rnic)ii) str.
,aria Dr*an.
Tur n raza or. Codru str. Pot/rnic)ii! Drumul
.c)inoasei! n raza or. C)iinu str. 2). "sac)i! str.
Pantelimon +ali77a! str. Ismail! str. 'adul lui 'od!
str. Oto4asca! str. Podul =nalt! str. $udeti! str.
,ereni! str. 'adul lui 'od! str. ,aria Dr*an0
Retur n raza or. C)iinu str. ,aria Dr*an!
str. 'adul lui 'od! str. ,ereni! str. $udeti! str. Podul
=nalt! str. <zinelor! str. Ismail! str. ,atee4ici! str.
'asile "lecsandri! os. +/nceti! str. ,ioria! n raza
or. Codru Drumul .c)inoasei! str. Pot/rnic)ii.
1'1 :Or. 'atra (zona de odi)n)
str. .alcmilor.
Tur n raza or. 'atra str. %te&an 'od! str. Iu
2a*arin! str. Constructorilor! n raza ur-ei str.
Pruncul! os. $alcani! Calea Ieilor! str. +. Coand!
str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul! str.
"l-ioara! -d. Iu. 2a*arin! os. ,unceti! str.
2rdina $otanic! str. .alc/milor.
Retur str. .alc/milor! str. 2rdina $otanic! os.
,unceti! -d. Iu. 2a*arin! str. "l-ioara! str. ,i)ai
'iteazul! str. Columna! str. +. Coand! Calea Ieilor!
os. $alcani! str. Pruncul! n raza or. 'atra str.
Constructorilor! str. Iu 2a*arin! str. %te&an 'od
(zona de odi)n).
1'2 :.tr. "l-a5Iulia str.
2rdina $otanic.
Tur str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*! str. +.
Coand! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul!
str. Petricani! Calea ,oilor! Calea $asara-iei! str.
+altei! str. 'arnia! 3unca $cului! str. 2rdina
$otanic0
Retur str. 2rdina $otanic! 3unca $cului! str.
'arnia! str. +altei! Calea $asara-iei! str. Ismail!
Calea ,oilor! str. Petricani! str. ,i)ai 'iteazul! str.
Columna! str. +. Coand! str. Ion Crean*! str. "l-a5
Iulia.
1'% :Or. Codru (str. N.
(ur*)ene4) 2ara "uto
Nord
Tur n raza or. Codru str. N. (ur*)ene4! str.
CostiuBeni! str. 'alea "7elor! str. CostiuBeni! n raza
or. C)iinu str. 2reno-le! -d. (raian! -d. Dece-al!
-d. Iu. 2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
Calea ,oilor0
Retur n raza or. C)iinu Calea ,oilor! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! -d. (raian! str. 2reno-le! n raza or. Codru
str. CostiuBeni! str. 'alea "7elor! str. CostiuBeni! str.
N. (ur*)ene4.
1'4 str. 2). Codreanu
str. Pdurii
Tur str. 2). Codreanu! str. Cornului! str. 'asile
3u7u! str. Constituiei! str. Ion Crean*! str. +.
Coand! str. ,itro7olit Doso&tei! str. ,i)ai 'iteazul!
str. "l-ioara! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
Iu. 2a*arin! -d. Dece-al! str. N. 8elins6i! str.
.armize*etusa! str. 2rdina $otanic! str. Pdurii0
Retur str. Pdurii! str. 2rdina $otanic! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. "l-ioara! str. ,.
'iteazul! str. Columna! str. +. Coand! str. Ion
Crean*! str. Constituiei! str. 'asile 3u7u! str.
Cornului! str. 2).Codreanu
1'$ :.tr. $cioii Noi str.
8im-rului (com7le#ul
turistic9lora)!
Tur str. $cioii Noi! os. ,unceti! str. $ure-ista!
str. Inde7endenei! str. (eilor! -d. Dacia (7/n/ la
intersecia cu -d. Cuza5'od)! 4iaduct! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! str. "l-ioara! -d. ;enaterii
Naionale! str. (udor 'ladimirescu! str. Dumitru
;/canu! str. 8im-rului0
Retur str. 8im-rului! str. Dumitru ;/canu! str.
"cad. ". .a)aro4! str. N. Dimo! str. (udor
'ladimirescu! -d. ;enaterii Naionale! str.
"l-ioara! -d. C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! 4iaduct! -d.
Dacia! str. (eilor! str. Inde7endenei! str. $ure-ista!
os. ,unceti! str. $cioii Noi.
1') :Or. Codru (str.
.c)inoasa Deal) 2ara
"uto Nord
Tur n raza or. Codru str. .c)inoasa Deal! str.
.i)astrului! n raza or. C)iinu os. +/nceti! str.
,ioria! str. 2). "sac)i! str. Pantelimon +ali77a! str.
Ismail! Calea ,oilor 0
Retur n raza or. C)iinu Calea ,oilor! Ismail!
str. ". ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri! os. +/nceti!
n raza or. Codru str. .i)astrului! str. .c)inoasa Deal.
1)0 :Or. Durleti (str. Nicolae
Dimo) Piaa Pantelimon
+ali77a
Tur n raza or. Durleti str. Nicolae Dimo! n
raza or. C)iinu str. Ialo4eni! str. .7icului! os.
+/nceti! str. ,ioria! os. +/nceti! str. Pietrarilor!
Drumul 'iilor! str. 3acului! str. 'asile "lecsandri! str.
Pantelimon +ali77a0
Retur n raza or. C)iinu str. Pantelimon
+ali77a! str. "le#ei ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri!
str. 3acului! Drumul 'iilor! str. Pietrarilor! os.
+/nceti! str. .7icului! str. Ialo4eni! n raza or.
Durleti str. Dimo.
1)4 str. Constructorilor
str. Inde7endenei
Tur str. Constructorilor! str. 'asile $adiu! Calea
Or)eiului! -d. ;enaterii Naionale! str. $o*dan
'oie4od! str. @ie4! str. (udor 'ladimirescu! str.
Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dece-al! str. (randa&irilor! str. +risto $ote4! str.
Inde7endenei0
Retur str. Inde7endenei! str. $ure-ista! str.
.armize*etusa! -d. Dece-al! -d. Iu. 2a*arin! -d.
Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str. (udor
'ladimirescu! str. @ie4! str. $o*dan 'oie4od! -d.
;enaterii Naionale! str. Potei! str. Putnei! str. 'asile
$adiu! str. Constructorilor
1)# :.tr. Calea Or)eiului
os. +nceti.
Tur Calea Or)eiului! str. .tudenilor! str.
9lorilor! -d. ;enaterii Naionale! str. (udor
'ladimirescu! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d.
C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea! str. $ucureti! str. Ismail str.
". ,atee4ici! str. 'asile "lecsandri! str. 3acului! str.
'alea Dicescu! str. 2eor*e ,eniuc! Drumul 'iilor!
str. Pietrarilor! os. +/nceti (motel)0
Retur os. +/nceti! str. ,ioria! os. +/nceti!
str. Pietrarilor! Drumul 'iilor! str. 2eor*e ,eniuc!
str. 'alea Dicescu! str. 3acului! str. 'asile "lecsandri!
str. Pan +ali77a! str. Ismail! str. $ucureti! str.
Ciu&lea! -d. C. Ne*ruzzi! -d. Dimitrie Cantemir! str.
Ismail! str. (udor 'ladimirescu! -d. ;enaterii
Naionale! str. 9lorilor! str. .tudenilor! Calea
Or)eiului.
1)) -d. (raian
str. ,itro7olit
2. $nulescu5$odoni
"nulat conform dispoziiei )1#-d
din 0$ august 2014
1)( :.tr. Ceucari str. 2)
Cau.
Tur str. Ceucari! Calea Or)eiului! -d.
;enaterii Naionale! str. "l-ioara! -d. C. Ne*ruzzi!
str. Ciu&lea! 4iaduct! -d. Dacia! -d. Cuza5'od! str.
2reno-le! str. N. (estemieanu! str. C. '/rna4! str.
,lina ,ic! str. 2). Cau0
Retur str. 2). Cau! str. ,lina ,ic! str. C.
'/rna4! str. N. (estemieanu! str. 2reno-le! -d. Cuza5
'od! -d. Dacia! 4iaduct! str. Ciu&lea! -d. C.
Ne*ruzzi! str. "l-ioara! -d. ;enaterii Naionale! str.
Potei! str. Putnei! str. 'asile $adiu! str. Doina! str.
.ocoleni! str. Ceucari .
1(0 :Com. .tuceni -d.
;enaterii Naionale
(Circul)
Tur n raza com. .tuceni str. Pcii! n raza
ur-ei Calea Or)eiului! str. (udor 'ladimirescu! -d.
;enaterii Naionale! cu 4irare 7e str. "l-ioara (su-
7od)0
Retur n raza ur-ei -d. ;enaterii Naionale!
Calea Or)eiului! n raza com. .tuceni str. Pcii! str.
". ,atee4ici! str. $isericii! str. .alc/milor! str. C.
.tamati! str. Ion Crean*! str. Constructorilor! str.
2rtieti! str. Pcii.
1(1 str. $uco4inei
str. 2). Cau
Tur str. $uco4inei! str. N. ,ilescu .7tarul! str. P.
8adni7ru! -d. ,ircea cel $tr/n! str. 2inta 3atin! str.
,. .ado4eanu! str. 'adul lui 'od! str. ,ereni! str.
$udeti! str. Podul =nalt! str. <zinelor! str. Ismail! -d.
Dimitrie Cantemir! -d. C. Ne*ruzzi! str. Ciu&lea!
4iaduct! str. N. 2)eor*)iu! str. N. (estemieanu! str.
C. '/rna4! str. ,lina ,ic! str. 2). Cau0
Retur str. 2). Cau! str. ,lina ,ic! str. C.
'/rna4! str. N. (estemieanu! str. Ion Incule! str.
Ismail! str. 3e4 (olstoi! str. $ucureti! str. Ciu&lea!
-d. C. Ne*ruzzi! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail!
str. 'adul lui 'od! str. Oto4asca! str. Podul =nalt! str.
$udeti! str. ,ereni! str. 'adul lui 'od! str. ,.
.ado4eanu! str. 2inta 3atin! -d. ,ircea cel $tr/n!
str. P. 8adni7ru! str. N. ,ilescu .7tarul! str.
$uco4inei.
1(2 :.tr. ,. 'iteazul
(ma*azinul Or)ei) str.
Cetatea "l-.
Tur str. ,i)ai 'iteazul! str. "l-ioara! str. Petru
;are! str. Ierusalim! -d. 2ri*ore 'ieru! str.
"l-ioara! str. Ismail! -d. Dimitrie Cantemir! -d. Iu.
2a*arin! os. ,unceti! str. ,ins6! str. N. (itulescu!
str. Cetatea C)ilia! str. Dante "li*)ieri! str. Cetatea
"l-0
Retur str. Cetatea "l-! str. Dante "li*)ieri! str.
Cetatea C)ilia! str. N. (itulescu! str. N. 8elins6i! str.
.armize*etusa! str. ,ins6! os. ,unceti! -d. Iu.
2a*arin! -d. Dimitrie Cantemir! str. Ismail! str.
"l-ioara! str. ". Pu6in! str. Ierusalim! str. Petru
;are! str. "l-ioara! str. ,i)ai 'iteazul.
1(% :.. Dum-ra4a (str.
Drumul 'ilelor) or.
Codru (str. 'alea "7elor).
Tur n raza localitii Dum-ra4a str. Drumul
'ilelor str. Durleti! n raza or. C)iinu os.
$alcani! str. 3i4iu Deleanu! str. Nicolae +. Costin!
str. O. 2)i-u! str. "l-a5Iulia! str. Ion Crean*! str.
1u*en Coca! str. 'asile 3u7u! str. Constantin .tere!
str. ,. @o*lniceanu! str. (i*)ina! str. ". ,atee4ici!
str. Pan +ali77a! str. Ion Incule! str. N. (estimieanu!
str. 2reno-le! n raza or. Codru str. CostiuBeni! str.
'alea "7elor0
Retur n raza or. Codru str. 'alea a7elor! str.
CostiuBeni! n raza or. C)iinu str. 2reno-le! str. N.
(estimieanu! str. 'l. @orolen6o! str. 2). "sac)i! str.
Pantelimon +ali77a! str. ". ,atee4ici! str. ,i)ai
1minescu! str. ". %ciuse4! str. Constantin .tere! str.
'asile 3u7u! str. 1u*en Coca! str. Ion Crean*! str.
"l-a5Iulia! str. O. 2)i-u! str. Nicolae +. Costin! str.
3i4iu Deleanu! os. $alcani! n raza localitii
Dum-ra4a str. Durleti! str. Drumul 'ilelor (masi4
7duros).