Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT CIRCUITE ELECTRONICE

SISTEM ACHIZITII DE DATE


CUPRINS
Tema proiectarepag. 3
Sisteme aci!itii "e "atepag. 3
Amp#i$icator i%str&me%tatie.pag. '
Scema si $&%ctio%are A.i.pag. (
Circ&it esa%tio%are)memorare c& TECpag. *+
Scema si $&%ctio%are CEM c& TEC..pag. **
Co%,ertor a%a#ogic-"igita# .CAD/...pag. *3
Scema CAD....pag. *0
1&%ctio%are CAD..pag. *2
Scema comp#eta SISTEM DE ACHIZITIE DATE.pag. *'
2
TEMA PROIECTARE3
Sa se proiecteze un sistem de achizitii de date cu :
1 singur canal de intrare
amplificatorul de instrumantatie asimetric
blocul de esantionare &memorare sa fie realizat cu tranziator TEC
convertorul analogic-digital sa aiba caracteristica rampa liniara

! "#$# S%& C"'
(
!n sistem de achizitii de date are in compunerea sa un multiple)or*!(+,
un amplificator de instrumentatie *"#$#+, un circuit de esantionare%memorare *S%&+
si un convertor analogic- digital *C"' sau C"- *analogic-numeric++#
SISTEME DE ACHIZITIE DE DATE.
4e%era#itati si C#asi$icari a#e sisteme#or "e aci!itii "e "ate .SAD/
Sistemele de achizitie de date sunt sisteme comple)e de supraveghere a
unor procese in care intervin, de regula, mai multe marimi fizice# Ele realizeaza
prelevarea, prin intermediul unor traductoare adecvate, de semnale analogice sau
numerice *in functie de natura traductorului+, in scopul memorarii, transmiterii
.
sau prelucrarii informatiei achizitionate#
emorarea poate fi facuta direct sau dupa prelucrarea datelor, pe intervale de
timp mai lungi, medii sau scurte#
Transmiterea datelor e necesar a fi facuta pe distante mai lungi sau mai scurte#
/relucrarea informatiei poate consta in operatii simple *comparari+, p0na la
prelucrari matematice complicate *integrari, diferentieri, medieri, calcul de
transformate 1ourier, etc#+# Scopul prelucrarii difera de la caz la caz: comanda
unui proces *industrial, militar, de cercetare+, sau numai informare asupra
evolutiei procesului prin vizualizarea datelor#
2peratia cea mai importanta este conversia analog numerica, realizata cu unul
sau mai multe circuite# $n functie de tipul aplicatiei mai pot fi necesare si alte
circuite analogice de prelucrare#
Configuratia si tipurile de circuite utilizate intr-un sistem de achizitie de date
S"' depind de o serie de factori:
rezolutia si precizia cu care se cere realizarea conversiei "%-3
numarul de canale analogice investigate3
frecventa de esantionare pe fiecare canal3
capacitatea sistemului de prelucrare in timp real a datelor3
necesitatea conditionarii *adaptarii+ semnalului analogic de intrare#
'atele achizitionate pot fi:
analogice *tensiuni, curenti continue sau alternative+ si reprezinta, de
regula, iesirile unor traductoare ce supravegheaza marimile care intervin in
procesul condus3
numerice, provenind de la traductoare cu iesire numerica sau de la alte
echipamente implicate in desfasurarea procesului#
S"' va fi prevazut deci cu un numar corespunzator de intrari adecvate acestor
date:
intrari analogice3
intrari numerice#
"lta operatie frecvent int0lnita in S"' este esantionarea si memorarea temporara
a esantioanelor prelevate# 1recventa de esantionare se stabileste in functie de:
spectrul de frecventa al semnalelor de intrare3
viteza de lucru a convertorului "%-3
precizia impusa procesului de prelucrare#
2 frecventa minima si care permite determinarea parametrilor statistici ai
semnalului este dublul frecventei ma)ime din spectrul acestui semnal# 'aca se
cere ca esantioanele prelevate sa reprezinte cu suficienta precizie un semnal
continuu de la intrare, fara a mai calcula valori intermediare esantioanelor
prelevate, frecventa de esantionare trebuie sa fie de cel putin 4516 ori mai mare
dec0t frecventa celei mai inalte armonici# /erioada de esantionare nu poate fi mai
7
mica dec0t timpul de conversie#
$naintea esantionarii, semnalele analogice sunt supuse unor operatii de adaptare
cu sistemul de prelucrare, numite generic conditionare# "cestea pot fi:
amplificare%atenuare cu c0stig programabil3
amplificare cu izolare galvanica3
comutare automata a intervalelor de masurare3
compresie logaritmica3
filtrare3
conversie tensiune - frecventa3
conversie curent tensiune#
Clasificari ale sistemelor de achizitie de date:
1# D&pa co%"itii#e "e me"i& i% care #&crea!a3
sisteme destinate unor medii favorabile *laborator+,
S"' destinate utilizarii in conditii grele de lucru *echipamente militare,
instalatii telecomandate, anumite procese industriale, etc#+#
2# D&pa %&mar&# "e ca%a#e s&pra,egeate3
monocanal, cu una din variantele:
numai circuite pentru conversia directa a semnalului3
preamplificator urmat de circuitele de conversie3
preamplificator, circuite de esantionare-memorare, urmate de
circuite de conversie3
preamplificator, circuite de conditionare a semnalului si una
din variantele anterioare3
S"' multicanal in una din variantele:
cu multiple)area iesirilor unor convertoare analog-numerice,
fiecare convertor corespunz0nd unui canal3
cu multiple)area intrarilor circuitelor de esantionare-
memorare *S%& sample and hold engl#+3
sisteme de achizitie destinate multiple)arii semnalelor de nivel
scazut#
Circ&ite#e "e esa%tio%are si memorare reprezint8 mi9locul prin care se poate
realiza primul pas :n conversia datelor - discretizarea#
;
$n acest caz nu este nevoie de multiple)or deoarece avem doar un canel de
intrare3 multiple)orul fiind un circuit de selectare a canalului dintr-o serie de mai
multe canale#
"/<$1$C"T2=!< 'E $-ST=!E-T"T$E:
"mplificatorul de instrumentatie *"#$#+ este un amplificator diferential cu
performante deosebite: o mare impedanta de intrare, o amplificare finita, stabila si
cunoscuta cu precizie *reglata cu a9utorul unui singur rezistor e)terior+, o buna
re9ectie de mod comun *C== in gama de 1665 126 d>+, tensiunea de iesire
referentiala la masa#
Caracteristica de transfer are e)presia:

!6?*@1-@2+ A f *=B+
Schema de functionare a amplificatorului operational:
Deca#a5 A#ime%tare
CSD @S
@1 C2D

@= !6 =<
@2
C=D

=B
!6?@S-@=
Caracteristici functionale specifice amplificatorului de instrumentatie sunt:
Factorul de amplificare A
$n modulele integrate factorul de amplificare " este in general, reglabil intre
limitele 1-1666# 1abricantul indica, adesea, eroare de neliniaritate a factorului de
amplificare#
Tensiunea de decalaj. Curenti de polarizatie.
1abricantul indica tensiunea de decala9 la iesire *offset-ul+ *de e)emplu, 266m@
pentru "' ;21+# $nsa trebuie tinut cant si de deriva acestui parametru cu
temperatura *7;6u@%grad Celsius+# Curentul de polarizatie intervine in cazul cand
rezistentele surselor de semnal sunt importante# 2 valoare orientativa pentru
acelasi "$ , este 46n", cu o variatie a temperaturii de 1n"%grad Celsius#
Impedanta de iesire
E
"re o valoare scazuta, de ordinul 6#6F
Rejectia semnalelor de mod comun
C==*d>+?lg*!C%!p+
Schema amplificatorului de instrumentatie asimetric:
1unctionare amplificatorului de instrumentatie:
G
Schema amplificatorului de instrumentatie cuprinde patru rezistente si doua
circuite integrate, amplificatoare operationale H G71 alimentate de la o sursa de
curent continuu @cc?I1; @ si @ee?-1; @# "plificarea semnalului la iesirea
amplificatorului de instrumentatie poate fi modificata foarte usor din rezistenta
=2, care este de obicei o rezistenta reglabila# "stfel amplificarea este direct
proportionala cu valoarea acestei rezistente#
E)emplu :
=ezistenta =2 "mplificarea
4 J K2
16 J K.
E J K1,E
Semnalul de intrare *! vf-@f K7@+: semnalul de intrare este de la o sursa de tensiune
alternativa de amplitudine 2@ si frecventa 1666&z# $n cazul sistemului de
achizitii de date cu mai multe intrari *2 sau 7 canale+, semnalele de intrare in
sistem trec intai prin multiple)or *!(+, iar semnalul de iesire al acestuia este
chiar semnalul de intrare pentru amplificatorul de instrumentatie# "ici nu este
cazul pentru ca e)ista un singur canal de intrare# *-u este nevoie de multiple)or+#
4
Semnalul de iesire *! vf-@f K 4@+: semnalul de iesire este tot o tensiune alternativa
de amplitudine apro)imativ E@ dar este in antifaza cu semnalul de intrare# "cest
semnal de iesire pentru amplificatorul de instrumentatie v-a fi semnal de intrare
pentru blocul urmator adica circuitul de esantionare&memorare#
Tensiunea de intrare se aplica pe intrarea neinversoare a amplificatorului
operational#
Schema de principiu a unui amplificator de instrumentatie cu trei
amplificatoare operationale pune in evidenta doua eta9e# /rimul eta9 asigura o
impedanta foarte mare de intrare si posibilitatea de modificare a amplificarii cu
a9utorul unui rezistor reglabil# "l doilea eta9 este un amplificator diferential cu
iesirea referinta la masa#
Semnalul de iesire este in antifaza cu cel de intrare#
F
'aca amplificarea este prea mare adica daca marim rezistorul =2 , spre e)emplu
=2?.;J amplificatorul de instrumentatie intra in limitare# "ceasta limitare apare
datorita factorului de amplificare#
C$=C!$T ES"-T$2-"=E& E2="=E
16
"cest eta9 are in compunerea sa un tranzistor cu efect de camp cu rol de
comutator asociat cu un condensator#
Cand tranzistorul *comutatorul+ este inchis, tensiunea la bornele
condensatorului urmareste tensiunea de la intrare, iar cand tranzistorul este
deschis condensatorul pastreaza *memoreaza+ tensiunea pentru a putea fi utilizata
de un aparat situat in aval *C"'-ul care are nevoie de tensiune fi)a pe durata
conversiei +, sau in amonte pentru netezirea semnalului de iesire#
"cesta este un circuit de esantionare si memorare in bucla ce permite re9ectia de
mod comun in timpul esntionarii, iesirea fiind fortata sa urmareasca intrarea#
Ca rezultat la bornele condensatorului C, tensiunea, cat timp comutatorul
este inchis este:
u6?uiA"%*"-1+
$ntre doua conversii succesive, CE urmareste variatiile semnalului de
intrare# $nainte de initierea conversiei, CE este trecut in starea de memorare in
care ofera la iesire valoarea momentana a semnalului de intrare de la sf0rsitul
etapei de urmarire# Starea de memorare se mentine pe toata durata conversiei#
"stfel precizia C"- nu este afectata, indiferent de viteza de variatie a semnalului
de intrare si de tipul de C"- folosit#
<a esantionare cu o frecventa prea scazuta, in semnalul rezultat apare o
componenta de H1 suparatoare, denumita semnal alias, si care trebuie re9ectat,
prin filtrarecu un 1TH *filtru trece 9os+#
muie
Schema circuitului de esantionare memorare:
11
1unctionare circuit esantionare memorare:
"cest grafic rezulta pentru o tensiune aleatoare :
12
/entru semnalul @K2@ va rezulta:
Semnalul !K2@: este tensiunea memorata de la bornele condensatorului care
trebuie sa urmareasca tensiunea de intrare#
Semnalul de la iesire !K2@:este tensiunea de9a discretizata cu care va fi atacat
convertorul analogic-digital *C"'-ul+#
1.
C"' KC2-@E=T2= "-"<2B$C '$B$T"<
Convertoare pentru traductoare numerice # -ecesitatea traductoarelor cu iesire
numerica a crescut odata cu e)tinderea tratarii proceselor cu calculatoare de
proces#
odalitatea cea mai simpla de obtinere a iesirilor numerice consta in conversia
analog-numerica a semnalului#
Tipurile cele mai utilizate de C"- sunt :
- C"- cu compensare :
- cu trepte egale de tensiune3
- cu apro)imari succesive3
- C"- cu conversie directa :
- cu conversie in durata3
- cu conversie in frecventa#
C"- fiind circuite comple)e, cu componente de comple)itate apreciabila, solutia
este mai economica daca se aplica mai multe semnale analogice multiple)ate
analogic#
!n avanta9 il prezinta elementele sensibile care furnizeaza semnale periodice
sinusoidale sau impulsuri a caror frecventa depinde liniar de marimea de masurat
*tahogeneratoarele, traductoarele de debit cu turbina, elemente sensibile inductive
sau capacitive incluse in oscilatoare comandate+, rezult0nd conversia directa in
frecventa a marimilor aplicate la intrare#
17
Convertorul analogic digital cu rampa liniara:
Cuprinde un numarator, un comparator si un convertor '%"#
Schema convertorului "-':
1;
1unctionarea convertorului "-':
<a fiecare impuls al ceasului *impuls de tact+ numaratorul isi mareste continutul
cu 1 bit, iar convertorul '%" are la iesirea sa o tensiune !e liniar variabila in
trepte# -umaratorul primeste impulsuri de tact prin poarta pana cand !e a9unge
egala cu !)# Cand !e depaseste !) iesirea comparatorului isi schimba starea
blocand poarta# Seria celor CnD iesiri ale numaratorului reprezinta rezultatul
conversiei in codul numeric considerat#
1E
1unctionarea schemei complete adica al sistemului de achizitii:
1G

14
/rogram convertorului analogic-digital:
!C<L ST$*1,1+ MBN'/O= MBN'B-'
I C<2CL
I $2NST T$ESTE/?;u
I 6c 6
I label?loop
I 1c 1
I 2c 6
I .c goto loop -1 times
!=ESET ST$*1,1+ MBN'/O= MBN'B-'
I =ESET
I $2NST
I T$ESTE/?;u
I 6c 1
I 7#;c 6
I ;6c 1
I ;7#;c 6
I 166c 1
I 167#;c 6
1F
>ibliografie :
1# Circuite electronice cu amplificatoare operationale-Sorin 'an Brigorescu
2# $nternet : - PPP#nota16#pub#ro
- PPP#electronica#pub#ro
- PPP#bel#utclu9#ro
- PPP#electronica-azi#ro
.# <aborator Circuite Electronice
26