Sunteți pe pagina 1din 3

TEST ELECTRICIENI NR.

8
1. Folosind pornirea STEA-TRIUNGHI, care sun ele!enele proe"ae#
a. $eneraorul%
&. !oorul%
c. re'eaua (nre $eneraor )i !oor.
*. Care ese +aloarea !ini!, per!is, a re-isen'ei de i-ola'ie penru un !oor
elecric ./ 01, .2.8/ 3, 4/ H-#
a. 1// 05%
&. /,4 65%
c. 4// 05%
d. 1// 65
.. 7ac, un !oor are dou, perec8i de poli, care poae 9i ura'ia lui de sincronis!#
a. 1/// ro : !in%
&. .;// ro : !in%
c. 18// ro : !in%
d. 14// ro : !in%
<. 7ac, pe eic8ea unui !oor ese scris, ensiunea U= ;;/ 3 : .8/ 3, (n ce
cone2iune +a puea lucra la puerea no!inal, )i (n ce ip de re'ea#
a. re'ea .2.8/ 3 cone2iune riun$8i%
&. re'ea .2.8/ 3 cone2iune sea%
c. re'ea .2;;/ 3 cone2iune riun$8i%
d. re'ea .2**/ 3 cone2iune sea.

4. La un !oor de c.c. cu cu e2cia'ie separa, sensul de roa'ie se sc8i!&, c>nd #
a. se sc8i!&, polariaea ali!en,rii (n9,)ur,rii de e2cia'ie %
&. se sc8i!&, polariaea ali!en,rii (n9,)ur,rii roorice %
c. se sc8i!&, polariaea ali!en,rii (n9a)ur,rii roorice )i a (n9,)ur,rii de
e2cia'ie.
;. ? si$uran', 9u-i&il, se +a arde la #
a. suprasarcin, (n a!one %
&. scurcircui (n a+al %
c. scurcircui (n a!one.
d. Scurcircui sau suprasarcin, (n a+al.
@. Care sc8e!a ese coreca#
8.Care ese +aloarea de re$la" penru curenul de scurcircui la (nrerup,orul
auo!a US?L #
a. 4 In %
&. 1,14 In %
c. 1/ In %
d. @ In.
A.Un elecro!oor are B=** 01, Ul = .8/ 3, cos C = /,@4. Curenul no!inal +a
9i #

a. ** A %
&. <. A %
c. .8 A %
d. *8 A.
1/.Care ese +aloarea re-isen'ei ec8i+alene a ur!,oarei sc8e!e#
R
*
R
.
R1= R* = R. =15
R< = R4 = * 5
a. 15 %
&. * 5 %
c. 1,4 5 %
d. *,4 5.
11.Condi'ii de punere (n paralel a dou, $eneraoare sincron.
R
1
R
<
R
4