Sunteți pe pagina 1din 37

CUPRINS

1. Introducere in domotica................................................................................3
1.1 Clasificare................................................................................................5
1.2 Principii generale al conceptului de domotica........................................8
1.3 Variante constructive...............................................................................9
2. Principii de functionare..................................................................................10
2.1 Managementul energetic..........................................................................10
2.2 tandarde domotice.................................................................................10
2.3 Pre!entarea standardului "#10.................................................................11
2.3.1 Piata profesionala "#10................................................................15
2.3.2 Piata mondiala "#10.....................................................................1$
2.3.3 %opologia unui sistem domotic.....................................................1&
2.' (c)ipamente folosite in domotica..............................................................18
3. c)eme de principiu ale ec)ipamentelor folosind standardul "#10................30
1
1. Introducere in Domotica
Domotica este o aplicatie a calculatoarelor si ro*otilor pentru ec)ipamente
casnice. (ste un cuv+nt compus din domus ,latina- .nsemn+nd casa/ si informatica.
0omotica este o stiinta a viitorului care are scopul de a face viata omului c+t mai
conforta*ila.
Cladirea viitorului- fie ea locuinta sau spatiul .n care petrecem timpul pe perioada
programului de lucru- repre!inta o*iectul anali!elor si cercetarilor minutioase pentru
foarte multe domenii de activitate.
Cea mai mare parte a oamenilor petrec ma1oritatea timpului .n interior si deci
viitorul impune ca o necesitate- nicidecum ca un lu2- 3cladirea inteligenta3. 4*ordarea
unei 3cladiri inteligente3 a a1uns la nivelul de a*ordare sistemica- integrare si
interopera*ilitate si integrea!a conceptul de optimi!are a consumurilor energetice cu
siguranta- securitatea- confortul si comunicatiile. (volutia din industria aparaturii utili!ate
.n controlul proceselor este .n plina maturitate si are la *a!a principiul interopera*ilitatii.
5n unele lucrari- acest tip de cladiri apar su* denumirea de cladiri cu coeficient de
intelingenta. 6e#am o*isnuit sa le numim cladiri inteligente- cu toate ca I7#ul lor re!ida
de fapt din modul .n care sunt controlate sistemele de orice fel e2istente .n aceste
constructii. 8e vedem apar+nd ca ciupercile dupa ploaie prin oras. 30a *ine3 sa ai sediul
.ntr#o astfel de cladire. 5nsa tendinta la nivel international este aceea de interconectare a
acestor cladiri. Vom asista- .n opinia specialistilor- la nasterea de adevarate orase
inteligente.
5ntr#o cladire traditionala- sistemele individuale sunt controlate independent- iar
parametrii lor nu se afectea!a reciproc. 9 cladire poate fi numita inteligenta atunci c+nd
controlul sistemelor sale este integrat- iar deci!iile sunt luate pe *a!a unui set de date. 0e
fapt- nu cladirea este inteligenta- ci felul .n care sunt controlate sistemele ei.
5n :om+nia- .n momentul de fata- nu este o piata pentru astfel de cladiri
inteligente- la nivel re!idential- pentru ca oamenii nu stiu foarte *ine despre ce este vor*a-
acest lucru fiind privit strict ca pe un moft si nu ca o utilitate. 4ceste tipuri de constructii
au .nceput sa#si faca aparitia .n :om+nia doar de c+tiva ani si va mai dura p+na se va
constienti!a ce vor *eneficiarii si ce pot oferi furni!orii. Investitiile .n 3inteligenta3
2
cladirilor de *irouri se 1ustifica- .n sc)im*- .n :om+nia- datorita avanta1elor pe care le
pre!inta. Proiecte din ce .n ce mai mari apar .n diferite !one ale ;ucurestiului- dar si .n
tara.
Cladirea inteligenta tre*uie sa fie o cladire care sa se poata adapta nevoilor
c)iriasilor. 0e e2emplu- daca afara- la ora 11- sunt 22 de grade Celsius- iar toata lumea a
venit dimineata .m*racata foarte gros- deoarece cu o !i .nainte a fost foarte frig- .n cladire
temperatura tre*uie sa se regle!e automat- la o temperatura de confort.
Domotica cuprinde urm<toarele domenii de activitate=
- programarea audio#video >i a informa?iilor pe *a!a sistemului de televi!iune prin ca*lu
>i prin satelit@
- comunicare de date >i voce pe *a!a liniilor telefonice >i de fa2 >i a inter# netului ,e#
mail/- folosind un calculator#ga!d< legat la o re?ea de calculatoare@
- securitatea domiciliului- *a!at< pe sen!ori >i linii tclefonice sau re?ele locale de ca*lu@
- gestionarea energiei consumului intem >i comunicarea la distan?< cu furni!orul de
energie pentru informa?ii- pl<?i sau opera?ii de service@
- monitori!area medical< am*ulatorie >i asigurarea de consulta?ii la distan?< pacien?ilor@
- practicarea .nv<?<m+ntului la distan?<
- practicarea divertismentului la distan?< ,1ocuri pe calculator/@
- securitatea informa?iilor aferente tran!ac?iilor financiare@
- practicarea comer?ului electronic la maga!inul virtual@
- mentenan?a la distan?< a dispo!itivelor casnice@
- re!olvarea unor pro*leme de invaliditate.
3
1.1 Clasificare
0omotica defineste o gama larga de instalatii-folosite in mai multe domenii- in
case-apartamente sau c)iar in afara lor.Cele mai importante dintre acestea ar fi=
1#HVAC ,din engle!a Aeating- Ventilation and 4ir Conditioning/- se ocupa cu
climati!area locuintelor-si este cel mai important aspect intr#o locuinta.Cu a1utorul acestor
sisteme-putem controla temperatura din casa-c)iar si de la distanta prin internet.
4stfel-aflati la munca-nu vom mai fi surprinsi de eventualele modificari ale vremii si
sc)im*arile de temperatura.
2#Iluminatul domestic. istemele de control a iluminarii pot controla orice sursa de
lumina din casele noastre-si au mai multe intre*uintari cum ar fi =
#0econectarea totala a tuturor luminilor.
#4prindereaBstingerea luminilor separat in fiecare camera.
'
#:eglarea luminii am*iante in casa in functie de necesitate.
3#Iluminat natural. 4ici putem mentiona sistemele de control a draperiilor in functie de
ora sau de lumina de afara.
'#Audio. istemele audio au ramas simple ca structura acestea continand 3 elemente de
*a!a =
#Ca*lu C4%$ -CDga*Dte (t)ernet compati*il
#et de *o2e
#Panou-tastatura pentru controloul sunetului.
Categoria vi!ea!a pornireaBoprirea sunetului si distri*utia acestuia in casa-si anume
selectarea unei surse audio si locatia in casa unde acesta tre*uie sa furni!e!e sunetul. pre
e2emplu putem asculta mu!ica intr#o camera sau in toata casa prin simpla apasara a unor
taste.
5#Video. Putem vi!uali!a aceeasi imagine la mai multe televi!oare in toata casa fara a fi
nevoie sa le comandam individual de la diferite telecomen!i. 9 alta intre*uintare ar fi
accea a intercomurilor. a presupunem ca avem instalate camere de luat vederi la usile
locuintei.Putem sa vedem cine se afla la usa-imaginea fiind transmisa de la camera direct
la televi!or-fara a fi nevoie sa ne deplasam la usa.
$#Sisteme de securitate si supravegere.
Cu a1utorul instalatiilor de domotica putem selecta si verifica camere video direct de pe
Internet.Mai mult acestea pot fi nu numai monitori!ate cat si controlate individual de
catre proprietar.(le pot deasemenea fi dotate cu sen!ori de miscare care vor detecta
patrunderi neautori!ate si anunta proprietarul prin Internet sau c)iar apeland numarul
acestuia.
Categoria include controlul si distri*utia camerelor video ce pot=
5
#detecta eventuali intrusi
en!ori de detectie a miscarii
en!ori cu de contact magnetic usaBfereastra ce pot semnala efractia
en!ori de detectie a spargerii unei ferestre
en!ori de modificare a presiunii pe o suprafata
#detecta inundatii-incendii-scapari de ga!e
#anunta in ca!ul unor accidente de natura medicala
&#Intercomuri
istemele permit comunicatia intre diferite camere ale casei cu a1utorul microfoanelor si
*o2elor. 4cestea se pot accesa prin Internet c)iar.
0easemenea un alt scop al intercomurilor este transmisia de alarme in diferite ca!uri.
8# Alte e!emple
4vand componentele )ardEare si alimentare-practic aproape orice poate fi comandat
monitori!at automat sau manual. Cateva e2emple ar fi =
#4parate de cafea
#Fsile unui gara1
#Instalatia de stropire a plantelor
#Pompa de piscina.
(tc.
1." Principii generale al conceptului de domotica
$
istemele domotice asigur< cre>terea calit<?ii vie?ii ,prin comoditate-
independen?<- autodeterminare/ >i reali!ea!< economie de energie.
C+teva functiuni .ndeplinite de ec)ipamente ,electrocasnice/ domotice=
Controlea!a draperiile- ferestrele dintr#o locatie- toata !iua- fara interactiunea
omului.
0esc)ide sau *loc)ea!a si de*loc)ea!a poarta si intrarea .n gara1- cu un control
separat sau glo*al.
Controlea!a clima din interiorul caselor. Prin apasarea unui *uton se poate seta
.ncal!irea pe timp de noapte@ stinge lumina c+nd nu esti .ntr#o .ncapere@ sa .nc)ida
poarta dupa plecare.
Controlea!a sunetul si )ome cinema din orice camera- utili!+nd *utoane- ta*louri
sau telecomen!i.
4sigura lumina potrivita la locul potrivit@ sistemele domotice pot asigura si
memora intensitatea luminoasa .n functie de preferintele persoanelor.
Pot pregati inteligent G de e2. gradinile prin pornirea stropitoarelor atunci c+nd
solul este prea uscat@ # si alte lucrari cum ar fi cele canal@ pelu!ele sunt udate doar
atunci cand estenevoie- iar persoanele pot stra*ate pelu!ele fara frica ca pot fi
udate.
Pot aprinde lumina doar atunci c+nd o persoana este prin prea1ma,uneori cu rol
de alarma/.
Cerin#ele instala#iilor domotice
Cerin?ele instala?iilor domotice sunt urm<toarele=
- utili!area de interfe?e simple >i ieftine@
- autode!voltarea sistemului-
- conectarea ec)ipamentelor .n diverse puncte >i recunoa>terea lor@
transmisia sigur< a informa?iilor
&
$cipamente pentru sisteme domotice
Implementarea domoticii este favori!at< de noile ec)ipamente=
- traductoarele inteligente- care reali!ea!< conversia analog#numeric<- condi?ionarea
semnalelor >i prelucrarea primar< a lor@
- microcontrolere- care reali!ea!< ac)i!i?ia informa?iilor- prelucrarea datelor- mascarea
erorilor- managementul energetic >i gestionarea .ntreruperilor@
- sisteme autotesta*ile pentru controlul on line al func?ion<rii@
- sisteme de conducere ierar)i!ate pe mai multe niveluri ,de proces- de fa*rica?ie- de
conducere- de supervi!are/ tip ;4C#net@
- calculatoare porta*ile- care se pot conecta la internet >i se pot interfa?a cu re?elele
pu*lice- de *irou >i casnice@
- internetul rapid ,08- modem prin ca*le >i far< fir/ >i a treia genera?ie de re?ele far< fir
cu vite!e de 1 HM;BsecI- care permit utili!area sistemelor video >i radio prin Internet >i
telefonia celular<.
1.% Variante constructive
Aritectura sistemelor
Putem evidentia 3 ar)itecturi principale ale sistemelor =
#4r)itectura Centrali!ata= Fn controller central primeste informatia de la mai multi
sen!ori si -odata procesata aceasta-generea!a comen!ile catre aparatele de riguare.
#4r)itectura 0istri*uita = Comen!ile si deci!iile sunt luate de fiecare sen!or si actuator.
0e o*icei aceasta ar)itectura e specifica sistemelor tip magistrala ce folosesc ca*luri.
#4r)itectura Mi2ta=isteme cu ar)itectura decentrali!ata ce au mici ec)ipamente ce
primesc si procesea!a informatia si apoi o trimit catre restul ec)ipamentelor din casa.
8
&etode de Interconectare
Cu a1utorul ca*lurilor=
#Ca*lu de fi*ra optica.
#Ca*lu torsadat si coa2ial
#8inie de tensiune. ,I6%(96- "10/
Jireless=
#Prin radio ,I6%(96- Ji#Ki -;luetoot)- CP:/
#Infrarosu
4tat ca*lu cat si Jireless=
#I6%(96

". Principii de functionare
".1 &anagementul energetic
%elegestiunea energiei presupune sc)im*ul de informa?ii .ntre furni!orul >i
consumatorul de energie .n privin?a consumului- tarifului- folosirii de tarife economice >i
a opera?iilor de service.
9ptimi!area consumului energetic ale sistemelor domotice cu surs< proprie
tampon ,pentru sesi!area incendiilor sau antiefrac?iei/- se reali!ea!< prin utili!area
regimului de a>teptare ,stand *D/ a microcontrolerelor componente. %raductonil este .n
stare de consum minim p+n< la atingerea pragului de anclan>are.
:educerea consumurilor energetice se poate o*?ine >i prin alegerea convena*il< a
perioadei de e>antionare a m<rimii supraveg)eate sau prin programarea .ntreruperilor
microcontroierului
9
"." Standarde domotice
In domotica au aparut o gama destul de larga de standarde ce se pot folosi in
moderni!area si construirea unei case LinteligenteM.
Pentru facilitarea comunica?iei .ntre diferite dispo!itive utili!ate .n cl<diri s#a
impus necesitatea ela*or<rii unor standarde noi de comunicare ,"# 10- C(;us- (A-
CA/ sau prin unificarea sistemelor de fa*rica?ie a diver>ilor furni!ori ,;4Cnet/.
'ecnolog( 'ransmission medium 'ransmission speed&a!imum distance to te
device
(t)ernet Fns)ielded tEisted pair 10 M*itBs G 1 C*itBs 100 m
AomePlug 1 C*itBs G 10 C*itBs 2 Nm G 15 Nm
AomePlug (lectrical Eiring 1' M*itBs # 200 M*itBs 200 m
Fniversal PoEerline 4ssociation 200 M*itBs 200 m
Ji#Ki B I((( 802.11 :adio freOuencD 11 M*itBs G 2'8 M*itBs 30 mG100 m
;luetoot) :adio freOuencD 1 M*itBs G 10 M*itBs 10 mG100 m
I6%(96 (lectrical Eiring P Jireless 1.2 N*itBs 1-000 mP ,(lectrical Eiring/
50 mP ,Jireless/
"10 (lectrical Eiring 50 *itBs G $0 *itBs
Qig*ee :adio freOuencD 20 N*itBs G 250 N*itBs 10 m G &5 m
".% Pre)entarea standardului *+1,
tandardul american "#10- reali!at de c<tre P9J(:A9IR( pentru controlul
aparatelor casnice- permite comunicarea compati*il< prin intermediul ca*lului e2istent de
alimentare cu energie electric< la 110 V. e folosesc elemente transmi?<toare P8513 sau
%J523 a unor semnale de cod >i receptori "10 care detectea!< aceste semnale >i
activea!< func?ionarea pe *a!a mesa1ului primit. %otul este controlat de un calculator
legat la transmi?<toare prin ca*lu telefonic.
10
istemele domotice folosesc sisteme cu automate programa*ile. 4ceasta este cu
at+t mai necesar cu c+t e2ista automate programa*ile implementate pe PC- a>a numitele
oft#P8C. 4utomatele programa*ile ,4P/ pot fi considerate microcalculatoare
speciali!ate care func?ionea!< .n timp real- adic< asigur< o limit< ma2im< pentru
durata procesului de ac)i!i?ie- prelucrare >i redare a informa?iilor. 4r)itectura tipic< a
unui 4P este pre!entat< .n Kig. 1. e o*serv< rolul important al intr<rilorBie>irilor logice
>i analogice si al posi*ilit<?ilor de e2tensie.
Intr#un sistem de domotic< - pot e2ista la nivelul de management >i nivelul de
automati!are calculatoare care nu .ndeplinesc condi?ia de func?ionare .n timp real- de
e2emplu diversele servere ,Ee*- *a!e de date- ftp- etc/- gateEaD sau sta?ii clien?i. sc)ema
de func?ionare pentru 4P const< .n scanarea intr<rilor- e2ecutarea algoritmului de
conducere- actuali!area ie>irilor >i reali!area opera?iilor de .ntre?inere.
-ig. 1 4r)itectura tipica a unui automat programa*il
Kormatul de cod "#10 este un standard S0e KactoT in transmisia P8C ,PoEer
8ine Carrier # %ransmisia prin circuitele de alimentare cu energie electrica/.
Kormatul de cod a fost prima oara introdus in anul 19&8 in istemul de Control
:e!idential al companiei ears si in istemul PlugUn PoEer al companiei :adio )acN.
0e atunci- "#10 a de!voltat si produs versiuni 9.(.M. ,9riginal (Ouipment Manufacturer
# Producator 9riginal de (c)ipamente/ ale istemului de Control :e!idential pentru mai
11
multe companii- inclusiv pentru 8eviton Manufacturing Co.- Ceneral (lectric- CVW
Dstems- c)lage 8ocN Co- tanleD Aealt)BQenit) Co.- AoneDEell- 69:J(; si ;usc)
Raeger.
%oate aceste sisteme folosesc formatul de cod "#10. %oate sistemele sunt
compati*ile si practic toate istemele :e!identiale folosesc "#10 cu module P8C.
Kormatul de Cod "#10 este patentat. Pentru a putea *enefica de avanta1ele de cost
generate de folosirea Modulelor "#10- o serie de interfete P8C sunt oferite ca mi1loc de a
trimite semnale compati*ile "#10 pe circuitele de alimentare cu energie electrica.
%ransmisiile "#10 sunt sincroni!ate cu momentele de trecere prin !ero ale semnalului
de curent alternativ ce trece prin reteaua de distri*utie cu energie electrica.
Interfetele P8C transmit un front de unda dreptung)iular de 50 A! cu o intir!iere
ma2ima de 100 Xsec de la momentul trecerii prin !ero a curentului electric alternativ.
Intir!ierea ma2ima dintre intrarea purtatoarei de semnal si virful de 120 WA! ale
semnalului de iesire este de 50 Xsec.
Codul 1 ;inar este repre!entat de o virful de 120 WA! timp de o milisecunda- la
momentul de trecere prin !ero a curentului electric alternativ iar Codul 0 ;inar este
a*senta virfului de 120 W)!.
Intr#un sistem de distri*utie tri#fa!ic- aceste virfuri de 1 milisecunda sunt transmise de
trei ori in scopul coincidentei trecerii prin !ero a tuturor celor trei fa!e electrice.
-ig. "
12
In scopuri de claritate- semnalele din Kigura 2 sunt pre!entate ca si cum s#ar vedea printr#
un filtru trece sus. emnalul de unda oscilatoriu de 50 A! este pre!entat doar ca referinta.
In realitate- semnalele sunt supra#impuse peste semnalul de unda oscilatoriu de 50 A! si
arata mai mult ca cele pre!entate in Kigura 3.
-ig. 3
9 transmisie de cod completa se intinde pe 11 cicluri ale semnalului de curent
electric.Primele 2 cicluri repre!inta un Cod de Pornire. Frmatoarele ' cicluri repre!inta
Codul de Casa si ultimile 5 cicluri repre!inta fie un Cod 6umeric ,de la 1 la 1$/ fie un
Cod de Kunctie ,Pornit- 9prit- etc/. 4ceasta secventa completa ,Cod de Pornire- Cod de
Casa- Cod C)eie/ este transmisa in grupe de cite 2 cu o pau!a de 3 cicluri intre fiecare
grup de 2 coduri.
emnalele de Crestere si de cadere a Intensitatii de Iluminare ,;rig)t si 0im/
sunt e2ceptii de la aceasta regula si sunt transmise in mod continuu ,cel putin de 2 ori/
fara pau!e intre coduri. Ve!i Kigura 3.
-ig. ' Ciclurile Curentului (lectric 4lternativ
13
In fiecare secventa de date- fiecare cod de ' sau 5 *iti ar tre*ui transmis atit ca atare
cit si in forma complementara pe 1umatatile de ciclu alternative ale curentului electric.
pre e2emplu- daca un virf de semnal de 1 milisecunda este transmis pe o 1umatate de
ciclu ,1 in cod *inar/ atunci nici#un semnal nu ar tre*ui sa fie transmis pe urmatoarea
1umatate de ciclu ,0 in cod *inar/. Ve!i Kigura 5.
-ig.5
".%.1 Piata Profesionala *+1,
(2ista o foarte su*stantiala si crescinda cerere pentru produse "#10 profesionale in
tatele Fnite ale 4mericii.
Y 8eviton foloseste o gama de 50 de produse
Y 4C% integrea!a te)nologia "#10 in instalatiile sale de incal!ire- ventilare si aer
conditionat.
Y "#10 Pro deserveste nevoi ma1ore de afaceri si industriale
Y %oate sistemele de securitate proiectate in tatele Fnite ale 4mericii sunt compati*ile cu
te)nologia "#10
Cota in crestere a %e)nologiei "#10 in piata profesionala mondiala
0esi tatele Fnite au fost in mod traditional cea mai mare piata pentru produsele "#10-
van!arile se e2tind rapid in (uropa- 4sia- 4merica 8atina- Qona Pacific- 4sia 4ustrala si
4frica.
Companiile ma1ore europene optea!a pentru te)nologia "#10 ca fundatie pentru sistemele
lor.
Fna din primele companii de pe piata ce au im*ratisat standardul "#10 a fost compania
*ritanica ;ritis) Cas care desfasoara pac)ete speciale de securi!are centrate pe panoul de
securitate 0C PoEer 832- compati*il "#10.
1'
".%."Reteaua &ondiala *+1,
ediul Central al Crupului "#10 este amplasat in Aong Wong. 0ivi!ia de Van!ari si de
MarNeting este impartita in trei !one geografice= (uropa- 4sia si tatele Fnite.
Proiectarea si %estarea este e2ecutata in cotia.
Ka*rica "#10 din C)ina este pregatita sa produca pentru fiecare regiune- indiferent de
cerintele specifice ale fiecarei !one geografice in parte.
unt deasemeni si alti clienti ma1ori "#10 ce distri*uie su* etic)eta privata atit in tatele
Fnite cit si in 9rientul Indepartat.
Cea mai mare parte a pietei "#10 este ocupata de distri*uitorii su* etic)eta privata- care
au cerinte specifice de design. Produsele sunt e2ecutate astfel incit sa respecte cu preci!ie
specificatiile si regulamentele aplica*ile in diverse !one geografice.
15
2.3.3 %opologia unui sistem domotic
1$
(ste un sistem de control care contine=
1&
Fn procesor ultra#performant cu posi*ilitati de comunicatie e2tinse
Intrari si iesiri integrate
Posi*ilitati de IB9#uri de la distanta
:etea rapida de tip et)ernet 10B100 M*ps
Fn nou format de conectare a elementelor instalatiei electrice
Je* server
".. $cipamente folosite in domotica
1+Unitatea centrala
Fnitatea central<-(lemental fundamental al sistemului- (t)ernet 10B100 M*ps- 12
:232- 22 (Q control de securitate- '2 universal input-
instalare pe >ine 0I6.
"+ Interfata *+1, port serial pentru Calculator Personal /PC0
18
0ispo!itivul F; operea!a in con1unctie cu Calculatorul dvs. Personal
4plicatia oftEare 4ctiveAome este foarte usor de folosit si este compati*ila cu
sistemele de operare JindoEs. 0ispo!itivul primeste semnale :K de la sen!ori "10 tip
M13( si poate declansa macro#uri sau poate controla :K lumini si alte ec)ipamente
electrice. 0ispo!itivul se foloseste in con1unctie cu o gama larga de produse destinate
automati!arii.
Interfata "#10 pentru PC este calea ideala de folosire a Calculatorului dvs.
Personal in scopul sporiririi gradului de securi!are a casei- de economisire a energiei si de
crestere a nivelului de convenienta in procesul de gestionare a casei.
9 comanda generata de un 0ispo!itiv de Control ,precum Mini#0ispo!itivele de Control/
operea!a in mod normal un dispo!itiv "#10 in mod direct ,e2. prin apasarea *utonului
UP9:6I:( 41U- se porneste modululul "#10 cu codul 41/.
Interfata "#10 poate fi insa programata sa intercepte!e o comanda "#10 si sa raspunda la
aceasta prin generarea automata a unui intreg grup de comen!i "#10- denumit generic
Umacro#comadaU.
pre e2emplu- prin apasarea *utonului UP9:6I:( 41U pe un 0ispo!itiv de Control se pot
aprinde luminile scarii si ale dormitorului ca peste 20 de minute- intensitatea luminilor
dormitorului sa se micsore!e in mod automat cu 50Z- luminile scarii sa se stinga si ele in
mod automat si- in cele din urma- toate luminile sa se stinga peste inca 30 de minute- tot
automat.
19
Specificatii
4limentare= F;
Comunicatia "#10= :K
%+Interfata *+1, IR 1 &ini Consola
Interfata "#10 I: B :K permite controlul a pina la 8 Module "#10.
0ispo!itivul converteste semnalele in Infra:osu B :K provenite de la %elecomen!ile
capa*ile sa transmita comen!i "#10 ,spre e2emplu= %elecomen!ile MarmiteN $ in 1
,F:23(100/- MarmiteN 8 in 1 ,F:2'(103/- Ko2 si 9ne for 4ll/
-unctionare2
Mini#Consola de Comanda I:&2'3 permite folosirea unei %elecomen!i I: B :K capa*ila
sa transmita comen!i "#10 destinate controlului dispo!itivelor electrice sauBsi circuitelor
de iluminare conectate la sistemul de distri*utie cu energie electrica prin module "#10.
0ispo!itivul este preva!ut cu *utoane pentru controlul direct de la consola a pina la 8
Module "#10.
unt preva!ute deasemeni *utoane pentru Comanda Clo*ala de Pornire a tuturor
modulelor "#10 Conectate ,4ll 8ig)ts 9n and 4ll Fnits 9ff/- inclusiv pentru controlul
intensitatii de iluminare ,0im and ;rig)t/ pentru circuitele de iluminare incandescente.
20
In momentul in care se primeste o comanda "#10 de la o %elecomanda I: B :K- un 8(0
:osu se aprinde si clipeste intermitent pentru a indica faptul ca o transmisie are loc.
Specificatii2
4limentare= 230 V ,P10Z #15Z/ B 50 A!
Puterea consumata in stare latenta= [\ 2J
Comunicatia "#10 :K= '33.92 MA!
Control de la Consola= Codurile de unitate la 1 la 8
Control din %elecomanda I:= Codurile de unitate de la 1 la 10
Control din %elecomanda :K= Codurile de unitate de la 1 la 10
4ctionari simultane pe diferite adrese= Posi*ile
.+ Consola
(ste cea care permite
programarea componentelor
sistemului si a functiilor de
sistem dorite de client.
21
3+4mnitouc screen
4re functii complementare consolei-
pot fi vi!uali!ate starile sistemului- in
plus ofera si functia de videointerfonie.
5+Sirena de Putere *+1,
irena de Putere Putere "#10 PA&208 are o putere de emisie de 110 d;.
PA&208 se introduce pur si simplu in orice pri!a electrica.
-unctionare
]irena de Putere PA&208 este o sirena care poate fi instalata la distanta si care poate fi
controlata de la distanta. PA&208 emite un sunet patrun!ator de 110 d;.
PA&208 primeste semnale prin sistemul de alimentare cu energie electrica si
raspunde la comen!ile glo*ale intermitente de pornire B oprire ,U488 8ICA% 96U- U488
F6I% 9KKU/ provenite de la orice sistem de securi!are "#10 sau de la Interfata pentru
4lertare impotriva (fractiei M10.
22
Aplicatii tipice
9rice sistem de securi!are ,non "#10/ care foloseste Interfata M10 pentru a declansa
aprinderea intermitenta a luminilor- va putea declansa concomitent si irena de Putere.
4tunci cind este folosita in con1unctie cu un sistem de securi!are "#10 sau cu Interfata
M10- irena de Putere se va declansa cu citeva secunde intir!iere fata de momentul
declansarii alarmei si se va opri cu citeva secunde intir!iere fata de momentul de!armarii
sau opririi alarmei. PA&208 poate fi configurat sa raspunda oricarei dintre cele 25$ coduri
"#10 disponi*ile ,1$ Coduri de Casa 2 1$ Coduri de unitate/.
Specificatii2
4limentare= 230 V ,P10Z #10Z/ B 50 A!
Curent de alimentare= [\ 20 m4 re!istenta capacitiva
Puterea de (misie a irenei= 110 d;
ensi*ilitatea emnalului= 15 mVpp min. 50 mVpp ma2 ^ 120WA!
Impedanta de intrare= _\ 55 ` ,8 # 6/ ^ 120 WA!
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru functionare= #10a C ##_ P50a C
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru stocare= #20a C ##_ P&0a C
23
6+Detector de miscare
Caracteristici Principale
M10( este un detector de miscare I:P ,Infra:osu Pasiv/ ,auto/supervi!at
,trimite un semnal de auto#verificare la fiecare 90 de minute/. 0ispo!itivul *eneficia!a de
posi*ilitatea de a1ustare duala a sen!itivitatii. 0ispo!itivul foloseste coduri de 1$ *iti
pentru transmisiunile :K. M0( operea!a pe *a!a de *aterii si detectea!a nivelul de
incarcare minim accepta*il al acestora.
-unctionare
0etectorul de Miscare I:P M10( este un detector de interior care lucrea!a
impreuna cu orice sistem de securi!are "#10.
(ste destinat prote1arii ariilor cu mai mult de un punct de intrare precum- )olurile- scarile-
etc. %e)nologia sofisticata I:P ,Infra:osu Pasiv/ cu elemente duale com*inata cu
posi*ilitate de a1ustare duala a sen!itivitatii asigura faptul ca 0ispo!itivul M10( va
detecta pina si pe cel mai istet )ot. In acelasi timp- M10 nu va putea fi pacalit de
miscarea animalelor de casa.
Aplicatii tipice
M10( poate 3vedea3 pina la distanta de 12 metri la un ung)i de 90a si poate fi
plasat la 30 metri de Consola de ;a!a.
0etectorul de Miscare I:P M10( este ,auto/supervi!at ceea ce inseamna ca sistemul va
va informa cind *ateriile sunt pe terminate.
2'
Fn comutator plasat in partea din spate a detectorului de miscare permite
a1ustarea sen!itivitatii=
#electati comutatorul pe po!itia 1 daca doriti ca declansarea alarmei sa se produca atunci
cind se detectea!a vreo miscare ,cea mai mare sensi*ilitate/.
#electati comutatorul pe po!itia 2 daca doriti ca declansarea alarmei sa se produca doar
atunci cind se detectea!a o miscare continua sau doua miscari succesive intr#un interval
de timp foarte scurt ,mai putin sensi*il la miscarea animalelor de casa/.
0etectorul de Miscare M10( este preva!ut si cu un mod special de testare care va ofera
posi*ilitatea de testare a !onei de actiune si a sensi*ilitatii.
9 Consola de ;a!a poate acomoda orice com*inatie de ma2imum 1$ detectoare de
miscare sauBsi sen!ori de usi B ferestre.
Specificatii
4limentare cu *aterii= ' 2 444
%imp de operare= 1 an daca sunt folosite *aterii alcaline
Krecventa Comunicatiei "#10 :K= '18 sau '33.92 MA!
:adiatia (misa= [ 5833 XV B m ^ 3 m
0istanta de 4ctiune :K= 30 m ,!ona desc)isa/
Codificarea transmisiunilor :K= 1$ *iti ,$553$ coduri diferite/
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru functionare= #10a C ##_ P30a C
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru stocare= #20a C ##_ P&0a C
0imensiuni= &5 2 120 2 '2 mm
7+'ermostatul
(ste cel care permite regla1ul temperaturii intr#o !ona- dar
permite si derularea unor programe orare prememorate de
sistem.
25
8+Comutator de Perete R-/% canale 4N14ff si reglarea intensitatii de iluminare0
Permite controlul a 3 module "#10 instalate in casa si ofera functiunile de Pornire-
9prire si Control al Intensitatii de Iluminare ,0im si ;rig)t/.%rimite semnale :K catre
Convertorul :adio %M13 sau catre orice fel de sistem de securi!are "#10. (ste
compati*il cu intreaga gama de produse "#10 destinate automati!arii casei.
-unctionare2
Variatoarele "#10 :K a Intensitatii de Iluminare 13( va ofera controlul asupra 3
module "#10 instalate oriunde in casa.13( este folosit de o*icei impreuna cu
Convertorul :adio %M13 care re#transmite pe sistemul de distri*utie cu energie electrica
toate codurile primite de la acesta. 13( se poate deasemeni folosi in con1unctie cu
orice fel de sistem de securi!are "#10.
Aplicatii 'ipice2
Kolositi#va de Variatoarele "#10 :K a Intensitatii de Iluminare 13( in locurile in
care doriti sa aveti control- dar in care nu aveti instalate comutatoare traditionale sau
pri!e electrice. 8ocurile ideale pentru instalarea unor astfel de Variatoarele "#10 :K a
Intensitatii de Iluminare sunt peretele de linga pat si )olul de la intrare. 13( lucrea!a in
con1unctie cu Interfata "#10 pentru PC ,CM11/ pentru va oferi capa*ilitatea de 3Ca*lare
Virtuala3 ,macro#comen!i/. Cu a1utorul unui astfel de Variator "#10 :K a Intensitatii de
Iluminare- puteti controla lampile din camera de !i dintr#o singura locatie.
2$
Specificatii
4limentare cu *aterii= 1 C: 2032.3 V 8it)ium
Krecventa Comunicatiei "#10 :K= '33.92 MA!
:adiatia (misa= [ 5833 bcdV B m ^ 3 m
0istanta de 4ctiune :K= 30 m ,!ona desc)isa/
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru functionare= #10d C ##_ P50d C
Intervalul de %emperatura e2terioara pentru stocare= #20d C ##_ P&0d C
1,+Dispo)itive 9mpotriva scurgerilor de orice tip
0etectoarele domotice de scurgeri de ap< >i scurgeri de ga! .ncorporea!< o lumin<
ro>ie de alarm<- care- .n aceste ca!uri se aprinde- emite un *ip siren< de alarm<. 4paratul
transmite prin reteaua electrica catre unitatea centrala de securitate informa?ii privind
scurgeri.
5n acela>i timp- motorul de ac?ionare al aparatului- legat de o supapa solenoid instalata .n
principalele direc?ii ale locuin?ei- este o*ligat s< .nc)id< temporar intrarea de ap< sau ga!e
naturale- prin urmare- de neutrali!are a scurgerii.
1 0etector de scurgere de apa este proiectat pentru u! casnic >i amplasarea acestora
tre*uie s< fie .ntotdeauna .n interiorul acasei cat >i in !onele de risc care urmea!< s< fie
controlate ,de o*icei- *ai si *ucatarii/.
en!orul de apa este elementul care va >tii ca e2ist< o
scurgere. Pentru a face acest lucru- aceasta tre*uie s<
fie fi2at pe perete si sa ai*acontact direct cu solul.
onda poate fi ata>at la perete cu a1utorul unui ade!iv
care a fost .n spate pentru acest scop.
2&
2. 0etectore de ga! ar tre*ui s< fie instalate .n interiorul casei >i .n camere cu ventilatie
e2terioara.
Pentru protec?ia corespun!<toare a
acestui detector de a fi plasat .ntr#un
perete li*er .n camera .n care se afl<
dispo!itivul de utili!ator sau generator
de ga! ,*oiler- araga!- etc/.
3. detectoare ec)ipamente electrice
Conectarea la dispo!itivul ce va fi controlat se
va face prin intermediul *a!ei de tip CAFW9-
inclus in suprafata dispo!itivului.
4cest esc)ipament domotic va fii controlat de
catre dispo!itivul de comanda- facand posi*ila
pornireaBoprirea- direct din fata calculatorului-
sau a unitatii de comanda.
28
11+HI+-I Audio+Sistem
(ste un sistem stand alone care poate fi conectat la unitatea centrala pentru
control centrali!at.
istemul poate acoperi ' !one fiind ec)ipat cu ' surse a '0JattB' 9)m fiecare-
e2panda*il la 8 !one si $ surse.
In afara de unitatea centrala- Nit#ul mai
cuprinde un modul de regla1 al
volumului si un modul distant care
permite preluarea semnalului de la o
sursa audio si distri*uirea lui in !onele
programate.
Pentru cei care doresc mai multa
putere sistemul are si o iesire de
semnal pentru un amplificator
suplimentar.
29
%. Sceme de principiu ale ecipamentelor domotice folosind standardul *+
1,
1. Modul pentru conectarea l<mpilor fluorescente pentru standard "#10
2. Modul pentru conectarea lampilor fluorescente pentru standardul "#10
30
3. Controlul intensitatii luminoase cu un triac
Pentru controlul intensitatii luminoase ,raportul dintre flu2ul luminos si ung)iul
solid .n care acesta este emis G se masoara .n candela/ se poate folosi o sc)ema simpla cu
triac.
5n sc)ema de mai sus- sarcina este .n serie cu un triac care primeste impulsuri de
amorsare de la un microcontroller. Microcontrollerul sesi!ea!a trecerea sinusoidei retelei
prin !ero prin divi!orul re!istiv :1 si :2 si comanda amorsarea triacului cu o .nt+r!iere
regla*ila fata de acest moment. e o*tine astfel o variatie continua a intensitatii
luminoase .ntre 0 si 100Z. Comutarea triacului generea!a pertur*atii .n retea de aceea
sistemul tre*uie preva!ut cu filtre de retea.
:eglarea simpla este vala*ila pentru sarcini re!istive.
'. %a*lou de conectare pentru "#10
31
5. Modulul adaptor pentru standardul "#10
$. 4larma vi!uala pentru sonerie
a presupunem ca vi!ionam un program la %V sau ascultam mu!ica si nu putem au!i
soneria.Circuitul de mai 1os re!olva aceasta pro*lema prin adaugarea unui indicator
vi!ual.
32
&. Modul pentru semnali!are sonora pentru standardul "#10
8. Modulul adaptor
33
9. istem automat de desc)idere a usii folosind un cod.

Prin apasarea a ' taste predefinite-vom putea desc)ide usa. istemul este usor de folosit
si foarte sigur-putand fi folosit numai de catre cei ce stiu codul.istemul foloseste un
micro#controller PIC12K$&5 si este preva!ut cu o alarma in ca!ul in care o persoana
neautori!ata tastea!a de 10 ori codul gresit.

3'
10. c)ema automatului programa*il cu microcontroler
c)ema adoptata se remarca prin compactitate si simplitate- datorita faptului ca
microcontrolerul necesita putine circuite au2iliare. e utili!ea!a sistemul de Eatc)#dog-
o*isinut cu portile circuitului F1. 4cest sistem- este o*ligatoriu pentru astfel de aplicatii-
mai
ales ca masurile de protectie si ecranare electrica sunt minime.
Pentru comunicatia seriala se utili!ea!a standardul :232- .nsa pentru utili!area
efectiva- si la distantele reale din cladiri- este o*ligatoriu standardul industrial pentru
comunicatie seriala :'85. Pentru memoria program se utili!ea!a ((P:9M#ul intern de
'N octeti- suficient pentru aplicatiile de acest nivel de comple2itate.
Circuitele de iesire sunt reali!ate cu triace comandate prin optocuploare ,MC3021- care
contin la r+ndul lor triace/. #a optat pentru aceasta solutie datorita compactitatii ei- .nsa
performantele o*isnuite sunt modeste- comutatia introduc+nd armonici peste nivelul
accepta*il.
35
5n sc)ema se indica utili!area protectiei diferentiale la curenti de defect-
.nglo*area
acestei protectii complet+nd utilitatea dispo!itivului. Constructia tranformatorului
diferential aferent este re!ervata .nsa unui numar redus de furni!ori.
7,C%" este un microcontroler pe 8 *iti ce face parte din familia MC51. (l
contine=
# o unitate centrala de procesare pe 8 *iti optimi!ata pentru controlul aplicatiilor@
# spatiu de adresare pentru memoria program de $'Wo@
# spatiu de adresare pentru memoria de date de $'Wo@
# 25$ octeti de :4M@
# 32 de linii IB9 adresa*ile *idirectional si individual@
# trei timere B numaratoare pe 1$ *iti@
# F4:% full duple2@
# 8 surseB$ vectori de .ntrerupere cu doua nivele de prioritati
# oscilator .ncorporat.
c)ema *loc a microcontrolerului 80C32
3$
:i;liografie
IN'$<RAR$A SIS'$&U=UI D$ I=U&INA' IN SIS'$&U= '$HNIC
C4&P=$* A= C=ADIRII IN'$=I<$N'$+ Catalin Daniel <4=4%(ANU
Fniversitatea %e)nica eC).4sac)iM Iasi
)ttp=BBro.EiNipedia.orgBEiNiB0omotic<
)ttp=BBEEE.caseinteligente.roB
(lemente de domotica
3&

S-ar putea să vă placă și