Sunteți pe pagina 1din 28

Bilanul contabil

Profesor coordonator:
Absolvent,

Iunie
2013
1
CUPRIN
Ar!u"ent pag 3
Capitolul 1 Abord#ri teoretice pag 4
1.1 Notiunile i funciile bilanului contabil pag 4
1.2 Structura bilanului pag 5
1.3. Norme de ntocmire, certificare, verificare i anali! a bilanului contabil pag 11
Capitolul 2 Anali$a activit#ii econo"ico%financiare &e ba$a bilanului
contabil' pag 1"
2.1 #rincipalele categorii de indicatori ecoomico$financiari pag 1"
2.2 Conceptul de rentabilitate pag 1%
2.3.Capacitatea de plata. Solvabilitatea. &ic'iditatea. (onitatea pag 1)
Capitolul 3 Anali$a bilantului la 'C' ()*A 'A' pag 21
3.1 #reentarea general! a *ociet!ii pag 21
3.2 +nalia pe baa de bilan la S.C. ,-.+ S.+. pag 21
Conclu$ii pag 2"
Biblio!rafie pag 2/
2
AR*U+)N,
+m optat pentru *tudierea ace*tei teme deoarece bilanul contabil ofer! o imaginea
ct mai veridic! a patrimoniului la un moment dat, a micor!rilor i tran*form!rilor
elementelor patrimoniale ca urmare a particip!rii ace*tora la derularea proce*elor economice,
i a reultatelor obinute.

0mportanta calcularii indicatorilor economico$financiari con*ta in cunoa*terea
evolutiei ace*tora *i in compararea cu e1ercitiile financiare precedente, ceea ce ofera
conducerii entitatii, po*ibilitatea de a efectua analie economico$financiare cu impact in
proce*ul deciional.
2e*igur at3t bilanul c3t i indicatorii bilanieri *unt dou! teme va*te. (ilanul fiind
documentul contabil de *inte! care preint! *ituaia firmei la nc'eierea unui e1erciiu
financiar, nglobea! activitatea unui agent economic, a unei in*tituii publice etc. pe un an
ntreg de funcionare. 0ndicatorii derivai din bilan ne arat! pe ce poiie *e afl! firma, n
raport cu ramura de activitate din care face parte, cum poate fi *ocietatea4 *olvabil! *au
in*olvabil!, profitabil! *au nu.
+nalia activit!ii *ociet!ii pe baa indicatorilor din bilanul contabil, trebuie *! ofere o
imagine fidel!, clar! i complet! a patrimoniului i a *ituaiei financiare a unit!ii economice.
2e a*emenea, cunoa*terea nivelului indicatorilor economico$financiari permite
efectuarea de comparatii cu alte entitati din *ectoare de activitate *imilare, auto'tone *au
internationale.
3
CAPI,-.U. 1
AB-R/0RI ,)R-)R,IC)
1'1' Noiune 1i funciile bilanului contabil
#entru realiarea funciilor contabilit!ii4 de informare, deciie i control, e*te nece*ar
ca n urma lucr!rilor curente de contabilitate *! *e *intetiee periodic informaiile generate de
conturi i calculele contabile, n documente de *inte! e1pre*iv i relevante, acce*ibile nu
numai *pecialitilor, ci i celor intere*ai de ge*tiunea unit!ii patrimoniale n calitate de4
inve*titor, admini*trator, banc!, creditor, fi*calitate i alte organi*me economice i *ociale.
+ce*te documente de *inte! con*tituie obiectul de ba! al contabilitaii financiare, deoarece
redau o imagine fidel! a*upra *ituaiei patrimoniale, reultatelor i *ituaiei financiare a
ntreprinderii.
#otrivit .e!ii 3121330 &rivind societ#ile co"erciale i a .e!ii Contabilit#ii
4221331, toi agenii economici 5 toate per*oanele 6uridice 7 *unt obligai *! ntocmea*c! bilan
contabil.
(ilanul e*te documentul oficial de *inte! al tuturor unit!ilor patrimoniale. (ilanul
contabil contribuie *! dea o imagine fidel!, clar! i complet! a patrimoniului, a *ituaiei
financiare i a*upra reultatelor obinute de unitatea patrimonial!, care pre*upune4
$ re*pectarea cu bun! credin! a regulilor privind evaluarea patrimoniului8
$ re*pectarea principiilor4 prudenei, permanenei metodelor, continuitatea
activit!ii bilanului de de*c'idere cu cel de nc'idere, a noncompen*!rii8
$ po*turile n*cri*e n bilan trebuie *! core*pund! cu datele nregi*trate n
contabilitate, pu*e de acord cu inventarul.
#rocedeu principal al metodei contabilit!ii i ba! informaional! fundamental!,
bilanul propriu$i* e*te un tablou care cuprinde n form! *intetic! i n e1pre*ie valoric!
mi6loacele economice patrimoniale, *ur*ele de con*tituire a ace*tora, precum i reultatul
unui agent economic la un moment dat.
(ilanul e*te documentul contabil de *inte!, prin care *e preint! activul i pa*ivul
unit!ii patrimoniale la nc'iderea e1erciiului, precum i n celelalte *ituaii prev!ute de
&egea Contabilit!ii.
4
I"&ortana bilanului contabil deriv! din funciile pe care ace*ta le ndeplinete4
1) funcia de generalizare a datelor contabilitii;
2) funcia de cunoatere a mersului activitii economico-financiare;
3) funcia previzional.
1) Funcia de generalizare a datelor n ciclul contabil de prelucrare a informaiilor
ivor!te din nece*itatea de a grupa datele di*per*ate ale contabilit!ii curente, dup! criterii
bine *tabilite, ntr$un num!r re*tr3n* de indicatori, care *! poat! oferi o imagine de an*amblu
a*upra *ituaiei economico$financiare a unit!ii patrimoniale.
2) Funcia de analiz a mersului activitii economico-financiare *e manife*t! prin
aceea c!, pe baa bilanului contabil *e analiea! periodic, gradul reali!rii indicatorilor
proiectai i a reultatelor, *e identific! reerve i *e *tabile*c m!*uri de perfecionare a
activit!ii economice i financiare.
+dun!rile .enerale ale +cionarilor, Con*iliile de +dmini*traie, managerii unit!ilor
patrimoniale analiea! periodic *ituaia economico$financiar!, pe baa bilanului contabil, a
ane1elor *ale i a raportului de ge*tiune, componente de ba! ale d!rii de *eama contabile.
3) Funcia previzional con*t! n po*ibilitatea oferit! de bilan de a orienta activitatea
viitoare. 9n ace*t *cop, ntocmirea bugetului de venituri i c'eltuieli pentru perioadele
urm!toare *e fundamentea! pe *ituaia patrimonial! i a reultatelor din perioada con*iderat!
baa de raportare.
1'2' tructura bilanului contabil
(ilanul contabil are n componena *a documente i *ituaii de *inte! economic! *au
de control fi*cal, cuprin3nd urm!toarele elemente4
A5 Bilanul &ro&riu%$is6
B5 Contul de 7Profit si &ierdere8 9 res&ectiv contul de e:erciiu ;n ca$ul
instituiilor &ublice 56
C5 Ane:a la bilan6
o Ra&ortul de !estiune'
+v3nd acelai *cop, de informare a*upra *ituaiei patrimoniului, a *ituaiei financiare a
unit!ii patrimoniale i a reultatelor obinute, ace*te p!ri con*titutive formea! un tot unitar.
5
#entru ntocmirea i preentarea completului bilanier, :ini*terul ;inanelor, prin
Colegiul Con*ultativ al Contabilit!ii, elaborea! modele de *ituaii privind bilanul i
celelalte componente pentru regii autonome, *ociet!i comerciale i in*tituii publice. #entru
*ociet!ile bancare, modelele i normele metodologice *e elaborea! de (anca Naional! cu
aviul :ini*terului ;inanelor.
.a ;ntoc"irea bilanului contabil, *e au n vedere urm!toarele re!uli4
$ po*turile de bilan *! core*pund! cu datele nregi*trate n contabilitate, pu*e de
acord cu *ituaia real! a elementelor patrimoniale *tabilite pe baa inventarului8
$ nu *unt admi*e compen*!ri ntre conturile ce *e n*criu n bilan i re*pectiv ntre
conturile de venituri i c'eltuieli din contul de <#rofit *i pierdere=.
9n practic! *e cuno*c dou! *c'eme de bilan, una *ub form! de tablou cu dou prti4
partea *t3ng!, AC,I(U., i partea dreapt!, PAI(U., numit! i scema orizontal de
bilan, i modelul *ub forma listei verticale *au scema bilanului vertical. (ilanul *ub
form! de tablou cu dou! p!ri pune n eviden! egalitatea ntre re*ur*e i utili!ri, iar modelul
de bilan *ub forma li*tei verticale ordonea! *tructurile patrimoniale n active, datorii,
capitaluri, reerve i alte componente ale *ituaiei nete, finalitatea fiind preentarea *ituaiei
nete a patrimoniului.
A5 Bilanul &ro&riu%$is poate fi alc!tuit n dou! variante *au *i*teme, n funcie de
gruparea ntreprinderilor n ntreprinderi mici , mi6locii i ntreprinderi mari, grupare ce *e
face n funcie de praguri fi*cale 5 care au n vedere valoarea activului bilanului, cifra de
afaceri i num!rul mediu de *alariai 7.
a. Bilan contabil ;n siste" si"&lificat, n caul ntreprinderilor mici *i mi6locii,
care pre*upune o *c'em! de bilan mai redu*!.
b. Bilan contabil ;n siste" de ba$# prev!ut *! fie utiliat de ntreprinderi mari,
ace*ta cuprin3nd po*turi i indicatori complei privind activitatea i reultatele
ntreprinderii.
(ilanul unit!ilor patrimoniale care de*f!oar! activit!i economice cuprinde toate
elementele de activ i pa*iv grupate dup! de*tinaie i re*pectiv proveniena lor. !"#$%&'
($'!)*&'&$ cuprinde urm!toarele grupe principale de elemente4
a7 !ctivele imobilizate 5 imobili!ri necorporale8 imobili!ri corporale8 imobili!ri
financiare 78
b7 !ctivele circulante 5 *tocuri, creane, titluri de pla*ament, di*ponibilit!i i alte
valori 78
"
c7 "onturile de regularizare i asimilare-activ 5 c'eltuielile nregi*trate n avan*,
diferene de conver*ie$activ i alte elemente tranitorii i de regulariat, de activ 78
d7 +rimele de rambursare a obligaiunilor.
"apitalul social subscris nevrsat *e n*crie di*tinct n grupa activelor circulante ale
bilanului.
+!,$%&' ($'!)*&'&$ cuprinde urm!toarele grupe principale de elemente4
a7 "apitalurile proprii 5 capitalul *ocial *au individual, primele legate de capital,
diferenele din reevaluare, reervele, reultatul reportat nerepartiat, reultatul
e1erciiului, fondurile proprii, *ubveniile pentru inve*tiii *i proviioanele
reglementate 78
b7 +rovizioanele pentru riscuri i celtuieli;
c7 -atoriile 5 mprumuturi i datorii a*imilate, furniori i conturi a*imilate, datorii n
legatur! cu per*onalul, datorii fa! de bugetul *tatului, datorii privind a*igur!rile
*ociale, creditori i alte datorii 78
d7 "onturile de regularizare i asimilare-pasiv 5 veniturile nregi*trate n avan*,
diferenele de conver*ie$pa*iv, alte elemente tranitorii i de regulariat de pa*iv 7.
-lementele patrimoniale n bilan *unt *i*tematiate pornind de la conturi, pe grupe,
capitole, po*turi, dup! criteriul lic'idit!ii activului i a e1igibilit!ii pa*ivului, a*tfel4 po*turile
de activ *unt aeate n ordinea cre*c!toare a lic'idit!ii 5 de la cele mai puin lic'ide $ cum
e*te caul activelor imobiliate la di*ponibilit!ile b!neti ca form! de lic'iditate ab*olut! 7,
iar n pa*iv po*turile *unt di*pu*e de la cele mai puin e1igibile 5 de la capital $ ultimul cont
care *e nc'ide in caul lic'id!rii patrimoniului 7 la datoriile curente.
+t3t activul c3t i pa*ivul bilanier *uport! un dublu criteriu de ordonare:
$ criteriul "a<or: pentru active, natura lor economic!, iar pentru elementele de
pa*iv, natura lor 6uridic!8
$ criteriul "inor: pentru active, lic'iditatea 5 cre*c!toare 7 a ace*tora, iar pentru
elementele de pa*iv, e1igibilitatea lor 5 cre*c!toare 7.
Structura bilanului o *tabilete :ini*terul ;inanelor la *f3ritul fiec!rui an financiar.
B5 Contul de 7Profit 1i &ierdere8 repreint! o recapitulaie a veniturilor i a
c'eltuielilor, dup! cum urmea!4
a. ,enituri din e1ploatare8
b. C'eltuielile activit!ii de e1ploatare8
/
c. >eultatul activit!ii de e1ploatare8
d. ,enituri financiare8
e. C'eltuieli financiare8
f. >eultatul activit!ii financiare8
g. ,enituri e1cepionale8
'. C'eltuieli e1cepionale8
i. >eultatul operaiunilor e1cepionale8
6. ,enituri totale8
?. C'eltuieli totale8
l. >eultatul brut al e1erciiului8
m. 0mpoitul pe profit8
n. >eultatul net al e1erciiului.
2atele *e preiau din rula6ele debitoare ale conturilor de c'eltuieli, re*pectiv din
rula6ele creditoare ale conturilor de venituri, cumulate de la nceputul anului. 9n *ituaia n
care au fo*t efectuate nregi*trari prin creditul conturilor de c'eltuieli *au prin debitul
conturilor de venituri, datele *unt repreentate de *oldurile conturilor de venituri i c'eltuieli
nainte de a fi tran*ferate a*upra contului de reultate finale, cumulate de la nceputul anului.
,eniturile *unt preluate din balana de verificare, *uma veniturilor din contul de
<#rofit i pierdere= e*te egal! cu rula6ul creditor cumulat al conturilor de venituri *au rula6ul
creditor cumulat corectat.
C'eltuielile *unt preluate din rula6ul debitor cumulat al conturilor de c'eltuieli,
corectat dac! e*te caul cu unele *ume nregi*trate n credit.
Contul de <#rofit i pierdere= are un coninut ndeo*ebi economic, deoarece ofer!
informaii a*upra activit!ii de producie, comerciale *au financiare a unit!ii patrimoniale prin
dimen*iunea veniturilor, c'eltuielilor, reultatelor pe care le generea!.
9n preentarea contului de <#rofit i pierdere= *unt conturate dou! modele de e1punere
a c'eltuielilor i veniturilor4 unul ce ia n con*idereare natura economic! a ace*tora, altul ce
pleac! de la funciunile *au activit!ile unei ntreprinderi 5 de la de*tinaia veniturilor i
c'eltuielilor 7.
Ca for"#, contul de <#rofit i pierdere < *e poate preenta4
$ tablou bilateral sau for"# de cont 9 sc=e"a ori$ontal# 56
$ list# 9 sc=e"a vertical# 5'
%
9n ambele cauri, c=eltuielile 1i veniturile *unt grupate n trei cate!orii4
$ din e:&loatare6
$ financiare6
$ e:ce&ionale'
C5 Ane:a la bilan are ca obiective principale completarea i e1plicarea datelor
n*cri*e n bilan i n contul de <#rofit i pierdere= i conine informaii cu privire la *ituaia
patrimonial! i financiar!, la reultatele aferente e1erciiului nc'eiat cum *unt4
$ repartizarea profitului . ane/a 1 );
$ situaia stocurilor i a produciei 0n curs de e/ecuie . ane/a 2 );
$ situaia creanelor i datoriilor . ane/a 3 );
$ situaia altor provizioane . ane/a 1 );
$ date informative . ane/a 2a );
$ pli restante . ane/a 2b );
$ impozitele3 ta/ele i alte obligaii datorate i vrsate . ane/a 2c );
$ situaia activelor imobilizate . ane/a 4 )5
!. %alori brute
(. !mortizri
". +rovizioane pentru depreciere
$ alte informaii privind regulile i metodele contabile utilizate i date
complementare . ane/a 6 ).
a) 7epartizarea profitului cuprinde aloc!ri din profitul e1erciiului n cur*, la reerve,
fondul de participare a *alariailor la profit, fondul de devoltare, *ur*e proprii de finanare,
dividende de pl!tit etc., precum i profitul r!ma* nerepartiat.
b7 ,ituaia stocurilor i a produciei 0n curs conine date referitoare la dinamica
*tocurilor de materii i materiale, a obiectelor de inventar, produciei neterminate, *tocurilor la
teri, animalelor, m!rfurilor, ambala6elor i a totalului *tocurilor.
c7 ,ituaia creantelor i datoriilor *e refer! la informaii cum *unt4
$ creane din active imobiliate8
$ creane din active circulante8
$ c'eltuieli nregi*trate n avan*8
$ total creane8
$ datorii bancare8
$ datorii fi*cale i *ociale8
$ datorii comerciale8
)
$ datorii n legatur! cu per*onalul8
$ alte datorii8
$ venituri nregi*trate n avan*8
$ total datorii.
d7 ,ituaia altor provizioane pune la di*poiie date referitoare la micarea balaniera
a proviioanelor 5 *old la nceputul anului8 c'eltuieli privind proviioanele con*tituite8
veniturile din proviioanele diminuate *au anulate8 *old la *f3ritul anului 7 pe categorii de
proviioane, re*pectiv4 proviioane reglementate8 proviioane pentru ri*curi i c'eltuieli8
proviioane pentru depreciere8 total proviioane.
e7 -ate informative ofer! date cu privire la4
$ reultatele obinute8
$ evoluia indicatorilor 5 nr. *alariailor, *alarii brute, veniturile, e1porturi,
imobili!rile corporale comparativ cu anul precedent 78
$ evoluia creditelor, alocaiilor bugetare8
$ inve*tiiile *tr!ine.
f7 +lile restante preint! volumul anga6amentelor neonorate la termen, at3t pe
*tructur! 5 furniori,creditori etc. 7 c3t i pe vec'ime i activitate 5 curent! i inve*tiii 7.
g7 ,ituaia impozitelor i ta/elor datorate i vrsate ofera informaii referitoare la
corelaiile unit!ii patrimoniale cu bugetul *tatului i bugetele locale.
#entru fiecare categorie de impoite i ta1e *e fac raport!ri privind *umele
datorate, *umele v!r*ate efectiv, *umele r!ma*e de v!r*at i eventual *umele v!r*ate n plu*.
'7 ,ituaia activelor imobolizate red! micarea activelor imobiliate 5necorporale,
corporale, financiare *i pe total 7 tot *ub forma balaniera i n valoare brut!, a amorti!rilor
aferente, precum i a proviioanelor pentru depreciere.
i7 !lte informaii privind regulile i metodele contabile *e refer! la4
$ metodele de evaluare aplicate pentru diferitele po*turi din bilan8
$ metodele utiliate pentru calculul amorti*mentelor i proviioanelor8
$ motivele pentru care unele po*turi din bilan i din contul de < #rofit i
pierdere= nu *unt comparabile de la un e1erciiu la altul8
$ alte informaii pe care unitatea le con*ider! *emnificative.
/5 @dat! cu bilanul, cu contul de < #rofit *i pierdere= i cu ane1a la bilan, unit!ile
patrimoniale depun ra&ortul de !estiune. +ce*ta conine n principal4
$ preentarea *ituaiei unit!ii patrimoniale i evoluia *a previibil!8
1A
$ elemente deo*ebite intervenite n activitatea unit!ii patrimoniale dup!
nc'eierea e1erciiului8
$ participaiile de capital la alte unit!i8
$ activitatea i reultatele de an*amblu a *ucur*alelor, filialelor i altor
*ubunit!i proprii8
$ activitatea de cercetare$devoltare8
$ alte referiri cu privire la activitatea de*f!urat! care *unt con*iderate
nece*are a fi n*cri*e n raportul de ge*tiune.
1'3' Nor"e de ;ntoc"ire, certificare, verificare 1i anali$# a bilanului
contabil
:ini*terul ;inanelor emite norme de ntocmire i centraliare a bilanului contabil n
fiecare an , dar legea de ba! care reglementea! ntocmirea, verificarea i certificarea
bilanului e*te .e!ea Contabilit#ii 4221331. +cea*ta lege e*te completat! cu prevederile
.e!ii 3121330 &rivind societ#tile co"erciale, republicat!.
&egea Contabilit!ii %2B1))1 reglementea! regimul legal al bilanului contabil n
cadrul capitolului 0,, care prevede la art.27 ca Bilanul contabil se ntocmete obligatoriu
anual, precum i n situaia fuziunii sau ncetrii activitii. (ilanul mai poate fi ntocmit la
cererea +dun!rii .enerale a +cionarilor *au a Con*iliului de +dmini*traie. 9ntreprinderile cu
capital de *tat l ntocme*c i trime*trial.
+genii economici prev!ui la art.! din &egea Contabilit!ii nr.%2B1))1, au obligaia
*! ntocmea*c! i *! depun! bilanul contabil la direciile generale ale finanelor publice i
controlului financiar de *tat 6udeene, re*pectiv, a municipiului (ucureti *au la
admini*traiile financiare ale *ectoarelor, potrivit prevederilor 'ot!r3rilor guvernului.
&a ntocmirea bilanului contabil *e au n vedere regulile cu caracter general prev!ute
n capitolul 0, din &egea Contabilit!ii nr.%2B1))1, precum i #reci!rile privind m!*urile
referitoare la nc'iderea e1erciiului financiar aprobate e1pre* prin @rdinul :ini*terului
;inanelor.
>egiile autonome i *ociet!ile comerciale care au n *ubordine *ubunit!i *au filiale n
ar!, vor verifica i centralia balanele de verificare a conturilor *intetice, ntocmind bilanul
contabil centraliat al regiei *au *ociet!ii.
11
Societ!ile comerciale, care au n *ubordine *ucur*ale i filiale care de*f!oar!
activitate i au *ediul n *tr!in!tate vor evalua, n lei, rula6ele i *oldurile e1primate n valut!,
din balanele de verificare a conturilor *intetice tran*mi*e de ace*tea, la cur*ul valutar din
ultima i a lunii decembrie a anului pentru care *e nc'ide bilanul i *e vor centralia cu
balana de verificare ntocmit! pentru operaiunile economico$financiare de*f!urate n ar!.
9n vederea alinierii la nomenclatorul activit!ilor Cniunii -uropene, n formularul de
bilan, agenii economici vor n*crie, pe l3ng! codul de ramur! din nomenclatorul prev!ut de
:ini*terul ;inanelor i codul privind cla*ificarea activit!ilor din economia naional!.
(ilanul contabil anual precum i raportul de ge*tiune, *e *emnea! de admini*tratorul
unit!ii i de conduc!torul compartimentului financiar$contabil, iar n lip*a ace*tora de c!tre
nlocuitorii lor de drept.
+dmini*tratorul unit!ii i conduc!torul compartimentului financiar contabil poart!
r!*punderea 5 potrivit legii 7, a*upra realit!ii i e1actit!ii datelor cu privire la *ituaia
patrimoniului i reali!rii indicatorilor economico$financiari raportai prin bilanul contabil.
Conduc!torul compartimentului financiar contabil are obligaia *! verifice re*pectarea
prevederilor din Normele :etodologice privind ntocmirea, verificarea i centraliarea
bilanurilor contabile, a*igurarea re*pect!rii corelaiilor dintre indicatorii din formulare,
urm!rind realitatea datelor ce *e raportea! prin bilanul contabil.
#otrivit art. 2" din &egea Contabilit!ii, bilanurile contabile *unt *upu*e verific!rii i
certific!rii de c!tre cenori, contabili autoriai *au e1peri contabili, dup! ca.
Sunt *upu*e verific!rii i certific!rii, bilanurile contabile ale *ociet!ilor comerciale i
ale altor unit!i patrimoniale care, potrivit legii, *tatutelor *au contractelor de a*ociere au
obligaia *! aib! cenori. 9n caul intreprinderilor mici *au mi6locii, bilanurile contabile nu
*unt *upu*e verific!rii *i certific!rii de c!tre e1peri contabili *au contabili autoriai,
conducerea unit!ii av3nd ntreaga r!*pundere pentru corecta alc!tuire a bilanului.
#rin verificarea i certificarea bilanurilor *e confirm! dac! ace*tea dau o imagine
fidel!, clar! i complet! a patrimoniului, *ituaiei financiare i a reultatului e1erciiului. 9n
ace*t *cop, pe baa verific!rilor din cur*ul anului, precum i a altor elemente apreciate ca fiind
nece*are *e ntocmete un raport din care *! reulte, n principal, urm!toarele4
$ dac! bilanul contabil concord! *au nu cu regi*trele contabile8
$ dac! regi*trele de contabilitate *unt inute n conformitate cu reglement!rile
n vigoare8
$ re*pectarea cu buna credin! a regulilor privind evaluarea patrimoniului i a
celorlalte norme i principii contabile.
12
c=e"a !eneral# de verificare 1i certificare a bilanului contabil *e poate preenta
a*tfel4
(ilanul contabil poate fi certificat f!r! reerve, cu reerve *au *e refu! certificarea
ace*tuia. :otivele certific!rii cu reerve *au refuul de certificare *e menionea! n raport.
13
()RI>ICAR)A BI.AN,U.UI C-N,ABI.
,->0;0C+>-
+2:0N0S$
D>+D0,E
$Drime*trial
*i
$+nual
,->0;0C+>-
&-.+&E
$#ermanent
,->0;0C+>-
C@ND>+CDC+&E
$#ermanent
*au
$@caional
2.;#
6udetene i
2.;# a
municipiului
(ucureti
$2irectorul
financiar$contabil
$#atronul
Cenori alei i
*i aprobai
$-1peri contabili
$Contabili autoriai
care$i e1ercita
profe*iunea
organiat n cabinete
*au *ociet!i de
contabilitate i
e1perti! contabil! +u r!*punderea legal!
a*upra realit!ii i
e1actit!ii datelor
raportate prin bilanul
contabil
>e*pectarea regulilor i
principiilor contabile
*tabilite, a metodelor
contabile utiliate, a*tfel
nc3t *! nu fie denaturat!
imaginea fidel! a
patrimoniului, *ituaiei
financiare *i reultatul
$*upraveg'erea
ge*tiunii
$inerea la i a
regi*trelor contabile
$evaluarea
elementelor
patrimoniale
conform regulilor
*tabilite
,erifica i raportul de
ge*tiune *ub a*pectul
*incerit!ii i
concordanei
informaiilor cu cele
din bilanul contabil
C)R,I>ICAR)A BI.AN?U.UI C-N,ABI.
2up! aprobarea bilanului de +dunarea .eneral! 5 n caul bilanului anual 7, ace*ta
mpreun! cu raportul cenorilor e*te tran*mi* p3n! la data de 15 aprilie a anului urm!tor la
2ireciile .enerale ale ;inanelor #ublice 6udeene i a municipiului (ucureti, n vederea
verific!rii i centrali!rii.
2up! verificare un e1emplar *e depune la >egi*trul Comerului i o *inte! a
bilanului propriu$i* i a contului de <#rofit i pierdere= e*te tran*mi*! *pre publicare n
:onitorul @ficial n caul ntreprinderilor mari *au ntr$o publicaie de larg! circulaie pentru
ntreprinderile mi6locii. #ublicarea bilanului *e poate face ntr$o form! *implificat!. Cnit!ile
patrimoniale mici *au mi6locii pot ntocmi bilanul contabil, n form! *implificat!, n timp ce
unit!ile patrimoniale mari au obligaia *! ntocmea*c! bilanul contabil *ub form! devoltat!,
con*iderat! < baa <.
,er"enele &entru de&unerea bilanului contabil *unt urmatoarele4
$ &@n# la 10 "artie, declaraiile agenilor economici care nu au de*f!urat activitate
de la data nfiin!rii p!n! la 31 decembrie a anului pentru care *e nc'eie bilanul8
$ &@n# la 31 "artie, agenii economici care, potrivit prevederilor @rdinului
.uvernului *unt grupai n categoria contribuabililor mici8
$ &@n# la 1A a&rilie, agenii economici care, potrivit prevederilor @... *unt grupai
n categoria contribuabililor mari.
Dermenele enumerate mai *u* vor fi re*pectate i de unit!ile cu per*onalitate 6uridic!
din *ectorul cooperati*t i obte*c, care de*f!oar! activit!i economice.
-ventualele erori con*tatate n contabilitate, dup! aprobarea i depunerea bilanului
contabil vor fi corectate n anul n care ace*tea *e con*tat!, bilanurile contabile ale e1erciiilor
anterioare nemaiput3nd fi modificate.
Nedepunerea bilanurilor contabile *au dup! ca a declaraiilor, la termenele prev!ute
n normele metodologice, precum i preentarea unor bilanuri necorelate, cu coninut eronat,
co*tituie contravenie i *e *ancionea! conform prevederilor @... emi* n ace*t *cop.
(ilanul contabil anual *e p!*trea! n ar'iva intreprinderii timp de 5A de ani, date
fiind implicaiile patrimoniale i reglement!rile care *e *oluionea! pe baa informaiilor
cuprin*e n bilan.
#entru ntocmirea bilanului contabil *e utiliea! datele e1i*tente n balana de
verificare final! a conturilor *intetice, pu*e de acord cu cele din balana conturilor analitice.
@peraiunea de completare a bilanului con*t! n prelucrarea i tran*crierea datelor din
balana de verificare final! i din bilanul e1erciiului anterior.
14
9n formularul de bilan propriu$i* *e n*criu *oldurile debitoare ale conturilor care
reflect! elementele patrimoniale de activ, precum i *oldurile creditoare ale conturilor
de*tinate urm!ririi elementelor patrimoniale de pa*iv, f!c3ndu$*e dup! ca anumite grup!ri,
n*um!ri, rectific!ri ale lor.
8lementele patrimoniale de activ *e n*criu n bilan la valoarea de intrare n
patrimoniu 5 contabil! 7 pu*! de acord cu reultatul inventarierii n *en*ul diminu!rii ei cu
amorti!rile i proviioanele pentru depreciere, care poate fi denumit! valoare net!.
8lementele patrimoniale de pasiv *e con*emnea! n bilan la valoarea de intrare, iar
proviioanele reglementate, proviioanele pentru ri*curi i c'eltuieli con*tituie po*turi
bilaniere di*tincte.
15
CAPI,-.U. 2
ANA.IBA AC,I(I,0?II )C-N-+IC-%>INANCIAR) P) BABA
BI.AN?U.UI C-N,ABI.
0ntocmirea bilanului contabil pe l3ng! funcia de generaliare a datelor are ca *cop
elaborarea unui document n baa c!ruia *! *e faca analia urm!toarelor a*pecte4
$ reali!rii indicatorilor n comparaie cu bugetul de venituri i c'eltuieli pe anul
re*pectiv i cu anul de ba! 5 anul precedent 7. +ce*ta *e numete anali!
dinamic!.
$ identificarea unor re*ur*e financiare po*ibile pentru devoltarea activit!ii .
+nalia activit!ii firmei n baa bilanului e*te obligatorie. Compartimentele de
contabilitate ale unit!ilor patrimoniale nu pot depune bilanul contabil la 2irecia .eneral! a
;inanelor #ublice dec3t n condiiile n care +dun!rile .enerale ale +cionarilor, Con*iliile
de +dmini*traie, conducerea e1ecutiv! a unit!ii au analiat *ituaia patrimonial! a firmei i
au ntocmit n ace*t *cop, un proce*$verbal de concluii i m!*uri. Cn e1emplar din procesul#
verbal $e analiz a bilanului contabil *e depune odat! cu celelalte formulare din darea de
*eam! contabil!.
9n cadrul firmei anali$a activit#ii econo"ico%financiare &e ba$a bilanului
contabil e*te realiat! pe urm!toarele nivele:
$ conducerea e1ecutiv!8
$ Con*iliul de +dmini*traie8
$ +dunarea .eneral! a +cionarilor'
2'1 Princi&alele cate!orii de indicatori econo"ico%financiari
0ndicatorul e1prima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a
dobanilor, care e*te mai curand o functie a capacitatii ace*teia de a genera un flu1 de
treorerie poitiv din activitatea de e1ploatare, atat pe termen *curt, cat *i in per*pectiva.
+*tfel, gradul de acoperire a dobanilor arata cat de *tabila e*te capacitatea entitatii de a$*i
onora obligatiile de plata privind dobanile.
#rincipalele categorii de indicatori *unt preentate n tabelul urm!tor4
1"
IN/ICA,-RI >or"ula de calcul
1' Indicatori de lic=iditate
1'1'&ic'iditatea generala +ctive circulanteBdatorii curente
1'2'&ic'iditatea curenta 5active curente$*tocuri7Bdatorii curente
2'Indicatori de risc
2'1' >ata indatorarii totale 2atotrii pe DS,:,l,B Dotal pa*iv
3' Indicatori de activitate C in numar de ile B
numar de rotatii
3'1',itea de rotatie a activelor circulante
Cifra de afaceriB*old mediu al active
circulante
3'2'Numarul de ile de *tocare Stoc mediuBcifra de afaceri 1 3"5
3'3'Numarul de ile debite F clienti Sold mediu clientiBcifra de afaceri 1 3"5
3'D'Numarul de ile a creditelor F furniori Sold mediu furnioriBcifra de afaceri 1 3"5
3'A',itea de rotatie a activelor imobiliate in
cifra de afaceri
Cifra de afaceriB active imobiliate
3'E',itea de rotatie a activelor totale in cifra
de afaceri
Cifra de afaceriBtotal active
D' Indicatori de &rofitabilitate C in procente B
numar de ori
D'1'>entabilitatea capitalului anga6at
#rofitul inaintea platii dobanii *i
impoitului pe profitBcapitalul anga6at
D'2':ar6a bruta din vanari #rofit brut din vanariBCifra de afaceri 1 1AA
+ce*tia *unt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui *a$i calculee in
momentul in care *e face analia patrimoniala pe baa *ituatiilor financiare. 0nterpretarea
ace*tor indicatori *coate in evidenta ri*cul de in*olvabilitate a entitatii. +cea*ta con*ta in
incapacitatea entitatii de a$*i onora anga6amentele a*umate fata de terti.
1/
2'2 Conce&tul de rentabilitate
Rentabilitatea e*te un indicator *intetic calitativ important, care e1prim! capacitatea
unei firme de a obine venit net. +ltfel *pu* rentabilitatea poate fi definit! ca capacitatea
ntreprinderii de a produce un *urplu* pe*te nivelul c'eltuielilor. >entabilitatea repreint!
capacitatea firmelor de a produce profit.
:a*a profitului repreint! e1pre*ia ab*olut! a rentabilit!ii. >entabilitatea reflecta
mar6a de venituri care dep!e*te c'eltuielile, iar n e1pre*ii relative ea trebuie *a apar!
ntotdeauna *upraunitar!.
>entabilitatea poate fi evideniat! n diferite moduri prin combinarea a trei factori4 $
reultatele obinute8
$ mi6loacele utiliate8
$ activitatea.
2in combinarea celor trei factori pot apare doua tipuri de relaii4
b7 raportul dintre reultate i mi6loacele folo*ite8
c7 raportul dintre reultate i activitate.

Rentabilitatea ca&italurilor e1prim! eficiena utili!rii capitalurilor pla*ate n
afacerea economic! re*pectiv raportul dintre ma*a profitului i capitalul utiliat.

R)N,ABI.I,A,)A PR->I,U.
F G 100
CAPI,A.URI.-R CAPI,A.U. U,I.IBA,
Rentabilitatea econo"ic# e*te rentabilitatea prin intermediul c!reia *e e1prim!
eficiena e1i*tenei i folo*irii activelor economice, rat! care e*te dat! de raportul dintre profit
i activele economice.
R)N,ABI.I,A,)A PR->I,U.
F G 100
)C-N-+IC0 AC,I().) )C-N-+IC)
1%
2'3' Ca&acitatea de &lat#' olvabilitatea' .ic=iditatea' Bonitatea
1)
Ca&acitatea de &lat# a agentului economic e*te po*ibilitatea de a$i *tinge integral i la
termen obligaiile de plat! devenite e1igibile fa! de furniori, *alariai, bugetul de *tat, b!nci
*au ali creditori cu mi6loace b!neti de care di*pune 5 proprii, atra*e, mprumutate 7.
Capacitatea de plat! e*te core*pun!toare atunci c3nd totalitatea mi6loacelor b!neti *unt egale
*au mai mari dec3t cuantumul pl!ilor e1igibile. -a *e poate obine prin corelarea termenelor
de plat! cu termenele de nca*are a m!rfurilor, deinca*are a debitelor i a altor creane.
2in punct de vedere *tatic capacitatea de plat! repreint! o *tare de ec'ilibru ntre
mi6loacele de plat! di*ponibile i obligaiile de plat! e1igibile.
2in punct de vedere dinamic capacitatea de plat! repreint! *tarea de ec'ilibru ntre
flu1urile monetare de intrare i ie*ire, adic! ntre nca*!rile agentului economic.
olvabilitatea e*te capacitatea firmei de a pl!ti la *caden! datoriile fa! de creditorii
*!i. Cn agent economic e*te *olvabil c3nd *uma activelor *ale inve*tite n mi6loace fi1e, active
circulante, creane certe, re*ur*e b!neti e*te mai mare *au cel puin egal! cu totalul pa*ivului
repreent3nd obligaii fa! de parteneri, *alariai, bugetul *tatului, banc!.
Cn agent economic poate fi *olvabil c'iar dac! la un moment dat nu are capacitate de
plat!. &ip*a capacit!ii de plat! i a lic'idit!ilor financiare pot fi temporare dac! *e baeaa
pe o *olvabilitate cert! a agentului economic. #entru agentul economic *olvabilitatea *e
a*igur! numai prin de*f!urarea unei activi!i eficiente din care *e obine profit. 2aca
activitatea nu e*te profitabil! pierderile din patrimoniu duc la *tarea de in*olvabilitate.
olvabilitatea &atri"onial# e*te un indicator care *e determin! prin raportarea
capitalului *ocial la totatul elementelor patrimoniale, inclu*iv capitalul *ocial.
Ca&italul social

&
F G 100
)le"ente &atri"oniale constituite din credite H Ca&italul social

Se apreciea! c! ace*t indicator e*te poitiv c3nd *e apropie de 1AAG, dar nu mai
puin de 5A G.

.ic=iditatea' .ic=iditatea financiar# e*te capacitatea pe care o are unitatea
economic! de a$i ndeplini la termen cu re*ur*ele *ale b!neti de care di*pune, obligaiile de
plat!. -a reflect! raportul *upraunitar dintre mi6loacele de plat! i datoriile e1igibile.
&ic'iditatea financiar! *e m!*oara cu a6utorul coeficientului de lic'iditate imediat!, care *e
calculeaa a*tfel4
2A

/is&onibilit#i b#ne1ti &ro&rii 1i ;"&ru"utate
C
i
F G 100
Pl#ile e:i!ibile
Se apreciea! c! activitatea e*te bun! c3nd coeficientul de lic'iditate imediat! e*te
pe*te 1AAG, deoarece atunci arat! cu c3t nca*!rile dep!e*c pl!ile, iar dac! e*te *ub 1AAG
evideniea! o activitate ne*ati*f!c!toare deoarece nca*!rile *unt *ub nivelul pl!ilor. &a
agenii economici lip*a de lic'iditate *e manife*t! prin pl!i re*tante fa! de furniori, bugetul
*tatului, b!nci.
.ic=iditatea &atri"onial# e*te un alt indicator ce *e determin! ca raport ntre
componentele patrimoniale active care *e pot tran*forma n timp *curt n mi6loace b!neti
5 di*ponibilit!i in conturi la b!nci i n ca*!, titluri de credit, aciuni, obligaiuni, cambii,
cantit!i de materiale, materii prime etc. 7 i elemente patrimoniale de pa*iv de a*emenea pe
termen *curt 5 credite bancare cu *caden! pe termen *curt, furniori, *alarii, impoite 7.
I )le"ente &atri"oniale de activ
.
&
F G 100
I Co"&onente &atri"oniale de &asiv cu scaden# &e ,''
Bonitatea financiara e*te o forma a ncrederii pe care o preint! o per*oan! 6uridic!
*au fiic! n momentul *olicit!rii unui credit, de a*emenea e*te o *ituaie economico$
financiar! a celui ce *olicit! credite, garania pe care o repreint! un agent economic *au un
cet!ean c! va rambur*a la *caden! creditul *olicitat. (onitatea financiar! *e aprecia! pe
baa bilanului contabil i a indicatorilor cu care *e e1prim! calitatea activit!ii economico$
financiare, a indicatorilor datoriei interne *auBi e1terne.
(onitatea pre*upune rentabilitate i promptitudine n *tingerea obligaiilor i are
importan! at3t n relaiile economico$financiare interne, dar mai ale* n cele e1terne.
CAPI,-.U. 3
ANA.IBA BI.AN?U.UI .A 'C' 7()*A8 'A'
21
3'1' Pre$entarea !eneral# a societ#ii
Societatea comercial! <,-.+= S.+. cu sediul n +rad, *tr. +lba 0ulia, nr.2A),
tel.A5/2%2)%2, e*te nregi*trat! la @ficiul >egi*trului Comerului +rad *ub nr.H.A2B4A1B1))1.
"apitalul social al *ociet!ii e*te de 23.12)./5A mii lei repreent3nd 23.12)./5A
aciuni nominative a 1.AAA lei valoare nominativ!.
Capitalul *ocial e*te integral v!r*at.
+ciunile *ociet!ii nu *unt tranacionate pe pia!.
9biectul de activitate al *ociet!ii e*te producerea produ*elor de vop*ele, v3narea
ace*tora c!tre en$gro*$iti i n mic! parte direct c!tre con*umatorii finali.
Societate i de*f!oar! activitatea ntr$o *ecie de producie condu*! de un ef de
*ecie.
"onducerea societii e*te a*igurat! de c!tre directorul general, directorul de
producie i directorul economic.
3'2' Anali$# &e ba$# de bilan la 'C' 7()*A8 'A'
&a S.C. <,-.+= S.+. indicatorul de performan a fo*t calculat pe baa datelor din
bilanul contabil dup! cum urmea!4
IN/ICA,-RI 2011 2010
Capitaluri totale proprii 3"."32.AA4 2%.)1".4))
#rofit net %./1A.43" 5.A"3."A)
>ata rentabilit!ii
capitalurilor utiliate
23,/%G 1/,51G
4'J10'D3E
R 2011 F G 100 F 23,J4K
3E'E32'00D
A'0E3'E03
R 2010 F G 100 F 1J,A1K
24'31E'D33
22
>eult! c! n anul 2A11 rata rentabilit!ii capitalurilor utiliate a cre*cut cu 3A,4K, re*pectiv4
ceea ce confirm! c! a e1i*tat preocupare pentru creterea performanei economice.
&a S.C.=,-.+= S.+. piramida performanei a nregi*trat valori dup! cum urmea!4
IN/ICA,-RI 2011 2010
Capitaluri totale utiliate 3"."32.AA4 2%.)1".4))
#rofitul din e1ploatare 11.2%).5%5 /.A43.3A2
Cifra de afaceri 4/.525.2%A 3A.4"2.423
+ctive fi1e 21.31).2"3 21.%2%.342
+ctive circulante 1)./13.3%4 ).3/1."""
$ rata performanei n funcie
de profitul din e1ploatare i
capitalurile totale utiliate
3A,%G 24.35G
$ rata profitului din
e1ploatare comparativ cu
cifra de afaceri
23,/5G 23,12G
$ rata cifrei de afaceri
comparativ cu capIitalurile
totale utiliate
12),/3G 15A,34G
$ rata cifrei de afaceri
comparativ cu activele fi1e
222,2G 13),5%G
$ rata cifrei de afaceri
comparativ cu activele
circulante
24,A%G 325,A4G
Singurul indicator n regre* l con*tituie rata cifrei de faceri comparativ cu activele
circulante utiliate. Se impun m!*uri de lic'idare a *tocurilor i a creanelor e1i*tente a*tfel
nc3t lic'idit!le *! crea*c! i odat! cu ele *! crea*c! i cifra de afaceri.
&a S.C.= ,-.+=S.+. indicatorii de eficien au evoluat dup! cum urmea!4
IN/ICA,-RI 2011 2010
Credite pentru plata
furniorilor
1.A%).45A 1.2AA.AAA
CBval. materiilor i
materialelor ac'iiionate
25.24%.31/ 2A.3AA.AAA
Stocuri de materii i 4."3/.4"5 2.45)./3A
23
materiale
Stocuri de producie
neterminat!
4%".3)4 2//.3/5
Co*tul produ*elor finite
v3ndute
3".%1/.%5/ 3A.4AA.AAA
Stocuri de produ*e finite 1.%%".4AA 1.%%1.AAA
Clieni 2./22.41) 2.A/%.A%A
a7 durata medie de plat! a
creditelor
15,52 ile 21,2% ile
b7 durata de *tocare a
materiilor i materialelor
"",12 ile 43,"A ile
c7 durata de *tocare a
produ*elor n cur* de e1ecuie
4,/5 ile 3,2% ile
d7 durata medie de *tocare a
produ*elor finite
1%,44 ile 22,2/ ile
e7 durata medie de nca*are a
clienilor
22,% ile 2/,A5 ile
>eult! c! e1i*t! reerve de valorificat n direcia *toc!rii materiilor i materialelor i a
*toc!rii produciei n cur* de e1ecuie. Ceilali indicatori caracteriea! creterea eficienei
economice care i$a g!*it concretiarea n creterea *imitoare a profitului i a ratei
rentabilit!ii.

&a S.C. <,-.+= S.+. pe baa bilanului au fo*t calculate urm!torii indicatori de
liciditate5
IN/ICA,-RI 2011 2010
+ctive circulante 1)./13.3%4 ).3/1."""
#a*ive circulante 15.312./41 /.A)2.15
Stocuri 4."3/.4"5 2.45)./3A
C+SJ /.A3A.52A 2.A45.345
a7 rata lic'idit!ii curente 1,2% ori 1,32 ori
b7 te*tul acid A,)% ori A,)/ ori
c7 rata recuper!rii rapide a
lic'idit!ilor
A,4" ori A,2A ori
24
>eult! o rat! relativ mic! a lic'idit!ilor curente i un te*t acid relativ core*pun!tor.
9n con*ecin! *e vor impune m!*uri de cretere a lic'idit!ilor prin valorificarea mai rapid! a
*tocurilor i prin micorarea duratei de nca*are a creanelor.
$ndicatorii de solvabilitate mbrac! valori, a*tfel4
IN/ICA,-RI 2011 2010
+ctive nete 3"."32.43/ 2%.)1"."A)
Capital *ocial v!r*at 23.12)./5A 23.12)./5A
Credite totale 1.A)5.A/5 1.2AA.AAA
Credite pe termen lung $ $
Capitaluri totale 3"."32.AA4 2%.)1".4))
a7 proporia activelor nete n
capitalul acionarilor
15%,3G 125,AG
b7 rata datoriilor 4,/3G 5,1)G
c7 raportul .earing 2 AG AG
d7 raportul .earing 3 "3,14G /),)%G
#rimii trei indicatori fac dovad! creterii *olvabilit!ii firmei. Cltimul indicator a
nregi*trat o uoar! de*cretere n *en*ul c!, la finele anului 2AAA, ponderea capitalului v!r*at
de acionari n totalul capitalurilor a *c!ut la "3,14G fa! de /),)%G, c3t repreenta la
nceputul anului.
&a S.C.=,-.+=S.+. indicatorii aciunilor i dividendelor au nregi*trat valorile4
IN/ICA,-RI 2011 2010
#rofit net %./1A.43" 5.A"3."A)
Nr. de aciuni emi*e 2.AAA.AAA 2.AAA.AAA
2ividende de pl!tit 3.2/".24/ 1./5A.AAA
a7 profit net per aciune
$mii lei$
4,35 2,53
b7 dividende per aciune
$ mii lei$
1,"4 A.%/5
c7 capacitatea de acoperire a
dividendelor
2,"5 ori 2,%) ori
,aloarea nominal! per aciune e*te de 1A.AAA.AAA lei, iar valoarea contabil! a a6un* la
31 decembrie 2AAA la 12.335 lei. Doi indicatorii aciunilor i dividendelor au nregi*trat
creteri, ceea ce caracteriea! o performan! ridicat! a activit!ii economico$financiare.
25
C-NC.UBII
#rin mecani*mul *!u de conturi, contabilitatea furniea! un *i*tem de informaii
corelat i verificat, promov3nd a*tfel cu e1actitate reflectarea fenomenelor economico F
financiare

(ilanul contabil ofer! o imaginea ct mai veridic! a patrimoniului la un moment dat,
a micor!rilor i tran*form!rilor elementelor patrimoniale ca urmare a particip!rii ace*tora la
derularea proce*elor economice, i a reultatelor obinute.

Nece*itatea verific!rii independente a corectitudinii i legalit!ii informaiei reflectate
n rapoartele financiare apare odat! cu relaiile agentului economic cu acionarii, autorit!ile
publice, in*tituiile financiare i ali *ubieci economici. #entru a$i ndeplini *arcina lor de
ba!, aceea de a oferi *ituaia corect! i clar! a patrimoniului, trebuie re*pectate normele i
principiile de contabilitate.

2"
9n condiiile de traniie la economia de pia!, odat! cu reorganiarea ntreprinderilor
n *ociet!i pe aciuni i *ociet!i cu r!*pundere limitat!, ele *nt nevoite *ingure de a$i
de*f!ura activitatea, de a$i c!uta parteneri de afaceri att pe teritoriul republicii ct i n afara
ei. +ici un rol important l are contabilitatea, care are funcia di*tribuirii informaiei complete
i oportune. 9n mare m!*ur!, informaia nece*ar! pentru inve*titori e*te redat! n bilanul
contabil i darea de *eam! de*pre reultatele financiare i folo*irea lor.

9n bilanul contabil putem g!*i informaii referitoare la formele funcionale de
inve*tire a fondurilor n activitatea unui titular de patrimoniu, precum i la modul de formare
a ace*tora n cadrul relaiilor cu mediul economico $ *ocial. 2e a*emenea, n bilanul contabil
*e evidenia! i reultatul financiar obinut, ca urmare a con*um!rii i reproduciei fondurilor
inve*tite.
2/
BIB.I-*RA>I)
1. +ng'el :arcel $ %naliza economico financiar a ntreprin$erii, -ditura +rtife1,
(ucure*ti, 2AA4.
2. Coman ;lorin $ &ontabilitatea financiar a societilor comerciale, -ditura ;undaiei
>om3nia de :3ine, (ucure*ti, 2AA/.
3. ;eleag! Niculae, ;eleag! 5:alciu7 &iliana $ &ontabilitate financiar F o abordare
european! *i internaional!, vol. 0 *i 00, -ditura 0nfomega, (ucure*ti, 2AA%.
4. .eorge*cu Nicolae $ %naliza bilanului contabil, -ditura -conomic!, 1))).
5. 0+S( $ 'tan$ar$ele (nternaionale $e )aportare *inanciar, traducere din limba
engle!, -ditura C-CC+>, (ucure*ti, 2AA/.
". >i*tea :i'ai i colab. $ &ontabilitatea societilor comerciale, vol. ( i ((, -ditura
Cniver*itar!, (ucure*ti, 2AA).
1. &egea contabilit!ii nr. %2B1))1. >epublicat! n :.@f. nr. 454 din 1% iunie 2AA%.
2. &egea nr. 31B1))A a *ociet!ilor comerciale. >epublicat! n :.@f. nr. 1A"" din 1/
noiembrie 2AA4, cu modific!rile i complet!rile ulterioare.
3. &egea nr. 5/1B2AA3 privind Codul fi*cal. #ublicat! n :. @f. nr. )2/ din 23 decembrie
2AA3, cu modific!rile i complet!rile ulterioare.
2%

S-ar putea să vă placă și