Sunteți pe pagina 1din 244

ARHIVELE NAIONALE.

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORICE CENTRALE


. .
Biroul Arhive Administrative i Culturale
Nr. inventar: 639
INVENTAR
CASA COALELOR I A CULTURII POPORULUI
1896-1902
t::l
u.
/
~
. -;;:-" f '3 S ' .tt.tol I
10-8
- = - ?30 U, l\...
1 5 ' : 1
-
?,oz U 1 qI
L
-
q-

~~ - A38' ~ v\.-,
o f
.
A ~ l
o;
5 : r
J j a.;
~ 1-
60
CASA SCOALELOR
Anul 1896
14 Circulare I instruciuni erruse de
Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice i
Administraie Casei coalelor adresate
pref eci lor de judee privind construirea de
imobi1e co1are.
Originale i concepte.
Nr.
Numrul Anul sau
Crt. vechi al Cl)PRINSUL anii NI'. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi f ilelor
arhivistice
l 2 3 4 5 6
2
3
15 Coresponden ntre Ministerul de
Interne, Direcia Administraiei J udeene i
Comuna1e i Administraiei Casei coalelor
privind construirea de localuri coIare; tabele
cu comunele n care urmau s se construiasc
coli, pe judee, I cu bugetele prevzute
pentru aceasta.
Originale.
13 Coresponden ntre Ministerul
Cultelor i Instruciunii Publice, Ministerul
Lucrrilor Publice I Administratia Casei
coalelor ref eritoare la construirea cldirilor
de coal; rapoarte ntocmite de Casa
coalelor privind dif icultile intrnpinate de
aceasta n realizarea acestor proiecte.
Originale i concepte.
Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Brila i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la organizarea
licitaii lor pentru arendarea prnnturilor
L- - "- - - - - __ ---" -_a_f l_a_t_e n posesia colilor i bisericilor; anun- I
4 19
1896-
1897
1896-
1898
1896-
1897
1896-
]897
114
25
25
Nr.
CIt.
5
6
7
8
9
Nunrul
vechi al
unitii
arhivistice
58
59
60
61
62
2
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Arge I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Valea Ursului, comuna Bascovu -
Fleti, judeul Arge; procese-verbale, devize
i planuri privind aceste construcii.
Originale i concepte.
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
3
uri privind aceste licitaii, publicate de
Pref ectur; tabel cu pmnturile rmase
nearendate .a.
Originale i concepte.
Rapoarte, tabele, coresponden
adresat Administraiei Casei coalelor
ref eritoare la situaia I construirea
localurilor de coal dinjudeul Arge.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Arge I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unor coli
n ctunele comunei Corbeni - Cpneni,
judeul Arge; procese-verbale, devize,
proiecte, planuri privind aceste construcii.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Arge I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unor coli
n comuna Oeti, judeul Arge; procese-
verbale, devize, planuri privind aceste
construcii.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Arge I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unor coli
n ctunele comunei Alimneti -
Ciof rngeni, judeul Arge; devize, procese-
verbale i planuri privind aceste construcii.
Originale.
2
Anul sau
ann r. Observaii
extrerni filelor
4 5 6
1896-
1902
1896-
1905
1896-
1898
1896-
1900
1896-
1900
483
350
159
94
69
-~-
Nr. Numrul Anul sau
Crt. vechi al CUPRINSUL anii Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi f ilelor
arhivistice
1 2 3 4 5 6
6 10
Il
12
13
14
15
34 Coresponden ntre Preedintele
tribunalului J udeean Bacu i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la donaia
testamentar a lui Gheorghe P. lanole pentru
construirea unei coli n comuna Snduleni,
judeul Bacu.
Originale i concepte.
154 Tabele cu pmnturile date prin acte
de mproprietrire, emise n perioada 1864-
1865, pentru trebuinele comunelor, colilor
i bisericilor din judeul Botoani.
Originale.
63 Rapoarte, adrese, ref erate ntre
Pref ectura J udeului Botoani I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea de coli n comunele din judeul
Botoani.
Originale i concepte.
64 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Botoani i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Prcovaci, comuna Deleni, judeul
Botoani; devize i planuri privind aceast
construcie.
Originale i concepte.
65 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Botoani I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n satul Dorobani, comuna Costeti, judeul
Botoani; caiet de SarC1l11,devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale.
45 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Brila I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea colii din
comuna Vdeni, judeul Brila; caiet de
3
1896
1896-
1906
1896-
1905
] 896-
1906
1896-
1904
"
48
182
279
112
25
.
Nr.
Crt.
NwnruI
vechi al
unitii
arhivistice
83
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr, Observaii
extremi f ilelor
2 3 4 5 6
16
17
18
19
66
67
68
1
sarcmt, devize I planuri de construcie a
colii.
Originale i concepte.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Brila I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Roiori, judeul Brila; buget,
devize i planuri privind aceast construcie.
Originale.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Brila I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna nsurei, judeul Brila;
contracte, devize, procese-verbale, planuri
privind aceast construcie.
Originale.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Brila I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Giseanca, judeul Brila; buget,
procese-verb ale, devize, planuri privind
aceast construcie.
Originale.
Coresponden ntre Ministerul de
Interne, Direcia Administraiei J udeene i
Comunale, Revizoratul colilor din judeul
Brila, Ministerul Cultelor I Instruciunii
Publice I Administraia Casei coalelor
ref eritoare la testamentul lui Petre Marcu,
prin care acesta dona bani pentru construirea
unei coli de biei njudeul Brila.
Coresponden a acelorai instituii cu
Avocatul Statului privind procesul de anulare
a testamentului, intentat de motenitorii lui
Petre Marcu.
Dezbateri parlamentare pe marginea
Proiectului de lege pentru nf iinarea
Consiliului Legislativ, publicate n ziarul
" Dreptul" din octombrie 1898.
1896-
1899
1896-
1900
1896-
1902
1896-
1899
61
38
68
4
1-
Nr.
CIt.
2
Originale i copii.
353
Nwn1U1
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extrem: f ilelor
3
69 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Buzu, Serviciul Exterior General
al Finanelor din judeul Buzu I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea de coli n comunele din judeul
Buzu.
Originale.
4 5 6
20
21
22
23
24
70 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Buzu I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Gura - Dimienii, judeul Buzu;
procese-verbale, rapoarte, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
20 Rapoarte I coresponden ntre
Revizoratul colar din judeul Buzu I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
arendarea i atribuirea de terenuri colilor din
comunele Ggeni - Vintileanca, Glodeanu -
Crlig, Gvneti, Grjdana - Isvoranu; plan
al moiei Glodeanu - Crlig I schi a
terenului din comuna Grjdana - Isvoreanu;
buget, ordonane de plat i procese-verbale
privind f ondul proprietilor colii din
comuna Ggeni - Vintileanca, judeul Buzu,
din perioada 1894-1895.
Originale i concepte.
71 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Constana i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
judeul Constana; rapoarte i note de plat
privind acestor construcii.
Originale i copii.
1 '3 Devize estimative privind construirea
unei coli urbane de biei n Constana.
Originale.
5
1896-
1904
1896-
1903
1896-
1897
1896-
1904
1896
212
92
261
44
Nr.
Crt.
Nwn11J 1
vechi al
unitii
arhivistice
2
procese-
coli n
Anul sau
anii
extremi
200
Nr. Observai i
f ilelor
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
3 4 5 6
25
26
27
28
29
30
72 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Constana i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Cara Murat, judeul Constana.
Buget, procese-verbale, rapoarte,
situaii " f inanciare, planuri privind aceast
constructie.
,
Originale i copii.
1896-
1901
1896-
1904
1896-
1899
1896-
1902
1896
"
46
73
79
50
61
74 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Constana i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Carol 1, judeul Constana;
rapoarte, devize, procese-verb ale, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
75 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Covurlui I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
judeul Covurlui.
Originale i copii.
76 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Covurlui I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Cudalbi, judeul Covurlui.
Buget, proiect de construcii, rapoarte,
planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
Buget, proiect, devize,
verbale privind construirea unei
comuna Mcieni, judeul Covurlui.
Originale.
77
78 Buget, proiect, procese-verbale,
devize, planuri privind construirea unei coli
n ctunul Fntnele, comuna Foltescu,
judeul Covurlui.
Originale.
6
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dmbovia i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construire unei coli
406
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi f ilelor
3
79 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dmbovia i Adininistraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
judeul Dmbovia; rapoarte, deconturi
privind aceste construcii; tabel cu comunele
unde se vor construi aceste coli.
Originale i copii.
4 5 6
31
32
33
34
35
36
46 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dmbovia i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construire colii din
Slobozia Moar, judeul Dmbovia; devize,
proiecte i planuri de construcie a colii.
Originale i copii.
1896-
1904
1896-
1898
1896-
1897
1896-
1900
1896-
1903
1896-
1906
38
60
205
140
355
80 Coresponden ntre Ministerul de
Interne, Direcia Administraiei J udeene i
Comunale i Administraia Casei coalelor
ref eritoare la construirea unei coli n
comuna Pietroia, judeul Dmbovia; caiet
de sarcini, devize, rapoarte, planuri privind
aceast construcie.
Originale.
81 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dmbovia i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construire unei coli
n ctunul Ulmeni, comuna Colanu, judeul
Dmbovia; buget, proiect, contracte,
procese-verbale, devize, planuri privind
situaia construciei.
Originale.
82 Buget, proiect, rapoarte, devize,
procese-verbale, planuri privind construirea
unei coli n ctunul Scheiu, comuna Ludeti,
judeul Dmbovia.
Originale.
83
7
Nr.
Crt.
Nimrul
vechi al
unitii
arhivistice
3
13
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii NI'. Observaii
extremi f ilelor
2 4 5 6
37
38
39
40
41
n comuna Ocnia, judeul Dmbovia; buget,
proiect, procese-verbale, devize, planuri
privind aceast construcie ..
Originale i copii.
22 Coresponden adresat
Administraiei Casei coalelor ref eritoare la
dorina lui Gheorghe Barozzi de a construi o
coal, pe cheltuiala sa, pe proprietatea
Ghergheti, care i aparinea, situat n
comuna Ioneti, judeul Dmbovia; planul
acestei comune.
Originale i copii.
23 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dmbovia i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la donaia testamentar
a lui Ion Busuioc pentru construirea unei
coli de meserii n comuna Slobozia Moar,
judeul Dmbovia.
Originale i concepte.
90 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
judeele Dolj; rapoarte, procese-verbale,
deconturi privind aceste construcii.
Originale i copii.
47 Coresponden, procese-verbale
ref eritoare la construirea unei coli n ctunul
Cioroiu Nou, comuna Silitea - Crucii,
judeul Dolj; devize i planul de construcie
al colii.
Originale.
84 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Coovenii de Sus, judeul Dolj;
buget, procese-verbale, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
8
1896-
1897
1896
1896-
1903
1896-
1897
1896-
1903
9
266
13
208
-J
Nr.
Cit.
Numrul
vechi al
W1itii
arhivistice
2
ntre
Dolj,
125
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr, Observai i
extremi tilelor
3 4 5 6
42
43
44
45
46
47
85 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Cornetu, comuna Isvor, judeul
Dolj; buget, procese-verbale, rapoarte,
decizii, planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
1896-
1904
1896-
1900
1896-
1903
1896-
1902
1896-
1902
1896
66
180
182
152
26
86 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Ghindeni, judeul Dolj.
Buget, procese-verbale, devize,
planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
87 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Trocheti, comuna Cioroiau,
judeul Dolj; procese-verbale, contracte,
devize, planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
88 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Cetatea, judeul Dolj; buget,
procese-verb ale, proiecte, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
89 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dolj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Risipii, judeul Dolj; buget,
contracte, procese-verbale, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
coresponden
al J udeului
2 Rapoarte I
Revizoratul colar
9
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
278
Anul sau
anu Nr. Observai i
extremi tileIor
2 3 4 5 6
48
49
50
51
52
91
92
48
93
94
Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice i
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
administrarea bunurilor lsate prin testament
de prof esorul Ioan Greceanu, colii din
comuna Brdeti i liceului " Carol 1" din
Craiova, judeul Dolj; rapoarte i situaii de
venituri i cheltuieli ntocmite de Epitropia
colii din comuna Brdeti; testamentului lui
Ioan Grecescu.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Dorohoi I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
acest jude.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Flciu I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
acest jude.
Originale i copii.
Coresponden I procese-verb ale
privind construirea unei coli n comuna
Buneti, judeul Flciu; devize, proiecte i
planuri de construcie a colii.
Originale.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Gorj I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
acest jude.
Recipise trimise de Casa coalelor
Administraiei Financiare privind ncasarea
banilor.
Originale i copii.
Buget, procese-verbale, devize,
planuri privind construirea colii din comuna
Aninoasa, judeul Gorj.
Originale.
1896-
1905
1896-
1903
1896-
1898
1896-
1905
1896
204
55
257
49
10
NI'.
CIi.
NLUlll1. I1
vechi al
unitii
arhivistice
2 3
Anul sau
anii
extremi
75
Nr. Observai i
f ilelor
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
4 5 6
53
54
55
56
57
58
95 Bugete, devize, procese-verbale,
planuri privind construirea unei coli n
comuna Ioneti, judeul Gorj.
Originale.
1896
1896-
1905
1896-
1898
1896-
1905
1896-
1897
1896
317
31
55
27
34
96 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Ialomia I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
acest jude; rapoarte, procese-verbale, planuri
privind aceste construcii.
Originale i copii.
49 Coresponden I procese-verbale
ref eritoare la construirea colii din comuna
Ciocneti - Mrgineni din judeul Ialomia;
devize, proiecte i planuri de construcie a
colii.
Originale.
50 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Ialomia i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Tonea, judeul Ialomia; devize i
planuri de construcie a colii.
Originale.
3 Coresponden ntre Ministerul
Cultelor I Instruciunii Publice, coala
Normal " Vasile Lupu" din Iai I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
veniturile obinute de coala Normal din
lucrarea pmntului care i aparinea.
Cerere a acestei coli pentru scutirea
de tax asupra veniturilor, ntruct terenul
aparinea statului.
Originale i copii.
51 Coresponden adresat
Administraiei Casei coalelor ref eritoare la
construirea unei coli n comuna Isvorelu,
judeul Mehedini; devize i planuri de
construcie a colii.
II
Nr.
Ct1.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
Buget, devize,
58
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extrerni f ilelor
Originale i copii.
97 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Mehedini i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unor coli
I comunele Bobaia I ignai, judeul
Mehedini; tabele cu colile care urmau a f i
construite n acest jude.
Originale i copii.
4 5 6
59
60
61
62
63
64
98 Bugete, procese-verbale, devize,
planuri privind construirea unei coli n
comuna Almajelu, judeul Mehedini.
Originale i copii.
1896-
1897
1896-
1904
1896-
1904
1896-
1899
1896-
1900
12
procese-verbale, 1896-
62
162
211
69
60
99 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Mehedini i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Ptulele, judeul Mehedini;
buget, proiecte, devize, procese-verbale I
planuri privind aceste construcii.
Originale i copii.
100 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Mehedini I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea unei coli n comuna Drncea,
judeul Mehedini.
Buget, proiecte, devize, procese-
verbale, planuri privirid aceast construcie.
Originale i copii.
101 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Mehedini I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea unei coli n comuna ignai,
judeul Mehedini; act de donaie a terenului
al cpitanului Alexandru Grecescu pentru
construirea colii; buget, procese-verbale,
devize, planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
102
Nr.
Cit.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
planuri privind construirea unei coli n
comuna Valea Anilor, judeul Mehedini.
Originale.
Anul sau
anii
extremi
Nr.
f ilelor
5
Observaii CUPRINSUL
UNIT II DE PSTRARE
3 4 6
65
66
67
68
69
103 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Mehedini I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea unei coli n comuna Brenia,din
acest jude; buget, procese-verbale, devize,
planuri privind construirea acestei coli.
Originale i copii.
1905
1896-
1905
1896
1896-
1904
1896-
1902
1896-
1903
158
13
260
22
117
30 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Mehedini I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donaia testamentar a lui Costache Crjeu
pentru coala i biserica din comuna Hinova,
judeul Mehedini; testamentul (publicat n
" Gazeta de Mehedini" ) I hotrri ale
Tribunalului Mehedini n aceast problem.
Originale i copii.
104 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Muscel i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Muscel.
Originale i copii.
52 Coresponden. ntre Pref ectura
J udeului Muscel I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
comuna tef neti, judeul Muscel; devize i
planuri ale acestor coli.
Originale.
105 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Muscel i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli n comuna Gorgan, judeul Muscel;
devize, procese-verbale, planuri privind
aceast construcie.
Originale i copii.
13
Nr.
C11.
Nunrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii NI'. Observai i
extremi f ilelor
91
4 5 6
70
71
72
73
74
106 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Muscel i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli n ctunul Valea Romnetilor, comuna
Nmeti, judeul Muscel; devize, procese-
verbale, contracte, planuri privind aceast
construcie.
Originale i copii.
44 Coresponden ntre Serviciul
Construciilor I Contenciosului I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea colii din comuna Boteni, judeul
Muscel, din f ondurile lsate n acest scop de
soii Mihail i Elisa Stroescu.
Originale i concepte.
12 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Neam I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la coala mixt din
comuna Bodetii - Precistei, construit din
f ondurile comunale; planul colii I al
terenului.
Originale i concepte.
107 Rapoarte, devize I coresponden
adresat Administraiei Casei coalelor
ref eritoare la construirea unor coli n
comunele Piatra Neam din judeul Neam i
Priva ladin judeul Clrai.
Originale i copii.
108 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Neam i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n ctunul Crcu - Negru, comuna
Crcoani, judeul Neam; buget, devize,
procese-verb ale privind aceast construcie.
Originale i copii.
14
1896-
1898
1896-
1898
1896-
1898
1896-
1899
1896-
1899
18
7
69
66
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
Originale i copii.
6
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi f ilelor
3
28 Coresponden ntre Revizoratul
colar al J udeului Neam 'i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli pe terenul moierului Grigore
Cazadini, prin banii donai de acesta, n satul
Climeti, comuna Budetii Ghici, judeul
Neam; schi aacestei coli.
Originale i copii.
4 5 6
75
76
77
78
79
80
81
109 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Olt I Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Olt.
Originale i copii.
1896
1896-
1899
1896-
1897
Rapoarte, buget, procese-verbale, 1896
devize, planuri privind construirea unei coli
n comuna Dneasa, plasa erbneti, judeul
Olt.
93
22
58
44
46
14
110 Rapoarte, devize, procese-verbale,
buget, planuri privind construirea unei coli
n ctunul Mijlocu, comuna Potcoava, judeul
Olt.
Originale i copii.
111
112 Rapoarte, bugete, procese-verbale,
devize, planuri privind construirea unei coli
n comuna erbnetii de Sus, judeul Olt.
Originale i copii.
113 Rapoarte, procese-verb ale, buget,
devize, planuri privind construirea unei coli
n comuna Ttuleti, judeul Olt.
Originale i copii.
31 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Olt I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la donaia testamentar
a lui Ghi Dumitrescu, pentru construirea
unei coli n comuna erbnetii de J os,
15
1896-
1897
1896
1897
1896
Nr.
Crt.
Nwn1U1
vechi al
unitii
arhivistice
2
Ghi
34
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi f ilelor
judeul Olt; testamentul
Dumitrescu.
Originale i copii.
lui
53 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Prahova I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Brebu, judeul Prahova; planuri i
devize privind aceast construcie.
Originale.
4 5 6
82
83
84
85
86
87
114 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Prahova i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unet coli m comuna Rf ovu, judeul
Prahova; buget, devize, procese-verbale,
planuri privind construcia acestei coli.
Originale i copii.
1896-
1899
1896-
1904
1896-
1899
1896-
1898
1896-
1898
1896-
1898
67
47
98
66
18
115 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Prahova i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Cioranii de J os, judeul
Prahova; buget, devize, procese-verbale,
planuri privind construcia acestei coli.
Originale i copii.
116 Rapoarte, bugete, devize, procese-
verbale, planuri privind construirea unei coli
n ctunul rculeti, comuna Cornetu-
Cricov, judeul Prahova.
Originale i copii.
117 Rapoarte, devize, bugete, procese-
verbale, planuri privind construirea unei coli
n comuna Ioneti, judeul Prahova.
Originale i copii.
118 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Prahova I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Sion, comuna Cerau, judeul
Prahova; rapoarte, planuri, procese-verbale
16
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
109
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi f ilelor
2 3 4 5 6
88
89
90
91
92
119
8
41
120
121
privind aceast construcie.
Originale i copii.
Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Prahova i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Chiojdeanca, judeul
Prahova; buget, decizii, procese-verbale,
planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
Coresponden ntre Administraia
Aezmntului " Luca Moise" din Ploieti i
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
bugetul i proiectul de regulament al acestui
aezmnt; proiect de buget pe perioada
1896-1898.
Originale i concepte.
Coresponden ntre Revizoratul
colar J udeului Prahova, Primria Urban
Ploieti I Administraia Casei coalelor
ref eritoare la donaia testamentar a lui
Dimitrie Sf etescu, pentru construirea unei
coli primare n Ploieti i a alteia n Albeti
- Paleologu; publicaia " Procesul motenirii
lui Dimitrie Sf etescu; acte (planuri ale
colilor).
Originale i copii.
Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Putna i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Putna.
Originale i copii.
Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Rmnicu-Srat I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea de coli n judeul Rmnicu-
Srat.
Originale i copii.
1896-
1899
1896-
1898
1896-
1903
1896-
1904
1896-
1905
11
61
438
584
17
Nr.
Crt.
Nimrul
vechi al
unitii
arhi vistice
2
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Suceava i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
pe un teren cedat de primrie din moia
444
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anu Nr. Observaii
extremi f ilelor
4 5 6
Rapoarte i coresponden ntre 1896-
Pref ectura J udeului Roman i Administraia 1904
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Roman.
Originale i copii.
122
54 Procese-verbale i coresponden ntre
Pref ectura J udeului Roman i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Poenile de J os, judeul
Roman; planuri i devize ale construciei.
Originale.
93
94
95
96
97
98
99
123 Bugete i devize privind construirea
de coli n comunele judeului Romanai.
Originale i copii.
1896-
1899
1896
1896-
1904
1896-
1901
1896-
1905
1896-
1900
' 25
519
36
82
212
50
55 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Romanai i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
acest jude; tabel cu colile ce urmau a f i
construite peste numrul f ixat de Ministerul
Instruciunii Publice.
Originale.
56 Coresponden ntre Revizoratul
colilor J udeului Romanai i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Izlaz, judeul Romanai;
planuri i devize ale construciei.
Originale.
124 Rapoarte i coresponden ntre
Pref ectura J udeului Suceava i
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
construirea de coli njudeul Suceava.
Originale i copii.
57
18
-1
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
lD1itii
a r h i v i s t i c e
2
procese-verbale, devize,
construirea unei coli n
comuna Lespezi, judeul
219
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
e x t r e mi f i l e l o r
3
Platoneti - Manola, n ctunul Manolea,
comuna Uideti, judeul Suceava; devize,
planuri I schie privind construcia I
terenul.
Originale.
125 Bugete,
planuri privind
ctunul Heciu,
Suceava.
Originale i copii.
4 5 6
100
101
102
103
104
105
126 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Suceava I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Dolhasca, judeul Suceava; devize
i planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
127 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Tecuci i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Tecuci.
Originale i copii.
128 Rapoarte, proiecte, devize privind
construirea unei coli n ctunul Vultureti,
comuna Buceti, judeul Tecuci; planuri.
Originale.
129 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Teleorman i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea de coli n
judeul Teleorman.
Originale i copii.
130 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Teleorman i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Strmbeni, judeul Teleorman;
buget, procese-verbale, planuri privind
aceast construcie.
Originale i copii.
19
1896-
1901
1896-
1905
1896-
1904
1896-
1898
-
1896-
1904
1896-
1905
ll5
432
46
177
187
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITll DE PSTRARE
57
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi f ilelor
2 3 4 5 6
106
107
108
109
110
111 138
131
132
135
136
137
Buget, devize, procese-verbale,
planuri privind construirea unei coli n
ctunul Udup - Urezeanca, comuna
Urezeanca. judeul Teleorman.
Originale.
Rapoarte, bugete, procese-verbale,
devize, planuri privind construirea unei coli
ncomuna Netoii deJ os, judeul Teleorman.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Tulcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare laconstruirea decoli n
judeul Tulcea.
Originale i copii.
Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Tulcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare laconstruirea unei coli
n comuna Ceamurlia de Sus, judeul Tulcea;
buget, devize, procese-verbale, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Tulcea i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Slava - Ruseasc,
judeul Tulcea; buget, devize, procese-
verbale, planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
Rapoarte i coresponden ntre
Pref ectura J udeului Tulcea i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n ctunul Rachel, comuna
Luncavia, judeul Tulcea; buget, devize,
procese-verbale, planuri privind aceast
construcie.
Originale i copii.
1896-
1897
1896-
1904
1896-
1905
1896-
1902
1896-
1902
1896-
1904
~O
251
191
186
234
20
' 1
I
Nr.
Crt.
NLDTIrul
vechi al
unitii
arhivistice
2 3
4
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi f ilelor
4 5 6
112
113
114
115
116
117
6 Coresponden ntre Administraia
Casei coalelor i Primria Oraului Tumu -
Severin ref eritoare la testamentul lui P.
Mioiu, prin care acesta a lsat o parte din
averea sa pentru construirea unui institut de
copii orf ani i sraci din acest ora care s
poarte denumirea de Azilul " Mioiu" .
Originale i concepte.
1896-
1897
1896-
1904
1896-
1897
1896-
1899
1896-
1898
1896-
1898
359
17
78
44
256
133 Rapoarte I coresponden privind
construirea de coli n comunele judeului
Tutova.
Originale i copii.
21 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Tutova I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la virarea banilor
obinui din arendarea terenurilor coIare n
bugetele respectivelor coli; contract de
arendare.
134 Rapoarte i coresponden ntre
Pref ectura J udeului Tutova i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Murgeni, judeul
Tutova; devize, procese-verbale, buget,
planuri privind aceast construcie.
Originale i copii.
139 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vaslui i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Vaslui.
140 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vaslui i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Tansa, judeul Vaslui;
procese-verbale, devize, buget, plauri privind
aceast construcie.
Originale i copii.
21
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2 3
8
CUPRf NSUL
UNITIL DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi f ilelor
5 Coresponden ntre Ministerul
Cultelor i Instruciunii Publice, Pref ectura
J udeului Vaslui I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la donaia f cut de
George A. Mavrocordat colii din comuna
Rdiu, judeul Vaslui.
Originale i copii.
4 5 6
118
119
120
121
122
123
141 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare laconstruirea decoli n
judeul Vlcea.
Originale i copii.
1896
1896-
1904
1896-
1904
1896-
1905
1896-
1902
1896
293
261
130
207
74
142 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n comuna Govora, judeul Vlcea; buget,
procese-verbale, deviz, planuri privind
aceast construcie.
Originale i copii.
143 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare laconstruirea unei co.li
ncomuna Govora, judeul Vlcea.
Originale i copii.
144 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare laconstruirea unei coli
n comuna Govora, judeul Vlcea; procese-
verbale, devize, planuri privind aceast
construcie.
Originale i copii.
146 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la construirea unei coli
n ctunul Glogeti, comuna Mrgineni,
judeul Vlcea; act de vnzare-cumprare,
procese-verbale, devize, planuri privind
22
-f.2-
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
devize,
coli n
102
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi f ilelor
3
aceast construcie.
Originale i copii.
145 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vlcea i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Btani, judeul
Vlcea; procese-verb ale, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale i copii.
4 5 6
124
125
126
127
128
129
38 Coresponden adresat Administraiei
Casei coalelor ref eritoare la veniturile i
cheltuielile colii din comuna Horezu,
judeul Vlcea, care a benef iciat de o donaie
de terenuri din partea lui 1. Prodescu.
Originale i copii.
1896-
1904
1896
1896-
1897
1896-
1905
1896
1896
11
18
102
65
46
24 Coresponden ntre Pref ectura
J udeului Vlcea i Casa coalelor ref eritoare
la donaia testamentar a lui M. G. Bdescu,
pentru construirea unei coli n comuna
Ocnele Mari i ntreinerea bisericilor din
aceast localitate.
Originale i concepte.
147 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vlaca i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea de
coli njudeul Vlaca.
Originale i copii.
148 Buget, procese-verbale, devize,
planuri privind construirea unei coli n
ctunul Brnitarii de J os, comuna Brnitari,
judeul Vlaca.
Originale i copii.
149 Procese-verbale, buget,
planuri privind construirea unei
comuna Grditea, judeul Vlaca.
Originale i copii.
23
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
2
devize,
coli n
Anul sau
anii
extremi
4
24
CUPRINSUL
UNITTll DE PSTRARE
Nr. Observai i
f ilelor
5 6
130
131
132
133
134
135
150 Rapoarte, buget, procese-verbale
ref eritoare la construirea unei coli n
comuna Naipu. judeul Vlaca.
Originale i copii.
1896-
1898
1896-
1898
1896-
1900
1896-
1900
1896
1896-
1897
155
86
46
35
135
151 Rapoarte, procese-verbale,
planuri privind construirea unei
comuna Stoeneti, judeul Vlaca.
Originale.
152 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vlaca i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Clejani, judeul Vlaca;
buget, procese-verbale, devize, planuri
privind aceast construcie.
Originale.
153 Rapoarte I coresponden ntre
Pref ectura J udeului Vlaca i Administraia
Casei coalelor ref eritoare la construirea
unei coli n comuna Branitea, judeul
Vlaca; buget, procese-verbale, devize,
planuri privind aceast construcie.
Originale.
37 Coresponden ntre Pref ectura
Districtului Vlaca I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la donaia testamentar
a lui Spirache Prof irescu pentru construirea
unei coli pe proprietatea acestuia, situat n
comuna Uzumu, judeul Vlaca; devize de
construcii; testamentul donatorului.
Originale, copii i concepte.
16 Coresponden ntre Banca Naional
a Romniei i Administraia Casei coalelor
ref eritoare la ef ectuarea unor pli; cereri ale
studenilor romni n teologie din Atena,
pentru primirea gratuit, a unor cri de prof il;
tabele nominale de nregistrare a cererilor,
prm care se solicit ajutoare de cei ce
24
-15-
Nr.
Crt.
2
studiaz n strintate (1896-1897).
Originale.
13
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
e x t r e mi f i l e l o r
3 4 5 6
Coresponden adresat Administraiei 1896
Casei coalelor ref eritoare la bursa acordat
lui M. Simonide, din donaia f cut de
Musicu, pentru studiul picturii la Paris;
cerere a lui M. Simonide, absolvent al colii
de Belle Arte din Bucureti, pentru
continuarea plii acestei burse.
Originale i concepte.
35
Cereri adresate ministrului Cultelor i . 1896
Instruciunii Publice ref eritoare la acordarea
unor burse pentru studii n strintate (Petre
1. Stoescu, 1. Brbulescu, tef an Minovici,
Alexandru Zaharia, Sava Athanasiu, G. G.
Mironescu, A. Teodoru, Marin Dimitrescu,
Ioana C. Popescu etc).
Adrese trimise ministrului de diverse
f aculti din strintate prin care se conf irm
acceptarea unor bursieri romni pentru
studiu.
Adres a Ecole Nationale et Speciale
des Beaux Arts de Paris prin care se arat c
Petre Antonescu, arhitect, a f ost admis s
studieze la aceast coal.
Situaii nominale privind ajutoarele i
bursele acordate din donaia lui Iosif
Niculescu.
Originale i concepte.
36
39 Cereri adresate ministrului Cultelor i
Instruciunii Publice privind acordarea unor
burse de studii n strintate.
Ordonane de plat a burselor trimise
legaiilor romne i adrese de conf irmare de
primire acestora, printre benef iciari f iind dr.
Gerota, D. Seraf im, Oscar Obedeanu, dr. G.
Marinescu, Em. N. Antonescu, N. Florescu,1.
Brbulescu etc.
Concurs iniiat de Universitatea
Bucureti pentru obinerea unei burse de
136
137
138
1896-
1898
190
63
25
Nr.
Crt.
139
2
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi f ilelor
Numrul
vechi al
unitii
ami vistice
62
4 5 6
140
141
142
studiu al dreptului laParis.
Situaii nominale cu burse i ajutoare
acordate din f ondurile .Rducanu Simonide"
i " Iosif Niculescu" .
Originale i concepte.
32 Coresponden ntre Ministerul
Cultelor I Instruciunii Publice I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donaia lui Toma Dumitru, prin care las
acestui minister un imobil n Calea
Dorobani nr. 105; contracte de nchiriere a
acestui imobil; licitaii privind demolarea
unor magazii af late n curtea respectivului
imobil.
Decrete regale, citaii, tranzacii
privind procesul dintre Ministerul Cultelor i
Instruciunii Publice i Gheorghe Ionescu.
Originale i copii.
1896-
1898
1896-
1897
1896-
1899
1896
45
20
30
-
27 Rapoarte I coresponden ntre
Ministerul Cutelor i Instruciunii Publice i
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donaia testamentar a episcopului Buzului,
Inocenie Chiulescu, pentru susinerea
studenilor de la Facultatea de Teologie, a
Societii Clerului Romn " Ajutorul" i a
elevilor sraci; cereri privind eliberarea unor
sume de bani din acest f ond; testamentul
episcopului Chiulescu.
Originale, copii i concepte.
42 Coresponden adresat Administraiei
Casei coalelor ref eritoare la donaia
testamentar a Mariei chiopescu, pentru
Academia Romn, Universitatea Bucureti
i Azilul Elena Doamna (donaie n bani i
un imobil, pentru universitate, situat n strada
Soarelui).
Originale i concepte.
43 Coresponden ntre Preedintele
Tribunalului Ilf ov I Administraia Casei
26
Nr.
Crt.
Nunrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
anii
extremi
15
2 3 4
Nr. Observai i
f ilelor
5 6
143
144
145
146
10
26
4
33
coalelor ref eritoare la donaia testamentar
a Mariei chiopescu; decizia judectoreasc
n aceast privin.
Originale i copii.
Coresponden ntre Liceul " Matei
Basarab" I Administraia Casei coalelor
ref eritoare la donaia testamentar a lui
Gheorghe Kiriazi care prevedea acordarea
unor burse elevilor de liceu sraci.
Originale i concepte.
Coresponden ntre Ministerul
Cultelor i Instruciunii Publice i
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donaia f cut de colonelul C. Blaremberg,
pentru instituirea premiului " Vladimir
Blaremberg" , acordat elevului cu media cea
mai mare, din coala din comuna Cciulai,
judeul Ilf ov; rapoarte privindu-i pe elevii
care au primit acest premiu.
Originale i concepte.
Coresponden ntre Episcopia
Fondului " Melchisedec Episcop" , Ministerul
Instruciunii Publice i Administraia Casei
coalelor ref eritoare la coala Grdina de
Copii, nf iinat i ntreinut din f ondul lsat
prIn testament de episcopul de Roman,
Melchisedec; buget, venituri i cheltuieli ale
acestei coli; coresponden ntre aceast
epitropie i sora episcopului privind procesul
intentat de aceasta pentru anularea
testamentului.
Originale i copii.
Coresponden ntre Extematul
Secundar de Fete din oraul Br1ad l
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donaia n bani a prof esorului Theodor
Gtzulescu pentru premierea copiilor din
aceast coal; rapoarte, f acturi, chitane
privind utilizarea banilor donai.
1896
1896-
2897
1896-
1897
1896-
1898
40
62
18
27
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
Originale i concepte.
47
CUPRINSUL
UNITJ I DE PSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi f ilelor
J
25 Rapoarte I coresponden ntre
Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice i
Administrarea Casei coalelor ref eritoare la
arendarea moiei Htcru, judeul Prahova,
donat de Al. Andonescu Azilului " Elena
Doamna" ; contracte de arendare.
Originale i concepte.
4 5 6
147
148
149
150
151
152
1896-
1898
Coresponden ntre Ministerul 1896
Cultelor i Instruciunii Publice I
Administraia Casei coalelor ref eritoare la
donatia n bani f cut de Gr. C. Cantacuzino
,
29
Azilului " Elena Doamna" , pentru ntreinerea
i nzestrarea adou f ete ale acestui azil.
Originale i concepte.
11 Coresponden ntre Direcia Azilului
" Elena Doamna" I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la acordarea unor
ajutoare elevelor acestui azil. Certif icate de
cstorie civil i religioas.
Originale i concepte.
1896
1896-
1897
1896-
1897
1896-
1897
11
31
140
74
19
17 Rapoarte I coresponden ntre
coala Prof esional nr. 1 de f Fte din
Bucureti i Administraia Casei coalelor
ref eritoare la activitatea, veniturile I
cheltuielile acestei coli.
Originale i concepte.
18 Rapoarte I coresponden ntre
coala Prof esional de Fete din Iai i Casa
coalelor ref eritoare la activitatea veniturilor
I cheltuielilor acestei coli; tabel cu
absolventele promoiei 1895-1896.
Originale i concepte.
40 Coresponden adresat Administraiei
Casei coalelor de Fundaia " Iancu
Strejescu" ref eritoare la intrarea acesteia n
administrarea Casei coalelor; procese-
28
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
6
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
Anul sau
ann Nr. Observai i
extremi f ilelor
2 3
4 5 6
153
154
155
156
157
158
9
7
verbale privind f olosirea f ondului bnesc al
acestei Fundaii (acordri de burse); bugetul
Fundaiei pe anul 1897.
Originale i copii.
Coresponden ntre Societatea
" Cultura" din Iai I Administraia Casei
coalelor ref eritoare la statutul I bugetul
acestei societi; dri de seam ale Societii
" Cultura" .
Originale, concepte i text tiprit.
Coresponden ntre Casa coalelor i
Casa de Depuneri, Consemnaiuni I
Economie ref eritoare la ridicarea cupoanelor
exigibile de la titlurile de rent ce aparin
Mnstirii Neamu - Secul.
Originale i concepte.
1896-
1898
1896-
1898
Tabele cu pmnturile date colilor i 1896
bisericilor prin actele de mproprietrire din
1864-1865, njudeul Dorohoi.
Originale.
Tabele cu pmnturile date colilor i
bisericilor prin actele de mproprietrire din
1864-1865, njudeul Putna.
Originale.
Tabele de pmnturile date colilor i
bisericilor prin actele de mproprietrire din
1864-1865, njudeul Buzu.
Originale.
Idem, judeul Dmbovia.
Originale.
159 1 Idem, judeul Arge. 148
Originale.
160 2 Idem, judeul Covurlui. 28
Originale.
29
20
47
40
102
116
Nr. Numrul Anul sau
Cit. vechi al CUPRINSUL anII Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi f ilelor
arhivistice
I 2 3 4 5 6
161 3 Tabele de pmnturile date colilor i 1896 153
bisericilor prin actele de mproprietrire din
1864-1865, judeul Dolj.
Originale.
162 4 ldem, judeul Gorj. 161
Originale.
.
163 5 ldem, judeul lalomia.
94 .
Originale.
164 6 ldem, judeul Mehedini. 201
Originale.
165 7 ldem, judeul Muscel. 83
Originale.
,
166 8 ldem, judeul Prahova. 152
Originale.
167 9 ldem, judeul Romanai. 107
Originale.
-
168 10 ldem, judeul Teleorman. 127
Originale.
169 11 ldem, judeul Vlcea. 162
Originale.
170 12 ldem, judeul Vlaca. 113
Originale.
(~
lk 'Y Y I .- J uc Je fo c.J I
R. Of rtDt. n. .
61
1': f- : t- lc k V l'l'd v d 4 u I Tewu. 4!1
30
J lINISTERUL INVAT BTULUI SI CULTURII
. . 2 -
_~NY Illi~AE!Th. lffi~. !. . !. . !. . !. '. ~. !. . !. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
a l UI i v c ; Ca s e i Sc o a l o l o r pe nt i 1 1897
I ~= = = = = : : : : : ;: = = = = : ;: : : : ;= = - = = = : : : = = = = = = = = = - = = = = = = : ;: : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
lIr.- hi' 1 da. t .
E't. vec c nuanuru :t'i~ extre Obsel.'va1i
1
===:1:::::==--=:::===---=--======_:::::============= .... =======-=== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2
4 5
6
. ~= ~. _ = = = = = = = - = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = - = = = = = = = = ~= = = = : ; ; = = ~
1 .- 1 /1 COl USp. ~i tat de pl a t a s a -
l a r i i l o r pe r s . ad-tiv de l a
00 Sc o a l e l o r 89
-
2~- 1 1 '
4. - 1/ 13
5. - 1/ 19
6. - 2/ 1
7. - 2/ 2
8.- 5/1 1
9-- 5/1 /1 7
Ooresp. i tate de-plata sa-
l a r 1 o r pers. s e r v . t e h ni c
de l e . Oasa Scoalel o r 96
oo r e s p , de pl a t a s a l a r i ul ui
pe r s o ului do o e r v i c i u a l
Oa s e i Sc o a l e l o r 26
CoreSl.r;- , de c r e t e regale, re-
f eritoa numiri de pe
s na , j ur mi n e de o di n
i 1na i nr ur i . . . . po s t ur i l e
ad-" iei .Seca elor. 77
Coresp. i de c i z i e ministe-
i a l f . l a i n~i i n a r e a pe
1 Ca s a Sc o a l e l o r a unui
bi r o u decontencios. 8
t t i bu i i l e a d- ~e i Ca s e 1
Scoalelor ( de c i z i e , c muni c -
r i l e r e s pe c t 1~e l a Mi ni s 1
Finanelor i Casa de depuner ).
Pr o i e c t ul de buget al. O.Sc.
pe e x e r 1 96- 97.
(c respc u Mi ni s t e !'t.l de ) 'i n
t i I mpr i me r i i l e s t a t ul ui ,
a c t e J ustif icative pr i v i nd
eheltuielt,le de i mnr i ma r e i
cartronare) . .
C r s p. i t a bl o ur i s t a t i s t i -
ce c o l a r e a l !av. urban s e .
cundar i r ur a l di n judee-
le Ba c u Botoani. 32
Coresp. i cererile 1n1 r:J .j
t o r i l o r pe nt r u acorda a s p
r ul ui de l a r i ! .
64
- 2-
s = = = m= = = a m= = = = = = = : : . ~= a : a = -
1 2 ..... - :5
==.===-=:==== .... ====-============
6
~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
10.- 5/1/1. Oresp. i tablo~ st tist16a
f eri la f recve t a-
levU r 1 a sporului de sala.-
rii ac rdat tn,V ri10r.
00 -sp. curevizoratele c la-
i
ref erit 1 coliI
ca au 1bl! ti 1P.... ..,...,. .. " LLIU
i c r . l e pe care l e p s e d
v
bibl:l. 01le.
1 1 .- 6 /2 /2 ? J
13 . 7/ 4
16.- /4/5
17. - / 6
18. - 8
19. - 8/ 9/ 1
1897 1898
22 1897- 1898
r e f . l a 1 c r r i l e p
o l ui inv. i e o l a e A.ngeles e u
n cea Petret1 jud. Dimb- -,
vi ta pe .ro ind! soiplin. i art. 16
ta ~eria f erit r convocr11
:mcmbrilol:' C ns11iului pe ze t
de c t r O. Sc o a 1e l o r pn J
a r'p s ri din
rite ju e. 14
Ooresp l.n legtl.1J . cu chema. a
~ j ude c a t de c t r e Co ns i l i ul
po r ma ne ii 1nspeot r a tul c o l a -
I a i a - 1nv . Grigor1 C stu ~udv
tova. 3 C O O tI -u
Co nt ul e ge s t i une c e x e r c ~
1896~97 a l a z 11ul ui El Do a nna "

7
"
Ce r1 i re arate leg t ur "
c u a j ut o a de c s ! t o r 1e d1
f ondul Az i l ul ui ttEl.Doaml" ..at:t
ac rdate a t (Anex 1896).
7

o . sp. cu z11ul " El o a . x r m. a . "


f erit a la procurarea de
s t r ume n muzicale o
23
c u. accepf i a r e a
. J. - /~

o pi e de p testamentul lea ui
Costaohe Boldur " seu pl'l.ll. care
d ~una s se olde sc o coal
pe moiaBueti i adresa p tec
t ur i i ~ud. Do r o h o i c t r e mi n1s t e
r e l a t i v l a c n! i a r e a s t a me
tului. 7
.1 .
- :5 - ,
= _ = = = = = = = = = = = ~_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = c - = = = = =
4
5
6

1 3
= : ~= = ~~= ; ~= = ~= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = = = = = = = = = = = : = = = =
Contul e @9s t i une a l i ns t i t ut ul ui
ADastasi ot ntat~ mi ni e t
ml u. 1.
tarial pr ; v 1 d administra a bu-
- 'nur i 10r n l.U r e t i " do t e
daf unota~SamarandaOo s t i n pe nt r u
t r i n r e a ' c o a l e ! i bisericii
troeti jud. Suoeava.(Copii depe
es ament 186.?, resp. ,buget).
Oore&1>. i c pia~bugetului pentru
unda1\Ulea Un1v. Ca r o l 1.
Copia testamentului din 1876
\li C. Dionl i t bugetel~ f o nduJ . ui
O Di o ~i s 1e pe e x . 189 - 97. L uc r r i
r e l a t 1v e la a 1n1s t r a r e a f o ndul ui ,
c e j us t i f i c a t i v e de Cheltuiel:l.1
f cute din a c e s t f nd i co 8po
pr i v i nd a l e ge r e delegatului
c o : r r ut e t u1 de administraie a l f n
dulu.i.
24. - 1. / 1/ 8 t e r i a l pr i v i d a ~i s t r a r c a bu
ntL.~J .orlsate comunei Tu t' jud.
ai prin testaJ Ient pentru in:riin-
tarea i n ine a lui Proccpe
Floxcseu.(Copia t e s t a me nt ul ui di n 10
1875 a l ui Pr e c o i e Fl o r e s c u, s i -
t ua i a ~d v e ni t ur i i c h e l t u~e 11
c o r e s p. pe nt r u internarea orf ane. -
l o r n i ns t i t ut ) . Ac t e a Ae Xe 1896.
27. - 10/ 2/ 11 a t e r i a l r e f . l a f o ndur i l e t i mi r i e
a n u i S f Pr o t o po pe s c u'
a' minietr'ate de C. Scoalelor. on
iimct i I npr umut ac rdat de C. de
epuner-.l C. Scoa.lelor pentru t; r-
minarea c o ns t r uc ; : L e i coale! dm
r b 1 t , c t e j us t i f i c a t i v .
de cne1tuieli al eloI.' d u f n-
du. , anii 1896- 97 22
2 .- 1 1 /'
21.- 1_/1/4
22. ~ 10/ 1/ 5
.
2, 3. - l e / 1/
25
10/1/11 Apr o ba r e a buge t e l o r coale!
omunaBr.desci j ud. Do l ~ pa 1091"
9811898 99. Ex e c u rea repara-
i lor necesare localului coa.lei
( . t e surtoare, de v i z o ~t i ma t i v )
di n f o ndul r e c e s e u I o n
-
2..1 /1/14
tari privind mo dul de e..::ecttta-
al dispoziiunil r estamenbal
al de f unc t ul ui Iordache
" 'ese pPi care las ee
udeti ~u o Doro om' c ac la
v i nume , di n veniturile cruia s s e
c o ns t r u1a s c i s s e ~nt r e i n elevii
ra c anax din anii 62-97
I
11-7
7
67
~b-I ~
18 _
189~1898
31
r:
- 4 -
2
- 11-
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = ; = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~
5
6 1
3 I 4-
~~n= ~; ~= = = ; _ = = _ ; = ; = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = ~= = = : = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = : :
28.- 1 /2//12/l?; ateriaJ . ref eri tor la administrs:toes
f o ndul ui c o l e i S ef an o ne s e u
din Cr a i o Va a dmi ni s t r a t .eCasa
.::;c001e101.'.( pe d pe teetamentul 12
legat a r - ul ui pr i n C I'C las un 1e-
~ coala1 de f ete di n Cr a i o v a .
Buge t ul de venituri i h c l t ui e l i
pe 1896 - ' 1898, r a po a r t e de i -
s pe c i i , regulam t de a dmi ni s t r a
r ua o a l e i e t c ) . c t e ~x 1896.
v resp. cu ooietat a pentru ul . . .
' -u:t' poporului ~.'ef (). O' '. Lae-
dina pr o ieotate. penbzu aprobarea
buget ul ul pe anii 1895-96,1896-97. 12
t e ' i a l i n l e gVt un~ c u a dmi ni s t r a -
r AS pVd r 110r l s a t e de diver
do na t o r i c o l i o r pr i r e Ou j ud.
Suct.lave, i Iai. ( Co r e o p. in~re
Casa Scoe,lelor i pref ecturile 57
l a ' Suc e a v a , buge t l e de v e ni -
t ~i c h e l , ui e l
i
/co una l e ,
(,OI" esp. r e f e r i . o l a adll.in1stra-
z'ea v e ni i Ul i l o r " a c e sucx co.l.L)
29. - 1. / 2/ 14
~ . - 10/ 2/ 17
31. - l o / 2/ l 6
32 .- 1 01 3/4
~~. - l o / ? >/ 5
~4. - 1 0/~/8
35. - 10/
uati risl ref 'er~t l' l a . .
c.onaiei f cut. de def unctul Dr. '
ur ne s c u f unda ' e i Oa r o l I o 5
Co r e ~. cu ~oi~ dof uncv~ui i n
le 'iitur c u nerespecta ea Ges'~a-
e nt ul ui pr ~v i u~ t r i t a r e u a s t udi i
n s t r i nt a t e a unui s t ude nt bur s i e r ) .
Co r e s p. cu . t ! l " i r e r i a o aului Iui,
r e i ' e r i t o a r e l a ne s pe c t a r e a
dcna1ei f cut de de f unc t ul
Ne us c h a t z a ni i &0 b i s o i a
de f unc t Ilni privind admi,nistraia
institutului " F i I a c c b
eu cnet'z" din ... ai.
( Ac t e a ne x e i n 1896) . 29
Corp-sp. cu Ministerul de Interne
_ vpoat ur a S - tulUJ . c u pri iria
Iai, 2:civi d?~ini8 i: ve
f unda i e : ' Iacob i Puni Ne us c h o t z .
(completarea c o mi s i e i c ur a t o r i a l s ,
s t r a r e a a v e r i i i do c u e nt e l o r ) . l 5
(Bugt pc - 189E- 97 tablouri de
f ond. So c . cultur le '3tC i cozes p , 6
a t e r i e ~ r e l a t i v l a di f e r i t e l e ga t e
l a a t e pe nt ~~ ~c o l i l ~ r o ~~ne di n
acedonia. 54
( l e atul Do r i t e i u Fi l i i a . a r h i r e u
Ne o f i t J e l o po l r o s Di ma T~ a , St e -
r i o di s , Ch i r i a c u a I o r de l i , t a r i a 1
da t e r i na t de i nt e r pe l a r e a i n Se na t
a c o l . Obe de a nu. Co r e s p. , c o nt ul de
i 1 Ep1t r o p1e 1 Do r i s t e ni
-
18 ' 7- 1900
1897- 98.
- 5 -
_================a=================================:_:=========_====a==::
z n-
J lro
= * _ = = - i = . = = m. = = . a . a a . = = = = = = a . = = ~= = = = = = = = - = = = . a = ~~: : = . = - . . a .ia.~
.~.- 11/4
37. - 32/ 1/ 8
~.- 1 2/1 /1 4
: 59. - 12/ 2/ 3
~.- 12/2/4
41.- l5/~/5
#2. - 15/ 1/ 6
4';.- 15/ l . / 1o
Co r e s p. , pl a nur i ! pr.verbale in l e -
gturi cu implr rea: oraului
Pl o e t i I n o i r e um cripii colare
primre tn scopul stabilirii
c o s t ul ui c o ns t r uc i i l o r de loca-
l ur i co1are. . 25
]jiat~rial re:f erj tor la procesul cu
Ef oria Spitalelor c'vile .a.pt.
sechestrul jur" dic a m_i 1-
beti (corespci t a i i , co?;>ii,
s e nt i n e i pr . v e r ba l e ) . 122
~t e r i a l f e r i t o r la pr o c e s ul
intentat din mims ter lui N.T. Popp
pe nt r u i nc a l c a a p~ ~nt dl ui
c o a l e 1 di n c o muna Tnenu ~ud.
Dolj.(coresp bo . . . rou.ci, el. - 15
~i 1t pr . v e r ba l e , * l ' nu t o r nu-
lui}.
Lucrri in Le t ur " u p oeesul
pur t a t nt r e ister i o bt e a
l o e ui ~o r i l o r din 00 una Ht c r ~u
jud. Prahova pnvru ie irea din-
i nd1v 1a i une a moiei ~~~~ Ht -
c~ru testat aa'lului El. Doamna-
de def . Andoneseu: (core onden .
pl a nur i , c i t a i i }. l e t e ne x e
1896 - 1899) . 100
L uc r r i n l e g tu: . r. . ' c u pr o c e s ul
di nt r e mi ni s t e r i mo t e ni t o r i i
deunctului ~oodorP St ur z a pentr
anularea test~cer:' ; ul ui (corespo ,
ci t a i i ) . c t e a nc z e 895-189'1. 88
Coresp. J :-ef . 1 i nZEl s t r G. l ' o a se -
lilor di n dif 3ri j ude e c u
mater i a l ' cU dactic, comandati la
l i br r i a Hachotte in _u.ris
(toblour! de na<"'iL;_ e f i t ebc ) o
Coresp. cu dif 'er' .~. lu.ruizori
din ijar f oJ i s"L;ci v t Ge (Gt.::I'Ill8nia)
privind procurarea rot e r i a ! ul ui
di da c t i c pe nt r u c o l i l e din di e -
rite judee. (tablouri,hvri
gl o bur i , a pe r ~t e Ga o o t r i c e e t c ) .
Acte anexe 189 .' 35
23
ateriaJ . ref . cump. rarea din
t a l i a a 2000 o l o bur i c o l i l o r
pri ra(core .e ~ C~ a 10na l
i Caa " Vigliard':' . avf .a" din
Touno(of arte, illGl .orii dechel tuie-
111e f c ut e , bo r de r o ur i de acte
~ustif 'icati ). 176
1897- 9 5
,;,>9- 9 5
1897- 898
~
. .
R~
1897- 1900
-
- 6 - _ zJ-
~= = = = . = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ = = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c = = = = = = _ = = = = = = = _ = = = =
~ 2 ;, 4 5 6
44.- 15/1/12
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - .
460- 15/2/7
47.- 15/9
49. - 16/ 1/ 1
.5le'" 18/1/2
Material ref eritor la comandaf cut'
Inst. ge o af ic din " ermania pentru '
e nf a;ion a 1p~ re a 40 x.
di n h a r t a f i z i c i po l i t i c a Eu-
'ropei(coresp. cu Be nc a Naional
i Inst. geograf ic di n Gotha(ger-
J llElilia) f erte, b. i.Ac.te anexe
1896. 39
Lucrri ref eri toare la studierea
i stabilirea p i-ogrxun i alctuirii
h r i : 1.Ro mi ni e i c u . ~~i l e v e cne
~ntru cerinele colilor prim. re.
( c s p. , memorii, de c i z i a m1.ni-
s t e r i a l pent~~aprobarea con-
f e c i o nur ~i h ~ : l , pr . v e r ba l e ,
c o me nz i i note'do ~~tcr1alul ne -
c e s a r c o l i l o r ) .
CON sp, pr.i.v i nd sr c.narea datii
pr o f o N. Brtil pe nt r ~ l uc r r _ l e
dc traducere, 1ndreptars ni supra-
veghere a hrilor ~eo rll'ice, a
continontelor; c ~r c r i pe nt r u pl a t ~
l uc r r i l o r .
148
1897- 90'
9
1897- 1899
Coresp.' pl' ivn~" '"'iin. . . l.ea unui
ate~ier de Lucrt mcnua pe l~ngn
ooala primar rur l din c o muna
Obilesci~ N i j ud. I l f o v
L uc r r i l e c o mi s i uni i A s r o i na t
c intocmirea unu proiect de pro-
grampentru o~J .~a c o l i l o r pr i -
mare, urbana i rura.le c u material
di da c t i c ( . : t ' O~a me d matorialul
didac tLc ne' a~a ~ pr. verbal, de-
c i zii I!linisterialc ) ~
13
13 1897- 1899
Ooresp. cu pref ectura jud. Dimbo-
via pentru constructia unei coli
i bi bl i o t e c i i n c o una z v a du
jud. Dmboviva d' oi. f o ndul Pen-
eviei .l?
Copie de ~ t e s t f l a nt ul l ui Ba gi
anase Petre seu Pzl.ncare donea-
z s uma de 5000 l e i colii inv~-
~ ~ul . 1
nun \1 ua pOpOI'U ua roI'"n 4
resp, pr i v ~nd t' Lrita . . . -eo. t a bl o ur : : .
l o r statiEtic~, , v i l o ~ O~ v 1r ~t
colar din urmto e e judee: Ca-
pi ala o t o uni . Buz u. Br~" la, Dolj
Dorohoi, Gor. I' 10'i.a 115
- 7 - er-
1 2
~~= = = - = = = = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = ~= = = = = = = ~= = = = = = = = = = ====================
6
~_ ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = - = = = = a = = = ~= = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = . = . = = = = = = =
52.- I V ?J
" 0- 18/1/4
'3
4~ aotul de donaie rin ca
. ,. . . . . . . ,Ut'"ll'l'i v~ateren Rpre a se construi
~oal v cu grdin Copie de pe aotul
d schimbarea. fie nului.
Planurile judeului cu iJ Ily 1t
i c i r c ums r i pt L ' ~colare(coresp. cu
privi la naintorea tablom1or
de r e c e ns m nt u: i copiilor de c a l ' "
n urmampL'irii administratii ve).
Ta be L e s ~a t i s t l c e .
54.- 18/ /2/17 Coresp. Legtur. cu inaintarea
t a bl o ur i l o r d r e c e ns m nt a l c
pi i 10r de Ac o ul a i n comunele r u~
:rele i urbana el n ur m t09. r e I
judee aslui, Laca, lcea,
Tecuci, Tulc;~a Teleorntan. Tutova
Bueeava., o e.rat Ro ,~rahova
utDa, Neamt t Bo nai.
Coresp. cu -iu f in-ano ar i
revizom tul ~cola.r privind mca-
B ri din dif e1'. te v~.uturi ale Ca-
sei oooalelo.r(reir..eri din sa2a-
i1cu anenzi dlf 'ciplirere, resti-
tUiri, tblou de in :astir ue ta.xe
a elevilor S~il:" .de c lire ad-ia
f i ns no i a r Tut o v a .
550- 19/ 2/ 7
560- 25/ /2
25/ 1/ 8/ 9
~o / 12/ 13
14
58. - 27/ 2.
59. - 27/ 9
60. - 33/ 1
6 1 .- " f ) 4/2
Si uai uni d. TI .i turi i chs1tu-
~el1 a l e O. Se . pc x . 89 1897.
Situaiuni Lunar pr. vind El ele
t~1mestria.t.e a tu. turor op rei 'YJ. uni-
lor vars:...te de a-i Casei 00.
exeroo 189? - 1 ~8( s i t ua v i i asupra
cheltuielilor or onantatre deOasa.
Scoal lOi f ondu comunele pentru
c o ns t r uc i i coIarc bi s e r i c e t i
t ~) .
Coresp. pri vi 1 dona Lunea unui i. ieren
pe nt r u c o a l a i i n c o nuna Obi I e t 1
judo Rm.Ser~t o
COl: ap. pri v.lnd nituaia imObilului
do na t de I t colo 1 Lan a pe nt r u
coala din v . ~tac jud. NeBJ (planul
e situaie al ter nului)
Coresp. i cereri de a.jutoare pentru
reparaii i c OTl ~t r uc i i de localuri
colare din mr ~i multe J udee.
Lucr
v
ri in Le..bur cu e 'chio rea
unui c di t pe seama C.bco peu ru
con truirea de cladiri .coare ,de
ci~ii,jurnale al consiliului de L n.
pro ulg re de le pr i v i nd deschide-
rea unui CI" " ~di t traordinar ~entru a
f i intreb
9
la constr. da coL, prima
4
s
41
156
1
-
241
5
85
1 29 :; -1
1897- 898
4
1897-1898
1897- 1898
- 8 - (3-
=========================-================a======:_=====a==-========== = = :.
1 2 '~ 4 5 6
. 62. ; 4/ 3
6~~- ~/ 8
64. - 36/ 1
66. - ~7/ 2
68.- ~7/4
di s po z i t i i pr i v i nd p11c a r e a l e gi i ) .
1897- 1899
68 . 1897- 190
a t e r 1a l r e f e r i t o r l a c o ns t r uc i i
c o l a r e in dif eri te ~ude (cereri
pe nt r u c o ns t r uc t 11ppl a nur 1, a nt -
suxtori, act st1mat1ve. bo r de -
rour. Ld s wa e l e c o na 'Ii &tru.
c o ns t r uo i i , de v i z e , r e o e ns nt ul
c o pi i l o r de v i r s t l c o l a r i 1n ce...
mune 1 r ur a l e , pr o c e s e v e r ba l e ) . 77
Co s p. cu di r e c i i l e c o l i l o r pr o -
f esionale def ete din Buz" 'ur e f r:l-
t o a r e l a eens :nareav e ni t ur i l o r c o -
lare 1 l a aprobarea s ume l o r a s e sa.
re pentru prill1r.1.:l a o o r dr l de
a j ut o a r e .leve1ar.~cte justif 1cati-
'Ve, ac I 16
Co r e s p. c u direcia c o a l a i pr o f .
de f e t e din Ca r a c a l r e l a t i v la.
c o ns e mna r e a v e ni t ur i l o r 1I c o l a i l a
a pr o ba r e a s ume l o r ne c e s a r e pe nt r u
pr e mi e r : L ~1 acordlr! de a.;jut re
'e1eV1lor.,Actejustif icati ~
Lucrri 1n legtur cu arendan
pmintului c.lar '11 bisericesc di n
c o mune l e r ur a l e di n a r l . Bo r de r o u-
r.I.de redp1se, c1rculr:1.e l tre pre-
f ectura dej ude pentru trimiterea
c o nt x a o t e l o r de a r e nda r e a pi m1nt ur i l o r
c o l a r e 1 bl s e r i c e t i , e x pi r a t e 1n
1897. C1r c ul l r i e l t r e a dmi ni s t r a i a
f i na nc i a r i ou i ns t r uc i uni privitoare
l a mo dul de c o ns e mna r e a s ume l o r 1
dispo~i tia Casei c o a l e l o r , pr . v e r -
ba l e de c o ns t a t a r e a pm1nt ur i l r
o nt o pi t e . 2 6
Coresp. c u administrat i a f i na nc 1a
i pr e f e c t ur 1l e de judet pIi.vind
c o ns e mnr . I . de r e nz 1 t de pmnt ur i
CQlarei bi s r i c e t l ( bo r de r o ur 1
de r c1pise 1 r o l ur i pe nt r u c o n-
s t a t a a pmi nt u1ul c l a r i bi -
sericesc). 39
Coresp. c u a d- i l 1e f inanciare i
pref ectura d jud pr i v i nd c ns e mnr 1 d
sumereprezent!n plata a r e nz i l o r
pm nt ul ui c o l a r n c o mune l e Al bo -
ta i Alimnet1 J iblea pe 1897. 14
(pr.verbal, c o nt r a c , roluri pe nt r u
c o ns t a tarea p intul t c o r .
Coresp. c u pref ectura 'e jude i
dmin1stra1a f in. priv~consemnarea
r e c i p1s e l o r de plata ~z i l o r
pmJ : nt ur i l o r c o l e .r e , c e asp.in le-
gt ur c u r e z o l v a r e a di f e ' . t e l o r
cazuri de tirbire a tr nurilor
39
1897- 1898
1897- 1898
1897- 1898
\
--.,,'
1897- 1898
1897- 1898
. . - 9 - _ l~
= - = - - = = = = - = = a= . . . . . . : . . = a .el
1 a ~ . . ". . . . . .3 .... 4 ..... , .. ', ..
- = - ~= - = = = = ~= = = = = = = = _ a = : ~: = = = = = = : = ~= = = = = ~= = = ' ~= = = #= = _ = = = ~* ; = = ~~= = = = = ~= ~~~
70~- ?J7/6
7j~-:///1/1'
.
.
74.- 36/1
-
77.- 38/4
Cre. cu pref ectura jud. Arge
)linis t ru.l Domenii hvederea e ...
dri! conaculul, moiei irdetu.
pen1uucoaladit:t aeea comun. con-
semnrl. de reoi.p1se de plat a- " .
.1'szilor pmia.turilor colare.
00 sp. pr.l viAdeeree tB.J :ea Ca.
zului de depsedarea,e lei din
c.muu ., del.eoiu-.u- fi j dep -
lIintul c la'1' :respectiv. 5
el re sp. in le@ burl. cu . unerea tn:~.
po s e s i a c o a l e i ~' e ni . r ge ' a .
1;ereJ lulu1 oQnaeUlui m:>ie1Bll1ie-
uCc.nt1le.o1;e,p.,l.,.Ul.lecUlui,
pl'. v e r l e . , l.nvet1:art eena niUi. -
de .t." e el plat peutrupla ta arenz11er).
Aote anexe 1 89 lt-. 17
17
18
QDrcsp. privina pW1ereain p. eses1a
ooale1 din OOlllUIla Slltxucel. .
t e r e nul ui conacului mlei J iblea(con-
1il.'act de re;Ida.re
1
coresponden .
ad.-lel, pr.vebaL. . - 26
L
Core sp. cu pref eot~ jud. Iacu .
!l'ef eritoal" e la aren~area polntu. -
dlor aQlare ain ~\1d~ Bacu. 9
Lucr.ri ref eZ'itoare la de'b1tr1 ,1 I
consemd1. al'adlr1 de pimlnturi
din ~ud. .aclll. .
(c.::.t'6 sp. Iroluri pent~ e uta.ta~a
pmlnturilor etc). 34-
.,ucrr1 ref emtoal" &'laarendarea pWntU-
~11or d1njad. Bac" . (Core sp...
tablou decomu.nele care au primi1J
rolUl pen't;ruCO%l$1ia. ta.rea, pmintu-
l.'110J :- colare i lt1serlcet1, COrt-
tractede arendara). 11
Luc~rl. ref eri 'besl.' la. arenda~a
pm1ntiUr11or oolare din ~ud.
El u. contract 1 procese V6X'iP
'ba: !e de renda~)~
57
Material reteri,or la. arendareapl.
ain.turi,lOl!' eolal1e i' i.serice'bl
cU.acomuna Blm,en1 ~ud. Baclu, pla..;.
ta a r e nz i l ~. planul ole1 statului.
4ct an&xed: Ln 1896. 14
j f lh
1897- 1898
/'
I
- 10 -
: ; : ~- = : _ : = = _ = = = = a ~a = = = = = = = = = - = = = 82
, :5 4 .
= = = = = - = : = - =
1 2
79. - 3817
80. - 38/ 12
82. - , 8/ 16
83.- 38/21
84. - 38/ 22
88. - 39/ 4
9. - 39/ 5
8
L uc r r i r e f e r i t o a r e l a a r e nda r e a pl -
mi nt ur i l o r c o l a r e d1n j ud . a a l u c o n-
r a e t de a r e nda r ~) . 15
Lucrri ref er1toa e l a a r e ndr 1
pmi nt ur i c o l a di n c o muna Pr
jud. c uo -
C r e s p. c o nt r a c t e , r e c l pi s e ) .
16
Co r e s p. r e f e r i t o a r e l a pl a t a a r e nz i i .
pm nt ul ui c o a l e i di n c o muna L a t e a j u
Bi s t r i t a . ?
\
Luorri ref eritoare la arendarea p~-
m n~ur i l o r c o l a r e di n CO~ Pr e
j e t i ~ud. Ba c . ( Co s p. , c o nt r a c t e ,
r e c i p1s e . t e ) . 16
Co r a s po c u pr e f e c t ur a Ba c u r e f e r i t o a r e
~a pl a ~ a r e nz i l Gr pm1nt ur 11o r c ! a r e
di n j ud. - a a l u, pr c um i c e r t 1f i c a r e a
pl l 1o ~. 1.
Ma t e r i a l r e f e r i t o r 1 a r e nda a pmi n- .
t ur i l o r c I a r e i bi s e r i c e t i di n jud.
Bo t o l } i
(corea , bordcrouri der e c i pi s e , re.
f e r a t e . r o l ur i no m! e . l e pe nt r u c o ns t a . 21
t a r e a pm1nt ur i l o r c o l a ~bi s e r i c e t i .
a t e r i a l r e f e r i t o ml a V< nd1c l r i de -
pminturi c tr p1t din jud. o t o a 1l i
( c o r e s p tablou depl mi nt ur 1 c I a r e
i bi s e r i c e t i . de pm1nt ur i r v i t ui -
t i c tr tPit.j pr . verbal d consta-
t a r , r a po a r t e ) . 43
a t e r 1a l r e f e r i t o r l a a r e nda r a pm1nt u.
r i l o r c I a r e i bi s r i c e 1 di n c o mun -
le o ula, Santa aria 'lUd. ot ani .
(co -esp., rap rte, contracte dea r e ndl ,
pr. -., pune pm nt ul ui
O~ ~_ une a Ca s e i Sc o a l e l r
t
a c h i e
pl a n) . ' 2
1897- 1898
Ma t e r i a l r e f e r i t o r l a a r e nda r e pm1n-
t ur i l o r co! e i 1se ce t i di n
c t unul Do an1(Cos e ti) d.
t a ni - ( e r e s . , pr . v e r ba l de hotr1re
a Cns. comuna). l.cal ). Il
M t e r i a l f e r i t o r l a a r e nda r e a pm1n
t ur i l o r 50l a r e i - b1s e r i : : f t 1 di n
c o muna ~e n1- ud. t o ( e -
r e s p. nde n , pr . v e r ba l depr e da r ,con-
tract de a r e ndl ) . 7
-u-
= . = - = = - = = a : . = ~= = : = _ = = = = - = = = = = = = =
= c a - a ma : : a : = = - _
1 2 3 5
. - ~9/
91 .- ~9/7
93. - 9/ .
9' 7- - ? J 9/ 1
~. 4 / 2
6
12 1897- 9
1
1
= ~====_ = = z c : = = = = _ = _ _ . = - = = = = = = = = = __= = = = = - = - =
.L. 2
100. - 40/ 8
1 1.- 40/11/
D
102. - 4/ 1
103. - 41/ 2
~o 4. - 41/ 4
105_ - 41/ 5
l G6~- 41/ 6
l o ' 7~- 41/ 8
1Q8 - 41/ 1
- 12-
,3
4
Co r s p. i bl o ur i de p nturile
comunal.ec tr pi e de pe r s o a ne s t r -
. c una DUdul e t i i l i s t r a ~u,
S t e jud. Brila.
Co r e s p pr i v i nd a r e nda r e
f t
p ntu
r i l r c o a l e i i bi s e r i c i i di n c
muna C j ceas jud. mila (recl-
pi a pe nt r u pl a t a r e nz 1, 00 t r a c
de a r e nda r e , r o l ur o f ui na l e ) .
a. p" ntu-
i bl s e r i c i -
" swan t
'7
14
I f9 6-J?1r
Co r e s p. r e f e ~1t o a r e la ~nc a da r e a
p ll turilor c ! a r e . . . . comunele
' l o ndi r i Vl t
V
i ud. Buz
(.r' poart J ~ 1llomnal p6D.tru.
c n.st .t rea p"J . l l . t ur i l o r c la i-
bi o e r i c e 1, di n comunele J ude ~ul ui ) .
" rGOP" $ raEoart l:'ef ritoara la
a r e nda r e a pm nt ur i l o r Qc c l a r i
b_soJ :'ico~' i din c o mun' l Brea~ i
Ti . s v u d. u
17 1897- 98
18 ' 7- 98
o recp, r poarte i tablouri ref e
_. toa la arendarea p tu.r11or
c 1 o r l b. s e r 1c 11 r ~ud_
: luz!u.
15
Co nt r a e 1 pr . v e r ba l e , y. nt i
'..,resp. r f 'eritoar~ a.r ndar
pmintur lor col ...re ~ biseric.:;t1
ud usu, . 12
C r-e~. ref e.C'itioare la ac izi'~iona-
r e a : de t r o Ul , ' de p mo ~i i l e di n
tJ \... Buz&. pentru li ~a . e
pla alo locului depe m~ia Ctuna
~r . v e r ba l de p n9_ a n p s1unea da -
:J ei oal 1 14 1 91- 1898
Co r e s y. r e f e r i t a r e l a a r e nda : a pV
, " ' nt ur i l o r bi s ric t' din c e ni
n!l'~_ uzu( c ntract de arend clu:r:l
D. ? minal 'pentru c... ns1ia '-.ea il .. ntu.
!" l. oz- c la " ,1biser_co ). 1 1897 98
~
o ( s c h i -
pr.
1897- 901
- 13- .... (.-
- = ~~= ~= ~- = = - = - = = = " ' = ~= ~~= = = = = = ~= = = = = = = = = = = . = = = = = = D * = = = = = = = = - a = = -
1 2 -. ~. ,.;; 4" 5 6
_= - = - em: : : : Di= = = = a: : : : : : = a__*= = = : ;: : ;: : ;: : = : : - - = = = = = : : = = c;= - = _= =
,
1~9. - 41/ 11- . Oo r e s p. r ' f e r i t o a r e l a ' nf i i n a r e a
oolilo:r i la azendarea pWntur1. -
lor colare din comu.neleOisl.~i
Cio~anca jild. ili.1zu(.rapoarte, de..
e i z i 11e c o ns i l i i l o r e o muna l e , 00-
r a o t e de a r e nd, pr . v e ~ba l e de
cons ataret sohi 'gede plan ale lf IM
ou. . t"ilQr). . 51
c l.~esp.ref eritoare la a hiziijiona.-
rea i la arenda p~nturil r eo1a8
x e ' i bi s e r i c e t i di n c o mune l e Da x e -
mu.... Vartopels. Mihilet:t, Meteleu
jud. Buzu(r." pOartc,pr. verbala de
oons'l;;atare j : schi te deplsn a locnri-
l o r c o nt r a c t e de a r e nd~t r o l ur i
l~O' .(lala pentru consta liat-ea pm1l: Ltui!lll.
i l r c o l a ~e i bi s e r i c e t i dt n Me -
ele1,1). 42
. 110.- 41/1)
111_ 1: 41/ 14
. .
1 1 2 .- 41 /1 5
114. - 41/ 17
Coresp. ref eriGQare la areuda. tra-
ul ui pentru c o a l a di n c o muna P1~
s e j ud . Buz ! u( pr . v e r ba l de e o ns t a -
t@e.f inventar:$ achi e de P1:t rol:
I10miital pent1" 'U consta rea pf' ntu. -
r'-1or colare_i biseric-ot:t ale C()iot
mun~i P1r s e o v ) . 12
Ooresp. nlegtur cu arendarea 'p.l-
mi nt ur i l e r di n c o ~una Ro t e s o ~ud.
~d~ 4
c o r e s p. r e f e r i t o a r e l a a c h 1z 1v 1$na -
rea i are darea tereriUl." 11orpentru
coJ .i. din ee lU'l&1e S:i.mil.ea~oa,
Scu.rtet:2; jud Buzu (scbit d.epl~
a locu.lui dep~ moia .:()~ a,
Oaia Banu_lui, pr.verobale da consta-
ara, eont:t'9,Gti de arend) .
Coresp. ref 'eri tOaJ .--e laaz-endaz-ea
pm nt ur i ~o r Qi n c o mune l e Ti s l u
i Ti r c o v j ud. BUz u( a c h 1t e de pl a n,
pr.verbala de consta.tare, roluri ao.
mi na l s pe nt r u c o ns t a t a r e a pm~nt ur i l o r
~colar$ i bisericeti din Til'" 'co~.
l.nvcnts.rul de proprie I;atai
c.ontract-ul dearend a pmntului 11-
~~r i c Gs c di nTi r c c v ) . 24
Ac t e a ne x e 1896.
M.aterial ref la arenda ;l?n:.intuI'ilor
c o l a r e i bi s e r i c e t i di n j ud. Co n-
stana (cordsp., tablou cu nume l e
ar" elldailol', care i-au achitati ra~
t $l ~ r e c 1pi s e de 1no e s r i l e i de
:Wm..i e din arendf 3.,Roluri nomil.J ale
pencru pOl1statarea pmnturilor
c o l a r e i bi s e r i c e t i , c o nt r a c t e de
arend) 8,3
l~eG - I1/
) S9 . - 1- 898
;j g 6 -/ J
O D

\
26
- 14 - ?_
. C; . ~" C= = = = = . = - D. ; . = - = - = z a = = . = = - =. . . = = =
1 2 -1 , ,.. 5
aa = . = = a ~ = = - .
11G ~/a
1 1 7.- 4 2/?J
118. - 42/4
119-- 42/5
120. - 42/ 6
121. - 42/ 7
122. - 42/ 8
!atel'ial r e f e r i tor l a a r e nda pm1nt ur i l o r
, c o l a r e i bi s e r i c e t i di n j ud. Co ns ~a ni
{c o r e ~. t rapoarte ablou de pminturl
restan;1ere cupl a rea r e n dril ..c o n-
t r a c t e de a r e nd. , pI ' . v e r ba l e de consta
t a r e , i nv e nt a r e o da s i t ua t i i a pmi nt Q-
r i l o r a r e nda t e , de pr i mi r e terenurilor
o ~da t e , dr i de s a a mi , r o 1ur i nonn1Dale
pe nt r u c o ns t a t a r e a pl mi nt ur 110r c o l a
.1 bi s e r i c e t i ) . 168
a t e r i a l r e f . l a a r e nda pm nt ur i l o r
c o l a r e i bi s e r i c e t i dL ~ j ud.
Co ns t a n a ( c o r e s p. , t a bl o u de p~t u-
1'1 c e da t e de s t a t pe nt r u c o l i c o n- '
t r a o t . de a r e ndl . r o l ur i no mi Da pt .
c o ns t a t a r e a pmi nt ux i l o r c o l a r e i
bi s e r i e e ti). 15
a t e r l a l r e f e r i bo r l a a r e nda pmi n-
t ur 110r c o l a r e i bi s e r i c e t i d1n
~ud. Co ns t a nt a ( c o r e s p. r e c l pi s e pentru.
de pune r i pe nt r u o ns mnr 1 d$ a r e nd) .
\.
41
Cores p. ,i rapoarte r e f e r i t o a r a l a
c e da r e a de c l ~r e Mi ni s t e r Ul Do me ni i -
l o r a t e r e nul ui di n c o muna Ca -
v a o l r di n j Ud. Co ns t a nt a pe nt r u 1
c a l de o o a l .
Ac t e a ne x e 18 - 189?
Ma t e r i a l r e f e r i t o r l a a r a n pi mi n-
t ur i l o r c o l a r e 1- bi s r i o e t 1 di n
diverbe comune ~ud. Constana(co-
r e s po nde nt l , c c nt r a c t e de a r e ndl , pr -
v e r ba l e de e o ns t a t ~, r o l ur i on-/
. a l e pe nt r u c o ns t a t a r e pl m1nt ur l l o r
c o l a r e i bi s e r i c e t i di n c o muna
Bo r o a l a . )
ta ter1al ref . l a a r e nda pmi n tuliilor
colare i b1s e r l o e t 1 din c o mune l e
1i:sechior, e~nii mici
~ud. Oo ns t a n a ( c o r e s p. , r a po a r t e ,
c o nt r a c t e de a r e nd pr . v e r ba l d
c o ns t a t a r e t a c t e ~us t i f i c a t i v e i
ma r da t e pr v i nd a dmi ni s t r a r e a f o ndu-
r i l o r coare.
t a r i a l r e f . l a a r e nda pmi nt ur l l o r
~o o l a r e i bi s e r i c e t i di n di v e r s e
c ' mune e j Ud. Oo ns t a n a ( c o r e s p. ,
rapoarte, c o nt r a o t e de a r e nd, i nv e nt a r e
de 1J ta. a 1 $ltuaia pm1nt i ul ui
COl i i Mus a i ! pr . v e r ba l e de c o ns t a t a -
r e , l Ug&t e c o nt ur i e v e ni t ur i
i c h $l ui e l 1, o r do na n e l c h e l t .
pentru a dmi ni s t r a a : f o ndul Ui pim1ntu-
l ui c l ~ i bi s e r i c e s c .
80 1897 . . . . . 1900
79.
- 15 -
#= = = = ~= = = = = = = = = = = . c - = = - = = = = ~= ~= = ~= = _ _. =. =--=-- ====-. ==. =
2 3 1./. 5 6
1;2}.- 42/10
124. - 42/ 11
126. - 42/ 13
127. - 42/ 14
12 . - 42/ 15
129.- L!J/l
= = = = = =
. . . . ~'). . . ,.
Co r e " ' p . i c o nt r a c t e de a r e n p-
m nt ur i l o r c o l ur e i b' 3e r i c e t 1
n di v e r s e c o mune a l e j ud. C n-
st~no.
nue e r i a l r e f e r i t o r l a a r e nda p-
m nt ur i l o r ~c o l a r c i bi s e r i ~e t 1
di n di ye r s e C mune a l e j ~d. Go n
s a n ul c o r e s po , p~ verbale d
c ns t a t a r e , ~v e nt ur de s i t ua i e
a pm L t ul ui c o l a r di n c o muna Co l ! ) . 19
D, ~t e r i a l r e f . l ~ a r e nda pmi nt u-
ua c o l a r Q1 bl s v r i c e s c di n
<livccs c o mune jud. Co n&t a nt a .
( c o r s p. , c nt r s c - o de a r e n ~t ' n-
v'3nta:c de r.r!;area i situa '.,.a pe.-
ml;ulu in ccaunaliazd..nve ). 16
.mteria! rei:. :!.a. a~'~lldapiimn. tultii
colar i bi s Gr i c e s c di n d: v e r s e
comune lud Oonotan,i.l(c re .,
c ntracte de a r e nd~. :-;ablouri e
veni tlu'1 din arene~, pr. ver'oal
do c o ns t a t a r e . r a po ~~t
ka be r i a l r Q~. l a a r e n pm nt u-
rilor seo), ;L'<; 5.b: sericet:i. alon
di v e r . e c o mune ~t d Oonstana
( c o r e s p. , c o nt r a c t e de a r e ndl ,
pI'. le_'b(ll~<1'" constatare! il vea
tarn de starea i ,J rue. a p"-
~ 'OU!'. l o r . r o l ur ' t nominala
pe nt r t . c ns t a t a ' o a pV , nt ur i l r
c o l ~ i bi a e r o e ) .
Ma Ge r i a l r e f . l a r o nd pm nt ur i -
lor colare i bi86I;ic,e 1 din
d~v e r s e c o muno j ud. , o na t . n( c o -
~e s po _ dQ~t -,b_ou de c o nt r a c t e ,
t a bl o u 3uPl l m9ut d' 64t l a i pmi nt u-
r OI' i)olar
A
i bise!'icef ;~,co -
t r a c t o da a r a r d, ~o l ur i no m11~~l e
pe nt r u c ns t a r e ppr . v e r ba l e
COn, t a t r e . bo r de r o ur d s um
''nc d'J .te, 1nvent. rul de pred r r2.
p~ nt UL ui ] c o l ~1 J a z a r c J ~c t
jlleti= - io<~t1ve de obol tuicl ...pe
e i 1894 - 895) . 67
Co r e s p. e u a dmi ni s t 8 f i ~a n
ciar Il jud. Oovurlui. r f er1toa
1 :.3. l:j.rend
v
r11 i _la.ta arenzilor
PV~~lltl'rl.or rural\;' oaz-e
b s e ~ e t . c o r t ~~c e d a r e nv a r e
t a be l e r o l ur i 00 o ns ba t a r e a p ~
mntt,-:r11or c L-:X' 114
1891- 1898
Corte . r a f . l a re
i bi s e r i c e t i
r a p nt a .
e c a uns I nde pe n-
- 16 --
1 -
= a a a = = = = = = = = = #. = = 22= 2= 2= 2- ~. = _
4 , i
~~- = = = = = = = = = = = = = = 2= ~3= ~= = = = = ~a . = ~
1 2,. ~.
,
_ . a c = a a a = = = a = = = = = = = = = a = = = a a : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ = _ : = =
.
1~. 43/4
.
131~- ' +3/ 9
1;>4.- 44/'
1,36. 44/1
137_. 44110
a ==_ = = = :
de n a ' j ud. Co v ur l ( e r e s p. i l e -
gtur c c da r e a pe s a ma Ca s e i
c o a l e l o r a unUi teren c u a c ~e
di n mo i a s ului din lic1nen1
comuna I nde pe nde nt a ) . C ntrao~e
de a ~e nda . Sc h i t e de ~l , pr .
v e r ba 4 , r e f e r a t e ( l 96) .
Co r e s p. i aCi:m.in1s1ira 8.
e 1a ~. . j ud. c o v Ul r ui
l
r e f e r i
toa la plata arenz 01' dep
pm nt ur i l e c o l o i bi s e r i c e t
di n c t une l e o mun~ Ul uc e t i
c i t ; 1. l a s t 1t ui r i l e de a r a n i i
pentiru r e ndr i l e e x pi r a t . Ac t e
~us f i i f i c a 1; 1v e .
Co r e s p. 1:nlegturi! c u a r e ndEl r e a .
pb1nt1l r i l o r eolar~i blseri ,ti
di n J Ud. Di mbo v i a ( pm1nt ur 1 Oe da t e
de mo i i l e statului pe nt r u t r e bu~
el c l i l o r din- c t une l e s l r a c e ,
r o l ur i no . i na l e , c o t r a c t de a r e
da r e / _ 4~ 1897- 1898
47
14
t e r i a l r a f a r i t o r l a a r e nda r e a
pmi nt ur l 10 c o l a r e i bi s e r i o e t i
di n j ud. bo v i a ( c o r e s p. e o t r a o t e
de a ~e nda r e a mo i i l o r ~t a t ul u1,
i nt e r v e n i i a l e eviz r a . t e o r eco-
1 e ~e nt r u c ns t r uc i i e o l a r e ,
s c h i e e pl a nur i e e r e DUr 11o ~) . }2 1897- 1898
a t e = 1a l r e f e r i t o r l a a r e nda r e a
pmi t DRi l o r c o l a r e d ~ud. D1m-
bo v 1 a ( c o r e s p. Pl a nul t e r e nur i l o r de
pe lIlOiUe a t a uit pr . v e r ba l e
eonsatar a t e r e nur ~l o r t e ) . 26 1897- 1899
i a t e r i a l r f o l a a r e nda r e a pm1nta-
1 c o a l a 1 d1n c una L uc i e ni ~ud
Di mbo v 1 ( o r e ~ . , c o nt r a c t d
a r e nda r a t r e nul ui . pl _ ul c o a
l e l . A t e a n x 1891. 19 1 891 -1 902
a t e r 1a l r e f . l a a r e nda r e a pV nturil r
c o l a r e di n j ud. D n v l a ( c r s p.
schi e deplanurll t'erenurUor
de pe moia t t ul ui ) . 62
1897- 1901
a t e r i a l r e f . l a r e n pl a 1nt u-
r i l o r e o l a r e di n ju. d. Di mbo v i a
( c o r e s p. , s c h i t e de pl a nur i l t.
auril~r n i l 1e satului, pr .
verbala r e c uno a t r e a t r e nur 1-
l o r ) . 51 1896- 1899
- 17 -
. = = = = - _ = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~. ~~~. = . . . . . . . = = = = = = = a : = = = = = = = = = = - = = - -
" " 2 '4 55
= = = = ~_ = = = = ~= = = = . = . _ m .._
= .= .= c. . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~
140. - 45/ 1
141.- 45/2
14~. - 45/ 4
1 44.- 4~/5
145. - 45/ 6
146 45/ 7
L uv r r i r e f e r i t o a r e l a a l e ge r e a t a r e .
nul ui pe nt r u ~o ns t r uc i a c o a l i di n"
co una Tt.can jud. D~IJ .bo vi a( c reRp.
de a r e nJGl. re a e . . "'e nu ui " et e ) 1
COl' l;) n 1"' t u ii cu a r e ' da r e a
PWiUl vurilo cola re " 'i b' se..ci-
c e t i di n j ud. DA bo v i a ( pV . ~~
c e da t e de ; Ul ni ~ ' e r ul Do me ni i l o r ,
Ga s e i Bc o a l ; l o ~ pe nt r u cldir (~
l o c a l ur i c o l ~r e L l uc r r i a gr i c o -
le expor-lmentare cu elavi. (schi ta
de pl a n, pr . v a r ba l e ) . 22
Lu" 1.' 1'..1. privin a...'... l1darea pmintu-
r i l Ql c ! a r - ii1j u Do l ~
(v. i. r ulih~i." ci' E iuni. puhLcs ii de
v ~n~a _ . ~o ~e ~p 6~
or ~:p.1;): : - 1 viad --:. . l. 'e~"l. dare&. p:rn!nturilor
c o l ~ o i i ~ r i c t i di n j ud. D l j
i u.1.1niil.'Lt'e. ;;:lwas&_'ii e ni tului
r ~s ~\ ; ; #c iY t i s po ~i ' ; L Ul l i p . . :i..villd
U- 'lJ. {ri;:oa il'l(;us:!.\:l.~~-!anitJul u,
L'olu.ri pentiru consbatazea pmntu-
~i l r c o l a r i bi s e r i c e t i . c o ? 4
t . uc a de a r e nd&_ ~) .
Ovl.. ~p. ou pr _l3ctll~a j ud. Do l j
i n l e ~t ur o U a c i uns e de r e v o n-
di ~~e dus
Y
de ~o muue l r ur a l a c o n-
t r a ~o t r o pi t o r i l o ~din a c e l j ude
pe n~~u ~ r e _ n r ~ ~1 dr e pt ur i l de
~rop ' i v t ~t e acordate pr i n l e g
\ ~~. ~ba l e dr 0s a t ' de a ut o r i t i l e
comuna.;e )
' Cc nt . . . a c t e de a r o nda r e a pwi nt ur - i -
l o ~ c l a r e ' i SGr : c e t ~di n
j ud. Dwl i j
57
1897- 1898
1897- 19o J
1897- 1891
1897- 1898.
189. 1899
/ 'C I .
~S97- 190o
. .
Co r o s p. ~u 0J i z o ~~u1 c o _ ~= Q'
dOf f i o ni i l oDt a t ~ i p~i / 1nd c e a r e a
pe seama O. Sc o nl c l o r de t e r e nur i pe nt r u
co,i ... lG d' n comuna J .1.rg.ztoaia. i
do ~ ~' o = c nul ui ~i a c l ~di r i l 0
de o mo;iilo 1.. a'-ului " umc.~':' ~i
Al." 'gotov.ia jUd.Dclj(cc:w.o du plan) 19
' O~v D~ r i v i nd pr _ ~l e mG l a ga t e de
a r c nda r e a p i nt ul ui c o l a r i b1-
s c ~i c e s c di n j ud. Do l ~( c ump r i de
tO. i: 'on din mcaa : : ; ~. iul . . . . i, z. . hie de
plan, e.c~iuni do '" -,:.. ; ..Le ea
p~'"l1.tuI'il ef i .... :pit" " J pr.y:;rba" t
Co r ~s p : p~i v i nd ~ ~r e a pa n~r u c .
di n c o m, J 'int!le c - o l ~ a unui t e r e n
di n o i a s t ul ui . ( c o r e s p. pr . v &r b.
s , h i e de pl a n. )
"
- 16 - 2? _
_ . - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. 2 . .
= __ = = = = = = = = = = = _ = _ = _ = : = = ~= = = = = = ~= = = = = = = = = = = _ = = = = = = = _ = = = ~= _ = = s a : Ce = Z= D
14 . - 45/9

150 . . 45/ 11
151. - 45/ a
15 . - 45/ 13
153 . . 45/ 14
Co r s p. pr i v i nd c e da r e a ~ s e a ma a d~v i e 1
CoBe. a c o na c u ui i terenului a p.
ne c e s a r c o l i o r di n c o muna 1r e u
- - = : L&. ~ -D la (00 sp.,pr.varb.eto). 55
Co r e s p c u pr e f e c ur a j ud. o l j i
r e v i z r a t ul c o l a r r e f e r i t o a r e l a
cedarea de t e r e nur ~ ~tn'moi11e
s t a t ul ui in f o l o s Ul colilor dO.
una e c o mune di 4 J ud. Do l " pe nt r
gr di ni c o l a r e . ( pr . v e r ba l , s c h i V
deple.n).
1897- 9
C rasp i nt r e rev: zor~.tul c o l a r i
pr f a c t a de JU i n v e d r e a c ~d
r 1i di n mo i a s t 3t ul Ui pentru c o l i l e
din coauaa oi P enia i Plo;o -
Do l , & t a r a nul ui ne c e s a r pe n r u ~
dii'd c o l a .t onstruov ee 1
de c o a l a ( s c h i e de pl pr e s c v e r -
bale coreeponden , dec r '~i de' -
unare la dr e pt ur ' dearend e, 11 a
bun . o elepe ,i) - 50
Co r e s p. o u r e f e c t a j ud. Do l j i r -
v acratul c 1, i: privind cedarea tere-
.ului i ccnacti.J .ui de pe ia st 'f iUl
pe nt r u e o l i l e d~ c o muna Ruda r i
. du a Do l j ( pr ~v o r b l e , s c h i de plan~
a c t e a ne XQ 1896) . ?
Ooresp. c u pr e f ' e c a j ud. DoI;), lli-
isterul Domeniilor,rev1zorat~ c o -
l a pr i v i nd c e da r e a t r e nul ui i co-
nacu1ui ma iei statului S lit a -
Oru.cJ .i - Dolj pentru coaa din a c e a
c mun. ( pr . v e bals,contract de -
da r e . s c h i 1 ~l Qn, 1nv t r). 27
COl:'9Sp. cu Ministel" u1. de Intern,
pre!e~t\.'l.rade jude' Dolj, r vizora-
tul colar ref -'rif ;or la cumpra a
de c t r e comuna ~ r e ni - Do l j a
t r e i l o t ur i de p~ li t di n mo i a s a -
tului pe nt r u coal i biserica din
a e a c o m 1., s c h i e de pl Cl . . c t e
anexe 1896 2
C r 9SP. cu pref ct ju it
v i z o r t ul c o l a r Ca s a o a l e I r
pr1vind c e da r e a pe nt r u o a l di n
c o muna i f o r u- Do l unei prXi d1: n
teren1.u ce 'parine sta ului
a ee. llEll .o m oA t d dWlia s p~
pmi nt ul ui b s e r i c e s di n c o m
Va l e a a r e - Do l g ( l i s t e d licita-
i e pe n r u v i nz a r e u r e c o l a i d pe 10-
uril cola). te an ~ 190~. 17
~ Y J~
1 97- 190
1
~54.-45/16
155~-48/1
.-
157. - 4? / l

158~- 4? / 2
,
159~'" 4? "
.
16o~-47/ 4
,
161. 41/6
- 19 -
Oor es p. ou i ni s t er ul Domeni i l or
prefectura ~Ud. Dol ~, r evi z or at ~
col ar ~Ze~i t or l a cedar aa pent r ~
c al e di n com~ Zoval u - Dol j
conaoul ui iaunei p:ri.iidin tere.-
nal ce 8JJar:ine s t a ulUl. l.Il ace '
D( s ehi e de . l an, p . v~r b&l , ~ r i ~
mi r e. i nvent ar - 1891- 90
. terial l'e:i.'. 1.op::1 ti:'~o'
1i10 ~l. bi ber . : . . ci ; s : ~l or oho .
Ar enz l , lici~a'.tbOr er ou~i ~
s umel e ~ ncasat i depus a pu
s s e~. C. Sco l el or pen r u ar enda t e -
nul ui ~ol i l or i . bi s er i ci ~ r p__
ver bal e, ccnt r act s I l ur ! p~t r u c
statarea p : 1 int,w;il i: col-=>'e l.
bi s er i cet i . _ ~4
teti.~l :.6_ ~la:pmnt; pepic "ii
ii IIooh:.o i bisericJ.lor i
arencA.aZ\1a lu, in comunele 11 ~~C!..
Dorohoi( J:'ep.t P .';1/ .l'b 1t UC':0 C:..,
tranz cvi i , t _ bl ol l r i d0 'c rc ~. cu
oar e au f os t 1nz e t r at c mL Ul a, pl a-
nur 11c t cr enu U.1.). .IA) 189' 7- 1900
OoreGp. :. =.vild conJiifi L~de zsnd
re a~L. 'Ul' lor- coLare
c tidin comun le jud. \1... au lis e
depmin:';l.lxlle ce p in col i l ol . ~>i
b1s~ricilclxtcont r act e de arn' \;;,
r eci p~o pOl t r u cons emnar ea c ~t i 6U-
rilor dina:t:' nzi) I~: . 189' 7- 1898
te:rial .Jxi vinO. condiii
da%G ~el J enur i l orc 1
i ci 10x - i n cOf f i ~nel e jl '.
respo.ud nt;;"t ccnbnaet d
r ol ~1 pnt r u cons t at ar er
l or .
de ",r... ll
eli bi e
Flciu(c
d
u
l.'c.J. ..t
pnn~, uri-
23 1897 1898
t er . i al 1 -riv ~nd a l''311da::C:l i1m~nt"t" i.,
l or Goal J i i bi s cr ' ~i i di n e~~~ -
l e pendi ut e ~~ c om~3 Cos e i j u
b'l.cin.. (co r S,? x_latJ.v la cedaze
unt; 1tezei'".:. d1
1
m ~!' sta:GullJ ,J . ,90ntl:
cons t r t ' . o . L . loc'jlu1:...i dr:. ~o;l, di
cltunul l ~ne, con~I ' act o i e a~ W~e
pr.vez'bal ~. econs t at ar ; . 4-2
1897- 1898

1897- 90c
1 2
= = = - - - = = = = = = = = = = = = = ~- = = = = = = = = = = - = = ; = = = = = = = = = = = = - = = = = = = =======-==============
5
_ ~= = _ = = = = = = = = = = = = =:=__== _ = = = = = = = = _ = = = = = = = = = = = = _ c= = = = = = = _ = = = = = = ~= = = = = = = = = = = =
l 62. - 47/ 8
163. - 48/ 1
164. - 48/ 2
165. - 48/ 3
166. - 48%5
167. - 48/ 7
168. - 49/ 2
169. - 49/ 3
L
4 6
( Pr oces e ver bal e de cons t at ar ea moi i -
l or , s chi e de pl anul t er enur i l or ) .
or es ponden pr i vi nd. r endar ea t er enu-
r i l or col ar e i bi s er i oet i di n mai !~.
mul t e ct une pendi nt e de comuna Sohi ope-
ni j ud. U ci u.
( t abl OU de mi nt ur i l e poaedat e de 8col i
i bi s er i ci
endar ea pm nt ur l or col ar e i bi -
s er i t i di n j ud. ~l c1u.
( cont r act e d r endar a pm nt ur i l or
col ar e, r ol i pe t r u cons t at ar ea pm nt u- ~/ ~
r i l or col ar e i bi s er i cet i , pr oces e
ver bal e r el at i ve l a cot r opi r ea aces t o
pm nt ur i de ct r per s oane s t r i ne) . 1897- l e98
Cor es ponden r ef er i t oar e l a r evendi car ea
t er enur i l or aper i n nd bi s er i ci l or co-
t r opi t e de mot eni t o i i donat or i l or
( or oces e ver bal e, t abl ou cu i t ua i
t er enur i l or bi s er i cet i di n di f er i t e
comune) . 26
at er i a1 r l at i v l a ar endar ea er enu-
r i l or col i l or i bi s er i ci l or di n com.
Br net i Bai a de Fi er j ud. Gor j .
( cont r act ul d ar endar e, pr oces e ver bal e
cor es ponden i n l egt ur cu ar endar ea
t er e~ur i l or ) . 18
Cor es ponden ~ cu pr ef ect ur a j ud. Gor j
r ef er i t oar l a cot r opi r ea pm nt ur i l or
col ar e di n com. 10i . j ud. Gor j . 15
Co_ es ponden r el at i v l a ar endar ea
t er envxi l or col i l or i bi s er i ci l or di n
comuna 10i , Rovi nar i j ud. Gor j .
( pr oces e ver bal e, copi e de pe act ul de
dona i e al I u T. ovi nar u, r apor t ul
pr ef ect ur i i Gor j , c09i e de pe t e~ba e t
di n anul lb54. ) 36
1897- 1898
Cor es ponden i r eci pi s e pr i vi nd
pl at a ar nz i l or l a pm nt ur i l e co-
I ar e i bi s er i cet ' di n j ud. l al omi a. 44
Cor es ponden pr i vi nd ar enda ea p-
m nt ur i l or col e i bi s er i cet i
d ct unel e endi nt e de comuna Bal -
t a j ud. l al omi a.
( t abl ou de pm nt ur i l r el i t pr o-
veni t e di n act el de mpr o r i t r i r e.
Copi i de pe s ent i n el e pr oces l or ' n-
t ent t e cot r op t or i l or comunal e. Co_ -
t r act e de ar endar e, pr oces e ver bal a) . 73
1897- 1898
- 21 -
1 2 4
~= = = - ~= ~= = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = ~- = = - = = = = = = = = = = = = = ======================
6
=======-======-===-=======--============-===================-=================
170. - 49/ 4 Cor es ponden pr i vi nd ar endar ea t e-
. r enu1ui col ar i bi s er i ces c di n ct u-
nel e pondi nt e de comuna Al bet i j ud.
I a10mi a ( cont r act de ar endar e, pl an
pe t r u pl a t a ar enz 1 i). . 19
171. - 49/ 13/ Cor es ponden , cont r act e i pr oces e
9/ 15/ 8/ 12 ver bal e pr i vi nd ar endar ea pm nt ur i l or
21/ 14/ 76/ 5col ar e i bi s er i cet i di n comunel e
1 0. fir;. j ud. I ol omi a. 332
172. - 49/ J . / 16Cor es pondon , cont r act e i r ol ur i
19/ 1 pen '-ruor endar ea i cons t at ar ea p-
m nt ur i l or col ar e i bi s er i cet i di n
ct unel e i comunel e j ud. l al omi a. 100
173. - 50/ 1 Oor es ponden i r apoar t e r ef er i t oa-
r e l a ar enda pm nt ur i l or co1ar e i
bi s er i cet i di n j ud. l ai .
( memor i u pr i vi nd or gani z ar ea nv -
m nt ul ui pr of es i onal i n col i l e r ur al e
di n comunel e aces t ui j ude . ) 8
174. - 50/ 2 Oor es ponden r ef er i t oar e l a ar en-
da p" '"..t ur i 10r col ar e i bi s er i cc~i
din j ud. l ai . 4
175. - 50/ 3 ~at er i al r e~er i t or l a ar enda pm nt u-
r i l o~co1ar e i bi s er i cet i di n j ud.
I ai .
( cor es ponden , t abl ou de pm nt ur i l e
c01ar e i bi s er i cet i dat e n ar end,
cont r act e de ar end. ) . 24
1? 6. - 50/ 4 Oor es ponden ~i cont r act e r o~er i t oa-
r e l a ar enda p~nt ur i l or col ar e s i bi -
s er i cet i di n di ver s e Bcomune al e j ud.
I ai . 9
177. - 50/ 5 at er i al r ef er i t or l a ar enda pm nt u-
r i l or col ar e i bi s er i cet : di n j ud.
I ai .
( t abl OU de pm nt ur i l e col ar e i bi -
s er i cet i ar endat e, cont r a t e de ar en-
d.) 35
178. - 50/ 6 at er i a1 r ef er i t or l a ar endr i de
pUm nt uxi co1ar e i bi s er i cet i co-
t r opi t e di n j Ud. l ai . 9
( cor es ponden , t abl ou de pm nt ur i l e
co1ar e i bi s er i cet i . )
179. - 50/ 7 i at er i al r ef er i t or l abr enda pm nt ur i l or
col ar e i bi s er i cet i di n di ver s e co-
mune al e j Ud. l ai . .
- ( cor es ponden , r apoar t e, bor der our i
de ncas r i de r eci pi s e, de cons e r i
de ar end~t r ol ur i nomi nal a pent r u cons -
t at ar ea 1 ' 1 ' ~! 1t u. r i l oI ' col or e i bi s e-
e
1897- 1898
1 97- l 8~8
- 22 -
1
~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==-=============;===;=
2 4
5
6
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c= = = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ = = ~= = = = = = =
r i cet i , pr oces ver bal de cons t at ar e,
cont r act , t abl ou de pmi nt ur i l e col a-
r e 9i bi s er i cet i , ext r as de r mi e
di n ar end) . 94
180. - 50/ 8 Mat er i al r ef er i t or l a ar enda pm n~
l or col ar e i bi s er i cEt i di n com.
B1cet i , j ud. ai .
( cor es ponden v, memor i i , r ol ur i nomi nal e
pent r u cons t at ar ea pm nt l wi l or col ar e
i bi s er i cet i , pr oces ver baL de cons t a- '
t ar e, s chi e de pl an, cont r act e de ar end.
44 1~~J~A~~g.
181. - 50/ 9 t er i al r ef er i t or l a ar end pmi nt u-
r i l or col ar e i bi s er 1cet i di n di -
ver s e comune di n j ud. I ai .
( Cor es p. pr , ver bal de cons at ar e, s chi -
e de pl an) .
182. - 50/ 19 / r at er i r ef er i t or l a ar enda pm nt u-
r i l or col r e i bi s er i cet i di n c
muna I epur eni j ud I ai ( cor es p. , pl a-
nur i , s chi e. d~ pl an, pr . ver bal de
puner ee pm nt ul ui i n pos es i unea Ca-
s ei coal el or , i nvent ar de acar e e
de pe moi a G10vi net ) . 1
Cor e~. abl ou de i ncas ar ea ar enz i -
l or pam nt ur i l or col e i bi s er i -
cet i di n di ver s e comune j ud I ai
183. - 50/ 11
184. - 50/ 12
185. - 50/ 14
186. - 50/15
16 1897- 98
1897- 98
7
at er i r ef er i or l a ar enda pm n-
t ur i l ~ col ar e i bi s er i cet di n
comuna ~j ud. I ai ChU.(, lItJ/6oca 9
( cor es p. , bor der u de i ncas r . ,
cont r act e de ar end, r l ur i nOmi nal e
pent r u cons t at ar ea pm nt ur i l or
col a i bi s er i cet i ) .
at er ! 1r ef er i t or l a ar nda pm n
ur i l or col ar i " bi s er i ca tioi n
di ver s comune j ud. I a {cor e~. t r 1
nomi nal pent r u cons t at ar ea pU nt ur 1-
or c l a i bi s er i cet i , cont r ac
de ar ud). 1.3
at er i r ef er i t or l a ar enda pmi n
ur i l or col ar e i bi s er i cet di n
c muna Tomet 1 ~Ud. I ai
( e r es p. , memor i 1 s ch1 e de pl , pr
v~~b l e de hot r r i de puner ea
pm nt ur i l or i n pos es i unea Cas ei
coa1el or ) 1897- 899 15
- 23 - 3 -
2
. - . = _ = = = = = = = = = = = c= - = = = = ~= = = = _ _ = = = - = -========= = _=========-=============
6
c:_=-== =~ ==;==-====== =
17.- 51/
188.- 51/2
1 89.- 51 /3
190.- 51/4
191. - 51/ 5
192. - 51/
I -
I
4
5
====~==-= ====-=======-=======
Di s poz i i uni l C. Scoal e or pr i nd -
ni ur i l e pr oveni din arend- p.m.Ultu-
r i l o~ col a i bi s er i ce d pl a
Sna v,Olteni v a i Ne r e 1;1 ud I l f
( r upo' d cons t a r i l f cut e p
er en, b oude consta r ea p nt u
r i l or l a i bi s er i ce d c
pi s e de pl at a enz i l or , ms ur i n ve
der ea ur . mr i r i i ncas vr i i veni t ur i l r
di n ar enz , cont r ac d a endar ea pV.
mintului c ar c muna14 troiu- l f ) . 11
Cont r cte d
co1a
1891- 189
C r es p. cuprefectura jud.
Mi ni s t e 1Domeni i l or pr i
a t e enul ui col ar d n c
pr oz - Negoe t i .
(~ab o de pmi nt ur i l e c l a a .
bi s er i cet i di n j ud. I l f ov) .
I l f ov
dar enda-
nuna
C sp. cu i ni s t e r de meni !
pr ef ect ur a j ud. I l f ov, r evi z or a u1
co , cu pr i vi r e 1 ar end a pV ~n~~ ~7.
t ur i l o col ar e d" n c muna, ~~~~~- / ~~
Vadul- s l az , pl anul desi u~ ia' /
t er en ui col ar r net t e n r at e de
ar end' r e a comunei s l az u- ridu.
27 1897-
45 1 891 -90
er enu-
le din
72 1891- 1
.1 .
====
..24-
1 2
,
= = = = = = = c= = = = = = = = . = = = = ~= . = = = = = = = = = = = = = = = = = = - : - = = =
5
=:= = - = = = = = = = = = - = = - = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = - = = = ~= = = - = = = = = = - = = :
1, ~~- .51/8
194.- 51/9
195.- .51/10
197. - 51/ 12
198.- 51/1
.~.
99.- 51/1l~
Cor,~sp. cuMinisterul Domeniilorpri-
vinddrepturil 1nv. ~ co una o t i -
nari- lf'oVasupra pmntului arend
eo un o tinar!. 17 197-189
C s . c Ministerul Doanii1 r,
reVizo tul col r I l f ov i p t ec-
t ur a j ud. privind c t er nul
din ca unaRo le pn1tr co 1 din
ao a cemun.Rci pi ee 1 c s ei d
depuner pen1irupla .ar nz11or,
contrac ed ar 1897-199
an-
22 1897- 1 98.
19 18 7- 1 98.
~ 197-1898
/. '"
1 97- 1898.
- 25-
1
20 1 - 52/ 2
.
2 2. - 52/ 3
2 3~- 52/ 4
2 5-- 52/
206. - 52/ (
41 1 9' 1- 9
1 97- 1 9
9 5".
72 1 9' 1- 189
2
/'"
.>
.-
208.- 52/9
- 26-
- ------~ . . . . . . . . . ----- . .--
J 4
= = = = - = = = = = = = = = - = = = = = =
P' "
v n re de
2 9~- ~2/ l 1 t ar i f .
l or col a
Gur a
52 1 9' 7- 1900
210. - - 52/ 12 t er 1al r ef
r i l or col
c omuna Iu~~
sp. consrac
21: ; . - 52/15 l a ar enda pmmt -
i b S oeti
divers c neal u. Meh-
di n i
( sp.,p erba! d co ta e,-
r apo r t e, pl an d s : L t ua. : 1al o, ul ui ) . 14
211.- 52/1'
212. - ; 2/ l 4
19 1897- 1898
2 l 897- 1898
- 27 -
c_ - = ; : ; = - _ ~- = = = = _ =_=_==_==_ = = = = = = = ~= = = _ = = = = = = = = = c= = = = =
2
3
4
5 6
~= ~= = = ~~~~= ~= = = = ~: = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = - - = ~= = = = = = = = = =
24.- 52/16aterla1re. aarend pmnturilo
. oolar 1biserioet divre
c omunejud emdin cor ., -
poar b , cont r ac e ar end, pr . ve
b1de ons pun -
nt ur i l or a O Scoal e-
lor, planuri ia 100ul,
invenar. . 106
n
5 1897- 898

- 28-
1 2
= = ; = ~= = _ = = =_ _= _ = = = = = = = = = ; c_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ _ = = = _ = _ = = = = = _ _ =========
: : ; : : = = = -
.
. 223.- : A/2
224.- ': A-I'
22.7.- /7
7 17 9
Tablouric s1
"'Q.II~turi or
peanii 1
'1
229
2' ; 0. - 5/ 18
231. - 54/ 2
, 295 1897 9
11'1

9' 1- 9
~
232 5/ 1
. 233- 55/2
235- - 55/ 7
6. - 55/ 9/ 11
23.- /1
- 29 -
1
1
2S 197-
=
1 97- 1 9
1
17 189 - 189
-:; -
2
- ~= = ; = = = = = - = = = = = = - = - = = = ; = = = = = =
.
240 .- 5 / 5
.
241. - 5 / . / 11
242. - 5 /
243. - 56/ 15
246. - 57/ 1
247. - 51/ 2
.
248. - 57/
249. - 57/ 5
~ = = - = a= = = = = = = = = = = = = = = = _ = = = = = = = = = =
c- : : ;
----
---
=--
--
: : = = = = =
1897- 1 99
".. 189'1-9
28 197 9
p .vrb
,., ....... .,....turilor:
din ~
59
t
11197 9
11
22
r
11
22 897- 9 3
- , , 1 -
= =
=
c:
=
; :;:;
-
:;:;
2
;:: ;:: ;:: :::: ;:: :;:; :;:;
= =
25
.-
57/ /
4
189' 7- 9 5
255. - sp
bi s er i ce 11
.- 51
1
57 - 58/ 11
1
258.... 58/1 4
96. ' 2
2; . - 5 Il
25~- / 7
26 . - 59/1
;-
~f." 591
= = -
= = =
.:z ;
4
= -
-
=
;::
= =
=
;::
=
: = = ..
55
3
2
1 97- 189
33 19' 7- 89
ZI .- 59/ 16
arenda
e i bi s er i eet i
ape,
011' -
cont ct e
\
8
\
271. - 5 / 11
\
t i
272. - 59/ 1 ) ,
\
89' 7- 89
\
~
a54. 5/ -
266~- 5 / 10
2 7. - 59/ 11
26 .- 59/
32 -
5
. , 1 97- 1
30 1891- 189
1891- 89
45 1901- 19 1
,- ~~ -
~- - - = - - = = = = - = = = = = : = = = = = = = = - = = - = = - = = = = = = = = = ~= = = = = = = = = - = = -
2 ~
26 1897 9
.279.- 6111 te1
" l or cola
ud. Sucea
38 1697- <3
28
.-
1/ 3 t er i 't. la a nda p
r l 10r co r :1biserice
j ud. Suce cresp.,rapo
p" ~tu colare ibis rice n> 15 191-1898
7p.- 0/1
274. . . 6 / 2
Z 1 5.- 6/5/7
276 - 60/
27. - I l
= : ; - : = - = = : = = = = = = = = = = - = =~==== = =
9 1897- 98
: 3 189' 7- 19
r enda a p t ur i
dincomunle jud
4 1979 1
_ 34 - Y
= - = = = = == = = = = = = = = = = - = = = = = - = = = = - = ; ==~=== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = = = = = = :
1 2 ~
- = = = = ; - = = - = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = - = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = - = =
28~.- 1/5
282. 61 1
2 4. - 1/ 8
285-- 6 9/9
28 .- 6 Ilo
- 287.- /11
28. l/l~
2 9. - / 14
29.- 1/15
1 97- 189
<
4 89' 7- 89
7 189~189
10 1897- 1 9
8 - 1 9
2
-
--
---
-
, , 5 v-
::: ;;; ;;;
- :: :: ::: :: ::
-
:: :: ::
-'
-
=
:: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
= =
::
=
::
-
:: ::
l
1 2
,
4
5
6
;:
= =
:: :: :: :: :: :;; ::
-
:: ;: ;:: ;;;
-
;: ::
= =
:: ::: ::; ::
=
::
=
:: ::; ::
=
::; :::
~
291. - 61/ 16
292.- 61/ 7
2 :;.- 61/ 18
294. - 62/ 1
29~. - 62/ 2
296.- /3
2$7.- 2/7
298. - 2/7
299. - 2/
ater1al ref.
n
9 1897- 1898
1897- 1 99
38 1 97- 19. 0
.tri
r i 1
~Ud.
a
16 189' 7- 189
1
Co ap. le'tur'" eu renda a
m1nturi1or co re i bi riceti
din saZeletiDi irla, ic -
t jud. Tecuci. 5 1897- 1898
Tbel c pm1nturil dat comunelor
in jud. lI' cuci prin propr1 v
i ea aufosv c 'bropit re-
lui
c. ap. 1" tru.r c pla renz1-
lor pWntului colar dincomuna
Vultwieri Tecuci. 12 1897- 1898
-Jo/ lu ren i
2
= c= = _ = = = = = = = = = = = = : _ ; = ; = = = = = = = ; = ~; ~~; : - = =
.
- 36 -
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 6
= c= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = - = = = = = = - = = = = ~= ~- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = - &
, .- 62/9/12/L cr vr l . l egt ur cu arenda
Dlnturilor colare din cozu tPOS
etiC .... lm.ut, 00 beas a iJU
Teauc c r es pon pen r u da~e
de e pent r u cons t QC U
lui co r, schie depl verb. 35 1897- 189
Luc:rri n legatu ....cuaL'
pmintulu1 colar din ce ~us-
C& t t ca, ovi l eni j u
Cda aconacului QI v. ti, uc
pentru e 1dinace co ,
ch1 depi inven ar , plan da
n.
: ; 01. - 62/ 1
302.- 62/1 3
306.- 63/1
-
o
t
189' 7- 19
13 197- 189
,;J 189' 7- 1898
1 1897- 19
21 189' 7- 189
Materi ri vind vendicrl. de
terenuri colare 1b1seric t-l
pe oa. ldov net .0101 ti
jud.Tele (coresp., l'a.t) e.
8ohi~, de planuri de 5tua'
l oculw., pr ocese verbala de n-
sta i depune npo edunea.
Caei o lelor a terenuri o
reapect . ) 51 1897-1899
- 37-
_ . . . = _ c. = = = = = _ = = = = = = _ _ ~==
- = - = ~= = = = = = = = = = = = = .
32
3 9. - /1
i
1
31
.-
/ 2 efe 1ar an
i bl er l ce,
CJ..l
u-
14
~'U.-
'" /
,.8.- 6??/12
' 12. - 04/ 7
314. - 64/
16 1897- 1898 aeare
6S
97
s chi -

1897- 1898
t ial mf ritor arenda l:'Q.I~-
tur!1 colare ibi s er i ca d
com 0Ddana i C I u ~ud. f u-
( cor e. p. pr . ver b de e ns t at ar
c n1iract d rend).
19
38
-
== ==
- =
::
= = - = = = =
-::
= =
:: :::: ::
-
:: ;;:: :: :::; :: :: ;; :: ::
=
1 2
,;
4
5
6
-
:: :: :: :: :;; :;; :;; ::; ::
= = = = =
::
= = =
-
= -=
- -
;; ::
=
::; :: ::; :: :: ;;
=
;; ::
- -
315-- 64/10 teriaJ. re la arendapmnturilor
colar 1bisericeti dincomuna
'Iore ui, undean i runti ni
"ud. utova. 49 1897 9
co r apoar e, pr . ver bal v
planu..r- deB tua erenurilo d
o1ile 10 t 1G jd i
b1 i ci 1 10 ti)
e.ter1al ref. la arendapwnturi
or olare ibisericeti din
W'l hi ani ju Tuto -
,con e de nd)
a.te 1 f laa ndaj,lu.u~
10I. Colara ibi s er cet.
oauna da:La.-Bursuen1jud.
c resp. r.verba deconsta
1depunrea pmintur.ilor '"
poeecd.uneaOasei ScoaleloI', CI: carte
echi de plan}. 1 1897-1898
319.- 64/16 te i referitor la c dareate -
nllu' dl.n mo ia Oprieni pa s....
colii din comunaTut va
t foai de i nf or ma i i ) . 11891- 189
317. 64/12
1
320. - 65/ / 2 r ef . l a consemnarea ar enz i -
~~ntur11e col a i
bie I' Leti n comuna1ejud. ulc
uri derecipis roluri'
pen r u c ne t a_ pV nt ur i l or . 43 1897- 189
la 321 . . . , 65/ 3
' 22. - 65/
14' 189' 7- 189
891- 189
1
II:
2
= = = = = = = - =
~2~. - 6/ 1
326 .- I
}27. - / 7
328. - 66/
329. - 66/ 9
330. - 6/ 10
=
6
---
---
= = = = -
= =:: - = ; : : : = = = _ . - =
4
-::
-- -- -...
;::: -
13
s P i
te comune a
lor . jud.
oud
colUoI,-
as l ui .
21
50 1896- 19 5
; ; =
12
- 40-
= ::; ::::= = : : =
4 6
- = =
c: = = - = =
= = = = = = ~ = - - - ~- - =
f p i
32.. /)2. Copi e de pe at entul Nico
Sor ~ncanu i cor es pond~n .
338.- 7/
r tcri ar
minbur-l o co e t"
dinjud. VUce
con ra"te d l ' nd
le ~tur cupls:
pr ces verbal& d
1 91 99
' }9. - 7/
arend
a-
; ; 3 . . 66/ 14
34. - 66/ 15
335.- 67/
36. - 67/ 2.
?i!J7.- 7/5
.; .- 7/12
341. - 67/ 15
= = = =
= : :
9
1897- - - 898
}~ter re.' aren prni
t ur " I o co r e i!. b1s er i ce t i
flin elive"se une ud..Vt.s .
(comsp., rapoarte,B~hi' de
plan) 7
,ter1ul ref. az e lda p' " ' nt u
r i l or 9co~ar e i bi s er i cet
d"ncomuna Stiobor jud. a;lui
(co s p .contrac de ar end ~ hi
dep an,rol no in pentru co s
tare pv tarilor coaz; ~ibi
$erice. pr.verba depunerea
pwntu - in pos e aunea C.. 14
; tari ref. a nc sar aa:;:en
z i l e nt u i l o col ar e .
jud, V'i.cea(coresp.bof.' arouri,
~l()luri). 28
Ooze sp
a.. . cnz i l
' bi s e
V:tlce
i l nci pi s ~ de conse
r la pm.1nur e co..
Lce '" n ccaune,e jud.
2
i pr. verb .. if' .Ld
cons t r.ea cot r opi r ! l or pV . _
ur i ~or " col a i b1$e: ~c6t '
din juc. VLc ea
57
75 189' 7 9
L uc r ~ r ~vi n ar endar e
rilor .colare i b1eI i
jud. V~ ea( cor es p. tr. el'
s ch de plan)
30 1897- 903
1
- --
- --
2
:: -
:: ::1
342. - 67/ 16
:wt.- 8/ 1
346. 68/ '
~? - 68/ 5
348 68/6
~49. - 68/ 8
3 .- /
- 41-
- =
-,-
= = = = = =
=
= =
= =
:::
=
;:;
= =
4 6
- = = - -
--
=
-
=
;:;
- -
- - =
= - ::: c: = =
= = = = =
u.crVri pti vindarendare p nturl-
r col ar e i b1s e i ea t i j ud.
Ucea (c o ;,contm ede renda-
, r eci pi s o as upr a s umel Qr eha t u!
narenda apmnturi or,ptr.
precurs.rea matel' u1di e
o e i 110r s ei ) 114
tr1 f.
t t i l ui coale
J ud. V~c ea e
"''I'I,AI .. ,.. V
-..... .. ~---'-',l!
Coresp. r i nd i ner ea 1" ei -
iilor tir. 1 arendr e
plil'dnturilor co re i b1se .
c e t j d 11~~ a.
Co sp.
minturilor co
din c omuna v as june
p cum i administrare
col a ) .
,
ti
nda.re
.C1rtojam.
189798
1
54 189798
2
57 1897- 9.
2.
21
= = ~- = = = - ; = = = = ; = ; = = = = ~= = = - = - - - - - - - - - - - - -
1
2
- _ ~~ = ~_ = = = = = = = c= = = = = ~- - ~- - - - - ~- ~- - ~-
3 4 - - - - - - - - - - - - - - - = = =
= = = = = = = = = = _ = = = = = _ = = _ = = ' 5
~_ _~~~ = = c= = ~_ = = = = = = = ~= ~= = . ~- - - - ~- - - - ~- - - -
~ - - - - - ~- - - ~~- - = = ~
(core~. ~f ~la aiegexea t 1"'1=\1"111'111i
pentru conanruca eo.raxa u::n:-~
co ana, ablou demateial). 27
cor sp, privindsituaia arendu.C'ilor
pmntu.cilor co are ibise iceti
di comuna I epur e. t i j ud Vlaca
( cont r act e dearendare i tbel de
-umeLe maaca v < lin arenn+J ,
Coresp.. ref" la aendareapm:ntu-
rilor cola"6 ~ibisericeti o' n '"
comunreGe.oarii, 1'1iFWldu .~ croJW U
. j ud. Vl aca, p cum i a cedar ea
pe s eama ad- i e1 as ei coalelor
a unor terenUl i din conacuJ. mii-
lor din comunee Dusnumite.
(contracte earcndal.'e,roluri pentru
cons t at ar ea ~mnturilor colare i
bise1e9ti.)
.---------- - -----
552. 68/12
/
354- ( ; / 14
- 42-
Scr:s ri i contracte de 'rendarea
pmint:urilor c 1... re dincomuna
Fi er bi n i j ud. r l aca.
355- 68/15 coresp, n legj;l.turculuarea in
posesia a ter nu1~i ceda- de " -
nisuerul omeni i l or ~oalei di n
comunaG~eQti - omni ju la~ca
[COl.'eSP sch~e depl n i pr.verbe)
356 6/16 Coresp.referate ipr.verba ede
p.ml.nturlle col .. e ibisericeti
co l i r opi t e deciva '.ocuitoI.'i ai
c munei G avac: c j ud. laea
( Cont~et e de arendare eontm<Y r.H"~~
I
Cor es p. in le t-ur" c umpz, rea
i da.t'a "nar ena j a unuateren
cu acarete din cona ul moiei ()dwt
a
-
lea ebun jud" \t'"l~ca pentru
trebuinele col~r
358.-58/22 Co sp, re. a arondrile p-
min ~'ilol' co < re ibiseric t_
r ncomunaObisla jud.Vlac
'Ilcont oc arenare , rol ri
pentru ccnstauax ap nturilo
colare i bi s er i cet i p . 98- 1899
plata B.r'enzilor.)
j59. 68/2'5/ Coresp. f.la cedaea unor tere-
2l nur-i d pe mo'astatu1.u.i d:tn
com ' te uona i .uranii de sus.
jud. V" cea pentru t.rebuin-rle
coLar-e/schie eplanuIi ..)
/ 2J .
16
9
35
35
1 97- - 898
22 1897- 1898
12
22 1897 98
25
1897- 00
'f
;
. . . . . . . . ----_ . . . _ ----
----- . . . . . . . . , . . . . . -- -
6
360.- 68/25 Co sp. proces verb ' contrac e
de rendrUe p ..nturiJ.or colaro
biserice t .nctunul Podu
t et i ~ mi ni j ud.
;
*,.-6 / 1
Corasp. privind cordaxea unei
burse >entru ~~iindi1in strina-
z, no e cceptare
a ona i i l or de ct Ca Scoa
110 189' 7- 1898
364~- 69/ 2. Si t ua i "
s t r i n.
anu
l moni de 8
36. 5~- -9/5 Cer er i aj ut ~. pentru. st dii
strintate.
9
66 69/ 5
-
din
9
6'
1891- 898
"j67'- 69/6 C resp. pri in it rea bura l or
pentIU strin1a te 112
197 9
361.- 8/7
2.- !_
36. '7
;59. '70/2
AJjle tJ
- 43 -
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = - = - = = = = = = = = ~= = = = =
. . . - . . . . ---'"
< f i
6

Coresp. i recip' s dep


zilor p ntur:i. o coae
s er i e et i n co una Ti r na
ca
ar e
i bi
de
. .
Coresp.
14
- 44-
= = = = = = ~- - - - - - = = = - = = = = = =
~= - = : : : =
- --------
----------
1 2 4
5
6
= :;:== . . =
370 - 70/2 00
prin care
moii t o
d... ua ;jud.
897.
i
4
3 2 0 /5
r e

82
1- 98
313 / 6 accep
c. de
acor ar i
t uoi
2
1')- 98
? l 1 4
,
/ 1/
, 4
375. . - 7 / 1/
37. - / I
- 45-
,
: = = - ; = = - = = - ~= = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = = = : = = = = = = = = : = = = = = = = ~- ~- - ~==-===;==========
1 2
= - - - - = - = ~= = = - = - = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = - = = - - - = ~- = ~~= = : - - - ;
6
Copia aC'l:1.ui Ci donat e prin care
Vasile CosmdoneasCScoalelor '
10 de o' anC una
brov jud.V
a
.ui c responde
i planul Loca, ull ). 15
Copi 'f3tamen~lui prin care
d unotul gi Cl.! las .
00taverea ..zilului E13naDoamna ,
ma.teri 4j' 1 t r. cu accepta rea
donaie! i procesul mi ni s t er u ui
c mt it ri1 de unctului). 118
38 71/1/17 beLede distrl.bui
cr i "'i rech:i'zi e cola~ d
ol1dUl Episcopului I.i:loc niu. Iti;"
ul es cu e~vilo s r aci de l a
oat colil- prima isecu
77- '1 //1 2
37g~- 71/ 1/ 15
?l7 - 1l./l./16
.
581~-?l./2/2
;82. 71/219
38.3'- 72/1
- ' 84. - 72/ 10
aterial privind chemareain just
ie pentru neapLc are dispozitiu
.nUor tabamenb .,e le ui Cl.iici
neccu i de1ap' da a avar " " i
pentru a se l. r edi n a C. coalelor
admi ni s t r a a ac lei aver i i 'c
l i . Ref er at ul Cas ei cOal el or as upr a
s i t u 1ei oILdului l a 189'7i nven ~
rol aveii mobl obII dnat
de onCl.'Cl.UDeSau. 183 1 897-90 1
1897. . . . s 98
1897-94

220 189798
cte rela .ve e tul defu.notu
lui Kazac rici. nrin. care las un
f ond pen r u i nt r ~ i n~r ea clei,
ro "nat Gopei Macadonia.sum,J'
ca. va fi a i ni s t ~ td Casa Se. ?2
Co vsp. cus .meul bur s e- iCa
de dcpunerd, rol t:'l.v ncaso._ a
i t l ur i l or de r nt ce c mp
Mdul Ele C acuzi n
br ar uri derecipisel in
Casei de depuneri) 21
Co sp, f la autentifi a a
actelor donat.ici fcut de J
a
t
Don: ei entrU cal i biserica .
dinc omuna Elis' beaDoamna di jud.
Roman. 1
.
ni
897-189
1 2
------- ------ -- ------- -------- ---------- ---~---
--~---- - - - - - - ~- - - ~~- ~~- - ~- - - - - - - - - - - - - ~- - ~-
38 - 7t!./1 8 00 sp, in
d naiunii
385 72/?
3 6. - / 15
:5~. 73/

- 46-
I
-===-======- ==--===-=-==== = = = = ~- = = = = = - = - = = = = = = = - - = = --==
4
5
-
--
20
89 89
20 1897- 1

- 47 -
2
5
donaia :fcu v de
n l es ~t ur ~c pl a a
pt ur i l ar ~va t or ul ui de l a
c ala primara . :td eo UDaBr
lj . oalfo dat ia inistrat
V
de [ihuil.(coI.'&oJ .n legtul'" c u
fO:I' de accepba rebugetu coalei
C f,~. privind accepf';- 1.....tu
lui lsat rin to:>tametdedeunctul
Grig re l:Jlar.: ~l.i.lomanpen ru coa
comunaL hiojdeni( copie d pe -
nt ul d' n 1868
397 . . .74/6 Coresp. prinnd legatul da20 ha.
pmint Laa t >rLl t;c stument C..e
funetul Z fir 1tezeanupentru
c l a di n comuna Bar b t i -
D bovi a ( et c anexe 188 1896) . 2?
3~. '7. /'
39lt.- 74/4
r
398. 7Ji/1 4
399. - 74/ 1
4oo~
4 6
1897- 900
25
75/ / Cre. c u. s
1 t ud: z . i n st
d'" i de bur
fo duiIosi
.
1 01 .- 75/2/
d iitri i
t a e ent r u ac r -
iatiutoare din
ieueseu
al.
1897- 1898
9
- 48- };
= = = = = = = = = = = = = = = = c= = = = = = = = = = = = = = = = = _ = = = = = = = ~= = = = = = = = = = = = ==================
1 2
- = ? = ; : = ~= = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c= = = ~= = = = ~2= ==_=======

408.- 7/9 t ial re tiv 1 inistra a


y. rii coalei debi l "IonPro-
se"din o -Vla ).
Bage devenitur! i chel tuie11,
suri in rea sporirii veni -
r.Llor col11, dnz a ad arbori t
cnstrucia orii, arenda a
ntu~llor propri ta afondul
.P deseu) 14
402. 75/2/4
.
403. - 75/2/5
.
404. - 76/ 1
405. - 76/ 4
406. - 79/
407 76/'1
,
3 5
6 4
157 1 89' 1 -9 1
.5
ater1al relati 1 donaia fcu
Scarl Petrovici 1 pntxu h
fiintarea de f a odel pe l t ng
col11 nor le de 1nvor i .
co sp. cu coal normalC.Lun
priv'in oapodri:l1 fe el, a
justificati cheltuieli, sv
c Casa Deunar! privind incasarea
cupo nelor exigibil d la titluril
d rneco fondul Petro icl
ArIni ).
I
CoreBp. c p edini tribunal din
;jud. ,.Buzu, Vl careferi oare
l a xecuta al e at lor,construcii de
coli i n co . Gl et i ( Ar e) . Cu-
deti( uz u) iUzunu(Vl C ).. 51 1891-903
privind rendarea pWdntu-
lac lii dinco mi -
ti ud D1m.boviQ. defunctul .
Chiri alese co rac d ar en-
da bu 189 1896. 139
Oorosp. c Tr1bunaJ.ul Roman,Cur a
Ap1Iai' privind testamentul col
Al x. Peretz. :/ 10 1897-1898
- 49 -
1 2
*;=------------===;====-======-= =-==========--============ - - = = = = ~= - = = ~~= =
.5
4
= = = ============-=====-:=========================
41 4.- 7C ./22 Coresp. 1niateru1 car1ior
St~~' ~. _ 1 tul de c u1
Cnstantin Panad1dinVie lsa:
o piilor OI." an1 .n Boo-u t i
Cra'o a.
41~.- 77/1/5 Oresp. privind do aia f'acut
prin bes amen' deiuch . l'
r e a lsat moi a , oe u-Dvi
t
ef o i i 'pitalel r - i ~ pent r u
coal K i bi aer i cl . Cor es p. cu
foria QP1talel civila nacest
sns .
4 9~';'? 6/ 10
410.- 76/11
411_ - 76/ 12
412.- 76/l
/
t.
413.- 76/
416.- fI' /1/
-----~-~---- ---~-~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- ~-
L ucr r i refer.itoa~e la admi ni s t
f onul ui l . rodeseu(c respondenv ,
pr seveba 1c~1e.depecn c-
tul dearpnd ap'mntu1..ui. coli
dat aepaaIz:1D.or peISO
lului deservic.iu al colii, cheltui -
li decancelarie i diverse rapa Vi i
Copi e de1-a ugetul colii r des
din comuna orezu.)
nateriaJ. re:.teritor la donaia cu
dePanPanc ci penrucnstruc
i coli com vadujud. -
D bOvita,. Planul colii i c
L crri privin 1ga.
Gr:i.go . p vie pent c al ul
ga dinGiur iu. Lv gata
co i 10r r omi ne din i ur i u. Accep-
ta ale 1i de'.Iinisterul In- .
s t r uct i uni i i ur . mr i r de i n Or i l r
ob11ul . af et at ) .
92 189? - 99
2
1897- 89
Co sp, c u. p adinele tr b lului
Il! , feritor la sumeledonate
7c01i 1 i ci mi t i r ul s t i r i
Cld d Peres 4
19719
22 1897- 1898
11 1897- 901
elat' 1/' ot'1.'111c 1
...aber..i j 'u. lt l.oprie
atea .I.C. administrat de asa.
' c . r . dona~i a def unc ul ui
Mducanu(coreso. list d vecinii
iei li ben1~so aIii juriaio ,
seie deplanul oi ei ) . 2l ?
- 50-
Cl:I = a: : a
-======= ====- :: =:;r:::;::: =
=====-==
417. - 77/ 1/
tu!
oni d
d
ei
421 .- 77/2/2
t i o -1 r el a-
i
d
423. - 77/ 2/ 5
a
167
1
13 1897 1898
14
16
15
_ = = = = = = = = = = = = = : c.
1 2
- = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= ~= = = =- = = = = = = - = = = = = - = = = = = = = - = = = = = ~= = = = = : = ; = - = = - - = =
~4.- '17/2/13
426. - 77/ 3/ 15
427. - 77/ 3/ 21
l
42 . - 77/ ' / 22
'-' '
- -------
.._~....---
- 51 -
= - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - = - - = = = - = = = = =
" 4 5 6
or
cu) .
~} ' 897 99
zi
9} 1897
97 9
9 1897- 1898
4'0.- 77/3/24 00 sp. cu e tarul Di ri
tir ei privinddona- aunui
rsn pntIU cons ruc:Laun.. i
COl i pri remixt in t
ah! j e, Vlo.ca. 10
- 52-
1 2
==-== = = = = = - = ~= - = = = = = = --=
=-=======
. = . = = = = = = - = = = = = = = = = = - = = = - = - =
4 5
436. - 79/ 32
437. 79/16
~!ronje 1)8rrlov
43.- /1/'
439. - / 2/ 1
1~
colii de
Penet i s
la p ba
l 3
29 1897 189
1897- 902
2'7
1 2
- 53 -
= = = = = : = = = = = = = = e- = = = = = = = = = = = = = = ~_ ~4~~_ = = = = = = = = = i
~ 4 5 6
Comsp. r-ef. la lucrrile p>.1' v.
titoa construcii or col ane
:cura' e din j .d. Bacu, le. 1naint-
n. eproiectelor i inerea .01
a ' i i l or publice p cum i l a
:'''ecap a lucr~ril r i p ca
anui t v i l or l a tpr umut . 19
1/1/4/5/ \fu.ter al ref. la construirea 1
clalui decoaldinLetea(jud.
B cu c r es p. , pr o1ec compl e 1
cont r act e, pr oi ect e, pl an i d~
s i t ua 1 , c pi i depe bug~ l e
comunei di n 1896- 1899. an em~ur
tori i dovize esti.m9. ti tiitu ;i1
financiare. 147
IlaterL.'.l ref. la construcia
colii dn olIUlii;a rar-ia. comuna
Le a jud. Bacu
( co ~ . , ~l anur i de s i t ua i a
ocu. , p 1eote i s rie d , -
ur d~vi z e, r apoar t e, pr . ve- bal e
deconstatare depredare ""i rec""p-
io,tab ou demateriale eC 11-
struc"i i decostul mano erei,
msur... oare, evalua i, ",. tJ.:t.
provizorii financiare demane ale
furniza ta i delucrri ex.... cutate. 199 1898-9';
446.- 81/2/2/'/ !VJ. terial ref. Laconsuc, ~col1i
Pe ;ret2,' i !;3tea dud. Bac u'
(c rusp., pr.verbale deconstata
tdblour:L de ;ater1ale de construc-
~iai costul manoperei,proi cve i
440. - / 2/ 2
441. - 8 / 2/ 3
442. - 8/ 4/ 2
o de
r
'
445. - 81/ 1/ 1
, 444.-
445. - 81/ 2/ 1
Co sp. cuprefectura jud~ul.ui
privind ccns taurea l oc ul ui
de oal pr1mardi n comuua
lOzccni Ar e
achizi io,{.lB.rea unui teren,pr.
verbala, plan des1tuai1~).
C resp. cu s : f ec ad jude
privind c nstruima 10 ului
de primar din co
Rte t Flllldeti-Arge
pana anului 198(date asupra
coalei din ctuna Tg t1i Ba-
t;t,pr.verbal situatii
plan, proiect:lil. complet)
Ma. t or i r u. privind constru.c~:l~
loc ului decoal . ctuna
Bilda:ri ~ud. A:rge(coresp.t pla-
nur , tablou pentru mateI.'al do
construc1i,stat desalarii,
buge ). 26
22 1891 99
189' 7- 899
1897- 1899
1891- 9 2
- ! ) &l . -
1 2...
== = =====-= = - - = = = = - ~= = = = _ : - - ===~===
, 4 5
42
1 97- 906
453 -
2/ 3/ 2 uni
.
1 1 97- 901
45
4
. -
i!J/lI;

15 1897- 901
1.- 1/ ' / 1
448.- 81 1 3/2
. - 1/ 3/
45. - 1/ 3/ 7
5 - 82/ 1/ 2
'lJf1/l
452.- 82/'~/1
1;ur1pen1i
l e, dev1z , pl anur i
re ul .i, b e1;
iebaltuielile ;f ndll-
10pe 18, -1 97. 73 1 97- 901
11 1897-902
~191-904
104 1 97- 901
" 1897-9S
22 197-900
[
- .55 -
- . = - = - = = = = = -
3 1 2
- : = = = = = = = = = = - - = ; = = = = = = = = = =
- - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - - - - - - - ..
5. 83/2/1
1. 45'7.- 83/2/?J
45.- / /l!
459. - 4/ 2/ 1
.- a/ 3/ 1
- 1 ~/2
462.- 5/2
... - - - ~- - . . . -
-------- -..... . ~ = = = - ~- ~- = = = = = _ :
4 : ; 6
=
-.....- -.....
-- - .
2"f. 1897-9
5 197- 90
8.ce... ial pr i vi nd c onst:r:'U.c ~
loc~ului d co adin. .tuna
Cotu CioJ..~.i. aud. uz
( ...sp. pianUl;~, abloupent
JiI..3.t",.rlal de (;onstrucii, J o' C
deiz esti ',tiVJe 7 1897-~l
"aterl. relati la COIlSt.r c:11.
e 21 i n ct una ~s c ni _ " e j o
c munaC""'1' jud. zu, 28 189'7-92
(pr iet: le,p uri de naii
~' e cer ~nul Qi , ac d i e
. op.e)
nului
56 1979 2
.-=;-, :;--_ ..
2
3. - 5/ 1/ 3
464.- 5/2/1
47 7/1 1
-56-
- - ". 0. ;-----
--- ----. .----- = =-=-==========
dcons t r ucV: t . i l e
ehi
-
1 97- 904
" 1897- 3
t
).
1
- 87/
/
. . ' : ; 7 -
L ue Ur i r ef . l a cons t r uc i
din odul zii- ani a ud
A bov; a( cor esp ,In O~;;"i.'PI.e
bala,planur das i t ie ter ul
tablour.i..de ateria.le d construcii
i da costul man per e , p e
d cl di a unei col i r
devize. 1.
,
472.. 8/1 1 2 r es p
loc uJ.ui
4' 74. - 88/ J / l
8/ 3/ 2
4' 76. - 88/ 4/ 2.
e
6
189' 7- 9 3
14.3 1897
3C: ! 9 J . 7- 5
19' 7 : 5
..p. ~nvede ea cor u: : t r ui r - .
sp. constru. ...
C lului de coaldo- co
Pl eni - ol j ( pr . ver b' e al
comun t 1de i t a a .
nulu.:_, 1>:;>. verbal pri v.nd luc ...,
rl proparator!i al cons nru
Viei)
la
32
13
/,1 3
' 4' 79- - B / 6/ 2
0 .- 89/1 /2
1 .- 90 /1 /1
. - 9 / 1/ 2
' 4 ~ . 9 / 1/ 4
48 - / . 2/ 1
485. 9 /2/2
- 58 -
l ' 1897- 9~
1', bU8 tde
alecomuna, 12 197- 99
1 1897 99
1897 99
29 1897 9
3 1897-
1897- 9 5
---
---
~~~= ; = - = = = = = = = = - - = - - = = - - = - == : _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = - = = = ~= = ~- = ~
/
21
897- 9 5
1
.
7 91/ / 1
j:

.,
89
4~

2/l/1 f. laale[)6I' e 1cri


1 n comunel ale.
G
1897 ' "
, 9
92/ 1/ 2
490. - 92/ 1/ 3
491 .- Ic /1
492~- 93/ 2/ 4
1<j
99
1 97- 1 9
136 1897- 9 ~
24 97- 9 2
:::=
2
49 .- 92/?;/2
J.~._92/3/3
495. - 92/ 4/ 1
496. - / 4/ ~
49 94/1/
499 - 94i#/1
60 -
4
=_=_================-;c_===_========:_========_-=
r ef . l a cons t r uc i c l i 1
.omia
2,.. 1897- 98
. 94 189' 7- 9
152 189' 7- 9
a
; ; 1897 19
5 189' 79
t i " l
s a 1 89' 7-1 899
189' 7 9
- 61-
_===========_==U;:rlllU=======_==- _.=e ======::U======== ===-=======1:Hl1C =_=:c:==
1 2 . ). 4,5 6
.50;.- 97/1/3 ComSp. cupre1teo't;u.raj d.,
- ' construirea looalului de e
ri. d1 00. s a.........,._-
pr.w bal,clee1ziuni ale
comun ). 1.?
5 6. - 97/ 2/ 2 t er i a! r ef . l a o ns t r ue 1
, . 1cal oola in, ZJ;ilet1
j ud. eamt ( pr . ve~bal , pl anur i ,
pr o1ec. z s ' t i , co
507.- 97/2./3 lIaterial f. la c'nstr\ 1reaunui
local de eoal" -eoa ~ Jrgo
\lud. le .~Planuri. 12
,.
; . ; 8. - 99/1 Cap. privind propune " 1
construc1 cola rom di
jud. Prahova(~bele decapltalur11
o munel.r e ns te dinfo ndari1
zed.m11or). .
509.- 99/'/1 Ooresp. cu %elctura ju ~ ho
- ref. laee -localului- de 001
" prl r -dinc Plea ~ud. Praho
pr- rb.ech1te plan. .
18 1891- 901
22
13 189' 1- 189
13 1 97- 1898
197-199
17 1897- 1 99
23 1897- 1898
2
= = = = = -
= = : : - -
=---=
=
510.- 99/3/'
61- 9 {LI
512. 99/4/2
513. - 10l / 2/
51 4.- 1 0 2/
515.- 12/2./4
516. - 1o? >/ 2/ 6
517. - 1 Il!
51 - 1 1 1 /2
c u.r. j ld. Tecuci
'~11 r ole.r""
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------- ..
26 18? 99
1
31
46 187- 02
~ . !l. 97 9' ,
89 1897-9 "\
14 7- 1 4
1 7- 899
520. - 104/ 2/ 1
521- 1 /2/
522.-1 /2/4
523. - 105/ 1/ 1
524. - 105/ 3/
-525.- 15/3/2
526. - 1 / 2
,- 6~-
--- - - - - - - -- -- ---
-- ----- -- ------~
34 1891- 9
7 1897- 1
I
1 97189
1
1 897-89
1897- 189
1897- 01
-,64 -
= = = = - = = = ~= = = = = = = = = - = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = ; = : :
1 2 3
~: = ~= = ~= = = ; = = = - - ; = = = = = = = = = = = = = = = ~= - = ~= = = - = = = = = = = = =
527. 107/112 Mate i ~lativ la consG.ruc ~ c
, 111Oir. mc:t.dD.;n .\lG.. TulCt;Ci.
(pr. 'i7e~'ba1.e deale 'eL'6 tit:;renului,
pentIU cons!;ruc' a:}colii. planUrJ..
a.schie deplan al t~renu:tui,
COX'e:::;p
528. - l , J 7/ 1/ 3
529--1 07/2/2
530-1 S/111
532 lo8l2/~
535. 109/ 1
4 6
==..., ;.--=====
[ater' 1ref. 1ace.Dt:tucJib. pco-
ii d'"l Uom.JU.j.ilof'c ;ju. Tu.lcea
(pr .a ba e II Wll.A.ri de si.t~io i
coresp.
te:;:ial vI'i vin ons .uc~.a loea.-
ului de ~c~4-l1uCit .:. comuna F.rec-
JuJ. lllcea(core.....,plsuri,
devi z , es t i mat i v) .
111 /.. 1 ",. .t.. I .
"nU. \i eI.'l...: .1.:I?J. vor.. bvl.'U1;:' w' iLl. -'
.l.e. din jud. "a.c. ui coxesp.)
borde~tu':' de WIJ:J.Cl. -:tnia~tept.
cons t r uc i i col ar e)
15
LUGI'r-l ref la CCJns:;;;:'Uct;i" loc'-
lului U(..:cuO,l& oir. .Ub! . negl'a-
t1- ~slu.J. cox ~h U1l' verbala,
platJ.r.ri,pI' i0C~C.. ,Ge.t" p:r.elllilor
bug. Ei 1 de vezd.tuzd, i chel l i ui el i .
ale ,.. .oauneJ 0.::; iL..~'l1
r
i"1.1." contiructe
deiInprumu.tUl .. ., i ua..' iinancia-
J)I'OVi~OIii ci f
4
1dti e. 151
LUCJ..'i;.,x; ref. 1 ons t r uc a. l oca u-
ui de coal. din- c .una Eirzetii
Vaslui(coIesp., :r.vt.:L'~ , 1 ie
,st " i ::..B~:tic.prl;;;. 1'i 0:1:' t
Ce pie c ; ac l;u1Ilo -",l.lKie a
te.reuuJ. i pentrt ~cala f cut d
Gri r e a.ru~,ndi~c ntrcc o pent r u
ccnst.ruc'ii cola " 68
.Mat-e "ic.J.. ..:'.01'. L 'o c.. ~;.aa
1 ~C/ .. c c mru:- BI'eZ:i. -u.d. V4'lC$C:i.
( reS.l. t pJ.ariul locului decca,U
~rtw. ~
v.ai;\J:i.~iol ..:a!. 2.. !;iacolii
din C . MI,:J .o eBea ju
4
. ca
(COJo"SSP.p cL'bulede conatratra re.
abLourd, de matfJriu_c d con truc1.1
planul."'.. :le si tu 9:: loc l ui . ds\rize,
pr oi cc a ae c di e . unei col "
m~l . ~
Mat er i al r ef . l a cons t ~uct i a col a.
din comunele ucusescf.: iBu.beni
Ud. lceac( co sp.'Pr. verb. de c nsta-
r e, pl anur i de s i t ua i a l oc~r 11 r
t abl ou de l u r t de~execu a
Dbenl OlWtude1IOS. 24
14
1897-1 98
897- 904
189' 7- 901
5?1 l -
I{2
5' . - 197/ 1/
5~.- 1 97/1 1
540. - 1 7/ 2/ 1
541. - 197/ / 5
.- 91 1
.
54~' - 1 7/ /
1 2 1 97-
11 1 97,~
7 97- 1 99
9 99
46
97 99
55
-
1 2
= = = = ~c= = = = = = = = - = = = = = = _ = = = = _ = = = _ = = _ = _ _ ==_== _= __= = ; = ~= = = = = = = = = = = = ; . = = ===
5 3
= = = = = a == = =
-----
-------
- - - - ; = - ; : - -
; 44. - 197/ 4/ 1
545. - 1 7/ 4/ 5
5#6.- 197/5/5
547.- 1 971 1 1
.- 1 971 /6
' 51~- 19 1 2/
-
134
1. 9
\ '
1897- 9
\ .
\ .
2 1 97- 9
d
897- 9
t
1897- 9 5
- :::: :;:-. =
.
' 52. - 198/ 2/
55' ; . - 19 1 3/1
554. - 19 1 3/5

. 555~1 1 1
556 .-1 9 I I l o
557.- 1 98/4/1 1
2/ 6
- 67
71
-=== =
. 5 1897-
l 897' : "
l ' 197 9
,
1 1897- o
1 197- 9 . q .
7. 197- 5
=
558.- 19/4/9
55.- 19/5/1/2
56 .- 199/ 1/
:56.- 199/2/4
56 . - 199/ 2/ 2
1
Z -
u1
~l 1897 96
7 1897- 9 2

74 1.97- 189
17
i 2' l 897-
197 99
.-19/~/5
67. - 9/ 3/
. - 2 11/
/ 3/
5 1.-20 I/5/

2 ,
17-
1'7
1 4 ' 7 1 97- o
1 9?-

197 1,
22.7 197- 02
)
512.-2 1/112
. - 21 / 1 / / 7
574 - 1 1 2/ 1
575 /
"

577. - 2 1 / 2/ 1
57 .-
.
579~- 201 / 3/
e 1)
32 1 897- '
2
1
1 1 897-
1 97- 901
2 197 04

- 71-
.-
. .
5 1.- 1 / 5/ 9
. ; 2. - 1 1 /
584 . - 202/ 2/ 5/ 6
t
.
~ 5 5~- 202/ 2/ 9/ 1
23 5 189'1-902
711979,
1 1 4 1897-
\
1
1 25 1 91 - 9 2
13 97-9,
5a a ~- a 2/,/
59.- 2/ l'
1.- 22/ I
- 7 2
51
1
13 ,1 97- 2
'1rw-!a j ea''1' 'il'/a
142 1 9 7 - 9 1
... _=:::=.
-
.
594.-2 11/
5. 12/5
.
59 ., 2D4I2/
597.-2 /4/1
59. 4/4/
- 73
=
==- ==- == = = : =- ~===- ==. - - = =
5
9' 7 98
,
119 7 - 9 0 3
1 97- 9
1 24
19' 7- 93
.-:=::===: ==
14/
. - 2 4 / / 1
. - 2 I'/S
2 4J 1
, . - 4 / / 1 3
.
6 ~- 205/ / 2
,
6 . 5~-21 ) 5/ 3/
1 ' 1 1 97- 9
3 1 7- 5
72 197 9
6 1 97- 9

1 7 1 97- 1 9
34 197- 9
69 1 97- 9 3
G. - 1JI'/5
6 .- '/5/
6 ., ze/1/2
6l.~-20 /2/1
6ll~-20 /2/
J ..2~- 206/2/
- 75 -
1 197- 3
1 97- 9 3
197 5
127 19'7 99
I
61 3. - 6/ / 1
4 . / / 2
61.- 20 /4/
61.- 7/1/2/'
. - 207/ 1 / 6
. 76 -
=~: : : =- = = ==

===- =:::== :
17- 9
1 97- 1 99
? 17-
1 l2 1 97- 9 2
31 97 ,
17- 1 9
- 77-
_=- - ==a:c;- - - =========~=== ==- - ===- ==- - ============ =- ======e - ==~=e e ~~==_
= _ =- = = _ _ =__=_c=_==
---
---
;c= =========; =_ ====_ ~=_ ===_ =====: ==- -
, .
620.' 207/a/l/2

22.-27/2/9/1
" . - 8/ 1 / 2

4 . - 2 / 2/
" 5/ / 2

26~'-28/4/
627. . 9/ 2/ 5
ova o1
97 ,
2 1 97- ,
~3 197- 5
a 19'7 1899
1197- 3
- - if = dea/)0, .
4 3 1 897 1 898
1 1 897- 03
629. 9/'5/5/
63. 9
.
I
632. 212/2/112
3}. 12/2/5/
63l1i 2J .2/2/9/1
..
.
635.212/4/
- '/8 -
=-=-=-===== =====-:
f. cons'bruei; coli d~
rioi \1u.IalomJ .a
cont c de-imprumut
u:"tori) 2 5 1897-00
22 897 1899
197- 1
55
69 1 7- 902
71197- s
1 97 905
197 99,
f
=_ -e=_ :;;::::===:.I::U:':;
- ' 79
== ====- ==. a ===; c : =a - =
23:~17-
.- 2l//1
-
144-
1 897- 9
64 1 . - 21 3/ ' /
cone1;ruci 1
c m: a r
-
2 2 1 697-
,
.
64 2. 21313/4
- - ..
63G. - 2 2/ 5/ 1
I/}e~ed{ ()/,
f
39.-2J .}/2/ 11
~ - 21314/1
11
1 97- 9.
1 1 1 - O
leo UJ ..
i e ni '
97 1 99
- -
== =- = =- : &
- 2 J . . 3 / / 9
., zi 1l/2
~/ J / l
9 - 2l 4 / ~/ 5
50.-2J .4/4/5
.
651 ~- 21 5/ 1 / 6
.
52~-ZJ .5/2/
57 197- 9
31.5 197-90
29
154 7-9 1
25' 1 97- ,
27 1 97-9 ,
,
-
29 197 99
197 9
17 197
; 5

,/
"
5 5 - - 2 1 5 / 1 + / 5
65S~-2l /'/3A
6 .- 216/4/3
,.
I
197 3
(6!eo1X11 ~k/ll(//
5 197 99
2l 17- 3
21 1 7 ,
1 9 7 -
137 1 9 7 - o
89 7 - 5
,----------- ~----
;
)
- 82-
1_ .
62. 1 1 ' 1
6' ; . a l . 6/ ' "
664. 19/1
665~2 1 7 / l/
667. 21 7/ 5/ 2
.
668~21 7/ 2/ 9
4-
........-
7 1 97- 03
1 7- 1 9
1 9'h-9
; 18 7-9 2
77 1 597- 9
1
l l J
==a:
I
_ _ _ 2 _ - ~_ _ _ .
-~~~~_ ~ _ _ ~_ ~_ _ _ ~N
, 19'1 o
67 2l.7/3/9
67. 7/1112
6'74.al./2/1
72. zi 7/4/5
222 197-13
'- - - _ U O 'lf j f J, e
3 197 9 5
249 197-9 1
;;aca_ _ .a
75~-2l /2/5
-

677~-2l '''/5
.
67 .- 2l /4/1

679~-2l 1 1 / 6
68o~- 2 2 0 / 2 / 1

l~-220/2/9
-
, Ci ii
==== a ==Iqil
22 1897 9
7 197- 9' 5
a51197 ,
148 17-
94 197 05
25 197--901

683~- 2213/5/

,. 221/1/2/3

6 ~-222./1/

68'i~-202/2/1

6 ~-222/2/5
==:& :::
4
=- ====- ==- ===- =====
1 97 90
1 ?- 1 "
1 197- 1
J 1 97- 1 o
197. . . ,
214.197- ,
.., -
===~====~===-=- = = = =
1 6 97 1
f. a c nstruc
coal .in comuna
5 1-
2}/ l / a
4 5 1 97- 1
5' . 97 199
-
694~-22/2/1'
~} 1 897- 901
6 .- 22'1'1
-87-
= _ = = = = ...==- 1:==
4
== ===
7 197- 1
150 l. 97 9 5 .
9'7~-22.3/'/ 3 ateri'
lui e '" ("'.in
C e nd r uJ . J Udo
planuri. de.z
9 7 - 1 9
99' ~- 2 2 ~/ 4/ 4
7 ., 224/1/2
701 ~-2 2 4/1/4
69
189 7 - 1
12 189 7 - 1 ,
.
I .
emlli+~
5 19 7 - o
13 1 7 - 9 0
/!i;
I
703 224 / 3/ 5/
7 5~- 22 / 4 / 5
706. - 225/ 1 /
7 0 ' 1 . - 2 2 5/ 2 / 1 / 2
- -
- -
---
= - ===
c omu
p
t e r i a ! r e f . c ns ' uo
c li!~i n. 00 una Li e j ut
c :resp., vize, tamsu.rtor:1). 5
70 .- 225/3/5 tr; 1privind construc
10 utli 08.' a comuna
f.G ol'gh... jud. ffuJ .ce (bu tul
d venituri i oheltuiell.P x
897"'98, plan t dev:f.zestimati t
s ~i a de p I i , r . ve r ba l e ) ,
?lo~-226/1/6 ri v"ind construcii
calului decoaldin C 0Il'.1
)0 .~.,uJ . .' d Vaslui.
(co s.... u.rl, b o tI em
rIt teVlz,e t v).
1197-90
1
5 197- 9 1
19 ' 1 - 5
7 7 1 8 9 ' 1 - 1 9 9
197 9 1
7l'~-227/4/1!;I.t~rial referi o la cons true-
l oc a l ui ocal d1 c m
eti lai j ud. l e e ~( c or e s p.
pr.verbal<;}tplauuri serie depreVUt.'1
bugetu! cozi ttde _ z stima iv
xe . 1896. 142 191- ,
716.- 227/4/2 t e ~i a 1 pr i vi nd c
oul ul u de c oa l c a
vi 1. Vlcea(oo 5poJ "p an ,
ta.blo deIA;i.tel.' la,antemas -
tori, :1eviz eBtima iv) 197-199
717.- 227/4/3 l4aterie~rof. a .. rumut,co
snruct .a loca1uJ .ui de eo liici; n
c omuna Vl a e t 1 j u V i c a
(cozesP'Pr, vor 0.9.1fsi \i uaii i.LU2.1-
oi.are,con -c J : mpr um. ut w: - i 25 197- 5
pl a nuxi , a nt e m BUr t Or i , s t O ) -
_ .._ ----
' 1 1 1 . - 2. 26/ 2/ 6
.712~-226/2/9
71.- 27/"J /5
89 -
:::.
c1
oce~de ccal" n comuna aca
e a j ud a s l ui ( pl a nur - . r vr ba l ~
bu
u
t e a l e c omune i p ax 1 89 97,
1897-98, msur or , d , Z. con
t r a c t de i mpr um i de l u r I ' t
cne~llstifioot;iv de p uc-
r1lor~. . 19 97 9 3
1 897- 5
97.-5
' 71 8. - 227/ 4 / 5
' 7l 9~- 227/4/9

1720~-227/5/1
721 . 227/ 5/ 2
7~., 227/5/6
- 9 -
c a l ul
197-
~---C't1? '/)/'cqlul7tl
I I
148 197
12 17-,
25
88 197-
1 8 7- 901
9
===========c ==========~~===========- ~==: ============~_ =- =~_ =- -
..._ _-_ "M -2_ ------.... -------- 2 ~_ =_
~ ~- ~~~ ~------- ~ - - - ~- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
.~5.-228/4/1
26.- 221 1 1
?2!l~'" 22/2/1
- 22 1~/1.
.- 22 I,
7 3 .- 230/1/1
'731~-~/2/
23/4/1
ri VJ ...nd ccns tluc~a.
din .tuna
constr ~cta. -
Albsti jnd
ntru Consta.a n tu,
cole. ibi riceti din
udee.
1 51 1 897-
2 1 897- 9 4
1 97 9
l.:5 ? 1
1 7- 9
6 197 2
c : -
,
92
NI'. Numrul Anul sau
Crt. vechi al CUPRINSUL anii Nr. Observaii
unitii UNITII DE PS:rRARE extremi filelor
arhivistice
I 2 3 4 5 6
733 Coresponden I tabele privind
numele locuitorilor mproprietrii din moia 81
Ruica - Buciumeni, comuna
Blnoaia,
plasa Marginea, judeul Vlaca.
734 Registru privindu-i pe stenii
mproprietrii din moia statului aflat n
comuna Goicea Mare, judeul Dolj. Actul de 12
delimitare.
735 Acte justificative pentru sumele
cheltuite din diverse fonduri pentru 69
construcii colare i bisericeti. 1 897-
Evidena reineri lor din salariile 1 898
nvtorilor din diverse judee.
1T UL I I NT LUI 1 CU URI I
I
I NVENTA UL' r . !l.:;
====================~=- - =; ==; =====
a l a r hi ve i Oa s e i 00 l e l or nul 1 898
=============- =====- ====~==~=======- ===~======== . ==- =======- ==========~=
Ir.
or t ve ohi
1
r .
Con i nut ul r .
f i l
da t
e xt r e me
2
3
4
Ob
;; -=_ ======-===:::==== _ _==_ ==.====_ =====::a:: _ ========:- .... _ . =====_ _======c==-
1.-
2. - 6/ 2/ 2
3. - 6/ 2. / 4
4 . - 6/ 2/ 5
5. - 6/ 2/ 1 0
01 ~c ul r i c t r e r e vi z or 1 1
~c ol r i di n ~ n l e g-
t ur c u pr da r e n c ol i -
l e pr i ma r e r ur a l e i ur -
ba ne o o or d de a n
25 1 898- 1 899
.
Oor e s p. r of e r i t oa r e l a i n- 1 0
f i intaro unei bi bl i ot e c i
pe 1 1 o.. c oa l ' di n coma
Bogdne t 1 ( pr . ve r b. t c opi
dup r ~ul me nt ul bi bl i ot e -
c i i ) .
Cor e op. c u I . L. G r i a l 4
r e l t i v l a r e da c t a r e a unei
c a r l de l e ot ur s upr i-
t or i ir om ni 1 0r pe nt r u bi -
bl i ot oc i l e s t e t i " Pa t r i a
i neamul
tf
pove t i i i c oa ne
di n t r oout t l popor ul ui ~om n
pzecun '..i1or dona n a r e
s ume l or r e s pe c t i ve .
Cor e s p. c u R. r i . Ros e t t i r e l - 7
t i v 1 t r a duc e r l uc r vr i l or
It terro a vol d' oise uit de
O. R~c us e nt r u bi bl i ot e oi l e
popul G pr e c um i 1 c e r e r e a
a va ns ul ui pentru t I . ' duc e r e .
Oor e s p. c u pr of e s or ul D. D. Ohi - 1 8
r'i o r e l a t i v l a luerar !:t~
"Cntoc 1popul a r ramin c "
i " Omt e c u bi s e r i c e s c o-
r i e nt a l ' .
(ser o a l uc r a r i l o: I ' i pr e -
l ungi r e a t e r me nul ui pe nt r u
a c e s t a )
.. II...
I
1 898- 1 903
1 89 1 903
1 98- 1 903
- 2 -
4
1 2
5
6
G. - 6/ 2/ 1 1
7. - G/ 2/ 1 ?
6/ 2/ 1 8
.
9. - 6/ 2/ 1 9
1 0. 6/ 2/ 24
1 . - 6/ 1
/j ,iJ,5
6, ,10
1 2
1 3. - 8/ 5
1 2. -
1 4 . - 1 0/ 3
O' ~e r i a dr e s t e Oa a iScoa~
l e l or pont u a pr oba r e de a
s e c umpr a c r ipe nt r u bl -
bl i ot e c i Lo r ur a l .
De c i z i c r i vi r e 1s um-
l e acordata violoni t ul ui
G or g s e u di n f ondul
b1 bl i o c e i i popul r p nt r u
or c he s t r a i a " I mnul ui Re g 1
R mn'
2J ?
3
1 89 - 1 903
Cor e s p. ou r e f e c t ur j ud. 4
Ar ge ~c l i v l a i nf i i n-
a r e a bi bl i ot e c i l or popu-
1 r e i - ' e s t r a r e l or c u
c e l e ma i ~ol os l t o r e l uc r r i )
a l oc r i d s ume c omune l or i n
a c s t s oo *
Cor e . c u Gr i gor e I . Al e xa n-
dr e s c u r ol a t i v l a dona r e a
1 uc r r i i Povestea l ' ui Ba de a
Tr a i a n' e nt r u bi bl l o~c i l e
popul a r a , i o f o i de i n-
f or m i uni .
9
Oor e s p. c u pr of . Al . Xe nopo1 ?
r e l t l va l a t i pr i r a l uc r -
ri " I ot e ia r omi ni l or " pt.
nz e s t r a r e a bi bl i ot e oi l or i
pt . t r 1 mi t 0~e a c r i l or . Bor - -
de r u a c t e j us t i f i c a t i ve ,
un e m i u. -
t a r i a l r e f e r i t or 1 nf i i n- 7
r e a ibll.ote'cl1or r ur a l din
j ud. I a 9L ( poa r t e l e c ol i l or
c t r e r e vi z or a t t a bl our i d
c r i l e a f l a t n bi bl i ot e oi l
e xi s t e n e).
Cor os p. . pr i v nd s ume l e de pus e 24
de c omun~ pe nt r u a j ut or a r e a e -
l e vi l or ur a oi c u or i .
Cor e s p. e f e r i t . 1 a oor da r a
unui a j ut or pt . c s Vt or i
or f a n i oz Fr a nt z di -
z i l ul uElu Doa mna '
1 2
1 89 - 1 899
t e r " a f of e r i t or l a pr e - 24
s c hi mba r e f e c t e l or f ondu-
r ~l o . ot opope s c u i
I a r e a d- ua t e de oom. Sl a t i na .
( c or e s p. , pr oi e c t de b e t a l
f unda i uni i , oont de e s t i une )
1/
,
,
1 89 1 899
1 9 - 1 99
- ,;-
1 4 6
1 5. - 1 0/ 1 0 Cor e s p. ur t t c u ~i t r opi 34
I n t . " A_ Ba ot
tt
pe nt r u c e da -
r a n os ul mi ni s t e r ul ui El
t e r me n l or ne c e s a r e c ons t r uc -
i i l or c ol a r e di n c omune l e
. fI te pepr opr i e t ' J ; i l e i ns t i -
t ut ul ui .
Buge t ul i ns t i t ut ul ui 1 897- 1 898.
1 6 - 1 2/ 1 / 5 Oor e s p r e f e r i t . l pr oc e s ul i n- 53
t e nt a t mot e ni or i l or dona t o-
r ul ui Bde s c u pt . s i gur a r e l e -
a t ul ui 1. Da t c ol i i i i n cam.
Oc na l e r i d. V l c e a .
Oor s p c u pr i vi r e l a c e da r e
unui tr da ot r e f or i s pi -
t a l e l or c ' v' l e
t
pe nt r u a s r i -
di c a oo l a di n c om. MOr une t i
j ud. Roma -i
Oor e s p. pr i i nd duc e r i d ul -
t ~r 1 c l or c e u d pe nt r u
c ons t r ui r a l oc a l ul ui d c o-
1 di n c or n. Bot ni , j Ud. oe l .
Li s t c u nume l e c e l or c e a u f -
out dona-1Q.:.'li.
C r e s p. r c f 1 a dona i f c ut d
pxpr e ot u1 Te odor ndr i c i
com.Sar - D r ne i j ud. Sue ~a v
pe nt r u e l r e a una c ol i , pl a -
nul c l di r i l or i a t e r e nul ui .
Oor e s p. c u pr i : vi r 1 c e da r e a
t r e i pogoa ne ~pmi nt di n pr opr i e -
t a t e a f o. i e i s pi t a l e l or c vi l e
pe nt r u c onot r ui r e a une i c ol i
"iVI n- com,St c f ne t i , j ud. V l oe a
Cor e s p. r e l nt 1 v~ 1 oe da r e
unui t e r e n d ot r Ani c a Oj o
pe nt r u c l di r e a c ol i i di n
oom.seoueni jud Bacu -
22. - 27/ 1 ; Oor e s . r ol a t i v 1 dona r e a d
c t r e t r e Gr di t e nu a t e r -
n l u ne a s a r c l di r i i un i
c ol i di n c a m e r i a ni , j ud.
Arge.
17.-27/ 1
l 8. - 271'
1 9~-27/ 7
20 - 27/8
21 . - 29/ 9
23.- 27/14
Ooresp.cu pI'ivir la dona i a
fou ...,de Ghe or ghe Pi l l a t unui
h de t r e n pe nt r u - s e c ons t r ui
ooa l a d.in c om. Sa r bi , j ud. Dor oh i,.-

Il ..
1 898- 1 899
1 898- 1 899
9
./
8
1 1
s
8
- 4
1 1 /
1 2
5
6 3
2.- 34/1
2. - 4 5/ 69
~.- ./3
28. - 4 8/ 5
29. - 4 8/ 7
) 0. 4 8/ 8
7
d 3
da r
./.; .
1 898- 1 99
1 898- 1 899
7
4 8
28 1 898- 1 901
3 1 48 i
3
4 8/ 1
33
53/ 1 3
53/ 1 4
35 53/ 1
54/
7
54/ 2
3
4/13
- 5 -
3 5
11
39 i89 -19 3.
1
1.)
1 7 1 898- 899
-
2
3
cUn
d.
II
-~ -
2
5
,39
55/ 5
. . 55/
4 1 .
4 2.
. -4
55/8
55/9
55/1
67 / 1
67/ 1 1 .
67/ 1 8
da r a 5
1 9 1 898- 1 899
9
198-1899
11
1898-19 2
1 898- 1 899
54
23
1 2
/1
J.
3
7
4
7/
9/ 2
4. 69/7
51 .
\.
5

1 3/ 5
73/7
7J15
7/1.
1
e ~or

II
1.2
1 ,
11
11
6-
1
62
11
1 9 9
1 898- 1 900
1 898- 1 90
1 9 - 1 9
-
2 5 1
6
.)
5 / 1 / 2 27
ul

1.tablou.
st "'ii.
1 897.

/ l / l 11
.;. 77/1
5. 71 / 6
1 7/ 9
5. 79/ 1 5
6180/3/2
62 801

!l29 189 -1899


1
t
4
28
189 -19
1)
1-192
. //

-
2
3 81/1/5
ti1 r e f 1 t or 1 1 26
oona e i a a l idi n
c or n Le t e a j ud. l a l omi
( b t a I c muna l d v ni -
ur i i c h 1 t u 1 P 1 896-
1 899
t
~s t i a i a l uc r r 1 1 0 t
t . t o l , c nt r c t d
mpru. mut.)
64 1/1/6
1 1 898- 1 9
e-
6 81/3/3 o a 53 1 898- 1 9 3
cota,
at -
66 1 / 3/ 4
iateri pri 18 898-1906
l oc a l ul ui de
(cor

a t
pr o
7 8 Il 8 1 898- 1 90
68 81/4/2 ~21 1898-19
t
e
L..:
oon-
ul 1 897.
t;
69 2/ 1 / 3 3 l 898- 1 899
/1
- 1
3 4
2/2/1 1898-17
7l.
2/ 2/ 2
/ 2/ 1
1 4 / / 2
1 4 8 41 /
75 4 / / 3
7 4 / 3/
L
1 7 4 / 3/ 3
199 189-19 6
18 1898-196
c ia
c 1a .
. II
1
1 5
61
.6
lJ 8.1599
1 898- 1 893
19 -190
898- 1 9 2
-
1 2
7 4/ /
T 4/ I
/ 1 / 1
'1 86/ 1 / 2
86/ 1 / 4
pl i , t bl our 1 d c on
m t e r 1 a l ul ui 1 a l ' ma no-
pere )1\0 al
1 897.
11
o
jd.
a i

e1.

II
9
93
1 7
1 89 . 1 9 4
].,98-1904
1898-19 2
].98-19 3
- 1
3
II ...
e 6/ 2/ 1
/ 2/
8 / 2/
6/ 2/ 4
7 8 7 / 2 / 1
7/ 2/ 2
ool i
1,
-
c B
jd.
-
. II

4
2 189-19
1 1 4 1 898- 1 9 4
89 - 9
29
2~

2
3 .
3
. 89
9
9 1
93
94
L
5
67/ 2/ 3
111
13/2
8 7 / 3 / 1
8 7 / 3 / 4
8 7 / 4/ 1
1 de m~u u p c o
t o e l oc a l ul Ql d c oa l d
t a l F t r t j ud Di bovi a
( c or pond , ont r c t d
1. prumuts i tua if i na noi a r ,
pl ur i , a nt e ms r
v
t or 1 .
uor ~~i r of 9r i t e a r e l a c ons -
tr c a ~oc a l ul u1 c ol a r din
C coni hA _ jud Dmbovi
(00 e s pond ~,proa s v~bal
a l oomi s i uni i pe nt r u eg e a
't e ul u1 , pl ur i , pr o e t
Acte anexe din anul 1897.
L o ..ir ferito r c 1cons-,
o i a localului colar di n
l t jd D mbovi
( c o spond t pl a nur ~pr o-
ot , c opi e d pe e t u d do-
It~renttlu .)
x dL~ ul 1 897
r -
anexa
II

69 1898-19o
. '
1 66 1 89&- 1 904
182 1898-1904
~. (/r eci
42
45 1 898- 1 899
1 4
- 14 -
3
8 88/2/1 o 20
l j .
t e
99 8/ / 3/ 60 1898-904
planu.l
t v ,
1 00 88/ 5/ 1 5
"
97 8 / 1 / 1
) .1 8/ 5/
1 / 6/ 3
1 0 89/ 1 /
1'4 89/2/1.
i. 2 3
8 1898-
12 898-904
9 1 898- 1
31
1 898- 1 902 9
. 1/

- 1 5
6 1 2
3
( c or BJ ) onde n E1 , pl n . i ~de vi z
.i-
: t 1 . v. a nt
sur to s,~
c t x di n ul 1 97.
1.5
9/ 2/ 3 2
1 898 ) .

106 9/ 2/ 4 t 1 a l p vi nd c on ,tr(:1
25
loea ul ce al d n c o
V~l e t i ' ud, r o oi .
( o pond ~, pl a nu , a bI a
p~t t t ol do c ona nc i i . )
1 897.
7 9/ 2/
:t. tr i 1 - pr vi n c o s - t r uc i a 6 189 1 89
loc ul 1 d oa l - i n c om.
I t i j ua . Do o oi .
{deYize s imativ ,b "'ot de
i t ii o It 1 x.
1894-1896.
1 08 9 / 1 / 3 7 1 89 - 1 90
1 1 2 / 3
llo I/3
9 - 1 899
1 5
3. 899 ecner eti
iurer 00.

/1

-
1 6
-
a 2
3 4 5 6
lU 95/ 1 / 3
ef ratu.l inist
7
cal" se s'h:..bilG!}t actelA
r me z fi c r ut pr
tur:!.ijudiilui 11d li
pe nt r ~ c ons t r uc 1 l o~ ul ui
_ c oa l di n c om. Ov e
j ud. Me he i n: 1 .
1 896- 1 897, Acte anax di n
(J es
v r ba J .
i planur
i t ua i t
nul u: l .
colar.
I
1 1 2 9 /2/1 7
113 95/2/2
1 1 4 95/2/3
1 1 5 95/ 4
1 1 6 / 3/ 1
1 . 1 7
95/ 4 / 1
l l 8 95/ 4 / 2
'el' a l 1efer tOl' l a oons - 1 1
I e f i a t t ne i c ol i n c o~.
B 1 ~3 j ~d. ~e h di n i.
(pl de s 1 ~ua i c a l t r ul i
p tu c o s t uc i a c c 1 i i
pr oc s v ba l e , c or s p~nd n ) .
1 3
23
6
7
c pr f a c t ur a ju.- 1
i r a i z . c . of e r i t a
1const :\.1" a Loca nlui d
c oa l 'Ori ardill c o n
.. .
Pi t ul os j ud. h d~ i .
pr oa s v ba l t s i t uSj i i de pl e n) .
1'/
~7 -
1 2
4-
5 6
3
96/ 2/ 2
1 2 98/ 1 / 1
~21 98/ 1 / 2
..
1 22 98/ 1 / 3
1 23 98/ 2/ 1
1 24 9 / 2/ 2
1 25 98/ 2/ )
1 / 3 / 1
on -
uri, if'iz
ti 1lDl1.)

/1

1 5
6 1 898- 1 9 3
1 898- 1 9
9
37 1 89 - 1 9 4
1 7
1 7 1 898- 1 899
- 1
-
1 2 1 4
I
5
12198/3/1
1 2 8 9 / 1 / 1
...129 99/1/2
.1 9/1/3
13199/2/l.
132 99/2/)
13310/1/2
48 1898-l9 2
4 4 l . 898- 1 904
1 898- l 905
22
ul ui
/1
189 -19 '2
1 2
. 1.)4 10/1/3
1)5 15/ /2
1 3 0/2/3
137 1/2/4
138 101/1/1
139 lol./l/2
1 1 / 1 / 3
1 9
-
3
a con -
4
II
29
72
5
1898-1902
1898-19 ..
95 1 898- 1 902
II
, e -
7
2.
1 898- 1 904
- -
3
1 98- 1 9
1 4
1 . 4 7
1
1 / 2/
2, I/ 2
01 / 2/ 3
1 1 / Il
2/ I
102/Y
1 2/ 2/ 3
ii
) .

. )
. II
- I
120
4
1 0
25
275
t
,
1 898- 1 90
19 - 9 :3
31 1 898- 1 901
51 169 -19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ===- - - - - ~~-
- 21-
- - It!"
1 2
4 5 6
,
.149 103/1/2
4 1 1 89 1 9 0
, pr o-
de n ~f
15 1,; iJ 1cona- 4 7 1 9 1 9
de o 1
jd al
.,
151 1 0 }/ 1 4 M - 1 6 1 89 1 904
152 103/2/2
1531'/2/'
154
1 93 1 89 - 1 9 6
85 1 89 -1901
r
II
- 22 1-
1.
,
.,
4 5 2
1 5' 1 . 03/ 2/ 5
1511'1'/2
18 1,/,/,
1 5 1 / 1 / 4
1 o 1 04 / 2/ 2

1/
12 1.898-19
1 1 89 J . . 9 1 .
2 5 1 89 1 906
'-
1 4
219 9 J ; 5
1 . 0 189&-19
- 2' -
- 1.>
].
2 4
/ 1 / 1
1 15/1/2
1 / 2/ 1
1 / 1 / 3
1 6
..
1 6 1 07/ 2/ 1
v -
1/
9 1 898- 9 r l .
. )
32 1 89 1 9 2
1 0
22
.22 1 899- 1 99
I
1 61 1 898- 1 9
- 24
1
5
68 1. 1/2/2
9 2
6 1 : / 1 / 2
1 7
8/l/.S
/ 2/ 4
1 72 / 2/ 5
17"5 ~8/'/2
1/
. )
1
1 2
4 189S-1.9].
58 1898-19 o
. )

- 2 -
1. 2,
2 5
,
1 74 ].9/J /l
1 7
1 191'/4 .
177
17 /2
1 1 / 3
11/4
Uol '

1/
47 9!l9
11 lSgs.,.19
,
1 5
2
6
- 2 -
1 I
4
7 l s 9 90 1
.U/6
U/ 7
7/4
1 1 / 5
1 72/ '
l a 11/l
1 8 l 75/ 1
1
II
2
6 il899
2 -
9 75/
9 75/
1 9 17/l
12 177/1
9 77/
1 4 1 77/ 5
1 9 /1
p n-

-
89 9
1 9 3. 99
9
55 8
- -
1 2
,
197/ 1/ 1
T 197/ 2/ 1
19 197/ I
1
97/'/
2O - 97/ /2
21 1. 7/ /6
r. fer to la cons-
! 3 f

II
153 1 9 1. 91
7 189 9 6
9 902
2 J 898 as 5
578 9 6
51
1
202
7/ /l.o '
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - -
89 ~9
7/6/2
2
S 1/11
206 198/ 1/ 2
2 1 98/ 13

12
3
898i-1902
2'2 1 -1.90
899
,
18 99
j~ el de ~L' iLuJ'1 & #-1'
t'l!il.Lu../ dt"Le 1:Utfuyr :/,IJV
~~u r: /JQ 1- ~/if"1.
'fi C I t'!~ ~f'C - -te cL~ r ct...~;
kLi 71fk e.) tt; u le. a:
3 -
1 2
,
208
198/ /4
2 9 / 2~
9 /./2
2 1 1 . 1~8/2/2
1/
198/ /
25 89 90
51 9 9
\
\
12 189 1 6
la conatr 14- 189
. . . . di o muna
9
1 - 9
1/
1
- I ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -
4 6 2 5
11. 7 1898- 19 . 24 98/,/6
215 98/5/2
216 2 / l / "
217 20/2/6
218 201/4/1
219 201/4/1
L uor ~ : r i pl'i V' 1nd 0.0 t r U1r a
l oc al Ul u de c al t t di n c om.
ao~ n t i j ud. Bao~ u.
( i mpr umut contract t, plan d
a1t us ] 11 pr o zorii g1 d f 1-
n1t i v, t s ur ~ t or 1, dec 1~ 1
de aoor dar ea up i ment ul ui d
mp~ umut , c or s pon en ~ dn ad-
ml ni s t r t i a f 1nanc i ar ~ pr i -
vind pl ata an tti.1OI' a -
pI'umutul ac or dat )
L uCr ~ r 1 r ef r t oar e l a aon
r aot ar ea unui mpr umut del a
Oa Soo I eI ol ' pent r u. oons -
t uc i n c ei di n c omuna
Gr oz e t 1 j ud Bao~ u.
( oor es ponden , s i t ua i i f i -
c l ar . c ont r ac t e i mpr umut ,
pr oc es e ver b, l e, pl anur i , evi z e
estimative )
1o 1898-1904 L u. c r r r ef er i t oar e l a c on
tr otar a unui mprumutd 1
O a c oa101or p nt r l . l c on.
t r uc 1a 1 c al ul ui d c oal ~
di n c om Rogi or i jud. 13 . , _ ~ .
{oorespon n'. buget ul c omunei ,
pr oc os e v r b oont r ac t 1t u-
a i 1 no1ar e pr ovi z or 1i )
at r i al pr 1v1n c or ~ t r uc t 1
looalului d eoal dinci-
unul Insurt:i 1jud Br Ua.
(001' pond. n ,Ollg t.s t, ii
f 1nanc i a , de 121 c ont r aot
d 1mprumut,scrisori pent r
OOn3 emn a r ec l pi n l or l a
atingerea mprumutultrl..)
at r i pr1 i nd c ons t uc l a 29 1898- 19 2
l oc al ul ui de oo 1~ di n c o~ .
Mi 2' o i j ud u! Buz ~ u.
(planuri de si t ua l a r ntUai,
tablou pent r u mat er i a1y de c ons -
t r ~ c i , c or e9ponden ~ pen ru pl -
t a nuit i l or , pr oc 9 v r bal e,
t abel e e mat er i al e da c pns t ua l i : )
2 11898-190'
Mat er i al pr i v c ons t r uc 1a. 67
localulu1de ooat din com,.
i o~tunul B nz j ud. Buz ~ u.
, aeoi z i i oont r ac t d
p uml . l t , oor s pond , p anur 1,
s i t ua i e f i nanc 1ar ~ , bug t pe e
198611.) ,

/1 I
- - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - . - - - - _ .
2 4
1
,
M t r 1 1 referitor l a 00
ruci& unei c ol i n oom
l1vna judeuJ. Covurlui.
(proa veI' al, nul er
nu.lui pent I I c o ruc1 o
111,8 1 d pr ur ,an'bem
__~~ .~ ~. II .
220 201/6/2
221 02/ 1/ 1
222 a 2/'/2
~ 2' 202/ . ' / 6
2 4 202/ 4/ 13
t ur i el pr i vi nd c ona t l o 274 9~190
localului de ooa d.ino
t unUl Mi1gu:rajUd.Bu.zf1u.
(oore pond n ~ , pl ur i , a-
lou pntru ma r e dec on -
t xuo i 1, devi z c s t i mat 1v, doc 1z i
i contract dc 1mpl"u.mllt,situ-
i i f i nanoi er , r eo1pi pen-
truplnta anu1t i 1or 1 atin
ger ampfl.Unlutulu1.)
at r i ai r ef i t OI 1 oona- 69 1898-19
truiroa oco.luJ.u.1d.eacea
di n c om. C~ol Ij ude ul
Oonstano..
oor es pond n n, buget ul 00-
munei , oi t Qa 11 fl oi ar e,
pr oc C' " verbal de reco{>1,
ont r ac t d mprumllt)
1W.ort:.ri. pr i vi nd m:prvJJ1utu 6 198-1902
oontr c t tde oom~ na o~o -
oMtantl pentru COllS... ruire
. ...ui local de coaL
( vi z uJ . Caa , " Sooal el or ,con-
trr..ct de :tmprumuti,bet ul com,
R090VU,situaii f i nanc i ar
pr ov1z or i i ~ i def i ni t i v c l ~
or i h' i l or exeoutate,procese r-
bal de r eoe tie.)
Lucr!1ri pri vi nd m z- umutul 74 98-1904
oont r s : c t at de comunaTa punor-
Oonat an a. pentru c o t r ui r ea
ui l oc eoe ~
( avi z ul Cas ei J ooa el or upr
impru.mutulll1, bugetul comuneL,
ei l 1S. : : . t f i nanc i ar a provizori1
i dof i ni t i v a l uor r i ar
xec ut a et pr oc e e verbale de
evop~ i e )
t er i a! referitor la cons
tru.otie, loc lului d eon.ltl.
di n 3 ~ t eoc hi oi ( Si r i u) j ud.
Cons t a i oont r ac t ar . e
imprl1ut ul ui r poe i v.
! pl an de te~enul c o111, ant e
ms ur t o 1, ~ 1m,.... : ~ 1un con
trac t pentru"xeclltarea tlort1
r 11or , i t ~ 1i pr o, ~ z or i f ~
nanei ar e, ai t ua i i .financiar
d f i ni t vefp ooe v rb~le de
r o p1e,corespon en~ )
6 1 a- 1901
46 1898- 1900
" -
(
1
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ..~. - - - - - - - - - - -
4
- .
,
..
22 24/2/6
22' 204/ 2/ 9/ 10
2 a 204/ ' / 5
229 205/ 2/ 1
23 205/2/2
o' t e. t bat l , buget de veni -
turi l oheltaiel.1pe8%.1'
1896- 1897, 001' aponden a. )
Lu:erl1r1r:ferito 1oona-
t f ao11 o l e1di n ~ O~ ~
HUll1bet1~lld. ]')tmbov1:~a
(ooll'trac, de mpruau't,oot' s-
pon4en r ! , 1t 111pr ov1z o~ 11
delucrl1r1,situa11 f1nanoiax- ,
dSUli'l1tor1d :f'1n!t1v .)
~ er 1al r ef r 1t o~ l a oona-
t r aol l a ooal ei di n L uc i an!
ju.dl.1l D111lbov1
\ oGr pondettl1,lusetul oomu. -
nal d vni turi 2.oheltui li,
4ev1ze,.ante tirItor1,planul
c oal ei . )
Matrl1referi tOl' 1oona-
ttc1 ooal a1 din Ml ne t i -
Di mbov1 i on r ac t e; r
tmprumu.iUlu.1r p '01".
(planul. t ar en\ 1l u. 1,pro a'fi ,pro-
. eul. 11rbal, aJ..etd .aroini,
deviB,o~r.epondenA di n 1899,
oopt i d pe buget di n 1896,
1897,1899, eri d pr 1uri,
ontr ", ,1* ~.ufinanoiar
pr ovi ao~ 11 i d ~ 1n1t 1Te, oo~
Il adm1n1a' n "iis f i n o1a:t'S,
pr l v1nd pl at anui t ~ t 11 1 f m-
~rwnu.tul ,- i eont r aot a1. )
A tanex di n 1896.
tr 1 1 pr i vi nd Qonat r uo 1a ea 1898- 1904
looalulu1d co A4in cl1-
tunul Gali0 Mareju.d.Dolj.
' QO~ ponden~ ! , s 1t ua~ f i nan-
otare,oontr o demprumu.,pl~
nur 1, r ec i p1ae pent r u s t t Dger
iapl'UInu.tu.ltd .)
Mat er i al r ef er i t or 1 oon - ~ 10' 1698- 190;
t1'uotia i la tmp:rwnu.tul oor-
d 1\; fn O tsooppentll1 ooa-
1 din Ghi nden1 jud.D 1~ .
( oor ponden ~ , pr o es e ver bal a,
1t ua 11 f1nano pr ov1z or i i ,
oontr ot ae 1mpl'umllt, 11; ual
f1nano dfini tiv .)
1/
128 1898- 190'
181
28, .
1898- 1901
1 2
34 -
231 25/2/9
*'I~)"
- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
4 5
2 7 189 19 3
'2 I/ 1
3:5 2 5/ i
, 25/6/5
II
, 19 199
- 11' 19 1. 01
1. 68 189B- 1903
. )
- " -
~
2 5/6/9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~ - - - - - - - - - - . ~ - - - - - ~ - - - .
2 / 2; ' i
Svh a/,(ja 3iS~1I&E~
2'J 7 2 5; '
2'
6/3/7
23
24 206/ /7
7O/loc/ca
241
I
242 26/2/9

11
126 1898-191
149 1.898-190.1
82
18 -19:5
61 1898-192
77 .
- 3 -
1.
2
5 3
243 27/1/1
244 208/ 1/ 2/ 3
14 5 208/1/6
24628/1/ /7
247 208/ 2/ ~
188 1898-1905
.6 1898-1906
C oon t o 1 111 1898- 1901
t i i de

186 1898-1903
- 37 -
- ,~,'"
5
6
3
2 8 20 /21 108 1898-19 2
249 20 / 4/ 1
2 28/4/2
2' 1 2 8/ 4/ 5
252 2 9/2/1
253 20912/3
rl1i. 1ca-
o aple-tro1
85

Il:
189 -190
/1
46
170 1898-190
9 1898-1905
- 3 -
2 3 1
254 209/3/6
255 29/4/1
g td : 1.~ 1 . c hel 1
x f 1897~ 1898, t bl ou pen~
t i 1 de c o at r ac i i , pr ooe
T bal de r c ep 1a l uc r r l 10r , d -
i z t i t i , pl ur i . )
1008- 165 1898- 1901
So 08.-
55
v i t 1
er i d.
c ol i
2 6 209/./2 r i s l r f r 1t or 1 c ons t r uc 1 125 1898- 19 3
l oc l ul u1 de c oal ~ 1n c
l dov i j d ul I 1 1,
(pro es ver bal tbuget e dev nitu 1:
1 ah l t u1 11 p ex o1 ui 1896-
1897- _ 898, p o ot i pl anul ul ui ,
t ems ur t or i , d vi z e ee 1m t i v, c a -
t P t r u c ons t r uo 1 ~ oo11i , oo-
r pondn.)
257 212/tl2 3 06 1898- 1903
-""' ....... , Cklf/?~V;
/
258 212/ 2/ 6 Ca apo d , c ont ac t d. ! mp mut 88 1898- 1901
i pl at a l uc r r i l or de oons t r uc i .
a l oc l ul ul d c oal ~ di n Vi nj u-
jd ul ~ . hdi n i .
259 212/ 4/ 2 r i al r el at i v 1 c onat r uo 1 c o- 157 1898- 1905
1~ 1 di n c omuna ~ gnG9t ~ j ude ul
ehdinti. //je;-Fla.fi
( buge 1 d v l t ur i i ohel t ui l i l
c omun 1 al j ul e ul ui ah di n 1
r
oo-
espond ~ , oo t r ac t , dec i z l e p t r u
c or d 1 pr1ltnU l ui , pr o a var al e
ait ua i i f i nanoi ar a def1n:t.t1.v., ant -
saritor1, 1t u i i al e t er l ui . )
1/

39 -
1 2 5 6 3
26 212/ 4/ 6
2] . 213 / 2/ 2
26 213/2/
263 2 3/3/5
2" 213 / / 5
2 5 2~4 /2/4
214/ I l o
6- 1897.
209 1898... 19 4
66 1898- 19
, 13 6 1898- 19 4
28 1898- 1902
56 1 98-1900
1898-1902
,r
195 1898-1903
-
1
3
6
2
4 5
Mat er i al r ef er i t or l a c 65 1898- 1899
t r ue i a l oval ul ui d c o l
din corn. :Sele heghl a
J Ud ul r OV.
( c or s 8 onden . pr oc es v
bal e, pl anur i d s i t ua i a 10-
c al ul ui , t abl our 1 mat er i al
d c ons t r uc i e, vi z , 1t n 1
al e l uc r r i l or i al e mt r i a-
1eI or umi z at e, buget d v nl -
t ur i i c hel t ui i p x r e.
1897- 1898. )
267 216/ 1/ 2
. t 68
216/ 115
269 2l 6/ l / 6
n 216/ 2/ 4 t al pr i vi nd c ons t r uc i a
l oc al u ui de co l di n c-
t unul 1fo . j ud. Fr ahova.
( c or s po. nd ~ s i t u i i f1-
nanc i r , devi z eet i m t i , pc -
C,8 ver b al e d r c p i l u-
c r r i l or , dec i z i i de mpr umu~
i rc i pi p t r u pl at a u-
i t ' l or l a s t i nger mp~ ~ -
t ul ui . ) ~
271 216/ 2/ 5 Mat s r i al r ef er i t or 1 c ons -
t r uo i l oc al ul ui de c oal
di n oom, ope t 1 j ud. Pr ahova.
( o. r es pond , pr oe v r -
b 1, pl anur i , buget ul c omun 1,
pr o ot , vi z e s t 1mat i v t
c ont r c t c u ont r epr or i 1. )
//


203 1898-1904
154 1898- 1903
82 1898- 1905
,Il
-
1 2 3 5
6
27 216/Zl10
1t5 ial pr3.vindconatrcuc La 145 1898-1903
iocalt; .lui de c 1din com
opetl. juds' Pro.hov.
(co:t'!:~spondenu ,d&V z i con-
t r ac t de mpr umut , s t u i
f ~ nanoi ar o. pr oc s
ver bal e
de r ec ep i a lucrriluI,reci-
:pisc, pcncru plat
anui t i J .
sti erea i mpr umut ul . ui .
bus c ' GcomunaL),
27~
216/ ' +/ 2
116 1898- 1903
274 216/5 /2
275
21. 6/ 5/ 3
276
216/ 5/ 4
- 41 -
898- 1903 ~t0Iial : c e' ~ r i t oI ; la co- 158
t!:' cJ. ." i. de impru.mutu
F.J.. t lucrri .oxpent r u cons-.
.I.'Lcia colii din c omuna
i Ianii de Sus jud.:t>r v.
(co epo .den buget deveni-
L 1 i c hel ' ui e1i , pr oc s
. _ r b l e i ~ u ii f i nanc i a~ e
1: '1vL~o :1i i def i ni eive,aIlt
. ( . - t . or i , or donan e d pl t.)
':ut; ," ial referitor la cona- 56
\,;. c~la 1 c al ul ui de coal
tu c om. Condur at u j ude ul
. caho a.
(p~:ocese verb l e , pl anul t e
_el 11ui.buget de veui t ' l r i d
eli 1tuieli peexerc.18.1
6
-
18
97
18~ O, s er i a de pr e ur i pent r u
c l ~ ea C3 1i i , a t ems ur t or ~ f
uc es t : mat i vc , c on' G~ ~ c t t c o~ es -
ponden , )
Acteanexedin 1896
.i to:.?~a raferi'Gor 1l.mnru- 16418919"
1~'U i plata. Lucvrilor de
COL et ' t l c i E . c o. i di n c omuna
00... a.~'atul jud. Prahova.
(but, tdo vonituri i cheltuieli
." 1 comunof pe ex ... c.1898-1899.
ci :.iUuii flnanc" re provl zorii
ijC A dofin.:" tive.proc sever:bale
ant ems ur t or , c ont r ac t de i m
pr uwut , or dona e d p~ at .
189 1900

II

1
.135 1898-1903
. 277'
216/ 6/ 6
278
2. 16/ 6/ 6
2.79 217/J./4
280 217/ 2/ 2
281 . 217/ 2/ 6
~.c,teIia.l referitor la contrec
'tarea mpr umu ' GU. . .ui i cons-
t r ui r ea localului de coa~
d.Lncbunu C uIea ju ei,{
i.tn
( c or es ) onden s i ~ ai! f i -
nani ar e pr ovi z or i i , or d9nen e
QC pl et ~ t c ont r ac t dei mpr umut ,
r oc es e ver bal a. )
Mot, r i nl refer~t or la supl..i.oen- 137
t er ua imprunu'u_ui pentru C0~
p_(; -tarea. old_J:ii c ol ar e din
c ou. Cos i eni j ud. put na.
( l uc r dr i i n ved a ccntrac v~
l'lp_umubuLud, si t ; ua i a ! . uc r 'ilor,
ant mb. s ur t or i , s i t ua . . " i f i n Lc" a:.ce
povi z or i i , pI ves erbal derecep-
t~~pr vizorie,recep'e ~ ef i ni t i v.
cor sponderr cuadmini.... traia fl.-
ns nc ~ ar pr i vi nd l'ta _ nui t ~ 1 i l or
l ~ : np UE ut ul c ont r uc t at . )
- L~2 -
.:1t er al pr vind contrr ,c..... a
ira.}?xuo'.ltului ~i -pLata luer"-
i l or pent r u c ns or ' i r e
l oc al ul ui de coal di eom,
I not c t i ~ u. - vu" Pr . ab. ov
( l uc r r i ~ n vc d~ r ea' ob ' er i i
imprumlJtului.bugetul CO Imei
~ i t ua i l uc r r i l or de~ i ~ ~ t i ve
I-.J' pr ovi z or i i , l:'ocese vonbs L e
de r ea p i e, c or es ponden c
adL uni s t r nvi a ~ i naDc i ar pr i -
vL d 1' 1 t a anui t i l or 1 ' " ~
prumutul c or dat , c ont r aot do
L--r; .p unut)
... 1ato~i 1referi OI'lao ntr
t " ' r ea i mpr umnt ul ui i 00 . 8-
truj.rea localului decoIV
(lin aom. - rahove..
( s er i a de pr e ur i f ant em~ l
rUto:ci ,proec1#te...,tl.Jlla'iunl.
. ndesit J la t er enuJ j , l l .
,ct d donitme ter ulul.
i t ua 1i ~ ~ nanc i ar e p ovi z or i i
i def i ni t i ve, bugat ~ oont r c t
<1l.mpl."UI1lut coresponden cu
8.d.i li traia financia.r )3:'1-
-; /i 1(1. p ta anuitilox 15..m-
l r mut ul c or dat t ~ r oc es ve
b le der ec ep i e. )
5

189 1906
145 189 1904
1898- 1903
1898- 1905
Coron.p ndo:r:nxivind pI l-a luo.r- 2.39
r 110r pnt ~ u c ons t r uc coliI r
din Angeloti l. Rugi i jude~ul
Putina.
( c ont r c t e de mpr umut 1 d vize
u3 t i mat i ve. )
- 43 -
1
2
1. 'O
4
5
6
282 21?/ 3 / 2.
283 217/ 3 / 6
284 217/ ?l / l o
285 218/ 1/ 3
286 218/ 2/ 10
287 2l8/? J ll
] te::i.l :pr1ind construcia 93 1898-1901
l oc al ul ui de c oal di n c
nul Scurta judeul Putna.
( s i t ua i i f i nanc i ar e. pr o-
Ces vexbal de xec ep i a l u-
c r r i I r s ~ t ua i i - vi z o ii
i defin tive alo l uc : t ' ~ ' rilcr
nnt e Vs ur t or i . )
.Dt2rj '11it' ,:fer to:::, 1 ce.J3- 71 1898- 1904-
t r u~ i a 7c oal ei di n c ouu~ ~
2.rS.... i t i jUdOt.ll Putna c
" :Q1.:!!'U:L'tul acozdati de CI
Scoalelor.
c o~ t r ac t de l c pr u~ ut . p~ ~ nul
a' '11ci,situaii fi. . ied.axe
p~oces ver bal dy r ec ep i e
pr ovi z or i e, e1i c )
J'ucrri refe iroarela c on- 132 1898-1902
t r ~ c t ar : ~ unui m r um~ t UG1_
~ ~ ' Sc oal el or pc n r u 0llS-
' l : r uc i aL oc s lL'J.Lli de aoal
di n c om. Pal t i nu j ud. lut~.
( c o~ ponden , r oc es e ex-
baL tS~~ uat i i financiare pr o .
v z i , buget ul c omunei , c o
t ~ ut de i mp umut . )
~ t or i al p i vi nd c ons t r u~ i a 1~ ? 1898- 1906
..oc lului d co _. ..; OLl..
C5'xl.i.ge1ejudell.1 SI-a; .
(oOl.'es..tl")ondcn",si uajii f'.-
nancLare,dec~z1e " concracu
dJ i mpr umut , r ec i pi o f i l ~ c i ar e
p nt r u l at a anui t ~ i i l a i
t J ~ po ~ t e de 1~ c ep i a
. uului.)
Co. es ponden a, c o t ~ ac ~ - de
upXUl l i UVt p ~ a I u ~ r i l or
1ntr cOJ.wtruc'tjia 4CO1:.1. Gir..
GOIJ.. uX'ebu;jun. cu, S.J .:a~.
el.

li

142 1898- 190' ;
76 189 J .e99
- lJ4.: -
/[1"
1 2 5
4 6
Lucrari ref r l o r e 1c ont r ac -
eaunui l.IIi>r ut dla Cas
Sc oal el or pent r u c ons t r ui r e
coalai din c t 1Obr jl c om.
Sl oboz i a j ud. Sr at .
( c oxeQpon~ n . pr oc e e er bal e,
i t ua i i f i nanc l ar e, c ont r ac t de
im.pru.mu t.)
290 220/1/2/3 t ar i al r ef er i t or 1 c ons t r uc i a 215 189 1903
c al ei dinc o Bi r jd. oan.
~ c o~ es pondent , bU tde veni Zar i
i c hel t ui el i al c omUDei , s l t ua i i
pr ovi z or 1i de 1 c r r i , c ont r ac t ul
de mprumut.planu1 c oal ei de r e-
c ep i e def i ni v! . )
. 288
289
2J .8/3/6
291 22. 0/ 1/ 7
292 220/2/2
293
220/ 2/ 6
220/ 3 / 2
L uc r r i r ef er i t oar l a c ont r e
taroa. unui imprumut d ~a C
Seo l el or pent r u construcl a-
loei din c omuna j ud. man
( c or c s pond nt t pr oc e ver bal e,
buget ul c omune1, c ont r ac t d i mpr u
mut, s i ma!i f i nanc i )
L uc 5r i r ef er i t oar l a c ont r a
t e unui 1m:prwnut dela Ca
o l ol or pent r c ons t r uc i a
ooal a! di n c om. Dol j e t i j ude ul
Ro
( c or es ponden . pr oc e v r bal e.
situaii financiaretbugetul c o -
nei , c ont r ac t de i mpr u t.)
t er 1r ef er i t or l c o ~ r uc t i a
a dou ooli n. j ude ul omanou
mprumut eo tde Cas a seoa! lor.
( oont r ac t de i mpr umut , c ont ul d
eni t ur i chel el1.al e comunei
C~ yn1 i ut eat pr oc e ver bal a
de l i c 1 aii t e. )
t e i al r ef er i t or 1 eo
t ar ea unui mpr um: td l a C a
Sc o l or pent r const~uir a
1c lului dJ oa14din com,
Br : - ' ni t eni jud. Roman.
( c or es pond n , s i t ii fi
c i r et p C S v l e, c t r ac t
d pr umut , t . )

//

223 1 9 19 3
79 189 193
166 189 1906
154
1898-1g
o
't
212 1898- 19 5
15
1898- 1903
- 45 -
1 2 3 5 6
. 295 22 I lJ19/1
296 221/ 1/ 6/ 7
297 22l/2/~
298 221/2/9
299
22112/ 10
-
t exi prlvin d c ons t r uc ~ 280 18 1902
l ooal nl ui d 900 dinCo
' l U e t i j ud. oman.
( c or es pond n , pl nur i , c on-
tI' ct i mpr umu .recipise
~ ent r u ch1tarea anul t t i i
l.ID.prumut,deiz t i mat i JPro-
CQs e ver bal e, t abl our i t
r i nl e d c ona uc i , buget pe
. anii 18 1897. )
t ar i 1 i n l egt ur c u c o 213 189 1902
t r uc i a c oal e1 di n c omuna
L " t eni j ud ul c eav.
(p de s i t u t i i , t abl our l
de mat er i al e , c opi i de pe buget ul
c omunei di n 1895- 1989
t
s er i
de pr e ur i , ant s or i ,
devi z es t i mat i , c on r ct,pro-
s es e ver bal a d s ep i e,
s i t ua i i f i nOi ar e, c or es po
den r ef r i t oar e l a s t i DgeI '
1mpr umut ul ui . )
. t or i al pr i i nd c ons t r uo i a
loc lul1}i de ooal di n c am.
Ttitru j ude ul Su a
( pl 1 nul ui , de i z es t i
t i vt p~ c es e ar 1 t ~ 1
de pr ur i , ant e s ur t or , c o-
ponde.)
Ac t e a di n 1896.
56 18 1899
82 1898- 190, 0
tarial reeri OI' lac
q; ia coale din 00
. ' oal t i j ud. SU
bu et ul d ani t ur ! i chel-
tuieli 1c omunei peperia
189 97- 98, devi z es t i t i t
pl anul c l ei c ont r ac t ul
de xec u i l uc ~ r i l or , ant
~ s ur t o~ 1. ) .
Ac t e anexe di n 1896- 1898.
\
\-
\
l

1/
4-6
I

1 2 3
4-
5
6
~oo
22. 2/ 1/ ?J
L uc - r . r i r ef er i t o 219 1898-1905
trucii decoli l3i/c~/"
Tec uc i .
~ adr c s a f ec t l t r i i di n jud.
T c c at r e dmi ni s t r i a
Case sc.oal.e1or prin car so-
iloi' un~:t'Umut d 30o
le pentr constr cX eL
coli,do iz proc t plan,
c ont r c t e i pr oc es e ve b 1
de r ec ept i a l uc r r i l or . )
3 01
2.22/1/7
1: ; 8
1898. . . . . 19 4-
xbale d
302 2.22/3/1
t ar al r ef er i t or l a c o 209 18
ne 10 d c o
in com, OI!V1d1mi cu
j Ud. ecucl. .
,(l> urile terenului,pro c t
ntelllsurtari, eizestimativ
de re~1tb t de en:L
turi 01cheltuieli al comuneip
GI!ci'yiu.l 18 le97.. ontl!act d
imprnmu'fi,si t\lS.; i financit\r pr
vi z or ' . 00 s ponden v. )
tx' 1referitor 1co ncia.: 230 1898-1907
lii dincon.IJ.ajud. leo
oees e ver h~ l e. oor es poDden
dcizii,cont act pumut. t
~ s t or i , pl anul de s i t ua i e al
t el ' nului,deviz esti t i .proces
v r a de r ac p 1e. )
19
.3:5 22.3/212
223 / 1/ ' 5
t ei referitor la co trucia
unui 1 o 1 de c oal
v
n c omuna
astu 1judeul eleorman.
( pr c\,; se r bal e, pl anur i l e s i
t .l-ii al te enului pentru c oal t
er. o p u.ri,proect.antems
r t or ' , ac t e es t i ti e. tde
anitur! i cheltu! li al COI; lUIlal.
pe ec . 189 98, aor ponden . )
92 1898- 99

II
-
47
-
", I -
.3
5
6
3 05
223 / 2/ 4- -(jeria). reJ:a1v
c ont r ot ul
16~ 189 1905
d 1mp mut i nl at a 1 c r r 110r
de c ons t r uc i e c om. t ur 1
~ udat l l Tel eor
buget . s i t ua i f i nanai p~
vi z or i i , dec i z i ' E l an. de i t ua i '
1 t er enul ui , c on ract de i mp u :
mut t pr oc s v r bal . c ~ r e pon e .)
30.6
~3/2/5 te_ al f ritor la 00. 0i!a 203 189 190.3
c c ei din Beti j ude ul Tec_
or man.
( c or es po en s i t uaMi ~ r o~ 1z or i 1
de l uc r r i . ant ~ ur t or b t ul
veni t ur i i hel t ul el l c omu-
nei , pl anul coalei,etc.)
307
2. 2. 3 / 2/ 6 t ul
103 18
1905
3 08
22.4/1/3 tr i f er i t a%' 1c ons t r u~ i a
210.
189 1903
colii di.n comaBogdanajUde"
Tutov
( Cor es pOnden ,p o. ev r l e,
bugGt ul z ec i mi l o i drumirilor
peanii 1.895-96,contrcbede
mut s t ua i i d f 1Di t i e i
z or i i f i nanc i ar e. de t er 1al e
ni z at e. de luoDr11e~ec t~pla
nu. r i dec ons t r uc i i colar.)
20.9 224/~6
Corespodn,contr c t e de pru ~ l 189
190. 3
mut,bugtul de ,emturi i c hel - o
tuiel al comune damjud. Tut o
i acte relative la plat Lucr_:
rilor pentru. construoi aalei.
310
22.4 /2./9 Planuri deconstr i ,dei z eot i - 293 98-1903
mat~vetcontractede mpr umut i
plata lucrrilor pentru construc
coulei dinSlaeti-Tutova.
. ?~ l
224/3/1
terial referi'tor la construcl a4 1898-1901
(coale dincom. L 1e~ t i - Tutova.
\
\
I - c o. pi a ac t ul ui dedonat la ter
nuai,do c Vt r e N.Crioveloni, la
nul ,coalei,bu etul venituri i
chel'-ulel! al 00 nei.)

II

- 48 -
6
4-
5
22A/3/6 Cor es po ~ ent p . . i nd ont r at u! 175 189 19 I
de imprumutt lat 1u mrll .P -
nur i l e d c o t r uc vi e c ol i i :
din "'geti-P riellJ. jud. Tuto
3 ~ 22~ / 1/ 2 er i ~ l i n 1 g' ux c o 276 1898- 1903
t r uc i c oal a! ~ Pui t i
~d .~.1Tutov
l c or os ponden , c ont r ac t ul d
p:rulUt.planul ooal i,bugetuJ. d
d, vnicburJ. i eltuieli al .
oounei , devi z e. n ems u t r i t :
s l t ua i ~ pr o i z or i i de 1 c v l . )
:514 225/ 1/ 2
-31~225/1/3
3 16 225/ 2/ 2
3 17 22611/ 2
318 226/1/3
73 189 1899
c:t'iiri
t ruc~ia co 1i cii coauna
s c hi oi j u ~ ul Tul c
( c QXes pond6n St ont ~ at et d
i z , pl anur i de s i t ' Vi i def i -
~ t ~ vo pnt r u l uc r r i ac u
t aI c a ul c 1 i . )
Lucrri privind con
mprumu'u ui i c ons t ~
localului do" d1
Sarich.ioi jud. Tulce
( dec i z i i . c or s p en c u
or ganel e local.e, t ua i i : . Ci -
c l ar e, buget ul o i , pr
c e ver bal d r ec pt . )
xi pr i vi nd c ns t r uc ~
loc l ul ui ~ co I V di c om.
Dleni judtu! V 1a1.
( c or es ponden , pl anur i , bu t
p exor c . 96-97.)
170 1898-1903
17 1898- 1904
?7 1898- 1906
172 1898-1903

/1 ~
- 49 -
~ 2 6 4
3 ~ 9 226/ 1/ 7
: ; 20 226/ 2/ 1
p21 226/212
3 22 226/ 3 / 6
ca-/..
3 2. 3 22 / 2/ 1
t c r i a pr i vi nd. i i nt a
l uc r r i l or p nt r u j us t i f i -
c r a i mpr umut ul ui c s
c ons t r uo i ei l oc al ul ui de
c oal di n c om. L i pov' t u
~ udo ul Vas l ui .
( oor es pond n " , d c i z
c nt ~ aot d i mpr umu t pl -
nur i , d vi ~ s t i mat i v, c r 1-
s or i pont r u i nr gi s t r ar e
rc i pi ae~ o l a ac hi t ar e re
t l or de i mpr umut . )
Mat er i al r i er i t or 1 c on
t r uc Vi unei ool i i n oom. '
"untenii d us jud. 'lU1.
( buget ul c omunei pe O~ r o.
189 17- 98, pr oc es ver b 1,
ac t e es t i mat i v , pl an 1 t e-
r nul ui c ol ar i c ont r ot u!
d i mp ' umut p nuru pl t 00
truciei. )
Oorospondn privind luo:c . 24-6189 19'
r i i e d d f i ni t i var a c ons -
r uc i i . l or c ol ar e di n c omu: .
ne1jud ului V lui.. '
( mpr umut , r ec p i l uc r
v
i l o t
er i J o J . pent r u c ons emnar
~ c ~ pi ael or 1 c hi t ar a i mp u-
mut l ui . )
~ 2 1898 905
9 1902 t~' r f r i t o 1CODe 17
ucia un i ool i din com, !Jt/hC Yes'; ;
Vultur ti jud t ul Vslu.1,
ou i mpr umt t t ul or oat d O
oal el e . ,
( c o es poDd n . c on a t de i m-
pr umut , pr oc e v r b r -
o p i a l uer r l or pr ovi z or i i
t
7
i t ua 1i f i nanoi ar pr ovi z or i i . )
t x' 1f r i t or 1c ons -
t r uc ' i c ol i i d1.n c on
Lpuata j ude u V l c e
( c er es ponden . p oc S
b o, pl anur i de s i t i 0-
cului,act devinzare,t bl our i
mat r i s de c Ol ' l St r uot i i ,
devi z e oai t de r ei ni , bu
g te-d v ni t ur 1 i c hol t u-
i el i . )

1/

1 3 1898- 1902
. ,
- 50 -
I
2
6
34- 227/ 2. / 6
525 227/ 9/ 3
326 22.7/3/10
327 228/1/6
328 228/2/1
329 228/4/5
t er al r f er i tor 1 .consti ltct 216 1 98- 1906
c 1 i di n c omuna Si r n a j ud.
V l c ea. .
( c or es ponden , p oe s e ar ba
pl an t de s t t ua l oc ul ui . s !
t ua i i f i nanc a~ e de l ni t i e i
pr ov z or i i d mat er i el f Ur ni -
z a e de l uc r r i exeout t &, oon- 7
t r ac t e de i mpr umu , de~ l z , r apoar t e. )
t er i al r ef r i t or l a oona r ui r 119 1898- 1901
l oc al ul ui de ooal di n corou
Br bt e t i j ude ul 11c ea.
( c or es pOnden , pr oc es e ver bal e,
bugetul c omune , pl anul tr anul ui II
ac t de vinzare,caet de s ar c i ni , -
seria depr e ur i , devi z es t i mat i . )
Ac t e anexe di n 1896.
t e~ i al pr i vi nd c ons t r uc i 1 - 188 1898- 19 1
c a ul ' i e c oal di n c omuna
Br bt e t i j ude ul 1 oe
( c or es ponden , bug t , pl anur 1, de-
vi z os t Omat , c ont r c t i mpr -
mu t:t. antepxi z ts i t ua 1 fi
c r . )
aterial pr vindconserutia~ 36 1898- 1901
c ol i . di n c omuna C mana j ud.
l a c a.
( o: t t es ponden l i , pr oc se verOb l e,
pete devenituri i ohltu-
1el 1 pe ex r o. 1~ 9 1898, pl a '
nur ~ do s i t ua ' 1 eul ui , t abl -
ur i e mat er i 1 de c ons t r uo i i ,
d c os t ul manoper ei . )
emor i i i c or e pOnden asupr 1898-
al eger ~ 1 1 eul ui p nt r u c ons -
t r ui r ea ool i i di n om. C pa i u
udet ul Vl aQ
t abel a demat e i l uI ut i l i z t
p t r u c ons t r o i e i c or s pon 7 o
den- p:r vi nd c e s t r uc i a c o . . )
at er i al r ef er t or l a c ns t r uo a 2?
une eoli Ul oomuna G ti jud.
Vla8Cll.
( pr c e s e ver bal e, pl anur i de s i t u-
t i a t er enul ui . buget e de veni t ur i
~ i c hel t Ui el i pe ex. 1896- 9?98,
co... esponderrt , }

//

IJ
51
Nr. Numrul Anul sau
Crt. vechi al CUpRINSUL anii
Nr.
Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi filelor
arhivistice
1 2
,.,
4 5 6
.)
1898
330 Indicaii i condiii generale pentru
77
ntreprinderile de lucrri publice, viznd
construciile decoli primare.
.f
51
I
,
IIINISTERUL INVATAlU.NTULUI SI CtJII.rURII
... ~.-
1 :lNTARNr.
=======================-
al ar hi ve! Cas ei Sc oal el or pe anul 1899.
======: -=================c:========== ===::::.....=======o=~=
Nr Dat e
r.vochi. Con i nut 1 f-l; ext r me Obs .
- - - ~ - = - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - ~ : : : - - - : : : - - ~ - - - - - ~ - - -
- ~~- - -- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - --- - ~ - - - - - - - ~ - -
2 4
5
6
1 51
2
4
6
?
8
1/ 1 Cor es ponden r ef er i t oar e 1
mi 9Cal ~ a per s onal ul ui Oas ei
Sc oal el or , numi r i , c onc edi i ,
dec i z i i de numi r i , dec r et e de
puner ea j ur m nt ul ui , et c .
Cor es ponden i t at e c u
pl at a s al ar i ul ui a per s o-
nal ul ui admi ni s t r at i v i de
s er vi c i u del a Cas a Sc oal el or .
202
75
49
21
7 1899- 1900
1/ 2
/ 3
Oor es pond i .~ : er i t \ l , " " ,l a
popr i r i 'al Lua f unc i o
nar i l or ' ' t at e de s al ar i i
pe l uni l e X uar i e- s ept embr i e
per s onal ul ui t ehni c de l a
admi ni s t r a i a Cas e' Sc oal el or .
Oer er i de c onc edi , c er t i f i
eat e medi c al e i t at e de
s al ar i i pe 1uni l e i anuar i e-
dec embr i e 1099 i al e per s o-
nal ul ui de s er vi c i u del a ad-
mi ni s t r a i a Cas ei Sc oal el or .
1/ 6 Oor es ponden i c er r i r e1a- 14
t i ve l a acor-d-rcea de aj ut oaI ' e
a per s onal ul ui admi ni s t r at i v i
de SeI ' c i u al Cas ei oc oal el or
n anul 1899.
/ 4
1/1.3 Cor es ponden , t at e de pl at
a. s al ar ul ui per s onal ul ui ad-
mi ni s t r at i v i de s er vi c u di n
admi n' s t r a i a Cas ei Sc oal el or
ms ' i L c i nat c u s upr avegher ea
mat er i al ul ui di dac t i c n anul
1899.
3 3
3 / 7
Copi i de pe t es t ament ul C r j eu
Dum~ t r ana i de pe t r anz ac i a
di nt r e l egat ar ul uni ver s al i
unul di nt r e mo t eni t or i .
6 Car es onden i c hi t an e pr i
vi nd anze t r ar c u c r i a.
bi bl i ot ec i l or popul ar e di n
j ude ul Ar ge .
/1

2

"
ro
1 2
3
4
5 6
9
6/ 15 Oor es ponden pr i vi nd t r 1- 13 6
mi t er ea i pr i mi r ea c r i l o~
des t i nat e bi bl i ot ec i l or popu-
l ar e , r ur al e nf i i n at e n c o-
munel e i cbune'Le d" j ude l l l
I a i , I l f ov, Mu c el . Ol t , Tut ova.
10 6/ 17 Y~ t er i al r ef er i t or l a i nz es - 29
t r ar ea c u c r i a bi bl i ot ec i l or
c ol i l or r ur al a dL U j ude ul
ehedi n i .
( c or es ponden nt r e c ol i i
mi ni s t er , c hi t an e de pr i mi r ea
c r i l or . )
11 6/ 19 at er i al r ef er i t or l a i nz es
B4
t r ar a c u c r i a bi bl i ot ec i -
l or c ol i l or r ur al e di n j ud.
Neam .
( c or es pond n , l i s t e de dona-
t or , c hi t an e de pr i mi r ea c r -
i l or . )
12 6/ 23 t ar i al ~ ~ f er i t or l a nz as
22
t r ar a c u c r i a b' bl i ot ec i -
l or COl i l or r ur al a di n j ud
Sr at .
( c or s ponden nt r e c ol i i
mi ni s t er , c hi t an e de pr i mi r ea
c r i l or . )
13 6/ 24 Mat er i al r ef e i t or l a nz es - 22
t r ar ea c u c r i a bi bl i ot ec i
l or c ol ' l or r ur al e di n j ud.
oman ti.
( c r es ponden~ i nt r e c ol i i
mi n s t er , ehi an e de pr i mi r ea
c r i l or . )
14 6/ 5
at ar i al r ef er i t or l a ns r ei -
25 1899- 1900
nar ea dat de mi ni s t er s c r 1i -
t or ul ui Geor ge OO~ bUC de a
s c r i e pan~ r u~ i bl ot ac i l r u
r al e o l uc r ar e av nd c a s u-
b' ec t r z boi ul de i ndependen
di n ani ' 1877- 1878, c or es pon-
den v. dec i z i e mi ni s t er i al ,
c hi t an e i f ac t ur i )
ot anexe di n anul 1898.
15 6/ 2/ 1 t ar i al r ef er i t or l a nf i i n- 61
r ar ea b bl i ot ec i i popul ar e pe
L mg- c ol i l e r ur al e i ur bana
c i r c ul ar e, l i s t e de c r i c s
r ec oman U bi bl i ot ec i l or , dec r et a,
r egUl ament pent r u f unc i onar a
bi bl " ot ec i l or , model de c at al o ,
nv nt ar de r egi s t r e al e bul -
t i n l or d mpr umut , r egi s t r e de
i nc as r i . c hel ui l ' , ns pec i i i
3 -
1
5
6
2 3
4
16
17
18
19
20
21
22
e6nt r ol , r ec 1ama i i . )
Regul ament ul bi bl i ot ec i i popu-
l axe, of er t e di n par t ea l i br -
r i i l or de a i nz es t r a bi bl i ot e-
c i l e c u c r i , l i s t a cu c omunel e
c e au bi bl i ot ec i ( pe j ude e) .
6/ 2/ 28 Cor es ponden i ac t e j us t i -
f i c at i ve r ef er i t oar l a t i p-
r i r ea unor i mnur i r el i gi oas e
pent r u c ur s ul pr i mar s c r i s e
de I ac ob Negr uz z i .
r ~ t er i al r ef er i t or l a i nz es -
t r ar ea c u c r i a bi bl i ot ec i -
l or c ol i l or r ur al a di n j ud.
Vas l ui .
( c or es ponden nt r e c ol i i
mi ni s t er c hi t an e de pr i mi r ea
c r i j l . l or)
6/: ; 0
7/ 18
Mat er i al r ef er i t or l a f unc -
i onar ea c ant i nel or r ur al a
di n j ud. V l vea.
( c one s ponder r strabe de pl at a
s al ar i l uui ngr i j i t or ul ui i
buctarului del a cantine.chi-
t an e, l i s t e de el evi c ar e au
l uat mas a l a c ant i n) .
Tabl ou de c r i l e t r i mi s e l a
di ver s e c ol i pent r u el evi i
s r ac i .
15
Il
76
1899- 1900
1899- 1900
9/ 13
10/ 2
Cor es ponden nt r e Cas a
Sc oal e l or i admi ni s t r a i a
f ondul ui C. Di moni s i e r ef e-
r i t oar e l a admi ni s t r ar ea
f ondul ui .
( i nt e~ ~ en i i i c er er ~ pent r u
r epar a i i l e neaes ar e, pl anur i
de r epar a i i i r enuvr i ~ ac t e
j us t : f i c at i ve de c hel t ui el i ,
cppii dep~t es t ament ul Laga-
t ul ui C. Di mani s i e et c . )
Fond Iordache C. Bol dur L es c u.
L uc r r i r ef er i t oar e l a admi ni s -
t r ar ea c oal ei di n Hude t i i
Mar i j ude' ul Dorohoi.
( c or es ponden i nt r e Cas a Sc oa-
I el or i pr ef ec t ur a Dor ohoi .
buoet de veni t ur i i c hel t ui el i
al e c omonei , r et r i bu i a per s ona
lului didactic,etc.)
10/ 5
10
Cor es ponden i c ont ul de ges -
t i r uc pe ax. 1897- 1899 c oa-
l ei t ot "Penetd.s Zur mal e"
di n Ui l . .
./1
4 -
1 2 3 5 6
.23 10/ 14- Mat er i al r ef er i nor l a buget ul
5
dona i ur - i i Hr i s t es c u Bour eanu.
( c or es ponden , pr oc es ver bal
de ven" t ur i i c gel t ui el i al
f ondul ui . )
24-
10/ 18 Cor es ponden i bu s t pr i vi nd
.
ac t i vi t at ea. " oc i et a i i {>ent r u
i nv ~ ur a popor ul ui r - oman di n
I a i p ani i 1895- 1898"
. 25
10/ 1/ 9 Mat er i al r ef er i t or l a admi ni s -
25
t r ar ea" i ns t l t ut ul u1 Anas t as i e
Ba ot .
( Cor es ponden : 1nt r e Cas a Sc oa-
1el or i epi t r opi a i ns t mt ut ul ui
t
c ont ul dc oc s t i une pe ex. 1898-
1899 i bu~ et ul de veni t ur i i
c hel t ui el i pe eX. 1899- l 90o. )
26 12/ 2 f ut ar i el r ef er i t or l a pr oc es ul 122 1899- 1901
i nt ent at de Mi ni s t er ul Cul t el or
pent r u r ez i l i or ea c ont r ac t ul ui
de ar ondar e a mo i ei Br ebeni
nc he' at c u 1 V. Por oi neanu i
pent r u pl at a daune l or c auz at e
pr i n t i er ea i def r i ar ea p-
dur i i de pe mo i e.
( c or es ponden , pr o e s e ver bal e,
pl anur i . c o~ i i de pe s ent i n e. )
27 12/ 10 Cor es ponden r ef er i t oar e l a 21 1899- 1902
pr oc es ul di nt r e c omuna Bal t a
Doamnei c u l oc ui t or ul s t oi c a
Pas c u pent r u t er enul nec es ar
c ons t r ui r i i unui l oc al de c oal .
r-
28 12/5 L uc r r i n l egt ur c u anc het a 41
f c ut de mi ni s t er pr i vi nd ne-
al eger i l d nt r e ar enda ul
mo i e~ Tau e t i i pr i mar ul
c omune c u ac e ra nume pentn-u
ar endar ee o ei apar i n nd
c oal ai pr of es i onal e de f et e
Pr oc opi e l i ' l or es c u.
( c or s ponden . c i t a i i , s oma i i ,
pr oc es e ver bal e. )
29 12/ 3 / 3
L uc r r i r ef er i t oar e l a apel ul 56 1899- 1902
f c ut de Mi ni s t er ul Cul t el or
l
c ont r a s en- Gi n ei t r i bunal ul ui
Ar ge pr i h c ar e a f os t c ondamnat
s pl t eas c D- l ui . Got hval d Ni c ht .
l ei 802,70 di n s umel e c e ar e de
pr i mi t del a mi ni s t er ant r epr enor ul
i c ol ae r f e eder u debi t or l a r ec l a-
mant ul ui .

II

- 5 -
1 2 5
4 6
L c r r 1 r ef ritoare la pr oc es ul 20
wt tat Jlinist rului CultaIor
d N. T odor e c u p nt r u a B pa-
pr i s del ei 300 dbitorului
ti u Gh.Prodandin s al c
ac sta1ar d pr i mi t del a Mini.
eI'pent r u strucii c ol ar
(cor ~ond n ~ c 1t i i , pr oc es
ver bal a ,oopii du tin .)
L c r r i f r i t l a pr oc es ul 72
mt nt at Mi ni s t er ul ui Cul t el or
i i ns t r uc i uni i de I.Velasou
nda ul mo i ei Coc hi r 1e c a
pntru restitu1.r a s 1ci
10. 500 1i i neas i inplus
dr ept Xl.
(co apanden , c 1t a 1i , c opi e d
p s t i n v, pr oc s v r bal . )
Co spnden i bor der ou. r i la.- 38
t i v l cheltui lU f c ut b'"
c mi I l t e i at r i al ul didactic
poc ur at eye. el or l i ps i t d mi j -
I oa di n c oal a nor mal de i ns t i -
t ut o din Buc ur ti .
27/9 1899-1903
12/ 3 / 4
'; 1
1213/6
16
9
189 1906
189 1902
~/1 Cor es p ndn c u pr i 1r 1s1tu- 23
at 1a c o s t r u i i l or c ol ar e di n
di rs j ude e.
36 ?4/1/3 Co P d pr i Vi nd c onw a 49
uit~ilo 1 s t i n. impr-
mut ur i l or c ont r c t t l a Cas a
Sc oal el or p n r u c ons t r uc i i d
cldiri colare.
. II
- 6 - ,
1 6 4
5
37
3 9
..
40
41
42
3 4/ 1/ 5
45/ 2
45/ 3
45/ 15
45/ 10
43 45/ 11
45/ 13
Cor e onden pr i vi nd ee
t r uc 1i l e c v f c
n di f r i c p x. 1899.
Anexadin ul 1898.
1?
Cor es ponden eupr i vi r e la'
di f uz ar ea gaz et el or pt r i ot i c
i t abl our i 1 i s t or 1c e. bi bl i
t i l r ppul rur
t la! r ef er i t or ladepune
gar an i i l or i plat nz i l or
antrupmnturil ool i l or i
b s er ' c l or din judeul Dolj
date b nd,
( c or es ponden , or der ou i r e
c i pi s e ,roluri o maIe. dec ons -
t at ar ea venituriI o di n ar end,
rc1p15.)
ter r ef er i t or la rec1pi l e 44
inaintata ministerului deadm1nis-
t r i f anc1arDolj de s umel e
depus e pent r u pl at a ar enz i l or p-
mnturilor c ol i l or i bi s r i c i l or ~
din jUd i pentruamenz i c ol ar e,
( oor s panden t r admi ni s t r a i a
J.inanciar minlste . bor d r our 1
. 1na.1ede~c a nzilor
! a amenz i l or . c ol ar
34
44
Mat er i al r ef er i t or l a ndar a 47
pm nt ul Ui bi s ar i i din c omuna
i ehi j ude ul Dolj.
( pr oc es e r b , c opi i de pe ho-
vrril jd c or t i . c ont r aet
d ar nd . c or s ponden . )
A t anxedin 189' 7- 1898.
t er i a! r ef er i t or la endar ea 24
l' mtului coate din c o una
Gogo j i u j ud ul Dol j .
( c ont r a t e de ar ndar e. p c es e
v rbale. c pi s a ,coresponden" )
t ar i a! r f r i t or 1 ar endar aa 24
pmintului coal i din co..... ~.......,.
Ghi i c i ~ j u t Do1j .
( c or as ponden 1c nt r ct de a. r en-
cips )
t er r f er i t or la ar endar ea 9
pmintulu1colar d' ctunul .
r at ovo ti comun duna l i
or mane judeul 01j
(co tract d nda. ~ , p
t :t . c or epoaaen

1/
189 1900
1899- 1901
\
\
- 7
1 6 2 4 5
45
46
49
51
52
45/ 19
45/ 2
45/ a
45/ 22
45/ 23
45/ 29
45/34
45/ 3 6
4/37'
t er i a! r ef er i t or ' l ar endar e
pmntului aoal i din c
Pi eI i judeul lj.
( c or es ponden , pr oc b a.
catracte dear ndar -)
Ac t e anexe di n anul ' 1898.
taria! r f ritor l a ar endar ea
p. m. t nt t i l u: 1. coalei din Cuw.\o.au.c:L
Pi cujdeul Dolj.
(con"tract dear endar , . d z,.
preasaverbala cips .inV1n
t , . c o spondn v. )
terial r ef er i t or ndar e 22
j,ICU ' tulu1coalei din omuna
Pl oBe judeul Dolj.
(corespo d c ont r a. c t da aeen-
dar e, t abl o d s l e dat or
dearendai.)
ot e di n ul 1898.
20
2
ater. al f rltor la 18
pmntul co ei dinCv.Llol.~4UQ.
Tuuari j dtu! lj.
(contract de i nvent ar e,
procs ver al e,coresp dan.)
terla.1referitor la ar end a 24
pmntului bisericii di n e una
rvoru judeul Dolj. .'
( c ont r ac t de ar endar e. i nvent ar
pr oc es ver b dovad. r 01pi 86,
core ond .)
tri 1 dar
unui t e pentrucoal di n
moiast tului ncnujud.
Dolj.
( eo ond schii de pl an,
pr oc s verb
10
tarial ref r i t or arandarea
~~tului colar dinc un
1 judu! olj.
(contr ct dearend ,proces
rbal.)
tr-al e~er1tor1
pm nt ul ui c ol d c om a
10 a di n judeul ' 1j.
(contr t nd .coresp.)
5
7
1/
.'
1899- 1900
99- 19 o
189 1900
1899- 1901

- 8
1 5 2
4 6
55
,56
57
58
59
60
61
< 62
45/44
45/ 50
45/ 51
45/ 52
45/ 55
45/ 56
45/ 56
45/ 66
45/ 68
Mat er i al r ef er i t or " l a ar endar a 25
pm1nt ul ui c ol ar di n c o una
Fntna.- Banul.ui j ude ul Dol j .
( c or es ponden , pr oc es e ver bal e,
c ont r ac t de ar a ar e, i nven-
t ar tdovez i . )
~1~.r1 r ef er i t or l a ar endar 15
pm nt ul ui c ol ar di n c omuna
Geor oc u a j ude ul Dol j .
( c ont r ac t de ar endar r oc es e
ver bal e, 1nv nt ar e, dov z i , r ec 1-
phs c or e s ponden . )
Mat r i al r f er i t or l a ar endar e ?
pmntului ol ar di n c omuna
Sadova j ud tu! Dal j .
( c ont r c t de at endar , pr oc e
r bal , i nvent ar . do ad. )
Mat er i al r ef er i t o l a ar e dar ea 8
pm nt ul ui coa 1din co una
Sac a j ude ul Dol j .
( c ont r ac t e de ar endar e, pr oc es .
ver bal a ,invnt ar e c or es ponden . )
at er i reer i t or la 17
pm nt ul ui c oal ei di n
gur a Cupt or u c omuna D an
j ude ul Dol j .
( c ont r ac t e d ar endar , pr oc es e
ver bal e, 1nvent ar e, c or es ponden . )
Mat r i al r ef er i t or l a ar endar ea 10
pm nt ul ui c oal e1 di n c omuna
gaiu "u.d.etulDol j .
c or es ponden , pr oc es e ver bal e.
c ont r ac t de ar endar e. )
~ t er al r ef er i t or l a ar endar ea 25
pm1nt ul u1 c oal ei di n c omuna
C1upar c eni j ude ul Dol j .
( c ont r ac t e de ar endar e, pr oc es e
ve b e, 1nv t , c or es ponden . )
t er i al r ef er t or l a c edar ea 5
unui tr en pe t r u c oal a di n
c omuna r i or j ud ul Dol j
di n pr opr i et at a s t t Ul ul .
( c or es pond n , c h er ea c ons i l i -
ul ui comuna i)
Mat er i al rf er i t or l a ar endar ea 5
pr i n l i c i t i e a pm nt ul ui . c o -
l e1 di n c t unul T l ui u c omuna
Gl odu j ude ul Dol j .
( c ont r ac t de nd , pr oc es v r -
bal , i nv nt ar . )

/1

- 9 -
1 6 2 4
65
66
67
68
69
71
72
73
5~/14
53/15
56/ 1
5 6/2
56/3
5 6/6
56/7
5 6/8
56/9
56/ 13
5 6/14
t er ~ al r ef er i t or ~ a vi nz ar ea
r ec ol t ei d pe pm1ntul c oal i
o dinc Ungureni- revoeti
j ude ul u c el .
Cc or es ponde , pr oc es verbal.
l i s t d c onc ur en i l a l i c i t -
ie.)
Cor e~ ond n r ef er i t oar e l a
ndar ea pmntului c ol i i
i bi s er i c i i di n c om. ne t i
jUd tu! uc1.
Cor s pond U i c ont r ac t e de
aran pr1m nt ur i l or c ol a. r e
i bi s er i c e t i di n j ud. Pr ahova.
Cor spo derr ntre Cas a Se a-
l el or i pr ef ec t ur a Pr ahova r
fotito laarendareapm nt
r 110r c ol ar e s c oas e i n l i c i t
1e di n j ude ul Prahova.
Co s ponden i r ec i p s de
pr i mi I ' ar nz l or pentrup-
m nt ur i l or c ol ar din jUdeul
Prahova.
6
6
13
20
10
Cor s ponden i c ont r ac t de ar en- 10
dare ap.mUtului c ol ar di n cam.
1cet1judeul Pr ahova.
Corespondeno i contracte de
arendarea pmntului c oal a!
. F' i j ud. Pr ah va..
"Morel'1/
Cor es ponden r ef er i t oar e l a
pl at ar enz i l or pm nt ur i l or
c ol ar in ju .Prahov
Core~ nden f er i t oar l a
dap" t ur Uor c 1
din judeul Prahova.
L uc r r i r ef er ' toar l a aren--
dar a pm nt ur i l or c ol ar e
di n ju.deul Pr ahova.
( c ont r ac t e de ar endar e, pr oc es e
vrbal de1cit . 'J core
po - i nt r C Sc oal el or
i pr f ec t ur Pr ahova. )
Cor es ponden r ef er ' t oar e l a
contrac e dearend ea pm -
t ur i l or b sericeti di n
Cimp1najude rahova.
II

.7
017
1
11
o
1899- 1900
189 1900
- 10 -
1 5
. 74-
75
76
77
78
79
80
81
82
56/ 16
56/ 21
56/ 24
56/ 28
56/ 3 1
61/1
61/ 2
61/ 3
61/ 6
10 Cor es ponden i c t r ac t e de
ar endar ea p. I I dnt u. r 110r c o1ar e
din judeul Pr ahova.
L uc r r i r f er i t oar e l a c edar e 7
terenului di n oomuna Hai manal el e
jlldeul l?rahov pentru c ons t r uc i a
un i c ol i .
( c or es ponden nt r e Cas a Sc oa~
l e~ or p ec t ur a Pr ahova.
planul t er enul ui . i nt er v n i i i
f c ut pent r u ob 1ner ea t e
ului caeeeste anendatr, )
c or es ponden i c ont r ot e d
ar endar a pm nt ur l or c o
di n ce unaValea Cl . ug- r e
j ud ul Pr ahova.
Coresponden i ac t e justifi-
c t i ve r ef er i t oar e la ar endar ea
pm.ntUlui ooal ei di n comuna
Mgurelejudeul Pr ahova.
L uc r r i referitoare l a alegere 40
t er enur i l or pent r u c ons t r uc i i
c oi e di n diferite comunedi n
j Ude ul Pr ahova. .
(cOresponden nt r e Casa Seo -
l el or r evi z or at ul c ol ar ,
s c hi e de pl ur i l e t er enur i l or .
proces v r bal e de bunurile af l at a
pet er enur i l e c 1 .)
?
Co apa en i bor der our i de
r ec i pi nel ar ~ i Uor . apus
de ar enda i i p~ t u. r i l or c o-
1 i ' bi e r i c e t i di n judeul
Suc ea. va. .
5
Mat er i al f er i t or l a ar endar ea
pm nt ur i l or c ol l or i bi s
r 1c or di n judeul Suc eava
( c or es ponden~ , pr oc es e v r bal e.
s i t i a p~ t ur i l or * c ont r ac t
d ar endar et ~ ol ur 1. )
Cor es ponden i s i t u tia no - 9
s r i i ar enz i l or pm nt ur i l or
c ol ar e; i bi s er i ' Ce t di n j ud.
Suc eava.
26
aterial referitor la ar ndarea 10
pm nt ul ui c oal ei di n c omt t na
Bogdne t i j ude ul Suc eava
( c or es po den . c ont r ac t de ar n-
dar e~ pr oc es ver bal , i nvent ar .

II

1899- 1902
1899- 1902
-
11
-
I.
,
,
1 2 3
4
5
6
" .
8~ 61/ 8 t er i a! r ef r i t or l a ar endar a 12'
pm nt ul ui c oal e1 di n c omuna
Dolheti j ude ul Su ava.
( c ont r ac t de ar endar e ,pro es
ver bal . c er t i f i c at e. ) .
84 61/ 9
ont r c de ar endar e al . p. mi n-
1i uJ . ui c oal ei di n c omuna ar c
j ude ul suceeva,
85 61/ 12 t e i al ef er i t or l a ar endar ea 11 1899- 1900
p. m1: nt ul ui c oal ei i bi s er c i i
di n c m. L es pez i j ud. Suc eava.
{c ont r ac t de ar ebdar ) r oc es e
ver bal e~ c o s ponden .
86 61/ 13 Mat er i al r ef er i t or l a r endar ea 1899- 1900
pm nt ul ui c oal e1 di n c t unul
Poc ol eni c omuna Rd eni j ud.
Suc eava.
( c ont r ac t e de ar endar e. pr oc es e
ver b e c or s ponden . )
87 61/ 14 t er i al r ef er i t or l a ar endar ea
13
pm nt ul ui c oal ei di n c omuna;
Bor oal a i c a j ude ul Suc eava
( c or es po den , c ont r ac t e de
arendare,)
S8 61/ 15 [ at er i al r ef er i t or l a ar endar ea 16
pm nt ul ui c oal ei di n c omuna
Dr . . ,e t i j ude ul . Suc eava.
( c or es ponden , c ont r ac t d ar en- .
dar . pr oc es e. ver bal a. )
9
61/ 16 Mat er " al r ef ei t or l a ar endar ea
9
1899-1901
p. nWl t ul
c ol i i di n c omuna
Tt r u j ude ul Suc eava.
( Oor es panden . c ! f i c at c on-
t r ac t de ar endar e, pr oc es e ver bal e. )
90 61/ 17 ~ t er i al r ef er i t or l a ar endar e 20
pm nt Ul ui c oal ei . di n c omuna
Ml i ni j ude ul Suc eava.
( c or es ponden . c ont r ac t de ar en-
dar e, pr oc es e ver bal e. )
91 61/ 18 tr" r ef er 1c or l a ar endar ea 18
pm nt ul Ui c ol i i dn c t unul
Pr obot c om. Dol has a j ude ul
uc eava.
( c ont r ac t de ar endar e, c er t i f i -
c t pr oc s ver bal , c or e sponden,)
92' 61/ 19 at er i el r ef er i t or l a ar endar ea
13 1899- 1900
pm nt ul Ui c ol i i di n cbunul,
Hr mne t i c e una Va c ani j ud
oul
c e

1/

- 12 -
2 3
;;
93
95
96
97
98
99
100
61/ 2
6p/25
63 / 27
63 / 3 5
69/ 4
70/2
70/ 3
71/ 1
( c or es ponden , c ont r a t G ar ndar e~
pr oc es e ver bal a. ) .
Pr ooes verbal i c ont r ac t d
ar endar ea pm nt ul ui ~ ol i i
di n c t unul Tol e t i c omuna
Ur de t i j ude ul Suc eava.
Cor es ponden privind c eda
unui , t er en di n mo i a Ci ol ne t i
pe s eama Cas i Sc oal el or neoe-
sar c ons t r uc i ei ol ar din
ctunul c u aceLa n e.
3
20 1899-1901
1899- 1900
1899 1900
6
at r i al r ef er i t or l a c edar ea
unui t er en pe t r u c oal di n
mo i a s t at ul ui Nenoi ul e t i
Bogdana j ude ul Tel eor man.
( c or s ponden . pl anul t er enu-
l ui . )
8
at er al r f er l t or l a c dar ea
unui t npentru ooal di n
moea st t i ul ui Vat r a Schit
de t i c omuna Di d t i j ude ul
Tel eor ma. n.
( c or eopanden , pl anur i . )
Car ar i de a~utoar pnt r u con-
t i nuar ea s t udi i l or d f ondul
Rduoanu Si moni d
18
?
Cor es pondon i t at e s upl i -
ment ar e a el evi l or bur s i er
din f ondul s t r oe B l oes c u. ac o
dat _ i c eul ui a, dneanu di n
Birlad.
t er i al r ef er i t or l a ar endar ea
mo i ei Bt c r u Pr ahov.
( pr opr i et at ea az i l ul ui len
Doamna. c or es panden . c ont r aot o
dear d 'e.)
Ac t e anexe din a.ntU.1898-. '
Cor es ponden nt r e Cas a SCoa 60
lelol: i direci liceului
at ei Bas ar a r f er i t oaxe l a
,i.ntrebuiniaxea fondului. Dr.
Ki r i az , oud admi ni t r at d
Cas a oc l . el or .
( c t j us t i f i c at i ve, de bur ~ . nu-
t r ' nt ul . mbr c mi nt ea ele
vi l or , di f er i t e amenaj r i f c ut e
intern tulu1.not 1 1v110r:1'na1n
tat J. ministe_
Anexedin anul 898.
46
n
U
1/

- 13
{il
1 2 6 4
5
101 71/ 2
1 2 71. / 12
l o~ 72/ 2
104 72/ 3
1Q7 72/4
106 73 / 6
Fondul I . Ki ul . es c u .
Mat er i al r ef er i t or la i nt r
buinarea fondului fonddonat
f ac ul t i i de Teol ogi e i ad-
mi ni s t r at de Cas a Sc oal el or .
Cheltuie1.i f c ut e c u i dup
mmo~ ~ t , c or es ponden
i nt r e Cas a Scoalelor i Fa-
cultatea deTeologic,acte j us -
t i f i c at i ve de c hel t ui el i de
i mbr c ami nt e. bur s e pent r u s t
den i . aj ut or ar ea s r ac i l or c on-
f or m t es t ament ul ui , r ec i pi s el e
Casei deDepuner i dela t i t l ur i l
der ent c e c ompun fondul..
L uc r r i anexeeelati ve l a admi -
ni s t r at ' e f unda i ei c oal ei I .
Cr c i nes c u di n Mi z i l .
( c or es ponden , pr oc es e ver bal e,
dec l ar a i i , f ond de ges t i une. )
Mat er i al r ef er i t or l a expl oa- 149
t ar ea mo i ei Tc r t e t i j ude ul
Iai pentrnu nt r e i ner l3a insti-
t ut ul ui Fr oc opi e Fl or es c u.
( l uc r r i n veder ea c ont r ac t el or
de ar endar e. devi z e de r epar a i i l e
nec es ar e i ns t i t ut ul ui . t el egr ame,
t r ans f oPdr i de el evi . c or es pon-
den intr CasaSeoal al or i
pr ei ' ec t l . : u: - a I a i , c ont ur i l unar e
al e ges t i uni i f ondur i l or c omunal e. )
Fondul Toma Dumi t r u. 3 1
c t e del a l uc r r i l e pr oc es ul ui
pur t at nt r e Mi ni s t er , Cas a Seoa
l el or i mo t eni t or i i f ondul ui
pent r u ner es pec t ar ea t es t amen-
t ul ui de c t r e mo t eni t or i .
Ac t e i nt er pus e di n ani i 1895-
1896- 189
Ac t e r ef er i t oar e l a dona i a 15
f c ut de I on Mar i e i C- t i n.
Tei u; J .nnu prin c ar e las Casei
Sc oal el or mo i a di n Gl a e t 1
j ude ul Ar ge , dou ac ar at e pen-
t r u c oal a pr of ' es i onal . de f et e
di n Pi t e t i
Cor es ponden i ac t e j us t i f i - 40
c at i ve r ef er i t oar e l a cheltu-
ielile de nut r i ment i i mbr -
c mi nt e f c u~ e pent r u c oal a
pr of es L onal ~ e f et e di n Roman
di n f ondul Ti gr an Hudi c f ond
admi ni s t i r at de Cas ' c oal el or .

II

251
15. 5
. 899- 1901
- 14
1)
1 2
.
- 107
108
I 109
, 110
111
112
113
Cer er i 'i ac or dr i c1~aj ut oar e 3 4- 1 1899 . . . 1900
di n f ondl u I os i f Ni c l es c u at u
den l or nf l a i n s t r i nt at e
p n" t ; r uc ompl ec t ar ea s t udi i l or .
( s er ' s or i t r u c ons emnar ea
c hi t an l or l a s umel emi s pr i n
l ega i i . )
75/ 2 Cor es ponden nt r Mi ni s t er ul 91
d 'ern i Casa Sc o1al el or
r f er i t o e l a nt r e i ner ea s t u:
d n J . l or n s t r i nt at e r Par i s .
er l i n. Vi a di n f ondul I os i f
l l i c ul seu,
c t e j us t i f i c at i ve de c he1t
i el i J . r ec i pi s e.
75
75/ 3 Cor ea onden L nt r i ni s t er ul 9
de'Ext r e i Casa Sc oal al or
r ef er J t o - e l a nt r ebui n ar ea
f ondul ui I o. . . , i f N c es eu pent r u
s t udi ul eol ogi ei n vi nt at e.
Anxe din anul 198.
75/ 4 Cor es ponden i nt r e Cas a Sc oa- 56
lelor : di r ec i a coalei
Pet r u i c ul es c u dinc omuna
Bul buc at j ude ul Vlae~r ef -
r i t oar lr ad~ i ni s t r ar ea c o
l ei din. : f ondul P t r e l " i c ul es c u.
( d vi z pent r u l uc r r i l e de r-
par a i i nec es ar e c ol i l , t at e d
pl at a per s onal ul ui ad~ i s t r at i v
i di f er i t ac t e j us t i f i c at i v de
c he tUieli.)
75/ 5 Cor es pond n i ac t e j us t i f i ?
c at i v d c h l t ui el i l e c ut
di n f ondul I os i f Ni c ul es c u pen-
t r u s t udi i n Ger mani a a s t u-
dentel PauJ.ina l!il es eu.
-
75/ 14 Coresponden. i. acte j us t i f i - 13
c at i ve de c hel t ui el ' r ef ebi ~
t oar l a nt r e i ner ea l a s t u-
di i n r mani a d~ f ondul ' .
.~Iosif' iculescu as t udent ei
Sof i a Ndej de.
ctrean,)::0 din anul 898.
75/ 15 Cor e~ nnden i ac t e j us t i f i - . 14
eat! e de c hel t ui el i l e f c ut e
di n J..onduJ.Iosif' NieuJ.escu pen
t r u ~ t udi i n s t r i nt at
s t udent ul ui E u en Nec ul e a~ .

1/

- -15 -
1.
---:--~~------------- --._-----......_---------
6 2
4-
5
- '114 ?5/l8
115 75/ 20
116
117
118
119
20
121
122
?5/~
75/ 2?;
76/ 4
' 17/ 1
7?/"j
77/ 4
'17/7
Co-spondn i act j u. s t i - -
f i c at i ve de c hel t ui el i l e f c ut
di n f ondul I os i Ni c ul es c u pen-
t r u s t udi i i n s t r i nt at e a
s t udent ul ui Vas i l e But z .
8
Cor es pondon & i ac t e j us t i -
f' : ' c at i e de chel-t; uielile f c ut e
di n Tondul I os i f Ni c u1es c u pen-
tru studii n Ge~ " ' I nani a studen-
t ul ui Alex.Zaharia.
5
Cor es ponden i c ea j us t i -
f i c at i ve n l agt l l i ' c u n-
t r e i ner ea l a s t udi i i n Ger-
mani a di n I os i ~ Ni c ul es c u a
s t udent ul ui Popas u I s bi c eni .
Cor es ponden i ac t e j us t i -
f i c at i v i n legtur c u nt r e-
i ner ea l a s t udi i de pi c t ur l a
1llnchen rma.niaa s i i udent ul ui
St ef an Popes c u di n f on ul I os i f
Ni c ul es c u.
14 1899- 1900
1899- 1900
Mat er i al r ef er i t or l a ac or dar ea 23 4 1899- 1900
de j u c ar e c ol ar e di n f ondul
Poteca. .
(cerri de aj ut oa. c e: r t i f i c at e
f ac t ur i , bor der oQ~ i , c hi t an e. )
Fondul Rduc anu Si moni de. 286 189~ 1901
at er i al r ef er i t or l a ac or dr i
de aj u oar e.
( c or es ponden , dovez i certifi-
cate mandat e i or donan e de
pl at , c hi t ~ ~ dec i z i i mi ni s -
teria1e,bro~~.)
Cor es ponden c u pr i vi r e l a ad- 3 6 99-1900
mi ni s t r a. . - nemo i ei i pdur i i
Br ebani j Ude ul Ol t , t ai i epent r u
pl at er s onal ul ui s i l vi c .
C6r es pond~ n i o~ r i s or i pe- - 103 1899- 1900
t : r ur emi - ber a c hi t an el or de
sumelecuven.ee stlldenilor
af l a ' l a s t ' di i : i n s t r i n- -
t at e di n f ondul Si moni de
Rduc anu. ( 1899- 1900. )
. c t e i n l egt ur cudona i a 17
Mar i Ua Sc hi opes c u pr i n
.care las un l egat Fac ul t i i
de Teol o i a di n Buc ur e t i .
( c oI es 2onden nt r e Cas a Sc oa-
1 1 r i 3 i ndi c ul Bur s ai r ef e-
r i t oar e l a nt r e i ner ea f ondul ui . )

II

I - 16 -
2
3
4
5
6
124
125
126
127
128
129
77/ 8
77/ 14
77/ 20
77/ 29
77/ 3 2
77/ 3 3
79/ 1
80/ 4/ 1
Oor es ponden i ac t e j us t i -
. f i e i va r ef er i t oar e l a nt r e .
i ne a l a s t udi t i n s t r . i nt at
( rman1a) di n f ondul Si moni de
vduc anu a s t udent ul ui Cor n l i u
Se - /
_/U/77V /~0'/2c,1
J
Cor es ponden i ac t e j s t i -
f 1c at i v f er i t oar e l a nt
i ner ea f ondul ui Casandra
Rudeanu f ond donat c oal e! pu-
bl i c i na l . onal din C.Lung
i dmi ni s t r td Ca o
l e1or .
( c h1z i t e c ol ~ f ac t ur 1,
c hi t ant e' de primire rechi-
z i l or , l i s t e p nt r u aj ut o-
r ar el vi l or al r c i . t e. )
Oor es ponden i ac t j us t i - 8
f i eat i ve r ef er i t oar e l a i nt r e
tiner - pnt r stdl in r-
mani a di n f ondul S oni d
Rducanu. s t udent ul ui St ef an
POl> u,
24 1899- 1900
127
Co s pond V i c t j us t i - : ;
f 1c at 1va r ef r l t oar e l a i nt r -
i ner e l a s t udi i n s t r i n-
t at e ( Par i s ) di n f ondul Si moni d
vduc ua s t udent ul ui I . P. r as s
Cor es ponden i procese ver bal e . 12
d del i c t e ~ i l vi c e l a pVdur i l e
di n j Ude ul Ol t ~ ondul Rduc anu
Si moni de.
Co s pond 1pr oc e s e v bal
deinap c i e pr i vi nd expl o t ar e
p dur i i de pe i a s t at ul ui
Br eban j Ud ul Ol t .
t er i a! r ef er i t or l a pl at a 93
f unc i e o i a di ver s el or
c hel t ui el i de i nt r e i ner e a
c ol i i d" c om Bilciur t i
f c ut di n f ondul Ch1r 1
Vas i l seu.
( c o s ponden , t at e d s al ar i i 9
c h1t an e. or donan e de pl at . )
Ac t e anexe di n ul 1898.
73
t ar i a! pr i vi nd c ons t r e i a 16
l oc al ul ui de c oal di n ctrunul,
Bi r c i judeul Ar g .
( c or and n , pl anur i . t abl ou
pentru mat r i al e dec ons t r uc i i ,
r c i pi nt r c ons ar a f o -
d ilor c omunal
Anx din ul 1897."
1899- 1900
1899- 1900
- 17 -
I
1 2
.....;- - ......_-------------~-----_.. ----------~----
.5
4 6
z 131 8o/4/?>
13 2 8 / 4/ 4
13 3 84/ 1/ 2
13 4 88/ S
135 88/2/2
13 6 89/2/2
13 7 92/ 2/ 2
13 8 92/ 4
r i al privind eonstruc~i 75
1 c al ul ui de c oal di n c " -
anu.l Catujudul
( c or e~ and i . p1anur i ~ t abl Ou
pantrumt er ed constr ei!.
e de ~ eni t ur i o . a t
d donat! t nului d con
t ei.)
tr.l.a.l pr 1 vind construc:l.a
l oc al ul ui d c ... din c
. a:l. jde ge .
(co spondenplanuri; tablou
de t er 1a1e de construcii,
recipise pentr con a
v 1t ur i l or c omunal e. )
189~ l 904
1899- 1901.
~ r 1 pr i vi nd construc 1: ; 1899- 1902
l oc al ul ui d coal din c-
t ul. Gogeanu jUdeul uMU.
( c or es pondan . pl ur 1. t abl ou
p t r u mat r i al e d c s t r uc i i . )
t al privind construcia 80 189 1902
localurilor deco dincom.
Poiana judeul Dolj.
(corespand pr i vi nd esec
t a. 1c.rrl1or,planuri.pro-
et de eons t ucie.)
~erial re~eritor la c ons - 69 1899- 1904
trucia c alei din iee
c jUdeul Dolj.
( c or e sponde nt r e minlst r ,
CasaSc oal el or i pr factura
DoIj,planul ccare ,ant msur
tori oi evau , apit-
laii.)
tr1al priv dconstruci 166 1899-1905
loealulu.1de Coaldin com.
udtii cl judtu! Dorohoi.
(er sponden1j.planuri,contracte
deimpUl uut , ltuai f1nanc
s er i or i l e adm1nistriei pentru
c ns emn a r ec i pi s l or l a s t i n-
ge aw.prumutulu1.)
Core onden c u pr i vi r e l a e n 186 189 1902
tr tUr1d im; prumuturi i plat
1 r 110 d c on~ t r uc 1 a , c oa- -
lei dincomunaCeacajd.lalomia.
(d~lz .situ i i f i nanc i ar pro-
vi z or i i , pr oc ver bal e de r cep~e.)
?o 1899- 1904

1/

- 18 -
r ,-
1
5 2
4-
6
1~ 9 92/ 2
14 92/4
141 9? J /1/2
142
143
'145
94 /1/2
94/ 1/ 3
/ 2/ 2
94/ 3 / 2
( c or es pondan . p c es e verbal
. l ?l anur i , pr oec t devize est t1ve).
t ar i a! r ef r i t or 1 p1 t 72 189 1900
l uc r r i l or deco truci a
coale! din com Leb1iu
jde ul Ialo ta.
Ceo ~ onden Vt s i t u ii ~ i nac i -
. P e s v r e. p1anur i ,
ct .)
tr i al r ef er i t or la i mpr u- 191 1899- 1905
utuJ . contractat pent r u cone-
truir coalei di n Per i i
jUdeul Ialomia.
(bugetul c unei,decizii,situ-
a i i financiare,contr c t , pr
ver bal e, c hi t an e, c or es pon-
dn.) .
Ore onden pr i vi nd constr - 25 1899- 1900
ti localului d coal pr l . mar
incomuna. Tom t i Iai.
(pland situaie, mor i u, p c s
verbal el uar e n:posai un
tr nului.inve tar.)
teria! referitor la c ons t r ue- 13
i a i c ol i n c"tunul Fundul il
C Cr mgu tmdule jdI l f ov
( c or ~ anden 1nt vi z or t u!
c ol ar , p f ctur jUdeului r i f
i Cas Scoal lor ,planuri desit -
a i a t r enul ui pent u c ons t r uc i
eol i i . p oees verbal.)
1899 1900
r 1al f er i t or 1 c oDSt r uc - 18
i a 19coli nc omun I l eana
i..man jud u! I J . f ov.
(cees ponden nt r vizor tul
c ol ar t pr e~ ec t ur a j ude~ u1ui Ilfov
i Ca SCoalelorin le v cu
eo ur e i col~itp oc ea er bal ~
pand situaie al tarenului.)
aterial r e~ er i t or i hl a c ans t r ue- 12
i c ol l L c.tunul
Bue' an c una ar i,judeal
I l f ov
(pl lU" " d situa,ii afeterenului
p nt u c oal . pr oc ea var al
c or e ponden i n legatur c u
c on r t i a c ol i i . )
t er i al pri vin c on8t ne! 18
l oc ul ui d c o . . . di n c t u-
nul SOl u jud tul Ilfov.
( c or e ond nt pl anur i , t abl ou '
pnt r u mat er i d c s t r uc i i . )
1899- 1902
1 9 1900
II
- 19 -
2 5
6
~. 146
/3/3
147 94/ 5
148
99" / 3
149 107/ 12
10?/ 13
151 109/ 1/ 3
152 109/ 2
, 153
1/ 3
t er i al pr i . vi nd c9nstruc; ia 22
localului d coal din com,
Hot am j ude ul I l f ov.
( c or es ponden r ef er i t oar e 1
c edar e terenul.u1pnt r u c ~
t r uc i a l oc al ul ui d c oal
v
,
pl anur i t.t abl ou pent r u materip~.)
t er i a. l r el at i v l a c ons t r - 15
i a coa i din c una Cor n t u
di n Val e judeul I l f ov.
(schit d planalet e nutua,
proces ver b 1 c or es pond V
n l egt ur c u al eger ea t er e-
nul ui pent r u c ons t r uc i a ooal 1. )
00 spondana r1vind alegere 12
i f i xar ea t er enul ui pentru
construi a c oal ei di n com a
Vr bi l u- Pr aho
( s c hi e de pl an, pr o es ver bal . )
Fondul s t ef an Romaneanu. 28
(coresponderr ntre Cas a seo-
Ielor i c oal a stefan Romanean
di n Cr ai ova referitoare 1 admi -
ni s t r ar e coale1,tel gr .r c l a-
ma i 1 t es t ament ul donat or ni
St e~ an Romaneanu, et c . )
t ar i a! r ef er i t or l a apr obar ea 9
bu et er or c ol i l or di n c omunel e,
ale seac,FJ:nt l e ,It t i i
Girbni di n judeul Bac
v
u
1
f o
mata di n buget ul tstam ntar al
principesei Pul c her 1' ...y/; rrk n -tleill
( c or es ponden , buget el e c ol i l or ) . (7'- "
Ac t e anexe di n anul 1898.
at er i al pr i vi nd c ons t r uc i a 18
l oc al ul ui de c oal din ctu
nul r r i 1eni j ud ul Vi l c ea. erJdl f()Je.r'
(coresponden.planuri ttablo .
pent r u mat er i al e de c ons t r c i i . )
~ t er i al r ef r i t or l ~ c ons t r uc i a 14
c oal a! di n ctunul Ol t anc a c om.
Gl
v
vlle j ude ul V l c ea.
(ce alocuito or,procese
verbala.planul terenului.)
Ac t e anexe di n anul 1898.
17
1899- 1905
1899- 1900
- 20 -
."..1
1 6 2 4
5
154 111/ 1/ 2
197/ 4/ 6 t ar i a! pr i vi nd c ons t r uc i a
l oc al ul ui d c oal di n c -
t uni l . Ungheni ol u j ud ul .
Ar ge . .
( eor s ponden , dec i z i i c on-
t r ac t de mpr umut , s i t ua i i f i -
nanc i ar a buget s c r i s or i d c on-
mnar ea r cp s l or l ' nt r u
pl at a anui t i l or l a s t i nger ea
i mpr umut ul ui , pr oc es ver bal e de
r p i a l uc r r i l or . )
2 / 1/ 7 Cor es ponden nt r e Mi ni s t er ul
Oul t el or i I nat r c i uni i Pu-
bl i c e i p1~ f ec t ul j ude ul ui
Br i l a f er i t oar e l a c ont r ac -
t ul de mpr umut i pl at a l uc r -
r i l or , c ons t r uc i i c ol i i di n
c omuna. Vi z i r u j ude ul i l a,
pl anul tr enul u1. pr oc es e ver -
bal . , s er - l a de p ur ! , ant em-
s ur t or i . )
2 1/ 6/ 1 t i 3 1 pr i vi nd c pms t r uc i a
l oc al ul ui d c oal di n c t unul
c ov j ude Ul Buz u.
( c or e onden " ' , pl anur i . t abel
p t r mat er i al e d c ons t r uc i i .
b tpe ex. 1896. )
160 208/ 3 / 9 taria! r f er i t or l a c ons t r uc i a 14-2
c oal i di n c omuna Ur dar i i de J os
;j d ul Gor j .
( c or s pondan i nt r t l ni s t er .
O Seo el r i pr ef ec t ur
j u. de I I , r f er t oar e l a c ons t r uc i a
155
156
1. 57
1,58
159
t er 1al pr i vi nd c o s t r uc i a
. l oc al ul ui d c oal di n c om,
Bogdne t i j ud ul Suc eava.
( c or s pond n , p1anur i . c on-
t r et da i mpr umut . pr oc es e ver -
bal e ~ r ec p 1a l uc r r i l or . )
L uc r r i r f er i t oar e l a dona-
i l oc al ul ui de COal di n
c t unul Agaf t on j Ud. Bot o ani .
( dona i a f c ut J de Teodos i a
D1mach co s ponder r t nt r e
Cas a Seo l or i pr f ac t ur a
Bot o ani ~ c opl de pe t es t amen-
t ul l egat ar el . pl anul t r enul ui . )
Anxedin' anul 1898.
127/ Cor es ponden nt r e Cas a Seo
1 l or i pr ef c t ur a Vas l ui
r f er i t oar e l a dona l a l oc a-
l ul ui d scoa di n c omuna.
Bdi u- j ude ul as l u. i f c ut
de Gh. : vr oc or dat.
12' 1/ 1

26 1899- 1904
15
9 899 1900
205 1899- 1904
82 1899- 1905
21 - .
2 5
4 6
t er i al pr i vi nd c ons t ~ c i a
localultu de coaldi n c om,
Gunoi jUdul. I al omi a.
( c or es pond n pent r u c edar a
t er nul ui d c ons t r uc i e p
s ama case, scoal, l or . p~ anur i .
t a l ou pent r u mat er i a de c ons -
t r uc i . pr oec t , buget pe exer c .
1896- 1897. )
L62 212/ 1/ 3 L c r r i r ef er i t oar e l a c ons - 10? 1899 1905
t r c i a c ol J . ! di n c omuna
Al mj el u j ude ul ehedi n i .
( s i bua i a f i nanc i ar a l uc r -
r i l o exec ut at e, pl at a r at ei
m. pr mn t ul ui ac or dat pent r u
c ons t r uc i , c ont r ac t de r u-
mut.ante xs ur t oar e , pr oc s ver -
bal de r ec i e. )
t 209/1/2
, o1i i
t
buget ul de veni t ur i i
c h 1t ui el i al c omunei . )
e~ di n ani i 189 1899.
6; 212/ 1/ 7 Mat r i al r ef er i t or l a c ons - 13 6 1899- 1903
trllcia c oal ei di n Br ani t a
j Ude ul Mehedi n i .
( s i t ii f i nanc i ar e pr ovi z or 1i .
~ 1anul c oal ei t c o s ponden
~ t r C s a Sc oal e1or i pr ef ec -
t ur a j ude ul ui ah di m i dec i -
z i a prin c ar s e ac or d :unpru-
mut ul del a Cas a Seo el or . )
L 6l ~ a16/ l / 1 L uc r " r i r ef er i t oar e l a c ons 117 1899- 1903
t r uc i a c oal i di n c omuna
Gherghia j ude ul Pr ahova. .>
( c or s ponden ~ ' nt r e Cas a - :
Sc oal el or i pr ef ec t ur .
s i t ua ii pr oyi z o i i de lucrri,
c nt~act d 1mpr ut ul ac or dat
d Cas a Sc oal el or . pl anu1 c oal ei . )
at r i al r ef er i t or l a c ont r ac -
t ar ea unui mpr un del a Oaa
Sc oal el or pent r u c ons t r uc i a
l oc al . ul ui de c oal di n c om,
or oi ~ - ude ul Suc eava.
( c or e, s po den , buget ul c omunei ,
s i t i i ci .contract de
i mp ut , c l t a i i , pr oc es ver bal . )
165 22l / 3
166 222/ 1
218 189 1905
s i t i a c rii f ondur i l or
Cas ei SCoal el o pe i nt er val ul
15 oc t ombr i e ~ 15 noembr i e. )
18
21
Anul sau
CUPRINSUL anii Nr. Observaii
UNitII DE PSTRARE extremi filelor
3 4 5 6
Nr. Numrul
CIt. vechi al
unitii
arhivistice
I 2
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
Inventar, adeverine, dovezi, privind 1899
materialele didactice primite de coala din
satul Ciolfan, comuna igneti, judeul
Ilfov.
Idem, coala din satul Ileana
Gherman, comuna Ileana Suliman, judeul
Ilfov.
Idem, coala din satul Bra, comuna
Lipia Bojdan, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Gruiu, comuna
Lipia Bojdani, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Turbai,
comuna Lipia Bojdani, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Lipia, comuna
Lipia Bojdani, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Maia, comuna
Maia, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Sudii, comuna
Merii Petchii, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Grecii de Jos,
comuna Micunetii Greci, judeul Ilfov.
Jdem, coala din satul Micunetii
Moara, comuna Micunetii Greci, judeul
Ilfov.
Idem, coala din satul Moara
Domneasc, judeul Ilfov.
Idem, coala din satul Grivia, comuna
Militari, judeul Ilfov.
22
Nr. Nemrul Anul sau
CIt. vechi al CUPRINSUL anii NI'. Observau.
unitii UNITII DE' PSTRARE extremi filelor
arhivistice
1 2
,.,
4 5 6
-'
179 Inventar, adeverine, dovezi, privind
materialele didactice primite de coala din 1899
comuna Militari, judeul Ilfov.
180 Idem, coala din comuna Otopeni,
y
judeul Ilfov.
181 Idem, coala din satul Pantelimon,
comuna Pantelimon Dobroeti, judeul Ilfov.
182 Idem, coala din satul Dobroeti,
comuna Pantelimon Dobroeti.
183 Idem, coala din satul Piteasca,
comuna Piteasca Pasrea, judeul Ilfov.
184 Idem, coala din satul Poenarii Eni,
.
comuna Poenarii Ulmeni, judeul Ilfov.
185 Idem, coala din satul Bcu, comuna
Popetii Bcu, judeul Ilfov.
t
186 Idem, coala din satul Zoia, comuna
Popetii Bcu, judeul Ilfov.
187 Idem, coala din satul Poenari,
comuna Poenarii Vulpeti, judeul Ilfov. .
188 Idem, coala din satul Dragomireti
Deal, judeul Ilfov.
189 Idem, coala din satul Sbreni,
comuna Popeti Dragomireti, judeul Ilfov.
190 Idem, coala din satul Rduleti
Filitis, comuna Rduleti Rsimnicea, judeul
Ilfov.
f.
!. I
23
Nr. Numrul Anul sau
Crt. vechi al CUPRINSUL anii
Nr. Observaii
unitii UNITJI DE PSTRARE extremi filelor
arhivistice
l 2 " 4 5 6 j
191 Inventar, adeverine, dovezi, privind
materialele didactice primite de coala din
satul Rsimnicea, comuna Rduleti 1899
Rsimnicea, judeul Ilfov.
192 Idem, coala din satul Roiori,
comuna Roiori, judeul Ilfov.
193 Idem, coala din satul Rou, comuna
Rou, judeul Ilfov.
194 Idem, coala din satul tefneti,
comuna tefneti Lipovu, judeul Ilfov.
195 Idem, coala din satul Drugneti,
comuna Stoineti Palanga, judeul Ilfov.
196 Idem, coala din satul Tmdu,
comuna Tmdu Drvari, judeul Ilfov.
197 Idem, coala din satul Drvari,
comuna Tmdu Drvari, judeul Ilfov.
198
Idem, coala din satul Tunari, comuna
Tunari Dimieni, judeul Ilfov.
199 Idem, coala din satul Dimieni,
comuna Tunari Dimieni, judeul Ilfov.
200 Idem, coala din satul Tncbeti,
comuna Tncbeti, judeul Ilfov.
201 Idem, coala din satul Clugrul,
comuna Trteti, judeul Ilfov.
202 Registru referitor laamenzile coIare.
(13)
MISTERUL INVATAMI U"LUI SI CULTURII
al . ar hi vei Cas ei Sc oal el or pe anul 1900
7=C=======a==== = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = a= = = = _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = =

NI ' .
v ehi
Con i nut ul
NI ' .
f i l
Dar e
ext r em
Oba.
.= = = = = = = = = = = = = = = = = -= = = = = = = = = = = -= = = = . . .== -= ===============:=====::e=:::::==-===:
1. 1/ 1 at er i al r ef er i t or l a an~ 41 1900- 1901
j r i , c onc edi i , r e 1ner i d
s a. l . a. t " i u pent r u per s onal ul
di n admi ni s t r a i a Cas ei Seoa
l el or . ( dec i z i ~ . c or s ponden ) .
2 1/ 2 Mat eI ' al r ef er i t or l a numi r i . 64
: vans r i , mut r i . det a r i pI ' i
vi nd per s onal ul din admi ni s . . .
t r at i a Cas ei SCoal el or .
( c er er i , dec i z i i r apoar t e l a
r ege. dec r et e r egal e. )
1/'; Cor es ponden i t at d s a- 228
l ar i i al e per s onal ul ui Oae i
Sc oal e1or peanul 1900.
4 1/ 4 Cor es ponden i t at de 00- 68
l ar i i al e per s onal ul ui s er v.
t ehni c del a admi ni s t r a i a
- Oas ei SCoal el or pe anul 1900.
6
1/ 5 Cor es ponden t at e de pl at a 24
salariului per s onal ul ui del a
depoz i t ul de mat er i al e di dac -
t i c a l a_ Caa SCoal el or
Cor es onden i t at e d pl - 51
t a. s al ar i ul ui per s onal ul ui d
s er vi c i u al Cas ei Sc oal el or .
7
2/ i
1/ 6
at er i al r ef er i t or l a i nt oc - l ~ ~
i r a i pr obar ea pr oec t u.
l ui de buget al Cas ei Sc oa-
1lor pe x. 1900- 1901.
( c or es pond n , c opi i de p
d c i z i i , pr oec - l i ulde! 1 et ,
j ur nal ul Cons i l i ul ui d _
i t r i , r a. por 1r 5 )
at e an xe di n anul 1900.
2/ 6 Mat er i al r ~ er i t or 1 ' d s c hi - 40
der ea unui c r edi t de 1000 l ei
pent r u c umpr ar de c r i l a
20elev s ar ac e din c oal a
nor mal de i ns t i t ut o di n
Bucur t i .
( c or es ponden , j ur nal ul Cons -
i l i ul ui de i ni t r i i , r apor t 1
r g , dec r tr al n c opi ,
bor d r our i . c . ) ,
2 -
2
4
5
6
6/ 1
10 6/2/12
11 6/ 2/ 13
12 6/ 2/ 17
13 6/ 2/ 19
14 20
l 5 6/ 2/ 20
16 6/2/21
17 10
18 10
Cor es ponden c u di f er i t e j ude e 95
r ef er i t oar e l a i nf i i n ar ea bi bl i o-
t ec i l or c ol ar e ur bana.
Cor es ponden i ac t e j us t i f i c a-
t i ve r ef er i t oar e l a of r t l ui
I.I H vdulesc e a s e
di f uz a or i l e l ui pr i n c ol i l e
pr i mar e i s ec dar e.
Apr obar ea Cas ei Sc oal el or .
Cor es ponden i ac t e j us t i f i c a-
t l ve r ef ~r i t oar e l a apar i i a r a-
vi s ' c ei "str i n i n ar a l ui tt d
RdUl es c u i ger r ef er at ul l ui
A. l ahut . -
Cor e3 o den r ef er i t oar e l a t r a-
duc er oa de c t r e Gr . ant ur a a
c r i i i l us t r at a de " Ges c hi c ht e
dar Mus i k" a l ui Franz Br endel .
13
11
9
1900- 1901
1900- 1902
Corespondenc u diferite c ol i 66 - 1900-1902
primare din ar referitoare la
pr oc ur r a de i ns t r ument e de s t u-
pr i t .
(tablov~i de instrumentele nece-
s ar e, of er t e. )
Cor s pon n c u pr ef ec t ur i I t 41
pr i m~i r ' i e i al t e i ns t i t u i i
pr i vi nd apl carea l egi i f undament al
i a r ec Ul ament el or Cas ei
Sc oal e l or i n l es t ur c u dona
iunile i f ondur i l e particular
Fondul D. Andr ees c u Car ac al .
Cor e sponden' pr i vi nd admi ni s -
tr ea f ondul ui de c t r e pri-
mria c omunei ur b e Car ac al
( ac t e f er i t oar e l a veni t ur i l e
i c h l t ui el i l e f ondul ui . )
Cor es ponden i nt r e Mi ni s t er ul
I ns t r uc i uni i Publ i c e i I . L.
Car i al e r ef er i t or l a c umpar ar ea
00exempl ar e din s c r i er e sa
i nt i t ul at " s c hi e remne".
at er al r ef er i t or 1 dot ar ea c u
c Ur i , bi bl _ ot ec i l or i nf i i nt at
p l ng c ol i l e r ur l e.
Oor es ponden i n l egt ur c u ?
c umpr ar ea de c t r e i s t er ul
Cul t el or a bi bl i ot ec i i Doamnei
Mhal c a.
28
10

1/

1900- 1901
- 3 -
( p
. 19
2
1900- 1902
20
21
22
10/ 10
10/ 22
10/ 23
10/24
23 l B/ l
24 16/2
25 27/ 2
26 27/5
27 45/ 1
ondul Cons t ans Di mQni s i e.
Mat er i al r ef er i t or l a f ondul
C. Dl moni s i e di n Tg. Oc na.
( buget de veni t ur i i c hel -
t ui el i pe ani i 1899- 1900, 1900-
1901, ac t e j us t i f i c at i ve de
c hel t ui el i l e f c ut e d~ f ond,
al eger ea unui membr u i n admi ni s -
t r a i a f ondul ui . )
Tes t ament ul n c o' e adef unc
t ul ui E. St r c ea : pr i n c ar e c er
in.fiinarea unei c ol i in com,
Vl eni c ar o s-i poar t e numel e.
Cor es ponden i ac t e j ur i di c e.
Copi a buget ul ui f unda 1un1i I oan
St r ej es c u pe anul 1898- 1900.
Cer ar e de nfiinarea s oc i et i i
pent r u aj ut or ul el evi l or s r ac i
di n j ude ul Ar ge .
St at ut el e s oc i et i i pent r u aj u-
t or ar ea el evi l or i nf i t n ar a
de c ant i ne c ol ar e i n ac es t j ude .
Cor es ponden r el at i v l a hot r -
ni c i a mo oei s t at ul ui Fl mj nz e t i
j Ud. Ar ge .
Ac i . une mpot r i va ar enda ul ui .
Condi i i de r enun ar e as upr a
s uc c es i uni i Cr c i unes c u.
4
89
al
10
2
24
Mat er i al r ef er i t or l a c hel t ui l i l e 99
de nt r e i ner e a el evi l or c oal e1
nor mal a de i ns t i t ut or i di n Buc ur e t i .
( c or es ponden . f ac t ur i pent r u mat er t al
di dac t i c , ar t i ool e de imbrominte.
i nc l t ~ ~t et et c .
Ac t e anexe di n anul 1898.
Oor es ponden pr i vi nd pi t ua i a t er e- 6
nul ui da c ohs t r uc i i ef c o1i i di n .
c omuna el e t i - Negr e t i j ud. Mu c al
donat de ar i a Udr a.
Oor es ponden r el at i v l a donar a 17
f out de Fuac c ol i i di n c t unul
Ul ni e jud.Dmbovia un t er en din
al c r ui veni t s f i e aj ut or a i
el evi i s r ac i c u c r i i i mbr
cm.inte
l ~t er i al r ef er i t or l a ar endar ea
pmi nt ur i l or COl i l or i bi s er i -
c i l or di n j ud. Dol j .
( c or es ponden , c ont r ac t e de ar en-
dar e. r ol ur i . )
Ac t e anexe di n anul 1899.
II

65
5
6
1900- 1904
1900- 1902
1900- 1902
- 4
1
2
4
5
6
28 45/ 2
29 45/ 4
30 45/5 .
31 45/ 6
32
33 45/ 8
34 45/ 9
35 45/ 10
36 45/ 15
Cor es ponden , ac t e i c ont r ac t e 28
. pr i vi nd par c el ar e mo i ei Bec het ul
CI r a i j ude ul Dol j t r ez er vat
c ol i i ' bi s er i c i i . .
Cor es ponden nt r e pr ef ec t ur a 8
j ude ul ui Dol j i Mi ni s t er ul
Cul t el or r ef er i t oar e l a ar en
dar ea pam nt ul ui c oal ai di n
c omuna Ci or oi a u j ud. Do1j .
Ac t e exe di n anul 1899.
Mat er i al r ef er i t or l a ar endar ea 11
pm nt ul i c oal ei di n c omuna
s c a j ude ul Dol j .
( c or es ponden , c ont r ac t . pr oc es
ver bal i nvent ar . )
Mat er i al r ef er i t or l a ar endar ea 13
pm nt ul ui bi s er i c i i di n c t unul
Pr i nc i pel e Car ol pendi nt e de c om.
1ntmEl Boul ui j ud. Dol j .
( c or es ponden , pr oc es e ver bal e
l i s t e de l i c ~t a i e. )
Cor es ponden r ef er i t oar e l a ap1i - 26
c ar ea unui s c z m nt as upr a ar endai
pmi nt ul ui c ol i i di n c omuna Pi s c u
Noi j ude~ul Dol j , deoar ec e dup
ar endar s - a r e i nut un pogon pe
s eama c ol i i .
at er i al r ef er l t oar l a i nc as ar ea 22
ar endei pmi nt ul ui bi s er i c i i di n
c om SrrJ."'rdanjudeul Dol j .
( c or es ponden . nc hei er ea c ons ~-
l i ul ui c omunal , buget ul de veni t ur i
i c hel t ui el i al c oal ei , bonur i
f ac t ur i . )
at er i al r ef er i t or l a ar endar ea 15
pm nt ur i l or c oal e! di n c t unul
T r . nova c om. V r vor u j ud. Dol j .
( c or es ponden , c ont r ac t de ar en-
dar e , r ol ur i . )
1900- 1902
at er i al f er i t or l a ar endar ea 5
pm~ t ul ui c oal ei di n ctunu1
Tugur e t i c om. B r z a j ud. Dol j .
( c ont r ac t de ar ndar e, pr oc 9s
ver bal , i nvent ar , c or os ponden . )
t er i al r ef er i t or l a s umel e
c hel t u' t e di n ar enda pm nt u
l ui c oal ei di n c om. Bi s t r
j ude ul Dol j .
( c or es _ anden , pr oc es e ver bal e,
bu etul c oal a , f ac t ur i . ) .
1900- 1901
32

//
- 5 -
1
1 2 6 4
5
Cont r ac t ul de ar endar e al p&~
mmt ul ui c oal a! di n c omuna
Co ovz ni i de J os . j ude ul Dol j .
Oor es ponden i c ont r ac t ul de
ar endar e al pm nt ul ui c ol i i
di n c omuna Cer t u j ud. Dol j .
Co~es ponden i c opi i dup
c ont r ac t el e de ar ebdar e a
pm nt ul ui c oal ei i bi s er i oi i
di n c omuna c hi t a j ud. Dol j .
Cor es ponden i c opi i de pe
c ont r ac t el e de ar endar e a p-
m nt ur i l or c oal ei i bi s er i oi i
di n c am Sac a j ude ul Dol j .
N~t - r 1a1 r ef er i t or l a c ul t i var ea
n r ogi a ver enur i l or c oal ei
i bi s er i c i i di n c om. Zaval u j ud.
Dol j .
( c or es ponden t nc heer a oons i -
l i ul ui c omunal ) .
Cor es ponden i r ol ur i pent r u
c ons t at ar ea i ar endar ea pmn-
t ur i l or c ol ar e i bi s er i c e t i
di n j ude ul F1c i u.
Mat er i al r ef er i t or l a c ons t r uc t i a
c oal ai di n c om. G~s t 1 j ude ul / ,
I al om! a.. /<p.J'q/ At~S'Aff u;mer'7'i
( c or es ponden c u Ministerul Dome-
ni i l or i pr ef ec t ur a I al omi a.
i nt er ven i i pent r u c edar ea t er e
nul ui do pe mo i a s t at ul ui , s c hi
de pl an a t er enul ui ~)
- at er i al r ef er i t or l a c edar ea unui 15
t er en p nt r u c oal di n moiasta-
lului Bi r c a Val ea Maresituat in
comunaTuria j ude ul 01t
( c or es pondc n , pr oc es ver bal , s c hi
deplan.)
37 45/ 17
38 45/ 18
39 45/ 29
40 45/ 31
41 45/ ~4
42 47/ 1
43 49/ 2
45 55/ 6
46 55/ 7
5
12 1900- 1901
8
6
7
12
15
Mat er i al r ef er i t or l a nc as ar a 18
ar enz i i pr ua nt ul ui c ol i i - di n
c omuna Dr ne t i j ud. Ol t .
( c or es ~onden . bor der our i de s u-
mel e ~- o s at e di n ar end, s oma i e,
c ont r ac t de ar endar e, pr oc es ver bal ,
i nvent ar . " )
Ac t e anexe dUl anul 1899.
Mat er i al r ef er i t or l a incasarea 20
aranzii pmntur i c oal el . di n
c omuna Dneas a j ud. Ol t .

1/

6
1 2
6 4
4? 55/ 9
48 . 5 5 /10
49 55/13
50 69/ 1
( oor es ponden , bor dr our i de
. s umel e i nc a~at et c ont r ac t de ar en-
ar , i nvent ar ) .
t er i al r ef er i t or l a nc as ar ea 24
ar enz i i pm nt ul ui c oal ei di n
c om. Mogo e t i j ude ul Ol t .
( c or es ponden , bor der our i de s u-
mel e i nc a. s a. t edi n ar enda pm nt u" -
r i l or , r ol ur i )
at er i al r ef er i t or l a i nc as ar ea 17
ar endai pm nt Ul ui c oal ei di n
c omw N~ un ei j ud. Ol t
( c or es ponden , bor der our i de nc a-
s ar ea ar enz i i , c ont r ac t , r ec i pi s e. )
at er i al r ef er i t or l a nc as ar ea 23
arenzii pm nt ul ui c ol i di n
c omuna V speti j ud. Ol t .
( c or es ponden , bor der our i de s u-
mel e nc as at e, c ont r ac t de ar endar e,
pr oc es ver bal . )
Ac t e anexe di n anul 1899.
Cer er i de aj ut oar e pent r u s t udi i 58
i n s t r i l 1t at e di n di ver s e f ondur
Rec ons emnar ea pr oc ent el or , pe aeama
di ver s el or f ondur i .
1900- 1901
69 Cor es ponden i not e bi ogr af i c a 178
adr es at e Cas ei Sc oal el or n baz a
dec i z i ei de nf i i n ar a " Cr i i
de Aur " unde vor f i gur a numel e
t ut u r donat or i l or c ar e au veni t i n
aj ut or ul " i ni s t er ul ui I ns t r uo i ei
Pu ce,
52 70/1
53 77/6
Fondul l ex. Andones c u.
Oor es ponden i c ont r ac t ul c u
pr i v" r e a ar endar ea j umt i i
mo i ei Ht c r u j ud. Pr ahova
l s at az i l ul ui El ena Doamna de
c t r Andones ou.
10
1900- 1901
Oorespo dllpr i nd oapi t al i -
z ar ea c upoane l or exi gi bi l e oe
c ompun f ondul Oas andr a Rudeanu ,
f ond testat pentiru ajutorarea.
el vi l or s ur ac i del a c oal a
r . 1 de bVi e i di n O. Lung
Cl 1s t - d c ppi i c ar e au pr i mi t
aj ut oar e. )
1900- 1901
I I

7
Nr. Numrul
Anul sau
Crt. vechi al CUPRINSUL amI Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi filelor
arhivistice
1. 2 " 4 5 6 .J
1900
54 Procese- verbale, msurtori, situaii
definitive privind construirea colii din
24
comuna Izvoru, judeul Arge.
55
Coresponden, planuri, situaii 1900-
145
financiare, devize estimative, contract de 1902
mprumut privind construirea colii din
comuna Frumuia, judeul Covurlui.
56
Registru cheltuieli. 1900-
( 14)
1901
57 Registru privind ordonanrile de
( 15) credite.
-
6-

al a: r hi viCas ei Sc oal el or pe anul 1901.


_._-----------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - -
- - = = ~= = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~=
Nr . ' r . r . Dt
ert. v ehi. Con i nut ul f i l e r m Obs.
c = = ~= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ============= =-==-====:--============ __=
1 2 .; 4 5 6
1 1/ 1 28
2 1/ 2
1/ 3
3/ 1/ 5
5 3/ 2/ 1
6 3/ 2/ 2
? 3/ 2/ 3
8 3/ 2/ 4
Cor s ponden i l uc r r i pr i vi n~
c r i d per s onaJ . i n c adr ul
admi ni s t r a. i ei Cas iSc oal el or .
( dec i z i i , j umal al Cons i l i ul ui de
i n1, t r i i , r apoar t e, c e er i . )
Co s ponden i t at e de pl at
s al ar i i l or i di ur nel or per s o-
nal ul ui admi ni s t r at i v al Cas ei
Sc oal el or , t at i ndi vi dual e.
c er er i . )
St at e de pl at a per s onal ul ui d
s er vi c mu al Cas ei Sc oal el or p
l uni l e i anuar i e 1901 - dec emb i e
1901.
192
s t at e de pl at a s al ar i i l or , di ur -
nal or , c op1 t i l or de l a r evi z o-
r at el e c ol ar e di n j ude el e:
Ar ge vz u Bot o ani , Br i l a.
Cons t an a, I a i .
or es ponden i t at e de pl at a 135
s al ~i i 1or , di ur nel or . c opi t i l or .
r evi z or t e10r c o1ar e di n j ud.
Di mbovi a, Dol j , Gor j . u c e1.
276
Cor es ponden i t at e de pl at a 225
di ur nei c opi t i l or de l a r evi z o-
r at l e c ol ar e di n Buc ur e t i .
Il!v. l al omi a, Neam .
t ar i a! r ~f er i t or l a pl at a
s al ar i i l or i di ur nei c opi t i -
l or r evi z or at el or c o1ar e di n
~ude el eaFwl c l u. Put na.
( c or s ponden , t at e de pl at
oz - donanbe de pl at . ) .
Mat er i al ~ef er t or l a pl at a
s al ar i i l or i di ur nei c opi t i -
l or r ev~z or at el or c o1ar e di n
Suc eava. Romana i , Tel eor man,
Tut ova , Tul c ea.
( c or eopondan t at e de pl at ,
or donant e do pl at . )

II

114
341
- 2 -
1 3
4-
6
2 5
9
10
11
12
.
13
15
3/ 2/ 5
6/ 8
6/ 11
6/ 27
10 /1
10/ 2
0 13
at er i al r ef er i t o ~a pl at a 267
. di ur nei c opi t i l o~ del a r evi -
z or at el e c ol ar e di n j ude el e:
R. Vi 1c ea V1a c ul Vas l ui Tec uc i .
( c or es ponden ~t r e r evi z or at e
i Cas a Sc oal el or , s t at e de pl at a
s al ar i _ l or . or donan e de pl at . )
Ofrandadecri,cereri deapr o- ?B
br i de pper e. c er er i de t r i mi t er i
de c Yr i pent r u bi bl i ot ec i l e c o-
l ar
Cor es pondon pr i n c ar e Gheor ghe 3
V s 11i u culegtorul mar ul ui an
1 . 1 ' ; . 8c er s s e apr obe 400
l ei pent r u . pl t a l a Le1pz i g a 400
de exempl a- ~ di n acest mar pe
c ar e l-a cue s din Oltenia i
untenia a a cums e cnta n tim-
pul r evol u i ei .
Cor es ponden pent r u t r i mi t er i de 125
cri, ~r obr i de manuscrise pen-
t r u c d_ t ar e, pr oc ur r i de l oc a-
luri pentru bi bl i ot ec i l e popul ar a
din a...~.
t er ~a1 re.:feritor l a or gani s ar ea 2l~
/ c ont r ol ul ui Cas ei Sc oal el or asu-
pr a t ut ur or i ns t i t u i i l or c ol ar e
i c ul t ur al e.
( c i r eul r i mi ni s t er i al e, eor es pon-
den , r apoar t e, br o ur i pr i vi nd
st t ut el e i r egul ament ul s oc i -
et i l or c ul t ur al e) .
Coro~onden c u c ons i l i " l e c omu- 65 1901- 1902
nal e privind administraia bunu-
r i l or COl i l or di n T . Fr umos i
Laiu prec i administr i a mo-
i ei s t r oe t i c omuna Vos c oni
j ude ul Suc eava donat Cas ei 8ooa-
l el or deSmarandaCostin.
( buge- el e c es t ui f ond pe ex. 1901-
1902. )
Fond I a dac he 0os ~ac he Bo1dur 132 1901- 1902
' es eu.
terial r ef er i t or l a pl at a s a-
1 i i l or per s onal ul ui di dac t i c
del a c oal a. pr i mar Cos t c h as ea
Dorohoi i per s onal ul ui clerical
del a bi s s r i c l t Sf . Voi evoz i di n
c omun Hude t i - Dor of t oi
(coresponde ,nate des al ar i i ,
pr oc es e ver bal e. bu t ul c ol i i
pe eX. l 90l - 1902, not e biografica
. .

/1

- ,; -
l:i
l
1 6 2
5
16
1?
18
19
2
)
21
1/ 5
l on
10/ 8
10/ 12
10/ 1' ;
10/ 6
as upr t es t at or Ul ui , i s t mr i c ul
c ol ~i i al bi s er i c i i , dovez i
pent r u r epar a i a c ol i i , r gul a-
ment u. l c ol i i . )
ondul .Hristescu i Agripina
our-eanu ,
at er i al r e er i t or l a bugetul
c oal ei di n c omuna Mi bi l eni
j Ud u1 Dor ohoi pe ex. 1899- 190o
din "fondul .HriBtescu i
A i pi na Bour eanu .
( c or es ponden , c ont ul de veni -
t ur i ' cheltuieli.proces vr-
bal deedine.) ,"
Oor e onden r el at i v l a t r e- ~19 1900- 1902
c er ea pr opr i et i l or i a ez
J Unt Ul ui " St ef an Roman anu"
di n C ai ova n admi ni s t r a i a
Cas ei SCoal el or .
( c or s pondent , i nvent ar r e-
c es bal e , buget . )
2
Fondul N. Ro c a Codr e u. 82 190 1901
t ar i a! fr i t or l a nf i i n-
ar ea c ol i i pr of es i onal e de
f et e di n B r l aB.
( c or es pondent . r ef er t e , r apoar t e,
c opi e el pe tstament.t t e de
pl at a s al ar i ul ui , c ont r ac t e d
i nc hi r i er ,li~tac hel t ui el i l or
~l l nl c e pent Tu hrana el evi l or ,
bor der our i de c hel t ui el i , c hi -
t an e. t c t ur i . )
Ac t pr i vi nd i nvent ar ul , buget ul
i dar . e de s eam pe ani " 189
1899J 1899- 19oo. 19oo- l 901 a s
c i et a i i pent r u nv t ur a po-
por ul ui omn di n I a i i Buc u-
r e t i i .
11
Cor es ponden 'i buget ul de ve-
ni t ur ~ i c hel t ui . el i pe ani i
1900. 1901 i 1902 a Epi t r opi ei
Oomuni t i I ar a li te i t spa-
ni ol dt n ; r ai ova.
12
ondul Pop vi ei i Tr l c u. 45
- et el e f unda i uni l or Popovi c i
~ o r ~r - c go~~~~R~ t~6~~~
Seoal l or i pr i mr i a or a~ul ui
Cr ai ov r ef r i t oar e l a modi f i c -
r i l e I nt r odus e n buget .

II

- 4- -
1
5 1 2 6
22 10/ 15
23 10/ 16
.
24 10/ 18
25 10/ 22
26 10/ 2' ;
Mat er i al r ef er i t o~ l a apr obar ea ~6
de c t r e Mi ni s t er ul Cul t el or a
s t at ut el or I ns t i t ut ul ui Ni c ol ae
Sof i an di n or a ul Bot o ani n-
t oc mi t e de c t r e pi t r opi a i ns -
t : l : t ut ul ui
( c or es ponden , s t at ut el e, c opi e de
pe tot ament ul , pr oc es ver ~al de
edi n e al e Bpi t r opi ei )
Fondml Luc a i 5a.
( c or es ponden i nt r e admi ni s ~
t r a i a. a ez m nt ul ui " Luc a
oi s e
H
di n Pl oe t i i Cas a
Sc oal el or c u pr 1vi r l a dar a
i n r egi e a Gr and Hot l u1ui
Luc a Moi s c t i . n l egt ur .
cq apr obar ea buget ul ui pe ex.
1901- 1902.
Anexe. Oompt ul de ges t i une i
bl 1an u1 p 31 mar t i e 1901,
buget ul pe ex. 1901- 1902 i ns o-
i t de memor i ' j us t i f i eat i v
i t at el e de pl at al c or pu-
l ui d" d et i c i de s er vi c i u
del a 1 s ept embr i e 1901 - 31
mar t i e 1902- )
22 1901-1902
Fondul s t ef an Pr ot opop s c u i 10
Di mi t r i e J ar eu.
Cor es ponden t c nt ul de ges t i -
une pe anul 1900- 1901 i bu-
get ul de veni t ur i i ehe t u-
i el i al e f ondur i l or St ef an
Pr ot opopes c u i Di mi t r i e
J ar c u pe anul 1901- 1902.
t ar i a! r ef er i t or l a nt oc mi r ea 13
c ont ul ui de ges t i une i buget ul ui
bi bl i ot ec i i Regi na El i s abet a di n
Al exandr i a.
( c or es ponden , c ont de ges t i une,
buget . dar e de s eam i t at ut el e
bi bl i ot ec i i . )
Anexe di n anul 1900- .
ond D. Andr ees c u. 18
Cor es ponden i nt r e Cas a Sc oa-
~e1or i pr i mr i a c omunei
Oar ac al pr i vi nd mai nt ar a com-
pt ul ui de ges t i une al f unda ~ei
" D. Andr ees c u: p ex. 1899- 190o c i t
i apr obar ea buget ul ui p ex. 1901-
1902. .
Anexe, c ompuul de ges t i wne, buget el e
i c ont r ac t el e de i nc hi r i er e a 10-
c al ur i l or c e c ompun dona i a D
.And.r es eu.

1/

. 5 -
1 2 5
27 10/ 24
28 10/25
29 10/ 30
30 10/ 31
31 10/ 32

32 10/ 33
12/ 1/ 2
12/ 6/ 7
4 6
69 uget el e a ez m1nt el or Ni f on
Mi t r opol i t ul pe ex. 1900- l 901,
c or es ponden .
Cor es ponden c u pr i vi r e l a 16 1901- 1902
admi ni s t r ar ea i ns t i t u - i uni l or
cof.ane f or mat e di n l egat ul
" Pr i nc i pes ei Pul c her i a Wi t t gen-
s t ei n di n j ude ul Bac u.
Oor es ponden nt r e Cas a Sc oa- 1D 490 ~-190 ~
l el or i Soc . t l Reuni unea Feme-
i l or Rom5: ne di n I a i " pent r u
c ont r ol ar ea modul ui de adm1ni s
t r ar e a l egat ul ui N" egr ea Cos t e
c ar e a Ls at mo i a Mor honda di n
pl as a Br ani t e~ j ude ul I a i ;
c ol i i pr of es i onal e di n I a i
.Anexe , buget ul c oal ei i t a-
tul peJ . : ' s onal ul uipe anul 1902
Fondul Zappa. 6 1901- 1910
Luc r r i r ef er i t oar e l a ac c ep-
tarea l egat ul ui l s at deZappa
c oal ei di n Br o t eni .
( c or es ponden c u Cons i l i ul de
Mi ni t r i i i dec r et r egal . )
Fondul Col onel St ol ea Et ef an. 5
Luc r r i r ef er i t oar e l a dona i unea
f c ut c oal e~ s ec undar e di n
Foc ani de Col . St oi c a St ef an.
( ac t de dona i e, j ur nal ul Oons . de
Mi ni t r i " . r apor t l a r ge, dec r et
r egal . . )
Fond. pr eot . Mos c u Popes c u. 3
Mat er i al r ef er i t or l a dona i a
pr eot [ os eu Popes c u pent r
c ompl et ar ea f ondul ui de c r i
al bi bl i ot ec i i Uni ver s i t i i
di n Bu. c ur e t i .
( j ur nal ul Cons i l i ul ui de Mi ni t r i i ,
dec r et : r egal . )
'72 . 1901-1905 Fondul Cr c i unes eu
Pr oc es ul pent r u puner e i n
pos es i e a Cas ei Sc oal el or
as upr a l oc ur i l or oc upat e de
Mo t eni i Soi mar et 2i.
Ac t e anexe c ar au s er vi t des -
f ur r i i ac es t ui pr ooes .
Ac t e r el at i ve l a pr oc es ul i nt en- I l ? 1901- 1904
t at de c - t i n. C. Zot t a pent r u bani i
c e . s a dat o~aaz de ant r epr eno-
r ul c ons t r uc i ei de c oal di n
Rduc neni - Fl c i u, D. l i c r opol i
pr oc es ul c u Chi s ar c of f pent r u
bani
#
.
II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - '"':"""""- - - - - - - - - - - - - -
.'
- - 6 -
6 2
3 4
5
. 35 12/ 8
5
.36
12/9
37 12/ 2/ 1
38 1 / 2/ 4
39 12/ 2/ 5
40 12/ 2/ 7
41 27/ 1
42 27/ 2
Ac t e r el at i va p pr oc es ul eu
Lai o~i Kat l et y ar enda ul mo-
. i ei Bas c ov j ude ul Dol j i n-
t ent at c oal ei St ef an Romameanu
s p~e a is e s c ade 300 l ei di n
arend pent r u s t r i c c i uni c a
z at e de pl oi .
Ac t e r el at i ve l a pr oc es ul l ui
Adol f Lak i nt ent at pent r u s u-
.me,ede bani c e .ar-e de i nc as at
del a ant r epr enor ul D. Mi er opol
di n Hu i .
Oor c pponden i ac t e j ur i di c e 10 1901- 1902
n l e l i t ur c u pr oc es ul di . nt r 6
Mi c r opol , ant r epr enor ul unei c ol i
r ur al e i Bogdan f ur ni z or ul de
mat er i al e.
11
Cor es ponden ~ i ac t e j ur i di c e 23 1901- 1902
r e er i t oal ' 6 l a ur oc es ul di nt r e
Cas a Sc oal el or debi t or ul f ~i mi c k
ant r epr enor ul c ons t r uc i i l or c o-
laxa di n j ude ul Bac u i c r edi ~
t or ul I . Br i l eanu.
( anexv, c i t a i i , pr oc es e ver bal i
c ar t e e j udec at . )
Fondul stRomr ul eanu. 58 1901~1906
Ac t e j ur i di c et memor i i i c or e"
ponden r ef : r i t oar e l a pr oc es ul
i nt ent at de s o i i Gi or eanu admi -
ni s t r a i ei Cas ei Romaneanu r epr e-
z ent at ~i n Cas a Sc oal el or pent r u
r evendi c ar ea a 56 hec t ar e de pm nt
di r r mo i a b~l pi e i . I
.
Cor es ponden , pr oc es o ver bal e 16 1901- 1902
l i c i t a i i r ef er i t oar e l a pr o-
c es ul 1nt ent at de D. Cavadi a
Mi ni s t er ul ui Cul t el or i I ns ~r uc -
i uni ! Publ i c e pent r u o s um da
bani dat or at do f os t ul an"trcpre- <;
nor Mi c r opol .
Coresponden" i actele de dona- 160 1901- 1904-
t i a de bani , t er enur i , c l di r i c o-
1ar e
t
publ i c a i i of er i t e Cas ei
Sc oal el or de di ver i par t i c ul ar i
i i ns t i t u i i .
Cor es ponden c u Epi t r opi & Sf . 96
Spi r i don di n I a i . dona i i de
t r an, l emn i al t e mat er i al e ne-
c es ar e c ol i l or de pe mo i i l e s al e.
101- 1904
//

- ? -
, I r
1 5
4 6
43
45
46
47
49
50
51
33/ 1
40/ 4
40/ 8
40/ 11
46/ 2
46/ 3
46/6
47/6
Di ver s c or es ponden ~ pur t at
ou C s a Seoa! l or pr i nt r e c ar e
mat er i al r ef er i t or l a c ur s ur i l e
de agr i c ul t ur i nc ur aj ar ea
a; pi c ul t ur i i , l a s at e i c or es -
ponden pr i vi nd f ur ni z ar ea de
obi ec t e i ve mi nt e b. i s er i c e t i
t
t at ut ul Li gi Femei l or Romi na
di n or a ul i j ude ul Roman.
170
,
Cor es ponden c u pr ef ec t ur i l e i 54-
pr i mr i i l e r el at i v l a pf l nt u-
r i I e i ac ar t el e c edat e pen~u
c ol i , r ol ur i pen~r u c onBt at ar ea
pm nt ur i l or c o i r e i bi s er i -
c e t i , pe anul 1901- 1902.
Cor eapondon r el at i v~ l a f. c er ea 12
l i c i t a i ei i pl at a gar an i ei ,
i nt oc mi r ea c ont r ac t ul i pent r u
ar endar ea pm nt ul ui c oal ei " di n
c omuna Tt ar u j ude ul Br i l a.
Cor es ponden nt ~e Cas a Sc oa- 8
l el or , pr ef ec t ur a i r evi z or a-
t el e c o e di n j ue ul Br i l a
r ef er i t oar e l a ar endar ea tr e-
nur i l or r ez er vat e c oal ei i
bi s er i c i ~ di n c omuna I ns ur ei
j ude ul Br i l a di n l ot ur i l e de
pe mo i a Mu et eanc a
Dec l ar a ~i l e nv t or i l or di n
c omunel e j udet ul ui Br i l a c ar e
dor es c a l ua in ar end pm nt u-
r i l e co.Lar- di n c omunel e n
c ar e f unc i oneaz f i ec ar e.
34- 1901- 1902
16 1901- 1905 Cor s pondan pr i vi nd c edar a
t er enul . c ol i i di n c omuna
r dr eni j ude ul Dor ohoi pen-
t r u trebuin:~e1e COl i i .
Oor es ponden , t abl our i de pm n- 15
tur'ile coalelor,decla.raii ale
i l l v t or i l or r el at i ve l a ar endar ea
pm nt ux' i l or c ol i l or din judeli11
Dor ohoi .
Cor es ponden r el at i v l a avi z ar e 4
pent r u tr enul de un hec t ar nc hi -
r i at de di r i gi nt e~e COl i i Qi n
Rdu i pent r u a- l l uc r a i n mod
mx~~xaz ' r a i onal c u el evi i ac e~
l ei yc ol i
.
Cor es ponaen , c ont r ac t e, 1nvent ar e, 12
pr oc es e ver bal e pr i vi nd ar endar ea
pmi nt ul ui c ol i i di n c t unul Ar s ur a
c omuna Dr i nc eni c t unu1 Gher . mue t i .
1901- 1902

II

- "
1 5 2 4 6
52
. 55
56
4?/ 7
4?/ 9
4?/ 10
47/ 11
52/ 3
57 5; / 2
58 54/ 2
59 54/ 3
60 5414
Oor e s pondenx 1 c ont r c t e de .
a; r end a p t ur i l or di n c om.
Gal u j ude ai liamo .
II
L- ~_ _ ~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61
62 54/9 .
Adr es a pr l ec t ur i i j ude ul ui
~l c i u, pr oc es ver bal al pr i -
mar ul ui c omunei Boz e ti ,
c ont r ac t nd.ar ap-
m! nt ul u1 c ol i i di n Vi l t at e t i ,
i nv nt ar ul de pm nt al c ol i i .
Oor es pond n r 1at 1v l a ar en-
dar pm nt ul ui c ol i i di n
I duc l j Ude ul F~l c i u.
Oor ~onden i c ont r ac t ul d
ar ndar O pm nt ul ui c ol i i
di n Oha a aoau j Ude ul Fl c i u.
Cor es pGnd n , d c 1ar a i i , c on-
t r ac t , pr oo s v r bal , i nvent ar
pr i vi nd ar endar e pm. i nt ul ui
c ol i l or di n c t unul Br di o t i
c omuna Do e t 1, c t unul tu!
Nou c om Bune t 1, c t unul
Sat ul ou c omuna Or t i i
c t unul et r i oa c omuna
zen!j ude ul Fl c i u.
Co e ond n pr i vi nd ar en
pm nt ul ui c ol i i di n c omuna
Gura. Mot r ul ui j ud. M hedi n i .
:ti r al r ef er t or 1 ar : nda 29
pm1nt 11l Ui c ol ar din j ude ul
Mu c 1.
( c or es pondan , d c l ar a i i , r ef
r at e , l i s t de c omunel e c ar au
dat pm nt ul , i n ar en , )
.5
5
13
9
Co s ponden , c ont r ac t , pr oc es 14
ver bal a pr i vi nd ar endar a. pm n-
t ur i l or c ol di n C ~ei -
Gi r ei n j ud ul Neam

Cor es ponden in l egt ur c u 4


al ger ea unui hec t ar pent r u
c oal din pm nt ul M1t ooUl
Bebl e j ude ul Ne .
Cor es ponden pent r u a s r z r va 25
di n banul s t at ul ui d t i n ar end
o por i un d t er en pent r u cons
t r ue i a i gr ! i di na c ol i i di n
c omuna Taz l u j Ude ul N~am .
Cor es ponden r el at i v l a ob i n - 5
r a unui hec t ar de pm nt pent r u
c oal a di n Bod s u Pr ei s t ei di n
eel ~ i t f us s er l s at e pent r u
Coal anul 1893c i nd a- au im.- -
pr 1t l a l oc Ui t or o i a O l ob ni .
7 "
- 9 -
1 6
2.
:3 4
5
63 54/ 11
65
66
67
68
69
70
54/ 12
56/ 1
56/ 2
56/ 3
.
56/ 4
56/ 5
56/ 6
71 56/ 7
72 56/8
73 56/ 9
Cor s ponden nt r e as se a- 109 1901- 1905
1 1 r vi z or at el colare
din jud.eul Neam. feritoare
1 arendareap t ar i l or c o
l ar e.
Anexe. dec l ar a i i l e nv t Or i l or
pent r a' l uar a pm nt ul ui i n
a.ren
o r aponden i c ont r aot ul pr i - 4
vi nd ar enda. r ea pm nt ul ui c o~i i
di n Bi c az j ude ul ar a .
Material referitor la ar end
oomunel Oapt ur a j ud. Pr ahov
(ooresponden,roluri pent r u
c ons t at ar ea pm nt ur i l or c o-
l ar e i bi s r c e t i , bor d r our i
desumeI incasat di n ar nd. )
t er i al r ef er i t or l a c edar ea
d c t r e CasaSc oal el or at er -
nului dinc omuna ur a i;loarei
~udetul Prahova.
{coreapondent,schie de plan,
f er at e, pr c es v r bal de pu
n rea terenului 1npoeasunea
Cas ei Sc oal el or . )
Cor es ponden i hot r r ea
Cona. c omunal " 1 t i , r ef er i -
t oar l a arendal ot ul u1 c o-
l ar di n s us numi t a c omun
Cor es ponden i c ont r ac t
referito'are l a arendapmn-
t ul ui c ol ar din comuna
Oondurt u judeul Pr ahova.
Oorespondenr ef er i t oar l a
ar enda. trenului c ol ar din
c o . Oor l t es c u j ud. P. r ahov
Mat r 1al r ef er i t or l a ar enda
t er enul ui o i idi n c omuna
VH1denij ude ul Pr ahova. -
( c or e~onden . memor 1u, r ef er at .
pl an de s i t ua i a l oc ul ui . )
at i al r ef er i t or l a ar end
,pmntului c ol ar din c omuna.
Hai manal el e judPr aho' Va.
( c or e~ond n , c opi e de pe -
r apor t ul pr i mr i ei c omun i.)
Oor e~onden r ef er i t oar e 1
arendaterenUlui ool ar din
com, gur 1j ude ul Pr ahova.
Cor sponden i declaraii
fr i t oar l a ar enda t er enu-
rilor colar din comunelej u. .
d ulUl. Pr ahova. / /
106
16
9-
10
2
20
15
10
26
1901- 1902
19 1- 1902
10 -
2
li-
6
5
74 56/ 10
75 56/ 11
76
77
78
79
80
81
82
83
56/ 13
63/ 5
63/ 7
63/ 9
63/ 17
63/ 18
69/ 2
69/ 6
'84 70/1
Cor ~onden , pr oo ver bal de 6
oons t at ar , r ef er i t oar e 1 ar enda
te nu1ui c ol ar din c omuna
Cr bune t i j udet ul Pr ahov
Oor es ponden r ef er i t oar e l a 6
ar nda t er enul ui oo1ar di n
c omuna Ghar ghi j ud. Pr ahova.
at r i al r ef er i t or la c dar e
t ar nul ui di n oomuna Capt ur a
.;judeul Prah va.
( c or es ponden . dec l ar a i e ,
s c hi e da pl an. )
Oor es ponden pr i vi nd aoh1-
t ar a ar enz i l or l ot ul ui c o
lei i bi s er i c i i di n c t unul
St ar 1 a j ude ul T l eor man.
Cor es ponden pr i vi nd t oc aaar
ar enz l or de pe pm nt ur i l e c
dat e COal e! i bi s r i c i i di n .
c omuna Mgur e1e j ud. Te1eor . man.
Anexe 1895- 1902.
Cor es ponden c u pr i vi r e l a
cedarea conacului mo i ei
ur dea e
V
1 ar u i n f ol os ul
i pent r u i ns t al ar a c oal e1
din ctunuJ. CIdraru.
Oor s pondenX pr i vi nd pun r e
ar enz i i pml.ntului c oal ei di n
c omuna Boo tu j ud. ~el eor man
.
1901- 1902
1901- 1902
10 1901- 1902
50
28

1901- 1902
1901- 1902
1901- 1902
1901- 1902
Dclaraiile invttori10r
r tiva l a i nt r ar a lor hl
pos es i l ot ur i l or c ol ar ca
ar nda i n baz a or di nul ui cir-
c ul ar al mi ni s t er Ul ui .
C r er i pent r u aj ut oar de tu-
di i n s t r i nt at e.
< tablouri nomi nal e d c ei c
au pr i mi t aj ut oar i f ondur i l e
di n c ar e au pl t i t . )

84
75
Cer er i pent r u aj ut oar e de s t u-
dii in s:brintatetablouri no-
mi nal a de c ei c ar e au pr i mi t
aj ut oar e f ondur i l e di n c ar e
a- au pl at i t . .
Actedi n ani i 1898- 1899.
Fondul I or gu Angel e~c u. 18
Cor es pondent i nt r e admi ni s t r a i a
Cas ei Sc oal el or , 8er v eiul Cont a-
bi l i t vi i di n i s t er ul Cul t l or
i Cas a de Depuner i r f er i t ar e 1
s um pr evz ut
V
i n bug tp ex. 1901-
1902 d a f i vr s at 1 s t at di n
1/
113
- 11 --
f
1
.5
7 2 3
4
85
86
87
88
8
90
70/2
7
70/5
70/ 7
70/9
di n f ond pent r ui nt r e i ner ea
unei el eve or f ane di n z i l ul
El ena Doamna.
FondUl s t r o B l l oes c u.
Cor es ponden i nt r e i ni s t er ul
I ns t r uc i uni i Publ c e, Cas a
Deptmeri ~i Di r c i a Li c eul ui
Codr eanu an l egt ur eu pl at a
el evi l or bur s i er i di n ac es t
f ond. .
( bor der our i de aet e j us t i f i c a-
t i ve. t at e de pl at al e el -
vi l or bur s i er 2, pe per i oada
i anuar i e- dec embr i e 1901- 1902,
c hi t an e. )
Fondul Bl ar ember g.
Cor es ponden i nt r e Cas a SCoa-
l el or i r evi z or at ul c ol ar al
j ude ul ui I l f ov r el at i v l a d
c er nar ea pr emi ul ui " Bl ar ember g"
c el ui mai bun el ev abs ol vent al
c ol i di n c omuna Cc i l a 1 j ud.
I l f ov c t i c or es ponden c on-
t abi l r ef er i t oar e l a c apl t al i -
z ar ea c upoanel or del a ef ec t el e
c e c ompun par t e din f ond.
Ac t e j us t i f i c at l ve.
Cor es ponden r ef er i t oar e l a
nei nt el eger i l e i vi t e i nt r e
Cas a Sc oal el or i Fac u1t at ea
de Teol ogi e c u pr i vi r e l a do-
na i a def unc t ul ui Epi s c op
Si hes t r u Bl nes c u. .
Fondul Al. Andone s e u,
Oor es ponden i nt r Cas a seca-
l el or i admi ni s t r a i a f i nanc i ar
a j ude~ul ui Pr ahova pr i vi nd pl at a
ar enz i ~ mo i ei Ht c r u pr opr i et a
t a def unc t ul ui donat Az l l ul ui
El ena Doamna.
Anexe, doc ument el e Cas ei de Depuner i
i al e a~i ni s t r a l e1 f i nanc i ar e
Prahova.
59
,30
16
21
ondul I oan Buz nea. 13
Cor es ponden nt r e MLni s t er ul
I ns t r uc i uni i Publ i c . c ons i l i -
ul de avoc i pr ef ec t ur a j ud.
D mbovi a r ef er i t oar e l a c hema-
r ea n j udec at pent r u abuz de
nc r eder e a !)"'lui.C Cons t ant i ni u
exec ut or ul t es t ament ar al def t mc
t ul ui .
Oor es ponden nt r Cas a Sc oa- 25
l el or . r ef ec t ur a j ud. Tel eor man
i r ev z or at ul COl ar pr i vi nd
"II
. ,
19o; L- 1902
1901- 1904
12 -
-lOO-
a 6 2 4
91
92
l
93
71/ 1/ 1
71/ 1/ 2
71/ 1/ 4
94 71/ 1/ 6
95
96
?1/1/?
71/ 1/ 9
1gat ul d f unet ul ui i bai 1
dj er ol u pent r u c ons t r ui r ea
unui l oc al de c o v c
anova j ud tul Tel eor m. an.
ondul Ioan Cr c i un u, lP4
at er i al de or di n gener al e-
r i t or l a adm1ni s t r ar f ondul ui
c ol " 10 Or ei unes c u.
( c or es ponden i nt r e Cas a Seoa
1 l or i admi ni s t r i a ool i i .
i nvent ar e de bunur i exi s t ent t
se i mbr i de per s onal . c hi t ant
de pr i mi r a s al ar i i l or . pr oc es e
v r bal e de i ns pec i e. )

ondul Cr c i unes ou. 114 1901- 19 8


Ac t r el a. t i va l a pr oc es ul pur t at
del a 1901- 1908 i nt r e Oas a Sc oa-
l e10r i Mo neni i Dobr ot mi r
l at i v 1 mo i a Dobr ot a donat d
I on Cr c i unes c u pr i mr i ei i z i l .
( c opi i d pe ac t 1de pr opr i
t at e mc ep . m. d di n anul 1828.
Aet e anexe i neepi nd di n 1 , . )
Fondul I on Cr oi unes ou. 13
Cor es ponden nt r e Cas a Sc oa-
l el or i admi ni s t r at or ul mo i ei
Mat i a Tr vi anoa.
( c or es pond n r ef er i t oar e l a ad-
mi ni s t r ar ea mo i ei . )
Fondul I on C~~c i unes u.
Cor es ponden nt r Cas a Sc oa-
l l or i pr e ec t ur a Buz u r ef -
r i t oar e l a r ei noi r ea c ont r ac t u-
l ui de ar endar pr i n 110 t at i
a vi ei Dumbr ava di n c om. Tohan
j ude ul Buz u.
Fondal Cr c 1unes c u I on. 122
Cor es pond n pent r u ar ndar ea
mo i ei Cr c i une t i i r oai c .
c omuna Oes l u j Ude ul Buz u.
Pr opr i et at ea c ol i i I on Cr c 1unes c u
di n Mi z i l t r c ut s ub di r ec i a
dmi ni s t r a i ei Cas 1Sc oal el or ,
c or es pond n i pr oc es ver bal
pr i vi nd l i c i t a i i l e pent r u mo-
i e i pr oc es e 1nt ent at e l oc -
t or i l or di n v e1nt at pent r u
i nel ear ea mo i ei .
Fondul I . Or c i unes c u. 103
Cor s pond n i t at e de pl a. t a
s al ar i i l or i di ur nel or p r s o-
nalului 1nsrci:o.atc u llgri-
j 1r - s mo 1i l or , pdur i l or , 1 ac a-
r et l or di n a r ea I on Cr c i un s c u
.
\

II

-
13
-
201,.
1 2 3 4
5
6
[~ 97 91/ / 10 ondul I on Cr c i unes c u.
43
at er i al r ef er i t or ~a admt ni ~
t r ar ea mo i ei Topor u adm1ni
t r at de Cas a Sc oa, l el or .
( c or es ponden i nt r a Cas a Seo
l el or i pr ef ec t ur a Buz u, pr o-
c es e ver bal e de l i c i t a i e pent r u
ar endar e mo i ei , adr es e ~ent r . U
c t r e . i ni s t er Ul Fi nan
5
el Or pen-
t r u nepl at a ar enz i l or .
98 71/ 1/ 11 ] ' ondul I . .Or c i unes c u.
102
Mat er i al r ef er i t or l a expl oa-
t ar ea bi l or Boboc ! di n f ondul
I on Cr ~c i unes c u admLUi s t r at do
Cas a c c oal el or .
( c or es ponden nt r e Cas a Sc oal el or
i admi ni s t r a i a c oal e! I on
Cr vc i unes c u, pl at a s al ar i ul ui
pr eot ul ui bi s er i c i i di n Boboc 1,
c ons t r uc i i l e i pl anur i l e
baz i nul ui pent r u bi . of er t e.
devi z e J nt r u r enovar e. )
99 71/ 2/ 3 Fondul E~i s c op I noc en 1e
277
Ki Ul es c u.
- er i al r ef er i t or l a admi ni s -
t r ar ea mo t eni r i i l s at d
t es t at or .
( c or es ponden , bor der our i de
bur s . buJ et e i pr oeet e de
buget a de veni t ur i i c he1t u~
i el i , f ac t ur i , c hi t an e , dupl i c at
de bor der our i al ac t el or j us -
t i f i c at i v a l i c . Al e~. Ha deu
di n uz u, l i s t e de' el evi i c ar e
au pr i mi t aj ut oar e. )
100 71/ 2/ 7 Fondul Caz ac ovi c i .
37 1901- 1902
Mat er i al r ef er i t or l a s ubven i i
ac or dat e c ol i l or r om ne di n
Mac edoni a.
I
( c or es ponden , r apoar t e , bor de-
r our i de vaJ . . or i de bur s , c hi t ant e. )
101 71/ 2/ 8 ondul Dr . Chi r i az i .
29 1901- 1902
at ar i al r ef er i t or l a i nt r et i -
ner ea el evi l or bur s i er i .
( c or es ponden , f ac t ur i , c hi t t ,
bor der our i de val or i i oper a-
i uni de bur - s v)
102 71/ 2/ 11 Fondul Mor i t z Kat z . 22 1901- 1902
Cor es ponden i c opi e de pe
t es t ament ul def unc t ul ui Mor i t z
at z c ar e l as 2000 l ei c ol i -
l or dL~ or a ul Pi at r a j ud. Neam
pent r u mbr c mi nt ea el evi l or
s r ac i .
: J : ~
x
..
twre-sp:onQen:rFrivt:n~xhcrtlrn~
-- 14 -
". 1l-
(
1 2 6 4
5
10; 72/2
104 72/6
105 72/8
10 6 72/9
10 7 72/10
108 72/ 1;
."
10 9 7313
l J . o 74/ 2
Fondul Mar i a Dumi t r u Tei ul eanu. ' 6
Cor es ponden pr i vi nd hot r nl c i a,
a ez ar ea s umel or ; l pl anul c o-
n c al mo i ei uni a Domneas c
di n c omuna Tei u j ud. Ar ge .
Fondul Pr oc op1e Fl or es c u. 144 1901- 1906
Cor es pondeb pr i vi nd i nvent a-
r i er ea ac ar et el or i pdur i l or
de pe mo i a def unc t ul ui Pr oc op1e
Fl or es c u di n c om. Tut e t i j ud. I a i .
( ac t e, r ec i pi s e, f ac t ur i r ef er i -
t oar e l a di ver s e c umpr t ur i .
r epar a i i i i nvent ar ul i ns t i -
t ubul ui Pr oc op1e Fl or es c u c om.
Tut e t i J ude ul I a i . )
Fondul Pr oc opi e Fl or es c u. 154 1901- 1902
Cor es ponden i f ac t ur i . t at
da pl at a per s onal ul ui i ns t i -
t ut ul ui Pr oc opi e Fl or es Qu di n
Tut e t i j ud. I a i .
Fondul Pr oc opi e Fl or es c u.
Cor es ponden ~r i vi nd ar en-
dar ea mo i ei Taut e t i j ud.
I a i .
( c ont r ac t e, bor der our i de s um -
l e i nc as at e di n ar end, pr o c t
de r egul ament i nt er n al or f e-
l i nat ul ui . )
72 1901- 1903
28 Fondul Pr oc opi e Fl or es c u.
Cor s ponden pr i vi nd mpr u-
mut ul f c ut de c omuna Tut e t i
j ude ul I a i ' pent r u i ns t i t ut ul
Fr oc opi e Fl or es c u.
Fondul Fane ( St ef an) El ef t er e s eu. 3
Cor es ponden pr i vi nd dona i unea
d 5000 l ei f c ut de def unc t a
or f el i nat ul ui di n oc ani p -
t r u pr emi er ea a10 abs ol ven i
a or f ' el i nat ul ui .
1901- 1902
Fondul Th. G ul es c u. 18
Cor es ponden nt r e Mi ni s t er ul
I ns t r uc i uni i Publ i c e i Dir c 1a
c oal e! s ec undar e de f et e de gr I
di n B r 1ad n l egt ur c u t r i mi -
t er ea s umel or anual e pent r u pr e
mil. di n donaunea T Gi ; u1es c u.
1901- 1902
2
ur s i
II

- 15 -
1
6
2
3
4
5
111 74/7
U2 74/8
113 74/9
114 74/10
115 75/2
116 75/3
i n l egt ur c u nc as ar ea c upoa-
nel or c e c ompun f ondul Ana
Mus c el eanu.
Luc r r i r ef er i t oar e l a i ndepl i -
ni r ea f or mal i t i l or de puner e
i n pos es i a Cas ei Sc oaTel or a
aver ei i mobi l i mobi l e t
t at e de def unc t ul Ki r c ov ur at
" Az i l ul ui El ena . Doamna" .
89 1901- 1905
Fondul Ion Le . 19
C r e~onden i nt r e i ni s t er ul
CUl t el or i r evi z or at ul c ol ar
uc eava c u pr i vi r e l a s t pi ni r e
de c t r e Cas a Sc oal el or a pm1n-
t u1ui l s at de def unc t I on Le
n c t unu1 Ro ea c om. Bogdnes t i
j ude , , ~ Suc eava.
Bor der ou de ac t e j us t i f i c at i v
pent r u pl at a t axel or c t r e s t at .
Fondul Pr . T. or eanu. 9
Cor es ponden i nt r a pr ef ec t ur a
j ude ul ui [ ehedi n 1 Oas a SCoa-
1el or r el at i v l a t er enul donat
de T .rlor eanu pent r u c oal pr e-
cum C! bu, . : ) et uladmi n! s t r a i i
f ondul U1 pe ex. 1902- l 903.
_ ondu G. A. Ma oc or dat . 20
Cor es 90nden nt r e pr ef ec t ur a
j ude ul ui Vas l ui , Oas a Sc oal el or
i r evi z or at u1 c ol ar r el at i v l a
t r enul d de Mavr oc or dat c om.
R di n j ude ul as l ui . pent r u c ons -
t r uc i , unei c ol i . Pl anur i l e d
s i t ua i e al e c ol i i .
ondul I os i f Ni c ul es c u. 360. 1901- 1902
Cer ri pent r u ac or dr i de bur a
i aj ut oar s t uden i l or di n s t r -
i nt at , di n ac es t f ond. '
( c er er ea Mar i ei Vant ur a i Geor ge
pt r a c u) .
Anexe, ac t e j us t i f i c at i ve pent r u
oum l e r ac t i ve.
1901- 190' ;
1901- 1902
1901- 1903
Luc r r i r ef er i t oar e l a dona i a
i a6c ept ar ea dona i ei f c ut
c omunei V nt or i i - eam u de
h~andr i t u1 Chi r i ac Ni c ol au
judeul eam,
( c or s ponden , ac t e de dona i e,
dec i z i e r egaI . )
72 1901 1906

II

- 16 .
1 6 4
5
l l ? 76/ 1/ 1
118 76/ 1/ 5
119 76/ 1/ 6
120 76/ 1n
121 76/ 1/ 8
122 77/ 1
123 77/ 2
24 77/ 7
ondUl Cons t ant i n fG f7 a c / ; ~ 2
Cor es ponden pr i vi nd i nc a ar e
c QPoanel or ef ec t el or c e c ompun
f ondul Oons t ant i n Pal adi .
Tr ec er ea l egat ul ui l s at pr i n
t es t ent . de O. Pal adi de s ub
admi ni s t r ar ea Oas ei Sc oal el or
s ub admi ni s t r ar ea pr i mr i ei
BUCl l r 3t i .
1901. . 1902
Cor es ponden pr i vi nd i mpr ej
mui r ea c ol i i uPr Ddes c u" di n
c om. Hor ez u j ud. V l c ea.
( l c i t a i i . publ i c a i i pent r u
' a. r end. a. r ea pr opr i et i i c ol i i
pe l i i mp de 5 ani pr ec um i bu-
get ul de veni t ur i i c hl et ui el i
al c ol i i pe ani i 1896- 1897,
1997- 1898, 1898- l 899
t
1899- l 90o. )
Fondul I on Pr of i r es c u.
Mat er i al r ef er i t or l a ef ec t u-
ar ea t es t ament ul ui donat or ul ui .
119 1901- 1902
16 1901- 1903
Cor es ponden r el at 1v l a l egat ul 23
de 1000 l ei l s at de c t r e El ena
Paul i ev Az i l ul ui El ena Doamna.
Cor s ponden r ef er i t oar e l a
donaiLa III ui t er en de c t r e
pr opr . 4. i D. Pl eni c eanu i n
c omun VI den j ude ul Gor i j .
pent r u c ons t r uc i a unu' l oc al
de c oal . Aut ent i f i c ar ea de
c t r e Tr i bunal ul I l f ov aac t u-
l ui de d na ' e pr ec um i apr
bar ea de c t r Cas a Seoal l or .
7 1901- 1902
Fondul Radu Si moni de.
Cor es ponden i aet in leg-
t ur c u el...'1'loatareai s upr a-
vegher ea p&dur i i Br ebeni - Ol t .
( r apor t ur i ale gar di eni l or ,
pl at a l or . )
Fondul Rduc anu Si mon1d
t er i al r ef er i t or l a ac or dr i
d bur s e pent r u s t udi i i n s t r -
i nt at e
( c or es ponden , c er er i de aj ut or ,
c er t i f i c at e, bor der ou or donan e
d pl at dec i z i i mi n s t er i al e. )
Fondul Rdu~anu Si moni de. 242 1901- 1905
Mat er i al r ef er i t or l a f i ot r ni -
c i mo i ei Br ebeni j ud. Oi t .
( c or es ponden , r apoar t , r ec 1
pi s e, f i de c hel t u1el i . memor i i .
cit a i : t . . ,contes'l;aii , l i s t a vecinilor t
or donan e de pl at , hot r i r ea
t r i bunal ul ui di t i t r i c t ual Ol t i
hor ea I nal t ei Cur de Cas a i e
i J us t ~ i e. ) . , .
146
148 1901- 1902
.. 17 -
2
.3
4 6
.5
125 77/11 1901- 1905
126 77/6
127 79/ 1
128 79/ 2
129 79/ 6
1, 30
90/ 1
ond iha11 i E11za St r oes c u. 66
Oor es ponden , c opi e de pe ac t ul
de dona i e , devi z , pl anul de CODS-
t r uc i e i pr oc es e ver bal a pr 1- '
vi nd c ons t r uc i a c ol i i di n c om.
Ker mez u j Ude ul I a i . di n ac es t f ond.
Fondul C. 5t ni c i u.
Cor es ponden pr ' vi nd t es t
ment ul de~unc t ul ui C. 8t ni c i u
pr i n c ar e doneaz 400 gal beni
pent r u ~t r e i ner ea c ol i i di n
Tg .' 1c i u, c ar e ur me z a s
conatn-uf ,
16
ondul Chi : bi - &Vas i 1es c u.
Cor es ponden pr i vi nd hot ar 1
mo i ei di n c omuna Bi l c ~ur e t i
j ud. D' " bovi a precumi pl anul
c ono ' c al mo i ei .
8
Fon ul Chi r Vas i l es c u.
or eopo den pr i vi nd i nc as ar a
val or i i c upoanel or de ef ec t e
del a bur s a di n Buc ur e t i .
St at de l at a s al ar i i l or oame-
ni l or d s er vi oi u a pdur i l or
mo i . pdur i i c ol i i pr -
mar e t l Ohi r i Vas i 1es c u
ft
din
c om. ic ' ur a t i jUd.Dimbovi
p t r ' i a. nuar i e- apr i 1i .
i uI i - oc t ombr i 1901 i i anuar i e
1902
( publ i C -~i' , l i ei t a ' ipe nru
ar end c a mo i ei Chi r i
V ~ I es ou p. o ~ r i oad d
5 Li s t e de c hel eui e1i l e
f Vc u . de s c r et ar ul c ol i i .
t abl o~ ~a l evi ! oar au pri-
mi ~ C
V
i pent r u pr emi i di n
acesbi'o .)
185
"
1, 3 1901- 1902 Fond~l l ex. Zi s s u.
Corespondezr pr' vind donar a
unor sumede bani pent r u cump-
r ar e de c r i pent r u pr emi er ea
1 vi 10r s i l i t or ! di n Cr ani i
da J os c omuna Copuz a j Ud. I l omi
la :gritul anul ui colar 190
1901"
(00 spondezrtpr i vi nd i nc a area
v or i i c poanel or de ef ec t
del a bur s a di n Buc ur tie)
LUCJ : ' p. r i r ef er i t oar e l a admi ni s - 8,3
t r ar c a c oa! is ec undar e de f et e
Penet i s Zur mal e di n ~ l a.
( i nvent e de bunur i e ~s t nt a,
bu
o
et
1
1l de veni t ur ' ic hel " l : i u-
i e1i p nt r l i nt r e~i ner ea c ol i i .
l i s t o de bs n e e p f as or i l or . )

. ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18
26' - .
Nr.
Crt.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
2
Registru-jurnal privind nregistrarea
ordonanelor deplat.
148
CUPRINSUL
UNITII DEPSTRARE
Anul sau
anii Nr. Observai i
extremi filelor
3
Proces-verbal de constatare, referate,
caiet desarcini, decizie ministerial, contract
de mprumut privind construirea colii din
comuna Sruleti, judeul Buzu.
Coresponden, planuri, tablou pentru
materialele de construcii, deviz privind
construirea colii din comuna Putineiu,
judeul Vlaca.
Bugetul acestei comune( 1896-1897).
Caiet de sarcini, deviz de materialele
necesare, planuri privind construirea colii
din comuna Conteti, judeul Dmbovia.
Coresponden privind colile primare
care nu au terenuri pentru grdini sau
terenuri mai mici de 5.000 m.p., necesare
practicii agricole. Tabele cuaceste coli.
4 5 6
131
132
133
134
135
(16)
1901
1901-
1902
68
25
88
rv I IST RUL INVATAMI ~ULUI SI CULTURII
= = = = = = = = = = - = = = = ~~= = = = ~~= ~= = = = = ~= = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= :
Nr. - Nr . C in t,.. Nr. Date Ob
c r b. vec hi on U ui, f i I ext r em s.
~= = o= = = = = c = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = ~= = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~= = = = : = = = :
1 2
3
4
5
6
1 1/1 74
1. 2
1/2
1/ 5
.. ,
j
4 2/1
5
8/2
6 8/3
?
Cor es ponden- i t at e de pl at a
di . mal or i a r e i ner i l or de 10%
di n s al ar ' i pent r u p r s onal u1 ad.
mi ni s t r at i v al Cas ei Sc oal el o
Co es ponden i t at e de pl at a
per s on l ul u' de s er vi c i u al ad-
mi ni s t r a ~e~ Cas ei Sc oal c l or pe
ax. 1902.
Cer er i i dec i z i i de numi r i pr i .
vi nd per s onal ul admi ni s t r a i ei
Cas ei Sc oal el or .
( c r er ea l ni Gh. Co buc . )
Cor es ~onden eu di f r i t e j ude e
r f er i t oar e l a buget el e c om~~al e
pe anul 1902. Pr oec t e de buget i
buget e , e r - er i de aj ut oar e.
Mat er i al r ef er i t or l a ac or dar ea
de aj u oar e bne t i pent r u c s -
t O. . l . ' i e i des c hi der i de at el i er e
unor abs ol vent e al e az i l ul ui
El ena Doamna.
( c er er i dovez i , c ont r ac t de t ov-
r i e. )
n! at er i al r ef er i t or l a ac or dar ea
de aj u- Goar e cu mbrcminte el e-
vel or or f ane del a Az i l ul El ena
Doamna.
( c er er i i ac t e j us t i f i c at i ve. )
Cor es ponden c u pr i vi r e l a nu-
mi r ea c opi t i l or l a r evi z or at e-
l e c ol ar e. s t at e de pl at a
c opi t i l or del a r vi z or at e1e
c ol ar e di n " I ar s e j Ude e.
II

30
220
60 1902- 1904
469
2
-
.". 2
-
1 2
.3
1.).
5
6
8 10/ 2
Fondul I or dac he Cos uac he. 116
. Cor es ponden r ef er i t oar e l a pl at a
s ubven i ei per s onal ul ui par ohi al
al bi s er i c i i di n c t unul Lupen1
c omuna Hudes c u Mar i a ( Dor ohoi ) .
Chel t u' e111e de nt r e i ner e al e
bi s er i c i i c t i al e c ol i i
Cos t c heas c a di n ac el a c t un
di n f ondul I or dac he Cos t ac he.
St at e de s al a. r i i pentmu per s o-
nal ul bi s er i c i i i al c ol i i .
9
10/ 3
Copi a t es t ament ul ui i c ol ae Sof i anu. 25
c u di s poz i i i l e t es t ament ar e pent r u
i ns t i t ut . Rec unoa t er ea i ns t i t ut ul ui
c a per s oan j ur i di c ~, t at ut ul i bu-
get ul i ns t i t ut ul ui pe ex. 1902.
10 10
Cor es ponden , buget i c ont ul d 15
: ; >es t i uneal f ondul ui Mel c hi s edek
epi s c opul pe anul 1901- 1902.
11 10 /5 Cer es ponden- r ef er i t oar e l a c on- 24 1902. . . 1903
t r ol ul Cabei Sc oal el or as upr a
s t ua ei i b et ul u1 c ol i i
I on Gher - s s i di n c om. Fundeni
Gher as s i j ud. I l f ov. Bi l an j us -
t i f i c at i v de pl at a s al ar i i l or i
c or es ponden pent r u c api t al i z ar ea
c upoanel or del a ef ec t el e c e c ompun
/
f ondul " N. I . Gher as s i
tt

12 10/7
Cor es ponden i c opi a buget ul ui
9
peex. 1898- 1900 al c oal ei pr of e-
s i onal a de f et e di n Tec uc i .
s t at ut l e s oc i et i i " Doamnel or
Rom ne" di n Tec uc i .
Anexe di n 1901- .
13 10 Buget ul de veni t ur i i c hel t ui el i EJ l
a~ f ondul ui de veni t ur i i c hel -
t ui pl i al f ondul ui s emi nar ul ui
Mi t r opOl i t ul Ni f on pa ex. l 902.
14-
10/ 9 Cor es ponden c ont da ges t i une, 19
pl an. buget pr vi nd mbunt i r i l e
admi ni s t r i ei f unda i ei I oan
Gr c es c u di n c om. Br det u j ud. Dol j .
15 10/ 10 Oor s ponden i buget . t at e de 19
pl at a per s onal ul ui c oal ei Luc a
Moi s e di n Pl oe t i pe ex. 1902- 1903.
16 1 / 11 Buget Q1 c as ei D. POpovi c i di n 28
Cr i ova pe ex. 1902- 1903.
( c or es ponden pr i vi nd t i p-
r i r ea una c ur s de menaj pent r u.
el ev l e c ol i l or de menaj . )
.'

/1

- 3 -
1 6 2 3
.5
Buget ul Cas ei Sc oal el or pe anul
1902- 1903-
Cor es ponden ~ i bU5et ul c oal e!
pr of es i onal e de f et e di n Tr .
Mgur el e pe ex. 1901- 1902.
Dar a de s eam des pr m r aul
oc i e ~ i i pent r u nv t ur a
. // .
- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
17
18
19

20
21
22
24
2.5
26
27
10/ 12
10/ 13
10/ 14
10/ 15
10/ 16
17/ 10
10/ 18
10/ 12
10/ 20
10/ 22
10/ 27
Buget ul f unda i uni i ' Pe r ac he
" i c u Mi r c ea dl l l Cr ai ova.
Cor es ponden pr i vi nd admi ni s -
t r a i a mo i ei donat e c omunei
de d f unc t a Smar anda Co s t i n.
Cont de ges t i une i buget de
c hel t ui el i l e f c ut e c u nt r e-
i n r ea c oal ai Ec at er i na
S- e r c c a di n c omuna Vl eni j ud.
Roman.
17
33
36 Buget el e c omunel or di n pl as a
Bi s t r i a nt oc mi t e pent r u c o-
l i l e s i t uat e pe pr opr i et i l e
pr i nc i pes ei Pul c her i a de Sayu
Wi t t gens t ei n j ud. Bac u.
Beget ul de veni t ur i i c hel t u- 14
i el i pr c um i c ont ul de ges -
t i une al f unda i ei Hr i s t es c u
Bouneanu di n c omuna Mi hi l eni
j ud. Dor ohoi pe anul f i nanc i ar
1901- l ~o2.
BUGet dc veni t ur i i c hel t ui el i 17
pr ec um Gi un bor der ou de c hel t u-
i e1: 1c ef ec t uat e di n f ondul D.
Andr ees c u admi ni s t r a i a Cas ei
Sc oal e or - di n c omuna Car ac al i n
anul 1902- 1903.
s t at ut ul Soc . Reuni un~i Femei l or 3
Rom ne di n Iai edi t at c u oc az i a
i mpl i ni r i i a 25 ani a c oal ei
pr of es i onal e de f et e i nf i i n at
de S. R. . R. di n I a i .
Pr oec t u1 de buget al s oc i et i i 8
pent r u nv t ur a popor ul ui di n
I a i pr ec um i dar ea de s eam
des pr 0 ac t i vi t at ea s oc . pent r u
nv t ur a popor ul ui r omi n di n
I a i pe per i oada 1899- 1903 vot at
de Adunar a Gener al .
Bu~et u1 bi bl i ot ec i i Begi l l a 1i ~abet a 4
di n _ lexandria preaumi c ont ul
de ges t i une pe anul 1901- 1902.
8
21
5
1902- 1903
1902- 1903
-

\
iJ .
- 4 -
1 6 2
. 28
29
31
10/ 28
12/1/4
12/ 1/ l 1
30/1/;
; ; 3/ 2
341311
34/2
Cor es ponden i b~get ul c oal ei 8
c omuni t i i i s r ael i t e di n Rm.
Sr aG pe anul c ol ar 1902- 1903.
Cor es ponden r ef er i t oar e l a 16
pr oc es ul i nt ent at d Lei ba
Conor di n Rduc neni j ude ul
Fl c i u pent r u ur mr i r a i po-
pr ~r ea de c t r e Mi ni s t er ul I n
t r uc i un i Publ i c e a nnei s ume
de bani dat or at de D. i i c r opol ,
f os t ant r epr enor pent r u c ons t r u-
c i a colii r ur al e din Rduc.neni.
( c i t a i i , pr oc es e ver bal e, c ar t e d
j udec at . )
Fond Constans Dimonlhsie. '. 158
Cor es ponden r ef er i t oar e l a
pr oc e eul , dint:r-e Mi ni s t er ul
Illstruciu.mii Pl i Lbl i c ei admi-
ni s t r a i a fondului Cons t ans
Di moni s i e di n Tg. Oc na j ud. Bac u
pent r u t r ec er ea l ui l a Cas a
Sc oal el or .
( r ~poar t e de gestiune,bugetul
f ondul ui pe 1903- l 904, c opi i de
pe ppi ni a Q. Qd vul ui de i ns t r uc ~i e. )
M t er i al r ef er i t or l a i nf i i n- 499
ar ea i c ul t i var ea gr di ni l or
c ol ar e pr ec um i l a pr emi i l e
ac or dat a c el o" ' : ' ev: den i a i i n
ac c as t ~ ac t i vi t at e.
~c or eG onden , or d nan e depl a-
t , t abl our i de c ol i l e de pe
l.... nfi care au f'unc'~ionat ,gr-
di nl . , o er t e. )
Ooreoponden i c opi e depe 4-
hrisovul domnit o ul ui I on Ghe.
Car agea c u privire l a dona i a
f c ut de I . B. Spet eanu bi s er ' -
c i i Ghenoai c a di n mom. Tohan
judeul Buzau.
. l at er i al r ef er i t or l a c ons t r uc i a 84-
COl ar di n c omuna J upc a- s t r bai a
Gemeni j ude ul Mehe i u i .
( c or enponden , c er er i de aj ut oar t
:planuri.)
'late~"ial r ef er i t or l a c ons t r uc i 48
c ol i l or r ur al e in jud. u c e ,
( c or 0o~onden , pr oc es e ver bal e,
s c hi e de pl an. )

II

190 2-190 3
1902- 1904
1902- 1903
- ,
2 4 6 1 5
34/ 3
Cor es ponden r e~er i t o l a 17
. c ons t r uc : : t . i ccLar- e rurale n
j Ud l : Team .
Ac t e anexe di n anul 1901.
Mat er i Ql r ef er i t or l a c ons t r uc i i 20
c ol ar e r ur al a i n ' ude ul Ol t .
( c or es ponden , pl anur i i c on-
t r ac t . )
35
; 1+ /4
37 34/ 5
[ t er i al r ef er i t or l a c ons t r uc i i 25
eco.l.arco r ur al a n j ude ul Prahova.
( c er er i , t abl ou de c aal el e c ar e
au c ont r o. c t at mpr wn. ut ur i pent r u
c ons - r uc i i ~c ol ar e. )
I at er i al r ef er i t or l a c ons t r uc 19
ool ar o r ur al a di n j Ud, Put na.
c or es ponden , f oai e de l i c i t a i e,
pr oc s ver bc l ,plan de s i t ua i e. )
Mat er i e~ r ef er i t or la c ons t r uc i i 15
c ol ar e r u~al e i n j Ud. Rm. Sr at
. ( c or s pond~n , pr oc Gs e ver bal a,
memor i i , pl anur i . )
at r i nl r ef er i t or l a c ons t r uc i i 15
coLar e r ur al e in. j ud. Romaua i .
( c or e ponden t pr oc e~ ver ba
l i s t de l i c i t a i i , memor i i )
Mat e' l ?i al r ef er i t or l a c ons t r uc i i 54
c ol ar e, r epar a i Q~i . c umpr r i da
l oc al ur i i t ~r enur i pent r u c o-
l i l e nurae di n j ude ul Roman.
42 ?>4/ 2/ 1o Bat er i a: b r ef er i t or la c ons t r uc i i 37
c ol ar e i c umpr r i de t er enur i
pent r u c ol i l e r ur al e di n j ude ul
Suc eava.
( c or epponden , pr eoc es e ver bal a. )
34/ 6
?A/7 39
40 34/ 8
lI-1
34/ 9
34/ 11 44 Cer er i de c ons t r uc i i c ol ar e
r ur al e de r epar a i uni . i mpr umu-
t ur i , c umpr r i de i mobi l pen-
t r u c oal , f ondur i c ons emnat e,
l emne, t er enur i .
Ac t e anexe di n anul 1901.
at er i al r ef er i t or l a c ons t r uc i i
c ol ar e n j ud. Tel eor man.
( pr oc es e ver bal e. s c hi e de pl an,
devi z e, c or es ponden . )
Cor es ponden i t at e de s al 11
c u s por ul de 10% ac or dat nvt
t or i l or di n di f er i t e j ud e.
69
34/ 2/ 12 62
LJ ,
1/

1902- 1903
1902- 1903
1902- 1904
- 6 .
1 6 2
3
4
5
47
48
9
50
51
52
36
36
44/ 2
49/ 18
49/ 19
49/ 29
49/ 3
49/ 31
56/ 13
Mat r 1al r ef er i t or l a ges t i une 121 1902- 1904
ooal e! pr of es i onal a do f et di n
I a i .
( c or s ponden , bi 1an ur p x.
1901- 1902 i1902- 1903.
Mat r i al r f r i t or l a S s t i une 220 1902- 1906
c oal ipr of es i onal de et e l . M.
i O. ~. Tei ul eanu di n Pi t e t i .
( c or s ponden , bi l an ur i p x.
1902. 1904 1nv nt ar , ac t e j uet i -
fc ti
Cor s pond pr i vi nd s i t ua i 15 1902- 1903
pm nt ur i l or c edat e c ol i l or
p nt r u exp r 1en cu 1vi i j ud.
m. mbov1 a.
Numi r i de s upl i ni t or ! .
Cor s pond n c u pr f ac t ur a
j ud ul ui I al omi a r fr i t oar
1 ar endar a i pl at a ar enz i l or
p. mi nt ur i l or ool ar i bi s r i -
t i .
Oor s ponden i c ont r ac t e d
ar ndar e pm nt ur i l or COl ar
di n j ud t ul I omi .
Cont r ao~ de ar endar e i r ol ur i
p nt r u c ons t at pm nt ur i l or
c ol ar i bi er i c t i di n c -
t unul G j ud. I al omi
Sc r i aor i l r ev1z or at ul ui c ol ar
din I aJ . omit a c t r Mi ni s t r ul
I ns t r uo i uni Publ i c r ef r i -
t oar l a c edar e unui bun mi c
c a pos ed s t at ul pa mo i a
Di c . ' ani pent r u ooal a di n com,
Di c ni s pr a if ol os i t pen-
t r u pr ~c t l c i nv m1nt ul ui
agr i c ol .
' Cor s ponden cu vi z or at ul
c ol ar di n j ude ul I al omi a
r fr i t or l a ar endar a pm n-
t ur i l or c ol ar din c " t unu1
. Andol i n ,POdul Lupi i Ci oo -
n t i 81 bi j ud. l al omi a.
Cont r ac t d ar endar .
Mat r i al r ef er i t o~ l a ar ndar a
c oal ei di n coa, r ot a j ud t u] .
Prahova.
( c or s pond n c opi i d p c on-
t r c t de!nc i ar e. )
. // .
31
13
10 1962- 1903
7
27
21 1902- 190~
2 3 4 5 6
- 7 -
". 2/3~
55 65/ Cor es ponden , c ont r ac t e, r ol ur i
p nt r u oons t t ar e pm nt ur i l or
c ol r , pr ea v r b 1 i l t e
at a pr i vi n ar end r e pmi n tll-
r i l or c ol ar e di n j ud. TI l l c a.
Cor s pond n pr i vi nd i nv -
m nt ul pr aot i o agr i ool di n j ad.
Vas l ui .
Ap l uI C s 1 Sc oal el or c t r pr o-
pr i 11r ur al i .
ondul I i oul c u i R. 1 oni d. . ~3
C r r i d j ut oar e bn t i pent r u
t udi 1 1n t r i nt at e i t bel e de
ur i r i di n f ondal I o i t Ni c ul e ou
1Rduoanu Si moni de pe anul 1900-
1902.
52 1902 1903
56 6~2 69 1902- 1903
57 69/ 1
58 69/6
ondul I os i f Ni c ul c u.
Cor ponden r f er i t o r l a oor -
dar ur s el or t Uden e t 1 pent r u
s t r 1nt t e pr i n c on ur di n f on-
dul I os i f i oul e c u.
Copi e de pe t s t ment ul Bor nes c u 3
dr i pr i n c ar e 1il un l eg t
c oal i di n pl s Cr i c ovul u1 j ud.
l?r ov li' z i l ul u1 l en Do ma.
8 1902. 1903
59 70
60 71 ondu1 B C t z . 8
Cor e pond n r l at i v 1 c c ept ar
i et 1d aoc pt ar l eg t ul ui
d 200 l ei 1 o p rt di n val oar e
unui i obi l l t d t t t or ul
B. Cat z p nt r u mbr c m1nt l evi l or
s r ac i di n or a ul Pi t r a N m .
( c opi d pe., t ment ul di n 1901. )
Copi d P ts t am nt u1 do t or ul ui 4
Cons t ant i n 1 ou t es t ament f c ut 1n
anul 1889.
61 71
62 71/ 1/ 1 Fondul Ro c Codr anu.
s t t d pl t al per anal u1ui
di d et i o 1 eo 11pr of es 10n l e
N. o c a Cod ean
Si t ua i i pr i vi n c hel t ui el i I
z l ni e pent r u nut r i ment u1 1 vi l or
i nt r i n r a al ~xi l oc al ul ui ,
or donan e de p1 t .
ondul p. I . Chi ul e c u. 405
Cor s pond n i ac t e j u t i i eat i ve
pr i vi n dm1ni t r ar bunur i 1 i
oh l t ui el i l f c ut
( c or es ponden pur t at ou Si ndi c ul
Bur i i l t c t a pr i vi nd m nui r e
l egat l or l s at e de I . Chi ul c u.
375
..
63 7l/1Y4
-

1
3 5
64
65
68
69
70
71
2
19 71/ 1/ 18
71/ 1/ 19
71/ 1/ 25
7 71/ 1/ 27
C es ponden c u Si ndi oal Bur s ei
r f er i t o 1bur s el e 1j ut o-
r 1 dat e 1ev11or di n ondul Gh.
Ch1r 1az 1
ondu1 Cs z aoovi o1.
Cor pond nt l c u c ol i l e r omi ne
di n ac don! , r l a 1v 1s ub-
ven i i 1ut i l i r a e t or s ub-
nt 1: l oor d t din t l ondal Caz -
oor t ei .
38
71/ 2/ 1
71/ 2/ 2
71/2/3
/
71/ 2/ 5
Fondul Radu Cons t ant i nes c u.
Cor es pon n iaot 1t i v
1pr oo s1pent r u pun r e ! n
po ei e Cas i Sc oal al or a unui
pogon t e~en 11 pr i n t e t ment
d du C net t i n ou.
[tr i a1 pr i vi nd r ec ons t r uc i 331 1902-1903
l ooal ul ui c o l oa Codr e&nu
di n i r I
( oo es ponden , pl anur i , d v1z t i -
mat i v, c ont r aet de l uc r a, ot r
e" i oi u. )
102
Fondul Or o1unes c u. 65 1902- 1904
Cor e ponden i at e pr i vi nd hot l r -
ni c i mo i i l or r del a d f unc t ul
I on Cr el une u,
Aot e 1nt er pus di n anul 1900.
ondul Cr c i unes c u. 375 1902r 1904
Pr o e ver b e i g di e i l or
s i l vi o! i d i ns pec i i l e f c ut
f unc i onar i i Oa ei Sc oal 10
l a mo i i l e i i 1l c as ei Cr c un 8C~
( c or s pond pr i vi nd c ot r op1r i l i
nc l or i l e o i i l or de c t r e t ni ,
pr oc s e v r bal d r vi nd c ar pur t t e
ou mo n ni , t at e de pl at pdur ar i l or ,
c l t ui el i ~r unt . )
Fondul I on Cr oi unes ou. 120
Cor es ponden r el at i v l a del i c t el e
s i l vi c i oot r opi r i l e de p dur di n
v r ea I on Cr c i a s c u.
Fondul . Cr c i une c u. 72
Cor e pand n r l at i v 1 pl at
di m i ! nc ar aa mo ' e or o i e ,
l i oi t a i i p nt r u v nz ar ea pr odu el or ,
c or . ponden c u pr i vi r l nc i er a
c ont r ot el or r i ool , ot e agr i c ol e
nohei a e de t e i p nt u l uc r
mo i e Cr c une t i - or o - uz ~u.
po r t el r i g di r i l or 1l vi oi
pr i vi nd p ur d p mo i .
//

- 9 -
1 2
"'
4
5
6
. 72
74
75
76
77
78
ondul I . Or c i unes c u. 65
Oor es ponden pnt r u ar n a
mo i ei Topor u {I s t ~ de J oo)
of r t pent r u ar end, 11c i t a i i
r apoar t el e br 1gadi r ~l or , c on-
t r ac t e de ar end , gar an 1 p nt r u ar end.
71/ 2/ 9 Fondul I on Or c 1un s c u. 27
Oor es ponden &, pr oc es v r bal e
i c ont r ac t ul d ar nda: r ea
mo ei Tohneanea Ungur en1,
pr opr ' et at a c ol i i I on
Or ei unes ou d1n Mi z 1l s i t uat
n c omuna Tohani .
71/ 11 FondUl I on Cr c i un s c u. 4
Oor es p nden pr i vi nd ar endar aa
vi 1 br av din comuna! ohant
j ude t t l Buz u pr opr i et at a c o
I i i I . Cr c i unes c u d M1z i l .
71/ 1" ondul I.Cr.ciunesou 11
Oor es ponden pr Lvi nd ar endar ea
vi ei U a di n V r f c om. Tohan!
j ude Ul Buz u.
71/ 2/ 12 Fondul Dumi t r an I . Ci r ~eu. 15
Cor s pondan u r l at i va l a f ondul
D i t r ana I . C r j eu c ar l as
c omune COl opar u de Sus di n
j ud u1 Gor j 5 pogoane t er en
pnt r u coal i bi s e i e
v

Tr ec er ea ac es t ui f ond s ub
ep1t opi a par ohi ei C r j eu.
71/ 2/ 13 ondul I on Cr ~c i un s eu. 42
Cor s ponden r l at i v 1l i t i -
gi c u vec hi ul ar nda i
pr c os ~ r bal e pr i vi nd l i c i -
t i i ! pent r u ndar mo i i
MataTiri! c a s i t ua. t p
t er i t or i ul comuni Vc ur e t i
j Ude ul Pr ahov , pr opr i et at e
c oal iI on Cr c i unes c u di n
z i l
tr i al r ef r i t or l a xp10 - 39
t ar ea m 1ei - Pr oc opi Fl or es c u
di n Tut e t 1.
(proces vr bal e d ar end, c o-
r es ponden i " c ont abi l " pent r u p1 -
t a ar nz ~. l i c l t a i i de ar nd
lucrri de amenaj a pdur i i .
72/ 4

/1

- 10 -
1 5
6 2
"
, 79
80'
81
82
83
84
85
72/ 7/ 9
72/ 10
72/ 11
73/ 6
73/ 9
73/10
74/5
ondul Oons t ant i n Tel ul s eu.
[ at er al r ef er i t or l a admi -
ni s t r ar ea f ondul ui l an Mar i
Oons t ant i n Te1ul eanu Du-
mi t r u, f ond donat eoal ei pr o-
f es i onal a de et e di n Pi t t i
i admi ni s t r at de Cas a Sc oal e
l or .
( pr oc es e ver bal e de r epar at i i l e
c oal i . bur s e, aj ut or ar ea el e
vi l or s r ac i , c or es ponden c u
Cas a Sc oa! l or i pr ef ec t ur a
Ar ge , ~r oc es e ver bal a de hot r -
ni c i e. )
133 1902- 1903
Fondul El ena Ful ger . 22
Cor es ponden i ac t e r ef er i -
t oar e l a dona i a El ena Ful ger
pr i n c ar doneaz par t e di n
veni t ur i l e aver i i c oal ei di n
j ude ul Covur l ui c omuna Bn as a
pent r u s t i nger ea i mpr umut ul ui
ac or dat de Oas a Sc oal el or pent r u
c ons t r uc i a c oal ei .
Copi e de pe t es t ament din anul 1900.
Ac t e r ef er i t oar e l a donat i a Mi hai l 25
Eus t at i ade pr i n c ar e l as c oal ei
di n Ci ul ni a un l egat d 20. 000
l ei .
( c opi a. de pe t es t ament i j ur na-
l ul Cons i l i ul ui da Mi ni t r i i
pent r u ac c ept ar a dona i ei . )
Cor es ponden c u di r ec l une
c oal e' s ec undar e de f et e di n
B r l ad r ef er i t oar e l a dona i - .
l ui Teodor G ul es c u pr i n c ar
l as o s um pent r u a f i di s t r i -
bui t c pr em~i el evi l or del a
c oal a s us men i onat .
Copi a ac t ul ui de dona i e Gr i gor
Holban jud.Dorohoi prin care
l as c omunei Mamor . ni a un t er en
pent r u c ons t r uc i e c ol ar .
Cor es ponden c u pr ef ec t ur a
Suc eava r ef er i t oar e l a per -
c ept ar ea ac t el or i n veder a K
dona uni i f c ut e de Vas i l e
Grigorescu unuU.ocal de c oal
i n c omuna Pl o e t i j ud. Suc eava.
ondul Sul t a Mar s i 1.
Cor es ponden r e~er i t oar e l a
ar endar ea mo i iAlb t ~ j ud.
Ar ge donat de S. Mar s i l Cas ei
Seoal el or c t i l a vUl z ar

II

14
4
l 3
55
1902-1906
1902- 1904
11-
1 2 4
86
87
88
89
90
74/ 6
74/ 7
74/ 8
75/ l
75/ 3
ar bor ~l or c z u i - de vi j el i e p
ac eas t mo i e.
( c ont r ac t de - ar endar e i t abel e
de nr . i val oar ea ar bor i l or . )
Cor s ponden c ont abi l pr i vi nd
c ons emnar ea veni t ur i l or fndul ui
Sulta.naMar s i l i c api t al i z ar ea
c upoanel or del a ef ec t el e c c o-
pun ac es t f ond.
Fondul Pr eot Toma or eanu.
Cor es ponden i c opi e de pe
ac t ul de donalune al p ot ul u1
Toma Uoreanuc ar l as 11 po
goane mi nt pent r u el evi i c o
I i i di n c omuna v nt or i judeul
Mehedi n i .
Cor es ponden c u pr ef ec t ur a 20
Tul c ea r ef er i t oar e l a l egat ul
l s at de Laz r Hagi Las c u coa-
l ei di n Chi l i a V c ha.
Fondul I. L tu. 47
Cor es p nden r ef er i t oar e l a
i nt r ar ea i n pos es i a Cas iSc oa-
l el or at er enul ui l s at de
def unc t Ul I on Le upent r u c oal a
di n c t unul Ro c a c i t i - l a pr o-
c es el e i nt ent at e pent r u r v ndi -
c ar aa s uc c es i uni i .
Fondul Col . i c ul es c u. 152
Cor es ponden c u d i gi nt el
c ol i i " Pet r e Col . _ i c Ul es c u"
di n c omuna Bul buc at a j Ude ul
Vl a c a pr i vi nd j us t i f i c ar ea
s umel or c hel t ui t e c u pl t
s al ar i i or t a s pes el or d cance
l ar i e, c u di s t r i bui r i d i mbr -
c mi nt e c opi i l or s r ac i c t e anexe
t at de pl at a s er vi Do~ul ui
c ol i i pe t r i m. l anuar i e- Apr i l i e
1902. f ac t ur i , ohi t an e. }
Cor es ponden r ef er i t oar e l a
i nc hi r i er ea pr vl i ei di n str.
Br i ~i Nr . 9 pr opr l et t ea
i ni s t er u ui . )
Fondul I os ~f Ni c ul es eu. 447
Cer er i c t r i ni s t er ul I ns t r uc -
i uni i Publ ~c e pent r u ac or dr i
s au pr el ~~gi r i de bur s e s t uden-
ilor d: i n s t uintat di n f ondul
I os i f i c ul s c u ' c or s pond n
cuBanc a: p t r u t r an i t er a s u-
mel or i n s t r i nt at e.

II

2/
5
6
1902- 1903
1902- 1904
1902- 1903
- 12 -
1
.5
6 2
4
91
1902- 1904
92
94
95
96
97
75/6 ondul Arh1mandritOhir1ac 54
Ni c ol au.
Cor eB. P0nden v pr i v1n donat i uni
pent r u bi bl i ot ec a c ol i i di n c om.
V nt or i j ude ul Neam , pent r u
construirea unei sl de cla.s,
1 s t a pent r u el evi i c ol i i aj u
a i c u c r i i i mbr c m1nt e
di n ac stf ond.
14/ 75/ 7 ondul iculescu Ghi . 24
Dec r et i c opi e de pe t es t a
ment ul d f unc t ul ui Ni c u1es c u
Ghi c ar e l as 20. 000 l ei
p nt r u i nt r e i ner ea c oal ei
di n c omuna Obedeni j Ud. Vl a c a.
Cor s ponden i c r ar i i n~o i t 274
d c er t i f i oat e de pa. uper t at e
pent r u ac or dr i de aj ut oar e di n
fondUl Poteca.
76/ 1
76/ 2 Cor es ponden pr i vi nd c api t a- 25
l i z ar e c upoanel or exi gi bi l e
c e c ompun f ondul Cons t ant i n
Panade ,
Oor s panden c u ons i l i ul de
1n1 t r i 1 r el at i v l a t r ec er ea
f ondul ui C. Panade s ub admi ni s -
t r ar ea pr i mr i ei Buc ur e t i .
Fondul Ni c ol ae Papaz ogl u. 6
Cor es ponden pr i vi nd dona i a
de 2. 000 l ei fcut Az i l ul ui
El ena Doamna de def ctu!
Papaz o' u,
Fondul I on Pr odes c u. 53
Cor s ponden i pr oc es ver bal e
r fr'toa.re l a c umpr ar ea de
cri pent r u el evi i s i l i t or i .
our ni a c ol i i i v nz ar ea
pdur i i COl i i di n c om. Hor ez u
j ud. Vi l c e di n f ondul I on
Predascu.
76/ 3
76/ 4
76/ 5 Fondul Col onel Al . Per i t z . 9
Cor s ponden pr i vi nd c ons t r u-
irea unei c ol i n satul Tama a
di n veni t u moiei Tamaapr ec um
i t r i mi t er ea de t i ner i n s t r -
i nt at e pent r u s t udi i di n ac es t
f ond.

II

J . 902- 1903
1902 1903
I
- 13 -
1 2
4
5
6
98 76/ 8
ondul Spi r h Pr of i r s eu. 3i
Oor es ponden pr i vi nd c ons t r u
1r ea de c ol i di n Uz ur ul ,
C1nde t i i Gl a t i di n f on-
dul Sp r ac ~e Pr of i r es c u.
Mat r i al r ef er i t or l a admn s 493
t r a c oal ei s t ef an Romaneanu
din Cr ai ova.
( t at e de s al ar i i al e c or pul ui
di dac t i c , r ec l ama i i , c or es pon-
den c u Si ndi c ul Bur s ei r ef e-
r i t oar e l a t i t l ur i l e de r ent
oe oompun f ondul Romaneanu,
ohi t an e de : pr i mi r ea s al ar i i l or .
pl anul pent r u r enovar ea l oc al u-
l ui d c oal . )
: Fondul _ duc anu S" uoni de. 86
Cor es ponden v pr i vi nd admi ni s -
t r a i a mo i ei Br ebeni , r apoar t e
pr i vi nd del i c t el e s i l vi c e, pl at a
guar z i l or .
Fondul Rduc anu Si moni de. 9.3
Cor e~onden pr i vi nd ac or dar ea
de aj ut oar e t i ner i l or af l a i l a
s t udi i i n s t r i nt at e di n f ondul
Rduc anu Si moni det
Cor s ~onden pr i vi nd ac c ept ar ea 24
dona 1ei pe s eama Cas ei Sc oal e-
l or al t er enul u~ di n mo i a Sava
Somnes c u di n j ud. Dol j pent r u a
s e i nf i i n a i i nt r et i ne pe el
o c o de agr i c ul t ur .
Fondul Rduc anu Si moni de.
Cor s ponden , pr oc es a ver bal a, .
oont r ac t e d ar endar e pe t i mp
de 10 ani amo i ei Br eben! di n
c om. Cot eana j ud. Ol t , pr ec um i
devi z e pent r u r epar ar ea l oc a-
l ul ui de pe c onac ul mo i ei .
99 77/1
100 77/2
10 1 77/3
102 77/12
10 3 77/13 49
104 77/ 16
Luc r . . . . r i in l egt ur c u admi ni s -
t r ar ea i mobi l ul ui l egat c oal e1
de el l . Ar t e di n I a i de pr of .
Gh. Sehi l e
( eo s ponden , bueet , c hi t an e
pent r u i nm nar ea bur s el or di n
ac el a. f ond. )
Fondul Al . Robes c u. 43
Cor s ponden r f er i t oar e l a
ac oept ar ea de ctm [ i ni s t er ul
I ns t r uc i uni i Publ i c e a dona i ei
f out d Al . ob s eu c ons t nd
di n a mul t e i mobi l e di n Buc u-
r t i pent r u a s er vi c a. l oc al
c ol i i r of s i onal e
l
~ft e r . 1
'-------- ------~-~------=.:...- -~~
73
10 5 77/20
1902- 1904
1902 1903
1902- 190;
14 -
:; 6 4
5 1
7? /2l. ondul at 1 os et 1. 2
Cor es ponden pr i vi nd ac t ul
da dona i e de 16 pr aj i ni dat
c ol i i di n c t unul Mi l eanc
c omuna Tat r ani j Ud. Dor ohoi
dec.tre defunc:;ul [ at ei Ros et i .
1 6
107 79/ 1 Fondul Chi r 1~ Vas i l e s eu. 218 1902- 1903
Oor onden a r ef er i t oar e l a
admi n s t r ar ea ac ar et el or a
a l i i pdur i i r s e de pe
ur ma r pos at ul ui ' Ohi r '
aa 1 ac u i n c omuna B1l ei ur e t 1
~ud. D" bovi a.
( r apo e i pr oc es e ver bal e de
s t'e, d vi z e pent r u l uc r r i
de r par a i e l a c oal a, hel t u-
1e11 de c aneel ar i e, t at e de pl ~
pent r u aer vi t or ul c ol i i i g
dia.nUl. p"dur i ! pa t r i me s t r ul
I uar i - pr ' l i e. l ul i - Oet ombr i
1902. )
.'
108 79/ 6 Fondul St ef an Voi ee seu. 11
Co pond n referitoare l a
1 e unei Lns er i p i i i pot e-
c f avoar ea Cas ei ccate-
l or p nt r u ' s i gur ar ea l egat ul ui
l s at pr i n t es t ament ul def unot u-
l t ef an Voi c es c u pent r u c ons -
t r ui r ea unui l oc al de c oal di n
c o una Voi c t i j ud. i l c ea.
o dul D. Vi r gol i ei . 33
Cor s ponden r ef er i t oar e l a
c ont r ol ul ef ec t uat de Cas a
c oal el or Bupr a inistraiei
de c t r c omuna Dor ohoi a f ondu-
l ui l s at de Di mi t r i ~r gol i c l .
( b ~t ul d veni t ur ~ i c hel t u
1el al c omunei ur bane Dor ohoi
pe x. 1903- 1904. )
ndul r c i unes c u. 20
t er i a~ r ef er i t or l a c ons t r uc -
ia ooalei din c omuna Tohan
j ud ul uzu,
( pl anul t a enul ui donat deI on
Cve un cuproceseverbal ale
c ons i l i ul ui c o unal n l egt ur
c u c o s t r uc i a. )
Luc r r ' r ef er i t oar e l a c ons - 42 1902- 1903
truc1a l oc ui n ei dirigintel ui
ooal di n c omuna r l z / j ud.
Cov lui.
(00 s pond n ~ nt e pr ec t ur a
j ud ul ui iMi n' s t r ul I ns t r uc
1 ii bl i c e pr oc s ver bal m or i u,
p nt r u l uc r r exec ut a t o. ) .
109 79/ 7 1902- 1903
110 84
1902- 1903
L
86 111
. . . 15 -
2 6 1 3 5
112 103/ 2
113 100/ 3/ 3
114 100/ 3/ 4
115 100/ , / 5
116 100/ 3/ 6
I l ? 100/ 5/ 1
118 100/ 5/ 2
119 100/ 5/ 3
~at er ' al r ef er i t or l a c ons -
t r uc i a c ol i i a c omuna
s ur pa1a di n j ud. Put na.
( pl anur i , ms ur t or i def i ni
t i ve. c ai et de s ar c i ni , aot
s t i mat 1v, c or es ponden . )
or es ponden r ef er i t oar l a
c ons t r u~i a eo1i i di n c oma
Movi l i j ud. Put na.
( pr oc es e ver bal e, ms ur t or i
def i ni t i ve. c ai et de s ar c i ni ,
pl anur i . ant ems ur t or i . )
Mat er i al r ef er i t or l a c ons -
- t r uc 1a c ol i i di n c omuna
1t i one t i j ud. Put na.
c or es ponden , pr oc es e ver -
b a, pl anur i , c ai et de s ar -
c i ni , ant ems ur t or i , ms ur -
t or i def i ni t i ve, ac t e es t i ma-
t i va. )
27
31
61
1902- 1905
1902- 1903
1902- 1905
1902- 1 06
~at er i al r el at i v l a c ons -
t r uc i a 10c a1u1~i de c oal
n c omuna Sas c ut j ud. Put na.
( c or es ponden , c ai et de s ar -
c i ni , ant ems ur t or i . pr ec es e
ver bal e, ac t e es t i mat i ve, )
at r i a1 r ef er i t or l a c ons - 45
t r uc i ol i i n c omuna
St r oani i de Sus j ud. Put na.
( c or es ponden , 6c t e de dona-
i a t er enul ui , pent r u c ons -
t r uc i a c ol i i . ant ems ur t or i ,
ms ur Vt or i def i ni t i ve, ac t e
e . . . t mat i ve. )
1?
Cor s ponden r ef er i t oar e l a 30
c ons ~r uc 1a c ol i i di n c oma
Vr s t ur a j ud. Fut na.
( pr oc es e ver bal e, dec r et , pl a-
nUl ' i , ant ems ur t or i . )
Cor es ponden r ef er i t o e l a 39
c ons t r uc i a c ol i i de f et e
di n c om. J ar i t ea j ud. Put na.
(p oec t Ul de amenaj ar e al l o-
c al ul ui c ol i i di n c omun. ant e-
Vs ur t or i , ac t e e~t i mat l ve, pr o-
c es e ver bal a, pl anul t er anul ui
c ol i i . ) .
Cor es ponden r ef er i t oar l a 29
c ons ' i : j r uc ' i acol" idi n coma
H r ~s t r u j ud. Put na.
( pr oc es e ver bal e, dec i z i i . )
.

//

- 16 -
2
6
3
4
123 123/ 1/ 1 t er i al r ef er i t or l a nz es - 22
t r a~a c u c r i a bi bl i ot e-
c i l or popul ar a.
( c or es ponden , l i s t a de c r i ,
t ab ou de c omunel e nc ar e
s - au nf i i n at bi bl i ot ec i . )
124 123/ 1/ 2 Cat al ogul c r i l or di n bi bl o- 10
t ec a popul ar de pe l ng
c oal a pr i mar r ur al di n c
t unul Dr gne t i c om. Dr ne t i
j uda l u Ol t .
125 124 / 1/ 1 or d r oul r ec i pi s el or s ub c ar e 38
s i nt c ons emnat e s umel e r ez ul
t at e di n nc as ar ea ar enz i l or
pV t ur i 10r bi s er i c e t i n-
c pi nd di n 1893- 1902.
126 25/ 1/ 1 Cont ur l e de b s t i une al e veni - 31
t ur i l or i r es t i t ui r i l or val o-
r i l or admi ni s t r at e de Cas a
Sc oal el o pe ex. 1902- 1903.
27 126/ 1/ 1 Si t ua ~a mi c r i i f ondur i l or 76
di n b ~ t u! C s ei Sc oal el or
p lun l e i anuar w. e i noembr i e
1902.
120 100/ 5/
121 105/ 1/ 2
122
t er al r ef er i t or l a c ons -
t r uc i a c oal ei od1n c omuna
er a j ude ul Put na.
( c or os ponden , pr oc es e ver -
bal e, c ai et de s ar c ~i , ant e-
ms ~dt or i . pr oec t e, s c hi t e
deplan.)
Mat er i al r ef er i t or l a c ons -
t r uc i a c ol i i pr i mar e di n
c om. Pi at r a j ud. Tel eor i l l an.
( pr oec t e, c ai et de s ar c i ni .
ant ems ur t or i . es t i ma i uni .
p1anur i . c or es ponden . )
Fondul Xenoc r at Cons t ant i n. . 52
Oor e onden ~ef er i t oar e l a
t r anz c i a pr opus de mo t e-
ni t or i i def unc t ul ui ons t ant i n
Xenoc r at Mi ni s t er ul ui Cul t e-
l or pent r u a c er e i ns c r i p i e
i pot c c ' as upr a mo i i l or
DrgneQti i Ru i pent r u un
c api t al r epr ez ent i nd o s um
anual pr ev~ut i n t es t ament
i as t i nat Az i l ul ui El ena Doamna.
Ac t de t r anz ac i e, c opi e de pe
t es t ament .
Anexe di n anul 1895- 1697.
1902- 1905 42
83

//

-ll3-
17
Nr.
Numrul Anul sau
Crt. vechi al CUPRINSUL anii Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi filelor
arhivistice
I 2
,.,
4 5 6
.)
1902
128 Situaia soldurilor pe exerciiul 1902-
4
1904privind fondurile diverilor donatori.
-
-
Yre~en Iu / dosar coahne U3
(d(f)uaC-Ssufe d(f)uo:z-ec ir frfl/'
J
1: L e. ~ If5J-(.q.
j'S .x] -~-C(YJ