Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE FINAN ARE PENTRU INCLUZIUNEA TINERILOR DE ETNIE RROM

N SISTEMUL DE NV MNT SUPERIOR MEDICAL I PE PIA A MUNCII DIN


ROMNIA
Denumirea asocia iei: ,,anse pentru educaie
Sediul asocia iei: Str. Fgetului nr. 169, 305500, Lugoj, jud. i!i
Denumirea proiectului: ,," generaie de speciali#ti rro!i $n do!eniul !edical
Localizarea proiectului: !unicipiul Lugoj i localit i din apropiere
Durata de implementare a proiectului: anul acade!ic %01% & %013
Valoarea total a proiectului: 90.000 euro
Finan area: '0.000 de euro din Fonduri Structurale (uropene $n do!eniul ,,)esurse u!ane,
su*do!eniul ,,+cces la educa ie i ,or!are pro,esional.
Cofinan area: 10.000 de euro din partea asocia iei ,,anse pentru educaie
Repartizarea costurilor proiectului:
-0. din costuri sunt alocate c/eltuielilor de personal cu angajarea a - !edici i 6 pro,esori care
0or lucra cu tinerii selectai $n progra!
-0. din costuri sunt alocate pentru acordare de *urse
%0. din costuri sunt alocate pentru alte c/eltuieli cu! ar ,i $nc/iriere de spa ii, costuri pentru
!ateriale de in,or!are i pu*licitate
Scopul proiectului:
1roiectul $ i propune integrarea tinerilor rro!i $n cadrul $n0 !2ntului superior !edical
din )o!2nia precu! i pe pia a !uncii. 1rogra!ul cuprinde *urse educa ionale i de30oltare
personal adresat tinerilor rro!i interesa i de o carier $n do!eniul !edical 4*urse acade!ice,
tutorat, !entorat, ta*ere5.
Obiectivele proiectului:
1rogra!ul are !isiunea de a de30olta un !ecanis! de sus inere a tinerilor de etnie rro!
care sunt interesai s ur!e3e studii $n cadrul $n0 !2ntului superior din do!eniul !edical , dar
care, din cau3a !ediului socio&econo!ic de3a0antajat din care pro0in, nu au $ncredere $n propria
lor putere de a dep#i o*stacolele spre o ,or!are de calitate i, i!plicit, spre o carier
pro,esional cu $nalt cali,icare. inerii de etnie rro! 0or putea alege intre dou seciuni de
pregtire, $n ,uncie de etapa educaional $n care se a,l.
6o!ponenta de *urse, !entorat i ta*ere de !oti0are se adresea3 studen ilor de la
,acultile de !edicin i ,ar!acie sau colegii !edicale, !edicilor re3ideni i ele0ilor la
scoli postliceale !edicale. 7n anul #colar %01%&%013 scoate! la concurs 50 de locuri
pentru tinerii ro!i interesai s $ i continue studiile $n do!eniul !edical.
1
6o!ponenta de tutorat i ta*ere de !oti0are este construita pentru susinerea i acordarea
de pregtire $n regi! gratuit la *iologie, c/i!ie i ,i3ica, ele0ilor de liceu care $n anul
#colar %01%&%013 0or ,i clasa a 899&a. 7n anul #colar %01%&%013 scoate! la concurs 60 de
locuri pentru tinerii ro!i interesai s susin e:a!enul de ad!itere $n instituii de
$n0 !2nt cu pro,il !edical.
Grupul int:
1rogra!ul de *urse educaionale i de30oltare personal este adresat tinerilor rro!i interesai
de o cariera $n do!eniul !edical 4*urse acade!ice, tutorat, !entorat, ta*ere5;
Materiale de informare i publicitate:
+nunuri ,urni3ate $n presa locala 4!unicipiul Lugoj
100 pliante tiprite
+nun uri $n coli din cadrul !unicipiului Lugoj i localit i din apropiere
9n,or!area autorit ilor pu*lice $ntr&un de!ers pe ter!en lung de continuare a susinerii
tinerilor rro!i.
Rezultate anticipate:
1rogra!ul are capacitatea s susin i s $ncuraje3e studeni i ele0i rro!i . inerii de
etnie rro! selecionai $n cadrul progra!ului 0or ,i $ncurajai s $ i de30olte potenialul
de leaders/ip i 0or ,i susinui s se de30olte acade!ic i pro,esional $n do!eniul
!edical. 1entru susinerea acestui o*iecti0, $n cadrul proiectului 0or ,i angajai - !edici
i 6 pro,esori care 0or lucra cu tinerii selectai $n progra!, pe durata anului acade!ic
%01%&%013.
6re#terea gradului de inclu3iune social i crearea unei generaii de specialist rro!i $n
do!eniul !edical.
1roiectul propune o a*ordare siste!ic, prin care se asigur accesul persoanelor de etnie
rro! la locuri de !unc cu $nalt cali,icare, cu e,ecte asupra di!inurii srciei i
cre#terii inclu3iunii sociale a acestui grup !arginali3at.
Sustenabilitatea proiectului:
1rogra!ul are capacitatea s susin 110 studeni i ele0i rro!i $n anul acade!ic %01% <
%013 $n cadrul proiectului ,," generaie de speciali#ti rro!i $n do!eniul !edical
1roiectul 0a ,i coordonat de ctre ec/ipa !ultidisciplinar din cadrul asociaiei ,,anse
pentru educaie
2