Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta I

Timp efectiv de lucru: 30 min1p 1. Caracteristici Formator:
a) Amabil, bun orator, animator, bun orani!ator
b) Conceptor, proiectant, organizator, facilitator, evaluator
c) "ulticalificat
d) #oliticos, te$nocrat, bun orani!ator
1p %. &efinitia #edaoiei:
a) 'tiinta care se ocupa cu invatarea
b) demonstatia, pre!entarea
c) Arta si stiinta de a aduca copii, dupa un curriculum standardizat
d) a(b
1p 3. #rintre avanta)ele ase!arii in forma de cerc se numara:
a) crearea unei atmosfere de dialog
b) se potriveste foarte bine activitatilor in perec$i
c) nu necesita multa planificare
d) stimulea!a activitatea
1p *. Comunicarea verbala presupune urmatoarele aspecte:
a) distanta sociala
b) claritatea(capacitatea de exprimare clara a ideilor)
c) limba)ul tacerii
d) limba)ul trupului
1p +. &obandirea de cunostinte prin metoda andraoiei presupune urmatoarele activitati:
a) studiul de ca!, reflectarea
b) simularea, incercarile succesive
c) prezentarea spontana, conversatia generala
d) )ocul, discutia in rup
3p ,.
%p -. Care sunt reulile referitoare la orani!area si desfasurarea unui seminar.

reguli privind pregatirea seminarului
pregatirea seminarului propriu-zis
desfasurarea seminarului
incheierea seminarului
1.Te$nici de instruire folosite la cresterea
cunostintelor participantului
%.Te$nici de instruire folosite la imbunatatirea
aptitudinilor cursantului
3.Te$nici de instruire folosite la modificarea
atitudinii cursantului
a) #ractica sub indrumare, simulari / 2
b) Autoevaluarea, e0ercitii de creativitate / 3
c) 'tudii de ca!, sc$eme / 1
Varianta II
Timp efectiv de lucru: 30 min
1p
1.1ducatia formala este cea care:
a) se desfasoara in institutii specializate
b) se desfasoara spontan
c) se desfasoara prin vi!ite la domiciliu
d) implica educatia pe durata timpului liber
%.Continutul cursului se refera la:
a) conditiile realitatii incon)uratoare2cladirea, sala de curs)
b) totalitatea tiparelor comportamentele ac$i!itionate si comunicate
c) ansamblul de informatii, valori, deprinderi, atitudini
d) factorul de care depinde articularea eficienta a tuturor celorlalte variabile implicate2 furni!or de
informatii, orani!ator, evaluator, etc)
3."etodele de actiune de tip proiect se refera la:
a) demonstratie
b) miniproiectele de cercetare
c) portofoliu
d) metodele combinate
*.#reatirea continua este influentata de o serie de factori individuali si anume:
a) metodele de munca
b) caracterul institutiei
c) sistemul de salari!are
d) interese si motivatii
+.#rintre elementele care determina reusita unei pre!entari pentru formator se numara:
a) controlul emotiilor
b) anali!a testelor de cunostinte
c) testarea aptitudinilor
d) implicarea orani!atiei
3p ,. 3eali!ati corelatiile dintre cele doua coloane:

%p -. 'crieti pe foaia de e0amen 4A5 pentru enunturile pe care le considerati adevarate sau 4F5 pentru
enunturile pe care le considerati false.
1 Adultii sunt independenti si motivati - A
2 Abordarea didactica nu se raportea!a la te$nica traditionala - !
3 1valuarea scrisa este mult mai obiectiva decit orice alta metoda - !
" In proiectarea instruirii respectam si aspecte leate de ase!area salii de curs - A
# Androoia este stiinta care se ocupa cu metodele de educatie a adultilor - A
$ 1valuarea nu trebuie sa fie planificata si elaborata ca parte a proramului de instruire - !
1.Te$nici de instruire folosite la cresterea
cunostintelor participantului
%.Te$nici de instruire folosite la imbunatatirea
aptitudinilor cursantului
3.Te$nici de instruire folosite la modificarea
atitudinii cursantului
a)#ractica sub indrumare, simulari - 2
b)Autoevaluarea, e0ercitii de creativitate - 1
c)'tudii de ca!, sc$eme - 3
Varianta III
Timp efectiv de lucru: 30 min
1p
1. #rintre metodele de inceput de curs se numara:
a) demonstratia
b) spargerea ghetii
c) preleerea
d) pre!entarea
%. #rintre mi)loacele de predare6instruire se numara:
a) flas$/li$t
b) ase!area salii
c) folosirea sistemului video
d) testele de aptitudini
3. #rintre sfaturile practice pentru formator se numara:
a) verificarea ec$ipamentului audio/video
b) e0punerea misiunii
c) verificarea materialelor pentru participanti
d) a%c
*. #rintre elementele care stau la ba!a leaturii cu participantii se numara:
a) contactul direct, tinuta si infatisarea, comunicarea directa
b) orani!area
c) verificarea ec$ipamentului
d) datele de desfasurare
+. Te$nicile vocale se refera la:
a) umorul
b) limba)ul corpului
c) e0presia fetei, contactul direct
d) pauzele in vorbire, ritmul

,..#rintre elementele care determina reusita unei pre!entari pentru formator se numara:
e) controlul emotiilor
f) anali!a testelor de cunostinte
) testarea aptitudinilor
$) implicarea orani!atiei
-. &escrieti reulile feed/bac7ului8 % - % , ce a facut bine, mai putin bine, ce are de imbunatatit
3p 9. &escrieti aspectele care nu trebuiesc facute in procesul de instruire.
a) suprainstruirea
b) negocierea
c) anga&area in conversatii nepotrivite
d) folosirea &ocurilor psihologice
e) supraincarcarea
f) terminarea fara incheiere
Varianta IV

Timp efectiv de lucru: 30 min
1p
1. #rintre mi)loacele de predare6instruire se numara:
a) flas$/li$t
b) ase!area salii
c) folosirea sistemului video
d) testele de aptitudini
%. &iscutia libera poate fi definita:
a) ca o activitate centrata pe formator
b) ca o activitate conceputa de instructor, centrata pe participanti
c) ca o activitate ba!ata numai pe intrebari
d) ca o activitate facilitata de instructor si orientata pe participant, in care participantii sunt
responsabili cu derularea evenimentelor
3. #rintre obiectivele de invatare se numara si de!voltarea abilitatilor psi$omotorii. "etodele care stau la ba!a
atinerii acestor obiective sunt:
a) repetari succesive
b) observatia
c) discutia de rup
d) )oc de rol
*. &aca obiectivul este ca participantii sa fie capabili sa faca ceva nou , mai bine oferiti/le oca!ia sa
e0perimente!e2in vederea imbunatatirii aptitudinilor) folosind:
a) inreistrarea video6anali!a
b) autoevaluarea
c) c$estionare
d) materiale de studiu
+. Andraoia poate fi definita astfel:
a) stiinta care se ocupa cu formarea elevilor pina in 1, ani
b) stiinta care se ocupa numai cu aspecte practice
c) stiinta care se ocupa cu aspecte teoretice si practice specifice educatiei adultilor
d) stiinta care se ocupa numai cu aspecte teoretice

,. #rintre metodele de inceput de curs se numara:
a) demonstratia
b) sparerea $etii
c) preleerea
d) pre!entarea
3p-. Andraoia operea!a cu + caracteristici, considerandu/le principii de ba!a. Acestea sunt:
a) trei principii pentru...........................
1.
%.
3.
b) doua principii pentru..........................
1.
%.
1p 9. Ce inseamna )ocul de rol.
Varianta V
Timp efectiv de lucru: 30 min
1p

1.#rintre mi)loacele de predare6instruire se numara:
a) flas$/li$t
b) ase!area salii
c) folosirea sistemului video
d) testele de aptitudini
%. Andraoia poate fi definita astfel:
a) stiinta care se ocupa cu formarea elevilor pina in 1, ani
b)stiinta care se ocupa numai cu aspecte practice
c)stiinta care se ocupa cu aspecte teoretice si practice specifice educatiei adultilor
d)stiinta care se ocupa numai cu aspecte teoretice
3. Formatorul poate motiva cursantii prin cateva mi)loace:
a) stabilirea unui ambient po!itiv pentru curs
b) stabilirea unui nivel potrivit de preocupare
c) stabilirea unui rad potrivit de dificultate
d) a%b%c
*. "etodele traditionale de evaluare sunt:
a) probe scrise
b) probe orale
c) probe practice
d) a%b%c
3p +. In ce consta comportamentul formatorului.
sa stie sa asculte, mentinand contactul vizual cu participantii
sa fie entuziast
sa adreseze intrebari grupului
sa dea cuvantul participantilor pentru a comenta, rastindu-le numele
sa fie politicos si curtenitor
sa evite a fi nerabdator sau indiferent
sa dea directii precise de lucru
sa evite conflictele de personalitate
sa se focalizeze pe necesitatile de invatare ale cursantilor
sa inceapa la timp
1p ,.&escrieti reulile feed/bac7ului ' % - %
%p -. In ce consta suprainstruirea.
furni!area de prea multe detalii
vorbirea e0cesiva
fortarea participantilor sa ia parte la discutii
incarcarea intrebarilor