Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor

Va recomandam sa utilizati metoda de evaluare a riscurilor elaborata in cadrul Institutului


National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii Bucuresti, pe care o vom numi
in continuare metoda INCDPM de evaluare a riscurilor. Metoda a fost avizata de
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in anul !!" si a fost e#perimentata in cadrul
unui pro$ram P%&'( derulat in tara noastra.
Aplicarea acestei metode se finalizeaza cu doua documente care vor insoti fiecare loc de
munca pe toata durata lui de viata)
- Fisa de evaluare a locului de munca si
- Fisa de masuri de prevenire
Care este esenta metodei INCDPM*
Metoda consta in identificarea tuturor factorilor de risc existenti la locul de munca
analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului
pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra
organismului uman.
Veti obtine in final nivelurile de risc partiale pentru fiecare factor de risc si nivelul de risc
$lobal pentru intre$ul sistem analizat +loc de munca,.
Cand poate fi utilizata metoda*
Puteti utiliza aceasta metoda)
- cand demarati o activitate, respectiv in faza de conceptie si proiectare a locurilor de
munca-
cand desfasurati de.a o activitate, respectiv in faza de e#ploatare a locurilor de
munca.
Care sunt instrumentele de lucru utilizate in cadrul metodei*
/ista de identificare a factorilor de risc 01 cuprinde principalele cate$orii de factori
de risc de accidentare si imbolnavire profesionala e#istenti intr-un sistem de munca-
/ista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra or$anismului uman
01 cuprinde cate$oriile de leziuni si vatamari ale inte$ritatii si sanatatii or$anismului
uman si localizarea lor posibila-
Scala de cotare a $ravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc
asupra or$anismului uman 01 este o $rila de clasificare a consecintelor in clase de
$ravitate si clase de probabilitate a producerii lor-
2rila de evaluare a riscurilor 01 cu a.utorul ei, se realizeaza e#primarea efectiva a
riscurilor e#istente la locul de munca analizat, sub forma cuplului $ravitate-frecventa
de aparitie-
Scala de incadrare a nivelurilor de risc3securitate a muncii 01 cu a.utorul ei, se
apreciaza nivelul de risc previzionat, respectiv a nivelului de securitate-
4isa de evaluare a locului de munca 01 cuprinde toate operatiile de identificare si
evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala-
4isa de masuri propuse 01 cuprinde masurile de prevenire rezultate din evaluarea
locului de munca din punct de vedere al riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala.
IN45
4ormularul 4isa de evaluare a locului de munca va cuprinde)
- date de identificare a locului de munca) unitatea, sectia +atelierul,, locul de munca-
- date de identificare a evaluatorului) nume, prenume, functie-
- componentele $enerice ale sistemului de munca-
- nominalizarea factorilor de risc identificati-
- e#plicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc identificati
+descriere, parametri si - caracteristici functionale,-
- consecinta ma#ima previzibila a actiunii factorilor de risc-
- clasa de $ravitate si probabilitate previzionata-
- nivelul de risc.
etoda I.N.C.D.P.M. de evaluarea a riscurilor este o metoda analitica, semicantitativa si este
$eneral valabila in ma.oritatea tipurilor de activitati din economie.

Metoda I.N.C.D.P.M. are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc3securitate pentru
un loc de munca, sector, sectie sau intreprindere, pe baza analizei sistemice si evaluarii riscurilor
de accidentare si imbolnavire profesionala.

Mentionam faptul ca aceasta metoda consta in identificarea factorilor de risc din sistemul
analizat +loc de munca3sector3sectie3intreprindere, pe baza unor liste de control prestabilite si
cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre $ravitatea si frecventa consecintei
ma#im previzibile. Nivelul de securitate pentru un loc de munca este considerat invers
proportional cu nivelul de risc dupa cum urmeaza!
Nivel risc , 6, ",7..8.
Nivel securitate 8, 9, :,7.

/ocul de munca analizat trebuie sa fie foarte bine definit. (valuarea trebuie efectuata de o ec;ipa
de evaluare, comple#a si multidisciplinara, care sa includa specialisti in securitatea muncii,
proiectanti, te;nolo$i, er$onomi, medici de medicina muncii etc. Metoda poate fi utilizata atat in
faza de conceptie si proiectare a locurilor de munca cat si in faza de e#ploatare.

Aplicarea metodei se finalizeaza cu doua fise pentru fiecare loc de munca "Fisa de
evaluare a riscurilor" si "Fisa de masuri propuse" si necesita parcurgerea urmatorilor
pasi!

. descrierea sistemului de analizat +loc de munca,-
6. identificarea factorilor de risc din sistem-
". evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala-
<. ierar;izarea riscurilor si stabilirea prioritatilor de prevenire-
:. propunerea masurilor de prevenire
#valuarea $iscurilor de Accidentare si Imbolnavire
Conform %egii &'()*++, art. '* lit. a-.
&dministratorul are obli$atia sa realizeze sau sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru
securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele $rupuri sensibile la riscuri.
.i conform art. / alin. 0 lit. a-.
&dministratorul are obli$atia sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la ale$erea ecipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor c;imice utilizate si
la amena.area locurilor de munca.
.copul principal al evaluarii riscurilor profesionale este prote.area sanatatii si securitatii
lucratorilor. (valuarea riscurilor a.uta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de
afectare a mediului ca urmare a activitatilor le$ate de munca. &ceasta a.uta, de asemenea, la
mentinerea competitivitatii si productivitatii intreprinderii. Conform prevederilor le$islatiei din
domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti an$a.atorii trebuie sa evalueze riscurile.
.ocietatea noastra este abilitata de catre organele
competente pentru elaborarea lucrarilor de (V&/=&'(& 'ISC='I/5' D( &CCID(N>&'(
SI IMB5/N&VI'(.