Sunteți pe pagina 1din 4

I.C.A.S.

BUCURESTI
Ocolul Silvic Experimental Lechinta
Concursul
CEL MAI BU !"#URAR$
%&.'(.%')*
Incercuiti varianta corecta.
). In+ractiunile constatate in pa,uri -taieri ,e ar.ori/ sunt sanctionate ,e0
a/ Le1ea %23%''45
./ Le1ea 643%''65
c/ Le1ea 423%''6 7 Co,ul silvic5
%. #e+ectele ,e +orma ale trunchiului sunt0
a/ Cur.ura8 la.artarea8 +i.ra torsa8 excentricitatea5
./ Cur.ura8 insa.ierea8 ovalitatea8 no,urile8 ma,uva excentrica si +i.ra anormala5
c/ Conicitatea8 cur.ura8 la.artarea8 in+urcirea si canelura5
*. La aplicarea tratamentului taierilor rase8 supra+ata maxima a parchetului8 poate +i0
a/ 4 ha5
./ 9 ha5
c/ * ha5
4. !rocesul ver.al ,e pre,are a parchetului se inchie in pre:enta o.li1atorie a0
a/ Se+ului ,e ocol5
./ !a,urarului5
c/ Imputernicitului a1entului economic care exploatea:a parchetul5
9. Tro+eul conventional la mistret este constituit ,e0

a/ Colti5
./ Blana si colti5
c/ Craniu si .lana5
2. Lucrarile ,e ,e1a;are se executa0

a/ In se:onul ,e repaus ve1etativ5
./ In perioa,a can, ar.oretul este in+run:it5
c/ In perioa,a )9.'6<*'.'& a anului5
(. Carpinu betulus este o specie care lastareste0

a/ Bine5
./ Sla.5
c/ u lastareste5
I.C.A.S. BUCURESTI
Ocolul Silvic Experimental Lechinta
6. Temperamentul +a1ului este ,e0
a/ Um.ra5
./ #e semium.ra5
c/ !ronuntat ,e um.ra5
&. !erioa,a ouatului la +a:an este0

a/ Martie<Aprilie5
./ Aprilie<Mai5
c/ Mai<Iunie5
)'. Clasi+icarea calitativa a ar.orilor pe picior se +ace in 4 clase ,e calitate in +uctie ,e0
a/ Inaltimea la care apare prima rami+icatie5
./ Cota ,in inaltimea totala apta petru lemn ,e lucru5
c/ #iametru la ).*m8 cilin,iricitatea trunchiului5
)). La taierile rase8 resturile ,e exploatare se stran1 in siruri - martoane/ cu0
a/ latimea maxima ,e ).'<).% m8 intrerupte aproximativ ,in %' in %' m8 orientate
pe linia ,e cea mai mare panta cu ,istanta intre siruri ,e )9<%' m5
./ Latimea maxima ,e % m8 orientate pe linia ,e cea mai mare panta8 cu ,istanta
intre siruri ,e 6 m5
c/ Latimea ,e ).'<).% m8 orientate pe linia ,e cea mai mare panta5
)%. Imperecherea la cer. are loc in perioa,a0

a/ Iulie<Au1ust5
./ Iunie<Iulie5
c/ Septem.rie< Octom.rie5
)*. =erurile ,in timpul iernii pot provoca0
a/ =elivuri5
./ Arsuri5
c/ Culcari ale puietilor5
,/ Crapaturi transversale5
)4. #in cate1oria +actorilor oro1ra+ici +ac parte0
a/ Solul5
./ Cal,ura5
c/ Altitu,inea8 expo:itia8 panta8 si con+i1uratia terenului5
)9. #elimitarea su.parcelelor se +ace prin marcarea vi:i.ila ,in ,istanta in ,istanta a
ar.orilor ,e limita cu0
a/ O .an,a ori:ontala ,e vopsea5
./ Un cerc ,e vopsea5
c/ O .ulina ,e vopsea5
I.C.A.S. BUCURESTI
Ocolul Silvic Experimental Lechinta
)2. Materia or1anica moarta8 ,escompusa8 poarta ,enumirea ,e0
a/ >umus5
./ Litiera5
c/ Ar1ili:are5
)(. Ar.oretele ,e co,ru sunt +ormate ,in ar.ori proveniti ,in0
a/ Samanta5
./ Lastari5
c/ #ra;oni5
)6. !e cioatele ar.orilor taiati ile1al8 si pe supra+ata cioatei se aplica ,e catre se+ul ,e
ocol ciocanul cu marca0
a/ Circulara5
./ Triun1hiulara5
c/ !atrata5
)&. Eliminarea naturala a ar.orilor o,ata cu cresterea varstei8 este re:ultatul0
a/ Cresterii in inaltime5
./ Cresterii in 1rosime5
c/ Relatilor ,e concurenta in sol si atmos+era pentru hrana si lumina5
%'. Ar.oretele ,e cran1 sunt +ormate ,in ar.ori proveniti ,in0
a/ Samanta5
./ Butasi5
c/ Lastari si ,ra;oni5
%). In ca:ul lucrarilor ,e curatiri8 se aplica marca rotun,a pe ar.orii ,e +oiaoase ,estinati
taierii incepan, cu ,iametrul ,e .a:a la limita minima ,e0
a/ 2 cm5
./ 6 cm5
c/ )' cm5
%%. !a,urarii au o.li1atia sa veri+ice +iecare parchet in curs ,e exploatare8 situat in :ona
lor ,e activitate si sa ,epuna raport0

a/ #e cel mult ,oua ori pe luna5
./ Cel putin o ,ata pe luna5
c/ #e cat ori este nevoie5
%*. Ca,erea coarnelor la caprior se pro,uce0
I.C.A.S. BUCURESTI
Ocolul Silvic Experimental Lechinta
a/ In noiem.rie<,ecem.rie5
./ In +e.ruarie<martie5
c/ Coarnele nu ca,8 se ,e:volta continuu5
%4. Curatirile la +oiaoase se executa0

a/ In tot timpul anului5
./ In repaus ve1etativ5
c/ Can, ar.oretul este in+run:it5
%9. Unui pa,urar i se poate ,ispune conce,ierea ,in motive care tin ,e persoana lui8
pentru pa1u.e mai mari ,e0
a/ )' mc ,e lemn imputa.il la o inspectie5
./ )9 mc ,e lemn imputa.il la o inspectie sau *' ,e mc ,e lemn imputa.il pe an5
c/ %9 mc imputa.ili pe an5
%2. !a,urarul 1estionar ,e canton silvic este o.li1at sa ,epuna la se,iul ocolului silvic
actele ,e constatare a contraventiilor silvice si in+ractiunilor silvice in termen ,e0

a/ 9 :ile ,e la ,ata incheierii5
./ * :ile ,e la ,ata incheierii5
c/ %4 ,e ore ,e la ,ata inchierii5
%(. Unitatea ,e .a:a ca structura a,ministrativa pentru asi1urarea pa:ei +on,ului +orestier
este0
a/ #istiructul silvic5
./ Unitatea ,e pro,uctie5
c/ Cantonul silvic5
%6. ?olumul ,e material lemnos ce urma:a a +i recoltat intr<o pa,ure annual sau intr<o
perioa,a ,e timp8 in .a:a amena;amentului se numeste0
a/ Crestere anuala5
./ Crestere me,ie5
c/ !osi.ilitate
%&. !inul silvestru are in teaca0
a/ * ace5
./ % ace5
c/ 9 ace5
*'. Com.aterea chimica a .uruinilor se reali:ea:a prin +olosirea0

a/ Er.ici,elor5
./ Er.ici,elor si ar.orici,elor5
c/ Er.ici,elor8 ar.orici,elor si +itoci,elor5