Sunteți pe pagina 1din 916

1

Roata Timpului (The Wheel of


Time) este o serie de c r i
fantasy scrise de autorul
american James Oliver Rigney Jr.
(sub pseudonimul de Robert
Jordan). Seria, remarcabil prin
m rimea ei, este inspirat din
elementele mitologice ct !i
legendare din "uropa !i #sia,
printre acestea se num r !i
natura ciclic a timpului g sit !i
$n %induism !i &udism ct !i conceptele
balansului, dualitii !i respectului pentru
natur g sit $n 'aoism. Seria a fost par ial
inspirat !i din (R )boi !i *ace+ a lui ,ev Tolstoi.
- r ile de la . la // au a0uns 1R2/ $n topul (1e3
4or5 Times bestseller list+, iar pn $n /6 august
677., din serie au fost vndute 88 de milioane
de copii pe tot globul.
ROBERT JORDAN
Ciclul
Roata Timpului
cartea a treia
DRAGONUL REN SCUT
2
ROBERT JORDAN
The Dragon Reborn
ROBERT JORDAN
Ciclul
Roata Timpului
cartea a treia
DRAGONUL REN SCUT
www.virtual-project.eu
3
Carte dedicata lui
James Oliver Rigney, Sr.
(19!-l9""#
$i multe %i-vor c r rile &ale' (i ci)e-i va
cu)oa(te )umele* C ci &e va )a(te de multe
ori pri)tre )oi' &u+ multe c,ipuri' (i mereu va
re)a(te' pe)tru vecie. -e)irea lui va %i precum
%ierul plu.ului care & &coat la lumi) vie ile
)oa&tre di) &tr %u)durile /) care )e a&cu)dem
t cu i. El e&te cel care rupe le. mi)te (i
% ure(te la) uri. El e&te cel care d c,ipul
viitorului (i (ter.e co)tururile &or ii.
0 di) 1Come)tarii la 2ro%e iile Dra.o)ului3
de Jurit, Dori)e'
2rima 4%et)ica a Re.i)ei di) Almore)
56 D7' -8r&ta a Treia

4
PROLOG
Fort rea a Lminii
2rivirea o+o&it a lui 2edro) Niall &e plim+ de jur
/mprejurul & lii &ale private de audie) e' /)& oc,ii cei
)e.ri' tul+uri di) prici)a at8tor .8)duri' )u v 9ur
)imic. 2odoa+ele 9dre) uite de pe pere i' care %u&e&er
c8)dva %lamurile du(ma)ilor ti)ere ii &ale' &e pierdeau
/) lam+riurile di) lem) de culoare /)c,i& ' lipite de
pere ii de piatr 0 pere i .ro(i' &oli9i' c,iar dac
/)c perea &e a%la /) i)ima Cet ii :umi)ii' /) u)tru &e
a%lau u) &i).ur jil 0 mare' cu &p tar /)alt' aproape u)
tro) 0 (i c8teva me&e' r &p8)dite pe ici' pe colo. Niall
)u vedea )imic di) toate ace&tea. 2e mome)t' /l uita&e
p8) (i pe + r+atul cu ma)tie al+ ' /).e)u)c,eat pe
podeaua care /)% i(a u) &oare 0 cu toate c ' poate'
al ii /) locul & u )u ar %i % cut-o.
Jaret B;ar avu&e&e r .a9ul & &e &pele' /)ai)te & %ie
co)du& /) %a a lui Niall' /)& coi%ul (i plato(a /i erau
pr %uite de pe drum (i pli)e de urme de lovituri. Oc,ii
& i )e.ri' cu%u)da i /) or+ite' &c8)teiau' ca de %e+r ' pe
c,ipul care p rea alc tuit )umai di) piele /)ti)&a pe&te
oa&e. Nu purta &a+ia 0 /) pre9e) a lui Niall )u /i era
)im )ui /). duit a(a ceva 0 /)& p rea .ata & &ar ' ca
u) dul u care a(teapt & %ie eli+erat di) le& .
<) col urile /)c perii &e a%lau dou c mi)e lar.i. <)
am8)dou &e % cu&e %ocul' pe)tru a i)e la dep rtare
.erul &%8r(itului de iar) . De %apt' camera era %oarte
&impl ' /)c perea u)ui &oldat 0 totul era &olid' /)&
)imic ie(it di) comu)' /) a%ar de &oarele poleit de pe
podea. 7iecare 4e)ior C pita) Coma)da)t al Copiilor
:umi)ii /(i ale.ea mo+ilele (i le aducea cu &i)e' odat
cu /)ve&tirea= %oi a de aur di) care era % urit &oarele de
5
pe jo& &e coji&e (i %u&e&e /)locuit de multe ori' di)
prici)a valurilor de oame)i care &e /)% i(au pe)tru
%eluritele lor prici)i. Era acolo /)deaju)& de mult aur
pe)tru a cump ra orice mo(ie di) Amadicia' precum (i
titlul )o+iliar care &-o /)&o ea&c . De 9ece a)i' Niall
c lca&e pe el % r m car & &e .8)dea&c la a&ta' a(a
cum )u &e .8)dea )ici la &oarele +rodat pe pieptul
tu)icii &ale al+e. Aurul )u-l preocupa prea mult pe
2edro) Niall.
<) cele di) urm ' privirile i &e /)toar&er la ma&a de
l8). el' pli) de , r i' &cri&ori (i rapoarte r &p8)dite
pe&te tot. 2ri)tre toate ace&tea 9 ceau trei de&e)e'
% cute &ul' dar % r & %ie le.ate. Cu multa )epl cere /)
&u%let' lu u)ul. Nu tre+uia & alea. ' c ci' de(i pictate
de alte m8i)i' toate /)% i(au ace la(i ta+lou.
2ielea lui Niall era &u+ ire precum per.ame)tul cojit
pe)tru a %i %olo&it a doua oar . A)ii o % cu&er & &e
/)ti)d pe&te u) trup care p rea )umai oa&e (i mu(c,i
0 /)& a&ta )u-l % cea & arate &la+ (i % r putere. Nici
u) + r+at )u aju)&e&e & de i) %u)c ia lui Niall dec8t
dup ce al+i&e 0 (i %u&e&er ' cu to ii' la %el de tari
precum pietrele di) care era cl dit Cupola Adev rului.
Cu toate ace&tea' 9 ri)du-(i /) treac t m8)a 9+8rcit
cu care i)ea per.ame)tul' /(i d du &eama c era
)evoie de .ra+ . Nu mai r m &e&e prea mult timp. :ui
)u-i mai r m &e&e mult. Dar tre+uia & %ac /) a(a %el
/)c8t & -i aju). .
Cu u) e%ort de voi) ' de&% cu per.ame)tul pe
jum tate' /)deaju)& pe)tru a 9 ri c,ipul care-i
preocupa. Culorile &e (ter&e&er u(or' di) prici) c
&t tu&e at8ta vreme /) de&a.ii de la (a' /)& %a a &e
vedea +i)e. Era u) t8) r cu oc,i ce)u(ii (i p rul ro(cat.
2 rea /)alt' dar era .reu de &pu& cu &i.ura) . Dac )-
6
ar %i %o&t p rul (i oc,ii' )-ar %i avut )ici o tr & tur ie(it
di) comu).
> Adic ... + iatul &ta &-a proclamat Dra.o)ul
Re) &cut* /).8) Niall.
Dra.o)ul. Doar )umele era de aju)& pe)tru a-l %ace
& &imt %ri.ul ier)ii (i al v8r&tei. Numele purtat de
:ew& T,eri) Telamo)' c8)d /i o&8)di&e pe to i + r+a ii
care puteau co)duce 2uterea 4uprem ' pri)tre care (i
pe el /)&u(i' la )e+u)ie (i moarte /) vecii vecilor.
Trecu&er mai mult de trei mii de a)i de c8)d tru%ia
Ae& 4edai (i R 9+oiul ?m+rei pu&e&er cap t -8r&tei
:e.e)delor. Trei mii de a)i... <)& pro%e iile (i le.e)dele
/i ajutau pe oame)i & -(i ami)tea&c 0 mie9ul' m car'
dac am )u)tele &e pierdu&er . :ew& T,eri) ?ci.a(ul-
de-Neam. B r+atul care i&ca&e 7r8).erea :umii' pe)tru
ca' pe urmele &ale' mi) ile r t cite ale celor care
puteau ati).e puterea di) i)ima lumii & culce mu) ii
la p m8)t (i & cu%u)de /) mare &tr vec,ile i)uturi'
&c,im+8)d %a a p m8) tului (i % c8)du-i pe to i care
&c pa&er cu via & %u. pre cum %iarele de %oc. $i )u
&e termi)a&e p8) ce )u %u&e&er uci(i to i + r+a ii Ae&
4edai' iar ome)irea r &p8)dit pe&te tot . &i&e r .a9ul
& /)cerce & cl dea&c di) )ou' pe&te rui)ele 0 (i ele
pu i)e 0 care mai r m &e&er . Ace&tea erau pove(tile
pe care %iecare (i le ami)tea di) copil rie. @ar pro%e iile
&pu)eau c Dra.o)ul avea &a re)a&c .
> Da' 4e)iore C pita) Coma)da)t' r &pu)&e B;ar'
care lua&e (oapta celuilalt drept o /)tre+are. 4-a i&cat o
)e+u)ie mai mare dec8t la orice alt %al& Dra.o) de
p8) acum. Are deja mii de oame)i de partea &a.
Tara+o) (i Arad Doma) au c 9ut prad r 9+oiului civil'
pe l8). r 9+oiul pe care-i poart /)tre ele. 2e&te tot
pri) $e&ul Almot, (i la Capul Toma) &e dau lupte. Cei
7
di) Tara+o) &e /mpotrive&c celor di) Doma) (i cu to ii 0
@&coadelor care /(i url /) .ura mare cre di) a /)
Dra.o). A ro.' odat cu ve)irea ier)ii' luptele au mai
/)cetat pu i)' dar' 4e)iore' )u am mai v 9ut )iciodat
o r 9meri care & &e /mpr (tie at8t de repede. E ca (i
cum ci)eva ar %i aru)cat u) %eli)ar apri)& /)tr-u)
,am+ar. B pada i-a mai potolit' dar' la ve)irea
prim verii' %l c rile vor i9+uc)i (i mai apri. dec8t
/)ai)te.
Niall /l /)trerup&e' ridic8)d u) de.et. <l l &a&e deja de
dou ori & -(i &pu) pove&tea' cu .la&ul & u ar98)d de
m8)ie (i ur . O +u) parte o cu)o(tea (i de la al ii 0 /)
u)ele privi) e (tia c,iar mai multe dec8t B;ar' /)& ' de
c8te ori o au9ea' &e apri)dea di) )ou.
> Ceo%ram Bom,ald (i o mie de Copii au pierit. $i de
vi) &u)t %emeile Ae& 4edai. E(ti co)vi)&' Copile B;ar*
> 4u)t' 4e)iore C pita) Coma)da)t. Dup o
/)c ierare pe drumul &pre 7aime' am v 9ut dou
vr jitoare di) Tar -alo). :e-am uci& cu & .e ile' dar am
pierdut mai mult de ci)ci9eci di)tr-ai )o(tri.
> E(ti &i.ur... e(ti cu adev rat &i.ur c erau Ae&
4edai*
> 2 m8)tul &-a /)v8rtejit &u+ picioarele lor' r &pu)&e
B;ar' cu .la& puter)ic (i &i)cer= era u) om % r prea
mult ima.i)a ie 0 moartea' oricum ar %i ve)it' /i era
+i)e cu)o&cuta u)ui &oldat. Tr &)etele &-au a+ tut
a&upra )oa&tr di) cerul &e)i). 4e)iore' ce altceva ar %i
putut %i*
2o&omor8t' Niall /)cuvii) . De la 7r8).erea :umii )u
mai eDi&ta&er + r+a i Ae& 4edai' /)& (i %emeile care
&e /mpopo o)au cu acel )ume erau la %el de rele. 4e tot
% leau cu Cele Trei :e. mi)teE & )u ro&tea&c vor+e
)eadev rate' & )u % urea&c arme cu care oame)ii &
8
&e ucid /)tre ei' & %olo&ea&c 2uterea ca arm )umai
/mpotriva @&coadelor (i 7 pturilor ?m+rei. Dar iat c
&e termi)a&e cu mi)ciu)a. Niall %u&e&e di)totdeau)a
co)vi)& c )ime)i )u putea dori o a&eme)ea putere
dec8t pe)tru a-l &%ida pe Creator' adic pe) tru a-l &luji
pe Cel <)tu)ecat.
> $i )u (tii )imic de&pre cei care-au cucerit 7aime (i
mi-au uci& jum tate de le.iu)e*
> 4e)iorul C pita) Bom,ald &pu)ea c -(i 9iceau
4ea)c,a)i' 4e)iore' r &pu)&e )etul+urat B;ar. $i c
erau @&coade. @ar atacul & u i-a pu& pe %u. ' c,iar dac
l-au uci&. Am /)t8l)it mul i oame)i care %u.eau di)
ora(' co)ti)u ' cu .la&ul di) ce /) ce mai r &u) tor. Cu
to ii mi-au pove&tit c &tr i)ii au luat-o la %u. . $i a&ta
datorita 4e)iorului C pita) Bom,ald.
Niall o%t /)cet. Era a treia oara c8)d B;ar /i pove&tea
de&pre armatele' r & rite parc de )ic ieri' care
pu&e&er &t p8)ire pe 7aime' (i %olo&i&e aproape
acelea(i cuvi)te. 1A(a cum &pu)ea mereu Ceo%ram
Bom,ald' e&te u) &oldat +u)' dar )u u) + r+at /)
judecata c ruia & po i avea /)credere.3
> 4e)iore C pita) Coma)da)t' &pu&e pe )ea(teptate
B;ar. Nu v-am mi) it. 4e)iorul C pita) Bom,ald mi-a
poru)cit & m i) departe de lupte' & o+&erv totul (i
& v raporte9. $i & -i &pu) %iului & u' 4e)iorului Dai)'
cum a murit.
> Da' da' r &pu)&e' )er +d tor' Niall. O vreme' privi
c,ipul tra& al celuilalt' apoi ad u. E Nime)i )u- i pu)e
ci)&tea (i curajul la /)doial . A&ta m (i a(teptam &
%ac Ceo%ram Bom ,ald' pre. ti)du-&e & por)ea&c la
o lupt /) care &e temea c i-ar putea muri to i
apropia ii. 1@ar tu' u)ul' o a&eme)ea mi)ciu) )-ai %i
putut &cor)i.3 Te-ai de&curcat +i)e' Copile B;ar' mai
9
&pu&e 0 c ci )u mai avea ce a%la de la el. < i dau
/). dui) a & pleci & -i dai ve(tile %iului lui Ceo%ram
Bom,ald. E&te /mpreu) cu Eamo) -alda 0 ulti mele
rapoarte &pu)eau c &e a%l /) apropiere de Tar -alo).
:i te po i al tura (i tu.
> Aul ume&c' 4e)iore C pita) Coma)da)t'
mul ume&c' 9i&e B;ar' ridic8)du-&e' apoi /)cli)8)du-&e
ad8)c= totu(i' dup ce &e /)drepta' (ov i. 4e)iore' &
(ti i c am %o&t' /)tr-a dev r' tr da i' 9i&e' cu .la&ul pli)
de ur t ioa& .
> De @&coada aceea de care mi-ai vor+it' Copile
B;ar* ripo&t Niall' de&tul de iritat= pre. tirile de u) a)
de 9ile %u&e&er di&tru&e' o mie de Copii pieri&er ' iar
B;ar o i)ea /)tru)a cu + r+atul acela. De acel t8) r
%ierar pe care l-ai v9ut )umai de dou ori' 2erri) di)
i)utul celor Dou R8uri*
> Da' 4e)iore C pita) Coma)da)t. Nu (tiu cum' dar
&u)t co)vi)& c el e&te de vi) . 4u)t co)vi)&.
> Am & v d ce e de % cut' Copile B;ar' 9i&e Niall'
apoi' v 98)d c cel lalt d dea & mai &pu) ceva' /l
opri. Acum po i pleca.
B r+atul tra& la %a )u avu de ale&E % cu di) )ou o
plecciu)e (i ie(i. <) timp ce u(a &e /)c,idea /) urma
lui' Niall &e l & & cad /) jil ul cu &p tar /)alt. Oare de
ce B;ar /l ura at8ta pe ace&t 2erri)* Erau mult prea
multe @&coade pe lume pe)tru a- i mai iro&i puterile cu
u)a &i).ur . 2rea multe @&coade' pe&te tot'
a&cu)98)du-&e /) &patele 98m+etelor &i)cere (i
vor+elor dulci' &luji)du-l pe Cel <)tu)ecat. De(i' la urma
urmei' /)c u) )ume cu)o&cut )u avea cum & &trice.
4e %oi /) jil ' /)cerc8)d & -(i a(e9e mai +i)e oa&ele
+ tr8)e. 4e .8)di' /) treac t' dar )u pe)tru prima
oar ' c poate o per) )-ar %i %o&t c,iar a(a o ri&ip . $i'
10
)u pe)tru prima oar ' alu). .8)dul. :umea &e
pr v lea /) ,ao&' iar el )u avea r .a9 & &e plece /)
%a a v8r&tei.
C8)t ri /) mi)te toate &em)ele care preve&teau
)e)orocirea. Tara+o) (i Arad Doma) &e /)%ru)tau' /)
Cair,ie) i9+uc)i&e r 9+oiul civil (i &piritele &e /)ci).eau
(i /) Tear (i @llia)' care &e du(m )i&er di)totdeau)a.
2oate c a&ta' /) &i)e' )u /)&em)a )imic 0 r 9+oiul era
ceva o+i()uit pe)tru oame)i 0 /)& ' de cele mai multe
ori' i9+uc)eau pe r8)d. $i' pe l8). %al&ul Dra.o) care
&e a%la u)deva' pe $e&ul Almot,' altul pu)ea pe jar
4aldaea (i ap ru&e (i u) al treilea' /) Tear. Trei
deodat . 1$i cu to ii &u)t %al(i. Tre+uie & %ie a(a.3
$i mai erau (i alte 9eci de lucruri mai pu i)
importa)te' u)ele' poate' )umai 9vo)uri lip&ite de
temei' /)& luate /mpreu) cu celelalte... Aielii %u&e&er
9 ri i departe' &pre apu& 0 /) Aura)d;' c,iar' (i /)
Fa)dor. Nu erau dec8t c8te doi &au trei' /)& ' mul i &au
pu i)i' Aielii )u p r &i&er 2u&tia dec8t o dat ' /) tot
timpul &cur& de la 7r8).ere 0 iar atu)ci i9+uc)i&e'
%ire(te' r 9+oiul. 4e mai &pu)ea (i c At,aGa) Aiere'
oame)ii di) 4emi) ia A rii' uita&er de )e.o (i por -
)i&er & caute &em)e (i miracole 0 /)& )u &e (tia ce
a)ume a(teptau 0 cu cor +iile )umai pe jum tate
pli)e' &au c,iar de-a dreptul .oale. 2e)tru prima dat
/) aproape patru &ute de a)i' @llia) c,ema&e Aarele
Alai' ca & por)ea&c /) c utarea %aimo&ului Cor) al lui
-aiere' de&pre care pro%e iile &pu)eau c avea &
&coale di) mormi)te eroii di) vec,ime' pe)tru ca
ace(tia & lupte /) Tarmo) CaiGdo)' ?ltima B t lie
/mpotriva ?m+rei. Bvo)urile preti)deau (i c O.ierii'
u) )eam at8t de a&cu)& /)c8t cei mai mul i di)tre
oame)ii &impli /i credeau )umai )i(te le.e)de'
11
pu&e&er la cale %elurite /)t8l)iri /)tre &teddi).urile lor
/)dep rtate.
$i 0 lucru care' pe)tru Niall' era cel mai importa)t 0
&e p rea c %emeile Ae& 4edai ie(i&er (i ele la lumi) .
4e &pu)ea c trimi&e&er mai multe &urori pe)tru a-l
/)%ru)ta pe %al&ul Dra.o) Aa9rim Taim care putea
co)duce 2uterea 0 lucru rar /) r8)dul + r+a ilor. A(a
ceva era o &c8r+o(e)ie (i o prici) de teama' (i pu i)i
erau cei care & cread c u) a&t%el de om putea %i
/)vi)& % r ajutorul ve)it de la Ae& 4edai. Aai +i)e & -l
prime(ti' dec8t & tre+uia&c & /)%ru) i .ro9 viile care
/)cepeau' % r .re(' dup ce + r+atul /))e+u)ea 0 a(a
cum &e /)t8mpla de %iecare dat . 2e de alt parte' alte
Ae& 4edai %u&e&er trimi&e & -l &priji)e pe cel lalt %al&
Dra.o) di) 7aime. A&ta p rea & &e /) elea. di)
ve(tile pe care le primi&e.
Ta+loul % cu & -i /).,e e &8).ele /) ve)e. Hao&ul &e
r &p8)dea= lucruri )emaiv 9ute &e /)t8mplau iar (i (i
iar (i. :umea /)trea. p rea & &e a.ite' .ata-.ata &
dea /) clocot. 2e)tru el' era limpede. ?ltima B t lie &e
apropia cu adev rat. Tot ceea ce pu&e&e la cale'
%aptele .lorioa&e me)ite & -l %ac cele+ru pri)tre Copiii
:umi)ii' vreme de /)c o &ut de .e)e ra ii' totul era
di&tru&. <)& tul+ur rile /)&em)au prilejuri )oi' a(a c
/(i % uri&e alte .8)duri' alte eluri. Numai & ai+ pute -
rea (i voi) a de a le duce la +u) &%8r(it. 1:umi) ' % &
r m8) /) via c8t e&te )evoie.3
O + taie &la+ /) u( /l tre9i di) .8)durile &ale
&um+re.
> @)tr I &e r &ti.
?) &lujitor /) livrea (i pa)talo)i al+i cu auriu &e
&trecur /) u)tru' cu o plec ciu)e. Cu oc,ii /) p m8)t'
a)u) c Jaic,im Carridi)' ?)& al :umi)ii' @)c,i9itor al
12
Bra ului :umi)ii' &o&i&e la poru)ca 4e)iorului C pita)
Coma)da)t. Carridi) ap ru (i el' % r & -i mai dea lui
Niall r .a9ul & vor +ea&c . Ace&ta /i % cu &em)
&lujitorului & plece. 28) ca u(a & &e /)c,id la loc'
Carridi) c 9u /)tr-u) .e)u)c,i' %lutur8)du-(i ma)tia
al+ ca 9 pada' +rodat pe piept cu &oarele /)co)jurat
de ra9e (i' /) &patele lui' cu c8rja p &torea&c ' &ta cojie'
/)&em)ul celor di) Bra ul :umi)ii' c rora mul i le
&pu)eau' dar )umai pe a&cu)&' De&cle(t torii.
> Ai poru)cit & m /)% i(e9' 4e)iore C pita)
Coma)da)t' 9i&e el cu .la& puter)ic' (i iat -m /)tor&
di) Tara+o).
Niall /l c8)t ri di) priviri. Carridi) era u) + r+at /)alt'
de v8r&t mijlocie' cu c8teva %ire c ru)te' dar v8)jo& (i
9drav ). Avea oc,ii )e.ri' /)%u)da i /) or+ite' (i
/)totdeau)a p tru) 9 tori. De(i &%redelit cu privirea de
4e)iorul C pita) Coma) da)t' )ici )u clipea 0 pu i)i
aveau co)(tii) ele a(a curate &au )ervii at8t de tari.
A(tepta /).e)u)c,eat (i li)i(tit' de parc era ceva cu
totul %ire&c & i &e poru)cea&c ' % r vreo prici)a' & -(i
p r &ea&c po&tul (i & &e /)toarc % r /)t8r9iere /)
Amador. 2e de alt parte' &e &pu)ea c Jaic,im
Carridi) era u) mu)te de r +dare.
> Ridic -te' Copile Carridi)' &pu&e Niall' iar cel lalt
&e &upu&e. Am primit ve(ti /).rijor toare di) 7aime.
Carridi) /(i )ete9i ma)tia (i r &pu)&e' pe u) to) c8)d
re&pectuo&' c8)d u(or &%id tor' de parc vor+ea cu u)
e.al (i )u cu cel pe care jura&e & -l &lujea&c p8) la
moarte.
> 4e)iorul C pita) Coma)da)t vor+e(te de raportul
Copilului Jaret B;ar' %o&t a.,iota)t al 4e)iorului C pita)
Bom,ald.
Au(c,ii de la col urile oc,ilor lui Niall tre& rir 0
13
&em) c era pe cale & &e m8)ie. Cre9u&e c )umai
trei oame)i a%la&er c B;ar era /) Amador' (i )umai
u)ul 0 el /)&u(i 0 (tia de u)de ve)ea.
> Nu %ace pe i&te ul' Carridi). 4e prea poate ca
dori) a a&ta de a (ti totul & te dea pe m8)a propriilor
t i De&cle(t tori.
:a au9ul )umelui' Carridi) &tr8)&e pu i) di) +u9e 0
dar' alt%el' r ma&e )etul+urat.
> 4e)iore C pita) Coma)da)t' Bra ul caut adev rul
pe&te tot' pe)tru a-i &luji :umi)ii.
2e)tru a-i &luji :umi)ii. Nu Copiilor. To i ace(tia
&lujeau :umi)a' /)& 2edro) Niall &e /)tre+a ade&ea
dac )u cumva De&cle(t torii tr iau cu .8)dul c )u
erau de aceea(i teap cu ceilal i.
> $i ce adev ruri ai & -mi &pui de&pre ceea ce &-a
petrecut /) 7aime*
> E opera @&coadelor Celui <)tu)ecat' 4e)iore.
> 2o%tim* c,icoti a&pru Niall. Acum c8teva
& pt m8)i mi-ai raportat c Ceo%ram Bom,ald era /)
&luj+a Celui <)tu)ecat' pe)tru c por)i&e cu &olda ii & i
&pre Capul Toma)' /) ciuda poru)cilor tale. @ar acum'
co)ti)u ' /)tr-o (oapt ame)i) toare' vrei & m %aci
& cred c Bom,ald' @&coada' a du& la moarte o mie de
Copii pe)tru a &e lupta cu alte @&coade*
> Ce era (i ce )u era Bom,ald )u mai avem de u)de
(ti' r &pu)&e Carridi) &ec' de vreme ce a murit /)ai)te
de a %i dat pe m8)a )oa&tr . Ticluielile ?m+rei &u)t
tul+uri (i par ade&ea )e+u)e(ti' /) oc,ii celor care
p (e&c /) :umi) . <)& cei care au cucerit 7aime erau
@&coade. Nu am )ici o /)doiala. @&coade (i Ae& 4edai' /)
&priji)ul u)ui %al& Dra.o). Bom,ald (i oame)ii & i au
%o&t di&tru(i cu ajutorul 2uterii' de a&ta &u)t co)vi)&'
4e)iore C pita) Coma)da)t' la %el ca (i o&tile di)
14
Tara+o) (i Arad Doma)' trimi&e /mpotriva @&coadelor
di) 7aime.
> $i cum r m8)e cu pove(tile potrivit c rora
oame)ii care-au cucerit 7aime ve)eau de di)colo de
ocea)*
> 4e)iore' r &pu)&e Carridi) cl ti)8)d di) cap'
lumea vor+e(te vrute (i )evrute. ?)ii &pu) c ar %i %o&t
o&tile trimi&e pe&te ocea)' acum o mie de a)i' de Artur
Arip -de-$oim' (i /)toar&e acum pe)tru a cere
p m8)turile /)apoi. C ve)i vor+a' cic Artur /)&u(i ar %i
%o&t 9 rit /) 7aime' av8)d cu el (i o ceat de eroi de
le.e)d . Apu&ul clocote(te' di) Tara+o) p8) /)
4aldaea. Cu %iecare 9i apar alte 9vo)uri' care de care
mai pro&te(ti. Ace(ti a(a-9i(i 4ea)c,a)i )u erau dec8t
o .loat de @&coade' adu)at pe)tru a &priji)i u) %al&
Dra.o) 0 &i).ura deo&e+ire %ii)d c ' de a&ta data'
aveau (i ajutor Ae& 4edai' (i /)c pe %a .
> Ce dove9i ai* /)tre+ Niall' de parc )u era pe de-
a-)tre.ul co)vi)&. Ai pri9o)ieri*
> Nu' 4e)iore C pita) Coma)da)t. 7 r /)doial c
ai a%lat deja de la Copilul B;ar c Bom,ald a i9+utit & -i
pu) pe %u. . @ar cei pe care i-am luat )oi la /)tre+ ri
)u au recu)o&cut c &-ar %i a%lat /) &luj+a u)ui %al&
Dra.o)' %ire(te. C8t de&pre dove9i... &u)t de dou %eluri
(i' dac -mi /). dui i' am & vi le /)% i(e9...
Niall /i % cu u) .e&t )er +d tor & co)ti)ue.
> Aai /)t8i' dovada pri) lip& . 2u i)e cor +ii au
/)dr 9)it & treac ocea)ul Ar;t,' iar cele mai multe )u
&-au mai /)tor&. Celelalte au %o&t &ilite &-o %ac ' pe)tru
a )u r m8)e % r ap (i ,ra) . Nici m car 4emi) ia
A rii )u are a&eme)ea curaj' cu toate c ei aju). pe
oriu)de &e %ace )e.o ' c,iar (i /) i)uturile de di)colo
de 2u&tiul Aiel. 4e)iore C pita) Coma)da)t' dac
15
eDi&t p m8)turi di)colo de ocea)' ele &u)t de )eati)&'
ocea)ul e prea mare. A /)cerca & aju).i acolo cu
oa&tea ar %i ca (i cum ai /)cerca & 9+ori.
> A(a o %i' &pu&e /)cet Niall. 2are u(or de cre9ut. Dar
celalalt %el de dove9i*
> 4e)iore' mul i di)tre cei pe care i-am /)tre+at au
vor+it de&pre mo)(trii care luptau pe)tru @&coade. $i
au i)ut-o &u& (i tare. E limpede c e vor+a de troloci (i
de alte % pturi de-ale ?m+rei' adu&e' pe ci)e (tie ce
c i' de-a dreptul di) Aa) ' % cu Carridi)' de&% c8)du-(i
+ra ele' ca (i cum totul era de la &i)e /) ele&. Cei mai
mul i oame)i cred c pove(tile de&pre troloci &u)t
)umai mi)ciu)ile u)ora care &e v8)tur di) loc /) loc'
&au c au %o&t uci(i cu to ii' /) cur&ul R 9+oaielor. Cum
alt%el & -i &pu) u)ui troloc' dac )u mo)&tru*
> Da. Da' poate c ai dreptate' Copile Carridi).
2oate' am &pu&' /)cepu Niall' )edori)d & -i dea
&ati&%ac ia de a (ti c era de aceea(i p rere. 1:a& -l &
&e mai %r m8)te u) pic.3 Dar cu el cum r m8)e*
/)tre+ ' ar t8)d de&e)ul % cut &ul= pe&em)e c
@)c,i9itorul avea (i el' pe u)deva' o copie. C8t e de pri-
mejdio&* 2oate co)duce 2uterea*
Cel lalt ridic di) umeri.
> 2oate c da' poate c )u. Nu m /)doie&c c
%emeile Ae& 4edai )e pot %ace & credem c (i pi&icile
co)duc 2uterea' dac a(a po%te&c. C8t de&pre
primejdii... orice %al& Dra.o) e primejdio&' p8) c8)d
e&te /)%r8)t' iar u)ul &priji)it de Tar -alo) e&te de 9ece
ori pe-at8t. Dar' dac e&te l &at de capul lui' pe&te
(a&e lu)i totul va %i mult mai r u dec8t e&te acum.
2ri9o)ierii cu care-am vor+it eu )u-l v 9u&er )iciodat
(i )u (tiau u)de &e a%l . O&tile lui &u)t r &p8)dite pe&te
tot 0 m /)doie&c & %ie mai mult de dou &ute de
16
oame)i /)tr-u) &i).ur loc. Dac locuitorii di) Tara+o) (i
Doma) )-ar %i at8t de preocupa i & &e lupte /)tre ei' ar
putea & -i di&tru. % r vreo .reutate.
> Nici m car u) %al& Dra.o)' &pu&e a&pru Niall' )u-i
poate %ace & uite c de patru &ute de a)i &e
cio)d )e&c pe)tru $e&ul Almot,. Ca (i cum ar %i' u)ii
&au al ii' /)deaju)& de puter)ici pe)tru a-l &t p8)i.
Carridi) )u &e &c,im+ la %a ' iar Niall &e /)tre+
cum de i9+utea. 1Dar te tul+ur eu' De&cle(t torule.3
> Nu are importa) ' 4e)iore C pita) Coma)da)t.
Acum' iar)a i-a potolit pe to i. Nu %ac dec8t & mai ia&
dup prad ' di) c8)d /) c8)d. Dup ce &e va /)c l9i
/)deaju)& pe)tru ca &olda ii & poat m r( lui...
Bom,ald )u (i-a du& la moarte dec8t o jum tate di)
le.iu)e. Cu ajutorul celeilalte jum t i' am & -l v8)e9
pe %al&ul Dra.o) (i am & -l ucid. ?) le( )u mai e&te
primejdio& pe)tru )ime)i.
> Dar dac ai de-a %ace cu ceea ce' di) c8te &e pare'
a avut (i Bom,ald* Ae& 4edai care ucid cu ajutorul
2uterii*
> -r jitoriile lor )u le ap r de & .e i &au de
pum)alele care &clipe&c /) +e9) . $i mor la %el de iute
ca oricare alt om' 98m+i Carridi). < i % . duie&c c '
p8) la var ' totul &e va termi)a.
Niall /)cuvii) . Tare /)cre9 tor &e mai ar ta
@)c,i9itorul. Credea' pe&em)e' c &c pa&e de
/)tre+ rile primejdioa&e care i-ar %i putut %i pu&e p8)
atu)ci. 1Dar ai uitat' Carridi)' c eram re)umit pe)tru
tacticile mele.3
> De ce' /)cepu el /)cet' )u i-ai du& (i tu oame)ii /)
7aime* Odat ce Capul Toma) era pli) de @&coade (i
7aime c 9u&e /) m8i)ile lor' de ce ai /)cercat & -l
opre(ti pe Bom,ald*
17
Carridi) clipi' dar .la&ul /i r ma&e la %el de &i.ur.
> :a /)ceput erau )umai 9vo)uri' 4e)iore C pita)
Coma)da)t. Bvo)uri at8t de )e+u)e(ti' /)c8t )ime)i )u
le putea crede. 28) & a%lu adev rul' Bom,ald i)tra&e
deja /) lupt ' muri&e' iar @&coadele &e ri&ipi&er . Aai
mult' mi&iu)ea mea era de a aduce :umi)a /) $e&ul
Almot,. Nu puteam & -mi la& +alta ordi)ele' ca & aler.
dup cai ver9i pe pere i.
> Ai&iu)ea ta* % cu Niall' ridic8)du-&e' cu .la&
r &u) tor= de(i cu u) cap mai /)alt ca el' Carridi) &e
tra&e u) pa& /)apoi. Ai&iu)ea* Ai&iu)ea era & pui
m8)a pe $e&ul Almot,. O . leat .oal ' pe care
)ime)i )-o &t p8)e(te dec8t pri) vor+e (i %umuri' iar tu
tre+uia &-o umpli. Neamul di) Almot, ar %i re) &cut'
co)du& de Copiii :umi)ii care )-ar mai %i avut )evoie &
&e pre%ac a &e &upu)e vreu)ui im+ecil de re.e.
Amadicia (i Almot,' ca u) cle(te care &tr8).e Tara+o).
<) ci)ci a)i' am %i do+8)dit acolo aceea(i i)%lue) pe
care-o avem aici. @ar tu ai &tricat totul.
> 4e)iore' &e /mpotrivi Carridi) care' /) cele di)
urm ' /(i pierdu&e 98m+etul. De u)de puteam &
prev d ce avea & &e-)t8mple* <)c u) %al& Dra.o).
Tara+o) (i Arad Doma) por)i)d la r 9+oi' dup at8ta
vreme /) care )-au % cut dec8t & m8r8ie u)ii la al ii.
7emeile Ae& 4edai d8)du-(i arama pe %a ' dup trei
mile)ii de pre% c torie. Dar c,iar (i a(a' )u e totul
pierdut. 2ot & -l v8)e9 (i & -l di&tru. pe %al&ul Dra.o)'
/)ai)te ca devota ii lui & &e u)ea&c . @ar odat ce
o&tile di) Tara+o) (i Doma) &e i&tove&c u)ele pe
celelalte' pot %i alu).ate de-acolo % r ...
> NuI &e r &ti Niall. 4-a termi)at cu ticluielile tale'
Carridi). 2oate c-ar tre+ui & te dau' c,iar acum' pe
m8)a De&cle(t torilor dom)iei tale. Aarele @)c,i9itor
18
)u &-ar /mpotrivi' c doar arde de )er +dare & dea
vi)a pe ci)eva' pe)tru cele /)t8mplate. Nu (i-ar jert%i'
de +u) voie' u) om' dar )u prea cred c ar avea ceva
de 9i&' dac te-a( pome)i eu /)&umi. Dup )umai
c8teva 9ile' ai m rturi&i orice. Te-ai de)u) a drept
@&coad ' cred. <) mai pu i) de-o & pt m8) ' i-ar c dea
capul &u+ &ecurea c l ului.
> 4e)iore C pita) Coma)da)t...' +8i.ui Carridi)' cu
%ru)tea &c ldat de &udoare' apoi &e opri & /).,it /)
&ec. 4e)iorul C pita) Coma)da)t pare & dea de
/) ele& c mai eDi&ta o cale. & mi-o arate. Am jurat
&upu)ere.
1Acum' &e .8)di Niall. Acum & aru)c m 9arurile.3
2ielea i &e % cu de . i) ' de parc era /) lupta (i /(i
d du&e' di)tr-odat ' &eama c era /)co)jurat )umai de
du(ma)i.
Oame)ii care de i)eau ra).ul & u )u aju).eau pe
m8)a c l ului' dar &e /)t8mpla&e de mai multe ori ca
vreu)ul & moar pe )ea(teptate' pe)tru a %i jelit (i
/)locuit' % r /)t8r 9iere' de altul' ceva mai pu i)
/)dr 9)e (i primejdio&.
> Copile Carridi)' &pu&e el' %erm' ai & %aci /) a(a %el
/)c8t %al&ul Dra.o) & )u moar . @ar dac apar %emei
Ae& 4edai care & caute & &cape de el' )u & -l &priji)e'
ai & te %olo&e(ti de 1pum)alele di) +e9) 3 de care
vor+eai.
@)c,i9itorul r ma&e cu .ura c &cat ' dar &e &t p8)i
repede' privi)du-l .8)ditor pe Niall.
> E datoria oricui & ucid Ae& 4edai' dar... & la&e
u) %al& Dra.o) /) li+ertate* A&ta-i tr dare... +la&%emie.
Niall r &u%la ad8)c. 4im ea pum)alele )ev 9ute
a(tept8)du-l pri)tre um+re. Dar )u mai avea cale de
/)tor&.
19
> A %ace ce tre+uie % cut )u /)&eam) tr dare. $i
c,iar +la&%emiile pot %i /). duite' dac eDi&t prici)i'
ro&ti' (tii)d c p8) (i ace&te vor+e erau /)deaju)&
pe)tru a-l duce la pieire. $tii care e&te calea cea mai
&curt pe)tru a-i u)i pe oame)i /) &luj+a ta' Copile
Carridi)* Nu* D drumul pe &tr 9i u)ui leu tur+at. dup
ce to i &u)t cupri)(i de .roa9 ' dup ce li &e tope&c (i
ma ele de %rica' &pu)e-le' % r & te tul +uri' c vei avea
tu .rij de el. Omoar -l' (i poru)ce(te ca le(ul & %ie
at8r)at u)deva u)de & -l poat vedea' cu mic cu mare.
Apoi' % r /)t8r9iere' d -le alt poru)c 0 (i vei %i
a&cultat. $i dac le poru)ce(ti mereu alte (i alte
lucruri' i &e vor &upu)e 0 c ci' dac )u te &luje&c pe
ti)e' cel care i-ai &alvat' atu)ci pe ci)e & &lujea&c *
> Adic ...' /)cepu Carridi)' cl ti)8)d )e&i.ur di) cap'
adic vrei & c8(ti.i totul' 4e)iore* Nu doar $e&ul
Almot,' ci (i Tara+o) (i Arad Doma)*
> E trea+a mea ce vreau. Trea+a ta e&te & te &upui'
dup cum ai jurat. Te po%te&c & - i trimi i &olii' /)ai)te
de c derea )op ii' pe cai iu i. 4u)t co)vi)& c (tii cum
& dai poru)ci' a&t%el /)c8t )ime)i & )u i)tre la
+ )uieli. Dac tre+uie & v lupta i' lupta i-v cu o&tile
di) Tara+o) (i Doma). C doar )-o & -i l & m & -mi
omoare leul. Nu' pe :umi) ' o & -i &ilim & cad la
pace.
> Cum poru)ce(te 4e)iorul C pita) Coma)da)t'
&pu&e iute 0 prea iuteI 0 Carridi). A&cult (i m &upu).
> Dac jur mi)tele )u &u)t /)deaju)& de puter)ice'
/i 98m+i rece Niall' mai a%la u) lucru. Dac %al&ul
Dra.o) moare' /)ai)te & poru)ce&c eu' &au dac e
pri)& de vr ji toarele di) Tar -alo)' /)tr-o dimi)ea vei
%i . &it cu u) pum )al /)%ipt /) i)im . @ar dac mi &e va
/)t8mpla... ci)e (tie ce 0 c,iar dac mor de moarte
20
+u)a 0 )-ai & mai tr ie(ti )ici o lu) de 9ile dup
mi)e.
> 4e)iore C pita) Coma)da)t' am jurat & m
&upu)...
> C,iar a(a' /l /)trerup&e Niall. & )u cumva & ui i.
Acum' du-teI
> Cum poru)ce(te 4e)iorul C pita) Coma)da)t'
/).8) Carridi)= de-acum' )u mai p rea )etul+urat.
?(a &e /)c,i&e /) urma @)c,i9itorului. Niall /(i %rec
palmele. <i era %ri.. Barurile &e ro&to.oleau (i )u era
)ici o cale pe)tru a prevedea ce %e e aveau & arate.
?ltima B t lie &e apropia. Dar )u le.e)dara Tarmo)
CaiGdo)' )u clipa /) care Cel <)tu)ecat avea & -(i rup
la) urile' iar Dra.o)ul Re) &cut & -l /)%ru)te. Era &i.ur
c )u avea & %ie a(a. 7ire(te' era cu puti) ca
&tr vec,ii Ae& 4edai di) -8r&ta :e.e)delor & %i & pat
u) tu)el /) tem)i a Celui <)tu)ecat' de la 4,a;ol C,ul'
/)& :ew& T,eri) Telamo) (i cei O 4ut de Tovar (i o
%ereca&er la loc. Atacul du(ma)ului &purca&e pe)tru
totdeau)a jum tatea + r+ tea&ca a Adev ratului @9vor
(i-i /))e+u)i&e pe to i' (i a&t%el /)cepu&e 7r8).erea'
/)& u)ul &i).ur di)tre acei Ae& 4edai de demult putea
%ace mai mult dec8t 9ece vr jitoare di) Tar -alo)ul de-
acum. 2ece ile aveau & i) .
2edro) Niall pu)ea mare pre pe lo.ic ' a(a c /(i
d du&e &eama cum avea & %ie Tarmo) CaiGdo).
Hoarde de troloci /)&eta i de &8).e aveau & &e
rever&e c tre mia9 9i' di) Aa)a 2u&tiitoare' a(a cum
&e /)t8mpla&e /) vremea R 9+oaielor. <) %ru)tea lor
aveau & %ie A;rdraalii 0 Jumate-Oame)ii 0 (i poate (i
)i(te 4t p8)i ai 4paimei' ale(i di) r8)dul @&coadelor.
Ome)irea' ri&ipita' a(a cum era' (i de9+i)at de ur ' )u
putea %ace %a . <)& el' 2edro) Niall' avea &-o u)ea&c
21
&u+ %lamurile Copiilor :umi)ii. Aveau & &e )a&c )oi
le.e)de' de&pre cum 2edro) Niall purta&e ?ltima
B t lie (i o c8(ti.a&e.
> Dar mai /)t8i' (opti' d drumul leului tur+at &
um+le pe &tr 9i.
> :eul tur+at*
Niall &e r &uci pe c lc8ie' tocmai c8)d u) omule
ciol )o&' cu u) )a& mare (i coroiat' &e &trecur di)
&patele u)eia di)tre %lamurile at8r)ate pe pere i'
l &8)d & &e /)tre9 rea&c ' pe)tru o clip )umai' o u(
t i)uit care &e /)c,idea.
> Ordeit,' &e r &ti el' i-am ar tat coridorul &ta ca
& po i ve)i c8)d te c,em' % r & a%le jum tate di)
%ort rea ' )u ca & tra.i cu urec,ea la di&cu iile mele
/)tre patru oc,i.
> 4 tra. cu urec,ea' /) l ime* % cu Ordeit,'
traver&8)d camera' dup ce i &e pleca&e /) prip . Nici
)u mi-ar trece pri) cap a(a ceva. De-a+ia ce-am &o&it'
(i am au9it ultimele cuvi)te ale dom)iei tale. At8t.
2e c,ip i &e a(ter)u&e u) 98m+et' aproape de
+atjocur 0 /)& ' di) c8te v 9u&e Niall' a(a 98m+ea el
mereu' c,iar (i atu)ci c8)d )u avea vreo prici) &
cread c l-ar %i urm rit ci)eva. Omule ul &o&i&e /)
Amadicia cu o lu) /)ai)te' /) mie9ul ier)ii' /m+r cat /)
9dre) e (i aproape de.erat. Apoi i9+uti&e' ci)e (tie
cum' & duc &tr jerii cu vor+a (i & aju). p8) la
2edro) Niall /)&u(i. 2 rea & (tie totul de&pre ce &e
/)t8mpla&e la Capul Toma)' p8) (i lucruri care )u
ap reau /) rapoartele lu).i' dar /)c8lcite ale lui
Carridi)' )ici /) pove&tea lui B;ar' )ici /) vreu) alt
raport &au 9vo) care aju)&e&e la urec,ile lui Niall. Nu-l
c,ema Ordeit,' %ire(te 0 /) :im+a -ec,e' ace&t )ume
/)&em)a 1peli)3. Niall /i ceru&e' c8)dva' & -i dea
22
&ocoteal pe)tru )umele ale&' /)& omul r &pu)&e&e
)umai at8tE 1Nime)i )u mai (tie ci)e am %o&t' iar via a
e amar 3. Dar era i&te 0 )umai cu ajutorul lui i9+uti&e
Niall & /)tre9 rea&c /)cotro &e /)dreptau lucrurile.
Ordeit, &e apropie de ma& (i lu /) m8) u) de&e)'
de&%c8)du-l' )umai at8t c8t & &e vad c,ipul
t8) rului. B8m+etul & u amar &e ad8)ci' aproape ca o
&tr8m+ tura. Niall era /)c m8)iat c omul ap ru&e
% r & %ie c,emat.
> 7al&ul Dra.o) te amu9 ' Ordeit,. 4au' cumva' te
&perie*
> 7al&ul Dra.o)* /).8) celalalt. Ada. Da' %ire(te c
tre+uie & %ie %al&. Alt%el' cum*
$i &coa&e u) ,o,ot de r8& a&cu it (i )epl cut'
&co 8)du-l pe Niall di) %ire (i % c8)du-l & &e /)tre+e'
cum i &e /)t8mpla&e de multe ori' dac )u era cumva
pe jum tate )e+u). 1Dar' )e+u) &au )u' e u) om
de(tept.3
> Ce vrei & &pui' Ordeit,* -or+e(ti de parc l-ai
cu)oa(te. Omul tre&ari' de parc ar %i uitat c 4e)iorul
C pita) Coma)da)t &e a%la (i el acolo.
> 4 -l cu)o&c* O,' da' &i.ur c -l cu)o&c. <i 9ice Ra)d
alGT,or (i vi)e di) i)utul celor Dou R8uri' o re.iu)e
pierdut di) A)dor. E o @&coad at8t de credi)cioa&
?m+rei' /)c8t' dac-ai (ti )umai pe jum tate ce-a % cut'
i &-ar &trepe9i &u%letul.
> i)utul celor Dou R8uri' /).8) Niall. Ai-a mai
pome)it ci)eva de a&ta' (i de o @&coad ' tot u) t8) r.
Ce ciudat... &-ar 9ice c pe-acolo e pli) de @&coade.
<)&eam) c &u)t' /)tr-adev r' pe&te tot.
> 2o%tim' 4e)iore* % cu Ordeit,. Ce @&coad * 4 %ie
Aatrim Caut,o)' &au 2erri) A;+ara* 4u)t de-o &eam
cu &ta' (i aproape la %el de tic lo(i.
23
> Ai &-a &pu& c l-ar c,ema 2erri)' &pu&e Niall'
/)cru)tat. Deci &u)t trei' 9ici* Di) i)utul la )u vi)
dec8t l8) (i tutu). Nu prea cred & mai eDi&te vreu)
loc /) care oame)ii & tr ia&c at8t de i9ola i de re&tul
lumii.
> <)tr-u) ora(' @&coadele Celui <)tu)ecat tre+uie &
&e a&cu)d ' c8t de c8t. Tre+uie & ai+ de-a %ace (i cu
al ii' cu &tr i)i &o&i i de pri) alte p r i' care pot purta
vor+a de&pre ce-au v 9ut. Dar /)tr-u) & tuc li)i(tit (i
i9olat de lume' u)de )u prea vi) &tr i)i... Ce loc mai
+u) pe)tru o @&coad *
> $i de u)de (tii tu )umele &tora trei' Ordeit,* Trei
@&coade' di)tr-u) %u)d de lume. 2rea multe tai)e (tii'
4u%let de amar' prea multe &co i di) m8)eca... mai
ceva ca u) me)e&trel.
> Dac u) om &-ar apuca & - i pove&tea&c tot ce
(tie' /) l ime' r &pu)&e pe dat cel lalt' )-ar %ace
dec8t & /)dru.e vrute (i )evrute. 7iecare lucru e de
%olo& )umai la timpul & u. Dar a&cult ce- i &pu)'
/) l ime. Ra)d alGT,or' ace&t Dra.o)' are r d ci)i
ad8)ci /) i)utul celor Dou R8uri.
> 7al& Dra.o)I &pu&e ap &at Niall' iar Ordeit, &e
plec .
> 7ire(te' /) l ime. A-a luat .ura pe di)ai)te. Di)tr-
odat ' Niall /(i d du &eama c Ordeit, mototolea
de&e)ul /) pum). C,ipul /i r m &e&e )etul+urat' /)
a%ar de 98m+etul pie9i(' /)& m8i)ile i &e tot /)cle(tau'
)ervo&' pe %oaia de per.ame)t.
> Opre(te-teI /i poru)ci' &mul.8)du-i de&e)ul (i
)ete9i)du-l cum putu mai +i)e. Nu am la /)dem8)
prea multe portrete ale omului &tuia. Nu- i /). dui &
le di&tru.i.
2ictura &e p ta&e aproape /) /)tre.ime. 2e&te pieptul
24
t8) rului &e /)ti)dea o ruptura' /)& c,ipul' ca pri)
mi)u)e' r m &e&e )eati)&.
> @ertare' /) l ime' &pu&e Ordeit, cu eter)ul & u
98m+et' % c8)d o plec ciu)e. ?r &c @&coadele.
Niall &e uit lu). la c,ipul de&e)at. 1Ra)d alGT,or' di)
i)utul celor Dou R8uri.3
> C8)d &e tope&c 9 pe9ile' poate c va tre+ui &
ticluim ceva pe)tru oame)ii de pe-acolo. Ci)e (tie.
> Cum dore(te /) l imea Ta' r &pu)&e )etul+urat
Ordeit,.
Carridi) &tr + tea cu pa(i mari coridoarele
7ort re ei. Era at8t de /)cru)tat /)c8t cei pe care-i
/)t8l)ea /l ocoleau. Oricum' )u erau mul i care & vrea
& &tea la di&cu ii cu De&cle(t torii. 4lujitorii care
aler.au de colo colo' cu tre+uri' /)cercau & &e %ac
u)a cu pere ii de piatr ' (i c,iar o%i erii' cu )odurile lor
aurii pe ma)tie' o apucau pe coridoare l tural )ice'
9 ri)du-i c,ipul. Aju)& la /)c perile &ale' d du u(a de
perete' apoi o tr8)ti. -ederea covoarelor %i)e di)
Tara+o) (i Tear' /) to)urile lor i)te)&e de ro(u' auriu (i
al+a&tru' a o.li)9ilor cur+ate di) @llia)' a %oi ei aurii de
pe ma&a %i)a di) mijlocul /)c perii' la care u) me(ter
di) :u.ard lucra&e aproape u) a) de 9ile' )u-i mai
% cur )ici o pl cere. Aai c )u le v 9u.
> 4,ar+o)I &tri. ' dar &lujitorul care ar %i tre+uit &
&e a%le acolo' ara)j8)du-i /)c perile' (i care' de o+icei'
ap rea imediat' )u era )ic ieri. Arde-te-ar :umi)a'
4,ar+o)I ?)de e(ti*
Di) col ul oc,iului' 9 ri o mi(care (i &e /)toar&e pe
c lc8ie' pre. ti)du-&e & -l acopere de +le&teme. <)&
uit de ele' de /)dat ce A;rdraalul mai % cu u) pa&
c tre el' cu mi(c ri .ra ioa&e' ca de (arpe. :a trup
25
p rea om' (i /)c u)ul )u %oarte 9drav )' dar orice
a&em )are /)ceta aici. 2urta ,ai)e (i o ma)tie )e.re
ca )oaptea' care )ici )u &e mi(cau /) timp ce p (ea.
2ri)tre %alduri' pielea &a al+ ca laptele p rea (i mai
livid . $i )u avea oc,i. 2rivirea &a de tai) /l umplu de
.roa9a pe Carridi)' ca pe at8 ia al ii /)ai)tea lui.
> Ce...' /)cepu ace&ta' apoi &e opri & -(i ume9ea&c
+u9ele' /)cerc8)d & -(i re. &ea&c to)ul )ormal al
vocii. Ce %aci aici* i9+uti & /).aime 0 (i tot mai a&cu it
ca de o+icei= +u9ele Jumate-Omului &e &tr8m+ar /)tr-
u) 98m+et.
> ?)de e&te um+ra' acolo &u)t (i eu' 9i&e' cu u) .la&
ca %o()etul u)ui (arpe pri)tre %ru)9e. $i &tau mereu cu
oc,ii pe cei care m &luje&c.
> Eu /l &luje&c pe...
Dar /) va). Cu mare .reutate' Carridi) /(i /)toar&e
privirea de la %a a aceea )eted ' palid ' moale' (i &e
r &uci pe c lc8ie. <l &tr + tu u) %ior 0 &t tea cu &patele
la u) A;rdraal. <) o.li)da a%lat pe perete' /) %a a lui'
totul &e vedea limpede 0 totul' dar )u (i 2ieritul' care
ap rea ca o pat de cea . Nu era ci)e (tie ce
/)curajare' /)& oricum era mai +i)e dec8t & -i /)%ru)te
privirea. Cla&ul lui Carridi) &e /)t ri pu i).
> Eu /l &luje&c pe...' /)cepu iar (i' (i iar (i &e
/)trerup&e' ami)ti)du-(i u)de &e a%la. <) i)ima
7ort re ei :umi)ii. Orice 9vo) de&pre (oaptele pe care
avea de .8)d & le la&e & -i &cape de pe +u9e l-ar %i dat
/) puterea celor di) Bra ul :umi)ii. Dac l-ar %i au9it'
p8) (i cel mai )e/)&em)at di)tre Copii l-ar %i culcat la
p m8)t. Era &i).ur cu A;rdraalul' (i poate cu 4,ar+o)
0 1?)de-o %i' +le&tematul*3 Ar %i %o&t +i)e & mai %ie
ci)eva care & /)%ru)te privirea Jumate-Omului' c,iar
dac dup aceea ar %i tre+uit & &cape de el 0 (i tot
26
co+or/ vocea. <l &luje&c pe Aarele 4t p8) al
/)tu)ericului' la %el ca ti)e. Am8)doi /l &lujim.
> Dac pre%eri a(a' r8&e A;rdraalul' % c8)du-l & &e
/)%ioare p8) /) m duva oa&elor. Oricum' vreau & (tiu
ce cau i aici' (i de ce )u e(ti /) $e&ul Almot,*
> 4e)iorul C pita) Coma)da)t mi-a poru)cit & vi).
> 2oru)cile 4e)iorului C pita) Coma)da)t &u)t
vor+e /) v8)t' (uiera A;rdraalul. Ar %i tre+uit & -l
. &e(ti pe omul )umit Ra)d alGT,or (i & -l omori. Aai
pre&u& de toate' a&ta tre+uia & %aciI De ce )u te
&upui*
Carridi) r &u%l ad8)c. 2rivirea care-i &%redelea
&pi)area p rea u) cu it cre&t8)du-i pielea.
> 4-au... &c,im+at lucrurile' (i )u mai am at8ta
putere ca /)ai)te.
?) 9.omot a&pru (i /)%u)dat /l % cu & /)toarc oc,ii.
A;rdraalul /(i plim+a o m8) pe t +lia me&ei. Di)
u).,ii i &e /) l au %iri(oare de %um.
> Nu &-a &c,im+at )imic' omule. i-ai /)c lcat jur -
mi)tele care te le.au de :umi) (i ai ro&tit altele'
c rora tre +uie & li te &upui.
Carridi) tre& ri' v 98)d (a) urile ad8)ci care
+r 9dau lem)ul (le%uit' (i /).,i i /) &ec.
> Nu /) ele.. De ce' di)tr-odat ' e at8t de importa)t
& -l omor* Credeam c Aarele 4t p8) voia & -l
%olo&ea&c .
> <mi pui /)tre+ ri* Ar tre+ui & - i &mul. lim+a.
Trea+a ta )u e & /)tre+i' &au & /) ele.i' ci & te &upui.
Aai ceva ca u) c8i)e. A car a&ta pricepi* 4u&' c8i)e'
&luje(te- i &t p8)ulI
Teama % cu loc m8)iei' iar m8)a lui Carridi) &e
/)drepta c tre (old' /)& &a+ia )u &e a%la acolo' ci
9 cea /) /)c perea al turat ' u)de-o l &a&e c8)d
27
pleca&e c tre 2edro) Niall. A;rdra alul &e mi(c mai
iute dec8t o viper . Carridi) de& c,i&e .ura & urle'
c8)d m8)a ace&tuia &e /)cleJ tJ pe /)c,eietura lui'
&trivi)d-o= oa&ele &e %recar u)ul de altul' % c8)du-l &
&imt %iori de durere pe +ra /) &u&. <)& &tri. tul )u-i
&c p de pe +u9e' c ci cealalt m8) a 2ieritului /l
apuc de + r+ie (i-l &ili & &tr8). di) % lci. 4e /) l pe
v8r%uri' apoi &e &im i ridicat de la p m8)t. Cem8)d
/)%u)dat' &e + l + )ea /) &tr8)&oarea A;r draalului.
> A&cult ' omule. Ai & -l . &e(ti pe t8) rul acela (i
ai & -l omori c8t po i de iute. 4 )u cre9i c m po i
/)(ela. Aai &u)t (i al i... copii... care & -mi &pu) dac
/)cerci a(a ceva. $i iat (i u) im+old. Dac Ra)d
alGT,or )u piere /) mai pu i) de o lu) ' am &a iau pe
ci)eva di) &8).ele t u. 7iu' %iic ' &or ' u)c,i. N-ai &
(tii pe ci)e' p8) c8)d acela )u va muri /) c,i)uri.
Dac mai trece /)c o lu) ' am & iau pe altci)eva (i
a(a mai departe. @ar c8)d )-ai mai r ma& dec8t tu'
dac alKTrior )-a murit /)c ' am & te duc de-a dreptul
/) 4,a;ol C,ul' &pu&e' (i 98m+i. O & - i ia a)i de 9ile &
mori' omule. Acum pricepi*
Carridi) &coa&e u) &u)et' )ici .eam t' )ici &c8)cet. @
&e p ru c .8tul &t tea & i &e rup . R8)ji)d'
A;rdraalul /l aru)c c8t colo' i9+i)du-l de perete. C 9u
pe u) pre(' ) ucit (i r ma&e acolo cu %a a /) jo&'
/)cerc8)d & -(i recapete &u%lul.
> 2ricepi' omule*
> Te... te a&cult (i m &upu)' i9+uti Carridi) &
ro&tea&c ' cu %a a /)%u)dat /) covor. Nu ve)i )ici u)
r &pu)&. Clipi)d de durere' /)toar&e capul. <)c perea
era .oal . :e.e)da &pu )ea c Jumate-Oame)ii
c l reau um+rele ca pe )i(te cai' iar c8)d &e /)torceau
pe-o parte' di&p reau. Nici u) 9id )u-i putea opri.
28
Carridi) &im i c -i ve)ea & pl8). . 4e propti /) +ra e'
+le&tem8)d %iorii de durere de la /)c,eietura. ?(a &e
de&c,i&e (i 4,ar+o) i)tra /) .ra+ 0 u) om /)de&at' cu
u) co( pe +ra . 4e opri & -l privea&c .
> 4t p8)e' ai p it ceva* @art -m c )u am %o&t aici'
dar am plecat & cump r %ructe pe)tru...
Cu m8)a )ev t mat ' Carridi) lovi co(ul' aru)c8)du-
i-l di) m8) ' apoi /l p lmui 9drav )= merele 9+8rcite'
de iar) ' &e r &p8)dir pe podea.
> @ertare' &t p8)e' +8i.ui 4,ar+o).
> Adu ,8rtie' pa) (i cer)eal ' r8)ji Carridi).
Repede' pro&tuleI Tre+uie & trimit poru)ci. 1Dar ce
&oi* Ce &oi*3 <) timp ce 4,ar+o) &e .r +ea & -i dea
a&cultare' el &e uit lu). la (a) urile di) t +lia me&ei (i
&e /)%ior .
29
CAP!TOLUL "
A#te$tarea
Roata Timpului &e /)v8rte(te' -8r&tele vi) (i trec'
l &8)d /) urm ami)tiri care devi) le.e)d ' apoi &e
pre&c,im+ /) mituri (i &u)t de mult uitate c8)d -8r&ta
&e /)toarce' /)tr-o -8r&t ' )umit de u)ii A Treia
-8r&t ' o -8r&t care va & vi) ' o -8r&t de mult
trecut ' v8)tul /)cepu & &u%le /) Au) ii de Ne.ura.
-8)tul )u era /)ceputul' /)v8rtirea Ro ii Timpului )u
are )ici /)ceput' )ici &%8r(it. Dar era u) /)ceput.
-8)tul matura v ile ad8)ci' v i al+a&tre de la )e.ura
de dimi)ea care &t ruia /)c /) aer' u)ele /mp durite
cu co)i%ere' altele .ola(e' u)de cur8)d aveau & r &ar
%lori & l+atice (i iar+ . $uiera pri)tre rui)ele (i
mo)ume)tele 9dro+ite' pe jum tate /).ropate /)
p m8)t' uitate aidoma celor care le 9idi&er . 4e
t8).uia pri)tre trec torile di)tre pi&curile acoperite cu
9 pada care )u &e topea )iciodat . Nori .ro(i
/)co)jurau v8r%urile mu) ilor' a(a /)c8t 9 pada (i
mar.i)ile 9dre) uite ale )orilor al+i &e co)topeau. Jo&'
iar)a &e du&e&e &au era pe duc ' /)& aici' la /) l ime'
era /)c /) toi' aco peri)d pov8r)i(urile mu)telui cu
petice mari (i al+e. Numai co)i%erele mai aveau %ru)9e'
re&tul ramurilor erau de&puiate' pro%il8)du-&e maro)iu
&au ce)u(iu pe &t8)cile (i pe p m8)tul /)c )etre9it la
via . Nu &e au9ea )ici u) alt &u)et /) a%ar de ra%alele
de v8)t. i)utul p rea c a(teapt . C a(teapt & &e
/)t8mple ceva.
2erri) A;+ara /(i opri calul /)tr-u) p8lc de pi)i (i alte
&oiuri de +ra9i= &e /)%ior de %ri. (i /(i tra&e ma)tia
c ptu(ita cu +la)a /) jurul trupului c8t de +i)e putu'
dat %ii)d c avea u) arc /)tr-o m8) (i o &ecure la
30
ci). toare. Era o &ecure +u) ' cu t i(ul di) o el' /)
%orm de &emilu) = 2erri) &u%la&e /) %oaie /) 9iua /)
care o % uri&e jupa)ul :u,,a). -8)tul /i um%l ma)tia'
&muci)du-i .lu.a de pe p rul c8rlio) at (i 9+urlit' (i /i
trecu pri) &urtuc= /(i mi(ca de.etele /) ci9me ca & (i le
/)c l9ea&c (i &e %oi /) (aua /)alt ' dar )u &e .8)dea la
%ri.. ?it8)du-&e la cei ci)ci tovar (i de drum' &e /)tre+
dac (i ei &im eau acela(i lucru. Nu acea a(teptare
pe)tru care %u&e&er trimi(i aici' ci mai mult dec8t at8t.
Tr paru' calul lui' &e 9+ucium (i /(i r &uci capul /)
toate p r ile. <(i )umi&e a(a mur.ul pe)tru picioarele
lui iu i' /)& acum Tr paru p rea c &imte )eli)i(tea (i
)er +darea c l re ului. 1A-am & turat & tot a(teptam'
& tot &t m a(a' /) vreme ce Aoirai)e )e i)e ca-)tr-u)
cle(te. Arde-le-ar %ocul pe %emeile Ae& 4edaiI C8)d o &
&e termi)e*3
7 r & &e .8)dea&c ' adulmeca v8)tul. Airo&ea a
cai' a oame)i (i a &udoare ome)ea&c . ?) iepure
trecu&e pri)tre acei copaci )u cu mult timp /) urma'
.o)it de %ric ' /)& vul pea care era pe urmele lui )u /l
uci&e&e acolo. <(i d du &eama ce % cea (i &e opri. 1A( %i
cre9ut c o & mi &e /)%u)de )a&ul de la v8)tul &ta.3
Aproape c /i p rea r u c )u &e /)t8mpla&e a(a. 1$i
atu)ci )ici )-a( l &a-o pe Aoirai)e & m ajute.3
Ceva /l %r m8)ta. <(i alu). /)& ace&te .8)duri. Nu
le pome)i )imic tovar (ilor & i. Ceilal i ci)ci + r+a i
&t teau /) (a' cu arcurile la /)de m8) ' cercet8)d at8t
cerul' c8t (i co&ti(ele cu ar+ori r 9le i. 2 reau
)etul+ura i de v8)tul care le um%la ma)tiile ca pe )i(te
%lamuri. Dea&upra um rului %iec ruia &e i eau pl &elele
u)ei & +ii pe)tru dou m8i)i. -ederea capetelor lor
.oale' ra&e' (i a &mocurilor de p r di) cre(tet /l % cu pe
2erri) & &e 9.ri+ulea&c (i mai tare. 2e)tru ei' era
31
deja prim var . Orice urm de &l +iciu)e pe care ar %i
putut-o ar ta %u&e&e /)l turat cu +rutalitate. Erau di)
4,ie)ar' di) i)uturile de la Hotar' a%late de-a lu).ul
Aa)ei 2u&tiitoare' locul u)de trolocii &e puteau ivi /)
orice clip ' (i c,iar (i )e.u torii &au %ermierii erau
u)eori &ili i & pu) m8)a pe &a+ie &au pe arc. @ar
ace(ti + r+a i )u erau %ermieri' ci &olda i aproape di)
clipa /) care &e ) &cu&er .
?)eori &e mira c /i ar tau at8ta re&pect (i c /i
d deau a&cultare' de parc ar %i cre9ut c avea u)
drept &pecial' c (tia lucruri pe care ei )u le cu)o(teau.
14au poate c e doar di) prici)a priete)ilor mei3' /(i
&pu&e el cu am r ciu)e. Nu erau )ici la %el de /)al i ca
el' )ici la %el de voi)ici 0 ca urmare a a)ilor de uce)icie
/) %ier rie' avea umerii la i (i +ra ele de dou ori mai
.roa&e dec8t ale + r+a ilor o+i()ui i 0' dar /)cepu&e &
&e rada /) %iecare 9i ca & )u-i mai aud % c8)d .lume
pe &eama ti)ere ii lui. Clume priete)oa&e' /)& tot
&up r toare. Nu voia & aduc vor+a de&pre impre&ia
pe care o avea' c ci preci& ar %i %o&t luat /) 9e%lemea.
Tre& ri)d' 2erri) /(i adu&e ami)te c tre+uia & &tea
(i el de &traja.
Cercet & .eata di) arc (i &e uit i&coditor /) valea
care co+ora &pre apu&' tot l r.i)du-&e' la p m8)tul
pre& rat cu %8(ii late (i &tr8m+e de 9 pad ' r m (i ele
ier)ii. Copacii ri&ipi i ici (i colo /(i /)ti)deau &pre cer
cre).ile /)c .ola(e' dar pe pov8r)i(uri (i pe %u)dul
v ii erau pi)i (i ar+u(ti' +ra9i (i laur-de-mu)te' u)de
puteai . &i ad po&t. Nime)i /)& )u aju).ea acolo % r
o i)t a)ume. Ai)ele erau toate departe' &pre
mia9 9i' &au c,iar mai &pre mia9 )oapte' iar oame)ii
credeau c aducea .,i)io) & &tr +a i Au) ii de
Ne.ur (i pu i)i &e /)cumetau & p tru)d acolo. Oc,ii
32
lui 2erri) &clipir precum aurul lu&truit.
4e)9a ia aju)&e de )edomolit. NuI
2utea & )u o +a.e /) &eam ' dar a(teptarea )u
di&p rea. Era ca (i cum &-ar %i le. )at dea&upra u)ei
pr p &tii. Ca (i cum totul &-ar %i le. )at. 4e /)tre+
dac )u cumva /i p8)dea ceva r u. 2oate c eDi&ta o
cale & a%le. <) a&t%el de locuri' u)de oame)ii )u
ve)eau dec8t arareori' erau aproape /)totdeau)a lupi.
<(i alu). ace&t .8)d /)ai)te & /l duc p8) la cap t.
1E mai +i)e & )u (tiu. E mai +i)e a(a.3 Nu erau
)umero(i' dar aveau cerceta(i (i' dac era /)tr-adev r
ceva acolo' aveau & -i dea de urm . 1A&ta e %ier ria
mea= o & m ocup de ea' (i-o & -i la& pe ei & &e ocupe
de a lor.3
Avea vederea mai p tru)9 toare dec8t ceilal i' a(a
c /l 9 ri cel di)t8i pe c l re ul care &o&ea di)&pre
Tara+o). C,iar (i pe)tru el' c l re ul )u era dec8t u)
pu)ct de culori apri)&e' croi)du-(i drum pri)tre copacii
di) dep rtare' acum ivi)du-&e' acum di&p r8)d. 1?)
cal + l at' /(i &pu&e. Era (i vremea.3 De&c,i&e .ura & /i
ve&tea&c ve)irea 0 avea & %ie o %emeie= to i c l re ii
di)ai)te %u&e&er %emei 0 c8)d Aa&ema mur mur pe
)ea(teptateE 1Cor+ulI3' ca u) +le&tem.
2erri) /) l capul. O pa& re mare (i )ea.r &e rotea
/) cerc dea&upra copacilor' la )ici o &ut de pa(i de ei.
2oate c era /) c utarea vreu)ui &t8rv pri) 9 pada &au
a vreu)ui mic a)imal' dar 2erri) )u voia & ri(te. 2e ei
)u p rea & -i %i v 9ut' /)& avea & o 9 rea&c
)umaidec8t pe c l rea a ce &e apropia. <) clipa /) care
d du cu oc,ii de cor+' ridic arcul' /l /)ti)&e 0 pe)ele
ati).8)du-i o+ra9ul' urec,ea 0 (i &lo+o9i & .eata' totul
di)tr-o &i).ur mi(care. <(i d du va. &eama de
9+8r)8itul cor9ii' dar lu ami)te doar la pa& rea
33
)ea.r .
Deodat ' cor+ul &e r &uci /)tr-u) v8rtej de pe)e
)e.re ca )oaptea' lovit de & .eata lui' (i &e pr +u(i la
p m8)t' /) vreme ce alte dou & .e i &e av8)tau &pre
locul u)de %u&e&e. Cu arcurile pre. tite' ceilal i &olda i
&crutar cerul ca & &e /)credi) e9e c )u mai era (i
altul.
> Tre+uie & &pu) mai departe' /)tre+ 2erri)
/)ceti(or' &au doar... vede... ceea ce vede pa& rea*
$i-ar %i dorit & )u %ie au9it' /)& Ra.a)' cel mai t8) r
di)tre &olda ii di) 4,ie)ar' cu mai pu i) de 9ece a)i
mai mare dec8t el' /i r &pu)&e' /) timp ce pu)ea alt
& .eat /) arcE
> Tre+uie & &pu) . De o+icei' u)ui Jumate-Om.
<) i)uturile de la Hotar erau o pu9derie de cor+i=
)ime)i )u cute9a & cread c )u erau dec8t )i(te
&imple p & ri.
> 2e :umi) ' dac Au(c -@)im ar %i v 9ut ce au
v 9ut cor+ii' am %i murit cu to ii /)ai)te & aju).em la
mu) i.
Ra.a) vor+ea )ep & tor= pe)tru u) &oldat di)
4,ie)ar' era ceva c8t &e poate de o+i()uit.
2erri) &e 9.ri+uli' )u de la %ri.' (i' u)deva /) &tr %u) -
durile mi) ii &ale' ceva m8r8i la moarte. Au(c -@)im .
Nume di%erite /) i)uturi di%erite 0 7oc-)-- 9 (i Aa) -)-
7ru)9e' 4t p8)-pe-Croap (i 2 &torul-Nop ii 0 (i pe&te
tot 2 ri)tele Ai)ciu)ii (i Cel <)tu)ecat' toat lumea
%eri)du-&e & -i ro& tea&c )umele adev rat (i & /i
atra. ate) ia. Cel <)tu)ecat &e &lujea ade&ea de cor+i
(i de ciori' (i de (o+ola)i /) ora(e. 2erri) &coa&e o alt
& .eat di) tol+a de la (old' care % cea perec,e cu
&ecurea de pe partea cealalt .
> E el c8t u) cioma.' 9i&e Ra.a) admirativ'
34
aru)c8)d o privire la arcul lui 2erri)' te &luje(te +i)e.
Nu a( vrea & vad ce /i %ace u)ui om /) armur .
4olda ii di) 4,ie)ar )u purtau acum dec8t )i(te 9ale
&u+ iri pe &u+ &urtucele lor &imple' /)& de o+icei
luptau /) armura' (i oame)i' (i cai.
> E prea lu). dac e(ti c lare' 9i&e Aa&ema
di&pre uitor. Cicatricea triu).,iular de pe o+ra9ul lui
&mead /i &c,imo)o&i (i mai mult r8)jetul +atjocoritor. O
plato( +u) va i)e piept c,iar (i celei mai puter)ice
& .e i' dac )u e&te tra& de aproape' iar dac )u
i9+ute(ti di) prima' du(ma)ul t u / i va &coate
m ru)taiele.
> Ai dreptate' Aa&ema. Ra.a) &e mai de&ti)&e
pu i)' c ci cerul era .ol. Cor+ul %u&e&e de +u) &eam
&i).ur. Cu arcul &ta di) i)utul celor Dou R8uri'
+ )uie&c c )u tre+uie & &tai a(a de aproape.
Aa&ema de&c,i&e .ura.
> Aai tac -v %lea)caI &e r &ti ?)o. Cu cicatricea
lu). de pe o+ra9ul &t8). (i oc,iul lip& ' tr & turile lui
erau a&pre' c,iar (i pe)tru u) &oldat di) 4,ie)ar.
Do+8)di&e u) petic vop&it pe)tru oc,i /) drumul lor de
toam) pri) mu) i= u) &i).ur oc,i /)cru)tat pe u) %o)d
ro(u apri)& )u /i /)dulcea cu )imic c,ipul. Dac )u v
&t mi)tea la ce ave i de % cut' o & am eu .rij & v
pu) de &traj a&t -&ear ca & v mai potoli i. Ra.a) (i
Aa&ema t cur &u+ privirea lui cru)t . :e mai aru)c o
ultim c ut tur %ioroa& care i &e (ter&e de pe %a
c8)d &e /)toar&e &pre 2erri). Ai 9 rit ceva* To)ul /i era
ceva mai ar .o& dec8t ar %i %o&t cu o c pete)ie )umita
de Re.ele di) 4,ie)ar &au de 4e)iorul di) 7al Dara' dar
di) .la&ul lui &e .,icea c era .ata & %ac tot ce ar %i
propu& 2erri).
4olda ii di) 4,ie)ar (tiau c8t de p tru)9 toare /i era
35
vederea' /)& p reau & ia ace&t lucru ca de la &i)e
/) ele&' la %el ca (i culoarea oc,ilor & i. Nu (tiau totul'
)ici m car jum tate' dar /l acceptau a(a cum era. Cum
credeau ei c era. 2 reau & accepte totul (i orice.
1:umea &e &c,im+a3' 9iceau ei. Ro ile )orocului (i
&c,im+ rii &e /)v8rteau mereu. Dac u) + r+at avea
oc,ii de o culoare p8) atu)ci )emai/)t8l)it ' ce mai
co)ta*
> -i)e' 9i&e 2erri). Ar tre+ui & o ve9i acum. Acolo.
Arat cu de.etul' iar ?)o &e uit /)tr-acolo' cu oc,iul
+u) mijit' (i' /) cele di) urm ' d du di) cap' /)doit.
> E ceva ce mi(c . Al i &olda i d dur la r8)dul lor
di) cap (i murmurar ceva. ?)o /i privi cu a&prime (i &e
apucar & cercete9e di) )ou cerul (i mu) ii. Deodat
2erri) /(i d du &eama ce /)&em)au culorile vii de pe
c l rea a /)dep rtat .
> E di) &emi) ia 2ri+e.ilor' &pu&e el' tre& ri)d.
Nime)i altci)eva )u &e /m+r ca /) culori at8t de
apri)&e (i at8t de ame&tecate.
7emeile pe&te care d du&er u)eori (i pe care le
c l u9i &er (i mai /) ad8)cul mu) ilor %u&e&er de
toate %elurileE o cer(etoare /) 9dre) e care mer.ea pe
jo& pri)tr-o %urtu) de 9 pad = o )e.u toare &i).ur
care ducea u) (ir de cai /)c r ca i cu poveri= o doam)
/)ve(m8)tat /) m t &uri (i +l )uri %i)e' cu , urile
calului + l at /mpodo+ite cu ciucuri ro(ii (i cu (aua
poleit cu aur. Cer(etoarea pleca mai departe cu o
pu). cu ar.i)t 0 mai mult dec8t /(i permiteau & dea'
dup p rerea lui 2erri)' p8) c8)d doam)a le l & o
pu). (i mai mare cu aur. 7emei de toate co)di iile'
toate &i).ure' di) Tara+o)' C,ealda)' (i c,iar
Amadicia. <)& )u &e a(tepta&e & vad o %emeie di)
)eamul Tuat,aGa).
36
> O )e)orocit de 4poitoare* eDclama ?)o. Ceilal i
&e ar tar la %el de mira i.
Ra.a) cl ti) cu putere di) cap.
> 2ri+e.ii )u &-ar ame&teca /) a(a ceva. 7ie )u e
2ri+ea. ' %ie )u e cea cu care tre+uie &a )e /)t8l)im.
> 2ri+e.ii' morm i Aa&ema. Ni(te la(i.
?)o &tr8)&e tare di) oc,iul +u)= a&ta (i oc,iul ro(u
pictat pe petic /i d deau o /)% i(are %ioroa& .
> :a(i' Aa&ema* /)tre+ el /)ceti(or. Dac ai %i
%emeie' tu ai avea curajul & vii p8) aici' &i).ur (i
)e/)armat*
Era )e/)doiel)ic )e/)armat dac era di) &emi) ia
Tuat,aGa). Aa&ema )u 9i&e )imic' /)& cicatricea de pe
c,ipul lui era /)ti)& (i palida.
> Arde-m-ar' )-a( %ace a(a ceva' r &pu)&e Ra.a). $i
pu) r m (a. c )ici tu )u )e-ai /)cumeta' Aa&ema.
Aa&ema tra&e de u) col al ma)tiei (i ridica privirea
&pre cer. ?)o pu%)i.
> A8)c torul la de &t8rvuri era &i).ur' morm i el.
@apa %locoa& (i + l at &e apropie /)cet' /)ai)t8)d cu
luare-ami)te pe p m8)tul curat di)tre %8(iile de
9 pad . 7emeia cu ,ai)e viu colorate &e opri & &e uite
la ceva de pe jo&' apoi /(i tra&e .lu.a de la ma)tie (i
mai pe oc,i (i /(i /m+oldi iapa. 1Cor+ul' /(i &pu&e 2erri).
Nu te mai uita la pa& rea aia (i vi)o /)coace' %emeie.
2oate c ai adu& vor+a care & )e &coat de aici. Dac
Aoirai)e are de .8)d & )e la&e & plec m p8) la
prim vara. Arde-o-ar %oculI3 O clip )u (tiu preci& dac
&e .8)dea la %emeia Ae& 4edai &au la 2ri+ea. care )u
p rea & &e .r +ea&c deloc.
Dac i)ea drumul pe care era' avea & treac la mai
+i)e de trei9eci de pa(i de de&i(. Cu oc,ii a i)ti i /)
%a ' %emeia )u d dea )ici u) &em) c i-ar %i 9 rit
37
pri)tre copaci.
2erri) /(i /mpu)&e arm &arul cu c lc8iele' iar mur.ul
% cu u) &alt /)ai)te' a9v8rli)d 9 pada cu copitele. <)
&patele lui' ?)o poru)ci cu voce joa& E
> <)ai)teI
Tr paru &tr + tu&e deja jum tate di) di&ta) a care /l
de&p r ea de %emeie c8)d acea&ta p ru & -i o+&erve /)
&%8r(it (i &tr8)&e , ul' opri)du-(i iapa. <i privi cum &e
a(ea9 /) %a a ei. Di) cau9a +roderiei de u) al+a&tru
care / i lua oc,ii' ma)tia ei ro(ie era (i mai ip toare.
Nu era t8) r 0 p rul care /i ie(ea de &u+ .lu. era
/)&picat cu %ire al+e 0 dar )u era 9+8rcit la %a . 4e
/)cru)t /)& v 98)du-le armele. Cu toate ace&tea' )u
p rea & &e %i &periat di) prici)a ace&tor + r+a i
/)arma i /)t8l )i i /) creierii mu) ilor. Nici )u miro&ea a
team .
1<)cetea9 I3 /(i 9i&e 2erri). <(i /)dulci .la&ul' ca & )u
o /)&p im8)te.
> Numele meu e&te 2erri)' dra. jup8)ea& . Dac ai
)evoie de ajutor' o & %ac tot ce /mi &t /) puteri. Dac
)u' du-te cu :umi)a. <)& ' dac )u cumva (i-au
&c,im+at 2ri+e.ii o+iceiurile' e(ti departe de c ru ele
celor di) &emi) ia dumitale.
7emeia /i cercet pe to i pre de o clip ' /)ai)te &
/)ceap & vor+ea&c . Oc,ii c prui /i erau +l8)9i' ceea
ce )u era de mirare la ci)eva di) )eamul Tuat,aGa).
> Caut... o %emeie.
$ov i&e )umai pu i)' dar era de&tul. Nu c uta orice
%emeie' ci o %emeie Ae& 4edai.
> Are u) )ume' dra. jup8)ea& * /)tre+ 2erri).
7 cu&e a&ta de prea multe ori /) ultimele lu)i ca & mai
ai+ )evoie de u) r &pu)&' dar )u &e (tia )iciodat .
> 4e )ume(te... ?)eori' i &e &pu)e Aoirai)e. 2e mi)e
38
m c,eam :e;a.
2erri) d du di) cap.
> O & te ducem la ea' jup8)ea& :e;a. Avem %ocuri
la care & )e /)c l9im (i' dac avem )oroc' (i m8)care
cald . Dar )u por)i )umaidec8t. Cum )e-ai . &it*
Aai /)tre+a&e (i /)ai)te' de %iecare dat c8)d
Aoirai)e /i trimitea vor+ & a(tepte /)tr-u) a)umit loc'
o %emeie care (tia ea c avea & vi) . R &pu)&ul avea
)e/)doiel)ic & %ie acela(i ca /)totdeau)a' /)& tre+uia
& pu) acea&t /)tre+are.
:e;a ridic di) umeri (i &pu&e (ov iel)icE
> $tiam... c dac o iau pe aici' o & m . &ea&c
ci)eva care & m duc la ea. 2ur (i &implu... (tiam.
Am ve(ti pe)tru ea.
2erri) )u o de&cu&u. 7emeile )u-i de9v luiau dec8t
lui Aoirai)e ve(tile pe care le aduceau. 1@ar %emeia Ae&
4edai )u )e 9ice dec8t ce vrea ea.3 C 9u pe .8)duri.
7emeile Ae& 4edai )u mi) eau )iciodat ' dar oame)ii
&ocoteau c adev rul &pu& de ele )u era /)totdeau)a
adev rul pe care /l credeai. 1Acum e prea t8r9iu & /mi
%ac a&t%el de .riji.3
> 2e aici' jup8)ea& :e;a' 9i&e el' ar t8)d &pre
mu)te. 4olda ii di) 4,ie)ar' cu ?)o /) %ru)te' &e
/)colo)ar /) &patele lor c8)d /)cepur & urce. Cei di)
i)uturile de la Hotar cercetau /) co)ti)uare at8t cerul'
c8t (i p m8)tul' iar ultimii doi di) (ir luau ami)te la ce
l &au /) urm .
O vreme c l rir /) t cere= )u &e au9ea dec8t
9.omotul copitelor cailor' u)eori &c8r 8i)d pe o %8(ie
de 9 pad ' alteori a9v8rli)d cu pietricele /) jur c8)d
traver&au por iu)i .oale. Di) c8)d /) c8)d :e;a &e uita
pe %uri( la 2erri)' la arc' la &ecure' la c,ipul lui' /)& )u
vor+ea. 2erri) &e %oia &t8)je)it (i &e %erea & o
39
privea&c . <)totdeau)a /)cerca & )u dea oame )ilor
oca9ia de a-i 9 ri oc,ii.
<) cele di) urm &pu&eE
> A-am mirat & v d pe ci)eva di) &emi) ia
2ri+e.ilor' date %ii)d credi) ele voa&tre.
> Te po i /mpotrivi r ului % r & %aci r u la r8)dul
t u. 7emeia vor+i cu &implitatea celui care d .la& u)ui
adev r )e/)doiel)ic.
2erri) morm i ceva' iritat' dup care &e .r +i & /(i
ceara &cu9e.
> De ar %i a(a cum 9ici' jup8)ea& :e;a.
> -iole) a &e r &%r8).e (i a&upra celui care o
prici)uie(te' &pu&e :e;a li)i(tit . De aceea %u.im de cei
care )e %ac r u 0 ca & )e %erim de ei' dar (i ca & )u /i
l & m & /(i %ac &i).uri r u. Dac )e %olo&im de
viole) ca & )e /mpotrivim r ului' cur8)d vom aju).e
a&eme)ea celor cu care )e lupt m' /)%ru)t m ?m+ra
cu puterea credi) ei )oa&tre.
2erri) )u &e putu a+ i)e & )u pu%)ea&c
+atjocoritor.
> Jup8)ea& ' ) d jduie&c & )u tre+uia&c vreodat
& /)%ru) i trolocii cu puterea credi) ei dumitale.
4 +iile lor te vor )imici /)tr-o clipit .
> Aai +i)e & mori dec8t & ... <)cepu :e;a' dar %uria
/l % cu pe 2erri) & o /)trerup . Era %urio& pe %aptul c
%emeia )u /) ele.ea. c pre%era & moar dec8t & %ac
r u cuiva.
> Dac %u.i' o & te urm rea&c (i o & te ucid ' (i o
& te m )8)ce. 4au poate )ici )-o & a(tepte p8)
c8)d mori. Oricum' vei muri' iar r ul va /)vi).e. $i
eDi&t (i oame)i la %el de cru9i. @&coadele Celui
<)tu)ecat (i al ii. Ault mai )umero(i dec8t mi-a( %i
/)c,ipuit /) urm cu u) a). Dac Aa)tiile Al+e ,ot r &c
40
c voi' 2ri+e.ii' )u p (i i /) :umi) ' o & ve9i de ce
%olo& / i e puterea credi) ei (i dac o & te ajute &
r8mai /) via .
7emeia /l privi &%redelitor.
> Totu(i' )ici tu )u e(ti mul umit de armele tale.
De u)de (tia* D du di) cap' )emul umit' &cutur8)d
di) parul 9+urlit.
> Creatorul a % urit lumea' murmur ' )u eu. Eu
tre+uie & tr ie&c c8t mai +i)e /) lumea acea&ta' a(a
cum e.
> Ce tri&t e(ti' pe)tru ci)eva at8t de t8) r' 9i&e :e;a
cu +l8)de e. De ce e(ti at8t de tri&t*
> Ar tre+ui & &tau de &traj ' )u de vor+ ' &e r &ti
2erri). N-o & -mi mul ume(ti dac te %ac & te
r t ce(ti.
<i d du pi)te)i calului' lu8)d-o /)ai)te ca &
/mpiedice orice alt di&cu ie' dar &im ea c %emeia &e
uit /)c la el. 1Tri&t* Nu &u)t tri&t' doar c ... 2e
:umi) ' )u (tiu. Ar tre+ui & eDi&te (i alt cale' at8ta
tot.3 4im i iar o um+r de )eli)i(te' dar' tot c ut8)d &
)u o +a.e /) &eam pe :e;a' )u lu ami)te )ici la a&ta.
?rcar pov8r)i(ul mu)telui (i co+or8r de cealalt
parte' trec8)d pri)tr-o vale /mp durit ' pe %u)dul
c reia cur.ea molcom u) p8r8u lat' /) care caii i)trar
p8) la .e)u)c,i. <) dep rtare' /) coa&ta u)ui mu)te
%u&e&er cioplite dou &iluete uria(e. ?) + r+at (i o
%emeie' i &e p ru lui 2erri)' de(i erau tocite de v8)t (i
de ploi. C,iar (i Aoirai)e preti)dea c )u (tia pe ci)e
/)% i(au &au c8)d %u&e&er &culptate.
Aici p &tr vi (i al i pe(ti(ori &e %ereau di) calea
copitelor cailor' & .e i ar.i)tii /) apa limpede. O
c prioar care p (tea /(i /) l capul' (ov i o clip
v 98)d oame)ii care ie(eau c lare di) p8r8u' apoi %u.i
41
pri)tre copaci' iar o pi&ica mare de mu)te' cu du).i .ri
(i pete al+e' p ru & &e ivea&c di) p m8)t' tul+urat
di) p8)da ei. Aru)c o privire &pre cai' apoi' d8)d &curt
di) coad ' di&p ru dup c prioar . <)& /) re&t )u &e
prea vedeau urme de via . Doar c8teva p & ri
coco ate pe cre).i &au &cormo)i)d pri) p m8)t' acolo
u)de &e topi&e 9 pada. 2e&te c8teva & pt m8)i aveau
& %ie mai multe' dar deocamdat )u. Nu mai 9 rir al i
cor+i.
Era aproape &ear c8)d 2erri) /i co)du&e pri)tre doi
mu) i cu pov8r)i(uri a+rupte' cu pi&curile /)9 pe9ite
/)v luite /) )ori. Aju)&er la u) p8r8u mai mic ce &e
pr v lea /) mici ca&cade pe&te pietrele ce)u(ii. O
pa& re ip /)tr-u) copac' (i o alta di) %a /i r &pu)&e.
2erri) 98m+i. ?) ci)te9oi. 2a& re di) i)uturile de la
Hotar. Nime)i )u trecea pe aici % r & %ie v 9ut. 4e
%rec la )a& (i )u &e uit la copacul de u)de &e au9i&e
prima 1pa& re3.
C rarea &e /).u&t pe m &ur ce /)ai)tar pri)tre
tu%ele pitice (i rarii &tejari )oduro(i. 2or iu)ea de
p m8)t drept de l8). p8r8u deve)i at8t de &tr8mta'
/)c8t a+ia /)c pea u) c l re ' iar p8r8ul /)&u(i &e
pre&c,im+ /)tr-u) %iricel pe&te care ar %i putut p (i cu
u(uri) a u) + r+at /)alt.
2erri) o au9i pe :e;a /) &patele lui' murmur8)d.
C8)d privi pe&te um r' %emeia &e uita /).rijorat la
pov8r)i(urile a+rupte de o parte (i de alta a p8r8ului.
Copaci r 9le i &e aple cau dea&upra lor' parc &t8)d &
cad . 4olda ii di) 4,ie)ar c l reau )e&ti).,eri i'
/)cep8)d /) cele di) urm & &e de& ti)d .
Deodat ' /) %a a lor &e de&c,i&e o vale ad8)c /)tre
mu) i' cu mar.i)ile a+rupte' dar )u la %el de /)cli)ate
precum de%ileul /).u&t pri) care tocmai trecu&er .
42
28r8ul /(i avea o+8r(ia /)tr-u) mic i9vor di) cel lalt
cap t al v ii. Oc,ii p tru)9 tori ai lui 2erri) de&lu(ir
u) + r+at cu u) &moc de p r /) cre(tet a&cu)& pri)tre
cre).ile u)ui &tejar di) &t8).a lui. Dac /) loc de
ci)te9oi &-ar %i au9it o .ai ' )u ar %i %o&t &i).ur (i )u le-
ar %i %o&t a(a de u(or & p tru)d acolo. O m8) de
&olda i ar %i putut ap ra trecerea c,iar (i de o armat .
Dac ar %i ve)it o armat ' o m8)a de oame)i ar %i
tre+uit & /i %ac %a .
2ri)tre copacii di) vale erau coli+e di) +u(te)i' care
)u &e 9 reau dec8t dac priveai cu luare-ami)te' a(a
c ' la prima vedere' cei care erau adu)a i l8).
%ocurile de . tit p reau % r ad po&t. 4e vedeau mai
pu i) de doi&pre9ece. @ar cei care )u &e vedeau )u erau
cu mult mai )umero(i 0 2erri) (tia ace&t lucru. Cei mai
mul i /(i /)toar&er capetele &pre ei c8)d au9ir caii' iar
c8 iva le % cur cu m8)a. -alea era pli) de miro&ul
oame)ilor (i al cailor' al m8)c rii (i al lem)elor care
ardeau. O %lamur al+ (i lu). at8r)a moale de u) par
/)alt. O &iluet ' /)alta c8t u) om (i jum tate' &t tea pe
u) +u(tea)' cu%u)dat /)tr-o carte care p rea mic /)
m8i)ile &ale uria(e. Ate) ia )u i &e a+ tu )ici o clip de
la ceea ce citea' )ici m car atu)ci c8)d cealalt
per&oa)a )era& /) cap &tri.aE
> Deci a i . &it-oI Credeam c de data a&ta o & %i i
pleca i toat )oaptea.
Era vocea u)ei %emei ti)ere' dar care purta u) &urtuc
+ r+ te&c (i pa)talo)i' iar p rul /i era tu)& &curt.
O ra%ala de v8)t m tur valea' um%l8)d ma)tiile (i
% c8)d & %luture %lamura. O clip creatura p ru purtata
de v8)t. ?) (arpe cu patru picioare' cu &ol9i aurii (i
al+a(tri' cu o coama .al+e) ca de leu' cu ci)ci .,eare
aurii la %iecare picior. O %lamur de le.e)d . O %lamur
43
pe care cei mai mul i )u ar %i recu)o&cut-o de ar %i
v 9ut-o' dar de care &-ar %i temut de li &-ar %i &pu& ce
era.
2erri) le % cu tuturor cu m8)a (i co+or/ /) vale.
> 7ii +i)e-ve)it /) ta+ ra Dra.o)ului Re) &cut'
:e;aI
44
CAP!TOLUL %
Sai&in
7emeia Tuat,aGa) &e uit cu c,ipul /mpietrit cum
%lamura &e l &a la loc' apoi /(i /)drepta ate) ia &pre cei
&tr8)(i /) jurul %ocului. 4e uit cu luare-ami)te la cel
care citea' cel care era o dat (i jum tate c8t 2erri) (i
de dou ori mai voi)ic.
> Ave i u) O.ier pri)tre voi. Nu m-a( %i .8)dit...
Cl ti) di) cap. ?)de e Aoirai)e 4edai*
Nu p rea de%el i)tere&ata de %lamur .
2erri) ar t &pre coli+a .ro&ola) a%lat /) cel lalt
cap t al v ii' coco ata pe mar.i)ea a+rupt . 2ere ii (i
acoperi(ul erau % cute di) +u(te)i )ecur a i de coaj =
era cea mai /)c p toare di)tre toate' dar totu(i )u
%oarte mare. Doar at8t c8t & merite poate & %ie
)umita ca+a) .
> Aceea e coli+a ei. A ei (i a lui :a). :a) e 4tr jerul
ei.
Dup ce +ei ceva cald...
> Nu. Tre+uie & vor+e&c cu Aoirai)e.
2erri) )u &e ar t &urpri)&. Toate %emeile care
ve)eau acolo &t ruiau & vor+ea&c )umaidec8t cu
Aoirai)e' &i).ure. -e(tile pe care Aoirai)e le
/mp rt (ea cu ei p reau cel mai ade&ea lip&ite de
/)&em) tate' dar %iecare %emeie &e purta a&eme)ea
u)ui v8) tor care vrea & pri)d ultimul iepure di)
lume pe)tru a-(i ,r )i %amilia care /i moare de %oame.
:e;a co+or/ di) (a (i /i d du , urile lui 2erri).
> Ai .rij & %ie ,r )it ' te ro.. A8).8ie +otul iepei
+ l ate. 2ie&a )u e o+i()uit & mear. pri) locuri a(a
de ,opuroa&e.
> Nu prea avem )utre ' 9i&e 2erri)' dar o & -i d m
45
ce putem.
:e;a d du di) cap (i por)i .r +it & urce &pre coli+a
lui Aoirai)e' % r & mai &coat o vor+ ' &ume i)du-(i
poalele %u&tei verde apri)& (i cu ma)tia ro(ie +rodat
cu al+a&tru %lutur8)d /) &patele ei.
2erri) &e d du (i el jo& di) (a' &c,im+8)d c8teva
cuvi)te cu + r+a ii care ve)ir & ia caii. <i d du arcul
celui care /l lu pe Tr paru. Nu' /) a%ar de u) cor+' )u
v 9u&er )imic 0 doar mu) ii (i %emeia Tuat,aGa). Da'
cor+ul era mort. Nu' )u le &pu&e&e )imic de&pre ce &e
petrecea di)colo de mu) i. Nu' )u (tia dac aveau &
plece cur8)d.
14au dac aveau & mai plece vreodat 3' ad u.a /)
&i)ea lui. Aoirai)e /i i)u&e acolo toat iar)a. 4olda ii
di) 4,ie)ar )u /(i /)c,ipuiau c Aoirai)e era cea care
d dea ordi)ele' dar 2erri) (tia c ' /)tr-u) %el &au altul'
%emeile Ae& 4edai o+ i)eau /)totdeau)a ce voiau. Cu
prec dere Aoirai)e.
Dup ce caii %ur du(i /) .rajdul de +u(te)i' c l re ii
mer&er l8). %oc' & &e /)c l9ea&c . 2erri) /(i d du
ma)tia pe &pate (i /(i /)ti)&e m8i)ile &pre %l c ri. Di)
ceau)ul cel mare' % cut pe&em)e de me(teri di)
Baerlo)' dup cum ar ta' ie(eau mire&me care /l
% ceau & -i la&e .ura ap . Ci)eva avu &e&e )oroc la
v8) toare' &e pare' iar /) jurul u)ui %oc di) apropiere
erau pu&e la %ript )i(te r d ci)i mari' care miro&eau a
)api. 4tr8m+ di) )a& (i &e uit di) )ou la toca)a.
T8)jea di) ce /) ce mai mult dup car)e.
7emeia /m+r cat /) &traie + r+ te(ti o urm rea pe
:e;a' care tocmai di&p rea /) coli+a lui Aoirai)e.
> Ce ve9i' Ai)* o /)tre+ .
7ata ve)i l8). el' cu tul+urare /) privire. 2erri) )u
pricepea de ce Ai) &t ruia & poarte pa)talo)i /) loc de
46
%u&t . 2oate era (i di) prici) c o cu)o(tea' dar )u
credea c ar %i %o&t cu puti) & &e uite ci)eva la ea (i
& &pu) c e u) t8) r c,ipe( /) loc de o t8) r
dr .u a.
> 7emeia Tuat,aGa) va muri' 9i&e Ai) /)ceti(or'
tr .8)d cu oc,iul la cei de l8). %ocuri. Nime)i )u era
/)deaju)& de aproape ca & o aud .
2erri) r ma&e )emi(cat' .8)di)du-&e la c,ipul +l8)d
al :e;ei. 1O' :umi) I 2ri+e.ii )u %ac r u )im )uiI3 4e
/)%ri.ur ' /) po%ida do.orii %ocului. 1Arde-m-ar' mai +i)e
)-a( %i /)tre+at-o.3 C,iar (i pu i)ele %emei Ae& 4edai
care (tiau de&pre ce era vor+a )u /) ele.eau ce % cea
Ai). C8teodat vedea ima.i)i (i aure /) jurul
oame)ilor' alteori c,iar (tia ce a)ume /)&em)au
ace&tea.
Aa&uto ve)i & ame&tece /) toca) cu o li).ur mare
de lem). :e aru)c o privire' apoi /(i du&e de.etul la
)a&ul lui lu). (i r8)ji' dup care plec .
> 7ir-ar & %ieI +om+ )i Ai). 2e&em)e c /(i
/)c,ipuie c &u)tem iu+i i (i )e &pu)em vor+e dulci
l8). %oc.
> E(ti co)vi)& * o i&codi 2erri).
Ai) ridic di) &pr8)ce)e' iar 2erri) &e .r +i &
adau.eE
> <) privi) a :e;ei.
> A(a o c,eam * Aai +i)e )u a( %i (tiut. E mai r u &
(tii (i & )u %ii /) &tare... 2erri)' i-am v 9ut %a a pluti)d
dea&upra um rului' acoperita de &8).e' cu oc,ii .oi. E
c8t &e poate de limpede. Ai) &e 9.ri+uli (i /(i %rec
m8i)ile & &e /)c l9ea&c . :umi) ' ce )-a( da & v d
lucruri mai pl cute. 2arc toate lucrurile pl cute au
di&p rut % r urm .
2erri) de&c,i&e .ura' vr8)d & /i propu) & /i dea de
47
ve&te :e;ei' apoi o /)c,i&e la loc. <)doielile de&pre ce
vedea &au (tia Ai)' +u) &au r u' )u /(i aveau locul.
Dac ea era co)vi)& ' atu)ci a(a &e /)t8mpla.
> C,ipul &c ldat /) &8).e' murmur el. A&ta
/)&eam) c va muri viole)t* Tre& ri d8)du-(i &eama
cu c8t u(uri) ro& ti&e ace&te vor+e. 1Dar ce pot %ace*
Dac /i &pu) :e;ei' dac i9+ute&c cumva & o %ac & m
cread ' /(i va tr i ultimele 9ile /) %ric ' iar a&ta )u va
&c,im+a cu )imic lucrurile.3
Ai) /)cuvii) ' d8)d di) cap.
1Dac va muri viole)t' /)&eam) c poate va %i
atacat ta+ ra.3 <)& )u era 9i /) care oame)ii & )u
plece /) cercetare' (i /)totdeau)a &t tea ci)eva de
&traj . @ar Aoirai)e pu &e&e ta+ ra la ad po&t' a(a
9icea= )ici o creatur a Celui <)tu)ecat )u avea cum &
o vad ' a%ar doar dac )imerea drept acolo. 4e .8)di
la lupi. NuI Cerceta(ii ar . &i pe orici)e &au orice ar
/)cerca & &e apropie de ta+ r .
> Oame)ii di) &emi) ia ei &u)t departe' &pu&e 2erri)
ca pe)tru &i)e. 2e&em)e c 4poitorii )u (i-au adu&
c ru ele dec8t p8) la poalele dealurilor. <)tre aici (i
acolo &e poate /)t8mpla orice.
Ai) d du tri&t di) cap.
> $i )u &u)tem de&tui ca & pu)em pe ci)eva & o
p 9ea&c . C,it c )u ar ajuta la )imic.
Ai) /i pove&ti&e de&pre toate a&tea= pe la (a&e &au
(apte a)i' c8)d /(i d du&e pe)tru prima oar &eama c
)u toat lumea vedea ce vedea ea' /)cerca&e & le
&pu) oame)ilor de&pre lucrurile rele care /i a(teptau.
Nu i)tra&e /) am )u)te' dar 2erri) avea impre&ia c
%aptul c /i pu&e&e /) .ard )u % cu&e dec8t &
/)r ut ea&c lucrurile 0 a&ta atu)ci c8)d %u &e&e
cre9ut . Dura ceva p8) & cre9i /) ceea ce 9icea Ai)'
48
dac )u aveai dove9i.
> C8)d* o /)tre+ .
Cuv8)tul /i r &u) rece /) urec,i' (i tare ca o elul.
1Nu pot %ace )imic /) privi) a :e;ei' dar poate c o &
m pri)d c8)d o & %im ataca i.3
De /)dat ce ro&ti ace&t cuv8)t' Ai) ridic m8i)ile /)
aer. -or+i totu(i cu .la& &c 9ut.
> Nu mer.e a(a. Nu (tiu cnd &e va /)t8mpla u)
a)umit lucru. $tiu doar c &e va /)t8mpla' a&ta dac
/) ele. ce v d. Tu )u ai cum & pricepi. Nu v d c8)d
vreau' (i )ici )u /) ele. c8)d vreau. 2ur (i &implu' &e
/)t8mpl ' iar u)eori (tiu de&pre ce e&te vor+a. Ceva.
?) pic. 2ur (i &implu' &e /)t8mpl .
2erri) d du & &pu) ceva & o li)i(tea&c ' dar
vor+ele ei &e rev r&au (uvoi' (i )u le putu &t vili.
> - d ceva la u) om /)tr-o 9i' iar a doua 9i )u' &au
i)ver&' /) cea mai mare parte a timpului )u v d )imic.
7emeile Ae& 4edai &u)t mereu /)co)jurate de ima.i)i'
%ire(te' (i 4tr jerii la %el' de(i la ei mi-e mai .reu &
/) ele. ce /) &eam) ' /l privi cercet tor pe 2erri)'
aproape pie9i(. Aai &u)t (i al ii /)co)jura i de ima.i)i.
> Nu-mi &pu)e ce ve9i c8)d te ui i la mi)e' /i 9i&e el
a&pru' apoi ridic di) umerii lui ma&ivi.
De copil %u&e&e mai voi)ic dec8t ceilal i' (i /)v a&e
iute c8t de u(or era & %aci r u cuiva' % r & vrei' c8)d
erai mai v8)jo&. A(a aju)&e&e & &e poarte cu luare-
ami)te cu oame)ii (i & /i par r u c8)d &e l &a purtat
de m8)ie.
> @art -m ' Ai). Nu ar %i tre+uit & m r &te&c la
ti)e. Nu am vrut & te ji.)e&c.
Ai) /l privi mirat .
> Nu m-ai ji.)it. Di) %ericire' pu i)i &u)t cei care vor
& (tie ce v d. Doar :umi)a (tie dac mai e ci)eva pe
49
lume care poate & %ac a&ta.
Nici m car %emeile Ae& 4edai )u au9i&er vreodat
de ci)eva cu ,arul ei. 1Har3' a(a /i &pu)eau' c,iar dac
Ai) )u era de aceea(i p rere.
> A( vrea & pot %ace ceva pe)tru :e;a. Eu )u a(
putea /)dura' ca ti)e' & (tiu (i & )u %iu /) &tare & %ac
)imic.
> Curio&' &pu&e Ai) /)ceti(or' c8t de mult pare & / i
pe&e de 2ri+e.i. Ei &u)t at8t de li)i(ti i' iar eu v d
mereu viole) /) jur...
2erri) /)toar&e capul' iar Ai) t cu +ru&c.
> 2ri+e.ii* &e au9i o voce tu) toare' ca u) +o)dar
uria(. Ce-i cu 2ri+e.ii*
O.ierul ve)i&e l8). ei' /)&em)8)d pa.i)a la care
aju)&e&e cu u) de.et de m rimea u)ui calta+o(. ?)
%uior &u+ ire de %um &e ridica di) pipa pe care o i)ea /)
cealalt m8) . 4urtucul de l8) maro)ie' cu .uler /)alt'
era /)c,i& p8) -) .8t' iar poalele lar.i /i acopereau
partea de &u& a ci9melor cu car8m+ii r &%r8) i. 2erri)
a+ia dac /i aju).ea p8) la piept.
C,ipul lui :oial /i /)%rico(a&e pe mul i de-a lu).ul
vremii' cu )a&ul lui +orc )at' care aducea a r8t' (i cu
.ura prea mare. Oc,ii /i erau c8t )i(te %ar%urioare' iar
&pr8)ce)ele &tu%oa&e /i at8r)au ca )i(te mu&t i'
aproape ati).8)du-i o+rajii' iar v8r%urile a&cu ite ale
urec,ilor i &e i eau pri) p rul lu).. Cei care )u
v 9u&er /) via a lor u) O.ier /l luau drept troloc' de(i'
pe)tru mul i di)tre ei' trolocii' ca (i O.ierii' erau tot
%ii) e de le.e)d .
B8m+etul lui :oial &e &ti)&e. <)cepu & clipea&c de&'
d8)du-(i &eama c /i /)trerup&e&e. 2erri) &e /)tre+
cum de &e putea ci)eva &peria de O.ieri. 1Cu toate
a&tea' /) pove(ti &e &pu)e c &u)t %ioro(i' (i
50
)e/)dupleca i ca du(ma)i.3 Nu-i ve)ea & cread .
O.ierii )u du(m )eau pe )ime)i.
Ai) /i pove&ti lui :oial de &o&irea :e;ei' dar )u (i de
ceea ce v 9u&e. De o+icei i)ea pe)tru ea ceea ce
vedea' mai ale& c8)d era vor+a de lucruri rele. 4pu&e
/)& E
> < i dai &eama cum m &imt' :oial' pri)& /)tre
%emeile Ae& 4edai (i oame)ii (tia di) i)utul celor
Dou R8uri.
:oial &coa&e u) &u)et care )u /)&em)a )imic' dar Ai)
p ru & -l ia drept /)cuvii) are.
> Da' 9i&e ea ap &at. Tr iam li)i(tit la Baerlo)'
dup +u)ul plac' c8)d' deodat ' am %o&t apucat de
cea% (i aru)cat :umi)a (tie u)de. N-am mai %o&t
&t p8) pe via a mea' de c8)d am /)t8l)it-o pe
Aoirai)e. $i pe + ieta)ii (tia di) Dou R8uri. <(i d du
oc,ii pe&te cap' &tr8m+8)du-&e la 2erri). Nu voiam
dec8t & duc via a pe care mi-o doream' & m
/)dr .o&te&c de u) + r+at pe care mi l-a( %i ale&
&i).ur ... 4e /)ro(i +ru&c' (i tu(i ca & /(i drea. .la&ul.
Ce' e r u & vrei & - i tr ie(ti via a % r toate
/)curc turile a&tea*
> Ta'veren, /)cepu :oial.
2erri) /i % cu &em) & &e oprea&c ' dar rar puteai &
/l domole(ti pe O.ier' cu at8t mai pu i) & -l opre(ti'
c8)d era cupri)& de /)%l c rare. Ceilal i O.ieri /l
&ocoteau %oarte pripit. :oial /(i v8r/ cartea /)tr-u)
+u9u)ar (i co)ti)u ' a.it8)du-(i pipa.
> Noi to i' vie ile )oa&tre i)%lue) ea9 vie ile
celorlal i' Ai). A(a cum Roata Timpului )e e&e /)
28)9 ' %irul vie ii %iec ruia di)tre )oi &e a.a (i tra.e
de %irele di) jur. $i cu ta'veren &e /)t8mpl la %el' doar
c /)tr-o mai mare m &ur . Ei tra. de /)trea.a 28)9a 0
51
cel pu i) o vreme 0 &ili)d-o & /(i &c,im+e %orma dup
ei. Cu c8t te apropii mai mult' cu at8t e(ti mai a%ectat.
4e &pu)e c ' dac te-ai . &i /) aceea(i /)c pere cu
Artur Arip -de-$oim' ai &im i cum 28)9a ia alt %orm .
Nu (tiu c8t e de adev rat' dar a(a am citit. <)& )u
)umai oame)ii o+i()ui i p e&c a&ta. Ta'veren &u)t
pri)(i /) 28)9 mai puter)ic dec8t )oi' ceilal i' (i )u
prea pot & alea. ce & %ac .
2erri) &e &tr8m+ . 1Aai ale& /) privi) a lucrurilor
importa)te.3
Ai) /)toar&e capul.
> Tare a( vrea & )u %ie a(a de... ta'veren tot timpul.
Ta'veren pe o parte' %emeile Ae& 4edai pe cealalt
parte. Ce poate %ace o +iat %emeie*
:oial ridic di) umeri.
> 7oarte pu i)e' + )uie&c' at8ta timp c8t &t
aproape de ta'veren.
> De parc a( avea de ale&... morm i Ai).
> A %o&t )orocul t u 0 &au .,i)io)ul' dac vrei 0 &
)imere(ti )u l8). u)ul' ci l8). trei ta'veren. Ra)d'
Aat (i 2erri). Eu u)ul 9ic c ai avut )oroc' (i a( 9ice la
%el (i dac )-ar %i priete)ii mei. Cred c ... O.ierul &e
uit la ei' &%io&' cu ure c,ile 9v8c)i)du-i. 7 . dui i & )u
r8de i* Cred c o & &criu o carte de&pre toate a&tea.
Am /)ceput & iau )oti e.
Ai) /i 98m+i priete)o& (i urec,ile lui :oial &e ridicar
iar.
> E o idee mi)u)at ' &pu&e ea. Dar u)ii di)tre )oi
cred c &u)tem doar )i(te p pu(i care joac precum
vor ace(ti ta'veren.
Nu eu am vrut & %ie a(a' i9+uc)i 2erri). Nu eu am
vrut & %ie a(a.
Ai) )u /l + . /) &eam .
52
> A&ta i &-a /)t8mplat ie' :oial* De a&ta mer.i cu
Aoirai)e* $tiu c voi' O.ierii' )u pleca i aproape
)iciodat di) &teddi).. -reu)ul di)tre ace(ti ta'veren
te-a t8r8t dup el*
:oial p rea ocupat & -(i cercete9e pipa.
> N-am vrut dec8t & v d de&i(urile pla)tate de
O.ieri' murmur el. Doar & v d de&i(urile.
<i aru)c o privire lui 2erri)' cer8)du-i parc ajutorul'
dar ace&ta &e mul umi & r8)jea&c .
1Hai & vedem pe u)de &co i c ma(aI3 Nu (tia toat
pove&tea' dar (tia c :oial %u.i&e de aca& . Avea
)ou 9eci de a)i (i' potrivit r8)duielilor O.ierilor' )u era
de&tul de mare ca & plece di) &teddi). 0 & ia& A%ar '
dup cum &pu)eau ei 0 % r /). dui) a 7ru)ta(ilor.
O.ierii tr iau mult mai mult dec8t oame)ii. :oial /i
&pu&e&e c 7ru)ta(ii )u &e vor ar ta prea +l8)9i c8)d
vor pu)e di) )ou m8)a pe el. A(a c O.ierul p rea
,ot r8t & am8)e c8t mai mult ace&t mome)t.
4e &t8r)i tul+urare pri)tre &olda ii di) 4,ie)ar.
Oame)ii &e ridicau /) picioare. Ra)d tocmai ie(ea di)
coli+a lui Aoirai)e.
2erri) /l vedea de&lu(it' c,iar (i de la dep rtare 0 u)
t8) r cu p rul ro(cat (i cu oc,ii ce)u(ii. Era de-u) leat
cu 2erri)' (i cu jum tate de cap mai /)alt dec8t el' doar
c mai 9velt' de(i lat /) umeri. A8)ecile ,ai)ei ro(ii' cu
.uler /)alt' erau +rodate cu &pi)i de aur' iar pe pieptul
ma)tiei /)c,i&e la culoare era cu&ut aceea(i creatur
ca pe %lamur 0 (arpele cu patru picioare' cu coam
aurie. Cre&cu&er /mpreu) ' ca +u)i pri ete)i. 14u)tem
/)c priete)i* Aai putem %i priete)i* Acum*3
4olda ii di) 4,ie)ar &e /)cli)ar la u)i&o)' i)8)du-(i
capetele &u&' dar cu m8i)ile ati).8)du-le .e)u)c,ii.
> 4e)iore Dra.o)' &tri. ?)o' &u)tem pre. ti i. E o
53
ci)&te & te &luje&c.
?)o' care la c8teva vor+e tr .ea o &udalm ' vor+ea
acum cu cel mai ad8)c re&pect. Ceilal i /i urmar pilda.
> E o ci)&te & te &luje&c.
Aa&ema' care vedea ceva r u /) orice' (i ai c rui oc,i
&tr luceau acum de devotame)t= Ra.a)= to i'
a(tept8)d o poru)ca' ca (i cum a&ta ar %i %o&t pe placul
lui Ra)d.
Ra)d &e uit o clip la ei' dup care &e /)toar&e (i
di&p ru pri)tre copaci.
> @ar &-a certat cu Aoirai)e' 9i&e Ai) /)ceti(or. De
data a&ta' toat 9iua.
2erri) )u &e mir = &e mi)u) poate' doar' pu i). 4
te cer i cu o %emeie Ae& 4edai. <(i ami)ti de toate
pove(tile di) copil rie. 7emeile Ae& 4edai' care % ceau
re.ii (i )eamurile & joace dup voia lor. 7emeile Ae&
4edai' care % ceau daruri ce a&cu)deau mereu ceva (i
al c ror pre era /)totdeau)a la /)ceput mai mic dec8t
ai %i cre9ut' /)& apoi &e dovedea mult mai mare dec8t
i-ai %i ima.i)at vreodat . 7emeile Ae& 4edai' a c ror
%urie putea &t8r)i cutremure (i i&ca %ul.ere. 2erri) (tia
c u)ele pove(ti )u erau adev rate. <)& ' /) acela(i
timp' )u &pu)eau dec8t jum tate.
> Aai +i)e m-a( duce dup el' 9i&e 2erri). Dup ce
&e ceart ' are )evoie de ci)eva cu care & vor+ea&c .
$i' /) a%ar de Aoirai)e (i de :a)' doar ei trei 0 Ai)'
:oial (i el 0 )u &e uitau la Ra)d ca (i cum ar %i %o&t
dea&upra re.ilor. $i' di) ei trei' doar 2erri) /l cu)o(tea
di)ai)te.
?rc pov8r)i(ul cu pa(i mari' opri)du-&e )umai c8t
& aru)ce o privire &pre u(a /)c,i& de la coli+a lui
Aoirai)e. :e;a era pe&em)e /) u)tru' la %el (i :a).
4tr jerul )u &e /)dep rta dec8t arareori de Aoirai)e.
54
Coli+a mult mai mic a lui Ra)d era ceva mai jo&'
+i)e a&cu)& pri)tre copaci' departe de toate celelalte.
O vreme /)cerca&e & tr ia&c laolalt cu ceilal i
oame)i' /)& purtarea lor at8t de re&pectuoa& /l
% cu&e & plece de l8). ei. Acum &t tea &i).ur. Ault
prea &i).ur' dup p rerea lui 2erri). Dar (tia c acum
Ra)d )u &e /)drepta &pre coli+a lui.
2erri) mer&e .r +it &pre locul u)de u)a di)tre
mar.i)ile v ii &e pre&c,im+ di)tr-odat /)tr-u) perete
de &t8)ca' /)alt de ci)ci9eci de pa(i (i )eted' doar cu
c8teva tu%e ce &e a. au cu /)c p 8)are ici (i acolo.
$tia preci& u)de era &p rtura di) &t8)ca ce)u(ie' o
de&c,i9 tur doar )i el mai lata dec8t umerii lui. Cu o
%8(ie de lumi) &c 9ut dea&upra capului' era ca (i
cum ar %i /)ai)tat pri)tr-u) tu)el.
4p rtura co+ora vreo jum tate de mil ' de&c,i98)du-
&e pe )ea(teptate /)tr-o v8lcea /).u&t ' lu). de mai
pu i) de o mil ' cu %u)dul acoperit de pietre (i de
+olova)i' (i cu mar.i)ile pli)e de tu%e' de pi)i (i de
+ra9i. 4oarele a%lat /) v8r%ul mu)telui aru)ca um+re
prelu).i. 2ere ii )-aveau )ici o cr p tur /) a%ar de
acea de&c,i9 tura' (i erau a(a de a+rup i de parc /)
mu)te ar %i %o&t /)%ipt u) topor uria(. Ar %i %o&t mai u(or
de ap rat dec8t valea /) care &t teau ei' dar )u era )ici
urm de p8r8u. Nime)i )u ve)ea aici. Doar Ra)d' dup
ce &e certa cu Aoirai)e.
Ra)d &t tea aproape de i)trare' re9emat de u)
tru)c,i de copac' 9.8i)du-&e la palme. 2erri) (tia c pe
%iecare avea /)%ierat u) +8tla). Cel lalt )u % cu )ici o
mi(care c8)d ci9ma lui 2erri) &c8r 8i pe &t8)c .
Deodat ' Ra)d &e apuc & recite /)ceti(or' % r & -(i
ia oc,ii de la m8i)i.
55
De dou ori i este semnul,
De dou ori n via i-nc de dou mort.
Btlan, btlani i-o dat i de dou ori,
!entru-aternut de cale i !entru nume-
adev rat.
Dragon o data, de dou ori Dragon,
!entru-amintiri !ierdute, !entru-a !l ti ce-i
este dat.
<)%ior8)du-&e' /(i v8r/ m8i)ile la &u+&uoar .
> Deocamdat ' )ici u) dra.o). 4coa&e u) ,o,ot
a&pru de r8&. Deocamdat ...
2re de c8teva clipe' 2erri) )u % cu dec8t & &e uite
la el. ?) + r+at care era /) &tare & co)duc 2uterea.
?) + r+at &ortit & /))e+u)ea&c di) prici)a ati).erii
&aidi)ului' jumtatea + r+ tea&c a Adev ratului @9vor'
(i care' pier98)du-(i mi) ile' avea & di&tru. totul /)
jurul lui. ?) + r+at 0 u) lucruI 0 de care toat lumea
/)v a' /)c di) copil rie' & &e %erea&c (i & &e team .
Doar c ... <i era .reu & /l uite pe + iatul al turi de care
cre&cu&e. 1Cum /)cete9i & mai %ii priete)ul cuiva*3
2erri) . &i u) +olova) te(it (i &e a(e9 ' a(tept8)d.
Dup o vreme' Ra)d /)toar&e capul &pre el.
> Cre9i c Aat e +i)e* ?ltima dat c8)d l-am v 9ut
p rea %oarte +ol)av.
> Cred c &-a /)9dr ve)it /)tre timp.
12e&em)e c a aju)& deja /) Tar -alo). Acolo /l vor
Tm dui. @ar N;)aeve (i E.we)e vor avea .rij de el.3
E.we)e (i N;)aeve' Ra)d (i Aat (i 2erri). To i ci)ci
di) Emo)dG& 7ield' di) i)utul celor Dou R8uri. 2u i)i
&tr i)i ve)eau /) i)utul celor Dou R8uri' /) a%ar de
)e.u torii am+ula) i (i de marii )e.u&tori' care
&o&eau o dat pe a) & cumpere l8) (i tutu). Aproape
56
)ime)i )u pleca&e vreodat di) &at. 28) ce Roata
Timpului /i ale&e&e pe ta'veren, iar cei ci)ci )u mai
avu&e&er cum & r m8) acolo. Nu mai avu&e &er
cum & r m8) ceea ce %u&e&er /)ai)te.
Ra)d d du di) cap (i )u mai &coa&e )ici u) cuv8)t.
> <) vremea di) urm ' 9i&e 2erri)' m tre9e&c c a(
vrea & %iu doar %ierar. Tu... Tu )u ai vrea c8teodat &
%ii u) &implu pa&tor*
> Datoria' (opti Ra)d. Aoartea e mai u(oara ca o
pa) ' datoria mai ap & toare ca u) mu)te. A(a &e
&pu)e /) 4,ie)ar. Cel <)tu)ecat /)cepe & um+le.
?ltima B t lie &e apropie. @ar Dra.o)ul Re) &cut
tre+uie & /l /)%ru)te pe Cel <)tu)ecat /) ?ltima B t lie'
altmi)teri ?m+ra va acoperi totul. Roata Timpului &e va
&% r8ma. 7iecare -8r&t va %i % urit di) )ou' dup
c,ipul Celui <)tu)ecat. Nu &u)t dec8t eu. R8&e % r
ve&elie= umerii i &e 9.uduiau. Am acea&t datorie'
pe)tru c )u mai e&te altci)eva' )u-i a(a*
2erri) &e %oi' tul+urat. R8&ul lui Ra)d avea ceva care
/l /)&p im8)ta.
> <) ele. c iar te-ai certat cu Aoirai)e. Di) prici)a
aceluia(i lucru*
Ra)d tra&e ad8)c aer /) piept.
> Nu )e certam mereu di) prici)a aceluia(i lucru*
4u)t acolo' pe $e&ul Almot,' (i :umi)a (tie pri) ce alte
p r i. 4u)t &ute. Aii. Au jurat & /l urme9e pe Dra.o)ul
Re) &cut pe)tru c eu am ridicat %lamura. 2e)tru c eu
am /). duit & %iu )umit Dra.o)ul. 2e)tru c )u am
avut de ale&. $i acum mor. 4e lupta' caut ' &e roa.
pe)tru + r+atul care ar tre+ui & /i co)duc . Aor. @ar eu
&tau aici' /) mu) i' la ad po&t' toat iar)a. :e... le
datore9... ceva.
> Cre9i c mie /mi place* 2erri) cl ti) di) cap'
57
m8)io&.
> Tu %aci tot ce / i &pu)e' 9i&e Ra)d pri)tre di) i. Nu
te /mpotrive(ti )iciodat .
> De parc ie i-a ajutat la ceva & i te /mpotrive(ti.
--a i certat toat iar)a' (i toat iar)a )oi am r ma& aici
ca )i(te pietroaie.
> 2e)tru c are dreptate. Ra)d r8&e di) )ou' r8&ul
acela care / i /).,e a &8).ele /) ve)e. Arde-m-ar
:umi)a' are dreptate. 4u)t ri&ipi i /) mici .rupuri pe tot
(e&ul' /) Tara+o) (i Arad Doma). Dac m-a( al tura
vreu)ui .rup a)ume' Aa)tiile Al+e (i oa&tea di) Doma)
(i tara+o)e9ii &-ar repe9i a&upra lor ca vulturul a&upra
pr 9ii.
2erri) d du & r8d la r8)du-i' )edumerit.
> Dac /i dai dreptate' de ce v certa i tot timpul*
> 2e)tru c tre+uie & %ac ceva. Dac )u... Dac
)u... o & ple&)e&c' ca u) pepe)e coptI
> Ce & %aci* Dac a&cul i ce &pu)e...
Ra)d )u /l l & & -(i termi)e vor+a (i & adau.e c
vor r m8)e acolo pe)tru totdeau)a.
> Aoirai)e &pu)eI Aoirai)e &pu)eI Ra)d &e ridic /)
picioare' &tr8).8)du-(i capul /) m8i)i. Aoirai)e are
ceva de 9i& de&pre orice. Aoirai)e &pu)e c )u tre+uie
& mer. la oame )ii care mor /) )umele meu. Aoirai)e
&pu)e c voi a%la ce tre+uie & %ac pe)tru c m va &ili
28)9a. Aoirai)e &pu)eI Dar )u &pu)e )iciodat cum voi
a%la. O' )uI Nu (tie a&ta. <(i l & m8i)ile pe l8). trup
(i &e /)toar&e &pre 2erri)' cu capul aplecat /)tr-o parte
(i cu oc,ii miji i. ?)eori mi &e pare c Aoirai)e m i)e
/) %r8u' ca pe u) cal. 4im i (i tu a&ta c8teodat *
2erri) /(i trecu m8)a pri) p rul v8lvoi.
> Eu... Orice )e-ar m8)a' &au )e-ar tra.e' (tiu ci)e
e&te du(ma)ul' Ra)d.
58
> BaGal9amo)' r &pu)&e Ra)d /)ceti(or.
?) vec,i )ume dat Celui <)tu)ecat. <) lim+a
trolocilor' /)&em)a @)ima /)tu)ericului.
> $i eu tre+uie & /l /)%ru)t' 2erri). Cura i &e
&tr8m+a' pe jum tate 98m+et' pe jum tate
&c,imo)o&eal de durere. 4 -mi ajute :umi)a' +a a(
vrea & &e /)t8mple totul acum' & &e termi)e' +a... De
c8te ori o & i9+ute&c & ... :umi) ' tra.e a(a de tare de
mi)e. Dac )u o & pot & ... Dac )u... 2 m8)tul
/)cepu & &e cutremure.
> Ra)d* 9i&e 2erri) )eli)i(tit.
Ra)d &e /)%ior = /) ciuda %ri.ului' %a a /i era acoperita
de +ro+oa)e de &udoare. <(i i)ea oc,ii /)c,i(i.
> O' :umi) ' .emu el. Tra.e a(a de tare de mi)e.
Deodat p m8)tul &e ridic ' iar valea r &u) de o
+u+uitur &tra()ica. 2erri) &im ea c p m8)tul /i era
&mul& de &u+ picioare. C 9u 0 &au p m8)tul &e /) l a
p8) la el. -alea &e 9.udui' ca (i cum o m8) uria( ar
%i co+or8t di) cer ca & o &mul. . 4e a.a cu putere
de p m8)t' care /)cerca & /l aru)ce de colo p8) colo'
ca pe o mi).e. <) %a a oc,ilor lui' pietricelele & reau (i
&e ro&to.oleau' iar pra%ul &e ridica /) v8rtejuri.
> Ra)dI
4tri. tul lui &e pierdu /) vuietul a&ur9itor.
Ra)d &t tea cu capul dat pe &pate' cu oc,ii tot
/)c,i(i. Nu p rea & &imt de%el &muciturile p m8)tului'
care /l a9v8rleau +a /)tr-o parte' +a /) cealalt . Nu /(i
pierdu )ici o clip ec,ili +rul' oric8t de tare &e
9dru)ci)a. 2erri) avu impre&ia c Ra)d 98m+ea tri&t'
/)& ' 9.uduit cum era' )u putea %i &i.ur. Copacii &e
9.8l 8iau' iar cel de care &t tu&e re9emat Ra)d &e
rup&e di)tr-odat /) dou ' (i o +ucat mare de tru)c,i
&e pr v li la p m8)t' la )ici trei pa(i de Ra)d. Ace&ta
59
)u + .a de &eama' a(a cum )u p rea & +a.e de
&eama )imic di) ce &e petrecea /) jurul lui.
2erri) &e c 9)i & /(i umple pl m8)ii cu aer.
> Ra)dI /) )umele :umi)ii' Ra)dI <)cetea9 I
Totul &e &%8r(i la %el de +ru&c pe c8t /)cepu&e. O
crea). &e rup&e cu 9.omot di)tr-u) &tejar piper)icit.
2erri) &e ridic /)cet /) picioare' tu(i)d. Aerul era pli)
de pra%' &tr luci)d /) ra9ele &oarelui ce apu)ea.
Ra)d privea /) .ol' r &u%l8)d a)evoie' de parc
aler.a&e 9ece mile. Nu &e mai /)t8mpla&e )iciodat a(a
ceva.
> Ra)d' 9i&e 2erri) cu luare-ami)te' ce...*
Ra)d &e uita /)c /) .ol.
> E tot timpul l8). mi)e. A c,eam . Tra.e de
mi)e. 4aidi)ul. Jum tatea + r+ tea&c a Adev ratului
@9vor. C8teodat )u m pot &t p8)i & )u /)cerc & /l
ati).. 7 cu u) .e&t' de parc ar %i pri)& ceva di) aer'
apoi /(i a i)ti privirea a&upra pum)ului /)c,i&. 4imt
murd ria /)ai)te c,iar & /l ati).. 4li )ul Celui <)tu)ecat'
ca u) &trat de &c8r) vie care /)cearc & a&cu)d
:umi)a. m /).re o(ea9 ' dar )u m pot &t p8)i. Nu
potI C8teodat ' m /)ti)d dup el (i e ca (i cum a(
vrea & pri)d aerul /) c u(ul palmei. De&c,i&e m8)a
.oal ' (i r8&e amar. Dac &e va /)t8mpla a(a (i c8)d va
ve)i ?ltima B t lie* Dac o & m /)ti)d dup el (i )-o
& pri)d )imic*
> 2 i' ai pri)& ceva atu)ci' r &pu)&e 2erri) r .u(it.
Ce ai % cut*
Ra)d privi /) jur' de parc ar %i v 9ut totul pe)tru
prima oar . Copacul pr +u(it la p m8)t' cre).ile rupte.
2erri) /(i d du &eama c )u erau prea multe
&tric ciu)i. 4e a(tepta&e & %ie cr p turi ad8)ci /)
p m8)t. Bidul de copaci p rea aproape /)tre..
60
> Nu am vrut. A %o&t ca (i cum a( %i /)cercat & &cot
cepul (i' /) loc de a&ta' a( %i &% r8mat tot +utoiul. A-a...
umplut. A tre+uit & /l /)drept &pre ceva /)ai)te & m
mi&tuie' dar... )u am vrut & %ac a&ta...
2erri) cl ti) di) cap. 1Ce ro&t are & /i &pu) & )u
mai %ac a&ta )iciodat * Nu (tie )ici m car el pe depli)
ce %ace.3 4e mul umi a(adar & 9ic E
> 4u)t de&tui care (i-ar dori & te vad mort 0 (i pe
)oi la %el' )u e )evoie & le /)le&)e(ti trea+a.
Ra)d )u p rea & /l a&culte.
> Ar %i +i)e & )e /)toarcem /) ta+ r . Cur8)d o &
&e /)tu)ece' iar mie u)uia mi-e %oame.
> Ce* A. Du-te' 2erri). -i) (i eu. -reau & mai &tau
pu i) &i).ur.
2erri) (ov i' apoi por)i % r tra.ere de i)ima &pre
de&c,i9 tura di) peretele de &t8)ca. 4e opri c8)d Ra)d
vor+i di) )ou.
> Tu vi&e9i c8)d dormi* -i&e9i %rumo&*
> ?)eori' r &pu)&e 2erri) circum&pect. Nu prea-mi
ami)te&c ce vi&e9.
<)v a&e & &e %erea&c de vi&e.
> -i&ele )u )e p r &e&c )iciodat ' 9i&e Ra)d' cu .la&
at8t de &c 9ut' /)c8t 2erri) a+ia /l au9i. 2oate c )e
&pu) a)umite lucruri. :ucruri adev rate.
T cu' (i r ma&e cu%u)dat /) .8)duri.
> Ci)a e .ata' 9i&e 2erri)' dar Ra)d )u /i r &pu)&e.
<) cele di) urma' plec (i /l l & acolo.
61
62
CAP!TOLUL '
(e#ti &e la )es
<)tu)ericul /)v luia o parte di) de&c,i9 tur ' c ci
9.uduiturile % cu&er & &e pr +u(ea&c o +ucat di)
peretele de &t8)c pe&te cealalt . 4e uit cu luare-
ami)te la +e9)a di) %a a lui' dup care por)i .r +it pe
dede&u+t' /)& le&pedea de piatr p rea +i)e /)%ipt /)
p m8)t. 4im i di) )ou o tul+urare' mai puter)ic dec8t
/)ai)te. 1Nu' arde-m-arI NuI3 Di&p ru.
C8)d ie(i la lumi) ' dea&upra ta+erei' valea era pli)
de um+re ciudate' % cute de &oarele ce apu)ea.
Aoirai)e &t tea /) %a a coli+ei' privi)d cercet tor la
cr p tura di) &t8)c . 2erri) &e opri +ru&c. Aoirai)e era
o %emeie 9velt ' cu p rul +ru)' care a+ia /i aju).ea
p8) la um r' (i %rumoa& ' % r v8r&t ' ca toate %emeile
Ae& 4edai care co)du&e&er 2uterea o vreme. Nu
putea &pu)e c8 i a)i avea' c ci %a a )u /i era de%el
9+8rcit ' iar oc,ii aveau o &clipire prea i)teli.e)ta
pe)tru ci)eva t8) r. Roc,ia de m ta&e al+a&tru /)c,i&
/i era /) )eor8)duial (i pli) de pra%' iar p rul' de
o+icei at8t de +i)e ara)jat' /i era ciu%ulit. C,ipul /i era
m8)jit de )e.reala. 2erri) /(i l & privirea /) jo&.
Aoirai)e cu)o(tea adev rul de&pre el 0 doar ea (i :a) /l
(tiau' di)tre to i cei di) ta+ r 0 (i lui 2erri) )u /i
pl cea ce &e citea pe %a a ei c8)d &e uita /) oc,ii lui.
Oc,i .al+e)i. <)tr-o 9i' poate c avea & /(i ia i)ima /)
di) i (i & o /)tre+e ce a)ume (tia. Aai multe dec8t el'
preci&. Dar )u ve)i&e /)c timpul. 2arc )u era
)iciodat mome)tul potrivit.
> El... Nu a vrut... 4-a /)t8mplat.
> 4-a /)t8mplat' 9i&e Aoirai)e &ec' apoi cl ti) di)
cap (i &e % cu )ev 9ut /) coli+ .
63
?(a &e /)c,i&e /) urma ei' pu i) cam 9.omoto&.
2erri) tra&e ad8)c aer /) piept (i co)ti)u & co+oare
&pre %ocurile de pe %u)dul v ii. Avea & urme9e o alt
ceart /)tre Ra)d (i Aoirai)e' dimi)ea ' dac )u c,iar
/) aceea(i &eara.
-reo (a&e copaci %u&e&er do+or8 i la p m8)t' iar
r d ci)ile le %u&e&er &mul&e di) p m8)t. D8rele )e.re
de pe jo& duceau p8) la p8r8u (i la u) +olova) care
)u %u&e&e acolo mai /)ai)te. ?)a di)tre coli+ele a%late
de partea cealalt &e pr +u(i&e di) prici)a
9.uduiturilor' iar &olda ii di) 4,ie)ar &e adu)a&er & o
recl dea&c . :oial era cu ei. O.ierul putea & ridice
&i).ur u) +u(tea) pe care de-a+ia l-ar %i ur)it patru
oame)i. 2erri) au9ea di) c8)d /) c8)d &udalmele lui
?)o.
Ai) &t tea l8). %oc' ame&tec8)d )emul umit /)tr-
u) ceau). Avea o mica v8) taie pe o+ra9. <) aer era
miro& de toca) ar& .
> Nu &uport & %ac de m8)care' 9i&e ea' uit8)du-&e
(oviel)ic /) ceau). Dac )u ie&e +u)a' )u e vi)a mea.
Ra)d a v r&at-o pe jum tate /) %oc c8)d... Ce drept are
& )e a9v8rle /) toate p r ile' ca pe )i(te &aci cu
.r u) e* /(i &cutur turul pa)talo)ilor (i &e /)%ior .
C8)d o & pu) m8)a pe el' o & -i dau u)a de-o & m
i) mi)te.
7lutur li).ura de lem) &pre 2erri)' de parc avea de
.8)d & /l ia (i pe el la + taie.
> A p it ci)eva ceva*
> Numai dac pui la &ocoteal v8) t ile' r &pu)&e
Ai) moroc )oa& . :a /)ceput &-au &up rat' %ire(te. Apoi
au v 9ut-o pe Aoirai)e uit8)du-&e &pre a&cu)9 toarea
lui Ra)d' (i au /) ele& c era di) prici)a lui. Dac
Dragonul vrea & d r8me mu)tele /) capul )o&tru'
64
/)&eam) c Dragonul %ace a&ta cu u) a)umit temei.
Dac le-ar &pu)e & /(i dea pielea (i car)ea jo& de pe ei
(i & /)ceap & op ie' ar %ace /)tocmai.
2u%)i di&pre uitor (i cur li).ura de mar.i)ea
ceau)ului.
2erri) &e uit &pre coli+a lui Aoirai)e. Dac :e;a ar %i
p it ceva 0 dac ar %i murit 0 %emeia Ae& 4edai )u ar %i
i)trat pur (i &implu di) )ou /) u)tru. A(teptarea plutea
/)c /) aer. 1Orice-ar %i' )u &-a /)t8mplat /)c .3
> Ai)' poate ar %i mai +i)e & pleci. Di&-de-
dimi)ea . Am )i(te ar.i)t pe care pot & i-l dau' (i
&u)t co)vi)& c Aoirai)e / i va da de&tul c8t & pl te(ti
u)ui )e.u tor & te ia /) carava)a lui (i & te &coat
di) C,ealda). Ai aju).e )umaidec8t la Baerlo).
Ai) /l privi cu luare-ami)te' at8t de /)delu).' /)c8t
2erri) /)cepu & &e /)tre+e dac &pu&e&e ceva
)epotrivit. <) cele di) urm ' Ai) 9i&eE
> E %oarte dr .u di) partea ta' 2erri). Dar )u.
> Credeam c vrei & pleci. Tot timpul te pl8).i c
tre+uie & &tai aici.
> Am cu)o&cut odat o %emeie di) @llia)' &pu&e Ai)
/)ceti(or. C8)d era t8) r ' mama ei o d du&e de
)eva&t u)ui + r+at pe care )u /l v 9u&e )iciodat . 4e
o+i()uie(te a(a ceva /) @llia). Ai-a pove&tit c /(i
petrecu&e primii ci)ci a)i de c &)icie tu)8)d (i
%ul.er8)d /mpotriva lui' (i pe urm torii ci)ci pu)8)d la
cale tot &oiul de lucruri care & /i %ac ace&tuia via a
amar . A+ia mul i a)i mai t8r9iu' c8)d &o ul a murit' (i-
a dat &eama c %u&e&e iu+irea vie ii ei.
> Nu v d care e le. tura.
EDpre&ia de pe %a a lui Ai) l &a & &e /) elea. c
2erri) )ici )u &e &tr duia & priceap ' (i vor+i pe u) to)
)e&pu& de r +d torE
65
> Doar pe)tru c &oarta a ale& /) locul t u' )u
/)&eam) c lucrul acela e&te r u. C,iar dac e ceva
ce tu )u ai %i ale& /)tr-o &ut de a)i. 1Aai +i)e 9ece 9ile
de dra.o&te dec8t a)i de p rere de r u3' cit ea.
> <) ele. /)c (i mai pu i) ce vrei & 9ici. Nu tre+uie
& r m8i aici dac )u vrei.
Ai) a. a li).ura de u) par de&picat la cap t' /)%ipt
/) p m8)t' dup care /l uimi' ridic8)du-&e pe v8r%uri ca
& /l & rute pe o+ra9.
> E(ti u) + r+at %oarte cum&ecade' 2erri) A;+ara.
C,iar dac )u pricepi )imic.
2erri) clipi de&' )e(tii)d ce & &pu) . Ar %i vrut & %ie
co)vi)& c Ra)d era /) toate mi) ile. Ar %i vrut ca Aat
& %ie cu el. 2erri) )u (tiu&e )iciodat cum & &e poarte
cu %etele' dar Ra)d &e de&curca&e /)totdeau)a. :a %el (i
Aat= %etele di) Emo)dG& 7ield &tr8m+au di) )a&' 9ic8)d
c Aat )-o & aju). )iciodat + r+at adev rat' dar
Aat tot i9+utea & &e /) elea. cu ele.
> Dar tu' 2erri)* Tu )u / i dore(ti )iciodat & te
/)torci aca& *
> Tot timpul' r &pu)&e el cu /)%l c rare. Dar... )u
cred c pot. Nu /)c . <)toar&e privirea &pre v8lceaua
u)de &e . &ea Ra)d. 14e pare c &u)tem le.a i u)ul de
celalalt' )u-i a(a' Ra)d*3 4-ar putea & )u am )iciodat
cum a m /)toarce.
Avu impre&ia c vor+i&e prea /)cet ca Ai) & /l aud '
dar %ata &e uit la el cu mil . $i /)cuvii) are.
2erri) de&lu(i u) 9.omot &la+ de pa(i /) &patele lui (i
&e uit &pre coli+a lui Aoirai)e. Dou &iluete /(i croiau
drum /) jo&' pri) /)tu)ericul tot mai .ro& 0 u)a di)tre
ele o %emeie' 9velt (i mer.8)d cu .ra ie c,iar (i
co+or8)d pov8r)i(ul a+rupt. B r+atul' cu u) cap mai
/)alt dec8t /)&o itoarea &a' &e /)drept &pre locul u)de
66
mu)ceau &olda ii di) 4,ie)ar. Nici m car oc,ii lui
2erri) )u /l vedeau limpede 0 c8teodat p rea & &e
mi&tuie cu totul' dup care reap rea +ru&c' p r i di) el
pieri)d /) )oapte c8)d &e &t8r)ea c8te o ra%al de v8)t.
A(a ceva )u era cu puti) dec8t datorita ma)tiei
&c,im+ toare a u)ui 4tr jer. 4ilueta mai mare era pri)
urmare :a)' iar cea mai mic Aoirai)e.
Ault /) &patele lor' o alt &iluet ' (i mai )eclar ' &e
%uri(a pri)tre copaci. 1Ra)d' care &e /)toarce la coli+a
lui. <)c o &ear /) care )u m )8)c pe)tru c )u
&u%er %elul /) care /l prive&c oame)ii3' /(i &pu&e 2erri).
> Cred c ai oc,i la &pate' 9i&e Ai)' /)cru)t8)du-&e
la %emeia care &e apropia. 4au cel mai %i) au9 pe care l-
am pome)it vreodat . Nu e Aoirai)e*
1Tre+uie & am .rij .3 4e o+i()ui&e at8t de mult cu
&olda ii di) 4,ie)ar' care (tiau c8t de p tru)9 tor /i era
v 9ul 0 cel pu i) /) timpul 9ilei= )u (tiau (i c8t vedea
)oaptea 0 /)c8t acum l &a & /i &cape a)umite lucruri.
1Ne+ .area de &eam ar putea & m omoare.3
> 7emeia Tuat,aGa) &e &imte +i)e* /)tre+ Ai) c8)d
Aoirai)e ve)i l8). %oc.
> 4e odi,)e(te.
Cla&ul &c 9ut al %emeii Ae& 4edai era la %el de
mu9ical ca /)totdeau)a' de parc vor+itul (i c8)tatul
erau totu)a' iar p rul (i ve(mi)tele /i erau di) )ou /)
+u) r8)duial . <(i /)ti)&e m8i)ile &pre %oc. 2e m8)a
&t8). purta u) i)el de aur' u) (arpe care-(i /).,i ea
coada. Aarele $arpe' u) /)&em) al ve()iciei /)c (i mai
vec,i dec8t Roata Timpului. Toate %emeile care
primi&er /)v tura /) Tar -alo) purtau u) a&eme)ea
i)el.
2re de o clip ' Aoirai)e /(i a i)ti privirea a&upra lui
2erri)' (i p ru & /i citea&c .8)durile.
67
> A c 9ut (i (i-a &part capul c8)d Ra)d... 4tr8)&e di)
+u9e' dar /) mome)tul urm tor /(i recap t calmul. Am
T m duit-o' (i acum doarme. Cur.e mult &8).e di)tr-o
ra) de la cap' %ie ea c8t de mic ' dar )u a %o&t )imic
.rav. Ai v 9ut ceva le.at de ea' Ai)* Ai) (ov i.
> Am v 9ut... mi &-a p rut c am v 9ut-o moart . Cu
%a a acoperit de &8).e. Eram co)vi)& c /) ele&e&em
ce /)&eam) ' /)& dac (i-a &part capul... 2reci& e
+i)e*
7aptul c pu&e&e acea&ta /)tre+are /i v dea
tul+urarea. 7emeile Ae& 4edai )u l &au )et m duit
ceva ce putea %i T m duit. @ar Aoirai)e avea u) ,ar
deo&e+it.
Ai) p rea at8t de )eli)i(tit ' /)c8t 2erri) r ma&e o
vreme uimit. Apoi pricepu. :ui Ai) )u /i pl cea de%el
ceea ce % cea' dar era parte di) ea' credea c /) ele.e'
m car /)tr-o oarecare m &ur ' de&pre ce era vor+a.
Dac &-ar %i /)(elat' ar %i %o&t ca (i cum ar %i de&coperit
c )u (tie cum & /(i %olo&ea&c m8i)ile.
Aoirai)e o privi cu luare-ami)te' potolit .
> Nu te-ai /)(elat )iciodat p8) acum. 2oate c
acum e&te prima dat .
> C8)d (tiu' (tiu' murmur Ai) cu /)c p 8)are. 4 -
mi ajute :umi)a' a(a e&te.
> 4au poate c )u &-a /)t8mplat /)c . Aai are cale
lu). p8) la c ru ele 2ri+e.ilor' (i tre+uie & &tr +at
i)uturi & l+atice.
Cla&ul %emeii Ae& 4edai era a&eme)ea u)ui c8)tec
rece' )ep & tor. 2erri) ic)i. 1:umi) ' (i eu am vor+it la
%el* N-o & /). dui ca moartea & mi &e para at8t de
%irea&c .3
Aoirai)e &e uit la el' de parc (i-ar %i ro&tit .8)durile
cu voce tare.
68
> Roata e&e dup cum /i e&te voia' 2erri). i-am
&pu& acum mult vreme c &u)tem /) pli) r 9+oi. Nu
)e putem opri doar pe)tru c u)ii di)tre )oi mor.
Orici)e poate muri /)ai)te ca totul & ia &%8r(it. :e;a
are alte arme dec8t ti)e' dar (tia %oarte +i)e lucrul
ace&ta c8)d a por)it la lupt .
2erri) l & oc,ii /) jo&. 14e prea poate & ai dreptate'
/)& )u voi accepta a&ta cu at8ta u(uri) .3
:a) &e a(e9 de partea cealalt a %ocului' /mpreu)
cu ?)o (i cu :oial. 7l c rile aru)cau um+re
tremur toare pe %a a 4tr jerului' % c8)d-o & par (i
mai cioplit /) piatr dec8t de o+icei' )umai col uri. Nu
era le&)e )ici & te ui i la ma)tia lui /) lumi)a %ocului.
?)eori p rea o &impl ma)tie ce)u(ie' &au )ea.r ' /)&
ce)u(iul (i )e.rul p reau & di&par (i & &e &c,im+e
dac te uitai mai /)deaproape' um+rele alu)ec8)d'
a%u)d8)du-&e /) ea. Alteori' p rea c :a) % cu&e o
.aur /) )oapte (i /(i tr &e&e /)tu)ericul /) jurul
umerilor. Nu era de%el le&)e & te ui i la ma)tie' (i era
cu at8t mai .reu di) prici)a + r+atului care o purta.
:a) era /)alt (i +i)e % cut' lat /) umeri' cu oc,ii
al+a(tri precum lacurile /).,e ate de mu)te' (i &e
mi(ca cu o .ra ie )emaipome)it ' /)c8t &a+ia de la
(old p rea c %ace parte di) trupul & u. Nu doar c
d dea impre&ia c e&te /) &tare & r )ea&c (i &
ucid = + r+atul ace&ta /m+l8)9i&e viole) a (i moartea
(i le i)ea /) +u9u)ar' .ata & le &lo+o9ea&c la
poru)ca lui Aoirai)e. 2e l8). :a)' p8) (i ?)o p rea
mai pu i) /)%rico( tor. 2 rul lu). al 4tr jerului era u(or
/)&picat= o %8(ie /).u&t de piele /l /mpiedica & -i cada
pe %a . Cei ti)eri &e d deau /)& u) pa& /)apoi c8)d
ve)ea vor+a & /l /)%ru)te pe :a) 0 a&ta dac aveau
de&tul mi)te.
69
> jup8)ea& :e;a a adu& ve(tile o+i()uite de la
$e&ul Almot,' &pu&e Aoirai)e. Toat lumea &e
r 9+oie(te cu toat lumea. 4ate ar&e. Oame)i %u.i)d
/)cotro v d cu oc,ii. $i au ap rut (i Cor)ia ii' cei care
caut Cor)ul lui -aiere.
2erri) &e %oi )eli)i(tit 0 Cor)ul era /)tr-u) loc u)de
)ici u) Cor)iat de pe $e&ul Almot, )u avea & -l
. &ea&c ' &au cel pu i) a(a ) d jduia 0 iar Aoirai)e /i
aru)c o privire rece. Nu /i pl cea c8)d &e vor+ea
de&pre Cor)' a%ar doar dac ea /)& (i aducea vor+a.
> A adu& /)& (i alte ve(ti. Aa)tiile Al+e au trimi&
cam ci)ci mii de oame)ii pe $e&ul Almot,.
?)o morm i.
> 7ir-ar... o' iart -m ' Ae& 4edai. A&ta tre+uie c /) -
&eam) cam jum tate di) to i oame)ii lor. Niciodat
)u au &tr8)& at8 ia /)tr-u) &i).ur loc.
> B )uie&c c to i cei care jura&er & /l &lujea&c pe
Ra)d au murit &au &-au /mpr (tiat care /)cotro'
murmur 2erri). 4au a(a &e va /)t8mpla cur8)d. Ai
avut dreptate' Aoirai)e.
Nu-i pl cea & &e .8)dea&c la Aa)tiile Al+e. Nu-i
pl ceau deloc Copiii :umi)ii.
> Tocmai a&ta e %oarte curio&' 9i&e Aoirai)e. 4au (i
a&ta. Copiii au 9i& c )u urm re&c dec8t & aduc pace'
lucru care )u e deloc )eo+i()uit di) partea lor. Ceea ce
e&te )eo+i()uit e&te c ' /) vreme ce /)cearc & /i
alu).e pe tara+o)e9i (i pe cei di) Arad Doma) pe&te
,otar' )u au % cut )imic /mpotriva celor care i-au jurat
credi) Dra.o)ului.
Ai) &coa&e u) ip t de uimire.
> <)tr-adev r* Nu &eam ) de%el cu ce am au9it eu
de&pre Aa)tiile Al+e.
> Nu cred c au r ma& mul i )e)o... mul i 4poitori
70
pe (e&' &pu&e ?)o. -or+ea cu .la& .8tuit' de c8t &e
c,i)uia & )u +le&teme /) %a a u)ei %emei Ae& 4edai.
Oc,iul lui +u) era la %el de /)cru)tat precum cel vop&it.
Nu le place & &tea u)de &u)t )eca9uri' cu deo&e+ire
acolo u)de &u)t + t lii. Nu &u)t de&tui ca & -i ve9i
pe&te tot.
> 4u)t de&tui pe)tru ce am eu )evoie' 9i&e Aoirai)e
cu a&prime. Cei mai mul i au plecat' dar c8 iva au
r ma&' pe)tru c i-am ru.at eu. @ar :e;a e&te c8t &e
poate de co)vi)&a. Aa)tiile i-au )imicit pe u)ii di)tre
cei credi)cio(i Dra.o)ului' acolo u)de )u erau dec8t o
m8) . Dar' de(i proclam c /l vor /)%r8).e pe ace&t
"als Dra.o)' de(i au o mie de oame)i de&pre care &e
&pu)e c )u %ac dec8t & /l caute' &e %ere&c & &e
apropie de orice .rup mai mare de ci)ci9eci de &lujitori
ai Dra.o)ului. Nu /) mod de&c,i&' %ire(te' dar eDi&t
/)totdeau)a o /)t8r9iere' ceva ce le d celor pe care /i
urm re&c vreme & di&par .
> Deci Ra)d poate & &e duc la ei' a(a cum /(i
dore(te. :oial &e uit la Aoirai)e' clipi)d de&. Toat
ta+ ra (tia de certurile di)tre ei. Roata /i e&e o cale.
?)o (i :a) de&c,i&er .ura /) acela(i timp' dar ?)o
re)u) ' % c8)d o mic plec ciu)e.
> 2e&em)e' &pu&e 4tr jerul' c e u) complot al
Aa)tiilor Al+e' de(i' arde-m-ar %ocul' ,a+ar )-am
de&pre ce ar putea %i vor+a. Dar c8)d Aa)tiile Al+e /mi
%ac u) dar' caut acul otr vit a&cu)& /) u)tru.
?)o d du di) cap a /)cuvii) are.
> 2e l8). a&ta' urm :a)' tara+o)e9ii (i cei di)
Doma) &u)t la %el de por)i i & /i ucid pe cei
credi)cio(i Dra.o)ului cum &u)t por)i i & &e omoare
/)tre ei.
> $i mai e&te ceva' 9i&e Aoirai)e. Trei + r+a i ti)eri
71
au murit /) &atele pe l8). care au trecut c ru ele
jup8)e&ei :e;a.
2erri) + . de &eam o tre& rire a pleoapei lui :a) 0
era u) &em) de uimire di) partea lui' a(a cum u) altul
ar %i &co& u) &tri. t. :a) )u &e a(tepta&e ca Aoirai)e &
le pome)ea&c de a&ta. Aoirai)e co)ti)u E
> ?)ul a murit otr vit' ceilal i doi /)ju).,ia i. To i /)
/mprejur ri /) care )ime)i )u ar %i tre+uit & &e poat
apropia )ev 9ut' totu(i a(a &-a /)t8mplat. 2rivi
%l c rile. To i trei erau mai /)al i de %elul lor (i cu oc,ii
de&c,i(i la culoare. Oc,ii de&c,i(i la culoare &u)t u)
lucru )eo+i()uit pe $e&ul Almot,. Acum e de r u & %ii
t8) r (i /)alt (i cu oc,ii limpe9i.
> Dar cum* /)tre+ 2erri). Cum de au %o&t omor8 i
dac )ime)i )u &e putea apropia de ei*
> Cel <)tu)ecat are uci.a(i pe care )u /i ve9i dec8t
atu)ci c8)d e prea t8r9iu' r &pu)&e :a) /)ceti(or.
?)o &e /)%ior .
> 7 r-de-4u%let. N-am au9it de vreu)ul la mia9 9i de
i)uturile de la Hotar.
> Aju).e' /i /)trerup&e Aoirai)e t io&.
2erri) mai avea /)tre+ riE 1Ce mai &u)t (i 7 r-de-
4u%let* 4u)t a&eme)ea trolocilor' &au 2ieri ilor* Ce
&u)t*3' dar )u le mai pu&e. C8)d Aoirai)e ,ot ra c &e
vor+i&e de&tul de&pre u) a)umit lucru' a(a r m8)ea. $i
c8)d ea /)c,idea .ura' )u o puteai de&c,ide pe a lui
:a) )ici cu dru.ul de %ier. 4olda ii di) 4,ie)ar /i d deau
(i ei a&cultare. Nime)i )u voia & o /)%urie pe o %emeie
Ae& 4edai.
> :umi) I murmur Ai)' cercet8)d cu privirea /)
/)tu)ericul di) ce /) ce mai de& di) jurul lor. Nu /i ve9i*
:umi) I
> Deci )u &-a &c,im+at )imic' 9i&e 2erri) po&omor8t.
72
Nu putem co+or/ p8) la (e&' iar Cel <)tu)ecat vrea &
)e omoare.
> Totul &e &c,im+ ' &pu&e Aoirai)e domol' iar 28)9a
cupri)de totul. Tre+uie & )e luam dup 28)9a' )u
dup &c,im+ rile vremel)ice. 4e uit la %iecare di)tre
ei' pe r8)d' apoi urm E ?)o' preci& cerceta(ilor )u le-a
&c pat )imic* C8t de mic*
> Re)a(terea 4e)iorului Dra.o) a topit .ra)i ele
certitudi)ii' Aoirai)e 4edai' (i )u po i %i &i.ur de )imic
c8)d te lup i cu u) A;rdraal' dar /mi pu) via a
c,e9 (ie c to i cerceta(ii au % cut o trea+ la %el de
+u)a ca orice 4tr jer.
2erri) )u /l au9i&e )iciodat pe ?)o vor+i)d at8t de
mult % r & &uduie. 4oldatului i &e acoperi&e %ru)tea
de +ro+oa)e de &udoare de la acea&t ca9) .
> 4-ar putea & %im cu to ii /) primejdie' 9i&e
Aoirai)e. Ce a % cut Ra)d a %o&t ca u) %oc /) v8r%ul
mu)telui' pe care l-ar %i putut vedea orice A;rdraal' de
la 9ece mile dep rtare.
> 2oate c ... /)cepu Ai) (ov iel)ic. 2oate c ar
tre+ui & pui oame)i de pa9 ' care & )u /i la&e & &e
apropie.
:a) /i aru)c o c ut tur m8)ioa& . ?)eori pu)ea el
/)&u(i la /)doial ,ot r8rile lui Aoirai)e' de(i rar de %a
cu ceilal i' /)& )u /i pl cea c8)d al ii % ceau acela(i
lucru. Ai) &e /)cru)t la el.
> De&tul c )e p8)de&c A;rdraali (i troloci' dar
m car pe ei pot & /i v d. Nu vreau & m .8)de&c c
vreu)ul di) ace(ti... 7 r-de-4u%let &-ar putea %uri(a
p8) aici' & -mi taie +ere.ata % r & +a. de &eam .
> 2a9a pe care o &-o &tator)ice&c )e va a&cu)de de
7 r-de-4u%let' (i de to i ciracii Celui <)tu)ecat' r &pu)&e
Aoirai)e. C8)d e(ti &la+' a(a cum &u)tem )oi' cel mai
73
+i)e e & te a&cu)9i. Dac e vreu) Jumate-Om pe aici
care & ... Ei +i)e' )u am puterea de a pu)e pa9)ici
care & -i ucid dac ar /)cer ca & i)tre /) ta+ ra (i'
c,iar (i de a( putea' a&ta ar /)&em)a c am %i pri)(i
aici ca /)tr-o capca) . Cum )u e cu puti) &
&tator)ice&c dou r8)duri de pa9a /) acela(i timp' voi
l &a cerceta(ii (i &tr jerii 0 (i pe :a) 0 & )e apere' (i o
& %olo&e&c &i).urul %el de pa9 care )e poate %i de
vreu) ajutor.
> A( putea & %ac /)co)jurul ta+erei' 9i&e :a). & m
/)credi) e9 c )imic )u a &c pat cerceta(ilor.
Nu &pu&e a&ta pe u) to) l ud ro&' ci c8t &e poate de
&implu. p8) (i ?)o d du di) cap a /)cuvii) are.
Aoirai)e /)& &e /mpotrivi.
> Dac va %i )evoie de ti)e a&t -&ear ' :a) Caidi)'
va %i )evoie aici. Ridic privirea &pre mu) ii /)tu)eca i
dimprejur. 4e &imte ceva /) aer.
> A(teptarea.
Cuv8)tul 8()i de pe +u9ele lui 2erri) /)ai)te &
apuce & -l oprea&c . Aoirai)e &e uit la el 0 /)
&tr %u)durile lui 0 (i 2erri) /(i dori & )u %i de&c,i& .ura.
> Da' &pu&e Aoirai)e. A(teptarea. -e9i ca &tr jerii &
%ie cu oc,ii /) patru a&t -&ear ' ?)o. Nu era )evoie & /i
&% tuia&c & doarm cu armele la /)dem8)a= &olda ii
di) 4,ie)ar erau o+i()ui i & doarm a&t%el. 4om) u(or'
le ur apoi tuturor' de parc a(a ceva mai era acum cu
puti) ' (i por)i /)apoi &pre coli+ .
:a) mai r ma&e cu ei' c8t & /)%ulece trei &tr c,i)i de
toca)a' apoi o lu .r +it dup ea' %ii)d iute /).,i it de
)oapte.
2erri) /l urm ri pe 4tr jer pri) +e9) cu oc,ii lui
.al+e)i.
> 4om) u(or' (opti el. Airo&ul c r)ii . tite /l
74
/).re o( +ru&c. 7ac de &traj al treilea' ?)o* ?)o
/)cuvii) . Atu)ci o & /)cerc & -i urme9 &%atul.
Oame)ii &e apropiau de %ocuri' iar murmurul
.la&urilor /l /)&o i p8) &u&.
Avea (i el o coli+ ' mic ' % cut di) +u(te)i' /) care
a+ia dac putea &ta /) picioare' iar cr p turile erau
a&tupate cu )oroi u&cat. ?) pat .ro&ola)' di) cre).i de
pi)' acoperit cu o p tur ' ocupa aproape jum tate di)
coli+ . Cel care /i de(eua&e calul /i re9ema&e arcul
l8). u( . <(i a.a +r8ul' &ecurea (i tol+a /)tr-u) cui'
apoi &e de9+r ca' 9.ri+uli)du-&e. Noaptea era /)c %ri.'
dar a&ta /l /mpiedica & doarm ad8)c. Dac dormea
ad8)c' )u putea alu).a vi&ele.
O vreme &t tu a(a' /)ti)&' cu p tura pe&te el'
9.8i)du-&e la tava)' tremur8)d. Apoi /l cupri)&e
&om)ul (i' odat cu el' ve)ir (i vi&ele.
75
CAP!TOLUL *
Um+re a&ormite
Era %ri. /) &ala mare a ,a)ului' /) po%ida %ocului care
ardea /) vatra de piatr . 2erri) /(i /)ti)&e m8i)ile &pre
%l c ri' dar )u i9+uti & (i le /)c l9ea&c . Cu toate
a&tea' %ri.ul parc /l ali)a' era ca u) &oi de &cut.
<mpotriva a ce' )u (tia )ici el. Era u) murmur /)
&tr %u)durile mi) ii lui' u) &u)et &la+' a+ia au9it' care
&e c 9)ea & devi) mai puter)ic.
> Deci re)u) i. A(a e cel mai +i)e pe)tru ti)e. Hai'
vi)o. 4tai jo&.
2erri) &e /)toar&e &pre cel care vor+i&e. Ae&ele
rotu)de r &%irate pri) /)c pere erau .oale' a%ara de
u)a a%lata /) col ' /) um+r ' la care (edea u) + r+at
&i).ur. 4ala mare era cumva /) cea ' ar ta ca o
p rere' )u ca u) loc adev rat' ceva la care )u &e putea
uita de-a dreptul. Aru)c o privire /) &pate' &pre %oc=
acum ardea /)tr-o vatr de c r mida. $i' totu(i' )imic
di) toate a&tea )u /l tul+ura. A(a ar %i tre+uit. Dar )u
(tia de ce. B r+atul /i % cu &em)' iar 2erri) &e apropie
de ma&a lui. O ma& p trat . Ae&ele erau p trate.
<)cru)t8)du-&e' /)ti)&e m8)a ca & ati). t +lia' dar
(i-o tra&e iute /)apoi. <) acel col )u era )ici o lampa (i'
/) ciuda lumi)ii di) re&tul /)c perii' + r+atul (i ma&a
aproape c )u &e vedeau' aproape c &e topeau /)
um+rele dimprejur.
:ui 2erri) i &e p rea c /l cu)oa(te pe + r+atul acela'
/)& era o &e)9a ie la %el de )el murit ca (i ceea ce
9 rea cu coada oc,iului. Omul era de v8r&t mijlocie'
c,ipe( (i prea +i)e /m+r cat pe)tru u) ,a) de ara'
/)tr-o ,ai)a de cati%ea /)c,i& la culoare' aproape
)ea.r ' .ar)i&it la .uler (i la ma)(ete cu da)tela
76
al+ . 4t tea eap )' u)eori duc8)du-(i m8)a la piept'
ca (i cum mi(carea i-ar %i prici)uit durere. Oc,ii lui
/)tu)eca i erau a i)ti i a&upra c,ipului lui 2erri)= /)
um+ra di) jur' p reau )i(te pu)cte &c8)teietoare.
> 4 re)u) la ce* /)tre+a 2erri).
> :a a&ta' %ire(te.
B r+atul ar t cu capul &pre &ecurea de la +r8ul lui
2erri). p rea mirat' ca (i c8)d mai vor+i&er de&pre
toate a&tea (i mai /)ai)te.
2erri) )u /(i d du&e &eama c &ecurea era acolo' )u
&im i&e .reutatea de la ci). toare. <(i trecu m8)a
pe&te t i(ul /) %orm de &emilu)a (i pe&te v8r%ul
cur+at. O elul era... tare' real. Aai real dec8t ce era /)
jur. Aai real poate dec8t el /)&u(i. Nu-(i lu m8)a de
pe &ecure.
> A-am .8)dit la a&ta' 9i&e el' dar )u cred c pot.
Nu /)c .
1Nu /)c *3 Ha)ul p ru & p8lp8ie (i au9i di) )ou
murmurul acela /) cap. NuI Aurmurul &e &ti)&e.
> Nu* B r+atul 98m+i' u) 98m+et rece. E(ti %ierar'
+ iete. $i /)c u)ul +u)' di) c8te mi &-a &pu&. A8i)ile
tale &u)t % cute pe)tru cioca)' )u pe)tru &ecure. 4u)t
% cute & % u rea&c lucruri' )u & ucid . <)toarce-te la
ce te pricepi & %aci' /)ai)te & %ie prea t8r9iu.
2erri) &e tre9i d8)d di) cap a /)cuvii) are.
> Da. <)& eu &u)t ta'veren.
Nu mai ro&ti&e )iciodat ace&t cuv8)t cu voce tare.
1Dar el (tie deja.3 Era co)vi)&' de(i ,a+ar )-avea de
ce.
2re de o clip ' 98m+etul + r+atului &e pre&c,im+
/)tr-o &tr8m+ tur ' dar dup aceea reve)i' mai
puter)ic dec8t /)ai)te. 2uter)ic (i rece.
> EDi&t c i de a &c,im+a lucrurile' + iete. C i de a
77
te %eri c,iar de &oart . 4tai jo&' & vor+im de&pre ele.
?m+rele p rur & &e ad8)cea&c (i & &e mi(te' &
&e /)drepte &pre el. 2erri) % cu u) pa& /) &pate'
r m8)8)d /) lumi) .
> Nu.
> A car ,ai & +em ceva /mpreu) . 2e)tru a)ii ce
au trecut (i pe)tru cei ce vor & vie. Apoi o & ve9i
lucrurile mai limpede.
Cupa pe care o /mpi)&e &pre 2erri) )u %u&e&e acolo
cu c8teva clipe mai /)ai)te. Era o cup di) ar.i)t
&tr lucitor' pli) -oc,i cu vi) ro(u ca &8).ele.
2erri) &e uit cu luare-ami)te la c,ipul + r+atului.
?m+rele p reau & -i /)v luie %a a precum ma)tia u)ui
4tr jer' (i )ici m car privirea lui p tru)9 toare )u
i9+utea & le &tr pu). . <)tu)ericul /l /mpre&ura ca /)tr-
o m8).8iere. Oc,ii + r+atului aveau ceva deo&e+it'
ceva ce i &e p rea c ar putea & /(i ami)tea&c ' cu
pu i) &tr dui) a. Au9i iar murmurul.
> Nu' &pu&e. -or+i&e cu &u)etul &la+ di) capul lui'
dar c8)d + r+atul &tr8)&e di) +u9e de m8)ie' cupri)&
de u) val de %urie pe care /l /) +u(i )umaidec8t' 2erri)
,ot r/ & &pu) acela(i lucru (i /) privi) a vi)ului. Nu
mi-e &ete.
4e /)toar&e (i por)i &pre u( . -atra era % cut acum
di) pietre rotu)de de r8u= /)c perea era pli) de me&e
lu).i' cu + )ci al turi. Deodat &e tre9i dori)du-(i &
plece de acolo' & &e /)dep rte9e de + r+atul acela.
> Nu o & ai prea mul i &or i de i9+8)da' 9i&e
+ r+atul /) urma lui' pe u) to) a&pru. Trei %ire e&ute
laolalt (i %iecare /mp rt (e(te &oarta celorlalte. C8)d
u)ul e&te t iat' toate &u)t t iate. ?r&ita te poate ucide'
dac )u mai r u.
2erri) &im i o c ldur /) &pate' /)te i)du-&e' apoi
78
&ti).8)du-&e la %el de iute' ca (i cum u(a u)ui cuptor
ime)& &-ar %i de&c,i& (i /)c,i& la loc. ?luit' &e r &uci.
<)c perea era .oal .
1N-a %o&t dec8t u) vi&3' /(i &pu&e' 9.ri+uli)du-&e de
%ri.' (i di)tr-odat totul c p t alt %orm .
4e uita /)tr-o o.li)d ' pe jum tate )e/) ele.8)d ce
vedea' pe jum tate /)cuvii) 8)d. ?) coi% aurit' % urit /)
c,ip de cap de leu' /i acoperea capul' ca (i c8)d acolo
i-ar %i %o&t locul. O %ru)9 aurie /i /mpodo+ea plato(a' (i
toat armura /i era lucrat /) aur. Numai &ecurea de la
+r8u era &impl . ?) .la& 0 al lui 0 /i (optea c &ecurea
aceea putea /)%r8).e orice alt arma' c o purta&e de
o mie de ori' /)tr-o &ut de + t lii. NuI -oia & o dea
jo&' & o aru)ce. 1Nu potI3 Au9i u) &u)et /) capul lui'
mai puter)ic dec8t o (oapt ' aproape de&tul de tare
c8t & /l poat /) ele.e.
> ?) + r+at me)it & cu)oa&c &lava.
4e /)toar&e (i &e tre9i %a /) %a cu cea mai
%rumoa& %emeie pe care o v 9u&e vreodat . Nu &e uit
/) jur' )u o vedea dec8t pe ea. Oc,ii /i erau /)tu)eca i
ca )oaptea' pielea al+ ca laptele (i )e/)doiel)ic mai
moale' mai %i) dec8t roc,ia de m ta&e al+ cu care
era /)ve(m8)tat . C8)d % cu u) pa& &pre el' lui 2erri) i
&e u&c .ura. <(i d du &eama c toate celelalte %emei
pe care le v 9u&e vreodat erau lip&ite de .ra ie (i
,idoa&e. 4e /)%ior ' (i &e /)tre+a de ce /i era %ri..
> ?) + r+at adev rat tre+uie & /(i accepte de&ti)ul'
9i&e %emeia' &ur898)d.
4ur8&ul ei aproape c /l /)c l9i. Era /)alt ' cu o palm
mai &cu)d dec8t el. 2 rul' mai )e.ru dec8t pa)a
cor+ului' /i era pri)& cu piepte)i de ar.i)t. O ce)tur
lat di) 9ale tot de ar.i)t /i /)co)jura mijlocul' pe care
l-ar %i putut cupri)de cu m8i)ile.
79
> Da' (opti 2erri). <) u)trul lui' uluirea &e lupta cu
/)cuvii) area. Nu avea )evoie de &lav . Dar c8)d o au9i
pe ea ro&ti)d ace&t cuv8)t' )u /(i mai dori )imic
altceva. Adic ... Di) )ou murmurul. NuI Di&p ru (i'
odat cu el' (i /)cu vii) area. Aproape. <(i du&e m8)a la
cap' ati)&e coi%ul aurit (i /l d du jo&. Nu... )u cred c
vreau. Nu mi &e cuvi)e.
> Nu vrei* 7emeia r8&e. Ce + r+at cu &8).e /) ve)e
)u vrea &lav * Aulta &lava' ca (i cum ai &u%la tu /)&u i
/) Cor)ul lui -aiere.
> Nu vreau' &pu&e 2erri)' de(i o voce di) u)trul & u
/i &tri.a c mi)te. Cor)ul lui -aiere. 14-a au9it Cor)ul' (i
to i au dat )aval . Aoartea mer.ea um r la um r cu el'
(i totu(i /l a(tepta /) %a . @u+ita lui. Nimicitoarea lui.3
NuI Eu &u)t %ierarI
B8m+etul %emeii era pli) de mil .
> A(a u) lucru )e/)&em)at. Nu tre+uie & pleci
urec,ea la cei care /)cearc & te a+at de la calea ce
i-a %o&t &ortita. Te vor /)jo&i. Te vor )imici. Dac te vei
/mpotrivi &or ii' vei avea parte doar de &u%eri) a. De ce
& ale.i &u%eri) a c8)d te po i +ucura de &lava* C8)d
)umele t u poate & r m8) /) ami)tirea oame)ilor'
al turi de to i eroii de le.e)d *
> Eu )u &u)t erou.
> Nu (tii )ici pe jum tate ceea ce e(ti. 4au ceea ce
po i %i. Hai & /)c,i)am o cup de vi)' pe)tru &oart (i
&lav .
<) m8) i)ea o cup de ar.i)t' pli) cu vi) ro(u ca
&8).ele.
> BeaI
2erri) &e 9.8i la cup ' /)cru)tat. ?) m8r8it /i r &u)
/) cap. 1NuI3 /)cerc &a (i-l &coat di) mi)te' )u vru &
a&culte. 1NuI3
80
7emeia /i /)ti)&e cupa de aur.
BeaI
1De aur* parc era de... Era de...3 Nu i9+uti & /(i
duc .8)dul p8) la cap t. Dar &u)etul reve)i /) capul
lui' cer8)d & %ie au9it. 1NuI NuI3 4e uit la coi%ul aurit
pe care /l avea /) m8) (i /l a9v8rli /)tr-o parte.
> Eu &u)t %ierar. Eu &u)t...
4u)etul di) capul lui i &e /mpotrivea' &e c 9)ea & &e
%ac au9it. <(i &tr8)&e capul /) m8i)i' ca & /l alu).e'
dar de poma)a.
> 4u)t... &u)t... omI &tri. .
<)tu)ericul /l /mpre&ura' dar .la&ul era /)c acolo'
(opti)dE
> Noaptea )u di&pare )iciodat ' (i to i oame)ii
vi&ea9 . Aai ale& tu' & l+aticule. @ar eu / i voi ap rea
mereu /) vi&.
:i)i(te.
<(i l & +ra ele /) jo&. Era di) )ou /m+r cat /)
&urtucul (i pa)talo)ii lui de toate 9ilele' ve(mi)te +i)e
croite' c,iar dac %oarte &imple. Hai)e potrivite pe)tru
u) %ierar &au pe)tru ci)eva de la ar . Cu toate
ace&tea' a+ia dac + . de &eama.
4t tea pe u) pod de piatr ' cu +alu&trade joa&e' care
u)ea dou turle te(ite de piatr ' turle care &e ridicau
di) ad8)cimi de )e&tr pu)& c,iar (i pe)tru oc,ii lui.
:umi)a ar %i %o&t &la+ pe)tru al i oc,i ome)e(ti' iar el
)u (tia de u)de ve)ea. 2ur (i &implu era.
Oriu)de &e uita' la dreapta &au la &t8).a' /) &u& &au
/) jo&' vedea alte poduri' alte turle' alte +alu&trade % r
cap t. p rea c )u aveau &%8r(it' c )u eDi&ta )ici o
)oim /) %elul /) care erau a(e9ate. Aai mult' u)ele
poduri urcau &pre turle care p reau a %i dea&upra celor
de u)de &e /) l au. Di) toate p r ile &e au9ea vuiet de
81
ap . 4e /)%ri.ur .
Deodat ' cu coada oc,iului' 9 ri o mi(care (i' % r &
&e .8)dea&c ' &e a&cu)&e /) &patele +alu&tradei de
piatr . Ar %i %o&t primejdio& & %ie v 9ut. Nu (tia de ce'
dar (tia c a(a era. 2ur (i &implu (tia.
?it8)du-&e cu + .are de &eam pe&te +alu&trad '
c ut & vad ce &e mi(ca&e. O &clipire de al+ pe u)
pod di) dep rtare. O %emeie' era co)vi)&' de(i )u o
de&lu(ea limpede. O %emeie /)tr-o roc,ie al+ ' care
mer.ea .r +it .
2e u) pod a%lat cumva &u+ el' (i mult mai aproape
dec8t cel pe care era %emeia' &e ivi pe )ea(teptate u)
+ r+at' /)alt' &mead' 9velt' cu %ire c ru)te' care-i
d deau u) aer di&ti)&' (i purt8)d o ,ai) verde /)c,i&'
+rodat cu %ru)9e aurii. Ci). toarea (i pu).a de la
+r8u erau acoperite de o lucr tur /) aur' (i )e&temate
/i &c8)teiau pe teaca pum)alului' iar ci9mele aveau
+otul aurit. De u)de ap ru&e oare*
?) alt + r+at por)i & treac podul' ve)i)d di)
cel lalt cap t' iar /)% i(area /i era la %el de )eo+i()uit
ca (i a celui di)t8i. Era /m+r cat /)tr-o ,ai) ro(ie' cu
m8)eci lar.i cu du).i )e.re' .ar)i&it la .uler (i la
ma)(ete cu da)tel al+ . Ci9mele /i erau acoperite de
o lucr tur /) ar.i)t' de a+ia &e mai 9 rea pielea. Era
mai &cu)d dec8t + r+atul &pre care &e /)drepta' mai
/)de&at' iar p rul' al+ precum da)tela de la ,ai) ' /i era
tu)& &curt. <)& v8r&ta )u /l vl .ui&e. Aer.ea cu aceia(i
pa(i mari (i ,ot r8 i ca (i + r+atul cu care avea & &e
/)t8l)ea&c .
Cei doi &e apropiar u)ul de cel lalt cu + .are de
&eama. 1Ca doi .eam+a(i' %iecare (tii)d c cel lalt are
de v8)9are o iapa cu &pava)3' /(i 9i&e 2erri).
B r+a ii /)cepur & vor+ea&c . 2erri) /(i ciuli
82
urec,ile' dar' di)colo de vuietul apei' )u au9i dec8t
)i(te (oapte' /)cru)t ri' priviri m8)ioa&e (i .e&turi
+ru(te= p reau .ata & &e lovea&c . Nu aveau
/)credere u)ul /) celalalt. @ &e p ru c,iar c &e ur &c.
Ridic privirea' c ut8)d %emeia' dar acea&ta
di&p ru&e. C8)d /(i co+or/ iar oc,ii' u) al treilea + r+at
&e al tura&e pri milor doi. $i 2erri) /l (tia cumva' de
u)deva' ca (i cum ar %i %o&t o ami)tire (tear& de
vreme. ?) + r+at c,ipe(' de v8r&ta mijlocie' cu ,ai)e
de cati%ea aproape )ea.r ' .ar)i&ite cu da)tel al+ .
1?) ,a)' /(i 9i&e 2erri). $i ceva /)ai)te de a&ta.
Ceva...3 Ceva ce p rea & &e %i /)t8mplat cu mult timp
/) urm . Dar )u i9+utea & /(i aduc ami)te.
2rimii doi + r+a i &t teau acum u)ul l8). cel lalt'
deve)i i +ru&c alia i di) prici)a &o&irii celui de-al
treilea. Ace&ta di) urm &tri.a (i /(i a.ita pum)ul' /)
vreme ce ei &e %oiau )eli)i(ti i' %eri)du-&e & -l
privea&c drept /) oc,i. 4e urau u)ul pe cel lalt' dar de
al treilea &e temeau.
1Oc,ii lui' /(i 9i&e 2erri). Ce e ciudat la ei*3
B r+atul /)alt' &mead' /)cepu & /i r &pu)d ' cu di)
ce /) ce mai mult /)%l c rare. B r+atul cu p rul al+ &e
ame&tec (i el /) di&cu ie' (i +ru&c alia) a care &e
%orma&e /)tre ei &e rup&e. To i trei ipau /) acela(i timp'
%iecare la ceilal i doi' pe r8)d. Deodat ' + r+atul /)
cati%ea /)c,i& /(i d du m8i)ile /) laturi' ca (i cum le-ar
%i cerut & /)cete9e. $i o mi).e de %oc /i /mpre&ur ' /i
a&cu)&e' % c8)du-&e di) ce /) ce mai mare.
2erri) /(i acoperi capul cu m8i)ile (i c 9u la p m8)t'
/) &patele +alu&tradei de piatr ' cui+ ri)du-&e acolo /)
vreme ce v8)tul /l (%ic,iuia (i /i um%la ,ai)ele' u) v8)t
%ier+i)te ca %ocul. ?) v8)t care era %oc. C,iar (i cu oc,ii
/)c,i(i' /l vedea' v8lv taia cupri)98)d totul' mi&tui)d
83
totul. 7urtu)a de %oc &e a+ tu (i a&upra lui= o &im ea'
ar98)d' /)cerc8)d & /l )i micea&c (i & /i /mpr (tie
ce)u(a. ip ' c 9)i)du-&e & &e a.ate de &i)e' (tii)d c
)u era de&tul.
$i' /)tr-o clip ' v8)tul &e opri. Nu &e potoli' ci &e opri
de-a +i)elea. 4e l & li)i(tea. Nu &e mai au9ea dec8t
vuietul apei.
2erri) &e ridic /)cet /) capul oa&elor' cercet8)du-&e.
Hai)ele /i erau /)tre.i' iar pe piele )u avea )ici urma
de ar&ur . Doar ami)tirea do.orii %ocului /l % cea &
cread c totul %u&e&e aievea. Doar ami)tirea di)
mi)tea lui= corpul & u )u p &tra )ici o ami)tire.
4e uit cu .rij pe&te +alu&trad . Di) podul pe care
&t tu&er cei trei + r+a i )u mai r m &e&e dec8t o
+ucat de piatr pe jum tate topita' lu). de c8 iva
pa(i. B r+a ii di&p ru&er .
O /) ep tura /) cea% /l % cu & /(i ridice privirea. De
pe u) pod a%lat dea&upra lui' /) partea dreapta' u) lup
ce)u(iu' %loco&' &e uita la el.
> NuI 2erri) &e ridic a)evoie /) picioare (i o lu la
%u. . E u) vi&I ?) co(marI -reau & m tre9e&cI
Aler.a' (i vederea i &e /mp ie)je)i. Totul &e mi(ca.
?) +898it /i r &u) /) urec,i' apoi &e &ti)&e' (i' c8)d
pieri' v 9u di) )ou de&lu(it.
4e 9.ri+uli de %ri. (i &e co)vi)&e de la +u) /)ceput c
era u) vi&. <(i aducea parc ami)te de alte vi&e de
di)ai)te' /)& pe ace&ta /l (tia. Aai %u&e&e /) ace&t loc'
cu )op i /) urm ' (i' c,iar dac )u /) ele.ea )imic' (tia
preci& c e&te u) vi&. De data acea&ta' %aptul c (tia )u
&c,im+ /)tru )imic lucrurile.
Coloa)e /)alte de piatr ro(ie (le%uita /)co)jurau
&pa iul de&c,i& u)de &e . &ea' &u+ u) tava) +oltit' /)alt
de mai +i)e de ci)ci9eci de pa(i. Nici m car doi + r+a i
84
la %el de voi)ici ca el )u ar %i putut cupri)de cu +ra ele
u)a di)tre acele coloa)e. 2odeaua era acoperit cu
le&pe9i mari di) piatr ce)u(ie' tocite de )e)um rate
.e)era ii de pa(i.
<) mijloc &e . &ea prici)a pe)tru care at8tea picioare
p (i&er /) acea&t /)c pere. O &a+ie' cu pl &elele /)
jo&' ce p rea & )u %ie at8r)at de )imic (i d dea
&e)9a ia c orici)e ar %i putut /)ti)de m8)a & o ia. 4e
/)v8rtea /)ceti(or' ca mi(cata de o adiere. <)& )u era
o &a+ie adev rat . :ama' pl &elele (i &traja p reau a %i
% cute di) &ticl ' &au poate di) cri&tal' (i lumi)a &e
r &%r8).ea /) ea' 8()i)d /) mii de &clipiri (i de
&tr %ul.er ri.
2erri) mer&e p8) la &a+ie (i /)ti)&e m8)a' a(a cum
% cu&e (i /) toate celelalte da i. <(i ami)tea limpede c
mai % cu&e a&ta. pl &elele erau drept /) %a a lui' u(or
de ati)&. :a doi pa(i de &a+ia &tr lucitoare' m8)a i &e
lovi de aer' ca (i cum ar %i dat de &t8)c . $tiu&e c a(a
&e va /)t8mpla. <mpi)&e mai tare' /)& parc &e i9+ea
de u) 9id. 4a+ia &e r &uci (i &c8)teie' la doar doi pa(i
de el' (i totu(i at8t de departe.
> Calla)dor.
Nu /(i d dea &eama dac (oapta %u&e&e /) capul lui
&au a%ar = p ru & r &u)e pri)tre coloa)e' +l8)d ca o
+oare' pe&te tot /) acela(i timp' &t ruitoare.
> Calla)dor. Ci)e m m8)uie(te e&te &t p8) pe
&oart . @a-m (i por)e(te /) c l toria cea di) urm .
2erri) % cu u) pa& /) &pate' /)&p im8)tat. 28)
atu)ci )u mai au9i&e acea&t (oapt . Aai avu&e&e
ace&t vi& de patru ori 0 /(i aducea ami)te acum= patru
)op i la r8)d 0 (i era pe)tru prima oar c8)d ceva &e
&c,im+a /) vi&.
> -i) 4tr8m+a ii.
85
Era o (oapt di%erit ' (i (tia de u)de vi)e= tre&ari de
parc l-ar %i ati)& u) A;rdraal. <)tre coloa)e &t tea u)
lup' u) lup de mu)te' %loco&' cu +la)a .ri-al+ ' care /i
aju).ea aproape p8) la +r8u. <l privea &%redelitor cu
oc,ii lui .al+e)i.
> -i) 4tr8m+a ii.
> NuI 9i&e 2erri) &cr8()i)d di) di) i. NuI Nu te la& &
i)triI Nu... te... la&I
4e tre9i (i &e ridic /) capul oa&elor' tremur8)d de
%rica (i de %ri. (i de %urie.
> NuI murmura el r .u(it.
1-i) 4tr8m+a ii.3 C8)dul /i r &u)a limpede /) mi)te'
dar .8)dul )u era al lui. 1-i) 4tr8m+a ii' %rate.3
86
CAP!TOLUL ,
Co#marri tre-ite la via
4 ri)d di) pat' 2erri) /(i /)(%ac arcul (i %u.i a%ar '
de&cul (i /) i9me)e' )elu8)d &eama la %ri.. :u)a
&c lda )orii /)tr-o lumi)a al+ ' palid . Era de&tul
lumi) pe)tru oc,ii lui' de&tul c8t & vad &iluetele ce
&e &trecurau pri)tre copaci' ve)i)d di) toate p r ile'
&iluete aproape la %el de mari precum :oial' dar cu
c,ipurile ur8 ite de r8turi (i de ciocuri' capete pe
jum tate ome)e(ti cu coar)e (i cre&te cu pe)e' &iluete
ce &e %uri(au pe copite &au la+e &au picioare /)c l ate
/) ci9me.
2erri) de&c,i&e .ura ca & le dea de ve&te celorlal i
(i deodat u(a de la coli+a lui Aoirai)e &e tr8)ti de
perete' iar :a) ) v li a%ar ' cu &a+ia /) m8) ' &tri.8)dE
> TrolociiI Tre9i i-v I TrolociiI
Alte &tri. te /i r &pu)&er ' pe m &ur ce oame)ii
/)cepur & ia& di) coli+e' a(a cum &e &cula&er di)
pat' dar cu & +iile pre. tite. Cu u) urlet %eroce' trolocii
&e repe9ir &pre ei' %ii)d /)t8mpi)a i cu o elul armelor
(i cu r c)eteE 14,ie)arI3' 1Dra.o)ul Re) &cutI3
:a) era /m+r cat 0 2erri) ar %i putut pu)e r m (a. c
4tr jerul )u dormi&e deloc 0 (i &e ) pu&ti pri)tre troloci
de parc ve(mi)tele de l8) pe care le purta ar %i %o&t o
armura. p rea & treac da)&8)d de la u)ul la altul'
+ r+at (i &a+ie tot u)a' aidoma v8)tului &au apei' (i
u)de da)&a 4tr jerul' trolocii 9+ierau (i mureau.
Aoirai)e ie(i&e (i ea /) )oapte' da)&8)d (i ea pri)tre
troloci. 4i).ura ei arm era o )uia' dar c8)d ati).ea u)
troloc' o du).a de %oc /i +ra9da ace&tuia car)ea. Cu
m8)a cealalt aru)ca mi).i de %oc' ap rute di) &e)i)'
iar trolocii c deau 9v8rcoli)du-&e' url8)d c8)d %ocul /i
87
mi&tuia.
?) copac /)tre. %u cupri)& de %l c ri' de la r d ci)
p8) /) v8r%' apoi altul' apoi /)c u)ul. Trolocii ipar
v 98)d lumi)a puter)ic ' dar )u co)te)ir & /)v8rt
&ecurile a&cu ite (i & +iile ca )i(te &eceri.
Deodat 2erri) o 9 ri pe :e;a ie(i)d (ov iel)ic di)
coli+a lui Aoirai)e' de cealalt parte a v ii' (i )u &e mai
.8)di la )imic altceva. 7emeia Tuat,aGa) &e lipi cu
&patele de peretele de +u(te)i (i /(i du&e m8)a la .8t.
:a lumi)a de la copacii care ardeau 2erri) de&lu(i
durerea' .roa9a (i &c8r+a 9u.r vite pe c,ipul %emeii la
vederea m celului.
> A&cu)de-teI /i &tri. 2erri). @)tra /) coli+ (i
a&cu)de-teI -uietul luptei /i acoperi vor+ele. 7u.i &pre
ea.
> A&cu)de-te' :e;aI <) )umele :umi)ii' a&cu)de-teI
?) troloc &e ivi l8). el' o creatur ,idoa& ' cu u)
cioc coroiat /) loc de .ur (i de )a&. De la umeri p8)
la .e)u)c,i era acoperit de 9ale )e.re (i epi' iar la
picioare avea .,eare de (oim. <) m8)a r &ucea o &a+ie
di) acelea ciudate' cur+ate. Du,)ea a &udoare (i a
murd rie (i a &8).e.
2erri) &e .,emui' %eri)du-&e de lovitur ' url8)d % r
cuvi)te c8)d /l i9+i cu &ecurea. $tia c ar %i tre+uit &
&e team ' /)& )u avea timp & /i %ie %ric . Tre+uia &
aju). la :e;a' tre+uia & o duc la ad po&t' iar
trolocul /i &t tea /) cale.
Trolocul c 9u' 9+ier8)d (i d8)d di) picioare= 2erri) )u
(tia u)de /l lovi&e' dac era pe moarte &au doar r )it.
4 ri pe&te el (i /)cepu & urce &pre coli+a lui Aoirai)e.
Copacii ar98)d aru)cau um+re /)tu)ecate. O um+r
tremur toare de l8). coli+a lui Aoirai)e &e
pre&c,im+ di)tr-odat /)tr-u) troloc cu +ot (i coar)e
88
de ap. i)ea cu am8)dou m8i)ile o &ecure a&cu it (i
p rea .ata & &e aru)ce /) /)c ierare' c8)d d du cu
oc,ii de :e;a.
> NuI url 2erri). :umi) ' )uI
2ietre &e ro&to.olir &u+ picioarele lui .oale= )u &im i
v8) t ile. Trolocul ridic &ecurea.
> :e;aaaI
<) ultimul mome)t' trolocul &e r &uci' /)drept8)d
&ecurea &pre 2erri). Ace&ta &e aru)c la p m8)t= ip
c8)d o elul /i cre&t &patele. <)ti)&e o m8) ' pri)&e o
copit de ap (i tra&e cu toat puterea. Trolocul /(i
pierdu ec,ili+rul (i c 9u cu o +u%)itur ' dar' c8)d
/)cepu & alu)ece' /l pri)&e pe 2erri) /) m8i)ile lui
uria(e' (i &e ro&to.olir am8)doi. 4im ea putoarea
trolocului 0 du,oare de ap' ame&tecat cu miro& de
&udoare ome)ea&c . Dou +ra e .roa&e &e /)col cir /)
jurul pieptului & u' &tr8).8)du-l ca /)tr-o me).,i)a=
coa&tele /i tro&)ir . Trolocul /(i r t ci&e &ecurea /)
c dere' dar /(i /)%ip&e col ii /) um rul lui 2erri)'
/)cle(t8)du-(i % lcile. El .emu' & .etat de durere. 4e
c 9)i & /(i umple pl m8)ii cu aer' (i vederea i &e
/mp ie)je)i' /)& /(i d dea cumva &eama c avea
cel lalt +ra li+er' (i c /)c mai i)ea &ecurea /) m8) .
O pri)&e ca pe u) cioca) (i' cu u) urlet care /l % cu & -
(i piard &u%larea' /mpl8)t v8r%ul a&cu it /) capul
trolocului. Ace&ta &e 9+ tu' % r & &coat u) &u)et'
/)ti)98)du-(i +ra ele (i picioarele /) l turi' pr v li)du-
&e. Di) i)&ti)ct' 2erri) &tr8)&e cu putere &ecurea (i o
&mul&e di) ea&ta trolocului pe c8)d ace&ta &e
pr +u(ea la vale' /)c 9v8rcoli)du-&e. 2erri) r ma&e o
clip locului' c 9)i)du-&e & -(i recapete &u%lul. T ietura
di) &pate /l ardea. <l /)ju).,ie /) um r c8)d &e ridic /)
picioare.
89
> :e;aI
7emeia era /)c acolo' cui+ rit l8). coli+ ' la )ici
9ece pa(i de el. $i /l cerceta cu o a&eme)ea privire
/)c8t 2erri) )ici )u /)dr 9)ea & &e uite /) oc,ii ei.
> 4 )u m c i)e9iI morm i el. 4 )u...I
4altul A;rdraalului de pe acoperi(ul coli+ei p ru &
dure9e prea mult' iar ma)tia lui )ea.r ca moartea )ici
)u &e cli)ti' de parc 2ieritul era deja cu picioarele pe
p m8)t. 2rivirea % r oc,i era a i)tita a&upra lui 2erri).
Airo&ea a &t8rv.
?) %ior rece /l &tr + tu pe 2erri) di) cap p8) -)
picioare c8)d A;rdraalul &e uit la el. 2ieptul parc /i
era o +ucat de .,ea .
> :e;a' murmur el. De-a+ia &e &t p8)ea & )u o ia
la %u. . :e;a' te ro.' a&cu)de-te. Te ro..
A;rdraalul por)i &pre el' /)cet' /)cre9 tor c teama /l
&tr8).ea ca /)tr-o me).,i)a. 4e mi(ca a&eme)ea u)ui
(arpe' (i &coa&e o &a+ie at8t de )ea.r /)c8t )u &e
9 rea dec8t datorit lumi)ii de la copacii ce ardeau.
> Dac tai u) picior de la o ma& cu trei picioare'
ma&a &e r &toar) .
-ocea /i era ,8r8it ' ca o +ucat de lem) putred care
&e %ace % r8me.
Deodat ' :e;a &e mi(c ' aru)c8)du-&e /) %a '
/)cerc8)d & cupri)d cu +ra ele picioarele
A;rdraalului. Ace&ta /)v8rti o &i).ur dat &a+ia
)ea.r ' % r m car & /)toarc privirea' iar %emeia c 9u
la p m8)t.
:ui 2erri) i &e umplur oc,ii de lacrimi. 1Ar %i tre+uit
& o ajut... & o &alve9. Ar %i tre+uit & %ac cevaI3 Dar
at8ta vreme c8t A;rdraalul &e uita la el cu privirea lui
.oala' /i era .reu & (i .8)dea&c .
1-e)im' %rate. -e)im' T ura(ule.3
90
Cuvi)tele /i r &u)ar /) mi)te ca u) clopot= &e
/)%ri.ur . Odat cu vor+ele' ap rur (i lupii' 9eci de
lupi' ) v li)d /) mi)tea lui a(a cum ) v leau /) vale.
:upi de mu)te' care /i aju).eau p8) la +r8u' .ri (i
al+i' aler.8)d pri) )oapte' d8)du-(i &eama de uimirea
oame)ilor c8)d &e ) pu&tir a&upra 4tr8m+a ilor. :upii
/i cotropir mi)tea' p8) /)tr-acolo /)c8t a+ia /(i mai
ami)tea c e&te om. Oc,ii /i &tr luceau .al +e) apri)&.
@ar A;rdraalul &e opri' (ov i)d di)tr-odat .
> 2ieritul' 9i&e 2erri) r .u(it' dar apoi /i ve)i /)
mi)te u) alt )ume' de la lupi.
Trolocii' 4tr8m+a ii' cei ap ru i /) timpul R 9+oiului
?m+rei di) /mpreu)area oame)ilor (i a)imalelor' erau
%ioro(i' dar A;rdraalul...
> Ne9 mi&litulI &pu&e T ura(ul di&pre uitor.
Cu .ura &tr8m+at ' de9veli)du-(i di) ii' &e aru)c
a&upra A;rdraalului.
2ieritul &e mi(ca a&eme)ea u)ei vipere' u)duio& (i
)ecru tor' iar &a+ia )ea.r era iute ca %ul.erul' dar el
era T ura(ul. A(a /i 9iceau lupii. T ura(ul cu coar)e de
o el. Era u)a cu lupii. Era el /)&u(i lup' (i orice lup ar %i
ale& de o &ut de ori moartea )umai & /)%r8). u)
Ne9 mi&lit. 2ieritul c 9u di)ai)tea lui' &ili)du-&e acum
& &e apere cu &a+ia de lovi turile lui 2erri).
Te)doa)ele de la .e)u)c,i (i +ere.ata' a(a ucideau
lupii. T ura(ul &e aru)c deodat /)tr-o parte (i &e l &
/)tr-u) .e)u)c,i' t i)d cu &ecurea partea di) &pate a
.e)u)c,iului A;rdraalului. Ace&ta url 0 u) &u)et
&%redelitor' care oric8)d altc8)dva l-ar %i /).ro9it 0 (i &e
pr +u(i' i9+uti)d totu(i & &e proptea&c /)tr-o m8) .
2ieritul 0 Ne9 mi&litul 0 /)c i)ea cu putere &a+ia' dar'
/)ai)te & apuce & &e ridice' &ecurea T ura(ului /l
ataca di) )ou. Capul A;rdraalului' pe jum tate rete9at'
91
c 9u /) &pate' (i r ma&e at8r)8)d. Dar' /)c re9emat
/)tr-o m8)a' Ne9 mi&litul lovea /) dreapta (i /) &t8).a
cu &a+ia. Ne9ami&li ii /(i d deau .reu du,ul.
T ura(ul vedea' de la lupi' dar (i cu propriii oc,i'
troloci care &e 9v8rcoleau pe jo&' 9+ier8)d' % r & %ie
ati)(i de lupi &au de oame)i. 7u&e&er pro+a+il le.a i
de acel A;rdraal (i aveau & moar odat cu el 0 dac
)u erau uci(i /)ai)te.
4im i o dori) ar9 toare de a co+or/ (i de a &e
al tura %ra ilor & i' de a lua parte la omor8rea
4tr8m+a ilor' de a-i c uta pe Ne9 mi&li ii r ma(i' dar o
+uc ic ome)ea&c di) el /(i ami)tiE 1:e;a3.
: & &ecurea (i /)toar&e cu +l8)de e trupul %emeii.
C,ipul /i era acoperit de &8).e' iar oc,ii /i erau &ticlo(i
(i .oi. @ &e p ru c .,ice(te /) ei o privire care /l
/)vi)uia.
> Am /)cercat' /i &pu&e. Am /)cercat & te &alve9.
2rivirea di) oc,ii %emeii )u &e &c,im+a. Ce altceva a( %i
putut %ace* Te-ar %i omor8t dac )u l-a( %i omor8t eu
primul.
1-i)o' T ura(ule. -i)o & /i uci9i pe 4tr8m+a i.3
:upul di) el pu&e &t p8)ire pe /)trea.a &a %ii) a. O
/)ti)&e pe :e;a pe jo& (i ridic &ecurea cu lama m8)jit
de &8).e. Oc,ii /i &c8)teiar c8)d por)i & co+oare
pov8r)i(ul &t8)co&. Era T ura(ul.
Copacii ardeau ca )i(te tor e= u) pi) /)alt %u cupri)&
de %l c ri c8)d T ura(ul &e aru)c /) lupt . Be9)a %u
&tr + tut de %ul.ere al+a(trii c8)d :a) &e repe9i
a&upra altui A;rdraal' o elul &tr vec,i' % urit de
%emeile Ae& 4edai' /)t8l)i)d o elul )e.ru lucrat /)
T,aLa)Gdar' la um+ra mu)telui 4,a;ol C,ul. :oial
m8)uia o .,ioa. lu). c8t u) .ard' iar de lem)ul ce
&e /)v8rtejea /) m8)a lui )ici u) troloc )u &e putea
92
apropia % r & %ie a9v8rlit la p m8)t. B r+a ii &e
luptau cu /)ver(u)are pri)tre um+rele ce da)&au /)
vale' /)& T ura(ul 0 2erri) 0 + . cumva de &eam c
prea mul i di)tre oame)ii di) 4,ie)ar %u&e&er
do+or8 i.
7ra ii (i &urorile lui luptau /) ,aite mici' de trei &au de
patru' %eri)du-&e de & +iile ca )i(te &eceri (i de &ecurile
a&cu ite' repe9i)du-&e &a rete9e cu di) ii te)doa)ele de
la .e)u)c,i' & ri)d & mu(te di) +ere.ate c8)d prada
&e pr +u(ea )eputi)cioa& . 7elul lor de a lupta era
lip&it de ci)&te' de &lav ' de mil . Nu ve)i&er & &e
+at ' ve)i&er & ucid . T ura(ul &e al tura u)ei ,aite
mai mici' /) loc de di) i &luji)du-&e de &ecure.
Nu &e mai .8)dea la /)&em) tatea + t liei. Nu mai
eDi&ta dec8t trolocul pe care el (i lupii 0 %ra ii lui 0 /l
de&p r eau de ceilal i (i /l omorau. Apoi avea & mai %ie
u)ul' (i /)c u)ul' (i /)c u)ul' p8) aveau & -i
)imicea&c pe to i. p8) c8)d )u avea & mai r m8)
)ici u)ul' )ic ieri. <i ve)ea & aru)ce &ecurea (i & )u
&e &lujea&c dec8t de di) i' & aler.e /) patru la+e'
aidoma %ra ilor & i. 4 aler.e pri) trec torile di) v8r%ul
mu) ilor. & aler.e dup c prioare' a%u)dat p8) la
+urta /) 9 pad . 4 aler.e' iar v8)tul rece & /i
9+8rlea&c +la)a. A8r8i' aidoma %ra ilor & i' iar trolocii
urlar = privirea oc,ilor lui .al+e)i /i /).ro9ea mai mult
dec8t orice alt lup.
Deodat ' /(i d du &eama c /) vale )u mai era )ici u)
troloc viu' de(i &im ea c %ra ii lui /i urm reau pe al ii'
care %u.eau. O ,ait de (apte lupi &e repe9i&e a&upra
altei pr 9i' u)deva /) +e9) . ?)ul di)tre Ne9 mi&li i
aler.a dup u) patru-picioare cu de.ete tari 0 u) cal' /i
9i&e o parte di) el 0 iar %ra ii & i .o)eau dup el'
adulmec8)du-i miro&ul' du,oarea de moarte. <) capul
93
lui' era (i el cu ei' vedea pri) oc,ii lor. Ne9 mi&litul &e
/)toar&e c8)d lupii &e apropiar de el' iar &a+ia )ea.r
(i ma)tia lui de catra) parc erau parte di) )oapte.
Dar )oaptea era acolo u)de &e . &eau %ra ii (i &urorile
lui.
C8)d muri primul %rate' T ura(ul m8r8i' & .etat de
durere' /)& ceilal i &e apropiar (i mai mult' (i al i %ra i
(i &urori murir ' /)& % lcile de9l ) uite /l do+or8r pe
Ne9 mi&lit. Ace&ta &e ap ra cu di) ii' &%8rtec8)d
+ere.ate' 9.8rii)d cu u).,iile care t iau pielea (i
car)ea precum .,earele tari pe care le aveau dou -
picioare' /)& %ra ii lui /l &%8(iar ' /) vreme ce /(i d deau
&u%letul. <) cele di) urm ' o &i).ur &or &e &cul
a)evoie di) .r mada care /)c 9v8c)ea (i &e du&e
cl ti)8)du-&e /)tr-o parte. Ne.ura Borilor' a(a i &e
9icea' dar )umele /)&em)a mult mai multeE o
dimi)ea .eroa& ' /) care &e &imte miro&ul 9 pe9ii ce
va & cad ' iar )e.ura &e /)v l tuce(te dea &upra v ii'
/)v8rtejit de v8)tul t io& care aduce cu &i)e
% . duiala v8) torii. Ridic8)d capul' Ne.ura Borilor
url la lu)a a&cu)& de )ori' jeli) du-(i moartea.
T ura(ul /(i d du capul pe &pate (i url odat cu ea'
jeli odat cu ea.
C8)d /(i l & capul /) jo&' Ai) /l privea cercet tor.
> i-e +i)e' 2erri)* /l /)tre+ ea (ov iel)ic.
Avea o v8) taie pe o+ra9 (i o m8)ec pe jum tate
rupta. i)ea u) cioma. /)tr-o m8) (i u) pum)al /)
cealalt ' am8) dou pli)e de &8).e (i de p r.
B . de &eam c to i &e uitau la el' to i cei care
erau /)c pe picioare. :oial' &priji)i)du-&e o&te)it de
.,ioa.a lui. 4olda ii di) 4,ie)ar' care /(i du&e&er
r )i ii la locul u)de Aoirai)e &t tea aplecat dea&upra
u)uia di)tre ei' cu :a) l8). ea. p8) (i %emeia Ae&
94
4edai &e uita &pre el. Copacii ce ardeau ca )i(te tor e
aru)cau o lumi) tremur toare. 2e&te tot 9 ceau
troloci mor i. Cei mai mul i &olda i di) 4,ie)ar %u&e &er
r pu(i' iar trupurile %ra ilor & i erau ri&ipite pri)tre
le(uri. At8t de multe le(uri...
:ui 2erri) /i ve)i di) )ou & urle. 4e c 9)i & &e de& -
pri)d de lupi. <)& ' c,iar /) vreme ce &e &tr duia & le
oprea&c ' ima.i)ile /i p tru)deau /) mi)te. Totu(i' /)
cele di) urm ' )u /i mai &im i' )u le mai &im i durerea'
%uria' dori) a de a-i pri)de pe 4tr8m+a i' de a %u.i... 4e
&cutur . Ra)a de pe &pate /l ardea' iar um rul parc -i
%u&e&e + tut cu cioca)ul pe )icoval . 2icioarele .oale'
9.8riate (i pli)e de v8) t i' /i 9v8c)eau de durere.
2retuti)de)i era miro& de &8).e. Airo&ul trolocilor (i al
mor ii.
> N-am... )-am )imic' Ai).
> Ai luptat +i)e' %ierarule' 9i&e :a). 4tr jerul ridic
&a+ia /)c m8)jit de &8).e dea&upra capului. Tai'shar
#anetheren$ Tai'shar %ndor$
48).ele adev rat di) Aa)et,ere). 48).ele adev rat
di) A)dor.
4olda ii di) 4,ie)ar care &c pa&er /)tre.i 0 a(a de
pu i)i 0 /(i /) l ar la r8)du-le & +iile (i ro&tir dup elE
> Tai'shar #anetheren$ Tai'shar %ndor$
:oial d du di) cap.
> Ta'veren, ad u. el.
2erri) /(i l & oc,ii /) jo&' &t8)je)it. :a) /l &c pa&e de
/)tre+ rile la care )u voia & r &pu)d ' dar /l % cu&e &
&e +ucure de o ci)&te pe care )u o merita. Ceilal i )u
pricepeau. Oare ce ar %i 9i& dac ar %i (tiut adev rul*
Ai) ve)i mai aproape de el' iar 2erri) murmur E
> :e;a a murit. Nu am putut... Dac a( %i aju)& la
timp...
95
> Nu ar %i &c,im+at cu )imic lucrurile' /i &pu&e Ai)
+l8)d. $tii prea +i)e. 4e aplec & &e uite la &patele lui
(i &e tra&e /)apoi. Aoirai)e o & ai+ .rij de ti)e. <i
t m duie(te pe cei ce pot %i vi)deca i.
2erri) d du di) cap. 4patele /i era ) cl it de &8).e'
p8) la +r8u' dar' /) po%ida durerii' a+ia dac lua
ami)te la toate ace&tea. 1:umi) ' era & )u m mai
/)torc de data a&ta. Nu pot /). dui & &e mai /)t8mple
a(a ceva. Niciodat I3
<)& ' c8)d era cu lupii' era cu totul alt%el. Nu tre+uia
& &e %r m8)te di) prici)a &tr i)ilor care &e temeau de
el doar pe)tru c era voi)ic. Nime)i )u &e .8)dea c e
/)cet la mi)te doar pe)tru c /)cerca & %ie cu luare-
ami)te. :upii &e (tiau /)tre ei' c,iar dac )u &e
v 9u&er )iciodat . :8). ei' era u) lup ca oricare
altul.
NuI 4tr8)&e (i mai tare m8)erul &ecurii. NuI Tre& ri
c8)d Aa&ema /)cepu +ru&c & vor+ea&c .
> A %o&t u) &em)' 9i&e Aa&ema' roti)du-&e /) cerc ca
& &e uite la to i. Avea &8).e pe +ra e (i pe piept 0 &e
+ tu&e /m+r cat doar /) pa)talo)i 0 (i (c,iop ta u(or'
dar oc,ii /i &tr luceau' ca /)totdeau)a. C,iar mai
puter)ic.
> ?) &em) care & )e arate c acea&ta e ur&ita
)oa&tr . 28) (i lupii vi) & lupte pe)tru Dra.o)ul
Re) &cut. <) ?lti ma B t lie' 4e)iorul Dra.o) va c,ema
/) ajutor toate a)imalele p durii. E &em) c tre+uie &
mer.em mai departe. Numai @&coadele Celui <)tu)ecat
)u )i &e vor al tura.
Doi di)tre &olda ii di) 4,ie)ar /)cuvii) ar .
> Aai tac - i %lea)ca' Aa&emaI &e &trop(i ?)o.
2 rea tea% r (i )ev t mat' /)& el &e lupta cu troloci
de di)ai)te & &e )a&c 2erri). Totu(i' era mort de
96
o+o&eal = )umai oc,iul vop&it era trea9.
> Aer.em mai departe c8)d )e &pu)e 4e)iorul
Dra.o)' )u /)ai)teI @ar voi' ra)i cu c8l i /) cap' a i
%ace +i)e & i)e i mi)te ce v &pu) eu aiciI
B r+atul cu u) &i).ur oc,i aru)c o privire &pre
coada tot mai mare de oame)i care a(teptau & %ie
/).riji i de Aoirai)e 0 c,iar (i dup ce termi)a cu ei'
pu i)i erau /) &tare & &tea m car /) capul oa&elor 0 (i
cl ti) di) cap.
> A car avem de&tule piei de lup ca & )e /)velim
r )i ii.
> NuI
4olda ii di) 4,ie)ar p rur mira i de %elul /) care &e
de9l ) ui 2erri).
> Au luptat pe)tru )oi (i /i vom /).ropa laolalt cu
mor ii )o(tri.
?)o &e /)cru)t (i de&c,i&e .ura' vr8)d parc & &e
/mpotrivea&c ' /)& 2erri) &e uit i)ta la el cu oc,ii lui
.al+e)i. ?)o %u cel care plec primul oc,ii (i d du di)
cap.
2erri) /(i dre&e .la&ul' &im i)du-&e di) )ou &ti).,erit
c8)d ?)o &e apuc & dea poru)ci &olda ilor care erau
/) &tare & &tr8). lupii mor i. Ai) /l privea pri)tre
.e)e' ca atu)ci c8)d vedea ceva.
> ?)de e Ra)d* o /)tre+ 2erri).
> Acolo' /) +e9) ' r &pu)&e Ai)' ar t8)d &pre locul
de pe pov8r)i(ul v ii' dar % r & /(i ia oc,ii de la el. Nu
vrea & &tea de vor+a cu )ime)i (i &e r &te(te la cei
care &e apropie de el.
> Cu mi)e o & vor+ea&c ' 9i&e 2erri).
Ai) /l urm ' tot &pu)8)d c ar tre+ui & a(tepte p8)
c8)d /l t m duie(te Aoirai)e. 1:umi) ' ce vede c8)d
&e uit la mi)e* Nici )u vreau & (tiu.3
97
Ra)d &t tea pe p m8)t' /) a%ara cercului de lumi)
de la copacii care ardeau' cu &patele re9emat de
tru)c,iul u)ui &tejar piper)icit. 2rivea /) .ol' (i /(i
+ .a&e m8i)ile &u+ ,ai)a ro(ie' ca (i cum /i era %ri.. Nu
p ru & /i +a.e /) &eama. Ai) &e a(e9a l8). el' dar
Ra)d )u % cu )ici o mi(care' )ici m car atu)ci c8)d
Ai) /l ati)&e pe +ra . C,iar (i aici 2erri) &im ea miro&
de &8).e' (i )u doar pe al lui /)&u(i.
> Ra)d' /)cepu 2erri)' dar Ra)d /l /)trerup&e.
> $tii ce am % cut /) timpul luptei* /)c privi)d /)
.ol' Ra)d vor+i )op ii. NimicI Nimic de %olo&I :a
/)ceput' c8)d am vrut & ati). Adev ratul @9vor' )u am
putut. 4e tot /)dep rta. $i c8)d' /) cele di) urm ' am
i9+utit & aju). la el' aveam de .8)d & /i ucid pe to i'
pe to i trolocii (i pe to i 2ieri ii. Dar )-am % cut dec8t &
dau %oc la )i(te copaci. 4e cutremura' de parc r8dea
/) &i)ea lui' apoi &e opri' po&omor8)du-&e. 4aidi)ul &-a
rev r&at /) mi)e (i tre+uia & &cap de el /)ai)te & m
mi&tuie' (i m-am .8)dit & %ac mu)tele & &e
pr +u(ea&c (i & /i /).rop pe troloci &u+ d r8m turi.
Aai c am (i /)cercat. @at ce + t lie am purtat eu. Nu
/mpotriva trolocilor. <mpotriva mea. & m &t p8)e&c (i
& )u %im cu to ii /).ropa i &u+ mu)te.
Ai) &e uit m8,)it la 2erri)' ca (i cum /i cerea
ajutorul.
> Ne-am de&curcat' Ra)d' &pu&e 2erri). 4e /)%ior '
.8)di)du-&e la to i r )i ii di) vale. $i la cei mor i. 1Aai
+i)e dec8t & )e tre9im cu mu)tele pr v lit pe&te )oi.3
Nu am avut )evoie de ti)e.
Ra)d /(i &priji)i capul de copac (i /)c,i&e oc,ii.
> @-am &im it ve)i)d' 9i&e el' aproape (optit. Dar )u
(tiam ce a)ume era. parc era &c8r) via ce acoper
&aidi)ul. $i &aidi)ul m c,eam mereu' /mi c8)t . 28)
98
& pricep eu deo&e+irea' :a) d du&e deja de(teptarea.
Dac a( %i (tiut cum & /l &upu) voi) ei mele' a( %i putut
da oame)ilor de ve&te c8)d trolocii erau /)c departe.
<)& ' /) jum tate di) d ile c8)d c,iar i9+ute&c & ati).
&aidi)ul' )u (tiu ce %ac. m la& pur (i &implu purtat de
el. A( %i putut da totu(i de ve&te oame)ilor.
2erri) &e %oi tul+urat.
> A avut ci)e )e dea de ve&te.
$tia c parc &e &tr duia & &e co)vi). pe &i)e. 1$i
eu a( %i putut & dau de ve&te oame)ilor' dac a( %i
vor+it cu lupii. Ei (tiau c erau troloci (i 2ieri i /) mu) i.
<)cercau & /mi &pu) .3 Dar &e /)tre+ E dac )u (i-ar %i
&co& lupii di) mi)te' oare acum )u ar %i aler.at al turi
de ei* Cu)o&cu&e u) + r+at' El;a& Aac,era' care putea
vor+i cu lupii. <i /)&o ea tot tim pul' /)& p rea /) &tare
& /(i aduc ami)te c e om. <)& )u-i m rturi&i&e
)iciodat lui 2erri) cum de era cu puti) ' iar 2erri) )u
/l mai v 9u&e de mult timp.
4c8r 8itul ci9melor pe piatra ve&ti &o&irea a doi
oame)i' iar u) v8rtej de aer le purt miro&urile p8) la
2erri). Avu .rij & )u ro&tea&c )ici u) )ume p8)
c8)d :a) (i Aoirai)e )u &e apropiar /)deaju)& c8t & /i
poat de&lu(i (i ceilal i.
4tr jerul o lua&e pe Aoirai)e la +ra ' ca (i cum voia
& o &priji)e % r ca ea & /(i dea &eama. Era tra&a la
%a (i ducea /) m8)a o %i.uri) de %ilde(' /))e.rit de
vreme' /)% i(8)d o %emeie. 2erri) (tia c era u)
a).real' o relicva di) -8r&ta :e.e)delor' care /i
/). duia & co)duc mai mult 2utere dec8t ar %i
i9+utit &i).ur . 7aptul c &e &lujea de a).real pe) tru
t m duire ar ta c8t de i&tovit era.
Ai) &e ridic /) picioare ca &-o ajute pe Aoirai)e' dar
acea&ta /i % cu &em) & &e /)dep rte9e.
99
> A-am /).rijit de to i ceilal i' /i 9i&e ea lui Ai). C8)d
termi) (i aici' pot & m odi,)e&c.
<(i &coa&e +ra ul de &u+ cel al lui :a). 4e /)corda
c8)d /(i trecu m8)a rece pe&te um rul &8).er8)d al lui
2erri)' apoi pe&te ra)a de pe &pate. Ati).erea ei /i
d dea %ur)ic turi.
> Nu e a(a de r u' &pu&e Aoirai)e. Ai o v8) taie
&erioa& la um r' /)& t ieturile )u &u)t ad8)ci. @a- i
i)ima /) di) i. N-o & te doar ' dar...
Niciodat )u-i %u&e&e u(or & &tea l8). ci)eva care
co)ducea 2uterea' cu at8t mai pu i) dac lua (i el
parte la ace&t lucru. <)& trecu&e de vreo dou &au trei
ori pri) a(a ceva (i credea c avea c8t de c8t ,a+ar
de&pre ce era vor+a. Dar atu)ci Aoirai)e )u % cu&e
dec8t & /l &cape de o+o&eala. Nu &em )a )ici pe
departe cu ce &e petrecea acum.
Di)tr-odat ' oc,ii %emeii Ae& 4edai parc vedeau
/) u) trul lui' vedeau pri) el. 2erri) r ma&e cu .ura
c &cat (i mai c l & & -i cada &ecurea di) m8) .
4im i cum pielea i &e /)%ioar ' cum mu(c,ii i &e &uce&c
(i r &uce&c' pri)98)du-&e la loc. ?m rul /i 9v8c)ea (i
vederea i &e /mp ie)je)i. 7ri.ul /i p tru)&e /) oa&e' mai
ad8)c c,iar. Avea &e)9a ia c &e mi(c ' c &e
pr v le(te' 9+oar 0 )u (tia preci& care di)tre ele' dar
parc &e .r +ea u)deva' parc &e /)drepta iute &pre u)
loc' % r oprire. Dup o ve()icie' lumea /(i rec p ta
limpe9imea. Aoirai)e &e /)dep rt ' cl ti)8)du-&e' iar
:a) o pri)&e de +ra .
Airat' 2erri) &e uit la um r. T ieturile (i v8) t ile
di&p ru&er = )u mai &im ea )ici m car u) ju).,i. 4e
/)toar&e cu luare-ami)te' dar (i durerea di) &pate
di&p ru&e. $i )u-l mai dureau picioarele= (tia (i % r &
&e uite c )u mai avea )ici o 9.8rietura. <i .,ior i
100
&tomacul.
> Ar tre+ui & m )8)ci ceva' /i 9i&e Aoirai)e. i-au
&l +it puterile. Tre+uie & i le recape i.
7oamea deja pu)ea &t p8)ire pe el. -edea /) mi)te
car)e de vi el' /) &8).e' (i de v8)at' (i de oaie' (i... 4e
c 9)i & )u &e mai .8)dea&c la car)e. O & . &ea&c
)i(te r d ci)i di) acelea care miro&eau ca )apii c8)d
erau %ripte. 4tomacul /i m8r8i' )emul umit.
> Nu i-a r ma& )ici u) &em)' %ierarule' &pu&e :a) /)
&patele lui.
> Cei mai mul i di)tre lupii r )i i &-au /)tor& &i).uri
/) p dure' 9i&e Aoirai)e' %rec8)du-(i &patele (i
/)ti)98)du-&e' dar i-am t m duit pe cei pe care i-am
. &it aici.
2erri) /i aru)c o c ut tur t ioa& ' /)& Aoirai)e
co)ti)u & vor+ea&c pe u) to) c8t &e poate de %ire&c.
> Nu (tiu de ce au ve)it' /)& pe&em)e c am %i
murit cu to ii dac )u ar %i %o&t ei.
2erri) &e %oi' tul+urat' (i /(i co+or/ privirea /) p m8)t.
Aoirai)e /)ti)&e m8)a &pre v8) taia de pe o+ra9ul lui
Ai)' dar Ai) &e tra&e /)d r t' &pu)8)dE
> Nu &u)t r )it ' iar dum)eata e(ti o&te)it . Ai-am
% cut alt dat mai mult r u doar /mpiedic8)du-m .
Aoirai)e 98m+i (i /(i l & m8)a /) jo&. :a) o apuc de
+ra = Aoirai)e &e cl ti) .
> 2rea +i)e. $i tu' Ra)d* Ai vreo ra) * 28) (i o
/mpu)& tura c8t de mica % cuta de &a+ia u)ui A;rdraal
poate & te omoare' iar u)ii troloci au & +ii la %el de
uci. toare.
> Ra)d' ai ,ai)a ud I + .a 2erri) de &eam pe)tru
prima oar .
Ra)d /(i &coa&e m8)a dreapt de &u+ ,ai) ' o m8)
pli) de &8).e.
101
> Nu u) A;rdraal' 9i&e el' du& pe .8)duri' cerc8)d la
m8) . Nici m car u) troloc. Ai &-a de&c,i& di) )ou ra)a
de la 7aime.
Aoirai)e &coa&e u) (uierat (i &e &mul&e di)
&tr8)&oarea lui :a)' l &8)du-&e /) .e)u)c,i l8).
Ra)d. <i d du ,ai)a la o parte (i /i cercet ra)a. 2erri)
)u vedea )imic di) prici)a capului ei' dar miro&ul de
&8).e era mai puter)ic acum. A8i)ile lui Aoirai)e &e
tot mi(cau' iar Ra)d &e &tr8m+ de durere.
> 148).ele Dra.o)ului Re) &cut pe &t8)cile de la
4,a;ol C,ul va &c pa ome)irea de &u+ tira)ia ?m+rei.3
Nu a(a &pu) 2ro%e iile Dra.o)ului*
> De u)de (tii* /l /)tre+ Aoirai)e t io&.
> Dac m-ai putea duce la 4,a;ol C,ul acum' 9i&e
Ra)d vl .uit' pri)tr-o Cale de Tai) &au o 2oart de
Trecere' ar /)ceta toate a&tea. 7 r ucideri. 7 r vi&e.
> Dac ar %i at8t de &implu' r &pu)&e Aoirai)e
po&omor8t ' te-a( duce acolo' /)tr-u) %el &au altul' dar
)u tot ce e /) Ciclul &araethon tre+uie /) ele& /)tocmai.
7iecare lucru poate /)&em)a alte o &ut ' & )u care
cumva & cre9i c ' dac i-a &pu& ci)eva tot ce e /)
2ro%e ii' (tii ce tre+uie & &e /)t8mple.
7 cu o pau9 ' ca (i cum /(i adu)a puterile. 4tr8)&e (i
mai tare a).realul' iar m8)a li+er (i-o trecu pe&te
coa&tele lui Ra)d' )elu8)d &eama la &8).e.
> @a- i i)ima /) di) i.
Deodat ' Ra)d % cu oc,ii mari' (i &e ridic /) capul
oa&elor' r &u%l8)d .reu' privi)d /) .ol (i tremur8)d.
C8)d /l t m dui&e pe el' lui 2erri) i &e p ru&e c dura&e
o ve()icie' dar' dup c8teva clipe' Aoirai)e /l re9em
/)ceti(or pe Ra)d de &tejar.
> Am % cut... c8t am putut' 9i&e ea &la+. C8t am
putut. Tre+uie & %ii cu mare .rij . 4-ar putea de&c,ide
102
di) )ou dac ...
Cla&ul i &e &ti)&e' (i c 9u.
Ra)d o pri)&e' iar :a) &e ivi )umaidec8t ca &-o ridice.
2e c,ip' i &e citi o clip o um+r ce aducea a ta)dre e.
> E i&tovit ' &pu&e 4tr jerul. A avut .rij de to i' dar
pe ea )ime)i )u o poate &c pa de o+o&eal . O &-o duc
la culcare.
> Ra)d ar putea' 9i&e Ai) /)ceti(or' dar 4tr jerul
cl ti) di) cap.
> Cred c i-ai da toat &ili) a' p &torule. $tii /)&
at8t de pu i)e /)c8t &-ar putea & o omori' /) loc & -i %ii
de %olo&.
> Ai dreptate' r &pu)&e Ra)d cu am r ciu)e. Nu v
pute i /)crede /) mi)e. :ew& T,eri) ?ci.a(ul-de-Neam
i-a uci& pe to i cei apropia i. 2oate c a(a &e va
/)t8mpla (i cu mi)e.
> Adu) -te' p &torule' 9i&e :a) cu a&prime. Duci pe
umeri povara /)tre.ii lumi. Adu- i ami)te c e(ti
+ r+at' (i % ceea ce tre+uie & %aci.
Ra)d ridic privirea &pre 4tr jer (i' lucru de mirare'
c8)d vor+i' /) .la& )u i &e mai &im ea urm de
am r ciu)e.
> -oi lupta c8t de +i)e pot' &pu&e. 2e)tru c )u mai
e&te )ime)i /) a%ara de mi)e' (i e&te datoria mea. -oi
lupta' dar a&ta )u /)&eam) c /mi place cum m-am
tra)&%ormat' /)c,i&e oc,ii' ca (i cum ar %i adormit. -oi
lupta. -i&ele...
:a) /l privi' apoi d du di) cap. Dup aceea &e uit '
pe dea&upra capului lui Aoirai)e' la 2erri) (i la Ai).
> Duce i-l /) pat (i vede i & dormi i (i voi. Avem
pla)uri de % cut' (i )umai :umi)a (tie ce )e a(teapt .
103
104
CAP!TOLUL .
<n/e$e / tarea
2erri) )u &e a(tepta&e & poat dormi' dar &tomacul
pli) de toca) rece 0 ,ot r8rea de a &e mul umi cu
r d ci)i i)u&e p8) c8)d &im i&e miro&ul m8)c rii 0 (i
i&tovirea /l do+or8&er . Nu /(i ami)tea dac vi&a&e. 4e
tre9i c8)d :a) /l &cutur 9drav ) de umeri= pe u(a
de&c,i& p tru)deau primele .e)e de lumi) ' iar
4tr jerul p rea o um+r /)co)jurat de o aur
&tr lucitoare.
> Ra)d a plecat' %u tot ce /i 9i&e :a) /)ai)te & o
rup la %u.a' dar era de aju)&.
2erri) &e &cul di) pat c &c8)d (i &e /m+rac repede
/) %ri.ul dimi)e ii. A%ar )u &e 9 reau dec8t o m8) de
&olda i di) 4,ie)ar' care t8rau trupurile trolocilor /)
p dure' (i cei mai mul i &e mi(cau de parc erau
+ol)avi. Era )evoie de timp ca oame)ii & /(i recapete
puterile pierdute /) timpul t m duirii.
<i .,ior i &tomacul (i adulmec aerul' ) d jdui)d c
deja &e apuca&e ci)eva & %ac de m8)care. Era .ata
& m )8)ce (i r d ci)ile acelea cu .u&t de )api' c,iar
(i crude. Aai &im ea /)c du,oarea A;rdraalilor uci(i'
miro&ul trolocilor mor i (i al oame)ilor' vii (i mor i' al
cailor (i al copacilor. $i al lupilor mor i.
Coli+a lui Aoirai)e' a%lat de cealalt parte a v ii' era
ca u) %ur)icar. Ai) i)tra .r +it ' apoi ie(i Aa&ema'
urmat de ?)o. B r+atul cu u) &i).ur oc,i di&p ru iute
pri)tre copaci' /)drept8)du-&e &pre peretele de &t8)ca
di) &patele coli+ei' /) vreme ce Aa&ema co+or/
(c,iop t8)d pov8r)i(ul.
2erri) por)i &pre coli+a. 2e c8)d trecea p8r8ul' &e
/)t8l)i cu Aa&ema. Ace&ta era tra& la %a ' cicatricea de
105
pe o+ra9 &e vedea (i mai +i)e' iar oc,ii /i erau (i mai
a%u)da i /) or+ite dec8t de o+icei. <) mijlocul p8r8ului'
Aa&ema ridic deodat capul (i /l pri)&e pe 2erri) de
m8)ec .
> Tu e(ti di) &at cu el' /i 9i&e Aa&ema r .u(it. Tu
tre+uie & (tii. De ce )e-a p r &it 4e)iorul Dra.o)* Ce
p cat am & v8r(it*
> 2 cat* De&pre ce vor+e(ti* 7aptul c Ra)d a
plecat )u are )imic de-a %ace cu voi.
Aa&ema )u p ru mul umit= /l i)u /) co)ti)uare pe
2erri) de m8)ec (i &e uit &%redelitor /) oc,ii lui'
) d jdui)d parc & . &ea&c acolo r &pu)&urile pe
care le c uta. :ui 2erri) /)cepu & i &e umple ci9ma
&t8). de ap .
> Aa&ema' &pu&e el cu + .are de &eam ' orice ar %i
% cut Dra.o)ul' a %o&t potrivit pla)ului. 4e)iorul Dra.o)
)u )e-ar p r &i.
14au m /)(el* Dac a( %i /) locul lui' ce-a( %ace*3
Aa&ema d du /)cet di) cap.
> Da. Da' /) ele. acum. A plecat ca & ve&tea&c
lumii c vi)e. $i )oi tre+uie & %acem la %el. Da.
2or)i mai departe' tot morm i)d.
Tot pleo&c i)d' 2erri) urc p8) la coli+a lui Aoirai)e
(i cioc )i la u( . Nu-i r &pu)&e )ime)i. $ov i o clip '
apoi i)tr .
Camera di) %a ' u)de dormea :a)' era la %el de
&impl (i de .oal ca propria-i coli+ E u) pat l8). u)
perete' c8teva cuie de at8r)at lucrurile (i o poli . 2ri)
u(a de&c,i& )u p tru)dea prea mult lumi) ' iar
/) u)tru )u erau dec8t )i(te l mpi .ro&ola)e' pu&e pe
poli 0 a(c,ii de lem) date cu ulei' /)%ipte /)
cr p turile di)tre )i(te pietre. Ace&tea &coteau %uioare
&u+ iri de %um' a(a c tava)ul era acoperit de o p8cl .
106
2erri) &tr8m+ di) )a&.
Tava)ul era ceva mai &u& dec8t cre(tetul lui. :oial
aproape c /l ati).ea cu capul' c,iar (i acum' c8)d era
a(e9at la u) cap t al patului lui :a)' cu .e)u)c,ii adu(i
la .ur ' ca & %ie c8t mai mic. ?rec,ile p roa&e ale
O.ierului 9v8c)eau' &em) c era )eli)i(tit. Ai) &t tea
pe jo&' cu picioarele /)cruci(ate' l8). u(a care ducea
/) odaia lui Aoirai)e' /) vreme ce %emeia Ae& 4edai &e
plim+a de colo-colo' cu%u)data /) .8)duri. C8)duri
)e.re' de +u) &eam . Nu putea %ace dec8t trei pa(i
/)tr-o parte &au /) alta' dar &e %olo&ea di) pli) de ace&t
&pa iu= vioiciu)ea pa(ilor )u &e potrivea deloc cu %a a
ei calm .
> Cred c Aa&ema /))e+u)e(te' 9i&e 2erri).
Ai) &tr8m+ di) )a&.
> Cu el )u (tii )iciodat .
Aoirai)e &e /)toar&e &pre 2erri)' cu +u9ele &tr8)&e.
Cla&ul /i era +l8)d. 2rea +l8)d.
> :a Aa&ema te .8)de(ti /) dimi)ea a a&ta' 2erri)
A;+ara*
> Nu. A( vrea & (tiu c8)d a plecat Ra)d' (i de ce. :-
a v 9ut ci)eva plec8)d* $tie ci)eva u)de &-a du&* 4e
&ili & &e uite /) oc,ii lui Aoirai)e. Nu era u(or. Era mult
mai /)alt (i mai 9drav ) dec8t ea' dar ea era o %emeie
Ae& 4edai. Tu ai pu& a&ta la cale' Aoirai)e* :-ai i)ut
at8t de di) &curt /)c8t era )er +d tor & plece oriu)de'
& %ac orice' )umai & )u mai &tea de poma) *
:ui :oial /i /) epe)ir urec,ile= cu m8)a lui mare' cu
de.ete .roa&e' O.ierul /i % cu &em) & /)cete9e.
Aoirai)e /l cercet cu luare-ami)te pe 2erri)' l &8)du-
(i capul /)tr-o parte. 2erri) &e c 9)i & )u /(i co+oare
privirea.
> Nu' )u am )imic de-a %ace cu toate ace&tea'
107
r &pu)&e Aoirai)e. A plecat /) timpul )op ii. <)c )u
am a%lat c8)d' cum &au de ce.
:oial o%ta u(urat. 7 cu&e pu i) 9.omot pe)tru u)
O.ier' dar &e au9i&e precum a+urul care &e ridic di)tr-
u) %ier /)ro(it cu%u)dat /) ap .
> Niciodat & )u /)%urii o %emeie Ae& 4edai' 9i&e el
/) (oapta' de +u) &eam doar pe)tru &i)e' /)& toat
lumea de&lu(i ce &pu&e. 1Aai +i)e & cu)o(ti do.oarea
&oarelui dec8t & /)%urii o %emeie Ae& 4edai.3
Ai) /)ti)&e m8)a (i /i d du lui 2erri) o ,8rtie
/mp turit .
> :oial a mer& la el a&ear ' dup ce l-am du& la
culcare' iar Ra)d i-a cerut pa)a (i cer)eal (i ,8rtie.
O.ierului /i 9v8c)ir urec,ile (i &e /)cru)t ' /).rijorat'
p8) c8)d &pr8)ce)ele lu).i /i c 9ur pe o+raji.
> Nu (tiam ce avea de .8)d. Nu (tiam.
> $tim' 9i&e Ai). Nime)i )u d vi)a pe ti)e' :oial.
Aoirai)e &e /)tu)ec la c,ip v 98)d ,8rtia' dar )u
/)cerc & /l /mpiedice pe 2erri) &-o citea&c . Era
&cri&ul lui Ra)d.
'ac asta !entru c nu am de ales. ( iar !e urmele
mele i cred ca de data aceasta unul dintre noi trebuie
s moar . )u e nevoie s moar i cei din !rea*ma
mea. De*a au murit !rea muli !entru mine. )u vreau
nici eu s mor i, dac voi !utea, m voi m!otrivi. +n
vise sunt multe minciuni i mult moarte, dar i ceva
adev r.
Nu era )ici o &em) tur . 2erri) (tia preci& de&pre
ci)e vor+ea Ra)d. 2e)tru Ra)d' pe)tru ei to i'
du(ma)ul era u)ul &i).ur. BaGal9amo).
> A l &at ,8rtia &u+ u( ' acolo' 9i&e Ai) cu vocea
108
&u.rumat . A luat )i(te ,ai)e vec,i pe care &olda ii le
/)ti)&e&er la u&cat' %lautul (i u) cal. Di) c8te )e-am
dat )oi &eama' )-a mai luat )imic altceva 0 doar )i(te
m8)care. Nime)i )u l-a v 9ut plec8)d' iar )oaptea
trecut cei care &t teau de &traj ar %i 9 rit (i u)
(oarece care &-ar %i &trecurat /) ta+ r .
> C,iar dac l-ar %i v 9ut' a&ta )-ar %i &c,im+at cu
)imic lucrurile' &pu&e Aoirai)e. Nime)i )-ar %i /)dr 9)it
& /l oprea&c pe ,eniorul Dragon &au & i &e
/mpotrivea&c . ?)ii di)tre ei 0 Aa&ema' de pild 0 (i-ar
t ia &i).uri +ere.ata dac a(a le-ar 9ice ,eniorul
Dragon.
-e)i r8)dul lui 2erri) & o cercete9e pe Aoirai)e.
> De ce te mira* Au jurat & /l urme9e* 2e :umi) '
Aoirai)e' dac )-ai %i %o&t tu' Ra)d )u ar %i &pu&
)iciodat c e&te Dra.o)ul Re) &cut. :a ce altceva te
po i a(tepta di) partea lor*
Aoirai)e )u r &pu)&e' iar 2erri) co)ti)u mai
/)ceti(or.
> Cre9i' Aoirai)e' c Ra)d e&te /)tr-adev r Dra.o)ul
Re) &cut* 4au cre9i c e doar o per&oa)a de care te
po i &ervi /)ai)te ca 2uterea & /l ucid &au & /l aduc
la )e+u)ie*
> :i)i(te(te-te' 2erri)' 9i&e :oial. Nu mai %i a(a de
m8)io&.
> O & m li)i(te&c c8)d o & -mi dea )i(te
r &pu)&uri. Deci' Aoirai)e*
> Ra)d e&te ceea ce e&te' 9i&e Aoirai)e t io&.
> Ai &pu& c 28)9a /l va &ili & alea. /) cele di)
urm calea cea +u) . De&pre a&ta e vor+a &au doar
/)cearc & &cape de ti)e*
2re de o clip &e .8)di c mer&e&e prea departe 0
oc,ii /)tu)eca i ai lui Aoirai)e aru)car %ul.ere 0 /)&
109
)u d du /)apoi.
> Ei' +i)e*
Aoirai)e tra&e ad8)c aer /) piept.
> 2oate c a(a a ale& 28)9a' dar eu )u voiam &
plece &i).ur' /) ciuda tuturor puterilor pe care le are' /)
multe privi) e e )eputi)cio& ca u) )ou-) &cut' (i
cu)oa(te %oarte pu i) lumea. Co)duce 2uterea' dar )u
(tie )iciodat dac va i9+uti & ati). Adev ratul @9vor
atu)ci c8)d are )evoie (i )ici cum & &e &ervea&c de
2utere. Dac )u /)va ' /l va ucide /)& (i 2uterea' )ici
)u o & apuce & /))e+u)ea&c . Aai are at8tea de
/)v at. @ar el vrea & aler.e /)ai)te & (tie & mear. .
> De&pici %irul /) patru (i )e &pui lucruri
)eadev rate' Aoirai)e' pu%)i 2erri). Dac Ra)d e ceea
ce &pui c e&te' )u i-a trecut )iciodat pri) cap c ar
putea (ti mai +i)e dec8t ti)e ce are de % cut*
> E&te ceea ce e&te' repeta Aoirai)e ,ot r8ta' dar
tre+uie & /l i) /) via dac vrem & poat %ace ceva.
Aort )u poate /mpli)i )ici o pro%e ie (i' c,iar dac &e
%ere(te de @&coadele Celui <)tu)ecat' o mie de al i ciraci
ai ?m+rei &u)t .ata & /l ucid . Totu(i' dac doar
de&pre a&ta ar %i vor+a' )u a( %i at8t de /).rijorat . Aai
tre+uie & )e .8)dim (i la R t ci i.
2erri) tre& ri= /) col ul lui' :oial .emu.
> Cel <)tu)ecat (i cu to i R t ci ii &u)t %ereca i /)
4,a;ol C,ul' /)cepu 2erri) & recite' /)& Aoirai)e )u /l
l & & &%8r(ea&c .
> 2ece ile &l +e&c' 2erri). ?)ele &-au &% r8mat' de(i
oame)ii )u (tiu a&ta. Nici )u tre+uie & a%le. 2 ri)tele
Ai)ciu)ii )u e&te li+er. Nu /)c . Dar' pe m &ura ce
pece ile &l +e&c' care di)tre R t ci i va &c pa primul*
:a)%ear* 4ammael* A&modea)' BeGlal &au Ra&v,i)*
@&,amael /)&u(i' Di&tru. torul 4pera) elor* Erau
110
trei&pre9ece cu to ii' 2erri)' (i toc mai ace&te pece i )u
/i l &au & plece. Ei )u &u)t /)c,i(i /) tem)i a u)de &e
a%l Cel <)tu)ecat. Trei&pre9ece di)tre cei mai puter)ici
+ r+a i (i %emei Ae& 4edai di) -8r&ta :e.e)de lor. Cel
mai &la+ di)tre R t ci i e&te de 9ece ori mai puter)ic
dec8t orice %emeie Ae& 4edai de a&t 9i' cel mai
)e(tiutor di)tre ei poart /) &i)e toat (tii) a di) -8r&ta
:e.e)delor. $i %iecare di)tre ei a re)u) at la :umi) (i
(i-a /)c,i)at &u%letul ?m+rei. Dac &u)t li+eri (i /l
p8)de&c* Nu le pot /). dui & /l pri)d .
2erri) &e /)%ri.ur ' at8t di) prici)a r celii di) .la&ul
lui Aoirai)e' c8t (i la .8)dul c R t ci ii ar %i putut
&c pa di) 4,a ;ol C,ul. Nici )u voia & /(i /)c,ipuie c
vreu)ul di)tre R t ci i era li+er. C8)d era mic' mama
lui /l &peria&e ade&ea cu ace&te )ume. 1@&,amael vi)e
dup + ie eii care )u &pu) adev rul mamelor lor.
:a)%ear /i p8)de(te pe + ie eii care )u &e duc la
culcare c8)d tre+uie.3 @ar %aptul c cre&cu&e )u aju ta&e
la mare lucru' acum c (tia c R t ci ii )u &u)t )i(te
&imple pl &muiri. @ar Aoirai)e &pu)ea c ar putea %i
li+eri.
> 7ereca i /) 4,a;ol C,ul' 9i&e el /) (oapt . 2 cat c
acum )u mai credea )ici el /) a&ta. Tul+urat' cercet
di) )ou &cri&oarea lui Ra)d. -i&e. -or+ea de&pre vi&e (i
ieri.
Aoirai)e &e apropie de el (i /l privi &%redelitor.
> -i&e*
:a) (i ?)o i)trar /) odaie' dar Aoirai)e le % cu &em)
& )u &coat )ici u) cuv8)t. Camera micu era tic&it
acum c mai ve)i&er (i ei.
> Tu ce-ai vi&at /) ultimele 9ile' 2erri)*
2erri) /)cerca & /i &pu) c )u era )imic /) )ere.ul
cu vi&ele lui' dar Aoirai)e )u /l lu /) &eam .
111
> Ce ai vi&at )eo+i()uit* 2ove&te(te-mi.
Oc,ii ei /l i)tuiau )emilo(i' &ili)du-l & vor+ea&c .
2erri) &e uit la ceilal i 0 to i &t teau cu oc,ii la el'
p8) (i Ai) 0 dup care le pove&ti' (ov itor' vi&ul care i
&e p ru&e )eo+i()uit' vi&ul pe care /l avea /) %iecare
)oapte. -i&ul cu &a+ia pe care )u o putea ati).e. Nu
pome)i )imic de lupul care ap ru&e /) ultimul vi&.
> Calla)dor' (opti :a) c8)d i&pr vi. 4tr jerul p rea
uluit.
> Da' /)cuvii) Aoirai)e' dar tre+uie & )e
/)credi) am. -or+e(te cu ceilal i.
:a) plec .r +it di) coli+a' iar Aoirai)e &e /)toar&e
&pre ?)o.
> Tu ce vi&e9i* Ai vi&at (i tu o &a+ie*
?)o &e %oi de pe u) picior pe cel lalt. Oc,iul ro(u
pictat privea drept la Aoirai)e' /)& oc,iul lui adev rat
clipea (i &e %erea de privirea ei.
> Eu vi&e9 )e)o... & +ii tot timpul' Aoirai)e 4edai.
Cred c am vi&at de&pre o &a+ie /) ultimele )op i. Dar
eu )u-mi ami)te&c vi&ele a(a ca 4e)iorul 2erri).
> :oial* /)tre+ Aoirai)e.
> -i&ele mele &u)t mereu acelea(i' Aoirai)e 4edai.
De&i(urile' 7al)icii Copaci' &teddi).ul. C8)d &u)tem
departe' )oi' O.ierii' vi& m mereu &teddi).ul de u)de
ve)im.
Aoirai)e &e /)toar&e iar &pre 2erri).
> N-a %o&t dec8t u) vi&' &pu&e ace&ta. Doar u) vi&.
> A /)doie&c. Ai-ai 9u.r vit /)c perea )umit @)ima
4t8)cii' /) %ort rea a )umit 4t8)ca di) Tear' ca (i cum
ai %i %o&t acolo. @ar &a+ia &tr lucitoare e&te Calla)dor'
4a+ia-Care-Nu-E&te-4a+ie' 4a+ia-Care-Nu-2oate-7i-
Ati)& .
:oial &e ridic /) capul oa&elor' lovi)du-&e de tava).
112
Nu p ru & +a.e de &eam .
> 2ro%e iile Dra.o)ului &pu) c 4t8)ca di) Tear )u
va c dea dec8t atu)ci c8)d Calla)dor &e va a%la /)
m8)a Dra.o)ului Re) &cut. @ar c derea 4t8)cii di)
Tear va ve&ti Re)a(terea Dra.o)ului. Dac Ra)d va
i)e /) m8) acea&t &a+ie' /)trea.a lume va tre+ui &
/l recu)oa&c drept Dra.o )ul Re) &cut.
> 2oate. Cuv8)tul &e ro&to.oli de pe +u9ele %emeii
Ae& 4edai ca u) ur ure de .,ea a.
> 2oate* 9i&e 2erri). 2oate* Credeam c ace&ta va %i
ultimul &em)' ultimul lucru de care e&te )evoie pe)tru
ca 2ro%e iile & &e /mpli)ea&c .
> Nu va %i )ici primul' )ici ultimul' r &pu)&e
Aoirai)e. Calla)dor e doar u)ul di)tre lucrurile de&pre
care &e vor+e(te /) Ciclul &araethon, a(a cum )a(terea
lui Ra)d pe pov8r)i(urile 2i&cului Dra.o)ului a %o&t
primul. <)c )u a /)vr j+it )eamurile' /)c )u a ) ruit
lumea. Nici m car /)v a ii care au &tudiat 2ro%e iile
toat via a )u (tiu cum & /) elea. tot ce e acolo. Ce
/)&eam) c 1/(i va ucide oame)ii cu &a+ia p cii (i /i va
di&tru.e cu %ru)9a3* Ce /)&eam) c 1va &ili cele )ou
lu)i & /l &lujea&c 3* @ar /) Ciclul &araethon, toate ace&-
tea &u)t la %el de /)&em)ate ca (i Calla)dor. Aai &u)t (i
altele. Ce 1r )i prici)uite de )e+u)ie (i de &pul+erarea
) dejdii3 a t m duit* Ce la) uri a rupt (i pe ci)e a pu&
/) la) uri* ?)ele &u)t at8t de .reu de priceput /)c8t &e
prea poate & le %i /mpli)it deja' % r ca eu & /mi %i dat
&eama. Dar )u. Calla)dor )u e )ici pe departe ultimul
&em).
2erri) ridic di) umeri. Nu (tia dec8t %r8)turi di)
2ro%e ii= de c8)d Ra)d o l &a&e pe Aoirai)e & /i dea
%lamura aceea' )u mai voi&e & aud prea multe
de&pre ace&te lucruri. Ba c,iar di)ai)te. De c8)d
113
c l toria pri)tr-o 2oart de Trecere /l /)credi) a&e c
via a lui era le.at de a lui Ra)d.
Aoirai)e urm E
> Dac cre9i c )u tre+uie dec8t & /)ti)d m8)a'
:oial %iul lui Are)t %iul lui Hala)' e(ti )e.,io+' cum e (i
el' de +u) &eam ' dac e de aceea(i p rere. C,iar
dac &o&e(te viu /) Tear' &-ar putea & )u ai+ cum
aju).e p8) la 4t8)c . Oame)ii di) Tear ur &c 2uterea
(i /)c (i mai mult pe cei care &e dau drept Dra.o)ul
Re) &cut. <) Tear e&te i)ter9i& & co) duci 2uterea' (i
)ici %emeile Ae& 4edai )u &u)t v 9ute cu oc,i +u)i. :e
e&te totu(i /). duit & &tea acolo' at8ta vreme c8t )u
co)duc 2uterea. Dac pome)e(ti de 2ro%e iile
Dra.o)ului &au ai o a&eme)ea carte' &%8r(e(ti /)
tem)i . $i )ime)i )u p tru)de /) 4t8)ca di) Tear % r
/)cuvii) area Aarilor 4e)iori (i )umai Aarii 4e)iori pot
i)tra /) @)ima 4t8)cii. Ra)d )u e pre. tit pe)tru a(a
ceva. Nu e pre. tit.
2erri) morm i /)ceti(or. 4t8)ca )u va c dea dec8t
atu)ci c8)d Calla)dor &e va a%la /) m8)a Dra.o)ului
Re) &cut. 1Cum & aju). la ea 0 /) u)trul u)ei
)e)orocite de %ort re eI 0 /)ai)te & cada %ort rea a* E
)e+u)ie curat I3
> Noi de ce mai &t m aici* i9+uc)i Ai). Dac Ra)d
&e /)dreapt &pre Tear' de ce )u por)im dup el* Ar
putea %i uci& &au... &au... De ce mai &t m aici*
Aoirai)e pu&e o m8) pe cre(tetul lui Ai).
> 2e)tru c tre+uie & )e co)vi).em c a(a e' 9i&e
ea cu +l8)de e. Nu e deloc u(or & %ii cel ale& de Roat '
& %ii cel care & &e +ucure de &lav . Cel ale& de Roat
)u poate dec8t & accepte tot ceea ce i &e /)t8mpl .
> A-am & turat & accept ce &e /)t8mpl . Ai) &e
%rec la oc,i cu m8)a. :ui 2erri) i &e p ru c 9 re(te
114
lacrimi /) oc,ii ei. Ra)d ar putea %i pe moarte' iar )oi
&t m aici (i a(tept m.
Aoirai)e o m8).8ie pe p r= pe c,ip i &e citi o um+r
de mil .
2erri) &e a(e9 /) cel lalt cap t al patului lui :a) %a
de :oial. <) camer &e &im ea miro&ul oame)ilor 0 al
oame)ilor' al /).rijor rii' al %ricii. :oial miro&ea a c r i (i
a copaci' dar (i a /).rijorare. Erau pri)(i ca /)tr-o
capca) /)tre acei pere i' to i at8t de aproape u)ul de
cel lalt. A(c,iile de lem) apri)&e du,)eau.
> Cum de putem (ti di) vi&ul meu /)cotro &e
/)dreapt Ra)d* /)tre+a el. Eu am %o&t cel care a vi&at.
> Cei care pot co)duce 2uterea' r &pu)&e Aoirai)e
/)cet' cei care au 4piritul %oarte puter)ic pot u)eori &
/i %ac (i pe ceilal i & vi&e9e ce vi&ea9 ei. Aoirai)e o
m8).8ia (i acum pe Ai) pe p r. Aai ale& pe cei care
&u)t... mai u(or de i)%lue) at. Nu cred c Ra)d a % cut
ace&t lucru cu +u) (tii) ' dar vi&ele celor care ati).
Adev ratul @9vor &u)t c8teodat %oarte puter)ice.
-i&ele u)uia ca el ar putea & cupri)d u) &at /)tre.
&au c,iar u) ora(. Ra)d )u prea (tie ce %ace (i )ici cum
& &e &t p8)ea&c .
> Atu)ci de ce )-ai avut (i tu acela(i vi&* 4au :a)*
?)o privi i)t /)ai)te' de parc ar %i dat orice &
&cape de acolo' iar lui :oial i &e pleo(tir urec,ile.
2erri) era prea o+o&it (i prea %l m8)d ca & /i mai pe&e
dac &e ar ta /)deaju)& de cuvii)cio& %a de o %emeie
Ae& 4edai. $i de a&eme)ea prea %urio&' /(i d du el
&eama.
> De ce*
Aoirai)e /i r &pu)&e pe u) to) c8t &e poate de
li)i(titE
> 7emeile Ae& 4edai /)va & &e apere de vi&e. Eu
115
%ac a&ta % r & m .8)de&c' atu)ci c8)d dorm. $i'
datorita le.turii pe care o au cu )oi' 4tr jerii %ac
acela(i lucru. Altmi)teri' dac ar l &a ?m+ra & &e
%uri(e9e /) vi&ele lor' )u (i-ar mai putea /)depli)i
datoria. 4u)tem to i &la+i c8)d dormim' iar ?m+ra e&te
(i mai puter)ic /) timpul )op ii.
> <)totdeau)a a%l m ceva )ou de la ti)e' +odo. )i
2erri). Nu )e-ai putea &pu)e di) c8)d /) c8)d la ce &
)e a(teptam' /) loc & )e l mure(ti a+ia dup ce &-a
/)t8mplat*
?)o c uta parc u) motiv & plece de acolo. Aoirai)e
/l privi pe 2erri) drept /) oc,i.
> Ai vrea & v /mp rt (e&c tot ce am /)v at /)tr-o
via /)tr-o &i).ur dup -amia9 * 4au /)tr-u) &i).ur
a)* O & - i &pu) u) &i).ur lucru. 7ere(te-te de vi&e'
2erri) A;+ara. 7ere(te-te de vi&e.
2erri) /(i /)toar&e privirea.
> A(a (i %ac' murmur el. A(a (i %ac.
Apoi &e l & t cerea (i )ime)i )u &e ar t dor)ic & o
rup . Ai) &t tea uit8)du-&e la .le9)e' par8)d cumva
ali)ata de %aptul c Aoirai)e era acolo cu ei. ?)o &e
&priji)ea de perete' % r & &e uite la )ime)i. :oial
&coa&e o carte di) +u9u)ar (i /)cerc & citea&c la
lumi)a &la+ di) odaie. A(teptar mult vreme' iar lui
2erri) )u-i ve)i deloc u(or. 1Nu de ?m+ra di) vi&ele
mele m tem eu' ci de lupi. Nu /i voi l &a & /mi
p tru)d /) mi)te. Cu )ici u) c,ipI3
:a) &e /)toar&e' iar Aoirai)e /(i /)drept &patele'
/)torc8)du-&e &pre el. 4tr jerul r &pu)&e la /)tre+area
di) privirea ei.
> Jum tate di) oame)i /(i ami)te&c c au vi&at & +ii
/) ultimele patru )op i. ?)ii /(i aduc ami)te de u) loc
cu coloa)e /)alte' iar ci)ci &pu) c &a+ia era de cri&tal
116
&au de &ticl . Aa&ema 9ice c l-a v 9ut a9i-)oapte pe
Ra)d cu &a+ia /) m8) .
> E de&tul' &pu&e Aoirai)e. <(i %rec m8i)ile= p rea
di)tr-odat pli) de vioiciu)e. Acum &u)t &i.ur . De(i
tare a( vrea & (tiu cum de a i9+utit & plece de aici
% r & -l 9 rea&c )ime)i. Dac a de&coperit vreo
/)9e&trare di) -8r&ta :e.e)delor...
:a) &e uit la ?)o' iar + r+atul cu u) &i).ur oc,i
ridic di) umeri' mo,or8t.
> Am uitat' cu toat vor+ ria a&ta )e)orocit
de&pre... <(i dre&e .la&ul (i cerc pe %uri( la Aoirai)e.
?rmaE -reau & 9ic c ... am mer& pe urmele 4e)iorului
Dra.o). Acum mai e u) drum care duce /) valea aceea
/)c,i&a. Cutremurul a % cut & &e ) ruie peretele de
&t8)c . E .reu de urcat' dar po i mer.e calare p8)
&u&. Am mai . &it )i(te urme /) v8r%' iar de acolo e
u(or de ocolit mu)tele.
R &u%l u(urat c8)d i&pr vi.
> Bi)e' &pu&e Aoirai)e. Cel pu i) )-a de&coperit cum
& 9+oare &au & &e %ac )ev 9ut. Tre+uie & por)im
)umaidec8t dup el. ?)o' o & - i dau de&tul aur c8t &
/ i aju). ie (i oame)ilor t i p8) la Je,a))a,' precum
(i )umele cuiva care o & &e /).rijea&c & ave i
/)deaju)& (i dup aceea. Cei de la C,ealda) &e cam
tem de &tr i)i' dar' dac le da i pace' )u o & v %ac
)eca9uri. A(tepta i acolo p8) v trimit vor+ .
> Dar )oi vrem & mer.em cu dum)eata' &e
/mpotrivi ?)o. Am jurat cu to ii & /l urmam pe
Dra.o)ul Re) &cut. Nu v d cum o m8) de oame)i
c8 i &u)tem )oi ar putea pu)e &t p8)ire pe o
%ort rea care )u a %o&t cucerit )iciodat ' dar' cu
4e)iorul Dra.o) l8). )oi' vom %ace ce e de % cut.
> Deci acum &u)tem 1)eamul Dra.o)ului3. 2erri)
117
r8&e' dar % r urm de ve&elie. 14t8)ca di) Tear )u va
c dea p8) c8)d )u va &o&i )eamul Dra.o)ului.3 Ne-ai
dat u) )ume )ou' Aoirai)e*
> Ba. de &eam ce &pui' %ierarule' m8r8i :a) cu
a&prime.
Aoirai)e le aru)c am8)durora o privire t ioa& ' (i
cei doi t cur .
> @art -m ' ?)o' /)& tre+uie & )e mi(c m repede
dac vrem & /l aju).em di) urm . -oi &u)te i &i).urii
/) &tare & c l ri i acum' (i )u putem & mai a(teptam
c8teva 9ile' p8) c8)d /(i recap t (i ceilal i puterile.
- voi c,ema de /)dat ce va %i cu puti) .
?)o &e /)cru)ta' dar /)cuvii) a' % c8)d o plec ciu)e.
Apoi' la &em)ul lui Aoirai)e' /(i /)drept &patele (i
plec & le &pu) (i celorlal i.
> Aer. (i eu' 9i&e Ai) ,ot r8t .
> Tu o & te duci /) Tar -alo)' /i &pu&e Aoirai)e.
> Nici )u m .8)de&cI
Aoirai)e urm ' ca (i cum Ai) )ici )u vor+i&eE
> 4uprema <)&c u)at tre+uie & a%le ce &e petrece
(i )u (tiu pe )ime)i de /)credere care & ai+
porum+ei c l tori. $i )ici )u &u)t &i.ur c 4uprema va
aju).e & citea&c vreu) me&aj pe care l-a( trimite pri)
porum+el c l tor. Drumul p8) acolo e lu). (i .reu. Nu
te-a( trimite &i).ura dac a( putea & - i dau u)
/)&o itor' dar m voi /).riji & ai de&tui +a)i (i / i voi da
&cri&ori care &-ar putea & / i %ie de %olo&. <)& tre+uie
& te .r +e(ti. C8)d / i o&te)e(te calul' cump r altul 0
&au %ur ' dac e )evoie 0 )umai .r +e(te-te.
> Trimite-l pe ?)o la 4uprema <)&c u)at . Ai &pu&
c,iar dum)eata c e /) &tare & por)ea&c la drum
lu).. Eu o & mer. dup Ra)d.
> ?)o tre+uie & /(i vad de tre+urile lui' Ai). $i
118
c,iar cre9i c u) + r+at ar putea & &e duc pur (i
&implu la por ile de la Tur)ul Al+ (i & cear o
/)trevedere cu 4uprema <)&c u)at * p8) (i u) re.e ar
%i pu& & a(tepte 9ile /)tre.i dac ar &o&i % r ve&te (i
m tem c u) &oldat di) 4,ie)ar ar %i l &at & ada&te
acolo cu & pt m8)ile' dac )u mai mult. Ca & )u mai
9ic c u) lucru at8t de )eo+i()uit ar aju).e la urec,ile
tuturor celor di) Tar -alo) /)ai)te de apu&ul &oarelui.
2u i)e %emei cer & o vad pe 4uprema <)&c u)at ' dar
&e mai /)t8mpl ' (i &o&irea ta )u va i&ca prea mult
v8lv . Nime)i )u tre+uie & a%le c 4uprema
<)&c u)at a primit u) me&aj de la mi)e. -ia a ei 0 (i a
)oa&tr 0 ar putea & at8r)e de ace&t lucru.
Ai) de&c,i&e (i /)c,i&e .ura' c 9)i)du-&e parc &
&pu) ceva' dar Aoirai)e co)ti)u E
> :a)' m tem c vom . &i mai multe urme ale
trecerii lui Ra)d dec8t mi-a( dori' dar m +i9ui pe ti)e.
4tr jerul d du di) cap a /)cuvii) are.
> 2erri)* :oial* -e)i i cu mi)e dup Ra)d*
Ai) &coa&e u) ip t de )emul umire' /)& %emeia Ae&
4edai )u o + . /) &eama.
> Eu vi)' 9i&e :oial )e/)t8r9iat. Ra)d e priete)ul
meu. $i )u vreau & /mi &cape )imic' recu)o&c. 2e)tru
carte...
2erri) r &pu)&e mai .reu. Ra)d era priete)ul lui'
c,iar dac &e &c,im+a&e mult /) ultima vreme. $i era
aproape &i.ur c viitorurile lor erau le.ate' de(i el &-ar
%i lip&it +ucuro& de a&ta.
> Tre+uie' )u* &pu&e el /) cele di) urm . O & vi) (i
eu.
> Bi)e. Aoirai)e /(i %rec di) )ou m8i)ile' cu aerul
cuiva .ata & &e apuce de trea+a. Tre+uie & v duce i
)umaidec8t & v pre. ti i. Ra)d a plecat de c8teva
119
ore +u)e. -reau & &tr +atem ceva drum /)ai)te de
mie9ul 9ilei.
De(i micu de &tatura' era at8t de impu) toare
/)c8t to i &e /)dreptar /) .ra+a &pre u( ' mai pu i)
:a). :oial mer&e aplecat de &pate p8) c8)d ie(i di)
coli+ . :ui 2erri) /i ve)i /) mi)te ima.i)ea u)ei
.o&podi)e m8)8)d u) c8rd de .8(te.
Ai) r ma&e pu i) /) urma ca & /i &pu) o vor+ lui
:a)' cu u) 98m+et dulce.
> -rei & duc vreu) me&aj /) Tar -alo)* 2e)tru
N;)aeve' poate*
4tr jerul clipi de&' ca luat pe )epre. tite' a&eme)ea
u)ui cal pe trei picioare.
> $tie toat lumea c ...* /(i recap t iute &t p8)irea
de &i)e. Dac o & am ceva & -i &pu)' o & -i &pu)
&i).ur.
Aproape c /i /)c,i&e u(a /) )a&.
> B r+a ii (tiaI +om+ )i Ai). 4u)t a(a de or+i /)c8t
)u v d ce-ar vedea p8) (i o piatr ' (i a(a de
/)c p 8)a i /)c8t )u po i & -i la(i & .8)dea&c
&i).uri.
2erri) tra&e ad8)c aer /) piept. <) aer &e &im ea /)c
miro& &la+ de moarte' dar era mai +i)e dec8t /) u)tru.
Ceva mai +i)e.
> Aer curat' o%t :oial. 7umul la /)cepu&e & m
cam &upere.
2or)ir am8)doi & co+oare pov8r)i(ul. :8). p8r8u'
&olda ii care puteau &ta /) picioare &e &tr8)&e&er /)
jurul lui ?)o. Judec8)d dup .e&turile lui' + r+atul cu
u) &i).ur oc,i &e &im ea /) &%8r(it li+er & &uduie dup
po%ta i)imii.
> Cum de voi doi v-a i +ucurat de o a&eme)ea
%avoare* /l /)tre+ pe )ea(teptate Ai). 2e voi v-a
120
/)tre+at. 2e mi)e )ici )u &-a o+o&it.
:oial cl ti)a di) cap.
> Cred c )e-a /)tre+at pe)tru c (tia ce vom
r &pu)de' Ai). 2e)tru Aoirai)e' 2erri) (i cu mi)e
&u)tem ca )i(te c r i de&c,i&e. $tie ce vom %ace. Dar
tu e(ti o carte /)c,i& pe)tru ea.
Ai) parc &e mai /)muie pu i). 4e uit /) &u& la ei' la
2erri) care era aproape cu dou capete mai /)alt dec8t
ea (i la :oial care era /)c (i mai voi)ic.
> A&ta )u-mi e de )ici u) %olo&. Tot o & m duc
u)de vrea ea' ca (i voi' mielu(eilor. Te-ai de&curcat
+i)e o vreme' 2erri). Ai /)%ru)tat-o ca (i cum i-ar %i
v8)dut o ,ai)a pro&t croit .
> Am /)%ru)tat-o' )u* 9i&e 2erri) /)tre+ tor. <)c )u-
(i d du&e &eama c % cu&e a(a ceva. N-a %o&t a(a de
r u pe c8t /mi /)c,ipui&em.
> Ai avut )oroc' tu)a :oial. 14 /)%urii o %emeie Ae&
4edai /)&eam) & - i v8ri capul /)tr-u) cui+ de vie&pi.3
> :oial' 9i&e Ai)' a( vrea & vor+e&c cu 2erri).
4i).uri. Te &uperi*
> 7ire(te c )u.
O.ierul m ri pa&ul (i o lu /)ai)te' &co 8)du-(i pipa (i
pu).a de tutu) di) +u9u)ar.
2erri) &e uit la Ai) cu luare-ami)te. <(i mu(ca
+u9ele' de parc )u (tia cum & /)ceap .
> -e9i lucruri (i de&pre el* o i&codi' ar t8)d /)&pre
O.ier. Ai) cl ti) di) cap.
> Cred c )u mer.e dec8t cu oame)ii. Dar am v 9ut
)i(te lucruri de&pre ti)e pe care cred c tre+uie & le
a%li.
> i-am &pu&...
> Nu %i )e.,io+' 2erri). <) u)tru' c,iar dup ce ai
&pu& c o & te duci dup Ra)d. Nu le-am v 9ut /)ai)te.
121
<)&eam) c au ceva de-a %ace cu acea&t c l torie.
4au cel pu i) cu ,ot r8rea pe care ai luat-o.
Dup o vreme' 2erri) /)tre+ ' % r tra.ere de i)im E
> Ce ai v 9ut*
> ?) Aiel /)tr-o cu(ca. ?) Tuat,aGa) cu o &a+ie. ?)
(oim (i u) uliu coco a i pe umerii t i. 7emele' cred. $i
re&tul' +i)e/) ele&. Ce v d mereu. <)tu)ericul
/)v8rteji)du-&e /) jurul t u (i...
> Aju).eI &e .r +i 2erri) & 9ic .
Dup ce &e /)credi) a c Ai) co)te)i&e' &e &carpi)
/) cap' .8)di)du-&e. Nu mai pricepea )imic.
> $tii cumva ce /)&eam) toate a&tea* Ce ai v 9ut
ultima data' adic .
> Nu' dar e ceva /)&em)at. Toate lucrurile pe care le
v d &u)t /)&em)ate. Aome)te de cotitur /) vie ile
oame)ilor &au ceea ce e ur&it. <)totdeau)a e
importa)t. $ov i pre de o clip ' uit8)du-&e pe %uri( la
2erri). $i /)c ceva' &pu&e /)ce ti(or. Dac /)t8l)e(ti o
%emeie 0 cea mai %rumoa& %emeie pe care ai v 9ut-o
vreodat 0 ia-o la %u. I
2erri) clipi de&.
> Ai v 9ut o %emeie %rumoa&a* De ce a( %u.i de o
%emeie %rumoa& *
> Nu po i & m cre9i' pur (i &implu' % r & pui
/)tre+ ri* r &pu)&e Ai) ar .oa&a.
:ovi cu piciorul /)tr-o piatra (i privi cum &e
ro&to.ole(te la vale.
:ui 2erri) )u-i pl cea & &e pripea&c 0 era u)ul di)
motivele pe)tru care oame)ii /l credeau /)cet la mi)te
0 dar pu&e cap la cap toate lucrurile pe care i le 9i&e&e
Ai) /) ultimele 9ile (i aju)&e la o co)clu9ie uimitoare.
4e opri +ru&c' c ut8)du-(i cuvi)tele.
> Ai)' (tii c /mi place de ti)e. <mi place de ti)e'
122
dar... Nu am avut )iciodat o &or ' /)& dac a( %i
avut... (tii... tu...
4e opri c8)d Ai) /(i /)al capul & &e uite la el'
ridic8)d di) &pr8)ce)e. 2e +u9e /i %lutura u) 98m+et.
> 2erri)' doar (tii c te iu+e&c. r ma&e cu oc,ii
a i)ti i a&upra lui c8teva clipe' apoi vor+i rar (i cu
+ .are de &eam . Ca pe u) %rate' )etotuleI
/)totdeau)a m mir c8t de tru%a(i pot %i + r+a ii. To i
crede i c lumea &e /)v8rte /) jurul vo&tru (i c %iecare
%emeie tre+uie & v dorea&c .
2erri) &im i cum /i ia %a a %oc.
> Eu )u... Nu am... <(i dre&e .la&ul. Ce era pove&tea
cu %emeia*
> ?rmea9 -mi &%atul' at8ta tot' 9i&e Ai) (i por)i cu
pa(i repe9i &pre p8r8u. C,iar dac ui i tot re&tul'
ad u. ea pe&te um r' i)e mi)te a&taI
2erri) &e /)cru)t 0 de data acea&ta /(i pu&e cu
u(uri) ordi)e /) .8)duri 0 apoi &e .r +i & o pri)d
di) urm .
> E vor+a de Ra)d' )u*
Ai) morm i ceva (i &e uit lu). la el. Nu &e opri /)&
di) mer&.
> 2oate c )u e(ti totu(i a(a de ) t r u' murmura
ea. Dup o clip ad u. ' ca pe)tru &i)eE 4u)t le.at de
el ca doa.a de +utoi. Dar )u v d dac m va iu+i (i el
vreodat . $i )u &u)t &i).ura.
> E.we)e (tie* o /)tre+ . Ra)d (i E.we)e erau
% . dui i u)ul altuia de mici copii' doar c )u
/).e)u)c,ea&er /) %a a 4o+orului 7emeilor ca & %ie
lo.odi i. Nu (tia dac (i c8t de mult &e /)&tr i)a&er
u)ul de cel lalt.
> $tie' r &pu)&e Ai) pe u) to) t io&. Nu c )e-ar %i
de prea mare ajutor.
123
> $i Ra)d* $tie (i el*
> Da' %ire(te' 9i&e %ata acr . Doar i-am &pu&' )u*
Ra)d' am v 9ut ceva' (i &e pare c tre+uie & m
/)dr .o&te&c de ti)e. Tre+uie (i & te /mpart cu
altci)eva' (i )u-mi e deloc pe plac' dar a&ta e. Tare e(ti
+ tut /) cap' 2erri) A;+ara. 4e (ter&e %urioa& la oc,i.
Dac a( %i cu el' l-a( putea ajuta. Cumva. :umi) ' dac
moare' )u (tiu dac o & pot /)dura.
2erri) ridic di) umeri.
> ?ite' Ai)' o & %ac tot ce /mi &t /) puteri ca & -l
ajut. 1@)di%ere)t ce /)&eam) a&ta.3 < i % . duie&c. E
mai +i)e pe)tru ti)e & mer.i /) Tar -alo). Acolo o &a
%ii la ad po&t.
> :a ad po&t* Ro&ti ace&te vor+e de parc &e
/)tre+a ce /)&em)au. Cre9i c /) Tar -alo) o & %iu la
ad po&t*
> Dac )ici /) Tar -alo) )u po i %i /) &i.ura) '
atu)ci )u po i /) &i.ura) )ic ieri.
Ai) pu%)i di&pre uitoare (i' % r & mai &coat u)
cuv8)t' cei doi &e al turar celor ce &e pre. teau de
plecare.
124
CAP!TOLUL 0
Str + t1n& mn ii
Drumul era .reu' dar' cu c8t co+orau mai mult' cu
at8t 2erri) avea mai pu i)a tre+ui) de ma)tia
c ptu(it cu +la) . Cea& dup cea& ie(eau di) iar) (i
p tru)deau /) primele 9ile de prim var . Di&p rur (i
ultimele urme de 9 pad ' iar paji(tile pe care le
&tr + teau acum erau pli)e de iar+ (i de %lori
& l+atice. $i copacii erau mai de(i (i /)%ru)9i i' iar
v 9du,ul era pli) de c8)tecul cioc8rliilor (i pri,orilor. $i
mai erau (i lupii. Niciodat la vedere 0 )ici m car :a)
)u pome)i vreodat c ar %i 9 rit vreu)ul 0 dar 2erri)
(tia mai +i)e. Nu-i l &a & i)tre /) mi)tea lui' /)& ' di)
c8)d /) c8)d' ceva /i ami)tea c erau acolo.
:a) /(i petrecea mare parte di) timp cercet8)d
drumul' c lare pe arm &arul lui )e.ru' Aa)dar+'
mer.8)d pe urmele lui Ra)d' /) vreme ce re&tul lumii
&e lua dup &em)ele pe care le l &a 4tr jerul. O
& .eat % cut di) pietre &au u)a &cri jelit /) peretele
de &t8)c al u)ei trec tori. :ua i-o /) partea aceea.
Traver&a i trec toarea aceea. Apuca i pe c rarea a&ta'
pe aici' pri)tre copaci' co+or8 i de-a lu).ul ace&tui
p8r8u /).u&t' c,iar dac )imic )u arat c ar mai %i
mer& ci)eva pe aici vreodat . Doar &em)ele lui :a). ?)
m )u)c,i de iar+a &au de +uruie)i le.at /)tr-o parte'
care le d dea de /) ele& c tre+uie & i) &t8).a' altul
ca & i) dreapta. O crea).a /)doit . O .r m joar de
pietricele care /)&em)a c urmea9 u) urcu(' dou
%ru)9e pri)&e /)tr-u) &pi) dac urma o co+or8re
a+rupt . :ui 2erri) i &e p rea c 4tr jerul avea o &ut
de &em)e' iar Aoirai)e le cu)o(tea pe toate. De o+icei'
:a) )u &e /)torcea dec8t atu)ci c8)d % ceau popa&' la
125
c derea )op ii' (i atu)ci &t tea de vor+ cu Aoirai)e'
departe de %oc. :a r & ritul &oarelui era deja plecat de
ore +u)e.
Aoirai)e era /)totdeau)a prima /) (a' pe c8)d la
r & rit cerul c p ta to)uri tra)da%irii. 7emeia Ae& 4edai
)u &-ar %i dat jo& de pe Aldie+' iapa ei al+ ' /)ai)te &
%ie /)tu)eric +e9) &au c,iar mai t8r9iu' )umai c :a)
)u voia & mear. mai departe dup ce /)cepea &
amur.ea&c .
> O & /)ai)t m (i mai /)cet dac vreu) cal /(i rupe
piciorul' /i &pu)ea 4tr jerul lui Aoirai)e de %iecare dat
c8)d acea&ta &e pl8).ea.
$i ea r &pu)dea /)totdeau)a cam la %el.
> Dac )u po i & te mi(ti mai repede' poate c ar
tre+ui & te trimit la A;relle p8) )u e(ti prea + tr8).
Ei' a&ta poate & mai a(tepte' dar tre+uie & /)ai)t m
mai iute.
-or+ele ei &u)au pe jum tate a ame)i) are' pe
jum tate a .lum . 2erri) era /)credi) at c era (i o
urm de ame)i) are /) ceea ce &pu)ea' c ci :a)
&tr8).ea di) +u9e' c,iar (i c8)d Aoirai)e /)cepea &
98m+ea&c (i /)ti)dea m8)a & /l +ata u(urel pe um r.
> Ci)e e A;relle* /)tre+ 2erri) + )uitor prima dat .
:oial cl ti) di) cap' murmur8)d ceva de&pre lucrurile
)epl cute care &e /)t8mpl celor ce /(i v8r )a&ul /)
tre+urile %emeilor Ae& 4edai. Calul O.ierului' cu c,i(i e
p roa&e' era la %el de mare (i de ro+u&t ca u) arm &ar
D,urra)' dar' cu :oial /) (a' a)imalul aducea cu u)
po)ei.
Aoirai)e 98m+i tai)ic.
> E o &or -erde. :a) va tre+ui /)tr-o +u) 9i & /i
duc u) pac,et' ca & -l p &tre9e +i)e.
> Nu prea cur8)d' 9i&e :a) (i' lucru de mirare' .la&ul
126
/i era m8)io&. Niciodat ' dac e dup mi)e. O &
tr ie(ti mult dup ce voi muri eu' Aoirai)e Ae& 4edai.
1Are prea multe &ecrete3' /(i 9i&e 2erri)' dar )u mai
pu&e /)tre+ ri de&pre u) lucru care /l % cea pe 4tr jer
& /(i piard cump tul.
Aoirai)e avea o le. turic /)velit /)tr-o p tur /)
&patele (eiiE %lamura Dra.o)ului. 2erri) )u era deloc
%ericit c o purtau cu ei' /)& Aoirai)e )ici )u /i ceru&e
p rerea' )ici )u /l a&culta&e c8)d &e du&e&e & /i &pu)
ce avea pe &u%let. Nu c ar %i putut ci)eva & o
recu)oa&c dac ar %i v 9ut-o. 4pera totu(i c Aoirai)e
&e pricepea la %el de +i)e & p &tre9e &ecrete %a de
al i oame)i cum &e pricepea & /i a&cu)d (i lui at8tea
lucruri.
:a /)ceput' cel pu i)' c l toria &e dovedi plicticoa& .
Au) ii cu v8r%urile pierdute /) )ori &em )au u)ul cu
altul' trec torile erau aproape aidoma. :a ci) m8)cau
de o+icei iepure' di) cei do+or8 i de 2erri) cu pra(tia.
Nu mai avea at8tea & .e i c8t & tra. cu arcul /)
iepuri /) i)utul acela &t8)co&. :a micul deju) m8)cau
ade&ea iepure rece' iar la pr8)9 la %el' /)& % r &
co+oare di) (a.
C8teodat ' c8)d /(i % ceau ta+ ra l8). u) p8r8u (i
mai era lumi) a%ar ' 2erri) (i :oial pri)deau p &tr vi
de mu)te' &t8)d lu).i i pe +urt ' + .8)du-(i m8i)ile
p8) la cot /) apa rece' &co 8)d pe(tii cu &pi)area
verde de &u+ pietrele &u+ care &e a&cu)deau. :oial' cu
de.etele lui mari (i +utuc )oa&e' era c,iar mai
/)dem8)atic dec8t 2erri).
O dat ' trei 9ile dup ce por)i&er la drum' Aoirai)e
li &e al tura' lu).i)du-&e (i ea pe malul p8r8ului (i
de&c,ei)du-(i (iruri /)tre.i de )a&turi ca & -(i &u%lece
m8)ecile. <i /)tre+a ce a)ume tre+uia & %ac . 2erri) &e
127
uit mirat la :oial. O.ierul &e mul umi & ridice di)
umeri.
> Nu e deloc .reu' /i &pu&e 2erri). Tre+uie doar & - i
duci m8)a /) &patele pe(telui' apoi dede&u+t' ca (i cum
ai /)cerca & -l .8dili pe +urt . Apoi /l &co i di) ap . E
)evoie de ceva eDerci iu. 4-ar putea & )u pri)9i )imic
prima oar .
> Eu am /)cercat 9ile /)tre.i /)ai)te & pri)d ceva'
adau. :oial.
Tocmai /(i v8ra m8i)ile uria(e /) ap ' lu8)d ami)te
ca um+ra lui & )u &perie pe(tii.
> E c,iar a(a de .reu* murmur Aoirai)e.
<(i + . m8i)ile /) ap (i' o clip mai t8r9iu' &coa&e
u) p &tr v .ra&' care &e 9+ tea. R8&e /)c8)tata (i /l
aru)c pe mal.
2erri) &e uit la pe(tele mare care &e 9v8rcolea /)
lumi)a &la+a a /)&er rii. Avea cel pu i) ci)ci livre.
> Ai avut mare )oroc' 9i&e el. 2 &tr vii de m rimea
a&ta )u &e prea ad po&te&c &u+ pietre a(a de mici.
Tre+uie & mer.em /) &u&ul p8r8ului. O & &e /)tu)ece
de-a +i)elea p8) mai vi)e vreu)ul pe aici.
> <)tr-adev r* &pu&e Aoirai)e. :ua i-o /)ai)te. Eu o
& mai /)cerc aici.
2erri) (ov i o clip ' apoi por)i /) &u& pe mal.
Aoirai)e pu)ea ceva la cale' dar )u /(i d dea &eama
ce. A&ta /l tul+ura. 2e +urta' av8)d .rij ca um+ra &
)u i &e r &%r8). /) ap ' tra&e cu oc,iul la p8r8u. -reo
(a&e &iluete &u+ irele pluteau /) ap ' aproape
)emi(cate. To i cei (a&e p &tr vi la u) loc )u
c8)t reau c8t pe(tele lui Aoirai)e' /(i 9i&e 2erri)
o%t8)d. $i' cu pu i) )oroc' el (i :oial aveau & pri)d
c8te doi %iecare' /)& copacii de pe cel lalt mal deja
aru)cau um+re lu).i pe&te ap . Erau ultimii pe care
128
aveau & -i mai pri)d ' iar :oial avea a(a o po%t de
m8)care /)c8t el &i).ur i-ar %i dovedit pe ace(tia patru
(i mare parte di) cei mai mari. :oial d dea deja &
pri)d u)ul di)tre p &tr vi.
<)ai)te ca 2erri) & apuce & /(i v8re (i el m8i)ile /)
ap ' Aoirai)e &tri. E
> Cred c trei aju).. ?ltimii doi &u)t mai mari dec8t
primul.
2erri) &e uit uluit la :oial.
> Nu e cu puti) I
O.ierul &e ridic ' d8)d drumul p &tr vului.
> E Ae& 4edai' .r i el &implu.
C8)d &e /)toar&er la Aoirai)e' . &ir trei p &tr vi
mari pe mal. 7emeia Ae& 4edai /(i /)c,eia )a&turii de la
m8)eci.
2erri) tocmai &e .8)dea & /i &pu) c pe(tii tre+uiau
cur a i de cel care /i pri)dea' dar /) clipa aceea
Aoirai)e /l privi drept /) oc,i. 2e c,ipul ei )eted )u &e
citea )imic' /)& /l i)tui cu privirea de parc (tia ce
avea de .8)d & -i &pu) (i )ici pri) cap )u /i trecea &
%ac a(a ceva. C8)d &e /)toar&e & plece' era prea
t8r9iu ca 2erri) & mai 9ic vreo vor+ .
Bodo. )i)d' el /(i &coa&e cu itul de la ci). toare (i
&e apuc & cure e pe(tele de &ol9i (i de m ru)taie.
> 4e pare c a uitat +ru&c c tre+uie & )e /mp r im
tre+urile. B )uie&c c o & vrea & (i . tim' +a & mai
(i &tr8).em dup aceea.
> De +u) &eama' r &pu)&e :oial' % r & &e
oprea&c di) cur at pe(tele pe care /l avea /) %a . E
Ae& 4edai.
> 2arc am mai au9it a&ta u)deva. 4ol9ii 9+urau &u+
cu itul lui 2erri). 2oate c &olda ii di) 4,ie)ar au c,e%
& /i %ac mereu pe plac' dar acum )u &u)tem dec8t
129
patru. Ar tre+ui & mu)cim cu r8)dul. A(a e ci)&tit.
:oial &coa&e u) ,o,ot de r8&.
> A /)doie&c c (i ea e de aceea(i p rere. Aai /)t8i
a tre+uit & /l &uporte pe Ra)d' care &e certa tot timpul
cu ea' iar acum pare c vrei & -i iei tu locul. De o+icei
%emeile Ae& 4edai )u /). duie )im )ui & &e certe cu
ele. Cred c ' p8) aju).em /) primul &at' vrea & )e
o+i()uia&c iar & /i d m /)tru totul a&cultare.
> ?) o+icei +u)' 9i&e :a)' d8)du-(i ma)tia pe &pate.
4e ivi&e de )ic ieri.
2erri) mai c )u c 9u pe&te pe(te' iar lui :oial /i
/) epe)ir urec,ile de uluire. Nici u)ul di)tre ei )u /l
au9i&e pe 4tr jer apropii)du-&e.
> ?) o+icei pe care )-ar %i tre+uit & -l pierde i'
ad u.a :a)' dup care por)i &pre Aoirai)e (i &pre cai.
Ci9mele lui )u % ceau aproape )ici u) 9.omot' )ici
m car pe pietre' (i' dup ce &e /)dep rt c8 iva pa(i'
ma)tia /l % cu & &eme)e cu u) cap % r trup.
> Avem )evoie de ea ca & /l . &im pe Ra)d' &pu&e
2erri) /)ceti(or' dar )ici )u m .8)de&c & %ac cum /mi
poru)ce(te.
4e apuc di) )ou de cur at pe(tele de &ol9i.
Avea de .8)d & &e i) de % . duial ' /)& ' /) 9ilele
ce urmar ' % r & (tie cum' &e tre9i c el (i :oial erau
cei care . teau' care &tr8).eau ma&a (i care % ceau
orice alt trea+a /i trecea pri) cap lui Aoirai)e. <(i d du
c,iar &eama c ' )u &e (tie cum' /i reve)i&e lui &arci)a
de a &e /).riji de Aldie+ /) %iecare &eara. <i &cotea (aua
(i o +u(uma' /) vreme ce Aoirai)e &t tea cu%u)dat /)
.8)duri.
:oial accepta totul cu &e)time)tul c )u era )imic de
% cut' dar )u (i 2erri). <)cerc & re%u9e' & &e
/mpotrivea&c ' /)& era .reu & te /mpotrive(ti c8)d
130
Aoirai)e / i % cea o propu)ere re9o)a+il (i la prima
vedere % r /)&em) tate. Numai c /) &patele ei &e
a&cu)dea mereu o alt propu)ere' la %el de re9o)a+il
(i de )e/)&em)at ca (i prima' apoi alta. 4impla ei
pre9e) ' oc,ii ei &%redelitori te /mpiedicau & te
/mpotrive(ti. <(i piro)ea privirea a&upra lui /) clipa /)
care d dea & de&c,id .ura. O ridicare di) &pr8)ce)e
care /i d dea de /) ele& c %u&e&e .ro&ola)' o c ut tura
mirat c )u voia & %ac u) lucru at8t de &implu' o
privire )etul+urat care /i ami)tea mereu c era Ae&
4edai' toate ace&tea /l % ceau & (ov ie (i' odat ce
(ov ia' tre+uia & dea /)apoi. O /)vi)ov i c &e
&erve(te de 2utere' de(i )ici el )u credea /) ce &pu)ea'
iar Aoirai)e /i 9i&e & )u %ie ) t8).. <)cepu & &e &imt
ca o +ucat de %ier care /)cearc & -l /mpiedice pe
%ierar & o pre&c,im+e /)tr-o &ecer .
Dup Au) ii de Ne.ur ve)ir dealurile /mp durite
di) C,ealda)' u) i)ut care tot p rea c urca (i
co+oar ' dar )u prea /)alt. C prioarele' care /) mu) i /i
privi&er ade&ea cu luare-ami)te' de parc )u mai
v 9u&er oame)i p8) atu)ci' o luau la %u.a de /)dat
ce d deau cu oc,ii de cai. p8) (i 2erri) de-a+ia 9 rea
pi&icile de mu)te cu du).i ce)u(ii' care p reau & &e
mi&tuie precum %umul. @)trau /) i)uturile lo cuite de
oame)i.
:a) re)u) a & mai poarte ma)tia /) culori
&c,im+ toare (i /)cepu & &e /)toarc mai de& la ei'
&pu)8)du-le ce era /) %a . <) multe locuri %u&e&er
t ia i to i copacii. Cur8)d v 9ur tot mai ade&ea
c8mpuri /mprejmuite cu 9iduri de piatr (i %er mieri
ar8)d p m8)tul' precum (i (iruri de oame)i ce /)ai)tau
/)cet pe ar tura' &em )8)d &emi) ele di) &acii pe care
/i purtau a. a i pe um r. Di) loc /) loc' /) v8r%ul
131
dealurilor (i pe culmi erau %erme (i .rajduri di) piatr
ce)u(ie.
:upii )-ar %i tre+uit & %ie acolo. :upii &e %ereau de
locurile u)de erau oame)i' /)& 2erri) /i &im ea' o
e&corta )ev 9ut care /)cercuia .rupul lor de c l re i.
Ardea de )er +dare= de-a+ia a(tepta & aju). /)tr-u)
&at &au /)tr-u) ora(' u) loc u)de & %ie de&tui oame)i
pe)tru ca lupii & plece.
:a o 9i dup ce 9 ri&er primul c8mp' tocmai c8)d
&oarele co+ora la ori9o)t' &o&ir /) &atul Jarra' )u
departe de ,otarul cu Amadicia.
132
CAP!TOLUL 2
Jarra
Ca&e de piatr ce)u(ie' cu acoperi(uri de arde9ie'
erau /).r m dite de-a lu).ul celor c8torva uli e
/).u&te di) Jarra' pe coa&ta dealului' dea&upra u)ui
p8r8ia(= u) pod de lem) le.a cele dou maluri. ?li ele
pli)e de )oroi erau pu&tii' la %el (i paji(tea &atului= )u
&e vedea dec8t u) + r+at care m tura treptele
&i).urului ,a) di) &at' a%lat l8). u) .rajd di) piatr .
Dar &e p rea c ' )u cu mult timp /)ai)te' pe paji(te
%u&e&er o mul ime de oame)i. -reo (a&e arcade'
/mpletite di) cre).i ver9i (i pre& rate cu pu i)ele %lori
care &e . &eau la /)ceputul prim verii' erau pu&e /)
cerc /) mijlocul paji(tii. 2 m8)tul p rea + t torit' (i
erau (i alte &em)e care d deau de /) ele& c acolo
%u&e&e o adu)areE (alul ro(u al u)ei %emei le.at de
piciorul u)eia di)tre arcade' o c ciulit de copil' o
cara% de co&itor r &tur)ata' re&turi de m8)care.
Aroma vi)ului dulce (i a pr jiturilor cu mirode)ii
plutea pe&te paji(te' ame&tecat cu %umul de la co(uri
(i cu mirea&ma %elurilor pre. tite pe)tru ci) . 2re de o
clip ' 2erri) &im i (i u) alt miro&' o urm &la+ ' care /i
% cu & &e ridice p rul pe cea% . Apoi di&p ru. Dar
2erri) era &i.ur c trecu&e ceva pe acolo' ceva... r u.
4e %rec la )a&' /)cerc8)d parc & alu).e acea
ami)tire. 1Nu poate %i Ra)d. :umi) ' c,iar dac a
/))e+u)it' )u poate %i el. Ar %i oare cu puti) *3
O %irm vop&it at8r)a dea&upra u(ii ,a)ului' u)
+ r+at &t8)d /)tr-u) picior' cu +ra ele /) &u&E 4altul lui
Hardi). C8)d /(i oprir caii /) %a a ,a)ului p trat de
piatr ' omul care m tura /(i /)drept &pi)area' c &c8)d
& -(i rup % lcile. Tre& ri c8)d v 9u oc,ii lui 2erri)' dar
133
% cu oc,ii mari c8)d /l 9 ri pe :oial. Cu .ura lui mare'
oc,ii ie(i i di) or+ite (i % r + r+ie' + r+atul &em )a cu
o +roa&ca. Airo&ea a vi) acru 0 cel pu i) a(a i &e p rea
lui 2erri). :ua&e de +u) &eam parte la vreo
& r+ toare.
B r+atul &e &cutur (i % cu o plec ciu)e' pu)8)du-(i
m8)a pe (irul du+lu de )a&turi de lem) de pe ,ai) . 4e
uit de la u)ul la altul' % c8)d oc,ii tot mai mari de
%iecare dat c8)d /l 9area pe :oial.
> Bi)e a i ve)it' jup8)ea& ' (i :umi)a & v
c l u9ea&c . 7i i +i)e-ve)i i cu to ii. Dori i m8)care'
od i' + i* Avem de toate. Jupa)ul Harod' ,a).iul' e
%oarte .o&podar. 2e mi)e m c,eam 4imo). Dac
vre i ceva' c,ema i-l pe 4imo)' (i el v va /)depli)i
poru)ca. Ca&c di) )ou (i /(i acoperi .ura cu m8)a'
&t8)je)it' plec8)du-&e ca & &e a&cu)d . <mi cer
iertare' jup8)ea& . -e)i i de departe* A i au9it de
Aarele Alai* Aarele Alai por)it pe urmele Cor)ului lui
-aiere* 4au de %al&ul Dra.o)* 4e &pu)e c ar %i u) %al&
Dra.o) /) Tara+o). 4au poate /) Arad Doma).
> Nu ve)im de a(a de departe' 9i&e :a)' co+or8)d
de pe cal. $tii pe&em)e mai multe dec8t mi)e.
<)cepur to i & de&calece.
> A %o&t o )u)t aici* /)tre+ Aoirai)e.
> O )u)t ' jup8)ea& * Am avut o mul ime de )u) i.
Toate /) ultimele dou 9ile. Nu e %at aju)& la v8r&ta
m riti(ului care & %i r ma& )ecerut 0 )ici /) &at' )ici /)
/mprejurimi. 2 i' p8) (i v duva Jorat, l-a t8r8t pe
+ tr8)ul Ba)a& pri) arcade' dup ce jura&er am8)doi
c )u &e vor mai c & tori )iciodat . A %o&t ca u) v8rtej
care i-a cupri)& pe to i. Rilit,' %ata e& torului' de la ea
a por)it totul' c8)d i-a cerut lui Jo) %ierarul & &e
/)&oare cu ea. $i el e /)deaju)& de + tr8) & -i %ie tat .
134
Ne+u)ul (i-a dat (or ul jo& (i a 9i& da' iar ea a cerut &
%ie /) l ate )umaidec8t arcadele. N-a vrut cu )ici u)
c,ip & mai a(tepte' (i toate %emeile i-au luat partea.
De atu)ci am avut )u) i pe&te )u) i. Nime)i de pe aici
)u a mai /)c,i& oc,ii de ceva 9ile.
> 7oarte i)tere&a)t' 9i&e 2erri) c8)d 4imo) &e opri
& ca(te iar' dar ai v 9ut cumva u) t8) r...
> E %oarte i)tere&a)t' /)tr-adev r' /l /)trerup&e
Aoirai)e' (i poate c o & )e mai pove&te(ti mai t8r9iu.
Deocamdat am vrea )i(te camere (i ceva de
m8)care.
:a) /i % cu u) &em) lui 2erri)' d8)du-i de /) ele& c
tre+uie & -(i i) .ura.
> Bi)e/) ele&' jup8)ea& . A8)care. Camere. 4imo)
(ov i' uit8)du-&e cu coada oc,iului la :oial. -a tre+ui
& u)im dou paturi pe)tru... 4e apropie de Aoirai)e (i
co+or/ .la&ul. @ertare' jup8)ea& ' dar... ce a)ume e&te*
Nu vreau & ji.)e&c pe )ime)i' &e .r +i el & adau.e.
Nu vor+i&e /)& de&tul de /)cet' c ci lui :oial /)cepur
& /i 9v8c)ea&c urec,ile.
> 4u)t O.ierI Ce credeai c &u)t* Troloc*
4imo) % cu u) pa& /)apoi la au9ul vocii tu) toare a
lui :oial.
> Troloc' jup8)e* 2 i' &u)t om /) toat %irea. Nu cred
/) pove(ti de adormit copiii. O.ier ai 9i&* 2 i' O.ierii
&u)t... adic ... Di&perat' &e /)toar&e (i url /)&pre
.rajdul de l8). ,a). NicoI 2atrimI Oa&pe iI -e)i i &
lua i caiiI
Dup c8teva clipe' doi + ie i cu paie /) p r ie(ir di)
.rajd' c &c8)d (i %rec8)du-&e la oc,i. 4imo) le % cu
&em) & i)tre /) ,a)' plec8)du-&e /) %a a lor' iar + ie ii
apucar caii de d8rlo.i.
2erri) /(i pu&e de&a.ii (i p tura pe um r' lu arcul /)
135
m8) (i /i urm pe Aoirai)e (i pe :a). 4imo) tot % cea
plec ciu)i /) %a a lor. :oial tre+ui & &e aplece ca &
/)cap pe u( ' iar tava)ul era la o palm de cre(tetul
lui. Cla&ul i &e au9ea ca u) tu)et /)dep rtat. C,iar (i
2erri)' care &t tea /) %a a lui' de-a+ia de&lu(ea ce
&pu)ea.
Ha)ul miro&ea a +ere (i a vi)' a +r8)9 (i a
o&te)eal ' (i de u)deva' di) &pate &e &im ea aroma
c r)ii de oaie pu&e la %ript. 2u i)ii oame)i di) &ala
mare &t teau /)covoia i dea &upra c )ilor de +ere'
ar t8)d de parc )u /(i doreau dec8t & &e /)ti)d pe
+ )ci (i & &e culce. O &luj)ic durdulie tr .ea +ere
di)tr-u) +utoi a%lat /) cel lalt cap t al /)c perii.
Ha).iul /)&u(i' /m+r cat /)tr-u) (or lu).' al+' &t tea
pe u) &cau) /)alt di) col ' &priji)it de perete. C8)d
i)trar ' /(i /) l capul (i &e uit la ei cu privirea
/)ce o(at . r ma&e uluit c8)d d du cu oc,ii de :oial.
> Oa&pe i' jup8)e Harod' 9i&e 4imo). -or camere.
Jup8)e Harod* El e O.ier' jup8)e Harod.
4luj)ica &e /)toar&e (i /l v 9u pe :oial' (i &cap di)
m8) ca)a pe care tocmai o umplea. Nici u)ul di)tre
+ r+a ii i&tovi i de la ma& )u catadic&i & &e uite &pre
ei. ?)ul /(i pu&e&e capul pe ma&a (i &%or ia.
:ui :oial /i 9v8c)ir (i mai tare urec,ile.
Jupa)ul Harod &e ridic a.ale /) picioare' cu privirea
a i)tit a&upra lui :oial' )ete9i)du-(i (or ul cu m8i)ile.
> A car )u e cu Aa)tiile Al+e' &pu&e el /) cele di)
urm ' apoi tre& ri' de parc &-ar %i mirat c vor+i&e cu
voce tare. 7i i +i)e-ve)i i cu to ii. @erta i-mi lip&a de
cuvii) . 4u)t %oarte o&te)it' jup8)ea& .
Aai privi o dat la :oial (i /). im E 1O.ier*3' de
parc )u i-ar %i ve)it & cread .
:oial de&c,i&e .ura' dar Aoirai)e i-o lu /)ai)te.
136
> A( vrea camere pe)tru oame)ii mei (i ceva de
m8)care' +u)ule ,a).iu.
> 7ire(te' jup8)ea& . 7ire(te. 4imo)' du-i pe oame)ii
ace(tia /) cele mai +u)e camere' ca & -(i la&e lucrurile.
C8)d co+or8 i' o & v a(tept cu ma&a. O ma&
.u&toa&a.
> Dac &u)te i +u)i & m urma i' /i /)dem) 4imo)
(i por)i &pre &c ri.
<) &patele lor' u)ul di)tre oame)ii de la ma& &tri.a
deodat E
> Ce e a&ta' /) )umele :umi)ii*
Jupa)ul Harod /)cepu & /i dea l muriri de&pre O.ier'
de parc ar %i %o&t o+i()uit cu a(a ceva. Aai tot ce au9i
2erri) /)ai)te & urce &c rile era .re(it. :ui :oial /i
9v8c)eau )eco)te)it urec,ile.
:a catul al doilea' O.ierul mai c ati)&e tava)ul cu
cre(tetul. Coridorul /).u&t era /)tu)eco&= doar lumi)a
&la+ a apu&ului p tru)dea pri)tr-o %erea&tr de l8).
u(a di) celalalt cap t.
> Ave i lum8) ri /) camer ' jup8)ea& ' 9i&e 4imo).
A( %i adu& o lamp ' dar mi &e /)v8rte capul de la at8tea
)u) i. O & trimit pe ci)eva & apri)d %ocul' dac vre i.
$i o & v aduc (i ap & v &p la i. De&c,i&e o u( .
Cea mai +u)a odaie' jup8)ea& . Nu avem prea multe'
c ci )u vi) prea mul i &tr i)i pe aici' dar a&ta e cea mai
+u) .
> Eu o &-o iau pe cea de al turi' &pu&e :a).
Ducea pe um r p tura (i de&a.ii lui Aoirai)e' precum
(i pe ai lui' (i le. tura cu %lamura Dra.o)ului.
> -ai' dar )u e o camer prea +u) . 2atul e /).u&t. E
mica. Ar %i mai potrivit pe)tru u) &lujitor' dac ar ve)i
pe aici ci)eva care ar avea &lujitor. <mi cer iertare'
jup8)ea& .
137
> O & &tau acolo' repeta :a) cu ,ot r8re /) .la&.
> 4imo)' jupa)ul Harod /i ur (te pe Copiii :umi)ii*
/)tre+a Aoirai)e.
> 2 i' da' jup8)ea& . 2e vremuri )u-i ura' dar acum
da. Nu e +i)e & /i ur (ti pe Copii c8)d e(ti at8t de
aproape de ,otar cum &u)tem )oi. Trec mereu pri)
Jarra' de parc ,otarul )ici )-ar eDi&ta. <)& ieri am
avut )eca9uri. O mul ime de )eca9uri. $i cu )u) ile
a&tea...
> Ce &-a petrecut' 4imo)*
B r+atul o privi t io& /)ai)te & r &pu)d . 12e&em)e
c ' di) prici)a lumi)ii &la+e' )ime)i altci)eva )u /(i
d du&e &eama c8t de t io&3' /(i 9i&e 2erri).
> Erau vreo dou 9eci' &o&i i alalt ieri. Atu)ci )u &-a
/)t8mplat )imic. Dar ieri... 2 i' trei di)tre ei au 9i& c
)u mai &u)t Copiii :umi)ii. $i-au dat jo& ma)tiile (i au
plecat.
:a) morm iE
> Aa)tiile Al+e %ac jur m8)t pe via . Ce a 9i&
coma)da)tul lor*
> 2 i' ar %i vrut el & %ac ceva' de +u) &eam ' dar
u) altul a &pu& c el pleac /) c utarea Cor)ului lui
-aiere. Apoi altul a 9i& c ar tre+ui & ia urma
Dra.o)ului (i a plecat' &pu)8)d c por)e(te &pre $e&ul
Almot,. Apoi u)ii di)tre ei au /)ceput & le 9ic tot %elul
de lucruri %emeilor de pe uli ' lucruri pe care )u ar %i
tre+uit & le ro&tea&c ' (i & &e ia de ele. 7emeile ipau'
iar Copiii urlau la cei care le )ec jeau pe %emei. N-am
mai v 9ut a(a 9arv de c8)d &u)t.
> $i )ime)i di)tre voi )-a /)cercat & /i oprea&c *
/)tre+ 2erri).
> 2 i' jup8)e' dum)eata ai u) arc de care &e pare c
(tii (i cum & te &luje(ti' /)& )u e de%el u(or & /)%ru) i
138
)i(te oame)i /m+r ca i /) armur (i /)arma i cu & +ii'
c8)d tu )u (tii dec8t de m tur (i de & p li. .
Celelalte Aa)tii Al+e' cei care )u %u.i&er ' au pu& cap t
/)tre.ii t r (e)ii. Aai c )u &-au + tut. $i a&ta )-a %o&t
tot. Al i doi au /))e+u)it 0 a&ta dac &e poate &pu)e c
ilal i erau /) toate mi) ile. (tia doi au /)ceput &
9+iere c Jarra e pli) de @&coade ale Celui <)tu)ecat.
Au /)cercat & dea %oc &atului 0 a(a au 9i& c vor %aceI
0 /)cep8)d cu ,a)ul. 4e mai v d urmele /) &pate. $i &-
au luptat cu celelalte Aa)tii Al+e. Copiii care mai
r m &e&er )e-au ajutat & &ti).em %ocul' i-au le.at
%edele( pe cei doi (i au plecat /)apoi /) Amadicia. Drum
+u) (i cale + tut ' di) partea mea' (i & )u le mai
calce vreodat piciorul pe aici.
> Ault viole) ' 9i&e :a)' c,iar (i pe)tru Aa)tiile
Al+e. 4imo) d du di) cap a /)cuvii) are.
> <)tocmai' jup8)e. Nu &-a mai /)t8mplat a(a ceva
p8) acum. Au mai trecut pe aici' m8)dri de ei. 4e
uitau la ti)e de parc erai u) .u)oi (i /(i v8rau )a&ul
pe&te tot. Dar )iciodat )u )e-au prici)uit )eca9uri. Nu
/)tr-at8t.
> Acum au plecat' &pu&e Aoirai)e' (i &-a termi)at cu
)eca9urile. 4u)t /)credi) at c vom avea parte de o
)oapte li)i(tita.
2erri) )u &coa&e )ici o vor+ ' dar /(i 9i&eE 1Bi)e' +i)e'
)e-a pove&tit de&pre )u) i' de&pre Aa)tiile Al+e' /)&
eu vreau & a%lu dac Ra)d &-a oprit pe aici (i /)cotro a
luat-o c8)d a plecat. Airo&ul acela )u putea %i al lui.3
<l urma pe 4imo) pe coridor p8) la o alt odaie' cu
dou paturi (i o poli cu cele tre+ui)cioa&e pe)tru
&p lat' dou &cau)e (i cam at8t. :oial &e aplec (i-(i
v8r/ capul pe u( . 2e %ere&trele mici i)tra %oarte pu i)
lumi) . 2aturile erau de&tul de mari' cu p turi (i
139
pl pumi dea&upra' dar &altelele p reau )umai
cocoloa(e. 4imio) +8j+8i dea&upra vetrei p8) ce . &i
o lum8)are (i o cutie cu ia&c ' am)ar (i creme)e.
Apri)&e lum8)area.
> O & pu) & &e u)ea&c dou paturi pe)tru
dum)eata' +u)ule... O.ier. Da' )umai o clip .
Nu p rea /)& deloc .r +it & plece (i tot /(i % cea de
lucru cu lum8)area' de parc ar %i tre+uit & o pu)
/)tr-u) a)umit loc. :ui 2erri) i &e p ru c omul era
tul+urat.
1$i eu a( %i mai mult dec8t tul+urat dac Aa)tiile
Al+e ar %i % cut a(a ceva /) Emo)dG& 7ield.3
> 4imo)' a mai trecut vreu) &tr i) pe aici ieri &au
alalt ieri* ?) t8) r /)alt' cu oc,ii ce)u(ii (i p rul
ro(cat* 4e poate & %i c8)tat la %laut /) &c,im+ul
m8)c rii &au . 9duirii.
> <mi aduc ami)te de el' r &pu)&e 4imio)' tot
mut8)d lum8)area. A ve)it ieri-dimi)ea ' devreme.
2 rea %l m8)d. A c8)tat la %laut la toate )u) ile de ieri.
?) %l c u c,ipe(. ?)ele di)tre %emei au pu& oc,ii pe el
la /)ceput' dar... 4e opri (i /i aru)c o privire pie9i( lui
2erri). E priete) cu dum)eata' jup8)e*
> <l cu)o&c. De ce* 4imio) (ov i.
> A(a... 2 rea u) %l c u mai pu i) o+i()uit' at8ta tot.
?)eori vor+ea &i).ur' alteori i9+uc)ea /) r8&' de(i )u
&pu&e&e )ime)i )imic. A dormit c,iar /) odaia a&ta
)oaptea trecut . m ro.' o parte di) )oapte. Ne-a
tre9it pe to i cu ipetele lui. Nu %u&e&e dec8t u)
co(mar' dar )u a vrut & mai r m8) aici )ici o clip .
Jupa)ul Harod )u &-a c 9)it ci)e (tie ce & -l %ac & &e
r 9.8)dea&c ' dup toat larma. 4imio) &e opri di)
)ou. A 9i& ceva curio& c8)d a plecat.
> Ce a)ume* /l i&codi 2erri).
140
> A 9i& c /l urm re(te ci)eva' c ... Omul % r + r+ie
/).,i i /) &ec (i co)ti)u ' cu .la& mai &c 9utE A 9i& c o
& -l omoare dac )u pleac . 1?)ul di)tre )oi tre+uie &
moar ' (i vreau & %ie el acela.3 A&tea au %o&t cuvi)tele
lui.
> Nu vor+ea de&pre )oi' tu) :oial. Noi /i &u)tem pri -
ete)i.
> 7ire(te c )u' +u)ule... +u)ule O.ier. Nu vreau &
&pu) )imic de r u de&pre el' dar... cred c ... e +ol)av.
:a cap' adic .
> O & avem .rij de el' r &pu)&e 2erri). De a&ta i-
am luat urma. <)cotro a plecat*
> $tiam eu' 9i&e 4imo). De /)dat ce v-am v 9ut mi-
am dat &eama c ea )e poate ajuta. <)cotro* 4pre
r & rit. 4pre r & rit' de parc /)&u(i Cel <)tu)ecat ar %i
%o&t pe urmele lui. Crede i c m va ajuta* C -l va
ajuta pe %ratele meu* Noam e %oarte +ol)av' iar Auma
Roo) &pu)e c )u poate %ace )imic.
2erri) c ut & )u i &e citea&c )imic pe c,ip (i mai
tra&e pu i) de timp' re9em8)du-(i arcul de perete (i
pu)8)du-(i p tura (i de&a.ii pe u)ul di)tre paturi.
Numai c )ici a&ta )u /i &ervi la mare lucru. 4e uit la
:oial' /)& ' de uimire' O.ierului i &e pleo(ti&er
urec,ile' iar &pr8)ce)ele lu).i /i c 9u &er pe o+raji.
> Ce te %ace & cre9i c i-ar putea ajuta %ratele*
1<)tre+are pro&tea&c I <)tre+area e ce are de .8)d &
%ac I3
> 2 i' am %o&t odi)ioar la Je,a))a, (i am v 9ut
dou ... dou %emei ca ea. A(a mi-am dat &eama.
Co)ti)u aproape (optitE 4e &pu)e c pot readuce
mor ii la via .
> Ci)e mai (tie de a&ta* /l /)tre+ 2erri) t io&.
> Dac %ratele dumitale e mort' )u mai poate %ace
141
)ime)i )imic' &pu&e :oial /) acela(i timp.
B r+atul cu %a de +roa&c &e uit de la u)ul la
cel lalt' )eli)i(tit' (i +ol+oro&iE
> Numai eu. Noam )u e mort' doar +ol)av' +u)ule
O.ier. Jur c )ime)i altci)eva )u ar recu)oa(te-o. Nici
m car jupa)ul Harod )u a mer& vreodat la dep rtare
mai mare de dou 9eci de mile de aici. E a(a de +ol)avI
A( ru.a-o eu /)&umi' )umai c mi-ar tremura a(a de
tare .e)u)c,ii' /)c8t )u ar au9i ce &pu). Dac &-ar
&im i ji.)ita (i ar a+ate %ul.erul a&upra mea* $i dac
m-am /)(elat' totu(i* Nu e u) lucru de care & o
/)vi)ov e(ti pe o %emeie % r ... -reau & 9ic c ...
Ridic m8i)ile' pe jum tate ru. tor' pe jum tate
parc & &e apere.
> Nu / i % . duie&c )imic' r &pu)&e 2erri)' dar o &
vor+e&c cu ea. :oial' ce-ar %i & -i ii tov r (ie lui 4imo)
p8) ce &tau eu de vor+ cu Aoirai)e*
> Bi)e/) ele&' +u+ui O.ierul.
4imo) tre& ri c8)d :oial /(i pu&e m8)a lui mare pe
um rul & u.
> O & m co)duc /) camera mea (i o & &t m la
taclale. @a &pu)e-mi' 4imo)' ce (tii de&pre copaci*
> C...CMcopaci' +... +u)ule O.ier*
2erri) )u mai 9 +ovi. 4tr + tu iute coridorul
/)tu)ecat (i + tu la u(a lui Aoirai)e. @)tr aproape % r
& mai a(tepte &-o aud ro&ti)d ,ot r8tE
> @)tr I
$a&e lum8) ri ar tau c odaia cea mai +u) de la
,a) )u era c,iar a(a .ro9av ' de(i patul avea patru
&t8lpi /)al i (i u) +aldac,i)' iar &alteaua p rea mai
pu i) pli) de cocoloa(e dec8t a lui 2erri). Era u)
covora( pe jo& (i dou &cau)e tapi ate' )u &imple. <)
a%ar de a&ta' &em )a %oarte +i)e cu a lui. Aoi rai)e (i
142
:a) &t teau /) %a a vetrei reci' ca (i cum toc mai &e
opri&er di) vor+ ' iar %emeia Ae& 4edai )u p rea de%el
/)c8)tat c %u&e&er /)trerup i. C,ipul 4tr jerului era
la %el de /)creme)it ca /)totdeau)a.
> Ra)d a trecut pe aici' /)cepu 2erri). 4imo) /(i
aduce ami)te de el.
Aoirai)e (uier pri)tre di) i.
> i &-a &pu& & - i ii .ura' morm i :a).
2erri) &e /)toar&e &pre 4tr jer. <i era mai u(or dec8t
& /)%ru)te c ut tura %urioa& a lui Aoirai)e.
> Cum am %i a%lat dac a %o&t &au )u pe aici % r &
/)tre+ m pe )ime)i* Bice i-mi (i mie. A plecat a9i-
)oapte' &pre r & rit. $i tot &pu)ea c /l urm re(te
ci)eva care /)cearc & /l omoare.
> 4pre R & rit. Aoirai)e d du di) cap. Cla&ul +l8)d
)u &e potrivea cu privirea ei )emul umit . E +i)e de
(tiut' de(i era %ire&c & &e /)t8mple a(a dac mer.e
&pre Tear. Dar eram aproape &i.ur c a trecut pe aici
/)ai)te c,iar & aud de&pre Aa)tiile Al+e. 2ove&tea cu
Aa)tiile Al+e m-a co)vi)& c )u m /)(ela&em. Ra)d
are dreptate /)tr-o privi) a' 2erri). Nu e cu puti) ca
)oi & %im &i).urii care &e &tr duie&c & -l . &ea&c . $i
dac ceilal i a%l c (i )oi &u)tem pe urmele lui' &-ar
putea & /)cerce & )e oprea&c . Avem de&tule pe cap
(i a(a. Tre+uie & /)ve i & - i ii .ura p8) c8)d / i &pu)
eu & vor+e(ti.
> Aa)tiile Al+e* 9i&e 2erri)' )eve)i)du-i & cread .
14 -mi i) .ura* Arde-m-ar' )-am de .8)d & %ac a&taI3
De u)de (tii c ... Ne+u)ia lui Ra)d. 4e ia*
> Nu )e+u)ia' dac &e poate &pu)e deja c e )e+u).
2erri)' el e u) ta'veren mai puter)ic dec8t orici)e
altci)eva di) -8r&ta :e.e)delor (i de p8) acum. @eri'
/) &atul ace&ta' 28)9a... &-a mi(cat' (i-a luat %orma
143
dup el' precum lutul pe roata olarului. Nu) ile'
Aa)tiile Al+e' toate ace&tea d deau de /) ele& c Ra)d
a %o&t pe aici. A&ta dac (tiai & a&cul i.
2erri) tra&e ad8)c aer /) piept.
> $i a&ta o & . &im /) toate locurile pe u)de va %i
trecut* :umi) ' dac @&coadele Celui <)tu)ecat &u)t pe
urmele lui' /l vor . &i la %el de u(or ca (i )oi.
> 2oate' 9i&e Aoirai)e. 4au poate )u. Nime)i )u
cu)oa(te )imic de&pre oame)i ca Ra)d' care &u)t /)tr-
o a&eme)ea m &ur ta'veren. 2re de o clip p ru
&up rat c )u (tie )ici ea. Artur Arip -de-$oim e
&i).urul ta'veren de&pre care au r ma& &crieri. $i
Arip -de-$oim )u avea puterea lui Ra)d.
> 4e &pu)e' i)tr /) vor+ :a)' c &-a /)t8mplat ca
oame)ii ce &e a%lau /) aceea(i /)c pere cu Arip -de-
$oim & 9ic adev rul' de(i voiau & mi)t ' (i & ia
,ot r8ri la care )ici )u &e .8)di&er p8) atu)ci. 4-a
/)t8mplat ca %iecare 9ar aru)cat' %iecare carte de joc &
%ie /) %avoarea lui. Dar )u de %iecare dat .
> Cu alte cuvi)te' )u (ti i' &pu&e 2erri). Ar putea
l &a /) urm u) (ir de )u) i (i de Aa)tii Al+e care /(i
pierd mi) ile' de aici p8) la Tear.
> Cu alte cuvi)te' (tiu ce &e (tie' r &pu)&e Aoirai)e
t io&' /l %ul.er cu oc,ii ei /)tu)eca i. 28)9a e&e /)
jurul u)ui ta'veren, iar ceilal i pot mer.e dup ace&te
%ire' dac (tiu u)de & &e uite. Ai .rij & )u de9v lui
mai multe dec8t ar tre+ui.
7 r & vrea' 2erri) &e /)covoie' ca (i cum Aoirai)e
c,iar l-ar %i lovit.
> Ei +i)e' de data a&ta ar tre+ui & te +ucuri c am
de&c,i& .ura. 4imo) (tie c e(ti Ae& 4edai. Ar vrea & /i
t m duie(ti %ratele +ol)av. Dac )u a( %i vor+it eu cu
el' )-ar %i /)dr 9)it )iciodat & te roa.e' /)& ar %i
144
putut & mear. cu vor+a pe la priete)i.
:a) &e uit la Aoirai)e (i o vreme r8ma&er a(a'
privi)du-&e. 4tr jerul p rea u) lup .ata & &e repead
a&upra pr 9ii' /) cele di) urm ' Aoirai)e cl ti) di)
cap.
> Nu' &pu&e.
> Cum vrei. Tu ,ot r (ti.
To)ul lui :a) d du de /) ele& c ' dup p rerea lui'
lua&e ,ot r8rea .re(it ' /)& apoi 4tr jerul &e de&% cu
di) /)cordare. 2erri) /i privi i)t .
> - .8)dea i & ... 4imo) )u ar putea & mai &pu)
)im )ui dac ar muri' )u-i a(a*
> Nu va muri di) prici)a mea' r &pu)&e Aoirai)e.
Dar )u pot % . dui c &e va /)t8mpla mereu a(a.
Tre+uie & /l . &im pe Ra)d (i )u vreau & dau .re(. E
limpede*
2arc piro)it de oc,ii %emeii Ae& 4edai' 2erri) )u mai
putea &pu)e )imic. Aoirai)e d du di) cap' ca (i cum
t cerea lui era u) r &pu)& mul umitor.
> Acum du-m la el.
?(a de la camera lui :oial era de&c,i& ' aru)c8)d u)
cerc de lumi) pe coridor. Cele dou paturi di) u)tru
%u&e&er u)ite' iar :oial (i 4imo) &t teau pe mar.i)ea
u)uia di)tre ele. B r+atul % r + r+ie &e uita la :oial cu
.ura de&c,i& (i cu mirare pe c,ip.
> O' da' &teddi).urile &u)t mi)u)ate' 9icea :oial. E
a(a de li)i(te acolo' &u+ 7al)icii Copaci. -oi' oame)ii'
v r 9+oi i (i v .8lcevi i' dar pacea &teddi).ului )u e
)iciodat tul+u rat . Avem .rij de copaci (i tr im /)
+u) /) ele.ere...
Nu-(i mai &%8r(i vor+a' c ci o 9 ri pe Aoirai)e' cu :a)
(i 2erri) /) &patele ei.
4imo) &e ridic /) picioare' plec8)du-&e (i d8)du-&e
145
/)d r t cu &patele p8) c8)d &e lipi de perete.
> Jup8)ea& ...
4e le. )a /) toate p r ile' ca o juc rie pe &%oara.
> Du-m la %ratele t u' /i poru)ci Aoirai)e' (i voi
%ace tot ce pot. 2erri)' vi)o (i tu' c ci cu ti)e a vor+it
prima dat .
:a) ridic di)tr-o &pr8)cea)a' iar Aoirai)e cl ti) di)
cap.
> Dac mer.em cu to ii' o & +ata la oc,i. 2erri)
poate & m apere.
:a) /)cuvii) ' % r tra.ere de i)im ' apoi &e uit
a&pru la 2erri).
> A(a & %aci' %ierarule. Dac i &e /)t8mpl ceva
r u... 2rivirea lui al+a&tr (i rece &%8r(i ame)i) area.
4imo) /)(% ca o lum8)are (i por)i iute pe coridor' tot
% c8)d plec ciu)i' a&t%el c um+rele lor da)&au pe
pere i.
> 2e aici' jup8)ea& . 2e aici.
Trecur de u(a de la cap tul coridorului (i co+or8r
&crile care duceau la o potec /).u&t /)tre ,a) (i
.rajd. Di) prici)a /)tu)ericului' %lac ra lum8) rii de-
a+ia &e mai de&lu(ea. :u)a era &u& pe cerul pre& rat
cu &tele' (i pe)tru 2erri) era de&tul. 4e /)tre+ c8)d
avea Aoirai)e de .8)d & /i &pu) lui 4imo) & )u mai
%ac at8tea plec ciu)i. 7emeia Ae& 4edai mer.ea u(or'
parc pluti)d' av8)d .rij & )u-(i murd rea&c %u&tele
de )oroi' de parc drumea.ul /)tu)ecat era &ala
vreu)ui palat' iar ea re.i) . Era deja mai %ri.= )oaptea
&e mai &im ea /)c .erul ier)ii.
> 2e aici. 4imo) /i co)du&e &pre u) (opro) mic di)
&patele .rajdului (i &e .r +i & tra. 9 vorul de la u( .
2e aici. :e % cu &em) cu de.etul. 2e aici' jup8)ea& .
Acolo. 7ratele meu. Noam.
146
Cel lalt cap t al (opro)ului %u&e&e 9 +relit cu
&c8)duri= /) .ra+a' dup cum ar ta. ?) lac t mare de
%ier i)ea %erecat o u( .ro&ola) de lem). <) &patele
9 +relelor 9 cea u) om' /)ti)& pe +urt pe podeaua
acoperit cu paie. Era /) picioarele .oale' iar c ma(a (i
pa)talo)ii /i erau &%8(ia i' de parc ar %i tra& de ei'
/)cerc8)d & (i-i dea jo&. Du,)ea a car)e )e&p lat ' u)
miro& pe care p8) (i 4imo) (i Aoirai)e /l &im eau' /(i
9i&e 2erri).
Noam /(i /) l capul (i &e uit /) t cere la ei' % r &
i &e citea&c )imic pe c,ip. Nimic )u d dea de /) ele&
c ar %i %o&t %ratele lui 4imo) 0 avea + r+ie (i era u)
+ r+at voi)ic' lat /) umeri 0 dar )u a&ta /l de&cump )i
pe 2erri). Noam /i privea cu )i(te oc,i .al+e)i' ca aurul
(le%uit.
> -or+e(te /) dodii de vreu) a)' jup8)ea& ' (i &pu)e
c poate... poate vor+i cu lupii. @ar oc,ii... 4imio) tra&e
pe %uri( cu oc,iul la 2erri). 2ome)ea a&ta c8)d &e
/m+ ta. Toat lumea r8dea de el. Apoi' acum vreo
lu) ' )u &-a mai /)tor& aca& . A-am du& dup el & v d
ce a p it (i l-am . &it... a(a.
Cu + .are de &eam ' dar % r tra.ere de i)ima'
2erri) /)cerc & vor+ea&c cu Noam ca (i cum ar %i
%o&t u) lup. 17u.e pri) p dure cu v8)tul rece /) %a .
@e&e di) a&cu)9 toare' di) ii retea9 te)doa)ele. 2e
lim+ ' .u&tul &8).elui. ?cide.3 2erri) &e tra&e /)apoi ca
ar& (i alu). toate ace&te .8)duri. De %apt' )u erau
.8)duri' ci o ame&tec tura de dori) e (i de ima.i)i' /)
parte ami)tiri' /) parte ) dejdi. Dar + r+atul era mai
de.ra+ lup. 4e &priji)i cu m8)a de perete= i &e
/)muia&er picioarele. 14 m ajute :umi)aI3
Aoirai)e pu&e m8)a pe lac t.
> C,eia e la jupa)ul Harod' 9i&e 4imo). Nu (tiu dac
147
o & vrea & ... Aoirai)e tra&e' iar lac tul &e &% r8m .
4imo) r ma&e cu .ura c &cat . Aoirai)e &coa&e toarta
lac tului di) +elciu.e. Omul % r + r+ie &e /)toar&e
&pre 2erri).
> E o idee +u) ' jup8)e* E %ratele meu' dar a
mu(cat-o pe Auma Roo) c8)d a /)cercat & -l ajute' (i
a... a omor8t o vac . Cu di) ii' ad u. el cu .la& &la+.
> Aoirai)e' &pu&e 2erri)' + r+atul ace&ta e
primejdio&.
> To i + r+a ii &u)t primejdio(i' r &pu)&e Aoirai)e
rece. Acum taci di) .ur .
De&c,i&e u(a (i i)tr . 2erri) /(i i)u r &u%larea.
C8)d Aoirai)e % cu primul pa&' Noam /(i de9veli di) ii
(i /)cepu & m8r8ie' di) ce /) ce mai tare' p8) c8)d i
&e cutremur tot trupul. Aoirai)e )u /l lu /) &eam .
Tot m8r8i)d' Noam &e tra&e /)apoi pe m &ura ce
%emeia &e apropia de el' p8) ce aju)&e cu &patele la
col . 4au poate c Aoirai)e /l &ili&e.
<)cet' %emeia Ae& 4edai /).e)u)c,e (i /i lu capul /)
m8i)i. A8r8iturile lui Noam &e au9ir (i mai tare' dup
care' deodat ' &e pre&c,im+ar /)tr-u) c,el l it.
Aoirai)e /i i)u multa vreme capul /) m8i)i' apoi /i
d du drumul (i &e ridic . 2erri) &im i c /i /).,ea
&8).ele /) ve)e c8)d Aoirai)e &e /)toar&e cu &patele la
Noam (i ie(i di) cu(c ' /)& + r+atul &e mul umi doar
& &e uite dup ea. Aoirai)e /)c,i&e u(a' trecu iar (i
toarta lac tului pri) +elciu.e' % r & &e mai o+o&ea&c
& -l /)c,id 0 (i Noam &e repe9i m8r8i)d la 9 +relele de
lem). <)cepu & mu(te di) &c8)duri' & i9+ea&c /) ele
cu um rul' &e c 9)i & -(i v8re capul pri)tre .ratii.
Aoirai)e /(i &cutur paiele de pe %u&t ' li)i(tita (i % r
)ici o eDpre&ie pe c,ip.
> < i place & - i pui via a /) primejdie' (opti 2erri).
148
7emeia Ae& 4edai &e uit la el cu oc,ii ei /)tu)eca i' ce
p reau & vad /) &tr %u)durile lui' (i 2erri) /(i l &
privirea /) p m8)t. Oc,ii lui .al+e)i. 4imo) &e 9.8ia la
%ratele & u.
> <l po i ajuta' jup8)ea& * o /)tre+ el r .u(it pe
Aoirai)e.
> <mi pare r u' 4imo).
> Nu po i %ace )imic' jup8)ea& * C,iar )imic...
-reu)ul di) lucrurile acelea... 0 co+or/ .la&ul 0 pe care
le %ac %emeile Ae& 4edai*
> T m duirea )u e deloc o trea+ &impl ' 4imo)' (i
i)e (i de cel +ol)av. Or' el )u /(i ami)te(te c e&te
Noam' )u /(i ami)te(te c e om. Nu a mai r ma& )imic
care & -i arate dru mul /)apoi. Noam e pierdut' 4imo).
> El... doar vor+ea aiurea' jup8)ea& ' c8)d &e
/m+ ta. Doar... 4imo) &e %rec la oc,i (i clipi de&.
Aul ume&c' jup8)ea& . $tiu c ai %i % cut ceva dac i-
ar %i &tat /) puti) .
Aoirai)e /i pu&e o m8) pe um r' /i murmura c8teva
vor+e de ali)are (i ie(i di) (opro).
2erri) (tia c ar tre+ui & o urme9e' dar + r+atul 0
cel care %u&e&e odi)ioar + r+at 0 care mu(ca di)
9 +relele de lem) /l % cu & r m8) pe loc. 4e tre9i
&co 8)d lac tul di) +elciu.e. Era u) lac t +u)' % cut de
u) %ierar i&cu&it.
> Jup8)e*
2erri) &e uit la lac tul pe care /l i)ea /) m8)a (i la
+ r+atul di) cu(c . Acum Noam )u mai rodea
&c8)durile= /l privea o&te)it pe 2erri)' .8%8i)d. Avea
c8 iva di) i rup i.
> 2o i & -l la(i aici' &pu&e 2erri)' dar )u cred c o &
&e /)9dr ve)ea&c vreodat .
> Dac ie&e de aici o & moar I
149
> O & moar oricum' ori aici' ori a%ar ' 4imo). A%ar
cel pu i) va %i li+er (i %ericit. Nu mai e %ratele t u' /)&
tu e(ti cel care tre+uie & ,ot ra&c . 2o i & -l la(i aici
ca & &e ,ol+e9e oa me)ii la el' po i & -l la(i & &e uite
la .ratiile cu(tii p8) &e pr p de(te. Nu po i & v8ri u)
lup /)tr-o cu(c (i & te a(tep i & %ie %ericit. 4au &
tr ia&c mult.
> Da' /)cuvii) 4imo). Da' /) ele..
$ov i' dup care d du di) cap (i arat &pre u(a
(opro)ului. Era r &pu)&ul de care avea )evoie 2erri).
De&c,i&e u(a de lem) (i &e d du la o parte.
2re de c8teva clipe' Noam &e uit lu). la u(a
de&c,i& . Apoi 8()i a%ar di) cu(c ' aler.8)d /) patru
la+e' dar cu o &pri)te)eal uimitoare. A%ar di) cu(c '
a%ar di) (opro)' mi& tui)du-&e /) )oapte. 1:umi)a &
)e ajute pe am8)doi3' /(i &pu&e 2erri).
> B )uie&c c e mai +i)e pe)tru el & %ie li+er.
4imo) &e &cutur . Dar )u (tiu ce-o & 9ic jupa)ul
Harod c8)d o & . &ea&c u(a de&c,i& (i pe Noam
)ic ieri.
2erri) /)c,i&e u(a de la cu(c (i pu&e iar lac tul.
> :a& -l & -(i +at capul.
4imo) &coa&e u) ,o,ot de r8&.
> O & &cor)ea&c el o pove&te. To i o & %ac a(a.
?)ii &pu) deja c Noam &-a pre&c,im+at de-
adev ratelea /) lup c8)d a mu(cat-o pe Auma Roo).
Nu e adev rat' dar a(a 9ic ei.
Tremur8)d' 2erri) /(i &priji)i capul de u(a cu(tii. 1Nu
are +la) ' dar tot lup e&te. E lup' )u om. Ajut -m '
:umi) .3
> Nu l-am i)ut di)totdeau)a aici' &pu&e di)tr-odat
4imo). A &tat /) ca&a Aumei Roo)' dar ea (i cu mi)e l-
am co)vi)& pe jupa)ul Harod & /l mute aici dup ce au
150
ve)it Aa)tiile Al+e. Au mereu )ume de @&coade ale
Celui <)tu)ecat pe care le caut . Am % cut a&ta di)
prici)a oc,ilor lui Noam. ?)ul di)tre )umele pe care le
aveau Aa)tiile Al+e era u) %l c u pe )ume 2erri)
A;+ara' u) %ierar. Biceau c are oc,ii .al+e)i (i c
alear. cu lupii. <) ele.i acum de ce )u am vrut & a%le
de Noam.
2erri) /)toar&e capul (i &e uit la 4imo) pe&te um r.
> Cre9i c ace&t 2erri) A;+ara e @&coada Celui
<)tu)ecat*
> ?)ei @&coade )u i-ar %i pa&at dac %ratele meu
murea /) cu(c . B )uie&c c %emeia te-a . &it cur8)d
dup ce &-a /)t8mplat. :a timp ca & te ajute. <mi pare
r u c )-a ve)it /) Jarra acum c8teva lu)i.
2erri) &e &im i ru(i)at c /l a&emui&e pe + r+at cu o
+roa&c .
> $i eu mi-a( %i dorit & %i putut %ace ceva pe)tru el.
1Arde-m-ar' tare a( %i vrut ca Aoirai)e & -l ajute.3
Deodat ' /(i d du &eama c pe&em)e tot &atul (tia
de&pre pove&tea cu Noam. De&pre oc,ii lui.
> 4imo)' e(ti +u) & /mi aduci ceva de m8)care /)
odaie* Jupa)ul Harod (i ceilal i %u&e&er prea ului i la
/)ceput de
<)% i(area lui :oial ca & mai +a.e de &eama (i
culoarea oc,ilor lui' /)& preci& i-ar %i v 9ut oc,ii
.al+e)i dac ar %i m8)cat /) &ala mare.
> 7ire(te. $i dimi)ea la %el. Nu tre+uie & co+ori
dec8t c8)d e(ti .ata & te urci pe cal.
> E(ti u) om +u)' 4imo). ?) om +u).
4imo) p ru a(a de +ucuro& de vor+ele lui 2erri)'
/)c8t ace&ta &e &im i iar (i ru(i)at.
151
152
CAP!TOLUL 3
(ise &e l$
2erri) &e /)toar&e /) camera lui pri) &pate (i' dup o
vreme' ve)i (i 4imo) cu o tav acoperit . $ter.arul
l & & aju). p8) la el miro&ul de car)e de oaie
%ripta' de %a&ole' )api (i p8i)e tocmai &coa&a di)
cuptor' dar 2erri) r ma&e /)ti)& pe pat' uit8)du-&e la
tava)ul al+' p8) ce m8)carea &e r ci. 2ri) mi)te /i tot
treceau ima.i)i cu Noam. Noam ro98)d &c8)durile.
Noam %u.i)d /) )oapte. <)cerc & &e .8)dea&c la
cum &e %ac 9 voarele' la cum e&te c lit (i lucrat o elul'
/)& )u i9+uti.
7 r & ia &eama la tav ' &e ridic (i &e du&e p8) la
odaia lui Aoirai)e. B tu la u( ' iar %emeia Ae& 4edai
&pu&eE
> @)tr ' 2erri).
O clip /(i adu&e iar ami)te de vec,ile pove(ti de&pre
%emeile Ae& 4edai' dar (i le alu). di) cap (i de&c,i&e
u(a.
Aoirai)e era &i).ur 0 lucru care /l +ucura= &t tea cu
o c limar pe .e)u)c,i' &crii)d /)tr-u) caie el le.at /)
piele.
2u&e dopul la c limara (i (ter&e pe)i a de la toc de o
+uc ic de per.ame)t' % r & &e uite la el. <) vatra
ardea %ocul.
> Te a(tept de ceva timp' /i &pu&e Aoirai)e. Nu am
vor+it de&pre a&ta p8) acum pe)tru c era limpede c
)u voiai. <)& dup ce &-a petrecut a&t -&ear ... Ce vrei
& (tii*
> A&ta m a(teapt (i pe mi)e* A(a o & &%8r(e&c*
> 4e prea poate.
2erri) ) d jduia ca Aoirai)e & mai adau.e ceva'
153
dar ea &e mul umi & /(i pu) tocul (i cer)eala /)
cutiu a de lem) de tra)da%ir (i &u%l & &e u&uce ce
&cri&e&e.
> A&ta-i tot* Aoirai)e' )u-mi da r &pu)&uri
alu)ecoa&e de Ae& 4edai. Dac (tii ceva' &pu)e-mi. Te
ro..
> $tiu %oarte pu i)e' 2erri). 2e c8)d c utam
r &pu)&uri pri) c r ile (i ma)u&cri&ele pe care le au
dou priete)e de-ale mele' am . &it o %r8)tur di)tr-o
carte di) -8r&ta :e.e)delor. -or+ea de&pre... oame)i
ca ti)e. 4-ar putea & %ie &i).urul %ra. me)t care eDi&ta
pe lume' (i )u am a%lat prea multe de acolo.
> Dar ce ai a%lat* Oricum (tii mai multe dec8t mi)e.
Arde-m-ar' /mi % ceam .riji c o & /))e+u)ea&c Ra)d'
/)& )u m-am .8)dit )iciodat c ar tre+ui & m tem
(i pe)tru mi)eI
> 2erri)' c,iar (i /) -8r&ta :e.e)delor &e (tiau prea
pu i)e de&pre a&ta. Ci)e a &cri& %ra.me)tul pe care l-
am citit eu )u era &i.ur dac era adev r &au le.e)d .
$i )u uita c )-am v 9ut dec8t o %r8)tura. 4cria c u)ii
di)tre cei care vor+eau cu lupii &e pierdeau' iar tot ce
era ome)e&c /) ei era /).,i it de %irea de lup. ?)ii. Nu
(tiu dac era vor+a de 9ece &au de ci)ci &au de )ou .
> 2ot & )u /i la& & /mi p tru)d /) mi)te. Nu (tiu
cum de i9+ute&c' /)& pot & )u-i a&cult. 2ot & )u-i
aud. O & -mi %ie de vreu) ajutor*
> 2oate. <l cercet cu privirea (i p ru c /(i ale.e
vor+ele cu mare luare-ami)te. 4cria mai ale& de&pre
vi&e. -i&ele pot %i primejdioa&e pe)tru ti)e' 2erri).
> Ai-ai mai 9i& a&ta. Cum adic *
> 4cria acolo c lupii tr ie&c pe jum tate /) lumea
acea&ta (i pe jum tate /)tr-o lume a vi&elor.
> O lume a vi&elor* repet 2erri)' )eve)i)du-i &
154
cread . Aoirai)e /l privi t io&.
> A(a am 9i&' (i a(a &cria. 7elul /) care lupii vor+e&c
u)ul cu altul' %elul /) care / i vor+e&c ie e cumva le.at
de acea&t lume a vi&elor. <)& )ici mie )u mi-e
limpede. 4e opri' /)cru)t8)du-&e u(or. Di) c8te am citit
de&pre %emeile Ae& 4edai care aveau Harul -e&tirii /)
vi&e' ace&tea /)t8l)eau c8teodat /) vi& lupi' c,iar lupi
care le c l u9eau. Cred c va tre+ui & %ii la %el de
.rijuliu (i c8)d dormi' )u )umai c8)d e(ti trea9' dac
vrei & te %ere(ti de lupi. Dac a(a ,ot r (ti.
> Dac a(a ,ot r &c* Aoirai)e' )u vreau & &%8r(e&c
precum Noam. Nu vreauI
Aoirai)e /i aru)c o privire u(or +atjocoritoare'
cl ti)8)d /)cet di) cap.
> -or+e(ti de parc ai avea de ale&' 2erri). Nu uita
c e(ti ta'veren.
2erri) &e /)toar&e cu &patele la ea (i cu %a a la
%erea&tra' dar Aoirai)e urmaE
> 2oate c (tii)d ci)e e Ra)d' (tii)d c8t de puter)ic
e&te' am dat prea pu i) ate) ie celorlal i doi ta'veren.
Trei ta'veren /) acela(i &at' to i ) &cu i la c8teva
& pt m8)i u)ul de cel lalt* Nu &-a mai pome)it a(a
ceva. 2oate c tu 0 (i Aat 0 ave i o mai mare
/)&em) tate dec8t v-a i /)c,ipuit voi &au c,iar eu.
> Nu vreau & am )imic de-a %ace cu 28)9a'
murmura 2erri). 2reci& )u o & pot avea ci)e (tie ce
/)&em) tate dac o & uit c &u)t om. m vei ajuta'
Aoirai)e* /i era .reu & ro& tea&c acele vor+e. 1Dac
cumva o & &e &ervea&c de 2utere* Oare )u ar %i mai
+i)e & uit c &u)t om*3 A vei ajuta & ... )u m pierd*
> Dac o & -mi &tea /) puti) ' da. < i % . duie&c'
2erri). <)& )-o & pu) /) primejdie lupta /mpotriva
?m+rei. Tre+uie & (tii (i a&ta.
155
C8)d &e r &uci & &e uite la ea' Aoirai)e /l privea % r
& clipea&c .
1$i dac lupta /mpotriva ?m+rei /)&eam) & m v8ri
/) morm8)t c,iar m8i)e' vei %ace (i a&ta*3 Era
/)credi) at c da.
> Ce )u mi-ai m rturi&it*
> Nu mer.e prea departe' 2erri)' r &pu)&e Aoirai)e
cu r ceal /) .la&. Nu &t rui.
2erri) (ov i /)ai)te & pu) urm toarea /)tre+are.
> 2o i %ace (i pe)tru mi)e ce ai % cut pe)tru :a)*
2o i & m %ere(ti de vi&e*
> Am deja u) 4tr jer' 2erri). ?) 98m+et %u.ar /i
%lutur pe +u9e. $i )u voi avea dec8t u)ul. 7ac parte
di) Aja, Al+a&tr ' )u di) cea -erde.
> $tii ce am vrut & 9ic. Nu vreau & %iu 4tr jer.
1:umi) ' & %iu le.at de o %emeie Ae& 4edai pe)tru tot
re&tul vie ii* E la %el de r u ca (i cu lupii.3
> Nu am cum & te ajut' 2erri). Eu )u te pot ap ra
dec8t de vi&ele di) a%ar . 2rimejdia di) vi&ele tale vi)e
di) u)tru' /(i de&c,i&e di) )ou caie elul. Ar tre+ui &
dormi. Tre+uie & %ii cu + .are de &eam ' /)& ai
)evoie (i de &om).
<)toar&e o pa.i) ' iar 2erri) plec .
C8)d &e /)toar&e /) camer ' &e mai de&% cu pu i) di)
/)cordare' /(i l & &im urile ceva mai li+ere. :upii erau
tot acolo' la mar.i)ea &atului' /)co)jur8)d Jarra.
Aproape )umaidec8t &e /)toar&e la &tarea de
/)cordare.
> Am )evoie de u) ora(' murmura el.
?) ora( i-ar %i i)ut departe. 1Dup ce /l . &e&c pe
Ra)d. Dup ce i&pr ve&c ce am de i&pr vit.3 Nu (tia
preci& c8t de r u /i p rea c Aoirai)e )u /l putea ap ra
de vi&e. 2uterea &au lupii= )u voia & %ie &ilit & alea.
156
/)tre cele dou .
Nu apri)&e %ocul /) vatr = de&c,i&e /)& am8)dou
%ere&trele. Aerul rece al )op ii p tru)&e /) /)c pere.
2erri) a9v8rli p turile (i plapuma pe jo& (i &e /)ti)&e
/m+r cat pe &alteaua pli) de cocoloa(e' % r & &e
o+o&ea&c & /(i . &ea&c o po9i ie mai +u) . ?ltimul
.8)d care /i trecu pri) mi)te /)ai)te & adoarm %u c
&alteaua aceea avea & /l /mpiedice )e.re(it & doarm
ad8)c (i & vi&e9e.
Era pe coridorul cel lu).' cu tava)ul /)alt de piatr (i
cu pere ii luci)d de ume9eal (i +r 9da i de um+re
ciudate. Ha+ar )-avea de u)de ve)ea lumi)a.
> NuI 9i&e' apoi' mai tareE NuI E u) vi&I Tre+uie &
m tre9e&cI Tre+uie & m tre9e&cI
Coridorul )u &e &c,im+a.
12rimejdie.3 Era u) .8)d de lup' &la+ (i /)dep rtat.
> A voi tre9i. A voi tre9iI
:ovi cu pum)ul /) perete. <l duru' dar )u &e de(tept .
@ &e p ru c u)a di)tre um+rele de pe 9id &e %eri&e de
lovitura lui. 17u.i' %rate. 7u.iI3
> 4ar&ar* 9i&e 2erri) /)tre+ tor.
Era /)credi) at c /l (tia pe lupul ale c rui .8)duri le
au9ea. 4ar&ar' care /i pi9muia pe vulturi.
> 4ar&ar a muritI 17u.iI3
2erri) o lu la %u. ' i)8)d o m8) pe &ecure ca &
)u i &e lovea&c de picior. Nu (tia /)cotro aler.a &au de
ce' /)& )u putea & )u i) &eama de /)dem)ul lui
4ar&ar. 14ar&ar a murit' /(i &pu&e. A muritI3 Dar )u &e
opri.
Alte coridoare &e /)tret iau i)8)d cel pe care %u.ea
el' u)eori urc8)d' alteori co+or8)d. Toate &em )au cu
cel pe care era el. 2ere i ume9i de piatr ' % r u(i' (i
%8(ii de /)tu)eric.
157
C8)d aju)&e la o a&t%el de r &cruce' &e opri +ru&c.
B ri u) + r+at care clipea de&' /m+r cat /)tr-o ,ai) cu
o croial curioa& (i /)tr-o perec,e de pa)talo)i' ,ai)a
at8r)8)du-i lar. pe&te (olduri' tot a(a cum pa)talo)ii /i
at8r)au lar.i pe&te car8m+ii ci9melor. $i ,ai)a' (i
pa)talo)ii erau de u) .al+e) apri)&' iar ci9mele pu i)
mai de&c,i&e' dar de aceea(i culoare.
> Nu mai pot /)dura' &pu&e + r+atul ca pe)tru &i)e.
Avea u) acce)t ciudat' vor+ea repede (i t io&. Nu
)umai c vi&e9 ra)i' dar vi&e9 (i ra)i &tr i)i' dac e
& judec dup &traie. 2iei di) vi&ele meleI
> Ci)e e(ti* /l /)tre+a 2erri).
B r+atul ridic di) &pr8)ce)e' ca (i cum &-ar %i &im it
ji.)it. 78(iile de /)tu)eric di) jurul lor &e mi(car . ?)a
di)tre ele &e de&pri)&e de tava) (i pluti /) jo&' ati).8)d
cre(tetul + r+atului. 2 ru & i &e /)curce /) p r.
B r+atul % cu oc,ii mari (i totul &e petrecu parc di)tr-
odat . ?m+ra 8()i /)apoi &pre tava)' tr .8)d dup
&i)e ceva de&c,i& la culoare. 2erri) &im i pe %a )i(te
pic turi. ?) ipat &%redelitor &%8(ie v 9du,ul.
<)creme)it' 2erri) &e 9.8i la &ilueta /)&8).erat
/m+r cata /) ,ai)ele + r+atului' url8)d (i 9v8rcoli)du-
&e pe podea. % r voia lui' ridic privirea &pre % ptura
aceea palid ' ca u) &ac .ol' care era a. ata de tava).
O +ucat di) ea %u&e&e deja /).,i it de um+ra )ea.ra'
dar )u /i ve)i deloc .reu & recu)oa&c pielea de om.
?m+rele di) jurul lui da)&au 9+uciumate' iar 2erri) o
rup&e iar la %u. ' urm rit de ipetele di) ce /) ce mai
&la+e. ?m+rele &e mi(cau (i ele odat cu el.
> 4c,im+ -te' arde-te-arI &tri. el. $tiu c e doar u)
vi&I 4c,im+ -teI
Tapi&erii colorate acopereau pere ii /)tre polica)drele
/)alte' aurii' cu 9eci de lum8) ri' care aru)cau cercuri
158
de lumi) pe podeaua al+ (i tava)ul pictat cu )ori
pu%o(i (i %rumoa&e p & ri /) 9+or. Doar %l c rile
p8lp8itoare ale lum8) rilor &e mi(cau' /)ti)98)du-&e
de-a lu).ul coridorului' c8t vedea cu oc,ii' &au
r &%r8).8)du-&e pe +ol ile a&cu ite de piatra al+a care
&e . &eau di) loc /) loc. 12rimejdie.3
Ae&ajul &e au9ea (i mai &la+ dec8t /)ai)te. $i /)c (i
mai &t ruitor' dac a(a ceva era cu puti) . Cu &ecurea
/) m8) ' 2erri) por)i cu + .are de &eam pe coridor'
murmur8)dE
> Tre9e(te-te. Tre9e(te-te' 2erri). Dac (tii c e vi&'
tre9e(te-te. Tre9e(te-te' arde-te-arI
Coridorul )u &e &c,im+ c8tu(i de pu i). 2arc era
aievea.
4e tre9i %a /) %a cu prima +olt a&cu ita' al+ .
Ducea /)tr-o /)c pere uria(a' % r %ere&tre' dar at8t de
+o.at /mpodo+ita de parc &-ar %i a%lat /)tr-u) palat.
Ao+ila era toat &culptat (i aurita (i i)cru&tat cu
%ilde(. <) mijlocul camerei' la o ma& ' &t tea o %emeie'
citi)d /)cru)tat u) ma)u&cri& %er %e)i it. O %emeie
%rumoa& ' cu p rul )e.ru' cu oc,ii )e.ri' /)ve(m8)tat
/) al+ (i ar.i)tiu. Tocmai /(i d dea &eama ci)e era c8)d
%emeia /(i /) l capul (i &e uit i)ta la el. 7 cu oc,ii
mari de uimire (i de %urie.
> TuI Ce cau i tu aici* Cum de ai...* Ai & di&tru.i
totulI di)tr-odat &pa iul p ru & &e turtea&c ' de parc
ar %i privit u) ta+lou ce 9u.r vea o camer . @ma.i)ea
p ru & &e /)toarc /)tr-o parte' pre&c,im+8)du-&e /)tr-
o li)ie vertical ' de&c,i& la culoare' /) mijlocul
/)tu)ericului. :i)ia &clipi al+ (i apoi di&p ru' l &8)d /)
urm doar +e9)a )ea.r .
C,iar /) %a a lui' podeaua &e termi)a. Cum &t tea a(a
(i &e uita' mar.i)ile al+e &e topir /) )e.reala di) jur
159
precum )i&ipul /).,i it de ap . 7 cu iute u) pa& /)apoi.
17u.i.3
2erri) &e r &uci (i d du cu oc,ii de 4ar&ar' u) lup
mare (i ce)u(iu' pli) de cicatrice.
> Ai murit. Te-am v 9ut muri)d. Te-am simit
muri)dI ?) alt .8)d p tru)&e /) mi)tea lui 2erri).
17u.iI Nu tre+uie & %ii aici. 2rimejdie. Aare
primejdie. Aai r u dec8t to i Ne9 mi&li ii laolalt .
Tre+uie & pleci. 2leac I AcumI3
> Cum* &tri. 2erri). -reau & plec' dar cum*
12leac I3 De9veli)du-(i di) ii' 4ar&ar i &e repe9i la
+ere.at .
Cu u) ip t .8tuit' 2erri) &e ridic /) capul oa&elor /)
pat' duc8)du-(i m8)a la .8t ca (i c8)d ar %i vrut &
oprea&c &8) .ele. 2ielea era )eati)& . R &u%l u(urat'
dar /) clipa urm toare d du de ceva umed.
Co+or/ /) .ra+ di) pat' &e /mpletici p8) la poli '
lu cara%a (i umplu li.,ea)ul' /mpro(c8)d cu ap pe&te
tot. Apa &e /)ro(i c8)d &e &p l pe %a . 4e /)ro(i de la
&8).ele + r+atului cu ,ai)e ciudate.
Avea pete /)tu)ecate (i pe &urtuc' (i pe pa)talo)i. $i-
i d du jo& (i /l aru)c /)tr-u) col . Avea de .8)d & -i
la&e acolo' ca & -i ard 4imo).
O pal de v8)t i)tr pe %erea&tra de&c,i& .
Tremur8)d' doar /) c ma(a (i i9me)e' 2erri) &e a(e9a
pe podea (i &e re9em de pat. 1A(a ar tre+ui & )u
dorm ad8)c.3 Ai)tea /i era cotropit de .riji (i de
team . $i de ,ot r8re. 1Nu m voi l &a ademe)itI3
<)c mai tremura c8)d adormi /) cele di) urm . Era
u) &om) u(or= /(i d dea &eama c era /) camer (i c /i
era %ri.. Dar' de data acea&ta' vi&ele )u mai %ur at8t
de /)&p i m8)ttoare.
160
Ra)d &e .,emui &u+ copaci la c derea )op ii'
uit8)du-&e la c8i)ele )e.ru care &e apropia de
a&cu)9 toarea lui. <l durea /)tr-o parte' di) prici)a r )ii
pe care Aoirai)e )u putea & o t m duia&c ' dar )u
lu /) &eam durerea. De-a+ia de&lu(ea la lumi)a lu)ii
c8i)ele care /i aju).ea p8) la +r8u' cu .8tul .ro& (i
capul mare' (i col ii care luceau /) )oapte ca ar.i)tul.
C8i)ele adulmeca aerul (i &e /)drept &pre el. 1Aai
aproape' /(i 9i&e. -i)o mai aproape. Acum &t p8)ul t u
)u &e /mpotrive(te. Aai aproape. A(a.3 C8i)ele era
acum la 9ece pa(i de el. Deodat ' cu u) m8r8it
puter)ic' % cu u) &alt /)ai)te. Drept &pre Ra)d.
2uterea /l potopi. Ceva & ri di) +ra ele lui /)ti)&e= )u
(tia ce. ?) dru. de lumi) ' tare ca o elul. 7oc lic,id.
2re de o clip ' c8i)ele parc deve)i tra)&pare)t' (i
apoi di&p ru cu totul.
:umi)a al+ &e &ti)&e. Ra)d &e re9em de cel mai
apropiat copac' &im i)d pe o+ra9 &coar a a&pr . Era
u(urat (i /i ve)ea & r8d . 1A mer&. :umi) ' de data
a&ta a mer&.3 Nu &e /)t8mpla&e /)totdeau)a a(a. Aai
ve)i&er (i al i c8i)i /) )oaptea aceea.
2uterea %rem ta /) el' iar &tomacul i &e &tr8)&e de la
&c8r) via &aidi)ului. <i ve)ea & ver&e. 7ru)tea i &e
umplu de +ro+oa)e de &udoare' de(i )oaptea era rece'
(i &im ea /) .ura .u&tul acela /).re o( tor. <i ve)ea &
&e /)ti)d (i & moar . Tare (i-ar %i dorit ca N;)aeve &
%ie acolo (i & -i dea )i(te leacuri de-ale ei' &au ca
Aoirai)e & -l t m duia&c ' &au... Ceva' orice' )umai &
)u mai &imt ce &im ea.
<)& &aidi)ul /l potopea (i cu via ' cu via (i cu
vioiciu)e' /) po%ida &c8r+ei pe care o &im ea. -ia a % r
&aidi) )u era dec8t o copie palid . Orice altceva era
doar o imita ie % r valoare.
161
1Dar a(a m pot . &i. <mi pot lua urma' m pot . &i.
Tre+uie & aju). /) Tear. O & a%lu acolo. Dac &u)t
Dra.o)ul' o & &e i&pr vea&c totul. $i dac )u &u)t...
Dac totul e o mi) ciu) ' tot &e va i&pr vi. 4e va
i&pr vi.3
7oarte /)cet' rup&e le. tura cu &aidi)ul' % r )ici o
tra.ere de i)im ' de parc (i-ar %i dat ultima &u%lare.
Noaptea era acum lip&it de &tr lucire. ?m+rele &e
ri&ipir .
<) dep rtare' la apu&' url u) c8i)e' u) ipat
/)%rico( tor /) )oaptea t cut .
Ra)d /(i /) l capul. 2rivi /)tr-acolo' de parc ' dac
&-ar %i c 9)it' ar %i i9+utit & de&lu(ea&c a)imalul.
?) al doilea c8i)e /i r &pu)&e celui di)t8i' apoi altul'
(i /)c u)ul' to i la apu& %a de locul u)de &e . &ea el.
> -e)i i dup mi)e' m8r8i Ra)d. -e)i i dup mi)e.
Nu &u)t a(a de u(or de pri)&. Nu mai &u)t prada
u(oaraI
2lec de l8). copac' traver&a u) p8r8u rece ca
.,ea a' apoi por)i ,ot r8t &pre r & rit. Ci9mele /i erau
pli)e de ap (i /l durea /)tr-o parte' dar )u lu &eama
la toate ace&tea. Noaptea era di) )ou t cut ' /)& )ici
de a&ta )u-i p &a. 1-e)i i dup mi)e. Nu &u)t prad
u(oar I3
162
CAP!TOLUL "4
Taine
<)dep rt8)du-(i o clip ate) ia de la tovar (ii & i de
c l torie' E.we)e alG-ere &e ridic /) (a' ) d jdui)d &
9 rea&c ' /) dep rtare' 9idurile di) Tar -alo)= )u &e
vedea' /)& ' )imic altceva' dec8t o pat al+ ' care
&clipea tul+ure /) ra9ele &oarelui de dimi)ea . Totu(i'
)u avea cum & %ie altceva dec8t ora(ul de pe i)&ul .
Cu o 9i /)ai)te' dup -amia9a t8r9iu' le ap ru&e /) %a a
oc,ilor mu)tele &i).uratic' cu cre&te &% r8mate' )umit
2i&cul Dra.o)ului' /) l 8)du-&e di) mijlocul c8mpiei
)e&%8r(ite 0 a(adar' de cealalt parte a r8ului Eri)i) &e
a%la Tar -alo). Au)tele acela era u) &em) u(or de
recu)o&cut 0 ca u) col 9im at care &e ridica di)tre
(e&urile /mprejmuitoare 0 (i &e vedea cu u(uri) ' de la
mare di&ta) . A&t%el' to i c l torii' c,iar (i cei care &e
/)dreptau &pre Tar -alo)' /l puteau ocoli % r vreo
.reutate.
2i&cul Dra.o)ului era locul /) care muri&e :ew&
T,eri)' ?ci.a(ul-de-Neam= a(a &e &pu)ea. $i mai erau
(i alte pove(ti de&pre mu)teE pro%e ii' pove e 0 tot %elul
de prici)i pe)tru a-l ocoli.
Dar ea' u)a' avea (i prici)i pe)tru a )u r m8)e
departe 0 mai multe' c,iar. <)v tura de care avea
)evoie' % r de care )u putea' era de . &it )umai /)
Tar -alo). 1Nime)i )-o & -mi mai pu) vreodat
9.arda de .8tI3 /)cerc & -(i alu).e .8) dul' dar ace&ta
&e /)toar&e' &u+ u) alt c,ip. 1N-am & -mi mai pierd
)iciodat li+ertateaI3 /) Tar -alo) avea &-o re/)t8l -
)ea&c pe A)ai;a' care avea & re/)ceap & -i
cercete9e vi&ele= tre+uia' cu toate ca )u ap ru&e )ici
u) %el de dovad care & -i /)t rea&c + )uiala cum c
163
E.we)e ar %i %o&t o -e&titoare-) vi&e. -i&ele o
c,i)ui&er /)c de c8)d p r &i&e $e&ul Almot,. 2e
l8). cele de&pre 4ea)c,a)i' care o % ceau & &e
tre9ea&c a&udat toat ' /l vi&a&e di) ce /) ce mai de&
pe Ra)d. Ra)d %u.i)d 0 %u.i)d c tre ceva' dar (i de
ceva care-l urm rea.
2rivi di) )ou c tre Tar -alo)' cu (i mai mult
)er +dare. A)ai;a era acolo. 12oate c (i Calad la %el.3
7 r & vrea' ro(i' apoi /(i alu). toate .8)durile
le.ate de el. 1C8)de(te-te la vreme' &au la orice
altceva. 2e :umi) ' ce cald mi &-a % cut.3
Nu trecu&e mult di) a)= iar)a de-a+ia &e &%8r(i&e'
2i&cul Dra.o)ului era /)c /)cu)u)at cu al+' /)& jo&
9 pe9ile &e topi&er . @ci (i colo' pri) covorul de %ru)9e
moarte r ma&e de a)ul trecut' &e vedeau tulpi)i %irave'
de-a+ia r & rite. Di) loc /) loc' acolo u)de dealurile
mai joa&e erau acoperite de copaci' &e 9 reau pete
ro(ii' proa&pete. E.we)e /(i petrecu&e iar)a pe drumuri
0 di) c8)d /) c8)d r m &e&er pri) &ate &au ta+ere'
)emaiput8)d & mear. mai departe di) cau9a %urtu -
)ilor' iar alteori' /)tr-o 9i /)trea. /) (a' cu caii care &e
c,i)uiau & /)vi). troie)ele care le aju).eau p8) la
piept' &tr + tu&er mai pu i) dec8t ar %i putut %ace pe
jo&' /)tr-o dimi)ea a cu vreme %rumoa& . Era pl cut'
acum' & vad &em)ele prim verii. Ara)j8)du-(i
ma)tia .roa&a' de l8) ' ca & )-o &t8)je )ea&c '
E.we)e &e l & la loc /) (aua /)alt (i-(i )ete9i %u&tele'
)er +d toare' privi)du-le cu &c8r+ . :e cu&u&e cu
m8)a ei' pe)tru a %i potrivite la c l rie 0 dar roc,ia pe
care o avea acum %u&e&e purtata mult prea multa
vreme= mai avea u)a' /)c (i mai po)o&ita' (i
am8)dou erau ce)u(ii (i mo,or8te' aidoma cu ce
purtau Cele-) le& . Cu mai multe & pt m8)i /) urm '
164
c8)d por)i&er c tre Tar -alo)' )u prea avu&e&e de
ale& 0 ori ce)u(iu' ori )imic.
> N-am & mai port culoarea a&ta /) via a mea' Bela'
/ i jur' /i &pu&e iepei &ale %locoa&e' m8).8i)d-o pe .8t.
1Nu c a( avea prea mult de ale&' odat ce aju).em
/)apoi /) Tur)ul Al+3' &e .8)di. <) Tur)' toate )ovicele
purtau al+.
> @ar vor+e(ti &i).ur * o /)tre+ N;)aeve'
apropii)du-&e pe mur.ul ei.
Cele dou %emei erau de-o &eam la /) l ime' (i
/m+rcate la %el' dar' di) prici)a cailor' %o&ta
Ae(terea& di) Emo)dG& 7ield p rea cu u) cap mai
mare. Era /)cru)tata (i-(i &mucea co&i a .roa& (i
/)c,i& la culoare care-i at8r)a pe um r' a(a cum % cea
de o+icei atu)ci c8)d era /).rijorat &au tul+urat ' &au
pl )uia ceva cu (i mai mult /)c p 8)are dec8t /i
&t tea /) %ire. 2urta pe de.et u) i)el cu Aarele $arpe 0
&em)ul Ale&elorE )u era /)c Ae& 4edai' dar % cu&e cel
pu i) u) pa& pe acea cale' pe care E.we)e mai avea
mult p8) & -l aju). .
> Aai +i)e %ii cu oc,ii /) patru.
E.we)e &tr8)&e di) di) i' a+ i)8)du-&e & -i r &pu)d
c era )umai cu oc,ii dup Tar -alo). 1Ce-o %i cre9ut*
c m-am ridicat /) (a pe)tru c )u (edeam +i)e*3 Ault
prea ade&ea' N;)aeve p rea & uite c )u mai era
Ae(terea& /) Emo)dG& 7ield (i c )ici E.we)e )u mai
era o copil . 1Numai c ea poart i)elul' eu )u 0 /)c I 0
ceea ce' /) mi)tea ei' /)&eam) c )u &-a &c,im+at
)imicI3
> Nu cumva te .8)deai la :a) (i la ce-o %i av8)d de
&u%erit di) partea lui Aoirai)e* /)tre+ ' cu o +l8)de e
pre% cut = N;)aeve /(i &muci puter)ic co&i a' iar
E.we)e &im i u) %ior de mul umire 0 care &e &ti)&e'
165
/)& ' %oarte iute. Nu-i &t tea /) %ire & %ie r ut cioa& '
mai ale& c8)d (tia c &e)time)tele lui N;)aeve pe)tru
4tr jer erau ca u) .,em de a de-a+ia &c pat di)
.,earele u)ui pi&oi. Dar :a) )u era pi&oi 0 (i N;)aeve
tre+uia )eap rat & %ac ceva cu el. $i a&ta /)ai)te ca
%irea lui )o+il ' /)c p 8)at (i ) t8). ' &-o /)%urie /)tr-
at8t /)c8t & -i dea cu ceva /) cap.
Cu to ii' erau (a&e 0 /m+r ca i &implu' ca & )u +at
la oc,i /) &atele (i or (elele pri) care treceau' dar
alc tui)d' pe&em)e' cel mai &tra)iu alai care trecu&e /)
ultima vreme pri) C8mpiile Caralai). 2atru %emei (i doi
+ r+a i' di)tre care u)ul /)ti)& pe o tar.a' at8r)at de
(eile a doi cai 0 ace(tia di) urm duc8)d /) &pate (i
)i(te +occelu e pli)e cu provi9ii' pe)tru 9ilele /) care
c l toreau /)tre dou &ate.
1Doar (a&e' &e .8)di E.we)e' dar c8te tai)e*3
4u%letul %iec ruia era /mpov rat' (i )u doar de u)a.
Aveau cu ei tai)e care' poate' )u aveau & ia& la
iveal )ici m car /) Tur)ul Al+. 1Aca& ' via a era mai
&impla.3
> N;)aeve' ce cre9i* Oare Ra)d o %i +i)e* Dar
2erri)* /)tre+ ea .ra+)ic= )u-(i mai /). duia &
cread c ' /)tr-o +u) 9i' avea & &e m rite cu Ra)d=
de-acum (tia c )u putea %i altceva dec8t o ilu9ie. Nu-i
ve)ea +i)e 0 )u &e /mp ca&e cu .8)dul 0 dar o (tia.
> @ar te-au tul+urat vi&ele* o /)tre+ N;)aeve'
p r8)d /).rijorat 0 )umai c E.we)e )u avea )evoie
de mil (cel pu i) )u /) acea&t clip # a(a c -i r &pu)&e
pe u) to) c8t mai %ire&c cu puti) E
> Dup toate 9vo)urile pe care le-am au9it' )u-mi
dau &eama ce &e mai /)t8mpl ' de %apt. Eu (tiu
adev rul 0 dar re&tul lumii /) ele.e totul pe do& (i
&pu)e )umai pro&tii.
166
> Nimic )-a mai %o&t cum tre+uia' de c8)d Aoirai)e
a dat +u9)a /) vie ile )oa&tre' ro&ti a&pru N;)aeve.
2erri) (i Ra)d...
$ov i' /)cru)tat ' iar E.we)e &e .8)di c ' pe&em)e'
cealalt credea c tot ce i &e /)t8mpla&e lui Ra)d era
)umai di) vi)a lui Aoirai)e.
> 2erri) (i Ra)d tre+uie & -(i poarte &i).uri de .rij '
deocamdat . Ai-e team c (i )oi avem )eca9urile
)oa&tre. Ceva )u-i /) re.ul . O... &imt.
> Ce & %ie' oare* $tii* /)tre+ E.we)e.
> 2arc vi)e o %urtu) ' /).8) N;)aeve' cercet8)d
di) priviri cerul dimi)e ii' limpede (i al+a&tru' pe care
&e vedeau )umai c8 iva )ori' apoi cl ti)8)d iar (i di)
cap. C,iar a(a' o %urtu) .
N;)aeve avu&e&e de mult vreme puterea de a
pre9ice vremea' de a 1a&culta v8)tul3' a(a cum &e
&pu)ea 0 lumea &e a(tepta ca toate Ae(tere&ele & %ie
/) &tare &-o %ac ' de(i' de %apt' multe )u puteau. De la
plecarea di) Emo)dG& 7ield' /)& ' N;)aeve deve)i&e
/)c (i mai /)9e&trat 0 &au poate c darul i &e
pre&c,im+a&e' cumva' c ci %urtu)ile pe care le &im ea
)u mai aveau de-a %ace cu v8)toa&ele' ci cu oame)ii.
Cu%u)dat /) .8)duri' E.we)e /(i mu(c +u9a. Nu-(i
mai /). duiau & &e oprea&c di) drum' &au &
/)ceti)ea&c ' acum c aju)&e&er at8t de aproape de
Tar -alo). Nici di) prici)a lui Aat (i )ici di) alte prici)i'
de&pre care mi)tea /i &pu)ea c erau /)c (i mai
importa)te dec8t via a u)ui + iat de la ar ' priete)
di) copil rie' cu toate c /) i)ima ei lucrurile )u
&t teau a(a. 4e uit la ceilal i' /)tre+8)du-&e dac
vreu)ul di)tre ei o+&erva&e ceva ciudat.
-eri) 4edai' o %emeie micu ' roto%eie' /m+r cat
toat /) ve(mi)te +ru)e' era cu%u)dat /) .8)duri 0
167
&au cel pu i) a(a p rea 0 cu .lu.a tra& pe&te oc,i'
/)c8t aproape c )u i &e vedea c,ipul. C l rea /)
%ru)tea alaiului' dar /(i l &a&e calul la pa&. 7 cea parte
di) Aja, Bru) 0 di)tre acele &urori care' ade&ea' erau
mai preocupate de /)v turile pe care le &coteau la
lumi) dec8t de ceea ce &e-)t8mpla /) jurul lor. Cu
toate ace&tea' E.we)e )u era c,iar &i.ur c -eri) era
at8t de de&pri)& de lume 0 mai ale& c ' al tur8)du-&e
lor' era /) )eca9uri p8) pe&te cap.
<) &patele t r.ii pe care 9 cea' % r cu)o(ti) ' Aat'
c l rea Ela;)e 0 )ovice (i ea' de-aceea(i v8r&t cu
E.we)e' dar cu p rul +lo)d (i oc,ii al+a(tri. Era
/)ve(m8)tat tot /) ce)u(iu. <l privea pe Aat (i &e
vedea c era la %el de /).rijo rat ca toate celelalte.
Trecu&er ' de-acum' trei 9ile de c8)d + iatul )u &e mai
tre9i&e. B r+atul 9velt' cu p rul lu).' care c l rea de
cealalt parte a t r.ii p rea & /)cerce & privea&c /)
toate p r ile' % r & %ie + .at /) &eam . Era at8t de
a+&or+it /)c8t ridurile de pe c,ip i &e ad8)ci&er .
> Huri)' &pu&e E.we)e' iar N;)aeve /)cuvii) =
am8)dou /)ceti)ir pa&ul' l &8)d caii de povar & le
aju). di) urm . -eri) /(i v 9u )etul+urat de drum.
> 4im i ceva' Huri)* /)tre+ N;)aeve= Ela;)e tre&ari
+ru&c (i /(i lu (i ea oc,ii de la Aat.
- 98)du-le pe toate trei cu privirile a i)tite a&upra
&a' + r+atul cel 9velt &e %oi /) (a (i-(i %rec )a&ul lu)..
> Neca9uri' r &pu)&e &curt (i po&omor8t. Cred c &-
ar putea & %ie... )eca9uri.
Huri) /l &lujea pe re.ele di) 4,ie)ar' lu8)d urma uci-
.a(ilor %u.ari. Nu avea )ici u) mo /) cre(tet' precum
r 9+oi)icii di) re.at' dar &a+ia &curta (i pum)alul cu
lama 9im at ' rupe-& +ii' pe care le purta la +r8u' erau
tocite de %olo&i) a /)delu).at . Avea o /)9e&trare
168
deo&e+it 0 do+8) dit ' pe&em)e' dup a)ii de trudaE
putea & -i adulmece pe cei care & v8r(i&er )ele.iuiri'
mai ale& dac era vor+a de %apte &8).eroa&e. De dou
ori' /) cur&ul c l toriei' le &% tui&e & plece di)tr-u) &at'
de(i )u trecu&e )ici u) cea& de c8)d &e a%lau acolo.
2rima dat &e /mpotrivi&er ' &pu)8)d c erau &toar&e
de puteri 0 )umai c ' /)ai)te de rev r&atul 9orilor'
,a).iul (i al i doi + r+a i di) &at /)cerca&er & -i ucid
pe to i /) &om). Era )i(te t8l,ari o+i()ui i' )u @&coade
de-ale Celui <)tu)ecat 0 )i(te oame)i care po%teau la
caii lor (i la ceea ce-aveau /) +occele (i-) de&a.ii de la
(a. Dar ceilal i oame)i di) &at cu)o(teau adev rul (i'
di) c8te &e p rea' co)&iderau c orice &tr i) e o prad
ci)&tit . 4e v 9u&er &ili i & %u. di) %a a u)ei mul imi
/)armate cu +8te (i %urci. C8)d &e /)t8mpla&e a doua
oar ' -eri) le poru)ci&e & plece mai departe de /)dat
cu Huri) termi)a&e ce avea de &pu&.
Dar amu(i)arul era /)totdeau)a re i)ut c8)d vor+ea
cu tovar (ii de c l torie 0 /) a%ar de Aat care' /)& ' )u
mai &co&e&e )ici o vor+ de mai mult vreme. Cei doi
+ r+a i &c,im+a&er /)tre ei .lume (i juca&er 9aruri'
atu)ci c8)d %emeile )u erau pri) preajm . E.we)e &e
.8)dea c ' pe&em)e' Huri) &e &im ea )eli)i(tit %ii)d' la
urma urmei' &i).ur cu o Ae& 4edai (i cu trei uce)ice.
2e)tru u)ii oame)i' orice lupt era mai u(or de
/)%ru)tat dec8t tov r (ia %emeilor Ae& 4edai.
> Ce %el de )eca9uri* /)tre+ Ela;)e 0 cu toate c )u
ridica&e vocea' era limpede c &e a(tepta & i &e
r &pu)d pe dat (i /) am )u)t= /)tr-adev r' Huri)
vor+i % r /)t8r9iere.
> Am adulmecat...' /)cepu el' apoi &e /)trerup&e (i
clipi parc uimit' plim+8)du-(i privirile de la o %emeie la
alta. 4imt ceva' a&ta-i tot' &%8r(i. Am o... + )uial . Am
169
v 9ut )i(te urme (i ieri (i a9i. Cai' cai mul i. -reo
dou 9eci &au trei9eci' /)drep t8)du-&e /) direc ia a&ta'
(i /)c pe at8 ia /)colo. A-a pu& pe .8)duri. A&ta-i tot.
4imt ceva' (i .ata. Dar 9ic c avem )eca9uri.
?rme* E.we)e )u o+&erva&e )imic.
> Nu v d ce )e-ar /).rijora' .r i pe dat N;)aeve'
care &e % lea c era la %el de priceput /) cititul urmelor
ca orice + r+at. 4u)t vec,i de mai multe 9ile. De ce-ai
crede c vom avea )eca9uri di) prici)a lor*
> A&ta cred' pur (i &implu' r &pu)&e /)cet Huri)' de
parc ar %i vrut & adau.e ceva' apoi l & oc,ii /) jo&'
%rec8)du-(i )a&ul (i tr .8)d ad8)c aer /) piept. De
mult )-am mai v 9ut )ici u) &at' murmur . Ci)e (tie ce
ve(ti di) 7aime au aju)& pe aici /)ai)tea )oa&tr * 4-ar
putea & )e tre9im c )u &u)tem a(a de +i)e-ve)i i
precum credem. 4-ar prea putea ca oame)ii (tia & %ie
)i(te t8l,ari &au uci.a(i. Ar tre+ui & %im cu oc,ii /)
patru' eu a(a 9ic. Dac Aat ar %i pe picioarele lui' a(
mer.e & cercete9 0 a(a' /)& ' poate c )-ar tre+ui &
v la& &i).ure.
> Cre9i c )u )e putem de&curca (i &i).ure* /)tre+
N;)aeve' ridic8)d di)tr-o &pr8)cea) .
> 2uterea 4uprem )-o & v %ie de )ici u) %olo&
dac &e . &e(te ci)eva & v ucid /)ai)te &-o pute i
%olo&i' r &pu)&e Huri)' cu oc,ii a i)ti i la o+l8)cul /)alt
al (eii. Cu plec ciu)e' dar acuma cred c ... am & mer.
& c l re&c o vreme al turi de -eri) 4edai.
$i cu a&ta' /)%i.8)du-(i c lc8iele /) coa&tele calului' o
por)i la .alop /)ai)te ca vreu)a di)tre cele trei &
apuce & de&c,id .ura.
> Ei' po%tim' &pu&e Ela;)e' v 98)du-l cum &e apropia
de &ora cea Bru) = -eri) )u p ru & -i acorde mai mult
ate) ie dec8t /mprejurimilor' ceea ce &-ar %i 9i& c /l
170
mul umea. De c8)d am plecat de la Capul Toma)' &-a
i)ut c8t mai departe de -eri). De c8te ori &e uita la
ea' ai 9ice c -i e team de ce-ar putea ro&ti.
> C,iar dac le re&pect pe Ae& 4edai )u /)&eam)
c )u-i e (i %ric de ele' 9i&e N;)aeve' apoi ad u. '
parc % r voia eiE De )oi.
> Dac 9ice c am putea da de )eca9uri' ar tre+ui
& -l trimitem /) cercetare' ro&ti E.we)e' tr .8)d ad8)c
aer /) piept (i aru)c8)du-le celorlalte o privire c8t mai
)etul+urat cu puti) . Dac apare vreu) )eca9' )e
putem ap ra mai +i)e dec8t ar putea-o %ace el' (i cu o
&ut de &olda i pe dea&upra.
> Dar Huri) )u (tie a&ta' ro&ti &ec N;)aeve' iar eu
)u am de .8)d & -i &pu). Nici lui' )ici altcuiva.
> <mi (i ima.i)e9 ce va &pu)e -eri)' 9i&e (i Ela;)e'
par8)d /).rijorat . Tare a( vrea & a%lu c8t de multe
(tie. E.we)e' dac a%l 4uprema' cred c )ici m car
mama )u m-ar putea ajuta. De voi )ici )u mai 9ic.
2oate c )ici m car )-ar /)cerca &-o %ac .
Ela;)e era %iica Re.i)ei di) A)dor.
> Ea )u a apucat & /)ve e dec8t %oarte pu i)e
lucruri de&pre 2utere' /)ai)te & plece di) Tur)ul Al+'
cu toate c i-a pl cut & la&e impre&ia c a aju)& & %ie
&ora depli) .
> Nu putem & )e pu)em ) dejdea /) Aor.a&e' care
e /) Caeml;)' /) timp ce )oi vom %i /) Tar -alo)' &pu&e
N;)aeve. Nu' &-ar prea putea & avem /)deaju)& de
multe )eca9uri pe)tru c am plecat a(a' /) ciuda a
ceea ce-am adu& cu )oi. Cel mai +i)e ar %i & r m8)em
/) um+r ' & )e purt m cu umili) (i & )u %acem
)imic care & )e aduc mai mult ate) ie dec8t p8)
acum.
C8)dva' E.we)e ar %i r8& la .8)dul c N;)aeve &-ar
171
putea pre%ace umil . p8) (i Ela;)e &e de&curca mai
+i)e la a&ta. Acum' /)& ' )u &e &im ea deloc ve&el .
> $i dac Huri) are dreptate* Dac vom %i ataca i*
Nu )e poate ap ra de dou 9eci &au trei9eci de oame)i
(i' dac )e l & m pe &eama lui -eri)' putem & (i
murim. $i tu ai &pu& c &im i o %urtu)a apropii)du-&e'
N;)aeve.
> C,iar a(a* /)tre+ (i Ela;)e' cl ti)8)d di) cap (i
%lutur8)du-(i +uclele ro(u-aurii. Dar lui -eri) )-o & -i
plac & )e vad ... m ro.' c -i place &au )u' &-ar
putea & )u avem de ale&' &%8r(i ea' dup o clip de
(ov ial .
> Dac vom aju).e la a)a).,ie' .rai cu a&prime
N;)aeve' eu am & %ac ceea ce tre+uie % cut' iar voi
dou o &-o lua i la %u. . C,iar dac toat lumea di)
Tur)ul Al+ vor+e(te de&pre c8t &u)te i de /)9e&trate' &
)u crede i c )-o & v tre9i i %ere cate' dac 4uprema
<)&c u)at &au Diva)ul ,ot r &c c a(a tre+uie.
> Dar dac -i pe a(a' &pu&e Ela;)e cu .la&ul &la+ (i
/).,i i)d /) &ec' la %el ai & p e(ti (i tu. Ar tre+ui & )e
/) ele.em cu toatele 0 ori %u.im' ori )e /mpotrivim.
Huri) a mai avut dreptate (i /)ai)te. E cu puti) ca'
dac )u %acem )imic' & )u mai aju).em /) veci /)
Tur)ul Al+' la )eca9urile care )e-a(teapt acolo.
E.we)e &e /)%ior . 7erecate. i)ute departe de
saidar, jum tatea %emeia&c a Adev ratului @9vor.
2u i)e Ae& 4edai avu&e&er parte de acea&t
pedeap& ' dar eDi&tau %apte pe)tru care Tur)ul o
cerea. Novicele erau &ilite & /)ve e pe di)a%ar
)umele tuturor %emeilor care trecu&er pri) a&ta (i
/)vi)uirile care le %u&e&er adu&e.
De la o vreme' /)cepu&e & &imt % r /)cetare
pre9e) a @9vorului u)deva' %oarte aproape' ca &oarele
172
de amia9 rev r&8) du-i-&e pe&te um r. C,iar dac ' de
multe ori' atu)ci c8)d /)cerca & ati). saidar, )u &e
ale.ea cu )imic' po%ta )u o p r &ea. Cu c8t /l ati).ea
mai de&' cu at8t /(i dorea /)c (i mai mult 0 voia & -l
ati). mereu' /) ciuda a ceea ce-i &pu&e&e 4,eriam'
Aai-Aarea pe&te )ovice' de&pre c8t era de primejdio&
& &e /)dr .o&tea&c prea tare de %iorul 2uterii
4upreme. :a .8)dul c ar %i putut %i /)dep rtat de
acea&ta' &im i)d saidar ns " r & -l mai ati).
vreodat ...
Nici ea' )ici celelalte )u mai p reau & ai+ c,e% de
vor+ .
2e)tru a )u %i v 9ut tremur8)d' &e aplec /) (a
c tre tar.a care &e le. )a u(or. Cuverturile lui Aat
erau r v (ite' l &8)d la vedere pum)alul cur+at' cu
teaca &a de aur' pe care-l i)ea /)cle(tat /)tr-o m8) .
<) pla&ele' arma avea i)cru&tat u) ru+i) c8t u) ou de
porum+el. Av8)d .rij & )u ati). pum )alul' E.we)e
/i tra&e cuverturile la loc pe&te +ra . Era )umai cu
c8 iva a)i mai mare ca ea' dar ar ta mai + tr8) di)
prici)a o+rajilor &up i (i a pielii u&cate. Re&pira
/)tret iat' iar pieptul de-a+ia i &e mi(ca. :a picioare
avea u) &ac +urdu(it' pe care E.we)e &e .r +i & -l
acopere' la r8)dul & u. 1Tre+uie & -l ducem pe Aat /)
Tur)' &e .8)di ea. $i &acul.3
N;)aeve &e aplec (i ea (i-i pip i %ru)tea lui Aat.
> 7e+ra i-a cre&cut' ro&ti' /).rijorat . A car dac-a(
avea ceva r d ci) de %ii-pe-pace &au vreo %ru)9 de
%ier+i) ic .
> 2oate ar %i +i)e ca -eri) & /)cerce iar (i & -l
t m duia&c ' 9i&e Ela;)e.
N;)aeve &cutur di) cap' /i )ete9i p rul lui Aat (i
o%t ' apoi &e /)drept /) (a.
173
> Di) c8te mi-a &pu&' de-acum )u poate %ace mai
mult dec8t & -l i) /) via . $i o cred. Am /)cercat (i
eu & -l t m duie&c' a&t -)oapte' (i )-am i9+utit )imic.
> 4,eriam 4edai &pu)e c )u avem voie & /)cerc m
& t m duim p8) ce )u am %o&t c l u9ite pa& cu pa&
de o &ut de ori' (opti Ela;)e cu r &u%larea t iata.
> 2uteai & -l omori' 9i&e (i E.we)e' cu a&prime.
> Am % cut a&ta /)c di)ai)te & -mi treac pri) cap
& mer. /) Tar -alo)' pu%)i tare N;)aeve' c,iar dac
)u (tiam ce %ac. Dar pare-&e c am )evoie de leacuri
ca & i9+ute&c. A car de-a( %i avut )i(te %ier+i) ic . Nu
cred c mai are mult de tr it. C8teva cea&uri' pro+a+il.
Au9i)d-o' E.we)e &e .8)di c p rea la %el de tri&t
di) prici)a &t rii lui Aat dar (i pe)tru c (tia ce urma
& &e /)t8m ple' (i pe)tru c o a%la&e a(a cum o a%la&e.
4e /)tre+ ' di) )ou' ce-o % cu&e p8) la urm pe
N;)aeve & vi) /) Tar -alo). Ea /)v a&e deja &
co)duc 2uterea' % r & -(i dea &eama' c,iar dac )u-
(i putea &t p8)i de %iecare dat /)9e&trarea' (i /)vi) -
&e&e primejdiile care ucideau trei %emei di) patru care
&e i)&truiau % r c l u9irea u)or Ae& 4edai. 4pu)ea c
voia & /)ve e mai multe' dar &e ar ta ade&ea mai
/)d r t)ic dec8t u) copil &ilit & /).,it r d ci)a de
lim+a-oii.
> O & aju).em cur8)d /) Tur)' &pu&e E.we)e.
Acolo o & %ie ci)e & -l t m duia&c . 4uprema o & ai+
.rij de el. De el (i de toate celelalte lucruri.
Avu mare .rij & )u-(i /)toarc privirile c tre &acul
de la picioarele lui Aat' acoperit de cuvertur . Nici
celelalte dou )u &e uitau /)tr-acolo. Erau a)umite
tai)e de care &-ar %i &im it %oarte u(urate & &cape.
> C l re i' eDclam di)tr-odat N;)aeve' dar
E.we)e /i (i 9 ri&e= mai mul i + r+a i' cam dou du9i)i'
174
ap ru&er /) v8r%ul u)ei movile joa&e di) %a a lor'
/)drept8)du-&e c tre ele la .alop' cu ma)tiile al+e
%lutur8)du-le pe umeri.
> Copiii :umi)ii' ro&ti Ela;)e' ca u) +le&tem.
2e&em)e c a&ta i-e %urtu)a... (i )eca9urile de care
vor+ea Huri).
-eri) &e opri&e (i ea' cu o m8) pe +ra ul lui Huri)'
/mpiedic8)du-l & -(i &coat &a+ia di) teac . E.we)e
&muci , urile u)uia di) caii de povar ' % c8)du-l & &e
oprea&c ' drept /) &patele %emeii Ae& 4edai.
> : &a i-m pe mi)e & vor+e&c' copii' &pu&e
acea&ta' )etul+urat ' d8)du-(i .lu.a pe &pate (i
l &8)du-(i la vedere p rul /)c ru) it= E.we)e )u (tia
preci& c8t era cealalt de + tr8) 0 pe&em)e c putea
& -i %ie cel pu i) +u)ic 0 dar cele c8teva %ire c ru)te
erau &i).urul &em). Orice-a i %ace' )u v pierde i
cump tul.
C,ipul lui -eri) era la %el de li)i(tit ca (i .la&ul & u'
dar lui E.we)e i &e p ru c o vede m &ur8)d di) priviri
di&ta) a p8) /) Tar -alo). De-acum &e vedeau c,iar (i
tur)urile' precum (i u) pod care &e arcuia pe&te r8u'
aju).8)d pe i)&ul ' /)deaju)& de /)alt pe)tru ca o
cora+ie de )e.o ' di)tre cele care /mp8)9eau u)dele'
& poat trece pe dede&u+t. 1De v 9ut' &e vede' &e
.8)di E.we)e' e aproape' dar /)c mult prea departe
ca & )e %ie de vreu) %olo&.3 O clip avu impre &ia c
Aa)tiile Al+e &e pre. teau & le atace' dar apoi cel di)
%ru)te ridic +ra ul (i cu to ii &e oprir +ru&c' )umai la
vreo patru9eci de pa(i' /mpro(c8)d /) jur cu pra% (i
)oroi.
N;)aeve morm i ceva cu .la& &c 9ut' iar Ela;)e &e
/)drept ' tru%a( ' /) (a' de parc &e pre. tea & -i pu)
la re&pect pe c l re i. Huri) r m &e&e cu pum)ul
175
/)cle(tat pe m8)erul &a+iei 0 p rea pre. tit & &e
aru)ce /)tre %emei (i Aa)tiile Al+e' orice i-ar %i &pu&
-eri). C8t de&pre acea&ta' ea )u % cu altceva dec8t & -
(i %luture +ra ul /) %a ' ca & ri&i pea&c )orul de pra%.
C l re ii /)ve(m8)ta i /) al+ &e de&% cur /)tr-u)
&emicerc' t i)du-le calea pri) toate p r ile.
2urtau plato(e (i coi%uri co)ice care &tr luceau' de
/).rijite ce erau 0 p8) (i c m (ile de 9ale le &c8)teiau
la %el de puter)ic. 7iecare di)tre ei avea +rodat pe
piept &oarele auriu' /)cu)u)at de ra9e. ?)ii /(i potrivir
& .e ile /) arcuri 0 )u le ridicar ' dar rama&er cu ele
pre. tite. Co)duc torul era t8) r' dar cele dou )oduri
aurii de &u+ &oarele de pe piept /l ar tau drept o%i er de
ra). /)alt.
> Dou vr jitoare di) Tar -alo) dac )u m /)(el'
da* ro&ti el' cu u) 98m+et /).,e at care-i &c,imo)o&ea
c,ipul a&cu it (i cu o lucire tru%a(a /) oc,i' de parc
(tia ceva ce al ii erau prea pro(ti ca & o+&erve. $i-)c
dou pu(toaice (i cu doi dul i de pa9a' u)ul +ol)av (i-
altul + tr8).
Huri) &e 9+8rli' dar +ra ul lui -eri) /l /mpiedic &
i9+uc)ea&c .
> De u)de ve)i i* /)tre+a Aa)tia Al+ .
> Di)&pre apu&' r &pu)&e li)i(tita -eri). Da i-v la o
parte di) drum (i l &a i-)e & trecem. Copiii :umi)ii )-
au )ici o putere aici.
> Copiii au putere pe&te tot' oriu)de e&te :umi)a'
vr jitoareo 0 iar acolo u)de )u p tru)de' o aducem )oi.
R &pu)de-miI 4au poate vrei & te duc /) ta+ r (i &
te dau pe m8)a @)c,i9itorilor*
Aat tre+uia & aju). % r /)t8r9iere /) Tur)ul Al+. $i
mai mult 0 E.we)e &e /)%iora' d8)du-(i &eama c
aju)&e&e & .8)dea&c a(a 0 era (i mai importa)t ca
176
&acul pe care-l aveau cu ei & )u cada /) m8i)ile
Aa)tiilor Al+e.
> i-am r &pu)&' 9i&e -eri)' % r & &e piard cu
%irea' (i /)c mai politico& dec8t meri i. C,iar cre9i c
)e po i opri*
?)ii di)tre + r+a i /(i ridicar arcurile' de parc
vor+ele &ale ar %i %o&t o ame)i) are. Ea co)ti)u ' % r
& ridice .la&ulE
> 2oate c /) u)ele i)uturi ame)i) rile dumitale ar
%i de aju)&' dar )u aici' la o a9v8rlitur de + de Tar
-alo). C,iar cre9i c ' /) ace&t loc' i &e va /). dui & iei
pri9o)iere )i(te Ae& 4edai*
O%i erul &e %oi )eli)i(tit /) (a' de parca' di)tr-odat '
&e /)doia de propria-i putere. Apoi tra&e cu oc,iul la
oame)ii & i 0 %ie pe)tru a-(i reami)ti c erau acolo & -l
&priji)e' %ie pe)tru c -(i d du&e &eama c erau cu
privirile a i)tite a&upra lui 0 (i-(i rec p ta calmul.
> Nu mi-e %ric de voi' @&coade (i vr jitoare
tic loa&e. R &pu)de-mi' &au ai & r &pu)9i
@)c,i9itorilor' .r i el' de(i )u cu at8ta a&prime ca mai
/)ai)te.
-eri) de&c,i&e .ura' parc pre. ti)du-&e & dea .la&
u)or )imicuri' dar /)ai)te & apuce & ro&tea&c ceva'
Ela;)e & ri de la locul ei (i &tri. poru)citoareE
> 4u)t Ela;)e' Dom)i a-Ao(te)itoare di) A)dor.
Dac )u v da i imediat la o parte' o & r &pu)de i /)
%a a Re.i)ei Aor .a&e' Aa)tie Al+ I
-eri) (uier pri)tre di) i' %urioa& . B r+atul p ru
de&cump )it vreme de o clip ' apoi r8&eE
> A(a cre9i' da* 4-ar putea & a%li c Aor.a&e )u mai
e a(a de topit dup vr jitoare' %eti o. Dac te iau de
l8). ele (i te readuc aca& ' o & -mi mul umea&c . @ar
4e)iorului C pita) Eamo) -alda i-ar pl cea %oarte tare
177
& di&cute cu dum)eata' Dom)i -Ao(te)itoare di)
A)dor.
Ridic +ra ul 0 %ie pe)tru a-(i /)t ri &pu&ele' %ie
pe)tru a le %ace u) &em) oame)ilor & i. E.we)e )u-(i
d du &eama prea +i)e' dar c8)d v 9u c u)ii di)tre
&olda i &tr8).eau , urile' &e .8)diE 1Nu mai e vreme
de a(teptat. N-am & m mai la& pu&a /) la) uriI3 $i-(i
de&c,i&e &u%letul c tre 2uterea 4uprem . Nu era ceva
prea .reu (i' dup ce tot /)cerca&e at8ta vreme' &e
de&curca mult mai +i)e dec8t /) primele d i. <)tr-o
clip ' /(i alu). di) mi)te orice .8)d' /) a%ara de
ima.i)ea u)ui +o+oc de tra)da%ir' pluti)d pri) , u. Ea
era +o+ocul' ea &e de&c,idea c tre lumi) ' c tre
saidar, jum tatea %emeia&c a Adev ratului @9vor.
2uterea i &e rev r& /) piept' .ata-.ata &-o /)ece. 4e
&im ea pli) de lumi) ' cu%u)dat /) :umi) ' u)a cu
acea&ta 0 o adev rata /) l are. 4e lupta di) toate
puterile & )u %ie tra& la %u)d (i-(i /)drepta ate) ia
c tre p m8)tul de la picioarele calului + r+atului cu
ma)tie al+ . ?) petic /).u&t 0 )u voia & omoare pe
)ime)i. 1Dar )ici )-o & m lua i cu voiI3
Celalalt )u apuca&e /)c & ridice +ra ul de tot. Cu u)
9.omot ca de tu)et' p m8)tul di) %a a lui &e /) l /)tr-
u) v8rtej de )oroi (i pietre' care-i trecea de cre(tetul
capului. Nec,e98)d apri.' calul & u &e ridic /) dou
picioare' aru)c8)du-l la p m8)t ca pe u) &ac. 28) &
apuce el & cada' E.we)e /(i /)drept ate) ia c tre
ceilal i. 2 m8)tul i9+uc)i iar (i' /)tr-u) alt loc. Bela & ri
la o parte' dar ea &muci %r8iele (i-(i &tr8)&e .e)u)c,ii'
% r m car & &e .8)dea&c la ce % cea. <)v luit /)
pu&tiu' o+&erv uimit u) alt v8rtej' care )u mai era al
ei' apoi u) al patrulea (i' /) &tr %u)durile mi) ii ei' /(i
d du &eama c N;)aeve (i Ela;)e erau (i ele /)co)ju -
178
rate de &tr lucirea care &pu)ea c ati)&e&er saidar,
l &8)du-&e /) &eama lui. Numai o alt %emeie care
putea co)duce ar %i 9 rit )im+ul 0 /)& urm rile erau
limpe9i pe)tru to i. Crupul Aa)tiilor Al+e era /)co)jurat
di) toate p r ile de v8rtejuri care-i /mpro(cau cu )oroi'
/i /)&p im8)tau cu mu.etele lor (i % ceau caii & aler.e
care-)cotro.
Huri) privea cu oc,i mari /mprejur' cu .ura c &cat (i
di) c8te &e p rea' la %el de &periat ca (i Aa)tiile Al+e'
tot /)cerc8)d & i) /) %r8u caii de povara (i pe cel pe
care /l c l rea. $i -eri) % cu&e oc,ii mari de uimire (i
de m8)ie. Bu9ele i &e mi(cau iute' dar di) prici)a
tu)etelor )u &e au9ea )imic di) ce &pu)ea.
$i' di)tr-odat ' Aa)tiile Al+e o luar la %u. 0 u)ii
di)tre ei' /)&p im8)ta i' /(i &c par (i arcurile di) m8i)i
0 .alop8)d , itui i parc de /)&u(i Cel <)tu)ecat.
r ma&e )umai t8) rul o%i er care de-a+ia &e ridica de
pe jo&. Cu umerii l &a i' el r ma&e cu privirea pierdut
&pre -eri) 0 at8t de tul+urat /)c8t i &e vedea )umai
al+ul oc,ilor. Aa)tia &a cea al+ (i %i) era pli) de
pra%' la %el (i c,ipul' dar )u p rea & +a.e de &eama.
> Atu)ci omoar -m ' vr jitoareo' 9i&e el cu .la&ul
tremurat. Haide. Omoar -m ' cum l-a i omor8t (i pe
tata.
7emeia Ae& 4edai )u-i acord )ici o ate) ie' c ci &e
/)tor&e&e c tre tovar (ele &ale. 4olda ii care %u.eau &e
pierdur di)colo de movila de u)de ve)i&er ' ca (i cum
(i ei (i-ar %i uitat coma)da)tul 0 )ici u)ul )u &e uit /)
urm . Calul o%i erului &e pierdu odat cu ei.
4tr pu)& de privirea %urioa& a lui -eri)' E.we)e
d du drumul la saidar, " r )ici o tra.ere de i)ima.
De&p r irea era /)totdeau)a .rea. 4clipirea care-o
/)co)jura pe N;)aeve di&p ru' /)c (i mai /)cet. Ea
179
r m &e&e /)cru)tata' % r & -(i ia oc,ii de la %a a
col uroa& a o%i erului' ca (i cum l-ar %i cre9ut /) &tare
de vreo /)(el ciu)e. Ela;)e p rea ) ucit de ce % cu&e.
> O a&eme)ea %apt ...' /)cepu -eri)' apoi &e opri &
tra. ad8)c aer /) piept' plim+8)du-(i privirea de la
u)a la alta. O a&eme)ea %apta e&te cea mai mare
)ele.iuire di)tre toate. Cea mai mare )ele.iuireI O Ae&
4edai )u %olo&e(te 2uterea ca arma' dec8t /mpotriva
% pturilor ?m+rei' &au' la mare a)a).,ie' pe)tru a-(i
ap ra via a. Cele trei :e. mi)te...
> Era c8t pe ce & )e omoare' o /)trerup&e
m8)ioa& N;)aeve. 4 )e omoare &au & )e duc la
tortur . &ta &e pre. tea & dea poru)ca.
> Dar... dar )u am %olo&it 2uterea ca arm ' -eri)
4edai' &pu&e (i Ela;)e' cu capul &u&' dar cu u) tremur
/) .la&. Nu am % cut r u )im )ui (i )ici m car )u am
/)cercat. Tre+uie & %ie oM
> Nu /)cerca i & m 9 p ci i di) vor+eI &e r &ti
-eri). C8)d o & aju).e i Ae& 4edai... dac o &
aju).e i vreodat ... o & %i i &ilite & v &upu)e i celor
Trei :e. mi)te' dar p8) (i )ovicele tre+uie & &e
poarte' pe c8t le e&te cu puti) ' ca (i cum le-ar %i
ro&tit deja.
> $i cu el ce %acem* /)tre+a N;)aeve' ar t8)d &pre
o%i erul Aa)tiilor Al+e care r m &e&e pe loc' p r8)d
) ucit= %o&ta Ae( terea& era /)cordat la culme (i &-ar
%i 9i& c era la %el de %urioa& ca (i %emeia Ae& 4edai.
-oia & )e ia pri)&e. Aat o & moar dac )u aju).e
repede /) Tur) (i... (i...
E.we)e /(i d du &eama ce voia & &pu) cealalt '
de(i )u /)dr 9)ea & ro&tea&c vor+ele. 1$i &acul
tre+uie & aju). /) m8i)ile 4upremei (i ale )im )ui
altcuiva.3 -eri) /i aru)c + r+atului o privire o&te)it .
180
> Nu /)cerca dec8t & +a.e &paima-) )oi' copil .
$tia %oarte +i)e c )u )e poate %ace & mer.em cu el
cu de-a &ila. Ar %i i&cat )i(te )eca9uri pe care )ici
m car el )u (i le-ar %i dorit. Era cu )eputi) ' acum c
&u)tem at8t de aproape de Tar -alo). Am %i putut trece
de el dac m-a i %i l &at & vor+e&c' dac mi-a i %i dat
r .a9 (i a i %i avut r +dare. A' %ire(te c ar %i /)cercat &
)e omoare' dac ar %i putut-o %ace pe a&cu)&' dar )ici o
Aa)tie Al+ cu o urm de mi)te /) cap )u va /)cerca &
%ac r u u)ei Ae& 4edai' dac acea&ta (tie di)cotro
vi)e primejdia. Acum vede i ce-a i % cut* Ce pove(ti
crede i c vor r &p8)di oame)ii ace(tia' (i ce urm ri
vor avea*
Au9i)du-i vor+ele' o%i erul &e /)ro(i la %a .
> Nu e )ici o la(itate & te %ere(ti de puterile care-au
%r8)t lumeaI i9+uc)i el. A&ta vre i voi' vr jitoarelorI 4-o
mai %r8).e i o dat I 4u)te i /) &luj+a Celui <)tu)ecatI
-eri) &cutur o&te)ita di) cap' de parc )u-i ve)ea
& -(i cread urec,ilor. E.we)e (i-ar %i dorit & poat
dre.e c8te ceva di) r ul % cut' a(a c vor+i (i ea.
> <mi pare %oarte r u pe)tru toate a&tea' 9i&e'
+ucuroa& c )u era &ilit & ro&tea&c )umai vor+e
adev rate' precum adev ratele Ae& 4edai 0 ceea ce
&pu&e&e )u era dec8t' cel mult' pe jum tate adev rat.
N-ar %i tre+uit & %ac a(a ceva' (i /mi cer iertare. 4u)t
&i.ura c -eri) 4edai v poate t m dui de orice
v8) taie.
El &e tra&e /)apoi de parc i &-ar %i propu& & &e la&e
jupuit de viu' iar -eri) pu%)i tare.
> Am ve)it de departe' co)ti)u E.we)e' tocmai de
la Capul Toma) (i' dac )-a( %i %o&t at8t de o+o&it ' )-
a( %i...
> Taci' %atoI &tri.a -eri)' /)tr-u) .la& cu o%i erul care
181
url E
> Capul Toma)* 7aimeI A i %o&t /) 7aime.
7 cu u) alt pa& /)apoi' /mpletici)du-&e' (i-(i &coa&e
&a+ia pe jum tate di) teac . - 98)du-i c,ipul' E.we)e
&e /)tre+ dac avea de .8)d & le atace' &au doar &
&e apere. Huri) &e apropie' cu o m8) pe pum)alul
rupe-& +ii' dar + r+atul cel tra& la %a o i)u /)ai)te'
9+ier8)d (i &cuip8)d di) prici)a m8)iei.
> Acolo a murit tataI B;ar mi-a &pu&-oI -oi'
vr jitoarelor' voi l-a i omor8t' /) )umele %al&ului vo&tru
Dra.o)I 2e)tru a&ta am & v ucidI Am & v prive&c
cum arde iI
> O%' copile )e& +uiteI o%t -eri). 4u)te i aproape la
%el de rele ca + ieta)ii c rora le mer.e .ura % r ei.
Du-te /) :umi) ' %iule' /i &pu&e o%i erului.
7 r & mai ro&tea&c altceva' &e pu&e /) %ru)tea lor'
trec8)d drept pe l8). + r+atul care co)ti)u & ipe
/) urma lorE
> Dai) Bom,ald m c,eam I i)e i mi)te'
@&coadelorI Am & v %ac & v teme i de ace&t )umeI
& )u-l uita iI
O vreme /(i co)ti)uar drumul /) li)i(te' /) timp ce
urletele &e &ti).eau /) &patele lor. Apoi' E.we)e vor+i'
ca pe)tru &i)eE
> -oiam doar & /)drept lucrurile.
> 4 le /)drep iI morm i -eri). Tre+uie & /)ve i c
&u)t mome)te /) care & ro&te(ti /)tre.ul adev r (i
altele /) care & - i ii .ura. Ai (i alte lec ii' mai .rele' de
/)v at' dar a&ta-i importa)t ' dac vrei & apuci clipa
/) care & do+8)de(ti dreptul de a purta (alul' ca o
adev rat &or . Nu i-a trecut pri) cap c ve(tile
de&pre 7aime ar %i putut aju).e aici /)ai)tea )oa&tr *
> $i de ce & -i %i trecut* /)tre+a N;)aeve. Nime)i
182
di)tre cei pe care i-am /)t8l)it p8) acum )u au9i&e
dec8t 9vo)uri' &au )ici m car at8t. @ar /) ultima lu)a
am /)trecut toate 9vo)urile /) cale.
> $i cre9i c ve(tile tre+uie & o apuce )eap rat pe
drumul pe care-am ve)it )oi* r &pu)&e -eri). Nu )e-
am mi(cat prea repede. Bvo)urile 9+oar pe o &ut de
c r ri. A(teapt -te mereu la ce-i mai r u' copil = a(a'
)u vei avea dec8t &urpri9e pl cute.
> Dar ce-o %i vrut & &pu) de&pre mama* /)tre+
deodat Ela;)e. 2e&em)e c mi) ea. Ea e&te mereu de
partea celor di) Tar -alo).
> E adev rat c Re.i)ele di) A)dor au %o&t
di)totdeau)a +i)evoitoare cu Tar -alo)' dar totul &e
&c,im+ ' 9i&e -eri) 0 c,ipul /i era di) )ou )etul+urat'
dar /) .la& i &e citea /)cordarea= &e /)toar&e /) (a'
plim+8)du-(i privirea a&upra celorlal iE cele trei ti)ere'
Huri)' Aat pe tar.a &a. :umea e ciudata (i totul &e
&c,im+a.
Aju)&er /) v8r%ul pa)tei= acum' /) %a li &e /)ti)dea
u) &at' u) .rup de ca&e cu acoperi( .al+e)' de i.l '
adu)ate /) jurul marelui pod care ducea /) Tar -alo).
> De-acum tre+uie & %i i cu adev rat cu oc,ii /)
patru' le &pu&e -eri). Acum /)cep adev ratele
primejdii.
183
184
CAP!TOLUL ""
Tar (alon
Dairei) era u) & tuc de pe malul r8ului Eri)i)'
aproape la %el de vec,i ca (i ora(ul de pe i)&ul . Avea
ca&e (i pr v lii mici' vop&ite /) ro(u (i +ru)' (i &tr du e
pavate care l &au impre&ia c erau acolo
di)totdeau)a' cu toate c & tucul %u &e&e i)ce)diat /)
timpul R 9+oaielor Troloce' pu&tiit c8)d armatele lui
Artur Arip -de-$oim a&edia&er Tar -alo) (i pr dat de
mai multe ori /) cur&ul R 9+oiului de O 4ut de A)i'
apoi ar& di) )ou' /) timpul R 9+oiului cu Aielii' de la
care )u trecu&er /)c dou 9eci de a)i. O i&torie cam
%r m8) tat pe)tru u) a&eme)ea & tuc 0 )umai c locul
/) care &e a%la Dairei)' la piciorul u)uia di)tre podurile
care duceau &pre Tar -alo)' era o .ara) ie c avea &
%ie mereu recl dit' ori de c8te ori ar %i %o&t di&tru&. Cel
pu i) at8ta vreme c8t mai d i)uia (i Tur)ul Al+.
:a /)ceput' E.we)e avu impre&ia c /) Dairei) &e
% ceau' di) )ou' pre. tiri de r 9+oi. 2e &tr 9i m r( luia
o +ri.ada de &uli a(i' r8)duri-r8)duri' cu &uli ele
/) l ate ca di) ii u)ui piepte)e' urma i de arca(ii cu
coi%uri turtite cu ap r tori lar.i' cu tol+ele pli)e
at8r)ate de (old (i arcurile /) jurul pieptului. ?)
e&cadro) de c l re i /) armur ' cu c,ipurile a&cu)&e /)
&patele vi9ierelor de %ier' le % cu loc & treac ' la u)
&em) al m8i)ii o%i erului' ap rat de o m8)u( de o el.
Cu to ii pur tau' +rodat pe piept' 7lac ra di) Tar -alo)'
ca o lacrim al+ ca )eaua.
Cu toate ace&tea' & te)ii /(i vedeau de tre+uri' % r
& par tul+ura i /) vreu) %el. Aul imile di) pia &e
de&% ceau pe)tru a le %ace loc &olda ilor' ca (i cum
185
+ r+a ii /) armur ar %i %o&t )i(te piedici cu care &e
o+i()ui&er de mult vreme. C8 iva + r+a i (i %emei'
/)c rca i cu t vi cu %ructe' &e i)eau dup &olda i'
/)cerc8)d & le atra. ate) ia cu merele (i perele
9+8rcite' &coa&e de pri) c m ri. Erau pu i)i la )um r
(i' /) a%ar de ei' )ime)i )u p rea & &e preocupe de
&olda i 0 )ici pr v lia(ii' )ici )e.u&torii am+ula) i. Nici
-eri) )u p rea & -i +a.e /) &eam 0 ea /i co)du&e pe
E.we)e (i pe ceilal i pri) &at' c tre marele pod care &e
arcuia pe&te r8ul lat cam de jum tate de mil ' precum
u) .uler de da)tel di) piatr .
:a picioarele podului &e a%lau al i &olda i care % ceau
de .ard 0 vreo (a&e &uli a(i (i vreo 9ece arca(i care-i
cercetau pe to i cei doritori & treac di)colo. O%i erul'
u) + r+at cu u) /)ceput de c,elie' cu coi%ul at8r)at de
m8)erul &a+iei' p rea dera)jat de lu).ul (ir de oame)i
care a(teptau' c lare &au pe jo&' cu c ru e tra&e de
+oi' de cai' &au c,iar de po&e&orul lor. $irul )u avea
mai mult de o &ut de pa(i' )umai c ' de c8te ori
trecea ci)eva' ap rea /)c u) om care & &e a(e9e la
urm . Cu toate ace&tea' + r+atul cel c,el )u &e prea
.r +ea & dea drumul )im )ui. <i cerceta tactico&'
/)tre+8)du-i pe to i dac aveau &au )u dreptul de a
p tru)de /) Tar -alo).
- 98)d-o pe -eri) care-(i % cu&e loc /) %ru)tea
(irului' el de&c,i&e m8)io& .ura' apoi /i 9 ri c,ipul (i &e
.r +i & -(i /)de&e coi%ul pe cap. To i cei di) partea
locului erau /) &tare & le recu)oa&c pe Ae& 4edai (i
% r i)elul cu Aarele $arpe.
> Bu) dimi)ea a' Ae& 4edai' &pu&e &tr jerul'
duc8)du-(i o m8) la piept. Bu) dimi)ea a. - ro.'
trece i' trece i.
-eri) /(i opri calul al turi de el. Oame)ii care
186
a(teptau /)cepur & murmure' dar )ime)i )u ridic
vocea & &e pl8). .
> A i avut )eca9uri cu Aa)tiile Al+e' &tr jerule*
1De ce )e oprim* &e /)tre+ ' )er +d toare' E.we)e.
Oare o %i uitat de Aat*3
> Nu ci)e (tie ce' Ae& 4edai' r &pu)&e o%i erul. Nu
au %o&t lupte. Au /)cercat & p tru)d /) T8r.ul Eldo)e'
de cealalt parte a r8ului' dar i-am /)v at )oi mi)te.
4uprema are de .8)d & %ac /) a(a %el /)c8t & )u mai
/)cerce (i a doua oar .
> -eri) 4edai' /)cepu .rijulie E.we)e. Aat...
> Doar o clip ' copil ' &pu&e %emeia Ae& 4edai' care
)u mai p rea at8t de )etul+urat ca de o+icei. Nu l-am
uitat' & (tii' adau. ' apoi &e /)toar&e iar (i c tre
o%i er. Dar /) &atele dimprejur*
B r+atul ridic &t8)je)it di) umeri.
> Nu-i putem /mpiedica & i)tre acolo' Ae& 4edai'
dar toate Aa)tiile Al+e &e retra. atu)ci c8)d &o&e&c
patrulele )oa&tre. 2arc /)cearc & )e i&pitea&c .
-eri) d du di) cap (i p ru c ar %i vrut & -(i co)ti)ue
drumul' dar o%i erul i &e adre& di) )ou.
> 4 -mi %ie cu iertare' Ae& 4edai' dar e limpede c
ve)i i de departe. Ave i ceva ve(ti* 2e r8u &o&e&c tot
%elul de 9vo)uri' cu %iecare cora+ie care tra.e la mal.
4e 9ice c a ap rut u) alt %al& Dra.o)' u)deva pe la
apu&. Ba c,iar... ia a&culta i aici' &e 9ice ca are cu el
armatele lui Artur Arip -de-$oim' &culate di) mor i' (i
c a uci& o .roa9 de Aa)tii Al+e (i a di&tru& u) ora( 0
7aime' parc /i &pu)e 0 a%lat' 9ic u)ii' u)deva pri)
Tara+o).
> 4e 9ice (i c a primit ajutor de la Ae& 4edaiI &tri.
o voce de + r+at di)tre cei care a(teptau. Huri) tra&e
aer ad8)c /) piept (i &e %oi /) (a' de parc &e a(tepta &
187
%ie ataca i.
E.we)e privi /) jur' dar )u &e vedea )ici u) &em) di)
partea celui care &tri.a&e. Cu to ii p reau preocupa i
)umai & -(i a(tepte r8)dul' care mai r +d tori' care
mai a.ita i. :ucrurile &e &c,im+a&er /)tr-adev r' (i )u
/) +i)e. C8)d pleca&e di) Tar -alo)' orice om care
ridica .la&ul /mpotriva %emeilor Ae& 4edai ar %i tre+uit
& &e declare mul umit dac &c pa )umai cu u) pum)
/) )a& di) partea celor care-l au9eau. Ro(u la %a '
o%i erul aru)ca %ul.ere di) priviri' /) jo&ul (irului.
> Rar &e /)t8mpl ca 9vo)urile & %ie adev rate'
r &pu)&e -eri). < i &pu) cu &i.ura) c 7aime e&te
/)c /) picioare. $i )ici m car )u &e a%l /) Tara+o)'
&tr jerule. Nu mai da a&cultare vor+elor de-aiurea...
mai de.ra+ &upu)e-te 4upre mei /)&c u)ate. 4 te
&calde :umi)a.
$i cu a&ta tra&e de %r8ie' iar el % cu o plec ciu)e' /)
timp ce micul alai /i trecea pe al turi. 2odul /) &i)e o
umplu pe E.we)e de uimire' a(a cum era cu toate
podurile di) Tar -alo). 2ere ii jo(i p reau /)tr-at8t de
me(te(u.it lucra i /)c8t & %ac de ru(i)e orice
da)tel rea& . 2 rea cu )eputi) a ca a(a ceva & %ie
d ltuit /) piatr (i /)c % r & &e pr +u(ea&c &u+
propria-i povar . ?)deva' dede&u+t' la vreo ci)ci9eci
de pa(i &au mai mult' apele r8ului &e &cur.eau'
) pu&ti)du-&e apri. 0 iar podul &e /)ti)dea' % r vreu)
&priji)' de pe mal pe i)&ula' cel pu i) o jum tate de
mil .
$i mai mi)u)at ' /) %elul & u' era &e)9a ia c acel
pod o ducea aca& . Ai)u)at (i tul+ur toare /) acela(i
timp. 1Ca&a mea e /) Emo)dG& 7ield.3 Numai c Tar
-alo) era locul /) care avea & /)ve e tot ce-i tre+uia
pe)tru a r m8)e /) via ' pe)tru a )u-(i pierde
188
)iciodat li+ertatea. Acolo avea & /)ve e 0 tre+uia 0 de
ce o &up rau /)tr-at8ta vi&ele' (i de ce' u)eori' ace&tea
p reau & ai+ /) ele&uri pe care )u le putea p tru)de.
Deocamdat ' via a ei era le.at de Tar -alo). Dac &e
va /)toarce vreodat /) Emo)dG& 7ield 0 acel 1dac 3 o
durea' dar tre+uia & %ie &i)cer 0 avea & %ie doar o
vi9it % cuta p ri) ilor. Nu mai era demult o &impl %iic
de ,a).iu. Nici m car acele le. turi )u aveau &-o mai
i) vreodat pri)& 0 )u pe)tru c le-ar %i ur8t' ci
pe)tru c ' de-acum' cre&cu&e' iar ele )u o mai
cupri)deau.
2odul era doar /)ceputul. 4e arcuia drept c tre
9idurile care /mprejmuiau i)&ula' 9iduri /)alte (i
&clipitor de al+e' di) piatr v8r&tat cu ar.i)tiu' care &e
/) l au cu mult dea&upra podului. Di) loc /) loc &e a%lau
tur)uri ma&ive de pa9 ' cl dite di) acela(i %el de piatra
al+ ' &c ldate' la poale' de u) dele r8ului. <)&
dea&upra lor' pier98)du-&e /) dep rtare' &e ridicau
adev ratele tur)uri di) Tar -alo)' tur)urile de po ve&te'
a&cu ite' +r 9date de (a) uri &au &piralate' u)ele
le.ate /)tre ele pri) pa&arele /)alte' a%late la o &ut de
pa(i (i mai +i)e dea&upra p m8)tului. $i tot )u &e
termi)a&e.
:a por ile %erecate /) aram ' /)deaju)& de lar.i
pe)tru dou 9eci de c l re i' &t8)d cot la cot' care
d deau &pre u)ul di)tre lar.ile +ulevarde care
&tr + teau i)&ula' )u &e vedeau &tr ji. C,iar dac
prim vara de-a+ia ve)i&e' /) v 9du, miro&ea a %lori'
par%umuri (i tot %elul de mirode)ii.
- 98)d ora(ul' E.we)e &im i cum i &e taie re&pira ia'
ca (i cum ar %i %o&t pe)tru prima oar . <) %iecare pia
&au r &p8)tie &e a%la c8te o %8)t8) ' u) mo)ume)t &au
o &tatuie' u)ele a%late /) v8r%ul u)or coloa)e /)alte c8t
189
u) tur) 0 dar ora(ul /) &i)e era cel care te umplea de
uimire. Cl dirile mai o+i()uite ca %orm erau at8t de
/mpodo+ite (i de %rumo& i)cru&tate /)c8t p reau ele
/)&ele )i(te .iuvaieruri' iar cele care )u aveau decora ii
erau u)ice pri) %orm (i m re ie. Cl diri mici (i mari'
di) piatr de toate culorile' a&em ) toare u)or &coici'
valuri &au &t8)ci +r 9date de v8)turi' %ru mo& rotu)jite
(i &urpri)9 toare' i)&pirate di) )atur &au pur (i &implu
/)c,ipuite. :ocui) ele' ,a)urile' p8) (i .rajdurile 0
toate cl dirile di) Tar -alo)' %ie (i cele mai lip&ite de
importa) ' %u&e&er /) l ate pe)tru a pl cea oc,iului.
Cea mai mare parte a ora(ului %u&e&e ridicat de c tre
me(terii O.ieri' /) lu).ii a)i de dup 7r8).erea :umii'
iar ace(tia &pu)eau c era opera lor de c p t8i.
2e &tr 9i &e /).,e&uiau + r+a i (i %emei di) toate
)eamurile' cu pielea mai /)c,i& ' mai al+ ' &au de orice
alt )ua) ' cu ve(mi)te /) culori vii' cu modele' &au
mai &imple' dar decorate cu %ra)juri' %ireturi (i )a&turi
&clipitori' &au' dimpotriv ' a&pru croite (i &evere. 7ie
l &au la vedere mult mai mult dec8t &e cuve)ea' &e
.8)di E.we)e' %ie acopereau tot /) a%ar de oc,i (i de
v8r%urile de.etelor. 2ri) mul ime &e &trecurau litiere (i
lectici' ai c ror purt tori &tri.au 17ace i locI3 Cale(tile
/)c,i&e &e 8r8iau la pa& 0 vi9itiii /) livrele 9+ierau 1Hei'
,eiI3 &au 14ta i a(aI3' de parc /(i /)c,ipuiau c ar
putea o+ i)e ceva. 2e &tr 9i &e vedeau mu9icie)i care
c8)tau la %laut' la ,arpa &au la )ai 0 u)eori (i c8te u)
jo).ler &au acro+at' dar mereu cu c8te o (apc
/)toar& al turi' pe)tru a adu)a mo)ede. Ne.u&torii
am+ula) i /i /m+iau pe to i & cumpere de la ei' iar
pr v lia(ii' ie(i i %iecare pe la u(ile lor' /(i l udau cu
.la& tare m r%urile. Tot ora(ul era pli) de 9um9et' ca de
c8)tecul u)ei % pturi /)&u%le ite.
190
-eri) /(i tr &e&e .lu.a la loc pe&te %a . 1A(a'
pierdu i /) mul ime' )ime)i )u p rea & le dea ate) ie3'
&e .8)di E.we)e. Nici m car Aat' /)ti)& pe tar.a &a' )u
atr .ea privirile' cu toate c u)ii trec tori &e tra&er
mai la o parte di) calea lor. 4e mai /)t8mpla ca lumea
& -(i aduc +ol)avii pe)tru a %i t m dui i /) Tur)ul Al+
(i' ci)e (tie' era cu puti) ca t8) rul & ai+ ceva
molip&itor. E.we)e &e apropie de -eri) (i &e apleca
&pre ea.
> Oare o & mai apar vreu) )eca9 c,iar (i acum*
Am i)trat /) ora(. Aproape c am aju)&.
De-acum' Tur)ul Al+ &e vedea %oarte +i)e 0 o cl dire
mare care &clipea' ma&iv (i /)alt ' pe&te acoperi(uri.
> Neca9urile pot ap rea oric8)d' r &pu)&e li)i(tit
-eri). Eu &u)t mereu pre. tit 0 (i a(a ar tre+ui &
%ace i (i voi. Aai ale& /) Tur). De-acum tre+uie & %i i
mai ate)te ca )iciodat . Toate... (mec,eriile voa&tre'
co)ti)u ea' &tr8).8)d u(or di) +u9e' /)ai)te & -(i
recapete &t p8)irea de &i)e' de care Aa)ti ile Al+e &-au
&periat' v pot aduce moartea &au %erecarea' odat ce
aju).e i /) u)tru.
> Dar acolo )-a( %ace )iciodat a(a ceva' prote&t
E.we)e. Nici eu' )ici ele.
<)tre timp' N;)aeve (i Ela;)e &e apropia&er '
l &8)du-l pe Huri) cu caii de povara. $i ele /)cuvii) ar
0 Ela;)e era pli) de /)&u%le ire /) timp ce N;)aeve'
di) c8te i &e p ru lui E.we)e' era mai re i)ut .
> N-ar tre+ui &-o mai %ace i )iciodat ' copil . Nu v
e&te /). duitI Niciodat I &pu&e -eri)' privi)du-le pie9i(
pe &u+ .lu. (i cl ti)8)d di) cap. N d jduie&c c a i
/)v at cu adev rat ce mare )e.,io+ie e&te & de&c,i9i
.ura c8)d ar tre+ui & taci.
Ela;)e &e /)ro(i la %a ' iar E.we)e &im i cum i &e
191
/)ci). o+rajii de ru(i)e.
> Dup ce aju).em /) Tur)' i)e i-v .urile (i
/mp ca i-v cu orice &-ar /)t8mpla. Cu oriceI Nu (ti i
)imic de&pre ce )e a(teapt acolo' iar' dac a i (ti' tot
)-a i %i /) &tare & v de&curca i. A(a c 0 t cereI
> A(a am & %ac' Ae& 4edai' r &pu)&e E.we)e' iar
Ela;)e &e lu % r /)t8r9iere dup ea. N;)aeve pu%)i
tare. 7emeia Ae& 4edai /i aru)c o privire lu). '
% c8)d-o' /) cele di) urm ' & /)cuvii) e9e' % r )ici o
tra.ere de i)im .
4trada d dea /)tr-o pia a /)ti)& ' drept /) mijlocul
ora(ului. Acolo &e a%la Tur)ul Al+ care &clipea /) &oare'
/) l 8)du-&e p8) ce p rea & ati). cerul' di)tre o
mul ime de cupole' &pirale 9velte (i alte %orme
/mprejmuite de o curte. <) pia &e a%lau &urpri)9 tor
de pu i)i oame)i. Nime)i )u um+la pri) Tur) dac )u
avea vreo trea+a pe acolo' /(i ami)ti E.we)e' cu o
&tr8).ere de i)im . Odat i)tra i /) pia ' Huri) adu&e
tar.a mai aproape.
> -eri) 4edai' acum tre+uie & v p r &e&c' &pu&e
el' tr .8)d' o &i).ura dat ' cu oc,iul la Tur) (i
lupt8)du-&e & -(i i) capul /)tor&' cu toate c era .reu
& - i a i)te(ti privirile /) vreo alt parte. Huri) &e
tr .ea di)tr-u) i)ut /) care %emeile Ae& 4edai &e
+ucurau de re&pect 0 dar u)a era & le re&pec i de la
dep rtare (i cu totul altceva & te tre9e(ti /)co)jurat de
ele.
> Ne-ai %o&t de mare ajutor pe drum' Huri)' /i &pu&e
-eri)' mai ale& c a %o&t o c l torie at8t de lu). . Nu
pleca a(a de repede 0 o & - i . &im u) loc & te
odi,)e(ti' /) Tur).
> Nu pot pierde )ici o 9i' -eri) 4edai' r &pu)&e
Huri)' &cutur8)d ,ot r8t di) cap. Nici m car u) cea&.
192
Tre+uie & m /)torc /) 4,ie)ar' pe)tru ca Re.ele
Ea&ar (i 4e)iorul A.elmar & a%le adev rul de&pre ce &-
a-)t8mplat /) 7aime. Tre+uie & le pove&te&c de&pre...'
/)cepu el' apoi &e opri +ru&c (i privi /) jur= )u era
)ime)i care & tra. cu urec,ea' dar tot co+or/ vocea
(i &pu&e )umaiE De&pre Ra)d. De&pre Dra.o)ul
Re) &cut. 2e&em)e c &u)t multe cor +ii de )e.o
care &e /)dreapt /) &u&ul r8ului' (i vreau & m urc la
+ordul primeia care ridic a)cora.
> Du-te atu)ci cu :umi)a' Huri) di) 4,ie)ar' 9i&e
-eri).
> :umi)a & v &calde pe toate' r &pu)&e + r+atul'
&tr8).8)d %r8iele= apoi (ov i o clip (i adau. E Dac
ave i vreo dat )evoie de mi)e 0 oric8)d 0 trimite i
vor+ /) 7al Dara (i am & . &e&c o cale & vi).
Dre.8)du-(i .la&ul de parc &e ru(i)a de ce &pu&e&e'
pleca la trap' /)dep rt8)du-&e de Tur)' (i &e pierdu /)
&curt vreme di) vedere. N;)aeve cl ti) di) cap' de
&-ar %i 9i& c era la cap tul r +d rii.
> A&ta &pu) mereu + r+a iiI Trimite i dup mi)e
c8)d ave i )evoie 0 dar dac ai vreodat )evoie' e
ceva ce )u poate a(tepta.
> Acolo u)de mer.em acum )u )e poate ajuta )ici
u) + r+at' ro&ti &ec -eri). i)e i mi)te (i t ce i.
Odat cu plecarea lui Huri)' E.we)e &e &im i
cupri)& de dor. Nu prea vor+ea el cu )ime)i /) a%ar
de Aat' iar -eri) avea dreptate 0 era doar u) + r+at'
)eajutorat ca u) pru)c /) %a a a ceea ce le a(tepta /)
Tur). Cu toate ace&tea' pri) plecarea lui r m &e&er cu
u)ul mai pu i) (i' oricum ar %i &tat lucrurile' ea tot mai
era co)vi)& c u) + r+at cu o &a+ie /) m8)a era
%olo&itor. $i mai era ceva 0 pri) Huri) &e &im i&e /)c
le.ata de Ra)d (i de 2erri). 1Dar am (i eu )eca9urile
193
mele.3 Cei doi o aveau pe Aoirai)e & le poarte de .rij
(i' vr8)d )evr8)d' ea tre+uia & &e de&curce. 1$i mai e
(i Ai) care o & -i poarte de .rija lui Ra)d. Nu /)cape
/)doial 3' &e .8)di' cu o urm de .elo9ie pe care
/)cerca 0 (i aproape c i9+uti 0 &-o /) +u(e. O%t8)d' lu
c p &trul calului de povara care mer.ea /) %ru)te. Aat
9 cea pe tar.a' /)%o%olit p8) la + r+ie' r &u%l8)d a&pru
(i .reu. 1Nu mai e mult' &e .8)di ea. Nu mai e mult (i
ai & %ii t m duit. @ar )oi vom a%la ce )e a(teapt .3 Ar %i
dat orice ca -eri) & )u mai /)cerce & le &perie. $i-ar
%i dorit (i & &cape de .8)dul c %emeia Ae& 4edai avea
toat dreptatea &-o %ac .
i)8)du-&e dup -eri)' d dur ocol cur ii (i aju)&er
la o porti a l tural)ica pe care o . &ir de&c,i& ' p 9it
de doi oame)i. Opri)du-&e' %emeia Ae& 4edai /(i d du
.lu.a pe &pate (i &e aplec /) (a' vor+i)d /) (oapt cu
u)ul di)tre ei. Ace&ta tre&ari (i &e uit cu uimire la
E.we)e (i la celelalte. Apoi' /).8)8)d 1Cum
poru)ce(ti' Ae& 4edai3' o lu la %u.a pri) curte. 7 r &
mai privea&c /) urm ' -eri) trecu&e deja de poart '
c l ri)d de parc )u era )ici o .ra+ . E.we)e o urm '
co)duc8)d tar.a (i &c,im+8)d priviri cu N;)aeve (i
Ela;)e' tot /)tre+8)du-&e ce &e vor+i&e. C,iar di)colo
de poart &e a%la o .,eret mic ' di) piatr ce)u(ie' ca
o &tea /) (a&e col uri culcat pe o parte. :a u(a ei erau
c8 iva &olda i de pa9 ' care &e oprir di) vor+ (i
% cur plec ciu)i' la trecerea lui -eri).
Acea parte di) curtea i)terioara /) care &e a%lau
&em )a %oarte +i)e cu parcul vreu)ui &e)ior 0 erau
acolo copaci (i tu%i(uri tu)&e' precum (i alei lar.i'
a(ter)ute cu pietri(. 2ri)tre copaci &e vedeau alte
cl diri' (i Tur)ul /)&u(i care domi)a /mprejurimile.
Aleea /i du&e c tre u) .rajd pierdut pri)tre copaci.
194
Cr jdarii /m+r ca i cu &urtuce de piele ve)ir /) %u. &
le ia caii. :a poru)ca %emeii Ae& 4edai' u)ii di)tre ei
de&% cur tar.a (i o pu&er cu .rij u)deva' la o parte.
<) timp ce caii di&p reau /) .rajd' -eri) lu &acul de
piele de la picioarele lui Aat (i-l /)de&a' )ep & toare' la
&u+ ioar . N;)aeve' care tocmai &e de9mor ea' &e
/)trerup&e (i &e /)cru)t .
> 4pu)eai c )u mai are dec8t c8teva ore. Ai de
.8)d & &tai & ...
-eri) ridic +ra ul' dar E.we)e )u-(i d du &eama ce-
o % cu pe N;)aeve & tac 0 .e&tul ei &au 9.omotul de
pa(i care tocmai &e au9i. dup )umai o clip ' ap ru
4,eriam 4edai' urmat de trei Ale&e' cu roc,iile lor
+rodate la poale /) culorile celor (apte Aja,' de la
Al+a&tru la Ro(u' (i de doi + r+a i 9drave)i /) ,ai)e
po)o&ite' de lucr tori. Aai-Aarea pe&te )ovice era o
%emeie pu i) .r &u ' cu pome ii /)al i' a(a cum erau
de o+icei oame)ii di) 4aldaea. Avea p rul ro(u ca %ocul
(i oc,ii limpe9i' ver9i' u(or mi.dala i' care-i &coteau /)
evide) a c,ipul )eted de Ae& 4edai. :e privi pe E.we)e
(i pe celelalte /) li)i(te' dar cu +u9ele u(or &tr8m+ate.
> A(adar' -eri)' )e-ai adu& /)d r t %u.arele. dup
tot ce &-a-)t8mplat' aproape c -mi dore&c & )u le mai
%i v 9ut.
> Dar )-am...' /)cepu E.we)e' /)& -eri) o
/)trerup&e cu a&primeE
> TAC@I
$i &e uit lu). la ea 0 la toate trei' pe r8)d 0 de parc
)umai privirea ei ar %i %o&t /) &tare & le /)c,id .urile.
Di)&pre partea lui E.we)e' a(a (i era. N-o mai v 9u&e
)iciodat pe -e ri) at8t de m8)ioa& . N;)aeve /(i
/)cruci(a +ra ele pe piept (i +om+ )i ceva cu .la&
&c 9ut' dar )u ridic )ici o clip vocea. Cele trei Ale&e
195
di) &patele lui 4,eriam r ma&er t cute' %ire(te' dar lui
E.we)e i &e p ru c le 9 re(te urec,ile lu).i)du-&e'
/)cerc8)d & )u &cape )imic di) ce era de au9it. dup
ce &e co)vi)&e c )ici u)a di)tre cele trei )u avea de
.8)d & vor+ea&c ' -eri) &e /)toar&e di) )ou c tre
4,eriam.
> B iatul tre+uie du& u)deva' departe de to i ceilal i.
E %oarte +ol)av' (i primejdio&. 2rimejdio& (i pe)tru al ii'
)u doar pe)tru el.
> Ai &-a &pu& c ai adu& o tar.a care tre+uie du& '
r & pu)&e 4,eriam (i le % cu u) &em) celor doi + r+a i'
&pu)8)du-i ceva' /) (oapt ' u)uia di)tre ei. <)tr-o clip '
Aat di&p ru. E.we)e de&c,i&e .ura & &pu) c avea
)evoie de ajutor imediat' dar pri)98)d privirea iute (i
%urioa& a lui -eri) o /)c,i&e la loc. N;)aeve /(i &mucea
co&i a de parc ar %i vrut & (i-o de&pri)d cu totul di)
cre(tet.
> 2e&em)e c ' de-acum' tot Tur)ul (tie c )e-am
/)tor&' ro&ti -eri).
> Cei care )u (tiu' /i &pu&e 4,eriam' vor a%la /)
&curta vreme. &ta-i primul lucru de care vor+e(te (i
+8r%e(te toat lumea 0 ci)e vi)e (i ci)e pleac . A(a era
/)c di)ai)te de 7aime' cu mult /)ai)te de r 9+oiul di)
Cair,ie). Credeai c o & poat r m8)e o tai) *
> Tre+uie &-o v d pe 4uprema. % r /)t8r9iere'
r &pu)&e -eri)' lu8)d &acul de piele cu am+ele m8i)i.
> $i cu cele trei ce %acem*
-eri) &e uit /)cru)tata c tre E.we)e (i priete)ele
&ale.
> Tre+uie /)c,i&e u)deva' p8) ce 4uprema
+i)evoie(te & le vad . Dac o & +i)evoia&c . Ai .rij
& %ie +i)e p 9ite' /) /)c perile lor cred c e cel mai
+i)e. Nu-i )evoie & %ie aru)cate /) tem)i . Nici o
196
vor+ )im )ui.
2 rea c i &e adre&ea9 tot lui 4,eriam' dar E.we)e
/) ele&e c ultimele cuvi)te erau me)ite & le atra.
ate) ia (i lor. N;)aeve r m &e&e cu &pr8)ce)ele /) jo&'
&muci)du-(i co&i a de parc voia & dea cu pum)ul /)
ceva. Oc,ii mari (i al+a(tri ai lui Ela;)e erau lar.
de&c,i(i' iar c,ipul 0 mai palid ca de o+icei. C8t de&pre
ea /)& (i' )u era &i.ur ce &im ea 0 m8)ie' team &au
/).rijorare. 1C8te pu i) di) toate3' &e .8)di.
Aru)c8)du-le o ultim privire &crut toare' -eri) &e
/)dep rt /) .ra+ ' &tr8).8)d &acul la piept' cu ma)tia
%lutur8)du-i /) urm . 4,eriam /(i pu&e m8i)ile /) (olduri
(i le c8)t ri di) priviri pe E.we)e (i pe celelalte dou .
O clip ' E.we)e &e &im i u(urat . Aai-Aarea pe&te
)ovice )u-(i ie(ea )iciodat di) %ire (i era la %el de
.lumea c,iar (i c8)d / i d dea de /)depli)it alte (i
alte corve9i' drept pedeap& pe)tru /)c lcarea
re.ulilor. Cu toate ace&tea' c8)d vor+i' .la&ul /i &u)
mo,or8tE
> Nici o vor+ ' a &pu& -eri) 4edai' (i a(a va %i. Dac
vreu)a di)tre voi de&c,ide .ura 0 )e/)tre+at ' %ire(te 0
am & %ac /) a(a %el /)c8t & v dori i & )u %i avut alte
.riji dec8t c8teva cea&uri de %recat podelele (i o mic
+ t i cu ver.ile dup aceea. A i priceput*
> Da' Ae& 4edai' 9i&e E.we)e' au9i)du-le (i pe
celelalte dou imit8)d-o' cu toate c N;)aeve ro&ti
cuvi)tele ca pe o provocare. 4,eriam &coa&e u) o%tat
&c8r+it di) %u)dul .8tului' ca u) m8r8it.
> <) 9ilele )oa&tre &u)t di) ce /) ce mai pu i)e %ete
care vi) /) Tur) pe)tru /)v tura' dar mai &u)t totu(i.
Cele mai multe pleac % r & %i /)v at & &imt
Adev ratul @9vor' darmite & -l (i ati). . 2u i)e &u)t
cele care /)va /)deaju)& de mult pe)tru a )u-(i %ace
197
&i).ure r u' /)ai)te de plecare. Numai c8teva pot &
) d jduia&c & devi) Ale&e' (i /)c (i mai pu i)e 0 &
poarte (alul. E o via .rea' cu le.i a&pre' (i totu(i
%iecare )ovice &e lupta & /)dure (i & o+ i) i)elul (i
(alul. C,iar (i atu)ci c8)d &u)t /)tr-at8t de
/)&p im8)tate /)c8t adorm pl8).8)d' tot &e lupt &
i) piept. @ar voi trei' care &u)te i mai /)9e&trate di)
)a(tere dec8t am ) d jduit vreodat & v d /) via a
mea' a i plecat di) Tur) % r /)voire' a i %u.it ca )i(te
copii )e.,io+i' care )-au /)v at )ici pe ju m tate di)
c8te tre+uie & a%le' ca (i cum v pute i /)toarce
oric8)d. 7aolai)I &tri. ea' dup ce r &u%l ad8)c' de
parc alt%el ar %i ple&)it.
Cele trei Ale&e tre& rir ' ca (i cum ar %i %o&t &urpri)&e
tr .8)d cu urec,ea' iar u)a di)tre ele' o %emeie
+ru)et ' cu p rul c8rlio) at' % cu u) pa& /)ai)te. Erau
ti)ere cu toatele' de(i mai /) v8r&t dec8t N;)aeve'
care aju)&e&e Alea& /)tr-u) timp )eo+i()uit de &curt.
<) mod %ire&c' ar %i tre+uit & pe treac mai mul i a)i ca
)ovice' p8) & o+ i) i)elul cu Aarele $arpe' (i /)c
al i a)i p8) & poat ) d jdui & aju). &or /) toat
puterea cuv8)tului.
> Duce i-le /) /)c perile lor' poru)ci 4,eriam' (i
i)e i-le acolo. :e e&te /). duit & m )8)ce doar p8i)e'
%iertur rece' (i & +ea ap p8) ce 4uprema
poru)ce(te altceva. @ar dac vreu)a di)tre ele &coate o
vor+ ' o pute i duce /) +uc t rie (i &-o pu)e i la %recat
oalele.
4e /)toar&e pe c lc8ie (i &e /)dep rt . 28) (i di)
&pate p rea %urioa& . 7aolai) le c8)t ri di) priviri pe
E.we)e (i pe celelalte' de parc ) d jduia & le aud
vor+i)d. Aai ale& pe N;)aeve care &e apri)&e&e toat
la %a . 2e c,ipul rotu)d al lui 7aolai) &e citea c )u
198
avea )ici o mil pe)tru cele care /)c lcau re.ulile cu
at8ta )ep &are' mai ale& pe)tru u)a ca N;)aeve' o
& l+ ticiu)e care-(i do+8)di&e i)elul % r & %ie m car
)ovice' care co)du&e&e 2uterea /)ai)te & p tru)d /)
Tar -alo). dup ce &e co)vi)&e c acea&ta )u avea &
i9+uc)ea&c ' 7aolai) ridic di) umeri.
> C8)d 4uprema o & trimit dup voi' o & %i i'
pe&em)e' %erecate.
> :a o parte' 7aolai)' &pu&e alta di)tre Ale&e' cea
mai /) v8r&t ' cu .8tul lu). (i 9velt' cu pielea ar mie (i
mi(c ri ml dioa&e. De ti)e m ocup eu' /i 9i&e lui
N;)aeve. A c,eam T,eo dri) (i &u)t (i eu
& l+ ticiu)e. Am & /)depli)e&c poru) ca lui 4,eriam
4edai' dar )-am & te a 8 . Haide.
N;)aeve le aru)c celorlalte dou o privire
/).rijorat ' apoi o%t (i &e lu dup T,eodri).
> 4 l+ ticiu)i' murmur 7aolai)' ca u) +le&tem' apoi
&e /)toar&e c tre E.we)e.
Cea de-a treia Alea& ' o t8) r dr .u ' cu o+rajii
ro(ii ca m rul' &e du&e l8). Ela;)e. Col urile .urii i &e
ridica&er ' de parc /i pl cea & 98m+ea&c ' dar
privirea a&pr pe care i-o aru)c lui Ela;)e &pu)ea c
)-avea de .8)d & /). duie )ici o pro&tie. E.we)e /i
/)toar&e privirea lui 7aolai) /)cerc8)d & para
)etul+urat (i c,iar' di) c8te ) d jduia' cu o m &ur
di) di&pre ul t cut /) care &e re%u.ia&e Ela;)e. 1Aja,
Ro(ie' &e .8)di. A&ta va ale.e cu &i.ura) ro(ul.3
Numai c )u-i ve)ea u(or & -(i ia mi)tea de la
propriile-i )eca9uri. 12e :umi) ' oare ce-o & )e %ac *3
4e .8)dea la Ae& 4edai' la cele di) Tur)' )u la %emeile
care le p 9eau.
> Ei' ,aide' &e r &ti 7aolai). E (i-a(a de&tul de r u c
tre+uie & &tau de pa9 la u(a ta. N-o & r m8)em aici
199
toat 9iua. Haide dup mi)e.
Tr .8)d ad8)c aer /) piept' E.we)e o apuc pe
Ela;)e de m8) (i por)i la drum. 1:umi) ' m car dac
l-ar t m dui pe Aat.3
200
CAP!TOLUL "%
S$rema 5ns/ nat
4iua) 4a)c,e &e plim+a /) lu). (i-) lat pri)
ca)celaria &a' opri)du-&e di) c8)d /) c8)d pe)tru a
aru)ca o privire' cu oc,ii al+a(tri care-i % ceau p8) (i
pe cei mai puter)ici &t p8)itori & &e +8l+8ie' la o cutie
di) lem) /)tu)ecat' %rumo& i)cru&tat ' a%lat pe o ma&
lu). di) mijlocul /)c perii. N d jduia & )u %ie &ilit &
%olo&ea&c vreu)ul di)tre docu me)tele' /)tocmite cu
mare .rij ' di) u)tru. :e /)tocmi&e (i le pecetlui&e /)
tai) ' cu m8)a ei' pre. ti)du-&e pe)tru tot %elul de
lucruri care &-ar %i putut /)t8mpla. Cutia era +i)e
ap rat ' de u) de&c8)tec 0 dac era de&c,i& de
altci)eva' tot ce era /) u)tru avea & ard /) c8teva
clipe= era cu puti) ca /)& (i cutia & ia %oc.
> $i &per ca orice ,o oma)c ' dac -(i /)ti)de
.,eara' & &e p8rlea&c a(a de r u /)c8t & )u uite c8t
o tr i' murmur %emeia' apoi /(i potrivi etola pe umeri'
% r & -i treac pri) mi)te c o mai % cu&e de vreo &ut
de ori' de c8)d %u&e&e a)u) at de /)toarcerea lui
-eri). Etola /i ve)ea p8) mai jo& de mijloc= era e&ut
di) culorile celor (apte Aja,. 4uprema <)&c u)at % cea
parte di) toate (i di) )ici u)a 0 )u avea importa)
care %u&e&e cea pe care-o ale&e&e' /)ai)te & %ie
/)ve&tit .
<)c perea era tic&it de +o. ii' c ci acolo locui&er
toate %emeile di) lu).ul (ir al celor care purta&er
etola. C mi)ul /)alt (i rece era % urit di) marmur
aurit ' %rumo& &culptat ' di) Fa)dor' iar podeaua era
di) +uc i (le%uite de piatr ro(ie' /) %orm de
diama)te' di) Au) ii de Ne.ura. 2ere ii erau acoperi i
201
de lam+riuri di)tr-u) lem) aproape al+' v8r&tat' tare ca
%ierul (i t iat a&t%el /)c8t & /)c,ipuie %iare )e maiv 9ute
(i p & ri cu pe)aj uluitor' lam+riuri adu&e di) i)u turile
a%late di)colo de 2u&tiul Aiel' de c tre 4emi) ia A rii'
/)ai)te de )a(terea lui Artur Arip -de-$oim. 7ere&trele
/)alte (i arcuite 0 de&c,i&e' acum' pe)tru a l &a &
p tru)d miro &urile proa&pete' de prim vara' duceau
&pre u) +alco) a%lat dea&upra micu ei &ale .r di)i' /)
care )u avea dec8t arareori r .a9ul & ia& .
A&eme)ea +o. ii erau cum )u &e poate mai
deo&e+ite de ceea ce 4iua) 4a)c,e adu&e&e cu &i)e'
c8)d primi&e /)cperea. Era acolo o &i).ur ma& de
lucru 0 la %el de &impl ca (i jil ul di) &patele ei' +i)e
poleit' e drept' (i di) prici)a v8r&tei' dar (i cu cear
mult de al+i)e' la %el ca (i cel de-al doilea 0 (i ultimul
0 jil di) u)tru' a%lat mai la o parte' dar .ata pe)tru a %i
tra& l8). ma& ' dac ap rea vreu) mu&a%ir pe care &
dorea&c & -l vad a(e9at. <) %a a me&ei &e a%la u) mic
covora( di) Tear' e&ut cu u) model &implu' al+a&tru'
+ru) (i auriu. Dea&upra c mi)ului at8r)a u) &i).ur
de&e)' /)% i(8)d micu ele + rci pe&c re(ti pierdute
pri)tre tre&tii. Aai erau (i vreo (a&e ra%turi' pe care &e
a%lau c r i de&c,i&e 0 (i a&ta era tot. p8) (i l mpile ar
%i %o&t la locul lor /)tr-o locui) a de %ermier.
4iua) 4a)c,e &e ) &cu&e /) Tear' /)tr-o %amilie
& rac ' /)ai)te ca m car & vi&e9e & aju). /) Tar
-alo)' mu)ci&e pe +arca de pe&cuit a tat lui & u'
aidoma celor di) de&e)' /) delta )umit De.etele
Dra.o)ului. Nici m car cei aproape 9ece a)i &cur(i de
c8)d %u&e&e /)&c u)at )u o % cu&er & &e &imt mai
/) lar.ul ei /)tr-o /)c pere luDoa& . Camera ei de
culcare era /)c (i mai &impl .
1Bece a)i cu etola pe umeri' &e .8)di. Aproape
202
dou 9eci de c8)d m-am ,ot r8t & c8rmuie&c pri)
apele a&tea pli)e de primejdii. @ar dac %ac u) pa&
.re(it' am & -mi dore&c & m /)torc la vremurile /)
care tr .eam de ) voade.3
Au9i)d u) 9.omot' &e r &uci pe c lc8ie. <) /)c pere
p tru)&e&e o alt Ae& 4edai' o %emeie cu pielea ar mie
(i p rul )e.ru' tu)& &curt. 4iua) /(i recap t cump tul
la vreme pe)tru ca .la&ul & )u-i tremure (i pe)tru a
ro&ti )umai ceea ce tre+uiaE
> Da' :ea)e*
2 &tr toarea Cro)icilor % cu o plec ciu)e ad8)c ' la
%el cum ar %i % cut (i dac mai erau (i al ii de %a . Era
/)alt ' cam c8t u) + r+at (i )umai 4uprema <)&c u)at
avea mai mult putere ca ea' /) Tur)ul Al+. 4iua) o (tia
de t8) r 0 %u&e&er am8) dou )ovice /) acela(i timp.
Cu toate ace&tea' v 98)d-o cum )u re)u) a )iciodat
la &em)ele de re&pect cuve)ite 4upremei /)&c u)ate'
&im ea c -i ve)ea & urle.
> A ve)it -eri)' Aaic ' (i cere /). dui) a & - i
vor+ea&c . @-am &pu& c e(ti ocupat ' dar mi-a cerut...
> 2e)tru ea am vreme' r &pu)&e 4iua) 0 &e .r +i&e
pu i)' o (tia' dar )u-i p &a. Trimite-o /) u)tru' :ea)e'
iar tu po i pleca. Am & -i vor+e&c /)tre patru oc,i.
2 &tr toarea )u d du )ici u) &em) de uimire 0 ridic
)umai' u(or' di) &pr8)ce)e. Nu &e /)t8mpla de prea
multe ori ca 4uprema & primea&c pe ci)eva' %ie c,iar
(i o re.i) ' % r & %ie (i ea de %a . Dar cuv8)tul
celeilalte era le.e. Retr .8)du-&e' :ea)e &e plec di)
)ou= /) c8teva clipe' /) locul ei &e a%la -eri) care
/).e)u)c,e & & rute i)elul cu Aarele $arpe de pe
de.etul lui 4iua). 4ora Bru) avea cu ea u) &ac
m ricel de piele pe care-l purta &u+ +ra .
> < i mul ume&c pe)tru c m-ai primit' Aaic ' ro&ti
203
ea' de /)dat ce &e ridic . Am ve(ti di) 7aime ce )u pot
a(tepta. $i )u )umai. Nici )u (tiu de u)de & /)cep.
> De u)de vrei' r &pu)&e 4iua). <)c perile ace&tea
&u)t +i)e ap rate' c,iar dac &e . &e(te ci)eva /)tr-
at8t de copilro& (i de viclea) /)c8t & tra. cu
urec,ea. Aulte &-au &c,im+at de c8)d ai plecat'
ad u. ' v 98)d-o pe -eri) ridic8)d' uimit ' di)
&pr8)ce)e. -or+e(te.
> :ucrul cel mai importa)t' dar ' e&te c Ra)d
alKT,or &-a proclamat Dra.o)ul Re) &cut.
4iua) &im i cum i &e lua o piatr de pe &u%let.
> N d jduiam & %ie el' 9i&e /) (oapt . Am primit
ve(ti de la )i(te %emei care )u-mi puteau &pu)e dec8t
ceea ce au9i&er . 7iecare cora+ie de )e.o &au c ru
de )e.u&tor aduce cu &i)e .r me9i de 9vo)uri. $i tot
)u puteam %i &i.ur ' mai .r i' r &u%l8)d di) r ru)c,i.
Cu toate a&tea' cred c a( putea & - i &pu) (i &i).ur /)
ce 9i &-a-)t8mplat. $tiai c acei doi %al(i Dra.o)i au
/)cetat & mai tul+ure lumea*
> Nu' Aaic ' )u au9i&em. A&ta-i +i)e.
> Da. Aa9rim Taim a %o&t pri)& de &urorile )oa&tre
di) 4aldaea' iar & rma)ul om di) Haddo) AirL 0 %ie ca
:umi)a & &e milo&tivea&c de &u%letul & uI 0 a %o&t
pri)& de cei di) Tear (i uci& pe loc. $i parc )ime)i )u-
(i mai ami)te(te )ici m car cum /l c,ema. Am8)doi au
%o&t pri)(i /) aceea(i 9i (i' dup cum &e 9vo)e(te' /)
acela(i c,ip. 4e d deau lupte' iar ei erau pe cale &
/)vi). ' c8)d' di)tr-odat ' cerul &-a umplut de lumi)
(i a ap rut u) ta+lou' care dup o clip &-a (ter&. Calul
%al&ului Dra.o) &-a ridicat /) dou picioare (i l-a tr8)tit
la p m8)t. $i-a pierdut cu)o(ti) a' iar adep ii au
/)ceput & ipe c muri&e' au %u.it' iar el a %o&t pri)&.
Am primit ve(ti (i de&pre ceea ce a ap rut pe cer' /)
204
7aime. 2ot & pu) r m (a. o &ut de .al+e)i pe u)
&ol9 de pe(te c tot /) clipa aceea &-a proclamat (i
Ra)d alGT,or.
> Adev ratul Dra.o) a Re) &cut' 9i&e -eri)' ca
pe)tru &i)e' a(a c 28)9a )u mai are loc (i pe)tru cei
%al(i. @-am dat drumul Dra.o)ului Re) &cut & +8)tuie
lumea. :umi)a & )e ierte.
4uprema &cutur )ervoa& di) cap.
> Am % cut ceea ce tre+uia.
1$i dac a%l ci)eva' p8) (i ultima )ovice' am & %iu
%erecat /)ai)te de apu&ul &oarelui' dac )u cumva am
& %iu % cut +uc ele. $i eu' (i Aoirai)e (i -eri) (i'
pe&em)e' toate cele care vor %i + )uite c )e &u)t
priete)e.3 Nu era u(or ca )umai trei %emei & duc /)
&pate o a&eme)ea tai) ' de vreme ce p8) (i o
priete) apropiat le-ar %i dat de .ol' cu .8)dul c -(i
% cea )umai (i )umai datoria. 12e :umi) ' c8t mi-a(
dori & %iu co)vi)& c )-ar avea (i dreptate &-o %ac .3
> A car' de-acum /)ai)te' &e a%l /) &i.ura) ' /)
.rija lui Aoirai)e. Ea /l va c l u9i (i va %ace ceea ce &e
cuvi)e. Altceva ce-mi mai &pui' 7iic *
Drept r &pu)&' -eri) pu&e &acul de piele pe ma& (i
&coa&e de-acolo u) cor) r &ucit' di) aur. <mprejurul
.urii &ale c &cate &e vedeau litere ar.i)tii' i)cru&tate.
-eri) a(e9 cor )ul pe ma& (i &e uit la 4uprem '
a(tept8)d li)i(tita. 4iua) )u avu )evoie & &e apropie
pe)tru a citi ceea ce (tia c &e a%l acolo. Tia mi aven
#oridin isainde vadin. 1Aorm8)tul )u-mi &ti).e
c,emarea.3
> Cor)ul lui -aiere* /).8) ea. :-ai adu& p8) aici'
&ute de le.,e' /) timp ce Cor)ia ii um+l dup el /)
toate p r ile* 2e :umi) ' %emeie' tre+uia l &at /)
m8i)ile lui Ra)d alGT,or.
205
> $tiu' Aaic ' r &pu)&e )etul+urat -eri)' dar to i
Cor)ia ii &e a(teapt & -l . &ea&c la cap tul multor
ave)turi' )u /)tr-u) &ac du& de patru %emei care
/)&o e&c u) t8) r +ol)av. @ar lui Ra)d )u i-ar %i de )ici
u) %olo&.
> Ce vrei & &pui* El tre+uie & lupte la Tarmo)
CaiGdo). Cor)ul tre+uie & c,eme eroii c 9u i'
&cul8)du-i di) mormi)te pe)tru a lua parte la ?ltima
B t lie. Oare Aoirai)e (i-a &c,im+at iar (i .8)durile
% r & -mi &pu) *
> Aoirai)e )-are )ici u) ame&tec' Aaic . Oric8te am
pu)e )oi la cale' Roata e&e 28)9a dup cum /i e&te
voia. Nu Ra)d a &u)at primul di) Cor)' ci Aatrim
Caut,o)' care acum 9ace u)deva dede&u+t' pe moarte'
di) prici)a la ului care-l &tr8).e de pum)alul di)
4,adar :o.ot,. A&ta dac )u-(i va . &i aici t m duirea.
4iua) &e /)%iora. 4,adar :o.ot,' ora(ul mort' at8t de
&purcat /)c8t p8) (i trolocilor le era %ric & p tru)d '
(i pe +u) dreptate. 4e /)t8mpla&e ca u) pum)al
prove)it de-acolo & cad /) m8i)ile t8) rului Aat'
pre&c,im+8)du-l (i /mpro(c8)du-l cu tic lo(ia care
prici)ui&e moartea ora(ului' cu mult vreme /) urm .
?ci.8)du-l' a&t%el' (i pe el. 1O %i %o&t o /)t8mplare* 4au
28)9a* :a urma urmei' (i el e&te ta'veren. Dar... dac
Aat a %o&t cel care-a &u)at di) Cor)' atu)ci...3
> C8t vreme tr ie(te Aat' co)ti)u -eri)' Cor)ul lui
-aiere e&te u) lucru % r )ici u) pre pe)tru to i
ceilal i. 7ire(te' dac el moare' &e poate . &i altul care
& -l %ac & r &u)e' % uri)d o )ou le. tur /)tre om (i
Cor).
2rivirea ei era limpede (i )u p rea tul+urat de ceea
ce l &a de /) ele&.
> Aul i o & moar /)ai)te ca totul & &e &%8r(ea&c '
206
7iic . 1Dar pe ci)e a( putea & %olo&e&c pe)tru a duce a
doua oar Cor)ul la +u9e* De-acum )u mai /)dr 9)e&c
& /)cerc & i-l trimit la loc lui Aoirai)e. 2oate c u)ul
di)tre Caidi). 2oate.3 28)9a )u )e-a de9v luit /)c
&oarta + iatului.
> A(a e' Aaic . Dar Cor)ul*
> 28) u)a alta' &pu&e 4uprema cu ,ot r8re' o &
. &im u) loc & -l a&cu)dem (i )u vom (ti dec8t )oi
dou de el. Am & m .8)de&c la ce-avem de % cut
apoi.
> Cum &pui' Aaic ' /)cuvii) -eri). 7ire(te' /)
)umai c8teva cea&uri' )u va mai %i )evoie de ,ot r8rea
dumitale.
> A&ta-i tot* &e r &ti 4iua). Dac -i pe a(a' tre+uie &
v d (i de cele trei %u.are.
> Aai e&te (i pove&tea cu 4ea)c,a)ii' Aaic .
> Ce-i cu ei* Di) c8te am au9it' au %u.it /)d r t
pe&te ocea) &au de u)de-or %i ve)it.
> A(a &e pare' Aaic . Dar mi-e team c vom mai
avea de-a %ace cu ei' 9i&e -eri)' &co 8)d de la
ci). toare u) car)e el cu coperte de piele' pe care
/)cepu & -l r &%oia&c . <(i 9iceau /)ai)ta(ii' &au Cei care
&o&e&c Di)t8i (i vor+eau de&pre Re/)toarcere' de&pre
cum voiau & pu) di) )ou &t p8)ire pe i)uturile care
%u&e&er ale lor. Ai-am &cri& tot ce-am au9it 0 %ire(te'
)umai de la cei care i-au v 9ut cu adev rat (i au avut
de-a %ace cu ei.
> -eri)' tu / i %aci .riji de del%i)ii di) Aarea
7urtu)ilor' /) timp ce )oi )e r 9+oim aici cu (tiucile
care )e rup ) voadele-) +uc i.
> Aare dreptate ai' Aaic ' & vor+e(ti de&pre del%i)i'
r &pu)&e &ora cea Bru) ' co)ti)u8)d & r &%oia&c
pa.i)ile. Am v 9ut odat u) rec,i) uria(' pe care u)
207
del%i) /l &ili&e & &e a&cu)d /) apa mic ' u)de a (i
murit. Ada' mai &pu&e ea' + t8)d cu u).,ia /)tr-o
pa.i) . @at (i lucrul cel mai r u di) toate. Aaic '
4ea)c,a)ii %olo&e&c 2uterea 4uprema /) lupt . Ca
arm .
4iua) /(i /)cleJtJ m8i)ile pe piept. -e(tile pe care le
primi&e pri) porum+eii c l tori vor+eau (i de&pre a&ta.
Nu erau )umai lucruri v 9ute cu propriii oc,i' cu toate
c u)ele di)tre %emeile care-i d deau de (tire %u&e&er
ele /)&ele martore. 2uterea ca arma. 28) (i cer)eala
a(ter)ut pe ,8rtie d dea &eama de .roa9a celor care-
i &criau.
> Da' -eri)' avem deja )eca9uri di) prici)a a&ta (i
vom avea /)c (i mai multe pe m &ur ce pove(tile &e
vor r &p8)di' di) ce /) ce mai .o.o)ate. Dar )u am ce
%ace. Ai &-a &pu& c oame)ii (tia au plecat' 7iic . Ai
vreo prici) & cre9i c )u-i a(a*
> 2 i' )u' Aaic ' dar...
> 28) c8)d vei avea prici) ' ,ai mai +i)e & )e
ocup m de (tiucile pri)&e /) ) vod' /)ai)te & le vi) /)
.8)d & )e . urea&c (i + rcile.
7 r prea mult tra.ere de i)im ' -eri) /)c,i&e
car)e elul (i-l pu&e la loc la ci). toare.
> Cum &pui' Aaic . $i' dac -mi /). dui & /)tre+' ce-
ai de .8)d cu N;)aeve (i cu celelalte dou %ete*
4uprema (ov i pu i)' pe .8)duri.
> 28) & termi) cu ele' au & -(i dorea&c &
co+oare pe r8u (i & -(i v8)d trupul +uc ele' ca
momeal pe)tru pe(ti.
Era adev rul adev rat' dar putea %i /) ele& /) mai
multe c,ipuri.
> A(a. Acum a(a9 -te (i pove&te(te-mi tot ce-au
vor+it (i ce-au % cut cele trei' c8t au %o&t cu ti)e. Totul.
208
209
CAP!TOLUL "'
Pe&e$se
<)ti)& pe patul & u /).u&t' E.we)e privea /)cru)tat
um+rele tremur toare pe care u)ica &a lamp le
aru)ca pe tava). Ar %i vrut & -(i %ac u) pla) de ac iu)e
&au & -(i dea &eama la ce & &e a(tepte. Dar )u-i
trecea )imic pri) mi)te 0 um+rele erau mai /)c,e.ate
dec8t .8)durile ei. Aproape c )u mai &im ea )ici vreo
/).rijorare pe)tru Aat' ci doar o &la+ urm de ru(i)e'
&u%ocat de 9idurile care-o /mprejmuiau.
Era o /)c pere mo,or8t ' % r %ere&tre' ca toate cele
de&ti)ate )ovicelor' mic (i p trat ' vop&it /) al+= pe
u) perete erau c8rli.e de care & -(i at8r)e lucrurile' de
u) altul era lipit patul' pe cel de-al treilea &e vedea u)
r %tule u)de c8)dva avu&e&e cele c8teva c r i
/mprumutate di) +i+lioteca Tur)ului. Aai erau acolo o
policioar pe)tru &p lat (i u) &c u)el cu trei picioare 0
(i a&ta era tot. 2odeaua era aproape al+a de c8t o
%reca&e' /) %iecare 9i' t8r8)du-&e de-a +u(ilea' pe l8).
toate celelalte corve9i (i lec ii. Novicele duceau u) trai
&implu 0 %ie c erau %ete de ,a).iu &au Dom)i e-
Ao(te)itoare di) A)dor.
Era /m+r cat di) )ou cu roc,ia al+ ' imaculat 0
p8) (i ci). toarea (i +u9u)arele aveau aceea(i
culoare 0 dar )u &im ea )ici o +ucurie la .8)dul c
&c pa&e de ce)u(iul pe care-l ura at8t. Camera ei &e
pre&c,im+a&e' deve)i)d aidoma u)ei tem)i e. 1$i dac
vor & m i) aici* /) camera a&ta. Ca /)tr-o tem)i .
Ca o 9.ard (i...3
Tra&e cu oc,iul la u( 0 (tia c Alea&a cea +ru)et
% cea de pa9 de cealalt parte 0 (i &e lipi de peretele
v ruit /) al+. C,iar dea&upra &altelei &e vedea o
210
. uric ' aproape )ev 9ut dac )u (tiai u)de &-o cau i'
oper a vreu)ei )ovice care tr i&e acolo cu mult
vreme /) urm .
> Ela;)e* (opti E.we)e' % r vreu) r &pu)&. Ela;)e*
Dormi*
> Cum & dorm* &e au9i /) cele di) urm r &pu)&ul'
o (oapt &la+ ve)it pri) perete. $tiam c o & avem
ceva )eca9uri' dar la a&ta )u m a(teptam. -ai'
E.we)e' oare ce-o & )e %ac *
E.we)e )u (tia ce & r &pu)d (i )u voia & -(i dea
.la& + )uielilor. De %apt' voia & (i le &coat di) mi)te.
> Eu u)a' Ela;)e' credeam c o & %im primite cu
urale. Am adu& Cor)ul lui -aiere /)apoi' /) &i.ura) .
Am de&coperit c :ia)dri) %ace parte di) Aja, Nea.r .
Aju)& aici' .la&ul /i tremur . Nici o %emeie Ae& 4edai
)u recu)o&cu&e vreodat c Aja, Nea.ra' Aja, care-l
&lujea pe Cel <)tu)ecat' eDi&ta /)tr-adev r= mai mult' &e
(tia c toate &e /)%uriau' dac &e . &ea ci)eva care &
preti)d a(a ceva. 1Numai c )oi (tim c e&te
adev rat.3
> B u dac )-ar %i tre+uit & )e primea&c /) urale'
Ela;)e.
> Numai cu dac (i cu poate )u &e trece r8ul' &pu&e
Ela;)e. 2e :umi) ' c8)d o au9eam pe Aama
&pu)8)du-mi a&ta' /mi ve)ea & urlu. Dar a(a e. -eri)
)e-a 9i& & )u vor+im de Cor) &au de :ia)dri) dec8t cu
ea &au cu 4uprema <)&c u)at . Eu cred c )imic )-o &
ia& cum voiam )oi. $i )u e drept. Am trecut pri) multe
0 tu ai &u%erit at8t. 2ur (i &implu )u e drept.
> -eri) a 9i&... Aoirai)e a 9i&. Acum (tiu de ce lumea
le vede pe %emeile Ae& 4edai ca pe )i(te p pu( re&e.
2arc /mi (i &imt +ra ele (i picioarele le.ate cu &%ori. Nu
%ac dec8t ceea ce cred c e +i)e pe)tru Tur)ul Al+' )u
211
ceea ce e +i)e &au drept pe)tru )oi.
> Dar tot mai vrei & %ii Ae& 4edai' )u*
E.we)e (ov i' cu toate c )u era' la urma urmei' )ici
o dilema.
> Da' 9i&e. Tot mai vreau. Numai a(a vom %i /)
&i.ura) . Dar a&cult -m ce- i &pu)' )-am & /). dui
vreodat & %iu %erecat . Am & m lupt.
Era u) .8)d )ou' c ruia /i d du&e .la& de /)dat ce-l
/) ele&e&e. Acum' /)& ' /(i d du &eama c )u voia & (i-
l ia /)apoi. 14 re)u) la ati).erea Adev ratului @9vor*3
28) (i /) clipa acea&ta /l &im ea al turi' &clipi)d
u)deva' di)colo de um rul ei' aproape la vedere. <(i
dorea & &e /)ti)d &pre el (i & -l ati). ' dar &e a+ i)u.
14 re)u) la a m umple de 2uterea 4uprema'
&im i)du-m mai vie dec8t oric8)d* NuI3 Di)colo de
9id &e a(ter)u o lu). t cere. <) cele di) urm ' Ela;)e
&pu&eE
> Dar cum & %aci & le /mpiedici* C,iar dac de-
acum e(ti la %el de puter)ic ' )ici u)a di)tre )oi )u (tie
)ici m car cum & /mpiedice o Ae& 4edai & )e i)
departe de @9vor' iar aici &u)t cu 9ecile.
E.we)e r ma&e pe .8)duriE
> A( putea & %u.. & %u. cu adev rat' de data a&ta.
> Dar ar ve)i dup )oi' E.we)e. 4u)t co)vi)& .
Dup ce &e o+&erv c e(ti /)9e&trat ' )u te la& &
pleci p8) ce )u ai /)v at /)deaju)& de multe ca & )u
mori.
> De-acum )u mai &u)t o %at &impla de la ar . Am
v 9ut c8t de c8t lumea. Dac vreau' m pot i)e
departe de Ae& 4edai.
<)cerca & &e co)vi). (i pe &i)e' )u doar pe Ela;)e.
1$i dac ' totu(i' )u (tiu /)c /)deaju)&* De&pre lume'
de&pre 2utere... Dac pot /)c & mor )umai
212
co)duc8)d-o*3 Dar )u-(i /). dui & &e .8)dea&c la
a&ta. 1Aai am multe de /)v at. N-am & le la& & -mi
pu) piedici.3
> 2oate c Aama )e-ar ap ra' 9i&e Ela;)e' dac e
adev rat ce )e-a &pu& Aa)tia Al+ . N-am cre9ut
)iciodat c voi aju).e & ) d jduie&c a(a ceva. Dar
dac )u-i adev rat' e cu puti) ca Aama & )e trimit
/)d r t /) la) uri. Ai & m /)ve i tu cum e via a /)tr-u)
&at*
> Adic ai ve)i cu mi)e' &e mir E.we)e' cu oc,ii
i)t la perete. Dac &e aju).e la a&ta' cel pu i)...
4e l & iar (i t cerea' dar dup mai mult vreme &e
au9i o (oapt &la+ .
> Nu vreau & %iu %erecat ' E.we)e. N-am & m la&.
N-am & /). duiI
?(a &e tr8)ti de perete' iar E.we)e &e ridic '
tre& ri)d. Au9i (i di)colo de perete acela(i lucru.
7aolai) p tru)&e /) camera (i 98m+i' d8)d cu oc,ii de
. urica di) perete. Erau pe&te tot' /) cele mai multe
di)tre /)c perile )ovicelor= %iecare %emeie care trecu&e
pe acolo (tia de ele.
> :a taclale cu priete)a ta' da* .rai Alea&a cu p rul
cre ' cu u) .la& uimitor de cald. Ce & 9ic' dac &tai (i
a(tep i de u)a &i).ur ' te plicti&e(ti. Cum a %o&t
di&cu ia' pl cut *
E.we)e d du & r &pu)d ' dar &e opri iute. <i era
/). duit & le vor+ea&c %emeilor Ae& 4edai' dar
)im )ui altcuiva' di) c8te le &pu&e&e 4,eriam. O privi
)etul+urat pe Alea&a (i a(tept . De pe c,ipul lui
7aolai)' +l8)de ea pre% cut &e pre li)&e ca apa pe
acoperi(.
> Hai' &u&. Doar )-o &-o %acem pe 4uprem &
a(tepte dup u)ele ca voi. Norocul t u c )-am i)trat
213
la vreme ca & te aud. Ai(c I
Ar %i tre+uit ca )ovicele & le dea a&cultare Ale&elor
% r & (ov ie' la %el ca (i %emeilor Ae& 4edai' dar
E.we)e &e ridic /)cet (i /)t8r9ie c8t o i)u curajul'
)ete9i)du-(i roc,ia. Apoi /i % cu o plec ciu)e )u %oarte
ad8)ca lui 7aolai) (i-i 98m+i. Alea&a &e /)cru)t at8t
de apri. /)c8t 98m+etul de pe %a a lui E.we)e &e l i'
p8) & -(i ami)tea&c & )u /mpi). lucrurile prea
departe. Nu avea ro&t &-o provoace. i)8)du-&e
dreapt (i pre% c8) du-&e )etul+urat ' ie(i di) camera
la c8 iva pa(i /)ai)tea Ale&ei. Ela;)e era deja a%ar '
a(tept8)d /mpreu) cu Alea&a cu o+raji /m+ujora i (i
p r8)d ,ot r8t & &e arate c8t mai curajoa& . $i c,iar
i9+utea & la&e impre&ia c Alea&a era o cameri&t
care-i c ra m8)u(ile. <) &i)ea ei' E.we)e /(i dori & &e
de&curce m car pe jum tate la %el de +i)e.
<)c perile )ovicelor erau r8)duite pe mai multe
caturi. Coridoarele ap rate de +alu&trade &e vedeau (i
dea&upra lor' (i dede&u+t' co+or8)d p8) /) curtea
)ovicelor. Nu mai era )ime)i /) jur. $i c,iar dac toate
)ovicele di) tur) ar %i %o&t adu)ate acolo' tot &-ar %i
umplut mai pu i) de u) &%ert di)tre /)c peri. Cele patru
%emei &tr + tur /) t cere .aleria rotu)da (i co+or8r
pe &c rile /) &piral . Orice vor+ )-ar %i % cut dec8t &
&porea&c ap &area di) coridoarele pu&tii' (i )ici u)a
di)tre ele )u voia a(a ceva.
E.we)e )u mai %u&e&e )iciodat /) locurile /) care &e
. &eau /)c perile 4upremei. Coridoarele de acolo erau
/)deaju)& de late pe)tru a %ace loc (i u)ei c ru e' (i
/)c (i mai /)alte. 2e pere i erau at8r)ate tapi&erii
colorate' de toate %elurile' /mpodo+ite cu %lori &au cu
copaci' cu &ce)e de lupt eroic &au cu modele
complicate 0 u)ele erau a(a de vec,i /)c8t p reau .ata
214
& &e rup la cea mai mic ati).ere. T lpile /)c l rilor
r &u)au pe dalele t iate /) %orm de diama)t (i vop&ite
/) culorile celor (apte Aja,.
Nu /)t8l)ir prea multe per&oa)e 0 di) loc /) loc c8te
o Ae& 4edai care trecea tru%a( pe l8). ele' )eav8)d
r .a9ul de a + .a /) &eam Ale&ele &au )ovicele= /)c
vreo ci)ci &au (a&e Ale&e care &e .r +eau (i ele'
preocupate de tre+uri &au de /)v tura= o m8) de
&luj)ice cu t vi' m turi &au +ra ele /)c rcate cu
cear(a%uri (i pro&oape (i c8teva )ovice care &e .r +eau
& -(i ter mi)e corve9ile' /)c (i mai /)&u%le ite dec8t
&luj)icele.
4e /)t8l)ir (i cu N;)aeve' /)&o ita de T,eodrim cea
9velt . Nici u)a )u vor+i. De-acum' N;)aeve purta
roc,ia Ale&elor' al+ ' cu (apte du).i colorate la poale'
dar )u-(i &c,im+a&e ci). toarea (i +u9u)arele. :e
98m+i pe r8)d celorlalte dou (i le /m+r i( 0 E.we)e
&e &im i at8t de u(urat v 98)d u) c,ip priete)o& /)c8t
o &tr8)&e /) +ra e % r & -(i dea &eama c N;)aeve &e
purta ca (i cum ar %i avut de-a %ace cu )i(te copile
&periate. Dup ce por)ir ' /)& ' N;)aeve /)cepu & -(i
&mucea&c ' di) c8)d /) c8)d' co&i a .roa& .
<) acele p r i ale Tur)ului )u mul i + r+a i aveau
voie & p tru)d E E.we)e 9 ri doar doi 4tr jeri care
mer.eau u)ul l8). altul' vor+i)d 0 u)ul avea &a+ia la
(old' cel lalt o purta pe &pate. ?)ul era mic (i 9velt'
aproape &la+' cel lalt /)alt (i 9drav ) 0 dar &e mi(cau
la %el de .ra io&' ca )i(te %iare de prad . Di) prici)a
ma)tiilor care-(i &c,im+au culorile' )u te puteai uita
prea mult vreme la ei % r & te apuce ame eala 0 di)
vreme /) vreme' p rea c trupurile lor &e pierdeau /)
pere i. O v 9u pe N;)aeve tr .8)d (i ea cu oc,iul (i
cl ti) di) cap. 1Tre+uie & &e ocupe /)tr-u) %el de :a).
215
m ro.' dac &cap vreu)a di)tre )oi cu +i)e dup 9iua
de a9i.3
A)ticamera 4upremei /)&c u)ate era m rea (i
dem) de orice palat 0 cu toate c &cau)ele de&ti)ate
celor care a(teptau erau &imple 0 dar E.we)e )u avea
oc,i dec8t pe)tru :ea)e 4edai. 2 &tr toarea /(i purta
/)&em)ele %u)c ieiE etola /).u&t (i al+a&tr ' care ar ta
c % cu&e parte di) Aja, Al+a& tr ' iar c,ipul & u )eted
(i m &li)iu era ca de piatr . <) a%ar de ea' /) /)c pere
)u &e mai a%la )ime)i.
> --au % cut vreu) )eca9* /)tre+ 2 &tr toarea' cu
.la&ul & u repe9it' % r vreu) &em) de m8)ie &au de
+u) voi) .
> Nu' Ae& 4edai' ro&tir /)tr-u) .la& T,eodri) (i
Alea&a cu o+rajii /m+ujora i.
> 2e a&ta a tre+uit &-o cam &cutur' Ae& 4edai' &pu&e
7aolai) ar t8)d' cu o i)di.)are pre% cut ' c tre
E.we)e. T8)d le(te de parc a uitat care &u)t re.ulile
aici' /) Tur).
> A co)duce' &pu&e :ea)e' )u /)&eam) a +ru&ca.
7aolai)' du-te la Aarri& 4edai (i cere-i & - i /). duie &
te .8)de(ti la a&ta /) timp ce /).rije(ti aleile di)
Cr di)a de 2rim var .
$i cu a&ta le eDpedie pe 7aolai) (i pe celelalte dou '
care &e plecar ad8)c. C,iar a(a' /)doita de mijloc'
7aolai) /i aru)c lui E.we)e o privire %urioa& .
2 &tr toarea )u le mai d du )ici o ate) ie' ci-(i
/)drept privirile c tre %emeile r ma&e' lovi)du-(i
+u9ele cu u) de.et' p8) ce E.we)e avu impre&ia c
%u&e&er m &urate (i c8)t rite p8) /) v8r%ul u).,iilor.
<) oc,ii lui N;)aeve' care-(i &tr8).ea co&i a /) pum)'
&e apri)&e&e o &c8)teie periculoa& . <) cele di) urm '
:ea)e ridic +ra ul c tre u(ile di) lem) /)tu)ecat care
216
d deau /) ca)celaria 4upremei' pe care &e vedea
Aarele $arpe' mu(c8)du-(i propria coad .
> @)tra i.
7 r /)t8r9iere' N;)aeve % cu u) pa& /)ai)te (i
de&c,i&e u)a di)tre u(i. - 98)d-o' E.we)e &e mi(c la
r8)dul & u' &tr8) .8)d-o pe Ela;)e de m8) la %el de
tare cum o &tr8).ea (i ea. :ea)e i)tr dup ele (i &e
po&t la o parte' la jum tatea drumului di)tre ele (i
ma&a a%lat /, mijlocul /)c perii. <) &patele ace&teia &e
a%la 4uprema <)&c u)at ' care cerceta )i(te ,8rtii. Nu
ridic privirea. :a u) mome)t dat' N;)aeve de&c,i&e
.ura' dar 2 &tr toarea /i aru)c o privire mu&tr toare'
% c8)d-o &-o /)c,id la loc. R ma&er toate trei' u)a
l8). alta' /) %a a me&ei 4upre mei' a(tept8)d. E.we)e
/)cerc & )u &e %oia&c . Trecur c8teva lu).i mi)ute 0
cea&uri /)tre.i' dup cum i &e p ru 0 p8) ca 4uprema
& -(i ridice %ru)tea' dar c8)d oc,ii al+a(tri &e oprir ' pe
r8)d' a&upra %iec reia di)tre ele' E.we)e &e .8)di c
ar mai %i a(teptat +ucuroa& /)c pe at8t. 2rivirea
4upremei era ca u) &loi de .,ea a care i &e /)%i.ea /)
i)im . <) u)tru era r coare' dar pe &pate /)cepu & i &e
preli). o pic tura de &udoare.
> A(a' &pu&e /)tr-u) t8r9iu 4uprema. 4-au /)tor&
%u.arele.
> Nu am %u.it' Aaic ' /)cepu N;)aeve= era limpede
c &e %or a & -(i p &tre9e %irea' dar .la&ul /i tremura de
emo ie 0 de m8)ie' dup cum E.we)e (tia %oarte +i)e.
T ria celeilalte era de&eori &upu&a i9+uc)irilor de %urie.
:ia)dri) )e-a &pu& c tre+uia &-o /)&o im (i...
Dar &e /)trerup&e' atu)ci c8)d 4uprema lovi tare cu
palma /) ma& (i &e r &tiE
> 4 )u pome)e(ti )umele lui :ia)dri) aici' copilaI
:ea)e le privea )etul+urat (i &erioa& .
217
> Aaic ' :ia)dri) %ace parte di) Aja, Nea.r ' i9+uc)i
(i Ela;)e.
> A&ta &e (tie' copil . 4au &e + )uie(te' cel pu i)'
dar e cam acela(i lucru. :ia)dri) a plecat di) Tur)
acum c8teva lu)i' /mpreu) cu alte dou &pre9ece...
%emei. De atu)ci' )ici u)a )-a mai %o&t 9 rit . <)ai)te &
plece' au /)cercat & p tru)d /) c mara u)de &u)t
i)ute a).realele (i &aGa).realele. N-au i9+utit' dar au
aju)& /) c m ru a u)de &e a%lau terGa).realele mai
pu i) pre ioa&e (i au %urat c8teva di)tre ele' pri)tre
care u)ele care )u (tim la ce %olo&e&c.
N;)aeve &e uit /).ro9it la 4uprem ' iar Ela;)e
/)cepu & -(i %rece +ra ele de parc /i era %ri.. E.we)e
(tia c (i ea tremura. <(i /)c,ipui&e de multe ori clipa /)
care avea & &e /)toarc la :ia)dri) (i &-o /)%ru)te' &-o
vad o&8)dit 0 )umai c )u (tia ce pedeap& ar %i %o&t
/)deaju)& de potrivit pe)tru crimele comi&e de %emeia
cu %a de p pu( . <(i ima.i)a&e c,iar cum avea & &e
/)toarc (i & de&copere c :ia)dri) %u.i&e 0 pe&em)e
c de %rica ei. Dar a(a ceva )u-i trecu&e )iciodat pri)
mi)te. Dac :ia)dri) (i celelalte 0 cu toate c parc )u
voia & cread c mai erau (i altele 0 %ura&er acele
r m (i e di) -8r&ta :e.e)delor' ci)e (tie ce puteau
%ace cu ele. 14lav :umi)ii c )u au luat (i vreu)
&aGa).real3' &e .8)di. Era (i-a(a de&tul de r u.
4aGa).realele erau ca a).realele' )i(te u)elte care le
/). duiau %emeilor Ae& 4edai & co)duc mai mult
2utere dec8t ar %i i9+utit alt%el 0 dar erau mai puter)ice
(i %oarte rare. TerGa).realele erau deo&e+iteE mai multe
la )um r dec8t cele lalte' de(i )u &e . &eau c,iar pe
toate drumurile' ace&tea )u ajutau la co)ducerea
2uterii 4upreme' ci o %olo&eau (i )ime)i )u /) ele.ea cu
adev rat pe)tru ce. Aulte )u erau +u)e dec8t pe) tru
218
per&oa)ele care puteau co)duce 0 pe)tru c aveau
)evoie & %ie m8)uite cu ajutorul 2uterii 0 dar altele
erau +u)e pe)tru to i. Toate a).realele (i
&aGa).realele de care au9i&e E.we)e erau mici' /)
&c,im+ terGa).realele puteau avea orice m rime. 4e
p rea c %iecare %u&e&e % urit de c tre + r+a ii (i
%emeile Ae& 4edai di) urm cu trei mii de a)i' pe)tru
u) el preci&= /) veacurile care trecu&er ' mai multe
%emei muri&er ' &au /(i pier du&er /)9e&tr rile'
/)cerc8)d & le de&copere tai)a. ?)ele &urori di) Aja,
Bru)a /(i dedica&er /)trea.a via cercet rii lor.
C8teva terGa).reale erau %olo&ite mereu' c,iar dac '
pe&em)e' )u a(a cum &e pl )ui&e la /)ceput. A(a era
+a&to)ul al+ (i .ro& pe care-l i)eau /) m8) Ale&ele
atu)ci c8)d ro&teau cele Trei :e. mi)te' pe)tru a
deve)i Ae& 4edai' (i care le &ilea & -(i re&pecte
cuv8)tul ca (i cum li &-ar %i /)tip rit /) i)im . A(a era (i
u)ealta %olo&it pe)tru ultima /)cercare la care era
&upu& o )ovice' pe)tru a deve)i Alea& . $i mai erau (i
altele' pri)tre care u)ele pe care )ime)i )u le
/) ele.ea &au care )u p reau & %ie de vreu) %olo&.
1De ce au luat lucruri pe care )ime)i )u (tie & le
m8)uia&c * &e /)tre+ E.we)e. 4au poate c Aja,
Nea.ra c,iar (tie.3 ?) a&eme)ea .8)d /i /)toar&e
&tomacul pe do&. 1Ar %i .roa9)ic 0 ca (i cum )i(te
&aGa).reale ar c dea /) m8i)ile @&coadelor Celui
<)tu)ecat.3
> Dar t8l, ria' co)ti)u 4uprema cu u) .la& la %el de
rece ca (i privirea &a' )-a %o&t )imic pe l8). ce au mai
% cut. <) )oaptea aceea au murit trei &urori' doi
4tr jeri' (apte &olda i (i )ou &lujitori. Au uci&' ca & -(i
t i)uia&c %urtul (i %u.a. N-o %i a&ta o dovad c erau
di)... Aja, Nea.r ' mai ro&ti ea' &cuip8)d cuvi)tele' dar
219
pu i)e &u)t cele care cred altceva. $i eu la %el' ci)&tit
& %iu. C8)d ve9i capete rete9ate (i apa murdar de
&8).e' )u- i mai tre+uie & ve9i (i (tiuca' pe)tru a (ti
c -i acolo.
> Atu)ci de ce lumea &e poart cu )oi ca (i cum am
%i vi)ovate* /)tre+ N;)aeve. Am %o&t /)(elate de o
%emeie di)... di) Aja, Nea.r . Ar tre+ui & %ie /)deaju)&
ca & )e &pele de orice + )uial .
> A(a cre9i tu' copil * r8&e a&pru 4uprema. 4-ar
putea ca tocmai %aptul c )ime)i di) Tur)' /) a%ar de
-eri)' :ea)e (i cu mi)e' )u + )uie(te c a i avut de-a
%ace cu :ia)dri) & %ie &alvarea voa&tr . Dac &-ar (ti
a&ta' ca & )u mai vor+im de +oac )a pe care-a i
% cut-o cu Aa)tiile Al+e 0 )u mai %ace i pe miratele'
-eri) mi-a &pu& totul 0 dac &-ar (ti c a i plecat cu
:ia)dri)' &-ar prea putea ca Diva)ul & v ,ot ra&c
%erecarea /)tr-o clipit .
> Dar )u e dreptI &tri. N;)aeve= :ea)e tre& ri' dar
cealalt )u &e l & . Nu e dreptI Nu...
4uprema &e ridic . At8t. Dar N;)aeve &e /)trerup&e
pe dat (i E.we)e &e .8)di c % cea +i)e & -(i i)
.ura. Avu&e&e di)-totdeau)a impre&ia c N;)aeve era
cea mai tare (i mai )e/)duplecat %emeie di) lume 0
p8) ce o /)t8l)i&e pe cea care purta etola du).at .
1Te ro. & - i ii %irea' N;)aeve. parc &u)tem )i(te
copii c,ema i & dea &ocoteal /) %a a mamei' dar
acea&ta Aaic )e poate %ace mult mai mult dec8t & )e
dea o + t i .3 <) vor+ele pe care 4uprema tocmai le
ro&ti&e' i &e p ru&e a /)tre9 ri o cale de &c pare' dar )u
era &i.ur .
> Aaic ' /mi cer iertare c /)tre+' dar ce ave i de
.8)d cu )oi*
> Ce am de .8)d' copil * Am & v pedep&e&c. Tu (i
220
Ela;)e a i plecat di) Tur)' N;)aeve 0 di) ora(' % r
/). dui) . Aai /)t8i' ve i %i c,emate pe r8)d /)
ca)celaria lui 4,eriam. @-am &pu& & v +ata cu ver.ile'
/)c8t & )u pute i (edea li)i(tite o & pt m8)a
/)c,eiat . Ace&t lucru le-a %o&t deja ve&tit )ovicelor (i
Ale&elor.
E.we)e clipi uimit ' iar Ela;)e pu%)i tare'
/)drept8)du-(i &patele (i morm i)d ceva ca pe)tru
&i)e. Numai N;)aeve p rea )etul+urat . 2edep&ele' %ie
corve9i de /)depli)it' %ie altceva' erau o tai)
/mp rt (it )umai de Aai-Aarea pe&te )ovice (i cea
c,emat /) %a a ei 0 /) .e)eral o )ovice' dar c,iar (i
vreo Alea& care /)c lca prea tare re.ulile. 14,eriam
)u &pu)e )imic' )iciodat ' altcuiva' &e .8)di
po&omor8t E.we)e. Nu &e poate & le %i &pu& tuturor.
Dar e mai +i)e dec8t tem)i a. 4au dec8t & %im
%erecate.3
> 7aptul c toat lumea (tie %ace parte di)
pedeap& ' %ire(te' co)ti)u 4uprema' de parc -i citi&e
.8)durile. Am pu& & &e ve&tea&c (i c voi trei ve i %i
trimi&e la +uc t rie (i ve i mu)ci cot la cot cu &luj)icele
de la va&e' p8) c8)d m voi /)dupleca. $i am /). duit
& &e (optea&c di) .ur /) .ur c &-ar prea putea &
)u &c pa i de-acolo c8te 9ile a i avea. 2rote&ta i*
> Nu' Aaic ' &pu&e iute E.we)e= (tia c ' pe)tru
N;)aeve' &p latul va&elor era ceva /)c (i mai r u
dec8t + taia cu ver.ile. 1Dar ar putea %i (i mai
.roa9)ic' N;)aeve. 2e :umi) ' ar putea %i cumplit.3
N;)aeve &tr8)&e di) di) i' dar r &pu)&e (i ea'
&cutur8)d u(or di) cap.
> Dar tu' Ela;)e* /)tre+a 4uprema. Dom)i a-
Ao(te)itoare di) A)dor e&te o+i()uit cu pedep&e mai
+l8)de.
221
> -reau & %iu Ae& 4edai' Aaic ' ro&ti Ela;)e cu
.la&ul %erm.
4uprema lu o %oaie de pe ma& (i' vreme de c8teva
clipe' p ru &-o cercete9e. C8)d ridic %ru)tea' 98m+ea
0 dar )u era o priveli(te /m+ucur toare.
> Dac vreu)a di)tre voi ar %i % cut )e.,io+ia &
r &pu)d alt%el' v-a( mai %i cadori&it (i cu alte lucruri' (i
mai ur8te' de a i %i aju)& & v +le&tema i mamele
pe)tru c &-au l &at' c8)d va' & rutate de ta ii vo(tri.
Cum a i putut & v l &a i r pite di) Tur) ca )i(te
copile % r mi)te* Nici m car u) pru)c )-ar %i c 9ut
/)tr-o a&eme)ea cur& . Am & v /)v & cu.eta i la ce
%ace i' c,iar dac tre+uie & v dau cu capul de pere iI
4pre uimirea ei' E.we)e &e tre9i mul umi)du-i' /)
.8)d. Dar 4uprema )u termi)a&e 0 (i vor+ele pe care
le au9i apoi o % cur & &e /)%ioare.
> $i a&ta )u e tot. 4e pare c ' de c8)d a i plecat di)
Tur)' puterile v-au cre&cut (i a i /)v at multe 0 pri)tre
care (i lucruri pe care tre+uie & le uita iI adau. ea'
a&pr .
R &pu)&ul lui N;)aeve o lu pe E.we)e pri)
&urpri)dereE
> Aaic ... (tiu c am % cut lucruri... pe care )-ar %i
tre+uit & le %acem. < i % . duie&c c )e vom da &ili) a
& tr im ca (i cum am %i ro&tit deja cele Trei
:e. mi)te.
> A(a & %ace i' pu%)i &ec 4uprema. Dac a( putea'
v-a( aduce de pe-acum 4ceptrul :e. mi)telor' dar cum
a&ta )u e cu puti) p8) ce )u deve)i i Ae& 4edai'
tre+uie & am /)credere /) judecata voa&tr 0 dac
ave i a(a ceva 0 care & v i) /) via . A(a cum &tau
lucrurile acum' tu' E.we)e' (i cu ti)e' Ela;)e' ve i %i
% cute Ale&e.
222
Ela;)e r ma&e cu .ura c &cat ' iar E.we)e i9+uti &
/).8)eE
> Aul ume&c' Aaic .
:ea)e &e %oi pe loc. Di) c8te i &e p rea lui E.we)e'
)u ar ta prea /)c8)tat . Nici uimit 0 pe&em)e c (tia
ce &e va /)t8mpla 0 dar c8tu(i de pu i) %ericita.
> N-ave i pe)tru ce & -mi mul umi i. A i deve)it mult
prea /)9e&trate pe)tru a mai r m8)e )ovice. ?)ele
di)tre &urori vor &pu)e c )-ar tre+ui & primi i i)elul'
dup tot ce-a i % cut' dar c8)d o & v vad cu m8i)ile
p8) la coate /) .r &ime' or & tac . Dar )u cumva &
vi &e par c e u) &oi de r &plat 0 )u uita i c primele
& pt m8)i di) via a Ale&elor &u)t .roa9)ice 0 )-o & le
uita i )ici c8)d ve i aju).e & da i de +i)e. Cele mai
ur8te 9ile di) via a de )ovice vi &e vor p rea o
/)c8)tare pe l8). c8t ve i avea de /)v at /)
urm toarele & pt m8)i 0 c,iar (i /) clipele de r .a9. $i
cred c u)ele di)tre &urorile care v vor i)&trui au &
v c,i)uie ceva mai mult dec8t ar %i' cu adev rat'
)evoie 0 dar voi )u v ve i pl8).e' a(a-i*
12ot & /)v ' &e .8)di E.we)e. 4 -mi ale. lucrurile
pe care vreau & le a%lu' de&pre vi&e (i de&pre cum
& ...3
Dar 98m+etul 4upremei /i rup&e %irul .8)durilor.
B8m+etul /i &pu)ea c )imic di) ce le puteau %ace
&urorile )u avea & %ie prea mult' c8ta vreme )u le
omorau. 2e c,ipul lui N;)aeve' +ucuria &e /mpletea cu
ami)tirea /)%rico( toare a propriului & u trai de Alea& .
- 98)d-o' E.we)e /).,i i /) &ec.
> Nu' Aaic ' r &pu)&e ea &la+' au9i)d (i (oapta
r .u(it a lui Ela;)e.
> Atu)ci )e-am /) ele&. Aaic -ta )u a %o&t deloc
%ericit & aud c ai di&p rut' Ela;)e.
223
> A a%lat* /).8) acea&ta= :ea)e pu%)i' iar 4uprema
ridic di)tr-o &pr8)cea) .
> N-aveam cum & -i a&cu)d ve(tile. A %o&t aici p8)
acum mai pu i) de-o lu) . 4-ar prea putea & %i avut
)oroc c )-ai pri)&-o. Nu cred c ai mai %i &c pat cu
via . Era at8t de %urioa& ' pe ti)e' pe mi)e' pe Tur)'
/)c8t )ici )u mai (tia ce &pu)ea.
> <mi /)c,ipui' Aaic ' r &pu)&e /)cet Ela;)e.
> Nu prea cred' copil . E cu puti) ca' di) prici)a
ta' & piar u) o+icei care d i)uie /)c di)ai)te ca
A)dor & %i eDi& tat. ?) o+icei mai &olid dec8t cuv8)tul
oric rei le.i. Aor.a&e )u a mai vrut &-o ia pe Elaida
/)apoi cu ea. E pe)tru prima dat c8)d Re.i)a di)
A)dor )u are al turi o Ae& 4edai. A cerut & %ii adu&a
/)d r t /) Caeml;)' de /)dat ce e(ti . &it . Am
co)vi)&-o' totu(i' c e mai +i)e pe)tru ti)e & te
i)&truie(ti aici' cu )oi' m car o vreme. Era .ata & -i ia
(i pe cei doi %ra i ai t i care &e pre. te&c cu 4tr jerii'
dar ei au i9+utit & &cape cu vor+a dulce. <)c )u (tiu
ce-au % cut.
Ela;)e p rea cu%u)dat /) .8)duri' de parc o vedea
/) %a a oc,ilor pe Aor.a&e' m8)ioa& pe&te %ire. 4e
cutremur .
> Caw;) e %ratele meu' 9i&e ea' di&trat . Nu (i
Calad.
> Nu %i copil ' /i &pu&e 4uprema. Ave i acela(i tat 0
a(a c Calad / i e %rate' %ie c - i place &au )u. N-am & -
i /). dui a&eme)ea pro&tii' %eti o. O )ovice are
/). dui) a & %ie oare cum ) t8). . O Alea& 0 )u.
> Bi)e' Aaic ' r &pu)&e po&omor8t Ela;)e.
> Re.i)a i-a l &at o &cri&oare. E la 4,eriam.
2e&em)e c ' pe l8). o &eam de oc ri' / i &crie (i c
vrea & te aduc aca& de /)dat ce )u vei mai %i /) )ici
224
o primejdie. E co)vi)& c )u vor mai trece dec8t
c8teva lu)i p8) & aju).i & co)duci 2uterea % r & - i
%aci vreu) r u.
> Dar eu vreau & /)v ' Aaic ' vor+i Ela;)e'
rec p t8)du-(i &t p8)irea de &i)e. -reau & %iu Ae&
4edai.
4uprema 98m+i' /)c (i mai amar dec8t ultima dat .
> $i +i)e %aci' copil ' c ci )ici pri) cap )u-mi trece
& te dau pe m8)a lui Aor.a&e. 2e&em)e c ai &
aju).i mai puter)ic dec8t toate %emeile Ae& 4edai de
o mie de a)i /)coace' a(a c )u te la& & pleci p8) )u
prime(ti (i (alul' pe l8). i)el. Aai +i)e te %ac +uc ele
cu m8)a mea. )u te las s !leci. E limpede*
> Da' Aaic .
Ela;)e p rea cam tul+urat ' dar E.we)e )-o putea
/)vi)ov i. Era pri)& ca /)tre cioca) (i )icoval 0 de-o
parte Aor.a&e' de alta Tur)ul. Re.i)a di) A)dor (i
4uprema <)&c u)at . <) acea clip ' lui E.we)e )ici )u-i
trecea pri) cap &-o mai i)vidie9e pe)tru avere (i pe)tru
tro)ul pe care avea & &e urce /)tr-o 9i.
> :ea)e' du-o pe Ela;)e /) ca)celarie la 4,eriam'
&pu&e di)tr-odat 4uprema. Aai am & le &pu) c8te
ceva celorlalte dou . $i )u cred c o & le pice +i)e.
E.we)e (i N;)aeve &e privir uimite= o clip '
/).rijorarea % cu & &e topea&c /)cordarea care le
de&p r ea. 1Ce-o %i av8)d & )e &pu) )ou ' dar )u (i
lui Ela;)e* &e /)tre+ E.we)e. Nu-mi pa& ce e' c8ta
vreme /mi /). duie & /)v . Dar de ce )u (tie Ela;)e*3
Au9i)d de ca)celaria Aai-Aarii pe&te )ovice' Ela;)e
&e &tr8m+ ' dar /(i reve)i de /)dat ce :ea)e &e
apropie de ea.
> Cum poru)ce(ti' Aaic . Am & - i dau a&cultare'
&pu&e ea &olem) ' % c8)d o plec ciu)e % r cu&ur' cu
225
%u&tele de&% cute lar.' (i o urm pe :ea)e cu capul
&u&.
226
CAP!TOLUL "*
S$inl 6n7i$t 6n &egete
Aai trecu ceva timp p8) ca 4uprema <)&c u)at & -
(i /)ceap vor+a 0 /)ai)te &-o %ac ' ea &e apropie de
%ere&trele /)alte (i arcuite (i rama&e c8teva mi)ute cu
&patele la cele dou ' &tr8).8)du-(i +ra ele la &pate (i
privi)d di)colo de +alco) .r di)a a%lat dede&u+t. Nici
c8)d le vor+i )u &e /)toar&e.
> :ucrul cel mai r u di) toate /)c )u &-a a%lat.
4lujitorii )u (tiu de&pre %urtul terGa).realelor (i )u %ac
)ici o le. tur /)tre oame)ii uci(i (i %u.a lui :ia)dri) (i
a celorlalte. N-a %o&t u(or 0 aici toat lumea +8r%e(te.
Dar &e crede c totul a %o&t /)% ptuit de @&coadele Celui
<)tu)ecat. $i a(a (i e&te. $i /) ora( au aju)& 9vo)urile'
cum c )i(te @&coade au p tru)& /) Tur) (i au uci&. Nu
le puteam opri. 7aima )oa&tr va &u%eri' dar tot e mai
+i)e dec8t & &e (tie adev rul. Cel pu i)' )ime)i di)
a%ara Tur)ului )u (tie c au murit Ae& 4edai' (i )ici
/) u)tru )u &u)t prea mul i oame)i care au a%lat.
@&coade /) Tur)ul Al+I 2tiuI Toat via a m-am /mpotrivit
u)ui a&eme)ea .8)d. N-am & /). dui. Am & le pri)d
(i am & le &co+e&c m ru)taiele (i am & le at8r) & &e
u&uce la &oare.
N;)aeve o privi tul+urat pe E.we)e 0 care &e
&im ea de dou ori mai r u 0 apoi tra&e ad8)c aer /)
piept.
> Aaic ' o & mai %ie oare (i alte pedep&e* <) a%ar
de cele de care )e-ai vor+it*
4uprema le privi pe&te um r' cu oc,i /)tu)eca i.
> Alte pedep&e* 4e poate &pu)e (i a(a. ?)ele au &
cread c ,ot r8rile mele &u)t o r &plat ' )u altceva.
Dar acum ve i &im i cu adev rat &pi)ul /)%ipt /) de.et.
227
Cu pa(i repe9i' &e apropie de ma& (i &e a(e9 . Apoi
p ru di) )ou ceva mai li)i(tit . 4au mai pu i) &i.ur pe
ea. O+&erv8)d-o' E.we)e &im i cum i &e &tr8).ea
&tomacul. 4uprema <)&c u)at era mereu ,ot r8t ' (i
)u &e a+ tea )ici cu u) pa& de la calea pe care (i-o
ale&e&e. Era t ria /)tru c,ipat . Trecu&e pri) multe (i
(tia at8tea /)c8t putea & r &ucea&c pe de.ete o
%emeie ca E.we)e' cu toat puterea ei /)) &cut .
- 98)d-o' di)tr-odat ' (ov i)d 0 ca o %eti care (tia c
tre+uia & &e aru)ce cu capul /)ai)te /)tr-u) lac'
)e%ii)d /)& &i.ur c8t era de ad8)c &au dac pe %u)d
erau pietre &au )oroi moale 0 E.we)e &e /)%iora p8)
/) m duva oa&elor. 1Ce-o %i vr8)d & &pu) * 4pi)ul
/)%ipt /) de.et* 2e :umi) ' ce are de .8)d cu )oi*3
Juc8)du-&e cu o cutie )ea.r ' di) lem)' a%lat pe ma&
/) %a a ei' 4uprema o privea cu oc,ii pierdu i' % r
eDpre&ie.
> <)tre+area e /) ci)e pot avea /)credere' 9i&e ea
/)cet. m car /) 4,eriam (i :ea)e' a(a ar tre+ui. Dar
oare & /)dr 9)e&c* /) -eri)* ad u. ' cutremur8)du-
&e de u) ,o,ot &curt (i /)%u)dat de r8&. @-am
/)credi) at deja lucruri mai importa)te dec8t /)& (i
via a mea' dar oare c8t de departe pot mer.e* /)
Aoirai)e* mai &pu&e' apoi r ma&e c8teva clipe pe
.8)duri. Di)totdeau)a am cre9ut c /) Aoirai)e pot
avea /)credere.
E.we)e &e %oi )eli)i(tit . C8t de multe lucruri (tia
oare 4uprema* Nu o putea /)tre+a' %ire(te. 1$tii c u)
t8) r di) &atul meu' cu care credeam c /)tr-o +u) 9i
aveam & m m rit' e&te Dra.o)ul Re) &cut* $tii c /l
&priji) (i dou Ae& 4edai*3 A car de u) lucru era
co)vi)& 0 4uprema )u (tia c -l vi&a&e /) )oaptea
trecut ' %u.i)d de Aoirai)e. Nu avea de u)de & (tie.
228
Nu era cu puti) ' a(a c )u &coa&e )ici o vor+ .
> De&pre ce vor+e(ti* /)tre+a N;)aeve= 4uprema
ridic oc,ii' ceea ce-o % cu & -(i mai /)dulcea&c
.la&ul. @art -m ' Aaic ' voiam doar & (tiu dac vor
mai %i (i alte pedep&e. Nu /) ele. ce voiai & &pui' cu
/)crederea. Dac )e ceri p rerea' eu &pu) c Aoirai)e
)u e&te dem) .
> A&ta i-e p rerea' deci* ro&ti 4uprema. A trecut u)
a) de c8)d ai plecat di) &at (i cre9i c (tii /)deaju)& de
multe de&pre lume /)c8t & po i ale.e /) care Ae&
4edai & ai /)credere (i /) care )u* De-a+ia ai /)v at
& ridici p8)9ele (i te cre9i me(ter c8rmaci*
> A vor+it .ura % r ea' Aaic ' &pu&e E.we)e' cu
toate c (tia c N;)aeve era %oarte &erioa& = /i aru)c
(i o privire de doja) ' iar cealalt /(i &muci puter)ic
co&i a' dar r ma&e t cut .
> A ro.' ci)e & mai (tie' medita 4uprema.
C8teodat ' /)crederea e alu)ecoa& ca u) tipar. N-are
a %ace. Oricum' )umai pe voi dou v am' a(a &la+e
cum &u)te i' ca dou tulpi)i de tre&tie.
N;)aeve &e &tr8m+ ' cu toate c .la&ul /i r ma&e
li)i(titE
> Tulpi)i de tre&tie' Aaic *
> :ia)dri) a /)cercat & v aru)ce /) mijlocul
v8rtejului' co)ti)u 4uprema de parc )ici )-ar %i au9it-
o' (i e cu puti) & %i %u.it tocmai pe)tru c a%la&e c
era i pe drum /)apoi (i o putea i da de .ol' a(a c
tre+uie & cred c )u &u)te i... di) Aja, Nea.r . Aai
de.ra+ a( /).,i i &ol9i (i m ru)taie dec8t & ro&te&c
)umele &ta' dar pare-mi-&e c )-am de ale&' mai
+om+ )i ea.
E.we)e r ma&e cu .ura c &cat . 1Di) Aja, Nea.r *
Noi* 2e :umi) ...3 N;)aeve' /)& ' )u &e mai putu
229
a+ i)eE
> 7ire(te c )u &u)temI Cum /)dr 9)e(ti & &pui a(a
ceva* Cum de i-a trecut pri) cap*
> Dac a&ta / i &c,im+ p rerea de&pre mi)e' copil '
a(a & %ieI &pu&e 4uprema cu a&prime. Oi %i tu' di)
c8)d /) c8)d' la %el de puter)ic precum o Ae& 4edai'
dar /)c )-ai aju)& acolo' )ici pe departe. Ei* Dac mai
ai ceva de 9i&' vor+e(te' / i % . duie&c c am & te %ac
& -mi ceri iertare cu lacrimi /) oc,iI 1Tulpi)i de
tre&tie3* Am & v %r8). ca pe )i(te tre&tii. Nu mai am
r +dare.
N;)aeve de&c,i&e .ura' dar )u &e au9i )ici u) &u)et.
<) cele di) urm ' lupt8)du-&e cu &i)e' /(i recap t
cump tul (i r &u%l ad8)c' & &e li)i(tea&c ' apoi vor+i.
Cla&ul /i era acum mult mai pu i) t io&.
> @art -m ' Aaic I Dar )u ar %i tre+uit & ... )u
&u)tem... )u am %ace /) veci a(a ceva.
B8m+i)d &la+' 4uprema &e l & pe &p tarul jil ului.
> Deci c,iar e(ti /) &tare & - i ii %irea' c8)d vrei.
p8) acum )u eram &i.ur .
E.we)e &e /)tre+ dac )u cumva %u&e&er doar
pu&e la /)cercare 0 dar pe c,ipul 4upremei &e vedea o
/)cordare care-i &pu)ea c aju)&e&e la cap tul r +d rii.
> A( %i vrut & . &e&c o cale & %ac & i &e o%ere
(alul' copil . -eri) mi-a &pu& c e(ti deja cea mai
puter)ic %emeie di) Tur).
> $alul* /). im N;)aeve. & %iu Ae& 4edai* Eu*
4uprema % cu u) .e&t' de parc aru)ca ceva pe&te
um r' de(i-i p rea r u &-o %ac .
> N-are ro&t & )e %r m8)t m pe)tru ceva ce )u e
cu puti) . Cum ar %i & te /)al /) ra). (i & te trimit' /)
acela(i timp' & %reci va&ele la +uc t rie* Aai ale& c
-eri) /mi &pu)e (i c tot )u po i co)duce dup po%ta
230
i)imii' dac )u te /)%urii. Eram .ata & te /)dep rte9 de
@9vor' dac -mi d deai cumva impre&ia c ai de .8)d &
&or+i di) el. @ar ultimele /)cerc ri la care vei %i &upu&a
pe)tru a do+8)di (alul / i vor cere & co)duci 2uterea'
r m8)8)d /)& )etul+urat (i /)%ru) t8)d tot %elul de
o+&tacole. Di)tre cele mai .rele. Nici m car eu )u pot 0
(i )u vreau 0 & trec pe&te a&ta.
N;)aeve p rea ) ucit . 4e uit cu .ura c &cat la
4uprema.
> Nu /) ele.' Aaic ' &pu&e /)tr-u) t8r9iu E.we)e.
> Ada' e %ire&c. -oi dou &u)te i &i).urele %emei di)
Tur) de&pre care pot %i co)vi)& c )u &u)t di) Aja,
Nea.r ' .r i 4uprema' la %el de &c8r+it c tre+uia &
dea .la& u)or a&eme)ea cuvi)te. :ia)dri) a %u.it'
/mpreu) cu celelalte dou &pre9ece' dar oare )u a mai
r ma& )ime)i* Nu cumva mai &u)t (i altele a&cu)&e'
precum crea).a cu%u)dat /) ap mica pe care )-o
ve9i p8) ce )u- i . ure(te +arca* 2oate c )-am & le
. &e&c dec8t c8)d e&te prea t8r9iu' dar )-am &
/). dui ca :ia)dri) (i celelalte & &cape cu ce-au % cut.
Au %urat (i au uci&I Nime)i )u &cap )ev t mat' dup
ce-mi ucide &upu(ii. N-am de .8)d & /). dui ca
trei&pre9ece &urori Ae& 4edai & r m8) /) &luj+a
?m+rei. -reau & le . &e&c (i & le %erec m pe toateI
> Nu /) ele. ce le. tur are a&ta cu )oi' &pu&e /)cet
N;)aeve= &-ar %i 9i& c -i trecea pri) cap ceva ce )u-i
pl cea de%el.
> ?ite ce are' copil . -oi o & %i i dul ii mei (i o & le
v8)a i pe cele di) Aja, Nea.r . N-o & v + )uia&c
)ime)i 0 dou Ale&e' )u %oarte /)v ate' pe care le-am
umilit /) %a a tuturor.
> Dar e o )e+u)ieI &tri. N;)aeve' care % cu&e oc,ii
mari /)c de c8)d 4uprema ro&ti&e cuvi)tele 1Aja,
231
Nea.r 3' &tr8) .8)du-(i co&i a /) pum) (i acum vor+ea
&cuip8)d %iecare cuv8)t. Ace&te %emei &u)t &urori de
prim ra).. E.we)e )u e )ici m car Alea& ' c8t de&pre
mi)e' dup cum (tii' Aaic ' )u pot co)duce 2uterea
)ici c8t &-apri)d o lum8)are' dac )u m m8)ii. N-
avem )ici o putere.
E.we)e /)cuvii) . :im+a i &e lipi&e de cerul .urii'
/)c8t )ici )u mai putea vor+i. 14 le c ut m pe cele di)
Aja, Nea.ra* Aai de.ra+ a( pleca la v8) toare cu o
)uielu( . -rea )umai & )e &perie' & )e pedep&ea&c .
A&ta tre+uie & %ieI3 $i dac a&ta /)cerca 4uprema'
atu)ci /i reu(ea totul mult prea +i)e. O v 9u (i pe ea
/)cuvii) 8)d.
> Ai dreptate pe depli). Numai c :ia)dri) )u e&te la
%el de /)9e&trat ca voi 0 (i ea e cea mai puter)ic
di)tre %u.are. Da' ele &u)t /)v ate' iar voi )u' (i tu'
N;)aeve' /)c )u i-ai dep (it toate piedicile. Dar dac
)-ai v8&l ' copila' e +u) (i-o &c8)dur ca & duci
+arca la mal.
> 2 i' eu )u a( %i de )ici u) %olo&' &e +8l+8i E.we)e'
a&cu i)du-(i .la&ul= /i era /)& mult prea team pe)tru
a mai &im i ru(i)ea. 1-or+e(te &erio&I 2e :umi) ' c,iar
a(a eI :ia)dri) m-a dat pe m8)a 4ea)c,a)ilor (i acum
4uprema vrea & m i) pe urmele a trei&pre9ece
%emei de aceea(i teap *3 O & am de /)v at' lec ii (i
mu)ca la +uc t rie. 4u)t &i.ur c A)ai;a 4edai v
vrea & m pu) /) co)ti)uare la /)cercare' & vad
dac )u &u)t cumva -e&titoare-) vi&e. De-a+ia voi
avea vreme de m8)cat (i dormit. Cum & mai %ac (i
cercet ri*
> -a tre+ui & . &e(ti u) r .a9' r &pu)&e 4uprema'
care &e ar ta di) )ou rece (i )etul+urat ' ca (i cum
pri)derea %emeilor di) Aja, Nea.ra era o trea+ la %el
232
de u(oar ca maturatul podelelor. -ei %i Alea& 0 vei
putea & - i ale.i &i) .ur lec iile' /)tr-o oarecare
m &ur ' (i & ,ot r (ti c8t timp dedici %iec reia di)tre
ele. @ar re.ulile c rora tre+uie & li &e &upu) Ale&ele
&u)t pu i) mai /). duitoare. Numai pu i). Dar' copil '
%emeile a&tea tre+uie . &ite.
E.we)e &e uit la N;)aeve' dar acea&ta &pu&e )umai
at8tE
> Dar pe Ela;)e de ce )u ai c,emat-o* Doar )u cre9i
c ar %i di) Aja, Nea.ra. Oare pe)tru c e Dom)i a-
Ao(te)itoare*
> Ai .,icit' copil . Dac a( putea' i-a( &pu)e & vi &e
al ture' dar deocamdat am mult prea multe pro+leme
cu Aor.a&e. Dup ce o mai /m+l8)9e&c (i o aduc pe
calea cea +u) ' poate c Ela;)e va %i (i ea cu voi.
2oate atu)ci.
> Atu)ci & r m8) deoparte (i E.we)e' 9i&e
N;)aeve. De-a+ia a aju)& la v8r&ta la care & %ie
)umit %emeie. Am & %ac eu totul.
E.we)e d du & &e /mpotrivea&c 0 14u)t (i eu
%emeieI3 0 dar 4uprema i-o lu /)ai)te.
> Nu te trimit ca momeal ' copil . Nici dac a( avea
o &ut ca voi )u a( %i mul umit ' dar &u)te i )umai
dou ' a(a c va tre+ui & v de&curca i.
> N;)aeve' &pu&e E.we)e' )u te /) ele.. Adic vrei
& %aci a(a ceva*
> Nu-i vor+a c vreau' r &pu)&e % r vla. N;)aeve'
dar mi &e pare mai +i)e & le caut dec8t & m tot
/)tre+ dac %emeia care m i)&truie(te )u e&te cumva
o @&coad . Nu (tiu ce pu) la cale' dar )-am &-a(tept &
a%lu c8)d e prea t8r9iu.
E.we)e lu o ,ot r8re care-i /)toar&e &tomacul pe
do&.
233
> Atu)ci am & o %ac (i eu. Nici mie )u-mi co)vi)e &
am tot %elul de /)doieli.
N;)aeve de&c,i&e .ura & &e /mpotrivea&c ' iar
E.we)e &im i u) %ior de m8)ie' +i)e-ve)it dup at8ta
teama.
> 4 )u mai /)dr 9)e(ti & &pui c a( %i prea t8) r .
A car eu pot & co)duc 2uterea de c8te ori vreau. 4au
aproape. Nu mai &u)t o %eti ' N;)aeve.
Cealalt r ma&e /mpietrit locului' &muci)du-(i
co&i a' % r vreu) cuv8)t. <) cele di) urm ' /)& ' &e
/)muie.
> Nu mai e(ti' )u* Eu /)& mi te-am )umit %emeie'
dar m rturi&e&c c ' /) &i)ea mea' )u am cre9ut-o. Ei'
%eti 0 )u' %emeie. 7emeie' ) d jduie&c c - i dai
&eama c tocmai ce-ai i)trat' al turi de mi)e' /)tr-u)
ca9a) pli) cu ap ' iar %ocul de dede&u+t ar putea %i
apri)&.
> $tiu a&ta' r &pu)&e E.we)e' m8)dr c .la&ul )u-i
tremura aproape deloc.
4uprema 98m+i' parc mul umit de ce vedea' /)&
/) privirea ei al+a&tr pluti o &c8)teie care-o % cu pe
E.we)e & cread c )u &e /)doi&e de ,ot r8rile pe
care ele dou aveau & le ia. -reme de o clip /(i &im i
di) )ou m8i)ile (i picioarele le.ate cu &%ori' ca ale u)ei
mario)ete.
> -eri)' /)cepu (ov iel)ic 4uprema' apoi /)cepu &
+om+ )e ca pe)tru &i)e. Dac tre+uie & m /)cred /)
ci)eva' de ce )u /) ea* Deja (tie la %el de multe ca
mi)e' dac )u (i mai multe. -eri)' relu ea' cu .la&ul
mai puter)ic' o & v tra)&mit tot ce &e (tie de&pre
:ia)dri) (i celelalte' (i o li&ta cu toate terGa).realele
%urate (i cu ceea ce pot %ace. At8ta c8t (tim. C8t
de&pre %emeile di) Aja, Nea.r care mai &u)t /)c /)
234
Tur)... c &ca i urec,ile' oc,ii' (i ave i .rij ce /)tre+ ri
pu)e i. Ca )i(te (oareci & %i i. Dac ave i m car o
+ )uial ' mi-o &pu)e i pe dat . Am & /)cerc & %iu (i
eu cu oc,ii pe voi 0 a&ta )u va p rea ciudat' i)8)d
co)t de %apta pe)tru care &u)te i pedep&ite. 2ute i & -
mi &pu)e i ce-a i a%lat c8)d vi) & v v d. Nu uita i c
%emeile a&tea au uci& deja o dat . O mai pot %ace cu
u(uri) .
> Toate +u)e (i %rumoa&e' &pu&e N;)aeve' dar )oi
tot Ale&e r m8)em' pe c8)d ele 0 Ae& 4edai. Orice &or
pe&te care d m )e poate &pu)e & )e vedem de
trea+ ' &au )e poate trimite & -i &p l m ru%ele (i va
tre+ui & -i d m a&cultare. 4u)t (i locuri /) care Ale&ele
)u au voie & mear. (i lucruri pe care )u le pot %ace.
2e :umi) ' dac am a%la de&pre o &or c %ace parte
di) Aja, Nea.r ' ea le-ar putea poru)ci &tr jilor & )e
/)c,id /) camere (i & )e i) acolo. $i a(a ar %ace.
<)tre o Alea& (i o Ae& 4edai' pe ci)e & cread *
> Da' de cele mai multe ori va tre+ui & . &i i o cale
& v de&curca i' ca Ale&e' 9i&e 4uprema. Bi)e ar %i &
)u v + )uia&c )ime)i. Dar...
$i de&c,i&e cutia )ea.r de pe ma& ' (ov i pu i) (i
&e uit la ele' de parc /)c )u era co)vi)& c % cea
+i)e' apoi &coa&e mai multe ,8rtii &cor oa&e'
/mp turite. Cercet8)du-le cu .rij ' ale&e dou ' iar pe
celelalte le /)de& /)apoi. <)ti)&e %iec reia c8te u)a.
> 4 )u le vad )ime)i. 7olo&i i-le )umai dac
&u)te i la a)a).,ie.
E.we)e de&% cu %oaia. Avea c8teva r8)duri a(ter)ute
cu u) &cri& ordo)at (i rotu)d (i era pecetluit jo& cu
7lac ra Al+ di) Tar -alo).
1-urt torul acesteia "ace totul din !orunca i cu
235
ng duin a mea. Da i-i ascultare, " r vreo vorb . %a
v !oruncesc.
,iuan ,anche
- .itoarea -ece ilor
'lac ra din Tar /alon
,u!rema +nsc unat
> Cu a&ta a( putea %ace orice' &pu&e N;)aeve'
) ucit . :e-a( putea poru)ci celor di) .ard . $i
4tr jerilor' mai c,icoti ea. Cu a&ta' l-a( putea %ace pe
u)ul di)tre ei & joace to)toroiul.
> A&ta p8) c8)d a( a%la eu' /)cuvii) &ec
4uprema. $i dac mi-ar aju).e la urec,i c )u ai avut o
prici) ' te-a( %ace & - i dore(ti & te %i pri)& :ia)dri).
> Nici )u-mi trecea pri) cap a(a ceva' ro&ti iute
N;)aeve. 4pu)eam doar c a&ta )e d mai mult
putere dec8t am vi&at vreodat .
> 4-ar prea putea & ave i )evoie. Dar )u uita i. Nici
@&coadele (i )ici Aa)tiile Al+e )u ar da doi +a)i pe a(a
ceva. 2e&em)e c v-ar ucide )umai pe)tru c le ave i.
Dac ,8rtiile a&tea &u)t pave9e... ce & &pu)' pave9ele
de ,8rtie &e rup u(or' iar a&tea ar putea avea (i o i)ta
pictat pe ele.
> Da' Aaic ' ro&tir /)tr-u) .la& E.we)e (i N;)aeve.
E.we)e /(i /)doi %oaia (i o /)de& /) +u9u)arul de la
ci). toare' ,ot r8)d /) &i)ea ei & )u o mai &coat
dec8t dac )u avea de ale&. 1$i cum am & (tiu c8)d
vi)e clipa*3
> Dar Aat* /)tre+ N;)aeve. Aaic ' e %oarte +ol)av
(i )u mai are mult vreme.
> Am & v trimit vor+ ' &pu&e &implu 4uprema.
> Dar' Aaic ...
> Am & v trimit vor+ I Acum pleca i' copilelor.
236
N dejdea Tur)ului e&te /) m8i)ile voa&tre. Duce i-v /)
camerele voa&tre (i odi,)i i-v . Nu uita i' ave i
/)t8l)ire cu 4,eriam (i cu oalele.
237
CAP!TOLUL ",
(ine il
@e(i)d di) ca)celaria 4upremei /)&c u)ate' E.we)e (i
N;)aeve . &ir coridoarele pu&tii 0 )umai di) c8)d /)
c8)d d deau pe&te c8te o &luj)ic .r +it & -(i
/)depli)ea&c poru)cile (i %8 8i)du-&e cu pa(i u(ori de
acolo-colo. E.we)e era +ucuroa& & le vad 0 /) ciuda
tapi&eriilor (i podoa+elor &culptate /) piatr '
coridoarele /)cepu&er & i &e par )i(te pe(teri' +a
/)c pli)e de primejdii. N;)aeve p (ea ,ot r8t '
&muci)du-(i iar (i co&i a' cu mi(c ri &acadate' iar
E.we)e &e .r +i' ca & )u r m8) /) urm 0 )u voia &
&e tre9ea&c &i).ur .
> N;)aeve' dac /)tr-adev r Aja, cea Nea.r e&te
pe aici (i + )uie(te ce poru)ci )i &-au dat...
) d jduie&c c )u vor +eai &erio& c8)d ai &pu& c )e
vom purta ca (i cum am %i ro&tit deja cele Trei
:e. mi)te. Nu am de .8)d & m la& omor8t ' at8ta
vreme c8t pot %olo&i 2uterea 4uprem .
> Dac %emei ca alea &u)t /)c aici' E.we)e' au &
(tie ce %acem de /)dat ce dau cu oc,ii de )oi'
r &pu)&e N;)aeve' care p rea /).rijorat ' /) ciuda a
ceea ce &pu)ea. 4au )e vor privi ca pe-o ame)i) are'
ceea ce-i cam acela(i lucru' dac )e .8)dim la urm ri.
> De ce & )e privea&c a(a* Nime)i )u &e &imte
ame)i) at de cei c rora le poate da poru)ci. De pild '
de o %emeie care' de trei ori pe 9i' tre+uie & %rece
oalele (i & /)v8rt %ri. rile. De-a&ta )e-a (i trimi&
4uprema la +uc t rie. 4au' m ro.' (i de-a&ta.
> 2oate c 4uprema )u &-a .8)dit p8) la cap t'
&pu&e N;)aeve' cu .8)durile aiurea. 4au poate c da'
dar atu)ci /)&eam) c are alte .8)duri cu )oi dec8t
238
ce )e-a &pu&. C8)de(te-te' E.we)e. :ia)dri) )u ar %i
/)cercat & &cape de )oi dec8t dac )e vedea ca pe o
primejdie. Nici pri) cap )u-mi trece cum' &au de ce' (i
)ici )u v d vreo prici) pe)tru care lucrurile & &e %i
&c,im+at. Dac mai &u)t pe aici %emei di) Aja, Nea.r '
ele )e vor privi la %el ca /)ai)te' c,iar dac )u + )uie&c
ce )e-a pu& 4uprema & %acem.
> Nu m .8)di&em la a&ta' % cu E.we)e' /).,i i)d /)
&ec. 2e :umi) ' a( vrea & %iu )ev 9uta. N;)aeve' dac
&u)t /)c pe urmele )oa&tre' & (tii c eu ale.
%erecarea' dec8t & la& @&coadele & m omoare' &au
poate & -mi %ac altele (i mai rele. $i cred c a(a ai &
%aci (i tu' /) ciuda celor ce i le-ai &pu& 4upremei.
> Dar vor+eam &i)cer' r &pu)&e N;)aeve' p8r8)d' /)
&%8r(it' & &e tre9ea&c ' (i mic(or8)d pa&ul= pe l8).
ele trecu o )ovice +lo)d ' cu o tava /) m8) 0 N;)aeve
o a(tepta & &e /)dep rte9e' apoi co)ti)u E 7iecare
cuv8)t era adev rat' E.we)e. EDi&t (i alte c i pe)tru
a )e ap ra. Dac )u ar %i a(a' %emeile Ae& 4edai ar %i
uci&e de /)dat ce ar p r &i Tur )ul. Tre+uie doar &
. &im ace&te c i (i & le %olo&im.
> $tiu deja c8teva' (i tu la %el.
> 4u)t primejdioa&e.
E.we)e de&c,i&e .ura & &pu) c erau primejdioa&e
)umai pe)tru cei care-o atacau' /)& N;)aeve &e
) pu&ti la ea.
> 2ot aju).e & - i plac prea tare. A9i-dimi)ea '
c8)d mi-am de9l ) uit %uria /mpotriva Aa)tiilor Al+e...
m-am &im it mult prea mul umit . E primejdio&' &%8r(i
ea' cutremur8)du-&e' (i iu i iar (i pa&ul' &ili)d-o pe
E.we)e & %ac la %el.
> 2arc-ai %i 4,eriam. Nu te-am mai au9it )iciodat
vor+i)d a(a. De c8te ori ci)eva / i ridica opreli(ti /)
239
cale' te revoltai. De ce te &upui acum' c8)d e /) joc
c,iar via a ta*
> $i dac ' dup aceea' &u)tem alu).ate di) Tur)'
%erecate &au )u* Atu)ci ce %acem* (opti N;)aeve' cu
.la&ul at8t de &ti)& de parc vor+ea pe)tru &i)e. 2ot &-
o %ac. Tre+uie' dac e&te & r m8) aici /)deaju)& de
mult pe)tru a /)v a. $i tre +uie & /)v dac vreau
& ...
Di)tr-odat ' parc /(i d du &eama c vor+ea tare. O
privi a&pru pe E.we)e' (i ridic .la&ul.
> :a& -m & m .8)de&c. Te ro.' taci (i la& -m .
E.we)e &e &upu&e' cu toate c mi)tea /i clocotea de
/)tre+ ri. Oare de ce t8)jea at8ta N;)aeve dup
/)v turile di) Tur)ul Al+* Ce voia & %ac * De ce &e
a&cu)dea de ea* 1Tai)e. Ne-am o+i()uit cu ele' de
c8)d am &o&it aici. Nici 4uprema )u )e-a de9v luit
totul. 2e :umi) ' ce-o %i av8)d de .8)d cu Aat*3
N;)aeve o /)&o i p8) /) aripa )ovicelor. Coridoarele
erau /)c pu&tii. ?rc8)d rampele /) &pirala' )u &e
/)t8l)ir cu )ime)i. Aju)&e la camera lui Ela;)e'
N;)aeve &e opri' + tu o dat ' apoi de&c,i&e % r
/)t8r9iere u(a (i &e uit /) u)tru' dup care l & u(a &
&e /)c,id (i o por)i cu pa(i mari c tre camera lui
E.we)e.
> N-a ve)it /)c ' 9i&e. Tre+uie & vor+im toate trei.
E.we)e o pri)&e de umeri' &ili)d-o & &e oprea&c .
> Ce...*
Dar' tocmai atu)ci' ceva o tra&e de p r (i o ciupi de
urec,e. 2ri) %a a oc,ilor /i trecu u) %ul.er de )e.ur '
care &e i9+i cu 9.omot de 9id. <) clipa urm toare'
N;)aeve o tra&e la podea' /) &patele +alu&tradei.
Cu oc,ii mari' ) ucit ' E.we)e &e ,ol+ la o+iectul
care 9 cea pe o le&pede /) %a a u(ii ei' u)de c 9u&e. O
240
& .eat &lo+o9it di)tr-o ar+alet . Avea patru v8r%uri
.roa&e' /) care &e pri)&e&er c8teva %ire di) p rul ei
)e.ru. p rea % cut pe) tru a &tr pu).e armurile.
Ridic ' tremur8)d' o m8) (i-(i ati)&e urec,ea. Avea o
ra)a micu ' di) care ie(i&e o pic tura de &8).e. 1Dac
)u m-a( %i oprit c,iar atu)ci... Dac ....3 4 .eata i-ar %i
&tr pu)& capul (i pe&em)e c ar %i uci&-o (i pe
N;)aeve.
> 48).e (i ce)u( I /).8) . Tu-i maica maicilor m -
&iiI
> Ai .rij cum vor+e(ti' o doje)i N;)aeve' % r prea
mult tra.ere de i)im ' /)ti)98)du-&e pe jo& ca &
tra. cu oc,iul pri)tre &t8lpii al+i de piatra' c tre
cap tul /)dep rtat al coridorului. E.we)e o+&erv c
era /)co)jurata de u) )im+ &clipitor 0 a(adar ati)&e&e
saidar.
4e .r +i & %ac (i ea la %el' (i tocmai .ra+a o
/mpiedic . Cra+a' dar (i ima.i)ile care-i umpleau
mi)tea 0 /(i vedea capul &% r8mat ca u) pepe)e putred
de & .eata ma&iva' care apoi &e /)%i.ea /) trupul lui
N;)aeve. Tra&e aer ad8)c /) piept' iar (i (i iar (i' p8)
ce' /)tr-u) t8r9iu' v 9u tra)da%irul pluti)d /) , u (i
de&c,i98)du-&e c tre Adev ratul @9vor' iar 2uterea &e
rev r&a a&upra ei.
4e ro&to.oli pe +urta' al turi de N;)aeve' ca &
o+&erve ce &e mai /)t8mpl .
> -e9i ceva* :-ai 9 rit* Am & -l &tr pu). cu u)
%ul.erI /). im ' &im i)du-l /) aceea(i clip cum &e
%orma' /m+oldi)d-o & -l &lo+o9ea&c . E u) + r+at' a(a-
i*
2e de o parte' era de )eco)ceput ca u) + r+at &
p tru)d /) aripa )ovicelor' pe de alta era cu )eputi) a
& cread c o %emeie ar %i &tr + tut Tur)ul cu o
241
ar+alet .
> Nu (tiu' r &pu)&e N;)aeve' cu u) .la& pli) de
m8)ie /) +u(ita 0 (i cu at8t mai primejdioa&a. Ai &-a
p rut c 9 re&c... DaI ?ite acoloI
E.we)e o &im i cutremurat de 2utere' apoi o v 9u
ridic8)du-&e /) picioare' % r .ra+a' (i &cutur8)du-(i
roc,ia de parc )u mai avea )ici o prici)a de
/).rijorare. 4e uit lu). la ea.
> Ce* Ce-ai % cut* N;)aeve*
> Di)tre cele ci)ci 2uteri' /i &pu&e N;)aeve pe u)
to) &olem)' de parc i)ea o prele.ere' oarecum /)
+ taie de joc' Aerul' )umit (i -8)t e&te cel pu i)
%olo&itor. A(a cred mul i' dar )u e c8tu(i de pu i)
adev rat' &%8r(i ea cu u) r8& a&pru. i-am &pu& c mai
avem (i alte c i pe)tru a )e ap ra. Am %olo&it Aerul ca
& -l i) pe loc. m ro.' )u &u)t c,iar &i.ur c e + r+at
0 )u l-am v 9ut +i)e. $mec,eria a&ta mi-a ar tat-o
c8)dva 4uprema' cu toate c )u cred c &-ar %i
a(teptat &-o /) ele.. Ei' ,ai' ridic -te odat I
E.we)e &e /) l a iute (i &e .r +i dup ea pe coridor.
Nu trecu mult (i' dup u) col ' d dur cu oc,ii de u)
+ r+at /m+r cat /) ve(mi)te &imple' maro)ii. 4t tea
)emi(cat' /)tor& cu &patele &pre ele' &priji)i)du-&e pe
v8r%ul de.etelor de la u) picior /) timp ce pe cel lalt /l
avea ridicat (i &p8)9urat /) aer' de parc %u&e&e oprit
/) timp ce aler.a. 2e&em)e c &e &im ea ca (i cum ar %i
%o&t cu%u)dat /)tr-o pa&t .roa& ' cu toate c
/mprejurul & u )u era dec8t aerul /mpietrit. E.we)e /(i
aducea (i ea ami)te de ceea ce % cu&e' c8)dva'
4uprema' dar )u (tia cum & repete ceea ce v 9u&e. <)
&c,im+' pe)tru N;)aeve era &u%icie)t & o+&erve ceva'
o &i).ura dat ' (i /)v a % r /)t8r9iere. A ro.' cel
pu i) atu)ci c8)d era /) &tare & co)duc 2uterea.
242
Aju)&er mai aproape. Di)tr-odat ' E.we)e &e
tul+ur ' pier98)d le. tura cu 2uterea. Di) pieptul
+ r+atului &e i eau pl &elele u)ui pum)al. Au(c,ii %e ei
/i at8r)au' iar oc,ii pe jum tate /)c,i(i %u&e&er deja
acoperi i de moarte. De /)dat ce N;)aeve /i d du
drumul di) &tr8)&oare' le(ul &e pr +u(i .r mad la
p m8)t.
Era u) + r+at cu o /)% i(are o+i()uit ' de /) l ime
mijlocie (i )u %oarte &olid. Tr & turile &ale erau at8t de
+a)ale /)c8t E.we)e &e .8)di c )u l-ar %i putut
recu)oa(te )ici m car di) tr-u) .rup de trei per&oa)e.
<)& )u-i lu mai mult de o clip & o+&erve c lip&ea
ceva. Ar+aleta. Tre&ari (i &e uit /).rijorat de jur
/mprejur.
> Tre+uie & mai %ie /)c u)ul' N;)aeve. Ci)eva a
luat ar+aleta. $i l-a (i /)ju).,iat. Ar putea & %ie /)c
pri) preajm ' .ata & mai tra. o dat .
> :i)i(te(te-te' /i &pu&e N;)aeve' cu toate c /)cepu
(i ea & tra. cu oc,iul pe coridor' &muci)du-(i co&i a.
4tai li)i(tita (i o & )e d m &eama ce )e r m8)e de...
Dar &e /)trerup&e pe dat ' au9i)d 9.omot de pa(i
ve)i)d di)&pre rampa care urca p8) la catul la care
&e a%lau. @)ima lui E.we)e /)cepu & +ata puter)ic. O
&im ea /) .8t. Cu oc,ii a i)ti i a&upra rampei' ea &e
c,i)ui & ati). iar (i saidar. Numai c ' pe)tru a&ta'
avea )evoie de calm' iar + t ile i)imii o /mpiedicau. De
pe ramp ap ru 4,eriam 4edai' care &e opri /) loc'
/)cru)t8)du-&e di) prici)a a ceea ce vedea.
> 2e :umi) ' ce &-a-)t8mplat aici* /)tre+ ea (i &e
apropie cu pa(i repe9i= o dat /) via ' )u mai p rea
)etul+urat .
> Tocmai am dat pe&te el' &pu&e N;)aeve' /) timp
ce Aai-Aarea pe&te )ovice /).e)u)c,ea l8). le(.
243
4,eriam ati)&e pieptul mortului' apoi /(i tra&e +ra ul
/)d r t' %oarte iute' (uier8)d pri)tre di) i. 4e vedea c
era &periata' dar /(i % cu curaj (i-l ati)&e iar (i' de data
a&ta pe)tru ceva mai mult vreme.
> E mort' /). im ea. Aort ca to i mor ii (i /)c o
dat pe-at8t.
4e ridic ' /(i &coa&e o +ati&ta di) m8)ec (i-(i cur
+i)e de.etele.
> -oi l-a i . &it* Aici* A(a*
E.we)e /)cuvii) di) cap' co)vi)& c ' dac
de&c,idea .ura' cealalt avea & -(i dea &eama c
mi) ea.
> C,iar a(a' &pu&e N;)aeve' &i.ur pe ea.
> ?) + r+at... (i mort' pe dea&upra...' /)cepu
4,eriam cl ti)8)d di) cap' /) aripa )ovicelor. Ce mai
&ca)dalI ?)de mai pui c ...
> Dar ce-i a(a de deo&e+it la omul &ta* /)tre+
N;)aeve. De ce-ai &pu& c e&te mort /)c o dat pe-
at8t*
4,eriam r &u%l ad8)c (i le privi &crut tor' pe
am8)dou .
> E u) 7 r-de-4u%let. ?) -i)e iu' r &pu)&e'
(ter.8)du-(i /)c o dat de.etele (i /)torc8)du-(i di)
)ou privirile /).rijorate c tre le(.
> 7 r-de-4u%let* repet E.we)e cu .la&ul tremur8)d.
> ?) -i)e iu* &pu&e (i N;)aeve' /) aceea(i clip .
4,eriam le aru)c o privire &curt ' dar
p tru)9 toare.
> N-a i /)v at /)c )imic de&pre ei' dar' de vreme
ce (i-a(a a i /)c lcat re.ulile de multe ori... (i u)de mai
pui c voi l-a i . &it...' mai &pu&e' ar t8)d c tre
+ r+atul mort. Cei 7 r-de-4u%let' -i)e iii' /(i jert%e&c
&u%letele pe)tru a-l &luji pe Cel <)tu)ecat (i a ucide /)
244
)umele & u. Dup a&ta' )u &e mai poate &pu)e c
r m8) /) via . Nu &u)t mor i' dar )ici )u mai tr ie&c.
<) ciuda )umelui pe care-l poart ' &u)t (i %emei pri)tre
ei. 7oarte pu i)e. Nici m car pri)tre @&coade )u &e
. &e&c multe %emei /)tr-at8t de proa&te /)c8t &
/)cuvii) e9e o a&eme)ea jert%a. Ade&ea' c8)d te ui i la
u) a&t%el de om )u-l o+&ervi dec8t c8)d e&te prea
t8r9iu. C,iar (i c8)d &e mai putea mi(ca' + r+atul &ta
era ca (i mort. Acum' )umai oc,ii /mi &pu) c % ptura
de-acolo a %o&t c8)dva /) via . Nici u) -i)e iu )u a
/)dr 9)it & p tru)d /) Tar -alo) de pe timpul
R 9+oaielor Troloce' &%8r(i ea' c8)t ri)du-le di) )ou cu
privirea.
> $i-acum ce-ai de .8)d & %aci* /)tre+ E.we)e'
apoi' v 98)d-o pe 4,eriam ridic8)d di) &pr8)ce)e'
ad u. E Dac -mi e&te /). duit & /)tre+' 4,eriam
4edai.
> 4 9icem c - i e&te' r &pu)&e cealalt ' (ov i)d' de
vreme ce ai avut .,i)io)ul & dai pe&te el. Totul at8r)
de 4uprema <)&c u)at ' dar' dup tot ce &-a-)t8mplat'
cred c ea va dori ca adev rul & )u le %ie cu)o&cut
multora. 4u)t (i-a(a prea multe pove(ti. Nu ave i voie
& pome)i i de&pre a&ta )im )ui' /) a%ar de mi)e (i
de 4uprem ' dac aduce ea vor+a mai /)t8i.
> Am /) ele&' Ae& 4edai' r &pu)&e /)&u%le it
E.we)e. N;)aeve /)cuvii) (i ea' /)& ceva mai rece.
C8t de&pre 4,eriam' p rea &i.ur c i &e va da
a&cultare' cu toate c )ici )u le a&culta&e vor+ele.
Ate) ia &a era /)dreptat )umai c tre + r+atul mort.
-i)e iul. Cel 7 r-de-4u%let.
> 7aptul c aici a murit u) + r+at )u poate %i a&cu)&'
/)cepu ea= &tr lucirea 2uterii 4upreme o /)co)jura
di)tr-odat (i' la %el de repede' le(ul de pe podea %u
245
acoperit cu o cupola lu).uia ' joa& ' ce)u(ie (i at8t
de mata /)c8t aproape c )ici )u &e mai vedea ce era
dede&u+t. Numai c el )u va putea %i ati)& de )ime)i
care & -(i dea &eama ci)e a %o&t. Tre+uie & pu) pe
ci)eva & -l ia /)ai)te & &e /)toarc )ovicele.
Oc,ii ei ver9i' mi.dala i' &e oprir a&upra celor dou '
de parc de-a+ia (i-ar %i ami)tit c erau acolo.
> Acum pute i & pleca i. N;)aeve' cred c ar %i +i)e
& mer.i /) /)c perea ta. Ave i (i a(a de&tule
/)curc turi. Dac &e a%l c a i avut de-a %ace (i cu
a&ta' c,iar (i pu i)... Hai' duce i-v .
E.we)e % cu o mica plec ciu)e (i o tra&e de m8)ec
pe N;)aeve care' /)& ' )u &e l & du& .
> De ce-ai ve)it /)coace' 4,eriam 4edai*
O clip ' 4,eriam p ru tul+urat ' apoi &e /)cru)t . Cu
m8i)ile /) (olduri' &e uit la N;)aeve cu toat a&primea
%u)c iei &ale.
> Oare Aai-Aarea pe&te )ovice are de-acum )evoie
de vreo &cu9 pe)tru a p tru)de /) aripa )ovicelor'
Alea&o* &pu&e ea. Oare de c8)d au /)ceput Ale&ele &
le ia la /)tre+ ri pe Ae& 4edai* $tiu c 4uprema are de
.8)d & &coat ceva di) voi dou ' dar' %ie c i9+ute(te
&au )u' eu' u)a' am & v /)v & v purta i. m car
at8t. Acum pleca i imediat' dac )u vre i & v iau pe
&u& /) ca)celarie. $i )u pe)tru acea mica /)t8l)ire pe
care deja v-a poru)cit-o 4uprema.
> @ertare' 4,eriam 4edai' &pu&e E.we)e' ami)ti)du-
(i de ceva' vreau & -mi iau ma)tia. Ai-e %ri..
$i o lu la %u.a pe coridor' /)ai)te ca %emeia Ae&
4edai & apuce & -i r &pu)d . Dac 4,eriam avea &
. &ea&c & .eata /)%ipt /) u( ' avea & pu) mult
prea multe /)tre+ ri. Cata cu pove&tea lor cum c doar
. &i&er mortul (i c )u avea )imic de-a %ace cu ele.
246
Numai c ' aju)& la u(a /)c perii &ale' o+&erv c
& .eata di&p ru&e. Nu r m &e&e dec8t cr p tura di)
le&pedea al turat . @ &e % cu pielea de . i) . 1Cum de-
a i9+utit ci)eva &-o ia' % r & -l o+&erv m... <)&eam)
c era u) alt -i)e iuI3 Numai dulcea &e)9a ie a 2uterii
care-i cur.ea pri) trup o % cu & -(i dea &eama c
ati)&e&e saidar. C,iar (i a(a' tre+ui & -(i adu)e tot
curajul pe)tru a de&c,ide u(a (i a p tru)de /)
/)c pere. Era .oala' dar E.we)e )u 9 +ovi. <(i lu
repede ma)tia al+ di) cui (i %u.i' % r & dea drumul
la saidar /)ai)te & aju). aproape de cele care-o
a(teptau.
C8t lip&i&e ea' pe&em)e c /)tre ele &e mai petrecu&e
ceva. N;)aeve /)cerca & par +l8)d (i &upu&a' dar
)u i9+utea 0 &-ar %i 9i&' )umai' c o durea &tomacul.
4,eriam &t tea cu m8i)ile /) (olduri (i + tea )ervoa&a
di) picior' /)v lui)d-o cu o privire a&pra' ca o piatr de
moar care &% r8ma .r u) ele pre% c8)du-le /) % i) '
de care avu parte' pe dat ' (i E.we)e.
> @ertare' 4,eriam 4edai' &pu&e acea&ta /) .ra+a' cu
o mica plec ciu)e' ara)j8)du-(i (i ma)tia pe umeri.
Toate a&tea... mortul... -i)e iulI... m-au % cut & m
/)%ri.ure9. 2utem pleca*
4,eriam /)cuvii) a &curt' iar N;)aeve % cu (i ea o
plec ciu)e' )u prea ad8)ca. E.we)e o apuc de +ra (i
o t8r/ dup ea.
> Ai de .8)d & mai %aci (i alte )eca9uri* o /)tre+ '
dup ce co+or8&er dou caturi a&t%el /)c8t' di) c8te
) d jduia' 4,e riam )u le mai putea au9i. Ce i-ai mai
&pu&' de &e uita at8t de ur8t* Ai mai /)tre+at-o ci)e (tie
ce' a(a-i* A car ai a%lat ceva care & merite &-o &uperi*
> Nu mi-a &pu& )imic' morm i N;)aeve. Dar'
E.we)e' dac e&te & %im de vreu) %olo&' tre+uie &
247
pu)em /)tre+ ri. Tre+uie & ri&cam pu i)' alt%el )-o &
a%l m )imic.
> Bi)e' dar %ii pu i) mai cu .rij ' o%ta E.we)e (i'
v 98)du-i c,ipul care &pu)ea limpede c )ici pri) .8)d
)u-i trecea & &e p 9ea&c ' o%t di) )ou. N;)aeve'
& .eata di&p ru&e. 2e&em)e c a luat-o alt -i)e iu.
> Deci de-a&ta te-ai... pe :umi) I &e /)cru)t
N;)aeve' &muci)du-(i apri. co&i a.
> Ce-a % cut ca & ... acopere le(ul* /)tre+ dup o
vreme E.we)e= )u voia & -i %olo&ea&c )umele
adev rat' /)cerc8)d & uite c mai eDi&ta u)ul' u)deva
pri) preajm . De %apt' /) clipa aceea )-ar %i vrut & &e
.8)dea&c la )imic.
> Aer' r &pu)&e N;)aeve. A %olo&it Aerul. Ai-a pl cut
ce-am v 9ut' (i cred c /) ele. cum a( putea & m
%olo&e&c (i eu de el.
2uterea 4uprem era alc tuit di) alte ci)ciE 2 m8)t'
Aer' 7oc' Ap (i 4pirit. 7eluritele /)9e&tr ri cereau alte
(i alte com+i)a ii ale celor ci)ci 2uteri.
> Nu prea /) ele. cum &e lea. 2uterile. ?ite' T m -
duirea' de pild . <) ele. de ce e )evoie de 4pirit (i'
poate' (i de Aer. Dar Ap ' de ce*
> Ce tot vor+e(ti acolo* &e ) pu&ti N;)aeve. Ai uitat
ce-avem de % cut*
Aru)c o privire /) jur. Aju)&e&er /) aripa Ale&elor'
alc tuit di) coridoare a%late ceva mai jo& dec8t aripa
)ovicelor' /mprejurul u)ei .r di)i' )u al u)ei cur i. Nu
&e vedeau dec8t c8teva Ale&e' la u) alt cat. Cu toate
ace&tea' N;)aeve co+or/ .la&ulE
> Ai uitat de Aja, Nea.r *
> <)cerc di) r &puteri & uit' r &pu)&e a&pru
E.we)e. A car o vreme. <)cerc & uit c tocmai am dat
pe&te u) mort' care mai c )u m-a uci& la r8)dul lui' (i
248
care mai are (i u) tovar (' care-ar putea /)cerca di)
)ou &-o %ac . Am avut mare )oroc & r m8)em /)
via ' &%8r(i ea' ati).8)du-(i lo+ul ure c,ii 0 &8).ele &e
u&ca&e' dar tot o mai durea pu i).
C,ipul lui N;)aeve &e mai /m+l8)9i' /)& ' atu)ci c8)d
vor+i' to)ul & u /i ami)ti celeilalte de vremurile /) care
%u&e&e Ae(terea& /) Emo)dG& 7ield (i ro&ti&e vor+e
care tre+uiau &pu&e' cu toate c al ii )u voiau & le
aud .
> Ami)te(te- i de le(ul acela' E.we)e. Ami)te(te- i
c a /)cercat & te omoare. & )e omoare pe
am8)dou . Ami) te(te- i de Aja, Nea.r . & )u ui i )ici
o clip de %emeile alea. 2e)tru c ' dac ui i' &-ar prea
putea ca data viitoare & %ii c,iar tu cea omor8ta.
> $tiu' o%t E.we)e. Dar a&ta )u /)&eam) c
tre+uie & -mi plac .
> Ai o+&ervat c 4,eriam )-a pome)it )imic de&pre
u) a)ume lucru*
> Nu. De&pre ce*
> Nu &-a /)tre+at )ici o clip ci)e l-a omor8t. Acuma'
,ai. <)c perea mea e c,iar aici' (i po i & te (i odi,)e(ti
pu i) c8t vor+im.
249
CAP!TOLUL ".
Trei la v1n toare
Camera lui N;)aeve era +i)i(or mai mare dec8t cele
ale )ovicelor. Avea (i u) pat adev rat' )u u)ul lipit de
perete' (i dou &cau)e cu &p tar de piele' /) loc de
ta+uret' (i u) dulap pe)tru ,ai)e. E drept c mo+ila
era &impl ' potrivit pe)tru locui) a u)ui %ermier ceva
mai /)&t rit' /)& %a de )ovice &e putea &pu)e c
Ale&ele tr iau /) luD. Era acolo p8) (i u) covora('
+rodat cu du).i .al+e)e (i ro(ii' pe al+a&tru. @)tr8)d'
N;)aeve (i E.we)e de&coperir c /)c perea )u era
pu&tie.
<) %a a c mi)ului &e a%la Ela;)e' cu +ra ele
/)cruci(ate pe piept (i cu oc,ii ro(ii de m8)ie 0 (i )u
)umai. 2e &cau)e (edeau %oarte /) lar.ul lor doi ti)eri'
cu +ra e (i picioare lu).i. ?)ul di)tre ei' purt8)d u)
&urtuc verde /)c,i&' de&% cut' pe &u+ care i &e vedea
c ma(a al+ ca laptele' avea oc,ii al+a(tri (i p rul
ro(u-auriu' la %el ca Ela;)e. dup c,ipul 98m+itor &e
vedea %oarte +i)e c /i era %rate. Cel lalt' de v8r& ta lui
N;)aeve' cu u) &urtuc ce)u(iu /)c,eiat p8) la ultimul
)a&ture' era 9velt' cu p rul (i oc,ii de culoare /)c,i&a.
- 98)du-le i)tr8)d' ace&ta &e ridic ' %oarte &i.ur pe el
(i cu mi(c ri .ra ioa&e' ca o pi&ic . Era cel mai %rumo&
+ r+at pe care-l v 9u&e vreodat ' &e .8)di E.we)e 0 (i
)u pe)tru prima oar . 4e )umea Calad.
> <mi pare +i)e & v rev d' &pu&e' lu8)du-i m8)a.
Ai-am % cut multe .riji pe)tru voi. $i Caw;) la %el.
@)ima lui E.we)e /)cepu & +at mai iute. <(i tra&e
repede m8)a' pe)tru ca el & )u &imt .
> < i mul ume&c' Calad' /). im . 12e :umi) ' ce
c,ipe( e&te.3
250
<(i &pu&e c tre+uia & /)cete9e cu .8)durile de %elul
&ta. Dar )u era u(or. 4e tre9i c /)cepu&e & -(i
)ete9ea&c %u&tele' dori)du-(i & %i %o&t v 9uta toat /)
m ta&e' )u /) ve(mi)tele &imple de l8)a' &au poate
c,iar /)tr-o roc,ie de %elul celor di) Doma) de&pre
care-i pove&ti&e Ai)' cele care &e mulau pe trup (i
p reau at8t de &u+ iri /)c8t aveai impre&ia c po i
vedea pri) ele' cu toate c )u era a(a. A8)ioa&a pe
&i)e' &e /)ro(i (i /(i alu). .8)durile di) mi)te'
/)cerc8)d pe t cute & -l %ac pe Calad & -(i ia oc,ii de
la c,ipul ei. Jum tate di) tre %emeile di) Tur)' de la
&luj)ice (i p8) la Ae& 4edai' p reau & ai+ acelea(i
.8)duri atu)ci c8)d /l priveau 0 dar a&ta )u o ajuta
deloc. Nici %aptul c p rea & -i 98m+ea&c )umai (i
)umai ei. :a urma urmelor' 98m+etul % cea totul mult
mai r u. 12e :umi) ' dac ar + )ui m car ce-mi trece
pri) mi)te' a( muri de ru(i)eI3
T8) rul cu p rul auriu &e apleca /)ai)te' % r & &e
ridice.
> <)tre+area e u)de a i %o&t. Ela;)e )u mi-a r &pu)&
oric8t am &t ruit (i &-a %erit de parc avea u) +u9u)ar
pli) de &moc,i)e pe care )u voia & le-mpart cu
)ime)i.
> i-am &pu& c )u te prive(te' Caw;)' r &pu)&e cu
.la&ul &u.rumat Ela;)e. Am ve)it /)coace pe)tru c )u
voiam & %iu &i).ur ' /i 9i&e lui N;)aeve. A-au v 9ut (i
&-au i)ut dup mi)e. $i m-au + tut la cap % r
/)cetare.
> Ca & ve9i' ro&ti &ec N;)aeve.
> Numai c )e prive(te' &or dra. ' i)terve)i Calad.
-ia a (i &i.ura) a ta )e prive&c /)deaproape.
4e uit la E.we)e' care &im i c i)ima &t tea & -i
&ar di) piept.
251
> E la %el (i cu voi' celelalte. 4u)te i %oarte
importa)te pe)tru mi)e. 2e)tru )oi.
> Nu &u)t &ora ta' &e r &ti Ela;)e.
> De vreme ce )u doreai & r m8i &i).ur ' 9i&e
Caw;) c tre Ela;)e' 98m+i)d' puteai %oarte +i)e &
&tai & vor+e(ti cu )oi. $i' dup toate pri) c8te am
trecut' )umai pe)tru a )e . &i aici' cred c merit m
m car & )e eDplici pe u)de ai um+lat. Crede-m c a(
pre%era & -l la& pe Calad & dea cu mi)e de p m8)t
pri) curtea de a)tre)ame)t o 9i /)trea. ' dec8t &-o mai
/)%ru)t pe Aama' %ie (i u) &i).ur mi)ut. A( pre%era & -l
(tiu (i pe Couli) &up rat pe mi)e.
Couli) era Aae&trul de arme' cel care /i i)ea di)
&curt pe to i ti)erii care ve)eau /) Tur)ul Al+ & &e
i)&truia&c ' %ie c doreau & aju). 4tr jeri' %ie doar &
/)ve e de la ei.
> N-ai dec8t & )e.i c eDi&t o le. tur /)tre )oi'
dac a(a dore(ti' /i &pu&e Calad lui Ela;)e' pe u) to)
.rav' dar ea tot va r m8)e. @ar Aama )e-a /)credi) at
)ou via a (i &i.u ra) a ta.
> Dac i &e-)t8mpl ceva' Ela;)e' )ou o & )e
pu) pielea pe + ' &e &tr8m+a Caw;). A tre+uit & )e
d m toat &ili) a 0 alt%el' )e-ar %i t8r8t /)d r t' dup
ea. N-am au9it )iciodat ca o re.i) & -(i trimit
propriul %iu la moarte' dar Aama p rea di&pu& & %ac
o eDcep ie' dac )u te aducem aca& vie (i
)ev t mat .
> 4u)t co)vi)& ' r &pu)&e Ela;)e' c a i % cut toate
a&tea )umai pe)tru mi)e' (i )icidecum pe)tru a putea
r m8)e aici & /)v a i de la 4tr jeri. Caw;) &e
/m+ujor .
> -ia a ta era prima )oa&tr .rij ' ro&ti Calad= p rea
&i)cer' iar E.we)e era c,iar &i.ur c a(a (i era. Am
252
i9+utit &-o co)vi).em pe Aama c ' dac te /)torci aici'
ai & ai )evoie de ci)eva care & ve.,e9e a&upra ta.
> 4 ve.,e9eI &tri. Ela;)e' /)& Calad co)ti)u
)etul+urat.
> Tur)ul Al+ a deve)it u) loc primejdio&. ?)ii
oame)i au murit 0 au %o&t uci(i 0 % r & &e (tie cu
adev rat ce &-a-)t8mplat. 28) (i c8teva Ae& 4edai (i-
au pierdut vie ile' cu toate c lumea /)cearc &
p &tre9e tai)a. $i am au9it (i pove(ti de&pre Aja,
Nea.r ' c,iar aici' /) Tur). Di) poru)ca Aamei' te vom
duce /)d r t /) Caeml;)' atu)ci c8)d vei putea & pleci
/) &i.ura) .
Drept r &pu)&' Ela;)e /(i ridic + r+ia (i-i /)toar&e'
pe jum tate' &patele. Neputi)cio&' Caw;) /(i trecu o
m8) pri) p r.
> 2e :umi) ' N;)aeve' )ici Calad (i )ici eu )u
&u)tem )i(te r u% c tori. Nu vrem dec8t & v ajut m.
A(a am %i % cut oricum' /)& Aama )e-a poru)cit-o' a(a
c )u mai eDi&t )ici o cale pri) care & )e co)vi).i &
)e r 9.8)dim.
> 2oru)cile lui Aor.a&e )u au )ici o putere /) Tar
-alo)' &pu&e N;)aeve' % r & ridice to)ul. C8t de&pre
dori) a voa& tr de-a )e ajuta' am &-o i) mi)te. Dac
vom avea )evoie' vou o & v cerem &priji) /) primul
r8)d. Acum' /)& ' v ro. & pleca i.
$i le arat u(a' cu u) .e&t %erm' /)& Caw;) )-o lu
/) &eama.
> Toate +u)e (i %rumoa&e' )umai c Aama va vrea
& (tie c Ela;)e &-a /)tor&. $i de ce a %u.it % r )ici o
vor+ ' (i pe u)de a um+lat /) toate lu)ile a&tea. 2e
:umi) ' Ela;)eI Tot Tur)ul %ier+eaI Aama mai c )u
/))e+u)i&e de &paim . Am cre9ut c-o & d r8me
9idurile cu m8i)ile .oale.
253
2e c,ipul lui Ela;)e ap ru o urm de vi)ov ie' a(a
c Caw;) mer&e mai departe.
> 4 (tii c -i e(ti datoare' m car cu at8ta' Ela;)e. $i
mie la %el. Arde-m-ar' e(ti /)c p 8)ata ca u) cat8r. Ai
lip&it lu)i de 9ile (i )u (tiu )imic de&pre a&ta dec8t c-ai
i9+utit & te pui r u cu 4,eriam 0 (i a&ta )umai pe)tru
c ai pl8)& (i )u vrei & te a(e9i.
2rivirea i)di.)at a lui Ela;)e d du de /) ele& c
%ratele & u /(i pierdu&e toate ava)tajele de-a+ia
do+8)dite.
> De&tul' &pu&e N;)aeve. Calad (i Caw;) d dur &
r &pu)d ' dar ea ridic .la&ul. Am &pu& de&tulI
$i &e uit la ei' aru)c8)d %l c ri di) priviri' p8) ce &e
co)vi)&e c -i redu&e&e la t cere' apoi co)ti)u E
> Ela;)e )u v datorea9 )imic. $i dac dori) a ei
e&te & )u v de9v luie ce &-a petrecut' atu)ci a(a va
r m8)e. A&ta-i camera mea' )u &ala cea mare a
vreu)ui ,a)' (i v po%te&c & pleca i.
> Dar' Ela;)e...' /)cepu Caw;)' /) acela(i timp cu
Calad care &pu)eaE
> Nu vrem dec8t...
> A /)doie&c' ro&ti N;)aeve' /)deaju)& de tare
pe)tru a-i /)trece pe am8)doi' c a i cerut voie cuiva
pe)tru a i)tra /) aripa Ale&elor.
4urpri)(i' cei doi ti)eri &e ,ol+ar la ea.
> A-am .8)dit eu. Acuma' ori di&p re i di) oc,ii
mei' p8) )um r la trei' ori am & -i &criu u) r va(
Aae&trului de arme' /) care & -i pove&te&c de&pre a&ta.
Couli) Caidi) are +ra ul mult mai tare dec8t 4,eriam
4edai (i pute i %i &i.uri c am & -l %ac eu & &e
%olo&ea&c de el a(a cum &e cuvi)e.
> Doar )-ai & %aci a(a ceva' N;)aeve...' /)cepu
/).rijorat Caw;)' /)& Calad /i % cu &em) & tac (i &e
254
apropie de N;)aeve. Ea )u &e &c,im+a la %a ' dar' % r
& -(i dea &eama' /(i )ete9i %u&tele /) partea di) %a '
v 98)du-l cum /i 98m+ea. E.we)e )u &e mir . 2e&em)e
c )ici o %emeie' /) a%ara de cele di) Aja, Ro(ie' )u
r m8)ea )etul+urat de 98m+etele lui Calad.
> <mi cer iertare' N;)aeve' c te-am dera)jat cu
pre9e) a )oa&tr ' &pu&e el' pe u) to) cald. 2lec m'
%ire(te. Dar )u uita c &u)tem al turi de voi' dac ave i
)evoie. $i v putem ajuta & /)%ru)ta i (i prici)a care v-
a &ilit & %u.i i. N;)aeve /i 98m+i (i ea.
> ?)u' &pu&e.
Calad clipi (i 98m+etul /i di&p ru de pe +u9e. :i)i(tit'
&e /)toar&e c tre E.we)e. Caw;) &e ridic (i &e
/)drept &pre u( .
> E.we)e' (tii +i)e c tu' /) mod deo&e+it' m po i
c uta oric8)d' pe)tru orice. 4per c )-ai uitat.
> Doi' &pu&e N;)aeve' iar Calad /i aru)c o privire
%urioa& .
> O & mai vor+im )oi' /i 9i&e lui E.we)e' aplec8)du-
&e pe&te m8)a ei. B8m+i)du-i /)c o dat ' &e /)drepta
% r .ra+ &pre u( .
> Trrrr....
Caw;) o 9+u.,i pe u( ' (i p8) (i Calad /(i iu i pu i)
pa&ul .ra io&.
> ... ei' &%8r(i N;)aeve' c8)d u(a &e tr8)ti /) urma
lor.
> -ai' ce +i)e' ro&ti Ela;)e' + t8)d /)c8)tat di)
palme. 7oarte +i)e. Nu (tiam c + r+a ilor )u li &e
/). duie & p tru)d )ici /) aripa Ale&elor.
> :i &e /). duie' &pu&e &ec N;)aeve' dar ) t r ii
(tia )-o (tiau )ici ei.
Ela;)e + tu iar (i di) palme (i r8&e.
> @-a( %i l &at & plece li)i(ti i' ad u. N;)aeve'
255
dac Calad )-ar %i 9 +ovit at8ta' (i cu +u) (tii) .
T8) rul &ta o & dea de )eca9uri di) prici) c -i a(a
de c,ipe(.
Au9i)d-o' lui E.we)e aproape c -i ve)i & r8d .
Calad era mai t8) r dec8t N;)aeve cu u) a)' cel mult
0 iar N;)aeve /(i )ete9ea iar (i cutele %u&telor.
> CaladI pu%)i Ela;)e. N-am &c pat de el' &u)t
co)vi)& ' (i )u (tiu dac p c leala ta va mai mer.e (i-
a doua oar . 7ace cum i &e pare lui c e +i)e' (i )u-i
pa& pe ci)e r )e(te' %ie (i pe &i)e.
> O & m .8)de&c eu la ceva' 9i&e N;)aeve. Nu le
putem /). dui & )i &e uite pe&te um r la tot pa&ul.
Dac vrei' Ela;)e' pot & - i pre. te&c u) leac pe)tru
durere.
Ela;)e &cutur di) cap' apoi &e /)ti)&e pe pat cu
+ r+ia /) m8i)i.
> Dac a%la 4,eriam' o & )e-a(tepte cu &i.ura)
/)c o vi9it /) ca)celarie. E.we)e' parc )u prea i-am
au9it .la&ul. i-a m8)cat pi&ica lim+a* 4au' poate'
Calad* /)tre+ ea' po&o mor8)du-&e.
7 r & vrea' E.we)e &e /m+ujora.
> N-am vrut & m cert cu ei' a&ta-i tot' r &pu)&e' pe
to)ul cel mai dem) cu puti) .
> 7ire(te' ro&ti Ela;)e' % r tra.ere de i)im .
Recu)o&c c Calad e c,ipe(. $i' cu toate a&tea' e u)
om /).ro9itor. Nu %ace dec8t ceea ce crede c -i drept.
$tiu c a&ta )u &u) r u' dar c,iar e&te. Nu a ie(it
)iciodat di) cuv8)tul Aamei' )ici m car o iot . Nu
&pu)e mi)ciu)i' )ici m car u)a mic ' (i )u /)calc
re.ulile. $i dac te p8r (te pe)tru c le-ai /)c lcat' )u
o %ace di) r utate 0 pare tri&t c )u te-ai putut ridica la
/) l imea a(tept rilor lui' at8t (i )imic mai mult 0 dar
tot te p8r (te.
256
> 2are... &t8)je)itor' &pu&e (ov iel)ic E.we)e' dar
)u /).ro9itor. Nu mi-l pot /)c,ipui % c8)d ceva cu
adev rat cumplit.
Ela;)e &cutur di) cap' ca (i cum )u-i ve)ea &
cread c E.we)e &e l &a at8t de .reu co)vi)& .
> Dac tot ai de .8)d & - i /)drep i ate) ia c tre
ci)eva' /)cearc cu Caw;). E /)deaju)& de dr .u 0 )u
/)totdeau)a' %ire(te 0 (i e mort dup ti)e.
> Caw;)I Nu m-a + .at /) &eam )iciodat .
> 7ire(te c )u' pro&tu o' dac tu )u- i iei )iciodat
oc,ii de la Calad.
E.we)e /(i &im i o+rajii %ier+i) i' cu toate c &e
temea c era purul adev r.
> 2e c8)d Caw;) era copil' Calad i-a &alvat via a'
co)ti)u Ela;)e. Caw;) )-o & recu)oa&c /) veci c -i
place o %emeie' dac (i Calad e&te atra& de ea' dar l-
am au9it vor+i)d de&pre ti)e (i (tiu. De mi)e )u &-a
putut a&cu)de )iciodat .
> E +i)e de (tiut' r &pu)&e E.we)e' apoi % cu ,a9 de
r8)jetul lui Ela;)e. 2oate i9+ute&c & -l %ac & -mi &pu)
(i mie c8te ceva di) toate a&tea.
> Nu uita c po i ale.e -erdele' (i c &urorile -er9i
&e mai (i c & tore&c' di) c8)d /) c8)d. Caw;) c,iar e
mort dup ti)e' (i ai %i )umai +u) pe)tru el. Ca & )u
mai &pu) c mi-ar pl cea & %ii &ora mea.
> Dac a i termi)at cu vor+ele a&tea copil re(ti' le
/)trerup&e N;)aeve' & (ti i c avem lucruri importa)te
de di&cutat.
> Da' 9i&e Ela;)e' de pild ce v-a &pu& 4uprema
dup ce-am plecat.
> Aai +i)e & )u vor+im de&pre a&ta' ro&ti
&ti).,erit E.we)e 0 )u voia &-o mi)t pe Ela;)e. A
%o&t totul %oarte )epl cut.
257
Ela;)e pu%)i )e/)cre9 toare.
> Ault lume crede c pot &c pa mai u(or di) orice
/)curc tur ' )umai pe)tru c &u)t Dom)i a-
Ao(te)itoare di) A)dor. Adev rul e&te c ' de %apt' o
p e&c /)c (i mai r u' tocmai pe)tru c &u)t ceea ce
&u)t. N-am % cut )imic deo&e+it %a de ce-a i % cut
voi' iar dac 4uprema avea de .8)d & v doje)ea&c '
ar %i %o&t de dou ori mai a&pr cu mi)e. A(a c ' ,ai &-
audE ce v-a &pu&*
> A&ta tre+uie & r m8) )umai /)tre )oi trei' &pu&e
N;)aeve. Aja, Nea.r ...
> N;)aeveI &tri.a E.we)e. 4uprema )e-a &pu& &
p &tr m t cerea %a de Ela;)e.
> Aja, Nea.r I /).8) (i Ela;)e' ridic8)d .la&ul' (i
ridic8)du-&e /) .e)u)c,i pe pat. Acum c a i pome)it'
) d jduie&c c o & -mi &pu)e i totul. Nu v la& &
p &tra i )ici o tai) .
> Nici )-aveam de .8)d' ro&ti' /)curajatoare'
N;)aeve' l &8)d-o pe E.we)e cu .ura c &cat .
E.we)e' :ia)dri) &-a &im it ame)i) at de ti)e (i de
mi)e. Tu (i cu mi)e era & %im uci&e adi)eauri...
> ?ci&e* Adi)eauri* (opti Ela;)e.
> ... 2e&em)e pe)tru c &u)tem /)c primejdioa&e'
(i pe&em)e di) prici) c lumea (tie deja c am vor+it
cu 4uprema /)tre patru oc,i. $i poate c,iar di) cau9a a
ceea ce )i &-a &pu&. Avem )evoie de o tovar ( de&pre
care & )u &e (tie )imic. @ar dac )u (tie )ici 4uprema'
cu at8t mai +i)e. Nu &u)t co)vi)& c putem avea mai
mult /)credere /) ea dec8t /) Aja, Nea.r . -rea & )e
%olo&ea&c pe)tru propriile-i &copuri' iar eu am de .8)d
&-o /mpiedic. <) ele.i*
7 r tra.ere de i)ima' E.we)e /)cuvii) ' dar )u &e
l & % r & 9ic E
258
> O & %ie periculo&' Ela;)e' la %el ca toate c8te le-
am avut de /)%ru)tat /) 7aime. 2oate (i mai mult. De
data a&ta' )u e(ti &ilit & )i te al turi.
> O (tiu' &pu&e /)cet Ela;)e' apoi co)ti)u ' dup o
clip de t cere. C8)d re.atul meu pleac la r 9+oi'
2rimul 2ri) al 4a+iei coma)d armata' dar (i Re.i)a
mer.e cu ei. Acum (apte &ute de a)i' /) + t lia de la
Cualli) D,e)' oame)ii di) A)dor erau pe cale & %ie
/)%r8) i' c8)d Re.i)a Aodrellei) a por)it calare'
&i).ur (i )e/)armat ' duc8)d cu ea %lamura :eului'
drept /) mijlocul armatelor di) Tear. Cei di) A)dor &-au
adu)at (i au por)it iar (i la atac' ca &-o &alve9e' (i au
c8(ti.at + t lia. A(a ceva &e a(teapt di) partea u)ei
Re.i)e di) A)dor. C,iar dac /)c )u am /)v at & -mi
&t p8)e&c teama' tre+uie &-o %ac /)ai)te de a-i lua locul
mamei mele pe tro)ul :eului. C doar )u crede i' &%8r(i
ea' /)ve&eli)du-&e (i c,icoti)d' c am & pierd o
ave)tur ' )umai ca & am timp de %recat oalele*
> A&ta oricum ai &-o %aci' /i 9i&e N;)aeve' (i cel mai
+i)e ar %i ca toat lumea & cread c a(a- i petreci tot
timpul. Acum a&cult cu ate) ie.
Ela;)e &e &upu&e. 2e m &ur ce N;)aeve /i de9v lui
ce le &pu&e&e 4uprema <)&c u)at ' % cu oc,ii di) ce /)
ce mai mari. A%l de&pre mi&iu)ea /)credi) at lor (i
de&pre cel care /)cerca&e & le ucid . 4e cutremur '
au9i)d de -i)e iu' apoi citi docume)tul pe care-l
&cri&e&e 4uprema pe)tru N;)aeve' )eve)i)du-i &
cread .
> Ai-a( dori & am a(a ceva' c8)d m voi /)t8l)i
iar (i cu Aama' murmura' d8)du-i-l /)apoi.
<)& ' c8)d N;)aeve /(i &%8r(i pove&tea' pe c,ip i &e
o.li)di o pro%u)d i)di.)are.
> 2 i' a(a ceva e ca (i cum i &-ar &pu)e & pleci pe
259
coclauri (i & . &e(ti lei' )umai c % r & (tii preci&
dac eDi&t vreu)ul 0 (i' dac eDi&t ' e cu puti) &
&ar la ti)e' (i ci)e (tie dac )u &u)t % cu i & arate ca
)i(te tu%i(uri. A,' (i' dac . &e(ti vreu)ul' /)cearc &
&capi cu via m car p8) & aju).i & &pui cuiva u)de
&e a%l .
> Dac i-e team ' /i 9i&e N;)aeve' )u e timpul
pierdut. Te po i da la o parte. Dup ce /)cepem' /)& '
va %i prea t8r9iu.
> 4i.ur c mi-e team ' r &pu)&e Ela;)e' d8)du-(i
capul pe &pate. Nu &u)t )e& +uit . Dar )u mi-e at8t de
team /)c8t & re)u) /)ai)te de a /)cepe.
> Aai e ceva' 9i&e N;)aeve. Ai-e .roa9 c 4uprema
l-ar putea l &a pe Aat & moar .
> Dar o Ae& 4edai tre+uie & t m duia&c pe orici)e
i-o cere' &tri. Dom)i a-Ao(te)itoare' i)di.)at (i
)e/)cre9toare. De ce & %ac a(a ceva* Nu pot &
cred. Nu vreau & credI
> Nici euI /). im E.we)e. 1Nu putea %i adev ratI
Nu &e putea ca 4uprema & -l la&e & moar I3 Tot
drumul /)coace' -eri) )e-a &pu& c 4uprema o & ai+
.rij de el.
N;)aeve cl ti) di) cap.
> Ne-a &pu& c 1&e va ocupa de el3. Nu-i acela(i
lucru. $i )ici 4uprema )u mi-a r &pu)&' atu)ci c8)d am
/)tre+at-o. 2oate c /)c )u &-a ,ot r8t.
> Dar de ce* /)tre+a Ela;)e.
> 2e)tru c prici)ile Tur)ului Al+ &u)t mereu
/)v luite /) tai) ' ro&ti N;)aeve' pe u) to) care-o % cu
pe E.we)e & &e-)%ioare. Nu (tiu de ce. -ia a lui Aat
depi)de de c ile pri) care el le poate %i de %olo&. Nici
u)ul di)tre cele Trei :e. mi)te )u &pu)e c &u)t &ilite
& -l t m duia&c . <) oc,ii 4upremei' Aat e&te doar o
260
u)ealt . :a %el ca (i )oi. De )oi &e %olo&e(te pe)tru a le
v8)a pe %emeile di) Aja, Nea.r ' dar dac o u)ealt &e
rupe (i )-o mai po i %ace la loc' )u &tai & pl8).i dup
ea. < i iei alta' (i cu a&ta' .ata. & i)e i mi)te'
am8)dou I
> $i ce & %acem cu el* /)tre+ E.we)e. Ce putem
%ace* N;)aeve &e apropie de dulap (i &cotoci pri) el'
ap r8)d apoi cu o +occea de ier+uri.
> Cu leacurile mele 0 (i cu mult )oroc 0 poate c -l
pot t m dui c,iar eu.
> Dar -eri) )-a i9+utit' &pu&e Ela;)e. Nici -eri) (i
Aoirai)e /mpreu) ' iar Aoirai)e avea u) a).real.
N;)aeve' dac &or+i prea mult di) 2uterea 4uprem ' te
po i %ace ce)u( . 4au' dac ai )oroc 0 (i ce mai )oroc
&e c,eam (i &taI 0 po i &c pa )umai %erecata.
> Ai-au &pu& (i mi-au tot &pu&' r &pu)&e N;)aeve
ridic8)d di) umeri' c pot aju).e cea mai puter)ic
Ae& 4edai de o mie de a)i /)coace. 2oate c a ve)it
vremea & vedem dac au avut dreptate.
$i /(i &muci co&i a. Era limpede c -i era teama' c,iar
dac vor+ele /i p reau )e/)%ricate. 1Dar )-o & -l la&e pe
Aat & moar ' c,iar dac /)&eam) (i pe)tru ea o
primejdie.3
> $i de&pre )oi &e tot &pu)e c &u)tem puter)ice 0
&au c vom %i. 2oate c ' dac /)cerc m laolalt ' putem
& )e /mp r im cur.erea /) trei.
> N-am /)cercat )iciodat & )e u)im' &pu&e /)cet
N;)aeve. Nici )u &u)t co)vi)&a c (tiu cum tre+uie
% cut. Ar putea %i la %el de primejdio& ca atu)ci c8)d
a+&or+i prea mult 2utere.
> $ti i ce' dac e &-o %acem' la trea+a' &pu&e Ela;)e'
d8)du-&e jo& di) pat. Cu c8t vor+im mai mult' cu at8t
mi &e %ace mai teama. Aat e /) /)c perile de oa&pe i.
261
Nu (tiu care di)tre ele' dar a&ta am a%lat de la
4,eriam.
Ca u) r &u)et al vor+elor ei' u(a &e de&c,i&e cu
9.omot (i /) u)tru p tru)&e o Ae& 4edai' mer.8)d
)e&ti).,erit ' ca (i cum era camera ei (i celelalte &e
a%lau acolo % r /). dui) a. E.we)e % cu o plec ciu)e
ad8)c ' pe)tru a-(i a&cu)de de9am .irea de pe c,ip.
262
CAP!TOLUL "0
Sora Ro#ie
Elaida era o %emeie mai de.ra+ ar toa& dec8t
%rumoa& ' iar a&primea /)tip rit pe c,ip d dea o
oarecare maturitate tr & turilor % r v8r&t pe care le
aveau toate %emeile Ae& 4edai. Nu p rea + tr8) ' /)&
E.we)e )u-(i putea ima.i)a c ar %i %o&t vreodat
t8) r . 2u i)e erau %emeile Ae& 4edai care & -(i poarte
(alul +rodat cu %ru)9e de vi (i cu lacrima al+ care
/)c,ipuia 7lac ra di) Tar -alo) pe &pate' /) a%ara cere -
mo)iilor %oarte &olem)e' dar iat c Elaida /l purta pe
al & u' cu ciucurii ro(ii ca (i Aja, pe care (i-o ale&e&e.
$i roc,ia &a al+urie era /mpodo+ita cu du).i ro(ii' (i
aceea(i culoare o aveau papucii care i &e 9 reau /)
picioare' /) timp ce p (ea. Oc,ii ei /)tu)eca i le
priveau pe celelalte precum oc,ii u)ei p & ri care-(i
urm re(te viermi(orii.
> A(adar' v . &e&c pe toate laolalt . $i )ici )u m
mir .
Nici mi(c rile' )ici .la&ul & u )u erau pre% cute 0 era
o %emeie puter)ic ' .ata & &e %olo&ea&c de puterea
pe care-o avea dac ,ot ra c era )evoie' o %emeie
care (tia mai multe dec8t cele cu care vor+ea 0 %ie ele
re.i)e &au )ovice.
> @ertare' Elaida 4edai' &pu&e N;)aeve' cu o alt
plecciu)e' dar tocmai m pre. team & plec. Am
pierdut multe lec ii. Cu voia...
> :ec iile mai pot & a(tepte' 9i&e Elaida. c doar (i-
a(a au a(teptat de&tul.
:u8)du-i di) m8) +occeaua de c8rp ' de&% cu
le. turile' dar' dup ce aru)c o &i).ur privire
/) u)tru' o l & & -i cad pe jo&.
263
> @er+uri. Nu mai e(ti Ae(terea& /)tr-u) &at' copil .
Dac te a. i de trecut' o & te tra. /)d r t cu el.
> Elaida 4edai' &pu&e Ela;)e' eu...
> Taci di) .ur ' )ovice' /i r &pu)&e Elaida cu u) .la&
rece (i moale' a(a cum moale e&te m ta&ea /)% (urata
pe o lam de o el. 4-ar prea putea ca' di) prici)a ta' &
&e %i &% r8mat u) pact /)tre Tar -alo) (i Caeml;) care
d i)uia de trei mii de a)i. Ai & vor+e(ti c8)d ai & %ii
/)tre+at .
Ela;)e l & oc,ii /) jo& (i o+rajii i &e % cur ro(ii 0 de
ru(i)e &au de m8)ie* E.we)e )u-(i d dea &eama. 7 r
& le +a.e /) &eam ' Elaida &e a(e9 /)tr-u)ui di)
&cau)e' ara)j8)du-(i cu .rij %u&tele. Nu % cu )ici u)
.e&t pri) care & le po%tea&c (i pe ele & &tea.
N;)aeve &e /)corda (i /)cepu & -(i &mucea&c u(or
co&i a. E.we)e ) d jduia & -(i i) %irea' (i & )u
cumva & &e a(e9e % r & i &e dea voie. dup ce Elaida
&e cui+ ri dup po%ta i)imii' le privi' o vreme' % r &
vor+ea&c . 2e c,ip )u i &e citea )imic.
> $tia i c &u)t pri)tre )oi %emei di) Aja, Nea.ra*
9i&e' /) cele di) urm .
Cele trei &c,im+ar /)tre ele priviri uimite.
> Ni &-a &pu&' r &pu)&e prude)t N;)aeve'
ad u.8)d' dup c8teva clipeE Elaida 4edai.
> Ada. A .8)deam eu c &-ar putea & (ti i' ro&ti
Elaida' ridic8)d di)tr-o &pr8)cea) = au9i)du-i to)ul'
care l &a & &e /) elea. multe alte lucruri' E.we)e
tre& ri' iar N;)aeve d du & vor+ea&c ' m8)ioa& ' /)&
privirea .rea a %emeii Ae& 4edai o opri pe dat . A i
di&p rut am8)dou ' co)ti)u Elaida pe u) to) %oarte
%ire&c' lu8)d-o cu voi pe Dom)i a-Ao(te)itoare di)
A)dor 0 %ata care poate' c8)dva' & aju). Re.i) /)
A)dor' a&ta dac )-o jupoi cu m8i)ile mele (i )u-i v8)d
264
pielea u)ui t + car 0 a i di&p rut % r /). dui) ' % r
vreo vor+ ' % r urm .
> Nu m-a luat )ime)i cu %or a' &pu&e Ela;)e cu oc,ii
/) podea. Am plecat de +u) voie.
> N-ai de .8)d & -mi dai a&cultare' copil * &e r &ti
Elaida' cu oc,ii a i)ti i a&upra ei' /)co)jurat de u)
)im+ &clipitor. C,iar tre+uie & - i dau o lec ie' aici' pe
loc*
Ela;)e ridic oc,ii /) care &e o.li)dea' % r )ici o
urm de /)doial ' m8)ia. 2ri)&e privirea Elaidei (i o
i)u a(a' o lu). vreme.
E.we)e /(i /)%ip&e u).,iile /) palme. Era /))e+u)itor.
Oricare di)tre ele ar %i putut-o %ace pe Elaida +uc ele'
c,iar /) locul u)de (edea. Cel pu i) dac o luau pri)
&urpri)dere 0 %ii)d ea' la urma urmei' &or de prim
ra).. 1@ar dac )u /).,i im pe loc tot ceea ce )e o%er '
pierdem tot. Ai .rij ' Ela;)e' )u te pripi.3
Ela;)e l & capul /) jo&.
> @art -m ' Elaida 4edai' /). im ea. Am... am uitat
de mi)e.
Nim+ul &clipitor &e &ti)&e' iar Elaida pu%)i tare.
> Nu (tiu u)de-ai %o&t /mpreu) cu %etele a&tea
dou ' dar &e vede c ai depri)& )i(te o+iceiuri proa&te.
Or' a&ta' copil ' )u- i po i /). dui. Ai & aju).i prima
Re.i) di) A)dor care & %ie' /) acela(i timp' Ae& 4edai.
2rima di) lume' c,iar' de o mie de a)i /)coace. Ai & %ii
u)a di)tre cele mai puter)ice &urori de la 7r8).erea
:umii (i p8) acum 0 poate' /)deaju)& de puter)ic
pe)tru a de9v lui tuturor c e(ti Ae& 4edai. Nu- i +ate
joc' copil ' pe)tru c /)c mai po i pierde totul. @ar eu
mi-am petrecut prea mult vreme cu ti)e' ca &
/). dui a(a ceva. m /) ele.i*
> Cred c da' Elaida 4edai' &pu&e Ela;)e' cu toate
265
c )u p rea & %i /) ele& mare lucru 0 la %el ca (i
E.we)e. Elaida &c,im+a &u+iectulE
> 4-ar putea & %i i /)tr-o mare primejdie. Toate trei.
A i di&p rut' apoi v-a i /)tor&' iar /)tre timp :ia)dri) (i...
tovar (ele ei )e-au p r &it. O & &e %ac )i(te
apropieri' % r /)doiala. 4u)tem &i.ure c :ia)dri) (i
cele care-au plecat &u)t @&coade ale Celui <)tu)ecat.
Aja, Nea.ra. N-am de .8)d & /). dui ca acelea(i
lucruri & %ie &pu&e (i pe &eama lui Ela;)e' iar pe)tru a
o ap ra pe ea &e pare c tre+uie & v apar pe toate.
4pu)e i-mi de ce-a i %u.it (i ce-a i % cut /) toate lu)ile
a&tea' (i am & %ac pe)tru voi tot ce pot.
$i oc,ii ei &e a i)tir a&upra lui E.we)e ca )i(te
c8rli.e +i)e a&cu ite. E.we)e &e c,i)ui & . &ea&c u)
r &pu)& pe care o Ae& 4edai & -l poat crede. 4e
&pu)ea c ' di) c8)d /) c8)d' Elaida putea & -(i dea
&eama c8)d &e ro&tea o mi)ciu)a.
> Di) prici)a lui... lui Aat. E %oarte +ol)av.
<)cerc & -(i alea. cu mare .rij vor+ele' pe)tru a
)u &pu)e )imic )eadev rat' l &8)d /)& o impre&ie
care & %ie c8t mai departe de realitate. 1A(a %ac
%emeile Ae& 4edai de %iecare dat .3
> Am %o&t /)... l-am adu& /)d r t pe)tru T m duire.
Dac )-am %i % cut-o' ar %i murit. 4uprema o & -l
t m duia&c . 14per.3 4e %or & &e uite drept /) oc,ii
%emeii Ae& 4edai' & )u cumva & &e %oia&c '
de9v lui)du-(i vi)ov ia. Dar de pe c,ipul Elaidei era
cu )eputi) de de&lu(it dac o cre9u&e &au )u.
> Cata' E.we)e' &pu&e N;)aeve' iar privirea
&crut toare a Elaidei &e mut c tre ea 0 /)& a&ta )u
p ru &-o tul+ure. 4e uit drept la %emeia Ae& 4edai' % r
& clipea&c . <mi cer iertare c m +a. /) vor+ ' Elaida
4edai' &pu&e ea li)i(tita' dar 4uprema <)&c u)at a
266
&pu& c .re(elile )oa&tre tre+uie uitate' ca (i cum )u ar
%i %o&t. Ne a(teapt u) )ou /)ceput (i' pri)tre altele' )i
&e cere & )ici m car )u vor+im de&pre ce &-a-
)t8mplat. A(a a &pu& 4uprema.
> A(a a &pu&* B u* &e mir Elaida' % r & la&e & -i
&cape vreu) &em) care & le &pu) dac le credea &au
)u. @)tere&a)t. Nu prea ve i putea uita' odat ce
pedeap&a voa&tr a %o&t tr8m+i at /) /)tre. Tur)ul.
A(a ceva )u &-a mai pome)it. Cel pu i) atu)ci c8)d )u
era vor+a de %erecare. <) ele. de ce &u)te i a(a de
dor)ice & uita i. Aud c vei %i Alea&a' Ela;)e. $i tu'
E.we)e. A&ta )u pare o pedeap&a.
Ela;)e tra&e cu oc,iul la Ae& 4edai' ca (i cum i-ar %i
cerut /). dui) a & vor+ea&c .
> Aaica a &pu& c &u)tem pre. tite' ro&ti' cu o u)d
de &%idare /) .la&. Am /)v at multe' Elaida 4edai' (i
am cre&cut. 4uprema )u ar %i ,ot r8t a(a' dac )u
meritam.
> Ai /)v at' &pu&e .8)ditoare Elaida. $i ai cre&cut.
2oate c a(a e.
Di) voce' )u &e /) ele.ea dac toate ace&tea i &e
p reau +u)e &au )u. 2rivirea ei &e /)drept iar (i c tre
E.we)e (i N;)aeve' c8)t ri)du-le.
> --a i /)tor& /mpreu) cu ace&t Aat' u) t8) r di)
&atul vo&tru. Dar mai era u)ul. Ra)d alGT,or.
E.we)e &e &im i de parc o m8) /).,e at i-ar %i
&tr8)&' di)tr-odat ' &tomacul.
> N d jduie&c c -i mer.e +i)e' &pu&e N;)aeve=
p rea li)i(tit ' dar /(i /)(% ca&e &tr8)& co&i a /) pum).
Nu l-am mai v 9ut de ceva vreme.
> ?) t8) r i)tere&a)t' .r i Elaida' % r & -(i ia oc,ii
de la ele. :-am /)t8l)it o &i).ur dat ' dar mi &-a
p rut... %oarte i)tere&a)t. 2e&em)e c e ta'veren. Ada.
267
4-ar p rea c multe r &pu)&uri depi)d de el. Ace&t
Emo)dG& 7ield al vo&tru tre+uie & %ie u) loc tare
)eo+i()uit' de vreme ce de-acolo a i ap rut (i voi
dou ' (i Ra)d alGT,or.
> E doar u) & tuc' &pu&e N;)aeve. ?) &at ca oricare
altul.
> Ada. 4i.ur c da' 98m+i Elaida' &tr8m+8)d cu
r ceala di) +u9e' /)c8t E.we)e &im i c ame e(te.
2ove&ti i-mi de&pre el. c doar 4uprema )u v-a
poru)cit & p &tra i t cerea (i /) le. tur cu a&ta' )u-i
a(a*
N;)aeve /(i &muci co&i a. Ela;)e r ma&e cu oc,ii
a i)ti i a&upra covorului' de parc acolo &e . &ea
a&cu)& ceva importa)t' iar E.we)e &e c,i)ui &
. &ea&c u) r &pu)&. 14e 9ice c -(i d &eama c8)d
e&te mi) it . 2e :umi) ' dac -i ade v rat...3 Clipa &e
prelu).i' p8) ce' /)tr-u) t8r9iu' N;)aeve de&c,i&e
.ura & vor+ea&c . Dar' c,iar atu)ci' u(a &e de&c,i&e
iar (i. 4,eriam i)tra (i privi /mprejur' oarecum mirat .
> A +ucur c e(ti aici' Ela;)e. - c utam pe toate
trei. Dar dum)eata' Elaida*
> 4u)tem toate curioa&e & a%l m c8t mai multe
de&pre %etele a&tea' r &pu)&e Elaida' ridic8)du-&e (i
ara)j8)du-(i (alul. De ce-au %u.it. Ce ave)turi au avut
c8t au %o&t plecate. Ai-au &pu& c Aaica le-a poru)cit
& )u vor+ea&c de&pre a&ta.
> Aai +i)e' 9i&e 4,eriam. Tre+uie pedep&ite' (i cu
a&ta' .ata. Di)totdeau)a am &pu& c ' odat pedeap&a
/)depli)it ' vi)a tre+uie (tear& .
Cele dou Ae& 4edai r ma&er %a /) %a ceva
vreme' cu c,ipurile lor )etede (i lip&ite de orice
eDpre&ie. Apoi Elaida &pu&eE
> 7ire(te. 2oate o & mai &tau de vor+ cu ele
268
alt dat . De&pre altele.
:ui E.we)e i &e p ru c privirea pe care le-o aru)c
a&cu)dea o ame)i) are. <) clipa urm toare' o v 9u
&trecur8)du-&e pe l8). 4,eriam (i ie(i)d. Aai-Aarea
pe&te )ovice )u /)c,i&e u(a' ci &e uit /) urma ei' &-o
vad plecat . 2e c,ip tot )u i &e citea )imic. E.we)e
r &u%la ad8)c (i le au9i pe N;)aeve (i Ela;)e % c8)d la
%el.
> A-a ame)i) at' &pu&e Ela;)e' de parc )u-i ve)ea
& cread ' vor+i)d cu &i)e /)& (i. A-a ame)i) at c voi
%i %erecat dac m mai port a(a cu... /)c p 8)are.
> N-ai /) ele& +i)e' &pu&e 4,eriam. Dac &ta ar %i
u) p cat dem) de o a(a pedeap& ' li&ta celor %erecate
ar %i mult mai lu). . Nu multe %emei +l8)de (i &upu&e
do+8)de&c i)elul (i (alul. Dar a&ta )u /)&eam) '
%ire(te' c )u tre+uie & /)v a i &a v purta i cu
&upu)ere' atu)ci c8)d e )evoie.
> Da' 4,eriam 4edai' r &pu)&er toate trei aproape
/)tr-u) .la&' iar 4,eriam 98m+i.
> -ede i* 4u)te i /) &tare m car & p re i &upu&e. $i
o & ave i multe prilejuri & eDer&a i' /)ai)te & aju).e i
di) )ou' pe merit' /) .ra iile 4upremei. $i ale mele 0
ceea ce va %i /)c (i mai .reu.
> 7ire(te' 4,eriam 4edai' r &pu)&er ' de data
acea&ta' )umai E.we)e (i Ela;)e.
> Ce &-a-)t8mplat cu... le(ul' 4,eriam 4edai* /)tre+
N;)aeve. Cu... cu cel 7 r-de-4u%let* Ai de&coperit ci)e
l-a omor8t* 4au de ce-a i)trat /) Tur)*
> Cu %iecare pa& /)ai)te' N;)aeve' %aci (i u)ul
/)apoi' 9i&e 4,eriam' &tr8).8)d di) +u9e. De vreme ce
Ela;)e )u a %o&t &urpri)& de ce-a au9it' /)&eam) c i-
ai pove&tit 0 (i a&ta dup ce v-am &pu& %oarte limpede
& )u &coate i o vor+ I 0 a(a c &u)t (apte oame)i /)
269
Tur)' at8t (i )imic mai mult' care (tiu c a&t 9i' /)
aripa )ovicelor' a %o&t uci& u) + r+at. Doi di)tre ace(tia
&u)t (i ei + r+a i' care )u (tiu )imic altceva' dec8t c
tre+uie & -(i i) .ura. Dac poru)ca Aai-Aarii pe&te
)ovice )u e /)deaju)& pe)tru voi 0 (i dac -i pe a(a' am
& v %ac eu & v r 9.8)di i 0 poate +i)evoi i & da i
a&cultare u)eia ve)ite de la 4uprema <)&c u)at . Nu
ave i voie & vor+i i de&pre a&ta cu )ime)i' dec8t cu
Aaica &au cu mi)e. 4uprema )u vrea & &e i(te (i alte
9vo)uri' pe l8). cele cu care deja tre+uie & )e
lupt m. E limpede*
-or+ea cu at8ta a&prime /)c8t i &e r &pu)&e pe dat '
/) corE
> Da' 4,eriam 4edai.
N;)aeve' /)& ' )u &e mul umi cu at8t.
> Ai &pu& (apte' 4,eriam 4edai. A&ta /) a%ara de cel
care l-a omor8t. $i poate c-au %o&t ajuta i & p tru)d
/) Tur).
> A&ta )u v prive(te' 9i&e 4,eriam' privi)du-le
)ecli)tit ' r8)d pe r8)d. <)tre+ rile care tre+uie pu&e'
de&pre ace&t + r+at' am & le pu) eu. -oi ve i uita c
a i (tiut vreodat ceva de&pre el. Dac a%lu c %ace i
altmi)teri... ce & 9ic' &u)t (i lucruri mai rele dec8t
va&ele de la +uc t rie' care & v umple timpul. $i )-
am & /). dui )ici o &cu9a. Aai ave i /)tre+ ri*
> Nu' 4,eriam 4edai' r &pu)&er cu toatele 0 (i
N;)aeve' &pre u(urarea lui E.we)e. Nu c &itua ia lor
&-ar %i /m+u) t it ci)e (tie ce. 4u+ privirile &crut toare
ale lui 4,eriam' c utarea celor di) Aja, Nea.r
deve)ea de dou ori mai a)evoioa& . O clip ' /i ve)i &
&e cutremure de r8&. 1Dac )u )e pri)de Aja, Nea.r '
o &-o %ac 4,eriam.3 Apoi' orice po%ta de r8& /i trecu.
1Dac )-o %ace (i ea parte di) ea.3 /(i dori & poat
270
alu).a acel .8)d.
> Ei' %oarte +i)e' atu)ci' /)cuvii) 4,eriam. Acum
,aide i cu mi)e.
> ?)de* /)tre+ N;)aeve (i ad u. E 4,eriam 4edai'
doar cu o clip /)ai)te ca privirea %emeii Ae& 4edai &
&e /) &prea&c .
> A i uitat' oare' &pu&e 4,eriam cu .la&ul /)%u)dat'
c ' /) Tur)' T m duirea are loc mereu /) pre9e) a
celor care-(i aduc +ol)avii la )oi*
E.we)e &e .8)di c r +darea Aai-Aarii pe&te )ovice
era pe &%8r(ite' dar tot )u &e putu &t p8)i (i i9+uc)iE
> Deci c,iar o & -l t m duia&c I
> 4uprema /)& (i &e va ocupa de el. <mpreu) cu
altele' r &pu)&e 4,eriam' pe u) to) li)i(tit' % r & la&e
& i &e citea&c ceva pe c,ip. Aveai vreo prici) & te
/)doie(ti*
E.we)e )u avu ce & %ac ' dec8t & &cuture di) cap
c )u.
> Atu)ci' )-are ro&t & mai &t m aici. Nu %acem
dec8t & iro&im via a priete)ului vo&tru. 4uprema )u
tre+uie % cut & a(tepte.
$i totu(i' /) ciuda ace&tor vor+e' E.we)e &im i c
%emeia Ae& 4edai )u &e .r +ea deloc.
271
CAP!TOLUL "2
T m &irea
Coridoarele a%late u)deva' /) ad8)curile Tur)ului'
erau lumi)ate cu l mpi /)%ipte /) &uporturile de %ier de
pe 9iduri. Acolo le du&e 4,eriam. Trecur de c8teva u(i'
care erau toate /)c,i&e' u)ele (i /)cuiate' altele at8t de
me(te(u.it % urite /)c8t r m8)eau )ev 9ute p8) ce
E.we)e aju).ea /) dreptul lor. Erau acolo (i coridoare
care &e /)cruci(au' di) care )u &e vedeau dec8t )i(te
%iride /)tu)ecate 0 /) jo&ul altora' &e mai puteau 9 ri
&clipirile u)or l mpi a%late di) loc /) loc' la mare
dep rtare. Oame)i )u &e o+&ervau. Nu erau )i(te locuri
pri) care %emeile Ae& 4edai & &e plim+e prea de&.
<mprejur )u era )ici rece' )ici cald 0 (i' totu(i' ea &e
/)%iora' cu toate c &im ea (i pic turile de &udoare care
i &e &cur.eau pe &pate.
Aici' /) ad8)curi' ve)eau )ovicele 0 atu)ci c8)d
aveau de /)%ru)tat ultima /)cercare' /)ai)te de a %i
Ale&e. 4au de a %i a9v8rlite a%ar di) Tur)' dac )u
i9+uteau. Aici' Ale&ele ro&teau cele Trei :e. mi)te'
dup ce treceau de ultimele piedici' /(i d du &eama c
)ime)i )u-i pove&ti&e ce &e /)t8mpla cu o Alea& care
)u i9+utea. Tot pe aici' u)deva' &e a%la (i c mara /)
care erau p &trate cele c8teva a).reale (i &aGa).reale
di) Tur)' precum (i terGa).realele. Aja, cea Nea.r
pr da&e u)ele di)tre ace&te c m ri. @ar dac
tovar (ele lor &e a&cu) deau' a(tept8)du-le' pe
coridoarele /)tu)ecate' dac 4,eriam le c l u9ea' )u
c tre Aat' ci c tre...
- 98)d-o pe %emeia Ae& 4edai opri)du-&e di)tr-
odat ' E.we)e &coa&e u) ipat u(or' apoi &e /)ro(i la
%a ' dup ce toate celelalte &e /)toar&er c tre eaE
272
> A .8)deam la Aja, Nea.r ' /). im .
> Nu te mai .8)di' &pu&e 4,eriam care' pe)tru o
clip ' p ru & redevi) cea de demult' %erm dar
+l8)d /) acela(i timp. Aai tre+uie & treac a)i +u)i
/)ai)te & te /).rijore9i pe)tru a&ta. @at ce ai tu' iar )oi
)u avemE r .a9. Nimic )u te &ile(te & te /).rijore9i
pe)tru a(a ceva. Aai ai mult r .a9. Dup ce i)tr m'
r m8)e i l8). 9iduri (i )u vor+i i. -i &e /). duie & %i i
aici ca o %avoare' dar )u ave i voie & v ame&teca i'
&au & atra.e i ate) ia celorlalte.
Apoi de&c,i&e o u( acoperit cu metal ce)u(iu'
a&t%el % urit /)c8t & par perete de &t8)c . Di)colo de
ea &e a%la o /)c pere p trat (i mare' cu pere ii .oi.
Era ocupat doar cu o ma& lu). ' de piatra' a(ter)ut
cu o p8)9a al+ (i a%lat c,iar /) mijloc. 2e ma& era
/)ti)& Aat' /m+r cat' dar % r &urtuc (i /)c l ri. Avea
oc,ii /)c,i(i (i %a a at8t de tra& /)c8t E.we)e &im i c -i
ve)ea & pl8). . R &u%la .reu' r .u(it. 2um)alul di)
4,adar :o.ot, /i at8r)a la +r8u' /) teac ' iar ru+i)ul
i)cru&tat /) pla&ele p rea & /).,it lumi)a' &clipi)d
precum u) oc,i ro(u (i tru%a(' /) ciuda celorlalte
dou &pre9ece l mpi' ajutate (i de al+ul 9idurilor (i al
podelei.
:a capul lui Aat (edea 4uprema <)&c u)at ' iar la pi -
cioare 0 :ea)e. De o parte a me&ei &e a%lau patru Ae&
4edai' de cealalt 0 /)c trei. Ace&tora li &e al tur
4,eriam. Era pri)tre ele (i -eri)' iar E.we)e o mai
recu)o&cu pe 4era%elle' o alt &ora Bru) ' precum (i pe
Ala))a Ao&va)i' di) Aja, -erde' (i pe A)ai;a' o
Al+a&tr 0 Aja, di) care % cea parte Aoirai)e.
$i Ala))a (i A)ai;a ve)i&er ' c8)dva' &-o i)&truia&c '
pe)tru a o ajuta & &e de&c,id c tre Adev ratul @9vor'
& &e &upu) /) %a a saidarului pe)tru a-l &t p8)i. Aai
273
mult 0 de c8)d &o&i&e /) Tur)ul Al+ (i p8) ce-l
p r &i&e' A)ai;a o pu &e&e la /)cercare de 9eci de ori'
c ut8)d & -(i dea &eama dac )u era cumva o
-e&titoare-) vi&e. Nici o /)cercare )u d du&e vreu)
re9ultat limpede' /)& A)ai;a cea +l8)d (i )u prea
ar toa&a' cu 98m+etul ei cald' &i).urul care o ajuta &
)u par ur8ta' o tot c,ema&e /)apoi' iar (i (i iar (i'
)e/)duplecat pre cum u) +olova) care &e ro&to.ole(te
la vale.
Celelalte )u-i erau cu)o&cute. Aai era o %emeie cu
privirea rece' de&pre care credea c e o &or Al+ .
4uprema (i 2 &tr toarea /(i purtau' %ire(te' etolele' /)&
)ici u)a di)tre celelalte )u avea vreu) /)&em)' /) a%ara
i)elelor cu Aarele $arpe (i a c,ipurilor % r v8r&t ' de
Ae& 4edai. @)trarea celor trei %ete )u %u /)t8mpi)at )ici
m car cu o privire. <) ciuda %aptului c %emeile di) jurul
me&ei p reau )etul+urate' lui E.we)e i &e p ru c
9 re(te c8teva &em)e de )eli)i(te. A)ai;a avea +u9ele
/)cordate. C,ipul m &li)iu (i %rumo& al Ala))ei era u(or
/)cru)tat. 7emeia cu privirea rece /(i tot )ete9ea roc,ia
de u) al+a&tru de&c,i&' pe&te coap&e' p8r8)d & )u-(i
dea &eama ce % cea.
O Ae& 4edai pe care E.we)e )u o cu)o(tea a(e9 pe
ma& o cutie &impl ' di) lem) l cuit' lu). (i /).u&t .
Apoi' o de&c,i&e. 2e di) u)tru era c ptu(ita cu p8)9
ro(ie. 4uprema &coa&e o +a.,et al+ ' &piralat ' cam
c8t a)te+ra ul ei. 2utea & %ie di) o& &au di) %ilde( 0 dar
)ici vor+ de a(a ceva. Nici u) om /) via )u (tia di)
ce era % urit .
E.we)e )u o mai v 9u&e )iciodat ' /)& o recu)o&cu
datorit u)ei prele.eri pe care le-o i)u&e A)ai;a
)ovicelor. Era u)a di)tre pu i)ele sa'angreale, poate
darul cel mai puter)ic pe care-l po&eda Tur)ul. Ace&tea
274
)u erau /)9e&trate ele /)&ele' %ire(te 0 erau doar )i(te
c i pe)tru a m ri (i a %olo&i mai +i)e ceea ce putea
co)duce %iecare Ae& 4edai. Cu ajutorul +a.,etei' o
%emeie puter)ic ar %i i9+utit & culce la p m8)t
9idurile di) Tar -alo). E.we)e apuc &tr8)& m8)a lui
N;)aeve (i' pe cealalt parte' +ra ul lui Ela;)e. 12e
:umi) I Nu &u)t co)vi)&e c -l pot T m dui )ici m car
cu u) sa'angreal 0 cu acel sa'angreal$ Noi ce &or i am %i
avut* 2e&em)e c l-am %i uci&' (i am %i murit la r8)dul
)o&tru. 2e :umi) I3
> -oi co)duce eu u)dele' &pu&e 4uprema. Ave i
.rij . Tre+uie mult 2utere pe)tru a rupe le. tura
di)tre om (i pum)al (i pe)tru a t m dui r ul. Nu (tiu
dac el va putea /)dura o a&eme)ea cur.ere. <)cep eu.
?rma i-m .
$i ridic +a.,eta' drept /) %a ' cu am+ele m8i)i'
dea&upra c,ipului lui Aat. 7 r & -(i recapete
cu)o(ti) a' el &cutur di) cap (i-(i /)cle(t pum)ul pe
pla&ele' morm i)d ceva ce p rea u) re%u9. <mprejurul
%iec rei Ae& 4edai ap ru u) )im+ &clipitor 0 acea
lumi) al+ ' +l8)d ' pe care )-o puteau 9 ri dec8t
%emeile /)9e&trate pe)tru a co)duce 2uterea' /)ceti(or'
)im+urile &e /)ti)&er ' p8) c8)d aju)&er & &e ati).
(i & &e topea&c u)ul /)tr-altul (i rama&e o &i).ur
&tr lucire care' /) oc,ii lui E.we)e' era mai puter)ic
dec8t orice %lac r . <) mijlocul & u &c8)teia ceva /)c (i
mai puter)ic. O ra9 de %oc ai+ ca laptele.
,a'angrealul.
E.we)e &e &im i /m+oldita & -(i de&c,id &u%letul
c tre saidar (i & &e al ture celorlalte. Dar &e &ili &
r m8) pe loc. @&pita era /)tr-at8t de puter)ic /)c8t
aproape c o % cu & &e pr +u(ea&c . Ela;)e o &tr8)&e
mai tare de m8) . N;)aeve % cu u) pa& c tre ma& '
275
apoi &e opri' &cutur8)d m8)ioa&a di) cap. 12e :umi) '
&e .8)di E.we)e' a( putea &-o %ac.3 Numai c ' la urma
urmei' )u (tia ce &e /)t8mpl acolo. 12e :umi) ' e prea
mult 2utere. E mi)u)atI3 Bra ul lui Ela;)e tremura.
2e ma& ' /) mijlocul cercului de lumi) ' Aat &e
9v8rcolea /)coace (i /)colo' morm i)d ceva de
)e/) ele&' /)& )u d dea drumul pum)alului' iar oc,ii
& i r m8)eau /)c,i(i. <)cet' %oarte /)cet' /)cepu & &e
arcuia&c de &pate' /)cord8)du-(i mu(c,ii p8) ce
aju)&er & -i tremure. 4e tot lupta (i &e /m potrivea'
p8) ce' /) cele di) urm ' )umai c lc8iele (i umerii /i
mai ati).eau t +lia. 2um)ul /) care era /)cle(tat
pum)alul &e de&c,i&e (i' tremur8)d' &e tra&e /)apoi 0
/)c &e mai lupta' /)& % r &or i de i9+8)d . T8) rul /(i
r8)ji +u9ele' &e &tr8m+a de parc &u%erea (i /)cepu &
r &u%le r .u(it.
> @@ omoar ' (opti E.we)e. 4uprema /l ucideI
Tre+uie & %acem ceva.
> Dac le oprim' r &pu)&e N;)aeve' la %el de /)cet'
dac i9+utim & le oprim 0 o & moar . Nu cred c a(
putea & /)dur )ici jum tate di) toat 2uterea
de9l ) uit aici.
4e opri' de parc de-a+ia /(i d du&e &eama ce
&pu)ea 0 c ar %i %o&t .ata & primea&c jum tate di)
c8t 2utere %olo&eau 9ece Ae& 4edai' cu u) sa'angreal
0 iar .la&ul /i deve)i /)c (i mai &la+.
> :umi)a & m-ajute' c8t /mi dore&c.
Apoi' di)tr-odat ' t cu. Oare dorea & -l ajute pe Aat'
&au & co)duc u)dele 2uterii* E.we)e &im ea (i ea
i&pita' ca u) c8)tec care-o &ilea & d ) uia&c .
> Tre+uie & avem /)credere' (opti' /) cele di) urm '
cu a&prime' N;)aeve. E &i).ura lui &pera) .
2e )ea(teptate' Aat &coa&e u) &tri. t puter)icE
276
> #uad'drin da dar allende caba'drin rhadiem$ Cu
&patele arcuit' 9+ t8)du-&e' cu oc,ii /)c,i(i' &tri.a di)
to i r ru)c,iiE
> 1os /aldar Cuebi2ari$ 1os$ Carai an Calda.ar$ %l
Cal-da.ar$
E.we)e &e /)cru)t . <)v a&e /)deaju)& pe)tru a
recu)oa(te r &u)etul lim+ii &tr vec,i' c,iar dac )u
/) ele.ea dec8t c8teva cuvi)te. Carai an Calda.ar$ %l
Calda.ar$ 14pre &lava -ulturului Ro(uI 2e)tru -ulturul
Ro(uI3 Erau &trvec,ile &tri. te de lupt di)
Aa)et,ere)' u) )eam care di&pru&e /) vremea
R 9+oaielor Troloce. ?) )eam care locui&e /) i)uturile
care erau acum Cele Dou R8uri. A&ta' o (tia= pe) tru o
clip ' /)& ' i &e p ru c ar %i tre+uit & /) elea. (i
re&tul' ca (i cum ar %i %o&t /)deaju)& & -(i /)toarc
%ru)tea' pe)tru a 9 ri ceva ce &e a%la di)colo de um rul
& u. Cu u) 9.omot puter)ic' de piele &%8(iat '
pum)alul cu teaca de aur &e /) l a de la ci). toarea
lui Aat (i r ma&e &p8)9urat /) aer' dea&upra trupului
cutremurat de %iori. Ru+i)ul &clipi' p8r8)d & /mpr (tie
&c8)tei &tacojii 0 (i el &e /mpotrivea' /) %elul & u'
T m duirii. Aat de&c,i&e oc,ii (i &e uit ' cu %ul.ere-)
priviri' c tre %emeile adu)ate /) jurul & u.
> #ia a2ende, Ae& 4edaiI Caballein mirain 2el nde
muagdhe Ae& 4edai misain 2el #ia a2ende$
Apoi /)cepu & urle' u) r .et de m8)ie care r &u)a
/)delu).' p8) ce E.we)e &e /)tre+ cum de mai avea
at8ta putere. Cra+)ic' A)ai;a &e aplec (i lu de &u+
ma& o cutie di) metal /)tu)ecat. dup cum &e mi(ca'
p rea ceva %oarte .reu. O a(e9 l8). Aat (i o
de&c,i&e 0 /) u)tru )u era dec8t %oarte pu i) loc'
pere ii %ii)d .ro(i (i ma&ivi. A)ai;a &e aplec iar (i (i
lu o perec,e de cle(ti lu).i' precum cei %olo&i i la
277
+uc t rie' cu care apuc ' %oarte .rijulie' pum)alul 0 de
parc era u) (arpe ve)i)o&.
4tri. tele lui Aat &e /)te ir . Ru+i)ul &clipea m8)io&'
ro(u ca &8).ele.
7emeia Ae& 4edai /)de& pum)alul /) cutie (i tr8)ti
capacul' apoi o%t ad8)c' v 98)du-l %erecat.
> Ce lucru murdar' ro&ti.
De /)dat ce cutia &e /)c,i&e' Aat /)ceta & mai urle
(i &e pr +u(i' de parc tot trupul i &-ar %i pre&c,im+at /)
ap . O clip mai t8r9iu' )im+ul care /mprejmuia ma&a
(i pe %emeile Ae& 4edai clipi (i &e &ti)&e.
> Cata' &pu&e r .u(it 4uprema' ca (i cum ea ar %i
%o&t cea care &tri.a. 4-a termi)at.
C8teva di)tre Ae& 4edai /(i l &ar umerii /) jo& 0 era
limpede c erau i&tovite. Aai multe %ru) i erau &c ldate
de &udoare. A)ai;a /(i &coa&e di) m8)ec o +ati&t
&impl ' de p8)9 ' (i &e (ter&e pe %a % r & &e
a&cu)d . 4ora cea Al+ ' cu oc,ii reci' /(i u&ca o+rajii pe
%uri(' de parc )u dorea & %ie v 9ut ' cu o +ucat de
da)tel di) :u.ard.
> ?imitor' &pu&e -eri). Nu credeam ca 4tr vec,iul
48).e & cur. /)tr-at8t de puter)ic /) ve)ele cuiva di)
9ilele )oa&tre.
$i /(i apropie t8mplele de 4era%elle' di&cut8)d /)cet'
dar cu .e&turi lar.i.
> A %o&t t m duit* /)tre+ N;)aeve. O & ... &cape*
Aat 9 cea de parc ar %i dormit' /)& c,ipul & u
r m &e&e la %el de tra&. E.we)e )u au9i&e )iciodat de
vreo T m duire care & )u vi)dece pe de-a-)tre.ul.
1Oare &implul %apt c l-au de&p r it de pum)al le-a
&upt toat 2uterea* 2e :umi) I3
> Bre)da&' &pu&e 4uprema' ve9i' te ro.' & %ie du&
/)d r t /) /)c perea lui.
278
> Cum dore(ti' Aaic ' r &pu)&e %emeia cu priviri
reci' % c8)d o plec ciu)e la %el de &eac . 2lec &
c,eme &lujitorii (i odat cu ea ie(ir (i alte Ae& 4edai'
pri)tre care A)ai;a. -eri) (i 4era%elle o urmar '
co)ti)u8)d & vor+ea&c /) (oapt 0 a&t%el /)c8t
E.we)e )u i9+uti & aud ce-(i &pu)eau.
> Aat e +i)e* /)tre+a N;)aeve' iar 4,eriam ridic
di) &pr8)ce)e.
> At8ta c8t &e poate' r &pu)&e cu r ceal 4uprema'
/)torc8)du-&e c tre ele. Acum )u avem ce %ace' dec8t
& a(tept m. A du& cu &i)e at8ta vreme ceva &purcat'
di) 4,adar :o.ot,... ci)e (tie ce urm ri o & ai+ a&ta
a&upra lui* 2oate )ici u)a' poate multe... O & vedem.
<)& le. tura cu pum)alul a %o&t &%8(iat . Acum are
)evoie de odi,) (i de ,ra) ' c8t mai mult cu puti) .
Ar tre+ui & &cape cu via .
> Dar ce &tri.a' Aaic * /)tre+a Ela;)e' apoi &e .r +i
& adau.eE Dac -mi e&te /). duit & /)tre+.
> :e poru)cea &olda ilor' r &pu)&e 4uprema'
aru)c8)du-i t8) rului de pe ma& o privire mirat . Nu
&e mi(ca&e de mult vreme' dar lui E.we)e i &e p ru
c r &u%la mai u(or (i mai re.ulat. 4e credea' a( &pu)e'
pri)& /)tr-o + t lie de acum dou mii de a)i.
4tr vec,iul 48).e &e ridic iar (i.
> Nu era vor+a )umai de + t lii' 9i&e N;)aeve. :-am
au9it &pu)8)d Ae& 4edai. Atu)ci )u &e mai credea /)
+ t lie' Aaic ' ad u. ea dup o vreme.
O clip ' 4uprema p ru & cad pe .8)duri 0 poate c
)u (tia ce & &pu) ' poate )u era ,ot r8t dac &
r &pu)d &au )u. <) cele di) urm ' 9i&eE
> O vreme' a(a a %o&t. Cred c trecutul (i pre9e)tul
&e topi&er u)ul /)tr-altul. Era acolo (i era (i aici (i (tia
ci)e &u)tem. Ne-a poru)cit & -i d m drumul.
279
4e opri iar (i.
> 4u)t li+er' Ae& 4edai. Nu &u)t o& de ro& pe)tru Ae&
4edai. A&ta a 9i&.
:ea)e pu%)i tare' iar alte c8teva Ae& 4edai /)cepur
& +om+ )e' %urioa&e' pe /)%u)date.
> Dar' Aaic ' &pu&e E.we)e' pe&em)e c )u a&ta
voia & &pu) . Aa)et,ere) a %o&t aliat cu Tar -alo).
> A(a e' copil ' /i 9i&e 4uprema' dar ci)e poate
cu)oa(te &u%letul altuia* Nici m car el )u /) ele.e
totul. Eu a(a cred. Omul e&te a)imalul pe care-l po i
pu)e /) le&a cel mai u(or 0 dar e&te (i %oarte .reu & -l
ii acolo. C,iar dac &e &upu)e de +u) voie.
> Aaic ' .r i 4,eriam' e t8r9iu. E )evoie de ajutorul
lor la +uc t rie.
> Aaic ' /)tre+ )eli)i(tit E.we)e' )-am putea
r m8)e cu Aat* Dac &pui c e cu puti) & moar ...
4uprema o privi )etul+urat ' % r eDpre&ie.
> - a(teapt corve9ile' copil .
Dar E.we)e era &i.ur c )u vor+ea de&pre %recatul
oalelor.
> Da' Aaic . $i % cu o plec ciu)e' %la)cat de
N;)aeve (i Ela;)e. 4e uit /)c o dat la Aat' apoi o
urm pe 4,eriam (i ie(i. Aat tot )u &e mi(ca&e.
280
CAP!TOLUL "3
Tre-irea
Aat de&c,i&e /)cet oc,ii (i &e ,ol+ la tava)ul al+'
di) te)cuiala' /)tre+8)du-&e u)de &e a%la (i cum
aju)&e&e acolo. Tava)ul era m r.i)it de u) c,e)ar
complicat' /)% i(8)d %ru) 9e aurite' iar &alteaua pe care
era /)ti)& p rea /)de&at cu pe)e. Cu alte cuvi)te' era
/)tr-o ca& de +o. ta(i. De oame)i pli)i de +a)i. <)&
)u-(i putea ami)ti u)de (i cum' precum (i o &umede)ie
de alte lucruri.
-i&a&e' (i %elurite ima.i)i di) vi& i &e ame&tecau
pri)tre ami)tiri' % r & le poat deo&e+i. Co)ea pe cal'
&au &e lupta cu oame)i ciuda i' &o&i i de pe&te ocea)'
&au &tr + tea C ile de Tai) ' &au 2ietrele de Trecere.
Toate ima.i)ile de&pri)&e di) alte vie i' la %el ca (i cele
di) pove(tile me)e&trelilor' erau' % r /)doiala' vi&e.
4au' cel pu i)' a(a credea. <)& pe :oial' O.ierul' )u-l
vi&a&e. Ai)tea-i era pli) de %r8)turi de di&cu ii' cu
tat l & u' cu priete)ii' cu Aoirai)e' cu o %emeie
%rumoa&a' cu u) c pita) de cora+ie &au cu u) + r+at
+i)e /m+r cat care-i vor+ea precum u) tat ' d8)du-i
&%aturi /) elepte.
2e&em)e c a&tea %u&e&er aievea. <)& )u mai
r m &e&er di) ele dec8t +uc i' cio+uri care pluteau
de colo-colo.
> #uad'drin tia dar allende caba'drin rhadiem, (opti=
o &impl /)(iruire de &u)ete... (i totu(i' ceva &e apri)&e.
1De jur /mprejurul & u &e /)ti)deau (iruri &tr8)&e de
&uli a(i' /mp8)9ite de /)&em)ele (i %lamurile ora(elor
mici &au mari (i %eluritelor Ca&e. Aripa &t8). era
ap rat de r8u' iar cea dreapt de mla(ti)i (i , uri. Di)
v8r%ul dealului /(i urm rea &uli a(ii' cum &e luptau cu
281
cetele de troloci care /)cercau & p tru)d . Erau de
9ece ori mai mul i dec8t oame)ii. 4uli ele &tr pu).eau
armurile )e.re ale trolocilor' /) vreme ce &ecurile cu
.,impi &% r8mau coi%uri (i cra)ii. De jur /mprejur
r &u)au &tri. te (i mu.ete. Dea&upra' pe cerul % r
)ori' &oarele ardea )emilo&' % c8)d ca pe&te li)ia de
lupt & &e /)al e v8rtejuri de a+uri. Di)&pre du(ma)i'
& .e ile cur.eau )eco)te)it' uci.8)d oame)i (i troloci
laolalt . El /(i retr &e&e arca(ii' /)& 4t p8)ilor 4paimei
)u le p &a pe ci)e omoar ' c8t vreme /l puteau pu)e
pe %u. . Al turi' pe crea&t ' a(teptau 4tr jerii di)
?ltimul Cerc' pe caii care trop iau )er +d tori.
Armurile oame)ilor (i cailor &clipeau la %el de puter)ic
/) + taia &oarelui= )ici u)ii' )ici al ii' )u mai puteau
/)dura mult vreme ar(i a.
Tre+uia & c8(ti.e &au & piar ' iar lui i &e du&e&e
ve&tea c era u) om )oroco&. -e)i&e vremea & aru)ce
9arurile. Cu u) .la& care /) +u(i 9+uciumul de
dede&u+t' d du poru)ca' ridic8)du-&e /) (a.
> 2ede&tra(ii & &e pre. tea&c & %ac loc c l rimii.
C,iar l8). el c l rea &te.arul= %lamura -ulturului Ro(u
/i %lutura dea&upra capului' /) vreme ce poru)ca era
purtat di) .ur /) .ur ' de-a lu).ul (irului de c l re i.
Dede&u+t' &uli a(ii &e d dur ' di)tr-odat ' la o parte'
%oarte ordo)a i' &tr8).8)d r8)durile' dar l &8)d'
pri)tre ei' &pa ii lar.i de tre cere' pri) care ) v lir
trolocii' url8)d ca )i(te %iare' precum u) val )e.ru'
clocotit' de moarte. <(i &coa&e &a+ia (i o ridic
dea&upra capului.
> ?ltimul Cerc' /)ai)teI &tri. ' /)%i.8)du-(i c lc8iele
/) coa&tele calului care &e ) pu&ti /) jo&ul pa)tei= /)
urma lui &e /) l u) ropot de copite. <)ai)teI
4a+ia lui &e /)%ip&e prima /) trupul u)ui troloc.
282
4te.arul /l urm rea /)deaproape.
> 4pre ci)&tirea -ulturului Ro(uI url ' iar 4tr jerii
?ltimului Cerc &e rev r&ar pri)tre &uli a(i'
/mpotrivi)du-&e valului de troloci' &ili)du-i & dea
/)apoi. -ulturul Ro(uI
Boturile ca de %iara r8)jeau c tre el' & +iile ciudate'
cur+ate' /l c utau' /)& el p tru)dea di) ce /) ce mai
ad8)c. Tre+uia & c8(ti.e &au & piar .
> Aa)et,ere)I
> 1os /aldar Cuebi2ari, /).8) Aat' ridic8)du-(i
+ra ul tremur tor la %ru)te= era aproape &i.ur c (tia (i
ce /)&em)au acele vor+eE 1/)ai)te' &tr jeri ai ?ltimului
Cerc3 &au' poate' 1?ltimul Cerc de 4tr jeri por)e(te la
lupt 3 0 /)& a(a ceva )u era cu puti) . Aoirai)e /l
/)v a&e c8teva cuvi)te di) :im+a 4tr vec,e' /)& at8t
(i )imic mai mult. Re&tul )u era dec8t o /)(iruire de
&u)ete % r /) ele&. Ce )e+u)ie' &pu&e cu .la& r .u(it.
2e&em)e c )ici )u &u)t cuvi)te di) :im+a 4tr vec,e'
ci )umai )i(te pro&tii. 7emeia aia-i )e+u) . N-a %o&t
dec8t u) vi&.
Ae& 4edai. Aoirai)e. <(i d du &eama' di)tr-odat ' c
/)c,eieturile (i +ra ele i &e &u+ ia&er de tot' apoi le
privi. 7u&e&e +ol)av. Ceva care-avea de-a %ace cu u)
pum)al' cu u) ru+i) i)cru&tat /) pla&ele' precum (i cu
u) ora( demult di&p rut' u) loc &purcat' )umit 4,adar
:o.ot,. Totul era /) cea (i )u i9+utea & priceap
)imic' /)& (tia c )u %u&e&e u) vi&. E.we)e (i N;)aeve
/l duceau /) Tar -alo) pe)tru T m duire 0 m car a&ta
/(i ami)tea.
<)cerc & &e ridice' apoi c 9u la loc 0 % r vla.a' ca
u) miel de-a+ia % tat. Cu mare c,i)' &e propti (i d du
la o parte p tura de l8) . -e(mi)tele /i di&p ru&er 0
pe&em)e c erau /)c,i&e /) dulapul /mpodo+it cu cor9i
283
de vi care &e a%la l8). perete. O vreme )ici )u-i
p & de ele. 4e ridic /) picioare' cu c,iu' cu vai' apoi
p (i /mpleticit pe covorul /mpodo+it cu %lori' &priji)i) du-
&e pe &p tarul /)alt al u)ui jil = de acolo' &e du&e p8)
la ma&a i)cru&tat pe mar.i)i' (i de-a lu).ul
picioarelor' cu &pirale aurite. Camera /) care &e a%la era
puter)ic lumi)at ' cu ajutorul lum8) rilor de cear '
c8te patru /) %iecare &uport /)alt' cu o.li)joare a(e9ate
/) &patele lor. 2e perete' dea&upra policioarei (le%uite
&e a%la o o.li)da ceva mai mare. 4e v 9u /) ea 0 era
&la+' )umai piele (i o&' cu o+rajii c 9u i (i oc,ii
/)%u)da i /) or+ite' cu p rul lipit pe cre(tet' de &udoare'
.,e+o(at ca u) + tr8) (i tremur8)d pre cum u) %ir de
iar+ /) + taia v8)tului. 4e &ili & &tea drept 0 )u c ar
%i %o&t mult mai +i)e a(a.
2e ma& ' c,iar /) %a a lui' &e a%la o tava mare'
acoperit 0 &im i miro& de m8)care. d du p8)9a la o
parte (i de&coperi dou cara%e mari' de ar.i)t' precum
(i )i(te ca&troa)e di) por ela) &u+ ire' verde. Au9i&e c
oame)ii di) 4emi) ia A rii cereau o avere pe
a&eme)ea por ela)uri. 4e a(tepta&e & . &ea&c &up
de vit &au momite' ,ra)a care li &e d dea cu de-a &ila
+ol)avilor 0 /) &c,im+' . &i pe u) platou o .r mada de
%elii de %riptur de vit ' cu +oa+e +ru)e de mu(tar (i
ridic,i. 2e altul &e a%lau carto%i cop i' +oa+e de %a&ole
cu ceap ' var9 (i ma9 re. v 9u (i mur turi' precum (i
o +ucat de +r8)9 proa&p t . 7elii .roa&e de p8i)e (i
u) ca&tro)el cu u)t. O cara% era pli) cu lapte' rece (i
ume9it pe di)a%ar ' iar cealalt cu o licoare care
miro&ea a vi) dre& cu mirode)ii. Era /)deaju)& pe)tru
patru oame)i. <i l & .ura ap ' iar &tomacul /i .,ior i
durero&.
1Aai /)t8i & a%lu u)de &u)t.3 Dar tot lu o %elie de
284
%riptur ' o % cu &ul (i o /)muie /) mu(tar' (i )umai dup
aceea &e /)dep rta de ma& ' duc8)du-&e c tre cele trei
%ere&tre /)alte (i /).u&te. Erau acoperite cu o+loa)e di)
lem)' pli)e de i)cru&ta ii' /)& pri) de&p r iturile
r ma&e o+&erv c a%ar era )oapte. Alte %ere&tre &e
vedeau precum )i(te pu)cte lumi)oa&e. Neputi)cio&'
&e &priji)i de perva9ul di) piatr al+ 0 apoi' /)& '
/)cepu & cu.ete.
Dac &tai & te .8)de(ti pu i)' po i pro%ita de orice
&itua ie 0 a(a /i &pu&e&e mereu tat l & u. @ar A+ell
Caut,o) era' de departe' cel mai +u) )e.u tor de cai
di) i)utul celor Dou R8uri. De c8te ori p rea c &e
/)(ela&e' &e de&coperea c ' de %apt' p c litul %u&e&e
cel lalt. Nu c ar %i %o&t )eci)&tit' /)& )ici m car
oame)ii di) Tare) 7err;' pe care to i /i (tiau c erau
)e/)dupleca i' )u i9+uteau & -l tra. pe &%oar . $i a&ta
pe)tru c &e .8)dea de %iecare dat ' (i r &ucea
lucrurile pe toate %e ele.
Tar -alo). Ada' era preci& /) Tar -alo). <)c perea
era dem) de u) palat. 2e&em)e c )umai covorul
/)%lorat' di) Arad Doma)' co&ta c8t o %erm /)trea. . $i
/)c ceva 0 parc )u mai era +ol)av' (i i &e &pu&e&e c
)umai /) Tar -alo) &e mai putea vi)deca. De %apt' )u
&e &im i&e )iciodat cu ade v rat +ol)av' )ici m car
atu)ci c8)d -eri) 0 u) alt )ume care r & ri di)
&tr %u)duri 0 /i &pu&e&e cuiva di) apropiere c era pe
moarte. E drept c &e &im ea &tor& de vla. (i , me&it'
/)& ' pe u)deva' era &i.ur c %u&e&e t m duit. 1A
&imt... +i)e' mul ume&c. A&ta-i tot. Am %o&t t m duit3'
&e .8)di' (i &e /)cru)t ' i)tui)d o+loa)ele cu privirea.
T m duire. A(adar' %olo&i&er 2uterea 4uprem .
C8)dul /i % cu pielea de . i) ' cu toate c (tiu&e'
cumva' c a&ta /l a(tepta.
285
> Aai +i)e a(a' dec8t mort' /(i &pu&e' apoi /(i ami)ti
u)ele di)tre pove(tile de&pre Ae& 4edai pe care le
au9i&e. 7ire(te c -i mai +i)e a(a. p8) (i N;)aeve
credea c &u)t pe moarte. Oricum' ce &-a % cut &-a
% cut' iar acum de.ea+a m mai %r m8)t.
<(i d du &eama c termi)a&e %elia de %riptur (i c
/)cepu&e & -(i li). de.etele. Cl ti)8)du-&e' &e
/)toar&e la ma& . Era acolo (i u) &c u)el pe care &e
a(e9a. Nu &e mai o+o&i & ia %urculi a &au cu itul 0 mai
lu o %elie (i o % cu &ul' la %el ca /)ai)te. Cum & %ac &
pro%ite de %aptul c &e a%la /) Tar -alo) 0 1Adic /)
Tur)ul Al+' %ire(te.3 Era' pe&em)e' /)co)jurat de Ae&
4edai 0 cu alte cuvi)te' tre+uia & plece c8t putea de
repede. Nu avea )ici u) motiv & 9 +ovea&c . Nu-(i
ami)tea prea mult di) timpul petrecut al turi de
Aoirai)e (i' apoi' de -eri). De pilda' )u-(i ami)tea &
le %i v 9ut % c8)d ceva cu adev rat /)%rico( tor' /)&
a&ta )u /)&em)a )imic. Oricum' ele )u &e .8)deau
dec8t la +i)ele lor.
> $i )u cumva & cre9i c le /) ele.i motivele' &pu&e'
cu .ura pli) de carto%i' apoi /).,i i. Nu mi)t' e drept'
/)& adev rul pe care i-l de9v luie o Ae& 4edai )u
e&te' /)totdeau)a' ceea ce i &e pare a %i. 4 )u cumva
& ui i a&ta. Nu po i %i &i.ur pe ele' )ici o clip .
Nu era u) .8)d prea mul umitor. <(i umplu .ura cu
ma9 re. Tot .8)di)du-&e la Ae& 4edai' /(i ami)ti c8te
ceva de&pre ele. Erau (apte Aja,E Al+a&tra' Ro(ie'
Bru) ' -erde' Cal+e) ' Al+ (i Ce)u(ie. 4urorile Ro(ii
erau cele mai rele. 1/) a%ara de cele Ne.re' de&pre care
toate &pu) &u& (i tare c )u eDi&t .3 /)& ' cu el' ce &
ai+ de /mp r it* :or le p &a )umai de + r+a ii care
puteau co)duce.
1Ra)d. Arde-m-ar' cum am uitat* ?)de-o %i* Oare o %i
286
p it ceva*3 O%t di) tot &u%letul' apoi /)cepu & u). o
%elie de p8i)e' /)c %ier+i)te' cu u)t. 1A /)tre+ dac
deja o %i /))e+u)it.3 C,iar dac ar %i (tiut r &pu)&urile'
pe Ra)d )u-l putea ajuta. $i )ici m car dac-ar %i putut'
)u era co)vi)& c ar %i % cut-o. Ra)d co)ducea 2uterea'
iar Aat au9i&e' /) copil rie' o .roa9 de pove(ti
/)%rico( toare de&pre a&eme)ea + r+a i. 2ove(ti care-i
+ .au /) &perie i (i pe oame)ii /) toat %irea' pe)tru c
u)ele erau adev rate 0 (i-)c cum. C8)d a%la&e ce
putea %ace Ra)d' era ca (i cum ar %i de&coperit c
priete)ul & u cel mai +u) c,i)uia a)imale &au ucidea
pru)ci. @ar dup ce' /) &%8r(it' i9+uti&e & &e /mpace cu
.8)dul' parc )u-i prea mai ve)ea & -i 9ic priete).
> Tre+uie & -mi port &i).ur de .rij ' /(i &pu&e' %urio&=
apoi d du & -(i toar)e vi) /) pocalul de ar.i)t (i
o+&erv ' cu uimire' c deja .oli&e cara%a' a(a c o lu
pe cea cu lapte. E.we)e (i N;)aeve vor & %ie Ae&
4edai' co)ti)u ' .8)di)du-&e c )u-(i ami)ti&e de a&ta
dec8t atu)ci c8)d ro&ti&e cuvi)tele cu .la& tare. Ra)d
&e i)e dup Aoirai)e (i /(i &pu)e Dra.o)ul Re) &cut.
C8t de&pre 2erri)... )umai :umi)a (tie ce urm re(te. 4-
a purtat ca u) )e+u)' de c8)d cu pove&tea aia cu oc,ii.
Tre+uie & -mi port &i).ur de .rij . 1Arde-m-ar' )-am de
ale&I Re&tul au /))e+u)it cu to ii. Am r ma& &i).ur.3
Tar -alo). ?)a pe&te alta' &e &pu)ea c era cel mai
+o.at ora( di) lume' locul /) care i)uturile de la
Hotare % ceau )e.o cu cele de la mia9 9i' &8m+urele
puterii %emeilor Ae& 4edai. Dar cu ele )u credea & &e
poat a(e9a la ma&a de joc. $i dac ar %i % cut-o' tot )-
ar %i avut /)credere )ici /) 9aruri' )ici /) c r i. <)&
pe&em)e c era pli) de )e.u tori pe acolo' de pu).i
+urdu(ite cu aur (i ar.i)t. Aerita & -(i petreac (i
c8teva 9ile pri) ora(. E drept c aju)&e&e departe' de
287
la plecarea di) i)utul celor Dou R8uri' /)& /) a%ara
de c8teva %r8)turi di) Caeml;) (i Cair,ie)' )u-(i mai
ami)tea )imic' /(i dori&e di)totdeau)a & vad u)ul
di)tre marile ora(e.
> Dar )u u)ul pli) de Ae& 4edai' morm i /).8)durat'
/).,i i)d ultimele +oa+e de ma9 re' pe care le d du
,ulpav pe .8t' /)ai)te & ia /)c o %elie de car)e. 4e
/)tre+ /) treac t dac %emeile Ae& 4edai aveau & -i
/). duie & do+8)dea&c ru+i)ul i)cru&tat /) pl &elele
pum)alului di) 4,adar :o.ot,. C8)d ve)ea vor+a de
pum)al' ami)tirile /i erau mai tul+uri ca )iciodat 0 (i
tot era ca (i cum &-ar %i .8)dit la o ra) /).ro9i toare.
4tomacul i &e % cu .,em (i &im i %iori de durere la t8m -
ple. $i totu(i' ru+i)ul (i-l ami)tea limpede 0 era c8t
u).,ia de la de.etul mare' /)tu)ecat ca o pic tur de
&8).e (i &clipea precum u) oc,i &tacojiu. Era
/)drept it & pu) m8)a pe el 0 oricum' mai mult
dec8t %emeile Ae& 4edai. Cu a(a u) .iuvaier' aca& '
putea cump ra vreo 9ece %erme.
12e&em)e c au & -mi &pu) c -i &purcat.3 $i'
pe&em)e' a(a (i era. Cu toate a&tea' &e .8)di pu i)
cum ar %i %o&t & le o%ere ru+i)ul celor di) )eamul
Copli)' /) &c,im+ul celor mai +u)e p m8)turi pe care
le aveau. Cei mai mul i di) )eamul la 0 /)curc -lume
/)c di) lea. )' dac )u cumva erau (i t8l,ari' (i
mi)ci)o(i 0 meritau cu v8r% (i /)de&at & ai+ parte
)umai de )eca9uri. Dar era aproape &i.ur c %emeile
Ae& 4edai )u aveau & -i dea podoa+a /)d r t' (i'
oricum' parc )u-i ve)ea &-o care p8) /) Emo)dG&
7ield' )ici m car dac ar %i primit-o. @ar .8)dul de a
&t p8)i cea mai /)ti)& %erm di) i)utul celor Dou
R8uri )u-l mai atr .ea ca pe vremuri. C8)dva' /(i
pu&e&e ) dejdea /) a&ta' (i /) %aptul c avea & aju).
288
u) )e.u tor de cai la %el de ve&tit ca tat l & u. Acum i
&e p rea ceva )e/)&em)at. :umea /)trea. /i era
de&c,i& ... u) a&eme)ea vi& era de-a dreptul me&c,i).
4e ,ot r/. Aai /)t8i avea & le caute pe E.we)e (i
N;)aeve. 12oate c (i-au ve)it /) &im iri (i au re)u) at
la .8)dul &ta )e.,io+ de a deve)i Ae& 4edai.3 Nu
prea credea' /)& )u putea pleca % r & le vad . De
plecat' avea & plece 0 % r /)doial . <)t8i &e /)t8l)ea
cu ele' apoi mai 9 +ovea cam o 9i & vad ora(ul'
poate (i & %ac o partid de 9aruri ca & -(i mai umple
pu).a' apoi pleca u)deva u)de )u erau Ae& 4edai'
/)ai)te & &e /)toarc aca& 0 1C8)dva' am & m
/)torc. B u c da.3 0 avea de .8)d & vad lumea' % r
Ae& 4edai care & -l %ac & joace dup cum c8)tau ele.
Cercet8)du-(i tava & mai . &ea&c ceva de /m+ucat'
de&coperi cu uimire c )u mai era )imic' dec8t c8teva
pete de .r &ime (i %irimituri de p8i)e (i +r8)9 . Am+ele
cara%e erau .oale. N ucit' tra&e cu oc,iul /) jo&'
privi)du-(i +urta. dup at8ta m8)care' ar %i tre+uit &
&e &imt pli) p8) -) .8t' /)& )ici vor+ . Adu)
%irimiturile cu dou de.ete' dar' tocmai c8)d & le duc
la .ur ' /).,e .
1Am &u%lat /) Cor)ul lui -aiere.3 <)cepu & %redo)e9e
/) &urdi)a o melodie' apoi &e /)trerup&e' ami)ti)du-(i
di)tr-odat cu vi)tele.
3at -m -s n "und de !u ,
Be.n -n *ur i cade !loaia.
4i se !r buesc !ere ii
4i n-am "rnghie s urc.
3at -m -s n "und de !u .
> 2 i' mai +i)e-a( . &i %u)ia & urc' ce mama m -&ii'
289
(opti' l &8)d %irimiturile & -i cad /)d r t pe %ar%urie. O
clip &e &im i iar (i +ol)av. <)cepu & -(i &cotocea&c /)
mi)te' cu /)d8rjire' /)cerc8)d & &tr pu). )e.urile
care /mprejmuiau totul.
-eri) por)i&e la drum' cu Cor)ul' & -l aduc /) Tar
-alo)' /)& )u-(i mai ami)tea dac %emeia (tia ci)e
&u)a&e di) el. Nimic di) ceea ce-i &pu&e&e )u l &a &
&e-) elea. a(a ceva. Era co)vi)&. 4au aproape
co)vi)&. 1$i ce dac (tie* 2ot & (tie cu toatele. Acum
au Cor)ul' dac )u cumva l-a a&cu)& -eri) pe u)deva.
De mi)e )u mai au )evoie.3 Dar ci)e putea & (tie ce
)evoi aveau' &au credeau c au' %emeile Ae& 4edai*
> Dac m -)trea+ ' /(i &pu&e po&omor8t' am & le
9ic c )ici )u l-am ati)&. $i dac (tiu... Dac (tiu... am
& v d eu ce %ac. Arde-m-ar' )-au ce & -mi cear I Nu
au (i .ataI
4e au9i o + taie &la+ la u( . Aat & ri /) picioare'
cl ti)8) du-&e' .ata &-o ia %u. = a&ta dac ar %i avut
/)cotro 0 /)& )u avea' (i dac ar %i putut %ace mai mult
de trei pa(i 0 /)& )u putea.
?(a &e de&c,i&e.
290
CAP!TOLUL %4
(i-itatoarele
<) /)c pere p tru)&e o %emeie 0 /m+r cat de &u&
p8) jo& /) m ta&e al+ (i ar.i)tie. <)c,i&e u(a (i &e
&priji)i de ea' cercet8)du-l cu oc,ii cei mai )e.ri pe
care-i v 9u&e /) via a lui. Era at8t de %rumoa& /)c8t
aproape c -l % cu & uite & r &u%le. Avea p rul )e.ru
ca )oaptea' &tr8)& cu o pla& de ar.i)t' %oarte %i) ' (i'
(e98)d )emi(cat ' era la %el de .ra ioa& ca o %eti(ca)
care &e r &ucea /) pa(i de da)&. :ui Aat /i trecu pri)
cap c o cu)o&cu&e c8)dva' /)& alu). pe dat
.8)dul. Nici u) + r+at )u putea uita o %emeie ca ea.
> Dup ce- i pui car)ea la loc pe oa&e' ai & %ii de&tul
de c,ipe(' /) %elul t u' 9i&e %emeia. Deocamdat ' ce-ar
%i & iei ceva pe ti)e*
Aat &e mai uit cu .ura c &cat la ea /)c vreo
c8teva clipe' apoi /(i d du &eama c era .ol. Ro(u la
%a ' &e du&e /mpletici)du-&e c tre pat' &e acoperi cu
p tura' ca o ma)tie' (i &e a(e9 0 &au' mai de.ra+ ' &e
l & & cad 0 pe mar.i)ea &altelei.
> <mi cer iertare... adic ... adic )u m a(teptam...
)u...' /)cepu' apoi r &u%l ad8)c. <mi cer iertare c m-
a i . &it a(a.
<)c /(i mai &im ea o+rajii /) %l c ri. O clip /(i dori &
%i %o&t acolo Ra)d 0 c,iar dac aju)&e&e a(a cum
aju)&e&e 0 &au 2erri)' ca & -l &% tuia&c . Ei p reau &
(tie cum & &e de&curce cu %emeile. 2e Ra)d' %etele /l
&or+eau di) priviri c,iar dac (tiau c era aproape
lo.odit cu E.we)e' iar %irea domoal (i /)ceat a lui
2erri) le atr .ea. C8t de&pre el /)&u(i' oric8t &-ar %i
&tr duit' &e % cea mereu de r8& /) %a a %etelor. Ca
acum' de pild .
291
> N-a( %i ve)it a(a' pe )epre. tite' Aat' )umai c
eram aici... <) Tur)ul Al+...' % cu %emeia (i 98m+i' de
parc )umele i &-ar %i p rut cara.,io&' di) alt prici) '
(i voiam de mult & v cu)o&c pe to i trei.
Aat &e /)ro(i di) )ou la %a (i-(i &tr8)&e p tura pe
trup 0 /)& ea )u p rea & vrea & -(i +ata joc. 4e
apropie de ma& ' cu mi(c ri .ra ioa&e' ca de le+ d .
> E(ti /)%ometat. E %ire&c' la cum %ac ele lucrurile. Ai
.rij & m )8)ci tot ce- i dau. Ai & %ii uimit c8t de
repede te /mpli)e(ti la loc (i- i recape i puterile.
> @ertare' &pu&e /)curcat Aat' dar )e (tim cumva*
Nu vreau & v ji.)e&c' dar /mi p re i... cu)o&cut .
Ea /l privi p8) ce-l % cu & &e %oia&c &ti).,erit.
7ire(te o a&eme)ea %emeie &e a(tepta & %ie i)ut
mi)te.
> 2oate c m-ai v 9ut... pe ci)e (tie u)de' &pu&e' /)
cele di) urm . 2o i & -mi 9ici 4ele)e.
$i r ma&e cu capul u(or /)cli)at' de parc &e a(tepta
ca el & -i recu)oa&c )umele. <)tr-adev r' ace&ta /i
9.8)d rea ami)tirile' de parc l-ar %i au9it u)deva' cu
toate c )u putea &pu)e u)de &au c8)d.
> 4u)te i... e(ti Ae& 4edai' 4ele)e*
> Nu' ve)i r &pu)&ul' cu u) .la& &la+' dar
&urpri)9 tor de %erm.
Aat o cercet di) priviri pe)tru prima dat ' i9+uti)d
& o+&erve mai mult dec8t c era uluitor de %rumoa& .
:a /) l ime era aproape c8t el 0 9velt (i' dup cum &e
mi(ca' puter)ic . -8r&ta )u i-o putea .,ici 0 mai mare
ca el cu u) a) &au doi &au... cu 9ece' poate 0 /)& )u
avea riduri pe o+raji. 2urta u) colier di) pietre al+e'
(le%uite' care &e potrivea de mi)u)e cu ci). toarea
lat ' /)& )u avea i)elul cu Aarele $arpe. A&ta )-ar %i
tre+uit & -l mire 0 c doar )ici o Ae& 4edai )u i-ar %i
292
r &pu)& cum o % cu&e ea 0 (i totu(i... -i9itatoarea avea
o aur de /)credere /) &i)e (i /) puterile ei' la %el de
mari ca ale u)ei re.i)e' &au c,iar (i mai (i' care-l
ducea cu .8)dul la Ae& 4edai.
> Nu cumva e(ti )ovice* /)tre+a 0 au9i&e c )ovicele
purtau al+' dar parc )u-i ve)ea & cread a(a ceva
de&pre ea. 1Nici m car Ela;)e )u-i at8t de &emea .3
Ela;)e. ?) alt )ume pe care (i-l ami)ti de ci)e (tie
u)de.
> Nicidecum' ro&ti 4ele)e' &tr8m+8)d u(or di) +u9e.
& &pu)em c &u)t... o %emeie care are acelea(i
i)tere&e cu ti)e. Ace&te... Ae& 4edai vor & te
%olo&ea&c 0 dar cred c ' u)a pe&te alta' o & - i plac .
$i ai & prime(ti. Nu te la(i prea .reu' c8)d vi)e vor+a
& te-acoperi de .lorie.
> 4 m %olo&ea&c * % cu Aat= /(i ami)ti c -i trecu&e
a(a ceva pri) cap' dar /) le. tur cu Ra)d. 7emeile
Ae& 4edai voiau & -l %olo&ea&c pe Ra)d' )u pe el. 1Ce
mama m -&ii & %ac cu mi)e* 2e :umi) ' a(a ceva )u
&e poateI3 Ce vrei & &pui* Eu )u co)te9. Nu %olo&e&c
)im )ui' dec8t mie /)&umi. $i ce %el de .lorie*
> $tiam c a&ta te va i&piti. 2e ti)e' mai pre&u&
dec8t pe al ii.
B8m+etul ei /l ame i. <(i trecu m8)a pri) p r. 2 tura-i
&c pa di) m8) 0 o pri)&e /) .ra+ ' /)ai)te & apuce &
cad .
> @a a&cult ' de mi)e )u le pa& . 1$i cum r m8)e cu
Cor)ul*3 4u)t doar u) %ermier. 12oate c le-a dat pri)
mi)te c am vreo le. tur cu Ra)d. Nu' -eri) a
&pu&...3 Nu era &i.ur ce &pu&e&e -eri) &au Aoirai)e'
dar &e .8)di c multe Ae& 4edai )u (tiau )imic de&pre
Ra)d 0 (i a&ta a(a tre+uia & r m8) ' cel pu i) p8)
apuca el & &e /)dep rte9e. 4u)t u) om de la ar ' at8t
293
(i )imic mai mult. Nu vreau dec8t & v d pu i) lumea'
apoi & m /)torc la %erma lui taic -meu. 1Ce-o %i vr8)d
& &pu) cu .loria*3
> E(ti mai importa)t dec8t cre9i' 9i&e 4ele)e'
&cutur8)d di) cap de parc i-ar %i au9it .8)durile.
Oricum' mult mai importa)t dec8t (tiu ace&te... a(a-
9i&e Ae& 4edai. $i po i do+8)di .loria' dac ai /)deaju)&
de mult mi)te /)c8t & )u te /)cre9i /) ele.
> Dup cum vor+e(ti' tu c,iar c )u o %aci. 1A(a-
9i&e*3 /i trecu pri) mi)te ceva' /)& )u i9+uti &
ro&tea&c vor+ele. Nu cumva e(ti... )u cumva e(ti o...*
1Cum & /)vi)uie(ti pe ci)e va de u)a ca a&ta*3
> O @&coad * &pu&e +atjocoritoare 4ele)e= p rea
amu9at ' )u m8)ioa& ' (i cumva di&pre uitoare. ?)a
di)tre acei & rma)i devota i lui BaGal9amo) care cred
c el le va d rui )emurirea (i puterea* Eu )u &luje&c pe
)ime)i. EDi&t u) + r+at c ruia i-a( putea &ta al turi 0
dar )u l-a( &luji.
> 7ire(te c )u' r8&e &ti).,erit Aat. 148).e (i
ce)u( ' )ici o @&coad )u &-ar da pe %a de u)a
&i).ur . Ci)e (tie dac )-are cu ea (i vreu) pum)al
otr vit*3 2arc /(i ami)tea ceva de&pre o %emeie
/m+r cata /) ,ai)e &cumpe' o @&coad cu u) cu it
uci. tor &tr8)& /) pum)ul ei .i).a(. Nu a&ta voiam &
&pu). C8tu(i de pu i). Ara i... ar i ca o re.i) . A&ta
.8)deam. E(ti cumva de ori.i)e )o+il *
> Aat' Aat' tre+uie & /)ve i & ai /)credere /) mi)e.
A' te voi %olo&i (i eu 0 ai o %ire mult prea + )uitoare'
mai ale& de c8)d ai do+8)dit pum)alul acela' a(a c )u
pot & te mi)t 0 dar a&ta- i va aduce +o. ie' putere'
.lorie. N-am & te &ile&c. Am cre9ut di)totdeau)a c
+ r+a ii &e de&curc mai +i)e dac &u)t co)vi)(i' dec8t
dac &u)t &ili i. Ace&te Ae& 4edai )ici m car )u-(i dau
294
&eama c8t e(ti de importa)t 0 iar el va /)cerca & te
a+at di) drum &au & te omoare' /)& eu pot & - i
d ruie&c ceea ce- i dore(ti.
> El* &e .r +i Aat. 14 m omoare* 2e :umi) ' cu
Ra)d aveau ele ce-aveau' )u cu mi)e. De u)de (tie de
pum)al* 2e&em)e c tot Tur)ul (tie.3 Ci)e vrea & m
omoare*
4ele)e &tr8)&e di) +u9e' de parc &pu&e&e (i a(a
prea multe.
> Tu (tii ce vrei' Aat' iar eu (tiu la %el de +i)e.
Tre+uie & ale.i /) ci)e & ai /)credere' ci)e te va
ajuta. Am recu)o&cut c te voi %olo&i. 7emeile a&tea
Ae& 4edai )-o vor recu)oa(te )iciodat . Te voi co)duce
c tre +o. ie (i .lorie. Ele te vor i)e /) le& p8) la
moarte.
> Aulte mai &pui' 9i&e Aat' dar de u)de & (tiu eu
c -i a(a* De u)de & (tiu c pot avea mai mult
/)credere /) ti)e dec8t /) ele*
> A&cult ce- i vor &pu)e (i ce )u- i vor &pu)e. &
vedem... oare / i vor de9v lui c tat l t u a %o&t aici*
> Tata* /) Tar -alo)*
> Da. ?) + r+at pe )ume A+ell Caut,o)' /)&o it de
u) altul 0 Tam alGT,or. Am au9it c au % cut mare
tevatura p8) ce au %o&t' /) &%8r(it primi i. -oiau & (tie
de ti)e (i de priete)ii t i. @ar 4iua) 4a)c,e i-a trimi&
/)d r t /) i)utul celor Dou R8uri' cu m8i)ile .oale'
% r m car & le &pu) c era i /) via . Cre9i c - i vor
de9v lui a&ta' dac )u /)tre+i* 4au' ci)e (tie' )ici
m car atu)ci' c ci ai putea /)cerca & %u.i /)apoi
aca& .
> Tata crede c am murit* &pu&e /)cet Aat.
> @ &e poate de9v lui adev rul. 2ot avea eu .rij de
a&ta. C8)de(te-te /) ci)e & ai /)credere' Aat Caut,o).
295
Oare au & - i &pu) c acela pe care-l )ume&c Ra)d
alGT,or /)cearc & le &cape c,iar acum' iar %emeia 9i&
Aoirai)e /l urm re(te* 4au c Aja, cea Nea.r &-a
&trecurat /) &cumpul lor Tur)* Au & - i &pu) ' m car'
cum au de .8)d & te %olo&ea&c *
> Ra)d /)cearc & &cape* Dar...
2oate c ea (tia c Ra)d &e proclama&e Dra.o)ul
Re) & cut' &au poate c )u 0 oricum' el )u avea de
.8)d & -i &pu) . 1Aja, Nea.r . 48).e (i ce)u( . :ua-
m-ar to i draciiI3
> Ci)e e(ti' 4ele)e* Dac )u e(ti Ae& 4edai' atu)ci
ce e(ti*
> i)e mi)te doar at8tE ai de ale&' r &pu)&e ea' cu
u) 98m+et tai)ic. Nu tre+uie mu&ai & %ii mario)eta
celor di) Tur)ul Al+' &au prada @&coadelor lui
BaGal9amo). :umea e&te mai complicat dec8t / i po i
ima.i)a. Deocamdat ' % -le pe voie ace&tor Ae& 4edai'
dar i)e mi)te c ai de ale&' +i)e*
> Nu prea v d pe ce alte c i &-o apuc' &pu&e
po&omor8t Aat' dar... %ie. 2oate am & te a&cult.
> 2oate* % cu 4ele)e' a&cu i)du-&e la %a (i uit8)d
de to)ul +l8)d (i priete)o& de p8) atu)ci. N-am ve)it
la ti)e & - i vor+e&c a(a cum am % cut-o' ca & m ale.
cu 1poate3' Aatrim Caut,o).
<)ti)&e +ra ul c tre el. Nu avea )imic /) m8) ' (i era
de&tul de departe' /)& Aat &e l & pe &pate' %eri)du-
&e' de parc &-ar %i a%lat c,iar l8). el' cu u) pum)al.
Nici m car el )u /) ele.ea de ce... doar c /) oc,ii
%emeii &e citea' parc ' o ame)i) are. Da' era co)vi)&
c )u &e /)(ela. <)cepu & -l m )8)ce pielea (i & -l
doar iar (i capul' dar' pe )ea(teptate' (i m8)c rimea'
(i durerea di&p rur ' iar 4ele)e /)toar&e capul'
a&cult8)d parc ceva de di)colo de perete. 4e /)cru)t
296
u(or (i co+or/ +ra ul' apoi &e li)i(ti la loc.
> O & mai vor+im )oi' Aat. Am multe & - i &pu).
Ami)te(te- i c ai de ale& (i c &u)t multe +ra e
pre. tite & te ucid . Numai eu / i pot % . dui c vei
&c pa cu via (i c vei do+8)di tot ceea ce cau i 0
dac -mi %aci pe voie.
$i &e &trecur pe u( ' la %el de )eau9it (i de
.ra ioa& precum i)tra&e. Aat r &u%l ad8)c. 2e c,ip /i
cur.eau (iroaie de &udoare. 12e :umi) ' a&ta ci)e-o
mai %i %o&t*3 O @&coad ' poate' )umai c ' di) ceea ce-i
&pu&e&e' p rea & -l di&pre uia&c pe BaGal9amo) la %el
de mult ca pe %emeile Ae& 4edai. @&coadele vor+eau
de&pre BaGal9amo) a(a cum lumea de r8)d vor+ea
de&pre Creator. $i )ici m car )u-i ceru&e & p &tre9e
tai)a de&pre %aptul c &e /)t8l)i&er . 1Ada' dar cui a(
putea & -i pove&te&c* &e /)tre+ cu am r ciu)e.
@ertare' Ae& 4edai' a ve)it & m vad o %emeie. Nu era
Ae& 4edai' dar pare-mi-&e c tocmai &t tea &
%olo&ea&c 2uterea /mpotriva mea' (i mi-a 9i& c )u era
@&coad ' dar (i c avea de .8)d & m %olo&ea&c (i c
/) Tur)ul Dom)iilor -oa&tre &-a &trecurat Aja, cea
Nea.r . A,' (i mi-a &pu& (i c &u)t importa)t' dar )u (i
de ce. Acum pot & plec' da*3
Cu %iecare clip ' .8)dul la plecare /l atr .ea (i mai
tare. Cu mi(c ri &t8).ace' &e d du jo& di) pat (i &e
apropie de dulap' % r & la&e p tura di) m8) .
<) u)tru /(i . &i /)c l rile (i ma)tia at8r)at pe u)
cui' le.at cu ci). toarea' lao lalt cu pu).a (i teaca /)
care &e a%la cu itul & u .ro&ola)' cu t i(ul lat' la %el de
+u) ca orice pum)al me(te(u.it lucrat. Re&tul
ve(mi)telor 0 cele dou &urtuce &imple' de l8)a' trei
perec,i de pa)talo)i' vreo (a&e c m (i de i) (i
&c,im+uri 0 %u&e&er cur ate &au &p late cum tre+uia
297
(i /l a(teptau' %rumo& /mp turite' pe ra%turile care
ocupau o jum tate a dulapului. 2ipai pu).a at8r)at la
ci). toare 0 dar era .oal . :ucru(oarele di) ea 9 ceau
pe u) ra%t' ame&tecate cu ceea ce mai avu&e&e pri)
+u9u)are.
D du la o parte o pa) de (oim' o piatr )eted '
v r.at ' care-l atr &e&e pri) culori' +riciul (i +ricea.ul
cu m8)er de o&' apoi &coa&e la iveal pu).u a de piele
/) care-(i i)ea +a)ii (i de&% cu cele c8teva cor9i de arc
care &e r &uci&er /mprejurul ei. De&c,i98)d-o'
de&coperi c ami)tirile )u-l /)(ela&er c8tu(i de pu i)'
de a&t dat .
> Doi ar.i) i (i ceva + )u i de aram ' +om+ )i. Cu
a&ta )u aju). prea departe.
C8)dva' dar /)ai)te & plece di) Emo)dG& 7ield' i &-ar
%i p rut o avere.
4e opri & mai caute pri)tre lucrurile de pe ra%t.
1?)de or %i*3 /)cepu & &e team ca %emeile Ae& 4edai
& )u le %i aru) cat' a(a cum ar %i % cut maic -&a' dac
ar %i dat pe&te ele. 1?)de...*3 Apoi &e &im i u(urat. <)
&pate de tot' /) &patele am)arului (i .,emului de
&%oara pe care-l %olo&ea pe)tru la uri (i momeli' &e
a%lau cele dou p , ru e de piele' cu 9arurile /) u)tru.
Ace&tea 9or) ir la ati).ere' dar tot le de&% cu' & &e
co)vi). . Totul era +i)e. Ci)ci 9aruri i)cru& tate cu
diver&e &em)e 0 pe)tru jocul de coroa)e 0 (i ci)ci cu
pu)cte. $i ace&tea di) urm %olo&eau' pe)tru %elurite
jocuri' /)& di) c8te v 9u&e' cei mai mul i + r+a i jucau
coroa)e. Cu a&tea' cei doi ar.i) i aveau & %ie
/)deaju)& pe)tru a-l duce , t' departe de Tar -alo).
1$i de Ae& 4edai' (i de 4ele)e. De toate.3
Ci)eva + tu &curt /) u( ' care &e de&c,i&e pe dat .
Aat &e r &uci pe c lc8ie. 4uprema <)&c u)at (i
298
2 &tr toarea Cro)i cilor tocmai i)trau. :e-ar %i
recu)o&cut (i % r etola lat ' du) .at a 4upremei (i
cea mai /).u&t (i al+a&tr a 2 &tr toarei. :e v 9u&e o
&i).ur dat ' u)deva' departe de Tar -alo)' dar )u le
putea uita pe cele dou %emei care erau cele mai
puter)ice di)tre Ae& 4edai. v 98)du-l cum &t tea cu
p tura pe umeri (i cu pu).a (i p , ru ele /) m8) '
4uprema ridic di) &pr8)ce)e.
> Nu cred c ai ce %ace cu alea' /)c o vreme' %iule' /i
&pu&e ea' &ec. 2u)e-le la loc (i treci /) pat' p8) )u
ca9i lat la podea.
Aat (ov i' &e /)corda de &pate' dar tocmai atu)ci
.e)u)c,ii /)cepur & -i tremure' iar cele dou Ae&
4edai /l piro)ir cu privirile 0 (i oc,ii )e.ri (i cei al+a(tri
p reau & -i citea&c toate .8)durile de )e&upu)ere.
7 cu a(a cum i &e &pu&e&e' i)8)du-(i p tura pe l8).
trup cu am+ele m8i)i. 4e /)ti)&e' eap ) ca o
&c8)dur ' )e(tii)d ce altceva & %ac .
> Te &im i +i)e* /)tre+a &curt 4uprema' a(e98)du-i o
m8) pe cap. 2ielea i &e % cu de . i) 0 oare %olo&i&e
2uterea 4uprem ' &au &e &im ea /)%ri.urat )umai
pe)tru c %u&e&e ati)& de o Ae& 4edai*
> Da' +i)e' /i &pu&e. 4u)t .ata &-o por)e&c la drum.
Doar & -mi iau r ma&-+u) de la E.we)e (i N;)aeve' (i
.ata' poteca. Adic ' pot & plec... ' Aaic .
Aoirai)e (i -eri) )u p ru&er dera)jate de %elul /)
care vor+ea' dar cu 4uprema' totu(i' era altceva.
> Ce pro&tie' r &pu)&e acea&ta' apoi lu &cau)ul cu
&p tar /)alt' /l adu&e mai aproape de pat (i &e a(e9 '
vor+i)d cu :ea)eE A(a %ac + r+a ii /)totdeau)a 0 )u
recu)o&c c &u)t +ol)avi dec8t /) ultima clip ' ca & le
dea de dou ori mai mult + taie de cap %emeilor'
dup care' )ici u)a )ici dou ' preti)d c &-au vi)decat'
299
ceea ce duce la acela(i lucru.
> Da' Aaic ' /)cuvii) 2 &tr toarea' cu oc,ii la Aat'
)umai c el )u prea poate &pu)e c -i e +i)e' c8t
vreme de-a+ia &t /) picioare. A car a m8)cat tot.
> A-a( %i mirat & v d c a l &at %ie (i c8teva
%irimituri. $i tot /i mai e %oame' dac )u m /)(el.
> A( putea & trimit & i &e aduc o pl ci)t ' Aaic .
4au ceva pr jituri.
> Nu' cred c deocamdat /i aju).e. N-o & -i %ie de
)ici u) %olo& dac d totul a%ar .
Aat &e &tr8m+ . 4-ar %i 9i& c ' odat ce c deai la pat'
%emeile )ici )u mai catadic&eau & te vad ' dec8t
atu)ci c8)d / i vor+eau. $i &e purtau de parc ai %i %o&t
cu cel pu i) 9ece a)i mai t8) r. A(a % ceau toate 0
N;)aeve' maic -&a' &uro rile' 4uprema <)&c u)at ...
> Nu mi-e %oame deloc' le &pu&e. A &imt +i)e.
Dac -mi /). dui i & m /m+rac' am & v ar t. 2lec
de-aici /)tr-o clip ... ' Aaic ' &%8r(i' dre.8)du-(i
vocea= am+ele %emei &e uitau %iD la el' iar 4uprema
pu%)iE
> Tocmai ai m8)cat c8t pe)tru ci)ci' (i ai & co)ti)ui
& m )8)ci a(a de trei &au patru ori pe 9i' /)c vreo
c8teva 9ile' ca & )u mori de %oame. Ai %o&t t m duit
de o ati).ere &purcat care a uci& to i + r+a ii' %emeile
(i copiii di) Arid,ol (i care' /) cei dou mii de a)i c8t
te-a a(teptat' &-a % cut di) ce /) ce mai puter)ic . Te-
ar %i omor8t cu &i.ura) 0 la %el ca pe ei. Nu e ca (i
cum te-ai %i t iat la de.et cu u) &ol9 de pe(te' + iete.
Aai c )-am murit (i )oi' /)cerc8)d & te &alv m.
> Nu mi-e %oame' o i)u el &u& (i tare' dar tocmai
atu)ci &tomacul /i .,ior i' d8)du-l de .ol.
> Te-am judecat +i)e de la prima vedere' 9i&e
4uprema' /)c de-atu)ci am (tiut c ai & di&pari ca o
300
pa& re &periat ' dac / i i)tr /) cap c ci)eva /)cearc
& te i) cu de-a &ila. Bi)e c am luat )i(te m &uri.
> A &uri* % cu Aat' uit8)du-&e + )uitor' dar ea /i /) -
toar&e )etul+urat privirea' i)tui)du-l' parc ' de pat.
> 4tr jerii de la poduri / i cu)o&c )umele (i
/)% i(area' ro&ti 4uprema. :a %el (i cei de la docuri. N-
am & /)cerc & te i) cu de-a &ila /) Tur)' dar )-ai &
pleci di) Tar -alo) p8) c8)d )u te pui pe picioare.
Dac /)cerci & te a&cu)9i pri) ora(' p8) la urm
%oamea te va &ili & te /)torci &au' dac )u' te vom . &i
)oi' /)ai)te & mori.
> De ce i)e i mor i( & m ave i aici* /)tre+
t8) rul' parc au9i)d .la&ul lui 4ele)eE 1-or & te
%olo&ea&c .3 :a ce v pa& dac mor &au )u de %oame*
c doar m pot ,r )i (i &i).ur.
> Cu doi ar.i) i (i c8 iva + )u i de aram ' copile*
r8&e a&pru 4uprema. <)&eam) c - i va tre+ui tot
)orocul de pe lume ca & - i cumperi c8t m8)care vei
avea )evoie /) urm toarele 9ile. Nu e o+iceiul )o&tru &
t m duim oame)ii (i-apoi & -i l & m & -(i +at joc de
c,i)urile )oa&tre' muri)d pe)tru c )u &u)t /)c
vi)deca i pe de-a-)tre.ul. C ve)i vor+a' &-ar putea &
mai ai (i tu )evoie de ceva T m duire.
> De ce* A i &pu& c a i % cut-o o dat . De ce-a( mai
avea )evoie*
> 7iule' ai purtat pum)alul cu ti)e lu)i /)tre.i. E
drept' credem c i-am &mul& di) trup (i ultimele
r m (i e de murd rie' /)& p8) (i o % r8m &c pat te
poate ucide. $i ci)e (tie ce urm ri vor mai ap rea'
dup ce l-ai avut /) &t p8)ire at8ta vre me* 2oate &
treac jum tate de a)' u) a) c,iar' (i apoi & - i dore(ti
& ai la-)dem8) o Ae& 4edai care & te t m duia&c .
> Adic vre i & r m8) aici u) a) de 9ile* ro&ti Aat'
301
parc )eve)i)du-i & cread ' ridic8)d vocea. :ea)e &e
%oi (i-l privi cu a&prime' /)& 4uprema r ma&e
)etul+urat .
> 2oate )u at8t de mult' %iule. Dar )e mai tre+uie
ceva timp ca & %im &i.ure. Nu vrei (i tu a&ta* c doar
)-ai &-o por)e(ti pe mare /)tr-o +arc ' % r & (tii dac -i
+i)e c l % tuit (i )-are cumva vreo &c8)dura putred .
> Nu m prea pricep la + rci' morm i Aat= ceea ce
au9i&e putea & %ie (i adev rat 0 %emeile Ae& 4edai )u
mi) eau )iciodat ' /)& erau prea mul i de 1dac 3 la
mijloc' pe)tru .u&tul lui. Am plecat de-aca& de mult
vreme' Aaic . 2e&em)e c taic -meu (i mama m cred
mort.
> Dac vrei & le &crii' am & pu) pe ci)eva & duc
&cri&oarea /) Emo)dG& 7ield' &pu&e 4uprema= Aat
a(tept & vad dac mai avea de .8)d & adau.e
ceva' /)& %emeia r ma&e t cut .
> Aul ume&c' Aaic ' 9i&e el' /)cerc8)d & r8d &la+.
m (i mir c taic -meu )-a ve)it dup mi)e. <i &t /)
%ire.
@ &e p ru c 4uprema (ov i&e pu i)' /)ai)te & -i
r &pu)d 0 dar )u putea %i &i.ur.
> A (i ve)it. :ea)e i-a vor+it.
> Aat' pe atu)ci )u (tiam u)de te a%li' i)terve)i pe
dat 2 &tr toarea. @-am &pu&-o' iar el a plecat /)ai)te
& /)ceap )i)&orile. @-am dat ceva +a)i' ca & -i vi)
mai u(or & aju). aca& .
> 7ire(te c &e va +ucura & aud ve(ti de la ti)e'
ro&ti 4uprema. $i maic -ta la %el' % r /)doial . D -mi
&cri&oarea' dup ce o termi)i' (i am & m /).rije&c eu.
Deci /i &pu&e&er ' p8) la urm ' cu toate c %u&e&e
)evoie & /)tre+e. 1@ar de tat l lui Ra)d )u pome)i&er
)imic. 2oate pe)tru c au cre9ut c )u-mi p &a de el'
302
&au poate pe)tru c ... Arde-m-ar' )u (tiu. Cum & %ii
&i.ur' c8)d ai de-a %ace cu Ae& 4edai*3
> Aaic ' aveam c8)dva u) tovar ( de c l torie.
Ra)d alKT,or. <l mai i)e i mi)te* $ti i cumva dac e
+i)e* 2reci& c (i tat l lui e-).rijorat.
> Di) c8te (tiu' r &pu)&e pe dat 4uprema' + iatului
/i mer.e +i)e' dar )u putem %i &i.uri. :-am v 9ut o
&i).ura dat ' /) 7al Dara' c8)d te-am cu)o&cut (i pe
ti)e. 2oate c ' totu(i' i-ar pri)de +i)e o +ucat mic de
pl ci)t ' :ea)e' co) ti)u ' /) torc8)du-&e c tre
2 &tr toare. $i ceva pe)tru r .u(eal ' c tot am vor+it
at8ta. Te /).rije(ti tu & i &e aduc *
> Cum poru)ce(ti' Aaic ' murmur cealalt (i plec =
4uprema &e /)toar&e di) )ou c tre Aat 0 98m+ea' dar
oc,ii /i erau ca doi ur uri al+a(tri.
> EDi&t lucruri de&pre care e primejdio& &
pome)e(ti' poate c,iar (i de %a cu :ea)e. :im+ile
)e&tru)ite au du& la pieire mai mul i + r+a i dec8t
%urtu)ile &t8r)ite di) &e)i).
> 2rimejdio&' Aaic * /).8) Aat' &im i)du-(i' di)tr-
odat ' .ura u&cat ' dar &t p8)i)du-(i por)irea de a-(i
ume9i +u9ele cu lim+a. 12e :umi) ' oare c8t (tie
de&pre Ra)d* O%' dac Aoirai)e )-ar %i i)ut at8tea
lucruri )umai pe)tru ea.3 Dar eu )u cu)o&c )ici o tai)
primejdioa& . Nu-mi aduc ami)te )ici pe jum tate di)
c8te (tiam.
> Dar de Cor) / i aduci ami)te*
> Ce cor)' Aaic *
<)tr-o clip ' ea &e ridic /) picioare (i &e aplec
a&upra lui.
> Dac te mai joci cu mi)e' + iete' am & te %ac & -
)cepi & urli dup maic -ta' & te ajute. N-am vreme
de (a. ' (i )ici tu. 4pu)e. < i aduci ami)te*
303
4tr8).8)du-(i p tura pe l8). trup' el /i r &pu)&e' )u
/)ai)te de a /).,i i /) &ecE
> Da' Aaic ' /mi aduc.
4uprema p ru & &e mai li)i(tea&c pu i)' iar Aat
ridic di) umeri' ame it. 4e &im ea de parc de-a+ia i
&e /). dui&e & -(i ridice capul de pe +uturu.a c l ului.
> Bi)e' Aat' a&ta-i +i)e' 9i&e %emeia' apoi &e a(e9
/)cet' cu oc,ii la el. $tii' deci' c e(ti le.at de Cor)*
T cu' apoi /)cuvii) ' v 98)du-l cum repet ' ) ucit'
cuv8)tul. Ada' + )uiam c )u (tii. Ai %o&t primul care a
&u%lat /) Cor)ul lui -aiere' dup ce a %o&t . &it. :a
poru)ca ta' ace&ta va &cula di) mormi)te eroii di)
vec,ime. 2e)tru al ii' /)& ' e&te )umai u) cor) 0 c8ta
vreme tr ie(ti tu.
> C8t vreme tr ie&c eu' 9i&e Aat' cu .la& /)%u)dat'
r &u%l8)d ad8)c' iar 4uprema /)cuvii) . 2utea i & m
l &a i & mor.
?) alt &em) di) cap.
> Apoi putea i & pu)e i pe altci)eva & &u%le di)
Cor)' (i acela ar %i deve)it &t p8)ul.
<)c u) &em).
> 48).e (i ce)u( I <) ele.I Ave i de .8)d & m
pu)e i & &u%lu di) )ou. C8)d va ve)i ?ltima B t lie' eu
va tre+ui & &col eroii di) mormi)te' ca & lupte
/mpotriva Celui <)tu)ecat. Tu-i mama m -&ii de trea+ I
4uprema /(i a(e9 cotul pe +ra ul &cau)ului (i-(i
&priji)i + r+ia /) palm ' % r & -(i ia oc,ii de la el.
> Ai %i pre%erat cealalt cale*
Aat &e /)cru)t ' apoi /(i ami)ti care era calea. Dac
tre+uia ca altul & &u)e di) Cor)...
> Deci vre i & &u%lu di) Cor)* A&ta am & %ac. c
doar )-am 9i& )iciodat c )u' a(a-i*
> Ai-aduci ami)te de u)c,iu-meu Hua)' o%t
304
4uprema' la cap tul r +d rii. Nime)i )u-l putea pri)de
cu )imic. $i lui /i pl cea & joace' & &e amu9e' dar )u
& mu)cea&c . A murit pe c8)d &cotea )i(te copii di)tr-
o ca& /) %l c ri. Nu &-a l &at' c8t vreme )u-i adu&e&e
pe to i /) &i.ura) . A(a e(ti (i tu' Aat* Ai & %ii acolo
c8)d &e &t8r)e(te v paia*
Aat /)cerc & ridice oc,ii' dar )u i9+uti. <(i privi' /)
&c,im+' de.etele' cu care pip ia' )ervo&' p tura.
> Nu &u)t u) erou. 7ac ce am de % cut' dar erou )u
&u)t.
> Cei mai mul i di)tre cei pe care-i )umim eroi tot
a&ta au % cut. Cred c va tre+ui & m mul ume&c cu
at8t. Deocamdat . 7iule' & )u care cumva & vor+e(ti
de&pre Cor) cu altci)eva dec8t cu mi)e. $i )ici de&pre
le. tura ta cu el.
1Deocamdat * &e .8)di + iatul. A&ta o & - i &pu)
mereu' tu-i mama m -&ii.3
> 4i.ur c )-am de .8)d & le &pu) tuturor' ce
mama...' i9+uc)i el' dar 4uprema ridic di)tr-o
&pr8)cea) ' % c8)du-l & &e li)i(tea&c . Nu vreau &
&pu) )im )ui. Ai-a( dori & )u (tie )ime)i. Dar de ce
at8ta tai) * Nu ave i /)credere )ici m car /) Ae&
4edai*
?) r &timp' u) lu). r &timp' avu impre&ia c
mer&e&e prea departe. 7emeia &e /) &pri&e la %a ' iar
privirea ei putea & &tr pu). piatra.
> Dac a( putea %ace /) a(a %el /)c8t & (tim )umai
)oi doi' /i r &pu)&e' cu r ceala' )-a( (ov i )ici o clip .
Cu c8t u) lucru e&te cu)o&cut de mai mul i oame)i' cu
at8t &e duce ve&tea mai departe' /) ciuda +u) voi) ei
tuturor. Aproape toat lumea crede c pove&tea
Cor)ului e )umai o le.e)d ' iar cei mai lumi)a i tr ie&c
cu credi) a ca )umai u)ul di)tre Cor)ia i /l poate a%la.
305
<)& cel di) 4,a;ol C,ul (tie adev rul' iar a&ta
/)&eam) c o (tiu (i cel pu i) c8teva @&coade. Dar )u
(i u)de &e a%l acum' iar' cu ajutorul :umi)ii' )ici c tu
e(ti cel care l-a % cut & r &u)e. C,iar vrei & te
tre9e(ti cu @&coadele dup ti)e* Cu Jumate-Oame)i'
&au alte 7 pturi ale ?m+rei* To i vor Cor)ul. Nu uita
a&ta. 2oate %i %olo&it (i /) &priji)ul ?m+rei' )u doar al
:umi)ii. Dar ca & -l poat %olo&i' tre+uie & te pri)d '
&au & te omoare. < i co)vi)e a&ta* Di)tr-odat ' Aat /(i
dori & mai %i avut o p tur ' (i poate (i o pilot de pu%. @
&e p rea c /) camer &e % cu&e %oarte %ri..
> Adic @&coadele pot ve)i dup mi)e c,iar (i aici*
Credeam c Tur)ul Al+ e /) &tare & le oprea&c .
Apoi /(i ami)ti ce-i &pu&e&e 4ele)e de&pre Aja,
Nea.r (i &e /)tre+ ce avea & -i r &pu)d 4uprema.
> Cu at8t mai mult tre+uie & r m8i' 9i&e acea&ta'
ridic8)du-&e (i )ete9i)du-(i %u&tele. Odi,)e(te-te' %iule.
<) cur8)d ai & te &im i mult mai +i)e. Odi,)e(te-te.
@e(i' /)c,i98)d u(or u(a /) urma ei. O lu). vreme'
Aat rama&e cu oc,ii a i)ti i /) tava). O &luj)ic ve)i & -
i aduc +ucata de pl ci)t ' precum (i o alt cara% cu
lapte' (i & ia tava .olit ' dar el aproape c )ici )-o
o+&erv . 4im i)d miro &ul dulce de mere (i mirode)ii'
&tomacul /)cepu & -i .,ior ie' dar )u-l + .a /) &eam .
4uprema credea c -l poate i)e /) arc' ca pe o oaie.
@ar 4ele)e... 12e :umi) ' ea ci)e-o mai %i* $i ce-o %i
vr8)d*3 4ele)e avu&e&e dreptate /) le. tur cu a)u -
mite lucruri= /)& 4uprema /i de9v lui&e c avea de
.8)d & -l %olo&ea&c ' (i cum. Nu-i &pu&e&e c,iar totul'
%ire(te. Erau prea multe . uri /) e& tura vor+elor &ale'
pri) care &e puteau &trecura pum)alele care & -l
lovea&c . 4uprema voia ceva' 4ele)e' la %el' iar el era
%r8).,ia de care &muceau am8)dou . 4e .8)di c ar %i
306
%o&t mai +i)e & /)%ru)te trolocii' dec8t & %ie pri)& /)tre
cele dou .
Tre+uia & %ie o cale & &cape di) Tar -alo)' di)
.,earele am+elor %emei. Odat aju)& di)colo de r8u' &e
putea %eri de Ae& 4edai' de 4ele)e (i de @&coade. Era
co)vi)&. Tre+uia & %ie o cale. Numai & r &ucea&c
lucrurile pe toate p r ile.
?itat pe ma& ' pl ci)ta &e r ci.
307
CAP!TOLUL %"
Lmea viselor
E.we)e /(i (ter&e m8i)ile cu u) pro&op' mer.8)d
iute pe u) coridor /)tu)ecat. 4e &p la&e deja de dou
ori' (i tot /(i mai &im ea palmele murdare de .r &ime.
Oare de u)de eDi&tau pe lume at8tea oale* $i mai
%u&e&e (i 9i de copt' a(a c %u&e&e )evoie de ci)eva
care & &coat di) cuptoare . le i /)tre.i pli)e cu
ce)u( . $i & cure e vetrele. $i & %rece me&e le cu
)i&ip' (i & &e t8ra&c pe jo& pe)tru a cur a podeaua.
Roc,ia al+ /i era p tat cu ce)u(a (i .r &ime. O durea
&patele (i voia & &e culce' /)& -eri) trecu&e mai
devreme pe la +uc t rie' c,ipurile cer8)d & i &e duc
ma&a /) camer (i' /) trecere' o c,ema&e (optit pe la
ea.
:ocuia dea&upra +i+liotecii' /)tr-o arip %olo&it
)umai de c8teva &urori Bru)e. Totul /) jur p rea
pr %uit' de parc cele care tr iau aici erau prea
ocupate cu alte lucruri' (i )u le cereau &lujitoarelor &
cure e prea de&. Coridoarele erau /)c8lcite' pli)e de
coturi' urc8)d &au co+or8)d pe )ea(teptate. Tapi&erii
erau pu i)e (i palide 0 pe&em)e c erau cur ate la %el
de rar ca (i pere ii. Aulte l mpi erau &ti)&e' a&t%el /)c8t
coridorul era /)v luit /) pe)um+r . Di) c8te vedea
E.we)e' )u erau acolo dec8t ea (i' pe&em)e' o )ovice
&au o &luj)ic ' .r +i)du-&e cu trea+ 0 di) c8)d /) c8)d
&e 9 rea o &tr %ul .erare al+ . B.omotul pa(ilor & i
r &u)a puter)ic pe podeaua .oal ' alc tuit di) le&pe9i
al+e (i )e.re. Nu era u) loc prea pl cut pe)tru ci)eva
care &e .8)dea la Aja, Nea.r .
:a u) mome)t dat' o+&erv ceea ce-i &pu&e&e -eri)
& caute 0 o u( di) lem) de culoare /)c,i& ' la cap tul
308
u)ei rampe' al turi de o tapi&erie pr %uita /)% i(8)d u)
re.e c lare (i altul care &e pleca /) %a a lui. -eri) /i
&pu&e&e (i )umele celor doi 0 mor i cu multe &ute de
a)i /)ai)te de )a(terea lui Artur Arip -de-$oim. 2 rea
& (tie tot %elul de a&t%el de lucruri. E.we)e' /)& ' )u-(i
mai ami)tea )ici )umele' )ici t r8murile demult
di&p rute pe care le &t p8)i&er . Numai c ace&ta era
&i).urul loc /) care 9 ri&e ceva ce & &e a&eme)e cu
de&crierea % cuta de -eri).
Coridorul p rea /)c (i mai pu&tiu' (i mai
ame)i) tor' dec8t /)ai)te. Nu &e au9eau dec8t pa(ii
ei. B tu la u( (i i)tr ' de /)dat ce au9i u) .la& a+&e)t
care ro&teaE
> Ci)e e&te* @)tr .
Odat aju)&a /) u)tru' &e opri (i &e uit /mprejur cu
oc,ii mari. 2e&te tot erau ra%turi 0 r m &e&e
)eacoperit o &i).ur u( ' care pe&em)e d dea /)
/)c perea de dormit' (i c8teva locuri /) care erau
at8r)ate , r i' u)ele pe&te altele' precum (i de&e)e
/)% i(8)d cerul )op ii. Recu)o&cu )umele c8torva
.rupuri de &tele 0 2lu.arul' H r +aia cu %8)' Arca(ul (i
cele Ci)ci 4urori 0 /)& pe altele )u le cu)o(tea.
Cr me9i de c r i' ,8rtii &au per.ame)te &e 9 reau
aproape pe&te tot' iar pri)tre ele &e . &eau (i alte
lucruri mai )eo+i()uite 0 +uc i de &ticla &au de metal
cu %orme ciudate' &%ere (i tu+uri le.ate /)tre ele'
cercuri v8r8te u)ele /)tr-altele' dar (i %elurite oa&e (i
cra)ii de toate %ormele. O +u%)i maro)ie (/mp iat '
di) c8te i &e p ru lui E.we)e#' micu ' era a(e9ata pe
u) cra)iu +i)e cur at de (op8rl ' &-ar %i 9i&' )umai c
era cu )eputi) ' c ci era mai lu). dec8t +ra ul ei (i
avea col i /)covoia i' %iecare c8t u) de.et. @ci (i colo
%u&e&er pu&e &%e()ice' % r prea mult .rij 0 u)
309
cotlo) era +i)e lumi)at' altul cu%u)dat /) /)tu)eric. Di)
loc /) loc' .r me9ile de ,8rtii p reau /) primejdie de a
&e apri)de. Bu%)i a clipi' iar E.we)e tre& ri &periat .
> A,' da' &pu&e -eri)' a(e9at /) &patele u)ei me&e
la %el de pli)e' (i i)8)d cu mare .rij /) m8) o pa.i)
de&pri)& di)tr-o carte. Tu e(ti' da.
O+&erv cum E.we)e &e uita cu &paim la +u%)i (i
9i&e' % r & &e .8)dea&c E
> A ajut & &cap de (oareci. :e place & road
,8rtia. 7 cu u) .e&t care cupri)&e /)trea.a /)c pere (i
care-i ami)ti de pa.i)a pe care o avea /) m8) .
> Ce mi)u) ie. Ro&ei di) E&&am &pu)ea c ar %i mai
mult de o &ut de pa.i)i care au &c pat de 7r8).ere...
(i pe&em)e c (tia ce vor+e(te' de vreme ce a tr it la
mai pu i) de dou &ute de a)i 0 /)& ' di) c8te (tiu' /)
vremea )oa&tr )u mai eDi&t dec8t a&ta. 2oate c,iar
acea&t &i).ura copie. Ro&ei &cria c aici &e a%l tai)e
c rora lumea )u le poate %ace %a ' a(a c )-a l &at /)
urm )ici o eDplica ie. Am citit pa.i)a a&ta de mii de
ori' /)cerc8)d & -mi dau &eama ce /)&eam) .
Bu%)i a micu /(i /)toar&e di) )ou capul c tre
E.we)e' care /)cerc & )-o ia /) &eam ' (i clipi.
> $i ce &crie acolo' -eri) 4edai*
-eri) clipi (i ea' cam cum % cu&e +u%)i a.
> Ce &crie aici* Nu tre+uie uitat c e&te vor+a de o
traducere... &-ar 9ice c a&cul i vor+ele u)ui +ard care
declam . 7ii ate)t E 1@)ima /)tu)ericului. BaGal9amo).
Nume a&cu)& /) )ume t i)uit de )ume. Tai) /).ropat
/) tai) /)v luit /) tai) . Di&tru. torul 4pera) ei.
@&,amael di&tru.e orice &pera) . Adev rul arde (i
p8rjole(te. N dejdea &e pierde /) %a a adev rului.
Ai)ciu)a )e e&te pav 9a. Ci)e poate /)%ru)ta @)ima
/)tu)ericului* Ci)e-i poate i)e piept Di&tru. torului
310
4pera) ei* 4u%let de um+r ' 4u%let al ?m+rei el e&te...3
$i aici &e termi) ' o%t %emeia. Ce-ai /) ele&*
> Nu-mi dau &eama' r &pu)&e E.we)e. Nu-mi place.
> 2 i' de ce i-ar pl cea' copil * $i de ce-ai /) ele.e-
o tocmai tu* Eu am cercetat-o vreme de aproape
patru9eci de a)i' (i tot ca ti)e-a( r &pu)de.
$i -eri) a(e9 cu .rij pa.i)a /)tre )i(te coper i di)
piele a&pr ' /)velite /) cati%ea' apoi pu&e coper ile
u)deva' /)tr-o .r mad .
> Dar )u pe)tru a&ta ai ve)it' co)ti)u ea (i /)cepu
& &cormo)ea&c pri) tot ce &e a%la pe ma& '
morm i)d /) &i)ea &a (i pri)98)d c8teva .r me9i' /)
ultima clip /)ai)te de a &e pr +u(i= /) cele di) urm '
&coa&e la iveal mai multe %oi acoperite cu u) &cri&
&u+ ire (i arcuit (i le.ate cu a . 2o%tim' copil . Tot ce
&e (tie de&pre :ia)dri) (i de&pre %emeile care-au plecat
cu ea. Numele' v8r&ta' Aja,' locul /) care &-au ) &cut.
Tot ce-am . &it /) docume)te. 28) (i /)&em) ri
de&pre cum &-au de&curcat cu /)v tura. De
a&eme)ea' vei . &i aici tot ce (tim de&pre
terGa).realele pe care le-au luat 0 )u ci)e (tie ce. De
cele mai multe ori e vor+a doar de&pre c8te o
de&criere. Ha+ar )-am dac toate a&tea o & - i %ie de
vreu) ajutor. Eu' u)a' )-am v 9ut )imic %olo&itor.
> 2oate vreu)a di)tre )oi o & . &ea&c ceva' 9i&e
E.we)e' cupri)&a' di)tr-odat ' de o + )uial . Nu
cumva -eri) trecu&e a)umite lucruri cu vederea*
4uprema p rea & ai+ /)credere /) cealalt ' dar )umai
pe)tru c )u avea de ale&. Dac -eri) era (i ea di)
Aja, Nea.ra* E.we)e &e %or & -(i alu).e ace& te
.8)duri. C l tori&e cu -eri) de la Capul Toma) (i p8)
/) Tar -alo) 0 doar )u avea & -(i /)c,ipuie acum c
acea&t %emeie micu (i /)v ata era o @&coad . Am
311
depli) /)credere /) dom)ia ta' -eri) 4edai. 1Dar' oare'
pot*3
7emeia Ae& 4edai o privi iar (i' clipi' apoi &cutur di)
cap' de parc voia & alu).e u) .8)d care tocmai i &e
&trecura&e /) mi)te.
> :i&ta pe care i-am dat-o poate %i importa)t &au
)u' dar )u )umai de a&ta te-am c,emat.
$i /)cepu & mute lucrurile de pe ma& ' cl di)du-le /)
.r me9i di) ce /) ce mai mari (i mai )e&i.ure' pe)tru a
%ace pu i) loc.
> Di) c8te /mi &pu)e A)ai;a' ai putea & aju).i
-e&titoare-) vi&e. ?ltima de ace&t %el a %o&t Coria)i)
Nedeal' acum patru &ute (i (apte9eci (i trei de a)i 0 (i'
di) c8te am /) ele& di) docume)te' )ici )-a /)% ptuit
ci)e (tie ce. Dac i9+ute(ti' va %i %oarte i)tere&a)t.
> Am %o&t pu& la /)cercare' -eri) 4edai' dar )u &-a
dovedit c vreu)ul di)tre vi&ele mele ar preve&ti
viitorul.
> Dar )u )umai a&ta %ace o -e&titoare-) vi&e' copil .
Ba c,iar &ta ar putea & %ie lucrul cel mai pu i)
importa)t. Dup p rerea mea' A)ai;a a luat-o prea
/)cet. ?ite-aici.
Cu u) de.et' -eri) de&e) pe ma& ' /) pra%ul
a(ter)ut pe&te &tratul de ceara' c8teva li)ii paralele.
> C8)de(te-te c a&tea &u)t lumile care-ar putea
eDi&ta' dac a)umite lucruri &-ar %i /)% ptuit alt%el' dac '
la a)umite R &cruci importa)te' 28)9a ar %i ale& o alt
cale.
> :umile la care &e aju).e pri) 2ietre de Trecere'
&pu&e E.we)e' ca & -i dovedea&c cum c %u&e&e
ate)t la tot ce pove&ti&e cealalt /) c l toria de
/)toarcere de la Capul Toma) 0 dar ce-avea a&ta de-a
%ace cu -e&titoarele-) vi&e*
312
> 7oarte +i)e. Dar &e prea poate ca 28)9a & %ie /)c
(i mai /)c8lcit de-at8t. Roata e&e vie ile )oa&tre
pe)tru a alc tui 28)9a u)ei -8r&te' dar (i -8r&tele &u)t
e&ute /) Aarea Da)tela' 28)9a 28)9elor. $i ci)e (tie
dac ' )u cumva' a&ta )u e )ici a 9ecea parte di)
e& tura. ?)ii oame)i di) -8r&ta :e.e)delor p reau &
cread c mai eDi&tau (i alte lumi' la care &e aju).e
c,iar mai .reu dec8t /) lumile di) 2ietrele de Trecere'
dac - i vi)e & cre9i' (i care &e a(ter) a(a.
$i de&e)a alte li)ii care &e /)cruci(au cu primele. O
clip ' r ma&e cu oc,ii la ele.
> ?)ele pe&te altele' ca i ele la r 9+oi. $i poate c
Roata Timpului e&e o 28)9 /)c (i mai va&t cu
ajutorul lumilor. Dar' m ro.' a&ta )u )e prive(te
acum' ad u. ' /)drept8)du-&e de &pate (i &cutur8)du-
(i palmele de pra%. <) toate ace&te lumi eDi&t c8teva
lucruri aidoma 0 oric8te ar %i deo&e+irile di)tre ele. De
pild ' /) toate lumile' Cel <)tu)ecat e&te /)tem)i at.
7 r & vrea' E.we)e &e apropie' & tra. cu oc,iul
la li)iile de&e)ate /) pra%.
> <) toate* Cum e cu puti) * -rei & &pui c eDi&t
c8te u) 2 ri)te al Ai)ciu)ii pe)tru %iecare lume*
C8)dul o /)%iora.
> Nu' copil . EDi&ta u) Creator' care e&te pe&te tot
/) acela(i timp' /) toate lumile. :a %el' eDi&t u) &i).ur
Cel <)tu)ecat' care &e a%l oriu)de' /) aceea(i clip . $i
dac ' /) vreu)a di)tre lumi' el &e eli+erea9 di)
tem)i a % urit de Creator' va +8)tui li+er pe&te tot.
C8t vreme r m8)e /)c,i& /)tr-u)a' e /)tem)i at /)
toate.
> Nu prea pare & &e le.e' prote&ta E.we)e.
> E u) paradoD' copila. Cel <)tu)ecat e&te /)truparea
paradoDului (i a ,ao&ului' e&te cel care calc -) picioare
313
.8)direa (i ra iu)ea' /)cli) +ala) a (i %r8).e ordi)ea.
2e )ea(teptate (i % r vreu) 9.omot' +u%)i a /(i lu
9+orul (i &e opri pe u) cra)iu mare (i al+' a(e9at /)tr-
u) ra%t' /) &patele %emeii Ae& 4edai. De acolo' &e ,ol+a
la cele dou ' clipi)d. E.we)e o+&erva&e cra)iul de cum
i)tra&e 0 avea coar)e r &ucite (i u) +ot 0 (i &e
/)tre+a&e /) treac t ce &oi de +er+ec avea capul at8t
de mare. Acum o+&erv c8t era de rotu)d (i ce %ru)te
/)alt avea 0 )u era de +er+ec' ci de troloc. Tra&e aer
/) piept' /)%iorat .
> -eri) 4edai' dar ce-are a&ta de-a %ace cu
-e&titoarele-) vi&e* Cel <)tu)ecat e /)tem)i at /)
4,a;ol C,ul (i )ici )u vreau & m .8)de&c cum ar %i
& &cape. 1Dar pece ile &l +e&c. 28) (i )ovicele (tiu'
de-acum.3
> Ce-are a %ace cu -e&titoarele* Nimic' copil 0
dec8t c %iecare di)tre )oi tre+uie & -l /)%ru)t m' /)tr-
u) c,ip &au altul' pe Cel <)tu)ecat. Acum e %erecat' dar
28)9a )u l-a &co& de.ea+a la lumi) pe Ra)d alGT,or.
Dra.o)ul Re) &cut /l va /)%ru)ta pe 4t p8)ul
Aormi)telor' a&ta e &i.ur. Dac &cap cu via ' %ire(te.
Cel <)tu)ecat va /)cerca & tul+ure 28)9a' dac -i e&te
cu puti) . Dar am aju)& cam departe cu vor+a' )u
cre9i*
> @ertare' -eri) 4edai' dar dac a&ta 0 (i E.we)e
ar t &pre li)iile de&e)ate /) pra% 0 )u are )imic de-a
%ace cu -e&titoarele' de ce mi-ai mai pove&tit totul*
-eri) o privi de parc o credea c % cea voit pe
proa&ta.
> Nimic* Dar' copil ' &i.ur c eDi&t o le. tur .
@deea e c mai eDi&t o a&em )are /)tre lumi' /) a%ara
de Creator (i de Cel <)tu)ecat. EDi&t o lume care &e
. &e(te /)l u)trul %iec reia di)tre celelalte' /) u)trul
314
tuturor /) acela(i timp. 4au poate c le /)co)joar . ?)ii
care au &cri& /) -8r&ta :e.e)delor au )umit-o
TelGara)rGr,iod' 1:umea )ev 9uta3. 4au poate c &-ar
traduce mai +i)e 1:umea -i&elor3. 4e /)t8mpl ade &ea
ca oame)ii o+i()ui i' c rora )ici )u le trece pri) mi)te
& co)duc 2uterea' & 9 rea&c TelGara)rGr,iod /)
vi&ele lor' (i c,iar' pri) ea' & pri)d c8te ceva di)
celelalte lumi. C8)de(te-te la ce lucruri ciudate ai
v 9ut /) vi&e. Dar o -e&ti toare' copil 0 u)a adev rat 0
poate p tru)de /) TelGara) rGr,iod.
E.we)e /)cerc & /).,it /) &ec' dar /) .8t i &e pu&e
u) )od care-o /mpiedic . 4 p tru)d *
> Nu... )u prea cred c a( %i -e&titoare' -eri) 4edai'
/)cerc rile la care m-a &upu& A)ai;a...
> ... Nu dovede&c )imic' o /)trerup&e cealalt . $i
A)ai;a /)c )-a /)cetat & cread c ai putea %i.
> 2 i' cred c p8) la urm o & a%lu dac &u)t &au
)u' /).8) E.we)e. 12e :umi) ' /mi dore&c & %iu' )u-i
a(a* -reau & /)v I -reau totul.3
> N-ai vreme de a(teptat' copil . 4uprema v-a dat'
ie (i lui N;)aeve' o mi&iu)e .rea. Tre+uie & %olo&e(ti
orice u)ealt pe care-o ai la-)dem8) . 2o%tim.
D du la iveal o cutie ro(ie' di) lem)' care &t tu&e
a&cu)& u)deva &u+ ma& ' /)deaju)& de lu). pe)tru
a cupri)de mai multe %oi de ,8rtie' cu toate c %emeia
Ae& 4edai &coa&e di) ea doar u) &i).ur lucru' pe care i-
l /)ti)&eE u) i)el de piatr ' v r.at' cu pete (i du).i
al+a&tre' +ru)e &au ro(ii' prea mare pe)tru orice
de.et. E.we)e l & jo& ,8rtiile (i-l lu ' % c8)d oc,ii
mari de uimire. p rea de piatr ' dar la pip it era mai
tare ca o elul (i mai .reu ca plum+ul. $i )ici )u era
drept. Dac -(i plim+a de.etul pe o parte' % r & -l
ridice' aju).ea & -l /mprejmuia&c de dou ori' (i pe
315
di) u)tru (i pe di)a%ar ' de parc avea o &i).ur
mar.i)e. O mai % cu o dat ' doar ca & &e co)vi). .
> Coria)i) Nedeal a purtat a&upra ei ace&t
terGa).real aproape toat via a' &pu&e -eri). De-acum
ai & -l ii tu.
E.we)e aproape c &c p i)elul di) m8) . 1?)
terGa).real* O & am u) terGa).real la mi)e*3 -eri)
p ru & -i o+&erve tul+urarea.
> Di) c8te am a%lat' i)elul %ace mai u(oar i)trarea
/) TelGara)rGr,iod. Coria)i) a &cri& c p8) (i cei
Ne/)9e&tra i /l pot %olo&i' )u doar %emeile Ae& 4edai'
)umai & -l ai+ a&upra lor c8)d &e culc . EDi&t (i
primejdii' %ire(te. <) TelGara)rGr,iod )u e ca /) alte vi&e.
Tot ce &e /)t8mpl acolo e&te aie vea= e(ti cu adev rat
acolo' )u doar prive(ti di) dep rtare. Am /)cercat (i eu
odat ' acum c8 iva a)i' mai &pu&e ea' &u%lec8)du-(i
m8)eca (i d8)d la iveal o cicatrice vec,e' care i &e
/)ti)dea pe tot +ra ul. A)ai;a m-a t m duit' dar )u a
mer& at8t de +i)e pe c8t ar %i tre+uit. & )u ui i a&ta.
$i %emeia Ae& 4edai /(i tra&e m8)eca la loc.
> Am & am .rija' -eri) 4edai. 1Aievea* -i&ele mele
&u)t (i-a(a de&tul de rele. Nu vreau vi&e care la&
urmeI Am & pu) a&ta /)tr-u) &ac pe care-am & -l at8r)
/)tr-u) cotlo) /)tu)ecat (i acolo am & -l la&. Am & ...3
Numai c voia & /)ve e. -oia & %ie Ae& 4edai' (i )ici o
Ae& 4edai )u mai %u&e&e -e&titoare-) vi&e de aproape
ci)ci &ute de a)i. Am & am mare .rij ' repet E.we)e'
apoi /(i &trecur i)elul /) pu).u a de la +r8u' &tr8)&e
+i)e curelele (i lu ,8rtiile pe care le pri mi&e ceva mai
devreme.
> i)e-l a&cu)&' copil ' )u uita. Nici o )ovice' (i )ici
m car o Alea&a' )u ar tre+ui & ai+ /) &t p8)ire a(a
ceva. Dar &-ar putea & - i %ie de %olo&. i)e-l a&cu)&.
316
> 7ire(te' -eri) 4edai.
Ami)ti)du-(i de cicatricea pe care-o 9 ri&e' aproape
c -(i dorea ca' /) clipa aceea' & apar alt Ae& 4edai
care & i-l ia.
> Bi)e a(a. Acum' du-te. 4-a % cut t8r9iu (i tre+uie
& te tre9e(ti devreme ca & dai o m8) de ajutor la
ma&a de dimi)ea . 4om) u(or.
Dup ce u(a &e /)c,i&e /) urma lui E.we)e' -eri)
r ma&e mult vreme cu oc,ii a i)ti i /) .ol. <) &patele
ei' +u%)i a ,u ,uia u(or. Tr .8)d mai aproape cutia
ro(ie' de&c,i&e capacul de tot (i privi' /)cru)t8)du-&e'
ceea ce &e a%la acolo.
2a.i)i pe&te pa.i)i' a(ter)ute cu u) &cri& limpede.
Cer)eala )ea.r )u p li&e aproape deloc' )ici m car
dup aproape ci)ci &ute de a)i. Noti ele lui Coria)i)
Nedeal' tot ce a%la&e vreme de ci)ci9eci de a)i /) care
cerceta&e terGa).realul. A&cu)& %emeie' Coria)i). O
parte di) ceea ce (tia' cea mai mare parte' r m &e&e
t i)uit tuturor (i %u&e&e /)cre di) at )umai pa.i)ilor
pe care le avea &u+ oc,i. Norocul' precum (i o+iceiul
de a %ru)9 ri ,8r oa.ele di) +i+liotec 0 iat ce-o
ajuta&e pe -eri) & le . &ea&c . Di) c8te credea' )ici o
alt Ae& 4edai )u mai (tia de terGa).real= Coria)i)
i9+uti&e & (tear. orice urm di) docume)te.
4e mai .8)di o dat dac )u cumva ar %i tre+uit &
ard ,8rtiile 0 a(a cum &e .8)di&e dac & )u i le
/)credi) e9e lui E.we)e. Dar' pe)tru ea' di&tru.erea
/)v turilor' de orice %el' era u) p cat de moarte. C8t
de&pre cealalt cale... )u. Era mai +i)e & la&e lucrurile
a(a. 7ie ce-o %i. Tr8)ti capacul la loc. 1$i-acum' u)de
am pu& pa.i)a aia*3
<)cru)t8)du-&e' /)cepu & &cormo)ea&c pri)tre c r i
(i ,8rtii' c ut8)d copertele de piele. De E.we)e uita&e
317
deja.
318
CAP!TOLUL %%
Pre l $entr inel
E.we)e )u apuca&e & &e /)dep rte9e prea mult de
iatacul lui -eri) c8)d &e /)t8l)i cu 4,eriam' care p rea
/)cru)tat (i preocupat .
> Dac )u (i-ar %i ami)tit ci)eva c -eri) &-a oprit
& - i vor+ea&c ' poate )ici )u te-a( %i . &it' &pu&e
%emeia Ae& 4edai' u) pic m8)ioa& . Haide' copil ' di)
prici)a ta /)t8r9ie totulI Ce-i cu ,8rtiile alea*
> -eri) 4edai mi le-a dat (i mi-a &pu& c ar tre+ui &
le cercete9' r &pu)&e E.we)e' &tr8).8)du-le u) pic
mai tare /) m8) (i /)cerc8)d & para +l8)d (i
re&pectuoa& . Dar dac 4,eriam i le cerea' ce-i
r m8)ea de % cut* Cum & %ac & o /)%ru)te' &au & -i
eDplice de ce &e i)tere&a de cele trei&pre9ece %emei di)
Aja, Nea.r (i de terGa).realele pe care le %ura &er *
Numai c 4,eriam p rea & %i uitat pe dat de ,8rtii.
> Ada' +i)e' +i)e. Haide 0 e(ti a(teptat de mult
lume. $i o lu de +ra ' % c8)d-o & iu ea&c pa&ul.
> A(teptat ' 4,eriam 4edai* 2e)tru ce*
> Ai (i uitat c tre+uie & %ii Alea& * eDclam
4,eriam' cl ti)8)d di) cap' la cap tul r +d rii. A8i)e'
c8)d vei i)tra la mi)e /) ca)celarie' vei purta i)elul' cu
toate c m /)doie&c c o & te ali)e cu ceva.
E.we)e /)cerc & &e oprea&c -) loc' /)& %emeia
Ae& 4edai o .r +i' apuc8)d-o pe )i(te &c ri /).u&te
care &e r &u ceau /mprejurul pere ilor +i+liotecii.
> <) )oaptea a&ta* C,iar acum* Dar &u)t pe
jum tate adormit ' Ae& 4edai' murdar (i... credeam
c o & mai treac /)c multe 9ile. Ca & m pre. te&c.
4 %iu .ata.
> 4orocul )u &t &-a(tepte pe )ime)i' 9i&e 4,eriam.
319
Roata e&e dup cum /i e&te voia (i c8)d /i e&te voia. $i
ce at8tea pre. tiri ai avea de % cut* $tii deja ce
tre+uie. Aai mult dec8t (tia priete)a ta' N;)aeve.
O /mpi)&e pri)tr-o u(i de la cap tul &c rilor. Apoi
&tr + tur iute u) alt coridor (i aju)&er la o ramp
care co+ora /) &piral .
> Am a&cultat ce )i &-a pove&tit' prote&t E.we)e' (i
)-am uitat )imic' dar... )u &-ar putea m car m8i)e
dimi)ea a*
Rampa p rea & )u ai+ cap t.
> 4uprema <)&c u)at a ,ot r8t c a(teptarea )u-(i
mai are ro&tul' r &pu)&e 4,eriam' 98m+i)du-i &la+. A
&pu& c,iar a(aE 1Odat ce te ,ot r (ti & &co i ma ele
u)ui pe(te' )-are ro&t & a(tep i p8) &e-mpute3.
2e&em)e c Ela;)e a trecut deja pe &u+ arcade' iar
4uprema vrea & o %aci (i tu' c,iar /) )oaptea a&ta. Eu
)u prea /) ele. de ce )e .r +im at8ta' mai &pu&e' ca
pe)tru &i)e' dar toate poru)cile 4upremei tre+uie
/)depli)ite.
E.we)e &e l & c l u9it /) t cere 0 &tomacul i &e
% cu&e .,em. N;)aeve )u-i &pu&e&e mare lucru de&pre
ce &e petrecea /) clipa Ale.erii. De %apt' )u &pu&e&e
dec8tE 1:e ur &c pe Ae& 4edaiI3 C8)d rampa &e
termi) ' /) cele di) urm ' aju).8)d /)tr-u) coridor lat'
a%lat u)deva jo&' /) &tr %u)durile &t8)cii pe care era
cl dit Tur)ul' ea deja tremura.
<)c perea era &impl ' % r podoa+e. 2ere ii de &t8)c
erau )ete9i i' dar alt%el )eati)(i. EDi&ta o &i).ur u( '
tocmai la cap t 0 du+l ' di) lem) /)tu)ecat la culoare'
la %el de /)alt ' de lat (i de &impl precum poarta u)ei
%ort re e' cu toate c %u&e&e % urit di) &c8)duri +i)e
t iate (i /m+i)ate. Era at8t de me(te(u.it lucrat /)c8t
4,eriam de&c,i&e cu u(uri) u)a di)tre cele dou
320
jum t i (i o tra&e pe E.we)e dup ea' /)tr-o camer
mare' cu tava)ul rotu)jit.
> Era (i timpulI &e r &ti Elaida' care &t tea de-o
parte' purt8)du-(i (alul cu ciucuri ro(ii' l8). o ma&
pe care &e a%lau trei pocale mari.
<)c perea era lumi)at cu l mpi a(e9ate /) v8r%ul
u)or &t8lpi /)al i. <) mijloc' &u+ cupol ' &e a%lau trei
arcade rotu)jite' ar.i)tii' /)alte c8t & &e poat trece
pe &u+ ele' u)ite pri)tr-u) i)el .ro&' ar.i)tiu (i el' (i
ati).8)du-&e la capete. 2e podeaua .oal de piatr
erau a(e9ate trei %emei Ae& 4edai' c,iar /) locurile /)
care arcadele &e ati).eau (i &e /)t8l)eau cu i)elul 0
toate trei /(i purtau (alurile. Era o &or -erde pe care
E.we)e o cu)o(tea' Ala))a 0 /)& pe celelalte dou '
u)a Cal+e) (i alta Al+ ' )u. <)v luite de )im+ul care
ar ta c ati)&e&er saidar, cele trei &t teau cu privirile
a i)tite a&upra arcadelor' iar /) u)trul ace&tora &e
apri)&e' drept r &pu)&' o &c8)teie care deve)i di) ce /)
ce mai puter)ic . Era u) terGa).real' % urit /) -8r&ta
:e.e)delor 0 ci)e (tie pe)tru ce. Acum era %olo&it de
)ovicele care treceau pri) el pe)tru a deve)i Ale&e.
<) u)tru' E.we)e (tia c urma & -(i /)%ru)te temerile.
De trei ori. :umi)a al+ di)tre arcade )u mai tremura'
ci ardea puter)ic' de parc )u &e putea rev r&a /)
a%ar ' umpl8)d tot locul (i % c8)du-l cu )eputi) de
&tr pu)& cu privirea.
> :i)i(te(te-te' Elaida' o & termi)am repede' &pu&e
calm 4,eriam' apoi &e /)toar&e c tre E.we)e. 7iecare
)ovice e&te /)drept it & /)cerce de trei ori. De dou
ori' po i & dai /)apoi 0 /)& ' la al treilea re%u9' vei %i
alu).at di) Tur) pe)tru totdeau)a. A(a &e %ace de
%iecare dat (i' %ire(te' ai (i tu dreptul de a da /)apoi'
/)& )u cred c 4uprema va %i prea mul umit dac &e
321
/)t8mpl .
> Nu ar tre+ui & i &e o%ere ace&t prilej' o /)trerup&e
Elaida' cu .la&ul o elit (i c,ipul a&pru. E %oarte
/)9e&trat * $i ce dac *I Ar tre+ui alu).at di) Tur)
&au' dac )u' pu& & %rece podelele /)c 9ece a)i de-
acum /)colo.
4,eriam /i aru)c o privire &crut toare.
> Cu Ela;)e )u te-ai ar tat a(a de )e/)dur toare.
Elaida' ai cerut & iei parte la ceremo)ie 0 pe&em)e c
di) prici)a lui Ela;)e 0 (i ai & - i joci rolul cuve)it (i
pe)tru acea&t %at . Dac )u +i)evoie(ti' atu)ci pleac
(i am & . &e&c eu pe altci)eva.
Cele dou Ae& 4edai &e privir /)delu). 0 E.we)e )u
&-ar %i mirat & le vad /mprejmuite de )im+ul
&tr lucitor al 2uterii. <) cele di) urm ' Elaida &cutur
di) cap (i pu%)i tare.
> Dac tre+uie' atu)ci la trea+ . O%er -i )e%ericitei
prilejul & dea /)apoi (i cu a&ta' .ata. E t8r9iu.
> N-am & dau /)apoi' ro&ti E.we)e= .la&ul /i
tremura pu i)' dar &e &ili & &e li)i(tea&c (i & i)
capul &u&. -reau & mer. mai departe.
> Bi)e' 9i&e 4,eriam. 7oarte +i)e. Acum am & - i
&pu) dou lucruri pe care )ici o %emeie )u le a%la
/)ai)te & &e . &ea&c aici. Dup ce /)cepi' tre+uie &
mer.i p8) la cap t. Dac te opre(ti' ai & %ii alu).at
di) Tur)' ca (i cum ai %i dat /)apoi pe)tru a treia oar .
$i /)c cevaE & cau i' & - i dai toat &ili) a' /)&eam)
& /)%ru) i primejdiile.
2 rea & )u %ie' )ici pe departe' prima oar c8)d
ro&tea acele cuvi)te. <) oc,i /i &clipea o u)d de
+u) voi) ' cu toate c avea c,ipul la %el de a&pru ca
al Elaidei. $i tot privirea era cea care-o &peria mai tare
pe E.we)e.
322
> ?)ele %emei au i)trat (i )-au mai ie(it )iciodat .
C8)d terGa).realului i &-a /). duit & &e domolea&c 0
)u mai erau acolo. $i )-au mai %o&t v 9ute vreodat .
Dac vrei & &capi cu via ' tre+uie & %ii ,ot r8t .
Dac (ov i' dac te la(i...
2e c,ip i &e o.li)dir vor+ele r ma&e )ero&tite.
E.we)e &e /)%iora.
> Acum ori )iciodat . Dac dai /)apoi' va %i doar
prima dat ' pe)tru ti)e. -ei mai putea /)cerca de dou
ori. Dac te ,ot r (ti' va tre+ui & mer.i p8) la cap t.
Nu-i )ici o ru(i)e & dai /)apoi. Nici eu )-am putut %ace
%a de prima dat . Ale.e.
1N-au mai %o&t v 9ute vreodat * &e .8)di E.we)e'
/).,i i)d /) &ec. -reau & %iu Ae& 4edai (i' pe)tru a&ta'
tre+uie /)t8i & devi) Alea& .3
> 2rime&c.
> Atu)ci pre. te(te-te' .r i 4,eriam' /)cuvii) 8)d
di) cap. E.we)e clipi )edumerit ' apoi /(i ami)ti.
Tre+uia & &e de9+race. 4e aplec (i l & jo& ,8rtiile pe
care i le d du&e -eri) 0 apoi (ov i. Dac le l &a c,iar
acolo' 4,eriam &au Elaida ar %i putut & le citea&c ' /)
timpul pe care ea urma & -l petreac /) u)trul
terGa).realului. 2uteau' de a&eme)ea' & . &ea&c
cel lalt terGa).real micu pe care-l avea /) pu).u a de
la +r8u. Dac d dea /)apoi' le putea a&cu)de 0 le
putea l &a la N;)aeve' de pild . R &u%larea i &e opri /)
piept. 1De-acum )u mai pot (ov i. A /)ceput deja.3
> Te-ai (i r 9.8)dit' copil * o /)tre+ /)cru)tat
4,eriam. C,iar dac ' acum' (tii ce &e va /)t8mpla*
> Nu' Ae& 4edai' r &pu)&e iute E.we)e' apoi &e
de9+r c ' /(i /mp turi ,ai)ele (i le a(e9 dea&upra
pu).u ei (i a ,8rtii lor. Era tot ce putea %ace.
Ala))a' a(e9at l8). terGa).real' vor+i deodat '
323
% r & -(i ia oc,ii de la arcade.
> Am pri)& u) &oi de... r &u)et' aproape ca u) ecou.
Nu (tiu de u)de vi)e.
> 4-a-)t8mplat ceva r u* /)tre+a a&pr (i' pe
u)deva' &urpri)& 4,eriam. N-am de .8)d &-o trimit
/) u)tru dac &u)t )eca9uri.
E.we)e aru)c o privire de9) d jduit c tre
.r mada de ,ai)e. 1Da' :umi) ' te implor 0 % & %ie
ceva r u. Ceva ce & -mi /). duie & a&cu)d ,8rtiile
% r & par c a( da /)apoi.3
> Nu' r &pu)&e Ala))a. E ca (i cum te-ar +898i o
mu&c /) timp ce /)cerci & cu.e i' dar )-are a %ace.
Nici )-a( %i pome)it de a&ta' )umai c )u &-a mai
/)t8mplat )iciodat p8) acum' di) c8te (tiu. Cata' a
di&p rut' &%8r(i ea' &cutur8)d di) cap.
> 2oate c altele au co)&iderat c a(a u) lucru
)e/)&em)at )ici )u merit pome)it' ro&ti &ec Elaida.
> 4 co)ti)u m' &e au9i (i .la&ul lui 4,eriam= era
limpede c )u avea de .8)d & /). duie alte /)t8r9ieri.
Haide.
Aru)c8)d o ultim privire c tre ,8rtiile a&cu)&e &u+
,ai)e' E.we)e o urma' apropii)du-&e de arcade.
2odeaua de &u+ t lpi i &e p rea rece ca .,ea a.
> 2e ci)e aduci cu ti)e' 4or * .l &ui' &olem) '
Elaida. Aer.8)d mai departe' cu aceia(i pa(i m &ura i'
4,eriam r &pu)&eE
> 2e ci)eva care dore(te & %ie Alea& ' 4or .
Cele trei di) jurul terGa).realului )ici m car )u &e
mi(car .
> E pre. tit *
> E pre. tit & la&e /) urm ceea ce-a %o&t (i'
/)%ru)t8)du-(i &paimele' & do+8)dea&c Ale.erea.
> Oare /(i cu)oa(te temerile*
324
> Nu le-a i)ut )iciodat piept' dar acum e&te
dor)ic &-o %ac .
> Atu)ci & i &e /). duie & le /)%ru)te' ro&ti Elaida=
/) ciuda to)ului &olem)' /) .la& i &e &trecura&e o u)d
de mul umire.
> 2rimul drum e&te pe)tru ceea ce-a %o&t' &pu&e
4,eriam. <)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.
E.we)e tra&e aer ad8)c /) piept (i p (i pri) arcad '
/) lumi)a care-o /).,i i cu totul.
> A trecut Jaim Dawtr; pe aici. Au &o&it )i(te ve(ti
ciudate di) Baerlo)' odat cu )e.u torul am+ula)t.
E.we)e /(i ridic privirile de la lea. )ul pe care-l
mi(ca u(or. <) u( era Ra)d. O clip ' &im i cum i &e
/)v8rtea capul. 4e uit de la Ra)d 0 1&o ul meu3 0 c tre
pru)cul di) lea. ) -1%iica mea3 0 apoi di) )ou la el. Era
) ucit .
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
Nu era .8)dul ei' ci o voce % r trup care p rea & -i
r &u)e /) mi)te' &au u)deva /) a%ar ' o voce de + r+at
&au de %emeie' /)& lip&it de orice &e)time)t (i cu
)eputi) de /) ele&. $i totu(i )u i &e p rea )imic
ciudat /) a&ta. Clipa de uimire trecu. 4i).ura /)tre+are
care-o mai %r m8)ta era de ce oare i &e p ru&e ceva /)
)ere.ul . 7ire(te c Ra)d /i era &o 0 u) &o c,ipe( (i
iu+itor 0 (i Joi;a /i era %iic 0 cea mai %ru moa& (i mai
dulce copil di) i)utul celor Dou R8uri. Tam' tat l lui
Ra)d' era plecat cu oile 0 c,ipurile pe)tru ca Ra)d &
ai+ r .a9 & mu)cea&c la ,am+ar' dar' de %apt'
pe)tru a-i /). dui & &e mai joace cu Joi;a. <) dup -
amia9a aceea' tat l (i mama lui E.we)e aveau &
&o&ea&c di) &at' & -i vi9ite9e. $i pe&em)e c (i
N;)aeve 0 ca & vad dac )u cumva datoria de mam
o /mpiedica pe E.we)e & &tudie9e pe)tru a o /)locui'
325
c8)dva' ca Ae(terea& .
> Ce %el de ve(ti* /)tre+ ' /)cep8)d di) )ou & -(i
le.e)e %iica' iar Ra)d &e apropie' 98m+i)du-i % pturii
mi)u&cule' /)velit /) &cutece. E.we)e r8&e /) &i)ea ei.
Era at8t de /))e+u)it dup %iica lui /)c8t' de multe ori'
)ici )u mai au9ea ce i &e &pu)ea.
> Ra)d* Ce %el de ve(ti* Ra)d*
> 2o%tim* /). im el' apoi 98m+etul i &e (ter&e de
pe c,ip. -e(ti ciudate. R 9+oi... &-a i&cat u) mare
r 9+oi' aproape /) toat lumea. A(a &pu)e Jaim.
Erau ve(ti' /)tr-adev r' ciudate= de cele mai multe
ori' i&tori&irile de&pre r 9+oaie )u aju).eau /) i)utul
celor Dou R8uri dec8t mult dup &%8r(itul ace&tora.
> Bice c toat lumea &e lupt cu u)ii de le 9ice
$a)ci &au 4a)cia)i &au a(a ceva. N-am au9it )iciodat
de ei.
Dar E.we)e (tia... &au credea c (tie... O clip &im i
ceva' apoi )imic.
> Nu i-e +i)e* o /)tre+ Ra)d. Aici )-avem de ce &
)e %acem .riji' iu+ito. R 9+oaiele )u aju). )iciodat pe
la )oi. 4u)tem mult prea departe ca & le mai pe&e
altora de )oi.
> Ai-e +i)e. A mai 9i& Jaim (i altceva*
> Da' dar )umai lucruri .reu de cre9ut. -or+ea ca u)
Copli). Bicea c )e.u torul am+ula)t i-a pove&tit c
)eamul la cu )ume ciudat %olo&ea /) lupt %emei Ae&
4edai' )umai c apoi a preti)& c ei r &pl te&c cu c8te
o mie de .al+e)i pe to i cei care le dau pe m8) vreo
Ae& 4edai' (i c -i omoar pe to i care le o%er ad po&t.
E o aiureal (i' oricum' pe )oi )-are de ce & )e
tul+ure. E totul at8t de departe.
Ae& 4edai. E.we)e /(i ati)&e %ru)tea. 1<)apoi e o
&i).ur cale. Nu (ov i.3
326
O+&erv c (i Ra)d /(i du&e&e m8)a la cap.
> @ar te doare*
> Ada' /)cuvii) a el' cu c,ipul /)cordat. 2ra%urile pe
care mi le-a dat N;)aeve )u mi-au mai % cut )ici u)
+i)e de c8teva 9ile /)coace.
E.we)e (ov i. Durerile lui de cap o tul+urau.
<)cepu&er & %ie di) ce /) ce mai rele. Dar lucrul cel
mai /).rijor tor era ceva ce )u o+&erva&e de la +u)
/)ceput 0 (i aproape c -(i dorea & )u %i o+&ervat
)iciodat . :a &curt vreme dup ce /)cepeau durerile'
&e /)t8mplau lucruri ciudate. Odat ' di) &e)i)' c 9u&e
u) tr &)et care % cu&e +uc ele o +uturu. uria( ' de
&tejar' pe care Ra)d (i Tam &e c,i)ui&er dou 9ile &-o
&coat di) p m8)t' pe)tru a cur a locul pe)tru u)
o.or. 4e i&ca&er (i %urtu)i pe care N;)aeve' cu toate
c a&culta&e v8)tul' )u le prev 9u&e. <) p dure
i9+uc)i&er %ocuri. Cu c8t durerea era mai mare' cu
at8t &e /)t8mplau lucruri mai rele. 4pre u(urarea lui
E.we)e' )ime)i )u v 9u&e vreo le. tur /)tre ace&tea
(i Ra)d' )ici m car N;)aeve. C8t de&pre ea /)& (i' )ici
)u voia & &e .8)dea&c la ce-ar %i putut /)&em)a. 1Dar
a&ta e o pro&tie' pur (i &implu' /(i &pu&e. Dac vreau
& -l ajut' tre+uie & (tiu.3 C ci avea (i ea o tai)a' care-
o /)&p i m8)ta' c,iar dac )u re)u) a&e & /)cerce & o
p tru)d cu mi)tea. N;)aeve o /)v a de&pre ier+uri'
pre. ti)d-o & -i urme9e ca Ae(terea& . :eacurile ei
% ceau' ade&ea' mi)u)i 0 vi)decau r )ile % r & la&e
m car o &i).ur cicatrice' aduceau oame)ii /)d r t de
la mar.i)ea .ropii... Numai c ' de trei ori' E.we)e
vi)deca&e pe ci)eva de&pre care (i N;)aeve &pu&e&e
c era pe moarte. De trei ori &e a(e9a&e al turi de
patul &u%eri)dului' ca & -l i) de m8) p8) ce ve)ea
&%8r(itul 0 (i' de %iecare dat ' +ol)avul &e /)& ) to(i&e.
327
N;)aeve o tot de&cu&u&e' ca & a%le ce % cu&e' ce
ier+uri %olo&i&e (i cum le ame&teca&e 0 iar ea )u
avu&e&e curajul & &pu) c ' de %apt' )u % cu&e )imic.
1$i' totu(i' ceva tre+uie & %ie. O dat ,ai' treac
mear. ' dar de trei ori... Tre+uie & -mi dau &eama.
Tre+uie & a%lu.3 Ace&t .8)d /)cepu & o +8)tuie' ca (i
cum vor+ele i-ar %i r &u)at /) mi)te. 1Dac am i9+utit
& -i ajut pe oame)ii aceia' /l pot ajuta (i pe &o ul meu.3
> :a& -m (i pe mi)e & /)cerc ceva' Ra)d' 9i&e ea.
Dar c8)d &e ridic ' v 9u ceva pri) u(a de&c,i& . O
arcad &clipi toare' drept /) %a a ca&ei. O arcad pli)
de lumi) al+ . 1/)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
<)ai)te & &e poat opri' % cu doi pa(i &pre u( . Apoi &e
opri' &e uit /)d r t la Joi;a care .8).urea /) lea. ) (i
la Ra)d care-(i ap &a %ru)tea cu de.etele' privi)d-o' de
parc &e /)tre+a u)de &e duce.
> Nu' .l &ui E.we)e. Nu' a&ta e ceea ce vreau. A&ta
e ceea ce vreauI De ce )u pot avea (i a&ta*
Nici m car )u pricepea ce &pu)e. 7ire(te c a&ta
voia' (i %ire(te c avea totul.
> Ce a)ume vrei' E.we)e* o /)tre+ Ra)d. Dac pot
& - i aduc ceva' (tii c o voi %ace. Dac )u pot cump ra
lucrul acela' poate-l pot % uri.
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3 7 cu /)c u) pa&'
aju).8)d la u( . Arcada ar.i)tie o i&pitea. De cealalt
parte' ceva o a(tepta. Ceva ce-(i dorea' mai mult dec8t
orice pe lume. Ceva ce tre+uia & %ac .
> E.we)e' eu...
<) &pate' au9i o +u%)itur . 2rivi pe&te um r (i-l v 9u
pe Ra)d /) .e)u)c,i' .,emuit' cu capul /) palme.
Niciodat )u &e c,i)ui&e a(a. 1Dup a&ta' ce-o & &e
/)t8mple*3
> -ai' :umi) I .8%8i el. :umi) ' ce m doareI
328
:umi) ' m doare mai tare ca )iciodat . E.we)e*
1Nu (ov i.3
Ceva o a(tepta. Ceva ce-avea de % cut. Era mu&ai.
Aai % cu u) pa&. Era .reu' mai .reu dec8t oric8)d. Era
a%ara' mer.8)d c tre arcad . <) &patele ei' Joi;a r8dea.
> E.we)e* E.we)e' )u pot...' /)cepu Ra)d' dar &e
/)trerup&e' .em8)d cumplit.
1Nu (ov i.3
4e /)drepta de &pate (i mer&e mai departe' cu toate
c avea o+rajii &c lda i /) lacrimi. Cemetele lui Ra)d &e
tra)&%ormar /)tr-u) urlet care /) +u(i r8&ul Joi;ei. Cu
col ul oc,iu lui' E.we)e /l v 9u pe Tam ve)i)d /) %u.a'
c8t putea de repede. 1Nu-l poate ajuta' &e .8)di' iar
lacrimile i &e pre&c,im+ar /) &u&pi)e ad8)ci. Nu poate
%ace )imic. Dar eu a( putea. A( putea.3
2 (i /) lumi) (i &e topi.
Tremur8)d (i &u&pi)8)d' E.we)e ie(i pe &u+ arcad '
pe u)de i)tra&e. Ami)tirile /i reve)ir ' c8)d d du cu
oc,ii de c,ipul lui 4,eriam. Apa rece (i limpede /i &p la
lacrimile 0 cu .e&turi le)te' Elaida /i tur)a&e pe cre(tet
u) pocal de ar.i)t. Co)ti)u & pl8). = i &e p rea c
)u avea & &e mai oprea&c vreodat .
> Te-ai cur at' recit Elaida' de p catele pe care le-
ai % cut (i de cele care i &-au % cut. Te-ai cur at de
)ele.iuirile % ptuite (i de cele % ptuite /mpotriva ta. Te
a%li /) %a a )oa&tr curat (i pur ' /) i)ima (i-) &u%let.
12e :umi) ' &e .8)di E.we)e /) timp ce apa i &e
&cur.ea pe trup' % & %ie a(a. Dar poate' oare' apa &
&pele ce-am % cut*3
> O c,ema Joi;a' /i &pu&e' pri)tre &u&pi)e' lui
4,eriam. Joi;a. Nimic )u poate pre ui c8t ceea ce-am...
ce-am...
329
> 2e)tru a %i Ae& 4edai' u) pre tre+uie pl tit'
r &pu)&e 4,eriam' cu toate c /) priviri /i &clipea
aceea(i lucire de mil ' (i mai puter)ic dec8t /)ai)te.
EDi&ta mereu u) pre .
> A %o&t aievea &au am vi&at*
Dar pl8)&ul /) +u(i vor+ele pe care dorea & le
ro&tea&c . 1Oare l-am l &at & moar * Ai-am p r &it
copilul*3 4,eriam o lu cu +ra ul pe dup umeri (i
/)cepu &-o co)duc /mpreju rul arcadelor.
> Toate %emeile pe care le-am v 9ut ie(i)d de-acolo'
p8) acum' au pu& aceea(i /)tre+are. R &pu)&ul e&te
c )ime)i )u (tie. 4-a pre&upu& c acelea care )u &e
/)torc pre%era & &tea (i & -(i tr ia&c vie ile acolo'
pe)tru c au dat de u) loc mai %ericit. Dar dac e&te
aievea' co)ti)u ea (i .la&ul i &e /) &pri' dac r m8)
pe)tru c o dore&c' atu)ci ) d jduie&c c vie ile de
care au parte )u &u)t )ici pe departe %ericite. Nu am
)ici o pre uire pe)tru cele care %u. de re&po)&a+ilit i.
Eu' u)a' /)& 0 ro&ti' pe u) to) ceva mai +l8)d 0 )u
cred c e&te aievea. 2rimejdia' /) &c,im+' da. & )u ui i
a&ta. E(ti pre. tit * /)tre+ ' opri)du-&e /) %a a
urm toarei arcade &clipitoare.
7oi)du-&e pe loc' E.we)e /)cuvii) ' iar 4,eriam /(i
lu +ra ul de pe umerii ei.
> A doua oar ' pe)tru ce e&te. <)apoi e o &i).ur
cale. Nu (ov i.
E.we)e &e /)%ior . 1Oricum' )u poate %i mai r u
dec8t /)ai)te. Nu poate.3 $i p (i /) u)tru.
Co+or8)d privirea' /(i v 9u roc,ia 0 m ta&e al+a&tr '
+rodat cu perle. Era pr %uit (i rupt . <) l %ru)tea (i
cercet m re ul palat' /) rui)e' /) care &e a%la. 2alatul
Re.al di) A)dor' /) Caeml;). O (tia (i-i ve)i & ipe.
330
1/)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3 :umea )u era a(a
cum (i-ar %i dorit ea. Nu &e putea .8)di la a&ta % r & -i
vi) & pl8). ' )umai c toate lacrimile i &e i&tovi&er
demult' iar lumea era a(a cum era. 4e a(tepta ca /)
jurul & u & vad )umai pr p d.
7 r & -i pe&e c -(i mai &%8(ia roc,ia' /)& ate)t la
orice 9.omot' precum u) (oarece' &e ca r pe u)
morma) de d r8 m turi (i aru)c o privire c tre &tr 9ile
r &ucite ale Ora(ului @)terior. C8t vedea cu oc,ii' /)
toate p r ile' )umai rui)e (i pr p d' cl diri care p reau
&% r8mate de )i(te )e+u)i (i %ocuri care /)c moc)eau
(i di) care &e /) l au pale .roa&e de %um. 2e &tr 9i erau
oame)i' cete de oame)i /)arma i' &cormo)i)d'
c ut8)d. $i troloci. Oame)ii &e %ereau de ei' iar trolocii
m8r8iau (i r8deau' cu r8&ul lor .ro&' a&pru. Dar &e
cu)o(teau (i lucrau um r la um r.
2e &trad /) jo& ve)i' cu pa(i mari' u) A;rdraal' cu
ma)tia )ea.r care de-a+ia &e cl ti)a u(or' la %iecare
pa& 0 /) ciuda v8)tului puter)ic care purta pra%ul (i
d r8m turile de jur /mprejur. $i oame)ii (i trolocii &e
/)%rico(au de privirea &a t i)uit .
> -8)a iI ro&ti el' cu u) .la& care aducea ami)te de
ceva mort demult' care &e % r8mi a /) pra%. Nu mai
&ta i a(a' tremur8)dI C &i i-lI
E.we)e &e d du jo&' c8t putu de /)cet' de pe
morma)ul de pietre.
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
4e opri' &periat c (oapta ve)i&e de la 7 ptura
?m+rei. Dar' cumva' (tia c )u era a(a. Tr .8)d cu
oc,iul pe&te um r' aproape tem8)du-&e c avea & -l
vad pe A;rdraal /) locul u)de tocmai &t tu&e ea' &e
.r +i & p tru)d /) palatul d r8 mat' c r8)du-&e
pe&te +8r)ele c 9ute' &trecur8)du-&e pri)tre +uc ile
331
mari de piatr pr +u(it . Odat ' p (i pe&te +ra ul u)ei
%emei care ie(ea de &u+ u) morma) de te)cuial (i
c r mi9i care alc tui&er c8)dva u) perete (i' poate' o
parte di) podeaua /)c perii de dea&upra. 2e u) de.et
&e vedea i)elul cu Aarele $arpe 0 dar E.we)e )u lu /)
&eam )ici +ra ul' )ici i)elul. 4e /)v a&e & )ici )u
o+&erve mor ii /).ropa i /) .r mada de d r8m turi
care %u&e&e Caeml;)' /)ai)te de ve)irea trolocilor (i a
@&coadelor. 2e)tru mor i )u putea %ace )imic.
4trecur8)du-&e pri)tr-u) cotlo) /) care &e pr +u(i&e
o parte a tava)ului' aju)&e /)tr-o /)c pere pe jum tate
/).ropat de ceea ce %u&e&e dea&upra. Acolo 9 cea
Ra)d' cu o +8r) .rea care-i c 9u&e pe&te mijloc.
2icioarele )u i &e vedeau 0 erau u)deva &u+ +uc ile de
piatra care 9 ceau pe&te tot. C,ipul lui era m8)jit de
pra% (i de &udoare. C8)d E.we)e &e apropie' de&c,i&e
oc,ii.
> Te-ai /)tor&' (opti' r .u(it (i c,i)uit. Ai-era
team ... dar )-are a %ace. Tre+uie & m aju i.
> A( putea ridica +8r)a' cu u(uri) ' %olo&i)du-m
de Aer' &pu&e ea' a(e98)du-&e o&te)it pe podea.
Numai c ' de /)dat ce &e va mi(ca' tot re&tul &e va
pr +u(i pe&te ti)e. 2e&te am8)doi. $i cu at8ta .reutate
)u m pot de&curca' Ra)d.
R8&ul lui era amar (i durero& (i &e &ti)&e /)tr-o clip .
2e c,ip /i ap rur di) )ou +ro+oa)e de &udoare. Cu
mare c,i)' i9+uti & ro&tea&c E
> A( putea & mi(c (i eu +8r)a. $tii a&ta. A( putea
mi(ca (i +8r)a (i toate pietrele de dea&upra' toate.
Dar' pe)tru a&ta' tre+uie & -mi dau drumul di) la) ' (i
)u am at8ta /)credere. Nu pot avea /)credere & ...
Apoi &e opri' r &u%l8)d .reu.
> Nu /) ele.' &pu&e /)cet E.we)e. 4 - i dai drumul
332
di) la) * <) ce )u po i avea /)credere*
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3 Cu a&prime' /(i
a&tup urec,ile cu palmele.
> Ne+u)ia' E.we)e. Am i9+utit... cumva... &-o i) /)
%r8u' 9i&e Ra)d (i r8&e at8t de a&pru /)c8t pielea /)cepu
&-o %ur)ice. Dar /mi &eaca toate puterile. Dac m la&'
%ie (i pu i)' %ie (i o clip ' m va cupri)de. $i-atu)ci )u-
mi va p &a de ce %ac. Tre +uie & m aju i.
> Dar cum' Ra)d* Am /)cercat tot ce (tiu. 4pu)e-mi
cum (i am &-o %ac.
A8)a lui &e /)ti)&e &la+ (i &e opri /)ai)te & poat
ati).e pum)alul care 9 cea /) pra%' % r teaca.
> 2um)alul' (opti el' duc8)du-(i cu .reutate +ra ul
/)d r t' la piept. Aici. <) i)im . Omoar -m .
> NuI ro&ti E.we)e' uit8)du-&e la el (i la pum)al' ca
la dou vipere uci. toare. N-am & %ac a(a ceva' Ra)d.
Nu potI Cum & -mi ceri a&ta*
<)ceti(or' +ra ul lui &e /)ti)&e di) )ou c tre pum)al 0
tot % r & -l aju). . 4e c,i)ui' .emu' i9+uti & -l ati).
cu u) de.et' dar /)ai)te & mai ai+ r .a9ul & /)cerce
di) )ou' E.we)e /l /mpi)&e departe' cu piciorul. Ra)d
&e pr +u(i la loc' &u&pi)8)d.
> 4pu)e-mi de ce' /i ceru ea. De ce & -mi ceri & ... te
omor* Am & te t m duie&c (i am & %ac tot ce pot ca
& te &cot de-aici' dar )u te pot omor/. De ce*
> A pot %ace & trec de partea lor' E.we)e' /). im
el' r &u%l8)d cu at8ta c,i) /)c8t ea /(i dori & mai ai+
lacrimi & pl8). . Dac m pri)d 0 A;rdraalii' 4t p8)ii
4paimei 0 m pot %ace & trec de partea ?m+rei. Dac
m cupri)de )e+u)ia' )-am & m pot lupta. N-am &
(tiu ce %ac' dec8t c8)d e prea t8r9iu. Dac mai am %ie
(i o &c8)teie de via atu)ci c8)d m vor . &i' o pot
%ace. Te ro.' E.we)e. 2e :umi) . Omoar -m .
333
> Nu... )u pot' Ra)d. :umi)a & m-ajute' )u potI
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
2rivi pe&te um r (i 9 ri o arcad ar.i)tie' &c ldat /)
lumi) al+ ' care ocupa aproape tot locul r ma& li+er
pri)tre d r8m turi.
> E.we)e' ajut -m . 1Nu (ov i.3
4e ridic (i % cu u) pa& c tre arcad ' care era c,iar
/) %a a ei. <)c u) pa&' (i...
> Te ro.' E.we)e. Ajut -m . Nu pot &-aju). la el. 2e
:umi) ' E.we)e' ajut -m I
> Nu te pot omor/' (opti ea. Nu pot. @art -m . $i p (i
mai departe.
> AJ?T -A ' ECNENEI
:umi)a o % cu ce)u( .
<mpletici)du-&e' ie(i pe &u+ arcad ' % r & o+&erve
c era .oal (i % r & -i pe&e. O &tr + tu u) %ior' care-o
% cu & -(i acopere .ura cu am+ele palme.
> N-am putut' Ra)d' (opti. N-am putut. Te ro.' iart -
m . 1:umi) ' ajut -l. Te ro..3
Apa rece i &e &cur&e pe cre(tet.
> Te-ai cur at de tru%ie de(art ' recit Elaida. Te-ai
cur at de a(tept rile )e/)temeiate. -ii /) %a a )oa&tr
curat (i pur ' /) i)ima (i /) &u%let.
Dup ce &ora cea Ro(ie &e /)toar&e' 4,eriam o lu pe
E.we)e de umeri' cu +l8)de e' (i o co)du&e c tre
ultima arcada.
> A r ma& doar u)a' copil . Doar u)a (i .ata.
> Ai-a &pu& c -l pot %ace & treac de partea
?m+rei' /).8) E.we)e. Ai-a &pu& c A;rdraalii (i
4t p8)ii 4paimei /l pot &ili.
4,eriam &e /mpiedic (i privi iute /mprejur. Elaida
aproape c aju)&e&e /)d r t la ma& ' iar celelalte Ae&
334
4edai care /)co)jurau terGa).realul &t teau )emi(cate'
p8r8)d & )u ia &eama la )imic di) jurul lor.
> Nu-i pl cut & vor+e(ti de&pre a(a ceva' copil '
&pu&e /) cele di) urm ' pe /)%u)date' 4,eriam. Haide.
Aai ai o dat .
> E cu puti) * &t rui E.we)e.
> O+iceiul e&te' 9i&e 4,eriam' & )u vor+e(ti de&pre
ceea ce &e /)t8mpl /) u)trul terGa).realului. Temerile
%iec reia &u)t )umai ale ei.
> E cu puti) *
4,eriam o%t ' apoi tra&e iar (i cu oc,iul la celelalte (i
vor+i iute' /) (oaptaE
> 2u i) lume (tie a(a ceva' copila' c,iar (i /) Tur).
N-ar %i tre+uit & a%li )ici acum (i' poate' )iciodat ' dar
am & - i &pu). Cei care pot co)duce 2uterea au...
a)umite &l +iciu)i' /)v 8)d & )e de&c,idem c tre
Adev ratul @9vor' )e putem de&c,ide (i c tre... altele.
:i)i(te(te-te' copila' co)ti)u 0 v 98)d-o pe E.we)e
/)%iorat . Nu &e %ace cu u(uri) . Di) c8te (tiu 0 %ac
:umi)a ca a(a & %ieI 0 a&eme)ea lucru )u &-a mai
/)t8mplat di) vremea R 9+oaielor Troloce. Era )evoie
de trei&pre9ece 4t p8)i ai 4paimei 0 @&coade /) &tare &
co)duc 2uterea 0 care & ea& u)dele' %olo&i)du-&e
de trei&pre9ece A;rdraali. -e9i* Nu era u(or. A&t 9i )u
mai eDi&t 4t p8)i ai 4paimei. Acea&ta e u)a di)tre
tai)ele Tur)ului' copil . Dac ar (ti (i altele' )-am mai
putea co)vi).e pe )ime)i c e&te /) &i.ura) cu )oi.
Numai ci)eva care poate co)duce cade victim . E&te
&l +iciu)ea puterii )oa&tre. To i ceilal i &u)t /)
&i.ura) ' ca /)tr-o %ort rea ' (i )umai %aptele /i pot
purta pe calea ?m+rei.
> Trei&pre9ece' /). im E.we)e. At8tea c8te au
%u.it di) Tur). :ia)dri) (i /)c dou &pre9ece.
335
> N-ai de ce & te mai .8)de(ti la a&ta' ro&ti
4,eriam' cu c,ipul a&pru. Te po%te&c & ui i ce-ai a%lat.
A treia oar ' co) ti)u ea' pe u) to) %ire&c' pe)tru ceea
ce va %i. <)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.
E.we)e &e uit la arcada &clipitoare (i u)deva'
di)colo de ea. 1:ia)dri) (i /)c dou &pre9ece.
Trei&pre9ece @&coade care pot co)duce 2uterea.
:umi)a & )e-ajute pe to iI3 $i p (i /) lumi)a care /i
umplu trupul' /)cepu & &tr lucea&c pri) ea (i o ar&e
p8) la oa&e' o p8rjoli p8) /) &u%let. 2 rea & ard cu
%lac r . 1:umi)a & m-ajuteI3 Numai lumi)a r m &e&e.
$i durerea.
E.we)e &e uit /) o.li)da at8r)at pe perete (i &e
mir 0 poate mai mult v 98)du-(i c,ipul )eted' % r
v8r&t ' &au etola du).at pe care-o avea la .8tE )ici ea
)u (tia. Etola 4upremei /)&c u)ate.
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
1Trei&pre9ece.3
4e cl ti) pe picioare' &e &priji)i de o.li)d (i
aproape c &e pr +u(i' tr8)ti)d-o (i pe aceea' pe
podeaua cu dale al+a&tre di) ca+i)etul & u. 1Nu-i a
+u) 3' &e .8)di. Nu avea de-a %ace cu ame eala care-o
cupri)&e&e pe )ea(teptate 0 &au' cel pu i)' a(a credea.
Era altceva' dar )u avea ,a+ar ce. <) &pate era o alt
Ae& 4edai' o %emeie cu pome ii /)al i' ca 4,eriam' dar
cu p rul )e.ru (i oc,ii c prui' mi.dala i' cu etola lat
de-o palm pe umeriE 2 &tr toarea. Dar )u era
4,eriam. E.we)e )-o mai v 9u&e )iciodat ' dar era
&i.ur c o cu)o(tea' la %el de +i)e cum &e cu)o(tea pe
&i)e /)& (i. $ov i)d' /(i ami)ti (i )umele 0 Beldei)e.
> Nu i-e +i)e' Aaic *
1Etola e verde. A(adar' a % cut c8)dva parte di) Aja,
-erde. 2 &tr toarea provi)e di) aceea(i Aja, ca (i
336
4uprema pe care-o &luje(te. A(a e /)totdeau)a. A(a c '
dac eu &u)t 4uprema 0 dac * 0 /)&eam) c am % cut
(i eu parte di) Aja, -erde.3 C8)dul o tul+ur . Nu at8t
pe)tru c %u&e&e -erde' ci pe)tru c tre+ui&e & cu.ete
ca & -(i dea &eama. 12e :umi) ' &-a-)t8m plat ceva cu
mi)e.3
1<)apoi e o &i).ura...3 Cla&ul di) mi)tea ei deve)i
mai &la+' apoi &e &ti)&e' )ede&lu(it. 1Trei&pre9ece
@&coade.3
> Ai-e +i)e' Beldei)e' &pu&e E.we)e' ro&ti)d )umele
cu di%icultate 0 cu toate ca p rea c -l ro&ti&e de
)e)um rate ori. 4 )u le %acem & )e-a(tepte. 12e
ci)e*3 Nu (tia dec8t c .8) dul de a pu)e cap t acelei
a(tept ri o /)tri&ta cumplit.
> De-acum' pe&em)e c (i-au pierdut r +darea'
Aaic ' 9i&e Beldei)e' (ov i)d (i ea' de parc era la %el
de pu i) dor)ic precum E.we)e' dar di) alte prici)i.
E.we)e era co)vi)& c ' /) &patele /)% i( rii &ale
li)i(tite' cealalt era /)&p im8)tat de moarte.
> Atu)ci' & trecem la trea+ .
Beldei)e /)cuvii) ' apoi tra&e aer ad8)c /) piept (i
&e apropie de u( ' u)de era proptit toia.ul & u' av8)d
/) v8r% 7lac ra Al+ di) Tar -alo)' /) %orm de lacrim .
> Nu cred c-avem de ale&' Aaic .
:u toia.ul (i de&c,i&e u(a' % c8)du-i loc lui E.we)e'
apoi &e .r +i & i-o ia /)ai)te. Aer.eau /) alai'
2 &tr toarea Cro)icilor co)duc8)d-o pe 4uprema
<)&c u)at . E.we)e )u i9+uti & o+&erve prea +i)e pe
u)de o apuca&er . Ate) ia /i era /)dreptat /) u)trul
& u. 1Ce-o %i cu mi)e* De ce )u-mi pot ami)ti* De ce
at8tea lucruri di) c8te-mi... aproape ami)te&c &u)t
.re(ite*3 2ip i etola cu (apte du).i pe care-o avea pe
umeri. 1De ce &u)t pe jum tate co)vi)& c &u)t /)c
337
)ovice*3
1<)apoi e o &i).ur ca...3
De acea&t dat ' .la&ul &e &ti)&e pe )ea(teptate.
1Trei&pre9ece %emei di) Aja, Nea.r .3
Cu a&ta' &e /mpiedic . Era u) .8)d /)&p im8)t tor'
/)& ceea ce-o /).,e a p8) /) m duva oa&elor )u era
teama. 2 rea ceva... per&o)al. <i ve)ea & ipe' & %u.a
(i & &e a&cu)d 0 de parc tocmai pe ea o urm reau.
1Ce pro&tie. Aja, Nea.r a %o&t di&tru& .3 $i .8)dul
ace&ta p rea ciudat.
O parte a mi) ii &ale /(i ami)tea de ceva ce purta
)umele Aarea Cur are. O alt parte era co)vi)& c
a(a ceva )u &e /)t8mpla&e )iciodat . Cu privirile
a i)tite /)ai)te' Beldei)e )-o v 9u&e /mpiedic8)du-&e.
E.we)e tre+ui & m rea&c pa&ul ca &-o pri)d di)
urm . 1A&ta-i moart de &paim . 2e :umi) ' oare
u)de m duce*3
Beldei)e &e opri /)ai)tea u)ei u(i du+le' /)alte. 2e
%iecare parte &e vedea i)cru&tat cu ar.i)t &em)ul
7l c rii di) Tar -alo). <(i (ter&e palmele pe roc,ie' de
parc /)cepu&e pe )ea(teptate & a&ude' apoi de&c,i&e
o u( (i o c l u9i pe E.we)e /) &u&ul u)ei rampe di)
aceea(i piatr al+ ' cu vi)i(oare ar.i)tii' di) care erau
t ia i (i pere ii. Totul /mpre jur p rea & &c8)teie9e.
Rampa le purt /)tr-o /)c pere mare' rotu)d ' av8)d
dea&upra o cupol de cel pu i) trei9eci de pa(i /)
/) l ime. 2e l8). pere i &e a%la o plat%orm /) l at '
care co+ora /) trepte' pe&te tot' /) a%ara locurilor /)
care &e de&c,ideau rampa pe care ve)i&e (i altele
dou ' a%late la di& ta) e e.ale. <) mijloc' pe podea' &e
vedea 7lac ra di) Tar -alo)' /mprejmuit de &pirale
colorate' di) ce /) ce mai lar.i 0 culorile celor (apte
Aja,. :a cap tul opu& %a de ramp &e a%la u) jil cu
338
&p tarul /)alt' ma&iv (i /mpodo+it cu cor9i de vi a (i cu
%ru)9e' pictat /) acelea(i (apte culori. Beldei)e lovi tare
cu toia.ul /) podea (i vor+i' cu u) tremur /) .la&E
> 4o&e(te. 2 9itoarea 4i.iliilor. 7lac ra di) Tar
-alo). 4uprema <)&c u)at . 4o&e(te.
7emeile de pe plat%orm &e ridicar di) jil uri' /)tr-u)
%o()et de %u&te. Era dou 9eci (i u)ul de jil uri' a(e9ate
c8te trei' %iecare .rup %ii)d pictat (i tapi&at cu aceea(i
culoare ca (i ciucurii (alurilor %emeilor care (edeau
acolo.
1Diva)ul3' &e .8)di E.we)e' &tr + t8)d /)c perea ca
& aju). la jil ul ei. Jil ul 4upremei /)&c u)ate. 1A&ta-i
tot. Diva)ul (i repre9e)ta)tele di) %iecare Aja,. Am %o&t
aici de mii de ori.3 Numai c )u-(i putea ami)ti )ici u)
prilej. 1$i ce caut aici' /) Diva)* 2e :umi) ' o & m
jupoaie de vie c8)d o & vad ...3 Nu era &i.ur ce
aveau & vad ' )umai c &e ru.a & )u o+&erve
)ime)i.
1<)apoi e o &i).ura ca...3
1<)apoi e o &i).ur ...3
1<)apoi...3
1Aja, Nea.r a(teapt .3 A car .8)dul ace&ta era
/)tre.. $i ve)ea de pe&te tot. De ce p rea & )u-l aud
dec8t ea* A(e98)du-&e /) jil ul 4upremei /)&c u)ate 0
tro)ul de Am;rli) 0 /(i d du &eama c )u avea ,a+ar ce
& %ac mai departe. Cele lalte Ae& 4edai &e a(e9a&er
(i ele' /) a%ara de Beldei)e care &t tea al turi' cu
toia.ul' /).,i i)d tul+urat /) &ec. Toate p reau &
a(tepte ceva de la ea.
> <)cepe i' &pu&e' /) cele di) urm .
2 rea & %ie /)deaju)&. ?)a di)tre repre9e)ta)tele
Ro(ii &e ridic ' iar E.we)e o recu)o&cu' /)&p im8)tat '
pe Elaida. <) acela(i timp' (tia +i)e c Elaida era cea
339
mai de &eama di)tre repre9e)ta)tele Ro(ii (i
du(ma)ca ei de moarte. 2rivirea de pe c,ipul aceleia'
care &e uita %iD la ea' de-a curme9i(ul /)c perii' o % cu
& &e /)%ioare. Era a&pra (i rece 0 (i trium % toare.
7 . duia lucruri la care era mai +i)e & )u cu.e i.
> Aduce i-l' &pu&e tare Elaida.
2e u)a di)tre rampe 0 )u pe cea pe care i)tra&e
E.we)e 0 &e au9i 9.omot de pa(i. Ap rur )i(te
oame)i 0 dou &pre9ece Ae& 4edai care /)co)jurau trei
+ r+a i' doi di)tre ei 4tr jeri' + r+a i 9drave)i' cu
7lac ra di) Tar -alo) +rodat pe piept' tr .8)d de
la) urile cu care era le.at al treilea' care &e /mple ticea
de parc era ame it.
E.we)e tre& ri /) jil . B r+atul /)l ) uit era Ra)d. Cu
oc,ii pe jum tate /)c,i(i' cu capul /) piept' p rea
aproape adormit (i &e mi(ca )umai c8)d /l tr .eau
la) urile.
> Ace&t om' &pu&e &olem) Elaida' &-a proclamat
Dra.o)ul Re) &cut. 4e au9i u) ecou de de9.u&t' de
parc a&cult toarele erau )u &urpri)&e' ci %oarte pu i)
dor)ice & aud a(a ceva. Ace&t + r+at a co)du&
2uterea 4uprem . Ecoul r &u) mai tare' a de9.u&t'
dar (i cu o urm de team . 2e)tru a(a ceva eDi&t o
&i).ur pedeap& ' cu)o&cut (i recu)o&cut de toate
)eamurile' dar ro&tit )umai aici' /) Tar -alo)' /)
Diva)ul Tur)ului. O c,em pe 4uprema <)&c u)at &
ro&tea&c &e)ti) a de domolire a ace&tui + r+at.
Oc,ii Elaidei &clipir ' privi)d-o pe E.we)e. 1Ra)d. Ce
m %ac* 2e :umi) ' ce m %ac*3
> De ce (ov i* o /)tre+ cu a&prime Elaida. 4e)ti) a
a %o&t ,ot r8t de trei mii de a)i. De ce (ov i' E.we)e
alG-ere*
?)a di)tre repre9e)ta)tele -er9i & ri /) picioare= /)
340
ciuda purt rilor li)i(tite' m8)ia /i r 9+ tea di) .la&.
> Ru(i)e' ElaidaI Arat -i re&pect 4upremei
/)&c u)ateI Arat -i re&pect Aaicii )oa&treI
> Re&pectul' r &pu)&e cu r ceal Elaida' &e c8(ti.
(i &e pierde. Ei' E.we)e* Oare' /) &%8r(it' / i ar i
&l +iciu)ea' ar i c e(ti )epotrivit pe)tru ace&t ra).*
Oare c,iar )-ai & po i ro&ti &e)ti) a ace&tui + r+at*
Ra)d /)cerc & -(i /)al e capul' dar )u i9+uti. Cu
mare .reutate' E.we)e &e ridic /) picioare. @ &e
/)v8rtea capul' /)cerc & -(i aduc ami)te c era
4uprema <)&c u)at ' c avea puterea de a le poru)ci
tuturor celorlalte %emei' dar &tri.8)du-(i /) &i)e c era
)ovice' c )u avea ce c uta acolo' c era o .re(eal
/).ro9itoare.
> Nu' &pu&e ea' cu u) tremur /) .la&. Nu' )u potI N-
am & ...
> 4e tr dea9 * &tri. Elaida' mai tare dec8t ea. 4e
co)dam) &i).ur ' cu propriile-i vor+eI :ua i-oI
Tocmai c8)d E.we)e de&c,idea .ura & r &pu)d '
Beldei)e ve)i l8). ea. Apoi' toia.ul 2 &tr toarei o lovi
pe&te cap. Be9) .
Aai /)t8i &im i durerea. :a &pate avea ceva tare (i
rece. Apoi &e au9ir (i vocile. $oapte.
> Tot )u &-a tre9it* &e au9i u) ,8r(8it' ca de oa&e
pilite.
> Nu te /).rijora' &pu&e o %emeie de %oarte' %oarte
departe= p rea )e&i.ura' /)&p im8)tat ' /)cerc8)d /)&
& )u dea )imic pe %a . O & termi) m cu ea /)ai)te
& (tie ce i &e /)t8mpl ' iar apoi va %i a )oa&tr ' &
%acem ce vrem di) ea. 2oate o & v-o d m pe m8)a' &
v %ace i pl cerile.
> Dup ce o %olo&i i voi.
> 7ire(te.
341
Cla&urile /)dep rtate &e pierdur . Cu m8)a' /(i ati)&e
piciorul' pip i)d pielea ca de . i) . <(i /)trede&c,i&e
oc,ii. Era .oal ' pli) de v8) t i' /)ti)&a pe o ma&
a&pr di) lem) 0 p rea & &e . &ea&c /)tr-o c mar
)e%olo&it . 4im ea a(c,iile care i &e /)%ip&e&er /)
&pate' iar /) .ur .u&tul metalic' de &8).e.
De-o parte a /)c perii &e a%la u) .rup de Ae& 4edai
care vor+eau /)tre ele' cu .la&urile &c 9ute' dar %oarte
/)cordate. <i ve)ea .reu & .8)dea&c ' di) prici)a
durerii di) cap' dar p rea importa)t & le )umere.
Trei&pre9ece. ?) alt .rup' de data acea&ta de + r+a i
cu ma)tii (i .lu.i )e.re' &e apropie de %emeile care
p reau )e,ot r8te dac & &e tra. /)apoi &au &
/)cerce & -i domi)e cu pre9e) a lor. ?)ul di)tre + r+a i
/)toar&e capul c tre ma& . C,ipul mort' a&cu)& de
.lu. ' )u avea oc,i.
E.we)e )u mai avu )evoie & )umere A;rdraalii.
$tia totul. Trei&pre9ece' (i /)c trei&pre9ece Ae& 4edai.
2e dat ' /)cepu & ipe de .roa9 ' dar' c,iar (i prad
&paimei care &t tea & -i &% r8me oa&ele' &e /)ti)&e
c tre Adev ratul @9vor' c ut8)d de9) d jduit saidar.
> 4-a tre9itI
> Nu &e poateI A(a repede*
> <)dep rtea9-oI RepedeI RepedeI <)dep rtea9-o de
@9vorI
> 2rea t8r9iuI E prea puter)ic I
> 2u)e m8)a pe eaI RepedeI
4im i cum &pre +ra ele (i picioarele &ale &e /)ti)d
m8i)i al+e' moi' ca viermii care tr ie&c /) um+ra
pietrelor' co)du&e de mi) ile a&cu)&e /) &patele
c,ipurilor palide' % r oc,i. $tia c ' dac aju). & -i
ati). trupul' avea & /))e+u)ea&c . 2ute rea &e
rev r& /) ea. 2ielea A;rdraalilor &e apri)&e 0 %l c rile
342
ie(ir pri) p8)9a )ea.r ca )i(te pum)ale de %oc.
B+ier8)d' Jumate-Oame)ii &e /))e.reau (i ardeau
precum ,8rtia u)& . Buc i de piatr ' mari c8t pum)ul
ei' &e de&pri)&er di) pere i (i /)cepur &a 9+oare pri)
camer ' i9+i)du-&e de trupuri. 4e au9eau ipete (i
.emete /)%u)date. - 9du,ul tremur ' &e /)%iora' /)cepu
& &e rotea&c /)tr-u) v8rtej.
<)cet' cu .reutate' E.we)e &e ridic de pe ma& .
-8)tul /i %lutura p rul (i o % cea & &e /mpleticea&c '
dar )u &e opri' ci &e /)drept &pre u( . <) %a a ei ap ru
&ilueta ma&iv a u)ei Ae& 4edai' pli) de &8).e (i
v8) t i' /mprejmuit cu )im+ul &clipitor al 2uterii. <)
oc,ii /)tu)eca i &e o.li)dea moartea. E.we)e /(i ami)ti
(i )umele celeilalte. C;lda)' &% tuitoarea cea mai
apropiat a Elaidei 0 le v 9u&e mereu (opoc i)d pri)
col uri &au /)c,i98)du-&e /mpreu) pri) vreo /)c pere.
Bu9ele i &e &tr8m+ar . % r & mai +a.e /) &eama
pietrele (i v8)tul' &tr8)&e pum)ul (i o lovi pe C;lda)
/)tre oc,i' c8t putu de tare. 4ora cea Ro(ie 0 cea
Nea.r 0 &e pr +u(i de parc i &-ar %i topit toate oa&ele.
7rec8)du-(i do&ul palmei' E.we)e ie(i /mpleticit /)
coridor. 1Aul ume&c' 2erri)' &e .8)di' c mi-ai ar tat
cum &e %ace. Dar )u mi-ai &pu& c -i a(a durero&.3
Tr8)ti)d u(a /mpotriva v8)tului' co)du&e iar (i
2uterea. 2ietrele di) 9id &e cutremurar ' ple&)ir (i &e
&tr8)&er de jur /mprejur. Nu avea & i) mult' dar
merita' dac urm rirea avea & %ie /)t8r9iata %ie (i cu
u) mi)ut. Ai)utele puteau /)&em)a &c parea.
Adu)8)du-(i puterile' &e &ili & o ia la %u. . 4e cl ti)a'
dar m car aler.a.
Tre+uia & %ac ro&t de ,ai)e' &e ,ot r/. O %emeie
/m+rcata avea mai mult autoritate dec8t % r
ve(mi)te. @ar ea avea & ai+ )evoie de %iecare urm
343
de autoritate. <) /)c pe rile &ale aveau &-o caute mai
/)t8i de toate= )oroc c avea (i /) ca)celarie o roc,ie (i
/)c l ri 0 (i o alt etol 0 iar ca)celaria )u era departe.
Era tul+ur tor & aler.e a(a' pe coridoarele pu&tii.
C,iar dac /) Tur)ul Al+ )u mai erau at8tea per&oa)e
ca odi)ioar ' de o+icei tot mai /)t8l)eai pe c8te ci)eva.
B.omotul cel mai puter)ic /l &coteau t lpile &ale .oale
pe podeaua de piatr . 4tr + tu .r +it a)ticamera (i
aju)&e /) ca)celarie u)de' /) cele di) urm ' d du pe&te
ci)eva. Beldei)e (edea pe podea' cu capul /) m8i)i'
pl8).8)d.
E.we)e &e opri' prude)t ' atu)ci c8)d cealalt /(i
/) l oc,ii ro(ii de pl8)&' &-o privea&c . Nu vedea
)im+ul &clipitor' dar tot &e &im ea /).rijorat . $i
/)cre9 toare. 2ropriul )im+ )u (i-l putea 9 ri' %ire(te'
dar puterea 0 2uterea 0 care-i cur.ea pri) ve)e era
/)deaju)&. Aai ale& c mai avea o tai) . Beldei)e /(i
(ter&e o+rajii u9i.
> N-am avut de ale&. Tre+uie & -) ele.i c )-am
avut de ale&. A-au... m-au...' /)cepu' apoi tra&e aer /)
piept' /)%iorat ' (i co)ti)u iute' cu .la&ul ridicat'
aproape ca /)tr-u) ip t. Acum trei )op i m-au luat di)
pat (i m-au %erecat. A-au %erecatI Nu mai pot co)duce
2utereaI
> 2e :umi) ' (opti E.we)e= cur.erea saidarului o
ap r de tul+urarea )ea(teptat . :umi)a & te-ajute (i
& te ali)e' %iica mea. De ce )u mi-ai &pu&* Te-a( %i...
Dar l & cuvi)tele & &e &ti). ' (tii)d c )u era )imic
de % cut.
> Cum m-ai %i ajutat* Cum* Nu aveai cumI Nu po i
%ace )imic. Dar ei mi-au &pu& c mi &e putea reda
puterea cu ajutorul... cu ajutorul Celui <)tu)ecat. A-au
c,i)uit' Aaic ' mai &pu&e %emeia' &tr8).8)d pleoapele
344
&c ldate iar (i /) lacrimi. A-au % cut & ... O' pe :umi) '
c8t m-au c,i)uitI Elaida mi-a &pu& c aveau & m %ac
la loc' & m %ac iar & pot co)duce 2uterea' dac m
&upu). De-a&ta am... a tre+uit & ...
> Deci Elaida e&te di) Aja, Nea.r ' &pu&e mo,or8t
E.we)e.
:8). u) perete &e a%la u) dulap /).u&t' /) care era
at8r)at o roc,ie verde de m ta&e' pe)tru acele
mome)te c8)d )u avea vreme & &e /)toarc /)
/)c perile &ale. Al turi era (i o etol /) du).i. <)cepu &
&e /m+race iute.
> Cu Ra)d ce-au % cut* ?)de l-au du&* R &pu)de'
Beldei)eI ?)de e Ra)d alGT,or*
Beldei)e (edea .,emuit ' cu +u9ele tremur8)d' cu
privirile pierdute. <) cele di) urm ' &e adu) E
> :a Curtea Tr d torilor' Aaic . Acolo l-au du&.
2e E.we)e o cupri)&er %iorii de teama (i de m8)ie.
Elaida )u a(tepta&e )ici m car u) cea&. Curtea
Tr d torilor era %olo&it )umai pe)tru trei lucruriE
pe)tru eDecu ii' pe)tru %erecarea u)ei Ae& 4edai &au
pe)tru domolirea u)ui + r+at care putea co)duce. Dar
pe)tru toate trei era )evoie de o poru)c de-a
4upremei /)&c u)ate. 1Deci ci)e poart etola*3 Elaida'
era co)vi)& . 1Dar cum de le-a % cut &-o primea&c '
a(a de repede' % r & m %i judecat &au co)dam)at pe
mi)e* Nu poate eDi&ta o alt 4uprem p8) ce )u mi &-
au luat etola (i toia.ul. @ar a&ta )u-i a(a u(or. O &
vad ele. 2e :umi) I Ra)dI3 D du & ia& .
> Ce po i %ace' Aaic * &tri. Beldei)e. Ce po i %ace*
2e)tru Ra)d &au pe)tru ea /)& (i* Nu era limpede.
> Aai mult dec8t &e crede' &pu&e E.we)e. N-am
i)ut )iciodat /) m8) 4ceptrul :e. mi)telor'
Beldei)e.
345
O%tatul de uimire al celeilalte o urm ri' la plecarea
di) /)c pere. Ami)tirile /)c &e mai /).8)au u)a cu
alta pri) mi)tea ei. $tia c )ime)i )u putea do+8)di
(alul (i i)elul % r & ro&tea&c cele Trei :e. mi)te'
av8)d /) m8) 4ceptrul 0 terGa).realul care o &ilea & -
(i re&pecte jur mi)tele ca (i cum i &-ar %i i)cru&tat /)
car)e de la )a(tere. $i totu(i /(i ami)tea c ' ci)e (tie
cum' /)tr-u) c,ip de )e/) ele&' ea tocmai a&ta % cu&e.
B.omotul pa(ilor ei .r +i i r &u)a u(or. m car acum
(tia de ce coridoarele erau pu&tii. 7iecare Ae& 4edai'
poate /) a%ar de cele r ma&e /) c mar ' %iecare
Alea& (i )ovice' p8) (i %iecare &lujitoare era'
pe&em)e' /) Curtea Tr d torilor' a(a cum cerea
o+iceiul' pe)tru a vedea du& la /)depli)ire voi) a
Tur)ului.
@ar curtea era pro+a+il /mprejmuita de 4tr jeri 0 ca
)u cumva ci)eva & /)cerce & -l eli+ere9e pe + r+atul
care tre+uia domolit. R m (i ele armatei lui Cuaire
Amala&a) /)cerca&er &-o %ac ' la cap tul r 9+oiului pe
care u)ii /l )umeau al Celui de-al Doilea Dra.o)' c,iar
/)ai)te ca apari ia lui Artur Arip -de-$oim & le dea
celor di) Tar -alo) alte prici)i de /).rijorare. :a %el (i
adep ii lui Raoli) Du(ma)ul /)tu)ecimii' cu mul i a)i
dup aceea. Nu-(i mai ami)tea dac Ra)d avea &au )u
adep i 0 /)& 4tr jerii )u uitau de a&eme)ea lucruri (i
&t teau de pa9 .
Dac ' /)tr-adev r' Elaida &au vreo alt %emeie purta
etola 4upremei' &e prea putea ca 4tr jerii & )u-i dea
drumul /) u)tru. $tia c -(i putea croi drum. Dar
tre+uia &-o %ac repede. N-avea )ici u) ro&t' dac Ra)d
era domolit' /) vreme ce ea /i /)c tu(a pe 4tr jeri /)
Aer. 28) (i 4tr jerii ar %i dat /)apoi' dac &lo+o9ea
a&upra lor tr &)etele &au %ocul mi&tuirii (i dac % cea
346
p m8)tul & &e &%arme &u+ picioarele lor. 17ocul
mi&tuirii*3 &e /)tre+ . Dar )-avea ro&t )ici & %r8).
puterea di) Tar -alo)' pe)tru a-l &alva pe Ra)d.
Cumva' tre+uia & le /mpace pe toate.
Cu ceva cale /)ai)te & aju). la Curtea Tr d torilor'
&e /)toar&e (i /)cepu & urce &c ri (i rampe' di) ce /)
ce mai /).u&te (i mai /)alte' p8) ce de&c,i&e o trap
(i &e ca r pe acoperi(ul /)cli)at al u)ui tur)' % cut di)
placi aproape al+e. De acolo vedea p8) departe'
di)colo de alte acoperi(uri (i alte tur)uri' p8) /)
Curtea cea lar. (i rotu)d a Tr d torilor.
Era pli) 0 )umai /) mijloc mai r m &e&e ceva loc.
:umea &e adu)a&e la toate %ere&trele care d deau /)tr-
acolo' la toate +alcoa)ele (i p8) (i pe acoperi(uri' dar
tot putea & -l 9 rea&c 0 %oarte mic' /) dep rtare 0 pe
+ r+atul care &t tea &i).ur' /) mijloc' /)l ) uit. Ra)d.
Era /mprejmuit de dou&pre9ece Ae& 4edai' iar /) %a a
lui &e a%la alta care' pe&em)e' purta etola cu cele (apte
du).i colorate 0 o (tia' c,iar dac )u i9+utea &-o
9 rea&c . Elaida. Cuvi)tele pe care' pe&em)e' le ro&tea
cealalt /(i croiau drum pri) .8)durile lui E.we)e.
1Ace&t + r+at' p r &it de :umi) ' a ati)& saidin,
jum tatea + r+ tea&c a Adev ratului @9vor. A(a l-am
/)c tu(at. Ace&t + r+at a % ptuit .ro9 via de a co)duce
2uterea 4uprem ' (tii)d c saidin e&te /)ti)at de Cel
<)tu)ecat' /)ti)at di) prici)a tru%iei (i a p catelor
+ r+a ilor. A(a l-am pu& /) c,i).i.3 E.we)e &e &ili & -(i
alu).e di) mi)te ceea ce urma. 1Trei&pre9ece Ae&
4edai. Dou &pre9ece &urori (i 4uprema 0 )um rul
o+i()uit pe)tru orice domolire. Acela(i )um r ca (i
pe)tru...3 Dar &e %or & )u &e mai .8)dea&c )ici la
a&ta. Nu avea vreme dec8t pe)tru ceea ce ve)i&e &
%ac . Numai & -(i dea &eama cum.
347
2e&em)e c ' la di&ta) a aceea' putea & -l ridice'
%olo&i)d Aerul. & -l ia drept di) mijlocul %emeilor Ae&
4edai (i & -l aduc p8) la ea. 2oate. Dar c,iar dac
avea a&eme)ea puteri (i )u-l &c pa' la mijlocul
drumului' uci.8)du-l ea /)& (i' avea & -i ia mult' iar el
avea & %ie o i)t )eajutorat pe)tru arca(i. ?)de mai
pui c &tr lucirea saidarului ar %i dat-o de .ol /) oc,ii
oric rei Ae& 4edai care ar %i 9 rit-o. $i' c ve)i vor+a' ai
oric rui A;rdraal.
> 2e :umi) ' &pu&e' pe /)%u)date' )u eDi&t )ici o
cale' /) a%ar de a &t8r)i u) r 9+oi /) Tur)ul Al+. $i &-ar
prea putea & %ac tocmai a&ta.
4tr8)&e 2uterea' de&par i u)dele' le /)drept ...
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
Trecu&e at8t de mult de c8)d )u mai au9i&e ace&te
vor+e /)c8t tre&ari' alu)ec pe pl cile )etede (i de-a+ia
i9+uti & )u cad . Erau o &ut de pa(i p8) jo&. Aru)c
o privire pe&te um r. Acolo' /) v8r%ul tur)ului' pu i)
/)cli)at pe)tru a &e lipi +i)e de acoperi(' era o arcad
ar.i)tie' pli) de lumi) &tr lucitoare. Clipea tremurat'
cu ra9e de u) ro(u apri)&' &au .al+e)e' croi)du-(i
drum pri) &c8)teierea al+ . 1/)apoi e o &i).ur cale.
Nu (ov i.3 Arcada &e &u+ ie' de puteai vedea pri) ea'
apoi &e /)t ri iar (i.
Cu &u%letul la .ur ' E.we)e &e uit c tre Curtea
Tr d torilor. Tre+uia & %ie vreme. Tre+uia. Nu avea
)evoie dec8t de c8teva mi)ute' poate 9ece' (i de
)oroc.
<) mi)te /i r &u)ar .la&uri 0 )u cele % r trup' de
)erecu)o&cut' care-o /)dem)au & )u (ov ie' ci
.la&urile u)or %emei pe care mai c -i ve)ea & cread
c le cu)o(tea.
1... Nu mai poate i)e mult. Dac )u ie&e acum...3
348
1 i)e i tareI i)e i tare' arde-v-ar' &au v &pi)tec ca
pe ipariI3
1... 4e tul+ur ' Aaic I Nu putem...3 Cla&urile &e
topir u)ul /)tr-altul' apoi t cur ' dar cel de
)erecu)o&cut r &u) iar (i.
1<)apoi e o &i).ur cale. Nu (ov i.3
12e)tru a %i Ae& 4edai' u) pre tre+uie pl tit.3
1Aja, Nea.r a(teapt .3
?rl8)d de %urie di) prici)a a ceea ce era &ilit &
piard ' E.we)e &e aru)c &pre arcada care &clipea'
precum u) val de c ldur . Aproape c -(i dorea & cad
pe al turi' la moarte.
:umi)a o % cu +uc ele' apoi &% r8m +uc elele /)
%ire de )i&ip (i %irele le % cu precum )i(te &c8)tei de
)e%ii) a. Totul plutea purtat de lumi) . 2e)tru vecie.
349
CAP!TOLUL %'
<n/ t#at
:umi)a o rup&e /) %8(ii' apoi %8(iile le pre&c,im+ /)
%ire de )i&ip care plutir &pre dep rt ri' ar98)d.
2luteau' ar98)d' pe vecie. 2e vecie.
E.we)e ie(i de &u+ arcada ar.i)tie /)%ri.urat (i
eap ) de m8)ie. Dar r ceala de .,ea a tur+ rii era
+i)e-ve)it ' pe)tru a /) +u(i p8rjolul ami)tirilor. Trupul
/(i ami)tea cum ardea' dar alte ami)tiri o r v (eau (i o
p8rjoleau mai ad8)c. A8)ia era rece ca moartea.
> A&ta mi-e &cri&* /)tre+ . 4 -l p r &e&c iar (i (i
iar (i. 4 -l tr de9' & -l de9am .e&c' iar (i (i iar (i*
A&ta mi-e &cri&*
Di)tr-odat ' /(i d du &eama c )u era totul +i)e. O
v 9u pe 4uprem ' care ve)i&e' a(a cum %u&e&e
/)v at c avea & vi) ' precum (i c8te o &ora di)
%iecare Aja,' purt8)du-(i (alurile 0 )umai c toate o
priveau' cu /).rijorare /) oc,i. <) %iecare di)tre cele trei
locuri di) jurul terGa).realului &e a%lau acum c8te dou
&urori' cu c,ipurile &c ldate de &udoare. TerGa).realul
&cotea u) 9.omot ca u) tor&' aproape tremura' iar
/) u)trul arcadelor' %ul.ere /) culori vii &tr pu).eau
&tr lucirea al+ .
4,eriam ati)&e cre(tetul lui E.we)e (i' pe)tru o
clip ' )im+ul saidarului o /)v lui. E.we)e &e /)%iora di)
)ou.
> N-are )imic' &pu&e Aai-Aarea pe&te )ovice'
p r8)d u(urat ' de parc )u &e a(tepta la a&ta. N-a
p it )imic.
Celelalte Ae& 4edai care o priveau pe E.we)e &e
li)i(tir . Elaida r &u%l ad8)c' apoi &e .r +i & ia
ultimul pocal. Numai cele di) jurul terGa).realului
350
r ma&er tot /)cordate. B.omo tul &e mai domoli&e' iar
lumi)a /)cepu & &e tul+ure' &em) c terGa).realul
/)cepu&e & &e li)i(tea&c ' /)& %emeile dimpre jur
p reau & &e lupte di) .reu cu el.
> Ce... ce &-a-)t8mplat* /)tre+a E.we)e.
> Taci' &pu&e 4,eriam' cu +l8)de e. Deocamdat '
taci. E(ti +i)e 0 a&ta co)tea9 0 a(a c tre+uie &
&%8r(im ceremo)ia.
Elaida ve)i' aproape /) %u. ' (i-i d du 4upremei
ultimul pocal. E.we)e (ov i' doar o clip ' /)ai)te &
/).e)u)c,e9e. 1Ce &-o %i /)t8mplat*3 4uprema v r&
/)cet apa pe&te cre(tetul ei.
> Te-ai cur at de E.we)e alG-ere di) Emo)dG& 7ield.
Te-ai cur at de toate c,i).ile care te lea. de lume.
-ii /) %a a )oa&tr curata (i pura' /) i)im (i /) &u%let.
E(ti E.we)e alG-ere' Alea& a Tur)ului Al+. De-acum
e(ti /)c tu(at de )oi' &%8r(i 4uprema' v r&8)d ultima
pic tura.
Cuvi)tele di) urm p reau & ai+ u) /) ele& )umai
al lor' pe)tru E.we)e (i pe)tru 4uprem . Acea&ta d du
pocalul u)ei alte Ae& 4edai (i &coa&e la iveal u) i)el /)
%orm de (arpe care-(i /).,i ea coada. 7 r & vrea'
E.we)e &e /)%ior c8)d ridic m8)a &t8). (i' di) )ou'
c8)d 4uprema /i &trecur i)elul pe cel de-al treilea
de.et. dup ce aju).ea Ae& 4edai' avea li+ertatea de
a-l purta pe ce de.et voia' &au de a )u-l purta deloc
dac era )evoit & &e a&cu)d . Ale&ele' /)& ' /l purtau
)umai a(a. 7 r & 98m+ea&c ' 4uprema o ridic .
> Bi)e ai ve)it' %iica mea' /i &pu&e' & rut8)d-o pe
o+ra9' iar E.we)e' uimit ' &im i u) %ior de /)c8)tare.
7iic ' )u copil . Nu mai %u&e&e )iciodat )umit a(a.
4uprema o & rut (i pe cel lalt o+ra9. Bi)e ai ve)it.
Cu u) pa& /)apoi' 4uprema o c8)t ri di) priviri' apoi
351
/i vor+i lui 4,eriamE
> Ajut-o & &e u&uce (i d -i ceva de /m+r cat' apoi
a&i.ur -te c e +i)e. Dar & %ii &i.ur .
> 4u)t &i.ur ' Aaic ' r &pu)&e 4,eriam' p8r8)d &ur -
pri)& . Doar m-ai v 9ut & p8)du-i /) mi)te.
4uprema morm i ceva' (i &e uit /)&pre terGa).real.
> -reau & (tiu ce )-a mer& +i)e /) &eara a&ta.
Apoi &e apropie de arcade' cu pa(i ,ot r8 i. -e)ir
l8). ea (i celelalte Ae& 4edai' aproape toate=
terGa).realul &e potoli&e (i )u mai &tr lucea.
> Aaica e /).rijorat pe)tru ti)e' &pu&e 4,eriam'
tr .8)d-o pe E.we)e la o parte' u)de o a(teptau u)
pro&op pe)tru p r (i altul pe)tru a-(i u&ca trupul.
> Dar are vreo prici) & %ie* /)tre+ E.we)e. 1Nu
vrea ca o.arul & p ea&c ceva' p8) ce )u culc
prada la p m8)t.3
4,eriam )u r &pu)&e' ci doar &e /)cru)ta pu i)' apoi'
dup ce-o v 9u u&cat ' /i d du o roc,ie al+ cu (apte
du).i colorate la poale. E.we)e &e /m+r c ' &im i)d u)
%ior de de9am .ire. De-acum era Alea& ' cu i)elul pe
de.et (i roc,ia du).at . 1De ce m &imt la %el ca
/)ai)te*3 Elaida &e apropie' purt8)d /) +ra e ,ai)ele de
)ovice' /)c l rile' ci). toarea (i pu).u a. 2recum (i
,8rtiile de la -eri). Toate' /) +ra ele Elaidei. E.we)e
tre+ui & &e &ilea&c & )u i le &mul. ' a(tep t8)d ca
%emeia Ae& 4edai & i le dea ea /)& (i.
> Aul ume&c' Ae& 4edai.
2e %uri(' /)cerc & tra. cu oc,iul la ,8rtii' dar )u-(i
d du &eama dac um+la&e ci)eva /) ele. Erau /)c
le.ate. 1Cum & a%lu dac le-a citit*3 2ip i)d pu).u a'
a&cu)& &u+ roc,ia de )ovice' &im i ati).erea i)elului
ciudat' terGa).realul.
1A car &ta a r ma& u)de era. 2e :umi) ' l-ar %i
352
putut lua' (i )u (tiu dac m-ar %i &up rat prea tare. Da'
m-ar %i &up rat. Cred.3 Elaida /i vor+i' cu .la&ul la %el de
rece ca (i c,ipul.
> Nu am %o&t de acord & %ii adu& aici /) &eara a&ta.
Nu pe)tru c m-a( %i temut c urma & &e /)t8mple
ceva. Nime)i )-ar %i putut prevedea a&ta. Nu... ci di)
prici)a a ceea ce e(ti. O & l+ ticiu)e. O,' co)ti)u ea'
)e/)duplecat ca u) .,e ar' /) ciuda lui E.we)e care
/)cerca & prote&te9e' (tiu c ai /)v at & co)duci
2uterea &u+ c l u9irea u)or Ae& 4edai' dar tot
& l+ ticiu)e e(ti' (i /) &u%let' (i /) purt ri. Ai mari /)9e& -
tr ri' alt%el )u ai %i &c pat cu via /) &eara a&ta' dar
/)9e&tr rile )u &c,im+ )imic. Nu cred c vei %ace
vreodat parte di) Tur)ul Al+' )u a(a ca )oi' celelalte'
c,iar dac - i vei purta i)elul pe u) alt de.et. Ar %i %o&t
mai +i)e & te ,ot r (ti & /)ve i doar at8t c8t era
)evoie pe)tru a- i &alva via a (i & te /)torci /) & tucul
t u adormit. Ault mai +i)e.
$i' /)torc8)du-&e pe c lc8ie' ie(i di) /)c pere. 1C,iar
dac )u-i di) Aja, Nea.r ' &e .8)di E.we)e' )ici
departe )u-i.3 Cu voce tare (i /m+u%)ata' /i &pu&e lui
4,eriamE
> De ce )-ai 9i& )imic* A-ai %i putut ajuta.
> 2e o )ovice a( %i ajutat-o' copil ' r &pu)&e li)i(tit
4,eriam' iar E.we)e &e /)corda' au9i)du-&e % cut
iar (i 1co pil 3' /)cerc & le apar pe )ovice atu)ci c8)d
au )evoie' pe)tru c &i).ure )u o pot %ace. Dar acum
e(ti Alea&a. E vremea & /)ve i & te aperi &i).ura.
E.we)e /i urm ri privirea' /)tre+8)du-&e dac ultima
propo9i ie %u&e&e ro&tit cu .la&ul ceva mai puter)ic'
&au doar i &e p ru&e. 4,eriam avu&e&e (i ea prilejul de
a citi li&ta de )ume' ca (i Elaida' de a /) ele.e c
E.we)e era' /)tr-u) %el' le.at de Aja, Nea.r . 12e
353
:umi) ' ai /)ceput & le + )uie(ti pe toate. Dar mai
+i)e a(a dec8t & %ii moart ' &au pri)& de trei&pre9ece
di)tre ele...3 <) .ra+ ' /(i alu). .8)dul= )u-l voia /)
mi)te.
> 4,eriam' ce &-a /)t8mplat aici* $i )u m duce cu
vor+a' r &pu)de-mi' /)cepu ea' apoi' v 98)d c
4,eriam /(i arcui&e &pr8)ce)ele c8t putea de mult'
/)cerc & -(i drea. +oac ) . Adic ' 4,eriam 4edai.
@ertare' 4,eriam 4edai.
> Ai cam uitat' copil ' c )u e(ti /)c Ae& 4edai' ro&ti
cealalt pe u) to) o elit= (i totu(i' pe +u9e i &e a(ter)u
u) 98m+et' care di&p ru /)tr-o clip . Nu (tiu ce &-a-
)t8mplat' )umai c team mi-e c era c8t pe-aci &
mori.
> Ci)e (tie ce &e /)t8mpl cu cele care )u mai ie&
di) u) trul terGa).realului* &pu&e Ala))a' ve)i)d l8).
ele. 4ora cea -erde era recu)o&cut pe)tru %irea
&up r cioa& (i pe)tru &im ul umorului= &e &pu)ea c
trecea de la %urie la .lum (i /)apoi /)tr-o clipit ' /)&
privirea pe care i-o aru)c lui E.we)e era aproape
timida. Copila mea' ar %i tre+uit & opre&c totul c8t &e
mai putea' c8)d am o+&ervat pe)tru prima dat acel...
r &u)et. 4-a rev r&at /)d r t. A&ta &-a-)t8mplat. 4-a
rev r&at /)d r t' de o mie de ori mai puter)ic. De 9eci
de mii de ori. Aproape c mi &e p rea c terGa).realul
/)cerca & oprea&c u)dele de saidar 0 &au & &e
topea&c (i & &e preli) . pri) podea. < i cer iertare' cu
toate c vor+ele )u &u)t de aju)&' pe)tru ceea ce
aproape c i &-a-)t8mplat. @at ce &pu) (i' datorit
2rimului :e. m8)t' (tii c &ta e&te adev rul. Ca &
dovede&c ceea ce &imt' am & -i cer Aaicii & -mi
/). duie & /mpart cu ti)e mu)ca la +uc t rie. Da' (i
/)t8l)irile cu 4,eriam di) ca)celarie. Dac a( %i % cut
354
ceea ce tre+uia & %ac' )u ai %i %o&t /) primejdie' (i am
de .8)d & m c ie&c pe)tru a&ta.
> Ala))a' dar Aaica )u va /). dui a(a ceva
)iciodat ' r8&e' dar cu i)di.)are' 4,eriam. O &or &
mu)cea&c la +uc t rie... ca & )u mai vor+im de... Nu
&-a mai au9it vreodat I E cu )eputi) I Ai % cut ceea
ce-ai cre9ut c e +i)eI Nu ai )ici o vi) .
> A(a e&te' Ala))a 4edai' 9 u c -i a(a' &pu&e
E.we)e. 1De ce %ace a&ta* 2oate doar ca & m
co)vi). c )u a avut de-a %ace cu ceea ce &-a-
)t8mplat. $i poate ca & m i) mereu &u+ oc,i.3
Tocmai acel ta+lou' /)& ' o co)vi)&e c .8)durile i-o
lua&er ra9)aE o tru%a( Ae& 4edai' cu m8i)ile /)
.r &ime p8) la coate' de trei ori pe 9i' )umai pe)tru a
urm ri pe ci)eva. Dar (i ceea ce &pu&e&e Ala))a c va
%ace era de )e.8)dit. Oricum' &ora cea -erde )u
avu&e&e prilejul de a vedea li&ta de )ume' c ci &e
ocupa )umai de terGa).real. 1Dar' dac N;)aeve are
dreptate' atu)ci )ici )u avea )evoie &-o vad . Dac
e&te di) Aja, Nea.r ' oricum ar %i vrut & m omoare.
Cata' opre(te-teI3
> Dac a( %i % cut ce tre+uia' )u &e l & Ala))a' )u
&-ar %i /)t8mplat a(a. O &i).ura dat am mai v 9ut a(a
o i9+uc)ire. Acum c8 iva a)i' c8)d am /)cercat &
%olo&im u) terGa).real /) aceea(i /)c pere cu u) altul'
care ar %i putut' ci)e (tie cum' & %ie /)rudit cu el. 4
. &e(ti dou de ace&t %el e %oarte rar. 4-au topit
am8)dou (i toate &urorile care &e a%lau acolo' c,iar (i
la o &ut de pa(i' au avut a&eme)ea dureri de cap' o
& pt m8) /)c,eiata' /)c8t )-au mai putut co)duce
)ici m car o pic tur de 2utere. Ce &-a-)t8mplat'
copil *
E.we)e &tr8)&e&e pu).u a at8t de tare /)c8t i)elul
355
r &ucit aproape c -i i)tra&e /) palm ' pri) &to%a .roa& .
Era' oare' c ldu * 12e :umi) ' mi-am % cut-o cu m8)a
mea.3
> Nimic' Ala))a 4edai. Dar )u ai )ici o vi) ' Ae&
4edai. Nu e )evoie & -mi /mp rt (e(ti pedeap&a. Nu e
)ici o )evoieI Nici u)aI
> 2u i) cam p tima(a' ro&ti 4,eriam' dar ai
dreptate= Ala))a' /)& ' )u % cu dec8t & &cuture di)
cap.
> Ae& 4edai' /)tre+a /)cet E.we)e' ce /)&eam) &
%ii di) Aja, -erde*
4,eriam % cu oc,ii mari' amu9at ' iar Ala))a /i 98m+i
lar..
> De-a+ia i-ai pu& i)elul pe de.et' &pu&e ea' (i deja
/)cerci & te ,ot r (ti ce Aja, & ale.i* Aai /)t8i de
toate' tre+uie & /)dr .e(ti + r+a ii. Nu & -i iu+e(ti cu
adev rat' ci & -i /)dr .e(ti. Nu ca o Al+a&tr ' care /i
/)dr .e(te )umai c8t vreme /i /mp rt (e&c &copurile
(i )u-i &tau /) cale. $i' oricum' )u ca o Ro(ie' care-i
di&pre uie(te pe to i' de parc ar %i de vi) pe)tru
7r8).ere.
Alviari)' &ora cea Al+ care ve)i&e cu 4uprema' le
aru)c o privire rece (i trecu mai departe.
> $i )u ca o Al+ ' &pu&e Ala))a r898)d' care )-are
r .a9 /) via a ei pe)tru )ici u) %el de &e)time)t.
> Nu a&ta &pu)eam' Ala))a 4edai. A( vrea & (tiu
cum e&te & %ii di) Aja, -erde...
Nu era &i.ur dac Ala))a o putea /) ele.e' c ci' pe
u)deva' )ici ea /)& (i )u /) ele.ea ce voia & a%le' /)&
o v 9u /)cuvii) 8)d /)cet' de parc ar %i priceput.
> Bru)ele caut cu)oa(tere' Al+a&trele tra. mereu
&%orile' Al+ele cu.et la adev r' cu lo.ica lor
)e/)duplecat . <)tr-o oarecare m &ura' %iecare di)tre
356
)oi %ace a&ta' %ire(te. Dar a %i -erde /)&eam) a %i
pre. tit ' ro&ti Ala))a' cu o u)d de m8)drie /) .la&.
Ade&ea' /) vremea R 9+oaielor Troloce' )i &e &pu)ea
Aja, :upt toare. Toate %emeile Ae& 4edai d deau o
m8) de ajutor' u)de (i c8)d puteau' dar )umai Aja,
-erde era mereu al turi de o(tiri' aproape /) %iecare
lupt . Tre+uia & -i /)%ru)tam pe 4t p8)ii 4paimei. Aja,
:upt toare. $i acum &u)tem pre. tite 0 & -i /)%ru)tam
pe troloci' dac vor co+or/ di) )ou &pre mia9 9i' &au
pe)tru Tarmo) CaiGdo)' ?ltima B t lie. -om %i acolo.
A&ta /)&eam) & %ii -erde.
> < i mul ume&c' Ae& 4edai' &pu&e E.we)e. 1Oare
a&ta vreau* 4au' dac )u' ce voi %i* 2e :umi) ' a( vrea
& (tiu dac a %o&t aievea' dac a avut vreo le. tur cu
ceea ce &e /)t8mpl acum.3
4uprema ve)i l8). ele (i toate /i % cur plec ciu)i
ad8)ci.
> i-e +i)e' %iica mea* o /)tre+ = o clip ' privirea i &e
%uri( c tre col ul ,8rtiilor care ie(eau de &u+ roc,ia de
)ovice' apoi' pe dat ' &e /)toar&e c tre c,ipul ei. Nu
m la& p8) ce )u a%lu ce &-a-)t8mplat a&t 9i aici.
> Ai-e +i)e' Aaic ' r &pu)&e E.we)e' /)ro(i)du-&e
/) o+raji.
Ala))a o lu pri) &urpri)dere' cer8)du-i 4upremei
tocmai ceea ce % . dui&e c va cere.
> N-am au9it /) via a mea de a(a ceva' r &pu)&e
a&pru 4uprema' tr .8)d cu oc,iul la E.we)e'
/).rijorat ' dar (i m8)ioa& . Ne.u torul )u &e +a. /)
trea+a mari)arului' c,iar dac +arca a e(uat /) m8l.
Dar / i /) ele. preocuparea' Ala))a. Copila a&ta a % cut
multe' dar )u merita a(a ceva. 7oarte +i)e. Ca & te
&im i mai +i)e' / i /). dui & treci pe la 4,eriam. Dar
totul va r m8)e /)tre voi dou . Nu vreau & &e r8d de
357
Ae& 4edai' )ici m car /) Tur).
E.we)e de&c,i&e .ura & m rturi&ea&c . N-aveau
dec8t & -i ia i)elul 0 1Nici )u vreau mi9eria a&ta'
oricum3 0 dar Ala))a i-o lu /)ai)te.
> Dar cealalt corvoad ' Aaic *
> Nu %i cara.,ioa& ' 7iica mea' r &pu)&e 4uprema
di) ce /) ce mai m8)ioa& . Dup o 9i' ai aju).e + taia
de joc a tuturor 0 /) a%ar de cele care te-ar crede
)e+u) . $i & )u cre9i c ai &c pa cu at8t. 2ove(tile
a&tea 9+oar iute. Di) Tear (i p8) /) Aarado) &-ar
vor+i de&pre &luj)ica Ae& 4edai. @ar a&ta &-ar r &%r8).e
a&upra tuturor &urorilor. Nu. Dac tre+uie & &capi de
vi)ov ie (i )u-i po i i)e piept ca o %emeie adult '
%oarte +i)e. i-am dat /). dui) a & treci pe la 4,eri -
am. Du-te (i /) &eara a&ta' dup ce pleci de-aici. A(a' o
& ai o )oapte /)trea.a & te ,ot r (ti dac i-a %olo&it
la ceva. @ar m8i)e te po i apuca de trea+a' & a%li ce &-
a-)t8mplat /) &eara a&ta aiciI
> Da' Aaic ' 9i&e Ala))a' cu .la&ul cel mai %ire&c di)
lume.
E.we)e )u mai &im ea )ici u) im+old &
m rturi&ea&c . Ala))a l &a&e & -i &cape u) %ior de
de9am .ire' dup ce-(i d du&e &eama c 4uprema )u
avea & -i /). duie & i &e al ture la +uc t rie. 1Nu vrea
& %ie pedep&ita' a(a cum )ici o %emeie /) toate mi) ile
)u (i-ar dori. -oia u) preteDt ca & -mi i) tov r (ie.
2e :umi) ' )u e cu puti) & %i m8)uit cu +u) (tii)
terGa).realul= a&ta a %o&t di) vi)a mea. 4 %ie di) Aja,
Nea.r *3 Cu%u)dat /) .8)duri' au9i cum ci)eva /(i
dre.ea vocea o dat ' apoi /)c o dat ceva mai a&pru.
2rivirile i &e oprir ' /) cele di) urm ' a&upra 4upremei
care &e uita %iD la ea (i care-i vor+i' &cuip8)d cuvi)tele.
> De vreme ce pari & dormi pe ti)e' copil ' ar %i
358
+i)e & te duci la culcare. Ai mult trea+ m8i)e' 9i&e'
tr .8)d o clip cu oc,iul la ,8rtiile aproape a&cu)&e
di) +ra ele lui E.we)e. $i )u doar m8i)e.
O mai c8)t ri o vreme di) priviri' apoi &e /)dep rt
cu pa(i mari' % r & le la&e r .a9ul & -i mai %ac vreo
plecciu)e. De /)dat ' 4,eriam &e repe9i la Ala))a'
care %ier+ea' dar /) t cere.
> C,iar e(ti )e+u) ' Ala))aI E(ti o proa&t ' (i /)c (i
mai proa&t dac ai impre&ia c am & m port cu
m8)u(i' )umai pe)tru c am %o&t am8)dou )ovice
c8)dva. i-a luat Dra.o )ul mi) ile' de ai...* &tri.
4,eriam' apoi o o+&erv pe E.we)e (i-(i mut i)ta.
2arc 4uprema te-a trimi& la culcare' Alea&o' )u* Dac
&u%li o vor+ de&pre toate a&tea' ai & aju).i & - i
dore(ti & te %i /).ropat /)tr-u) o.or' ca & /).ra(i
p m8)tul. A8i)e dimi)ea te a(tept /) ca)celarie' de
/)dat ce +ate Rev r&atul (i )ici o clip mai t8r9iuI Hai'
du-te.
E.we)e plec . @ &e /)v8rtea capul. 1Oare pot avea
/)credere /) ci)eva* <) 4uprema care )e-a trimi& pe
urmele a trei&pre9ece %emei di) Aja, Nea.r ' uit8)d &
)e &pu) c tocmai de at8tea e )evoie pe)tru a trimite
pe calea ?m+rei' /mpotriva voi) ei &ale' o %emeie care
poate co)duce 2uterea* <) ci)e & am /)credere*3
Nu voia & %ie &i).ur ' )u /)dura .8)dul' a(a c &e
.r +i c tre aripa Ale&elor' ima.i)8)du-(i cum avea &
&e mute (i ea acolo. B tu la u(a lui N;)aeve (i i)tra pe
dat . <) ea putea avea /)credere. <) ea (i /) Ela;)e.
Dar o . &i pe N;)aeve a(e9at /)tr-u)ui di) cele
dou &cau)e' (i pe Ela;)e cu capul /) poala ei. ?merii i
&e &cuturau de pl8)&' acel pl8)& li)i(tit care vi)e dup
ce )u mai ai putere & &u&pi)i' dar )eca9ul /)c te
p8rjole(te. $i o+rajii lui N;)aeve erau ume9i. @)elul
359
care-i &clipea pe de.et' /) timp ce-i m8).8ia p rul lui
Ela;)e' era aidoma cu cel de pe m8)a cu care cealalt
o apuca&e de %u&t . Au9i)d-o pe E.we)e' Ela;)e /(i
ridic %a a ro(ie (i um%lat de pl8)&' pu%)i)d pri)tre
&u&pi)e.
> N-am putut & %iu at8t de tic loa& ' E.we)eI Nu
am pututI
2ove&tea terGa).realului' /).rijorarea c ci)eva ar %i
putut citi ,8rtiile date de -eri)' + )uielile &t8r)ite de
toate %emeile pe care le /)t8l)i&e' toate %u&e&er
.roa9)ice' )umai c o ajuta&er ' /)tr-u) c,ip a&pru (i
lip&it de +u) voi) ' & &e apere de ceea ce avu&e&e
loc /) u)trul arcadelor. -e)i&er di) a%ara ei 0 iar toate
celelalte' di)l u)tru. Cuvi)tele lui Ela;)e % cur & &e
pr +u(ea&c toate mijloacele de ap rare' iar ceea ce
era /) u)tru o lovi pe E.we)e ca (i cum tava)ul i-ar %i
c 9ut /) cre(tet. Ra)d &o ul ei' (i Joi;a 0 %iic . Ra)d
piro)it la p m8)t' implor8)d-o & -l omoare. Ra)d
/)l ) uit' a(tept8)du-(i domolirea.
Aproape % r & -(i dea &eama c &e mi(ca&e di) loc'
/).e)u)c,e al turi de Ela;)e (i toate lacrimile care ar
%i tre+uit & cur. mai /)ai)te i &e rev r&ar pe
pleoape.
> Nu l-am putut ajuta' N;)aeve' &u&pi) ea. :-am
l &at acolo.
N;)aeve tre&ari' de parc ar %i lovit-o ceva' dar' /)
clipa urm toare' le /m+r i(a pe am8)dou ' le &tr8)&e
tare (i le le. ) /) +ra e.
> Cata' .ata' /).8)a cu voce +l8)d . Cu timpul'
trece. Devi)e ceva mai u(or. <)tr-o +u) 9i' o & le
%acem (i pe ele & pl tea&c . Cata' .ata.
360
361
CAP!TOLUL %*
C t ri #i &es/o$eriri
Ra9ele &oarelui' &trecur8)du-&e pri) o+loa)ele tra&e
(i aler.8)du-&e u)a pe alta de-a lu).ul patului' /l
tre9ir pe Aat. O clip ' el r ma&e )emi(cat'
/)cru)t8)du-&e. Nu i9+uti&e & pu) )imic la cale
pe)tru a &c pa di) Tar -alo)' /)ai)te & -l ia &om)ul'
dar )ici )u re)u) a&e. C,iar dac multe di)tre
ami)tirile &ale erau /)c /)v luite /) cea ' )u avea de
.8)d & &e la&e at8t de u(or.
@)trar dou &luj)ice' aduc8)d ap cald (i o tav
pli) cu m8)care. 2ri)tre ,o,ote de r8& /i &pu&er c
arata mult mai +i)e (i c avea & &e pu) %oarte
repede pe picioare' dac % cea ce-i cereau %emeile Ae&
4edai. :e r &pu)&e pe &curt' /)cerc8)d & )u par
am r8t. 1Aai +i)e & cread c am de .8)d & m
&upu).3 4tomacul /)cepu & -i .,ior ie' di) prici)a
miro&ului de m8)care.
Dup ce plecar &luj)icele' d du p tura la o parte (i
co+or/ iute di) pat' opri)du-&e )umai pe)tru a-(i /)de&a
/) .ur jum tate de %elie de (u)ca' apoi /(i tur)a ap
pe)tru &p lat (i + r+ierit. Tocmai /(i & pu)ea %a a'
c8)d &e 9 ri /) o.li)da de dea&upra policioarei (i &e
opri. C,iar c ar ta mai +i)e.
O+rajii /)c /i mai erau &up i' dar /)cepu&er & &e
/mpli)ea&c . Nu mai avea cearc )e (i )ici oc,ii at8t de
/)%u)da i /) or+ite' de parc ' dup ci)a di) )oaptea
precede)ta' car)ea /)cepu&e & -i crea&c di) )ou pe
oa&e. $i &e &im ea mai /) puteri.
> 2 i' a(a' am & di&par /)ai)te & -(i dea ele &eama'
morm i= (i totu(i' dup ce &e + r+ieri' &e a(e9 la ma&
(i' &pre marea-i mirare' , p i (u)ca' )apii (i perele
362
p8) la ulti ma +uc ic .
2e&em)e c ' dup ma& ' ar %i tre+uit & &e +a.e la
loc /) pat' /)& ' /) loc de a&ta' &e /m+r c . Trop i)d' ca
& i &e a(e9e /)c l rile /) picioare' &e uit la
&c,im+urile de ,ai)e pe care le mai avea (i ,ot r/ & le
la&e u)de erau' deocamdat . 1Aai /)t8i tre+uie & a%lu
ce am de % cut. $i dac tre+uie & plec % r ele ...3 <(i
v8r/ p , ru ele cu 9aruri /) +u9u)ar. Cu alea' putea
do+8)di toate ,ai)ele de care avea )evoie. De&c,i98)d
u(a' tra&e cu oc,iul pe coridor' la (irul de u(i
lam+ri&ate cu lem) auriu de&c,i&' /)tre care &e a%lau
tapi&erii pli)e de culori. 2odeaua cu le&pe9i al+e era
acoperita cu u) covor lu). (i al+a&tru. Nu era )ime)i
acolo. Nici u) om de pa9 . <(i aru)c ma)tia pe um r (i
&e .r +i & plece. Tre+uia & . &ea&c o cale pe)tru a
aju).e a%ara.
<i lu ceva timp & &tr +at %elurite coridoare' &c ri (i
cur i de&c,i&e' p8) & . &ea&c ce c utaE o u(i care
d dea a%ar di) tur). <)t8l)i mai multe per&oa)eE
&luj)ice (i )ovice /m+r cate /) al+' aler.8)d la tre+urile
lor 0 )ovicele %ii)d c,iar mai .r +ite dec8t celelalte 0
c8 iva &lujitori /) ,ai)e &imple care c rau cu%ere mari (i
alte poveri' Ale&e' cu roc,iile lor du).ate la poale (i
c,iar u)a &au dou Ae& 4edai. Ace&tea trecur pe
l8). el cu pa(i mari' parc % r & -l +a.e /) &eam '
preocupate )umai de tre+urile lor' &au' cel mult'
aru)c8)du-i /) treac t c8te o privire. Hai)ele pe care le
purta erau &imple' dar +i)e croite= )u aducea cu u)
va.a+o)d. - 9u&e cu oc,ii & i c u)or + r+a i 0
&lujitorii 0 li &e /).duia & p tru)d /) acele p r i ale
Tur)ului' ceea ce /)&em)a c ' pe&em)e' %u&e&e luat
drept u)ul di)tre ei' ceea ce-i co)ve)ea de mi)u)e'
c8t vreme )ime)i )u-i cerea & care ci)e (tie ce.
363
<i p rea oarecum r u c )u &e /)t8l)i&e cu E.we)e'
N;)aeve &au m car Ela;)e. 1E dr .u %eti(ca)a' c,iar
dac &t mai mereu cu )a&ul pe &u&. $i mi-ar %i putut
&pu)e cum & le . &e&c pe E.we)e (i pe Ae(terea& .
Nu pot & plec % r & -mi iau r ma& +u). 2e :umi) '
oare )-o & m toar)e vre u)a di)tre ele' acum c (i-au
pu& /) .8)d & devi) Ae& 4edai* Arde-m-ar %ocul de
pro&t. N-ar %ace a(a ceva. Oricum' am & ri&c.3
<)& ' odat aju)& a%ar ' &u+ cerul &e)i) al dimi)e ii'
um+rit )umai de c8 iva )ori(ori al+i' /(i lu ' pe)tru o
vreme' .8)dul de la cele trei. 4e a%la /)tr-o curte lar. '
pavat cu dale= /) mijlocul ei era o %8)t8) di) piatr
&impl ' iar de cealalt parte o ca9arm di) piatr
ce)u(ie' care aducea cu u) +olova) uria(' a(e9at
pri)tre cei c8 iva copaci care cre(teau /) peticele de
p m8)t /mprejmuite cu +orduri' pre& rate pri)tre dale.
<) %a a cl dirii lu).i (i joa&e erau a(e9a i c8 iva &tr jeri
care-(i cur au armele' armurile (i ,ar)a(ame)tele.
Tocmai oame)ii pe care c uta & -i /)t8l)ea&c .
4tr + tu curtea /) pa& lejer' urm ri)du-i pe &olda i'
ca (i cum )u avea )imic mai +u) de % cut. Ace(tia
vor+eau (i r8deau /)tre ei /) timp ce lucrau' ca )i(te
ra)i dup &eceri(. Di) c8)d /) c8)d' &e uitau curio& la
Aat care &e plim+a pri)tre ei 0 /)& )ici u)ul )u /)cerc
& -l alu).e. @9+uti' c,iar' & le &trecoare c8teva
/)tre+ ri (i' p8) la urm ' do+8)di r &pu)&ul pe care-l
c uta.
> De &traj la pod* 9i&e u) + r+at /)de&at' cu p rul
)e.ru' cu vreo ci)ci a)i mai /) v8r&t dec8t Aat'
vor+i)d cu u) acce)t pro)u) at di) @llia)= era el t8) r'
/)& pe o+ra9ul &t8). avea o cicatrice &u+ ire' iar
m8i)ile cu care /(i cur a t i(ul &a+iei p reau %oarte
pricepute (i o+i()uite cu a(a ceva. Tra&e cu oc,iul la
364
Aat' apoi &e /)toar&e la trea+a lui (i co)ti)u E C,iar eu
9ic c %ac de &traj la pod' (i c,iar /) &eara a&ta. De ce
/)tre+i*
> Eram curio& & a%lu cam cum e de cealalt parte a
r8ului. 1Nici )u mi-ar &trica & a%lu.3 4e c l tore(te
u(or* Nu (tiu & %i plouat prea mult' a(a c ' pe&em)e'
)u e )oroi.
> De care parte a r8ului * /)tre+ )etul+urat
&tr jerul' % r & -(i ridice oc,ii de la c8rpa /m+i+at cu
ulei cu care /(i cur a &a+ia.
> 2 i... la r & rit. 2artea de la r & rit.
> Nu-i )oroi acolo. Dar e pli) de Aa)tii Al+e' % cu
celalalt' aplec8)du-&e /)tr-o parte (i &cuip8)d' dar % r
& -(i &c,im+e to)ul. < i 9ic c Aa)tiile Al+e (i-au % cut
cui+ /) toate &atele' cale de 9ece mile. <)c )-au % cut
)ici u) r u )im )ui' dar oame)ii 9ic c &e tul+ur
)umai c8)d /i v d. Bate-m-ar Norocul' 9ic c ' pa& mite'
vor & )e &t8r)ea&c 0 di) c8te v d eu' )e-ar ataca
dac-ar putea. Bic c )u-i prea .ro9av pe)tru c l tori.
> Dar la apu&*
> Cam la %el' 9i&e 4tr jerul' (i /l privi drept /) oc,i.
Dar dum)eata' dom)i(orule' )-ai & treci' )ici &pre
r & rit' )ici &pre apu&. Aatrim Caut,o) 9ic c te
c,eam . & m la&e Norocul dac )u-i a(a. @eri-)oapte
a ve)it la podul u)de &tr juiam eu u)a di)tre 4urori 0
ce 9ici de a&ta* $i )i te-a 9u.r vit /) am )u)t' o dat '
de dou ori' de trei ori' p8) ce 9ic c %iecare di)tre )oi
a /)v at pove&tea pe di)a%ar . ?) oa&pete' )e-a &pu&'
care )u tre+uie & p ea&c )imic' dar )ici )-are voie
& ia& di) ora(. Dac alt%el )u &e poate' tre+uie le.at
de m8i)i (i de picioare. N-oi %i %urat ceva de la ele*
/)tre+ ' cu o urm de )e/)credere /) .la&' privi)du-l pe
Aat cu oc,ii miji i. Bic c )u prea ar i a oa&pete de-al
365
&urorilor.
> N-am %urat )imicI &e r &ti Aat' pli) de i)di.)are.
1Arde-m-ar' )ici m car )u mi-a l &at prilejul & -l iau cu
+i)i(orul. 2e&em)e c m (tiu to i.3 Nu &u)t ,o I
> Nu' )u 9ic & - i cite&c a(a ceva pe c,ip. Nu e(ti
t8l,ar. Numai c tare aduci cu u)ul care 9ic c a-
)cercat acum trei 9ile & -mi v8)d Cor)ul lui -aiere. &
%i v 9ut 0 o mi9erie de cor)' vec,i (i pr p dit. N-oi avea
(i dum)eata u) Cor) de v8)9are* 4au ci)e (tie' 9ici c-o
%i &a+ia Dra.o)ului*
Aat tre& ri' au9i)d de Cor)' /)& i9+uti & -(i p &tre9e
.la&ul li)i(tit. O+&erv c (i al i &tr jeri /(i /)tor&e&er
privirile c tre el. 12e :umi) ' de-acum o & (tie to i c
)u am /). dui) a & plec.3 4e &ili & r8d .
> Am %o&t +ol)av (i &urorile m-au t m duit.
C8 iva &tr jeri &e /)cru)tar . 2oate c le trecea pri)
mi)te c + r+a ii &tr i)i ar %i tre+uit & dea dovad de
mai mult re&pect (i & )u le )umea&c 1&urori3 pe Ae&
4edai.
> 2e&em)e c dom)iile lor )u vor & m la&e & plec
p8) )u-mi recap t puterile.
<)cerc ' pri) %or a .8)durilor' & -i &ilea&c pe to i cei
care-l priveau & /)cuvii) e9e. 14u)t doar u) + r+at
care-a %o&t t m duit. At8t. N-ave i de ce & v mai
preocupa i pe)tru mi)e.3 Omul di) @llia) % cu u) &em)
di) cap.
> Ada' 9ic c ai' /)tr-adev r' c,ipul cam r v (it de
+oal . 2e&em)e c a&ta o %i prici)a. Dar / i 9ic eu c )-
am mai v 9ut )iciodat at8tea &%or ri pe)tru a
/mpiedica u) om +ol)av & plece di) ora(.
> A&ta-i prici)a' r &pu)&e Aat' &i.ur pe el= &tr jerii
/)c /l mai priveau. Ei' acum tre+uie & plec. Ai-au 9i&
& %ac plim + ri. 2lim+ ri lu).i' pe jo&. Ca & -mi recap t
366
puterile' /) ele.e i.
<i &im i cum /l urm reau /)dep rt8)du-&e (i &e
&tr8m+ . Nu dori&e dec8t & a%le c8t de +i)e /i
cu)o(teau tr & turile 0 dac )umai o%i erii /l puteau
recu)oa(te' ci)e (tie dac )-ar %i i9+utit & &e
&trecoare. 4e pricepu&e di)totdeau)a & p tru)d
)ev 9ut pe&te tot. $i & ia& . Era )evoie de a&eme)ea
/)9e&tr ri' mai ale& atu)ci c8)d maic -ta te + )uia % r
/)cetare c pui la cale vreo po9)a (i mai aveai (i patru
&urori care & te p8ra&c . 1@ar acum' ce-am % cut*
Jum tate de .ar)i9oa)a o & m recu)oa&c . Tu-i
maica maicilor m -&iiI3
<mprejurul Tur)ului erau o &umede)ie de .r di)i
pli)e de copaci 0 ulmi' %ru)9 -lat ' &coar -tare. Nu
trecu mult (i aju)&e pe o poteca lar. ' r &ucit '
a(ter)ut cu pietri(. Dac pe&te v8r%urile copacilor )u
&-ar %i 9 rit tur)uri de piatr ' te-ai %i putut crede u)deva
la ar . C8t de&pre &ilueta ma&iva a Tur )ului /)&u(i'
acea&ta era u)deva /) &pate' /)& /l ap &a de parc o
ducea /) c8rc . Dac eDi&ta vreo cale de &c pare'
)ep 9it ' aici p rea locul potrivit &-o caute. Dar' oare'
eDi&ta*
2e c rare' /) %a a lui' ap ru o %at /)tr-o roc,ie al+a'
de )ovice' ve)i)d &pre el cu pa(i mari. Era cu%u)dat /)
.8)duri (i )u-l 9 ri pe dat . Dup ce &e apropie' Aat /i
o+&erv oc,ii mari (i )e.ri (i co&i ele /mpletite (i r8)ji.
O cu)o(tea 0 ami)tirea ap ru&e pe )ea(teptate' di)
&tr %u)durile mi) ii &ale 0 cu toate c )u &-ar %i a(teptat
/) veci &-o . &ea&c aici. De %apt' )u cre9u&e & o mai
vad vreodat . 1?ite (i-u) pic de )oroc' dup
.,i)ioa)ele de mai devreme3' r8)ji /) &i)ea lui. Di)
c8te /(i ami)tea' %etei tare /i mai %u.eau oc,ii dup
+ ie i.
367
> El&e' /i &tri. . El&e Cri)well. < i aduci ami)te de
mi)e' )u* Aat Caut,o). Am trecut pe la %erma tat lui
t u' /mpreu) cu u) priete). Doar )-ai uitat. 4 /) ele.
c te-ai ,ot r8t & devii Ae& 4edai*
> De ce te-ai dat jo& di) pat* % cu ea' rece' opri)du-
&e (i &%redeli)du-l cu privirea.
> Adic (tii (i de&pre a&ta' da* /)cerc Aat' ve)i)d
mai aproape 0 /)& ea &e tra&e pu i) /)apoi' % c8)du-l
& &e oprea&c /) loc. Nu &e ia. El&e' am %o&t t m duit.
Oc,ii ei mari (i /)tu)eca i p reau mult mai (tiutori
dec8t /(i ami)tea' (i )ici pe departe la %el de cal9i 0
pe&em)e c a&ta p eai' dac te-apucai de /)v tura
%emeilor Ae& 4edai.
> Ce-i cu ti)e' El&e* Ar i de parc )u m-ai mai
cu)oa(te.
> Ba te cu)o&c' ro&ti ea= &e (i purta alt%el dec8t /)
ami)tirile lui Aat' c ruia /i trecu pri) mi)te c ' de-
acum' %ata putea & -i dea lec ii p8) (i lui Ela;)e. Am...
)i(te tre+uri. :a& -m & trec.
> Doar i-am &pu& c )u &e ia' &e &tr8m+ el 0
poteca era lar. c8t pe)tru (a&e oame)i mer.8)d
al turi.
> :a& -m & trecI
Bom+ )i)d ceva pe)tru &i)e' &e tra&e la o parte. Ea /l
ocoli c8t putea de mult' tot tr .8)d cu oc,iul' )u
cumva & -l vad apropii)du-&e. Trec8)d de el' iu i
pa&ul' uit8)du-&e pe&te um r' p8) ce di&p ru dup u)
cot. 1-oia & %ie &i.ur c )-o urm re&c' &e .8)di Aat'
cu am r ciu)e. <)t8i &tr jerii' apoi El&e. A9i )-am deloc
)oroc.3
2or)i mai departe. Nu trecu mult (i au9i mare
t m+ l u ve)i)d di)tr-o parte 0 ca (i cum 9eci de +e e
&e tot cioc)eau /)tre ele. Curio&' o apuc pri)tre
368
copaci' &pre locul de u)de &e au9ea 9.omotul. Dup
c8 iva pa(i' aju)&e /)tr-u) loc /)ti)& (i .ol' +i)e
+ t torit. Avea pe pu i) ci)ci9eci de pa(i /) l ime' iar
/) lu).ime de dou ori pe at8t. Di) loc /) loc' pe &u+
copacii de pe mar.i)i' &e a%lau ra&teluri de lem)' pli)e
cu +8te i)tuite (i cu & +ii .ro&ola)e' % cute di) dou
+uc i de lem) le.ate /mpreu) ' )u %oarte &tr8)&. Erau
(i c8teva & +ii adev rate' &ecuri (i &uli e.
De jur /mprejur v 9u o mul ime de + r+a i' aproape
to i de9+r ca i p8) la +r8u. Doi c8te doi' &e /)%ru)tau
cu & +ii de lem)' precum cele pe care le o+&erva&e
mai devreme. ?)ii &e mi(cau cu at8ta &uple e /)c8t
p reau c da)&ea9 ' trec8)d de la o po9i ie la alta' de
la atac la ap rare' % r & &e oprea&c )ici m car o
clip . <) a%ara de /)9e&tr rile ace&tea' )u era )imic care
& -i deo&e+ea&c de ceilal i' /)& Aat era co)vi)& c
erau 4tr jeri.
Cei care &e mi(cau mai &t8).aci erau cu to ii ti)eri.
4e luptau doi c8te doi' &u+ privirile ate)te ale u)ui
+ r+at mai /) v8r&t ' care' c,iar &t8)d pe loc' p rea
%oarte priceput (i primejdio&. 14tr jeri (i uce)icii lor3'
&e .8)di Aat. Nu era &i).urul privitor. :a )ici 9ece pa(i
&e a%la u) .rup de vreo (a&e %emei' cu c,ipurile % r
v8r&t ' de Ae& 4edai' (i cam tot at8tea care purtau
roc,iile al+e' cu du).i la poale' ale Ale&elor. ?rm reau
lupta a doi di)tre uce)ici' .oi p8) la +r8u (i cu
trupurile luci)d de &udoare' &uprave.,ea i de u)
4tr jer ma&iv' ca o &t8)c . Ace&ta le d dea %elurite
&%aturi' %olo&i)du-&e de o pip &curt ' %ume.8)d ' pe
care o i)ea /) m8) .
A(e98)du-&e cu picioarele /)cruci(ate &u+ u) copac'
Aat lu de pe jo& trei pietre mari (i /)cepu & jo).le9e
cu ele' cu mi(c ri le)e(e. Nu c &-ar %i &im it &l +it' /)&
369
era +i)e & mai (i (ad . c doar' dac eDi&ta o cale de
a &c pa di) Tur)' )u avea & di&par c8t &e mai
odi,)ea (i el pu i). Nu trecur )ici ci)ci mi)ute (i /(i
d du &eama ci)e erau cei doi urm ri i de Ae& 4edai (i
de Ale&e. ?)ul di)tre uce)icii ma&ivului 4tr jer era u)
t8) r /)alt (i 9velt' cu mi(c ri de pi&ic . 1$i aproape la
%el de %rumu(el ca o %at 3' &e .8)di Aat' iritat. Toate
%emeile /l m8)cau di) priviri' cu oc,ii &clipitori 0 c,iar (i
&urorile Ae& 4edai.
T8) rul m8)uia &a+ia de lem) aproape la %el de +i)e
ca u) 4tr jer 0 di) c8)d /) c8)d' mae&trul & u &cotea
c8te u) morm it de apro+are. Nu c tovar (ul & u 0 u)
+ iat mai aproape de v8r&ta lui Aat' cu p rul ro(u-
auriu 0 )u &-ar %i priceput. Ba dimpotriv ' &e .8)di Aat'
uit8)du-&e la el 0 cu toate c )u &e % li&e )iciodat c
ar %i /) ele& ceva di) me(te(u.ul & +ierilor. T8) rul pe
care-l urm rea para toate atacurile' /)ai)te & -l aju). '
iar di) c8)d /) c8)d mai ataca (i el. <)& %rumu(elul &e
mi(ca %ul.er tor de iute.
Aat /(i mut pietrele /)tr-o &i).ur m8) ' % r & le
la&e & cad ' .8)di)du-&e c )u i-ar %i co)ve)it deloc
& tre +uia&c & -l /)%ru)te pe vreu)ul di)tre cei doi.
Oricum' )u cu &a+ia.
> Opri iI r &u) .la&ul 4tr jerului' ca pietrele care &e
ro&to.oleau di)tr-o . leat = r &u%l8)d di) .reu' cei doi
ti)eri /(i plecar & +iile de lem) 0 erau &c lda i /)
&udoare di) cre(tet p8) /) t lpi. 2ute i & v odi,)i i
p8) /mi termi) pipa. Dar .r +i i-v ' c )u mai am
mult.
Acum c )u &e mai mi(cau de colo-colo' Aat &e uit
mai +i)e la t8) rul cu p rul ro(u' apoi la& pietrele &
cad la p m8)t. 1Arde-m-ar' a( pu)e r m (a. pe tot
ce am c &ta-i %ratele lui Ela;)e. @ar dac celalalt )u-i
370
Calad' am & -mi m )8)c /)c l rile.3 2e drumul de
/)toarcere de la Capul Toma)' Ela;)e aproape c )u
vor+i&e de altceva dec8t de&pre calit ile lui Caw;) (i
de%ectele lui Calad. A' +i)e' di) c8te &pu)ea ea' avea (i
Caw;) de%ecte' dar mici 0 iar' di)&pre partea lui Aat'
erau )i(te lucruri pe care )umai o &or le putea )umi
de%ecte. C8t de&pre Calad' odat ce c8)t reai +i)e
vor+ele lui Ela;)e' / i d deai &eama ca era %iul pe care
orice mam (i l-ar %i dorit' u)ul dup tov r (ia c ruia
Aat' de pilda' )u t8)jea deloc. De c8te ori au9ea de el'
E.we)e ro(ea 0 cu toat c )u p rea & -(i dea &eama
c putea &-o o+&erve ci)eva.
C8)d cei doi &e oprir ' %emeile adu)ate & -i
privea&c %rem tar ' de parc aveau de .8)d & &e
apropie' cu toatele' /)& Caw;) /l 9 ri pe Aat' /i (opti
ceva lui Calad' (i am8)doi ve)ir &pre el' trec8)d pe
l8). ceata de Ae& 4edai (i de Ale&e' care &e
/)toar&er & -i urm rea&c di) priviri. Aat &e .r +i &
&e ridice.
> E(ti Aat Caut,o)' )u-i a(a* /)tre+ Caw;)' cu u)
r8)jet. 4u)t &i.ur c tu e(ti 0 E.we)e (i Ela;)e mi te-
au de&cri&. 2arc au9i&em c ai %i +ol)av. Te-ai mai
/)tremat*
> N-am )imic' 9i&e Aat' /)tre+8)du-&e dac )u
cumva ar %i tre+uit & -i &pu) 14e)iore3 &au a(a ceva=
lui Ela;)e )u-i &pu&e&e )iciodat 1Dom)i 3 0 )u c ea
ar %i cerut-o 0 a(a c &e ,ot r/ & )u-l o)ore9e )ici pe
%rate.
> Ai ve)it aici ca & /)ve i m8)uirea &a+iei* /)tre+
Calad.
Aat cl ti) di) cap.
> A plim+am' at8ta tot. Nu (tiu mare lucru de&pre
& +ii. Aai de.ra+ m-a( /)crede /)tr-u) arc +u)' &au o
371
+8t i)tuit . 2e a&tea (tiu & le m8)uie&c.
> Dac - i petreci mult vreme cu N;)aeve' 9i&e
Calad' pe&em)e c ai )evoie de arc' +8t (i &a+ie pe
dea&upra. $i cred c )ici m car a&tea )u- i &u)t de
aju)&.
> Ca & ve9i' Calad' &pu&e Caw;)' privi)du-l
/)tre+ tor' aproape c ai % cut o .lum .
> Am (i eu &im ul umorului' Caw;)' /i r &pu)&e
cel lalt' /)cru)t8)du-&e. Numai c )u-mi place & -mi
+at joc de oame)i' a(a ca altora...
4cutur8)d di) cap' Caw;) &e /)toar&e di) )ou c tre
Aat.
> Ar tre+ui & /)ve i c8te ceva de&pre m8)uirea
&a+iei. <) vremurile )oa&tre' e c,iar %oarte
tre+ui)cioa& . 2riete)ul t u 0 Ra)d alGT,or 0 avea o
&a+ie %oarte )eo+i()uit . Ce mai (tii de el*
> Nu l-am mai v 9ut de mult' r &pu)&e iute Aat 0 i
&e p ru&e' vreme de o clip ' c atu)ci c8)d Caw;)
pome)i&e de Ra)d' /) priviri i &e apri)&e&e o &clipire
puter)ic . 12e :umi) ' oare (tie adev rul de&pre
Ra)d* Nu e cu puti) . Dac ar (ti' mi-ar &tri.a /) .ura
mare c &u)t @&coad ' )umai pe)tru c &u)t priete) cu
Ra)d. Dar ceva tot (tie.3 :a urma urmei' & +iile )u
&u)t totul' co)ti)u ' cu .la& tare. Dac -mi da i o +8t
i)tuit ' m-a( putea de&curca +i)i(or /mpotriva
oric ruia di)tre voi doi' cu &a+ie cu tot.
Caw;) tu(i 0 pe)tru a-(i /) +u(i u) ,o,ot de r8&'
%ire(te 0 (i r &pu)&e' cu mult prea mult polite e /)
.la&E
> 2e&em)e c e(ti %oarte priceput.
2e c,ipul lui Calad' )e/)crederea &e citea limpede.
$i... poate pe)tru c era clar c am8)doi /l credeau u)
l ud ro&' poate pe)tru c )u i9+uti&e & -l tra. de
372
lim+ pe 4tr jer' poate di) prici)a lui El&e care' de(i
era at8t de atra& de + ie i' )u &t tu&e )ici o clip de
vor+ cu el' &au a %emeilor 0 Ae& 4edai' Ale&e' tot %emei
r m8)eau 0 care &e ,ol+au la Calad ca o ceat de
pi&ici la u) ca&tro) cu &m8)t8) ... toate ace&te
po&i+ilit i trecur %ul.er tor pri) mi)tea lui Aat' care'
/)& ' le alu). m8)io&' mai ale& pe ultima. Ce mai* 4e
,ot r/ & o %ac ' doar a(a' pe)tru di&trac ie. $i poate
pe)tru )i(te +a)i. Nici m car )u avea )evoie de )oroc.
> 2u) la + taie doi ar.i) i' pe)tru al i doi de la
%iecare di)tre voi' c pot & v /)vi). pe am8)doi /)
acela(i timp' a(a cum am &pu&. Aai ci)&tit de at8t )ici
c &e poate. 4u)te i doi la u)ul' a(a c e %ire&c &
pu)e i mai mult la + taie' &pu&e el (i aproape c
i9+uc)i /) r8&' v 98)du-le %e ele /mpietrite de uimire.
> Nu-i )evoie de )ici u) r m (a.' Aat' &pu&e
Caw;). De-a+ia te-ai ridicat di) pat. 2oate /)cerc m
a&ta c8)d te mai /)9dr ve)e(ti.
> N-ar %i )ici pe departe ci)&tit' 9i&e (i Calad. N-am
& i) r m (a.ul )ici acum' )ici mai t8r9iu. Te tra.i di)
acela(i &at cu E.we)e' )u-i a(a* N-a( vrea... )-a( vrea
&-o &up r.
> Ce-are de-a %ace E.we)e* Dac m ati).e i cu
& +iile voa&tre' %ie (i o &i).ur dat ' v dau pe loc c8te
u) ar.i)t la %iecare. Dac v ati). eu (i v %ac' p8) la
urm ' & da i /)apoi' prime&c patru /) &c,im+. Ce' )u
crede i c &u)te i /) &tare*
> E cara.,io&' % cu Calad. Nici cu u) &i).ur & +ier
priceput )-ai avea )ici o (a)& ' darmite cu doi. Nu m
co+or la a(a o )edreptate.
> A&ta crede i' da* r &u) u) .la& do.it 0 era
4tr jerul cel v8)jo& care &e apropia&e de ei'
/)cru)t8)du-(i &pr8)ce)ele .roa&e. Crede i c voi doi
373
&u)te i /)deaju)& de pricepu i la m8)uirea &a+iei /)c8t
& dovedi i u) + ieta) cu u) + /) m8) *
> N-ar %i ci)&tit' Hammar Caidi)' &pu&e Calad.
> A %o&t +ol)av' ad u.a Caw;). Cum & %acem a(a
ceva*
> Ce at8ta 9 +ava* % cu Hammar' /)&o i)du-(i
vor+ele cu u) &em) di) cap= Calad (i Caw;) &e
&upu&er ' aru)c8)du-i priviri mo,or8te lui Aat. $i
4tr jerul /l c8)t ri di) cap p8) /) picioareE E(ti &i.ur
c e(ti /) &tare' + iete* Acum c m uit mai +i)e' cred
c ar tre+ui & %ii la pat.
> Tocmai m-am ridicat' 9i&e Aat' (i &u)t /) &tare de
orice. Tre+uie. C doar )-am & pierd doi ar.i) i.
> Adic ii r m (a.ul* /)tre+ Hammar' ridic8)d
iar (i di) &pr8)ce)e' uimit.
> Am )evoie de +a)i' r8&e Aat.
Dar r8&ul /i /).,e a pe +u9e c8)d &e /)toar&e c tre
ra&telul cel mai apropiat' ca & -(i alea. o +8t ' iar
.e)u)c,ii i &e /)muiar . 4e /)drept repede pe
picioare' /)c8t & )u +a.e )ime)i de &eam c aproape
&e /mpiedica&e. Nu &e .r +i cu ale.erea 0 p8) la
urm ' lu o +8t .ro&u (i cam cu u) picior mai /)alt
ca el. 1Tre+uie & c8(ti.. A vor+it .ura % r mi)e' iar
acum tre+uie & c8(ti.. Nu pot & pierd doi ar.i) i.
7 r ei' o & -mi ia o ve()icie & %ac +a)ii de care am
)evoie.3 C8)d &e /)toar&e' cu +8ta /) m8i)i' /i v 9u pe
Caw;) (i Calad care-l a(teptau' /) locul /) care &e
/)%ru)ta&er mai devreme. 1Tre+uie & c8(ti..3
> Am )evoie de )oroc' /).8)a ca pe)tru &i)e. E
vremea & aru)c 9arurile.
> -or+e(ti :im+a 4tr vec,e' %l c u* /l /)tre+
Hammar' aru)c8)du-i o privire ciudat .
O clip ' Aat /l privi lu).' % r cuvi)te. 4e &im ea
374
/).,e at p8) /) m duva oa&elor. Cu mult .reutate'
&e &ili & &e /)drepte c tre locul /)%ru)t rii.
> Nu uita i r m (a.ul' &pu&e' cu .la& tare. C8te doi
ar.i) i de la %iecare (i doi (i de la mi)e.
D8)du-(i &eama ce &e /)t8mpl ' Ale&ele /)cepur &
murmure /)tre ele. 7emeile Ae& 4edai /i urm reau /)
li)i(te 0 o li)i(te r u-preve&titoare. Caw;) (i Calad &e
/)dep rtar de-o parte (i de alta a lui Aat' % r & &e
apropie (i % r & -(i ridice & +iile pe de-a-)tre.ul.
> 7 r )ici u) r m (a.' &pu&e Caw;).
> N-am & - i iau +a)ii /) %elul &ta' 9i&e (i Calad' /)
aceea(i clip .
> 2 i' )u' eu am & vi-i iau vou ' r &pu)&e Aat.
> 4-a % cutI tu) Hammar. Dac (tia doi )u au
curajul & i) r m (a.ul' pu) eu /)&umi +a)ii' + ieteI
> Ei' %oarte +i)e' 9i&e Caw;). Dac i)e i )eap rat 0
& %ieI
> 4 %ie' dar' m8r8i (i Calad' dup c8teva clipe. Hai'
& /)cepem ca & termi) m c8t mai iuteI
$i )u-i l & lui Aat dec8t u) r .a9 de o clip 0 dar
/)deaju)&. C8)d Calad &e repe9i' el /(i plim+a +8ta /)
m8i)i (i &e r &uci pe c lc8ie. ?) cap t /l lovi pe cel lalt
/) coa&te' % c8)du-l & .eam (i & &e /mpiedice. Aat
l & +8ta & &ar /)apoi (i &e roti' tocmai c8)d &e
apropia (i Caw;). ?) cap t al +8tei &e co+or/' &e
&trecur pe &u+ &a+ia de lem) (i-l lovi pe Caw;) /)
.le9) ' % c8)du-l & alu)ece. Tocmai c8)d el &e
pr +u(ea' Aat &e r &uci iar (i' tocmai la timp pe)tru a-
l pri)de pe Calad (i a-l lovi pe&te /)c,eietura ridicata.
Ace&ta &c p &a+ia' dar' ca (i cum )u &im ea )ici o
durere' &e aru)c la p m8)t (i &e ro&to.oli' apoi &e
ridic ' av8)d-o di) )ou /) am+ele m8i)i.
: &8)du-l c8teva clipe /) pace' Aat &e /)toar&e pe
375
jum tate' r &uci)du-(i /)c,eieturile pe)tru a-(i %lutura
+8ta pri) aer' pe l8). trup. Caw;)' care tocmai &e
ridica' primi lovitura /) moalele capului' cu u) 9.omot
/)%u)dat. 2 rul & u de& /l ajuta pu i)' dar )u ci)e (tie
ce 0 &e pr +u(i .r mad la p m8)t.
Cu col ul oc,iului' Aat v 9u o Ae& 4edai ve)i)d iute
& -i poarte de .rij . 14per c )-a p it )imic. Nici )-ar
avea ce. Ai &-a /)t8mplat & m love&c mai r u c 98)d
de pe .arduri.3 Tre+uia & &e mai ocupe (i de Calad
care 0 judec8)d dup cum &e /) l a&e pe v8r%uri' cu
&a+ia a i)tit c tre el 0 /)ce pu&e & -l ia /) &erio&.
Tocmai atu)ci' .e)u)c,ii i &e /)muiar . 12e :umi) '
doar )-o & m pr v le&c acum.3 4im ea cum c dea'
/)cet' /)cet' prada vec,ii &l +iciu)i 0 cum /l cupri)dea
%oamea deva&tatoare' de parc )u mai m8)ca&e de 9ile
/)tre.i. 1Dac -l a(tept & &e apropie' o & cad cu )a&ul
la p m8)t.3 A(a c &e ) pu&ti 0 cu toate c -i ve)ea
.reu & -(i i) .e)u)c,ii epe)i. 1Noroc' )u m p r &i.3
$i' /)c de la prima lovitura' /(i d du &eama c acel
lucru care-l c l u9i&e p8) atu)ci 0 )oroc' me(te(u.
&au ce-o %i %o&t 0 /i era' /)c ' al turi. Calad i9+uti &
pare9e prima lovitur ' cu u) 9.omot puter)ic' apoi pe
a doua' pe a treia' pe a patra... <)& era limpede c
trudea di) .reu. @&cu&itul & +ier' aproape la %el de
priceput ca 4tr jerii' &e lupta di) toate puterile pe)tru
a i)e +8ta lui Aat la di&ta) . Nu ataca 0 de-a+ia &e
putea ap ra. 4e mi(ca mereu /) l turi' /)cerc8)d & )u
dea /)apoi' iar Aat &e ) pu&tea % r /)cetare' roti)du-(i
+8ta di) ce /) ce mai iute. Apoi' Calad % cu u) pa&
/)d r t (i /)c u)ul 0 +ucata de lem) )u-l putea ajuta
prea mult. 2e Aat' /)& ' %oamea /l rodea ca (i cum ar %i
/).,i it o ceat de )ev &tuici. 4udoarea /i picura /)
oc,i' iar puterile /)cepur & -l la&e' ca (i cum i &-ar %i
376
&cur&' /)cet' /)cet' di) trup. 1<)c pu i). Nu pot & m
pr +u(e&c acum. Tre+uie & c8(ti.. AcumI3 $i' url8)d'
&e por)i iar (i la atac' cu toat e)er.ia pe care-o mai
avea.
B8ta &e &trecur pe l8). &a+ia lui Calad (i-l lovi'
/)tr-o clip ' /) .e)u)c,i' /) /)c,eietura' /) coa&te (i' /)
cele di) urm ' i &e /)%ip&e /) &tomac' precum o &uli a.
Cem8)d' Calad &e /)doi de (ale' &tr dui)du-&e & )u
cad . B8ta tremura /) m8i)ile lui Aat' care tocmai &e
pre. tea pe)tru ultima lovi tur cu care & -i 9dro+ea&c
celuilalt +ere.ata' c8)d Calad &e pr +u(i.
D8)du-(i &eama ce era & %ac . Aat aproape c
&cap arma di) m8) . 1Tre+uia & c8(ti.' )u & -l omor.
2e :umi) ' ce-o %i %o&t /) mi)tea mea*3 Di) i)&ti)ct'
/)%ip&e u) cap t al +8tei /) p m8)t (i' de /)dat ' &e
&priji)i /) ea' ca & )u cad di) picioare. 7oamea /l
&%redelea precum u) cu it care &co+ea m duva di)
oa&e. Di)tr-odat ' /(i d du &eama c )u )umai %emeile
Ae& 4edai (i Ale&ele /i priveau. $i lec iile /)ceta&er .
4tr jerii (i uce)icii lor &t teau' ca (i %emeile' cu oc,ii
a i)ti i c tre ei. Hammar &e apropie de Calad' care
.emea' /)ti)& pe jo&' tot /)cerc8)d & &e ridice.
4tr jerul ridic .la&ul' &tri.8)dE
> Ci)e-a %o&t cel mai mare mae&tru & +ier di) toate
timpurile*
> Jearom' Caidi)' /i r &pu)&er ' /)tr-u) .la&' 9ecile
de uce)ici.
> DaI 9+ier Hammar' /)torc8)du-&e' pe)tru a &e
%ace au9it de to i. <) via a lui' Jearom &-a luptat de mai
mult de 9ece mii de ori' at8t /) + t lii' c8t (i /) dueluri.
O &i).ura dat a %o&t /)%r8)t 0 de c tre u) %ermier cu o
+8t . i)e i mi)te. Nu uita i ceea ce tocmai a i v 9ut.
Ei' %l c u' co)ti)u ' /)drept8)du-(i privirile c tre Calad
377
(i co+or8)d vocea' dac tot )u te po i ridica' &-a
termi)at.
Ridic u) +ra ' iar %emeile Ae& 4edai (i Ale&ele &e
repe9ir c tre Calad. % r & -(i ia m8)a de pe +8t '
Aat &e l & /) .e)u)c,i 0 )ici o Ae& 4edai )u-i aru)c
)ici m car o privire. Numai u)a di)tre Ale&e' o %at
rotu)joar ' pe care ar %i putut &-o i)vite la da)&' dac
)u &-ar %i pre. tit & devi) Ae& 4edai' &e /)cru)ta la
el' pu%)i' apoi &e /)toar&e & tra. cu oc,iul la ceea ce-
i % ceau %emeile Ae& 4edai lui Calad. ?(urat' Aat
o+&erv c Caw;) era deja /) picioare (i &e apropia de
el' a(a c &e &ili & &e ridice. 14 )u care cumva &
o+&erve ci)eva. N-o & mai &cap /) veci de aici' dac &e
apuc & &tea cu oc,ii cu mi)e di) 9ori p8) -) )oapte.3
2 rul ro(u-auriu al lui Caw;) era /)cleiat' pe o parte'
de &8).e' cu toate c )u &e vedea vreo t ietur &au
vreo v8) taie.
> Data viitoare' am & a&cult mai cu ate) ie' % cu el
&ec' o%eri)du-i doi ar.i) i lui Aat 0 apoi /i o+&erv
privirea (i-(i ati)&e t8mpla. A-au t m duit' dar )u a
%o&t ci)e (tie ce. Ela;)e m-a +um+ cit mai r u de-at8t'
(i )u o dat . C,iar c e(ti priceput.
> Taic -meu e (i mai (i. A c8(ti.at /)trecerile cu
+8ta la Bel Ti)e' de mult vreme /)coace' aproape /)
%iecare a). Numai tat l lui Ra)d l-a mai + tut de c8teva
ori.
<) oc,ii lui Caw;) &e apri)&e aceea(i &clipire de mai
/)ai)te. Aat /(i dori & )u %i pome)it de Tam alGT,or.
7emeile Ae& 4edai (i Ale&ele erau /)c adu)ate
/mprejurul lui Calad.
> 2e&em)e... pe&em)e c l-am lovit r u. N-am vrut.
Caw;) tra&e cu oc,iul' dar )u era )imic de v 9ut 0
)umai &patele %emeilor adu)ate /) dou cercuri' cu
378
Ale&ele pe di)a%ar ' i i)du-&e pe&te umerii celorlalte 0
apoi r8&e.
> De omor8t )u l-ai omor8t 0 l-am au9it .em8)d 0
a(a c ar %i tre+uit & &e ridice deja' /)& ele )-au &
&cape prilejul' acum c au pu& m8)a pe el. 2e :umi) '
uite patru di) Aja, -erdeI
Aat /i aru)c o privire )edumerit .
> 1Aja, -erde* $i ce dac *3 0 iar Caw;) &cutur di)
cap.
> N-are a %ace. Tu' /)& ' & &tai li)i(tit 0 Calad )-are
de ce & &e teama dec8t' poate' & )u &e tre9ea&c
4tr jerul u)eia di) Aja, -erde' /)ai)te & i &e
limpe9ea&c mi) ile. Dar )u' r8&e cel lalt' )-au & %ac
a(a ceva. <)& pu) r m (a. pe ar.i)tii ia doi ai mei c
u)ele di)tre ele (i-o dore&c.
> Ar.i) ii mei' 9i&e Aat' /)de&8)du-(i +a)ii /)
+u9u)arul &urtucului' )u ai t i.
Nu /) ele&e&e mare lucru di) ce-i &pu&e&e cel lalt.
Doar c Calad era +i)e. Ha+ar )u avea ce &e petrecea
/)tre 4tr jeri (i Ae& 4edai 0 )umai de la Aoirai)e (i :a)
mai o+&erva&e c8te ceva' (i )ici vor+ & %ie ceea ce
d du&e Caw;) de /) ele&.
> Cre9i c &-ar /mpotrivi vreu)a dac m-a( duce & -
mi iau +a)ii (i de la el*
> 2e&em)e c da' 9i&e a&pru Hammar' apropii)du-&e
(i pu%)i)d. Cred c %emeile de-acolo )u- i &u)t %oarte
priete)e' /) clipa a&ta. Ai 9ice c p8) (i 4urorile di)
Aja, -erde ar tre+ui & (tie mai multe dec8t )i(te
copile de-a+ia &c pate de la %u&tele mamei. c doar )u-
i c,iar at8t de ar to&.
> Nu' )u e' /)cuvii) Aat= Caw;) r8)ji lar.' p8) ce
Hammar &e uit ur8t la el.
> 2o%tim' 9i&e 4tr jerul' /)de&8)du-i lui Aat /) palm
379
al i doi ar.i) i. Am & -i iau eu de la Calad' mai t8r9iu.
De u)de vii' %l c u*
> Di) Aa)et,ere)' r &pu)&e Aat' apoi /).,e '
au9i)d ce-i ie(i&e di) .ur . Adic ' di) i)utul celor
Dou R8uri. 2e&em)e c am a&cultat prea multe
pove(ti di) vec,ime' % cu' /)& ceilal i doi /l priveau /)
t cere. Acum... acum cred c m duc & v d dac
. &e&c ceva de m8)care.
Nu &u)a&e )ici m car de amia9a' /)& ei /)cuvii) ar '
de parc /l /) ele.eau. :u +8ta cu el 0 )ime)i )u-i
&pu&e&e & o pu) la loc 0 (i o por)i cu pa(i mici' p8)
ce &e pierdu pri)tre copaci. Apoi &e &priji)i /) +8t ' de
parc era &i).urul lucru care-l mai i)ea /) picioare 0 (i
pe&em)e c a(a (i era. <i trecu pri) mi)te c ' dac (i-ar
%i de&% cut &urtucul' ar %i dat cu oc,ii de o .aura /) loc
de &tomac' o .aura di) ce /) ce mai lar. ' cu %iecare
clip . Dar aproape c uita&e de %oame. <) mi)te /i
r &u)au tot %elul de .la&uri. 1-or+e(ti lim+a &tr vec,e'
%l c u* Aa)et,ere).3 4e /)%ior . 1:umi)a & m ajute'
cu %iecare pa& m a%u)d (i mai r u. Tre+uie & &cap.
Dar cum*3 4e apropia de Tur)' (o)t8c i)d ca u) om
%oarte' %oarte + tr8). 1Cum*3
380
CAP!TOLUL %,
<ntre+ ri
E.we)e (edea /)ti)&a /) patul lui N;)aeve' cu + r+ia
/) palme' uit8)du-&e la cealalt cum &e plim+a de colo-
colo. Ela;)e era /) %a a c mi)ului' /)c pli) de ce)u(
de la %ocul % cut /) )oaptea di)ai)te' (i cerceta' )u
pe)tru prima oar ' li&ta de )ume pe care le-o d du&e
-eri)' citi)d %iecare cuv8)t /)c o dat ' cu r +dare.
Celelalte pa.i)i' li&ta de terGa).reale' erau pe ma& = le
citi&er o &i).ur dat ' tul+urate' (i-apoi )ici )u mai
vor+i&er de&pre ele' cu toate c di&cuta&er c8te /)
lu) (i /) &tele. $i &e (i certa&er .
E.we)e /(i /) +u(i u) c &cat. Nu era )ici m car
amia9 ' /)& )ici u)a di)tre ele )u dormi&e prea mult.
Erau &ilite & &e tre9ea&c devreme 0 & mear. la
+uc t rie pe)tru ma&a de dimi)ea a. Dar (i pe)tru alte
lucruri' la care )u voia & &e mai .8)dea&c . Dormi&e
pu i) (i vi&a&e ur8t. 12oate A)ai;a m va ajuta & -mi
/) ele. vi&ele' cele care pot %i /) ele&e' dar... dac e&te
di) Aja, Nea.ra*3 dup ce' /) &eara trecut ' &e uita&e
lu). la %iecare %emeie /)t8l)it ' /)tre+8)du-&e care
di)tre ele era di) Aja, Nea.r ' /i ve)ea .reu & mai
ai+ /)credere /) ci)eva' /) a%ar de cele dou
priete)e. $i totu(i /(i dorea & ai+ o cale de a /) ele.e
vi&ele.
Co(marurile le.ate de ceea ce i &e /)t8mpla&e
/) u)trul terGa).realului erau u(or de /) ele&' cu toat
c )umai di) prici)a lor &e tre9i&e pl8).8)d. <i vi&a&e (i
pe 4ea)c,a)i' %emeile /m+r cate /) roc,ii +rodate cu
%ul.ere care duceau de le& u) lu). (ir de alte %emei'
toate cu i)elul cu Aarele $arpe pe de.et' &ili)du-&e &
c,eme tr &)etele /mpotriva Tur)ului Al+. O % cu&er &
381
&e tre9ea&c tre& ri)d' &c ldata /) &udoare rece 0 dar
)ici a&ta )u era dec8t u) co(mar. :a %el (i vi&ul cu
Aa)tiile Al+e care-i le.au m8i)ile tat lui ei. ?) co(mar
i&cat de dorul de ca& ' pe&em)e... <)& altele... Tra&e
iar (i cu oc,iul la cele dou priete)e. Ela;)e citea /)c '
iar N;)aeve &e plim+a pri) camer ' ,ot r8t .
<l vi&a&e pe Ra)d' /)ti)98)d +ra ul c tre o &a+ie care
p rea de cri&tal' % r & o+&erve pla&a %i) care c dea
pe&te el. Apoi tot pe el' /).e)u)c,eat' /)tr-o /)c pere
/) care v8)tul %ier+i)te ridica pra%ul de pe podele (i
%elurite viet i precum cea de pe %lamura Dra.o)ului'
/)& mult mai mici' pluteau pe aripile acelui v8)t (i /i
p tru)deau /) piele. $i' iar (i' /l vi&a&e co+or8)d /)tr-o
v . u) mare' & pat /)tr-u) mu)te /)tu)e cat'
puter)ic lumi)at de o &tr lucire ro(iatic ' i&cata parc
de %l c ri uria(e. $i /l vi&a&e' c,iar' /)%ru)t8)du-i pe
4ea)c,a)i.
2oate c ultimul )u /)&em)a )imic' /)& celelalte da 0
era co)vi)& . C8)dva' demult' pe c8)d era &i.ur c
putea avea /)credere /) A)ai;a' /)ai)te & %i plecat di)
Tur) (i & %i a%lat de&pre Aja, cea Nea.ra' pu)8)du-i cu
%oarte mare .rij ' %elu rite /)tre+ ri' %emeii Ae& 4edai 0
cu at8t de mare .rij /)c8t A)ai;a & )u cread
altceva' ci doar c era curioa& ' cum /i &t tea /) %ire 0
a%la&e c vi&ele de&pre taGvere) ale u)ei -e&ti toare
erau aproape /)totdeau)a pli)e de /) ele&uri (i' cu c8t
omul acela era u) taGvere) mai puter)ic' cu at8t mai
&i.ur deve)ea totul.
Dar (i Aat (i 2erri) erau taGvere)' (i-i vi&a&e (i pe ei.
-i&e ciudate' /)c (i mai .reu de /) ele& dec8t cele
de&pre Ra)d. 2erri) cu u) (oim pe um r' apoi cu u)
uliu. Am+ele p & ri erau %emele 0 era co)vi)&a' cu
toate c )u (tia de ce 0 iar uliul avea /) .,eare o le&a
382
pe care /)cerca &-o petreac pe dup .8tul lui 2erri).
A&ta o % cu & &e cutremure= )u-i pl cea & vi&e9e le&e.
Apoi' tot 2erri) 0 cu +ar+ I 0 /) %ru)tea u)ui (ir uria( de
lupi care &e /)ti)dea /) dep rtare' c8t vedeai cu oc,ii.
@ar cele cu Aat %u&e&er (i mai rele. Ba /l vedea
a(e98)du-(i oc,iul &t8). pe tal.erul u)ei +ala) e' +a
at8r)8)d &p8)9urat de o crea).a. @l vi&a&e (i pe el
/mpreu) cu 4ea) c,a)ii 0 dar a&ta' pe&em)e' era doar
u) co(mar. Tre+uia & %ie. :a %el ca (i vi&ul /) care Aat
vor+ea /) :im+a 4tr vec,e' care %u&e&e provocat'
pe&em)e' de ceea ce au9i&e /) timpul T m duirii.
O%t ' dar o%tatul &e tra)&%orm iar (i /)tr-u) c &cat.
Dup ma&a de dimi)ea ' &e du&e&er toate trei & -l
vad pe Aat' dar )u-l . &i&er /) u)tru. 12e&em)e c -i
mer.e a(a de +i)e' /)c8t &-a du& & da)&e9eI 2e
:umi) ' acum o & -l vi&e9 da) &8)d cu 4ea)c,a)iiI
Cata cu vi&ele' /(i &pu&e cu ,ot r8re. De-acum' .ata. O
& m .8)de&c la ele c8)d )-am & %iu a(a o+o&it .3 4e
.8)di la +uc t rie' la ma&a de pr8)9 care &e apropia'
apoi la ci) ' apoi iar' a doua 9i' la ma&a de dimi )ea '
(i la oalele de %recat care parc )u &e mai termi)au.
1Oare am & pot & m odi,)e&c vreodat *3 7oi)du-&e
pe pat' &e uit iar la celelalte dou . Ela;)e )u ridica&e
oc,ii di) %oaia cu )ume. N;)aeve tot &e mai plim+a'
/)& mai /)cet. 1Acu(i' acu(i' o &-o &pu) iar. Acu(i'
acu(i.3
> :a& alea' 9i&e N;)aeve' opri)du-&e (i uit8)du-&e
/) jo&' la Ela;)e. :e-am citit de dou 9eci de ori (i tot )-
am . &it )imic %olo&itor. -eri) )u )e-a l &at dec8t )i(te
.u)oaie. <)tre+area e&te dac )umai a&ta avea' &au a
% cut-o cu +u) (tii) *
1A a(teptam. De-acum' poate mai trece jum tate
de cea& p8) &-o &pu) iar (i.3 E.we)e /(i privi'
383
/)cru)tat ' m8i)ile' +ucuroa& c )u le putea vedea
limpede. @)elul cu Aarele $arpe p rea... )elalocul lui pe
o m8)a at8t de /)cre it di) prici)a cu%u)d rii /) ap
%ier+i)te' pli) de & pu).
> E +i)e c (tim )umele' &pu&e Ela;)e' citi)d /)
co)ti)uare. $i e +i)e c (tim cum arat .
> $tii +i)e ce vreau & 9ic' &e r &ti N;)aeve.
E.we)e o%t (i-(i l & + r+ia pe +ra e. <) dimi)ea a
aceea' c8)d ie(i&e di) ca)celaria lui 4,eriam' )u &e
vedea )ici m car o .ea) de lumi) . N;)aeve a(tepta
/) coridorul rece (i /)tu)ecat' cu o lum8)are /) m8) .
Nu &e vedea %oarte +i)e' dar i &e p ru&e lui E.we)e c
era .ata & &%arme pietre cu di) ii 0 (tii)d' /)& ' %oarte
+i)e c a(a ceva )u avea & &c,im+e )imic /)
urm toarele c8teva mi)ute. De aceea era acum at8t
de )ervoa& . 1E m8)dr (i or.olioa& ca u) + r+at. Dar
)-ar tre+ui & -(i ver&e %uria pe Ela;)e (i pe mi)e. 2e
:umi) ' dac Ela;)e poate /)dura' ar %i ca9ul & /)dure
(i ea. Nu mai e Ae(terea& .3
Ela;)e )ici )u p rea & +a.e de &eam dac
N;)aeve era &au )u era )ervoa& . 4t tea pe .8)duri'
cu privirile pierdute.
> :ia)dri) era &i).ura Ro(ie. Toate celelalte Aja, au
pierdut c8te dou %emei.
> O%' taci odat ' copil ' &pu&e N;)aeve.
Ela;)e /(i %lutur m8)a &t8). ' ar t8)du-(i i)elul cu
Aarele $arpe' /i aru)c lui N;)aeve o privire &erioa&a
(i-i d du /)ai)te.
> Nu erau dou ) &cute /) acela(i ora(' (i )umai
c8te dou di) %iecare ar . Cea mai t8) ra e&te Amico
Na.o;i)' doar cu patru a)i mai /) v8r&t dec8t E.we)e
(i cu mi)e. Joi;a B;ir )e-ar putea %i +u)ic .
E.we)e &e am r/ la .8)dul c o %emeie di) Aja,
384
Nea.r purta )umele %iicei ei. 12roa&toI 4e mai
/)t8mpl ca oame)ii & ai+ acela(i )ume' iar tu )u ai
avut )iciodat o %at . Nu a %o&t adev ratI3
> $i a&ta ce )e &pu)e* ro&ti N;)aeve' cu u) .la&
mult prea li)i(tit= era .ata & i9+uc)ea&c ' precum o
c ru pli) cu arti%icii. Ce tai)e ai a%lat tu' pe care eu
& )u le %i o+&er vat* C doar /m+ tr8)e&c (i-mi pierd
mi) ile' )u*
> De pild ' v d c totul e&te mult prea ordo)at'
r &pu)&e li)i(tit Ela;)e. 4 %ie doar o /)t8mplare c
trei&pre9ece %emei' ale&e )umai pe)tru c erau toate
@&coade' & %ie de v8r&te %elurite' %iecare di) alt ar (i
di) alt Aja,* Oare )-ar %i tre+uit & apar trei Ro(ii'
&au patru ) &cute /) Cair,ie)' &au m car dou de
aceea(i v8r&t * Aai &u)t /)c %emei di) Aja, Nea.r /)
Tur) &au altu)deva' u)de )u &u)t cu)o&cute. A&ta
tre+uie & %ie.
> 2e :umi) I eDclam N;)aeve' &muci)du-(i a&pru
co&i a. Cred c ai dreptate. C,iar ai o+&ervat ceva ce
eu )u am + .at de &eam . 2e :umi) ' (i eu
) d jduiam & %i plecat toate cu :ia)dri).
> Nu (tim )ici m car dac ea era co)duc toarea'
&pu&e Ela;)e' &cuip8)d cuvi)tele. 2oate c i &-a
poru)cit & ... & &cape de )oi. Ai-e team c )u-mi
vi)e /) mi)te dec8t o prici) pe)tru care & &e
&tr duia&c /)tr-at8t & -(i (tear. urmele. <)&eam) c
%emeile di) Aja, Nea.r &u)t ale&e /)tr-u) a)ume %el.
> Dac -i pe a(a' &pu&e N;)aeve' &i.ur pe &i)e' o &
le de&coperim. Ela;)e' dac ai /)v at & .8)de(ti a(a
privi)d-o pe maic -ta cum /(i juca pe de.ete curte)ii'
m +ucur c ai %o&t ate)t .
Drept r &pu)&' Ela;)e 98m+i' % c8)d .ropi e /)
o+raji. E.we)e o privi pe %uri( pe N;)aeve. 2 rea & &e
385
mai %i li)i(tit.
> Dac )u cumva' ro&ti (i ea' ridic8)d %ru)tea'
tocmai a&ta vor (i ele 0 & credem c eDi&t u) ro&t (i
& )e pierdem vremea c ut8)du-l' cu toate c de %apt
)u-i. Nu &pu) c )-ar %i' doar c /)c )u (tim. 4 -l
c ut m' dar & )e ocup m (i de altele' )u*
> Deci te-ai ,ot r8t & te &coli' 9i&e N;)aeve'
98m+i)d /) co)ti)uare' credeam c ai adormit.
> Are dreptate' &pu&e &c8r+it Ela;)e. Am cl dit
ditamai palatul di)tr-o c r mid . Aai r u 0 di)tr-o
dori) . 2oate c (i tu ai dreptate' N;)aeve. Ce &
%acem cu... .u)oaiele a&tea* Ria))a are p rul )e.ru'
cu o (uvi al+ dea&upra urec,ii &t8).i' co)ti)u '
&mul.8)d %oile di) tea)c u)a dup alta. $i dac m
apropii de ea p8) /)tr-at8t /)c8t & pot o+&erva a&ta'
/)&eam) c deja e de r u. C,e&mal Emr; e&te u)a
di)tre cele mai /)9e&trate T m duitoare de a)i (i a)i
de 9ile. 2e :umi) ' v da i &eama cum e & te
t m duia&c ci)eva di) Aja, Nea.r * :ui Aarilli)
Cemalp,i) /i plac pi&icile (i &e d pe&te cap & ajute
a)imalele r )ite. 2i&icile* Blea,I 4u)t )i(te .u)oaie.
Nimic de %olo&' &%8r(i ea' mototoli)d %oile /) pum).
N;)aeve /).e)u)c,e al turi (i' cu +l8)de e' /i
de&% cu de.etele /)cle(tate.
> 2oate c da &au poate c )u. Tu /)& i ai . &it
ceva importa)t' ro&ti ea' )ete9i)d pa.i)ile la piept.
2oate c ' dac avem r +dare' vor mai ap rea (i alte
lucruri. $i mai e (i li&ta a&t lalt .
2rivirea ei' ca (i cea a lui Ela;)e' &e /)drept pe dat
c tre E.we)e. $i oc,ii al+a(tri (i cei c prui erau
/))e.ura i. E.we)e /(i %eri oc,ii de ma&a pe care &e
a%lau celelalte %oi. Nu voia & &e .8)dea&c la ele' dar
)u avea ce %ace. :i&ta de terGa).reale i &e /)tip ri&e /)
386
mi)te. ?)a la m8) 0 u) +a&to) di) cri&tal tra)&pare)t'
)eted (i limpede' lu). de u) picior (i )u %oarte .ro&.
7olo&i) 0 )ecu)o&cut . Cercetat ultima dat de
Coria)i) Nedeal. Doi la m8) 0 o &tatuet de %emeie'
.oal ' di) ala+a&tru' /)alt de o palm . 7olo&i) 0
)ecu)o&cut . Cercetat ultima dat de Coria)i) Nedeal.
Trei la m8) 0 u) di&c' p8r8)d % urit di) %ier o+i()uit'
dar )eati)& de ru.i)a' )u %oarte mare. 2e am+ele p r i
are i)cru&tat u) de&e) /) &piral ' %oarte %i). 7olo&i) 0
)ecu)o&cuta. Cercetat ultima dat de Coria)i) Nedeal.
2atru la m8) ... 2rea multe o+iecte' (i mai mult de
jum tate di)tre cele cu %olo&i) )ecu)o&cut
cercetate pe)tru ultima dat de Coria)i) Nedeal.
Trei&pre9ece /) cap. E.we)e &e /)%ior . 1Am aju)& &
)ici )u m mai pot .8)di la )um rul &ta.3
2e li&t erau (i o+iecte a c ror %olo&i) &e cu)o(tea'
/)& mai pu i)e. Nu p reau %oarte de ajutor 0 dar )ici
/)(iruirea lor )u era li)i(titoare. ?) arici de lem)'
micu ' c8t jum tate di) de.etul mare al u)ui + r+at.
?) lucru(or +a)al 0 )-avea cum & %ac r u. $i totu(i'
orice %emeie care /)cerca & co) duc 2uterea /)
preajma lui' adormea. Jum tate de 9i de &om) li)i(tit'
% r vi&e 0 .8)dul /i % cea lui E.we)e pielea de . i) '
mai ale& c erau /)c trei care aveau' /)tr-u) c,ip &au
altul' de-a %ace cu &om)ul. 4e &im i&e aproape u(urat
& /)t8l)ea&c pe li&t (i u) +a&to) cre&tat' di) piatr
)ea.r ' lu).' care aru)ca %ocul mi&tuirii. Al turi' -eri)
&cri&e&e 12rimejdio& (i aproape cu )eputi) a de
&t p8)it3 cu at8ta %or /)c8t ,8rtia &e rup&e&e /) dou
locuri. E.we)e /)c )u a%la&e )imic de&pre 1%ocul
mi&tuirii3' dar' cu toate c p rea' % r di&cu ie' ceva
primejdio&' era la %el de &i.ur c )u avea )imic de-a
%ace cu Coria)i) Nedeal &au cu vi&ele.
387
N;)aeve a(e9 pa.i)ile )ete9ite pe ma& ' apoi (ov i'
/)ai)te de a le /)ti)de pe celelalte /) %a a ei. <(i plim+a
de.etul pe o pa.i)a' apoi pe urm toarea.
> ?ite u)ul care i-ar pl cea lui Aat' &pu&e ea' cu u)
.la& mult prea li)i(tit (i ve&el. $a&e 9aruri' cu pu)cte
pe ele' u)ite la u) cap t. 7oarte mici. 7olo&i) 0
)ecu)o&cuta' )umai c ' atu)ci c8)d &u)t ati)&e cu
ajutorul 2uterii' par & /mpiedice' &au & pre&c,im+e
/)tr-u) %el' jocul /)t8mpl rii. Ao)edele aru)cate /) &u&
/) preajma lor au c 9ut mereu pe aceea(i parte. Odat '
au c 9ut pe muc,ie' de o &ut de ori la r8)d. Di) o mie
de aru)c ri de 9aruri a ie(it )umai %i.ura celor ci)ci
coroa)e. Ce i-ar mai pl cea lui Aat' &%8r(i' cu u) r8&
%or at.
E.we)e o%t ' &e ridic /) picioare (i &e du&e l8).
c mi). Avea picioarele amor ite. Ela;)e &e ridic (i ea
(i o privi ate)t (i /) t cere' ca N;)aeve. 4u%lec8)du-(i
m8)eca p8) &u&' E.we)e v8r/ +ra ul /) c mi). Ati)&e
cu de.etele u) petic de l8) (i tra&e a%ar u) ciorap
% cut cocolo( (i pu i) p8rlit' /) care era a&cu)& ceva. <(i
&cutur %u)i).i)ea de pe +ra ' apoi du&e ciorapul la
ma& (i-l r &tur) . @)elul r &ucit' di) piatr v r.at ' &e
roti pe t +lia me&ei (i c 9u drept pe o pa.i) di) li&ta
terGa).realelor. C8teva clipe' r ma&er toate cu oc,ii
la el.
> 2oate c -eri) )u a o+&ervat c a(a multe di)tre
cele %urate au %o&t cercetate de Coria)i)' (i .ata'
&pu&e' /) cele di) urm ' N;)aeve 0 dar % r & par
co)vi)& .
> Am v 9ut-o odat ' mer.8)d pri) ploaie' /)cuvii)
(i Ela;)e' de(i cam /).8)durat . Era uda %lea(c . @-am
du& o ma)tie. Era at8t de cu%u)data /) .8)duri' /)c8t
cred c )u (i-a dat &eama c ploua' p8) ce i-am pu&
388
ma)tia pe umeri. 2oate c i-a &c pat (i a&ta.
> 2oate' r &pu)&e E.we)e. Dar dac )u i-a &c pat'
tre+uie & -(i %i dat &eama c aveam & o+&erv totul' de
/)dat ce citeam li&ta. Nu (tiu. ?)eori mi &e pare c
-eri) o+&erv mai multe dec8t la& & &e /) elea. . Nu
(tiu (i .ata.
> Deci -eri) e&te pri)tre cele care dau de + )uit'
o%t Ela;)e. Dac e&te di) Aja, Nea.r ' /)&eam) c
du(ma)ii (tiu deja tot ce %acem. $i mai e Ala))a.
<i aru)c o privire pie9i( ' tul+urat ' lui E.we)e. $i
ea (i N;)aeve (tiau tot ce &e /)t8mpla&e 0 /) a%ar de
ce v 9u&e E.we)e /) u)trul terGa).realului' lucruri pe
care )u &e /)dura&e & le pove&tea&c ' dup cum )ici
celelalte dou )u o % cu&er . :e pove&ti&e' /)& ' toate
/)t8mpl rile di) /)c perea de piatr ' ce-i &pu&e&e
4,eriam de&pre /).ro9itoarea &l +i ciu)e pe care o
aveau toate cele /)9e&trate' %iecare cuvi) el' oric8t de
+a)al' al lui -eri). 4i).urul lucru pe care le ve)ea .reu
& -l /) elea. era pove&tea cu Ala))a. 7emeile Ae&
4edai )u % ceau )iciodat a(a ceva 0 pur (i &implu. Nici
o %emeie cu mi)tea /)trea.a )u ar %i % cut-o' darmite o
Ae& 4edai... E.we)e &e uit c,ior8( la celelalte.
Aproape c le au9ea prote&t8)d.
> 7emeile Ae& 4edai )-ar tre+ui )ici & mi)t ' (i
totu(i -eri) (i Aaica par %oarte .rijulii cu ceea ce )e
&pu). N-ar tre+ui )ici & %ac parte di) Aja, Nea.r .
> Aie Ala))a /mi place' ro&ti N;)aeve' &muci)du-(i
co&i a' apoi ridic di) umeri. Ei' +i)e... 2oate c ... adic
)u 0 &i.ur &-a purtat ciudat.
> Aul ume&c' 9i&e E.we)e' iar N;)aeve % cu u)
&em) de /)cuvii) are' de parc )u ar %i o+&ervat
+atjocura.
> Oricum' 4uprema (tie totul 0 iar ea poate &-o
389
urmrea&c pe Ala))a mai u(or dec8t )oi.
> Cum r m8)e cu Elaida (i 4,eriam* /)tre+
E.we)e.
> Aie Elaida )u mi-a pl cut )iciodat ' .r i Ela;)e'
dar )u pot & cred cu adev rat c ar %i di) Aja, Nea.r .
@ar 4,eriam* Cu )eputi) I
> Ar tre+ui ca )imic di) toate a&tea & )u %ie cu
puti) ' pu%)i N;)aeve. N-avem de u)de (ti dac '
atu)ci c8)d le . &im' )-o & d m (i pe&te u)ele care
)e plac. Dar )u vreau & aru)c o a&eme)ea + )uial
a&upra )ici u)eia. Tre+uie & avem mai multe prici)i 0
)u doar c ar %i putut o+&erva ceva ce )-ar %i tre+uit &
vad . O & -i &pu)em (i 4upremei' co)ti)u ea' dup ce
o+&erv .e&turile de /)cuvii) are ale celor lalte' dar % r
& pu)em u) pre prea mare pe a&ta. m ro.' dac
vi)e vreodat & )e caute' a(a cum )e-a % . duit.
Ela;)e' dac vei %i (i tu cu )oi' atu)ci c8)d vi)e' & )u
ui i c de&pre ti)e )u (tie )imic.
> Cum & uit* &e revolt Ela;)e. Dar ar %i tre+uit &
)e la&e o alt cale de a-i trimite vor+ . Aama le-ar %i
ticluit mai +i)e.
> Nu (i dac )u putea avea /)credere /) ve&titori'
&pu&e N;)aeve. O & a(tept m. 4au' crede i cumva c
ar tre+ui & vor+im cu -eri)* N-ar %i ceva ie(it di)
comu).
Ela;)e (ov i' apoi cl ti) u(or di) cap. E.we)e i-o
lua&e /)ai)te' (i %u&e&e mai ,ot r8t . Ame it &au )u'
-eri) /i d du&e mult prea mult de + )uit.
> Bi)e' ro&ti N;)aeve' %oarte mul umit . Aie-mi pare
c,iar +i)e c )u putem vor+i cu 4uprema oric8)d 0
a(a' &u)tem li+ere & ,ot r8m ce-avem de % cut (i
c8)d' % r & )e &u%le-) cea% . @ar prima ,ot r8re e&te
le.at de &ta' mai 9i&e ea' plim +8)du-(i de.etul pe
390
li&ta de terGa).reale' de parc ar %i citit-o di) )ou' apoi
apuc8)d i)elul di) piatr v r.at . E&te primul lucru'
le.at /)tr-u) c,ip &au altul de :ia)dri) (i ale ei' pe care
l-am v 9ut cu oc,ii )o(tri. :a )oapte' am & dorm cu el'
&%8r(i' /)cru)t8)du-&e (i tr .8)d aer ad8)c /) piept.
7 r & (ov ie' E.we)e i-l lu di) m8) . Ar %i vrut &
(ov ie' & -(i i) m8i)ile aca& ' dar )u o % cu (i &e
&im i m8)dr de &i)e.
> Eu &u)t cea care-ar putea %i -e&titoare-) vi&e. Nu
(tiu dac a&ta m ajut cu ceva' dar -eri) a 9i& c
lucrul &ta e primejdio&. Ci)e-l %olo&e(te tre+uie & ai+
m car o /)9e&trare care &-o ajute.
N;)aeve /(i &tr8)&e co&i a /) pum) (i de&c,i&e .ura'
ca (i cum ar %i dat & prote&te9e 0 dar' /) cele di) urm '
)u % cu dec8t & &pu) E
> E(ti &i.ur ' E.we)e* Nici m car )u e limpede dac
e(ti cu adev rat -e&titoare' iar eu pot co)duce mai
mult 2utere ca ti)e a(a c /mi vi)e & cred...
> 2o i co)duce' /)tr-adev r' o /)trerup&e E.we)e'
dar )umai dac te /)%urii. E(ti &i.ur c /) vi& te vei
putea /)%uria* Oare o & ai vreme* 2e :umi) ' )u (tim
)ici m car dac &e poate co)duce 2uterea /) vi&. Dac
tot e&te ca u)a di)tre )oi & %ac pa&ul 0 (i ai dreptate
c8)d &pui c e&te &i).ura le. tur pe care-o avem 0
atu)ci eu &u)t aceea. 2oate c &u)t /)tr-adev r
-e&titoare (i' oricum ar %i' mie mi-a dat -eri) i)elul.
N;)aeve p rea pu& pe ceart ' dar' /) cele di) urm '
/)cuvii) ' cam % r tra.ere de i)im .
> Bi)e. Dar Ela;)e (i cu mi)e o & %im de %a . Nu
(tiu ce putem %ace dar' dac ceva )u-i /) ordi)e' poate
te putem tre9i &au... O & %im de %a .
Ela;)e /)cuvii) (i ea. Acum c &e /)voi&er '
E.we)e &im i o tul+urare /) &tomac. 1:e-am du& cu
391
vor+a. Ce )-a( da & )u-mi dore&c & m %i du& ele.3
Apoi o+&erv o %emeie care &t tea /) u( 0 /m+r cata /)
al+ul )ovicelor' cu p rul /mpletit /) co&i e lu).i.
> Nu te-a /)v at )ime)i & +a i la u( ' El&e* /)tre+
N;)aeve.
E.we)e a&cu)&e i)elul /) pum). Era tare ciudat 0 i &e
p ru&e c El&e &e ,ol+a la el.
> Am o ve&te pe)tru voi' &pu&e li)i(tita El&e'
plim+8)du-(i privirea pe&te ,8rtiile /mpr (tiate pe
ma& (i pe&te cele trei %emei dimprejur. De la
4uprem .
E.we)e &c,im+ priviri mirate cu N;)aeve (i Ela;)e.
> Ei' ce ve&te* ro&ti N;)aeve' iar El&e ridic '
+atjocoritoare' di)tr-o &pr8)cea) .
> :ucrurile care-au r ma& de la :ia)dri) (i celelalte
&e a%l /) a treia c mar pe dreapta' por)i)d de la
&c rile cele mari' /) a doua piv)i de &u+ +i+liotec .
$i tra&e iar cu oc,iul la ,8rtii' apoi plec ' )ici prea re -
pede' dar )ici %oarte /)cet. E.we)e &im i c &e &u%oc .
1Nou )e e %ric & )e pu)em /)crederea /) ci)eva' iar
4uprema &e %olo&e(te' )ici mai mult' )ici mai pu i)' de
El&e Cri)well*3
> 7ata a&ta )e.,ioa+ )u e de /)credere. O &
&porovia&c I 9i&e N;)aeve' d8)d & plece. E.we)e /(i
&tr8)&e %u&tele (i trecu' /) %u. ' pe l8). ea. Alu)ec
pe le&pe9ile di) coridor' dar 9 ri o um+r al+ care
di&p rea /) jo&ul u)ei rampe (i &e ) pu&ti dup ea.
12e&em)e c (i ea %u.e' de a aju)& at8t de departe. $i
de ce %u.e*3 ?m+ra di&p rea deja pe o alt ramp .
E.we)e o urm . Aju)& jo&' &e opri mirat . D du&e
pe&te o alt %emeie 0 )u o cu)o(tea' dar &i.ur )u era
El&e. Era /)ve(m8)tat /) m ta&e ar.i)tiu cu al+ 0 (i o
% cu pe E.we)e & &imt lucruri cu totul )ea(teptate.
392
7emeia era mai /)alta ca ea' mult mai %rumoa& (i cu o
privire care-o % cu & &e &imt mic ' &l + )oa. (i )u
prea curata. 12e&em)e c e (i mult mai /)9e&trat
dec8t mi)e. 2e :umi) ' pe l8). a&ta tre+uie c e (i
mai de(teapt dec8t )oi toate la u) loc. Nu-i ci)&tit ca
o &i).ur %emeie & ...3 2e )ea(teptate' /(i d du &eama
/)cotro o purtau .8)durile. 4e /)ro(i /) o+raji (i &e &ili
& &e tre9ea&c . Nu &e &im i&e )iciodat mai prejo& de
o alta 0 )-avea de .8)d & /)ceap tocmai acum.
> E(ti /)dr 9)ea ' &pu&e %emeia' dac aler.i de u)a
&i).ur pe aici' dup ce &-au /)% ptuit at8tea crime.
2 rea de-a dreptul /)c8)tat de ce &pu)ea. E.we)e
&e /)drept de &pate (i-(i )ete9i /) .ra+ %u&ta'
) d jdui)d ca cealalt & )u +a.e de &eam ' dar (tii)d
c )u-i &c pa&e )imic' dori)du-(i & )u %i %o&t v 9ut
aler.8)d ca u) copil... Cata cu a&taI
> @ertare' c utam o )ovice care cred c a ve)it
/)coace. Are oc,ii mari (i )e.ri' (i co&i e /)tu)ecate. E
micu (i' /) %elul ei' dr .u . A i v 9ut cumva u)de &-a
du&*
7emeia o privi de &u& p8) jo&' cu u) 98m+et. @ &e
p ru' c,iar' c aru)ca&e o privire &curta (i c tre
pum)ul /)cle(tat /) care /)c mai &tr8).ea i)elul de
piatr .
> Nu cred c ai &-o mai aju).i di) urm . Am v 9ut-
o. 7u.ea %oarte repede. Cred c de-acum e departe.
> Ae& 4edai' /)cepu E.we)e' dar )u mai avu c8)d &
/)tre+e /)cotro pleca&e El&e. 2ri) oc,ii )e.ri ai
celeilalte trecu u) %ul.er 0 poate de m8)ie' poate de
plicti&eala.
> Ai-am pierdut deja prea mult timp cu ti)e. Am (i
alte tre+uri. Du-te.
$i ar t cu m8)a /) direc ia di) care E.we)e tocmai
393
ve)i&e. Cla&ul ei era at8t de poru)citor' /)c8t E.we)e
&e /)toar&e pe c lc8ie (i /)cepu & urce rampa' /)ai)te
& -(i dea &eama ce % cea. 7urioa& ' &e /)toar&e la loc.
1Ae& 4edai &au )u' am & ...3 Dar coridorul era .ol.
<)cru)tat ' &e uit /) jur. Erau c8teva /)c peri' dar
acolo )u locuia )ime)i' /) a%ar de (oareci. Aler. /)
jo&' pe ramp ' tra&e cu oc,iul pe&te tot' p8) /)
cap tul coridorului... c,iar (i pe&te +alu&trad ' jo&' /)
micu a .r di) a Ale&elor' (i pe cele lalte coridoare de
dea&upra (i de dede&u+t. B ri dou Ale&e 0 u)a era
7aolai)' iar pe cealalt o (tia di) vedere' )u dup
)ume. <)& %emeia /) al+ (i ar.i)tiu )u era )ic ieri.
394
CAP!TOLUL %.
S+ la/ t
Cl ti)8)d di) cap' E.we)e &e /)toar&e la u(ile la care
&e .8)di&e ceva mai devreme. 1Tre+uie & %i aju)&
u)deva.3 O de&c,i&e pe prima (i d du pe&te c8teva
mo+ile care )ici )u &e vedeau' di) prici)a p8)9elor
pr %uite cu care %u&e&er acoperite. $i aerul p rea
&t tut' ca (i cum u(a )u mai %u&e&e de&c,i& de ceva
vreme. 4e &tr8m+ 0 pri) pra% c,iar &e vedeau urme de
(oareci. Altele' /)& ' )u. Aai de&c,i&e' la repe9eala'
dou u(i' (i 9 ri acela(i ta+lou. Nu &e mir . Aai erau
/)c multe /)c peri .oale' /) aripa Ale&elor. Tocmai
c8)d &cotea capul di) cea de a treia camer ' N;)aeve
(i Ela;)e co+orau rampa di) &patele ei' % r & &e
.r +ea&c .
> Ce %ace' &-a a&cu)&* /)tre+ uimit N;)aeve.
Acolo*
> Am pierdut-o' r &pu)&e E.we)e' uit8)du-&e iar (i
/) &u&ul (i /) jo&ul coridorului. 1?)de &-o %i du&*3 $i )u
la El&e &e .8)dea.
> Dac mi-ar %i trecut pri) cap c El&e %u.e mai
repede ca ti)e' &pu&e' 98m+i)d' de(i cam /).rijorat '
Ela;)e' a( %i ve)it (i eu. Numai c de c8)d am v 9ut-o
mi &-a p rut prea micu ca & aler.e +i)e.
> -a tre+ui &-o . &im mai t8r9iu' 9i&e N;)aeve' (i &
%acem /) a(a %el /)c8t & )u p l vr .ea&c . Cum de o %i
avut 4uprema /)credere /) %ata a&ta*
> Ai &-a p rut c am pri)&-o' m rturi&i E.we)e' dar
era altci)eva' N;)aeve' (i pe urm m-am /)tor& o clip
cu &patele (i a di&p rut. Nu era El&e 0 pe ea )ici )-am
v 9ut-oI 0 era o %emeie pe care /)t8i am luat-o drept
El&e. $i... a di&p rut (i )u (tiu u)de.
395
> 4 %i %o&t o 7 r-de-4u%let* /)tre+ Ela;)e' cu
r &u%larea t iata' privi)d iute /) jur 0 coridorul era /)&
pu&tiu= )umai ele &e mai a%lau acolo.
> Nu' )u' &pu&e ,ot r8t E.we)e. A-am... 1Dar )-
am de .8)d & le pove&te&c cum m-a % cut & m &imt
ca la (a&e a)i' cu roc,ia rupt ' %a a murdar ' (i )a&ul
cur.8)d.3 Nu a %o&t -i)e ie. E&te /)alt (i m rea ' cu
oc,ii (i p rul )e.ru. 4are /) oc,i imediat. N-am v 9ut-o
)iciodat ' dar cred c tre+uie & %ie Ae& 4edai.
N;)aeve a(tept o clip ' de parc voia & aud mai
multe' apoi &pu&e )er +d toareE
> Dac o mai ve9i' & mi-o ar i. Dac 9ici tu c
merit . N-avem vreme & &t m de pove(ti. Am de .8)d
& v d ce-i /) c mara aceea' /)ai)te & -i dau prilejul lui
El&e & +ata to+a /) %a a cui )u tre+uie. 2oate c le-a
&c pat ceva' (i' dac -i pe a(a' ar %i +i)e & tra.em )oi
%oloa&e de pe urma 9 p celii lor.
E.we)e &e al tur (i ea alaiului (i' di)tr-odat ' /(i
d du &eama c avea /)c /) m8) i)elul de piatr 0
terGa).realul lui Coria)i) Nedeal. 2u i) cam tul+urat '
/l v8r/ /) pu).a de la ci). toare pe care o /)c,i&e +i)e.
1C8t vreme )u adorm cu mi9eria a&ta... Dar tocmai
a&ta (i pu) la cale' )u*3 Numai c a&ta avea & %ie
&eara (i )u avea ro&t & -(i +at capul. <) timp ce
&tr + teau Tur)ul' &e tot uit dup %emeia /) ar.i)tiu.
N-o v 9u' iar a&ta o % cu & &e &imt u(urata 0 dar'
oare' de ce* 14u)t mare acum (i pot %oarte +i)e & ...3
$i totu(i' &e &im i tare mul umit & )u /)t8l)ea&c pe
)ime)i care & arate' %ie (i pe departe' ca aceea. Cu
c8t &e .8)dea mai mult' cu at8t i &e p rea c ceva )u
era... cum ar %i tre+uit. 12e :umi) I Am /)ceput & v d
(i &u+ pat %emei di) Aja, Nea.r . Dar poate c &u)t
/)tr-adev r acolo.3
396
Bi+lioteca era /)tr-o arip retra& ' )u c,iar /) Tur)ul
Al+. Era cl dit di) piatr al+urie' cu du).i al+a&tre'
.roa&e' (i ar ta precum u) tala9 /mpietrit' tocmai c8)d
d dea & &e rever&e. <) lumi)a dimi)e ii' p rea
m rea ca u) palat 0 E.we)e era co)vi)& c avea o
&umede)ie de /)c peri' toate' /)& ' pli)e cu ra%turi' iar
ra%turile pli)e de c r i' ma)u&cri&e' &uluri de
per.ame)t (i , r i' adu)ate de pe&te tot' vreme de trei
mii de a)i. Da' c,iar (i camerele de dede&u+tul
coridoarelor /)c8lcite de la caturile de &u&' pe u)de &e
a%lau (i /)cperile lui -eri). Nici m car marile +i+lioteci
di) Tear (i Cair,ie) )u erau at8t de tic&ite.
Bi+liotecarele 0 cu toate &urori Bru)e 0 p 9eau
ra%turile (i u(ile cu a&prime' ca & %ie &i.ure c )ici
m car o +uc ic de ,8rtie )u di&p rea % r ca ele &
(tie ci)e o lua (i de ce. <)& N;)aeve le co)du&e c tre
o i)trare care )u era &tr juit . De jur /mprejurul
+i+liotecii' la +a9 ' la um+ra u)or copaci /)al i' &e a%lau
alte u(i 0 mai mari &au mai mici. 4e /)t8mpla'
c8teodat ' ca mu)citorii & ai+ )evoie & p tru)d /)
c m rile de dede&u+t 0 iar +i+liotecarelor )u le
co)ve)ea ca )i(te + r+a i a&uda i & &e plim+e pri)tre
comorile lor. ?)a di) ace&te u(i o de&c,i&e N;)aeve 0
)u era mai mare dec8t u(a di) %a a u)ei %erme. :e
% cu &em) & o apuce pe )i(te &c ri a+rupte care
co+orau /) +e9) ' apoi /)c,i&e u(a /) urma ei (i lumi)a
di&p ru cu totul.
E.we)e &e /)ti)&e c tre saidar 0 aproape c )ici )u-(i
d du &eama ce % cea' c ci de-acum' i &e p rea ceva
%oarte %ire&c 0 (i co)du&e pri) trupul ei o u)d de
2utere. O clip ' %iorul care o cupri)&e /) +u(i orice alt
&e)9a ie. <) palma ei /)ti)& ap ru u) .lo+ micu de
lumi) al+ &truie. Tra&e aer ad8)c /) piept (i /(i ami)ti
397
de ce /(i &im ea tot trupul /) epe)it. A(a' &e /)toar&e /)
lume. 4im i di) )ou c m (u de i) care i &e lipea de
piele' ciorapii de l8) ' roc,ia. Cu o u(oar /) ep tur
de tri&te e' alu). dori) a de a &or+i mai mult' de a &e
l &a /).,i it de saidar.
Ela;)e apri)&e (i ea u) .lo+ lumi)o& 0 /mpreu) '
d deau mai mult lumi) dec8t dou %eli)are.
> A &imt... mi)u)at' (opti.
> Ai .rij ' &pu&e E.we)e.
> Am' o%t Ela;)e' )umai ca m &imt at8t de +i)e...
O & am .rij .
> 2e aici' le &pu&e +ru&c N;)aeve (i trecu pe l8).
ele ca & le arate drumul. Nu &e /)dep rt ' /)& . Nu era
%urioa& ' a(a c tre+uia & &e %olo&ea&c )umai de
lumi)a celorlalte dou .
Coridorul do&)ic (i pr %uit pe care i)tra&er ' pre& rat
cu u(i de lem) care &e de&c,ideau /) pere ii di) piatr
ce)u(ie' ie(i' dup vreo &ut de pa(i' /) coridorul cel
mare care &e /)ti)dea c8t toat +i+lioteca. :umi)ile le
/). duir & o+&erve urmele de pa(i' u)ele pe&te
altele' pri) pra%' cele mai multe de la /)c l ri mari'
potrivite pe)tru + r+a i 0 cele mai multe deja aproape
(ter&e. Aici' tava)ul era mai /)alt' iar u)ele u(i
/)deaju)& de mari pe)tru u) ,am+ar. 2e &c rile cele
mari di) cap t' lar.i cam c8t jum tate di) coridor' erau
co+or8te lucrurile mai volumi)oa&e. Al turi &e a%lau
alte &c ri' care co+orau. % r & pre.ete' N;)aeve o
apuc pe acolo. E.we)e o urm iute. :umi)a al+a&tr
)u-i /). duia & vad la %el ca a%ar ' dar tot i &e p rea
c %a a lui Ela;)e era mai palid dec8t de o+icei. 1Aici'
jo&' putem & ip m c8t )e i)e pieptul' (i tot )-o & )e-
aud )ime)i.3 4e &im i pre. tit & c,eme u) tr &)et
(i aproape c &e /mpiedic . Nu mai co)du&e&e )icio -
398
dat dou u)de /) acela(i timp. Nu p rea deloc .reu.
4ala cea mare de la catul de dede&u+t ar ta la %el cu
cea de dea&upra' lar. (i pr %uita' dar cu tava)ul mai
jo&.
N;)aeve &e du&e iute c tre cea de-a treia u( pe
dreapta (i &e opri. ?(a )u era mare' /)& &c8)durile
a&pre o % ceau & para %oarte .roa& . 2ri) dou urec,i
de %ier' u)a /)%ipta /) ea (i cealalt /) perete' era
petrecut u) la) .ro& (i +i)e &tr8)&' /)c,i& cu u) lac t
rotu)d de %ier. :a) ul (i lac tul p reau )oi 0 )u erau
aproape deloc pr %uite.
> :ac tI eDclam N;)aeve (i tra&e de el' % r )ici u)
)oroc. A mai v 9ut careva di)tre voi vreu) lac t pe
u)deva* Eu )u am mai 9 rit )ici o u( /)cuiat I Nici
m car u)aI &%8r(i' /) timp ce tra&e iar (i de lac t' /l
/mpi)&e /)d r t &pre u( at8t de tare /)c8t & ri /)apoi'
(i lovi cu pum)ul /) lem)ul a&pru.
> :i)i(te(te-te' /i &pu&e Ela;)e. Nu-i )evoie de at8ta
larm . A( putea (i eu & de&c,id lac tul' dac a( i9+uti
& v d /) u)trul lui' cum e alc tuit. O & . &im )oi o
cale.
> Nu vreau & m li)i(te&c' &e r &ti N;)aeve' vreau
& m /)%uriiI -reau...
E.we)e o l & & &pume.e (i ati)&e la) ul. De c8)d
pleca&e di) Tar -alo)' /)v a&e multe 0 )u doar &
c,eme tr &)e tele. De pild ' cum & /) elea. metalele.
Ace&tea ve)eau di) 2 m8)t 0 u)a di)tre cele Ci)ci
2uteri de care %emeile )u &e &im eau %oarte apropiate 0
cealalt era 7ocul 0 /)& ea era /)9e&trat (i putea &im i
la) ul' putea p tru)de /) u)trul & u' &im i)d cele mai
micu e +uc i di) metalul rece (i modul /) care &e
le.au. 2uterea care-o umplea tremura /) ritmul
vi+ra iilor acelor le. turi.
399
> D -te la o parte' E.we)e.
2rivi /)d r t (i o v 9u pe N;)aeve' /)v luit /)
)im+ul &tr lucitor (i i)8)d /) m8) o ra).a' at8t de
a&em ) toare la culoare cu lumi)a al+-al+a&tr /)c8t
era aproape )ev 9ut . N;)a eve &e uit cu ate) ie la
la) ' morm i ceva de&pre %or a (i' pe dat ' ra).a &e
% cu de dou ori mai lu). .
> :a o parte' E.we)e. E.we)e &e &upu&e. 2etrec8)d
cap tul r ).ii pri) la) ' N;)aeve o /)%ip&e +i)e' apoi
ap & di) toate puterile. :a) ul &e rup&e ca u) %ir de
a . :uat pri) &urpri)dere' N;)aeve % cu oc,ii mari (i
&e /mpletici' iar ra).a c 9u cu 9.omot pe podea.
<)drept8)du-&e' N;)aeve /(i plim+ privirile uimite de
la ea c tre la) . Ra).a di&p ru.
> Cred c a&ta-i (i di) prici)a mea' i-am % cut ceva'
&pu&e E.we)e. 1Tare a( vrea & (tiu ce.3
> 2uteai & -mi &pui' morm i N;)aeve' apoi &coa&e
r m (i ele la) ului (i de&c,i&e u(a. Ei* Ce &ta i a(a' de
piatr *
Di)colo de u( era o /)c pere p trat ' )u %oarte mic
0 avea cam 9ece pa(i pe 9ece 0 dar /) care &e a%lau
doar c8teva +occele mari' /).r m dite' di) p8)9
a&pra (i +ru) . 7iecare era pli) oc,i' avea o ,8rtiu
pri)& pe ea (i era pecetluit cu 7lac ra di) Tar -alo).
E.we)e )ici )u le mai )um r 0 (tia c erau
trei&pre9ece. Du&e palma pe care avea .lo+ul de
lumi)a c tre perete' (i-l l & acolo. Nu era &i.ur de ce
% cu&e' doar c ' mi(c8)du-(i m8)a' v 9u c lumi)a
r m &e&e pe loc. 1@ar (i /)v cum & %ac u) lucru % r
& -l /) ele.3' &e .8)di' tul+urat . Ela;)e &e uit
/)cru)tat la ea' ca (i cum &t tea pe .8)duri' apoi /(i
at8r) (i ea .lo+ul de lumi) pe perete. 2rivi)d-o'
E.we)e avu impre&ia c /) ele.e ce tre+uia % cut. 1A
400
/)v at de la mi)e' iar eu tocmai ce-am /)v at de la
ea.3 4e /)%ior .
> Ria))a. Joi;a B;ir' 9i&e N;)aeve' care &e du&e&e
drept la +occelele pe care le r &colea' citi)d )umele de
pe ele. 4e pare c am . &it ce c utam. A car (tim c
)u a trecut )ime)i pe aici /)ai)tea )oa&tr ' ad u. '
cercet8)d pecetea de cear a u)ei +occele' apoi
&% r8m8)d-o (i de9le.8)d %u)iile r &ucite.
E.we)e ale&e (i ea o +occea (i rup&e pecetea' % r
& citea&c )umele. Nu era %oarte /)c8)tat de .8)dul
de a (ti /) ale cui lucruri &cotocea. dup ce r &tur)
+occeaua pe podeaua .oal ' de&coperi c era pli)
mai ale& cu ,ai)e (i /)c l ri vec,i' (i c8teva ,8rtii
rupte (i mototolite' de &oiul celor r ma&e pe &u+
dulapuri' /) /)c perile u)ei %emei care )u era %oarte
preocupat de cur e)ie.
> Nu v d )imic de %olo& aici. O ma)tie care )ici de
c8rp )u-i +u) . O jum tate de ,art ' rupt 0 /) col
&crie Tear. Trei ciorapi care tre+uie c8rpi i. A&ta )u )e-
a l &at )ici u) &em)' mai 9i&e ea' petrec8)du-(i
de.etul pri) .aura di)tr-u) papuc de&perec,eat' de
cati%ea' (i %lutur8)du-l /)&pre celelalte.
> Nici Amico' &pu&e mo,or8t Ela;)e' r &coli)d
,ai)ele cu am+ele m8i)i. Numai c8rpe. @a &ta i' uite o
carte. 2e&em)e c ci)e a &tr8)& +occelele a&tea &-a
.r +it tare' de a l &at-o aici. 1O+iceiuri (i ceremo)ii de
la curtea di) Tear3. Nu mai are copert ' dar
+i+liotecarele o &-o ia (i a(a.
Avea dreptate. Nime)i )u aru)ca vreo carte' oric8t
ar %i %o&t de rupt .
> Tear' &pu&e N;)aeve' cu u) .la& lip&it de eDpre&ie=
era /) .e)u)c,i' /)co)jurat de tot %elul de lucruri
rev r&ate di) +occeaua pe care o &cotocea. 4e /)ti)&e
401
dup ceva ce aru) ca&e deja la o parte. ?ite o li&t cu
cor +iile de )e.o de pe Eri)i)' cu 9ilele /) care pleac
di) Tar -alo) (i cele /) care &u)t a(teptate /) Tear.
> Ar putea %i o /)t8mplare' &pu&e /)cet E.we)e.
> 2oate' r &pu)&e N;)aeve' /mp turi)d %oaia pe
care (i-o a&cu)&e /) m8)ec ' apoi rup8)d pecetea de
pe alt +occea.
C8)d' /) &%8r(it' termi)ar ' dup ce &cotoci&er de
dou ori pri) %iecare +occea (i adu)a&er .u)oaiele /)
.r me9i' pe l8). pere i' E.we)e &e a(e9 pe u)a di)
+occelele .oale' at8t de a+&or+ita /)c8t aproape c )u
+a. de &eam propria &tr8m+ tur de durere.
4tr8).8)du-(i .e)u)c,ii' &e uit la cele c8teva lucruri
adu)ate (i /)(irate pe jo&.
> E prea mult' &pu&e Ela;)e. Ault prea mult.
> Ault prea mult' /)cuvii) N;)aeve.
Aai . &i&er o carte' le.at /) piele (i 9dre) uit de-i
c deau %oile' )umit Remarci des!re o vi.it n Tear. + )
c ptu(eala u)ei ma)tii % cute %er%e)i ' di) +occeaua
lui C,e&mal Emr;' . &i&er o a doua li&t cu cor +ii de
)e.o ' care ar %i putut alu)eca acolo pri)tr-u) +u9u)ar
rupt. Erau &cri&e doar )umele' /)& toate &e re. &eau
(i pe prima li&ta (i' dup ce o citir ' v 9ur c toate
pleca&er /) dimi)ea a de dup ce :ia)dri) (i celelalte
pleca&er di) Tur). Aai era (i u) pla)' de&e)at /)
.ra+ ' al u)ei cl diri mari. ?)a di) /)c peri %u&e&e
/)&em)at ' cu litere aproape (ter&e' drept 1@)ima
4t8)cii3. De a&eme)ea' o pa.i) cu )umele a ci)ci
,a)uri 0 /) &u&ul %oii' m89. lit (i de-a+ia v 9ut' &t tea
&cri& 1Tear3. Era...
> C8te ceva de la %iecare' (opti E.we)e. 7iecare a
l &at /) urm ceva care ami)tea de o c l torie /) Tear.
Cum de le-o %i &c pat celor care &-au uitat* $i de ce
402
4uprema )u )e-a &pu& )imic de&pre a&ta*
> 4uprema' ro&ti cu am r ciu)e N;)aeve' )u /mp r -
t (e(te totul cu )ime)i. Ce co)tea9 dac )oi o p im
di) prici)a a&taI Ce m /).rijorea9 pe mi)e' mai
&pu&e' tr .8)d aer ad8)c /) piept (i &tr )ut8)d di)
prici)a pra%ului ridicat /) jur' e&te ca )u cumva a&tea &
%ie momeli.
> Aomeli* eDclam E.we)e' dar /(i d du &eama de
/)dat ce /)c,i&e .ura.
> Aomeli' /)cuvii) N;)aeve. O capca) . 4au'
poate' pra% /) oc,i. Dar %ie u)a' %ie alta' e at8t de
limpede /)c8t )ime)i )u poate c dea prad .
> 2oate c )u le-a pa&at dac cele care . &eau
urmele /(i d deau &eama &au )u' ci)e (tie* 9i&e
)edumerit Ela;)e. 4au poate c au % cut-o cu +u)
(tii) . & %ie /)tr-at8t de limpede /)c8t )ime)i & )u &e
mai .8)dea&c la Tear.
E.we)e /(i dori & )u cread c %emeile di) Aja,
Nea.r puteau %i at8t de &i.ure pe ele. <(i d du &eama
c /(i &tr8).ea pu).u a /) pum)' m8).8i)d cu de.etul
mare mar.i)ea i)elului di) u)tru.
> 2oate c au vrut & le &%ide9e pe cele care
cercetau urmele' &pu&e /)cet. 4-or %i .8)dit c acelea
aveau & dea ) val pe urmele lor' m8)ioa&e (i
tru%a(e. 1Oare au (tiut c )oi aveam & . &im
+occelele* Oare pot & )e citea&c a(a de +i)e*3
> Arde-m-ar de vieI m8r8i N;)aeve' lu8)du-le pri)
&urpri)dere 0 ea )u vor+ea )iciodat a(a.
O vreme' r ma&er t cute' privi)d lucru(oarele
. &ite.
> $i-acum ce %acem* /)tre+ ' /) cele di) urm '
Ela;)e.
E.we)e &tr8)&e tare i)elul. -e&titul /) vi&e era ceva
403
%oarte apropiat de 2rorocire. ?)ei -e&titoare i &e putea
/)% i(a vii torul' precum (i /)t8mpl ri di) locuri
/)dep rtate.
> 2oate c o & (tim dup )oaptea a&ta.
N;)aeve o privi' % r & vor+ea&c ' cu c,ipul lip&it de
eDpre&ie' apoi ale&e o %u&ta )ea.r ' care p rea & )u
ai+ prea multe . uri (i t ieturi' (i /)cepu & adu)e
lucrurile . &ite.
> Deocamdat ' o & ducem a&tea /)d r t la mi)e (i
o & le a&cu)dem. Cred c mai avem vreme. & )u
cumva & /)t8r9iem la +uc t rie.
14 /)t8r9iem3' &e .8)di E.we)e. Cu c8t &tr8).ea
mai tare i)elul' cu at8t &e &im ea mai )er +d toare.
1Deja am r ma& cu ceva pa(i /) urm ' dar poate c )-o
&-aju).em c,iar prea t8r9iu.3
404
CAP!TOLUL %0
Teraran8r9io&
Camera pe care o primi&e E.we)e' pe acela(i coridor
cu N;)aeve (i Ela;)e' )u &e prea deo&e+ea de cea a
lui N;)aeve. 2atul era u) picu mai lar.' ma&a 0 ceva
mai mic . 2e covo ra( erau de&e)ate %lori' )u &pirale. $i
a&ta era tot. dup aripa )ovicelor' p rea o camera
di)tr-u) palat' )umai c ' &eara t8r9iu' c8)d &e adu)ar
toate trei acolo' E.we)e &e &im ea de parc (i-ar %i
dorit & %ie /)d r t /) aripa )ovicelor' % r i)el pe de.et
(i du).i colorate pe poale. Celelalte ar tau la %el de
)eli)i(tite pe c8t &e &im ea (i ea.
Avu&e&er de pre. tit /)c dou me&e /) +uc t rie'
iar /)tre ele &e c,i)ui&er & /) elea. ro&tul a ceea ce
. &i&er /) c mar . Era o capca) &au o /)cercare de a
trimite urm ritorii pe o cale .re(it * Oare 4uprema
(tia' iar dac da' de ce )u le pome)i&e* Di&cu iile )u le
co)du&er c tre vreu) r &pu)&' iar 4uprema' pe care
ar %i putut-o /)tre+a' )u ap ru&e.
<) &c,im+' dup pr8)9' ve)i&e /) +uc t rie -eri)'
care clipea de& de parc )u era &i.ur pe)tru ce &e
a%la acolo.
- 98)du-le pe E.we)e (i pe celelalte' /) .e)u)c,i'
pri)tre ca9a)e (i ceai)ice' p ru&e o clip &urpri)& '
apoi &e du&e&e la ele (i /)tre+a&e' /)deaju)& de tare ca
& aud toat lumeaE
> A i . &it ceva*
Ela;)e tocmai /(i v8r8&e capul (i umerii /)tr-u) ca9a)
uria( pe)tru &up = d8)d & ia& ' &e lovi cu capul de
mar.i)e. Oc,ii & i al+a(tri &e % cu&er mari ca )i(te
%ar%urioare.
> Numai .r &ime (i &udoare' Ae& 4edai' r &pu)&e&e
405
N;)aeve cu o &tr8m+ tur ' &muci)du-(i co&i a (i
murd ri)du-&e' a&t%el' cu .r &ime.
> 2 i' co)ti)ua i' atu)ci' mai &pu&e&e -eri)'
/)cuvii) 8)d di) cap' de parc tocmai ace&ta era
r &pu)&ul a(teptat' apoi &e uita&e di) )ou /mprejur' cu
oc,ii miji i (i /)cru)tat ' de parc &e mira c &e a%la
acolo' (i pleca&e.
$i Ala))a ve)i&e /) +uc t rie dup pr8)9' ca & ia u)
ca&tro) cu a.ri(e mari (i ver9i (i o cara% cu vi). Elaida'
4,eriam (i A)ai;a ap ru&er dup ci) . Ala))a o
/)tre+a&e pe E.we)e dac )u voia & a%le mai multe
de&pre Aja, cea -erde (i &e i)tere&a&e c8)d aveau de
.8)d & co)ti)ue cu /)v tura' &pu )8)du-le c )umai
pe)tru c Ale&ele /(i ale.eau &i).ure ce (i c8t doreau
& /)ve e )u /)&em)a c puteau & )-o %ac deloc (i c
primele & pt m8)i aveau & %ie .rele' de&i.ur' dar
dac )u &e ,ot rau mai repede' ci)eva avea &
,ot ra&c /) locul lor.
Elaida )u % cu&e dec8t & &tea o vreme' cu c,ipul
/)cru)tat (i cu m8i)ile /) (olduri' uit8)du-&e la ele' iar
4,eriam 0 la %el' (i /) aproape aceea(i po&tur . $i
A)ai;a &t tu&e a(a' dar p r8)d ceva mai /).rijorat '
p8) c8)d o+&erva&e c o priveau (i c,ipul & u
deve)i&e aidoma cu al celorlalte. E.we)e /)c )u
/) ele.ea ce ro&t aveau toate ace&te vi9ite. Aai-Aarea
pe&te )ovice avea' %ire(te' o prici) de a le
&uprave.,ea' la u) loc cu celelalte )ovice care
mu)ceau la +uc t rie. $i Elaida putea &pu)e c &t tea
cu oc,ii pe Dom)i a-Ao(te)itoare di) A)dor 0 E.we)e
/)cerc & )u-(i mai aduc ami)te c8t era de
preocupat (i de Ra)d. C8t de&pre Ala))a' )u era
&i).ura Ae& 4edai care & vi) & cear u) platou cu
m8)care' /) /)c perile ei' )edori)d & ia ma&a la u) loc
406
cu celelalte. Jum tate di)tre &urorile di) Tur) erau prea
ocupate (i )u &e opreau pe)tru me&e (i )ici m car )u
. &eau r .a9ul de a trimite o &luj)ic & le aduc ceva.
@ar A)ai;a...* 2oate c era /).rijorat pe)tru
-e&titoarea &a. Nu c ar %i % cut ceva pe)tru a u(ura
pedeap&a ,ot r8t de 4upre ma <)&c u)at . Da' a&ta ar
%i putut %i prici)a pe)tru ve)irea A)ai;ei. Ar %i putut...
<) timp ce-(i at8r)a roc,ia /) dulap' E.we)e /(i &pu&e
di) )ou c p8) (i &c parea lui -eri) ar %i putut %i ceva
%oarte %ire&c' c ci &ora Bru) era ade&ea di&trat .
1Dac a %o&t /)tr-a dev r o &c pare.3 A(e98)du-&e pe
mar.i)ea patului' /(i ridic (i c m (u a (i /)cepu & -(i
dea jo& ciorapii. <)cepu&e & ura&c al+ul aproape la %el
de mult c8t ura&e ce)u(iul. N;)aeve &t tea /) %a a
c mi)ului' i)8)d /) m8) pu).u a lui E.we)e' iar
Ela;)e (edea la ma& ' ca pe .,impi' (i vor+eaE
> Aja, -erde' &pu&e' cam a dou 9ecea oara de la
amia9 /)coace' dup &ocoteala lui E.we)e. A( putea
(i eu & %ac aceea(i ale.ere' E.we)e. Atu)ci a( putea
avea trei &au patru 4tr jeri' (i' ci)e (tie' & m
c & tore&c cu u)ul di)tre ei. Ci)e ar %i mai +u) de 2ri)
Co)&ort' dec8t u) 4tr jer* A ro.' )umai & )u %ie...
Dar &e /)trerup&e' ro(i)d. E.we)e &im i /) ep tura
.elo9iei' pe care o cre9u&e de mult di&p rut '
/mpreu) cu o u)d de &impatie. 12e :umi) ' cum &
%iu .eloa& c8)d )ici )u m pot uita la Calad % r &
m /)%ior (i & &imt c m tope&c /) acela(i timp* Ra)d
a %o&t c8)dva al meu' dar .ata. Ai-a( dori & i-l pot
d rui' Ela;)e' dar cred c )u )e e&te &ortit )ici mie'
)ici ie. Dom)i a-Ao(te)itoare )-are dec8t & &e m rite
cu u) om de r8)d' )umai & %ie di) A)dor' dar )u cu
Dra.o)ul Re) &cut.3 : & ciorapii & -i cad pe podea'
&pu)8)du-(i c avea lucruri mai importa)te dec8t
407
cur e)ia de care & &e pre ocupe /) &eara aceea.
> 4u)t .ata' N;)aeve= cealalt /i d du pu).u a (i o
pa).lic lu). (i &u+ ire de piele.
> 2oate o & -(i %ac trea+a (i cu dou /) acela(i
timp. Ci)e (tie... te-a( putea /)&o i.
> $i &-o l & m pe Ela;)e & )e ve.,e9e pe
am8)dou * r &pu)&e E.we)e' petrec8)d pa).lica pri)
i)el (i le.8)du-(i-l la .8t= du).ile (i petele al+a&tre'
+ru)e (i ro(ii p reau (i mai vii' pe l8). al+ul
c m (u ei. C8)d Aja, cea Nea.r &-ar putea & (tie
deja de )oi*
> 4u)t /) &tare' &pu&e ,ot r8t Ela;)e. 4au pot
mer.e eu cu ti)e' iar N;)aeve & &tea de &traj . C8)d
&e m8)ie' e&te mai puter)ic dec8t )oi' iar dac o
l & m aici' &i).ur ' &e /)%urie &i.ur.
> $i dac )u mer.e cu dou * &pu&e E.we)e'
cl ti)8)d di) cap. Dac o a&t%el de /)cercare /l %ace &
)u mai %ie de %olo& )ici m car pe)tru u)a* Nici m car
)-am (ti a&ta dec8t c8)d )e tre9im' iar atu)ci am
pierde o )oapte /)trea. de.ea+a. Dac e&te & le
aju).em di) urm ' )u putem /). dui a(a ceva. Deja
am /)t8r9iat mult.
Tot ce &pu&e&e era adev rat' (i &i)cer' dar mai avea
o prici) ' /)c (i mai puter)ic .
> $i' oricum' a( %i mai li)i(tit & (tiu c m ve.,ea i
am8)dou ' dac ...
Nu voia &-o &pu) cu voce tare. Dac ve)ea ci)eva'
/) timp ce ea dormea. -i)e ii. Aja, Nea.r . -reu)ul
di)tre cei care pre&c,im+a&er Tur)ul' di)tr-u) loc
&i.ur' /)tr-o p dure /)tu)ecoa& ' pli) de capca)e.
Dac ve)ea ci)eva' /) vreme ce ea 9 cea )eajutorat .
2e c,ipurile celorlalte &e citea /) ele.erea.
<) timp ce ea &e /)ti)&e pe pat (i-(i + tu +i)e per)a'
408
ca &-o %ac mai moale' Ela;)e mut &cau)ele 0 c8te
u)ul de %iecare parte. N;)aeve &ti)&e lum8) rile u)a
dup alta (i apoi' pe /)tu)eric' &e a(e9 /)tr-u)ul di)
&cau)e. Ela;)e /l lu pe cel lalt. E.we)e /)c,i&e oc,ii
(i /)cerc & &e .8)dea&c la ceva adormitor' dar )u
putea uita de lucru(orul care-i ap &a pieptul. 28) (i
/) ep turile de durere r ma&e /) urma vi9itelor /)
ca)celaria lui 4,eriam &e dovedeau mai &la+e dec8t
acela. De-acum' i &e p rea c i)elul at8r)a .reu c8t o
c r mid (i toate .8)durile de&pre ca&a copil riei &ale
(i de&pre o.li)da )etul+urat a lacurilor &e &%8(iau
c8)d /(i ami)tea de el. $i de TelGara)Gr,iod. :umea
Nev 9ut . :umea -i&elor. Care o a(tepta' di)colo de
pra.ul &om)ului.
N;)aeve /)cepu & c8)te' % r cuvi)te' pe /)%u)date.
E.we)e recu)o&cu u) c8)tec % r )ume' pe care
maic -&a o+i()uia & i-l /).8)e pe c8)d era mica (i
(edea /)ti)& /) pat' /) camera &a' cu o per) moale (i
p turi c lduroa&e' pri)tre miro&urile ame&tecate de
ulei de tra)da%ir (i de pr jituri coapte de maic -&a (i...
1Ra)d' e(ti +i)e* 2erri)* $i ea ci)e era*3 A&t%el'
&om)ul o cupri)&e.
4e a%la /) mijlocul u)or dealuri cu pa)te domoale'
&m l uite cu %lori de c8mp (i pre& rate cu de&i(uri mici
de copaci %ru)9o(i' a&cu)&e pri) v ioa.e (i pe cre&te.
2e dea&upra %lorilor pluteau %luturi ale c ror aripi
&c8)teiau /) .al+e)' al+a&tru (i verde= u)deva'
aproape' dou cioc8rlii /(i c8)tau u)a alteia. 2ri) cerul
al+a&tru' +l8)d' pluteau )ori(ori pu%o(i 0 )ici prea
mul i' )ici prea pu i)i 0 iar adierea v8)tului % cea ca
/mprejur & i &e para c8)d cald' c8)d r coare' precum
/) acele c8teva 9ile deo&e+ite de prim vara. Era o 9i
de& v8r(it 0 )u putea %i dec8t u) vi&.
409
<(i privi roc,ia (i c,icoti de /)c8)tare. Era tocmai cu-
loarea &a pre%erat 0 m ta&e al+a&tr precum cerul' cu
du).i al+e pe %u&t 0 &e /)cru)t o clip ' iar ace&tea &e
&c,im+ar /) verde 0 pre& rat cu (iruri de perle
micu e pe m8)eci (i la piept. <)ti)&e u) picior' )umai
ca & tra. cu oc,iul la v8r%ul u)ui papucel de cati%ea.
4i).urul lucru care )u &e potrivea era i)elul r &ucit' di)
piatr ' cu multe culori' care-i at8r)a la .8t' le.at cu o
pa).lic de piele. <l lu /) m8) (i tre& ri. Era u(or ca o
pa) . Dac -l aru)ca /) &u&' era co)vi)& c avea &
plutea&c precum pu%ul de p p die. Nu-i mai era %ric
de el' cu toate c )u (tia de ce. <l a&cu)&e pe &u+
.ulerul roc,iei' ca & )u &e mai vad .
> Deci iat (i TelGara)Gr,iod' de care-mi vor+ea
-eri)' &pu&e. :umea -i&elor' de care-a &cri& Coria)i)
Nedeal. Nu-mi pare prea primejdioa& .
Numai c -eri) a(a /i &pu&e&e (i' c era &au )u di)
Aja, Nea.r ' )u avea cum & ro&tea&c o mi)ciu) 0
di) c8te (tia E.we)e. 12oate c &-a /)(elat.3 Dar )u-i
ve)ea & cread .
4e de&c,i&e c tre 2uterea 4uprem ' doar pe)tru a
vedea dac i9+utea. ,aidar o potopi. Era aproape' c,iar
(i aici. Co)du&e u)da cu +l8)de e' % r .ra+ '
/)drept8)d-o c tre adierile de v8)t' % c8)d %luturii &
&e /)al e /) &pirale &c8)teietoare de culori' /) cercuri
le.ate de alte cercuri...
$i' di)tr-odat ' /i d du drumul. 7luturii &e /)toar&er
pri)tre %lori' % r & par dera)ja i de mica p a)ie.
A;rdraalii (i alte 7 pturi ale ?m+rei puteau & &imt pe
ci)eva care co)ducea 2uterea. 2rivi)d /mprejur )u-i
ve)ea & cread c a&eme)ea du(ma)i ar %i putut
eDi&ta acolo' dar a&ta )u /)&em)a )imic. @ar %emeile di)
Aja, Nea.r aveau cu ele toate terGa).re alele
410
cercetate de Coria)i) Nedeal. Ace&t .8)d care-i % cea
&il o ajut & -(i ami)tea&c de ce &e a%la acolo.
> A car (tiu c pot co)duce 2uterea' (opti. Dac
r m8) aici' )u voi a%la )imic. 2oate ar tre+ui & m uit
/) jur...
7 cu u) pa&... (i &e tre9i di)tr-odat /)tr-u) coridor
de ,a)' umed (i /)tu)ecat. Era %iic de ,a).iu' a(a c
recu)o&cu /mprejurimile % r vreo .reutate. Nu &e
au9ea )imic (i toate u(ile de pe coridor erau /)c,i&e
+i)e. Tocmai c8)d &e /)tre+a ci)e &e a%la di)colo de
u(a &impl la care &e uita' acea&ta &e de&c,i&e % r
9.omot.
2e podea (edea /)col cit u) c8i)e mare' cu +otul
a&cu)& &u+ coada &tu%oa& 0 era /)tre u( (i u) &t8lp
.ro&' di) piatr )ea.r ' a&pr ' a%lat c,iar /) mijlocul
/)c perii. 4priji)it de &t8lp (edea u) t8) r ma&iv' cu
p rul mare= avea pe el doar ,ai)ele de corp (i capul /i
c dea pe piept' ca (i cum ar %i dor mit' /mprejurul
&t8lpului &e . &ea u) la) )e.ru' petrecut (i pe&te
pieptul t8) rului' care-l i)ea /)cle(tat /) pum)i. C,iar
dac dormea' mu(c,ii & i puter)ici &e /)cordau pe)tru
a &tr8).e la) ul' pe)tru a &e le.a c8t mai +i)e de &t8lp.
> 2erri)* &pu&e uimit E.we)e (i p tru)&e /)
camer . 2erri)' ce-ai p it* 2erri)I
C8i)ele &e de&col ci (i &e ridic . Dar )u era c8i)e' ci
u) lup' )e.ru cu ce)u(iu= /(i ar ta col ii al+i (i o
&tr pu)&e cu oc,ii & i .al+e)i' ca pe u) (oarece. ?)
(oarece pe care &e pre. tea & -l /).,it . % r & vrea'
E.we)e &e .r +i & ia& la loc /) coridor.
> 2erri)I Tre9e(te-teI E u) lup aiciI
-eri) /i &pu&e&e c tot ce &e petrecea /) acea&t
lume era real (i-i ar ta&e' drept dovad ' (i cicatricea.
Col ii lupului erau mari ca )i(te pum)ale.
411
> 2erri)' tre9e(te-teI 4pu)e-i c - i &u)t priete) .
$i &or+i di) saidar. :upul ve)i mai aproape... 2erri)
ridic %ru)tea (i de&c,i&e oc,ii' /)c ame it de &om).
Dou perec,i de oc,i .al+e)i &e a i)tir a&upra ei.
:upul &e pre. ti & &ar ...
> 4ar&arI &tri. 2erri). NuI E.we)eI
?(a i &e /)c,i&e /) )a&' iar +e9)a o /)v lui. Nu vedea
)imic' dar /(i &im ea %ru)tea &c ldat de &udoare. Nu
di) prici)a c ldurii. 12e :umi) ' u)de m a%lu* Nu-mi
place locul &ta. -reau & m tre9e&cI3 Au9i u) 9.omot
tremurat (i tre&ari' apoi /(i d du &eama c era u)
.reiere. ?)deva' /) /)tu)eric' o +roa&ca or c i .ro&=
altele /i r &pu)&er . 2e m &ura ce oc,ii i &e o+i()uir
cu /)tu)ericul' i9+uti & 9 rea&c &iluetele copacilor
dimprejur. 4telele &e a&cu)deau /) &patele )orilor' iar
lu)a &e vedea )umai ca o a(c,ie &u+ ire. ?)deva' la
dreapta' pri) p dure' &e o+&erva o alt &tr lucire &la+ .
?) %oc.
<)ai)te & o por)ea&c ' &t tu u) pic pe .8)duri. <(i
dori&e & &e tre9ea&c ' dar a&ta )u %u&e&e /)deaju)&
pe)tru a o &coate di) TelGara)Gr,iod' (i tot )u . &i&e
)imic care & -i %ie de %olo&. $i )u p i&e )imic.
1Deocamdat 3' &e .8)di' /)%ior8)du-&e. Dar ,a+ar )u
avea ci)e 0 &au ce 0 &e a%la l8). %oc. 1Ar putea %i
A;rdraali. Ca & )u mai &pu) c )u &u)t /m+r cat a(a
cum tre+uie pe)tru a aler.a pri) p dure.3 Ace&t .8)d o
% cu & &e ,ot ra&c = /i pl cea & cread c -(i d dea
&eama (i &i).ur c8)d &e purta pro&te(te. Tr .8)d aer
ad8)c /) piept' /(i adu) %u&tele de m ta&e (i &e
apropie' cu .rij . N-o %i %o&t ea at8t de priceput la
%uri(at' precum N;)aeve' dar tot (tia c )u tre+uia &
calce pe cre).u ele u&cate. <) cele di) urm ' aju)&e la
u) &tejar + tr8)' a%lat c,iar l8). %oc' (i tra&e cu oc,iul
412
pe dup el.
Nu era acolo dec8t u) t8) r /)alt' care (edea cu
privirile a i)tite /)&pre %l c ri. Ra)d. Dar %ocul )u
%u&e&e % cut cu lem)e. Nu vedea & &e %i % cut cu
)imic. D ) uia pe o /)ti) dere .oal de p m8)t (i' di)
c8te &e putea vedea' )ici m car )u-l p8rjolea.
<)ai)te & apuce & %ac vreo mi(care' Ra)d /(i ridic
oc,ii. R ma&e mirat & -l vad %um8)d o pip ' di) care
&e /) l a u) %iri(or de %um. 2 rea o&te)it' &tor& de
puteri.
> Ci)e-i acolo* /)tre+a el' cu .la& r &u) tor.
7ru)9ele %o()e&c at8t de tare /)c8t & &coale (i mor ii.
$tiu c e ci)eva. Arat -te.
E.we)e &tr8)&e di) +u9e' dar &e ar t . 1N-am % cut
at8ta 9.omotI3
> 4u)t eu' Ra)d. Nu- i %ie %ric . E u) vi&. Cred c i-
am p tru)& /) vi&e.
El &e ridic at8t de iute /)c8t o % cu & /).,e e pe
loc. 2 rea mai ma&iv dec8t /l i)ea mi)te. $i oarecum
ame)i) tor. 2oate de&tul de mult' c,iar. 2rivirea
al+a&tr -ce)u(ie p rea & ard ' ca )i(te %l c ri
/).,e ate.
> Cre9i c )u (tiu c e u) vi&* /)cepu Ra)d' pe u)
to) +atjocoritor. Dar a&ta )u /)&eam) c )u-i aievea.
C8t o & mai /)cerci* &tri. /) )oapte' cu oc,ii m8)io(i'
a i)ti i /) /)tu)eric' de parc &e uita dup ci)eva. C8te
c,ipuri ai & mai trimi i* Aaic -mea' taic -meu' acum
eaI Nici o %eti(ca) )-o & m ademe)ea&c pri)
& rut rile ei' )ici m car u)a pe care-o cu)o&c. Te
&%ide9' 2 ri)te al Ai)ciu)iiI Te &%ide9I
> Ra)d' &pu&e ea (ov iel)ic' &u)t E.we)e. 4u)t
E.we)e. Di)tr-odat ' di) )imic' /) m8i)ile lui ap ru o
&a+ie' cu t i(ul % urit di)tr-o &i).ur %lac r ' u(or
413
arcuit (i /)&em)at cu u) +8tla).
> Aaic -mea mi-a dat pr jituri cu miere' &pu&e' cu
/)cordare /) .la&' care du,)eau a otrav de la o po(ta.
Taic -meu avea u) cu it & mi-l /)%i. /) coa&te. Ea...
ea m-a i&pitit cu & rut ri (i altele. Tu ce-mi aduci*
&%8r(i' cu c,ipul &c ldat /) &udoare (i cu privirea care-o
p8rjolea.
> Ra)d alGT,or' ai & &tai & m-a&cul i' c,iar dac
tre+uie & te le.' 9i&e E.we)e' apoi &or+i di) saidar (i
co)du&e u)dele' pe)tru a-l &tr8).e /)tr-o pla& % urit
di) aer. 4a+ia di) m8)a lui &e r &uci' mu.i)d ca u)
cuptor. Ea .emu (i &e /mpletici= i &e p ru c o %r8).,ie
mult prea &tr8)& ple&)i&e' iar cap tul i &e i9+i&e de
trup. Ra)d r8&e.
> Am /)v at c8te ceva' /) ele.i* C8)d i9+ute&c...'
9i&e cu o &tr8m+ tur ' /)drept8)du-&e &pre ea. A(
putea i)e piept oric rui c,ip' /) a%ar de ace&ta. Nu-mi
arata c,ipul ei' arde-te-ar %oculI
4a+ia &clipi. E.we)e o lu la %u. . 7 r & -(i dea +i)e
&eama ce % cu&e (i cum' &e tre9i /)apoi' pe coa&ta
dealurilor' &u+ cerul /)&orit' cu cioc8rliile care c8)tau (i
da)&ul %luturilor. R &u%l ad8)c' /)%iorat . 1Am a%lat...
Ce* C Ra)d e&te /)c urm rit de Cel <)tu)ecat* Dar
a&ta (tiam. C ' poate' Cel <)tu)ecat vrea & -l omoare*
A&ta-i altceva. Dac )u cumva deja a /))e+u)it (i )u
mai (tie ce vor+e(te. 2e :umi) ' de ce )u l-am putut
ajuta* O,' pe :umi) ' Ra)dI3 R &u%l iar (i' ca & &e
li)i(tea&c .
> 4i).ura cale de a-l ajuta e&te & -l domolim' (opti.
Aai +i)e-i dau /)ai)te (i-l ucid. Nu' )-am & %ac a&taI
Niciodat I mai &tri. ' &im i)du-(i &tomacul .,em.
2e u) tu%i( di) apropiere &e l &a&e u) pri.or' cu
crea&ta ridicat ' care-(i l & capul /)tr-o parte' privi)d-
414
o cu mare .rij .
> Ei' )u-i de )ici u) %olo& dac &tau aici (i vor+e&c
&i).ur ' a(a-i* /i &pu&e p & rii. 4au cu ti)e...
7 cu u) pa& c tre tu%i( (i pri.orul 9+ur . :a al doilea
pa&' /)c /l mai vedea' ca o pat ro(ie /) dep rtare. :a
al treilea' di&p ru /)tr-u) de&i(. Ea &e opri (i &coa&e la
lumi)a i)elul at8r)at pe pa).lica &a. De ce )u &e
&c,im+a )imic* 28) atu)ci' totul &e &c,im+a&e at8t de
repede /)c8t de-a+ia i9+uti&e & -(i tra. &u%letul.
Acum' de ce )u* 4au era vreu) r &pu)& de . &it c,iar
acolo* Nedumerit ' privi /mprejur. 7lorile de c8mp /(i
+ teau joc de ea' c8)tecul cioc8rliilor o lua pe&te
picior. :ocul p rea & %i %o&t creat c,iar de ea.
Hot r8)du-&e' &tr8)&e terGa).realul /) pum).
> Du-m u)de tre+uie & m . &e&c.
<)c,i&e oc,ii (i &e .8)di )umai la i)el. :a urma
urmei' era di) piatr . Cu ajutorul 2 m8)tului' putea & -
l /) elea. /)tr-u) %el.
> Haide. Du-m u)de tre+uie & m . &e&c.
4or+i iar (i di) saidar (i co)du&e c8teva pic turi &pre
i)el. $tia c )u era )eap rat )evoie' (i )u /)cerc & -i
%ac )imic' dec8t & -i mai dea pu i)a 2utere pe)tru a-l
ajuta.
> Du-m acolo u)de pot . &i u) r &pu)&. Tre+uie &
a%lu ce vor %emeile di) Aja, Nea.r . Du-m la r &pu)&.
> Ei' copil ' /) &%8r(it ai aju)&. Aici . &e(ti tot %elul
de r &pu)&uri.
E.we)e de&c,i&e +ru&c oc,ii. 4e a%la /)tr-o /)c pere
mare' cu tava)ul /)alt (i +oltit' &priji)it de multe
coloa)e ma&ive' di) piatr ro(ie. 4p8)9urat /) v 9du,'
&e . &ea o &a+ie de cri&tal care &clipea (i rev r&a
&c8)tei' /)v8rti)du-&e /)cet' pe loc. Nu era c,iar &i.ur '
dar &e .8)di c ar %i putut %i &a+ia c tre care &e
415
/)ti)dea Ra)d atu)ci c8)d /l vi&a&e' mai demult. <)
celalalt vi&. Totul p rea at8t de real /)c8t tre+uia & -(i
tot aduc ami)te c (i acum era tot /) vi&.
Di) um+ra u)ei coloa)e ap ru o + tr8) ' coc8rjata'
&priji)i)du-&e /)tr-u) +a&to). Era /).ro9itor de ur8ta.
Avea + r+ia o&oa&a (i a&cu it ' )a&ul /)c (i mai &%rijit
(i mai /)covoiat (i c,ipul aproape pli) de )e.i.
> Ci)e e(ti* /)tre+ E.we)e= p8) atu)ci' )u
/)t8l)i&e /) TelGara)Gr,iod dec8t oame)i pe care-i
cu)o(tea. Oare o cu)o&cu&e c8)dva (i pe aceea* Nu...
)u ar %i putut-o uita )iciodat .
> Eu' & rma)a + tr8) 4ilvie' Dom)i ' /).8)a
%emeia' cu .la&ul &part' aplec8)du-&e de parc /i % cea
o plec ciu)e &au' poate' &e /)covoia de durere. Doar o
cu)o(ti pe +iata + tr8) 4ilvie' Dom)i . i-a &lujit
)eamul cu credi) a at8 ia a)i. Oare c,ipul &ta + tr8)
/)c te mai &perie* Nu tre+uie' Dom)i . C8)d am
)evoie de el' m &erve(te la %el de +i)e ca u)ul mai
ar to&.
> 7ire(te c da' &pu&e E.we)e. Arat putere. E u)
c,ip )umai +u).
N d jduia & par &i)cera. Ha+ar )u avea ci)e era
4ilvie' /)& acea&ta p rea & cread c-o cu)oa(te.
2oate c avea (i r & pu)&uri.
> 4ilvie' &pu)eai c aici &-ar . &i r &pu)&urile.
> O,' Dom)i ' ai )imerit la locul potrivit. <) @)ima
4t8)cii &e . &e&c toate r &pu)&urile. $i tai)ele. <)al ii
4e)iori )-ar %i prea %erici i & )e vad aici' Dom)i . Nu'
)u. Aici )u i)tr dec8t ei. $i &lujitorii' %ire(te' &pu&e
+ tr8)a' cu u) ,o,ot de r8& a&cu it (i viclea). <)al ii
4e)iori )u m tur (i )u &pal . Dar pe &lujitori' ci)e & -i
vad *
> Ce %el de tai)e* /)tre+a E.we)e' dar 4ilvie &e (i
416
/)drepta' (o)t8c-(o)t8c' c tre &a+ia de cri&tal.
> ?r9eli' &pu&e ca pe)tru &i)e. To i &e %ac c -l &luje&c
pe Aarele 4t p8)' dar )u %ac dec8t & ur9ea&c (i &
/)cerce & recapete ce-au pierdut. $i to i cred c &u)t
&i).urii care-o %ac. @&,amael e u) )e.,io+I
> 2o%tim* &pu&e a&pru E.we)e. Ce-ai 9i& de&pre
@&,amael*
> -or+e&c (i eu ca oame)ii & rma)i' Dom)i '
r &pu)&e + tr8)a' /)torc8)du-&e &pre ea cu u) 98m+et
(tir+ (i &lu.ar)ic. dac -i %aci )e.,io+i' r t ci ii )u mai
au )ici o putere. A(a te &im i +i)e' la ad po&t. Nici
m car ?m+ra )u ra+d & i &e &pu) a(a. @a /)cearc '
Dom)i . 4pu)eE BaGal9amo) e&te u) )e.,io+I
2e +u9ele lui E.we)e &e a(ter)u u) &ur8& &la+. Era
pl cut & - i +a i joc de Cel <)tu)ecat.
> BaGal9amo) e&te u) )e.,io+I Ai dreptate' 4ilvie.
Dar ce e aia* mai /)tre+ ' uit8)du-&e la &a+ia care &
r &ucea /)cet' c,iar di)colo de um rul + tr8)ei care
r8dea pe /)%u)date.
> Calla)dor' D