Sunteți pe pagina 1din 4

CARTE DE RUGĂCIUNI

* CUVÂNT ÎNAINTE SL, p. 5 - 6

I. RUGĂCIUNI ZILNICE
A. RUGĂCIUNI DE DIMINEAŢĂ

Rugăciunile începătoare SL, p. 7-8


Tropare SL, p. 8
Rugăciune către Sf. Treime SL, p. 8 - 9
Psalmul 50 SL, p. 9
Crezul sau Simbolul Credinţei SL, p. 9 - 10
Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl SL, p. 10 - 11
Rugăciuni către Mântuitorul Hristos B, p. 21 - 23
Rugăciune către Sf. Înger SL, p. 11
Rugăciuni către Prea Sf. Născătoare de Dumnezeu SL, p.11 şi 13
Rugăciune de pocăinţă SL, p.12
Rugăciunile de sfârşit SL, p.12 - 13

B. RUGĂCIUNI DE PESTE ZI

Rugăciune la începerea lucrului SL, p. 14


Rugăciune la sfârşitul lucrului SL, p. 14
Rugăciunile de la vremea mesei B, p. 63 - 65

C. RUGĂCIUNI DE SEARĂ

Rugăciunile începătoare SL, p. 15


Troparele de umilinţă SL, p. 15
Rugăciune către Dumnezeu – Tatăl SL, p. 16
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos SL, p. 16
Rugăciune către Duhul Sfânt SL, p. 16 - 17
Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu SL, p. 17
Rugăciune către Sf. Înger SL, p. 17
Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu SL, p.18
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos SL, p. 18 - 19
Rugăciune înainte de culcare B, p. 40 - 47

II. RUGĂCIUNI ÎN BISERICĂ

Rugăciune când intrăm în Biserică SL, p. 20


Rugăciune la icoana Mântuitorului SL, p. 20
Rugăciune la icoana Maicii Domnului SL, p. 20
Rugăciune înainte de începerea Sf. Liturghii SL, p. 21
Rugăciune la sfârşitul Sf. Liturghii B, p. 125 – 126

RUGĂCIUNI DE POMENIRE ŞI CERCETARE A CUGETULUI

Pentru Biserică SL, p. 21


Pentru părinţi şi rubedenii B, p. 24
Pentru cei adormiţi SL, p. 21
Pentru tine însuţi SL, p. 22
Rugăciune la ieşirea din Biserică B, p. 126

III. RUGĂCIUNI PENTRU DIFERITE TREBUINŢE

B,p. 65-117 ( se va adăuga la p. 85 – Rugăciune pentru ţară şi


ocârmuitorii ei SL, p.25)

IV. RÂNDUIALA SPOVEDANIEI

SL, p.142-150

V. RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE DUPĂ SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

SL, p. 32-34

VI. PARACLISUL MAICII DOMNULUI

B., p.257-278
VII. TROPARE ŞI CĂNTĂRI DIN DUMINICI ŞI SĂRBĂTORI

SL, p. 35-40

VIII.PSALMI ŞI CÂNTĂRI DUHOVNICEŞTI

SL, p.73-76

IX. CÂNTĂRI BISERICEŞTI PE CARE ESTE BINE SĂ LE CUNOAŞTEM

SL, p.77-80

X. COLINDE ŞI CÂNTECE DE STEA

SL, p. 82 – 86

XI. ÎNVĂŢĂTURI DE CREDINŢĂ

SL, p. 88 – 142

XII. REGULI TIPICONALE

SL, p. 170 – 180

XIII.SINAXAR
( se va corecta după calendarul anului 2001 editat de Arhiepiscopia
Târgoviştei )
SL, p. 181 – 193

XIV.CUPRINS

X
X X

SL = carte de rugăciuni, editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 1996


B = Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Bucureşti, 1984