Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza SWOT a Universitatii Spiru Haret

Specializarea: Marketing si Economie si Afaceri


Internationale

Balint Isabela Ioana


Administrarea si Dezvoltarea Resurselor Umane
Universitatea Bucuresti

1
Puncte tari
• În cadrul Universitatii Spiru Haret din structura Fundatiei România de Mâine – sub
auspiciile careia functioneaza, au luat fiinta, pâna în prezent, 30 facultati cu 49
specializari, care au parcurs, în timp, etapele de autorizare provizorie si acreditare
prevazute de legislatia nationala, astfel ca, la 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret
a fost acreditata de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, singurul
organism abilitat pentru evaluarea si acreditarea institutiilor de învatamânt superior,
pentru asigurarea calitatii procesului de învatamânt, aflat sub control parlamentar.
• Universitatea Spiru Haret, universitate particulara, este „institutie de învatamânt superior
libera, deschisa, autonoma atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar,
având drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutie”( Potrivit
prevederilor art. 1161(1) din Legea nr. 480/2006);
• Structura organizatorică a universitatii este adaptată continu misiunii didactice, de
cercetare şi de instituţie de cultură regională integrată în cultura europeană. Institutul
Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS) este constituit ca organism de cercetare ştiinţifică
în cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, în conformitate cu hotararea Senatului
USH din 14.04.2009, misiunea acestuia constand in: dezvoltarea activităţii de cercetare
ştiinţifică prin integrarea tematicilor abordate în aria mondială a cercetării, oferirea
suportului pentru consultanţă şi servicii profesionale în domenii majore (mediu, societate,
economie), cooperare naţională şi internaţională.
• Structura Universitatii Spiru Haret cuprinde, urmatoarele departamente si centre:
Departamentul pentru invatamant normal/ la zi, Departamentul pentru învatamânt la
distanta, Departamentul pentru învatamânt cu frecventa redusa, Departamentul pentru
programe de masterat si doctorat, Departamentul pentru cercetarea stiintifica,
Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, Departamentul pentru tehnologia
informatiei, Departamentul pentru studiul limbilor straine, Centrul de consiliere si
orientare în cariera.
• Universitatea Spiru Haret are relatii de interdependenta organica în plan academic,
administrativ si economico-financiar, cu celelalte structuri institutionale si unitati din
cadrul Fundatiei România de Mâine: Televiziunea si Radio România de Mâine – posturi
nationale cu caracter educational, stiintific, cultural, singurele cu acest profil din mass-
media româneasca, Institutul de Sociologie si Opinie Publica (ISOP), Institutul de Studii
pentru Dezvoltarea Economico-Sociala a României, Institutul de Relatii Internationale si
Studii Europene, Academia de Cultura Nationala Dimitrie Gusti, Editura Fundatiei
România de Mâine, revista Opinia nationala – saptamânal de opinie, informatie si idei de
larg interes national, Complexul tipografic computerizat, Cluburile studentesti, Caminele
studentesti, Complexul sportiv multifunctional, Centrul de proiectare si Antrepriza de
constructii. Toate acestea asigura suportul necesar pentru desfasurarea unui proces de
învatamânt performant, competitiv, de calitate, precum si conditii deosebite de studiu,
cazare, masa si recreere pentru student;

2
• Semnatara a Magna Charta Universitatum, la Bologna (2005), Universitatea Spiru Haret
a devenit membru al Magna Charta Observatory (2005), membru asociat al Asociatiei
Universitare Europene – EUA (2005), membru fondator al Forumului Balcanic de
Comunicare (2005), membru al Agentiei Universitare Francofone – AUF (2006) si al
Confederatiei Centrelor de Limbi Straine Universitare Europene – Cercles (2006);
• Universitatea Spiru Haret a încheiat acorduri de cooperare interuniversitara, care prevad
schimburi de cadre didactice, cercetatori si studenti, sustinere de cursuri si conferinte,
proiecte comune de cercetare, stagii de practica, schimburi de publicatii, cu institutii de
învatamânt superior, institute, companii internationale: Universitatea Libera
Internationala din Moldova, Chisinau, Republica Moldova; Universitatea Jaume I.
Castello, Spania; Universitatea din Perugia, Italia; Universita Ca Foscari di Venice, Italia;
Universita degli Studi di Torino, Italia; Université de Liège, Belgia; Universitatea Paris 8,
Franta; Universitatea din Salamanca si Universitatea Internationala din Andaluzia,
Spania; Archives et Musée de la Littérature din Bruxelles, Belgia; Institutul Francez din
Bucuresti; Institutul Dante Aligheri din Bucuresti si Institutul Cervantes din Bucuresti;
British Council din Bucuresti; societati si companii: SC Eurocenter AMOBA SRL–ECL;
NBCC International, SUA; Compania Torquay – Devon, Marea Britanie; Veneto-
Vicenza, Italia etc;
• Realizarile remarcabile obtinute, într-un interval de timp scurt, n-ar fi fost posibile fara
existenta unui management de înalta calitate. Toate structurile de conducere din cadrul
Universitatii Spiru Haret au colaborat strâns, s-au implicat activ în rezolvarea obiectivelor
propuse si a problemelor aparute, contribuind decisiv la obtinerea rezultatelor cu care
Universitatea se mândreste;
• În ultimii 4 ani s-au facut investitii deosebit de importante, care au îmbogatit patrimoniul
existent. Volumul cheltuielilor pentru investitii din totalul veniturilor a crescut continuu,
de la 155.355.030.000 lei vechi, în 2004, la 709.967.430.000 lei vechi, în anul 2007. În
anul 2007, investitiile au sporit, fata de anul 2004, de 4,57 ori, fiind concretizate în:
achizitionarea de noi imobile la Sibiu, Timisoara, Viena, Madrid si extinderea celui din
B-dul Basarabia din Bucuresti, cumpararea a peste 3.000 calculatoare de ultima generatie,
a unui sistem complex de testare psihologica, de mobilier, birotica etc., în valoare totala
de 510.014.550.000 lei vechi;
• Strategia de cercetare-dezvoltare are ca obiectiv definitoriu situarea Universitatii Spiru
Haret între cele mai prestigioase universitati din Europa, prin modernitatea procesului de
învatamânt, prin cresterea ritmului creatiei, al inovarii si implementarea rezultatelor
acestor procese. Este deja o realitate faptul ca diferenta dintre universitati si dintre cadrele
didactice este data de capacitatea de cercetare stiintifica pe plan intern, dar, mai ales,
international, iar calitatea procesului de învatamânt trebuie sustinuta de cadre didactice
care desfasoara activitate de cercetare recunoscuta în plan stiintific;
• Evolutia numarului candidatilor admisi, în perioada 2004/2005 – 2007/2008, la
Universitatea Spiru Haret confirma nu numai prestigiul, recunoasterea si audienta de care
se bucura institutia noastra în rândul opiniei publice din tara si de peste hotare. În anul
universitar 2007/2008, numarul candidatilor admisi în anul I a crescut de aproape 5 ori

3
fata de anul 2004/2005. Recrutarea si admiterea studentilor se face pe principiul egalitatii
sanselor, bazata pe un set de criteria combinate.
• În prezent, 80,8% din totalul posturilor didactice din Universitatea Spiru Haret sunt
acoperite de cadre didactice cu norma de baza în institutia noastra, ceea ce exprima atât
realizarea dezideratului de a avea cadre didactice proprii, stabile, cât si prestigiul
dobândit de universitate. S-a îmbunatatit substantial raportul dintre cadrele didactice cu
experienta didactica si vechime în învatamântul superior si cadrele tinere;
• În prezent, cursurile universitare si lucrarile didactice ajutatoare publicate în Editura
Fundatiei România de Mâine acopera în proportie de 85% disciplinele din noile planuri
de învatamânt. Subliniem si faptul ca manualele, cursurile si materialele didactice
ajutatoare sunt subventionate de Fundatia România de Mâine, fiind vândute studentilor
Universitatii Spiru Haret cu o reducere de 30%.
• Alaturi de cursurile, manualele, auxiliarele didactice tiparite, studentii si masteranzii
Universitatii Spiru Haret beneficiaza de acces gratuit la biblioteca virtuala a fiecarei
facultati, de prelegerile, consultatiile, dezbaterile, lucrarile de laborator prezentate, în
direct sau înregistrate, de cadrele didactice la TvRM, post national, universitar si cultural
propriu, dar si de consultatiile gazduite în paginile saptamânalului Opinia nationala.
• Evaluarea computerizata s-a dovedit a fi un succes, eliminând aprecierile subiective,
tentativele de coruptie si frauda. Obiectivitatea, transparenta deplina, cunoasterea
instantanee a rezultatelor, durata redusa sunt caracteristici ale procesului de evaluare
desfasurat computerizat, apreciate de studenti, parinti si cadrele didactice.

Puncte slabe
• Învatamântul informatizat, bazat pe calculator, Internet, televiziune, softuri performante,
ofera o flexibilitate mai mare a modalitatilor de pregatire si evaluare, dar totodata ii
determina pe student sa renunte la studiul in biblioteci, la lectura, impiedicandu-i sa isi
dezvolte imaginatia si cunostintele generale la cote maxime;
• Universitatea noastra a creat o retea de centre pentru învatamânt la distant, numit si
invatamant la domiciliu, la scara nationala, în fiecare municipiu resedinta de judet
functionând un asemenea centru, acceptand tot mai multi candidati care nu sunt sufficient
de bine pregatiti si care totusi devin licentiati.
• Evaluarea computerizata desi elimina aprecierile subiective, tentativele de coruptie si
frauda, este obiectiva, transparenta deplin si arata instantaneu rezultatele, are si o parte
mai putin avantajoasa pentru student si anume faptul ca in sistem sunt introduse uneori
intentionat sau nu unele greseli, asadar studentul desi stie raspunsul corect nu este punctat
deoarece calculatorul nu recunoaste raspunsul, se pot face contestatii dar in mare parte
studentii renunta sa le mai faca; o alta consecinta negativa este invatarea mecanica a
materiilor si la scaderea anuala a rezultatelor intelectuale a studentilor;
• Desfasurarea, în premiera nationala, a examenului de licenta on-line, atât în centrele ID
din tara, cât si în strainatate, nu ofera o credibilitate si o valoare prea mare licentiatilor;

4
• Conservatorismul si rezistenta la schimbari a unor cadre didactice;
• Necesitatea unei mai rapide adaptari a unor cadre didactice la exigentele impuse de noile
tehnologii – calculator, Internet, televiziune, ca si a utilizarii unor didactici moderne în
procesul de predare–învatare.
• Numarul mare de absolventi ai formei de invatamant la distant,a atras atentia
reprezentantilor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii , care au declarat ca nu se
vor recunoaste diplomele studentilor care au urmat facultatile neacreditate si ca acestia
trebuie sa mai sustina un examen pentru acreditare, iar cei care sunt inca in preioada de
studiu au posibilitatea sa se orienteze spre alte facultati acreditate;
• Multi absolventi s-au confruntat cu problem la admiterea in programele de masterat,
datorita faptului ca student nu mai aveau credibilitate pentru cunostintele lor;
• Scandalului cu Ministerul Educatiei poate produce riscul micsorarii numarului de cereri
de inscrieri in institutie;
• Desi a înregistrat, în ultimul timp, unele progrese meritorii, cercetarea stiintifica în
Universitatea Spiru Haret nu se ridica la nivelul potentialului creativ de care dispune
institutia, al infrastructurii existente si al resurselor umane deosebite – cadre didactice,
studenti, masteranzi, care pot fi si trebuie atrase în activitatea de cercetare.
• Participarea cadrelor didactice, cercetatorilor, studentilor, masteranzilor la cele peste 80
de contracte de cercetare internationale, nationale, de tip grant CNCSIS, programe COST
sau de cooperare bilaterala a fost modesta, neuniforma. Cu toate ca a fost declarat
obiectiv strategic al Universitatii, rezultatele sunt departe de asteptari si de cerinte.
Consolidarea locului dobândit de Universitatea Spiru Haret pe plan national, european si
international trebuie sa-si aiba o puternica sustinere în dezvoltarea accelerata si la
standarde ridicate a activitatii de cercetare-dezvoltare, în implicarea fiecaruia si a tuturor
în procesul de inovare si de valorificare a rezultatelor acestuia.
• Experienta insuficienta a personalului didactic si doctoranzilor in elaborarea de proiecte
de cercetare;
• Implicarea insuficienta a personalului Universitatii in activitati de dezvoltare
institutional;
• Exploatarea insuficienta a resurselor Universitatii;
• Sistemul de comunicare intre diferitele compartimente, precum si intre acestea si publicul
intern si extern nu este valorificat maximal;
• Comunicarea interna este insufficient dezvoltata (profesori- studenti);
• Motivarea cadrelor didactice este mica datorita salariilor mici;
• Cuantumul real al burselor nu satisface standardul material minim, multi student fiind
nevoiti sa renunte la studii datorita lipsei de sprijin material.

Oportunitati

5
• Mediul economic din tara este în plină restructurare astfel încât necesarul de educaţie de
specialitate poate fi structurat şi prognozat, date care crează premizele unei abordări
dinamice continue a ofertei de educaţie superioară;
• Se constată un interes crescând faţă de învăţământul profesional continuu, sector în care
Universitatea Spiru Haret va trebui să-şi consolideze structurile formative şi oferta
educaţională în învăţământul pentru adulţi;
• Numeroase întreprinderi industriale şi organisme lucrative îşi manifestă interesul de a
stabili parteneriate în domeniul educaţional cu Universitatea Spiru Haret, interes care
poate fi materializat printr-o politică avantajoasă în scopul asigurării locurilor de muncă
pentru absolvenţii universităţii;
• Responsabilitatea institutiilor omoloage pentru schimburi de experienta;
• Relatiile directe cu structurile de management a proiectelor nationale si UE;
• Posibilitati extinse de armonizare a programelor de studiu cu cerintele europene in
domeniile de formare profesionala.

Amenintari
• Oferta educaţională a celorlalte instituţii de învăţământ superior;
• Metodele didactice s-au diversificat şi există tendinţa ca alături de o pregătire
profesională cognitivă să fie promovate şi metodele formative care să integreze mai rapid
absolventul în activităţile productive;
• Există pericolul ca mesajul educativ şi implicarea universităţii în viaţa socială a regiunii să
nu fie corespunzător receptată de cetăţeni şi organismele locale sau naţionale, fie datorită
conservatorismului tipic universitar, fie datorită marketingului educaţional pe care-l
promovează universitatea;
• Legislaţia specifică învăţământului superior este încă incompletă şi instabilă existând
pericolul de a influenţa şi destabiliza strategia universităţii la nivel de ofertă educaţională,
curriculă universitară, salarizare, venituri extrabugetare etc.
• Raportul excelenta/ constrangeri financiare, poate impiedica luarea solutiilor immediate
pentru noi colaborari internationale cu institutii de prestigiu si cu experienta;
• Nu exista legislatie nationala de finantare a studiilor;
• Schimbarile fregvente si radicale in legislatia româneasca privitoare la exercitarea unor
profesii;
• Scaderea interesului absolventilor pentru cariera didactica;
• Scaderea prestigiului cadrelor didactice;
• Lipsa fondurilor de sustinere a studentilor ii determina pe studenti sa puna pe planul doi
studiile fiind nevoiti sa munceasca pentru a continua studiile si pentru a se intretine, ceea
ce ii determina sa lipseasca de la cursuri, aceasta reflectandu-se in performantele slabe si
la scaderea reputatiei universitatii;

6
• Constiinta morala a studentilor privind pastrarea si intrebuintarea spatiilor si dotarilor
tehnologice ;
• Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor
existente.