Sunteți pe pagina 1din 4
- stihuri alese - de Ierodiacon Ioan Glas 1 Πα ( Π) e ri cit
- stihuri alese - de Ierodiacon Ioan Glas 1 Πα ( Π) e ri cit

- stihuri alese -

de Ierodiacon Ioan

Glas 1 Πα ( Π) e ri cit băr ba a a a tu ul
Glas 1
Πα
(
Π)
e ri
cit băr
ba
a
a
a
tu ul
ca
a
re
e
n-a
a a
u
u um blat
în
sfa
a
a
a
tul ne cre
di
in
cio
o
o
și
i
i
lor
și în ca a lea pă că
to
o
(
Δ )
(
Κ)
(
Δ )
și
i
i
lor
n-a
a
stă
ă
tut
și
pe
sca
a
u
u
(
Π)
nu u
ul
pier
to
ri
lo
o
or
n-a
a
a
șe e
e
e
(
Μ )
+
zu
u u ut
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
i
i
a
( Π)
( Δ ) ( Κ)
( Π)
ă
ști
i
e
e Do
o
o
o
om nul
ca
a

lea

a a dre e ep ți i i lor și ca a a a lea
a
a
dre
e
ep
ți
i
i
lor
și
ca
a
a
a
lea
ne cre din cio o o și i lor va a a a pie e
ne
cre
din
cio
o
o
și
i
lor
va
a
a
a
pie
e
e
e
(
Ν)
(
Μ )
(
Π)
+
ri
i i
i
A a
li
lu
u
u
u
i
i
i
i
a
( Π) ( Δ )
( Κ)
lu
ji
i iți
Do
o
om nu
u
u
lui
cu
fri
i
i
i
i
i
i
și
bu
cu
ra
a
a
a
a
( Π)
(
Δ )
( Ν)
a a
a
ați Lu
u
ui
cu
cu
tre
e
e
e
e
e
mu u

( Π)

ur A a li lu u u u i i i i a ( Δ
ur
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
i
i
a
( Δ )
e ri
ci
i
i
i
i
iţi
to o
oți
ca
a
re
( Κ)
+
dăj
du
iesc spre Dâ
â
â
â
â
â
â
â
â
(
Δ )
(
Π)
(
Κ)
su
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
ul
A
li
lu
u
u
u
i
i
i
i
a
(
Κ)
( Δ )
coa
ă
Doa
am
ne
e
e
e
mân
tu
ie
e
(
Π)
ște
e
mă ă
ă
Du
u
um ne
e
e
ze
e
u
u
ul
me e e e eu + A a a li lu u u u u
me e
me
e

e

e eu

+

A a a li lu u u u u
A
a
a
li
lu
u
u
u
u
me e e e eu + A a a li lu u u u u i

i

i i
i
i
i a ( Π) a Do om nu lui e e ste e mân tu
i
a
(
Π)
a Do om nu
lui
e
e
ste
e
mân tu u
i
i
i
i
rea
și
pe
ste
po
po
o
o
rul
ul
u
ul
Tău
( Ν)
+
bi i
ne
e
cu
u
vân
ta
a
a
rea
a
a
Ta
a
a
a
a
(
Π)
A
a
li
lu
u
u
u
u
i
i
i
i
a
(
Π)
( Ν) ( Π)
la
Ta
tă lui
și
Fi
u
u
lui
și i
i
i
Sfâ
ân
tu
u
u
u
lu
u
ui Duh
A
a
li
i
i
i
lu
u
i
i
a ( Π) i a cum şi pu u ru u u rea şi în
a
(
Π)
i
a cum şi
pu
u
ru
u
u
rea
şi
în
ve
e
e
e
e
e
cii
ve
e
ci
i
i
lo
or
A
a
a
min
A a
li
i
i
i
lu u
i
i
a
( Π) a li lu u i i i a a a A li
(
Π)
a li
lu
u
i
i
i
a
a
a
A
li
( Π) a li lu u i i i a a a A li lu u

lu

( Π) a li lu u i i i a a a A li lu u
u u i i i i a Sla vă
u u
i
i
i
i a
Sla vă

( Π)

a A a a li i i ( Ν) ( Π) Ţi eDum ne ze
a
A
a
a
li
i
i
( Ν)
( Π)
Ţi eDum ne ze e u
u
le

lu

u

i

i

i

(de două ori)

a li lu i i a A a a li i lu u u u
a li
lu
i
i
a
A
a
a
li
i
lu
u
u
u
( Κ)
i
i
i
i
a
A
a
a
li
i
i
lu
u
u
( Δ )
( Π)
i i
i
i
a
a
a
Sla
ă
Ţi
e Dum ne
ze
e
e
u
u ul no o o o stru u u sla a a ( Ν) (
u ul
no
o
o
o
stru
u
u
sla
a
a
( Ν)
(
Π)
i
i
i
i
i
i
e
e
e
e
vă ă ă Ţi
ă
ă
Ţi