Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 26.05.

2014
Grupa: Mijlocie
Mentor: Ivan Steliana
Profesor metoist: Do!a Mirela
Propun"toare: #uose Silvia
Graini$a cu P.P. %r.45& 'onstan$a
'ate!oria e activitate: Domeniul lim(" )i comunicare
#ema: && Iedul cu trei capre de Octav Pancu - Iai
#ipul activit"$ii: Preare e noi cuno)tin$e
*orma e reali+are: Povestirea eucatoarei
Durata: 20 , 25 minute
-.I/'#I0 *1%D2M/%#23: De+voltarea creativit"$ii )i e4presivit"$ii lim(ajului
oral.

-.I/'#I0/ -P/526I-%23/:
a.7 co!nitive :
-1 8 s" recunosac" personaje in pove)ti cunoscute enumin at9t personajul c9t )i povestea in care
face parte:
-2 8 s" urm"reasc" linia unei pove)ti spuse :
-; 8 s" re$in" momentele principale ale pove)tii:
-4 8 s" recunoasc" personajele pove)tii prin ima!ini :
-5 8 s" alea!" animalul omestic in poveste:
(.7 psi<o8motorii:
-6 8 s" m9nuiasc" materialele iactice puse la ispo+i$ie:
c.7 afective:

-= 8 s" iferen$ie+e personajele po+itive e cele ne!ative.
S#52#/GII DID2'#I'/:
M/#-D/ >I P5-'/D//: 8 lucru ?n ec<ip"
- conversa$ia
- surpri+a
- e4punere
- povestirea
- e4plica$ia


MI@3-2'/ DID2'#I'/: 8 plicul pove)tilor
8 ima!ini ale personajjelor in pove)ti cunoscute.
8ieul
8 capra mam"
8 m"tu)a8capr"
8 (unica capr"
8 vulpea
8 ursul
8 lupul
8 mealioane cu ieul in poveste

M/#-D/ D/ /023125/ >I 21#-/023125/:
a.7 continu"8 o(servare curent"& anali+a )i corectarea
r"spunsurilor
(.7 final"8 prin ?ntre("ri
3-'13 D/ D/S*A>1525/: sala e !rup"
.I.3I-G52*I/:
1. 'urricumum pentru ?nv"$"m9ntul pre)colar M/'# 200B:

2. C3im(a )i literatura rom9n". Metoica activit"$ilor instructiv8eucative in ?nv.pre)colar /.Diactica %ova
'raiova 2004
;.Sc<le+aD *elicia EPoe+ii )i (asme pentru !raini$"F /.Dania 'luj %apoca 1GG;
DESFURAREA ACTIVITII
/tapele
activit"$ii
-(.
-p. 'on$inutul lec$iei Metoe )i
proce
ee
Mijloace
iactice
/valuare
1.Moment
or!ani+atoric
2.'aptarea
aten$iei )i
reacuali+area
cuno)tin$elor
;.2nun$area
activit"$ii a
temei )i a
o(iectivelor
-1
2si!ur coni$iile necesare unei (une
esf")ur"ri a activit"$ii:
- aerisirea s"lii e !rup":
- aranjarea mo(ilierului ?n semicerc
- pre!"tirea materialului iactic
Se reali+ea+" prin pre+entarea plicul cu
povetilor su( form" e surpri+". Hn"untrul
cutiei se vor afla urm"toarele personaje:
Scufi$a 5o)ie& 2l("8ca8I"paa& 'oco)ul )i
Ieul. 'opiii le vor scoate in cutie& le vor numi
)i vor men$iona povestea in care fac parte.
'opiii r"spun la ?ntre("ri men$ion9n numele
personajului )i rolul acestuia ?n poveste& iar
apoi le vor a)e+a ?n c"su$"
C 2st"+i la eucarea lim(ajului am s" v" spun o
poveste nou" espre un ie care locuia
?mpreun" cu trei capre. Povestea noastr" se
nume)te Iedul cu trei capre.
%e propunem s" ascult"m povesteaF Ieul cu
trei capreF e -ctav Pancu8 Ia)i & s" re$inem
personajele )i orinea ?nt9mpl"rilor.
3ucru ?n
ec<ipa
conversa$ia
conversa$ia
surpri+a
e4punere
Plicul cu
pove)tipovesti
lor
Ima!inile
personajelor
frontal"
4. Dirijarea
?nv"$"rii
5.-($inerea
performan$ei
6.2si!urarea
fee(acD8ului
-2
-;
-4
-1
-5
1rmea+" povestirea propriu8+is"& ?n care se va
respecta intona$ia pentru a rea c9t mai (ine
!lasul fiec"rui personaj. Dup" povestirea
eucatoarei vor fi pre+entate ima!ini
repre+entative esfa)ur"rii ac$iunii )i se va
purta o iscu$ie ajut"toare ?n$ele!erii te4tului.
Pe parcursul povestirii voi e4plica unele
cuvinte: n"ra!i& )ter!ar& t9r!
%"ra!i8
>ter!ar 8
#9r! 8
C0a pl"cut povesteaJ
De cine v8a pl"cut mai multJ De ceJ
Kaie$i s" cunoa)tem mai (ine personajeleLF
Pre+int personajele ?n urm"toarea orine:
ieul& cele trei capre& vulpea& ursul lupul.
Se va face un joc prin care copii vor recunoa)te
personajele .Plan)ele vor fi ?ntoarse pe
masu$a&acestea fiin e4trase una c9te una.
Se va reali+a printr8o conversa$ie :
F'are sunt animalele omestice )i care sunt
animalele s"l(atice in povesteJF
&&Mai cunoa)teti )i alt" poveste ?n care apar ie+i
&&'um se nume)te povestea
&& De cine este scris" povestea
povestirea
e4plica$ia
conversatia
e4punerea
e4plicatia
e4plica$ia
conversa$ia
'onversa8
$ia
Ieul
'apra mama
Matusa capra
.unica capra
0ulpea
1rsul
3upul
'olectiv"
Iniviua
l"
*rontal"
iniviua
l"
=. /valuarea
)i ?nc<eierea
activit"$ii
Se fac aprecieri iniviuale si colective si se
acora recompense. 'onversa8
$ia
Mealioane
cu ieul in
poveste

colectiv"

S-ar putea să vă placă și