Sunteți pe pagina 1din 3

F E P A

Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660


Brlad - 731120 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 0
Vaslui E-mail: fepa@fepa.ro PAG.: 1/3
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Mod de livrare :
echipat cu garnitur\ de refulare
sau de absorbire, STAS 4698-61
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Mod de livrare :
echipat cu garnitur\ de refulare sau de
absorbire, STAS 4698-61
Diametrul nominal Masa
( mm ) ( kg )
A 100 1,7
B 65 0,6
C 45 0,6
D 18 0,1
M\ rime
Diametrul
de trecere
Masa
( mm ) ( kg )
A 100 G 4 1.5
B 65 G 2 1/2 0.5
C 45 G 2 0.4
D 18 G 1 0.1
M\ rime
Filet de
racordare
R A C O R D U R I R A C O R D U R I R A C O R D U R I R A C O R D U R I
I N F U N D A T E I N F U N D A T E I N F U N D A T E I N F U N D A T E
S T A S 7 0 5 - 7 4 S T A S 7 0 5 - 7 4 S T A S 7 0 5 - 7 4 S T A S 7 0 5 - 7 4
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
RACORD
FIX
X. X. Descriere nivel de codificare
Nivel
codificare
a b
a Diametrul de trecere
A 100mm cu garnitur\ de
absorb]ie
B 65mm cu garnitur\ de
absorb]ie sau refulare
C 45mm cu garnitur\ de refulare
D 18mm cu garnitur\ de refulare
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
RACORD
INFUNDAT
X. X. Descriere nivel de codificare
Nivel
codificare
a b
a Diametrul de trecere
A 100mm cu garnitur\ de absorb]ie
B 65mm cu garnitur\ de absorb]ie
sau refulare
C 45mm cu garnitur\ de refulare
D 18mm cu garnitur\ de refulare
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR
R A C O R D U R I F I X E
S T A S 7 0 1 - 7 4
F E P A
Tel.: 0235/415990; 414660 Str. Republicii nr. 316
REV.: 0 Fax: 0235/421618; 413729 Brlad - 731120
PAG.: 2/3 E-mail: fepa@fepa.ro Vaslui
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE CCCCCCC
Diametrul
de trecere
Masa
informativ\
( mm ) ( kg / pereche )
A 96 A 4,3
B 62 B 1,6
M\ rime
Tub de
absorbire
Diametrul de
trecere Masa
( mm ) ( kg )
B 62 1,37
C 45 0,86
D 18 0,24
M\ rime
R A C O R D U R I D E
A B S O R B I R E
S T A S 7 0 2 - 7 4
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
RACORD DE
REFULARE
X. X. Descriere nivel de codificare
Nivel
codificare
a b
a Diametrul de trecere
B diametrul de trecere 62mm
C diametrul de trecere 45mm
D diametrul de trecere 18mm
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR
R A C O R D U R I D E
R E F U L A R E
S T A S 7 0 3 - 7 3
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
RACORD DE
ABSORBIRE
X. X.
Descriere nivel de
codificare
Nivel
codificare
a b
a Diametrul de trecere
A diametrul de trecere 96mm
B diametrul de trecere 62mm
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR
F E P A
Str. Republicii nr. 316 Tel.: 0235/415990; 414660
Brlad - 731120 Fax: 0235/421618; 413729 REV.: 0
Vaslui E-mail: fepa@fepa.ro PAG.: 3/3
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
CARACTERISTICI DE PERFORMAN}|
Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ datorit\ tehnologiei de turnare sub presiune ^n matri]\ .
CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Masa unui racord
f\ r\ furtun
( mm ) SR 2164-94 ( kg ) (m 1m)
B 62 Tip S 76 x 20 1,37 20
C 43 Tip S 53 x 20 0,86 20
M\ rime
Diametrul de
trecere
Lungime
furtun
Furtun de
refulare
Diametrul
mare de
trecere
Diametrul
mic de
trecere
Masa
unui
racord
( mm ) ( mm ) ( kg )
B-C 62 45 0,8
A-B 96 62 2
M\ rime
R A C O R D U R I D E
R E F U L A R E
C U F U R T U N
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
RACORD DE REFULARE
CU FURTUN
X. X. Descriere nivel de codificare
Nivel codificare a b
a Diametrul de trecere
B diametrul de trecere 62mm
C diametrul de trecere 43mm
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR
R E D U C T I I D E R A C O R D U R I
S T A S 7 0 4 - 7 4
CODIFICARE ( mod de comandare )
Model
REDUCTII DE
RACORDURI
XX. X. Descriere nivel de codificare
Nivel
codificare
a b
a Diametrul mare de trecere
B-C 62mm
A-B 96mm
b.Tipul execu]iei
0 execu]ie normal\
1 execu]ie RNR