Sunteți pe pagina 1din 527

George R.R.

Martin
Lumina ce se stinge
Traducere din limba englez
Ruxandra Toma
2
Cuprins
George R.R. Martin
Prolog
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Capitolul
Capitolul !
Capitolul "
Capitolul #
Capitolul 1$
Capitolul 11
Capitolul 12
Capitolul 13
Capitolul 14
Capitolul 15
%pilog
Glo&ar
3
George R.R. Martin
'(a n&cut )n 1#4" )n *e+ ,er&e- .i a ab&ol/it
0urnali&mul cu summa cum laude la *ort1+e&tern
2ni/er&it-3 4llinoi&. 5n anii 6!$ a &cri& o &erie de nu/ele3
printre care .i Regii Nisipurilor 71#!#83 pentru care i(au
9o&t decernate premiile :ugo .i *ebula3 apoi a continuat
cu romane ';3 9anta&- .i 1orror. 5n anii 6"$ a 9o&t
productor .i &cenari&t de tele/iziune3 editor al &eriei
Twilight Zone la C<' Tele/i&ion .i productor al
9ilmului Frumoasa i Bestia. 2na dintre nu/elele &ale a
9o&t ecranizat cu titlul Zburtorii Nopii. 5n 1##3
Martin a )nceput & &crie &eria 9anta&- C=*T%C >%
G:%?@A B4 ;CC3 alctuit din .apte romane3 dintre
care cinci au .i 9o&t publicate (Ureala Tronurilor! 1##
D %ditura *emira3 2$$!E "ncletarea Regilor! 1### D
%ditura *emira3 2$$"E #ureul $biilor! 2$$$ D %ditura
*emira3 2$$#E Festinul %iorilor! 2$$5 D %ditura
*emira3 2$$#E &ansul &ragonilor! 2$1183 iar dou &e
a9l )nc )n &tadiul de proiect (The 'inds o( 'inter .i )
&ream o( $pring*. 'aga C=*T%C >% G:%?@A B4
;CC e&te con&iderat o capodoper a genului3 alturi de
trilogia $tp+nul #nelelor de ,.R.R. TolFien3 9iind pGn
)n prezent tradu& )n opt&prezece limbi3 cu pe&te
2 2$$ $$$ de exemplare /Gndute numai )n 'tatele 2nite.
>repturile cinematogra9ice au 9o&t ac1iziHionate de
:<C3 care a di9uzat de0a primele dou &ezoane ale
&erialului. Primul /olum al &eriei3 Ureala Tronurilor! a
obHinut Premiul Iocu& )n 1##!3 a 9o&t 9inali&t al
4
premiilor *ebula .i Jorld ;anta&-3 iar nu/ela $+ngele
&ragonului! care 9ace parte din roman3 a obHinut
Premiul :ugo )n 1##!. Romanul "ncletarea Regilor a
cG.tigat3 de a&emenea3 Premiul Iocu& )n 1### .i a 9o&t
9inali&t al Premiului *ebula3 )n timp ce #ureul $biilor
a 9o&t recompen&at cu premiile Iocu& .i Ge99en )n 2$$13
re&pecti/ 2$$23 9iind 9inali&t al premiilor :ugo .i
*ebula. ?l patrulea /olum al &eriei3 Festinul %iorilor! a
9o&t 9inali&t al premiilor :ugo .i Iocu&. &ansul
&ragonilor a 9o&t recompen&at cu Premiul Iocu& )n
2$123 9iind 9inali&t al Premiului :ugo.
5
Prolog
C &tea &olitar3 rtcind 9r Hint3 o paria a creaHieiE
a&ta era planeta.
>e &ecole 9r numr tot czu&e3 .i czu&e3 &ting1er3
9r /reo de&tinaHie anume3 .i czu&e3 .i iar czu&e
printre &paHiile reci .i pu&tii dintre &ori. GeneraHii de
&tele &e &ucceda&er pe cerurile ei neroditoare. *u
aparHinea niciuneia. %ra o lume )n &ine .i de &ine
&tttoare3 unic. 5ntr(un anumit &en&3 nici mcar nu
9cea parte din galaxieE traiectoria ei de&cendent
&trpungea cGmpia galactic aidoma unui cui btut prin
tblia din lemn a unei me&e rotunde. ?parHinea ne9iinHei.
4ar ne(iina a/ea & de/in realitate cGt de curGnd.
5n zorii i&toriei omene.ti3 planeta acea&ta &olitar a
trecut printr(o perdea de pulbere inter&telar care
acoperea o zon extrem de mic de lGng 1otarul
uria.elor lentile gra/itaHionale ale galaxiei. >incolo nu
erau decGt cGte/a &tele D cam /reo treizeci3 9oarte puHine.
Bi dincolo de ele nu mai era nimic decGt /idul3 o noapte
mai adGnc .i mai lung decGt oricare dintre cele
cuno&cute /reodat de planeta acea&ta pribeag.
>up ce &(a ro&togolit prin acea regiune umbrit a
1otarelor3 a )ntGlnit poporul cel &mintit.
Cei care au de&coperit(o primii au 9o&t 4mperialii
PmGntului3 exact la apogeul expan&iunii lor demente .i
9r noim3 atunci cGnd 4mperiul ;ederal al <trGnului

PmGnt )nc mai )ncerca & cGrmuia&c toate encla/ele


de omenire de pe&te abi&uri colo&ale3 impo&ibil de
trecut. C na/ de rzboi3 pe nume ,ao Te &ong! ce
9u&e&e mutilat )n timpul unei incur&iuni )mpotri/a
:ranganienilor3 iar )ntregul ec1ipa0 muri&e la po&turi3 a
de/enit primul /e1icul de pe trGmul oamenilor care a
trecut dincolo de Klul >ia/olului. ,ao era doar o
epa/ care plutea )n deri/3 complet lip&it de oxigen .i
pe ale crei coridoare cada/rele &e legnau )ntr(un dan&
grote&c3 lo/indu(&e de ta/ane cam o dat la un &ecol.
5n& computerele na/ei 9antom )nc mai 9uncHionau3
repetGndu(.i cu )ncpHGnare ritualurile3 &u9icient cGt &
ob&er/e &olitara planet 9r nume .i & )i noteze poziHia
pe 1rHi c1iar )nainte de a &e opri de9initi/3 la doar
cGte/a minute(lumin deprtare de ea. Ia /reo .apte
&ecole dup acea&t )ntGmplare3 o na/ comercial din
Tober a dat pe&te ,ao Te &ong .i pe&te )n&emnarea de
pe 1art.
>ar pe atunci .tirea acea&ta era de0a /ec1eE planeta
mai 9u&e&e de&coperit o dat.
Celia Marc-an a 9o&t cea care a de&coperit(o a doua
oar. *a/a ace&teia3 -+ntorul de Fantasme! a
)ncon0urat planeta cea )ntunecat pe tot parcur&ul unei
zile &tandard3 )n perioada generaHiei de interimat ce a
urmat Colap&ului. >oar c &olitara planet nu a
intere&at(o pe Celia3 cci nu(i putea o9eri decGt pietre .i
g1eHuri .i noapte 9r &9Gr.it3 a&t9el )ncGt3 nu dup mult
/reme3 .i(a /zut mai departe de drum. 5n& menirea ei
!
era & dea nume planetelor .i3 a&t9el3 )nainte de a pleca
de acolo3 a botezat(o. ? numit(o Jorlorn3 dar nu a
explicat niciodat nici de ce a ale& ace&t nume3 nici ce
)n&eamn el. Bi Jorlorn a rma&. 4ar Celia .i(a /zut de
drum3 pornind &pre alte lumi .i alte i&torii.
2rmtorul /izitator a 9o&t Lleronoma&3 )n anul 4(ai.
*a/a lui de pro&pecHiuni a &ur/olat(o )n trecere .i a
)n&emnat pe 1rHi regiunea pu&tie. Planeta .i(a dez/luit
tainele )n 9aHa &enzorilorE .i a&t9el Lleronoma& a
con&tatat c era mai mare .i mai bogat decGt
ma0oritatea celorlalte3 cu atmo&9er .i oceane )ng1eHate3
a.teptGnd eliberarea.
%xi&t /oci care &pun c Tomo .i Jalberg au 9o&t
primii care au aterizat pe Jorlorn3 )n anul #!(ai3 )n
timpul expediHiei lor nebune de tra/er&are a galaxiei. '
9ie ade/ratM Probabil c nu. ;iecare planet aparHinGnd
trGmului oamenilor deHine cGte o legend de&pre Tomo
.i Jalberg. 5n& na/a lor3 %ur.a -istoare! nu &(a mai
)ntor& niciodat3 a.a c cine poate .ti unde anume a
aterizatM
2rmtoarele ob&er/aHii &(au rezumat mai mult la
9apte .i mai puHin la legende. ;r &tele3 9r /aloare .i
doar marginal intere&ant3 Jorlorn a a0un& o )n&emnare
obi.nuit pe 1rHile &telare ale Iizierei3 acea di&per&ie de
lumi ri&ipite )ntre 9umul )ntunecat al gazelor din Klul
>ia/olului .i 4men&a Mare *eagr.
?poi3 )n anul 44(ai3 un a&tronom de pe Jol91eim .i(
a dedicat /iaHa &tudierii planetei Jorlorn .i a adunat
"
toate coordonatele re9eritoare la ea. ?tunci &(au
&c1imbat lucrurile. ?&tronomul +ol9manian &e numea
4ngo :aapala .i3 )ntr(o bun zi3 a ie.it din camera lui de
lucru teribil de &ure&citat3 a.a cum e&te caracteri&tic
+ol9manienilor. Cci pe Jorlorn urma & /in ziua D o
zi lung .i &trlucitoare.
Con&telaHia numit Roata de ;oc &trlucea pe toate
cerurile din %xteriorE miracolul ei era cuno&cut pGn la
mari deprtri3 c1iar .i pe <trGnul PmGnt. Centrul
9ormaHiunii )l con&tituia o &tea imen&3 ?xul3 Cc1iul
4adului3 'atan cel Gra& D a/ea zeci de nume. Ia di&tanH
egal pe orbita ei3 aran0ate ordonat3 precum .a&e bile de
9oc galben ce &e rote&c )n 0urul unui unic 0g1eab3 erau
celelalteN 'orii Troieni3 Copiii 'atanei3 Coroana 4adului.
*umele nu contau. Ceea ce conta era Roata )n&.i3 cele
.a&e &tele galbene de dimen&iuni medii care(.i omagiau
&tpGnul ro.u3 colo&al de mare3 de/enind bru&c cel mai
ne/ero&imil .i &tabil &i&tem pluri&telar de&coperit pGn
)n acel moment. Roata a 9o&t o minune care a durat doar
.apte zile3 un alt mi&ter pentru o umanitate i&to/it de0a
de mult prea multe mi&tere &tr/ec1i. 5n lumile mai
ci/ilizate3 oamenii de .tiinH au emi& teorii )ncercGnd &(
i explice apariHiaE dincolo de Klul >ia/olului &(a
9ormat un cult )n 0urul ei3 iar brbaHii .i 9emeile /orbeau
de&pre o ra& di&prut de ingineri &telari care muta&er
&orii din loc pentru a(.i ridica un monument. ?tGt
&peculaHiile de natur .tiinHi9ic3 cGt .i &uper&tiHiile &(au
dez/oltat cu inten&itate timp de cGte/a decenii3 iar apoi
#
au intrat )n declinE 9oarte curGnd dup aceea )ntreaga
c1e&tiune a 9o&t dat uitrii.
Jol9manianul :aapala a prezi& c Jorlorn /a
)ncon0ura Roata de ;oc o &ingur dat3 pe o 1iperbol
larg .i lent3 )n& 9r & intre )n &i&tem3 dar
apropiindu(&e 9oarte mult de ace&ta. Cincizeci de ani
&tandard de lumin a &oareluiE apoi din nou )n bezna din
Iizier3 dincolo de 2ltimele 'tele3 )n 4men&a Mare
*eagr de /id intergalactic.
?ce&tea au 9o&t &ecole pline de nelini.ti3 cGnd 5naltul
La/alaan .i alte lumi din %xterior &e obi.nuiau cu gu&tul
primului lor &entiment de mGndrie3 tot mai nerbdtoare
&(.i g&ea&c locul )n i&toriile &pulberate ale umanitHii.
Bi toat lumea .tie ce a urmat. Roata de ;oc 9u&e&e
mereu 9ala lumilor din %xterior3 dar pGn acum3 9u&e&e o
9al lip&it de planete.
Pe cGnd planeta Jorlorn &e apropia de lumin3 a 9o&t
&9G.iat de un &ecol de 9urtuniN ani lungi de g1eHuri care
&e topeau .i de acti/itate /ulcanic .i de cutremure.
PuHin cGte puHin3 atmo&9era ei )ng1eHat a cptat /iaH3
iar /Gnturi 1idoa&e au urlat ca ni.te &ugari mon&truo.i.
4at cu ce &(au con9runtat .i &(au luptat lumile din
%xterior.
Terra(modelatorii au &o&it de pe Tober(din(Kl3
gardienii /remii din Oorii(5ntunecaHi3 dar au mai /enit .i
alte ec1ipe din Jol91eim .i din Limdi&& .i din ai(
%merel .i din Iumea Cceanului de Kin *egru. Cei din
5naltul La/alaan au diri0at lucrrile3 cci ei
1$
re/endica&er planeta &olitar. 'trdaniile tuturor au
durat mai mult de un &ecol3 iar cei ce .i(au pierdut /iaHa
au intrat )n legendele )n/Hate de copiii din Iizier. >ar3
)n cele din urm3 Jorlorn a 9o&t )mblGnzit. ?poi &(au
ridicat ora.ele3 .i pduri &tranii &(au dez/oltat &ub
lumina RoHii3 .i animalele au 9o&t l&ate libere pentru a
da /iaH planetei.
5n anul 5"#(ai &(a )n9iinHat ;e&ti/alul Iizierei3 c1iar )n
perioada cGnd 'atana cel Gra& ocupa un &9ert din cer3
)ncon0urat de copiii lui &trlucitori. 5n prima zi3
toberienii .i(au &co& &cuturile &trato&9erice3 iar lumina
&oarelui a czut .i &(a )n/olburat pe ele )n imagini
caleido&copice. ?u urmat alte zile3 apoi au &o&it na/ele.
>in toate lumile din %xterior3 .i din lumile de dincolo3
din Tara .i din >aronne3 de pe cealalt parte a Klului3
din ?/alon .i din Iumea lui ,ami&on3 de la di&tanHe
uria.e3 din *e+1olme .i <trGnul Po&eidon3 .i c1iar de
pe <trGnul PmGnt.
Kreme de cinci ani &tandard3 Jorlon &(a depla&at
&pre peri1eliu3 apropiindu(&e de &ur&a de luminE alHi
cinci3 &(a )ndeprtat de ea. 5n anul 5##(ai ;e&ti/alul a
luat &9Gr.it.
Jorlorn a intrat )n zona crepu&cular .i a )nceput &
&e pr/lea&c &pre noapte.
11
Capitolul 1
>incolo de 9erea&tr3 apa &e lo/ea de &tGlpii aleii
pa/ate cu lemn din lungul canalului. >irF t6Iarien ).i
ridic pri/irea .i /zu un .lep &cund .i negru plutind )n
lumina lunii. >oar un &ingur om &ttea la pupa3
&pri0inindu(&e de un &tGlp &ubHirel. Toate ace&tea erau
conturate extrem de clar3 cci luna planetei <raPue &e
a9la )n mi0locul cerului3 mare cGt un pumn3 .i extrem de
&trlucitoare.
5n &patele ei nu &e a9la nimic altce/a decGt tcerea .i
un )ntuneric 9umegGnd3 o cortin nemi.cat ce a&cundea
&telele mai )ndeprtate. *imic altce/a decGt un nor de
pulbere .i gaz3 ).i &pu&e. Klul >ia/olului.
5nceputul /eni la mult /reme dup 9inalN o bi0uterie(
.optitoare.
5mpac1etat )n 9oiH din argint .i cati9ea neagr3 exact
la 9el cum i(o drui&e cu mulHi ani )n urm. Bi )n acea
noapte o de&pac1et3 a.a cum &ttea3 pe &caun3 lGng
9erea&tra dormitorului &u ce ddea &pre canalul larg .i
)n&pumat3 unde negu&torii ).i )mpingeau la ne&9Gr.it )n
&u& .i )n 0o& .lepurile )ncrcate cu 9ructe. *e&temata era
a.a cum .i(o amintea >irFN )n 9orm de lacrim3 ro.u
aprin& cu ner/uri negre3 &ubHiri. 5.i adu&e aminte de ziua
)n care giu/aiergiul cu puteri telepatice le(o tia&e pe
planeta ?/alon.
Trecu /reme )ndelungat pGn o atin&e.
12
*eted .i extrem de rece &ub /Gr9ul degetului &u3 )i
.optea adGnc )n &u9let aduceri aminte .i 9gduinHe pe
care )nc nu le ddu&e uitrii.
Keni&e pe planeta <raPue 9r /reun moti/ anume .i
nu(.i putea imagina cum de )l g&i&er. >ar l(au g&it3
a&ta era &igur3 .i >irF t6Iarien .i(a recptat giu/aierul.
D G+en3 .opti el3 doar ca & ro&tea&c din nou numele
ace&ta .i &(i &imt mult 9amiliara(i cldur pe limb.
,enn- a lui3 Guine/ere a lui3 &tpGn a /i&elor
abandonate.
5.i &pu&e c trecu&er de0a .apte ani &tandard3 iar
degetul lui mGngGie mai departe piatra rece3 mult prea
rece. >ar parc 9u&e&er .apte /ieHi. Bi totul &e
termina&e. Ce ar mai putea ea & dorea&c de la el acumM
<rbatul care o iubi&e3 cellalt >irF t6Iarien3 cel care
9cea promi&iuni3 cel care druia giu/aiere3 muri&e de
mult timp.
>irF ridic mGna ca &(.i dea la o parte din oc1i o
.u/iH de pr .aten brzdat cu 9ire crunte. Bi3 9r
/e&te3 9r &(.i dorea&c una ca a&ta3 ).i aminti cum
G+en obi.nuia &(i dea prul la o parte atunci cGnd /oia
&(l &rute.
Bi atunci &e &imHi 9oarte o&tenit .i 9oarte derutat.
Cini&mul lui culti/at cu atGt de mult migal )ncepu&e &
dea &emne de &lbiciune3 .i parc o greutate i &e l& pe
umeri3 greutatea per&oanei care 9u&e&e odinioar3 dar
care di&pru&e acum. Bi c1iar c &e &c1imba&e extrem de
mult )n toHi ace.ti ani. Iui )i plcea & &pun c de/eni&e
13
mai )nHelept. 5n& acum toat acea&t )nHelepciune &e
acri&e pe ne&imHite. GGndurile )i rtcir prin trecut3
zbo/ind a&upra tuturor promi&iunilor )nclcate3 a&upra
/i&urilor amGnate .i pierdute apoi3 a&upra idealurilor la
care renunHa&e3 a&upra /iitorului lui &trlucit pe care )l
ceda&e )n &c1imbul plicti&ului .i zdrniciei.
>e ce l(a obligat &(.i aduc aminteM Trecu&e mult
prea mult timp3 prea multe i &e )ntGmpla&er D probabil
prea multe &e )ntGmpla&er amGndurora. 5n plu&3
niciodat nu &e gGndi&e c ea a/ea & 9olo&ea&c )n
/reun 9el bi0uteria. *u 9u&e&e decGt un ge&t &tupid3 un
ge&t de adole&cent care pozeaz )n tGnr romantic
incurabil. *iciun adult cu 0udecat nu l(ar obliga &
re&pecte un a&emenea anga0ament ab&urd. <ine)nHele& c
nu &e putea duce. 5nc nu /izita&e planeta <raPue3 a/ea
propria(i /iaH de care & &e ocupe3 a/ea lucruri
importante de 9cut. >up tot ace&t timp3 &igur c G+en
nu &e putea a.tepta c o & &ar )ntr(o na/ .i c /a porni
&pre lumile din %xterior.
4ritat3 lu piatra preHioa& )n mGn .i )nc1i&e pumnul
pe&te ea. 'e 1otr) & o arunce pe 9erea&tr )n apele
)ntunecate ale canalului .i3 a&t9el3 & &cape de toate
&emni9icaHiile ei. >ar piatra din pumnul lui &e
tran&9orm )ntr(un in9ern de g1eaH3 iar amintirile3 )n
pumnale a&cuHite.
/ pentru c ea are ne.oie de tine! 0i opti giu.aierul.
1entru c ai promis.
Pumnul )i rma&e )ncle.tat. 5i amorHi&e.
14
Cellalt >irF3 cel tGnr3 acel >irF care(i aparHinu&e lui
G+en3 acela promi&e&e. >ar .i ea a promi&3 ).i aminti el.
Cu mult /reme )n urm3 pe planeta ?/alon.
Giu/aiergiul cel btrGn3 un emereli &co9Glcit )nze&trat cu
un :ar minu&cul .i pr auriu3 9uri&e dou bi0uterii. 5l
de&ci9ra&e pe >irF t6Iarien3 &imHi&e toat drago&tea pe
care >irF o a/ea pentru ,enn- a lui .i )ncerca&e & o
tran&pun )n bi0uterie cGt de mult )i )ngdui&er bietele
&ale puteri paranormale. >up aceea3 executa&e acela.i
ritual .i pentru G+en. ?poi 9cu&er &c1imb de
giu/aiere.
;u&e&e ideea lui. 1oate nu .a (i mereu la (el
1
3 )i
&pu&e&e3 citGnd un poem din /ec1ime. ?.a c .i(au
9gduit3 amGndoi .i(au 9gduit unul celuilaltN
QTrimite(mi &u/enirul ace&ta .i /oi /eni. 4ndi9erent unde
m a9lu3 indi9erent cGt de mult timp a trecut3 indi9erent
ce &(a petrecut )ntre noi. Koi /eni .i nu /oi pune nicio
)ntrebare.R
5n& promi&iunea a 9o&t )nclcat. Ia .a&e luni dup
ce )l pr&i&e3 >irF i(a trimi& giu/aierul. Bi ea nu a /enit.
?.a c nici /orb & &e 9i a.teptat acum ca ea &(i
pretind lui & &e Hin de cu/Gnt. >ar iat c o 9cu&e.
Bi c1iar &e a.tepta &(i r&pund la c1emareM
Cu amar )n &u9let recuno&cu c brbatul de atunci3
brbatul acela &(ar 9i du& la ea3 indi9erent ce &(ar 9i
petrecut )ntre ei3 indi9erent cGt de mult ar ur)(o D &au ar
iubi(o. 5n& ntrul acela era mort .i )ngropat de mult.
1
#t ma2 not alwa2s be so. ()nd # $a2* 3 poem al lui %.%. Cumming& 71"#4D1#28 7n. tr.8.
15
Timpul .i G+en )l uci&e&er.
>ar tot a&cult la .oaptele giu/aierului .i /ec1ile
&entimente re/enir la /iaH3 alturi de dezgu&tul cel
nou. CGnd ).i ridic3 )n cele din urm3 pri/irea3 ).i &pu&eN
1oate c totui nu este prea t+riu.
%xi&t mai multe mi0loace de depla&are de la o &tea la
alta3 unele mai rapide decGt /iteza luminii3 altele nu3 dar
toate &unt prea lente. >ureaz mai mult de o /iaH ca &
a0ungi de la un capt al trGmului oamenilor la cellalt3
iar ace&t trGm D encla/ele de omenire ri&ipite ici .i colo
dimpreun cu &paHiul imen& dintre ele D reprezint cea
mai mic parte din galaxie. >ar planeta <raPue era
aproape de Kl .i de lumile din %xterior de dincolo de el
.i )nc &e mai 9cea ce/a comerH )ntre ace&tea3 a&t9el c
>irF reu.i & g&ea&c o na/.
'e numea Fiorul &umanilor Uitai .i 9cea cur&a de
la <raPue la Tara .i apoi prin Kl la Jol91eim3 la
Limdi&& .i apoi la Jorlorn. Cltoria acea&ta3 c1iar la
/itez mai mare decGt /iteza luminii dura mai mult de
trei luni &tandard. >irF .tia c3 dup e&cala pe Jorlorn3
Fiorul /a merge mai departe3 la 5naltul La/alaan3 .i la
ai(%merel3 .i la 2ltimele 'tele3 de unde /a 9ace cale
)ntoar& pe aceea.i rut extrem de lung .i plicti&itoare.
?erodromul &paHial 9u&e&e con&truit pentru un tra9ic
de douzeci de na/e pe ziE acum era c1iar bine dac mai
gzduia 9ie .i una pe lun. Cea mai mare parte a lui era
)nc1i&3 )n/luit )n )ntuneric3 abandonat. Fiorul
ateriz )n mi0locul unei zone )nc 9uncHionale3 uria.
1
printre cele cGte/a na/ete particulare din apropiere .i
cargoul toberian parHial demontat.
C zon a uria.ului terminal3 automatizat3 )n&
ne)n&u9leHit3 era )nc inten& luminat3 dar >irF o
tra/er& iute .i ie.i )n noaptea de a9ar3 )n pu&tia noapte
extratere&tr care plGngea de dorul &telelor. Bi acolo )l
a.teptau ei3 c1iar lGng poarta principal3 mai mult &au
mai puHin cum ).i imagina&e c /a 9i. Cpitanul na/ei cu
care &o&i&e acHiona&e la&erele de )ndat ce intra&er )n
&paHiul normal.
G+en >el/ano /eni&e &(l )ntGmpine3 a.a cum )i
ceru&e. 5n& nu /eni&e &ingur. 4ar cGnd el ie.i din
terminal3 G+en era cu9undat )ntr(o di&cuHie .optit3
prudent3 cu brbatul pe care )l adu&e&e cu ea.
>irF &e opri c1iar lGng poart3 &e 9orH & &c1iHeze un
&urG& .i pu&e 0o& &acul le0er de /oia0.
D :ei3 .opti el3 am auzit c aici are loc un ;e&ti/al.
%a &(a )ntor& la auzul gla&ului lui .i acum rGdea3 cu
rG&ul acela pe care el .i(l amintea atGt de bine.
D *u3 )i r&pun&e. ?i )ntGrziat zece ani.
>irF &e )ncrunt .i cltin din cap.
D Ia naiba3 exclam el.
?poi &urG&e din nou3 iar ea &e apropie .i &e &trGn&er
)n braHe. Cellalt brbat3 &trinul3 )i urmrea 9r pic de
0en.
5mbrHi.area a 9o&t 9oarte &curt. *ici nu apuca&e bine
>irF & o ia )n braHe3 c G+en &e .i de&prin&e .i &e
retra&e cGHi/a pa.i. >ar nu &(a )ndeprtat prea mult .i
1!
amGndoi )ncepur & caute trecerea anilor pe c1ipul
celuilalt.
5mbtrGni&e un pic3 dar era aproape ne&c1imbat. Bi
).i &pu&e c tran&9ormrile pe care le ob&er/a acum nu
erau decGt erori ale amintirilor lui. Cc1ii ei mari .i /erzi
nu mai erau c1iar atGt de mari .i c1iar atGt de /erzi cum
.i(i amintea3 .i parc era .i mai )nalt .i poate puHin mai
)mplinit. >ar &e a9la c1iar )n 9aHa lui .i &urG&ul ei era
acela.i3 .i prul ei era acela.iE 9rumo& .i negru3 bogat3
trecGndu(i de umeri3 &cGnteietor3 mai negru decGt oricare
dintre nopHile extratere&tre. Purta o 1elanc alb .i o
perec1e de pantaloni din &to9 groa&3 cameleonic3
acum de culoarea miezului de noapte3 &trGn.i cu o curea3
iar pe cap a/ea o bentiH groa&. %xact la 9el cum
obi.nuia & &e )mbrace pe ?/alon. >ar acum a/ea .i o
brHar3 iar ace&ta era un lucru nou. 'au3 mai degrab3
antebraHier3 nu o &impl brHar. Ma&i/3 din argint .i
0ad3 )i acoperea 0umtate din antebraHul &tGng. 5.i
&u9leca&e mGneca pulo/erului pentru a o putea purta.
D ?i &lbit3 >irF3 )i &pu&e.
Ridic din umeri .i ).i )nde& mGinile )n buzunarele
1ainei.
D >a3 r&pun&e.
5n realitate3 era aproape numai piele .i o&3 .i un pic
gGrbo/it. ?nii ).i l&a&er amprenta a&upra lui .i )n alte
pri/inHeE acum3 a/ea mai multe 9ire albe decGt .atene3 pe
cGnd3 odinioar3 9u&e&e in/er&E .i ).i purta prul lung3
aproape tot atGt de lung ca al lui G+en3 de.i al lui era
1"
)ncGlcit .i buclat.
D ? trecut mult timp3 &pu&e G+en.
D Bapte ani &tandard3 )ncu/iinH el. *u mi(am
)nc1ipuit cS
?tunci cellalt brbat3 &trinul care p&tra&e o
atitudine de expectati/3 tu.i u.or3 ca .i cum ar 9i /rut &
le atrag atenHia c nu erau &inguri. >irF ).i ridic
pri/irea3 iar G+en &e )ntoar&e. <rbatul )naint &pre ei .i
&e )nclin politico&. 'cund .i dolo9an .i 9oarte blond D
atGt de blond3 )ncGt prul lui prea aproape alb D era
)mbrcat )ntr(un co&tum mt&o&3 /iu colorat3 )n tonuri
de galben .i /erde3 iar pe cap a/ea o cciul neagr3
tricotat3 care rm&e&e la locul ei )n ciuda plecciunii.
D ?rFin RuarF3 i &e prezent el lui >irF.
D >irF t6Iarien.
D ?rFin lucreaz cu mine la proiect3 inter/eni G+en.
D Ia proiectM
;emeia clipi nedumerit.
D ?dic nu .tii de ce &unt aiciM
*u .tia. <i0uteria(.optitoare )i 9u&e&e expediat de pe
Jorlorn3 a.a c nu .tiu&e decGt unde & o g&ea&c.
D %.ti ecologi&t3 &pu&e el. Pe ?/alonS
D >a. ?m lucrat la 4n&titut. ?cum mulHi ani. Mi(am
terminat treaba acolo3 mi(am luat &cri&orile de
recomandare .i de atunci am lucrat pe 5naltul La/alaan.
PGn cGnd am 9o&t trimi& aici.
D G+en lucreaz pentru Ca&ta 4ron0ade3 explic
RuarF3 cu un zGmbet 9orHat. 4ar eu reprezint ?cademia
1#
din ora.ul 4mpril. >e pe Limdi&&. 5nHelegiM
>irF ddu din cap. >eci RuarF era un locuitor al
lumilor din %xterior3 anga0at la una din uni/er&itHile lor.
D 4ar 4mpril .i 4ron0ade &e ocup de acela.i lucru3
)nHelegiM Cerceteaz interacHiunile de natur ecologic
de pe Jorlorn. ?&ta nu &(a putut 9ace )n timpul
;e&ti/alului3 pentru c lumile din %xterior nu &e prea
pricep la ecologie. *iciuna dintre ele. %cologia e&te o
.tiinH de mult ai4uitat3 cum ar &pune emerelii. >ar
ace&ta e&te proiectul no&tru. G+en .i cu mine ne
cunoa.tem de ce/a timp3 a.a c e&te per9ect normal &
lucrm )mpreun .i & a9lm tot ce &e poate a9la.
D Corect3 zi&e >irF.
*u era prea curio& & a9le detalii de&pre proiect c1iar
)n momentul acela. *u /oia decGt & &tea de /orb cu
G+en. 'e )ntoar&e &pre ea.
D Ka trebui &(mi po/e&te.ti mai tGrziu. ?tunci cGnd
/om &ta de /orb pe )ndelete. <nuie&c c /rei & &tm
de /orb.
5l pri/i ciudat.
D >a3 &igur c da. ?/em o mulHime de lucruri de&pre
care trebuie & di&cutm.
%l ).i ridic baga0ul.
D 5ncotroM )ntreb. Mi(ar prinde bine o baie .i ce/a de
mGncare.
G+en &c1imb o pri/ire cu RuarF.
D %xact de&pre a&ta /orbeam cu ?rFin. Te poate
gzdui el. Iocuim )n aceea.i cldire. Ia cGte/a eta0e
2$
di&tanH.
RuarF o aprob )n&u9leHit.
D Cu plcere3 cu plcere. M bucur & 9ac &er/icii
prietenilor3 .i amGndoi &untem prieteni cu G+en3 nu(i
a.aM
D 51)3 mGrGi >irF. *u .tiu de ce mi(am imaginat c
/oi &ta la tine3 G+en.
>ar ea )i ocoli pri/irea. 'e uit la RuarF3 &e uit )n
0o&3 &e uit la cerul negru al nopHii3 .i abia apoi la el.
D Poate /ei &ta3 &pu&e 9r & mai zGmbea&c .i pe un
ton prudent. 5n& nu c1iar de a&tzi. *u cred c ar 9i
bine. *u acum. >ar &igur c mergem aca&. 'untem cu
ma.ina.
D Pe aici3 inter/eni RuarF3 )nainte ca >irF & dea
replica.
Ce/a nu era deloc )n regul. Repeta&e )n gGnd de &ute
de ori &cena )ntGlnirii3 )n timpul lunilor lungi de
cltorie la bordul Fiorului. 2neori .i(o )nc1ipui&e
duioa& .i tandr3 alteori a/u&e&e )n 9aHa oc1ilor o
con9runtare mGnioa&3 cel mai ade&ea 9u&e&e &cldat )n
lacrimi D dar niciodat nu 9u&e&e a.a3 &tGngace .i
ap&toare .i rece .i de 9aH cu un &trin. 5ncepu & &e
)ntrebe cine anume era ace&t ?rFin RuarF .i3 mai ale&3
dac relaHia lui cu G+en era ceea ce pretindeau ei c
e&te. >ar nu era mai puHin ade/rat c nici nu(i
)mprt.i&er mare lucru. ;r & .tie ce & &pun &au ce
& cread3 ridic re&emnat din umeri .i )i urm &pre locul
unde ).i parca&er aero/e1iculul.
21
?u a0un& repede. 4ar ma.ina )l lu pe >irF prin
&urprindere. Prin peregrinrile &ale /zu&e o mulHime de
aero/e1icule3 dar niciunul nu &emna cu ace&taE mare3
de un gri ca oHelul3 cu aripi curbate .i proeminente3
prea /iu. Prea o pi&ic de mare uria. croit din metal.
5ntre aripi era o cabin micuH cu patru locuri3 iar &ub
ele &e zreau ni.te arme ameninHtoare.
C pri/i pe G+en .i i le artN
D Ia&ereM
%a ddu din cap cu un zGmbet &ting1erit.
D Ce naiba conduciM explod >irF. 'eamn cu o
ma.inrie de rzboi. C & ne atace 1arangieniiM *(am
mai /zut a.a ce/a de pe ?/alon3 de cGnd am 9cut
)mpreun turul muzeelor 4n&titutului.
G+en izbucni )n rG&3 )i lu geanta de /oia0 .i o arunc
pe &caunele din &pate.
D 2rc3 )i &pu&e. %&te un aero/e1icul 9oarte bun3 de
9abricaHie Fa/alar. >e curGnd au )nceput & 9ac mrcile
proprii. 4deea e&te c trebuie & &emene cu un animal3 cu
o ban&1ee
2
. Cu un prdtor )naripat. %&te 9iara &imbol a
?dunrii 4ron0ade. %xtrem de important )n 9olclorul
lor3 un &oi de totem.
'e urc )n cabin .i &e a.ez la man.3 iar RuarF o
urm executGnd un &alt cam ne)ndemGnatic pe&te aripa
blindat .i &e a.ez )n &pate. >irF rma&e pe loc.
D >ar are lasere5 in&i&t el.
G+en o9t.
2
<an&1ee D 1. zGn pre/e&titoare de moarte 7)n 9olclorul irlandez .i &coHian8E 2. animal
de prad zburtor3 originar de pe planeta 5naltul La/alaan 7n. tr.8.
22
D *u &unt )ncrcate. *u &(a tra& niciodat cu ele.
Toate ma.inile con&truite pe 5naltul La/alaan au arme
de /reun 9el &au altul. Bi nu m re9er doar la ca&ta
4ron0ade. Toate ca&tele au ma.inile dotate cu armeN .i
Red&teel3 .i <rait13 .i '1anagate :olding.
>irF ocoli /e1iculul .i &e urc lGng G+en3 )n& pe
c1ip i &e citea nedumerirea.
D CineM
D 'unt cele patru ca&te din coaliHia Fa/alar.
GGnde.te(te la ele ca la ni.te naHiuni mai mici &au
9amilii mai mari. 'unt cGte puHin din amGndou.
D >ar la&ereleM
D 5naltul La/alaan e&te o planet /iolent3 )i r&pun&e
G+en.
RuarF &coa&e un 1o1ot de rG& ca un 9ornit.
D ?13 G+en3 zi&e el. *u ai deloc dreptate3 deloc5
D *u am dreptateM &e r&ti ea.
D >eloc3 da3 ab&olut deloc3 tocmai pentru c e.ti atGt
de aproape de ade/r .i )l ro&te.ti doar pe 0umtate. ?&ta
e cea mai rea minciun dintre toate.
>irF &e )ntoar&e &(l pri/ea&c pe Fimdi&&ianul
dolo9an .i blond a.ezat )n &pate.
D Ce /rei & &puiM
D 5naltul La/alaan a (ost o planet /iolent3 a.a e&te.
5n& acum ade/rul e&te c /iolenHa zace )n oamenii ei3
)n Fa/alari. 'unt ni.te oameni neprieteno.i3 ade&ea cu
atitudine xeno9ob3 mai tot timpul ra&i.ti. Cu toate
rzboaiele lor3 cu code duello al lor3 da3 din ace&t moti/
23
ma.inile Fa/alare au arme. Ca & &e lupte cu ele .i )n
aer. Te a/ertizez3 t6IarienS
D )r6in5 .uier G+en printre dinHi3 iar >irF tre&ri
auzindu(i rutatea tioa& din ton.
;emeia acHion cu mi.cri repezite reHeaua
gra/itaHional3 )mpin&e man.a3 iar na/a &e zgGlHGi .i &e
ridic iute de pe &ol cu un &c1eunat de prote&t. Portul
&telar rma&e 0o&3 )n urma lor3 &trlucind de lumini acolo
unde ateriza&e Fiorul &umanilor Uitai! )n/luit )n
umbre )n re&t. >e 0ur )mpre0urul lui bezna &e )ntindea
pGn la orizontul in/izibil unde &olul negru &e )ngemna
cu cerul )nc .i mai negru. >oar un pra9 &ubHire de &tele
lumina noaptea. ?colo era Iiziera3 cu &paHiul
intergalactic de dea&upra .i cortina )ntunecat care era
Klul >ia/olului dede&ubt. 4ar lumea i &e pru lui >irF
mai pu&tie .i mai &ting1er decGt .i(ar 9i )nc1ipuit
/reodat.
RuarF &e potoli&eE acum doar bombnea ca pentru
&ine .i3 preH de o clip ne&9Gr.it de lung3 o tcere
)ncordat inund ma.ina.
D ?rFin e de pe planeta Limdi&&3 &pu&e G+en )n cele
din urm .i &coa&e un 1o1ot pre9cut de rG&.
5n& >irF .i(o amintea mult prea bine ca & &e la&e
pclit. ;o&ta lui iubit nu &e calma&e cGtu.i de puHin de
adineauri3 de cGnd )l repezi&e pe RuarF.
D *u pricep3 &pu&e >irF3 &imHindu(&e 0enat3 cci
ceilalHi doi )i ddeau &enzaHia c ar trebui & )nHeleag.
D *u /ii din lumile din %xterior3 )i explic RuarF. *u
24
conteaz de pe ce planet e.ti3 c(i ?/alon3 c(i <aldur3
nu conteaz. Koi3 cei dinluntrul Klului3 nu(i
cunoa.teHi pe Fa/alari.
D 'au pe Fimdi&&ieni3 zi&e G+en ce/a mai potolit.
RuarF gemu.
D ?&ta a 9o&t o remarc &arca&tic3 )i mrturi&i el lui
>irF. Limdi&&ieni .i Fa/alari3 a.a e&te3 nu ne putem
&u9eri3 pricepiM 4ar G+en )Hi zice de&pre mine c a. a/ea
idei preconcepute .i nu trebuie & pui baz pe ce &pun.
D ?.a e&te3 ?rFin3 &pu&e ea. >irF3 el nu .tie nimic
de&pre 5naltul La/alaan3 nu(i )nHelege nici cultura3 nici
oamenii. Ca toHi Fimdi&&ienii3 nu(Hi /a &pune decGt
lucrurile cele mai rele3 dar totul e&te mult mai complicat
decGt la& el & &e /ad. ' Hii minte a&ta cGnd ticlo&ul
&ta /olubil /a )ncepe & te bat la cap. Bi nici n(ar
trebui &(Hi 9ie prea greu & 9aci a&ta. Pe /remuri )mi
&puneai mereu c orice problem are treizeci de 9aHete.
>irF izbucni )n rG&.
D Per9ect ade/rat3 &pu&e. Cu toate c3 )n anii din
urm3 am )nceput & cred c treizeci &unt cam puHine.
5n& tot nu )nHeleg de&pre ce anume e&te /orba. Ma.ina
a&ta3 de exemplu D e o ma.in de &er/iciuM >e acolo o
aiM 'au trebuie & conduci a.a ce/a prin &paHiu doar
pentru c lucrezi pentru Ca&ta 4ron0adeM
D :aT exclam RuarF. *u poHi lucra pentru Ca&ta
4ron0ade3 >irF. *u3 nici /orb3 ori 9aci parte dintre ei3
ori ba. *u exi&t nicio alt /ariant. *u 9aci parte din
4ron0ade3 atunci nici nu lucrezi pentru 4ron0adeT
25
D Cam a.a ce/a3 ro&ti G+en pe un ton tio&. 4ar eu 9ac
parte din 4ron0ade. Mi(a. dori & Hii minte mcar atGta
lucru3 ?rFin. M ener/ezi teribil cGteodat.
D G+en3 G+en3 repet RuarF /izibil tulburat. %.ti
prietena mea3 e.ti &u9letul meu perec1e3 c1iar a.a. *e(
am certat din multe moti/e3 )n& niciodat nu te(a. 0igni3
departe de mine gGndul ace&ta. Totu.i nu e.ti Fa/alar3
.i nu /ei 9i niciodat. 5n primul rGnd3 e.ti 9emeie3 9emeie
ade/rat. *u e.ti o &impl e2n46ethi .i nici doar
bethe2na cui/a.
D *uM *u &untM ?.a &puiM Cu toate a&tea3 port
legtura de 0ad .i argint.
5i arunc o pri/ire lui >irF .i ).i cobor) /ocea.
D Pentru ,aan3 .opti. Bi3 ca &(Hi r&pund la )ntrebare3
acea&ta e&te ma.ina lui3 de aceea o 9olo&e&c. Pentru ,aan.
Tcere. 'e auzea doar /Gntul .uierGnd )n 0urul lor
cGnd decolar cu9undGndu(&e )n )ntuneric3 /Gntul care
)n/olbura prul lung .i drept al lui G+en .i pletele lungi
.i ondulate ale lui >irF. KGntul3 care )i ptrundea pGn la
piele prin 1ainele lui &ubHiri de pe <raPue. 'e )ntreb )n
treact oare de ce cabina aero/e1iculului nu a/ea
cupol3 ci doar un parbriz 9ragil3 aproape inutil. ?poi ).i
)ncruci. braHele pe piept .i &e a9und )n &caun.
D ,aanM .opti el.
C )ntrebare la care .tia c /a a9la r&pun&ul .i )i era
groaz de ace&t r&pun&3 doar pentru c G+en ro&ti&e
numele acela cu un &oi de &9idare &tranie.
D *u .tie3 con&tat RuarF.
2
G+en o9t3 iar >irF ).i ddu &eama c de/eni&e )nc
.i mai )ncordat.
D 5mi pare ru3 >irF. Mi(am )nc1ipuit c ai a9lat. ?
trecut mult /reme de cGnd noi doi am 9o&t )mpreun.
Mi(am )nc1ipuit c Hi(a &pu& /reo cuno.tinH de(a
noa&tr comun de pe ?/alon. ?m 9o&t &igur c .tii.
D *u m(am mai )ntGlnit cu nimeni3 &pu&e >irF
prudent. Cu nimeni dintre cei pe care i(am cuno&cut
amGndoi. Cltore&c 9oarte mult. <raPue3 Prometeu3
Iumea lui ,ami&on.
PGn .i )n urec1ile lui /ocea(i &una dogit .i aiurea.
Tcu o clip3 )ncercGnd &(.i )ng1it nodul din gGt.
D Cine e&te ,aanM
D ,aanton- Ri/ Jol93 )nalt patrician 4ron0ade KiFar-3
)i r&pun&e RuarF.
D ,aan e&teS3 ezit ea. *u(i u.or de explicat. 'unt
bethe2na lui ,aan3 cro4bethe2na lui Gar&e3 te2nul lui.
5.i ridic o clip pri/irea de pe aparatele de bord. Pe
c1ipul lui >irF nu &e citea nici urm de dorinH de a
)nHelege.
D 'oHul meu3 &pu&e atunci3 ridicGnd din umeri. 5mi
pare ru3 >irF. *u e&te traducerea per9ect3 dar doar a.a
&e poate &pune 9olo&ind un &ingur cu/Gnt. ,aan e&te &oHul
meu.
G1emuit .i mai mult )n &caun3 cu braHele )ncruci.ate
pe piept3 >irF nu mai &pu&e nimic. 5i era 9rig .i &e &imHea
rnit .i &e tot )ntreba ce caut acolo. >e&igur c a/u&e&e
moti/e )ntemeiate & trimit dup el .i )i /a explica la un
2!
moment dat. Bi c1iar a.a3 cum &(.i 9i )nc1ipuit c /a 9i
&ingurM Ia portul &telar c1iar &e gGndi&e )n treact c
poate RuarFS .i nu &e &imHi&e lezat.
*elini.tit de tcerea lui mult prea lung3 G+en &e
uit din nou la el.
D 5mi pare ru3 >irF3 repet ea. 'incer. *(ar 9i trebuit
& /ii.
4ar el ).i zi&e c are dreptate.
5.i continuar zborul 9r & mai &c1imbe o /orb. 'e
&pu&e&e tot ce 9u&e&e de &pu&3 dar nu 9u&e&er ro&tite
acele cu/inte pe care >irF ).i dori&e & le aud3 ci
cu/inte care n(au &c1imbat cu nimic &ituaHia. 'e a9la
aici3 pe Jorlorn3 cu G+en alturi3 .i niciodat nu o
&imHi&e mai &trin decGt )n clipa aceea. ?mGndoi erau
ni.te &trini. Rma&e gGrbo/it )n &caun3 &ingur cu
gGndurile lui .i cu /Gntul rece care(i mGngGia obra0ii.
Pe <raPue ).i )nc1ipui&e cum/a c bi0uteria(.optitoare
)n&emna c )l c1eam la ea3 c )l /rea din nou alturi.
'ingura )ntrebare care )l 9rmGnta&e atunci era dac &
rspund c1emrii3 dac &e putea )ntoarce la ea3 dac
>irF t6Iarien )nc mai putea & iubea&c .i & 9ie iubit.
?cum .tia c nu acea&ta 9u&e&e problema.
Trimite4mi su.enirul acesta i .oi .eni i nu .oi pune
nicio 0ntrebare. ?cea&ta era promi&iunea3 &ingura
promi&iune. *imic altce/a.
'e )n9urie. >e ce )i 9cea a&taM @inu&e bi0uteria )n
mGn .i a9la&e ce &imte. 5i putu&e intui &entimentele.
*icio criz de(a ei nu ar 9i putut /alora cGt preHul pltit
2"
pentru retrirea trecutului.
5ntr(un 9inal3 calmul &e pogor) a&upra lui >irF
t6Iarien. Pe ecranul minHii din &patele pleoapelor )nc1i&e
/edea iar.i canalul de pe <raPue .i .lepul &inguratic
care i &e pru&e pentru o 9racHiune de &ecund atGt de
)ncrcat de &emni9icaHii. Bi ).i adu&e aminte de 1otrGrea
pe care o lua&e atunci. ' )ncerce din nou3 & )ncerce &
rede.in cel de odinioar3 & &e duc la ea .i &(i o9ere
tot ce era )n &tare & o9ere3 tot ce a/ea ea ne/oie D atGt
pentru binele lui3 cGt .i pentru al ei.
'e )ndrept )n &caun cu ce/a e9ort3 ).i de&9cu braHele3
de&c1i&e oc1ii .i )ntoar&e 9aHa &pre /Gntul mu.ctor.
?poi3 )n mod deliberat3 &e uit la G+en .i(i adre&
/ec1iul lui &urG& &9io&.
D ?13 ,enn-3 &pu&e. Bi mie )mi pare ru. >ar nu
conteaz. *(am .tiut3 dar nu conteaz. M bucur c am
/enit3 .i ar trebui & te bucuri .i tu. Bapte ani )n&eamn
mult prea mult3 nu creziM
%a )i arunc o pri/ire 9ugar3 apoi &e uit iar.i la
in&trumentele de bord .i ).i umezi tulburat buzele.
D >a. Bapte ani )n&eamn 9oarte mult3 >irF.
D Koi 9ace cuno.tinH cu ,aanM
>du din cap.
D Bi cu Gar&e3 te2nul lui.
>e unde/a3 de &ub ei3 &e auzi zgomot de ape3 un rGu
rtcit prin bezn. >i&pru iute. 'e depla&au cu /itez
de&tul de mare. >irF &e uit pe lGng aripa
aero/e1iculului )n )ntunericul ce alerga )mpreun cu ei.
2#
D ?/eHi ne/oie de &tele3 &pu&e el du& pe gGnduri. ?m
&enzaHia c )ncep & orbe&c.
D 5nHeleg ce /rei & &pui3 zi&e G+en zGmbind .i3
deodat3 >irF &e &imHi mult mai bine decGt &e &imHi&e )n
anii din urm.
D 5Hi aminte.ti cerul de pe ?/alonM o )ntreb.
D >a. ;ire.te.
D ?colo &unt mulHimi de &tele. %ra o lume minunat.
D Bi Jorlorn are 9rumu&eHea ei3 &pu&e ea. Ce .tii
de&pre planeta a&taM
D *u prea multe3 r&pun&e >irF 9r &(.i ia oc1ii de
la ea. Btiu de&pre ;e&ti/al .i .tiu c planeta e&te una
&olitar3 dar nimic altce/a. C 9emeie de pe na/a cu care
am /enit mi(a po/e&tit c a 9o&t de&coperit de Tomo .i
Jalberg )n timpul cltoriei lor &pre captul galaxiei.
D *u c1iar a.a au &tat lucrurile3 &pu&e G+en. >ar .i
i&torioara a&ta are 9armecul ei. 5n orice caz3 & .tii c tot
ce /ei /edea 9ace parte din ;e&ti/al. 5ntreaga planet e
parte din ;e&ti/al. ?u participat toate planetele din
Iizier .i toate culturile lor &e re9lect )n cGte un ora. de
aici. 'unt pai&prezece ora.e3 cGte unul pentru cele
pai&prezece planete ale Iizierei. 5ntre ele &e a9l portul
&telar .i Pa0i.tea3 care(i un &oi de parc. Oburm c1iar
dea&upra ei acum. ' .tii c nu e prea intere&ant nici la
lumina zilei. 5n timpul ;e&ti/alului aici &(au organizat
tGrguri .i bGlciuri.
D 2nde &e a9l proiectul /o&truM
D 5n regiunea &lbatic3 r&pun&e RuarF. >incolo de
3$
ora.e3 dincolo de lanHul munto&.
4ar G+en &pu&eN
D Pri/e.te.
>irF pri/i. >i&tingea /ag )n zare un .ir munto&3 ca un
bara0 negru )n zig(zag3 ce &e ridica din Pa0i.te .i eclip&a
&telele de mai 0o&. C &cGnteie de lumin &Gngerie de pe
unul din pi&curi &e tot mrea pe m&ur ce &e apropiau.
Tot mai mare .i tot mai )nalt3 dar nu .i mai
&trlucitoare3 de un ro.u )ntunecat .i ameninHtor3
amintindu(i lui >irF de bi0uteria(.optitoare.
D ?colo e&te aca&3 &pu&e G+en. Cra.ul Iarte-n. 5n
limba Fa/alar /ec1e3 lar )n&eamn cer. 4ar ace&ta e&te
ora.ul care core&punde planetei 5naltul La/alaan. 2nii )l
mai nume&c .i ;ortul(de(;oc.
5.i ddu imediat &eama de ce anume. Con&truit )n
coa&ta muntelui3 cu roc dede&ubt .i roc )n &pate3
ora.ul Fa/alar era o 9ortreaH cubic .i compact3
)mpre0muit cu ziduri &olide )n care 9u&e&er tiate
9ere&truici )ngu&te. C1iar .i turnurile de dincolo de
ziduri erau robu&te .i greoaie. Bi deloc )nalte. Muntele
&e )nlHa ameninHtor dea&upra lor3 colorat cu &Gnge de
lumina re9lectat. >oar luminile ora.ului nu &e re9lectau
nicieriE zidurile .i &trzile din Iarte-n luminau ele
)n&ele cu o /paie mo1orGt3 /enit din interior.
D Piatr(incande&cent3 r&pun&e G+en )ntrebrii lui
nero&tite. ?b&oarbe lumina )n timpul zilei .i o r&9rGnge
noaptea. Pe 5naltul La/alaan &e 9olo&ea mai ale& la
9abricarea bi0uteriilor3 dar au &co& din mine cantitHi
31
imen&e pe care le(au expediat pe Jorlorn pentru
;e&ti/al.
D 4mpre&ioni&m baroc3 coment RuarF. 4mpre&ioni&m
Fa/alar.
>irF &e mulHumi &(l aprobe dGnd din cap.
D ?r 9i trebuit &(l /ezi pe /remuri3 )i &pu&e G+en.
Oiua3 Iarte-n &orbea lumina celor .apte &ori .i o
r&pGndea la rGndul lui pe timpul nopHii. Ca un pumnal
de 9oc. ?cum pietrele au )nceput & &e &ting D Roata &e
deprteaz tot mai mult cu 9iecare or care trece. 5n zece
ani3 ora.ul /a 9i la 9el de negru ca tciunii ar.i.
D *u pare 9oarte mare3 ob&er/ >irF. Ce populaHie
areM
D 2n milion3 pe /remuri. 4ar tu nu /ezi decGt /Gr9ul
ai&bergului. Cra.ul e&te con&truit )n inima muntelui.
D Tipic pentru Fa/alari3 &pu&e RuarF. C con&trucHie )n
adGncuri3 o citadel &pat )n piatr. >ar aproape pu&tie
acum. >ouzeci de oameni3 dup ultima numrtoare3
cu noi cu tot.
?ero/e1iculul trecu pe&te zidul exterior3 &e repezi la
&tGnca de pe tera&a muntelui .i cobor) )n pica0 lung .i
1otrGt pe lGng roci .i pietre(incande&cente. >irF /zu
dede&ubt pa&arele late .i .iruri de 9lamuri care 9luturau
u.or3 .i gargui
3
uria.i3 ciopliHi din roc3 cu oc1i arztori
din piatr(incande&cent. Cldirile erau con&truite din
piatr alb .i abano&3 iar pe laturile lor3 9ocurile pietrelor
&e re9lectau )n dGre lungi &Gngerii3 aidoma unor rni
3
,g1eab &curt pentru &curgerea apei de ploaie 7de obicei bogat ornamentat cu 9orme
reprezentGnd capete de animale 9anta&tice8 7n.tr.8.
32
de&c1i&e din burta /reunei 9iare uria.e .i )ntunecate.
Oburar pe&te turnuri .i pe&te domuri3 pe&te &trzi .i alei
)ntortoc1eate .i bule/arde largi3 pe&te curHi de&c1i&e .i
pe&te un teatru uria. )n aer liber cu o mulHime de rGnduri
de lo0i.
Pu&tii3 toate erau pu&tii. *imeni nu &e mi.ca pe
&trzile &cldate )n lumin ro.ie din Iart-en.
G+en cobor) aparatul )n &piral pe acoperi.ul
rectangular al unui turn negru. CGnd redu&e treptat
reHeaua gra/itaHional pentru a putea ateriza3 >irF mai
a/u /reme & ob&er/e alte dou ma.ini &paHiale )n
parcarea &pre care &e )ndreptau .i eiN una &uperb3
galben3 )n 9orm aerodinamic de lacrim3 .i un aparat
de zbor probabil militar3 cu un a&pect teribil .i mult
)mbtrGnit de lungi &ecole de rzboaie. Kerde(m&liniu3
ptrHo& .i blindat3 cu tunuri la&er pe capota din 9aH3 .i
tuburi de impul& pe cea din &pate.
G+en parc pi&ica de mare )ntre cele dou .i toHi trei
coborGr pe acoperi.. CGnd a0un&er la zona
a&cen&oarelor3 G+en &e )ntoar&e ctre el3 )mbu0orat .i
cu o expre&ie &tranie pe c1ip3 )n lumina ro.iatic.
D % tGrziu3 )i &pu&e. ?r 9i bine & ne ducem cu toHii la
culcare.
>irF nu &e )ndoia de moti/ele ace&tei concedieri.
D ,aanM
D 5l /ei cunoa.te mGine3 )i r&pun&e. Trebuie mai )ntGi
& /orbe&c eu cu el.
D >e ceM o )ntreb3 dar G+en &e r&uci&e de0a pe
33
clcGie .i porni&e &pre &cri.
?poi &o&i a&cen&orul3 iar RuarF )l tra&e )nuntru. Bi
coborGr &pre &omn .i &pre /i&e.
34
Capitolul 2
*u &e odi1ni mai deloc )n acea noapte. >e 9iecare
dat cGnd reu.ea & adoarm3 /i&ele )l )n&pimGntauN
/iziuni &poradice3 pline cu otra/ .i doar pe 0umtate
amintite cGnd &e trezea3 a.a cum i &e )ntGmpla de
nenumrate ori )n cur&ul nopHii. 5n cele din urm3
renunH & mai )ncerce & &e odi1nea&c. Bi )ncepu &
&cotocea&c prin baga0e pGn cGnd g&i bi0uteria )n
)n/eli.ul ei din argint .i cati9ea3 .i rma&e cu ea )n mGn3
)n bezn3 .i &e )mbt cu 9gduinHele ei de.arte.
Cea&uri lungi trecur. ?poi >irF &e ridic din pat .i &e
)mbrc3 pu&e bi0uteria )n buzunar .i ie.i de unul &ingur
& /ad r&ritul RoHii. RuarF dormea du&3 dar coda&e
u.a .i pentru >irF3 a&t9el )ncGt nu era nicio problem &
poat ie.i .i intra dup /oie. Iu a&cen&orul(tub )napoi
&pre acoperi. .i &e a.ez pe aripa rece din metal a
ma.inii &paHiale3 )n /reme ce ultimele rm.iHe ale nopHii
&e &curgeau pe lGng el.
R&ritul 9u unul &traniu3 ceHo& .i pre/e&titor de
pericole3 dGnd na.tere unei zile 9r lumin. Mai )ntGi3 o
licrire tulbure &cld orizontul )n ro.u .i negru3
amintind /ag de pietrele(incande&cente din ora.. ?poi
r&ri primul dintre &oriN o bil micuH de culoare
galben3 la care >irF &e putu uita cu oc1iul liber. CGte/a
minute mai tGrziu3 apru al doilea3 puHin mai mare .i mai
lumino&3 )n alt parte a orizontului. Cu toate ace&tea3 cei
35
doi &ori3 e/ident mai mari decGt orice &tea3 tot luminau
mult mai puHin decGt luna dolo9an de pe <raPue.
4mediat dup aceea3 ?xul )ncepu & &e )nalHe dea&upra
Pa0i.tii. Mai )ntGi ca o dung de un ro.u &plcit3
pierdut )n lumina deloc &pectaculoa& a ace&tor zori3
dar cptGnd din ce )n ce mai mult &trlucire3 pGn
cGnd >irF ).i ddu &eama c nu era /orba de&pre o
re9lexie oarecare3 ci c1iar de coroana unui &oare mare .i
ro.u. 4ar lumea &e )mbrc )n purpur &ub lumina lui.
'e uit la &trzile de 0o&. 'e &tin&e&er de0a toate
pietrele din Iarte-nE &clipirea putea 9i zrit doar acolo
unde )nc mai erau umbre3 .i c1iar .i acolo era 9oarte
palid. 'emi)ntunericul pu&e&e &tpGnire pe ora. ca o
mantie cenu.ie cu tonuri de un ro.u decolorat. 'ub
lumina acea&ta neprietenoa& .i bici&nic3 muri&er toate
9lcrile nopHii3 iar pe &trzile pu&tii nu r&unau decGt
moartea .i di&perarea.
5nceput de zi pe Jorlorn. 5n plin crepu&cul3 totu.i.
D ?nul trecut a 9o&t mai lumino&3 &pu&e o /oce )n
&patele lui. ?cum 9iecare zi e&te .i mai )ntunecoa&3 .i
mai rece. >intre cele .a&e &tele ale Coroanei 4adului3
dou &unt acum a&cun&e &ub 'atan cel Gra& .i nu ne mai
&unt de niciun 9olo&. Celelalte &e deprteaz )ntruna
de/enind tot mai mici. 'atan )n&u.i &e mai uit la
Jorlorn3 dar lumina lui e&te 9oarte ro.ie .i mult prea
&lab. ?.a c Jorlorn trie.te )ntr(un amurg lent. 5n
cGHi/a ani3 cei .apte &ori /or 9i de&cre&cut la
dimen&iunea unor &tele .i g1eaHa &e /a in&taura din nou.
3
Cel care /orbi&e &ttea per9ect nemi.cat3 cu oc1ii
aHintiHi la orizont3 cu mGinile )n .olduri. %ra un brbat
)nalt3 z/elt3 dar bine 9cut3 cu pieptul dezgolit c1iar .i )n
dimineaHa rece. Pielea lui ro.ie3 bronzat3 era )nro.it .i
mai mult de lumina lui 'atan cel Gra&. ?/ea pomeHii
)nalHi .i a&cuHiHi3 brbia mare .i ptrat .i pr rrit mult
)n cre.tet3 lung pGn la umeri .i la 9el de negru ca prul
lui G+en. 4ar pe antebraHele )nc1i&e la culoare .i
acoperite cu pr de& .i negru3 purta dou brHri ma&i/e.
>in 0ad .i argint pe braHul &tGng3 din 9ier negru .i piatr(
incande&cent ro.ie pe dreptul.
>irF nu &e clinti de pe aripa pi&icii de mare. <rbatul
)l pri/i .i )i &pu&eN
D %.ti >irF t6Iarien .i pe /remuri ai 9o&t iubitul lui
G+en.
D 4ar tu e.ti ,aan.
D ,aan KiFar-3 din Ca&ta 4ron0ade3 &pu&e cellalt.
?poi 9cu un pa& )nainte .i ).i ridic mGinile cu
palmele goale )n a9ar.
>irF cuno.tea de unde/a ace&t ge&t. 'e ridic .i ).i
lipi3 la rGndul &u3 palmele de cele ale Fa/alarului. Bi
atunci mai ob&er/ ce/a. ,aan purta o curea din metal
negru3 iar la .old a/ea un pi&tol cu la&er.
,aan KiFar- )i &urprin&e pri/irea .i &urG&e.
D ToHi Fa/alarii poart arme la ei. %&te o tradiHie a
noa&tr D una pe care o preHuim. 'per c nu e.ti .ocat .i
plin de pre0udecHi ca prietenul lui G+en3 Fimdi&&ianul
la. Bi dac e.ti3 e&te problema ta3 nu a noa&tr. Iart-en
3!
9ace parte din 5naltul La/alaan .i nu te poHi a.tepta & ne
modi9icm cultura dup rigorile culturii tale.
>irF &e a.ez la loc.
D *u. >e.i poate ar 9i trebuit & m a.tept la a&ta dup
cele auzite azi(noapte. >ar mi &e pare ciudat. %&te /reun
rzboi pe unde/aM
KiFar- &c1iH un zGmbet 9r /e&elie3 dezgolindu(.i
/oit dinHii uni9ormi.
D 5ntotdeauna e&te cGte un rzboi pe unde/a3 t6Iarien.
KiaHa )n&.i e&te un rzboi.
;cu o pauz3 apoi continuN
D *umele tuN t6Iarien. 4n&olit nume. *u l(am mai
auzit /reodat3 .i nici Gar&e3 te2nul meu nu l(a mai
auzit. >e unde te tragiM
D >e pe <aldur. C planet 9oarte departe de aici3 de
cealalt parte a Kec1iului PmGnt. ?bia dac mi(o mai
aminte&c. PrinHii mei &(au mutat pe ?/alon cGnd eram
9oarte mic.
KiFar- ddu din cap.
D G+en mi(a po/e&tit c ai cltorit extrem de mult.
Ce lumi ai /zutM
>irF ridic din umeri.
D Prometeu3 R1iannon3 T1i&rocF. Iumea lui ,ami&on3
printre altele. Bi ?/alon3 de&igur. 5n general am 9o&t prin
locuri mai primiti/e decGt ?/alon3 acolo unde era
ne/oie de cuno.tinHele mele. >ac ai 9o&t la 4n&titut e&te
u.or &(Hi g&e.ti de lucru3 c1iar dac nu ai cali9icri
&peciale &au nu e.ti prea talentat. 4ar mie mi(a con/enit.
3"
5mi place & cltore&c.
D >ar niciodat pGn acum nu ai trecut dincolo de
Klul >ia/olului. *(ai 9o&t decGt prin 1aloim&uri3
niciodat )n lumile din %xterior dez/oltate. ?i & /ezi c
aici lucrurile &unt di9erite3 t6Iarien.
>irF &e )ncrunt.
D Ce cu/Gnt e acelaM :aloim&uriM
D :aloim&uri3 repet KiFar-. % un cu/Gnt din argoul
+ol9manian. :aloim& de lumi3 1arababur de lumi3
talme.(balme. de cu/inte. PoHi & &pui cum /rei. ?m
)n/Hat cu/Gntul ace&ta de la cGHi/a +ol9manieni cu care
m(am )mprietenit )n timpul cGt am 9o&t la &tudii pe
?/alon. 'e re9er la atmo&9era dintre lumile din %xterior
.i coloniile de prim .i de a doua generaHie din apropiere
de <trGnul PmGnt. 5n 1aloim&3 1ranganienii au
neutralizat &telele .i au &tpGnit planetele luate )n &cla/ie
.i &(au luptat cu 4mperialii PmGntului. Pe atunci erau
de0a cuno&cute toate planetele pe care le(ai enumerat tu
.i au 9o&t gra/ a9ectate de rzboiul &tr/ec1i .i aruncate
)n 1aloim& de Colap&. ?/alon )n&.i nu e&te decGt o
colonie de generaHia a doua3 capital de &ector )n
/ec1ime. Crezi c a&ta ar conta pentru o lume atGt de
)ndeprtat )n acele &ecole ai(nruiteM
>irF )l aprob.
D >a. Bi eu cuno&c puHin i&torie. Tu pari a 9i
&peciali&t.
D 'unt i&toric3 r&pun&e KiFar-. Mi(am dedicat
munca de&coperirii realitHilor i&torice din &patele
3#
miturilor lumii mele3 5naltul La/alaan. 4ron0ade a
c1eltuit 9oarte mult pentru a m putea trimite pe ?/alon
ca & cercetez bncile de date din computerele /ec1i
tocmai )n &copul ace&ta. >ar )n perioada celor doi ani de
&tudii am a/ut mult timp liber .i a )nceput & m
intere&eze )ntreaga i&torie a omenirii.
>irF contempl din nou zorii 9r & mai ro&tea&c
/reun cu/Gnt. >i&cul cel ro.u al lui 'atan cel Gra& &e
ridica&e de0a pe 0umtate dea&upra orizontului .i apru&e
.i o a treia &tea. PuHin mai la nord 9aH de celelalte3 )n&
nimic altce/a decGt o &tea.
D 'teaua cea ro.ie e&te un &uper(colo&3 &pu&e el du&
pe gGnduri3 dar de acolo pare puHin mai mare decGt
&oarele de pe ?/alon. Probabil c e&te 9oarte departe. ?r
trebui & 9ie mai 9rig aici3 & 9i )ng1eHat de0a totul. 5n& e
doar rcoare.
D ?cea&ta e&te realizarea noa&tr3 )i &pu&e KiFar- cu
ce/a )n9umurare )n gla&. >e 9apt3 nu c1iar o realizare a
5naltului La/alaan3 ci a tuturor lumilor din %xterior.
Toberienii au con&er/at mare parte din te1nologia
cGmpurilor de 9orHe pe care 4mperialii PmGntului au
pierdut(o )n timpul Colap&ului3 .i apoi au )mbuntHit(o
)n &ecolele care au urmat. *iciun ;e&ti/al nu &(ar 9i
putut de&9.ura 9r &cutul lor. Cci la peri1eliu3 cldura
emanat de Coroana 4adului .i de 'atan cel Gra& ar 9i
calcinat atmo&9era de pe Jorlorn .i ar 9i dat )n clocote
marea. >ar &cutul toberian a blocat 9uria aceea
de/a&tatoare .i ne(am putut3 a&t9el3 bucura de o /ar
4$
lung .i &trlucitoare. 4ar acum3 )ntr(o manier
a&emntoare3 reHine cldura )nuntru. 5n&3 ca toate
lucrurile3 .i &cutul ace&ta are limitele lui. 4ar )ng1eHul /a
/eni.
D *u mi(am )nc1ipuit c ne /om cunoa.te a.a3 zi&e
>irF. >e ce ai urcat aiciM
D Mi(am a&umat ri&cul. Cu mulHi ani )n urm3 G+en
mi(a &pu& c )Hi plcea & urmre.ti apariHia zorilor. Bi
mi(a mai &pu& .i altele3 >irF t6Iarien. Btiu mult mai
multe de&pre tine decGt .tii tu de&pre mine.
>irF izbucni )n rG&.
D Per9ect ade/rat. PGn a&ear nici mcar nu .tiam
de exi&tenHa ta.
>ar c1ipul lui ,aan KiFar- rma&e gra/ .i a&pru.
D >ar exi&t. @ine minte a&ta .i /om putea 9i prieteni.
?m &perat & te g&e&c &ingur .i &(Hi &pun a&ta )nainte
ca & &e trezea&c .i ceilalHi. ?ici nu e.ti pe ?/alon3
t6Iarien3 iar a&tzi e&te o zi di9erit de cea de ieri. %&te o
lume de ;e&ti/al care &e &tinge3 o lume 9r niciun cod
moral3 a.a c trebuie & ne Hinem &trGn& de codurile pe
care le(am adu& cu noi. *u )l pune la )ncercare pe al
meu. >e pe /remea cGnd am 9o&t pe ?/alon3 am )ncercat
& m gGnde&c la mine )n&umi ca 9iind ,aan KiFar-. Cu
toate ace&tea3 &unt un Fa/alar. *u m obliga & rede/in
,aanton- Ri/ Jol9 patrician 4ron0ade KiFar-.
>irF &e ridic )n picioare.
D *u )nHeleg ce /rei & &pui3 zi&e el. >ar cred c m
pot comporta ca o per&oan ci/ilizat. *u am ab&olut
41
nimic cu tine3 ,aan.
R&pun&ul ace&ta pru a(l mulHumi pe KiFar-. >du
)nceti.or din cap .i /Gr) mGna )n buzunarul pantalonilor.
D 4at un &imbol al prieteniei mele .i al gri0ii pe care
Hi(o port3 &pu&e3 )ntinzGndu(i lui >irF o in&ign din metal
negru3 reprezentGnd o pi&ic de mare minu&cul. Krei &
o porHi )n timpul .ederii tale aiciM
>irF o accept.
D >ac )Hi 9ace plcere3 &urG&e el )n 9aHa 9ormali&mului
celuilalt brbat .i .i(o prin&e la guler.
D Oorii &unt deprimanHi .i lugubrii aici3 &pu&e KiFar-3
.i nici ziua nu e&te mai plcut. :aide la noi aca&. 5i
/oi trezi .i pe ceilalHi .i /om putea lua ma&a.
?partamentul )n care locuia G+en )mpreun cu cei
doi Fa/alari era imen&. Ii/ingul cu ta/an )nalt era
dominat de un .emineu de doi metri )nlHime .i de dou
ori mai lung. Pe poliHa lui din ardezie gri3 gargui cu
pri/iri 9eroce preau a pzi cenu.a. KiFari )l condu&e pe
>irF pe lGng ei3 pe un co/or negru .i gro&3 &pre
&u9rageria aproape la 9el de &paHioa&. >irF &e a.ez )ntr(
unul din cele dou&prezece &caune cu &ptar )nalt din
0urul me&ei uria.e3 )n /reme ce gazda lui &e du&e &
aduc mGncarea .i pe ceilalHi come&eni.
'e )ntoar&e iute3 cu un platou cu 9elii &ubHiri de carne
bine 9ript .i un co. cu bi&cuiHi. Ie pu&e )n 9aHa lui >irF
.i plec iar.i.
*u ie.i bine din )ncpere3 c o alt u. &e de&c1i&e .i
intr G+en &urGzGnd &omnoroa&. Purta o bentiH /ec1e3
42
pantaloni decoloraHi .i o bluz /erde3 llGie3 cu mGneci
largi. >irF &urprin&e &clipirea brHrii ma&i/e din 0ad .i
argint de pe braHul ei &tGng. Ia un pa& )n &patele ei3 era
un alt brbat3 aproape tot atGt de )nalt ca KiFar-3 )n& cu
cGHi/a ani mai tGnr .i mult mai z/elt3 )mbrcat )ntr(un
&oi de trening 9r mGneci3 din material cameleonic3
acum ro.u )nc1i&. 5l pri/i 9ix pe >irF cu oc1ii lui
ptrunztori .i alba.tri D cei mai alba.tri oc1i pe care )i
/zu&e /reodat >irF D ce(i luminau c1ipul a&cuHit .i
&upt dea&upra unei brbi bogate .i ro.ii.
G+en &e a.ez la ma&. <arb(ro.ie &e opri )n 9aHa
&caunului lui >irF.
D 'unt Gar&e 4ron0ade ,anaceF3 &e prezent el .i
)ntin&e palmele.
>irF &e ridic & execute &alutul.
Bi Gar&e 4ron0ade ,anaceF purta la .old un pi&tol cu
la&er /GrGt )ntr(un toc din piele atGrnat de cureaua
argintie din oHel )mpletit. Pe braHul drept a/ea o brHar
neagr3 &ora geamn a celei purtate de KiFar-3 din 9ier
.i din ce/a ce prea a 9i piatr(incande&cent.
D Probabil c .tii cine &unt3 )i &pu&e >irF.
D ?.a e&te3 )i r&pun&e ,anaceF cu un rictu& rutcio&
.i lu loc la ma&.
G+en ronHia de0a un bi&cuite3 iar cGnd &e a.ez .i
>irF3 )ntin&e mGna .i )i pipi in&igna de pe guler3
&urGzGnd ca la o glum numai de ea .tiut.
D 5nHeleg c ai 9cut de0a cuno.tinH cu ,aan.
D Cam a.a ce/a3 r&pun&e >irF exact )n clipa cGnd
43
KiFar- intr )n &u9ragerie cu patru 1albe din co&itor
Hinute ne)ndemGnatic de toart )n mGna dreapt .i cu o
cara9 cu bere neagr )n &tGnga.
Ie pu&e pe toate )n mi0locul me&ei3 apoi 9cu un ultim
drum la buctrie dup 9ar9urii3 tacGmuri din 9ier .i un
borcan plin cu o pa&t galben3 dulce3 pe care i(a
)ndemnat pe ceilalHi & o )ntind pe bi&cuiHi.
5n ab&enHa lui3 ,anaceF )mpin&e 1albele pe&te ma&
&pre G+en.
D Toarn3 i &e adre& pe un ton poruncitor3 )nainte de
a &e )ntoarce la >irF. Mi &(a &pu& c ai 9o&t primul ei
brbat3 )i zi&e )n /reme ce G+en turna berea. ?i l&at(o
cu un numr impre&ionant de obiceiuri dezgu&ttoare3
continu el cu un zGmbet rece. M &imt tentat & m
declar in&ultat .i & te po9te&c a9ar pentru a(Hi cere
&ati&9acHie.
>irF nu )nHele&e.
G+en umplu&e cu bere .i &pum trei dintre cele patru
1albe. Pu&e una )n 9aHa locului unde a/ea & &e a.eze
KiFar-3 a doua lGng >irF .i o ddu pe&te cap pe a treia.
?poi &e .ter&e la gur cu do&ul mGinii3 )i &urG&e lui
,anaceF .i )i o9eri 1alba goal.
D >ac ai de gGnd &(l ameninHi pe bietul >irF din
cauza obiceiurilor mele3 )i zi&e ea3 atunci mi &e pare
corect ca .i eu &(l pro/oc la duel pe ,aan pentru toHi
anii )n care am 9o&t obligat & le )ndur pe ale tale.
,anaceF roti 1alba goal )n mGini .i o pri/i mGnio&.
D Cur/(bethe2n! &pu&e pe ton de con/er&aHie le0er
44
.i(.i turn &ingur berea.
C &ecund mai tGrziu &e )ntoar&e .i KiFar-. 'e a.ez
la ma&3 &orbi din bere3 apoi )ncepu & mnGnce. ;oarte
curGnd3 >irF ).i ddu &eama c )i place & bea bere la
micul de0un. 4ar bi&cuiHii un.i cu un &trat gro& de pa&t
dulce erau de a&emenea delicio.i. 5n& carnea era cam
u&cat.
5n timpul me&ei3 ,anaceF .i KiFar- )i pu&er o
&umedenie de )ntrebri3 )n /reme ce G+en nu &pu&e prea
multe. Cei doi Fa/alari con&tituiau materia prim
per9ect pentru un &tudiu excelent al contra&telor. ,aan
KiFar- &e apleca pe&te ma& cGnd /orbea 7rm&e&e cu
bu&tul gol .i din cGnd )n cGnd c&ca .i &e &crpina prin
di9erite prHi ale corpului cu un aer ab&ent8 .i p&tra&e un
ton de intere& prieteno&3 &urGzGnd ade&ea3 9iind )n mod
e/ident mult mai )n largul &u decGt 9u&e&e mai
de/reme3 pe acoperi.. 5n& )i l& lui >irF impre&ia de
premeditare3 de om )nc1i& )n &ine care 9ace e9orturi
con.tiente de a &e de&tindeE c1iar .i ge&turile lui din
a9ara etic1etei D zGmbetele3 &crpinatul3 c&catul D
preau cum/a &tudiate .i 9ormale. Pe de cealalt parte3
Gar&e ,anaceF3 de.i &ttea mult mai drept la ma& .i nu
&e &crpina deloc .i /orbea a9ectat3 prea mult mai
relaxat3 de parc i4ar (i (cut plcere re&tricHiile impu&e
de &ocietate .i nici nu i(ar 9i trecut prin cap & )ncerce &
&cape de ele. %xprimarea lui era )n&u9leHit .i abrazi/E
arunca in0urii a.a cum roata olarului arunc &cGntei3 mai
ale& &pre G+en. %a )i r&pun&e la cGte/a3 dar 9r prea
45
mult /lagE ,anaceF era mult mai bun la 0ocul ace&ta.
5n general3 &c1imburile lor de cu/inte ddeau impre&ia
de ciondneal a9ectuoa&3 )n&3 de cGte/a ori3 lui >irF i
&e pru c &urprinde o nuanH de o&tilitate real. KiFar-
&e )ncrunta de 9iecare dat.
CGnd &e )ntGmpl ca >irF & pomenea&c de anul pe
care )l petrecu&e pe planeta Prometeu3 ,anaceF prin&e
ideea din zbor.
D 'pune(mi3 t6Iarien3 )l )ntreb el3 crezi c Cmul
Modi9icat e&te 9iinH omenea&cM
D <ine)nHele& c e&te3 r&pun&e >irF. ToHi &unt. ?u
9o&t in/entaHi de 4mperialii PmGntului cu mult /reme
)n urm3 )n timpul rzboiului. Prometeenii nu &unt decGt
de&cendenHii /ec1ii ?rmate %cologice.
D C1iar a.a3 &e ambal ,anaceF3 dar nu pot 9i de acord
cu concluzia ta. Bi(au m&luit )ntr(un a&emenea 1al
propriile gene3 )ncGt au pierdut dreptul de a &e mai numi
oameni. ?&ta(i prerea mea. 'unt oameni(libelul3 &unt
oameni &ubmarini3 oameni care pot tri )ntr(o atmo&9er
otr/it3 oameni care pot /edea )n )ntuneric ca 1ruunii3
din tribul Git1-anFi3 oameni cu patru mGini3
1erma9rodiHi3 &oldaHi 9r &tomacuri3 care &e
)mperec1eaz cu &croa9ele 9r ca mcar & o &imt D
toate creaturile a&tea nu &unt oameni. 'unt neoameni! ca
& 9iu mai exact.
D *u3 &pu&e >irF. ?m auzit termenul neom. %&te o
&intagm 9olo&it )n multe lumi3 dar ea nu )n&eamn
decGt c materialul uman a 9o&t )n a.a 9el tran&9ormat
4
)ncGt nu &e mai poate )ncruci.a cu cel a&emenea lui.
Prometeenii au a/ut gri0 & e/ite a&ta. Conductorii lor
D care3 trebuie & .tii3 &unt de&tul de normali3 nu .i(au
9cut decGt cGte/a modi9icri minore3 mai ale& )n
pri/inHa longe/itHii D cum ziceam3 conductorii lor
atacau periodic planetele R1iannon .i T1i&rocF3 dup
prad3 dac )nHelegi ce /reau & &pun. 5n cutare de
pmGnteni ab&olut normaliS
D Cu toate ace&tea3 PmGntul )n&u.i e&te mai puHin
normal decGt )nainte3 )l )ntrerup&e ,anaceF .i ridic
nep&tor din umeri. *u trebuia & m bag )n /orb3 nuM
Cricum3 <trGnul PmGnt e&te mult prea departe .i la
noi nu a0ung decGt z/onuri /ec1i de &ecole. Continu.
D ?m &pu& ce am a/ut de &pu&3 zi&e >irF. Camenii
Modi9icaHi &unt tot oameni. C1iar .i cei din ca&tele
in9erioare3 cei mai grote.ti3 experimentele e.uate pe care
doctorii le(au con&iderat rebuturi D toHi ace.tia &e pot
)mperec1ea. >e aceea )i &terilizeaz. Ie e&te team de
po&ibilele lor progenituri.
,anaceF lu o gur de bere .i )l pri/i 9ix cu
ptrunztorii lui oc1i alba.tri.
D 5n&eamn c &e )mperec1eaz3 a.a zici3 nuM .i
zGmbi. 'pune(mi3 t6Iarien3 )n anul petrecut pe planeta
aia3 ai a/ut /reo ocazie & /eri9ici per&onal acea&t
teorieM
>irF &e )mbu0or la 9aH .i &e uit la G+en ca .i cum
ar 9i 9o&t /ina ei.
D *u am 9o&t celibatar ace.ti .apte ani din urm3 dac
4!
a&ta m )ntrebi3 &e r&ti el ener/at.
,anaceF )i recompen& r&pun&ul cu un rGn0et larg .i o
pri/i pe G+en.
D 4ntere&ant3 )i explic el. 4ndi/idul petrece cGHi/a ani
)n patul tu .i dup aia )ncepe & &e dea la animale.
Cc1ii 9emeii &cGnteiar de 9urieE >irF o cuno.tea
de&tul de bine ca & ).i dea &eama ce simte. *ici ,aan
KiFar- nu prea prea )ncGntat de turnura pe care o lua&e
di&cuHia.
D Gar&e3 )l a/ertiz el.
,anaceF &e potoli imediat.
D 'cuze3 G+en. *(am /rut & te 0igne&c. ;r )ndoial
c nu ai nicio legtur cu bucuriile lui la &irene .i
9emeile(mu.te.
D ?i de gGnd & mergi )n &lbticie3 t6IarienM )l
)ntreb KiFar- cu gla& tuntor )ncercGnd & &c1imbe
&ubiectul.
D *u .tiu3 r&pun&e >irF &orbind din bere. ?r trebuiM
D *u Hi(a. ierta(o niciodat dac n(ai 9ace(o3 &urG&e
G+en.
D 5n cazul ace&ta3 am & merg. >ar ce e&te atGt de
intere&ant acoloM
D %co&i&temul D &e 9ormeaz .i moare )n acela.i timp.
>e mult /reme ecologia a 9o&t o .tiinH dat uitrii )n
Iizier. C1iar .i acum lumile din %xterior nu di&pun
)mpreun de mai mult de /reo doi&prezece &peciali.ti )n
domeniu. CGnd a )nceput ;e&ti/alul3 planeta Jorlorn a
9o&t )n&mGnHat cu 9orme de /iaH pro/enite din
4"
pai&prezece lumi di9erite3 9r ca nimeni & &e 9i gGndit
la modul )n care ace&tea /or interacHiona. >e 9apt e&te
/orba de&pre mai mult de pai&prezece planete3 dac ar 9i
& ne gGndim .i la nenumratele &trmutri D animale
du&e de pe PmGnt pe *e+1olme3 de acolo pe ?/alon3
apoi pe Jol91eim .i3 )n cele din urm3 pe Jorlorn.
?rFin .i cu mine lucrm la o cercetare a e9ectelor
ace&tor 9apte. C 9acem de doi ani .i &e pare c o & mai
a/em treab )nc /reo zece de acum )ncolo. Rezultatele
&tudiului no&tru &e adre&eaz )n primul rGnd
agricultorilor din toate lumile din %xterior. ?.a /or .ti
ce &pecii de 9lor .i 9aun pot introduce )n ab&olut
&iguranH )n 1abitatele lor .i )n ce condiHii3 .i care anume
&pecii ar putea otr/i eco&i&temul.
D ?nimalele de pe Limdi&& &unt deo&ebit de
otr/itoare3 mGrGi ,anaceF. ?&emenea celor care &e
ocup de ele.
G+en )i adre& un zGmbet bat0ocoritor.
D Gar&e e iritat pentru c &e pare c ban&1eea neagr
e&te pe cale de di&pariHie3 )i explic ea lui >irF. Bi e&te
9oarte pcat. Pe 5naltul La/alaan &pecia a 9o&t atGt de
/Gnat3 )ncGt &(a apropiat de punctul de extincHie3 dar &(a
&perat c &pecimenele l&ate libere aici acum douzeci
de ani ).i /or 9ace /izuini .i &e /or )nmulHi. 4ar apoi /or
9i capturate din nou .i du&e )napoi pe 5naltul La/alaan
)nainte de )ng1eH. >oar c lucrurile nu au ie.it c1iar a.a.
<an&1eea e&te un animal de prad extrem de 9eroce3 )n&
)n 1abitatul propriu nu poate concura cu omul. Pe
4#
Jorlorn adpo&tul i(a 9o&t in/adat de roiuri de &piridu.i(
de(copac /eniHi de pe Limdi&&.
D Ma0oritatea Fa/alarilor cred c ban&1eea e&te o
paco&te .i un pericol3 explic mai departe ,aan KiFar-.
?9lat )n 1abitatul ei natural3 are obiceiul de a ucide
oamenii3 iar /Gntorii de pe <rait13 de pe Red&teel .i de
pe '1anagate :olding con&ider ban&1eea a 9i prada
&uprem. Cu o &ingur excepHie. 4ron0ade a 9o&t mereu
de alt prere. %xi&t un mit &tr/ec1i care &pune c3
atunci cGnd La- ;ierarul .i te2nul &u3 Roland Jol9(
,ade &e luptau &inguri cu o armat de demoni )n
>ealurile Iameraan3 La- a 9o&t doborGt3 iar Roland3
care )l /eg1ea3 de/enea tot mai neputincio&. ?tunci3 au
/enit ban&1eele de pe&te dealuri3 zburGnd )mpreun3 )n
9ormaHii negre .i atGt de compacte c acopereau &oarele.
Bi &(au npu&tit a&upra armatei de demoni .i i(au
de/orat pe toHi pGn la unul3 cruHGndu(i3 )n& pe La- .i
Roland. Mai tGrziu3 cGnd cei doi te2n au a0un& la pe.tera
lor cu 9emei .i au pu& bazele primei a.ezri 4ron0ade3
ban&1eea a de/enit protectoarea lor mult /enerat3 dGnd
.i 9orma &igiliului pe care l(au 9olo&it de atunci )nainte.
*iciun 4ron0ade nu a uci& /reodat o ban&1ee3 iar
legenda &pune c3 ori de cGte ori /reun brbat din
4ron0ade &e a9l )n pericol de moarte3 apare o ban&1ee ca
&(l cluzea&c .i &(l apere.
D >rguH i&torioar3 coment >irF.
D %&te mult mai mult decGt o &impl i&torioar3
inter/eni ,anaceF. %xi&t o legtur extrem de puternic
5$
)ntre 4ron0ade .i ban&1ee3 t6Iarien. Poate e&te /orba
de&pre o practic &tr/ec1e a magiei3 poate e&te ce/a
con.tient3 &au poate pur in&tinctual. *u am pretenHia c
a. .ti. >ar legtura exi&t.
D 'uper&tiHii3 &pu&e G+en. *u trebuie &(Hi 9aci o
prere prea proa&t de&pre Gar&e. *u e /ina lui c nu a
a/ut parte de o educaHie &olid.
>irF ).i un&e un bi&cuite cu pa&t .i )l pri/i pe
,anaceF.
D ,aan mi(a &pu& c e i&toric3 .i .tiu cu ce &e ocup
G+en3 )i zi&e. >ar tu ce 9aciM Cu ce te ocupiM
Cc1ii alba.tri )l 9ixar cu rceal. ,anaceF nu(i
r&pun&e.
D ?m &enzaHia3 continu >irF3 c nu e.ti &peciali&t )n
ecologie.
G+en izbucni )n rG&.
D 'enzaHia ta e&te ne9ire&c de corect3 t6Iarien3
catadic&i ,anaceF & /orbea&c.
D ?tunci ce cauHi pe JorlornM Ia drept /orbind D ).i
mut el pri/irea la ,aan KiFar- D ce caut un i&toric )ntr(
un a&emenea locM
KiFar- cuprin&e 1alba )n palme .i &orbi din ea du& pe
gGnduri.
D % de&tul de &implu3 &pu&e el. 'unt Fa/alar de rang
)nalt din Ca&ta 4ron0ade3 legat de G+en >el/ano prin 0ad
.i argint. Bethe2na mea a 9o&t trimi& pe Jorlorn prin
/otul )naltului con&iliu al ca&tei noa&tre3 a.a c e&te
9oarte 9ire&c & m a9lu .i eu aici3 )mpreun cu te2nul
51
meu. PricepiM
D Cred c da. 5i HineHi de urGt lui G+en.
?titudinea lui ,anaceF de/eni bru&c 9oarte o&til.
D C prote7m pe G+en3 zi&e el pe un ton ca glacial.
>e obicei de propria ei pro&tie. *(ar 9i trebuit & /in
aici3 din capul locului3 dar iat c a /enit3 a.a c am 9o&t
ne/oiHi &(o )n&oHim. 5n ceea ce pri/e.te cealalt )ntrebare
a ta3 t6Iarien3 a9l c .i eu &unt un 4ron0ade3 te2n al lui
,aan de 4ron0ade. Trebuie & 9ac ab&olut orice )mi cere
ca&ta meaN & /Gnez &au & lucrez pmGntul3 & m lupt
)n duel3 & declar rzboi du.manilor no.tri3 & pun copii
)n burHile e2n46ethiilor noa&tre. ?&ta 9ac eu. Bi de0a .tii
ce &unt. @i(am &pu& numele meu.
KiFar- &e uit la el .i )l 9cu & tac cu un ge&t 1otrGt
al mGinii drepte.
D PoHi & ne con&ideri ni.te turi.ti )ntGrziaHi3 )i &pu&e el
lui >irF. 'tudiem .i cutreierm prin pduri .i prin
ora.ele moarte .i ne di&trm. ?r trebui & prindem
ban&1eele .i & le punem )n cu.ti pentru a le putea
tran&porta )napoi pe 5naltul La/alaan3 doar c nu am
9o&t )n &tare & de&coperim niciuna.
'e ridic .i ).i goli 1alba.
D Oilele trec3 iar noi nu 9acem nimic3 continu el dup
ce o pu&e la loc pe ma&. >ac ai de gGnd & porne.ti
&pre regiunile &lbatice3 ai 9ace bine & te grbe.ti.
>ureaz de&tul de mult & tra/er&ezi munHii3 c1iar .i cu
aero/e1iculul3 .i nu te &9tuie&c & &tai pe a9ar dup
l&area )ntunericului.
52
D >aM
>irF ).i termin .i el 1alba de bere .i &e .ter&e la gur
cu do&ul mGinii. 5i era clar c )n cultura Fa/alar nu &e
9olo&eau .er/eHele la ma&.
D <an&1eele nu &unt &ingurele 9iare de prad de pe
Jorlorn3 )l lmuri KiFar-. Prin pduri mai &unt .i mulHi
alHi uciga.i .i prdtori3 pro/eniHi cu toHii din cele
pai&prezece lumi3 )n& ace.tia &unt rul cel mai mic.
Camenii &unt cei mai ri. ?&tzi3 Jorlorn e&te o lume
pu&tie3 in&tabil3 iar umbrele .i zonele ei &lbatice &unt
pline de ciudHenii.
D ?r 9i bine & ai o arm cu tine3 &pu&e .i ,anaceF.
'au3 .i mai bine3 & te )n&oHim3 eu .i cu ,aan3 ca & 9ii )n
&iguranH.
>ar KiFar- cltin din caap.
D *u3 Gar&e. Trebuie & 9ie &inguri ca & poat &ta de
/orb. %&te mai bine a.a3 )nHelegi ce(Hi &punM ?cea&ta
e&te dorinHa mea.
Iu 9ar9uriile .i &e )ndrept &pre buctrie. >ar
aproape de u. &e opri .i &e uit pe&te umr3
)ncruci.Gndu(.i )n treact pri/irea cu a lui >irF.
Bi >irF ).i aminti ce )i &pu&e&e )n zori3 pe acoperi..
8u e9ist. :ine minte asta.
D >e cGnd n(ai mai mer& cu un &cuter aerianM )l
)ntreb G+en la &curt /reme dup micul de0un3 cGnd &e
)ntGlnir pe acoperi..
5.i pu&e&e o &alopet din material cameleonic3 ro.u
53
)ntunecat3 &trGn& cu o curea3 co&tum care o acoperea de
la gGt pGn la picioare. <entiHa care(i Hinea prul era
con9ecHionat din acela.i material.
D >in copilrie3 )i r&pun&e >irF.
%ra )mbrcat la 9elE ea )i ddu&e co&tumul3 ca & &e
poat camu9la amGndoi prin pdure.
D >e cGnd eram pe ?/alon. >ar &unt curio& & )ncerc
din nou. M pricepeam de&tul de bine.
D :aide3 atunci3 )l )ndemn G+en. *u /om putea
a0unge prea departe .i nici nu /om putea merge prea
repede3 dar nu ar trebui & conteze.
>e&c1i&e portbaga0ul aero/e1iculului cenu.iu )n
9orm de pi&ic de mare .i &coa&e dou pac1ete mici3
argintii3 .i dou perec1i de g1ete.
>irF &e a.ez din nou pe aripa ma.ini ca &(.i pun
g1etele .i & &e lege la .ireturi. G+en de&pturi
&cuterele3 dou plat9orme din 9oiH metalic3 atGt de late
cGt & permit unui om & &tea pe ele. CGnd le )ntin&e pe
0o&3 >irF remarc 9irele )ntortoc1eate ale reHelei
gra/itaHionale )nca&trate &ub ele. P.i pe una3
poziHionGndu(.i picioarele cu gri03 )n a.a 9el )ncGt
tlpile metalice ale g1etelor lui &e blocar )n locurile
&peciale3 iar plat9orma de/eni rigid. G+en )i )nmGn
di&poziti/ul de comand pe care .i(l 9ix la )nc1eietura
mGinii3 cuprinzGndu(l )n palm.
D ?rFin .i cu mine mergem cu &cuterele prin pdure3
)i po/e&ti G+en )n timp ce(.i lega3 la rGndul ei3
.ireturile. 2n aero/e1icul e&te de zece ori mai rapid3
54
&igur c da3 )n& nu g&e.ti mereu o poian &u9icient de
)ntin& pe care & poHi ateriza. Pe de alt parte3 &cuterele
a&tea &unt 9oarte bune pentru cercetrile detaliate3 atGta
/reme cGt nu lum prea multe cu noi .i nu ne grbim
prea tare. Gar&e &pune c nu &unt nimic altce/a decGt
ni.te 0ucrii3 darS
'e ridic3 &e urc pe plat9orma ei .i zGmbi.
D GataM
D 'igur3 r&pun&e >irF3 .i ap& cu un deget plcuHa
argintie din palma dreapt.
PuHin cam prea tare o ap&. Cci &cuterul HG.ni )n
&u&3 tGrGndu(l dup el3 &mucindu(i trupul de colo(colo.
'e ddu pe&te cap .i &e ridic &pre cer3 izbutind3 totu.i3
& nu(.i &parg capul de acoperi.3 rGzGnd ca nebunul
a.a3 &pGnzurat de plat9orm.
G+en /eni dup el3 )n picioare pe plat9orma ei3
)nlHGndu(&e )n cerul crepu&cular cu )ndemGnarea pe care
Hi(o d practica )ndelungat3 aidoma unui d0inn care
zboar pe un co/or din argint. CGnd a0un&e lGng >irF3
ace&ta de0a &e acomoda&e cu comenzile &cuterului .i &e
ridica&e3 c1iar dac &e tot legna )n 9aH .i )n &pate ca
apucat3 &trduindu(&e &(.i menHin ec1ilibrul. 'pre
deo&ebire de aero/e1icule3 &cuterele aeriene nu a/eau
giro&coape.
D :iiiiiiT &trig el /zGnd(o c &e apropie.
G+en )l lo/i /e&el pe &pate. *u(i trebui mai mult ca
& &e r&toarne din nou .i )ncepu & zboare )nclinat )n
/zdu13 dea&upra ora.ului Iart-en3 ro&togolindu(&e ca o
55
roat dement.
G+en )i &trig ce/a din &pate. %l ).i mi0i oc1ii .i
ob&er/ c era cGt pe ce & &e izbea&c de un turn )nalt
din abano&. 2mbl la comenzile &cuterului .i HG.ni )n
&u&3 9cGnd e9orturi di&perate & &e ec1ilibreze.
5l a0un&e din urm dea&upra ora.ului.
D *u te apropia3 o a/ertiz el rGn0ind cu gura pGn la
urec1i3 &imHindu(&e ca un tembel ne)ndemGnatic dar
extrem de 9ericit. Mai d(m tu o dat pe&te cap3 9emeie3
.i am & trag cu la&erul )n tine3 de am & te &cot de pe
cerT
'e )nclin )ntr(o parte3 ).i re/eni3 apoi compen&
)nclinGndu(&e mult )n cealalt parte. 'c1euna ca un
cHelu. /e&el.
D %.ti beat3 )i &trig G+en prin /Gntul tio&. ?i but
prea mult bere la micul de0un.
?cum zbura dea&upra lui3 cu mGinile )ncruci.ate pe&te
piept3 urmrindu(i z/Grcolirile cu dezaprobare amuzat.
D C1e&tiile a&tea par mult mai &tabile dac atGrni cu
capul )n 0o&3 coment >irF.
Reu.i&e3 cGt de cGt3 &(.i recapete ec1ilibrul3 cu toate
c3 dac te luai dup 9elul )n care ).i Hinea braHele )ntin&e
)n lateral3 era clar c nu era mult prea con/in& c /a
putea & .i(l menHin.
G+en cobor) )n linie cu el3 &igur pe picioare .i plin
de )ncredere3 cu prul 9luturGndu(i nebun )n &pate ca un
&tindard negru.
D Cum eM )i &trig ea de alturi.
5
D Cred c m(am prin& cum 9uncHioneazT o anunH
>irF )nc )n poziHie /ertical.
D <ra/o. 2it(te )n 0o&T
'e uit pe&te &iguranHa &ubHire a plat9ormei de &ub
tlpi. >ar 0o& nu mai era ora.ul Iarte-n3 cu turnurile lui
)ntunecate .i cu &trzile lui din piatr(incande&cent
&tin&3 ci un 1u mare3 mare /zut printr(un cer
crepu&cular pu&tiu3 pGn la Pa0i.tea a9lat mult &ub el.
Ori un rGu3 un 9iricel de ap )ntunecat .erpuind prin
/egetaHia &lab luminat. >ar ameHi dintr(odat3 i &e
)ncle.tar mGinile3 .i &e r&turn din nou.
?cum G+en cobor) &ub el .i )i zGmbi comptimitor
/zGndu(l cum atGrn cu capul )n 0o&.
D C1iar c e.ti btut )n cap3 t6Iarien3 )l compliment
ea. >e ce nu zbori )n picioareM
MGrGi la ea &au3 mai degrab )ncerc & mGrGie3 cci
/Gntul )i tie r&u9larea .i nu putu decGt & &e &trGmbe la
G+en. ?poi &e r&uci3 re/enind )n poziHie normal.
5ncepu&er &(l doar picioarele din cauza e9ortului.
D 2iteT )i &trig el .i o pri/i pro/ocator ca .i cum ar 9i
/rut &(i demon&treze c nu )l &peria altitudinea.
G+en zbura iar.i alturi. 5l cercet cu pri/irea .i
ddu amuzat din cap.
D %.ti o ru.ine pentru copiii de pe ?/alon .i pentru
toHi locuitorii uni/er&ului care 9olo&e&c &cutere aeriene3
)i &pu&e ea. Cred3 totu.i3 c ai & &upra/ieHuie.ti. ?cum3
/rei & /ezi zona &lbaticM
D ?rat(mi drumul3 ,enn-T
5!
D ?tunci )ntoarce. *u )n direcHia a&ta trebuie &
mergem. Trebuie & trecem de munHi.
5l prin&e de mGn cu mGna ei liber .i &e r&ucir
)mpreun )ntr(o &piral larg3 )n &u& .i )napoi3 ctre
Iarte-n .i lanHul munto&. >e la di&tanHa aceea3 ora.ul li
&e arta cenu.iu .i mo1orGt3 cu tru9a.ele lui pietre(
incande&cente de un negru decolorat de &oare. 4ar munHii
)ntunecaHi &e ridicau ameninHtori )n 9aH.
Oburar ctre ei3 luGnd treptat altitudine3 pGn cGnd
a0un&er mult dea&upra ;ortului(de(;oc3 de&tul de &u&
cGt & poat e/ita ciocnirea de pi&curi. ?cea&ta era
altitudinea maxim la care puteau zbura &cuterele
aerieneE de&igur c un aero/e1icul &(ar 9i )nlHat mult
mai mult. >ar pentru >irF era &u9icient. 'alopetele lor
din material cameleonic ).i &c1imba&er culoarea )ntr(un
alb(cenu.iu3 .i el era bucuro& c nu &imte 9rigul
npra&nicE btea un /Gnt )ng1eHat3 iar ziua ambigu de
pe Jorlorn nu era deloc mai cald decGt noaptea care &e
)nc1eia&e.
@inGndu(&e de mGini .i &trigGndu(.i din cGnd )n cGnd
impre&iile3 )nclinGndu(&e )ntr(o parte .i )n alta )n /Gnt3
G+en .i >irF urcar )n zbor un munte3 apoi coborGr pe
coa&ta lui pe cealalt parte )ntr(o /ale &tGncoa& .i plin
de umbre3 apoi din nou &u&3 .i iar 0o& pe o alt coa&t3 pe
lGng zone de /egetaHie .i pietre negre3 pe lGng ca&cade
)nalte .i prp&tii adGnci. Ia un moment dat3 G+en )l
pro/oc la )ntrecere3 iar el )i &trig c e&te de acord .i
HG.nir )nainte cGt de iute )i puteau duce &cuterele .i
5"
)ndemGnarea lor pGn cGnd lui G+en i &e 9cu mil de el
.i &e )ntoar&e &(l prind iar de mGn.
IanHul munto& &e &9Gr.ea la 9el de bru&c &pre /e&t3 pe
cGt de bru&c &e ridica&e )n e&t3 dig )nalt care 9erea zona
&lbatic de lumina RoHii care nu(.i )nc1eia&e )nc
a&cen&iunea pe cer. Oburau de0a de mai bine de o or3
iar >irF era pe 0umtate amorHit din cauza /Gntului aprig
de pe Jorlorn .i )ntregu(i trup prote&ta )n 9aHa ace&tei
maltratri.
?terizar )n mi0locul pdurii3 lGng un lac. G+en
cobor) )ntr(un pica0 graHio&3 oprindu(&e pe malul acoperit
cu mu.c1i. 5n& >irF3 temGndu(&e ca nu cum/a & &e
zdrobea&c de &ol .i &(.i rup /reun picior3 ).i )nc1i&e
reHeaua o &ecund prea de/reme .i &e prbu.i un metru
)n gol.
G+en )l a0ut &(.i decupleze g1etele de pe &cuter .i
&(.i cureHe 1ainele .i prul de ni&ip 0ila/ .i lic1eni.
?poi &e a.ez pe mal lGng el .i )i &urG&e. %l )i r&pun&e
la &urG& .i o &rut.
'au3 mai degrab3 )ncerc & o &rute. Pentru c3
atunci cGnd &e )ntin&e & o ia )n braHe3 ea &e retra&e3 iar el
).i aminti. 5.i l& mGinile )n 0o& .i c1ipul i &e umbri.
D 5mi pare ru3 )ngim el.
5.i 9eri pri/irea3 cutGnd lini.tea lacului. Kerdele
uleio& al &upra9eHei nemi.cate era pre&rat cu in&uliHe de
ciuperci /iolete. 'ingura mi.care3 abia perceptibil3 era
zbGrnGitul in&ectelor din apropierea malului. Pdurea era
)nc .i mai )ntunecat decGt ora.ul3 deoarece munHii
5#
a&cundeau )n &patele lor mare parte din di&cul lui 'atan
cel Gra&.
G+en )i pu&e o mGn pe umr.
D *u3 .opti ea. Mie )mi pare ru. Bi eu uita&em. C
9racHiune de &ecund am crezut c &unt pe ?/alon.
'e uit la ea pierdut .i &e 9orH & &c1iHeze un zGmbet
.ter&.
D >a. ?.a m(am &imHit .i eu. Mi(a 9o&t dor de tine3
G+en3 )n ciuda tuturor celor )ntGmplate. 'au nu ar trebui
& &pun a&taM
D Probabil c nu3 )i r&pun&e ea.
5i e/it din nou pri/irea3 uitGndu(&e pe&te lac. Malul
cellalt era )n/luit )n ceaH. Rma&e mult /reme cu
pri/irea pierdut3 nemi.cat3 )n9iorGndu(&e de 9rig o
&ingur dat. >irF /zu cum )mbrcmintea i &e
pre&c1imb )ncet )ntr(un alburiu marmorat cu /erde
armonizGndu(&e cu nuanHa locului unde &ttea.
5n cele din urm )ntin&e o mGn .o/ielnic3 dar ea &e
9eri iar.i.
D *u.
>irF o9t3 lu un pumn de ni&ip .i3 du& pe gGnduri3 )l
l& & i &e preling printre degete.
D G+en3 &e bGlbGi el. ,enn-3 nu .tiuS
5l pri/i &uprat.
D *u e numele meu3 >irF. *(a 9o&t niciodat. *imeni
)n a9ar de tine nu mi(a &pu& a.a.
Tre&ri rnit.
D >ar3 de ceS
$
D Pentru c nu &unt euT
D <a tu e.ti3 &e )n/er.un el. ?.a mi(a /enit &(Hi &pun
cGnd eram pe ?/alon .i Hi &(a potri/it3 .i a.a Hi(am &pu&.
?m crezut c(Hi place.
%a cltin din cap.
D ?&ta a 9o&t atunci. *u )nHelegi. *(ai )nHele&
niciodat. ? a0un& & )n&emne mai mult pentru mine
decGt )n&emna&e la )nceput3 >irF. Mai mult3 .i mai mult3
.i mai mult3 iar lucrurile pe care ace&t nume le &imboliza
nu erau lucruri bune. C1iar .i atunci am )ncercat &(Hi
&pun a&ta. 5n& toate a&tea au 9o&t pe /remuri. %ram mult
mai tGnr atunci3 o copil. *u .tiam cum & pun )n
cu/inte ce &imt.
D Bi acumM ).i croi 9uria drum )n tonul lui. )cum .tii
& pui )n cu/inte ce &imHi3 G+enM
D >a. Pentru tine .tiu3 >irF. ?cum am mai multe
cu/inte decGt )mi trebuie3 &urG&e ca la o glum numai de
ea .tiut .i ).i 9lutur prul )n /Gnt. ?&cult(m3 numele
intime &unt bune. Pot )n&emna ce/a &pecial pentru doi
oameni a9laHi )ntr(o relaHie. ?.a mi &e )ntGmpl cu ,aan.
Membrii ca&telor au nume lungi pentru c ei deHin mai
multe roluri. %l e&te ,aan KiFar- pentru un prieten
+ol9manian de pe ?/alon3 .i e&te patrician 4ron0ade )n
con&iliile ca&tei3 dar e&te .i Ri/ )n cadrul &lu0belor
di/ine3 .i e&te Jol9 )n rzboaie. Bi mai are )nc un
nume3 un nume intim3 pe care )l 9olo&e.te )n pat. ?.a &e
.i cu/ine & 9ie3 pentru c toate ace&te nume )l de9ine&c.
5nHeleg a&ta. 5n& )mi plac anumite 9aHete ale lui mai
1
mult decGt altele. >e exemplu3 )mi place mai mult ,aan
decGt Jol93 &au )naltul demnitar 4ron0ade3 dar toate
ace&te nume )l reprezint3 )l 9ac & 9ie complet. La/alarii
au un pro/erb. %i &pun c omul e&te &uma tuturor
numelor lui. *umele &unt extrem de importante pe
5naltul La/alaan. *umele &unt extrem de importante
pretutindeni3 )n& doar Fa/alarii cuno&c 9oarte bine ace&t
ade/r. 2n lucru 9r nume e&te un lucru 9r e&enH.
>ac ar exi&ta e&enHa3 atunci ar a/ea un nume. Bi3 )n
acela.i 9el3 dac dai nume unui lucru3 atunci unde/a3 la
un anumit ni/el3 lucrul numit de tine /a exi&ta3 /a cpta
/iaH. A&ta e un alt pro/erb Fa/alar. 5nHelegi ce(Hi &pun3
>irFM
D *u.
%a izbucni )n rG&.
D Tot btut )n cap ai rma&. ?&cult(m3 atunci cGnd
,aan a /enit pe ?/alon3 era ,aanton- 4ron0ade KiFar-.
?ce&ta era numele lui3 numele lui )ntreg. Cele mai
importante erau primele dou D ,aanton- e&te numele lui
real3 numele care i(a 9o&t dat la na.tere3 iar 4ron0ade e&te
numele ca&tei &ale3 al alianHei &ale. KiFar- e&te un nume
in/entat3 pe care .i l(a luat la pubertate. ToHi Fa/alarii
iau a&t9el de nume3 de obicei adopt numele
patricienilor pe care )i admir3 &au nume din mitologie3
&au nume ale eroilor per&onali. C mulHime de nume de
pe <trGnul PmGnt au reu.it & &upra/ieHuia&c )n
acea&t manier. 4deea e&te c3 prin preluarea numelui
unui erou3 biatul /a dobGndi unele din calitHile aceluia.
2
Bi c1iar &e pare c 9uncHioneaz pe 5naltul La/alaan.
KiFar-3 numele pe care .i l(a ale& ,aan3 e&te puHin mai
neobi.nuit )n multe pri/inHe. 'un ca un nume de mGna
a doua de pe <trGnul PmGnt3 )n& nu e&te.
'e po/e&te.te c ,aan a 9o&t un copil &traniu D /i&tor3
9oarte capricio&3 mult prea intro&pecti/. CGnd era mic3 )i
plcea & le a&culte pe e2n46ethi &punGnd po/e.ti .i
cGntGnd3 ceea ce e&te un lucru ru pentru un bieHel
Fa/alar. 82n46ethiile &unt 9emeile 9olo&ite doar pentru
reproducere3 &unt /e.nicele mame ale ca&tei3 iar un copil
normal nu trebuie & aib de(a 9ace cu ele mai mult
decGt e&te ab&olut nece&ar. CGnd a mai cre&cut puHin3
,aan ).i petrecea &ingur mai tot timpul3 explorGnd
pe.terile .i minele abandonate din munHi. >eparte de
9raHii lui din ca&t. Bi nu i(o iau )n nume de ru. ? 9o&t
mereu btaia lor de 0oc .i nu a a/ut niciun prieten pGn
cGnd l(a )ntGlnit pe Gar&e3 care3 cu toate c e&te cu mult
mai tGnr3 a &9Gr.it prin a de/eni protectorul lui ,aan )n
ultimele etape ale copilriei. Ia un moment dat )n&3 &(a
&c1imbat totul. CGnd &(a apropiat de /Gr&ta cGnd trebuia
& )n/eHe code duello! regulile duelului3 ,aan .i(a
)ndreptat atenHia a&upra armelor .i a a0un& & le
&tpGnea&c extrem de iute. ?re capacitatea de a )n/Ha
extraordinar de repedeE iar a&tzi e&te 9anta&tic de rapid
.i toat lumea )l con&ider extrem de periculo&. %&te mai
bun c1iar decGt Gar&e3 care acHioneaz mai mult
in&tincti/.
>ar nu a 9o&t mereu a.a. 5n orice caz3 atunci cGnd a
3
/enit /remea ca ,aanton- &(.i aleag un nume3 el
/enera doi eroi3 de&pre care )n& nu )ndrznea &
pomenea&c )n 9aHa patricienilor. *iciunul nu 9cea parte
din 4ron0ade .i3 mai ru )nc3 amGndoi erau &emiparia3
ticlo.i ai i&toriei Fa/alare3 lideri cari&matici de/otaHi
unor cauze gre.ite3 &upu.i apoi &ecolelor de in&ulte
/erbale. ?.a c ,aan le(a ame&tecat numele3 a 0onglat cu
&unetele din ele3 pGn cGnd produ&ul obHinut a a0un& &
&emene cu un nume de 9amilie /ec1i3 importat de pe
PmGnt. Patricienii l(au acceptat 9r probleme. Cci era
doar numele lui ale&3 cea mai puHin important parte a
identitHii &ale. *umele care e&te ro&tit ultimul3 )n
de9initi/.
'e )ncrunt .i continuN
D ?&t9el a0ung la tGlcul )ntregii po/e.ti. ,aanton-
4ron0ade KiFar- &(a du& pe ?/alon3 iar el era mai pre&u&
de toate ,aanton- 4ron0ade. >oar c ?/alon e&te o lume
care con9er o extrem de mare importanH numelui
patronimic. Bi a.a a de&coperit c3 mai pre&u& de toate3
acolo el era KiFar-. ?cademia l(a )n&cri& &ub numele
ace&ta3 iar da&clii lui )i &puneau KiFar-3 .i cu ace&t
nume a 9o&t ne/oit & tria&c /reme de doi ani. CurGnd
a de/enit .i ,aan KiFar-3 pe lGng ,aanton- 4ron0ade. Bi
cred c i(a plcut a&ta3 )ntr(o oarecare m&ur. >e atunci
)ncoace a )ncercat & rmGn ,aan KiFar-3 de.i nu a 9o&t
prea u.or3 mai ale& dup ce ne(am )ntor& pe 5naltul
La/alaan. Pentru Fa/alari el /a 9i mereu ,aanton-.
D >e unde a cptat celelalte numeM &e pomeni
4
)ntrebGnd >irF 9r & /rea. Po/e&tea ei )l 9a&cina .i
prea a da noi )nHele&uri cu/intelor pe care ,aan KiFar- i
le &pu&e&e )n zorii zilei3 pe acoperi..
D CGnd ne(am c&torit3 m(a adu& cu el la 4ron0ade .i
a de/enit patrician3 )n mod automat3 membru al )naltului
con&iliu3 )i &pu&e ea. ?.a a aprut cu/Gntul Q)naltR din
numele lui complet .i a.a a primit dreptul de a deHine o
proprietate particular3 independent de ca&t3 dreptul de
a 9ace &acri9icii religioa&e3 .i de a(i conduce pe 6ethii
lui3 pe 9raHii &i de ca&t3 )n rzboi. ?.a &e 9ace c a
primit .i un nume de rzboinic3 ca un 9el de grad militar3
.i un nume religio&. Pe /remuri ace&te nume erau
deo&ebit de importante. >ar nu .i azi3 de.i datina a
rma&.
D 5nHeleg3 murmur >irF3 cu toate c nu )nHelegea pe
de(a )ntregul.
La/alarii preau & acorde c&toriei o &emni9icaHie
neobi.nuit de mare.
D >ar ce legtur are po/e&tea a&ta cu noiM
D ?re o legtur 9oarte mare3 &pu&e G+en din nou
&erioa&. CGnd ,aan a a0un& pe ?/alon .i oamenii au
)nceput & i &e adre&eze cu QKiFar-R3 &(a &c1imbat. ?
de/enit c1iar KiFar-3 un 1ibrid al propriilor lui idoli
conte&taHi. ?&ta poate 9ace un nume3 >irF. Bi tot a&ta a
)n&emnat &9Gr.itul relaHiei noa&tre. >a3 te(am iubit. Te(
am iubit mult. Te(am iubit3 dar tu ai iubit(o pe ,enn-.
D Tu erai ,enn-T
D >a. Bi nu. ,enn- a ta3 Guine/ere a ta. 5mi &puneai
5
a.a iar .i iar. M &trigai pe numele ace&tea la 9el de de&
cum m &trigai .i QG+enR. Bi a/eai dreptate. Cci erau
numele tale. Bi da3 mi(a plcut. Ce .tiam eu pe atunci
de&pre &emni9icaHia numelorM ,enn- e un nume drgla.3
iar Guine/ere are o aur de legend. Ce .tiam euM
5n& am )n/Hat3 c1iar dac n(am .tiut niciodat & m
exprim. Problema a 9o&t c tu erai )ndrgo&tit de ,enn-
iar eu nu eram ,enn-. Poate c m(ai luat pe mine drept
model cGnd ai creat(o3 dar nu era decGt o 9anta&m3 o
dorinH3 un /i& de(al tu. ?i ata.at(o de mine .i ne(ai
iubit pe amGndou3 iar cu timpul mi(am dat &eama c
m tran&9orm )n ,enn-. > nume unui lucru3 iar lucrul
acela &e /a tran&9orma cum/a3 a0ungGnd & &e
contopea&c cu acel nume. Toate ade/rurile &e g&e&c
)n nume3 .i toate minciunile deopotri/3 cci nimic nu
denatureaz mai mult ca un nume incorect3 un nume
nepotri/it care poate &c1imba .i realitatea .i aparenHa.
?m /rut & m iube.ti pe mine3 nu pe ea. %ram G+en
>el/ano .i )mi doream & 9iu cea mai bun G+en
>el/ano3 dar & rmGn eu )n&mi. M(am )mpotri/it
atunci cGnd m tran&9ormam )n ,enn-3 iar tu te(ai luptat
& o p&trezi .i niciodat nu ai )nHele& de&pre ce era
/orba. >e aceea te(am pr&it3 )nc1eie ea3 pe un ton
rece3 9r in9lexiuni3 cu c1ipul o ma&c cri&pat3 9erindu(
.i iar.i oc1ii de ai lui.
Bi3 )n cele din urm3 )nHele&e. *u )n cei .apte ani din
urm3 ci acum3 )n cGte/a minute. 5n&eamn c de aceea
i(a trimi& bi0uteria(.optitoare. *u ca &(l c1eme la ea3

nu3 nu pentru a&ta.


Ci ca &(i &pun de ce &e de&prHi&e de el. Bi a/ea
&en&. 4ar 9uria i &e topi )ntr(o melancolie /lguit.
Printre degete i &e &curgea ni&ipul rece .i nebgat )n
&eam.
5i /zu expre&ia de pe c1ip .i /ocea i &e mai domoli.
D 5mi pare ru3 >irF3 )i &pu&e. >ar iar.i mi(ai &pu&
,enn-. Bi m(am /zut ne/oit &(Hi mrturi&e&c ade/rul.
%u nu am uitat niciodat .i )mi )nc1ipui c nici tu n(ai
9cut(o3 .i m(am tot gGndit la a&ta )n decur&ul anilor. *e(
a 9o&t at+t de bine cGnd ne(a 9o&t bine3 )mi tot &puneam.
Cum de a mer& pro&tM Bi gGndul ace&ta m )n&pimGnta.
5mi &puneam c3 dac a mer& ce/a pro&t )ntre noi3 )ntre
>irF .i mine3 )n&eamn c nimic nu mai e&te &igur pe
lume3 )n&eamn c nu te mai poHi baza pe nimic. Bi
&paima a&ta m(a paralizat /reo doi ani. 5n cele din urm3
alturi de ,aan3 am )nHele&. 4ar acum Hi(am dat r&pun&ul
pe care l(am g&it. 5mi pare ru dac te doare. >ar
trebuia & .tii.
D 'pera&emS
D *u3 )l a/ertiz ea. *u )ncepe3 >irF. *u din nou.
*ici mcar & nu )ncerci. 5ntre noi nu mai e&te nimic.
?ccept a&ta. ?lt9el ar )n&emna & murim.
<rbatul o9t adGnc3 &imHindu(&e blocat din toate
direcHiile. >e(a lungul )ntregii di&cuHii nici mcar nu o
atin&e&e. 'e &imHea neputincio&.
D ' )nHeleg c ,aan nu(Hi &pune ,enn-M o )ntreb cu
un &urG& amar.
!
G+en rG&e.
D *u. ;iind Fa/alar3 am .i eu un nume intim3 .i pe
ace&ta )l 9olo&e.te. >oar c eu )n&mi mi l(am ale&3 a.a
c nu m deran0eaz. %&te numele meu.
>irF ridic din umeri.
D %.ti 9ericitM
G+en &e ridic .i ).i &cutur ni&ipul de pe picioare.
D ,aan .i cu mine D ei3 &unt mai multe de &pu& .i greu
de explicat. Pe /remuri mi(ai 9o&t prieten3 >irF3 poate
cel mai bun prieten pe care l(am a/ut /reodat. >ar nu
ne(am /zut mult timp. *u in&i&ta. 5n momentul ace&ta
am ne/oie de un prieten. % drept c &tau de /orb cu
?rFin3 iar el m a&cult .i ).i d &ilinHa & )nHeleag3 dar
nu m poate a0uta. % mult prea implicat3 mult prea obtuz
)n pri/inHa Fa/alarilor .i a culturii lor. ,aan .i cu Gar&e
.i cu mine a/em probleme3 a.a e&te3 dac a&ta m
)ntrebi. >ar mi(e&te greu & /orbe&c de&pre ele. >ac
/rei3 a.teapt .i 9ii din nou prietenul meu.
Iacul era nemi.cat )n ne&9Gr.itul amurg ro.u(cenu.iu.
'e uit la apa plin de cru&tele de ciuperci .i3 9r /e&te3
gGndul )l du&e )napoi3 la canalul de pe <raPue. 5n&eamn
c totu.i a/ea ne/oie de el3 ).i &pu&e. Poate nu a.a cum
&pera&e3 dar tot exi&ta ce/a ce(i putea drui. Bi &e agH
cu )ncpHGnare de gGndul ace&ta. Koia & druia&c3
trebuia & druia&c.
D Cum dore.ti3 &pu&e el ridicGndu(&e. 'unt 9oarte
multe lucruri pe care nu le )nHeleg3 G+en. Mi &e pare c
0umtate din cele auzite a&tzi au trecut pe lGng mine .i
"
nici mcar nu .tiu ce )ntrebri & pun. >ar pot )ncerca.
Cred c )Hi datorez a&ta. @i(o datorez.
D Bi ai & ai rbdareM
D Bi te /oi a&culta3 atunci cGnd /a 9i /remea.
D ?tunci m bucur c ai /enit3 exclam ea. ?/eam
ne/oie de cine/a3 de cine/a dina9ar. Bi ai &o&it c1iar la
momentul potri/it. C .an&.
Ce ciudat3 ).i &pu&e el3 &(Hi c1emi .an&a. >ar nu zi&e
nimic.
D Bi acumM
D ?m &(Hi art pdurea. >e 9apt3 pentru a&ta am /enit
aici.
5.i luar &cuterele aeriene .i &e )ndeprtar de lacul
mut3 &pre inima pdurii care )i a.tepta. *u era niciun
drum 9cut de mGna omului3 dar tu9ele erau 9ira/e3 iar
mer&ul &e do/edi le0er3 a/Gnd la di&poziHie multe poteci
din care & aleag. >irF tcea3 cu umerii czuHi .i
mGinile )nde&ate adGnc )n buzunare3 pri/ind la pdurea
din 0ur. Korbea doar G+enE .i nici ea prea mult3 dar cu
/oce &czut .i re/erenHioa&3 aidoma .oaptelor unui
copil )ntr(o catedral. Mai mult )i arta cu mGna unde
anume & &e uite.
Copacii din 0urul lacului erau prieteni apropiaHi pe
care >irF )i /zu&e de mii de ori )nainte. Pentru c
acea&ta era a.a(zi&a pdure de aca&3 pdurea pe care
omul o lua cu &ine de la un &i&tem &olar la altul .i pe
care o replanta pe toate planetele pe care punea piciorul.
%ra pdurea(natal3 pdurea cu rdcini pe <trGnul
#
PmGnt3 doar c nu mai era )n totalitate pmGntean. Pe
9iecare planet3 omenirea ).i de&coperea noi 9a/oriHi3
plante .i copaci care le intrau curGnd )n &Gnge3 ca aceia
pro/eniHi3 la )nceputuri3 de pe PmGnt. Bi3 cGnd na/ele
inter&telare plecau mai departe3 r&adurile de pe lumile
ace&tea noi &e alturau nepoHilor de dou ori
dezrdcinaHi ai Terrei .i3 tot a.a3 cre.tea .i &e dez/olta
pdurea(natal.
>irF .i G+en trecur )ncet prin pdurea aceea3 a.a
cum alHii &e plimba&er prin ea pe zeci de alte planete.
Cuno.teau toHi copacii. ?rHari3 platani3 &te0ari pitici3
&te0ari normali3 me&teceni3 pini otr/itori .i plopi.
Iocuitorii lumilor din %xterior )i adu&e&er pe toHi aici
)ntocmai cum &trmo.ii lor )i adu&e&er pe Iizier3
pentru a da &entimentul de Qaca&R3 indi9erent unde &(ar
9i a9lat ca&a aceea.
>ar pdurea acea&ta era alt9el.
>in cauza luminii3 ).i ddu &eama >irF dup o /reme.
>in cauza luminii burniHate care picura atGt de zgGrcit
din )ntunericul ro.u &tin& al zilei de pe Jorlorn. ?cea&ta
era o pdure a crepu&culului. 5n trgneala timpului D
)ntr(o toamn prea mult prelungit D pdurea acea&ta era
pe moarte.
Pri/i mai atent .i /zu c toHi arHarii erau de&9runziHi3
iar el clca pe co/orul lor de 9runze palide. *u /or mai
)n9runzi niciodat. Bi &te0arii erau goi. 'e opri .i lu o
9runz dintr(un platan .i ob&er/ c /ini.oarele ei ro.ii
de/eni&er negre. 4ar culoarea me&tecenilor era cenu.iu(
!$
pr9uit.
?poi /a urma putre9acHia.
?numite prHi ale pdurii putrezi&er de0a. 5ntr(o
/iroag pr&it3 unde 1umu&ul era mai gro& .i mai
)ntunecat la culoare decGt oriunde )n alt parte3 >irF
&imHi un miro& neplcut. 'e uit )ntrebtor la G+en. %a
&e aplec .i )i du&e la na& o mGn din materia aceea
neagr. %l &e 9eri.
D ?ici a 9o&t o ptur de mu.c1i3 )i explic tri&t. I(au
adu& tocmai de pe %&1ellin. ?cum un an era /erde cu
&taco0iu3 era /iu .i 9cu&e ni.te 9loricele minunate. ?poi
a&upra lui &(a pogorGt doliul.
Trecur mai departe3 &pre adGncul pdurii3 mai
departe de lac .i de zidul munto&. ?cum &orii erau de0a
dea&upra3 cu 'atan cel Gra& e&tompat .i bu1a/ ca o lun
plin )n&Gngerat3 a/Gnd )n 0uru(i cercul inegal al patru
&tele(&ori mici .i galbene. Jorlorn &e retr&e&e prea
mult )n direcHie gre.itE .i pierdu&e3 a&t9el3 prile0ul de a
&e bucura de e9ectul RoHii.
Mergeau de mai bine de o or cGnd a&pectul pdurii
)ncepu & &e modi9ice. 5ncet3 &ubtil3 &c1imbarea &e
9uri.a3 aproape mult prea treptat ca & poat 9i ob&er/at
de >irF. >ar G+en )i art. Cuno&cuta pdure(natal
ceda3 9cGnd loc unor lucruri mai ciudate3 unor lucruri
unice3 unor lucruri de ne)nc1ipuit. Copaci &9ri0iHi .i negri
cu 9runze cenu.ii3 pereHi )nalHi de tranda9iri &lbatici cu
petale ro.ietice3 &lcii o9ilite de un alba&tru de&c1i&3
9o&9ore&cent3 9orme uria.e3 bulbucate3 in9e&tate cu co0i
!1
)ntunecate. G+en i le art pe toate3 .i le numi pe toate.
>ar era un anume &oi pe care )l )ntGlneau din ce )n ce
mai de&N o excre&cenH 9oarte )nalt3 glbuie3 din al crei
trunc1i ca de cear ie.eau ramuri &trGmbe .i )ncGlciteE
iar din ace&te ramuri cre.teau crengi mai mici3 apoi3 din
ele3 crengi .i mai mici )nc3 pGn totul &e tran&9orma
)ntr(un labirint extrem de compact.
D 'ugrumtori3 )i explic G+en3 iar >irF )nHele&e
curGnd de ce purtau ace&t nume neobi.nuit.
?ici3 )n inima pdurii3 unul dintre &ugrumtori &e
dez/olta&e c1iar alturi de un me&teacn regal3 &pre care
).i )ntin&e&e ramurile ca de cear galben3 care &e
)mpleti&er cu cele drepte3 9alnice .i cenu.ii. Rdcinile
ie.i&er din pmGnt .i &e )n9.ura&er )n 0urul celor ale
me&teacnului3 &trangulGndu(.i ri/alul ca )ntr(o
meng1in. ?cum me&teacnul abia dac mai putea 9i
/zutN un bH )nalt .i mort3 pierdut )n )mbrHi.area
mortal a &ugrumtorului.
D 'ugrumtorii pro/in de pe Tober3 &pu&e G+en. 4au
)n &tpGnire pdurile de aici3 a.a cum au 9cut .i cu cele
de pe planeta lor de origine. Ie(am 9i putut &pune c &e
/a )ntGmpla una ca a&ta3 )n& toberienilor nu le(ar 9i
p&at ab&olut deloc. Cricum3 pdurile 9u&e&er &ortite
pieirii )nc dinainte de plantarea lor. Bi /or muri .i
&ugrumtorii3 de.i printre ultimii.
Mer&er mai departe3 iar &ugrumtorii de/eneau din
ce )n ce mai gro.i3 pGn cGnd a0un&er & domine
pdurea3 care era tot mai dea&3 mai )ntunecat3 iar
!2
&trbaterea ei era tot mai )ngreunat. Rdcini pe
0umtate )ngropate le puneau piedic3 iar ramurile
)ngemnate &e uneau dea&upra lor aidoma braHelor
mu&culoa&e ale unor gladiatori giganHi. ?colo unde doi
&au trei &ugrumtori cre.teau alturi3 preau a &e contopi
)ntr(un unic ciot contor&ionat3 iar G+en .i >irF &e
/edeau obligaHi &(l ocolea&c. *u mai era mult
/egetaHie3 cu excepHia &traturilor cu ciuperci negre .i
/iolet la picioarele copacilor galbeni3 precum .i 9rGng1ii
de paraziHi.
5n& erau animale.
>irF le ob&er/ cum &e mi.cau printre onduleurile
)ntunecate ale &ugrumtorilor .i le auzi 9lecreala
a&cuHit. 5n cele din urm zri unul. Pe o ramur groa&
.i galben de dea&upra lor3 uitGndu(&e )n 0o& la eiE de
mrimea unui pumn de om3 per9ect nemi.cat .i parc
tran&parent. C atin&e pe G+en pe umr .i(i 9cu &emn &
pri/ea&c )n &u&.
5n& ea doar rG&e u.or. ?poi )ntin&e mGna .i prin&e
9iinHa cea mititic )n pumn. CGnd )l de&c1i&e3 >irF nu
/zu decGt colb .i He&uturi moarte.
D Pe aproape trebuie & 9ie un cuib de &piridu.i(de(
copaci3 )i explic ea. *pGrle&c de /reo patru &au cinci
ori )nainte de a a0unge la maturitate .i ).i la& pieile )n
urm ca & alunge animalele de prad3 continu .i art
)n alt direcHie. 2ite acolo unul /iu3 dac te intere&eaz.
>irF pri/i .i zri un animal mic .i galben3 cu colHi
a&cuHiHi .i oc1i mari .i ca9enii.
!3
D Pot zbura3 )i mai &pu&e G+en. 'unt )nze&traHi cu o
membran de la braH pGn la picior care le permite &
treac printre copaci. 'unt prdtori3 & .tii. KGneaz )n
grupuri .i pot dobor) animale de o &ut de ori mai mari
decGt ei. >ar3 )n general3 nu atac oamenii dac ace.tia
au gri0 & le e/ite cuiburile.
'piridu.ul(de(copac di&pru&e pe &ub un labirint de
ramuri de &ugrumtori3 )n& lui >irF i &e pru c /ede un
altul cu coada oc1iului. 'e uit atent la pdurea din 0ur.
Pretutindeni erau pieile tran&parente ale &piridu.ilor3
nluci micuHe .i 9eroce3 pri/ind )n gol la crepu&culul
ne&9Gr.it.
D *u(i a.a c .i din cauza lor ,anaceF e atGt de
&upratM )ntreb el.
G+en ddu din cap.
D Pe Limdi&& &piridu.ii &unt con&ideraHi paraziHi3 )n&
aici &unt cu ade/rat )n elementul lor. ;ac ec1ip
nemaipomenit de bun cu &ugrumtorii .i &e pot depla&a
printre ramurile lor mai iute decGt oricare alt animal pe
care )l cuno&c. 4(am &tudiat )n amnunt. >e/a&teaz
pdurile. Cu timpul3 /or ucide tot /Gnatul .i /or muri de
9oame3 doar c nu /or a/ea /reme. 5nainte de a&ta /a
cdea &cutul .i /a /eni )ng1eHul.
5nc1eie cu o ridicare obo&it din umeri .i ).i rezem
braHul de o creang mai 0oa&. 'alopetele lor lua&er de
mult timp culoarea galben(murdar a pdurii din 0ur3 dar
mi.carea )i ridic puHin mGneca3 iar >irF putu & ob&er/e
luciul &tin& de 0ad .i argint3 )n contra&t cu nuanHa
!4
&ugrumtorului.
D ?u mai rma& animaleM
D ?u mai rma& de&tule3 )i r&pun&e ea.
5n lumina ro.iatic3 argintul brHrii licrea &traniu.
D ;ire.te3 nu mai &unt cGte au 9o&t )nainte. Ma0oritatea
au plecat din pdurea(natal. Pdurile ace&tea &unt pe
moarte3 iar animalele ).i dau &eama de a&ta. 5n& copacii
pro/eniHi de pe planetele din %xterior &unt cum/a mai
rezi&tenHi. ?colo unde au 9o&t plantate pduri pro/enind
din Iizier3 &e mai g&e.te /iaH3 puternic )nc3 .i nu &e
d btut u.or. 'unt &ugrumtorii3 copacii(9antom3
geraniile alba&tre D care /or )n9lori pGn )n ultima clip.
Bi /or a/ea c1iria.ii lor3 /ec1i .i noi3 pGn cGnd /a /eni
)ng1eHul.
G+en 9cu un &emn cu mGna3 cuprinzGnd )ntreaga
pdure3 iar brHara )i 9cu cu oc1iul lui >irF3 zbier la el.
Iegtur .i memento .i negare3 toate deopotri/3
drago&te pecetluit cu 0ad .i argint. 4ar el nu a/ea decGt
micuHa bi0uterie(.optitoare )n 9orm de lacrim .i plin
de amintiri palide.
Ridic oc1ii .i pri/i pe lGng ramurile contor&ionate
ale unui &ugrumtor galben la peticul )ntunecat de cer
unde &e a9la Cc1iul 4adului. Prea mai mult i&to/it decGt
diabolic3 mai mult )ntri&tat decGt &atanic. Bi &e
cutremur.
D :aide & ne )ntoarcem3 )i ceru lui G+en. M
deprim locul &ta.
%a nu &e )mpotri/i. G&ir un loc liber departe de
!5
&ugrumtori3 un loc unde ).i putur arma &cuterele. ?poi
pornir )mpreun )n zborul lung )napoi &pre Iarte-n.
!
Capitolul 3
'e luar iar.i la )ntrecere pe dea&upra munHilor .i3 de
acea&t dat3 >irF &e de&curc mai bine3 HinGnd mai bine
pa&ul cu G+en3 dar reu.ita nu(l binedi&pu&e. Mare parte
a epuizantului drum )l 9cur )n tcere3 9r & &e mai
Hin de mGn3 ea zburGnd la cGHi/a metri )n 9aH. Roata
de ;oc le .optea c )i /or durea toate oa&ele dup o
a&emenea cltorie3 iar G+en era i&pititoare ca o &iren
a cerului3 atGt de aproape3 dar /e.nic inacce&ibil.
Melancolia pdurilor muribunde de pe Jorlorn )i
ptrun&e&e )n &Gnge3 .i G+en era acum )n oc1ii lui o
9emeie &uperb )ntr(un co&tum de culoarea di&perrii3 cu
prul negru )mbibat de lumina ro.iatic. Gonind prin
/Gnt3 gGndurile i &e )n/olburau )n minte ca un caru&el
colorat3 iar unul dintre ele era mai in&i&tent decGt toate
celelalte. %a nu era ,enn- a lui3 nu era .i nu 9u&e&e
niciodat.
>e dou ori )n timpul zborului >irF ob&er/ D &au i &e
pru c ob&er/ D licrul de 0ad .i argint al brHrii3
&9G.iindu(i &u9letul .i acum3 a.a cum i(l &9G.ia&e )n
pdure. 5.i 9eri pri/irea .i &e uit la 9uga norilor negri3
lungi .i &ubHiri3 pe cerul &terp.
CGnd a0un&er )n Iart-en3 )n parcarea de pe acoperi.
nu mai era nici aero/e1iculul cenu.iu )n 9orm de pi&ic
de mare3 nici ma.ina militar de culoarea m&linelor
/erzi. >oar lacrima galben a lui RuarF era la locul ei.
!!
?terizar lGng acea&ta D oprirea lui >irF 9iind un &oi de
poticneal ne)ndemGnatic3 total lip&it de 1az acum3 ci
doar pro&tea&c D .i ).i pu&er &cuterele aeriene .i
g1etele de zbor de unde le lua&er. Ia li9turi &c1imbar
cGte/a cu/inte3 pe care >irF le ddu uitrii de )ndat ce
le ro&ti. ?poi G+en plec.
?rFin RuarF )l a.tepta rbdtor )n apartamentul &u
de la baza turnului. >irF de&coperi un 9otoliu lGng
pereHii pa&telaHi3 printre &culpturi .i plantele )n g1i/ece
adu&e de pe Lamdi&&. 'e tolni pe el3 dorindu(.i doar &
&e odi1nea&c .i & nu &e mai gGndea&c la nimic.
*umai c RuarF era acolo3 .i c1icotea3 .i cltina din cap
a&t9el )ncGt pru(i blond de&c1i& prea & dan&eze. 5i
pu&e un pa1ar )n mGn. %ra din cri&tal 9in3 &implu .i 9r
niciun ornament3 cu excepHia g1eHii de pe pereHii lui care
&e topea /zGnd cu oc1ii. <u din el3 iar /inul 9oarte
/erde .i 9oarte rece )i un&e gGtul cu gu&t de tmGie .i
&corHi.oar.
D Pari teribil de obo&it3 >irF3 &pu&e Fimdi&&ianul3
dup ce(.i turn .i el un pa1ar .i &e trGnti pe un &caun cu
&ptar drept3 la umbra unei plante negre3 /e.te0ite.
;runzele lanceolate ale ace&teia )i brzdau c1ipul
durduliu .i &urGztor cu dungi de negur.
'orbi .i el din pa1ar3 cu zgomot3 iar >irF &imHi3 preH
de o clipit3 c )l di&preHuie.te din tot &u9letul.
D ? 9o&t o zi lung3 &pu&e el pe ton neutru.
D ?de/rat3 9u de acord RuarF. C zi de(a Fa/alarilor
e&te )ntotdeauna lung. Cu dulcea G+en3 ,aan .i3 nu )n
!"
ultimul rGnd3 Gar&e-3 orice zi Hi &e pare ne&9Gr.it. Ce
zici de a&taM
>irF nu zi&e nimic.
D >ar acum3 zGmbi RuarF3 ai /zut. %u am /rut a&ta3
am /rut & /ezi cu oc1ii ti. 5nainte &(Hi &pun eu. Cci
mi(am 0urat mie )n&umi c(Hi /oi &pune3 da3 mie )n&umi
mi(am 0urat. G+en3 ea mi(a po/e&tit. Btii3 &tm de
/orb3 ca prietenii3 .i )i cuno&c pe ea .i pe ,aan )nc de
pe ?/alon. >ar aici am de/enit mai apropiaHi. %a nu
poate & /orbea&c cu u.urinH de&pre a&ta3 nu poate
deloc3 dar cu mine /orbe.te3 &au mai bine zi&3 obi.nuia
& /orbea&c3 .i a&t9el eu pot &(Hi po/e&te&c. *u(i trdez
)ncrederea. Bi cred c tu trebuie & .tii.
<utura )i mGngGia pieptul cu degete de g1eaH3 iar
>irF &imHi cum )i di&pare orice urm de obo&eal. Parc
moHi&e3 parc RuarF /orbi&e mult timp3 iar el pierdu&e
tot.
D Ce /rei & &puiM )l )ntreb el. Ce trebuie & .tiuM
D >e ce G+en are ne/oie de tine3 &pu&e RuarF.
Moti/ul pentru care Hi(a trimi&S c1e&tia aia3 lacrima
ro.ie. Tu .tii. Bi eu .tiu. %a mi(a &pu&.
>intr(odat3 >irF de/eni 9oarte atent3 9oarte curio&3
9oarte nedumerit.
D @i(a &pu&S3 )ncepu el .i &e opri bru&c.
G+en )i ceru&e & aib rbdare. Bi odinioar )i
promi&e&e c /a 9ace ce )i /a cere. Poate c ar trebui &
a&culte3 poate3 pur .i &implu3 ei )i /enea greu &(i &pun.
RuarF trebuia & .tie. RuarF era prietenul ei3 a.a )i
!#
explica&e ea )n pdure3 era &ingurul cu care putea &ta de
/orb.
D Ce anumeM
D Trebuie &(o a0uHi cum/a3 t6Iarien. *u .tiu.
D '(o a0ut & ceM
D ' &e elibereze. ' 9ug.
>irF pu&e pa1arul 0o& .i &e &crpin )n cap.
D >e cineM
D >e ei. >e Fa/alari.
'e )ncrunt.
D Krei & &pui de ,aanM I(am cuno&cut de dimineaH.
Bi pe el3 .i pe ,anaceF. >ar ea )l iube.te pe ,aan. *u
)nHeleg.
RuarF rG&e3 &orbi zgomoto& din pa1ar3 rG&e din nou.
%ra )mbrcat cu un co&tum din trei pie&e3 )n carouri
maro .i /erzi3 ca un bu9on3 .i3 auzindu(l declamGnd cu
non.alanH tot 9elul de tGmpenii3 >irF )ncepu & &e
)ntrebe la modul cel mai &erio& dac nu cum/a
ecologi&tul era totu.i btut )n cap.
D 5l iube.te3 da3 a.a Hi(a &pu&M &e mir RuarF. %.ti
&igur c a.a a &pu&M %.ti &igurM
>irF .o/i3 )ncercGnd &(.i amintea&c ce(i /orbi&e
acolo3 lGng lacul /erde .i nemi.cat.
D *u &unt &igur. >ar ce/a )n &en&ul &ta. C e D cum a
zi&M
D Bethe2n; &uger RuarF.
>irF )ncu/iinH.
D >a3 bethe2n! &oHie.
"$
RuarF c1icoti iar.i.
D *u3 complet gre.it. ?m a&cultat )n ma.in. G+en a
9olo&it cu/Gntul )n mod eronat. *u eronat )ntru totul3 dar
Hie Hi(a l&at o impre&ie 9al&. Bethe2n nu )n&eamn
&oHie. Cea mai bun minciun trebuie & conHin un
&Gmbure de ade/r ca & prind3 nu(i a.aM Ce crezi c
)n&eamn te2n;
Cu/Gntul )l bloc. Te2n. 5l auzi&e de o &ut de ori de
cGnd &o&i&e pe Jorlorn.
D PrietenM pre&upu&e el ne.tiind ce )n&eamn cu
ade/rat.
D Bethe2n e&te mai aproape de &oHie decGt e&te te2n
de prieten3 )i &pu&e RuarF. 5n/aH & cuno.ti mai bine
ci/ilizaHiile din %xterior3 >irF. 5n limba Fa/alar /ec1e3
bethe2n )n&eamn 9emeia(unui(brbat3 )n&eamn o
concubin )nlnHuit prin 0ad .i argint. ?cum3 &igur c )n
legtura de 0ad .i argint poate exi&ta mult a9ecHiune3
mult drago&te3 bine)nHele& c &e poate. >e.i )n /ec1ea
limb Fa/alar nu exi&t niciun &inonim pentru ace&t
termen pmGntean. 4ntere&ant3 nu Hi &e pareM Pot 9i oare
ei )n &tare & iubea&c 9r & exi&te un cu/Gnt pentru
ace&t &entiment3 prietene t6IarienM
>irF nu r&pun&e. RuarF ridic din umeri3 mai lu o
)ng1iHitur din pa1ar .i continu.
D *u conteaz3 dar gGnde.te(te la a&ta. ?m pomenit
de 0ad .i argint .i3 da3 ade&eori Fa/alarii cred c exi&t
drago&te )n acea&t legtur3 drago&tea unei bethe2ne
pentru &tpGnul ei3 uneori .i drago&tea &tpGnului pentru
"1
bethe2na lui. 'au3 dac nu drago&te3 mcar &impatie.
>ar nu )ntotdeauna3 .i nu neapratT 5nHelegiM
>irF cltin din cap.
D Iegturile Fa/alare reprezint tradiHia .i obligaHia3
&pu&e RuarF3 aplecGndu(&e )ncordat &pre >irF3 iar
drago&tea poate duce la accidente. Cci &unt un neam
/iolent3 Hi(am mai &pu& a&ta. Cite.te(le i&toria3 cite.te(le
legendele. G+en l(a cuno&cut pe ,aan pe ?/alon3 .tii3 .i
ea nu le citi&e. *u citi&e &u9icient de mult. %l era ,aan
KiFar- de pe 5naltul La/alaan3 dar ce era a&ta3 era
cum/a /reo planetM *u .tia. ?de/rul. ?.a c atracHia
dintre ei a cre&cut D &pune(i drago&te3 dac /rei D a
urmat .i &exul3 iar el i(a druit brHara din 0ad .i argint
lucrat ca a lui .i3 bru&c3 ea )i de/ine bethe2n! tot 9r
& aib 1abar ce i &e )ntGmpl. % prin& )n cur&.
D 5n cur&M Cum adicM
D Cite.te(le i&toriaT Poate c &(a mai domolit de ce/a
/reme /iolenHa celor de pe 5naltul La/alaan3 dar cultura
le(a rma& ne&c1imbat. G+en )i e&te bethe2n lui ,aan
KiFar-3 bethe2n concubin3 &oHie3 da3 amant3 .i mai
multe. %&te proprietatea .i &cla/a lui3 a&ta e&te. Bi darul
lui. >arul lui pentru Ca&ta 4ron0ade3 cci prin ea .i(a
cumprat el titlurile cele )nalte3 da. >ac(i porunce.te3
ea trebuie & na&c prunci3 indi9erent dac ea per&onal
/rea a&ta &au nu. Trebuie &(l primea&c )n patul ei .i pe
Gar&e3 indi9erent dac /rea &au nu. >ac ,aan moare
)ntr(un duel cu un brbat dintr(o alt ca&t decGt
4ron0ade3 un brait1 &au un red&teel3 G+en trece )n
"2
po&e&ia acelui brbat ca un baga03 ca o proprietate D
de/enindu(i lui bethe2n! &au doar o &impl e2n46ethi!
dac cel )n/ingtor poart de0a 0ad .i argint. >ac ,aan
moare din cauze naturale3 &au )ntr(un duel cu un alt
4ron0ade3 atunci G+en trece )n proprietatea lui Gar&e.
KoinHa ei nu are nicio importanH. Cui )i pa& dac ea )l
ur.teM 5n niciun caz Fa/alarilor. Bi dac /a 9i & moar
.i Gar&e-3 ei3 ce crezi c &e /a )ntGmplaM ?tunci cGnd /a
/eni .i clipa aceea3 ea /a 9i de0a o e2n46ethi! o 9emeie
9olo&it de ca&t doar pentru reproducere3 de&compu&
moralice.te pe /ecie3 putGnd a 9i 9olo&it de oricare
dintre 6ethi. <ethi )n&emnGnd3 mai mult &au mai puHin3
9raHii din ca&t3 brbaHii din 9amilie. Cci Ca&ta 4ron0ade
nu e&te nimic altce/a decGt o mare 9amilie3 cu mii .i mii
de membri3 .i oricare dintre ei o poate a/ea pe G+en.
Cum i(a zi& ea lui ,aanM 'oHM *u. Temnicer. ?&ta e&te3 .i
a&ta e&te .i Gar&e3 poate temniceri iubitori3 dac tu crezi
c unii de teapa lor pot iubi la 9el de &incer .i ade/rat
ca noi doi. ,aanton- o cin&te.te acum pe G+en a
noa&tr3 pentru c el a de/enit patrician 4ron0ade datorit
ei3 pentru c ea e&te darul4bethe2n. >ar dac ea moare
&au )l pr&e.te3 atunci el /a 9i exclu& din 4ron0ade3 /a 9i
9re(4ron0ade3 btrGn3 bat0ocorit de toHi3 depo&edat de
toate armele &ale3 pierzGndu(.i locul din con&iliu. >oar
c el o )nrobe.te3 el nu o iube.te. 4ar acum3 la ani
di&tanH de /remurile din ?/alon3 acum3 cGnd &(a mai
maturizat .i a cptat mai mult )nHelepciune3 acum ea
.tie.
"3
RuarF &pu&e ultimele 9raze gG9Gind de 9urie3 cu buzele
&trGn&e.
>irF ezit.
D ?dic3 /rei & &pui c n(o iube.teM
D <a da3 o iube.te a.a cum iube.ti un bun care )Hi
aparHine3 a.a e&te drago&tea unui patrician pentru
bethe2na lui. 5ntre ei e&te o legtur &trGn&3 de 0ad .i
argint3 legtur ce nu /a 9i niciodat &9rGmat3 dar e&te
o legtur care implic doar obligaHie3 pe de(o parte3 .i
&tpGnire3 de partea cealalt. *u e&te deloc /orba de&pre
drago&te aici. Bi3 dac pre&upunem c ace.ti Fa/alari ar
9i capabili & &imt iubirea3 ea &(ar reg&i )ntr(alt parte3
)n &entimentele pentru 9ratele(ale&3 pentru geamnul
rzboinic3 care e&te .i &cut3 .i &u9let perec1e3 .i amant. 5n
acela /e.nic loial3 acela care aduce plcerea .i care
)nca&eaz lo/iturile .i care alung durerea3 legtura
puternic ce e&te pe /iaH.
D Te2n! .opti >irF amorHit .i cu mintea zpcit.
D Te2n5 )ncu/iinH RuarF. Cu toate c &unt un neam
/iolent3 Fa/alarii au poeme extraordinar de 9rumoa&e.
Multe dintre ace&tea celebreaz te2nul! legtura de 9ier
.i piatr(incande&cent3 )n& niciunul nu &e re9er la cea
de 0ad .i argint.
Iucrurile )ncepur & capete &en&.
D Krei & &pui3 )ncepu >irF3 c ea .i cu ,aan nu &e
iube&c3 .i c ea e&te aproape &cla/ aici. Bi totu.i nu
pleacM
C1ipul dolo9an al lui RuarF &e )mbu0or.
"4
D ' pleceM *u exi&t o ab&urditate mai mareT ?r
aduce(o )napoi cu 9orHa. 2n patrician trebuie &(.i
p&treze .i &(.i apere bethe2na. Bi &(l ucid pe acela
care /a )ncerca & i(o 9ure.
D Bi mi(a trimi& bi0uteriaS
D G+en /orbe.te mult cu mine3 .i eu .tiu. Ce alt
&peranH ar putea a/eaM La/alariiM ,aanton- .i(a omorGt
doi ad/er&ari )n duel. *iciun Fa/alar nu &(ar atinge de
ea. Bi c1iar de ar 9ace(o3 la ce ar 9olo&iM %uM Pot eu &
reprezint o &peranHM
5.i atin&e trupul micuH cu mGinile moi .i re&pin&e
di&preHuitor o a&emenea idee.
D Tu3 t6Iarien3 tu e.ti &peranHa lui G+en. Tu3 care )i
e.ti dator. Tu3 care ai iubit(o pe /remuri.
>irF ).i auzi propria /oce ca de la mare deprtare.
D 5nc o mai iube&c3 .opti el.
D <ine. Cred3 .tii tu3 c G+enS c1iar dac nu ar
recunoa.te niciodat3 cred3 totu.iS c .i ea mai &imte
ce/a. Ca )nainte. 'imte pentru tine ce nu a &imHit
niciodat pentru ,aanton- Ri/ Jol9 patrician 4ron0ade
KiFar-.
<utura3 /inul acela ciudat .i /erde )l a9ecta&e mai
mult decGt .i(ar 9i )nc1ipuit. >oar un pa1ar3 un &ingur
pa1ar )nalt bu&e3 iar )ncperea )ncepu&e & &e
)n/Grtea&c )n 0urul lui. >irF t6Iarien 9cea e9orturi & &e
Hin drept3 .i la urec1i )i a0ungeau lucruri inimaginabile3
.i )ncepu&e &(.i pun )ntrebri. Cu/intele lui RuarF nu
a/eau nicio noim3 ).i zi&e3 dar3 pe de alt parte3 a/eau
"5
prea mult. 5i explica&e totul3 iar acum era limpede
precum cri&talul3 .tia clar ce a/ea de 9cut. 'au nuM
Camera tremura3 &e )ntuneca .i &e lumina3 )ntuneric3
apoi lumin3 iar >irF era acum 9oarte &igur3 .i )n
&ecunda urmtoare nu mai era &igur deloc. Ce trebuie &
9acM Ce/a3 ce/a pentru G+en. Trebuie & a9le cum &tau
lucrurile )n realitate3 .i apoiS
>u&e o mGn la 9runte. 'ub buclele )ncrunHite3 era
acoperit cu broboane de &udoare. RuarF &ri )n
picioare3 alarmat.
D C3 exclam Fimdi&&ianul3 Hi &(a 9cut ru de la /inT
Ce tGmpit &untT % /ina mea. Kin extratere&tru .i &tomac
de ?/alon3 da3 nu &e )mpac. MGncarea o & te a0ute3 &
.tii. MGncarea.
4e.i )n goan3 atingGnd planta din g1i/eci .i 9cGnd
&uliHele negre ale 9runzelor ei & Hopie .i & dan&eze.
>irF rma&e nemi.cat. Ca de la mare deprtare auzi
zgomot de 9ar9urii .i oale3 dar nu(i ddu atenHie.
GGndurile )i brzdau 9runtea tran&pirat .i totul i &e
prea extrem de complicat. Prea c nu reu.e.te & 9ac
legturile logice )ntre in9ormaHiile a9late3 iar cele mai
clare lucruri )i di&preau din minte c1iar atunci cGnd era
pe cale & le )n1aHe. 5ncepu & tremure. Ki&ele moarte &e
trezir la o nou /iaH3 iar Roata ardea .i &trlucea
puternic dea&upra pdurilor din nou )n/erzite de pe
Jorlorn. Putea & 9ac toate a&tea & &e )ntGmple3 & le
9orHeze & &e )ntGmple3 & trezea&c iar.i la /iaH lumea
acea&ta3 & pun capt lungului crepu&cul .i &(o recapete
"
pe ,enn-3 & o aib pe /ecie alturi pe Guine/ere a lui.
>a. &a5
CGnd RuarF &e )napoie cu 9urculiHe .i cu boluri pline
cu brGnz moale3 carto9i ro.ii .i carne 9ierbinte3 >irF era
mai calm3 era din nou imperturbabil. MGnc3 pe
0umtate )n tran&3 )n /reme ce gazda lui &poro/ia mai
departe. MGine3 ).i promi&e el. 5i /a )ntGlni pe toHi la
micul de0un3 /a di&cuta cu ei3 /a a9la ade/rul. ?poi /a
putea acHiona. MGine.
D S departe de mine gGndul de a te in&ulta3 &punea
KiFar-. *u e.ti pro&t3 Iorimaar3 dar cred c te pripe.ti
)n acea&t c1e&tiune.
>irF )ng1eH )n pragul u.ii ma&i/e din lemn pe care o
de&c1i&e&e 9r & &e gGndea&c la ce )l putea a.tepta
dincolo. ToHi cei din )ncpere &(au )ntor& &(l pri/ea&c3
patru perec1i de oc1i. KiFar- 9u cel din urm3 nu )nainte
de a termina ce a/ea de zi&. CGnd &e de&prHi&er3 cu o
&ear )nainte3 G+en )i &pu&e&e & /in la micul de0un
7doar el &ingur3 cci RuarF .i Fa/alarii pre9erau & &e
e/ite pe cGt mai mult po&ibil83 iar acum era ora potri/it3
imediat dup mi0irea zorilor. >ar nu &e a.tepta&e & dea
pe&te o a&emenea &cen.
5n li/ingul ca/erno& erau patru per&oane. G+en3
nepieptnat .i cu oc1i &omnoro.i3 &ttea pe marginea
unei canapele 0oa&e din lemn .i piele3 )n 9aHa cminului
.i a paznicilor gargui. Gar&e ,anaceF era )n picioare )n
&patele ei3 )ncruntat .i cu braHele )ncruci.ate3 )n /reme ce
"!
KiFar- .i &trinul &e )n9runtau lGng .emineu. Cei trei
brbaHi purtau /e.minte o9iciale .i arme. ,anaceF3 )n
pantaloni &trGmHi .i o cma. moale de culoarea
mangalului3 cu guler )nalt .i dou rGnduri de na&turi din
9ier pe piept. MGneca dreapt 9u&e&e tiat pentru a
putea expune brHara grea din 9ier .i pietre(
incande&cente ce luceau &tin&. Bi KiFar- era )mbrcat )n
cenu.iu3 )n& cma.a lui nu a/ea na&turi3 ci un &oi de
decolteu )n K care a0ungea pGn la centur. Pe pieptul
acoperit cu pr negru lucea un medalion din 0ad pe un
lanH din 9ier.
Cellalt3 &trinul3 9u primul care i &e adre& lui >irF.
%ra cu &patele la u.3 dar &e )ntoar&e & urmrea&c
obiectul intere&ului mani9e&tat de ceilalHi .i &e )ncrunt.
Mai )nalt cam cu un cap decGt KiFar- .i ,anaceF3 )l
domina .i pe >irF c1iar de la cGHi/a metri di&tanH. ?/ea
pielea m&linie3 9oarte )ntunecat prin contra&t cu
co&tumul alb ca laptele pe care )l purta &ub o pelerin
/iolet3 cu 9aldurile pli&ate. Prul crunt3 brzdat de
.u/iHe albe3 )i a0ungea pGn pe umerii laHi3 iar oc1ii D
pietre de ob&idian pe c1ipul oac1e. cu &ute de riduri .i
zbGrcituri D nu erau ab&olut deloc prieteno.i. *ici /ocea
nu(i era prietenoa&. 5l m&ur pe >irF din pri/iri3 apoi
&pu&e3 pur .i &impluN
D 4e.i a9ar.
D Po9timM
*icio alt replic nu ar 9i putut 9i atGt de tGmpit ca
a&ta3 ).i &pu&e >irF c1iar atunci cGnd o ro&tea3 dar nu(i
""
trecu&e nimic altce/a prin minte.
D ?m &pu& & ie.i a9ar3 repet uria.ul )n alb.
Ca .i )n cazul lui KiFar-3 ambele lui antebraHe erau
dezgolite3 l&Gnd & &e /ad brHrile3 cea din 0ad .i
argint de pe mGna &tGng .i cea din 9ier .i piatr(
incande&cent de pe dreapta. 5n& .i modelul .i montura
brHrilor &trinului erau di9erite. 'ingurul lucru care nu
era di9erit era arma de la .old.
KiFar- ).i )ncruci. braHele3 aidoma lui ,anaceF.
D Te a9li )n locuinHa mea3 Iorimaar3 patrician <rait1.
*u ai niciun drept & te porHi necu/iincio& cu in/itaHii
mei.
D Ceea ce nu &e poate &pune de&pre tine3 brait1ule3
pentru c tu nu ai 9o&t in/itat aici3 adug ,anaceF
picurGnd /enin )n zGmbetul rece.
KiFar- &e uit la te2nul &u cltinGnd din cap energic
.i cu a&prime. Nu. Ia ceM 'e )ntreb >irF.
D ?m /enit la tine cu o re/endicare extrem de
important3 ,aanton- patrician 4ron0ade3 am /enit &
di&cutm 9oarte &erio&3 tun Fa/alarul )n /e.minte albe.
Trebuie & /orbim )n 9aHa unui &trin de lumea noa&trM
&e rHoi el pri/indu(l din nou 9urio& pe >irF. 2n om(
copie3 din cGte .tiu.
CGnd r&pun&e3 /ocea lui KiFar- era calm3 dar
ne)nduplecat.
D ?m terminat orice di&cuHie3 prietene. @i(am dat
r&pun&ul meu. Bethe2na mea &e bucur de protecHia
mea3 la 9el .i Fimdi&&ianul .i brbatul ace&ta D 9cu el un
"#
ge&t &pre >irF3 apoi ).i )ncruci. din nou braHele3 iar
dac ai de gGnd &(l capturezi pe /reunul3 9ii pregtit &
m capturezi .i pe mine.
,anaceF zGmbi.
D Bi nu e un om(copie3 & .tii3 &pu&e Fa/alarul cel
&lab3 cu barb ro.ie. ?ce&ta e&te >irF t6Iarien3 6orariel
de 4ron0ade3 9ie c(Hi con/ine &au nu.
,anaceF &e )ntoar&e &pre >irF .i i(l art pe &trinul )n
alb.
D T6Iarien3 Hi(l prezint pe Iorimaar Reln Jinter9ox
patrician <rait1 ?rFellor.
D Kecin de(al no&tru3 complet G+en de pe canapea3
de&c1izGnd pentru prima oar gura. Bi el locuie.te tot )n
Iarte-n.
D >eparte de /oi3 cei din 4ron0ade3 &pu&e cellalt
Fa/alar.
%/ident nu era deloc mulHumit. 'uprarea )i era adGnc
&pat pe c1ip3 iar oc1ii lui negri trecur de la unul la
altul3 plini de 9urie rece3 )i m&urar pe toHi cei prezenHi
pGn & &e oprea&c a&upra lui KiFar-.
D %.ti mai tGnr decGt mine3 ,aanton- patrician
4ron0ade3 iar te2nul tu e&te )nc .i mai tGnr3 iar eu nu
m(a. )n9runta de bun/oie cu /oi )n duel. Cu toate
ace&tea3 codul are rigorile lui3 a.a cum .tim amGndoi3 .i
niciunul dintre noi nu ar trebui & &e a/entureze prea
departe. Koi3 tinerii patricieni3 )mpingeHi uneori lucrurile
prea departe3 a.a mi &e pare mie3 iar patricienii 4ron0ade
mai mult decGt oricare alHiiS
#$
D 4ar eu )nc .i mai mult decGt toHi cei din 4ron0ade3 )i
)nc1eie KiFar- ideea.
?rFellor cltin din cap.
D Pe /remea cGnd eram un copil )nc ne)nHrcat )n
ca&tele <rait13 &e a0ungea la duel .i dac )ntrerupeai
&pu&ele altcui/a3 a.a cum ai 9cut tu acum. 'igur3
obiceiurile &tr/ec1i au di&prut. 4ar brbaHii de pe
5naltul La/alaan &(au )nmuiat c1iar )naintea oc1ilor mei.
D Crezi c eu &unt moaleM )l )ntreb )ncet KiFar-.
D Bi da3 .i nu3 patrician 4ron0ade. %.ti un om ciudat.
?i o duritate pe care nu Hi(o poate conte&ta nimeni3 iar
ace&ta e&te un lucru bun3 dar ?/alon .i(a pu& amprenta
)mpuHit a&upra ta3 te(a in9ectat cu &lbiciune .i cu
nerozie. *u )mi place bethe2n(cur/a ta3 .i nu )mi plac
QprieteniiR ti. >ac ar 9i 9o&t & 9iu mai tGnr3 m(a. 9i
npu&tit a&upra ta .i te(a. 9i re)n/Hat )nHelepciunea
&tr/ec1e a ca&tei3 acele lucruri pe care le uiHi atGt de
u.or.
D *e pro/oci la duelM )ntreb ,anaceF. Korbe.ti cu
mult 1otrGre.
KiFar- ).i lu mGinile de la piept .i 9cu un ge&t
indi9erent.
D *u3 Gar&e. Iorimaar patrician <rait1 nu ne
pro/oac la duel. *u(i a.a3 prietene patricianM
?rFellor a.tept puHin cam prea mult )nainte &
r&pund.
D *u3 zi&e el. *u3 ,aanton- patrician 4ron0ade3 nu am
intenHionat & te in&ult.
#1
D *ici nu m(am &imHit in&ultat3 &urG&e KiFar-.
>ar patricianul <rait1 nu(i )ntoar&e &urG&ul.
D *umai noroc / dore&c3 le ur el pe un ton plin de
ur.
'e )ndrept cu pa.i mari &pre u.3 oprindu(&e doar cGt
&(i )ngduie lui >irF & &e 9erea&c din drumul lui3 apoi
ie.i .i &e )ndrept &pre &cara ce ducea la acoperi.. 2.a &e
)nc1i&e )n &patele lui.
>irF porni &pre ceilalHi3 dar &cena de dinainte cu
cGte/a clipe &e &c1imba&e cu iuHeal. ,anaceF3
)ncruntGndu(&e .i cltinGnd din cap3 &e r&uci pe clcGie
.i plec )n alt )ncpere. G+en &e ridic de pe canapea3
palid .i zguduit3 iar KiFar- 9cu un pa& &pre >irF.
D *u e bine c ai 9o&t ne/oit & a&i.ti la &cena a&ta3
&pu&e Fa/alarul. >ar poate c te /a lmuri )n multe
pri/inHe. Totu.i3 regret c ai 9o&t de 9aH. *u mi(a. dori
& a0ungi & ai de&pre 5naltul La/alaan aceea.i prere pe
care o au Fimdi&&ienii.
D *u am prea )nHele&3 &pu&e >irF.
KiFar- )l lu de dup umeri .i )l condu&e &pre
&u9ragerie3 cu G+en urmGndu(i )ndeaproape.
D >e&pre ce /orbeaM
D ?3 de&pre multe. 5Hi /oi explica. >ar acum trebuie
&(Hi mrturi&e&c care e&te al doilea regret al meu. Micul
de0un pe care Hi l(am promi& nu e&te gata )nc3 &urG&e
Fa/alarul.
D Pot & a.tept.
4ntrar )n &u9ragerie .i &e a.ezar la ma&. G+en era
#2
tot tcut .i prea extrem de tulburat.
D Cum mi(a zi& Gar&eM )ntreb >irF. Lora(cum/a3 ce
)n&eamn a&taM
KiFar- pru & ezite.
D Cu/Gntul e&te 6orariel. Pro/ine din limba Fa/alar
/ec1e. 4ar )nHele&urile lui &(au &c1imbat de(a lungul
&ecolelor. ?&tzi3 )n locul ace&ta3 atunci cGnd )l 9olo&im
eu &au Gar&e3 )n&eamn Qprote0atR. Prote0at de noi3
prote0at de 4ron0ade.
D ?&ta ai /rea tu & )n&emne3 ,aan3 &pu&e G+en pe un
ton u&turtor .i 9urio&. 'pune(i care e&te &en&ul ade/ratT
>irF a.tept. KiFar- ).i )ncruci. braHele pri/indu(i pe
amGndoi.
D ;oarte bine3 G+en3 dac a.a dore.ti3 )i r&pun&e .i
&e )ntoar&e &pre >irF. 'en&ul complet din /ec1ime e&te
acela de Qproprietate prote0atR. 'per & nu te &imHi
0ignit. Cci nu a&ta a 9o&t intenHia mea. <orariel )i
de&emneaz pe ei care nu 9ac parte dintr(o ca&t3 )n&3 cu
toate ace&tea3 &unt apraHi .i preHuiHi.
>irF ).i aminti ce(i &pu&e&e RuarF cu o &ear )n urm3
).i aminti /orbele ace&tuia3 /ag )nHele&e prin aburii /erzi
ai /inului. Bi &imHi cum 9uria i &e 9uri.eaz )n &Gnge3 ca o
maree n/alnic .i ro.ie3 .i )ncerc & .i(o )nbu.e.
D *u &unt obi.nuit & 9iu proprietatea cui/a3 &pu&e pe
un ton mu.ctor3 indi9erent cGt de mult preHuit. Bi de
cine anume &e pre&upune c m prote0eziM
D >e Iorimaar .i de te2nul lui3 'aanel3 r&pun&e
KiFar-3 aplecGndu(&e pe&te ma& .i apucGndu(l &trGn& de
#3
braH. Poate c Gar&e &(a pripit cGnd a 9olo&it cu/Gntul
ace&ta3 t6Iarien3 dar nu am nici cea mai mic )ndoial c
lui i &(a prut a 9i cel mai potri/it cu/Gnt la momentul
re&pecti/. Cu/Gnt /ec1i pentru un concept /ec1i. Gre.it
D de&igur3 admit a&ta D gre.it pentru c e.ti om3 e.ti o
per&oan3 nu proprietatea cui/a. Cu toate ace&tea a 9o&t
cel mai bun cu/Gnt pentru unul ca Iorimaar patrician
<rait13 care )nHelege doar a&emenea lucruri .i nimic
altce/a. >ac ace&t concept te deran0eaz atGt de tare3
a.a cum .tiu c o deran0eaz pe G+en3 )mi cer de mii de
ori iertare pentru c te2nul meu l(a 9olo&it.
D %i3 &pu&e >irF )ncercGnd & par rezonabil3
mulHume&c pentru &cuze3 dar m tem c nu &unt
&u9iciente. Tot nu am a9lat ce &e petrece. Cine e&te
IorimaarM Ce a /rutM Bi de ce trebuie & 9iu aprat
)mpotri/a luiM
KiFar- o9t .i(i eliber braHul.
D *u /a 9i u.or &(Hi r&pund la )ntrebri. Trebuie &(Hi
po/e&te&c i&toria neamului meu3 puHinul pe care l(am
)n/Hat .i re&tul pe care l(am intuit.
'e )ntoar&e &pre G+en.
D >ac nu are nimeni nimic )mpotri/3 am putea lua
ma&a )n /reme ce /orbim. Krei & aduci mGncareaM
%a )ncu/iinH .i ie.i. 'e )ntoar&e dup cGte/a minute
cu o ta/ mare /Gr9uit cu pGine3 trei &oiuri de brGnz .i
ou tari cu coa0a de un alba&tru &trlucitor. Bi bere3
9ire.te. KiFar- &e aplec3 &pri0inindu(.i coatele pe ma&.
5ncepu & /orbea&c3 )n /reme ce ceilalHi mGncau.
#4
D 5naltul La/alaan a 9o&t mereu o lume /iolent. Cu
excepHia Coloniei 2itate3 e&te cea mai /ec1e lume din
%xterior3 iar toate cronicile &ale &unt cronici ale luptelor.
>in ne9ericire3 ace&te cronici &unt3 )n mare m&ur3
n&cociri .i legende3 pline de minciuni etnocentrice. Bi
totu.i3 ba&mele ace&tea au 9o&t crezute pGn dup
perioada de interimat3 cGnd na/ele &paHiale &(au )ntor&.
5n cadrul ca&telor 4ron0ade3 de exemplu3 bieHii erau
)n/HaHi c uni/er&ul nu are decGt treizeci de &tele3 iar
5naltul La/alaan &e a9l )n centrul lui. ?u 9o&t )n/HaHi
c aici a luat na.tere neamul omene&c3 atunci cGnd La-
4ron('mit1 .i te2nul &u3 Roland Jol9(,ade &(au n&cut
din )mperec1erea dintre un /ulcan .i o 9urtun. ?u ie.it
9umegGnd de pe buzele /ulcanului )ntr(o lume plin de
demoni .i de mon.tri .i3 /reme de mulHi ani3 au
cutreierat planeta3 a/Gnd di/er&e a/enturi. 5n cele din
urm3 au dat pe&te o grot adGnc de &ub un munte3 .i
)nuntru au de&coperit /reo zece 9emei3 primele 9emei
de pe lume. ?ce&tora le era team de demoni .i nu /oiau
& ia& de acolo. ?.a c amGndoi3 La- .i Roland3 au
rma& cu ele .i le(au /iolat cu brutalitate3 9cGndu(le
e2n46ethi. Grota a de/enit ca&ta lor3 9emeile le(au n&cut
mulHi 9ii3 .i a&t9el a )nceput ci/ilizaHia Fa/alar.
>rumul nu a 9o&t unul u.or3 &pun legendele. <ieHii
n&cuHi de e2n46ethi &e trgeau cu toHii din &mGnHa lui
La- .i din cea a lui Roland .i erau colerici3 periculo.i .i
)ncpHGnaHi. Bi )ntre ei a/eau loc multe certuri. 2nul
dintre 9ii3 /icleanul .i male9icul ,o1n Crbune(*egru3
#5
obi.nuia &(.i ucid 6ethii! 9raHii lui )ntru ca&t3 )n acce&e
de in/idie3 deoarece el nu era )n &tare & /Gneze la 9el de
bine ca ace.tia. >up aceea3 )n &peranHa c ).i /a putea
)n&u.i ce/a din puterea .i )ndemGnarea lor3 a )nceput &
le mnGnce trupurile. 5n mi0locul unui a&emenea o&pH l(
a &urprin& Roland )ntr(o bun zi .i l(a 9ugrit pe&te
dealuri3 lo/indu(l cu un bici greu. ,o1n nu &(a mai )ntor&
la 4ron0ade3 ci a 9ondat propria lui ca&t )ntr(o min de
crbuni .i a luat un demon &(i 9ie te2n. ?.a a luat 9iinH
ca&ta canibal 'la.urile de Crbune din ?dGncuri.
Bi alte ca&te au 9o&t )ntemeiate )ntr(o manier
a&emntoare3 de.i cronicile 4ron0ade par a 9i mai blGnde
cu ceilalHi rz/rtiHi decGt au 9o&t cu ,o1n cel *egru.
Roland .i La- erau &tpGni ne)nduplecaHi3 iar /iaHa
alturi de ei nu era una u.oar. >e pild3 '1an
'pada&inul3 biat cuminte .i puternic3 a plecat )mpreun
cu te2nul .i bethe2na lui dup o ceart /iolent cu La-3
care nu /oia & re&pecte legturile lui de 0ad .i argint.
'1an a 9o&t cel care a 9ondat '1angate :olding. 4ron0ade
a recuno&cut )ntotdeauna de&cendenHa lui ca 9iind )n
)ntregime uman. ?.a a 9cut .i )n pri/inHa ma0oritHii
ca&telor importante. Cele care &(au &tin&3 a.a ca
'la.urile de Crbune din ?dGncuri au a/ut parte de un
tratament mult mai dur.
Iegendele ace&tea &unt de&tul de cuprinztoare .i
aduc lmuriri )n multe pri/inHe. %xi&t3 de exemplu3
po/e&tea ne&upu&ului 6ethi. Primul 4ron0ade a .tiut &igur
c unica locuinH bun pentru om era &ub &tGnci3 citadel
#
&pat )n piatr3 grot &au min. 5n& cei care au aprut
dup aceea nu au crezut una ca a&taE cGmpiile preau
acce&ibile .i i&pititoare )n oc1ii lor nai/i. ?.a c au ie.it
a9ar3 )mpreun cu e2n46ethi .i cu copiii3 .i au ridicat
ora.e )nalte. ?&ta a 9o&t neg1iobia lor. Cci din ceruri au
czut 9ocuri care & le di&trug3 9ocuri care au &trGmbat
.i au topit turnurile pe care le )nlHa&er3 9ocuri care au
ar& brbaHii cetHii3 9ocuri de care &upra/ieHuiorii au 9ugit
)n&pimGntaHi .i &(au a&cun& &ub pmGnt3 acolo unde
9lcrile nu(i mai puteau a0unge. 4ar atunci cGnd e2n4
6ethiile lor au n&cut3 copiii aceia au 9o&t demoni3
nicidecum oameni. 2neori mGncau pGntecele mamei ca
& poat ie.i mai repede a9ar.
KiFar- 9cu o pauz .i &orbi din 1alba cu bere. >irF3
care aproape termina&e de mGncat .i &e 0uca acum cu
ni.te 9rGmiHe de brGnz prin 9ar9urie3 &e )ncrunt.
D Toat po/e&tea a&ta e&te 9a&cinant3 &pu&e el3 dar
m tem c nu )nHeleg ce rele/anH are.
KiFar- mai lu o gur de bere .i mu.c dintr(o bucat
de brGnz.
D ?i rbdare3 )l &9tui el.
D >irF3 inter/eni G+en pe un ton u&cat3 cronicile
celor patru coaliHii de ca&te &upra/ieHuitoare &unt di9erite
din multe puncte de /edere3 )n& exi&t dou e/enimente
ma0ore a&upra crora &unt toate de acord. ?ce&tea
reprezint pietrele de temelie ale mitului Fa/alar. Toate
au /er&iunea proprie a ace&tei ultimi po/e.ti D
incendierea cetHilor. 'e nume.te 'orocul ;ocului .i al
#!
>emonilor. C po/e&te ulterioar3 Ciuma *enorocit3 &e
g&e.te .i ea repetat realmente cu/Gnt cu cu/Gnt )n
toate ca&tele.
D ?de/rat3 &pu&e KiFar-. ?ce&te po/e&tiri au 9o&t
unicele relatri de&pre timpurile &tr/ec1i pe care le(am
a/ut la di&poziHie. ?tunci cGnd eu m(am n&cut3 de0a
niciun Fa/alar )ntreg la minte nu le mai credea.
G+en tu.i politico&.
KiFar- )i arunc o pri/ire .i zGmbi.
D >a3 G+en m corecteaz3 explic el. 1uini Fa/alari
)ntregi la minte le mai credeau. 5n& &cepticii nu a/eau
nimic altce/a )n ce & cread3 nu exi&ta niciun ade/r
alternati/ la care & adere. Multora dintre ei nici nu le(a
p&at. CGnd &(au reluat cltoriile inter&telare3 iar
+ol9manianii .i toberienii .i3 ulterior3 Fimdi&&ienii au
/enit pe 5naltul La/alaan3 ace.tia au de&coperit c
&untem extrem de doritori & )n/Hm artele pierdute ale
te1nologiei. Bi ne(au )n/Hat toate a&tea3 )n &c1imbul
ne&tematelor noa&tre .i al metalelor grele. CurGnd am
a/ut na/e &paHiale3 dar tot nu a/eam i&torie.
'urG&e .i continu.
D 8u am de&coperit ade/rul pe care )l a/em acum )n
timpul &tudiilor pe ?/alon. PuHin3 dar &u9icient. ?m
de&coperit mrturii ale colonizrii iniHiale a 5naltului
La/alaan a&cun&e )n uria.ele bnci de date de la
?cademie.
'(a )ntGmplat &pre &9Gr.itul Rzboiului >ublu. 2n
grup de coloni.ti au plecat de pe Tara &pre o planet
#"
dincolo de Klul >ia/olului3 unde &perau & 9ie la
adpo&t de 1ranganieni .i de ra&ele lor de &cla/i.
Computerele &pun c au .i reu.it & 9ac a&ta o anumit
perioad. ?u de&coperit o planet &lbatic .i &tranie3
dar bogat. ?u ridicat iute o colonie e/oluat3 bazat pe
minerit. %xi&t do/ezi ale comerHului de&9.urat /reme
de douzeci de ani )ntre Tara .i colonia acea&ta3 iar apoi
planeta de dincolo de Kl a di&prut bru&c din i&toria
omenirii. Tara abia dac a bgat de &eam. ?tunci erau
cei mai cruzi ani ai rzboiului.
D Bi crezi c planeta aceea era 5naltul La/alaanM )l
)ntreb >irF.
D Btiu preci&3 )i r&pun&e >irF. Coordonatele &unt
identiceE mai mult )nc3 &e potri/e&c .i alte date ab&olut
9a&cinante. >e pild3 colonia a primit numele
Ca/anaug1. Mai &urprinztor3 comandantul primei
expediHii a 9o&t un cpitan de na/ inter&telar pe nume
La- 'mit1. C 9emeie.
G+en &urG&e.
D Bi am mai de&coperit ce/a3 continu KiFar-3 din
)ntGmplare3 a. putea zice. ?du(Hi aminte c ma0oritatea
lumilor din %xterior nu &(au implicat )n Rzboiul >ublu.
Ci/ilizaHiile din Iizier &unt produ&e ale Colap&ului3 &au
c1iar ale perioadei de dup Colap&. *iciun Fa/alar nu
/zu&e niciodat /reun 1ranganian3 .i cu atGt mai puHin
/reun membru din multele ra&e de &cla/i. *ici eu nu
/zu&em /reunul pGn cGnd m(am du& pe ?/alon .i am
)nceput & m intere&ez mai mult de a&pectele mai largi
##
ale i&toriei omenirii. ?poi3 )ntr(una din relatrile de&pre
con9lictul din 1aloim&3 am dat3 din pur )ntGmplare3
pe&te ilu&traHii reprezentGnd di/er.ii &cla/i &emidotaHi cu
inteligenH pe care 1ranganienii )i 9olo&eau ca trupe de
.oc pentru planetele pe care nu le &ocoteau demne de
atenHia lor imediat. Cu &iguranH c tu3 >irF3 9cGnd
parte din 1aloim&3 cuno.ti ace&te ra&e extratere&tre.
*octurnii 1ruuni3 rzboinici cu gra/itaHie mare3
caracterizaHi prin 9orH .i &lbticie colo&ale3 )nze&traHi
cu /edere per9ect )n in9raro.u. >actiloizi cu aripi3 care
.i(au cptat numele datorit unei a&emnri
)ntGmpltoare cu o 9iar din prei&toria omenirii. >ar cei
mai ri dintre toHi &unt gith2an6i! &orbitorii de &u9lete3 cu
teribilele lor puteri paranormale.
>irF )ncu/iinH.
D ?m /zut un 1ruun &au doi )n timpul cltoriilor
mele. 5n& celelalte ra&e au cam di&prut3 nu(i a.aM
D Poate3 r&pun&e KiFar-. M(am uitat )ndelung la
ilu&traHiile g&ite3 apoi m(am )ntor& la ele iar .i iar.
G&eam )n ele ce/a ce m nelini.tea. 5ntr(un 9inal3 mi(
am dat &eama de&pre ce era /orba. :ruunii3 dactiloizii3
gith2n6ii &emnau /ag cu garguii care &e a9l )n pragul
9iecrui cmin Fa/alar. ToHi erau demoni din ciclurile
noa&tre mitice3 >irFT
'e ridic .i )ncepu & &e plimbe prin )ncpere3
/orbind cu o /oce egal .i &tpGnit3 emoHia care(l
cuprin&e&e 9iind e/ident doar )n pa.ii lui.
D CGnd m(am )ntor& la 4ron0ade cu G+en3 am
1$$
prezentat teoria mea3 bazat pe legendele &tr/ec1i3 pe
ciclul %+ntecul demonului al marelui poet .i a/enturier
,ami&(Iion Taal .i pe in9ormaHiile de&coperite )n bncile
de date ale ?cademiei. Pri/e.te 9apteleN colonia
Ca/anaug1 &e a9l pe cGmpie3 cu ora.ele ei .i cu
exploatrile ei miniere mai )ndeprtate. :ranganienii )i
di&trug ora.ele printr(un bombardament nuclear.
'upra/ieHuitorii trie&c doar )n adpo&turile din
&ub&oluri .i )n pu&tietate3 )n mine. Pentru a pune
&tpGnire pe planet3 1ranganienii debarc contingente
de &cla/i. ?poi pleac .i nu &e mai )ntorc /reme de un
&ecol. Minele de/in primele cmine ale
&upra/ieHuitorilor3 celelalte /or 9i con&truite mai tGrziu3
&pate adGnc )n piatr. *emaia/Gnd ora.e3 minerii &e
)ntorc la o te1nologie mai primiti/ .i pun curGnd bazele
unei culturi rigide3 a crei prim lege era &upra/ieHuirea
cu orice preH. Timp de multe generaHii &e /or rzboi cu
ra&ele de &cla/i .i )ntre ei. 5n acela.i timp3 &ub ruinele
radioacti/e ale ora.elor3 mutaHii biologice )ncep & &e
petreacS
?cum >irF &e ridic de pe &caun.
D ,aan3 )l )ntrerup&e el.
KiFar- &e opri3 &e )ntoar&e3 &e )ncrunt.
D ?m a/ut al naibii de mult rbdare pGn acum3 zi&e
>irF. 5nHeleg c toate po/e.tile a&tea te preocup )ntr(o
extrem de mare m&ur. Bi pe bun dreptate3 cci e&te
munca ta. >ar eu /reau r&pun&uri .i le /reau acum3
continu el ridicGnd o mGn .i bi9Gnd )ntrebrile pe
1$1
degete. Cine e&te IorimaarM Ce a /rutM Bi de ce ar trebui
& 9iu aprat )mpotri/a luiM
'e ridic .i G+en.
D >irF3 ,aan )ncearc &(Hi prezinte contextul pentru
ca tu & poHi )nHelege. *u 9ii atGt deS
D *uT KiFar- o opri cu un ge&t al mGinii. *u3 t6Iarien
are dreptateE m entuzia&mez mult prea mult cGnd
/orbe&c de&pre lucrurile a&tea.
'e )ntoar&e &pre >irF.
D 5Hi /oi r&punde direct. Iorimaar e&te un Fa/alar
tradiHionali&t. ?tGt de tradiHionali&t )ncGt nu ).i g&e.te
locul nici mcar pe 5naltul La/alaan. ?parHine altei
epoci. Mai Hii minte3 ieri dimineaH3 cGnd Hi(am dat &
porHi in&igna mea .i3 dup aceea3 cGnd Gar&e .i cu mine
ne(am exprimat )ngri0orarea 9aH de &iguranHa ta dup
l&area nopHiiM
>irF ddu din cap. ?tin&e in&igna prin& bine de
guler.
D >a.
D %ram )ngri0oraHi din cauza lui Iorimaar patrician
<rait1 .i a altora a&emenea lui. Mi(e&te greu &(Hi
dez/lui moti/ele.
D Ia&(m pe mine & )ncerc3 inter/eni G+en.
?&cult(m3 >irF. Patricienii Fa/alari3 cei din ca&t3 &(au
re&pectat reciproc de(a lungul &ecolelor D o3 &igur c &(
au certat .i &(au rzboit3 atGt de mult )ncGt /reo douzeci
de ca&te .i coaliHii au 9o&t complet di&tru&e3 rmGnGnd
a&t9el doar cele patru mari ca&te &upra/ieHuitoare ale
1$2
timpurilor moderne. Cu toate ace&tea3 &(au recuno&cut
unii pe alHii ca 9iind oameni3 &upu.i legilor rzboiului .i
regulilor Fa/alare ale duelului. >ar3 /ezi tu3 mai erau .i
alHii D pu&tnicii din munHi3 oamenii care triau pe &ub
ruine3 agricultorii. ?&tea &unt doar ni.te &imple
pre&upuneri D ale lui ,aan .i ale mele D )n& ideea e&te c
a&emenea oameni chiar au e9istat! &upra/ieHuitorii de
lGng exploatrile miniere care au de/enit ca&te D pe
ace.tia patricienii nu /or &(i recunoa&c drept brbaHi .i
9emei. ,aan a omi& ce/a din toat i&toria a&ta3 )nHelegi tu
D a13 nu te mai 9oi atGtT Btiu c a 9o&t o po/e&te lung3
dar era 9oarte important &(o a&culHi. 5Hi aminte.ti c Hi(a
&pu& c ra&ele 1ranganiene de &cla/i core&pund celor trei
mituri Fa/alare de&pre demoniM %i bine3 problema e&te
c exi&t trei &tirpe de &cla/i3 dar patru &oiuri de
demoni. Cei mai ri .i mai male9ici demoni &unt
oamenii(copie.
>irF &e )ncrunt.
D Cameni(copie. Iorimaar a zi& c eu &unt un om(
copie. Mi(am )nc1ipuit c e ce/a de genul QneomR.
D *u3 &pu&e G+en. Q*eomR e&te un termen uzual .i
r&pGndit3 Qom(copieR nu exi&t decGt pe 5naltul
La/alaan. 'unt acele creaturi care ).i &c1imb 9orma3
&pun legendele3 ma&culi .i pre9cuHi. Pot lua orice
)n9Hi.are3 dar cel mai ade&ea )n9Hi.are de brbat3 .i au
ca &cop ptrunderea )n ca&t. 5nuntrul ace&teia3
deg1izaHi )n oameni3 pot lo/i .i ucide pe a&cun&.
CeilalHi &upra/ieHuitori D agricultorii3 9amiliile din
1$3
munHi3 mutanHii .i g1inioni.tii3 ceilalHi oameni de pe
Ca/anaug1 D ace.tia erau oamenii(copie. *u li &e
permitea & &e predea3 regulile rzboiului nu &e aplicau
)n cazul lor. La/alarii i(au exterminat3 cci nu credeau
c ar 9i oameni. %rau animale extratere&tre. 'ecole mai
tGrziu3 cei rma.i au 9o&t /GnaHi de di&tracHie.
<rbaHii din ca&t /Gnau )n permanenH )n perec1i3
te2n4cu4te2n! pentru ca3 la )ntoarcere3 9iecare & poat
garanta c cellalt e&te 9iinH omenea&c.
>irF pru )n&pimGntat.
D Bi toate a&tea &e mai )ntGmpl .i a&tziM
G+en ridic din umeri.
D Rareori. La/alarii moderni recuno&c pcatele
i&toriei lor. C1iar )nainte de &o&irea na/elor inter&telare3
4ron0ade .i Red&teel3 cele mai progre&i&te coaliHii3 au
interzi& capturarea oamenilor(copie. Pentru c /Gntorii
a/eau un obicei. ?tunci cGnd nu a/eau c1e9 & ucid pe
loc un om(copie3 indi9erent din ce moti/3 dar /oiau & &e
laude cu ace&t tro9eu mai tGrziu3 )i puneau etic1eta de
6orariel! iar nimeni nu a/ea /oie & &e ating de el &ub
ameninHarea duelului. <ethii din 4ron0ade .i Red&teel &(
au &trGn& .i au )ncolHit pe toHi oamenii(copie pe care i(au
g&it .i i(au organizat )n &ate .i au )ncercat &(i &coat
din primiti/i&mul )n care deczu&er .i &(i aduc )napoi
la ci/ilizaHie. Pe cei capturaHi )i numeau 6orariel. ? a/ut
loc .i un rzboi de &curt durat din acea&t cauz3 )ntre
4ron0ade .i '1angate. 4ron0ade a )n/in&3 iar 6orariel a
cptat un nou &en&3 acela de Qproprietate prote0atR.
1$4
D Bi IorimaarM )ntreb >irF. Care e locul lui )n toat
po/e&tea a&taM
%a &c1iH un zGmbet plin de rutate3 amintindu(i3 o
clip3 de ,anaceF.
D 5n toate culturile rmGn .i cGHi/a con&er/atori3
credincio.i autentici .i 9undamentali.ti. <rait1 e&te
coaliHia cea mai con&er/atoare dintre toate .i cam o
zecime din membrii ei D acea&ta e&te e&timarea lui ,aan
D )nc mai cred )n oamenii(copie. Ma0oritatea &unt
/Gntori3 care .or & cread3 .i aproape toHi 9ac parte din
<rait1. Iorimaar .i te2nul lui .i cGHi/a dintre 6ethii lui
au /enit aici ca & /Gneze3 deoarece /Gnatul e&te mult
mai di/er& decGt pe 5naltul La/alaan .i nu exi&t reguli
ale /Gntorii. >e 9apt3 nu exi&t niciun 9el de reguli.
Tratatele 9e&ti/alului &(au )nc1eiat demult. Iorimaar
poate ucide tot ce dore.te.
D 4nclu&i/ oameni3 &pu&e >irF.
D >ac )i poate g&i3 &pu&e ea. Iarte-n are doar
douzeci de cetHeni3 cred3 douzeci .i unu cu tine.
'untem noi3 un poet pe nume LiraF Red&teel Ca/i& care
locuie.te )ntr(un 9oi.or /ec1i .i o perec1e de /Gntori
legali din '1anagate. Re&tul &unt din <rait1. KGntori de
oameni(copie .i de orice altce/a dac nu pot g&i
oamenii(copie. Mare parte dintre ei &unt cu o generaHie
mai /Gr&tnici decGt ,aan .i cumplit de )n&etaHi de &Gnge.
Cu excepHia po/e.tilor pe care le(au a&cultat )n ca&tele
lor .i3 poate3 cu excepHia cGtor/a a&a&inate clande&tine )n
>ealurile Iamermaan3 nu .tiu ab&olut nimic de&pre cum
1$5
&e de&9.urau /ec1ile /Gntori. Bi toHi dau pe dina9ar de
atGtea cutume .i 9ru&trri )nbu.ite.
'urG&e.
D Bi toat po/e&tea a&ta continu .i acumM *u 9ace
nimeni nimicM
,aan KiFar- ).i )ncruci. braHele.
D Trebuie &(Hi mrturi&e&c ce/a3 t6Iarien3 &pu&e el
gra/. Gar&e .i cu mine te(am minHit ieri3 atunci cGnd ne(
ai )ntrebat ce cutm aici. >e 9apt3 eu te(am minHit.
Gar&e a &pu& o parte de ade/r D c trebuie &(o
prote0m pe G+en. %a e&te &trin de lumea noa&tr3 nu
e&te Fa/alar3 iar cei din <rait1 ar ucide(o bucuro.i
&punGnd c e&te un om(copie3 dac nu ar 9i &cutul
4ron0ade care &(o apere. Ia 9el .i )n cazul lui ?rFin
RuarF3 care nu .tie ab&olut nimic de&pre toate a&tea3 nici
mcar c &e bucur de protecHia noa&tr. >ar &e bucur
de ea. Bi el e&te 6orariel pentru 4ron0ade.
5n& moti/ele pentru care ne a9lm aici trec dincolo
de a&ta. %ra imperio& nece&ar ca eu & pr&e&c 5naltul
La/alaan atunci cGnd am 9cut(o. CGnd mi(am luat
numele de patrician .i mi(am publicat teoriile3 am
de/enit pe&te noapte 9oarte puternic .i re&pectat )n
)naltul con&iliu3 dar3 de a&emenea3 am de/enit .i 9oarte
dete&tat. MulHi bigoHi &(au con&iderat per&onal in&ultaHi
de a9irmaHia mea con9orm creia La- ;ierarul a 9o&t
9emeie. ?m 9o&t pro/ocat la duel de .a&e ori doar din
cauza acea&ta. 5n ultimul duel3 Gar&e a uci& un om3 iar
eu i(am &c1ilodit pe /eci te2nul. *u am dorit & mai
1$
trie&c a.a. Mi &(a prut c pe Jorlorn nu ar 9i exi&tat
du.mani de(ai mei. Ia )ndemnul meu3 con&iliul 4ron0ade
a trimi&(o aici pe G+en ca & lucreze la proiectul ei
ecologic.
5n acela.i timp3 am a9lat de&pre acti/itHile pe care
Iorimaar le de&9.oar aici. >e0a 9cu&e prima captur3
iar /e&tea a a0un& la <rait13 apoi la noi. ?m di&cutat
c1e&tiunea cu Gar&e .i am 1otrGt &(i punem capt.
'ituaHia e&te explozi/ )n cel mai )nalt grad. >ac
Fimdi&&ieni ar a9la c iar &(au apucat Fa/alarii de /Gnat
oameni(copie3 ar )mpr.tia bucuro.i z/onul ace&ta )n
toate lumile din %xterior. Cci Limdi&& .i 5naltul
La/alaan &e ur&c de moarte3 dup cum poate ai a9lat
de0a. *u ne temem de Fimdi&&ieni3 pentru c au
)mbrHi.at o religie .i o 9ilo&o9ie non(/iolent3 aidoma
emerelilor. >ar &unt alte lumi din Iizier mult mai
periculoa&e. Jol9manienii &unt ne&tatornici .i
capricio.iE toberienii pot lic1ida toate acordurile
comerciale dac a9l c acum Fa/alarii le /Gneaz
turi.tii )ntGrziaHi. Poate c1iar ?/alon &(ar )ntoarce
)mpotri/a noa&tr3 dac /e.tile trec de Kl3 .i ne(ar
exclude din ?cademie. *u ne putem expune unor
a&emenea ri&curi. Iui Iorimaar .i to/ar.ilor lui nu le
pa& cGtu.i de puHin3 iar )naltul con&iliu nu are nicio
putere aici. 4ar pe cei din 4ron0ade )i preocup 9oarte
puHin cele )ntGmplate la deprtare de ani(lumin3 )ntr(o
lume muribund. ?.a c eu .i cu Gar&e acHionm &inguri
)mpotri/a /Gntorilor din <rait1.
1$!
PGn acum nu &(a a0un& la con9lict de&c1i&. Cltorim
cGt de mult putem3 in&pectm toate ora.ele )n cutarea
celor rma.i pe Jorlorn. Bi pe cei pe care )i g&im )i
9acem 6orarieli. >ar n(am reu.it & g&im decGt cGHi/a D
un copil &lbticit3 pierdut )n perioada ;e&ti/alului3
cGHi/a +ol9manieni care au zbo/it prea mult )n Cra.ul
lui :aapala3 un /Gntor de pe Tara. ;iecruia dintre
ace.tia le o9er do/ada con&ideraHiei mele D &urG&e
KiFar- D o in&ign micuH .i neagr din 9ier )n 9orm de
ban&1ee. Reprezint un &oi de a/erti&ment pentru orice
/Gntor care a0unge prea aproape. >ac &e /a atinge de
cel care poart o a&emenea in&ign3 dac &e /a atinge de
/reun 6orariel de(al meu3 &(ar 9ace /ino/at de o9en& .i
ar 9i obligat & &e dueleze. Iorimaar poate & dea din
gur .i & urle cGt )i po9te.te inima3 dar niciodat nu &e
/a duela cu noi. ?r )n&emna &(.i c1eme &ingur moartea.
D 5nHeleg3 &pu&e >irF .i ).i de&prin&e in&igna de la
guler3 aruncGnd(o apoi pe ma& printre re&turile micului
de0un. %&te o po/e&te )ncGnttoare3 dar te rog &(Hi iei
in&igna )napoi. %u nu &unt proprietatea nimnui. ?m
9o&t capabil & am &ingur gri0 de mine pGn acum .i pot
continua & o 9ac.
KiFar- &e )ncrunt.
D G+en3 &pu&e el3 /rei3 te rog3 & )ncerci &(l
con/ingi3 &(i explici c ar 9i mai )n &iguranH dacS
D *u3 )l repezi ea. 5Hi &unt recuno&ctoare pentru ce
)ncerci & 9aci3 ,aan3 .tii a&ta. >ar )nHeleg ce &imte >irF.
*ici mie nu(mi place & 9iu &ub protecHia cui/a .i de
1$"
a&emenea re9uz & 9iu con&iderat o proprietate.
Kocea ei era tioa&3 9erm.
KiFar- &e uit neputincio& la amGndoi.
D ;oarte bine3 &pu&e .i lu in&igna aruncat de >irF.
Trebuie &(Hi mai &pun ce/a3 t6Iarien. PGn acum am
9o&t mai noroco.i decGt cei din <rait13 am reu.it &
g&im mai mulHi oameni3 din &implul moti/ c noi
cutm prin ora.e3 )n /reme ce ei r&cole&c pdurile3
&cla/i neputincio.i ai /ec1ilor lor obiceiuri. Rareori &e
)ntGmpl & dea pe&te cine/a )n &lbticie. PGn acum n(
au a/ut nici cea mai mic bnuial de&pre treburile mele
.i ale lui Gar&e. >ar )n dimineaHa acea&ta Iorimaar a
/enit la mine )n9iortor de &uprat3 deoarece3 cu o zi )n
urm3 pe cGnd /Gna )mpreun cu te2nul lui3 a dat pe&te
un a&emenea /Gnat .i a 9o&t )mpiedicat & )l doboare.
Prada acea&ta era un brbat pe un &cuter aerian3 care
zbura pe dea&upra munHilor3 continu el artGnd in&igna
)n 9orm de ban&1ee. ;r acea&ta3 te(ar 9i doborGt &au
te(ar 9i )mpu.cat cu la&erul .i te(ar 9i dat 0o& din /zdu13
te(ar 9i 9ugrit prin pdure3 .i apoi te(ar 9i uci&.
Pu&e in&igna )n buzunar .i )l 9ix pe >irF cu o pri/ire
plin de )nHele&uri3 apoi ie.i din )ncpere.
1$#
Capitolul 4
D Pcat c ai dat pe&te Iorimaar de dimineaH3 )i
&pu&e G+en dup plecarea lui ,aan. *u trebuia & 9ii
implicat )n po/e&tea a&ta .i am nd0duit & te pot &cuti
de toate detaliile &ini&tre. 'per c ai & p&trezi &ecretul
dup ce /ei pleca de pe Jorlorn. Ia&(i pe ,aan .i pe
Gar&e & &e ocupe de cei din <rait1. Cricum3 nimeni nu
/a ridica niciun deget )n pri/inHa a&ta3 nu /or 9ace nimic
altce/a decGt & bGr9ea&c .i & )mpr.tie calomnii
de&pre oamenii ne/ino/aHi de pe 5naltul La/alaan. Bi3 )n
primul rGnd3 nu trebuie &(i &pui lui ?rFinT 5i
di&preHuie.te pe Fa/alari .i ar zbug1i(o )napoi pe
Limdi&& )ntr(o clipit.
'e ridic de la ma& .i continuN
D Pentru moment3 a. &ugera & ne ocupm de lucruri
mai plcute. *(a/em prea mult timp pe care &(l putem
petrece )mpreunE a. /rea &(Hi mai art ni.te locuri
)nainte de a m )ntoarce la munca mea. *(are niciun ro&t
&(i l&m pe ca&apii .tia din <rait1 & ne &trice zilele
pe care le mai a/em la di&poziHie.
D ;ie a.a cum &pui3 r&pun&e >irF3 doritor &(i 9ac pe
plac3 dar )nc de&tul de zguduit de toat po/e&tea cu
Iorimaar .i oamenii(copie. Te(ai gGndit la ce/a anumeM
D ?. putea & te duc iar )n pdure3 )i &pu&e G+en.
%&te imen& .i a&cunde &ute de lucruri 9a&cinanteN lacuri
pline cu pe.ti mai mari decGt oricare dintre noiE
11$
mu.uroaie mai )nalte decGt cldirea acea&ta3 ridicate de
in&ecte mai mici decGt ung1iile taleE un &i&tem de grote
ab&olut incredibil pe care ,aan l(a de&coperit D e un
&peolog )nn&cut. >ar a&tzi cred c trebuie & 9im
prudenHi. *u trebuie & punem prea mult &are pe rana
lui Iorimaar3 cci3 alt9el3 &(ar putea ca el .i te2nul lui cel
gra& & )nceap & ne 1ituia&c3 iar ,aan /a 9i
condamnat. ?&tzi )Hi /oi arta ora.ele. Bi ele au
9armecul lor aparte3 un &oi de 9rumu&eHe macabr. Bi3
a.a cum Hi(a &pu& .i ,aan3 Iorimaar )nc nu &(a gGndit &
/Gneze acolo.
D <ine3 &pu&e >irF 9r prea mult entuzia&m.
G+en &e &c1imb la iuHeal .i )l du&e pe acoperi..
'cuterele aeriene zceau tot acolo unde le l&a&er cu
o zi )n urm. >irF &e aplec & le ia3 dar G+en i le lu
din mGini .i le pu&e )n &patele aero/e1iculului cenu.iu )n
9orm de pi&ic de mare. ?poi lu .i g1etele de zbor
)mpreun cu di&poziti/ele de comand .i le arunc tot
acolo.
D ?zi nu 9olo&im &cuterele3 )i explic ea. Kom merge
mult prea departe.
>irF 9cu un &emn din cap3 artGndu(i c a )nHele&3 .i
amGndoi &rir pe&te aripile ma.inii3 pe locurile din 9aH.
Cerul )ntunecat de dea&upra planetei Jorlorn )l 9cea &
&e &imt ca .i cum ar 9i /enit aca& dintr(o expediHie3 nu
c abia acum ar 9i plecat )ntr(una.
KGntul dezmHat zbiera )n 0urul ma.inii zburtoare3
iar >irF 9u ne/oit & ia man.a cGte/a clipe3 cGt G+en ).i
111
&trGn&e la &pate prul lung .i negru. Ciu9ul lui .aten(
crunt &e z/Grcolea )ncolo .i )ncoace )n timpul cur&ei lor
prin cer3 )n& el era mult prea cu9undat )n gGnduri ca &
bage de &eam3 cu atGt mai puHin ca & 9ie iritat de a&ta.
G+en trecu ma.ina pe&te zidul munto& .i &e )ndrept
&pre &ud. Pa0i.tea lini.tit3 cu colinele ei blGnde .i /erzi
.i cu rGurile ei .erpuitoare &e )ntindea )n dreapta lor pGn
)n zare3 la )ntGlnirea cu cerul. 5n &tGnga3 dup ce au
trecut de munHi3 /zur marginea pdurilor. Oonele
in9e&tate de &ugrumtori &e ob&er/au clar c1iar .i de la
acea&t altitudine D cancere galbene )ntinzGndu(&e prin
/erdele )ntunecat.
Cltorir )n tcere aproape o or3 >irF du& pe
gGnduri3 )ncercGnd & dea &en& celor a9late3 dar
nereu.ind. PGn cGnd3 la un moment dat3 G+en &e uit la
el zGmbind.
D 5mi place & conduc un aero/e1icul3 )i mrturi&i ea.
C1iar .i pe &ta. M 9ace & m &imt liber .i curat .i
departe de toate problemele care exi&t acolo3 0o&.
5nHelegi ce /reau & &punM
>irF ddu din cap.
D >a. *u e.ti &ingura. MulHi oameni au acela.i
&entiment. 4nclu&i/ eu.
D >a3 continu ea. Cbi.nuiam & te plimb )n zbor3 mai
Hii minteM Pe ?/alonM Oburam ore )ntregi3 din zori pGn
la l&area nopHii3 iar tu &tteai alturi de mine3 cu braHul
&co& pe geam3 .i pri/eai )n gol3 cu expre&ia a&ta
/i&toare pe c1ip.
112
'urG&e din nou.
>a. 5.i amintea. ?cele zboruri(plimbri )n&emna&er
9oarte mult pentru el. *u /orbeau mult3 doar &e pri/eau
din cGnd )n cGnd .i &urGdeau .trengre.te. %ra ine/itabilE
indi9erent cGt &(ar 9i )mpotri/it3 )ntotdeauna &urGdea. >ar
acum3 toate ace&tea preau )ngrozitor de departe3
)ngrozitor de pierdute.
D Ce te(a 9cut & te gGnde.ti la a&taM o )ntreb.
D Tu3 )i r&pun&e ge&ticulGnd. ?.a cum &tai acolo3
coco.at )n &caun3 cu mGna atGrnGnd )n a9ar. ?13 >irF.
Btii c tri.ezi. Cred c o 9aci dinadin&3 ca & m duci cu
gGndul )napoi pe ?/alon .i & dore&c & te &trGng din
nou )n braHe. 51T
Bi izbucnir amGndoi )n 1o1ote de rG&.
4ar >irF3 aproape 9r & &e gGndea&c3 &e apropie mai
mult de ea .i o cuprin&e cu braHul pe dup umeri. G+en
)i arunc o pri/ire &curt3 ridic u.or din umeri3 iar
cuttura crunt i &e topi )ntr(un o9tat de re&emnare .i
apoi )ntr(un zGmbet .o/ielnic. Bi nu &e tra&e la o parte.
Bi mer&er mai departe3 & /iziteze ora.ele.
Cra.ul acelei dimineHi era un tablou pa&tel3 cati9elat3
&ituat )ntr(o /ale adGnc .i /erde. G+en ateriz )n
centrul uneia dintre pieHele )n tera&e .i &e plimbar preH
de o or pe bule/ardele lui largi. %ra un ora. graHio&3
cioplit din marmur tranda9irie cu /ini.oare mici .i din
piatr galben. 'trzile erau late .i &inuoa&e3 iar cldirile
&cunde3 aparent 9ragile3 din lemn lcuit .i /itralii.
Pretutindeni &e g&eau parcuri mici .i alei largi3
113
pretutindeni obiecte de artN &tatui3 picturi3 9re&ce3 atGt
de(a lungul trotuarelor3 cGt .i pe lGng zidurile cldirilor3
grdini din piatr .i copaci &culptaHi.
5n& acum parcurile erau l&ate )n paragin .i
npdite de buruieni3 iar iarba /erde(alba&tr cre&cu&e
mult prea )nalt. Plante tGrGtoare negre &e )ncolceau pe
trotuare3 ma0oritatea &oclurilor din parcuri erau goale3
iar copacii robu.ti &e tran&9orma&er )n ni.te 9orme
grote.ti la care &culptorii lor nici nu /i&a&er.
2n rGu gale. di/iza .i &ubdi/iza ora.ul3 rtcind
)ncolo .i )ncoace )ntr(o curgere la 9el de )ntortoc1eat ca
.i trotuarele de pe malurile lui. G+en .i >irF &e a.ezar
lGng ap3 &ub umbra unui podeH din lemn ornamentat3
.i rma&er acolo o /reme3 urmrind cum &e oglinde.te
'atan cel Gra& )n ap3 lene. .i ro.u. Bi ea i(a po/e&tit
cum 9u&e&e ora.ul ace&ta pe /remuri3 )n timpul
;e&ti/alului3 )nainte de /enirea lor pe Jorlorn.
Limdi&&ienii )l con&trui&er3 mai &pu&e ea3 .i )l numi&er
?l >oi&prezecelea Ki&.
Poate c acum ora.ul /i&a. Bi dac a.a era3 &omnul
ace&ta era cel de /eci. 5n &lile lui boltite nu mai r&una
niciun pa&3 grdinile i &e tran&9orma&er )n 0ungle
9ioroa&e3 ce /or de/eni 9oarte curGnd cimitire. 2nde
)nainte 1o1otele de rG& umpleau &trzile3 nu &e mai putea
auzi decGt .oapta 9o.nitoare a 9runzelor moarte )n btaia
/Gntului. 4ar >irF3 a.ezat &ub podeHul de lemn3 ).i &pu&e
c3 dac Iarte-n era un ora. pe moarte3 atunci ?l
>oi&prezecelea Ki& muri&e de0a.
114
D ?ici a /rut ?rFin & ne in&talm baza de operaHii3
&pu&e G+en. >ar noi ne(am opu&. >ac tot urma &
colaborm3 atunci era clar c &oluHia cea mai bun era &
locuim )n acela.i ora.3 iar ?rFin /oia & &tea )n ?l
>oi&prezecelea Ki&. *(am 9o&t de acord .i nu .tiu dac
m(a iertat )nc. La/alarii au con&truit Iarte-n ca pe o
9ortreaH3 dar Fimdi&&ienii au 9cut din ace&t ora. o
oper de art. Mi &(a &pu& c a 9o&t &plendid pe /remuri.
>ar3 cGnd &(a )nc1eiat ;e&ti/alul3 au demolat cele mai
9rumoa&e cldiri .i au luat &culpturile cele mai /aloroa&e
din pieHe.
D 4ar tu ai /rut & locuie.ti )n Iarte-nM o )ntreb >irF.
%a cltin din cap3 iar prul3 acum de&9cut3 &e
)n/olbur blGnd. 5i &urG&e.
D *u. ,aan a /rut. Bi Gar&e a /rut. %u D ei3 bine3 eu nu
am /rut & locuie&c )n ?l >oi&prezecelea Ki&. *iciodat
n(a. 9i putut & trie&c aici. Mia&ma de&compunerii e&te
mult prea puternic. ' .tii c am a0un& & 9iu de acord
cu Leat&. *imic nu e&te mai deprimant decGt moartea
9rumu&eHii. 4ar aici a 9o&t mult mai mult 9rumu&eHe
decGt a 9o&t /reodat )n Iarte-n3 de.i ,aan ar &ri ca ar&
& m aud c &pun una ca a&ta. Cra.ul ace&ta e&te mai
tri&t. 5n plu&3 )n Iarte-n mcar am parte de ce.a
companie3 c1iar dac doar Iorimaar .i ai lui. ?ici nu au
mai rma& decGt 9antomele.
>irF pri/i la ap3 unde uria.ul &oare ro.u3 prizonier
&ectuit de puteri3 Hopia &traniu pe unduirea domoal a
/alurilor. Bi aproape c reu.i & /ad 9antomele de&pre
115
care /orbea ea3 nluci )mbulzindu(&e pe ambele maluri3
intonGnd elegii de&pre lucrurile de mult pierdute. Bi o
alta3 o artare doar a luiN un luntra. de pe <raPue3 care
)nainteaz pe rGu )mpingGnd o /G&l lung .i neagr. Bi
/enea dup el3 luntra.ul ace&ta /enea dup >irF .i nu
a/ea de gGnd & &e oprea&c. 4ar luntrea lui cea neagr
era mult cu9undat )n ap3 mult prea )ngreunat de atGta
de.ertciune.
?.a c &e ridic )n picioare .i o a0ut .i pe G+en & &e
ridice3 9r & &pun nimic altce/a decGt c /rea &
mearg mai departe. Bi atunci 9ugir de 9antome .i &e
)napoiar la tera&a din piaH unde )i a.tepta ma.ina
cenu.ie.
'e urcar iar )n /zdu13 pentru un al doilea interludiu
de /Gnt .i cer .i gGnduri mute. G+en )ndrept ma.ina
mai mult &pre &ud3 apoi &pre e&t. >irF pri/ea )n 0ur3 du&
pe gGnduri .i tcut. 5n r&timpuri3 ea &e uita la el .i3 9r
& /rea3 )i &urGdea.
5n cele din urm a0un&er la mare.
Cra.ul acelei dup(amiezi era con&truit de(a lungul
malului zimHat al unui gol93 unde /alurile /erde )nc1i& &e
)nlHau .i &e &prgeau de c1eiurile putrezite. Pe /remuri
purta&e numele Mu&c1eta(de(pe(mare3 )i &pu&e G+en pe
cGnd &e roteau dea&upra lui )n cercuri din ce )n ce mai
0oa&e. >e.i de o /Gr&t cu celelalte ora.e de pe Jorlorn3
ace&ta a/ea un aer de /ec1ime. 'trzile Mu&c1etei erau
ca ni.te .erpi cu &pinrile 9rGnte3 alei pietruite .i
)ntortoc1eate printre turnurile )nclinate din crmizi
11
multicolore. Cci era un ora. din crmid. Crmizi
alba&tre3 crmizi ro.ii3 crmizi galbene3 portocalii3
crmizi pictate3 crmizi cu dungi3 crmizi cu puncte3
crmizi trGntite una pe&te alta .i 9ixate cu mortar negru
ca ob&idianul &au ro.u ca 'atan cel Gra&3 crmizi
trGntite una pe&te alta )n 9orme care mai de care mai
tr&nite. 5nc .i mai bttoare la oc1i erau prelatele din
pGnz /op&it ale dug1enelor care )nc &e mai )n.iruiau
de(a lungul &trduHelor )ntortoc1eate .i pe c1eiurile
pu&tii.
?terizar pe un ponton care prea mai zdra/n decGt
re&tul .i a&cultar o /reme zgomotul /alurilor care &e
&prgeau de el. ?poi &e )ndreptar agale &pre ora.ul
pu&tiu .i plin de pra9. 'trzile erau r/.ite de /Gnt3
turlele )n 9orm de bulbi erau pr&ite3 iar &oarele ro.u .i
gra& decolora&e culorile /ii de odinioar. Crmizile &e
9rGmiHauE totul era plin de pra9ul lor multicolor .i
)neccio&. Mu&c1eta era un ora. pro&t con&truit3 iar
acum era mort3 la 9el ca .i ?l >oi&prezecelea Ki&.
D % o con&trucHie primiti/3 con&tat >irF3 oprindu(&e
printre ruine.
?0un&e&er la inter&ecHia dintre dou alei unde 9u&e&e
&pat o 9GntGn adGnc3 din piatr. Pe 9undul ei &e
)n/olbura apa neagr.
D 5mi d &enzaHia de epoc pre&paHial3 iar toate
&emnele din 0ur )mi &pun acela.i lucru de&pre ni/elul
celor care l(au ridicat. Bi <raPue e&te a.a3 )n& nu c1iar
atGt de ru. ?colo mai exi&t ce/a te1nologie /ec1e3 iar
11!
locuitorii mai au cGte/a aparate care nu le &unt interzi&e
prin religie. Mu&c1eta arat de parc nici n(a cuno&cut
te1nologia.
%a )i )ncu/iinH &pu&ele3 mGngGind u.or buza 9GntGnii3
trimiHGnd )n bezna de 0o& un .u/oi de pra9 .i pietricele.
<rHara din 0ad .i argint )i lucea &tin& pe braHul &tGng3
c1inuind pri/irea lui >irF3 9cGndu(l & &e cutremure .i
& &e )ntrebe iar .i iar. Ce reprezentaM 'tigmatul unei
&cla/e &au o do/ad de drago&teM Ce anumeM ?poi
alung gGndul3 nedorind & mai zbo/ea&c a&upra lui.
D Camenii care au con&truit Mu&c1eta nu a/eau mai
nimic3 )i &pu&e ea. ?u /enit aici de pe Colonia 2itat3 pe
care locuitorii celorlalte lumi din %xterior o mai nume&c
.i TrGmul lui Iet1e
4
.i pe care locuitorii ei au numit(o
)ntotdeauna PmGntul. Pe 5naltul La/alaan3 oamenii de
acolo &unt cuno&cuHi &ub numele de Poporul(pierdut.
>ar cine &unt ace.tia3 cum au a0un& acolo3 de unde au
/enitS3 &urG&e .i ridic din umeri. *imeni nu .tie. 5n
orice caz3 au /enit aici )naintea Fa/alarilor3 9oarte
po&ibil c1iar )naintea na/ei ,ao Te &ong! prima na/
&paHial cu ec1ipa0 uman de&pre care i&toria &pune c a
trecut dincolo de Klul >ia/olului. La/alarii
tradiHionali.ti &unt con/in.i c poporul(pierdut era
9ormat din oameni(copie .i demoni 1ranganieni3 )n& &(a
do/edit 9aptul c &e pot )mperec1ea cu 9iinHele omene.ti
din alte neamuri de pe planete mai bine cuno&cute.
Colonia 2itat e&te un a&tru &olitar3 care nu &u&cit prea
4
RGul uitrii din Hinutul lui :ade&3 Hinutul morHilor .i al umbrelor 7)n mitologia
greac8 7n.tr.8.
11"
mult intere&. *i/elul de ci/ilizaHie e&te cel din %poca de
<ronz3 locuitorii ei &unt pe&cari3 )n marea lor ma0oritate3
.i &unt extrem de retra.i.
D M mir c au /enit pGn aici3 coment >irF .i3 mai
ale&3 c .i(au dat o&teneala & ridice un ora..
D ?13 zGmbi G+en3 aruncGnd )n 9GntGn alte
pietricele. >ar c1iar .i ei erau obligaHi & ridice un ora.3
toate cele pai&prezece ci/ilizaHii din %xterior au 9o&t
obligate & o 9ac. C1iar a&ta era ideea. Cu multe &ecole
)n urm3 Jol91eim a de&coperit Colonia 2itat .i3
)mpreun cu toberienii3 i(au adu& aici cu 9orHa pe
oamenii(pierduHi. Cci ace.tia nu a/eau na/e &paHiale. Bi
pe&cari au 9o&t acolo3 la ei aca&3 pe&cari au 9o&t .i aici.
Tot +ol9manienii3 de data acea&ta )mpreun cu cei de pe
Iumea Cceanului de Kin *egru3 le(au o9erit acce& la
mare. Bi pe&cuiau din brci mititele3 cu pla&e He&ute.
<rbaHi negri micuHi .i 9emei micuHe3 goi pGn la brGu.
Bi apoi 9rigeau pe 0ar pe.tele prin& .i )l o9ereau turi.tilor.
?/eau .i barzi .i mene&treli .i toat lumea trecea prin
Mu&c1et )n timpul ;e&ti/alului3 ca & le a&culte
legendele &tranii .i & mnGnce pe.te 9ript .i &
)nc1irieze brci. >ar nu cred c ace&t popor(pierdut .i(a
iubit ora.ul. Ia numai o lun dup )nc1eierea
;e&ti/alului3 di&pru&er toHi. *ici mcar nu .i(au dat 0o&
prelatele de la dug1ene3 iar )n ca&e )nc &e mai pot g&i
cuHite pentru pe.te .i 1aine .i oa&e de pe.te.
D Tu ai cotrobit prin ca&eM
D *u. >ar am auzit tot 9elul de po/e.ti. LiraF
11#
Red&teel Ca/i&3 poetul de&pre care Hi(am po/e&tit c
trie.te acum )n Iarte-n3 a locuit aici pe /remuri .i a
compu& cGte/a cGntece.
>irF pri/i )n 0ur3 dar nu era nimic de /zut. >oar
crmizi decolorate .i &trzi pu&tii3 9ere&tre 9r geamuri
ca orbitele a mii de oc1i orbi3 prelate colorate care
9luturau zgomoto& )n btaia /Gntului. *imic.
D ?lt ora. al 9antomelor3 coment el.
D *u3 )l contrazi&e G+en. *u3 nu cred. Poporul(
pierdut nu .i(a pu& niciodat &u9letul )n Mu&c1et &au )n
Jorlorn. Toate 9antomele lor au plecat aca& )mpreun
cu ei.
>irF &e )n9ior3 iar ora.ul i &e pru dintr(odat .i mai
pu&tiu decGt 9u&e&e doar cu o clip )nainte. Mai pu&tiu
decGt pu&tiul.
D *umai )n Iarte-n a mai rma& /iaHM o )ntreb el.
D *u3 )i r&pun&e3 )ndeprtGndu(&e de 9GntGn .i
conducGndu(l pe alee )napoi3 &pre coa&t. *u. >ac /rei3
am &(Hi art unde mai e&te /iaH. ' mergem.
'e ridicar iar.i )n aer .i pornir prin )ntunericul tot
mai den&. Pierdu&er aproape )ntreaga dup(amiaz cu
drumul &pre Mu&c1et .i cu /izitarea ora.uluiE 'atan cel
Gra& coborG&e &pre orizontul /e&tic3 iar unul dintre cei
patru to/ar.i ai lui di&pru&e de0a cu totul. 'e l&a&e din
nou amurgul3 )n 9ond3 ca .i )n 9orm.
Pro9und tulburat3 >irF &e a.ez la man.3 )n /reme ce
G+en )i &ttea alturi3 cu mGna &pri0init u.or de el3
dGndu(i in&trucHiuni &curte. >e0a trecu&e mare parte din
12$
zi3 iar el a/ea atGt de multe de &pu&3 atGt de multe de
)ntrebat3 atGt de multe 1otrGri de luat. Bi nu 9cu&e
nimic )nc. CurGnd3 ).i promi&e3 atent la comenzi.
CurGnd.
'ub atingerea lui blGnd3 ma.ina zburtoare torcea
u.urel3 abia auzit. 'ub ei3 pmGntul de/eni&e iar
)ntunecat la culoare3 iar Filometrii treceau )n goan.
G+en )i &pu&e&e c /or g&i /iaH )nainte3 &pre /e&t3 deci
&pre /e&t &e )ndreptau acum3 &pre amurg.
Cra.ul acelei )n&erri era3 de 9apt3 o &ingur cldire
argintie3 cu baza pe dealurile molcome de dede&ubt .i cu
9runtea )n norii a9laHi la doi Filometri )nlHime. 2n ora.
al luminii3 cu laturile metalice3 9r 9ere&tre3 iradiind
incande&cent. 'cGnteietoare3 explozi/3 lumina urca )n
/aluri coloana boltit3 )ncepGnd de la baz3 unde ora.ul
era ancorat adGnc )n roca primar3 apoi urcGnd .i tot
urcGnd3 din ce )n ce mai &trlucitoare pe ora.ul care &e
)nlHa .i &e &ubHia &pre /Gr93 aidoma unui ac gigantic.
Mai iute .i mai &u& urca unda de lumin3 mai &u& pe
acea )nlHime incredibil3 pGn la clopotniHa a&cuHit
)mbrcat )n nori argintii3 )ntr(o explozie de &plendoare
orbitoare. Bi de0a alte trei /aluri de lumin )ncepu&er
a&cen&iunea &pre )nalturi.
D Pro/ocare e&te numele ora.ului3 )i &pu&e G+en cGnd
&e apropiar de el. %&te .i numele3 .i &copul lui. ? 9o&t
con&truit de or.enii de pe ai(%merel3 ale cror ora.e
natale &unt ni.te turnuri din oHel negru )nlHate )n
mi0locul colinelor de pe cGmpii. ;iecare ora. emerel era
121
un &tat &eparat3 iar toate &e a9lau )n acela.i unic turn3 iar
ma0oritatea emerelilor nu pr&eau niciodat cldirea
aceea )n care &e n&cu&er3 iar cei care3 totu.i3 o 9ceau3
de obicei de/eneau cei mai mari iubitori de cltorii din
i&toria &paHiului co&mic. Pro/ocarea reprezenta toate
ace&te turnuri emereli adunate )ntr(unul &ingur3 alb(
argintiu3 )n loc de negru3 de dou ori mai &emeH .i de trei
ori mai )nalt D )ntreaga 9ilo&o9ie ar1eologic )ntrupat )n
metal .i pla&tic3 alimentat prin 9uziune3 automatizat .i
computerizat. %merelii &e 9leau &punGnd c /a 9i etern3
c e&te do/ada 9inal a 9aptului c toate meritele
te1nologiei de pe Iizier 7meritele te1nologiei de pe ai(
%merel3 )n orice caz8 nu erau mai puHin &trlucitoare
decGt cele de pe *e+1olme &au de pe ?/alon &au c1iar
de pe <trGnul PmGnt.
Pe corpul ora.ului erau ni.te cre&tturi orizontale3
)ntunecate D punHi de aterizare3 la inter/ale de cGte zece
eta0e una de cealalt. CGnd >irF &e apropie de una dintre
ace&tea3 din ea izbucni o lumin /ie. %ra )nalt de /reo
zece metri3 a.a c nu a/u nicio problem & aterizeze pe
plat9orma &paHioa& de la ni/elul o &ut.
>up ce coborGr din ma.in3 &e auzi de nicieri o
/oce pro9und3 de ba&.
D <un /enitT K /orbe.te Kocea Pro/ocrii. Cu ce /
pot 9i de 9olo&M
>irF pri/i pe&te umr3 iar G+en izbucni )n rG&.
D %&te creierul ora.ului3 )i explic ea. 2n
&upercomputer. @i(am zi& c ora.ul ace&ta )nc mai e&te
122
/iu.
D Cu ce / pot 9i de 9olo&M repet Kocea r&unGnd din
ziduri.
>irF )ncerc )ntr(o doarN
D Cred c ne e&te cam 9oame. *e poHi da ce/a de
mGncareM
Kocea nu(i r&pun&e3 dar un panou din perete &e
de&c1i&e .i de acolo ie.i un /e1icul &ilenHio& care &e opri
)n 9aHa lor. 2rcar3 iar /e1iculul intr )n turn prin alt
panou la 9el de )ndatoritor ca .i primul.
Rular pe an/elope moi printr(un .ir de coridoare
albe3 imaculate3 pe lGng multe rGnduri de u.i
numerotate3 )n/luiHi )n acordurile mGngGietoare ale
unei melodii. 5n treact3 >irF ob&er/ cGt de &trident era
contra&tul dintre luminile albe de acolo .i cerul
)ntunecat al )n&errii de pe Jorlorn3 .i imediat
coridoarele ).i &c1imbar culoarea3 de/enind un alba&tru
tcut.
Ma.ina cu cauciucuri mari )i l& )n 9aHa unui
re&taurant3 unde un robo(c1elner3 a crui /oce &emna
teribil de mult cu Kocea Pro/ocrii3 le o9eri meniurile .i
li&ta de /inuri. ?mbele erau 9oarte mari .i nu &e
limita&er doar la ga&tronomia de pe ai(%merel3 nici
mcar la cea din lumile din %xterior3 ci cuprindeau
9eluri renumite de mGncare .i /inuri /ec1i din toate
lumile r&pGndite pretutindeni pe trGmul oamenilor3
inclu&i/ unele de&pre care >irF nu auzi&e )n /iaHa lui.
'ub 9iecare era tiprit cu caractere mici planeta de
123
origine. Obo/ir ce/a /reme a&upra meniurilor. 5n cele
din urm3 >irF &e 1otr) & ia dragon de ni&ip copt )n
unt3 din Iumea lui ,ami&on3 iar G+en comand icre
alba&tre cu brGnz de pe <trGnul Po&eidon.
Kinul ale& era limpede .i alb. Robotul )l adu&e &ub
9orm de cub de g1eaH pe care )l &par&e. Bi totu.i era
lic1id .i nu exagerat de rece. ?&t9el trebuia &er/it ace&t
/in3 in&i&t Kocea. Cina &o&i )n 9ar9urii )nclzite3 din
argint .i o&. >irF rup&e un picioru. cu g1eare din
gu&tarea lui3 )i )ndeprt cru&ta .i gu&t carnea alb3
untoa&.
D 4ncredibil3 exclam el artGnd &pre 9ar9urie. ?m
locuit o /reme pe Iumea lui ,ami&on .i cei de acolo &e
dau )n /Gnt dup dragonul de ni&ip proa&pt3 preparat )n
unt3 iar mGncarea a&ta e&te la 9el de bun ca a&ta. ? 9o&t
congelatM Congelat .i expediat aiciM Ia naiba3
emerelii .tia ar 9i a/ut ne/oie de o 9lot )ntreag ca &
aduc toat mGncarea de care are ne/oie locul &ta.
D *u e congelat3 &e auzi r&pun&ul.
>ar nu 9u&e&e G+en3 de.i ea )l pri/ea 9ix cu un
zGmbet .iret. Kocea 9u&e&e cea care(i r&pun&e&e.
D 5nainte de ;e&ti/al3 na/a comercial Far(uria
albastr de pe ai(%merel a /izitat cGt de multe planete a
putut3 adunGnd .i con&er/Gnd mo&tre din cele mai
ra9inate mGncruri. ?cea&t cltorie3 )ndelung
c1ibzuit3 a durat patruzeci .i trei de ani &tandard .i &(a
de&9.urat &ub comanda a patru cpitani .i cu aportul a
tot atGtea ec1ipa0e. 5n cele din urm3 na/a a &o&it pe
124
Jorlorn .i3 )n buctriile .i biorezer/oarele de pe
Pro/ocare3 mo&trele &trGn&e au 9o&t clonate .i reclonate
pentru a putea 1rni mulHimile. 5n ace&t c1ip au 9o&t
)nmulHiHi pe.tii .i pGinile3 nu de /reun pro9et 9al&3 ci de
oamenii de .tiinH de pe ai(%merel.
D Cam plin de &ine3 c1icoti G+en.
D Parc(i un di&cur& pregtit dinainte3 &pu&e .i >irF.
?poi ridic din umeri .i &e )ntoar&e la mGncarea lui3
iar G+en 9cu la 9el. Iuar cina complet &inguri3 cu
excepHia robo(c1elnerului .i a Kocii3 )n mi0locul
re&taurantului con&truit pentru &ute de clienHi. >e 0ur
)mpre0urul lor3 goale3 dar imaculate3 celelalte me&e ).i
a.teptau oa&peHii gtite cu 9eHe de ma& ro.ii .i /e&el
din argint &trlucitor. ClienHi nu mai erau de mai bine de
zece ani3 )n& Kocea .i ora.ul a/eau o rbdare in9init.
>up cin3 )n /reme ce ).i &a/urau ca9elele 7negre3 cu
9ri.c groa& .i mirodenii3 ame&tec adu& de pe ?/alonul
amintirilor dragi83 >irF &e &imHi mai relaxat .i
binedi&pu&3 poate mai )n largul lui decGt 9u&e&e /reodat
de la &o&irea pe Jorlorn. <rHara lucea &uperb .i
)ntunecat )n lumina di9uz din re&taurant3 &plendid
lucrtur3 cum/a golit acum de orice &en& .i de orice
ameninHare D dar ,aan KiFar- .i legtura de 0ad .i argint
parc ).i mai pierdu&er din importanH acum3 cGnd &e
a9la alturi de G+en. Pe&te ma& de el3 &orbind dintr(o
cea.c din porHelan alb3 cu &urG&ul ei /i&tor .i ab&ent3 i
&e prea acum 9oarte acce&ibil3 9oarte a&emntoare cu
acea ,enn- pe care o cuno&cu&e .i de care &e
125
)ndrgo&ti&e odinioar3 &tpGna bi0uteriei(.optitoare.
D Plcut3 &pu&e el re9erindu(&e la toate cele din 0ur.
4ar G+en )l aprobN
D Plcut3 &urG&e ea.
4ar pe >irF )l &get dorul de ea3 de Guine/ere3 cea cu
oc1i /erzi .i pr lung .i negru3 dorul de &u9letul lui
perec1e de mult /reme pierdut.
'e aplec .i pri/i )n cea.c. *u de&coperi niciun
&emn )n ca9ea. Trebuia &(i /orbea&c.
D Totul a 9o&t plcut )n &eara acea&ta. 5ntocmai ca pe
?/alon.
CGnd ea ).i murmur )ncu/iinHarea3 el continuN
D *e(a mai rma& ce/a3 G+enM
5l pri/i netulburat .i &orbi iar din ca9ea.
D *u e cin&tit din partea ta & m )ntrebi a&ta3 >irF3 .i
o .tii prea bine. 5ntotdeauna mai rmGne ce/a. 5n cazul
)n care &entimentul a 9o&t ade/rat. >ac nu a 9o&t )n&3
ei3 atunci nu mai conteaz. >ar dac a 9o&t ade/rat3
atunci rmGne ce/a3 o 9irimitur de drago&te3 o ce.cuH
de ur3 de di&perare3 de ranc1iun3 de dorinH. >e ce/a.
RmGne.
D *u .tiu ce & &pun3 o9t >irF t6Iarien3 pri/ind )n 0o&
.i )n &u9letul lui. ?r )n&emna c tu e.ti unicul ade/r pe
care l(am a/ut /reodat.
D ?r 9i tri&t & 9ie a.a3 &pu&e ea.
D >a3 .i eu cred a&ta3 ).i ridic el oc1ii. Mie mi(au
mai rma& 9oarte multe3 G+en. >rago&te3 ur3
ranc1iun3 toate. ?.a cum ai &pu& tu. Bi dorinH.
12
'coa&e un 1o1ot mic3 tremurat de rG&. 4ar ea continu
& &urGd.
D % tri&t3 repet.
>ar el nu a/ea de gGnd & renunHe.
D Bi tuM @ie Hi(a mai rma& ce/a3 G+enM
D >a. *u are ro&t & neg. Mi(a rma& ce/a. Bi a mai
cre&cut3 cGnd .i cGnd.
D >rago&teM
D 4n&i.ti prea mult3 )i zi&e cu blGndeHe3 punGndu(.i
cea.ca pe ma&.
Robo(c1elnerul care a.tepta )n apropiere i(o umplu
din nou3 ca9ea3 9ri.c3 mirodenii.
D Bi te(am rugat & n(o 9aci.
D >ar trebuie3 &pu&e el. Bi a.a mi(e de&tul de greu &
9iu atGt de aproape de tine .i & trncne&c de&pre
Jorlorn .i de&pre obiceiurile Fa/alare3 &au c1iar de&pre
/Gntori ciudaHi. *u de&pre a&tea /reau & di&cutmT
D Btiu. >oi /ec1i iubiHi care &tau de /orb. C &ituaHie
obi.nuit. C &ituaHie ten&ionat. ?mGndurora le e&te
team3 niciunul nu .tie dac merit & )ncerce &
rede&c1id /ec1ile porHi3 niciunul nu .tie dac cellalt
/rea ca el & retrezea&c acele gGnduri amorHite &au &
renunHe cu totul. >e 9iecare dat cGnd mi &e )ntGmpl &
m gGnde&c la ?/alon .i aproape c(i ro&te&c numele3
m )ntrebN oare /rea el & /orbe&c de&pre a&ta3 &au &e
roag &(mi Hin guraM
D >epinde de ce anume ar urma & &pui. Cdinioar
am )ncercat & o iau de la )nceput3 )Hi aminte.tiM 4mediat
12!
dup de&prHirea noa&tr. @i(am trimi& bi0uteria(
.optitoare. *u ai r&pun& niciodat3 nu ai /enit.
Kocea lui era egal3 poate cu o u.oar not de repro.
.i de regret3 dar 9r mGnie. Cum/a reu.i&e &(.i piard
mGnia.
D >ar te(ai )ntrebat /reodat de ceM &pu&e G+en. ?m
primit bi0uteria .i am )nceput & plGng. Pe /remea aceea
)nc eram &ingur3 nu(l cuno&cu&em pe ,aan3 .i a/eam
mare ne/oie de cine/a. M(a. 9i )ntor& imediat la tine
dac m(ai 9i c1emat.
D >ar te(am c1emat. Bi nu ai /enit.
2n &urG& nemilo&.
D C93 >irF. <i0uteria(.optitoare era ambalat )ntr(o
cutiuH de care era lipit un bilet. Bi pe bilet &criaN QTe
rog3 )ntoarce(te la mine acum. ,enn-3 am ne/oie de
tine.R Mcar de(ai 9i &cri& QG+enR3 mcar de(ai 9i iubit(
o pe =wen! pe mine. >ar nu. Mereu ai iubit(o pe ,enn-.
C1iar .i dup de&prHire3 tot de&pre ,enn- a 9o&t /orba.
>irF ).i amintea .i &e )n9ior.
D >a3 recuno&cu el dup cGte/a clipe de tcere. ?.a
am &cri&. 5mi pare ru. *(am )nHele& atunci3 dar )nHeleg
acum. % prea tGrziuM
D @i(am &pu& c e&te. CGnd am 9o&t )n pdure. %&te
prea tGrziu3 >irF3 &(a &9Gr.it totul. ?i & ne 9aci ru
amGndurora dac mai in&i.ti.
D '(a &9Gr.it totul; >ar ai &pu& c a mai rma& ce/a3
ce/a care cre.te. C1iar adineauri ai &pu& a&ta. :otr.te(
te3 G+en. *u /reau & te rne&c .i nu /reau &(mi 9ac
12"
nici mie ru3 dar /reauS
D Btiu ce /rei. Bi nu &e poate. '(a &9Gr.it.
D >e ceM o )ntreb el3 artGnd &pre brHar. >in cauza
a&taM ,ad .i argint pe /iaHM ?&ta e&teM
D Poate3 r&pun&e3 iar /ocea )i ezit3 ne&igur. *u .tiu.
*oiS adic euS
Bi >irF ).i aminti toate lucrurile pe care i le &pu&e&e
RuarF.
D Btiu c nu Hi(e&te u.or & /orbe.ti de&pre a&ta3 zi&e
pe un ton blGnd. Bi Hi(am promi& c /oi a/ea rbdare.
>ar &unt anumite lucruri care nu mai pot a.tepta. Mi(ai
&pu& c ,aan e&te &oHul tu3 a.a e&teM ?tunci3 ce e&te
Gar&e pentru tineM Bi ce )n&eamn bethe2n;
D @iitoare3 &pu&e ea. >ar n(ai cum & )nHelegi. ,aan nu
e&te ca toHi ceilalHi Fa/alari. % mai puternic3 .i mai
cum&ecade. Bi )ncearc & &c1imbe lucrurile de unul
&ingur. Kec1ile legturi3 legtura dintre bethe2ne .i
ca&t3 nu &eamn deloc cu legtura dintre noi. ,aan nu
crede )n lucrurile ace&tea3 a.a cum nu crede )n
/Gntoarea de oameni(copie.
D >ar crede )n 5naltul La/alaan3 o )ntrerup&e >irF3 .i
)n code duello. Poate c e&te atipic3 dar rmGne un
Fa/alar.
*u ar 9i trebuit & &pun a&ta. G+en rGn0i .i )l ironizN
D P9ui3 acum ai /orbit ca ?rFin.
D >aM Poate c ?rFin are3 totu.i3 dreptate. Bi )nc
ce/a. Tu &pui c ,aan nu crede )n multe din tradiHiile
&tr/ec1i3 nu(i a.aM
12#
G+en )ncu/iinH.
D <ine. >ar cum rmGne cu Gar&eM *(am a/ut ocazia
& &tau de /orb cu el. ;r )ndoial c e&te la 9el de
cultM
5ntrebarea )i .ter&e zGmbetul de pe buze.
D Gar&eS )ncepu ea3 dar &e )ntrerup&e .i cltin
ne&igur din cap. Cum & &punS Gar&e e&te mai
con&er/ator.
D >a3 zi&e >irF3 &imHind c )nHelege totul. >a3 a.a mi
&e pare .i mie3 iar a&ta e&te problema3 nu(i a.aM Pe
5naltul La/alaan nu e&te /orba de&pre legtura brbat(
9emeie. *u3 e&te brbat(brbat .i3 e/entual3 9emeie3 dar
c1iar .i a.a3 9emeia nu e&te deloc important. Poate c(l
iube.ti pe ,aan3 dar nu dai doi bani pe Gar&e3 nu(i a.aM
D ?m mult a9ecHiune pentruS
D *u mai &puneMT
C1ipul lui G+en &e )n&pri.
D 5nceteazT
Gla&ul ei )i ddu 9iori. 'e retra&e3 con.tientizGnd
bru&c modul dezgu&ttor )n care &trui&e3 o )ncolHi&e3
in&i&ta&e3 o ataca&e .i )i arunca&e repro.uri3 tocmai el3
care /eni&e aici ca & aib gri0 de ea .i &(o a0ute.
D 4art(m3 bolboro&i el.
Tcere. G+en )l pri/ea lung3 cu buzele tremurGnd.
;cu un e9ort .i ).i re/eni.
D ?i dreptate3 )i zi&e )n cele din urm. 5n parte3
oricum. *u &untS )n )ntregime mulHumit de &oarta
mea3 continu ea c1icotind cu autoironie. Cred c m
13$
mint 9oarte mult. Bi nu e c1iar o idee 9oarte bun. >ar
cred c toat lumea &e minte3 toat lumea. Port brHara
din 0ad .i argint .i )mi tot &pun c &unt mult mai mult
decGt o &impl Hiitoare3 mai mult decGt oricare 9emeie
Fa/alar. >ar de ceM >oar pentru c a.a &pune ,aanM
,aan KiFar- e&te un om bun3 >irF3 zu c e&te. 5n multe
pri/inHe3 cred c e&te cel mai bun om pe care l(am
cuno&cut /reodat. Bi l(am iubit3 poate )l mai iube&c
)nc. *u .tiu. 'unt 9oarte tulburat acum. >ar indi9erent
dac )l iube&c &au nu3 )i datorez 9oarte multe. >atorie .i
obligaHie. ?ce&tea &unt 9undamentele legturilor
Fa/alare. ,aan a de&coperit drago&tea pe ?/alon .i nu
&unt 9erm con/in& c .tie exact ce )n&emn nici acum.
?r 9i 9o&t mai bine & de/in te2nul lui. >ar a/ea de0a
unul. 5n plu&3 nici mcar ,aan nu ar )nclca )ntr(o
a&emenea m&ur obiceiurile lumii lui. ?i auzit ce a
&pu& de&pre dueluri D )n cGte &(a luptat doar pentru c a
intrat )n ni.te bnci /ec1i de date .i a de&coperit c unul
dintre eroii lor mitici a a/ut HGHe.
'c1iH un &urG& crud.
D 4magineaz(Hi numai ce &(ar 9i putut )ntGmpla dac
m(ar 9i luat drept te2n5 ?r 9i pierdut totul3 ab&olut totul.
4ron0ade d do/ad de o oarecare toleranH3 &igur c da3
)n& /or mai trece &ecole bune pGn cGnd /reuna dintre
ca&te & 9ie pregtit de a.a ce/a. *icio 9emeie nu a
purtat /reodat brHara din 9ier .i piatr(incande&cent.
D >e ceM o )ntreb >irF. *u pricep. ToHi /orbiHi
de&pre 9emei 9olo&ite pentru reproducere .i de&pre
131
Hiitoare .i de&pre 9emei care &e a&cund )n grote .i crora
le e&te 9ric & ia& a9ar. Bi tot nu(mi /ine & cred. 5n
9ond3 cum de a a0un& 5naltul La/alaan & aib o
mentalitate )ntr(atGt de di9ormM Ce au )mpotri/a
9emeilorM Ce e&te atGt de groaznic )n 9aptul c 4ron0ade a
9o&t 9ondat de o 9emeieM MulHi oameni &unt 9emei3 &
.tii.
G+en )i adre& un zGmbet &tin& .i ).i 9rec tGmplele
cu /Gr9ul degetelor3 ca .i cum ar 9i /rut &(.i )nlture
migrena printr(un &implu ma&a0.
D ?r 9i trebuit &(l la.i pe ,aan & &pun tot ce a/ea de
&pu&3 )i zi&e. Bi atunci ai 9i .tiut cGt .tim .i noi. ?bia ).i
)ncepu&e po/e&tirea. *ici nu a0un&e&e la Ciuma
*enorocit.
C9t.
D %&te o po/e&te 9oarte lung3 >irF3 iar acum eu nu
am energia nece&ar & Hi(o &pun. ?.teapt pGn ne
)ntoarcem )n Iarte-n. ?m & 9ac ro&t de o copie a
dizertaHiei lui ,aan .i am & Hi(o dau &(o cite.ti.
D 5n regul3 &pu&e >irF. >ar mai &unt cGte/a lucruri
pe care nu le /oi g&i )n nicio dizertaHie. ?cum cGte/a
minute mi(ai zi& c nu e.ti &igur dac )l mai iube.ti pe
,aan. Bi &unt con/in& c nu iube.ti ab&olut deloc 5naltul
La/alaan. Bi cred c )l ur.ti pe Gar&e. ?tunci de ce )Hi
9aci a&taM
D ?i un &til de a pune cele mai nepotri/ite )ntrebri3
ro&ti ea pe un ton amar. >ar )nainte de a(Hi r&punde3
/reau & te corectez )n cGte/a pri/inHe. Poate c )l ur&c
132
pe Gar&e3 a.a cum zici. 2neori c1iar &unt .i eu con/in&
c )l ur&c3 de.i ,aan ar muri de &uprare dac m(ar auzi.
>ar alteori D nu te(am minHit cGnd Hi(am mrturi&it c
&imt o mare a9ecHiune pentru el. CGnd am /enit pe
5naltul La/alaan3 eram cGt &e poate de crud .i inocent
.i /ulnerabil. <ine)nHele& c ,aan )mi explica&e totul
dinainte3 cu 9oarte mult rbdare .i 9oarte amnunHit. 4ar
eu am acceptat &ituaHia. 5n 9ond3 /eneam de pe ?/alon3
.i cine poate 9i mai &o9i&ticat decGt cei de pe ?/alonM
Poate doar pmGntenii. 'tudia&em toate culturile bizare
pe care omenirea le(a )mpr.tiat printre &tele3 .i .tiam c
oricine &e urc pe o na/ inter&telar trebuie & 9ie
pregtit & &e adapteze la &i&teme &ociale .i etice extrem
de /ariate. Btiam c obiceiurile de 9amilie .i obiceiurile
&exuale di9er de la lume la lume .i c3 din punctul
ace&ta de /edere3 ?/alon nu era neaprat mai bun decGt
5naltul La/alaan. ?m crezut c &unt 9oarte de.teapt.
>ar &(a do/edit c nu eram pregtit pentru Fa/alari3
o3 nu. *u /oi uita niciodat nicio &ecund din teama .i
trauma mea din prima zi .i din prima noapte petrecute )n
ca&tele din 4ron0ade3 )n calitate de bethe2na lui ,aan
KiFar-. Mai ale& prima noapte.
RG&e u.or.
D ;ire.te c ,aan m a/ertiza&e D dar nu eram )nc
pregtit & (iu (olosit 0n comun. Ce & zicM ? 9o&t ru3
dar am &upra/ieHuit. Bi Gar&e mi(a 9o&t de a0utor. ? 9o&t
&incer )ngri0orat pentru mine3 .i 9oarte )ngri0orat )n
pri/inHa lui ,aan. ?. putea &pune c1iar c a 9o&t tandru.
133
M(am con9e&at lui3 iar el m(a a&cultat .i i(a p&at de ce )i
&pun. >ar dimineaHa imediat urmtoare au )nceput
in&ultele. ?m 9o&t )n&pimGntat .i m(a durutE ,aan a
9o&t uluit .i &(a )n9uriat teribil de tare. CGnd Gar&e mi(a
zi& prima oar cur/(bethe2n! l(a dat cu capul de toHi
pereHii. >up aceea Gar&e nu a mai &pu& nimic3 o /reme.
;ace de&tule pauze3 dar nu )nceteaz niciodat cu
ade/rat. 5ntr(un 9el3 e&te o per&oan extraordinar. ?r 9i
)n &tare & pro/oace la duel .i & ucid orice Fa/alar care
mi(ar /orbi doar pe 0umtate la 9el de urGt pe cGt )mi
/orbe.te el. Bi .tie c glumele lui )l &cot din &rite pe
,aan .i duc la &candaluri )n9iortoare D &au3 cel puHin3
a.a &e )ntGmpla. ?cum ,aan a de/enit imun la toate.
Totu.i3 continu. Cred c nu &e poate abHine3 &au poate
c1iar m dete&t3 &au poate c1iar )i 9ace plcere &
pro/oace &u9erinH. >ac a.a &tau lucrurile3 nu i(am dat
prea multe momente de &ati&9acHie )n ultimii ani. 2na
din primele 1otrGri pe care le(am luat a 9o&t c nu )l /oi
mai l&a & m 9ac & plGng. Bi a.a am 9cut. C1iar .i
atunci cGnd m 0igne.te )ntr(un a&emenea 1al de(mi /ine
&(i crp capul cu un topor3 c1iar .i atunci )i zGmbe&c3
&trGng din dinHi .i )ncerc & m gGnde&c la o replic
u&turtoare. C dat &au de dou ori c1iar am reu.it &(l
iau prin &urprindere. >ar3 de obicei3 m 9ace & m &imt
ca un gGndac &tri/it.
Cu toate ace&tea3 )n po9ida tuturor greutHilor3 exi&t
.i alte momente. 5n rzboiul no&tru 9r de &9Gr.it exi&t
.i armi&tiHii3 )ncetri ale o&tilitHilor3 momente de
134
pa&iune incredibil .i de duio.ie cald. %xtrem de
inten&e. M crezi &au nu3 dar odat i(am &pu& lui Gar&e
c )l iube&c. Mi(a rG& )n 9aH. Bi mi(a rcnit c el nu m
iube.te3 c nu(i &unt decGt cro4bethe2n .i c &e poart
cu mine con9orm obligaHiilor la care e&te &upu& de
legtura dintre noi. ?tunci mi(a /enit & plGng ultima
dat. >ar am )ncercat & m &tpGne&c3 m(am luptat cu
mine )n&mi .i am )n/in&. *u am plGn&. >oar i(am
&trigat ce/a la rGndul meu .i am ie.it din camer.
Iocuiam &ub pmGnt. Toat lumea locuie.te &ub pmGnt
pe 5naltul La/alaan. *u a/eam nimic pe mine decGt
brHara .i am 9ugit pe coridoare de nebun3 pGn cGnd un
brbat a )ncercat & m oprea&c D un beHi/3 un idiot3 un
orb care nu /edea legtura mea de 0ad .i argint3 nu .tiu.
%ram atGt de 9urioa&3 c i(am &mul& arma de la .old .i
l(am pocnit cu ea )n 9aH. ? 9o&t prima oar )n /iaHa mea
cGnd am lo/it un alt om .i3 c1iar atunci3 au aprut ,aan
.i Gar&e. ,aan prea calm3 dar3 )n realitate3 era teribil de
&uprat. Gar&e era aproape 9ericit .i gata de btaie. Bi3
de parc bietul om pe care )l lo/i&em nu a/u&e&e parte
de de&tule3 Gar&e a trebuit &(mi &pun c ar 9i bine &
culeg de pe 0o& toHi dinHii pe care i i(am &co& .i & i(i dau
)napoi3 deoarece eu am &u9icienHi .i nu mai am ne/oie
de alHii. ?u a/ut noroc c nu au 9o&t pro/ocaHi la duel
din cauza /orbelor &tora.
D Cum naiba ai intrat )n a.a ce/a3 G+enM /ru >irF &
.tie.
'e &trduia din r&puteri &(.i domolea&c tonul. %ra
135
&uprat pe ea3 &u9erea din cauza ei3 dar3 )n mod bizar
D &au poate nu c1iar atGt de bizar D &imHea c 0ubileaz.
%ra ade/rat3 tot ce(i &pu&e&e RuarF. Limdi&&ianul acela
era cel mai bun prieten al ei3 era con9identul ei. *u era
de mirare c trimi&e&e dup el. %ra ne9ericit3 era o
&cla/3 iar el putea )ndrepta lucrurile3 el.
D Trebuie & 9i a/ut o idee de&pre cum /a 9i.
%a ridic din umeri.
D M(am amgit &ingur .i i(am )ngduit lui ,aan &
m mint. >e.i am &entimentul c el crede &incer toate
minciunile pe care mi le &pune. >ac a. putea &(o iau de
la captS dar nu e&te cazul. %ram pregtit pentru el3
>irF3 .i a/eam ne/oie de el3 .i )l iubeam. >ar el nu a
a/ut o brHar din 9ier .i 9oc &(mi dea. Pe aceea o
drui&e de0a3 a.a c mi(a dat(o pe cea din 0ad .i argint3
iar eu am luat(o doar ca & pot 9i lGng el3 a/Gnd numai
o /ag idee de&pre ce anume &imboliza. Te pierdu&em
de puHin /reme .i nu /oiam &(l pierd .i pe ,aan. ?.a
c mi(am pu& brHara a&ta drguH .i am &pu& cu /oce
tare Q'unt mai mult decGt o &impl bethe2n>! de parc
/orbele mele ar 9i putut &c1imba &ituaHia. > un nume
unui lucru3 .i lucrul /a a0unge cum/a & &e tran&9orme )n
acel nume. 5n oc1ii lui Gar&e3 eu &unt bethe2na lui ,aan
.i cro4bethe2na lui .i atGta tot. *umele &unt cele care
de9ine&c legturile .i )ndatoririle. Ce altce/a ar mai
putea 9iM Pentru 9iecare Fa/alar e&te la 9el. >e 9iecare
dat cGnd )ncerc &(mi dep.e&c condiHia3 & trec dincolo
de &emni9icaHia ace&tui nume3 apare Gar&e3 9urio&3 .i url
13
Qbethe2n5> la mine. ,aan e&te alt9el3 doar ,aan3 .i
uneori nu m pot abHine .i m )ntreb ce anume &imte el
cu ade/rat.
5.i abandon mGinile pe ma&3 apoi le &trGn&e )n
pumni mici.
D %&te aceea.i po/e&te a9uri&it care &e repet3 >irF.
?i /rut & m tran&9ormi )n ,enn-3 iar eu m(am &al/at
re&pingGnd ace&t nume. >ar ca o proa&t ce &unt3 am
acceptat brHara din 0ad .i argint cu tot ce reprezint ea3
iar acum &unt o Hiitoare3 .i oricGt de mult a. )ncerca &
neg a&ta3 tot nu pot &c1imba &ituaHia. 8u sunt lucrul
acesta blestemat5
Kocea )i de/eni&e &trident .i ).i &trGngea pumnii atGt
de tare )ncGt i &e albi&er )nc1eieturile degetelor.
D Putem &c1imba &ituaHia3 inter/eni repede >irF.
5ntoarce(te la mine.
'tupid3 plin de &peranH3 deznd0duit3 trium9tor3
)ngri0orat D tonul lui era toate ace&tea deopotri/.
G+en nu(i r&pun&e imediat. 5.i de&9cu )ncet pumnii3
deget dup deget3 .i ).i pri/i lung mGinile re&pirGnd
adGnc3 ca .i cum ar 9i 9o&t ni.te arte9acte pe care trebuia
& le examineze. ?poi .i le propti pe ma&3 &e )mpin&e )n
ele .i &e ridic.
D >e ceM )ntreb cu o /oce care ).i recpta&e
controlul. >e ce3 >irFM Ca & m tran&9ormi iar.i )n
,enn-M >e a&taM Pentru c te(am iubit pe /remuriM
Pentru c poate a mai rma& ce/a din iubirea aceeaM
D >aT ?dic3 nu. M zpce.ti.
13!
'e ridic .i el.
G+en &urG&e.
D C3 dar l(am iubit .i pe ,aan odat3 )n /remuri c1iar
mai recente decGt cele )n care te(am iubit pe tine. 4ar de
el &unt ata.at prin alte legturi3 prin toate )ndatoririle pe
care le &imbolizeaz brHara din 0ad .i argint. >e tine3 ei
bine3 de tine nu m leag decGt amintiri3 >irF.
KzGnd c nu(i r&punde3 ci o a.teapt & continue3
G+en porni &pre u.. %l o urm. Robo(c1elnerul le tie
calea3 cu o/alul lui metalic lip&it de expre&ie.
D *ota3 le &pu&e. 'olicit numrul conturilor /oa&tre de
;e&ti/al.
G+en &e )ncrunt.
D Trimite(o la Iarte-n3 4ron0ade !#!(!42(!!3 &e r&ti
ea. Pune ambele con&umaHii pe aceea.i not.
D ?m )nregi&trat3 zi&e robotul .i &e ddu la o parte din
drum.
5n urma lor3 re&taurantul &e cu9und iar.i )n bezn.
Kocea le adu&e&e de0a /e1iculul3 iar G+en )i ordon
&(i duc )n parcare. Ma.ina porni )napoi pe coridoarele
care acum erau &cldate )n lumini &trlucitoare .i muzic
/e&el.
D ?9uri&itul la de computer ne(a &e&izat ten&iunea
din /oce3 ob&er/ ea cam &uprat. 4ar acum )ncearc &
ne binedi&pun.
D *u(i prea ie&e3 coment >irF3 &urGzGnd totu.i.
MulHume&c pentru cin. 5nainte de a /eni aici mi(am
&c1imbat titlurile )n certi9icate de ;e&ti/al3 dar m tem
13"
c nu m(am ale& cu prea mult.
D 4ron0ade nu e&te &rac3 &pu&e G+en. Bi3 oricum3 pe
Jorlorn nu &unt prea multe de cumprat.
D :mmm. >a. PGn acum nici nu mi(am )nc1ipuit c
ar 9i.
D %&te un program din timpul ;e&ti/alului3 )i explic
G+en. ?ce&ta e &ingurul ora. care )nc mai
9uncHioneaz a.a. Celelalte &unt decuplate. C dat pe an3
ai(%merel ).i trimite un om care & golea&c toate
conturile. >e.i )n curGnd cltoria /a a0unge & co&te
mai mult decGt ce recupereaz din bnci.
D M mir c a&ta nu &e )ntGmpl de0a.
D KoceT &trig ea. CGte per&oane locuie&c a&tzi )n
Pro/ocareM
Bi pereHii )i r&pun&erN
D 5n ace&t moment3 am trei &ute nou rezidenHi legali
.i patruzeci .i doi de oa&peHi3 cu /oi cu tot. >ac doriHi3
puteHi de/eni rezidenHi la rGndul /o&tru. PreHurile &unt
de&tul de con/enabile.
D Trei &ute nouM &e mir >irF. 2ndeM
D Cra.ul Pro/ocare a 9o&t proiectat pentru douzeci
de milioane de locuitori3 )i &pu&e G+en. *u te poHi
a.tepta & dai na& )n na& cu ei3 dar & .tii c &unt pe
unde/a pe aici. Bi au mai rma& cGHi/a locuitori .i )n
celelalte ora.e3 de.i nicieri nu &unt atGt de mulHi ca )n
Pro/ocare. KiaHa e&te u.oar aici. Bi moartea /a 9i
u.oar3 )n cazul )n care ca&tele <rait1 &e /or gGndi &
mai /Gneze .i prin ora.e3 nu doar prin pduri. ?cea&ta a
13#
9o&t mereu cea mai mare temere a lui ,aan.
D Cine &unt ace.tiaM /ru & a9le >irF. Bi cum trie&cM
*u pricep nimic. Pro/ocare nu pierde cGte o a/ere )n
9iecare ziM
D <a da. C a/ere )n energia iro&it. >ar tocmai
acea&ta a 9o&t c1inte&enHa con&truirii ora.elor Pro/ocare
.i Iarte-n .i a organizrii ;e&ti/alului. Ri&ipa3 ri&ipa
&9idtoare3 tocmai pentru a demon&tra c Iiziera e&te
bogat .i puternic3 ri&ipa pe o &car mai mare decGt a
cuno&cut /reodat trGmul oamenilor3 o planet )ntreag
creat3 iar apoi abandonat. 5nHelegiM 5n ceea ce pri/e.te
ora.ul Pro/ocare3 ade/rul e&te c acum merge mai mult
)n gol. 'e alimenteaz &ingur prin reactoare
termonucleare .i eman energia &ub 9orm de 9ocuri de
arti9icii pe care nu le /ede nimeni. Recolteaz zilnic
tone de grGne cu ma.inriile lui agricole uria.e3 dar
nimeni nu &e 1rne.te cu ele3 cu cGte/a excepHii D
pu&tnicii3 membrii unor culte religioa&e .i pierduHi care
&(au &lbticit3 toHi cei rma.i aici )n urma ;e&ti/alului.
5nc mai trimite zilnic o barc la Mu&c1et dup pe.te.
Cci aici nu exi&t a.a ce/a3 dup cum bine /ezi.
D Bi Kocea nu(.i modi9ic programulM
D ?1T ?cea&ta e&te tocmai e&enHa problemeiT Kocea
e&te un idiot. *ici nu gGnde.te cu ade/rat3 nici nu &e
poate reprograma. >a3 &igur3 emerelii au /rut &
impre&ioneze. 4ar Kocea e&te cu ade/rat impre&ionant.
>ar3 de 9apt3 e&te o con&trucHie de&tul de primiti/ )n
comparaHie cu computerele ?cademiei de pe ?/alon &au
14$
cu 4nteligenHele ?rti9iciale de pe <trGnul PmGnt.
Kocea nu 9ace nimic altce/a decGt ce i &e &pune & 9ac3
iar emerelii i(au &pu& & continue3 & 9ac 9aH 9rigului
cGt de mult e )n &tare. Bi a.a /a 9ace.
5l pri/i )n oc1i.
D Ca .i tine3 merge )nainte c1iar .i dup ce toat
&truinHa .i(a pierdut &en&ul3 merge )nainte3 in&i&t D
ab&olut )n zadar D .i dup ce totul a murit.
D >aM exclam >irF. 5n&3 pGn nu a murit c1iar totul3
trebuie & in&i.ti. ?&ta e&te ideea3 G+en. *u(i alt cale
de urmat. Bi mie c1iar )mi place ora.ul3 a.a3 idiot
&upradimen&ionat cum &pui c e&te.
%a cltin din cap.
D Mi(am )nc1ipuit.
D Mai mult )nc3 continu el. Tu /rei & )ngropi totul
mult prea curGnd3 G+en. Poate c Jorlorn e&te pe
moarte3 dar nu e&te moart )nc. 4ar noiS pi3 nici noi
nu &untem morHi. Cred c ai 9ace bine & te gGnde.ti mai
mult la toate cele pe care le(ai &pu& la re&taurant de&pre
,aan .i de&pre mine. :otr.te(te3 o dat pentru
totdeauna3 ce anume a rma& pentru mine .i ce a rma&
pentru el. >(Hi &eama cGt de greu atGrn brHara aia pe
care o porHi .i )ncearc & decizi care nume )Hi place mai
mult &au3 mai degrab3 care dintre noi )Hi poate da un
nume cu care & te identi(ici. Pricepi ce(Hi &punM Bi abia
dup aceea &(mi &pui ce a murit .i ce mai trie.teT
'e &imHea 9oarte mulHumit de &curtul lui di&cur&. Cu
&iguranH3 ).i &pu&e el3 ea ).i /a da &eama c a/ea de
141
gGnd & renunHe la ,enn- .i c o /a l&a & 9ie doar
G+en mult mai u.or decGt ,aan KiFar- ar con&acra(o
drept te2n(9emeie3 )n loc de &impl bethe2n. Totul
prea 9oarte limpede. 5n& ea nu 9cu nimic altce/a
decGt &(l pri/ea&c lung3 9r o /orb3 pGn cGnd
a0un&er )n parcare.
?colo cobor) din /e1icul.
D CGnd noi patru am a/ut de 1otrGt unde anume /om
locui pe Jorlorn3 Gar&e .i ,aan au /otat pentru Iarte-n3
iar ?rFin pentru ?l >oi&prezecelea Ki&3 &pu&e ea. %u n(
am /otat pentru niciunul. *ici pentru Pro/ocare3 cu
toat /iaHa care )nc mai exi&t )n el. *u(mi place &
trie&c )ntr(o cldire atGt de mare. Krei cu ade/rat &
a9li ce e&te mort .i ce mai trie.te )ncM ?tunci3 1aide
&(Hi art ora.ul meu.
>in nou a9ar3 )n noapte3 G+en cu buzele &trGn&e .i
tcut la man.3 )ncon0uraHi de aerul rece3 l&Gnd )n
urm turnul &trlucitor al Pro/ocrii. ?cum bezna era
deplin3 ca )n noaptea cGnd Fiorul &umanilor Uitai )l
adu&e&e pe >irF t6Iarien pe planeta Jorlorn. >oar /reo
zece &tele &ting1ere &e legnau pe cer3 0umtate din ele
aproape a&cun&e )n &patele norilor )n/olburaHi.
?pu&e&er toHi &orii.
Cra.ul acelei nopHi era )ntin& .i complex. CGte/a
lumini rzleHe reu.eau & &trbat )ntunericul )n care era
a.ezat3 a.a cum un giu/aier palid e&te a.ezat )n culcu.ul
lui moale din pG&l neagr. 2nic printre celelalte ora.e3
&e a9la )n mi0locul naturii3 dincolo de zidul munto&3 .i
142
c1iar acolo )i era locul3 )n pdurile de &ugrumtori3 de
copaci(9antom .i de geranii alba&tre. >in negura
pdurii3 turnurile(i albe .i z/elte &e ridicau &pectral ctre
&tele3 unite prin poduri graHioa&e care &clipeau aidoma
unor pGnze )ng1eHate de pian0en. >omurile &cunde erau
grzi /igilente prin labirintul de canale )n apa crora &e
oglindeau luminile turnurilor .i &cGnteierea ocazional a
&telelor )ndeprtate. Cra.ul era )mpre0muit de cGte/a
con&trucHii ciudate3 ce preau ni.te mGini uria.e3 dar
emaciate3 )nlHate &pre cer. Copacii3 atGHia cGHi erau3
pro/eneau din lumile din %xteriorE nu exi&ta iarb3 ci
doar co/oare groa&e de mu.c1i 9o&9ore&cent care licrea
palid.
4ar ora.ul ace&ta a/ea un cGntec al lui.
*u &emna cu nimic din ce auzi&e /reodat >irF. %ra
o muzic &tranie .i &lbatic3 aproape neomenea&c. 'e
)nlHa .i cobora .i ).i &c1imba mereu tonalitatea. C
&im9onie )ntunecat a neantului3 a nopHilor 9r &tele .i a
co.marurilor. ?lctuit din gemete3 .oapte .i urlete3
alturi de un &unet gra/ .i ciudat3 care nu putea 9i
altce/a decGt &unetul tri&teHii. >ar3 cu toate ace&tea3 era
muzic.
C pri/i pe G+en cu mirare )n oc1i.
D >ar cumM
%ra atent la condu&ul aero/e1iculului .i la muzic3
)n& )ntrebarea o &mul&e din concentrare .i )i &urG&e
u.or.
D Cra.ul ace&ta a 9o&t con&truit de cei de pe Oorii(
143
5ntunecaHi3 iar )ntunecaHii &unt un popor &traniu. 5n munHi
exi&t o bre.. Paznicii /remii au 9cut )n a.a 9el )ncGt
/Gnturile & treac prin ea. ?poi au con&truit turlele3 iar
)n /Gr9ul 9iecreia e&te cGte un ori9iciu. KGntul cGnt la
ora.ul ace&ta a.a cum tu ai cGnta la un in&trument.
?cela.i cGntec3 iar .i iar.
>i&poziti/ele de controlare a /remii modi9ic direcHia
/Gnturilor .i3 la 9iecare a&emenea modi9icare3 unele
turnuri ).i cGnt cGntecele3 )n /reme ce altele tac.
Muzica D &im9onia a 9o&t compu& pe Oorii(5ntunecaHi
cu &ecole )n urm3 de o compozitoare pe nume Iami-a(
<aili&. 'e &pune c un computer o interpreteaz acum3
acHionGnd ma.inriile de /Gnt. Ciudat e&te 9aptul c
)ntunecaHii nu prea au 9olo&it computerele .i nici
.tiinHele3 )n general3 nu au 9o&t prea dez/oltate pe
planeta lor. Mai circul o po/e&te 9oarte cuno&cut )n
perioada ;e&ti/alului. C legend3 &(i &punem. Con9orm
ace&teia3 Oorii(5ntunecaHi a 9o&t o lume mereu periculo&
de aproape de limita &ntHii p&i1ice3 iar muzica
Iami-ei(<aili&3 cea mai mare /izionar de pe Oorii(
5ntunecaHi3 a )mpin& )ntreaga cultur a planetei )n
nebunie .i di&perare. Ca pedeap&3 &pune mai departe
legenda3 creierul ei a 9o&t menHinut )n /iaH .i a 9o&t
)ngropat &ub munHii de pe Jorlorn3 unde &e a9l .i
acum3 agHat de ma.inriile de /Gnt3 de unde ).i
interpreteaz capodopera iar .i iar. Pe /ecie.
'e cutremur.
D 'au cel puHin pGn /a )ng1eHa atmo&9era. *ici mcar
144
paznicii /remii de pe Oorii(5ntunecaHi nu o pot opri.
D %&teS /r0it de melodie3 >irF nu(.i putu g&i
cu/intele. Parc &e potri/e.te3 &pu&e )n cele din urm.
2n cGntec pentru Jorlorn.
D ?cum da3 &e potri/e.te3 9u de acord G+en. %&te un
cGntec de&pre crepu&cul .i de&pre cderea nopHii3 de&pre
9aptul c zorii nu /or mai /eni niciodat. 2n cGntec
de&pre &9Gr.ituri. >ar )n toiul ;e&ti/alului3 cGntecul
ace&ta era complet depla&at. Lr-ne Iami-a D a.a &e
numea ora.ul3 Lr-ne Iami-a3 de.i cel mai ade&ea i &e
&punea Cra.ul 'iren3 cam tot a.a cum ora.ului Iarte-n
i &e mai &pune .i ;ortul(de(;oc D ora.ul ace&ta3 deci3 nu
a 9o&t niciodat prea agreat. Pare mare3 )n& )n realitate
nu e&te. ? 9o&t conceput pentru a putea adpo&ti o &ut
de mii de oameni3 )n& niciodat nu a 9o&t mai mult de
un &9ert plin. ?.a cum e&te .i planeta Oorii(5ntunecaHi3
cred. CGHi cltori dore&c & mearg pGn pe Oorii(
5ntunecaHi3 c1iar la captul 4men&ei Mri *egreM Bi cGHi
anume &e duc acolo iarna3 cGnd cerul Oorilor(5ntunecaHi
e&te )n )ntregime pu&tiu3 iar pe el nu &e mai /ede nimic
decGt lumina &lab a cGtor/a galaxii mult prea
)ndeprtateM *u prea mulHi. *umai o per&oan mai
neobi.nuit ar 9ace a.a ce/a. Ca .i )n cazul ace&taN
numai o per&oan mai neobi.nuit ar 9i )n &tare &
)ndrgea&c Lr-ne Iami-a. Camenii &puneau c ace&t
cGntec )i deran0eaz. 4ar cGntecul nu &e oprea nicicGnd.
5ntunecaHii nici mcar nu au izolat 9onic dormitoarele.
>irF nu &pu&e nimic. Pri/ea turlele ca din ba&me .i le
145
a&culta cGntecul.
D Krei & aterizmM )l )ntreb G+en.
Koia3 iar ea cobor) )n &piral. G&ir o 9ant de
aterizare de&c1i& pe latura unuia dintre turnuri. 'pre
deo&ebire de parcrile din Pro/ocare &au din ?l
>oi&prezecelea Ki&3 acea&ta nu era c1iar pu&tie. 5n ea
mai erau dou /e1icule3 o ma.in &port3 ro.ie3 cu aripi
&curte3 .i una micuH3 )n 9orm de lacrim3 neagr cu
argintiu3 dar amGndou preau abandonate de mult timp.
Capotele le erau acoperite cu un &trat gro& de pra9 adu&
de /Gnt3 iar pernele de pe locurile ma.inii &port
)ncepu&er & putrezea&c. >in curiozitate3 >irF le
)ncerc. Cea &port era moart3 ar&3 cu bateria de&crcat
de ani buni. 5n& micuHa lacrim )nc &e mai )nclzi la
atingerea lui3 iar panoul de bord &e lumin .i pGlpGi3
do/edind c mai are ce/a curent. Ke1iculul uria. .i
cenu.iu3 )n 9orm de pi&ic de mare3 /enit de pe 5naltul
La/alaan era mai greu .i mai mare decGt cele dou
epa/e la un loc.
>in parcare intrar )ntr(o galerie lung3 unde de&ene
murale iluminate3 albe .i cenu.ii3 dan&au .i &e )n/Grteau
pe ritmul muzicii. 4e.ir pe un balcon pe care )l
ob&er/a&er )nainte de aterizare.
Bi muzica )i )ncon0ur3 c1emGndu(i cu /oci
nepmGntene3 atingGndu(i .i 0ucGndu(&e cu prul lor3
bubuind .i atrgGndu(i ca tr&netul pa&iunii. >irF lu
mGna lui G+en )ntr(a &a .i a&cult pri/ind )n gol pe&te
turnuri .i domuri .i canale3 &pre pdure .i &pre munHii de
14
dincolo de ea. KGntul(muzical )l tulbura ne&pu&. 5i
/orbea cu gla& dulce3 )l )ndemna & &ar D .i &
&9Gr.ea&c o dat pentru totdeauna cu acea&t zdrnicie
pro&tea&c .i nedemn .i3 )n ultim in&tanH3 ab&urd3 pe
care o numea /iaH.
4ar G+en )i citi a&ta )n oc1i. 5i &trGn&e mGna3 iar cGnd
el &e uit la ea3 )i &pu&eN
D 5n timpul ;e&ti/alului3 mai mult de dou &ute de
oameni &(au &inuci& )n Lr-ne Iami-a. >e zece ori mai
mulHi decGt )n oricare alt ora.. Bi )n po9ida 9aptului c
ace&ta are cel mai mic numr de locuitori dintre toate.
D >a. Bi eu &imt a&ta. % din cauza muzicii.
D %&te o celebrare a morHii3 zi&e G+en. >ar & .tii c
Cra.ul 'iren nu e&te complet mort3 a.a cum &unt
Mu&c1eta &au ?l >oi&prezecelea Ki&. Cra.ul ace&ta )nc
&e mai )ncpHGneaz & tria&c3 c1iar doar pentru a
pro/oca di&perare .i pentru a preamri de.ertciunea
acelei /ieHi de care &e agaH. 'traniu3 nuM
D >e ce au con&truit un a&emenea locM %&te 9rumo&3
)n&S
D ?m o teorie3 &pu&e G+en. 5n marea lor ma0oritate3
)ntunecaHii &unt ni.te ni1ili.ti )nze&traHi cu umor negru3
.i prerea mea e&te c Lr-ne Iami-a e&te gluma lor
amar la adre&a 5naltului La/alaan .i a lui Jol91eim .i
a lui Tober3 .i la adre&a tuturor celorlalte planete care &(
au &trduit atGt de mult & organizeze ;e&ti/alul Iizierei.
5ntunecaHii au /enit .i ei aici3 &igur c au /enit3 .i au
con&truit un ora. care &pune c totul e&te )n zadar. Totul
14!
)n zadar D ;e&ti/alul3 omenirea3 )n&.i /iaHa. GGnde.te(te
numaiT Ce capcan reu.it pentru turi&tul )ngGm9atT
5.i ddu capul pe &pate .i )ncepu & rGd &lbatic .i3
pentru o 9racHiune de &ecund3 >irF 9u cuprin& de teama
inexplicabil c G+en )nnebuni&e.
D Bi ai /rut & trie.ti aiciM o )ntreb el.
RG&ul i &e &tin&e la 9el de bru&c precum )ncepu&eE i(l
rpi&e /Gntul. 5n dreapta lor3 un obeli&c &coa&e un &unet
&curt3 a&cuHit3 care tremur )n /zdu1 aidoma tGnguirii
unui animal )n c1inuri. Turnul )n care &e a9lau ei
r&pun&e printr(un geamt 0alnic ca de corn de ceaH.
Prelung3 prelung. %rau )n/luiHi )n muzica acea&ta. Iui
>irF i &e pru c aude o tob btGnd 9oarte departe3
bubuituri &curte .i )n9undate3 la inter/ale egale.
D >a3 )i r&pun&e G+en. ?m /rut & trie&c aici.
Cornul de ceaH ).i )ncet bocetulE patru clopotniHe
din cealalt parte a canalului3 unite )ntre ele prin poduri
curbate3 )ncepur & 0elea&c &lbatic3 9iecare not mai
)nalt decGt cea de dinainte3 pGn cGnd atin&er 9rec/enHe
de neauzit pentru urec1ea omenea&c. 4ar toba in&i&ta )n
acela.i ritmN bum3 bum3 bum.
>irF o9t adGnc.
D Te )nHeleg3 &pu&e cu o /oce cumplit de obo&it.
Cred c .i eu a. 9i /rut & trie&c aici. <raPue &eamn
puHin cu ora.ul ace&ta3 mai ale& noaptea. Poate de aceea
am locuit acolo. Cbo&i&em 9oarte tare3 G+en. ;oarte.
Cred c m ddu&em btut. Pe /remuri3 mai Hii minte3
cutam )n permanenH ce/a D drago&tea3 aurul zGnelor3
14"
&ecretele uni/er&ului3 ce/a. >ar3 dup ce m(ai pr&itS
*u .tiu3 parc nimic n(a mai mer& .i parc totul a/ea un
gu&t amar. 4ar atunci cGnd se 0nt+mpla & mearg ce/a3
de&copeream c nu(mi pa&3 c nu conteaz. Totul era
golit de conHinut. ?m )ncercat .i am tot )ncercat3 dar n(
am reu.it decGt & obo&e&c pe&te m&ur .i & de/in
apatic .i cinic. Poate tocmai de aceea am /enit aici.
TuS3 eu m &imHeam mult mai bine atunci3 cGnd eram
)mpreun. Bi nu renunHa&em la atGt de multe. M(am
gGndit c poate3 dac am & te reg&e&c3 poate /oi reu.i
& m reg&e&c .i pe mine )n&umi. >ar n(a prea ie.it a.a.
*ici mcar nu(mi dau &eama dac a ie.it cum/a.
D ?&cult(o pe Iami-a(<aili&3 )l )ndemn G+en3 .i
muzica ei )Hi /a &pune c nimic nu merge3 c nu exi&t
niciun &en& nicieri. >a3 am /rut & trie&c aici. ?m
/otatS ei bine3 nu intenHiona&em & /otez a.a3 dar3 dup
ce am aterizat3 am )nceput & di&cutm de&pre locul
unde /om &ta .i mi(a ie.it3 pur .i &implu. Bi m(a &periat.
Poate c tu .i cu mine )nc mai &untem de&tul de
a&emntori3 >irF. Bi eu am obo&it. >e.i nu prea o art.
Munca )mi ocup timpul3 iar ?rFin e&te prietenul meu .i
,aan m iube.te. >ar /in aici .iS &au doar )mi iau un
rgaz .i )ncep & m gGnde&c .i apoi )ncep &(mi pun
)ntrebri. *u m mulHume&c cu ce am. *u a&ta mi(am
dorit.
'e )ntoar&e &pre el .i )i cuprin&e mGna )n palmele ei.
D >a3 m(am gGndit la tine. M(am gGndit c lucrurile
mergeau mai bine atunci cGnd noi eram )mpreun3 pe
14#
?/alon3 .i m(am mai gGndit c poate pe tine te mai
iube&c )nc3 nu pe ,aan3 .i mi(am zi& c poate amGndoi
am reu.i & re)n/iem magia3 & redm &en& /ieHii. >ar nu
)nHelegiM *u aa &e )ntGmpl lucrurile .i toate
in&i&tenHele tale nu le /or 9ace & &e )ntGmple a.a.
?&cult ora.ul3 a&cult Lr-ne Iami-a. ?ce&ta e&te
ade/rul tu. Tu te gGnde.ti la mine .i eu m gGnde&c
uneori la tine3 doar pentru c a murit tot ce a 9o&t )ntre
noi. ;ericire ieri .i 9ericire mGine3 dar niciodat a&tzi3
>irF. Bi nici nu &e poate3 pentru c e&te o )nlnHuire de
iluzii3 iar iluziile par reale doar dac le pri/e.ti din
deprtare. '(a terminat3 minunata mea drago&te
pierdut3 ceea ce a 9o&t )ntre noi s4a terminat! iar ace&ta
e&te cel mai bun lucru dintre toate.
5ncepu&e & plGngE lacrimile tremurGnde i &e
prelingeau )ncet pe obra0i. Bi Lr-ne Iami-a plGngea
)mpreun cu ea3 iar turnurile ).i 1o1oteau tri&teHea. >ar
).i .i bteau 0oc de ea3 ca .i cum i(ar 9i &pu&N >a3 )Hi
/edem durerea3 dar durerea nu are niciun &en&3 a.a cum
nimic altce/a nu are &en&3 durerea e&te la 9el de goal ca
.i plcerea. 4ar clopotniHele &e 0eluiau .i ele3 grila0ele
&ubHiri rGdeau demente3 .i toba &e auzeaN bum3 bum3
bum.
>in nou3 >irF &imHi impul&ul D mai puternic de
acea&t dat D de a &e arunca pe&te balcon3 &pre pietrele
pale .i canalele )ntunecate de dede&ubt. C cdere
ameHitoare3 iar apoi3 )n &9Gr.it3 odi1na. >ar ora.ul )i
cGnta3 explicGndu(i cGt de pro&t e&teN ?dihn; *u exi&t
15$
odi1n )n moarte. >oar nimicnicie. *imicnicie.
*imicnicie. Toba3 /Gnturile3 bocetele. 'e cutremur3
&trGngGnd mGinile lui G+en. Pri/i la pmGntul de &ub ei.
Ce/a &e mi.ca pe canal. Plutea legnat3 aluneca u.or3
/enea &pre el. C luntre neagr cu un luntra. &olitar.
D *u3 .opti el.
G+en clipi nedumerit.
D *uM repet ea.
Bi bru&c3 HG.nir cu/intele3 cu/intele pe care cellalt
>irF t6Iarien i le(ar 9i &pu& lui ,enn- a lui3 iar cu/intele
ace&tea erau pe buzele lui! .i c1iar dac nu mai era
con/in& c le crede3 &e pomeni c totu.i le ro&te.te.
D Nu5 &pu&e aproape zbierGnd cu/Gntul ctre ora.3
)n9uriat de muzica bat0ocoritoare a lui Lr-ne Iami-a.
D Ia naiba3 G+en3 toHi a/em cGte ce/a din ora.ul
ace&ta )n noi )n.ine. Problema e&te cum reu.im & )i
9acem 9aH. Toate a&tea &unt )n&pimGnttoare.
5.i tra&e mGna dintr(ale ei .i 9cu un ge&t larg
cuprinzGnd tot orizontul cu9undat )n bezn.
D Ce spune ora.ul e&te )n&pimGnttor3 .i )nc .i mai
cumplit e&te teama care te cuprinde atunci cGnd o parte
din 9iinHa ta e&te de acord cu el3 cGnd &imHi c totul e&te
ade/rat3 c locul tu e&te aici3 .i nicieri altunde/a. >ar
ce poHi 9aceM >ac e.ti &lab3 )l ignori. Te pre9aci c nu
exi&t3 .i poate /a di&prea. 5Hi ocupi ziua cu lucruri 9r
)n&emntate .i nu te gGnde.ti nicio clip la bezna de
a9ar. ?.a )i )ngdui & cG.tige3 G+en. 5n cele din urm
te /a )ng1iHi .i pe tine .i toate lucrurile tale ne)n&emnate3
151
iar tu )mpreun cu ceilalHi oameni / /eHi amgi cu
/oio.ie .i )l /eHi )ntGmpina cu drag inim. Tu nu poHi 9i
a.a3 G+en3 nu poi. Trebuie & )ncerci. %.ti ecologi&t3
nuM Bi cu ce &e ocup ecologiaM Cu /iaHaT Tu trebuie &
9ii de partea /ieHii3 cci tot ceea ce eti tu &pune c a.a
trebuie & 9ie. Cra.ul ace&ta3 ora.ul ace&ta ble&temat3 alb
ca o&emintele3 cu imnul lui )nc1inat morHii3 re&pinge tot
ceea ce reprezint credinHa ta cea mai pro9und3 re&pinge
tot ce e.ti tu. >ac e.ti puternic3 )l /ei )n9runta .i te /ei
lupta cu el .i )i /ei &pune pe nume. Pro/oac(l.
G+en &e opri&e din plGn&.
D *(are niciun ro&t3 cltin ea din cap.
D Gre.e.ti3 o contrazi&e el. Bi atunci cGnd /orbe.ti
de&pre ora.3 .i atunci cGnd /orbe.ti de&pre noi doi.
%xi&t o legtur3 nu /eziM 'pui c ai /rut & trie.ti
aiciM ;oarte bineT Triete aiciT ?&ta ar con&titui o
/ictorie )n &ine3 o /ictorie 9ilo&o9ic. >ar trie.te aici
pentru c e.ti con/in& c /iaHa )n&.i o re&pinge pe
Iami-a(<aili&E locuie.te aici .i rGzi de muzica a&ta
ab&urd a ei. Nu tri aici3 .i atunci )n&eamn c e.ti de
acord cu minciuna a&ta bocitoare.
C prin&e din nou de mGn.
D *u .tiu3 &pu&e ea.
D >ar eu .tiu3 minHi el.
D C1iar crezi cS am putea recldi relaHia noa&trM
Mai trainic decGt )nainteM
D *u /ei 9i ,enn-3 )i promi&e el. *iciodat.
D *u .tiu3 repet ea abia auzit.
152
5i cuprin&e c1ipul cu ambele mGini .i o 9cu &(l
pri/ea&c )n oc1i. C &rut apoi3 9oarte delicat3 abia
atingGnd(o cu buzele lui u&cate. Lr-ne Iami-a gemu.
Cornul de ceaH .uier pro9und .i tri&t )n 0urul lor3
turnurile din deprtare zbierar a&cuHit3 iar toba &olitar
).i continu btile )n9undate3 9r noim.
>up aceea &e pri/ir lung.
D G+en3 &pu&e el )n cele din urm3 pe un ton
.o/ielnic. *ici eu nu .tiu. Pre&upun3 doar. >ar poate c
merit & )ncerciS
D Poate3 r&pun&e ea3 9erindu(.i oc1ii /erzi de ai lui.
Ka 9i greu3 >irF. Bi trebuie & m gGnde&c .i la ,aan3 .i
la Gar&e3 .i la atGt de multe lucruri. Bi nici mcar nu
&untem con/in.i c merit. *u .tim dac /om putea
&c1imba &ituaHia.
D *u3 nu .tim3 9u el de acord. >e nenumrate ori )n
anii .tia din urm mi(am &pu& c nu conteaz3 c nu
merit & )ncerc. 5n& atunci cGnd iau 1otrGrea a&ta nu
m &imt bine3 ci doar obo&it3 )n9iortor de obo&it. >ar3
G+en3 dac nu )ncercm3 nu /om .ti niciodat.
%a ddu din cap.
D Poate.
>oar atGt )i r&pun&e. 4ar /Gntul btea rece )n 0urul
lorE iar muzica demenHei )ntunecaHilor &e ridica .i
cobora. Plecar de pe balcon3 coborGr &cara pe lGng
pereHii cu lumini albe(cenu.ii3 &pre locul unde )i a.tepta
ma.ina3 real3 concret .i prozaic3 gata &(i duc )napoi
)n Iarte-n.
153
Capitolul 5
'trbtur di&tanHa dintre turnurile albe ale ora.ului
Lr-ne Iami-a .i 9ocurile aproape &tin&e din Iarte-n
)ntr(o tcere &ting1erit3 9r & &e mai ating3 9iecare cu
propriile(i gGnduri. G+en parc aero/e1iculul pe locul
lui obi.nuit de pe acoperi.3 iar >irF o urm apoi pGn la
u..
D ?.teapt3 )i .opti ea grbit3 )n loc de noapte bun.
>i&pru )nuntru3 iar el o a.tept3 nedumerit. >in
cealalt parte a u.ii &e auzeau zgomote D /oci D apoi
G+en &e )ntoar&e .i )i pu&e )n mGn un manu&cri& gro&3
un top greu de 1Grtie legat )n piele. Teza lui ,aan. 5i
ie.i&e din minte.
D Cite.te(o3 .opti G+en pe&te pragul u.ii. Kino mGine
dimineaH & di&cutm.
5l &rut u.or pe obraz .i )nc1i&e u.a grea. >irF
rma&e o clip )n loc3 )n/Grtind cartea )n mGini3 apoi &e
)ndrept &pre a&cen&oare.
;cu&e doar cGHi/a pa.i cGnd auzi primul &trigt. Bi nu
9u )n &tare & mearg mai departeE zgomotele acelea )l
trgeau )napoi. Rma&e & a&culte la u.a lui G+en.
PereHii erau gro.i3 a.a c reu.ea & )nHeleag prea
puHine din cele &pu&e de cealalt parte. >ar di&tingea
/ocile .i3 mai ale&3 intonaHiile. Predomina /ocea lui
G+enN r&untoare3 &trident D atunci cGnd zbiera D )n
pragul i&teriei. Cu oc1ii minHii3 >irF o /edea plimbGndu(
154
&e agitat prin 9aHa garguilor din li/ing3 a.a cum 9cea
)ntotdeauna )n momente de ener/are maxim. Probabil
c erau de 9aH ambii Fa/alari3 umilind(o .i in&ultGnd(o
amGndoi D >irF era con/in& c reu.ea & di&ting alte
dou /oci D una calm .i &igur3 deloc 9urioa&3
interogGnd(o implacabil. ,aan KiFar-. 5l trda ritmul
9razrii3 cadenHa /orbelor &ale era u.or de recuno&cut
c1iar .i prin perete. ? treia /oce3 Gar&e ,anaceF3 mai
puHin auzit la )nceput3 cre&cu mai apoi )n inten&itate .i
9urie. >up o /reme3 /ocea ma&culin calm nu &e mai
auzi deloc3 ci doar G+en .i Gar&e care urlau unul la
cellalt. ?poi &pu&e ce/a ce &un ca un ordin &curt .i
tio&. Bi >irF auzi o bu9nitur &urd. C lo/itur. Cine/a
lo/i&e pe altcine/a. Cu &iguranH c a&ta &e )ntGmpla&e.
?poi alte comenzi date de KiFar-3 urmate de tcere.
Bi luminile &e &tin&er.
>irF rma&e nemi.cat3 cu manu&cri&ul lui KiFar- )n
mGn3 )ntrebGndu(&e ce anume & 9ac. >ar )i era clar c
nu putea 9ace nimic decGt & a.tepte dimineaHa3 cGnd /a
&ta de /orb cu G+en .i /a a9la cine o lo/i&e. Probabil
,anaceF3 ).i &pu&e.
*u &e mai du&e la a&cen&oare3 ci cobor) pe &cri pGn
la apartamentul lui RuarF.
CGnd &e )ntin&e )n pat3 ).i ddu &eama c toate cele
petrecute )n acea zi )l obo&i&er pe&te m&ur .i )l
zgudui&er zdra/n. Prea multe &e )ntGmpla&er )n
acela.i timp .i nu reu.ea & le 9ac 9aH. KGntorii
Fa/alari .i oamenii(copie3 /iaHa &tranie .i c1inuit pe
155
care G+en o tria alturi de KiFar- .i ,anaceF3
po&ibilitatea nea.teptat .i ameHitoare a )ntoarcerii ei.
4ncapabil & doarm3 &e gGndi la toate ace&tea mult
/reme. RuarF era de0a )n lumea /i&elor3 a.a c nu a/ea
cu cine & &tea de /orb. 5n cele din urm3 lu
manu&cri&ul gro& pe care i(l ddu&e G+en .i )ncepu &(l
r&9oia&c. 5.i &pu&e c niciun &omni9er nu e&te mai bun
decGt o porHie zdra/n de &criere erudit.
>up patru ore .i .a&e ce.ti cu ca9ea3 l& manu&cri&ul
din mGn3 c&c .i &e 9rec la oc1i. ?poi &tin&e lumina .i
rma&e pri/ind )n )ntuneric.
Teza lui ,aan KiFar- D ,it i istorie@ ?riginile
societii baate pe caste! cercetare (undamentat pe
interpretarea ciclului CGntecul demonului al lui Aamis4
Bion Taal D reprezenta o incriminare mult mai gra/ la
adre&a neamului &u decGt oricare dintre acuzaHiile lui
?rFin RuarF. Prezenta&e ab&olut toate 9aptele3 bazGndu(
&e pe &ur&e .i documente din bncile de date de pe
?/alon3 cu citate lungi din poemele lui ,ami&(Iion Taal
.i cu dizertaHii proprii )nc .i mai lungi prin care explica
ce anume dori&e & &pun ,ami& Taal. %rau detaliate
toate 9aptele pe care i le po/e&ti&er el .i G+en )n
dimineaHa re&pecti/. KiFar- 9urniza teorii pe&te teorii3
)ncercGnd & explice totul din per&pecti/ .tiinHi9ic.
5ncerca&e3 oarecum3 & lmurea&c .i problema apariHiei
oamenilor(copie. 'u&Hinea c3 pe timpul 'orocului
;ocului .i al >emonilor3 cGHi/a &upra/ieHuitori din ora.e
au reu.it & a0ung )n exploatrile miniere .i au cutat
15
adpo&t acolo. >ar3 odat acceptaHi3 &(a do/edit c
reprezint un mare pericol. Cci unii dintre ei &e
)mboln/i&er din cauza radiaHiilorE .i au murit )ncet3 )n
c1inuri )n9iortoare3 .i &e poate &(i 9i )mboln/it pe cei
care )i )ngri0i&er. ?lHii3 aparent &nto.i3 au continuat &
tria&c acolo3 de/enind parte a ca&tei(primordiale3 pGn
cGnd &(au c&torit .i au a/ut copii. Bi au tran&mi& mai
departe contaminarea cu radiaHii. Teoria lui KiFar- era
)n )ntregime con0unctural3 9r nici mcar un rGnd &au
dou din ,ami&(Iion pentru a o &u&Hine3 dar3 cu toate
ace&tea3 prea o raHionalizare plauzibil a mitului
oamenilor(copie.
>e a&emenea3 KiFar- &(a ocupat pe larg de
e/enimentul numit de Fa/alari Ciuma *enorocit D pe
care el3 per&onal3 l(a numit Qtrecerea la modele Fa/alare
contemporane ale 9amiliei .i &exualitHiiR.
Con9orm ace&tei ipoteze3 1ranganienii &(au )ntor& pe
5naltul La/alaan cam la un &ecol dup primul lor atac.
5n locul ora.elor pe care le bombarda&er domnea
cenu.a radioacti/E nu exi&ta niciun &emn c oamenii ar
9i con&truit ce/a )n locul lor. 5n& cele trei &tirpe de
&cla/i pe care le debarca&er aici ca & )n&mGnHeze
planeta di&pru&er cu totulN 9u&e&er decimate3 di&tru&e.
;r )ndoial c Mintea 1ranganian a tra& concluzia c
)nc mai exi&tau oameni )n /iaH. ?tunci3 pentru a(i
.terge pe toHi de pe 9aHa pmGntului3 1ranganienii au
aruncat bombe cu cium. ?cea&ta era teoria lui KiFar-.
,ami&(Iion nu(i menHiona pe 1ranganieni )n poemele
15!
lui3 dar exi&tau )n ele numeroa&e re9eriri la boli gra/e3
mortale. Toate relatrile Fa/alare rma&e erau de acord
)n acea&t pri/inH. 'e /orbea de&pre Ciuma *enorocit3
o perioad lung3 cGnd epidemii dup epidemii3 care mai
de care mai )ngrozitoare3 au decimat ca&tele. ;iecare
&c1imbare de anotimp aducea cGte o alt boal3 mai
cumplit decGt cea de dinainte D cel mai ru demon
dintre toHi3 unul cu care Fa/alarii nu &e puteau lupta3 pe
care nu(l puteau ucide.
<rbaHii au murit )n procent de nouzeci la &ut.
*ouzeci la &ut3 brbaHiiE .i nouzeci .i nou la &ut
9emeile.
'e pare c una dintre ace&te nenumrate epidemii
a9ecta )ndeo&ebi 9emeile. 'peciali.tii )n medicin pe
care KiFar- )i con&ulta&e pe ?/alon i(au &pu& c3 doar
pe baza in9ormaHiilor in&u9iciente pe care el le 9urniza&e
D cGte/a poeme .i cGntece &tr/ec1i D ar putea trage
concluzia de&tul de po&ibil c 1ormonii &exuali
9eminini acHionau ca un catalizator pentru acea&t boal.
,ami&(Iion Taal &cri&e&e c 9etele tinere erau cruHate3 )n
timp ce e2n46ethiile care &e )mperec1eau erau doborGte
de cium .i &e z/Grcoleau )n c1inuri pGn )n clipa morHii.
KiFar- era de prere c ace&t 9apt )n&emna c 9etele
a9late )nainte de pubertate nu erau atin&e de plag3 dar
9emeile mature din punct de /edere &exual erau di&tru&e.
?&t9el a 9o&t nimicit atunci o )ntreag generaHie. Mai
ru3 )nc3 epidemia nu &e &tingea cu niciun c1ipE nu bine
atingea o copil /Gr&ta pubertHii3 c &e .i )mboln/ea de
15"
cium. ,ami&(Iion a tran&9ormat ace&t 9apt )ntr(un
ade/r cu mari &emni9icaHii religioa&e.
2nele 9emei au reu.it & &cape D cele imune )n mod
natural. Ia )nceput au 9o&t 9oarte puHine. Mai tGrziu3 mai
multeE deoarece triau .i ddeau na.tere la 9ii .i 9iice3
dintre care unii erau3 la rGndul lor3 imuni3 )n /reme ce
aceia lip&iHi de anticorpi mureau la pubertate. 5ntr(un
9inal3 toHi Fa/alarii de/eni&er imuni3 cu puHine excepHii.
Bi atunci Ciuma *enorocit a luat &9Gr.it.
5n& rul 9u&e&e 9cut. Ca&te )ntregi 9u&e&er di&tru&e
completE populaHia celor care reu.i&er &
&upra/ieHuia&c &czu&e mult &ub numrul nece&ar
pentru a putea menHine o &ocietate /iabil. 4ar &tructura
&ocial .i rolurile &exuale 9u&e&e ire/ocabil denaturate
9aH de cele din perioada egalitari&mului monogam al
coloniilor timpurii de pe Tara. GeneraHiile a0un&e la
maturitate numrau acum mult mai mulHi brbaHi decGt
9emei3 proporHia era de zece brbaHi la o 9emeieE 9etiHele
).i petreceau copilria con.tiente c pubertatea le poate
aduce moartea. %rau /remuri crGncene. ?&upra ace&tui
a&pect ,aan KiFar- .i ,ami&(Iion Taal erau )n acord
deplin.
,ami&(Iion &cria c3 )n cele din urm3 pcatul
di&pru&e de pe 5naltul La/alaan atunci cGnd toate e2n4
6ethiile au 9o&t )nc1i&e departe de lumina zilei3 )n grotele
de unde /eni&er iniHial .i de unde ru.inea nu le mai
putea 9i zrit. KiFar- &cria c &upra/ieHuitorii Fa/alari
rezi&ta&er cGt putu&er de mult. 5n& nu mai bene9iciau
15#
de )nze&trrile te1nologice care le(ar 9i permi& &
con&truia&c )ncperi &terile3 )nc1i&e etan.. >ar nu exi&t
nicio )ndoial c /e.ti de&pre exi&tenHa unor a&emenea
locuri a0un&e&er pe&te ani la urec1ile lor .i )nc mai
&perau c a&t9el de con&trucHii i(ar apra de boal. Prin
urmare3 9emeile care &upra/ieHui&er au 9o&t )nc1i&e )n
&pitale()nc1i&ori3 amena0ate adGnc &ub pmGnt3 )n cel
mai &igur loc al ca&tei3 departe de /Gntul3 ploaia .i apa3
toate contaminate. <rbaHii3 care odinioar cutreierau
meleagurile .i /Gnau .i &e luptau cu ne/e&tele lor alturi3
&(au a&ociat acum cu alHi brbaHi3 cu toHii )ndureraHi de
pierderea partenerelor lor. Pentru a &e de&crca de
ten&iunile &exuale D .i pentru a p&tra mo.tenirea
genetic pe cGt de bine era po&ibil3 pre&upunGnd c ar 9i
)nHele& a&emenea lucruri D brbaHii care &upra/ieHui&er
Ciumei *enorocite .i(au tran&9ormat 9emeile )n
proprietHi &exuale. Pentru a(.i a&igura cGt mai mulHi
urma.i3 le(au tran&9ormat )n reproductoare perpetue3
care ).i triau /ieHile la adpo&t de pericol .i )n &tare de
ge&taHie permanent. ?cele ca&te care nu au adoptat
a&emenea m&uri nu au reu.it & &upra/ieHuia&cE cele
care au acHionat a&t9el3 au tran&mi& urma.ilor .i acea&t
datin3 pe lGng mo.tenirea cultural.
?u prin& rdcini .i alte &c1imbri. Tara 9u&e&e o
lume pro9und religioa&3 &ediu al <i&ericii Catolice
Re9ormate Romano(4rlandez3 .i )nclinaHia &pre
monogamie &(a &tin& cu greu. *oile &tiluri de /iaH au
aprut )n dou 9orme modi9icateE ata.amentul emoHional
1$
puternic ce a luat na.tere )ntre partenerii de /Gntoare de
&ex ma&culin a 9o&t punctul de plecare al inten&ei relaHii
complete dintre te2n .i te2n. 4ar acei brbaHi care ).i
doreau o legtur &emi(exclu&i/ cu o 9emeie3 au
in/entat noHiunea de bethe2n! prin rpirea 9emeilor din
alte ca&te. Conductorii )ncura0au a&emenea acHiuni3
&punea KiFar-E cci 9emeile noi )n&emnau &Gnge nou3
mai mulHi copii3 o populaHie mai numeroa&3 prin urmare
o .an& mai bun la &upra/ieHuire. %ra de neconceput ca
un brbat & ia )n &tpGnire complet /reuna dintre e2n4
6ethiile din ca&ta lui. >ar un brbat care era )n &tare &
aduc o 9emeie din a9ar era recompen&at o9erindu(i(&e
onoruri .i un loc )n con&iliile de conducere .i3 poate cel
mai important3 o9erindu(i(&e c1iar 9emeia re&pecti/.
KiFar- mai &punea c ace&tea au 9o&t e/enimentele
cele mai probabile3 ade/rurile e/idente care au du& la
na.terea &ocietHii Fa/alare moderne. ,ami&(Iion Taal3
care a cutreierat prin co&mo& multe &ecole mai tGrziu3 a
9o&t )ntr(atGt de mult un produ& al ace&tei culturi3 )ncGt
era incapabil & conceap o lume )n care 9emeile ar 9i
deHinut un alt &tatut decGt acel cuno&cut de elE iar atunci
cGnd 9olclorul pe care )l culegea )l &ilea & gGndea&c
alt9el3 etic1eta orice alt tip de relaHii drept imorale )n cel
mai )nalt grad. ?ce&ta e&te moti/ul pentru care a re&cri&
)ntreaga literatur oral atunci cGnd a creat ciclul
%+ntecul demonului. Bi a tran&9ormat(o pe La- 4ron(
'mit1 )ntr(un zdra1on 9ormidabil3 a 9cut din Ciuma
*enorocit o balad de&pre rutatea de care au 9o&t
11
capabile e2n46ethiile .i3 )n linii mari3 a creat impre&ia c
lumea a 9o&t )ntotdeauna a.a cum a g&it(o el. PoeHii
care au /enit )n urma lui .i(au bazat operele pe 9undaHia
con&truit de el.
;orHele care au du& la apariHia &ocietHii bazate pe
ca&te pe 5naltul La/alaan di&pru&er de 9oarte mult
/reme. ?&tzi3 numrul 9emeilor .i al brbaHilor era
aproximati/ egal3 epidemiile nu mai erau decGt ni.te
legende )ngrozitoare3 iar ma0oritatea pericolelor de pe
&upra9aHa planetei 9u&e&er dep.ite. Cu toate ace&tea3
coaliHiile de ca&te continuau & exi&te. <rbaHii &e luptau
)n dueluri .i &tudiau noile te1nologii3 lucrau )n 9erme .i
)n 9abrici3 na/igau pe na/ele Fa/alare inter&telare3 )n
timp ce e2n46ethiile triau )n cazrmi &ubterane uria.e3
)n calitate de partenere &exuale ale tuturor brbaHilor din
ca&t3 )ndeplinind acele &arcini &ocotite de con&ilii
&igure .i potri/ite pentru ele3 .i n&cGnd copii3 de.i mult
mai puHini acum. PopulaHia Fa/alar era controlat cu
&tricteHe. ?lte 9emei triau relati/ mai libere3 &ub
protecHia legturii de 0ad .i argint3 dar nu erau prea
multe ace&tea. C bethe2n trebuia & /in din a9ara
ca&tei3 ceea ce3 )n 9apt3 )n&emna c un tGnr ambiHio&
trebuia & pro/oace la duel .i & ucid un patrician dintr(
o alt coaliHie &au &(.i re/endice dreptul a&upra uneia
dintre e2n46ethiile unei ca&te inamice .i & &e con9runte
cu un aprtor ale& de ctre con&iliu. ?cea&t a doua
cale a/ea mai rar &orHi de izbGndE con&iliile ca&telor
alegeau )n mod in/ariabil pe cel mai bun dueli&t ca & o
12
apere pe e2n46ethi. >e 9apt3 c1iar acea&t de&emnare a
lui era o di&tincHie unic. <rbatul care reu.ea3 totu.i3 &(
.i cG.tige o bethe2n! primea de )ndat )naltele lui titluri
.i locul cu/enit printre conductori. 'e &punea atunci c
brbatul acela a adu& dou daruri de &Gnge pentru 6ethi D
&Gngele morHii3 un du.man uci&3 .i &Gngele /ieHii3 o
9emeie nou. ;emeia &e bucura de &tatutul con9erit de
brHara de 0ad .i argint pGn )n momentul )n care
patricianul ei era3 la rGndul lui3 omorGt. >ac era uci& de
cine/a din propria ca&t3 9emeia de/enea e2n46ethiC dac
uciga.ul era un &trin3 9emeia intra )n proprietatea
ace&tuia.
4at &tatutul pe care G+en >el/ano .i(l a&uma&e
atunci cGnd .i(a pu& la mGn brHara lui ,aan.
>irF rma&e treaz mult /reme3 gGndindu(&e la cele
citite3 pri/ind )n ta/an .i de/enind din ce )n ce mai
9urio&. CGnd prima raz a dimineHii &e &trecur timid
prin 9erea&tra de dea&upra patului3 1otrGrea lui 9u&e&e
luat. 5ntr(un 9el nici nu mai conta dac G+en &e
)ntorcea &au nu la el3 atGta /reme cGt )i pr&ea pe
KiFar- .i pe ,anaceF .i )ntreaga &ocietate bolna/ de pe
5naltul La/alaan. >oar c3 oricGt de mult .i(ar 9i dorit3
de una &ingur nu ar 9i reu.it & 9ac pa&ul ace&ta. ;oarte
bine3 atunci. ?rFin RuarF a/u&e&e dreptate. C /a a0uta
el. C /a a0uta & rede/in o per&oan liber. Bi doar
dup aceea /or a/ea timp &(.i reexamineze relaHia.
Bi cu acea&t 1otrGre 9ixat bine )n minte3 >irF
adormi.
13
'e trezi abia la amiaz3 cu un &entiment acut de /in.
'e ridic )n capul oa&elor .i ).i adu&e aminte c(i
promi&e&e lui G+en c /a urca la ea )n dimineaHa aceea3
.i iat c dimineaHa trecu&e pentru c el dormi&e prea
mult. 'e ddu 0o& din pat .i &e )mbrc la repezeal3 &e
uit dup RuarF3 dar Fimdi&&ianul nu era aca& .i nici nu
l&a&e /reun me&a0 care & &pun unde pleca&e .i cGt /a
lip&i. ?poi3 cu teza lui KiFar- &ub braH3 urc la
apartamentul )n care locuia G+en.
Gar&e ,anaceF )i r&pun&e la u..
D >aM )l )ntGmpin )ncruntat Fa/alarul cu barb ro.ie.
%ra dezgolit pGn la brGu3 doar cu ni.te pantaloni
negri3 &trGn.i pe picior3 .i cu eterna brHar din 9ier .i
piatr(incande&cent pe braHul drept. ?cum >irF )nHele&e
de ce ,anaceF nu purta acela.i gen de cm.i decoltate
pGn )n talie care preau a(i plcea lui KiFar-. Pe partea
&tGng3 de la &ub&uoar pGn )n mi0locul pieptului3 a/ea
o cicatrice lung3 &trGmb3 lucioa& .i )ntrit.
,anaceF )i urmri pri/irea.
D 2n duel care nu a ie.it a.a cum trebuia3 &e r&ti el.
%ram prea tGnr. *u &e /a mai )ntGmpla. Ce po9te.tiM
>irF &e )nro.i.
D Kreau &(o /d pe G+en3 r&pun&e.
D *u e&te aca&3 &pu&e ,anaceF3 pri/indu(l a&pru .i
du.mno& cu oc1ii lui ca de g1eaH.
Kru & )nc1id u.a.
D 'tai3 )ntin&e >irF mGna ca &(l oprea&c.
D Ce mai e&teM
14
D G+en. Trebuia & ne /edem. 2nde e&teM
D 5n pdure3 t6Iarien. ?. 9i deo&ebit de )ncGntat dac
Hi(ai aduce aminte c e&te &peciali&t )n ecologie .i c a
9o&t trimi& aici pentru o lucrare important de ctre
patricienii 4ron0ade. Bi(a negli0at munca dou zile doar
ca & te plimbe pe tine de colo pGn dincolo. ?cum &(a
)ntor& la treburile ei3 a.a cum &e cu/ine. 5mpreun cu
?rFin RuarF .i(au luat in&trumentele .i au plecat )n
pdure.
D *u mi(a &pu& nimic a&ear de&pre a&ta3 in&i&t >irF.
D *u e&te obligat & te in9ormeze cu pri/ire la
planurile ei3 zi&e ,anaceF. ?.a cum nu e&te obligat nici
&(Hi cear permi&iunea de a 9ace ce/a. 5ntre /oi doi nu
exi&t nicio legtur.
?mintindu(.i de cearta pe care o auzi&e cu o &ear )n
urm3 >irF de/eni bru&c bnuitor.
D Pot & intruM &pu&e el. Kreau &(i )napoiez a&ta lui
,aan .i & di&cut ce/a cu el3 adug artGndu(i lui Gar&e
teza legat )n piele.
5n realitate &pera & &e poat uita dup G+en3 & /ad
dac nu cum/a o )mpiedicau & &e )ntGlnea&c cu el. >ar
nu ar 9i 9o&t politico& & &pun a&taE ,anaceF emana
o&tilitate prin toHi porii .i ar 9i 9o&t un ge&t extrem de
nec1ibzuit & )ncerce & dea buzna pe lGng el.
D ,aan nu e&te aca& acum. *u e&te nimeni aca& )n
a9ar de mine. >ar .i eu trebuie & plec.
5ntin&e mGna .i &mul&e manu&cri&ul de la >irF.
D ?m & iau eu a&ta. G+en n(ar 9i trebuit & Hi(l dea.
15
D :ei3 exclam >irF acHionGnd pe baza unui impul&.
? 9o&t 9oarte intere&ant cronica. Pot & intru & /orbe&c
cu tine de&pre eaM CGte/a minute D promit & nu te Hin
mult.
Pe nepu& ma&3 ,anaceF pru &(.i &c1imbe
atitudinea. OGmbi .i &e ddu la o parte din u.3 9cGndu(i
&emn & intre.
>irF &e uit repede )n 0ur. Ii/ingul era pu&tiu3 9ocul
&tin& )n cminE nimic ciudat3 nimic nelalocul lui. Prin
arcad &e /edea &u9rageria3 la 9el de goal. 5n tot
apartamentul domnea tcerea. *ici urm de G+en &au
de ,aan. >in cGte ).i putea da &eama3 ,anaceF &pu&e&e
ade/rul.
*e&igur3 >irF tra/er& )ncperea3 oprindu(&e )n 9aHa
cminului .i a garguilor lui. ,anaceF )l urmri 9r &
&pun o /orb3 apoi &e )ntoar&e .i ie.i pentru cGte/a
clipe. Re/eni )nc1eindu(.i na&turii unei cm.i de un
negru decolorat. 5.i pu&e&e .i centura din pla& de oHel.
D 2nde te duciM )l )ntreb >irF.
D ?9ar3 r&pun&e ,anaceF cu un rGn0et &curt.
5.i &coa&e pi&tolul cu la&er din tocul de la .old .i )i
/eri9ic ni/elul energiei3 )l pu&e la loc3 apoi )l &coa&e
iar.i a9ar D cu o mi.care lin .i graHioa& D .i )l Hinti
a&upra lui >irF.
D Te &periiM
D >a3 &pu&e >irF .i plec de lGng cmin.
Iui ,anaceF )i re/eni rGn0etul pe buze. Pu&e pi&tolul
)napoi )n toc.
1
D Btiu & mGnuie&c de&tul de bine un pi&tol cu la&er3
coment el3 de.i ade/rul e&te c te2nul meu m )ntrece.
'igur3 eu nu pot &(mi 9olo&e&c decGt mGna dreapt
pentru c &tGnga )nc m mai doare. M &trGnge He&utul
cicatrizat3 iar mu.c1ii pieptului din partea aceea nu &e
mi.c atGt de u.or precum cei din dreapta. >ar 9aptul
ace&ta are prea puHin )n&emntate pentru c eu &unt
dreptaci. 5ntotdeauna m(am de&curcat mai bine cu
dreapta.
Bi3 )n tot timpul ace&ta3 mGna lui dreapt &e odi1nea
pe patul pi&tolului de la .old3 iar pietrele(incande&cente
din montura de 9ier negru luceau ca ni.te oc1i ro.ii de(a
lungul braHului &u.
D Mare pcat c te(ai rnit.
D ?m gre.it3 t6Iarien. Poate c eram mult prea tGnr3
dar gre.eala mea a 9o&t mult prea gra/. ?&emenea
gre.eli &unt extrem de &erioa&e .i3 )n multe pri/inHe3 cred
c am &cpat ie9tin3 explic el pri/indu(l 9ix pe >irF. 5n
/iaH trebuie & a/em mare gri0 & nu 9acem gre.eli.
D ?1a3 coment >irF a9i.Gnd un zGmbet inocent.
,anaceF nu mai &pu&e nimic un timp. ?poiN
D Cred c )nHelegi de&pre ce /orbe&c.
D >aM
D >a. *u e.ti pro&t3 t6Iarien. *ici eu nu &unt. 4ar
trucurile tale copilre.ti nu m amuz cGtu.i de puHin.
>e exemplu3 nu /rei & &tai de /orb cu mine. Pur .i
&implu3 din anumite moti/e3 ai dorit & )Hi dau /oie &
intri.
1!
OGmbetul lui >irF &e &tin&e. >du din cap.
D ?.a e&te. Clar c a 9o&t un .iretlic &lbuH din
moment ce mi(ai putut g1ici intenHia. ?m /rut & m uit
dup G+en.
D @i(am &pu& c a plecat la treab3 )n pdure.
D *u te cred3 &pu&e >irF. Mi(ar 9i &pu& ieri c a&ta are
de gGnd & 9ac. C a&cunzi de mine. >e ceM Ce &e
petreceM
D *imic care & te intere&eze3 )i r&pun&e ,anaceF. ;ii
amabil .i )ncearc & m )nHelegi3 t6Iarien. Poate c )n
oc1ii ti3 ca .i )n oc1ii lui ?rFin RuarF3 eu &unt un om
ru. Poate c a&ta crezi de&pre mine. *u(mi pa&. *u
&unt un om ru. Tocmai de aceea te a/ertizez & nu 9aci
gre.eli. Tocmai de aceea te(am l&at & intri3 de.i .tiam
9oarte bine c nu ai nimic &(mi &pui. Pentru c eu am
ce/a &(Hi &pun.
>irF &e a.ez pe canapea .i &e &pri0ini de &ptar.
D 5n ordine3 ,anaceF. >(i drumul.
,anaceF &e )ncrunt.
D Problema ta3 t6Iarien3 e&te c .tii 9oarte puHine .i nu
)nHelegi nimic de&pre ,aan .i de&pre mine .i de&pre
lumea noa&tr.
D Btiu mai multe decGt )Hi )nc1ipui.
D *u zuM ?i citit lucrarea lui ,aan de&pre %+ntecul
demonului .i bine)nHele& c ai mai a9lat cGte ce/a de la
cei din 0ur. Bi ce dacM *u e.ti Fa/alar. Bi cred c nici
nu(i poHi )nHelege pe Fa/alari3 dar /d )n oc1ii ti c ne
0udeci. Cu ce dreptM Cine e.ti tu & ne 0udeci pe noiM
1"
*ici nu ne cuno.ti. '(Hi dau un exemplu. ?dineauri mi(
ai &pu& Q,anaceFR.
D Pi3 &ta(i numele tu.
D %&te o parte din numele meu3 ultima parte3 partea
cea mai mic .i cea mai neimportant din cine &unt. %&te
numele meu ale&3 numele unui erou 4ron0ade din
/ec1ime care a du& o /iaH lung .i proli9ic .i care .i(a
aprat de nenumrate ori cu onoare .i ca&ta .i 6ethiile )n
rzboi. ;ire.te c .tiu de ce )l 9olo&e.ti. 5n lumea /oa&tr
.i )n &i&temul /o&tru nominal e&te uzual & te adre&ezi
celora 9aH de care &imHi o anumit rezer/ &au 9aH de
care nutre.ti o oarecare antipatie prin ultima
component a numelor lor D )n /reme ce unui apropiat i(
ai &pune pe primul nume3 nu e&te a.aM
>irF ddu din cap.
D Mai mult &au mai puHin. *u e&te c1iar atGt de
&implu3 dar e.ti de&tul de aproape.
,anaceF &c1iH un zGmbet acru3 iar oc1ii lui alba.tri
&coa&er &cGntei.
D Kezi3 a.adar3 c )i 0neleg cGt &e poate de bine pe cei
ca tine. Bi )Hi acord 9a/orul de a m purta cu tine
con9orm obiceiurilor tale D )Hi &pun Qt6IarienR pentru c
te antipatizez3 .i a.a e&te corect &(Hi &pun. >ar tu nu
procedezi la 9el. 5mi &pui Q,anaceFR3 9r & te gGnde.ti
.i 9r &(Hi pe&e cGtu.i de puHin3 impunGndu(Hi a&upra
mea &i&temul tu de adre&are.
D Bi cum &(Hi &pun atunciM Gar&eM
,anaceF 9cu un ge&t iritat.
1#
D Gar&e e&te numele meu ade/rat3 dar nu &e cu/ine
ca tu &(l 9olo&e.ti. 5n tradiHia Fa/alar3 9olo&irea ace&tui
nume ar indica o relaHie care nu exi&t )ntre noi doi.
Gar&e )mi &pun te2nul meu3 cro4bethe2na mea .i 6ethiile
mele3 )n niciun caz nu e&te permi& & mi &e adre&eze a.a
cine/a &trin de lumea noa&tr. 5n mod normal .i
cu/iincio&3 ar trebui &(mi &pui Gar&e 4ron0ade3 iar
te2nului meu3 ,aanton- patrician 4ron0ade. ?ce&t tip de
adre&are e&te tradiHional .i corect /enind din partea unui
egal3 de exemplu3 din partea unui Fa/alar dintr(o alt
ca& cu care a/em o relaHie ci/ilizat. 5Hi acord3 )n&3
prezumHia de ne/ino/Hie3 &urG&e el acum. Trebuie &
)nHelegi3 t6Iarien3 c )Hi &pun toate ace&tea doar ca &(Hi
dau un exemplu. *u(mi pa& deloc dac )mi &pui
QGar&eR3 &au QGar&e 4ron0adeR3 &au Qdomnule ,anaceFR.
'pune(mi cum )Hi po9te.te inima .i n(am & m &upr.
Limdi&&ianul3 ?rFin RuarF3 )mi &pune =arse2 .i totu.i
am rezi&tat tentaHiei de a(l )nHepa & /d dac pocne.te .i
&e &parge.
Toate ace&ta &unt c1e&tiuni de politeHe .i 9ormule de
adre&are D .i nu am ne/oie &(mi &pun ,aan c &unt
)n/ec1ite3 c &unt doar mo.teniri ale unor timpuri .i mai
complicate .i mai primiti/e decGt ace&tea3 mo.teniri care
&e &ting )n /remurile ace&tea moderne. ?&tzi3 Fa/alarii
na/ig1eaz din &tea )n &tea3 negociaz .i 9ac comerH cu
ni.te creaturi pe care odinioar le(am 9i crezut demoni .i
le(am 9i exterminat3 ba c1iar modeleaz planete )ntregi3
a.a cum au modelat Jorlorn. La/alara /ec1e3 limba
1!$
ca&telor /reme de mii din anii ti &tandard3 aproape c
nu mai e&te /orbit de nimeni3 cu toate c mai exi&t
)nc anumiHi termeni .i /or continua & exi&te3 deoarece
de&emneaz realitHi care nu ar putea 9i numite decGt )n
mod impropriu &au deloc )n limbile cltorilor printre
&tele D realitHi ce /or di&prea dac renunHm la
denumirile lor3 la /ec1ii termeni din Fa/alara /ec1e.
Toate &(au &c1imbat3 pGn .i noi3 cei de pe 5naltul
La/alaan3 ne(am &c1imbat3 iar ,aan &pune c trebuie &
ne &c1imbm )nc .i mai mult dac /rem & ne )mplinim
de&tinul )n i&toriile umanitHii. Bi a&t9el &e renunH la
/ec1ile reguli ale numelor .i ale legturilor pe care
ace&te nume le reprezint3 iar patricienii de/in mai
negli0enHi .i permi&i/i )n limba03 iar ,aanton- patrician
4ron0ade umbl de colo(colo &punGndu(.i ,aan KiFar-.
D >ar dac tot nu conteaz3 inter/eni >irF3 care e&te
&copul ace&tei prelegeriM
D 'copul meu a 9o&t &(Hi 9ac o demon&traHie3 t6Iarien3
o demon&traHie &impl .i elegant a 9aptului c tu
pre&upui )n mod complet gre.it c )n cultura noa&tr &(ar
aplica principiile culturii tale. C demon&traHie a 9aptului
c3 prin 9iecare /orb &au acHiune de(a ta3 nu 9aci nimic
altce/a decGt & )ncerci &(Hi impui propriile preri .i
/alori a&upra noa&tr. ?ce&ta a 9o&t &copul meu. 'unt .i
alte c1e&tiuni mai importante3 )n& &c1ema e&te aceea.iE
9aci aceea.i gre.eal mereu3 o gre.eal pe care nu ar
trebui &(o 9aci deloc. PreHul pentru ea ar 9i probabil mai
mare decGt Hi(ai putea permite. Crezi c nu .tiu ce
1!1
)ncerci & 9aciM
D %e )ncerc & 9acM
,anaceF &urG&e din nou3 pri/indu(l cu oc1ii mici .i
duri3 )ncreHiHi acum la colHuri de riduri 9ine de expre&ie.
D 5ncerci &(o iei pe G+en >el/ano de la te2nul meu.
?de/ratM
>irF nu(i r&pun&e.
D %&te ade/rat3 relu ,anaceF. Bi nu e&te bine.
5nHelege c niciodat nu Hi &e /a )ngdui & 9aci a.a ce/a.
8u nu(Hi /oi )ngdui. 'unt legat prin 9ier .i 9oc de
,aanton- patrician 4ron0ade3 .i nu uit a&ta. *oi doi
&untem te2n4i4te2n. Bi nicio legtur din cele pe care tu
le cuno.ti nu e&te la 9el de puternic.
>irF &e gGndi la G+en .i la o lacrim ro.ie plin de
amintiri .i 9gduinHe. 5i pru ru c nu(i poate da
bi0uteria(.optitoare lui ,anaceF3 &(o Hin )n mGn doar
cGte/a clipe .i3 a&t9el3 arogantul Fa/alar & a9le cGt de
puternic a 9o&t legtura dintre >irF .i ,enn- a lui. >ar
ar 9i 9o&t zadarnic. Mintea lui ,anaceF nu ar 9i putut &
/ibreze cu modelele gra/ate )n piatr de e&perul telepatE
pentru el nu ar 9i 9o&t nimic altce/a decGt o piatr
preHioa&.
D ?m iubit(o pe G+en3 &pu&e el tio&. M )ndoie&c c
/oi puteHi a/ea /reo legtur mai puternic.
D *u mai &puneM %i bine3 nu e.ti Fa/alar3 a.a cum
nici G+en nu e&teE a.a c nu a/eHi cum & )nHelegeHi ce
&emni9ic legtura de 9ier(.i(9oc. CGnd l(am cuno&cut pe
,aanton-3 amGndoi eram de&tul de tineri. >e 9apt3 eu
1!2
eram mai tGnr decGt el. 5i plcea ne&pu& de mult & &e
0oace cu copiii mai mici decGt cu cei de aceea.i /Gr&t .i
/enea ade&ea la cre.a mea. >e la bun )nceput l(am
re&pectat extrem de mult3 a.a cum numai un bieHel
poate & re&pecte pe cine/a mai mare3 pentru c era mai
)n /Gr&t decGt mine3 deci mai aproape de momentul
cGnd a/ea & de/in patrician3 .i pentru c m ducea )n
expediHii prin tot 9elul de pe.teri3 .i pentru c )mi &punea
ni.te po/e.ti 9a&cinante. CGnd am mai cre&cut3 am a9lat
de ce cuta atGt de de& compania copiilor mai mici3 .i
am 9o&t .ocat .i ru.inat. 5i era teama de cei de(o &eam
cu el3 pentru c ace.tia )l bat0ocoreau .i )l bteau mai tot
timpul. >ar pe atunci &e crea&e de0a o legtur )ntre noi.
4(ai putea &pune prietenie3 dar nu ar 9i corectE ar )n&emna
c traduci )nc o dat /ieHile noa&tre prin pri&ma
conceptelor tale. %ra mai mult decGt prietenia pe care o
cunoa.teHi /oi3 cei din alte lumi. 5ntre noi exi&ta de0a
9ierul3 c1iar dac nu eram )nc te2n4i4te2n.
&ata urmtoare cGnd am 9o&t )mpreun )ntr(o
expediHie D mult dincolo de 1otarele ca&tei noa&tre3 )ntr(
o pe.ter pe care o cuno.tea 9oarte bine D l(am luat prin
&urprindere .i l(am btut pGn l(am )n/ineHit. *(a mai
/enit deloc pe la cminul meu )n iarna aceea. ?poi3 &(a
)ntor&. 4ar )ntre noi nu au exi&tat re&entimente. ?m
)nceput iar.i & cutreierm Hinuturile .i & /Gnm
)mpreun3 iar el )mi &punea po/e.ti3 legende3 prHi de
cronici. 5n /reme ce eu obi.nuiam &(l atac 9r &(i dau
de /e&te3 luGndu(l mereu pe nepregtite .i doborGndu(l
1!3
mereu. Cu timpul3 a )nceput & ripo&teze .i nu am mai
reu.it &(l &urprind. 5ntr(o zi am &co& un cuHit pe 9uri.
din 4ron0ade3 a&cunzGndu(l &ub cma.3 .i l(am tiat pe
,aan cu el. >e atunci am )nceput amGndoi & purtm
cuHite. CGnd a a0un& la adole&cenH3 /Gr&ta la care urma
&(.i aleag numele3 /Gr&ta de la care trebuia & &e
&upun regulilor tradiHionale ale duelului3 code duello!
,aanton- nu mai era btaia de 0oc a nimnui.
*iciodat nu &(a bucurat de popularitate. Trebuie &
)nHelegi c a a/ut mereu o 9ire extrem de curioa&3
)nclinat &pre )ntrebri incomode .i opinii
noncon9ormi&te3 )ndrgo&tit de i&torie3 dar di&preHuind
pe 9aH religia .i dGnd do/ad de mult prea mult intere&
ne&nto& 9aH de &trinii de printre noi. Prin urmare3
c1iar )n anul cGnd a atin& /Gr&ta la care a/ea /oie & &e
dueleze3 a 9o&t pro/ocat la lupt de nenumrate ori. Bi a
)n/in& de 9iecare dat. CGnd am atin& .i eu /Gr&ta
adole&cenHei .i am de/enit te2n4i4te2n! n(am mai a/ut
cu cine & m bat. ,aanton- bga&e &paima )n toHi .i
nimeni nu mai a/ea cura0ul & ne pro/oace la duel. ?m
9o&t teribil de dezamgit.
Bi de atunci3 ne(am luptat ade&ea )ntre noi. 'untem
legaHi pe /iaH .i am trecut prin multe )mpreun .i nu
/reau &(Hi aud comparaHiile &tupide cu Qdrago&teaR a&ta
9r noim care / )ncGnt pe /oi3 &trinii3 atGt de mult3
legtura a&ta &peci9ic oamenilor(copie3 care /ine .i
pleac )n 9uncHie de o toan de moment. C1iar ,aanton-
a 9o&t corupt de conceptul &ta )n anii petrecuHi pe
1!4
?/alon3 iar ace&t lucru a 9o&t3 )n mare m&ur3 /ina mea3
pentru c l(am l&at & plece &ingur. ?de/rat c pe
?/alon eu nu a. 9i a/ut nici 9uncHie3 nici &ituaHie3 dar ar
9i trebuit & 9iu acolo cu el. *u mi(am 9cut datoria 9aH
de ,aan )n &ituaHia acea&ta. >ar am de gGnd & nu(l mai
dezamge&c niciodat. 'unt te2nul lui3 )ntotdeauna
te2nul lui .i nu /oi )ngdui nimnui &(l ucid &au &(l
rnea&c &au & &e 0oace cu mintea lui &au &(i 9ure
numele. ?ce&te lucruri reprezint legtura .i obligaHia
mea.
Mult prea ade&ea permite ,aan ca numele &(i 9ie
ameninHat de unii ca tine .i ca RuarF. 5n multe pri/inHe3
,aan e&te un brbat per/er& .i periculo&3 iar capriciile
minHii lui ne pun ade&eori pe toHi )n pericol. C1iar .i
eroii lui D )ntr(una din zile mi(am adu& aminte de unele
din po/e.tile pe care mi le &punea )n copilrie .i mi(am
dat &eama c toHi eroii pre9eraHi ai lui ,aan &unt brbaHi
&olitari care &(au a9lat )n 9aHa unei )n9rGngeri 9inale. >e
pild3 ?r-n patrician Glo+&tone3 care a dominat o
)ntreag epoc. Prin 9orHa per&onalitHii &ale a reu.it &
conduc cea mai puternic dintre toate ca&tele care au
exi&tat /reodat pe 5naltul La/alaan3 ca&ta Muntele
Pietrei(incande&centeE iar atunci cGnd du.manii lui &(au
aliat )mpotri/(i3 a pu& &bii .i &cuturi )n mGinile e2n4
6ethiilor lui .i le(a du& la lupt3 &porindu(.i a&t9el
armata. 4namicii au 9o&t clcaHi )n picioare .i umiliHi.
?&ta era /arianta pe care mi(a po/e&tit(o ,aan. 5n& mai
tGrziu am a9lat c ?r-n patrician Glo+&tone nu a
1!5
repurtat nicio /ictorie. 5n plu&3 au 9o&t omorGte atGt de
multe dintre e2n46ethii! )ncGt prea puHini noi rzboinici
au mai 9o&t n&cuHi de cele care au &upra/ieHuit. 4ar
puterea acelei ca&te &(a diminuat odat cu &cderea
populaHiei .i3 patruzeci de ani dup mi.carea )ndrzneaH
a lui ?r-n3 Glo+&tone &(a prbu.it3 iar patricieni din
ca&tele Taal3 4ron0ade .i <ronze9i&t le(au luat 9emeile .i
copiii. ?de/rul de&pre ?r-n patrician 4ron0ade e&te c a
9o&t un ratat .i un pro&t3 unul dintre paria i&toriei. Bi la
9el &unt toHi eroii demenHi ai lui ,aan.
D Mie ?r-n mi &e pare a 9i un erou3 &pu&e tio& >irF.
Pe ?/alon3 probabil c l(am 9i ludat pentru c .i(a
eliberat &cla/ele3 c1iar dac nu a )n/in&.
,anaceF )i arunc o cuttur 9urioa& .i &e tra&e
ener/at de barba lui ro.ie.
D %xact )mpotri/a unor a&emenea comentarii te(am
a/ertizat3 t6Iarien. 82n46ethiile nu &unt &cla/e. 'unt
e2n46ethii. ?precierile tale &unt incorecte3 iar traducerile
tale &unt 9al&e.
D ?.a &pui tu3 )l contrazi&e >irF. RuarF3 pe de alt
parteS
D RuarF3 exclam ,anaceF cu di&preH. Limdi&&ianul
ace&ta e&te unica ta &ur& de in9ormaHii de&pre 5naltul
La/alaanM Pricep c mi(am iro&it .i timpul .i /orbele cu
tine3 t6Iarien. ?i de0a mintea otr/it .i nu te
intere&eaz cGtu.i de puHin & )nHelegi realitatea a.a cum
e&te ea. *u e.ti decGt o unealt a manipulatorilor de pe
Limdi&&. *u mai am de gGnd & m mai &trduie&c &(Hi
1!
explic.
D 5n regul3 &pu&e >irF. 'pune(mi doar unde e G+en.
D @i(am &pu&.
D Bi cGnd &e /a )ntoarceM
D TGrziu3 .i atunci /a 9i obo&it. 'unt con/in& c nu
/a a/ea c1e9 & te /ad.
D C ascuni de mineT
,anaceF medit cGte/a clipe.
D >a3 &pu&e )ndGr0it3 )n cele din urm. ?.a e&te cel
mai bine3 t6Iarien3 .i pentru tine3 .i pentru ea3 de.i nu
m pot a.tepta & m crezi.
D *(ai niciun drept.
D ?&ta &e )ntGmpl )n cultura ta. 5n cultura mea am
toate drepturile. *iciodat nu /ei mai 9i l&at &ingur cu
ea.
D G+en nu 9ace parte din cultura a&ta Fa/alar .i
bolna/ a ta3 &e )mpotri/i >irF.
D *u &(a n&cut )n ea3 totu.i a acceptat &tricteHea
legturii din 0ad .i argint .i a luat numele de bethe2n.
?cum e&te Fa/alar.
>irF )ncepu&e & tremure3 9r & &e mai poat
&tpGni.
D Ce are ea de &pu& )n acea&t pri/inHM /ru el & .tie
apropiindu(&e de ,anaceF. Ce a &pu& a&earM K(a
ameninHat c /a plecaM
5l )mpun&e pe Fa/alar cu degetul )n piept.
D K(a &pu& c are de gGnd & /in cu mine3 a&ta a
9o&tM 4ar tu ai lo/it(o .i ai du&(o de aiciM
1!!
,anaceF &e )ncrunt .i(i )mpin&e brutal mGna.
D >eci ne .i &pionezi. Bi o 9aci pro&t3 t6Iarien3 dar3
oricum3 ne 0igne.ti prin a&ta. ? doua gre.eal. Prima
gre.eal a 9cut(o ,aan cGnd Hi(a po/e&tit tot ce Hi(a
po/e&tit3 cGnd a a/ut )ncredere )n tine .i Hi(a acordat
protecHia lui.
D *(am ne/oie de protecHia nimnuiT
D ?.a &pui tu. >o/ad a orgoliului tu de idiot. >oar
cei puternici ar trebui & re9uze protecHiaE cei cu ade/rat
&labi au ne/oie de ea.
'e )ntoar&e cu &patele.
D *(am de gGnd &(mi mai pierd /remea cu tine3
&pu&e )ndreptGndu(&e &pre &u9ragerie.
Pe ma& &e a9la o ca&et &ubHire .i neagr. ,anaceF o
de&c1i&e .i >irF zri cinci rGnduri de in&igne )n 9orm de
ban&1ee din 9ier negru prin&e pe po&ta/ ro.u. ,anaceF
ridic una.
D %.ti &igur c nu /rei una din a&teaM <orariel;
Bi rGn0i cu rutate.
>irF )ncruci. braHele la piept3 nedorind &
)n/rednicea&c acea&t )ntrebare cu /reun r&pun&.
,anaceF a.tept o clip3 apoi pu&e in&igna la loc .i
)nc1i&e ca&eta.
D Copiii(gelatin nu &unt atGt de mo9turo.i ca tine3 )i
zi&e. Trebuie &(i duc a&tea lui ,aan. 4e.i a9ar.
Trecu&e de prGnz. ?xul ardea )nbu.it )n mi0locul
cerului3 )ncon0urat de cercul inegal al luminilor &labe
1!"
emanate de cei patru 'ori Troiani. >in&pre /e&t btea un
/Gnt puternic3 anunHGnd3 probabil3 o /i0elie. Colbul &e
)n/olbura prin aleile &taco0ii &au cenu.ii.
>irF &ttea pe un colH al acoperi.ului3 cu picioarele
atGrnGnd )n gol3 dea&upra &trzii3 meditGnd la
po&ibilitHile rma&e.
Keni&e dup Gar&e ,anaceF pGn )n parcare .i )l
urmri&e plecGnd cu ca&eta plin cu ban&1ee3 la bordul
relic/ei &ale militare ma&i/e .i ptrHoa&e3 cu blinda0 de
culoarea m&linei /erzi. *ici celelalte dou aero/e1icule
nu &e mai a9lau acolo3 nici cea cenu.ie3 cu aripi ca ale
pi&icii de mare3 nici cea )n 9orm de lacrim3 galben
&trlucitor. %ra pierdut aici3 )n Iarte-n3 9r & aib
mcar 1abar unde &(ar putea a9la G+en &au ce )i
9cu&er Fa/alarii. 5n treact ).i dori ca RuarF &(i 9ie
prin prea0m. 5.i dori & aib .i el propriul aero/e1icul.
;r )ndoial c ar 9i putut )nc1iria unul )n ora.ul
Pro/ocare3 dac l(ar 9i du& capul &au de la portul &telar
unde ateriza&e cGnd /eni&e aici. >ar nuE era &ingur .i
nea0utoratE nici mcar &cuterele aeriene nu mai erau la
locul lor. Iumea era ro.ie .i cenu.ie .i 9r &en&. 'e
)ntreba ce & 9ac.
Bi3 dintr(odat3 pe cGnd &ttea acolo .i &e gGndea la
mi0loace de tran&port3 )i /eni r&pun&ul. 5ntre ora.ele
;e&ti/alului pe care le /izita&e nu exi&ta nicio
a&emnare3 totu.i a/eau ce/a )n comunN niciunul dintre
ele nu deHinea &u9icient &paHiu de aterizare pentru a
cuprinde tot atGtea ma.ini cGt numr de locuitori.
1!#
Ceea ce )n&emna c3 9r doar .i poate3 erau legate
)ntre ele printr(o alt 9orm de reHea de tran&port. Ceea
ce )n&emna c3 la urma urmei3 poate c a/ea parte de
ce/a libertate de acHiune.
Cobor) )n apartamentul lui RuarF3 de la parterul
turnului. Pe perete3 )ntre dou g1i/ece din ceramic din
care cre.teau plante cu tulpina neagr3 )nalte pGn )n
ta/an3 &e a9la un ecran imen&. >e cGnd >irF /eni&e aici
9u&e&e )n permanenH negru3 neluminat3 cci nu prea mai
rm&e&er mulHi oameni pe Jorlorn care & 9ie apelaHi.
>ar preci& c trebuia & exi&te un circuit in9ormaHional.
Cercet atent cele dou rGnduri de ta&te .i ap& una.
5ntunericul de pe ecran di&pru3 9cGnd loc unui alba&tru
di9uz3 iar >irF r&u9l mai u.urat. <ine mcar c reHeaua
de comunicaHii mai 9uncHiona )nc.
Pe una din ta&te era de&enat un &emn de )ntrebare. C
)ncerc .i 9u recompen&at. Iumina alba&tr di&pru3 iar
ecranul &e umplu de o &criere mrunt3 o &ut de numere
pentru o &ut de &er/icii de baz3 de la a&i&tenH
medical .i in9ormaHii de natur religioa&3 pGn la .tiri
din )ntregul co&mo&.
?p& numrul pentru Qtran&portul /izitatorilorR.
Ci9rele plutir pe &upra9aHa ecranului .i &peranHele lui
>irF &e nruir una dup alta. %xi&tau birouri de
)nc1iriere pentru aero/e1icule la portul &telar .i )n zece
din cele pai&prezece ora.e ale planetei. 5nc1i&e toate
acum. ?ero/e1iculele )n &tare de 9uncHionare pleca&er
de pe Jorlorn )mpreun cu mulHimile /enite pentru
1"$
;e&ti/al. >in alte ora.e &e putu&er )nc1iria /e1icule pe
perne de aer .i brci portante. ?cum nu mai exi&tau.
5n Mu&c1eta(de(pe(mare3 turi.tii putu&er na/iga de(a
lungul coa&tei cu o na/ autentic3 cu acHionare eolian3
pro/enit de pe Colonia 2itat. 'e )nc1i&e&e .i centrul
acela de )nc1irieri. Ca .i linia de aerobuze intercit-. 4ar
na/ele co&mice cu propul&ie nuclear adu&e de pe Tober
.i diri0abilele cu 1eliu de pe %&1ellin erau 9ie blocate la
&ol3 9ie di&prute. Pe ecran i &e )n9Hi. o 1art cu
tra&eele metrourilor de mare /itez care &e )ntindeau de
&ub portul &telar pGn la 9iecare dintre ora.e3 dar 1arta
acea&ta era complet )nro.it3 iar legenda de dede&ubt
explica 9aptul c ro.ul )n&emnaN Q;r combu&tibil D
'co& din 9olo&inHR.
'e prea c nu mai a/ea cum & &e depla&eze prin
Jorlorn alt9el decGt pe 0o&. 'ingurele na/e care mai
apreau din cGnd )n cGnd erau cele care aduceau turi.ti
)ntGrziaHi.
>irF &e )ncrunt .i )nc1i&e pagina a9i.at. Bi tocmai &e
pregtea & )nc1id .i ecranul3 cGnd )i /eni o alt idee.
?p& ta&ta pentru Q<ibliotecR .i pe ecran 9u a9i.at un
&emn de )ntrebare3 )mpreun cu mai multe in&trucHiuni.
Ta&t Qcopii(gelatinR .i Qde9iniHieR. ?poi a.tept.
*u dup mult timp pe ecran apru o cantitate uria.
de in9ormaHii3 biblioteca o9erindu(i nenumrate
amnunte de natur i&toric3 geogra9ic .i 9ilo&o9ic de
care nu a/ea ne/oie. Ie )nregi&tr pe cele e&enHiale3
negli0Gnd re&tul. QCopiii(gelatinR era porecla dat
1"1
adepHilor unui cult p&eudo(religio& al toxicomanilor de
pe Iumea Cceanului de Kin *egru. Ii &e &punea a.a
deoarece petreceau ani la rGnd )n umezeala ca/ernoa&
din interiorul unor cilindri gelatino.i lungi de Filometri3
a&emntori unor melci 9r ca& imen.i3 care &e tGrau
cu )ncetineal in9init pe 9undul mrilor lor. Membrii
ace&tei &ecte ddu&er ace&tor creaturi numele de Mame.
Mamele ).i 1rneau copiii cu &ecreHii dulci3
1alucinogene3 .i &e pre&upunea c &unt dotate cu un
oarecare ni/el de inteligenH. >ar acea&t prere nu(i
)mpiedica pe copiii(gelatin &(.i ucid gazda atunci
cGnd nu mai putea produce cantitHi &u9iciente de
&ecreHii dulci3 9apt care &e )ntGmpla3 in/ariabil3 pe
m&ur ce melcii uria.i )naintau )n /Gr&t. 4mediat dup
ce &cpau de acea Mam3 copiii(gelatin ).i cutau o
alta.
Ia repezeal3 >irF .ter&e datele ace&tea de pe ecran .i
)ncepu o nou cutare. Iumea Cceanului de Kin *egru
a/ea propriul ora. pe Jorlorn. 'ub un lac arti9icial3 cu
circum9erinHa de cincizeci de Filometri3 )n acelea.i ape
)ntunecate .i &upraaglomerate care acopereau &upra9aHa
planetei de ba.tin a /inarilor(negri. Purta numele
Cra.ul din 4azul 9r 'tele3 iar lacul era plin de 9orme de
/iaH adu&e aici cu ocazia ;e&ti/alului. 4nclu&i/ Mame3
9ire.te.
>in curiozitate3 >irF g&i ace&t ora. pe o 1art a
planetei Jorlorn. >e&igur c nu a/ea cum & a0ung
acolo. 'tin&e ecranul .i &e du&e la buctrie &(.i ia ce/a
1"2
de but. <tu ner/o& darabana cu degetele pe marginea
barului )n /reme ce(.i &a/ura pa1arul cu lapte gro&3
albicio&3 9oarte rece3 amar3 dar recon9ortant3 pro/enit de
la un animal Fimdi&&ian. *ea&tGmprul )ncepu&e & pun
&tpGnire pe el3 dorinHa &tringent de a 9ace ce/a. 'e
&imHea ca prin& )n capcan3 a.teptGnd & &e )ntoarc
aca& unul &au altul3 9r & .tie care anume /a 9i acela
.i ce &e /a )ntGmpla atunci. 'e &imHea parc )ng1iontit de
colo(colo dup bunul plac al celorlalHi )nc de cGnd
coborG&e de pe Fiorul &umanilor Uitai. Mcar dac ar
9i /enit aici de bun/oieE dar G+en )l c1ema&e cu
bi0uteria ei .optitoare3 de.i nu prea pru&e c &e bucur
la /ederea lui. Cel puHin reu.i&e &(i )nHeleag cGt de cGt
atitudinea. %ra prin& )ntr(o He&tur 9oarte complicat3 o
He&tur politic .i emoHional totodatE iar el 9u&e&e
angrenat )n tot ace&t /Grte0 )mpreun cu ea3 iar acum
&ttea neputincio& )n mi0locul /Grte0urilor de ten&iuni
p&i1o&exuale .i culturale. 'e &tura&e pGn )n gGt & &e
&imt atGt de incapabil.
5.i aminti 9r moti/ de ora.ul Lr-ne Iami-a. ?colo3
)n parcarea btut de /Gnt3 zceau abandonate dou
ma.ini zburtoare. >u& pe gGnduri3 >irF l& 0o&
pa1arul3 &e .ter&e la gur cu do&ul mGinii .i &e )napoie la
ecranul de pe perete.
4(a 9o&t u.or & de&copere toate zonele de aterizare
din Iarte-n. %xi&tau parcri )n /Gr9ul tuturor turnurilor
rezidenHiale mai mari .i mai exi&ta .i un gara0 public
amena0at )n &tGnca de &ub ora.. G1idul )l in9orm c
1"3
putea a0unge acolo cu oricare din cele dou&prezece
trotuare mobile &ubterane din Iarte-n. PorHile lui
camu9late &e de&c1ideau )n mi0locul &tGncii )nclinate de
dea&upra Pa0i.tii. >ac 9o.tii locuitori Fa/alari mai
l&a&er /reo ma.in )n urma lor3 atunci acolo trebuia &(
o caute.
Cobor) cu a&cen&orul pGn la ni/elul &olului .i ie.i )n
&trad. 'atan cel gra& trecu&e de zenit .i acum &e &curgea
&pre orizont. 'trzile din piatr(incande&cent erau
&tin&e .i negre &ub amurgul ro.u3 dar >irF3 trecGnd prin
umbrele aruncate de turnurile colHuroa&e3 reu.i & mai
di&ting &ub tlpi incande&cenHa e&tompat emanat de
9ocurile reci ale ora.ului3 &trlucirea ro.ie3 &tin&3 dar
)nc &truitoare. C1iar el a/ea umbre3 nluci ob&cure .i
lip&ite de graHie care &e )ngrmdeau aiurea una pe&te
alta D identi9icGndu(&e3 dar nu tocmai D .i adunGndu(i(&e
grbite pe urme ca & trezea&c la /iaH piatra(
incande&cent adormit. *u &e )ntGlni cu nimeni3 cu
toate c trecu3 de&tul de nelini.tit3 .i prin zona ca&tei
<rait1 .i3 la un moment dat3 c1iar prin 9aHa unei cldiri
ce prea a 9i locuit. 2ng1iular3 cu acoperi. )n 9orm
de bulb .i cu &tGlpi din 9ier negru la u.. Iegat cu lanHul
de unul dintre ace.ti &tGlpi3 era un cGine de /Gntoare
mai )nalt decGt >irF3 cu oc1i ro.ii3 &trlucitori3 un cap
prelung .i 9r pr3 ceea ce )l 9cea & &emene cu un
.obolan. ?nimalul &e delecta cu un o&3 dar &e ridic )n
picioare .i mGrGi gro& cGnd >irF trecu pe lGng el.
%/ident c proprietarul ca&ei nu era o per&oan prea
1"4
o&pitalier.
Trotuarele mobile )nc mai 9uncHionau. Cobor)3 9erit
de lumina zilei3 .i ie.i iar la &upra9aH pe anumite
tron&oane3 )n locuri unde Iarte-n &emna cel mai bine
cu ca&telele de pe 5naltul La/alaanN tuneluri din piatr
cu ornamente din 9ier 9or0at3 cu u.i metalice )n tot locul3
cu )ncperi )nuntrul altor )ncperi. C citadel cioplit
)n piatr3 )i &pu&e&e RuarF. C 9ortreaH ce nu putea 9i
cucerit cu u.urinH nici mcar pe bucHi. C 9ortreaH
abandonat acum.
Gara0ul &e )ntindea pe zece ni/eluri .i era 9oarte &lab
luminat. Putea gzdui 9r probleme cGte o mie de
aero/e1icule pe 9iecare eta0. >irF umbl cam o 0umtate
de or prin pu&tiul plin de pra9 pGn reu.i & dea pe&te o
ma.in. Complet inutil. C alt ma.in )n 9orm de
animal3 con&truit din metal negru(alb&trui dup c1ipul
unui liliac uria.3 mult mai reali&t .i mai )n9rico.toare
decGt pi&ica(de(mare(ban&1ee de&tul de &tilizat a lui
,aan KiFar-. 5n& acum era doar un ma&todont &co& din
uz. 2na dintre aripile liliacului3 ata.ate )n &cop
ornamental3 era r&ucit .i pe 0umtate topit3 iar din
ma.ina )n&.i nu mai rm&e&e decGt carca&a.
>i&pru&er .i amena0rile din interior3 .i grupul
motopropul&or3 .i tot armamentul3 iar >irF era con/in&
c di&pru&e .i reHeaua gra/itaHional3 de.i nu &e putea
uita &ub burta epa/ei. 5i ddu ocol3 apoi trecu mai
departe.
? doua ma.in zburtoare pe care a g&it(o era )n
1"5
&tare )nc .i mai proa&t. >e 9apt3 nici nu &e prea putea
numi ma.in3 cci din ea nu mai rm&e&e decGt un
cadru gol din metal cu patru &caune putrezite )n mi0loc D
un &c1elet e/i&cerat .i 0upuit. >irF trecu .i de acea&ta.
2rmtoarele dou rable pe care le /zu erau
amGndou intacte3 dar inutile. Pre&upu&e c proprietarii
lor muri&er pe Jorlorn3 iar aero/e1iculele )i tot
a.teptau & &e )ntoarc acolo3 la ele3 )n mruntaiele
ora.ului3 de atGt de mult /reme3 )ncGt &tpGnilor li &e
uita&er pGn .i numele3 de atGt de mult /reme )ncGt
rma&er 9r niciun &trop de energie. Ie )ncerc3 totu.i3
dar niciuna nu(i r&pun&e la comenzi.
5n& a cincea ma.in D trecu&e de0a o or de cGnd tot
rtcea prin gara0ul imen& D )i r&pun&e mult prea
repede.
5n )ntregime de 9abricaHie Fa/alar3 butucnoa&3 doar
cu dou locuri3 ma.ina acea&ta a/ea aripi triung1iulare
&curte ce preau )nc .i mai ridicole decGt aripile altor
ma.ini de pe 5naltul La/alaan. >in argint .i email alb3
a/ea capota modelat )n 9orm de cap de lup. Pe ambele
laturi ale 9uzela0ului erau montate tunuri cu la&er. *u era
)ncuiatE >irF ddu capota la o parte3 &e urc3 o cobor) la
loc .i pri/i a9ar prin oc1ii mari ai lupului3 cu un zGmbet
cri&pat pe buze. ?poi atin&e comenzile. Ma.ina a/ea
curent.
5ncruntGndu(&e3 tie alimentarea3 .i &e l& pe &pate ca
& &e gGndea&c. G&i&e mi0locul de tran&port pe care )l
cuta. Problema era dac )ndrznea &(l 9olo&ea&c. *u
1"
a/ea niciun &en& & )ncerce & &e amgea&c &ingurE
ma.ina acea&ta nu era o epa/ ca celelalte. %ra )ntr(o
&tare mult prea bun. ;r )ndoial c aparHinea unuia
din ceilalHi Fa/alari care &e mai a9lau )nc )n Iarte-n. Bi3
)n cazul )n care culorile ei a/eau /reo &emni9icaHie D nu
era &igur de a&ta D atunci probabil c proprietarul ei era
Iorimaar &au altul din ca&ta <rait1. *(ar 9i 9o&t nici pe
departe cea mai )nHeleapt idee dac ar 9i luat(o.
>irF )nHele&e pericolul .i &e gGndi cGte/a clipe. *u(i
con/enea & a.tepte3 dar .i mai puHin )i con/enea o
e/entual con9runtare. 4ndi9erent de protecHia o9erit de
,aan KiFar-3 9urtul unei ma.ini i(ar putea determina pe
cei din <rait1 & acHioneze.
Cu prere de ru3 ridic iar capota .i &e ddu 0o&.
?tunci auzi /oci. Pu&e u.or capota la loc iar acea&ta &e
)nc1i&e cu un pocnet mic3 dar de&tul de &onor. >irF &e
l& pe /ine .i &e re9ugie )n penumbr3 la cGHi/a metri )n
&patele ma.inii(lup.
?uzi gla&urile Fa/alarilor .i ecoul puternic al pa.ilor
lor mult )nainte de a(i /edeaE erau doar doi3 dar3 dup
zgomotul 9cut3 preau zece. CGnd a0un&er )n zona
luminat de lGng aero/e1icul3 >irF ).i g&i&e un
adpo&t mai &igur )ntr(o &cobitur )n peretele gara0ului3
o 9irid micuH .i plin cu cGrlige3 unde odinioar
atGrna&er tot 9elul de &cule. *ici mcar nu .tia de ce
anume &e a&cunde3 dar &e bucura c o 9ace. Toate
lucrurile pe care i le po/e&ti&er G+en .i ,aan de&pre
ceilalHi locuitori ai ora.ului Iarte-n nu 9u&e&er de
1"!
natur &(l lini.tea&c.
D %.ti &igur3 <retanM ro&ti unul dintre cei doi3 cel mai
)nalt3 atunci cGnd intrar )n raza lui /izual.
*u era Iorimaar3 )n& a&emnarea cu ace&ta era
izbitoareN aceea.i &tatur impozant3 aceea.i piele
bronzat3 acela.i c1ip ridat. >ar era mult mai corpolent
decGt Iorimaar patrician <rait13 iar prul lui era de un
alb pur3 )n /reme ce al celuilalt era mai degrab crunt.
5n plu&3 a/ea .i o mu&taH tiat &curt. Bi el3 .i to/ar.ul
lui purtau 0ac1ete albe .i &curte pe&te pantaloni .i cm.i
din material cameleonic3 ce &e 9cu&e aproape negru )n
bezna din gara0. Bi amGndoi a/eau pi&toale cu la&er.
D Ro&ep1 nu .i(ar bate 0oc de mine3 1GrGi al doilea
Fa/alar cu o /oce ca .mirg1elul.
%ra mult mai &cund3 aproape de )nlHimea lui >irF3 .i
mai tGnr3 .i 9oarte z/elt. MGnecile 0ac1etei erau tiate
pentru a(i expune braHele puternice .i bronzate .i o
brHar groa& din 9ier .i piatr(incande&cent. 'e
)ndrept &pre ma.in .i intr o clip )ntr(o zon mai bine
luminat. 'e uit lung .i bnuitor )n&pre bezna la
adpo&tul creia &e a&cundea >irF. ?/ea doar o 0umtate
de c1ipE re&tul era doar He&ut de9ormat de cicatrice.
QCc1iulR lui &tGng &e mi.ca nelini.tit3 iar >irF ob&er/
&trlucirea legendarN o piatr(incande&cent montat )n
orbita goal.
D >e unde .tiiM &pu&e brbatul mai )n /Gr&t3 cGnd
a0un&er lGng ma.ina(lup. Iui Ro&ep1 )i place &
glumea&c.
1""
D >ar mie nu(mi plac glumele proa&te3 &e r&ti
cellalt3 cel pe nume <retan. Poate c Ro&ep1 ).i bate
0oc de tine3 &au de Iorimaar3 &au c1iar de P-r3 dar nu ar
)ndrzni niciodat &(.i bat 0oc de mine.
?/ea o /oce teribil de neplcut3 de o brutalitate
&crG.nitoare care o9en&a auzul3 )n& lui >irF i &e pru
&urprinztor c1iar 9aptul c era )n &tare & /orbea&c3
dac lua )n calcul cicatricele urGte de pe gGtul lui.
La/alarul mai )nalt )ncerc )n zadar & ridice capota
ma.inii.
D %i bine3 dac a.a &tau lucrurile3 ar trebui & ne
grbim3 &pu&e el pe un ton nemulHumit. % )ncuiat3
<retan3 e )ncuiatT
<retan(cel(c1ior &coa&e un &unet ciudat3 ce/a )ntre
gro1it .i mGrGit. 5ncerc .i el capota.
D Te2n al meu3 &cGrHGi el3 am l&at(o u.or
)ntrede&c1i&S n(aS n(am lip&it decGt cGte/a minute3
cGt te(am cutat.
5n umbre3 >irF &e lipi .i mai tare de perete3 iar
cGrligele i &e )n9ip&er )n &pate3 )ntre omoplaHi. <retan &e
)ncrunt .i &e l& pe un genunc1i3 )n /reme ce to/ar.ul
lui mai /Gr&tnic &e uita )n 0ur cu o expre&ie nedumerit.
?poi cel din ca&ta <rait1 &e ridic iar3 cu pi&tolul de0a
)n mGn .i aHintit &pre locul unde &e a&cundea >irF.
Cc1iul din piatr(incande&cent prea a arde )nbu.it.
D 4e.i la lumin3 ca & /edem ce e.ti3 )l &om el. @i &e
/d urmele )n pra9.
;r un cu/Gnt3 >irF ie.i din a&cunztoare3 cu mGinile
1"#
ridicate dea&upra capului.
D 2n om(copieT exclam Fa/alarul mai )nalt. 2ite(lT
D *u3 &pu&e >irF prudent. 'unt >irF t6Iarien.
<rbatul )nalt nici nu(l lu )n &eam.
D Mare noroc a/em3 )i &pu&e celui cu la&erul. Tro9eul
ace&ta nici nu &e compar cu amrGHii ia de oameni de
gelatin dup care &(a du& Ro&ep1. A&ta pare )n 9orm.
Te2nul cel tGnr &coa&e iar.i &unetul acela ciudat3 .i
partea &tGng a 9eHei )ncepu &(i z/Gcnea&c.
D *u3 )i &pu&e celuilalt <rait1. >in pcate3 nu cred c
ne e&te permi& &(l /Gnm. ?ce&ta nu poate 9i decGt cel
de&pre care ne(a /orbit Iorimaar.
Pu&e pi&tolul la loc )n tocul de la .old .i )i 9cu un
&emn lui >irF3 mi.cGnd mai mult din umeri decGt din
cap3 )ntr(un ge&t extrem de lent.
D %.ti dezgu&ttor de negli0ent. Capota &e )ncuie
automat cGnd o dai 0o& pGn la capt. Poate 9i de&c1i&
dinuntru3 )n&S
D 5mi dau &eama acum3 &pu&e >irF .i ).i l& mGinile
0o&. Cutam o ma.in abandonat. ?m ne/oie de ce/a
cu care & m depla&ez.
D ?.a c te(ai gGndit & ne 9uri ma.ina.
D *u.
D <a da3 &pu&e Fa/alarul ro&tind cu greu cu/intele.
%.ti 6orariel 4ron0adeM
>irF ezit3 gGtuind negarea. Probabil c ar 9i dat de
necaz indi9erent de r&pun&.
D *u &pui nimicM )l )ntreb cel cu cicatrice.
1#$
D <retan3 )l pre/eni cellalt. *u ne intere&eaz
cu/intele unui om(copie. >ac ,aanton- patrician
4ron0ade )l nume.te 6orariel! )n&eamn c ace&ta e&te
ade/rul. ?nimale ca ace&ta nu pot a/ea propria prere
de&pre &tatutul lor. 4ndi9erent ce(ar &pune3 tot nu(.i poate
tgdui numele3 a.a c acea&ta e&te realitatea. >ac ar 9i
&(l omorGm3 ar )n&emna c 9urm o proprietate
4ron0ade3 .i atunci am 9i pro/ocaHi la duel.
D 5Hi cer & cGntre.ti bine po&ibilitHile3 C1eli3 &pu&e
<retan. >irF t6Iarien &ta poate 9i om3 &au om(copieE
6orariel 4ron0ade3 &au nu. ?m dreptateM
D ?i. >ar nu e&te om ade/rat. ?&cult(m3 te2n al
meu. %.ti tGnr3 dar eu .tiu ace&te lucruri de la 6ethii
demult plecaHi dintre noi.
D Totu.i3 gGnde.te(te mai bine. >ac e&te om(copie3
iar cei din 4ron0ade )i &pun 6orariel! )n&eamn c e&te
6orariel! indi9erent dac recunoa.te &au nu. >ar dac a.a
&tau lucrurile3 C1eli3 atunci noi /a trebui & ne
con9runtm cu 4ron0ade )n duel. ? )ncercat & 9ure ce
e&te al no&tru. 4ar dac el e&te proprietate 4ron0ade3
atunci ace&ta de/ine un 9urt comi& c1iar de 4ron0ade.
2ria.ul cu pr alb ddu )nceti.or din cap3 cam 9r
tragere de inim.
D >ac e&te om(copie3 iar nu 6orariel! atunci nu a/em
nicio problem3 continu <retan3 cci ne e&te )ngduit &
/Gnm oamenii(copie. >ar dac e&te un om ade/rat3 la
9el de om ca .i noi3 .i nu om(copieM
C1eli3 mult mai greu de cap decGt te2nul lui3 &e
1#1
)ncrunt3 prGnd adGncit )n gGnduri3 .i apoi &pu&eN
D %i bine3 mcar .tim c nu e 9emeie3 a.a c nu(l
putem 9ace proprietatea noa&tr. >ar dac e&te om3
atunci ar trebui & aib drepturi .i nume de om.
D ?.a e&te3 9u de acord <retan. >ar nu poate 9i
6orariel! deci delictul )i aparHine doar lui. ?.a c m /oi
duela cu el! nu cu ,aanton- patrician 4ron0ade.
Bi <rait1ul &coa&e iar ciudatul lui gro1it(mGrGit.
C1eli )i aproba &pu&ele dGnd /iguro& din cap. 4ar >irF
&e &imHea complet amorHit. 'e pare c /Gntorul cel tGnr
de0a pu&e&e la punct toate lucrurile cu o precizie
)n9iortoare. >irF le &pu&e&e .i lui KiFar-3 .i lui ,anaceF3
)n termeni deloc ec1i/oci3 c re9uz &cutul mGn0it al
protecHiei lor. 4ar la momentul re&pecti/3 )i 9u&e&e de&tul
de u.or & 9ac a&ta. ;r )ndoial c3 )n lumi normale3
cum ar 9i ?/alon3 acea&ta ar 9i 9o&t atitudinea corect.
>ar pe Jorlorn3 lucrurile nu mai erau atGt de clare.
D 2nde &(l ducemM )ntreb C1eli.
Cei doi <rait1 /orbeau de parc >irF ar 9i 9o&t dotat
cu tot atGta /oinH .i inteligenH ca ma.ina lGng care
&tteau.
D Trebuie &(l ducem )napoi la ,aanton- patrician
4ron0ade .i la te2nul lui3 r&pun&e <retan cu mGrGitul lui
&crG.nit. Btiu din /edere unde locuie&c.
C 9racHiune de &ecund3 >irF &e gGndi & )ncerce &
9ug de lGng ei. >ar n(ar 9i a/ut nicio .an& & &cape.
%rau doi3 a/eau arme3 a/eau o ma.in. *(ar 9i a0un&
prea departe.
1#2
D Kin de bun /oie3 le &pu&e atunci cGnd cei doi &e
)ndreptar &pre el. K art eu drumul.
>up toate probabilitHile3 /a a/ea ce/a timp la
di&poziHie ca & &e gGndea&cE era e/ident c brbaHii din
ca&ta <rait1 nu a/eau 1abar c KiFar- .i ,anaceF
pleca&er la Cra.ul din 4azul 9r 'tele3 de bun &eam
ca &(i apere pe ne9ericiHii de copii(gelatin de alHi
/Gntori de teapa celor doi din 9aHa lui.
D ?rat(ni(l atunci3 )i zi&e C1eli.
4ar >irF3 ne.tiind ce altce/a & 9ac3 )i condu&e &pre
trotuarele mobile3 re9lectGnd cu amrciune c toate
ace&tea i &e )ntGmpla&er tocmai pentru c &e &tura&e &
a.tepte. %i bine3 &e prea c acum nu /a mai a/ea
)ncotro .i /a 9i ne/oit & a.tepte.
1#3
Capitolul 6
Ia )nceput3 a.teptarea &e do/edi a 9i iadul pe pmGnt.
5l du&er )n aeroparcarea de pe turnul pu&tiu3 dup ce(
.i ddur &eama c cei doi 4ron0ade nu erau aca&3 .i )l
obligar & &e a.eze )ntr(un colH al acoperi.ului mturat
de ra9ale puternice de /Gnt. >e0a )l cuprin&e&e panica3
iar &tomacul i &e &trGn&e&e )ntr(un nod durero&.
D <retan3 )ncepu el )ntr(o /oce cu in9lexiuni i&terice.
>ar Fa/alarul &e )ntoar&e .i )i ddu o palm
u&turtoare pe&te gur.
D *u &unt Q<retanR pentru tine3 )i &pu&e. 'pune(mi
Q<retan <rait1R dac trebuie neaprat & mi te adre&ezi3
om(copie.
5n& >irF nu mai &coa&e nicio /orb. Roata de ;oc
9rGnt .c1iopta mult prea )ncet pe cerul de dea&upra
planetei Jorlorn .i3 urmrindu(i mer&ul de melc3 lui
>irF i &e pru c a a0un& 9oarte aproape de limita
rezi&tenHei. Toate cGte i &e )ntGmpla&er )i preau ireale3
iar cei doi <rait1 .i e/enimentele acelei dup(amiezi
erau mai ireale decGt toate. Bi &e )ntreb ce ar 9i dac ar
&ri bru&c )n picioare .i &(ar arunca pe&te marginea
acoperi.ului )n &trad. 5.i &pu&e c ar cdea3 .i ar tot
cdea3 a.a cum &e )ntGmpl )n /i&e3 iar cGnd &e /a zdrobi
de pietrele(incande&cente de 0o&3 nu /a &imHi durere3 ci
doar .ocul de.teptrii bru.te. Bi &e /a trezi )n patul lui de
pe <raPue3 &cldat )n &udoare .i rGzGnd de ab&urditHile
1#4
din co.marul pe care )l a/u&e&e.
Coc1et cu gGndul ace&ta .i cu altele a&emenea un
timp care lui i &e pru a 9i ore3 dar3 cGnd ).i ridic iar
oc1ii3 'atan cel Gra& aproape nici nu &e mi.ca&e din loc.
Bi atunci )ncepu & tremureE din cauza 9rigului3 ).i &pu&eE
)n&3 cu cGt )ncerca mai mult & &e &tpGnea&c3 cu atGt
&e zguduia mai tare3 pGn cGnd reu.i & atrag pri/irea
curioa& a Fa/alarilor. Bi tot a.a continu a.teptarea.
4ar 9ri&oanele ).i urmar cur&ul3 dar )n cele din urm
)ncetar3 a.a cum &e )ntGmpl .i cu panica .i gGndurile la
&inucidere dinaintea lor3 .i un calm &traniu &e pogor)
a&upra lui. Bi )ncepu iar & &e gGndea&c la tot 9elul de
pro&tii3 )ncepu & &e )ntrebe D ca .i cum ar 9i urmat &
pun un pariu D care dintre cele dou na/e &e /a
)ntoarce primaN pi&ica cenu.ie3 &au /e1iculul militarE .i
cum &(ar de&curca ,aan &au Gar&e )ntr(un duel cu
<retan(cel(c1iorE .i ce anume &(a )ntGmplat cu copiii(
gelatin din )ndeprtatul ora. con&truit de cei de pe
Iumea Cceanului de Kin *egru. ?ce&te c1e&tiuni
preau de o importanH crucial3 cu toate c >irF nu .tia
de ce anume.
>up aceea3 )ncepu &(.i examineze rpitorii. ?ce&ta
era cel mai intere&ant 0oc dintre toate de pGn atunci .i )l
a0uta la 9el de bine & 9ac & treac timpul mai repede.
5i urmri .i ob&er/ anumite amnunte.
Cei doi Fa/alari aproape c nu &co&e&er niciun
cu/Gnt de cGnd )l adu&e&er pe acoperi.. C1eli3 cel )nalt3
&e a.eza&e pe zidul &cund care )ncon0ura parcarea3 doar
1#5
la un metru di&tanH de >irF. %ra btrGn3 cu ade/rat
btrGn. ?&emnarea cu Iorimaar patrician <rait1 era
extrem de )n.eltoare. >e.i C1eli &e mi.ca .i &e )mbrca
tinere.te3 era cu cel puHin douzeci de ani mai btrGn
decGt Iorimaar. ?.a cum &ttea a.ezat3 &e /edea
limpede cum anii ).i pu&e&er amprenta a&upra lui.
<urta impre&ionant i &e re/r&a pe&te centura lucioa&
din pla& de oHel3 iar ridurile )i erau adGnc &pate )n
c1ipul bronzat3 )n& i&to/it de prea mulHi ani3 iar pe
mGinile pe care .i le odi1nea pe genunc1i &e zreau
/ini.oare alba&tre .i pete maronii. Bi el prea a9ectat de
lunga .i zadarnica a.teptare a celor doi 4ron0ade .i era
mai mult decGt plicti&it. Cbra0ii i &e &co9Glci&er .i
umerii i&to/iHi i &e gGrbo/i&er.
'e mi.c o9tGnd3 ).i ridic mGinile de pe genunc1i3
)mpletindu(.i degetele3 .i &e )ntin&e. ?tunci )i zri >irF
brHrile. Cea de pe braHul drept era din 9ier .i piatr(
incande&cent3 perec1e a celei purtate cu atGt de mult
mGndrie de <retan(cel(c1ior3 iar cea de pe &tGngul era
din argint &implu. Iip&ea 0adul. Pietrele3 odinioar
acolo3 9u&e&er &mul&e din montura lor3 iar brHara din
argint era acum plin de guri.
5n /reme ce btrGnul .i obo&itul C1eli D lui >irF )i era
greu & .i(l mai )nc1ipuie drept rzboinicul ameninHtor
din urm cu puHin timp D &ttea .i a.tepta & &e )ntGmple
ce/a3 <retan 7&au <retan <rait13 cum pretindea & i &e
&pun8 &e plimba de colo pGn colo ca & treac timpul.
%ra plin de energie ne&t/ilit3 mai mult decGt oricare
1#
alt per&oan pe care o cuno&cu&e /reodat >irF3 mai
mult c1iar decGt ,enn-3 care3 pe /remuri3 obi.nuia .i ea
& &e plimbe nelini.tit de colo(colo. Cu mGinile )n
buzunarele tiate )n 0ac1eta &curt .i alb3 &e 9GHGia pe
acoperi. )ncoace .i )ncolo3 )ncoace .i )ncolo. Cam la
9iecare al treilea drum ridica ner/o& oc1ii &pre cer3
repro.Gnd3 parc3 amurgului c nu i(l adu&e&e )nc pe
,aan KiFar-.
?lctuiau o perec1e &tranie3 ).i &pu&e >irF. <retan
<rait1 era 9oarte tGnr )n /reme ce C1eli era 9oarte
btrGn D probabil c nu era mai )n /Gr&t decGt Gar&e
,anaceF .i probabil mai tGnr decGt G+en3 decGt ,aan
&au el )n&u.i. Cum de a0un&e&e &(i 9ie te2n unui Fa/alar
mai )n /Gr&t cu atGHia aniM Bi nu era nici patrician3 nu
adu&e&e nicio bethe2n )n ca&ta <rait1E cci nu &e /edea
nicio brHar din argint .i 0ad pe braHul lui &tGng3
acoperit cu 9iri.oare ro.cate de pr care &cGnteiau uneori
&ub razele &oarelui.
4ar c1ipul lui3 c1ipul lui &traniu3 )n0umtHit3 era mai
1ido& decGt orice altce/a /zu&e >irF )n /iaHa lui. >ar3
pe m&ur ce ziua &e &tingea3 iar crepu&culul cel 9al&
de/enea real3 ).i ddu &eama c )ncepu&e & &e
obi.nuia&c cu el. CGnd <retan <rait1 &e )ndrepta )ntr(o
direcHie3 prea 9oarte normalN un tGnr z/elt ca un bici3
plin de energie ner/oa& Hinut bine )n 9rGu3 atGt de bine3
)ncGt l&a impre&ia c mai are puHin .i pocne.te. Cbrazul
acela era neted .i &enin3 urec1ea )i era acoperit de bucle
mici .i negre3 cGHi/a cGrlionHi )i a0ungeau pGn pe umeri3
1#!
dar nici /orb de barb. C1iar .i &prGnceana de pe partea
tea9r nu era decGt o linie /ag dea&upra unui oc1i
mare .i /erde. ?/ea un a&pect aproape inocent.
?poi a0ungea la captul acoperi.ului .i &e )ntorcea3 .i
tot ace&t tablou &e &c1imba dramatic. Partea &tGng a
c1ipului lui era pur .i &implu neomenea&c3 pei&a0 cu
cGmpii di9orme .i colHuri care nu(.i au locul pe niciun
c1ip uman. Carnea )i era cu&ut )n /reo .a&e locuri3 iar
)n re&t a/ea luciul emailului. Pe acea&t parte a capului3
lui <retan nu(i cre.tea niciun 9ir de pr3 nu a/ea nici
urec1e D ci doar o gaur D iar 0umtatea &tGng a na&ului
era modelat din pla&tic de culoarea pielii. Gura era o
cre&ttur 9r buze .i3 ceea ce era )nc .i mai ru3 &e
mi.ca. >in cGnd )n cGnd3 colHul &tGng al gurii )i z/Gcnea
)ntr(un tic grote&c3 care pul&a )n &u& pe &calpul cel gol3
pe&te colinele din He&ut cicatrizat.
Ia lumina zilei3 oc1iul din piatr(incande&cent al
ace&tui <rait1 era negru ca ob&idianul. >ar acum &e l&a
noaptea .i 9ocurile )ncepu&er & &e aprind )n orbit.
CGnd )ntunericul /a 9i deplin3 <retan /a 9i Cc1iul
4adului3 iar nu uria.ul &oare obo&it de dea&upra planetei
JorlornE piatra(incande&cent /a arde cu 9lcri ro.ii3
ne.o/ielnice3 .i acea&t 0umtate de c1ip &e /a
tran&9orma )n caricatura neagr a unei tig/e3 cel mai
nimerit &la. pentru un a&emenea oc1i.
Toate ace&tea preau teribil de )n&pimGnttoare pGn
)Hi aminteai D iar >irF ).i aminti D c totul era
intenHionat. <retan <rait1 nu 9u&e&e obligat &(.i pun
1#"
piatra(incande&cent )n locul oc1iuluiE el )n&u.i ale&e&e
& 9ac a&ta3 din moti/e per&onale3 ce nu erau greu de
)nHele&.
>irF &e du&e iute cu gGndul la )nceputul acelei dup(
amiezi .i la di&cuHia pe care o &urprin&e&e lGng ma.ina
zoomor9. <retan era iute .i /iclean3 nici /orb3 )n&
C1eli prea a 9i p.it de0a )n &enilitate. Pricepu&e extrem
de greu orice i &e &pu&e&e3 iar tGnrul &u te2n )i
explica&e cu rbdare3 a.a cum explici copiilor 9oarte
mici3 ).i aminti >irF. Bi dintr(odat cei doi <rait1 nu(i
mai prur atGt de )n&pimGnttori3 ba c1iar &e )ntreb
cum de a0un&e&e & &e &perie de ei. %rau aproape
no&timi. Cu &iguranH c nu &e /a )ntGmpla nimic ru3
indi9erent ce le /a &pune ,aan KiFar- cGnd &e /a
)ntoarce din Cra.ul din 4azul 9r 'teleE era clar c nu
reprezentau niciun pericol.
Ca .i cum ar 9i dorit &(i )ntrea&c acea&t
con&tatare3 C1eli )ncepu & mormie de unul &ingur3 9r
&(.i dea &eama ce 9ace3 iar >irF &e &trdui &(i prind
/orbele. <trGnul &e legna u.or3 cu oc1ii pierduHi )n
gol. Cu/intele lui n(a/eau nicio noim. Iui >irF )i lu
ce/a /reme pGn & )nHeleag ce &e petrece .i3 )n cele din
urm3 )i de/eni clar c C1eli /orbea )n Fa/alara /ec1e.
Iimb ce &e dez/olta&e pe 5naltul La/alaan )n perioada
interimatului3 cGnd Fa/alarii rma.i )n /iaH nu au mai
intrat deloc )n contact cu alte ci/ilizaHii omene.ti. Iimb
ce &(a dizol/at repede )n limba terran &tandard3
)mbogHind(o )n& cu anumite cu/inte pentru care nu
1##
exi&tau ec1i/alente. Gar&e ,anaceF )i &pu&e&e c aproape
nimeni nu mai /orbea Fa/alara /ec1e3 dar iat(l pe
C1eli3 un btrGn din cea mai tradiHionali&t coaliHie de
ca&te3 cum bGiguie tot 9elul de lucruri 9r doar .i poate
auzite )n tinereHe.
Ia 9el era .i <retan3 care )l ple&ni&e pe&te gur pe
>irF doar pentru c 9olo&i&e o 9ormul gre.it de
adre&are3 )ngduit doar 6ethilor. ?lt obicei pe moarte3
)i &pu&e&e Gar&eE pGn .i comportamentul patricienilor
de/eni&e mai negli0ent .i mai permi&i/. >ar nu .i
comportamentul lui <retan <rait13 tGnr .i deloc
patrician3 care rm&e&e credincio& tradiHiilor la care
renunHa&er brbaHi3 cu zeci de ani mai )n /Gr&t decGt el3
con&iderGndu(le aberante.
Bi lui >irF i &e 9cu mil de ei. %rau doar doi
pro&cri.i3 ).i &pu&e el3 mai inadaptaHi .i mai &inguri c1iar
decGt el3 9r de lume3 )ntr(un anumit &en&3 cci 5naltul
La/alaan )i dep.i&e .i nu mai puteau &(o con&idere
lumea lor. >eloc &urprinztor c /eni&er pe JorlornN
aici ).i g&i&er un loc al lor. Cci .i ei3 .i obiceiurile lor
erau pe moarte3 ca .i planeta acea&ta.
5ndeo&ebi <retan in&pira mil3 tocmai <retan care &e
&trduia atGt de mult & in&pire doar team. %ra tGnr3
poate ultimul dintre ade/raHii credincio.i .i poate c /a
apuca & tria&c ziua cGnd nimeni nu(i /a mai )mprt.i
con/ingerile. Care din moti/ul ace&ta de/eni&e te2nul
lui C1eliM Pentru c tinerii de(o &eam cu el )l
re&pingeau3 a.a cum re&pingeau .i /alorile ace&tui brbat
2$$
decrepitM Probabil3 ).i &pu&e >irF3 iar con&tatarea
acea&ta era cumplit de tri&t.
Ia /e&t licri un &oare galben. >in ?x nu mai
rm&e&e decGt o /ag amintire ro.iatic pe orizont3 iar
>irF ).i recpta&e &tpGnirea de &ine3 &cpa&e de team
.i medita la cele ob&er/ate3 cGnd auzir zgomotul
aero/e1iculelor care &e apropiau.
<retan <rait1 )nlemni3 &e uit )n &u& .i ).i &coa&e
mGinile din buzunare. 2na dintre ele ).i g&i &ingur
locul pe patul pi&tolului de la .old. C1eli3 clipind &periat3
&e ridic )ncet )n picioare3 lepdGnd3 parc3 po/ara unui
deceniu. 'e ridic .i >irF.
?prur .i ma.inile. 5mpreun3 cea cenu.ie .i cea
/erde ca m&lina3 zburGnd una lGng cealalt cu precizie
aproape militrea&c.
D Kino aici3 &cGrHGi <retan.
>irF &e du&e lGng el .i li &e altur .i C1eli.
Rma&er )ntr(un colH al acoperi.ului3 cu >irF )n mi0loc3
ca un prizonier. KGntul )i biciuia obra0ii. >e 0ur
)mpre0ur3 pietrele(incande&cente ale ora.ului Iarte-n
ardeau3 iradiante .i )n&Gngerate3 iar oc1iul lui <retan D
atGt de aproape acum de >irF D &trlucea &lbatic )n
culcu.ul lui cicatrizat. ?cum )i trecu&e ticul ner/o&3 iar
c1ipul )i era complet nemi.cat.
*a/a )n 9orm de pi&ic de mare a lui ,aan KiFar-
plan dea&upra lor3 apoi &e a.ez u.or pe locul ei.
KiFar- &ri 0o& .i &e )ndrept &pre ei cu pa.i repezi.
Ma.ina militar3 ptrHoa& .i 1Gd3 a/ea capota blindat
2$1
coborGt3 a&t9el )ncGt nu &e zrea c1ipul pilotului.
?teriz )n acela.i timp cu cealalt. C portier groa& din
metal &e de&c1i&e .i dinuntru apru Gar&e ,anaceF3
l&Gndu(.i puHin capul )n 0o& ca & poat ie.i .i pri/ind )n
0ur pentru a(.i da &eama de problem. Kzu ce &e
)ntGmpl3 &e )ndrept .i trGnti portiera cu un zgomot
r&untor3 apoi &e du&e )n dreapta lui KiFar-.
KiFar- )l &alut pe >irF primul3 cu un &emn &curt din
cap .i un zGmbet /ag. ?poi &e uit la C1eli.
D C1eli *im Cold+ind 9re(<rait1 >a/e&on3 &pu&e el
pe ton o9icial. Cin&te ca&tei tale3 cin&te te2nului tu.
D Bi Hie la 9el3 r&pun&e btrGnul <rait1. M )n&oHe.te
te2nul meu cel nou3 iar tu pe ace&ta nu )l cuno.ti3 )l art
el pe <retan.
,aan &e )ntoar&e3 )l cGntri la iuHeal din pri/iri pe
tGnrul cu cicatrice.
D %u &unt ,aan KiFar- din ca&ta 4ron0ade.
<retan &coa&e &unetul lui &peci9ic. ?poi urm o tcere
ap&toare.
D Mai corect &pu&3 inter/eni ,anaceF3 te2nul meu &e
nume.te ,aanton- Ri/ Jol9 patrician 4ron0ade KiFar-.
%u &unt Gar&e 4ron0ade ,anaceF.
;u rGndul lui <retan & r&pund.
D Cin&te ca&tei tale3 cin&te te2nului tu. %u &unt
<retan <rait1 Iantr-.
D *u ne(ar 9i dat prin minte c tu e.ti3 &pu&e ,anaceF
cu un zGmbet &ec. ?m auzit de tine.
,aan KiFar- )i arunc o pri/ire gritoare3 a/ertizGndu(
2$2
l & &e poarte ci/ilizat. %ra ce/a ciudat cu c1ipul lui
,aan. Ia )nceput3 >irF crezu c era un truc al luminii D
acum )ntunericul &e grbea & coboare pe&te ei D dar ).i
ddu &eama c a/ea 9alca puHin um9lat )ntr(o parte.
D ?m /enit la tine cu o re/endicare extrem de
important3 &pu&e em9atic <retan <rait1 Iantr-.
KiFar- )l pri/i pe C1eli.
D ?.a e&teM
D ?.a e&te3 ,aanton- patrician 4ron0ade.
D 5mi pare ru c trebuie & ne certm3 r&pun&e
KiFar-. Care e&te problemaM
D Trebuie &(Hi punem ni.te )ntrebri3 zi&e <retan .i
pu&e mGna pe umrul lui >irF. ?ce&ta e&te problema3
,aanton- patrician 4ron0ade. 'pune(ne3 e&te ace&ta
6o6ariel 4ron0ade3 &au nu e&teM
>e acea&t dat3 Gar&e ,anaceF zGmbi cu toat gura3
iar oc1ii &i alba.tri3 cu 1o1ote de rG& )n adGncul lor
)ng1eHat3 )i )ntGlnir pe cei ai lui >irF3 parc &punGndN
QMi3 mi3 ce(ai mai 9cut acumMR
>ar ,aan KiFar- doar &e )ncrunt.
D >e ceM
D ?de/rul tu depinde de moti/ele noa&tre3
patricianuleM )l )ntreb <retan cu a&prime3 iar obrazul cu
cicatrice )i z/Gcni /iolent.
KiFar- &e uit la >irF. %/ident c nu era )ncGntat.
D *u ai nicio pricin nici & tergi/er&ezi r&pun&ul .i
nici & re9uzi & ni(l dai3 ,aanton- patrician 4ron0ade3
&pu&e C1eli >a/e&on. ?de/rul e&te da3 &au ade/rul
2$3
e&te nuE ori una3 ori alta3 nimic mai mult.
Kocea btrGnului era de&tul de calmE el mcar nu era
ne/oit &(.i di&imuleze ner/ozitatea3 iar codul dup care
tria )i dicta 9iecare cu/Gnt ro&tit.
D Pe /remuri ai 9i a/ut dreptate3 C1eli 9re(<rait13
)ncepu KiFar-. 5n zilele de altdat ale ca&telor3
ade/rul era o c1e&tiune &impl3 )n& acum trim
/remuri noi3 pline de lucruri noi. ?cum &untem oameni
ai mai multor lumi3 nu doar ai uneia &ingure3 a.a c
ade/rurile noa&tre &unt mai complicate.
D *u3 )l contrazi&e C1eli. ?ce&t om(copie e&te un
6orariel! &au ace&t om(copie nu e&te un 6orariel. *imic
complicat.
D Te2nul meu3 C1eli3 &pune ade/rul3 adug .i
<retan. 5ntrebarea pe care Hi(am pu&(o e&te 9oarte
&impl3 patricianule. 5Hi cer & ne r&punzi.
>ar KiFar- nu &e l& )ncolHit.
D >irF t6Iarrien e&te un om din )ndeprtatul ?/alon3
planet din Klul >ia/olului3 o lume a oamenilor unde
am &tudiat eu odinioar. I(am numit 6orariel pentru a(i
putea acorda protecHia mea .i protecHia ca&tei 4ron0ade
)mpotri/a tuturor celor care ar dori &(i 9ac /reun ru.
>ar )l prote0ez ca prieten3 a.a cum mi(a. prote0a un 9rate
din 4ron0ade3 a.a cum un te2n prote0eaz un te2n. *u
e&te proprietatea mea. *u emit nicio pretenHie a&upra lui.
5nHelegeHiM
C1eli nu )nHelegea. <trGnul ).i 9cu buzele pung &ub
mu&taHa Heapn .i mormi ce/a )n Fa/alara /ec1e. ?poi
2$4
/orbi tare. >e 9apt3 prea tare3 aproape &trigGnd.
D Ce e toat pro&tia a&taM Te2nul tu e&te Gar&e
4ron0ade3 nu &trinul &ta. Cum poHi & &pui c(l prote0ezi
ca pe un te2n; ;ace el parte din 4ron0adeM *ici mcar nu
poart armeT Mcar e&te 9iinH omenea&cM Cci3 dac
e&te3 atunci trebuie & 9ie 6orarielC iar dac nu e&te3 dar
totu.i poart numele 6orariel! atunci trebuie & 9ie
proprietatea ta. *u g&e&c niciun )nHele& )n /orbele tale
de om(copie.
D 5mi pare ru pentru a&ta3 C1eli 9re(<rait13 &pu&e
KiFar-3 dar auzul tu e&te de /in3 iar nu cu/intele mele.
5ncerc & m port re&pectuo& cu tine3 dar nu(mi u.urezi
deloc &trdania.
D 5Hi baHi 0oc de mineT )l acuz C1eli.
D *u.
D <a daT
?tunci inter/eni <retan <rait13 iar /ocea lui3 de.i
9oarte dur3 nu a/ea nimic din mGnia lui C1eli.
D >irF t6Iarien3 cum ).i &pune .i cum )i &pui .i tu3 ne(
a 9cut o nedreptate. ?cea&ta e&te e&enHa problemei3
,aanton- patrician 4ron0ade. '(a atin& de o proprietate a
ca&tei <rait1 9r a a/ea permi&iune din partea ei. Cine
plte.te pentru a&taM >ac e&te om(copie .i Hie )Hi e&te
6orariel! atunci c1iar aici .i c1iar acum ro&te&c
pro/ocarea la duel. 4ron0ade a nedreptHit ca&ta <rait1.
4ar dac nu e&te 6orariel! atunci3 ei bineS
'e )ntrerup&e.
D 5nHeleg3 &pu&e KiFar-. >irFM
2$5
D 5n primul rGnd n(am 9cut nimic altce/a decGt & m
urc o &ecund )n ble&temata aia de ma.in zburtoare3
&pu&e &ting1erit >irF. Cutam un /e1icul abandonat3 o
ma.in care & mai 9uncHioneze. CGnd am 9o&t cu G+en
)n Lr-ne Iami-a am g&it a.a ce/a .i mi(am &pu& c
trebuie & 9ie .i pe aici unele.
KiFar- ridic din umeri .i &e uit la cei doi <rait1.
D ' zicem c a 9o&t 9cut un ru 9oarte mic. *imic nu
a 9o&t 9urat.
D Ma.ina noa&tr a 9o&t atins! zbier btrGnul C1eli.
>e el3 de un om(copieE nu are niciun dreptT Oici c e un
ru 9oarte micM ?r 9i putut & 9ug cu ea. Krei & )nc1id
oc1ii ca un om(copie .i & 9iu recuno&ctor c nu a 9cut
mai multM
'e )ntoar&e &pre <retan3 te2nul &u.
D ?ce.ti 4ron0ade ).i bat 0oc de noi3 ne in&ult3 )i
&pu&e. Poate c nici nu &unt oameni ade/raHi3 poate
&unt .i ei oameni(copie. Cci 9olo&e&c doar cu/inte ale
lor.
Gar&e ,anaceF ripo&t imediat.
D %u &unt te2nul lui ,aanton- Ri/ Jol9 patrician
4ron0ade .i garantez pentru el. *u e&te om(copie.
Korbi repede3 ca .i cum ar 9i declamat o expre&ie
)n/Hat pe de ro&t. 5n&3 dup pri/irea pe care i(o arunc
lui KiFar-3 >irF ).i ddu &eama c ,anaceF &e a.tepta ca
te2nul lui & repete cu/intele. 5n loc de a&ta3 ,aan cltin
din cap .i zi&eN
D C93 C1eli. *u exi&t oameni(copie.
2$
Prea teribil de obo&it .i umerii laHi i &e gGrbo/i&er.
<rait1ul mai )nalt .i mai )n /Gr&t reacHion ca .i cum
,aan l(ar 9i lo/it. 5ncepu din nou & bolboro&ea&c )n
Fa/alara /ec1e pe un ton &czut .i rgu.it.
D *u putem continua a&t9el3 &pu&e <retan <rait1. *u
a0ungem nicieri. I(ai numit 6orariel pe ace&t om3
,aanton- patrician 4ron0adeM
D >a.
D %u am re&pin& ace&t nume3 &pu&e )ncet >irF.
'e &imHea obligat & clari9ice lucrurile .i momentul
prea potri/it. <retan &e )ntoar&e pe 0umtate &pre el .i )i
arunc o pri/ire plin de ur. Cc1iul lui cel ade/rat3
oc1iul cel /erde3 prea a a/ea tot atGt de mult 9oc )n
adGncuri ca .i perec1ea din piatr(incande&cent.
D ? re&pin& doar ideea de proprietate3 &e grbi KiFar-
& completeze. Prietenul meu ).i a9irm umanitatea3 )n&
tot poart &cutul protecHiei mele.
Gar&e ,anaceF rGn0i &ati&9cut .i cltin /e1ement din
cap.
D *u3 ,aan. *(ai 9o&t aca& de dimineaH. T6Iarien nu
are ne/oie de protecHia ta. ?.a a &pu&.
KiFar- )l pri/i )n9uriat.
D Gar&eT *u e momentul & glume.ti.
D *u glume&c3 &pu&e ,anaceF.
D %&te ade/rat3 inte/eni >irF. 4(am &pu& c(mi pot
purta &ingur de gri0.
D >irF3 nu .tii ce /orbe.tiT exclam KiFar-.
D >e data a&ta cred c .tiu.
2$!
Pe nea.teptate3 <retan <rait1 Iantr- &coa&e iar.i
&unetul lui caracteri&tic3 9oarte puternic3 )n /reme ce
>irF di&cuta aprin& cu cei doi 4ron0ade3 iar te2nul &u3
C1eli3 )nHepeni&e de 9urie.
D Iini.teT ceru /ocea de .mirg1el .i cererea )i 9u
)ndeplinit. Toate ace&tea &unt lip&ite de importanH.
;aptele &unt acelea.i. 4ron0ade3 tu &pui c e&te om. >ac
a.a &tau lucrurile3 nu poate &(Hi 9ie 6orariel! iar tu nu )l
poHi prote0a. *u conteaz dac /rea &au nu /rea. Pur .i
&implu nu(Hi e&te )ngduit &(l prote0ezi. <ethii mei /or
a/ea gri0 & n(o 9aci.
'e r&uci pe clcGie .i a0un&e cu 9aHa la >irF.
D Te pro/oc la duel3 >irF t6Iarien.
Tcu&er cu toHii. Cra.ul Iarte-n ardea mocnit )n
0urul lor3 iar /Gntul era 9oarte rece.
D *u am intenHionat & te in&ult3 &pu&e >irF
amintindu(.i cu/intele 9olo&ite de 4ron0ade cu alte
ocazii3 )mi e&te permi& &(mi cer &cuzeM
Ridic palmele de&c1i&e &pre <retan <rait1. C1ipul
di9orm al ace&tuia )ncepu & z/Gcnea&c.
D M declar in&ultat.
D Trebuie & te lupHi )n duel3 &pu&e ,anaceF.
>irF ).i l& )ncet mGinile 0o& .i ).i )ncle.t pumnii.
*u zi&e nimic.
,aan KiFar- &e uita tri&t )n gol3 dar ,anaceF era
cuprin& de )n&u9leHire.
D >irF t6Iarien nu cunoa.te obiceiurile duelului3 le
&pu&e celor doi <rait1. ?ce&te obiceiuri nu exi&t pe
2$"
?/alon. 5mi )ngduiHi &(l in&truie&cM
<retan <rait1 )ncu/iinH cu aceea.i mi.care ciudat a
umerilor3 mai mult decGt a capului3 pe care o ob&er/a&e
>irF )n timpul dup(amiezii. C1eli nu prea & aud
nimic din cele di&cutate )n 0urul luiE btrGnul <rait1 )nc
mai bolboro&ea cu pri/irea plin de du.mnie aHintit
a&upra lui KiFar-.
D 'unt patru alegeri3 t6Iarien3 )i &pu&e ,anaceF lui
>irF. ;iind cel pro/ocat3 tu ai dreptul de a alege primul.
Te &9tuie&c & alegi armele. 4ar din arme3 & alegi
&biile.
D 'biile3 .opti >irF.
D %u aleg &tilul duelului3 &cGrHGi <retan3 .i aleg
careul(morHii.
,anaceF ddu din cap.
D ?cum3 t6Iarien3 ai de 9cut a treia alegere. >e
/reme ce nu ai te2n! alegerea numerelor )Hi /a 9i impu&.
Trebuie & 9ie numere 9ormate dintr(o &ingur ci9r. PoHi
& &pui a&ta3 &au poHi alege locul.
D <trGnul PmGntM &pu&e >irF plin de &peranH.
,anaceF rGn0i.
D *u. M tem c trebuie & &e de&9.oare pe planeta
acea&ta. ?lte opHiuni nu &unt permi&e.
>irF ridic din umeri.
D ?tunci3 aici & 9ie.
D %u /oi alege numerele3 zi&e <retan.
'e )ntuneca&e complet. 4ar cerul negru era luminat
numai de &puzeala &telelor. Cc1iul <rait1ului ardea3 iar
2$#
lumina lui &tranie &e re9lecta umed pe cicatricele lui.
D ?leg numere 9ormate dintr(o &ingur ci9r3 a.a cum
trebuie.
D '(a 1otrGt3 &pu&e ,anaceF. ?mGndoi trebuie &
cdeHi de acord a&upra unui arbitru3 iar apoiS
,aan KiFar- ).i ridic pri/irea. ?/ea tr&turile
e&tompate .i po&omorGte3 luminate doar de pietrele(
incande&cente3 doar 9alca um9lat ie.indu(i )n e/idenH.
D C1eli3 )ncepu el pe un ton domol.
D >a3 r&pun&e btrGnul <rait1.
D %.ti un pro&t dac crezi c exi&t oameni(copie3 )i
&pu&e KiFar-. ToHi cei care credeHi )n a.a ce/a &unteHi
pro.ti.
>irF &e uit la <retan <rait1. Cbrazul cu cicatrice al
ace&tuia z/Gcni o dat3 de dou ori3 de trei ori.
5n& C1eli prea intrat )n tran&.
D M declar in&ultat3 ,aanton- patrician 4ron0ade3
Fa/alar 9al& ce e.ti3 om(copie. Te pro/oc la duel.
<retan &e )ntoar&e iute &pre te2nul &u .i /ru & Hipe3
dar /ocea nu )l a0ut3 a.a c bolboro&i ce/a )mpro.cGnd
&ali/ )n 0ur .i &e )nec.
D TuS &prgtor de duelS 4ron0adeS a.S
D %&te &cri& )n cod3 replic KiFar- cu 0umtate de
gur. >ar dac <retan <rait1 ar putea trece cu /ederea
pe&te gre.eala ne/ino/at comi& de un &trin de lumea
noa&tr3 care nu ne cunoa.te obiceiurile3 atunci poate c
m(a. 1otr) &(l rog pe C1eli 9re(<rait1 & m ierte.
D *u3 &pu&e ,anaceF )ntunecat la 9aH. *u exi&t
21$
onoare )n a&emenea rugminHi.
D *u3 zi&e .i <retan.
?cum c1ipul lui c1iar semna cu un craniu. Cc1iul
incande&cent &cGnteia3 iar obrazul )i era contor&ionat de
9urie.
D @i(am 9cut pe plac cGt de mult am putut3 9al&ule
Fa/alar. *u am de gGnd &(mi bat 0oc de )n/Hturile
ca&tei mele. Te2nul meu a a/ut dreptate. ?de/rul e&te
c eu am gre.it amarnic )ncercGnd & e/it un duel cu
tine3 mincino&ule. Cm(copie ce e.ti. Bi mi(a 9o&t ru.ine.
>ar acum /oi 9ace ce trebuie. C1eli .i cu mine te /om
ucide. K /om ucide pe toHi trei.
D Poate c a.a /a 9i3 &pu&e KiFar-. Kom a9la curGnd.
D Bi o /om ucide .i pe cur/a(bethe2n a ta3 continu
<retan.
Kocea i &e &prgea cGnd )ncerca & &trige3 a.a c /orbi
pe un ton coborGt.
D >up ce /om termina cu /oi3 ne /om lua cGinii .i o
/om /Gna3 .i pe ea .i pe Fimdi&&ianul ei gra&3 prin
pdurile pe care ei le cuno&c atGt de bine.
,aan KiFar- nu(l lu )n &eam.
D %u &unt cel pro/ocat3 &e adre& el lui C1eli 9re(
<rait1. 5n&eamn c prima alegere )mi aparHine. ?leg
numerele. Kom lupta )n perec1i de te2ni.
D %u aleg armele3 r&pun&e C1eli. Bi aleg pi&toalele.
D ?leg &tilul3 continu KiFar-. Bi aleg careul(morHii.
D Iocul3 &pu&e C1eli. ?ici.
D ?rbitrul /a tra&a un &ingur careu3 zi&e ,anaceF3
211
&ingurul dintre cei cinci brbaHi care )nc mai zGmbea.
5n& tot a/em ne/oie de arbitru. ' 9ie unul &ingur
pentru ambele dueluriM
D 2nul e&te &u9icient3 &pu&e C1eli. 5l propun pe
Iorimaar patrician <rait1.
D *u3 re9uz ,anaceF. *u mai de/reme decGt ieri a
/enit la noi cu reclamaHii .i pretenHii. LiraF Red&teel
Ca/i&.
D *u3 9u rGndul lui <retan & re9uze. 'crie poezii
9rumoa&e3 darS LiraF Red&teel nu ne e&te de niciun
9olo&.
D ?r 9i doi din ca&ta '1anagate :olding3 &pu&e
,anaceF. *u le cuno&c numele.
D ?m pre9era un <rait13 zi&e <retan cu obrazul
z/Gcnind. 2n <rait1 /a arbitra corect3 /a &u&Hine
/irtuHile codului.
,anaceF )i arunc o pri/ire lui KiFar-E KiFar- )i
r&pun&e ridicGnd din umeri.
D >e acord3 &pu&e ,anaceF )ntorcGndu(&e iar.i &pre
<retan. 2n <rait1 & 9ie atunci. P-r <rait1 Cr-an.
D *u P-r <rait13 re9uz <retan.
D %.ti greu de mulHumit3 &pu&e &ec ,anaceF. %&te unul
din 6ethii /o.tri.
D ?m a/ut anumite di/ergenHe cu P-r <rait13 explic
<retan.
D 2n patrician ar 9i o alegere mai bun3 inter/eni
btrGnul C1eli. 2n om cu calitHi3 un om )nHelept.
Ro&ep1 Iant <an&1ee patrician <rait1.
212
,anaceF ridic nep&tor din umeri.
D ;ie.
D Koi /orbi cu el3 &pu&e C1eli.
CeilalHi ddur din capete3 )ncu/iinHGnd alegerea
9cut.
Bi a&t9el3 )n /reme ce >irF )i pri/ea3 &imHindu(&e
pierdut .i &ting1er3 cei patru Fa/alari ).i luar rma&(
bun. Bi3 )n mod bizar3 )nainte de a &e de&prHi3 9iecare ).i
&rut cei doi ad/er&ari pe buze.
4ar <retan <rait1 Iantr-3 cel cu cicatrice .i un &ingur
oc1i .i 9r 0umtate din buze D ace&t <retan <rait1
Iantr- )l &rut pe >irF.
>up ce plecar cei doi <rait13 ceilalHi coborGr de pe
acoperi.. KiFar- de&c1i&e u.a de la apartament .i
aprin&e luminile. ?poi3 metodic3 .i 9r & &coat un
cu/Gnt3 &e apuc & 9ac 9ocul )n cmin cu ni.te bu.teni
negri &co.i dintr(un dulap a&cun& )n perete. 5ncruntat3
>irF &e a.ez )ntr(un capt al canapelei. ,anaceF &e
a.ez )n colHul cellalt3 cu un &urG& /ag pe buze3
trgGndu(&e de barba ro.cat cu un aer ab&ent. *u /orbi
nimeni.
;ocul &e trezi la /iaH3 limbile &ale cu /Gr9uri
portocalii .i alba&tre &e &trecurau printre bu.teni3 iar
>irF )i &imHi cldura pe 9aH .i pe mGini. Camera &e
umplu de o arom ca de &corHi.oar. KiFar- &e ridic de
lGng cmin .i ie.i din )ncpere.
Re/eni aducGnd trei pa1are mici3 ca pentru coniac3 .i
negre ca ob&idianul. 'ub braH Hinea o &ticl. 5mprHi
213
pa1arele lui >irF .i lui ,anaceF3 pe al treilea )l pu&e pe o
m&uH din apropiere .i &coa&e cu dinHii dopul &ticlei.
Kinul era ro.u aprin&3 cu un miro& 9oarte )nHeptor.
2mplu pGn )n /Gr9 toate cele trei pa1are3 iar >irF )l
apropie pe al lui de na&. >e.i /aporii buturii )l ardeau3
&enzaHia era una ciudat de plcut.
D ?cum3 )ncepu KiFar- )nainte ca /reunul & 9i gu&tat
din /in3 l&Gnd &ticla din mGn .i luGndu(.i pa1arul3 /
/oi cere 9iecruia & 9aceHi ce/a extrem de greu3 am de
gGnd & / cer 9iecruia & treceHi de propriile orgolii
me&c1ine pentru cGt/a /reme .i & 9iHi ce/a ce nu aHi
mai 9o&t niciodat )nainte3 ce/a ce nu / caracterizeaz
cGtu.i de puHin. Gar&e3 Hie )Hi cer D pentru binele no&tru3
al tuturor D & 9ii prietenul lui >irF t6Iarien. Btiu c nu
exi&t un cu/Gnt pentru a&ta )n limba Fa/alar /ec1e.
Cci pe 5naltul La/alaan nici nu e&te ne/oie de un
a&emenea termen3 pentru c acolo brbatul ).i are
propria ca&t .i 6ethii .i3 mai pre&u& de toate3 ).i are
propriul te2n. 5n& ne a9lm pe Jorlorn3 iar mGine /a
a/ea loc un duel. Poate c nu ne /om lupta toHi deodat3
dar a/em du.mani comuni. ?.a c )Hi cer ca3 )n calitate
de te2n al meu3 & )l nume.ti prieten pe >irF t6Iarien .i
& te legi de el prin prietenie.
D 5mi ceri ce/a 9oarte greu3 r&pun&e ,anaceF3
HinGndu(.i pa1arul )n 9aHa oc1ilor .i urmrind cum
9lcrile dan&eaz )n &ticla neagr. T6Iarien ne(a
&pionat3 a )ncercat &(mi 9ure cro4bethe2na .i a )ncercat
&(Hi 9ure numele3 iar acum ne(a implicat )n acea&t
214
ceart cu <retan <rait1. 'unt tentat &(l pro/oc eu
)n&umi la duel pentru tot ce a 9cut. Bi )n &c1imb3 tu3
te2n al meu3 tu )mi ceri & mi(l declar prieten.
D ?.a e&te3 &pu&e KiFar-.
,anaceF )i arunc o pri/ire lui >irF apoi &orbi din /in.
D Tu e.ti te2nul meu3 &pu&e el3 .i m &upun dorinHelor
tale. Ce obligaHii trebuie & )ndepline&c &ub legtura
prietenieiM
D Trebuie & te porHi cu un prieten a.a cum te porHi cu
un 6eth! )i explic KiFar-3 )ntorcGndu(&e u.or &pre >irF.
4ar tu3 t6Iarien3 tu ne(ai pricinuit un necaz 9oarte mare3
)n& nu &unt &igur cGt anume e&te cu ade/rat
re&pon&abilitatea ta. Bi Hie )Hi cer ce/a. 5Hi cer ca pentru o
perioad & 9ii 9rate de ca&t pentru Gar&e 4ron0ade
,anaceF.
>irF nu apuc & r&pundE ,anaceF i(o lu )nainte.
D *u poHi 9ace una ca a&ta. Cine e&te el3 ace&t
t6IarienM Cum poHi & crezi c ar 9i demn & intre )n
4ron0adeM *e /a trda3 ,aan. *u &e /a &upune legturilor3
nu /a apra ca&ta3 nu &e /a )ntoarce )mpreun cu noi.
Prote&tez.
D >ac accept3 cred c /a 9i credincio& legturilor pe
o anumit perioad3 zi&e KiFar-.
D Pe o perioadM <ethii &unt legaHi pe /ecieT
D ?tunci ace&ta /a 9i un lucru nou3 un tip nou de 6eth!
un prieten /remelnic.
D %&te mult mai mult decGt un lucru nou3 )l contrazi&e
,anaceF. *u /oi )ngdui a.a ce/a.
215
D Gar&e3 &pu&e ,aan KiFar-3 >irF t6Iarien e&te de(
acum prietenul tu. 'au ai uitat a&ta atGt de repedeM
Gre.e.ti cGnd )ncerci &(mi ne&ocote.ti propunerea.
5ncalci legturile pe care tocmai Hi le(ai a&umat. *u e&te
)ngduit & te porHi a&t9el cu un 6eth.
D *u ai cum &(i ceri unui 6eth & 9ie 6eth! mormi
,anaceF. %l e&te de0a3 a.a c toat po/e&tea a&ta n(are
nicio noim. Cmul &ta /ine dintr(o lume care nu
cunoa.te &emni9icaHia legturilor. 5naltul con&iliu te /a
mu&tra3 ,aan. %&te clar c 9aci o gre.eal.
D 5naltul con&iliu &e a9l pe 5naltul La/alaan3 iar noi
ne a9lm pe Jorlorn3 &pu&e KiFar-. Tu e.ti &ingurul de
aici care /orbe.ti )n numele ca&tei 4ron0ade. 5i /ei 9ace
/reun ru prietenului tuM
,anaceF nu r&pun&e.
KiFar- &e )ntoar&e din nou &pre >irF.
D Ce &pui3 t6IarienM
D *u .tiu3 zi&e >irF. Cred c )nHeleg ce pre&upune
a&ta3 po/e&tea cu 9ratele de ca&t3 .i cred c apreciez
cin&tea care mi &e 9ace3 &au ce(o 9i ea. 5n& exi&t multe
lucruri care ne de&part3 ,aan.
D Te re9eri la G+en3 &pu&e KiFar-. Bi ai dreptate. >ar3
>irF3 ceea ce )Hi cer eu e&te & 9ii un tip &pecial .i nou de
9rate de ca&t. >oar atGta /reme cGt /ei &ta pe Jorlorn3
.i numai pentru Gar&e3 nu pentru mine .i nici pentru
/reun alt 4ron0ade. 5nHelegiM
D >a. ?&ta ar 9i mai u.or3 zi&e .i &e uit )n&pre Gar&e.
>ar am probleme .i cu el. %l e&te cel care a )ncercat &
21
m tran&9orme )ntr(o proprietate3 iar mai adineauri nu &(
a &trduit & m scape de duel.
D *u am &pu& nimic altce/a decGt ade/rul3 inter/eni
Gar&e3 dar KiFar- )i 9cu &emn cerGndu(i & tac.
D Cred c a. putea trece pe&te a&tea3 continu >irF3
)n& nu .i pe&te po/e&tea cu G+en.
D C1e&tiunea aceea o /om rezol/a )mpreunN eu3 tu .i
G+en >el/ano3 &pu&e calm KiFar-. Gar&e nu are niciun
cu/Gnt de &pu& )n acea&t pri/inH3 c1iar dac Hi(a &pu&
altce/a.
D %&te cro4bethe2na mea3 obiect Gar&e. ?m tot
dreptul & /orbe&c .i & iau m&uri. ?m o obligaHie.
D M re9er la cele )ntGmplate noaptea trecut3 zi&e
>irF. %ram lGng u.a /oa&tr. ?m auzit. ,anaceF a lo/it(
o .i apoi aHi )ncuiat(o unde/a3 ca & o a&cundeHi de mine.
KiFar- zGmbi.
D ? lo/it(oM
>irF ddu energic din cap.
D ?m auzit cu urec1ile mele.
D Cu urec1ile tale ai auzit o ceart .i o lo/itur3 nu
am nicio )ndoial3 &pu&e KiFar- atingGndu(.i 9alca
um9lat. >e unde crezi c a aprut asta;
>irF c&c oc1ii mari3 &imHindu(&e dintr(odat cel mai
mare idiot din uni/er&.
D M(amS m(am gGnditS nu .tiu. Copiii(gelatinS
D Gar&e m(a lo/it pe mine! nu pe G+en.
D Bi a. 9ace(o din nou3 adug ,anaceF ur&uz.
D >ar3 &e bGlbGi >irF3 dar atunci3 ce &(a )ntGmplatM
21!
?zi(noapteM >e dimineaHM
,anaceF &e ridic3 &e du&e pGn la colHul de canapea
unde &ttea >irF .i &e aplec ameninHtor dea&upra lui.
D Prietene >irF3 i &e adre& el pe un ton otr/it3 de
dimineaH Hi(am &pu& ade/rul. G+en &(a du& la treab
cu ?rFin RuarF. 4eri toat ziua Fimdi&&ianul a cutat(o
)nnebunit. Mi(a )n.irat o aiureal de(a lui3 ce/a de&pre
un .ir de gGndaci(cu(carapace care au )nceput &
migreze3 probabil din cauza 9rigului tot mai mare. 'e
pare c acea&t reacHie a in&ectelor e&te extrem de rar
pe %&1ellin. <ine)nHele& c pe Jorlorn un a&emenea
e/eniment e&te unic3 neputGnd 9i recreat3 iar RuarF a
&imHit c 9enomenul trebuie &tudiat de )ndat. )cum
pricepi3 prietene >irF t6Iarien3 pricepi acum;
D :m3 ar 9i trebuit totu.i &(mi &pun ce/a.
,anaceF &e )ntoar&e la locul lui de pe canapea cu
c1ipul a&cuHit &trGmbat )ntr(un rictu& 9urio&.
D Prietenul meu m 9ace mincino&3 coment el.
D Gar&e &pune ade/rul3 inter/eni KiFar-. G+en a
&pu& c /rea &(Hi la&e /orb3 un bilet &au o )nregi&trare.
Probabil c a uitat3 )n toat agitaHia pregtirilor de
expediHie. 'e mai )ntGmpl .i a&t9el de lucruri. 'e
implic mult )n munca ei3 >irF. %&te o ecologi&t 9oarte
bun.
>irF &e uit la Gar&e ,anaceF.
D 'taHi a.a3 &pu&e. >e dimineaH tu mi(ai zi& c o
a&cundeHi de mine. ?i recuno&cut c a.a e&te.
KiFar- pru nedumerit.
21"
D Gar&eM
D %&te ade/rat3 r&pun&e ,anaceF )n &il. ? /enit la
noi la u. .i a in&i&tat .i a tot in&i&tat .i a intrat &ub un
pretext cu&ut cu aH alb. 5n plu&3 /oia )n mod e/ident &
cread c G+en era Hinut prizonier de odio.ii
4ron0ade. M )ndoie&c c ar 9i crezut altce/a.
'orbi )ncet din /in.
D *(a 9o&t 0nelept din partea ta3 Gar&e3 )l do0eni ,aan
KiFar-.
D Mi &(a &pu& o minciun3 am r&pun& cu o minciun3
declar ,anaceF pe un ton )ngGm9at.
D *u e.ti un prieten bun.
D Koi 9i mai bun de acum )nainte3 zi&e ,anaceF.
D M bucur & aud a&ta3 r&u9l u.urat KiFar-.
?cum3 tu3 t6Iarien3 )i /ei 9i 6eth lui Gar&eM
>irF &e gGndi cGte/a clipe apoi r&pun&eN
D Cred c da.
D ' bem3 atunci3 )i )ndemn KiFar-.
Cei trei brbaHi ).i ridicar pa1arele )n acela.i timp D
pa1arul lui ,anaceF 9iind de0a pe 0umtate gol D .i >irF
bu din /inul tare .i u.or amrui. *u era cel mai groza/
/in pe care )l bu&e /reodat. >ar era de&tul de bun.
,anaceF ).i goli pa1arul .i &e ridic )n picioare.
D Trebuie & /orbim de&pre dueluri.
D ?.a e&te3 )l aprob KiFar-. Oiua de azi a 9o&t 9oarte
proa&t. *iciunul dintre /oi nu a acHionat cu
)nHelepciune.
,anaceF &e &pri0ini de poliHa cminului3 &ub unul din
21#
garguii cu pri/iri du.mnoa&e.
D Tu ai 9o&t cel mai puHin )nHelept dintre toHi3 ,aan. Te
rog & m )nHelegi cGnd )Hi &pun c nu m tem cGtu.i de
puHin & m lupt )n duel cu <retan <rait1 .i C1eli <raHe(
Goale3 dar nu era ne/oie de una ca a&ta. Tu i(ai )n9uriat
dinadin&. <rait1ul a 9o&t obligat & cear duelul ca nu
cum/a & 9ie di&preHuit pGn .i de te2nul lui.
D *u mi(a ie.it a.a cum &pera&em3 recuno&cu KiFar-.
Mi(am )nc1ipuit c lui <retan )i e&te team de noi .i c
poate ar renunHa la duelul lui cu t6Iarien ca & ne e/ite
pe noi. >ar nu a 9cut(o.
D *u3 &pu&e ,anaceF3 nu a 9cut(o. Bi Hi(a. 9i putut
&pune c a.a &e /a )ntGmpla3 dac m(ai 9i )ntrebat. I(ai
)ncolHit mult prea tare .i ai 9o&t periculo& de aproape &
intri .i tu la duel.
D ?m acHionat con9orm codului3 nimic altce/a.
D Poate. >ar <retan a a/ut dreptateE &(ar 9i 9cut de
ru.ine dac ar 9i ignorat o9en&a adu& de t6Iarien doar
pentru c &e teme de tine.
D *u3 )l contrazi&e KiFar-. ?ici gre.e.ti .i tu
deopotri/ cu toHi ai no.tri. *(ar trebui ca e/itarea unui
duel & 9ie ce/a ru.ino&. >ac /a 9i /reodat & ne
)mplinim de&tinul3 trebuie & )n/Hm a&ta. >ar3 )ntr(un
anumit &en&3 ai dreptate D HinGnd &eam de cine e&te .i ce
anume reprezint el3 nu putea & aib alt reacHie. I(am
0udecat gre.it.
D Bi 9oarte ru ai 9cut3 )i zi&e ,anaceF3 iar rGn0etul )i
de&pic barba ro.ie. ?r 9i 9o&t mai bine &(l la.i doar pe
22$
t6Iarien & &e dueleze. ?m a/ut gri0 & &e lupte cu
&biile3 nuM 4ar <rait1ul nu l(ar 9i uci& pentru o o9en&
atGt de ne)n&emnat. Bi mai ale& pe cine/a ca >irF3 a13
n(ar 9i 9o&t nicio cin&te )ntr(o a&emenea /ictorie. Oic c
nu ar 9i 9cut nimic altce/a decGt &(i dea o lo/itur3
atGt. 4ar o ran i(ar 9i 9cut bine lui t6Iarien. I(ar 9i
)n/Hat minte3 ar 9i 9o&t o lecHie de&pre gre.eli. 4(ar 9i dat
ce/a 9orH tr&turilor. >oar o tietur mic3 nimic mai
mult.
5l pri/i pe >irF.
D ?cum bine)nHele& c <retan <rait1 te /a ucide.
5nc mai rGn0ea cGnd ro&ti ultimul comentariu cu
nep&area(i caracteri&tic. >irF aproape &e )nec cu
/inul.
D CeM
,anaceF ridic din umeri.
D ;iind primul pro/ocat3 trebuie & te duelezi primul3
a.a c nu ai cum & &peri c ,aan .i cu mine )i /om ucide
)nainte & a0ung la tine. <retan <rait1 Iantr- e&te tot
atGt de bine cuno&cut pentru )ndemGnarea lui cum e&te .i
pentru 9rumu&eHea lui izbitoare. 'incer3 e&te 9aimo&
pentru 9elul cum &e dueleaz. <nuie&c c a /enit aici ca
& /Gneze oameni(copie cu C1eli3 dar talentele de
/Gntor )i cam lip&e&c. >in cGte am auzit3 &e &imte mult
mai )n largul lui )n careul morHii decGt )n &lbticie.
C1iar .i 6ethii lui &unt de prere c e&te o per&oan
di9icil. Pe lGng 9aptul c are o )n9Hi.are de(a dreptul
1idoa&3 l(a mai .i luat drept te2n pe C1eli 9re(<rait1. Pe
221
/remuri C1eli a 9o&t un patrician cu mare autoritate .i
extrem de onorat. Bi bethe2na .i primul &u te2n au
murit )naintea lui. ?&tzi nu mai e&te decGt un ramolit
&uper&tiHio& cu minte puHin .i a/ere mare. Prin ca&t
circul z/onuri c bogHia lui con&tituie moti/ul real
pentru care <retan <rait1 poart 9ierul(.i(9ocul lui C1eli.
;ire.te c nimeni nu are )ndrzneala &(i &pun a&ta lui
<retan )n 9aH. 'e &pune c e&te cam &en&ibil .i coleric.
4ar acum l(a )n9uriat .i ,aan3 .i poate c l(a .i &periat
puHin. >ar nu te /a cruHa cu niciun c1ip3 nu(Hi /a arta
)ndurare. Tot ce &per e&te & reu.e.ti &(l rne.ti un pic
)nainte & mori. ?&ta ne(ar u.ura nou treaba )n duelul
care & urmeze.
>irF ).i aminti &entimentul de )ncredere care )l
cuprin&e&e pe acoperi.E 9u&e&e aproape con/in& c
niciunul dintre cei doi <rait1 nu reprezenta un pericol
real. 5i )nHelegeaE )i prea ru pentru ei. ?cum )ncepu&e
&(i par ru pentru el )n&u.i.
D % ade/rat ce &puneM )l )ntreb pe KiFar-.
D Gar&e glume.te .i exagereaz3 )i r&pun&e KiFar-3
cu toate ace&tea3 e.ti )n pericol. <ine)nHele& c <retan /a
)ncerca & te omoare3 dac )i /ei da /oie. Bi una ca a&ta
nu trebuie & &e )ntGmple. Regulile unui duel )n &tilul
ale& .i cu armele ale&e de /oi &unt de&tul de &imple.
?rbitrul /a tra&a cu creta pe &trad un careu cu latura de
cinci metri3 iar tu .i ad/er&arul tu /eHi porni din
colHurile opu&e. Ia &emnalul arbitrului3 /eHi a/an&a cu
&biile &pre centru. CGnd / )ntGlniHi3 )ncepeHi lupta.
222
Pentru a &ati&9ace rigorile codului onoarei3 trebuie & dai
o lo/itur .i & prime.ti una3 con&ecuti/. Te &9tuie&c &
)ncerci &(l rne.ti la picior3 &au la .old3 deoarece o
a&emenea lo/itur /a indica 9aptul c nu dore.ti un duel
pe /iaH .i pe moarte. ?poi3 dup ce el Hi(a aplicat prima
lo/itur D dac poHi3 )ncearc &(o parezi cu &abia ta D te
poHi )ndrepta &pre marginea careului. >ar & nu alergi.
*u exi&t onoare )n 9ug3 iar arbitrul /a acorda /ictoria
lui <retan3 iar dup aceea cei din <rait1 te /or ucide.
Trebuie & mergi )ncet3 calm. Cdat a0un& la marginea
careului .i trecut de perimetrul de cret3 e.ti )n
&iguranH.
D Ca & 9ii )n &iguranH trebuie )n& & reu.e.ti &
a7ungi la marginea careului3 &pu&e ,anaceF. <retan te /a
ucide )nainte de a&ta.
D >up ce dau lo/itura .i )nca&ez una3 pot & pun
&abia 0o& .i & plec de acoloM )ntreb >irF.
D >ac 9aci a.a ce/a3 <retan te /a omor) purtGnd pe
ce i(a mai rma& din 9aH o expre&ie tare nedumerit3
&pu&e ,anaceF.
D *(a. 9ace una ca a&ta )n locul tu3 )l a/ertiz
KiFar-.
D '9aturile lui ,aan &unt ab&urde3 mai zi&e ,anaceF.
'e )ntoar&e la canapea3 ).i lu pa1arul .i ).i mai turn
ni.te /in.
D Trebuie &(Hi Hii &abia .i & te lupHi cu el. GGnde.te(
te doar3 omul e pe 0umtate orb. Preci& e&te mai
/ulnerabil pe partea unde nu are oc1iT ?i /zut .i tu cGt
223
de aiurea d din cap &au cum ridic din umeri.
Pa1arul lui >irF &e goli&e de a&emenea. 5l ridic3 .i
,anaceF i(l umplu cu /in.
D -oi cum / /eHi duelaM )ntreb el.
D Regulile &tilului .i armelor noa&tre &unt cu totul
altele3 &pu&e KiFar-. ToHi patru /om &ta )n cGte un colH al
careului(morHii cu la&erele noa&tre de duel &au alte arme.
*u a/em /oie & ne mi.cm deloc3 cu excepHia unui pa&
)n &pate3 ie.ind din careu3 la adpo&t. Bi nu putem 9ace
ace&t pa& pGn nu tragem toHi patru cGte un 9oc. >up
aceea alegerea ne aparHine. Cei care rmGn )n careu3
dac &unt )nc /ii3 pot continua & trag. 'tilul ace&ta de
duel poate 9i ino9en&i/3 dar .i letal. >epinde doar de ce
anume ).i dore&c participanHii.
D MGine3 promi&e ,anaceF3 &e /a l&a cu morHi.
Bi mai lu o )ng1iHitur din /in.
D %u mi(a. dori & 9ie alt9el3 murmur KiFar-
cltinGnd mG1nit din cap3 dar m tem c ai dreptate. Cei
doi <rait1 &unt mult prea 9urio.i pe noi ca & trag )n
aer.
D ?.a e&te3 )ncu/iinH ,anaceF cu o umbr de zGmbet.
?u luat a9rontul mult prea per&onal. Cel puHin C1eli
<raHe(Goale nu ne /a ierta niciodat.
D >ar nu puteHi doar &(i rniHiM le &uger >irF. '(i
dezarmaHi cum/aM
Cu/intele )i /enir le&ne pe buze3 dar i &e pru curio&
& &e aud ro&tindu(le. ?cea&t &ituaHie era atGt de
deo&ebit de tot ce tri&e pGn atunci .i3 totu.i3 ).i ddu
224
&eama c &e &imte bine )n compania celor doi Fa/alari3
cu /inul .i di&cuHia lor rece .i raHional de&pre moarte .i
rni. Poate c a&ta )n&emna & 9ie un 6ethC poate c din
acea&t cauz nelini.tea lui &e &tingea u.or. >irF nu &e
mai gGndea la nimic altce/a decGt la cGt de lini.tit .i )n
largul &u &e &imte.
KiFar- pru tulburat.
D '(i rnimM Bi eu mi(a. dori3 dar nu &e poate. ?cum
/Gntorilor le e&te 9ric de noi. Bi tocmai datorit ace&tei
9rici )i cruH pe 6orarielii 4ron0ade. Bi a.a &al/m /ieHi.
Bi nu ar mai 9i po&ibil dac mGine ne /om purta prea
blGnd cu ei. CeilalHi &(ar putea & nu mai renunHe la
/Gntoare dac ar .ti c nu ri&c nimic altce/a decGt o
ran u.oar. *u3 din ne9ericire3 .i eu cred c trebuie &(i
ucidem pe C1eli .i pe <retan dac putem.
D Putem3 exclam ,anaceF cu aplomb. Bi & .tii3
prietene t6Iarien3 c nu(i c1iar atGt de u.or &au de
)nHelept &(Hi rne.ti doar ad/er&arul din duel3 a.a cum )Hi
)nc1ipui tu. Bi trebuie c(Hi rGzi de noi cGnd ne )ntrebi
dac nu(i putem dezarma. %&te practic impo&ibil. *e
luptm cu la&ere de duel3 prietene3 nu cu arme de rzboi.
?&emenea arme trag cu impul&uri de 0umtate de
&ecund3 .i au ne/oie de cinci&prezece &ecunde ca & &e
re)ncarce )ntre &ec/enHele de tragere. Pricepi ce(Hi &punM
Cel care &e grbe.te & trag &au &e &trduie.te prea mult
& trag )ntr(un anume 9el3 cel care )ncearc & trag
pentru a(.i dezarma ad/er&arul D omul &ta moare
repede. PoHi & ratezi c1iar .i de la cinci metri3 iar
225
cellalt )Hi /a /eni de 1ac )nainte & Hi &e re)ncarce
la&erul.
D ?dic nu &e poateM )ntreb >irF.
D 'unt mulHi cei care &cap doar rniHi din dueluri3 )i
explic KiFar-. 5n& ade/rul e&te c mult mai mulHi
&unt uci.i. >e.i3 )n ma0oritatea &ituaHiilor3 nu a&ta &(a
intenHionat. 2neori3 )n&3 &e dore.te moartea celuilalt.
CGnd unul trage )n aer3 iar ad/er&arul &e 1otr.te &(l
pedep&ea&c pentru a&ta3 pot 9i pricinuite rni oribile.
5n& a.a ce/a nu &e )ntGmpl prea de&.
D I(am putea rni pe C1eli3 &pu&e ,anaceF. % btrGn3
.i )ncet3 .i nu mGnuie.te deloc iute pi&tolul. >ar <retan
<rait1 e&te o cu totul alt po/e&te. 'e po/e&te.te c a
9cut de0a /reo .a&e /ictime.
D >e el m /oi ocupa eu3 inter/eni KiFar-. >oar ai
gri0 ca la&erul lui C1eli & rmGn neacHionat .i /a 9i
&u9icient.
D Poate3 zi&e ,anaceF uitGndu(&e la >irF .i zGmbind
cu gura pGn la urec1i. T6Iarien3 dac ai putea &(l
rne.ti un pic pe <retan3 )n braH3 &au la mGn3 &au la
umr D dac ai putea &(i 9aci o &ingur ran3 cGt de
mic3 dar care &(l incomodeze .i &(l )ncetinea&c3 a&ta
ar &c1imba &ituaHia.
5n ciuda lui )n&u.i3 >irF ).i ddu &eama c )i r&punde
la zGmbet.
D Pot & )ncerc3 r&pun&e3 dar Hine minte c nu .tiu
ab&olut nimic de&pre dueluri .i .tiu )nc .i mai puHine
de&pre &bii3 iar principala mea preocupare /a 9i &
22
rmGn )n /iaH.
D *u te 9rmGnta & )ncerci & realizezi impo&ibilul3
rGn0i )n continuare ,anaceF. >oar 9(i cGt de mult ru
e.ti )n &tare.
'e de&c1i&e u.a. >irF &e )ntoar&e3 iar ,anaceF tcu
bru&c. 5n prag &ttea G+en >el/ano3 cu 9aHa .i 1ainele
pline de pra9. 'e uit ne&igur la 9iecare3 pe rGnd3 apoi
ptrun&e )ncet )n )ncpere. Pe umr a/ea un Fit de
&upra/ieHuire. ?rFin RuarF intr dup ea3 cu dou cutii
grele cu in&trumente. %ra ndu.it .i gG9Gia tare. 5n
Hinuta(i /erde3 pantaloni .i 1anorac cu glug3 prea mai
dic1i&it decGt de obicei.
G+en l& u.or 0o& raniHa3 HinGnd(o )nc de curea.
D RuM )ntreb ea. >e&pre ce e&te /orbaM Cine &(i
9ac ru cuiM
D G+en3 )ncepu >irF.
D *u3 )l opri ,anaceF pe un ton 9oarte rece.
Limdi&&ianul trebuie & plece.
RuarF &e uit )n 0ur3 alb la 9aH .i complet nedumerit.
5.i l& )n 0o& gluga .i )ncepu &(.i .tearg 9runtea de
tran&piraHie.
D Ce pro&tii mai )ndrugi3 Gar&e-3 zi&e el. >e&pre ce e
/orbaM >e&pre /reun &ecret Fa/alar nemaipomenit de
important3 eiM >e&pre /reun rzboi3 /reo /Gntoare3
/reun duel3 ce/a legat de /iolenH3 oricum3 nu(i a.aM %i3
nu m intere&eaz a&emenea lucruri3 nu3 nu pe mine. K
la& )n intimitatea /oa&tr3 da3 / la& .i & a/eHi parte de
ea.
22!
'e )ntoar&e .i &e )ndrept &pre u..
D RuarF3 )l &trig ,aan KiFar-. ?.teapt.
Limdi&&ianul &e opri.
KiFar- &e )ntoar&e &pre te2nul &u.
D Trebuie &(i &punem .i lui. >ac nu izbutimS
D *u &e /a )ntGmpla una ca a&taT
D >ac nou ni &e )ntGmpl ce/a3 au &pu& c )i /or
urmri .i )i /or ucide. Gar&e3 .i Fimdi&&ianul e&te
ame&tecat. Trebuie &(i &punem.
D >ar .tii bine ce &e /a )ntGmpla. Bi pe Tober3 .i pe
Jol91eim3 .i pe %&1ellin3 pe toat Iiziera. %l cu tot
neamul lui /or r&pGndi numai minciuni3 iar toHi
Fa/alarii /or 9i a&emuiHi cu cei din <rait1. ?.a
procedeaz intriganHii .tia3 oamenii(copie.
Kocea lui ,anaceF ).i pierdu&e umorul necioplit pe
care )l 9olo&i&e cGnd )l lua&e pe&te picior pe >irF. ?cum
era extrem de gra/.
D KiaHa lui e&te )n pericol3 la 9el ca /iaHa lui G+en3
&pu&e KiFar-. Trebuie & le &punem.
D TotulM
D Barada &(a terminat3 zi&e KiFar-.
RuarF .i G+en )ncepur & /orbea&c )n acela.i timp.
D ,aan3 ceS ro&ti ea.
D Barad3 /iaH3 /Gntoare3 de&pre ce e /orbaM
'puneHiT
Bi ,aan KiFar- le &pu&e.
22"
Capitolul 7
D >irF3 >irF3 nu &e poate & /orbe.ti &erio&. *u3 nu te
cred. Tot timpul &ta mi(am &pu&3 da3 mi(am &pu& .i am
crezut c e.ti mai bun decGt ei. Bi acum /ii .i )mi &pui
aa ce.a; *u3 e un /i&3 a&ta e&te3 un /i&. C nebunieT
RuarF ).i re/eni&e cGt de cGt. 5mbrcat )n 1alatul lui
lung3 din material mt&o& /erde3 brodat cu bu9niHe3
aducea mai mult cu el )n&u.i3 c1iar dac prea teribil de
nelalocul lui )n dezordinea din laborator. 'ttea pe un
taburet )nalt3 cu &patele la ecranele )ntunecate de pe
con&ola cu computere. 5.i Hinea )ncruci.ate la glezne
picioarele )nclHate cu papuci comozi3 iar )n mGinile
durdulii &trGngea un pa1ar )nalt .i gla&at plin cu /in
/erde Fimdi&&ian. 'ticla &e a9la )n &patele lui3 alturi de
alte dou pa1are.
>irF &e cocoHa&e pe o ma& de lucru din pla&tic3 cu
picioarele &trGn&e &ub el .i cu cotul &pri0init de Fitul de
&upra/ieHuire. 5.i 9cu&e loc printre &canere .i lamele de
micro&cop .i tot 9elul de 1Grtii. >ezordinea din laborator
era in9ernal.
D *u pricep unde e nebunia3 )l contrazi&e el pe un ton
)ncpHGnat.
Cc1ii )i rtceau prin 0ur. *u mai /zu&e niciodat un
laborator. %ra cam cGt li/ingul din apartamentul
Fa/alarilor3 )n& prea mult mai &trGmt. 2n banc de
lucru cu computere mici era aliniat lGng unul din
22#
pereHi. Kiza/i de el &e a9la o 1art uria. a planetei
Jorlorn plin de bolduri colorate .i &imboluri gra9ice.
5n mi0locul )ncperii &e a9lau cele trei me&e de lucru.
?ce&ta era locul unde G+en .i RuarF puneau cap la cap
9rGnturile de in9ormaHii adunate de prin pdurile acelei
lumi a ;e&ti/alului pe cale de &tingere. 5n oc1ii lui >irF
aducea mai mult cu un centru de operaHiuni militare.
Bi tot nu )nHelegea de ce &e a9l aici. >up lunga
explicaHie a lui KiFar- .i dup contro/er&a cau&tic ce i(
a urmat3 )ntre cei doi Fa/alari .i Fimdi&&ian3 RuarF
pleca&e cu pa.i ap&aHi &pre apartamentul lui3 luGndu(l
cu &ine .i pe >irF. *u prea momentul tocmai potri/it
pentru a &ta de /orb cu G+en. RuarF ).i &c1imba&e
1ainele .i ).i mai domoli&e ner/ii cu o gur de /in3 .i
imediat dup aceea in&i&t ca >irF &(l )n&oHea&c )n
laboratorul de la eta0. Iu cu &ine trei pa1are3 dar numai
el bea. >irF )nc mai p&tra /ie amintirea ultimei dHi
cGnd )ncerca&e /inul Fimdi&&ian3 plu& c trebuia & &e
gGndea&c .i la ziua care urma .i a/ea ne/oie &(.i Hin
toate &imHurile treze. Mai mult )nc3 dac /inul
Fimdi&&ian &e combina cu cel Fa/alar la 9el de bine cum
&e ame&tecau Fimdi&&ienii cu Fa/alarii3 ar 9i 9o&t
&inucidere curat & bea unul dup cellalt.
?.a c RuarF bea &ingur.
D *ebunia3 &pu&e Fimdi&&ianul dup o &orbitur din
licoarea /erde3 e&te 9aptul c /rei & te duelezi ca un
Fa/alar. %u ro&te&c cu/intele a&tea3 m aud ce &pun .i tot
nu(mi /ine & credT ,aanton-3 da3 &igur. Gar&e-3 cum &
23$
nu. ;ire.te3 .i ia doi <rait1. <e&tii xeno9obe3 neam de
&lbatici. >ar tu! a1T >irF3 tocmai tu3 un om de pe
?/alon3 a&ta e&te mai pre0o& de tine. Te implor3
gGnde.te(te bine3 te implor3 pentru mine3 pentru G+en3
pentru tine )n&uHi. Cum3 cum de te poHi mcar gGndi &
9aci una ca a&taM 'pune(mi3 /reau & .tiu. Bi )nc de pe
?/alonT ?i cre&cut la umbra ?cademiei de
?ntropologie .i BtiinHe 2mani&te3 da3 c1iar alturi de
4n&titutul pentru 'tudierea 4nteligenHei *eomene.ti.
Iumea lui Toma& C1ung3 locul de ba.tin al &tudiilor lui
Lleronoma&3 toat i&toria3 toate cuno.tinHele a&tea )n
mi0locul crora te(ai 9ormat3 cGte au mai rma&3 cu
excepHia3 poate a celor de pe <trGnul PmGnt &au de pe
*e+1olme. %.ti un om umblat3 un om in&truit3 ai /zut
multe ci/ilizaHii3 multe neamuri rzleHite. >aT ?r trebui
& ai mai mult minte. ?.a ar trebui3 nuM >aT
>irF &e )ncrunt.
D *u )nHelegi3 ?rFin. *u eu am ale& & m lupt. % o
eroare. ?m )ncercat &(mi cer &cuze3 dar <retan nici n(a
/rut & m a&culte. Ce altce/a & 9acM
D Ce & 9aciM ?&ta(i bunT ' pleci de aici3
bine)nHele&. 4a(o cu tine pe iubita ta G+en .i pleacE
decoleaz de pe Jorlorn cGt de repede poHi. 5i e.ti dator
lui G+en3 >irF3 .tii a&ta3 e ade/rat. %a are ne/oie de
tine3 da3 nimeni altcine/a nu poate &(o a0ute. Bi tu cum o
a0uHiM ;iind la 9el de ru ca ,aanM CutGndu(Hi moartea
cu tot dinadin&ulM %iM 'pune(mi tu3 >irF3 &pune(mi.
Totul rede/eni&e con9uz. CGnd bu&e cu ,anaceF .i cu
231
KiFar-3 toat po/e&tea i &e pru&e atGt de limpede3 atGt
de u.or de acceptat. >ar acum RuarF )i &punea c nu
e&te decGt o gre.eal )n9iortoare.
D *u .tiu3 r&pun&e >irF. Kreau & &pun c am re9uzat
protecHia o9erit de ,aan. ?.a c trebuie & m prote0ez
&ingur3 nuM Cine e r&punztorM %u &ingur am luat
deciziile .i am procedat )n con&ecinH. >uelul e&te
&tabilit. *u pot & dau )napoi acum.
D <a &igur c poHi3 )l contrazi&e RuarF. Cine & te
oprea&cM Care lege3 ia &pune(miM *u exi&t legi pe
Jorlorn3 nu3 niciuna. ?de/rul gol(goluHT *e pot 1itui
be&tiile a&tea cu o legeM *u3 cci nu exi&t nicio lege3
a.a c toHi a/em probleme3 dar tu nu trebuie & te
duelezi dac nu /rei.
2.a &e de&c1i&e3 iar >irF &e )ntoar&e .i o /zu pe
G+en intrGnd. 5.i )ngu&t oc1ii3 )n /reme ce RuarF radia
de mulHumire.
D ?13 G+en3 exclam Fimdi&&ianul3 /ino alturi de
mine .i /Gr(i minHile )n cap lui t6Iarien. *ebunul c1iar
/rea & &e dueleze3 &ta(i ade/rul3 de zici c(i Gar&e-
)n&u.i.
G+en )naint )n laborator .i &e opri )ntre ei. %ra
)mbrcat cu pantaloni din material cameleonic 7acum
cenu.iu )nc1i&8 .i un pulo/er negru3 iar prul .i(l
prin&e&e cu o e.ar9 /erde. 5.i curHa&e 9aHa .i a/ea o
expre&ie gra/.
D Ie(am &pu& c trebuie & /eri9ic ni.te date3 le &pu&e
ea .i ).i umezi buzele nelini.tit. *u .tiu ce & zic. I(am
232
)ntrebat pe Gar&e de&pre <retan <rait1 Iantr-. Bi3 >irF3
e&te 9oarte po&ibil & te omoare mGine.
Cu/intele ace&tea a/ur e9ectul unui du. rece. Parc
&unau alt9el /enind din partea ei.
D Btiu3 )i r&pun&e. >ar a&ta nu &c1imb cu nimic
&ituaHia3 G+en. Kreau & &pun c3 dac /oiam & 9iu la
adpo&t3 puteam 9oarte bine & 9iu 6orariel 4ron0ade3 nu(i
a.aM
%a ddu din cap.
D ?.a e&te. >ar ai re9uzat. >e ceM
D Ce mi(ai &pu& )n pdureM Bi din nou3 dup aceeaM
>e&pre numeM *(am /rut & de/in proprietatea nimnui3
G+en. *u &unt un 6orariel.
C urmri cu pri/irea. C1ipul ei &e )ntunec o clip3 iar
oc1ii popo&ir a&upra brHrii de argint .i 0ad.
D 5nHeleg3 &pu&e aproape .optit.
D >ar eu nu )nHeleg3 pu9ni RuarF. ;ii 6orariel. Ce
mare lucruM % doar un cu/GntT >ar mcar rmGi )n /iaH.
G+en &e uit la el cum &ttea cocoHat pe &caun. PuHin
comic )n 1alatul lui lung3 &trGngGnd pa1arul )n mGini .i
&coHGnd 9lcri pe nri.
D *u3 ?rFin3 )i r&pun&e ea. Gre.eala a&ta am 9cut(o
eu. %u mi(am )nc1ipuit c bethe2n e doar un &implu
cu/Gnt.
Limdi&&ianul &e )nro.i la 9aH.
D <ine3 9ieT >eci >irF nu e&te 6orariel! bine3 nu e&te
proprietatea nimnui. >ar a&ta nu )n&eamn c trebuie &
&e bat )n duel3 nu3 ab&olut deloc. Codul Fa/alar al
233
onoarei e&te o mare tGmpenie3 o aiureal uria.3 a&ta e&te
cu ade/rat. ?&ta )n&eamn c tu e.ti obligat & 9ii
tGmpit3 >irFM ' mori de tGmpit ce e.tiM
D *u3 &pu&e >irF.
Cu/intele lui RuarF )l nec0ir. *u credea )n codul
onoarei de pe 5naltul La/alaan. ?tunci3 de ceM *u era
deloc &igur. Ca & do/edea&c ce/a3 ).i zi&e3 )n& nu .tia
ce anume & do/edea&c3 &au cui.
D Trebuie3 atGta tot. ?.a e&te corect.
D KorbeT &e &upr RuarF.
D >irF3 nu /reau & mori3 &pu&e G+en. Te rog. *u m
9ace & trec prin a.a ce/a.
Limdi&&ianul mic .i )nde&at )ncepu & c1icotea&c.
D *u3 o &(l con/ingem & n(o 9ac3 noi doi o &(l
con/ingem3 nuM
'orbi din /in .i continuN
D Mcar a&cult(m3 >irF3 /rei & m a&culHiM
>irF ddu ur&uz din cap.
D <ine. Mai )ntGi3 r&punde(mi la o )ntrebare. Crezi )n
code duello! )n regulile &tr/ec1i ale dueluluiM Ca
in&tituHie &ocialM Ca percept moralM 'pune(mi cin&tit3
creziM
D *u3 )i r&pun&e >irF. >ar mi &e pare c nici ,aan nu
crede. 'enzaHia a&ta mi(a l&at(o prin ni.te comentarii pe
care le(a 9cut. Bi totu.i &e dueleaz atunci cGnd trebuie.
Crice alt atitudine ar 9i do/ad de la.itate.
D *u3 nimeni nu te con&ider la. .i nici pe el. C 9i
,aanton- Fa/alar3 cu toate relele pe care originea lui le
234
pre&upune3 dar nici mcar eu nu &pun de&pre el c ar 9i
la.. 5n& exi&t mai multe 9eluri de cura03 nuM >ac
turnul &ta ar lua 9oc3 nu Hi(ai ri&ca /iaHa ca &(o &al/ezi
pe G+en3 .i poate c1iar pe mineM Bi poate c1iar pe
Gar&eM
D 'per c a.a a. 9ace3 )i r&pun&e >irF.
RuarF ddu aprobator din cap.
D Kezi3 )n&eamn c e.ti cura0o&. *u trebuie & te
&inucizi ca & do/ede.ti a&ta.
Bi G+en era de acord cu el.
D ?du(Hi aminte ce ai &pu& )n &eara aceea )n Lr-ne
Iami-a3 >irF3 ce ai &pu& de&pre /iaH .i moarte. *u poHi
& te duci .i & te &inucizi dup a&ta3 nu(i a.aM
%l &e )ncrunt.
D Ia naiba3 nu e /orba de nicio &inucidere.
RuarF izbucni )n rG&.
D *uM <a3 e cam tot aia. 'au crezi c /ei ie.i
)n/ingtor din duelM
D Pi3 nu3 darS
D >ac(.i /a &cpa &abia din mGn3 din cauz c are
mGna tran&pirat .i degetele alunecoa&e3 &au dintr(un alt
moti/ a&emntor3 )l /ei ucideM
D *u3 &pu&e >irF. %uS
D %i3 a&ta ar 9i o gre.eal3 daM >aT %i bine3 ar 9i o
gre.eal la 9el de mare dac l(ai l&a & te omoare el pe
tine. C1iar .i dac i(ai da .an&a & o 9ac. C tGmpenie. Bi
tu nici nu e.ti Fa/alar3 a.a c nu(mi /orbi mie de
,aanton-. C are3 &au nu )ndoieli3 tot uciga. &e c1eam
235
c e&te. Tu e.ti mai bun3 >irF. 4ar el are o &cuz3 ce/a
pentru care ).i )nc1ipuie c lupt. Oice c /rea &
&c1imbe mentalitatea neamului &u. ,aan &u9er de
complexul Marelui izb/itor3 dar nu3 nu ne /om bate 0oc
de el3 nu. 5n& tu3 >irF3 tu nu ai un a&emenea moti/. *u(
i a.aM
D Cred c nu. ;ir(ar & 9ie3 RuarF3 el 9ace ceea ce
trebuie. *u ai 9o&t la 9el de /e&el mai de/reme cGnd Hi(a
&pu& cum te(ar 9i omorGt cei din <rait1 dac nu te(ai 9i
bucurat de protecHia lui.
D *u3 .i nici nu m(am &imHit prea bine3 nu te mint.
>ar a&ta nu &c1imb nimic. >eci3 poate c eu &unt
6orarielC deci cei din ca&ta <rait1 &unt mai ri decGt cei
din 4ron0ade3 deci ,aan 9ace uz de /iolenH ca &
)mpiedice /iolenHe mai mari. ?.a e&teM *u .tiu. %&te o
c1e&tiune moral di9icil. A&ta(i ade/rulT Poate c
duelurile lui ,aan au un &cop3 pentru neamul lui3 pentru
noi. >ar duelul tu e nebunie curat3 nu 9olo&e.te la
nimic3 doar te omoar. 4ar G+en /a rmGne de(a pururi
cu ,aan .i cu Gar&e3 pGn cGnd3 poate3 .i ei /or pierde un
duel3 iar atunci nu /a mai 9i bine pentru ea.
RuarF &e )ntrerup&e .i ).i termin /inul3 apoi &e r&uci
pe &caun ca &(.i toarne alt pa1ar. >irF rma&e nemi.cat3
cu oc1ii lui G+en aHintiHi a&upra lui3 &imHindu(i
greutatea din pri/irea(i &truitoare. 5i bubuia capul. 5.i
zi&e din nou c RuarF ame&tec lucrurile. %l trebuia &
9ac ceea ce era corect3 dar ce anume era corectM >intr(
odat &e e/aporar toate re/elaHiile .i 1otrGrile de mai
23
de/reme. Tcerea &e a.ternu&e3 ptur groa&3 pe&te
laborator.
D *u am & 9ug3 &pu&e >irF )n cele din urm. *(am &
9ug. >ar nici n(am & m lupt )n duel. ?m & m duc la
ei .i am & le &pun ce 1otrGre am luat3 c re9uz & m
duelez.
Limdi&&ianul ).i agit /inul )n pa1ar .i cotcodci
amuzat.
D Trebuie & admit c e ce/a cura0 moral .i )n
atitudinea a&ta. Purul ade/r. 4&u& :ri&to& .i 'ocrate .i
%riFa 'torm0one&
5
3 .i acum >irF t6Iarien3 marii martiri
ai i&toriei noa&tre. Poate poetul Red&teel )Hi /a )nc1ina
un poem.
G+en r&pun&e &erio&N
D ?ce.tia 9ac parte din ca&ta <rait13 >irF3 &unt
patricieni <rait1 de .coal /ec1e. >ac am 9i 9o&t pe
5naltul La/alaan3 n(ai 9i 9o&t niciodat pro/ocat la duel.
5naltul con&iliu recunoa.te dreptul &trinilor de a nu
adera la ace&t cod al lor. >ar aici e&te o cu totul alt
&ituaHie. ?rbitrul te /a penaliza3 iar <retan <rait1 .i
9raHii lui de ca&t /or a/ea dreptul & te ucid &au & te
1ituia&c a.a cum 1ituie&c un animal. 5n oc1ii lor te
/ei do/edi un om(copie dac re9uzi & te lupHi.
D Nu pot s (ug! repet >irF.
<ru&c3 nu mai a/ea argumente3 nu mai &imHea nimic
)n a9ar de emoHii .i de 1otrGrea de a )ntGmpina zorii
zilei3 & a9le ce(i /or aduce.
5
%riFa 'torm0one& D per&onalitate imaginat de George R.R. Martin3 lider religio&
care &u&Hinea c nemurirea &e poate atinge prin clonare 7n.tr.8.
23!
D 5Hi re&pingi propria 0udecat3 da3 c1iar a.a 9aci. *u e
/orba de la.itate aici3 >irF. 4a gGnde.te(te .i alt9el3 poate
c do/ada cea mai mare de cura0 ar 9i & ri.ti & le
&tGrne.ti di&preHul 9ugind. Bi c1iar .i a.a tot /ei 9i )n
pericol. Probabil c te /or /Gna3 <retan <rait1 dac
&cap cu /iaH din duel3 &au3 )n caz contrar3 ceilalHi3
pricepi ce(Hi zicM >ar /ei 9i )n /iaH3 /ei )ncerca & te
9ere.ti de ei .i &(o a0uHi pe G+en.
D *u pot3 &pu&e >irF. Ie(am promi&3 lui ,aan .i lui
Gar&e.
D Ie(ai promi&M C ceM C o & moriM
D *u. >a. Kreau & &pun c ,aan m(a 9cut & promit
c )i /oi 9i 9rate lui ,anaceF. *(ar 9i a0un& la duelul &ta
dac KiFar- n(ar 9i )ncercat & m &coat din
)ncurctur.
D >up ce Gar&e te(a /GrGt )n ea3 &pu&e G+en cu
amrciune3 iar >irF 9u uimit de /eninul din tonul ei.
D Bi ei pot muri mGine3 &pu&e ne&igur >irF. 4ar eu a.
9i /ino/at pentru a&ta. 4ar acum /ii .i(mi &pui c ar
trebui &(i abandonez.
G+en &e apropie de el .i ridic mGinile. 5i ddu u.or
la o parte prul .aten(crunt de pe 9runte .i )l pri/i 9ix cu
oc1ii ei /erzi .i mari. >intr(odat ).i aminti de alte
promi&iuniN bi0uteria(.optitoare3 bi0uteria(.optitoare. 4ar
/remurile demult trecute n/lir pe&te el3 iar lumea
)ncepu & &e )n/Grtea&c3 iar dreptatea .i nedreptatea &e
contopir.
D >irF3 a&cult(m3 .opti G+en. ,aan &(a luptat )n
23"
.a&e dueluri din cauza mea. Gar&e3 care nici mcar nu
m iube.te3 a luat parte la patru dintre ace&tea. ?u uci&
pentru mine3 pentru mGndria mea3 pentru onoarea mea.
*u le(am cerut(o3 a.a cum nici tu nu le(ai cerut
protecHia. >ar a.a )nHeleg ei onoarea. Totu.i3 duelurile
acelea au )n&emnat pentru mine ceea ce ace&ta )n&eamn
pentru tine. Bi )n po9ida a toate a&tea3 mi(ai cerut &(i
pr&e&c3 & m )ntorc la tine! & te iube&c iar.i.
D >a3 zi&e >irF cu o /oce c1inuit. >arS nu .tiu. ?m
)n urma mea numai 9gduieli )nclcate. ,aan m(a numit
6eth.
RuarF pu9ni.
D Bi dac te(ar 9i numit cin te(ai 9i aruncat )n cuptor3
nuM
G+en cltin cu tri&teHe din cap.
D Ce anume &imHiM C ai o datorie 9aH de eiM C le
e.ti obligat )n /reun 9elM
D ?.a cred3 r&pun&e el )n &il.
D ?tunci Hi(ai r&pun& &ingur3 >irF. Mi(ai dat &ingur
r&pun&ul pe care trebuie & Hi(l dau eu ie. >ac e.ti atGt
de con/in& c trebuie &(Hi )ndepline.ti )ndatoririle de
6eth pe termen &curt3 legtur care nici mcar nu exi&t
pe 5naltul La/alaan3 cum de(mi poHi cere & renunH la
legtura mea de 0ad .i argintM Bethe2n 0n&eamn mai
mult decGt 6eth.
5.i retra&e mGinile de pe c1ipul lui. ;cu un pa&
)napoi.
>ar >irF o prin&e de )nc1eietur. >e )nc1eietura
23#
mGinii &tGngi. >egetele lui &e &trGn&er )n 0urul metalului
rece .i al 0adului .le9uit.
D *u3 &pu&e.
G+en nu zi&e nimic. ?.tept.
>irF uita&e de prezenHa lui RuarF3 laboratorul &e
cu9unda )n )ntuneric. *u mai exi&tau decGt oc1ii lui
G+en pri/ind Hint )ntr(ai lui3 oc1ii ei mari .i /erzi .i
plini de D plini de ce anumeM ;gduinHeM ?meninHriM
Ki&uri pierduteM %a a.tepta3 mut3 iar el ).i cut
cu/intele3 9r & .tie ce a/ea & &pun. 4ar brHara de 0ad
.i argint era rece )n mGna lui3 iar el ).i amintiN
Bacrimi roii pline de iubire! 0n culcu de argint i
cati(ea! ptrunse de dogoarea gheii.
C1ipul lui ,aanN pomeHi )nalHi3 maxilar pronunHat3 pr
negru rrit3 zGmbet plcut. Kocea lui3 imperturbabil ca
oHelul3 mereu lip&it de emoHieN &ar e9ist.
Turnurile albe3 9antomatice din Lr-ne Iami-a3 0elind3
bat0ocorind3 cGntGndu(.i di&perarea3 )n /reme ce din
deprtare &e aude bubuitul 9r noim al unei tobe. 4ar3
)n mi0locul tuturor3 puteai percepe &9idarea3 1otrGrea.
Pentru o 9racHiune de &ecund .tiu&e ce & &pun atunci.
C1ipul lui Gar&e ,anaceFN rece 7oc1i de 9um alba&tru3
cap Hinut &emeH3 gura &trGn&83 o&til 7g1eaH )n orbite3
zGmbet crud )n &patele brbii83 &arca&tic 7dinHi dezgoliHi
)ntr(un rGn0et care e&te c1iar al morHii8.
<retan <rait1 Iantr-N un tic ner/o& .i un oc1i din
piatr(incande&cent3 per&ona0 teri9iant .i lamentabil )n
acela.i timp3 al crui &rut e&te rece .i )n&pimGnttor.
24$
Kin ro.u )n pocale din ob&idian3 /apori care )nHeap
oc1ii )ntr(o )ncpere plin de arom de &corHi.oar .i de
0o/ialitate &tranie.
Cu/inte. Tip special i nou de (rate de cast! &pu&e&e
,aan.
Cu/inte. Ne .a trda! )l a&igura&e Gar&e.
C1ipul lui G+en3 o G+en mai tGnr3 mai z/elt3 cu
oc1ii parc mai mari. RG&ul lui G+en3 plGn&ul lui G+en3
orga&mul lui G+en. @inGndu(l &trGn& )n braHe3 cu &Gnii
)nro.iHi .i ro.eaHa )ntinzGndu(i(&e pe tot trupul. Boapta
lui G+en3 Te iubesc! te iubesc. ,enn-T
C umbr neagr3 &olitar3 /G&lind la o luntre 0oa& pe
apele )ntunecate ale unui canal ne&9Gr.it.
5.i amintea.
5ncepu&e &(i tremure mGna cu care o &trGngea pe
G+en.
D >ac nu m duelez3 &pu&e el3 )l pr&e.ti pe ,aanM
Bi /ii cu mineM
'emnul ei de )ncu/iinHare /eni durero& de )ncet.
D >a. Toat ziua m(am gGndit la a&ta3 .i am di&cutat
cu ?rFin. 'tabili&erm ca el & te aduc )n laborator3 iar
eu & le &pun lui ,aan .i lui Gar&e c mai am ni.te
treab.
>irF cobor) de pe ma&3 iar picioarele )l 9urnicar cu
)nHepturile a &ute de cuHite minu&cule atunci cGnd
)ncepur & i &e dezmorHea&c. Rma&e )n picioare.
:otrGrea era luat.
D >eci a/eai3 oricum3 de gGnd & 9aci a&taM *u o 9aci
241
doar din cauza dueluluiM
%a cltin din cap.
D <ine3 atunci. CGt de curGnd putem pleca de pe
JorlornM
D 5n dou &ptmGni .i trei zile3 r&pun&e RuarF. PGn
atunci nicio na/ nu tranziteaz planeta.
D Ka trebui & ne a&cundem3 &pu&e G+en. %&te
&ingurul lucru inteligent pe care(l putem 9ace3 HinGnd
&eama de toate cele petrecute. ?zi dup(amiaz nu eram
con/in& dac &(i pomene&c lui ,aan de decizia mea
&au & plec pur .i &implu. M(am gGndit c poate ar 9i
9o&t bine & di&cut cu tine3 apoi & mergem )mpreun &
/orbim cu el. 5n& a9acerea a&ta cu duelul &c1imb
)ntreaga &ituaHie. ?cum n(or & te mai la&e & pleci.
RuarF &e ddu 0o& de pe &caun.
D PlecaHi3 )i )ndemn. %u rmGn & &tau de /eg1e.
PuteHi & luaHi legtura cu mine ca & / &pun ce &e
)ntGmpl aici. ?m & 9iu )n &iguranH3 dac nu cum/a
Gar&e .i ,aan pierd duelul. ?tunci 9ug .i eu .i /in dup
/oi3 da3 e bineM
>irF o prin&e pe G+en de mGini.
D Te iube&c. 5nc te mai iube&c.
'urG&ul ei era gra/.
D <ine. M bucur3 >irF. Poate c o & 9ie iar.i bine.
>ar trebuie & ne mi.cm repede .i & ne a&cundem
9oarte bine. >e acum )nainte Fa/alarii &unt &emn ru
pentru noi.
D <ine3 &pu&e el. 2nde ne a&cundemM
242
D >u(te 0o& .i ia(Hi lucrurile3 /ezi c /ei a/ea ne/oie
de 1aine clduroa&e. *e )ntGlnim pe acoperi.. Plecm cu
aero/e1iculul .i ne 1otrGm pe drum unde mergem.
>irF ddu din cap .i o &rut )n 9ug.
Oburau pe&te rGurile )ntunecate .i dealurile unduitoare
ale Pa0i.tii cGnd cerul &e )mbu0or la prima raz a
zorilor3 o &trlucire &taco0ie pe linia orizontului. CurGnd3
r&ri primul &oare galben3 iar )ntunericul &e tran&9orm
)n pGcla cenu.ie a dimineHii3 care &e dizol/ )n& extrem
de repede. Ma.ina zburtoare era de&c1i&3 ca
)ntotdeauna3 iar G+en conducea cu maximum de /itez3
iar din cauza /Gntului rece care .uiera tare pe lGng ei nu
puteau di&cuta. ?.a c >irF adormi alturi de ea3
zgribulit )ntr(o manta cu petice maro pe care i(o drui&e
RuarF )nainte de plecare.
CGnd )n zare apru &uliHa &trlucitoare a ora.ului
Pro/ocare3 G+en )l trezi &cuturGndu(l u.or de umr.
'omnul )i 9u&e&e nelini.tit3 &uper9icial. 'e )ndrept )n
&caun .i c&c.
D ?m a0un&3 9u comentariul lui inutil.
G+en nu(i r&pun&e. Redu&e /iteza apropiindu(&e de
ora.ul ridicat de emereli.
>irF pri/i &pre r&rit.
D >e0a au aprut doi &ori3 zi&e3 .i3 uite3 aproape c &e
/ede .i 'atan cel Gra&. Cred c .i(au dat &eama pGn
acum c am 9ugit.
'e gGndi la KiFar- .i ,anaceF care )l a.teptau
243
)mpreun cu cei doi <rait1 lGng careul(morHii tra&at cu
cret )n mi0locul &trzii. ;r doar .i poate c <retan &e
plimba ner/o& de colo(colo .i &cotea din cGnd )n cGnd
&unetul acela ciudat. Cc1iul lui 9al& ar 9i 9o&t &ectuit .i
rece3 tciune &tin& pe c1ipul plin cu cicatrice. 'au poate
c era de0a mort3 &au poate muri&er ,aan &au Gar&e
,anaceF. >irF &e )mbu0or de ru.ine. 'e apropie de
G+en .i o cuprin&e cu braHul dup umeri.
'e apropiau de ora.ul Pro/ocare. G+en urc abrupt
printr(un troian de nori albi. <urta neagr a punHii &e
lumin cGnd a0un&er acolo .i >irF citi numerele cGnd
G+en 9cea mane/rele de aterizare. %ta0ul al 52$(lea. C
parcare uria.3 imaculat .i pu&tie.
D <un /enit3 &e auzi /ocea cuno&cut pe cGnd aparatul
lor plana dea&upra punHii. 'unt Kocea ora.ului
Pro/ocare. Cu ce / pot 9i de 9olo&M
G+en opri motorul .i &ri 0o& pe&te arip.
D Krem & locuim aici pentru o anumit perioad.
D PreHul e&te 9oarte con/enabil3 9u de acord Kocea.
D ?tunci du(ne la apartamentul no&tru.
'e de&c1i&e un perete .i o alt ma.in cu roHi moi le
ie.i )n )ntGmpinare. Cu excepHia culorii3 era ab&olut
identic cu cea cu care &e depla&a&er data trecut.
G+en &e urc3 iar >irF )ncepu & aduc baga0ele de pe
banc1eta din &pate a aero/e1icululuiN Fitul de
&upra/ieHuire pe care G+en in&i&ta&e & )l ia cu ei3 trei
genHi cu 1aine3 una cu pro/izii pentru cazul )n care
a/eau de gGnd & pornea&c )n expediHii. 5n& l& )n
244
ma.in cele dou &cutere .i perec1ile de g1ete de zbor.
Pornir3 iar Kocea )ncepu & le de&crie tipurile de
locuinHe pe care le putea pune la di&poziHia lor. Cra.ul
Pro/ocare a/ea camere mobilate )n &ute de &tiluri
di9erite3 tocmai pentru ca turi.tii &trini de acea&t lume
& &e poat &imHi ca aca&3 c1iar dac predomina
de&ignul de pe ai(%merel.
D Krem ce/a &implu .i ie9tin3 &pu&e >irF. 2n pat
dublu3 o buctrie mic .i un du..
Kocea )i l& )ntr(un cubicul mic3 cu pereHi /op&iHi )n
alba&tru pa&tel3 a9lat cu dou eta0e mai &u&. Patul dublu
umplea aproape tot &paHiul. Mai a/ea .i o c1icinet
)ncorporat )ntr(unul din pereHi3 iar un ecran color uria.
acoperea trei &9erturi din cellalt perete.
D ?utentic &plendoare emereli3 &pu&e G+en
&arca&tic.
5.i l& 0o& raniHa .i 1ainele .i &e trGnti pe pat
r&u9lGnd u.urat. >irF pu&e genHile )ntr(un dulap cu u.
gli&ant .i &e a.ez lGng G+en3 la picioarele patului3 cu
oc1ii la ecran.
D ?/eHi la di&poziHie o colecHie impre&ionant de
)nregi&trri pentru petrecerea cGt mai plcut a timpului3
explic Kocea. Regret c trebuie & / in9ormez3 )n& nu
mai &unt di&ponibile programele din perioada
;e&ti/alului.
D >ar c1iar nu ne la.i )n pace niciodatM &e r&ti >irF.
D Principalele 9uncHii de monitorizare &unt
permanente3 pentru &iguranHa .i prote0area /oa&trE dar3
245
dac doriHi3 9uncHia mea de de&er/ire poate 9i dezacti/at
temporar )n proximitatea /oa&tr. 2nii dintre rezidenHi
pre9er a&ta.
D Bi eu3 &pu&e >irF. >ezacti/eaz.
D >ac / rzgGndiHi .i a/eHi ne/oie de anumite
&er/icii3 explic Kocea3 trebuie doar & ap&aHi butonul
marcat cu o &tea de pe oricare ecran din /ecintatea
/oa&tr3 iar eu / /oi &ta din nou la di&poziHie.
Bi tcu.
>irF a.tept puHin.
D KoceM
*iciun r&pun&. >du mulHumit din cap .i &e )ntoar&e
la examinarea ecranului. 5n &patele lui3 G+en adormi&e
de0a3 g1emuit pe o parte .i cu capul pe mGini.
Koia cu di&perare & ia legtura cu RuarF3 & a9le ce
&e )ntGmpla&e cu duelul3 cine a &upra/ieHuit .i cine nu.
>ar .tia c deocamdat nu era prudent & o 9ac.
Poate c RuarF era )mpreun cu unul dintre Fa/alari D
poate cu amGndoi D 9ie la el aca&3 9ie )n laborator3 .i un
apel /enit din partea lui i(ar 9i dat de gol unde &e a9l.
Ka trebui & a.tepte. 5nainte de plecare3 Fimdi&&anul )i
ddu&e numrul de apel dintr(un apartament pu&tiu a9lat
cu dou eta0e mai &u& de apartamentul lui3 .i )i &pu&e&e
& )ncerce & &une imediat dup l&area &erii. >ac totul
era )n ordine3 /a 9i acolo .i /a r&punde. >ac nu3 atunci
nu /a r&punde nimeni. 5n orice caz3 RuarF nu .tia unde
&e a9l cei doi 9ugari3 deci Fa/alarii nu a/eau ce
in9ormaHie & )ncerce &(i &mulg cu 9orHa.
24
>irF &e &imHea epuizat. 5n ciuda 9aptului c dormi&e
puHin pe drum3 era mort de obo&eal .i &e &imHea .i
9oarte /ino/at. ?cum G+en era iar.i alturi de el3 dar
parc nu &e bucura a.a cum &e cu/ine. Poate c bucuria
/a /eni mai tGrziu3 atunci cGnd celelalte nelini.ti /or 9i
di&prut3 iar ei /or )ncepe iar & &e de&copere3 a.a cum
&e de&coperi&er pe ?/alon cu .apte ani )n urm. 4ar
acea&ta nu &e /a putea )ntGmpla pGn nu /or reu.i &
plece de pe Jorlorn .i & &e a9le )n &iguranH3 departe de
,aan KiFar- .i de Gar&e ,anaceF3 .i de toHi ceilalHi
Fa/alari3 departe de ora.ele moarte .i de pdurile
muribunde. 'e /or )ntoarce )n Klul >ia/olului3 ).i
&pu&e >irF pri/ind la ecranul negru3 9r &(l /ad3 /or
pr&i Iiziera3 &e /or duce pe Tara &au pe <raPue &au pe
o alt planet normal la cap3 poate c1iar &e /or )ntoarce
pe ?/alon3 poate &e /or duce .i mai departe3 pe Gulli/er
&au pe Kagabond &au pe <trGnul Po&eidon. %rau &ute
de lumi pe care nu le /zu&e3 mii de lumi ale oamenilor3
.i ale neoamenilor .i ale extratere.trilor3 tot 9elul de
locuri romantice )ndeprtate3 unde nimeni nu auzi&e
niciodat de 5naltul La/alaan &au de Jorlorn. ?cum ar
putea & /iziteze lumile acelea )mpreun cu G+en.
Prea i&to/it ca & poat dormi .i &imHindu(&e cum/a
&ting1er3 >irF )ncepu & &e 0oace cu ecranul3 te&tGndu(i
capacitHile 9r /reun &cop anume. 5l de&c1i&e .i ap&
ta&ta pe care era )n&cri& un &emn de )ntrebare3 a.a cum
9cu&e cu o zi )n urm )n apartamentul lui RuarF din
Iarte-n. 5n 9aHa oc1ilor )i apru aceea.i li&t cu &er/icii.
24!
Ie citi cu atenHie. Poate ar 9i putut a9la /reo in9ormaHie
important3 in9ormaHie care &(i a0ute la un moment dat.
Pe li&t era .i un numr pentru .tiri planetare. 5l
9orm3 &perGnd ca duelul petrecut )n zori pe Iarte-n &
9i 9o&t )nregi&trat3 9ie c1iar .i &ub 9orm de necrolog. >ar
ecranul &e 9cu gri3 iar cu/intele Q'er/iciu &co& din uzR
&cri&e cu litere albe &clipir intermitent pGn cGnd &e
1otr) & le .tearg.
5ncruntGndu(&e3 >irF )ncerc alt pagin3 cea cu
in9ormaHii de&pre portul &telar3 pentru a /eri9ica
in9ormaHiile 9urnizate de RuarF. >e acea&t dat a/u mai
mult noroc. 5n urmtoarele dou luni &tandard erau
a.teptate trei na/e. Prima3 a.a cum )i &pu&e&e .i
Fimdi&&ianul3 urma & aterizeze )n dou &ptmGni. %ra
o na/et de pe Iizier3 purtGnd numele Teric ne&ahlir.
>ar ceea ce RuarF uita&e & adauge era 9aptul c
/enea de pe Limdi&& cu de&tinaHia %&1ellin3 apoi Iumea
Cceanului de Kin *egru3 a0ungGnd )n cele din urm pe
ai(%merel3 locul ei de origine. Ia o &ptmGn dup
aceea3 ateriza o na/ de apro/izionare de pe 5naltul
La/alaan. ?poi nimic3 pGn la returul na/ei Fiorul
&umanilor Uitai.
*ici nu &e punea problema & a.tepte atGt de multE
/or 9i ne/oiHi & )ncerce & &e )mbarce pe Teric ne&ahlir
.i & &e tran&bordeze pe o alt na/ atunci cGnd /or
a0unge pe o planet mai )ndeprtat. Cel mai mare ri&c
era & a0ung la acea&t na/. La/alarii nu a/eau practic
nicio .an& &(i g&ea&c )n ora.ul Pro/ocare3 cci a/eau
24"
o planet )ntreag de r&colit )n cutarea lor. >ar 9ire.te
c ,aan KiFar- /a bnui c /or )ncerca & plece de acolo
cGt de curGnd po&ibil. 4ar a&ta )n&emna c probabil )i /a
a.tepta la portul &telar la momentul re&pecti/. >irF nu
.tia ce /or 9ace atunci. *u putea decGt & &pere c a.a
ce/a nu &e /a )ntGmpla.
Bter&e ecranul .i )ncerc alte numere3 ob&er/Gnd care
anume 9uncHii 9u&e&er complet &coa&e din uz3 care
rm&e&er doar la &c1emele de baz D &er/iciul medical
de urgenH3 de exemplu D .i care mai 9uncHionau )nc la
ni/elul din timpul ;e&ti/alului. >in cGnd )n cGnd ddea
pe&te cGte o .tire care )l in9orma de di&pariHia cGte unui
ora.3 9apt care )i demon&tr c ora.ul Pro/ocare 9u&e&e
alegerea corect. %merelii 1otrG&er & con&truia&c un
ora.(turn nemuritor .i l&a&er aproape totul )n
9uncHiune3 )n po9ida 9rigului .i a )ntunericului .i a
)ng1eHului ce /a & /in. 5n comparaHie cu ace&ta3
celelalte ora.e erau )ntr(o 9orm in9init mai proa&t.
Patru din cele pai&prezece ora.e de pe Jorlorn erau
complet cu9undate )n )ntuneric3 deconectate de la &ur&ele
de energie3 iar eroziunea pro/ocat de /Gnt .i de
condiHiile meteorologice )l tran&9orma&e )n ruine .i pra9
pe unul dintre ace&tea.
C /reme3 >irF mai ap& ta&tele3 dar3 )ntr(un 9inal3 tot
ace&t 0oc )ncepu &(l o&tenea&c .i &e plicti&i3 de/enind
extrem de agitat. 5nc1i&e ecranul3 &e &pl repede )n
)ncperea &teril .i &e du&e la culcare3 &tingGnd panourile
de iluminat. 5n& nu reu.i & adoarm imediat. 5ntin& )n
24#
)ntunericul cald3 &e uita )n ta/an .i a&culta re&piraHia
u.oar a lui G+en3 )n& mintea lui tulburat era departe.
5n curGnd3 totul /a 9i iar.i bine3 ).i &pu&e3 a.a cum
9u&e&e pe ?/alon. Totu.i3 nu(i /enea & cread. Parc nu
mai era acel >irF t6Iarien de altdat3 >irF al lui G+en3
acel >irF care ).i 9gdui&e lui )n&u.i & rede/in. 'e
&imHea de parc nu &(ar 9i &c1imbat nimicE era la 9el de
i&to/it .i de 9r &peranH cum 9u&e&e pe <raPue .i pe
celelalte lumi dinainte. ,enn- a lui era din nou cu el3 iar
a&ta ar 9i trebuit &(l 9ac 9ericit3 )n& &e &imHea doar
bolna/ &u9lete.te .i teribil de epuizat. Ca .i cum ar 9i
dezamgit(o din nou.
>irF alung ace&te gGnduri .i )nc1i&e oc1ii.
CGnd &e trezi3 dup(amiaza &e apropia de &9Gr.it3 iar
G+en &e &cula&e de0a. >irF 9cu un du. .i &e &c1imb )n
1aine moi .i )n culori &tin&e din material &intetic de pe
?/alon. ?poi ie.ir amGndoi pe coridor ca & &e
9amiliarizeze cu ni/elul al 522(lea al ora.ului Pro/ocare.
'e plimbar HinGndu(&e de mGn.
?partamentul lor era doar unul dintre miile exi&tente
)n &ectorul rezidenHial al cldirii. 5n 0urul lui &e a9lau
altele identice3 di9erind doar prin numerele )n&cri&e pe
u.ile negre. Pardo&eala .i pereHii coridoarelor erau
)mbrcate )n nuanHe calde de alba&tru cobalt3 la care &e
a&ortau 9oarte bine luminile odi1nitoare de la r&pGntii D
globuri mate3 plcute /ederii.
D M(am plicti&it3 &pu&e G+en dup /reo cGte/a
minute. M deprim toat monotonia a&ta. Bi nu /d
25$
nicio 1art. M .i mir c nu &e rtce.te nimeni pe aici.
D 5mi )nc1ipui c toat lumea )ntreab Kocea pe unde
&(o ia3 &pu&e >irF.
D >a3 uita&em3 &e )ncrunt ea. Ce &(a )ntGmplat cu
KoceaM *(a mai zi& nimic )n ultimul timp.
D ?m )nc1i&(o3 )i explic >irF. >ar ne urmre.te )n
continuare.
D PoHi &(i dai iar drumulM
Putea. C condu&e la cea mai apropiat u. neagr3 ce
&e de&c1i&e la atingerea lui3 a.a cum &e .i a.tepta&e.
?partamentul nu era ocupat. 5nuntru totul era la 9el ca
)ntr(al lor3 patul3 ecranul D )ntreaga con9iguraHie.
>irF de&c1i&e ecranul3 ap& butonul marcat cu o &tea
.i acti/ iar.i Kocea.
D Cu ce / pot 9i de 9olo&M
G+en )i &urG&e3 9orHat3 necon/ingtor. %/ident c era
la 9el de obo&it ca el. 5i apru&er riduri de )ngri0orare
)n colHurile gurii.
D >a3 r&pun&e ea. Krem & ne ocupm timpul cu
ce/a. >i&treaz(ne. >(ne ce/a de 9cut. ?rat(ne
ora.ul.
Iui >irF i &e pru c /orbe.te puHin cam prea repede3
ca .i cum .i(ar 9i dorit cu di&perare & aib o ocupaHie
care &(i ia mintea de la un anumit &ubiect &uprtor. 'e
)ntreb dac ce auzi&e )n /ocea ei era gri0a pentru
&iguranHa lor3 &au gri0a pentru ,aan KiFar-.
D 5nHeleg3 &pu&e Kocea. K /oi 9i g1id prin minunile
din Pro/ocare3 9ala planetei ai(%merel3 ren&cut pe
251
)ndeprtata planet Jorlorn.
Bi )i )ndrum &pre cele mai apropiate a&cen&oare3 le
art calea din regatul de alba&tru cobalt &pre regiuni
mai colorate .i mai di&tracti/e.
2rcar )n Climp3 un 9oaier a9lat la cel mai )nalt ni/el
al ora.ului3 acoperit cu un co/or negru3 )n care &e
a9undau pGn la glezne. Pri/ir pe unica 9erea&tr
imen& a ora.ului Pro/ocare. Ia un Filometru &ub ei3
.iruri de nori negrii &e 9ugreau pe aripile unui /Gnt
cumplit pe care ei nu(l puteau &imHi. Oiua era )ntunecatE
Cc1iul 4adului ardea aruncGnd raze 9urioa&e ca
)ntotdeauna3 )n& to/ar.ii lui galbeni erau a&cun.i de
pGcla cenu.ie mGzglit pe cer. Kedeau munHii
)ndeprtaHi .i /erdele )nc1i& al Pa0i.tii de &ub ei. 2n
robo( c1elner le &er/i buturi rcoritoare.
'e du&er apoi la axul central3 un cilindru care trecea
prin mi0locul ora.ului(turn3 de &u& pGn 0o&. @inGndu(&e
)n continuare de mGn3 pri/ir )n 0o& de pe cel mai )nalt
balcon3 pe&te celelalte balcoane a.ezate )n .iruri
ne&9Gr.ite care de/eneau tot mai mici )n&pre adGncuri.
?poi de&c1i&er poarta din 9ier 9or0at .i3 mGn )n mGn3
plutir )n 0o&3 purtaHi de curenHii calzi. ?xul central era o
unitate recreaHional )n care gra/itaHia era menHinut la o
/aloare ce abia dac merita & 9ie numit Qgra/itaHieR D
mai puHin de $3$1 la &ut din /aloarea normal de pe ai(
%merel.
'(au plimbat apoi pe magi&tral3 un coridor exterior
)nclinat care cobora )n &piral )n 0urul ora.ului(turn3
252
aidoma 9iletului pe un .urub gigantic3 iar turi&tul tenace
putea merge pe el de la ni/elul &olului pGn )n /Gr9. Pe
ambele laturi ale ace&tui coridor &e )n.iruiau re&taurante3
muzee3 magazine. 5n mi0loc erau benzile de circulaHie
pentru ma.inile cu an/elope moi .i pentru cele mai
rapide. >ou&prezece trotuare mobile D .a&e a&cendente3
.a&e de&cendente D alctuiau 9G.ia median a ace&tui
bule/ard. CGnd au obo&it de atGta mer&3 &(au urcat pe
unul dintre ele3 apoi pe unul mai rapid3 apoi pe altul .i
mai rapid. 5ntre timp3 Kocea le indica elementele de
intere& deo&ebit din 0ur3 dintre care niciunul nu era
deo&ebit de intere&ant.
?u )notat )n pielea goal )n Cceanul %mereli3 o
p&eudo(mare cu ap proa&pt care ocupa cea mai mare
parte din eta0ele 231 .i 232. Kerde3 &trlucitoare3
cri&talin3 marea acea&ta era atGt de curat )ncGt &e
puteau de&lu.i 9rGng1iile r&ucite ale algelor de pe
9undul ei3 dou eta0e mai 0o&. Iucea &ub panourile de
iluminat care creau iluzia de &oare puternic. Pe.ti(
&anitari micuHi &e agitau )ncolo .i )ncoace )n zonele cu
ap mai puHin adGncE tot 9elul de plante de un /erde
inten& pluteau .i &e legnau la &upra9aH.
?u coborGt cu &c1iurile electrice pe rampa din pla&tic
de 0oa& 9ricHiune dintre ni/elul o &ut .i parter. >irF a
czut de dou ori3 dar a continuat coborGrea.
?u /izitat o &al unde puteai exer&a cderea liber.
?u de&c1i& u.a unui teatru cu mii de locuri .i au
re9uzat o9erta Kocii de a /iziona 1olograme cu drame
253
&au comedii.
?u mGncat3 pe 9ug .i 9r po9t3 la o ca9enea din
mi0locul unui complex comercial aglomerat odinioar.
?u cutreierat printr(o 0ungl cu copaci r&uciHi .i
lic1eni galbeni3 iar animalele pe care le(au auzit erau
doar ni.te )nregi&trri care r&unau din pereHii acelei
rezer/aHii calde .i umede.
5n cele din urm3 tot nelini.tiHi .i )ngri0oraHi3 .i cu
gGndurile prea puHin abtute de la problemele care )i
9rmGntau3 au cerut Kocii &(i duc de urgenH )napoi )n
camer. Ii &e comunica&e c3 a9ar3 &eara &e a.ternea
pe&te Jorlorn.
>irF &e opri )n &paHiul )ngu&t dintre pat .i peretele cu
ecranul computerului .i )ncepu & ape&e ta&tele una dup
alta. G+en &e a.eza&e pe pat )n &patele lui.
>ur ce/a timp pGn cGnd RuarF r&pun&e3 prea mult
timp. 4ar >irF &e )ntreba cu team dac nu cum/a &e
)ntGmpla&e un lucru )ngrozitor. >ar c1iar atunci
pul&aHiile alba&tre ale &emnalului de apel )ncetar3 iar
c1ipul durduliu al Fimdi&&ianului umplu ecranul. 5n
&patele lui &e zrea linHoliul gri al mizeriei din
apartamentul pr&it.
D %i3 bineM exclam >irF.
Pri/i pe&te umr la G+en care ).i mu.ca buzele3 iar
mGna dreapt .i(o &pri0ini&e de brHara din 0ad .i argint
pe care nu .i(o ddu&e )nc 0o& de pe &tGnga.
D >irFM G+enM Koi &unteHiM *u / /d3 nu3 ecranul
meu e negru.
254
Cc1ii &plciHi ai lui RuarF alergau )nnebuniHi de
colo(colo pe &ub .u/iHele de pr .i mai &plcit.
D <ine)nHele& c noi &untem3 rbu9ni >irF. Cine
altcine/a & &une la numrul &taM
D >ar nu / /d3 repet RuarF.
D ?rFin3 zi&e G+en de pe pat3 dac ne(ai /edea3
atunci Hi(ai da &eama unde &untem.
RuarF cltin din cap. ?/ea brbia dubl.
D >a3 nu m(am gGndit3 ai dreptate. Mai bine & nu
.tiu3 da.
D >uelul3 inter/eni >irF. ?zi dimineaH. Ce &(a
)ntGmplatM
D ,aan e&te bineM )ntreb .i G+en.
D *(a 9o&t niciun duel3 le &pu&e RuarF.
Cc1ii )nc )i mai 9ugeau )n toate prHile3 probabil
cutGnd un punct a&upra cruia &(.i 9ixeze pri/irea. 'au
poate c )i era team ca nu cum/a & dea n/al
Fa/alarii pe&te el )n apartamentul pu&tiu.
D ?m 9o&t & m uit3 dar nu a a/ut loc niciun duel3
purul ade/r.
G+en o9t cu zgomot.
D ?tunci toHi &unt bineM Bi ,aanM
D ,aanton- trie.te .i e&te bine3 la 9el .i Gar&e-3 .i cei
doi <rait13 r&pun&e RuarF. *imeni nu a )mpu.cat pe
nimeni3 nimeni nu a omorGt pe nimeni3 dar atunci cGnd
au /zut c >irF nu apare la ora 9ixat3 .i(au ie.it din
minHi3 da.
D Po/e&te.te3 )l )ndemn >irF.
255
D >a3 bine3 deci tu ai 9o&t moti/ul pentru care &(a
amGnat duelul.
D '(a amGnatM exclam G+en.
D '(a amGnat3 zi&e RuarF. 5nc mai au de gGnd & &e
lupte3 acela.i &til .i acelea.i arme3 dar nu acum. <retan
<rait1 a 9cut apel la arbitru. ? &pu& c are dreptul & &e
lupte mai )ntGi cu >irF3 deoarece ar putea & moar )n
duelul cu ,aan .i Gar&e-3 .i a&t9el3 reclamaHia lui
)mpotri/a lui >irF /a trece ne&oluHionat. ? cerut ca
duelul & 9ie amGnat pGn la g&irea lui >irF. ?rbitrul i(a
zi& c bine3 a.a /a 9i. C unealt a celor din <rait13
arbitrul &ta3 da3 a 9o&t de acord cu toate pretenHiile
animalelor lora. Ro&ep1 patrician <rait13 i &e zice3 o
9rGmiH de om al naibii de ru.
D Cei din 4ron0ade3 &pu&e >irF. ,aan .i Gar&e. ?u zi&
ce/aM
D ,aanton-3 nu. *u a zi& ab&olut nimic3 nu3 doar a &tat
complet nemi.cat )n colHul lui din careul(morHii. ToHi
ceilalHi alergau de colo(colo3 &trigGnd .i urlGnd3
purtGndu(&e ca ni.te Fa/alari autentici. *imeni nu &e
mai a9la 0n careu cu excepHia lui ,aan3 nu3 iar el &e uita
)n 0ur de parc &e a.tepta ca al doilea duel & )nceap din
clip )n clip. Gar&e-3 pe de alt parte3 &(a )n9uriat 9oarte
tare. Ia )nceput3 cGnd nu ai aprut3 a 9cut glume pe
&ocoteala ta3 &punGnd c Hi &(a 9cut ru de 9ric3 .i dup
aia3 &(a potolit .i a tcut .i el cGt/a timp3 a.a3 ca ,aan3 iar
apoi cGnd /alul 9uriei &(a domolit3 a )nceput & &e certe
cu <retaan <rait1 .i cu arbitrul .i cu cellalt dueli&t3
25
C1eli. Keni&er toHi cei din ca&ta <rait1 ca & a&i&te la
duel. :abar n(am a/ut c(i atGt de mult lume )n
Iarte-n3 nu3 1abar n(am a/ut. M rog3 )n teorie3 am
.tiut3 dar e&te cu totul altce/a cGnd )i /ezi pe toHi &trGn.i
laolalt. ?u /enit .i doi din ca&ta '1anagate3 dar nu .i
poetul Red&teel3 a.a c au lip&it trei per&oaneN /oi doi .i
cu el. ?ltminteri3 parc era o .edinH de con&iliu
or.ene&c3 c toHi erau )mbrcaHi 9e&ti/3 c1icoti el.
D Btii ce urmeaz & &e )ntGmple acumM )l )ntreb
>irF.
D *u(Hi 9ace gri0i3 &pu&e RuarF. Koi doi a/eHi gri0 &
&taHi a&cun.i .i & prindeHi na/a cGnd /ine. *(au cum &
/ dea de urm3 c trebuie & &cotocea&c toat planetaT
CGt de&pre cei din <rait13 cred c nici mcar nu / /or
cuta. ?de/rul e&te c Hi(au pu& etic1eta de om(copie.
<retan <rait1 a in&i&tat3 iar partenerul lui a )nceput &
dondne de&pre /ec1ile tradiHii3 .i la 9el au 9cut .i alHii
din ca&ta lor. ?rbitrul a zi& c bine3 9ie3 c dac nu te(ai
prezentat la duel )n&eamn c nu e.ti om ade/rat. ?.a
c te /or /Gna3 poate3 dar 9r un &cop anume. >e acum
)nainte pentru ei nu e.ti decGt un animal printre altele .i
&e /or declara mulHumiHi .i dac /or prinde un altul.
D Cm(copie3 &pu&e >irF &ec3 &imHindu(&e3 )n mod
&traniu3 de parc ar 9i pierdut ce/a.
D Pentru <retan <rait1 .i ai lui3 da. Cred c Gar&e &e
/a &trdui cel mai tare & dea de tine3 dar nu te /a /Gna
ca pe un animal. ? 0urat c te /ei duela3 c te /ei duela
cu <retan <rait1 .i apoi cu el3 &au poate cu el mai )ntGi.
25!
D Bi KiFar-M )ntreb >irF.
D @i(am &pu&3 n(a &co& niciun cu/Gnt3 ab&olut
niciunul.
G+en &e ridic de pe pat.
D ?i /orbit numai de&pre >irF3 )i zi&e ea lui RuarF.
>e&pre mine ce(au &pu&M
D >e&pre tineM clipi RuarF de& din oc1ii lui &plciHi.
Cei din <rait1 au &pu& c .i tu e.ti om(copie3 dar Gar&e
nu le(a permi& & te numea&c a.a. ? &pu& 9oarte 1otrGt
c /a pro/oca la duel pe oricine &e /a atinge de tine.
Ro&ep1 patrician <rait1 n(a .tiut ce 1otrGre & ia. ?
/rut &(Hi zic .i Hie om(copie3 ca lui >irF3 dar Gar&e- &(
a )n9uriat 9oarte tare .i am )nHele& c lupttorii Fa/alari
au dreptul de a conte&ta arbitrii care iau decizii
incorecte3 c1iar dac &unt obligaHi & le re&pecte3 e
ade/rat3 a.a e&te. ?.a c3 dulce G+en3 )nc mai e.ti
bethe2n .i )nc te mai a9li &ub protecHia lor3 iar ei te /or
aduce )napoi numai dac /or reu.i & te prind. >up
aceea /ei 9i pedep&it3 dar /a 9i o pedeap& )n &til
4ron0ade. >e 9apt3 nici nu au /orbit prea mult de&pre
tine3 ci &(au certat mult )n pri/inHa lui >irF. 5n 9ond3 e.ti
doar o 9emeie3 nuM
G+en nu r&pun&e.
D Te /om &una din nou )n cGte/a zile3 &pu&e >irF.
D >ar3 >irF3 trebuie & &tabilim cGnd anume3 nuM C
doar nu(mi petrec tot timpul )n groapa a&ta de gunoi3
c1icoti din nou RuarF.
D Pe&te trei zile3 tot dup amurg. Trebuie & ne
25"
gGndim cum /om a0unge la na/. 5mi )nc1ipui c ,aan .i
Gar&e /or 9i atunci la portul &telar.
RuarF ddu din cap.
D ?m & m gGnde&c .i eu.
D PoHi & ne 9aci ro&t de ni.te armeM )l )ntreb bru&c
G+en.
D ?rmeM &e mir Fimdi&&ianul. ?de/rat3 G+en3 Hi(a
intrat )n &Gnge mentalitatea Fa/alar. 'unt de pe
Limdi&&. Ce m pricep eu la la&ere .i la c1e&tii din a&tea
aductoare de /iolenHM >ar pot )ncerca3 pentru tine3
pentru >irF3 prietenul meu. Kom di&cuta de&pre a&ta
data /iitoare. ?cum trebuie & plec.
C1ipul )i di&pru3 iar >irF )nc1i&e ecranul .i &e
)ntoar&e &pre G+en.
D Krei & te lupHi cu eiM % )nHeleptM
D *u .tiu3 &pu&e ea.
'e ridic3 &e du&e )ncet pGn la u.3 apoi &e )ntoar&e .i
iar o porni &pre ie.ire. ?partamentul era mult prea mic
pentru a(.i putea 9ace obi.nuita plimbare care )i calma
ner/ii .i o a0uta & gGndea&c.
D KoceT &trig >irF cuprin& de in&piraHie. %xi&t )n
Pro/ocare /reun magazin de armeM 2n loc de unde &
putem cumpra la&ere &au alte armeM
D Regret & / in9ormez c normele ai(emerel interzic
deHinerea de armament per&onal3 r&pun&e Kocea.
D ?rme &porti/eM in&it >irF. Pentru /Gntoare .i tirM
D Regret & / in9ormez c normele ai(emerel interzic
toate &porturile .i 0ocurile &Gngeroa&e bazate pe /iolenH.
25#
>ac &unteHi membri ai unei culturi care preHuie.te
ace&te )ndeletniciri3 / rugm & )nHelegeHi c nu am
intenHionat & aducem /reo o9en& lumii /oa&tre natale.
?ce&te 9orme de di/erti&ment &unt di&ponibile
pretutindeni altunde/a pe Jorlorn.
D Ia&(o balt3 inter/eni G+en. ? 9o&t o idee proa&t.
>irF o cuprin&e de umeri.
D Cricum nu /om a/ea ne/oie de arme3 )i zGmbi el3
de.i trebuie & recuno&c c m(a. &imHi puHin mai bine
dac a. a/ea una la mine. 5n& m )ndoie&c c a. .ti &(o
9olo&e&c la ne/oie.
D %u a. .ti3 &pu&e ea.
4ar )n oc1ii ei D )n oc1ii ei mari .i /erzi D >irF citi o
duritate pe care nu i(o cuno&cu&e. C 9racHiune de
&ecund3 &tranie 9racHiune de &ecund3 ).i adu&e aminte
de di&preHul alba&tru ca de g1eaH din oc1ii lui Gar&e
,anaceF.
D >e undeM o )ntreb.
;cu un &emn ner/o& .i ridic din umeri3 iar mGinile
lui >irF alunecar de pe ei. ?poi &e )ndeprt de el.
D CGnd &untem pe teren3 ?rFin .i cu mine 9olo&im
arme cu proiectil. Ca & lan&m proiectile de urmrire
atunci cGnd Hinem &ub ob&er/aHie /reun animal pentru a(
i &tudia migraHia. ;olo&im .i &geHi cu tranc1ilizante. Bi
mai a/em .i implanturi cu &enzori de mrimea unei
ung1ii care ne &pun tot ce am dori & .tim de&pre o
anumit 9orm de /iaH D cum /Gneaz3 cu ce &e
1rne.te3 ce ritualuri de )mperec1ere are3 care e&te 9orma
2$
undelor cerebrale )n di9erite etape ale /ieHii. >ac ai
&u9iciente in9ormaHii din a&tea3 poHi recon&trui un )ntreg
eco&i&tem. >ar mai )ntGi trebuie &(Hi plantezi &pionii3 iar
a&ta o 9aci imobilizGnd &ubiecHii cu &geHi tranc1ilizante.
?m tra& mii de a&emenea &geHi. 'unt bun. 5mi pare
doar ru c nu am luat niciuna cu mine.
D *u e acela.i lucru3 &e )mpotri/i >irF. 2na e&te &
9olo&e.ti arma )n &copurile de&pre care /orbe.ti3 .i cu
totul altce/a e&te & )mpu.ti un om cu un la&er. %u n(am
9cut nici una3 nici alta3 dar nu cred c le poHi compara.
G+en &e &pri0ini de u. .i )l pri/i &arca&tic de la
cGHi/a metri.
D ?dic nu crezi c a. putea omor) un omM
D *u.
%a zGmbi.
D >irF3 nu mai &unt 9etiHa pe care ai cuno&cut(o pe
?/alon. 5ntre atunci .i acum am trit cGHi/a ani pe
5naltul La/alaan. Bi nu mi(a 9o&t deloc u.or. C alt
9emeie m(a &cuipat )n 9aH. I(am a&cultat pe Gar&e
,anaceF HinGnd mii de prelegeri de&pre obligaHiile
legturii de 0ad .i argint. ?m 9o&t numit om(copie .i
cur/(bethe2n de alHi Fa/alari atGt de ade&ea3 c &(a
)ntGmplat & le r&pund 9r /oia mea.
Cltin din cap. 'ub banda lat care )i &trGngea
9runtea3 oc1ii ei erau dou pietre /erzi .i dure. ,ad3 ).i
&pu&e >irF 9r noim3 0ad a&emenea celui din brHara pe
care )nc o mai purta.
D %.ti &uprat3 )i zi&e. % u.or & te &uperi. >ar te
21
cuno&c3 iubito3 .i .tiu c e.ti un om bun.
D ?m 9o&t. 5ncerc & mai 9iu. >ar a trecut mult
/reme3 >irF3 mult prea mult /reme3 .i &(au adunat
toate3 iar ,aan KiFar- e&te &ingurul lucru bun din toate
a&tea. 4(am po/e&tit lui ?rFin3 el .tie ce &imt3 ce am
simit. ?u exi&tat momente cGnd am 9o&t atGt de aproape
deS la captul puterilor am 9o&t. Mai ale& din cauza lui
Gar&e3 pentru c3 )ntr(un mod 9oarte &traniu3 el 9ace
parte din mine3 .i 9ace parte 9oarte mult din ,aan3 .i
doare mult mai tare cGnd /ine de la cine/a la care Hii3 de
la cine/a pe care l(ai putea c1iar iubi3 dac n(arS
'e opri. 5.i )ncruci.a&e braHele pe piept3 )ncruntat3
dar &e opri. Probabil c /zu&e expre&ia de pe c1ipul lui3
bnui >irF.
D Poate ai dreptate3 &pu&e ea dup cGte/a clipe
de&9cGndu(.i braHele. Poate c n(a. 9i )n &tare & omor
pe nimeni. >ar3 )nHelege c uneori m &imt ca .i cGnd a.
putea. 4ar )n momentul ace&ta mi(a. dori teribil de mult
& am o arm.
'coa&e un 1o1ot mic de rG&3 lip&it de /e&elie.
D <ine)nHele& c pe 5naltul La/alaan nu a/eam /oie
& port arme. Ce & 9ac o bethe2n cu un pi&tolM >oar o
prote0eaz &tpGnul ei .i te2nul lui. 4ar o 9emeie care are
o arm &(ar putea &inucide. ,aanS ei bine3 ,aan )ncearc
& &c1imbe lucrurile. 5ncearc. 2ite3 eu am a0un& aici.
Ma0oritatea 9emeilor lor nu pr&e&c &iguranHa cminului
din ca&t din momentul )n care accept legtura de 0ad .i
argint. >ar3 cu toate &trdaniile lui3 pe care le re&pect3
22
,aan nu )nHelege. 5n 9ond3 e&te patrician3 .i &e mai lupt
.i pentru alte lucruri. >ar3 la orice )i &pun eu3 Gar&e )i
&pune exact pe do&. 2neori ,aan nici nu(.i d &eama.
'au zice c lucrurile mrunte3 cum ar 9i o arm pentru
mine3 nu &unt importante. 4(am /orbit la un moment dat
de&pre a&ta3 iar el m(a contrazi&3 aducGndu(mi aminte
cum am prote&tat 9aH de obiceiul lor de a 9i )n
permanenH )narmaHi3 9aH de toat aiureala cu code
duello! care e&te3 )n realitate3 o mare .mec1erie. Cu toate
ace&tea3 & .tii3 >irF3 c te(am )nHele& cGnd i(ai &pu&
noaptea trecut lui ?rFin c /rei & te lupHi cu <retan
c1iar dac nu te &imHi obligat de codul &u. ?m &imHit la
9el de multe ori.
Iuminile din )ncpere pGlpGir3 apoi re/enir la
inten&itatea dinainte.
D Ce(i a&taM &pu&e >irF pri/ind )n &u&.
D RezidenHii nu trebuie & &e alarmeze3 &e auzir
tonurile de ba& ale /ocii. ? 9o&t o pan de curent la
eta0ul /o&tru3 dar &(a remediat.
D Pan de curentT
C imagine apru )n mintea lui >irF3 o imagine a
ora.ului Pro/ocare D 9r 9ere&tre3 etan.eizat3 complet
rupt de re&tul lumii D 9r curent. *u(i plcea deloc
acea&t per&pecti/.
D Ce &e petreceM
D K rog & nu / alarmaHi3 repet Kocea3 )n&
luminile de dea&upra o contrazi&er. 'e &tin&er de tot3 .i
cGte/a &ecunde G+en .i >irF rma&er )n bezn
23
ab&olut.
D Cred c ar 9i mai bine & plecm de aici3 &pu&e
G+en cGnd luminile &e reaprin&er.
'e )ntoar&e3 de&c1i&e dulapul din perete .i )ncepu &
&coat genHile. >irF &e apropie & o a0ute.
D K rog nu intraHi )n panic3 &pu&e Kocea. Pentru
propria /oa&tr &iguranH3 / &9tuie&c & rmGneHi )n
camera /oa&tr. 'ituaHia e&te &ub control. Pro/ocare
deHine numeroa&e di&poziti/e de &ecuritate )nca&trate3
precum .i &i&teme de rezer/ pentru cele mai
importante.
Terminar de &trGn& lucrurile .i G+en &e du&e la u..
D ?cum 9uncHionezi pe circuit &ecundarM )ntreb ea.
D ?cum &unt )n 9uncHiune circuitele &ecundare pe
eta0ele de la ni/elul unu pGn la cincizeci3 de la 251 la
3$$3 de la 351 la 4513 .i de la ni/elul 5$1 pGn la ni/elul
55$3 recuno&cu Kocea. *u e&te moti/ & / alarmaHi.
Te1nicienii roboHi repar circuitele primare cu maxim
rapiditate3 .i exi&t .i alte &i&teme auxiliare pentru
e/entualitatea puHin probabil c ar cdea .i circuitul
&ecundar.
D *u pricep3 &pu&e >irF. &e ce; Ce a pro/ocat
a/ariaM
D K rog nu / alarmaHi3 &pu&e Kocea.
D >irF3 zi&e G+en calm. :ai & mergem.
4e.i cu raniHa agHat de umrul &tGng .i cu o geant
)n dreapta. >irF lu celelalte dou genHi .i o urm pe
coridorul alba&tru(cobalt. 'e )ndreptar repede &pre
24
li9turi3 G+en )n 9aH3 iar zgomotul pa.ilor lor era )ng1iHit
de co/oarele groa&e.
D RezidenHii care intr )n panic au mai multe .an&e
& &e accidenteze decGt cei care rmGn )n apartamentele
lor pe durata ace&tui incident regretabil3 )i mu&tr
Kocea.
D 'pune(ne ce &e petrece .i poate o & ne mai gGndim3
zi&e >irF3 9r ca /reunul dintre ei & &e oprea&c &au &
)ncetinea&c pa&ul.
D ?cum &unt )n /igoare reglementrile pentru &ituaHii
de urgenH3 )i explic Kocea. ?u 9o&t trimi.i gardieni
care & / conduc )napoi )n camera /oa&tr. Pentru
protecHia /oa&tr. Repet3 au 9o&t trimi.i gardieni care &
/ conduc )napoi )n camera /oa&tr. *ormele planetei
ai(%merel interzicS
>in &enin3 Kocea )ncepu & &e bGlbGie .i & /orbea&c
nede&lu.it3 iar tonurile de ba& &e tran&9ormar )ntr(un
/aiet care le zgGrie timpanele. ?poi &e opri cu
de&/Gr.ire3 l&Gnd loc unei tceri &ini&tre.
Iuminile &e &tin&er.
>irF &e opri3 apoi 9cu doi pa.i )nainte prin bezna
groa& .i &e izbi de G+en.
D 4art(m3 &pu&e.
D Taci3 .opti G+en.
5ncepu & numere &ecundele. Ia trei&prezece3
globurile atGrnate la capetele coridoarelor re/enir la
/iaH. 5n& acum lumina lor alba&tr era 9antomatic3
&lab3 abia cGt & /ezi la un metru )n 9aH.
25
D :aide3 )i zi&e iar.i G+en.
?cum p.ea mai )ncet .i mai atent )n &emi)ntuneric.
?&cen&oarele nu erau prea departe.
4ar cGnd pereHii le /orbir din nou3 ceea ce au auzit nu
era Kocea.
D %&te un ora. mare3 dar nu &u9icient de mare ca & te
a&cund3 t6Iarien. Te a.tept )n cea mai de 0o& pi/niH3 la
&ub(ni/elul cincizeci .i doi. ?m pu& &tpGnire pe ora..
Kino la mine3 &au /oi &tinge toate luminile .i te /oi /Gna
)n )ntuneric )mpreun cu te2nul meu.
>irF )l recuno&cu de )ndat. %ra incon9undabil. *ici
pe Jorlorn3 nici aiurea3 nimeni nu ar 9i putut imita
/ocea de9ormat3 tioa& a lui <retan <rait1 Iantr-.
2
Capitolul 8
'e oprir )n mi0locul coridorului ca paralizaHi. G+en3
o &iluet alba&tr3 neclar3 cu oc1ii ca dou guri negre.
ColHurile gurii )i z/Gcneau3 amintindu(i )n9iortor de
mult lui >irF de <retan .i ticul lui ner/o&.
D *e(au g&it3 &pu&e ea.
D >a.
Bopteau amGndoi de team ca nu cum/a <retan D la
9el ca Kocea creia )i lua&e locul D & nu(i aud dac
/orbe&c ce/a mai tare. >irF era con.tient )n mod acut de
di9uzoarele din 0urul lor. Poate c mai erau .i
micro9oane3 poate .i camere /ideo D oc1ii ora.ului(turn3
toate in/izibile )n &patele pereHilor acoperiHi cu moc1ete
groa&e.
D CumM )ntreb G+en. *(a/eau cum. % impo&ibil.
D ?u 9cut(o. 5n&eamn c e po&ibil. >ar noi ce 9acem
acumM ' m duc la ei & m predauM Ce &e a9l la &ub(
ni/elul cincizeci .i doiM
G+en &e )ncrunt.
D *u .tiu3 Pro/ocare nu e&te ora.ul meu. >ar .tiu c
la &ub&ol nu &unt &paHii pentru locuit.
D Ma.ini3 &uger >irF. %nergie electric. >i&poziti/e
de a&igurare a condiHiilor de /iaH.
D Computere3 adug G+en cu o .oapt dogit.
>irF l& 0o& genHile. %ra o tGmpenie & &e mai agaHe
de 1aine .i de alte bunuri )ntr(un moment ca ace&ta.
2!
D ?u uci& Kocea3 &pu&e.
D Poate. >ac poate 9i uci&. Cred c e&te o reHea
uria. de computere )mpr.tiate prin turn. *u .tiu &igur.
Poate c nu a 9o&t decGt un utila0 9oarte mare.
D 5n orice caz3 au a0un& la creierul central3 la &i&temul
ner/o& central3 &au cum i(o zice. C nu ne mai d
nimeni in9ormaHii amabile prin pereHi. Bi probabil c
<retan ne .i /ede acum.
D *u3 )l contrazi&e G+en.
D >e ce nuM Kocea ne /edea.
D >a3 probabil3 de.i nu cred c di&poziti/ele de
detectare ale Kocii includeau neaprat .i &enzori /izuali.
Kreau & &pun c nu cred c a/ea ne/oie de a.a ce/a.
?/ea alte &imHuri3 pe care oamenii nu le au. >ar nu
de&pre a&ta e&te /orba. Kocea era un &upercomputer3
proiectat )n a.a 9el )ncGt & poat lucra &imultan cu mii
de 9rGnturi de in9ormaHii. <retan nu poate 9ace a&ta.
*iciun om nu poate. 5n plu&3 nu poate pricepe &timulii
re&pecti/i. ?.a cum nici eu nu pot .i nici tu. >oar Kocea
putea. C1iar dac <retan &e a9l )n locul de unde are
acce& la toate datele pe care le primea Kocea3 ori &e pare
c ar 9i codate )n Qp&rea&cR3 ori ruleaz cu o /itez
atGt de mare3 c nu(i &unt de niciun 9olo&. Poate un
cibernetician experimentat ar 9i )n &tare & )nHeleag
ce/a3 de.i m cam )ndoie&c. Cricum3 nu <retan. >ac
nu cum/a el cunoa.te un &ecret pe care noi nu(l .tim.
D ? .tiut cum & ne g&ea&c3 &pu&e >irF. Bi a .tiut
unde e&te creierul ora.ului Pro/ocare3 .i cum &(l
2"
&curtcircuiteze.
D *u .tiu cum ne(a g&it3 r&pun&e G+en3 dar n(a 9o&t
mare lucru & a0ung la Koce. 2ltimul &ub(ni/el3 >irFT
? g1icit3 pur .i &implu. La/alarii ).i organizeaz ca&tele
)n &paHii &pate adGnc )n &tGnc3 iar ultimul ni/el3 cel mai
de 0o&3 e&te )ntotdeauna cel mai &igur3 cel mai 9erit.
?colo ).i adpo&te&c atGt 9emeile3 cGt .i alte comori ale
ca&tei.
>irF &e gGndi cGte/a clipe.
D 'tai a.a. 5n&eamn c n(are cum s tie cu
exactitate unde &untem. ?lt9el3 de ce )ncearc & ne duc
)n &ub&ol3 de ce ne ameninH c ne /a /GnaM
G+en )i art printr(un &emn c e&te de acord cu
raHionamentul lui.
D >ar dac e&te )ntr(un centru cu computere3 continu
>irF3 trebuie & 9im 9oarte prudenHi. Tot poate de&coperi
unde &untem.
D Probabil c unele dintre computere )nc mai
9uncHioneaz3 zi&e G+en uitGndu(&e la globurile alba&tre
a9late la cGHi/a pa.i de ei. Cra.ul )nc mai e&te /iu3 mai
mult &au mai puHin.
D Bi poate & )ntrebe Kocea unde &untemM >ac o
aduce )napoiM
D 'e poate. >ar oare )i /a &puneM %u una nu cred.
'untem rezidenHi legali3 nu &untem )narmaHi. 5n /reme
ce el e&te un intru& periculo& care )ncalc toate regulile
planetei ai(%merel.
D %lM ?dic QeiR. C1eli a /enit cu el. Poate au /enit .i
2#
alHii.
D ?tunci3 un grup de intru.i.
D >ar nu cred c &unt mai mult de D cGt & 9ieM
>ouzeciM Mai puHini3 poateM Cum & poat pune
&tpGnire pe un ora. de mrimea ace&tuiaM
D ?i(%merel e&te o lume eminamente non(/iolent3
>irF. 4ar ora.ul ace&ta a 9o&t con&truit pentru ;e&ti/al.
*u cred c are prea multe &i&teme de aprare.
GardieniiS
>irF &e uit dintr(odat )n 0ur.
D >a3 gardienii. Kocea a pomenit de ei. %ra pe cale &
trimit unul dup noi.
?proape &e a.tepta & /ad cum3 ca la un &emnal3
dintr(un coridor perpendicular pe al lor3 &e ro&togole.te
&pre ei ce/a mare .i cu a&pect ameninHtor. *imic. >oar
umbre .i globuri cobalt .i tcere alba&tr.
D *u putem & mai rmGnem aici3 &pu&e G+en.
5nceta&er & mai .optea&c. 5.i ddu&er amGndoi
&eama c3 dac <retan <rait1 .i ai lui i(ar putea auzi3
)n&eamn c mai a/eau cu &iguranH la di&poziHie .i alte
zeci de modalitHi de a(i localiza. 4ar dac a.a &tteau
lucrurile3 &ituaHia lor era 9r &peranH. Boptitul nu era
decGt un ge&t inutil.
D Ma.ina e doar la dou eta0e di&tanH de noi3 zi&e ea.
D '(ar putea la 9el & 9ie .i cei din <rait13 r&pun&e
>irF. Bi c1iar dac nu3 tot nu trebuie & ne apropiem de
ma.in. Btiu c a/em una3 .i probabil &e a.teapt & ne
ducem direct la ea. Poate tocmai de aia ne(a Hinut <retan
2!$
micuHul lui di&cur&3 ca & ne &coat din a&cunztoare )n
&paHiu mai larg unde &untem prad u.oar. Preci& c
9raHii lui de ca&t ne pGnde&c ca & ne doboare cu
la&erele3 explic el du& pe gGnduri. >ar nici aici nu
putem rmGne.
D *u lGng apartamentul no&tru3 9u de acord G+en.
Kocea .tia unde &untem3 ceea ce )n&eamn c .i <retan
poate a9la. 5n& trebuie & rmGnem )n ora.3 ai dreptate
)n pri/inHa a&ta.
D ' ne a&cundem3 atunci3 &pu&e >irF. >ar undeM
G+en ridic din umeri.
D Criunde. % un ora. mare3 a.a cum a &pu& .i <retan.
'e aplec iute .i )ncepu & &cotocea&c prin geant3
l&Gnd la o parte toat )mbrcmintea greoaie3 dar
p&trGnd raniHa .i &acul cu pro/izii. >irF ).i pu&e
paltonul gro& de la RuarF .i renunH la toate celelalte
lucruri. 'e )ndreptar pe 0o& &pre magi&tralE G+en /oia
& a0ung cGt mai departe de camera lor3 .i niciunul nu
&e gGndea & ri.te 9olo&ind a&cen&oarele.
Iuminile de dea&upra bule/ardului exterior ardeau /ii
.i albe3 iar trotuarele mobile bGzGiau uni9ormE &e pare c
drumul &piralat &e alimenta de la o &ur& independent
de energie.
D 5n &u& &au )n 0o&M )ntreb >irF.
G+en nu pru &(l audE era cu urec1ile ciulite
altunde/a.
D Taci3 )i &pu&e cu gura z/Gcnindu(i.
Bi atunci3 pe&te zumzetul con&tant al trotuarelor3 >irF
2!1
auzi .i cellalt zgomot3 &lab3 )n& incon9undabil.
2n urlet.
%ra con/in& c /ine din coridorul din &patele lor. Ca o
r&u9lare )ng1eHat prin nemi.carea cald .i alba&tr. Bi
prea & plutea&c )n aer mai mult decGt ar 9i 9o&t
normal. 5i urmar ni.te &trigte e&tompate3 )ndeprtate.
?poi o tcere &curt. >irF .i G+en &e pri/ir3 per9ect
nemi.caHi3 a&cultGnd. 4ar urletul &e auzi din nou3 mai
tare3 mai clar3 re/erberGnd puHin de acea&t dat. 2n
urlet 9urio&3 lung .i &trident.
D CGinii de /Gntoare ai ca&tei <rait13 &pu&e G+en cu
o /oce mult prea calm.
>irF ).i adu&e aminte de 9iara pe care o zri&e pe cGnd
&e plimba&e pe &trzile din Iarte-n D cGinele acela cGt
un cal3 care mGrGi&e atunci cGnd &e apropia&e3 creatura
aceea in9ernal cu cap 9r pr3 ca de .obolan .i oc1i
mici .i ro.ii. 'e uit cu team &pre coridor3 dar )n
umbrele alba&tre nu &e mi.ca nimic.
2rletele &e auzeau .i mai tare .i mai de aproape.
D 5n 0o&3 &pu&e G+en. Repede.
>irF nu trebuia con/in&. Tra/er&ar )n grab
bule/ardul tcut .i a0un&er pe zona median. 'e urcar
pe primul .i cel mai lent dintre trotuarele de&cendente3
apoi &rir de pe unul pe altul3 de pe cele lente pe cele
mai rapide3 pGn a0un&er pe trotuarul care a/ea cea mai
mare /itez. G+en ).i ddu 0o& de pe umr &acul cu
pro/izii3 )l de&9cu .i )ncepu & r&colea&c prin el3 )n
/reme ce >irF &ttea alturi3 cu o mGn pe umrul ei3
2!2
urmrind cum trec )n goan pe lGng ei numerele
ni/elurilor3 aidoma unor &antinele negre montate
dea&upra gurilor )ntunecate care duceau &pre coridoarele
interioare ale ora.ului Pro/ocare.
Tocmai a0un&e&er la ni/elul 4#$3 cGnd G+en &e
ridic HinGnd )n mGn o bag1et metalic3 negru(
alb&truie3 cGt palma de lung.
D >ezbrac(te3 )i &pu&e.
D Ce ziciM
D >ezbrac(te3 repet ea.
4ar cGnd >irF nu 9cu nicio mi.care3 ci doar &e uit la
ea ca la o nebun3 &cutur nerbdtoare din cap .i )l
)mpun&e )n piept cu /Gr9ul bag1etei.
D 'pra- pentru ani1ilarea miro&ului3 )i explic ea.
?rFin .i cu mine )l 9olo&im cGnd mergem )n pdure. 5l
pul/erizm pe noi. *eutralizeaz miro&ul de om cam
patru ore. ' &perm c dulii ne /or pierde urma.
>irF )ncepu &(.i dea 0o& 1ainele3 apoi G+en )i ceru
& &tea cu picioarele deprtate .i cu braHele ridicate
dea&upra capului. ?p& un capt al bag1etei metalice3
iar din cellalt ie.ir &tropi 9ini care )l gGdilar pe pielea
goal. 5i era 9rig .i &e &imHea ridicol .i 9oarte /ulnerabil3
)n /reme ce ea aplica &oluHia pe 9aH .i pe &pate3 din
cre.tetul capului pGn la degetele de la picioare. ?poi
)ngenunc1e .i )i ddu .i 1ainele cu acel &pra-3 .i pe 9aH
.i pe do&3 mai puHin paltonul de la ?rFin. ?poi >irF ).i
pu&e la loc 1ainele D u&cate .i acoperite de pudra
cenu.ie. G+en &e dezbrc .i ea3 cerGndu(i & aplice
2!3
&oluHia pe corpul ei.
D Ce 9acem cu 1aina a&taM o )ntreb cGnd &e )mbrca.
>du&e ab&olut totul cu &pra-N raniHa3 pro/iziile3
brHara din 0ad .i argint D ab&olut toate lucrurile pe care
le a/eau cu ei3 cu excepHia paltonului. G+en )l ridic .i
)l arunc pe&te parapet3 pe un tran&portor rapid al unuia
dintre trotuarele a&cendente. 5l urmrir cum &e
)ndeprteaz de ei pGn cGnd di&pru cu totul.
D *u(Hi trebuie3 &pu&e G+en atunci. Bi poate c o &
)ndrume 1aita pe o direcHie gre.it. Cu &iguranH ne(au
urmrit pGn aici.
>irF era &ceptic.
D Poate3 &pu&e pri/ind la peretele interior3 pe care
apru&e numrul eta0ului 4!2. >ar cred c trebuie & ne
dm 0o&. ' plecm de aici.
G+en )l pri/i )ntrebtor.
D C1iar tu ai &pu&(o3 continu el. 4ndi9erent cine e pe
urmele noa&tre3 preci& a a0un& mcar pGn la magi&trala
exterioar. 4ar dac au apucat(o )n 0o&3 1aina mea n(are
cum &(i pclea&c. C &(o /ad cum trece pe lGng ei .i
o &(.i bat 0oc de nai/itatea noa&tr.
G+en &urG&e.
D ?i dreptate. >ar merita & )ncercm.
D >eci .i tu pre&upui c &unt pe urmele noa&treS
D PGn acum a/em un a/an& bun3 )l )ntrerup&e ea. *(
au cum &(.i urce copoii pe trotuarul mobil. Ceea ce
)n&eamn c /or /eni pe 0o&.
D Bi ce dacM *u &untem )n &iguranH aici3 G+en.
2!4
2ite3 nu poate 9i <retan cel de &u&3 pentru c el e la
&ub&ol. *u poate 9i nici C1eli3 nu(i a.aM
D *u. La/alarii /Gneaz )n&oHiHi de te2nii lor. *u &e
de&part niciodat.
D Mcar atGta lucru am )nHele& .i eu. >eci3 a/em doi
indi/izi care &e 0oac la &ub&ol cu reHeaua electric3 alHi
doi &unt c1iar )n &patele no&tru. CGHi alHii ne mai
urmre&cM Btii cum/aM
D *u.
D %u a. zice c mai &unt cGHi/aE .i c1iar dac n(ar 9i3
ar trebui & ne )nc1ipuim cel mai ru &cenariu .i & o
pornim de acolo. >ac mai &unt .i alHi <rait1 )n ora. .i
dac Hin legtura cu /Gntorii din &patele no&tru3 cei de
dea&upra le /or &pune & )nc1id zona cu bule/ardul
exterior.
%a )l pri/i printre gene.
D Poate c nu. ;oarte rar &e )ntGmpl ca grupele de
/Gntori & colaboreze. ;iecare perec1e /rea prada
pentru &ine. Ba naiba! ce mi(a. dori & am o arm acumT
>irF ignor ultima propoziHie.
D *(ar trebui & ri&cm3 zi&e.
Bi c1iar atunci luminile de dea&upra lor )ncepur &
pGlpGie3 mic.orGndu(&e bru&c pGn la &tadiul de cenu.iu
di9uz .i3 )n acela.i timp3 banda rulant de &ub ei &e
zdruncin .i )ncepu & )ncetinea&c. G+en &e )mpiedic.
>irF o prin&e .i o lu )n braHe. Mai )ntGi &e opri trotuarul
cel mai lent3 apoi cel de alturi3 iar )n cele din urm cel
pe care &e a9lau.
2!5
G+en &e cutremur .i ).i ridic oc1ii &pre el3 iar >irF
o &trGn&e .i mai tare3 ca .i cum cldura .i apropierea ei i(
ar 9i putut aduce lini.tea de care a/ea di&perat ne/oie.
>e &ub ei D >irF putea & 0ure c exact de sub ei3 din
direcHia &pre care &e )ndreptau3 .i nu prea de departe D &e
auzi un &trigt &curt .i a&cuHit.
G+en &e )ndeprt de el. *iciunul nu &pu&e nimic.
Trecur de pe un trotuar pe cellalt3 tra/er&Gnd benzile
de circulaHie pu&tii .i )ntunecate3 &pre pa&arela care
ducea )n&pre coridoare3 departe de bule/ardul de/enit
atGt de periculo& acum. >irF cercet numrul eta0ului
atunci cGnd trecur de la )ntunericul cenu.iu )n lumina
alba&trN 4". ?cum3 pentru c zgomotul pa.ilor le era
)nbu.it de moc1eta groa&3 )ncepur & alerge de(a
lungul coridorului3 cotind mereu3 uneori la dreapta3
alteori la &tGnga3 alegGnd la )ntGmplare direcHia. ?u
alergat pGn au rma& 9r &u9lare3 .i atunci &e oprir .i
&e prbu.ir &ub lumina di9uz a unui glob alba&tru.
D Ce a 9o&t aiaM reu.i & )ntrebe cGnd ).i mai recpt
&u9lul.
G+en gG9Gia .i 1orcia zgomoto& din cauza e9ortului.
Parcur&e&er o di&tanH 9oarte lung. 'e lupt & re&pire.
Iacrimile mute )i l&au dGre umede pe obra0i.
D Tu ce crei c a 9o&tM &pu&e pe un ton tio&. ? 9o&t
&trigtul unui om(copie.
>irF &imHi gu&t &rat pe /Gr9ul limbii. 5.i atin&e 9aHa .i
o &imHi umed .i &e )ntreb de cGt /reme plGngea.
D 5n&eamn c &unt mai mulHi <rait13 &pu&e el.
2!
D 'unt la eta0ele de &ub noi3 zi&e ea. Bi au g&it de0a o
/ictim. Ia naiba3 la naiba3 la naiba5 *oi i(am condu&
aici3 noi &untem de /in. Cum de am putut 9i atGt de
tGmpiHiM Iui ,aan i(a 9o&t mereu team c &e /or apuca
& /Gneze prin ora.e.
D ?u )nceput3 de0a3 de ieri3 &pu&e >irF3 cGnd &(au du&
& /Gneze copiii(gelatin de pe Cceanul de Kin *egru.
%ra doar o c1e&tiune de timp pGn cGnd ar 9i a0un& .i
aici. *u teS
5.i ridic 9aHa la el3 cu tr&turile )ncordate de 9urie3
cu obra0ii brzdaHi de lacrimi.
D ?dic3 ceM &e r&ti ea. *u crezi c e /ina noa&trM
>ar a cui e&teM <retan <rait1 te(a urmrit pe tine! >irF.
?lt9el3 de ce ar 9i /enit aiciM *e(am 9i putut duce )n ?l
>oi&prezecelea Ki&3 )n Mu&c1et3 )n %&/oc1. Toate a&tea
&unt ora.e pu&tii. Bi nimeni n(ar 9i pHit nimic. ?cum
emerelii /or 9iS CGHi rezidenHi a &pu& Kocea c au mai
rma& aiciM
D *u mai Hin minte. Parc /reo patru &ute.
5ncerc & o cuprind de umeri .i & o trag lGng el3
dar ea )l )mpin&e .i )l pri/i cu ur.
D % numai /ina noa&tr3 )i zi&e. Trebuie & 9acem
ce/a.
D Tot ce putem 9ace e&te & )ncercm & rmGnem )n
/iaH. Pe noi ne urmre&c3 )n caz c ai uitat. *u putem &
ne 9acem gri0i .i din cauza celorlalHi.
G+en )l pri/ea 9ix3 cu oc1i duri .i plini de D ceM D
poate de di&preH3 ).i &pu&e >irF. 4ar acea&t pri/ire )l lu
2!!
prin &urprindere.
D *u(mi /ine & cred c &pui a&ta3 )i repro. ea. *u te
poHi gGndi .i la altcine/a )n a9ar de tineM Ia naiba3
>irF3 pe noi mcar ne a0ut &oluHia de ani1ilare a
miro&ului. %merelii nu au ab&olut nimic. *(au arme3 n(
au protecHie. 'unt oameni(copie3 &unt /Gnat3 atGt .i
nimic mai mult. Trebuie s (acem ce.a5
D CeM ' ne &inucidemM ?&ta /reiM *u m(ai l&at &
m duelez cu <retan3 .i acumS
D >aT ?cum &untem obligaHiT Pe /remuri3 pe ?/alon3
n(ai 9i /orbit a.a3 &pu&e ea aproape HipGnd. ?tunci erai
alt9el. Aaan nu arS
'e )ntrerup&e3 dGndu(.i bru&c &eama ce &pu&e&e3 .i ).i
9eri pri/irea de el. ?poi )ncepu & &u&pine. >irF nu &e
mi.c din loc.
D >eci a.a &tau lucrurile3 &pu&e el dup o /reme3 pe
un ton calm. ,aan nu &(ar 9i gGndit )n primul rGnd la
&iguranHa lui3 a.a e&teM ,aan ar 9i 9cut pe eroul.
G+en &e uit iar.i la el.
D ' .tii c a.a ar 9i 9cut.
4ar el o aprob.
D 'igur c a.a ar 9i 9cut. Poate c .i eu a. 9i 9cut(o
pe /remuri. Poate ai dreptate. Poate c m(am &c1imbat.
*u .tiu.
5i era ru .i &e &imHea epuizat3 )n9rGnt .i 9oarte ru.inat.
GGndurile )i alergau zpcite de colo(colo. Bi ).i tot
&punea c amGndoi a/eau dreptate. 8i )i adu&e&er pe cei
din <rait1 )n ora.ul Pro/ocare3 )i a&muHi&er a&upra
2!"
cGtor/a &ute de /ictime inocente. %i erau de /inE G+en
a/ea dreptate. Totu.i3 .i el a/ea dreptate cGnd &punea c
nu pot 9ace nimic acum3 ab&olut nimic. 4ar dac a&ta era
o do/ad de egoi&m3 ei bine3 a&ta era &ituaHia.
?cum G+en plGngea de(a binelea. 5ntin&e din nou
mGna &pre ea3 iar de acea&t dat nu )l mai re&pin&e. Cu
toate c )i mGngGia prul lung .i negru3 luptGndu(&e &(.i
a&cund propriile lacrimi3 .tia c toate ace&tea nu a0ut
la nimic3 c nu a/eau cum & &c1imbe nimic. Cei din
ca&ta <rait1 /Gnau3 ucideau D iar el nu(i putea opri. ?bia
dac putea & &e &al/eze pe el. 5n&eamn c nu mai era
/ec1iul >irF3 acel >irF de pe ?/alon3 nu3 nu mai era. 4ar
9emeia pe care o Hinea )n braHe nu mai era ,enn-.
?mGndoi nu mai erau decGt ni.te biete animale 1ituite.
Bi bru&c ).i ddu &eama de ce/a.
D >a3 ro&ti cu /oce tare.
G+en ).i ridic oc1ii la el3 iar >irF &e ridic ne&igur
)n picioare3 trgGnd(o dup el.
D >irFM
D Putem 9ace ce/a3 )i &pu&e .i &e )ndrept &pre u.a
celui mai apropiat apartament. 'e de&c1i&e imediat.
4ntr .i &e du&e la ecranul de lGng pat. Camera era
cu9undat )n )ntuneric3 &ingura lumin 9iind
dreptung1iul alba&tru care intra de pe coridor pe u.a
de&c1i&. G+en rma&e )n prag3 ne)nHelegGnd ce &e
)ntGmpl3 &iluet neagr .i tri&t.
>irF aprin&e ecranul nutrind &peranHa 7cci nu putea
9ace nimic altce/a decGt & &pere8 c /a 9uncHiona. Bi
2!#
re&pir u.urat cGnd ace&ta &e lumin. 'e )ntoar&e &pre
G+en.
D Ce /rei & 9aciM )l )ntreb ea.
D 'pune(mi numrul tu de aca&3 )i ceru el.
Bi ea )i )nHele&e intenHia. >du )nceti.or din cap .i )i
&pu&e numrul3 iar el ap& ta&tele3 una dup alta. ?poi
a.teptar. 5ncperea &e lumin &ub pul&aHia alba&tr a
&emnalului de apel. CGnd ace&ta di&pru3 pe ecran apru
maxilarul pronunHat al lui ,aan KiFar-.
Ia )nceput3 nimeni nu &pu&e nimic. G+en intr )n
camer .i &e opri )n &patele lui >irF3 cu o mGn pe
umrul lui. KiFar- )i pri/i tcut3 iar3 o clip cumplit de
lung3 >irF &e temu c /a )nc1ide ecranul .i )i /a l&a )n
/oia &orHii.
>ar nu. 4 &e adre& lui >irF.
D ?i 9o&t 9rate de ca&t. ?m a/ut )ncredere )n tine.
?poi ).i mut pri/irea la G+en.
D 4ar pe tine te(am iubit.
D ,aan3 &pu&e ea iute3 pe un ton blGnd3 cu o /oce atGt
de aproape de .oapt )ncGt >irF &e )ndoi c KiFar- o /a
putea auzi.
?poi &e opri .i ie.i repede din )ncpere.
>ar KiFar- nu )ntrerup&e legtura.
D Kd c &unteHi )n Pro/ocare. >e ce m(ai &unat3
t6IarienM Btii ce trebuie & 9ac )mpreun cu te2nul meuM
D Btiu3 r&pun&e >irF. Bi )mi a&um ace&t ri&c. >ar
trebuie neaprat &(Hi &pun ce/a. Cei din ca&ta <rait1 ne(
au urmrit. *u .tiu de ce mi(am )nc1ipuit c nu ne /a
2"$
putea lua nimeni urma. >ar &unt aici. <retan <rati1
Iantr- a di&tru& computerul ora.ului .i &e pare c acum
controleaz .i re&tul de &ur&e de energie. CeilalHiS au
/enit )n 1ait. CeilalHi au ocupat ma0oritatea
coridoarelor.
D 5nHeleg3 &pu&e KiFar-.
Bi o und de emoHie D &tranie3 inde&ci9rabil D )i
tra/er& c1ipul.
D RezidenHiiM
>irF ddu cu /e1emenH din cap.
D ?i & /iiM
KiFar- &c1iH un &urG& /ag.
D Tu )mi ceri a0utorul mie3 >irF t6IarienM )ntreb el
cltinGnd din cap. *u3 n(ar trebui & glume&c3 cci nu(mi
ceri & te a0ut pe tine. 5nHeleg. 5mi ceri &(i a0ut pe
ceilalHi3 pe emereli3 da3 Gar&e .i cu mine /om /eni. *e
/om aduce emiHtoarele de g1ida03 iar pe cei pe care )i
/om g&i )naintea /Gntorilor )i /om 9ace 6orariel
4ron0ade. >ar /a dura3 poate /a dura prea mult. Bi mulHi
/or muri. 4eri3 )n Cra.ul din 4azul 9r 'tele3 una din
creaturile numite Mame a murit pe nea.teptate. Copiii(
gelatin D .tii ce/a de&pre copiii(gelatin3 t6IarienM
D Btiu de&tule.
D ?u ie.it din Mama lor pentru a(.i g&i o alta3 dar nu
au mai g&it niciuna. 4ar )n timpul zecilor de ani cGnd ei
au trit )n interiorul acelei gazde imen&e3 alHii din lumea
lor au prin&(o .i au adu&(o pe Jorlorn de pe Iumea
Cceanului de Kin *egru3 iar )n cele din urm au
2"1
abandonat(o. Copiii(gelatin .i alHi /inari(negri3 care nu
9ac parte din &ecta lor nu &e pot &u9eri. ?.a c au in/adat
ora.ul3 cam o &ut3 &au poate mai mulHi3 umplGndu(l de
/iaH nea.teptat3 complet zpciHi3 )mpiedicaHi3 9r &
.tie unde &e a9l .i de ce. Ma0oritatea erau btrGni3 de&tul
de btrGni. Cuprin.i de panic3 au )nceput &(.i trezea&c
ora.ul cel mort3 .i a.a &(a )ntGmplat c i(a g&it Ro&ep1
patrician <rait1. %u am 9cut tot ce mi(a &tat )n putere3 i(
am aprat pe unii dintre ei. >ar cei din ca&ta <rait1 i(au
g&it pe ceilalHi3 tocmai pentru c eu nu i(am putut g&i
pe toHi la timp3 tocmai pentru c e&te o acHiune de durat.
Ia 9el &e /a )ntGmpla .i )n Pro/ocare. ?ceia care
)ncearc & &cape 9ugind pe coridoare3 aceia /or 9i cei
/GnaHi .i uci.i3 )nainte ca eu .i te2nul meu & le putem
/eni )n a0utor. PricepiM
>irF ddu din cap.
D *u e&te &u9icient doar & m c1emi pe mine3 &pu&e
KiFar-. Trebuie & 9aci .i tu ce/a. <retan <rait1 Iantr-
te /rea cu di&perare3 te /rea pe tine3 pe nimeni altcine/a.
'(ar putea c1iar &(Hi )ngduie & te duelezi cu el. 5n
/reme ce ceilalHi /or numai & te /Gneze3 ca pe un om(
copie3 )n& pGn .i ei pun mai mare preH pe tine decGt pe
orice alt prad. 4e.i la i/eal3 t6Iarien3 iar ei /or /eni
dup tine. Pentru acei emereli care &e a&cund )n 0urul
tu3 ace&t timp cG.tigat /a 9i 9oarte important.
D 5nHeleg3 &pu&e >irF. Krei ca eu .i G+enS
KiFar- tre&ri /izibil.
D *u3 9r G+en.
2"2
D %u3 atunci. Krei & atrag atenHia a&upra meaM ;r
& am mcar o armM
D >ar ai o arm3 )i r&pun&e KiFar-. ?i 9urat(o
in&ultGnd ca&ta 4ron0ade. *umai tu poHi 1otr) dac ai &(o
9olo&e.ti &au nu. *u am )ncredere )n tine c /ei 9ace
alegerea corect. ?m a/ut )ncredere o dat. Pur .i
&implu )Hi &pun. 5nc ce/a3 t6Iarien. 4ndi9erent ce /ei
9ace3 &au nu /ei 9ace3 nu &e /a &c1imba nimic )ntre noi
doi. >i&cuHia acea&ta nu &c1imb nimic. Btii 9oarte bine
ce trebuie & 9acem.
D Mi(ai mai &pu&3 )i r&pun&e >irF.
D 5Hi mai &pun o dat. Kreau & Hii bine minte3 &e
)ncrunt KiFar-. ?cum /oi pleca. % drum lung pGn )n
ora.ul Pro/ocare. 2n zbor lung .i rece.
%cranul &e )ntunec )nainte ca >irF & 9ormuleze un
r&pun&.
G+en a.tepta )n 9aHa u.ii3 &pri0init de peretele
moc1etat3 cu 9aHa )n palme. 'e )ndrept la /ederea lui
>irF.
D KinM )l )ntreb.
D >a.
D 5mi pare ru cS am ie.it. *u m &imHeam )n &tare
& dau oc1ii cu el.
D *u conteaz.
D Ba da.
D *u3 )i &pu&e pe un ton a&pru.
5l durea &tomacul. Parc tot auzea urlete )ndeprtate.
D <a nu. Mi(ai artat )nainte cGt &e poate de clar ce
2"3
anume &imHi.
D ?.a am 9cutM rG&e ea. >ac tu .tii ce anume &imt
eu )n&eamn c .tii mai multe decGt mine.
D *u .tiu3 G+en D nu3 a&cult(m3 nu conteaz. ?i
a/ut dreptate. Trebuie &S ,aan a &pu& c a/em o arm.
%a &e )ncrunt nedumerit.
D ? &pu& a&taM Crede c mi(am luat pi&tolul cu &geHiM
'au ceM
D *u3 nu cred c de&pre a&ta(i /orba. Mi(a &pu& doar
c a/em o arm pe care noi am 9urat(o3 in&ultGnd3 prin
a&ta3 ca&ta 4ron0ade.
G+en )nc1i&e oc1ii.
D >ar bine)nHele&3 exclam .i )i de&c1i&e.
?ero/e1iculul. % pre/zut cu tunuri cu la&er. Cred c la
a&ta &(a re9erit. >ar nu &unt )ncrcate. *ici nu cred c
&unt conectate. Ma.ina a&ta am 9olo&it(o eu )n mare
parte din timp3 iar Gar&eS
D 5nHeleg. Crezi c putem regla la&ereleM C putem &
le 9acem & 9uncHionezeM
D Poate. *u .tiu. >ar la ce altce/a & &e 9i re9erit
,aanM
D Cu &iguranH c cei din <rait1 au de&coperit ma.ina3
&pu&e >irF pe un ton lip&it de emoHie .i rece. Trebuie &
ri&cm. >e a&cun& nu ne putem a&cunde3 pentru c
oricum ne /or g&i. 4ar dac tran&mi&iunea mea la
Iarte-n a 9o&t con&emnat cum/a )n aparatura de la
&ub&ol3 &(ar putea ca <retan & 9ie c1iar acum )n drum
&pre noi. *u3 ne )ntoarcem la ma.in. *u &e a.teapt la
2"4
una ca a&ta3 mai ale& c .tiu c am apucat(o )n 0o& pe
magi&trala principal.
D >ar aero/e1iculul e&te la cincizeci .i dou de eta0e
dea&upra noa&tr3 exclam G+en. Cum a0ungem acoloM
>ac <retan controleaz &ur&ele de energie electric a.a
cum ne )nc1ipuim noi c o 9ace3 )n&eamn c a &co& de0a
a&cen&oarele din 9uncHiune. ? oprit .i trotuarele mobile.
D Btia c le 9olo&im3 &pu&e >irF. 'au c &untem pe
magi&tral. 4(au &pu& cei care ne urmreau. :in legtura!
G+en. Cei din <rait1. Trebuie c a.a &e )ntGmpl3 alt9el
cum &(ar 9i oprit benzile rulante c1iar la momentul
oportun pentru eiM 5n& e bine3 ne /a 9i mai u.or.
D Mai u.orM Pentru ceM
D ' le atragem atenHia a&upra noa&tr3 )i explic el.
'(i 9acem & &e ia dup noi3 &(i &al/m pe ble&temaHii
.tia de emereli. ?&ta /rea ,aan & 9acem. *u a&ta /rei .i
tuM
Tonul lui era ironic3 iar G+en &e albi la 9aH.
D Pi3 da.
D ?tunci3 ai cG.tigat. ?.a /om 9ace.
G+en czu pe gGnduri.
D ?tunci mergem la a&cen&oareM >ac mai
9uncHioneaz )ncM
D *u putem & ne bazm pe a&cen&oare3 zi&e >irF.
C1iar dac mai 9uncHioneaz. <retan le(ar putea opri cu
noi )nuntru.
D *u .tiu & exi&te &cri pe aici3 &pu&e ea. Bi c1iar
dac ar exi&ta3 nu le(am putea g&i 9r indicaHiile date
2"5
de Koce. Putem )ncerca & urcm pe magi&tral3 )n&S
D >eocamdat .tim c &unt cel puHin dou ec1ipe de
/Gntori care ne caut acolo. Poate mai multe. *u.
D Bi atunciM
D Ce a mai rma&M &e )ncrunt el. ?xul central.
>irF &e aplec pe&te parapetul din 9ier 9or0at3 &e uit
)n &u&3 apoi )n 0o&3 .i ameHi. ?xul central prea a &e
)ntinde la in9init )n ambele direcHii. Btia c nu &unt decGt
doi Filometri din /Gr9 pGn 0o&3 )n& )i ddea &enzaHia de
di&tanH ne&9Gr.it. CurenHii a&cendenHi de aer cald
&u&Hineau cu 9orH portant pe cura0o.ii u.ori ca 9ulgul
care )ndrzneau & &e a/Gnte )n cilindrul r&untor3 plin
cu ceaH alb(cenu.ie3 iar de 0ur )mpre0ur &e )n.irau
balcoanele D ni/el pe&te ni/el pe&te ni/el D ab&olut
identice3 creGnd iluzia de repetiHie in9init.
G+en &coa&e ce/a din raniHa ei cu &enzor3 un
in&trument metalic3 cGt o palm. 'e apropie de parapet3
lGng >irF3 .i )l arunc u.or )n cilindru. ?mGndoi )l
urmrir cum &e )n/Grte3 iar3 .i iar3 .i iar3 9cGndu(le cu
oc1iul cu &clipiri de lumin re9lectat. Pluti pGn la
0umtatea diametrului puHului uria.3 apoi )ncepu &
coboare D )ncet3 blGnd3 pe 0umtate &u&Hinut de curenHii
a&cendenHi3 9iricel metalic dan&Gnd )n lumina arti9icial
de &oare. 5l urmrir preH de ceea ce li &(a prut a 9i un
eon3 )nainte & di&par )n abi&ul cenu.iu de &ub ei.
D % bine3 &pu&e G+en dup ce nu &e mai /zu3
reHeaua gra/itaHional e&te pornit.
D >a. <retan nu cunoa.te ora.ul. *u &u9icient de bine3
2"
&pu&e >irF .i &e uit din nou )n &u&. Cred c ar 9i cazul
& pornim. Cine e primulM
D Te la& pe tine.
>irF de&c1i&e poarta balconului .i &e retra&e pGn la
perete. 5.i )mpin&e ner/o& din oc1i o .u/iH de pr
)ncurcat3 ridic din umeri .i o lu la goan. CGnd a0un&e
pe margine3 btu cGt putu de tare .i &ri.
'altul )l purt )n &u&3 0n sus. C clip )ngrozitoare a/u
&entimentul c &e prbu.e.te )n gol3 .i i &e )nnod
&tomacul3 dar apoi de&c1i&e oc1ii .i /zu .i &imHi. Bi nu
mai era deloc ca .i cum ar 9i czut3 ci plutea3 &e a/Gnta
)n )nalturi. ?meHit3 rG&e tare .i ).i )ntin&e mGinile )n 9aH3
apoi le adu&e &pre &pate3 )n mi.cri ritmice3 /iguroa&e3
)notGnd pe curenHii de aer mai &u& .i mai repede.
RGndurile de balcoane goale treceau pe lGng elN unul3
dou3 cinci. Mai de/reme &au mai tGrziu /a )ncepe3
totu.i3 & coboare )ntr(o curb blGnd3 de&cendent3 &pre
deprtarea cenu.ie3 dar nu /a cdea prea mult. Cealalt
latur a axului era la doar treizeci de metri di&tanH de
el3 .i )i /a 9i u.or & &ar pe ea3 &9rGmGnd lanHurile
9ira/e ale gra/itaHiei aproape inexi&tente )n interior.
5n cele din urm3 a0un&e lGng peretele curbat .i &e
izbi puternic de unul din parapeHii din 9ier negru3 .i &e
)n/Grti .i &e ro&togoli aiurea pGn reu.i & &e apuce de
&tGlpul balconului de dea&upra celui de care &e lo/i&e.
?poi i(a 9o&t u.or & &e urce pe el. Tra/er&a&e axul )n
zborul lui planat .i urca&e un&prezece eta0e. OGmbind cu
gura pGn la urec1i .i )mbtat de &ucce&3 &e a.ez &
2"!
prind putere pentru cel de(al doilea &alt .i o urmri pe
G+en care /enea dup el. Obura ca o pa&re graHioa&
dintr(o &pecie necuno&cut3 cu prul negru &clipind )n
urma(i. ?teriz cu dou eta0e mai &u& de el.
Pe cGnd a0un&e la cel de(al 52$(lea ni/el3 >irF era
)n/ineHit )n /reo .a&e locuri3 acolo unde &e izbi&e mai
tare de parapeHii din 9ier3 dar &e &imHea bine. Ia 9inalul
celui de(al .a&elea &alt pe&te puHul 9r 9und3 aproape c
nu(i mai /eni & &e urce pe balconul din 9aH .i & re/in
la parametrii normali ai gra/itaHiei. >ar o 9cu3 )n cele
din urm. G+en )l a.tepta de0a acolo3 cu Fitul de
&upra/ieHuire .i raniHa cu pro/izii 9ixate pe &pate3 )ntre
omoplaHi. 5i )ntin&e mGna .i )l a0ut & treac pe&te
parapet.
4e.ir pe coridorul larg ce )ncon0ura axul central3
ptrunzGnd din nou )n umbrele alba&tre. Ia inter&ecHii
globurile &trluceau &tin&3 de(o parte .i de alta3 acolo
unde culoare lungi .i drepte porneau din inima ora.ului3
aidoma &piHelor unei roHi gigantice. ?le&er la
)ntGmplare unul .i )ncepur & mearg repede &pre
perimetrul turnului(ora.. Iui >irF nu(i /enea & cread
cGt de mult a/eau de mer&. Trecur pe lGng numeroa&e
alte inter&ecHii 7pierdu .irul la patruzeci83 9iecare ab&olut
identic cu cea dinainte3 pe lGng u.i negre care &e
deo&ebeau doar prin numerele )n&cri&e pe ele. *iciunul
dintre ei nu &pu&e nimic. Pa&agera &enzaHie de bine3
bucuria zborului 9r aripi3 di&pru&e la 9el de repede
cum /eni&e. Iocul i(l lua&e un g1impe de team.
2""
2rec1ile(i in/ocau 9anta&me care nu(i ddeau paceE
oc1ii lui tran&9ormau globurile mai )ndeprtate )n ce/a
oribil .i /edeau 9orme )n colHurile din cobalt alba&tru3
acolo unde nu domnea decGt )ntunericul. >ar nu au dat
pe&te nimic3 nu &(au )ntGlnit cu nimeni. %ra doar mintea
&a care )i 0uca 9e&te.
Totu.i cei din ca&ta <rait1 9u&e&er acolo. ?proape de
perimetrul ora.ului Pro/ocare3 acolo unde coridorul
tran&/er&al &e )ntGlnea cu magi&trala exterioar3
de&coperir una din ma.inile cu an/elope moi pe care
Kocea le 9olo&ea ca & plimbe /izitatorii )ncoace .i
)ncolo. %ra goal .i r&turnat pe o parte3 0umtate pe
co/orul alba&tru3 .i 0umtate pe pla&ticul curat .i rece
care acoperea magi&trala propriu(zi&. 'e oprir lGng
ea3 iar oc1ii li &e )ntGlnir )ntr(o )ntrebare mut. %l ).i
adu&e aminte c ma.inile ace&tea nu a/eau di&poziti/e
de conducere pentru pa&ageri3 ci erau acHionate direct de
Koce. >ar iat acum una3 r&turnat )n drumul lor. Mai
ob&er/ .i altce/a. IGng una din roHile din &pate3
moc1eta alba&tr era umed .i miro&ea urGt.
D :aide3 )i .opti G+en .i pornir & tra/er&eze
magi&trala3 &perGnd ca acei <rait1 care 9u&e&er acolo
mai de/reme & 9i plecat de0a .i & nu(i poat auzi.
?cum erau 9oarte aproape de aerodrom .i de ma.ina
lor .i ar 9i 9o&t o ironie crud din partea &orHii & nu
poat a0unge pGn la ea. Iui >irF i &e prea c pa.ii lor
r&un )n9iortor de tare pe &upra9aHa goal a
bule/arduluiE cu &iguranH c(i puteau auzi toHi cei din
2"#
cldire3 c1iar .i <retan <rait13 din &ub&olul a9lat la
Filometri &ub ei. ?0un.i la aleea pietonal care lega
banda median de trotuare mobile3 )ncepur amGndoi &
alerge. *u .tia care 9u&e&e primul3 el &au G+en. ?cum
mergeau unul lGng cellalt3 cGt de repede erau )n &tare3
9cGnd cGt mai puHin zgomot3 iar )n &ecunda imediat
urmtoare alergau amGndoi.
>incolo de bule/ard D .i dincolo de un coridor
nemoc1etat3 dincolo de dou colHuri D era o u. ce nu
/oia & &e la&e de&c1i&. >irF &e izbi )n ea cu umrul
)n/ineHit .i amGndoi gemur de durere. 2.a &e de&c1i&e
.i p.ir din nou pe aerodromul de la eta0ul al 52$(lea
din ora.ul Pro/ocare.
*oaptea era rece .i neagr. 'e auzea &c1eunatul 0alnic
al /Gntului de pe Jorlorn )n 0urul turnului(ora. con&truit
de emereli. C &ingur &tea ardea )n dreptung1iul prin
care &e /edea cerul. ?erodromul era la 9el de negru ca .i
noaptea de a9ar.
*icio lumin nu &e aprin&e la intrarea lor.
5n& ma.ina lor zburtoare era tot acolo3 g1emuit )n
bezn ca o /ietate3 aidoma acelei ban&1ee cu care
trebuia & &emene. Bi nu o pzea niciun <rait1.
G+en ).i ddu 0o& Fitul de &upra/ieHuire .i raniHa cu
pro/izii .i le pu&e pe banc1eta din &pate3 unde &e mai
a9lau )nc &cuterele aeriene. TremurGnd amarnic3 >irF )i
urmrea mi.crileE nu mai a/ea paltonul druit de
RuarF3 iar aerul nopHii era ca de g1eaH.
G+en atin&e un contact de pe panoul de bord .i
2#$
capota ma.inii )ncepu & &e de&c1id. Panourile ei
metalice &e mi.car )ntr(o parte .i )n &u&3 dez/luind
inte&tinele /e1iculului Fa/alar. G+en ocoli ma.ina .i
aprin&e o &ur& de lumin de pe interiorul unuia dintre
panouri. 4ar >irF ob&er/ c pe interiorul celuilalt erau
)n.iruite o mulHime de unelte prin&e cu cleme.
5ntr(un 1alo de lumin galben3 G+en &e aplec &
in&pecteze mecani&mul complicat. >irF &e apropie de
ea.
5n cele din urm3 ea cltin din cap .i &pu&e pe un ton
i&to/it.
D *u. *(o & mearg.
D Putem & tragem curent de la reHeaua gra/itaHional3
propu&e >irF. ?i tot ce(Hi trebuie3 continu el .i )i art
uneltele de pe panou.
D *u m pricep3 zi&e ea. >oar 9oarte puHin. ?m &perat
c o &(mi dau &eamaS )nHelegi tu. >ar nu pot. *u e&te
/orba doar de&pre alimentarea cu energie electric. 4ar
la&erele de pe aripi nici mcar nu &unt conectate. Bi
ornamente dac erau .i tot ne(ar 9i a0utat mai mult.
'e uit la >irF.
D <nuie&c c nici tuSM
D *u3 )i r&pun&e3 nici eu nu m pricep.
D 5n&eamn c nu a/em nicio arm.
>irF &e )ndrept de &pate .i pri/i pe&te ma.in3 &pre
cerul gol al planetei Jorlorn.
D ?m putea & ne lum &cuterele .i & zburm cu ele
de aici.
2#1
G+en )ntin&e mGinile .i l& )n 0o& cele dou panouri3
iar )ntunecata ban&1ee ).i recpt a&pectul 9ioro&. 5i
r&pun&e cu o /oce lip&it de orice intonaHie.
D *u. ?minte.te(Hi ce ai &pu&. Cei din <rait1 &unt
a9ar. Ma.inile lor &unt )narmate. *(am a/ea nicio
.an&. *u.
Trecu pe lGng el .i &e urc )n aero/e1icul.
'e urc .i el .i &e a.ez g1emuit )n &caun ca & poat
/edea &teaua &inguratic de pe cerul rece al nopHii. %ra
con.tient c e&te epuizat3 dar la 9el de bine ).i ddea
&eama c nu era /orba doar de obo&eal 9izic. >e cGnd
/eni&e )n ora.ul Pro/ocare3 emoHiile &e npu&ti&er
a&upra lui a.a cum &e npu&te&c /alurile de 9urtun pe
pla03 unul dup cellalt3 unul dup cellalt. >ar3 dintr(
odat3 oceanul di&pru&e. Bi nu mai era niciun /al.
D Cred c ai a/ut dreptate mai de/reme3 pe coridor3 )i
&pu&e gGnditor3 9r & o pri/ea&c.
D ?m a/ut dreptateM
D CGnd m(ai acuzat de egoi&m. CGndS .tii tuS cGnd
ai dat de )nHele& c nu &unt un ca/aler &al/ator.
D Ca/aler &al/atorM
D Ca ,aan. Poate c nu am 9o&t niciodat unul3 )n& pe
/remea cGnd eram pe ?/alon )mi plcea & cred c &unt.
Credeam )n anumite lucruri. ?cum abia dac(mi mai pot
aminti care erau lucrurile acelea. 5n a9ar de tine3 ,enn-.
Pe tine te Hin minte. >e aceea euS )nHelegi ce /reau &
&pun. 5n ultimii .apte ani am 9cut tot 9elul de lucruri3
nimic extraordinar3 de&igur3 dar lucruri pe care nu le(a.
2#2
9i putut 9ace pe ?/alon. Cinice3 egoi&te3 )n& pGn )n
momentul &ta n(am omorGt pe nimeni.
D *u te auto9lagela3 >irF3 )i &pu&e cu /oce la 9el de
i&to/it ca a lui. *u(i o pri/eli.te plcut.
D Kreau & 9ac ce/a3 continu >irF. Trebuie. *u pot
doar &S )nHelegi. ?i a/ut dreptate.
D Nu putem & 9acem nimic decGt & 9ugim .i &
murim3 iar a&ta nu 9olo&e.te nimnui. *u a/em nicio
arm.
>irF &coa&e un 1o1ot amar de rG&.
D Prin urmare3 nu ne rmGne decGt &(i a.teptm pe
,aan .i pe Gar&e & /in .i & ne &al/eze3 .i apoiS
5mpcarea noa&tr a a/ut o /iaH cumplit de &curt3 nu
creziM
;r &(i r&pund3 G+en &e aplec .i ).i pu&e 9runtea
pe braHul &pri0init de bordul ma.inii. %l )i arunc o
pri/ire3 apoi &e uit din nou a9ar. Tot )i mai era 9rig3 dar
parc nu mai a/ea nicio importanH.
?u rma& )n ma.in 9r & mai /orbea&c.
PGn cGnd3 )n cele din urm3 >irF &e )ntoar&e .i pu&e
mGna pe umrul lui G+en.
D ?rma3 &pu&e el cu o /oce nea.teptat de )n&u9leHit.
,aan a &pu& c a/em o arm.
D Ia&erele de pe ma.in3 zi&e G+en. >arS
D *u3 o )ntrerup&e >irF rGn0ind dintr(odat. *u3 nu3
nu5
D >ar la ce altce/a & &e 9i re9eritM
5n loc de r&pun&3 >irF &e )ntin&e .i porni ma.ina3 iar
2#3
uria.a ban&1ee din metal prin&e /iaH .i &e ridic u.or de
pe dalele plat9ormei.
D Ma.ina3 )i explic el. Ma.ina )n&.i.
D Cei de a9ar au .i ei ma.ini3 &pu&e G+en. Ma.ini
0narmate.
D >a3 9u de acord >irF. >ar ,aan .i cu mine nu
/orbeam de&pre cei de a9ar. Korbeam de&pre ec1ipele
de /Gntori dinuntru! de&pre cei care alearg de colo
colo pe magi&tral .i omoar oameniT
5nHelegerea )i lumin c1ipul ca &oarele. OGmbi .i ea.
D >a3 &pu&e cu &lbticie3 .i atin&e bordul3 iar ma.ina
mGrGi .i3 de unde/a de &ub capot3 &e r&pGndir )n
e/antai coloane de lumin alb3 alungGnd )ntunericul din
9aHa lor.
5n timp ce plana la o 0umtate de metru de &ol3 >irF
&ri pe&te arip3 &e du&e la u.a &part .i cu acela.i umr
rnit izbi panoul de alturi3 9cGnd loc ma.inii & treac
pe acolo. ?poi &e urc la loc.
Ia &curt /reme dup aceea3 &e a9lau )napoi pe
magi&tral3 acum plutind dea&upra bule/ardului3
aproape de locul cu ma.inuHa r&turnat. Razele
puternice ale 9arurilor mturau trotuarele nemi.cate .i
magazinele de mult abandonate. Coborau pe drumul
care &e )n.uruba )n 0urul )naltului ora.(turn pGn la
ni/elul &olului.
D 5Hi dai &eama3 &pu&e G+en3 c ne a9lm pe banda
ascendent. Tra9icul de&cendent ar trebui & &e
de&9.oare pe partea cealalt.
2#4
D Ce 9acem noi acum e&te interzi& de normele de pe
ai(%merel3 &urG&e >irF. >ar cred c Kocea nu &e /a
&upra pe noi.
G+en )i r&pun&e la zGmbet3 atin&e un contact de pe
bord3 iar ma.ina HG.ni )nainte cptGnd /itez tot mai
mare3 iar ei ).i crear propriul /Gnt &lbatic3 tra/er&Gnd
penumbra cenu.ie mai repede3 .i mai repede. G+en3
palid3 tcut .i )ncordat la man.. >irF3 alturi de ea3
urmrind numerele eta0elor coborGte )n goan.
5i auzir cu mult )nainte de a(i /edea D din nou urletul
)ngrozitor .i un ltrat &lbatic .i &trident a.a cum >irF
nu mai auzi&e /reodat. %courile prelungi de pe
magi&tral le 9ceau & par )nc .i mai &lbatice3 dac
a.a ce/a era cu putinH. CGnd auzi 1aita3 >irF &e aplec
.i &tin&e 9arurile ma.inii.
G+en )l pri/i )ntrebtoare.
D *u 9acem cine .tie ce zgomot3 )i explic el. ?.a c
nu au cum & ne aud din cauza urletelor .i propriilor lor
&trigte. >ar pot /edea lumina care /ine din &pate.
CorectM
D Corect3 r&pun&e ea.
?tGta tot. G+en &e concentra a&upra pilotatului. >irF
o urmri )n lumina di9uz dinuntru. Cc1ii ei ).i
recpta&er culoarea de 0ad .i &trlucirea .i erau la 9el
de 9urio.i ca ai lui Gar&e ,anaceF. 5n 9ine cpta&e o
arm3 iar /Gntorii Fa/alari erau pe unde/a prin 9aHa lor.
?proape de ni/elul 4#! trecur printr(o zon plin cu
petice de &to93 care 9luturau .i &e ro&togoleau )n
2#5
curentul 9cut de coborGrea lor n/alnic. C bucat mai
mare zcea )n mi0locul bule/ardului. Re&turi &9G.iate
dintr(un palton /ec1i3 ca9eniu.
>in 9aH urletul &e auzea .i mai tare3 .i mai puternic.
2n zGmbet 9ugar )i atin&e buzele lui G+en. >irF )l
ob&er/ .i &e minun3 aducGndu(.i aminte de blGnda lui
,enn- de pe ?/alon.
?tunci )i /zur. 'iluete mici .i )ntunecate pe
magi&trala acoperit de umbre3 &iluete care cre.teau tot
mai mult de/enind oameni .i cGini pe m&ur ce ma.ina
&e apropia de ei. Cinci dintre copoii uria.i erau liberi .i
alergau )n 0o&ul bule/ardului )n urma celui de(al .a&elea3
mai mare decGt toHi3 care trgea amarnic )n dou lanHuri
grele Hinute de celelalte capete de doi brbaHi care abia
mai puteau &ta pe picioare.
Bi tot cre.teau. CGt de repede cre.teauT
Primii care au auzit ma.ina au 9o&t copoii. Iiderul lor
)ncepu & &e zbat3 & trag .i mai tare )n lanHuri3
&mulgGnd unul din mGinile /Gntorului. Trei dintre
copoii liberi &e )ntoar&er mGrGind .i dez/elindu(.i
colHii3 iar al patrulea &e repezi &pre ma.in. C clip
brbaHii prur a nu )nHelege ce &e )ntGmpl. 2nul &e
)ncurca&e )n lanHul cu care Hinu&e cGinele din 9runte cGnd
ace&ta &e )ntor&e&e. Cellalt3 cu mGinile goale3 ).i cuta
ce/a la ni/elul .oldului.
G+en aprin&e bru&c 9arurile. 5n &emi)ntunericul de pe
magi&tral3 oc1ii de ban&1ee )i orbeau pe toHi.
Ma.ina intr )n ei.
2#
4mpre&ii 9elurite ddur buzna pe&te >irF3 una dup
alta. 2n urlet lung pre&c1imbat bru&c )ntr(un zbieret de
durereE un impact care zgGlHGi ma.ina. Cc1i ro.ii de
9iar turbat lucind )n9iortor de aproape3 cap ca de
.obolan .i colHi galbeni3 plini de baleE apoi alt ciocnire3
alt zgGlHGitur3 un pocnet. Mai multe impacturi3
zgomote greHoa&e de carne &tri/it3 unu3 dou3 trei. 2n
Hipt3 un Hipt 9oarte omene&c. ?poi un brbat prin& )n
lumina 9arurilor. 2n brbat &olid3 )nalt3 necuno&cut lui
>irF3 )mbrcat cu pantaloni gro.i .i o 0ac1et din &to9
cameleonic ce(.i &c1imba culorile pe m&ur ce ei &e
apropiau. 5.i Hinea mGinile ridicate )n 9aHa oc1ilor3 )ntr(
una din ele &trGngGnd un la&er de duel3 inutil acum3 iar
>irF ob&er/ .i luciul metalic al brHrii care(i ie.ea de
&ub mGnec. Prul alb )i a0ungea pGn la umeri.
?poi di&pru bru&c3 dup o eternitate )n care parc &e
mi.ca&er cu )ncetinitorul3 &au deloc. Ma.ina &e mai
&cutur o dat. 4ar >irF &e &cutur cu ea.
5n 9aHa lor &e )ntindea un gol cenu.iu3 bule/ardul cel
lung .i &inuo&.
5n &patele lor D cci >irF &e )ntoar&e & &e uite D
alerga un copoi3 tGrGnd dou lanHuri grele. >ar rmGnea
)n urm3 mai mic3 .i mai mic3 pGn nu &e mai /zu.
Magi&trala din pla&tic rece era acoperit cu 9orme
)ntunecate. Kru & le numere3 dar di&prur .i ele. 2n
impul& lumino& &cGnteie &curt dea&upra lor3 /enind de
unde/a de 9oarte departe.
%rau din nou &inguri .i nu &e auzea niciun &unet )n
2#!
a9ar de .oapta a&pr a coborGrii lor. C1ipul lui G+en
era impenetrabil. MGinile(i erau 9erme pe man.. ?le lui
tremurau.
D Cred c l(am omorGt3 &pu&e >irF.
D >a3 r&pun&e ea. I(am omorGt. Bi cGHi/a copoi.
Tcu o /reme3 apoi continuN
D >in cGte )mi aduc aminte3 )l c1ema Teraan <rait1 .i
)nc /reo cGte/a nume.
Tcur amGndoi. G+en &tin&e din nou 9arurile.
D Ce 9aciM o )ntreb >irF.
D Mai &unt .i alHii )n 9aH3 )i explic ea. ?minte.te(Hi
&trigtele pe care le(am auzit.
D >a. Mai rezi&t ma.ina .i la alte .ocuriM
%a &urG&e &tin&.
D C3 ace&t code duello Fa/alar are mai multe &tiluri de
lupt aerian. 4ar aero/e1iculele &unt ade&ea 9olo&ite ca
arme. 'unt extrem de rezi&tente. Ma.ina acea&ta a 9o&t
con&truit ca & 9ac 9aH cGt de mult po&ibil 9ocului cu
la&er. 4ar carca&a blindatS & continuiM
D *u3 &pu&e el. G+enM
D >aM
D *u mai ucide niciunul.
5i arunc o pri/ire piezi..
D 5i /Gneaz pe emereli3 )i &pu&e3 .i pe oricare alt
ne9ericit care are g1inionul de a 9i rma& )n Pro/ocare.
D 4ndi9erent ce 9ac3 r&pun&e el. Ie putem abate
atenHia3 putem cG.tiga ce/a timp pentru ceilalHi. ,aan /a
a0unge curGnd. *u mai trebuie & moar nimeni.
2#"
G+en o9t .i )ncetini /iteza.
D >irF3 )ncepu ea3 apoi zri ce/a .i 9rGn bru&cE
ma.ina )ncepu & plutea&c alunecGnd 9oarte )ncet
)nainte. 4at de&pre ce /orbe&c. Pri/e.te )ntr(acolo.
Iumina era atGt de &lab3 )ncGt )i 9u greu & poat
de&lu.i ce/a pGn cGnd nu &e apropiar3 .i atunci /zu
de&pre ce era /orba D un cada/ru3 &au ce rm&e&e dintr(
unul. 5n mi0locul magi&tralei3 Heapn .i plin de &Gnge.
<ucHi mari de carne )mpr.tiate )n 0urul lui. 'Gnge
u&cat3 negru3 pe pla&ticul de pe 0o&.
D Probabil c e /ictima pe care am auzit(o adineauri3
con&tat G+en pe un ton indi9erent. Btii3 /Gntorii de
oameni(copie nu(.i mnGnc prada. Pe &curt3 ei &pun c
ace&te creaturi nu &unt oameni3 ci doar un &oi de animale
dotate cu un ni/el minim de inteligenH3 .i c1iar cred ce
&pun. 5n& in9amia canibali&mului e&te mult prea mare3
c1iar .i pentru ei3 a.a c nu )ndrzne&c & &e dedea la
a&emenea practici. C1iar .i pe /remuri3 )n timpul
&ecolelor de co.mar de pe 5naltul La/alaan3 /Gntorii
din ca&te nu &(au atin& niciodat de carnea oamenilor(
copie pe care )i doborau. 5.i abandonau /ictimele3
o9rand pentru zei3 &au 1ran pentru mu.tele &tGr/urilor
.i crbu.ii de ni&ip. <ine)nHele&3 nu )nainte de a(.i
recompen&a copoii cu o bucHic din carnea aceea.
Totu.i3 ).i iau tro9ee. Capetele. Kezi trunc1iul de acoloM
?rat(mi capul.
>irF &imHi c(i /ine & /omite.
D Ie iau .i pielea3 continu G+en. ?u )n permanenH
2##
la ei cuHite de 0upuit. 'au obi.nuiau & aib. @ine minte
c /Gntoarea de oameni(copie a 9o&t interzi& pe 5naltul
La/alaan de zeci de ani. PGn .i )naltul con&iliu al ca&tei
<rait1 a /otat )mpotri/a ei. >e atunci &e /Gneaz pe
9uri.. 4ar acei /Gntori care au mai rma& &unt obligaHi
&(.i a&cund tro9eele de oc1ii lumii. ?ici3 )n&3 e alt
&ituaHie. ,aan &e a.teapt ca brbaHii din ca&ta <rait1 &
rmGn pe Jorlorn cGt de mult e&te po&ibil. C1iar mi(a
po/e&tit c ei iau )n calcul po&ibilitatea retragerii din
ca&t3 aducerea bethe2nelor de pe planeta(mam .i
9ormarea unei coaliHii noi pe acea&t planet3 coaliHie ce
/a re)n/ia /ec1ile tradiHii cu toat 1ido.enia lor
muribund. 4ar a&ta /a dura un an3 &au doi3 &au zece3 /a
dura atGta timp cGt &cutul toberian /a mai putea menHine
cldura pe Jorlorn. Bi /or 9i doar Iorimaar D patrician
Iarte-n acum D .i cei de teapa lui3 9r nimeni care &(i
oprea&c.
D >ar ar 9i o nebunie curatT
D Poate. 5n& a&ta nu(i )mpiedic. >ac ar 9i ca
,aanton- .i Gar&e & plece c1iar mGine3 atunci .i(ar pune
de )ndat planul )n practic. PrezenHa 4ron0ade )i
)mpiedic. 'e tem c dac tradiHionali.tii <rait1 &(ar
muta aici )n numr mare3 atunci 9acHiunea progre&i&t
din 4ron0ade ar trimite un numr egal de lupttori tocmai
pentru a le de&cura0a practicile. Bi3 )ntr(un a&emenea
caz3 nici nu /or putea /Gna3 iar ei .i copiii lor /or a/ea
parte de o /iaH &curt .i mizerabil )ntr(o lume pe
moarte3 9r plcerile de care &unt dependenHi3 9r
3$$
bucuria /Gntorii de oameni(copie.
Ridic din umeri .i continu.
D >ar &e &pune c totu.i exi& camere cu tro9ee )n
Iarte-n. Iorimaar &ingur &e laud cu cinci capete. Bi &e
mai &pune .i c ar a/ea dou 0ac1ete con9ecHionate din
piele de om(copie. 5n& nu )ndrzne.te & le poarte. ,aan
l(ar ucide.
Porni ma.ina .i )ncepur & gonea&c din nou.
D ?cum3 zi&e ea3 tot mai /rei &(i ocole&c data
/iitoare cGnd ne /om )ntGlni cu eiM ?cum3 cGnd ai a9lat
ce &untM
*u(i r&pun&e.
Ia &curt timp dup acea&ta3 auzir din nou zgomote
/enind din&pre eta0ele in9erioare3 urletele prelungi .i
zbieretele r&unGnd puternic pe magi&trala goal.
Trecur pe lGng o alt ma.in r&turnat3 cu roHile moi
dezum9late .i &9G.iate. PuHin mai )ncolo3 un morman de
metal negru le bloca drumul3 un robot ma&i/3 cu cele
patru braHe )nHepenite dea&upra capului )ntr(o poziHie
carag1ioa&. Partea &uperioar a trunc1iului era un
cilindru cu oc1i de &ticlE partea in9erioar era un bloc
de dimen&iunile unui aero/e1icul3 pe .enile.
D 2n gardian3 &pu&e G+en cGnd trecur pe lGng
ma.inria decedat3 iar >irF ob&er/ c mGinile
robotului 9u&e&er retezate din braHe3 iar trupul era topit
acolo unde )l guri&e la&erul.
D '(a luptat cu eiM o )ntreb.
D Probabil3 )i r&pun&e ea. 4ar a&ta )n&eamn c Kocea
3$1
nu a murit .i c mai controleaz )nc anumite 9uncHii.
Poate din cauza a&ta nu am mai auzit nimic din partea
lui <retan <rait1. Poate c are ce/a probleme acolo3 la
&ub&ol3 unde e&te. 5n mod normal3 Kocea ar trebui &
adune toHi gardienii ca & apere 9uncHiile /itale ale
ora.ului.
Ridic din umeri.
D Cricum3 nu conteaz. %merelii nu &unt de acord cu
/iolenHa. 4ar gardienii &unt doar in&trumente de
con&trGngere. Trag &geHi cu tranc1ilizante .i cred c pot
& r&pGndea&c .i gaze lacrimogene prin grila aceea pe
care o au la baza trunc1iului. Cei din <rait1 /or )n/inge.
5ntotdeauna )n/ing.
Robotul di&pru&e de0a )n &patele lor3 iar magi&trala
era din nou pu&tie. >in 9aH zgomotele &e auzeau 9oarte
tare.
>e data acea&ta >irF nu mai coment atunci cGnd
G+en aprin&e 9arurile .i repezi ma.ina a&upra lor3 iar
Hipetele .i impacturile &e &uccedar cu maxim
repeziciune3 unul dup altul. 5i dobor) pe ambii /Gntori
<rait13 de.i3 mai tGrziu3 &pu&e c nu era &igur c )l
omorG&e pe al doilea. Ma.ina )l lo/i&e cu aripa dreapt3
)l )n/Grti .i )l arunc )ntr(unul din copoii lui.
4ar >irF )ncremeni )ngrozit3 deoarece3 )n timp ce &e
)n/Grtea ca beat3 Fa/alarul &cp din mGn obiectul pe
care )l Hinu&e pGn atunci3 iar el zbur prin aer .i &e izbi
de /itrina unui magazin3 l&Gnd o pat )n&Gngerat pe
&ticl. ?tunci >irF )nHele&e c acela 9u&e&e tro9eul
3$2
/Gntorului. 5l Hinu&e de pr.
>rumul &piralat din 0urul turnului )n interiorul cruia
&e a9la ora.ul Pro/ocare cobora alene .i egal. Cltoria
de la ni/elul 3"" D unde au dat pe&te a doua ec1ip de
/Gntori <rait1 D pGn la ni/elul unu a durat mai mult
decGt .i(ar 9i putut imagina >irF. 2n zbor lung )n tcere
lugubr.
*u &e mai )ntGlnir cu nimeni3 nici Fa/alari3 nici
emereli.
Ia eta0ul 12$ un gardian &olitar le bloc drumul3
9ixGndu(i cu toHi oc1ii lui acum &lab luminaHi .i cerGndu(
le & &e oprea&c cu gla&ul D tot calm .i cordial D al
Kocii ora.ului Pro/ocare. >ar G+en nu opri3 iar cGnd &e
apropie3 gardianul ).i acHion .enilele .i &e retra&e din
calea lor3 dar 9r & trag nicio &geat cu tranc1ilizante
.i 9r & r&pGndea&c niciun 9el de gaz. %courile
comenzilor lui )i urmrir mult /reme.
Ia ni/elul 5!3 luminile &labe de dea&upra magi&tralei
pGlpGir .i &e &tin&er. Timp de o clip ).i continuar
drumul )n bezn total. ?poi G+en aprin&e lumina din
cabin .i mic.or /iteza. *iciunul nu &pu&e nimic. >irF
&e gGndi la <retan <rait1 .i &e )ntreb dac luminile
9u&e&er &tin&e intenHionat3 &au dac era /orba de o
&impl pan de curent. Mai mult ca &igur c era /orba de
intenHie. 5n cele din urm3 unul dintre &upra/ieHuitorii de
la eta0ele &uperioare ).i anunHa&e 9raHii de ca&t.
Ia parter3 magi&trala &e termina cu un &en& giratoriu3
)n 0urul unei zone )ntin&e de promenad. >ar nu reu.ir
3$3
& /ad mare lucruE doar 9orme ciudate care HG.neau din
oceanul de catran din 0ur atunci cGnd erau atin&e de
lumina 9arurilor. 5n centrul promenadei parc era un &oi
de copac. >irF de&lu.i un trunc1i ma&i/ .i noduro&3 un
ade/rat zid de lemn3 .i auzir amGndoi 9o.netul
9runzelor. >rumul 9cea un cerc larg )n 0urul copacului.
>e partea cealalt3 prin poarta de&c1i& &e /edea
noaptea3 iar >irF &imHi atingerea /Gntului pe c1ip .i
)nHele&e de ce 9o.neau 9runzele. 'e uit a9ar cGnd
trecur pe lGng ea. >incolo de poart3 panglica alb a
unui drum pleca din ora.ul Pro/ocare.
Bi dea&upra acelui drum3 &e /edea un aero/e1icul
care &e )ndrepta cu /itez mare &pre ora.. 'pre ei. >irF )l
/zu doar o 9racHiune de &ecund. Ma.ina era )nc1i& la
culoare D dar toate lucrurile preau )nc1i&e la culoare la
lumina palid a &telelor de dea&upra ace&tei planete D .i
metalicE )n 9orma /reunei 9iare Fa/alare 1idoa&e pe
care >irF nu o cuno.tea.
*u era a celor din 4ron0ade. >e a&ta era &igur.
3$4
Capitolul 9
D ?m izbutit3 ro&ti &ec G+en dup ce trecur de
poart. >e acum o & ne urmrea&c.
D *e(au /zutM
D Mai mult ca &igur. *e(au /zut luminile cGnd am
trecut pe lGng poart. *u a/ea cum & le &cape.
'trpungeau bezna den& pe &ub 9o.netul de 9runze.
D ;ugimM )ntreb >irF.
D Ma.ina lor are la&ere 9uncHionale3 iar a noa&tr nu.
Magi&trala exterioar e&te &ingura cale de acce& care ne
e&te de&c1i&. Ma.ina brait1 ne /a urmri3 iar unde/a3
mai &u&3 ne /or a.tepta /Gntorii. ?m omorGt doar doi
dintre ei3 poate trei. 'unt mai mulHi acolo. 'untem prin.i
)n capcan.
>irF czu&e pe gGnduri.
D Putem & mai dm o dat ocol3 iar cGnd a0ungem la
poart3 & plecm de aici.
D >a3 a&ta e&te o )ncercare e/ident. Prea e/ident.
Po&ibil & ne a.tepte a9ar un alt aero/e1icul3 a.a
bnuie&c. ?m o idee mai bun.
5n timp ce /orbea3 )ncetini3 iar apoi opri ma.ina.
C1iar )n 9aHa lor3 )n lumina &trlucitoare a 9arurilor3
drumul &e bi9urca. Ia &tGnga3 &en&ul giratoriu 9ormGnd
un cerc completE la dreapta3 magi&trala exterioar
)ncepGndu(.i a&cen&iunea de doi Filometri.
G+en &tin&e 9arurile .i )ntunericul )i )ng1iHi. CGnd
3$5
>irF /ru & &pun ce/a3 ea )l reHinu cu a&primeN
D '&&tT
Iumea era cumplit de neagr. Crbi&e. >i&pru&e totul
D G+en3 ma.ina3 ora.ul Pro/ocare. ?uzea cum 9runzele
&e ating una de alta .i i &e pru c aude .i cealalt
ma.in3 c )i aude pe cei din <rait1 npu&tindu(&e
a&upra lor3 dar a&ta nu &e putea )ntGmpla decGt )n mintea
lui pentru c3 dac a.a ar 9i &tat lucrurile3 atunci preci&
c le(ar 9i /zut mai )ntGi luminile.
'imHi cum &e balan&eaz u.urel3 ca .i cum ar 9i 9o&t
)ntr(o brcuH. Ce/a dur )i atin&e braHul .i )l 9cu &
tre&ar3 apoi alte lucruri )i plmuir 9aHa.
;runze.
2rcau prin 9runzi.ul de& al imen&ului copac emereli.
5mpin&e o ramur la o parte3 iar ramura re/eni .i )l
biciui pe&te obraz3 dGndu(i &Gngele. %rau )ng1iHiHi de
9runze. ?poi &e auzi o bu9nitur &urd cGnd aripile
ma.inii &e izbir de o creang uria.. *u mai puteau
urca. ?.a c plutir acolo3 orbi3 )n/luiHi )n )ntuneric .i
9runzi. pe care nu )l puteau /edea.
Ia 9oarte &curt /reme dup aceea3 o pat de lumin
&clipi &ub ei .i o lu la dreapta3 )ncepGnd & urce
magi&trala. *ici nu di&pru bine3 c D din st+nga D &e i/i
o alt pat luminoa& care coti bru&c la bi9urcaHie .i o
urm pe prima. 4ar >irF era 9oarte bucuro& c G+en
re9uza&e & Hin &eama de &uge&tia lui.
Plutir o eternitate printre 9runze3 dar nu &e mai i/i
nicio alt ma.in. 5n cele din urm G+en )i readu&e pe
3$
drum.
D ?&ta nu )n&eamn c n(o & ne mai caute3 &pu&e ea.
CGnd /or )nc1ide capcana3 iar noi nu /om 9i )n ea3 /or
)ncepe &(.i pun )ntrebri.
Cu poalele cm.ii3 >irF ).i .tergea &Gngele de pe
obraz. CGnd buricele degetelor )l in9ormar c 9iricelul
de &Gnge &e u&ca&e3 &e )ntoar&e )n direcHia din&pre care
/enea /ocea lui G+en. Tot orb era.
D >eci ne /or /Gna3 &pu&e. % bine. CGt /reme ).i /or
bate capul )ncercGnd &(.i dea &eama unde putem 9i3 nu
/or mai ucide niciun emereli. 5n plu&3 ,aan .i Gar&e
trebuie & a0ung curGnd. ?cum cred c a /enit timpul
& ne a&cundem.
D ' ne a&cundem &au & 9ugim3 &e auzi din bezn
r&pun&ul lui G+en.
D ?m o idee3 exclam >irF.
5.i atin&e iar.i obrazul. ?poi3 mulHumit c nu mai
&Gngereaz3 )ncepu &(.i /Gre cma.a la loc )n pantaloni.
D CGnd te(ai )n/Grtit )n cerc am ob&er/at ce/a. C
ramp cu un indicator. ?m /zut(o )n 9ug3 la lumina
9arurilor3 dar mi(a adu& aminte de ce/a. *u(i a.a c
Jorlorn are o reHea &ubteran de cale 9eratM Pentru
tran&portul interurban.
D ?.a e&te3 &pu&e G+en. >ar cred c a 9o&t
deza9ectat.
D CareM Btiu c trenurile nu mai circul3 dar care(i
&ituaHia cu tunelurileM Ie(au a&tupatM
D *u .tiu. *u prea cred.
3$!
?prin&e 9arurile3 luGndu(l prin &urprindere pe >irF
care clipi de& nucit de lumina nea.teptat.
D ?rat(mi indicatorul3 )i ceru G+en .i iar pornir
rotirea )n 0urul copacului central.
%ra o intrare )n &ubteran3 exact a.a cum pre&upu&e&e
>irF. C ramp &ubHire ducea )n )ntuneric. G+en opri
mi.carea de )naintare a ma.inii .i acti/ 9uncHia de
planare3 cGt /reme mane/ra 9arurile a&upra plcuHei
indicatoare.
D ?&ta ar )n&emna & abandonm ma.ina3 &pu&e ea )n
cele din urm. 2nica noa&tr arm.
D ?.a e&te3 9u de acord >irF.
Cci intrarea era mult prea &trGmt ca & permit
intrarea uria.ei ba&1ee din metalE e/ident c cei care
con&trui&er reHeaua &ubteran nu &e gGndi&er c /a dori
cine/a & zboare cu un aero/e1icul prin tunelurile lor.
D Poate c e&te mai bine. *u putem pleca din
Pro/ocare3 iar )n interiorul ora.ului ma.ina ne limiteaz
mobilitatea de&tul de mult3 nu creziM
CGnd G+en nu(i r&pun&e imediat3 )ncepu &(.i
ma&eze i&to/it tGmplele.
D Mie mi &e pare c a.a ar 9i bine3 dar poate nu mai
gGnde&c limpede. 'unt obo&it .i probabil c m(a. &peria
dac m(a. gGndi mai bine la cum m &imt. 'unt )n/ineHit
.i zgGriat .i /reau & dorm.
D %i bine3 &pu&e G+en3 atunci poate c merit &
)ncercm )n &ubteran. Putem a0unge la cGHi/a Filometri
di&tanH de Pro/ocare .i atunci /om putea dormi. *u
3$"
cred c brbaHii din ca&ta <rait1 &e /or gGndi & ne caute
acolo3 prin tuneluri.
D ?.a rmGne3 atunci3 zi&e >irF.
?cHionar metodic. G+en a.ez ma.ina lGng ramp
.i ).i lu de pe banc1eta din &pate raniHa cu &enzori .i
&acul cu pro/izii. Iuar .i &cuterele aeriene. 5.i pu&er
g1etele de zbor ca & nu mai 9ie ne/oiHi & le care .i
aruncar )nclHmintea purtat pGn atunci. >in tru&a de
&cule de pe interiorul capotei ale&er o lantern din
metal .i pla&tic3 care di9uza o lumin alb3 ceHoa&.
5nainte & intre )n tunel3 G+en repet tratamentul cu
&pra-ul de ani1ilare a miro&urilor3 apoi )l l& pe >irF &
o a.tepte lGng intrarea )n &ubteran )n /reme ce ea du&e
ma.ina exact )n punctul opu& al cercului .i o l& )n
mi0locul drumului c1iar lGng unul din cele mai largi
coridoare de la parter. Pentru ca urmritorii &(.i
)nc1ipuie c intra&er )n labirinturile interioare ale
ora.ului .i & &e bucure de /Gntoarea lung .i plcut
ce(i a.teapt.
>irF a.tept )n bezn pe cGnd G+en 9cu pe 0o&
lungul drum )napoi3 ocolind copacul .i luminGndu(.i
calea cu lanterna. ?poi coborGr )mpreun rampa &pre
terminalul abandonat al trenului &ubteran. ?u coborGt
mai mult decGt &e a.tepta >irF. Cel puHin dou ni/eluri3
a.a i &e pru lui. ? mer& 9r & &coat /reun cu/Gnt3 iar
lumina lanternei &e r&9rGngea pe pereHii coloraHi )n
alba&tru de&c1i&. 'e gGndi la <retan <rait13 a9lat la /reo
cincizeci de ni/eluri &ub ei3 .i o &ecund nutri &peranHa
3$#
dement c tunelurile /or 9i )nc alimentate cu energie3
pentru c 7la urma urmei8 trenul &ubteran era ce/a ce nu
aparHinea ora.ului(turn al emerelilor .i3 prin urmare3 ar 9i
trebuit & 9ie )n a9ara razei de acHiune a lui <retan.
>ar bine)nHele& c reHeaua 9u&e&e deconectat de la
&ur&a de energie electric mult )nainte ca <retan .i
ceilalHi <rait1 & 9i /enit pe Jorlorn. *u g&ir nimic
altce/a decGt un peron imen& .i gol .i galerii uria.e
&pate )n piatr care alergau &pre in9init. Cci3 )n bezn3
in9initul pare 9oarte aproape. Terminalul era mut3 iar
muHenia lui &e cu9unda )n moarte3 aidoma coridoarelor
tcute din ora.ul Pro/ocare. %ra ca .i cum &(ar 9i
plimbat printr(un mormGnt. Bi pretutindeni era pra9. 4ar
>irF ).i ddu acum &eama c Kocea nu permitea
exi&tenHa nici mcar a unui 9iricel de pra9 )n Pro/ocare3
)n& trenul &ubteran nu aparHinea ace&tui ora.3 nu era
con&truit de cei de pe ai(%merel. 5n tcerea deplin3
pa.ii lor &unau )ngrozitor de tare.
G+en &tudie cu 9oarte mult atenHie 1arta reHelei
)nainte de a intra )n tuneluri.
D ?colo &unt dou linii3 &pu&e ea .optind nu &e .tie
din ce moti/. 2na dintre ele 9ace legtura )ntre toate
ora.ele ;e&ti/alului )ntr(un mare circuit. 'e pare c
trenurile treceau )n ambele direcHii. Cealalt e&te o linie
de na/et care leag ora.ul Pro/ocare cu portul &telar.
;iecare ora. a a/ut propria lui na/et &pre port. ?.adar3
pe unde o lumM
%puizat .i ira&cibil3 >irF r&pun&eN
31$
D *u(mi pa&. Ce conteazM Cricum nu putem a0unge
pe 0o& )n niciunul din ora.e. C1iar dac 9olo&im
&cuterele aeriene3 di&tanHele &unt mult prea mari.
G+en ddu din cap3 tot cu oc1ii la 1art.
D 'unt dou &ute treizeci de Filometri pGn la %&/oc1
)ntr(una din direcHii3 .i trei &ute optzeci pGn la Lr-ne
Iami-a3 dac mergem )n direcHie opu&. Mai mult decGt
pGn la portul &telar. Cred c ai dreptate.
Ridic din umeri3 &e )ntoar&e .i ale&e o direcHie la
)ntGmplare.
D Pe aici3 zi&e.
Koiau & mearg 9oarte repede3 & &e )ndeprteze cGt
mai mult de Pro/ocare. 'e a.ezar pe marginea
peronului3 dea&upra .inelor3 ).i 9ixar g1etele de zbor pe
&cutere .i pornir pe drumul indicat de G+en. %a o lu
)nainte3 )nlHat la un &9ert de metru de &ol .i urmrind
u.or cu mGna &tGng peretele tunelului. 5n dreapta Hinea
lanterna. >irF zbura puHin mai &u& )n urma ei3 ca & i &e
poat uita pe&te umr. Tunelul ale& &e curba 9oarte u.or
&pre &tGnga. *u era nimic de /zut3 nimic care & le
atrag atenHia. >in cGnd )n cGnd3 lui >irF i &e prea c
nici mcar nu &e mi.c3 nu )nainteaz3 atGt de egal .i
neintere&ant era zborul ace&ta. ?poi i &e pru c el .i
G+en pluteau printr(o uitare /e.nic3 iar pereHii &e tGrau
pe lGng ei.
Ia /reo trei Filometri de ora.ul Pro/ocare3 &e l&ar
pe podeaua tunelului .i &e oprir. *iciunul nu a/ea
nimic de &pu&. G+en &pri0ini lanterna de un perete din
311
piatr cu rugozitHi. 'e a.ezar pe 0o&3 )n mizerie3 .i ).i
&coa&er g1etele de zbor. ;r /reun cu/Gnt3 ea ).i ddu
0o& de pe umr raniHa cu pro/izii pe care o 9olo&i ca
pern. ?dormi in&tantaneu3 departe de el.
Bi izolGndu(&e de el.
Iui >irF nu(i trecu&e obo&eala3 )n& nu putea adormi.
Rma&e a.ezat )n cercul mic de lumin palid a
lanternei .i o pri/i. C pri/i cum re&pir3 o pri/i cum )i
dan&eaz umbrele pe obra0i .i prin pr )n &omnu(i agitat3
).i ddu &eama cGt de departe de el &e a.eza&e .i ).i
adu&e aminte c3 de cGnd pleca&er din Pro/ocare3 nu &e
atin&e&er .i nu &c1imba&er nicio /orb. >ar re9uz &
&e mai gGndea&c la a&taE mintea )i era prea )nceHo.at de
9ric .i de epuizare ca & &e mai poat gGndi la ce/a. >ar
&entimentul era acolo3 cu el3 ca o greutate care )i ap&a
pieptul3 ca bezna care )l )n/luia )n lunga .i mizera
gaur de &ub lume.
5n cele din urm3 &tin&e lanterna .i a&t9el nu o mai
/zu pe ,enn- a lui. 5ncerc & doarm .i el. 4ar &omnul
/eni la un moment dat. >ar .i co.marurile &o&ir odat
cu el. Ki& c era cu G+en3 c o &ruta3 c o Hinea )n
braHe. >ar cGnd buzele i &e atin&er de ale ei3 /zu c nu
era deloc G+en3 ci )l &ruta pe <retan <rait1. <retan3 cu
buzele u&cate .i a&preE <retan3 cu oc1iul din piatr(
incande&cent care ardea )n&pimGnttor de aproape )n
)ntuneric.
>up aceea3 &e 9cea c alearg din nou. ?lerga
printr(un tunel 9r &9Gr.it3 alerga &pre nicieri. >in
312
&pate auzea n/ala apei3 .i cGnd &e uit pe&te umr i &e
pru c /ede un luntra. &olitar care )mpingea o luntre
goal pe o ap neagr .i uleioa&. 4ar >irF alerga pe
piatr u&cat3 dar3 )n /i&3 a&ta prea & nu conteze.
?lerga3 .i alerga3 .i alerga3 dar luntrea &e apropia tot mai
mult3 iar3 )n cele din urm3 /zu c luntra.ul nu a/ea
c1ip3 nu a/ea c1ip deloc.
2rm lini.tea3 .i >irF nu mai /i& )n re&tul lungii
nopHi.
C lumin /enea &pre el de acolo de unde nu trebuia &
exi&te nicio lumin.
C &imHi ptrunzGndu(i prin pleoapele )nc1i&e3 o &imHi
&trpungGndu(i &omnulN o lumin galben care pGlpGia
)n apropiere .i care apoi &e retra&e puHin. >irF ).i ddu
doar /ag &eama de ea cGnd )i in/ada&e &omnul cG.tigat
cu greu. Mormi .i &e )ntoar&e pe cealalt parte3 9erindu(
&e de ea. IGng el3 ni.te /oci bolboro&ir ce/a3 apoi &e
auzi un rG&et mic .i crud. >irF nu le ddu atenHie.
?poi )l lo/ir pe&te 9aH cu piciorul3 de&tul de tare.
Capul i &e &muci )ntr(o parte3 iar lanHurile &omnului &e
dezagregar )n negura durerii. Pierdut .i rnit3 &e c1inui
& &e ridice. 5i pul&au tGmplele. Totul )n 0ur era mult
prea &trlucitor. Ridic braHul ca &(.i prote0eze oc1ii de
lumin .i ca & &e prote0eze pe el )n&u.i de alte lo/ituri.
'e auzi un alt rG&et.
5ncet lumea prin&e contur.
%rau cei din <rait13 9ire.te.
2nul dintre ei3 un brbat greoi .i ciolno&3 cu bucle
313
negre3 &e a9la mai departe HinGnd(o cu o mGn pe G+en3
iar )n cealalt a/Gnd un pi&tol cu la&er. C alt arm cu
la&er3 o pu.c3 )i atGrna de umr3 prin& cu o curea.
G+en &ttea nemi.cat3 cu mGinile legate la &pate .i
oc1ii )n pmGnt.
Cel de lGng >irF nu &co&e&e nicio arm3 dar Hinea )n
&tGnga o lantern puternic ce umplea &ubteranul cu raze
galbene. Iumina ei orbitoare )l )mpiedica pe >irF &(i
de&lu.ea&c tr&turile3 dar ).i putu da &eama c era
de&tul de corpolent3 de )nlHime medie pentru un Fa/alar
.i c1el ca un ou.
D <ine c am reu.it &(Hi captm atenHia3 &pu&e cel cu
lanterna3 iar cellalt &coa&e un 1o1ot de rG& a&emntor
cu cel auzit de >irF mai de/reme.
Cu mult greutate reu.i & &e ridice )n picioare .i 9cu
un pa& )n &pate. 'e &pri0ini de peretele tunelului .i
)ncerc &(.i recapete ec1ilibrul3 dar capul )i urla de
durere3 iar )ntreaga &cen )nota prin 9aHa oc1ilor lui.
D ?i /tmat /Gnatul3 P-r3 coment <rait1ul cu pi&tol.
D 'per c nu prea tare3 glumi cel mai mt1lo&.
D ?/eHi de gGnd & m ucideHiM )i )ntreb >irF.
Bi ro&ti cu/intele ace&tea cu o remarcabil u.urinH3
mai ale& a/Gnd )n /edere &en&ul lor. 5ncepea &(.i re/in
de pe urma lo/iturii.
?uzindu(l3 G+en ridic pri/irea.
D Te /or ucide )n cele din urm3 )i &pu&e pe un ton
deznd0duit. >ar nu /a 9i un &9Gr.it u.or. 4art(m3
>irF.
314
D Taci3 cur/(bethe2n! )i ceru cel corpolent3 cel pe
nume P-r.
Iui >irF i &e prea c mai auzi&e numele unde/a.
<rbatul )i arunc o pri/ire indi9erent lui G+en3 apoi &e
uit iar.i la >irF.
D Ce /rea & &punM )ntreb >irF agitat.
'e lipi&e de peretele din piatr .i )ncerca &(.i
)ncordeze mu.c1ii 9r ca ei & ob&er/e. P-r &e a9la la
mai puHin de un metru de el. Plin de &ine3 brait1ul prea
relaxat .i neatent3 dar >irF &e )ntreb dac a&ta nu
cum/a era doar o impre&ie de(a lui. Cu &tGnga Hinea
lanterna ridicat3 iar )n dreapta Hinea altce/a D un ba&ton
cam de un metru3 con9ecHionat dintr(un lemn )nc1i& la
culoare3 pre/zut la unul din capete cu un mGner rotund
din e&enH lemnoa& mai tare3 iar la cellalt cu o lam
&curt. 5l Hinea nep&tor de mGner .i &e lo/ea ritmic cu
el de picior.
D ?prig cur& ne(ai pu& & 9acem3 om(copie3 zi&e
P-r. Bi nu(Hi &pun /orbe goale3 nici nu(mi bat 0oc de
tine. PuHini &e pot compara cu mine cGnd e&te /orba de
/Gntoarea tradiHional. 4ar niciunul nu e&te mai pre&u&.
PGn .i Iorimaar patrician <rait1 ?rFellor are doar
0umtate din cGte tro9ee am eu. ?.adar3 atunci cGnd )Hi
&pun c /Gntoarea a&ta a 9o&t extraordinar3 & .tii c )Hi
&pun ade/rul. Bi &unt )n culmea 9ericirii c nu &(a
terminat )nc.
D Ce &puiM exclam >irF. *u &(a terminatM
<rait1ul era atGt de aproape D .i &e )ntreb dac ar
315
putea &(l aduc pe P-r )ntre el .i brbatul cu pi&tol .i
dac ar putea &(i &mulg ba&tonul din mGn. Poate c1iar
ar reu.i &(i ia .i pi&tolul de la .old.
D *u e&te nicio plcere & capturezi un om(copie
atunci cGnd doarme .i nici onoare nu e&te )n a.a ce/a.
Kei 9ugi din nou3 t6Iarien.
D Te /a 9ace 6orarielul lui per&onal3 &trig G+en
9urioa&3 pri/indu(i pe cei doi <rait1 cu o&tilitate
intenHionat. Bi nimeni nu /a mai a/ea dreptul & te
/Gneze cu excepHia lui .i a te2nului &u.
P-r )ntoar&e capul &pre ea.
D @i(am &pu& & taciT
G+en )i rG&e &9idtor.
D Cuno&cGndu(l pe P-r3 continu ea3 /Gntoarea &e /a
de&9.ura con9orm tradiHiei pure. @i &e /a da drumul )n
pdure3 probabil dup ce te /or 9i dezbrcat )n pielea
goal. 4ar .tia doi ).i /or l&a deoparte la&erele .i
ma.inile zburtoare .i te /or urmri pe 0o&3 )narmaHi
doar cu palo.e .i cuHite .i copoi. <ine)nHele&3 dup ce m
/or 9i predat &tpGnilor mei.
P-r &e )ncrunt. Cellalt <rait1 ).i ridic pi&tolul .i o
ple&ni &curt pe G+en pe&te gur.
>irF &e )ncord3 ezit o clip prea mult .i &ri.
C1iar .i un metru3 .i tot a 9o&t prea departe. 'urGzGnd3
P-r &e )ntoar&e din nou &pre el. Ridic ba&tonul cu /iteza
9ulgerului .i )l lo/i cu mGnerul )n burt. >irF &e cltin3
&e c1irci de durere3 dar nu &e prbu.i. P-r 9cu un pa&
graHio& )n &pate .i )l izbi cu ba&tonul )n /intre. 4ar lumea
31
lui >irF &e dizol/ )ntr(o ceaH ro.ie.
5.i ddu 9oarte /ag &eama c P-r &e apleca&e a&upra
lui. 5l lo/i parc negli0ent3 din nou3 a treia oar3 )n cap.
Bi atunci >irF nu mai .tiu nimic.
5l durea. ?ce&ta a 9o&t primul lucru de care .i(a dat
&eama. ?&ta era tot ce .tia. 5l durea. Capul i &e )n/Grtea
.i )i pul&a .i &e &cutura )ntr(un ritm bizar3 )l durea .i
burta3 iar zona de &ub centur )i amorHi&e complet.
:otarele lumii lui >irF &e numeau durere .i ameHeal. Bi
a.a a 9o&t mult /reme. C /e.nicie.
?poi treptat )ncepu &(.i dea &eama ca prin ceaH de
cele ce &e petreceau )n 0urul lui. 5ncepu & ob&er/e
anumite lucruri. Mai )ntGi durerea D /enea .i pleca )n
/aluri. 5n &u& .i )n 0o&3 )n &u& .i )n 0o&. Bi el &e mi.ca )n
&u& .i )n 0o&3 &lta .i &e zgGlHGia. %ra )ntin& pe ce/a. %ra
tGrGt &au du& pe &u&. 5.i mi.c mGinile3 mai degrab
)ncerc & .i le mi.te. %ra cumplit de greu. Parc durerea
)i ani1ila&e capacitatea de a mai &imHi .i altce/a. Gura )i
era plin de &Gnge. 2rec1ile )i Hiuiau3 )i zumziau3 )l
ardeau.
>a3 era du& pe &u&. Bi mai erau .i /ociE auzi /oci3 /oci
care /orbeau .i zumziau. 5n& nu putea & di&ting
cu/intele. >e unde/a din 9aH3 o lumin dan&a .i pGlpGiaE
tot re&tul era o ceaH cenu.ie.
5ncetul cu )ncetul3 zumzitul )ncet. 4ar cu/intele
)ncepur & capete &en&.
D S n(o & 9ie mulHumit3 &pu&e o /oce pe care nu o
cuno.tea.
31!
'au pe care credea c nu o cunoa.te. %ra greu &(.i
dea &eama. Totul prea atGt de )ndeprtat3 iar el &lta )n
&u& .i )n 0o&3 iar durerea /enea .i pleca3 /enea .i pleca.
D >a3 auzi o alt /oce3 impozant3 tioa&3 &igur.
?lt zumzit D mai multe /oci care /orbeau deodat.
>irF nu pricepu ab&olut nimic.
?poi un alt brbat )i 9cu pe ceilalHi & tacN
D >e&tulT
?cea&t /oce prea .i mai )ndeprtat decGt primele
douE /enea de unde/a din 9aH3 din lumina pGlpGitoare.
P-rM P-r era.
D *u m tem de <retan <rait1 Iantr-3 Ro&ep1. 2iHi
cine &unt. ?m obHinut trei capete )n pduri )nc de pe
/remea cGnd <retan <rait1 era doar un copila. de HGH.
Cmul(copie )mi aparHine dup toate rGnduielile din
/ec1ime.
D ?de/rat3 r&pun&e prima /oce necuno&cut. >ac
l(ai 9i capturat )n tunel3 nimeni nu Hi(ar 9i negat ace&t
drept. >ar nu ai 9cut(o.
D 5mi dore&c o /Gntoare pur3 )n &piritul /ec1ilor
tradiHii.
Cine/a &pu&e cGte/a cu/inte )n Fa/alara /ec1e. 'e
auzir ni.te rG&ete.
D ?de&eori am /Gnat )mpreun )n tinereHile noa&tre3
P-r3 &pu&e /ocea &trin. >ac ai 9i a/ut o alt prere
de&pre 9emei3 noi doi am 9i putut a0unge te2n4i4te2n. *u
/reau & te contrazic3 dar <retan <rait1 )l /rea tare mult
pe omul ace&ta.
31"
D *u e&te om3 e&te om(copie. C1iar tu ai deci& a&t9el3
Ro&ep1. 4ar ceea ce /rea <retan <rait1 nu m
intere&eaz cGtu.i de puHin.
D ?m deci& c e&te om(copie3 .i a.a .i e&te. Pentru
tine .i pentru mine el e&te doar unul dintre cei mulHi. *oi
)i mai a/em de /Gnat .i pe copiii(gelatin3 pe emereli3 .i
pe alHii. *u a/em ne/oie de el3 P-r. Pentru <retan <rait1
el reprezint altce/a. <retan <rait1 a /enit la careul(
morHii .i a 9o&t 9cut de ocar atunci cGnd &(a do/edit c
acela pro/ocat de el la duel nu e&te deloc om.
D ?i dreptate3 dar ace&ta nu e&te tot ade/rul.
T6Iarien e&te un /Gnat &pecial. >oi dintre 6ethii no.tri
au murit de mGna lui3 iar Loraat e pe moarte din cauza
&pinrii 9rGmate. *(am mai /zut niciodat /reun om(
copie care & alerge a.a ca el. 5l /oi lua3 cci e&te dreptul
meu. %u l(am g&it3 eu &ingur.
D >a3 &pu&e a doua /oce necuno&cut3 cea impozant
.i tioa&. %&te drept3 P-r. >ar cum l(ai g&itM
P-r 9u bucuro& c i &e ddu&e ocazia de a &e um9la )n
pene.
D *u m(am l&at pclit de ma.ina zburtoare3 a.a
cum &(a )ntGmplat cu tine3 .i cu tine3 c1iar .i cu
Iorimaar. ?u 9o&t 9oarte de.tepHi3 omul(copie .i cur/a(
bethe2n care 9ugea cu el. *u .i(au l&at ma.ina & dea de
gol pe unde au luat(o. ?tunci cGnd /oi /(aHi luat copoii
.i /(aHi )mpr.tiat pe coridoare3 eu3 )mpreun cu te2nul
meu3 am )nceput & cercetm promenada la lumina
lanternei cutGnd o urm. Btiam c nu a/eam ne/oie de
31#
cGini. ?r 9i 9o&t inutili. 'unt un copoi mult mai bun
decGt orice cGine .i orice &tpGn de cGine. ?m dat de
urma oamenilor(copie pe &tGncile gola.e din >ealurile
Iameraan3 printre ruinele ora.elor moarte3 c1iar .i )n
adpo&turile abandonate ale ca&telor Taal .i <ronze9i&t
.i Muntele Pietrei(incande&cente. 2ltimele dou au 9o&t
9loare la urec1e. ?m /eri9icat 9iecare coridor pe o
di&tanH de cGHi/a metri3 apoi l(am /eri9icat pe
urmtorul. Bi am g&it. 2rme de pa.i c1iar lGng rampa
care d )n &ubteran3 ade/rate indicatoare )n HrGn.
<ine)nHele& c urmele au di&prut atunci cGnd au )nceput
&(.i 9olo&ea&c 0ucrelele alea zburtoare3 )n& atunci
nu exi&tau decGt dou /ariante de luat )n calcul. M(am
temut c .i(au pu& )n cap & zboare tot drumul &pre
%&/oc1 &au Lr-ne Iami-a3 dar nu a 9o&t a.a. ? durat o
zi )ntreag3 am mer& 9oarte mult pe 0o&3 dar i(am prin&.
>irF ).i re/eni&e aproape complet )n timpul ace&tui
monolog3 de.i ).i mai &imHea )nc trupul )n/elit )ntr(un
giulgiu de durere .i nu credea c i(ar 9i 9o&t de prea mare
9olo& dac ar 9i )ncercat & .i(l mi.te. 5n& /ederea i &e
limpezi&e. P-r <rait1 mergea )n 9aH3 cu lanterna )n
mGn3 /orbind cu un brbat micuH3 )mbrcat )n alb .i
purpuriu3 care probabil c era Ro&ep13 arbitrul
duelurilor care n(au mai a/ut loc. 5ntre ei doi mergea
G+en3 cu mGinile )nc legate la &pate. *u &punea nimic.
>irF &e )ntreb dac nu cum/a )i pu&e&er clu. la gur3
dar nu a/ea cum &(.i dea &eama pentru c )i /edea doar
&patele.
32$
%l era )ntin& pe un 9el de targ care &e zguduia la
9iecare pa&. ?lt brait13 tot )n alb .i purpuriu3 Hinea de
captul din 9aH. 5i /edea pumnii proeminenHi )ncle.taHi
pe &ting1iile din lemn. Cel cu rG&etul ca/erno&3 te2nul
lui P-r3 probabil c Hinea targa de captul din &pate3 )n
&patele lui. Tot )n tunel erau3 iar tunelul prea ne&9Gr.it.
>irF nu a/ea nici cea mai /ag idee cGt timp 9u&e&e
le.inat. >ar credea c de&tul de multE atunci cGnd ).i
pierdu&e cuno.tinHa3 dup ce )ncerca&e &(l atace pe P-r3
prin prea0m nu erau nici Ro&ep13 nici targa. %ra &igur
de a&ta. Cei care )i captura&er trebuie c i(au a.teptat )n
tunel pe 9raHii lor de ca&t c1emaHi )n a0utor.
*imeni nu pru & ob&er/e c >irF de&c1i&e&e oc1ii.
'au poate c ob&er/a&er3 dar nu le p&a. Cricum3 el nu
ar 9i 9o&t )n &tare & 9ac nimic mai mult decGt3 e/entual3
& &trige dup a0utor.
P-r .i Ro&ep1 continuau & di&cute3 )n timp ce ceilalHi
doi &trecurau din cGnd )n cGnd exclamaHii de admiraHie.
>irF )ncerc & a&culte3 dar &e concentra greu din cauza
durerii3 iar ceea ce &puneau ei nu era deloc important
nici pentru G+en3 nici pentru el. 5n linii mari3 Ro&ep1
prea a(l atenHiona pe P-r3 &punGndu(i c <retan <rait1
/a 9i extrem de &uprat dac P-r )l /a ucide pe >irF3
deoarece <retan <rait1 /oia & )l ucid el )n&u.i. Iui P-r
nu(i p&aE prea e/ident c nu nutrea prea mult re&pect
9aH de <retan3 care era cu dou generaHii mai tGnr
decGt el .i ceilalHi .i3 prin urmare3 era dubio&. *iciodat
)n decur&ul con/er&aHiei nu &(a pomenit nimic de&pre
321
4ron0ade3 ceea ce l(a 9cut pe >irF &(.i &pun c 9ie
,aan .i Gar&e nu a0un&e&er )nc )n ora.ul Pro/ocare3 9ie
cei patru )nc nu a9la&er.
>up un timp )ncet & &e mai cznea&c & )nHeleag
.i czu )ntr(un &oi de letargie. >in nou /ocile de/enir
neclare .i a.a rma&er mult /reme. 5ntr(un 9inal3 &e
oprir. 2n capt al trgii 9u l&at & cad3 iar izbitura
brutal )l trezi. MGini puternice )l apucar de &ub braHe .i
)l ridicar.
?0un&e&er la terminalul de &ub Pro/ocare3 iar te2nul
lui P-r )l urca pe peron. *u 9cu nicio mi.care. 'e l&
moale )n mGinile lui3 ca un cada/ru.
?poi 9u )ntin& din nou pe targ .i acum )l purtau )n
&u& pe ramp3 )n&pre ora.. *u )l trata&er deloc cu
blGndeHe la peron3 iar capul i &e )n/Grtea iar.i.
Treceau pe lGng ni.te pereHi alba&tru de&c1i& .i ).i
aminti cum coborG&e cu G+en rampa cu o noapte )n
urm. Bi totu.i3 la momentul acela3 re9ugierea )n
&ubteran pru&e o idee nemaipomenit de bun.
PereHii &e &9Gr.ir .i erau iar.i )n Pro/ocare. Ori
uria.ul copac emereli3 de acea&t dat )n toat
grandoarea lui. %ra un gigant noduro&3 alba&tru cu
negru3 cu ramurile de 0o& )ntin&e pe&te cercul &en&ului
giratoriu3 iar cu cele din /Gr9 atingGnd ta/anul )ntunecat.
>irF ).i ddu &eama c era zi. Poarta rm&e&e de&c1i&
.i prin ea &e /edeau 'atan cel Gra& .i o &ingur &tea
galben atGrnat de orizont. 5n& &e &imHea mult prea
pierdut .i prea epuizat c & &e gGndea&c dac r&reau
322
&au apuneau.
>ou ma.ini mt1loa&e &e a9lau pe drumul de lGng
ramp. P-r &e opri lGng ele3 iar >irF 9u pu& 0o&. 'e
c1inui & &e ridice )n capul oa&elor3 )n& )n zadar. 'e
zbtu neputincio&3 iar durerea re/eni. Capitul )n 9aHa ei3
)ntinzGndu(&e la loc.
D C1eam(i pe ceilalHi3 &pu&e P-r. C1e&tiunea acea&ta
trebuie rezol/at aici .i acum3 pentru ca &(mi pot
pregti 6orarielul de /Gntoare.
'e apropia&e de >irF. CeilalHi3 c1iar .i G+en3 &e
&trGn&e&er )n 0urul trgii. 5n& doar ea &e uit )n 0o&3 iar
pri/irile li &e )ntGlnir. %ra legat la gur. Bi era i&to/it.
Bi deznd0duit.
>ur mai bine de o or pGn & &e adune re&tul de
/Gntori <rait1E o or )n care lumina de/eni&e tot mai
&lab3 o or )n care >irF mai prin&e&e puteri.
)pusul era3 ).i ddu el &eamaE dincolo de poart3
'atan cel Gra& di&prea )ncet. <ezna &e )n/olbura )n
0urul lor3 mai groa&3 mai den&3 pGn cGnd Fa/alarii &e
/zur obligaHi & aprind 9arurile aero/e1iculelor.
?meHeala lui >irF trecu&e aproape de tot. P-r ob&er/a&e
.i )i lega&e .i lui mGinile la &pate3 apoi )l 9orHa&e & &e
a.eze &pri0init de latura uneia dintre ma.ini. CeilalHi o
a.ezar pe G+en alturi3 dar 9r &(i &coat clu.ul.
>e.i >irF a/ea gura liber3 nu )ncerc & /orbea&c.
'ttea &pri0init de metalul rece3 9recGndu(.i )nc1eieturile
)n legturi3 .i a.tepta3 .i pri/ea3 .i a&culta. >in cGnd )n
cGnd &e uita la G+en3 dar ea &ttea cu capul plecat3 oc1ii
323
)n pmGnt .i nu(i )ntoar&e pri/irea.
Kenir &eparaHi .i )n perec1i. <ethii <rait1. KGntorii
de pe Jorlorn. Kenir din umbre .i )ntuneric. Ca ni.te
&ta9ii palide. Mai )ntGi zgomote .i &iluete /agi3 )nainte
de a intra )n cercul mic de lumin .i de a rede/eni
oameni. C1iar dac erau .i mai mult .i mai puHin
omeno.i.
Primul /enit ducea cu el patru copoi )nalHi cu capete
ca de .obolani3 iar >irF )l recuno&cu dintr(una din
con9runtrile de pe magi&trala exterioar. 5.i leg cGinii
de bara ma.inii lui Ro&ep13 )i &alut &curt pe P-r .i pe
Ro&ep1 .i pe te2nii lor3 apoi &e a.ez pe 0o& cu picioarele
)ncruci.ate3 la cGHi/a metri de prizonieri. *u &coa&e
niciun cu/Gnt. *iciunul. Rma&e nemi.cat3 cu oc1ii
aHintiHi a&upra lui G+en. >in umbre &e auzea mGrGitul
cGinilor .i zngnitul lanHurilor.
?poi /enir .i ceilalHi. Iorimaar patrician <rait1
?rFellor3 uria. .i bronzat3 )ntr(un co&tum negru ca
&moala din material cameleonic3 cu na&turi din o&3 &o&i
)ntr(o ma.in ro.ie3 ma&i/3 cu capota bombat.
>inuntru &e auzeau mGrGiturile .i ltraturile unei 1aite
de copoi <rait1. ?lturi de Iorimaar &e a9la un alt
brbat3 robu&t3 de dou ori mai gra& decGt P-r3 &olid ca
un zid de crmid3 cu tr&turi porcine. >up ei3 &ingur
.i pe 0o&3 apru un brbat mai )n /Gr&t3 cu a&pect
plpGnd3 c1el .i zbGrcit .i aproape complet .tirb3 cu o
mGn ade/rat3 din carne .i oa&e3 .i cu o alta din metal
negru3 ca o 9urc cu trei dinHi. >e cingtoarea ace&tui
324
btrGnel atGrna capul retezat al unui copil din care )nc
mai picura &Gngele ptGndu(i pantalonii albi.
5n cele din urm &o&i .i C1eli3 )nalt cGt Iorimaar3 cu
prul alb .i mu&taH mic3 mort de obo&eal3 )n&oHit de
un &ingur copoi <rait1. 'e opri )n cercul de lumin .i &e
uit c1iorG. la cei din 0ur.
D 2nde Hi(e te2nul; /ru & .tie P-r.
D ?ici.
2n &cGrHGit /enit din )ntuneric. Ia cGHi/a metri de ei
lucea &tin& o &ingur piatr(incande&cent. <retan <rait1
Iantr- ie.i la lumin .i &e opri lGng C1eli. 5i z/Gcnea
9aHa.
D *e(am &trGn& cu toHii3 )i &pu&e Ro&ep1 patrician
<rait1 lui P-r.
D *u3 obiect cine/a. Mai trebuie & /in .i Loraat.
KGntorul cel tcut a.ezat pe 0o& /orbi pentru prima
dat.
D *u mai trie.te. M(a implorat &(i pun capt
&u9erinHei. 4(am )ndeplinit ruga. ?de/rul e&te c era
di&tru&. ? 9o&t al doilea 6eth la a crui moarte am a&i&tat
a&tzi. Primul a 9o&t te2nul meu3 Teraan <rait1 *alar-&.
Pri/irea nu i &e dezlipi nici mcar o &ecund de pe
c1ipul lui G+en. 5nc1eie dintr(o &ingur &u9lare3 cu o
propoziHie )n Fa/alara /ec1e.
D ?u murit trei dintr(ai no.tri3 zi&e btrGnelul.
D ?r trebui & p&trm un moment de tcere )n
amintirea lor3 &pu&e P-r.
5nc mai a/ea )n mGn ba&tonul cu mGner rotund .i
325
lam &curt .i &e lo/ea ner/o& cu el de picior3 a.a cum
9cu&e .i )n tunel.
5n ciuda clu.ului3 G+en )ncerc & Hipe. Te2nul lui
P-r3 Fa/alarul cel ciolno& .i cu prul negru .i /Gl/oi3 &e
aplec ameninHtor a&upra ei.
>ar >irF prin&e&e ideea. 4ar el a/ea gura liber.
D *u am de gGnd & p&trez niciun moment de tcere3
&trig el3 &au3 mai degrab3 )ncerc & &trige3 cci /ocea
nu(i era tocmai capabil de a.a ce/a. %rau ni.te a&a&ini
cu toHii. Bi(au meritat moartea.
ToHi cei din <rait1 &e uitar la el.
D IegaHi(l la gur ca & nu mai Hipe3 ordon P-r3 iar
te2nul lui &e grbi &(i )ndeplinea&c dorinHaE iar P-r
continuN
D Kei a/ea de&tul timp pentru zbierete3 t6Iarien3
atunci cGnd /ei alerga )n pielea goal prin pduri .i )mi
/ei auzi copoii ltrGnd )n urma ta.
<retan &e )ntoar&e &pre el cu aceea.i mi.care ciudat a
umerilor .i capului. Iumina lucea pe He&utul cicatrizat al
obrazului.
D *u3 &pu&e el. Primul drept e&te al meu.
P-r )l )n9runt.
D %u am dat de urma omului(copie. %u l(am prin&.
C1ipul lui <retan z/Gcni din nou. C1eli3 HinGnd cu o
mGn lanHul de care era prin& copoiul cel uria.3 o pu&e pe
cealalt pe umrul lui <retan.
D Mie )mi e&te egal3 &e auzi o alt /oce.
?cel brait1 care &ttea pe 0o&. Pri/ind Hint. *emi.cat.
32
D Cum rmGne cu cur/aM
CeilalHi &e artar cum/a 0enaHi.
D %a nu intr )n di&cuHie3 M-riF3 zi&e Iorimaar
patrician <rait1. ?parHine ca&tei 4ron0ade.
Cellalt ).i &trGn&e buzele .i3 preH de o clip3 c1ipul lui
pa.nic &e &c1imono&i oribil D un c1ip de 9iar3 un rictu&
de emoHie. ?poi &e lini.ti. Tr&turile i &e rea.ezar )n
nemi.carea palid de dinainte.
D C /oi omor) pe acea&t 9emeie3 &pu&e el. Teraan era
te2nul meu. %a i(a trimi& &u9letul & plutea&c la /oia
)ntGmplrii )ntr(o lume nemiloa&.
D %aM &e art &ceptic Iorimaar. ?de/ratM
D ?m /zut cu oc1ii mei3 r&pun&e brbatul a.ezat pe
0o&3 cel cruia i &e &punea M-riF. ?m tra& dup ea cGnd
ne(a clcat cu ma.ina .i l(a rnit de moarte pe Teraan.
?ce&ta e&te ade/rul3 Iorimaar patrician <rait1.
>irF )ncerc & &e ridice )n picioare3 )n& Fa/alarul
cel ciolno& )l )mpin&e la loc cu brutalitate .i )l izbi cu
capul de aripa metalic a ma.inii3 pentru a da mai mult
greutate a/erti&mentului.
Bi atunci /orbi btrGnelul cel plpGnd D mo.neagul cu
un cle.te )n loc de mGn3 care ).i atGrna&e la cingtoare
capul retezat al unui copil.
D ?tunci ia(o drept prad per&onal3 zi&e cu o /oce la
9el de &ubHire .i a&cuHit ca pumnalul de 0upuit de la
brGu. 5nHelepciunea ca&telor e&te &tr/ec1e .i preci&3
9raHii mei. ?cum ea nu mai e&te 9emeie ade/rat3 dac a
9o&t /reodatE .i nu mai e&te nici Hiitoare3 nici e2n46eth.
32!
Cine e&te aici ca & garanteze pentru eaM ? pr&it
protecHia patricianului &u ca & 9ug cu un om(copieT
4ar dac /reodat ea a 9o&t carne din carnea unui om3
acum nu mai e&te. Cunoa.teHi tertipurile oamenilor(
copie3 tertipurile ace&tor mincino.i3 tertipurile ace&tor
pre9cuHi3 ale ace&tor mari e&croci. CGnd a 9o&t &ingur cu
ea )n )ntuneric ace&t om(copie3 >irF3 preci& a uci&(o .i a
)nlocuit(o cu un demon aidoma lui3 croit dup c1ipul .i
a&emnarea ei.
C1eli )i )ncu/iinH &pu&ele cu un &emn al capului .i
&pu&e ce/a )n Fa/alara /ec1e pe un ton gra/. CeilalHi
<rait1 preau mai puHin con/in.i. Iorimaar &c1imb
pri/iri )ncruntate cu te2nul &u3 brbatul cel zdra/n.
C1ipul 1ido& al lui <retan era neutru3 0umtate o ma&c
de He&ut cicatrizat3 0umtate inocenH de&/Gr.it. P-r &e
)ncrunt .i el .i continu &(.i lo/e&c ner/o& piciorul cu
ba&tonul.
Ro&ep1 9u cel care r&pun&e.
D CGnd am arbitrat )n careul(morHii3 am deci& c
G+en >el/ano e&te om3 &pu&e el prudent.
D ?de/rat3 con9irm P-r.
D Poate c atunci c1iar a 9o&t om3 zi&e btrGnul. 5n& a
cuno&cut gu&tul &Gngelui .i &(a culcat cu un om(copie3 .i
atunci3 cine o mai poate numi omM
CGinii )ncepur & urle.
'tartul larmei 9u dat de cei patru pe care M-riF )i
lega&e de aero/e1icul3 iar cei din 1aita )nc1i& )n ma.ina
bombat a lui Iorimaar li &e alturar. 2ria.ul copoi al
32"
lui C1eli mGrGi dezgolindu(.i colHii .i )ncepu & trag de
lanH3 pGn cGnd brait1ul )n /Gr&t )l &muci 9urio&E atunci
creatura &e a.ez .i &e altur corului de urlete.
Ma0oritatea /Gntorilor &e uitar &pre bezna mut de
dincolo de cercul lor 7unica excepHie 9iind M-riF3 cel cu
c1ipul )ng1eHat .i imobil3 care nu(.i dezlipi oc1ii de la
G+en >el/ano8 .i aproape toHi du&er mGinile la armele
de la .old.
Ia marginea cercului3 dincolo de ma.ini .i de lumina
lor3 cei doi 4ron0ade &tteau )n umbre3 unul lGng
cellalt.
Bi3 bru&c3 durerea lui >irF D capul )i bubuia 9oarte
tare D pru complet lip&it de importanH. 5ncepu &
tremure din toate )nc1eieturile. C pri/i pe G+enE ).i
ridica&e capul .i &e uita la ei. Mai ale& la ,aan.
?ce&ta intr )n cercul de lumin3 iar >irF ob&er/ c
&e uita la ea la 9el de 9ix ca brbatul pe nume M-riF.
Prea c &e mi.c teribil de )ncet3 ca un om )ntr(un /i&
)nceHo.at3 ca un &omnambul. Gar&e ,anaceF )i &ttea
alturi3 /iu .i /igilent.
KiFar- era )mbrcat cu un co&tum marmorat din &to9
cameleonic3 numai nuanHe de negru .i ultranegru cGnd
intr )n cercul du.manilor lui. Culoarea &e &c1imb )n
cenu.iu pr9uit cGnd copoii &e potolir. MGnecile
cm.ii le a/ea retezate dea&upra coatelorE 9ier .i piatr(
incande&cent )i )mbrHi.au braHul drept3 0ad .i argint pe
cel &tGng. C clip ne&9Gr.it pru un uria.. ?tGt C1eli3
cGt .i Iorimaar erau cu cGte un cap mai )nalHi decGt el3
32#
dar3 cum/a3 KiFar- prea &(i )ntreac. Trecu lin pe
lGng ei3 nluc mi.ctoare D cGt de ireal era c1iar .i
atunci D care ).i 9cea drum printre /Gntorii <rait1 ca .i
cum ar 9i 9o&t in/izibili3 .i &e opri lGng G+en .i >irF.
>ar nu 9u&e&e decGt o iluzie. Ogomotul )ncet .i cei
din ca&ta <rait1 )ncepur & /orbea&c3 iar ,aan KiFar-
era din nou doar un &implu om3 mai )nalt decGt mulHi3
dar mai &cund decGt alHii.
D ComiteHi un abuz3 4ron0ade3 &pu&e Iorimaar pe un
ton dur .i mGnio&. *u aHi 9o&t c1emaHi aici. *u a/eHi
niciun drept & 9iHi aici.
D Cameni(copie3 &cuip C1eli. La/alari 9al.i.
<retan <rait1 Iantr- &coa&e &unetul &u &peci9ic.
D ,aanton- patrician 4ron0ade3 Hi(o predau pe
bethe2na ta3 zi&e cu 9ermitate P-r3 )n& ba&tonul i &e
mi.ca cu grab exagerat. Pedep&e.te(o cum Hi(e placul3
cum trebuie. Cmul(copie e&te al meu .i )l /oi /Gna.
Gar&e ,anaceF &e opri&e la cGHi/a metri de ei. Pri/irea
)i trecea de la unul la altul3 .i de dou ori pru pe
punctul de a r&punde. ,aan KiFar- )i ignor pe toHi.
D 'coateHi(le legturile de la gur3 ceru el artGnd &pre
prizonieri.
Te2nul cel ciolno& al lui P-r &ttea lGng G+en .i
>irF cu 9aHa la patricianul 4ron0ade. %zit cGte/a clipe3
apoi &e aplec .i le &coa&e clu.urile.
D MulHume&c3 zi&e >irF.
G+en &cutur din cap ca &(.i )ndeprteze prul din
oc1i .i &e ridic cu greu )n picioare. MGinile )i erau )nc
33$
legate la &pate.
D ,aan3 &pu&e ea cu /ocea ne&igur. ?i auzitM
D ?m auzit3 )i r&pun&e KiFar- .i &e adre& apoi celor
din <rait1. >ezlegaHi(i mGinile.
D Mergi prea departe3 4ron0ade3 zi&e Iorimaar.
5n& P-r prea dornic & .tie ce /a mai urma. 'e
&pri0ini )n ba&ton .i ordonN
D >ezleag(i mGinile.
Te2nul &u o )ntoar&e cu brutalitate pe G+en .i )i tie
legturile cu cuHitul de la brGu.
D ?rat(mi braHele3 )i &pu&e KiFar- lui G+en.
%a .o/i3 apoi adu&e mGinile )n 9aH .i le )ntin&e cu
palmele )n 0o&. <rHara din 0ad .i argint &clipea pe braHul
&tGng. *u o &co&e&e. *u renunHa&e la ea.
Iegat3 .i neputincio&3 .i cuprin& de 9ri&oane3 >irF
urmri &cena. *u o &co&e&e. *u renunHa&e la ea.
KiFar- pri/i la M-riF3 care &ttea tot pe 0o&3 cu
picioarele )ncruci.ate .i cu oc1ii porcini aHintiHi a&upra
lui G+en.
D Ridic(te )n picioare.
<rbatul &e ridic .i &e )ntoar&e cu 9aHa la patricianul
4ron0ade3 dezlipindu(.i pri/irea de la G+en pentru prima
oar de la &o&ire. KiFar- de&c1i&e gura & &pun ce/a.
D *u3 )l opri G+en.
PGn atunci ).i ma&a&e )nc1eieturile. ?cum )ncet .i
).i pu&e mGna dreapt pe brHar. Kocea(i era calm.
D *u pricepi3 ,aanM *u. >ac )l pro/oci la duel3 dac
)l ucizi3 atunci am & mi(o &cot. )m s mi4o scot.
331
Pentru prima dat3 emoHia inund c1ipul lui ,aan3 iar
numele acelei emoHii era durere.
D %.ti bethe2na mea3 &pu&e el. >ac n(am &(o 9acS
G+enS
D *u3 repet ea.
2nul dintre <rait1 izbucni )n rG&. Gar&e ,anaceF &e
&trGmb auzindu(l3 iar >irF ob&er/ cum un &pa&m
&lbatic tra/er& c1ipul celui cruia i &e &punea M-riF.
4ar dac .i G+en )l ob&er/a&e3 ea nu(i ddu deloc
atenHie. 4 &e adre& lui M-riF.
D %u l(am uci& pe te2nul tu. %u. *u ,aan. *u bietul
>irF. %u l(am uci& .i )mi recuno&c 9apta. *e /Gna3 a.a
cum ai 9cut(o .i tu. Bi )i /Gna .i pe emereli.
M-rF nu(i r&pun&e. ToHi tcu&er.
D Bi dac trebuie & te duelezi3 dac /rei cu ade/rat
ca eu & mor3 atunci dueleaz(te cu mine5 continu
G+en. %u &unt r&punztoare. Iupt(te cu mine dac
rzbunarea Hi &e pare atGt de important.
P-r )ncepu & rGd tare. C clip mai tGrziu i &e altur
.i te2nul &u3 apoi .i Ro&ep13 apoi ceilalHi D gra&ul3
to/ar.ul mt1lo& .i cu pri/ire a&pr al lui Ro&ep13
btrGnul cu mGna )n 9orm de cle.te. RGdeau )n 1o1ote.
C1ipul lui M-rF &e 9cu &taco0iu3 apoi alb3 apoi iar
&taco0iu.
D Cur/(bethe2n! )i &pu&e el3 iar rictu&ul &lbatic )i
tra/er& din nou c1ipul3 de acea&t dat remarcat de toHi.
5Hi baHi 0oc de mine. >uelul e&teS te2nul meuS .i tu3 o
9emeieT
332
'9Gr.i printr(un rcnet care )i lu pe toHi ceilalHi prin
&urprindere .i care &tGrni o alt rund de urlete din
partea cGinilor. ?poi explod.
Ridic mGinile dea&upra capului3 )ncle.tGnd .i
de&cle.tGnd pumnii3 .i o lo/i puternic pe&te 9aH pe
G+en tocmai cGnd ea )ncerca & &e 9erea&c din calea
9uriei lui. Bi3 pe nea.teptate3 &e npu&ti a&upra ei. C
apuc de gGt .i &e l& pe&te ea3 iar ea &e prbu.i pe
&pate .i &e ro&togolir pe 0o& pGn cGnd &e oprir )n aripa
uneia dintre ma.ini. M-riF dea&upra3 Hintuind(o pe
G+en &ub el3 cu degetele )n9ipte )n gGtul ei. ?tunci )l
lo/i cu putere pe&te obraz3 dar )n nebunia lui3 pru & nu
9i &imHit nimic. 5ncepu &(o lo/ea&c cu capul de ma.in3
iar .i iar3 urlGnd tot timpul )n Fa/alara /ec1e.
>irF &e c1inui & &e ridice )n picioare3 dar nu putu &
inter/in pentru c )nc mai a/ea mGinile legate la &pate.
Gar&e 9cu doi pa.i &pre cei doi3 .i3 )ntr(un 9inal3 &e
mi.c .i ,aan KiFar-. 5n& <retan <rait1 Iantr- 9u cel
care a0un&e primul .i )l tGr) pe M-riF la o parte
&trGngGndu(l cu braHul de gGt. M-riF &e zbtea &lbatic3
iar Iorimaar &ri )n a0utorul lui <retan .i )mpreun
reu.ir &(l potolea&c.
G+en zcea nemi.cat3 cu capul &pri0init de u.a din
metal de care o izbi&e M-riF. KiFar- )ngenunc1e lGng
ea .i )ncerc & o ridice de umeri. Pe ma.in &e /edea o
dGr de &Gnge.
4mediat &e a.ez .i ,anaceF )ntr(un genunc1i .i )i lu
pul&ul. 'ati&9cut3 &e ridic .i &e )ntoar&e &pre cei din
333
ca&ta <rait13 cu buzele &trGn&e de mGnie.
D Purta 0ad .i argint3 M-riF3 &pu&e el. %.ti un om
mort. Te pro/oc la duel.
M-riF )nceta&e & mai rcnea&c3 iar acum re&pira cu
greutate. 2nul dintre cGini url o dat.
D Trie.teM )ntreb <retan cu /ocea lui ca .mirg1elul.
,aan KiFar- ridic &pre el un c1ip la 9el de )ncordat
cGt 9u&e&e mai de/reme c1ipul lui M-riF.
D >a.
D ? a/ut noroc3 &pu&e ,anaceF3 dar nu datorit Hie3
M-riF3 .i oricum nu ar a/ea /reo importanH. ;(Hi
alegerile.
D >ezlegaHi(mT &trig >irF.
*imeni nu(l lu )n &eam.
D &elegai4m5
Cine/a )i tie legturile.
'e du&e la G+en .i )ngenunc1e alturi de KiFar-.
Pri/irile li &e )ntGlnir o 9racHiune de &ecund. 5i
examin rana de la cea93 unde &Gngele de0a )ncepu&e &
&e )nc1ege.
D Cel puHin o comoHie3 zi&e el. Poate c1iar 9ractur de
craniu. Poate mai ru. *u .tiu. %xi&t pe aici &er/icii de
a&i&tenH medicalM )ntreb .i &e uit la 9iecare brbat )n
parte. 89ist;
5i r&pun&e <retanN
D *iciunul care & mai 9uncHioneze )n Pro/ocare3
t6Iarien. Kocea &(a luptat cu mine. Cra.ul nu /oia &
r&pund la comenzile mele. ? trebuit &(i )nc1id toate
334
&i&temele.
>irF &e &trGmb.
D 5n cazul ace&ta n(ar trebui &(o mi.cm. Poate nu(i
decGt o contuzie. >ar tot cred c trebuie & &tea lini.tit.
,aan KiFar- 9cu un ge&t incredibil l&Gnd(o pe G+en
)n braHele lui >irF .i &e ridic. 5ntin&e mGna &pre
Iorimaar .i <retan care )l Hineau pe M-riF )ntre ei.
D >aHi(i drumul.
D '(i deaSMT exclam ,anaceF uitGndu(&e uluit la
KiFar-.
D ,aan3 inter/eni >irF3 nu(Hi 9ace probleme din caza
lui. G+enS
D >u(o )ntr(o ma.in3 )i &pu&e KiFar-.
D *u cred c ar trebui &(o mi.cmS
D *u &untem )n &iguranH aici3 t6Iarien. >u(o )ntr(o
ma.in.
,anaceF &e )ncrunt.
D Te2nul meuM
KiFar- &e )ncrunta din nou la cei doi <rait1.
D K(am &pu& &(i daHi drumul omului3 zi&e el .i 9cu o
pauz. >aHi(i drumul omului(copie3 cum /a trebui &(i
&puneHi de acum )nainte. Bi(a cG.tigat ace&t nume.
D Ce urmre.ti3 patrician 4ron0adeM )l )ntreb cu
a&prime Iorimaar.
>irF o ridic )n braHe pe G+en .i o pu&e cu mult
gri0 pe banc1eta din &pate a celei mai apropiate dintre
ma.ini. %ra tot le.inat3 dar re&pira regulat. ?poi el &e
a.ez )n &patele man.ei .i a.tept3 ma&Gndu(.i
335
)nc1eieturile ca &(.i pun &Gngele )n mi.care.
ToHi preau &(l 9i uitat. Iorimaar patrician <rait1
/orbea )n continuare.
D Recunoa.tem dreptul tu de a te duela cu M-riF3
dar trebuie & te lupHi doar tu &ingur3 9iindc Teraan
<rait1 *alar- a murit. >e /reme ce primul care a lan&at
pro/ocarea a 9o&t te2nul tuS
,aan KiFar- a/ea de0a pi&tolul cu la&er )n mGn.
D >aHi(i drumul .i daHi(/ la o parte.
'periat3 Iorimaar lu mGna de pe braHul lui M-riF .i
&e retra&e grabnic. <retan mai .o/ia )nc.
D Patrician 4ron0ade3 &cGrHGi el3 pentru onoarea ta .i a
lui3 pentru ca&ta ta .i pentru te2nul tu3 pune arma 0o&.
KiFar- )ndrept la&erul &pre tGnrul cu 0umtate de
c1ip. <retan z/Gcni3 )i ddu drumul lui M-riF .i &e ddu
)napoi cu o mi.care grote&c a umerilor.
D Ce &e petreceM /ru & .tie btrGnul )ntrebGndu(i cu o
/oce &trident. Ce 9aceM
*u(i ddu nimeni atenHie.
D ,aan3 &trig )ngrozit Gar&e ,anaceF. Toat po/e&tea
a&ta te(a zpcit. Ia& pi&tolul 0o&3 te2n al meu. %u am
lan&at pro/ocarea la duel. %u )l /oi ucide pentru tine.
Pu&e mGna pe braHul lui ,aan.
Bi ,aan KiFar- &e &muci /iolent .i )ndrept arma &pre
Gar&e.
D *u. >(te la o parte. *u te ame&teca. *u de data
acea&ta. ?&ta e&te pentru G+en.
,anaceF &e )ntunec la 9aHE rma&e 9r rGn0ete3 9r
33
replici &arca&tice. 'trGn&e mGna dreapt )n pumn .i o
ridic )ncet )n dreptul oc1ilor. ;ier .i piatr(
incande&cent luceau )ntre cei doi 4ron0ade.
D Iegtura noa&tr3 zi&e el pe un ton &olemn.
GGnde.te(te3 te2n al meu. 'unt )n 0oc onoarea mea3
onoarea ta3 onoarea ca&tei noa&tre.
D Bi cu onoarea ei cum rmGneM )l )ntreb KiFar-.
Ge&ticulGnd nerbdtor cu pi&tolul )l )mpin&e pe
,anaceF la o parte .i &e )ntoar&e iar la M-riF.
'ingur .i perplex3 M-riF nu ddea &emne c ar .ti ce
&e a.tepta din partea lui. 5i di&pru&e toat 9uria3 dar )nc
mai gG9Gia. >in colHul gurii )i curgea o dGr de &ali/
colorat de &Gnge. 'e .ter&e cu do&ul palmei .i &e uit
ne&igur &pre Gar&e ,anaceF.
D %u 9ac prima alegere3 )ncepu cu o /oce nucit. Bi
aleg &tilul.
D *u3 )l )ntrerup&e KiFar-. *u 9aci nicio alegere.
2it(te la mine3 om(copie.
M-riF &e uit de la ,anaceF la KiFar- .i apoi iar la
,anaceF.
D ?leg &tilul3 repet el aiurea.
D *u3 repet .i KiFar-. Pe G+en >el/ano nu ai l&at(
o & aleag3 tocmai pe ea3 care te(ar 9i )n9runtat corect3
)n duel.
Tr&turile lui M-riF &e &trGmbar )ntr(o expre&ie de
con&ternare &incer.
D %aM 5n duelM %uS ea e 9emeie3 e om(copie3 &pu&e .i
ddu din cap ca .i cum ar 9i lmurit totul. % (emeie!
33!
patrician 4ron0ade. ?i )nnebunitM Bi(a btut 0oc de mine.
C 9emeie nu &e dueleaz.
D Bi nici tu nu te duelezi3 M-riF. Pricepi ce(Hi &punM
PricepiM Tu/
Bi tra&e3 iar pul&ul de o 0umtate de &ecund )l atin&e
pe M-riF 0o&3 )ntre picioare. ?ce&ta &coa&e un urlet de
durere.
D / nu/
Bi tra&e din nou .i )i ar&e gGtul c1iar &ub brbie3 apoi
a.tept3 cci M-riF &e prbu.i3 iar el a.tept & i &e
re)ncarce la&erul.
D / te/ continu KiFar-.
>up cinci&prezece &ecunde .i3 odat cu /orba3 plec
.i un 0et de lumin care ar&e )n piept &ilueta ce &e
z/Grcolea3 iar KiFar- )ncepu & &e retrag &pre ma.in.
D S duelei5 )nc1eie el3 pe 0umtate urcat )n ma.in3
.i mGna )i z/Gcni trimiHGnd a patra explozie de lumin3
iar Iorimaar patrician <rait1 ?rFellor czu3 a/Gnd arma
pe 0umtate &coa&.
?poi trGnti u.a3 iar >irF acti/ reHeaua gra/itaHional.
Ma.ina &e zgudui3 &e )nlH .i &e )ndrept &pre poart3
cGnd la&erele celorlalHi )ncepur & .uiere .i & lo/ea&c
)n blinda0ul ei.
33"
Capitolul 10
'e l&a&e noaptea dea&upra Pa0i.tei. ?erul era cle.tar
negru3 limpede .i rece. KGnturile bteau aprig. >irF era
recuno&ctor pentru ma.ina brait13 &olid .i blindat3
pentru cabina cald3 complet )nc1i&.
Obur cam la o &ut de metri dea&upra cGmpiilor .i
dealurilor domoale3 accelerGnd cGt de mult era )n &tare.
C &ingur dat3 )nainte ca ora.ul Pro/ocare & di&par )n
&patele lor3 >irF &e uit )n urm ca & /ad dac )i
urmre.te cine/a. *u zri pe nimeni3 dar ora.ul
con&truit de emereli )i capt pri/irea. C &uliH )nalt .i
neagr ce &e /a pierde curGnd )n cerul .i mai negru.
'emna cu un copac grandio& care trecu&e printr(un
incendiu 9ore&tier .i rm&e&e 9r crengi .i 9r 9runze3
o biat bucat de lemn carbonizat .i neagr de
9uningine3 martor a 9o&tei glorii. 5.i adu&e aminte cum
arta&e ora.ul Pro/ocare la prima lui /izit cu G+en3
atunci cGnd )i ceru&e &(i arate un ora. )n care mai exi&t
/iaHN &trlucitor )n noapte3 impo&ibil de )nalt3 argint
&trlucitor3 )ncununat cu 0erbe a&cendente de lumin.
4ar acum era doar o p&taie goal .i moart3 .i moarte
erau .i /i&ele creatorilor lui. KGntorii <rait1 ucideau cu
predilecHie oameni3 nu animale.
D Kor porni curGnd )n urmrirea noa&tr3 t6Iarien3
&pu&e ,aan KiFar-. *u e ne/oie & te uiHi dup ei.
>irF &e concentr a&upra comenzilor.
33#
D 2nde ne ducemM *u putem & zburm la )ntGmplare
dea&upra Pa0i.tii toat noaptea. Mergem &pre Iarte-nM
D *u putem ri&ca & mergem la Iarte-n acum3
r&pun&e KiFar-.
5.i pu&e&e pi&tolul cu la&er la loc )n tocul de la .old3
dar c1ipul )i era la 9el de )ncrGncenat cum 9u&e&e )n
Pro/ocare cGnd )l doborG&e pe M-riF.
D %.ti atGt de pro&t c nu(Hi poHi da &eama ce am
9cutM ?m )nclcat codul3 t6Iarien. ?cum am ie.it )n
a9ara legturii3 &unt un criminal3 un &prgtor de dueluri.
M /or urmri .i m /or ucide la 9el de le&ne cum ai
ucide un om(copie.
5.i &pri0ini brbia )n mGini cu un aer gGnditor.
D 'ingura noa&t &peranHS nu .tiu. Poate nu a/em
niciuna.
D Korbe.te )n nume per&onal. ?cum am ce/a mai
mult &peranH decGt am a/ut )n urm cu cGte/a minute3
acolo 7os5
KiFar- &e uit la el .i &urG&e )n ciuda lui )n&u.i.
D ?i dreptate. >e.i ace&ta e&te un punct de /edere
extraordinar de egoi&t. *u pentru tine am 9cut ceea ce
am 9cut.
D Pentru G+enM
KiFar- ddu din cap.
D %l D el nici mcar nu i(a 9cut onoarea de a re9uza.
Ca .i cum ea ar 9i 9o&t un animal. Bi totu.iS totu.i3
con9orm codului3 el a procedat corect. Con9orm codului
care mi(a cluzit )ntreaga /iaH. I(a. 9i uci& pentru el.
34$
Gar&e a /rut & o 9ac3 dup cum ai /zut. %ra 9urio&
pentru c M-riF i(aS i(a /tmat proprietatea3 i(a ptat
onoarea. '(ar 9i rzbunat pentru ace&t di&preH3 dac l(a.
9i l&at3 o9t el. 5nHelegi de ce nu am putut3 t6IarienM
5nHelegiM ?m trit pe ?/alon .i am iubit(o pe G+en
>el/ano. Bi ea zcea acolo3 /ie doar printr(un capriciu
al &orHii. Iui M-riF <rait1 nu i(ar 9i p&at cGtu.i de puHin
dac murea3 nici celorlalHi nu le(ar 9i p&at. Cu toate
ace&tea3 Gar&e i(ar 9i acordat celui care a 9cut toate
a&tea dreptul la o moarte curat3 decent3 i(ar 9i o9erit
&rutul onoarei )mprt.ite )nainte de a(i lua /iaHa lui
me&c1in. %uS eu Hin la Gar&e. >ar nu l(am putut l&a3
t6Iarien3 nu atunci cGnd G+en zcea atGtS atGt de
nemi.cat .i de&con&iderat de toHi. *u l(am putut l&a.
KiFar- &e opri3 du& pe gGnduri. 4ar )n clipele de tcere
care urmar3 >irF auzi bocetul &trident al /Gntului de pe
Jorlorn.
D ,aan3 &pu&e el dup un timp3 tot trebuie & ne
1otrGm unde ne ducem. Trebuie & o punem pe G+en
la adpo&t. ' g&im un loc unde &(i 9ie bine3 unde n(o
/a nec0i nimeni. Poate & c1emm un doctor & o
con&ulte.
D *u .tiu niciun doctor pe Jorlorn3 )i r&pun&e
KiFar-. >ar &unt de acord c trebuie &(o ducem pe
G+en )ntr(un ora.. %&/oc1 e&te cel mai aproape3 dar
e&te o ruin. 5n&eamn c Lr-ne Iami-a trebuie & 9ie
alegerea noa&tr3 cci .i el e mai aproape de Pro/ocare.
5ntoarce &pre &ud.
341
>irF )ntoar&e )ntr(un arc de cerc larg3 urcGnd .i
)ndreptGndu(&e ctre conturul )ndeprtat al zidului
munto&. 5.i amintea /ag de direcHia pe care o apuca&e
G+en cGnd zbura&er de la &trlucitorul turn con&truit de
locuitorii planetei ai(%merel la ora.ul pu&tiu al celor de
pe Oorii(5ntunecaHi .i muzica lui &umbr.
4ar KiFar- czu din nou pe gGnduri3 cu oc1ii pierduHi
)n )ntunericul nopHii de pe Jorlorn. >irF3 )nHelegGnd )n
parte &u9erinHa Fa/alarului3 nu )ncerc &(i tulbure
meditaHia3 ci &e cu9und )n propria lui tcere
intro&pecti/. %ra cumplit de &lbitE )i re/eni&e durerea
de cap .i ).i &imHea gura .i gGtul u&cate3 pergamentoa&e.
5ncerc &(.i aduc aminte cGt timp trecu&e de cGnd nu
mai mGnca&e &au bu&e ce/a3 dar nu reu.iE pierdu&e
noHiunea timpului.
;oarte aproape de pi&curile ca de crbune ale planetei
Jorlorn3 >irF lu mai mult altitudine .i condu&e
ma.ina brait1 pe&te ele3 9r ca el &au ,aan KiFaar- &
ro&tea&c /reun cu/Gnt. La/alarul i &e adre& abia cGnd
trecur de munHi3 dar .i atunci doar pentru a(i da direcHii
lapidare. ?poi amuHi iar.i3 .i )n tcere deplin
parcur&er tot drumul pGn la de&tinaHie.
>e acea&t dat >irF .tia la ce trebuie & &e a.tepte .i
a&cult atent. 4ar la urec1i )i a0un&e muzica acelei
compozitoare demente3 pe nume Iami-a(<aili&. 2n
bocet &tin& purtat de /Gnt auzit mult )nainte ca ora.ul &
i &e arate pri/irii din pdurile care(l )ncon0urau. 5n a9ara
adpo&tului lor blindat era doar pu&tiulN pdurile de
342
neptrun& ale nopHii3 cerul gol .i &rccio&. 4ar &unetele
di&perrii negre )i /orbeau3 )l c1emau3 )i atingeau
&u9letul.
Bi KiFar- auzi muzica aceea. 'e uit la >irF.
D ?ce&t ora. ni &e potri/e.te3 t6Iarien.
D <a nu3 exclam prea tare >irF3 re&pingGnd ideea.
D ?tunci mi &e potri/e.te doar mie. Cci toat munca
mea &(a 9cut &crum. Camenii pe care am dorit &(i
&al/ez nu /or mai 9i &al/aHi. ?cum cei din <rait1 )i /or
putea /Gna dup cum au c1e93 indi9erent dac &unt
6orarieli 4ron0ade &au nu. *(am cum &(i )mpiedic.
Gar&e ar putea3 dar ce & 9ac un &ingur omM Pe de alt
parte3 &(ar putea nici & nu )ncerce. ? 9o&t ob&e&ia mea3
nu a lui. Bi Gar&e a pierdut totul. Cred c &e /a )ntoarce
&ingur pe 5naltul La/alaan .i /a aprea &ingur )n 9aHa
coaliHiei de ca&te 4ron0ade3 iar )naltul con&iliu )mi /a
retrage toate numele. ?poi el /a trebui & ia un cuHit .i
& &coat pietrele(incande&cente de pe brHar .i &
rmGn doar cu 9ierul. Cci te2nul lui e&te ca .i mort.
D Poate pe 5naltul La/alaan3 )l contrazi&e >irF. >ar ai
trit .i pe ?/alon3 mai Hii minteM
D >a3 r&pun&e KiFar-. >in ne9ericire. >in ne9ericire.
5n 0urul lor muzica &e inten&i9ic3 iar Cra.ul 'iren
prin&e conturN cercul exterior de turnuri3 aidoma unor
mGini de&crnate )mpietrite )n agonie3 podurile palide
pe&te canale )ntunecate3 mu.c1iul lucitor de pe 0o&3
turlele care .uierau )n /Gnt. Cra. alb3 ora. mort3 pdure
de oa&e a&cuHite.
343
>irF &e )n/Grti )n cerc pGn cGnd g&i cldirea unde )l
du&e&e G+en .i ateriz. 5n parcare3 acelea.i dou epa/e
pr9uite. 4ar lui >irF )i preau cioburi dintr(un /i& de
mult uitat. Cdinioar3 nu mai Hinea minte de ce3 crezu&e
c erau importanteE )n& .i el3 .i G+en3 .i )ntreaga lume
9u&e&er di9eriHi atunci. ?cum )i era pur .i &implu
impo&ibil &(.i amintea&c ce importanH a/u&e&er
pentru el ace&te 9antome metalice.
D ?i mai 9o&t aici3 zi&e KiFar-3 iar >irF &e uit la el .i
)ncu/iinH cu un ge&t. ?tunci ia(o )nainte3 ordon
Fa/alarul.
D >ar nuS
KiFar- coborG&e de0a. C lua&e u.or )n braHe pe G+en
.i )l a.tepta lGng ma.in.
D 4a(o )nainte3 repet el.
4ar >irF )l condu&e din parcare3 pe 1olurile unde
reprezentrile murale dan&au pe &im9onia Oorilor(
5ntunecaHi. 5ncercar u. dup u. pGn cGnd g&ir o
camer cGt de cGt mobilat. >e 9apt3 nu era o camer3 ci
un apartament cu patru camere &rccioa&e3 )nalte .i
deloc curate. Paturile D dou camere erau dormitoare D
erau circulare .i cu9undate )n pardo&ealE &altelele erau
acoperite cu bucHi din piele un&uroa& care emana un iz
neplcut3 ca de lapte &tricat. >ar3 totu.i3 erau paturi3 .i
erau &u9icient de moi. KiFar- o )ntin&e pe G+en pe unul
dintre ele. 4ar cGnd ea adormi D .i prea aproape &enin
)n &omn D ,aan )l l& pe >irF & o /eg1eze .i &e du&e
a9ar & /ad ce mai poate g&i prin ma.ina 9urat de la
344
<rait1. 'e )ntoar&e repede3 cu o cu/ertur pentru G+en
.i o plo&c plin cu ap pe care i(o )ntin&e lui >irF.
D <ea numai o )ng1iHitur.
>irF lu bidonul din metal )n/elit )n cGrpe3 &coa&e
capacul .i lu o gur de ap. %ra clduH .i cam amar3
dar gGtul &u u&cat o &imHi ca pe un nectar al zeilor.
KiFar- umezi o bucat de cGrp gri .i )ncepu &
cureHe &Gngele u&cat de la cea9a lui G+en. Tampon cu
blGndeHe coa0a 9ormat3 umezind )n permanenH cGrpa3
pGn cGnd prul ei negru 9u iar.i curat3 )ntin& )n e/antai
pe &altea3 lucind )n licririle 9re&celor. CGnd termin3 )i
banda0 rana .i &e uit la >irF.
D 'tau eu de /eg1e3 )i &pu&e. >u(te )n camera cealalt
.i dormi puHin.
D Trebuie & &tm de /orb3 &e )mpotri/i >irF.
D Kom /orbi mai tGrziu. >u(te acum. >u(te .i
)ncearc & dormi.
>irF nu g&i argumente pentru a(l contraziceE era
9rGnt3 )i pul&a tot capul. 'e du&e )n cealalt camer .i &e
prbu.i greoi pe &alteaua cu miro& acru.
>ar &omnul nu /eni le&neE poate din cauza luminii
agitate din pereHi3 care nu(i ddea pace. >ar )n primul
rGnd din cauza muzicii. Care )l c1inuia .i care prea a
r&una mai tare de 9iecare dat cGnd )nc1idea oc1ii3 ca .i
cum ar 9i /enit c1iar din interiorul minHii &aleN &unete
a&cuHite .i tGnguieli .i .uierturi .i ne0ncetatele 3
/e.nicele D bubuituri ale unei tobe &olitare.
? delirat mult )n noaptea acea ne&9Gr.it D /edenii
345
inten&e .i &upranaturale care(.i 9ceau loc prin
9ri&oanele lui puternice3 prin tulburarea lui. >e trei ori &(
a trezit &periat din &omn3 tremurGnd3 cu pielea umed3
doar ca & aud din nou cGntecul compu& de Iami-a(
<aili& .i 9r &(.i aduc aminte co.marul care )l
)n9rico.a&e. Ia un moment dat3 i &(a prut c aude /oci
din camera cealalt. ?lt dat a 9o&t con/in& c l(a zrit
pe ,aan KiFar- care )l urmrea cu pri/irea3 &pri0init de
un perete. *iciunul din ei nu ro&ti niciun cu/Gnt3 iar lui
>irF )i trebui mai mult de o or ca & adoarm la loc.
>ar &e trezi din nou )n camera goal3 r&unGnd cu
muzica &ini&tr .i &clipind cu lumini &tranii. 'e )ntreb
)n treact dac nu cum/a ceilalHi pleca&er .i )l l&a&e
&ingur acolo3 & tria&c &au & moar. Bi cu cGt &e
gGndea mai mult la a&ta3 cu atGt )i cre.tea &paima3 cu atGt
tremura mai tare. >ar parc nu era )n &tare & &e ridice .i
& &e duc pGn )n dormitorul alturat & /ad cu oc1ii
lui ce &e )ntGmpla&e. ?.a c )nc1i&e oc1ii .i )ncerc &
alunge toate amintirile.
?poi &e 9cu zi. 'atan cel Gra& parcur&e&e 0umtate
din drumul &u pGn )n )naltul cerului .i o lumin 9ebril
.i ro.ie .i rece ca /i&ele urGte ale lui >irF ptrundea
printr(o 9erea&tr )nalt din /itralii cu c1enar cu model
complicat din ro.u(maroniu mo1orGt .i gri 9umuriu.
>irF &e )ntoar&e 9erindu(&e de lumin .i )ncerc & &e
ridice )n capul oa&elor. ?tunci apru .i ,aan KiFar- care
)i )ntin&e plo&ca.
>irF lu cGte/a )ng1iHituri lungi din apa rece3 aproape
34
)necGndu(&e3 .i ).i umezi buzele u&cate .i crpate.
Gamela 9u&e&e plin cGnd i(o ddu&e ,aanE acum i(o
)napoie pe 0umtate goal.
D ?i g&it ap3 ob&er/ el.
KiFar- pu&e dopul plo.tii .i )ncu/iinH din cap.
D 'taHiile de pompare &unt )nc1i&e de ani buni3 a.a c
nu exi&t ap proa&pt )n turnurile din Lr-ne Iami-a.
>ar mai curge ap pe canale. ?zi(noapte3 dup ce tu .i
G+en aHi adormit3 am ie.it pe a9ar.
>irF &e ridic greu pe picioare ne&igure3 iar KiFar- )i
o9eri mGna ca &(l a0ute & ia& din patul )ngropat )n
podea.
D Ce 9ace G+enM
D Bi(a re/enit a&ear3 t6Iarien. ?m &tat de /orb .i i(
am po/e&tit ce am 9cut. Cred c &e /a 9ace bine curGnd.
D Pot & /orbe&c .i eu cu eaM
D ?cum &e odi1ne.te3 are un &omn normal. 'unt
con/in& )n& c mai tGrziu /a dori .i ea & &tea de /orb
cu tine. >ar nu cred c e&te bine &(o trezim acum. ?zi(
noapte a )ncercat & &e ridice .i a ameHit .i i(a /enit &
/omite.
>irF 9u de acord.
D 5nHeleg. >ar tuM ?i apucat & dormiM
5n timp ce /orbea &e uit )n 0urul lui. Parc muzica
celor de pe Oorii(5ntunecaHi nu &e mai auzea atGt de tare.
Mai r&una )nc3 &e mai 0eluia .i gemea .i impregna
)n&u.i aerul din Lr-ne Iam-ia. >ar lui i &e prea c e&te
mai &lab3 mai )ndeprtatE poate c &e obi.nui&e cu ea
34!
.i auzul lui con.tient )n/Ha&e cum &(o e/ite. 4maginile
luminoa&e de pe pereHi3 la 9el ca pietrele(incande&cente
din Iarte-n3 &e o9ili&er .i apoi muri&er la atingerea
razelor de &oareE zidurile erau cenu.ii .i goale. 5n
camer mai erau cGte/a &caune cu a&pect extrem de
incomod3 extruziuni di9orme care &e a&ortau atGt de bine
cu tonurile pereHilor .i pardo&elii )ncGt erau aproape
in/izibile.
D ?m dormit &u9icient3 )i r&pun&e KiFar-. *u a&ta
e&te important. M(am gGndit la &ituaHia noa&tr. Kino cu
mine.
Tra/er&ar o alt )ncpere3 o &u9ragerie pu&tie3 .i
ie.ir pe unul dintre multele balcoane care dominau
ora.ul con&truit de cei de pe planeta Oorilor(5ntunecaHi.
5n timpul zilei3 Lr-ne Iami-a arta alt9el3 mai puHin
deznd0duitE c1iar .i &oarele palid de pe Jorlorn era
&u9icient cGt & dea &trlucire apelor repezi din canale3
iar3 )n crepu&culul ne&9Gr.it3 turnurile preau mai puHin
&epulcrale.
>irF &e &imHea lip&it de /lag .i )i era 9oame3 dar )i
trecu&e durerea de cap .i )i plcea & &imt pe 9aH /Gntul
)n/iortor. 5.i ddu la o parte din oc1i prul )ncGlcit .i
incredibil de murdar .i )l a&cult pe ,aan.
D ?zi(noapte am 9o&t aici3 pe balcon3 &pu&e KiFar-3
&pri0inindu(&e cu coatele de balu&trad .i &crutGnd
orizontul. *e caut3 t6Iarien. >e dou ori am /zut ni.te
aero/e1icule dea&upra ora.ului. Prima dat doar o
lumin3 la mare altitudine3 a.a c mi(am &pu& c m(am
34"
)n.elat. >ar a doua oar nu a mai 9o&t /orba de nicio
gre.eal. %ra c1iar ma.ina cap(de(lup a lui C1eli
zburGnd aproape cu &olul pe&te canale. Cu un &oi de
re9lector ata.at la ea. ? trecut de&tul de aproape de noi.
?/eau .i un cGine cu ei. I(am auzit urlGnd3 )nnebunit de
muzica )ntunecaHilor.
D >ar nu ne(au de&coperit3 zi&e >irF.
D ?.a e&te3 )i r&pun&e KiFar-. Cred c &untem )n
&iguranH aici3 mcar pentru o /reme. >oar cS nu
)nHeleg cum de /(au putut g&i )n Pro/ocare3 iar
c1e&tiunea acea&ta m )ngri0oreaz. >ac ne /or lua
urma pGn la Lr-ne Iami-a .i /or trece ora.ul prin &it
cu cGinii lor3 /om 9i )ntr(un pericol teribil de mare. *u
mai a/em &pra- de ani1ilare a miro&ului.
'e uit la >irF.
D %um de .i(au dat &eama unde /(aHi du&M ?i /reo
ideeM
D *u3 &pu&e >irF. *iciunul din noi nu .tie. % &igur c
nu ne(a urmrit nimeni. Poate au g1icit3 pur .i &implu.
5n 9ond3 era alegerea cea mai logic. Traiul era mult mai
bun )n Pro/ocare decGt )n oricare alt ora.. Mai u.or. Btii
.i tu.
D >a3 .tiu. >ar nu pot & 9iu de acord cu teoria ta.
GGnde.te(te3 t6Iarien3 Gar&e .i cu mine am analizat
aceea.i problem atunci cGnd ai 9ugit .i ne(ai 9cut de
ocar la careul(morHii. Pro/ocare era alegerea e.ident!
prin urmare3 cea mai puHin logic. Prea mai probabil c
/(aHi re9ugiat )n Mu&c1et .i c a/eHi de gGnd & /
34#
1rniHi cu pe.tii pe care i(aHi 9i putut prinde3 &au c
G+en /a 9ace ro&t de 1ran de prin pdurile pe care le
cunoa.te atGt de bine. Gar&e c1iar a &ugerat c aHi a&cun&
ma.ina pe unde/a .i aHi rma& )ntr(o alt parte din
Iarte-n3 ca & puteHi rGde de noi cGnd )ntorceam planeta
pe do& )n cutarea /oa&tr.
>irF &e 9oi &tGn0enit.
D >a. %i bine3 cred c am 9cut o alegere gre.it.
D *u3 t6Iarien3 nu am &pu& a&ta. >up prerea mea3
&ingura alegere gre.it ar 9i 9o&t Cra.ul 4azului 9r
'tele3 unde &e .tie c &(au &trGn& )n numr mare cei din
ca&ta <rait1. Cra.ul Pro/ocare a 9o&t o alegere
ingenioa&3 indi9erent dac a&ta /(a 9o&t intenHia &au nu.
Prea o alegere )ntr(atGt de proast )ncGt era c1iar bun.
5nHelegiM >e aceea nu pot pricepe cum /(au g&it
/Gntorii <rait1 printr(un e/entual proce& deducti/.
D Poate c a.a e&te3 zi&e >irF3 pe gGnduri. 5mi
aminte&c de momentul )n care l(am auzit prima oar pe
<retan )n di9uzoarele din ora.. *u te&ta o teorie. %ra clar
c tia c ne a&cundeam acolo.
D Bi nu ai nici cea mai /ag idee cum de .tiaM
D *u. >eloc.
D ?tunci /om 9i obligaHi & trim cu teama c ne(ar
putea g&i .i aici. ?ltminteri3 dac cei din <rait1 nu
repet /ra0a3 &untem )n &iguranH. >ar trebuie & )nHelegi
c a/em de )n9runtat multe greutHi. ?/em un adpo&t .i
a/em ap cGt /rem3 dar 1ran deloc. ?m a0un& la
concluzia c ultimul drum pe care )l /om 9ace pe planeta
35$
acea&ta D trebuie & a0ungem la portul &telar cGnd /a
/eni momentul & plecm pentru totdeauna de pe
Jorlorn D /a 9i extrem de complicat. Cei din <rait1 &e
/or a.tepta la a&ta. ?/em pi&tolul meu cu la&er .i )nc
dou la&ere de /Gntoare pe care le(am de&coperit )n
ma.in. Plu& ma.ina )n&.i3 blindat .i bine )narmat.
Probabil c i(a aparHinut lui Ro&ep1 patrician <rait1
LeleceFS
D Bi una dintre epa/ele din parcare mai 9uncHioneaz
cGt de cGt3 inter/eni >irF.
D ?tunci )n&eamn c /om a/ea dou ma.ini la
ne/oie3 &pu&e KiFar-. 4ar )mpotri/a noa&tr a/em cel
puHin opt dintre /Gntorii <rait13 9oarte probabil c1iar
nou. *u .tiu cGt de gra/ l(am rnit pe Iorimaar
?rFellor. Poate l(am omorGt3 de.i m cam )ndoie&c de
a&ta. >ac /or3 cei din <rait1 pot ridica )n aer opt
aero/e1icule &imultan3 de.i tradiHia cere & zboare )n
perec1i3 te2n4i4te2n. 4ar 9iecare ma.in /a 9i )narmat.
?u &ur&e de alimentare3 energie electric3 1ran. 'unt
mai mulHi decGt noi. Bi e 9oarte po&ibil ca3 din moment
ce eu am 9o&t declarat )n a9ara legturii .i &prgtor de
dueluri3 & reu.ea&c &(i con/ing .i pe LiraF Red&teel
Ca/i& .i pe ceilalHi doi /Gntori din ca&ta '1anagate
:olding & li &e alture )mpotri/a mea. 5n cele din urm3
mai e&te .i Gar&e ,anaceF.
D Gar&eM
D 'per D m rog D ca el &(.i 9i &co& pietrele(
incande&cente din brHar .i & dorea&c & &e )ntoarc
351
pe 5naltul La/alaan. Ka 9i &upu& bat0ocurii3 /a 9i &ingur3
/a purta 9ier mort la mGn .i )n &u9let. *u(i o &oart
u.oar3 t6Iarien. I(am 9cut de ru.ine3 atGt pe el3 cGt .i
ca&ta 4ron0ade. 5mi pare ru pentru durerea lui3 dar &per
din &u9let ca a.a & &e petreac lucrurile. Pentru c3 /ezi
tu3 mai exi&t .i o alt po&ibilitate.
D C altSM
D '(ar putea & ne caute. *u poate pleca de pe
Jorlorn pGn nu /a /eni o na/. 4ar a&ta nu &e /a
)ntGmpla 9oarte curGnd. *u .tiu ce /a 9ace.
D >ar &igur c nu &e /a altura celor din <rait1. 'unt
du.manii lui3 iar tu )i e.ti te2n .i G+en )i e&te cro4
bethe2n. Poate c /rea & m omoare pe mine3 nu m
)ndoie&c c /rea3 darS
D Gar&e e&te mai Fa/alar decGt mine3 t6Iarien.
5ntotdeauna a 9o&t. Bi cu atGt mai mult acum cGnd eu nu
mai &unt deloc Fa/alar dup ce am 9cut. Kec1ile
obiceiuri cer ca te2nul unui brbat3 .i nimeni altcine/a3
& aduc moartea unui &prgtor de dueluri. %&te un
obicei pe care )l pot re&pecta doar cei 9oarte puternici.
Iegtura de 9ier .i 9oc e&te o legtur mult prea intim
pentru mulHi3 iar ei a0ung & 0elea&c )n &ingurtate. 5n&
Gar&e ,anaceF e&te un brbat 9oarte puternic3 mai
puternic c1iar decGt mine )n multe pri/inHe. *u .tiu ce
/a 9ace. Pur .i &implu nu .tiu.
D Bi dac /ine dup noiM
KiFar- )i r&pun&e pe un ton calm.
D *u /oi ridica mGna a&upra lui Gar&e. %&te te2nul
352
meu3 indi9erent dac eu mai &unt &au nu te2nul lui. Bi
de0a l(am rnit mult prea tare3 l(am dezamgit3 l(am
9cut de ocar. Cricum a purtat o cicatrice dureroa&
mare parte din /iaHa lui de adult. 4ar /ina )mi aparHine.
Pe /remuri3 pe cGnd amGndoi eram tineri3 un brbat mai
)n /Gr&t &(a &imHit 0ignit de una din glumele lui .i a
cerut duelul. 'tilul a 9o&t un(&ingur(9oc .i am luptat )n
perec1i de te2ni! iar )n in9inita mea )nHelepciune l(am
con/in& pe Gar&e c onoarea ne /a 9i &ati&9cut dac
/om trage )n aer. Bi3 &pre marele no&tru regret3 a.a am .i
9cut. 5n /reme ce ad/er&arii no.tri &(au 1otrGt &(i dea
lui Gar&e o lecHie de&pre umor. 'pre ru.inea mea3 eu am
&cpat neatin&3 iar el a 9o&t mutilat din cauza pro&tiei
mele.
5n& nu mi(a repro.at(o niciodat. CGnd ne(am
)ntGlnit prima oar dup duel3 iar el )nc nu(.i re/eni&e
complet de pe urma rnilor3 mi(a &pu&N Q?i a/ut
dreptate3 ,aanton-3 .i ei au tra& 0n aer. Ce pcat c nu au
nimeritSR
Bi KiFar- izbucni )n rG&3 iar >irF )l pri/i .i /zu c
a/ea oc1ii plini de lacrimi3 iar gura &trGn& )ntr(o
grima& amar. 5n& nu plGngea3 ca printr(un uria. e9ort
de /oinH nu l&a lacrimile(i & cad.
<ru&c3 &e r&uci pe clcGie .i intr )n turn3 l&Gndu(l
pe >irF &ingur cu /Gntul .i cu ora.ul alb al crepu&culului
.i cu muzica Iami-ei(<aili&. 5n deprtare3 mGinile albe
&e )nlHau D &ta/il )n calea pu&tiului. >irF &e uit atent
la ele3 du& pe gGnduri3 meditGnd la /orbele lui KiFar-.
353
La/alarul &e )ntoar&e dup cGte/a minute3 cu oc1ii
u&caHi .i 9r expre&ie.
D 5mi cer &cuze3 )ncepu el.
D *u trebuie &S
D Trebuie & a0ungem la miezul c1e&tiunii3 t6Iarien.
4ndi9erent dac Gar&e /a porni &au nu )n cutarea
noa&tr3 ne con9runtm cu o &ituaHie cumplit. ?/em
arme3 pentru cazul )n care /a trebui & ne luptm3 )n&
nu e&te nimeni care & le poat 9olo&i. G+en Hinte.te
9oarte bine .i e&te .i 9oarte cura0oa&3 dar e rnit. 4ar tu
D & mai am oare )ncredere )n tineM @i(o &pun 9r
mena0amenteN am a/ut )ncredere )n tine3 .i tu m(ai
trdat.
D Cum & r&pund la )ntrebarea a&taM &pu&e >irF. *u
trebuie & crezi nimic din ce Hi(a. 9gdui. >ar cei din
<rait1 /or & m ucid .i pe mine. Bi pe G+en. 'au
crezi c a. trda(o .i pe ea la 9el de le&ne cumS
'e opri )ngrozit de propriile(i cu/inte.
D S la 9el de le&ne cum m(ai trdat pe mine3 )i
termin KiFar- 9raza cu un zGmbet a&pru. %.ti direct3
t6Iarien. *u3 nu cred c ai trda(o pe G+en. >ar nu am
crezut nici c ai & ne abandonezi dup ce te(am numit
6eth .i ai acceptat ace&t nume. *(am 9i intrat )n duel
dac nu ai 9i 9o&t tu la mi0loc.
>irF )l aprob.
D Btiu a&ta. Poate c am gre.it. *u .tiu. >ar a. 9i
murit dac mi(a. 9i Hinut legmGntul 9aH de /oi.
D ?i 9i murit 6eth 4ron0ade3 cu onoare.
354
>irF &urG&e.
D G+en e&te mult mai i&pititoare decGt moartea.
Mcar atGta lucru m a.tept & )nHelegi.
D 5nHeleg. 5n&3 )n ultim in&tanH3 ea e&te )ntre noi.
Recunoa.te ace&t ade/r .i accept(l. Mai de/reme &au
mai tGrziu /a trebui & aleag.
D >ar a ale&3 ,aan3 atunci cGnd a plecat cu mine. Tu ar
trebui & recuno.ti asta! &e repezi >irF cu )ncpHGnare3
)ntrebGndu(&e3 totodat3 cGt de mult credea el )n&u.i ce
&pune.
D *u .i(a &co& brHara din 0ad .i argint3 )i replic
KiFar- 9cGnd un ge&t nerbdtor. >ar nu a&ta conteaz
acum. Koi a/ea 0ncredere )n tine. >eocamdat.
D 5n regul. Ce /rei & 9acM
D Cine/a trebuie & zboare pGn )n Iarte-n.
>irF &e )ncrunt.
D ,aan3 de ce )ncerci mereu & m con/ingi & m
&inucidM
D *(am &pu& c tu trebuie & 9ii acel cine/a3 t6Iarien3
zi&e KiFar-. M /oi duce eu. Ka 9i periculo&3 &igur c
da3 dar trebuie.
D >e ceM
D Limdi&&ianul.
D RuarFM
>irF aproape c(.i uita&e complicele .i gazda de
altdat.
D % prieten cu G+en )nc de cGnd eram pe ?/alon. Bi
nu(l pot abandona cu totul c1iar dac ne antipatizm
355
reciproc. Ca&ta <rait1S
D ?m )nHele&. >a cum /ei lua legtura cu elM
D >ac /oi reu.i & a0ung cu bine )n Iarte-n3 /oi lua
legtura cu el prin computer. Cel puHin a.a &per.
Bi KiFar- ridic din umeri cu un aer 9atali&t.
D Bi euM
D Tu &tai aici cu G+en. 5ngri0e.te(o3 pze.te(o. 5Hi la&
una din pu.tile cu la&er ale lui Ro&ep1. >ac ).i /a
re/eni &u9icient de mult3 d(i(o ei. ?m &enzaHia c &e
pricepe mai bine la arme decGt te pricepi tu. >e acordM
D >e acord. *u pare deloc greu.
D *u3 &pu&e KiFar-. Contez pe tine & rmGneHi la
adpo&t .i m a.tept & / g&e&c te9eri cGnd m /oi
)ntoarce cu Fimdi&&ianul. >ac )n& /eHi 9i ne/oiHi &
9ugiHi3 a/eHi la di&poziHie cealalt ma.in. 5n apropiere &e
a9l o pe.ter pe care G+en o cunoa.te bine. 5Hi /a arta
ea drumul. ?&cundeHi(/ )n pe.tera aceea dac trebuie &
plecaHi din Lr-ne Iami-a.
D >ar dac nu te /ei mai )ntoarceM Bi a&ta e&te
posibil.
D 5n cazul ace&ta3 /ei 9i iar.i pe cont propriu3 a.a
cum ai 9o&t cGnd ai 9ugit din Iarte-n. ?tunci a/eai un
plan. 2rmeaz(l3 dac /ei putea3 zi&e KiFar- cu un
zGmbet lip&it de /e&elie. >ar eu m a.tept & m )ntorc.
@ine minte a&ta3 t6Iarien. @ine minte a&ta.
Tio& tonul lui3 ca a&cuHi.ul unei &bii de lupt3 ecou
al unei alte di&cuHii purtate )n acela.i /Gnt )ng1eHat. 4ar
>irF ).i aminti cu uluitoare claritate /ec1ile cu/inte ale
35
lui ,aanN &ar e9ist. :ine minte asta/ )ici nu eti pe
).alon! tDBarien! iar asti este o i di(erit de cea de
ieri. 8ste o lume de Festi.al care se stinge! o lume (r
niciun cod moral! aa c trebuie s ne inem str+ns de
codurile pe care le4am adus cu noi. Bi ).i ddu &eama3
)ngrozit3 c KiFar- adu&e&e dou coduri cu el atunci
cGnd /eni&e pe Jorlorn.
5n timp ce el nu adu&e&e niciunul3 nu adu&e&e nimic
decGt drago&tea lui pentru G+en >el/ano.
G+en )nc mai dormea cGnd cei doi brbaHi &e
)ntoar&er de pe balcon. *u o deran0ar .i &e du&er
)mpreun )n parcare. KiFar- cerceta&e )n amnunt
ma.ina brait1. %ra e/ident c Ro&ep1 .i te2nul lui
intenHiona&er & petreac un &e0ur la /Gntoare )n
&lbticie cGnd &(a declan.at toat nebunia. Iui >irF )i
pru ru c nu plnui&er o cltorie mai lung.
Prin urmare3 KiFar- g&i&e doar patru batoane cu
proteine3 dou la&ere de /Gntoare .i ni.te 1aine care
erau )mpr.tiate pe &caune. >irF )n9ulec de )ndat unul
dintre batoane D era li1nit D .i le pu&e pe celelalte )n
buzunarul 0ac1etei groa&e pe care .i(o ale&e&e. %ra cam
mare pentru el3 dar nu exagerat de multE te2nul lui
Ro&ep1 a/ea aproximati/ acelea.i dimen&iuni. Bi era
clduroas D din piele groa&3 /op&it )n purpuriu
aprin&3 cu guler3 man.ete .i cptu.eal din blan alb. Pe
ambele mGneci 9u&e&er pictate rotocoale )ncGlciteE
negre .i ro.ii pe dreapta3 argintii .i /erzi pe &tGnga.
G&ir .i o 0ac1et identic3 dar mai mic 7a lui Ro&ep183
35!
pe care >irF o lu pentru G+en.
KiFar- &coa&e cele dou pu.ti cu la&er3 ni.te tuburi
lungi din pla&tic negru3 pe care erau imprimaHi cu alb
lupi cu colHii rGn0iHi. Pe prima .i(o trecu pe dup umrE
pe a doua i(o ddu lui >irF3 )mpreun cu indicaHii
lapidare de&pre modul de utilizare. >irF rma&e cu ea )n
mGn3 )ntr(o atitudine &tGngaceE pu.ca era extrem de
u.oar .i un&uroa&.
>e&prHirea 9u rapid .i 9oarte 9ormal. ?poi KiFar-
&e )nc1i&e )n cabina uria.ului aero/e1icul <rait13 )l
ridic de pe plat9orm .i HG.ni )n plin /zdu13 ridicGnd
nori mari de pra9. Cu o mGn la gur3 iar )n cealalt
HinGnd pu.ca3 >irF &e retra&e din 9aHa contracurenHilor
decolrii.
CGnd &e )ntoar&e )n apartament3 ob&er/ c G+en
)ncepu&e & &e trezea&c.
D ,aanM .opti ea ridicGndu(.i capul de pe &altea ca &
/ad cine intra&e.
5l /zu pe >irF3 gemu .i &e culc la loc ma&Gndu(.i
tGmplele. 'coa&e un &cGncet abia auzit.
D Capul meuS
>irF propti pu.ca de perete .i &e a.ez pe marginea
patului )ngropat )n podea.
D ,aan tocmai a plecat3 )i &pu&e. 'e duce la Iarte-n ca
&(l aduc pe RuarF.
'ingurul r&pun& al lui G+en 9u un alt geamt.
D Krei &(Hi aduc ce/aM o )ntreb >irF. ?pM Ce/a de
mGncareM ?/em cGte/a din a&tea3 &pu&e .i )i art
35"
batoanele cu proteine pe care le &co&e&e din buzunar.
G+en &e uit la ele .i &e &trGmb )ngreHo.at.
D *u /reau. 4a(le da aici. *u prea mi(e 9oame.
D ?r trebui & mnGnci ce/a.
D ?m mGncat. ?zi(noapte. ,aan a &9rGmat ni.te
c1e&tii din a&tea .i le(a ame&tecat cu ap3 a 9cut un 9el
de pa&t din ele.
5.i lu mGinile de la tGmple .i &e )ntoar&e pe o parte3
cu 9aHa la el.
D ?m /omitat dup aia. *u m &imt bine.
D ?m a9lat3 &pu&e >irF. *ici nu ai cum & te &imHi
bine dup ce &(a )ntGmplat. Probabil c ai o contuzie3 .i
ai a/ut mare noroc c n(ai murit.
D Mi(a &pu& ,aan3 zi&e ea )ncruntat .i pe un ton
a&pru. Mi(a &pu& .i ce a 9o&t dup aia D ce i(a 9cut lui
M-riF. ?m crezut c l(am lo/it de&tul de tare. ?i /zut
.i tu3 nu(i a.aM ?m &imHit c i(am &part maxilarul. 'au
mi(am rupt eu degetele. >ar nici mcar n(a ob&er/at.
D *u3 9u >irF de acord.
D Po/e&te.te(mi ce(a mai 9o&t dup aceea. ,aan mi(a
9cut doar un rezumat. Bi /reau & .tiu.
Kocea ei era &lbit .i plin de durere3 dar
in9lexiunile din ea )l a/ertizau pe >irF c nu(i poate
re9uza cererea.
?.a c )i po/e&ti.
D I(a ameninHat pe Gar&e cu pi&tolulM )ntreb ea
)ntrerupGndu(l la un moment dat.
>irF ddu din cap3 iar ea tcu din nou.
35#
CGnd i&pr/i3 G+en nu &pu&e ab&olut nimic3 )nc1i&e
oc1ii3 )i de&c1i&e3 apoi )i )nc1i&e din nou. >e tot3 de
acea&t dat. 'ttea lini.tit pe o parte3 g1emuit )n
poziHie 9etal3 cu pumnii mici adu.i &ub brbie. >irF o
pri/ea3 iar oc1ii )i erau )n permanenH atra.i de braHul ei
&tGng pe care purta )nc mrturia legturii de 0ad .i
argint.
D G+en3 .opti el.
Rede&c1i&e oc1ii D o &ecund doar D .i &cutur /iolent
din cap3 ca )ntr(un &trigt mut de dezaprobare.
D :ei3 in&i&t el3 dar ea )nc1i&e&e de0a oc1ii .i &e
retr&e&e )n &ine3 l&Gndu(l pe >irF &ingur cu brHara ei
.i cu temerile lui.
Camera era &cldat )n lumina &oarelui D mai bine zi&3
de ceea ce era con&iderat a 9i lumina &oarelui aici3 pe
Jorlorn. Culorile apu&ului )n/olburau miezul zilei
intrGnd oblic prin 9erea&tr3 iar prin razele groa&e
pluteau lene. 9iricele de pra9. Iumina cdea doar pe o
parte din &alteaE iar G+en era )ntin& pe 0umtate )n
lumin3 pe 0umtate )n umbre.
Bi >irF D care nu )ndrzni &(i mai /orbea&c &au & o
pri/ea&c D &e pomeni c &tudiaz 9ormele pe care
lumina le de&ena pe pardo&eal.
5n centru3 totul era cald .i ro.u3 acolo unde dan&a
pra9ul3 plutind din&pre )ntuneric3 acum &taco0iu3 acum
auriu3 aruncGnd umbre minu&cule3 pGn cGnd ie.ea din
raza de lumin .i di&prea. 5.i ridic mGna .i o Hinu
)ntin& D cGt timpM CGte/a minuteM C orM 4ar mGna i &e
3$
)nclziE iar 9iricelele de pra9 9ceau piruete )n 0urul eiE
iar umbrele i &e &curgeau printre degete ca &tropii de
apE iar &oarele era prieteno& .i intim. >ar ).i ddu bru&c
&eama c mi.crile mGinii &ale3 piruetele ne&9Gr.ite ale
pra9ului nu a/eau nicio 9inalitate3 nu a/eau niciun &en&.
Muzica )i &punea & 9ac a&taE muzica Iami-ei(<aili&3
compozitoarea cu minHile rtcite.
5.i tra&e mGna .i &e )ncrunt.
5n 0urul centrului mare de lumin .i /iaH era un
c1enar &ubHire .i r&ucit pe unde &trlucea &oarele prin
marginea de /itraliu din &Gnge .i tciune al 9ere&trei. Pe
unde &e c1inuia &(o &trpung. C1enar 9oarte mic3 dar
care izola trGmul )n care pra9ul dan&a.
>incolo de el erau colHurile negre3 locurile din
camer unde niciodat nu a0ungea nici lumina ?xului3 .i
nici cea a 'orilor Troieni3 locurile din camer unde
&tteau g1emuiHi )n )ntuneric demonii .i &paimele lui
>irF3 niciodat interogate.
'urGzGnd .i 9recGndu(.i barba D brbia .i obra0ii )i
erau acoperiHi cu Hepi3 din cauza crora a/ea mGncrimi
D &e uit atent )n colHuri3 de&c1izGndu(.i din nou poarta
&u9letului )n 9aHa muzicii de pe Oorii(5ntunecaHi. :abar
nu a/ea cum de 9cu&e & nu o mai aud3 dar acum
re/eni&e .i )l )ncon0ura din toate direcHiile.
Turnul )n care &e a9lau D cminul lor de acum D
&coa&e /aietul lui lung .i gra/. >e la deprtare de ani3
&au poate de &ecole3 )i r&pun&e un cor de bocete.
4denti9ic bti &periate de inimi .i &cGncete de copii
31
abandonaHi .i .uierat luneco& de cuHit care tran.eaz
carne /ie. Bi toba. Cum putea oare /Gntul & imite o
tobM &e )ntreb el. :abar nu a/ea. >ar poate c nu era
/Gntul3 ci altce/a. 'una exact ca o tob. ?tGt de
)ndeprtat .i atGt de singur.
?tGt de )n9iortor3 atGt de ne&9Gr.it de &ingur.
5ncepur & &e ridice umbrele .i pGcla adunate )n
colHurile celui mai )ntunecat cotlon al )ncperii3 .i el
de&lu.i acolo o ma& .i un &caun &cund cre&cGnd din
perete3 ca ni.te plante bizare din pla&tic. 'e )ntreb )n
treact cum de le putea /edeaE dar &oarele ).i &c1imba&e
poziHia3 iar raza3 care acum doar &e prelingea prin
9erea&tr3 &e 9rGn&e .i lumea rede/eni cenu.ie.
4ar atunci cGnd lumea era cenu.ie3 pra9ul nu mai
dan&a. *u. *u mai dan&a deloc. 5ntin&e mGna )n aer ca
& &e con/ingE di&pru&e .i pra9ul3 di&pru&e .i cldura3
di&pru&e .i lumina &oarelui. Bi atunci ddu din cap cu
)nHelepciune. Ca .i cum ar 9i de&coperit un mare ade/r.
Iumini di9uze tre&reau prin pereHi3 &ta9ii ce &e
trezeau pentru o alt noapte. *luci ale /i&elor
&tr/ec1i. ?lbe .i cenu.ii. Culorile erau numai pentru
cei /ii. Culorile nu a/eau ce cuta aici.
Bi nlucile )ncepur & &e mi.te. >in cGnd )n cGnd3
>irF ).i )nc1ipuia c ar putea opri dan&ul 9urio& al uneia.
C ar putea opri btile ei neputincioa&e .i
deznd0duite )n pereHii din &ticl ce o Hineau capti/.
MGini 9antomatice care bteau3 .i bteau3 dar camera nu
&e zgGlHGia deloc. Cci nemi.carea era parte a ace&tor
32
lucruri. 4ar 9antomele3 1imerele3 oricGt ar 9i pul&at .i ar 9i
btut3 tot trebuiau & re/in la dan&.
>an&ul D dan&ul macabru D nluci 9r 9orm D o3 ce
minunat eraT Mi.cGndu(&e3 &cu9undGndu(&e3 r&ucindu(
&e. PereHi din 9lcri cenu.ii. Mult mai 9rumo.i decGt
9irele de pra93 dan&atorii acetiaC a/eau un anumit &til3
iar muzica pe care dan&au era cGntecul Cra.ului 'iren.
'ingurtate. *e9ericire. >e.ertciune. >e&compunere.
<ti rare ale unei &ingure tobe. 'ingur. 'ingur. 'ingur.
*imic nu mai are &en&.
D >irFT
Kocea lui G+en. 'cutur din cap .i ).i dezlipi
pri/irea de la pereHi. 'e uit la ea. 'ttea )ntin& pe pat
)n )ntuneric. 'e 9cu&e noapte. *oapte. Cum/a3 9r &
.tie3 ziua trecu&e.
G+en nu mai dormea3 ci )l pri/ea cu atenHie.
D 5mi pare ru3 zi&e ea.
5i &pu&e&e ce/a important. >oar c el .tia de0a. Btia
din tcerile ei. 'au poate c1iar toba )i &pu&e&e. Poate )i
&pu&e&e ora.ul Lr-ne Iami-a.
5i &urG&e.
D *u ai uitat niciodat3 nu(i a.aM *ici nu &(a pu&
problema & uiHi /reodat. ? exi&tat un moti/ pentru
care nu Hi(ai &co& niciodatS
Bi )i art brHara.
D >a.
'e ridic )n pat3 iar cu/ertura czu dez/elind(o pGn
la talie. ,aan )i de&c1eia&e co&tumul3 a.a c acum i &e
33
/edeau curbele moi ale &Gnilor. 5n licrul luminii3 pielea
ei era cGnd alb3 cGnd cenu.ie. 5n& >irF nu &e &imHi
deloc excitat. G+en ).i du&e mGna la brHara din 0ad .i
argint .i o mGngGie o9tGnd.
D *u m(am gGndit niciodat D nu .tiu D am &pu& exact
ceea ce a trebuit & &pun3 >irF. <retan <rait1 te(ar 9i
omorGt.
D Poate ar 9i 9o&t mai bine3 r&pun&e el.
>ar nu cu amrciune3 ci cum/a zpcit3 nucit.
D >eci n(ai /rut niciodat &(l pr&e.tiM
D *u .tiu. >e unde & .tiu ce am /rut & 9acM ?/eam
de gGnd & )ncerc3 >irF3 crede(m c /oiam & )ncerc.
>e.i n(am crezut niciodat cu ade/rat c /oi reu.i. Bi
Hi(am &pu& a&ta. ?m 9o&t &incer cu tine. ?ici nu &untem
pe ?/alon3 iar noi ne(am &c1imbat. *u &unt ,enn- a ta.
*iciodat n(am 9o&t3 iar acum mai puHin ca oricGnd.
D >a3 9u el de acord. Mi(aduc aminte cum arHi cGnd
conduci ma.ina. ;elul )n care Hii man.a )n mGn. C1ipul
tu. Cc1ii ti. ?i oc1i de 0ad3 G+en. Cc1i de 0ad .i
zGmbet de argint. M )n&pimGnHi.
5.i lu oc1ii de la ea .i &e uit din nou la pereHi.
;re&cele de lumini &e agitau )n 9orme 1aotice pe muzica
&lbatic .i 9luid. Cum/a nlucile di&pru&er3 ).i lua&e
doar o clip oc1ii de la ele .i toate &e topi&er )n neant.
Ca .i /i&ele lui din trecut3 ).i &pu&e.
D Cc1i de 0adM )l )ntreb G+en.
D Ca .i Gar&e.
D Gar&e are oc1i alba.tri3 )l contrazi&e ea.
34
D *u conteaz. Ca .i Gar&e.
5ncerc & rGd .i gemu.
D M doare cGnd rGd3 &pu&e ea. >ar ai 1az. %u &
&emn cu Gar&eT *u(i de mirare c ,aanS
D ?i & te )ntorci la elM
D Poate. *u &unt &igur. 5n& ar 9i 9oarte greu &(l mai
pr&e&c acum. M )nHelegiM 5n cele din urm a ale&.
?tunci cGnd l(a ameninHat cu arma pe Gar&e. 4ar dup
toate a&tea3 dup ce &(a )ntor& )mpotri/a te2nului lui3
)mpotri/a ca&tei lui3 )mpotri/a lumii lui3 pur .i &implu
nu pot D )nHelegiM >ar nu am de gGnd &(i mai 9iu
/reodat bethe2n! niciodat n(am & mai 9iu a.a ce/a.
4ar )ntre noi /a trebui & 9ie mai mult decGt doar legtura
de 0ad .i argint.
>irF &e &imHi pu&tiit.
D Bi euM
D Btii bine c n(ar 9i mer&. 'igur c .tii. ?i &imHit(o.
*(ai )ncetat nicio clip &(mi &pui ,enn-.
%l &urG&eN
D *uM Poate c nu. Poate.
D *ici o &ingur clip3 r&pun&e ea .i ).i 9rec cea9a.
M &imt puHin mai bine acum. Mai ai batoanele cu
proteineM
>irF &coa&e unul din buzunar .i i(l arunc3 iar ea )l
)n.9c din aer cu mGna &tGng3 )i zGmbi .i )ncepu &(l
mnGnce.
%l &e ridic bru&c )n picioare3 )nde&Gndu(.i mGinile
adGnc )n buzunare .i &e du&e la 9erea&tr. KGr9urile
35
turnurilor albe ca oa&ele )nc mai purtau o tent
crepu&cular3 ro.iatic D poate c Cc1iul 4adului .i
)n&oHitorii lui )nc nu di&pru&er complet la apu&. 5n&
0o&3 pe &trzi3 ora.ul ridicat de locuitorii Oorilor(
)ntunecaHi bea din pocalul nopHii. Canalele erau panglici
negre3 iar mu.c1iul 9o&9ore&cent iradia cu &clipiri
purpurii. Prin amurgul &cGnteietor3 >irF ).i remarc
luntra.ul &olitar3 a.a cum )l mai ob&er/a&e .i )nainte3 pe
acelea.i ape )ntunecate. 'e &pri0inea )n pr0in3 ca
)ntotdeauna3 .i &e l&a du& de curenHi3 /enind &pre el3
mai aproape3 .i mai aproape3 u.or3 implacabil. >irF )i
&urG&e.
D <un /enit3 )i .opti3 bun /enit.
D >irFM
G+en termina&e de mGncat. 5n &emi)ntuneric ).i
)nc1eia&e bluza de la co&tum. 5n &patele ei3 dan&atorii
alb(cenu.ii 9ceau piruete pe pereHi. >irF auzi bti de
tob .i .oapte .i 9gduinHe. >ar .tia c ace&tea din urm
nu erau decGt minciuni.
D ?m o &ingur )ntrebare3 G+en3 zi&e el cu greutate.
%a )l pri/i 9ix.
D >e ce m(ai c1ematM >e ceM >ac ai crezut c a
murit tot ce a 9o&t )ntre noi3 de ce n(ai putut & m la.i )n
paceM
C1ipul ei era palid .i lip&it de expre&ieN
D Cum te(am c1ematM
D Btii tu cum. <i0uteria(.optitoare.
D >a3 &pu&e ea ne&igur. % )n Iarte-n.
3
D <ine)nHele& c e )n Iarte-n3 zi&e el. 5n geanta mea.
Tu mi(ai trimi&(o.
D *u3 neg ea. *u.
D M(ai a.teptat la portul &telarT
D *e(ai trimi& /e&te c /ii de pe na/. *iciodat n(
amS crede(m3 atunci am a9lat c /ii )ncoace. Bi n(am
.tiut ce & cred. Bi m(am gGndit c ai &(mi &pui la un
moment dat de ce ai /enit3 a.a c nu am in&i&tat.
>irF &pu&e ce/a3 )n& turnul &coa&e geamtul gro&
care(i purt cu &ine cu/intele. Cltin din cap3
ne)nHelegGndN
D *u m(ai c1ematM
D *u.
D >ar am primit bi0uteria(.optitoare. Pe <raPue.
?ceea.i3 cea 9cut de giu/aiergiul cu puteri
paranormale. *(ai cum &(o 9al&i9ici.
5.i mai aminti )nc ce/a .i continuN
D 4ar ?rFin a spus/
D >a3 .opti ea mu.cGndu(.i buzele. >ar nu )nHeleg.
Probabil c el a trimi& bi0uteria(.optitoare. >ar era
prietenul meu. ?/eam ne/oie de cine/a cu care & &tau
de /orb. *u )nHeleg.
'cGnci )nceti.or.
D Te doare capulM &ri el.
D *u3 &pu&e ea. *u.
C urmri atent.
D ? trimi&(o ?rFinM
D >a. *umai el .tia. %l trebuie &(o 9i trimi&. *e(am
3!
cuno&cut pe ?/alon3 imediat dup ce noiS tu .i cu
mineS ?rFin m(a a0utat. Mi(era greu. Bi a 9o&t lGng
mine atunci cGnd tu Hi(ai trimi& bi0uteria lui ,enn- a ta.
Bi am plGn& mult .i m(am nec0it. Bi i(am po/e&tit totul.
Bi am &tat de /orb. ?m rma& apropiaHi c1iar .i dup ce
l(am cuno&cut pe ,aan. ? 9o&t ca un 9rate pentru mineT
D ;rate3 repet >irF. Bi de ce & 9iS
D Nu tiu5
>irF czu&e pe gGnduri.
D CGnd m(ai a.teptat la portul &telar3 ai /enit
)mpreun cu ?rFin. Tu l(ai rugat & te )n&oHea&cM Mi(
aduc aminte c m a.teptam & 9ii &ingur.
D ? 9o&t ideea lui3 )i explic ea. M rog3 i(am &pu& c
&unt tulburat de gGndul c te /oi /edea din nou. 4ar
elS el &(a o9erit & /in cu mine .i & m &pri0ine. Bi
mi(a mai &pu& c /rea & te cunoa&c. 5nHelegi. >up
toate cGte i(am po/e&tit pe ?/alon.
D Bi ce &(a )ntGmplat )n ziua cGnd te(ai du& cu el )n
pdure D Hii minte3 )n ziua cGnd am intrat )n buclucul cu
Gar&e .i apoi cu <retanM
D ?rFin mi(a zi&S ce/a de&pre o migrare a
gGndacilor(cu(carapace. >e 9apt3 n(a 9o&t /orba de&pre
a.a ce/a3 dar trebuia & /eri9ic. Bi ne(am grbit )ntr(
acolo.
D >e ce nu mi(ai &pu&M ?m crezut c te(au btut ,aan
.i Gar&e3 c te(au a&cun& de mine. Cu o noapte )nainte3
mi(ai &pu& cS
D Btiu ce Hi(am &pu&3 dar ?rFin mi(a promi& c(Hi /a
3"
&pune el.
D Bi m(a con/in& & 9ug3 zi&e >irF. 4ar Hie3 bnuie&c c
Hi(a &pu& c3 pentru a m con/inge3 ar trebui &S
%a )ncu/iinH cu un &emn din cap.
>irF &e )ntoar&e &pre 9erea&tr. >i&pru&e .i ultima
lumin de pe acoperi.urile turnurilor. CGte/a &tele
&clipeau dea&upra lor. >irF le numr. >ou&prezece.
;ix o duzin. 'e )ntreb dac unele dintre ele erau
galaxii reale de dincolo de 4men&a Mare *eagr.
D G+en3 ,aan a plecat de dimineaH. CGt ar dura
drumul cu aero/e1iculul de aici la Iarte-n .i )napoiM
CGnd nu auzi niciun r&pun&3 &e )ntoar&e & o
pri/ea&c.
PereHii mi.unau de 9antome3 iar G+en tremura )n
lumina lor.
D ?r cam trebui & a0ung3 nu(i a.aM
%a ddu din cap .i &e )ntin&e din nou pe &alteaua
&plcit.
4ar Cra.ul 'iren ).i cGnta cGntecul de leagn3 imnul
lui dedicat &omnului 9inal.
3#
Capitolul 11
>irF &e du&e )n captul cellalt al )ncperii.
Pu.ca cu la&er era &pri0init de perete. C lu3 &imHind
din nou dezgu&t la atingerea pla&ticului un&uro&. Trecu
buricul degetului mare pe&te capul de lup. 5.i propti
pu.ca )n umr3 Hinti3 tra&e.
'ceptrul de lumin rma&e )n aer cel puHin o &ecund.
Mi.c u.or pu.ca3 iar 9a&ciculul de raze &e mi.c odat
cu ea. CGnd &e &tin&e3 iar imaginea remanent i &e .ter&e
de pe retin3 ob&er/ c 9cu&e o gaur neregulat )n
9erea&tr. 4ar pe acolo intra .uieratul &onor al /Gntului3
)n bizar di&onanH cu muzica Iami-ei(<aili&.
G+en &e ddu 0o& din pat3 ne&igur pe picioare.
D Ce eM >irFM
Ridic din umeri .i l& pu.ca 0o&.
D Ce e&teM repet ea. Ce 9aciM
D ?m /rut & /d dac .tiu cum 9uncHioneaz3 )i
explic el. ?m &S am & plec.
%a &e )ncrunt.
D 'tai &(mi caut cizmele.
>ar el cltin din cap.
D Bi tuM &e r&ti G+en3 iar c1ipul ei era a&pru3
neatrgtor3 ameninHtor. Ia naiba cu /oi toHi3 n(am
ne/oie & 9iu prote0atT
D *u e /orba de a.a ce/a3 zi&e el.
D >ac e /orba de o mi.care cretin de(a ta ca & 9aci
3!$
pe eroul )n oc1ii mei3 & .tii c n(o & Hin3 pu9ni ea cu
mGinile )n .olduri.
%l &urG&e.
D %&te /orba de o mi.care cretin de(a mea de a 9ace
pe eroul )n oc1ii mei! G+en. CGt de&pre oc1ii tiS oc1ii
ti nu m mai intere&eaz.
D ?tunci3 de ce 9aci ce 9aciM
Ridic pu.ca ne&igur.
D *u .tiu3 mrturi&i el. Poate pentru c )mi place ,aan
.i )i &unt dator. Pentru c /reau & m ac1it pentru 9aptul
c am dat bir cu 9ugiHii dup ce el a a/ut )ncredere )n
mine .i mi(a dat numele de 6eth.
D >irFS )ncepu ea.
Cu un &emn al mGinii o rug & nu mai &pun nimic.
D BtiuS dar a&ta nu e totul. Poate doar /reau &(l
&cap de acolo pe RuarF. Poate pentru c )n Lr-ne
Iami-a a a/ut cel mai mare numr de &inuciga.i din
toate ora.ele ;e&ti/alului3 iar eu a. putea de/eni unul
dintre ei. PoHi & alegi moti/ul care )Hi con/ine3 G+en3 )i
&pu&e &urGzGnd .ter&. Poate pentru c &unt doar
dou&prezece &tele pe cer3 .tii a&taM ?.a c nici nu mai
conteaz.
D >ar la ce bunM
D Cine .tieM Bi de ce ar 9i importantM 5Hi pa&3 G+enM
%hiar )Hi pa&M
Cltin )ncet din cap3 iar prul )i n/li pe 9runte .i 9u
ne/oit & &e )ntrerup ca & .i(l dea pe &pate.
D Mie nu4mi pas dac Hie )Hi pa&3 &pu&e el cu mult
3!1
con/ingere. CGnd eram )n ora.ul Pro/ocare mi(ai &pu&3
&au ai in&inuat3 c a. 9i egoi&t. Poate c eram. Poate c
&unt .i acum. >ar am &(Hi &pun ce/a. 4ndi9erent ce /oi
9ace3 n(am &(Hi cer & te uiHi mai )ntGi la braHele tale.
5nHelegi ce /reau & &pun3 G+enM
Minunat replic de ie.ire din &cen. >ar la u. &e
)nmuie .i &e )ntoar&e.
D 'tai aici3 G+en3 )i &pu&e. RmGi aici .i &tai lini.tit3
)nc nu Hi(ai re/enit. ,aan mi(a &pu& ce/a de o pe.ter3
pentru cazul c /ei 9i ne/oit & 9ugi. Btii ce/a de&pre o
pe.terM
Btia.
D <ine3 du(te acolo dac trebuie. >ac nu3 &tai aici.
5i 9cu un &emn &tGngaci de rma&(bun cu pu.ca3 &e
r&uci pe clcGie .i ie.i repede.
,o&3 )n parcare3 pereHii erau doar pereHi D 9r nluci3
9r 9re&ce3 9r lumini. Prin )ntuneric3 &e poticni c1iar
de ma.ina pe care o cuta. Ke1iculul nu 9u&e&e 9abricat
pe 5naltul La/alaanE era o ma.inuH compact3 cu dou
locuri3 o lacrim din pla&tic .i metal u.or3 /op&it )n
negru .i argintiu. Bi neblindat3 9ire.te3 unica arm 9iind
pu.ca cu la&er pe care >irF .i(o a.ez pe genunc1i.
%ra un pic mai puHin moart decGt Jorlorn3 dar acel
Qun picR era &u9icient. C porni3 ma.ina &e trezi la /iaH3
iar panoul de bord lumin cabina cu pGlpGirile lui &labe.
5n9ulec la repezeal un baton cu proteine &tudiind
indicaHiile comenzilor. ?/ea puHin combu&tibil3 prea
puHin3 dar nu a/ea ce(i 9ace. *u /a aprinde 9arurile .i /a
3!2
zbura la lumina &rccioa& a &telelor. Ka renunHa .i la
radiator3 deoarece a/ea pe el 0ac1eta din piele care &(l
apere de 9rig.
>irF )nc1i&e portiera .i acHion reHeaua gra/itaHional.
?ero/e1iculul &e ridic balan&Gndu(&e puHin cam
ne&igur3 dar &e ridic. ?puc &trGn& man.a3 o )mpin&e .i
decol.
?/u doar un &curt moment de panic. Btia c3 dac
reHeaua ar 9i 9o&t prea &lab3 atunci n(ar mai 9i 9o&t nicio
decolare .i niciun zbor3 ci &(ar 9i dat de(a dura )n
1uruial de 9iare .i metal pGn )n &olul &ugrumat de
mu.c1i de dede&ubt. >ar reHeaua porni3 iar el ).i )ncepu
zborul pe cGntecul /Gnturilor3 .i &ingurul lucru care &(a
dat de(a dura a 9o&t &tomacul lui.
>irF urc 9r ezitare cGt de &u& )l putea duce
ma.inuHa zburtoare. Oidul munto& era c1iar )n 9aH .i
trebuia &(l e/ite. 5n plu&3 nu a/ea niciun c1e9 & &e
)ntGlnea&c cu alHi zburtori nocturni. >e acolo de &u&3
cu luminile &tin&e3 putea /edea orice ma.in care ar 9i
trecut pe &ub el .i 9oarte probabil c ar 9i &cpat
neob&er/at.
*u &e uit )n urm la Lr-ne Iam-ia3 dar &imHea
ora.ul )n &patele lui3 )mpingGndu(l )nainte3 )nlturGndu(i
&paimele. Teama era o tGmpenieE nimic nu conta3 iar
moartea conta cel mai puHin. C1iar .i dup ce Cra.ul
'iren cu luminile lui albe .i cenu.ii di&pru la orizont3
tot &e mai auzea muzica3 din ce )n ce mai )ncet3 din ce )n
ce mai pierdut3 dar mereu cu el3 /e.nic per&ua&i/.
3!3
2ltima care &e &tin&e a 9o&t o not &inguratic3 un
9luierat tremurtor .i &ubHire. ?0un&e&e la treizeci de
Filometri de ora. .i )nc o mai auzea3 ame&tecat cu
9luieratul mai puternic al /Gntului. 5ntr(un tGrziu ).i ddu
&eama c &unetul acela /enea de pe propriile lui buze.
5ncet & mai 9luiere .i )ncerc & &e concentreze la
zbor.
%ra )n aer de0a de o or cGnd mata1ala zidului munto&
&e ridic )n 9aHa lui &au3 mai corect3 &ub el3 cci zbura la
altitudine de&tul de mare3 &imHindu(&e mult mai aproape
de &telele .i de galaxiile minu&cule de dea&upra3 decGt
de pdurile de &ub el. Buieratul &trident .i i&teric al
/Gntului )ncerca & ptrund prin crpturile 9ine din
cadrul portierei3 )n& >irF nu(i ddu atenHie.
Cb&er/ o lumin acolo unde munHii &e )ntGlneau cu
pdurile.
5nclin ma.ina3 9cu un cerc3 .i )ncepu & coboare.
Btia 9oarte bine c de partea acea&ta a munHilor nu a/ea
cum & 9ie nicio lumin. Trebuia & a9le ce e&te.
Cobor) )n &piral pGn c1iar dea&upra luminii3 apoi
opri mi.carea de )naintare a ma.inii3 plan o clip3 apoi
)nc1i&e reHeaua gra/itaHional. 'e l& .i mai 0o&3 9r
zgomot3 legnGndu(&e u.or )n /Gnt.
>ede&ubt erau cGte/a lumini. 'ur&a principal o
con&tituia un 9oc. 5.i ddea acum bine &eamaE /edea
9lcrile mi.cGndu(&e )ncolo .i )ncoace )n btaia
/Gntului. >ar mai erau .i alte luminiHe D arti9iciale .i
&tabile3 9ormGnd un cerc )n )ntuneric nu prea departe de
3!4
locul unde era 9ocul. Cam la un Filometru de el3 poate
mai puHin3 e&tim >irF.
5ncepu&e & crea&c temperatura din cabina &trGmt3
iar >irF &e &imHi dintr(odat lac de &udoare3 tran&piraHia
)mbibGndu(i )mbrcmintea de &ub 0ac1eta groa&.
*/li .i 9umul pe&te elE nori gro.i .i negri3 plini de
9uningine3 care &e ridicau din 9oc .i(i )ntunecau /ederea.
'e )ncrunt .i 9cu un /ira03 continuGnd & coboare.
;lcrile &e ridicar &(l )ntGmpine3 limbi lungi .i
portocalii3 extrem de &trlucitoare )n contra&t cu
perdelele groa&e de 9um. Kzu .i &cGntei3 &au poate
tciuni aprin.i3 &au cam a.a ce/a3 care HG.neau )n 0erbe
din 9lcri .i di&preau )n noapte. CGnd a0un&e mai 0o&3
a/u parte de o alt &urpriz3 pocnetul 9urio& al unei
9lcri alb(alb&trii )n&oHit de un iz pregnant de ozon.
>irF &e opri din coborGre cGnd )nc mai a/ea o
di&tanH rezonabil pGn la 9oc. Mai erau .i alHi oameni
prin prea0m D cercul de lumini arti9iciale )i ddu&er de
.tire )n &en&ul ace&ta D .i nu /oia & 9ie /zut. % drept c
ma.ina lui neagr3 nemi.cat pe cerul la 9el de negru3 nu
a/ea cum & 9ie le&ne reperat3 dar ar 9i 9o&t o cu totul
alt po/e&te dac ar 9i a/ut nein&piraHia & &e la&e
conturat de lumina 9lcrilor. >e.i nu mai a/ea oc1ii
orbiHi de 9um3 tot nu(.i putea da &eama ce anume ardea
acoloE )n centrul 9ocului era ce/a amor9 .i )nc1i& la
culoare din care HG.neau din cGnd )n cGnd &cGntei. 5n
0urul lui era 0ungla dea& a &ugrumtorilor3 cu ramurile
lor ca de cear &clipind )n lumina 9lcrilor 9urioa&e.
3!5
CGHi/a &e prbu.i&er )n 9oc3 contribuind la alimentarea
9umului negru .i den& atunci cGnd &e zbGrceau .i &e
tran&9ormau )n cenu.. 5n loc & &e )ntind3 9ocul din
0urul lucrului aceluia negru &e &tingea )ncet.
>irF a.tept urmrindu(l cum moare. %ra aproape
&igur c &e uita la un aero/e1icul prbu.itE ).i ddu&e
&eama datorit &cGnteilor .i miro&ului de ozon. 5n& /oia
& .tie de&pre care ma.in era /orba.
>up ce 9lcrile &czu&er &u9icient3 iar &cGnteile nu
&e mai agitau dezlnHuite3 )n& )nainte ca 9ocul & &e
&ting complet .i & &e tran&9orme )n 9um un&uro&3 >irF
reu.i & di&ting o 9orm. C 9racHiune de &ecundE o
arip /ag a&emntoare cu cea a unui liliac3 )ndoit )n
ung1i ab&urd .i )ndreptat &pre cer3 pe 9undalul unei
perdele de 9lcri /ii. 5i 9u &u9icientE nu cuno.tea acea&t
ma.in3 de.i era e/ident una Fa/alar.
*luc neagr dea&upra pdurii3 trecu de la 9ocul care
&e &tingea la cercul luminilor arti9iciale. >e acea&t dat
&e Hinu la di&tanH mai mare. *ici nu a/ea de ce & &e
apropie3 cci luminile erau de&tul de puternice .i putea
/edea clar locul.
C poian mai mare )ncon0urat pe margini cu torHe
electrice3 pe malul unei ape &tttoare. Trei ma.ini la
&ol3 .i le cuno.tea pe toate treiE acela.i trio care 9u&e&e
lGng copacul emereli din ora.ul Pro/ocare atunci cGnd
M-riF <rait1 a atacat(o pe G+en. 2na dintre ele3 cea
mare3 bombat .i cu blinda0 ro.u )nc1i&3 )i aparHinea lui
Iorimaar patrician <rait1. Celelalte dou era mai mici .i
3!
aproape identice. >e.i acum nu mai erau c1iar atGt de
identice3 de /reme ce una era /izibil a/ariat c1iar .i de
la di&tanHa la care &e a9la >irF. 'ttea )ntr(o poziHie
ne9irea&c3 pe 0umtate &cu9undat )n ap3 iar cealalt
0umtate era de9ormat .i incandescent. Portiera
blindat era larg de&c1i&.
'iluete Hepene .i greoaie &e mi.cau )n 0urul epa/ei.
>ac nu &(ar 9i mi.cat3 >irF nu le(ar 9i putut remarca3
atGt de mult &e con9undau cu 9undalul. 2na dintre ele
&cotea 1aita de duli din ma.ina lui Iorimaar.
5ncruntGndu(&e3 >irF acti/ reHeaua gra/itaHional .i
&e ridic pGn cGnd oamenii .i ma.inile nu &e mai zrir
.i nu mai /edea nimic decGt un punct lumino& )n
mi0locul pdurii. >ou puncte3 de 9apt3 )n& unde 9u&e&e
9ocul acum era doar &clipirea portocalie3 tot mai &tin& a
tciunilor aprin.i.
Ia adpo&t )n leagnul cerului3 &e opri & &e
gGndea&c.
Ma.ina &tricat era ma.ina lui Ro&ep13 cea pe care o
9ura&er )n ora.ul Pro/ocare3 cea cu care pleca&e ,aan
KiFar- )n dimineaHa aceea. %ra &igur de a&ta. %/ident c
membrii ca&tei <rait1 )l g&i&er3 )l urmri&er pGn la
pdure3 )l doborG&er cu tunurile lor cu la&er. >ar era
greu de crezut c ,aan ar 9i murit3 altminteri ce 9ceau
cu copoiiM *u prea era nici locul3 nici momentul ca
Iorimaar &(i &coat la plimbare. Mult mai probabil c
&upra/ieHui&e3 9ugi&e )n pdure3 iar cei din <rait1
intenHionau &(l /Gneze.
3!!
>irF &e gGndi )n treact dac are /reun ro&t & )ncerce
&(l &al/eze3 dar .an&ele preau in9ime. *(a/ea nici cea
mai /ag idee cum &(l g&ea&c pe ,aan )n &lbticia
)n/elit )n linHoliul nopHii. Cei din <rait1 erau mult mai
bine ec1ipaHi decGt el pentru acea&t a/entur.
5.i relu zborul ctre munHi .i ora.ul de dincolo de ei.
'ingur cum era3 .i cu o &ingur pu.c3 nu a/ea cum &(i
9i 9o&t de /reun 9olo& lui ,aan KiFar- )n pdure. Mcar
)n ;ortul(de(9oc Fa/alar /a putea &(.i regleze conturile
cu ?rFin RuarF.
MunHii treceau )n goan pe dede&ubt3 iar >irF &e
relax3 de.i )nc mai Hinea mGna pe pu.ca cu la&er de pe
genunc1i.
Oborul dur ce/a mai puHin de o orE apoi din munHi
).i 9cur loc umerii ora.ului Iarte-n3 ro.ii3 parc
arzGnd mocnit. Iocul prea 9oarte pu&tiu3 9oarte mort3
dar >irF .tia c nu era ade/rat. Cobor) la altitudine mai
mic .i3 9r & mai piard timp3 zbur drept pe&te
acoperi.urile rectangulare .i pieHele pa/ate cu piatr(
incande&cent &pre cldirea unde locui&e )mpreun cu
G+en >el/ano3 cei doi 4ron0ade .i mincino&ul
Fimdi&&ian.
C &ingur ma.in &e mai a9la pe acoperi.ul r/.it de
/Gnt D relic/a cu a&pect militar. *u &e /edea nicieri
zburtoarea mic .i galben a lui RuarF .i nici ban&1eea
cenu.ie. >irF &e )ntreb )n treact ce &(o 9i )ntGmplat cu
ea de cGnd o abandona&er )n ora.ul Pro/ocare3 apoi
alung gGndul .i cobor) la aterizare.
3!"
'e ddu 0o& din ma.in cu pu.ca &trGn& tare )n mGn.
Iumea din 0ur era nemi.cat .i &taco0ie. 'e du&e repede
la a&cen&oare .i cobor) )n apartamentul lui RuarF.
*imeni.
'cotoci prin toate ung1erele3 )ntorcGnd totul pe do&3
9r &(i pe&e ce deran0a3 ce di&trugea. Toate lucrurile
Fimdi&&ianului erau la locul lor3 )n& nici urm de RuarF
.i nici de /reun indiciu care & arate unde pleca&e.
Bi lucrurile lui >irF mai erau )nc acolo3 puHinele
obiecte per&onale pe care le l&a&e )n urm cGnd 9ugi&e
cu G+en3 nimic altce/a decGt ni.te 1aine &ubHiri pe care
le adu&e&e cu el de pe <raPue. Complet inutile )n 9rigul
de pe Jorlorn. I& la&erul 0o&3 )ngenunc1e .i )ncepu &
&cotocea&c prin buzunarele perec1ilor murdare de
pantaloni. Bi abia cGnd o g&i D pu& bine3 )n )n/eli.ul ei
de cati9ea .i argint D )nHele&e ce anume cuta .i de ce a
trebuit & &e )ntoarc )n Iarte-n.
5n camera lui RuarF a de&coperit o mic a/ere de
bi0uterii per&onale )ncuiat )ntr(o ca&etN inele3
pandanti/e3 brHri .i diademe cu modele complicate3
cercei din pietre &emipreHioa&e. Cotrobi printre ele .i
ddu de un lanH 9in de anoul cruia era prin& o bu9niH
din 9ir de argint )ncremenit )n c1i1limbar. ?noul acela i
&e prea potri/it pentru ce intenHiona & 9ac. 'mul&e
c1i1limbarul cu bu9niH .i )l )nlocui cu bi0uteria lui
.optitoare.
?poi ).i de&9cu 0ac1eta .i cma.a groa& .i ).i pu&e
lanHul )n 0urul gGtului. 4ar lacrima ro.ie lipit de pielea
3!#
lui goal ).i 9cea auzite .oaptele3 ).i 9gduia
minciunile3 a.c1ie )ng1eHat arzGndu(i durero& pieptul.
>ar nu(l deran0aN era ,enn- a lui. ?poi &e obi.nui cu
&enzaHia .i nu o mai &imHi. Iacrimi &rate i &e
ro&togoleau pe obra0i3 9r ca el &(.i dea &eama de a&ta.
'e du&e la eta0.
Iaboratorul lui RuarF .i G+en era la 9el de
dezordonat ca ultima dat cGnd 9u&e&e acolo3 )n&
Fimdi&&ianul nu &e a9la nicieri. Bi nu era nici )n
apartamentul gol de dea&upra unde 9u&e&e cGnd )i
apela&e >irF din Pro/ocare. 5l mai putea cuta )ntr(un
&ingur loc.
2rc repede la ultimul eta0 al turnului. 2.a era
de&c1i&. %zit o clip3 apoi intr cu arma pregtit.
Ii/ingul uria. era numai 1ao& .i di&trugere. %cranul
imen& de pe perete exploda&e &au 9u&e&e &partE
pretutindeni erau numai cioburi. Canapeaua 9u&e&e
r&turnat .i &9G.iat )n zeci de locuri3 iar bucHi mari de
umplutur 9u&e&er &coa&e .i )mpr.tiate pe 0o&. 2nele
9u&e&er aruncate lGng alte mizerii care &u9ocau
.emineul. 2nul dintre gargui3 decapitat .i cu 9undul )n
&u&3 &e &pri0inea de una dintre con&ole. Capul lui cu oc1i
din piatr(incande&cent 9u&e&e de a&emenea az/Grlit )n
cenu.a din /atr. ?erul du1nea a /in .i /om.
Gar&e ,anaceF dormea pe 0o&3 dezbrcat pGn la brGu3
cu barba ro.ie )nro.it .i mai mult de petele de /in3 cu
gura de&c1i&. PuHea la 9el de ru ca .i camera. '9oria
puternic .i )nc mai Hinea )n mGn pi&tolul cu la&er.
3"$
Cma.a3 9cut g1em3 zcea )ntr(o bltoac de /om pe
care probabil c ,anaceF )ncerca&e & o .tearg 9r prea
mult tragere de inim.
>irF )l ocoli cu gri0 .i )i lu la&erul dintre degetele
9r /lag. 'e /edea treaba c te2nul lui KiFar- nu era
tocmai Fa/alarul de 9ier3 Fa/alarul ne)n9ricat pe care )l
credea ,aan.
<raHul lui drept )nc mai purta legtura de 9ier .i
pietre(incande&cente. CGte/a dintre ace&tea 9u&e&er
&coa&e din monturile lorE locurile goale artau ob&cen.
5n& mare parte din brHara lat era )nc intact3 mai
puHin acolo unde 9u&e&e deteriorat de zgGrieturi lungi.
Bi braHul lui ,anaceF era zgGriat dea&upra brHrii. 4ar
tieturile ace&tea erau adGnci3 ade&ea /enind )n
continuarea celor 9cute pe 9ierul negru. Bi braHul3 .i
brHara erau acoperite cu &Gnge )nc1egat.
IGng picior era cuHitul cu lam lung3 ptat de
&Gnge3 a lui ,anaceF. >irF ).i putea le&ne imagina re&tul.
>e bun &eam 9oarte beat3 cu mGna &tGng
neputincioa& .i &tGngace din cauza rnii mai /ec1i3
Gar&e )ncerca&e & &mulg pietrele din loca.urile lor3 ).i
pierdu&e rbdarea .i )ncepu&e & lo/ea&c cu cuHitul la
nimereal3 9urio& la culme .i cu &u9letul )ndurerat. ?poi
arunca&e cuHitul cGt colo.
Ccolind cma.a )mbibat cu /om3 >irF &e retra&e
lGng u.3 ridic arma .i &trigN
D Gar&eT
,anaceF nu &e mi.c. >irF mai &trig o dat. ?cum
3"1
/olumul &9oriturilor &e redu&e con&iderabil. 5ncura0at3
>irF &e aplec .i lu ce(i /eni la )ndemGn D o piatr(
incande&cent D pe care o arunc )n Fa/alar. 5l lo/i pe
,anaceF )n obraz.
?ce&ta &e ridic )n capul oa&elor3 clipind nuc. 5l zri
pe >irF .i )ncepu & &pumege de 9urie.
D Ridic(te3 )i ordon3 9cGndu(i &emn cu pu.ca.
,anaceF &e ridic blbnindu(&e .i ).i cut din oc1i
arma.
D *(ai &(o g&e.ti3 &pu&e >irF. @i(am luat(o eu.
Cc1ii lui ,anaceF erau )nceHo.aHi .i obo&iHi3 )n&
dormi&e &u9icient cGt & alunge aburii beHiei.
D >e ce ai /enit3 t6IarienM ro&ti rar3 cu o /oce a9ectat
mai mult de epuizare decGt de /in. Ca &(Hi baHi 0oc de
mineM
>irF cltin din cap.
D *u. 5mi pare ru pentru tine.
,anaceF &e )n9urieN
D 5Hi pare ru pentru mine;
D *u crezi c e.ti demn de milM Pri/e.te )n 0urT
D ?i gri03 )l a/ertiz ,anaceF. Mai rGzi puHin de mine
.i /oi a/ea gri0 & de&copr dac ai &u9icient &Gnge )n
tine ca & tragi cu arma aia pe care nici nu te pricepi &(o
Hii )n mGn.
D *u )ncepe3 Gar&e3 )l rug >irF. Te rog. ?m ne/oie
de a0utorul tu.
,anaceF izbucni )n rG&3 1o1otind &lbatic3 cu capul dat
pe &pate.
3"2
CGnd )ncet3 >irF )i po/e&ti tot ce &e )ntGmpla&e din
momentul )n care KiFar- )l omorG&e pe M-riF <rait1 )n
ora.ul Pro/ocare. ,anaceF )l a&cult Heapn3 cu braHele
)ncruci.ate &trGn& pe&te pieptul gol .i brzdat de
cicatrice. Mai rG&e o &ingur dat D atunci cGnd >irF )i
)mprt.i concluziile lui de&pre RuarF.
D 4ntriganHii de pe Limdi&&3 murmur ,anaceF3 iar
>irF nu coment .i ).i continu po/e&tirea.
D BiM /ru & .tie ,anaceF atunci cGnd )nc1eie. Ce te
9ace & crezi c toate a&tea m(ar intere&a )n /reun 9elM
D Mi(am )nc1ipuit c nu(i /ei l&a pe cei din <rait1
&(l /Gneze pe ,aan ca pe un animal3 )i r&pun&e >irF.
D % animal pentru c a.a a /rut el.
D 5n con9ormitate cu mentalitatea brait13 replic >irF.
%.ti un brait1M
D 'unt Fa/alar.
D 4ar toHi Fa/alarii &unt acum o ap .i(un pmGntM )l
)ntreb artGnd &pre capul din piatr al garguiului
aruncat )n cmin. Cb&er/ c ai )nceput .i tu & iei tro9ee3
exact ca Iorimaar.
,anaceF nu r&pun&e. 5l pri/ea )n continuare cu oc1i
plini de ur.
D Poate c m(am )n.elat3 continu >irF. >ar cGnd am
intrat .i am /zut tot deza&trul pe care l(ai 9cut aici3 m(
am gGndit c poate mai ai )nc ni.te &entimente
omene.ti 9aH de brbatul care Hi(a 9o&t te2n. Mi(am adu&
aminte c mi(ai &pu& la un moment dat c )ntre tine .i
,aan exi&t o legtur mai &trGn& decGt orice legtur pe
3"3
care a. 9i cuno&cut(o eu /reodat. <nuie&c c nu a 9o&t
decGt o minciun.
D ? 9o&t ade/rul. ,aan KiFar- a rupt acea legtur.
D G+en a rupt toate legturile dintre noi cu ani buni
)n urm3 zi&e >irF. >ar am /enit atunci cGnd a a/ut
ne/oie de mine. >a3 &igur3 &(a do/edit c3 de 9apt3 nu a
a/ut ne/oie de mine3 iar eu am /enit aici dintr(o
mulHime de moti/e egoi&te. >ar am /enit. *(ai cum &(
mi rpe.ti a&ta3 Gar&e. %u mi(am Hinut promi&iunea.
%zit puHin3 iar apoi continuN
D Bi nu /oi )ngdui nimnui & o /Gneze pe =wen. 'e
pare c legtura dintre noi a 9o&t mai puternic decGt
legtura ta Fa/alar de 9ier .i 9oc.
D PoHi & &pui ce /rei3 t6Iarien. Korbele tale nu
&c1imb nimic. % ridicol pre&upunerea ta c Hi(ai Hine
promi&iunile. Cum rmGne cu cele pe care mi le(ai 9cut
mie .i lui ,aanM
D Ie(am trdat3 &e grbi & &pun >irF. Btiu a&ta. *oi
doi &untem la 9el3 Gar&e.
D %u nu am trdat pe nimeni.
D 5i abandonezi pe cei care )Hi &unt cel mai apropiaHi.
Pe G+en3 care Hi(a 9o&t cro4bethe2n! care &(a culcat cu
tine .i te(a iubit .i te(a urGt )n acela.i timp. Bi pe ,aan.
*epreHuitul tu te2n.
D *u i(am trdat niciodat3 &pu&e ,anaceF cu
aprindere. G+en m(a trdat .i pe mine3 .i legtura de 0ad
.i argint pe care a purtat(o din ziua cGnd a /enit &
tria&c alturi de noi. ,aan a renunHat la orice urm de
3"4
decenH ucigGndu(l pe M-riF a.a cum a 9cut(o. *u i(a
p&at de mine3 nu i(a p&at de obligaHiile pe care le
pre&upune legtura de 9ier .i 9oc. *u datorez nimic nici
unuia dintre ei.
D *u datorezi3 nuM
Bi >irF &imHi cum3 pe &ub 1aine3 bi0uteria(.optitoare
re/ar& a&upra lui /orbe .i amintiri3 )l cople.e.te cu
ade/rurile aceluia care 9u&e&e el odat. Bi &e )n9urie
amarnic.
D Bi cu a&ta3 ba&ta3 nu(i a.aM *u le datorezi nimic3 a.a
c naiba &(i ia. 5n toate legturile /oa&tre Fa/alare e&te
/orba de&pre datorie .i obligaHie. TradiHii3 datinile
&tr/ec1i ale ca&telor3 cum ar 9i code duello .i
/Gntoarea de oameni(copie. *u te gGnde.ti la ele3 te
con9ormezi doar. RuarF a a/ut dreptate )ntr(o &ingur
pri/inH D /oi nu cunoa.teHi drago&tea3 poate doar cu
excepHia lui ,aan3 .i nici de el nu &unt 9oarte &igur. Cum
ar 9i reacHionat dac G+en nu ar mai 9i purtat brHara
luiM
D ?r 9i 9cut acela.i lucruT
D 'erio&M >ar tuM I(ai mai 9i pro/ocat pe M-riF doar
pentru c a rnit(o pe G+enM 'au3 mai degrab3 pentru
c Hi(a QdeterioratR legtura de 0ad .i argintM pu9ni >irF3
ambalGndu(&e. Poate c ,aan ar 9i procedat la 9el3 dar nu
.i tu3 ,anaceF. %.ti tot la 9el de Fa/alar ca Iorimaar
)n&u.i3 tot la 9el de in9lexibil .i intran&igent ca <retan
&au C1eli. ,aan .i(a dorit &(.i 9ac neamul mai bun3 dar
eu cred c tu te(ai mulHumit doar &(l c1ibiHezi de pe
3"5
margine 9r & crezi nicio clip )n idealul lui.
Cu mGna liber3 &coa&e arma lui ,anaceF de la curea
.i o arunc &pre el.
D 4a(o3 )i &trig3 l&Gndu(.i 0o& pu.ca. >u(te la
/Gntoare de oameni(copieT
2luit3 ,anaceF prin&e pi&tolul din zbor ca din re9lex.
D Te(a. putea omor) acum3 t6Iarien3 &e )ncrunt el.
D *u conteaz3 &pu&e >irF. >ac l(ai iubit /reodat
cu ade.rat pe ,aanS
D *u(l iubesc pe ,aan3 &e r&ti ,anaceF ro.u la 9aH.
%&te te2nul meuT
>irF l& cu/intele Fa/alarului & atGrne &u&pendate
)ntre ei. 5.i &crpin gGnditor barba.
D %&teM Krei & &pui c ,aan a (ost te2nul tu3 nu(i
a.aM
Ro.eaHa din obra0ii lui ,anaceF di&pru la 9el de
repede cum /eni&e. 'ub barb3 un colH al gurii )i z/Gcnea
)ntr(o manier care amintea de <retan. 4ar oc1ii i &e
9uri.ar &pre brHara grea din 9ier pe care )nc o mai
purta pe braHul plin de &Gnge.
D *u ai &co& toate pietrele(incande&cente3 nuM )l
)ntreb >irF cu blGndeHe.
D *u3 r&pun&e ,anaceF cu o /oce ciudat de calm.
*u3 nu le(am &co&. >ar nu are prea mare importanH.
;ierul propriu(zi& nu mai )n&eamn nimic atunci cGnd a
di&prut cellalt 9ier.
D >ar nu a di&prut3 Gar&e3 )l contrazi&e >irF. ,aan
mi(a /orbit de&pre tine cGnd am 9o&t )mpreun )n Lr-ne
3"
Iam-ia. ?cum .tiu ce &imte. Poate c &e &imte legat prin
9ier .i de G+en3 &au poate c nu. *u m )ntreba. Tot ce
.tiu e&te c pentru ,aan 9ierul lui perec1e )nc mai
exi&t. Purta brHara din 9ier .i 9oc )n Lr-ne Iam-ia. Bi
)mi )nc1ipui c o /a purta .i atunci cGnd copoii brait1 )l
/or &9Grteca.
,anaceF cltin din cap.
D T6Iarien3 pot & 0ur c mama ta /ine de pe Limdi&&.
*(am cum & m )mpotri/e&c. Te pricepi mult prea bine
la manipulare.
Bi rGn0i. ?.a cum obi.nuia & o 9ac3 a.a cum )i
rGn0i&e lui >irF )n dimineaHa aceea cGnd )ndrepta&e
pi&tolul &pre el .i )l )ntreba&e dac nu &e teme.
D ,aan KiFar- este te2nul meu3 &pu&e el apoi. Ce /rei
& 9acM
Tran&9ormarea lui ,anaceF3 oricGt de .o/ielnic3 &e
do/edi )n cele din urm a 9i una categoric. La/alarul
prelu aproape imediat conducerea acHiunii. >irF era de
prere c ar 9i 9o&t mai bine & plece c1iar atunci .i &
&tabilea&c pe drum ce anume a/eau & 9ac. >ar
,anaceF &pu&e c ).i puteau permite rgazul de a &e &pla
.i &c1imba de 1aine.
D >ac ,aan mai e&te )n /iaH3 atunci /a 9i )n &iguranH
pGn )n zori. Copoii nu /d bine pe timp de noapte3 iar
cei din <rait1 nu /or ri&ca & mearg la nimereal printr(
o pdure de &ugrumtori3 mai ale& pe )ntuneric. *u3
t6Iarien3 ).i /or ridica tabra .i /or a.tepta. 2n om
&ingur .i pe 0o& nu poate a0unge prea departe. ?.a c
3"!
a/em &u9icient timp la di&poziHie ca & ne pregtim &(i
)n9runtm ca ni.te ade/raHi 4ron0ade.
,anaceF )ndeprta&e toate urmele beHiei 9urioa&e.
?rta z/elt .i imaculat )ntr(un co&tum din material
cameleonic cu cptu.eal din blan3 ).i &pla&e .i
tun&e&e barba3 ).i pieptna&e pe &pate prul ro.cat. >oar
braHul &u drept atrgea atenHia D )l curHa&e3 dar &e
/zu&e ne/oit & .i(l banda0eze. 'e pare )n& c rnile
nu(l a9ecta&er prea mult3 cci ).i )ncrc pi&tolul cu
la&er cu mi.cri graHioa&e .i ne)ntrerupte. Pe lGng ace&t
pi&tol pe care .i(l pu&e la brGu3 ,anaceF mai a/ea un
cuHit lung cu lam dubl .i o pu.c a&emntoare cu cea
a lui >irF. OGmbi cu mult /e&elie atunci cGnd o lu &ub
braH.
>irF &e &pla&e3 &e brbieri&e .i pro9ita&e de ocazie &
mnGnce prima ma& decent dup multe zile. 'e &imHea
plin de energie cGnd urcar pe acoperi..
Cabina uria.ei ma.ini a lui ,anaceF era la 9el de
&trGmt ca aceea a rablei micuHe cu care /eni&e >irF de
la Lr-ne Iam-ia3 c1iar dac prima a/ea patru locuri3 nu
dou. >irF &e plGn&e de &paHiul re&trGn&3 iar ,anaceF )i
explic &curtN
D >in cauza blinda0ului.
5l a&igur pe >irF de &caunul tare .i necon9ortabil cu
o centur3 9cu la 9el .i pentru &ine .i decol )n /itez.
Cabina era &lab luminat .i complet etan.at3 )nHe&at
cu aparate .i in&trumente3 c1iar .i dea&upra u.ilor. *u
a/ea geamuriE la di&poziHia pilotului era un panou cu opt
3""
ecrane mici care o9ereau opt imagini di9erite ale
exteriorului.
D Ma.ina a&ta e&te mai btrGn decGt noi3 &pu&e
,anaceF3 dornic de /orb .i prieteno& )n 9elul lui
necizelat. Bi a /zut c1iar mai multe lumi decGt tine.
?re o po/e&te 9a&cinant. ?ce&t model dateaz de acum
/reo patru &ute de ani &tandard. ? 9o&t con&truit de
)nHelepHii de pe >am Tullian3 din Klul >ia/olului3 .i a
9o&t 9olo&it de ei )n rzboaiele )mpotri/a planetelor
%riFan .i 'peranHa TGl1arului. Cam dup un &ecol3
ma.ina a 9o&t &coa& din uz .i abandonat. %riFanii au
recuperat(o )n timpul unui armi&tiHiu .i au /Gndut(o
5ngerilor de CHel de pe <a&tion. ?ce.tia au 9olo&it(o )n
cGte/a campanii3 pGn cGnd le(a 9o&t 9urat de
prometeeni. 2n negu&tor Fimdi&&ian a luat(o de pe
Prometeu .i mi(a /Gndut(o3 iar eu am adaptat(o pentru
code duello. >e atunci )ncoace nimeni n(a mai )ndrznit
& m pro/oace la lupt aerian. Pri/e.te.
?p& un buton .i imediat &e &imHi o cre.tere a
acceleraHiei care )l lipi pe >irF de &caun.
D 4(am pu& tuburi auxiliare de impul& pentru o mai
mare /itez )n cazuri de urgenH3 rGn0i ,anaceF. Kom
a0unge acolo )n mai puHin de 0umtate din timpul de care
ai a/ut tu ne/oie3 t6Iarien.
D Minunat3 &pu&e >irF3 )ncruntat din cauza unui
detaliu al po/e&tirii care nu(i ddea pace. 'pui c ai
cumprat(o de la un negu&tor Fimdi&&ianM
D ?de/rat3 r&pun&e ,anaceF. Pa.nicii Fimdi&&ieni
3"#
&unt negu&tori de armament teribil de pricepuHi. Btii bine
c mie nu(mi plac intriganHii3 dar nu m dau )n lturi &
pro9it de un c1ilipir atunci cGnd &e poate.
D ?rFin a 9cut parad de mentalitatea lor non(
/iolent3 coment >irF. 5mi )nc1ipui c a 9o&t doar o alt
minciun.
D *u3 )l contrazi&e ,anaceF zGmbindu(i. Te miri3
t6IarienM ?de/rul e&te .i mai &traniu. *u degeaba )i
numim noi intriganHi pe Fimdi&&ieni. <nuie&c c ai
&tudiat ce/a i&torie pe ?/alon3 nuM
D Ce/a3 &pu&e >irF. 4&toria <trGnului PmGnt3 a
4mperiului ;ederal3 Rzboiul >ublu3 expan&iunea.
D >ar deloc i&toria lumilor din %xterior3 c1icoti
,anaceF. %ra de a.teptat. 'unt atGt de multe lumi .i
culturi pe trGmul oamenilor3 atGt de multe i&torii. C1iar
.i reHinerea tuturor numelor .i tot )Hi ia o eternitate. Te
/oi lumina eu. CGnd ai aterizat pe Jorlorn ai /zut
cercul de &teaguriM
>irF )l pri/i nedumerit.
D *u.
D Poate nu mai &unt acolo. Pe /remuri3 )n&3 )n timpul
;e&ti/alului3 )n piaHa de lGng portul &telar 9luturau
pai&prezece &teaguri. C marot ridicol a toberienilor3
pu&3 totu.i )n practic3 de.i3 )n zece din cele
pai&prezece cazuri3 &teagurile planetare nu reprezentau
ab&olut nimic. 5n lumi ca %&1ellin &au Colonia 2itat
nici nu &e .tia ce anume este un &teag3 )n /reme ce3 la
extremitatea cealalt3 emerelii a/eau cGte un drapel
3#$
pentru 9iecare dintre cele o &ut de turnuri(ora.e ale lor.
Cei de pe Oorii(5ntunecaHi .i(au rG& de noi .i au )nlHat o
cGrp neagr.
Tonul lui ,anaceF era /izibil amuzat.
D 4ar noi3 cei de pe 5naltul La/alaan3 nu a/eam un
&teag care & reprezinte )ntreaga noa&tr lume. >ar am
9cut ro&t de unul. I(am compilat din i&torie. 2n
dreptung1i )mprHit )n patru &9erturi de culori di9eriteE o
ban&1ee /erde pe 9undal negru pentru ca&ta 4ron0ade3
liliacul(/Gntor argintiu al ca&tei 'a1anagate pe 9ond
alb3 &bii )ncruci.ate pe &taco0iu pentru Red&teel .i un
lup alb pe 9ond purpuriu pentru <rait1. ?ce&ta era
/ec1iul &tindard al Iigii Ca&telor.
Iiga a 9o&t creat cam pe /remea cGnd &(au )ntor& pe
5naltul La/alaan primele na/e inter&telare. Bi pe atunci
tria un brbat3 un mare conductor3 KiFor patrician
Red&teel Corben. Timp de un deceniu a 9o&t cea mai
in9luent per&onalitate din )naltul con&iliu al ca&tei
Red&teel3 iar atunci cGnd pe planet au aprut &trinii3 a
)ndemnat toHi Fa/alarii & &e unea&c pentru a a/ea acce&
egal la in9ormaHii .i bogHie. ?&t9el3 el a 9ormat Iiga
Ca&telor3 al crei &teag Hi l(am de&cri& adineauri. >in
pcate3 acea&t uniune a a/ut parte de o /iaH extrem de
&curt. *eguHtorii Fimdi&&ieni3 din team 9aH de
puterea pe care ar 9i putut(o a/ea un 5nalt La/alaan
uni9icat3 &(au obligat prin contracte & li/reze armament
modern doar ca&tei <rait1. Patricienii <rait1 intra&er )n
Iig de 9ricE ade/rul era c nu /oiau & aib de(a 9ace
3#1
cu alte &tele3 de&pre care ei &u&Hineau &u& .i tare c ar 9i
9o&t pline de oameni(copie. Cu toate ace&tea3 nu &(au dat
)napoi cGnd a 9o&t /orba & ia la&erele oamenilor(copie.
?.a &(a a0un& la ultimul rzboi. 4ron0ade3 Red&teel .i
'1anagate &(au aliat .i i(au )ngenunc1eat pe <rait13 )n
ciuda armelor Fimdi&&iene3 )n& )n lupt a czut KiFor
patrician Red&teel3 iar preHul pltit )n /ieHi omene.ti a
9o&t )n9iortor. Iiga Ca&telor i(a &upra/ieHuit
9ondatorului ei doar cu cGHi/a ani. 5n urma )n9rGngerii
lor ru.inoa&e3 cei din ca&ta <rait1 &(au agHat de
con/ingerea c au 9o&t tra.i pe &9oar de oamenii(copie
Fimdi&&ieni .i3 a&t9el3 &(au ata.at .i mai mult de /ec1ile
tradiHii. Pentru a pecetlui cu &Gnge pacea .i a o 9ace &
dureze3 Iiga D dominat acum de patricienii din ca&ta
'1anagate D a capturat toHi negu&torii Fimdi&&ieni de pe
5naltul La/alaan3 )mpreun cu o na/ plin de toberieni3
i(a declarat pe toHi criminali de rzboi D termen pe care
l(am )n/Hat de la &trinii ca /oi D .i le(a dat drumul )n
cGmpie pentru a 9i /GnaHi ca oameni(copie. MulHi au 9o&t
omorGHi de ban&1ee3 alHii au murit de 9oame3 dar cei mai
mulHi au 9o&t doborGHi de /Gntori care le(au du& aca&
capetele )n c1ip de tro9ee. 'e &pune c patricienii <rait1
a/eau o apetenH deo&ebit pentru a 0upui pielea de pe
cei care )i )narma&er .i )i &9tui&er.
?&tzi nu &untem prea mGndri de /Gntorile acelea3
dar le putem )nHelege. Rzboiul 9u&e&e cel mai lung .i
cel mai &Gngero& din i&toria noa&tr de la 'orocul
;ocului .i al >emonilor )ncoace. ? 9o&t o perioad de
3#2
mari &u9erinHe .i de du.mnii de ne&tpGnit care a di&tru&
Iiga Ca&telor. CoaliHia de ca&te 4ron0ade &(a retra& din
Iig tocmai pentru a nu &cuza /Gntoarea3 declarGnd c
Fimdi&&ienii &unt oameni ade/raHi. Red&teel i(a urmat
curGnd. 2ciga.i de oameni(copie au rma& numai cei
din <rait1 .i '1anagate3 iar de atunci )ncoace '1anagate
nu &(a mai aliat cu nimeni. 'tindardul lui KiFor a 9o&t
curGnd abandonat )n uitare3 pGn cGnd ;e&ti/alul ne(a
9cut & ni(l reamintim.
,anaceF 9cu o pauz .i &e uit la >irF.
D 5Hi dai &eama acum care e&te ade/rul3 t6IarienM
D 5mi dau &eama de ce Fa/alarii .i Fimdi&&ienii nu &e
&impatizeaz3 recuno&cu >irF.
,anaceF izbucni )n rG&.
D Toat po/e&tea merge dincolo de i&toria noa&tr3
&pu&e el. Limdi&&ienii nu au purtat niciun rzboi3 )n&
lumea lor are mGinile pline de &Gnge. CGnd planeta
Tober(din(Kl a atacat Jol91eim3 intriganHii .tia au
9urnizat armament ambelor prHi. CGnd pe ai(%merel a
izbucnit rzboiul ci/il )ntre or.enii al cror uni/er& &e
rezuma la o &ingur cldire .i cuttorii de &tele
nemulHumiHi care cereau recunoa.terea unui orizont mai
larg3 Limdi&& &(a implicat 9oarte mult3 o9erind or.enilor
mi0loacele nece&are pentru obHinerea /ictoriei deci&i/e.
RGn0i larg .i continuN
D ' .tii3 t6Iarien3 c exi&t c1iar po/e.ti de&pre
con&piraHii Fimdi&&iene 0nuntrul Klului >ia/olului.
'e zice c &pionii Fimdi&&ieni au 9o&t cei care au
3#3
)n/r0bit 5ngerii de CHel cu Camenii Modi9icaHi de pe
PrometeuE c tot ei au 9o&t cei care l(au detronat pe al
patrulea Cuc1ulainn

de pe Tara pentru &implul 9apt c


re9uza&e & 9ac a9aceri cu eiE ei &unt cei care au
inter/enit pe <raPue pentru a menHine te1nologia3 atGt
cGt era3 &ub in9luenHa preoHilor. Btii ce/a de&pre religia
&tr/ec1e a Fimdi&&ienilorM
D *u.
D ?i 9i de acord cu ea3 &pu&e ,anaceF. %&te o doctrin
pa.nic .i ci/ilizat3 extrem de complex. C poHi 9olo&i
pentru a 0u&ti9ica ab&olut orice3 mai puHin /iolenHa
indi/idual. Cu toate ace&tea3 marele lor pro9et3 ;iul
Ki&torului D pe care )nc )l mai /enereaz3 de.i a 9o&t
recuno&cut )n mod con/enHional ca 9iind o 9igur mitic
D a &pu& la un moment datN Q' HineHi minte c .i
du.manul /o&tru are un du.man.R C1iar a.a a &pu&. 4ar
acea&ta e&te e&enHa )n/Hturilor Fimdi&&iene.
>irF &e 9oi &ting1erit )n &caun.
D Krei & &pui c RuarFS
D %u nu &pun nimic3 )l )ntrerup&e ,anaceF. Trage
propriile tale concluzii. *u trebuie & le accepHi pe ale
mele. 4(am po/e&tit odinioar toate ace&tea lui G+en
>el/ano3 pentru c )mi era cro4bethe2n .i pentru c m
preocupa ce i &e )ntGmpl. '(a amuzat copio&. Mi(a &pu&
c toat po/e&tea a&ta nu do/ede.te nimic. C ?rFin
RuarF era el )n&u.i3 nu /reun ar1etip al i&toriei lumilor
din %xterior. ?.a mi(a &pu&. Bi m(a mai in9ormat c )i

Cuc1ulainn 7&au Cu1ullin8 D erou din mitologia celtic3 tran&9ormat in &ub&tanti/


comun D conductor ne)n9ricat 7n.tr.8.
3#4
e&te prieten3 iar acea&t legtur3 acea&t prietenie D .i
Gar&e ro&ti cu/Gntul pe un ton cau&tic D era cum/a mai
important decGt 9aptul c el era un mincino& .i un
Fimdi&&ian. G+en m(a )ndemnat & m uit mai bine la
i&toria noa&tr. Cci3 dac ?rFin RuarF era un intrigant
ca urmare a na.terii lui pe Limdi&&3 )n&emna c .i eu3 )n
/irtutea 9aptului c &unt Fa/alar3 eram un colecHionar de
capete de oameni(copie.
>irF cuget la cele auzite.
D ' .tii c a a/ut dreptate3 .opti el.
D >aM ?.a creziM
D >emon&traHia ei a 9o&t 0u&t3 explic >irF. ? gre.it
)n aprecierea lui RuarF3 dar )n linii mariS
D 5n linii mari e&te mult mai bine & nu ai )ncredere )n
niciun Fimdi&&ian3 ro&ti cu /oce 1otrGt ,anaceF. Te(a
)n.elat .i te(a minHit3 t6Iarien3 .i tot nu te )n/eHi minte.
'emeni 9oarte mult cu G+en. >ar am /orbit &u9icient
de&pre a&ta.
<tu cu degetul )ntr(unul din ecrane.
D *e apropiem de munHi. *u mai a/em mult.
>irF lu mGinile de pe pu.ca de pe genunc1i .i ).i
.ter&e palmele tran&pirate pe pantaloni.
D ?i /reun plan )n minteM
D >a3 rGn0i .i mai mult ,anaceF aplecGndu(&e .i
&mulgGnd la&erul din poala lui >irF. 2n plan cu ade/rat
9oarte &implu3 continu el punGnd pu.ca )ntr(un loc unde
>irF nu putea a0unge. ?m & te predau lui Iorimaar.
3#5
Capitolul 12
>irF nu &e mir. Pe &ub 1ainele lui groa&e3 rece )n
contact cu pielea lui3 bi0uteria(.optitoare )i amintea de
9gduinHe apu&e3 de trecute trdri. ?proape c nu(i
mai p&a deloc. 5.i )ncruci. braHele .i a.tept.
,anaceF era dezamgit.
D *u pari )ngri0orat.
D *u are nicio importanH3 Gar&e. M(am a.teptat la
moarte )nc de cGnd am plecat din Lr-ne Iam-ia3 )i
r&pun&e >irF o9tGnd. 5n& cum )l /a a0uta a&ta pe ,aanM
,anaceF nu(i r&pun&e de )ndatE )l e/alua pe >irF cu
pri/irea.
D Te(ai &c1imbat3 t6Iarien3 &pu&e )ntr(un &9Gr.it 9r
pic de zGmbet. C1iar )Hi pa& mai mult de &oarta lui ,aan
KiFar- decGt de a taM
D >e unde & .tiuM &pu&e >irF. 'pune(mi care e
planulT
,anaceF &e )ncrunt.
D M(am gGndit & aterizm )n mi0locul taberei <rait1
.i & trecem la o con9runtare direct. >ar am eliminat
ideea. >orul meu de moarte nu(i totu.i atGt de mare ca
al tu. Bi c1iar dac a. putea pro/oca la duel pe cGHi/a
dintre /Gntori3 ar 9i e/ident c )ncerc & a0ut un pro&cri&
criminal. *iciodat nu ar accepta & &e lupte cu mine. Pe
de alt parte3 propria mea poziHie e&te de&tul de 9ragil
acumE din cauza cu/intelor .i acHiunilor mele din
3#
Pro/ocare3 cei din <rait1 )nc m mai con&ider om
ade/rat3 c1iar dac )n dizgraHie. 5n& dac a. )ncerca &
)l a0ut pe 9aH pe ,aan3 a. decdea complet )n oc1ii lor.
4ar atunci nu mi &e /or mai aplica regulile codului. Koi
de/eni .i eu un criminal3 un pre&upu& om(copie.
C a doua /ariant era &(i atacm prin &urprindere3
9r niciun a/erti&ment3 .i & ucidem cGt de mulHi putem.
>ar nu &unt c1iar atGt de corupt )ncGt & iau )n calcul
acea&t idee. PGn .i 9apta lui ,aan )mpotri/a lui M-riF
ar 9i una inocent )n comparaHie cu o a&emenea
mGr./ie.
Cel mai bine ar 9i3 bine)nHele&3 dac am putea &
zburm prin pdure .i &(l localizm pe ,aan .i &(l
ducem de acolo pe a&cun&. 5n& nu /d cum am putea
9ace a.a ce/a. Cei din <rait1 au cGini. *oi nu. %i &unt
/Gntori experimentaHi .i .tiu & ia urma /Gnatului3 mai
ale& P-r <rait1 Cr-an .i Iorimaar patrician <rait1
)n&u.i. %u &unt mai puHin priceput3 iar tu ai 9i inutil )ntr(
o a&emenea &ituaHie. Po&ibilitatea e&te mult mai mare ca
ei &(l g&ea&c pe ,aan )naintea noa&tr.
D >a3 9u de acord >irF. Prin urmareM
D M do/ede&c a 9i un Fa/alar necredincio& prin
9aptul c )ncerc &(l a0ut pe ,aan3 &pu&e ,anaceF cu o
/oce u.or tulburat. Prin ceea ce intenHionez & 9ac /oi 9i
mai puHin trdtor3 mcar )ntr(o pri/inH. %&te cea mai
bun .an& pe care o a/em. Kom zbura 9r & ne
a&cundem3 iar eu te /oi preda3 a.a cum am &pu&. ;apta
a&ta ar trebui &(mi cG.tige ce/a )ncredere din partea lor.
3#!
>up aceea m /oi altura /Gntorii .i /oi 9ace ab&olut
tot ce trebuie & 9ac3 mai puHin & ucid. Poate a. putea &
i&c un &candal .i &(i pro/oc pe unii din ei la duel )n a.a
9el )ncGt & nu(.i dea &eama c3 de 9apt3 )l apr pe ,aan
KiFar-.
D >ar ai putea & pierzi3 coment >irF.
,anaceF 9u de acord.
D ?. putea. 5n& nu prea cred. 5ntr(un duel unu la unu3
doar <retan <rait1 Iantr- e&te un ad/er&ar cu ade/rat
&erio&. Bi3 dac ai /zut toate ma.inile3 )n&eamn c nici
el3 nici te2nul lui nu &e a9l printre /Gntori. Iorimaar
e&te un lupttor de&tul de bun3 dar ,aan l(a rnit )n ora.ul
Pro/ocare. P-r e&te iute .i i&cu&it atunci cGnd &e lupt cu
ba&tona.ul lui3 )n& 1abar nu are cum & mGnuia&c o
&abie &au o arm de 9oc. CeilalHi &unt btrGni .i debili.
*u am cum & pierd.
D Bi dac n(ai & reu.e.ti &(i atragi )n duelM
D Mcar /oi 9i )n prea0m cGnd )l /or )ncolHi pe ,aan.
D Bi dup aceeaM
D *u .tiu. >ar nu(l /or ucide. 5Hi promit3 t6Iarien. *u(
l /or ucide.
D Bi de mine ce &e /a alegeM
,anaceF )l pri/i iar.i cu mult atenHie.
D Kei 9i )n mare pericol3 )i zi&e el3 )n& nu cred c te
/or omor) imediat3 mai ale& c te /oi duce la ei legat
9edele. .i neputincio&. Kor dori & te /Gneze. Probabil c
P-r te /a re/endica pentru el per&onal. 'peranHa mea
e&te c te /or dezlega3 te /or dezbrca .i )Hi /or da
3#"
drumul prin pdure. Bi cu cGt mai mulHi /or pre9era & te
/Gneze pe tine3 cu atGt mai puHini /or 9i cei care )l /or
/Gna pe ,aan. Mai exi&t .i o alt po&ibilitate. 5n
Pro/ocare3 P-r .i <retan aproape au &rit la btaie din
cauza ta. >ac &e /a )ntGmpla & apar .i <retan la
/Gntoare3 e&te 9oarte po&ibil & reia con9lictul. 4ar a&ta
ar 9i )n a/anta0ul no&tru.
>irF &urG&e .i &pu&e pe ton &arca&ticN
D >u.manul tu are un du.man.
,anaceF &e &trGmb.
D %u nu &unt ?rFin RuarF3 zi&e el. Te /oi a0uta dac
)mi /a &ta )n putere & o 9ac. 5nainte & a0ungem la
tabra <rait13 /om cobor) la altitudine mic dea&upra
locului unde ai /zut ma.ina doborGt .i 9ocul aproape
&tin&. ?colo /om l&a pu.ca ta cu la&er. ?poi3 dup ce ei
te /or dezlega .i(Hi /or da drumul gol(pu.c prin pdure3
te /ei putea duce acolo &(Hi recuperezi arma .i &(i iei
prin &urprindere pe cei care /or /eni dup tine.
Ridic din umeri .i conc1i&eN
D KiaHa Hi(ar putea depinde de cGt de repede poHi &
9ugi .i de cGt de preci& .tii & tragi cu pu.ca.
D Bi dac &unt )n &tare & ucid3 complet >irF.
D Bi dac e.ti )n &tare & ucizi3 aprob ,anaceF. *(am
cum &(Hi o9er .an&e mai bune3 t6Iarien.
D M mulHume&c .i cu ace&tea3 &pu&e >irF.
?poi zburar un timp )n tcere. >ar atunci cGnd
cuHitele lungi .i negre ale pi&curilor rma&er )n urma
lor3 iar ,anaceF &tin&e luminile .i )ncepu coborGrea
3##
prudent3 >irF mai a/u ce/a de &pu&N
D >ar ce ai 9i 9cut dac a. 9i re9uzat &(Hi 9ac 0oculM
Gar&e ,anaceF &e r&uci )n &caun .i pu&e mGna
dreapt pe braHul lui >irF. Pietrele(incande&cente
rma&e intacte luceau &tin& pe 9ierul brHrii.
D Iegtura de 9ier .i 9oc e&te mai puternic decGt
orice alt legtur pe care o cuno.ti tu3 &pu&e Fa/alarul
pe un ton gra/. Bi in9init mai puternic decGt orice
legturi bazate pe o oarecare recuno.tinH pa&ager.
>ac ai 9i re9uzat3 t6Iarien3 Hi(a. 9i tiat limba din gur
ca & nu le poHi &pune celor din <rait1 de planul meu .i
a. 9i mer& )nainte. @i(ai 9i 0ucat oricum rolul3 cu /oie &au
9r /oie. 5nHelege3 t6Iarien3 nu te ur&c3 cu toate c ai
merita cu /Gr9 .i )nde&at ura mea. <a c1iar uneori mi(ai
plcut3 atGt de mult cGt poate plcea un /enetic unui
4ron0ade. *u Hi(a. 9i 9cut ru intenHionat. Totu.i )Hi /oi
9ace ru acum. Pentru c m(am gGndit 9oarte bine3 iar
planul meu e&te &ingura .an& a lui ,aan KiFar-.
*u &urG&e deloc. >e data acea&ta ,anaceF nu mai
glumea.
>irF nu a/u prea mult /reme & mediteze la /orbele
lui Gar&e. CoborGr prin noapte ca o le&pede incredibil
de u.oar .i trecur )n zbor de nluc pe&te /Gr9urile
&ugrumtorilor. %pa/a )nc mai ardea mocnit cu licriri
portocalii 7lumina &e &curgea din miezul unui copac
)nnegrit8 .i o perdea de 9um acoperea conturul ma.inii.
,anaceF plan dea&upra accidentului3 de&c1i&e una din
portierele blindate .i arunc )n pdure pu.ca cu la&er. Ia
4$$
in&i&tenHele lui >irF3 arunc .i 0ac1eta )mblnit pe care
>irF o lua&e din /e1iculul <rait1 .i care &e /a do/edi
man cerea&c pentru cel care /a alerga )n pielea goal
prin pdure.
?poi &e a/Gntar din nou )n )naltul cerului3 iar Gar&e
)l leg pe >irF de mGini .i de picioare cu 9rGng1ii
&ubHiri3 atGt de &trGn& .i durero& c ameninHa &(i
)ntrerup circulaHia3 dar atGt de /eridic3 totodat. >up
ce a terminat3 ,anaceF aprin&e 9arurile .i coborGr )n
/itez &pre cercul de lumini.
CGinii dormeau pe malul apei3 dar &e trezir la auzul
aero/e1iculului3 iar ,anaceF ateriz )n mi0locul urletelor
lor &lbatice. 2n &ingur <rait1 era prin prea0m3
/Gntorul numai piele .i o& cu prul /Gl/oi. >irF )l
cuno.tea3 era te2nul lui P-r3 )n& nu(i .tia numele. Bedea
lGng 9oc3 lGng 1aita de copoi3 cu arma alturi3 .i &e
ridic la iuHeal )n picioare cGnd aterizar.
,anaceF de&c1i&e larg u.a ma&i/3 permiHGnd aerului
)ng1eHat al nopHii & ptrund )n cabina cald. 5l &lt pe
>irF )n picioare .i )l )mpin&e cu brutalitate a9ar3
obligGndu(l & )ngenunc1eze )n ni&ipul rece.
D 4ron0ade3 &pu&e cu a&prime cel care &ttea de paz.
CeilalHi 6ethi ai lui )ncepu&er de0a & ia& din &acii de
dormit .i & coboare din ma.ini .i & &e &trGng acolo.
D ?m un dar pentru /oi3 zi&e ,anaceF cu mGinile )n
.olduri. C o9rand din partea ca&tei 4ron0ade pentru
ca&ta <rait1.
%rau .a&e /Gntori cu toHii. >irF )i numr ridicGndu(
4$1
.i oc1ii din pmGnt. Bi toHi 9u&e&er de 9aH la cele
petrecute )n ora.ul Pro/ocare. P-r3 cel c1el .i mt1lo&3
apru primul3 pentru c &e culca&e aproape de te2nul
&u. 4mediat dup aceea li &e alturar Ro&ep1 patrician
<rait1 .i partenerul lui tcut .i mu&culo&. Bi ei
dormi&er pe 0o&3 lGng ma.ina lor. 2ltimul ).i 9cu
apariHia Iorimaar patrician <rait1 ?rFellor3 cu partea
&tGng a pieptului acoperit cu banda0e )nc1i&e la
culoare. Cobor) )ncet din /e1iculul bombat3 &pri0inindu(
&e de braHul brbatului cel gra& )n compania cruia
9u&e&e .i )nainte. ToHi .a&e &e culca&er )mbrcaHi .i cu
armele la ei.
D >arul tu3 &pu&e P-r3 e&te apreciat3 4ron0ade.
?cum P-r a/ea o arm la cureaua din metal negru3
)n& )i lip&ea ba&tonul3 .i parc era incomplet 9r el.
D PrezenHa ta3 )n &c1imb3 nu e&te apreciat3 zi&e
Iorimaar &trduindu(&e & a0ung lGng ei.
5.i l&a aproape toat greutatea pe te2nul lui3 care
prea acum cocGr0at .i drGmat3 mult di9erit de uria.ul
de cu cGte/a zile )n urm. Bi >irF ob&er/ pe c1ipul lui
Iorimaar noi zbGrcituri3 noi pGrGia.e de durere.
D ?cum e&te limpede c duelurile pe care am 9o&t
)mputernicit & le arbitrez nu /or a/ea loc niciodat3
&pu&e Ro&ep1 pe ton egal3 9r )ncrctura de o&tilitate
care(i )ngro.a&e gla&ul lui Iorimaar. Prin urmare3 nu am
nicio autoritate deo&ebit .i nu pot pretinde c /orbe&c
)n numele 5naltului La/alaan &au al ca&tei <rait1. 'unt
)n& con/in& c /orbe&c )n numele celor care ne a9lm
4$2
aici. *u /om tolera ame&tecul tu3 4ron0ade3 c1iar dac
ne(ai adu& un dar de &Gnge.
D ?de/rat3 con9irm Iorimaar.
D *u intenHionez & m ame&tec )n treburile /oa&tre3 )i
in9orm ,anaceF. 4ntenHionez & m altur /ou.
D 5l /Gnm pe te2nul tu3 )i explic partenerul lui P-r.
D Btie a&ta3 )l repezi P-r.
D *u mai am niciun te2n! le &pu&e ,anaceF. 2n
animal care poart 9ierul .i 9ocul meu rtce.te prin
pdure. Kreau & / a0ut &(l ucideHi .i & recG.tig ceea
ce e&te al meu de drept.
Tonul )i era 9oarte a&pru3 9oarte con/ingtor.
2nul dintre copoi &e plimba de colo pGn colo )n lanH.
MGrGind3 &e opri cGt &(.i )ncreHea&c botul de .obolan la
,anaceF .i &(i arate colHii )nglbeniHi.
D *e minte3 zi&e Iorimaar patrician <rait1. PGn .i
cGinii no.tri )i miro& minciunile. *u(l plac.
D Cm(copie3 adug .i te2nul lui.
Gar&e ,anaceF )ntoar&e 9oarte puHin capul. >an&ul
9ocului )i aprin&e lumini )n barba ro.ie. 'c1iH zGmbetul
lui caracteri&tic3 ameninHtor.
D 'aanel <rait13 &pu&e el3 te2nul tu e&te rnit .i a&t9el
).i poate permite & m in&ulte3 cci nu(i e&te team de
con&ecinHe3 pentru c nu )l pot pro/oca la duel. Tu nu te
bucuri de acela.i a/anta0.
D Pentru moment se bucur! &pu&e Ro&ep1 cu
a&prime. ?ce&ta e&te un arti9iciu pe care nu(Hi permitem
&(l 9olo&e.ti3 4ron0ade. *u te /ei duela pe rGnd cu noi3
4$3
ca &(Hi poHi &al/a te2nul /enetic.
D ,ur c nu /reau &(l &al/ez. *u mai am niciun te2n.
*u poHi & m lip&e.ti de drepturile pe care mi le
garanteaz codul.
Ro&ep1 cel mic .i &9ri0it D cu 0umtate de metru mai
&cund decGt ceilalHi Fa/alari D )l pri/i 9ix pe ,anaceF3
re9uzGnd & cedeze.
D *e a9lm pe Jorlorn3 &pu&e el. Bi /om 9ace cum ne
e&te /oia.
CeilalHi murmurar aprobator.
D 'unteHi Fa/alari3 in&i&t ,anaceF3 dar un licr de
ne&iguranH )i tra/er& c1ipul. 'unteHi <rait1 .i patricieni
<rait13 legaHi de ca&ta /oa&tr .i de )naltul /o&tru
con&iliu .i de datinile &tr/ec1i.
D 5n trecut3 &urG&e P-r3 am /zut cum mulHi din 6ethii
mei .i )nc .i mai mulHi brbaHi din alte ca&te &(au
lepdat de )n/Hturile &tr/ec1i. Q?&ta e gre.it3 .i a&ta e
gre.it3 .i a&ta3 .i a&taR3 obi.nuiau & &pun cu a9ectare
cei din 4ron0ade. Q*u /om 9ace ca ei.R 4ar &upu.ii din
turma Red&teel le repetau )ntocmai &pu&ele3 la 9el .i
e9eminaHii din '1anagate .i3 din pcate3 mulHi <rait1.
'au m )n.al memoriaM 'tai aici3 )n 9aHa noa&tr3 .i ne
propo/duie.ti codul3 dar cum & nu mi(i mai aminte&c
pe acei 4ron0ade care )n tinereHea mea )mi &puneau c
)mi e&te interzi& & mai /Gnez oameni(copieM *u mi(i
mai aduc aminte bine3 oare3 pe blGnzii Fa/alari care au
9o&t trimi.i pe ?/alon & )n/eHe de&pre na/e &paHiale .i
arme .i de&pre alte lucruri 9olo&itoare3 .i care &(au )ntor&
4$4
de acolo plini de minciuni de&pre cum trebuie &
&c1imbm a&ta3 .i a&ta3 .i a&ta3 de&pre cum codul no&tru
ar 9i o ru.ine3 cGnd atGta /reme a 9o&t 9ala noa&trM
'pune(mi3 4ron0ade3 m 0nel oare;
Gar&e nu r&pun&e. 5.i )ncruci. braHele &trGn& pe&te
piept.
D ,aan KiFar-3 patrician 4ron0ade odinioar3 a 9o&t cel
mai mare mincino& dintre cei care au propo/duit
&c1imbarea. 4ar nici tu nu e.ti departe3 &pu&e Iorimaar.
D %u nu am 9o&t niciodat pe ?/alon3 r&pun&e
,anaceF &implu.
D Rspunde4mi! )l )ndemn P-r. *u ai )ncercat
)mpreun cu KiFar- & &c1imbi datinile &tr/ec1iM *u /(
aHi btut amGndoi 0oc de acele prHi ale codului care nu
/ erau pe placM
D *u am )nclcat niciodat codul3 zi&e ,anaceF.
,aanS ,aanS uneoriS &e bGlbGi el apoi.
D Recunoa.te3 in&i&t 'aanel cel gra&.
D ?m di&cutat )ntre noi3 &pu&e Ro&ep1 calm. >ac
patricienii pot ucide )n a9ara codului3 dac pot 9i
&c1imbate .i de&con&iderate acele lucruri pe care noi le
.tim ca 9iind ade/rate3 )n&eamn c .i noi putem 9ace
&c1imbri3 e/itGnd3 a&t9el3 acele )n/Hturi 9al&e care nu
ne intere&eaz. ?&cult cGnd )Hi &punem3 4ron0ade3 noi nu
mai &untem legaHi de <rait1. %&te cea mai bun ca&t3
dar nu e&te &u9icient de bun pentru noi. <trGnii no.tri
6ethi au pu& la inim mult prea multe minciuni i&cate
din mil. ?m 1otrGt c de acum )nainte nimeni nu ne
4$5
/a mai pcli .i nimeni nu &e mai 0uca cu noi. *e /om
)ntoarce la ade/rurile &tr/ec1i3 la crezul mai /ec1i
decGt prbu.irea ca&tei <ronze9i&t3 mai /ec1i )nc decGt
zilele cGnd ca&tele 4ron0ade .i Taal .i 'la.ele de
Crbune din ?dGncuri au luptat )mpreun )mpotri/a
demonilor pe >ealurile Iameraan.
D Kezi tu3 4ron0ade3 zi&e P-r3 ni te adre&ezi 9olo&ind
un nume care nu mai e&te al no&tru.
D *(am .tiut3 )ngim ,anaceF.
D 'pune(ne pe numele ade/rat. *u &untem <rait1.
Cc1ii brbatului din ca&ta 4ron0ade preau a 9i
acoperiHi de ceaH. 5.i Hinea braHele )nc )ncruci.ate pe
piept. 'e uit la Iorimaar.
D ?Hi )n9iinHat o ca&t nou3 &pu&e el.
D %xi&t un precedent3 inter/eni Ro&ep1. Red&teel a
9o&t conceput de cei care &(au rupt din ca&ta Muntele
Pietrei(incande&cente3 iar <rait1 )n&.i &(a n&cut din
<ronze9i&t.
D %u &unt Iorimaar Reln Jinter9ox patrician Barte2n
?rFellor3 &e prezent Iorimaar cu /ocea lui dur3 plin
de &u9erinH.
D Cin&te ca&tei tale3 r&pun&e ,anaceF 9r & &e mi.te3
cin&te te2nului tu.
D 'untem Iarte-ni cu toHii3 &pu&e Ro&ep1.
P-r rG&e.
D 'untem )naltul con&iliu al ca&tei Iarte-n .i cin&tim
/ec1ile coduri.
5n tcerea care &e a.ternu3 ,anaceF &e uit de la unul
4$
la cellalt. >irF3 nea0utorat .i )ngenunc1eat )n ni&ip3 )i
urmri mi.carea capului.
D K(aHi luat numele de Iarte-n3 &pu&e )n cele din
urm ,anaceF3 deci &unteHi Iarte-ni. Toate )n/Hturile
&tr/ec1i / dau dreptate. 5n& / aduc aminte c toate
lucrurile de&pre care /orbiHi3 oamenii .i )nHelepciunea .i
ca&tele pe care le in/ocaHi3 toate lucrurile ace&tea &unt
moarte. Ca&tele <ronze9i&t .i Taal au 9o&t di&tru&e )n
rzboaie cu mult )nainte de na.terea oricruia dintre /oi3
iar 'la.ele de Crbune din ?dGncuri au 9o&t inundate .i
e/acuate c1iar din 'orocul ;ocului .i al >emonilor.
D 5nHelepciunea lor trie.te )n ca&ta Iarte-n3 &e
)mbHo. 'aanel.
D *u &unteHi decGt .a&e3 &pu&e ,anaceF. Bi Jorlorn
e&te o planet pe moarte.
D Cu noi /a )n9lori din nou3 )l contrazi&e Ro&ep1.
Ke&tea /a a0unge pe 5naltul La/alaan .i /or /eni .i alHii.
;iii no.tri &e /or na.te aici .i /or /Gna prin pdurile
ace&tea de &ugrumtori.
D Cum doriHi3 zi&e ,anaceF. Mie nu(mi pa&. 4ron0ade
nu are nicio problem cu Iarte-n. ?m /enit la /oi cu
toat &inceritatea ca & iau parte la /Gntoare3 continu
punGnd mGna pe umrul lui >irF. Bi /(am adu& .i un dar
de &Gnge.
D Corect3 &pu&e P-r .i &e gGndi puHin3 iar apoi &e
adre& celorlalHi. %u zic &(i dm /oie.
D *u3 re9uz Iorimaar. *u am )ncredere )n el. Pare
mult prea nerbdtor.
4$!
D Bi pe bun dreptate &unt nerbdtor3 Iorimaar
patrician Iarte-n3 zi&e ,anaceF. C mare necin&te a 9o&t
adu& ca&tei mele .i numelui meu. Kreau & o .terg.
D Cmul trebuie &(.i apere numele oricGt de mult l(ar
durea a&ta3 )l aprob Ro&ep1.
D I&aHi(l & /Gneze3 &e ame&tec )n di&cuHie .i te2nul
lui Ro&ep1. *oi &untem .a&e3 iar el e&te unul &ingur. Ce
ne poate 9aceM
D MinteT in&i&t Iorimaar. Cum de ne(a g&it aiciM >e
ce nu / puneHi )ntrebarea a&taM Bi uitaHi(/ acoloT
?rt &pre braHul lui ,anaceF pe care pietrele(
incande&cente ardeau ca ni.te oc1i ro.ii. Iip&eau doar
cGte/a.
Cu mGna &tGng ,anaceF ).i &coa&e cuHitul din teac.
?poi )ntin&e braHul drept &pre P-r.
D ?0ut(m &(l Hin nemi.cat3 )i ceru pe un ton
indi9erent3 .i /oi arunca 9ocurile 9al&e ale lui ,aan
KiFar-.
P-r 9cu ce )i ceru&e. *imeni nu &pu&e nimic.
Mi.crile lui ,anaceF erau &igure .i rapide. CGnd
termin3 pietrele(incande&cente zceau )mpr.tiate pe
ni&ip aidoma crbunilor dintr(un 9oc r/.it. OGmbind )n
permanenH3 el &e aplec .i lu una3 o arunc )n aer .i o
prin&e3 de parc i(ar 9i te&tat greutatea. ?poi ).i lu a/Gnt
.i arunc piatra &pre ap. >irF aproape c &e a.tept & o
aud &9GrGind cGnd &e cu9und )n apele )ntunecate ale
lacului3 atGt de mult &emna&e zborul ei cu cel al unei
&tele cztoare. >ar nu &e auzi nimic3 nici mcar
4$"
pleo&citul apelor.
,anaceF ridic toate pietrele pe rGnd3 le )n/Grti )n
palm .i le drui lacului.
>up ultima3 &e )ntoar&e ctre /Gntori .i )ntin&e
braHul drept.
D ;ier gol3 &pu&e el. Pri/iHi. Te2nul meu e&te mort.
>up acea&ta nimeni nu mai a/u nimic de comentat.
D 'e /a lumina de ziu )n curGnd3 &pu&e P-r. >aHi
drumul przii mele.
4ar /Gntorii ).i )ntoar&er atenHia &pre >irF3 .i totul &e
petrecu a.a cum i &e &pu&e&e. 5l dezlegar .i )i )ngduir
cGte/a clipe de rgaz ca &(.i ma&eze )nc1eieturile
mGinilor .i gleznele pentru a repune &Gngele )n
circulaHie. ?poi )l proptir cu &patele de o ma.in3 iar
Ro&ep1 .i 'aanel cel gra& )l imobilizar pentru ca P-r
&(i poat tia )mbrcmintea. KGntorul cel c1el mGnui
cuHitul cu tot atGta i&cu&inH cGt do/edi&e )n mGnuirea
ba&tonului3 )n& nu &e art deloc milo&E )i 9cu o
tietur lung pe interiorul coap&ei .i )nc una3 mai
&curt3 dar mai adGnc3 pe piept.
>irF tre&ri cGnd P-r )i cre&t carnea3 dar nu )ncerc
& &e )mpotri/ea&c. Ia 9inal3 gol pu.c3 lipit de metalul
rece al ma.inii3 )ncepu & tremure )n aerul )ng1eHat.
P-r &e )ncrunt dintr(odat.
D Ce(i a&taM )ntreb el apucGnd cu mGna micuH .i
alb bi0uteria(.optitoare care atGrna pe pieptul lui >irF.
D *u3 &e )mpotri/i el.
P-r tra&e tare. IanHul 9in din argint )i intr lui >irF )n
4$#
carnea gGtuluiE bi0uteria ie.i de pe anoul impro/izat.
D Nu5 &trig >irF.
5ncepu & &e zbat. Ro&ep1 &e )mpiedic3 )l &cp din
mGini .i &e prbu.i la pmGnt. 'aanel continu &(l Hin
&trGn& cu )n/er.unare. >irF )i tra&e un pumn )n gGtul
gro& ca de taur3 c1iar &ub brbie. Gra&ul )i ddu drumul
)n0urGnd3 iar >irF &e )ntoar&e &pre P-r.
?ce&ta ).i lua&e ba&tonul )n mGn. 'urGdea. >irF 9cu
un pa& ctre el .i &e opri.
'aanel pro9it de ezitarea lui .i )l apuc din &pate cu
braHul pe dup gGt3 aproape &ugrumGndu(l.
P-r urmrea indi9erent &cena. ?runc ba&tonul )n
ni&ip .i pri/i la bi0uteria pe care o Hinea )ntre degetul cel
mare .i cel arttor.
D Giu/aier de om(copie3 &pu&e el cu di&preH.
*u )n&emna nimic pentru elE mintea lui nu a/ea cum
& /ibreze cu &emnele gra/ate )n piatr de bi0utierul(
telepat. Poate ).i ddu &eama cGt de rece era la atingere3
poate nu D dar cu &iguranH nu auzea nicio .oapt. 5.i
&trig te2nul care arunca ni&ip )n 9oc ca &(l &ting.
D Krei un cadou de la t6IarienM
;r /reun cu/Gnt3 brbatul lu bi0uteria3 &e uit o
clip la ea 9r /reun intere& aparte3 apoi o )nde& )ntr(
un buzunar. Cu aceea.i 9igur acr3 &e )ntoar&e .i )ncepu
& &ting torHele electrice de pe marginea taberei <rait1.
4ar >irF ob&er/ prima raz a zorilor la orizont.
P-r 9cu un &emn cu ba&tonul &pre 'aanel.
D >(i drumul3 )i ordon.
41$
Gra&ul )l eliber. Pe >irF )l durea gGtulE &imHea
ni&ipul rece .i zgrunHuro& &ub tlpile goale. 5ncerca un
&entiment de extrem /ulnerabilitate. Iip&it acum de
bi0uteria(.optitoare3 &imHea .i cum &paima )l cople.e.te.
5l cut din pri/iri pe Gar&e ,anaceF3 dar ace&ta era
cu9undat )ntr(o di&cuHie cu Iorimaar )n captul cellalt
al taberei.
D '(a luminat de ziu3 &pu&e P-r. Pot & )ncep c1iar
de acum /Gntoarea3 om(copie. ;ugi.
>irF pri/i pe&te umr. Ro&ep1 ).i ma&a )ncruntat
umrulE czu&e zdra/n cGnd )l )mbrGnci&e >irF.
? 9o&t o cur& de co.mar.
5i lua&er g1eteleE doar dup trei metri de 9ug )n
bezn printre copaci3 &e tie la picior )ntr(o piatr
a&cuHit .i )ncepu & .c1iopteze. Mai erau .i alte pietre3
la 9el de tioa&e. Bi parc nu /oia &(i &cape niciuna.
5i lua&er 1aineleE era mai bine la adpo&tul copacilor3
unde /Gntul nu &u9la atGt de aprig3 dar tot )i era 9rig.
;oarte 9rig. C /reme pielea i &e 9cu ca de gin3 apoi )i
trecu. Bi )ncepur &(l doar altele3 iar 9rigul nu i &e mai
pru atGt de important.
Pdurea extratere&tr era prea )ntunecat .i prea
luminoa& totodat. Prea )ntunecat ca & poat /edea pe
unde merge. 'e )mpiedic )n rdcini3 ).i 0uli genunc1ii
.i palmele pGn la &Gnge3 nimeri )n toate gropile. >ar era
.i prea luminoa&. Oiua /enea repede3 mult prea repede3
lumina &e r&pGndea )n9iortor de iute printre copaci. 5.i
pierdea cluza. >e 9iecare dat cGnd a0ungea )ntr(un
411
&paHiu mai dega0at3 de 9iecare dat cGnd putea & /ad
ce/a prin 9runzi.ul de&3 ).i ridica oc1ii .i o /edea.
'teaua aceea &trlucitoare .i ro.ie3 a&trul 5naltului
La/alaan arzGnd pe cerul planetei Jorlorn. 4(o arta&e
Gar&e .i )i &pu&e&e & o urmeze dac &e /a rtci. 5l /a
cluzi prin pdure &pre locul unde )l a.teptau pi&tolul .i
0ac1eta. >ar &e lumina de ziu. 'e lumina repede3 prea
repedeE /Gntorii <rait1 amGna&er mult momentul
eliberrii. Bi de 9iecare dat cGnd ).i ridica pri/irea ca &
/ad pe unde & o ia D cci pdurea era dea& .i
amgitoare3 cci &ugrumtorii 9ormau3 din loc )n loc3
ziduri de neptrun& obligGndu(l &(i ocolea&c3 cci toate
drumurile &emnau )ntre ele .i era u.or & &e rtcea&c
D de 9iecare dat cGnd ).i cuta &emnalul lumino&3 &teaua
lui era tot mai palid3 tot mai decolorat. Iumina de la
r&rit cpta&e o nuanH ro.iaticE de unde/a r&rea
acum 'atan cel Gra&.
5n curGnd3 &teaua lui cluzitoare &e /a .terge de pe
un cer ce parodia amurgul. 5ncerc & alerge mai repede.
*u a/ea decGt un Filometru pGn la locul epa/ei3
poate c1iar mai puHin. 5n& un Filometru e&te o di&tanH
in9init atunci cGnd trebuie & alergi prin &lbticie
dezbrcat .i aproape 9r niciun &imH al direcHiei. ;ugea
de0a de zece minute cGnd )i auzi pe copoii <rait1 ltrGnd
nebune.te )n &patele lui.
*u &e mai gGndi la nimic. *u &e mai l& cuprin& de
team. ?lerg pur .i &implu.
?lerg precum un animal )ngrozit3 r&u9lGnd &acadat3
412
&GngerGnd3 tremurGnd din toate )nc1eieturile3 durGndu(l
tot corpul. Bi 9uga acea&ta era ne&9Gr.it3 era atemporal3
era un /i& 9ebril de picioare care &e mi.cau 9renetic3 de
&tr9ulgerri inten&e3 de zgomote 9cute de copoii din
urma lui3 de copoii care &e apropiau tot mai mult D cel
puHin3 a.a i &e prea. ?lerga )ntruna .i parc nu a0ungea
nicieri3 alerga ne)ncetat .i parc nu &e mi.ca din loc.
4ntr printr(o tu9 dea& de mce.3 iar &pinii ro.ii )l
)nHepar )n &ute de locuri3 dar nu Hip3 ci continu &
alerge. ?0un&e )ntr(o zon acoperit cu ardezie neted .i
)ncerc & &e caHere pe ea3 dar czu .i ).i &par&e brbia3
iar gura i &e umplu de &Gnge .i &cuip. Piatra )n&.i era
)n&Gngerat3 deloc de mirare c a czut. Pe&te tot era
&Gngele lui3 prelingGndu(i din tieturile de la picioare.
'e tGr) pe&te le&pedea neted .i a0un&e iar la copaci3
de unde o lu din nou la goan. PGn cGnd ).i aminti c
nu &e mai uita&e dup &teaua lui cluzitoare. C g&i3 dar
acum &e a9la )n &patele lui3 mai )ntr(o parte3 micuH punct
&trlucitor pe cerul &taco0iu3 .i &e )ntoar&e )ndreptGndu(
&e ctre ea3 trecGnd din nou pe&te le&pede3
)mpiedicGndu(&e )n rdcini neob&er/ate3 )ncercGnd
)nnebunit & dea 9runzi.ul )n lturi3 dar )n tot ace&t timp
alergGnd3 alergGnd. 'e izbi de o creang3 czu )n 9und3
&e ridic .i 9ugi. 'e )mpiedic de un pat aluneco& de
lic1eni3 negru3 cu iz de mucegai3 &e ridic plin de mGzg
.i du1oare .i alerg mai departe3 alerg mai departe. 'e
uit dup &teaua lui cluzitoare .i nu o mai /zu. >ar
&ta era drumul cel bun3 trebuia & 9ie drumul cel bun.
413
CGinii ltrau )n &patele lui. >oar un Filometru3 mai puHin
de un Filometru. 'imHea c )ng1eaH. 'imHea c arde.
Pieptul )i era &trpun& de mii de cuHite. Continu &
alerge3 &e cltin3 &e )mpiedic .i czu3 &e ridic .i
continu & alerge. Copoii erau )n &patele lui3 aproape3
aproape3 copoii erau )n &patele lui.
Bi pe nea.teptate D nu .tia cGnd3 nu .tia de cGt /reme
alerga3 nu .tia cGt de departe a0un&e&e3 .tia doar c
&teaua lui di&pru&e D i &e pru c &imte un iz &lab de
9um adu& de /Gntul pdurii. 'e )ndrept &pre locul de
unde i &e prea c /ine miro&ul ace&ta .i ie.i dintre
copaci )ntr(un lumini. pe care )l tra/er& )n goan3 cGnd
&e opri bru&c.
Copoii erau )n 9aHa lui.
Cel puHin unul. 'e 9uri.a&e din pdure mGrGind3 cu
moarte )n oc1ii mici3 cu botul de .obolan )ncreHit3
dez/elindu(.i colHii 1ido.i. 5ncerc &(l ocolea&c3 dar
cGinele )l atac3 )l dobor)3 )l mu.c3 apoi &ri de pe el.
>irF &e c1inui & &e ridice )n genunc1iE copoiul )i ddea
tGrcoale .i clnHnea &lbatic de 9iecare dat cGnd el
)ncerca & &e ridice )n picioare. 5l mu.ca&e de braHul
&tGng. >ar nu )l omorG&e3 nu(i &9Grteca&e beregata. %
dre&at3 ).i &pu&e el3 e dre&at. 5i ddea tGrcoale3 9r &(l
&cape din oc1i. 5l trimi&e&e P-r )nainte3 iar acum /eneau
.i el cu te2nul lui .i cu ceilalHi cGini. Copoiul ace&ta a/ea
&arcina &(l Hin pe loc pGn la &o&irea lor.
'ri bru&c )n picioare .i &e npu&ti &pre copaci.
CGinele 9cu un &alt3 doborGndu(l din nou la pmGnt3
414
aproape retezGndu(i braHul din umr. >e data acea&ta nu
&e mai ridic. Copoiul &e retra&e iar.i3 rma&e )n
picioare ne1otrGt3 cu &Gnge .i bale prelingGndu(i(&e de
pe bot. >irF )ncerc & &e &pri0ine )n braHul zdra/n. 'e
tGr) cam o 0umtate de metru. CGinele mGrGi. CeilalHi
erau .i ei )n apropiere. Ii &e auzeau ltrturile.
?poi3 de unde/a de &u&3 rzbtu un alt &unet. Ridic
epuizat oc1ii &pre 9elia mic de cer brzdat de nori .i de
razele palide )mpr.tiate de Cc1iul 4adului .i )n&oHitorii
lui. Ia un metru di&tanH de el3 copoiul <rait1 &e uita .i
el )n &u&. Bi &e auzi din nou sunetul acela. <ocet .i
&trigt de lupt3 /aier &trident .i prelung3 Hignal al morHii
aproape melodio& )n inten&itatea lui. >irF &e )ntreb
dac nu cum/a murea .i auzea )n minte cGntecele din
Lr-ne Iami-a. 5n& le auzea .i cGinele. 'e 9cu&e mic3
nemi.cat .i cu oc1ii aHintiHi la cer.
>e &u& &e pr/li o 9orm )ntunecat.
>irF &e uit la ea cum cade. 2ria.3 9oarte neagr3
aproape ca &moala. Pe partea de dede&ubt a/ea mii de
guri mici3 .i toate erau de&c1i&e3 .i toate cGntau3 toate
&coteau urletul acela cutremurtor. *u a/ea cap. %ra
triung1iular3 o pGnz imen& .i neagr de corabie3 o
pi&ic de mare purtat de /Gnt3 o mantie din piele pe
care cine/a o arunca&e pe cer. 5n& o mantie din piele cu
guri .i cu o coad lung .i &ubHire.
C /zu cum mi.c o dat din coad .i )l ple&ne.te pe
copoiul <rait1 pe&te cap. CGinele z/Gcni .i &e tra&e mai
mult )napoi. Creatura zburtoare rma&e dea&upra lor o
415
clip3 btGnd din aripile imen&e cu lentoarea &plendid a
/alurilor3 apoi cobor) .i &e )n9.ur )n 0urul cGinelui.
*iciunul dintre animale nu &coa&e niciun &unet. Copoiul
D cGinele <rait1 uria.3 cu cap de .obolan .i de )nlHimea
unui om D copoiul di&pru&e. Cellalt animal )l
acoperi&e )n )ntregime3 iar acum &emna cu un &alam
negru de dimen&iuni colo&ale pierdut )n iarb .i HrGn.
'e a.ternu&e tcerea. Kaietul prdtorului amuHi&e
)ntreaga pdure. *u &e mai auzeau nici ceilalHi cGini.
'e ridic cu gri0 )n picioare .i &e )ndeprt
.c1ioptGnd de a&a&inul toropit. ?ce&ta nici nu &e mi.c.
5n penumbra zorilor3 putea 9i le&ne con9undat cu o
buturug di9orm.
Cu oc1ii minHii3 >irF )l /zu a.a cum 9u&e&e pe cerN o
9orm neagr3 urlGnd3 coborGnd3 numai arip .i guri. C
9racHiune de &ecund &ilueta aceea )l 9cu&e & cread c
,aan KiFar- /eni&e &(l &al/eze )n aero/e1iculul )n
9orm de ban&1ee.
5n partea cealalt a lumini.ului era un talme.(balme.
de &ugrumtori cre&cuHi unul pe&te altul3 o grmad
compact3 galben(maronie. ?bia tGrGndu(&e3 >irF trecu
prin ea aplecGndu(&e pe &ub crengile ca de cear3
)mpingGndu(le la o parte .i rupGndu(le cGnd nu mai a/ea
)ncotro.
Ma.ina prbu.it nu mai ardea3 )n& dea&upra ei mai
zbo/ea un /l &ubHire de 9um. 5nainte de a &e 9ace pra93
&pa&e un .anH lat )n pmGntul din pdure .i doborG&e
cGHi/a copaci cu una dintre aripiE cealalt era )ndreptat
41
&pre cer3 &trGmbat de .anHuri de metal topit .i guri
9cute de tunurile cu la&er. Cabina era 9cut &crum.
>irF ).i g&i pu.ca cu la&er )n apropiere. >ar g&i .i
ni.te oa&eN dou &c1elete )mbGrligate unul )n 0urul
celuilalt ca )ntr(o )mbrHi.are a morHii3 &c1elete
)ntunecate la culoare .i umede3 )nc pline de pete de
&Gnge maroniu .i bucHi de carne rGnced. 2nul dintre
ele era de om D 9u&e&e de om. ?/ea braHele .i picioarele
&9rGmate3 ma0oritatea coa&telor 9cute zob3 )n& >irF
recuno&cu g1eara din metal cu trei colHi de la captul
unui braH de dou ori 9racturat. ?me&tecate cu oa&ele lui3
dar la 9el de 9r /iaH3 erau rm.iHele creaturii care )i
tr&e&e 1oitul din ma.ina 9umegGnd )n aer liber D /reun
animal necro9ag ale crui oa&e a/eau ner/uri negre .i
a&pect cauciucat3 )nco/oiate .i 9oarte mari. <an&1eea )l
&urprin&e&e cGnd &e 1rnea. *u era de mirare c 9u&e&e
atGt de aproape.
5n& nu /zu nici urm de 0ac1eta din piele .i blan
pe care i(o arunca&e Gar&e acolo. >irF &e tGr) &pre
carca&a rece a aero/e1iculului .i &e urc )n burta lui
)ntunecat. 'e tie )n ce/a metalic .i a&cuHit3 dar abia
dac bg de &eamE ce mai conta o tietur acumM 'e
a.ez & a.tepte3 la adpo&t de /Gnt3 .i &perGnd c nu
poate 9i reperat nici de ban&1ee3 nici de /Gntori. Mare
parte din &Gngele de pe rnile lui &e )nc1ega&e3 ob&er/
el 9r prea mare intere&. ?cum &Gngera &poradic. 5n&
cru&tele maronii 9ormate erau toate acoperite de mizerie
.i &e )ntreb dac nu ar trebui & 9ac ce/a )mpotri/a
41!
unei e/entuale in9ecHii. 5n& nici a&ta nu prea & mai
contezeE nu &e mai gGndi .i &trGn&e pu.ca mai tare )n
mGini3 &perGnd ca /Gntorii & &o&ea&c mai repede.
Ce(i )ncetini&e oareM Poate c le era team ca nu
cum/a & deran0eze ban&1eeaE a&ta ar 9i a/ut &en&. 'e
)ntin&e )n cenu.a rece3 cu capul pe braH. 5ncerc & nu &e
gGndea&c la nimic3 & nu &imt nimic. 'u9erea cumplit
din cauza picioarelor ca ni.te butuci .i 0upuite pGn )n
carne /ie. Cu mult greutate .i le ridic )n aer ca & nu i
&e ating de nimic. ?&ta )l a0ut cGt de cGt3 )n& nu a/u
puterea & le Hin &u& mult timp. <raHul )i z/Gcnea unde
)l mu.ca&e cGinele brait1. C /reme ).i dori din tot
&u9letul & nu mai &imt durerea3 & nu i &e mai )n/Grt
capul atGt de tare. ?poi &e rzgGndi. 5.i &pu&e c3 9r
doar .i poate3 durerea era cea care )l mai Hinea treaz.
>ac adormea acum3 mai mult ca &igur c nu a/ea & &e
mai trezea&c.
5l /zu pe 'atan cel Gra& dea&upra pdurii3 di&cul lui
)n&Gngerat pe 0umtate a&cun& de cortina din ramuri
negre(alb&trui. 5n apropiere de el ardea un unic &oare
galben3 &cGnteie minu&cul pe cer. Ie 9cu cu oc1iul. 5i
erau prieteni /ec1i.
2rletele copoilor <rait1 )l readu&e la realitate. Ia
zece metri di&tanH de el3 /Gntorii nerbdtori ie.eau
din 9runzi.. *u c1iar atGt de aproape pe cGt &e a.tepta&e.
;ire.te3 ).i &pu&e3 ocoli&er &ugrumtorii3 nu ).i croi&er
drum printre ei cum 9cu&e el. P-r <rait1 era aproape
in/izibil3 la 9el de negru .i alba&tru ca trunc1iul de
41"
copac lGng care &e opri&e. >ar >irF )l /zu cum &e
mi.c3 )i /zu ba&tonul )ntr(o mGn .i o lance argintie
mai )nalt decGt el )n cealalt. Te2nul lui era cu cGHi/a
pa.i )n 9aH3 HinGnd din &curt lanHurile celor doi copoi
care ltrau &lbatic .i )l trgeau tare. ?l treilea cGine
alerga liber pe lGng el3 dar cGnd ie.i din l&tri. .i
ob&er/ ma.ina doborGt3 porni &pre ea )n &alturi uria.e.
Iui >irF toat &cena i &e pru dintr(odat ne&pu& de
no&tim. Cu lancea argintie ridicat dea&upra capului3
P-r )ncepu & alergeE era &igur c(.i g&i&e prada. 5n& el
nu a/ea la&er3 iar >irF a/ea. C1icotind3 >irF ridic
pu.ca .i Hinti cu gri0.
CGnd tra&e3 o amintire )i re/eni impetuoa& )n minte.
,anaceF3 doar cu puHin timp )n urm3 cu c1ipul a&pru .i
ridicGnd din umeriN -iaa i4ar putea depinde de c+t de
repede poi s (ugi i de c+t de precis tii s tragi! )i
&pu&e&e el. 4ar >irF aduga&eN Ei dac sunt 0n stare s
ucid. ?tunci actul de a ucide i &e pru&e extrem de
importantE cu mult mai complicat decGt &impla 9ug.
Bi c1icoti iar.i. ;uga 9u&e&e un c1in cumplit. Bi
acum tocmai ce tr&e&e cu pu.ca intenHionGnd & ucid
un om .i i &e pru&e u.or.
Iama arztoare a la&erului rma&e &u&pendat )n aer o
&ecund 9oarte lung3 &trpungGndu(l )n mi0locul burHii
pe P-r. <rait1ul &e )mpletici .i czu )n genunc1i3 cu gura
c&cat. ?poi &e prbu.i3 di&prGnd din raza /izual a lui
>irF. Iancea lui argintie &e )n9ip&e&e )n pmGnt .i &e
legna )ncoace .i )ncolo &ub biciul /Gntului.
41#
To/ar.ul lui P-r3 /Gntorul cu pr /Gl/oi3 ddu
drumul lanHului )ncremenind cGnd ).i /zu te2nul la
pmGnt. >irF mi.c u.or pu.ca .i tra&e din nou3 dar nu
&e )ntGmpl nimic3 pentru c pu.ca nu(.i termina&e
ciclul de re)ncrcare de cinci&prezece &ecunde. >in
cauza acea&ta /Gntoarea era con&iderat un sport! ).i
&pu&e el3 deoarece /Gnatul a/ea .an&a & &cape dac ratai
primul 9oc. C1icoti iar.i.
KGntorul &e dezmetici .i &e arunc la pmGnt3
ro&togolindu(&e )n .anHul &pat )n cdere de aripa
aero/e1iculului. ?&cun& )n tran.ee3 ).i caut la&erul D
dar nu are cum & .i(l g&ea&c3 9u gGndul lui >irF.
Copoii )ncon0ura&er ma.ina3 ltrGndu(l ori de cGte ori
).i &c1imba poziHia &au ).i )nlHa capul. >ar niciunul
dintre ei nu )ncerc & )l atace. ?&ta era treaba
/Gntorului. >irF Hinti bine .i )l )mpu.c pe unul din ei
)n gGt. CGinele czu la pmGnt3 iar ceilalHi doi &e
retra&er puHin. >irF reu.i & &e ridice )n genunc1i .i &e
tGr) a9ar din adpo&t. 5ncerc & &e ridice )n picioare
&pri0inindu(&e de aripa ma.inii. Totul &e )n/Grtea )n 0urul
lui. Picioarele )l dureau cumplit .i parc nici nu(.i mai
&imHea tlpile3 dar reu.i cum/a & &tea drept.
'e auzi un &trigt3 un )ndemn )n Fa/alara /ec1eE >irF
nu cuno.tea cu/Gntul. Copoii imen.i &rir la el3 cu
boturile c&cate3 mGrGind 9ioro&. Bi cu coada oc1iului )l
/zu .i pe /Gntor ie.it din .anH3 la doar doi metri
di&tanH de el3 cu cuHitul )n mGn. CGnd primul cGine
atac3 partenerul lui P-r &e )ntoar&e .i o lu la 9ug &pre
42$
locul unde zcea te2nul lui. >irF &e l& la pmGnt .i
ridic pu.ca. ColHii copoiului clnHnir )n gol3 dar
animalul &e ciocni de >irF3 dGndu(l de(a dura. Bi &e
pomeni cu 9iara pe&te el. Cum/a reu.i & g&ea&c
trgaciul. 2rm o &cGnteiere &curt3 .i aerul &e umplu de
du1oare de pr ud .i ar& .i de un &c1ellit oribil.
CGinele clnHni din nou3 9r /lag )n&3 )necGndu(&e cu
propriul lui &Gnge3 apoi muri. >irF )l )mpin&e )n lturi .i
&e ridic )ntr(un genunc1i. <rait1ul a0un&e&e lGng P-r .i
apuca&e de0a lancea lung .i argintie. IanHul celuilalt
copoi &e agHa&e )ntr(o margine din carca&a epa/ei.
KzGndu(l pe >irF cum &e ridic3 )ncepu & &c1eaune .i
& &e &mucea&c3 9cGnd na/a ar& & &e clatine la
mi.crile lui. >ar mcar era Hintuit pe loc.
KGntorul cel brunet a/ea lancea. >irF Hinti .i tra&eE
izbucni 9a&ciculul de raze3 iar el mi.c iute pu.ca de la
dreapta la &tGnga3 de la &tGnga la dreapta3 acoperind cGt
mai mult &paHiu )ntr(o &ecund de 9oc continuu.
Iancea aruncat de <rait1ul doborGt pluti cGHi/a
metri3 &e izbi de aripa &trGmbat a ma.inii3 apoi &e
)n9ip&e din nou )n pmGnt3 zbGrnGind )n btaia /Gntului
ca .i mai de/reme. >irF mai mi.c pu.ca3 &tGnga(
dreapta3 dreapta(&tGnga3 mult timp dup ce /Gntorul &e
prbu.i&e iar lumina &e &tin&e&e. ?poi la&erul &e
re)ncrc .i tra&e din nou pGr0olind un .ir de
&ugrumtori3 iar >irF &e dezmetici .i lu degetul de pe
trgaci3 l&Gnd pu.ca & cad.
Copoiul cel agHat de ma.in tot mai mGrGia .i &e
421
zbtea. >irF )l pri/i 9ix3 cu gura c&cat3 parc
ne)nHelegGnd ce &e petrece. ?poi rG&e )n9undat. 'e l&
)n genunc1i3 g&i pu.ca .i )ncepu & &e tGra&c )ncet3
9oarte )ncet3 &pre cei doi Fa/alari. 5l dureau )ngrozitor de
tare picioarele. 5l durea .i braHul de care 9u&e&e mu.cat.
Copoiul rma& )n /iaH &e opri&e din mGrGit .i &c1eunat3
dar tot &e mai auzea ce/a. 2n &oi de plGn&et3 un &cGncet
continuu.
'e tGr) prin HrGn .i cenu.3 pe&te trunc1iul
carbonizat al unui &u