Sunteți pe pagina 1din 227

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

Adrian COSTACHE
Florin IONI
M. N. LASCR
Adrian SAVOIU
Limba i literatura
romna
Manual pentru clasa a IX -a
Art
Acest manal este !ro!rietatea Ministerli Edca"iei #i Cercet$rii. Manall este a!ro%at !rin Ordinl
&''( din )*.+,.)++*- .n rma licita"iei or/ani0ate de c$tre Ministerl Edca"iei #i Cercet$rii- este reali0a
con1ormitate c !ro/rama analitic$ a!ro%at$ de Ministerl Edca"iei #i Cercet$rii !rin Ordinl nr. &*,'
2.&.)++* #i este distri%it gratuit ele3ilor.
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Anul Numele elevului care a
primit manualul
Clasa coala Anul colar Starea manualului*
la primire la returnare
1
2
3
4
* Starea manualului se va nscrie folosind termenii: nou, un, n!ri"it, nesatisf#c#tor, deteri
Profesorii vor controla dac numele elevului este scris coi Elevii nu trebuie s fac nici un
fel de nsemnri pe man
$entru comenzi v# pute%i adresa: Departamentului
Difuzare al Grupului Editorial _A_` t C$& 3', (&$& ),
sector ), *ucureti tel& +21&224&1'&,)
+21&224&3+&-.
+'21&213&)',
+'44&3++&-'+ e/mail:
!rupul0editorial0art1latinmail&com
Se acord# importante reduceri.
Copyright 20C
An
2oate drepturile asupra acestei lucr#ri apar%in editui
3eproducerea inte!ral# sau par%ial# a con%inutu
lucr#rii este posiil# numai acordul prealail
scris al edit4
Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a Romniei
COSTACHE, ADRIAN
Limba yi literatura romn: manual pentru clasa a IX-a/
Adrian Costache, Florin Ioni(, M. N. Lascr, Adrian Svoiu.
-Bucureyti: Art, 2004
Bibliogr.
Index.
ISBN 973-8485-46-0
I. Lascr, M.N.
II. Ioni(, Florin
III. Svoiu, Adrian
821.135.1.09(075.35)
GRUPUL
EDIT OR IAL
JOC l JOAC
Moto4 Jocul este mai vechi dect cultura.
56o7an Hi0in/a8
FICIUNEA LITERAR Tablouri biblice {Versuri de Abecedar)
de Tdor Ar/7e0i
Lim%$ #i comnicare
9eri3area c !re1i:e #i s1i:e. ;re1i:oide #i s1i:oide
Sc7im%area cate/oriei /ramaticale
Rela"ii semantice4 sinonimia- antonimia- omonimia- !olisemia
Du! "elci de Ion <ar%
Lim%$ #i comnicare
Erori semantice4 con10ia !aronimic$- !leonasml- tatolo/ia
FICIUNE l REALITATE #o"o lude$s de 6o7an Hi0in/a
5te:te=ar/mentati3e4 esel8
Lim%$ #i comnicare
Te:tl ar/mentati3
Anacoltl
TE%TE AU%ILIARE
Cu" s! dai &$ "i$'ea coiilor de Florin lar
#arr( )o''er *i ia'ra +ilo,o+al! de 6. >. Ro?lin/
LITERATUR l ALTE ARTE- Literatur i cinematografie
#arr( )o''er *i ia'ra +ilo,o+al!
JOC l JOAC
FICIUNEA LITERARA
Tudor Arghezi 5@''+A@2(B8-
!oet- !ro0ator #i !%licist. Se na#te
la <cre#ti- !e nmele s$ adeA
3$rat Ion N. Teodoresc.
9e%tea0$ c 3ersri .n re3ista
Li.a or'odo/! 5@'2(8 a !oetli
Ale:andr MacedonsCi. .n anl
@2)B- .i a!are 3olml de !oe0ii
Cu0i$'e o'ri0i'e1 care constitie
nl dintre cele mai im!ortante
momente !entr !oe0ia romDA
neasc$ din !erioada inter%elic$.
.n @2)'- scoate re3ista 2ile'e
de aa.al1 insolit$ !rin 1ormatl
de %0nar. .n @2&@- !%lic$ n alt
3olm de re1erin"$ !entr lirica
romDneasc$ A Flori de "uci.ai1 o
radio/ra1ie a !eri1eriei societ$"ii
romDne#ti.
Volmele lterioare- 1ie de
!oe0ie 3C!r'icica de sear!1 Ce4ai
cu "i$e1 05$'ule61 #ore)1 1ie de
!ro0$ 3Oc7ii 8aicii Do"$ului1
Ci"i'irul 2u$a4Ves'ire1 Li$a)1 n
1ac decDt s$ con1irme talentl ni
mare scriitor.
9!$ al doilea r$0%oi mondial-
!oe0iile #i articolele sale de3in
!nctl de !ornire al nor atacri
.m!otri3a sa de !e !o0i"iile noii
ideolo/ii comniste. Scriitorl este
!s s% interdic"ia de a mai !%liA
ca 3reme de cD"i3a ani.
1& Ale!e cinci cuvinte pe care le consideri a fi n str5ns# le!#tur# cu
universul copil#riei& Ar!umentea6# selectarea fiec#rui termen&
2& Care a fost "ocul t#u preferat n anii copil#riei7 8otivea6#
preferin%a pentru el&
3& 9ocul este le!at de o anumit# v5rst#7 :;prim#/%i punctul de
vedere&
TABLOURI BIBLICE
(Versuri de Abecedar)
de Tudor Arghezi
Adam i Eva
Urndu-i-se singur n stihii,
A vrut i Dumnezeu s aib-n cer copii
i s-a gndit din ce s-ifac,
Din borangic, argint sau promoroac,
!rumoi, cinsti"i, nevinova"i#
$e puse-aezmntul dintre fra"i#
Dar i-a ieit cam somnoros i cam
%rndav i nrva strmoul meu Adam&
' l-a fcut, cum am aflat,
'u praf i ni"elu scuipat&
'a s ncerce dac un altoi
De stea putea s prind pe noroi,
', de urt, scuipnd n patru zri, stingher,
!cuse i luminile din cer#
Dar iat c l-a nimerit,
Din pricina aluatului, greit,
i c Adam, ntiul fiu
Al Domnului, ieise, parc, i zbanghiu#
(u-i vorba, nici-o poz nu ne-nva"
'um ar fi fost omul dinti la fa"#
(ici unda lacului nu l-a pstrat,
)n care se-oglindea la scptat#
*uterea lui dumnezeiasc,
Dormind mereu, cta s-l mai trezeasc+
l-a rupt un os din coaste, ceva,
i-a zmislit-o i pe Eva#
.m!$carea c o1icialit$"ile comA
niste se !rodce d!$ @2,(- cDnd
este ales .n Academie #i elo/iat
!%lic !entr noile sale c$r"i.
Contin$ s$ scrie- .n cida 3Drstei
.naintate- !Dn$ .n ltimele 0ile de
3ia"$- do3edind o lon/e3itate artisA
tic$ demn$ de in3idiat.
,ai po"i csca de lene, iar,
'nd ai o sor i-un tovar-
$-au luat de mini i au
cutreierat
.rdina toat-n lung i-n lat#
$ nu te miri c, ovind i mici,
/i se0ulea i nasul prin urzici#
Puncte de reper
Tablouri biblice 3Versuri de
Abecedar) de Tdor Ar/7e0i
c!rinde o /r!are de cinci !oe0ii4
Ada" *i E0a1 )aradisul1 )oru$ca1
)!ca'ul1 )edeasa9 Ele sAa !%liA
cat .n a/st @2** .n Re0is'a
Fu$da:iilor Re.ale9
Ins!irDndAse din Vec7iul
Tes'a"e$'1 Tdor Ar/7e0i o1er$
cititorli .n cicll de !oe0ii
Tablouri biblice {Versuri de
Abecedar) o 3i0ine !ersonal$-
necanonic$- a modli cm
9mne0e iAa conce!t !e !rimii
oameni4 Adam #i E3a. ;$strDnd
coordonatele te:tli %i%lic- atorl
constrie#te n ni3ers di1erit-
marcat de !ternice accente ldice.
.n !oe0ia Ada" i E0a1 Ar/7e0i
.#i ima/inea0$ cm 9mne0e-
!entr aA#i aln/a sin/r$tatea- .l
i3e#te !e Adam din praf i nielu
scuipat. ;l$mada- ntiul fiul al
Domnului, n iese cm ar 1i tre%it
din pricina aluatului. ;lictisl
Creatorli se crm$ .n cli!a cDnd o
0$misle#te #i !e E3a dintrAn os r!t
din coasta li Adam.
Concepte opera ionale __________
Te"a re!re0int$ n as!ect /eA
neral- o idee central$ la care se
re1er$ n te:t. Marile o!ere a
i03orDt .ntotdeana din teme
maEore. Fiecare creator tratea0$
tema .n 1nc"ie de !ersonalitatea
sa. .ntre temele cele mai 1rec3ente
care a!ar .n literatr$ se nm$r$4
dra/ostea- natra- co!il$ria- tim!l-
c$l$toria- r$0%oil- !rietenia etc.
stihie, s&f& / <poetic= pustietate, sin!ur#tate, s#l#ticie borangic,
s&n& / fir dep#nat de pe !o!oile viermilor de m#tase zbanghiu, ad"&
/ neast5mp#rat, fluturatic, 6v#p#iat, aiurit
12A'A /U) DU,(E3EU
1& :;prim#/%i opinia n le!#tur# cu impresia pe care %i/a produs/o
lectura acestei poe6ii a lui 2udor Ar!>e6i&
2& Arat# motivul pentru care ?umne6eu dorete s aib-n cer
copii#
3& Care sunt @materialeleA aflate la ndem5na Creatorului pentru
pl#mad#7
4& $re6int# tr#s#turile strmoului Adam, aa cum apar n vi6iunea
ori!inal# a poetuluiB eviden%ia6# termenii care impun un re!istru
minor te;tului&
)& Comentea6# semnifica%ia urm#toarelor versuri: 'a s ncerce
dac un altoi4 De stea putea s prind pe noroi& pune/le n le!#/
tur# cu te;tul ilic unde se pre6int# @facereaA primului om&
,& Arat# cau6a pentru care Adam iese altfel dec5t ar fi dorit
?omnul&
'& Cdentific# versurile n care este pre6ent# @facereaA :vei& :ste
respectat# sau nu n poe6ie vi6iunea ilic#7
-& Comentea6# semnifica%ia versurilor: ###po"i csca de lene,
iar,4 'nd ai o sor -un tovar-
.& Ce su!erea6# disti>ul din finalul poe6iei7
1+& :;plic# sensul din te;t al verului a0uli 5/i se0ulea i nasul
prin urzici6# Construiete un conte;t n care s# foloseti acelai
ver ca element de ar!ou&
11& Cdentific# n te;t verele la persoana a Ci/aB arat# de ce le folosete autorul&
12& 8otivea6# sc>imarea accentului n cuv5ntul ceva#
13& Care este, dup# opinia ta, tema acestei poe6ii7 Ale!e dintre urm#toarele variante sau propune una
nou#: D crea%iaB D "oculB D copil#ria&
LIMBA I C!M"#ICA$%
DERIVAREA CU PREFIXE I $U!)7E# PREFIXOIDE I SUFIXOIDE
Derivarea este procedeul prin care, cu a"utorul prefi;elor i sufi;elor, se formea6# cuvinte noi&
Prefixele sunt min#ri de sunete <uneori, un sin!ur sunet= care, ataate la nceputul unui
cuv5nt, i modific# sensul& Astfel, verul a destinui este format din prefi;ul des- 8 a tinui, iar
verul a recpta, din prefi;ul re- E a cpta# Fnele prefi;e dau cuv5ntului nou format un n%eles
opus cuv5ntului din care deriv#: nedrept fa%# de drept, inabil fa%# de abil, a desface fa%# de a face#
Sufixele sunt min#ri de sunete <uneori, un sin!ur sunet= care, ataate la sf5ritul unei r#d#cini,
creea6# cuvinte noi fie cu alt# valoare !ramatical# fa%# de cuv5ntul de a6#, fie cu sens diferit&
Gima rom5n# posed# un sistem de sufi;e o!at, care i permite s# e;prime cele mai nuan%ate idei&
Num#rul sufi;elor trece de ,++& :le sunt de ori!ini diferite:
D latin# 9-ar+ lutar, cizmar, buctar& -ie+ veselie, prietenie& -tate+ buntate, singurtate&
-tor+ asculttor etc=B
D slav# 9-ean+ muntean, ardelean& -eal+ cheltuial& -e"+ ndrzne" etc=B
D ma!>iar# 9-ug+ meteug, beteug6:,
D turc# 5-giu+ geamgiu& -lc+ geamlc6&
D !reac# 5-isi+ a aerisi, a zaharisi6#
*refi;oidele <falsele prefi;e= repre6int# elemente de compunere care sunt cuvinte de sine
st#t#toare n lima de ori!ine, !reac# vec>e sau latin#& $rintre cele mai importante prefi;oide
sunt: aero- @privitor la aerA <aeromodel=, bio- @care privete via%aA <iolo!ie=, geo- @care privete
p#m5ntulA <!eo!rafie=, hidro- @referitor la ap#A <>idrocentral#=, macro- @mareA <macrocosm=,
micro- @micA <microor!anism=, poli- @mul%i, multeA <polisemie=, pseudo- @falsA <pseudoartist=&
$u0bcoidele <falsele sufi;e= se utili6ea6# n lima"ele culte i speciali6ate& ?e e;emplu, -fob
<@care ur#te, care nu poate suferi, care se ferete de&&&A= este un vec>i cuv5nt !recesc, put5nd fi
nt5lnit n termeni ca fotofob <@care se ferete de lumin#A=, hidrofob < @care se teme de ap#AB @care
nu intr# n comina%ii cu apaA=& $rintre cele mai folosite sufi;oide sunt: -fii <@iuitorA=, -for <@care
poart#, purt#torA=, -grafie <@descriere, tiin%# a descrieriiA=, -gram <@sc>em#A=, -log <@specialistA=&
1& Cum s/a format cuv5ntul strmo 5strmoul meu Adam6 din poe6ia Adam i Eval Alc#tuiete fami/
lia le;ical#, pornind de la cuv5ntul de a6# al acestui derivat&
2& Cdentific# n te;t trei cuvinte formate prin derivare& :;plic# procedeul&
3& Scrie cuvinte <cel pu%in c5te dou# e;emple= formate cu prefi;ele: ante-, anti-, arhi-, contra-, e;tra-, hiper-,
post-, supra-#
4& Hormea6# cuvinte <cel pu%in c5te dou# e;emple= derivate cu urm#toarele tipuri de sufi;e:
D sustantivale: -ar, -ime&
D ad"ectivale: -iu, -os&
D verale: -iza, -ui#
)& Caut# cuvinte <c5t mai multe e;emple= care s# ai# ca element de compunere urm#toarele prefi;oide
<false prefi;e=: aero-, bio-, geo-, hidro-, micro-, macro-, mono-, poli-, pseudo-# :;plic# semnifica%ia
fiec#rui cuv5nt n parte, %in5nd cont de elementul de compunere&
,& I#sete cuvinte <c5t mai multe e;emple= care s# ai# ca element de compunere urm#toarele
sufi;oide <false sufi;e=: fii, -for, -grafie, -gram, -log# :;plic# semnifica%ia fiec#rui cuv5nt, %in5nd
cont de elementul de compunere&
SCHIMBAREA CATEORIEI RAMATICA!E
Sc>imarea cate!oriei !ramaticale este un procedeu de mo!#%ire a vocaularului prin care
cuv5ntul nou se formea6# prin simpla trecere de la o parte de vorire la alta& ?e e;emplu, n mi-am
spus n sinea mea, pronumele sine s/a sustantivi6at, iar n binele este rspltit, adverul bine,
prin articulare, a c#p#tat o valoare sustantival#& Cel mai adesea un ad"ectiv devine sustantiv
prin articulare 5albastru / albastrul, frumos -frumosul6#
n alte situa%ii, ad"ectivul poate deveni adver c5nd determin# un ver <nu un sustantiv, ca de
oicei= i este invariail& Cn e;emplul rul curge zgomotos, ad"ectivul zgomotos i/a sc>imat
valoarea !ramatical# i a devenit adver&
Hormele nominale ale verului au de multe ori fie valoarea de sustantiv, fie valoarea de ad"ec/
tiv& Astfel, infinitivul lun! al verelor cap#t# valoarea de sustantiv <a mnca < mncare+ mncarea
a fost gustoas6, iar supinul a"un!e s# fie, de asemenea, sustantiv <de cules < de culesul fructelor6#
Cn func%ie de conte;t, participiul verului se transform# n ad"ectiv <suprat < copil suprat6#
Sc>im# cate!oria !ramatical# a urm#toarelor cuvinte din poe6ia Adam i E"a de 2udor Ar!>e6i:
frumoi, cinsti"i, nevinova"i, somnoros, scptat# Construiete cu ele conte;te potrivite& 3eali6ea6#
conversiunea <sc>imarea clasei !ramaticale= urm#torilor termeni, folosindu/i apoi n conte;te
potrivite:
alb+ ad"ectiv / sustantiv
gra"ie+ sustantiv / prepo6i%ie
acesta+ pronume / ad"ectiv pronominal
bine+ adver / ad"ectiv
of+ inter"ec%ie / sustantiv
Puncte de reper
.n !oe0ia )oru$ca1 Tdor
Ar/7e0i !re0int$ e:isten"a 1ericit$
!e care !rima !erec7e o dce .n
Rai. Aici trail n !oate 1i decDt idiA
lic4 F!ro/ramlG 0ilnic este 1$ct
d!$ 3oia 1iec$ria-AconstrDn/erile
de orice 1el li!sesc- nimeni n .i
.m!iedic$ !e Adam #i E3a s$
3ie"iasc$ !otri3it %nliA!lac- a#a
c$ totul era de lum! i de "oac!.
.ntrAo 0i .ns$ 9mne0e sta%ile#te
!rin ntile porunci o interdic"ie4
Adam #i E3a n se !ot atin/e de
roadele !omli- alt1el .i a#tea!t$ o
!edea!s$ crncen! i dreapt!. 9ar-
tocmai !entr c$ este inter0is- 1rcA
tl !omli plin de must e:ercit$
as!ra E3ei o ire0isti%il$ tenta"ie.
Concepte opera ionale
Fic:iu$e 5lat. fictio, Fcrea"ie a
ima/ina"iei- n$scocireG8 A tr$s$tr$
s!eci1ic$ o!erei literare- !rin ca!aA
citatea de a s/era il0ia nor
.ntDm!l$ri ade3$rate- care de 1a!t
snt o !l$smire a ima/ina"iei
atorli. Fic"inea im!lic$ n !roA
ces com!licat de inter!retare #i de
ima/inare a realit$"ii. Ea c!rinde-
.ntrAn /rad mai mare sa mai mic-
elemente din realitate.
Te/' +ic io$al; 'e/' $o$+ic io$al
#di1eren"a dintre cele do$ ti!ri de
te:te este rm$toarea4 .n tim! ce te:A
tl 1ic"ional n trimite la n re1erent
care s$ ai%$ cores!ondent .n realitate-
ci la nl ima/inar- te:tl non1ic"ional
transmite ce3a des!re n re1erent
care a!ar"ine realit$"ii.
P#ru$ca
*rin =ai copiii-au dus-o foarte bine,
'um ar fi dus-o oriicine, 1ucndu-
se cu gzele i iezii, 'are sreau pe
mugurii livezii#
(ici+ >'ulc-te devreme?@ (ici+ >%e scoal?@
(u era cine "ine socoteal
' ntrzii, Adame, de la coal,
' lec"ia s-o spui fr greeal,
', Ev, nc nici te-ai pieptnat
i te gsete prnzul tot n pat#
(imic, nici ta"i, nici mame, nici ddace,
(ici profesoara, rea ca o rgace, (ici
dasclul cu zgrci n beregat, 'are s
scie biatul i pe fat# %otul era de
glum i de0oac i ateptai doar pomii
s se coac#
Dar ce-i veni-ntr-o zi lui Dumnezeu, '
se-art ncins n curcubeu i dete-ntile
porunci, Anume ce-i iertat i nu e, s
mnnci#
/ >Din pomul sta, Evo i Adame, $ nu
v-atinge"i nicidecum de poame& De unde
nu, cunoate"i c v-ateapt *edeapsa
mea cea crncen i dreapt#@
/ >Ai auzit-@
A >Am auzit?@
- >'efei, ' se
mnie Domnul, nsui el -@
- >,i-e tare poft, dragul meu, s gust
%ocmai din pomul la, plin de must#@
rgace, s&f& / r#dac#B insect# din ordinul coleopterelor, cu
mandiule puternice, ca nite coarne de cer
DE!ICII!E TRAIU!UI I% RAI
1& Cdentific#, n prima strofa, cuvinte care arat# preferin%a poetului
pentru conturarea unui @univers micA&
2& ?escrie traiul fericit pe care nt5ia perec>e de oameni l duce n 3ai&
3& 2raiul fericit n 3ai se datorea6# i faptului c# nici ta"i, nici
mame, nici ddace, nici profesoara, nici dasclul nu i s5c5ie pe
#iat i pe fat#:
D alc#tuiete o list# cu oserva%iile tipice pe care %i le fac p#rin%ii acas#B
D alc#tuiete o list# cu oserva%iile tipice pe care %i le fac profe/
soriiJ profesoarele la coal#&
4& Cdentific# n strofa a treia versul care d# o evident# conota%ie
ludic# poe6iei&
)& :;plic# mi"loacele artistice prin care poetul l pre6int# pe ?umne6eu cu propor%ii monumentale&
Compar#/1 cu ima!inea lui din prima poe6ie i arat# diferen%ele&
,& Care este porunca lui ?umne6eu7
'& Construiete vocative, dup# modelul sustantivului Evo, pentru c5t mai multe nume proprii feminine&
-& Cum se manifest# tenta%ia7 Comentea6# cele dou# versuri din finalul poe6iei&
.& Care este sensul cuv5ntului pom, din ultimul vers7
1+& ?emonstrea6#, construind un conte;t potrivit, c# termenul poam poate avea i un sens peiorativ&
11& 2ransform# din vorire direct# n vorire indirect# dialo!urile din te;t&
12& $oe6ia P#ru$ca de 2udor Ar!>e6i este un te;t fic%ional sau nonfic%ional7 Ar!umentea6#/%i r#spunsul&
RE!A&II SEMA%TICE' SI%O%IMIA( A%TO%IMIA( OMO%IMIA
Si$#$ime)e sunt cuvintele care au acelai n%eles sau aproape acelai n%eles, dar form# diferit#& :le
pot fi sustituite unul prin altul n conte;t, f#r# ca semnifica%ia ansamlului s# se sc>ime&
*o!#%ia sinonimelor limii rom5ne are cau6e istorice: pe fondul ori!inar latin, de/a lun!ul veacurilor,
!ra%ie vecin#t#%ii noastre, s/au suprapus cuvinte slave, ma!>iare, turceti i !receti& ?in secolul al KlK/lea
<prima "um#tate=, multe cuvinte romanice, n special din france6#, au intrat n vocaular, @reromani65ndA
lima rom5n#& Ad#u!5ndu/se celor vec>i, aceste cuvinte au creat o mare diversitate sinonimic#&
:;ist# dou# cate!orii mai importante de sinonime:
a= Sinonimele totale <n num#r mic= repre6int# acele cuvinte ale c#ror sensuri coincid perfect <de
e;&: so"ie - nevast, amic -prieten, le;ic - vocabular, cupru - aram, camer - odaie, speran" -
nde0de6#
= Sinonime par(iale <o cate!orie vast#= sunt cuvintele al c#ror n%eles este apropiat, f#r# a coincide
total <de e;&: cuvnt - discurs, trie -fermitate, a trimite - a e;pedia etc=& :le au doar un sens comun
i celelalte sensuri diferite, neput5nd fi nlocuite unele cu altele dec5t uneori <de e;&: ciud"enie
-bazaconie, bizarerie, bzdganie, curiozitate, drcie, minun"ie, nstrunicie etc=& Cn !eneral,
definirea termenilor din dic%ionarele e;plicative <de e;&, n ?:K= se spri"in# pe sinonimia par%ial#&
A$*#$ime)e sunt cuvinte cu form# diferit# i sens opus 9uor - greu, a veni - a pleca, frumos - urt6#
3ela%ia de antonimie este o opo6i%ie clar# ntre doi termeni cu sensuri contrarii 9util - inutil6, dar i un raport
de complementaritate 9brbat -femeie6#
Om#$ime)e sunt dou# <sau mai multe= cuvinte cu form# identic# i sens total diferit& Cntre cele dou# sen/
suri nu e;ist# nici le!#tur# semantic#: leu / @animal de prad#A, leu / @moned# na%ional#A&
1& :;plic# natura special# a rela%iei semantice dintre aceste cuvinte folosite n poe6ia P#ru$ca de 2udor
Ar!>e6i: ta"i - mame& biat -fat#
2& Caut# sinonime pentru cuvintele porunc i crncene#
3& Cndic# sinonimul neolo!ic pentru fiecare dintre urm#toarele cuvinte:
a6 amnunt, belug, cltorie, cin, poft, slvire&
b6 adnc, asemntor, ceresc, pmntesc, limpede, roditor&
c6 a aduna, a dovedi, a ncuviin"a, a nso"i#
4& I#sete c5te un sinonim i c5te un antonim pentru cuvintele: ameliorare, atractiv, autentic, benefic,
beneficiu#
)& Construiete conte;te pentru omonimele: broasc, lac, somn, capital, liliac, ochi, toc, vie, cal#
Puncte de reper
.n !oe0ia )edeasa Tdor
Ar/7e0i .n1$"i#ea0$ consecin"ele
.nc$lc$rii c3Dntli di3in. .n Eoaca
lor- Adam #i E3a i/nor$ interdic"ia
!s$ de 9mne0e #i- /ra"ie
omni!re0en"ei li- snt !rin#i imediat
as!ra 1a!tli- cDnd nici nu#
nhiiser! o#m$uc!tur! din rodl
!omli. La Edecat$ 1iecare .#i
declin$ res!onsa%ilitatea #i- .n
consecin"$- !ede!sind mincina-
9omnl .i i0/one#te din Rai afar!,
n furtun!.
Pedea+sa
'redeau c Domnul e culcat i
n-o s tie ce s-a ntmplat, ' n-
avea doar fluturii iscoade
/afitecare soi de roade#
Ea, cam neroad, dnsul, cam
netot, (u se-ateptau c Domnul
vede tot& ' ochiul lui deschis,
ntr-adevr,
i deprtrile le vede n rspr#
(ici nu-nghi"iser o-mbuctur,
'-au i fost prini cu ea n gur
i cel pu"in nu apucase
$ puie poame-n sn, vreo cinci sau
ase#
El, Dumnezeu, venind n
rotogoale, )n suprarea *rea
$fin"iei $ale )-a luat de scurt,
poruncile tiute 'um le-au clcat
aa de iute#
Adam pe Eva lui o a prt,
Eva pe arpe, care s-a trt#
(ici-unul n-a voit s-aleag,
$-i ia asupr-i vina lui
ntreag#
De mielie, nu att de furt,
=spunsul aspru fu i scurt& '
Dumnezeu lovete-ntotdeauna
,ai tare dect faptele minciuna#
Din =aiul dulce i din tihna bun
Domnul i-a dat afar, n furtun#
Concepte opera ionale _________
8o'i0ul este o nitate strcA
tral$ a o!erei literare care aEt$ la
contrarea temei. Se mani1est$ ca
o sita"ie ti!ic$- !rt$toare de
semni1ica"ie.
Moti3l este n element al o!erei
literare c n !ronn"at caracter de
/eneralitate4 n o%iect 5o/linda-
codrl- lacl- marea- lna etc8- n
nm$r sim%olic 5trei- #a!te- mai ales
.n %asm8- o ma:im$- o 1orml$ %for#
tuna la$ilis A Fsoarta sc7im%$toareG-
crpe diem A F%cr$Ate de 0ia de
ast$0iG8 care se re!et$ .n momente
3ariate ale aceleia#i o!ere sa .n crea"ii di1erite.
Moti3l central- c /rad s!orit de re!eta%ilitate- !oart$ nmele de
ATOTPUTER%ICIA !UI
DUM%E,EU
1& Cdentific# versurile n care
poetul pre6int# omniscien%a
i omnipre6en%a lui
?umne6eu&
2& (serv# privirea
n!#duitoare su!erat# de
autor prin versul: Ea cam
neroad, dnsul cam netot#
Comente6# din aceast#
perspectiv# semnifica%ia
cuvintelor neroad i netot#
3& :;plic# motivul m5niei
*rea $fin"iei $ale#
4& Arat# cum se produce
asumarea responsailit#%ii
c5nd cei doi sunt nvinui%i
pentru nc#lcarea poruncii
divine&
)& :ste p5ra un comportament
specific anilor copil#riei7
Ar!umentea6#&
,& Cum sunt pedepsi%i, n
!eneral, copiii c5nd !reesc7
'& Comentea6# valoarea
aforistic# a versurilor: '
Dumnezeu
lovete-ntotdeauna4 ,ai
tare dect faptele minciuna#
-& :;prim#/%i opinia n
le!#tur# cu >ot#r5rea lui
?umne6eu de a/i
da afar, n furtun pe cei
doi neascult#tori& i/au
meritat
acetia pedeapsa7
.& :;plic# "ocul de cuvinte, e;presie a m#iestriei artistice a poetului, din versurile: De mielie, nu att
de furt4=spunsul fu aspru i scurt 5furt -fu - scurt6#
1+& Compar# aceste dou# e;emple din lirica ar!>e6ian# i arat# asem#narea n privin%a topicii:
a= Adam pe Eva lui o a prt# (Pedea+sa)
b6 i Dumnezeu, ce vede toate,
)n zori, la cinci i 0umtate,
*ndind, s ias, prin perdea,
2 a vzut din cer pre ea# (M-.$iri)
11& $re6int# aspecte care confer# celor trei poe6ii ar!>e6iene o not# ludic#, diferit# de mesa"ul sacru
transmis de te;tul ilic&
12& Ce motive po%i identifica n acest ciclu7
13& :;plic# semnifica%ia pe care o su!erea6# sutitlul acestui ciclu: Versuri de Abecedar/
LIMB& I C!M"#ICA$%
RE!A&II SEMA%TICE' PO!ISEMIA
Polisemia repre6int# capacitatea unor cuvinte dintr/o lim# de a avea mai multe n%elesuri& ?e
aceea, polisemia este considerat# o cate!orie semantic# fundamental#&
$olisemia se opune monosemiei <L nsuirea unor cuvinte de a avea un sin!ur sens: ca, de
pild#,prenume, aritmetic, bacii6, raportul dintre cuvintele polisemantice i cele monosemantice
fiind net n favoarea primei cate!orii&
Condi%ia ca un cuv5nt s# fie polisemantic este ca ntre sensurile sale s# e;iste le!#turi, mai
uor sau mai !reu de identificat& $rin urmare, un cuv5nt polisemantic are dou# sau mai multe sen/
suri care se afl# ntr/un raport de interdependen%#&
8ai frecvent se operea6# cu urm#toarele distinc%ii:
1& ?istinc%ia sens secu$dar 0 se$s +ri$ci+a) se refer# la importan%a pe care o are sensul unui cuv5nt
n lim#, locul pe care el l ocup# n contiin%a voritorilor& Sensul principal este cel care domin# sfera
semantic# a cuv5ntului, cel dint5i care ne vine n minte& ?e e;emplu, gur nseamn#, n primul r5nd,
@cavitate a fe%eiA i dup# aceea, @vor#A 5bun de gur6, @fiin%# de >r#nitA 5hrnea dou guri6,
@dec>i6#tur# a unei c#m#i, roc>ii, a unui vulcan etcA, @trec#toare n!ust#A 5gura vii6, @locul
unde se vars# un fluviu sau r5uA 5gurile Dunrii6 etc&
2& ?istinc%ia se$s de ba12 0 se$s deri"a* se reali6ea6# pe ceea ce un cuv5nt are specific n sine,
stail n orice conte;t <sensul de a6#= i sensurile care s/au desprins din primul& Ga ma"oritatea
cuvintelor, sensul de a6# <nre!istrat cel dint5i n dic%ionare= coincide cu sensul principal& Astfel,
pentru mn, sensul de a6# r#m5ne cel motenit din latin# <@parte a corpului omenescA=, n timp
ce sensurile derivate pot nsemna @ceat# unit# de oameniA 5o mn de solda"i6, @calitateA 5de
mna nti6 etc&
3& ?istinc%ia sens +r#+riu - sens 3i4ura* se aseam#n#, ntr/o oarecare m#sur#, cu deoseirea
dintre sensul de a6# i cel derivat& C5nd no%iunea pe care o denumete cuv5ntul este cea
oinuit#, el e ntreuin%at cu sens propriu: val de ap# C5nd cuv5ntul denumete alt# no%iune
dec5t cea oinuit#, la care se a"un!e prin asem#narea sau le!#tura dintre oiectele respective, el
e ntreuin%at cu sensul fi!urat: val de cldur# $rin folosirea cuv5ntului n sens fi!urat, con%inutul
lui se l#r!eteB el cap#t# alt sens, tar# a/1 pierde pe cel de la care a pornit& Sensul fi!urat
mo!#%ete puterea de e;presivitate a cuvintelor&
1& Cdentific# n poe6ia Pedea+sa un cuv5nt polisemantic& ?emonstrea6#/i polisemantismul prin con/
struirea de conte;te potrivite&
2& Alc#tuiete enun%uri n care s# ar#%i polisemantismul cuvintelor: baie, carte, mas, prost, ru#
3& Cdentific#, cu a"utorul dic%ionarelor, sensul principal i sensul secundar al cuvintelor: frate, a aban-
dona, lingur, arici#
4. :;plic# sensurile cuv5ntului polisemantic a iei n conte;tele urm#toare:
a= C5%iva turiti au ieit de pe drumul cunoscut&
= Sunt si!ur c# petrecerea va iei foarte ine&
c= Nu tiu de unde ai ieit de vreme ce nu te/am v#6ut venind&
d= (mul a ieit din camer# dup# numai c5teva minute&
e= Molumul de versuri ieise nc# de anul trecut&
f= Concurentul meu favorit a ieit pe primul loc&
!= No%ul va iei din temni%# aia peste c5%iva ani&
>= Galelele ies aia n luna aprilie&
i= Cum o iei, numai s ias#
)& Alc#tuiete cel pu%in un conte;t n care s# apar# utili6ate cu sensul fi!urat cuvintele: climat, e;plozie,
cldur#
,& Holosete, prin inte!rare n enun%uri potrivite, sensul propriu i sensul fi!urat al cuvintelor: catr,
glon", abecedar, dulce, luminat, a miorli, a se furia#
%'AL"A$% C"$%#TA
APLICATII
Eseu) s*ruc*ura* este o compunere care tratea6# o anumit# tem#, indicat# n cerin%#& Acest
reper !eneral are, la r5ndul s#u, un num#r variail de cerin%e <3/)= care treuie respectate n
redactare& (rdinea inte!r#rii cerin%elor nu este una oli!atorie, prestailit#, cel care scrie eseul
av5nd liertatea de a le or!ani6a dup# cum dorete&
:valuarea unui eseu structurat se face dup# urm#toarele criterii:
/ tratarea tuturor ideilor men%ionate n formularea cerin%elorB
/ pre6entarea lo!ic#, nso%it# de ar!umenteJ e;emple convin!#toareB
/ or!ani6area ideilor n scris <te;t cu structur# clar#, coerent, ec>iliru ntre introducere,
cuprins i nc>eiere, idei suliniate prin construc%ia para!rafelor, raport corespun6#tor ntre ideile
principale i cele secundare=B
/ capacitatea de anali6# i de interpretare <una rela%ie ntre idee i ar!ument, succesiunea
lo!ic# a ideilor, ailitatea de a formula "udec#%i de valoare i de interpretare personal#=B
/ respectarea normelor de orto!rafie i de punctua%ieB
/ ae6area corect# a te;tului n pa!in#, li6iilitatea&
Scrie un eseu structurat de circa o pa!in# n care s# surprin6i ori!inalitatea vi6iunii artistice a lui 2udor
Ar!>e6i din cele trei poe6ii cuprinse n manual, din ciclul Tab)#uri bib)ice 5Versuri de Abecedar)/ n
redactarea eseului structurat se recomand# s# ai n vedere urm#toarele repere:
/ pre6entarea modului cum au fost crea%i Adam i :vaB
/ descrierea traiului fericit pe care prima perec>e l duce n 3aiB
/ relevarea consecin%elor nc#lc#rii cuv5ntului divinB
/ e;plicarea rolului mi"loacelor artistice&
(rdinea inte!r#rii reperelor n cuprinsul lucr#rii este la ale!ere& $entru con(inutul eseului, vei primi 20
de puncte <c5te 5 puncte pentru fiecare cerin%#J reper=B pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte
9organizarea ideilor n scris / 4 puncte; utilizarea limbii literare / 4 puncte; abilit"i de analiz i de
argumentare - 4 puncte; ortografia A 3 puncte; punctua"ia / 3 puncte; aezarea n pagin, lizibilitatea
- 6 puncte).
I. $re6int# @facereaA lui Adam i a :vei, pe a6a fra!mentului de mai 0os Bechiul testament+
C#Aa s-au fcut cerul i pmntul i toat otirea lor#
D#i a sfrit Dumnezeu n ziua a asea lucrarea sa, pe care afcut-o& iar n ziua a aptea s-a
odihnit de toate treburile sale, pe care le-a fcut#
E#i a binecuvntat Dumnezeu ziua a aptea i a sfin"it-o, pentru c ntr-nsa s-a odihnit de toate
lucrurile sale, pe care le-a fcut i le-apus n rnduial#
4& )at obria cerului i a pmntului de la facerea lor, din ziua cnd Domnul Dumnezeu a fcut
cerul i pmntul#
F# *e cmp nu se afla nici o tuf, iar iarba de pe el nu ncepuse a odrsli, pentru c Domnul
Dumnezeu nu trimisese nc ploaia pe pmnt i nu era nimeni ca s lucreze pmntul#
G# 'i numai abur ieea din pmnt i umezea toat fa"a pmntului#
'& Atunci, lund Domnul Dumnezeu "rn din pmnt, a fcut pe om, i a suflat n fa"a lui suflare
de via", i s-a fcut omul fiin" vie#
-& Apoi Domnul Dumnezeu a sdit rai n Eden, spre rsrit, i apus acolo pe om, pe care-l zidise#
H#i a fcut Domnul Dumnezeu s rsar din pmnt tot soiul de pomi, plcu"i la vedere i cu
roade bune de mncat& iar n mi0locul raiului era pomul vie"ii i pomul cunotin"ei binelui i
rului#I###J
CF# i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l fcuse, i l-a pus n raiul cel din Eden ca s-l
lucreze i s-l pstreze#
CG#A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam porunc i a zis+ KDin to"i pomii din rai po"i s m-
nnci#
CL#)ar din pomul cunotin"ei binelui i rului s nu mnnci, cci, n ziua n care vei mnca din
el, vei muri negreit?M
CN#i a zis Domnul Dumnezeu+ K(u e bine s fie omul singur& s-i facem a0utor potrivit pentru el# M
CH# i Domnul Dumnezeu care fcuse din pmnt toate fiarele cmpului i toate psrile cerului,
le aduse la Adam, ca s vad cum le va numi& aa c toate fiin"ele vii s se numeasc precum
le va numi Adam#
2+& i a pus Adam nume tuturor animalelor i tuturor psrilor cerului i tuturor fiarelor slba-
tice& dar pentru Adam nu s-a gsit a0utor de potriva lui#
DC#Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu& i dac a adormit, a luat una
din coastele lui i a plinit locul ei cu carne#
DD#)ar coasta luat din Adam afcut-o Domnul Dumnezeu femeie i a adus-o la Adam#
DE# i a zis Adam+ K)at aceasta-i os din oasele mele i carne din carnea mea& ea se va numi
femeie, pentru c este luat din brbatul su#
DO# De aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va lipi de femeia sa, i vor fi amndoi
un trup#M
2)& Adam i femeia sa erau amndoi goi i nu se ruinau#
II. Cdentific# n arta universal# <pictur#, sculptur# etc&= concreti6#ri ale mitului ilic despre @facereaA
primilor oameni, Adam i :va& Consult#, pentru o documentare c5t mai complet#, alume de pic/
tur# i de istoria artei&
III. 2udor Ar!>e6i se num#r# printre poe%ii n a c#ror oper# @"ocul i "oacaA constituie o dimensiune
important#& Molume i cicluri ntre!i de poe6ii stau su semnul "ocului prin reducerea lumii ncon/
"ur#toare la o articulare de spa%ii disponiile pentru "oac#& Fniversul devine astfel o lume @de
"uc#rieA& Citete n acest sens poe6ii din volumele Car*ea cu 7uc2rii( &ara +i*ici)#r i H#re/
Ion Barbu 5@'2,A@2(@8- !oet #i
matematician. Se na#te la
CDm!ln/ Mscel .n 1amilia ni
ma/istrat. Nmele ade3$rat este
9an <ar%ilian- dar nAl 3a 1olosi
decDt atnci cDnd 3a semna o!ere
matematice.
9e%te0$ .n anl @2@' .n
re3ista Li'era'orul a li Ale:andr
MacedonsCi. 9!$ n an .#i .nce!e
cola%orarea la cenacll #i re3ista
<bur!'orul1 nde este remarcat de
criticl E. Lo3inesc.
.#i ia licen"a .n matematic$
5@2)@8 #i o%"ine o %rs$ !entr n
doctorat .n Hermania. Re3enit .n
"ar$- este asistentl mareli !ro1eA
sor H7.i"eica. Urc$ toate tre!tele
ierar7iei ni3ersitare.
A!ari"ia !lac7etei Dup! "elci
5@2)@8- ne!otri3it ilstrat$- este
rmat$ de !%licarea ni sin/r
3olm de 3ersri- Joc secu$d
5@2&+8- care .l consacr$. 9!$
aceast$ dat$ n mai scrie !oe0ie
decDt oca0ional- !entr c$ se
dedic$ matematicii.
.n anii de d!$ cel deAal doilea
r$0%oi mondial atorit$"ile comA
niste .i inter0ic s$ mai !%lice.
;riml 3olm de 3ersri .i 3a 1i
reti!$rit a%ia la trei ani de la moarte-
.n @2(*.
1& $re6int# oral, o nt5mplare le!at# de "ocurile copil#riei&
2& ?escrie rela%ia care s/a stailit ntre tine i oiectul "ocului
<p#pu#, iepura, urs de plu etc=&
3& 2e/ai aflat vreodat# n postura de ocrotitor, de protector pentru
oiectul "ocului t#u7 Ar!umentea6#&
?F$O 8:GCC
de Con *aru
Fnc>iului meu Sac>e oiculescu, al
c#rui !las l mprumut aici
Dintr-at"ia fra"i mai mari+
Unii mor"i,
Al"ii plugari&
Dintr-at"ia fra"i mai mici+
*runci de treab,
$cunzi, peltici,
(umai eu, rsad mai ru
Dintr-at"ia 5prin ce har-6
, brodisem ui, hoinar#
Eram mult mai prost pe-atunci#
'nd *resimi da prin lunci
'u pietriul de albine,
(e prea la to"i mai bine+
Pnci ursuzi,
Descul"i i uzi
!eticane
5'ozi plvane6
Qnfate-n lungi zvelci
2 porneau n turm bleag
$ culeag
)erburi noi, cri"e, melci###
Era umed la bordei###
i tuleam i eu cu ei#
C
%ot aa o
dat, iar
/a un sfnt prin !urar
2ri la $fin"ii ,ucenici,
%rla noastr de pitici
2dihnea pe creast, sus#
Eu voinic prea tare nu-s#
=upt din fug
$ubt o glug
De aluni, pe buturug
2dihnii
i eu curnd###
Puncte de reper
;oe0ia Du! "elci sAa !%licat
!entr !rima dat$ .n re3ista Via:a
ro"5$easc! 5mai @2)@8- iar a!oi a
1ost reti!$rit$ .n acela#i an- .ntrAo
!lac7et$ ilstrat$ de !ictorl M.
Tei#an care- .n"ele/Dnd s!er1iA
cial te:tl- a !ro3ocat reac"ia 3iolenA
t$ a li Ion <ar%. Ilstrarea
ne!otri3it$ #i nmeroasele /re#eli
de ti!ar lAa determinat !e ator s$
retra/$ !lac7eta de !e !ia"$.
Concepte opera ionale
=e$ul liric # nl dintre cele trei
/enri literare- al$tri de e!ic #i draA
matic. Termenl FliricG !ro3ine de la
denmirea ni instrment m0ical A
FliraG- .nsemnl 0eli A!ollo. Ini"ial-
.n Hrecia antic$- !oe0ia liric$ desemA
na orice 1el de !oe0ie com!s$ s!re
a 1i cDntat$. Ulterior- a aEns s$
.nsemne o crea"ie literar$ concenA
trat$ as!ra 3ie"ii l$ntrice- c toat$
/ama tr$irilor s1lete#ti 5emo"ii- sentiA
mente- atitdini- st$ri etc.8
&u liric A cel care F3or%e#teG .n
te:t #i n tre%ie con1ndat c !erA
soana real$ a creatorli. ;rin interA
medil eli liric se 1ace a0it$
3ocea !oetli.
Bezi, atunci mi-a dat prin gnd
' tot stnd i alergnd
1os, n vraful de foi ude
*rin lstari i vre0uri crude,
$-ar putea s dau de el+
,elcul prost, ncetinel###
Qn ungher adnc, un gnd
Qmi optea c melcul blnd
Din mormnt de foi, pe-aproape,
'heam 2mul s-l dezgroape###
i pornii la scotocit
5'u noroc, cci l-am gsit6#
Era, tot o mogldea"+
2chi de bou, dar cu albea"+
)ntre el i ce-i afar:A
$tre0uia un zid de var#
/ 'e s fac cu el aa-
$-l arunc nu mi venea###
Bream s vd cum se
dezghioac
*ui molatic, din ghioac+
Bream s vd cum iar nvie
$omnoros, din colivie###
i de-a lungul, pe pmnt,
,-aezai cu-acest descnt+
A K ,elc, melc,
'otobelc,
.hem vrgat
i ferecat&
/as noaptea din goace,
,elc ntng, i f-te-ncoace,
(u e bine s te-ascunzi
$ubt pre"ii grei i scunzi&
*rintre vreascuri cerne soare,
'ol"i de iarb pe rzoare
Au zvcnit, iar muguri noi
*un pe ramur altoi#
,elc, melc,
'otobelc,
)arna leapd co0oace
i tu, singur, n goace?
Rai, iei,
Din cornoasele cmei?
.
$coate patru firioare
$trvezii, tremurtoare,
$coate umede i mici,
*atru fire de amici&
i aga" la fetile
'iufulite de zambile
$au la fir de mrgrint
)nzuatul tu argint###
*este gardurile vii
Dinspre vii,
2ri de vrei i mai la vale,
)n tarlale -
%iprete bru de bale### M
Dup ce l-am descntat
/-am pus 0os
i-am ateptat###
)nserase mai de-a bine&
'rengi uscate peste mine,
Szind la vntul strmb,
mi ziceau rstit din drmb###
(zdrvana de pdure
1umulit de secure,
$curt, furi
nghi"ea din lumini#
Din lemnoase vguni,
'pcuni
Qi vedeam piezi
'um casc
Suze searbde de iasc&
i ntori
2chi buboi
Qnnoptau subt frun"i pestri"e
De proase,
De brboase
1oimari"e#
i cum stau subt vnt i
frig $trns crlig,
- )scodind cu ochii tre0i
,ai de sus de
brn, drumul
Unde seara "ese
fumul
,
u
l
t
o
r

m
r
e
0
i
+
D
e

s
u
b
t

v
r
e
a
s
c
u
r
i

v

z
u
i

b
i
n
e

=
e
p
e
z
i
t

n
s
p
r
e

m
i
n
e

2

g
u

a
t


c
u

g

t
e
0
i
#
'hiond
or
'ta la
cale&
De pe
ale,
'nd
la deal
i cnd
la vale,
'urge
au
betele
tr#
)ar din
plosca
ei de
gu
De
mtu
Un
tios,
un
aspru+
hrri#
##
-
*
l

n
s prelung cum scoate fiara,
*lns dogit,
'nd un arpe-i muc ghiara,
,uget aspru i lrgit
De vuia din funduri seara###
- ,i-a fost fric, i-am fugit?
li
%oat noaptea viscoli###
nc bine n-
a0unsesem c '
porni, duium, s vie
T 2 viforni" trzie
IDe*resemi#
UBntura, strnind
glceava,
Alba pleav&
i cdeau i mruntei v
Sobi de mei###
5(ingea bine, cu temei6#
n bordei
!oc vrtos mnca npraznic
=etevei#
*e colib singur paznic
,-au lsat cu-n vraf de pene###
=ar, le culegeam alene+
,oul lene
=zbtea de prin poiene
$-mi dea genele prin gene#
i trudit,
/ng vatr prigorit
*rivegheamprelung tciunii###
Umbre dese,
'a punii,
Qmi roteau pe hornul ui
/eas ochilor verzui#
i-mi ziceam n gnd+
Dar el
,elcul, prost, ncetinel-
%remur-n ghioac, varga,
(u cumva un vnt s-l
sparg+ =oag vntul s
nu-lfure
i s nu mai biciuiasc
Srbi de muchi, obra0i de
iasc, *rin pdure#
=oag vntul s se-ndure M#
De la 0arul strveziu,
,ai trziu,
$omnoros venii la geam#
5Era-nalt, nu a0ungeam#6
Dar prin sticla petecit,
Dar prin ghea"a nclcit,
!ulgera sul lung de har,
*rpdenia de-afar :+
*odul lumii se surpase
)ar pe case,
*n sus, peste colnic,
Albicioase
2ri foioase
'deau cepi de arbagic#
Biu mi adusei aminte
'e-auzisem nainte,
De o noapte ntre toate
Urgisit,
'nd, pe coate,
.uri spurcate
$ufl vnt
$ drme
Din pmnt###
'nd, pe-un sloi, rupnd din pit,
Saba Dochia-nvlit
'u opt sarici
$t covrig,
$t, nghite
i sughi"e
i se vaicr
Defrig,
A Rei, e noapte-aceea poate?
napoi
/a fulgii moi
'umpenind a somn, pe coate,
'u tot gndul, sus, la el,
optii+
K,elc, ncetinel,
'um n-ai vrut s iei mai iute?
(ici viforni", nici mute
*rin pduri nu te-ar 0i prins###
)ar acum, cndfocu-i stins,
Rornul nins,
Am fi doi s-alegem pene
i alene
$ chemm pe moul lene
Din poiene, $ ne-nchid+
,ie, gene&
Pie,
'ornul drept,
'el stng,
Sinior,
*e cnd se frng
/emne-n crng,
,elc ntng,
,elc ntng?M
CCC
Dintre pene i cotoare
.ata nins,
'um mi0a un pic de soare
*e ntins,
5)n cmpie
'olilie
=zboind cu lunecuul
Din "poi sltnd urcuul6,
nl"at la dmbii prini
,-ntoarsei subt aluni###
)) zrii lng culcuu-i
De frunzi#
Era, tot, o scoro0it
/imb vnt, sucit,
2 nuia, ca un hengher
)) "inea n zgrzi de ger?
3ale reci,
Aspre benzi ce se-ntretaie,
$us, pe vreascurile seci,
)) prindeau+
2 frunza moarta, cu pstaie#
i pe trupul lui zgrcit
,-am plecat
i l-am bocit+
- K,elc, melc, ce-ai fcut A
Din somn cum te-ai desfcut-
Ai crezut n vorba mea
*refcut### Ea glumea?
Ai crezut c plou soare,
'-a dat iarb pe rzoare,
' alunul e un cntec###
/ Astea-s vorbe i descntec?
%rebuia s dormi ca ieri,
/ $urd la cnt i mbieri,
/ $ tragi alt oblon de var
)ntre trup i ce-i afar:###
/ Bezi-
)eii la un descntec&
)arna "i-a mucat din pntec#
Ai pornit spre lunci i crng,
Dar pornii cu cornul stng,
,elc ntng,
,elc ntng?M
)ar cnd vrui s-l mai alint
Qntinsei o mn-amar
De plns mult###
i, drdind,
Dou coarne de argint
=sucit, se frmar#
' e ciunt, nu m-am
uitat### 'i, n punga lui cu
bale, 'u-nsutite gri0i, pe cale
/-am purtat/egnat+
*ung mic de mtas###
)ar acas
/-am pus bine
$us, n pod
5%ot lng mine6,
'a s-i cnt din cnd n
cnd
Puncte de reper
.n a!aren"$ n te:t !entr co!ii-
!oe0ia Du! "elci !re0int$ o
.ntDm!lare din 3ia"a ni co!il #i
consecin"ele morale ale acesteia.
;oeml .nce!e c o con1esine
marcat$ de inocen"a co!illi de
odinioar$4 &ram mult mai prost pe
atunci... Acesta- !lecat .n !$dre-
/$se#te n melc #i 3rea s$ se Eoace
c el- descDntDndAl !entr aAl scoate
din /$oace4 'elc, melc,( Coto$elc,(
)hem v!rat( i ferecat*( +as!
noaptea din !oace,( 'elc n!tn, i
f!#te#ncoace.
9escDntecl are n e1ect
nea#te!tat #i de !ro!or"ii enorme-
1i:ate de !oet .ntrAo 3i0ine 1a%A
loas$ a nei 1rtni de0l$n"ite din
senin. ;rin actl ma/ic al descDnA
tecli sAa desc$t#at 1or"ele
o%scre ale natrii- !terile
.ntnericli4 c$!c$ni- Eoimari"e-
mma !$drii. .ns!$imDntat- co!ill
1/e acas$ !$r$sind melcl.
Acesta- ie#it din coc7ilie la a0l
descDntecli- este sr!rins de /er
#i de cm!lita 3Dn0oleal$ a 1irii #i
de/er$.
Intors .n locl ndeAl l$sase- co!ill
desco!er$ consecin"ele ne1aste ale
c3Dntli s$ #i !lDn/e melcl c n
%ocet mrmrat- cores!ondent tra/ic
al descDntecli de dinainte.
Moment de clmina"ie al !oe0iei-
incanta"ia .ndrerat$ 5A 'elc, melc,
ce#ai f!cut( Din somn cum te#ai
desf!cut,( Ai cre-ut n vor$a mea(
.ref!cut!... &a lumea/...0 este
reac"ia ni s1let care tr$ie#te releA
3a"ia lmii #i a !terii ma/ice a
c3Dntli- 1or"a li demir/ic$.
6oaca sa ne3ino3at$- c e1ecte
tra/ice- de3ine !entr el o e:!eA
rien"$ de cnoa#tere- o ini"iere.
!ie tare
!ie-n gnd+
K,elc, melc,
'otobelc,
*lou soare
*rin fne"uri i rzoare,
/u0erii te-ateapt-n crng
Dar n-ai corn
(ici drept,
(ici stng&
$unt n sn la moul lene
Din poiene+
'ornul drept,
'ornul stng###
- )arna coarnele se frng,
-,elc ntng, ,elc ntng?M
9IC IONAR
ui, ad"& / <re!&= su%ire, 6velt, ml#dios
Presimi, s&, pi& <nv& i pop&: n reli!ia cretin#= / postul mare, pos/
tul $ateluiB <p& e;t&= luna aprilie
plvan, ad"& / al/!#lui sau al/cenuiu
zvelc <var& 6#vel!#=, s&f& P fot#
Furar, s&m& / <pop&= feruarie
arnici, sust& P umac
drmb, s&f& / mic instrument mu6ical
fetil#, s&f& / fitil, lum5nare
leas#, s&f& / 1& mpletitur# de nuieleB 2& desi
!uat#, ad"& i sust& / persoan# care are !u#
colnic, s& n& / colin#
1oimri( / persona" demonic feminin din mitolo!ia rom5nesc#, al
c#rui nume deriv# din 9oi / 8ari <9oia 8are=, ultima 6i de "oi
dinaintea $atelui, c5nd acest spirit preponderent malefic vine pe la
casele oamenilor pentru a pedepsi femeile sau fetele care nu au
ispr#vit torsul p5n# n acea sear#& Apare ca o roat# de foc i flac#r#
sau ia nf#%iarea unei femei ur5te, nalte i voinice& $oart# cu ea o
!#leat# de "#ratic, un ciocan de fier, un cu%it, un v#trai, un sac cu
cenu#, ap# fierinte etc& / toate acestea servindu/i drept instru/
mente de pedeaps# i de tortur# a femeilor lenee la tors&
Muma-Pdurii / spirit preponderent malefic din mitolo!ia ro/
m5neasc#& Apare ca o femeie #tr5n#, care are capacitatea de a se
metamorfo6a& :ste rea, fioroas#, uml# pe la mar!inea p#durilor
momind drume%ii r#t#ci%i pe care i slu%ete, i preface n animale
sau le smul!e inimile& Apari%ia ei este nso%it# de un ocet nence/
tat, care uneori se transform# n >o>ot, c>iot sau cronc#nit&
Baba Dochia / persona" din mitolo!ia rom5neasc#, patroana 6ile de 1
martie& 8itul *aei ?oc>ia este pus n le!#tur# cu faptul cuceririi ?aciei
de c#tre 2raian, c#ci numele ?oc>iei este asociat cu acela al fiicei lui
?eceal& Ge!enda *aei ?oc>ia vorete despre o #tr5n# care a
n!>e%at, urc5ndu/se la munte cu oile sale n perioada capricioas# a
prim#verii& *aa ?oc>ia s/a pref#cut n stan# de piatr# mpreun# cu turma sa&
EXPLORAREA
TEXTULUI
I. 1oaca n pdure
1& $re6int# impresia pe care %i/a produs/o lectura acestui te;t&
2& Cdentific# versurile n care copilul se pre6int# <autocaracteri6are=&
3& :;plic# semnifica%ia versului: Eram mult mai prost pe-atunci###
Ce indic# adverul atunci-
4& ?escrie !rupul de copii care pleac# n p#dure&
)& Arat# motivul pentru care ceata de "nci ursuzi i de feticane
pornesc ntr/o 6i de $#resimi spre p#dure&
,& Cdentific# strofa n care este pre6entat melculB arat# caracteris/
ticile acestuia&
'& Comentea6# desc5ntecul copiluluiB care este inten%ia acestuia7
-& Stailete diferen%ieri ntre desc5ntecul @tradi%ionalA, cunoscut
din "ocurile copil#riei, i cel din poe6ie&
.& Arat# care este efectul imediat al desc5ntecului&
1+& Cdentific# fiin%ele fauloase care apar n te;tB reali6ea6# o
portreti6are a fiec#reia&
II. Caut# ima!ini vi6uale i auditive care fac universul faulos i
mai impresionant&
12& Care este, n mintea copilului, consecin%a de6l#n%uirii acestor
for%e fauloase7
II. Rentoarcerea zpezii mieilor
1& ?escrie taloul rentoarcerii neateptate a iernii&
2& Cine este 8oul lene7 Ce tii despre acesta7
3& $re6int# monolo!ul interior al copilului refu!iat la ad#post de
sti>iile naturii de6l#n%uite&
4& ?escrie ima!inea >iperoli6at# aprpdeniei dea4ar:#
)& Comentea6# stilistic pasa"ul: *odul lumii se surpase4)ar pe case,4*n
sus, peste colnic,4 Albicioase4 2ri foioase4 'deau cepi de arbagic#
,& 8otivea6# introducerea n talou a unui alt persona" faulos:
*aa ?oc>ia&
'& nsp#im5ntat de viforni%#, ad#postit n ordei, copilul @refaceA acum
desc5ntecul spus n p#dure& Compar#/1 cu acela i arat#/i diferen%ele&
III. For(a magic a cuvntului
1& Ce descoper# copilul, dup# ieirea soarelui, la rentoarcerea n
p#dure7
2& ?escrie efectele pe care natura de6l#n%uit# le/a provocat melcului
ieit din coc>ilie prematur&
3& Comentea6# semnifica%ia ocetului, a lamenta%iei copilului,
pun5nd n eviden%# suferin%a acestuia, contient acum de pute
rile pe care i le aro!ase&
4& Cdentific# e;presia/c>eie a ocetului murmurat de copil c5nd
constat# efectul cuvintelor sale din desc5ntec&
)& 8otivea6# !estul @micului ?emiur!A de a aduce cu sine coc>i/
lia melcului i de a o urca n pod&
,& Comente6#, din perspectiva celor nt5mplate, semnifica%ia
ultimului @desc5ntecA pe care copilul l va c5nta relicvei&
'& Cnterprete6# versul / )arna coarnele se frng, constatare a unei
e;perien%e dureroase&
-& $reci6ea6# dac# Du+2 me)ci este un te;t fic%ional sau non/
fictional& Ar!umentea6#&
LIMB& I C!M"#ICA$%
ERORI SEMA%TICE
1.C#$3u1ia +ar#$imic2
Par#$ime)e sunt cuvinte care se aseam#n# unul cu cel#lalt din punct de vedere al formei, dar
se deoseesc <complet= n ceea ce privete n%elesul sau semnifica%ia: numeral - numerar,
prenume - pronume, glaciar - glacial, original - originar etc&
Fna dintre cau6ele utili6#rii !reite a neolo!ismelor este +ar#$imia/ Cn lima rom5n# e;ist#
cuvinte cu ori!ini i cu sensuri diferite care sunt ns# asem#n#toare din punct de vedere al formei&
8ica diferen%#, de multe ori const5nd dintr/un sin!ur sunet, creea6# confu6ii ntre aceste cuvinte,
pentru c# nu se %ine seama de sensurile i de ori!inea lor&
Situa%ii de paronimie:
Eminent - iminent# $rimul termen cunoate n lima rom5n# aceleai sensuri ca n limile
neolatine din care provine: @care se distin!e din calit#%i intelectuale deoseiteB e;cep%ional,
superior, remarcail, e;celentA <?:K=& $aronimul iminent are sensuri complet diferite: @care este
!ata s# se produc#, s# se nt5mple i care nu se poate am5na sau evita, inevitailA <?:K=& Nu
poate e;ista aadar o le!#tur# de sens ntre eminent i iminent# Apropierea care se face uneori
ntre cei doi termeni este !reit# i dovedete necunoaterea sensurilor acestor cuvinte&
A emigra / a imigra# Confu6ia ntre aceste paronime se produce pentru c# sensurile lor par a
fi foarte apropiate& A emigra nseamn# @a pleca din patrie i a se staili <definitiv sau temporar=
n alt# %ar#B a se e;patriaA <?:K=& Cn aceeai familie le;ical# intr# termeni ca emigrant i
emigra"ie# $aronimul a imigra nseamn# @a veni ntr/o %ar# str#in# pentru a se staili aiciA
<?:K=& Acelai sens l au cuvintele apropiate imigrant i imigra"ie# ?istinc%ia dintre a emigra i
a imigra se face n func%ie de sensul deplas#rii, dintr/o direc%ie n alta&
A*rac8ia +ar#$imic2 este fenomenul prin care un paronim care e folosit mai frecvent n lim#,
deci mai familiar voritorului, l @atra!eA pe cel care este mai pu%in cunoscut, sustituindu/se
acestuia din urm#& Astfel, a gira, care nseamn# @a !arantaA <din it& girare6, se folosete tot mai
frecvent n locul lui a gera, care nseamn# @a conduceA, @a administra n numele cuivaA <din fr&
gerer6# Atrac%ia paronimic# repre6int#, de fapt, o confu6ie paronimic# i devine sursa unor !reeli
de lim#&
Atrac%ia paronimic# este un aspect al e*im#)#4iei +#+u)are( fenomen care const# n @modifi/
carea formei unui cuv5nt <recent intrat n lim# sau mai pu%in cunoscut= su influen%a unui cuv5nt
mai cunoscut cu care pre6int# asem#n#ri de form# i uneori de sensA <?:K=& Aa, de e;emplu, n
desc5ntecul ,elc, melc,4 'otobelc,4 $coate coarne boiereti, cuv5ntul boiereti a nlocuit ter/
menul boureti, adic# @m5ndreA, @falniceA, ca ale ourului de odinioar#& 2ot astfel, firoscos e o
etimolo!ie popular# pentru filozof ori lcrma"ie, pentru reclama"ie#
1& 3e%ine semnifica%ia fiec#rui paronim din e;emplele de mai "osB scrie/1 pe caiet, inte!r5ndu/1 ntr/un conte;t potrivit:
a= Sustantive:
diferen" <deoseire, nepotrivire= / deferent <stim#, respect, considera%ie, condescenden%#=B
fiabilitate <ansamlul calit#%ilor unui sistem te>nic care determin# capacitatea acestuia de a fi utili6at
un timp c5t mai ndelun!at= - friabilitate <nsuire de a fi far5micios, casant, friail=B 0ant <partea
e;terioar# a unei ro%i de automoil, de iciclet# etc&= / geant <serviet#, poet#=B perceptor <furni6or
ns#rcinat cu ncasarea impo6itelor i ta;elor oficiale= / preceptor <persoan# ns#rcinat# cu educarea
i instruirea unui copil, peda!o!, educator=&
= Ad"ective:
cauzal <privitor la cau6#, de cau6#= / cazual <1& care are un caracter nt5mpl#tor, care depinde de
mpre"ur#ri, accidentalB 2& care arat# ca6ul !ramatical=B
destins <rela;at, calm, linitit= / distins <plin de ele!an%#, fine%e, distinc%ie=B
ordinal <care indic#, ntr/o serie, locul, ordinul numeric= / ordinar <oinuit, normal, comun=&
c= Mere:
a colabora <a participa la elaorarea unei ac%iuni= / a corobora <a consolida, a nt#ri=B a
enerva <a se nfuria, a se irita= / a inerva <a forma re%eaua de nervi a unui %esut=B
a preleva <a detaa, a e;tra!e, a lua o parte dintr/un tot, dintr/un ansamlu= / a prevala <a avea pre/
ponderen%#, a predomina=B a proveni <a se tra!e, a/i avea o5ria= / a preveni <a prevesti, a
averti6a=&
2& Ale!e din fiecare perec>e de paronime cuv5ntul care este adecvat conte;tului:
saiul4 asiul mainii, cltorete pe spezele4 spe"ele 5cuiva6, i-arelevat4 revelat taina, 0udector
refuzat4 recuzat de inculpat, prinos4prisos de bunuri materiale, cabinet dental4 dentar#
3& :;plic# urm#toarele etimolo!ii populare ca aspect al atrac%iei paronimice:
filigram, brusculad, arcolad, 5nume i6 pronume#
4& Cdentific# acele cuvinte care sunt utili6ate !reit ca re6ultat al unor confu6ii paronimice <toate e;emplele
sunt din comediile lui CK& Cara!iale=:
D Reheil Unul e .alibardi+ om, o dat i 0umtate? I# ##JEi, giant latin, domnule, n-ai ce-i mai zice#
D 1upan Dumitrache, adic s am pardon de impresie, eu gndesc c numa: "i-ai fcut spaim degeaba#
D Sravos, bobocule? (u m-ateptam ca tocmai dumneata s te pronun"i cu aa iluzii n contra mea###
6/ P)e#$asmu)
*leonasmul <din !r& pleonasmos @a fi n plusA= este o !reeal# de lim# care ia natere din
folosirea al#turat# a dou# sau mai multe cuvinte, dintre care unul repet# par%ial sensul celuilalt&
Moritorul face n mod inutil o @risip#A de e;primare, utili65nd mai multe elemente de e;presie
dec5t ar fi strict necesar& ?e e;emplu, a aduce la acelai numitor comun este un pleonasm pentru
c# nseamn#: a= @a face ca dou# sau mai multe frac%ii ordinare s# ai# acelai numitorAB = @a mp#ca
puncte de vedere diferiteA, iar ad"ectivul comun dulea6# un sens care a fost de"a e;primat, deci
este inutil& Cn e;emplul a rostit o scurt alocu"iune e;ist# o formulare pleonastic# ntruc5t alocu"i-
une nseamn# @scurt# cuv5ntare oca6ional#A, iar ad#u!area ad"ectivului scurt devine inutil#&
$leonasmul are cau6e diverseB ele pot fi de natur# le;ical# 5a aproba pozitiv, contraband ile-
gal, triciclet cu trei ro"i, Avansa"i nainte?6 sau de natur# !ramatical# 5mai superior, foarte optim,
etc, tiindu/se c# ad"ectivele superior i optim nu au !rade de compara%ie=&
Cn ultima vreme, mprumuturile din lima en!le6# au devenit o important# surs# a pleonasmu/
lui, din cau6a necunoaterii sensului e;act al cuv5ntului mprumutat, ca n urm#toarele construc%ii
pleonastice: summit la vrf 5summit nseamn# @conferin%# la nivel nalt, la v5rfA,=, hit de mare
succes 5hit / ca i sinonimul s#u lagr - nseamn# @c5ntec de succesA= ori conducere manage-
rial 5managenent nseamn# @tiin%a or!ani6#rilor i conducerii ntreprinderilorA=&
?in punct de vedere al accept#rii pleonasmului n e;primarea n!ri"it#, se poate face diferen%a ntre
pleonasme intoleraile <ca n e;emplele de mai sus= i pleonasme torelaile n diverse !rade& Se apreci/
a6# a fi pleonasme toleraile anumite e;presii fi;e ca# praf i pulbere, oale i ulcele, ntuneric bezn etc&
$leonasmul tolerail este considerat o fi!ur# de stil din cate!oria fi!urilor insisten%ei <enu/
mera%ia, >iperola, impreca%ia, perifra6# etc=, folosit cu inten%ie de e;presivitate pentru suli/
nierea celor comunicate: 2oc i par& n fel i chip& se sucete, se nvtete& vai i amar& ce-a
fcut, ce-a dres& cu chiu, cu vai etc#
1& Anali6ea6# structura urm#toarelor pleonasme i demonstrea6# natura !reelii:
cel mai optim chiar el nsui n persoan
am conlucrat mpreun panoram de ansamblu
schi" sumar ntra0utorare reciproc
procent la sut vin din nou iari
a suprapus peste a preferat mai bine
coboar 0os au convie"uit laolalt
s-a ntors napoi obstacol care mpiedic
foarte rarisim a ndrumat calea#
2& :;plic# de ce aceste construc%ii sunt considerate pleonastice:
perspective de viitor conducere managerial
protagonist principal mi0loace mass-media#
3& Ar!umentea6# dac# sunt sau nu pleonasme urm#toarele formul#ri:
nul i neavenit
definitiv i irevocabil
ane;e alturate
avnd n vedere i lund n considerare
drept pentru care#
4& :;primarea persona"elor din operele lui C&G& Cara!iale este plin# de !reeli de lim#& Care este
eroarea n urm#toarele e;emple:
domnule, musiu numaidect momentan
0une tnr la fel identice
madam, cucoan i et"etera
pardon, s ierta"i n stare a fi capabil#
)& $resa audo/vi6ual#, din !ra# ori neaten%ie, poate r#sp5ndi e;prim#ri pleonastice nesesi6ate de pulicul
neinformat& Arat# ce este eronat n aceste e;emple:
privatizarea marilor mamu"i industriali
nal"i prela"i bisericeti
prognoza pentru viitor arat
privind retrospectiv n urm
despgubirea pagubelor produse de inunda"ii
personalit"i care au fost nemi0locit n mi0locul evenimentelor#
3. Tau*#)#4ia
Tau*#)#4ia este construc%ia care se reali6ea6# prin repetarea unui cuv5nt sau a unui !rup de
cuvinte cu func%ii !ramaticale diferite i cu intona%ii diferite& :;&: 'opilul, tot copil& 'e s-a petre-
cut, s-a petrecut& De mncat, mnnc& /egea este lege& Dac nu vrea, nu vrea etc&
Fnele tautolo!ii sunt fi;ate n provere: !rate, frate, dar brnza epe bani& ,unca face omul
om i altoiul pomul pom#
Cdentific#, n e;emplele urm#toare, construc%iile
tautolo!ice: 'apra tot capr, se zmucea n toate pr"ile#
<C& Crean!#=
(u e frumos ce e frumos, ci e frumos ce-mi place mie#
,oia moie, fonc"ia fonc"ie, coana 1oi"ica - coana 1oi"ica, trai neneaco, cu banii lui %rahanache###
<C&G& Cara!iale=
:MAGFA3: CF3:N2O
A$GCCA CC
Eseu) )iber ($es*ruc*ura*) este o compunere colar# n cerin%a c#reia se indic# o tem# ce treuie
tratat#& Autorul eseului <elevul= este cel care >ot#r#te asupra aspectelor importante, necesare a fi puse
n eviden%# prin aordarea temei&
:seul lier <nestructurat= permite manifestarea creativit#%ii n cel mai nalt !rad& :l poate
fi evaluat fie pentru calitatea i consisten%a ar!umentelor aduse, fie pentru ori!inalitate, posiili/
tatea de a reali6a asocieri cu alte crea%ii ale aceluiai autor sau ale unor autori diferi%i etc&
(iectivele urm#rite n redactarea unui eseu lier <nestructurat= pot fi urm#toarele:
/ capacitatea de a compara vi6iuni asupra unei teme, specii literare etcB
/ capacitatea de sus%inere ar!umentat# a unui punct de vedere cu o pronun%at# not# per/
sonal#B
/ capacitatea de a aplica, n conte;te noi, cunotiin%ele do5ndite anterior&
3edactea6# un eseu lier <nestructurat= de o pa!in# n care s# demonstre6i c# "oaca din p#dure a copilu/
lui i consecin%ele acesteia repre6int# o e;perien%# de cunoatere& :seul treuie s# scoat# n eviden%# fap/
tul c#, dei aflat la v5rsta "ocului, copilul se maturi6ea6# sufletete&
?CNC(G( ?: 2:K2
Ga Con *aru "ocul este o tem# a crea%iei sale& $oe6ii ca Isar)-9 sau U"ede$r#de ne apar ca rod al
unor reverii model5nd lumi nc>ipuite ca t#r5muri de "oc& Arta sa poetic#, :#c secund, implic# n mod
necesar un 9oc primA, un @"oc primordialA& ?in m#rturisirile scriitorului 8i>ai 8oandrei, un prieten
timp de o via%# al lui Con *aru, re6ult# c# n vi6iunea autorului 9ocul prim A este al lui ?umne6eu, iar
@"ocul secundA este al creatorului, al artistului care ncearc# a imita @"ocul primA& 9ocul lui ?umne6eu
este etern, al artistului este efemer&
Citete aceast# evocare f#cut# lui Con *aru de 8i>ai 8oandrei i stailete o le!#tur# ntre ea i
poe6ia Du+2 me)ci'
'u o fire tcut i vistoare, mai mult dect s vorbeasc, i plcea, mai ales ca 0oc, leagnul nos-
tru din ograd, cu sfori groase i care era atrnat de ramurile vn0oase ale unui mlin btrn# *rin
imensele grdini de atunci ale oraului ne plcea s hoinrim, s facem pentru cei rmai acas fru-
moase buchete de flori de cmp sau s herborizm pentru noi speciile rare& priveam la micile gngnii
nemaintlnite, de simetrii uimitoare, matematice, cu toat micimea lor# /ui Dan, ns, i plcea s
colec"ioneze tot felul de limace sau viet"i de melci rari, i pe care apropiindu-i uor de buze le descn-
ta cunoscutul cntec popular de0oac al copiilor# *rintr-un ciudat contrast fa" de gusturile lui, mai
ntotdeauna e;traordinare, mie mult mai mult mi plceau fluturii mai mobili, cu aripele lor de culori
n vpaie, i care neatepta"i izbucneau din lumini florale, dup care trebuia pentru a-i prinde s alergi
n tot felul de zigzaguri abile, fr ns a privi prea mult picioarele, spre a nu-i pierde din vedere# Aveai
nevoie de toat suple"ea copilreasc i de toat voiciunea, ca apoi datorit unei plrii cu boruri lungi
de paie s-i po"i prinde totui intac"i, aceasta fiind marea izbnd#
Dintre aceste paradiziace clipe, am rmas buni amici, chiar pn mult mai trziu, a0uni prin liceu#
Atunci, n aceste lungi vacan"e de var mpingeam aceste vntori entomologiceVpn departe, peste
platoul .ruiului, pn la nfricotoarea de adnc, rpa 'iocanului, cu vechiul ei schit de clugri,
pierdut acolo de toat lumea, sub pdurile nvalnice ale pusniciei# Aceste e;cursii ale copilriei, iar
apoi ale adolescen"ei noastre, filtrate fr de voie n subcontient, nu au rmas fr urmri, fiindc
mult mai trziu, sub pseudonimul su lovinescian, prietenul meu trebuia s scrie bizarele lui versuri+
8elc, melc, ce/ai f#cut,
?in somn cum te/ai desf#cut7
5'asa ami$*iri)#r( n voG& E"#c2ri )i*erare( :ditura 8inerva, *ucureti, 1.-.=
* entomologice / ramur# a 6oolo!iei care se ocup# cu studiul insectelor
JOC l JOAC
1& $re6int# oral, n fa%a clasei, care a fost i care este importan%a
"ocului n e;isten%a ta&
2& 9ocul este o caracteristic# a copil#riei& $oate fi e;tins# i pentru
alte v5rste ale omului7 Ar!umentea6#&
Profil
(ohan )uizinga 5@'B)A@2*,J
!ronn"at H%iA0in/A7a8- eseist #i
istoric de art$ olande0. Este consiA
derat n clasic al istoriei cltrii #i
1ilo0o1iei istoriei. Cele mai cnosA
cte c$r"i ale sale snt4 A"ur.ul
e0ului "ediu 5@2@28- Eras"us
5@2)*8- #o"o lude$s 5@2&'8.
Titll ltimli 3olm este .n
lim%a latin$J .n tradcere .nseamn$
Foml care se Eoac$G sa- mai
a!roa!e de sensl te:tli- Foml
ca 1iin"$ c$reia .i este caracteristic
EoclG.
N(8( GF?:NS
de 9o>an Nui6in!a
Natura yi importan(a jocului ca fenomen de cultur
<fra!ment=
1ocul este mai vechi dect cultura, pentru c no"iunea de cul-
tur, orict d:elncompei ar fi ea definit, presupune n orice caz o
societate omeneasc, iar animalele nu l-au ateptat pe om ca s le
nve"e s se 0oace# Sa chiar se poate afirma, fr risc, c civiliza-
"ia omeneasc nu a adugat nici o caracteristic esen"ial no"iu-
nii generale# Animalele se 0oac ntocmai ca i oamenii# %oate
trsturile fundamentale ale 0ocului sunt prezente i n cel al ani-
malelor# (u avem dect s urmrim 0oaca unor c"elui, pentru ca
s identificm n vesela lor zbenguial toate aceste trsturi#
'"eluii se invit unii pe al"ii la 0oac printr-un soi de atitudini i
gesturi ceremoniale# =espect regula c nu trebuie s-i mute de
urechi pe camarazii lor de 0oac# $e comport ca i cum ar fi
nspimnttor de ri# i mai ales+ se vede ct de colo c toate
acestea i bucur i i amuz enorm# 2 asemenea 0oac a unor
c"ei care zburd nu este dect una dintre cele mai simple forme
ale 0ocului animalelor# E;ist altele, cu un con"inut mult mai ele-
vat, mult mai dezvoltat+ veritabile competi"ii, fermectoare
reprezenta"ii date n fa"a unor spectatori#
Aici, este cazul s notm de ndat un punct foarte important#
'hiar i n cele mai simple forme ale sale, i chiar n via"a ani-
malelor, 0ocul este mai mult dect un fenomen pur fiziologic sau
dect o reac"ie psihic determinat pur fiziologic# El depete ca
atare limitele unei activit"i pur biologice sau cel pu"in pur fizice#
1ocul este o func"ie plin de tlc# )n 0oc K intr n 0oc M ceva care
trece dincolo de instinctul de conservare nemi0locit, ceva care
pune n ac"iune un tlc# !iecare 0oc nseamn ceva# Dac acest
principiu activ, care i confer 0ocului esen"a, l numim intelect,
spunem prea mult, iar dac l numim instinct, nu spunem nimic#
2ricum l-am privi, o dat cu aceast K inten"ie M a 0ocului se v-
dete, n orice caz, n nsi esen"a lui, un element imaterial#
*sihologia i fiziologia se ocup de observarea, descrierea i
e;plicarea 0ocului animalelor, al copiilor i al oamenilor adul"i#
Ele caut s stabileasc natura i semnifica"ia 0ocului i s indice
locul lui n planul vie"ii# !aptul
c 0ocul ocup acolo un loc
important, c ndeplinete
acolo o func"ie necesar, sau
cel pu"in util,
este acceptat ndeobte i fr tgad ca punct de pornire al
oricrei cercetri i considera"ii tiin"ifice# (umeroasele ncercri
de a determina aceast func"ie biologic a 0ocului sunt foarte diver-
gente# Unii au crezut c pot defini originea i fundamentarea 0ocu-
lui ca o descrcare a unui surplus de for vital # Al"ii sunt de
prere c orice fiin" vie, cnd se 0oac, se supune unui spirit de
imita"ie congenital# $au c 0ocul satisface o nevoie de destindere#
$au c este un e;erci"iu pregtitor n vederea activit"ii serioase, pe
care i-o va cere via"a# $au ca servete drept e;erci"iu de stpnire
de sine# Al"ii caut principiul n nevoia nnscut de a putea face
ceva, sau de a pricinui ceva, sau n tendin"a de a domina, sau n
aceea de a-i ntrece pe concuren"i# Al"ii consider 0ocul ca pe o
drenare nevinovat a unor porniri duntoare, sau ca pe o umplu-
tur necesar unei activit"i orientate prea unilateral, sau ca satis-
facerea, ntr-o fic"iune, a dorin"elor cu neputin" de satisfcut n
realitate i, n consecin", ca autoconservare a sim"ului personalit"ii#
%oate aceste e;plica"ii au un factor comun+ toate pornesc de la
presupunerea c 0ocul are loc de dragul unei alte realit"i, c
servete unei anumite finalit"i biologice# Ele pun ntrebarea+ din
ce cauz i cu ce scop se practic 0oaca - =spunsurile care se dau
la aceast ntrebare nu se e;clud ctui de pu"in unul pe altul# Am
putea accepta n acelai timp toate e;plica"iile enumerate mai sus,
fr s a0ungem la o suprtoare confuzie de no"iuni# De aici,
reiese c toate acele e;plica"ii sunt doar par"iale# Dac una dintre
ele ar fi concludent, ar trebui fie s le e;clud pe celelalte, fie s
le cuprind sau s le preia ntr-o unitate de rang superior# 'ele mai
multe dintre aceste strdanii de a da o e;plica"ie nu se preocup
dect n a doua instan" de ntrebarea+ ce i cum este 0ocul n sine,
ce nseamn el pentru 0uctorii nii- Ele abordeaz nemi0locit
0ocul cu unit"ile de msur ale tiin"ei e;perimentale, fr s
acorde n primul rnd aten"ia necesar calit"ii lui estetice pro-
funde# De fapt, calitatea primar K0oc M rmne de regul necir-
cumscris# !a" de fiecare dintre e;plica"iile date, rmne n
picioare ntrebarea+ bine, dar ce este de fapt KhazulM 0ocului- De
ce "ip sugarul de plcere- De ce se pierde 0uctorul cnd se ded
patimii lui, de ce competi"ia e;cit mul"imea cu o mie de capete,
mpingnd-o pn la delir- )ntensitatea 0ocului nu poate fi e;pli-
cat prin nici o analiza biologic# i totui, n aceast intensitate,
n aceast capacitate de a scoate din min"i rezid esen"a lui, cali-
tatea lui intrinsec# (atura -pare s spun mintea logic / ar fi
putut s le dea progeniturilor sale toate acele func"ii folositoare A
descrcarea energiei de prisos, destinderea dup ncordare,
pregtirea pentru cerin"ele vie"ii i compensarea pentru ceea ce nu s-a
realizat / i sub forma unor practici i reac"ii pur mecanice# Dar nu+ ea
ne-a dat 1ocul, cu ncordarea lui, cu bucuria lui, cu KhazulM lui#
*IC I!#A$
psihologie, s&f& / tiin%# care se ocup# cu studiul proceselor i par/
ticularit#%ilor psi>ice
fiziologie, s&f& / ramur# a iolo!iei care studia6# func%iile or!anismului viu
biologie, s&f& / tiin%# care studia6# manifest#rile vie%ii din punct de
vedere anatomic, fi6iolo!ic, 6oolo!ic
Puncte de reper
#o"o lude$s este o carte
cnosct$ .n cltra ero!ean$.
Acest ese !leac$ de la !remisa c$
e:ist$ n element ldic .n 1a!tele de
cltr$. Atorl reali0ea0$ o am!l$
in3esti/a"ie- !nDnd Eocl .n rela"ie
c Esti"ia- r$0%oil- !oe0ia- 1iloA
0o1ia- arta etc. Concl0ia .ntre/li
3olm este c$ Fmintea omeneasc$
n se !oate des!rinde din cercl
ma/ic al EocliG. Fra/mentl de
mai ss desc7ide esel li Hi0in/a
#i demonstrea0$ c$ Eocl este !roA
!ri n nmai omli- ci #i aniAI
malelor. .n e:isten"a man$ el
oc!$ n loc 1ndamental.
Eseul <fr& essai, @ncercareA= este o lucrare care tratea6# teme
filo6ofice, literare, tiin%ifice, morale etc& Hiind o form# de nota%ie
a unor oserva%ii personale, eseul este un e;erci%iu critic
nesistematic prin e;celen%#& Scriere eminamente desc>is#, el se
afl# la !rani%a dintre filo6ofie i literatur#&
$ermi%5nd un num#r mare de accep%ii, sensul central al ter/
menului eseu <ncercare, tentativ#, e;erci%iu= pleac# de la scriitorul
i moralistul france6 8ic>el de 8ontai!ne <1)33/1).2=, creatorul
!enului care n 1)-+ a pulicat celera sa carte intitulat# Eseuri# n
secolele urm#toare termenul eseu se va aplica n mod frecvent
operelor din orice domeniuB ulterior sensul cuv5ntului s/a specia/
li6at n direc%ia pur literar#, a"un!5nd ca ast#6i s# defineasc#, n
!eneral, o lucrare cu un pronun%at caracter personal&
Sfera de investi!a%ie a eseului e foarte lar!#, practic nelimi/
tat#& :seistul @ncearc#A s# trate6e un suiect, ridic# o prolem#,
caut# s# dea o solu%ie& Nu o impune, ci doar o propune& :seul este
e;presia suiectivit#%ii celui care/1 scrie& Ceea ce el descoper# nu
repre6int# un @adev#rA !eneral, ci doar @adev#rulA s#u& ?e aici
nota de profesiune de credin%# i de reflec%ie personal# pe care o
d# orice eseu& nainte de orice, eseul este o @marc#A a persona/
lit#%ii autoruluiB n eseu >ot#r5toare nu e at5t prolema "uste%ii
celor afirmate, c5t pre6en%a sau asen%a personalit#%ii& Hiind
e;presia unui un!>i propriu de oserva%ie, ntr/un eseu intere/
sea6# nu numai ce spui, ci i cum spui&
Fn un eseu va avea un efect de surpi6# asupra cititorului&
Noutatea, ineditul, punctul de vedere ori!inal sunt tr#s#turi
definitorii pentru acest tip de @ncercareA&
n literatura rom5n#, primul eseu se consider# a fi
Pseud#9i$e4.e*i9#s <1-'4=, insolita oper# a lui Ale;andru
(doescu& :seul s/a impus la noi aia n epoca interelic#,
av5nd lar!i desc>ideri spre literatur#, filo6ofie, estetic#, sociolo/
!ie, politic# etc& ntre eseitii rom5ni ai perioadei, cei mai
cunoscu%i sunt: :mil Cioran, 8ircea :liade, $aul Qarifopol,
Gucian *la!a, Constantin Noica, I& C#linescu, :& Govinescu,
8i>ai 3alea, Camil $etrescu& n ultima vreme <n special dup#
1.-.= !enul s/a revi!orat prin contriu%ia lui Ale;andru
$aleolo!u, Andrei $leu, Iariel Giiceanu, Noria/3oman
$atapievici &a&
:K$G(3A3:A 2:K2FGFC
1& Cdentific# ipote6a de la care pleac# te;tulB reformulea6#/i
con%inutul folosindu/te de propriile cuvinte&
2& $re6int# ar!umentele folosite de autor pentru a/i sus%ine punc/
tul de vedere, pun5nd n eviden%#:
D rolul "ocului ca re6ultat al cercet#rilor efectuate n domeniul
psi>olo!iei i fi6iolo!ieiB
D factorul comun de la care pornesc e;plica%iile date n le!#tur#
cu natura, semnifica%ia i locul "ocului n e;isten%a copiilor,
adul%ilor i animalelorB
D esen%a "ocului, potrivit opiniei autorului&
3& Care este conclu6ia acestui te;t ar!umentativ7
4& Care sunt principalele informa%ii despre "oc pe care le/ai aflat din anali6a te;tului7
)& Hra!mentul reprodus este un te;t fic%ional sau nonfictional7 Ar!umentea6#/%i r#spunsul, folosind
te>nica ar!ument#rii&
,& :;plic# prin ce se deoseete acest te;t de celelalte 5%ablouri biblice de 2udor Ar!>e6i i Dup
me)ci de Con *aru= studiate n cadrul temei @9oc i "oac#A&
LIMB I COMUNICARE
2:K2FG A3IF8:N2A2CM
Argumentarea este un mi"loc prin care se sus%ine sau se demonstrea6# un punct de vedere
privitor la o anumit# tem#&
:ste procesul de "ustificare lo!ic# a unei opinii pe care vrem s# o sus%inem& $rocesul ar!u/
ment#rii unei opinii presupune parcur!erea unor pai oli!atorii: a sus%ine, a dovedi, a nt#ri&
Scopul ar!ument#rii este de a convin!eJ de a persuada partenerul de comunicare <interlocu/
tor sau cititor=, privitor la valailitatea opiniei e;primate& ( opinie nesus%inut# de ar!umente nu
este o ar!umentare, ci o afirma%ie ne"ustificat# <!ratuit#, neconvin!#toare i lipsit# de valailitate=&
Fn te;t este ar!umentativ dac# are e;plicit formulate o te6# i cel pu%in un dat <un ar!ument=
care s/o "ustifice&
Caracteristicile te;tului ar!umentativ sunt:
a& o tem# n "urul c#reia se discut#B
& un prota!onist <suiectul ce ar!umentea6#, care vrea s# convin!# un interlocutor despre
valailitatea propriei te6e= i un anta!onist <real sau aparent, cel care treuie convins=B
c& cel pu%in o opinie i unul sau mai multe ar!umenteB
d& ar!umente alese i sus%inute <dovedite= n func%ie de tema dat# i de interlocutori, prin urmare
marcate cultural i apar%in5nd unor arii de semnifica%ie specificeB
e& fa6e intermediare, c5nd opiniile se sc>im# sau se consolidea6#, n func%ie de ar!umentele
aduse de unul sau de cel#lalt n favoarea propriilor te6eB
f& o conclu6ie&
Tipuri de texte argumentative:
/ dup# scop: a demonstra, a convin!eB
/ dup# calea de transmitere: oral, scris&
Structura unui text argumentativ:
D :nun%area ipotezei+ alc#tuirea unui enun% clar, care con%ine te6aJ ideea ce urmea6# a fi
demonstrat#, dar i e;primarea propriei opinii fa%# de aceasta&
D Argumentarea propriu-zis+ enun%area unuia sau mai multor ar!umente pro iJ sau contra
ipote6ei enun%ate i sus%inerea lor <e;emple, citate, pre6entarea unor nt5mpl#ri, opinii de
autoritate, compara%ii care s# scoat# n eviden%# ideea sus%inut#=&
D $reci6area concluziei+ nt#rirea ipote6ei, prin reluarea sa n mod nuan%at, dac# ar!umentarea a de
monstrat te6a enun%at# ini%ialB contra6icerea ipote6ei, dac# ar!umentarea a demontat ipote6a respectiv#&
Argumentele treuie s# fie @tariA, valide i s# porneasc# de la premise adev#rate, privitoare la ideeaJ
tema pus# n discu%ie& :le treuie s# fie formulate clar i ordonate lo!ic, fie n mod deductiv <se ncepe cu
o afirma%ie !eneral#, sus%inut# apoi cu e;emple adecvate=, fie n mod inductiv <se pornete de la e;emple,
spre a !enerali6a ulterior=& ?ispunerea lor n ar!umentarea scris# este marcat# de para!rafe&
Contraar!umentele, punctele de vedere diferite de acela ales, nu treuie i!norate, pentru c# referin%a la p#reri
opuse poate sus%ine mai convin!#tor propria opinie i poate demonstra cunoaterea comple;# a prole/
maticii puse n discu%ie <n diversele sale aspecte=&
:lemente conectoare folosite pentru marcarea p#r%ilor ar!umenta%iei i pentru e;primarea unei
aprecieri:
/ ar!umentul se formulea6# n termeni de: credea###, mi place, deoarece###, este aa, fiindc###,
probabil c###, cu siguran" c### etc& Se pot folosi i formul#ri care s# fac# apel la e;perien%a
interlocutorilor: Dup cum ti"i###, 'red c sunte"i de acord c### etc# sau la opinii de autori/
tate: 7 sus"ine c###, potrivit opiniei lui W### etc&
/ ar!umentele se punctea6# prin formul#ri pre!nante, care au rolul de a anun%a c# urmea6#
ceva important, solicit5nd n acest fel aten%ia interlocutorului: pentru c, deoarece, faptul se
e;plic prin, de e;emplu, la fel ca, avnd n vedere faptul c###, spre deosebire de, n primul
rnd, nct, ca s etc&
/ n formularea ar!umentelor i a conclu6iei se utili6ea6# diverse cuvinte persuasive: n mod
sigur, evident, clar, prin urmare, aadar, greit etc&
Etapele (redactrii) unui text argumentativ
?ac# treuie s# alc#tuieti un te;t ar!umentativ <oral sau scris= vei avea n vedere:
1& $re!#tirea i documentarea <redact#rii=:
/ n%ele!erea temei de ar!umentatB documentarea pentru o un# cunoatere a prolematicii
<dac# ar!umentarea privete un te;t literar, o etap# oli!atorie este lectura inte!ral# a aces
tuia i a altor informa%ii asociate=B preci6area propriei opiniiJ a unui punct de vedere fa%# de
tema aleas#J impus#&
2& Alc#tuirea planului de idei&
3& Structura i redactarea:
/ formularea ipotezei:,
/ enun%area i sus%inerea unor ar4ume$*e <pro iJ sau contra=B
/ preci6area concluziei#
4& Merificarea i corectarea, n func%ie de:
/ claritatea formul#rii te6eiB respectiv, a conclu6ieiB
/ e;isten%a unei le!#turi lo!ice ntre ipote6# i conclu6ieB
/ dispunerea ar!umentelor n para!rafe distincte, av5nd o ordonare intern#B
/ utili6area conectorilor i a te>nicilor ar!umentativeB
/ eliminarea !eneralit#%ilor insuficient sus%inute&
)& Stailirea formei finale&
Cn fra!mentul selectat n manual din H#m# )ude$s de 9o>an Nui6in!a, autorul, plec5nd de la ipote6a
c 0ocul este mai vechi dect cultura, aduce ar!umente n spri"inul acestei idei i, dup# e;punerea lor,
nc>eie cu o conclu6ie& Aceast# structur# specific# este a te;tului de tip ar!umentativ&
Scrie un te;t ar!umentativ de o pa!in#, pornind de la poe6ia Du+2 me)ci de Con *aru, n care s#
respin!i sau s# aderi la urm#torul enun%: 'opilul este vinovat pentru moartea melcului# Ar!umenta%ia ta
treuie s# porneasc# de la o premis#, apoi s# aduc# minimum dou# ar!umente nt#rite prin e;emple i
s# se nc>eie cu o conclu6ie&
Gucrea6# dup# modelul de mai "os&
E;emplul C 5contra6
Consider c# nu poate fi vinovat copilul pentru moartea melcului, pentru c#&&&
Ar!umentele mele mpotriv# sunt urm#toarele&&&
Cn conclu6ie, cred c#&&&
E;emplul D 5pro6
Consider c# este vinovat copilul pentru moartea melcului, pentru c#&&&
Ar!umentele mele n sus%inerea acestei afirma%ii sunt urm#toarele&&&
n conclu6ie, cred c#&&&
A(A'2/U%U/
Anacolutul <din !r& anaXoluthon / @tar#, lipsit de urmare, continuare sau le!#tur#A= este o
!reeal# !ramatical# apar%in5nd domeniului sinta;ei& :l repre6int# o nc#lcare a re!ulilor de
or!ani6are a enun%ului, o deviere <aatere= de la structura sintactic# aleas# ini%ial&
Anacolutul este o contruc%ie caracteri6at# prin asen%a le!#turii normale sauJ i prin ntreru/
perea continuit#%ii n cadrul unei construc%ii sintactice&
D Anacolut tolerat
Cn e;emplele /acomului, ct s-i dai, el nu zice ba i $rcia un: s-a-ncuibat4Anevoie-i de
scpat <pop&=, e;primarea corect# este: /acomul, ct s-i dai, nu zice ba i De srcie un: s-a-
ncuibat4 Anevoie-i de scpat# Cn aceste situa%ii, specifice limii populare i familiare, se
consider# c# anacolutul poate fi tolerat&
D Anacolut netolerat
Cn ca6urile c5nd anacolutul ia natere datorit# ne!li"en%ei n e;primare, el nu mai poate fi con/
siderat ca tolerat& Cn e;emplul !ratele meu, nu-mi pas de el este o !reeal# evident#, pentru c#
e;primarea corect# ar fi treuit s# fie: De fratele meu nu-mi pas#
1& Cdentific# anacolutul din urm#toarele e;emple, rescrie corect enun%ul i e;plic#, pentru fiecare ca6
n parte, dac# e;isten%a lui poate fi considerat# ca tolerat#:
a= 'ine tot vorbete lucrul nu-i sporete, <pop&=
= ,oneagul, cnd a vzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi i inima de bucurie# <C& Crean!#=
c= (u tiu al"ii cum sunt, dar eu I # # # J parc-mi salt i acum inima de bucurie# <C& Crean!#=
2& Cdentific# anacolutul, corectea6# enun%urile i e;plic# modul cum a luat natere !reeala:
a6 'ine nva" bine i se d un premiu#
b6 'ine mi-a cerut ceva i-am dat#
c6 'in: se ia cu mine bine4 i dau haina de pe mine#
3& Anacolutul e o deviere sintactic#& :l se produce datorit# insuficientei aten%ii acordate modului de
or!ani6are a unui enun%& Corectea6#, prin rescriere, urm#toarele enun%uri !reite:
a6 Eu, cnd am vzut aceasta, a fost imposibil s plec#
b6 !aptul c a ntrziat trenul, eram nervos#
c= ,ama, cnd am plecat, i-au dat lacrimile#
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
3edactea6# un "urnal de lectur# de circa dou# pa!ini n care s# scrii despre te;tele citite de tine av5nd tema
@9oc i "oac#A& 2e;tele pot fi at5t cele din manual, c5t i cele din lecturile tale suplimentare& Acest "urnal
de lectur# poate fi elaorat dup# urm#torul plan:
D tipul te;tului citit: literar <pro6#, poe6ie, dramatur!ie=, nonliterar <te;t tiin%ific, ar!umentativ etc=B
D ce ai re%inut din lecturile pe tema respectiv#B
D ce reac%ii %i/a provocat lectura fiec#rui te;tB
D comentarii personale n le!#tur# cu te;tele citite <ce %i s/a p#rut interesant, ce te/a impresionat, ce
semnifica%ie are te;tul respectiv, care sunt opiniile tale raportate la cele aflate etc=&
*I#C!L! *% T%+T
Frm#rete aceste iposta6e ale omului:
D >omo ludens / lat ludo, ere, lusi, lusum L 1& a "uca, a se "ucaB 2& a face ceva n "oac# 9ludens
-ad"ectiv, provenit din participiul verului ludo, ere L care se "oac#=B
D >omo sapiens / lat& sapio, ere L a se pricepe, a n%ele!e, a fi cu "udecat# 9sapiens - ad"ectiv, provenit
din participiul verului sapio, ere Y inteli!ent, n%elept, cu "udecat#=B
D >omo viator / lat& viator, -oris s&m& L c#l#tor, drume%B lat& via, ae, s&f& L drumB caleB
D >omo faer/ lat& faber, fabri s&m& L 1& meteu!ar, lucr#tor, meterB 2& <fi!&= creator, meter&
Cdentific# n te;tele pe care le/ai studiat la coal# sau le/ai citit ca lectur# particular# persona"e lite
rare care s# repre6inte concreti6#ri ale acestor patru iposta6e ale omului 9ludens, sapiens, viator, faber6#
$o%i s#/%i e;tin6i e;erci%iul i asupra te;telor cuprinse n urm#toarele teme din manual&
JOC l JOAC
12A324& D& 4&54
2e/ai "ucat vreodat# pe computer7 $re6int# "ocul t#u preferat i
motivea6#/%i ale!erea&
1& Cum s/ar e;plica, potrivit opiniei tale, patima "ocurilor pe com/
puter care i/a cuprins pe mul%i dintre adolescen%ii de ast#6i7
CUM S DAI N MINTEA COPIILOR
de Florin Iaru
Profil
,lorin Iaru 5n.@2,*8- scriitor
re!re0entati3 al Henera"iei ='+.
9e%tea0$ c 3olml de !oe0ii
C5$'ece de 'recu' s'rada 5@2'@8
A!remil Uninii Scriitorilor. Alte
3olme ca Aer cu dia"a$'e
5.m!ren$ c Mircea Cart$resc-
Traian T. Co#o3ei- Ion Stratan8 din
@2')- La cea "ai &$al'! +ic:iu$e
-./0123 &$$ebu$esc *i4"i are r!u
5@22+8 .l im!n .n rDndl !oe"ilor
o!t0eci#ti.
Dac titlul de mai sus ar fi avut un semn de ntrebare, articolul
de mai 0os ar fi avut urmtorul con"inut+ S# pui m5na pe calculator
i s#/i tra!i un "ocR Dar nu despre asta e vorba# Eu fac parte din
tagma celor ce se 0oac i trebuie s m confesez, aprndu-mi
pozi"ia de om neserios# !ac acelai lucru i la serviciu, unde am
bifat de0a dou amenzi usturtoare, o fac i acas, unde suport
reprouri legate de destinul i cariera mea, iar dac ntmplarea
m descoper n fa"a unui calculator strin, unde instalez sau
terg ceva, demonul cel neadormit nu m las fr s e;ecut dou-
trei micri ludice de mouse&
$unt oameni care se 0oac i oameni care nu se 0oac# Aa cum
sunt oameni religioi i atei# Ar fi necinstit din partea mea s spun
c ne0uctorii au ceva n minus### Dei### *rima mea ef era clar
mpotriva 0ocurilor### (-am simpatizat-o### Ultimul meu efm-a ars
cu dou milioane## *oate c n-are umor### Dar am cunoscut i nebuni
0uctori# Bia"a lor a devenit un poligon de ncercare# Bia"a lor e n
alt parte# *sihologii, sociologii i moftologii au cmp deschis#
De ce m 0oc- $implu- mi place, sunt liber, lumea 0ocului e
lumea mea, lumea triumfurilor mele# S&&&T
De ce cred oamenii 5unii, cei mai mul"i6 n Dumnezeu- Dac
dm deoparte nveliul educa"ional, mi se pare evident c e;ist o
component# mistic ntr-un nucleu de baz al gndirii# *roblema
ar fi c nu e;ist la to"i# De aici, btlia+ ateii i taie pe dreptcre-
dincioi, dreptcredincioii i ard pe atei# De fiecare dat, pozi"ia
dumanului este intolerabil#
$tructura ludic este n bun msur asemntoare celei reli-
gioase# *lcerea 0ocului este componenta formativ a lumii ani-
male# De ce supravie"uiete copilriei- (u tiu# tiu ns, c o fat
care 0uca, o dat, $im'itZ D[[[, iar locuitorii oraului virtual au
organizat pentru ea o manifesta"ie de mul"umire pentru modul perfect
n care i condusese, a izbucnit n plns# De fericire#
Dup prerea mea, oamenii sunt singurele fiin"e virtuale#
'onstruc"iile intelectuale care i conduc sunt virtuale# E;isten"a
lor, realitatea n care se complac sau pe care o domin sunt vir-
tuale# =ela"iile, iubirile, urile - reveriile, obsesiile, credin"ele
-toate astea au o irealitate marcat# 1ocul 5pe calculator6 se
apropie cel mai mult de structura intim a 0uctorilor# )realitatea
este att de profund, nct ofer o satisfac"ie comparabil celor
mai profunde plceri#
Puncte de reper
Articoll Cu" s! dai &$ "i$'ea
coiilor de Florin lar a a!$rt .n
nr. ,*& al re3istei Dile"a 5)++&8.
Tema acesti nm$r a 1ost FNe3oia
de EocG.
Dac nu-"i place lumea n care eti, i asta se ntmpl cel mai des,
ai trei ci de ieire din nepl#cere: violen"a, resemnarea i reveria# E
foarte ciudat, dup ce am tras aceste concluzii pompoase, c marii
0uctori sunt brba"i# $au poate c, tocmai aici, specialitii de care
tocmai am vorbit ar avea ceva de lucru# )n general, dac femeile
0oac, ele aleg ceva simplu+ 2etris, Solitaire, 8a>"on!& 'onstat c
femeile 0oac mai mult ca s treac timpul# mptimi"ii sunt brba"i# Ei
i pierd zilele i nop"ile rspndind creieri pe pere"i, capturnd i
masacrnd oraele dumane, eviscernd montri din care sar bale
verzui# Dar, tot aa, nu eo regul# Am cunoscut o alt fat care fcuse
o pasiune pentru un erou nebrbierit din Starcraft JJ chema =aZnor i,
pentru a-l a0uta s triumfe, fata a0unsese e;pert n atacurile cu
tancuri combinate cu cele de avia"ie# 2 detesta pe aleasa inimii lui
virtuale# E drept, fata era o e;pert n Hlas> i Hire4orUs, o creatoare
n lumea virtual# E de n"eles c un strop de violen" nu stric#
Acum, c scriu aceste rndule"e, fac o pauz din Varcraft CCC, o
pauz din 2om3aider i o pauz din FndWin!& De fiecare dat cnd
revin, mi trebuie cteva secunde pentru a reintra n atmosfera 0ocului#
De parc a relua o fraz ntrerupt la 0umtate dintr-o alt via"#
i cred c ar trebui s aduc un omagiu creatorilor de 0ocuri#
*rimul 0oc lung pe care l-am parcurs pn la capt a fost 8Wst, o
bi0uterie grafic, plin de inteligen", delicate"e i umor negru,
ntmpltor, am vzut filmule"ul celor de la 'Zan care, pentru a
ob"ine acest 0oc multipremiat, au petrecut doi ani inventnd, bol-
borosind, desennd, filmnd, tergnd i lund-o de la capt# 'ine
nu l-a 0ucat nseamn c n-a citit FlWsses&
Aici ar trebui s pun punct# (imic nu e n neregul cu 0ocurile
pe calculator# $e spune c, odinioar, chinezii obosi"i de attea
chinezrii se retrgeau la sfritul sptmnii, n fumtorie, pen-
tru o pip de opiu# i se tia, nc de pe atunci, c un mic procent,
unu-doi la sut, nu vor mai iei niciodat de acolo#
EK;LORAREA TEKTULUI
1& $re6int# impresia pe care %i/a produs/o lectura acestui te;t&
2& Ce n%ele!e autorul articolului prin @a/i ap#ra po6i%ia de om
neseriosA7
3& Cum e;plici reticen%a unor oameni la ideea de "oc7
4& Asemeni autorului, demonul cel neadormit te 5ntuie i pe tine7
Ar!umentea6#/%i r#spunsul, indiferent de natura lui&
)& ( afirma%ie din te;t este urm#toarea: *lcerea 0ocului este
componenta formativ a lumii animale# Stailete o corela%ie
ntre acest enun% i o idee asem#n#toare a fra!mentului selectat
n manual din eseul Romo ludens de 9o>an Nui6in!a&
,& Cum e;plic# autorul resortul intim, pl#cerea "ocului pe calculator7
?in aceleai motive te "oci i tu7
'& Ce ai "ucat dintre "ocurile men%ionate n acest articol7 Care "oc
%i s/a p#rut cel mai interesant i mai pasionant7
-& Comentea6# conclu6ia te;tului, cuprins# n ultimul alineat&
.& :;plic# titlul acestui articol, purt5nd o v#dit# inten%ie polemic#&
Profil
1.K. Rowling <pseudonim pentru
C>ippin! SodurW= se nate n anul 1.,)
n An!lia& ncepe s# scrie de la v5rsta de
)/, ani& n 1..' pulic# Harr; P#**er <i
+ia*ra 3i)#1#3a)2( care este desemnat#
@cartea anuluiA in 8area *ritanic Fn an
mai t5r6iu se tip#rete n S&F&A&, iar
apoi, tradus# n peste 2- de limi, cir/
cul# n ntrea!a lume n 3+ de milioane
de volume&
NarrW $otter, persona"ul principal,
devine un idol contemporan& Su masca
unui copil, se ascunde un mic vr#"itor
dornic s#/i a"ute pe cei slai, dar i s#/i
pedepseasc# pe cei care !reesc&
INAINTE 9E TEKT
Cma!inea6#/%i c# eti participant la un "oc ale c#rui re!uli ies din
planul realului& Ce putere ma!ic# %i/ai dori s# ai n timpul acestui "oc7
HARRY POTTER I PIATRA FILOZOFAL
de 1.K. Rowling
5fragment6
Beni i ziua urmtoare, rece, dar foarte senin# ,area $al
mirosea mbietor, a crnciori pr0i"i, i rsuna de glasuri voioase,
dornice s vad un meci de B0that ct mai reuit#
/ %rebuie s mnnci ceva?
/ (u vreau? )mposibil? (u pot s nghit nimic?
RarrZ se sim"ea groaznic# )n apro;imativ o or, urma s intre n teren#
/ RarrZ, mnnc, l ndemn i $eamus !innigan, trebuie s
cape"i puteri# 'uttorii sunt ntotdeauna cotonogi"i de 0uctorii din
echipa advers?
/ ,ul"umesc pentru ncura0are, $eamus, zise RarrZ, uitndu-se
cum acesta i tot turna Xetchup pe crnciori#
*e la unsprezece, ntreaga coal era n pr, n 0urul terenului
de B0that# ,ul"i dintre privitori aveau binocluri# Era adevrat c
scaunele erau sus, n aer, dar uneori tot era greu s urmreti
toate fazele#
=on i Rermione se alturaser lui (eville, $eamus i Dean, pe
cel mai de sus rnd# RarrZ fu uimit s constate c fcuser un afi
mare, din unul dintre cearafurile distruse de *ungaul# *e el scria+
KRarrZ *otter, preedinte?M iar Dean, care era foarte bun la desen,
fcuse dedesubt emblema 'ercetailor, leul uria# Rermione con-
tribuise i ea cu o mic vra0, pentru ca inscrip"ia s apar n mai
multe culori, vii i strlucitoare#
)ntre timp, la vestiar, RarrZ i restul echipei se schimbau pentru
meci, punndu-i pelerinele roii de B0that# 5Biperinii 0ucau n
pelerine verzi6#
Saston i drese glasul, pentru ca s se fac linite#
- 2\, bie"i###, ncepu el#
-### i fete, complet naintaa Angelina 1ohnson#
- Da, i fete, fu de acord Saston# A venit momentul?
-### mult ateptat###, sri !red ]easleZ#
/&&& de noi to"i? zise i .eorge#
/ tim pe de rost discursul de ncura0are al lui Saston, i spuse
!red lui RarrZ# Am fcut parte din echip i anul trecut?
/ .ura, voi doi? strig Saston# De ani de zile n-au mai avut
'ercetaii aa o echip bun# 2 s ctigm, sunt sigur?
i i privi crunt, ca i cum ar fi vrut s adauge+ K$au altfel### M
- )n regul, pe teren? $ucces tuturor?
RarrZ iei din vestiar, n urma lui !red i .eorge i, spernd s
nu i se nmoaie genunchii, pi pe teren, n uralele publicului
dezln"uit#
,adam Rooch era arbitra# $ttea n mi0locul terenului, n
ateptarea celor dou echipe, cu mtura n mn#
- Aten"ie la mine, ncepu ea, de ndat ce i vzu pe to"i aduna"i n
0urul ei# Breau un 0oc corect de ambele pr"i?
/ui RarrZ i se pru c i se adreseaz mai mult lui ,arcus !lint,
cpitanul echipei Biperinilor, elev n anul B) RarrZ se gndi c
,arcus arta ca i cum ar fi avut ceva snge de vrcolac n el# 'u
coada ochiului, RarrZ vzu afiul uria, fluturnd la nl"ime# )nima
lui tresalt# $im"i c prinde cura0#
- $us, pe mturi, v rog?
RarrZ ncalec superbul lui (imbus D[[[#
,adam Rooch sufl puternic n fluierul su de argint#
'incisprezece mturi se ridicar n aer# ,eciul ncepuse?
/ i balonul este preluat imediat de Angelina 1ohnson, de la
'ercetai# 'e nainta bun? i frumoas, pe deasupra###
/ 1ordon?
/ $cuza"i-m, doamn profesoar?
/ee 1ordan, prieten bun cu gemenii ]easleZ, era comentatorul
meciului, urmrit cu mare aten"ie de profesoara ,c.onagall#
- Angelina se descurc, ntr-adevr foarte bine acolo, sus, n aer#
*aseaz perfect ctre Alicia $pinnet, prieten bun cu 2liver Saston# Anul
trecut, ea a stat pe banca rezervelor### dar s ne ntoarcem la 1ohnson
care### Ah, nu? Biperinii au reuit s ia balonul, prin cpitanul lor, ,arcus
!lint# i dus a fost? ,arcus !lint zboar ca un vultur i e gata s nscri###
(u, a fost oprit e;celent de portarul Saston i balonul este preluat iar de
'ercetai, prin naintaa lor, \atie Sell, care i-a suflat balonul lui !lint,
printr-o desvrita micare de nvluire, i### Auu? 'red c a fost foarte
dureros? Un balon-ghiulea a lovit-o chiar n ceafa? Salonul trece la
Biperini, Adrian *uceZ se grbete spre locul de marca0, dar e stopat
de cel de-al doilea balon-ghiulea, trimis de !red sau de .eorge
]easleZ, n-a putea spune e;act care dintre gemeni### 'ercetaii au
fcut un 0oc e;celent pn acum# i arunctorul lor a fost e;celent#
Salonul este iar la 1ohnson, care a plecat ca din puc, zboar, cu
adevrat? !enteaz un balon-ghiulea### i iat, la mic distan",
poarta echipei adverse### Rai, Angelina? Acum? *ortarul Biperinilor,
SletchleZ plon0eaz### =atare? 'ercetaii au nscris primii?
Uralele galeriei 'ercetailor umplur aerul, printre mormielile
i bombnelile Biperinilor#
/ Rai, fce"i-mi i mie loc, da"i-v mai ncolo?
/ Ragrid?
=on i Rermione se nghesuir, ca s-ifac i lui loc#
/ Am urmrit meciul pn acum din coliba mea, zise el i art
spre un binoclu, pe care l "inea pe dup gt, dar nu-i acelai lucru#
(ici urm de ho"oaica aurie, nu-
/ (u, RarrZ nu prea a avut ce face pn acum, spuse =on#
/ Sine c n-a p"it nimic, tot e ceva, nu-i aa- remarc Ragrid,
punndu-i binoclul la ochi i privind spre punctule"ul din zare, care
nu era altul dect RarrZ#
$us, mult deasupra lor, RarrZ urmrea 0ocul cu aten"ie, scrutnd
zarea, s nu-i scape ho"oaica aurie# !cea ntocmai cum l nv"ase
Saston#
-%e "ii deoparte pn vezi ho"oaica, l sftuise Saston# (u e indi-
cat s fii atacat nainte de a intra n ac"iune#
'nd marcase Angelina, RarrZ fcuse o serie de lupinguri, pen-
tru a-i manifesta bucuria# Acum, era iar la post, pndind ho"oaica#
/a un moment dat i se pru c vede o sclipire aurie,
dar nu erau dect refle;ele de la ceasurile geme-
nilor ]easleZ# )ar altdat, un balon-ghiulea veni
glon" spfe el, dar RarrZ l respinse, iar !red porni
n urmrirea balonului-ghiulea#
/ Ai p"it ceva, RarrZ- apuc !red s strige i
trimise balonul-ghiulea n direc"ia lui ,arcus
!lint#
/ Salonul este la Biperini, comenta /ee 1ordan#
naintaul *uceZ se ferete de baloanele-ghiulea, i
fenteazpe gemenii ]easleZ i pe naintaa Sell i
se ndreapt### Ah, nu-i chiar ho"oaica-?-
Un murmur strbtu mul"imea i *uceZ scp
balonul, mult prea atent la sclipirea aurie, care i
v0ipe la urechi#
2 vzuse i RarrZ i plon0a dup ea, cu mult
entuziasm# 'uttorul Biperinilor, %erence Riggs, o
observase i el# Umr la umr, zburau amndoi
spre ho"oaica# naintaii se opriser din 0oc, uitnd
parc pentru ce se aflau acolo i urmrind ntre-
cerea#
RarrZ era mai rapid ca Riggs# Bzuse bo"ul
auriu, fluturnd naintea lor, bg vitez i###
Songl Urlete furioase izbucnir din rndurile
'ercetailor# ,arcus !lint i pusese o piedic, n
mod inten"ionat, mturii lui RarrZ, care se
dezechilibra i ncepu s se roteasc# RarrZ se
prinse zdravn de ea, strduindu-se s scape
ntreg#
- !ault? strigau 'ercetaii#
!urioas, ,adam Rooch l aten"iona pe !lint i
ordon o lovitur liber pentru 'ercetai# Dar, n
toat aceast confuzie, ho"oaica dispruse,
binen"eles#
Dedesubt, Dean %homas urla din rsputeri+
- D-l afar? 'artona rou?
- Dean, nu suntem la fotbal, i aminti =on#
1uctorii de B0tha" nu pot fi da"i afar# i ce e aia,
cartona rou-
Dar Ragrid i "inea partea lui Dean+
- Ar trebui s se schimbe regulile# !lint ar fi
putut s-l doboare pe RarrZ de pe mtur?
/ui /ee 1ordan i venea foarte greu s fie
impar"ial+
/ Astfel, dup acest fault 0osnic i dezgusttor###
/ 1ordan? $ nu se mai repete?
/ Sine, doamn, bine### Deci, !lint aproape c
l-a ucis pe RarrZ, drept care $pinnet primete
cteva puncte pentru 'ercetai i 0ocul continu#
Salonul este la 'ercetai###
RarrZ bloca un alt balon-ghiulea, care venise
amenin"tor de aproape de capul su# Din cauza
ocului, mtura se nclin periculos i, pentru o
clip, RarrZ avu senza"ia c o s cad# $trnse
mtura ntre picioare i se prinse cu minile de ea,
cu toat puterea# (iciodat nu mai sim"ise ceva
asemntor#
$e ntmpl din nou# ,tura lui RarrZ prea c
vrea s-l trnteasc la pmnt# RarrZ ddu s se
ndrepte spre locul unde sttea Saston, s-l roage s
cear o pauz, dar i ddu seama c (imbus D[[[
scpase de tot de sub control# $e nvrti de cteva ori,
foarte periculos, fcu nite zig-zaguri prin aer, gata s
l arunce la pmnt pe RarrZ#
/ee comenta n continuare+
- Biperinii au balonul### la !lint, care trece de
$pinnet### i de Sell### Un balon-ghiulea l lovete
puternic n fa"### $per c i-a spart nasul?
.lumeam, doar, doamn profesoar### Biperinii
nscriu### 2h, vai###
Biperinii erau n culmea fericirii# (imeni nu
prea s fi observat c mtura lui RarrZ avea pro-
bleme### )) purtase tot mai sus, zvcnind i rsucin-
du-se, ducndu-l departe de 0oc#
- (u n"eleg ce face RarrZ, mormi Ragrid#
Dac nu l-a ti, a zice c a pierdut controlul
mturii### Dar### nu se poate### (u-?-
Deodat, to"i i ndreptar privirile spre RarrZ#
,tura lui se rotea, iar i iar, i el abia mai reuea
s se "in# )mediat se auzi un strigt# ,tura se
smucise i reuise s-l dea 0os pe RarrZ# RarrZ se
mai "inea doar cu o mn i atrna n gol#
/ )-o fi stricat-o !lint cnd l-a faultat, opti
$eamus#
/ (u se poate, zise Ragrid, cu o voce tremur-
toare# Doar dac ac"ioneaz asupra ei o magie
neagr, deosebit de puternic### (iciodat n-a
reuit un puti s strice un (imbus D[[[###
/a aceste cuvinte, Rermione i smulse binoclul
lui Ragrid, dar, n loc s se uite la RarrZ, cercet
nfrigurat mul"imea#
- 'e faci- o ntreb =on, negru la fa" de
suprare#
- tiam eu? *lesneal? Uite i tu?
)n partea opus, sttea *lesneal, cu ochii "int
la RarrZ i murmurnd ceva pe optite, fr nce-
tare#
/ !ace ceva? strig Rermione# Br0ete mtura?
/ 'e putem face-
/ /sa"i pe mine?
i, nainte ca =on s mai poat s spun ceva,
Rermione dispru# =on ntoarse binoclul spre
RarrZ# ,tura vibra att de tare, c era o minune
c RarrZ se mai putea "ine nc de ea# ,ul"imea
era n picioare, urmrind scena, ngrozit, iar
gemenii ]easleZ se apropiaser de RarrZ, ncer-
cnd s-l ia pe mtura unuia dintre ei# Degeaba,
ns# De fiecare dat cnd se apropiau de RarrZ,
mtura zvcnea i mai sus# .emenii zburau n cer-
curi pe dedesubtul lui RarrZ, spernd s-l poat
prinde, dac ar fi czut# ,arcus !lint apuc balonul i mai nscrise
de cinci ori, fr ca nimeni s-l observe#
- Rai, Rermione, f ceva, murmur =on, disperat#
Rermione i fcuse loc spre scaunul unde sttea *lesneal i
acum alerga pe rndul imediat de dedesubt# (ici mcar nu se oprea
s-i cear scuze celor pe care i mbrncea n goana ei# A0ungnd
n dreptul lui *lesneal, se ghemui la pmnt, i scoate bagheta
magic i ncepu s opteasc nite cuvinte numai de ea tiute# Din
bagheta ei "nir scntei spre poalele mantiei profesorului
*lesneal#
)n numai treizeci de secunde, *lesneal i ddu seama c era n
flcri# Un strigt speriat i ddu de tire Rermionei c i ndeplinise
misiunea# Adunnd 0arul de pe *lesneal ipunndu-l ntr-un vas, n
buzunar, Rermione se strecur napoi# *lesneal n-avea s tie nicio-
dat ce se ntmplase#
!usese dea0uns# $us, n aer, RarrZ reui s-i domoleasc mtura#
- (eville, po"i s te ui"i acum, l ndemn =on#
)n ultimele cinci minute, (eville bocise, cu capul ascuns n 0acheta
lui Ragrid#
RarrZ cobor pe pmnt i toat lumea observ c i duce mna
la gur, ca i cum i-arfi venit s vomite, ateriza cu bine i las s-i
cad din gur, drept n palm, ceva auriu#
- Am prins ho"oaica? zise el, vesel#
1ocul se termin ntr-un vacarm de nedescris#
- (-a prins-o, aproape c-a nghi"it-o? urla !lint, ofticat#
,ai url el nc douzeci de minute, dar tot degeaba# RarrZ nu
nclcase regulile, iar /ee 1ordan anun"a fericit rezultatul meciului+
'ercetaii ctigaser o sut aptezeci de puncte, iar Biperinii
aizeci# RarrZ nu auzise ns nimic# El bea o ceac de ceai tare, n
coliba lui Ragrid, unde se dusese, mpreun cu =on i Rermione#
%+PL!$A$%A
T%+T"L"I
1& :;prim#/%i opinia n le!#tur# cu impresia pe care %i/a produs/o
lectura acestui fra!ment&
2& ?escrie atmosfera care preced# nceperea meciului pe terenul de
B0tha"#
3& Frm#rete relatarea lui Gee 9ordan& Caut# asem#n#ri ntre
relatarea acestuia i cea a unui comentator de fotal&
4& n ce const# ineditul "ocului dintre Cercetai i Miperini7
)& $re6int# aventura prin care trece NarrW $otter&
,& Arat# rolul pe care l "oac# profesorul $lesneal#&
'& ?isocia6# elementele care apar%in planului real de elementele
fantastice&
!i*era*ur2 <i ci$ema*#4ra3ie
C"$T& IT!$I% 4
A CI#%MAT!5$A,I%I
D $rimele ncerc#ri n domeniul cinemato!rafiei au fost repre6entate de @2eatrul opticA al lui
3eWnaud care, n octomrie 1-.2 a proiectat pantomime n culori luminoase av5nd ca persona"e ani
male / el este de fapt considerat inventatorul filmului de desene animate / i de aparatul optic al lui
:dison, revetat n 1-.4, care permitea vi6ionarea ima!inilor individual, de c#tre fiecare spectator&
Cnventatorii cinemato!rafului au fost ns# fra%ii Gouis i Au!uste Gumiere care, la 2- decemrie 1-.),
la $aris, n $alonul indian de la .rand 'afe au or!ani6at primul spectacol cu pulic&
D Ga *ucureti prima proiec%ie a fra%ilor Gumiere a avut loc la 2' mai 1-.,& Ma fi urmat# de secven%e
filmate de $aul 8enu la parada re!al# de la 1+ 8ai, la Nipodromul *#neasa, n 25r!ul 8oilor ori n
timpul e;erci%iilor flotei rom5ne, pe ?un#re& :rau filme scurte, de cinci / ase minute, reali6ate prin
func%ionarea continu# a aparatului i f#r# micarea camerei&
D 2ot fra%ii Gumiere, n 1-.,, au ideea de a instala camera ntr/o !ondol#, la Mene%ia, oferind pen/
tru prima oar# o sc>imare a un!>iului privirii n timpul film#rii, dar aia trei ani mai t5r6iu va fi efec/
tuat# prima rotire a camerei n timpul film#rii& Mor urma alte inova%ii: gros-planurile, stop-cadrul, deru/
larea invers# a filmului, supraimprimarea <n fond, primul truca", datorat lui 8elies=& 2otui, n aceti
ani de pionierat, filmul este privit mai cu seam# ca un simplu divertisment @te>nicA&
D 2ransformarea acestui "oc te>nic n cea de a aptea art# s/a datorat descoperirii monta0ului, procedeu care
const# n t#ierea en6ii de celuloid n uc#%i care pot fi lipite 9montate6 ulterior& Apar astfel monta0ul ncruciat
care permite alternarea planurilor i derularea unor ac%iuni paralele, folosit mai nt5i n primul 4estern din istoria
cinemato!rafului, Mare)e 7a3 a) *re$u)ui( i tietura de monta0 care permite trecerea rusc# de la un cadru la
altul& :a va fi de fapt marea descoperire a acelor ani de nceput, nlocuind panoramarea, care n timpul
rotarii camerei de filmare nc#rca ima!inea cu elemente adeseori nesemnificative&
D $rimul mare re!i6or care a utili6at monta"ul a fost americanul ?avid V& Iriffit> <1-') / 1.4-=, a
c#rui capodoper#, I$*#)era$82 <1.1,=, utili6ea6#, de/a lun!ul a patru ore de filmare, multe inova%ii
te>nice: prim-planurile, monta0ul ncruciat, stop-cadrul, supraimprimarea, alternarea secven"elor - n
film sunt de fapt patru ac%iuni distincte, desf#urate n locuri i timpuri diferite: *ailon, $alestina din
timpul lui Cisus, Hran%a sec& al KMC/lea i America marilor mic#ri sociale din anul 1.11&
D Sonorul va fi o alt# inova%ie te>nic# important#& $rimul film sonor este mu6icalul, C-$*2re8u) de
0azz din 1.2'& $5n# atunci proiec%ia fusese nso%it# doar de acompaniamentul unui pian <astfel de
pianitii se numeau tapeur6 sau, n cinemato!rafele de lu;, de al unei orc>estre&
D ( descoperire ma"or# a cinemato!rafului se va dovedi i culoarea, care va oferi noi posiilit#%i de
e;presie ima!inii filmate&
4MIC *IC I!#A$ P%#T$"
"6"L CI#%,ILIL!$
Scenariu / te;t scris special ori adaptare a unei opere literare, care este punctul de plecare n reali6area
unui film& Autorul unui scenariu se numete scenarist#
Regie / concep%ia interpret#rii scenice a unui te;t dramatic, a unui scenariu sau liret destinat s# devi/
n# spectacolB ndrumarea "ocului actorilor i a mont#rii unui spectacol de teatru, de cinema, de oper#
etc& ?iferen%a esen%ial# ntre re!ia de teatru i cea de film const# n aceea c# n primul ca6 regizorul
coordonea6# "ocul actorilor, n timp ce n cel de/al doilea, diri"ea6# aparatul de filmat&
Imagine / diferen%a dintre ima!inea pictural# i cea de film se datorea6# n primul r5nd mic#rii&
Compo6i%ia n pictur# apelea6# n primul r5nd la elemente !eometrice, n timp ce n film treuie s# ai#
n vedere micarea suiectului, amplasarea i micarea camerei n raport cu suiectul i, de asemenea,
varia%iile luminii n raport cu acelai suiect& *lanurile de filmare au n vedere distan%a camerei n raport
cu ceea ce se filmea6# i pot fi de ansamblu, ndeprtate, apropiate etc& 8ai e;ist# planul ntreg <n care
actorul este v#6ut n ntre!ime=, planul american <n care actorul se vede de la !enunc>i n sus=,
JOC l JOAC
prim-planul <n care este surprins# numai fi!ura i linia umerilor actorului=, gros-planul <se vede fa%a
sau doar o parte a ei=& Cominarea acestor planuri poate crea un efect puternic asupra spectatorului care
nu mai este un simplu martor al ac%iunii ce se derulea6# su oc>ii s#i, ci percepe i reac%iile emo%ionale
ale persona"elor reflectate n mimica actorilor& Gumina este i ea un element important& 3e!i6orii au
constatat destul de repede c# lumina natural# poate fi un >andicap n arta filmului, n timp ce alternarea
intensit#%ii i a direc%iei fascicolului luminos produs artificial are efecte e;presive& ?e e;emplu, c>ipul
uman cap#t# un aspect sinistru c5nd este luminat de "os n sus, fapt speculat mai cu seam# n filmele de
!roa6#& i culoarea poate avea o func%ie estetic#, dar filmele color nu sunt neap#rat superioare celor
al/ne!ru& $ersoana care manevrea6# camera de filmare se numete cameraman#
Coloan sonor / mu6ica de film nu are o valoare n sine, ci treuie s# nso%easc# ima!inea i s# fie n
concordan%# cu ac%iunea dramatic#& Altfel spus, ritmul mu6ical treuie s# se sincroni6e6e cu ritmul vi6ual&
Interpretare actoriceasc / este f#r# ndoial# un element important, dar nu cel mai important& Succesul
de cas# al unui film este n mod cert influen%at de pre6en%a starurilor, dar ncas#rile nu reflect# totdeauna
valoarea artistic# a unei pelicule& n istoria cinemato!rafiei e;ist# destule e;emple de filme valoroase n
care au "ucat neprofesioniti ori actori oscuri, care aia ulterior s/au transformat n vedete& :ste suficient
s# amintim capodopere precum H#8ii de bicic)e*e de Mittorio de Sica, din 1.4- i Decamer#$u) lui $ier/
$aolo $assolini din 1.'+, unde interpre%ii sunt numai oameni @de pe strad#A sau R#me# <i :u)ie*a(
re!i6at de Hranco Qefirelli n 1.,-, interpretat de doi adolescen%i c>iar de v5rsta persona"elor
s>aUespeariene& Ale!erea interpre%ilor este ns# esen%ial#, c#ci fi6icul i personalitatea lor treuie s# coin/
cid# cu personalitatea eroilor ntruc>ipa%i& i nu totdeauna un interpret de teatru de mare valoare va fi i
un mare actor de film, c#ci arta repre6ent#rii dramatice este !uvernat# de alte principii dec5t aceea cine/
mato!rafic#&
Ecranizarea unui roman: Harr; P#**er <i +ia*ra 3i)#1#3a)2
:crani6area, n 2++1, a est/seller/ului autoarei en!le6e 9&X& 3o4lin!, Harr; P#**er <i +ia*ra 3i)#0
1#3a)2( dulea6# succesul romanului pulicat i n 3om5nia&
Scenaristul Steve Xloves adaptea6# cu fidelitate te;tul c#r%ii pentru ca regizorul Cris Columus i
productorul ?avid NaWman, de la Varner *ros $ictures, s# transpun# n film aventurile de"a cele/
rului NarrW $otter& Suiectul filmului este cunoscut cititorilor c#r%ii, n ma"oritate copii: orfanul NarrW
$otter este c>emat, n noaptea c5nd mplinete 11 ani, la coala de vr#"itori de la No!4arts, unde este
ales de p#l#ria fermecat# n casa Cercetailor i trece printr/o serie de nt5mpl#ri miraculoase, n com/
pania prietenilor s#i: Nermione Iran!er i 3on VeasleW&
Succesul c#r%ii dovedete nevoia copiilor de ast#6i de miraculos i de modele repre6ent5nd inele&
3eali6atorii filmului ofer# un c>ip eroului unei !enera%ii de copii& ?aniel 3adcliffe, n rolul lui NarrW
$otter, nf#%iea6# cu candoare condi%ia orfanului, aparent de6avanta"at n fa%a v#rului ?udleW& ?ei
eroul poart# oc>elari, faptele i calit#%ile lui contra6ic aparen%ele, av5nd / dup# spusele p#l#riei ferme/
cate / @cura" erec>et, minte destul#, talent din plin i o dorin%# ar6#toare de afirmareA& ?ar nu cu orice
pre%, ci numai n slu"a inelui&
Ceilal%i actori/copii mprumut# nsuirile persona"elor pl#smuite n carte: tenacitatea i inteli!en%a
pentru Nermione <:mma Vatson=, un#tatea i spiritul de ec>ip# pentru 3on <3upert Irint=&
$rofesorul ?umledore <3ic>ard Narris=, profesoara 8cIona!all <8a!ie Smit>= i Na!rid <3oie
Coltrane= nf#%iea6# persona"ele po6itive care i spri"in# din umr# pe eroii/copii ce se lupt# cu for%e
malefice, cum este profesorul Yuirell <Can Nurt=& Hi6icul i personalitatea actorilor coincide cu persona/
litatea eroilor ntruc>ipa%i&
Cns# eva6iunea ntr/o lume fantastic#, n care limitele umane sunt dep#ite prin ma!ia pus# n slu"a
inelui, constituie o dimensiune a ima!inarului specific# omului, indiferent de v5rst#& 8iraculosul
c#r%ii trece n imaginile filmului: conversa%ia lui NarrW cu arpele de la !r#dina 6oolo!ic#, marcarea
n tren la linia . i 1J2, inoro!ul i centaurul din $#durea Cnter6is#, spectaculosul "oc de a> din final&
Decorul este impresionant: castelul care ad#postete coala No!4arts, 8area Sal# cu lum5n#rile
aprinse plutind ca o perdea de lumin# deasupra meselor care se umplu cu un#t#%i prin ma!ie, sc#rile
interioare care i sc>im# po6i%ia, dormitorul elevilor, ilioteca& Atmosfera reali6at# prin imagine yi
sunet este un amestec de feerie i t>riller& Se apelea6# la efecte speciale reali6ate pe computer de mai
multe ec>ipe& $rin grafic pe calculator i anima(ie, prind via%# pe ecran f#pturile fauloase: !olinii,
trolul, centaurul, inoro!ul, Cap/de/8ort, sau ne %ine cu sufletul la !ur# 6orul pe m#turi la meciul de
M5"t>a%& Coloana sonor ntre%ine suspansul ac(iunii.
FAMILIA

Moto4 4oat! educaia depinde de mam!.
5Aristotel8
FICIUNEA LITERAR 8ara -I7 <!r!cu:ii
"a"ei) de loan Sla3ici
Lim%$ #i comnicare
Roll elementelor ar7aice #i re/ionale .n inter!retarea mesaEelor scrise #i orale
8ara -II7 8aica Ae.idia) de loan Sla3ici
Lim%$ #i comnicare Inter!retarea sensli
c3intelor .n conte:t
Tre$ de l!cere de I. L7 Cara/iale
Lim%$ #i comnicare
Cnoa#terea sensli corect al c3intelor.
Factori care !ertr%$ rece!tarea mesaEelor orale
FICIUNE l REALITATE
#ro$icul sau c5$'ecul 05rs'elor de Lcian <la/a
5te:te memorialistice4 amintiri- memorii8
TE%TE AU%ILIARE
8oro"e:ii de Marin ;reda
Ti'a$ic 0als deTdor M#atesc
LLL A Codul +a"iliei 5te:te EridicAadministrati3e4 le/e8
6A'3+3A
HCC CFN:A GC2:3A3O
1& :;plic# pe scurt n ce ar consta semnifica%ia cu!et#rii latine
'um e tatl, aa-i i fiul# $ersonali6ea6#J concreti6ea6# aceast#
cu!etare cu e;emple din via%a real# sau din lecturile tale&
2& Scrie, folosind sustantive, vere sau ad"ective, un scurt enun%
despre semnifica%ia pe care %i/o provoac#J tre6ete sensul cuv5ntu/
lui familie# Mei avea n vedere i sensul de dic%ionar al cuv5ntului:
a& !orm social de baz, ntemeiat prin cstorie, i care
const din so", so"ie i descenden"ii acestora#
& %otalitatea persoanelor care se trag dintr-un strmo comun#
loan la8ici3 n.@'*' 5Siria- Ed.
Arad8 A m.@2), 5Crcea de 6os-
;anci8. Stdii la Siria- Timi#oara-
Arad- Sat Mare- <da!esta-
Viena. La Viena .l 3a cnoa#te !e
Mi7ai Eminesc. Este !ro1esor #i
0iarist- .ntemeietor de re3iste 5.n
@''* .n1iin"ea0$ re3ista Tribu$a)9
9e%tl editorial se !rodce .n
@''@- c No0ele di$ oor9
;%lic$ romanl Afara .n anl @2+(-
la <da!esta- .ntrAn moment .n
care s!ecia romanli cnoscse
doar cDte3a reali0$ri nota%ile !rin
scriitori !recm Nicolae Filimon
3Ciocoii 0ec7i *i $oi) sa 9ili
Mam1iresc 30ia:a la :ar!1 T!$ase
<ca'iu)9 .nainte de @2+(- data
a!ari"iei romanli- loan Sla3ici
este cnosct ca ator al ni
nm$r de 3olme de n3ele- .n care
im!ortant$ era o%ser3area realist$
a lmii ardelene#ti- a tDr/rilor c
me#te#/ari #i !rec!e"i- .n s!ecial.
Vi0inea atorli se concentrea0$
!e sr!rinderea de ti!olo/ii #i menA
talit$"i an/aEate .n !ternice conA
1licte morale.
Ac%iunea din romanul ,ara se concentrea6# n "urul
c5torva destine inte!rate n via%a t5r!ului ardelenesc& :ste
vora n primul r5nd despre destinul $ersidei i al lui Nu#r
Na%l, apar%in5nd unor etnii i reli!ii diferite / Na%l, de e;emplu,
este fiul unui m#celar neam%, iar $ersida este fata unei precu/
pe%e de ori!ine rom5n# / care se c#s#toresc contrar voin%ei
p#rin%ilor, ilustr5nd un mai vec>i conflict literar, acela dintre pasi/
une i datorie& ?estinele acestora, ca i e;isten%a lui 2ric# sau a
8arei, mama celor doi copii, sunt surprinse pe fundalul unei lumi
populate de meteu!ari, ucenici, calfe, cu to%ii preocupa%i de
chivernisire i de mplinire a vie%ii lor& ?ei cartea nu are ca tem#
principal# familia, fiind mai de!ra# un roman de dra!oste, el
cuprinde, potrivit specificului societ#%ilor nc# tradi%ionale, i
aspecte care privesc familia i e;isten%a acesteia ca determinante
ale vie%ii persona"elor&
n finalul romanului, $ersida i Na%l vor primi n cele din
urm#, dup# apari%ia unui copil, acordul p#rin%ilor i astfel persona/
"ele vor fi elierate de vinov#%ia de a fi nc#lcat normele societ#%ii
n care vie%uiesc&
Hra!mentele selectate fac parte din nceputul romanului i
au un rol e;po6itiv, semnificativ pentru pre6entarea persona"elor,
a familiei 8arei, alc#tuit# din mam# i doi copii: 2ric# i $ersida&
$rimul fra!ment o pre6int# mai nt5i pe 8ara, r#mas# v#duv#, dar
capail# a se chivernisi i sin!ur# cu ceea ce i/a r#mas de la so%,
dar mai ales prin ceea ce ea ns#i face& Al doilea fra!ment i pre/
6int# pe cei doi copii ntr/o secven%# esen%ial# pentru a ilustra
dra!ostea dintre fra%i&
Puncte de re!er
4endina spre chivernisire este
o nsuire atavic! la persona"ele
slaviciene, o$sesia $anului i a
s!lt!rii din s!r!cie fiind o moral!
implicat! mai tuturor scrierilor lui.
5Mi7ail ;etro3ean8.
Sla3ici constrie#te .n o!era sa
n to!os s!eci1ic .n care a!ar teme-
moti3e #i !ersonaEe consacrate .n
literatr$4 tema $anului, moti3l
hanului, persona"ul demonic etc.
@. Fra/mentl de%tea0$ c o !re
0entare a Marei- r$mas$ 3$d3$.
Atra/e aten"ia a!o0i"ia s!raca,
aceasta indicDnd o anme im!li
care a naratorli- tenta"ia li de a
1ace comentarii .n ra!ort c cele
relatate.
). ;ara/ra1l al treilea de03olt$
ima/inea nei 1emei 7arnice-
mncitoare- dinamice. Interesante
snt determin$rile tem!orale care
1i:ea0$ ima/inea ni !ersonaE
.ntre!rin0$tor4 mari dimineaa
N...OJ "oi dimineaa N...O vineri
noaptea N...O.
O carateristic$ a ta%lorilor
descri!ti3e ale li Sla3ici din acest
ca!itol o constitie 1olosirea !roA
cedeli enmer$rii- al a/lomeA
r$rii c o%iecte a !eisaEli 5de
e:em!l !asaEl .n care este
descris$ m$n$stirea M$ria
Radna8.
*. Mara tr$ie#te .ntrAn s!a"i .n
care etniile con3ie"iesc 1$r$
!ro%leme. S!irit !ractic- ea n
1ace comer" doar c romDnii din
0on$ #i- de#i cre#tin$- se dce
#i la %iserica
8A3A
<fra!ment=
I. S2r2cu8ii mamei
A rmas ,ara, sraca, vduv cu doi copii, srcu"ii de ei, dar
era tnr i voinic i harnic i Dumnezeu a mai lsat s aib i
noroc#
(u-i vorba, Srzovanu, rposatul, era, cnd a fost, mai mult
crpaci dect cizmar i edea mai bucuros la birt dect acas& tot
li-au mai rmas ns copiilor vreo dou sute de pruni pe lunca
,urului, viu"a din dealul despre *uli i casa, pe care muma lor
o cptase de zestre# Apoi, mare lucru pentru o precupea", =adna
e =adna, /ipova e numai aci peste ,ur, iar la Arad te duci n
dou ceasuri#
,ar"i diminea"a ,ara-i scoate atra i courile pline n pia"a
de pe "rmurele drept al ,ureului, unde se adun la trg de
sptmn mureenii pn de pe la $ovreni i $oboteliu i
podgorenii pn de pe la 'uvin# 1oi diminea"a ea trece ,urul i
ntinde atra pe "rmurele stng, unde se adun bb"enii pn de
pe la !get, 'plna i $n-,iclu# Bineri noapte, dup cn-
tatul cocoilor, ea pleac la Arad ca ziua s-o prind cu atra ntin-
s n pia"a cea mare, unde lumea se adun din apte "inuturi#
Dar lucrul cel mare e c ,ara nu-"i iese niciodat cu gol n
cale& vinde ce poate i cumpr ce gsete& duce de la =adna ce nu
gsete la /ipova ori la Arad i aduce de la Arad ce nu gsete la
=adna i /ipova# /ucrul de cpetenie e pentru dnsa ca s nu mai
aduc ce a dus i vinde mai bucuros cu ctig pu"in dect s-i K clo-
ceasc M marfa#
(umai n zilele de $nt ,rie se ntoarce ,ara cu courile
deertate la casa ei#
$us, pe coasta unui deal de la dreapta ,urului, e mnstirea
minori"ilor, vestita ,ria =adna# Din turnurile bisericii mari i
frumoase se vd pe ,ur la deal ruinele acoperite cu muchi ale
cet"ii de la oimo& n fa"a bisericii se ntinde =adna cea frumoas
i peste ,ur e /ipova cu turnul sclipicios i plin de zorzoane al
bisericii romneti, iar pe ,ur la vale se ntinde esul cel ne-
sfrit al Prii Ungureti# ,ara ns le trece toate cu vederea+ pen-
tru dnsa nu e dect un loc larg n fa"a mnstirii, unde se adun
lumea cea mult, grozav de mult lume# 'ci e acolo n biserica
aceea o icoan fctoare de minuni, o ,aica *recista care
lcrimeaz i de a crei vedere cei bolnavi se fac sntoi, cei
sraci se simt boga"i i cei nenoroci"i se socotesc ferici"i#
,ara, dei cretin adevrat, se duce i ea cteodat la bise-
rica aceasta, dar se nchin cretinete, cu cruci i cu mtnii, cum
se cuvine n fa"a lui Dumnezeu# ' icoana face minuni, asta n-o
crede& tie prea bine c ,aica *recista nem"easc nueo adevrat
,aica *recista# E ns altceva la mi0loc# 'lugrii, care umbl
rai ca-n palm i se strmb grozav de urt, au o tiin" tainic i
tiu s fac fel defel de farmece pentru ca boala s-i vie la leac,
sracul s-i gseasc spri0oana i nenorocitul s se fericeasc#
Sine face dar lumea care vine la ,ria =adna s se nchine, i
,riei i rde inima cnd pe la $nte ,rii timpul e frumos, ca
lumea s poat veni cale de o sptmn de zile, cete-cete, cupra-
&.
de Coan Slavici
1$c$toare de minni a minori"ilor-
1iindc$ aici e vad $un !entr
3Dn0are.
,. Naratorl sr!rinde .n cDte3a
rDndri 3or%irea interioar$ a
!ersonaEli- mai ales c re1erire
la cei doi co!ii ai s$i.
(. 9escrierea co!iilor se reali0ea0$ .n
t#e /roase- dar c sim!atie-
!rintrAo com%ina"ie de voci naraA
ti3e 53ocea naratorli o%iecti3 c
cea a !ersonaEli8. Ei snt4
-dren!roi, nepept!nai, nesp!#
lai i o$r!-nicui. ;ortretl
acestora- re0ltat mai ales din
1a!te- n e:!rim$ ideea c$ ei ar 1i
co!ii r!i, dar c$ ace#tia cDnd 3or
cre#te 3or 1i oameni de toat$
is!ra3a. 9e 1a!t Mara .i las$ !e
Tric$ #i ;ersida destl de li%eri-
a%sen"a ni tat$ !tDnd e:!lica
aceast$ sita"ie.
B. Sec3en"a nm$r$rii %anilor !oate
1i considerat$ o scen$Ac7eie-
ilstrDnd a3ari"ia st$!Dnit$ a
!ersonaEli- care moti3ea0$ de
alt1el #i amDnarea trimiterii
;ersidei la m$n$stire sa modl
.n care 3a re0ol3a ea 3iitorl li
Tric$.
'. ;ortretl Marei se reali0ea0$
!rintrAn amestec de 1ra/mente
descri!ti3e #i narati3e- care conA
striesc !ro/resi3 o ima/ine
1oarte 3ie A alc$tit$ din detalii-
/estri- atitdini- lim%aE- 1a!te Aa
!ersonaEli- dDnd im!resia
!ri3irii acestia din mai mlte
n/7iri de 3edere.
porele n vnt, cu crucile mpodobite cu flori i cntnd psalmi i
litanii# Acum cnd vin sutele i se adun miile pe locul cel larg din
fa"a mnstirii, acum e seceriul ,arei, care diminea"a iese cu
courile pline i seara se ntoarce cu ele goale# De aceea se nchi-
n ,ara i n fa"a icoanei, apoi i ia copilaii, pe care totdeauna
i poart dup dnsa, i d pu"in nainte i le zice+ K nchina"i-v i
voi, srcu"ii mamei?M
$unt sraci, srcu"ii, c n-au tat& e srac i ea, c-a rmas
vduv cu doi copii& cui, Doamne, ar putea s-i lase cnd se duce
la trg- 'um, cnd e att de bine s-i vezi-?
Umbl ,ara prin lume, alearg sprinten, se trguiete i se
ceart cu oamenii, se mai ia i de cap cteodat, plnge i se
plnge c-a rmas vduv, i apoi se uit mpregiur s-i vad copii
i iar rde#
K%ot n-are nimeni copii ca mine?M i zice ea, i nimeni nu
poate s tie aceasta mai bine dect dnsa, care ziua toat vede
mereu copii i oameni i nu poate s vad fiin" omeneasc fr ca
s-o pun alturi de copiii ei# ,ult sunt sntoi i rumeni, voinici,
plini de via", detep"i i frumoi, ri sunt, mare minune, i e lucru
tiut c oameni de dai Doamne numai din copii ri se fac#
,ai sunt i zdren"roi i descul"i i nepeptna"i i nespla"i i
obraznici, srcu"ii mamei& dar tot cam aa e i ea nsi& cum alt-
fel ar putea f o vduv srac- 'um ar putea s fie copiii sraci,
care i petrec via"a n trg, printre picioarele oamenilor-
,uiere mare, sptoas, greoaie i cu obra0ii btu"i de soare, de
ploi, de vnt, ,ara st ziua toat sub atra, n dosul mesei plin de
poame i de turt dulce# /a stnga e coul de pete, iar la dreapta
clocotete ap fierbinte pentru KvornovitiM, pentru care rade din
cnd n cnd hreanul de pe mas# 'opiii alearg i i caut trea-
b, vin cnd sunt flmnzi i iar se duc dup ce s-au sturat, mai
se 0oac voioi, mai se bat fie ntre dnii, fie cu al"ii, i ziua trece
pe nesim"ite#
Apoi, dup ce a mai but i o ulcic de ap bun, ea scoate
scule"ul, ca s fac socoteala# (iciodat ea n-oface numai pentru
ziua trecut, ci pentru toat via"a# $cznd dobnda din capete, ea
pune la o parte banii pentru ziua de mne, se duce la cptiul pa-
tului i aduce cei trei ciorapi+ unul pentru zile de btrne"e i pentru
nmormntare, altul pentru *ersida i al treilea pentru %ric# (u e
chip s treac zi fr ca ea s pun i mcar numai cte un crei"ar
n fiecare din cei trei ciorapi& mai bucuros se mprumut pentru
ziua de mne# 'nd poate s pun florinul, ea-l srut, apoi
rmne aa, singur, cu banii ntini pe mas, st pe gnduri i
ncepe n cele din urm s plng#
(u doar c i-arfi greu de ceva& cnd simte greul vie"ii, ,ara
nu plnge, ci sparge oale ori rstoarn mese sau couri# Ea i d
ns seama ct a avut cnd a rmas vduv, ct are acum i ct o
s aib odat# i chiar ,ara s fii, te moi cnd sim"i c e bine s
fii om n lumea aceasta, s alergi de diminea" pn seara i s tii
c n-o faci degeaba#
*este zi ea vede mult lume, i dac-i iese-n cale vreo femeie care-i
place i ca fire, i ca nf"iare, ea-i zice cu tainic mul"umire+
KAa are s fie *ersida mea?M )ar dac brbat e cel ce-i place, ea-i
zice+ KAa are s fie %ric al meu?M
Era una& preutesa de la *ecica, o femeie minunat, i dulce la
fire, i bogat, i frumoas+ ar fi spart ,ara toate oalele dac
cineva s-ar fi ncumetat s-i spun c *ersida ei n-are s fie tot
aa, ba chiar mai i mai# )ar preutesa aceea sttuse patru ani de
zile la clugri"ele din 2radea-,are+ era deci lucru hotrt c i
*ersida are s stea cel pu"in cinci ani la clugri"ele din /ipova#
A i fcut ,ar a ce-a fcut, i maica Aegidia, econoama, i-a
fgduit c-i va lua copila i pentru numai G[ de florini pe an, cci
e vduv cu doi copii, srcu"ii de ei# Au trecut ns doi ani de
atunci, *ersida mplinise nou ani, i ,ara nu se putea hotr s
dea atta bnet -pentru nimic# Ar fi putut s dea& avea de unde&
asta ea nsi o tia mai bine dect oriicine& dar n-o ierta firea s
rump din nici unul dintre cei trei ciorapi#
%ric i fcea mai pu"in btaie de cap#
Era un om la /ipova, Socioac, starostele co0ocarilor, care
lucra vara cu patru i iarna cu zece calfe, scotea la toate trgurile
cele mai frumoase co0oace, "inea tierea crnii n arnd i avea
de nevast pe ,arta, fata preotului de la 'ladova# ,inunat om?
-aa trebuia s fie i %ric? )ar pentru aceasta nu era nevoie de
mult coal+ att ca s-l primeasc ucenic#
,aica Aegidia cerea ns mult, ase florini pe lun, i pe dea-
supra mai erau i alte cheltuieli#
KRm M zise ,ara, ncre"indu-i sprncenele, i ncepu s fac
n gndul ei socoteala cam c"i oameni vor fi trecnd nfietecare
an peste podul de pe ,ur# (imeni n lumea aceasta n-ar fi putut
s fac socoteala aceasta mai bine dect dnsa, care atta timp a
stat pe "rmurii ,urului# 'e-ar fi fost adec dac ar fi luat din
ciorapul *ersidei arnd podului- *utea s dea mai mult dect
al"ii, fiindc nu voia s ctige dect cei G[ florini i nc ceva pe
deasupra# Apoi mai ctiga i dreptul de a-ipune masa i courile
la captul podului, pe unde trecea toat lumea#
$tetea ,ara, stetea i numra n gndul ei banii, cte doi
crei"ari de om i cte zece de pereche de cai ori de boi, numra
mereu i-i aduna de se fceau mul"i, nct ochii i se umpleau de
lacrmi#
$-ar putea oare s fii vduv srac, s-"i vezi fata preutesa,
feciorul staroste n breasla co0ocarilor i inima s nu "i se moaie-?
' lucrurile ar putea s vie i altfel, asta ,ara nu putea s-o cread
cnd vedea ca-n aievea cum att de bine au s ias odat toate#
*IC I!#A$
a se chivernisi, v& / a or!ani6a, a conduce, a face economii, a a!o/
nisiB a a"un!e la o situa%ie material# un#
crpaci, s& m& / meseria care face lucruri de proast# calitateB a
c5rpi, a pune petice
precupea(, s& f& / persoan# care cump#r# de la produc#tor marfa
pe care o vinde apoi cu pre% mai ridicat n pia%# sau pe str#6ile
oraului
yatra, s&f& / n te;t cu sensul de tarab
de cpetenie, loc& ad"& / esen%ial, important
minorit, s& m& / c#lu!#rJ c#lu!#ri%# din ordinul franciscan
florin, s& m& / moned# din aur sau din ar!int cu circula%ie n Z#rile
3om5ne, n secolul al KlK/lea
crei(ar, s& m& / moned# de ar!int sau de aram# cu circula%ie n
Iermania, Austro/Fn!aria, *ucovina etc, n secolul al KlK/lea
staroste, s& m& / conduc#tor al unei resle sau comunit#%i de meseriai
calf, s& f& / lucr#tor calificat dup# o perioad# de ucenicie, ucenic
Concepte operaionale
$oman 9 Afara este n roman
o%iecti3- c elemente de monoA
/ra1ie a medili social- dar #i de
anali0$ !si7olo/ic$ #i moral$. .ncerA
carea de sr!rindere a 3ie"ii colecA
ti3it$"ii aminte#te de 1a!tl c$
romanl descinde din e!o!ee #i c$
o caracteristic$ a acestia o constiA
tie 1a!tl c$ este 1orma e!ic$ .n
!ro0$ desc7is$ Fmodi1ic$rilor de
strctr$ #i .m%o/$"irilor de con"intG
{Dic:io$ar de 'er"e$i li'erari)1
ceea ce .n ca0l romanli Afara
.nseamn$ amestecl de ta%lori
sociale #i de !asini mane. Ca
orice roman ade3$rat- 8ara am%iA
"ionea0$ s$ c!rind$ lmeaP indiA
3idl .n toat$ com!le:itatea lor #i de
aceea se !oate 3or%i de e:isten"a
mai mltor !lanri #i !ersonaEe- dar
#i de e:isten"a nor con1licte
nmeroase care da im!resia de
strctr$ com!le:$.
$eali:m A romanl 8ara srA
!rinde lmea tDr/rilor ardelene#ti-
c aEtorl o%ser3a"iei sociale #i
morale- a detalili semni1icati3- a
nor !ersonaEe s!eci1ice acestei
lmi. S!eci1ic 3i0inii realiste a
romanli este o%iecti3itatea relat$rii-
constrirea !ersonaEelor .n rela"ie c
meclil .n care acestea tr$iesc-
lmea de !rec!e"i #i de
me#te#/ari- c !ro%lemele de conA
3ie"ire reli/ioas$ !e care o !reA
s!ne e:isten"a mai mltor etnii.
;e de alt$ !arte snt !re0ente .n
acest roman sita"iiP 1orme narati3e
marcate de tradi"ie #i stereoti!ie !reA
cm tema %anliP sa temaP moti3l
3$d3ei- al 1emeii 3olntare.
!ralitatea te:tli este marcat$
de caracteristici care consta din
!re0en"a nor c3inte- e:!resii-
0ic$tori !o!lare- a nor !ro!o0i"ii
e:clamati3e sa de sc7im%$ri de
!ersoane /ramaticale ale 3or%irii-
din 1orme ale 3or%irii 1amiliare.
1. 2e;tul se constituie n esen%# ntr/o pre6entare a persona"ului
8ara& :ste surprins# condi%ia ei de v#duv# cu doi copii care a
r#mas cu ceva avere dup# moartea so%ului, dar care, mai ales,
are voin%a de a munci i de a face din copiii ei oameni ae6a%i la
casa lor i respecta%i n comunitate&
Scrie ntr/un enun% c5t mai simplu despre ce e vora n fra!/
mentul dat mai sus&
2& Cdentific# cel pu%in trei persona"e din te;tul dat, scriind n drep/
tul fiec#ruia c5te o caracteristic#&
3& :;tra!e%i din capitol doi indici spa%iali care fi;ea6# desf#urarea
ac%iunii& ?iscuta%i despre raportul dintre fic%iune i realitate, aa
cum se conturea6# el n te;tul dat& Me%i avea n vedere:
/ indicii din realitatea oiectiv#B
/ modific#rile aduse de vi6iunea autorului&
Cine descrieJ povestete
1& Ale!e dintre urm#toarele instan%e narativeJ de comunicare pe cea
care %i se pare caracteristic# primului capitol din romanul Mara'
/ naratorJ povestitor oiectiv care se confund# cu autorul <narator
auctorial=B
/ un povestitor nlocuit uneori n relatare de c#tre un persona"B
/ narator auctorial a c#rui voce se confund# uneori voit cu cea a
persona"ului 8ara, cre5ndu/se astfel un fel de empatie a citi/
torului fa%# de persona"&
2& Selecta%i un fra!ment care s# v# a"ute n le!#tur# cu ale!erea
f#cut#& ?iscuta%i fra!mentul ales i oserva%i care sunt
mi"loacele prin care se identific# instan%a care narea6#&
Ce se descrieJ se povestete
1& Hi;a%i, prin discu%ii ntre voi, tema capitolului de mai sus, tiind
faptul c# tema unei opere poate fi v#6ut# ca un aspectJ e;presie
foarte !eneral#, sintetic# a realit#%ii, cuprin65nd un num#r de ele/
mente i motive care pot ap#rea n mai multe opere, av5nd n
fiecare dintre acestea o interpretare particular#& ?e e;emplu, tema
banilor care de6umani6ea6#, tema timpului etc&
2& Cdentific# n scris dou# motive literare pre6ente n fra!mentul de
mai sus& Ai n vedere faptul c# motivul literar este o unitate mi/
nimal# i tipic#, purt#toarea unei semnifica%ii a structurii te;tu/
lui& :l poate fi un cuv5nt concret care desemnea6# o anume si/
tua%ie semnificativ#, cu valoare simolic#, mai multe asemenea
situa%ii concreti65nd tema !eneral# a operei <n fra!mentul de
mai sus motivul copiilor srcu"i ar putea fi un e;emplu= sau
poate fi i un cuv5nt care e;prim# o situa%ie astract#& Fnele
motive sunt recunoscute de tradi%ia literar#: motivul v#duvei cu
copii, de e;emplu& 8otivul repre6int# @actuali6area, particu/
lari6areaA unei teme& (Dic8i#$ar de *erme$i )i*erari)
3& Cdentific# i rescrie din te;t fra!mentul n care este pre6entat
pentru prima oar# persona"ul 8ara&
4& :;tra!e, din te;t, pasa"ul care descrie locurile v#6ute de la m#/
n#stirea 8#ria 3adna&
#arator; in:tane narati8e A .n
romanl 8ara naratorl este nl de
ti! o%iecti3 5narator actorial8- de#i-
s!eci1ic stilli !o!lar- se institie-
neori- #i o rela"ie a!ro!iat$- de
com!licitate- .ntre narator #i !ersoA
naEl Mara- .ntre narator #i cititor.
ec8en epic A o sec3en"$
e!ic$ din 1ra/mentele date !oate 1i
considerat$ momentl tra3ers$rii
Mre#li de c$tre ;ersida #i Tric$
.n care .ntDlnim o sccesine de
scene 5cea de la m$n$stire-
co%orDrea !e rD- scena dintre
Mara #i maica Ae/idia- de la !a/.
,@8 care a o anmit$ inde!enA
den"$ #i caracter nitar.
cen A n moment- o .ntDmA
!lare dintrAo o!er$ e!ic$. Mai mlte
scene !ot alc$ti o sec3en"$.
.n ca0l romanli 8ara o
scen$ !oate 1i considerat$ momenA
tl .n1rnt$rii dintre Tric$ #i Costi-
din ca!itoll 8aica Ae.idia1 de la
pag7 1/7
ituaie de comunicare; ele9
mente ale :ituaiei de comuni9
care 5emi"$tor- rece!tor- cod- canal-
conte:t8 realitate concret$- deA
monstrati3$- .n care 1iecare dintre
1actorii comnic$rii se mani1est$
s!eci1ic.
Viziune. Modalit(i ale descrierii yi ale nara(iunii
Cn romanul Mara( Slavici ne propune o vi6iune realist# asupra
lumii& 3epre6ent#rile acestei vi6iuni duc la crearea unui ima/
!inar al lumii ardeleneti a sf5ritului de secol al KlK/lea n
care se amestec# etnii, reli!ii, persona"e voluntare i caractere
puternice, conflicte n care datoria i pasiunea se nfrunt#& :ste
o lume privit#, aadar, dintr/o perspectiv# etic#, complicat#
ns# cu o privire asupra vie%ii interioare a persona"elor care/i
asum# uneori nfruntarea destinelor prestailite, ceea ce
!enerea6# sentimente de vinov#%ie&
Amestecul de nara%iune i descriere asociat# cu fra!mente de
monolo!, sc>imarea frecvent# a re!istrului veral, pre6en%a
ad"ectivelor caracteri6ante, fac din fra!mentul studiat un te;t
dinamic i variat ca mi"loace de reali6are&
1& 3ecitete fra6a de la nceputul te;tului i e;tra!e ad"ectivele
care se refer# la persona"ul 8ara&
$eci6ea6# ce tip de portret <fi6ic, moral, psi>olo!ic etc&= se
reali6ea6# n acest fra!ment descriptiv&
Numete i alte elemente specifice e;po6i%iunii pre6ente n te;t&
2& Cdentific# verele din urm#torul fra!ment i interpretea6#
pre6en%a lor n raport cu temperamentulJ caracterul persona"ului:
Umbl ,ara prin lume, alearg sprinten, se trguiete i se
ceart cu oamenii, se mai ia i de cap cteodat, plnge i se
plnge c-a rmas vduv, i apoi se uit mpregiur s-i vad
copiii i iar rde#
3& 8ara tr#iete ntr/un mediu n care sunt pre6ente mai multe
etnii i reli!ii&
Cum e;plici faptul c#, dei 8ara este cretin, se duce totui i
se nc>in# la m#n#stirea minori%ilor7
Cdentific#, n te;t, fra!mentul n care este surprins# atitudinea
8arei fa%# de reli!ia minori%ilor i motivul pre6en%ei ei acolo&
4& Ce semnifica%ie acor6i urm#toarei reflec%ii a naratorului cu
privire la 8ara: i chiar ,ara s fii, te moi cnd sim"i c e bine
s fii om n lumea aceasta, s alergi de diminea" pn seara i
s tii c n-o faci degeaba#
)& Ce nsuire a persona"ului 8ara e;prim# construc%ia vinde ce
poate i cumpr ce gsete-
Portretul moral al Marei
1. 3ecitete fra!mentul de mai "os i ale!e dintre urm#toarele
nsuiri morale pe cea care %i se pare mai potrivit# pentru 8ara:
/ spirit de economieB
/ avari%ieB
/ caracter ne>ot#r5t&
A i fcut ,ara ce-a fcut, i maica Aegidia, econoama, i-a
fgduit c-i va lua copila i pentru numai G[ de florini pe an, cci
e vduv cu doi copii, srcu"ii de ei# Au trecut ns doi ani de
atunci, *ersida mplinise nou ani, i ,ara nu se putea hotr s
dea atta bnet - pentru nimic# Ar fi putut s dea& avea de unde&
asta ea nsi o tia mai bine dect oriicine& dar n-o ierta firea s
rup din nici unul dintre cei trei ciorapi#
Amintete9i c$4
A /enl e!ic este o 1orm$
s!eci1ic$ de or/ani0are a
literatriiP 1ic"inii literareJ
A e:ist$ n narator- altl
decDt !ersoana scriitorli-
o%iecti3 .n cea mai mare !arte-
de#i neori se institie n soi de
complicitate ironic! c !ersonaEele-
iar alteori naratorl este c7iar n
!ersonaEJ
A comnicarea artistic$P transmiterea
nor sensriP .n /enl e!ic este
mediat$ de !re0en"a nara"inii #i a
!ersonaEelor- nara"inea 1iind reali
0at$ de re/l$ la !ersoana a lllAaJ
snt !re0ente #i !asaEe descri!ti3eJ
A s!eci1ic nara"inii snt indici ai
s!a"ili #i indici ai tem!oralit$"ii
asocia"i ac"iniiJ
A!ersonaEele snt !re0entate .n
con1licte mai mlt sa mai !"in
e3idente- de natr$ social$-
moral$-sa !si7olo/ic$.
2& 8otivea6# inten%ia 8arei de a o da pe fiica sa, $ersida, la maici
pentru educa%ie&
3& $reci6ea6# care este deci6ia 8arei n ceea ce/1 privete pe
2ric#7
4& 3eali6ea6# o caracteri6are succint# <circa 1+ r5nduri= a 8arei,
aa cum se de6v#luie din urm#torul fra!ment <!esturi, atitudini,
!5nduri=: Apoi, dup ce a mai but i o ulcic de ap bun, ea
scoate scule"ul, ca s fac socoteala# (iciodat ea n-o face
numai pentru ziua trecut, ci pentru toat via"a# $cznd
dobnda din capete, ea pune la o parte banii pentru ziua de
mne, se duce la cptiul patului i aduce cei trei ciorapi+
unul pentru zile de btrne"e, i pentru nmormntare, altul
pentru *ersida i al treilea pentru %ric# (u e chip s treac zi
fr ca ea s pun i mcar numai cte un crei"ar n fiecare din
cei trei ciorapi& mai bucuros se mprumut pentru ziua de
mne# 'nd poate s pun florinul, ea-l srut, apoi rmne
aa, singur, cu banii ntini pe mas, st pe gnduri i ncepe
n cele din urm s plng#
)& :;prima%i opinia cu privire la semnifica%ia urm#toarei con/
struc%ii: 2ameni de dai Doamne, numai din copii ri se fac#
Portretul copiilor
1. ?iscuta%i despre sensul urm#torului fra!ment: ,ai sunt i
zdren"roi i descul"i i nepeptna"i i nespla"i i obraznici,
srcu"ii mamei& dar tot cam aa e i ea nsi& cum altfel ar
putea fi o vduv srac- 'um ar putea fi copiii sraci, care
i petrec via"a n trg, printre picioarele oamenilor-
Sunt copiii 8arei ntr/adev#r s#raci sau srcia lor se refer#
la altceva7
2& ?# o e;plica%ie pentru urm#torul comentariu al naratorului,
oserv5nd i faptul c# uneori lima"ul s#u pare a se confunda
cu cel al persona"ului: $unt sraci, srcu"ii c n-au tat& e
srac i ea, c-a rmas vduv cu doi copii& cui, Doamne, ar
putea s-i lase cnd se duce la trg- 'um, cnd e att de bine
s-i vezi-?
Ai n vedere faptul c# naintea acestui comentariu al nara/
torului, apare n te;t urm#torul pasa": De aceea se nchin
,ara i n fa"a icoanei, apoi i ia copilaii, pe care totdeauna
i poart dup dnsa, i d pu"in nainte i le zice+ K)nchi-na"i-
v i voi, srcu"ii mamei?M
LIMB& I C!M"#ICA$%
Rolul elementelor arhaice yi regionale n interpretarea mesajelor scrise yi orale
1. Frm#toarele cuvinte i construc%ii apar%in limii populare i au rolul de a particulari6a stilulJ lima
"ul romanului Mara' s "ie, li-au mai rmas, viu"a, muma, arnda 5podului6 ,ur, mpregiur,
preuteas, s-ar fi ncumtat, s rump, s vie, ca-n aievea#
Scrie forma literar# a cuvintelor de mai sus&
Cdentific# n lista de cuvinte un diminutiv i un ar>aism fonetic&
2& Scrie c5te un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele i e;presiile urm#toare: i rde inima, staroste,
calfa, a trece cu vedere, psalmi, litanii#
3& $reci6ea6# sensul verului a fi din fra6a: (u-i vorb, Srzovan, rposatul, era cnd a 3#s* mai mult
crpaci dect cizmar#
4& Cdentific# trei conte;te n care apare e;presia srcu"ii mamei# $reci6ea6# pentru fiecare situa%ie cine
este cel care o rostete&
Cdentific#, n te;t, alte dou# construc%ii e;clamative cu referire la cei doi copii ai 8arei&
)& ( sinta!m# folosit# de narator pentru a e;prima ideea de moment un pentru ne!ustorie este acum
e seceriul ,arei# Se e;prim# astfel, metaforic, ideea c# sunt momente n care 8ara vinde tot ce
aduce la m#n#stirea 8#ria 3adna sau la podul de peste 8ure&
Scrie dou# enun%uri n care s# foloseti aceast# e;presie&
,& ncearc#, prin discu%ii cu cole!ii t#i, s# clarifici sensul e;presiei a "ine banii la ciorap#
'& ?at fiind c# sunt te;te fic%ionale, fra!mentele din romanul Mara ilustrea6# o situa"ie de comunicare
caracteri6at# printr/o accentuareJ pre6en%# a factorului emo%ionalJ e;presiv& Cndic# trei mi"loace prin
care se reali6ea6# aceast# func%ie a comunic#rii& 3eamintete/%i alte func%ii ale comunic#rii i
e;plic#/le rolul&
%'AL"A$%A C"$%#T&
APLICA II
1& 3ecitete fra!mentul de mai "os i redactea6# un te;t de 1+/1) r5nduri av5nd n vedere:
/ perspectiva narativ# <cine povestete=B
/ modul de e;punere folositB
/ despre ce este vora n fra!mentB
/ particularit#%i ale stilului&
KRmM zise ,ara, ncre"indu-i sprncenele, i ncepu s fac n gndul ei socoteala cam c"i
oameni vor fi trecnd nfietecare an peste podul de pe ,ur# (imeni n lumea aceasta n-ar fi putut s
fac socoteala aceasta mai bine dect dnsa, care atta timp a stat pe "rmurii ,urului# 'e-arfifost
adec dac ar fi luat din ciorapul *ersidei arnda podului- *utea s dea mai mult dect al"ii, fiindc nu
voia s ctige dect cei G[ florini i nc ceva pe deasupra# Apoi mai ctiga i dreptul de a-ipune
masa i courile la captul podului, pe unde trecea toat lumea# M
2& Frm#torul fra!ment se constituie ntr/un fel de @conclu6ie narativ#A a primului capitol din romanul ,ara+
$-ar putea oare s fii vduv srac, s-"i vezi fata preutes, feciorul staroste n breasla co0o-
carilor i inima s nu "i se moaie-'
' lucrurile ar putea s vie i altfel, asta ,ara nu putea s-o cread cnd vedea ca-n aievea cum att
de bine au s ias odat toate#
Scrie un te;t de minimum 1+ r5nduri, despre @filosofia de via%#A a persona"ului care se desprinde
din acest pasa"&
3& Cdentific# succesiunea de para!rafeJ sceneJ momente ale capitolului, preci65nd caracterul predomi/
nant descriptiv, narativ, dialo!at sau monolo!ic al fiec#rei secven%eJ scene& $reci6ea6# temaJ ideea
pre6ent# n fiecare moment&
4& :;plic#, oral, titlul capitolului&
?ac# primul capitol al romanului d#dea impresia de oare/
care ec>iliru ntre descriere i nara%iune, pre6en%a impor/
tant# a secven%elor descriptive fiind motivat# de caracterul
e;po6itiv, n fra!mentul care urmea6#, selectat din capitolul
al CC/lea, nara%iunea domin# ca mod de e;punere& Se
relatea6# astfel su forma unui nucleu narativ nfruntarea
dintre 2ric# i Costi i plecarea $ersidei de la m#n#stire pen/
tru a/1 pedepsi pe Costi *alcovici, cel pe care nv#%#torul
*l#!u%# 1/a pus s# suprave!>e6e clasa de elevi&
8A3A
<fra!ment=
CC& ,aica Aegidia
de Coan Slavici
Puncte de reper
.7 Tendin"a de a 1i:a dintrAo !ers!ecA
ti3$ mai de/ra%$ calendaristic$
5!otri3it c ritml anotim!rilor8
ac"inea din te:t se !oate interA
!reta ca o in1len"$ a 3i0inii
!o!lare. .n realism- cronolo/ia #i
!reci0ia e3enimentelor Eoac$ n
rol im!ortant .n ceea ce !ri3e#te
indicii tem!oralit$"ii.
). Tric$ se do3ede#te a 1i- .ntrA
ade3$r- n co!il c sim"l
dre!t$"ii #i al demnit$"ii.
)ntr-o frumoas zi de primvar d# nv"tor Slgu" a venit
mai trziu dect de obicei la coal# )i plcea mult s pescuiasc,
se topiser cam iute zpezile, ,urul se umflase i apa era tulbure,
cum e mai bun pentru pescuit# i era lucru tiut c, n lipsa d-lui
Slgu", 'osti Salcovici e acela care pune mna pe nuia, ca s "ie
buna rnduial / nu pentru c-arfifost cel mai mare dintre colari,
dar nv"a bine i era biatul turtelarului din =adna#
Una e ns Slgu" i alta 'osti, dei era biat de turtelar# )n
fa"a d-lui Slgu", %ric stetea smirna, iar cu 'osti se btuse ade-
seori n pia", n zilele cele bune, cnd nu era singur, ci sreau
amndoi, cu $ida, n capul lui, i rar scpa 'osti cu fa"a curat,
fiindc $ida avea gheare ca pisica i ar fi srit i n foc pentru
fr"iorul ei#
%ocmai de aceea, poate, 'osti era foarte aspru fa" cu %ric, pe
care l tia acum singur#
- %ric A strig el rstit A stai frumos?
%ric se ridic ndrzne" n picioare+ i se fcuse o nedreptate#
/ ezi? strig 'osti#
/ Dac vreau ed& dac vreau stau, rspunse %ric# 'ine eti tu
ca s-mi porunceti mie-?
'eilal"i colari ncepur s rd cu gurile ntinse pn spre
urechi, cci copiii sunt oameni i ei i se simt mul"umi"i cnd vd
umilirea celor ce prea se nal"# Dar 'osti, pui de om i el, nu voia
s fie umilit#
- Afar? - strig el dsclete / n genunchi? i, rostind porun
ca, se i duse ca s-l apuce pe %ric#
%ric, cu vreo trei ani mai mic dect 'osti, nu se sim"ea
destoinic s "ie piept cu acesta+ cu ct mai mic era ns omul cu
att mai mare i era hotrrea, i el tia s muce, s zgrie i s
dea cu picioarele, ceea ce pe 'osti l umplea cu att mai vrtos de
mnie, cu ct ceilal"i colari se ridicaser pe bnci i rdeau cu
hohote de cte ori %ric l nimerea bine# Astfel nvingerea nu putea
&. In1rntarea de c$tre Tric$ a li
Costi n este doar o !ro%lem$ de
com!eti"ie .ntre co!ii- de mai
3ec7e ri3alitate- ci #i de statt
social- Costi 1iind %$iat de trtelar.
*. S1erin"a lo3itrilor !rimite de Tric$
se e:!rim$ a%ia cDnd este sin/r-
a$ia acum 7...8 ncepu s! tear!
din cnd n cnd cte o lacrim!
#i se .ndrea!t$ c$tre !od nde
se a1l$ Mara. 9ar Tric$ .#i
redesco!er$ c aceast$ oca0ia
condi"ia de co!il 1$r$ tat$. 9e
aceea 3a decide s$ o cate mai
de/ra%$ !e ;ersida #i s$ i se
!lDn/$ ei #i n Marei.
,. Solidaritatea dintre cei doi co!ii se
3a do3edi im!resionant$- mai ales
!rin 7ot$rDrea %rsc$ a ;ersidei
de a !leca din m$n$stire #i de aAl
!ede!si !e Costi. Hestl ei 3a
stDrni o mic$ 1rtn$ .n 3ia"a
comnit$"ii #i a m$n$stirii- ilsA
trDnd caracterl 3olntar- !ternic-
al ;ersidei- care n este- de 1a!t-
decDt o Mara .n de3enire.
s fie dect a lui %ric+ btaie, ce-i drept, a mncat, prul i s-a cam
rrit, gtul i era zgriat, dar din banc tot n-a ieit i n genunchi
nu l-a pus dect d# Slgu", care "inea ca autoritatea lui 'osti s
rmn ntreag#
)eind din coal, %ric a luat-o, ca de obicei, drept spre pod,
unde mum-sa aduna crei"arii i i vindea mrfurile# 't s-a btut
cu 'osti i ct a stat n genunchi, o singur lacrim nu i se ivise n
ochi& abia acum, dup ce se vzu singur, ncepu s tearg din cnd
n cnd cte o lacrim# Ah? cum ar fi voit s-l poat muca pe
'osti, nct urma din"ilor s-i rmn toat via"a? 'osti era ns
mai tare dect dnsul#
K2 s-i spui eu mamei A i zise biatul A i o s trec el pe la
pod?M 'nd ns vorba era s-o fac, el n-o putea# Degeaba i-arfi
spus+ o fcea s se plng, ca alte da"i, c e vduv i c to"i i
bat 0oc de copiii ei, fiindc n-au tat, ca s-i ocroteasc#
KAh? A zise el suspinnd A de ce nu mai e $ida aici-?M
Da? singur ea putea s tie ce va s zic a fi btut de 'osti#
El se strecur fr de veste pe lng un car peste pod, apoi, tre-
cut o dat pe cellalt "rmure, se duse ca din puc la mnstirea
de clugri"e, trase clopo"elul de la intrare i spuse, dup ce i se
deschise, c mum-sa l-a trimis s-i aduc soru-si ceva#
/a clugri"ele din /ipova nu puteai s vorbeti cu oriicine i
oriicnd i despre oriice# $idi nu era ns oricine, i maica
Aegidia cea aspr, fiind totodat i n"eleapt, "inea s nu rscoale
ntreaga mnstire, ceea ar fi fcut dac ar fi oprit pe $idi, care
ncepuse s se vaite cnd i s-a spus c acum, asupra mesei, nu
poate s-i vad fratele# Astfel %ric n-a avut s atepte mult#
[ 'e e-? ntreb ea rstit#
[ Uite A zise el ncet, ca s nu aud i sora ,arta, care se
afla n iatacul de alturi A 'osti m-a btut#
/ %e-a btut el pe tine, i tu, prostule, te-ai lsat s te bat?
/ Dac el e mai tare?
*ersida rmase ctva timp pe gnduri, cu rsuflarea oprit i
cu ochii "int la un col"#
-Raide?### zise apoi i l apuc de bra", ca s-l duc spre ieire,
unde cheia era n u#
A $idi, $idi? strig sora ,arta, i ea speriat i plec s-o
opreasc#
- Raide? gri *ersida mai tare# Ea n-are voie s ias dup noi?
)eind apoi n strad, ei o luar spre pod#
Da? )ns dincolo era ,ara, i ea n-avea s-i vad, nici s-i tie#
*e "rmurile despre /ipova, de la pod la deal, e $rria, o
mare ur de scnduri, n care se adun sarea adus pe luntri de
la ocnele Ulioara, ca s fie vndut pentru satele de dimpregiur# )n
fa"a $rriei sunt vara-iarna, ziua-noaptea, o mul"ime de care, iar
din sus de $rrie e irul de mori plutitoare de-a lungul "rmului#
*ersida i %ric se strecurar printre care, ocolir $rria i nain-
tar spre mori# De cte ori, vara, au trecut ei ,urul pe luntrit
de la vreo moar?
Acum ns nu era var, ci primvar, i ,urul era lat, foarte
lat, tulbure-glbui i plin de spum i de vuitori# ,orile, care alte
da"i se aflau n apropierea "rmului, de care erau legate printr-o
podic, acum rmseser departe spre mi0locul rului, de unde
abia li se auzeau tocniturile monotone# 'um s a0ung ei acolo,
ca s roage pe vreuna dintre calfele de morar s-i trec-?
<7 E:ist$ o matri0are tim!rie a
celor doi co!ii #i .n acest 1el se
e:!lic$ 1a!tl c$ ei re#esc s$
/$seasc$ sol"ii !entr a trece
Mre#l- 1$r$ s$ 1oloseasc$
!odl nde se a1l$ mama lor.
B.In cida !rimeEdiei la care sAa
e:!s cei doi- Mara .#i !ri3e#te co!iii
c .ncredere #i c o nedisimlat$
admira"ie4 2u # r!i dnsa
mniat! A copii ca ai mei nimeni
nu are9
(u era chip? i totui cei doi copii blani i cu obra0ii rumeni
erau voioi+ mult era frumos i bine aici n fa"a valurilor care se
tvleau greoaie spre esul deprtat# Benea cu ele i o adiere
primvratic, iar dincolo, pe coastele de la =adna i de la oimu,
se ivea pe ici pe colo iarba crud i verdea"a de salcie i de rchit#
- $tai? strig deodat *ersida# ,orarii cum a0ung la morile
lor- %rebuie s fie pe aici pe lng "rmuri vreo luntrit# (-ai s te
temi? %u tii c eu m pricep la lopat#
[ Eu s m tem?- rspunse %ric# (-am vslit vara i eu-?
,are lucru nici n-ar fi fost, dac ai fi putut, ca vara, s dai cu lopata de
fund, ca s duci luntrit precum "i place& acum ns ,urul n-aveafund,
valurile erau cu mult mai iu"i dect "i se preau de pe "rmure i luntri"a-i
ducea pe cei doi copii dup cum voia bunul Dumnezeu#
2chii cprui ai *ersidei erau plini de vpaie+ era frumos i bine,
mare minune, mai ales pe la vuitori, cnd luntrit se nvrtea# 2amenii
de pe "rmuri se speriar, cu toate acestea, cnd vzur luntrit uoar
cu cei doi copii nea0utora"i n ea i ncepur s alerge, mai ales de la
$rrie, spre mori, ca s ieie o luntrit i s le vie ntr-a0utor#
'e ar fi putut adec s li se ntmple- )i duceau valurile ct i
duceau i trebuia s-i scoat n cele din urm la "rmure, cum
scoate apa rului tot ceea ce plutete pe ea#
,ai era ns n drum i podul, de care nu o dat se izbesc i se
sfrm plutele aduse din Ardeal# /umea alerga dar spre pod pen-
tru ca de acolo s le vie cumva ntr-a0utor#
)n acelai timp se dusese spre /ipova vestea c o fat a fugit de
la clugri"e cu un biat# 2 fat i un biat? $-ar fi putut oare ca
n gndul lumii fata s nu fie mare, cnd fuge cu un biat-
Degeaba i-aifi spus c nu era, degeaba i-aifi artat perechea& ea
tot n-ar fi crezut# ,ai erau dar i al"i oameni la pod, n fa"a mns-
tirii, ca s afle cum s-au petrecut lucrurile cu fuga#
,ara, pogri"a, vedea c o micare neobinuit s-a pornit de
la $rrie i de la mnstire spre pod# $ri dar de la locul ei i
grbi spre /ipova# Uitndu-se apoi ncotro se uitau i oamenii, zri
deodat luntrit purtat de valuri i alte dou luntrite mnate de
vslai voinici, care grbeau s o a0ung#
/ Bai de mine? strig ea, cuprins de spaim#
/a moarte s-ar fi gndit, dar nu c sunt ai ei copiii din luntrit
care venea, venea mereu iute spre pod#
,ara ncepu s alerge i s cheme oamenii ca s deschid
podul, ca de obicei cnd trec plute sau luntrite cu sare#
Dincolo, despre /ipova, se ngrmdea spre pod lumea
adunat n prip, iar n fruntea ei venea maica Aegidia, foarte
grbit, ca oppuic tras pe sfoar, cu ochii ridica"i spre cer, cu
minile ncletate i rugnd mereu pe ,aica !ecioar de la =adna,
fctoare de minuni, s le vie copiilor ntr-a0utor#
Bznd pe maica Aegidia, ,ara se opri#
De la clugri" gndul i trecu deodat la *ersida, i ochii ei
se ndreptar mai cu dinadins spre cei doi copii# Ea rmase ca
nfipt, cu ochii mari, cu buzele strnse n 0os#
A$fnte Arhanghele? strig apoi crucindu-se# $fnt ,rie,
,aic *reacurat? Sat-v s v bat, copii? (u A gri dnsa
mngiat A copii ca ai mei nimeni nu are?
i adec ce li s-ar fi putut ntmpla- *rintre pontoanele podului era
loc de puteau trece i o sut de luntrite? Da? da? /or nu li se putea
ntmpla nimic+ ea ar fi avut altfel visuri rele i presim"iri urte#
Dar cum a a0uns *ersida din mnstire n mi0locul ,urului-
*ornind iar spre maica Aegidia, ca s afle cele petrecute, ,ara
era din ce n ce mai strmtorat# tia un lucru+ c aa numai din
senin, n-aplecat *ersida de la clugri"e# %rebuia s fie la mi0loc
vreo ne4acut?
,ara era ns femeie trit n lume i tia c lucrurile o s
mearg mai bine dac se va "inea dnsa deasupra#
- Sine, maic A strig ea - aa pzi"i voi copiii-
'e mai putea maica Aegidia s rspund cnd ea singur era
de vin, ea, cu slbiciunea ei cea mare-
i frngea minile i nd0duia n Dumnezeu cel prea milostiv#
- /as-acum, las? gri dnsa cit# )at, ,aica Domnului ne
este ntr-a0utor& luntrit a apucat-o bine, a luat-o spre locul dintre
pontoane i trece, trece, iat-o, trece?
%o"i alergar s vad cum luntrit intr sub pod, apoi se-ntoarser
i alergar pe-nbulzite, ca s-o apuce ieind din 0os pe pod#
*ersida i %ric edeau tcu"i i strmtora"i, cci tiau, ce-i
drept, c de necat nu se vor neca, dar nici cu fa"a curat nu vor
scpa dup ce au ridicat atta lume n picioare#
*este pu"in i a0unser apoi i morarii ce plecaser n calea
lor& unul dintre dnii apuc lan"ul luntri"ei i ncepur s
vsleasc spre malul de la /ipova#
9IC IONAR
a sta smirn, v& / a sta drept, nemicat
rnduiala, s& f& / aran"area lucrurilor n mod ordonatB n te;t cu
sensul de a face ordine, disciplin#
s muyce / form# popular# de la verul @a mucaA
umilit / smerit, plecat, ruinatB cu atitudine supus#
vrtos / puternic, voinic, vi!uros
iatac, s& n& / camer# <mic#= de culcare
care, s& m& / c#ru%e
luntrit / diminutiv de la sustantivul @luntreA
(rmure, s& n& / %#rm <form# popular# a cuv5ntului=
:K$G(3A3:A 2:K2FGFC
Concepte operaionale
<'il direc' # modalitate de
e:!rimare e:act$ a s!selor ni
!ersonaEP nei !ersoane. Semnele
orto/ra1ice- distincti3e- ale stilli
direct snt4 do$ !ncte- linia de
dialo/ sa /7ilimele. Li!sesc conA
Enc"iile s%ordonatoare.
<'il i$direc' A modalitate de
e:!rimare a s!selor ni !ersonaEP
nei !ersoane reali0at !rin
trans!nere de la !ersoana I la !erA
soana a lllAa. Semnele caracterisA
tice snt 3er%ele de declara"ie 5a
-ice, a spune, a declara, a povesti
etc.8 d!$ care rmea0$ o conA
Enc"ie s%ordonatoare.
8o$olo.ul i$'erior A de1ine#te
3or%irea la !ersoana I A 3e0i !erA
sonaElMara.
ntr-o frumoas zi de primvar...
1& Cdentific# locurile unde are loc ac%iunea din acest fra!ment&
2& Hra!mentul se constituie ntr/o secven%# epic# alc#tuit# din mai
multe scene& Cdentific# dou# scene ale te;tului&
3& :;tra!e din te;t acel fra!ment care motivea6# >ot#r5rea lui 2ric#
de a se pl5n!e $ersidei, despre nfruntarea de la coal# cu Costi,
i nu 8arei&
4& Ce alte persona"e sunt pre6ente n aceast# secven%# epic#7 Scrie
numele lor nso%ite de cel pu%in o determinare, dac# acestea sunt
pre6ente n te;t&
)& :;tra!e din te;t acea construc%ie n care este pre6entat#, pentru
prima oar#, n fra!ment, maica Ae!idia&
,& Hra!mentul, e;tras din capitolul al doilea al romanului, surprinde
un moment semnificativ din via%a celor doi copii ai 8arei& ?ou#
sunt momentele narative n "urul c#rora este construit fra!mentul:
nfruntarea dintre Costi *alcovici pus de nv#%#tor s# suprave/
!>e6e clasa n lipsa lui i plecarea $ersidei de la m#n#stire pentru
a/1 pedepsi pe Costi care i/a #tut fratele& Hra!mentul n ansam/
lu ilustrea6# caracterul voluntar al celor doi copii i spiritul de
solidaritate, nt#rit ntre altele i de asen%a unui tat# n familie&
3e6um# episodul trecerii 8ureului&
Tric - un copil fr tat
1. Citete urm#torul fra!ment& 3eflectea6# asupra sensurilor acestu
ia i comentea6#, oral, n c5teva enun%uri, condi%ia lui 2ric# de
copil f#r# tat#& Sulinia6# rolul pe care l au mama i sora lui n
re6olvarea @prolemeiA sale:
)eind din coal, %ric a luat-o, ca de obicei, drept spre
pod, unde mum-sa aduna crei"ari i i vindea mrfurile# 't
s-a btut cu 'osti i ct a stat n genunchi, o singur lacrim nu
i se ivise n ochi& abia acum, dup ce se vzu singur, ncepu s
tearg din cnd n cnd cte o lacrim# Ah? cum ar fi voit s-l
poat muca pe 'osti, nct urma din"ilor s-i rmn toat
via"a? 'osti era ns mai tare dect dnsul#
K 2 s-i spui eu mamei - i zise biatul-i o s trec el pe la pod?M
'nd ns vorba era s-ofac, el n-o putea# Degeaba i-arfi spus+
o fcea s se plng, ca alte da"i, c e vduv i c to"i i bat 0oc
de copiii ei, fiindc n-au tat, ca s-i ocroteasc#
KAh? / zise el suspinnd - de ce nu mai e $ida aici-?M
Da? singur ea putea s tie ce va s zic a fi btut de 'osti#
2& ?iscuta%i cu ar!umente dac# !estul celor doi copii de a trece cu
luntrea apele nvolurate ale 8ureului se nscrie n vreuna din
urm#toarele cau6e:
/ sunt lipsi%i de educa%ieB fac ce vor, nu/i ascult# mama, sunt sc#/
pa%i de su autoritatea p#rinteasc#B
/ au discern#m5nt limitat <nu sesi6ea6# amploarea riscului la care
se e;pun=B
/ sunt cura"oi <copii cu ini%iativ#, !#sesc solu%ii pentru orice, au
o voin%# puternic#, sunt ami%ioi, tiu ce vor=B
/ dra!ostea dintre ei, spiritul de solidaritate motivea6# !estul i
riscurile pe care i le asum#&
3& :;plic# sensul urm#toarelor cuvinte ale 8arei din secven%a n
care $ersida i 2ric# vor s# treac# 8ureul nvolurat:
/ $fnte Arhanghele? strig apoi crucindu-se# $fnt ,rie,
,aic *reacurat? Sat-v s v bat, copii? (u A gri dnsa
mngiat / copii ca ai mei nimeni nu are?
i adec ce li s-ar fi putut ntmpla- *rintre pontoanele podului
era loc de puteau trece i o sut de luntrite? Da? da? /or nu li se putea
ntmpla nimic+ ea ar fi avut altfel visuri rele i presim"iri urte#
4& ?iscuta%i atitudinea 8arei aa cum reiese din dialo!ul cu 8aica
Ae!idia i din inten%ia ei de a arunca vina evenimentelor nt5mplate pe
seama acesteia& Aduce%i ar!umente pro sau contra atitudinii 8arei,
av5nd n vedere i comentariile naratorului de la nceputul acestei
secven%e: ,ara era ns femeie trit n lume i tia c lucrurile o s
mearg mai bine dac se va "inea dnsa deasupra#
Ar putea fi la mi"loc n acest comportament i o ncercare a 8arei
de a mai reduce din suma pl#tit# m#n#stirii pentru $ersida sau
vrea s#/i apere fata, nvinov#%ind cealalt# parte de nt5mplare7
Prin(i yi copii
1. ?iscuta%i, oral, care este rela%ia dintre copii i p#rin%i n fra!/
mentele e;trase din romanul Mara/ :ste 8ara un p#rinte
autoritar7
Nara(iune, descriere, dialog. Probleme de stil
1& Cdentific# timpurile verale folosite n fra!ment i d# o e;plica%ie pentru sc>imarea de re!istru veral&
2& Citete cu aten%ie urm#torul te;t:
Un singur lucru o punea cteodat pe gnduri# *rea se fcuse blnd *ersida+ nu care cumva
clugri"a aceea s-o momeasc, s-o farmece i s-ofac i pe ea clugri" smerit# K,ai bine moart?M
Dar nu? asta nu era cu putin"+ neam de neamul ei n-afost om smerit& to"i cretini adevra"i? Apoi %ric
se fcuse i el biat aezat, asculttor i bun colar# Asta vine cu vrsta la copiii care sunt ri de mici#
Cdentific# instan%ele narative <cine povestete= n acest fra!ment& 3escrie te;tul, modific5nd cate!oriile
morfolo!ice ale urm#toarelor cuvinte: n loc de era, scrie este:, n loc de neamul ei, scrie neamul meu& n
loc de se fcuse, scrie este#
3& ?iscuta%i, oral, care sunt consecin%ele, n plan stilistic, al unor asemenea modific#ri& Ave%i n vedere urm#
toarele concepte opera%ionale: stil indirect, stil direct, monolo!&
9INCOLO 9E TEKT
1& $rivi%i ima!inea de la pa!& 4.& ?iscuta%i oral pe mar!inea ei&
LIM< SI COMUNICARE
1& $reci6ea6#, cu a"utorul sinonimelor, sensul urm#toarelor cuvinte i e;presii suliniate:
/ ca s "ie bu$a r-$duia)2///
/ )n fa"a d-lui Slgu", %ric s*e*ea smir$2///
/ $ida avea gheare ca pisica i ar 3i s2ri* <i =$ 3#c pentru fr"iorul ei###
/ se duse ca di$ +u<c2 la mnstirea de clugri"e###
/ %rebuia s fie la mi0loc vreo $e32cu*2>
/ )n fa"a $rriei sunt "ara0iar$a( 1iua0$#a+*ea( o mul"ime de care, iar din sus de $rrie e irul de
mori plutitoare de-a lungul "rmului###
/ $idi nu era ns oricine, i maica Aegidia cea aspr, fiind totodat i n"eleapt, "inea s2 $u r2s0
c#a)e ntreaga mnstire#
Interpretarea sensului cuvintelor n context
Ca i n primul capitol al romanului, i n acest fra!ment Slavici folosete uneori cuvinte al c#ror
sens re6ult# din conte;t:
/ nvingerea nu putea fi dec5t a lui 2ric#B aici sustantivul nvingerea are sensul de victorie&
/ ea $0a"ea s-i vad <sensul din conte;t este: $u *rebuiai $u urma s-i vad6#
EVALUARE CURENT
APLICA II
1& :;tra!e din te;t un pasa" descriptiv, unul narativ i unul dialo!at&
Hormulea6# succint temaJ despre ce e vora n aceste pasa"e&
2& :;plic# felul cum se face trecerea <care sunt mi"loacele, cuvintele folositeJ conectorii=, de la un mod
de e;punere la altul&
3& :;tra!e din urm#toarea list# de caracteristici ale stilului oral dou# dintre cele care sunt pre6ente n
fra!mentele din romanul Mara/ ?# e;emple de te;t pentru flecare dintre cele dou# caracteristici&
/ folosirea e;clama%iilor i a intero!a%iilor retoriceB
/ pre6en%a unor elemente de le;ic popular: cuvinte populare, e;presii, construc%ii populareB
/ trecerea nar#rii de la persoana a ClC/a la persoana C sau invers <amestecul de voci narative=B
/ folosirea de repeti%iiB
/ dominarea procedeelor de coordonare la nivelul fra6ei&
I7 L7 Caragiale A 5n. @',)- HaiA
manale- ;loie#ti A m. @2@)- <erlin8 A
se na#te .ntrAo 1amilie .n care
interesl !entr teatr este !re0ent
!rin nc7ii li- Costac7e #i lor/
Cara/iale. Urmea0$ #coala !rimar$
#i /imna0il la ;loie#ti #i crsri de
declama"ie la <cre#ti.
9e%tl se reali0ea0$ .n re3ista
satiric$ =7i"ele9 O 3reme
des1$#oar$ acti3it$"i Ernalistice-
e:ersDndA#i s!iritl de o%ser3a"ie-
!rintrAn stil direct #i 3i- s!eci1ic
articolli de 0iar. .n aceast$ !erioad$
3a scrie #i 3ersri. Cara/iale este a!oi
ator de !iese de teatr- de !ro0$4
n3ele 1antastice #i !si7olo/ice- sc7i"e-
momente- intens dramati0ate. .n
!erioada @''' A @''2 este director la
Teatrl Na"ional din <cre#ti. ;rima
!ies$ scris$- O $oa'e +ur'u$oas!1
este citit$- .n @'B2- la Ju$i"ea
5societate #i cenacl literar al
intelectalilor ie#eni- condse de Trt
Maioresc8. Scrie .n acela#i an
Co$u Leo$ida +a:! cu
reac:iu$ea1 amDndo$ comediile
1iind Ecate !e scena Teatrli
Na"ional. Vor rma O scrisoare
ierdu'! -.0012 #i D4ale car$a0a4
lului9 9!$ @''2 scrie n3ele- dinA
tre care cele mai cnoscte snt4 n
0re"e de r!,boi1 O +!clie de
)a*'e1 La 7a$ul lui 85$>oal!9 Este
#i atorl nei drame intitlate-
N!as'a9
INAINTE 9E TEKT
1& Cdentific# pe o >art# ima!inar# sau real# unde se afl# localitatea
Sinaia: 6ona !eo!rafic#, localit#%i vecine, r5uri etc&
2& Ce semnifica%ie are pre6en%a Castelului $ele n Sinaia7
3& Ce altceva %i tre6ete n minte numele de Sinaia7
4& Cine sunt cei pe care/i nt5lneti oca6ional, la sf5ritul s#p/
t#m5nii, n Sinaia7
)& $rivete o ilustra%ie repre6ent5nd ima!inea Castelului $ele&
?escrie oral ceea ce oservi&
23:N ?: $GOC:3:
de C& G& Cara!iale
$-a hotrt, care va s zic###
,adam .eorgescu A ,i"a .eorgeasca - cu d# .eorgescu
/,ihalache / pleac la $inaia cu trenul de plcere# )ns, de mult
madam .eorgescu a promis KpuiuluiM s-l duc i pe el la $inaia&
prin urmare, trebuia s-l ia i pe puiul& dar puiul nu merge nicieri
fr,,gramam M& prin urmare, i pe gramam trebuia s-o ia# *uiul
este mititelul )onel .eorgescu, n etate de cinci aniori mplini"i,
unicul fruct pn astzi al amorului prin"ilor si& iar gramam
este cocoana Anica, mamita mami"ichii puiului#
%renul de plcere pleac din .ara de (ord smbt dup-amiaz,
la orele trei fr cinci# $mbt, aadar, de la amiazi, amndou
aceste doamne ncep s se pregteasc de plecare# ,adam .eorgescu
este pe deplin stabilit asupra toaletei sale+ bluza vert/mousse, 0upa
fraise ecrasee i plria asortat& umbrelu"a e roie, mnuile albe i
demibotinele de lac cu cataram& ciorapii de mtase vrga"i, n lungul
piciorului, o band galben i una neagr, despr"ite cu cte un fir
staco0iu# 'ocoana Anica se-mbrac n negru, aa se-mbrac dumneei
de cnd a pierdut pe rposatul (icula& culoare deschis n-a mai pur-
tat, dect acuma, de curnd, bare0 conabiu la cap# 't despre puiul,
nici nu mai ncape discu"ie / el va purta la $inaia uniforma de ofi"er
de vntori, ca prin"ul 'arol# *n s potriveasc mamita pe madam
.eorgescu, pn s-mbrace pe puiul i s-i puie sabia, iat c s-a
fcut ceasul dou fr douzeci# /a ceasurile dou fr un sfert, iat
sosete i d# .eorgescu cu un muscal cu cauciuc# 'um intr i d cu
ochii de gramam, strig+
/ 'ucoan? nc n-ai plecat- s tii c-ai pierdut trenul? *n
s-a0ungi la tramvai, cum umbli d-ta& pn s-l apuci& c poate
n-ai noroc s-"i treac tocmai atunci& pn s a0ungi la gar /
s-a isprvit? n-are s te-atepte trenul pe dumneata### Apoi,
vznd pe gramam c tndlete cutnd nite chei+ - (-auzi,
cocoan, c pierzi trenul-
'ocoana Anica pornete, i madam .eorgescu dup ea+
/ ,ami"o, tii unde am vorbit s ne-ntlnim+ n salon de
clasa-ntia### Ai auzit-
Puncte de reper
Cara/iale este n mare creator
de ti!ri- a3Dnd ca !rototi! tr$s$trile
cele%rli Mitic$- care este lo3ace-
omni!re0ent- %Dr1itor- lic7ea 3esel$-
#!er"ar- clti3ator de 3or%e de d7
etc.
8o"e$'ele *i sc7i:ele1 constrA
ite .n Erl nor teme !recm !olitica-
o!ortnisml- 1amilia- #coala- !resa-
%irocra"ia- Esti"ia- 3ia"a monden$-
/enerea0$ n ni3ers comic.
;rinci!ala srs$ a comicli o
constitie contrastl dintre aparen!
#i esen! ca e:!resie a ciocnirii dintre
ceea ce cred eroii lmii li Cara/iale
c$ snt #i ceea ce snt ei c adeA
3$rat 5ceea ce s!n des!re ei 1a!tele
lorQ8.
Comicl este ss"int #i de modl
.n care Cara/iale 3ede lmea- n 1el
de carna3al contin .n care 1iecare
!oart$ o masc$.
.ramama a plecat s caute tramvaiul# D# .eorgescu cu fami-
lia i cu un coule" elegant de provizii - salam, opt ou proaspete,
un pui fiert, dou 0imble, sare, piper, n sfrit tot ce trebuiete / se
urc n bir0 i+
- /a gar, gaspadin?
De douzeci i cinci minute, familia .eorgescu st n salon de
clasa-nti, i gramama nu mai sosete# 'easornicul arat dou i
0umtate### ,adam .eorgescu ncepe s devie impacient# %rei
fr douzeci i cinci### ,ai sunt douzeci de minute& la cas se
dau bilete, i cocoana Anica nu mai vine# D# .eorgescu ncepe a
bnui c n-are s trebuiasc a mai lua patru bilete, poate c trei or
s-a0ung, i pornete din salonul de ateptare s mearg la ghiet#
Dar n u-ntlnete piept n piept pe gramama, care nu mai poate
de gfial#
- Uf? nu mai poci? zice cocoana Anica#
Dar d# .eorgescu i numr parale potrivite pentru un bilet de dus
i-ntors clasa ))), i-i arat ghietul respectiv# *este cteva
minute, trenul zboar-nspre 'arpa"i#
- Siletele, v rog, domnilor, zice politicos conductorul, intrnd
n primul vagon de clasa-ntia#
D# .eorgescu arat dou bilete#
- ###,ititelul### al dv#- ntreb conductorul artnd pe
ofi"eraul de vntori, care s-a suit cu picioarele pe bancheta de
catifea#
- Da? dar n-a-mplinitpatru ani### (u trebuie s ne-nve"i dum
neata regula, zice madam .eorgescu#
'onductorul salut politicos i trece mai departe#
- )-ai spus mami"ii 5ntreb discret madam .eorgescu pe con
soartele dumneaei6 s bage de seam s nu-ifure cineva coul-
D# .eorgescu d din cap i se mul"umete s zic numai+
/ Rh?
,ai discret nc, ntreab d# .eorgescu pe consoarta d-sale+
- )-ai dat parale-
,adam .eorgescu rspunde consoartelui tot aa de laconic
cum i-a rspuns i dnsul#
- 't-
,adam .eorgescu arat mna cu cinci degete rsfirate+ cinci A
adic, o bncu"#
%reizeci de bani, tramvaiul de la 3ece ,ese pn la gar+ care
va s zic gramama are nc douzeci de bani pentru ca s cumpere
dou legturi de viine la 'omarnic# i-n adevr, le i cumpr, i le
mnnc pe 0umtate pn la Balea /arg, cu smburi cu tot# %renul
sosete la $inaia regulat# /ume A destul# Dar cu toat-mbulzeala,
cine tie s-i fac un plan bine hotrt nu se rtcete niciodat#
!amilia .eorgescu tie perfect ce are s fac pas cu pas i minut
cu minut# Astfel, madam .eorgescu, cu d# .eorgescu i cu puiul se
urc-n bir0 i merg drept la parc, unde muzica militar cnt
cadrilul Ges petits coc>onos, s se asigure de o odaie cu dou paturi
la =egal& iar gramama cu coul merge la ,azre, s se asigure de o
odaie cu un pat& e att de aproape ,azre de gar, c nu face ca s
mai dai parale la bir0# D# .eorgescu ns d unui biat un ban, s
duc dup gramama coul#
$-a ntunecat### /mpile electrice ncep a sclipi# *uiului i-e
foame# D# .eorgescu las pe madam .eorgescu pe o banc n
aleea principal, unde e toiul promenadei de lume bun, i pleac
cu puiul la gramam# !atalitate? /a otel ,azre i se spune c n-a
fost odaie goal i c a trimis-o pe 0upneas la otel ,anolescu,
devale# D# .eorgescu coboar cu bravul ofi"era de vntori, care
este foarte obosit i flmnd# /a ,anolescu, iar fatalitate? (-a fost
odaie goal i a trimis-o pe 0upneas la otel Boinea, n )zvor# D#
.eorgescu suie cu bravul ofi"era, dup ce i-a cumprat o franzel
i i-a dat s bea ap# %recnd spre )zvor, se abate prin parc s
spuie lui madam .eorgescu, nu cumva s-i piard rbdarea
ateptndu-l### !atalitate? ,adam .eorgescu lipsete de pe banc#
D# .eorgescu las un moment pe puiul, care nu mai poate umbla,
s se odihneasc pe banc, face c"iva pai n sus, apoi n 0os, s
gseasc pe madam .eorgescu# ,adam .eorgescu, nicieri? $e-
ntoarce s ia pe puiul, s-l duc la Boinea i s se-ntoarc apoi n
parc, unde trebuie pn-n fine s gseasc pe madam .eorgescu#
!atalitate? *uiul lipsete#
[ *ardon A zice d# .eorgescu ctre un domn care st pe
banc A n-a"i vzut un copila n uniform ca prin"ul 'arol-
[ Sa da### Acu aplecat cu o dam###
[ 'u o dam nalt, cu o bluz verzuie i cu 0up###
[ (-am bgat de seam& dar am auzit c dama-i zicea Kpuiule
M i biatul ,,mami"icoM#
[ *ardon, ncotro a pornit-
/ ncoace, rspunse domnul, artnd nspre ,azre# Dama
zicea c-l duce pe puiul la gramam#
D# .eorgescu pornete napoi la ,azre### Acolo i se spune
-fatalitate? A c madam .eorgescu a fost acolo cu puiul i,
negsind pe gramam, a plecat devale la ,anolescu# Degrab: la
,anolescu###
- A fost o dam cu bie"elul cu care a"i fost dv, c n-am avut
odaie, i am mnat-o la Boinea#
D# .eorgescu suie i pornete cu pas regulat ctre )zvor#
A0unge foarte obosit i asudat la Boinea### !atalitate? /a Boinea nu
se afl nici madam .eorgescu, nici puiul, nici gramam, nici coul#
/ 'e-i de fcut-
'u toat inteligen"a lui, d# .eorgescu st cteva momente pe loc fr
s poat rspunde la aceast-ntrebare### Ba trebui s rspunz ns#
-'e-
*entru cine nu e deprins s se ca"ere pe mun"i, putnd trece ca o
capr prin valea *rahovei n a )alomi"ei, $inaia nu se poate com-
para mai nemerit dect cu un stomac+ o ncpere mai mult sau mai
pu"in larg, avnd dou deschizturi destul de strmte# %e-a
nghi"it odat $inaia, nu mai po"i iei dect ori pe sus, spre
miaznoapte, ctre *redeal, ori pe 0os, spre miazzi, ctre
'omarnic# *rin urmare, i face d# .eorgescu urmtoarea
0udi"ioas socoteal+
,,%rebuie s fie n $inaia, c n-au avut pe unde zbura#M
(-apuc s isprveasc aceast gndire, i cineva, venindu-i
drept n fa", sub lumina unei lmpi electrice, i zise+
- $-mi scrii, nene .eorgescu?
-Adio, ,itic###
- %e ateapt-n parc madam .eorgescu cu familia Basilescu i
cu locotenent ,iu###
-)nparc-### $-mi scrii, ,itic? -Adio i n-
am cuvinte, nene ,ihalache?
Amintete9i c=
<c7i:a este o nara"ine de mici
dimensini- .n care se relatea0$ o
sin/r$ .ntDm!lare din 3ia"a nor
!ersoane.
Te:tl con"ine n sin/r instantaA
neP moment- .m!reErare e!ic$ #i
n sin/r !ersonaEP ti! de !ersonaE.
Sc7i"a sAa n$sct ca F3ariant$G 1icA
ti3$ a /enli Ernalistic.
La ni3ell e:!resi3it$"ii te:tli-
lim%aEl de3ine miEloc de 1i:are
social$ #i de caracteri0are a
!ersonaEli.
I$cii'ul 5.nce!tl8 !res!ne o
F!lonEareG direct$ .n s%iect- !rintrAo
sla%$ !re0en"$ a indicilor tem!orali #i
s!a"iali.
D# .eorgescu ndoiete pasul### intr n parc caut peste tot###
,adam .eorgescu -fatalitate? - nicieri# 2bosit, omul sade pe o
banc, s rsufle, i, pentru prima oar, dup o alergtur de cinci
ceasuri, n0ur n gnd### *e cine- *e coana Anica### Dumneei a
fcut toat ncurctura, dumneei face toate ncurcturile### Dar###
nu stric dumneei+ el stric& nu trebuia s-o ia& trebuia s-o lase la
Sucureti### eznd astfel pe banc n parc, n prada unor gnduri
destul de nefavorabile cocoanei Anichii, d# .eorgescu nu ia seama
c muzica a plecat i c lumea ncet-ncet s-a strecurat, mergnd
fiecare ctre culcuul su# Al e grozav s ai fiin"e iubite, rtcite
departe de tine, i s nu tii la un moment n ce loc se afl, ce fac,
ce li se-ntmpl, ce vorbesc, ce simt, ce gndesc despre tine### le e
dor de tine, cum "i-este "ie de ele- etc, etc#
,,Unde dracului s-a bgatr-Mzice d# .eorgescu###
i iar o n0urtur - de ast dat la adresa tuturor celor trei
fiin"e iubite pe cari la caut fr s le gseasc# Dar iat c un
glas simpatic l trezete pe d# .eorgescu din urtele-i gnduri#
A Sravo? d-le ,ialache? bravo?
Este cocoana Anica, mamita lui madam .eorgescu#
[ 'ocoan? strig ginerele, srind drept n picioare### Unde
umbla"i, cocoan-
[ Sravos? tot dumneatale-ntrebi###
[ !irete c eu, dac nu tiu### De cinci ceasuri de cnd
umblu dup dv#
[ Dup noi?### 'e spui frate-###Dar la 2ppler nu puteai s
vii-###A nemerit orbul Srila### i d-ta###
[ /a 2ppler te-am trimis eu pe d-ta- strig d# .eorgescu scos
din pepene### /a 2ppler- Dracul era s tie c dv# sunte"i la
2ppler?### Eu v-am cutat la ,azre, la ,anolescu, la Boinea, n
parc###
A/a Boinea-### (u mi-a zis ,i"a c ne-a gsit loc la
Basileasca-###
[ 'nd "i-a zis ,i"a c "i-a gsit loc la Basileasca-###
[ 'nd ne-am ntlnit pe bulivar###
[ 'nd v-a"i ntlnitr pe bulivar-
[ 'nd mergeam la Boinea### ne-am ntlnitr, c nu l-am
gsit###
[ *e cine-
[ *e Boinea# !inc ne-am ntlnitr cu ,ndica#
[ 'are ,ndic- zbier d# .eorgescu#
[ Basileasca, omule? i cu ,i"a###
[ Ei? i unde e acum ,i"a-
[ (u "i-am spus-
[ 'nd mi-ai spus-
[ ,ialache? eti nebun- (u "i-am spus cate ateapt la 2ppler
cu Basileasca i cu fratele Basileschii, locotenent ,iu de la itiden"-
[ Dar puiul-
[ /-am culcat#
[ Unde-
[ (u "i-am spus-
[ 'ocoan? eti nebun- cnd mi-ai spus-
[ Eu "i-am spus c am tras la
,ndica#
-Ei-?
-(u zbiera aa?### Ei? ne-a dat un pat pentru puiul n odaie la
copiii ei, i ,i"ii i-a dat odaia lui ,iu, i el doarme pe canapea n
antrelu ###
Din vorb-n vorb, au a0uns la 2ppler# /a 2ppler, fatalitate?
%oate luminile stinse#
- $-a dusr la Basileasca acas#
D# .eorgescu i cocoana Anica suie ncet pe drumul prpstios
ctre strada !urnica# E o noapte cald, cu lun plin### 'u ct
suie, cu att se desfur la picioarele drume"ilor panorama miri-
fic a $inaiei, cu simetricele ei constela"ii de lampioane electrice#
Bederea aceasta o ncnt pe coana Anica### D# .eorgescu e mai
pu"in sim"itor fa" cu mrea"a privelite i n0ur bombnind# Au
a0uns n sfrit la Billa ,ndica# *uiul doarme cu copiii
Basileschii& dar, fatalitate? ,adam .eorgescu lipsete# A plecat#
/ Unde-
/ A plecat acuica to"iAzice servitoarea somnoroas - la $fnta Ana#
/ i d# ,iu locotenentul- ntreb cocoana Anica#
/ i dumnealui, rspunse slu0nica#
/ Du-te i dumneatale repede, ,ialache? zice cocoana#
Dar d# ,ialache izbucnete+
/ 'e- cocoan- ce- sunt nebun- dumneatale m socoteti cal de pote-
/ (u striga, c scoli copiii?
/ De cinci ceasuri de cnd alerg dup dv#, ca un turbat, nu e
destul- (u m mai duc?
/ Du-te, ,ialache, mam? zice foarte rugtoare cocoana& o s-i
faci mare plcere ,i"ii i la to"i#
/ (u mai poci###
/ 2 s te cieti, ,ialache?
/ De ce s m ciesc-&&& (u m duc? (-o gsesc nici acolo###
,ai bine, adu coul#
'nd zicevd# .eorgescu acestea, orologiul de la castelul *ele
se aude-n deprtare btnd noaptea 0umtate# 'ocoana scoate
coul de subt canapea, slu0nica aduce o sticl de vin, i d# ,ialache
se pune s supeze cu cocoana Anica# /a supeu, d# ,ialache
povestete cu de-amnuntul toate peripe"iile prin cari a trecut& iar
cocoana Anica, cum s-a-ntlnit cu madam Basilescu i cu toat
compania i cu locotenent ,iu, care e mucalit al dracului Ki
cnt teribel?M Apoi, dup supeu, s-a culcat d# .eorgescu n odaia
locotenentului, rezervat pentru el i madam .eorgescu& iar gra-
mam, n odaia copiilor, cu puiul#
Dormeau nc profund cnd pe la cinci i 0umtate diminea"a,
un zgomot stranic, clopo"ei de trsur, lutari i chiote, i-a smuls
din bra"ele lui ,orfeu# $e-ntorcea compania de la Urltoare, cu
lutari+ madam Basilescu, madam 'ostandinescu, nepo"ica ei,
domnioara *opescu, i d# Basilescu i madam .eorgescu i
locotenent ,iu### !usese o partid de plcere improvizat, o fan-
tezie a locotenentului#
- Bezi, cocoan- zice d# ,ihalache lui gramam# Bezi- Dac
m luam dup vorba d-tale i m duceam i la $fnta Ana?###
Ah? A fost o plcere ce va rmne neuitat### *e lun, cu tr-
surile la pas, i deasupra armoniei apelor de munte i oaptelor
pdurii, lutarii acompanind ncetinel i d# ,iu cntnd menue-
tul, pe care-l cnt regulat muzica n parc i care-i place atta lui
madam .eorgescu?### De aceea, cu sufletul ncrcat de fermec-
toare amintiri, seara, la Sucureti, cnd i face toaleta de culcare,
madam .eorgescu zice oftnd+
-Ah? mami"o? menuetul lui *ederasXi###, m-nnebunesc?
*IC I!#A$
gramama, s& f& / unic# <adaptare fonetic# de la fr& grand-maman6
vert-mousse / verde desc>is
fraise ecrasee / rou aprins
demibotine / !>ete nalte, cismuli%e <fr& hottine6
barej, s& n& / atic
conabiu, ad"& / rou nc>is, culoarea viinei coapte
muscal cu cauciuc / tr#sur# de lu;, cu ro%i mr#cate n cauciuc,
condus# de un ir"ar rus, la mod# n epoc#
gaspadin / ir"ar <din l& rus#=
Ies petits cochons / purcelui
Morfeu / 6eul viselor, fiul lui NWpnus <6eul somnului=
EXPLORAREA
T%+T"L"I
$-a hotrt, care va s zic###
1& Cine este naratorul n Tre$ de +)2cere?
2& $reci6ea6# care este tema sc>i%ei&
3& Cdentific# n te;t cel pu%in un motiv literar&
4& Care sunt persona"ele care fac c#l#toria de pl#cere la Sinaia7
)& $reci6ea6#, aduc5nd unul sau dou# ar!umente, dac# e;cursia
familiei Ieor!escu va fi, ntr/adev#r, una de pl#cere7
,& Care este momentulJ scena care ocup# cea mai mare ntindere n
ac%iunea sc>i%ei7
'& Scrie, pe caiet, n dou#/trei enun%uri, n ce const# suiectul
sc>i%ei Tre$ de +)2cere/
-& ?# o e;plica%ie modului n care ncepe sc>i%a: $-a hotrt, care
va s zic###
Personaje
1. Ce semnifica%ie are faptul c# puiul va purta, n c#l#toria de
pl#cere, uniforma de ofi%er de v5n#tori ca prin"ul 'aroll
2& Care este atitudinea domnului Ieor!escu fa%# de soacr#7
?orete ca ea s# vin# cu ei la Sinaia7 Care este p#rerea ta7
3& :;plica%i de ce gramama c#l#torete cu clasa a ClC/a, n vreme
ce restul familiei c#l#torete cu clasa/nt5i& Comenta%i rela%iile de
familie pornind de la aceast# realitate&
4& Cum poate fi e;plicat# e;presia nu mai poci, de factur# popu/
lar#, pe care o rostete !ramama7
/ lima" ne!li"entB
/ lima" familiarB
/ indic# e;trac%ia social# a persona"ului i are rol de a/1 caracte/
ri6a&
)& Comentea6# replica pe care madam Ieor!escu o d# controloru
lui c5nd acesta se interesea6# de iletul mititelului#
Esen(a comicului. Contrastul esen(-aparen(
1. :;ist# n Tre$ de +)2cere o succesiune de !esturi, atitudini care
de6v#luie esen%a statutului social al familiei, dei !estul plec#rii
la Sinaia cu trenul de plcere face parte din oiceiurile mondene
ale vremii& Cntre aceste !esturi se pot re%ine:
/ faptul c# mititelul s/a suit cu picioarele pe anc>eta de catifeaB
/ faptul c# soacra domnului Ieor!escu nu c#l#torete cu restul fami/
liei, ci cu un va!on de clasa a ClC/aB
/ faptul c# aceasta m#n5nc# viinele cu s5muri cu tot&
?iscuta%i ce semnifica%ie au aceste !esturi i atitudini, pornind
de la ideea unui contrast ntre aparen%# i esen%#, menit a pro/
duce comicul&
2& Cum comente6i oserva%ia naratorului c# !amilia .eorgescu
tie perfect ce are s fac pas cu pas i minut cu minut, av5nd
n vedere faptul c# pentru domnul Ieor!escu c#l#toria la Sinaia
se transform# ntr/o c#utare permanent# a doamnei Ieor!escu,
situa%ie re6ultat# dintr/o serie de confu6ii i din lips# de comu/
nicare&
3& Comentea6# te;tul n care naratorul surprinde !5ndurile perso/
na"ului Ieor!escu care nu/i mai !#sete fiin%ele dragi+
D# .eorgescu ndoiete pasul### intr n parc caut peste
tot### ,adam .eorgescu -fatalitate? A nicieri# 2bosit, omul
sade pe o banc, s rsufle, i, pentru prima oar, dup o
alergtur de cinci ceasuri, n0ur n gnd### *e cine- *e coana
Anica### Dumneei a fcut toat ncurctura, dumneeiface toate
ncurcturile### Dar### nu stric dumneei+ el stric& nu trebuia s-
o ia& trebuia s-o lase la Sucureti### eznd astfel pe banc n
parc, n prada unor gnduri destul de nefavorabile cocoanei
Anichii, d# .eorgescu nu ia seama c muzica a plecat i c
lumea ncet-ncet s-a strecurat& mergnd fiecare ctre culcuul
su# Al e grozav s ai fiin"e iubite, rtcite departe de tine, i s
nu tii la un moment n ce loc se afl, ce fac, ce li se-ntmpl,
ce vorbesc, ce simt, ce gndesc despre tine### le e dor de tine,
cum "i-este "ie de ele- etc, etc#
4& :;prima%i/v# opinia cu privire la repetarea cuv5ntului fatalitate
de fiecare dat# c5nd d/1 Ieor!escu nu/i !#sete nici consoarta
i nici un alt memru al familiei7 Me6i i sensul din dic%ionar al
cuv5ntului&
Viziune artistic
1. n momente i schi"e, Cara!iale ne propune o vi6iune realist#
asupra lumii, ironic# de cele mai multe ori, asociat# ns# cu ele
mente de modernitate precum cele care ima!inea6# lumea ca un
imens carnaval, o lume a m#tilor, inautentic# i nstr#inat#& :ste
vora de o repre6entare a societ#%ii rom5neti citadine de la
sf5ritul veacului, cu aspectul de ma>ala ce se moderni6ea6#
@trudnic i discordantA&
Cdentific# itinerariul pe care/1 parcur!e ?omnul Ieor!escu n
c#utarea familiei&
2& :;prim#/%i opinia cu privire la apari%ia fu!ar# a persona"ului
8itic#, n parc, i a replicilor sc>imate cu d/1 Ieor!escu:
/ $-mi scrii, nene .eorgescule?
/ $-mi scrii, ,itic?
LIMB& I C!M"#ICA$%
D Contextul. Cunoayterea sensului corect al cuvintelor
1& Scrie forma corect# a urm#toarelor cuvinte: gramam, s-a bgatr, itident, ,ialache, teribel, care
va s zic, ghiet, nu mai poci, 0udi"ioas#
2& I#sete dou# sinonime pentru e;presia care va s zic#
3& $reci6ea6# care este sensul cuv5ntului s potriveasc din urm#torul enun%: *n s +#*ri"easc2
mamita pe madam .eorgescu###
4& Stailete dac# ntre enun%ul orologiul de la castelul *ele se aude-n deprtare btnd noaptea
0umtate i versurile Un orologiu sun noaptea 0umtate,4 )n castel n poart oare cine bate-,
apar%in5nd lui ?imitrie *olintineanu, se poate staili vreo rela%ie& Au ele cumva o func%ie ironic#7
Ar!umentea6#&
)& :;prim#/%i o opinie n le!#tur# cu semnifica%ia construc%iei: ,amita mami"ichii puiului#
,& ?iscuta%i oral modul n care se face trecerea de la pasa"ele narative sau descriptive la cele dialo!ate sau
de la o scen# la alta, av5nd ca model urm#torul enun%: De douzeci i cinci minute, familia .eorgescu
st n salon de clasa-nti, i gramam nu mai sosete# 'easornicul arat dou i 0umtate#
D Factori care perturb receptarea mesajelor orale
Frm#torul fra!ment dialo!at este semnificativ pentru o situa%ie de comunicare n care informa%iile
nu a"un! la to%i cei interesa%i&
1& Comenta%i fra!mentul din punctul de vedere al rolului pe care fiecare dintre persona"ele pomenite ar
treui s#/1 ai# <emi%#tor, receptor etc&= i al caracteristicilor pe care treuie s# le ai# o comunicare
pentru a/i atin!e scopul&
2& (serva%i la care dintre persona"e nu a"un!e informa%ia i e;plica%i de ce:
KUnde dracului s-a bgatr-Mzice d# .eorgescu###
i iar o n0urtur A de ast dat la adresa tuturorU celor trei fiin"e iubite pe cari la caut fr s le
gseasc# Dar iat c un glas simpatic l trezete pe d# .eorgescu din urtele-i gnduri#
- Sravo? d-le ,ialache? bravo?
Este cocoana Anica, mamita lui madam .eorgescu#
/ 'ocoan? strig ginerele, srind drept n picioare### Unde umbla"i, cocoan-
/ Sravos? tot dumneatale-ntrebi###
/ !irete c eu, dac nu tiu### De cinci ceasuri de cnd umblu dup dv#
-Dup noi?### 'e spui frate-### Dar la 2ppler nu puteai s vii-### A nemerit orbul Srila### i d-ta### -/a
2ppler te-am trimis eu pe d-ta- strig d# .eorgescu scos din pepene### /a 2ppler- Dracul era s tie
c dv# sunte"i la 2ppler?### Eu v-am cutat la ,azre, la ,anolescu, la Boinea, n parc###
/ /a Boinea-###(u mi-a zis ,i"a c ne-a gsit loc la Basileasca-&&&
/ 'nd "i-a zis ,i"a c "i-a gsit loc la Basileasca-&&&
/ 'nd ne-am ntlnit pe bulivar###
/ 'nd v-a"i ntlnitr pe bulivar-
/ 'nd mergeam la Boinea### ne-am ntlnitr, c nu l-am gsit###
/ *e cine-
/ *e Boinea# !inc ne-am ntlnitr cu ,ndica#
/ 'are ,ndic- zbier d# .eorgescu#
/ Basileasca, omule? i cu ,i"a###
/ Ei? i unde e acum ,i"a- r/
(u "i-am spus-
/ 'nd mi-ai spus-
- ,ialache? eti nebun- (u "i-am spus c te ateapt la 2ppler cu Basileasca i cu fratele
Basileschii, locotenent ,iu de la itident-
/ Dar puiul-
/ /-am culcat#
/ Unde-
/ (u "i-am spus-
/ 'ocoan? eti nebun- 'nd mi-ai spus-
/ Eu "i-am spus c am tras la ,ndica#
-Ei-?
- (u zbiera aa?### Ei? ne-a dat un pat pentru puiul n odaie la copiii ei, i ,i"ii i-a dat odaia lui
,iu, i el doarme pe canapea n antrelu"###
3& ?iscuta%i dac# locotentul 8iu are vreun rol n toat# aceast# ncurc#tur# de mesa"e netransmise&
4& 3ecitete fra!mentul n care este reprodus dialo!ul dintre domnul Ieor!escu i @cocoanaA Anica i
stailete n ce m#sur# respect# acesta re!ulile unui dialo! eficient&
%'AL"A$% C"$%#TA
APLICA II
1& 3edactea6# o caracteri6are de 1)/2) de r5nduri a doamnei Ieor!escu, insist5nd asupra ultimului
enun% al sc>i%ei&
2& $ornind de la oserva%ia c# modul de e;punere dominant este dialo!ul, identific# cel pu%in dou#
pasa"e n care modul cum voresc persona"ele contriuie la caracteri6area acestora&
Scrie un te;t de circa 1+ r5nduri pe aceast# tem#&
3& Ca i n ca6ul fra!mentelor din romanul Mara, i n sc>i%a Tre$ de +)2cere tema este aceeai: fami-
lia, tratat# din perspectiv# fic%ional#& ?iferen%ele de reflectare a temei n cele dou# te;te sunt mari,
dei timpul istoric al ac%iunii este acelai: sf5ritul de secol al KlK/lea& ?incolo de aceast# formal#
asem#nare, diferen%ele sunt numeroase i importante& 2ipul de familie este diferit: familia unei pre/
cupe%e n romanul Mara( familia domnului Ieor!escu a c#rui ocupa%ie n/o afl#m n cuprinsul te;
tului, dar care pare a face parte din lumea monden# care consider# de @on/tonA ca la sf5rit de s#p
t#m5n# s# mear!# la Sinaia&
?iferen%ele sunt, aadar, mai numeroase dec5t asem#n#rile i ele privesc:
/ strucutura te;tuluiB
/ ponderea modurilor de e;punereB
/ tipolo!ia persona"elor i a rela%iilor dintre acesteaB
/ particularitatea elementelor stilistice folosite n cele dou# te;teB
/ ima!inea de carnaval dat# de nt5mpl#rile din Tre$ de +)2cere care ilustrea6# ideea de a6# a
te;tului, !eneratoare de comic: contrastul dintre aparen%# i esen%#&
4& (r!ani6a%i o discu%ie n le!#tur# cu aspectele de mai sus& Ad#u!a%i i alte asem#n#ri sau deoseiri
privind modul de a vedea lumea al celor doi autori&
6A'3+3A
FIC IUNE SI REALITATE
Lucian Blaga3 n. @'2,-
Lancr$m A m. @2(@- ClE- !oet-
1iloso1 #i eseist. Se na#te .n localiA
tatea Lancr$m- Ede"l Al%a. Fi de
!reot. Ima/inea !$rin"ilor- Isidor #i
Ana- se 3a contra .n #ro$icul *i
c5$'ecul 05rs'elor9 Face stdii
teolo/ice #i de 1iloso1ie !e care le
3a termina .n @2)+. 9e%tea0$ c
3olml de !oe0ii )oe"ele lu"i$ii
.n anl @2@2. Scrie 3ersri- drame-
#i este atorl nei o!ere 1iloso1ice
im!ortante din care se des!rind
conce!te ori/inale. Unl dintre
acestea- c circla"ie .n cltra
romDn$- este spaiul mioritic, !rin
care se .n"ele/e o anme 1orm$
alternant$- dealA3ale- a /eo/ra1iei
romDne#ti- ce are le/$tr$ c desA
tinl nostr- ca neam- c s!iritaliA
tatea adDnc$ a cltrii romDneJ
doina !o!lar$ ar 1i- .ntre altele- o
re1lectare a acesti s!a"i FondlatG.
INAINTE 9E TEKT
Ce ima!ine %i tre6ete n minte forma ar>aic# a cuv5ntul hronic-
Caut# sensul de dic%ionar al acestuia&
:;prim# opinia despre ce ar putea su!era sinta!ma cu valoare de
metafor# cntecul vrstelor# *a6ea6#/%i opinia i pe lectura urm#/
toarelor versuri care au fost ae6ate de Gucian *la!a ca moto la
crea%ia sa Hr#$icu) <i c-$*ecu) "-rs*e)#r/ $at al meu ce por"i n
nume4 $unetele lacrimei#4 /a chemri adnci de mume4 )n cea
noapte te-am ales4 ca prag de lume4 i potec patimei#4 $pre tine
cine m-a-ndrumat4 Din strfund de veac,4 )n tine cine m-a
chemat4 !ie binecuvntat,4 $at de lacrimi fr leac# <. mai 1-.)=
Hr#$icu) <i c-$*ecu) "-rs*e)#r de Gucian *la!a este,
n esen%#, o lucrare cu caracter autoio!rafic, o carte memo-
rialistic n care sunt reconstituite principalele evenimente
ale vie%ii autorului, mediul n care i/a tr#it copil#ria, c>ipul
p#rin%ilor, ima!inea satului etc&
:venimentele evocate se opresc n anul 1.1-, c5nd
are loc adunarea de la Ala Culia, care avea s# consfin%easc#
unirea 2ransilvaniei cu 2ara&
HRONICUL I
CANTECUL VARSTELOR
5fragmente6
de Lucian Blaga
I. @ mai AB@C
Qnceputurile sub semnul unei fabuloase absen"e a cuvntului#
Urmele acelei tceri ini"iale le caut ns n zadar n amintire# Despre
neobinuita nfiin"are a graiului meu aveam s primesc o nirare de
tiri mai trziu, de la ,ama i de la fra"ii mei mai rsri"i# Aflai atunci
c n cei dinti ani ai copilriei mele cuvntul meu nu era - cuvnt#
'uvntul meu nu nsemna nimic# (ici mcar cu o stngace dibuire pe
la marginile sunetului, cu att mai pu"in cu o prefigurare a unei rostiri
articulate# Adevrat e, pe de alt parte, c mu"enia mea plutea n
echivoc i nu ndeplinea chiar n toate privin"ele condi"iile unei reale
mu"enii, cci lumina cu care ochii mei rspundeau la ntrebri i
ndemnuri era poate mai vie i mai n"elegtoare dect la al"i copii,
iar urechea mea, ispitit de cei din prea0m, se dovedea totdeauna fr
scderi# 'nd eram pus la ncercare, cedam pe planul micrii i al
faptei# .estul meu semnifica ntocmai semnifica"ia poruncii# 2
dorin" rostit de cineva i gsea rsunetul n actul cel mai prompt#
%otui, mplineam aproape patru ani / i nc nu pronun"asem nici un
cuvnt# (ici barem cuvintele de baz ale vie"ii+ KmamM, KtatM# 'azul
prezentnd fe"e destul de ciudate, nu putea s aib dect dou e;pli-
ca"ii, ntre care nici astzi nu m-a sim"i chemat s decid# *oate c
starea mea embrionar se prelungea dincolo de orice termen normal,
pentru c avea n vedere un urcu nu tocmai de toate zilele, sau poate o
Puncte de reper
@. Te:tl- scris la !ersoana I- reA
memorea0$ anii co!il$riei- e3eniA
mentele tr$ite de co!il- .m!reEr$ri
care i sAa !o3estit sa la care a 1ost
martor. Scrierea la !ersoana I d$
credi%ilitate 1a!telor- atorl /aranA
tDnd !entr atenticitatea acestora.
E:ist$ .ns$ .n te:t #i o dimensine
e3ocatoare- o !ers!ecti3$ emo"ioA
nal$ as!ra celor .ntDm!late .n realiA
tate. Tema 1amiliei se re/$se#te
1iresc .n acest te:t !rin !re0entarea
!$rin"ilor sa a altor mem%ri ai 1amiliei.
). Cel dintDi indici des!re sine
l constituie muenia a$solut! a
copilului la patru ani, prelunit! apoi
ntr#o t!cere care a r!mas pn! la
sfrit cel mai i-$itor dintre nsem#
nele e:terioare ale omului. 5Heor/e
Han$8
&. E:!lica"iile !e care le d$ !oeA
tl !ri3ind fa$uloasa a$sen! a
cuvntului snt do$4 !reln/irea
nei st!ri em$rionare, dincolo de
1iresc sa o nefireasc! luciditate ce
sAa a#e0at .ntre el #i c3Dnt.
nefireasc luciditate s-a vrt, cu efecte de anulare, ntre mine i cuvnt,
ntr-o zi ,amaT cuprins de nelinite i ngri0orare, dar purtat de
nde0dea unei dezlegri, gsi de cuviin" s m duc la ora s m
arate unui doctor# (u mai era nimic de ascuns# ,edicul, un vechi
prieten al familiei, mi-a pus mna pe cretet, mi-a pipit ma;i-
larele, i pe urm m-a cercetat ca pe o pasre creia, printr-o
uoar tiere sub limb, i-ai putea drui grai omenesc# K 'opilul e
ntregM fu ncheierea linititoare a doctorului# $osi"i acas, ,ama
mai fcu o ultim ncercare s m ademeneasc n sfera sunetului#
Rotrse s m ia cu biniorul, ca pe un copil mare, i-mi vorbi#
$e cznea s m nduplece, s-mi strneasc mndria# KDragul
mamei, tu eti copil mare de acu? Ba trebui s vorbeti### Aa nu
mai merge### (e faci de ruine### Azi-mine, copiii din sat au s
spuie c eti mut### M# ,-am uitat la ,ama cu aceiai ochi, mereu
limpezi, vii, n"elegtori# 2 ascultam, dar nici dup aceast cazn
cuvntul meu nu voi s se aleag numaidect# A doua zi, dup cine
tie ce noapte de zbucium, pe care am uitat-o acolo n via"a fr de
grai, m-am dus lng ea# i prinsei a vorbi vorbe legate# Pineam
mna, ruinat, peste ochi, i vorbeam# De sub straina degetelor i
a palmei, cu care m apram nc de lumea cuvntului, graiul
ieea din gura mea ntreg, lmurit, picturat ca argintul strecurat#
'uvintele le rosteam aa cum le culesesem din sat, dialectale,
netezite sau roase de-un uz obtesc, dar fr de truncherile sau
stlcirile pe care oricine le-ar fi ateptat de la un copil nc nemun-
cit de nici un e;erci"iu al uneltelor comunicative#
S&&&T $-a ntmplat s fiu n casa printeasc al noulea copil,
i cel din urm# $ora mea /eti"ia, cea mai mare ntre fra"i, se cs-
torise cu un tnr din acelai sat, tocmai n timpul cnd,
lepdndu-mi vemntul muiat n liniti de-nceput, m integram cu
attea ocoliri i amnri n regnul uman# 'ea mai veche fraz de
care mi aduc aminte s-a nchegat n gura mea ntr-o mpre0urare
banal, ntr-o dup amiaz de var, nu mult dup ce /eti"ia se
mritase# Stea un ceas canicular# 'umnatul meu i cu sora mea s-au
refugiat n grdini"a dinspre uli", n umbra unor vi"e slbatice, ce
sreau peste gard, din curte# 'umnatul meu, punnd o mngie-
toare dulcea" n numele meu, m cheam n curte, unde m 0ucam
n nisip& mi dete un ,,zlotM i mi zise s m duc pn la ,,boldM
5prvlia satului6, s-aduc o sticl de bere sau, dac nu se gsete
bere, o sticl de KsodM 5sifon6# Am luat zlotul, i-am pipit zim"ii, l-
am nvrtit n mna mea umed i am plecat# *e drum ns, ispitit
de acel ceas de dogoare, aveam s-mi fac socotelile mele# Serea
mi fcea ru i nu n"elegeam slbiciunea celor mari pentru
aceast amreal# Rotri deci s nu m ncarc cu sticla de bere,
chiar dac s-ar fi gsit# mi plcea ns siropul de zmeur cu sifon
i m n"elesei cu mine nsumi s nu aduc dect K sodM# Dup o
0umtate de ceas m ntorceam fr bere i fr sifon la tnra
pereche din grdini"# /e mprteam foarte calm rezultatul
e;cursiei mele+ - KSere este, sod nu-i i zlotul l-am chiert 5pier-
dut6 M# Uluire# $ora mea se uit la mine fr s scoat un cuvnt#
'umnatu-meu se ridic, m ia de mn+ ,,RaidelM# $truia s-i
art ntocmai pe unde am umblat pe drum, pn la bold i napoi#
3lotul l-am gsit acoperit de praf n mi0locul uli"ei la calea 0um-
tate# /a ntoarcere, sora mea m-a luat n bra"e i m-a srutat cu
putere# Dup stupoarea de-o clip, ntmplarea cu berea, soda i
zlotu ncepuse s-i fac haz i s-i scuture diafragma# Avea /eti"ia
o slbiciune aproape matern fa" de mine, dintotdeauna# S&&&T
*. Relatarea des!re casa !$rinA
teasc$ este destl de !recis$- c
date e:acte des!re dis!nerea caA
merelor sa a cr"ii #i a /r$dinilor.
Unele dintre aceste in1orma"ii !ot 1i
3eri1icate !rintrAo 3i0it$ .n satl
Lancr$m. SAa conser3at- de e:emA
!l- din 3remea co!il$riei !oetli
tre!tele care dc c$tre odaia mare-
de !rimire a oas!e"ilor de la ora#.
Snt !re0entate- .n acela#i tim!-
date des!re mo%ila din Fcasa
dinainteG- des!re ceasl ads de la
Viena- ceea ce contri%ie la crearea
nei atmos1ere de e!oc$.
'asa printeasc din /ancrm, sat situat ntre orelul $ebe-Alba i
'etatea Slgradului 5Alba-)ulia6, era o cldire veche, destul de masiv n
asemnare cu celelalte case dimpre0ur# (e rmase de la moul $imion
Slaga, care fusese pe vremuri, pn pe la CNL[, preot n sat# 'tre uli",
de o parte i de alta a ogrzii, erau dou grdini"e mpre0muite cu stlpi
de zid i de gard- una de flori, cealalt, mai mic i chiar n fa"a casei
-cu straturi sterpe+ aci se ofilea n permanen" un pin, de sub care
culegeam adesea acele czute, glbui, nmnuncheate la un capt ca nite
"n"ari cu cinci lungi picioare# )n aceeai grdini" se nl"a uriaul cas-
tan, ce copleea cu coroana lui toat casa# Snuiam sub scoar"a castanu-
lui un duh legat n chip misterios de destinul casei i al familiei 5castanul
avea s se sting astfel, mai trziu, tocmai n anul cnd murea i %ata6#
%repte de piatr, cizelate depi i netezite de ploi, suiau din curte n cas#
Alturi era grliciul, pe unde coboram n pivni", pe lespezi, sub care for-
fotea umed i cu miros ptrunztor o enorm prsil de broate rioase#
$pre curte, casa era n ntregime acoperit de vi" slbatic, cu rod
mrunt# )ntre cas i ur, se nghesuia, pitit, buctria de var, str0uit
de-un dud cu frunz deas, sub care vara luam masa, nvlui"i de cntecul
puterilor psreti# )n cas se urmau n ir patru ncperi, dintre care una
era de K lu;M+ odaia spre uli" 5K casa dinainteM, cum i ziceam6, un mo-
dest salon, aproape totdeauna sumbru, care se deschidea rar de tot i
numai musafirilor de la ora# )n salon, mobilat ntr-un fel mic-burghez,
dormea totdeauna o rcoare de piatr# ,i-aduc aminte de dou dulapuri
vechi, de nuc, cu ui ce luceau n 0ocuri ca de ap, i de o comod
Siedermeier, pe care un ceas auriu, pus sub un clopot de sticl, cnta, cnd
era KtrasM, dou melodii vieneze cu sunete metalice, sltre"e i uurele,
ce evocau o epoc# De multe ori m furiam n salon numai ca s
declanez automatul nchis sub clopotul de sticl# ntorceam resorturile,
cepriau ubrede, cu o cheie ruginit, i melodiile ncepeau s picure#
,. 9escrierea tat$li se constitA
ie .ntrAn !ortret care sr!rinde
ini"ial .nclina"iile !ractice ale !reotA
li Isidor <la/a- dar #i !ro1ill s$
s!irital. 9ocmentele 3remii conA
1irm$ !asinea ini"ial$ a acestia
!entr a/ricltr$ #i ma#inile a/riA
cole care a ds #i la scrierea nei
c$r"i !ri3ind e:!loatarea terenrilor
comasate.
S&& #JT%ata, dei preot i mare iubitor de carte, nchinat gri0ilor spiri-
tuale, fusese n tinere"e i un priceput, ndemnatic, harnic gospodar# El,
cel dinti, s-a ncumetat s aduc n regiune maini, menite s cru"e pute-
rile omului+ o grebl mecanizat, cu loc de ezut nalt, de pe care puteai
s cazi uor ca de pe un cal nrva, o main de treierat, o alt main
- de mbltit, cu o semistabil cu aburi i horn zvelt, care n repaos era
culcat pe-o furc# /ocomobilei i spuneam K ghibolu M 5bivolul6# )n ciuda
profesiunii sale duminicale, %ata "inu s-i treac e;amenul de mainist,
ncercare nchipuit de el mai mult un ndemn ca pentru al"ii# 'teva veri
n ir, %ata a cutreierat satele cu maina de mbltit, pn la 'heile %urzii
i pn dincolo de 2rtie# Dup ce i-a nsuit subtilit"ile tehnice, %ata
fu repede lovit de plictiseal, iar n aceast stare de lncezeal el ced
maina ctorva "rani din /ancrm, pe care i-a ini"iat n noua meserie#
Despre aventura de KmainistM a %atei eu n-am aflat dect din auzite#
Descopeream ns prin ur, risipite pretutindeni, vestigiile aventurii,
soiuri de unelte, uruburi, crlige, al cror rost nu-l ptrundeam#
I###J *e %ata eu nu l-am pomenit dect ca pe un pasionat om al
cr"ii# Asupra gospodriei el nu se mai apleca deloc, sau numai
arar# De multe ori nu cunotea cte i cefei de viet"i avea pe linia
ieslelor# El nchina mai multe ceasuri gri0ilor pentru celelalte
KfumuriM ale satului dect gri0ilor pentru vatra sa# Aproape ziua
ntreag el citea ntins pe pat#
'u noi nu mai a0ungea dect la
un schimb de tceri# nainte de
amiaz, dup-amiaz i
noaptea /
(. ;asinea !entr lectr$ 3a 1i
.ns$ cea care .l 3a a%sor%i- oc!DnA
dAi a!roa!e .ntrea/a 0i.
pn pe la ora dou / el citea# Era cuprins de obicei de cr"i
nem"eti, ce i le procura de la profesorii sa;oni de la gimnaziul din
$ebe# %ata ntre"inea legturi - nu s-ar putea spune tocmai prie-
teneti, dar cordiale - cu aceste cercuri, cci pe vremuri fusese i
el elev la gimnaziul ssesc din $ebe, i-l mnau ntr-acolo
amintirile# ,ai pstra n bibliotec K*oeziileM lui $chiller, un
volum ce-l luase cndva ca premiu, purtnd pe ntia pagin un
elogiu caligrafic i semntura baroc a directorului#
B. ;ortretl mamei 3or%e#te de
o ;e:isten! ncadrat! n -area
maie,<. Aceasta .nseamn$ o
3ie"ire 1$r$ a a3ea con#tiin"a
3ie"irii- .ntrAn 1el .n care 3ie"irea
este n miracol- o s$r%$toare a
cosmosli- iar con#tiin"a de sine
n 1ace altce3a decDt s$ .ndeA
!$rte0e oml de la o stare ori/inar$
.n care FcDntecl 3DrstelorG mai este
!osi%il. ;oe0ia- dar n nmai
!oe0ia ci #i dramatr/ia li <la/a-
3or cele%ra aceast$ tr$ire a misA
terli !rin a%sen"a c3Dntli.
)7
,ama era o fiin" primar# Ei$e Urmu**er( cum i spuneam eu mai
trziu, fcnd uz de un cuvnt nem"esc ce mi se prea c i-ar cuprinde
chipul i prin care o proiectam n arhaic# !r mult coal, cu
instincte materne i feminine preistorice# *reistorice n sensul
deplint"ii vitale, grele, masive# (u avea ,ama cunotin"e folclorice
deosebit de bogate, dar ea tria aievea ntr-o lume croit pe msura
celei folclorice# E;isten" ncadrat n zarea magiei, ea se sim"ea cu
toat fptura ei vibrnd ntr-o lume strbtut de puteri misterioase,
dar nu se abandona niciodat visrii# !iin" impersonal, fr gnd
ntors asupra ei nsi, stpnit numai de sacrul egoism al familiei,
,ama era substan"a activ n 0urul creia luau nf"iare palpabil
toate rnduielile vie"ii noastre# Asta o tiam cel pu"in noi A copiii# )n
tinere"e fusese o femeie frumoas, de-o frumuse"e ce nu avea deloc
contiin" de sine# 't m privete, nu-mi aduc aminte de ea dect ca
de-o femeie mai n vrst, cu micri apsate, ca de-o artare adus
pu"in din spate, cu prul crunt, aproape ireal de alb i ochii mari de
basm# Avea n sngele ei o ascenden" macedonean# $trmoii ei, din
familia ,oga, ce a dat neamului mul"i preo"i i un episcop, veniser n
Ardeal din ,acedonia, pe la sfritul secolului al7B))-lea, dup repri-
marea de ctre turci a unei rscoale i dup arderea acelei ,oscopole,
cetate balcanic de strlucit faim, ce ntre"inea impuntoare legturi
de comer" i de cultur cu Bene"ia#
9IC IONAR
Concepte operaionale
8e"orialis'ic! A /en de
scriere care !res!ne FconsemA
narea retros!ecti3$ a nor .m!reEr$ri
#i e3enimenteG tr$ite de ator sa la
care acesta a 1ost martor.
Ficu$e *i reali'a'e A Te:tl li
Lcian <la/a a!ar"ine realit$"ii o%iecA
ti3e- relatDnd e3enimente care sAa
!etrect .n realitate. Fiin"ele la care
1ace trimitere <la/a a a3t o e:isten"$
real$- ce !oate 1i 3eri1icat$ c docA
mente- determinat$ cronolo/ic. 9e
aceea ele snt !ersoane #i n !erso A
naEe. Tot#i !re0entarea n este strict
o%iecti3$- a!ar elemente ale lim%aEli
care s%iecti3i0ea0$ te:tl #i a darl
de a emo"iona cititorl. Unele e3eniA
mente snt ast1el e0oca'e1 n rela'a'e9
fabulos, ad"& / fantastic, ireal,
dep#ind ima!ina%ia ec>ivoc,
ad"& / care se poate interpreta n
mai multe feluri, cu mai multe
n%elesuri, ami!uu
embrionar, ad"& / la
nceputul e;isten%eiB
n !ermene canicular,
ad"& / do!oritor, torid,
foarte cald
zlot, s& m& / unitate monetar# a
$olonieiB moned# de ar!int care
a circulat n secolul al KlK/lea
n %#rile din :uropa central# i
estic# mayin de ml#tit main#
de atere a cerealelor n vederea
ale!erii oului fumuri, s& n& / n
te;t cu sensul de case, familii
cuprins, ad"& / n te;t cu sensul
de ncon0urat, preocupat
magie, ad"& / procedeuJ
procedee de invocare a for%elor
supranaturaleB fascina%ie,
farmec
baroc, ad"& / cu referire la stil
artisticB stil caracteri6at prin
cultivarea formelor !randioase,
prin liertatea formelor i
o!#%ia ar>itectural#B n te;t cu
sensul de bogat, nflorit
corn al belyugului
<aunden%ei= / simol al
aunden%ei, repre6entat printr/
un vas n form# de corn, umplut
cu fructe i flori
megiey, s& m& / vecin
Hra!mentele selectate din volum pre6int# secven%e ale vie%ii
de familie, dar i ale do5ndirii contiin%ei de sine de c#tre
poet, momentul lu#rii n st#p5nire a @lo!osuluiA& Fniversul
familiei este alc#tuit din tat#, mam#, surori, din !r#dina i
casa p#rinteasc# cu ceasul de la Miena i cu moila vec>e&
%+PL!$A$%A
T%+T"L"I
1& $reci6ea6# succint, c>iar i su form# de titlu, care este aspectul
evocat n fiecare dintre cele trei fra!mente&
2& Ceea ce este semnificativ pentru tema familiei o constituie
pre6en%a tat#lui i a mamei& 8ama, dei cu mai pu%in# carte
dec5t tat#l, este centrul familiei& :;tra!e din te;t c5te dou# con
struc%ii care %i se par a fi semnificative n privin%a portretului pe
care autorul l face at5t tat#lui, c5t i mamei&
3& :;prim#/%i opinia cu privire la faptul c# Gucian *la!a scrie cu
ma"uscul# numele tat#lui i al mamei&
Qnceputurile mele stau sub semnul unei fabuloase absen"e a cuvn-
tului
1& :;plic# n ce consfofabuloasa absen"a a cuvntului a copilului *la!a&
2& Cdentific# cele dou# motive prin care *la!a e;plic# faptul c#
p5n# la patru ani el nu rostise nici m#car un cuv5nt& Zi se pare
acest fapt real sau este o @inven%ieA a maturului *la!a7
:;prim#/%i opiniaR
3& Care cre6i c# este semnifica%ia pre6ent#rii scenei pierderii @6lotuluiA7
Casa printeasc
1. Cdentific# cel pu%in patru elemente care alc#tuiesc @taloulA
casei p#rinteti&
2& 3ecitete fra!mentul care pre6int# odaia dinspre uli", i
descrie/o oral, preci65nd rolul acesteia n via%a familiei *la!a&
Cunoti situa%ii similare7 Comentea6#R
Chipul tatlui
1& Cdentific#, n scris, care erau cele dou# laturi ale personalit#%ii
tat#lui autorului& Holosete te;tul pentru a motivaR
2& Cum se e;prima pasiunea pentru carte a tat#lui autorului7
Figura mamei
1& 8otivea6# afirma%ia autorului c# ,ama era o fiin" primar#
:;tra!e din te;t cuvintele sau construc%iile "ustificatoare&
2& Clarifica%i, prin discu%ii cu profesorul, o alt# afirma%ie a autoru/
lui despre mam# pe care o definete ca fiind e;isten" ncadrat
n zarea magiei# C#uta%i la @?ic%ionar e;plicativA sensul cuv5n/
tului @ma!ieA&
3& 2e;tul pare c# are doar scopul de a relata evenimente reale
despre familia scriitorului, via%a satului sau despre el nsui& Cu
toate acestea n te;t apar i cuvinte, construc%ii precum: fabu-
loasa absen", tceri ini"iale, nfiin"area graiului, lume strb-
tut de puteri misterioase etc&
Ce efect are asupra cititorului folosirea unor asemenea con/
struc%ii7 ?iscuta%i, oral, despre pre6en%a n te;t a acestora&
4& :;plic# rolul stilistic al utili6#rii frecvente a imperfectului n
fra!mentele date&
*I#C!L! *% T%+T
1& ?ialo!a%i despre rolul preo%ilor n via%a colectivit#%ilor& Aduce%i e;emple concrete din via%a de 6i cu
6i sau din literatur#&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& ?iscuta%i asupra unei posiile compara%ii ntre mama lui Gucian *la!a i mama altui scriitor al li/
teraturii rom5ne& Staili%i una/dou# asem#n#ri i deoseiri ntre persona"e, dar i ntre cele dou#
familii&
2& ?escrie ntr/un te;t de minimum 1+ r5nduri interiorul unei camere& <$oate fi i propria camer#& Cn
acest ca6 d# compunerii un caracter evocator&=
FAMILIA
TEXTE AUXILIARE
1. Mesele n familie
a. Cina
't ieeau din iarn i pn aproape de sfntul (icolaie,
,orome"ii mncau n tind la o mas 0oas i rotund, aeza"i n
0urul ei pe nite scaune ct palma# !r s se tie cnd, copiii se
aezaser cu vremea unul lng altul, dup fire i neam# 'ei trei
fra"i vitregi, *araschiv, (il iAchim, stteau spre partea din afar
a tindei, ca i cnd ar fi fost gata n orice clip s se scoale de la
mas i s plece afar# De cealalt parte a mesei, lng vatr,
0umtate ntoars spre strchinile i oalele cu mncare de pe foc,
sttea ntotdeauna 'atrina ,oromete, mama vitreg a celor trei
fra"i, iar lng ea i avea pe ai ei, pe (iculae, pe )linca i pe %ita,
copii fcu"i cu ,oromete# Dar 'atrina fusese i ea mritat nainte
de a-l lua pe ,oromete+ brbatul acesta i murise n timpul
rzboiului, dar nu pe front, fiindc nu mplinise nc anii ca s fie
luat militar, ci acas de ap la plmni& i lsase o fat 5pe care
'atrina o nscuse dup moartea lui6 i cnd plec din casa
socrilor n-o lu cu ea, o ls btrnului (fliu, b"ului, cum i
spuneau cu to"ii, cu care ns 'atrina nu se avea bine#
,oromete sttea parc deasupra tuturor# /ocul lui era pragul
celei de-a doua odi, de pe care el stpnea cu privirea pe fiecare#
%o"i ceilal"i stteau umr lng umr, nghesui"i, masa fiind prea
mic# ,oromete n-o mai schimbase de pe vremea primei cstorii,
dei numrul copiilor crescuse# El edea bine pe pragul lui, putea
s se mite n voie i dealtfel nimnui nu-i trecuse prin cap c ar fi
bine s se schimbe masa aceea 0oas i plin de arsurile de la
tigaie#
*araschiv, (il i Achim nu erau din firea lor nite copii tcu"i,
moi ori lipsi"i de veselie# %otui, ca totdeauna, ei se aezar la
mas absen"i, uitndu-se n gol, oftnd, parc ar fi trebuit nu s
mnnce, ci s ridice pietre de moar# ,oromete se aez i el pe
prag, fcnd n acelai timp cteva cruci repezi i nchiznd o
clip, evlavios, ochii# (iculae, care nu avea scaun, se aez
turcete pe pmnt#
<8arin $reda, ,orome"ii, I)
b. Prnzul de duminic
)n anii copilriei mele, prnzul de duminic reprezenta, n pers-
pectiva prin"ilor mei 5mai ales a mamei6, valoarea fundamental
a familiei# ntr-adevr, prnzul de duminic era nu un ritual, ci o
valoare n sine, e;primnd obiectivitatea esen"ei familiei ntr-un
moment i ntruparea simultan a trei scopuri+ unitatea, continui/
tatea i delimitarea&
<e;tras din revista Di)ema)
%+%$CI II
1& :;plic# n ce const# componen%a familiei 8orome%ilor&
2& Cdentific# secven%a care descrie locul unde sade 8oromete&
3& ?ialo!a%i, n clas#, despre rela%iile dintre memrii familiei
8orome%ilor, aa cum re6ult# din te;tul de mai sus&
4& Staili%i o le!#tur# ntre ima!inea familiei descrise de 8arin
$reda i cele trei cuvinte care definesc esen%a familiei n fra!/
mentul din revista Di)ema/ ?iscuta%i pe mar!inea acestei teme&
)& Scrie un te;t de minimum 1+ r5nduri despre una dintre cele dou#
teme ale te;telor de mai sus / @cinaA i @pr5n6ul de duminic#A&
2. Conflicte ntre genera(ii. Mentalit(i. Chipul tatlui
a# ,oromete se aez pe piatra alb de hotar i i lu capul n
mini# Era cu desvrire singur# Dac n-ar fi fost miritea locurilor
sau urmele de cru"e, uscate adnc n pmntul drumului, care ar-
tau c pe aici au fost oameni, s-ar fi zis c porumburile au crescut
singure, c au fost prsite, c nimeni n-o s mai calce pe-aici i c
doar el a rmas ca un martor al lumii ciudate care a pierit#
,oromete era ns departe de a fi rupt de lume i venise aici
tocmai c se sim"ea ngropat n ea pn la gt i vroia s scape,
n"elegea c se uneltise mpotriva lui i el nu tiuse - timpul pe
care-l crezuse rbdtor i lumea pe care o crezuse prieten i plin
de daruri ascunseser de fapt o capcan 5flfirea nceat a
amenin"rilor, ntinderea lor de-a lungul anilor i de aici, credin"a
n frmi"area i disperarea lor6 - iar lumea, trind n orbire i
nepsare, i slbticise copiii i i asmu"ise mpotriva lui#
$ttea pe piatra de hotar cu capul n mini i ncerca s dea de
curgerea pn mai ieri a gndirii sale linitite, ndr0it i hotrt
s nu cru"e nimic pentru a o regsi, sim"ind c nstrinarea de ea
ar aduce ntunericul i c moartea n-ar fi mai rea dect att# 'um
s trieti dac nu eti linitit- (u se ntmplase nimic att de
cumplit nct s nu fie repus totul sub lumina vie a min"ii# (u
cumva timpul era undeva acelai- (u cumva trecerea lui era egal
i dac o dat te ocrotea frmi"nd prime0dia, cnd te credeai
scpat "i distrugea de asemenea speran"ele cldite peste legea lui-
(u cumva copiii de aceea sunt copii, ca s nu-i n"eleag prin"ii,
fr ca mai nti s se rtceasc, i de aceea printele e printe,
ca s-i ierte i s sufere pentru ei- KDar i-am iertat mereu M, gndi
deodat ,oromete i gndirea aceasta reveni i nu mai fu urmat
de alta, i/am iertat mereu, i/am iertat mereu, i rmase cu ea n cap
pn ce i lu seama i o stinse#
Dup care nu mai fu nimic, se auzea numai fonetul porumbu-
lui, vntul uor care venea dinspre miaznoapte sporind parc i
mai mult tcerea omului i a pmntului# Un iepure iei la marginea
unui lot i i agit cteva clipe urechile, dup care trecu drumul i
pieri n porumbul cellalt# ncepuser s scr"ie greierii#
KAm fcut tot ce trebuia, relu ,oromete cu sfor"are, le-am dat
tot ce era, la to"i, fiecruia ce-a vrut###'e mai trebuia s fac i n-am
fcut- ce mai era de fcut i m-am dat la o parte i n-am avut
gri0- ,i-au spus ei mie ceva i nu le-am dat- A cerut cineva ceva
de la mine i eu am spus nu- $-au luat dup lume, nu s-au luat
dup mine? i dac lumea e aa cum zic ei i nu e aa cum zic eu,
ce mai rmne de fcut-? (-au dect s se scufunde? nti lumea
i pe urm i ei cu ea# M
i aceast gndire sumbr i trufa l ridic pe ,oromete n
picioare, pregtit parc s fac fa" unei asemenea prbuiri#
$e apropia seara# 'mpia i lsa n 0os, nesim"it, pleoapa
uria# /a rsrit era ntuneric, se vedeau urcnd nori de ploaie#
'nd, ntr-un trziu, se uit n 0urul su i duse mna la frunte,
se cltin cteva clipe, apoi i reveni i porni ncet s se ntoarc
acas#
<8arin $reda, ,orome"ii, C=
EXERCI II
1& Care este tema asupra c#reia monolo!>ea6# 8oromete n acest
te;t7
2& n monolo!ul lui 8oromete apare urm#toarea intero!a%ie
retoric#: (u cumva copiii de aceea sunt copii, ca s nu-i n"e
leag prin"ii, fr ca mai nti s se rtceasc, i de aceea
printele e printe, ca s-i ierte i s sufere pentru ei-
$ornind de la fra!mentul de mai sus, or!ani6a%i n clas# o dis
cu%ie pe mar!inea conflictului ntre !enera%ii&
b. PERSONA1ELE
S$C3ACN:, func%ionar la $refectur#& : un persona" compus din:
familie, slu"# i cumsec#denie& Spre cinci6eci de ani i mai ine&
?ACCA, so%ia lui& Cam de aceeai v5rst#& Conservat# ns# foarte
ine& Hoarte voluntar#, foarte activ# i foarte supus# mamei sale&
CNC3CACNCZA, soacra lui Spirac>e&
SA38CS:I:2FQA, fiica lui Spirac>e, supranumit# i @prin%esa
familieiA& ?ou#6eci i doi de ani&
I:NA, fiica lui Spirac>e din prima c#s#torie& c>ioap# i talentat#
la pictur#&
23ACAN, #iatul cel mare al lui Spirac>e& A a"uns s# str5n!#, p5n#
la dou#6eci de ani, trei clase de liceu&
?:C:*AG, #iatul cel mic al lui Spirac>e& ?oispre6ece ani&
$:23: ?CNF, func%ionar la pota local#& $repar# @dreptulA n par/
ticular& Are dou#6eci i patru de ani&
S2A8A2:SCF, c#pitan de cavalerie&
3O?FG:SCF N:3C:A, licen%iat n drept, fost ma!istrat, avocat&
$reedintele or!ani6a%iei "ude%ene a partidului na%ional/socialist&
$3(C($CF, avocat, cole! de coal# cu Spirac>e&
FN M:CCN, ca to%i vecinii&
?(CCA, ca toate doicile&
( S:3MC2(A3:, ca toate servitoarele&
FN H(2(I3AH, ca to%i foto!rafii&
Ac%iunea se petrece n anul 1.32, n orice ora unde e;ist# soacre,
neveste i prefecturi&
Actul CCC, SC:NA 13
'E) D)(%^), $*)=A'RE
?ACCA <6#rindu/1=: 'e-ai fcut, nemernicule- 'e-ai fcut- 'e ne-
ai fcut-
S$C3ACN: <i privete pe to%i, la r5nd& 2o%i sunt
ostili& Numai Iena nu este=: 'e s fac- Pi-am
fcut gustul i am "inut un discurs### i nu aa, fite-
cui# /a peste o mie de alegtori### Ah? 'e s spui-
E admirabil s te vezi ascultat de o mul"ime att
de impuntoare### s-"i dai seama c vorbele tale
ptrund dintr-o dat n attea urechi, n at"ia
creieri### i poate, n attea inimi###
CNC3CACNCZA <vorete ea, fiindc# ?acia nu
mai are !las=: , mir c nu s-au tvlit pe 0os de
rs#
S$C3ACN:: De ce s se tvleasc- *entru c
le-am vorbit sincer### cinstit### omenete-###
?ACCA <e;plodea6#=: (u pentru asta# *entru c
ai fost ridicol### pentru c ai fcut ceea ce nimeni,
nici un candidat de pe lume, n-a ndrznit s fac
pn acuma#
S$C3ACN:: Adic s spuie adevrul- $ le cear
s nu fie votat-
?ACCA: !ii pe pace### (ici n-au s te voteze### te-ai
ters pe bot de deput"ie### S$C3ACN:: Asta i
vreau### ?ACCA: Atunci, pentru ce-am fcut tot
ce-am fcut- *entru ce m-am chinuit i m-am
luptat att- S$C3ACN:: %e-ai luptat tu- ?ACCA:
'a o leoaic### (umai s te vd odat ieit din
rndul anonimilor### s te vd odat### cineva###
S$C3ACN:: Dar ce, aa cum sunt eu, sunt
nimeni-
CNC3CACNCZA <un !est de pa!u#=: Sa eti, n-ai
mai fi fost s flit###
?ACCA: i iat rezultatul sfor"rilor mele### ai
stricat ntr-o clip, cu o prostie, cu o nebunie### tot
ceea ce noi ceilal"i cldisem### de atta timp### cu
atta trud###
CNC3CACNCZA: i cu atta cheltuial?
S$C3ACN: <>ol5nd oc>ii=: 'heltuial ca s
a0ung eu deputat- (u-n"eleg### ?ACCA: (u-
n"elegi fiindc nu mai eti n toate min"ile### tu nu
vezi- 'u un gest nesocotit ai distrus attea planuri,
attea speran"e, attea visuri### S$C3ACN:
<ncruntat oarecum=: Ale cui visuri, ale cui
speran"e, ale cui planuri, m rog- <!est al
m5inilor ca i cum ar ntrea cu ele= ?ACCA: Ale
mele### ale lor### ale noastre### <!esturi succesive=
S$C3ACN:: Da### dar am i eu planurile mele,
visurile mele, speran"ele mele? mi pare ru c nu se
potrivesc cu ale voastre### Am fi fost att de ferici"i###
?ACCA: tiu eu visurile tale### /e cunosc### tiu c
vrei s rmi aici, n provincie### s cretem pui de
gin### s-avem stupi de albine i cote"e de porum-
bei### S$C3ACN:: i ce, n-ar fi bine- 'e poate fi
mai
frumos i mai bun n via" dect o familie unit###
cu o soacr, cu copii, cu gineri i cu nepo"i### trind
ntr-un col" de lume numai cu bucuriile ei mici, aa
cum sunt ele, fr s rvneasc lucruri care n-ar
face dect s-o zbuciume i s-o frmi"eze### Eu aa
0udec### !amilia i linitea n cas sunt cele mai
bune lucruri pe care le-a dat Dumnezeu pe
pmnt### i numai pentru gndul sta### m-am lup-
tat cu voi i sunt fericit c v-am biruit### <Ci
privete= Uite, v vd pe to"i la un loc, strni n
0urul meu### A trebuit s fac multe pentru ca s v-
adun### Dar s ti"i c de azi nainte### nu v mai
las s v risipi"i### Breau s mor cu voi to"i n 0urul
cptiului i s dea Dumnezeu s fi"i ct mai
mul"i i din ce n ce mai mici? <Cu !estul m5n!5ie
capetele ima!inare de nepo%i n re!resie aritmeti/
c#&= Dac v-am suprat pentru ca s-mi ating
scopul### s m ierta"i?### %u, mai ales, Dacio### i
tu, .eno### *e voi dou v-am mhnit mai mult### *e
tine 5.enei6 pentru c te-am lsat s suferi pentru
o vin care nu era a ta### i pe tine fiindc "i-am dat
emo"ii cu testamentul### <$rivete pe ?acia&=
?ACCA: 'um- tii i de testament-### S$C3ACN:
<formidail=: Eu l-am falsificat### Eu### Eu# ##(uca
s-"i fac "ie un ru### ci ca s-mi pot aduce copilul i
nepotul n cas fr certuri, n linite, cum mi place
mie### tiam c, odat aici, lucrurile se vor aran0a
singure### *entru c sngele ap nu se face, orict s-
ar grmdi n inimi i le-ar face s se urasc ntre
ele### ntr-un moment oarecare### i voi s m ierta"i
<tuturor= c n-am vrut s fiu deputat### nu e o
meserie potrivit pentru un om ca mine###
CNC3CACNCZA: , $piric? %u ai fi fost bun de
apostol### m?
S$C3ACN:: , flatezi### mam-soacr### i este
pentru prima dat, de cnd ne cunoatem### <Cntr#
Nercea&=
SC:NA 14
A'E)A), (E='EA
N:3C:A <intr5nd n !oan#&&& : vesel, e;uerant,
aler!5nd spre Spirac>e=: (ene $pirache, nene
$pirache### D-mi voie s te pup### Ai fost pirami-
dal### <CC pup#&= *iramidal### )mediat dup discurs
te-am cutat s te felicit i nu te-am gsit###
Disprusei? Am aflat c eti aici i am venit ntr-o
fug### Ai fost e;traordinar### )erta"i-m, v rog, c
nu v-am dat nici bun ziua### dar sunt emo"ionat###
<C#tre to%i:= ,ai rar am vzut un att de grandios
debut politic### Atta fine"### atta tact###
<Spirac>e e pur i simplu t5mpit&= $ spui drept, nu
m ateptam la atta din partea unui debutant###
tiam c eti un om de mare valoare, dar, mr-
turisesc, nu tiam c eti n acelai timp i un
geniu politic n stare latent### $ trieti, nene $pirache### <l pup#
iar&= $ ne trieti### $ v triasc###
?ACCA <care, ca i ntrea!a familie, n/a tiut dac# Nercea vorete
serios, sau i ate "oc de Spirac>e=: 'rezi c discursul lui $pirache
a fost, ntr-adevr, la nl"imea ateptrilor- N:3C:A: /e-a
depit, stimat doamn### Discursul maestrului $pirache### a fost
pur i simplu Ko loviturM, o bomb czut n tabra duman
tocmai la momentul oportun, pentru c, cu tot optimismul meu,
trebuie s recunosc c succesul nostru n alegeri era aproape
compromis### =ezultatele din 0ude" erau dezastruoase### )n schimb,
oraul mergea i mai prost### aa c pn adineauri### socoteam
lupta pierdut, eecul definitiv### i iat c salvarea nostr a venit
tocmai de unde ne ateptam mai pu"in# CNC3CACNCZA: De la
$pirache###
N:3C:A: E;act?### De la $pirache###:Discursul pe care l-a rostit
adineauri a avut darul s creeze un curent nemaipomenit###
Alegtorii au pornit la vot n delir i, n acest moment, ultimele
buletine cad n urne, n favoarea noastr### succesul este asigurat###
*artidul nostru e victorios, i nenea $pirache### e ales###
CNC3CACNCZA: 3ecele meu de cup, sracul### bucurie la zi mare,
de la crai de ghind### <Arat# spre Spirac>e=: El### $pirache al nos-
tru, sracul?###
?ACCA: Sine### dar eu nu pricep, domnule =dulescu, cum un dis-
curs prin care oratorul cere alegtorilor s nu-l voteze a putut avea
un efect absolut contrariu###
N:3C:A: %ocmai aici a fost marea art a lui nenea $pirache, sti-
mat doamn### 'ernd alegtorilor s nu-l voteze### spunndu-le
c nu merit s fie deputat### le-a cptat ncrederea+ K)at un om
sincer?M, i-au zis, i curentul s-a format imediat### )n noutatea aces-
tui discurs### st marea inspira"ie a oratorului### Adevra"ii oameni
politici au momente de-astea### de inspira"ie subit### Dac
(apoleon n-avea inspira"ie s puie de-a-ndratelea tunurile la
asediul de la %oulon, istoria !ran"ei ar fi rmas pe loc, i poate
regele /udovic al 7B)-lea ar fi domnit i azi??? <$rivindu/1 pe
Spirac>e n admira%ie=: 'u asemenea talent, nene $pirache, mergi
sigur pe banca ministerial### ascult-m pe mine, care sunt geam-
ba de minitri?###
S$C3ACN:: )"i mul"umesc, domnule =dulescu### i pentru c azi
petrec o zi mare din via"a mea### "i fac o fgduial solemn### n
ziua n care oi a0unge i ministru, m spnzur cu cureaua de la pan-
taloni de cuiul lmpii de la *reziden"ia de 'onsiliu### <35sete=
<2udor 8uatescu, Ti*a$ic "a)s)
EXERCI II
1& $ornind de la fra!mentul de mai "os din comedia Ti*a$ic "a)s de
2udor 8uatescu discuta%i despre:
/ tema fra!mentuluiB
/ persona"ele pre6enteB
/ ima!inea tat#lui, aa cum apare ea din ceea ce Spirac>e spune
despre sine ca i din afirma%iile celorlalte persona"e&
2& :;tra!e fra!mentul, n care Spirac>e descrie ima!inea unei
familii fericite& :;prima%i/v#, oral, opinia despre aceast# ima!ine&
3. Familia n texte nonfic(ionale
a. Familia n C#du) 3ami)iei
Art 1. )n =omnia statul ocrotete cstoria i familia& el spri0in, prin msuri economice i sociale,
dezvoltarea i consolidarea familiei#
$tatul apr interesele mamei copilului i manifest gri0 deosebit pentru creterea i educarea
tinerei genera"ii#
!amilia are la baz cstoria liber consim"it ntre so"i#
)n rela"iile dintre so"i, precum i n e;erci"iul drepturilor fa" de copii, brbatul i femeia au
drepturi egale#
Drepturile printeti se e;ercit numai n interesul copiilor# Art. 2& =ela"iile de familie se bazeaz
pe prietenie i afec"iune reciproc ntre membrii ei, care sunt datori s-i acorde unul altuia spri0in
moral i material#
Art. 4& Srbatul se poate cstori numai dac a mplinit vrsta de optsprezece ani, iar femeia numai
dac a mplinit aisprezece ani# 'u toate acestea, prin motive temeinice, se poate ncuviin"a cstoria
femeii care a mplinit cincisprezece ani# ncuviin"area se poate da de 'omitetul e;ecutiv al 'onsiliului
popular al municipiului Sucureti sau al 0ude"ului n cuprinsul cruia i are domiciliul femeia i
numai n temeiul unui aviz dat de un medic oficial#
b. Cugetri despre familie:
1& (umai copiii care-i respect prin"ii sunt cu adevrat demni s fie luda"i# 9/auda magna natis
obse_ui parentibus#6 <$>aedrus, Fabu)e)
2& (u ne-a stat nou n putin" s ne alegem prin"ii# 9(onfuit in nostra potestate _uos sortiremur
parentes#6 <Seneca, De bre"i0*a*e "i*ae)
3& Este impresionant gri0a prin"ilor fa" de copii# 9$agas paren-tum est cura#6 <Seneca, Hi++#);*us)
4& ,erit s fie critica"i prin"ii care nu vor ca fiii lor s fie a0uta"i printr-o educa"ie sever#
9*arentes obiurgatione digni sunt, _ui nolunt liberos suos severa lege perficere#6 <$etronius,
Sa*;ric#$)
)& %oate famiile seamn una cu alta, dar fiecare familie nefericit este nefericit n felul ei# <Gev
2olstoi, A$$a Dare$i$a)
,& 'opiii ncep prin a-i adora prin"ii, dup o vreme i 0udec i sfresc prin a-i ierta# <(scar Vilde,
P#r*re*u) )ui D#ria$ ra;)
EVALUARE SUMATIV
1& 3evede%i, prin discu%ii n clas# i cu ar!umente din te;tele studiate, sensul urm#torilor termeniJ concepte
opera%ionale: fic(iune, imagina(ie, inven(ie, realitate, adevr.
2& 3eali6a%i, prin discu%ii n clas#, punctele de referin%# ale unui eseu structurat cu una dintre urm#toarele
teme:
/ idei i atitudini n construirea ima!inii familieiJ a unui persona" n te;tele studiateB
/ un motiv literarJ motive literare n te;tele care au ca tem# @HamiliaAB
/ compara%ie privind rela%ia p#rin%iJ copii n te;tele studiate&
<CENE DIN VIAA DE IERI l DE A?I
Moto4 Ah/ a fost o pl!cere ce va r!mne neuitat!...
5I.L Cara/iale8
FICIUNEA LITERAR Ciocoii 0ec7i *i
$oi de Nicolae Filimon
Lim%$ #i comnicare
E:!rimarea oral$ 5Monolo/l8
Reausul do"i$ical de I. L. Cara/iale
Lim%$ #i comnicare
E:!rimarea oral$ 59ialo/l8
TE%TE AU%ILIARE Car'ea $u$:ii de
Heor/e C$linesc
FICIUNE l REALITATE
A"i$'iri di$ ,iua a *a'ea 4 de 0orb! cu doa"$a
?oe Ca$'acu,i$o # inter3i reali0at de Tita C7i!er 5te:te Ernalistice4 inter3il8
TE%TE AU%ILIARE
De la )oia$a aului la <@a'e )ar@ de Lara Vi#an 5te:te Ernalistice4 articoll8
LITERATUR l ALTE ARTE- Li'era'ur! *i ci$e"a'o.ra+ie
D4ale car$a0alului1 comedie de I. L. Cara/iale
DAale car$a0alului1 1ilm .n re/ia H7eor/7e Na/7i

=C&2& D32 >3A?A D& 3&@3 l D& AA3
1& Scrie pe caiet primele dou# cuvinte care %i vin n minte atunci
c5nd te !5ndeti la timpul t#u lierB compar# cuvintele scrise de
tine cu acelea scrise de cole!ul de anc# i ncerca%i s# tra!e%i o
conclu6ie despre diferen%aJ asem#narea dintre ceea ce ai !5ndit
tu i ce a !5ndit el&
2& Cma!inea6#/%i i descrie oral, n fa%a cole!ilor, un loc i modul
cel mai pl#cut n care ai dori s#/%i petreci acolo timpul lier
<poate fi un loc real ori dintr/o carte sau dintr/un film etc=&
3& ?iscuta%i pe !rupe de 4 / ) cole!i, folosind ar!umente din e;perien%a
personal# sau pornind de la c#r%i citite ori de la filme v#6ute, dac#
timpul lier ar putea fi petrecut azi mai pl#cut dec5t ieri#
#icolae ,ilimon 5@'@2 A @'(,8-
!ro0ator #i !%licist. Ator de
cronici teatrale #i m0icale #i al ni
memorial de c$l$torie- E/cursiu$i
&$ =er"a$ia "eridio$al!9 8e4
"orii ar'is'ice1 is'orice *i cri'ice
5@'(+8. 9e%tea0$ literar .n anl
@'(@- c n3elele 8a'eo Ciria$i
i <lu>$icarii 5de3enit$ Ne$oro4
cirile u$ui slu>$icar sau
=e$'ilo"ii de "a7ala)9 Tot .n @'(@
3a !%lica #i Friedric7 <'aas sau
a'e$'a'ul de la <c7o$bru$$9
$las5ndu/i ac%iunea pe fundalul unei perioade istorice
precis conturate, circa 1-14 / 1-3+, romanul 'iocoii vechi
i noi aduce n prim plan un tip uman care va face o lun!#
carier# n literatura rom5n#, cel al parvenitului, repre6entat
de persona"e precum ?inu $#turic# sau Andronac>e 2u6luc&
:ste un roman de moravuri n care fic%iunea se mpletete cu
realitatea, autorul ncerc5nd s# reconstituie ultimii ani ai
domniilor fanariote, din Zara 3om5neasc#& Fn e;emplu n
acest sens este i capitolul al KM/lea, $cene din via"a social#
CC(C(CC M:CNC C N(C
Capitolul KM&
Sce$e di$ "ia*a s#cia)2
de Nicolae Hilimon
3ilele cele mai frumoase ale toamnei din anul CNCL i luaser
zborul, mpreun cu plcerile ce procur ele locuitorilor =omniei#
)arna se artase cam de timpuriu i vntul de la miaz-noapte
ncepuse din vreme a sufla cu trie acea rceal care amor"ete
natura, despoaie arborii i acoper "arinele i oraele cu vlul
ntristrei i al monotoniei#
2raul Sucureti, att de zgomotos i de capricios n zilele
noastre, nu era tot astfel n zilele lui 'aragea#
/ocuitorii si din clasa de mi0loc, deprini de mult timp cu via"a
oriental cea plin de lene i poezie, vara se adunau la grdinile
Sreslea, Sarblat, 'imigiu i .iafer# Acolo fiecare isnafsau cap
de familie i ntindeau masa i, mpreun cu casnicii i amicii,
beau i mncau& apoi ncepeau a nvrtii hora strmoeasc i
danturile cele vesele, care se deosibesc foarte pu"in de tarantela
napolitan i care plac att de mult poporului latin#
Era ns cu deosebire
curios a privi comica gravitate
cu care oamenii din popor
e;ecutau hora, dan"ul lor de
predilec"iune#
Concepte opera ionale
<crierea de 'i +ic:io$al
.a!elea0$ la elemente de realitate
tocmai !entr a da il0ia ade3$rli
celor relatate. Literatra con"ine-
.ntrAo m$sr$ mai mare ori mai
mic$- elemente din realitate4 crea"ia
literar$ este .n totalitate 1ic"ine-
"urnalul, memoriile, relat!rile de
c!l!torie !ot 1i considerate te:te de
rani!, sco!l atorilor 1iind s$
descrie cDt mai 1idel realitatea.
O!sl ficiunii, la acela#i ni3el
conce!tal- este realitatea, care
!res!ne e:isten"$ e1ecti3$-
o%iecti3$- 3eri1ica%il$.
Verosi"il A 5it. verosimile, lat.
verosimilis, Fca #i cm ar 1i adeA
3$ratG- F!osi%ilG8- termen care se
a!lic$ nei re!re0ent$ri !entr aAi
s%linia caracterl !la0i%il- credi%il.
*rovocarea la dan" venea mai totdeauna din partea tinerilor&
btrnii stteau rsturna"i pe iarba verde, sub umbra cea deas a
copacilor, i fumau& dar cu ncetul o atrac"iune nenvins se
transmitea n inima oamenilor de orice vrst+ 0ocul tinerimei, ca
un electrism, mica pe btrnii patroni& ei se sculau de pe iarb,
scoteau biniele cele lungi, i sume"eau pulpanele de la anterie i
se aruncau cu e;alta"ie n arena dan"ului# Era comic a-i vedea cu
ce gesturi i micri se sileau a dovedi 0unilor cum c nici btrnii
nu sunt tocmai de lepdat#
)licul cu patru col"uri al marelui terzi-baa prea c reclam
prioritatea noble"ei asupra cciulei de cazaciuc a co0ocarului
sub"ire, care, la rndul ei, prea c disprea"uiete cciula cu roat
a bogasierului i calpacul de blan al armeanului ibriimgiu#
'nd trecea furia dan"ului, toat compania se punea iari pe
bere i pe mncare i, spre a da veseliei un ton de galanterie mai
mare, ei completau orgia prin feluri de glume, turnnd vin n
ilicele brba"ilor i n condurii femeilor i dndu-i unii altora s
bea, rznd i gesticulnd ca nite nebuni#
)n tot timpul acesta, lutarii nu ncetau a trage din viori i a
cnta din gur sau cntecele de amor pline de dulcea", destinate
de a produce n inima asculttorilor dor i nfocare, sau melodii de
dan", vesele i sltre"e#
*e cnd ns tinerii i btrnii de amndou se;ele se desftau
precum artarm, copiii, aduna"i n mici grupe, ndopndu-se cu
ciurechi, simi"i cu brnz, alune pr0ite i floricele de porumb i
adpndu-se mereu din doni"ele cu erbet rou i cu braga, luau i
ei parte la veselia obteasc# Sie"ii azvrleau cu mingea i cu
aricele, iar fetele cele mici se 0ucau d-a ascunselea sau d-a baba-
oarba, alergnd ca nite cprioare prin iarba cea verde i moale,
spre a prinde fluturi sau a culege flori#
'tre sear, toate aceste grupe nveselite, brba"i i femei, dup
ce i netezeau giubelele i trmiteau pe slugi nainte cu ploscile i
cu blidele de mncare, plecau pe la casele lor mpr"i"i n cete,
dup isnafuri sau meserii#
Aa trecea timul n srbtorile verei& dar cnd venea epoca cea
monoton a iernei, to"i aceti oameni stau nchii prin case, i
serile cele lungi se petreceau n tcere& abia dac uneori se adunau
mai mul"i la un loc spre a povesti ce se ntmpla n cercul restns
al mahalalei, sau spre a 0uca ntre ei con"in, mariaul i curelua#
Atunci ns, ca i acum, boierii i oamenii cu averi mari se
deosebeau foarte mult de popor n petrecerile lor#
Soierii se plimbau n cleti i butci cu arcurile poleite, spre a
se deosebi de negu"tori# *odul ,ogooaiei i al %rgului de Afar
erau cele de cpetenie premblrii ale boierilor# ,esele i
petrecerile lor se fceau n familii mai multe adunate la un loc& rar
se ntmpla s mnnce pe la grdini& dar i atunci preferau
grdina lui $cufa, via Srncoveanului din Dealul $pirii i grdina
lui Selu, de la Bcreti, spre a nu da prile0 norodului a surprinde
vreo necuviin" a lor i a li se pierde printr-aceasta prestigiul#
Soierii cei tineri, din cauza strnselor rela"iuni ce aveau cu
fanario"ii i al"i venetici deprava"i, contractaser nc dupe atunci
o mul"ime de viciuri, contrare cu totul modelului de vie"uire a
boierilor btrni# $ania mitologic a lui beizadea '# 'aragea,
fcut n forma carului lui Apollon, i cei ase cerbi ce o trgeau,
conteul cel de postav alb blnuit cu samur de ,osca, hangerul cel
Comple teaz 9i cuno tin ele
R r!dinile Breslea, Bar$!lat!,
Cimeiu i )iafer# locri de !etre
cere a tim!li li%er- a1late .n a1ara
ora#li de atnci. Mai cnoscte
era Breslea, amintit$ #i de Anton
;ann #i de Ion H7ica- a1lat$ .n 0ona
actalli !arc loanid- )r!dina lui
)iafer, din 3ecin$tatea ;odli de
;$mDnt 5Calea ;le3nei de a0i- s!re
Facltatea de 9re!t8 #i Cimiiul,
men"ionat !rima oar$ la @BB2- .n
3remea domniei li Ale:andr
I!silanti- dar a c$ri .n1$"i#are act
al$ se datorea0$ ar7itectli !eiA
sa/ist /erman Sil7elm MaTer-
c7emat la @'*B de c$tre H7eor/7e
<i%esc !entr a alc$ti !lanl de
.n1rmse"are al ttror /r$dinilor
ora#li.
R 9i1eren"a de ran/ era marcat$-
.n e!oca 1anariot$- #i !rin dimensi
nea c#mei.
semnat cu brilianturi i gugiumanul de samur cu fundul alb al
acestui frumos principe, precum i rochilele cele nepre"uite,
alurile i feregelele domni"ei =alu ntorsese att de mult capul
0unilor boieri i cocoane nct de multe ori vindeau moii de mare
pre" ca s imiteze lu;ul i strlucirea acestor principi rspitori#
=ul poate c ar fi fost mai mic dac s-ar fi oprit aci& dar via"a
scandaloas i deprava"iunea lundpropor"iuni mari, infestar i
demoralizar pn la un mare grad societatea ntreag#
Din toate relele acestea, 0ocul de cr"i fu acela care rspndi
mai mult demoralizarea& el srcea pe boieri i func"ionari i-i
ndemna la hrpiri de tot felul#
Unul din cei mai mari desfrna"i i risipitori din acei timpi era
postelnicul Andronache %uzluz& el fura ca un tlhar de codru i
cheltuia ca un nebun# ,esele cele mai strlucite, seratele cele mai
atrgtoare, 0ocurile de cr"i cele mai drpntoare, care fceau
s treac dintr-o pung ntr-alta averea sracilor, toate acestea n
cas la dnsul se petreceau# Arghira, =ozolina i 'almuca,
*hrineele i ,essalinele de pe atunci ale Sucuretilor, erau
stpne n casa lui, ce devenise adevrat mormnt al oricrui
amor curat i statornic, a oricrii credin"e con0ugale#
)n ziua de E[ noiembrie, fanoriotul fcea n to"i anii mas mare
i ziafet n onoarea sntului Andrei, patronul su# A0uns n culmea
favoarei domneti, el voia, n anul n care am sosit cu povestirea
noastr, ca serbarea s fie ct se putea mai strlucit# 'u acest
scop, el aduse din 'onstantinopol tot ce se gsea acolo mai scump
n pete, poame i vinuri, pe care unindu-le cu delicate"ele
gastronomice ale "rei+ pstrvi, mihal"i i felurite alte mncri
fragede i gustoase, pregtise de acea zi un osp" care ar fi putut
s a""e dorin"ele chiar ale vesti"ilor notri strbuni n lcomie
/ucullus i Reliogabal#
%impul ns prea c contrariaz nadins mania de lu; i
opulen" a fanariotului, cci la E[ noiembrie sufla cu trie vntul
cel de miaznoapte, aducnd cu sine troiene de zpad deas, care
ntunecau, ziua la miaza mare, lumina soarelui& dar invita"ii
postelnicului erau oameni de aceia ce nu se sperie de fiece lucru#
Era de a0uns pentru dnii s tie c n casa amicului lor vor gsi
prile0 de a comite trei sau patru din cele apte pcate de moarte, i
aceasta i fcea s treac prin ger i zpad#
'amera pregtit pentru primire i osptare a invita"ilor era un
fel de salon ptrat, spoit cu var i n mi0locul tavanului cu un cerc
de flori arbeti, tot de var, lucrate n relief, dar fr gust, nici
miestrie# ,obilierul se compune din dou paturi cu scnduri
nfundate, acoperite cu saltele i perne, peste care erau ntinse
macaturi de ln de Srussa, cu ciucuri de Bene"ia pe margini#
/ng zidul despre grdin era un sipet mare, mbrcat cu piele de
cprioar albastr i legat cu fir alb, iar deasupra lui era un alt
sipeta mai mic, de lemn de nuc cu flori de sidef# )n mi0locul
camerei era un scaun de brad cu trei picioare, pe care erau puse
patru sfenice de tumbac, cu lumnri de seu ntr-nsele, i o
pereche mucri de alam, cu care o "iganc frumuic lua din cnd
n cnd mucul lumnrii, ca s dea mai mult lumin#
)n fine, pe la CD C4D ore turceti ncepur invita"ii a sosi# 'el
dinti care sui scara caselor lui Andronache fu hatmanul 'ostache
'rbu, 0une frumuel, dar fr spirit, depravat pn la mduva
oaselor, amic intim i prta al tuturor desfrnrilor lui beizadea
R .odul 'oooaiei i al 4rului
de Afar! A a0i- Calea Victoriei #i
Calea Mo#ilor. Se nmea poduri,
deoarece str$0ile mai im!ortante
ale <cre#tili era .nc$ !odite
c lemn- la .nce!tl secolli al
KlKAlea.
R $ei-adea C. Caraea, domnia
@alu A co!iii domnitorli loan
Cara/ea
R 6rineele i 'esalinele A MessaA
llina- so"ia .m!$ratli Cladis I-
cele%r$ !entr l$comia- cr0imea #i
des1rDl s$. Aici- c sensl de
1emei de mora3ri #oare- des1rDA
nate.
'ostache# Dup dnsul venir sptarul Dimache *ingelescu, om
ce se silea ct putea s nu demin" pronumele su, cmraul
$tamate Sirlic, clucerul )oni" ,turic, paharnicul Dimitrache
,n-lung i baronul (ichita 'alicevschi# ,ai n urm de to"i
veni i beizadeaua, ntovrit de treti-logoft )ordache 3latonit,
un om foarte cunoscut pe timpii aceia prin spiritul su satiric i
plin de originalitate# Dup ce mosafirii se aezar pe cele dou
paturi, o "iganc bine mbrcat i purtnd o scurteic mblnit,
cu gulerul rdicat n sus, se prezint naintea lor cu o# tav plin de
dulce"e de tot felul& dup dnsa venea alt "iganc "iind o tav cu
o mul"ime de phru"e cu vutc de izm i cteva farfurii cu
migdale cur"ite i cu nut pr0it# ndat apoi intr cafengiul
boierului, mbrcat cu un mintean de postav negru, cusut cu fir, dar
fr mneci spre a lsa s se vaz bra"ele sale albe prin cmaa de
borangic sub"ire i refecat cu bibiluri& mi0locul lui, zvelt i
mldios, era ncins cu un al de mtase vrgat, ale crui
e;tremit"i atrnau cu gra"ie pe oldul cel stng al piciorului&
poturii si de postav viiniu, cu turiecii de fir& imeneii cei staci0ii i
fesul cel rou cu fund de ibriim negru, aezat pe cap cu
cochetria cea minunat a fanario"ilor fceau din acel 0une
servitor un .animed care ar fi putut a""a gelozia vechilor zei din
2limpul lui 2mer# El venea cu o tav de argint n mn, pe care
erau depuse, n zarfurile lor de filigram, mai multe feligeme pline
de o cafea de Arabia spumoas i parfumat& dup dnsul intr
ciubucciul cu ciubucele de antep i de iasomie, din ale cror lulele
mplute afnat cu tutun de cel mai ales ieeau nori de un fum
mirositor# )ntrarea succesiv a acestor servitori forma o prezentare
pitoreasc& cunoscnd foarte bine regulele ierarhiei, ca slugi de
cas mare, ei se duceau mai nti la beizadea 'ostache, apoi
gradat la to"i ceilal"i, i-i mplineau datoriile cu elegan" i
e;actitate# %erminndu-se ceremonialul cafelei, mosafirii, t ca
oameni n treburi, ncepur a vorbi politic i a discuta despre
pravilile ce se pregteau pentru "ar de ctre principele 'aragea
i consilierii si& dar beizadeaua, voind s sparg acea
conversa"iune a crei seriozitate ascundea numai minciuni i
linguiri ce-l fceau s cate de urt, zise o dat+
A )a asculta"i, boieri? /a ce am venit noi oare aici- $ punem
"ara
la ornduial sau s ne veselim- /sa"i treburile "rii pe seama
tat-meu i a sfetnicilor lui i aide"i s bem i s mncm?
Apoi, ntorcndu-se ctre stpnul casei, zise+
[ Andronache, zi bie"ilor s puie masa?
[ (umaidect, mria-ta? rspunse fanariotul cu obicinuitul
su aer de n0osire# )ar pn atunci, mria-ta i domnialor cinsti"i
boieri, trece"i n odaia cealalt i v englendisi"i dup plcere#
)nvita"ii trecur n acea odaie care era mobilat cu dou sofale
turceti& pe una era o mas rotund cu picioarele scurte, pe care
erau aezate dou sfenice i mai multe prechi cr"i de 0oc& iar pe
cealalt erau table pentru 0ocul de atrange i pentru "intar#
'ei mai mul"i dintre invita"i se aezar mpre0urul mesei cu
cr"ile# Seizadeaua ns i cu hatmanul 'rbu preferar 0ocul de
atrange#
A 'e 0ucm, boieri- zise cmraul $tamate Sirlic,
manevrnd
o pereche de cr"i# !acem un otuzbir de englingea pn se va gti
masa-
R +ucullus i &lioa$al # Terentis
Varro Lclls- /eneral roman #i
Varis A3its <assians Ela/a%als
5Helio/a%als8- .m!$rat roman 5)@'
A))) d. Hr.8- 3esti"i .n antic7itate
!entr l:l e:or%itant .n care a
tr$it.
R !e la CD C(D ceasuri turceti A
do$ d!$Aamia0a.
R )animed AHanTmedes- tDn$r
!$stor 1ri/ian r$!it de Mes #i ads
.n Olim!- nde a de3enit !a7arnic
.n locl 0ei"ei He%e.
R podini lips! la poduri A 9e
!a3area #i cr$"enia !rinci!alelor
str$0i se oc!a E!itro!ia Casei
;odrilor care- !rin intermedil ni
c$minar- strDn/ea #i ta:ele neceA
sare de la localnici- .n 1nc"ie de
ln/imea 1a"adei. Adeseori .ns$
%anii aEn/ea .n %0narl
1nc"ionarilor domne#ti.
A. n timpul domniei lui Constantin
Brncoveanu, marile artere ale
oraului sunt pavate cu rin-i de
lemn, ns! n mod mai sistematic i
oarecum mai dura$il. Din cele con#
statate mai tr-iu, deducem c!
marile ;poduriE aveau la acea dat!
anuri adnci pe marini, pentru
scurerea apelor, poditi de lemn
peste anuri pentru trecerea
oamenilor i !rui pe marini, mai
ales n dreptul locurilor virane.
.rimul pod, dintre cele patru, -ise
domneti, care din ordinul dom#
nitorului s#a podit cu $rne, a fost
.odul 'oooaiei, n CFGD. Aceast!
arter! lea Curtea domneasc! a lui
Brncoveanu, din centrul oraului, cu
frumosul palat pe care l#a construit n
CFGH n satul 'oooaia, ca o
reedin! de var! sica un scurt
popas n drumul spre 4rovite.
5Heor/e ;otra- Din Bucuretiul de
ieri0
/ ,ai bine o pan"arol, arhon cmrae, rspunse Dimache
*ingelescu, sco"nd o punguli" cu mahmudele din buzunarul de
0os al antereului#
/ ti"i una, boieri- A adaog baronul 'alicevschi sco"nd cu
lene vreo trei carboan"e i cteva rublele din buzunarul 0iletcii A cu
otuzbir i cu pan"arol ne pierdem timpul n zadar& aide"i mai bine
s facem un stosior#
/ Dar ce dnnaie o mai fi aceasta, c noi n-am auzit pn
acum vorbindu-se despre asta-
/ $tosul, boieri domnia-voastr, este un 0oc foarte frumos& el n-
aduce somn 0uctorilor i ceea ce are i mai bun este c, n pu"in
timp, unu sau doi din 0uctori mtur to"i banii din punga
celorlal"i& cu pu"in chelutuial de vreme ti cu ce te alegi#
/ Sreel da zdravn 0oci
/ 1oc voinicesc? zise *ingelescu cu entuziasm# Auzi acolo, s
mo"im de somn toat noaptea pentru cteva mahmudele, dodecari
sau rubiele ctigate n otuzbir? Arhon baroane, f bine de ne
nva" i pe noi acest minunat 0oc#
/ Sucuros, boierii mei, de ce nu- $unt ns dou feluri de stos+
unul se numete curat stos i este cam greu& iar cellalt se numete
K ce cei Mi este mai lesne de nv"at#
/ K 'e ceiM? !rumos nume? Arat-ne dar cum se 0oac acest K ce
cei Mal domniii-tale?
/ Sucuros? *rivi"i boeri? zise 'alicevschi lund n mn o
preche de cr"i# Unul dintre noi face cr"ile, iar ceilal"i - ori cte
unul sau mai mul"i deodat - zic celui care face cr"ile+ KD-mi un
birlic, d-mi un zece ochi, un pop, o preoteasM sau orice alt
carte va voi# 'el care "ine cr"ile n mn ncepe a da cr"i puind
pe cea dinti celui care a cerut, iar pe cea d-a doua dinaintea sa&
i dac cartea va cdea dinaintea celui ce a cerut-o, ctig el, iar
de va cdea dinaintea celui care face cr"ile, ctig acesta#
/ $ facem acest frumos 0oc? ziser mai mul"i deodat#
Saron 'alicevschi, vznd marele entuziasm ce avea boierii
pentru acel 0oc propus de dnsul, sim"i n sine o bucurie infernal,
pe care o sugrum n inima sa, cci el vzu succesul planului su
de 0fuire asigurat printr-acest mod de prdare, necunoscut nc
acelor boieri romni i fanario"i, ce altfel erau foarte deda"i la
0efuire# /u dar ndat cr"ile n mni i ntreb+ -ncepem, boieri-
/ $ ncepem?
/ /ua"i aminte, c fac cr"ile?
-Sine, bine?
/ %ie"i, boieri?
*ingelescu tie cr"ile, apoi zise cu seme"ie+
- 'inci ochi pe zece rubiele#
'alicevschi ncepu s dea cr"ile rznd pe sub must"i i cu snge rece#
/ 2prete-te A strig *ingelescu A am ctigat, d-mi rubielele?
/ *oftim, boierul, i i numr zece rubiele#
'eilal"i boieri, vznd cu ct nlesnire se ctigau banii n acest
0oc, ncepur a 0uca i ei i att de bine le mergea 0ocul, nct unii din
ei ncepur s simt mil de bietul baron, carele pltea nencetat, cu
cel mai mare stoicism, pierderile sale# Dar aceasta era numai o
manevr a iretului muscal& cci dup cteva minute, to"i ncepur a
pierde# Agita"iunea i zgomotul acestui 0oc infernal fcu pe beizadea
'ostache i pe hatmanul s prseasc linititul 0oc al tablelor#
B. +a foarte scurt! vreme dup!
numire i sosire n Bucureti, dom#
nul 2icolae 'avroheni, v!-nd c!
str!-ile mari i mici, din ora, se
!sesc ntr#o stare mi-era$il!, nct
;pe unele ulie nu se poate o$tea
s! treac! nici c!lareE, la DI iunie
CJGF a dat ordin c!tre sp!tar i a!
s! o$lie neu!torii i locuitorii
care stau pe aceste str!-i s! le
repare dup! cum au fost f!cute,
adic! cu podine, iar n mahalale pe
unde sunt f!cute ;cu tuf! i cu paie,
s! le repare cu de acesteaE. A pava
str!-ile mahalalelor $ucuretene cu
nuiele i paie este de#a dreptul
ceva de nenchipuit pentru -ilele
noastre. Astfel de pava", prin nsei
materialele ntre$uinate, nu putea
s! dure-e i n afar! de acestea era
i ct se poate de inestetic.
5Heor/e ;otra- Di$ 2ucure*'iul de
ieri)
/ *op, pe ce am n mn? zise beizadeaua cu mndria aceea
plin de fanfaronad ce este particular beizadelelor din "ara
noastr#
Saronul ncepu a da cr"ile, fr s se preocupe ct de pu"in de
suma ce putea s aib principele n mn#
- Ai ctigat, mria-ta? e;clamar unanim, cu surpriz, to"i
0uctorii#
Seizadeaua deschise mna i gsi ntr-nsa cincizeci i trei
mahmudele, care fur pltite cu punctualitate de ctre baronul#
- ase ochi pe toat suma? zise beizadeaua#
(orocul fu i de ast-dat n partea baizadelei# Saronul l
lsase ntr-adins s ctige, ca s-l ncurce, cci la a treia carte
beizadeaua pierdu tot ce ctigase, mpreun i cu banii si#
Aceast schimbare de noroc ambi"iona i mai mult pe 'aragea#
El scoase din buzunar o pung plin cu mahmudele i dup ce bu
un pahar de mastic i fuma de cteva ori din ciubuc, zise cu
ironie+
- Arhon baroane, cte parale ai n buzunar-
-Am de a0uns mria-ta, ca s pltesc tot ce voi pierde, rspunse
rusul cu mndrie#
/ Sine?###ia s-mi dai un zece ochi pe punga asta?
/ E prea mult, mri-ta?
/ !ie dar pe 0umtate#
Saronul ctig 0umtate din ceea ce se afla n pung i la al
doilea 0oc o lu cu totul#
/ Eu m prinz c 0ocul sta are pe dracul ntr-nsul, zise
postelnicul Andronache %uzluc# Auzi acolo? $pierz eu zece mii de
lei ntr-o clipeal de ochi- i unde pui btaie de piept i de inim&
unde pui iari acel ndemn nebiruit de a tot cere pe popa i zece
ochi i a tot scoate la dodecari din pung, uitndu-te cum se duc la
dracu#
/ Sa s m ier"i, boierule& banii domniei-tale nu s-au dus la
dracu, ci n pung la mine, zise baronul#
/ %ot atta face, arhon baroane, zise beizadeaua cu ironie#
/ Aa, aa? adug hatmanul 'rbu, cu un rs nghesuit i
prostatic, ca s lingueasc pe beizadeaua#
/ 't ai pierdut, cocoane Andronache- ntreb treti-logoft
)ordache 3latonitul, sculndu-se dup sofaua unde seduse
nemicat tot timpul ct "inuse 0ocul#
/ Breo zece mii de lei? rspunse fanariotul cu nepsare#
/ *u"in, foarte pu"in# $ triasc isnafurile i srcimea? (-ai
dect s sco"i o cerctur n "ar sau s dai cteva volnicii de furat
pe la ho"i i banii acetia vor veni la loc nzecit?###
/ Sravo, 3latonitule, bravo? e;clam beizadeaua btnd din
palme i rznd ca un nebun#
/ Dar bine, mria-ta, suferi s fiu bat0ocorit de acest nemernic
chiar naintea mriei-tale- zise postelnicul rnit la biata cinste#
/ De ce te superi, Andronache- (u vezi c el glumete-
/ Dar domnia-ta, boier *ingelescu, ct ai pierdut- ntreb
iari 3latonitul#
/ Breo trei mii de lei#
/ A zecea parte din pre"ul cu care "i vinzi obicinuit iscliturile
ce pui pe anaforalele veli"ilor boieri& nu te ntrista de aceast
pierdere, cci din mila lui Dumnezeu pricinile se nmul"esc din zi n
zi#
Puncte de reper
Ca!itoll al KVAlea- <ce$e di$
0ia:a social!1 al romanli Ciocoii
vechi i $oi de Nicolae Filimon
con"ine in1orma"ii des!re !etreA
cerea tim!li li%er .n ltimii ani ai
domniilor 1anariote- sco!l atorli
1iind de a o1eri cititorli o ima/ine
cDt mai c!rin0$toare #i 3erosimil$
as!ra e!ocii. ;rima !arte a te:tli
3a 1i- tocmai de aceea- strict
descri!ti3$- nea3Dnd o le/$tr$
!ro!riA0is$ c ac"inea romanli.
A%ia s!re miElocl s$ n indice de
tim! #i de cDte3a in1orma"ii mai
!recise des!re nl dintre
!ersonaEele !rinci!ale- Andronac7e
T0lc- !ar a marca re3enirea
te:tli .n !lanl 1ic"inii4 n -iua de
KI noiem$rie, fanariotul f!cea n toi
anii mas! mare i -aiafet n
onoarea sntului Andrei, patronului
s!u. A"uns n culmea favoare/
domneti, el voi, n anul n care am
sosit cu povestirea noastr!, ca
ser$area s! fie ct se va putea mai
str!lucit!. Rostl inter3en"iei F.n
clarG a naratorli L...am sosit cu
povestirea noastr!...0 se 3a do3edi
a 1i .ns$ doar de a 1ocali0a
descrierea as!ra ni as!ect
!recis- !etrecerea tim!li li%er .n
lmea Fde ssG a .nce!tli de
secol al KlKAlea. Nici nl dintre
!ersonaEele !re0ente e1ecti3 .n
acest ca!itol n 3a a3ea 3ren rol
cDt de cDt im!ortant .n c!rinsl
romanli. Ml"imea detaliilor- .n
sc7im%- le/at$ acm de !re0en"a
concret$ a !ersonaEelor- con1er$
descrierii mai mlt$ 3iat$.
*ingelescu plec capul n 0os i tcu& dar 3latonitul se afla n
verv satiric i hotrse s biciuiascpe to"i fr mil, cci nu trecu
mult i se adres ctre cminarul $tamate Sirlic+
[ )a spune, arhon cminare, ai pierdut i domnia-ta ceva-
[ Breo mie cinci sute de lei& un bgatei#
[ (u e nimic# 2 s avem cteva podini lips la poduri i vreo
sut de oameni cu picioarele scrntite# Dar domnia-voastr, clucer
,turic i paharnice ,n-lung, cum sta"i-
[ (oi am ctigat#
[ $e vede c Dumnezeu privegeaz asupra vduvelor i
asupra sracilor, cci de pierdea"i i voi, apoi negreit era"i s v
bga"i mturile i manile voastre cele lungi n lada sracilor i era"i
s le lua"i hrana i mbrcminte mcar de vreo dou-trei luni#
Dar domnia ta, arhon baron 'alicevschi, de unde ai venit cu acest
0oc drcesc, care o s ne duc n stare s ne pierdem averea,
sufletul i chiar mustrarea de cuget- (u tiai oare c Dumnezeu ne-a
pedepsit de a0uns pentru pcatele noastre, dndu-ne n mna
strinilor care ne-au stricat toate datinile i obiceiurile noastre cele
bune- De ce ai mai venit domnia-ta s ne cufunzi n prpastia
ticloiei prin 0ocul domniei-tale cel srccios ca i numele ce
por"i-
[ Ei, ei? nebunule, te-ai trecut? zise beizadeaua atins de
vorbele cele aspre ale 3latonitului#
[ (u, mria-ta, nu m-am trecut i nu pot s tac, cci sunt
romn i vz de acum unde o s ne duc 0ocul muscalului acestuia#
Soierimea "rii, att iubit de norod pentru faptele ei cele frumoase,
fiii acelor stlpi ai "rii cari au 0ertfit avu"ia i i-au dat chiar via"a
pentru "ar, o s a0ung s vnz mere pe pod ca precupe"ii, iar cei
mai slabi dintre dnii o s-i piarz cinstea i sufletul vnzndu-se
la cei ce vor da bani de cheltuial la neavere? Da, boierilor, 0ocul
acesta o s v piarz###
,ucturile 3latonitului ar fi mers mult mai departe, dac n
momentul cnd voia s renceap n-ar fi intrat *turic, invitnd pe
mosafiri la mas#
Saizadeaua se ndrept ctre camera de mncare, urmat de to"i
ceilal"i mosafiri, se puse la mas i to"i ncepur a gusta din bucatele
cele delicate ale grecului i a bea din vinurile cele mai alese ale "rii#
Dar cnd a0unser pe la friptur i poame, ncepur lutarii a cnta
cele maifumoase i mai patetice cntice de mas#
%o"i oaspe"ii ascultau pe lutari cu mai mult sau mai pu"in
bgare de seam& numai 'aragea i hatmanul 'rbu preau mai
agita"i dect to"i ceilal"i# Acestea se vedeau din micrile capului, din
alterarea fe"ei i mai cu seam din desele oftri ce ieeau din
piepturile lor# Binul cel tmios de 'ernteti, turnat necontenit n
gtle0ul boierilor, ncepu s-i fac efectul su# 2aspe"ii notri cari
pn aci mncau i beau liniti"i ca cei apte filozofi ai Eladei,
prinser la limb i devenir mai zgomotoi dect nem"ii cei be"i#
=espectul ce aveau asupra beizadelei se mai slbise& unii cntau, al"ii
ndemnau pe baronul 'alicevschi s nceap iari minunatul 0oc
care cu pu"in mai nainte le uurase pungile& numai beizadeaua edea
linitit i din cnd n cnd arunca cte o vorb de spirit n socoteala
bie"ilor oaspe"i, cari, cu toat ame"eala vinului, erau sili"i s sufere,
temndu-se de a nu trage asupr-le urgia domeasc#
)n fine, cina se termin i mosafirii prsir casa# *ostelnicul
Andronache, dup ce dete cteva instric"iuni lui *turic, se puse
i el n sanie i se duse la chera Duduca#
9IC IONAR
ciocoi, s&m& / parvenit din r5ndul arendailor, v#tafilor etc& <termen de dispre%=
terzi-baya, s&m& / staroste de ne!ustori
cazacliu, s&m& / ne!ustor ca6ac, care f#cea comer% cu vinuri,
l#nuri etc& ntre Fcraina i Z#rile 3om5ne
bogasier, s&m& / ne!ustor de articole de manufactur#, n special de
p5n6eturi fine pentru c#ptueli de >aine
ibrimiyiu, s&m& / faricant sau ne!ustor de iriim <fir de umac
sau de m#tase ntreuin%at la cusut sau la rodat=
ciurechi, s&n& / pl#cint# cu r5n6#
simi(i, s&m&, pi& / un fel de covri!i f#cu%i din coc# moale i pres#ra%i
cu semin%e de susan
con(in/ concina, s&f& /"oc de c#r%i
mariay, s&f& / "oc de noroc n care treuie !>icit# partea pe care
cade o moned# aruncat# n sus <risc#=
cureluy, s&f& <diminutiv al lui curea= / "oc care consta n
ascunderea unei curelue i !>icirea persoanei care a ascuns/o
contey/ conty, s&f& / >ain# #r#teasc#, de oicei ml#nit#, scurt# p5n# la r5u
gugiuman, s&n& / c#ciul# de samur purtat# de domn i de oieri, ca
semn al demnit#%ii lor
beizadea, s&f& / fiu de domn
feregea, s&f& / v#l cu care femeile musulmane i acoper# fa%aB >oot
sipet, s&n& / cuf#r de lemn <nflorat sau vopsit simplu, cu capac oltit i
ferecat cu cercuri de fier= n care se p#strea6# >aine sau oiecte de valoare
tumbac/ tombac, s&n& / alia" de cupru cu 6inc, de culoare roiatic#
antep, s&m& / viin turcesc
mintean, s&n& / >ain# #r#teasc# scurt#, cu sau f#r# m5neci, de
oicei mpodoit# cu !#itane
bibiluri, s&n&, pi& / dantel# lucrat# cu acul, aplicat# la !uler, la
m5neci sau la poalele c#m#ii
poturi, s&m&, pi& / pantaloni lar!i n partea de sus i str5ni pe pulpe
turieci/ tureatc/ turetci, s&f, pi& / un fel de ciorap f#r# talp#, f#cut
din postav, care mrac# piciorul de la !le6n# p5n# la !enunc>i
iminei, s&m& / pantofi de mod# turceasc#, cu v5rful ascu%it
zarf, s&n& / suport metalic lucrat n fili!ran, pe care se punea
fele!enul sau pa>arul de ceai
feligene/ felegean/ felegene, s&n&, pi& / ceac# <turceasc#= de cafea,
f#r# toart#
ciubucciu, s&m& / slu"itor care avea ns#rcinarea s# umple i s#
aprind# ciuucul domnului i al oierilor
yatrange <"ocul de=, s&n& / a>
otuzbir <de en!lin!ea=, s&n& /"oc de c#r%i n care cel ce totali6ea6#
trei6eci i unu de puncte c5ti!# partida
mahmudele, s.f., pi.; dodecari, s.m., pi.; rubiele, s&f, pi&J
ma>mudea, dodecar, ruia / vec>i monede turceti de aur
carboan(e, s.f, pi./ carboan(, carboav / moned# ruseasc# de ar!int
pan(arol, s&f& /"oc de c#r%i la care particip# trei persoane
stos, s&n& /"oc de c#r%i
arhon, s&m / titlu de polite%e cu care se adresa cineva unui oier
isnaf, s&n& / reasl#, corpora%ie
cerctur, s&f& / control domnesc pentru verificarea corectitudinii
ncas#rii ta;elor de c#tre slu"aii statului
anafor, s&f& / raport scris adresat domnitorului de c#tre un mare dre!#tor
velit <oier=, ad"& / care ocup# primul loc n ierar>ia oierilor
E7*/2=A=EA %E7%U/U)
3ilele cele frumoase ale toamnei din anul CNCL###
1& $reci6ea6# tema capitolului al KM/lea, Sce$e di$ "ia8a s#cia)2/
2& Ac%iunea romanului este plasat# n ultimii ani ai domniilor fanariote& Cdentific# n te;t informa%ii
care s#/%i permit# s# demonstre6i acest fapt&
3& ?escrierile pot con%ine i ele, camuflat, indici de timp& Selectea6# pasa"ele care con%in descrieri ale
vestimenta%iei, n epoc#&
4& Selectea6# pasa"ele care con%in descrieri ale moilierului&
)& Cdentific# situa%iiJ persona"e pe care le consideri a apar%ine
universului fictiv, al literaturii&
,& Cdentific# situa%iiJ persona"e pe care le consideri a apar%ine realit#%ii acelor timpuri&
'& Care cre6i c# este motivul acumul#rii acestui tip de informa%ii n te;t7 Ale!e dintre urm#toarele
variante:
/ s# fac# descrierea s# par# verosimil#B
/ s# ofere c5t mai multe detalii despre epoc#B
/ s# dea cititorului posiilitatea de a ale!e versiunea cea mai interesant#B
/ s# cree6e ilu6ia realit#%ii celor relatate&
2impul lier
1& Selectea6# pasa"ele n care este descris modul cum petreceau timpul lier locuitorii din clasa de
mi"loc&
2& Irupea6# aceste petreceri n func%ie de v5rsta, meseriile i ran!urile participan%ilor la aceste
petreceri&
3& Caracteri6ea6#, printr/un sin!ur cuv5nt, atitudinea naratorului fa%# de petrecerile locuitorilor din
clasa de mi"loc& Ar!umentea6#/%i op%iunea&
4& Selectea6# pasa"ele n care este descris modul cum petreceau timpul lier oierii i oamenii cu
averi mari&
)& Care dintre aceste petreceri consideri c# era cea mai nociv#7 ?iscut# i compar# r#spunsul t#u cu
acela al cole!ului de anc#&
,& Caracteri6ea6#, printr/un sin!ur cuv5nt, atitudinea naratorului fa%# de petrecerile celor avu%i&
Ar!umentea6#/%i op%iunea&
?iscuta%i, ar!umenta%i
1& Hormulele de adresare sau de referire pot oferi informa%ii utile
despre partenerii de dialo!& Selectea6# trei / patru formule de adresare pentru a oserva cum
varia6# ele n func%ie de voritor i de cel c#ruia acesta i se adresea6#& ?escrie raporturile dintre
persona"e, %in5nd seama numai de su!estiile oferite de aceste formule&
2& Comportamentul persona"elor <fictive sau reale= %i se pare
verosimil7 ?iscuta%i ntre voi i ar!umenta%i&
3& ?iscuta%i, pe !rupe de patru / cinci cole!i, i compara%i cele
aflate despre acele timpuri cu lumea de a6i& Cum vi se pare
modul de via%# descris: mai pl#cut ca a6i, mai incomodJ mai
pu%in pl#cut, de nen%eles, inacceptail, plictisitor, ciudat7 $ute%i
propune i alte variante&
LIM< I COMUNICARE
EXPRIMAREA ORAL
Monologul <vorire nentrerupt# a cuiva, care nu are n mod oli!atoriu un destinatar pre6ent
sau preci6atB vorire cu sine nsui=& Cn monolog accentul cade pe voritor, iar referirile la
situa%ia de comunicare sunt pu%ine&
Tipuri de monolog
D Descrierea oral este o modalitate de e;punere const5nd din repre6entarea unor oiecte,
peisa"e, fenomene sau persona"e prin intermediul lima"ului& ntre m#rcile descrierii se pot
aminti: frecven%a ad0ectivelor i a verbelor la pre6ent i imperfect indicativ, pre6en%a figurilor de
stil, e;isten%a unui ritm particular <diferit de cel al povestirii= datorat pre6en%ei enumer#rii etc&
D %ehnici ale monologului eficient n adecvarea la situa%ia de comunicare <auditoriu, conte;t=&
/ ale!erea tipului de lima"ul <formal, informai= treuie s# %ii seama de auditoriu <v5rst#,
num#rul persoanelor, rela%ia dintre voi, competen%a voastr# n domeniul aordat etc=, dar i de
conte;tul n care reali6e6i comunicarea <n clas#, n afara clasei, n fa%a unor martori etc=& :ste
important s# urm#reti reac%ia auditoriului pentru a/%i modifica discursul n func%ie de aceasta&
/elemente nonverale <!esturi, mimic#, po6i%ia corpului= i paraverale <tonalitate, accent,
pau6e n vorire, ritm=
:ste ine s# acor6i aten%ie e!al# at5t comunic#rii verale c5t i celei nonverale i paraver/
ale, evident, %in5nd seam# de auditoriu i de conte;t& Aadar, privirea treuie s# caute oc>ii per/
soanei c#reia i te adrese6iB dac# sunt mai multe, este preferail s# priveti alternativ spre fiecareB
tonalitatea, ritmul voririi pot a"uta la sulinierea unor afirma%ii pe care le consideri importanteB
treuie s# te asi!uri c# intensitatea vocii nu este sup#r#toare pentru cei din "ur sau, dimpotriv#,
nu produce disconfort prin tonalitatea sc#6ut#&
1& ncerca%i urm#toarea @e;perien%#A:
a& ?oi dintre voi vor descrie oral, pe r5nd, n fa%a cole!ilor, distrac%iile copiilor de la nceputul seco/
lului al KlK/lea, folosind, n m#sura posiilului, lima"ul epocii i informa%iile din te;tul lui
Nicolae Hilimon&
& Ceilal%i vor urm#ri cu aten%ie monolo!ul fiec#ruia i vor nota pe caiete oserva%iile privind:
/ adecvarea la situa%ia de comunicare <conte;tul, adaptareaJ modificarea discursului n func%ie de
reac%ia ascult#torilor, durata=B
/ ale!erea tipului de lima" <formal, informai=B
/ elementele nonverale i paraverale ale comunic#rii <!esturi, mimic#, tonalitate, ritmul voririi etc=&
c& n final, compara%i, pe a6a oserva%iilor notate, cele dou# descrieri i tra!e%i conclu6ii n le!#tur#
cu eficien%a comunic#rii, n fiecare ca6 n parte&
2& Irupa%i/v# n perec>i i descrie%i partenerului un peisa"J oiectJ fenomen astronomic neoinuit pe
care l/a%i oservat&
Tipuri de monolog
D Argumentarea oral are ca finalitate demonstrarea unei opinii& Acest fapt presupune, de re!u/
l#, parcur!erea urm#torilor pai: 1& emiterea ipote6eiB 2& motivarea ipote6eiB 3& conclu6ia&
Cndiferent de opinia e;primat#, este indicat s# ntreuin%e6i, cu prec#dere, vere / a crede, a con-
sidera etcB advere de mod -posibil, probabil, desigur etcB cuvinteJ structuri cu rol ar!umentativ
/ pentru c, nct etcB con"unc%ii coordonatoare conclusive / deci, aadar, prin urmare# Alte
cuvinteJ structuri recomandate a fi ntreuin%ate ntr/o ar!umentare: n primul rnd, n al doilea
rnd etc& <pentru a marca succesiunea ar!umentelor=, trebuie s admi"i c, este greu de crezut c <n
ca6ul n care se apelea6# la fapte care %in de e;perien%a nemi"locit# a ascult#torului=&
D %ehnici ale monologului eficient
( adecvarea la scopul comunic#rii <ar!umentareJ persuasiune= Cn pre!#tirea monolo!ului
treuie s# ai n vedere scopul urm#rit, n acest ca6, ar!umentareaJ persuasiunea& $entru a spori
eficien%a ar!ument#rii, este ine ca num#rul ideilor pe care doreti s# le de6vol%i s# nu fie prea
mare& ?e asemenea, este mai eficient s#/%i ordone6i ar!umentele de la cele @puterniceA spre cele
@slaeA& :ste important, de asemenea, s# ncerci s# prent5mpini eventualele contraar!umente ale
partenerului, anticip5ndu/le prin formule de tipul: eu tiu c###, dar credea###& fr ndoial c###,
ns###
1& Care anume dintre toate acele distrac%ii te/ar tenta i pe tine, a6i, i de ce7
a& ?oi dintre voi i vor ar!umenta oral, pe r5nd, op%iunea&
& Ceilal%i vor urm#ri cu aten%ie monolo!ul fiec#ruia not5nd pe caiete oserva%iile privind:
/ parcur!erea pailor care presupun demonstrarea unei opiniiB
/ folosirea lima"ului adecvat e;prim#rii opinieiB
/ calitatea ar!ument#riiJ eficien%a persuasiunii&
c& n final, compara%i, pe a6a oserva%iilor notate, cele dou# @discursuriA ar!umentative i tra!e%i
conclu6ii n le!#tur# cu eficien%a comunic#rii, n fiecare ca6 n parte&
Tipuri de monolog
D *ovestirea4 relatarea oral este o modalitate de e;punere prin care se pre6int# o niruire de
nt5mpl#ri& Condi%iile oli!atorii ale povestiriiJ relat#rii sunt: e;isten%a unei succesiuni a eveni
mentelor, aadar a timpului& pre6en%a unei ac"iuni unitareB plasarea evenimentelor relalate ntr/un
cadru spa"io-temporal#
1& \ncerca%i aceeai @e;perien%#A ca la e;erci%iul 1, dar de data aceasta povestind o nt5mplare distrac/
tiv# le!at# de propria e;perien%#& Ceilal%i pai, a&, &, c& vor fi identici&
Arhaismele sunt forme fonetice sau !rafice, sensuri sau construc%ii !ramaticale apar%in5nd, n
evolu%ia limii, unei perioade dep#ite, dar care continu# s# fie folosite, mai ales cu valoare stilistic#&
Fnele particularit#%i ar>aice s/au mai p#strat n !raiuri& ?e e;emplu, formele verale iotaci6ate de
indicativ i con"unctiv pre6ent <eu= vz, auz, s spui sau rostirea moldoveneasc# pane, sar, mni#
1& \ntr/un te;t narativ, lima"ul persona"elor poate fi diferit de cel al naratorului& :;ist# asemenea dife/
ren%e n te;tul lui Nicolae Hilimon7 ?ac# e;ist#, selectea6# c5te un fra!ment care s# corespund#
fiec#rui tip de lima"&
2& 8otivea6# pre6en%a n num#r mare a ar>aismelor n Sce$e de "ia82 s#cia)2/
3& 2ranspune urm#torul te;t n lima rom5n# contemporan#, actuali6nd !rafia i lima"ul: 'u unu anu
nainte de ce s-au rdicat Rmil, hatmanul czcescu, asupra leilor, aproape de secere, eram pe atuncea
la coal la Saru, n *odoliia, pre cale fiindu de la sat la ora# (umai ce vdzum despre amiadzdzi
unu nuor, cum s rdic deoparte de ceriu, un nor sau o negur# (e-am gndit c vine o furtun cu
ploaie, deodat, pan ne-am tmpinat cu nuorul cel de lcuste, cum vine o oaste stol# )n loc ni s-au luat
soarele de desimea mutelor# 'ele ce zbura mai sus, ca de trei sau patru suli"e nu era mai sus, iar car-
ile era mai gios, de un stat de om i mai gios zbura de lapmntu# Urlet, ntunecare asupra omului sosi-
indu, s rdica oarece mai sus, iar multe zbura alturea cu omul, fr sial de sunet, de ceva# $ rdi-
ca n sus de la om o bucat mare de ceiapoiad, i aea mergea pe deasupra pmntului, ca de doi co"i,
pan n trei suli"e n sus, tot ntr-o desime i ntr-un chip# Un stol "inea un ceas bun i, dac trecea acela
stol, la un ceas i giumtate sosiia altul, i aea stol dup stol, ct "inea de la aprndzupn n desear#
Unde cdea la mas, ca albinele de gros dzcea& nice cdea stolpreste stol, ce trecea stol de stol, i nu s
porniiapn nu se ncldziia bine soarele spre aprndzu i cltoriia pan n desear i pan la cderea
de mas# 'dea i la popasuri, ns unde mnea, rmnea pmntul negru, mpu"it# (icefrundze, nice
pai, ori de iarb, ori de smntur, nu rmnea# <8iron Costin, !e*#+ise8u) &2rii M#)d#"ei)
4& Cdentific"i diferen%ele dintre te;tul dat i cel o%inut, !rup5ndu/le pe urm#toarele niveluri: fonetic,
orto!rafic i de punctua%ie, morfosintactic, le;ico/semantic, stilistic&
)& :;prim#/%i opinia despre efectul acestor diferen%e n planul recept#rii te;telor&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& 3e6um#, n 2+ / 2) de r5nduri, te;tul&
2& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: :ti ter6i/aa i doreti s# o%ii o micorare a ta;elor datorate
ntre%inerii str#6ii pe care locuieti& 3edactea6# o cerere respect5nd toate conven%iile acestui tip de scriere,
utili65nd informa%ii din te;tul lui Nicolae Hilimon: formule de adresare i finale, nume de persoane sau
de str#6i, ran!uri oiereti, date calendaristice, cuvinteJ structuri potrivite momentului istoric&
3& Scrie un te;t dialo!at de ase / opt replici, av5nd ca persona"e pe ei6adea C& Cara!ea i pe !a6da sa,
Andronac>e 2u6luc, n care s# foloseti formule adecvate de adresare, de men%inere i de nc>idere a con/
tactului veral&
4& :;prim#/%i opinia, ntr/un te;t de 2+ / 3+ de r5nduri, despre modul de petrecere a timpului lier descris
n $cene de via" social# Sulinia6#, n te;tul t#u, toate cuvinteleJ structurile pe care le consideri a fi
adecvate e;prim#rii unei opinii&
)& Completea6# spa%iile punctate indic5nd persoana potrivit# pentru fiecare dintre urm#toarele formule
de adresare: tanti / &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B nene / &&&&&&&&&B metere / &&&&&&&&&&&&B ade / &&&&&&&&&&&&B ntunecimea ta /
&&&&&&&&&&&B lumin#%ia ta /&&&&&&&&B e;celen%# /&&&&&&&&&&&&&&&B p#rinte /&&&&&&&&&&&&&&&B m# /&&&&&&&&&&&&&&&&B %5c# /&&&&&&&&&&&&&B
re /&&&&&&&&&&&B copile /&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B frate /&&&&&&&&&&&&&&&&&B soro /&&&&&&&&&&&&&&&B tu/&&&&&&&&&&&&&&B cucoan#/&&&&&&&&&&&&&
,& Selectea6# acele formule pe care consideri c# le/ai putea ntreuin%a ntr/o conversa%ie&
'& ?escrie oral conte;tul pentru fiecare ca6 n parte&
-& :;plic# motivele pentru care nu consideri c# ai putea folosi celelalte formule de adresare&
.& Scrie pe fiecare coloan# c5te ) / , termeni apar%in5nd urm#toarelor c5mpuri semantice:
ocupa%ii mr#c#minte ran!uri distrac%ii
1+& Ale!e unul dintre aceste c5mpuri semantice i, folosind to%i termenii din coloana respectiv#, scrie c5te
o descriere de ma;imum 1+ r5nduri al c#rei scop s# fie mai nt5i de a informa, iar apoi, de a amu6a&
11& Cndic# dou# diferen%e pe care le consideri a fi cele mai importante, ntre cele dou# tipuri de te;te&
12& ?escrie, ntr/un te;t de circa o pa!in#, o amintire pl#cut#J nepl#cut# din ultima vacan%# de var#&
13& Citete cu aten%ie urm#torul anun% pulicitar:
Ofert special - Vacant - Vacant - Vacant (numai n limita locurilor disponibile)!!!
Va)ea Pra.#"ei( de )a E zile =$ sus( *ari3e de )a AFFFFF de )ei +e $#a+*eG( peisa0 de vis, cazare n vil de
)uH( *#* c#$3#r*u)( +ers#$a) ca)i3ica*( s#)ici*udi$e( c#m+e*e$82/ Pe$*ru rezervri, c#$*ac*a8i0$e ur4e$* la
$um2ru) de *e)e3#$ (F6A)6CF.......sau )a adresa ```#e;cursii#ro
* f#r# ta;e
I. Cndic# dou# motive care te/ar putea determina s#/%i ro!i p#rin%ii s# dea curs O3er*ei( %in5nd seama
numai de informa%iile din te;tul de mai sus&
II. Cndic# dou# informa%ii pe care le consideri utile pentru un eventual client i care lipsesc din cuprinsul
O3er*ei/
III. :;prim#/%i opinia despre motivul pentru care nota de susol a O3er*ei <* tar# ta;e= este scris# cu litere
mai mici dec5t restul te;tului&
14& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: :ti proprietarul unei pensiuniJ case de vacan%# i doreti s#/%i faci
cunoscut# oferta turistic# pentru se6onul de var#J iarn#& Scrie un anun% pulicitar de )/1+ r5nduri potrivit
acestei cerin%e&
*I#C!L! *% T%+T
1& :;tra!e din 6iare, reviste, rouri etc& )/, anun%uri pulicitare i !rupea6#/le pe dou# cate!orii:
/ cele mai in!enioase
/ cele mai neinspirate&
2& Ale!e unul dintre cele pe care le consideri interesante i motivea6#/%i opinia ntr/un scurt te;t&
3& Ale!e unul dintre cele neinspirate i modific#/1 astfel nc5t s# merite a fi plasat al#turi de cele din prima
!rup#& $o%i ad#u!a desene, po%i folosi culori, po%i varia caracterul literelor etc&
Q(A)(%E DE %E7%
4& Scrie 6ilele s#pt#m5nii n ordinea @cea mai nepl#cut#AJ @cea mai
pl#cut#A, din punctul t#u de vedere&
)& 8otivea6# ale!erea e;tremelor&
,& ?escrie oral modul cel mai pl#cut n care %i ima!ine6i c# ai
putea s# petreci timpul lier, la sf5ritul s#pt#m5nii& A devenit
vreodat# visul acesta realitate7
Scris# la persoana C, sc>i%a con%ine relatarea comic# a mod/
ului n care persona"ul/narator, nenea )ancu a petrecut aa de
frumos al#turi de c5%iva amici foarte plicitisi"i de repausul
duminical# 2e;tul se compune dintr/o succesiune de dialo!uri,
al c#ror rol este de a su!era creterea treptat# a unei dispo6/
i%ii a celor ase amici, ntrerupt# de scurte inserturi descriptive&
2itlul este nel#tor, c#ci petrecerea ncepe ntr/o "oi, pe 21
mai, de 6iua sf# mpra"i 'onstantin i Elena# S#r#torile i
duminicile par ns# la fel de anoste din cau6a lipsei de activi-
tate din ora& 2ocmai de aceea, prietinii se vor >ot#r s lucreze
i o vor face vreme de cinci ore fr-ntrerupere i apoi nc#
alte ceasuri, multe, p5n# a doua 6i spre sear#& n fond, te;tul se
dovedete a nu fi altceva dec5t ilustrarea comic# a te6ei e;pri/
mate c>iar n primul alineat i anume c# petrecerile cu mult
nainte pregtite rar se ntmpl s ias bine& ct vreme, cele
ncinse aa din ntmplare, pe negndite, aproape totdeauna
izbutesc frumos### ?ar, s# nu uit#m, afirm# naratorul, petre-
cerea nu este ceva att de neserios cum spun c"iva n"elep"i,
unii ursu0i i al"ii f"arnici#
!b:er8a ii pe marginea te>tului
R ...m! plim$am ncet pe Calea
>ictorieiM calml !ersonaEl naraA
tor contrastea0$ c !lictiseala
e:as!erat$ a amicli Costic$.
REPAUSUL DOMINICAL
de I.L. Caragiale
*etrecerile cu mult nainte pregtite rar se ntmpl s ias
bine& ct vreme, cele ncinse aa din ntmplare, pe negndite,
aproape totdeauna izbutesc frumos###
De ce oare- A De ce, de nece A nu trebuie s ne batem mereu
capul s filozofam, s tot cutm cauz la orice### Destul s con-
statm cum se petrec lucrurile, i din constatarea asta s tragem
nv"tura c+ nici la petreceri de mult puse la cale s nu mergem cu
prea mari nchipuiri de veselie, i nici s stm la ndoial cnd, pe
negndite, ni se ivete prile0 de petrecere& s mergem cu voie bun,
dac n-avem alt treab mai serioas de fcut - zic mai serioas,
fiindc, n via"a noastr scurt i trudit, nici petrecerea nu e ceva att
de neserios cum spun c"iva n"elep"i, unii ursu0i i al"ii f"arnici#
Aa cel pu"in gndesc eu, i de aceea am petrecut aa de frumos
alaltieri noaptea#
1oia trecut, DC mai, neavnd treab, m plimbam ncet pe 'alea
Bictoriei, pe la apte seara, privind la forfoteala aceea de cleti,
bir0i, automobile A ce mul"ime? ce elegan"? ce belug?### cum rar se
vede chiar n oraele cele mai prospere A i m gndeam+ cine or fi
aceia care au scornit de la o vreme c-n "ar e srcie, c s-a scumpit
traiul i c suntem amenin"a"i
de o criz agricol- ce
moftangii?
R 2u le tre$uie i lor o -i de odih#
n!, Remarc$ modl di1erit .n
care cei doi !erce! com!ortaA
mentl or$#enilor .n 0ilele de
s$r%$toare.
R ...n dreptul lui Capsa... Casa
Ca!sa- cele%r 7otel- co1et$rie
#i ca1enea 1ondat$ .n anl @',)
de 1ra"ii aromDni Vasile- Anton-
Constantin #i Hri/ore- ele3i ai
cele%rli co1etar 1rance0
<oissier- !e ;odl Mo/o#oaiei
5a0i Calea Victoriei8
R ...la lordache, n Covaci# cnosA
ct local de !etrecere- sitat .n
centrl <cre#tili- !e strada
Co3aci.
*e cnd gndeam aa, iact, dau piept n piept cu amicul meu
'ostic *arigoridi - care, contrariu felului su cunoscut de to"i, are
acum aerul unui om prea pu"in vesel#
/ ,oner - mi zice A nevast-mea s-a dus la "ar cu copiii, la
neamurile ei, tocmai n ,uscel### Eu n-am vrut s merg### mai nti, mi-
afost lene s m scol aa de diminea"& i pe urm, drept s-"i spun,
nu-mi plac petrecerile patriarhale& eu sunt orean& mie-mi place
oraul### dar### nu duminicile i srbtorile# (-am vzut ceva mai urt
pe lume dect un ora mare n zilele de repaus dominical? %oate
prvliile cu obloanele lsate ca pleoapele n somn### 'e somn?###
*este tot nchis?### $ vrei s te spnzuri, n-ai de unde s-"i cumperi un
treang### /ipsa asta de activitate, de via", de micare comercial m
apas pe umeri, m trage i pe mine la somn& i nu pot dormi mcar
-parc sunt n stare de insomnie### i cnd mai vd i toat
mitocnimea asta parvenit, prostimea asta elegant, nvrtindu-i
roatele cu cauciuc n netire, mi vin fel de fel de idei###
prime0dioase### De un ceas umblu s dau de un prietin### parc to"i au
intrat n pmnt?
/ )at, m-ai gsit pe mine, i zic eu#
ASine c te-am gsit, nene lancule? Afurisit s fie repausul duminical?
- Drag 'ostic, recunosc, n adevr, c un ora mare n repaus
dominical nu este aa de frumos ca n plin activitate& i mie-mi face
aceeai penibil impresie ca i "ie### Dect, ia s ne gndim i la
oamenii care muncesc, o sptmn ntreag, de diminea" pn
seara trziu### (u le trebuie i lor o zi de odihn-
ADa, rspunde amicul meu, dar n loc s se odihneasc, i fac bici pe
tlpi umblnd toat ziua gur-casc, i seara cad mor"i de oboseal#
-Sine& dar s-au recreat### au petrecut###
/ Da? s-au mbtat?
/ Dar ce s fac-### s citeasc psalmii proorocului David-### i
pe urm, d-mi voie s-"i spun c-mi pare ru s aud de tine, spirit
modern, suflet aa de uman, vorbind astfel despre lumea muncitoa-
re### i asta numai de necazul urtului### $ presupunem c se-mbat
i poporul### Ei? i-### parc###
/ n"eleg ce vrei s zici?
/ ###Ei? apoi-
/ (u tiu, moner& dar sunt plictisit ca un c"el pe care stpnul
l-a uitat ncuiat n cas### mi vine s urlu de urt### Ai treab-
/ Deloc#
/ Unde mnnci ast-sear-
/ )ndiferent#
/ Brei s mncm mpreun-
/ ,ai ales#
/ Unde zici-
/ Unde pofteti#
*ornim amndoi la vale# *e drum, 'ostic, privind la obloanele
prvliilor, bombnete mereu### )n dreptul lui 'apsa, ntlnim pe alt
prieten& l lum, fr vorb mult, ca de rechizi"ie& la rspntia
bulevardului, nc doi& i nh"m& n dreptul lega"iunii ruseti, nc
unul e prizonier### 'urios lucru? %o"i foarte plictisi"i de repausul
duminical& i cu ct banda sporete, cu att dispare plictiseala? %o"i
ase - oameni de condi"ie frumoas n societate A a0ungem, aproape
bine dispui, la lordache, n 'ovaci#
$us, pe teras###
-Domnilor - zice 'ostic - trebuie s ti"i c, gra"ie ntmplrii
fericite c v-am ntlnit, mi-au fugit din minte nite idei foarte
negre### Dac, adineaori, nu-ntleampe nenealancu, mergeam, cum
eram de plictisit, drept la gar, s m arunc subt roatele primului
tren la-ndemn# B mul"umesc### $unte"i salvatorii vie"ii printelui
R U$i0ersul # cotidian %cre#A
tean- 1oarte cnosct la .nce!tl
sec. al KKAlea- conds de Li/i
Ca00a3illan
R =f. mp!rai Constantin i &lena
AS$r%$toare reli/ioas$- .n )@
mai.
R ...nec!-nd su$ prescripiile
repaosului duminical...M !entr
c$ este rentier #i n mnce#te
niciodat$Q
R Cele cinci ore de Fmnc$G- pe
ner!suflate a l$sat rmeJ e
ne3oie de sfor!ri eroice !entr
a !tea articla c3intele.
R ...la osea... A Uoseaa >isele11-
!rinci!ala 0on$ 3erde a ora#li
!Dn$ a0i- #i loc de !romenad$.
R A"unem la +!pt!rie. .lin.
E3ident- tot c FmncitoriGQ
copiilor so"iei mele, care era s citeasc mine, la 'mpulung, n
Fniversul, nc o nou tragic sinucidere la sta"ia S#,#?### Ei bine, fap-
tul acesta, c, din fericire, v-am ntlnit, combinat cu faptul, nu mai pu"in
fericit, c astzi este ziua mea onomastic, sf mpra"i 'onstantin i
Elena, ne oblig+ pe mine s v rog, iar pe dv# s primi"i, a face eu cinste
ast-sear#
)) srutm cu to"ii i, care mai de care, i urm+
-/a mul"i ani, 'ostic? 'u noroc, sntate i veselie?## i cinstit
socru, drag 'ostic?
*e urm, din parte-mi, i cer scuze c am uitat s-l felicit, fiind-
c, necznd sub prescrip"iile legii repausului dominical, nu "in
niciodat socoteala sfin"ilor#
'ostic se-ntoarce-n loc i deodat, vesel ca totdeauna, strig+
- Siete? aperitive, lista i rcitori n lege? s vie?
tiu c-am petrecut?
'e chef### i, dac trebuie s fim drep"i, 'ostic a pltit de dou
ori petrecerea improvizat - i cu bani i cu spirit / ce verv?### Din
cnd n cnd, constatnd c lsm Ks se rceascMpaharele noas-
tre pline, ne strig, ridicnd pe al su+
- 1os repausul dominical?### $ lucrm?### lucra"i, domnilor?
)ar noi mprtind prerile lui, lucrm cu struin"### 'e activitate?
'inci ore fr-ntrerupere, pe nersuflate###
'am pe la deteptatul rndunicilorA"al?### Aperitive, CN& baterii, N&
ampanii, CD, i DDpachete de regale### i F rnduri de marghilomane#
!oarte - cum m-a putea e;prima n termeni mai alei, adic mai
potrivi"i- -foarte### gata### cobornd frumos, ns pe tcute -nu o
tcere lugubr, totui solemn### (e reculegem#
A0ungem 0os, unde mo"ie c"iva bir0ari, pndindu-i prada mati-
nal& ne oprim pu"in s aspirm pn-n adnc praful sntos ridicat
spre firmament de trnul municipal#
'ostic, dup o sfor"are eroic ntreab+
/ Un:e me:gem-
(oi meditm un moment### Eu ridic din umeri### 'eilal"i, ca i mine#
-Si:0ar?
i, cte doi, cte doi, binior, ne-am aezat frumuel n trei bir0i#
Eu cu 'ostic pornim nfrunte### 3ic, eu acuma, lui 'ostic+
- Un:e me:gem-
'ostic ridic din umeri, i pe urm m srut& i pltesc prompt
cu aceeai moned#
Din 'ovaci, apucm la dreapta-n sus pn elari& din elari,
apucm la dreapta pn /ipscani& din /ipscani, la stnga - i 'ostic
m srut i zice+
-E: du :ce, :ne )ancule?
-$n:tu :t, 'o:tic?
- %u:t du:ce, :ne )ancule?
i rzi### i, dnd s m pupe nc o dat, nu tiu cum face, c-mi
ridic plria, care-mi zboar afar din trsur, napoi spre lordache#
- Si:0ar?### p:ria l:nea )ancu?
2prim### Sir0arul mi-aduce plria# 'ostic mi-o pune pe cap###
mai ndesat### ca s nu-mi zboare### i rzi### i ne pupm du:ce###
Dar unde ne aflm- *e bulevarvul 'ol"ei, aproape de *ia"a Bictoriei#
/ Une:e me:gem, m, :mboule- ###tii- ntreab 'ostic pe bir0ati
/ /a /ptrie, conaule& cum s nu tiu-
- E :mb:avo? i rspunde 'ostic& i pe urm ctr mine+ auzi ce
ide: fumoas a-vut :mbou?
Dar celelalte dou bir0i nu se vd n urma noastr#
/ (e-a t:dat, ca nite lai, :ne )ancule?
R Aerl de la Uosea- #am!ania la
$otul calului, ca1eaa tare- .#i
1ac e1ectl4 de acm lim%a se
de0lea/$ #i comnicarea re3ine
Fnormal$G.
R &fectele nenorocite ale repausu#
lui duminical snt- e3ident- altele
decDt cele descrise .n !rima
!arte a te:tli4 atnci 1sese
3or%a de !lictiseala amicilor-
acm- de %e"ia ti!o/ra1li.
Comicl sita"iei re0lt$ tocmai
din modl di1erit .n care este !erA
ce!t$ na #i aceea#i sita"ie4
ceea ce este considerat n 3ici
.n ca0l celorlal"i- de3ine n
com!ortament !er1ect acce!ta%il
.n ca0l 3or%itorli.
R ...n toiul halei...# Halele CenA
trale din ;ia"a Mare sa ;ia"a
<i%esc Vod$- demolate .n anl
@2'( din ordinl li Nicolae
Cea#esc- data din @'B).
Mona a 1ost- !Dn$ .n momentl
demol$rii- !rinci!all 3ad comA
ercial al Ca!italei.
Aerul de la osea ne face mult bine# A0ungem la /ptrie# *lin?
Acolo, cei patru amici, care au sosit, prin 'alea Bictoriei, nain-
tea noastr, ne ateapt& ei nuputeu crede c i-am trdat ca nite lai#
'te un pahar de ampanie, la botul calului? - etc#??? etc#????
$ se fac ziu### =ndunelele au i plecat la vntoare### =eintrm
n 'apital, n cutarea unui0var" cu cognacfin### Am gsit###
'iudat efect face cafeaua tare?### (i s-a dezlegat limba### )eim###
E lumin mare### 2 aglomera"ie### Un accident-### $ anun"m
$alvarea? ###(e apropiem###
Un cet"ean sade 0os pe marginea trotuarului i nu vrea s se
scoale, cu toate insisten"ele sergentului#
-'e e- ntreb pe sergent#
/ E repaosul dominical, domnule+ nu mai poate umbla& trebuie s-l
ridic de-aici, s nu-l calce vreo trsur### Raide, sus?
i d s-l ridice& cet"eanul se las greu din balamale, scap din bra"ele
omului ordinii i se aeaz iar la loc# ))privesc de aproape### l cunosc###
este un e;celent culegtor tipogrcf om n vrst i foarte cumsecade# 3ic+
/ $coal, moner, nu face pentru d-ta s te dai n spectacol### eti
om serios, tat de familie###
/ Sa, pe tat-tu? rspunde el#
- mi pare ru - adaug eu - c n-ai n"eles bine morala mea###
ASa am n"eles& dar vorba mea e+ unde gsim noi acuma ciorb de
burt-
- D-tale "i-ar trebui acuma un0var" cu cognacfin ###nu tii ce bine
"i-arface?
- ,oft?### Am but0var" la 'oma### ciorb de burt? n-auzi-
Dar 'ostic, foarte-ncntat de vorbele acestea, zice+
- (:ne )ancule, schembea, ca:va s:zic-### tii c are o idee fru
moas? hai la o schembea?
/-am suit pe cet"ean n bir0 i am pornit la pia"# *e drum
cet"eanul dormea stra0nic n bra"ele lui 'ostic#
- Uite la el, n ce hal? zice 'ostic### Uite, domnule, efectele
nenorocite ale repausului domenical?
- Drag 'ostic - zic eu - oricum, lumea noastr are nevoie i
de asta, de repaus domenical, dup atta trud### i mai la urm,
to"i, to"i suntem nite### strica"i#
i cu to"ii ne-am dus prin urmare s ne dregem lng hal#
Adevrul e c schembeaua dreas bine cu pu"in ardei rou, este la
ocazie, superioar cafele cu cognacfin - drege### lucru mare?
/ Dup schembea, pe la apte de diminea", n toiul halei, lum
seama c amicul nostru, culegtorul, a disprut dintre noi#
/ (e-a trdat, zice 'ostic& amicul d-tale este un la?
Dar n-apuc s isprveasc vorba, i iat iar amicul meu, splat
i dichisit, ct s-a putut mai bine### a fost la brbier###
-Ei? acuma, unde mergem- l ntreab 'ostic#
-Eu- rspunde omul nostru - m duc la atelier### Dup repausul
dominical, ncepem la apte### $unt ef de echip, nu pot s fac blau#
$-a scuzat dac ne-a fcut cumva vreo necuviin", ne-a mul"umit
frumos, de cinstea ce i-am fcut i aplecat la treaba lui#
(oi - am de0unat - mai devreme - la /ptrie -pn seara#
D)' )2(A=
moftangiu, s&m& / <fam&= om neserios pe care nu se poate conta, fle/
car <i mec>er=
monyer, s&m / <fran%u6ism fam&= termen familiar cu care o persoan#
se adresea6# unui #rat
mitocnime, s&f& / mul%ime de mitocani <de la mitocan E suf& /ime=,
om cu comport#ri !rosolane, vul!are, #d#ran
Concepte opera ionale
8o$olo. i$'erior A 1orm$ de
enn" care n se !ronn"$ c /las
tare- 1$r$ destinatar adresat-
a!ar"inDnd ni !ersonaE. Se caA
racteri0ea0$ !rin4 tendin"a 1olosirii
tim!li !re0ent #i a !ersoanei I-
!re0en"a nor 3er%e cte ndire 5a
ndi, a cueta, a "udeca, a chi$-ui,
a reflecta, a medita etc.8 sa dicen#
di La -ice, a spune, a r!i, a vor$i,
a se adresa etc8- a ad3er%elor de
.nt$rire- a e:clama"iilor- a interoA
/a"iilor etc.
Locu'or A termen sinonim c
emi"$tor- !ersoan$ care 3or%e#te.
baterie, s&f& / un litru de vin i o sticl# de sifon luate mpreun#
marghiloman, s&n& / cafea turceasc# fiart# cu rom sau cu coniac
jvar(, s&n& / cafea nea!r#, tare
schembea, s&f& / cior# de urt#
a face blau, e;pr& / a lipsi, a tra!e c>iulul
EXPLORAREA TEXTULUI
1oia trecut, DC mai, neavnd treab###
1& ?escrie mpre"ur#rile nt5lnirii dintre persona"ul/narator i
amicul Costic# $ari!oridi&
2& Selectea6# cele dou# secven%e, din deutul te;tului, n care nara/
torul i amicul s#u descriu forfota mul%imii pe Calea Mictoriei&
3& Compar# modul diferit n care cei doi percep a!ita%ia str#6ii i
numete c5te o tr#s#tur# de caracter a fiec#rui persona", ce poate
fi dedus# din aceste diferen%e de percep%ie&
4& 8otivea6#/%i op%iunea pentru fiecare ca6 n parte&
,oner### cnd mai vd i toat mitocnimea asta###
1& Selectea6# trei / patru formule de adresare pentru a oserva cum
varia6# ele n func%ie de interlocutori&
2& ?escrie raporturile dintre persona"e, %in5nd seama numai de
su!estiile oferite de aceste formule&
3& Selectea6# dou# / trei formule de referire pentru a oserva cum
varia6# ele n func%ie de locutor&
4& Ce informa%ii despre persona"e %i ofer# asemenea formule7
8onolo! i dialo!
1& Cdentific# o secven%# potrivit# pentru a ilustra conceptul
monolo! interior i indic# toate caracteristicile acestuia,
pre6ente n te;tul selectat&
2& ?escrie modul n care !5ndete locutorul despre persoanele
vi6ate, folosind numai informa%ia oferit# de formulele de
referire selectate&
3& 8otivea6# folosirea n mod repetat a apostrofului n dialo!ul
celor dou# persona"e&
4& Gna!inea6#/%i i descrie !esturile, mimica, tonalitatea i ritmul voririi adec/
vate conte;tului n care se produce dialo!ul dintre cele dou# persona"e&
)& :;plic# "ocul de cuvinte din urm#torul sc>im de replici:
/ E: du:ce, :ne )ancule?
/ $n: tu :t, 'o :ticl
/ %u:t du:ce, :ne )ancule?
Comicul
1& Numete modalit#%ile de producere a comicului n sc>i%a lui C&G&
Cara!iale&
2& Ar!umentea6#/%i afirma%iile pentru fiecare modalitate identifi/
cat#, n parte&
3& Numete mi"loaceleJ procedeele de caracteri6are a persona"elor,
e;istente n te;t& :;emplific# fiecare dintre mi"loaceleJ pro/
cedeele identificate, apel5nd la te;tul lui Cara!iale&
4& Cndic# dou# tr#s#turi ale lui Costic# $ari!oridi, respectiv, ale lui
nenea Cancu, %in5nd seama numai de lima"ul acestora&
Ar!umentea6#/%i afirma%iile pentru fiecare tr#s#tur#, n parte&
)& ?escrie oral impresia produs# de lectura te;tului&
LIMB& *% C!M"#ICA$%
EXPRIMAREA ORAL
Dialogul este o convorire ntre cel pu%in dou# persoane, care se adresea6# alternativ una alteia&
8#rcile sale !rafice sunt linia de dialog sau ghilimelele i alineatul#
1& Cma!inea6#/%i i descrie, ntr/un te;t de cel mult cinci r5nduri, cadrul n care ar putea avea loc o dis
cu%ie ntre urm#torii parteneri de dialo!, av5nd ca tem# petrecerea timpului lier n 4eeU/end&
$reci6ea6#, de asemenea, i o posiil# finalitate a acestei discu%ii:
a& doi cole!i de anc#B
& p#rin%i i cei doi copii ai lorB
c& diri!intele, elevii clasei a CK/a SCT i directorul colii&
2& Ale!e una dintre cele trei variante de mai sus i scrie un dialo! format din patru / cinci perec>i de
replici&
Tipuri de dialog
D 'onversa"ia cotidian este o form# familiar4 informal de comunicare oral#, dialo!at#& :a se
creea6# continuu, prin interac%iunea voritorilor, f#r# a fi !uvernat# de re!uli stricte, tar# limit#ri
n privin%a temelor i tar# a necesita un cadru special al desf#ur#rii&
D =eguli ale dialogului indiferent de tipul dialo!ului, acesta presupune respectarea c5torva re!u/
li, ntre care acordarea aten%iei partenerului, pre/luareaJ cedarea cuv5ntului la momentul oportun,
do6area particip#rii la dialo!& ?ialo!ul presupune i folosirea unor formule de ini"iere 5alo,
buna-ziua, salut etc=, de men"inere 5n"eleg, te ascult, desigur etc&= i de nchidere 5la revedere,
pa, cu bine etc&= a contactului veral& Ca i n ca6ul monologului <v& pa!& --=, este ine s# acor6i
aten%ie e!al# at5t comunic#rii verale c5t i celei nonverale i paraverale, %in5nd seam# toto/
dat# de auditoriu i de conte;t&
Aten(ie! :vit# s# monopoli6e6i discu%ia, nu da semne de ner#dare <sau de plictiseal#= n timp ce
vorete partenerul, nu ncerca s#/%i demonstre6i cu orice pre% superioritatea&
1& Scrie c5te o posiil# formul# de ini%iere a unei conversa%ii telefonice purtate cu o rud# <unc>iJ
m#tu#= pe care vrei s# o felici%i de 6iua numelui, respectiv, una de nc>idere&
2& Scrie c5te o formul# de ini%iere i de nc>idere a unei conversa%ii cu urm#toarele persoane i n urm#/
toarele conte;te: un t5n#r necunoscut, de aceeai v5rst# cu tine, c#ruia i ceri o informa%ieB o profe/
soar# de la coala unde nve%i, pe care o ro!i s#/1 c>eme din cancelarie pe diri!intele t#uB fratele t#u
mai mareJ sora ta mai mare, pe care l ro!iJ o ro!i s# te a"ute s# re6olvi o tem# dificil# pentru coal#B
uniculJ unica pe care i anun%i la telefon c# le vei face o vi6it# a doua 6i&
D 2e>nici ale dialo!ului eficient
/ adecvarea la situa%ia de comunicare <partener, conte;t= presupune aceleai re!uli precum cele
discutate la monolo! <v& pa!& -.=& Aadar, aten%ie la ale!erea tipului de lima"ul <formal, infor/
mai=, la auditoriu <v5rst#, num#rul persoanelor, rela%ia dintre voi, competen%a voastr# n dome/
niul aordat etc=, la conte;tul n care se reali6ea6# comunicarea <n clas#, n afara clasei, n fa%a
unor martori etc=, la reac%ia parteneruluiJ partenerilor&
/ elementele nonverale <!esturi, mimic#, po6i%ia corpului= i paraverale <tonalitate, accent,
pau6e n vorire, ritm=&
/ adecvarea la scopul comunic#rii <informare, ar!umentareJ persuasiune=&
1& Cnte!rea6# fiecare dintre urm#toarele replici n c5te o construc%ie dialo!at# adecvat# situa%iei de comu
nicare su!erate:
a& / Nici eu nu tiu ce s# cred despre toate c>estiile astea&
& / Aadar, pe m5ine&
c& / 2e atept de o "um#tate de or#, i nu e prima oar# c5nd nt5r6iiR
2& 3#spunde cu ?A sau NF la urm#toarea ntreare: Hormula de nc>idere a conversa%iei este adecvat#
formulei de ini%iere7 ?ac# r#spunsul este ?A, motivea6#/%i acordul& n ca6ul n care consideri c# NF
este adecvat#, scrie formula pe care o consideri potrivit#&
a& / 'te ceasuri sunt, ,itic-
- 'te a fost ieri pe vremea asta#
& / Sir0ar? slobod-
-Da, conaule###
- Atunci, du-te acas#
c& / Pi-aface curte, domnioar - zice ,itic unei tinere telegrafiste - dar vai? n-am cura0& ah? tiu
ct eti de crudel?
/ 'um, domnule ,itic- de unde tii-
/ *arc eu n-am vzut cum ba"i depeile?
<C&G& Cara!iale, ,itic6
3& Fnete cu o linie formula de ini%iere a unei conversa%ii, din prima coloan#, cu formula de nc>idere
potrivit#, din a doua coloan#:
$alut? $ fii mai atent alt dat?
Sun ziua, domnule? %e pup?
$ru: mna?
>?
!i"i amabil, v rog### ("":?
Rei, tu, la de acolo?### ,ul"umesc, am n"eles?
(u te supm, spum-niterog### /a revedere#
'e faci, domnule- Eti chior-### $ru: mna?
Pi-ai fcut tema la chimie- ,ul"umesc?
4& Citete cu voce tare urm#toarea replic#:
/ Si:0ar?### p:ria )u: nea )ancu? 8otivea6# punctua%ia, eviden%iind i rolul ei n plan stilistic&
)& Cma!inea6#/%i c# persoana care rostete urm#toarele cuvinte este 5l5it# i rescrie replica, apel5nd
la semne de punctua%ie adecvate, astfel nc5t s# su!ere6e pe c5t e posiil aceast# caracteristic# a locu/
torului:
/ Rai s mergem la /ptrie, cu trsura?
,& nlocuiete replica nonverbal cu una verbal, adecvat# situa%iei de comunicare 5partener, conte;t6+
/ ,erge"i departe- ntreab domnul#
/ De? departe i nu departe###
/ ###-
/ *n la ,reti###
/ *n la ,reti?
<C&G& Cara!iale, Acce)era* $#/ AI)
'& Cma!inea6#/%i i descrie mimica, !esturile care ar treui s# nso%easc# replica nonveral# de mai sus&
-& 3econstituie conte;tul <loc, timp, persona"e etc&= n care are loc urm#torul sc>im de replici:
)n fa", la c"iva centimetri, SeraT cuierul cu paltoanele elevilor# *e gulerul unuia mai era prins un
mr"ior# $e ntoarse, strbtu ncet culoarul ntre bnci i se aez la catedr# Elevii ridicar capetele
urmrindu-l curioi# K Unde am rmas- M ntreb el# K(u e;ist scriitor valoros care s nu efi inspirat din
tezaurul de sim"minte adnci al crea"iei populare M, citi premianta clasei# KDa, spuse el# Deschide"i cartea
la pagina LO i face"i e;erci"iul E# %oat lumea#M S&&&T @ 'e v uita"i- - "ip el nl"nd br0isc privirea# %oat
lumea s lucreze?M S&&&T
K*oftim- M ntreb $ebastian cu glas tare i-i lu palmele de la ochi# Din banca nti, premianta cla-
sei, ridicat n picioare, l privea cu un zmbet n"elegtor# K $puneam - relu eleva cu un ton nedumerit, dar
oarecum mndr c tocmai ea are nedumerirea asta - c el nici nu fuge, nici nu se apr# M K 'e e;erci"iu
v-am dat-M ntreb $ebastian# KE;erci"iul E, pagina LOM, rspunse premianta# $ebastian arunc o privire
spre manual# Kntr-adevr, rspunse el, nici nu fuge, nici nu se apr### da, aa e# M KDe ce- M ntreb eleva,
gata s plon0eze spre caiet# S&&&T KDeoarece, rspunse $ebastian tare, revenindu-i i sculndu-se de la ca-
tedr, el face altceva, dragi copii+ el i transform moartea ntr-o nunt# M Elevii scriau de0a febril, con-
centra"i# K 2 nunt mrea", continu $ebastian pind printre bnci, o nunt de propor"ii cosmice la care,
ia s vedem, cine iau parte- M i-n timp ce premianta ddea prompt rspunsul S&&&T el se afla din nou lng
cuier###
<Coan Iroan, Marea
am2r2ciu$e) .& Cma!inea6# r#spunsul prompt pe care l fn premianta#
$tructura dialogului
( unitatea minimal# din care se constituie dialo!ul se numete replic# 3eplicile pot fi verbale,
nonverbale sau mi;te# Cn dialo!, replicile se intercondi"ioneaz, pot r#m5ne neterminate ori pot
fi continuate de c#tre partenerul de dialo!& :le pot fi construite su form# de perechi sau n gru-
pa0e mai ample etc&
:;plic# efectul comic produs de urm#toarele replici, din sc>i%a C2)dur2 mare de C&G& Cara!iale,
f#c5nd oserva%ii asupra modului cum acestea se intercondi%ionea6#, r#m5n neterminate ori sunt
continuate de c#tre partenerul de dialo!:
Domnul+ /a cte vine d# 'ostic seara la mas-
!eciorul+ 'are d# 'ostic-
D#+ $tpnu-tu#
E+ 'are stpn, domnule-
D#+ Al tu### d# 'ostic#
E+ *e stpnu-meu nu-l cheam d# 'ostic& eproprietar###
D#+ EB# i dac-i proprietar-
E+ l cheam d# *opescu#
D#+ i mai cum-
E+ 'um, mai cum-
D#+ !irete### *opescu, proprietar### bine### i mai cum-
E+ (u pot s tiu#
D#+ (u-l cheam 'ostic *opescu-
E+ (u#
D#+ (u se poate#
E+ Sa da, domnule#
D#+ Apoi vezi-
E+ 'e s vz-
D#+ l cheam 'ostic-
E+ Sa, ,itic#
D#+ ,itic-&&& peste poate?### 'e strad e aici-
E+ (umrul CC bis###
D#+ (u e vorba de CC bis#
E+ A zis domnul c nu vrea s puie CE, c e fatal#
D#+ (-are a face CE### Eu te-ntreb de strad# 'e strad e asta-
!+ $trada *acien"ii###
D#+ $trada *acien"ii-### imposibil?
E+ (u, domnule, e strada *acien"ii#
D#+ Atunci, nu e asta#
!+ Sa-i asta#
D#+(u#
!+ Sa da#
D#+ Eu caut din contr, strada $apientei, CC bis, strada $apien"ii, d# 'ostic *opescu#
2& \mpreun# cu un cole! interpreta%i n fa%a clasei dialo!ul reprodus de mai sus, ncerc5nd s# adapta%i
tonul, ritmul voririi, mimica, !esturile la con%inut& Cole!ii v# vor privi i vor face comentarii asupra
reuiteiJ nereuitei interpret#rii voastre&
Tipuri de dialog
Discu"ia argumentativ, raportat# la conversa%ie, poate fi caracteri6at# prin restric%ii privind
cadrul desf#ur#rii, tematica i finalitatea#
Argumentare i contraargumentare n dialog presupun, n !eneral, trei etape: afirma"ia, moti-
varea i concluzia# Cn ceea ce privete te>nica i lima"ul, v& pa!& --/-. contraar!umentarea pre/
supune reluarea ar!umentelor partenerului i comaterea lor punct cu punct, prin demonstrarea
netemeiniciei acestora&
Aten(ie! Cndiferent de opinia ta, evit# tonul e;cesiv, "i!nirea partenerului <care se poate pro/
duce nu doar prin cuvinte, ci i prin !esturi nepotrivite, prin mimic#, prin lipsa aten%iei ori prin
felul n care l priveti=, afiarea unui aer de superioritate etc&
1& Scena reprodus# mai "os, apar%in5nd farsei ntr/un act C#$u !e#$ida 3a82 cu Reac8iu$ea a lui C&G&
Cara!iale, dei construit# n c>eie comic#, este un un e;emplu pentru aplicarea cunotin%elor
despre argumentare i contraargumentare# $reci6ea6# cadrul, tematica i finalitatea acestei discu%ii&
2& ?elimitea6#, secven%ele care compun, succesiv, etapele argumentrii i ale contraargumentrii#
Cdentific#, apoi, cuvinteleJ structurile specifice ar!ument#rii i contraar!ument#rii n dialo!&
?iscuta%i pe !rupe de patru / cinci cole!i i compara%i/v# re6ultatele pentru a constata "uste%ea
oserva%iilor&
SC:NA CC
:fimi%a: I###J /eonido???
SC:NA CCC
Geonida <scul5ndu/se din somn, sp#im5ntat=: :Ai? ce e- :fimi%a:
/eonido? scoaB c-ifoc, /eonido? Geonida <speriat=: Unde-
ifoc- :fimi%a: $coaB c-i revulu"ie, btlie mare afar?
Geonida: A? vorb s fie? 'e te pomeneti vorbind, domnule-
:fimi%a: Stlie la toart, soro+ pistoale, puti, tunuri, /eonido, "ipete, chiote, mare lucru, de am srit
din somn?
Geonida <lu5nd/o cu iniorul=: ,itule, nu-i nimica& tii cum eti dumneata nevricoas, unde am vorbit
toat seara de politic, te-ifi culcat i cufa"a-n sus i ai visat cine tie ce# :fimi%a <impacientat#=:
/eonido, deteapt sunt eu acuma- Geonida: Apoi de? ,itule, asta dumneata tii#
:fimi%a <atins#=: Sravos, bobocule? nu m-ateptam ca tocmai dumneata s te pronun"i cu aa iluziiV n
contra mea& te credeam mai altfel### mi pare ru?### 'ucoane /eonido, sunt deteapt& am auzit acum
cum te-auz i m-auzi### revulu"ie, btlie mare?
Geonida: Sine, ,itule, stai, nu te importaVV degeaba# De cnd m-ai deteptat pe mine, ai mai auzit
ceva-
:fimi%a: (u#
Geonida: Apoi de? cum vine treaba asta- spune matale###
:fimi%a <cam n nedomiririe=: De, soro, tiu i eu-
Geonida: Apoi, vezi- Dar### s-o mai lum i pe partea ailalt, s vedem ce-ai s mai zici# Sine, chiar
revulu"ie s fi fost, s zicem& ###nu tii dumneata c n-are nimini voie s descarce focuri n ora- e ordin
de la poli"ie###
:fimi%a <aproape r#sconvins#=: De? bobocule, s zic i eu cum zici, c dup cum le spui dumneata, una
i cu una fac dou, n-are de unde s te mai apuce omul### <st5nd la !5nduri i iar ndoindu/se= Da: bine,
soro, am auzit, am a-u-zit, cum s-auz ce nu era- ce-am auzit dac nu era nimica- Geonida: Ei
domnule, cte d-astea n-am citit eu, n-am pr n cap? .lumeti cu omul? $e-ntmpl### 5cu tonul unei
teorii sigure6 c fiinc de ce- o s m-ntrebi### 2mul, bunioar, de par egzamplu, dintr-un nu-tiu-ce
ori ceva, cum e nevricos, de curiozitate, intr la o idee& a intrat la o idee- fan-
dacsia e gata& ei? i dup aia din fandacsie cade n ipohondrie# *e urm, firete, i numica mic#
:fimi%a: 'omedie, soro? <minun5ndu/se= Aa o fi?
Geonida: Sunioar i dumneata acuma, o ipohondrie trectoare& nu-i nimica### Rai s ne culcm+
noapte bun, ,itule?
:fimi%a: (oapte bun# 5nc nedomirit oarecum, stinge lampa i se vr n pat6
Geonida <dup# o pau6#=: (u te mai culca cufa"a-n sus, ,itule, c iar visezi#
V alu6ii
** nu te/nfuria, nu te amala
3& Hii atent i la rolul conectorilor n construirea unei ar!ument#ri& ?e e;emplu, n ?ar&&& s-o mai lum
i pe partea ailalt###, con"unc%ia e;prim# un anumit raport ntre propo6i%ii, sin!urul posiil n con/
te;t& (ricare alt element de rela%ie ar face enun%ul asurd& Aceeai oserva%ie este valail# i n situ/
a%ii precum: ###am auzit acum cum te-auz i m-auzi###& Sine, c>iar revulu"ie sz#fi fost, s zicem& ###nu
tii dumneata c n-are nimini voie s descarce focuri n ora- etc& :;plic# modific#rile de sens care
s/ar produce n ca6ul folosirii altor conectori i tra!e conclu6ii privind rolul acestora n comunicare:
]i&&& s-o mai lum i pe partea ailalt###&### am auzit acum cum te-auz sau m-auzi& Sine, c>iar revu-
lu"ie a fi fost, s zicem& &&&de ce nu tii dumneata c n-are nimini voie s descarce focuri n ora-
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& 3e6um# sc>i%a Re+ausu) d#mi$ica) n ma;imum cincispre6ece r5nduri&
2& Scrie o continuare de ) / 1+ cuvinte a primei replici, adecvat# conte;tului i situa%iei de comunicare:
/ $ presupunem c se-mbat i poporul### Ei? i-### parc#&&S&&&T
/ n"eleg ce vrei s zici?
3& :;plic# "ocul de cuvinte din enun%ul: Din cnd n cnd, constatnd c lsm Ks se rceascM
paharele noastre pline, ne strig, ridicnd pe al su####
4& :;prim#/%i opinia despre semnifica%ia punctua%iei propo6i%iei finale a sc>i%ei: (oi - am de0unat - mai
devreme / la /ptrie - pn seara#
)& Selectea6#, din lista urm#toare, toate elementele de rela%ie care ar putea fi plasate n spa%iile
punctate: sau, i, dar, iar, ori, deci, aadar# :;plic# motivele care te/au determinat s# faci aceast#
selec%ie& Cma!inea6# conte;te n care ar putea fi ntreuin%ate i celelalte elemente de rela%ie&
Am cump#rat mere&&&&&&&pere&
Cump#r mere&&&&&&&pere&
Moi cump#ra mere&&&&&&pere&
,& Nara%iunea este reali6at# numai la persoana C, din perspectiva persona"ului/narator, nenea )ancu#
:;prim#/%i opinia, ntr/un te;t de 2+ / 3+ de r5nduri, despre raportul dintre fic%iune i realitate n
sc>i%a lui Cara!iale& :ste util s# apele6i n te;tul t#u i la informa%iile despre fic"iune i verosimil,
din manual&
'& Scrie o caracteri6are de ma;imum o pa!in# a persona"ului/narator&
*I#C!L! *% T%+T
1& Citete urm#toarele sc>i%e ale lui C&G& Cara!iale: Ta)( !a M#<i( M#<ii (Tab)2 de ma*erii)( Fi"e
#Jc)#c9/
2& Notea6#, su forma unui "urnal de lectur# de trei / patru pa!ini, impresii despre aceste te;te <te po%i referi la
tem#, motiv, vi6iune despre lume, lima", tipuri de persona"e, modalit#%i de reali6are a comicului etc=&
3& Consideri c# aceste cinci sc>i%e au ceva n comun7 ?ac# da, ncearc# s# staileti ce anume&
4& Caut#, mpreun# cu al%i cole!i, foto!rafii, ilustra%ii, documente, oiecte diverse de la nceputul secolu/
lui al KK/lea, cu a"utorul c#rora a%i putea s# reconstitui%i, fie i sumar, atmosfera acelor timpuri, pen/
tru a reali6a un portofoliu tematic& I#si%i un nume potrivit pentru tema acestui portofoliu&
=C&2& D32 >3A?A D& 3&@3 l D& AA3
TEXTE AUXILIARE
57 Cline:cu 5@'22 A @2(,8-
!ro0ator- critic #i istoric literar- !oet-
dramatr/- eseist. Con1eren"iar de
estetic$ #i critic$ literar$ la Uni3erA
sitatea din la#i #i- .n ltimii ani ai
3ie"ii- !ro1esor onori1ic la UniA
3ersitatea din <cre#ti. 9in @2*2
este director al Instittli de Istorie
Literar$ #i Folclor al Academiei.
Ator al monmentalei Is'oria
li'era'urii ro"5$e de la ori.i$i
5$! &$ re,e$' 5@2*@8 #i al altor
lcr$ri im!ortante de critic$ #i istorie
literar$- .ntre care Via:a lui 8i$ai
E"i$escu 5@2&)8- Oera lui 8i7ai
E"i$escu 5@2&* A @2&(8 #i Via:a
lui Io$ Crea$.! 5@2&'8. Ca !ro0aA
tor de%tea0$ c romanl Car'ea
$u$:ii 5@2&&8. Vor rma E$i."a
O'iliei 5@2&'8- 2ie'ul loa$ide
5@2,&8 #i <cri$ul $e.ru -./<?27
3omanul Car*ea $u$8ii aduce n prim plan via%a trepidant#
a Capitalei din anii ^3+& :roii, tinerii Gola, ?ora, *oW,
8edW, 9im i Mera, mer! la cinemato!raf, la ar, la trand sau
la meciuri de o;, voresc la telefon i se folosesc de auto/
moil pentru a face escapade prin ora sau a c#l#tori la mare,
tr#ind o via%# profund diferit# de cea a #tr5nilor locatari ai
casei cu molii, profesorul Silivestru, m#tuile A!epsina,
I>enca, 8a!dalina sau aa C>iva& C>iar i simpla lectur# a
numelor este edificatoare n aceast# privin%#& Cns# pe acest
fundal ostentativ modern, dac# l compar#m cu al celor mai
multe dintre romanele epocii, se nfirip# i se mplinete o
istorie vec>e de c5nd lumea, iuirea dintre 9im i Mera& :ste,
n fond, clasica poveste a lui ?ap>nis i C>loe transpus# n
*ucuretiul interelic&
CA32:A NFN2CC
_
de Ieor!e C#linescu
G(GA, ?(3A C 8:?`
<fra!ment=
A doua zi 1im sri n sus, deteptat de cotcodcitul alarmat al
ginilor, speriate cine tie de ce# 'easornicul de pe scrin, uitat cu
limba muzicii la ora nou, cnta mrunt din "iter prfuitul vals#
1im se sim"i sntos i tnr ca un arc# De bucuria pe care
soarele i-o aprindea n artere, fcu o sritur atletic peste tblia
de fier a patului i cznd n fa"a oglinzii emise din toat
adncimea gtle0ului, baritonnd, primele note ale marului din
Aida&
(u era nchipuit i nu se credea frumos, dar un instinct de con-
servare fizic l fcu s-i umfle bicepii i coul pieptului i s fan-
deze plastic cu piciorul drept nainte, pentru a ob"ine ma;imul de
volum al pulpei# Era mbrcat americnete ntr-un combinezon de
crep, ceea ce-i ddea aerul unui sportiv# 'a s-i atenueze pu"in
trepida"ia sngelui, ncepu s fac figurile gimnastice din 8on sWs/
teme& $e rsuci din ale cu minele n sus, de 0ur mpre0urul bazi-
nului, se ls, ndoind genunchii, pe vrful picioarelor, cu pumnii
strni, fanda nainte, napoi, la dreapta i la stnga# ncheieturile
i trosneau, dndu-i o senza"ie de liberare a membrelor# 'nd vru s se
aeze pe spate, spre a ncerca n aer suple"ea picioarelor, praful din
covoarele vechi ale tantei ,agdalina i nnec rsuflarea# Bru s-i
ncerce puterea bra"elor rezemndu-se cu toat greutatea trupului pe
speteaza unui scaun, dar acesta trosni aa de tare, nct, spre a evita un
accident, 1im renun" i se mul"umi s bo;eze arcurile desfundate ale
canapelei i pernele din pat#
Com!letea0 $ A"i cno # tin "ele
...!o3estea de dra/oste a li
9a1nis #i Cloe A !ersonaEele
!rinci!ale ale romanli c
acela#i nme- atri%it scriitorli
/rec Lon/os 5sec. IIIA IV8.
...primele note ale marului din
Aida A mar#l trim1al din o!era
li Verdi.
...fiurile imnastice din Mon
sTsteme A ansam%l de e:erci"ii
s!orti3e 1oarte a!reciate .n
!erioada inter%elic$. ...costumul
de stof! <r%errT Asto1$
en/le0easc$ 1in$- la mod$ .n
e!oc$.
...de"unul adus pe o ta%le a
rolette A m$s"$ !e ro"i. ..
.porelan de =a:a # !or"elan 1in
de cloare al%$- !rods .n
Hermania- .ntrAna dintre cele
mai renmite #i mai 3ec7i maA
n1actri din Ero!a 5al$tri de
9el1t- din Olanda #i Se3res- din
Fran"a8.
.. .palatele Ciclop i Ndo # cl$diri
ltramoderne ale <cre#tili
anilor =&+- e:istente #i a0i. ...in
faa automatului ;.restoE #!riml
%arAatomat din <cre#ti- a1lat
la !arterl %locli Aro 5a0i
;atria8- !e <le3ardl TaCe
lonesc.
Inclzit de micare, 1im se ndrept spre lavoar s se spele# )i
trebuia ap mult, un lac, un bazin, o baie larg de por"elan cel
pu"in, s se simt nvlit de ap pn i-n nri i-n urechi, s simt
n"eptura deas a duului rece# 'asa cu molii n-avea ns aseme-
nea instala"ii moderne, pe care tanti .henca le dispre"uia, zicnd+
K)aca, i bunicul au trit i fr baie n cas i a fost bine? A"i venit
dumneavoastr mai cu mo"?M )bricul con"inea atta ap ct s i
stropeasc obrazul, adic, n termeni patriarhali, s se spele Kpe
ochiM# 3rind pe baba 'hiva prin curte, 1im i fcu semn#
/ Adu-mi ap, 'hivo, i zise el, cnd aceasta intr rznd
prostete de costumul lui#
/ *i n-ai ap- 'e-"i mai trebuie alta-
/ mi trebuie ap mult, nu pe fundul ibricului# Apoi, iluminat
de o idee genial+ $-mi aduci stropitoarea plin cu ap rece#
/ 'e stai de vorbeti- se scandaliza baba# 'um s-aduc eu stro-
pitoarea n cas-
/ $ mi-o aduci, c altfel nu e de trit cu mine?
Saba iei crucindu-se i mirndu-se cu un K,aica ta,
'ristoase?M de acest bizar capriciu# *este cteva minute apru
ns cu apa, intimidat oarecum de a fi complice la o astfel de trs-
naie# )nten"ia ei evident fu de a atepta lng prag consumarea
faptei, dar 1im o nvrti pe u afar i ntoarse cheia n broasc#
$ttu pu"in s se gndeasc, fiindc nu vedea nc modul de ntre-
buin"are# $ atrne stropitoarea de cuiul din tavan, i apoi s-i dea
nclinare deasupra capului, n-avea nici cu ce-o lega i i era team
s nu se surpe cumva tavanul# $ toarne apa n lighean, ligheanul
era prea mic# Alese solu"ia cea mai simpl# *use ligheanul n
mi0locul casei, acolo unde covorul i se prea mai pre"ios tantei
,agdalina, intr cu picioarele n el, se dezbrc de combinezon i,
"innd stropitoarea cu minile ntinse deasupra capului, ls s-i
curg peste fa", ceafa i de-a lungul trupului firele reci ale apei#
1im iei din baie nviorat, dar odaia tantei ,agdalina nu era
pregtit pentru instala"ii de genul acesta# Apa czut mai toat pe 0os
se ndrepta n ruri repezi pe sub pat i scrin, i din cauza udturii
duumeaua mirosea a colb plouat#
'a s-i salveze tlpile din mlatin, 1im se urc n pat, i
acolo, n picioare, fredonnd aria din 9eannine, i continua toale-
ta, privind n oglinda ce era atrnat pe peretele dimpotriv, dea-
supra scrinului# i linse prul cu peria neted peste cap, i nnod
cravata i puse costumul de stof *urerrW, a crui culoare aspr
de frunz uscat i ddea o siluet foarte londonez# Dei bine
aezate de cu sear peste umrul unui scaun, hainele l
nemul"umeau prin mirosul de naftalin ce l luaser din odaie#
'nd replica din oglind a persoanei sale i se pru satisfctoare,
fcu un calcul vizual i sri cu tlpile drept n pantofi, spre a evita
umezeala# %anti ,agdalina s-ar fi nglbenit ca de privelitea unei
crime dac l-ar fi vzut cum i cufund piciorul n inima fotoliului
dezacordat ca s-i lege ireturile de la pantofi#
Din fericire, ns, 1im avu vremea s prseasc locul crimei
nainte de venirea cuiva i s se refugieze n K refectoriu M# Acolo pahare
cu resturi de lapte, ceti de cafea, frmituri de cornuri i pine pr0it
risipite pe mas trdau reuniunea matinal a celor din cas#
Acelai sim" de igien corporal, care l fcuse pe 1im s trans-
forme odaia de dormit n sal de du, l dezgusta aici la vederea
mesei cu resturi de mncare, dei alul turcesc de pe perete, iata-
ganele i un dulap de nuc ddeau ncperii oarecare elegan"
arhaic# Boia pere"i netezi, lumina"i din col"uri de sub plci
ascunse de sticl, fotolii confortabile de nichel, foarte nclinate pe
spate, ca scaunele de clinic, mobile 0oase, masive, geometrice#
Atepta de0unul adus pe o tale 5 roulettes din planuri de cristal
gros, n boluri i recipiente masive i cu tacmuri neprevzute i
decorative ca nite instrumente chirurgicale# Boia, firete, o subret
n stilul mobilei+ tuns mrunt, cu fa"a oval de por"elan de $a;a,
n uniform de satin fin negru i cu ciorapi negri aa de metalici,
nct mna s alunece cu gndul pe ei ca pe rezemtoarea de
nichel a fotoliului# Aprins de asemenea deziderate de lu; igieni-co-
estetice, nu putu dect s deteste apari"ia babei 'hiva cu un pahar
de lapte cu cafea, pe care scria+ K $uvenir din 'limnetiM, pus pe
o tav ruginit#
[ Pi-am adus i nite ou - zise baba 'hiva A c tiu c n-ai
mncat asear#
[ (eufs 5 la coaue7 declar 1im glumind#
/ 'um le coc- /e fierb, nu le coc? rmase nedumerit baba#
-Ah, bab 'hivo - continu el mai mult pentru sine dect pen-
tru bab / cnd o s fiu eu servit cu mare ceremonial pe platouri
de argint+ sand`ich-uri savant combinate de barmani n smoching
i subrete n lame, dup re"ete de laborator, bunoar+
C>ar!e6 la tartelette avec du "amon en morceau;B remplisse6
avec de la fondue, caWenee6B !ratine6 a la salamandre, Gaitance de
>aren! sale >ac>ee avec des noi; et de la pomme reinnette &
Breau nite tartalette inedite, pricepi, nite canapes absurde?
/ Borbeti de canapea- zise aiurit baba 'hiva# A scos-o
cucoanele, c era plin de ploni"e#
1im sorbi laptele dintr-o nghi"itur, rznd, i trimise pe bab
s-i aduc cheia lactului de la magazie# 'nd avu cheia, o lu
spre fundul cur"ii, unde lng cote"ele de psri se aflau trei
oproane nchise cu por"i late, prevzute cu mari rsufltori# Unul
din ele servea drept hangar K mainiiM sale# %rase cu zgomot ua
grea i privi din prag nuntru, unde ntre mormane de lemne de
fag pentru foc sta"iona un minuscul K*eugeotM prfuit# Abia apuc
s pun mna pe clan"a cupeului, i o cloc nprlit "ni de pe
fotoliul de piele, umplnd curtea de vaiete i cotcodceli# 1im
arunc cu un lemn dup ea i scoase din inima cald nc a pernei
trei ou glbicioase i mn0ite#
K ,aina M lui 1im era, n fond, o hodorogitur lovit i zgriat,
cumprat pe nimic i n rate de la un prieten# Dar scund i
solid, rezista n chip uimitor la toate e;perien"ele, mergea mrunt
ca o broasc-"estoas, ieea nevtmat din hopuri i se hrnea cu
benzin pu"in# Dei ruinat de nf"iarea ei mizerabil, 1im o
btu cu familiaritare pe pneuri i o ciupi amical de cla;on# %imp de
o 0umtate de ceas o supuse unui minu"ios e;amen medical# =idic
un capac s vad cilindrii, inspecta bateriile i radiatorul, vr
capul sub asiu i puse la ncercare trinicia caroseriei, se sui la
volan i pilot ro"ile pe loc, cu picioarele nfipte n pedale#
'onvingndu-se c mruntaiele mainii erau intacte, i scoase
haina de pe el i proced la lubrificare, trimi"nd n acelai timp pe
baba 'hiva, cu un bidon, s-i aduc benzin de la un depozit din
apropiere#
Un ceas mai trziu, cei ase cilindri pocneau repede n magazia
de lemn, spre ngri0orarea regal a cocoului# 1im porni cu 0ucria
lui spre poarta deschis de bab, sltnd n sus din cauza bolo-
vanilor# )n mers drm un leandru nfipt ntr-un hrdu la ua
tantei 'aterina#
- !i-"i-ar maina afurisit? blestem aceasta din dosul perdelei,
dar 1im ieise n strad#
%recu cla;onnd pe lng prispa bisericii, ocoli rondul fr
iarb din pia" i se ndrept spre /ucaci cu inten"ia de a merge n
centru###
KAh, gndea 1im, de-a avea un >$port@ elebant, un =enault
mcar, un ,ercedes Senz tip >$tuttgard DG[@M, un $toe`er N
cilindri tip Xabriolett, ori un .raham-*aige, galben, enorm i
turtit ca o alup, alergnd silen"ios pe asfalt, sans ruit
et sans >eurt& M
i se vedea nfundat aproape cu totul n moalele capitona0, mo-
noclat sub plria de fetru gri i manevrnd negli0ent volanul, cu
o mn vrt pe 0umtate ntr-o mnu K(icoletM# /a pritul
surd al pneurilor, fetele ar fi ntors capul cu invidie, dar el le-ar fi
privit flegmatic, ca prin"ul de ]alles# %ocmai cnd i era visul mai
dulce i maina .raham-*aige se transformase ntr-un $umbeam
de curse, verde i lung ca o torpil, un stop i tie calea i un agent
de circula"ie imit cu emfaz naintea sa nite semnalizri savante
de poli"ist german# !rn scurt i rmase ntre celelalte automo-
bile, ca un crucior de copil printre locomotive ,affei#
Dup trei ani de lips din "ar, Sucuretii i se prur uimitor de
moderniza"i# (umeroase construc"ii moderniste presrau oraul cu
pun"i de vapor i cuburi albe# *alatul Asigurrii .enerale se ridi-
ca n chipul unui masiv de sare babilonic spre cer, transformnd
bulevardul, mpreun cu palatele 'iclop i /ido, n arter de mare
metropol# )n 0osul peretelui drept i ame"itor al enormului turn,
scundele cldiri vecine preau barci de scnduri# ,icul zgrie-
nori n fier i blocuri de piatr al *alatului $ociet"ii de %elefoane
aruncase pe por"iunea strmt a 'ii Bictoriei o umbr de
Sroad`aZ# !erestrele scunde i late de cabin de vapor, planurile
suprapuse, cu acoperi plat, barele de fier alb, suprafe"ele colorate
n terrasit cafeniu sau albastru, vitrinele enorme ncon0urate cu
plci de sticl colorat, barurile automate, toate acestea erau ele-
mentele unei lumi noi iubind spa"iul alb, igienic, interiorul mar-
morean al unor terme simplificate, sticla, nichelul, lemnul neted,
neornamentat, lumina prelingndu-se pe pere"i# )n acest decor de
monumente geometrice, mi0locul de locomo"ie cerut de ochi era
/incolul spa"ios, corespunznd n severitatea lui mecanic vechiu-
lui landou#
,ai mult din curiozitate dect din nevoie, 1im stopa n fa"a
automatului K *resto M# /uciditatea ghe"oas a interiorului i ddu
fiorul intrrii ntr-un bazin translucid# 'oloanele de aluminiu, de-
cora"iile pe sticl, mesele de cristal, scaunele de nichel preau
piesele unui laborator lu;os# ndrtul unor sicrie mari de sticl,
aburite de intestinele unui frigider, gra"ioase infirmiere n uniforme
verzi mpr"eau n boluri groase felurite licori# 1im se opri n fa"a
unei etuve de por"elan i metal emailat n care se conservau cteva
variet"i de nghe"at# *rezent gra"ioasei subrete fia, i aceasta,
lund ntre degetele ei sub"iri, cu unghii lcuite, un instrument de
metal semnnd a lingur sferic i a forceps, l introduse ntr-o
urn congelat, nchis ermetic, ca un safe# Solidul de ghea" nu i
se pru ns lui 1im la nl"imea recipientelor ce-l con"inuse, dar
spre a privi ct mai mult n ochii albatri ai subretei, l consum
ncet, rezemat de aripa de sticl a contoarului#
3rind ua unei cabine de telefon, 1im se instala curnd dup
aceea naintea aparatului i caut adresa Dorei, singura cu telefon
dintre cele trei prietene pe care dorea s le vad# 'nd a0unse cu
degetul n dreptul numelui $chulz 5tatl Dorei era medic, austriac
de origine6, ridic receptorul de pe furc, combin numrul i
atept#
A Alool se auzi un glas pi"igiat, pierdut n deprtare#
Puncte de reper
;roas!$t sosit de la stdii din
Hermania- contaminat de no- tDn$rl
6im 5Ion Marinesc8 se tre0e#te .n
3ec7ea cas! cu molii a m$t#ilor sale-
atDt de di1erit$ de re3eriile li occidenA
tale. Nimic n se !otri3e#te aici c
lmea .nc7i!it$ de el. In3enti3- 3a
re#i s$A#i o1ere m$car il0ia nei
asemenea 3ie"i. Ca!itoll al IVAlea-
Lola1 Dora *i 8ed( este edi1icator .n
acest sens. Este o 1rmoas$ dimiA
nea"$ de 3ar$- iar 6im are tim! li%er
din %el#/. 9ar cDt de di1erit .#i
dore#te s$Al !etreac$- .n com!ara"ie
c eroii sc7i"ei Reausul do"i$ical9
Ui cDt de mlt sAa sc7im%at ora#l.
Tradi"ionalAele/anta Calea Victoriei-
neli!sit$ .n te:tele li Cara/iale- este
!omenit$ doar .n treac$t #i nmai
!entr a !tea 1i men"ionat ltraAmoA
dernl 0/DrieAnori al ;alatli SocieA
t$"ii de Tele1oane- a%ia constrit- care
con1er$ 0onei n aer de <road?aT.
Inima ora#li !lsea0$ acm !e nol
<le3ard Tac7e lonesc 5a0i-
<le3ardl Ma/7er8- !res$rat de
constrc"ii moderniste. Iar %arl
atomat ;.restoE n este decDt nl
dintre sim%olrile sale. Mar/7ilomaA
nele- a!eriti3ele- %ateriile #i sc7emA
%eaa de la lordac7e a 1ost .nlocite
de et3a de !or"elan #i metal emailat
nde se conser3$ di3erse 3arier$"i de
.n/7e"at$- %irEele a dis!$rt #i ele-
1iind .nlocite de Mercedes <en0Al ti!
;=tuttart DFI< ori de Stoe?erAl de '
cilindri ti! Ca%riolett. 9oar rlarea lor
silen"ioas$ !e as1alt mai aminte#te de
roatele de cacic ale mscalilor de la
.nce!tl secolli. C7iar #i lim%aEl e
altl- !res$rat de neolo/isme .n !as
c not$"ile te7nice ale tim!li.
/ Alo? , rog, domnioara $chulz- )nima i btea cu emo"ie#
/ 'hiar dnsa?
/ Aa- Aici sunt chiar eu?
/ 'hiar cine- Alo? , rog, cu cine dori"i s vorbi"i-
/ 'hiar cu tine?
/ 'ine eti- zise nciudat convorbitoarea#
1im imit glasul spicheri"ei de la postul radiofonic+
/ A-ten"iune? $e transmit salutri de la 1im prin doz electro-
magnetic?
/ 1im? 'e bine-mi pare, ce bine-mi pare? se auzi glasul afectuos al
fetei, i un zgomot surd de tropituri pe duumea# Bino la patru la /ola?
(eaprat? Bine i ,edZ?
Apoi iei din bar, se urc n main i porni vesel spre bulevard,
ncercnd s concureze n vitez cu un tramvai electric#
1& (u# fierte moi7 <fr&=
2& Fmple%i tarta cu uc#%i de "amonB pune%i peste ea "um#ri cu r5n6#B
coace%i/o a la salamandre, lap%i de scrumie s#ra%i, toca%i cu nuci i mere
cre%eti& <fir&=
3& Aperitiv specific fran%u6esc&
4& H#r# 6!omot i f#r# i6ituri&
?CC C(NA3
%iter#, s&f& / instrument mu6ical av5nd coarde de metal, puse n vira%ie
prin atin!erea cu o lam# de os sau de metal crep (satin), s&n& / %es#tur# cu
una dintre fe%e mat# i cealalt# lucioas#
refectoriu, s&n& / sal# de m5ncare ntr/un internat, ntr/o m#n#stire etc&
bol, s&n& / vas de form# semisferic# cu sau f#r# picior fetru, s&n& / stofa
cu %es#tur# deas# ntreuin%at# n special la confec%ionarea p#l#riilor
landou, s&n& / c#rucior pentru copii, mare i acoperit contoar,
s&n& / mas#, te"!>ea spic>eri%#, s&f& / crainic# la o sta%ie de
radio
%+PL!$A$%A
T%+T"L"I
( lume @modern#A
1& Cdentific#, n te;t, detalii care s# permit# ncadrarea ac%iunii n
anii ^2+ / ^3+ ai secolului trecut&
2& 2ranscrie, pe dou# coloane, dup# modelul de mai "os, trei
secven%e care descriu visul de modernitate al lui 9im i contra/
pune/le alte trei secven%e care surprind realitatea @casei cu
moliiA, pentru a putea compara cele dou# lumi&
Boia, firete, o subret n stilul
mobilei+ tuns mrunt, cu fa"a
oval de por"elan de $a;a, n uni-
form de satin fin negru i cu cio-
rapi negri aa de metalici nct
mna s alunece cu gndul pe ei ca
pe rezemtoarea de nichel a
fotoliului#
###nu putu dect s deteste
apari"ia babei 'hiva cu un pahar
de lapte cu cafea, pe care scria+
,,$uvenir din 'limnetiM, pus pe o
tav de tabl ruginit#
3& Cndic#, n ordine descresc#toare, primele trei dorin%e ale lui 9im
n acea diminea%# de var#&
4& 2ranscrie opt / 6ece neolo!isme i !rupea6#/le pe c5mpuri
semantice& Ce informa%ii asupra te;tului ai putea o%ine astfel7
)& Selectea6# formulele de ini"iere, de men"inere i de nchidere a
contactului veral n dialo!ul telefonic dintre 9im i ?ora&
,& Cma!inea6#/%i c# aceeai convorire ar avea loc n 6iua de a6i&
8odific# formulele de ini%iere, de men%inere i de nc>idere a
contactului veral, adapt5ndu/le pre6entului&
%'AL"A$% C"$%#TA
APLICA II
1& Scrie o caracteri6are a lui 9im, de dou#6eci / dou#6eci i cinci
de r5nduri, valorific5nd doar informa%iile oferite de te;tul repro/
dus mai sus&
2& :;prim#/%i opinia, ntr/un te;t de circa o pa!in#, despre via%a
modern# a Capitalei, aa cum apare ea descris# n pa!inile lui
I& C#linescu&
3& ?escrie via%a din localitatea ta, ntr/o 6i de duminic#&
=C&2& D32 >3A?A D& 3&@3 l D& AA3
HCCZCFN: ) =EA/)%A%E
Q(A)(%E DE %E7%
)maginm vacan"a ca timp al perfec"iunii noastre# %ot ce n-am
izbutit n restul anului tocmai acum vom face, dovedind neateptate
energii care, altminteri, par s nu ne fi stat n fire# )n chip miraculos,
desvrirea va veni de la sine, fiindc e;act n acest interval vism
Ks nu facem nimicM, s trim fr gri0, dormind ca lemnul i
sculndu-ne numai la mas# Dar de ce, dac n-ar fi vorba dect de
un rgaz recuperator, nu ne putem nchipui Kvacan"a M unui tigru sau
a unei vrbii- *oate pentru c ea nu "ine numai de regulile
supravie"uirii, odihn ntre dou przi la adpostul lipsit de prime0-
dii# Dac am privi-o doar astfel, riscm s-i rpim misterul i nos-
talgia, s-o dezumanizm#
Doamna 3oe 'antacuzino, creia o e;isten" longeviv i o
bun memorie a amnuntelor i permit opinii avizate asupra
subiectului, a avut bunvoin"a s poarte un dialog cu noi pe
aceast tem& i mul"umim# <2ita C>iper=
Puncte de reper
V Remarc$ 1a!tl c$ re!orterl-
in1ormat .n !reala%il .n le/$tr$ c
!ersoana inter3ie3at$- n inter3ine
decDt atDt cDt este necesar ca s$
,,mpin!E disc"ia mai de!arte.
V Roll re!orterli n este s$
se !n$ !e sine .n 3aloare- ci s$
stimle0e !ersoana inter3ie3at$ s$
dea r$s!nsri cDt mai com!lete.
V 9e#i ar !$rea c$ toat$
disc"ia e3olea0$ !rin 7a0ard- este
e3ident c$ re!orterl tre%ie s$
rm$reasc$ n !lan !re/$tit
!reala%il.
V Re!orterl !oate marca an
mite sec3en"e !rin s%titlri- dar
nmai c acordl !ersoanei inter
3ie3ate.
?iscu%ia cu doamna Qoe Cantacu6ino aduce n prim plan
ima!inea unei lumi i a unei vie%i KnormaleM, rutal ntrerupte n
anii ^)+ de comunism& S# te ve6i dat afar# de la cooperativa
,16rum nouM- unde treuia s# scoat# c#m#i la propria main#
adus# de acas#, pentru a putea supravie%ui / de c#tre Kefa de
catedr:, dup# ce ai tr#it o via%# n prea"ma unor personalit#%i ale
secolului precum 2itu 8aiorescu, Simion 8e>edin%i, ?imitrie
$ompei, ?inu Gipatti i nc# al%ii nu este o e;perien%# uor de
trecut& 2reuie remarcat ns# c# aceast# sc>imare rutal# i
profund nedreapt# a e;isten%ei nu i/a alterat cu nimic fiin%a, c#ci
omul adev#rat i p#strea6# demnitatea i naturale%ea indiferent
de mpre"ur#rile trec#toare ale vie%ii, iar un refu!iu n fa%a
inva6iei rutale a ur5tului poate fi amintirea copil#riei i mai
ales a celor mai frumoase momente ale ei, 6ilele de vacan%#&
AMINTIRI DIN ZIUA A APTEA
/ de vor# cu doamna Qoe Cantacu6ino /
interviu reali6at de 2ita C>iper
%OSTA!IA CRICOVU!UI
S*ima*2 d#am$2 Ca$*acu1i$#( de ce $0a"em se$*ime$*u)
"aca$8ei c-$d $e +e*recem *im+u) )iber acas2( #ric-* de )u$4 ar 3i
e) <i #ric-* de 32r2 4ri7i $e0am sim8i?
,#e Ca$*acu1i$#' Acas-i obinuin"a, rutina, lucrurile tiute#
Bacan"a ncepe cnd schimbi peisa0ul# )ei din KcunoscutM, faci ce-"i
trece prin cap, ce-"i place, vezi alt lume# *entru noi n copilrie i
n tinere"e vacan"a era la 'ioceni, n *rahova, o moie pe unde tre-
cea 'ricovul# 'nd ne-am fcut mai mari, nu prea n"elegeam de
ce puteam s ne plac atta K+)a7aL de-acolo# ,ai ales c nainte
Completeaz 9i cuno tin ele
R ...ne duceam un timp la mare, la
Carmen =Olva...# sta"ine !e
litorall M$rii Ne/re- re%ote0at$ de
comni#ti .n anii= ,+ Vasile Roait$.
Ast$0i se nme#te E1orie.
R ...noi fetele nv!am acas!,
meream la coal! numai s!
d!m
e:amenele A sisteml de
.n3$"$mDnt de !Dn$ la al doilea
r$0%oi mondial !ermitea #i
!re/$tirea ele3ilor .n !articlar-
sin
/ra o%li/a"ie a acestora 1iind
ss"inerea e:amenelor de s1Dr#it
de
an la o #coal$ de stat.
R profesorul =imion 'ehedini
#/eo/ra1 renmit
R Dimithe .ompei# matematician
R 4itu 'aiorescu 5@'*+ A@2@B8 A critA
ic literar #i estetician- .ntemeietorl
societ$"ii 6nimea.
R Ciu &n +ai# condc$tor al ;artidA
li Comnist C7ine0- .n anii B+. A
3i0itat RomDnia #i a a3t rela"ii
cordiale c Nicolae Cea#esc.
R prinul 2icolae A 1il re/eli
Ferdinand I.
R Dinu +Jpatti # !ianist de renme
ero!ean- ele3 al li Heor/e
Enesc.
R efa de cadre care ne#a dat
afar!... A .n !erioada comnista
Fser3icil de cadreG se oc!a c
s!ra3eA/7erea salaria"ilor-
lcrDnd mDn$ .n mDn$ c
secritatea #i c !artidl.
R ...n .rim!verii... # 0on$ re0i
den"ial$ a <cre#tili nde-
d!$ @2*'- a locit elita de !artid.
R ...vn-!toare de ciorapi la
;=oraE... A cnosct ma/a0in
;universali 3ad comercial renmit
.n 0ona H$rii de Nord din
<cre#ti- .n !erioada comnist$.
s a0ungem la 'ioceni, ne duceam un timp la mare, la 'armen
$Zlva, la pensiunea ,ovil# (u mai tiu ct stteam acolo# *e urm
mergeam la munte, la $inaia, natural, unde-n toate vilele erau
oameni cunoscu"i# *entru noi copiii, cea mai mare distrac"ie era s
mergem la cofetria \alimtzachis, care fcea o nghe"at teribil de
bun# Dup ce stm ct stm la $inaia, plecam la 'ioceni, n ade-
vrata vacan"# Acolo eram de capul nostru, eram ferici"i#
I$ s3-r<i* =$ $a*ur2( sc2+a8i de 1iduri)e #ra<u)ui( de <c#a)2///
(u, c noi, fetele, sor-mea i cu mine, nv"am acas, mergeam
la coal numai cnd dam e;amene& fra"ii mei, da, ei se duceau zi
de zi la liceu# /ocuiam pe atunci n str# Aurel Blaicu, ntr-o cas cu
grdin mare, teren de tenis, piscin, aa c oraul nu-l sim"eam
prea apstor# )n familia .receanu eram cinci copii, aveam rude i
prieteni, casa era vesel, mereu plin de lume# /a un momet dat
tata organiza la noi nite conferin"e "inute de copii mai mari, prile0
s-nve"e bie"ii, mai ales, dar i fetele s vorbeasc-n public+
venea ,iti .erota, venea .eorges 'antacuzino, viitorul meu so",
venea i ,ica ,ehedin"i, fiica profesorului $imion ,ehedin"i, pe
care fra"ii mei o gseau foarte frumoas# El ne plcea, ea mai
pu"in# 'nd veneau la tata, $imion ,ehedin"i i Dimitrie *ompei
ne chemau i ne pisau cu ntrebri+ unul la geografie, llalt cu
matematic# i atunci cnd auzeam c o s soseasc, fugeam din
vreme, ne ascundeam, ne suiam prin pomi, era o ntreg poveste
pn ne prindea i ne aducea n fa"a lor# /a matematic eram bun,
dar la geografie nu m descurcam deloc# 'ine ne plcea cnd
venea la tata era %itu ,aiorescu, foarte drgu" ca om# i mai era
cineva pe care-l simpatizam+ ,iron 'ristea# Biitorul *atriarh a fost
mult timp secretarul bunicului meu, genealogistul tefan .receanu,
i rmsese prietenul casei# )ntr-o zi mama a avut buna idee s-i
arate o poezie de-a sor-mii 5ea se ascunsese de emo"ie6,,F)#ricica
"ie8ii me)eMAm "e$i* s2 m#r cu *i$e M, sau aa ceva# ,iron 'ristea
i spunea de atunci Kmica +#e*2
i)
N - Didi cred c-avea G ani - dar
asta a rmas singura,,#+er2L a ei, n-aperseverat# 'um "i spui, la
'ioceni scpm de program fi;, de lec"ii, de profesori, de regulile
pe care le fceau cei mari, prin"ii n primul rnd#
Dar ac#)# *#* cu ei mer4ea8i/
Acolo i ei mi se preau mai destini, mai altfel# %ata adora caii
i aveam foarte mul"i+ de clrie, de trsur# )i plcea s mne O
cai naintai, uneori G# (e lua i pe noi s ne-nve"e s conducem,
dar numai doi cai nhma"i la o cabriolet# .rozav? Dar mult mai
palpitante erau e;erci"iile de clrie# *arc vd i-acum tabloul+ tata
n a, noi pe alt cal i o curea ag"at de cpstrul calului nostru, pe
care tata o "inea cu mn sigur, s n-o lum razna# *n:ce-am
nv"at cape urm### Una dou porneam clri la 'ornu, la vecini+
la ,ircea 5la ,ichi6 'antacuzino, cstorit cu tefana .olescu
unde ne ntlneam cu rude sau prieteni, care pe urm, veneau i ei
la noi, i era o mare distrac"ie pentru to"i# Dup ce-a murit tata
i-am plecat cu mama la *aris, pot spune c una din nostalgiile
noastre era K"ara )a 8ar2L/
A *r2i )a Paris $u se c#$3u$da cu ima4i$ea u$ei "aca$8e ide0
a)e?
Acolo aveam treab, program# !rate-meu mai mare, =adu,
fcea *olithehnica& era o facultate serioas, de renume, veneau
acolo studen"i din toat lumea# Unul din colegii si, un chinez, a
devenit mai trziu premierul 'iu En /ai& frate-meu aa zicea, dar
cum n familia .receanu umorul era la mare pre", eu am ceva
dubii# E drept c erau cam de-o vrst i unele amnunte ar cores-
punde adevrului+ mai tii-
%EPREVO,UTU! FIECOREI ,I!E
Concepte opera ionale
I$'er0iul 5media8 A este o conA
3or%ire .ntre do$ !ersoane- a3Dnd
dre!t sco! o%"inerea de in1orma"ie
.n %ene1icil nei adien"e
ne3$0teJ p. e:t. te:t al acestei conA
3or%iri- a!$rt .n !res$ sa di10at
!rin radio sa tele3i0ine.
De ce $i se +2rea c2 ade"2ra*e)e =$*-m+)2ri +)i$e de .a1 <i de
sur+ri12 se +#* +e*rece $umai =$ "aca$82?
'red c atuncea suntem foarte naturali i asta ne face mai aten"i
la ce-i n0ur# Altfel de ce ne-am aminti de nite nimicuri, sau ne-ar
amuza chiar peripe"iile neplcute- nainte s m cstoresc
hotrsem cu fratele meu cu ,ichi 'antacuzino i cu toat
K.olescriaM tnr, s facem o e;cursie la )stambul# Bara, cald, de
ce s lum noi cabine- Bacan"a nseamn aventur# Aa c am
luat ezlonguri pe punte# A fost o furtun mare de-a czut i coul
vaporului& ezlongurile se nchideau brusc, nou ne era ru,
cdeam pe punte, bietul ,ichi, singurul care se "inea mai bine,
abia apuca s ne adune i s ne
aeze pe ezlonguri, c iar
nimeream pe 0os# %ot drumul a
fost un calvar# ntoarcerea ns
a fost un vis& marea lin,
cpitanul adorabil, noi - cu
amintiri din cteva zile ca
dintr-un an ntreg# Asta o "in
minte, fiindc-i o peripe"ie# Dar
"i rmn n minte i fleacuri
sau ntmplri care doar pentru
tine par vesele# /a 'ioceni
aveam i cresctorie de vaci de
ras i de bivoli"e# !iecare
turm ieea cu taurul respectiv,
totul era s nu se nimereasc
amndoi deodat# *entru noi
ns, o zi foarte norocoas cnd
auzeam urlete-n toat curtea+
Ka sc2+a* *auriiii> M###
*asionant# /umea se agita,
alerga, i noi / adposti"i pe
dup gard, urmream scena+ ce
fac- $e-ncaier- 'are-i mai
tare- %ot de-acolo mi amintesc
de-o vntoare de dropii, prima
i singura din via"a mea# Dup
multe rugmin"i, probabil,
fuseserm lua"i i noi, frate-
meu Sibi i cu mine# Bntorii
au nceput s nainteze tr
prin mirite& o vreme ne-am
chinuit i noi, urmnd regula#
Dar cred c eram foarte curioi
s vedem misterioasele psri,
de care auzisem attea, sau ne-
om fi plictisit, aa c ne-am
ridicat amndoi deodat# i
cnd i-am vzut pe to"i cei mari
pe burt, naintnd caraghios,
ne-a bufnit rsul de nu ne mai
puteam opri# Am fost foarte
certa"i acas, fiindc din cauza
noastr s-a ratat vntoarea#
Cu$#<*eam mai bi$e +e cei
di$ 7ur c-$d su$*em =$
"aca$82?
$igur# 'nd ne duceam la
"ar, ne fceam acolo o
mul"ime de prieteni noi#
Duminica mergeam la biseric,
dup amiaza ne ntlneam la
hor# mbrcam costum
na"ional i dansam cu copiii
din
sat, petreceam de minune# De altfel, n vacan" "i i creezi prile0uri
de petrecere, inventnd evenimente# ntr-un an eram n ,oldova, la
,a;ut, o proprietate de-a mamei, motenirea ei din moia .hica-
Deleni# !ratele mai mare al bunicului meu primise casa impun-
toare, palat de piatr maiestuos, dar cam sumbru# 'ea a bunicului
era o cas de cu totul alt gen+ vesel, plin de flori# /a ,a;ut
pasiunea celor mari era vntoarea# )ntr-o var a venit i prin"ul
(icolae, de care eu i sora mea eram amorezate, l gseam foarte
bine, rasat# Eram cam de-o vrst cu sora lui, prin"esa )leana
5maica Ale;andra6, pe care-am mai apucat s-o vd, cnd a venit n
Sucureti, dup :NH, i am fost s-o ntmpin la avion, ca ,,u)*ima
+rie*e$2 di$ c#+i)2rieL( de la Sucureti# Ei, i la ,a;ut, n fiecare
diminea" se fcea o mas lung, unde toat lumea lua micul
de0un# *rin"ul (icolae mnca totdeauna mmligu" cu lapte# i
noi gseam c e bun, dar chiar n fiecare diminea"-### )ntr-o zi
vede el c noi fetele eram cam agitate i se intereseaz ce-i+ Ka"em
*reab2 c2 a1i Didi =<i b#*ea12 +2+u<aL/ KA( <i $u +#* s2 asis* <i
eu? Ma/-am poftit i-a participat la botez cu toat seriozitatea# (u
mai "in minte cum se chema ppua, dar noi ne-am distrat foarte
bine cu ocazia aia#
P$ "aca$82 ui*2m de#sebiri)e de "-rs*2( )e42m +rie*e$ii
$ea<*e+*a*e/ &i$e8i mi$*e "reu$ aseme$ea e+is#d?
Da, ntlnirea cu un bie"el palid, timid, care se 0uca la mare,
la 'armen $Zlva, n prea0ma noastr# Dar pu"in, fiindc mereu l
chema taic-su n cas, s e;erseze la pian# (ou ne era mil+
nve"i n cursul anului, da:n vacan"- $ te lase-n pace? i-ntr-o zi
am gsit undeva un pian i l-am chemat pe copil s vin cu noi# )-
am pus pe scaun nite cr"i, s stea mai bine, fiindc arta foarte
mic# Eram curioi s-l auzim+ (($u "rei s2 $e c-$8i <i $#u2 ce"a?
ii
KA( de ce $u? M# -a-nceput repede i vesel acompaniindu-se vocal+
((!a Bac2u( )a Bac2uM=$*r0# ma.a)a/// M $cpase, pentru moment
de e;erci"iile clasice, cnta ca-n 0oac, i,,d2dea drumu)L/ tii
cine era bie"elul- Dinu /ipatti#
%ICIODATO %0AM AVUT CO%CEDIUL
A+ar8i$e8i u$ei ca*e4#rii des+re care se s+u$ea( +e "remuri( c2
$u 32cea $imic' de ce ar mai 3i a"u* $e"#ie de "aca$82?
(u era deloc aa# Asta se credea n anii :F[, cnd m-au dat
afar pe mine de la cooperativa ((Drum $#uL/ , anga0aser
fiindc aveam main de cusut# !ceam cmi brbteti# tefana
'antacuzino 5.olescu6 cosea nasturi, ea nu adusese de acas
dect scaunul de lucru# 'um s nu fi fcut nimic pe vremea noas-
tr- 'opiii nv"au, tata continua lucrrile de genealogie ale
bunicului, mama se ocupa de opere de binefacere, a creat,,mici)e
ma*er$i*28iM, n diferite cartiere ale Sucuretilor, unde se puteau
duce femeile s nasc gratuit# /a una era ef dr# Ascupie`schi, la
alta dr# Sogdanovici, medici cu renume# efa de cadre care ne-a
dat afar pe mine i pe tefana, habar n-avearh de astea - i s-i fi
spus nu credea A i a zis c,, des*u) am su+* s-$4e)e +#+#ru)ui M,
de mine s nu ne mai vad# /ucru de ateptat pe vremurile ace-
lea# De aia nici nu plecasem de trei ani n concediu, c mi-era
team s nu vie vreo dispozi"ie de dare afar n lipsa mea i s
pierd maina de cusut, s-o confite acolo# A doua zi, m-am dus de
cu noaptea la cooperativ cu un ta;i i am luat-o# (oroc c i
eful de sec"ie i muncitoarele erau persoane de treab, fr ei n-a
fi putut-o cra de la eta0 i s-o-ncarc repede n main# (e n"ele-
sesem bine ct lucrasem acolo# $eara trziu mi-a telefonat o fat
din echip i mi-a spus ce scandal a fost dup aia& dei nimeni nu
recunoscuse c mi-a dat a0utor, m-a sftuit s pitesc totui maina,
c nu se tie###
Cum ar2*au 1i)e)e d"s/ de #di.$2 =$ acei a$i?
'e s vorbim- ,uncisem ici-colo vreo C[ ani, nici vorb de pen-
sie### Aa c am nceput s dau lec"ii de francez i de englez&
aveam elevi din Salta Alb i de la $tadionul DE August pn n
*rimverii# 'nd intrau ei n vacan" pentru mine era un timp sec,
nu mai ctigam nimic# (e-ntlneam cnd ncepea coala, ei
regretnd c s-a sfrit vacan"a, eu bucuroas c s-a terminat#
Aveam un elev, =adu, care-mi spunea ce frumos a fost la bunic-sa,
la !ieni# 'e era acolo- KAc#)#0i u$ +#m mare( eu m2 urc =$ e)(
s*au sus0sus <i "ise1L/ )ntr-un an au tiat copacul# ((i cu e)mi0au
*2ia* *#a*e "ise)eL 5*ricepi ce e;presie la un copil de N anii6#
Altdat un biat de tabi, mama mai ales era Kmare M, mi povestea
ct de bucuros este el cnd se duce ntr-un sat din )alomi"a, la bu-
nici, unde desham caii de la cru", ncalec i gonete la trap# Ka
de u$de iei?L KCare a-M# )-am spus c ar putea, dac-i pasionat
de asta, s gseasc n Sucureti un mane0# Aveam un alt elev care
mergea la KS*eauaL( la clrie# /e-am fcut legtura i, spre
neplcerea mamei lui, care probabil i vedea alt viitor, biatul s-a
specializat n echita"ie, a fcut i )'E!-ul# A fost trimis i n
strintate# Din prima deplasare, n %urcia, mi-a trimis o vedere s
tiu ct e el de fericit#
Fiica d"s/( I#a$a( a )ucra* =$ mu)*e )#curi 0 <i ca a7u*#r de
e)ec*ricia$ <i ca "#+si*#are de ca)#ri3ere <i ca "-$12*#are de ci#0
ra+i )a KS#raL/ (KTa$*i( d2 <i mie dJ2i cu s4-rciLM e)as*ic) <i ca
dese$a*#are/ i0a 32cu* "re#da*2 c#$cediu) cu bi)e* #b8i$u* +ri$
si$dica*?
Bacan"a o petreci cu rudele, cu prietenii, nu cu cei cu care
lucrezi# $e-ntmpl i aa, ns# (-a fost cazul# 'nd a avut zile
libere, )oana aplecat totdeauna fr program, pe spezele ei#
cabriolet, s&f& / tr#suric# uoar#, cu dou# ro%i, tras# de oicei de
un sin!ur calB ric#
rasat, ad"& / <livr&= de ras#
genealogie, s&f& / disciplin# au;iliar# a istoriei care se ocup# cu
studiul filia%iei e;istente ntre memrii unor familii marcante
<familii domnitoare, noiliare= pentru a staili ori!inea i !radul lor
de nrudire
ytab, s&m& / <fam&= persoan# de va6# pe plan socialB ef, conduc#tor
manej, s&n& / loc special amena"at unde se dresea6# sau se antrenea6#
caii, unde se nva%# c#l#ria etc&
echita(ie, s&f& / <sport&= c#l#rie
speze, s&f& / c>eltuieli
%+PL!ATA$%A
T%+T"L"I
$timat doamn###
1& $timat doamn, formula de adresare ofer# de la nceput m#sura
rela%iei dintre reporter i persoana intervievat#& :a nu poate fi
nso%it# dec5t de vere folosite la plural i de pronume de
polite%e& Selectea6# asemenea e;emple pentru a putea n%ele!e
mai ine rela%ia dintre emi"tor i receptor#
2& $re6int# modul cum sunt aplicate re!ulile dialo!ului <despre
care ai nv#%at la pa!& .,= n acest interviu&
3& ncadrea6# acest te;t ntr/unui dintre cele dou# tipuri, fic"ional /
nonfic"ional, i ar!umentea6#/%i op%iunea&
4& Ale!e una dintre urm#toarele func%ii ale comunic#rii care %i se
pare a fi predominant# n te;t, e;presiv, de apel, poetic, i
selectea6# dou# / trei pasa"e prin care s# o po%i ilustra&
)& Ce alte func%ii ale comunic#rii consideri c# mai sunt pre6ente n
te;t7
###n anii :F[ cnd m-au dat afar###
1& Amintirea intervievatei urmea6# pro!resia timpului: copil#rie,
adolescen%#, tinere%e, maturitate& ?elimitea6# n te;t aceste
momente i enumera c5teva dintre nt5mpl#rile fiec#rei v5rste,
descrise&
2& Cdentific# momentul n care cursul normal al e;isten%ei doamnei
Cantacu6ino a fost rutal i definitiv sc>imat&
3& Care este atitudinea sa despre aceast# sc>imare7
4& :;prim#/%i p#rerea despre @(JV8JA care se afl# n spatele acestor
evoc#ri, enumer5nd totodat# c5teva dintre tr#s#turile pe care le/ai
putut desprinde citindu/i interviul&
%'AL"A$% C"$%#TA
APLICA II
1& Hormulea6# dou# ntre#ri pe care i le/ai fi adresat doamnei 3oe
'antacuzino, dac# ai fi fost reporter&
2& Ale!e din interviu nt5mplarea care %i s/a p#rut cea mai pl#cut#
i repovestete/o n fa%a clasei, ncerc5nd s# aplici cunotin%ele
c#p#tate la capitolul despre tehnici ale monologului eficient#
3& Mia%a oamenilor, aa cum a fost descris# n acest interviu, vi s/a
p#rut fascinant#, normal#, plicticoas#, !reu de "udecat de c#tre cei
de a6i <pute%i propune i alte variante=& ?iscuta%i, pe !rupe de
patru / cinci cole!i, despre aceste variante pentru a putea ale!e
una dintre ele i motiva%i/v# apoi op%iunea&
*I#C!L! *% T%+T
1& Ale!e una dintre persoanele amintite n Ami$*iri di$ 1iua a
<a+*ea i documentea6#/te n le!#tur# cu via%a i activitatea sa,
n vederea unui interviu&
2& Hormulea6# un set de patru / cinci ntre#ri pe care i le/ai fi
adresat acestei persoane, dac# ai fi fost reporter&
3& Cma!inea6# i un titlu pentru acest interviu&
=C&2& D32 >3A?A D& 3&@3 l D& AA3
TEXTE AUXILIARE
Ceea ce caracteri6ea6# cu prec#dere te;tele de tip "urnalis/
tic este amestecul de limba0e, folosirea limbii literare alturi de
formulri tipice ale limba0ului cotidian i varietatea limba0ului#
Num#rul mare de neologisme, adeseori n comina%ii i c>iar
!rafii surprin6#toare, poate fi, de asemenea, o tr#s#tur# demn#
de men%ionat& Cn ciuda acestor caracteristici, un asemenea te;t
treuie s# fie totui uor accesibil, pentru c# el se adresea6# unui
pulic/%int# divers i, evident, neunitar&
2oate aceste tr#s#turi se re!#sesc i n De )a P#ia$a
&a+u)ui )a S9a*e Par9 n care autoarea descrie c5teva iposta6e
ale petrecerii timpului lier @a6iA& ?e la nceput treuie remar/
cat# evidenta sa antipatie pentru un anume mod de via%#, su/
liniat# prin ironia unor comentarii, dar mai ales prin transcrierea
c5t mai fidel# a lima"ului& Nu v5rsta este important# aici <n
fond, @domnulA n slip ai c#rui copii se zbenguie ntr-o *rahova
murdar-murdar pare a apar%ine aceleiai !enera%ii cu a tat#lui
lui ?inu <14, cel care 1/a ini%iat acum trei ani n mersul pe role=,
ci altceva, nespus direct, dar nu c>iar dificil de n%eles: educa%ia,
n ca6ul lui Giviu <24=, este uor de !>icit care dintre cei doi ar
fi putut s#/i fie tat#R 2otui te;tul nu/i propune s# morali6e6e, ci
doar s# constate i, de ce nu, s# pun# cititorilor c5te o o!lind# n
fa%a oc>ilor& 2F n care dintre ele te recunoti7
DE LA POIANA APULUI LA SKATE PARK
Completeaz 9i cuno tin ele
de Laura Viyan
*lcerea de a Kpune grtarulM nu "ine cont de vrst
De la )oia$a aului la <@a'e
)ar@ de Lara Vi#an a 1ost
re!rods din Dile"a1 Anl IK- nr.
*),- )+A)( a!rilie )++@.
K*ropunerea postelnicului se primi de toat lumea# $e prepar
dou trsuri pentru dame# 3oe se sui ntr-o trsur cu principesa
i cu =anu, n cealalt trsur se urc Elena cu 'aterina#
Ale;andru i .eorge se urcar pe capra caletei# Dup dou ore
trsurile intrar n 'mpina& de aici luar ctre Srebu#A
'am o sut patruzeci de ani mai trziu, ntr-o smbt
diminea"a, !i"iu (6E) i prietenii lui se pregteau i ei de plecare,
dar nu cu trsura, ci cu Kdinozauru: )u: tataM, o Dacie de prin
optzeci i ceva, i cu /ada verde-praz a lui /ucian# Acetia vor
prsi pentru o zi atmosfera prfoas din Drumul %aberei, cutn-
du-i fericirea pe Arge n 0os, pe un mal frumos, unde Kochim un
loc bun, fr tufe sau alte necazuri d-astea, punem grtaru: i l
ungem cu seu# *unem ceva iarb uscat, nite crcu"e i la urm
un butean mai gros i le dm foc M# Acolo se vor perpeli multe i
frumoase fleici de porc AK aia de vit nu-i bun, c se face greu M A
dup care se aeaz la bronzat mititeii# KDup-aia o baie n Arge,
un badmington, mai facem o carte, cutm un loc ferit i mergem
cu gagicile### M
*lcerea de a Kpune grtarulM nu "ine ns cont de vrst#
A0unge s treci o singur dat, vara, pe drumul spre 'abana .ura-
Diham din Suteni sau spre *oiana Papului ca s te convingi de
acest K adevr fundamentalM# Acolo este fieful mic-burghezimii
grobiene i agresive, unde brbatul n slip rcorete caltaboii de
pe grtar cu %a*i#$a)uJ( iar nevast-sa, pe care abia o mai ncape
ezlongul, st la soare, dup ce s-a uns cu ulei de pla0 care o face
s semene cu o foc sastisit# =adioului din maina familiei, dat la
ma;im, i pocnete difuzorul de attea Andre sau /#A#, spre
ncntarea copiilor care se zbenguie ntr-o *rahova murdar-mur-
dar, n care dup-mas urmeaz ritualul splrii cu detergent a
farfuriilor de plastic de unic folosin"#
E;ist totui n lumea asta i oameni pe care perspectiva unei
asemenea distrac"ii domestice i las indiferen"i# Aa sunt, de
e;emplu, cei care frecventeaz $Xate *arX-ul din Rerstru# *e o
tabl aezat n fa"a dughenei din lemn unde se vnd snaXs-uri,
floricele i suc cineva a lipit un afi cu K coala de role M, organi-
zat de A$A= A Aggressive $Xating Association =omnia# /a cur-
surile acestea nve"i primii pai pe role, mersul cu fa"a, apoi mer-
sul cu spatele, opririle, iar dac ai chef de ceva mai complicat, n-ai
dect s te nscrii la KAggressive $treetM - curburi, srituri, grab
A sau K Ralf *ipe M A nl"ime, rota"ii, flipuri, grind etc#
Di$u (AE)( un biat cu ochi mari, albatri, a nv"at rolele de
la tatl su, acum trei ani, iar de un an i 0umtate practic roll-ul
agresiv# $pre regretul lui, K n =omnia nu se poate face perfor-
man", i oricum sportul sta e;ist de pu"in timp la noiM# Siatul
poate s se dea peste cap, s fac grind-uri A K adic sar i cobor M,
sau o grmad de alte chestii care i-ar nglbeni probabil de invi-
die pe to"i putii care ies cu rolele n fa"a blocului# De ce prefer s
vin aici n loc s mearg la film, la )nternet sau cu grtritul-
K*entru c asta m reprezint, ceva din mine spune c asta trebuie
s fac M, mi rspunde zmbind, cu o fraz desprins parc dintr-un
film american unde odrasla ncearc s-i conving prin"ii bine
situa"i, dar obtuzi, de ce prefer s intre n marin, n loc s devi-
n avocat, aa cum ar dori acetia#
Dinu se declar fan al acestui Kstil de via"M, aa cum plin de
importan" l numete# i place muzica pe care o ascult practican"ii
KroiiM-ului - el e mort dup Eminem, !ugees, Dr# Dre, dar i /imp
SizXit# )i plac hainele reslei, dei se plnge c e cam greu s gseti
la noi "oale adevrate, el a vzut doar la K 'astelM nite chestii mai
interesante, dar cel mai bine este s "i le cumperi de la cineva care
le-a adus K de-afarM# Dinu poart un s`et`r negru i nite blugi
largi i prfui"i, ai cror genunchi sunt rup"i, semn al nenumratelor
czturi pe care le-o fi luat proprietarul lor# Dac totui la $Xate
*arX apare vreun roller cu haine made in 2urUeW, acesta nu este
ironizat, cu condi"ia s fie de gac i s n-aib tupeu#
*utiul din fa"a mea are i un model n via"# !irete, nu poate fi
vorba despre vreun romn, ci despre 1ohn Elliot# K $e scrie 1 o h n M,
mi e;plic Dinu competent# K ,ama lui a fost negres, iar taic-su
american, bga Biblii clandestin n Austria, ti"i, le punea sub
scaunul autobuzului cu care intrau n "arM# (u tiu ce mutr oi fi
fcut n momentul n care admiratorul lui Elliot mi povestea
despre contrabanda asta original, dar cert e c putiul a ncercat
s-i ntreasc afirma"iile+ KDac v spun, am citit eu ntr-o
revist strin?M#
K(ea Sebe, hai te rog io schimb odat muzica aia i pune case-
ta aia pe care am adus-o de la ,a; M, strig brusc Dinu spre br-
batul cu aer de tat de familie care pstorete cbnu"a din lemn de
vis-a-vis de $Xate *arX-ul propriu-zis# Difuzoarele unui radio-
casetofon obosit, aflat pe o te0ghea de lng nea Sebe, tocmai
ncercau s-i conving pe roller-ii din Rerstru sau pe cei veni"i
s cate gura la ei c, muuuzica buuun triete mai muuult,
=adio %otal, aa cum spune vocea 0ingle, n timp ce pierde progre-
siv din intensitate, astfel c ultimul cuvnt pare a fi fost rostit de un
astmatic aflat n criz de aer#
*n s apuce nea Sebe s pun caseta cu pricina, Dinu mi
spune c el vine la $Xate *arX n fiecare `eeX-end i dup-amiaza
n cursul sptmnii# Ar veni mai des, dar K ti"i, sunt la coal i
mai am i lec"ii de fcutM, ofteaz el# )) vd c s-a plictisit de vorb,
aa c n-am dect s-i mul"umesc putiului i s-l las s se ndrepte
spre locul lui preferat, cruia i druiete timpul su liber#
%+PL!$A$%A
T%+T"L"I
Giviu <24=
1& 2e;tul descrie iposta6e ale petrecerii timpului lier Kiert, dar
mai ales KaziM# ?elimitea6#/le n te;t&
2& Cdentific# structuriJ cuvinte pe care le consideri caracteristice
pentru fiecare dintre iposta6ele delimitate&
3& :;prim#/%i opinia despre su!estiile privind felul de a fi al vor/
itorilor, oferite de forme ale e;prim#rii orale precum dinozau-
ru:, )u:, grtaru:, %a8i#$a)iiJ/
4& Cdentific# situa%ii n care autoarea i nsuete lima"ul @per/
sona"elorA&
)& ?e ce cre6i c# procedea6# astfel7
?inu <14=
1& Selectea6# informa%ii despre ?inu care s#/%i permit# s#/i
creione6i un portret&
2& %i !#seti vreo asem#nare cu felul de a fi al lui ?inu7 Cndiferent
dac# r#spunsul este ?A sau NF, motivea6#&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& 3edactea6# o caracteri6are a lui ?inu, utili65nd informa%iile
oferite de te;t&
2& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: Ai aflat adresa lui Dinu i
doreti s corespondezi cu el# 3edactea6# o scrisoare adecvat#
acestui scop, de 2+ / 2) de r5nduri, n care s#/i propui i c5teva
teme pentru un viitor dialo!&
3& Scrie un reporta" de 2)+ / 3++ de cuvinte despre modul de a/i
petrece timpul lier tinerii de v5rsta ta, pe care s#/l po%i pulica,
eventual, n revista liceului&
4& 3eali6ea6# un interviu cu unul dintre cole!ii t#i de clas#& 2ema
interviului este la ale!erea ta <de e;emplu: petrecerea timpului
lier, lecturi preferate, >oW/uri etc=&
<CENE DIN VIAA DE IERI l DE A?I
LITERATURA I ALTE ARTE
Puncte de reper
Nae Hirimea- fri-er i su$firur,
este amantl Mi"ei <aston care- la
rDndl ei este amanta li Mac7e
Ra0ac7esc- ce#i mai -ice i
Cr$c$nel. .n !r$3$lia li Nae- Mi"a .l
.ntDlne#te .ntDm!l$tor !e lanc
;am!on- 3enit s$ dea de rma ni
oarecare Bi$icul !e care .l
%$nie#te a 1i amantl amantei
sale- 9idina Ra0. 9isc"ia c
;am!on #i n %ilet de amor /$sit de
acesta %Bi$icule, 'anafaua pleac!
mine la .loieti, remi sinur! i
am$etat!* sunt foarte r!u $olnav!M
vino nereit, am poft! s!#i traem
un chef... A ta adorat!, 'ia...0 o
determin$ !e Mi"a s$Al %$niasc$ !e
Nae- c$reia c7iar ea .i scrisese %ileA
tl- c$ o traduce c 9idina. Vor rma
o serie de .ncrc$tri- rm$riri #i
con10ii !etrecte la n %al mascat
de ma7ala- .n care mai snt im!lica"i
lordac7e- calf! la )irimea #i un
Catindat de la percepie, totl
s1Dr#indAse c o .m!$care /eneral$
#i o !etrecere la 1ri0eria li Nae.
!i*era*ur2 i ci$ema*#4ra3ie
?ou# proleme treuie avute n vedere cu prioritate
atunci c5nd este vora despre raportul dintre literatur# i
cinemato!rafie&
$rima este aceea a fidelit#%ii scenariului de film fa%# de
te;tul literar ce se vrea a fi ecrani6at& Hidelitatea adapt#rii
cinemato!rafice, c>iar i a unei capodopere, nu poate con/
stitui o !aran%ie a valorii artistice a filmului re6ultat& :;ist#
suficiente e;emple de c#r%i valoroase care, prin ecrani6are,
au !enerat filme mediocre, dar i de te;te @anonimeA care au
stat la a6a unor filme celere& Car cau6a nu este le!at#
numai de talentul re!i6orului sau al actorilor, ci mai cu
seam# de tipul diferit de comunicare al celor dou# crea%ii&
C#ci nu este vora de o simpl# transpunere a te;tului ntr/un
alt sistem de semne <cuv5ntul care devine ima!ine=, ci, mai
nt5i, de o decodare a mesa"ului i, apoi, de o recodare, ceea
ce implic#, n fond, o recreare a operei literare& Hilmul poate
propune astfel un cu totul alt mesa" dec5t cel al c#r%ii&
Cea de a doua prolem# este le!at# de ale!erea i de
"ocul actorilor& 8ai ales n ca6ul crea%iilor dramatice cunos/
cute, cum este i ca6ul celei de care ne vom ocupa n conti/
nuare, poate e;ista adeseori un model mental al spectatorului,
le!at de interpre%ii persona"elor, care s# ac%ione6e oprimant
c>iar i asupra re!i6orului& ?e e;emplu, n ca6ul comediilor
lui Cara!iale, putem vori de adev#ra%i actori/cult precum
3adu *eli!an, Iri!ore Masiliu/*irlic, Ale;andru Iiu!aru,
NiUi Atanasiu, tefan *#nic# sau 2oma Cara!iu, care, n timp,
au a"uns s# se confunde n ima!ina%ia spectatorilor cu
persona"ele pe care le/au
ncarnat, dar i de
re!i6ori celeri ca 9ean
Ieor!escu, Giviu Ciulei
sau Gucian $intilie care
vor r#m5ne mult# vreme
etaloane n aprecierea
valoric# a noilor
spectacole, fie ele de
teatru, fie
cinemato!rafice&
?/AG:
CA3NAMA
GFGFC
<fra!ment=
de C&G& Cara!iale
Actul CC
Scena CK
$A8$(N, C3OCON:G
C3OCON:G <din fund,
dreapta=: (u pot s dau de
nenea lancu, i
l-am pierdut ipefrate-su###
<v#65nd pe $ampon= *e sta
nu l-am
cercetat### Acuma l vz nti#
<$ampon ate iar n mas#B
Cr#c#nel
cooar# doi pai, tare i cu ton
de sfidare melodramatic#= Eu
sunt
Si-bi-cul###
$A8$(N <tres#rind=: Sibicul?
Com!letea0$A"i cno#tin"ele
R la carte A a comanda la
ale/ere- n meni 1i: 5de o%icei
la restarante8
C3OCON:G: Da, Sibicul, nene )ancule? <i scoate masca= nu mai
pofteti-
$A8$(N <i scoate masca, fioros, !ata s# se repea6#=: A? care va
s zic m cutai, Sibicule-
C3OCON:G <potrivindu/se s#/i ia av5nt de sc#pare=: Da, nene
)ancule###
$A8$(N <acelai "oc crescendo=: i eu te cutam, Sibicule <se
repede=
C3OCON:G <d5ndu/se dup# o mas#=: $ nu dai? s nu dai? fac
scandal### 'hem poli"ia### stai s ne desluim?
$A8$(N: ,ielule, s ne desluim, :ai- Dup ce m ataci la
sacrul meu amor& amgeti o fiin" nevinovat### o femeie###
femeie? ochi alunecoi, inim zburdalnic?###
C3OCON:G <urm5ndu/i "ocul=: Eu- amgesc o femeie-### Eu nu
am amgit nici o femeie& ele m-a amgit pe mine### i multe& nu tiu
nimic la sufletul meu#
$A8$(N: ,in"i?
C3OCON:G: (u mint### (u da? nu da? c fac scandal# $ ne
desluim, e ncurctur la mi0loc### $pune care femeie###
$A8$(N: 2 tii bine, Didina###
C3OCON:G: (u cunosc nici o Didin# *e amanta mea o cheam
,i"###
$A8$(N: Da, pe amanta ta o cheam ,i"a& dar, ca un miel ce
eti, nu te-ai mul"umit cu o amant### Ai atacat i pe amanta mea
Didina### Ai nenorocit-o?
C3OCON:G: (u-i adevrat?
$A8$(N: Am dovezi+ ai uitat la Didina un bilet de abonament la
frizerie#
C3OCON:G: (u-i adevrat? eu nu m raz cu abonament, eu m raz
a la carte&
$A8$(N: i un bilet de la amanta ta###
C3OCON:G: De la amanta mea- )"i spui eu c e ncurctur#
$A8$(N: (u e nici o ncurctur, mielule? Amanta ta, ,i"a, "i
scrisese de miercuri c te ateapt, c ,angafaua pleac la
*loieti#
C3OCON:G: ,iercuri-### *loieti-### ,angafaua-###
$A8$(N: Da, i tu, Sibicule, n loc s te duci la ea, o prseti i
te dai pe furi la amanta mea, la Didina# <se repede= 2 s-"i rup
oasele### 2asele am s "i le rup?
C3OCON:G <ap#r5ndu/se= $tai? s nu dai, c fac scandal? ,i-e
fric de o nenorocire?### <i pune m5na la inim# s# o ast5mpere=
$A8$(N: Da? s-"i fie fric de o nenorocire& pentru c precum ai
vrut tu s nenoroceti pe Didina### o femeie? ochi alunecoi, inim
zburdalnic?### asemenea s tii c o s te nenorocesc eu pe tine# <se
repede=
C3OCON:G <acelai "oc=: $tai? stai, omule, pentru Dumnezeu?###
,i"a- miercuri- *loieti- ,angafaua-### Dumnezeule? am o
bnuial### Arat-mi biletul### Eu am fost miercuri la *loieti###
$A8$(N: /a *loieti-
C3OCON:G: Da, la *loieti### $ fie cu putin"-### ,i"a- a
opta-### Arat biletul?
$A8$(N: )act-l biletul <Cr#c#nel se apropie s# va6# iletulB
$ampon l apuc# cu m5na st5n!#, i cu dreapta/i arat# >5rtia= A?
vrei s m neli- <l 6!uduie=
R fiindc! eu eram de la nceput
pentru convenie...# Con3en"ia
rs$ A romDn$ semnat$ la
<cre#ti la * a!rilie @'BB- !rin
care se !ermitea tr!elor rse#ti
s$ treac$ !rin RomDnia c$tre
<alcani- /arantDndAse .n
sc7im% res!ectarea dre!trilor
!olitice ale statli romDn #i !$sA
trarea inte/rit$"ii sale teritoriale.
...i m#am nrolat de
$un!voie...n arda naional!
#instit"ie !aramilitar$ .n1iin"at$
.n @'*'- reor/ani0at$ o1icial .n
@'(( #i des1iin"at$ .n @''*.
C3ACAN:G <sf5rindu/se de la inim#, se moaie din alamale i
cade pe scaun=: ,i"a? m-a tradus? Ap? Ap?### ,angafaua### eu###
eu sunt?
$A8$(N: ,angafaua-
C3ACAN:G: Da, ,angafaua?### eu### A opta oar tradus?
<ridic5nd m5inile la cer= Este cu putin", domnule- $A8$(N: A
opta oar- <sade l5n!# el=
C3OCON:G <de6olat=: (u "i le mai spui p-alelalte, c sunt hali-
male, domnule, numai una s "i-o spui, al aptelea caz de traduce-
re### n vremea rzboiului### $A8$(N: 'u un muscal-
C3OCON:G <plin de oid#=: (u m-arfi costisit atta s fi fost cu
un muscal, fiindc eu eram de la nceput pentru conven"ie### tii,
muscalii luptau pentru cauza sfnt a eliberrii popoarelor de sub
0ugul semilunii barbare### Dar cu un neam", domnule?### $A8$(N:
'u un neam"- C3OCON:G: !-"i idee, domnule, ce traducere?
$A8$(N: Ei i-
C3OCON:G <pl5n!5nd=: Am plns, cum plng i acuma, cci eu
"in mult la amor& am plns i am iertat-o### pe urm am prins-o iar,
i iar am plns, i iar am iertat-o& nu de multe ori, dar cam des###
aa cam de vreo cinci, ase ori### 'e-mi ziceam eu- Borba dumi-
tale+ femeie? ochi alunecoi### $A8$(N: )nim zburdalnic?###
C3OCON:G: *n cnd, ntr-o sear, m duc, domnule, ca de
obicei acas& intru n sal, dechiz ua iatacului### ntunerec###K%e-ai
culcat-M nu rspunde nimini# )nima ncepe s bat ru& aprinz
lumnarea, i ce gsesc pe mas, domnule- $A8$(N: 'e-
C3OCON:G: Un rvel+ K,ache, m-am plictisit s mai triesc
cu o rubl tears ca dumneatale# (u m cuta& am trecut cu
nem"ul meu n Sulgaria### M
$A8$(N: )n Sulgaria- 'e cuta nem"ul n Sulgaria-
C3OCON:G <de6olat=: (u tiu? Ei? ce te faci, ,ache-### de des-
perare, ce am zis eu- daca n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe
lume, ncai s m fac martiriu al independen"ii### i m-am nrolat
de bunvoie### $A8$(N: Bolintir-###
C3OCON:G: )n garda na"ional### tii, pentru ca s-mi mai uit
focul### <pl5n!e= i nchipuiete-"i d-ta acum i ,i"a? <pl5n!e= i
garda na"ional s-a desfiin"at?### $A8$(N: 'are va s zic este
un Sibicul### C3OCON:G: $e-n"elege& n-ai vzut biletul-
$A8$(N: 'are va s zic este un Sibicul, care devine n chestie
de traducere i pentru mine i pentru d-ta### C3OCON:G:
!irete###
$A8$(N <cu t#rie=: (u mai plnge, nu sade frumos, un volintir ca d-ta###
C3OCON:G: Dac nu pot s m stpnesc? mi-e naturelul sim"itor###
$A8$(N: %rebuie s-l gsim? (u plnge, nu-i frumos? un volintir?
%rebuie s-l regulm pe Sibicul### Auzi d-ta- Dou? C3OCON:G:
'um s-l gsim-
$A8$(N: '' gsesc eu, n-ai grife& eu tiu politica poli"iei# (u
plnge+ eti volintir? Sibicul nostru e aici n bal### Didina mea este
aici n bal###
C3OCON:G: *oate i ,i"a mea###
$A8$(N: Da### C3OCON:G: Da-
$A8$(N <repede=: Adic nu? n sfrit, ce-"ipas? vino cu mine###
(ici o vorb s nu zici# /as-m pe mine, s vezi cum l nha" eu#
:Aide### nu plnge+ eti volintir? pune-"i masca, i :aide? <i pune
masca=
C3OCON:G: ,i"a- ,i"a-### <>ot#r5t= (u?### o mai iert acum, dar
daca s-o mai ntmpla nc o dat##& hotrt m nsor? <i pune masca=
$A8$(N: Raide### nu, nu plnge, etivolintir?### i nici un cuvnt?
A? Sibicule? <ies am5ndoi n al=
AC2FG CCC
Scena M
8CZA, sin!ur# n costumul de la al, apoi ?C?CNA asemenea
S&&&T 8CZA: A? <aparte= 2 femeie? dama de verde? <tare= A? n
sfrit?
?C?CNA <d5nd un %ip#t de surprindere, se ntoarce=: A? <aparte= 2
femeie? e republicana?
8CZA <fier5nd=: B-a"i speriat- pardon? , recomand? ,i"a
Saston#
?C?CNA <cu contenen%#=: ,ersi? i eu Didina ,azu# 8CZA <"ocul
crescendo=: 'e cau"i aici, madam- ?C?CNA <cu un ton mai sus=:
Da: d-ta ce cau"i aici, madamo- 8CZA <"ocul crescendo=: Eu sunt
la amantul meu? ?C?CNA <foarte de sus=: i eu sunt la amantul
meu? 8CZA <i6ucnind=: /a amantul d-tale-### Amantul d-tale### a
fost### era### este### amantul meu? D-ta, ca o imfam, mi l-ai rpit?
<lu5nd o po6# de atac i cu tonul tra!ic= Una din noi dou trebuie
s moar?
?C?CNA <pre!#tindu/se de lupt#=: $ vedem care### *oftim? <8i%a
se repede turat# la ?idina, care se repede i ea i o nt5mpin#&
Am5ndou# %ip# i se ncletea6#, spum5nd, una de alta=
DIC IONAR
man!afa, s#f - <fam&= om care nu merit# nici o considera%ieB om
m#r!init, le!, prost, n#t5n!
halima, s#f# / povestire, nt5mplare complicat#, ncurcat#, e;traor/
dinar#, cu multe peripe%ii, <fi!&= situa%ie ncurcat#, amestec#tur#,
confu6ie
a traduce, vb# - <fi!&= a nela
muscal, s#m# /rus
EXPLOREREA
TEXTULUI
/ Literatur
Eu sunt Si-bi-cul###
1& Numete c5te dou# tr#s#turi ale fiec#rui persona", ce pot fi
deduse folosind numai informa%iile oferite de fra!mentul repro/
dus mai sus&
2& Cma!inea6#/%i i descrie nf#%iarea lui $ampon i a lui Cr#c#nel,
n scena de mai sus, !>id5ndu/te dup# indica%iile scenice i dup#
replicile celor dou# persona"e&
3& Cma!inea6#/%i c# eti re!i6or&
?escrie decorul i costumele care %i s/ar p#rea potrivite pentru
aceast# scen#&
4& ?escrie i costumele&
)& Cre6i c# ar fi necesar i un fond mu6ical7 8otivea6#/%i r#spun/
sul, oricare ar fi acesta&
,& mpreun# cu un cole!, interpreta%i urm#toarea perec>e de repli/
ci, folosind tonul i !estica pe care le considera%i adecvate:
C3OCON:G: ,iercuri-&&& *loieti-### ,angafaua-###
$A8$(N: Da, i tu, Sibicule, n loc s te duci la ea, o prseti
i te dai pe furi la amanta mea, la Didina# <se repede= 2 s-"i
rup oasele### 2asele am s "i le rup?
(u mai plnge, nu sade frumos, un volintir ca d-ta###
1& n scena CK, rela%ia dintre cele dou# persona"e se sc>im# de mai
multe ori& Cdentific#, n te;t, momentele c5nd se produc aceste
sc>im#ri i indic# motivele, pentru fiecare ca6 n parte&
2& ?e fapt, at5t $ampon c5t i Cr#c#nel descoper# c# au fost tradui
de amante& i totui, pentru spectator situa%ia este n mod cert
comic#& ?ac# ai fi re!i6or, ce indica%ii ai da actorilor care ar
interpreta aceast# secven%#7
3& C#ror cole!i le/ai propune s# interprete6e rolurile lui $ampon,
al lui Cr#c#nel i al 8i%ei7
4& ?intre actorii pe care i cunoti, cui ai ncredin%a rolurile lui
$ampon i Cr#c#nel7 ?ar al 8i%ei7
/Film
$entru acest capitol folosim secven%e, nsum5nd , minute i 4+
de secunde din filmul D0a)e car$a"a)u)ui <1.)-=& :le au ca punct
de plecare scena CK, actul CC i scena M, actul CCC&
3e!ia: I>eor!>e Na!>i
n rolurile principale: Ale;andru Iiu!aru, Iri!ore Masiliu/
*irlic, Masilica 2astaman, Con Gucian i Aurel Cioranu&
Ar fi util s# consul%i i Micu) dic8i#$ar +e$*ru u1u) ci$e3i)i)#r(
de la pa!& 3'/3-&
$ nu dai> s nu dai>
1& 2 sal de o parte a unui bufet ntr-un bal mascat de mahala
<secundele 1 / 2)+=& Hii atent la interpretarea lui Iiu!aruJ
$ampon din primele secunde ale secven%ei: e nervos, soare
furios, mut# astonul din st5n!a n dreapta, pentru a/i fi mai la
ndem5n#& 2oate aceste detalii %in de interpretarea actoriceasc,
dar i de modul specific n care se reali6ea6# transpunerea unui
te;t literar ntr/un alt lima", n acest ca6, cel cinemato!rafic,
prin intermediul scenariului# Camera l urm#rete acum doar pe
el, folosind un plan apropiat de filmare, iar coloana sonor su/
linia6# nervo6itatea persona"ului&
2& Hii atent i la interpretarea lui *irlicJ Cr#c#nel, ntre secundele
)+ i )) ale secven%ei: fu!e n "urul mesei pentru a se pune la
ad#post de furia lui $ampon, dar mut# i pa>arul de pe mas#
pentru a nu/1 v#rsaR Se o%ine n acest mod o varia%ie n micarea
altfel previ6iil# a persona"elor& 3emarc# i faptul c#, dei
ntrea!a secven%# este filmat# dintr/un plan apropiat, e;ist# i
un planul ndeprtat n care descoperim pe c5%iva dintre partici/
pan%ii la al, pentru ca spectatorul s# i dea seama mai lesne de
locul unde se petrece scena&
3& ntre secundele ,+ i ,,, $ampon este filmat din spate, iar
Cr#c#nel din fa%#, pentru c#, dei nu vorete, mimica lui este
mai important# n aceste momente dec5t replicile partenerului&
Se folosete ns# planul apropiat i nu prim-planul pentru a
putea fi oservat# simultan micarea amelor persona"e&
4& Cn secunda '+ se produce trecerea rusc# de la filmarea de
ansamblu la focalizarea pe c>ipul lui $ampon& 8odalitatea este
tietura de monta0, astfel nc5t, dei camera se mic# pu%in,
scena este totui dinamic#& :ste momentul c5nd Iiu!aru
rostete amenin%#tor: 2 s-"i rup oasele### 2asele am s "i le
rup? Frm#rete prim-planul cu mimica persona"ului pentru a
constata dac# este n acord cu replica rostit#& (serv# totodat#
i c# prim-planul cuprinde at5t fa%a, c5t i linia umerilor&
)& ?up# mai multe planuri generale, n secundele 1+- / 111 ca/
mera se apropie iar#i rusc pentru a da spectatorilor posiili/
tatea s# urm#reasc# "ocul actorilor, mprim-plan#
,& ?in secunda 12+ p5n# la finalul secven%ei <secunda 1.+=, ca/
mera de filmat este mai pu%in moil#, ntruc5t cei doi s/au mp#/
cat i >ot#r#sc s# se coali6e6e mpotriva *iicului& Scena nu
este totui static#, dar dinamismul se o%ine prin monta0+ se trece
rapid de la un prim-plan la altul, iar coloana sonor cuprinde
at5t rumoarea alului, c5t i mu6ic#, aceasta av5nd drept scop s#
sulinie6e starea de spirit a persona"elor& 3emarc# ns# faptul
c#, dei n planul ndeprtat se afl# o sal# de al, n ma"oritatea
timpului ceea ce se aude nu este mu6ica alului, ci un acompa/
niament sonor al c#rui rol este s# sulinie6e starea de spirit a
persona"elor& Cn aceast# ultim# secven%# importante sunt totui
mimica i tonalitatea vocilor actorilor&
O FEMEIE> dama de "erde>
1. )n fa"a frizeriei lui (ae .irimea i apoi n salon <secundele 2)+
/ 2,+=& Se aude c5ntecul !reierilor& (serv# c# este prima oar#
p5n# acum c5nd n film i fac apari%ia sunete @naturaleA&
2& ?in momentul n care cele dou# rivale s/au recunoscut <secun
da 2,-=, coloana sonor# ncearc# s# sulinia6# tensiunea&
Secven%a nu este ns# deloc dramatic#, iar mu6ica, voit teatral#,
are rolul de a accentua comicul situa%iei& 3& $reludiul ncletrii
<ntre secundele 31+ i 322= este filmat cu o camer# moil#
conferind scenei dinamism& 8u6ica devine mai teatral#& i pe
aceast# cale re!i6orul amplific# efectul comic&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& Cn !rupe de c5te patru / cinci cole!i, discuta%i i ntocmi%i o list#
de dou# / trei opere literare care au stat la a6a unor crea%ii cine/
mato!rafice pe care le/a%i vi6ionat&
2& :;tinde%i discu%ia la nivelul ntre!ii clase& Care dintre cele dou#
crea%ii o considera%i mai reuit#, pentru fiecare ca6 n parte:
cartea sau filmul7
3& 8otiva%i/v# op%iunea, indiferent care a fost aceasta, prin ar!u/
mente care s# ai# n vedere, n ca6ul crea%iei literare, tema,
motivul, viziunea despre lume, elementele de construc"ie a
subiectului i a persona0elor, iar n ca6ul crea%iei cine/
mato!rafice, scenariul, regia, imaginea, coloana sonor i 0ocul
actorilor#
4& Scrie%i o cronic# cinemato!rafic# de ma;imum 3+ de r5nduri
despre un film vi6ionat n ultima lun#, care s# poat# fi eventual
pulicat# n revista liceului vostruJ sau despre filmul D0a)e car0
$a"a)u)ui <1.)-=&
)& Ore)e( un film cu (icole \idman, 1ulianne ,oore, ,erZl $treep,
Ed Rarris, 1eff Daniels#
*almaresul filmului este impresionant+ apte nominalizri i
dou .loburi de Aur, pentru cel mai bun film-dram i pentru cea
mai bun actri" n rol principal 5(icole \idman6# (ominalizat de
nou ori la 2scar, a ctigat tot pentru cea mai bun interpretare
a rolului principal feminin 5(icole \idman6# *rintr-un bine condus
monta0 paralel, asistm la ntmplrile petrecute n cte o singur
zi din via"a a trei femei care triesc n epoci diferite# Aceast zi este
definitorie pentru destinul celor trei protagoniste, evenimentele
trite oferind revela"ia motivului pentru care, ntr-o societate do-
minat de pre0udec"i i false principii morale, le lipsete capaci-
tatea s se bucure de dragostea so"ilor i copiilor lor# Un 0oc
actoricesc de cea mai nalt clas, un scenariu de e;cep"ie 5adap-
tat dup romanul de succes, Ore)e al lui ,ichael 'unningham,
publicat n =omnia de Editura *olirom6 i o coloan sonor ce se
poate auzi, fac din acest film o delectare pentru orice cinefil i un
eveniment cultural care nu trebuie ratat#
a& Cdentific# dou# informa%ii pe care le consideri a fi importante,
din punctul de vedere al unui spectator, i "ustific#/%i ale!erea
pentru fiecare ca6 n parte&
& Cndic# dou# motive pentru care ai dori s# vi6ione6iJ nu ai dori
s# vi6ione6i filmul Ore)e( utili65nd numai informa%ii oferite de
te;tul de mai sus&
6. I$ c2u*area )ui %em#( un nou succes de anima"ie al stu-
diourilor *i;ar4 DisneZ, un film care a avut ncasri mai mari
dect Ma*riH Re)#aded/ *ovestea unui petior care a0unge
ntr-un acvariu i care va face tot posibilul s se ntoarc acas#
$UA D[[E# =egia+ Andre` $tanton# Boci+ Albert SrooXs, Ellen
De.eneres, .eoffreZ =ush# Anima"ie# Durata+ C[C minute#
a& Cdentific# dou# informa%ii pe care le consideri a fi impor
tante, din punctul de vedere al unui spectator, i "ustific#/%i
ale!erea pentru fiecare ca6 n parte&
& Cndic# dou# motive pentru care ai dori s# vi6ione6iJ nu ai
dori s# vi6ione6i filmul I$ c2u*area )ui %em#( utili65nd
numai informa%ii oferite de te;tul de mai sus&
CRONICA DE FILM
%itlu original+ FACE/ OFF
.en+ ac"iune4 thriller
=egia+ 1ohn ]oo Durata+
CEN minute *roduc"ie+ U$A,
CHHL
FaceM O33 are ca punct de plecare ideea unei opera"ii estetice
radicale prin care fa"a agentului !S) $ean Archer 51ohn %ravolta6
este schimbat la propriu cu aceea a lui 'astor %roZ 5(icolas
'age6, terorist interna"ional imprevizibil i sofisticat, amator de
puneri baroce n scen ale propriilor atentate# %ransferul de
chipuri creeaz ns o situa"ie insuportabil+ cei doi sunt nevoi"i s
triasc purtnd fiecare chipul dumanului su de moarte# De unde
i titlul original, echivalat n romnete printr-un nefericit Fa82 =$
3a82( mai potrivit pentru afiul unei produc"ii cu /orenzo /amas
dect pentru un film al hongXonghezului ]oo#
Dincolo de aceast premis cam elucubrant, ]oo demon-
streaz ns c filmul Kde artM i locUusterul nu sunt tocmai
ireconciliabile i c e;plozia roie a unei brci cu motor pe fondul
unui cer azuriu poate declana i alt tip de emo"ii dect cele provo-
cate de creterea nivelului de adrenalin# )n ultimii ani o asemenea
performan" n-a mai reuit dect Srian de *alma cu al su
Missi#$' Im+#ssibi)e( n care neverosimilul scenariului era n per-
manen" compensat de formalismul estetizant al scenelor de ac"i-
une#
Dar ceea ce izbutea de *alma printr-o rigoare elegant i pe
alocuri impersonal, ]oo reuete prin teatralism voit# 'ele mai
bune momente ale filmului sunt acelea n care imagina"ia saflam-
boaiant pare s uite de orice conven"ii, dnd natere unor
ngemnri delirante de situa"ii# 2 confruntare sngeroas are loc
ntr-o biseric plin de porumbei, o alup n flcri plon0eaz
vertical n ap, iar 'age4 %roZ e KsuptM ntr-un tunel metalic de
paletele unui uria ventilator# 'eva mai trziu acelai 'age,
devenit ntre timp $ean Archer, prote0eaz un bie"el de infernul
unui violent schimb de focuri, punndu-i pe urechi ctile unui
casetofon& copilul se plimb printre gloan"e i cadavre mutilate,
ascultnd S#meQ.ere #"er *.e Rai$b#Q( iar melodia se substituie
treptat zgomotului asurzitor al pistoalelor#
]oo mizeaz de altfel foarte mult pe teatralismul voit al situa"i-
ilor, dar reuete mereu s se men"in pe acea linie greu sesizabil
care desparte drama de melodram i arta de clieu# =itmul este i
ei riguros controlat# !ilmul este construit dintr-o serie de acu-
mulri progresive de tensiune rezolvate prin reprize de ac"iune
e;ploziv 5la propriu i la figurat?6, desfurate de fiecare dat, cu
e;cep"ia confruntrii finale, n spa"ii nchise i labirintice# )ar
rezultatul este absolut remarcabil# $upravegherea riguroas a
micrilor camerei i monta0ul devin astfel esen"iale#
,arele merit al lui ]oo rmne totui alegerea actorilor 5dintr-un
interviu al su aflm c productorii se gndiser ini"ial la ###Alee
Sald`in, ideea de a-l folosi pe 'age apar"inndu-i6# $cpa"i, unul
din dramoletele sub"irele i comedioarele insipide gen
P.e$#me$#$ i Mic.ae)( cellalt din uniforma Kmaieu-mulat-pe-
muchi-de-o"elM, obligatorie n nchisorile lui 1errZ SrucXenheimer,
%ravolta i 'age fac aici dou dintre cele mai bune roluri ale lor# )n
unul dintre cele mai frumoase momente, 'age4 Archer repet
obsedan5n6t sintagma-titlu& privirea lui halucinat i teatralitatea
elegant a minii cu care ncearc parc s-i scoat o masc de
pe fa" concentreaz ntr-o scen de cteva secunde ntregul spirit
al filmului# *rin contrast, %ravolta4 %roZ prefer registrul ironiei
fine, pe linia Pu)+ Fic*i#$ i e* S.#r*;/ *andant al suferin"ei
nnbuite a lui 'age, =ul n-afost niciodat att de fermector
5vezi scena dezamorsrii bombei n pas de dans6& cu att mai mult
cu ct %ravolta i deconstruiete permanent propria imagine de
star 5cci marile dezavanta0e ale lui %roZ sunt### brbia
insuportabil i vocea?6#
)n fond, filmul mizeaz nu att pe simpla schimbare a regis-
trelor eroul pozitiv care devine negativ i viceversa, ci mai ales pe
amestecul lor# 'ci Archer4 'age descoper cruzimea lui 'astor
%roZ, dar i ataamentul acestuia pentru fratele retardat, n vreme
ce %ravolta4 %roZ are prile0ul s e;perimenteze dragostea patern#
Astfel, FaceMO33 ar putea fi modelul ideal al unei pelicule tiroirs+
un film care s vin n ntmpinarea ,,orizonturilor de ateptareM
ale fiecrui spectator, fie c ele cuprind ac"iunea pur sau analiza
de caracter cu accente metafizice# 5,# ), C#*idia$u)( Anul B))), (r#
FE 5D[[F6, vineri G martie, CHHN, p# G6
*I#C!L! *% T%+T
Acum, c# a%i vi6ionat i secven%ele filmate, discuta%i ntre voi,
pe !rupe, pentru a vedea c5te dintre r#spunsurile la ntre#rile de la
pa!ina 121 au fost confirmate de montarea lui I>eor!>e Na!>i&
Me%i putea astfel constata mai uor c# nu e;ist# o modalitate unic#
de transpunere a literaturii n film, esen%ial# fiind, de fiecare dat#,
viziunea re!i6oral#& $ute%i face o compara%ie i cu De ce *ra4
c)#+#*e)e( Mi*ic2>, filmul lui Gucian $intilie care are ca punct de
plecare aceeai comedie a lui C&G& Cara!iale&
%'AL"A$% "MATI'&
Compar#, ntr/un eseu structurat de dou# / trei pa!ini, modalit#%ile de petrecere a timpului lier
descrise de Nicolae Hilimon n Sce$e di$ "ia8a s#cia)2 i de C&G& Cara!iale n Re+ausu) d#mi$ica)/ Mei
avea n vedere:
/ descrierea conte;tului istoric n care sunt plasate nt5mpl#rile din cele dou# te;te i eviden%ierea
diferen%elor dintre lumile nf#%iateB
/ pre6entarea a cel pu%in patru situa%ii concrete de via%# care s# ilustre6e aceste diferen%eB
/ eviden%ierea atitudinii naratorilor fa%# de cele povestiteB
/ e;primarea propriului t#u punct de vedere despre cele cititeB
/ inte!rarea adecvat#, n con%inutul eseului, a minimum patru concepte opera%ionaleJ structuri,
selectate din urm#toarea list#, pe care s# le evidentie6i prin suliniere: comic, conversa"ie cotidian, dia-
log, fic"iune, locutor, monolog, monolog interior, replic 5verbal, nonverbal, mi;t6, schi", verosimil#
Not! Se recomand# ca eseul s# se ncadre6e n dou# / trei pa!ini& (rdinea inte!r#rii reperelor n
cuprinsul lucr#rii este la ale!ere& $entru con(inutul eseului, vei primi 2+ de puncte <c5te 4 puncte pen/
tru fiecare cerin%#J reper=B pentru redactarea eseului, vei primi 2+ de puncte 9organizarea ideilor n
scris A 4 puncteB utilizarea limbii literare [ 4 puncteB abilit"i de analiz i de argumentare A 4 puncteB
ortografia A 3 puncteB punctua"ia A 3 puncteB aezarea n pagin, lizibilitatea A D puncte=&
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.
AVENTUR1 CLTORIE
Moto4 n orice c!l!torie, mai important dect toate privelitile, peisaiile i minunile
naturii, r!mne omul.
5Li3i Re%rean8
FICIUNEA LITERAR
.7@Atracia !rientului
W
2al'a4Alb! de Vasile Alecsandri
Lim%$ #i comnicare
Rece!tarea di3erselor ti!ri de mesaEe4 sc7ema comnic$rii conce!t$ de Roman 6aCo%son- 1actori
care .nlesnesc sa !ertr%$ rece!tarea- !rinci!iile asclt$rii acti3e
;o3estirea
A7 ,a:cinaia trecutului
I
Fra:ii Jderi1 8oi7 I3 Uce$icia lui lo$u:1 cap7 +I de Mi7ail Sado3ean
Lim%$ #i comnicare
Ar7aisme #i re/ionalisme
Re0matl
FICIUNE l REALITATE B;
MiraCul !ccidentului
8e'roole 4 )aris de Li3i Re%rean 5te:te memorialistice4 memoriall8
Jur$al de Li3i Re%rean 5te:te memorialistice4 Ernall de c$l$torie8
TE%TE AU%ILIARE
$elaia cultur 9 ficiune 9 publicitate 5te:te Ernalistice4 ann"l8
8area ca +ac'or siri'ual de Nicolae Manolesc 5te:te ar/mentati3e4 esel8
A>&24N@, C+4O@3&
FICIUNEA LITERARA
A*rac8ia Orie$*u)ui
Completeaz 9i cuno tin ele
Te>te ficionale i nonficionale
pe tema cltoriei=
A roman de a3entri
A !o3estire
A !o3estire S.F.P roman S.F.
A c$l$torie !arodic$
A Ernal 5note8 de c$l$torie
A Ernal de %ord
A memorial 5amintiri8 de c$l$torie
A re!ortaE
A itinerar
A /7id tristic
1& Cuvintele din lista de mai "os apar%in c5mpului semantic al cl
toriei# Asocia6# verul corespun6#tor fiec#ruia dintre ele, pen
tru a descoperi scopul c#l#toriei&
/ e;plorare /&&&&&&&&&&&&
/ c#utare /&&&&&&&&&&&&
/ cucerire /&&&&&&&&&&&&
/ distrac%ie /&&&&&&&&&&&&
/ aventur# /&&&&&&&&&&&&
/ cunoatere /&&&&&&&&&&&&
2& ?escrie oral locul <real sau ima!inar=, timpul i scopul unei
c#l#torii pe care %i/ai dori s# o reali6e6i&
3& n func%ie de scopul c#l#toriei pe care o doreti, plasea6#/te ntr/una
dintre cate!oriile: e;ploratorul, savantul, cuceritorul, cuttorul
de comori, 0usti"iarul, misionarul, novicele, solul4 diplomatul,
negustorul, vntorul, navigatorul, 0urnalistul, turistul, hoinarul#
4& Alc#tui%i ec>ipe de , eleviB consulta%i/v# pentru a completa
spa%iile liere de mai "os, pe a6a e;perien%ei personale, a
c#r%ilor sau a filmelor de aventuri i de c#l#torie cunoscute de
voi& Compara%i re6ultatele o%inute de fiecare ec>ip#&
$ovestirea Ba)*a0A)b2 este istoria voia0ului de DO de ceasuri al unui zugravi pictor france6, la *alta/
Al#, n Mala>ia, la mi"locul secolului al KlK/lea, %inut plin de contrasturi originale# @AventuraA are
dou# p#r%i: drumul parcurs p5n# la *alta/Al# <fra!mentul reprodus n manual= i descrierea societ#%ii
pe care persona"ul/narator o descoper# acolob=
Cititorul contemporan al povestirii reali6ea6#, mpreun# cu t5n#rul france6, o c#l#torie ntr/un
spa%iu necunoscut& n plus, lectura povestirii i ofer# i posiilitatea de a c#l#tori n timp& Ga
diferen%ele de ordin cultural eviden%iate n povestire, se adau!# diferen%ele de ordin istoric, dintre
aspectele lumii nf#%iate n te;t i ale lumii cunoscute de cititor&
'a:ile Alec:andri 5@'@'XP
@')@A@'2+8- !oet- !ro0ator #i draA
matr/. ;ersonalitatea sa domin$
!erioada !a#o!tist$- .n !lan literar
#i cltral. ;rin 3arietatea temelor
a%ordate- !rin di3ersi1icarea s!eciA
ilor .n toate /enrile literare- el a
contri%it n nmai la de03oltarea
literatrii romDne- ci #i la edcarea
!%licli ce rma s$ o rece!te0e.
;oate 1i considerat n !recrsor .n
di1erite domenii ale literatrii.
9e#i a 1ost considerat- .n e!oc$-
!oet re!re0entati3 al /enera"iei
!a#o!tiste #i nl dintre
.ntemeietorii teatrli romDnesc-
lterior- 5H. C$linesc a!recia0$
!ro0a drept cea mai dura$ila
parte a operei li Alecsandri. 9e
asemenea- criticl o%ser3$ c$ n
su$stan! toate naraiunile sale
sunt "urnale de c!l!torie, /en la
mod$ !e atnci- .n care .#i re3ars$
toate darurileM umor, pictur!,
nlesnire oriental! de povestitor.
C$l$tor !asionat- Alecsandri .#i
trans!ne im!resiile .n Ernale sa
memorii de c$l$torie des!re s!a"il
romDnesc -! ri"blare la "u$:i)
sa des!re "intrile e:otice
3C!l!'orie &$ A+rica)B chiar #i !ro0a
de 1ic"ine are n !nct de
!lecare memorialistic #i tristic
5n3elei 2uc7e'iera de la
Flore$:a1 2orsec1 !o3estirea
2al'a4Alb!1 .nce!tl de roman
Dridri etc.8
*AG2A/AG*A
<1-4'=
<fra!ment=
de Masile Alecsandri
)ntr-o sar din luna trecut eram aduna"i mai mul"i prietini, to"i
lungi"i pe divanuri, dup obiceiul oriental, i narma"i cu ciubuce mari,
carele producea o atmosfer de fum vrednic de sala selam/licului a
unui pa# Afar cerul era nvlit de nori vine"i, care se sprgea
deasupra laului S&&&T&
*intre noi se gsea un tnr zugrav fran"ei, care pentru ntia
dat ieise din "ara lui spre a face un voia0 n 2rient#
[Domnilor, ne zise el, v mrturisesc cu ruine, c, pn-a nu veni n
"rile d-voastre, nici nu prepuneam c se afla n Evropa o ,oldavie i o
Balahie# Dar nu m plng nicidecum, de vreme ce, ca un nou 'olumb, am
avut plcere a descoperi eu nsumi aceste frumoase pr"i a lumei i a m
ncredin"a c, departe de a fi locuite de antropofagi, ele cuprind n snul lor
o societate foarte plcut#
[ Domnule,
rspunse unul din noi, nu te ncrede aa lesne n descoperirea d-tale,
pentru c cine tie dac pn-n sfrit nu-i fi pus n frigare i osptat de
slbaticii acestor "ri-
[ S&&&T 'u toate aceste, pn-a nu m face 0ertfa descoperirei
mele, da"i-mi voie s v istorisesc i eu partea cea mai curioas din
cltoria mea
*lecnd din *aris spre a ntreprinde un voia0 n 2rient, lucru ce,
precum ti"i, s-au fcut astzi de mod, am agiuns bun sntos la
Biena& i de aici m-am mbarcat pe un vas de vapor cu gnd de a
cobor Dunrea pn-n ,area (eagr, far-a m opri nicire# I###J
Boi mrturisi ns c, cu ct m deprtam de centrul Europei i
m apropiam de "rile d-voastre, curiozitatea mea cretea# n toate
pr"ile videam o alt lume pe care nici o visasem# Din toate pr"ile
auzeam rsunnd pe podul vaporului cuvintele+ valah, Balahia i, n
netiin"a mea vrednic de veacul de aur, nu n"legeam ce nsmna
acele enigme, pentru c eu eram ncredin"at c, de la grani"a
nem"asc i pan n ,area (eagr, se ntindea numai %urcia
Evropei#
)n sfrit cpitanul, ce vorbea pu"in fran"uzete, mi tlmci c
pmntul ce se videa de-a stnga noastr se numea Balahia i c
era locuit de un neam de oamini cu totul strini de na"ia otoman?###

e
Puncte de reper
;entr scriitorii romantici din
!rima Em$tate a secolli al KlKAlea-
tema c$l$toriei red$ dorin"a de
e3adare din cotidian #i o modalitate
de c$tare a noli. Atrac"ia
Orientli re1lect$ crio0itatea !enW
tr teritorii necnoscte- .nde!$rA
tate- !line de mister #i de !itoresc.
;o3estirea 2al'a4Alb! este n
te:t 1ic"ional- scris .n @'*B #i ins!irat
din im!resiile !e care i le las$ !erioaA
da de odi7n$ !etrect$ .n acest loc
atorli- .ntors recent dintrAo c$l$toA
rie .n Occident. .n !o3estire- roll
naratorli este con1erit ni c$l$tor
str$in- -uravul 53ec7e denmire
!entr pictor0 1rance0.
;rin tili0area moti3li literar al
Fc$l$torli str$inG- im!s .n scrierile
ilmini#tilor 1rance0i din secoll al
KVIIIAlea 5MontesYie- <crisori er4
sa$e)1 Alecsandri atri%ie o%ser3area
critic$ #i satiric$ a !ro!riei lmi 5orienA
tate8 nei !ers!ecti3e e:terioare #i
!rin com!ara"ie c alt$ lme %occi#
dental!0.
C$l$torl 1rance0- ie#it din "inA
trile natale- tra3ersea0$ s!a"ii
necnoscte- .ntDlne#te o alt$ ci3iA
li0a"ie ale c$rei caracteristici Lidenti#
tate0 le recnoa#te ca di1erite 5aPteA
ritate0 .n ra!ort c ale !ro!riei ci3iA
li0a"ii.
;ersonaEl com!lementar
Fc$l$torli str$inG este F%nl s$lA
%aticG- !erec7e ce !roiectea0$ o
ima/ine a alterit$"ii .n ni3ersl
1ic"ional.
=! v! spun mirarea mea la aceast! descoperire e peste putin!/
Atta numai voi m!rturisi c!, de#afi avut atunci su$ mn! pe pro#
fesorul meu de orPfie, l#a fi aruncat n Dun!re/
Din ceasul acela m! smii cuprins de un dor nem!rinit de tiin!
i hotari a studia cu de#am!runtul aceast! ar! necunoscut! mie i
acel neam de oamini att de nou pentru mine.7...8
Oprindu#se vaporul la Br!ila, m! hotar i a m! co$or pe uscat i a
ntrerupe c!l!toria mea n Orient, pentru a m! r!t!ci ctva vreme n
cmpiile >alahiei. =peram s! ntru ntr#o via! nou! i plin! de
ntmpl!ri oriinale. '! pre!team a#mi ap!ra -ilele mpotriva
fearelor prime"dioase i a cetelor de hoi ce ndeam c! a ntlni n
calea mea. mi nc!rcai deci pistoalele i s!rii din cora$ie pe p!mnt, cu
nd de a r!sturna ios pe cel dinti >alah ce s#ar nainta spre mine...
2ici unul din oaminii adunai pe mal nu m! $!! n sam! i, n loc de
dumani, m! tre-ii fa!#n fa! cu consulul frane- din Br!ila, carele,
cunoscndu#m! de compatriot, m! pofti la dnsul acas!.
+a consulat se afla adunai mai muli str!ini care vor$ea cu mare
entu-iasm de o $alt! f!c!toare de minuni ce se descoperise n
>alahia, de vro civa ani, i care se numea Balta#Al$!.
Dup! -isa acelor prietini a domnului consul, peste -ece mii de
oamini se !sea acum mpreiurul acelei $!li i se lecuia, v!-ndu#i cu
ochii, de tot soiul de patimi. n acel i-vor de t!m!duire or$ii ctiau
vederile, sur-ii au-ul, oloii picioarele, $!trnii puterile/ . c. P.
Cum au-ii pomenind de o asemine minune, ruai pe d. consul s!#mi
nlesneasc! vreun chip de a m! duce ndat! la Balta#Al$! i, peste o
ium!tate de ceas, un arn!ut ntr! n salon vestindu#mi c! tr!sura era
ata. mi luai un sac de drum i m! co$ori iute n uli!.
Cnd acole, ce s! v!d,... 3n loc de malposf, sau de dilient!, o
cutioar! plin! de fn, pe patru roi de lemn cu schiile stricate. .atru
cai mici, numai oasele i pelea, pe care erau s!pate urme adnci de
$ici, i un om s!l$atic, $!r$os, streneros i narmat cu un harapnic
lun de un stn"in/... Acesta era echipa"ul meu/ @!m!sei ncremenit la
o aa ciudat! privelite, dar consulul ce se co$orse dup! mine
ncepu a rde i, ncredinndu#m! c! acela era chipul de a c!l!tori
n >alahia, m! ndemn! a m! sui n c!ru!.
Q 2#ai ri"!, ad!u! el* cu tr!sura aceasta primitiv! i cu caii
acetia care sam!n! mai mult a nite me postite, i face un drum de
care i#i aduce aminte c!t i tr!i. ?ine#te $ine, ns!/ R
.rimii aceste sfaturi ca o lum! din partea compatriotului meu i,
cl!tinnd din cap, drept s!mn de ndoial!, m! aruncai n cutie,
strind la pota4 Allons
)
Q
Deodat! c!rua fui de su$ mine ca un erpe/ iar eu, f!cnd n aer
o tum$! neateptat!, m! tre-ii pe pave. Ce se ntmplase, nu tiu.
Atta numai mi aduc aminte c!, n vreme ct m#am sculat din col$,
ameit i -druncinat, echipa"ul meu se f!cuse nev!-ut.
Consulul i inea oldurile de rs, i oamenii din uli!, care fuseser!
fa! la aceast! ntmplare comic!, -iceau hohotindM neam"o
&
dracoli.
.este -ece minute c!rua veni napoi c! s! m! ieie de a doua
oar!. .otaul se -$uciuma de rs pe cal* iar eu, astfel eram de tul#
$urat, nct mi se p!rea c! i roile rdea scrind de mine/
'! urcai n sfrit de
i-noav!pe cui$ul acel de
fn* dar de ast! dat! m!
apucai cu manile ap!n de
c!ru!M AllonsQ
AAlon- domnleQ stri!
potaul i, nepenindu#se n
sc!ri, i chiuind ca un furios, i
pocnind ro-av din harapnic,
el porni ca o $om$!.
Conce!te o!era"ionale
.ovestirea A s!ecie a /enli
e!ic .n !ro0$. Este o nara"ine
s%iecti3i0at$ 51$ct$ din n/7il
!o3estitorli- im!licat ca martor
sa ca !rota/onist al .ntDm!l$rii8-
care se limitea0$ la relatarea ni
sin/r 1a!t e!ic. .n !o3estire- se
acord$ im!ortan"$ naratorli #i
actli nar$rii. .ntDm!l$rile #i
sita"iile 5neori neo%i#nite8- .n
care snt im!licate !"ine !ersonaEe-
snt sitate .ntrAn !lan al trectli-
!rinci!ala caracteristic$ a !o3estirii
1iind e3ocarea.
Rela"ia naratorArece!tor este
strDns$ #i !res!ne4
A oralitate A a!aren"a de dialo/
.ntre
narator A rece!torP asclt$tor- nara"i
nea la !ersoana IJ im!ortan"a ele
mentelor non3er%ale #i !ara3er%aleJ
A ceremonial A dialo/l este
ss"int de n sistem de con3en"ii
5a!ari"ia !o3estitorli- .m!reEr$rile
care declan#ea0$ !o3estirea- 1orA
mlele de adresare etc8J
A atmosfer! A naratorl Fre/iA
0ea0$G o anmit$ tensine- .ntre"ine
ss!ansl !e tot !arcrsl !o3esA
tirii- !entr a ca!ta aten"ia #i intereA
sl rece!torli 5asclt$torli- citiA
torli8.
;ncte de re!er
@. Identi1ic$- .n !riml !ara/ra1
5descrierea ini"ial$8- elemente care
s/erea0$ atmos1era 1a3ora%il$
!o3estirii nei .ntDm!l$ri
neo%i#nite.
). O%ser3$ .n sec3en"a dialo/at$
1ormle de adresare 5de ini"iere sa
de men"inere a contactli 3er%al8 tiA
li0ate de 1rance0. E:!lic$ roll lor .n
ceremoniall !o3estirii.
/ 'e s v spun domnilor-### De cnd sunt nu mi-am nchipuit o
alergare aa de infernal, un lucru att de original?
ntr-un nor de colb ce sbura pe fa"a pmntului, caii alerga ca
i cnd a fi ntrat dracul ntr-nii& cru"a fugea nct nu mai avea
vreme s scr"ie& ro"ile se alunga, sltnd din hopuri n hopuri i
azvrlindu-m n sus ca pe o minge& surugiul "ipa, vorbea, pocnea
de asurzea cmpii& iar eu### dac mi-ar fi fost cu putin" s m las
cu mna de trsur i s-o bag n buzunariul cu pistoalele, a fi ntrat
ntr-un pcat, negreit# Un vrte0 grozav m cuprinsese n snul
acelui steple/c>asse
4
diavolesc& ochii mi ieea din cap, crierii mi se
cltina ca o ap ntr-o garaf, oldurile m durea, din"ii mi
cln"nea, urechile mi tiuia& i de cte ori m vitm la vreun hop
mai adnc, de cte ori strigam+ ai, aiR potaul mi rspundea+ >ai,
>ai, domnuleR i btea caii din nou, i chiuia nc mai slbatic, i
cru"a fugea nc mai iute, i eu ame"eam nc mai tare#I###J cc
$oarele acum asfin"ise, i luna mpreun cu stelele se artaser pe
cer, ntocmai ca nite privitori pe bncile unui teatru# ,i se prea c
toate planetele se uita cu ochii strlucitori la mine i asista la
epizodul voia0ului meu ca la cea mai pozna comedie de pe fa"a
pmntului# i astfel mi vuia capul din pricina zdruncinrilor ce
sufeream, c mi se prea c aud din vreme n vreme un hohot lung
i rsuntor deasupra capului meu?
'u toate aceste, trziu, pe la vro zece ceasuri de noapte, am agiuns
pe malurile unei bl"i late, care sfeclea ca o tabla de argint la razele
lunii# *otaul m ntreb prin smne unde s m duc- Eu, care
credeam c *alta/Al# era numele unui trg, precum ,arienbad, sau
Ems, sau Saden, i rspunsei+ a *alta/Al#& i mrturisesc c n acest
rspuns erau cuprinse toate sperrile mele+ sperarea de a scpa de
salturile mortale a cru"ii& sperarea de a mnca un biftec la tractir i mai
ales dulcea sperare de a m odihni o noapte ntreag pe un pat elastic #
c# )# Uitasem acum c m gseam ntr-o parte a lumii n care, cu cteva
ceasuri mai nainte, visasem lupte cu slbatici i cu feare rpitoare#
Qnc o fug bun de cal i am sosit ntr-un sat alctuit de bordeie diU:vUt0
coperite cu stuh i coronate de cuiburi de cocostrci# !orma bizar a acelor
locuin"i, pintre care se nl"a o mul"ime de cumpene de fntni, ca nite
gturi de cucoare uriee& urletul cnilor ce alerga pe sub garduri& ciocnitul
borzelor care-i da capul pe spate la razele lunii i, ntr-un cuvnt,
amestecul acel de umbr i de lumin, care da lucrurilor o privire fantastic,
m fcur s m cred n alt lume# 'nd m trezii ns din acea uimire
plcut, m vzui sngur n mi0locul unei pie"e neregulate i plin de schini#
*otaul mi descrcase baga0ul lng mine i se fcu nevzut cu cru" cu
tot#
Qnchipui"i-v, domnilor, pozi"ia mea# $trin, ntr-un col" de pmnt necunoscut
mie, rtcit ntr-un sat unde nu se zrea nici "ipenie de om, ncungiurat de vro
douzeci de cni care voia numaidect s afle ce gust are carnea de fran"ez,
netiind nici limba, nici obiceiurile locului? )nchipui"i-v toate aceste mpre0urri
pe capul unui om i m ve"i crede lesne dac v-oi spune c admirarea poetic
ce m cuprinsese deocamdat, se prefcu ntr-o gri0, var primar cu spaima#
!iind ns c "lul meu, viind la Salta-Alb, nu era de a petrece noaptea
n convorbire sufleteasc cu stelele, mi fcui drum cu b"ul printre claia de
cni ce mi a"inea calea i m hotri a-mi cuta, eu sngur, vreo ospe"ie#
*ornii deci pin sat, "iindu-mi sacul de drum ntr-o
s
mn i avnd drept tovrie
un escadron de cni ce-mi arta din"iil

lor ascu"i"i, ca dovad de plcerea ce ar
fi avut a-i nfige n mine#
Fn ceas ntreg am umblat ca o nluc pintre gardurile satului,
cnd srind peste o vac culcat n mi0locul uli"ii, cnd trezind
vreun cuco adormit, care srea spriet de pe gard pe cas, cnd
mpedecndu-m de giugul unui car lsat n drum, cnd ferindu-m
de a pica ntr-o fntn, pentru c am pcatul de a nu videa prea
bine noaptea# Dar n zdar? nici una din acele case nu avea
nf"oam de tractir& i, dup o lung primblare, rmsei ncredin-
"at c ceea ce cutam nu se afla n Salta-Alb?
@?ialeR
)
ziceam n mine, se vede c sunt osndit a mplini, n
ast noapte, rolul lui Acteon din mitologie?M i de ciud ncepusem
a-mi descrca mnia asupra cnilor ce se obrznicea mai mult n
privirea persoanei mele, cnd deodat zrii o caleaca cu ese cai
i ntovrit de un clre" care venea n partea mea#
Abie avui vreme a m da n lturi, i echipa0ul i omul cel clare
trecur ca un fulger pe lng mine, lsnd n vzduh cteva note
armonioase de glasuri femeeti i cteva fragmente de o vesel con-
vorbire ce m ptrunser de mirare i de bucurie### Acele cuvinte ce
auzisem n treactul trsurii erau fran"eze?
Ah, domnilor? nu poate cineva s-i nchipuiasc fericirea ce
umple inima unui om rtcit ntr-o "ar strin, cnd el aude deo-
dat limba patriei sale?### Eu am nebunit cnd am auzit fr veste+
@a>, c^est c>armantR c^est adoraleR c^est ori!inalRM i, n e;altarea
mea, am nceput a alerga dup caleaca, rcnind+ @arrte6R M
G
Echipa0ul nu se opri, dar cavalerul se ntoarse napoi i,
alergnd spre mine, strig+ @aui appele7A
'
[ Fn compatriote, i rspunsei, un
francaisR 'avalerul se apropie#
[ 'e pofteti- m ntreb el#
[ )ubite compatriotule, i zisei, fiindc Dumnezu au
binevoit ca s ne ntlnim n fundul Evropei i ntr-un pustiu ca
acesta, ndreap-t-m, te rog, la vreun tractir, pentru c de vro
dou ceasuri, de cnd am sosit aici, nu am ntlnit alt zidire
nsufle"it dect cnii de care m vezi ncungiurat#
[ Domnule, nu am onor a fi compatriotul d-tale i
totodat nu pot s te duc la tractir, dup cum doreti, pentru c nu
s-au rdicat nici unul pn-acum la Salta-Alb& dar dac vrei s
gzduieti ntr-o cas "rneasc, ca toat lumea, pot s te slu0esc#
[ 'um nu, domnule- "i voi rmnea prea recunosctor,
mai ales c m-am sturat de stele#
%nrul cavaler puse atunci manile la gur inform de tromb i
strig+ @str#"erRA /a rcnind lui cnii ltrar din toate pr"ile, cocostrcii
sprie"i ciocnir n toate cuiburile i un om se ivi de dup un gard& ce
om? o matahal nalt, groas, sptoas, brboas, fioroas?
Acea nluc, narmat cu un ciomag cu care ar fi turtit un buhai,
i scoase cciula dinaintea noastr i ascult poroncile clre"ului
cu un aer de supunere, aruncnd din vreme n vreme o cuttur
slbatic n partea mea#
'e vorbeau amndoi mpreun- 'e puneau ei la cale pentru
mine- (u tiu& dar cutturile posomorte a str0erului deteptar
n inima mea oarecare sm"iri de ndoial i m silir a bga mna
n buzunariul cu pistoalele#
*este cteva minute, clre"ul mi zise+ KDomnule, alt cas
neocupat nu se afl acum aici dect bordeiul acestui str0er& mergi
cu dnsul i noapte bunM# Dup aceste, el se nchin zmbind,
rpezi calul n galop i se deprta n cmpii, fr a-mi da mcar
vreme de a-i multmi#
Concepte operaionale
Iro$ia A 1orm$ a comicliJ conA
st$ .n contrastl dintre ceea ce
s!ne a!arent n enn" #i adeA
3$ratl li sens !e care destinatarl
mesaEli .l desci1rea0$ c aEtorl
conte:tli #i al tonliJ
A simlarea acordli c n
!nct de 3edere al c$ri ridicol este
ast1el mai !re/nant scos .n e3iA
den"$J
A !rin ironie- 3or%itorl las$ s$
se s%.n"elea/$ contraril a ceea
ce s!neJ atitdinea ironic$ este
critic$.
Au'oiro$ia # 1orm$ a ironiei .n
care 3or%itorl- con#tient de !ro!riile
de1ecte- le ia .n derDdere- dar satiA
ri0ea0$ indirect #i de1ectele altora.
)at-m-s de a doua oar ntr-o pozi"ie destul de critic& fa"-n
fa" cu un soi de urie ngrozitor, care cta la mine, pare c ar fi
vroit s m nghit dintr-o mbuctur# Dar nu-mi perdui cumptul
ast dat, cci, fcnd dou psuri ndrpt, m pusei ntr-o poz
teatral i-l msurai cu ochii de cteva ori, vroind a-l face s
n"leag c nu-mi era fric de dnsul# El, ns, nebgnd n sam
pantomima ce fceam, se porni cu mare linite ctr casa lui, zicn-
du-mi ca potaul+ @>ai, domnuleRA
@Nai, domnuleRA i rspunsei drz i cu un glas pe care cutam
a-l face ct se putea mai gros, i m dusei pe urma lui# Agiunserm
curnd la un bordei a crui descriere nu voi face-o, pentru c, dinti, mi-
ar fi peste putin", i, al doile, fiindc pentru d-voast ea ar de prisos#
't n privirea impresiilor ce-mi fcu acea locuin" primitiv, vi le pot
lesne tlmci, fiindc i acum pstrez suvenire proaspete de ele# i spre
dovad v rog, domnilor, s privi"i somnul ro care mi decoreaz
fruntea#
Aceast impresie am primit-o cnd am ntrat nluntrul casei
str0erului# Ua fiind prea gios i fruntea mea prea sus, amndou
s-au ciocnit ca dou bile pe un biliard, fcnd un carambol, care,
prin efectul su retrograd, m-au trimis s cad n ograd, cu zece
psuri n urm#
Ame"it de aceast lovire neateptat, am ntrat ovind n sn-
gura camer ce alctuia apartamentul str0erului i bo0bind pin
ntuneric, m-am aruncat cu desperare pe sngurul pat ce-i slu0ea de
mobile& dar ndat am i rcnit aa de tare, nct str0erul au aler-
gat lng mine, spriet i cu un tciune aprins n mn### mi s4ar-
masem toate ciolanele din trup, cci patul era din lemn, fr ater-
nut, fr perne, fr nimic?
$tr0erul, ns, n"legnd pricina vitrilor mele, ncepu a rde
ca un urs, zicnd+ @nu/i nimic, nu/i nimicA, aduse din tind un "ol
i o cerg, pe care le aternu pe scndurile patului# *e urm iei din
cas, adugnd iar+ @Neam%o dracoliRA i se deprta n sat# El i
fcuse datoria de gazd& mi dase tot ce avea+ cas#, pat, aternut i
noapte un#R 'e-mi trebuia mai mult-
Aceast de pe urm gndire i mai ales truda ce p"isem toat
ziua m fcur s m linitesc peste cteva minute& i dar, nar-
mndu-m cu rbdare, stlcit, flmnd, nc0it, mi aezai sacul de
voia0 drept pern i m culcai ncet, ca i cnd a fi fost de sticl#
Un somn adnc m i cuprinse ndat i m prefcu ntr-un butuc
pn-a doua zi# I###J
)at, domnilor, istoria voia0ului meu la Salta-Alb# )n DO de ceasuri
am vzut attea lucruri nepotrivite, attea contrasturi originale, c
nu tiu nici acum dac Balahia este o parte a lumii civilizata sau de
este o provincie slbatic?
1& malpost <n fr&= / tr#sur# de curs#, oinuit# n epoc#, n %#rile din Apus
2& allons? <n france6#= / >aidemR
3& neam" / denumire dat# occidentalilor n secolul al K?C/lea, n %#rile romane
4& steple-chasse <n en!le6#, steeple-chase6 - curs# cu ostacole
F#Diable?-racbT
G# arretez? - opri"i?
'& _ui appele- / cine stri!#7
Completeaz9i cunotinele
Cristofor Colum$ 5@*,@A@,+(8
An$sct .n Heno3a- na3i/ator celeA
%rJ sta%ilit ini"ial .n ;ort/alia-
trece .n slE%a re/eli S!anieiJ
!orne#te .n c$tarea Indiilor #i
desco!er$ America- la @)
octom%rie @*2)- 1$r$ a a3ea
con#tiin"a desco!eririi sale. .ntre
@*2)A@,+*- .ntre!rinde !atr c$l$A
torii- .n rma c$rora desco!er$
maEoritatea inslelor din America
Centrala #i din America de Sd
5<a7amas- C%a- Haiti- Hadal!e-
6amaica8.
veacul de aur A e!oc$ de
.n1lorire a ci3ili0a"iei s!aniole- .n
secoll al KVIAlea- n 1actor 1a3oraA
%il 1iind desco!eririle /eo/ra1ice.
'arien$ad, &ms, Baden
#localit$"i c a!e termale- sta"ini de
tratament .n Hermania.
Acteon A !ersonaE din mitolo/ia
/reac$J !lecat la 3Dn$toare- este
trans1ormat de Artemis .n cer% #i
s1D#iat de cDinii s$i- dre!t !edea!s$
!entr .ndr$0neala de a o 1i !ri3it !e
0ei"$.
divan, divane, s&n& / 1& canapea f#r# sp#tar ciubuc, ciubuce, s& n& /
1& pip# <oriental#= cu %eava lun!# selamlic/ selamlc, selamlcuri,
s&n& <nv&= / parte re6ervat# #ra%ilor i musafirilor n casele
turceti zugrav, s&m& <nv&= / pictor <de iserici= antropofag, s&m& /
canial enigm, s&f& / tain#, mister
diligent, diligente, s&f& / tr#sur# mare, acoperit#, cu care se f#cea
n trecut transportul re!ulat de pot# i de c#l#tori pe distan%e mai
lun!iB potalion
harapnic, s&n& <re!&= /ici mare mpletit din c5nep# sau din curele,
cu codiritea scurt# i cu fic>i de m#tase la v5rf
stnjen, stnjeni, s&m& / unitate de m#sur# pentru lun!ime, folosit#
nainte de introducerea sistemului metric, de apro;imativ 2 m
surugiu, s&m& / vi6itiu care conducea <c#lare pe unul dintre cai=
dili!entele, potalioanele sau tr#surile oiereti
comedie, comedii, s&f& <pop& i fam&= / 1& nt5mplare ciudat# i
>a6lie& 2& Spectacol pulic cu numere de circ , c#luei etc&
biftec, biftecuri, s&n& / felie de carne de vac# fript#
tractir, tractire, s&n& <nv&= / >anB irt
escadron, s&n& / suunitate a unui re!iment de cavalerie, corespun/
65nd unei companii de infanterie
buhai, s& m& <re!&= / taur
pantomim, s&f& / !en de repre6enta%ie teatral# n care actorii
e;prim# diverse ac%iuni dramatice prin !esturi sau mimic#
Completeaz9i cunotinele
alteritate 5din lat. alteritas, r$d.
alter# altl8J identitate #i alteritate
Anoi #i ceilal"i
e:otic, adE. A care se a1l$ .ntrAo
re/ine 1oarte .nde!$rtat$ #i care
im!resionea0$ !rin as!ectele
neo%i#nite- cidate
e:otism, s.n. A tendin"$ .n arta #i
.n literatra ero!ean$- mai ales
romantic$- de a descrie !ri3eli#ti #i
o%iceiri din "$ri e:otice
$lec5nd din $aris spre a
ntreprinde un voia" n (rient&&&
1& ?ovedete c# ai fost atent la
prima lectur# a te;tului,
r#spun65nd corect la cel
pu%in trei dintre urm#toarele
ntre#ri: cine povestete
c#l#toria, cine c#l#torete,
c5nd c#l#torete, n ce scop,
de unde pleac#, n ce direc%ie
<destina%ia i itinerarul=,
unde a"un!e de fapt, cu ce
mi"loace de transport
c#l#torete&
2& $re6int# oral un motiv pentru
care %i/ar fi pl#cut i un motiv
pentru care nu %i/ar fi pl#cut
s# te !#seti n locul
c#l#torului din nara%iunea
citit#&
3& Consideri c# prin
ntreruperea la *r#ila a
voia"ului spre (rient, t5n#rul
se dovedete un c#l#tor cu
metod# sau cu fante6ie7
8otivea6#/%i op%iunea&
$reci6ea6# c#rui moment al
suiectului i corespunde
secven%a dearc#rii la *r#ila&
4& $reci6ea6# cele trei p#r%i ale
itinerarului parcurs de
6u!ravul france6, n c#l#toria
sa din (ccident spre
%inuturile @e;oticeA&
)& 8odificarea treptat# a
scopului c#l#toriei n (rient,
de la @mod#A <snoism,
plictiseal#=, la c#utarea
aventurii, este redat# n te;t
prin cuvinte sau sinta!me
care e;prim# atitudinile
str#inului fa%# Mala>ia, unde
>ot#r#te s# fac# o oprire
neprev#6ut# ini%ial& 3ecitete
prima pa!in# a nara%iunii i
selectea6# patru asemenea
sinta!me, adecvate unor
atitudini diferite&
,& ?elimitea6# n te;tul citit
episoadele relat#rii t5n#rului
c#l#tor&
'& Stailete ideile principale
pentru episoadele delimitate&
-& 3e6um# n scris, n 2+/2) de
r5nduri, fra!mentul din manual&
Concepte operaionale
)o0es'ire &$ ra"!
A Form$ de .ncadrare a neia sa
a mai mltor nara"ini de sine st$t$
toare .ntrAo sita"ie de comnicare
sa .n alt$ nara"ine- care constitie
rama acestoraJ inser"iaP inclderea
nei nara"ini .n alta 5rama8 este
ann"at$ !rin 1ormle de adresare
s!eci1ice Ldai#mi voie s! v!
istorisesc
i eu partea cea mai curioas! din
c!l!toria mea0.
A Te7nic$ narati3$ tili0at$ .n
cle/erea de %asme orientale O "ie
i
u$a de $o sau, .n s!a"il occidental-
.n Decameronul de H. <occaccio.
Speram s# intru ntr/o via%# nou# i plin# de nt5mpl#ri ori!inale&
1& Nara%iunea este construit# pe contrastul comic dintre ceea ce
@sper#A eroul aventurilor c# va descoperi n noul spa%iu n care
p#trunde i ceea ce nt5lnete aici& Selectea6# sinta!me care
e;prim# st#rile sufleteti contradictorii ncercate de c#l#torul
france6 n diferite situa%ii&
2& $reci6ea6# tipul uman c#ruia i apar%ine c#l#torul din punctul de
vedere al ocupa%iei, al v5rstei i al ori!inii sale& :;plic# n ce fel
perspectiva sa asupra c#l#toriei este influen%at# de aceste tr#s#/
turi&
&&&da%i/mi voie s# v# istorisesc i eu partea cea mai curioas# din
c#l#toria mea
1& $reci6ea6# modul de e;punere predominant n povestirea citit#&
2& ?iscuta%i n perec>i despre ceea ce crede%i c# face farmecul poves/
tirii citite: nt5mpl#rile n sine <suiectul= sau modul n care sunt
povestite <actul nar#rii=& 8otiva%i/v# ale!erea prin e;emple din te;t&
3& Cn povestirea Ba)*a0A)b2 e;ist# doi naratori& $rimul este un local/
nic cu identitate nepreci6at# 9noi6, n timp ce al doilea este un
t5n#r france6, persona"/narator al e;perien%elor sale n Mala>ia&
$rimul narator fi;ea6# cadrul favorail <timp, loc, atmosfer#,
ascult#tori= pentru ca al doilea narator s# relate6e la persoana C o
nt5mplare neoinuit#, la care a participat ca prota!onist&
Consideri c# persona"ul/narator ofer# o perspectiv# suiectiv# sau
oiectiv# asupra nt5mpl#rii derulate n trecutul s#u apropiat7
8otivea6#/%i op%iunea prin e;emple din te;t&
4& 3olul descrierii ntr/un te;t epic poate fi de:
/ a crea atmosfer# <descrierea ini%ial#=B
/ a crea suspans <pau6a descriptiv#, n interiorul unei nara%iuni=B
/ a portreti6a un persona" <n interiorul unei nara%iuni=&
Selectea6#, din te;t, c5te un pasa" descriptiv pentru a ilustra
fiecare rol i !#sete c5te un titlu potrivit&
)& :;plic# rolul procedeelor artistice <personificarea, >iperola= n
taloul nocturn&
,& Selectea6# fra!mente n care sunt eviden%iate elementele ver/
ale, nonverale i paraverale, cu rol n sus%inerea oralit(ii.
&& &i face un drum de care %d[i aduce aminte c#t i tr#i& Zine/te ine, ns#R
1& Comicul presupune atitudinea critic# a autorului fa%# de un
defect uman sau de moravuri sociale& $reci6ea6# un defect uman
i un aspect al societ#%ii a c#ror critic# se reali6ea6# n povestire
n mod indirect&
2& $reci6ea6#, n ordine, situa%iile comice la care particip# persona/
"ul/narator i reac%iile acestuia n fiecare situa%ie&
3& Comentea6# oral fra!mentul de descriere a @ec>ipa"uluiA, av5nd
n vedere rolul e;presiv al ad"ectivelor i comicul de situa%ie&
4& $re6int# efectul e;presiv al verelor n descrierea !oanei noc/
turne n c#ru%#&
)& Selectea6# din descrierea satului *alta/Al# dou# pasa"e n care
este pre6ent# ironia sau autoironia.
,& Scrie patru sinonime ale cuv5ntului localnic#
'& Cdentific# fi!urile de stil utili6ate n portretul unuia dintre localnici
<vi6itiul, str#"erul=&
-& Selectea6#, din te;t, scurte fra!mente sau sinta!me care e;prim# opinia @c#l#torului str#inA fa%# de
@s#laticiA i invers&
.& :numera c5teva tr#s#turi ale t5n#rului c#l#tor, eviden%iate n diferite momente ale suiectului sau
etape ale @aventuriiA&
1+& $ornind de la afirma%ia ini%ial# a 6u!ravului france6 5ca un nou 'olumb am avut plcere a
descoperi eu nsumi aceste frumoase pr"i ale lumii6, preci6ea6# tipul de c#l#tor n care el se
plasea6#& 3ecitete conte;tul afirma%iei pentru a n%ele!e dac# persona"ul e;prim# ideea sau contra
riul ideii n care crede de fapt&
11& 3eplica pe care un localnic o adresea6# c#l#torului france6 confirm# opinia acestuia fa%# de ori!i
nalitatea lumii descoperite, care const# n coe;isten%a civili6a%iei i a s#l#ticiei&
/ )at, domnule, o lume nou, vrednic de a detepta nchipuirea d-tale de artist# S&&&T )at o lume ce
n ochii d-tale pare a fi slbatic, dar care are soiul ei de civiliza"ie deosebit# Aici ne gsim n
mpr"ia contrasturilor celor mai originale& aici lu;ul i srcia, durerea i veselia, ideile noi i ideile
vechi, costumele Europei i costumele romneti, toate sunt S&&&T mestecate la un loc i produc un efect
nenchipuit att ochilor ct i min"ii#
:;emplific#, pe a6a te;tului, rela%ia dintre civili6a%ie i s#l#ticie n Mala>ia secolului al KlK/lea,
dintre pre"udecata str#inului i realit#%ile locului&
12& I#sete un alt titlu potrivit povestirii citite, din punctul de vedere:
/ al nt5mpl#rilor relatate
/ al tipolo!iei persona"ului principal
/ al propriilor impresii de lectur#&
LIMB& I C!M"#ICA$%
Po8e:tirea
.7 mod :ubiecti8 de comunicare3 de tran:mitere a unei e>periene3 a unei DntEmplri
). !o3estireP nara"ine A mod de e:!nere s!eci1ic /enli e!ic
&. s!ecie literar$
Povestirea / nararea unor fapte sau nt5mpl#ri care s/au petrecut de"a, n succesiunea lor, prin/
cipala caracteristic# a povestirii fiind evocareaB naratorul povestete viu, colorat, pentru ca recep/
torul s#/i poat# repre6enta faptele&
Povestirea oral
Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie:
:ti provocat de cole!i la o ntrecere& Hiecare dintre voi treuie s# povesteasc# o cltorie cu
peripe"ii, pornind de la o e;perien%# personal# <real# sau ima!inar#= neoinuit#&
.nainte de !o3estirea ta- !re/$te#teAte re1lectDnd cDte3a minte la rm$toarele as!ecte4
R Ce 3ei !o3estiX 5e3enimentl ales- sccesinea .ntDm!l$rilor- rm$rile .ntDm!l$rii .n !lanl e:!erien"ei
!ersonale8
A CEnd #i nde are loc e3enimentlX 5locl #i tim!l ac"inii8
Z Care este roll t$X 5!rota/onist- narator- narator A !ersonaE sa martor8
Z Cine !artici!$ la ac"ineX 5!ersoanele- rela"iile dintre ele8
R Cum 3ei !o3estiX 5!nctl de 3edereJ dis!nerea sec3en"elor narati3e- descri!ti3e sa dialo/ateJ corecti
tdinea e:!rim$rii #i claritatea enn"rilor- ale/erea ni re/istr stilistic adec3at .ntDm!l$rii4 comic- so%r-
maca%r- deta#at etcJ tili0area elementelor de comnicare non3er%al$ A /estri- mimic$ #i !ara3er%al$ A ton-
intona"ie- accent- !a0e.
$entru a impresiona auditorul, treuie s# urme6i o serie de re!uli / c>ei ale succesului unui
povestitor:
/ s# ale!i o situa%ie corespun6#toare <o c#l#torie neoinuit#= i s# o plase6i ntr/un cadru adecvatB
/ s# capte6i aten%ia ascult#torilor prin modul n care vei ncepe <o !lum#, un prover, o afir/
ma%ie incitant#, o ntreare, ne!area unui fapt unanim acceptatB de e;emplu: (-am crezut vreo-
dat c ###& 'rede"i c ceea ce vedem n filmele $#!# este e;agerat- Ei bine, v voi povesti ce mi
s-a ntmplat i ve"i vedea c### etc=B
/ s# ordone6i lo!ic i cronolo!ic nt5mpl#rile narate, astfel nc5t ascult#torii s# poat# urm#ri
firul epicB
/ s# respec%i ec>ilirul ntre p#r%ile unei povestirii <rela%ia introducere / cuprins / nc>eiere:
nceputul i finalul sunt reduse, n favoarea derul#rii evenimentelor=B
/ s# marc>e6i trecerea de la un moment la altul prin cuvinte cu valoare temporal# 5la nceput,
deodat, pe neateptate, tocmai cnd, apoi, atunci, dup un timp, chiar atunci, n cele din urm
etc=, care ntre%in i aten%ia ascult#torilorB
/ s# utili6e6i adecvat timpurile verale <imperfectul este folosit n evocare, n pre6entarea
cadrului sau a persona"elorB perfectul compus sau pre6entul indic# momente precise ale nt5m/
pl#riiB perfectul simplu red# rapiditatea cu care se petrece evenimentulB mai mult ca perfectul
indic# o ac%iune trecut# petrecut# naintea altei ac%iuni trecute etc=, dar s# opte6i pentru predomi/
narea unui timp trecutB
/ s# evi%i repeti%iile, pau6ele prelun!ite de !5ndire i sunetele para6ite asociate 5, 6 sau cuvin/
tele para6ite 5deci, adic, i6&
/ s# opte6i pentru un stil narativ adecvat nt5mpl#rii i personalit#%ii tale <comic, soru,
macaru, detaat etc=, dar re%ine c# umorul este cel mai potrivit c5nd scopul comunic#rii este
divertismentul <ca n povestirea Salta-Alb6&
/ n povestire, ca tip al monolo!ului oral, treuie s# respec%i re!ulile acestuia <p#strarea con/
tactului vi6ual cu ascult#torii, raportarea la reac%iile auditoriului=, pentru a/%i autore!laJ adapta pe
parcurs discursul&
Ai avut succes cu povestirea ta7 Care a fost c>eia succesului t#u7
Ascultarea povestirii
Hii atent c5nd ascul%i povestirile orale ale cole!ilor t#iR Frm#rete ideile e;puse i n ce
m#sur# re!ulile de mai sus sunt respectate& *ifea6# aceste re!uli pe mar!inea pa!inii& 3e%ine alte
@formuleA de succesJ strate!ii de comunicare oral# utili6ate de cole!i, pentru a le prelua i tu&
?ac# povestirea oral# a cole!ilor nu %i/a tre6it interesul sau nu %i/a pl#cut, identific# n lista de mai
sus re!ulile de care nu s/a %inut cont& Cdentific# i alte posiile cau6e ale insuccesului lor&
Fii n asclt$tor acti3Q
@. ;ri3e#teAI c interes #i %n$3oin"$ !e cel c care 3or%e#ti sa !e care .l ascl"i !o3estind.
). TaciQ N .ntrer!e 3or%itorlQ HDnde#teAte ce "i sAar .ntDm!la dac$ ai 1i .ntrer!t de n asclt$tor. ;o"i comenta
sa !ne .ntre%$ri la s1Dr#itl !re0ent$rii cole/li.
&. Ai r$%dareQ E3it$ s$ tra/i concl0iiJ asclt$Al !e cel care 3or%e#teJ 1ormlea0$A"i r$s!nsl doar d!$ ce e#ti
si/r c$ ai a0it .ntre/l mesaE.
*. Cat$ ideile !rinci!aleQ E3it$ s$ 1ii distras de detaliiJ concentrea0$Ate !e !ro%lemeleAc7eie.
,. L$mre#te ce cre-i c$ ai a0it4 !ne .ntre%$riJ o%"ine de la 3or%itor con1irmarea a ceea ce a s!s de 1a!tJ re1orA
mlea0$ ceea ce cre0i c$ a s!s 3or%itorl- !entr a te asi/ra c$ ai inter!retat corect.
(. F$ a%strac"ie de orice %riaE 5e:terior A 0/omote sa interior A !ro!riile atitdini- !reEdec$"i #i reac"ii emo"ionale
la mesaE8.
B. FAsclt$G simltan la cele trei ni3elri4 3er%al- !ara3er%al- non3er%al. Un 0Dm%et- n /est !ot Fs!neG altce3a
decDt comnicarea 3er%al$.
'. .n3a"$ s$ ascl"i4 au-irea este !asi3$J ascultarea este acti3$- cerDnd e1ort intelectal #i aten"ie.
Povestirea scris
Scrie o povestire cu titlul 2 cltorie cu peripe"ii despre o e;perien%# personal# <real# sau ima!i/
nar#=, care apar%ine sen6a%ionalului&
Cn reali6area povestirii, vei avea n vedere:
/ pre6entarea cadrului, a nt5mpl#rii propriu/6ise, a urm#rilor nt5mpl#riiB
/ minarea cele trei moduri de e;punere: nara%iunea, descrierea, dialo!ulB
/ utili6area stilului i a lima"ului adecvate&
;entr a reda .n scris !o3estirea e:!s$ mai .ntDi oral- tre%ie s$ rme0i alte reguli i etape=
9 Pregtete9i redactarea 5ale/erea e3enimentli sen0a"ional des!re care rmea0$ s$ !o3este#ti #i a tonli
!o3estiriiJ locl- tim!l- !artici!an"ii- roll t$ .n !o3estire4 !ersonaE- narator etcJ semni1ica"ia .ntDm!l$rii8.
A Alctuiete planul de idei con1orm !$r"ilor nei com!neri4 ordonarea .ntDm!l$rilor- introdcerea 5cadrl8-
c!rinsl 5sccesinea .ntDm!l$rilor8- .nc7eierea 51inall .ntDm!l$rilor #i e1ectl lor as!ra ta8.
A $edacteaz prima form a po8e:tirii 5ciorna8- a3Dnd .n 3edere cerin"ele #i rela"ia dintre con"int 5!re0entarea
cadrli- a .ntDm!l$rii !ro!riA0ise- a rm$rilor .ntDm!l$rii8 #i e:!rimare 5.m%inarea cele trei modri de
e:!nere4 nara"inea- descrierea- dialo/lJ tili0area stilli #i a lim%aEli adec3ate8.
A 'erific; recitete te>tul3 rm$rind4 claritatea e:!nerii ideilor- .nl$n"irea lor lo/ic$- marcat$ !rin !ara/ra1e-
e1ectl incitant al !rimli !ara/ra1- men"inerea ss!ansli- semni1ica"ia 1inalliJ corectarea e:!rim$rii- a
orto/ra1iei #i a !ncta"iei 5dac$ snt a%ateri de la norm$8.
A %laboreaz forma final 5de1initi3area #i transcrierea .n caiet a ltimei 1orme a te:tli8.
Receptarea diverselor tipuri de mesaje
A. Schema comunicrii (Roman 1akobson)
Componentele yi func(iile actului de comunicare
E:!lica"ia etimolo/ic$ a termenli4 comunicare !ro3ine din lim%a latin$ A--commnisG- care .nseamn$ --a !ne
de acordG- --a 1i .n le/$tr$ cG sa --a 1i .n rela"ieG- de#i termenl circla .n 3oca%larl anticilor c sensl de --a
transmite #i celorlal"iG- --a .m!$rt$#i ce3a celorlal"iG.
1& 3eali6ea6# o list# de 1+ cuvinte <sustantive, vere, ad"ective i advere= pe care le asocie6i ter/
menului comunicare.
Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj <informa%ii, idei, opinii, p#reri, sen/
timente= de la emi%#tor <individ sau !rup= spre receptor <individ sau !rup=, cu a"utorul unui cod
<lima" veral sau nonveral= i utili65nd un canal <comunicare oral# sau scris#=&
Actul de comunicare se reali6ea6# n pre6en%a a ase factori: emi(tor, receptor, mesaj, cod,
canal, context.
Emi(torul este cel care transmite un mesa" c#tre receptor, destinatarul acelui mesa"&
Mesajul repre6int# o unitate ntre con%inut i form# de e;presie& :l const# n !5nduri, senti/
mente, idei desprinse din realitate sau rod al ima!ina%iei emi%#torului, care pentru a a"un!e la
receptor, sunt codificate, adic# transformate n semnale verale sauJ i nonverale, or!ani6ate
ntr/un cod. 3eceptorul treuie s# fac# opera%ia invers#, de decodare, pentru a n%ele!e mesa"ul&
Codul treuie s# fie cunoscut celor doi participan%i la procesul de comunicare&
$entru a a"un!e de la emi%#tor la receptor, mesa"ul este transmis pe un canal <mediu=&
Situa(ia de comunicare repre6int# contextul <fi6ic, temporal, social, psi>olo!ic, cultural etc&=
n care se stailete interac%iunea dintre participan%i, cadrul comunic#rii:
D rela%ia dintre voritori este influen%at# de identitatea lor social#: rolul i statutul social,
norme, oiceiuri, repre6ent#ri, mentalit#%i, atept#ri, e;perien%# de via%#B
D locul i momentul comunic#rii&
2& Irupa%i/v# c5te doi& Ale!e%i/v# rolurile adecvate unei situa%ii din via%# <coala, familia, vi6itarea unei
e;po6i%ii, c#l#toria cu autou6ul etc&= i purta%i o conversa%ie pe o tem# adecvat# conte;tului&
?e e;emplu: situa%ia / n familieB rolurile / mama, fiul de 1) aniB tema de discu%ie / pre!#tirea
anivers#rii fiului&
C#mu$icarea i$*er+ers#$a)2 presupune doi participan%i <emi%#torul i receptorul=, care i pot
sc>ima rolurile <comunicare ilateral#, reversiil#=&
?in punctul de vedere al codului, ei utili6ea6# elemente de comunicare:
/ veral# / cuv5ntul, lima cunoscut# de participan%ii la actul de comunicareB
/ nonveral# <!esturi, mimic#, priviri, atitudine= i paraveral# <intona%ie, ton, timru, intensi/
tate, accent, pau6e, t#cere=B
/ mi;t# / cominarea elementelor de comunicare veral# cu elemente de comunicare nonveral#B
ntre comunicarea nonveral# i comunicarea veral# pot e;ista urm#toarele raporturi: accen/
tuarea, nt#rirea, repetarea, contra6icerea, sustituirea&
3& @2raduA r#spunsul din dialo!ul urm#tor prin alte patru enun%uri, n func%ie de tonul posiil adoptat
de voritor:
/ , a0u"i -
/ Sinen"eles?
?e e;emplu: (u vd cum te-ai descurca fr mine?& (ici nu m gndesc? etc&
Scopul comunic#rii interpersonale poate fi:
/ transmiterea sau sc>imul de informa%ii, opiniiB
/ persuadarea <convin!erea= interlocutoruluiB sc>imarea atitudinilor, convin!erilor, credin%elor
celuilaltB
/ descoperirea lumii e;terioareB
/ autocunoatereaB
/ stailirea i men%inerea de rela%ii socialeB
/ a"utorarea semenilorB
/"ocul <de e;emplu: "ocul de cuvinte=&
4& Irupa%i/v# n perec>i i purta%i o scurt# conversa%ie al c#rei scop s# fie unul dintre cele de mai sus&
$otrivit lin!vistului 3oman 9aUoson, cele ase func(ii ale comunic#rii se asocia6# compo/
nentelor actului de comunicare& n orice act de comunicare, func%iile coe;ist#, dar importan%a lor
difer# dup# scopul comunic#rii <de e;emplu: informativ, persuasiv etc=& Structura veral# a unui
mesa" depinde de func%ia predominant#&
C(N2:K2
Hunc%ia referen%ial#
:8CZO2(3
Hunc%ia emotiv#
x.
8:SA9 Hunc%ia
poetic#
3:C:$2(3
Hunc%ia conativ#
?
CANAG
Hunc%ia fatic#
C(?
Hunc%ia metalin!vistic#
Sc>ema comunic#rii verale / 3& 9aUoson
Hunc%ia emotiv 5e;presiv6 a comunic#rii const# n eviden%ierea st#rilor afective sau a reac%i/
ilor sufleteti ale emi(torului la contactul cu o anumit# realitate& 8#rcile lin!vistice sunt: inter/
"ec%ii, unele forme verale, e;presii, ad"ective cu valoare de epitet, mi"loace stilistice&
Hunc%ia conativ 5persuasiv4 retoric6 se refer# la efectul de convin!ere pe care mesa"ul tre/
uie s#/1 ai# asupra destinatarului, de la care se inten%ionea6# s# se o%in# un anumit tip de
r#spuns <veral, comportamental=& 8odul imperativ este specific func%iei conative&
Hunc%ia poetic este centrat# asupra formei mesajului, i nu asupra con%inutului comunic#rii&
Spre deoseire de lima"ul tiin%ific, pentru care contea6# cu prec#dere con%inutul mesa"ului, lim/
a"ul poetic pune accentul pe e;presie&
Hunc%ia referen"ial este a;at# pe:
/ referentul mesa"ului <oiectul comunic#rii: despre ce element al realit#%ii se vorete=B
/ contextul <situa%ia= n care are loc transmiterea mesa"ului&
Hunc%ia metalingvistic se manifest# c5nd apare necesitatea de a se atra!e aten%ia asupra codu-
lui utili6at n cadrul comunic#rii& Ftili6area e;plica%iilor, a !esturilor sau a tonului indic# recep/
torului sensul n care treuie decodificat mesa"ul&
Hunc%ia fatic are n vedere stailirea i men%inerea contactului ntre emi%#tor i receptor,
controlul unei func%ion#ri a canalului. Ga nceputul unei convoriri telefonice se rostete acel
@AloRA, prin care se desc>ide comunicarea, iar pe parcurs se verific# men%inerea contactului prin
ntre#ri precum: @n%ele!i7A, @8# au6i7A, @Ai n%eles7A& ( func%ie asem#n#toare au formulele de
salut sau !esturile, confirm#ri veale sau mic#ri ale capului& 9ocul privirilor confirm# p#strarea
contactului, acordul / de6acordul, interesul / de6interesul, aten%ia / neaten%ia, dorin%a de partic/
ipare sau plictiseala, oferindu/i voritorului posiilitatea de a/i re!la @din mersA discursul&
)& Asocia6# fiec#rui enun% de mai "os func%ia comunic#rii adecvat# mesa"ului, duc5nd o s#!eat#:
/ 8# au6i7 D func%ia emotiv#
/ ?espre ce vei vori7 D func%ia conativ#
/Scrie aa cum %i spunR D func%ia poetic#
/ A>R ce fericit suntR mi pare foarte ineR
tr#sur# / ve>icul cu patru ro%i, pe arcuri, tras de
cai i folosit pentru transportul persoanelor D func%ia metalin!vistic#
*rimvar - o pictur parfumat cu vibrri de D func%ia fatic#
violet### <I& *acovia=
,& Zi s/a nt5mplat vreodat# s# @traduciA !reit sensul unui comportament nonveral7 ?escrie situa%ia&
'& Cdentific# elementele de comunicare nonveral# din urm#torul fra!ment i e;plic# semnifica%ia lor:
'e vorbeau amndoi mpreun- 'e puneau ei la cale pentru mine- (u tiu& dar cutturile poso-
morte a str0erului deteptar n inima mea oarecare sm"iri de ndoial i m silir a bga mna
n buzunariul cu pistoalele# <Masile Alecsandri, Ba)*a0A)b2)
B. Rela(ia emi(tor - receptor n textul epic
2e;tul epic presupune un act de comunicare comple; care se instituie ntre emi%#tor <autorul=
i receptor <cititorul=, mesa"ul fiind transpus n te;tul literar& Comunicarea nu se reali6ea6# n
mod direct, ci indirect, prin te;tul scris, fiind mediat# de instan%ele comunic#rii narative: narator,
persona"e& Cn povestire, specie epic# a6at# pe conven%ia nara%iunii adresate unor ascult#tori,
actul de comunicare este dulu&
Cn planul realit#%ii: autor / cititori <rela%ie unilateral#J ireversiil#=B mesa"ul se transmite ntr/un
sensB receptorul nu poate deveni emi%#tor&
Cn planul fic%iunii: narator / ascult#tori <rela%ie ilateral#J reversiil#=B rolurile emi%#tor/recep/
tor se pot sc>ima n secven%a dialo!at#&
D func%ia referen%ial#
MESA1: povestirea Ba)*a0A)b2
EMITOR -``
_
AF2(3
MESA1: relatarea c#l#toriei str#inului
NA3A2(3<C= [b ASCFG2O2(3C
1& N(C A<- @mai mul%i prietiniA
2& :F <S23OCNFG= -Vc @domnilorA
CANAL: relatare oral#
`. PCrCDTHP
^ KCutrlUK
CC2C2(3
CANAL: comunicare scris#
C. Factorii care nlesnesc sau perturb receptarea
Zgomotul/ bruiajul se refer# la factorii perturatori ai mesa"elor care pot interveni n orice
proces de comunicare, pe traseul de la emi%#tor la receptor& $erturarea poate avea o asemenea
intensitate, nc5t ntre mesa"ul transmis i mesa"ul primit s# e;iste diferen%e vi6iile&
Cau6ele pot fi de natur#:
/ intern# / factori fi6iolo!ici <percep%ie alterat#=, factori semantici <din cau6a necunoaterii
sensurilor cuvintelor=, factori personali <emo%ii, repre6ent#ri, pre"udec#%i, e;perien%#, v5rst#=B
/ e;tern# / mediul fi6ic n care are loc comunicarea <acustica s#lii, caracteristicile vocale ale vor/
itorilor, poluarea fonic# puternic#, ntreruperile succesive ale procesului de comunicare=&
Factorii care pertur# receptarea mesa"elor se !rupea6# n func%ie de cod, canal i conte;t&
Cod / $entru a n%ele!e mesa"ul, receptorul treuie s# utili6e6e acelai cod ca emi%#torul&
Nen%ele!erile survenite ca urmare a codurilor diferite cu care operea6# cei doi participan%i la actul
de comunicare pot apar%ine domeniului: d veral <de la necunoaterea unei limi comune, p5n# la
atriuirea de sensuri diferite acelorai
cuvinte=B ddd nonveral <!esturi, mimic#, po6i%ii ale corpului, semnale sonore n alfaetul 8orse,
simoluri
!rafice cum sunt semnele de circula%ie=&
1& 3ecitete fra!mentul de mai "os pentru a oserva modul n care confu6ia determinat# de utili6area unor
coduri lin!vistice diferite constituie cau6a !oanei infernale din povestirea Ba)*a0A)b2 de M& Alecsandri&
###i de cte ori strigam+ ai, ai, potaul mi rspundea+ >ai, >ai, domnuleR i btea caii din nou i
chiuia nc mai slbatic i cru"a fugea nc mai iute i eu ame"eam nc mai tare#
2& Cdentific# n urm#torul fra!ment sinta!ma prin care france6ul traduce e;presia (eam"o dracoli? ros/
tit# de str#"er:
$tr0erul ns, n"elegnd pricina vitrilor mele, ncepu a rde ca un urs i zicnd+ Nu/i nimic, nu/i
nimicR aduse un "ol i o cerg pe care le aternu pe scndurile patului# *e urm iei din cas
adugnd iar+ Neam%o dracoliR i se deprta n sat# El i fcuse datoria de gazd& mi dase tot ce
avea+ cas#, pat, aternut i noapte un#R 'e-mi trebuia mai mult-
3& Confu6iile la nivelul codului lin!vistic pot avea efect comic& $reci6ea6# sensul corect, respectiv, sen
sul atriuit de voritor cuv5ntului suliniat din enun%ul de mai "os:
(oi### eu### nu recunosc, nu voi s recunosc epitropia bucuretenilor, ca+i*a)i<*i)#r( asupra noastr#
<C&G& Cara!iale, O scris#are +ierdu*2)
4& Cn !eneral, e;primarea ne!a%iei se face prin mic#ri ori6ontale din cap& :;cep%ia o repre6int#
popoarele din 6ona alcanic# <ul!arii, turcii europeni, !recii din 8acedonia=& Cma!inea6#/%i i
povestete o situa%ie comic# determinat# de o asemenea confu6ie&
Canal / Cndiferent de distan%a fi6ic# dintre emi%#tor i receptor, mesa"ul se transmite printr/un
mediu&
'omunicarea direct <fa%# n fa%#=, pe cale oral#, poate fi mpiedicat# de 6!omote diferite
<!#l#!ia din clas#, tumultul mul%imii pe stadion, vuietul furtunii, mu6ica dat# prea tare, tuea
inten%ionat#, f5s5itul aparatului telefonic= sau, dimpotriv#, de linite <vorirea n oapt#, c#ciula
tras# pe urec>i, sur6enia=&
'omunicarea indirect <la distan%#=, n scris, este n!reunat# de pete, ters#turi, scris ili6iil,
!reeli de tipar, de scriere sau de e;primare& Cn comunicarea indirect#, canalele de comunicare cu
suport te>nic <calculator, mi"loace audio/video, internet= asi!ur# rapiditatea transmiterii infor/
ma%iei, dar au de6avanta"ul c# n ca6ul unei pene de curent comunicarea se ntrerupe&
Strata!ema utili6at# de Flise, eroul din epopeea 2diseea de Nomer, pentru ca tovar#ii s#i s#
nu cad# prad# c5ntecului sirenelor este ruia"ul canalului: marinarii i pun cear# n urec>i, ca s#
nu aud#& Flise se las# le!at de catar!ul cor#iei, nc5t, c>iar dac# ascult# c5ntecul minunat, nu se
poate arunca n valuri <nu @ruia6#A canalul, dar mpiedic# @r#spunsulA la mesa"=&
Apoi cnd noi trecurm mai departe de n-auzeam nici cntecul, nici viersul
$irenelor, iubi"ii mei tovari i-au destupat urechile de cear 'u care le-
astupasem, iar pe mine m desfcur i m slobozir#
<Nomer, Odiseea( C-$*u) XII) ,&
Citete te;tul urm#tor& Cdentific# i e;plic# rolul din te;t al unuia dintre factorii sau func%iile comunic#rii&
ncepu s se plimbe prin camer, ncet, tacticos, aa cum obinuia ntotdeauna, punnd mna pe
toate lucrurile mele de pe birou sau de pe scrin i uitndu-se la ele# ntotdeauna fcea aa# ,am, ce
m clca pe nervi#
- 'um a fost la scrim- m-a ntrebat#
Boia cu tot dinadinsul s m mpiedice s citesc i s-mi strice tot cheful# De scrim nici nu-i
psat
/ 'ine a ctigat, noi sau ceilal"i-
/ (imeni? i-am rspuns fr s ridic capul#
/ 'ee-
ntotdeauna te silea s repe"i lucrurile#
- (-a ctigat nimeni, i-am spus, aruncndu-i o privire pe furi, ca s vd tot ce fcea n drep
tul scrinului#
$e uita la poza fetei cu care umblam la (e` WorX, $allZ RaZes# De cnd o primisem, cred c se
uitase la nenorocita aia de fotografie de cel pu"in cinci mii de ori# i de cte ori o punea la loc,
greea i opunea ntr-alt parte# 2 fcea dinadins# $e vedea ct de colo#
/ (-a ctigat nimeni- 'um asta-
/ Am uitat blestematele alea de florete i echipamentul n metrou# 'ontinuam s stau cu ochii pe carte#
/ )n metrou, Dumnezeule? Brei s spui c le-ai pierdut-
/ (e-am urcat greit n alt metrou i a trebuit s m scol mereu i s m tot uit la o hart
nenorocit de pe perete?
$e apropie de mine i se aez n dreptul ferestrei, lundu-mi lumina#
/ Ascult, i-am zis# De cnd ai intrat am citit de douzeci de ori aceeai fraz#
2ricine, n afar de AcXleZ, ar fi n"eles aluzia# 2ricine, dar el nu#
/ 'rezi c-o s te pun s plteti-
- (u tiu, i nu-mi pas? Dar ce-arfi s te aezi, pe un scaun sau undeva, AcXleZ, putiule- mi
iei toat lumina#
(u-i plcea cnd i se spunea Kputiule M# ,ie mereu mi spunea c sunt un puti nenorocit, fiind-
c aveam aisprezece ani, i el avea optsprezece# Dar cnd i spuneam eu ,,putiuleM, se nfuria
ngrozitor#
=msese "intuit n mi0locul camerei# Era e;act genul de om care nu se ddea la o parte din
lumin, cnd l rugai# *n la urm tot se ddea, dar cnd l rugai se lsa mult mai greu#
/ 'e naiba citeti acolo- m ntreb el#
/ (u vezi- 2 carte?
<9& ?& Sallin!er, De "e4.e =$ )a$u) de secar2)
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& 3edactea6# o scrisoare de circa 2) de r5nduri adresat# c#l#torului france6 din secolul al KlK/lea, n
care s# descrii contraste ale lumii de ast#6i, din spa%iul auto>ton&
2& 3eali6ea6# o descriere, de 1+/2+ de r5nduri, n stil tiin%ific, a unei o sta%iuni alneo/climaterice&
$entru aceasta, vei respecta etapele redactrii unui text cu scop informativ:
a. pre!#tirea redact#rii <documentarea=: cule!erea informa%iilor, prin consultarea unor lucr#ri <c#r%i,
articole= de specialitateB
& alc#tuirea planului de idei: ae6are, relief, tipul de lac, e;ploatarea turistic# a 6onei etcB
c& redactarea: ordonarea informa%iilorB utili6area termenilor de specialitate, a cuvintelor cu sens pro
priuB stilul oiectiv, impersonal <de e;emplu: $ituat pe malul stng al rului Suzu, Salta-Alb
este un liman fluviatil, cu ap salmastr i ml cu valoare terapeutic#6&
d& verificarea i corectarea: recitirea te;tului redactat, urm#rind corectitudinea informa%iilor tiin%i
fice, a e;prim#rii, dispunerea ideilor i a informa%iilorB corectarea eventualelor erori tiin%ifice sau
aateri de la normele de e;primare, orto!rafie sau punctua%ieB
e& elaorarea formei finale&
3& 3eferirea la profesorul de !eo!rafie su!erea6# cau6a i!noran%ei persona"ului/narator i sus%ine rolul
educativ al c#l#toriei& Ce fel de @coal#A consideri c# i ofer# c#l#toria unui t5n#r7
4& :;prim#/%i opinia despre dorul de aventur# n spa%ii e;otice, respectiv, despre dorul de locurile
natale& $o%i avea n vedere e;perien%a personal# sau povestirea france6ului i afirma%ia sa: Ah, dom-
nilor? nu poate cineva s-i nchipuiasc fericirea ce umple inima unui om rtcit ntr-o "ar
strin, cnd el aude deodat limba patriei sale?### #
*I#C!L! *% T%+T
1& Se d# te;tul:
Adevratul cltor e acela care, cnd pornete la un drum, i propune s mearg unde l-a duce
fantezia lui, astzi spre rsrit, mine spre apus, astzi pe mare, mine pe uscat# )ar ct pe acela
care se 0ertfete de bun voie unui "el ntocmit dup harta geografic, acela l socot un curier nsr-
cinat de a se purta pe sinei ca pe un pachet dintr-un loc ntr-altul#
*entru ca s nu intru i eu n categoria plicurilor de pot, d-mi voie s urmez dup placul
meu i s m rtcesc pe unde m-a duce condeiul# /a aceasta mi-i zice c un bun clre" trebuie s
tie a stpni zburdrile calului su& dar oi rspunde i eu c din toate lighioanele lumii, condeiul
este cel mai greu de crmuit i c ades e rsturnat cine vrea s-l nfrneze#
<Masile Alecsandri, )aii n CNOO6
a& Scrie, n coloane diferite, nsuiri ale @adev#ratului c#l#torA n opinia lui Masile Alecsandri,
respectiv, n opinia ta& Ce asem#n#ri sau deoseiri oservi7
& Hra!mentul dat este un te;t ar!umentativ, deoarece con%ine e;primarea unei opinii despre @ade
v#ratul c#l#torA i un ar!ument& Hormulea6# alt ar!ument potrivit pentru sus%inerea opiniei e;pri
mate&
c& :;plic# semnifica%ia compara%iei dintre scriitor i c#l#re%&
2& 3eali6ea6#, pe o pa!in#, un text cu scop informativ, despre evolu%ia mi"loacelor de transportB com/
pletea6#/1 cu ilustra%ii potrivite&
Fasci$a8ia *recu*u)ui
Mihail ado8eanu 5@''+A
@2(@8- !ro0ator. Ator al nei o!ere
care c!rinde toate s!eciile e!ice #i
se des1$#oar$ deAa ln/l !rimelor
#ase decenii din secoll KK- este
contem!oran c marii re!re0entan"i
ai romanli modern4 T7omas
Mann- Hermann Hesse- Andre
Malra:- Al%ert Cams. 9e#i o!era
sa mer/e s!re alte 1ormle e!ice-
nelinitile spiritului modern 5E/en
Simion8 nAi snt str$ine.
Ori/inalitatea crea"iei sado3eA
niene const$ .n maniera de
0/r$3ire a s1letli romDnesc-
ceea ce !res!ne4 di3ersitatea
tematic$- !roiec"ia e!o!eic$- mitic$
#i tra/ic$ a e!icli- 1armecl lim%aA
Eli- de o ceremonie i inenuitate
arhaic! 5H. C$linesc8.
Coordonatele tematice !e care
se .nscri c$r"ile sado3eniene snt4
e3ocarea trectli istoric- natra-
as!ectele sociale- de la ni3ersl
rral 53ia"a a/rar$- 3ia"a !astoral$8-
!Dn$ la ni3ersl .nc7is al tDr/rilor
de !ro3incie. Niciodat$ .ns$ o carte
n e constrit$ !e o sin/r$ tem$-
ci !e do$ sa trei- ca- de e:em!l-
romanl 2al'a.ul9 Al$tri de coordoA
natele tematice ale o!erei- !ot 1i
identi1icate #i teme !recm4 1amilia-
i%irea- adolescen"a- c$l$toria-
.n"ele!cinea- r$0%oil.
INAINTE 9E TEKT
1& Numete trei tr#s#turi pe care le consideri definitorii pentru
v5rsta maturit#%ii&
2& (ptea6# pentru una dintre afirma%iile de mai "os i e;pune oral
propriul punct de vedere n le!#tur# cu aceasta: Doresc s devin
matur56 pentru c astfel a putea s###& Doresc s devin
matur56, chiar dac astfel nu voi mai putea s###
3& ?# e;emplu de persona"e, din te;tele epice studiate n !imna6iu
sau din lectura personal#, pentru care parcur!erea unui drum <o
c#l#torie= constituie i un mi"loc de maturi6are& Irupea6# per/
sona"ele n func%ie de o tr#s#tur# comun# <de e;emplu: ocupa%ie,
v5rst#, cate!orie social#, nume=&
4& Citete listele de mai "os& Irupea6# n perec>i numele autorului
i titlurile romanelor istorice de aventuri <de cap# i spad#=
scrise de acesta, duc5nd s#!e%i:
D Re4ii b)es*ema8i (Cri$u) <i )eu)(
C-$d u$ re4e +ierde Fra$8a)
D Pri$ 3#c <i sabie( P#*#+u)(
Ca"a)erii *eu*#$i
D Re4i$a Mar4#*(
Du+2 d#u21eci de a$i
D I"a$.#e( R#b R#;(
Rue$*i$ DurQard
8i>ail Sadoveanu este creatorul romanului rom5nesc de
evocare istoric#, n care documentul se min# cu elemente
de fic%iune&
?ei purt#tor al unor semnifica%ii profunde, romanul
istoric sadovenian nu e;clude aventura sau c#l#toria&
3omanul Fra8ii :deri( a c#rui ac%iune este plasat# n tim/
pul domniei lui tefan cel 8are, ofer# modele de comporta/
ment, iar persona"ele au calit#%i e;cep%ionale, ce reflect#
idealul cavaleresc, pun5ndu/i loialitatea, cura"ul i nole%ea
n slu"a domniei& Hra%ii 9deri sunt cei cinci fii ai comisului
de la 2imi, 8anole $#r/Ne!ru, 6is 9der& Comisul este
marele dre!#tor n a c#rui sarcin# sunt caii i !ra"durile
domneti& Simion, fiul cel mai mare, este otean i motenitor al
func%iei tat#lui& ?#mian este ne!u%#tor i, uml5nd dup# m#rfuri
pe drumurile :uropei, este i spion al domnului& Cristea este
vistiernic i ail diplomat& Nicodim este numele mona>al al lui
Nicoar#, c#lu!#r nv#%at, care consemnea6# n cronic# faptele
domnitorului, dar tie s# m5nuiasc# i saia, lupt5nd n #t#lia
de la Maslui& Cel mai mic dintre fra%i este Conu% 9der&
Valter Scott
<1''1/1-32=
Al& ?umas / tat#l
<1-+2/1-'+=
D NenrWU SienUie4ic6
<1-4,/1.1,=
D 8aurice ?ruon <n&
1.1-=
O !articlaritate a !ro0ei
sado3eniene o constitie distinc"ia
.ntre4
A romanele istorice care e3oc$
ima/inea Moldo3ei .n e3l medi
romDnesc A secolele KV- KVI- KVII
5romanele 3Drstei de ar4 Nu$'a
do"$i:ei Ru/a$dra1 Fra:ii JderiB
romanele dec$derii oi"ii1 Nea4
"ul oi"!re*'ilor1 ?odia Ca$ce4
rului1 Nicoar! )o'coa0!)B
A sita c$r"ilor de c$l$torie-
3Dn$toare #i !escit 3ara de di$4
colo de $e.ur!1 &"!r!:ia aelor1
No:ile de <5$,ie$e1 Valea
Fru"oasei1 Oc7i de urs9
$rimul volum al trilo!iei Fra8ii :deri( intitulat Ucenicia
)ui I#$u8( este un roman istoric de aventuri, asem#n#tor cu
Cei *rei mu<c.e*ari de Al. ?umas/tat#l& Uce$icia )ui I#$u8
este i bildungsroman <roman al form#rii unei personalit#%i=,
deoarece surprinde modalit#%ile specifice epocii, de educare
i de formare a unui t5n#r oier& Hiind ales de domnitor s#/1
nso%easc#, slu"itor i prieten, pe coconul <fiul= domnesc
Ale;andrei, Conu% 9der str#ate drumul maturi6#rii, devenind
din adolescent, otean& ?rumul desc>ide calea ini%ierii pentru
acest erou sadovenian, ca o adev#rat# coal# a vie%ii& 3oman
de ini%iere, proele prin care trece Conu% par a avea un model
mitic: muncile lui Nercule&
H3AZCC 9?:3C
Capitolul KC
I#$u8 :der a3)2 # ca+ca$2 42*i*2 s*2+-$u)ui s2u
<fra!ment=
de 8i>ail Sadoveanu
Dup cel dinti avnt al cailor n drumul mare, 1der rndui lui
'oman s fie cluz nainte i lui Sotezatu s rmie paz
ndrt# 'urgerea ploii aproape contenise i rmsese numai negu-
ra, plutind peste fnaturi, peste iazuri i dumbrvi# 2 lumin
palid de lun se cernea prin pcl#
Era poate ctr a treia stra0 a nop"ii, dup socoteala pe care
o fcea )onu" timpului# *e cnd umbla n prea0ma stpnului su i
era cu urechea a"intit ctr zvonurile dindrt, n"elese c vine cu
grab dintr-acolo %tarul# i grbi calul nainte, spre cluz#
'nd Sotezatu l a0unse, l opri, ateptnd vestea rea#
A(e caut clre"i din urm, i zise slu0itorul# /e-am auzit
tropotele i chemrile# *ar a fi mai mul"i dect noi#
1der fluier ncet / ca i cum pierdea n acea clip toate+ nde0de,
dragoste i via"# Acum ntia oar se afla ntr-o prime0die adevrat
i-i mrturisea cu umilin" c frica lui e fr cusur, cu mult mai
aspr dect atunci cnd vzuse iepurele de o sut de ani
C
# 'u toat
aceast fric, pe care o sim"ea ca pe o ari" a trupului, 0udecata
i rmnea ntreag i lucra cu hrnicie# *rivind n dreapta i
vznd locurile prin lucirea slab a negurii, cunoscu unde se afl&
cci toate acele ncntate priveliti din prea0ma dragostei lui i
rmseser ntiprite n fundul ochilor, ca s le poat avea n el i-n
ceasul mor"ii# tia c are n dreapta un rediu prpstios, lng o
balt fr stuh# )n acel rediu era o curmtur de ape de ploi, pe
unde se hrnea balta aceea# (u putea fi n alt parte i mai grab-
nic o alt aprare mai spri0init dindrt i din laturi# Deci ocoli
n dreapta, cluzind ntr-acolo slu0itorii cu Domnul su#
*orunci celor doi slu0itori+
- /epda"i grabnic cuvnt la oameni c avem o prime0die
asupra noastr i s-i gteasc armele# (e aezm n curmtura
dealului& i hotrsc lui 'oman s treac pe alturea nainte, ca s
caute a0utor la cel dinti sat#
)onu" se ntoarse spre stpnul su# .si i pe 'riv" medel-
nicer lng Ale;ndrel-Bod# Amndoi acetia n"elegeau ceva,
dar nu deslueau bine ce putea s fie#
Puncte de reper
.n ca!itoll KI lo$u: Jder a+l! o
caca$! .!'i'! s'!5$ului s!u1
adolescen"ii Ale:$ndrelAVod$ #i
lon" 6der se a1l$ .ntrAo sita"ieAlimiA
t$4 d#manii domnitorli Ute1an cel
Mare .ntind o crs$ !entr aAl
!rinde !e 1il acestia- mo#tenitorl
tronli. Cm misinea li lon"
este de aAl a!$ra c orice !re" !e
coconl domnesc- con1rntarea c
ad3ersarii de3ine o !ro%$ a caliA
t$"ilor sale de o#tean .n de3enire.
A1lDnd de ca!cana !re/$tit$- el
or/ani0ea0$ a!$rarea 1ili de
domn #i !artici!$ la l!t$.
Nara"inea se reali0ea0$ la !erA
soana a lllAa- iar naratorl este
omniscient #i omni!re0ent. NaraA
"inea se .m%in$ c dialo/l #i c
descrierea.
/ (e caut alt porunc a mriei sale- ntreb coconul# De ce
ne ferim de dnsa- 'ci eu vreau s mrturisesc printelui meu tot
ce-am svrit fr tirea mriei sale#
/ 2f? i iar of? mria ta, se tngui 1der cel mititel# Dac ar fi
numai asta, am da pinteni cailor i ne-am tot duce# )ns afl
acuma, mria ta, c de la hotarul leesc vin asupra noastr
dumani# Dumnealui 'riv" medelnicer ar putea n"elege mai bine,
dac i-ar aduce aminte mai bine de raiul nostru de la trgul
$ucevii i de ispita arpelui de acolo
D
# Aa ar spune bdi"a meu
(icodim monahul#
/ 'are rai i care arpe- i ncrucia ochii cu o nemaipomenit
uimire medelnicerul#
- i pan )ohan i pana ,ina, cinstite medelnicer, stau n
popreal la 'etate i au s-i deie sam de vina lor# (e-om da i
noi sam de slbiciunile noastre# 'ci de la noi, i mai vrtos de la
domnia ta, s-a tiut de umbletele mriei sale# Dumanii lui Bod
vor fi oblicit i mi-i fric tare c urmrile au s se vdeasc
numaidect#
'oconul se mir cu seme"ie+
/ 'e spui domnia ta, lonu"- 'ine poate ndrzni s se ating de mine-
/ $e gsesc, mria ta, oameni fr de ruine, de asta s nu te
ndoieti# 'um am aflat, am venit ntr-o ntinsoare, s te nltur de
la pierzare#
/ 'um- atuncea nu-i porunca mriei sale printelui meu-
/ E tot o porunc, mria ta, pe care nu se poate s-o lepd de la mine#
- 'um se poate una ca asta, 1der- se rsuci n a, 0ignit,
coconul Ale;andrei# *entru asta ai cutezat s m tragi de picioare-
i s m mi de spate afar- Ai s dai sam de cele svrite#
- ,ustr-m, mria ta, i ntoarse cu ndrtnicie cuvnt lonu"#
$ nu-mi iei ns capul, deoarece am acuma nevoie de el# *oate c
nu mult va trece i am s-lpun pentru via"a mriei tale#
)n vremea acestui schimb de vorbe, 0umtate glume"e, 0umtate
ntrtate, slu0itorii intrau n curmtura dealului, desclecnd i
gtindu-i armele#
'el mai umilit medelnicer Dumitru 'riv" izbuti s se rup din
mielnica sa mirare& i smulse sabia i fcu doi pai mpotriva
prime0diei nc necunoscute# Avu un rn0et mnios#
/ $ocot eu acuma, mrite stpne i pretine lonu", c mi s-a
ncheiat veleatul aici, pltind prostia de care sunt vinovat# $e mai
dovedete nc odat lumii, care-i pricina nenorocirii brba"ilor#
'oconul domnesc se frmnta nc n a, cu suprare#
/ )"i poruncesc, lonu", strig el, lmurire deplin#
)n acea clip sun un corn ctr osea#
- *oftete, mria ta, i ascult, opti 1der, dintr-o dat linitit#
/ovit de acel sunet, frica lui fu nlocuit de o luare-aminte ager#
Dup corn, se nl" glasul gros al unui crainic# $triga leete#
1der nu n"elegea# Dar coconul Ale;andrei i Dumitru 'riv"
medelnicerul n"elegeau#
- *oftim pe mria sa Ale;ndrel-Bod s se deie prins# Avem
porunc s nu i se pricinuiasc nici o stricciune& dar dac nu se
supune, noi nu putem rspunde de via"a mriei sale#
1der se roti cu bra"ele n 0urul lui, "istuind i poruncind tcere#
(imene nu rspunse crainicului#
1upan Dumitru 'riv" lmuri n oapt lui lonu" n"elesul vor-
belor strigate i se mir ctr sine nsui#
- P"? cum a putut n"elege i cunoate ce are s se ntmple un
feciora ca acesta, mai bine dect oameni n vrst i n"elep"i?
Completeaz9i cunotinele
Ale:!ndrel#>od! A 1il din !rima
c$s$torie a domnitorli Ute1an cel
MareJ consemnat .n istorie !entr
le/$tra dinastic$ reali0at$ .ntre
Moldo3a #i Transil3ania- .n @*'2-
!rin c$s$toria c 1iica 3oie3odli
<artolome 9ra/11TJ n domne#te
.n Moldo3a- deoarece moare .n
@*2(- .naintea li Ute1an.
.reasfinitul Amfilohie endrea
A s1etnicl li Ute1an cel Mare.
Concepte opera ionale __________
$elaia realitate i:toric 9 ficiune
Dn literatur
R te:tl literar se distan"ea0$ de
realitatea istoric$ !rin a!ell la +ic:i4
u$e #i !rin 0i,iu$ea au'orului1
R are ca tem$ e0ocarea artisA
tic$ a nei !erioade din istoria
na"ional$- locl #i tim!l ac"inii
1iind !reci0ateJ
R s%iectl !re0int$ .ntDm!l$ri
care a ca !nct de !lecare e3eniA
mente consemnate de istorie
5cronici- lcr$ri #tiin"i1ice8J
R nele erso$a>e .m!rmt$
nmele- nele tr$s$tri #i ac"ini
ale nor erso$ali'!:i is'orice1 dar
ela%orarea lor se reali0ea0$ !rin
trans1i/rare artistic$- .n con1ormiA
tate c 3i0inea atorliJ
R reconstitirea artistic$ a
e!ocii se reali0ea0$ #i !rin
culoarea local 5mentalit$"i- com
!ortamente- rela"ii sociale- o%i
ceiri- 3estimenta"ie- lim%aE8 .n
nara"ine #i descriere.
Deoarece btrnii sunt nevrednici, sunt nevrednici i pctoi?
A 1upne medelnicer, se mrturisi cu ndrzneal 1der,
nl"nd
fruntea& cei tineri sunt i ei pctoi, cci au fra"i monahi mpotri
va crora au pus prefctorie i minciun?
$trpuns de nfrngere, mezinul comisului se nchin fcndu-i
cruce i ngenunche, avnd n toat fiin"a un cutremur de rugciune
tcut# 'um se umili astfel, nchiznd ochii, i se art n ntunericul
pleoapei maic-sa comisoaia#
Deci va vedea pe 0upneasa )lisafta i-l va mustra pentru
frdelegile lui? Dintr-o dat se sim"i alinat i, sltnd n picioare,
i cercet la coburi armele i uneltele# %rase sge"i din cucur i
cerc struna arcului# .si lemnue muiate n pucioas topit, cu
care avea el meteug s aprind foc# 'ercet toate cu luare-aminte,
pndind piezi ctr partea de unde se auziser vr0maii#
- ,ria ta, se rsuci el deodat ctre stpnul su, cuprinzndu-i
mna i ducnd-o la fruntea sa, iart-m dac "i-am greit cu ceva?
Ale;ndrel-Bod l trase lng sine mbr"indu-l# 1der sus-
pin# Apoi se nchin spre cocon#
A ,ria ta, opti el cu ndrzneal, d-ne porunc# $ ias
nainte cei ase arcai pe care-i avem# Aici e loc strmt& nu se poate
c"ra nimeni la spatele nostru n pisc& nici pe laturi nu poate rzbi
nimeni spre noi# Din fa", orice mbulzeal ar fi cu suferin" i
pagub# Dac ntrzie ei, ne vine nou a0utor# (u pot eu deocam
dat n"elege ce au s fac& se cuvine s fim cu bgare de sam la
orice scornitur a lor# Dac totui dau cumva nval i nu se
opresc la sge"i, i putem bate cu sabia#
%oate socotelile acestea murmurate ale lui 1der, medelnicerul le
asculta cu mirare, aducndu-i aminte de vorbele i pildele prea-
sfin"itului Amfilohie endrea# )n vremea asta deasupra oamenilor
de 0os, care se pndeau unii pe al"ii n tcere, ncepur a se mica
negurile, mturnd luciul iezerului# /una ncepu a se deslui ca
prin nite perdele strvezii# Atunci coconul domnesc i slu0itorii lui
vzur cea dinti naintare furiat a urmritorilor lor# Erau zece
ori doisprezece oameni care naintau ghemui"i pe brnci, prin
fna"# )n urma lor, nnegreau alte moglde"e, gata s sar i s
spri0ine pe cei dinainte#
)n aceast repede luminare a locului, )onu" i ncorda arcul i
trimese o sgeat# Dup ntia, urm ndat a doua# /a treizeci depi,
oamenii lovi"i se zvrcolir, nbuindu-i cu obrazul n pmnt vaietele#
Alte sge"i v0ir de la arcai# Br0maii se tupilar n0ug ndrpt#
1der rn0i ctr 'riv"+
- $pune-le, 0upne medelnicer, s-i cru"e vie"ile, pn ce vin
oameni din sat i oteni, n spri0inul nostru#
Dumitru 'riv" strig spre 0oimiri aceast veste, c-un glas gros,
cu mult mai amenin"tor dect al crainicului leah#
-Ateptm i noi a0utor? rspunse dintr-acolo acelai crainic# Dac nu
pofti"i s v supune"i de bunvoie, suntem nevoi"i s v nirm n suli"i#
)onu" ascult cu a""are tlmcirea vorbelor# )n acest timp
Ale;ndrel-Bod lepda dulama i primea de la un slu0itor sabia&
se ntorsese ctr amenin"ri zmbind cu nepsare# Dintr-o dat n
nf"iare i se art seme"ia i-i sclipeau n aburul lunii ochii,
pndind vntorete i piezi#
1der se "inea cu mult mai umilit n fa"a unei prime0dii viitoare,
i ferise calul n tufe, i descnta uneltele aplecndu-se asupra
lor# 'a i otenii de meserie, se dosise dup un copac al dumbrvii#
)ns voievozii au alt rnduial n lume, se gndi el, i trebuie s
se "ie n orice mpre0urare cu mult fal?
Completeaz9i cunotinele
lonu .!r#2eru -is Jder cel mic,
fiu al unui comis din vremea lui tefan#
vod! cel 'are, se ndr!ostete de o
"upni! c!reia i d! trcoale, f!r!
nduri adnci, nsoit de Ale:andru,
fiul domnului. B!iatul e fiul unui vitea-
cu ali feciori tot att de aprii n
credina pentru domn. 4at!l are n
pa-a lui caii lui vod! i ndeose$i pe
unul al$ din seminia c!ruia ies
n!-dr!vani pe care ncalec! tefan
i f!r! de care n#ar fi ferit de soart!.
>in furi s! ucid! acest cal i toi
Jderii se ap!r! cu mult! chi$-uin!.
Dumani ai domniei chitesc s!#l
fure i pe Ale:andru, coconul
domnesc, care $ate imprudent
drumurile la "upni!. Jder cel mic se
lupt! vite"ete i scap! pe
Ale:andru. Apoi afl! c! pe "upni!
Lpe nume 2asta0 au luat#o n ro$ie
t!tarii. Ca orice tn!r ndr!ostit, Jder
cel mic nu#i !sete locul de dorina
de a#i sc!pa iu$ita, i n ciuda
sfaturilor chi$-uite, alear! cu un
slu"itor credincios pe urmele ei. 2u
mai puin inimoi, toi ceilali Jderi i
vin n urm!, cu nvoirea lui vod!. Din
nefericire vite"ia desf!urat! este
-adarnic!, deoarece 2asta se
aruncase n mare din cora$ia care o
ducea.
5H. C$linesc- Is'oria li'era4
'urii ro"5$e de la ori.i$i
5$! &$ re,e$')
Dup o ateptare neclintit de 0umtate de ceas, oamenii
podgheazului i dovedir iar hotrrea de a-i lua prada de care
aveau nevoie nainte de revrsarea zorilor# ,ult nu mai puteau
ntrzia# !iin"a lor nu se mai vedea n noaptea limpezit# Beneau
totui micndu-se domol n dosul unui car ncrcat cu snopi, pe
care-l ntorseser i l mpingeau din oite# Astfel se adposteau de
sge"i, i puteau nainta pn n ruptura malului# De-acolo nu le
rmnea dect s deie un iur grabnic cu suli"ile# !iind astfel n
putere, nd0duiau s aud cu mult nainte de a iei la nval
strigtele de supunere ale otenilor domneti# 'ci lotrii
podgheazurilor, ca i ttarii, nu mai cru"au dup aceea nici un suflet
de om# 'rainicul mai porunci o dat supunere din deprtare, pe cnd
cru"a ncrcat cu snopi i fcea ncet, pas cu pas, naintarea#
Atunci 1der i trase scprtorile i zbtu o"elul n cremene,
aprinznd iasca# De la crbunaul de iasc aprinse un lemnu cu
pucioas# /eg de sgeat acest lemnu de pucioas c-unfir uscat de
iarb# %rimise din arc n snopi acea flacr albstrie, care trecu abia
vzut, ca un licurici zburtor# Aceeai lucrare o svri cu al doilea
lemnu# Atept cteva clipe s vad aprinzndu-se snopii#
- %reaba asta, 0upne lonu", i ddu sfat rznd i cricnd de
mnie cel mai umilit medelnicer, e mai bun pe vreme uscat dect
pe ploaie# Dac nu s-aprind snopii a treia oar, atuncea s tii c
blstma"ii ne rzbesc# Sinevoiete, te rog, a-mi da mie aceste be"e
cu pucioas, cci am i eu un meteug mai bun dect arcul# $e
cuvine s-mi pltesc pe loc datoriile mele pentru pcatul ce am
svrit mpotriva stpnului meu#
1upan Dumitru 'riv" medelnicerul prinse linitit ntre degetele
mnii stngi un mnunchi de lemnue aprinse# i lepd de pe
plete cuma# i cumpni n dreapta sabia i-i fcu cu ea cruce#
*i repede n linie dreapt i n salturi asupra cru"ii mictoare
i nfund adnc n snopi, la uscciune, semin"ele focului#
/otrii podgheazului sim"ir zguduitura carului# )eir dindrt
i cunoscur c le-a venit duman# i sclipir asupra lui penele
sbiilor# 'nd izbucni dintr-o dat focul n vlvti, glasurile lor
se nl"ar i ele cu mnie# Steau n medelnicer, care se retrgea
pas cu pas aprndu-se# *trunsese ntre ei sge"i de la 1der i de
la arcai# *o0arul se risipea n sus i n laturi ca o cunun uria#
'ei care naintau adposti"i se risipir retrgndu-se cu grbire#
'el mai umilit medelnicer rmase rnit de moarte lng foc# Un
timp po0arul fu o oprelite cu limbi i fichiuiri vii, prin care lotrii
nu mai puteau ptrunde#
/a rsrit ncepu a crete gean de ziu#
1& Copil fiind, lonu% se speriase pe ntuneric de un m#!ar pe care l
cre6use, din cau6a urec>ilor lun!i, un iepure de o sut# de ani&
2& Alu6ia ilic#, n e;primare metaforic#, se refer# la faptul c#, la
Suceava, medelnicerul ?umitru Criv#% cedase ispitei e;ercitate de fru/
moasa polon# 8ina& 8ai ales el, dar i lonu% d#duse informa%ii pre%ioase
celor doi spioni polone6i, pan Co>an i pana 8ina, despre vi6itele
lui Ale;andrei/Mod# la Con#eni&
9IC IONAR
straj, s&f& <nv&= / fiecare dintre cele patru unit#%i de timp n care
se mp#r%ea noaptea <potrivit cu sc>imarea str#"erilor=B interval de
timp c5t f#cea de stra"# un osta
pan, pani, s&m& <din pol& pan6 - denumire dat# <n evul mediu=
noililor polone6iB aici, domn, doamn#
medelnicer s&m& / titlu dat n evul mediu, n Zara 3om5neasc# i
8oldova, oierului care turna domnului ap# ca s# se spele pe m5ini,
punea sarea i servea ucateleB oier care avea acest titlu rediu,
rediuri, s&n& <re!&= / p#dure mic# i t5n#r# a oblici, v& <nv& i
pop&= / 1& a diui, a descoperi, a !#siB 2& a afla, a prinde de veste, a
au6i
a vdi, v& / 1& a face s# fie evident, a dovedi, a demonstra, a ar#taB
2& a da pe fa%#, a denun%a, a demasca
vleat/ veleat, veleaturi, s&m& <nv& i pop&= / 1& timp fi;at, >ot#r5t pen/
tru reali6area a cevaB dat#, termenB e;pr& a-i trece4a i se ncheia <cuiva=
veleatul - a/i trece <cuiva= vremea, timpulB 2& durat# a vie%ii, trai
crainic / s&m& <nv&= persoan# care anun%a mul%imii poruncile suver/
anului sau ale autorit#%ilor, vestitor leah, Ieyi, s&m& i f& <nv&= /
polone6
leyeyte adv& <nv&= / ca polone6ii, ca leii, n felul polone6ilor
cobur, s&m& <pop&= / toc de piele at5rnat de a, n care se purta de
oicei pistolul
cucur#, s&f& <nv&= / tol# de s#!e%i
scornitur, s&f& / 2& <pop&= ceea ce pl#smuiete, inventea6#, con/
cepe cineva
joimir, s&m& <nv&= / mercenar polone6
podgheaz/ podghiaz, poghiaz, poghiazuri, s&n& <nv& i re!&= / unitate
militar# trimis# ntr/o %ar# str#in# ca s# pradeB ceat# de "efuitori lotru,
s&m& <nv& i pop&= / >o%, t5l>ar a cryca, v& <re!&= / a scr5ni din
din%i de ciud#, de m5nie etc&
EXPLORAREA TEXTULUI
Concepte opera ionale
.n te:tele narati3e- ad3er%ele de
tim! #i de loc- tim!rile 3er%ale-
3er%ele de mi#care snt modaliA
t$"ile lin/3istice !rin care se staA
%ilesc rela:iile sa:iale *i 'e"o4
rale1 semni1icati3e .n reali0area
cadrli #i a sccesinii .ntDmA
!l$rilor.
?espre ce se povestete7
1& ?rumul pe care l parcur!e
Conu% are drept scop salvarea
coconului domnesc din
capcana ntins# de polone6i
<Cei=& Ale!e
din list# elementele care
confi!urea6# rolul popasului:
/ odi>na c#l#torilorB
/ proarea virtu%ilor
r#6oiniceB
/ atacarea adversarilorB
/ adoptarea unei tactici
militareB
/ nt5lnirea cu prieteniiB
/ sc>imarea cailorB
/ ap#rarea st#p5nuluiB
/ lupta cu atacatorii&
2& 3ecitete prima pa!in# a
nara%iunii pentru a selecta
cuvintele care desemnea6#
locul i timpul derul#rii
evenimentelor& Consideri c#
elementele cadrului natural
sunt favoraile celor ataca%i
sau atacatorilor7
3& Selectea6#, din ntre!ul fra!ment,
cuvintele <advere sau locu%iuni
adveriale= cu valoare temporal#,
care marc>ea6# trecerea de la un
moment la altul al nara%iunii&
:;plic# efectul utili6#rii lor
asupra cititorului&
4& ?elimitea6# secven%ele
@aventuriiA celor doi
adolescen%i&
)& Asocia6# fiec#rei secven%e narative un titlu potrivit&
,& 3e6um# n scris scena de lupt#, respect5nd ordinea evenimentelor&
Completeaz9i cunotinele
.entru fiii no$ililor, un centru de
educaie l constituia curtea reelui
Lsau a principelui0* dar nu de edu#
caie intelectual!, ci de instruire mi#
litar! cavalereasc!, de iniiere n
practicile administrative i de con#
duit! monden!. Cnd li se d!dea,
totui, i o instrucie Lelementar!0,
te:tele dup! care nv!au s!
citeasc! erau # la fel ca pentru
clerici i c!lu!ri # cartea de ru!#
ciuni sau o culeere de psalmi.
5O3idi 9rim%a- Is'oria cul'urii
*i a ci0ili,a:iei1 B2
Concepte opera ionale
F 8i>loace de carac'eri,are a
u$ui erso$a>-
A caracteri0are direct $
A caracteri0are indirect $
F )rocedee de carac'eri,are a
u$ui erso$a>-
# de c$tre narator- de alte !er
sonaEe- atocaracteri0areaJ
A !rin4 1a!te- lim%aE- atitdini-
com!ortament- rela"ii c alte
!ersonaEe- /estri- atitdine-
3estimenta"ie- statt social-
nme.
?espre cine se povestete7
1& Nara%iunea este construit# n "urul conflictului dintre dou# !rupuri de
persona"e& $reci6ea6# cele dou# !rupuri implicate i natura conflictului&
2& 2ranscrie termenii care desemnea6# statutul social pe care l au
persona"ele individuale sau colective& (serv# ponderea ar>ais/
melor sau a re!ionalismelor i rolul lor n evocarea istoric#&
3& $reci6ea6# care dintre persona"e, fiul domnitorului sau t5n#rul
otean ns#rcinat cu misiunea de a/1 ap#ra, are rolul principal n
fra!mentul citit& 8otivea6#/%i op%iunea&
4& Numete modul de formare a sustantivelor proprii )onu" i
Ale;andrei# ?# o e;plica%ie pentru utili6area acestor forme n
conte;t, i nu a formelor de a6#&
)& n asm, lupta eroului cu adversarii are rolul unei proe, iar tre/
cerea acesteia constituie o etap# n metamorfo6a interioar# a
prota!onistului&
Alc#tui%i !rupe de patru/cinci cole!i, pentru a c#uta asem#n#ri,
respectiv, deoseiri ntre modul n care eroul unui asm studiat n
!imna6iu i Conu% 9der trec proa de cura" i de ndem5nare n
folosirea armelor& Me%i avea n vedere: scopul luptei, participan%i
direc%i, a"utoare, calit#%i dovedite& JA(lecitete para!raful n care
9der n%ele!e c# ntia oar se afl ntr-o prime0die adevrat#
?iscuta%i n perec>i despre faptul c# acesta marc>ea6# nceputul
maturi6#rii persona"ului, ar!ument5nd su dou# aspecte:
/ maturi6area ca desp#r%ire de copil#rieB
/ maturi6area ca transformare a t5n#rului ntr/un otean responsail&
'& Selectea6#, din fra!mentul citat, cuvinte i sinta!me care e;prim#
evolu%ia st#rilor sufleteti ale lui Conu% n situa%ia/limit# pre6entat#&
- Horma%i ase !rupe, n care s# discuta%i unul dintre elementele
necesare pentru caracteri6area persona"ului Conu% 9der:
/ ncadrarea persona"ului ntr/o tipolo!ie <v5rst#, statut social,
importan%a n ac%iune=B
/ calit#%ile care ies n eviden%# n situa%ia pre6entat#B
/ diversitatea tr#irilor sufleteti ncercate n diferite momente
ale nara%iuniiB
/ mi"loace i procedee de caracteri6are / e;emplificarea lor
prin citate sau prin referire la nt5mpl#ri care eviden%ia6#
tr#s#turile persona"uluiB
/ evolu%ia persona"ului de la naivitate la asumarea responsa/
ilit#%ii <maturi6area ntr/o situa%ie/limit#=&
$re6enta%i conclu6iile discu%iilor <oral sau pe tal#=& 3eali6ea6# n
scris, pe a6a fra!mentului citit, caracteri6area persona"ului Conu% 9der,
av5nd n vedere elementele de la e;erci%iul anterior& 1+& 3ecitete
para!rafele de mai "os:
)n acest timp Ale;ndrel-Bod lepda dulama i primea de
la un slu0itor sabia& se ntorsese ctr amenin"ri zmbind cu
nepsare# Dintrodat n nf"iare i se art seme"ia i-i scli-
peau n aburul lunii ochii, pndind vntorete i piezi#
1der se "inea cu mult mai umilit n fa"a unei prime0dii
viitoare# i ferise calul n tufe, i descnta uneltele aplecndu-se
asupra lor# 'a i otenii de meserie se dosise dup un copac al
dumbrvii# )ns voievozii au alt rnduial n lume, se gndi el,
i trebuie s se "ie n orice mpre0urare cu mult fal?
$eguli de tran:formare a 8or9
birii directe Dn 8orbire indirect
A !$strarea sensli 1iec$ri
enn"J
A tili0area e:clsi3$ a !ersoanei
a lllAaJ
A tili0area !ro!o0i"iilor s%ordoA
nate- rmDnd 3er%elor dicendi 5a
spune, a r!spunde, a ntre$a0*
A a%sen"a citatelor- a c3intelor
s!eci1ice adres$rii directe
53ocati3e- interEec"ii- !ronme #i
3er%e la !ersoana I #i a llAa8- a
semnelor de !ncta"ie 5linie de
dialo/- do$ !ncte- semnl
.ntre%$rii #i al e:clam$rii8.
Compar# atitudinea lui Ale;andrei/Mod#, respectiv, a lui Conu% n
fa%a prime"diei, referindu/te la unul dintre urm#toarele aspecte:
/ statutul social pe care l reflect# fiecare portret
/ tr#s#tura moral# eviden%iat# <pentru fiecare persona"=
/ procedeele de caracteri6are <!esturile i mimica fiec#ruia=
/ fi!uri de stil utili6ate pentru fiecare portret
/ semnifica%ia reflec%iei lui Conu% <monolo!ul interior=
11& n urm#torul capitol al romanului <KCC=, un lotruJ un adversar i
caracteri6ea6# n mod direct pe cei doi adolescen%i:
###nici n-am crezut noi vreodat s avem asemenea ncaz cu
nite feciorai nebuni# Este mai cu sam unul la care am stat i
ne-am uitat ca la Selzebut# Brednic i cu seme"ie se "ine coconul,
iar noi nu-i putem face nici o stricciune# )ns tovarul su are
ntr-insul 0ratic i piper#
Av5nd n vedere aceast# m#rturie, preci6ea6# tr#s#tura domi/
nant# a fiec#ruia dintre cei doi adolescen%i& Cine cre6i c# a
nvins n lupt#: tinerii moldoveni sau adversarii lor7
12& $lasa%i/v# n dou# taere i c#uta%i ar!umente pentru una din
tre cele dou# iposta6e implicate de comportamentul medel/
nicerului n evenimentele la care ia parte: trdtor sau erou.
Me%i avea n vedere e;plica%iile date pe mar!inea te;tului i afir
ma%ia persona"ului: $e cuvine s pltesc pe loc datoriile mele
pentru pcatul ce am svrit mpotriva stpnului meu# I#si%i
o conclu6ie comun#&
13Selectea6# dintre elementele de mai "os, pre6ente n te;tul
fic%ional citit <te;t literar de inspira%ie istoric#=, numai pe acelea
care ar putea s# fi!ure6e ntr/un te;t nonfic%ional <te;t tiin%ific
din domeniul istorie=:
/ Ale;andrei, fiul lui tefan cel 8areB
/ dialo!urile din te;tB
/ conflictul dintre domnitor i oierii moldoveni refu!ia%i n $oloniaB
/ ncercarea de r#pire a motenitorului tronuluiB
/ ac%iuni ale unor spioni polone6i <Cei= n 8oldova, n secolul al KM/leaB
/ Conu% 9der, Coman, *ote6atu, pana 8ina, "up5neasa Clisafta&
Cum se povestete7
1& Nara%iunea se min# cu dialo!ul i descrierea, n fra!mentul
citit& :;prim#/%i opinia despre rolul fiec#rui mod de e;punere n
pre6entarea ac%iunii din acest fra!ment&
2& 3itmul alert al nara%iunii este sus%inut de timpul veral predominant&
Care este acesta: imperfect, perfect simplu sau perfect compus7
3& 2ranscrie, dintr/un fra!ment descriptiv <talou=, pe trei coloane,
compara%ii, epitete, metafore&
4& 2ransform# vorirea direct#, din sc>imul de replici dintre
Conu% 9der i Ale;#ndrel/Mod#, n vorire indirect#, respect5nd
re!ulile specifice&
)& I& C#linescu consider# c# savoarea lima"ului sadovenian con/
st# n ceremonia i ingenuitatea arhaic# Selectea6# formulele
de adresare ceremonioas# folosite n dialo! de Ale;andrei, Conu%
i ?umitru Criv#%, prin care se eviden%ia6# rela%iile dintre per/
sona"e i statutul lor social&
,& :;plic# diferen%a de sens dintre e;presiile a lua capul i a-i
pune capul, din r#spunsul dat de Conu% coconului domnesc& ?#
e;emple alte dou# perec>i de e;presiiJ locu%iuni care presupun
un "oc de cuvinte asem#n#tor&
LIMB& I C!M"#ICA$%
Arhaismele sunt cuvinte vec>i, ieite din u6ul limii literare actuale fie pentru c# no%iunile, insti/
tu%iile, func%iile denumite au disp#rut <de e;emplu: ag, arnut, medelnicer, hatman6, fie pentru c#
au fost nl#turate de sinonimele lor mai noi <de e;emplu: din seria fca, lotru, ho" se p#strea6# numai
ultimulB buche a fost nlocuit prin liter, iscoad cu spion, slobozenie cu libertate6#
'ategorii de arhaisme
1& fonetice: a mbla <a umla=, prete <perete=, sam <seam#=
2& le;icale: argat, bir, grmtie, stolnic
3& sematice: a tbr- sensul vec>i / a-i instala tabra& sensul actual: a da nval asupra cuiva
mndru - sensul vec>i / n"elept, sensul actual: trufa, falnic
4& !ramaticale: inime <inimi=, ruinuri <ruine=, vzum <v#6ur#m=B
dativ cu valoare atriutiv# / Kpreot detept#rii noastreM <8& :minescu=
Regionalismele sunt cuvinte cu o r#sp5ndire !eo!rafic# limitat#, specifice !raiului dintr/o anu/
mit# 6on#& n lima rom5n# e;ist# cinci !raiuri corespun6#toare unor re!iuni ale %#rii: muntenesc,
moldovenesc, maramureean, criean, #n#%ean&
'ategorii de re4i#$a)isme
1& fonetice -frunce <frunte=, stnge <stin!e=, ctr <c#tre=B
2& le;icale / curechi <var6#=, ppuoi <porum=, ai <usturoi=B
3& semantice / gazd <!ospodar, om o!at=B
4& !ramaticale / o fost <a ode6,fusei <am fost=&
1& \n te;tul citit, nara%iunea se reali6ea6# la persoana a ClC/a& Gima"ul naratorului nu se diferen%ia6# de
al persona"elor, fiind caracteri6at de acelai amestec de lim# cronic#reasc# i isericeasc#, de pre
dominarea re!istrului ar>aic i popular, cu elemente re!ionale, ceea ce confer# culoarea local#,
atmosfera de epoc# n romanul de inspira%ie istoric#&
a& $reci6ea6# re!istrele stilistice valorificate n te;tul sadovenian, pornind de la lista de cuvinte
e;plicate la dic%ionar&
& :;tra!e din ultima pa!in# de te;t <ultimele cinci para!rafe=, pe coloane, cuvinte ar>aice i, respec
tiv, re!ionale, !rup5ndu/le dup# nivelul lin!vistic: fonetic, !ramatical, le;ico/semantic&
c& Comentea6# oserva%iile asupra cate!oriilor care predomin#&
2& 2ranscrie, din secven%a luptei:
a& termenii prin care sunt desemna%i adversarii moldovenilorB
& termenii care apar%in c5mpului semantic al cuv5ntului arme#
3& Ale!e una dintre variantele de mai "os despre rolul ar>aismelor n te;t i motivea6#/%i ale!erea:
/ ar>aismele n!reunea6# n%ele!erea mesa"uluiB
/ ar>aismele contriuie la reconstituirea atmosferei de epoc#&
4& Scrie forma literar# a cuvintelor din urm#toarea list#, consult5nd ?((8: cel dinti, ctr, ai s dai
sam, cerc, trimese, ndrpt, s deie, iur, <asupra= cru"ii#
)& Ga ale!ere:
a& Alc#tuiete trei propo6i%ii pentru a ilustra polisemantismul cuv5ntului strun, n urma consult#rii ?:K&
& Scrie trei locu%iuni care au n componen%a lor cuv5ntul strun#
Rezumatul / tip de te;t, oral sau scris, n care se pre6int# succint i obiectiv, datele esen%iale ale
unor fapte sau din con%inutul unui te;t dat&
Se !ot re0ma4
A .ntDm!l$ri din !ro!ria e:!erien"$J
A emisini radio sa de tele3i0ineJ
A 1ilme- s!ectacole de teatrJ
A te:te #tiin"i1ice- Ernalistice- administrati3e- ar/mentati3eJ
A te:te literare 5e!ice #i dramatice8.
\n ca6ul te;tului literar epic, re6umarea este o activitate esen%ial#, pre!#titoare n vederea rea/
li6#rii altor tipuri de compuneri colare <anali6a literar#, caracteri6area persona"elor, eseu struc/
turat pe o tem# dat#=, deoarece ea are n vedere n%ele!erea con%inutului operei literare
<pre6entarea pe scurt a faptelor=&
Rezumatul scris
1. 3ecitete fra!mentul reprodus n manual din capitolul KC, I#$u8 :der a3)2 # ca+ca$2 42*i*2 s*2+-$u0
)ui s2u( pentru a/1 re6uma n scris, n ma;imum 2) de r5nduri& Mei respecta etapele i re!ulile de mai
"os&
Etapele yi regulile rezumatului
1. Pregtirea rezumatului
a& 'itete te;tul dat spre rezumare, ncercnd+
/ s# identifici, la prima lectur#, tema acestuia <ideea central#=, locul, timpul, persona"ele pre6enteB
/ s# se!mente6i te;tul n fra!mente <secven%ele importante, corespun6#toare ideilor principale=&
& =ecitete fiecare secven" identificat de tine pentru a formula ideea principal i ideile
secundare& po"i reveni asupra segmentrii ini"iale, n cazul n care observi la a doua lectur
c o idee este dezvoltat n mai multe paragrafe#
c& $crie planul de idei principale i secundare& formularea lor se poate face n enun"uri sau sub
form de titlu 5cuvinte-cheie6#
d& Berific planul de idei, n vederea eliminrii informa"iilor mai pu"in importante i a pstrrii
ideilor necesare pentru n"elegerea con"inutului te;tului citit#
2. Redactarea rezumatului
$crie rezumatul, pe baza planului alctuit, respectnd urmtoarele reguli+
/ concentrarea informa%iilor ntr/un spa%iu restr5ns, n raport cu dimensiunea te;tului citit sau
respectarea limitei de spa%iu impuse prin cerin%#B
/ dispunerea, n para!rafe, a informa%iilor esen%iale, n ordinea din planul de idei <respectarea
ordinii desf#ur#rii evenimentelor=B
/ corectitudinea asocierii dintre numele persona"elor i faptele lor, n ordinea apari%iei n te;tul cititB
/ e;primarea ideilor n cuvinte propriiB
/ relatarea <e;clusiv= la persoana a ClC/a, la timpul pre6ent al modului indicativ sau la perfect
compus <evitarea perfectului simplu i a imperfectului, timpuri verale specifice povestirii=B
/ relatarea oiectiv# presupune asen%a urm#toarelor aspecte: e;primarea opiniilor personale,
calificarea ac%iunilor sau a persona"elor, m#rcile afective, formul#ri precum @autorul ne pre/
6int#A, @ac%iunea ncepe cuA, ar>aisme sau re!ionalisme din te;tul cititB
/ eliminarea citatelor, a fi!urilor de stil, a elementelor retorice sau e;presive, a descrierilorB
/ transformarea voririi directe n vorire indirect# <asen%a dialo!ului=B
/ unitatea compo6i%iei prin dispunerea ideilorJ or!ani6area para!rafelor n introducere, cuprins,
nc>eiereB ae6area corect# a te;tului n pa!in#B
/ asi!urarea coeren%ei te;tuluiB respectarea normelor de e;primare, de orto!rafie i de punctua%ie&
3. Autoverificarea yi corectarea rezumatului
'itete rezumatul scris de tine, avnd n vedere urmtoarele ntrebri+
/ nt5mpl#rile sunt pre6entate clar, coerent i lo!ic, nc5t pot fi n%elese de cineva care nu a citit te;tul de a6#7
/ Am ar#tat numai ce se povestete, nu i cum se povestete7
/ Comparativ cu te;tul de a6#, am pre6entat esen%ialul, dar nu am omisiuni sau confu6ii7
/ Am respectat re!ulile de redactare n totalitateJ par%ial7
/ Ce treuie s# corecte6, s# elimin sau s# adau!7
4. Definitivarea rezumatului.
%ranscrie rezumatul# Sc>im#/1 cu un cole!& Citi%i re6umatele individual, dar urm#ri%i ntre/
#rile de la autoverificare i nota%i/v# oserva%iile& ?iscuta%i oserva%iileB re%ine%i ce ar fi treuit
s# e;iste n fiecare dintre re6umate pentru a fi corecte i de ce mai treuie s# %ine%i cont n scrierea
altor re6umate&
'itete n clas rezumatul tu# Notea6#/%i oserva%iile pe care %i le fac cole!ii n le!#tur# cu
respectarea re!ulilor de alc#tuire a re6umatului& ?iscut# cu ei despre valailitatea oserva%iilor
f#cute&
1& Citete pre6entarea primului volum al trilo!iei Fra8ii :deri de 8i>ail Sadoveanu, Uce$icia )ui
I#$u8( aflat# n manual la pa!ina 14.&
(serv# n ce m#sur# sunt respectate re!ulile de redactare a re6umatului& :;ist# aateri la nivelul
e;prim#rii, fa%# de lista de re!uli date7
Selectea6#, din re6umatul citat, enun%urile corespun6#toare capitolului din care face parte fra!men/
tul reprodus n manual&
2& Citete pre6entarea filmului Pri1#$ierii *im+u)ui <S&H&=, ecrani6are a est/seller/ului Time)i$e de
8ic>ael Cric>ton, reali6at# n 2++3 de re!i6orul american 3ic>ard ?onner&
Pri1#$ierii *im+u)ui e povestea misterioas a unei echipe de stu
den(i arheologi care, mpreun cu profesorul lor, fac spturi ntr-un
vechi oray medieval. n mod subit, profesorul dispare, ntorcndu-se
n secolul al XlV-lea, ceea ce-i determin pe elevii si s porneasc
ntr-o cltorie periculoas# )n ncercarea lor de a-yi salva
ndrumtorul din mi0locul luptelor feudale, nu numai c redescope
r trecutul, dar l i retriesc, fiind arunca"i e;act n vltoarea
evenimentelor. 5a+*e
seri6
2ransform# pre6entarea dat# <te;t cu scop persuasiv= n re6umat
<te;t cu scop informativ=& Mei avea n vedere informa%iile esen%iale,
marcate n te;t, i respectarea re!ulilor re6umatului&
Compar# re6umatul reali6at de tine cu e;emplul de mai "os:
2 echip de studen"i arheologi face spturi ntr-un ora medieval# *rofesorul lor dispare,
ntorcndu-se n secolul al 7lB-lea# *entru a-l salva, studen"ii pornesc ntr-o cltorie n trecut,
unde triesc evenimentele din epoc#
Rezumatul oral
1. $re6int# oral <la ale!ere= re6umatul fra!mentului reprodus n manual din romanul Fra8ii :deri de
8i>ail Sadoveanu sau din Cei *rei mu<c.e*ari de Al& ?umas/tat#l, de la pa!& 1),/1)- &
$entru a re6uma oral un te;t sau un eveniment, vei avea n vedere:
/ clarificarea r#spunsurilor la urm#toarele ntre#ri: cine7 c5nd7 unde7 ce face7B
/ selectarea elementelor importante, eliminarea detaliilorB
/ reali6area unui plan al ideilor <al nt5mpl#rilor=B
/ respectarea cronolo!ieiB
/ e;primarea corect#B preci6ia, claritatea, conci6ia, oiectivitatea stilului <asen%a m#rcilor afective=&
2& 3e6um# oral, n ) minute, ultimul roman citit&
3& $re6int# oral re6umatul unui articol din 6iar sau al unui eveniment aflat de la televi6or, indiferent de
domeniu: social, politic, economic, cultural, sportiv&
Fii atent la modl 5ideal8 de transmitere a nei #tiri la radio sa la tele3i0or4 con"int esen"iali0at- !re0entat
o%iecti3- c o e:!rimare corect$ /ramatical #i 1lent$- 1$r$ %riaE sonor.
In e:!rimarea oral$- e3it$- !e cDt !osi%il- snetele 5$- P8 #i c3intele !ara0ite Ldeci, adic!, i0 a c$ror tili0are
e:cesi3$ %ria0$ rece!tarea mesaEli- .ntocmai ca 1DsDitl .n transmiterea la distan"$ a nei comnic$ri 3erA
%ale 5la radio- la tele3i0or sa !rin tele1on8. Asclt$torl 3a 1i mai atent la 1rec3en"a 1actorilor de %riaE decDt la
sensl mesaEli.
4& :;prim#/%i opinia despre rolul re6umatului n pre!#tirea individual# pentru diferite discipline: litera/
tura rom5n#, istorie, !eo!rafie, iolo!ie&
)& Consideri c# dovedeti una n%ele!ere a unei c#r%i de literatur#:
/ prin reali6area unui re6umat corect7
/ prin memorarea unor opinii critice despre aceast# carte7 8otivea6#/%i op%iunea&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& Scrie, pornind de la o e;perien%# personal#, un te;t <scrisoare familial# sau pa!in# de "urnal= despre
ntmplarea care m-a fcut s devin mai matur56# Mei avea n vedere:
/ cadrul, nt5mplarea propriu/6is#, urm#rile nt5mpl#riiB
/ stilul, lima"ul, modurile de e;punere&
2& Cma!inea6#/%i c# eti Conu% 9der& 3edactea6# o scrisoare, de ma;imum 2) de r5nduri, adresat# mamei,
c#reia s# i relate6i la persoana C nt5mpl#rile la care ai participat& ncearc# s# utili6e6i elemente de
lima" ar>aic i fi!urat, din te;tul citit&
Eta!ele redact$rii nei scrisori4
a. !re/$tirea redact$rii 5docmentarea84 ale/erea .ntDm!l$rilor !e care le 3ei !o3esti #i a c3intelor !e care le
3ei inte/raJ
%. alc$tirea !lanli de idei- distri%irea ideilor con1orm !lanli nei com!neriP !$r"ilor scrisoriiJ
c. redactarea4 ordonarea in1orma"iilorJ tili0area elementelor de lim%aE ar7aic #i 1i/ratJ res!ectarea con3en"i
ilor s!eci1ice scrisorii 5data- locl- semn$tra- 1ormla de adresare #i 1ormla de .nc7eiere- dis!nerea .n
!a/in$8J tili0area re/istrli 1amilialJ
d. 3eri1icarea #i corectarea4 recitirea te:tli redactat- rm$rind ordinea lo/ic$ #i cronolo/ic$ a ideilor- corecti
tdinea e:!rim$riiJ corectarea e3entalelor erori sa a%ateri de la normele de e:!rimare- de orto/ra1ie sa
de !ncta"ieJ
e. ela%orarea 1ormei 1inale.
*I#C!L! *% T%+T
1& Citete fra!mentul, de mai "os, din romanul Cei *rei mu<c.e*ari de Al& ?umas/tat#l, pentru a/1 com/
para cu fra!mentul din Fra8ii :deri( reprodus n manual&
a& Cdentific# o tem# comun# celor dou# fra!mente&
& Alc#tui%i !rupuri de patru elevi& Ale!e%i unul dintre aspectele de mai "os pentru a discuta com
parativ <asem#n#ri i deoseiri= modul n care este nf#%iat# tema comun#, n fiecare dintre cele
dou# fra!mente apar%in5nd unor romane istorice de aventuri:
/ elementele realit#%ii istorice i elemente de fic%iune n fiecare dintre cele dou# te;teB
/ persona"ele implicate <!rupurile adverse=B !rupul de partea c#ruia lupt# t5n#rul aflat ntr/o
situa%ie/limit#B
/ descrierea luptei n care t5n#rul i dovedete calit#%ile de r#6oinic conform codului cavaleresc al %#rii saleB
/ discutarea importan%ei spiritului de ec>ip# pentru i65nda !rupuluiB rela%ia erou / !rupJ ec>ip#B
/ mi"loacele de e;presie specifice fiec#rei crea%iiB stilul <pute%i valorifica afirma%ia lui I& C#linescu:
=omanele lui Al# Dumas-tatl nu au nevoie de stil# E foarte cu putin" ca strinul care ar citi numai
ideile te;tului s rmn oarecum mirat de srcia lor epic i chiar cu un sentiment de monotonie#
/imba0ul e aici n parte chiar con"inutul operei, ca la 'reang, ca la 'aragiale, o conduit a oame-
nilor# Descrcat de savoarea lingvistic, fondul se mpu"ineaz, cci ceremonia i ingenuitatea
arhaic sunt n bun msur figurate prin limb#6
c& $re6enta%i oral oserva%iile voastre asupra aspectului discutat i punctul vostru de vedere asupra
particularit#%ilor de reali6are a temei n fiecare dintre cele dou# fra!mente de romane&
)ntr-o clip, Athos, *orthos i Aramis se apropiam unul de cellalt, n vreme ce 1ussac i alinia solda"ii#
Acea singur clip i a0unse lui d:Artagnan ca s ia o hotrre# Era una din acele ntmplri de care
atrn via"a unui om& trebuia s aleag ntre rege i cardinal, i odat alegerea fcut trebuia s mearg
nainte# A se bate nsemna a clca legea, nsemna a-ipune via"a n prime0die, nsemna a i-lface dintr-o
dat duman pe un ministru mai puternic dect nsui regele, iat ce ntrezri tnrul& totui, s-o spunem
spre lauda lui, nu ovi nici o singur clip# )ntorcndu-se spre Athos i prietenii lui, le opti+
- Domnilor, ngdui"i-mi s ndrept ceva n cuvintele dumneavoastr# A"i spus adineauri c nu sun
te"i dect trei, mie mi se pare ns c suntem patru#
/ Dar dumneata nu eti de-ai notri, rspunse *orthos#
/ E adevrat, - strui d:Artagnan, A nu am haina, dar am sufletul dumneavoastr& inima mea e de
muchetar, aa simt eu, domnule, i sta-i un imbold pentru mine#
/ D-te la o parte, tinere? i strig 1ussac lui d:Artagnan# Dup gesturi i cuttur, i n"elesese
gndul# *o"i s te retragi, "i dau voie# $cap-"i pielea# Raide, mai repede?
D :Artagnan nu se mic din loc#
/ Rotrt lucru, eti un biat de inim, opti Athos, strngnd mna tnrului#
/ Raide, haide, hotr"i-v odat? se rsti 1ussac#
/ %rebuie s facem ntr-un fel, optir *orthos i Aramis#
/ Domnul eplin de mrinimie, rosti Athos#
%o"i trei se gndeau ns la tinere"ea lui d:Artagnan i la lipsa lui de e;perien"#
/ (-am fi dect trei, dintre care unul rnit, plus un copil, A socoti Athos, A i se va spune totui c
am fost patru brba"i#
/ Dar i s dm ndrt? adug *orthos#
/ 'am greu, ncuviin" Athos#
D :Artagnan le pricepu nehotrrea+
-Domnilor, pune"i-m la ncercare, i v 0ur pe cinstea mea mea c nu plec de aici dac suntem nvini#
- 'um te numeti, viteazule- ntreb Athos#
-D:Artagnan, domnule#
/ Ei bine? Athos, *orthos, Aramis i d:Artagnan, nainte? strig Athos#
/ 'e face"i, domnilor- (u v hotr"i oare s v hotr"i- strig a treia oar 1ussac#
/ $-a fcut, domnule, zise Athos#
/ i ce hotrre a"i luat- ntreb 1ussac#
/ Bom avea cinstea s ar0m, rspunse Aramis, sco"ndu-i plria cu o mn i spada cu cealalt#
/ Ba s zic v mpotrivi"i, rcni 1ussac#
/ ,ii de draci? Asta v mir- strig i *orthos#
'ei nou lupttori se npustir unii asupra celorlal"i cu o furie care nu nltura ns o oarecare metod#
Athos lu n primire pe un oarecare 'ahusac, favoritul cardinalului& *orthos, pe unul Sicarat, iar
Aramis se vzu n fa"a a doi adversari# 't privete pe d:Artagnan, se trezi luptnd cu nsui 1ussac#
)nima tnrului gascon btea de parc ar fi vrut s-i ias din piept, nu de fric, fereasc sfntul,
cci nu-i era ctui de pu"in fric, ci din dorin"a de a fi la nl"imea celorlal"i& se btea ca un tigru nfu-
riat, nvrtindu-se de zece ori n 0urul adversarului, schimbndu-i de douzeci de ori pozi"ia i locul#
1ussac era - cum se spunea atunci - ndrgostit de spad i o mnuise adesea, totui i venea grozav de
greu s se apere mpotriva unui adversar care, uor i sltre", se ndeprta n fiecare clip de la
regulile obinuite, atacnd din toate pr"ile i ferindu-se totodat, ca unul ce pstreaz mare respect
pielii sale#
Qn cele din urm, aceast lupt l scoase pe 1ussac din rbdri# !urios de a fi "inut pe loc de acela
pe care-l socotea drept un copil, se nfierbnt i ncepu s fac greeli# D:Artagnan, care n lipsa lui
de e;perien" avea temeinice cunotin"e teoretice, i ndoi iu"eala# 1ussac vru s sfreasc odat, se
npusti cu o lovitur groaznic asupra adversarului, atacnd n plin& d:Artagnan par ns lovitura, i
n vreme ce 1ussac i lua din nou pozi"ia ini"ial, d:Artagnan strecurndu-se ca un arpe sub spada
lui, i-o nfipse pe a sa n corp# 1ussac se prbui grmad la pmnt#
D :Artagnan arunc atunci la repezeal o privire ngri0orat asupra cmpului de lupt#
Aramis omorse pe unul din cei doi potrivnici ai lui, dar cellalt nu-i ddea rgaz o clip# %otui,
era ntr-o situa"ie bun i putea s se apere nc#
Siscarat i *orthos i dduser unul altuia lovituri# *orthos primise o lovitur n bra" i Siscarat una
n coaps# Dar nici una din rni nu era grav, aa c se bteau mai departe, i mai nverunat nc#
=nit a doua oar de 'ahusac, Athos plea vznd cu ochii, dar nu ddea napoi un singur pas&
schimbase doar spada dintr-o mn n alta i se btea cu mna stng#
*otrivit legilor duelului n acea vreme, d:Artagnan putea s vin n a0utorul unuia dintre lupttori&
n vreme ce cuta cu ochii care dintre camarazi avea nevoie de a0utorul lui, surprinse o privire a lui
Athos# Aceast privire era mai mult dect ngri0ortoare# Athos ar fi murit mai curnd dect s cheme
n a0utor& totui, i era ngduit s priveasc, i cu privirea s cear un spri0in# D :Artgnan l n"elese,
fcu o sritur grozav i i czu n coast lui 'ahusac, strignd+
- $pre mine, domnule, c te omor?
'ahusac se ntoarse& tocmai la vreme, cci Athos, pe care numai cura0ul lui neasemuit l sus"inea,
czu ntr-un genunchi#
A /a naiba? - i strig lui d:Artagnan, - nu-l ucide, te rog? Am eu ceva de mpr"it cu el cnd m-oi
vindeca i-oi fi sntos# *reseaz-l, dezarmeaz-l? Aa? Sine? !oarte bine?
$trigtele acestea le smulse spada lui 'ahusac, care srise la douzeci depi de el# D Artagnan i
'ahusac se repezir amndoi ntr-un suflet, unul ca s-o "ie, cellalt ca s-o ridice& dar d Artagnan, mai
sprinten, sosi cel dinti i puse piciorul pe desupra#
<Al& ?umas/tat#l, Cei *rei mu<c.e*ari( I, cap& V. Mu<c.e*arii re4e)ui <i 42r1i)e d#m$u)ui cardi$a))
2. 3eali6ea6# un referat ytiin(ific, de una/dou# pa!ini, despre o personalitate istoric# pe care o admiri&
Completea6# te;tul documentar cu o list# ilio!rafic# <numele i prenumele autorului, titlul
lucr#rii, editura, anul pulic#rii= i cu o ilustra%ie adecvat# <de e;emplu: >art#, portret, arore
!enealo!ic etc=&
%tapele redactrii unui referat tiinific=
a7 !re/$tirea redact$rii 5docmentarea84 ale/erea !ersonalit$"ii istorice- consltarea nei %i%lio/ra1ii cores
!n0$toare- selectarea datelor #i a in1orma"iilor istoriceJ
%. alc$tirea !lanli de idei4 ordonarea in1orma"iilor #i distri%irea ideilor con1orm !lanli nei com!neriJ
c. redactarea4 !re0entarea in1orma"iilor .n ordine lo/ic$J tili0area terminolo/iei de s!ecialitateJ res!ectarea
caracteristicilor stilli #tiin"i1ic 5corectitdine- o%iecti3itate8J
d. 3eri1icarea #i corectarea4 recitirea te:tli redactat- rm$rind ordinea lo/ic$ a ideilor- corectitdinea
e:!rim$riiJ corectarea e3entalelor a%ateri de la normele de e:!rimare- de orto/ra1ie sa de !ncta"ieJ
e. ela%orarea 1ormei 1inale.
3& ?e6atere oral# <la ale!ere=:
a& :;prima%i/v# punctul de vedere despre nevoia de eroi a omului contemporan, reflectat# n
romanele, filmele de inspira%ie istoric# sau n mesa"ele pulicitare&
& 2recutul e;ercit# o fascina%ie asupra omului contemporan, reflectat# n diferite forme de e;pre
sie: romane, filme de inspira%ie istoric#, mu6ic#, te;te pulicitare& Irupa%i/v# c5te patru i iden
tifica%i posiile motive ale fascina%iei pentru trecut&
A>&24N@, CA+ 4O@3&
FICIUNE
) =EA/)%A%E
Mira7u) Occide$*u)ui I%AI%TE DE TEXT
1& I#sete dou# motive posiile pentru atrac%ia pe care mira"ului
(ccidentului o are asupra rom5nilor&
2& ?escrie oral oraul occidental pe care doreti s#/1 vi6ite6i&
$reci6ea6# motivul pentru care l/ai ales i sursele informa%iilor
tale <lecturi, filme, relat#ri ale unor vi6itatori sau localnici=&
3& Ale!e, din lista de mai "os, una dintre cau6ele consemn#rii unor
informa%ii, nt5mpl#ri sau impresii despre locuri vi6itate, su
forma notelor de c#l#torie& 8otivea6#/%i ale!erea&
/ util pentru al%iiB
/ necesar pentru cel care vi6itea6#B
/ important pentru al%iiB
/ important pentru cel care vi6itea6#&
Li8iu $ebreanu 5@'', A @2**8-
!ro0ator #i dramatr/- academiA
cian- !re#edinte al Societ$"ii scriitoA
rilor romDni- director al Teatrli
Na"ional din <cre#ti. 9e%tea0$
c n3ele de atmos1er$- de o%serA
3a"ie social$ #i de anali0$ !si7oloA
/ic$- relie1Dnd as!ecte din 3ia"a
satli #i a !eri1eriei %cre#tene
3Fr!"5$'!ri1 =ola$ii1 R!+uiala)
sa tra/ice sita"ii /enerate de
r$0%oi CCa'as'ro+a1 I:ic 'rul de4
,er'or)9 E:celent creator de ti!ri-
st$!Dn !e arta com!o0i"iei- sAa
remarcat .ns$ ca romancier !oli3aA
lent4 romanl o%iecti3 de ins!ira"ie
rral$ Io$1 romanl de anali0$
!si7olo/ic$ )!durea s5$,ura4
:ilor1 romanlA1resc$ al re3oltei
R!scoala1 romanl meta1i0ic Ada"
*i E0a1 romanl o%sesiei !atolo/ice
Ciulea$dra1 romanl istoric Cr!i4
*orul1 romanl !oli"ist A"5$doi9
Scrierile c caracter !%licistic
com!letea0$ o!era acesti mare
ator din !erioada inter%elic$4
cronici dramatice- articole literare #i
socialA!olitice- inter3iri- cores!onA
den"$- memoriale de c$l$torie-
M
E
T
R
O
P
O
L
E

P
A
R
I
S
1.2'
de Liviu Rebreanu
U$ "a4#$ de r#m-$i
=omnii cltoresc pu"in, iar cnd pornesc peste grani", se
duc negreit la *aris# ,ira0ul *arisului de altfel ademenete pe to"i
oamenii dornici de mai mult civiliza"ie din toate col"urile globului
pmntesc# *rintr-un consens universal, *arisul este ceea ce a fost
=oma n culmea gloriei ei# 'apitala lumii# !r s fie Kcel maiM n
nici o privin" special, e totui oraul visat de to"i n toate
privin"ele, metropola luminii i a civiliza"iei#
Bagonul nostru pornete ti;it# mi nchipuiam c ne vom rri pe
drum# /a frontier ns am vzut c to"i mergem la *aris# Un
vagon ntreg de romni?
Din clipa cnd am observat c avem aceeai "int, ne-am
apropiat ca pelerinii# Eram de toate categoriile#I###J
'el mai taciturn a fost toat vremea un aprod care mergea la
*aris cu nevast-sa, s fac avere, l-a spus lui un prieten c la
*aris un om muncitor ca el, n c"iva ani, se mbog"ete sigur# i-a
lsat deci slu0ba ce-o avea la un minister, i-a vndut csu"a de
zestre i ce mai agonisise i a pornit s-i ncerce norocul cel mare#
*entru chestie de obraz a luat bilete de clasa a doua pn la Biena#
(evast-sa, nfricoat de boierimea din compartiment i mai cu
seam de strmbrile din nas ale celor dou nemul"umite aristo-
crate, edea zgulit n col"ul ei i nu scotea nici un cuvnt# *n
am ieit din "ar, aprodul se ddea 0os n fiecare gar mai mare s
cumpere cnd de mncare, cnd de butur# ,erindea o pstra
pentru strintate, unde n-are s mai poat cumpra aa fiindc nu
cunotea nici o limb strin#

Puncte de reper
Li8iu $ebreanu c$l$tore#te la
;aris .n @2)B- @2)' #i @2)2- din
moti3e 1amiliale sa o1iciale.
Cnosct .n !reala%il !e cale
li3resc$- ;arisl este desco!erit- c
aceste oca0ii- !e %a0a nei
temeinice docment$ri.
Notele de c$l$torie consemnate
0ilnic- .n Ernal 5@2)B8- a 1ost !relA
crate lterior .n memoriall de c$l$A
torie 8e'roole 2erli$ 4 Ro"a
4)aris1 !%licat .n @2&@.
/ Dac vreai ctig bun mai bine ai merge la America unde
oamenii iste"i pot face bani mai repede?
ndemnul acesta venea de la un romn american care fusese n
"ar s-i vaz neamurile i acum se ntorcea la (e`-WorX# Era
pantofar de lu; i tocmai povestise c se agonisete bine cu mese-
ria lui n America i c a adunat prlu"e#
Aprodul ns nu prea deloc iste"# !r s se uite la americanul
binevoitor, a continuat un rstimp s molfie tacticos halca de cr-
nat, apoi a nghi"it a0utndu-se i cu o ntindere a gtului, a mai
tras o duc de pri" din sticla de rezerv ca s-i alunece mnca-
rea, i tocmai pe urm a mormit ursuz+
- /as c tiu eu mai bine### S&&&T
3nteresul 8e'roole4lor este
c!utarea n painile lor a romancie#
rului +iviu @e$reanu. n descrierea
unui pasaiu sau a unei situaii,
+iviu @e$reanu apare viuros i
realist, crend via! cu minunat
meteu, aa ca n Io$ sau n
)!durea s5$,ura:ilor9 &:erciiul
de c!utare i descoperire a ro#
mancierului n materialul de notaii
i impresii noi este de un deose$it
interes. 5Octa3 Ul"i- @2&@8
.entru a reali-a un volum $un
de impresii de c!l!torii, tre$uie cali#
t!i de reporter. 'arii c!l!tori ai lite#
raturii universale actuale L.aul
'orand, ntre alii0 aplic! reetele
clasice ale unui $un reporta"M vi-iune
rapid!, sim al detaliilor celor mai
caracteristice, stil so$ru, vioi, colo#
rat. &ste loc, n aplicarea acestor
reete, pentru aprecieri i considera#
ii ct de personale i oriinale. &
nevoie, numai s! fii capa$il de astfel
de apreciri i consideraii. Ca ori#
unde, tre$uie s! ai ceva de spus. Dl.
@e$reanu are multe lucruri de spus.
lat! de ce 8e'roole este o carte
mereu vie i interesant!.
5ALA. ;7ili!!ide- @2&@8
Concepte opera ionale __________
Li'era'ura de +ro$'ier!D con"ine4
"Eiteratra m$rtrisirilor4Q memorii-
amintiri- cores!ondenta- Ernall
intim- con1esinileJ.
AT61er$"r $ =de c$l$torieEErnall
de %ord- .nsemn$rile de c$l$torie-
memoriall de c$l$torie- re!ortaEl.
Paris>
$-a ntunecat# %renul gonete vertiginos# .ri mari, pete de
lumin i de zgomot, rmn n urm# ,ai sunt dou ceasuri# ,ai
este un ceas# Douzeci de minute# Un conductor bla0in, discret, se
strecoar pe coridor, murmurnd n fiecare compartiment+
- *aris, messieursl### *aris?###
Am o strngere de inim# A vrea s-l vd de departe# Aplecat pe
fereastra vagonului, cu ochii lacomi, scrutez mereu zarea# )ntunerecul,
punctat de sclipirea stelelor, nu scoate n relief dect vacarmul metalic
al trenului care parc niciodat n-afost att de aprig# n zare, n stn-
ga, apar cteva plpiri de lumin i se sting ndat#
%renul apoi i ncetineaz mersul# %recem un rstimp printre
schele i mormane de fier i de piatr# ,ai alearg grbit cteva
minute peste ncruciri de ine pe lng semafoare multe i deo-
dat zgomotul devine mai asurzitor+ am intrat sub bolta uria,
nnegrit de fum, a grii#
'obor uluit, uitndu-m n toate pr"ile# , "in aproape de
hamalul care mi-a luat baga0ul# Un ir lung de ta;imetre ntr-o
pia" animat# Ramalul profit c sunt strin i-mi cere o ta;
nzecit# ,aina pornete n goana mare spre Sd# de $ebastopol#
*rivirile mele curioase i avide ateapt minuni i ntlnesc numai
un bulevard ca toate, cu palate i prvlii ca pretutindeni, cu o
micare obinuit# /a ncruciarea cu =ue de =ivoli ntlnesc n
sfrit o cunotin", turnul $t# 1ac_ues, retras modest n ntunerecul
unui scuar# Apoi, pu"in mai nainte, pline de lumin, teatrele
'htelet i $ar ah Sernhardt# nainte de-a trece $ena, de pe *ont au
'hange, vd conturul greu al *alatului de 1usti"ie cu turnul
2rologiului i mai ales cu 'onciergerie# De pe Sd# du *alais, din-
colo de intrarea principal a palatului, se zrete turnul ascu"it al
'apelei $finte, iar de pe *ont $t# ,ichel, n stnga, departe, do-
min ca o stpn btrna (tre-Dame#
i totui eram decep"ionat# (u tiu ce ateptam, ce speram#
*oate prea mult# *oate o impresie strivitoare cu lumini orbitoare
i furnicar de oameni neobinui"i sau cu strzi i case rnduite alt-
fel dect n alte orae-
Am stat ndelung la fereastra deschis a camerei de hotel, dnd
spre Sd# $t# ,ichel, nedumerit, murmurnd mereu+
-*aris### *aris###I###J
Concepte opera ionale
8e"orialis'ic! A /en literar de
/rani"$- !rin interesl docmentar #i
caracterl delecta%ilJ consemnarea
nEe6[:!EeEIeETte[!ersonale[decrA
sl nei !erioade istorice- .ntrAo
relatare coerent$- adeseori c 3aloaA
re estetic$- !nDnd .n e3iden"$ semA
ni1ica"iile morale- 5de e:em!l N.
Stein7ardt- Jur$alul +ericirii)
No'ele de c!l!'orie A conA
semnarea 0ilnic$ #i cronolo/ic$ a
o%ser3a"iilor #i a e3enimentelor
dintrAo c$l$torie- !e !arcrsl
des1$#r$rii eiJ nota"ii ra!ide.
Reor'a> # s!ecie de /rani"$-
.ntre docment #i literatr$- descinde
din literatra memorialistic$- din Ernal
#i din notele de c$l$torieJ 1orm$ de
!%licistic$ strict docmentar$-
a!elDnd adesea la modalit$"i literare
de e:!resie- are sco! in1ormati3 .n
le/$tr$ c sita"ii- e3enimente de
interes /eneral sa oca0ional-
realit$"i /eo/ra1ice- etno/ra1ice-
economice etc- clese de la 1a"a
locli #i .nre/istrate o%iecti3-
asemenea instantaneelor 1oto/ra1iceJ
na dintre cele mai !o!lare s!ecii
!%licistice- do%Dnde#te 3aloare
literar$ s% condeil nor atori
3aloro#i 5Heo <o/0a- <rneaAFo:8J
te7nica re!ortaEli in1len"ea0$
literatra secolli al KKAlea- .n sensl
tendin"ei de atenticitate 5Hemin/?aT-
Malra:- E. M. RemarYe- Camil
;etresc8.
Co$+esiu$e # scriere literar$
care con"ine m$rtrisirea nor /DnA
dri #i sentimente le/ate de 3ia"a
intim$ a atorliJ relat$ri !ersonale
#i s%iecti3e ale nor e:!erien"e-
sentimente sa idei.
A doua zi, dis-de-dminea", am pornit s descopr *arisul# *e
0os, cu itinerarul ntocmit n grab, s pot cuprinde ct mai repede
i ct mai mult# (u m las la voia ntmplrii# nti s m
lmuresc i pe urm s caut surprize#
*lec pe Sd# $t# .ermain, linitit, nobil, pe lng statuia lui
Danton, pn la $ena, n fa"a *alatului Sourbon, sediul 'amerei
Deputa"ilor# , strecor prin vlmagul de maini i de oameni,
peste *ont de la 'oncorde, n cea mai frumoas, mai armonioas
i mai impresionant pia", desigur, din lume, a 'oncordiei, n
mi0locul creia superbul obelisc pare a indica respect i admira"ie#
Dincolo de un scuar, n stnga, se ridic cupolele celor dou palate
colosale# )ntru, pu"ine minute numai, n grdina %uileriilor, pn
aproape de aripile /uvrului parc ostenit de glorie& m ntorc
napoi pe lng gra"iosul 1eu de *aume unde tocmai e o e;pozi"ie
de art romneasc# Arunc o privire pe 'hamps-ElZsees n fundul
cruia se zrete conturul masiv al Arcului de%riumf %rec anevoie
printre miile de maini neastmprate, dincolo, pe trotuarul ani-
matei =ue de =ivoli pe care o urmez, cu ochii prin galantarele
chemtoare, pn la *lace du *alais =oZal, n fa"a pasagiului
/uvrului# *e lng magazinul /ouvre i pe dinaintea cunoscutului
*alais =oZal, ocolesc la 'omedia !rancez# *e afi nemeresc dou
nume romneti+ Bentura i Wonnel# )n col"ul pie"ei, 'omediei, sta-
tuia lui ,usset& de ce n-o fi a lui ,oliere lng casa lui-####
%raversez pia"a, aruncnd o privire pe Avenue de l :2pera, i o iau
pe =ue $t# Ronore, pe care au fcut ultimul lor drum pmntesc to"i
eroii marei revolu"ii# , opresc la no# E[N, la casa tmplarului
DuplaZ, unde a stat =obespierre pn la sfrit& caut zadarnic vreo
plac, vreo lmurire# =obespierre, incoruptibilul, nc n-a fost
reabilitat, nc n-a redevenit popular ca Danton# *e =ue de
'astiglione ies n *lace Bendome, octogonal, ncon0urat cu
cldiri uniforme, avnd n mi0loc faimoasa coloan pe care se
nal" statuia mpratului# 'ontinui plimbarea pe =ue de la *ai;,
dup care ofteaz toate cochetele universului# *lace de l :2pera, n
care sfrete strada elegantelor feminine, te copleete nti prin
circula"ia permanent vertiginoas, cea mai mare aglomera"ie
mictoare de pietoni i vehicule din cte am vzut n toat Europa#
*alatul 2perei ,ari constituie un fundal de art n fa"a cruia se
agit venic o mul"ime savant regizat de cerberii circula"iei
pariziene# , uit pu"in pe Sd# de 'apucines spre ,adeleine i apoi
trec pe Sd# des )taliens, ,ontmartre, *oissonniere, Sonne
(ouvelle, $t# ,artin, cu mici opriri pe terasele nenumratelor
cafenele de unde ai o privelite pitoreasc a anima"iei bule-
vardiere# ,ai naintez pu"in s vd cele dou arcuri de triumfale
=egelui $oare, nti *orte $t# ,artin, pe urm *orte $t# Denis#
3iua s-a sfrit, cu tramvaiul din Sd# de $ebastopol a0ung acas
mai obosit de cte nregistrasem n suflet dect de for"rile fizice#
Acuma descoperisem *arisul# Acuma sim"eam farmecul lui spe-
cial# Acuma, dup ce o zi ntreag am hoinrit pe strzile lui, care
nici una nu seamn cu cealalt, dup ce m-am pierdut prin
mul"imea grbit, zgomotoas care e cea mai eterogen i totui
cea mai simpatic dintre toate mul"imile oreneti, dup ce am
respirat aerul deosebit, dup ce am cscat gura n fa"a surprizelor
care "i se ofer la fiece pas###
1nceputul e un loc strateic al
te:tului, a c!rui importan! n#o
inor! nici autorii, nici cititorii. Cei
dinti, contieni c! primul contact e
adesea hot!rtor, urm!resc s!
convin! prin ceea ce anun!.
Ceilali tiu c! pentru a#i amorti-a
ocul instal!rii ntr#o lume modelat!
altfel dect cea cotidian!, tre$uie s!
inspecte-e cu cea mai mare luare#
aminte primele fra-eM ele constituie
cartea de vi-it! a autorului i sunt
creditate cu prestiiul momentului
inauural. Nn soi de contract tacit le
impune unora s!#i ela$ore-e nri#
"it fra-ele i s!#i premedite-e atent
efectele, celorlali s! se apropie de
te:t cu $un!voin!, ntr#un spirit de
verita$il! cooperare.
Dac!, n diverse tipuri de te:te
non#literare, secvena iniial!
ndeplinete de o$icei o sarcin!
mediatoare sau introductiv! L;cap#
tatio $enevolentiaeE, e:punerea
condensat! a temei sau a ideii prin#
cipale, tran-iia de la cunotinele
cititorului pre-umat c!tre necunos#
cutele te:tului0, n literatur!, n spe#
cial cea epic!, funciile ei se diversi#
fic!.
5;al Cornea- I$'roducere &$
'eoria lec'urii)
Concepte opera ionale
8e"orialul {de c!l!'orie)
4s!ecie literar$ .n care atorl
consemnea0$ retros!ecti3 o%serA
3a"ii- amintiri ori im!resii as!ra
e3enimentelor sa 1a!telor la care
a 1ost martor .n 3ia"a sa- descrieri
de c$l$torie 5de e:em!l4 9inic
Holesc- &$se"$are a c!l!'oriei
"ele1 Hr. Ale:anAdresc-
8e"orial de c!l!'orie1 #7 lor/a-
)ri0eli*'i di$ :ar!)9
EK;LORAREA TEKTULUI
Un vagon de romni
1. Cdentific#, n primul para!raf, dou# sinta!me prin care se sus%ine
afirma%ia: *rintr-un consens universal, *arisul este ceea ce a
fost =oma n culmea gloriei ei# 'apitala lumii#
2& :;plic# rolul primului para!raf pentru ansamlul te;tului,
ale!5nd dintre urm#toarele:
/ sus%ine autenticitatea celor relatate n continuare
/ indic# motivul c#l#toriei la $aris
/ e;pune tema te;tului
/ urm#rete s# c5ti!e aten%ia cititorilor&
3& $reci6ea6# motivul pentru care aprodul mer!e la $aris i dou#
tr#s#turi pe care comportamentul acestuia, n tren, le pune n
eviden%#&
4& Citete replica rom5nului american i comentariul autorului
despre acesta& Atitudinea autorului fa%# de acest emi!rant este:
aproare, ironie, respect, mil# sau simpatie7 8otivea6#/%i op%i/
unea, pe a6a te;tului&
)& I#sete alt titlu potrivit fra!mentului citit&
Paris!
1& 3ecitete fra!mentele reproduse n manual din capitolul intitu/
lat U$ "a4#$ de r#m-$i( respectiv, din capitolul Paris>( pentru
a completa spa%iile liere din urm#torul tael:
2& (serv# n care capitol implicarea afectiv# a memorialistului
este mai puternic# i ofer# o e;plica%ie pentru acest lucru&
Criteriul de compara%ie U$ "a4#$ de r#m-$i Paris>
referentul <oiectul=
comunic#rii
rom5nii care c#l#toresc
cu trenul spre $aris
oserva%ii din perspectiva suiectiv#
persoana veral# persoana a ClC/a sin!ular,
persoana C plural
3& 2ranscrie, din primul fra!ment al capitolului Paris( sinta!me
sau scurte enun%uri care e;prim# st#rile sufleteti ale c#l#torului
la primul contact cu $arisul&
4& $reci6ea6# identitatea social# a primilor france6i nt5lni%i de
c#l#torul str#in i o tr#s#tur# moral# asociat# lor&
)& $reci6ea6# tr#s#turile i st#rile c#l#torului, su!erate de sinta!me
utili6ate n confesiunea lui:
,& 3eali6ea6# itinerarul primei 6ile de c#l#torie n $aris, pe a6a
consemn#rilor din te;t& Care consideri c# este motivul unui
dis-de-dim inea" ner#d#tor
am pornit s descopr *arisul
pe 0os
cu itinerarul ntocmit n grab
nu m las la voia ntmplrii c#l#tor @cu metod#A
nti s m lmuresc i pe urm
s caut surprize#
Frec3en"a
3er%elor #i tili0area
lor la tim!l !re0ent
ss"in ritml alert al
relat$rii.
Concepte
opera ionale
Caracteri:tici ale
memoriali:ticii=
A modalit$"i literare de
e:!resieJ
A sco! in1ormati3J
A as!ecte ale
ci3ili0a"ieiP realit$"i-
in1orma"ii clese de la
1a"a locli #i
.nre/istrate o%iecti3J
A consemn$ri
retros!ecti3e ale nor
o%ser3a"ii- amintiri ori
im!resii de
c$l$torieJ
A atorl a 1ost
martor al e3eni
mentelor sa 1a!telor
consemnate
5con1esinea8J
A narati3i0area
amintirilorJ
A te:t de interes
docmentar #i literar-
.n acela#i tim!J
A relatarea !ne .n
e3iden"$ semni1ica"ii
/enerale ale
elementelor s!a"ili
!re0entat.
itinerar at5t de nc#rcat7
'& $reci6ea6# i e;emplific# patru fi!uri de
stil valorificate n
descrierea c#l#toriei din prima 6i la
$aris&
-& :;plic# semnifica%ia enumera%iei n
pre6entarea plim#rii
pari6iene&
.& Selectea6# 6ece vere la persoana C
sin!ular care e;prim# ac%iu
nile c#l#torului rom5n prin $aris&
1+& $reci6ea6# care dintre caracteristicile
memorialisticii e;ist# n
urm#torul fra!ment:
*lace de B 2pera, n care sfrete
strada elegantelor feminine, te
copleete nti prin circula"ia
permanent vertiginoas, cea mai mare
aglomera"ie mictoare de pietoni i
vehicule din cte am vzut n toat
Europa# *alatul 2perei ,ari constituie
un fundal de art n fa"a cruia se agit
venic o mul"ime savant regizat de
cerberii circula"iei pariziene#
11& 8en%ionea6# dou# ar!umente menite a
sus%ine apartenen%a te;tului dat de un
memorial de c#l#torie&
12& :;prima%i opinia despre descoperirea
la $aris a unor pre6en%e ale culturii
rom5neti&
13& *ifea6#, n lista de mai "os, func%iile
comunic#rii care coe;ist# n fra!mentul
citit& ncercuiete func%ia predominant#
n raport cu scopul comunic#rii n acest
te;t&
/ func%ia emotiv#B / func%ia
conativ#B
/ func%ia poetic#B / func%ia
referen%ial#B
/ func%ia metalin!vistic#B / func%ia
fatic#&
:MAGFA3: CF3:N2O
A$GCCA CC
1&3ecitete m#rturisirea c#l#torului la
nt5lnirea cu $arisul: i totui eram
decep"ionat# (u tiu ce ateptam, ce
speram# *oate prea mult# *oate o
impresie strivitoare cu lumini orbitoare i
furnicar de oameni neobinui"i sau cu
strzi i case rnduite altfel dect n alte
orel
3elatea6# o e;perien%# din via%a ta, care
a confirmat diferen%a dintre aspectele
ima!inate despre un fapt, un loc sau o
persoan# i realitatea descoperit#&
?CNC(G( ?: 2:K2
1& Ale!e un sustantiv propriu
l pari6ian al c#l#torului
rom5n& Scrie un referat de o
pa!in# <apro;imativ 2) de
r5nduri=
despre acest loc, utili65nd
informa%ii o%inute:
/ prin accesarea unei adrese
<unui site= de pe internet <de
e;em/
plu: 444&paris&or!,
444&louvre&fr=B
/ prin consultarea unui
!>id turistic <de e;emplu:
!>idul
Mic.e)i$)/
2& ?escrie parcur!erea unui
itinerar prin oraul n care
locuieti sau
pe care/1 iueti, cu
preci6area numelor de str#6i
i de institu%ii&
CNACN2: ?: 2:K2
1& Citete urm#toarele opinii despre "urnal:
Dac e;ist o e;perien" la ndemn, aceea e recitirea pro
priului 0urnal# 'u condi"ia s fi trecut ceva timp, ai toate anse
le s faci descoperiri i s ai surprize / decep"ii, mai ales# $unt
lucruri pe care le-ai uitat / altele, dimpotriv, pe care le "ii
minte precis, dar asupra crora n-ai suflat o vorb# 1urnalul
intim arunc asupra trecutului nostru o lumin neateptat# El
las n umbr ceea ce ai fi vrut s revezi i pune sub lup detalii
ciudate, pe care nu le cutai# <Norert ?odille=
'ineva mi-a zis odat c eu nu m iubesc pe mine# I###J 2are din
cauza asta nu "in un 0urnal- 2ricum, ideea de consemnare a
vie"ii mele de zi cu zi, ordonat, cu tenacitate, ca semnarea unei
condici, mi repugn# , ncurc, a zice, i faptul c snt
contient c acest frumos, cndva, obicei al vremurilor 0ur
nalelor intime s-a convertit ntr-o industrie a subiectivit"ii S&&&T
(u nseamn c nu notez din cnd n cnd tot felul de lucruri
care-mi trec prin minte i care nici nu tiu dac vor folosi vreo
dat la ceva# 2 fac dezordonat, nu pun nicieri data, nici mcar
nu elaborez fraze ,,frumoaseM, uneori nici nu mi n"eleg scrisul#
Ele se cer, totui, notate sub impulsul unor senza"ii e;trem de
puternice, care cred c au legtur cu via"a mea adevrat i pe
care le numesc micile iluminri# <Simona $opescu=
a& $reci6ea6# con%inutul unui "urnal intim, n opinia autorilor celor
dou# te;te&
& Hormulea6# o posiil# defini%ie a "urnalului, valorific5nd infor
ma%iile din te;te&
c& :;prim#/%i opinia despre necesitatea sau despre inutilitatea
scrierii unui "urnal&
Concepte opera ionale
Jur$al4 s!ecie a memorialisticii
care const$ .n .nsemn$rile 0ilnice
ale nei !ersoane des!re anmite
e3enimente le/ate- de o%icei- de
3ia"a sa 5caracter con1esi38. Nota
distincti3$ a Ernalli este atenticiA
tatea tr$irilor- .nre/istrarea e3eniA
mentelor .n momentl !rodcerii lor
5concomitenta dintre tr$irea 1a!tli
#i consemnarea li8- s!re deose%ire
de amintiri sa memorii- .n care
e3enimentele snt rememorate .n
tim!- im!licDnd selec"ia #i a!ro:iA
ma"ia.
9F3NAG
$aris
1.2'
*aris, 0oi, E noiembrie CHDL
Asear, miercuri, la ora C[ precis 5ora francez6, am sosit n
sfrit n 2raul-lumin, n .ara de Est, dup un drum de FH de ore
cu trenul, destul de obositor i totui suportabil# )tinerarul a fost+
Sucureti, %eiu, Arad, 'urtici, /dXoshza, $zolnoX, Sudapesta,
.Zor, RergZeshalom, Biena, Amstetten, Rieflau, 3ellam-$ee,
Sischofshofen, )nnsbrucX, /andecX, Sludenz, !eldXirch, /ustenau,
$t# ,argerit, $anXt .allen, Ber`usth, 3iirich, Sasel, ,ulhouse,
AltXirch, Selfort, Besoul, /angres, %roZes, *aris# S&&&T
=omnii mei s-au mai risipit, dar n vagonul meu au rmas
nc destui, iar ceilal"i se plimb mereu pe coridor dintr-un vagon
ntr-altul, parc ei ar fi stpni#
*arisul se nf"ieaz nti sub form de lumini n ntunerec
care se multiplic mereu, fr totui a face impresia de ceva
de Giviu 3ereanu
nemaivzut# .ara de Est sobr,
dimensiuni potrivite, fr ceva
Caracteri:ticile Curnalului=
consemn$ri 0ilnice 5calendarl
e3enimentelor8J
tim!l consemn$rii4 !re0entlJ
e:!rimare s!ontan$- ra!id$- neeA
la%orat$J
sinceritate #i s%iecti3itateJ de
o%icei- caracter intim 51$r$
destinatar e:tern8.
Ceea ce !rimea0$ este4 .n
Ernall de c$l$torie A interesl
!entr consemnarea in1orma"iilor
#i a tr$irilor atentice- .n
momentl !rodcerii lor 51nc"ia
re1eren"ial$ #i emoti3$8J .n
memorial A rememorarea e3eniA
mentelor- distan"area tem!oral$-
e:!rimarea literar$ 51nc"ia emoA
ti3$- e:!resi3$8.
monumental deosebit# Ramalul, firete, m neal+ n loc de D fr#
mi cere D[ i de-abia se mul"umete cu CF& m vede strin& ca la
noi# %a;iul alearg pe Sd# $ebastopol, sosete n *lace du 'htelet,
trece $ena i / :)le $t# /ouis& n bezn apar turnurile (otre-Dame&
nonumentul des Bictories i arat sfincii& *lace $t# ,ichel cu
faimoasa fntn, Sd# $t# ,ichel, Sd# $t# .ermain i KRotel des
Etrangers M#
Rotelierul m neal, ca la noi+ dei hotelul e aproape gol, mi
nchiriaz camera cea mai scump#
(e-am culcat ns, frn"i de osteneal#
i m-am sculat azi dis-de-diminea"#
*rimul drum pe =ue des Ecoles+ intrarea n $orbona# Apoi napoi n
Sd# $t# ,ichel pe 0os nainte pn n =ue de =ivoli# Bedem mai bine
(otre-Dame, i *alatul de 1usti"ie, i *refectura *oli"iei, i *lace du
'htelet cu cele dou teatre fa"-n fa", i monumentul Bictoriilor#
*e rue de =ivoli+ ,,/a $amaritaineM, /uvrul, ,inisterul de
!inan"e, magazinul K/uvru M, *lace du *alais =oZal, pn la rue
de 'astiglione, unde mergem pn la *lace Bendome, cu coloana
pe care comunarzii au rsturnat-o i n vrful creia (apoleon face
mai bun figur ca mpra"ii romani# Apoi pe =ue de la *ai;, pn
la *lace de B2pera S&&&T&
E7*/2=A=EA %E7%U/U)
1& :;primarea spontan#, rapid#, neelaorat# i consemnarea
6ilnic# a
evenimentelor, cu preci6area datei, este specific# "urnalului&
a& $reci6ea6# tipul de informa%ii nre!istrate n primul para!raf
al "urnalului de c#l#torie& Compar# cu tipul de informa%ii din
primul para!raf al memorialului&
& $reci6ea6# particularit#%ile lin!vistice, din fra!mentul referi
tor la intrarea n $aris sau la descrierea I#rii de :st, prin care
sunt reali6ate func%iile comunic#rii, n "urnal, respectiv, n
memorial&
2& Citete portretul colectiv al rom5nilor din tren i identific# tr#s#/
tura pe care o nre!istrea6# autorul "urnalului& Compar# acest
portret cu portretele rom5nilor din memorialul de c#l#torie
,etropole, urm#rind: amploarea descrierii, detaliile, tr#s#turile
fi6ice sau morale&
3& :numera ocupa%iile primilor pari6ieni cu care vine n contact
c#l#torul str#in& Ce fel de informa%ii notea6# autorul n "urnal
despre aceti primi localnici 7
?CNC(G( ?: 2:K2
1&Alc#tuiete propriul itinerar al unei c#l#torii reali6ate de"a sau
pe care inten%ione6i s# o faci&
2& 3edactea6# un "urnal <la ale!ere: intim, anecdotic, de c#l#torie=,
n care s# consemne6i succint, timp de o s#pt#m5n#, nt5mpl#ri

semnificative sau impresii&
A>&24N@, C+4O@3&
4&54& AN53+3A@&
Re)a8ia cu)*ur2 03ic8iu$e 0+ub)ici*a*e
Puncte de reper
Acest docment !%licitar !entr o
colec"ie de c$r"i a editrii 4ime#+ife
.#i a%ordea0$ cititorl s% 1orma
nei scrisori #i cat$ s$Al sedc$
1$cDnd a!el la 1ic"ine- e:otism-
1ascina"ia trectli #i c7iar la
as!ectl .ns#i al c$r"ii.
Concepte opera ionale
A$u$:ul ublici'ar este n te:t
Ernalistic- c !articlarit$"i s!eciA
1ice4 com%inarea com!onentelor
intelectal$ #i a1ecti3$- tili0area
ni le:ic 1i/rat- .nso"irea te:tli
de miEloace e:tralin/3istice.
Te:tl #i strctra ann"li
!%licitar se reali0ea0$ .n 1nc"ie de
canal4 scris- radio- t3.
Drag cititorule,
Ai putea s-"i imaginezi c "i riti via"a pentru cteva Xilo-
grame de ceai, nite nucoar i nite vaze de por"elan chinezesc-
i totui pentru mrfuri, considerate astzi banale, timp de trei
secole, cei mai buni marinari englezi, francezi, olandezi i por-
tughezi au dus o lupt crncen pe toate oceanele lumii#
'u Drumu) c2*re I$dii( vei retri aceast epoc de e;pansiune
i de mbog"ire fabuloas# Bei aplauda isprvile de vite0ie de la
$urcouf, vei asista la naterea celebrei 'ompanii a )ndiilor, vei fi
martorul multor btlii i al multor naufragii, apoi### te vei
ntoarce n port, avnd o singur dorin"+ s pleci din nou?
Dup ce vei face o pasiune pentru Drumu) c2*re I$dii( primul
volum al colec"iei ,A=EA ABE(%U=A A ,A=)), vei putea s
descoperi i s e;aminezi, gratuit, la tine acas, celelalte opere ale
colec"iei, care te vor ncnta#
'u a0utorul E+#+eii Vi9i$4 vei vedea oameni uriai i proi
srind din vapoarele lor lungi i negre pentru a omor, 0efui, incen-
dia### dar aceti combatan"i nenfrica"i au fost i cei care au pus
bazele unei noi civiliza"ii#
Marii $a"i4a*#ri cuprinde povestirea aventurilor incredibile
ale lui 'ristofor 'olumb, ,agellan, Basco da .ama#
Dac deschizi Re4i$a +ac.eb#*u)ui( te vei urca la bordul
lu;oaselor transatlantice, vei participa la concursurile de elegan"
de pe punte#
Apoi vei citi, cu inima la gur, Pira8ii <i c#rsarii( Vase de )i$ie(
C)i+ere)e( Sa.*uri de curs2 etc# i fiecare te va face s trieti
emo"ii noi i descoperiri bogate#
Dar ,A=EA ABE(%U=A A ,A=)) este de asemenea o colec"ie
de opere superbe?
Bei fi mai nti uimit de elegan"a formatului+ DE, F 7 DN,F cm# i
apoi, la privirea i la atingerea cr"ilor, te va cuceri modul n care
Completeaz 9i cuno tin ele
E1icien"a ni te>t publicitar de
ti! scrisoare de 3Dn0are const$ .n
res!ectarea celor !atr !rinci!ii4
aten"ie- interes- dorin"$- ac"ine-
de03oltate la ni3ell te:tli #i al
ilstra"iei. E1ectl !ersasi3 al te:tA
li4 rece!torl s$ treac$ la ac"ine-
adic$ s$ cm!ere !rodsl.
Te:tl !%licitar con"ine eleA
mente care !n .n e3iden"$4
A :copul informati8= detalii de
calitate- elemente de notate- loc
de des1acere- acces la srse de
distri%"ie- modalit$"i de !lat$- 1aciA
lit$"i de cm!$rare- !er1orman"e-
!re"- renmele 1irmei o1ertante-
a3antaEe 1a"$ de concren"$J
A :copul per:ua:i8= strctra
te:tli ar/mentati3- ar/mentele
adse .n s!riEinl o1ertei- a!ell la
com!onenta emo"ional$ 5s!eran"e-
dorin"e- as!ira"iile !%licli8.
sunt legate+ materialul granulos precum pielea i fine"ea titlurilor
aurite te vor face s te gndeti la vechile 0urnale de bord# *aginile
de gard reproduc hr"i vechi i fiecare carte abund n ilustra"ii
de epoc, portrete, fotografii ale unor vapoare superbe, scene
navale, cea mai mare parte n culori# )n sfrit, lucrrile se termin
printr-o bibliografie i un inde;, absolut indispensabile#
*entru fiecare volum, vei dispune de C[ zile de e;aminare gra-
tuit# Bei consulta fiecare lucrare din colec"ia ,A=EA ABE(%U=A
A ,A=)), le vei pstra numai pe cele pe care doreti s le ai n bi-
bliotec i vei avea C[ zile de gndire#
Atunci, nimic mai uor dect s descoperi ct mai
repede Drumu) c2*re I$dii' trimite chiar azi cartea potal
de e;aminare gratuit# (oi "i vom trimite Drumu) c2*re I$dii
pentru a-"i da timp de e;aminare gratuit timp de C[ zile# Bei
citi cartea# 2 vei 0udeca# Dac nu "i va conveni, ne-o vei
napoia, fr nici o problem, nainte de e;pirarea termenu-
lui de gndire# Dac decizi s o pstrezi, va fi suficient s
achi"i factura care nso"ete cartea#
Dac pstrezi Drumu) c2*re I$dii( noi "i vom trimite
volumele urmtoare pe msura apari"iei lor, adic o carte
la ase sptmni# Bom respecta binen"eles aceleai condi"ii
de e;amen gratuit timp de zece zile, fr obliga"ia de
cumprare#
Bei avea aceleai drepturi de a ne napoia fiecare volum dup
ce l-ai consultat i vei putea oricnd opri livrarea cr"ilor prin
trimiterea unei simple scrisori# (u rezista la chemarea aventurii+
nu vei regreta? *e curnd#
9ean 8ic>el Gatour
$&S& 2 dat cu e;emplarul tu din Drumu) c2*re I$dii( vei primi i
un cadou+ o superb map con"innd O reproduceri ale unor minu-
nate brci cu pnze# i dac ne rspunzi nainte de C[ zile, vei primi
n plus un cadou suplimentar+ O minunate facsimile de hr"i vechi#
E7*/2=A=EA
%E7%U/U)
1& 8en%ionea6# elementele prin care anun%ul pulicitar te/a con/
vins s# cumperi colec%ia ,A=EA ABE(%U=A A ,f=))#
$reci6ea6# factorul care te/ar mpiedica s# cumperi aceste c#r%i&
2& Cdentific# cuvintele care desemnea6# emi%#torul i receptorul
mesa"ului n te;tul dat&
3& Av5nd n vedere con%inutul mesa"ului, preci6ea6# caracteristicile
<personalitate, nivel de educa%ie, v5rst#, venit= poten%ialilor
cump#r#tori <pulicul / %int#=&
4& ?e oicei, te;tul pulicitar presupune o comunicare unilateral#:
receptorul nu poate deveni emi%#tor, mesa"ul transmi%5ndu/se
ntr/un sin!ur sens& Selectea6#, din te;t, modalit#%ile prin care
poate r#spunde receptorul la mesa"ul te;tului pulicitar de tip
scrisoare de v5n6are&
)& Ale!e, din list#, scopul mesa"ului citit: a influen%a, a distra, a
crea interes, a stimula dorin%a de a avea un oiect, a determina
o ac%iune de cump#rare& 8otivea6#/%i ale!erea, pe a6a te;tului&
.n te:tele Ernalistice- funcia
fatic este 1ndamental$4 ale/erea
canalli- sta%ilirea #i men"inerea
contactli emi"$torArece!tor- elaA
%orarea ann"li !%licitar .n
1nc"ie de canal7
In !resa scris$- mesaEl !%liciA
tar con"ine4 titll- slo/anl- te:tl-
concl0ia.
In 1nc"ie de canal 5!rodc"ie
de carte- !res$ scris$- transmisii de
radio sa de tele3i0ine8- te:tl
!%licitar !oate interac"iona c
ima/inea- m0ica- /estrile- .ntrAn
mesaE com!le:- caracteri0at !rin
sincretism 5simltaneitatea lim%aA
Eelor .ntrAn act de comnicare8.
;rocedeele oralit$"ii .n te:tl
!%licitar4
A adresarea la !ersoana a llAa
sin/lar 5stil 1amiliar8 sa !lral-
!ronmele de !olite"e 5stil re3eA
ren"ios8J constrc"iile e:clamati3e
5neori eli!tice8 sa im!erati3e-
destinate in1len"$rii rece!torliJ
A strctra dialo/li 5!erec7ea
.ntre%are A r$s!ns8J simlarea diaA
lo/li !rin 1olosirea intero/a"iei
retorice ini"iale- care !ro%lemaA
ti0ea0$- 1iind rmat$ de o descriere
a !rodsli !romo3at.
,& n te;tul pulicitar, o condi%ie a succesului comunic#rii este uti/
li6area unor concepte/c>eie& Cdentific# produsul promovat i
conceptele/c>eie asociate, n te;tul dat&
'& Irupa%i/v# n perec>i i selecta%i din te;t elementele corespun/
6#toare scopului informativ sau celui persuasiv&
-& Irupa%i/v# c5te patru, ale!e%i una dintre func%iile comunic#rii i
discuta%i prin ce elemente se reali6ea6# aceasta n anun%ul puli/
citar dat:
/ func%ia referen%ial# / care este referentul mesa"uluiJ despre ce
vorete mesa"ul7
/ func%ia emotiv# / ce comunic# despre sine emi%#torul mesa"ului7
/ func%ia persuasiv# / la ce idei i sentimente ale cititorului face
apel te;tul pulicitar7
/ func%ia poetic# / cum se e;prim# ideile mesa"ului <particulari/
t#%i de lima", stil=7
/ func%ia fatic# / cum se stailete i se men%ine comunicarea,
pe ce canal7 Compara%i oserva%iile voastre, pentru a
identifica func%ia principal#, cele suordonate si func%iile care
lipsesc n mesa"ul citit&
.& :;emplific# dou# procedee ale oralit#%ii e;istente n te;tul dat&
1+& $re6int# rela%ia dintre te;t i ilustra%ie& :;prim#/%i opinia despre
importan%a ilustra%iei n acest anun% pulicitar&
11& Structura anun%ului pulicitar este a unui te;t ar!umentativ& Ale!e, din
lista de mai "os, elementele e;istente n anun%ul pulicitar dat:
/ punctul de plecare <pentru a atra!e aten%ia receptorului=: struc/
tura intero!a%ie retoric# / r#spuns e;clamativB
/ ar!umente pre6entate unitar, decur!5nd unul din altulB
/ e;punerea l incit# pe receptor, determin5ndu/1 s# urm#reasc#
firul eiB
/ repetarea ideilor, dar n mod diferitB
/ utili6area fi!urilor de stil: personificarea, antite6a etcB
/ apel la e;perien%a personal# a destinataruluiB
/ ar!umentele ra%ionale se a6ea6# n permanen%# pe cele emo%ionaleB
/ e;ist# unitate lo!ic# ntre p#r%ile te;tuluiB
/ se asi!ur# claritatea i n%ele!erea mesa"uluiB
/ apel la elemente cunoscute i dra!i tuturor&
#icolae Manole:cu 5n. @2&28- critic
#i istoric literar- eseist. Comentarii
as!ra 1enomenli literar contemA
!oran- atDt .n 3olme {Lec'uri i$+i4
dele1 Te"e l4Vii)1 cDt #i .n !este
trei0eci de ani de cronic$ literar$ .n
re3iste %Contemporanul, apoi
@omnia literar!0. Lcr$ri de re1eA
rin"$4 Arca lui Noe1 Is'oria cri'ic! a
li'era'urii ro"5$e1 mono/ra1ii
{Co$'radic:ia lui 8aiorescu1
<ado0ea$u sau u'oia c!r:ii)9
Puncte de reper
Esel 8area ca +ac'or siri'ual
1ace !arte din 3olml ! u*! abia
&$'redesc7is! {Te"e E) -./0<27
MAREA CA FACTOR SPIRITUAL
de Nicolae Manolescu
(u vreau s m refer la mare ca determinant aa zicnd
geografic, n opera unor scriitori nscu"i n vecintatea ei& nici la
mare ca tem, n sensul comun al cuvntului, n poezii, povestiri
sau romane# *roblema nsemnrilor de fa" este aceea pe care o
arat titlul lor cam preten"ios S&&&T&
'nd eram student, am citit nuvela care i-a adus lui Reming`aZ
premiul (obel+ B2*r-$u) <i Marea/ Am vzut mai trziu i filmul cu
$pencer %racZ bazat pe aceast nuvel# (uvela mi-a plcut i nu
mi-a plcut# S&&&T JJ socoteam foarte modern, prin aceea c se
mul"umea s sugereze ce se petrece n sufletul oamenilor, cu
oamenii, interesndu-se e;clusiv de gesturile i cuvintele lor# Era i
cel mai aproape de imagine, de cinematograf, pe care un adoles-
cent din anii F[ nu se putea s nu le aprecieze ca pe cele mai
potrivite forme de e;primare artistic# (uvela ,2+e1i)e de +e
Di)ima$d7ar#( tradus prin CHFO n vechea colec"ie K,eridianeM,
mi se prea o culme a artei narative, pe ct de simpl, pe att de
emo"ionant# B2*r-$u) <i Marea m-a dezamgit pu"intel# Astzi
tiu c ea depea nivelul percep"iei mele literare, propunnd o
simbolistic prea abstract pentru nevoile mele spirituale din acea
vreme# (u mai eram A mi place s cred A un cititor chiar att de
naiv, nct s caut n proz doar partea de aventur, dar probabil
c lipsa complet de dinamism e;terior din aventurile marine ale
pescarului lui Reming`aZ a 0ucat un oarecare rol, mai mult
incontient, n nemul"umirea mea# Aventura eroului heming`aZan
se petrecea n alt plan dect acela la care m ateptam eu, se petre-
cea ntr-un plan spiritual profund, i avea un sens care mi scpa
n cea mai mare parte# Am recitit B2*r-$u) <i Marea dup vreo
douzeci de ani, stimulat de M#b; Dic9( celebrul roman al lui
,elville# i mi s-a prut o nuvel e;traordinar#
,otivul acestei prefaceri a gustului meu, mai bine spus, 0ustifi-
carea lui se afl n centrul acestor nsemnri#
E;perien"a m-a nv"at c marea a produs n general dou
feluri de literatur, diferite ca importan" i chiar ca natur# *e o
treapt estetic inferioar, se afl acele cr"i pe care, cu o anumit
condescen", le numim e;otice# /iteratura lumii este plin de ele#
*e mare i sub ea se ntmpl toate e;traordinarele p"anii cu
marinari, cu pira"i, cu submarine 5Do; e cel mai faimos, iar
(autilius al cpitanului (emo cel mai adnc scufundat n fantezia
noastr6, care ne-au ncntat copilria# S&&&T
)mitnd pe 1ules Berne, am scris i eu n adolescen" cteva
povestiri de acest fel, folosind un atlas geografic -pe care bunicul
meu mi l-a cumprat prin CHFE cu imensa, pe atunci, sum de O[
de lei / i un vocabular de mprumut, care mi se prea c "ine loc
de orice imagina"ie, cci era suficient s aud cuvinte precum
prov, nord, catarg sau bastinga0 ca s cad n cea mai voluptoas
euforie din cte mi-a procurat vreodat scrisul# ,area a reprezen-
tat pentru mine, la nceput, o pur realitate lingvistic# nainte de
a o vedea, am stbtut-o n lung i-n lat, msurnd distan"ele i
fi;ndu-mi reperele de care aveam nevoie cu a0utorul paralelelor
i meridianelor# 'a fenicienii, m orientam dup steaua polar+
ieeam seara n grdina casei bunicilor mei de pe strada tefan
Com!letea0 $ A"i cno # tin "ele Ernest
Hemin/?aT 5@'2'A@2(@8- !ro0ator
american- !ersonalitate maEor$ a
literatrii inter%elice- .ntrAo !ro0$
ener/ic$- dr$- ss"int$ de n stil
de o mare sim!litate- !ersonaEele-
oameni o%i#ni"i .#i rele3$
dimensinea eroic$- /stl riscli-
craEl.
$omane= Adio ar"eF1 )e$'ru ci$e
ba' cloo'ele1 Fies'a9 #u8ele i
po8e:tiri= 2!'r5$ul *i "area1
?!e,ile de e Gili"a$>aro1
C5*'i.!'orul $u ia $i"ic9 ;remil
No%el 5@2,*8.
Herman Mel3ille 5@'@2A@'2@8-
!ro0ator #i !oet american.
Creator al nor ti!ri mane de
!ternic$ 3italitate- .ntrAo !ro0$ de
a3entr$ #i c$l$torie- .n1$"i#Dnd
!eisaEl marin #i e:otic- .n care 1a!A
tl de 3ia"$ atin/e dimensini simA
%olice sa ale/orice.
$omane= Redbur$1 )ri"a lui
c!l!'orie1 8ardi *i o c!l!'orie
5$! acolo1 8ob( Dic@9
6les Verne 5@')'A@2+,8- ro0$A
tor 1rance0.
Romane de a3entri #i de antiA
ci!a"ie #tiin"i1ic$- rod al nei nei
ima/ina"ii 1antastice 3i0ionare 1$r$
egal Dn epoc= C!l!'orie sre ce$4
'rul !"5$'ului1 De la )!"5$' la
Lu$!1 HI III de le.7e sub "!ri1
Ocolul !"5$'ului &$ JI de ,ile1
I$sula "is'erioas!9
.heorghiu 5fost 'arol, viitoare Arge6, din =mnicu Blcea i m
uitam pe cer n cutarea ei# 'u vrsta, pasiunea aceasta m-a
prsit i nu m-am mai ntors niciodat la ea# Am ncuiat ntr-un
sertar manuscrisele i am renun"at s mai rsfoiesc 6F/FFF de
)e4.e sub m2ri( I$su)a mis*eri#as2 i celelalte adorabile fic"iuni
legate de e;otica mare#
Dar literatura mrii nu se limiteaz la acestea# (uvela lui
Reming`aZ a fost cea dinti carte citit de mine n care marea
avea alt nf"iare i alte rosturi dect cele tiute nainte# (u mi-am
dat seama dintr-o dat de acest fapt# $ reamintesc subiectul- Un
pescar btrn prinde un pete colosal, cu care se lupt ore i zile
n ir, fr a reui s-l captureze, dar de care nici nu se las nvins#
$e ntoarce la "rm cu scheletul pre"ios al petelui, pre"ios nu pen-
tru c i-ar mai putea slu0i drept hran, n sensul propriu, ci fiindc
reprezint dovada luptei lui pe via" i pe moarte cu fabuloasa
fiin" a apei# 'e concluzie putem desprinde de aici- Una singur+
c Reming`aZ a interpretat ntlnirea dintre om i pete ca pe o
nfruntare dintre om i natur# *etele este simbolul naturii care nu
poate fi biruit, dar merit s fie nfruntat, iar pescarul sim-
bolizeaz condi"ia omului care d brbtete piept cu ea#
'e simplu? i, totodat, ce profund este aceast intui"ie a scri-
itorului american? El a sim"it, ca i ,elville scriindu-i capodo-
pera, c, pe treapta de sus, dincolo de e;otismul superficial, marea
apare n literatur ca unul dintre cele mai uriae i profunde sim-
boluri ale e;tra-umanului# S&&&T
,area ndrum imagina"ia spre e;terior i spre ac"iune# Din
ac"iune s-au nscut operele aventurilor e;otice# )ar celelalte,
operele aventurilor spirituale, au vzut n mare trmul e;tra-
uman absolut, care poate simboliza tot ce omul ntlnete mai
deosebit de el nsui n natura ncon0urtoare, termenul celui mai
deplin contrast, alteritatea desvrit# S&&&T
M#b; Dic9( B2*r-$u) <i Marea sunt operele fundamentale ale
acestei confruntri, n care marea i petele colosal sunt simboluri
ale celui mai strin i mai cutremurtor element din cte i-aufost
date omului s cunoasc#
EXP!ORAREA TEXTU!UI
1& Care erau @cele mai potrivite forme de e;primare artistic#A pen/
tru un adolescent din anii )+7 ?ar pentru adolescentul de ast#6i7
2& $reci6ea6# ce c#uta cititorul naiv n nuvela B2*r-$u) i Marea
i ce a !#sit cititorul matur n aceeai nuvel#&
3& Care sunt, potrivit opiniei autorului, cele dou# feluri de literatur#
pe care le/a produs marea7
4& Adolescentul evocat l imita pe 9ules Merne, scriind fic%iuni
despre mare& 3elatea6# oral despre efectul pe care lectura unei
c#r%i 1/a avut asupra comportamentului t#u&
)& 8otivea6#, pe a6a te;tului citit i a e;perien%ei personale, una
dintre ideile de mai "os& $entru a n%ele!e sensul unor c#r%i n
planul @spiritualA, cititorul treuie s# ai#:
/ o anumit# v5rst#B / o anumit# e;perien%# de lectur#B
/ o anumit# cultur#B / pl#cerea de a citiB
/ talent de scriitorB / dorin%a de a cunoate lucruri noi&
'& ?elimitea6# te;tul citit potrivit p#r%ilor unui te;t ar!umentativ:
ipote6#, ar!umente, conclu6ie&
-& Hormulea6# un ar!ument pentru a sus%ine ideea c# este necesar
s# citeti o carte care a fost ecrani6at#&
%'AL"A$% "MATI'&
Citeyte textul de mai jos, fragment din partea introductiv a volumului Me*r#+#)e Ber)i$
0R#ma 0 Paris( pentru a rezolva urmtoarele cerin(e:
1& Hormulea6# ideile principale din te;t& 4 puncte
2& 3eali6ea6# re6umatul te;tului dat& 5 puncte
3& Ale!e una dintre ideile te;tului& :;prim#/%i opinia fa%# de aceasta, prin pre6entarea unui ar!ument
pro i a unui ar!ument contra# 4 puncte
4& :;plic# sensul afirma%iei: *rin vlmagul unei metropole, n mi0locul necunoscut i al nout"ii se
lrgete perspectiva spre tine nsu"i# 4 puncte
)& Alc#tuiete o list# de cinci ntre#ri despre con%inutul te;tului citit& 4 puncte
,& Selectea6#, din te;t, denumirile mi"loacelor de comunicare la distan%# a informa%iilor, n secolul KK&
4 puncte
7. :;prim#/%i opinia despre actualitatea oserva%iilor din te;t& 5 puncte
)n orice cltorie, mai important dect toate privelitile, peisagiile i minunile naturii, rmne
omul# (atura n sine nu e nici frumoas, nici urt, nici mcar interesant# (umai sufletul omului i
mprumut via"# S&&&T
'nd avem manuale de cltorie, fcute cu minu"iozitate tiin"ific, i cnd cinematograful, repro-
ducerile tipografice pun la dispozi"ia oricui tot ce e vrednic de-a fi vzut pe cuprinsul civilizat al globu-
lui, cltorul cu impresii nu mai poate fi ispitit s descrie pentru al"ii minunile vzute prin "ri strine#
De aceea amatorii de e;otisme trebuie s umble pe drumuri pe care SaedeXer nc nu le-a sistemati-
zat+ $umatra, 'ongo, *olul (ord### S&&&T
Acest nou e;otism a strnit o avalan de nsemnri ale tuturor cltorilor prin "ri strine# Dar
nsemnrile cltorilor de azi nu se prea aseamn cu ale celor de odinioar# !irete, cele ntr-adevr
de azi# !rumuse"ile naturii nu mai intereseaz dect strict n msura n care ar putea e;plica taina omu-
lui# $e nregistreaz cu predilec"ie lucrurile ce nu se pot cunoate nici citind ziarele, nici din fotografii,
nici prin radiofonie i nici din statistici ori alte cr"i savante, adic lucrurile mrunte, momentele fugi-
tive mai mult sau mai pu"in caracteristice pentru felul de a gndi i a sim"i al oamenilor i n care se
manifest mai plastic sufletul oricrui popor#I###J
$tm cu ochii mereu "inti"i spre Apus, spre civiliza"ia cea cristalizat n tipare pe care le rvnim i
chiar le imitm cu frenezie# i cu ct izbutim s ne nsuim, mcar superficial, mai multe,,rezultateM
ale altora, cu att ne sim"im mai ndrept"i"i a privi cu mil, dac nu i cu dispre", toate strduin"ele
noastre de acas#
'ltorul romn vede n general n culori trandafirii tot ce e strin i n negru tot ce are aparen"
romneasc# i, fcnd aa, se crede foarte occidental i foarte civilizat# 'eea ce ns nu l-a mpiedicat,
toat vremea ct a umblat printre minun"iile civiliza"iei strine, s ofteze adnc dup na"ionalii mititei#
E;cesivul nostru autocriticism n toate domeniile e cel mai inofensiv verbalism# De aceea nici nu e
luat n serios de nimeni, nici mcar de criticii respectivi#
%otui, cltoria, chiar fr voin"a cltorului, devine o e;plorare# /a Serlin, la =oma, la *aris duci
cu tine toat "ara ta cuprins n sufletul tu# )n vlmagul unei metropole, n mi0locul necunoscutului
i al nout"ii "i se lrgete perspectiva spre tine nsu"i#
<Giviu 3ereanu, Me*r#+#)e Ber)i$ 0 R#ma 0 Paris)
)ER<ONALITI1 E%E8)LE1 8ODELE
FICIUNEA LITERARA
A7 Le'oise:ul !rii 8oldo0ei de Hri/ore Urec7e
B7 Aici se ara'! u$ 0oie0od "are *i u$ >der "i'i'el
51ra/ment din Ca!itoll II al romanli Fra:ii Jderi1 I2 de Mi7ail Sado3ean
Lim%$ #i comnicare
Folosirea !lralli .n locl sin/larli
Scrierea c maEscl$
Ale/a$dru re+u,5$d aa de Ute1an A/stin 9oina#
Lim%$ #i comnicare Roll semnelor orto/ra1ice #i de !ncta"ie .n
.n"ele/erea mesaEelor scrise
TE%TE AU%ILIARE O sa"! de
cu0i$'e de loan Neclce
FICIUNE l REALITATE
8i7ai E"i$escu 4 Ti'u 8aiorescu 5te:te e!istolare4 cores!onden"$ !ri3at$8
Lim%$ #i comnicare
Cores!onden"a !ri3at$ #i o1icial$
TE%TE AU%ILIARE
Discurs ros'i' la asocia:ia bri'a$ic! de boli $euro4"o'orii di$ 2ir"i$.7a" &$
oc'o"brie KLJM de Ste!7en S. Ha?Cin/ 5te:te ar/mentati3e4 discrsl oratoric8
Lim%$ #i comnicare
9iscrsl oratoric
.&@=O2A+34?3
FIC IUNEA LITERAR
Moto4 >oiti s! cunoatei un om, .uneti#3 ntr#un ran mare, cu puteri mari.
5;ittacs- (,+ A ,(2 .. H7.8
INAINTE 9E TEKT
1& $e !rupe de trei / patru, discuta%i i e;prima%i/v# opinia despre
cu!etarea lui $ittacus, reprodus# mai sus&
2& Numi%i c5te dou# / trei personalit#%i ale vie%ii culturale, respectiv,
politice, militare i sportive rom5neti&
3& Ce criterii au stat la a6a op%iunilor voastre7
4& $ovesti%i fiecare cole!ilor c5teva dintre reali6#rile uneia dintre
personalit#%ile numite&
.
Puncte de reper
9e o%icei- !ortretele 3oie3o0ilor
Asin/rele e:istente .n cronica li
Hri/ore Urec7e A snt reali0ate indiA
rect- din acml$ri de in1orma"ii. .n
ca0l li Ute1an cel Mare .ns$- acesA
tea clminea0$ c o ima/ineAe1i/ie
care 1i:ea0$- .n doar cDte3a linii- in1orA
ma"ia anterioar$. ;a/inile cronicii
narea0$ .n !rinci!al necontenitele
l!te ale acesti om r!-$oinic i de#a
pururea tr!ndu#l inima spre
v!rsare de sneM Cndu au pr!dat
tefan vod! ?ara =!cuiasc!* Cndu
au luat tefan vod! Chilia i cetatea
Al$! de la p!ni* @!-$oiul ce au
f!cut tefan vod! cu 'ateia crai
unurescu la Bac* @!-$oiul de la
=oci, cndu s#au $!tut tefan vod!
cu @adul vod!
!e*#+ise8u) lui Iri!ore Frec>e, r#mas n manuscris p5n#
spre "um#tatea sec& al KlK/lea, povestete cronolo!ic eveni/
mente din via%a 8oldovei de la desc#lecat p5n# la domnia lui
Aron Mod# <1).4=& Scopul scrierii, m#rturisit de autor c>iar
din deutul c#r%ii, este n principal educativ: ,ul"i scriitori
au nevoit de au scris rndul i povestea "rlor, de au lsat
p urm, i bune i rele, s rmie feciorilor i nepo"ilor, s
le fie de nv"tur, despre cele rele s s fereasc i s s
socoteasc, iar dupre cele bune s urmeze i s s nve"e i
s s ndirepteze# $u%in#tatea surselor a f#cut ns# ca primul
secol de istorie al t5n#rului principat s# fie tratat fu!ar& Aia
odat# cu domnia lui tefan cel 8are nara%iunea se amplific#
i cap#t# cu adev#rat relief& 3#mas neterminat, /etopise"ul
va fi continuat de 8iron Costin care l duce p5n# la ?ai"a
Mod# <1,,1=, i terminat de Con Neculce&
A. LETOPISEUL ARII MOLDOVEI
de Grigore Ureche
1& Deciia tefan vod strns-au boierii "ri i mari i mici i alt
curte mrunt dimpreun cu mitropolitul %eoctist i cu mul"i
clugri, la locul ce s chiam Direptatea i i-au ntrebat pre
to"i+ ieste-le voie tuturor s le fie domnu- Ei cu to"ii au strigat
ntr-un glas+ K)ntru mul"i ani de la Dumnezeu s domnetiM# i
decii cu to"ii l-au rdicat domnu i l-au pomzuit spre domnie
mitropolitul %eoctist# i de acolea luo tefan vod steagul "ri
,oldovei i s duse la scaunul $ucevii# Decii tefan vod gtin-
du-s de mai mari lucruri s fac, nu cerca s aeze "ara, ci de
rzboi s gtiia, c au mpr"it otii sale steaguri i au pus
hotnogi i cpitani, carile toate cu noroc i-au venit#
domnul muntenescu, FSJS martie J
dni* Al doilea r!-$oiu al lui tefan
vod! cu radul vod! la 3-vorul Apei,
leatul FSGC noemvrie G... Atitdinea
cronicarli oscilea0$ .ntre conA
semnarea netr$ a e3enimentli
L4!ie tefan vod! pre 3saiia vornicul
i pre 2erit! paharnicul i pre
Ale:a stolnicul n trul >asluiului0
#i comentaril morali0ator %>! leato
FSJG, ntr#aceia vreme ntr! -avistia
ntre tefan vod! i ntre @adul
vod!, domnul muntenesc, pre o$i#
ceiul firei omeneti de ce are, de
aceia poftete mai mult, de nu#i
a"unse lui tefan vod! ale sale s! le
ie i s! le spri"ineasc!, ci de
l!comie, ce nu era al lui, nc! vrea
s! coprin-!0. Victoriile snt conA
semnate .ns$ c e3ident$ !l$cere-
c$ci ele cores!nd .n mare m$sr$
!ro!rili !nct de 3edere des!re
cm tre%ie s$ 1ie n domn e:emA
!lar. Tocmai de aceea- e:cesele-
intila 3$rsare de sDn/e a acesti
3oie3od nfier$ntat de r!-$oi, n
snt trecte c 3ederea- !entr c$ .i
contra0ic de !rea mlte ori atorli
modell de 3oie3od ideal !e care
.ncearc$ s$Al constriasc$.
Completeaz9i cunotinele
R u 1inal Lst!tu, neleneu etc.8 n
se cite#te.
R ...leatul FSGC # 3ec7e modalitate
de nm$rare a anilor- de la
Facerea lmii- considerat$ a se
1i !rods c ,,+' ani .nainte de
na#terea li Hristos.
Concepte opera ionale
Le'oise: 53. si. letopisici, a
scrie anii8 A este n ti! de scriere
3ec7e- a3Dnd con"int istoric- care
!re0int$ e3enimentele .n mod
cronolo/icJ cronic!.
)or're' # descriere de tr$s$tri
morale #i 1i0ice ale nei 1iin"e reale
sa ima/inare. ;ortretl .m%in$
descrierea nor mora3ri- 3icii- 3irA
t"i- de1ecte- calit$"i ale !ersonaEli
c descrierea !articlarit$"ilor 1i0ice4
cor!- 1i/r$- tr$s$tri- mi#care-
"int$ etc.
2& !ost-au acestu tefan vod om nu mare de sttu, mnios i
degrabu vrstoriu de snge nevinovat& de multe ori la ospe"e
omoria fr 0ude"u# Amintrilea era om ntreg la fire, neleneu
i lucrul su l tiia a-l acoperi i unde nu gndiiai, acolo l
aflai# /a lucruri de rzboaie meter, unde era nevoie nsui s
vria, ca vzndu-l ai si, s nu s ndrpteze i pentru aceia
raru rzboi de nu biruia# i unde-l biruia al"ii, nu pierdea n-
de0dea, c tiindu-s czut 0os, s rdica deasupra biruitorilor#
9IC IONAR
a pomzui, v& / a conduce, a nso%i
hotnog, s&m& / comandant peste o sut# de ostaiB suta
jude(, s&n& P"udecat#
:K$G(3A3:A 2:K2FGFC
Deciia tefan vod strns-au boierii "ri i mari i mici###
1& Secven%a 1& descrie momentul urc#rii lui tefan pe tron&
Cdentific# tr#s#turile firii voievodului, care se desprind din
aceast# descriere&
2& :;plic# sinta!mele: a aeza "ara, a se gti de rzboi#
3& ncearc# s# descifre6i, @citind printre r5nduriA, care este punctul
de vedere al cronicarului despre evenimentul narat&
!ost-au acestu tefan vod###
1& Separ#, n secven%a 2&, tr#s#turile fi6ice de cele morale& Mei con/
stata c# Iri!ore Frec>e i construiete portretul, surprin65nd o
tr#s#tur# fi6ic# dominant# i, oiectiv, enumera at5t calit#%ile c5t
i defectele, ar!ument5ndu/le pe fiecare n parte&
2& Cdentific# n portretul din secven%a 2& structuriJ cuvinte specifice
unei ar!ument#ri&
3& Care cre6i c# este p#rerea cronicarului despre tefan, av5nd n
vedere informa%iile oferite de portretul/efi!ie cuprins n
secven%a 27 ncearc# s# !#seti i o e;plica%ie pentru formularea
om nu mare de sttu, n locul uneia mai @normaleA de !enul
@micA, @m#runtA etc&
4& ?escrie p#rerea contemporanilor despre voievod&
)& Care sunt calit#%ile lui tefan r#mase n amintirea urmailor7
###carile niminea din domni, nici mai nainte, nici dup aceia l-au
a0unsu#
1& Gima rom5n#, at5t cea scris#, c5t i cea vorit# n sec& al KMCC/
lea, era diferit# de lima actual#& Cdentific#, n cele dou# te;te,
asemenea deoseiri i !rupea6#/le pe urm#toarele niveluri:
fonetic, morfosintactic i le;ico/semantic&
2& Ca i n nara%iunea de tip popular, n asme, de e;emplu,
vec>imea confer# acestor structuri o e;presivitate la care cu si
!uran%# c# autorul nu s/a !5ndit& Selectea6# c5teva asemenea
e;emple&
G#AI#T% *% T%+T
1& 2e/ai aflat vreodat# n prea"ma unei personalit#%i <culturale,
sportive, politice=7
2& ?ac# ?A, ncearc# sa/%i aminteti i s# descrii cole!ilor ce ai
sim%it n acele momente&
3& ?ac# NF, ima!inea6#/%i c# te/ai afla ntr/o asemenea situa%ie yi
c# ai putea discuta cu acea persoan#& $e cine ai vrea s# ntlneyti
i ce ntre#ri i/ai pune7
B. AICI SE ARAT UN VOIEVOD MARE I
UN 1DER MITITEL
<fra!ment din Capitolul II al romanului Fra8ii :deri( I)
de Mihail Sadoveanu
$unar trmbi"i#
)n prund, n dreptul sfintei mnstiri, era un loc unde apa
(em"iorului fugea pe dedesubt# /a acea trectoare prea sfin"itul
)osifse opri ca s primeasc alaiul mriei sale#
'lre"ii i strunir caii, scnteind din coifuri i platoe# ,ria
sa privi o clip mpre0urimile# 'opiii de cas grbir s coboare, ca
s-i apuce friele i scrile# 'nd descleca Domnu, ntr-o singur
micare clre"ii puser piciorul la pmnt# Ale;ndrel-Boievod,
feciorul blan al Domniei, sri de-a dreptul din a# *urta, ca i
printele su, brocart de Bene"ia, gugiuman de samur i marochi-
nuri# %rei boieri dintre cei mari, care nso"eau pe stpn, adic por-
tarul $ucevei, Sodea, %oma logoftul i )uga postelnicul, i lsar
caii n mna slu0itorilor i grbir la trecerea prului#
'ntre"ii soborului ncepeau, cu glasuri destul de aspre, a;ion
pentru slava mriei sale+ ,,'ade-se s te fericim### M
Bod tefan, clcnd atunci n al patruzecilea an al vrstei, avea
obrazul ars proaspt de vntul de primvar# $e purta ras, cu mus-
ta"a uor crun"it, avea o puternic strngere a buzelor i o privire
verde tioas# Dei scund de statur, cei dinaintea sa, opri"i la zece
pai, preau c se uit la el de 0os n sus# , *e cnd suna nc
a;ionul, vldica )osif nainta, cdelni"nd ntre fcliile diaconilor,
apoi, primind sfnta Evanghelie de la cei care i-o purtau, o
nf"i mriei sale ca s-i srute icoanele de smal", aezate n
chip de cruce#
Bod fcu semnul cretinesc i srut Evanghelia, apoi ndemn
printr-un mic semn, din ochi, pe coconul su, s svreasc
acelai lucru# *oporul i dregtorii se aplecar adnc n fa"a
slviteife"e a mriei sale# *rea sfin"itul srut mna cu pecetea de
aur& Bod i mplini aceeai datorie ctr btrnul stare"# ndat
medelnicerul sfntului loca pi nainte, nf"indpnea i sarea#
Domnul frnse o vi" a colacului# Abia o atinse de buze i se puse
n micare cu pas viu# *rundul ncepu s sune depii cailor# 'um
presfin"itul )osif umbla greu n od0dii, Bod se opri zmbind o
clip, i porni iar mai domol, alturi de clugr#
Bldica are barba nvierunat i trup ncalat, se gndea 1derul cel
mititel, rznd n soare i iscodind cu ochii toate# Ar vrea s griasc,
dar gfie i nu poate# A bgat de seam i Ale;ndrel-Bod asta i, ca
un dezmierdat ce este, i ngduie s zmbeasc, nturnnd fruntea i
privind soarele i mpre0urimile# A dat cu ochii de 1derul cel mititel, care
rde fr sfial# i-au legat o clip privirile# )onu" n"elege c $ndrel
i amintete de el# K)i pare bine, i urmeaz el gndurile# $untem de-o
vrst# Am s-i art eu meteugurile mele vntoreti# M
Completeaz 9i cuno tin ele
6derl cel mititel A me0inl 1amA
iliei comisli Manole- !rota/onistl
!rimli 3olm al trilo/iei Fra:ii
Jderi9
Puncte de reper
Te:tl descrie momentl sosirii
li Ute1an la M$n$stirea Neam". .n
ansam%ll Ca!itolli II- aceast$
sec3en"$ are roll nei !a0e naraA
ti3e- o .ntrer!ere .n sita relat$rii
menit$ s$ o1ere cititorli in1orma"ii
des!re !ersonaEe !recm #i des!re
s!a"il #i tim!l care 3or con1i/ra
des1$#rarea ac"inii 3iitoare.
9e#i nara"inea !res!ne o
des1$#rare tem!oral$- dinamic$-
.n tim! ce descrierea este o strcA
tr$ s!a"ial$- static$- descrierea de
1a"$- alc$tit$ din 1ra/mente scceA
si3e- d$ tot#i cititorli sen0a"ia de
mi#care alert$.
Sntem .n !lin e3 medi #i ceA
remoniall .ntDm!in$rii 9omnli
este !lin de 1ast. 9ar dac$ la
Hri/ore Urec7e !ortretl 3oie3odA
li a!are a%ia .n 1inal- ca o conA
cl0ie a sec3en"elor narati3e anteA
rioare- 1i:DndAi c7i!l asemenea
nei e1i/ii- la Sado3ean el !reA
1a"ea0$ nara"inea- im!nDndAi de
la .nce!t solemnitate. Venera"ia #i
teama n !ot .m!iedica .ns$ crioA
0itatea celor !re0en"i s$Al
!ri3easc$- 1ie #i !e 1ri#. Asemeni
ni condc$tor 1edal a%solt-
Ute1an domin$ ml"imea ca n
st$!Dnitor ce este. Ui tot ca n
st$!Dnitor atoate#titor- !are aA#i
cnoa#te to"i s!#ii. Starosteli
C$liman- de e:em!l- .i s!ne !e
nme- ceea ce .l 1ace !e acesta a
se fuduli cu umilin!, $!nd de
seam! uimirea celor din "uru#i.
C7iar #i celor a%ia sosi"i !e lme le
7ot$r$#te n nme #i n destin.
;rom!titdinea 7ot$rDrilor- /riEa 1a"$
de soarta s!#ilor se do3edesc a 1i
ast1el do$ dintre modalit$"ile !rin
care .i 1ace de3ota"i !e to"i cei a1la"i
s% !terea sa.
'u micare domoal, alaiul domnesc a0unse la por"ile sfintei
cet"ui# Acolo Bod se opri c-o uoar micare de nerbdare, pipin-
du-i locul sbiei la coapsa stng i 0ungherul cu mnunchi de filde
din dreapta cingtoarei# $ptarul al treilea 'hir iac $turza, care purta
spata mriei sale, nainta grabnic, nf"indu-i-o# Era o spat dreap-
t, cu stra0 nflorit cu rubinuri, n chip de cruce#
- *rea sfin"ite, gri Domnul apropiindu-se de vldica )osifi intr
prea sfin"ia ta cu clerul n biseric, pn ce eu m voi arta noro
dului# Bin i eu ndat dup asta, pentru cele de cuviin"#
!r a atepta rspuns, mria sa fcu semn ctr paicii care purtau
de drlogi caii# )nl"ndu-se n a, Domnul primi spata n mna dreap-
t, ridicnd-o o clip asupra poporului ngenunchiat i tcut# iragurile
dinti preau a nu cuteza s ridice frun"ile ctr strlucitul chip al
Domniei# Dup nravurile viclene ale moldovenilor, ns, to"i se sileau
s-l vad pe furi, strmbndu-i grumazurile#
Domnul ndemn din zbal calul alb, purtndu-l c"iva pai#
*rivi mul"imea mbulzit i supus, n medean, pn ctr bolni"
i la intrrile tuturor hudi"ilor# Erau mai mult de douzeci de mii#
'lopotele contenir& vibrrile mai plutir un timp peste tcere#
- $ se rdice norodul, porunci mria sa, ca s priveasc pe
Domnul su i pe fiul nostru Ale;andru-Bod#
2tenii descleca"i, care stpneau mbulzelile, repetar porun-
ca& un murmur scurt se mprtie n micri neregulate de vrte0&
poporul se sui n sus c-o micare de val# Srba"ii i scuturar ndrt
pletele, femeile i potrivir tergarele# 'teva neveste "ipar de sfi-
al, vznd pe Bod n asemenea nl"ime i sgetri de lumin#
- (oroadelor i cretinilor, zise iari stpnitorul, nl"nd din
nou pn lng tmpla sa dreapt stra0a cu rubine a spatei&
cunoate"i semnul Domniei mele carele se arat pentru legea lui
Rristos-Dumnezeu i pentru rnduiala acestui pmnt al Domniei
mele# *oftesc tuturor bine i bielug& s tie i cei de 0os c 0ude"ul
nostru nu se va clti niciodinioar din cumpna dreapt poruncit
nou de 'el care st deasupra vie"ii i a mor"ii#
mbulzelile apropiate ascultau cu uimire i nfricoare aceste vorbe,
trecndu-le ndrt npraie de murmure# %rei "ipete nfricoate izbuc-
nir dintrodat& n acel loc, mul"imea se zvrcoli grbit# Erau "ipete de
femeie# $e ddu ndat lmurire mriei sale c, de mare sfial, n acea
clip o muiere a slobozit din mruntaiele ei un prunc#
Bod zmbi#
- De unde e acea muiere-
2amenii se ferir, lsnd prtie pn acolo# Sabe cu conci nalt i
cu tergare o ocroteau& una din ele ridic n soare pruncul nfurat n
broboadele maicei lui# Ale;andru-Bod rse, auzindu-i orcitul#
tefan-Bod privi pe coconul su cu asprime, ns numai o clip, cci se
ntoarse iari zmbind, spre norod, ateptnd rspuns#
- E de la Drgueni, mria ta, ddu lmurire un btrn nalt i
ciolnos, fcndu-i loc cu coatele#
Bod, aplecndu-i ochii spre el, l cunoscu numaidect#
/ )"i mul"mesc de rspuns, staroste 'liman# Bd c ai venit s-
"i cunoti dreptatea#
/ Am venit la porunca stpnului nostru, se fuduli cu mult umi-
lin" (echifor 'liman, bgnd de seam uimirea celor din 0uru-i#
/ Ai fcut bine, staroste# ,ai da-mi o lmurire# Dup "ipet nu pot
cunoate dac e prunc sau fat#
/ E flcu, mria ta#
/ Atunci s fie finul nostru i numele lui s fie nl"are, dup sfn-
ta zi de azi# $ mi-l nf"iezi, staroste, la patruzeci de zile, cu tot cu
mama lui i cu omul ei# i pe acest prunc cu numele nl"are "i-l
hrzesc nv"cel, s-l faci vntor domnesc#
*IC I!#A$
brocart, s&n& / %es#tur# de m#tase de calitate superioar#, nflorat#
sau ornamentat# cu fire de aur sau de ar!int gugiuman, s&n& /
c#ciul# de samur purtat# de domnitori i de oieri, ca semn al
demnit#%ii lor
samur, s&m& / mamifer cu lana pre%ioas#, de culoare sur# cu o pat#
al# pe pieptB 6ielin#
marochin, s&n& / piele de capr# sau, rar, de oaie sau de vi%el, t##ci/
t# ve!etal pentru a c#p#ta lustru i fine%e
postelnic, s&m& / mare oier, memru al sfatului domnesc, care
avea n !ri"# camera de dormit a domnului i or!ani6a audien%ele la
domn
logoft, s&m& / mare oier, memru al sfatului domnesc, eful can/
celariei domnetiB marele lo!of#t era nt5iul oier din divan care, n
lipsa domnului sau a mitropolitului, pre6ida divanul portar (al
Sucevei), s&m& / mare dre!#tor ns#rcinat cu ap#rarea capitalei i a
cur%ii domnetiB comandant suprem al otirii moldovene
axion, s&n& / imn de slav# cocon,
s&m& / fecior domnesc
medelnicer, s&m& / oier care turna domnului ap# ca s# se spele pe
m5ini, punea sarea i servea ucatele
odjdii, s&f, pi& / veminte isericeti pe care le mrac# preo%ii la
oficierea slu"ei reli!ioase sau n mpre"ur#ri solemne sptar, s&m&
/ nalt demnitar la curtea domneasc# din evul mediu care purta la
festivit#%i saia i u6du!anul domnului, iar mai t5r6iu avea s#
comande cavaleria
spat, s&f& / saie cu lam# lun!#, dreapt# i lat#, cu dou# t#iuri
paie, s&m& / soldat din !arda personal# a domnitorului medean, s&n&
/ platou, c5mp, suprafa%# plat# de teren bolni(, s&f& / <nv&= spital
<pe l5n!# o m#n#stire sau un ae6#m5nt de inefacere=
conci, s&n& / cerc de lemn, de l5n# mpletit# etc, nvelit n p5n6# sau
ntr/o mpletitur# de p#r, pe care, n unele re!iuni de la %ar#, l
poart# femeile m#ritate pe cretetul capului, su asma staroste,
s&m& / conduc#tor, ef, frunta
%+PL!$A$%A
T%+T"L"I
$unar trmbi"i#
1& Apari%ia ?omnului este precedat# de un num#r de scurte
secven%e descriptive al c#ror rost este de a pre!#ti acest moment:
identific#/le&
2& H#r# a fi preci6at direct, este evident c# privirile tuturor sunt
ndreptate spre voievod& 8ic#rile tuturor tr#dea6# !raa: copiii
de cas grbir s coboare, ntr-o singur micare clre"ii
puser piciorul la pmnt, cei trei oieri grbir la trecerea
prului# ?omnul n sc>im s/a oprit i privete o clip# mpre/
"urimile nainte de a desc#leca& Cn acest moment cititorul nc# nu
i/a @v#6utA nf#%iarea& ?escrie impresia pe care %i/o provoac#
aceast# succesiune rapid# de nota%ii ce prefa%ea6# secven%a care
va con%ine portretul lui tefan&
3& :ste clar c# ntre!ul ceremonial al nt5mpin#rii ?omnului a fost
pre!#tit n detaliu& ?escrie/1 p5n# n momentul c5nd tefan se
adresea6# mul%imii&
4& 3an!urile oiereti nu erau pur decorative n acele timpuri&
Hiecare oier avea atriu%ii precise la curtea domneasc#&
:vident, nici pre6en%a celor trei oieri n alaiul domnesc, *odea,
portarul Sucevei, 2oma lo!of#tul i Cu!a postelnicul, nu putea fi
nt5mpl#toare& :;prim#/%i opinia despre rostul lor al#turi de
domn&
&&&c#lc5nd atunci n cel de/al patru6ecilea an al v5rstei&&&
1& Cdentific# secven%a care con%ine portretul ?omnului i numete
tr#s#turile voievodului& $e care o consideri a fi cea mai impor/
tant# i de ce7
2& Comportamentul ?omnului n aceste momente confirm# fiecare
tr#s#tur# a portretului& Completea6# taelul de mai "os, astfel
nc5t n dreptul fiec#rui detaliu al portretului s# adau!i, acolo
unde este posiil, secven%aJ secven%ele care s# l confirme& Mei
constata astfel c# portretul este conturat mai cu seam# indirect,
din acumul#ri de informa%ii i din descrierea reac%iei celorlal%i&
###clcndatunci n cel de-al
patruzecilea an al vrstei###
$e purta ras, cu musta"a uor
ncrun"it#
###avea obrazul ars proaspt de
vntul de primvar#
Avea o puternic strngere a
buzelor i o privire verde tioas#
Dei scund de statur, cei dinain-
tea sa, opri"i la zece pai, preau
c se uit la el de 0os n sus#
Concepte opera ionale
Tablou A ti! de descriere-
a3Dnd caracter de instantane- a
nor ac"ini- 1enomene 1i0ice sa
morale- scene de l!t$ sa de ceA
remonial etc.
3& ?escrie, cu a"utorul e;traselor din te;t, atitudinea supuilor fa%#
de voievod&
4& Care este impresia de ansamlu pe care ar treui s# o produc# scena
de mai sus7
)& ?ar %ie ce impresie %i/a produs7
,& Selectea6# toate formulele de adresare i de referire& Ce infor/
ma%ii ofer# cititorului, fiecare dintre acestea, despre persoana
care le rostete i despre rela%ia cu persoana la care se refer#7
###se gndea 1derul cel mititel###
1& 2aloul sosirii voievodului este descris din dou# perspective&
Fna este a naratorului, neutr#, oiectiv#& Cea de a doua, pre6en/
t# su forma unui monolo! interior, este a unuia dintre persona"e
i are rolul de a oferi cititorului i un alt un!>i al privirii&
Cdentific# n te;t, aceast# secven%#&
2& :numera caracteristici ale monolo!ului interior pe care le po%i
identifica n aceast# secven%#&
3& Conu% oserv# detalii pe care
naratorul pare s# nu le fi
remarcat& Compar# portretul sfin"itului )osif, aa cum apare n
descrierea naratorului i aa cum l vede 1derul cel mititel#
LIMB& I C!M"#ICA$%
Folosirea pluralului n locul singularului
D $luralul autorit#%ii sau al maiest#%ii: folosit n vec>ile acte&
D $luralul autorului: folosit n opere tiin%ifice, pulicistice sau oratorice&
D $luralul polite%ii: folosit ca form# de adresare politicoas#&
D $luralul modestiei: folosit ca referire la propria persoan# n discu%ia cu un superior& Aten(ie! n
ca6ul formelor unipersonale ale verului a trebui acordul este admis doar n situa%iile c5nd suiectul este
e;primat printr/un sustantiv sau printr/un pronume personal de persoana a ClC/a& C5nd suiectul este un
pronume de persoana C sau a Ci/a, acordul este !reit& Sunt !reite, de asemenea, construc%iile de tipul
eram s cad, n care a fi ver de modalitate este folosit ca ver personal&
1& Cdentific# n te;t e;emple de plural al ma"est#%ii&
2& Scrie c5te un scurt te;t prin care s# ilustre6i ntreuin%area celorlalte trei situa%ii de folosire a plu/
ralului n locul sin!ularului&
3& Corectea6# e;emplele n care formele de plural au fost ntreuin%ate !reit&
e ,usafirii trebuiau s soseasc din clip n clip#
e Am trebuit s m supun dorin"ei prin"ilor i s renun" s mai plec n e;cursie#
e Era s a0ung ru, dac nu er fi fost opri"i la timp#
e Ro"ii erau gata s scape de urmrirea poli"itilor, dar pn la urm au fost prini#
e *n la urm ei trebuir s-i fac pe plac#
4& :;prim#/%i opinia despre motivul folosirii formei nearticulate, Domnu, n locul celei articulate,
@corecteA, Domnul#
Aminteyte-(i despre Scrierea cu ma7uscu)2
Se scriu cu ini%ial# ma"uscul#:
D $rimul cuv5nt al oric#rui te;t i cuv5ntul care urmea6# dup# punct sau dup# un alt semn de punctua/
%ie, c5nd acesta este plasat la sf5ritul unei comunic#ri&
D Nume de persoane&
D Nume proprii mitolo!ice i reli!ioase&
D Nume proprii date animalelor&
D Numele atrilor i al constela%iilor&
D 2oate cuvintele, cu e;cep%ia celor nea"ut#toare ae6ate pe primul loc, care alc#tuiesc titlurile
oficiale i onorifice, numele ordinelor i medaliilor de stat&
D ?enumirile evenimentelor&
D ?enumirile institu%iilor i al ntreprinderilor <la to%i termenii cu e;cep%ia cuvintelor a"ut#toare=&
D Nume !eo!rafice i administrativ/teritoriale&
D ?enumirea s#r#torilor calendaristice, reli!ioase, na%ionale sau interna%ionale&
D $rimul cuv5nt din componen%a numelor periodicelor&
D $rimul cuv5nt care intr# n componen%a numelor m#rcilor de produse industriale&
D Fnele simoluri i arevieri pentru cuvinte comune <simoluri c>imice, ale unit#%ilor de m#sur#, ale
punctelor cardinale, arevierile unor cuvinte sau ale unor e;presii din limi str#ine, arevierile unor for/
mule de polite%e=&
'nd descleca Domnu###
1& n taelul de mai sus au fost e;trase din Dic8i#$aru) #r*#4ra3ic( #r*#e+ic <i m#r3#)#4ic a) )imbii
r#m-$e (DOOM) editat de Academia 3om5n# toate situa%iile n care folosirea ma"usculei este oli/
!atorie& Mei constata c#, dei frecvent# n te;tul lui Sadoveanu, situa%ia de mai sus nu este nre!is/
trat# n DOOM/ 8otivea6# scrierea cu ma"uscul# a sustantivului Domnu5l6#
2& Scrie un enun% n care ma"uscula s# fie folosit# cu acelai scop ca n te;tul lui Sadoveanu&
3& Cdentific# n 'apitolul )) situa%ii de folosire a ma"usculei i e;plic#/le, folosind informa%iile din tael&
Gima"ul naratorului, lima"ul persona"elor
1& Adecvarea re!istrelor stilistice la situa%ia de comunicare este esen%ial# at5t n producerea mesa"elor
scrise c5t i a celor orale i treuie s# %in# seama nu numai de partener ci i de conte;t& Compar#
lima"ul naratorului cu acela al persona"elor, urm#rind cu prec#dere nivelurile fonetic, morfosintac/
tic i le;ical/semantic& Mei oserva c# nu e;ist# diferen%e semnificative ntre cele dou# lima"e& Care
cre6i c# ar putea fi motivul asem#n#rii lor7
2& ntre particularit#%ile scrierilor av5nd caracter descriptiv treuie amintite ritmul lent datorat carac/
terului de enumerare al acestui tip de te;t, frecven%a ad"ectivelor, folosirea cu prec#dere a verelor
la indicativ pre6ent i imperfect precum i frecven%a numelor proprii& Merific#, n te;tul lui
Sadoveanu, valailitatea acestor afirma%ii&
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& Selectea6# din te;t ar>aisme i re!ionalisme i !rupea6#/le pe dou# coloane: fonetice i le;icale& Mei
constata c#, dei este vora de un te;t de inspira%ie istoric#, num#rul lor este relativ mic i, n plus,
nu pre6int# dificult#%i ma"ore n ceea ce privete n%ele!erea&
2& Scrie o compunere de cincispre6ece / dou#6eci de r5nduri n care ma"uscula s# fie folosit# n cel
pu%in cinci situa%ii diferite& 8otivea6# apoi ntreuin%area ma"usculei n fiecare ca6 n parte&
3& 3eali6ea6# o paralel# ntre portretul lui tefan cel 8are, aa cum apare n Capitolul CC al romanului
Fra8ii :deri i portretul/efi!ie din !e*#+ise8u) &2rii M#)d#"ei de Iri!ore Frec>e&
4& :;prim#/%i opinia, ntr/un eseu lier de una / dou# pa!ini, n le!#tur# cu urm#toarea ma;im#,
pun5nd/o n rela%ie cu fra!mentele din !e*#+ise8u) lui Iri!ore Frec>e, reproduse la pa!& 1')/1',:
.reelile marilor personalit"i sunt ca eclipsele la soare, care strlucete totui prin pr"ile
acoperite vederii noastre# <8ontai!ne, 1)33 / 1).2=& $o%i avea n vedere i cele dou# le!ende
istorice ale lui Con Neculce, reproduse la pa!& 1.2&
*I#C!L! *% T%+T
1& tefan, tefan Domn cel mare
$eamn pe lume nu are
Dect numai mndrul soare#
Din $uceava cnd el sare, *une
pieptul la hotare 'a un zid de
aprare?
Sra"ul lui far-ncetare
Sate oardele ttare,
Sate cetele maghiare#
Sate )ei din fuga mare,
Sate turci pe zmei clare
i-i scutete de-ngropare#
/umea-ntreag st-n mirare
Para-i mic, "ara-i tare
i dumanul spor nu are# <***, C-$*ecu) )ui *e3a$ "#d2)
2e;tul de mai sus a fost cules de Masile Alecsandri i se afl# reprodus n volumul P#e1ii +#+u)are
a)e r#m-$i)#r/ Compar#, ntr/un eseu de circa o pa!in#, vi6iunea popular# despre tefan, din aceste
versuri, cu aceea a lui Iri!ore Frec>e i 8i>ail Sadoveanu&
2& Alc#tuiete o ilio!rafie tematic# de patru / cinci titluri <de te;te literare sau nonliterare= despre
via%a lui tefan cel 8are& Cnforma%iile oli!atorii n alc#tuirea unei ilio!rafii sunt: numele autoru/
lui, titlul c#r%ii, editura i anul apari%iei& Se pot ad#u!a numele localit#%ii unde se afl# editura i
num#rul de pa!ini al volumului&
3& Caut#, mpreun# cu al%i cole!i, foto!rafii, ilustra%ii, reproduceri ale unor documente istorice cu a"u/
torul c#rora a%i putea s# reconstitui%i, fie i sumar, epoca lui tefan cel 8are&
&5&'.+&
63C 3N2&A +34&@A@
8oto: (u uita niciodat c eti om#
<$>ilemon, 3,1/2,2 & Nr&=
\NACN2: ?: 2:K2
1& Alc#tui%i !rupe de c5te patru / cinci cole!i i c#uta%i e;emple de
comportament uman deoseit al unor personalit#%i sau al unor
oameni oinui%i afla%i n situa%ii neoinuite& M# pute%i referi la
persona"e literare, la eroi de film, pute%i lua e;emple din via%a de
ieri sau de a6i&
2& Ale!e%i situa%ia i persoana care v/au impresionat cel mai mult
i motiva%i/v# op%iunea&
3& C5te un raportor din fiecare !rup va pre6enta, pe r5nd, n fa%a
clasei, e;emplul ales precum i motivul op%iunii&
4& ?iscuta%i ntrea!a clas# i staili%i punctele comune ale op%iu/
nilor voastre&
Ale;andru refu65nd apa
de tefan Au!ustin ?oina
$ub cerul persan, Ale;andru cel ,are
umbla prin pustiu, pe sub streini de stnci#
'nd iat+ solda"i aduceau de-a clare
burdufuri de ap din vile-adnci#
) i unul, ghicindu-i privirile-aprinse,
umplu cu licoare un coifi-l ntinse#
Dar el ntrebndu-i+ A 'ui duce"i aceast-###
i coiful dorit abia atingndu-l,
solda"ii rspunser-n linitea vast+
1+ / 'opiilor notri o ducem, dar bea?###
i to"i l priveau cu triste"e i plini
de-un chin uria, bntuit de lumini#
Atunci, obosit i setos, Ale;andru
ntoarse privirea n 0ur prin deert#
CF Un soare imens, fioros policandru,
rnea alburiul zenitului fiert,
cu cteva sute de lmpi armii,
urcate de scuturi la cteva mii#
Bzduhul topit clocotea ca o lav,
2+ sorbit de vntoase cu suflu de 0ar#
$ub coifuri fluide, respinse de slav,
solda"ii boleau de-un amarnic po0ar,
"innd, cu cercei i cu bumbi, n alai
superbele hamuri de flcri pe cai#
2) Bpaia "nea din cldri i din zale,
din stnci i vulcani cu bogat zcmnt,
al cror cuptor cu comori minerale
o umbr de foc arunca pe pmnt#
(isipul mrunt al acestui pustiu
Puncte de reper
Ale/a$dru re+u,5$d aa este o
%alad$ clt$- a3Dnd ca !nct de !leA
care n e!isod relatat de ;ltar7 .n
Vie:i aralele9 Ea cele%rea0$- .ntrAo
1orm$ narati3Adialo/at$- im!re/nat$
de lirism- n /est- eroic #i /eneros .n
acela#i tim!- elo/iind 3oin"a omli
de aA#i de!$#i limitele. Este acel ti!
de com!ortament care- !rodcDnd
n im!ls ire0isti%il- !oate electri0a #i
1anati0a ml"imea. Lirisml se conA
centrea0$ mai c seam$ .n
descrierea ar#i"ei- ci/$toare #i totoA
dat$ 1ascinante- care creea0$ ima/iA
nea de in1ern a de#ertli. Iar .n
miElocl acesti comar $ntuit de
lmini- Ale:andr- -eu torturat, dar
trim1$tor.
3+ n ultimul fir era rou i viu#
*rin gropi luminoase ca-n mistice racle
solda"ii muriser lini de vpi, alturi cu
suli"e roii ca facle ce pn trziu
privegheau printre vi&
3) iar al"ii, muca"i de cumplite arsuri,
czuser-n corturi sub"iri, n trsuri#
'u coiful n mn, cu apa visat, el sta
neguratic, privindu-i abia# $olda"ii
strigau n tcerea lsat+
4+ / 'opiilor notri o ducem, dar bea# i dac-
i vom pierde prin locuri pustii, vom face
acas mai mndri copii### Aa, ridicat de pe
ea, n vzduhuri, prea n vpaie un zeu
torturat
4) scpnd dintr-o turm inform de duhuri n
mn cu apa i coiful furat# Dar el se
ntoarse deodat, i-apoi comoara din
coifle-o ddu napoi# Atunci, clre"ii
strigar n cete,
)+ i stnci licrind repetar+ - De-acum noi
nu mai cunoatem nici foame, nici sete i
nici oboseala de lupt sau drum# i du-ne,
$tpne, de-acum unde vrei+ cu tine noi nu
suntem oameni, ci zeii
?CC C(NA3
policandru, s&n& / candelaru cu mai multe
ra%e zenit s&n& / <fi!&= culme, apo!eu,
n#l%ime pojar, s&n& / c#ldur# mare, ari%#
:K$G(3A3:A 2:K2FGFC
$ub cerul persan###
1& $reci6ea6# tema aladei&
2& Specie narativ#, alada A)eHa$dru re3u1-$d a+a con%ine toate
etapele unei ac%iuni& Cdentific# n te;t situa"ia ini"ial, cauza
care modific situa"ia ini"ial, desfurarea ac"iunii, depirea
situa"iei dificile i situa"ia final#
3& 2recerea de la o secven%# la alta se reali6ea6# prin intermediul
unor elemente de rela%ie care stailesc anumite raporturi ntre
aceste etape sau au rolul unor indici de spa%iu i de timp&
$reci6ea6# informa%iile oferite de urm#toarele cuvinteJ structuri:
$ub cerul persan###, 'nd iat###, i 5unul6###, Dar 5el ntrebn-
du-i6###, i 5to"i6###, Atunci###, Aa, 5ridicat de pe ea6###, Dar 5el
se ntoarse6###, Atunci, 5clre"ii6### Cn stailirea r#spunsului este
util s# ai n vedere i valoarea !ramatical# a termenilor selecta%i&
4& Stailete ci$e privete i a cui voce este au6it# n aceast# alad#
Mei constata c#, spre deoseire de te;tul liric, aici perspectiva nu
mai este doar interioar#, a eu)ui( ci i e;terioar#, a naratorului&
Com!letea0$A"i cno#tin"ele
+a urm!rirea lui Darius, care
era lun! i rea LAle:andru a
str!$!tut c!lare trei mii trei sute de
stadiiT n timp de unspre-ece -ile0,
s#au ferit foarte muli s! ia parte,
temndu#se mai ales de lipsa de
ap!. Atunci, nite macedoneni care
aduceau ap! de la ru n $urdufuri
ae-ate pe catri, l#au ntlnit din
ntmplare i v!-nd c! i e r!u din
pricina setei # deoarece era pe vre#
mea ariei de la prn- # au umplut
repede un coif cu ap! i i#au dus#o.
Ale:andru i#a ntre$at cui duc apa,
iar ei i#au r!spunsM ;Copiilor notri.
Dar numai tu s! tr!ieti, c! noi om
face alii, dac!#i vom pierde pe
aceiaE. Au-ind aceste vor$e,
Ale:andru a luat coiful n mn! i,
rotindu#i ochii n "urul s!u i
v!-nd pe toi c!l!reii care#l
nsoeau cu capetele aplecate de
sete i privind spre el, 3e#a dat lor s!
$ea i, mulumind macedonenilor,
3e#a -isM ;Dac! voi $ea eu sinur,
!tia se vor descura"aE. C!l!reii,
v!-nd ns! putera de st!pnire i
m!rinimia lui, au nceput s! strie
s!#i duc! la lupt!, f!r! team!, i
d!deau $ice cailor, -icnd c! nu
simt o$oseal!, nici sete i nici nu
mai socotesc c! sunt muritori, att
timp ct el va fi reele lor.
5;ltar7- >iei paralele0
T stadiu # m$sr$ de ln/ime
de a!ro:imati3 @'B de metrii
LL .lutarh 5c. *(A@), d. Hr8-
1iloso1- moralist #i istoric /rec.
Cartea sa ca!ital$- >iei paralele,
con"ine o sit$ de com!ara"ii ale
%io/ra1iilor nor !ersonalit$"i
!olitice /rece#ti #i romane.
###obosit i setos###
1& $rima ima!ine a vestitului Ale;andru nu are nimic impresionant n
ea& Medem un om c>inuit de c#ldur#, care caut# fie i o c5t de firav#
und# de r#coarea 5umbla### pe sub streini de stnci6, mistuit de setea
pe care cu !reu i/o mai poate ascunde fa%# de oamenii s#i, unul
Sc>iarT ghicindu-i privirile-aprinse# Comentea6#, n acest conte;t,
!estul s#u de a atin!e coiful cu ap# ntins de solda%i, urmat imediat
de comentariul e;plicativ: 5atingndu-l6 abia#
2& 3emarc# faptul c# Ale;andru, obosit i setos, nu rostete totui
cuv5ntul ap n momentul c5nd se adresea6# solda%ilor& Care
cre6i c# este motivul acestei omisiuni7
3& ?escrie atitudinea solda%ilor fa%# de Ale;andru, av5nd n vedere
r#spunsul lor la ntrearea / 'ui duce"i aceast-##&& Ai n vedere
mai ales versurile 11 i 12&
4& :;plic# rolul, n conte;t, al con"unc%iei coordonatoare adversa/
tive dar: / 'opiilor notri o ducem, dar bea?###
Un soare imens###
1& n prima sa parte, v& 1/12, te;tul este predominant narativ, format
dintr/un num#r de secven%e dinamice, relai6ate cu a"utorul verelor
de micare i al adverelor predicative: umbla, iat, umplu, ntinse
etc& Secven%a narativ# este ntrerupt# ns# de o ampl# pau6# descrip/
tiv#, anun%at# de adverul de timp atunci care su!erea6# simultane/
itatea celor dou# momente: n timp ce Ale;andru umbla prin pustiu,
soarele rnea alburiul zenitului fiert### 2e;tul treuie aadar n%eles
ca o unitate epico/liric# i nu ca o simpl# nara%iune punctat# de ele/
mente descriptive& Cdentific# versurile care compun secven%a
descriptiv#, folosind numerotarea de pe anda lateral#&
2& Cdentific# n te;t urm#toarele fi!uri de stil: compara%ie, epitet,
>iperol#, metafor#, inversiune&
3& :;plic# rolul fiec#reia dintre aceste fi!uri n ansamlul te;tului&
4& Selectea6# termeniJ structuri apar%in5nd c5mpului semantic al c#ldurii&
)& Comentea6# versurile:
Un soare imens, fioros policandru,
rnea alburiul zenitului fiert, cu
cteva sute de lmpi armii, urcate de
scuturi la cteva mii#
,& :;prim#/%i opinia despre motivul relu#rii versului 1+, / 'opiilor
notri o ducem, dar bea?### n partea final# a te;tului&
i du-ne, $tpne, de-acum unde vrei###
1& Adev#ratul c>ip al eroului se de6v#luie aia n clipa c5nd el se
dovedete capail s#/i nvin!# setea& Selectea6# versurile care
descriu acest moment&
2& :;emplul lui Ale;andru, care a putut s#/i domine sl#iciunea,
n fond omeneasc#, pentru a se solidari6a cu solda%ii le d# aces/
tora puterea s# se autodep#easc#, i nal%#& Citete cu voce tare
i cu intona%ia adecvat# cuvintele solda%ilor, din final& Cre6i c#
n ca6ul lecturii cu voce tare intona%ia are vreun rol n
n%ele!erea te;tului7 Ar!umentea6#/%i r#spunsul&
3& Gumina intens#, soarele imens, fioros policandru accentuea6# n a/
lad# sen6a%ia de suferin%# cumplit#, datorat# c#ldurii& :;ist# n te;t o
rela%ie direct# ntre lumina intens# i ari%#& Cn final ns#, n clipa
c5nd clre"ii strigar n cete, st5ncile doar licrir# Care cre6i c#
este motivul diminu#rii intensit#%ii luminii, n acest moment7
4& Comentea6# finalul aladei, pun5ndu/1 n rela%ie cu tema&
LIMB& I C!M"#ICA$%
Rolul semnelor ortografice yi de punctua(ie n n(elegerea mesajelor scrise
Pu$c*e)e de suspensie+ indic# o pau6# mare n cursul voririi& :le nu marc>ea6# sf5ritul unui
enun%, ci indic# doar ntreruperea flu;ului voririi&
1& :;plic# rolul punctelor de suspensie n fiecare dintre cele trei situa%ii n care ele sunt folosite n te;t&
Ai n vedere i semnifica%ia lor n plan stilistic&
2& 3eplica solda%ilor, / 'opiilor notri o ducem, dar beai#&&, apare n te;t de dou# ori, n versurile 1+ i
4+, prima dat# nso%it# de puncte de suspensie, a doua oar#, f#r# ele& 8otivea6# aceast# sc>imare,
av5nd n vedere i conte;tul n care s/a produs&
3& Cn taelul de mai "os se afl#, pe prima coloan#, fra!mente de te;t care con%in puncte de suspensie&
8otivea6#/le ntreuin%area, n cea de/a doua coloan#&
###adic vreau s zic, da, ca s fie modera"i### adic nu
e;agera"iuni?:### )ntr-o chestiune politic### i care, de la care
atrn viitorul i prezentul i trecutul "rii### s fie oriprea-
prea, orifoarte-foarte### nct vine aci ocazia s ntrebm
pentru ce-### da### pentru ce-### Dac Europa### s fie cu
ochii a"inti"i asupra noastr, dac m pot pronun"a astfel###
<C&G& Cara!iale, O scris#are +ierdu*2)
i cnd cuta mama s smntneasc oalele, smntnete
$marand, aacaice###
D <Con Crean!#, Ami$*iri di$ c#+i)2rie)
,?### asta nc-i una?
<Con Crean!#, D2$i)2 Pre+e)eac)
)ar noi- noi, epigonii-### sim"iri reci, harfe zdrobite
<8i>ai :minescu, Epigonii6
e /inia de pauz, ca semn de punctua%ie, servete, n interiorul propo6i%iei sau al fra6ei, la
delimitarea cuvintelor i construc%iilor incidente, a unor p#r%i de propo6i%ie sau a unor propo6i%ii
ntre!i, n aceste ca6uri suprapun5ndu/se func%iilor vir!ulei i ale parante6elor& Ca semn orto!rafic,
se folosete la scrierea unor cuvinte compuse formate dintr/un termen simplu i altul compus sau
din doi termeni compui, n ca6urile n care termenii componen%i se scriu cu cratim#&
4& n taelul de mai "os se afl#, pe prima coloan#, fra!mente de te;t care con%in linii de pau6#&
8otivea6#/le ntreuin%area, n cea de/a doua coloan#&
Atunci iedul de sub chersin, s nu tac- - l ptea
pcatul i-l mnca spinatea, srcu"ul?
<Con Crean!#, Ca+ra cu *rei ie1i)
### vznd c i e ru din pricina setei - deoarece era pe vre-
mea ari"ei de la prnz - au umplut repede un coif cu ap i
i-au dus-o#
<$lutar>, Vie8i +ara)e)e)
- Doamnele mele / zic eu - ierta"i-m dac ndrznesc###
<C&G& Cara!iale, 2 conferin"6
Pu$c*u) este semn de punctua%ie c5nd marc>ea6# pau6a care se face ntre propo6i%iile sau
fra6ele independente ale unui te;t, precum i nc>eierea unei unit#%i le;icale& Ca semn orto!ra/
fic, marc>ea6# o areviere&
)& n taelul de mai "os se afl#, pe prima coloan#, fra!mente de te;t care con%in puncte& 8otivea6#/le
ntreuin%area, n cea de/a doua coloan#, indic5nd totodat# i natura lor <orto!rafic# sau de punctua%ie=&
tefan Augustin Doina a mai scris baladele Ace)a0care0
$u0se0*eme0de0$imic( S3/ .e#r4.e ce) Fa)s( Crai de
.i$d2 etc#
Atunci, obosit i setos, Ale;andru4 ntoarseprivirea n0ur prin deert#
<tefan Au!ustin ?oina, A)eHa$dru re3u1-$d a+a)
Para$*e1a marc>ea6#, n !eneral, un adaos n interiorul unei propo6i%ii sau al unei fra6e& Hiind
vora de un adaos e;plicativ, parante6ele ndeplinesc uneori func%iile liniei de pau6# sau ale vir/
!ulei& Cele mai des ntreuin%ate sunt parante6ele rotunde <= i cele drepte S T& Se mai folosesc i
cele un!>iulare f e& Fneori func%ia parante6elor este preluat# de are J J&
,& :;plic#, n coloana a doua, rolul parante6elor din te;t&
)n descrierea unui voia0 n "rile romne, germanul \#
povestete legenda luceafrului# Aceasta e povestea,
iar n"elesul alegoric ce i-am dat-o <sic= este c dac
geniul nu cunoate moarte i numeTTsT lui scap de
noaptea uitrii, pe de alt parte aici, pe pmnt, nici e
capabil a ferici pe cineva, nici capabil a fi fericit# El n-
are moarte, dar n-are nici noroc# <8inai :minescu=
Bzduhul topit clocotea S&&&TJ sorbit de vntoase cu
suflu de 0ar#
<tefan Au!ustin ?oina, A)eHa$dru re3u1-$d a+a)
e Apostroful este un semn de orto!rafie care marc>ea6# c#derea accidental# n rostire a unor sunete
sau asen%a primelor cifre ale nota%iei unui an&
:;plic#, n coloana a doua, rolul tuturor semnelor !rafice din te;t, indic5nd i natura lor&
Harfuridi: Da: de onest n-ai ncotro?### <!rupurile Ca%avencu
i Harfuridi ncep a se desp#r%i, fiecare de o parte=&
<GG& Cara!iale, O scris#are +ierdu*2)
e .i)ime)e)e <semnele cit#rii= se folosesc, de oicei, pentru a marca reproducerea ntocmai a
unui enun% scris de altcineva& n punctua%ia rom5neasc# se folosesc dou# tipuri de !>ilimele: @&&&A
i g&&&_, acestea din urm# numite i !>ilimele france6e sau ascu%ite&
8. :;plic#, n coloana a doua, rolul !>ilimelelor&
*r5n6ovenescu: (u pricepi, neic 3ahario, vorba noastr-
Adic K noi M#partidul nostru, pentru cine votm noi, pern-
tru cine lucrm noi- <GG& Cara!iale, O scris#are
+ierdu*2)
'nd l mpingea, el i cdea-n genunchi+ KDrag Acrivi"o,
iart-m?M#
<GG& Cara!iale, Dir)a$u)ea)
5
@?ra!# #iete, m/am r#6!5ndit: spre a evita orice ami!ui/
tate, pune, n versul 13 din ultima, tocma n loc de tomna#
C>iar ori!inalitatea treuie sacrificat# clarit#%ii& S&&&T Care va
s# 6ic#: gC5nd, tocma seara/ntr/un t5r6iu_ S&&&TA&
<GG& Cara!iale, Coresponden()
Unii diletan"i pretind s tratm operele celebre aa cum
KmamiteleM din mahala i rsfa" KpuioriiM, ascunznd
poznele i defectele acestora#
(Paul Qarifopol, I$*r#ducere )a O+ere0!!/ Cara4ia)e)
%'AL"A$% C"$%#T&
APLICA II
1& ?up# modelul e;erci%iului 3& de la pa!& 1-', completea6# taelul cu scurte te;te care s# con%in#
puncte de suspensie i motivea6# ntreuin%area lor pentru fiecare ca6 n parte&
2& Cndic#, prin ncercuirea literei corespun6#toare, r#spunsul corect:
1&Cn fra6a Dup numai zece-cincisprezece zile de antrenament, sportivul a fost gata-gata s-i
depeasc propriul record#, cratima este:
a& numai semn de orto!rafieB
& numai semn de punctua%ieB
c& o dat# semn de orto!rafie i de dou# ori semn de punctua%ieB
d& de dou# ori semn de orto!rafie i o dat# semn de punctua%ie&
2.Cn fra6a 'ere-i s-"i dea repede adresa redactorului-ef, cci n dou-trei minute trebuie s pleci
de-acas#, cratima este:
a& o dat# semn de orto!rafie i de patru ori semn de punctua%ieB
& o dat# semn de punctua%ie i de patru ori semn de orto!rafieB
c& numai semn de orto!rafieB
d& numai semn de punctua%ie&
3& Cndic# seria corect scris#:
a& $odiul/2ransilvaniei, Statu/$alm#/*ar#/Cot, $oiana Zapului, Ala/CuliaB
& $odiul 2ransilvaniei, Statu/$alm#/*ar#/Cot, $oiana Zapului, Ala/CuliaB
c& $odiul 2ransilvaniei, Statu/$alm#/*ar#/Cot, $oiana/Zapului, Ala CuliaB
d& $odiul/2ransilvaniei, St#tu $alm# *ar# Cot, $oiana/Zapului, Ala Culia&
4& Cndic# seria corect scris#:
a& secolul al KlK/lea, America/de/Nord, $loieti/Sud, H#t/HrumosB
& secolul al/KCK/lea, America de Nord, $loieti/Sud, H#t HrumosB
c& secolul al KCK lea, America/de/Nord, $loieti Sud, H#t/HrumosB
d& secolul al KlK/lea, America de Nord, $loieti/Sud, H#t/Hrumos&
)& / $pune-i, domn :e, s m lase-n pace, c nu-mi vd capul de treab?
n te;tul de mai sus e;ist#:
a& trei semne de punctua%ieB
& patru semne de punctua%ieB
c& cinci semne de punctua%ieB
d& ase semne de punctua%ie&
,& Cndic# enun%ul corect scris:
a& 8ai ine mira/va%i de frumuse%e/v#R
& 8ai ine mira/v/a%i de frumuse%e/v/#R
c& 8ai ine mira/v/a%i de frumuse%e/v#R
d& 8ai ine mira/va/%i de frumuse%e/v/#R
'& Mir!ula din enun%ul Era o tcere adnc, ca ntr-o biseric# <8i>ail Sadoveanu= este
ntreui%at#
pentru:
a& coordonarea a dou# p#r%i de propo6i%ieB
& coordonarea a dou# p#r%i de vorireB
c& evitarea unei cacofoniiB
d& a desp#r%i atriutul de sustantiv&
-&Qn perioada D septembrie / ' septembrie, pe tronsonul de cale ferat !eteti - 'onstan"a, din
sud-estul "rii, $('!=-ul anun" restric"ii de vitez n circula"ia trenurilor#
Cn enun%ul de mai sus, cratima este:
a& numai semn de orto!rafieB
& numai semn de punctua%ieB
c& de dou# ori semn de orto!rafie i de dou# ori semn de punctua%ieB
d& o dat# semn de orto!rafie i de trei ori semn de punctua%ie&
.&*rietena mea locuiete n nord-vestul oraului, pe str# 3orilor, la nr# C[C, ntr-o cas ncon0urat
de copaci btrni, umbroi i fonitori#
Cn fra6a de mai sus e;ist#:
a& trei semne de orto!rafie i ase semne de punctua%ieB
& patru semne de orto!rafie i cinci semne de punctua%ieB
c& cinci semne de orto!rafie i patru semne de punctua%ieB
d& ase semne de orto!rafie i trei semne de punctua%ie&
1+& Cndic#, indiferent de natura lor, num#rul de !reeli din fra6a: %rebuiam s transcriem lista de
cr"i necesare pentru pregtirea fazei pe coal a 'oncursului na"ional ,ihai Eminescu#
a& dou#B
& treiB
c& patruB
d& cinci&
3& Scrie un te;t de ase / opt r5nduri n care s# ntreuin%e6i cel pu%in dou# dintre cele trei tipuri de
parante6e& :;plic# apoi rolul fiec#reia&
4& Scrie un dialo!, de opt replici, n care un adolescent se adresea6# prietenului s#u de aceeai v5rst#,
ncerc5nd s#/1 convin!# s# mear!# mpreun# pe stadion pentru a asista la un meci de ru!i, dei afar#
plou# i este foarte fri!& Mei folosi minimum ase semne orto!rafice i de punctua%ie diferite i vei
e;plica apoi rolul fiec#ruia, n te;t&
*I#C!L! *% T%+T
1& 2e;tul de mai "os a fost reprodus dintr/un roman popular despre via%a lui Ale;andru cel 8are cu
mare circula%ie n secolul al KM2CC/lea, n %#rile rom5ne& Compar#, ntr/un eseu de circa o pa!in#,
vi6iunea popular# despre re!ele macedonean, cu aceea din alada lui ?oina precum i cu descrierea
din Vie8i +ara)e)e a lui Plutarh, de la pa!& 1-,&
)ntr-o noapte se nf"i comisul lui !ilip i zise+
A mprate !ilip, astzi a ftat o iap un mnz minunat, este rou i cu un corn ntre urechi de
un
cot de lung#
!ilip-craiul, auzind aceasta, se mir de aa cal minunat i frumos, i porunci s fac gra0d de fier#
i fcu gra0d de fier i bgar iapa cu mnzul n gra0d& i mnzul crescu frumos i se fcu foarte ru#
i pe cine 0udecau de moarte acolo l bgau, i calul cu rea moarte l omora& i nimeni nu cuteza s se
apropie de cal, fr numai comisul lui#
)ar ntr-o zi se apropie Ale;andru de gra0d i bg mna pe fereastr& i calul veni la el i se plec
ca un 0une i rnchez ncetinel, cu blnde", ca la domnul su& i Ale;andru apuc pe Ducipal de corn
i de ureche, i calul nimic nu-i fcu# i de multe ori s-a dus la fereastr#
)ntr-alt zi merse Ale;andru i, stricnd lactul de la gra0d, puse frul n capul calului i aez aua
i-l scoase afar# i, nclecnd pe Ducipal nenv"at, iei afar pe poart# !ilip vzu aceasta din foior
i se spimnt foarte, vznd cocon mic pe cal ru i nenv"at& i porunci s ncalece to"i boierii
degrab s mearg dup Ale;andru# i nclecar pe cai buni i ageri, i alergar la poarta cet"ii, ce
se cheam K cursul cailor M, i se oprir acolo, i Ale;andru zise+
A Acum boieri, s alergm caii?
i Ale;andru iei naintea boierilor i nu-l mai zrea nimenea& numai praful se vedea nvluind# i
sosir la poart, i era acolo un pru adune, de cincisprezece co"i de larg& i-l sri Ale;andru# i se
sperie !ilip i zise+
A 'uta"i n ru, c va fi pierit coconul?
i cutar i nu-l gsir& ci l vzur viind din cealalt parte ca un viteaz& i intr n cetate, i boierii to"i
desclecar, i se nchinar ca unui mprat# !ilip zise+
A Soieri? 'um vi se pare fiul meu ezndpe cal- $amn cu Eraclie-mpratul, viteaz peste to"i
vite
0ii#
i se mirau cu to"ii de cocon mic pe cal nenv"at i sperios s ad? 3ise !ilip+
A $ ti"i, boieri, c va fi vai de acela ce va veni de acum nainte cu sabia spre macedoneni, c
de
mna lui Ale;andru pieri-va i de macedoneni gonit va fi?
!ilip-craiul dintr-acea zi strnse o mie de voinici de vrsta lui Ale;andru, s fie cu el, s-i nve"e a
sgeta i s umble cu el la vnat# <***, A)eHa$dria)
2& Alc#tuiete o ilio!rafie tematic# de dou# / trei titluri, despre via%a lui Ale;andru cel 8are&
3& Caut#, mpreun# cu al%i cole!i, foto!rafii, ilustra%ii despre locurile pe unde a trecut Ale;andru n
campaniile sale pentru a alc#tui un portofoliu tematic&
.&@=O2A+34?3
TEKTE AUKILIARE
loan #eculce 5c. @(B) A @B*,8- cronicar moldo3ean. Hatman .n tim!l scrtei domnii a li 9imitrie Cantemir- se
re1/ia0$ al$tri de acesta .n Rsia- a!oi .n ;olonia. Re3ine .n "ar$ d!$ no$ ani. O!era sa ca!ital$- Le'oise:ul
!rii 8oldo0ei de la Dabi>a Vod! 5$! la a doua do"$ie a lui Co$s'a$'i$ 8a0rocorda'1 !recedat$ de *) de
le/ende istorice cnoscte s% nmele de O sa"! de cu0i$'e1 .nce!e s$ o scrie d!$ @B&&.
( SA8A ?: CFMCN2:
<fra!mente=
de loan Neculce
A& CM& tefan-vod cel Sun, cnd s-au apucat s fac mnstirea *utna, au tras cu arcul tefan-vod
dintr-un vrvu de munte ce iaste lng mnstire# i unde au agiunsu sgiata, acolo au fcut prestolul,
n oltariu# i iaste mult locu de unde au tras pn la mnstire# *us-au i pre trii boernai de au tras,
pre vtavul de copii din cas i pre doi copii de cas# Decii unde au czut sgiata vtavului de copii au
fcut poarta, iar unde au czut sgiata unui copil din cas au fcut clopotni"a# )ar un copil din cas
zicu s fie ntrecut pe tefan-vod i s-i fie czut sgiata ntr-un deluel ce se chiam $ion, ce iaste
lng mnstire# i iaste smnu un stlp de piiatr# i zic s-i fie tiat capul acolo# Dar ntru adevr nu
se tie, numai oamenii asia povestescu#
*& MC& tefan-vod cel Sun, cnd s-au btut cu Rroit ungurul, precum zicu unii la 'aen, iar letopise"ul
scrie c s-au btut la $cheia pe $iretiu, au fost czut calul cu tefan-vod n rzboiu# )ar un *urice
aprodul i-au dat calul lui# i nu putea n grab ncleca tefan-vod, fiind om micu# i au zis *urice
aprodul+ ,,Doamne, eu m voi face o movilit, i vino de te sui pe mine i ncalecM# i s-au suit pe
dnsul tefan-vod i au nclecat pre cal# i atuncea au zis tefan-vod+ K$race *urece, de oi scpa
eu i tu, atuncea "i-i schimba numeli din *urece, ,ovilM# i au dat Dumnezeu i au scpat amndoi# i
l-au i fcut boiar, arma mare, pre *urece# i dintru acel *ureci aprodul s-au tras niamul ,oviletilor,
de au agiunsu de au fost i domni dintru acel niam# Dar i aprozii atuncea nu era din oameni proti,
cum snt acum, ce era tot ficiori de boiari# i portul lor+ era mbrca"i cu arvanale, cu cabani"e# Aea
trebuia i acum s s afle slugi, s slu0asc stpnului, i stpnul s miluiasc pre sluga aea#
C& )ntr-acesta an venit-au Rroit cu oaste de la unguri asupra lui
tefan vod, cruia i-au ieitu tefan vod nainte cu oaste pre
$iretiu la chei i dndu rzboiu vite0ete despre amndou pr"ile,
ntr-o luni, martie G zile, pierdu Rroit rzboiul i oastea, mai apoi
i capul, ns cu mare prime0die lui tefan vod, c s-au pomenit
cu calul 0os, pu"in de n-au ncput n minile vr0maului su# ,ai
apoi Rroit fiindu prins viu de tefan vod, i-au tiat capul#
<Iri!ore Frec>e, !e*#+ise8u) &2rii M#)d#"ei)
Puncte de reper
Cele trei te:te scot .n e3iden"$
cDte3a tr$s$tri ale !ersonalit$"ii li
Ute1an cel Mare.
Te:tl A. adce .n !rimA!lan
1irea 3iolentAor/olioas$ a 3oie3odA
li- s!$rat c$ a 1ost .ntrect la
tra/erea c arcl de nl dintre
s!#i #i con1irmDnd ast1el a1irma"ia
din !ortretl li Urec7e A mnios i
dera$u v!rs!toriu de sne nevi#
novat* de multe ori la ospee
omoria f!r! "udeu A 1orma 3er%al$
-ic Ls!#i fie t!iat capul acolo0 transA
1erDnd tot#i res!onsa%ilitatea !enA
tr 3eridicitatea in1orma"iei as!ra
srsei !o!lare de la care croniA
carl a !relatAo.
Te:tele <. #i C. relatea0$
acela#i e3eniment. ;e Hri/ore
Urec7e .l interesea0$ .ns$ doar
.ntDm!larea ca atare- sin/rl
detali care iese din Fram$G 1iind
c$derea de !e cal a domnli-
!este care trece tot#i re!ede- cDt$
3reme l!ta se 3a 1i terminat c
%ine. La Neclce .n sc7im%- e3eniA
mentl central este tocmai
!ierderea calli- .ntDm!lare a/raA
3at$ de statra m$rnt$ a 3oie3oA
dli- care nAi !ermite s$ .ncalece
#or .n ire#l l!tei. ;entr
!o3estitor am$nntl de3ine
esen"ial- deoarece .i !ermite s$ conA
striasc$ n !ortret F.n mi#careG- .n
care 1iecare /est #i 1iecare c3Dnt al
celor do$ !ersonaEe contri%ie la
contrarea caracterelor. N mai
este doar o e1i/ie- ci ima/inea 3ie a
ni om ener/ic #i nest$!Dnit- ca!aA
%il s$ ia 7ot$rDri ra!ide .n sita"iiA
limit$- /ata s$ r$s!l$teasc$ !e
m$sr$ craEl. Se !oate o%ser3a .n
acest ca0 cm !o3estitorl !relA
crea0$ realitatea trans1ormDndAo .n
ficiune #i con1erindAi ast1el
atri%tele o!erei de art$.
9IC IONAR
prestol, s&n& / mas# din mi"locul altarului unei iserici, pe care se
%in oiectele necesare oficierii litur!>iei
oltariu, s&n& / altar
vtav, s&m& / conduc#tor al unui anumit !rup de curteni, de slu"ai
sau de oteni ai domniei
copil de cas# / t5n#r slu"itor domnesc
aprod, s&m& / slu"a m#runt de curte, ns#rcinat cu transmiterea
unor porunci
armay, s&m& / dre!#tor ns#rcinat cu aplicarea pedepselor, inclusiv
a celor capitale
(om) prost, ad"& / <om= de r5nd, f#r# ran!
yarvana, s&f& / >ain# de parad# purtat# de slu"aii domneti
cabani(, s&f& / mantie de ceremonie a domnilor rom5ni ml#nit#
cu samur i cusut# cu fireturi
:K$G(3A3:A 2:K2FGFC
3emarc# modul arupt n care ncep i se termin# te;tele& Cei doi
cronicari i!nor# te>nicile de captare a aten%iei cititorului, dei,
intuitiv, folosesc c5teva dintre procedeele specifice ale povestirii&
Cdentific# asemenea procedee&
1& Hii atent la sc>imarea formulei de referire, tefan-vod - la
Iri!ore Frec>e, tefan-vod cel Sun / la Con Neculce, semn al
felului n care se modific#, n timp, vi6iunea asupra domnului&
2& Iri!ore Frec>e l descrie pe tefan ca fiind om nu mare de stat&
Neculce l numete om micu# H#r# ndoial# c# felul diferit de a/i
descrie statura nu este nt5mpl#torB ncearc# s# !#seti o e;pli/
ca%ie pentru aceast# diferen%#&
3& ###"i-i schimba numeli din *urece, ,ovil nu repre6int# doar o
prolem# de onomastic#B sc>imarea numelui implic# totodat#
o sc>imare a statutului social, n ca6ul de fa%# o n#l%are spec/
taculoas# n ran!&
4& Ce tr#s#turi ale lui tefan, eviden%iate de Frec>e n portre/tul/
re6umat, se re!#sesc n le!enda lui Neculce despre aprodul
$urece7
)& ?ar n relatarea lui Frec>e despre aceeai #t#lie7
:MAGFA3: CF3:N2O
A$GCCA CC
3e6um# le!enda despre aprodul $urece, n ma;imum trei r5nduri&
1& Scrie o caracteri6are a lui tefan, de dou#6eci / trei6eci de r5n/
duri, valorific5nd doar informa%iile oferite de te;tul reprodus
mai sus&
2& Compar# informa%iile cronicarilor despre tefan cel 8are cu
ceea ce ai aflat din manualul t#u de istorie& :ste util s# ai n
vedere i e;plica%iile de la pa!& . i -+ despre te;tele fic%ionale
i cele nonfic%ionale, cu prec#dere pe acelea despre scopul
comunic#rii&
'OD&+&
63C 3N2& 3 @&A+34A4&
8oto: Aurul l cercm n foc, iar pe prieteni n vremi de restrite#
5)socrate, OEG - EEN # Rr#6
INAINTE 9E TEKT
Titu Maiore:cu 5@'*+ A @2@B8-
critic #i estetician. O%"ine- la @2 ani-
.n @',2- n doctorat .n 1ilo0o1ie la
Hiessen- .n Hermania #i- doi ani mai
tDr0i- la ;aris- o licen"$ .n dre!t #i
na .n litere. .ntemeia0$ la la#i- .n
@'(&- al$tri de al"i cD"i3a tineri 3eni"i
#i ei de la stdii din str$in$tate-
societatea Ju$i"ea care 3a reni
mari 3alori cltrale romDne#ti din
ltimele decenii ale sec. al KlKAlea-
!recm Mi7ai Eminesc- loan
Sla3ici- Ion Crean/$- I.L.Cara/iale.
9in anl @'(B este mem%r al
Societ$"ii Academice.
1& I5ndi%i/v# fiecare i numi%i dou# / trei calit#%i pe care a%i dori
s# le ai# prietenul vostru cel mai un&
2& Horma%i apoi !rupe de c5te patru / cinci cole!i i discuta%i pen/
tru a c#dea de acord asupra calit#%ilor unui prieten adev#rat&
3& :;tinde%i discu%ia pe aceast# tem# la ntrea!a clas# pentru a sta/
ili punctele comune&
MIHAI EMINESCU - TITU MAIORESCU -
epistolar -
Biena O4CG februarie CNNO
$timabile domnule ,aiorescu,
Astzi, ieind din casa de sntate pentru vreo dou ore, m
folosesc de vizita ce o fac nepotului D-voastr, d-lui *opasu, pen-
tru a B adresa aceste iruri# $unt mai bine de trei sptmni de
cnd au ncetat toate simptomele boalei de care am suferit, nct,
dac ar fi stat n putin"a mea, a fi prsit institutul, fie pentru a
schimba mediul n care m aflu, fie pentru a m ntoarce n "ar#
'u toate acestea nu tiu dac, pentru un asemenea sfrit, va fi cu
putin" a se realiza mi0loacele necesare#
Amintirea strii mele trecute e foarte slab, nct pe mine n-
sumi m mir lungimea timpului, n decursul cruia nu mi-am
putut da seama de nimic# *unnd n socoteala acelei stri toate
nea0unsurile i suprrile pe care le-am putut cauza att D-voas-
tr ct i altor amici binevoitori, cutez a solicita din nou ng-
duin"a D-voastr i a v cere ca, prin cteva iruri, s m lmuri"i
dac am perspectiva de-a m ntoarce curnd n "ar# )n ateptarea
unui rspuns, rmn al D-voastre
cu toat supunerea i stima,
,# Eminescu
Completeaz9i cunotinele
*PCF fe$ruarie # stil 3ec7iP stil no.
...volumul de poe-ii ce i l#a
pu$licat =ocec A este 3or%a de !riml 3olm de !oe0ii al li Eminesc-
a!$rt !rin /riEa li Tit Maioresc la Editra Socec \ Com!. .n ltimele
0ile ale anli @''&- dar care are .nscris !e !a/ina de /ard$ anl @''*.
Domnului Eminescu
])E(,
2ber-
Dobling
in der
Reilanst
alt
/eidesd
orf-
2berste
iner
)ubite domnule Eminescu,
i scrisoarea D-tale ctr
mine i scrisoarea de mai
nainte ctr 'hibici le-am cetit
eu cu familia mea i cu to"i
amicii D-tale cu nespus
bucurie# 'ci ne-aufost dovada
sigur despre deplina D-tale
nsntoire# (u te mira c-"i
vorbesc mai nti de bucurie,
dei amndou scrisorile sunt triste i concepute sub un fel de
Kdeprimare a moraluluiM, cum ar zice galomanii notri# 'ci eu
cred c triste"ea D-tale trectoare i desigur nentemeiat, pentru
noi rmne dar bucurie curat#
Bezi, D-le Eminescu, diagnoza strii D-tale trecute este astzi cu
putin" i este absolut favorabil# $e vede c din cauza cldurilor
mari, ce erau pe la noi n iunie CNNE, D-ta ai nceput s suferi de o
meningit sau inflama"ie a pieli"ei creierilor, mai nti acut, apoi
cronic, din care cauz ai avut un delir continuu de peste F luni,
pn cnd s-a terminat procesul inflama"iunii# )n tot timpul acestui
vis ndelungat ai fost de o veselie e;uberant, nct e pcat c nu ai
pstrat nici o aducere aminte a trecutului imediat# Ei, acum ai ieit
din vis, precum trebuiai s iei, i "i-ai rectigat contiin"a# De-aci
nu po"i lua motiv pentru atta greutate sufleteasc, cu tot pesimismul
D-tale# (ici gri0i materiale nu trebuie s ai# )n privin"a aceasta iat
cum stau lucrurile# 'hibici pleac poimine duminic la Biena i va
fi dar luni la O ore la D-ta la 2ber-Dobling, precum "i-am telegrafi-
at alaltieri# El vine pentru ca, n n"elegere cu dr# 2bersteiner i
dup sfatul lui, s te scoat din )nstitut i s fac mpreun cu D-ta
o e;cursiune de vreo G sptmni spre sudul Alpilor, poate pn la
Benezia, *adua sau !loren"a# Are mi0loace bneti pentru aceasta
precum i - se-n"elege - pentru mprosptarea garderobei D-tale,
care va fi stat i ea ca-n vis n aceste L luni#
Dup aceasta, dac nu va fi indicat vreo cur de bi, la Rali
de e;emplu, v ve"i ntoarce mpreun n "ar unde trebuie s te
mai odihneti cteva luni, pentru a te ntrema fizicete deplin#
%eodor =osetti te invit s petreci aceste luni la moia lui $oletii,
unde "i va pregti primirea n modul cum vei dori D-ta#
Dup aceasta, aadar pe la august, n urma intervenirei =eginei
5'armen $Zlva6, care "i poart cel mai sincer interes, vei fi numit
n vreo func"ie care s-"i convin, de e;emplu bibliotecar al
Universit"ii# De aici n"elegi c despre vreo ngri0ire pentru e;is-
ten"a D-tale material, n viitor, nu poate fi vorba#
De vreai s tii cu ce mi0loace eti sus"inut deocamdat-
Sine, Domnule Eminescu, suntem noi aa de strini unii cu
al"ii- (u tii D-ta iubirea i 5dac-mi dai voie s ntrebuin"ez acest
cuvnt e;act, dei este mai tare6 admira"ia adeseori entuziast ce o
am i eu i tot cercul nostru literar pentru D-ta, pentru poeziile D-
tale, pentru toat lucrarea D-tale literar i politic- Dar a fost o
adevrat e;plosiune de iubire cu cari noi to"i prieteni D-tale i
nu numai acetia am contribuit pentru pu"inele trebuin"e materiale
ce le reclam situa"ia# i n-ai fi fcut i D-ta tot aa din mult pu"i-
nul ce l-ai fi avut cnd ar fi fost vorba de orice amic, necum de un
amic de valoarea D-tale-
Acum trebuie s tii c volumul de poezii ce "i l-a publicat
$ocec, dup ndemnul meu, n Dechemvrie anul trecut, a avut cel
mai mare succes, aa nct $ocec st nc uimit# )n aceste L sp-
tmni de la apari"iunea lui, s-au vndut L[[ de e;emplare& o mie
este toat edi"ia i de pe acum trebuie s te gndeti la edi"ia a
doua, care va fi reclamat pe la toamn i n care vei putea face
toate ndreptrile ce le crezi de trebuin"# *oeziile D-tale sunt azi
cetite de toate cucoanele, de la *alat pn la mahalaua %irchileti,
i la ntoarcerea n "ar te vei trezi cel mai popular scriitor al
=omniei# Aa cam este, dar tot nu este ru, cnd te sim"i primit cu
atta iubire de compatrio"ii ti#
Puncte de reper
Cele do$ scrisori snt le/ate
de o !erioad$ di1icil$ a 3ie"ii !oetA
li- !e cDnd se a1la internat la
Viena- .n clinica doctorli
O%ersteiner- d!$ ce 1sese tratat
1$r$ scces- 3reme de a!roa!e trei
lni- .n 3ara anli @''&- la <A
cre#ti- .n Sanatoril FCaritasG.
Cores!onden"a li Eminesc din
acea !erioad$- cDnd a%ia se tre0ise
din ln/a r$t$cire- tr$dea0$- cm
scria H. C$linesc- o chi$-uin! n#
delunat! asupra tuturor punctelor,
o ri"! calirafic! deose$it!, o
ov!ire i o teamere ca nu cumva un
fir rupt al fra-ei s! dea de ndit
asupra s!n!t!ii sale mintale.
R$s!nsl li Maioresc este tot
a#a de calclat .n !ri3in"a nan"elor-
dar din moti3e di1erite. El .ncearc$
s$ menaEe0e ssce!ti%ilitatea
.ndre!t$"it$ a !oetli care se
3edea !s .n sita"ia de a 1i
de!endent de %ani str$ini- c7iar
dac$ ai nor !rieteni- dar #i s$ miniA
mali0e0e e1ectele %olii .nse#i- !enA
tr aAi ridica morall. Nici o 1ra0$ n
este scris$ la .ntDm!lare- totl este
/Dndit min"ios4 a1irmarea %criei
ttror- la citirea nor 3e#ti- .n 1ond-
atDt de triste- descrierea c accente
#or /lme"e a ca0elor #i sim!A
tomelor %olii- itineraril e:crsiei .n
Italia #i a!oi 3acan"a la mo#ia
Sole#ti- interesl Re/inei- slE%a
si/r$ de %i%liotecar- in1orma"ia
des!re sccesl de !%lic- dar #i
1inanciar al 3olmli s$ de !oe0ii.
Iar .ntre atDtea in1orma"ii
lini#titoare- strecrat$ a!arent
.ntDm!l$tor- m$rtrisirea admira"iei
sale !entr !oet #i mimali0area
e1ortrilor 1inanciare ale !rietenilor-
mai ales c$- se arat$ si/r
Maioresc- n#ai fi f!cut i D#ta tot
aa din mult puinul ce l#ai fi avut
cnd ar fi fost vor$a de orice amic,
necum de un amic de valoarea D#
tale,
Aadar, fii fr gri0, redobndete-"i acea filozofie impersona-
l ce o aveai ntotdeauna, adaug-i ceva veselie i petrece n e;cur-
sia prin frumoasa )talie i, la ntoarcere, mai nclzete-ne mintea
cu o raz din geniul D-tale poetic, care este i va rmne cea mai
nalt ncorporare a inteligen"ei romne#
/a revedere cu bine i o cald strngere de mn de la to"i, de
la to"i prietenii i mai ales de la
al D-tale devotat %#
,aiorescu
,ai scrie-mi cte un rnd din )talia, dac ai vreme n mi0locul
impresiilor de acolo#
D)' )2(A=
galoman, s&m& / persoan# care admir# f#r# re6erve <i f#r# spirit
critic= tot ceea ce apar%ine france6ilor sau vine de la ei
EXPLORAREA TEXTULUI
$timabile domnule ,aiorescu
1& Cdentific#, n prima scrisoare, conven%ii ale stilului epistolar&
2& Hormula de adresare depinde de partener i de conte;t& :mi%#torul
este necesar s#/i alea!# cu !ri"# lima"ul care treuie s# fie n acord
cu formula ini%ial#& n acest ca6, formula de adresare este e;trem de
protocolar#& Cdentific#, n cuprinsul primei scrisori, cuvinteJ struc/
turi, !rafii care s# demonstre6e consecven%a emi%#torului n ceea ce
privete comunicarea cu receptorul&
3& Care cre6i c# este scopul scrisorii lui 8i>ai :minescu7
)ubite domnule Eminescu
1& (serv# c# formula de adresare folosit# de 8aiorescu n scrisoarea
sa este diferita de cea din scrisoarea lui :minescu& i tonul este altul,
n acord cu formula ini%ial#& Ale!e dintre urm#toarele e;plica%ii
motivulJ motivele potrivitJ e i "ustific#/%i op%iunea:
/ diferen%a de v5rst# dintre e;peditor i destinatar
/ respectul
/ prietenia
/ dorin%a de a/1 ncura"a pe poet dup# lun!a oal#
/ diferen%a de statut social
/ familiaritatea&
2& Cdentific#, n cuprinsul celei de a doua scrisori, cuvinteJ structuri
care s# demonstre6e consecven%a emi%#torului n ceea ce
privete comunicarea cu receptorul&
3& :;plic# rostul ultimului r5nd al scrisorii, cel care urmea6# dup#
semn#tur#&
$ citim printre rnduri
1& n fond, amele te;te comunic# mai mult dec5t o fac cuvintele&
Ce ai putea deduce din acest sc>im epistolar, despre fiecare
dintre cei doi parteneri7 ?ar despre rela%iile dintre ei7
2& Cre6i c# pulicarea coresponden%ei private a oamenilor de
seam# este un lucru enefic pentru posteritatea acestora7
?iscuta%i pe !rupe de c5te patru / cinci cole!i& :;tinde%i apoi
discu%ia la nivelul ntre!ii clase&
LIMB& I C!M"#ICA$%
Coresponden( privat yi oficial
Coresponden(a este un sc>im de scrisori ntre dou# sau mai multe persoane&
Telegrama este o comunicare <scurt#= la distan%# transmis# prin mi"loacele cele mai rapide
<tele!raf, telefon=& ?ac# este e;pediat# de la un oficiu potal, este necesar# completarea unui for/
mular& ?ac# este transmis# prin telefon, prin intermediul unui serviciu special, se dictea6#&
E-mail <pota electronic#= este cel mai nou mod de a coresponda& $entru aceasta este ns#
necesar# o cone;iune la Cnternet& @HormularulA este n lima en!le6# i are urm#toarele rurici:
2o: Sadresa destinataruluiT From: Sadresa
e;ditorului: se imprim# automatT
Subject: Scompletarea nu este oli!atorieB repre6int# o formulare scurt# despre con%inutul mesa"uluiT Ce:
Sse completea6# n ca6ul n care acelai mesa" se dorete a fi e;pediat i altui destinatarT Bec: Sse
completea6# n ca6ul n care se dorete ca mesa"ul s# fie e;pediat unui al treilea, al patrulea etc&
destinatarT Attached: Sofer# posiilitatea ata#rii unui document aflat ntr/un fiier al
computeruluiT
n scrierea mesa"ului se folosete alfaetul limii en!le6e <f#r# diacritice=&
SMS este arevierea pentru @s>ort messa!e sentA, prin care se desemnea6# scurte mesa"e
transmise prin intermediul telefonului moil&
Biletul este o scrisoare de c5teva r5nduri prin care se transmit, de oicei ntr/un lima" infor/
mai, scurte comunic#ri <informa%ii, ntre#ri, ru!#min%i etc=&
D Cartea poytal <vederea= este un tip de coresponden%# reali6at pe un suport de carton care are
pe una dintre fe%e imprimat# o ima!ine, iar pe verso, un spa%iu pentru adres# i timru i un alt
spa%iu, mai restr5ns, re6ervat pentru scrierea te;tului& Cartea potal# nu se pune n plic&
Scrisoarea este un te;t prin care un emi%#tor comunic# unui destinatar informa%ii, e;prim#
sentimente, opinii, atitudini, mul%umete pentru ceva, face o invita%ie etc&
'oresponden"a privat poate fi familial#, de dra!oste, amical#&
'oresponden"a oficial este cea adresat# unor institu%ii sau unui partener de afaceri&
'onven"iile unei scrisori presupun, n ordine: indicarea datei i a locului, formula de adresare,
SintroducereaT, cuprinsul, formula de nc>eiere, semn#tura, Spost/scriptumJ $&S&T&
D Aten(ie! la ae6area n pa!in# a te;tului i, nu n ultimul r5nd, la ale!erea tipul de >5rtie: data
i locul se scriu, de re!ul#, n col%ul din dreapta, susB formula de adresare este coor5t# cu cel
pu%in doi / trei centimetri fa%# de mar!inea de sus a pa!inii i se scrie, de re!ul#, la mi"locul
r5nduluiB ntre formula de adresare i SintroducereTJ cuprins se las# tot un spa%iu de doi / trei cen/
timetri i se folosete alineatulB formula de nc>eiere se plasea6# n dreapta pa!inii i se desparte
de semn#tur# prin vir!ul#B semn#tura se aa6# un r5nd mai "osB post/scriptum/ul poate fi marcat
distinct prin arevierea $&S& sau printr/un r5nd lier, dup# semn#tur#& $entru coresponden%a ofi/
cial# este necesar# oli!atoriu o coal# al#, de format A4 <ministerial#=& n ca6ul coresponden%ei
private, ale!erea >5rtiei <format, culoare etc&= este dependent# de partener i conte;t&
A.
Drag
=adule,
'lu0, N decembrie
CHFD
De-abia am parcurs epistola ta - i vestea c ve"i veni de revelion m-a fcut att de bucuros, nct
"i rspund imediat, dei tiu c nu-mi vei citi acest rspuns pn la rentoarcerea de la Sraov# 5Dar
cum oare nu po"i ntreprinde o Ha$4i82 la 'lu0- - mai ales acum, dup evenimentul menit s-"i spo-
reasc atu-ul#6
$mbt a avut loc srbtorirea lui Agrbiceanu# %oasturile lui Enescu, subsemnatul, $rbu,
%odoran i Salot 5al meu+ Sc.i82 )a is*#ria r#ma$u)ui r#m-$esc) / i apoi rspunsul btrnului
admirabil de vitalitate# i ca n C#$cer*u) bengescian, toat lumea, plus Slaga etc# ###pn la =egman,
- azi, la nmormntarea bietului Dumitru *opovici, surpat brusc# ,-am n"eles e;traordinar de bine cu
el i ne-ar fi fost - academic - de mare folos# =ecent de tot, mi-a adus de la Sucureti Fabu)e)e lui
\rlov- Arghezi, ca o curiozitate 5mi s-a prut foarte interesant la btrnul Agrbiceanu mrturisirea
c-i place Arghezi?6#
,-am ocupat de istoria romnilor, paralel cu reluarea studiului filozofiei lui Aristotel#
Din ce n ce mai mult, Slaga crede c eu sunt EcXermann -i-mi spune tot felul de lucruri?###
)(
*#$#
=evelionul va fi intim i simplu# 'ost F[ de lei de persoan# Dac po"i, trimite urgent banii#
<C& Ne!oi%escu, 3adu Stanca, U$ r#ma$ e+is*#)ar)
B.
$unbt de0unez la '-nul)ancu -Dresda ###2i, mam?
Car&
<C&G&Cara!iale,
'oresponden"6
C7
!eti"ule
drag,
(u te supra dac nu-"i scriu numaidect dup ce-"i primesc scrisorile, dar n adevr not n
stele# Acuma m/aSuT apucat frigurile versului i vei vedea n curnd ceea ce scriu# ndat ce m voi
muta de aici, "i trimit bani de drum& pn-atunci K/egendaM la care lucrez va fi gata i fiindc
luceafrul rsare n aceast legend, tu nu vei fi geloas pe el, fetitul meu ginga i mititel, i nu te-i
supra c nu-"i scriu imediat, nici c nu-"i scriu mult# 'red c e un gen cu totul nou acela pe care-l cul
tiv acum# E de-o linite perfect, Beronic, e senin ca amorul meu mpcat, senin ca zilele de aur ce mi
le-ai druit# 'ci tu eti regina stelelor din cerul meu i regina gndurilor mele - graziosa - grazzio-
sissima donna -pe care o srut de mii de ori n somn i treaz i m plec ei ca robul din,, 2 mie i una
de nop"iM#
10 aprilie 1--2 emin
<8i>ai :minescu / Meronic# 8iele, Du)cea mea d#am$2M Emi$u) meu iubi*( c#res+#$de$82 i$e0
di*2)
D.
(u-mi rspunzi la $,$ Srostit es em esT J Eu "i scriu att de des#
<versuri dintr/un la!#r la mod# al acestor ani=
E.
Stimate ?/le doUtor,
B trimit tutulor o salutare de la mare# ,-ntorc ndat acas,
unde v atept#
'u fr"easc dragoste,
'ar
# <C&G&Cara!iale,
'oresponden"6
H&
Drag
=elu,
Am aici i poemele lui Slaga i antologia lui de poezii populare# S&&&T 3ilele trecute am recitit
!ucea32ru)/ (u are pereche n toat literatura francez 5destul de srac, de altminteri6# ,icile poeme
pe care mi le-ai trimis sunt foarte frumoase# 'e limb avem? (u cunosc alta mai poetic# Din pcate, e
intraductibil# %radus, Eminescu devine aproape caraghios, oricum, teribil de minor i nvechit#
/iteratura noastr este i va rmne complet necunoscut n strintate, fiindc nu avem prozatori
mari#
Pi-am trimis acum dou sptmni nite cr"i#
'u drag, /u" <:mil Cioran, Scris#ri c2*re cei
de0acas2)
I&
Serlin, CO#[G#CHCD
*rogramul fiind numai pentru ini"ia"i, atept restaurant dup conzert salut,
'aragiale <C&G& Cara!iale,
C#res+#$de$82)
H.
&&& ca cred ca cred ca cred ca s/a locat serverul cole!iului de nu ne/au a"uns mesa"ele, io am trimis
unul dup# t5r!ul de carte, ii retranscriu aici Spana la urma m/am decis: ci#ra$ si i#$esc# i$ 3a*a
+#s*m#der$i*a*ii/ asta/i tema, rema si cu
sem<a=& oare o fi ine7 oare nu7 tusei la t5r! in 6i de s5m#ta, luat c5rti,
!#sit prieteni, #ut ere etc etc& sunt indra!ostit de cei de la editura idea desi!nhprint, cei de scot si
alUoonul& cele mai une cart6i& imi pare rau ca n/am !#sit
si apostroful&
la suiectele de romana recunosc ca nu m/am uitat, le/am re6olvat pe cele de france6a, sa tiu o
treaa, in s#pt#m5na asta sper sa fac si romana, tre^ sa ma apuc un peu si de ac, cu toate cele o las un
pic mai moale, cum ar fi cititul de pessoa sau de ma6ilescu& sau de anulescu& <in tandem cu lucrurile
dra!i mie ar fi si siteul >ttp:JJ444&deviantart&com & daca ave%i un picut6 de tempus lier, n/ar strica=
ce p#rere ave%i despre mi>aela constantinescu <postmodernismul, forme in micare si postJpost/
modernismul: cultura divertismentului / mi se pare o super!rea, o me!atare si parca n/ar fi femeie=&
in final, tin sa va si!ur ca proiectul are o vara la dispo6i%ie, in care nu voi lipsi dec5t ' 6ile la ta#ra
de "urnalistica, ma feresc de calculator, e o oma vie, i= sar si!uran%ele de 3 ori pe 6i din cau6a lui si
ii= nu ma a%in sa nu ma 9ocA in adoe p>otos>op& de aceea nu l/am mai dec>is de ceva vreme, imi
cer scu6e, al dvs& elev revi!orat de t5r!ul
de carte ctin viU T
:MAGFA3: CF3:N2O
A$GCCA CC
1& Citete cu aten%ie cele apte te;te reproduse mai sus <A& / N&= i completea6# a doua coloan# cu litera
care corespunde tipului de coresponden%# indicat n prima coloan#&
2ele!ram#
:/mail
S8S
*ilet
Carte potal#
Scrisoare
2& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu, ai fost ntr/o e;cursie mpre/
un# cu mai mul%i cole!i, iar acum te ntorci acas#& Mrei s# anun%i p#rin%ilor 6iua ntoarcerii, dar anii
sunt pe sf5rite& Ai completat un formular de tele!ram#, ns# cost# prea mult i treuie s#/i scurte6i
con%inutul cu e;act 6ece cuvinte& 3escrie urm#torul te;t, astfel nc5t s# po%i ndeplini cerin%a, respec/
t5nd totodat# conven%iile specifice acestui tip de scriere: Dragii mei,
$osesc mine ora CH, cu acceleratul numrul CDC#
Ba rog s m atepta"i gar#
Emil4 Emilia *opescu
3& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu, aia ai sosit la Siiu unde vei
participa la un concurs de scrim# i ai trimis p#rin%ilor care locuiesc la *raov, urm#toarea
tele!ram#: $osit cu bine# %otul aici perfect# !cut cunotin" adversarii# (u par grozavi# ,ine
diminea" calificrile# =evin veti bune, sper# Emil4Emilia
2ransform# tele!rama ntr/o scrisoare de cinci / 6ece r5nduri, p#str5nd toate informa%iile i respec/
t5nd conven%iile unui astfel de tip de scriere&
4& Scrie un ilet cole!ului t#u de anc# n care s#/i comunici c# nu ai reuit nc# s# !#seti nici la
lir#rie, nici la iliotec# volumul de coresponden%# ntre :minescu i Meronica 8iele pe care do/
rea%i s#/1 citi%i, dar c# ai o promisiune de la un vecin al t#u, student la Hacultatea de Gitere&
)& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu i o a!en%ie de pulicitate %i/a
oferit posiilitatea de a face reclam# pentru produse cosmetice, n vacan%a de var#& Ai >ot#r5t s#
accep%i, pun5nd totui nite condi%ii pe care le/ai formulat ntr/o scrisoare& 3edactea6# o scrisoare
adecvat#&
Aten(ie! 3#spunsul treuie:
/ s# cuprind# condi%iile precise de acceptare a oferteiB
/ s# fie ferm, clar, redactat ntr/un stil neutru i concisB
/ s# fie datat i semnat&
,& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu n vacan%a de var# ai lucrat c5te
va s#pt#m5ni ca translator la o a!en%ie de turism, dar ai ntrerupt colaorarea pentru c# a nceput
coala& ( cunotin%# a ta, Andrei Anastasiu care tocmai a asolvit liceul, dorete s# se an!a"e6e pe
locul r#mas vacant i are nevoie de o recomandare din partea ta& Ma treui s# redacte6i o scrisoare
de recomandare care s# con%in# urm#toarele informa%ii:
/ de c5nd cunoti persoana recomandat#B
/ care sunt calit#%ile care o ndrept#%esc s# ocupe slu"a solicitat#B
/ care sunt motivele pentru care faci recomandarea&
Aten(ie! Scrisoarea treuie astfel conceput#, nc5t s# ai# calit#%ile necesare atin!erii scopului:
/ introducerea va men%iona scopul scrisorii, numele solicitantului i calitatea celui care face reco/
mandareaB
/ con%inutul treuie s# ofere c5t mai multe informa%ii convin!#toare i relevante despre solicitantB
/ conclu6ia treuie s# fie ferm#B
/ stilul treuie s# fie soru&
'& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu, te afli ntr/o e;cursie n str#in#
tate i, dei re!re%i, nu po%i participa la s#r#torirea 6ilei de natere a unicului t#u, care mplinete
') de ani& 3edactea6# o scrisoare de felicitare prin care s#/%i ar#%i p#rerea de r#u c# nu eti de fa%# la
acest eveniment i s# fransmi%i ur#rile de ine pentru s#r#torit&
Aten(ie! Scrisoarea treuie s# cuprind#:
/ formulele introductive i de nc>eiere scrise ntr/un re!istru stilistic adecvat rela%iei cu destinatarulB
/ felicitarea propriu/6is#B
/ data, locul, semn#tura&
-& Cma!inea6#/%i urm#toarea situa%ie: 2e numeti :milJ :milia $opescu& ?oreti s# active6i ntr/o soci
etate de protec%ie a animalelor i, ntre altele, treuie s# depui o scrisoare de inten%ie prin care s#/%i
motive6i op%iunea& 3edactea6# o scrisoare adecvat#&
Aten(ie! 2e;tul nu treuie s# dep#easc# spa%iul special destinat, din formularul de nscriere, care, de
re!ul#, este de cel mult o pa!in#:
/ scopul principal al te;tului este s# convin!# destinatarul de serio6itatea inten%iilor tale i de cali/
t#%ile care te ndrept#%esc s# aspiri la acest statutB
/ scrisoarea treuie s# respecte normele unui astfel de te;t: claritate, sorietate, preci6ie, stil neutruB
/ treuie s# con%in# men%iuni despre eventualele documente care s#/%i sus%in# afirma%iile&
DINCOLO DE TEXT
V2 +r#+u$em u$ c#$curs>
1& $rocura%i, fiecare dintre cole!i, un num#r de cinci / ase formulare tipi6ate diferite <de la #nci,
oficii potale, firme etc=&
2& Horma%i !rupe de patru / cinci, amesteca%i toate formularele, tra!e%i la sor%i c5te trei dintre ele i
completa%i/le individual&
3& Merifica%i apoi n !rup corectitudinea complet#rii i, acolo unde a%i descoperit erori, face%i corec/
turile necesare&
4& C5ti!#torii fiec#rei !rupe vor a"un!e n finala pe clas#, care se va desf#ura dup# aceleai re!uli,
p5n# la desemnarea campionului&
MODELE
TEXTE AUXILIARE 8oto: (u ceda nenorocirii, ci nfrunt-o cu i mai mult brb"ie#
5Birgiliu, LH - CH # Rr#6
Completeaz9i cunotinele
tephen H7 )aIJing 5n.
@2*)8 este titlarl catedrei de
matematic$ de la Uni3ersitatea
Cam%rid/e- din Marea <ritanie-
considerat de ml"i nl dintre cei
mai str$lci"i 1i0icieni teoreticieni de
la Einstein .ncoace. Dei i petrece
viaa ntr#un scaun pe rotile, mintea
lui sclipitoare pare s! cutreiere prin
imensitatea spaiului i a timpului
pentru a descoperi secretele uni#
versului. 3Ti"e) Cartea care lAa
1$ct cele%r !entr marele !%lic-
trads$ #i .n romDne#te- este
<cur'! is'orie a 'i"ului 4 De la
2i. 2a$. la .!urile $e.re9
Art# D# - 5C6 ncadrarea ntr-o categorie de persoane cu
handicap care necesit protec"ie special n raport cu
gradul de handicap se atest, att pentru adul"i, ct i
pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-
clinic, diagnostic func"ional i de evaluare a capacit"ii de
munc i de autoservire# .radul de handicap - uor, mediu,
accentuat i grav / se va testa prin certificat emis de ctre
comisiile de e;pertiz medical a persoanelor cu handicap#
5D6 )n sensul prezentei ordonan"e de urgent, prin copil se
n"elege persoana care nu a mplinit vrsta de CN ani i care
nu are capacitatea deplin de e;erci"iu# 5E6 2 dat cu
eliberarea certificatelor de ncadrare n grade de handicap,
comisiile de e;pertiz medical a persoanelor cu handicap
pentru adul"i, repsectiv comisiile pentru readaptarea i
integrare social, care s prevad ac"iunile medicale,
educative, profesionale i sociale necesare pentru
recuperarea, readaptarea, instruirea i integrarea sau
reintegrarea social a persoanei cu handicap# 5O6 *entru
elaborarea programului programului individual de
recuperare, readaptare i integrare social comisiile de
e;pertiz medical a
persoanelor cu handicap
pentru adul"i, respectiv
comisiile pentru
protec"ia copilului, n
cazul copiilor cu
handicap, se vor consulta
n mod obligatoriu cu
persoana cu handicap i,
dup caz, cu
reprezentan"ii legali ai
acesteia, precum i cu
specialiti din diferite
domenii, n func"ie de
specificul fiecrui caz#
5!e4ea $r/ CA@ di$ A6
iu)ie 6FF6 +e$*ru
a+r#barea
Ord#$a*ei de
ur4e$82 a
u"er$u)ui $r/
AF6MA@@@ +ri"i$d
+r#*ec8ia
s+ecia)2 <i =$cadrarea =$
mu$c2 a +ers#a$e)#r cu
.a$dica+)
DISCURS ROSTIT LA
ASOCIAIA BRITANIC
DE BOLI NEURO-
MOTORII DIN
BIRMINGHAM, N
OCTOMBRIE 1987
de Stephen W. Na4Uin!
Solnav de
scleroz lateral
amiotrofic
$unt deseori ntrebat ce simt
eu n legtur cu faptul c am
$/A- =spunsul meu este c nu
simt prea multe# ncerc s duc o
via" pe ct posibil normal i
s nu m gndesc la situa"ia
mea sau s tn0esc dup
lucrurile pe care boala m
mpiedic s le fac i care nu
sunt chiar aa de multe#
Am avut un oc foarte
puternic cnd am descoperit c
sufr de maladia neuro-
motorie# )n copilrie, n-am fost
niciodat prea bine
Completeaz9i cunotinele
mecanica cuantic! A teorie
de03oltat$ !e %a0a !rinci!ili
cantic al li ;lancC #i !rinci!ili
de incertitdine al li Heisen%er/.
aur! near! A o re/ine a
s!a"iliAtim! de nde nimic- nici
c7iar lmina n !oate ie#i-
deoarece /ra3ita"ia este !rea !terA
nic$.
coordonat fizic# (u eram bun la 0ocurile cu mingea i poate c din
aceast cauz nu m preocupam de sport sau de activit"ile fizice# Dar
lucrurile preau c se schimb atunci cnd am sosit la 2;ford# Am
nceput s vslesc i s fac pe crmaciul# (u eram destul de bun pen-
tru nivelul =egatei, dar l-am atins pe acela al ntrecerii dintre colegii#
)n cel de-al treilea an la 2;ford, am observat totui c devin
oarecum mai nendemnatic i am czut o dat sau de dou ori
fr un motiv aparent# Dar numai n anul urmtor, cnd am a0uns
la 'ambridge, mama a observat faptul i m-am dus la doctorul de
familie# El m-a trimis la un specialist i, la scurt timp dup
mplinirea vrstei de douzeci i unu de ani, am fost internat n spi-
tal pentru diagnostic# Am rmas acolo dou sptmni, timp n
care am fcut multe analize# ,i-au luat o prob de muchi din bra",
mi-au introdus nite eletrozi, mi-au in0ectat un lichid opac la radia-
"ii n mduva spinrii i l-au observat cu raze 7 cum se deplaseaz
n sus i n 0os cnd basculau patul# Dup toate acestea, ei nu mi-au
spus ce am, ci doar c nu e vorba de scleroz multipl i c sunt un
caz atipic# Am dedus c se ateptau s-mi mearg tot mai ru i c
nu era nimic de fcut, cu e;cep"ia tratamentului cu vitamine# ,i-am
dat seama c nu se ateptau ca vitaminele s aib mare efect# (u
eram dispus s cer i alte detalii, deoarece acestea mi erau sigur
nefavorabile#
A fost un oc s n"eleg c am o boal incurabil care m putea
ucide n c"iva ani# 'um de mi s-a putut ntmpla aa ceva tocmai
mie- De ce trebuia s fiu secerat astfel- %otui, n timp ce eram n
spital, am vzut un biat pe care l cunoteam vag, murind de
leucemie n patul opus mie# (u a fost un spectacol plcut# Era evi-
dent c se aflau aici i oameni n situa"ii mai grave dect mine# 'el
pu"in eu nu m sim"eam bolnav# 2ri de cte ori m simt nclinat
ctre autocomptimire, mi amintesc de biatul acela#
(etiind ce se va ntmpla cu mine, sau ct de repede va pro-
gresa boala, nu tiam ce s fac# Doctorii mi-au spus s m ntorc
la 'ambridge i s-mi continuu cercetrile de abia ncepute n
domeniul relativit"ii generale i cosmologiei# Dar eu nu progre-
sasem prea mult, deoarece nu aveam destul pregtire matematic
i, oricum, s-ar fi putut s nu triesc destul pn la ob"inerea doc-
toratului# , sim"eam ca un persona0 tragic# ,-am apucat s
ascult muzic de ]agner, dar reporta0ele de prin reviste dup care
m-a fi apucat s beau vrtos sunt e;agerate# (ecazul este c,
odat ce ntr-o revist se spune ceva, atunci i alte articole copiaz
tirea, deoarece astfel povestea e mai rotund, iar tot ce a aprut
tiprit de mai multe ori trebuie s fie adevrat#
Bisurile mele erau puternic perturbate# nainte de diagnosti-
carea bolii, eram foarte plictisit de via"# (imic nu prea s merite
vreun efort# Dar, curnd dup ieirea din spital, am visat c
urmeaz s fiu e;ecutat# Am n"eles dintr-o dat c e;ist o
mul"ime de lucruri care merit s fie fcute i pe care le-a putea
face dac a fi fost psuit# )ntr-un alt vis pe care l-am avut de cte-
va ori, se fcea c mi sacrific via"a ca s-i salvez pe al"ii# /a urma
urmei, dac tot aveam s mor, barem s fi fcut un bine#
Dar n-am murit# De fapt, dei viitorul era sumbru, am descope-
rit cu surpriz c n acel moment m bucuram de via" mai mult
dect nainte# Am nceput s fac progrese n cercetare, m-am
logodit i m-am cstorit i am ob"inut o burs de cercetare la
'olegiul 'aius de la 'ambridge#
Puncte de reper
O pre"udecat! r!spndit! ne
face s!#i c!ut!m pe eroi doar prin#
tre repre-entanii profesiunilor
romantice sau ;dureEM e:ploratori,
piloi de ncercare, astronaui,
oameni ai armelor etc. 4ot att de
eroice, dei cu alte mi"loace, pot fi
ns! i profesiuni ca aceea de
fi-ician, medic sau filolo. &ste re#
levant s! evoc!m aici ca-ul lui
.ierre i '!rie Curie, fi-icieni de la
nceputul secolului dou!-eci, care,
contieni de riscul la care se
supuneau, au prelucrat tone de
materiale radioactive pentru
e:traerea poloniului sau radiului.
6i-icianul romn Uoria Uulu$ei
avea oasele minilor decalcifiate de
ra-ele 5 cu care efectua e:peri#
mente, medicul Al$ert =chVeit-er i
nri"ea pe leproii din Africa nc!
nainte de descoperirea remediilor
care acum stopea-! $oala, iar
.erpessicius, cu vederea tot mai
sla$!, cerceta cu lupa manuscrise#
le lui &minescu, cu riscul or$irii
complete. &roismul lui UaVWin
este de aceeai natur!M el tre$uie
s!#i nvin! -ilnic propria infirmi#
tate i s! duc! o lupt! contra
cronometru cu o $oal! necru!#
toare, mpotriva c!reia fiecare -i n
plus este smuls! cu ncordarea
tuturor forelor morale i fi-ice.
5H7eor/7e Stratan8
Sursa de la 'aius mi-a rezolvat imediat problema locului de
munc# Am avut noroc s-mi aleg fizica teoretic drept domeniu,
deoarece era unul din cele cteva n care condi"ia mea nu consti-
tuia un handicap serios# Am fost totodat norocos c reputa"ia mea
tiin"ific era n cretere, pe msur ce condi"ia mea fizic se
nrut"ea# Aceasta nsemna c oamenii erau pregti"i s-mi ofere
o serie de posturi n care aveam de ndeplinit numai o activitate de
cercetare, fr s "in lec"ii#
Am avut noroc i cu locuin"a# 'nd ne-am cstorit, 1ane era
nc student la 'olegiul ]estfield de la /ondra, astfel c trebuia
s mearg acolo n timpul sptmnii# Aceasta nsemna c trebuia
gsit o locuin" n care s m pot descurca singur, aezat cen-
tral, deoarece nu puteam merge mult# Am cerut spri0in la colegiu,
dar economul mi-a spus c a0utorul n problema caselor nu figura
printre obliga"iile institu"iei# (e-am nscris deci pe lista de nchiri-
eri pentru un grup de apartamente care se construiau n pia"#
5Dup mai mul"i ani, am descoperit c apartamentele erau proprie-
tatea colegiului, dar nu mi s-a spus acest lucru#6 /a ntoarcerea la
'ambridge, dup vara petrecut n America, am descoperit c
apartamentul nu era gata# 'a o mare favoare, economul ne-a ofe-
rit o camer n cminul pentru absolven"ii primului ciclu# El ne-a
spus+ K)n mod normal, noi cerem doisprezece ilingi i ase pence
pe noapte pentru aceast camer# %otui, deoarece ve"i fi doi, v
vom ta;a cu douzeci i cinci de ilingi#M
Am rmas acolo numai trei nop"i# Am gsit apoi o csu" la
circa o sut de pai de facultate# Ea apar"inea unui alt colegiu,
care o nchinase unuia dintre membri si# Acesta se mutase recent
ntr-o cas din suburbie i ne-a subnchiriat-o pentru cele trei luni
rmase pe contractul lui# )n aceste trei luni, am gsit o alt cas
neocupat, pe aceeai strad# Un vecin a chemat-o pe propriet-
reas din Dorset i i-a spus c este un scandal s rmn casa libe-
r, cnd nite oameni tineri caut locuin", aa c ne-a nchiriat-o#
Dup ce am locuit acolo c"iva ani, am vrut s-o cumprm, aa c
am apelat la colegiu pentru o garan"ie# 'olegiu a fcut o e;pertiz
i a decis c nu merit s rite# A c, la sfrit, am ob"inut o
garan"ie de la o societate de construc"ii, iar prin"ii mei ne-au dat
bani s facem aran0amentul#
Am mai locuit acolo patru ani, pn cnd mi-a fost prea greu cu
scrile# )ntre timp, la colegiu eram apreciat mai mult i venise un
alt econom# ,i-a oferit deci un apartament la parter, ntr-o cas a
colegiului# mi convenea casa, deoarece avea camere mari i ui
largi# Era i destul de central ca s pot a0unge la facultate sau la
colegiu cu cruciorul meu electric# Era bine i pentru cei trei copii
ai notri, deoarece casa era ncon0urat de o grdin ngri0it de
grdinarii colegiului#
*n n anul CHLO eram capabil s m hrnesc singur, s m
culc i s m scol din pat# 1ane reuea s m a0ute i s creasc
primii doi copii fr a0utor din afar# Apoi lucrurile au nceput s
devin mai dificile, astfel c am primit la noi n cas unul sau doi
studen"i de-ai mei# )n schimbul cazrii i mesei gratuite, ca i al
aten"iei mele, ei m a0utau s m culc i s m ridic din pat# )n
CHN[ am apelat la un sistem de infirmiere publice i private, care
veneau acas pentru o or sau dou diminea"a i seara# /ucrurile
au rmas aa pn n CHNF, cnd m-am mbolnvit de pneumonie#
A trebuit s suport o opera"ie de traheotomie, iar de atunci ncoace
am avut nevoie de ngri0ire medical douzeci i patru de ore din
douzeci i patru, ceea ce a fost posibil cu a0utorul mai multor fun-
da"ii#
Qnainte de opera"ie, vocea mea devenise din ce n ce mai con-
fuz, astfel c numai cei care m cunoteau bine m puteau
n"elege# Dar puteam cel pu"in s comunic# $criam lucrri tiin"i-
fice dictnd secretarei i "ineam seminar ii printr-un interpret care
mi repeta cuvintele mai clar# %raheotomia mi-a anihilat complet
vocea# Un timp, singura mea posibilitate de comunicare a rmas
scrierea cuvintelor liter cu liter prin ridicarea sprncenelor
atunci cnd cineva mi indica litera corect pe un carton cu alfa-
betul# Este foarte dificil s conversezi astfel, darmite s mai i scrii
o lucrare tiin"ific# %otui, un e;pert n computere din 'alifornia,
]alt ]oltosz, mi-a auzit psul# El mi-a trimis un program de cal-
culator numit E_ualizer# *rogramul mi permitea s selectez
cuvinte dintr-o serie de meniuri care apreau pe ecran, prin
apsarea pe un contact "inut n mn# *rogramul putea fi controlat
prin micri ale capului sau ochilor# Dup ce compuneam ce
doresc s spun, puteam trimite mesa0ul sintetizatorului de vorbire#
/a nceput, am rulat programul numai pe un computer de birou#
Apoi, David ,anon de la Adaptive 'ommunications din
'ambridge a adaptat la cruciorul meu un mic computer personal
i un sintetizator de vorbire# Acest sistem mi permite s comunic
mult mai bine dect nainte# *ot forma cincisprezece cuvinte pe
minut# *ot rosti ce am scris sau salva pe disc# *ot apoi s tipresc
te;tul sau s-l rostesc fraz cu fraz# !olosind acest sistem, am
scris dou cr"i i un numr de lucrri tiin"ifice# Am "inut de
asemenea cteva comunicri tiin"ifice i conferin"e de popu-
larizare# Acestea au fost bine primite# 'red c succesul este n mare
parte datorat calit"ii sintetizatorului fabricat de compania $peech
*lus# Bocea este ceva foarte important# Dac ai o voce nedesluit,
oamenii te trateaz cape un deficient mintal# Acest sintetizator este
de departe cel mai bun din cte cunosc, deoarece are mai multe
intona"ii i nu vorbete ca n desenele animate# $ingurul necaz e c
mi d un accent american# %otui, acum m identific cu vocea lui#
(u a schimba-o nici chiar dac mi s-ar oferi o voce care ar suna
britanic# ,-a sim"i ca i cnd a fi devenit o alt persoan#
Am suferit de maladia neuro-motorie practic toat via"a mea de
adult# %otui, acest fapt nu m-a mpiedicat s am o familie atrg-
toare i s repurtez succes n profesie# Am reuit mul"umit a0u-
torului primit de la so"ie i copii i de la un mare numr de alte per-
soane i organiza"ii# Am fost norocos c boala mea a progresat
mult mai ncet dect este cazul de obicei, ceea ce arat c nu tre-
buie niciodat s ne pierdem sperata#
SLA / sclero6# lateral# amiotrofic#
econom, s&m& / persoan# ns#rcinat# cu administrarea unei institu%ii
traheotomie, s&f& / interven%ie c>irur!ical# care const# n
desc>iderea peretelui anterior al tra>eii i introducerea unei canule
tra>eale, cu scopul de a restaili respira%ia unui olnav care pre6int#
simptome !rave de sufoca%ie
E7*/2=A=EA %E7%U/U)
$unt deseori ntrebat###
1& Care anume dintre p#r%ile discursului de tip clasic, pre6entate mai "os, le re!#seti aici7
2& 3emarc# modul arupt n care ncepe discursul lui Na4Uin!& Cn ciuda acestui fapt, tema discursului
s#u este evident#& :nun%/o&
3& $unctea6# etapele form#rii tiin%ifice a lui Step>en Na4Uin!&
4& ?escrie via%a de familie a lui Step>en Na4Uin!, aa cum re6ult# din discursul s#u&
$ot forma cincispre6ece cuvinte pe minut&
1& Na4Uin! este, n mod cert, nu doar o minte str#lucit#, ci i un om n6estrat cu o mare voin%#&
Ar!umentea6# aceast# aser%iune&
2& 3emarc# faptul c#, dei Step>en V& Na4Uin! este unul dintre cei mai mari fi6icieni ai ultimului
secol, cu o contriu%ie remarcail# n studiul ori!inii universului i mai cu seam# n mecanica cuan/
tic# a !#urilor ne!re, el i minimali6ea6# contriu%ia, spun5nd doar, am scris dou# c#r%i i un num#r
de lucr#ri tiin%ifice&
3& Spre final, discursul cap#t# o not# uor !lumea%#, uor detaat#& :ste evident c# i n acest mod ora/
torul dorete s# su!ere6e faptul c#, n fond, el nu vrea s# fie plasat ntr/o cate!orie aparte, iar >andi/
capul <!rav= nu este n nici un ca6 sin!urul detaliu asupra c#ruia a inten%ionat s# atra!# aten%ia&
Cdentific# acest se!ment i e;plic# n ce const# !luma&
4& ?elimitea6#, n te;t, pasa"ul care con%ine conclu6ia discursului <perora%ia= i comentea6/o&
Am suferit###, am reuit###, am fost norocos###
1& Ce cre6i c# a urm#rit voritorul prin discursul s#u7 Ale!e dintre urm#toarele variante:
/ s# atra!# aten%ia asupra olii sale
/ s# o%in# simpatia
/ s# c5ti!e un#voin%a
/ s# capte6e interesul
/ s# ncura"e6e pe cei asemenea lui
/ s# demonstre6e c# >andicapul fi6ic nu poate mpiedica omul s# se manifeste ca atare
/ s# determine solidari6area ma"orit#%ii cu minoritatea
/ s# ncura"e6e cercetarea medical# s# !#seasc# un remediu pentru oala sa& $o%i propune i alte variante&
)& Ar!umentea6#/%i op%iuneaJ op%iunile su forma unui discurs de circa cinci minute, %inut n fa%a
cole!ilor de clas#&
GC8*O SC C(8FNCCA3:
Discurs oratoric Discursul este o e;punere oral# sau scris# a unei teme n fa%a unui receptor pasiv4
auditoriu <care asist# f#r# a interveni=& Scopul discursului este de a convin!e auditoriul cu privire la tema
aordat#, prin ar!umente nl#n%uite ntr/o !rada%ie care mer!e spre conclu6ii& Cn determinarea unei
atitudini prin discurs, factorul emo%ional este foarte important& ?iscursul de tip clasicJ canonic
cuprinde urm#toarele p#r%i: e;ordiul <introducerea, prin care se atra!e aten%iaJ simpatiaJ un#voin%aJ
interesul asupra temei discursului=, propozi"ia <punctarea p#r%ilor suiectului ce urmea6# a fi tratat=,
nara"iunea <e;punerea faptelor care fac oiectul discursului=, probarea <ar!umentarea celor e;puse=,
respingerea <prent5mpinarea eventualelor oiec%ii=, perora"ia <conclu6ia=& Cu timpul, aceste
constr5n!eri au diminuat, importante r#m5n5nd claritatea e;presiei, lo!ica i !radarea ar!umenta%iei,
ele!an%a lima"ului&
:MAGFA3: CF3:N2O
A$GFCCA CC
1& :;prim#/%i opinia, su forma unui eseu lier de ma;imum dou# pa!ini, despre con%inutul discursului
pe care Step>en V& Na4Uin! 1/a %inut la Asocia%ia *ritanic# de oli neuro/motorii din *irmin!>am&
%'AL"A$% "MATI'&
Scrie un eseu lier de tip ar!umentativ, de dou# / trei pa!ini, av5nd ca tem# ntrearea: Dac2 a<
+u*ea c2)2*#ri =$ *im+ <i s+a8iu( ce +ers#$a)i*a*e a< d#ri s2 =$*-)$esc/
Aten(ie! $oate fi vora de o personalitate istoric# real# sau un persona" dintr/un film, dintr/o carte etc&
Not! $entru con(inutul eseului, vei primi 2+ de puncteB pentru redactarea eseului, vei primi 2+
de puncte 5organizarea ideilor n scris [ 4 puncteB utilizarea limbii literare / 4 puncteB abilit"i de anal-
iz i de argumentare - 4 puncteB ortografia / 3 puncteB punctua"ia A 3 puncteB aezarea n pagin, lizi-
bilitatea - D puncte=&
\n vederea acord#rii puncta"ului pentru redactare, eseul treuie s# ai# minimum dou# pa!ini&
INDICE
Anun% pulicitar: p& 1,,
Confesiune: p& 1,1
:seu lier <nestructurat=: p& 23
:seu structurat: p& 13
:u liric: p& 1,
Hic%iune: p& ., p& 14-
Hic%iune i realitate: p& ,'
Ien liric: p& 1,
Cnterviu: p& 11+
CronieJ autoironie: p& 134
9urnal: p& 1,4
Getopise%: p& 1',
Giteratur# de frontier#: p& 1,+
Gocutor: p& .)
8emorial de c#l#torie: p& 1,2
8emorialistic#: p& ,', p& 1,1, p& 1,3
8i"loaceJ procedee de caracteri6are a unui persona": p& 1)1
8onolo! interior: p& )2, p& .)
8otiv: p& 11
Note de c#l#torie: p& 1,1
(ralitate: p& 4), p& 132
$ortret: p& 1',
$ovestire: p& 132
$ovestire n ram#: p& 13,
3ealism: p& 4)
3ela%ii spa%iale i temporale: p& 1)+
3eporta": p& 1,1
3oman: p& 4)
Sc>i%#: p& )-
Stil direct: p& )2
2alou: p& 1-+
2em#: p& ,
2e;t fictionalJ te;t nonfictional: p& ., p& -+, p& 12.
2ransformarea voririi directe n vorire indirect#: p& 1)2
Merosimil: p& -+
CUPRINS
1OCI1OAC.............................................................................................................................................................................................. 3
FIC&IU%EA !ITERARO............................................................................................................................................................................. 5
Tab)#uri bib)ice (Versuri de Abecedar) de Tudor Arghezi.......................................................................................................................... 5
Du+2 me)ci de IonBarbu............................................................................................................................................................................... 15
FIC&IU%E I REA!ITATE.................................................................................................................................................................................... 25
H#m# )ude$s de 9o>an Nui6in!a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2)
TEXTE AUXI!IARE.................................................................................................................................................................................... 31
Cum s2 dai =$ mi$*ea c#+ii)#r de Hlorin Caru............................................................................................................................................... 31
Harr; P#**er <i +ia*ra 3i)#1#3a)2 de 9& X& 3o4lin!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33
!ITERATURO I A!TE ARTE' !i*era*ur2 <i ci$ema*#4ra3ie................................................................................................................... 37
Harr; P#**er <i +ia*ra 3i)#1#3a)2.................................................................................................................................................................... 37
FAMILIA
.....................................................................................................................................................................................................................
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
39
FIC&IU%EA !ITERARO
.....................................................................................................................................................................................................................
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
41
Mara (I. S2r2cu8ii Mamei) de Coan Slavici
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
..................................................................................................................................................................................................................
41
Mara (II. Maica Ae4idia) de Coan Slavici
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
..................................................................................................................................................................................................
4.
Tre$ de +)2cere de I. L. Cara!iale
.....................................................................................................................................................................................................................
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
55
FIC&IU%E I REA!ITATE
.....................................................................................................................................................................................................................
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
64
Hr#$icu) sau c-$*ecu) "-rs*e)#r de Gucian *la!a
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
..................................................................................................................................................................................................
,4
TEXTE AUXI!IARE
.....................................................................................................................................................................................................................
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
70
M#r#me8ii de 8arin $reda
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
..................................................................................................................................................................................................
'+
Ti*a$ic "a)s de 2udor 8uatescu
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
..................................................................................................................................................................................................
'2
***/ C#du) 3ami)iei
.....................................................................................................................................................................................................................
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
75
SCENE DIN VIAA DE IERI I DE AZI................................................................................................................................................. ''
FIC&IU%EA !ITERARO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '.
Ci#c#ii "ec.i <i $#i de Nicolae Hilimon&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '.
Re+ausu) d#mi$ica) de C& G& Cara!iale&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .1
TEXTE AUXI!IARE.................J/................................................................................................................................................................. 1+1
Car*ea $u$8ii de Ieor!e C#linescu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1+1
FIC&IU%E I REA!ITATE......................................................................................................................................................................... 108
Ami$*iri di$ 1iua a <a+*ea 0 de "#rb2 cu d#am$a ,#e Ca$*acu1i$# - interviu reali6at de 2ita C>iper <te;te "urnalistice: interviul=&&&&&&&&& 1+-
TEXTE AUXI!IARE.................................................................................................................................................................................... 114
De )a P#ia$a &a+u)ui )a S9a*e Par9 de Gaura Mian <te;te "urnalistice: articolul=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 114
!ITERATURA I A!TE ARTE' !i*era*ur2 <i ci$ema*#4ra3ie.................................................................................................................... 11'
D0a)e car$a"a)u)ui de C& G& Cara!iale&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11'
D0a)e car$a"a)u)ui re!ia I>eor!>e Na!>i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11'
AVENTUR, CLTORIE........................................................................................................................................................................ 12'
FIC&IU%EA !ITERARO............................................................................................................................................................................. 129
Atrac(ia Orientului. Ba)*a0A)b2 de Masile Alecsandri&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12.
Fascina(ia trecutului. Fra8ii :deri( voi. I, Uce$icia )ui I#$u*( cap. XI de 8i>ail Sadoveanu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 14)
FIC&IU%E I REA!ITATE.............................................................'.................................................................................................................... 159
Mirajul Occidentului. Me*r#+#)e 0 Paris de Giviu 3ereanu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1).
:ur$a) de Giviu 3ereanu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1,4
TEXTE AUXI!IARE.................................................................................................................................................................................... 1,,
Rela(ia cultur - fic(iune - publicitate. Anun( publicitar.......................................................................................................................... 1,,
Marea ca 3ac*#r s+iri*ua) de Nicolae 8anolescu&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1,.
PERSONALITI, EXEMPLE, MODELE............................................................................................................................................. 1'4
FIC&IU%EA !ITERARO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1')
. !e*#+ise8u) &2rii M#)d#"ei de Iri!ore Frec>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1')
Aici se ara*2 u$ "#ie"#d mare <i u$ 7der mi*i*e) <fra!ment din Capitolul CC al romanului Fra8ii :deri( I) de 8i>ail Sadoveanu........... 1''
A)eHa$dru re3u1-$d a+a de tefan Au!ustin ?oina&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 183
TEXTE AUXI!IARE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.1
O sam2 de cu"i$*e de Coan Neculce&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.1
FIC&IU%E I REA!ITATE......................................................................................................................................................................... 193
Mi.ai Emi$escu 0 Ti*u Mai#rescu <coresponden%#=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.3
TEXTE AUXI!IARE.................................................................................................................................................................................... 2+1
Discurs r#s*i* )a as#cia8ia bri*a$ic2 de b#)i $eur#0m#*#rii di$ Birmi$4.am =$ #c*#mbrie A@BI de Step>en V& Na4Uin!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2+1
Indice,......................................................................................................77777777777777777772+'
Lei )2.,++

S-ar putea să vă placă și