Sunteți pe pagina 1din 10

6.

n luna aprilie N, entitatea X (locatar) a ncheiat un contract de leasing operaional pe 5 ani cu


entitatea Y (locator), prin care a nchiriat o cldire. Din coninutul contractului reiese faptul c valoarea
contail a construciei este de !"".""" lei, iar chiria lunar este de #".""" lei, plus $%& #'(. n luna
)ai N, locatarul a e*ecutat o serie de lucrri prin care a )oderni+at cldirea, suport,nd ur)toarele
cheltuieli- consu) de )ateriale '".""" lei .i cheltuieli cu fora de )unc /#.""" lei. 0a nceputul lunii
iunie N, lucrrile efectuate au fost recepionate n a+a unui proces veral de recepie ntoc)it la
nivelul entitii. 0a sf,r.itul contractului de nchiriere cldirea va fi predat proprietarului, )preun cu
investiia reali+at. 1re+entai nregistrrile contaile efectuate de societatea X.
7. 0a data de 2/ dece)rie N o entitate efectuea+ inventarierea tuturor ele)entelor de natura
activelor, datoriilor .i capitalurilor proprii. 3u oca+ia inventarierii i)oili+rilor corporale se constat
ur)toarele-
Nr. 4*plicaii %aloare contail net %aloare de inventar
crt.
/. 3ldire / 5#".""" '5"."""
#. 3ldire # 2'".""" 52"."""
2. 6trung 3N78 /#5 5#.5"" '!.5""
'. 6iste) de calcul &sus 5' 5.!"" 5..!""
5. 9re+ 14'5! 5.""" :.5""
3o)isia de inventariere )ai cunoa.te n plus ur)toarele ele)ente cu privire la activele n
cau+- cldirea / este parial distrus, cldirea # nu este utili+at la capacitatea nor)al, iar strungul
3N78 /#5 este u+at )oral.
4*plicai cu) se soluionea+ din punct de vedere contail prole)atica deprecierii celor cinci
active, n conte*tul ;891 nr. 2"55<#"":.
8. 0a sf,r.itul e*erciiului N=/ se achi+iionea+ un utila> al crui cost este de 5#".""" lei,
a)orti+at liniar n /" ani. 0a finele e*erciiului N?/ valoarea recuperail este de !!".""" lei, iar la
sf,r.itul e*erciiului N?' de '!!.""" lei. 4*plicai care este trata)entul contail al deprecierii
utila>ului n confor)itate cu @&6 2!.
9. 4*ist indicii c un echipa)ent tehnologic a crui valoare contail net este de A"".""" lei s=
a depreciat. &cesta face parte din aceea.i 7BN )preun cu un teren, a crui valoare contail este de
#"".""" lei .i o cldire cu o valoare contail net de /./"".""" lei. %aloarea de utilitate a 7BN este
esti)at la /.'"".""" lei, iar valoarea >ust net la /.""".""" lei. Nu e*ist fond co)ercial care poate fi
ata.at raional acestei 7BN. 6 se deter)ine .i s se nregistre+e n contailitate deprecierea
echipa)entului tehnologic n confor)itate cu trata)entele specifice @&6 2!.
10. n data de /5."!.#"/', entitatea X a achi+iionat .i a pus n funciune o instalaie pentru care
se cunosc ur)toarele infor)aii- pre facturat de furni+or !"".""" lei, ta*e va)ale #!.""" lei,
cheltuieli de transport pe parcurs e*tern .i intern /!.""" lei, cheltuieli de instalare .i asa)lare 5."""
lei .i cheltuieli de instruire a personalului n vederea utili+rii instalaiei /".""" lei. 4ntitatea a dat n
folosin activul n data de #!."!.#"/' .i a optat pentru o durat de utili+are de 2 ani, ns nu a luat o
deci+ie cu privire la )etoda de a)orti+are care ar treui aleas. &stfel, aceasta poate alege ntre
)etoda liniar, accelerat sau cea n funcie de nu)rul de uniti produse, esti)at la- /".""" uc. n
anul #"/'C 5".""" uc. n anul #"/5C '".""" uc. n anul #"/!C #".""" uc. n anul #"/A. n data de
/'."/.#"/A, instalaia este v,ndut unui ter la preul de v,n+are de #5".""" lei, $%& #'(. Deter)inai
valoarea la care activul treuie pre+entat n situaiile financiare ntoc)ite, confor) celor trei )etode de
a)orti+are .i stailii i)pactul v,n+rii instalaiei asupra re+ultatului aferent anului
#"/A.
21.6e dau ur)toarele ele)ente patri)oniale ale unei ntreprinderi- capital social /5.""" D;N,
re+ultatul reportat (profit) 5.""" D;N, )a.ini (valoare net) '.""" D;N, )aterii pri)e /.""" D;N,
oiecte de inventar 2.""" D;N, furni+ori 2.""" D;N, credite de tre+orerie #.""" D;N, re+ultatul
e*erciiului (pierdere) A.""" D;N, construcii (valoare net) /".""" D;N, instalaii (valoare net)
'.""" D;N, )ateriale consu)aile /.""" D;N, produse finite '.""" D;N, credite de )oili+are #."""
D;N.
a) Deter)inai indicatorii de echiliru financiar.
) 3o)entai re+ultatele oinute.
22.6e dau ur)toarele ele)ente patri)oniale ale unei ntreprinderi- capital social 5.""" D;N,
credite ancare pe ter)en lung #.""" D;N, cldiri '.""" D;N, a)orti+ri cu)ulate A.""" D;N, clieni
A.""" D;N, credite ancare pe ter)en scurt /.""" D;N, conturi la nci !.""" D;N, re+erve legale /."""
D;N, aparatur irotic 2.""" D;N, )a.ini A.""" D;N, )rfuri 5.""" D;N, furni+ori
/".""" D;N, personal = salarii datorate !.""" D;N.
a) Deter)inai indicatorii de echiliru financiar.
) 3o)entai re+ultatele oinute.
23.3unosc,nd ur)toarele ele)ente din 3ontul de profit .i pierdere, calculai soldurile
inter)ediare de gestiune .i capacitatea de autofinanare (# )etode)-
1roducia v,ndut #".#5" D;N
1roducia stocat = /#" D;N
1roducia i)oili+at 5" D;N
6uvenii de e*ploatare :" D;N
Deluri ale a>ustrilor pentru depreciere din e*ploatare 5"" D;N
3onsu)uri )ateriale 5.5:" D;N
&lte cheltuieli .i cu)prri din e*terior /.5:" D;N
@)po+ite .i ta*e 2!" D;N
6alarii .i inde)ni+aii 2.'!" D;N
3heltuieli sociale /.A5" D;N
&)orti+ri /.""" D;N
&>ustri pentru depreciere de e*ploatare calculate A5" D;N
%enituri din participaii '" D;N
%enituri din alte valori )oiliare /"" D;N
Do,n+i ncasate '" D;N
Deluri ale a>ustrilor pentru depreciere financiare /5 D;N
Diferene de curs valutar favoraile 5 D;N
&>ustri pentru depreciere financiare calculate '" D;N
Do,n+i pltite #/" D;N
Diferene de curs valutar nefavoraile '" D;N
@)po+it pe profit /.""" D;N
24. 6e cunosc ur)toarele date-
3ifra de afaceri /.5"" D;NC
3heltuielile variaile /.#"" D;NC
3heltuieli fi*e /"" D;N.
a) Deter)inai pragul de rentailitate (cifra de afaceri pentru care re+ultatul net este ").
b) Deter)inai re+ultatul net otenail n condiiile unei cre.teri a cifrei de afaceri cu /"(.
c) Deter)inai re+ultatul net n condiiile n>u)tirii cifrei de afaceri.
d) Deter)inai cifra de afaceri necesar oinerii unui re+ultat net de #5" D;N.
e) Deter)inai cifra de afaceri necesar )eninerii re+ultatului net iniial n condiiile cre.terii
cheltuielilor fi*e cu #" D;N.
25. Din anali+a a dou Eilanuri succesive .i a 3ontului de pierdere ale unei societi co)erciale,
se identific ur)toarele flu*uri de alocri .i resurse-
= 3apacitatea de autofinanare /5.""" D;N.
= 6e distriuie dividende n su) de /5.""" D;N.
= 6e ra)ursea+ un credit ancar pe ' ani n su) de /".""" D;N.
= 6e reduce capitalul social cu su)a de 5.""" D;N, prin retragerea unui acionar.
= 6e vinde o instalaie la valoare net de /5.""" D;N.
= 1rodusele finite cresc cu #.5"" D;N.
= 8ateriile pri)e scad cu /".""" D;N.
= 9urni+orii scad cu #.5"" D;N.
= 3lienii cresc cu 5.""" D;N.
= 3onturile la nci cresc cu !.""" D;N.
= 3asa scade cu !.""" D;N.
a) ntoc)ii taloul de finanare utili+ri = resurse.
) @nterpretai re+ultatele oinute.
'!.0a data de 2"."!.#""A s=a casat un )i>loc de transport co)plet a)orti+at a carui valoare
contaila era de /!".""" lei. ;peratia de casare (de+)e)rarea) este efectuata de o fir)a speciali+ata,
care, pentru serviciul prestat, e)ite o factura in valoare de !.""" lei, $%& /:(. @n ur)a de+)e)rarii
activului, se recuperea+a )ateriale au*iliare si piese de schi) repre+entand 5( si respectiv /"( din
valoarea de intrare a i)oili+arii.
Rezolvare:
a) 3asarea )i>locului de transport co)plet a)orti+at-
#5/2 F #/22 /!".""" lei
) De+)e)rarea efectuat de o fir) speciali+at-
( F '"/ A./'" lei
!#5 !.""" lei
''#! /./'" lei
c) Decuperarea de )ateriale au*iliare- /!".""" lei * 5( F 5.""" lei .i piese de schi)- /!".""" lei *
/"( F /!.""" lei-
( F A555 #'.""" lei
2"#/ 5.""" lei
2"#' /!.""" lei
'A.6e reali+ea+a in antrepri+a o constructie pentru care s=a acordat antreprenorului un avans de :"."""
lei, $%& inclus. 3ostul total al lucrarilor facturate de antreprenor este de /!".""" lei, $%& /:(. 3u)
se inregistrea+a in contailitate tran+actiile efectuate in ur)atoarele situatii-
/.constructia a fost reali+ata in scopul inchirierii ei viitoareC
#.constructia a fost reali+ata in scopul deschiderii unei noi hale de productie a co)panieiC
2.constructia va fi vanduta in )o)entul finali+arii ei, destinatia ei finala fiind loc de locuinte.
D4G;0%&D4
3onstructia a fost reali+ata in scopul deschiderii unei noi hale de productie a co)panieiC
&3;DD&D4& &%&N6707@
#2#F'"' A#55".!5 lei
''#!F'"' /A'/:.25 lei
Valoare lucrrilor facturate la sfritul perioadei:
% = 404 190.400 lei
231 160000 lei
4426 30400 lei
Receptia cladirii in scopul descderii noi ale de productie
212=231 160.000 !"#
$lata furni%orului& cu re'inerea a(ansului:
'"'F( /:".'"" lei
5/#/ /"".'"" lei
#2# A#55".!5
''#! /A'/:.25
3onstructia va fi vanduta in )o)entul finali+arii ei, destinatia ei finala fiind loc de locuinte.
3onstructia a fost reali+ata in scopul inchirierii ei viitoareC
&3;DD&D4& &%&N6707@
'":F'"' A#55".!5 lei
''#!F'"' /A'/:.25 lei
Valoare lucrrilor facturate la sfritul perioadei:
% = 404 190.400 lei
331 160000 lei
4426 30400 lei
Receptia cladirii
34)=331 160.000 !"#
$lata furni%orului& cu re'inerea a(ansului:
'"'F( /:".'"" lei
5/#/ /"".'"" lei
'": A#55".!5
''#! /A'/:.25
48. @n cursul lunii noie)rie N, societatea a achi+itionat un teren in valoare de 5"."""
47D pentru care s=a otinut o finantare de la anca in valoare de '5.""" 4ur pe # ani la o rata a
doan+ii de 5(. 3are este trata)entul contail al costului i)pru)utului in confor)itate cu ;rdinul
2"55H 4fectuati inregistrarile contaile aferente achi+itiei terenului si ale pri)ului an de finantare.
49. ; societate co)ercialI deine o instalaie procuratI n anul / la valoarea de 5".""".""" lei,
a)orti+atI linear n 5 ani. 0a sf,r.itul anului 2 se decide reevaluarea sa, valoarea >ustI stailitI fiind de
#5.""".""" lei. n conditiile aplicIrii )etodei actuali+Irii valorii nete, confor) @&6 /! J@)oili+Iri
corporaleK, care sunt nregistrIrile contaileH
REZOLVARE:
VALOAREA O!"A#$LA LA %&AR%$"'L A!'L'$ 3(O%")A*OR" '*'LA"A
50.000.000)50.000.000+5,3(20.000.000
VALOAREA -'%"A ( 25.000.000
213(105 5.000.00
2813 ( 212 30.000.000
50. ; societate co)ercialI care ine evidenta )Irfurilor la pre de v,n+are inclusiv $%& .i care
practicI un adaos co)ercial de 2"( a v,ndut .i a ncasat )Irfuri n su)I de #.!#:.:"" lei, la pre de
v,n+are. 3are este costul de achi+iie, adaosul co)ercial .i $%& aferent acestei v,n+Iri .i cu) se
nregistrea+I ie.irea din gestiune a )Irfurilor v,ndute.
REZOLVARE:
VA!ZAREA *AR&'R$LOR
5311(707 2.629.900 LE$
.E%ARAREA .E /E%"$'!E
607(371 1.331.918
370(371 788.970
4428(371 509.012.90 LE$
A.AO%'L O*ER$AL E%"E 788.970
O%"'L .E A0$Z$"$E E%"E 1.331.918
1. 6ocietatea 3o)ercial JGK (din Do),nia) i)port )rfuri dintr=o ar din afara 7.4. (e*.
67&), pentru care se cunosc ur)toarele date-
) valoarea e*tern a )rfii 5"".""" L
) transport e*tern (efectuat de furni+or) /"."""L
) ta*e va)ale /"(
) co)ision va)al #( din valoarea n va)
) $%& #'(
) cursul de schi) 2,#5 lei<L
6 se nregistre+e n contailitate operaiunile.
Rezolvare:
@nitial, se vor calcula valorile in lei ale )arfurilor-
9;E( free on oard) repre+inta pretul la locul de incarcare )arfa F 5""."""L F 5""."""LM2,#5lei F
/!'"""" le1 2
3@9( cost insurance and freight) F 9;E ? transportul si asigurareaF 5""."""L ? /"."""LF
5/".""" LM2,#5 lei F /!A#5"" le1 2
$a*e va)ale F /"(M /!A#5"" lei F /!A#5" lei C
3o)ision va)al F #( M /!A#5"" lei F 22'5! lei C
$%& in va)a F #'(M ( /!A#5"" lei ? /!A#5" ? 22'5! lei) F /5A252!M#'( F '':!'5.!' lei
@nregistrari contaile-
1ri)irea facturii si a docu)entelor >ustificative celorlalte cheltuieli cu i)portul

2A/ 8arfuri F ( /5A252! lei
'"/ 9urni+ori /!'"""" lei
'"/./ 9urni+ori transport 2#5"" lei
''! &lte i)po+ite sit a*e (ta*a va).) /!A#5" lei
''A $a*e si varsa)inte asi).( c v.) 22'5! lei
1latile efectuate in va)a
( F 5/#/ Eanci in lei 5".:/5,' lei
''! N$a*e va)aleK /!A#5" lei
''A N3o)ision va)alK 22'5! lei
''#! $%& deductiila
/
'':!'5.!' lei
1lata furni+orului e*tern la cursul 2 lei<L si a furn+iorilor au*iliari (transport e*tern)
( F 5/#' 3onturi la anci in valuta
#
/!A#5"" lei
'"/ 9urni+ori /!'"""" lei
'"/./ 9urni+ori transport 2#5"" lei
c) @nregistrarea eventualelor cheltuieli cu diferentele de curs valutar
/
Daca e*peditorul este e*traco)unitar, se percepe $%&. @n situatia in care e*peditorul e*traco)unitar a incasat $%&,
atunci, pe a+a docu)entelor de plata din va)a si a docu)entelor de receptie a produsului, se aplica pentru recuperarea
$%& de la statul e*peditorului
#
3onversia se va face auto)at la cursul +ilei

!!5 3helt din dif. de curs F 5/#' 3onturi la anci in valuta
2. 6ocietatea 3o)ercial J&K livrea+ )rfuri n 67& n condiii de livrare 3&9 n valoare de
!".""" L. 3heltuielile de transport pe parcurs e*tern sunt 2.""" L (neincluse n valoarea )rfii). 3ursul de
schi) (leu = dolar) n )o)entul facturrii este de 2,#" lei<L. 0a ncasare cursul este de 2,#5 lei<L. 3ostul
)rfurilor v,ndute este de /#"""" lei. 1lata prestatorului e*tern se face la un curs de 2,#" lei<L.
c) e)iterea facturii la cursul de 2.#" lei<L
'//# clienti e*terni F A"A O /:#""" lei
. transport pe parcurs e*tern
!#' F '"/ O :!"" lei
c. incasarea )arii vandute la cursul de 2.#5 lei<L !".""" L*2.#5 lei<L F /:5""" lei
5/#' ( /:5"""lei
'//# O /:#""" lei
A!5 = 2""" lei
d. achitarea transportului la cursul de 2.#" lei<L
2.""" L * 2.#" lei<L F :!"" lei
'"/F 5/#' F :!"" lei
3. 6ocietatea 3o)ercial JXK efectuea+ e*port de )rfuri n co)ision, n 67& pentru care se
cunosc ur)toarele-
= la data de "5."'.N, se facturea+ )rfurile clientului e*tern n condiia de livrare 3@9 n
valoare de ''.""" LC
= valoarea transportului pe parcurs e*tern facturat de prestatorul e*tern /./"" LC
= co)isionul entitii de e*port este de 5( din valoarea e*tern 9;E netC
= la data de "!."'.N entitatea de e*port depune docu)entele de decontare prin anc .i
ncasea+ contravaloarea e*portului reali+at n valutC
= la data de "5."'.N se face decontarea cu entitatea productoare .i prestatorul e*tern pentru
transportC
= cheltuielile efectuate n contul entitii productoare sunt- co)ision va)al 2"" lei .i
co)isioane ancare #"" leiC
= cheltuielile proprii efectuate de entitatea de e*port sunt- salarii ale personalului i)plicat '"""
lei .i a)orti+are utila>e /.#"" lei.
n perioada de derulare a contractului cursul de schimb leu O dolar a avut ur)toarea evoluie-
= la "5."'.N - / L F 2,# lei
= la "!."'.N - / L F 2,2 lei
= la "5."'.N - / L F 2,/ lei
D4G;0%&D4
9acturarea )arfurilor catre clientul e*tern
'//( 3lient e*tern) F ( /''.2#"
'"/(9urni+or analitic producator) /'".5"" (''."""L * 2.# lei<L)
'"/(9urni+or analitic transportator) 2.5#" ( /./""L * 2.#leiM<L)
@nregistrareaco)isionului entitatii de e*port
'//(3lient producator) F A'' A."'" ( /'".5"" * 5()
Detinerea co)isionului de la unitatea producatoare
'"/(9urni+or analitic producator) F '//(3lient producator) A."'"
@ncasarea contravalorii facturii e)ise catre clientul e*tern
5/#' F ( /'5#"" (''."""L * 2,2 lei<L)
'//( 3lient e*tern) /'".5"" (''."""L * 2.# lei<L)
A!5 '.'"" (/'5.#"" O /'".5"")
&chitarea transportului
( F 5/#' 2.5#" (/./""L * 2.# lei<L)
'"/(9urni+or analitic transportator) 2.'/" (/./"" L * 2,/ lei<L)
!!5 //" ( 2.5#" O 2.'/")
@nregistrarea co)isionului va)al
''! F 5/#/< 52// 2"" lei
!25 F ''! 2"" lei
@nregistrarea co)isionului ancar
!#A F 5/#' #"" lei
@nregistrarea cheltuielilor salariale
!'/ F '#/ '.""" lei
&)orti+area utila>elor
!5/ F #5/ /.#"" lei
4. n cursul anului N operatorul econo)ic JXK ncheie cu operatorul econo)ic JGK un contract
de franci+. 9ranci+orul (X) se olig s pun la dispo+iia franci+atului (G) )arca de distriuie .i
PnoQ=PoQ=ul aferente n schi)ul unei ta*e de intrare n reeaua de franci+ de #""""" u.), $%&
#'( .i a unei redevne de /"( din cifra de afaceri a franci+atului. Durata contractului este de 5 ani,
ncep,nd cu e*erciiul N?/. 3ifra de afaceri a franci+atului n anul N?/ este /"""""" u.). Dedevena
se achit la sf,r.itul fiecrui e*erciiu.
5. O 3415a5e de v64zare c3 a7843453l9 co4:5a58 c8 ;4 c3r:3l 4o<=119 ;4 14c145a 34158=11 :)a
<85r34: <r14 e>rac=1e9 d1:<8r64d 7a1 73l5e b343r1. ?4 3r7a e>ec538r11 14ve45ar1er11 b343r1lor d14
7a@az14 :e co4:5a58 7ar>8 l1<:8 d14 @e:5134e ;4 valoare la <re= de v64zare de 7.500 le1. Valoarea
la <re= de acA1z1=1e >8r8 "VA9 a 78r>3r1lor l1<:8 d14 @e:5134e e:5e de 2.500 le1.$41=1al 43 :e c34o:c
a35or11 >3r53l31. .ac8 a35or11 <reB3d1c13l31 r8764 4ec34o:c3=1 :a3 :345 14:olvab1l19 4e;4ca:64d3)
:e <648 la eC<1rarea 5er7e43l31 de <re:cr1<=1e eC514c51v8 D3 a41)9 valoarea <reB3d1c13l31 :e va
5rece <e <1erder1 d14 crea4=e E1 deb15or1 d1verE1.
REZOLVARE:
$!RE/%"RAREA L$F%E$ *AR&'R$LOR
461 ( G
707 6048.39 LE$
4427 1451.61 LE$
.E%ARAREA .E /E%"$'!E
607 ( 371 2500 LE$
378 ( 371 3548.39 LE$
4428 ( 371 1451.61 LE$