Sunteți pe pagina 1din 20

Speran!

a Farca
Copilul meu merge la "coal#!
Ghidul p#rin$ilor pentru clasa preg#titoare
Copilul meu merge la !coal"!
Institutul de %tiin!e ale Educa!iei
2012
dr. Speran!a Farca
http://speranta.farca.ro
email : speranta@farca.ro
Psihanalist
Cercet"tor al Institutului de #tiin$e ale Educa$iei
Autoare a c#r!ilor:
Psihanaliza %i cele patru vrste ale Eului (Cum devenim p"rin$i)
Editura Trei, Bucure%ti, 2003
Ce tr"ie%te copilul %i ce simte mama lui
Editura Trei, Bucure%ti, 2009
Cum ntmpin"m copilul ca p"rin$i, bunici, medici %i educatori
Editura Trei, Bucure%ti, 2010
Gr"dini$a mea favorit"! Ghidul p"rin$ilor %i educatoarelor
ebook, iTunes, 2012
http://itunes.apple.com/ro/book/gradinita-mea-favorita/id513722313?mt=11
The Newborn and his Mother
ebook, iTunes, 2012
http://itunes.apple.com/us/book/the-newborn-and-his-mother/id545165973?ls=1
Coperta : www.vladstudio.com
Cuprins
.......................................................... Ce se ntmpl# cu copilul care cre&te 4
............................................................................................. Am nevoie de un rost al meu! 4
................................................................................................. Am nevoie de prietenii mei! 4
............................................................................................. Cte bordee, attea obicee! 5
........................................................................................................... Sunt mare de-acum! 5
....................................................................................................................... Pot 'i singur! 6
.................................................................................................................... Sunt important! 6
................................................................................................ Sunt curios 'i vreau s" 'tiu! 6
.............................................................................................................................. Concluzii 7
........................................................... Cum se preg#te&te copilul de &coal# 8
.................................................................................................................. Idealizarea %colii 8
..................................................................... Ambivalen$e afective fa$" de nceperea %colii 8
...................................................................................... Fantasme %i vise legate de %coal" 8
........................................................................................................... P"rerea lui va conta! 8
........................................................................................................... Va deveni important! 9
................................................................................................ Va intra ntr-o lume magic"! 9
......................................................................................................... Discu$ii despre %coal" 9
................................................................................................................. Jocul de-a %coala 9
............................................................................................................................ Concluzii 10
.................................................... De ce clasa preg#titoare este la (coal#? 11
....................................................................................... Ce nseamn" clasa preg"titoare 11
..................................... Cum putem gre(i, ca p#rin!i, fa!# de micul (colar 15
...................................................................................................... Amenin$area cu %coala 15
.................................................................................................................. (antajul afectiv 15
.................................................................................... Schimbarea atitudinii fa)" de copil 15
............................................................................. Supradimensionarea importan)ei 'colii 16
.............................................................................................................. Verdicte negative 16
............................................................................................................... Lipsa de r"bdare 17
.............................................................................................................................. Spaime 17
................................................................................. Absen)a timpului pentru acomodare 18
......................................................................... Renun$area la identitatea de pn" atunci 18
................................................................. Sacriciul copilului pentru adultul ce va deveni 19
................................................................ Lipsa de n)elegere pentru neputin)ele copilului 19
Copilul meu merge la (coal"!
- 3 -
Ce se ntmpl" cu copilul care cre#te
n jurul vrstei de !ase ani se petrec mari schimb"ri n dezvoltarea copilului.
Copilul cap"t" independen#", iar noi adul$ii din jurul lui, ca p"rin$i, bunici !i educatori, avem
datoria de a%l ajuta.
Familia nu mai poate sucient" pentru educa$ie !i socializare, dar copilul are mare nevoie
de suportul &i n#elegerea de aici.
Copilul are nevoi diferite de cele de pn" acum. El vrea s" cunoasc" lumea, s"%i n#eleag" pe
oamenii din afara familiei sale, s" activeze ntr%un grup constant de congeneri f"r" medierea
p"rin#ilor.
Copilul pare a ne spune
Am nevoie de un rost al meu!
Copilul observ" cum diminea#a, ecare membru al familiei sale se a" preocupat de treburi.
Majoritatea pleac" de acas" &i nimeni nu are timp pentru el.
E un context care l ndeamn" s" fac" la fel: s" plece de acas" cu o treab", cu un rost, s" nu se
mai simt" mic !i nevolnic &i trist.
Grigore Vieru n poezia sa Dou" mere exprim" acest sentiment al copilului: Frumu!el cei mici se
spal"/ 'i se duc cumin$i la !coal"./ Maica n ghiozdan le pune/ Cte dou" mere bune // Eu sunt mic,
r"mn acas",/ Vreau s" plng, c" nu m" las"/ 'i%mi aduce mama mie/ Mere mari, o farfurie./ ns" ce
s" fac cu ele?/ Fie chiar s"%mi dea !i%o poal"./ Eu vreau dou", dou" mere,/ Dar s" le mannc la !coal".
!coala poate oferi copilului o preocupare pe potriva sa, un scop personal "i un loc unde s# plece de
acas# pentru a util social.
Am nevoie de prietenii mei!
De la o vreme ncoace copilul nu se mai joac" cu oricine, devine mai selectiv &i mai pu#in
accesibil str"inilor. &i face prieteni pe care dore&te s"%i vad" &i sufer" pentru problemele de
rela#ie cu ace&tia.
Activarea ntr%un grup constant de copii i dezvolt" inteligen$a social": nv"$" cum s"
comunice cu ecare n parte, experimenteaz" roluri !i pozi$ii sociale, stabile&te rela$ii
complexe, stric" !i repar" rela$ii, se pozi$ioneaz" ntr%o ierarhie.
Copilul meu merge la (coal"!
- 4 -
George Co!buc n poezia sa Iarna pe uli$" remarc" importan$a social" a certurilor dintre copii care
!i doresc ntlnirea, dar cnd sunt mpreun" gur" fac ca roata morii se sf"desc ca o adun"tur" de
t"tari &i stau pe%nc"ierare pu&i. Se despart adesea sup"ra#i &i neferici#i ca dup" o zi s" tnjeasc" de
dorul de a mpreun".
Acum p"rin#ii ar trebui s" aib" n#elepciunea de a nu interveni, spunndu%!i: Nu%i nimic. Copii
&trengari / Ei, auzi! Vede%i%a& mari.
n $coal# copilul g#se$te un mediu unde poate avea un grup constant de colegi n raport cu care poate
experimenta rela%ii sociale diverse.
Cte bordee, attea obicee!
Copilul este un bun observator al comportamentelor celor din jur. Acum ncepe s" constate
c" rescul din familia sa nu este universal valabil:
n alte familii lucrurile se petrec diferit!
Este o constatare care duce la relativizarea regulilor !i normelor familiei !i la deschiderea
c"tre comunitatea din jur la care dore!te s" se adapteze.
A&a putem n$elege zicerile micului !colar: Fac a!a cum a spus Doamna, nu cum spui tu, mami!,
Doamna !tie mai bine!
P"rin#ii care aud acestea de la copiii lor au motive de bucurie: copilul a crescut. Dac" el &i permite s"
cucereasc" &i alte spa#ii, nseamn" c" este sigur de p"rin#ii lui (deci rela$ia cu ei este bun").
!coala este un spa%iu neutru, al regulilor sociale generale, neinterpretate individualizat de ecare
familie n parte.
Sunt mare de-acum!
Copilul a crescut !i nu%i mai place s" e infantilizat. El are nevoie s" e luat n serios, s" se
pun" pre$ pe p"rerea lui, s" nu se simt" neglijat atunci cnd se iau decizii.
Copilul se simte jenat adesea cnd p"rin$ii l giugiulesc n public, !i !terge obrazul pupat zgomotos.
Se revolt" cnd adul$ii i ciufulesc p"rul !i cnd n locul argumentelor i se spune: Vei !ti tu cnd vei
mare! Refuz" s" mai e mbr"cat !i hr"nit de c"tre al$ii.
!coala i ofer# copilului posibilitatea de a se sim%i valoros prin ceea ce poate face, prin sarcinile pe
m#sura lui pe care le mpline$te cu succes.
Copilul meu merge la (coal"!
- 5 -
Pot &i singur!
Copilul are nevoie s" se autoasume, s" ia decizii n ceea ce l prive!te. Chiar dac" unele
decizii nu sunt tocmai bune, copilul vrea s" experimenteze el nsu&i &i nu s" se limiteze la
experien#a altora.
Prin manifest"rile lui de independen$", copilul testeaz" mediul !i limitele p"rin$ilor.
Acum ncep manifest"rile de independen#" care ne pot surprinde: copilul poate s" refuze unele
alimente, s" nu vorbeasc" dect cu cine dore!te !i cnd dore!te, poate s" ias" n ger f"r" m"nu!i, s"
mearg" la magazin s" cumpere o pine, f"r" s" spun" nim"nui !i altele asemenea.
!coala este acel mediu asigurator n care copilul poate experimenta independen&a intelectual# $i
asumarea responsabilit#%ilor f#r# a se pune n pericol "i f#r# a se opune p#rin%ilor.
Sunt important!
Copilul are nevoie s" se implice n activit"$i cu sens. El este dispus la efort pentru a naliza o
ac#iune. !i poate amna unele trebuin$e !i se implic" chiar !i n activit"$i care nu%i fac
pl"cere pe moment, dac" anticipeaz" consecin$e pozitive.
Pentru consolidarea stimei de sine, copilul este gata s" renun$e cte pu$in la principiul pl"cerii. Deja
se poate proiecta n viitor extinzndu%!i tr"irile dincolo de momentul prezent. De asemenea, cap"t"
o mai mare rezisten$" la frustrare Chiar c" a crescut!
!coala i permite copilului s# se remarce, s# devin# cineva prin mpliniri $i reu$ite, prin corectare
de sine. Copilul renun&# la activit#&i facile, munce"te cu scop "i rezultat, anticipeaz# "i "i asum#
consecin&ele actelor sale, iar aceasta i consolideaz# stima dsine.
Sunt curios &i vreau s# &tiu!
Copilul p"!e!te n etapa n care !i concentreaz" dezvoltarea afectiv" pe interesul de
cunoa!tere.
Toate curiozit"$ile de pn" acum sunt ridicate la nivelul interesului pentru simbol. Interesul
copilului trece de la lumea observabil" c"tre cea semnicat" de semne, de la rela$iile directe
dintre oameni, la rela$ii matematice (de adunare, sc"dere, nmul$ire, mp"r$ire).
Jocul cu ma&inu#e purtate &erpuitor pe podea sunt nlocuite cu scrierea liniilor ondulate ce formeaz"
litere !i cifre. ngrijirea p"pu!ii ncepe s" e devansat" de grija pentru c"r$i !i caiete. Semnele grace
ce ntruchipeaz" cuvinte deschid o lume magic" la care, iat", copilul are acces!
Copilul meu merge la (coal"!
- 6 -
!coala introduce copilul ntr'o lume magic# $i i ofer# instrumentele de care are nevoie pentru a se
descurca n ea. Lumea simbolic# este o dimensiune nou# a dezvolt#rii care fascineaz# copilul.
Concluzii
Copilul cre!te, !i consolideaz" independen$a, !i redimensioneaz" dezvoltarea prin accesul la
lumea simbolic" !i de aceea are nevoie de !coala ca mediu care s"%i satisfac" noile trebuin#e
de dezvoltare. Aceste nevoi sunt:
nevoia de a se arma ca persoan" cu drepturi !i responsabilit"$i;
nevoia de a participa la comunitatea larg" din jurul familiei, de a%i cunoa!te regulile;
nevoia de a avea acces la un mediu neutru afectiv n care s" se arme prin ceea ce este
el nsu!i, n care s"%!i poat" amna cerin#ele, n care s" nve$e s" suporte frustr"rile !i n
care s" anticipeze consecin$ele actelor proprii;
nevoia de a%!i dezvolta dimensiunea simbolic" a personalit"$ii sale care, prin munca
intelectual", i deschide o lume nou" de n#elegere, de exprimare &i crea#ie.
'coala i mpline!te copilului trebuin#e pe care familia nu le mai poate satisface, dar aceasta
nu nseamn" c" rolul familiei diminueaz".
La nceperea !colii, copilul are nevoie, mai mult dect oricnd, de suportul p"rin$ilor lui !i de
n$elegerea manifest"rilor sale adesea ambivalente: se declar" mare, dar are mare nevoie de
protec$ie, stabilitate, afec$iune !i ndrumare; !i respinge brutal p"rin$ii, dar are nevoie s" e
#inut n bra#e &i mngiat.
Copilul meu merge la (coal"!
- 7 -
Cum se preg"te#te copilul de #coal"
Copilul a crescut, se simte mare !i abia a!teapt" s" mearg" la !coal"! n mintea copilului
gndurile se centreaz" n jurul &colii, are a&tept"ri &i emo#ii, iar sentimentele i sunt
puternice &i amestecate. A&a se face c" &coala este idealizat", dar &i privit" cu ambivalen#".
Idealizarea (colii
A&tept"rile mari ale copilului i trezesc mari emo#ii. Toate visele de m"rire ale copilului par
s" e proiectate asupra !colii.
Barbu 'tef"nescu Delavrancea n Domnul Vucea &i aminte&te: M" apropiam cu gndul, sicios,
tremurnd, d%acea vestit" !coal", ca de un urs mp"iat, gata s" fug *...+ mi tcia inima *...+ 'i nu
vedeam naintea ochilor de fric".
Ambivalen!e afective fa!# de nceperea (colii
,coala i pare copilului ca un trm necunoscut care sperie, dar !i treze!te orii dorin$ei de
aventur". Cnd se gnde&te la nceputul !colii, ecare poate spune ca &i Delavrancea: Mi%era
fric" !i mi%era drag".
Sunt afecte puternice cu care se confrunt" copilul &i de aceea el se preg"te&te pentru a face
fa#". Copilul simte c" n via#a lui se va petrece o mare schimbare &i atunci ncearc" singur s"
se asigure, s" se acomodeze cu ideea, s" se preg"teasc". Aici i vor de ajutor fantasmele,
visele, discu$iile, jocul de%a &coala.
Fantasme (i vise legate de (coal#
Copilul leag" &coala de nevoia lui de a cre&te &i o consider" loc al mplinirii celor mai
importante fantasme &i vise ale sale. n#elegndu%i visele &i fantasmele, ne putem da lesne
seama care sunt principalele a&tept"ri ale copilului n aceast" perioad":
P#rerea lui va conta!
Pentru copil, a merge la &coal" nseamn" a deveni om de a c"rui p"rere se #ine seama, om
care nu mai poate dat la o parte din discu#iile celor mari.
n mintea copilului, &coala este un spa$iu n care poate demonstra c" este capabil, puternic,
inteligent.
Ar bine s" nu e dezam"git n aceast" a&teptare a sa.
Copilul meu merge la (coal"!
- 8 -
Va deveni important!
Copilul consider" c" va nv"$a !i va !ti multe, va deveni important, poate chiar un mp"rat ca
n basme!
Cte nu spuneam !i pisicii! -He! he! Martinico *...+ hai la 'coala domneasc", c" sunt profesori buni
*...+ te face mp"r"teasa !oaricilor (Barbu 'tef"nescu Delavrancea n Domnul Vucea).
Poate c" nu va deveni mp"rat, dar cu siguran#" ar trebui ca &i p"rerea copilului s" conteze n
aspecte care l privesc.
Va intra ntr-o lume magic#!
Visele copilului i arat" preocup"rile &i i exprim" cele mai profunde temeri &i dorin#e.
Noaptea visam !coala: un palat mare, mare !i frumos, ca n basme, cu por$i de er, cu geamlcuri, cu
u!i de cle!tari, cu ziduri v"psite ca ni!te icoane (Barbu 'tef"nescu Delavrancea, Domnul Vucea).
Poate c" !coala nu este chiar o lume magic", dar nici prea prozaic nu s%ar cuveni s" e!
Discu!ii despre (coal#
Copilul are nevoie de cineva care s"%i asculte gndurile, fantasmele, temerile !i a!tept"rile
fa$" de schimbarea care se va petrece n via$a sa. Lui nu%i face trebuin#" s" e lini&tit n
temerile sale, s" i se prezinte realitatea sau s" i se domoleasc" nelini&tile, ci doar s" e
ascultat. Un bun ascult"tor poate oricine...
De aceea, dac" p"rin#ii, bunicii &i fra#ii nu au timp, va g"si copilul pe cineva c"ruia s"%i povesteasc":
Eu i vorbeam (lui Grivei) de 'coala domneasc": - Hai, m"i Grivei, *...+ d%ai vrea, chiar !i tu ai
nv"$a carte (Barbu 'tef"nescu Delavrancea, Domnul Vucea).
Jocul de-a (coala
Jocul este pentru copil calea natural" de a n$elege ceea ce i se ntmpl", de a se acomoda cu
schimb"rile, de a intra n anumite roluri sociale. Jucndu%se de%a !coala, copilul va exprima
ceea ce nu poate spune n cuvinte, va ar"ta p"rin#ilor care i sunt temerile, a&tept"rile,
dezam"girile, nen#elegerile.
n jocurile sale de grup, copilul observ" cum &i al#i copii ca el i mp"rt"&esc st"rile &i l ajut"
s" le exprime &i s" g"seasc" solu#ii. Aceste solu#ii preluate din jocul altora, adesea sunt reluate
&i recongurate personal n jocuri solitare.
Copilul meu merge la (coal"!
- 9 -
Jocul n sine i ofer" copilului sus#inere, de aceea el nu are nevoie de o alt" n#elegere din
partea adul#ilor dect s" e l"sat s" se joace a&a cum simte. P"rin#ii pot !i ei nso#i copilul n
drumurile lui ini$iatice n ritm de poveste dac" se las" condu&i de fantasm" &i uit" s" certe, s"
fac" reguli &i s" impun". ns", de o pova#" blnd", lipsit" de obligativitate &i venit" la
momentul potrivit, orice copil e dornic.
Pe drumul !colii, ecare copil este un Harap Alb care se ntlne&te cu albine &i furnici, cu senza#ii (de
foame &i frig), cu nchipuiri !i spaime. Trebuie s" suporte nedrept"$i, s" se alieze !i s" reu!easc", iar
sfatul calului n"zdr"van este de tot necesar. De&i Harap Alb, cel mai adesea, nu urmeaz" pova#a
calului, acesta nici nu se sup"r" &i nici nu pedepse&te, el suport" grelele consecin#e al"turi de erou...
Concluzii
Copilul care se preg"te&te de &coal" este ca un F"t Frumos n preajma c"l"toriei sale
ini#iatice A&a putem n#elege &i starea de emo#ie &i team" ce i cuprinde pe p"rin#ii s"i.
n raport cu !coala, copilul are sentimente complexe:
este dominat de ambivalen$a dintre dorin$" !i spaim", dintre curiozitate !i siciune,
dintre curaj !i retragere;
idealizeaz" !coala !i o consider" o mp"r"$ie n care totul devine posibil, n care toate
ntreb"rile primesc un r"spuns;
este dornic s" admire !i s" iubeasc" orice dasc"l i%ar putea deschide u!a cunoa!terii;
vrea s" se dedice studiului cu puteri fermec"toare. Pare o magie s" po$i citi, s" po$i
folosi acele semne ciudate pentru a scrie, s" mnuie!ti abil stiloul, s" transformi
alchimic sunetele n semne.
Aceste a!tept"ri m"re$e sensibilizeaz" copilul care devine u!or de dezam"git. Dezam"girea l
poate face s" treac" n extrema cealalt" n care !coala apare ca o nchidere a viitorului s"u, ca
un spa$iu n care i se consc" libertatea !i timpul, n care devine sclavul neimportant al
tuturor celor care nu se pot impune n fa$a adul#ilor (este istoria din Domnul Vucea).
Ca p#rin&i avem datoria de a nu dezam#gi prea crunt copilul cu temerile, nesiguran&ele "i cu
problemele noastre. Avem datoria de a'i veni n ntmpinare pentru a'i sus&ine emo&ia cunoa"terii "i
bucuria descoperirii, de a'l ajuta s# se simt# mndru de ceea ce realizeaz# "i important pentru ceea ce
nva&#.
Copilul meu merge la (coal"!
- 10 -
De ce clasa preg"titoare este la $coal"?
Gr"dini$a are un rol important pentru formarea socio%emo$ional", numai c", neind
obligatorie, mul$i copii nu puteau benecia de ea din diferite motive (gr"dini#e inaccesibile,
op#iunea p"rin#ilor).
n mediul rural, gr"dini$ele nu sunt prezente peste tot, fapt care constituia un dezavantaj de
pornire n formarea intelectual" !i social" a copiilor din aceste zone. Copiii de aici veneau n
clasa I cu mai pu$ine !anse de a competi$iona cu colegii lor or"&eni.
n spa$iul romnesc, diferen$a dintre !coal" !i gr"dini$" este foarte mare: mediul este diferit,
responsabilit"$ile !i programul copiilor de asemenea, de aceea este nevoie de o ndulcire a
mediului !colar !i de o preg"tire a copiilor pentru a face fa$" !colii.
Grupa preg"titoare de la gr"dini$" asigura doar o preg"tire strict intelectual" nu !i una de
mediu !i cerin$e. In clasa I, copiilor le trebuia cel pu$in un semestru pentru acomodarea cu
mediul !colar, timp n care puteau pierde un start important. Iar succesul &colar depinde
foarte mult de echilibrul emo$ional al copilului.
Pn" acum, &coala propunea prea multe schimb"ri deodat" pentru copii: schimb"ri de
cerin$e, de program, de solicitare, de colectiv, de spa$iu, de cadru didactic. Acum i se ofer"
copilului un an pentru a se acomoda.
O veritabil" acomodare cu un mediu nu se poate face dect n acel mediu. Prin urmare, este
mai natural ca o veritabil" adaptare a copilului la !coala se fac" n chiar mediul ei &i nu n
spa#ii care simuleaz" atmosfera &colar", a&a cum se ntmpla n grupa preg"titoare de la
gr"din#".
Este mai u&or &i pentru copii &i pentru administra#ie ca ntreg parcursul nv"#"mntului
obligatoriu s" se petreac" n aceea&i institu#ie. ,coala general" este astfel, singura obligatorie.
Ce nseamn# clasa preg#titoare
Pentru a n#elege ce nseamn" clasa preg"titoare vom descoperi care sunt rolurile ei, cum ar
trebui s" func#ioneze ea, ce nseamn" ea pentru copii, ce abilit"#i ar trebui s" formeze &i cum
putem ajuta copilul s" se acomodeze.
Rolurile clasei preg!titoare
Clasa preg"titoare &i propune s":
asigure egalitatea de !ans" n care to#i copiii s" benecieze de un bun start !colar (!i
cei care au fost la gr"dini$" !i cei care nu au fost; &i cei care sunt mai emotivi &i cei mai
ndr"zne#i; &i cei mai len#i &i cei mai rapizi n adaptare);
permit" accesul la educa$ie tuturor copiilor indiferent de mediul de provenien$";
sprijine copiii n acomodarea treptat" cu !coala;
Copilul meu merge la (coal"!
- 11 -
ofere p"rin#ilor un timp de acomodare pentru a putea crea &i ei comunit"#i de sprijin
pentru copii n jurul &colii;
viruseze &coala cu o alt" abordare a copilului, s" arate c" se poate face educa#ie cu joc
&i bucurie, cu pl"cere &i bun"%dispozi#ie, poate, cine &tie, se contamineaz" &i ea
reu&ind s" se deschid" c"tre via#a real" &i c"tre comunitatea p"rin#ilor;
atenueze discrepan$ele dintre educa$ia din familie !i cea institu$ional", dintre
gr"dini$" !i !coal";
r"spund" nevoilor de formare intelectual" a copiilor la aceast" vrst";
asigure integrarea copilului ntr%un mediu social de congeneri.
Ce se ntmpl! n clasa preg!titoare
n cadrul clasei preg"titoare, copilul dispune de timp &i spa#iu pentru acomodare cu o nou"
etap" din existen#a sa. Aici, copilul are sucient timp s" exploreze spa#iile &colii, s"%i
cunoasc" pe colegii s"i, s" se adapteze la cerin#ele doamnei nv"$"toare &i s" se acomodeze cu
programul &colar.
n clasa preg"titoare, copilul:
nu are teme, nu este evaluat cu calicative sau note, nu va trebui s" fac" fa#" unor
cerin#e prea mari;
are un program lejer, centrat pe nevoile de nv"$are ale vrstei sale;
dispune de o educa$ie centrat" pe socializare, pe dezvoltare emo$ional", pe joc !i
bucuria de a aa lucruri noi;
are ore mp"r$ite n perioade de nv"$are prin joc ce alterneaz" cu perioadele de joc
liber;
are o nv"$"toare care nu este presat" de program" &i evalu"ri, care poate avea
degajarea de a%l cunoa&te &i de a%l stimula individualizat;
are colegi cu care se poate juca, cu care poate nv"#a s" socializeze f"r" a n
competi#ie.
Ce nseamn! clasa preg!titoare pentru copil
Clasa preg"titoare ajut" copilul s" devin" mare f"r" a%&i pierde ceea ce este mai frumos &i mai
important n copil"ria sa.
Clasa preg"titoare este:
un loc de ntlnire !i de mprietenire cu al$i copii;
un loc de joac";
un spa$iu diferit de familie, unde copilul nva#" s" nu mai e centrul aten$iei;
un spa$iu de nv"$are sistematic" !i de experien$" social".
Copilul meu merge la (coal"!
- 12 -
Ce abilit!"i formeaz! clasa preg!titoare
n cadrul clasei preg"titoare copilul &i exerseaz" noile abilit"#i ale vrstei sale &i deprinde
altele noi.
n clasa preg"titoare copilul se va deprinde:
s" comunice, s" colaboreze, s" stabileasc" rela$ii cu copii de aceea!i vrst" !i cu adul$i
din afara familiei;
s" i pese de ceilal#i &i de mediul care l nconjoar";
s" nve#e sistematic &i s" gndeasc" logic;
s"%&i gestioneze singur timpul &i efortul;
s" se adapteze la situa$ii noi;
s" aib" rezisten$" la frustrare;
s" descopere care sunt consecin#ele actelor sale, s" &i le asume cu responsabilitate;
s" se implice con!tient !i creativ;
s"%&i asume sarcini.
Cum putem ajuta copilul care intr! la #coal!
Copilul &i dore&te mult s" e mare, util social &i capabil de a ie&i cu adev"rat n lume, de
aceea ajutorul nostru const" mai mult n a sprijini aceast" tendin#" natural" a lui, n a nu%i
umbri bucuria &i a nu%l dezam"gi.
Ca p"rin#i, i putem al"turi copilului dac":
l ncuraj"m s" e sociabil, comunicativ, tolerant, prietenos, independent;
noi n&ine suntem relaxa$i, ncrez"tori, binedispu!i, apreciativi la adresa altora;
discut"m cu el despre !coal" n func$ie de interesul s"u, de temerile lui, cu calm !i cu
bun"voin#":
nu combin"m nceperea !colii cu alte schimb"ri n via$a copilului (schimbarea
locuin$ei, a camerei, a persoanelor de ngrijire);
nu%l mpov"r"m cu propriile noastre temeri, nencrederi, nesiguran#e, tensiuni.
Dac" noi ca p"rin#i suntem ncrez"tori c" aceast" schimbare este f"cut" tocmai pentru a
ajuta nceputul &colar al copilului &i el se va putea bucura de faptul c" este mare deja, doar
merge la &coal"!
De ce ne e team! de clasa preg!titoare?
Este o team" natural" care nso$e!te p"rintele !i copilul n toate etapele de desprindere. Ca !i
copilul, !i noi p"rin$ii sim$im o ambivalen$" afectiv": vrem s" creasc" !i s" mearg" la !coal",
s" e ct mai independent, dar l mai vrem totodat" !i mic, pe deplin al nostru.
Copilul meu merge la (coal"!
- 13 -
La aceast" temere general" se adaug" schimbarea. Ori de cte ori se petrece o schimbare n
sistemul de educa$ie ne ntreb"m ce consecin$e va avea, ct de experimental este totul.
Orice schimbare treze!te o reac$ie negativ" deoarece necesit" un efort n plus pentru
adaptare. Dar cnd este vorba despre copilul nostru, atunci schimb"rile ne par un pericol.
n acela&i timp, vedem cu to#ii c" sistemul de educa#ie romnesc nghite multe resurse &i nu
are prea mare ecien#".
Cel mai tare ne doare cnd observ"m cum copilul nostru care abia a&teapt" s" mearg" la
&coal" s" nve#e, s" ae, s" &tie, dup" c#iva ani, consider" &coala o corvoad" de care dore&te
s" se eschiveze. Este evident c" trebuie o schimbare!
Parc" &i cu schimb"rile ne%am tot obi&nuit n educa$ie sunt dese, multe !i f"r" vreun rezultat
benec. ,i atunci, normal c" ne ntreb"m de ce ar aceasta o altfel de schimbare?
Poate c" nu va o schimbare prea mare, dar m"car i ofer" copilului un timp sucient de
acomodare &i nu%l arunc" brusc n focul temelor &i evalu"rilor.
nv"$"toarele beneciaz" &i ele de acest timp pentru a%i cunoa&te mai bine pe copii, pentru a
le observa individualitatea. Aceast" cunoa&tere ajut" la personalizarea procesului educativ &i
elimin" riscul uniformiz"rii, al trat"rii exclusiv frontale, al trat"rii cu clasa &i nu cu copiii, al
centr"rii pe performan#".
Pn" acum, n clasa I erau aglomerate prea multe cerin$e pentru copil: s"%!i cunoasc" colegii,
s" se adapteze mediului !i programului, s" n$eleag" cerin$ele doamnei, s" se obi&nuiasc" cu
rigoarea &colii, s" $in" ritmul cu predarea con$inuturilor, s"%!i creeze deprinderi pentru toat"
via#a (de scris, citit), s" fac" fa$" evalu"rilor . Nu e de mirare c" era greu.
Clasa preg"titoare ns" se vrea un an relaxat, de acomodare, de nv"$are prin joc f"r"
evaluare.
Poate este o !ans" oferit" copilului de a%!i p"stra sentimentul c" i place mult la &coal", de a
se bucura de ceea ce nva$" !i descoper"!
Copilul meu merge la (coal"!
- 14 -
Cum putem gre$i, ca p"rin%i, fa%" de micul $colar
Uneori, noi adul$ii, prea p"trun!i de sentimentul responsabilit"$ii, ajungem s" nu ne mai
n$elegem copilul, s" l privim cu ochi schimba$i, cu interes doar pentru succesul !colar. Este
o presiune prea mare !i copilul i face fa$" cu greu.
Micul &colar, pentru a putea prota de experien$a !colii, are nevoie de un cadru afectuos !i
pl"cut, degajat !i plin de bucurie. Noi p"rin#ii i putem oferi acest mediu doar cnd ne
relax"m, avem ncredere &i ne degaj"m de inabilit"$ile celor care au gre&it cu noi.
Altfel, putem descoperi gre&eli suportate de p"rin#ii no&tri, pe care ei le%au repetat cu noi &i
pe care acum ne trezim, ca p"rin#i &i nv"#"tori, reeditndu%le cu copiii no&tri.
Aici am s" numesc cteva dintre cele mai obi&nuite gre&eli pe care le facem de genera#ii cu
copiii, care pot u&or evitate, dar cu toate acestea le ntlnim la ecare pas.
Amenin!area cu (coala
Copilul idealizeaz" &coala, abia a&teapt" nceperea ei &i i se pare c" odat" cu aceasta totul va
minunat.
Este evident c" nu va chiar a&a, dar nu nseamn" c" trebuie s"%l aducem brutal cu picioarele
pe p"mnt prin adres"ri de tipul:
Las" c" ai s" vezi tu cnd ajungi la !coal", atunci nu te mai po$i juca, va trebui s"%$i faci temele!
"antajul afectiv
Copilul !i dore!te s" e mare !i responsabil, aceasta nu nseamn" c" l vom &antaja cu &coala
de cte ori prindem ocazia spunndu%i:
De acum e!ti mare, copil de !coal", trebuie s" te po$i frumos, altfel te vei face de rs!
Copilul n$elege !antajul afectiv mai bine ca nimeni altul !i va face tot posibilul s" se
elibereze de povar", s" nu mai ofere informa$ii de vulnerabilitate.
Dac" !coala este un c"lci al lui Ahile, atunci mai bine renun$" la iubirea ei. De aici pn" la
arma$ia: Nu%mi place !coala nu este dect un pas.
Schimbarea atitudinii fa$# de copil
Familia este asiguratoare pentru copil prin faptul c" suport" cu bine toate schimb"rile
externe. Orice s%ar ntmpla afar", n"untru este cald &i bine!
Copilul meu merge la (coal"!
- 15 -
Dar ce se ntmpl" atunci cnd vremea de afar" o stabile&te pe cea din cas"?
nici acas" vorba Ionel nu mai sun" ca pn" n luna lui septembrie 1927, cnd au intrat n via$a lui
programul, Domnul, 'coala, Tabla, Catalogul *...+ El simte c" de aici nainte totul va merge numai cu
program !i certicat !i c" orice om str"in o s" aib" dreptul s" se amestece n suetul lui, desf"tat
pn" atunci de mama, care nici ea nu mai seam"n" cu ce era, ap"rnd programul !i abecetarul" cu
s"lb"ticie (T. Arghezi, Abecetarul).
Supradimensionarea importan$ei &colii
,coala atrage copilul ca un magnet, prin lumea aproape mistic" pe care o poate deschide,
prin magia semnelor &i a cuno&tin#elor promise.
Condeiul lui Ionel e vr"jit *...+ trebuie dus numai cu cele trei degete, cu care te nchini (idem).
Dar dac", noi adul#ii extindem prea mult aceast" imagine, ea risc" s"%&i piard" consisten#a &i
s" se sparg" asemenea unui balon prea tare umat:
De diminea$" pn" seara, nu%i vorba dect de cerneal" !i de alfabet (ibidem).
Verdicte negative
n leg"tur" cu &coala copilul se vede repede judecat &i etichetat pe termen lung. Aspecte
minore, par a dobndi dimensiuni apocaliptice n mintea noastr" ca p"rin#i, &i nu e de mirare
c" atunci copilul devine nep"s"tor pentru a stabili un echilibru.
Dac" &i%a uitat caietul acas", dac" nu a n#eles ceva, dac" nu poate realiza vreo sarcin"...
repede i spunem: c" nu are nici o &ans" n via#", c" poate are s" devin" gunoier, oier, v"car
sau cine !tie ce profesie depreciativ" ne mai vine n minte.
Aici e bine s" n$elegem c" aceste spaime sunt doar ale noastre, pentru copil poate ceva extrem de
atr"g"tor s"%!i imagineze cum ar zburda cu oi$ele pe cmp sau cum s%ar plimba pe str"zile ora&ului cu
enorma ma&in" de gunoi. Mai bine ne%am gndi de ce credem noi c" o simpl" gre&eal" la &coal" poate
avea efecte a&a dramatic"... Ce spaime avem? Oare nu punem n ghiozdanul copilului propria noastr"
neralizare (&i Napoleon f"cea acela&i lucru n sens pozitiv, cnd &i proiecta reu&ita, gndind c" n
rani#a oric"rui soldat se poate aa bastonul de mare&al).
Tot odat" cu &coala ncep &i compara#iile def"im"toare: Ia uite la colegul t"u! El cum poate
&i tu nu?!; Eu cnd eram ca tine!... dar oare mai suntem noi dispu&i s" ne amintim adev"rat
cum ne sim#eam cnd eram precum copilul pe care l cert"m?
Copilul meu merge la (coal"!
- 16 -
Pe bun" dreptate &coala i apare copilului ca o carte a destinului sumbru pe care adul#ii par a
o citi n chip neb"nuit De unde &tiu ei altcumva cum va ajunge el?!
-Nu%$i place cartea, tic"losule.../ -Ba%mi place, zice Ionel, cu fric" !i dezgust *...+ prostule,
dobitocule, puturosule; cnd eram ca tine !tiam zece poezii, pe dinafar", !i cte altele, care%l
ru!ineaz" cumplit pe Ionel (Ibidem)
Lipsa de r#bdare
Copilul nu n#elege cnd se #ip" la el, cnd nu este ascultat &i cnd este zorit. Dac" ridic"m
tonul, copilul se sperie &i nu mai n#elege sensul cuvintelor; dac" nu l ascult"m, el preia
exemplul oferit, neascultndu%ne; dac" i impunem un ritm al nostru, el &i%l pierde pe al lui.
De asemenea, copilul se sperie de schimb"ri ale cerin#elor noastre, el vede acela&i p"rinte,
dar care se poart" de parc" ar altul. i e dor de mama lui cea veche &i drag", blnd" &i
n#eleg"toare care nu%l certa n toat" ziua:
-Bag"%$i min$ile n cap % i zice mama lui ncruntat" % c" m" sco$i din r"bd"ri... -Ai n$eles?/ Ionel
tace./ -Ai n$eles?/ Ionel tace./ -Ai n$eles ori nu ai n$eles?.../ -M" doare aici, ngn" Ionel, clipind
din ochi !i ducnd mna la frunte (ibidem).
Cte s" mai n#eleag" bietul copilul din toate aceste schimb"ri &i intoleran#e? Cum s"
n#eleag" el, tocmai el, care este att de pu#in n#eles?
Spaime
Copilul ar vrea s" se poat" bucura c" este !colar, dar adul$ii din jurul lui sunt nervo!i !i
agita$i, speria$ii !i fac din orice o amenin$are !i o tortur" ce poate n$elege bietul copil,
cum poate el s" mai iubeasc" !coala?
st" ngndurat pe un sc"unel, speriat de literele abecedarului *...+ Toat" lumea s%a nvoit s"%i puie n
mn" un condei *...+ !i s"%l tortureze, silindu%l s" fac" litere dup" model. *...+ Cerneala nu exista
nainte de septembrie 1927. Ce caut" cerneala n via$a lui, ca s" i%o ndurereze n ecare zi? *...+ Mama
nu%l bate Dar e mult mai grav, c" i se fac bagajele, ca s" plece, s" plece n lume singur, cu
geamantanul tr!. O s" se fac" sear", o s" plou", !i el o s" se duc" pe drumuri pustii, o s" mearg" a!a
mereu !i o s"%l m"nnce ra$ele (ibidem).
Instrumentele de scris sunt ca ni&te baghete magice cu care se pot face vr"ji speciale. Iar noi
adul#ii, n loc s" ini#iem copilul n acest t"rm fermecat, uneori prefer"m, ca prin
nen#elegerea &i ner"bdarea noastr" s" transform"m aceste obiecte ntr%unele de tortur" Ba,
mai mult, sacric"m copilul, pe care zicem c"%l iubim ca pe ochii din cap, pentru unul cu
Copilul meu merge la (coal"!
- 17 -
performan#" &colar". Cum s" iubeasc" &coala, dac" el, copilul pn" atunci iubit, acum se
simte neiubit, nesigur, alungat, pribeag &i singur bun doar ca mncare pentru ra#e!
!coala este foarte important# n via%a copilului doar dac# lui i place aici, ea este valoroas# pentru
viitorului lui, doar dac# se face util# tr#irilor actuale. (coala nu poate iubit# "i apreciat# dac# el,
copilul, nu se simte iubit "i apreciat!
Absen$a timpului pentru acomodare
Pentru copil !coala este un mediu de tot nou, care i propune numeroase schimb"ri: de via$",
program, cerin$e. Este un mediu care impune multe necunoscute: un spa$iu diferit de tot
ceea ce !tia, o uniform" care%l face la fel cu ceilal$i !i foarte diferit de sine n trecut. 'i
oamenii cu care interac$ioneaz" acum sunt mul$i, str"ini !i foarte solicitan$i: doamna,
colegii, p"rin$ii !i bunicii lor, al$i copii din !coal" care l mping pe holuri, profesori cu
cataloage, personal administrativ.
Peste copil se pr"v"lesc reguli noi, cerin$e multe, cuvinte spuse care nu au vreo reprezentare
n mintea lui.
a mai nv"$at o amenin$are pe care nu o !tiuse: -Ai s" r"mi repetent! Nici nu ncepuse bine anul !i
el se vedea destinat s" r"mie repetent, f"r" s" priceap" ce se ascunde dedesubtul acestui cuvnt
pronun$at cu desperare. Deocamdat", el !i nchipuia c" o s" r"mie coco!at sau !chiop, !i se
temea (T. Arghezi, Abecetarul).
Acum copilul are mare nevoie de un timp de acomodare. Copilului n"ucit de multitudinea
schimb"rilor, tare i%ar prinde bine sprijinul !i r"bdarea noastr" pentru a se dezmetici f"r" s"
e zorit sau amenin#at cu vreun Ba%ba%u.
Renun!area la identitatea de pn# atunci
Copilul devine elev, dar asta nu nseamn" c" nu mai este acela&i de pn" atunci. nceperea
&colii nu%i ndrept"#e&te pe cei din jur s"%&i schimbe atitudinea fa#" de el &i s"%i impun" o
imagine brusc maturizat".
De asemenea, intrarea la !coal" nu trebuie s" e o moarte a copilului pentru a renvia ca
elev (iat" &i de ce eu nu folosesc acest cuvt). E nevoie de continuitate pentru dezvoltare !i
nu de rupere pentru un nou nceput.
Luchi a murit. n locul ei, o !col"ri$" cuminte clipe!te m"run$el !i%!i nghite lacrimile (Otilia
Cazimir, A murit Luchi).
Copilul meu merge la (coal"!
- 18 -
Sacriciul copilului pentru adultul ce va deveni
Copilul, n jurul vrstei de 6 ani, intr" ntr%o etap" de vrst" n care timpul ncepe s" aib"
curgerea adult", s" nu se mai roteasc" egocentric !i innit. Timpul copilului devine liniar,
irepetabil !i orientat spre viitor.
Aceasta nu ne ndrept"$e!te pe noi, adul$ii educatori, s" dedic"m timpul copilului total viitorului s"u:
nva$" acum, chiar dac" e greu, c"ci $i va folosi cnd te vei face mare!
Aici copilul pare mai n$elept !i nu las" vrabia din mn" pentru cea de pe gard. El !tie c"
timpul lui de acum nu se mai ntoarce, c" trebuie s"%l tr"iasc" !i s" se bucure de el. Dac"
adul$ii vor s"%l nve$e ceva, atunci vor !ti s"%i r"spund" la ntreb"ri, vor &ti s" se joace &i s"%i
trezeasc" curiozitatea!
Iat# c# uneori copiii, n nd#r#tnicia lor de a nu se l#sa deforma%i de metehnele noastre, sunt mai
s#n#to$i $i ne pot da lec%ii de n%elepciune.
Lipsa de n$elegere pentru neputin$ele copilului
'coala vine cu ni!te solicit"ri grele de sublimare pe care noi arar ne permitem s" le
n$elegem.
O feti#" nu putea s" n#eleag" cum num"rul 4 se poate mp"r#i &i altfel dect n 2 &i 2. Dac" nu s%ar
mp"r#i egal, ar o mare nedreptate pentru ea sau sora ei!
O alt" feti$" nu pricepea cum &i de ce 1 &i cu 1 fac 2 Doar tat"l &i cu mama ei, avnd%o pe ea, au
f"cut 3!
Un b"iat nu putea s" nmul#easc" cu 1. Familia lui tocmai se nmul#ise cu o surioar" care a dat toat"
casa peste cap n timp ce nmul#irea cu 1 las" tot contextul neschimbat.
O fat" putea citi literele separate: t%a%t%a, dar nu le putea lega ntr%un tata fa#" de care avea
sentimente ambivalente.
Dup" cum se vede treaba, opera$iile matematice !i scris%cititul nu sunt doar ni!te achizi$ii
intelectuale, ele necesit" un efort major de dezvoltare emo$ional". De aceea noi adul$ii am
putea s" avem mai mult" r"bdare !i n$elegere pentru copil, s"%i oferim n continuare
afec$iunea de care are nevoie.
Copilul meu merge la (coal"!
- 19 -
Noi p"rin$ii aviza$i, am putea proceda mai pu$in ca mama lui Ionel:
El poate merge pe biciclet" ns" nu poate s" $ie condeiul dup" cum i se cere. -Nu poci deloc,
plnge Ionel, r"zbit. Mam" *...+ Vino s" te pup *...+
-Ia, te rog, s" i serios... escrocule! i r"spunde cu cruzime mama lui (Arghezi, Abecetarul).
Toate aceste dicult#&i descrise aici "i multe altele pot u"or evitate dac# noi ca p#rin%i am mai
relaxa%i $i mai ncrez#tori n copilul nostru, dac# ne'am permite s# ne bucur#m mai mult al#turi de
el. (coala poate )umoas#, copilul este preg#tit s# o iubeasc#... noi adul&ii ca p#rin&i "i nv#&#toare
nu avem altceva de f#cut dect s# nu'i tulbur#m bucuria, s#'l asigur#m de sprijinul nostru
indiferent de rezultate de moment.
Copilul meu merge la (coal"!
- 20 -