Sunteți pe pagina 1din 4

stul in literatura romana

Tipul arivistului este ntruchipat n literatura universal de personajele lui Stendahl (Julien Sorel),
Balzac (Rastignac) sau Dickens (Uriah eep)! De i "iguri de arivi ti apar sporadic i n literatura
mai veche, tipul ca atare se constituie cu deose#ire n proza i dramaturgia secolului al $%$&lea,
"aptul dator ndu&se condi iilor sociale "avora#ile care deschid drumul parvenirii unor oameni
energici, ntreprinz tori i de o#icei lipsi i de scrupule, care reu esc s do# ndeasc averi i un statut
social superior celei de la care au pornit! 'ce tia sunt arivi tii, al c ror nume generic provine de la
ver#ul din lim#a "rancez (arriver), care nseamn (a ajunge)! Dac arivi tii sunt cei care se str
duiesc s urce scara social , odat ajun i la int ei devin parveni i! n literatura rom n , arivistul i&a
preocupat pe mul i dintre scriitorii no tri de marc , ace tia cre nd prin m iestria condeiului lor
personaje de o cert valoare literar , cum ar "i* St nic Ra iu (+eorge , linescu, -nigma .tiliei),
Dinu / turic (0icolae 1ilimon, ,iocoii vechi i noi), T nase Scatiu (Duiliu 2am"irescu, 3ia a la ar ),
4ic Tru#adurul (ortensia /apadad&Bengescu, ,oncert din muzic de Bach), +ore /irgu (5ateiu
,aragiale, ,raii de curtea veche) sau Stavrache (%on 4uca ,aragiale, n vreme de r z#oi)!
/rimul aspect pe care l vom urm ri n caracterizarea acestor personaje este situa ia material n
care se g se te arivistul de&a lungul operei! 'st"el T nase Scatiu este nc de la nceputul
romanului arenda ul m#og it* avea casele cele mai "rumoase din t rg, cump rate de ocazie de la
un #oier sc p tat, "iind i deputat n dou legislaturi i ales pentru a treia la Senat! 'v nd spatele
asigurat ac iunile sale ulterioare vor pune n eviden caracterul s u odios! 'cest caracter este
pedepsit n "inal prin uciderea sa de c tre rani! Un alt personaj care moare n "inal este Dinu /
turic , care i&a g sit s" r itul ntr&o ocn p r sit ! / turic este genul de persoan care ncearc de&a
lungul ntregului roman s urce o nou treapt pe scara parvenirii! 'st"el la nceput el era ( m#r cat
cu un anteriu de amagea rupt n spate), "apt care vor#e te de la sine de s r cia sa, ns de la
camera de ciu#ucciu care avea un pat de sc nduri i o p tur , el trece la camera de v ta" care are
(dou p turi turce ti peste care puse saltele de l n acoperite cu chilimuri de %dirne, pe perete at rn
un covor de Brussa)! D nd dovad de o am#i ie nem surat , el viseaz , dup ce o# ine rangul de
mare stolnic i ("unc iunea ispr vniciei de str ini), s ajung p n n v r"ul piramidei sociale, c ci ce
"olos ar "i avut avu ia pentru d nsul, dac i&ar "i lipsit acea pozi iune social , care ar "i putut s &i
deschid u ile #oierilor celor mari i s &l "ac egal cu d n ii)! .rgoliul i vanitatea nem surat l "ac s
viseze o# inerea puterii politice, a celor mai multe demnit i ale rii, r vnind, m nat de aspira iile
sale nelimitate, la "unc ia de caimacan al ,raiovei i chiar s "ie domn!
n opozi ie cu cei doi se a"l St nic Ra iu i 4ic Tru#adurul a c ror e"ort de parvenire este
recompensat doar n "inal! St nic este un avocat " r procese, a c rui energie, "e#rilitate nu se
consum n munc , el circul n de"erite medii, a"l , tie totul, a teapt (ceva) care s &i modi"ice
modul de via peste noapte, s &l m#og easc ! 'cest (ceva) care i va modi"ica e6isten a l ntrez
re te n averea mo ului ,ostache, c ruia "ur ndu&i #anii i provoac moartea " r s ai# vreo remu
care! 3 z ndu&se om nst rit el intr n politic este chiar pre"ect ntr&o scurt guvernare, de in nd i
un Block&haus pe #ulevardul Take&%onescu! 4ic la r ndul lui de i are unele ncerc ri de parvenire
nc din timpul r z#oiului, c nd lucr nd la serviciul de aprovizionare cola#oreaz " r scrupule cu
inamicul, i ncepe ascensiunea odat cu angajarea sa de c tre 'da Razu ca muncitor pentru
grajdurile sale cu cai de ras ! 'st"el el devine de la # iatul (nostim), umil i o#raznic, cu aerul unui (
ng u), (domnul #ine ca la cinematogra"), gentlemenul n haine negre, viitorul candidat al unei "rac
iuni politice conservatoare la deput ia Bihorului, sno#ul care i schim# chiar i numele n Basile
/etresco, nume adaptat noii pozi ii sociale pe care o de inea!
/irgu care este gratulat cu epitete ca (potaie m runt ), ("iar spurcat ), c ruia de colar i pl cea s & i
duc prietenii la "emei #olnave, #ucur ndu&se cu ( nchipuire dr ceasc nesecat ), este un tip care
are n s nge dorul vie ii de dezm are ig neasc ! ,u toate acestea n "inal, n timp ce craii decad,
el n"lore te devine (de mai multe ori milionar, nsurat cu zestre i desp r it cu "ilodorm ), ajunge
apoi pre"ect, deputat, senator, ministru plenipoten iar, prezid nd o su#comisie de cooperare
intelectual la (4iga 0a iunilor)!
Un caz special este acela al lui Stavrache care mo tene te nc de la nceput averea "ratelui s u,
preotul %ancu din /odeni, plecat pe "ront pentru a sc pa de urm rire, "iind c pitanul unei #ande de
ho i! Stavrache nu se lupt pentru a se m#og ii, ns odat m#og it el devine o#sedat de avere,
ncerc nd cu orice pre s o p streze!
Un mijloc important de parvenire, utilizat de to i cu e6cep ia lui Stavrache, l constituie c s toria
sau leg turile amoroase din interes! 'st"el Dinu / turic atinge o nou etap n ascensiunea sa,
aliindu&se cu chera Duduca, st p n pe (arsenalul vicleniilor "emeie ti), iu#ind (lu6ul cu deose#ire)
i mpreun pun la cale ruinarea sistematic a postelnicului! /e de alt parte T nase Scatiu, arenda
ul m#og it, dornic s & i "ac un nume se c s tore te cu Tincu a, intr nd n "amilia ,om ne tenilor,
"apt ce i d un sentiment de m ndrie i demnitate c apar ine unei "amilii vechi, #oiere ti! %pocrizia
sa este n" i at la nmorm ntarea Tincu ei c nd cu (ochii ro ii) i m#r i nd un comportament
teatral ncearc s le dovedeasc oamenilor ce mult i&a iu#it so ia!
'socierea lui /irgu cu /ena ,orcodu a, care avea ca ndeletnicire s scalde mor ii, nu este neap
rat un mijloc de parvenire, ea accentu nd doar cercurile n care se nv rte viitorul om politic i
milionar! Din punct de vedere al ponderii pe care o joac "emeia n destinul arivistului, putem
spune c 4ic Tru#adurul este personajul care pro"it cel mai mult, el ncep ndu& i i sus in ndu& i
ascensiunea prin leg tura sa cu 'da Razu!
St nic Ra iu necesit o analiz mai am nun it din acest punct de vedere! Despre el s&a spus, pe
#un dreptate, c este un demagog al ideii de paternitate7 personajul e6ploateaz aceste teme
pentru a o# ine #ani de la /ascalopol sau pentru a stoarce comp timirea general ! Dar dup ce se
m#og e te pr d ndu&l pe ,ostache +iurgiuveanu, o p r se te pe .limpia, de zestrea c reia sperase
p n atunci s pro"ite, i se c s tore te cu +eorgeta, de care se "olose te n ascensiunea social !
-ste interesant de urm rit i raportul simpatie&antipatie n care se g sesc personajele! 4ic
Tru#adurul este personajul care ne produce pro#a#il cea mai pu in antipatie, deoarece el nu
recurge la ac iuni mpotriva spiritului s u aventurier de vaga#ond (ino"ensiv)! -l este (#ucure
teanul par e6cellance), 5itic al lui ,aragiale! 1 r umorul ver#al al eroului caragelian, 4ic este
totu i i el guraliv, picant n e6presie, li#er n mi c ri (are oroare de spa iile nchise), galant, per"ect
s n tos! Totdeauna sp lat, spilcuit, av nd aerul unui actor la mod 4ic este la nceput un "ante de
mahala, un mecher agrea#il! 4ui 5ini, acesta i p rea (un haiduc modern a c rei p dure e ora ul)!
/ n i # tr nul 3ardali, aristocrat autentic i "ost ministru spune despre 4ic (Dar e un t n r
(charmant) i (tout a "ait du monde))! Singurul moment n care personajul provoac antipatie este
la moartea Siei, c nd ne dorind s & i a"ecteze pozi ia social c tigat , el su"er cu modera ie, reneg
ndu& i ast"el "iica!
St nic Ra iu este situat la limita dintre simpatie i antipatie, tr g nd mai mult spre cea de&a doua!
,itind p n la un punct romanul, ac iunile sale apar ntr&un oarecare con de simpatie, totu i la o
analiz mai real el este un tip agresiv, " r nici un scrupul, cu o mare disponi#ilitate de adaptare i
supravie uire, inteligent i escroc, "an"aron i a#ject, intrigant i insta#il! ,inic, pune la cale i urm re
te clipa prielnic pentru a g si #anii ngropa i de ,ostache, teroriz ndu&l pe # tr n cu discu ii despre
testament, avere, insinu nd clanului Tulea, la "el de interesat, o eventual posi#ilitate de dovedire
a iresponsa#ilit ii acestuia!
n opozi ia cu 4ic i ntr&o oarecare m sur i cu St nic se a"l Dinu / turic ! -l este construit n
scop evident demonstrativ pentru a ilustra o categorie care i repugn scriitorului, deci polemic,
personajul &tip al ciocoiului& e "undamental negativ, de la nceput p n la s" r it! -l va "olosi un
evantai larg de mijloace n spolierea st p nului s u* se va instrui n arta ipocriziei i intrigii (aceste
dou mari mijloace de parvenire)! /urtarea sa n rela iile cu servitorii, este nu numai irepro a#il ,
dar tie s se "ac (iu#it i adorat de toate slugile), "iind ast"el des v r it n arta pre" c toriei! Dinu /
turic se dovede te i un maestru al disimul rii cucerind ncrederea deplin a postelnicului
'ndronache Tuzluc* el i s rut m na (cu cea mai mare umilin i " cu s caz din ochii s i de arpe
dou lacrimi de acelea ce n aparen arat o inim plin de recuno tin , dar n realitate nu sunt dec
t pl nsul crocodilului prin care i am ge te victima sa)! /e l ng acestea el este i corupt, v nz nd
postul de ispravnic pentru jude ul Teleorman! Toate acestea nu "ac dec t s &i sporeasc antipatia!
Situa i dincolo de limita antipatiei, ie i i chiar din uman se g sesc T nase Scatiu i +ore /irgu! T
nase Scatiu este un personaj odios, " r nici un scrupul n comportamentul s u "amilial, politic i ca
administrator al mo iei lui Dinu 5urgule ! , teva scene pun n eviden caracterul i grosol nia sa*
aruncarea vizitiului din tr sur ntr&un moment de "urie oar# 7 mpu carea calului de la tr sur ntr&o
criz de "urie, cu prilejul vizitei ministrului7 che"ul de pomin , n camera al turat celei n care se a"la
ministrul, c nd a jucat descul ! 'sem n tor lui Scatiu este construit i /irgu, ns parc n cazul lui
/irgu grotescul este mai prezent n ns i "irea lui! 'st"el ,himi , cum l numea scriitorul avea
(su"let de hengher i de cioclu)! 1olosind invectiva, scriitorul este necru tor* (De mic stricat p n la
m duv , giolar, ri car, slujnicar, nh itat cu to i codo ii i m sluitorii), l compar cu 3eniamin din
Bi#lie, copil pre"erat la lui %acov i cu un nger (,heru#inul), dar al caselor de nt lnire! ,onsiderat
murdar i putred, scriitorul i e6prim sentimentele sale de sil pentru a "i cercetat (cu de&am
nuntul i ele acestei "iri uscate i triste care sim ea a atragere #olnav numai pentru ce e murdar i
putred)!
%e it n mod clar din a"ara umanului este Stavrache! 'ceast ie ire este produs prin ns i construc
ia nuvelei cu cele trei capitole ale sale n care se urm re te gradarea ne#uniei i n care se
realizeaz un destin tragic, dominat de ereditate, tensiunea cresc nd i su# teroarea co marurilor i
a laitmotivului )+ ndeai c&am murit, neic 8)! +rotescul personajului reiese din analiza minu ioas a
reac iilor sale "iziologice n momentul nt lnirii cu %ancu* gura i era ntredeschis , dar " r s poat
vor#i, ochii hol#a i, iar m inile ncle tate i din nchipuita lupt cu preotul c nd reu ise s & i n"ig
degetele n mu chii grumazului adversarului, rup ndu&i ncheietura cer#icii!
n "inal vom urm ri realizarea personajelor din punct de vedere literar! 'st"el Stavrache este un
personaj de tip naturalist! -l nu mai ine seama de "actorii primordiali ai personalit ii umane, cum
ar "i ra iunea, voin a, capacitatea de a reac iona n sens moral, "iind redus la datele sale #iologice!
Temperamentul s u este rezultatul presiunii mediului social, a o#sesiei ntoarcerii "ratelui s u!
,aragiale este considerat de Tudor 3ianu un adev rat (poet al naturii), din acest motiv re inem n
realizarea lui Stavrache i leg tura dintre reac iile sale "iziologice i natur , acestea "iind n deplin
concordan !
Realizarea celorlalte personaje, "ie se apropie de #alzacianism (+ore /irgu), "ie este chiar
#alzacian (T nase Scatiu, Dinu / turic , St nic Ra iu), "ie este o dep ire a #alzacianismului (4ic
Tru#adurul)!
+ore /irgu este construit ntr&un stil semioccidental i semi#alcanic speci"ic Bucure tiului de la
nceputul secolului al $$&lea, el "iind un reprezentat "idel al mediului #ucure tean pe care l cultiv
cu predilec ie! . caracteristic n caracterizarea sa este lim#ajul utilizat de prozator, acesta "iind
alc tuit din e6presii crude i termeni, neologistici (Sim urile sale ce ar tau respingere tocmai de ce
e vetust i pur, nu se mai de teptau dec t la #e ie i atunci i tre#uiau "emei schiloade, tir#e, coco
ate sau #or oase i mai ales peste m sur de grase i trupe e, huidume i namile rup nd c ntarul n
S" ntul +heorghe, geamale, #ald re, #alc ze9)!
/ersonaje #alzaciene sunt T nase Scatiu, Dinu / turic i St nic Ra iu! ,aracterizarea lor este "
cut n conte6tul "ragmentului, dar i printr&o art a gestului i a detaliului "izic! nt lnim ast"el
"izionomia descris a lui / turic (nasul drept i cu v r"ul cam ridicat n sus), ceea ce este pentru
scriitor indiciul sigur al unei tr s turi morale de esen , ce&i de"ine te eroul! De asemenea ac iunile
lui Scatiu i Ra iu care nu "ac altceva dec t s contri#uie la de"initivarea imaginii personajului! Spre
deose#ire de Dinu / turic i T nase Scatiu care ndeplinesc condi ia de personaj #alzacian i prin
"aptul c au o singur tr s tur puternic , aceea de a parveni, St nic Ra iu ca psihologie dep e te
proza #alzacian ! -l are (geniu), volu#ilitatea, grosol nia, trivialitatea, spiritul demagog i versatil,
dorin a de a se lua n serios, iluzion ndu&se chiar, n acest sens, "ac din el un spirit complicat,
ncurc nd planul a"ectelor!
4ic Tru#adurul dep e te condi ia eroului #alzacian! ' vedea n el un Dinu / turic modern e prea
pu in, pentru c personajele ortensiei /apadat&Bengescu nu sunt tipuri ci marionete apar in nd
unui univers pur estetic, dominat de grotesc! Suntem ntr&un # lci al de ert ciunilor sociale i
morale, unde masca este mai important dec t chipul adev rat!
n concluzie putem spune c tipul arivistului ilustrat n literatura rom n se caracterizeaz printr&o
am#i ie nem surat , c se "olose te de c s torie n ascensiunea sa social i c recurge de cele mai
multe ori la ac iuni e6treme n drumul s u de parvenire!