Sunteți pe pagina 1din 18

Facultatea de Drept si Administratie Publica -

Drept European ( 11.06.2013 - ora 16 :00 16 :30


!"#E$FA%&E
1. Primele izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene sunt tratatele institutive, respectiv:
Tratatul CECA de la Paris (1951) si Tratatele de la oma semnate in 195!.
A
". #zvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene sunt actele normative ale Uniunii Europene,
altele decat tratatele inc$eiate si rati%icate de statele mem&re
F
'. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este izvor primar al dreptului Uniunii
Europene.
F
(. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a %ost semnat si a intrat in vi)oare la s%arsitul
anului "**(.
F
5. Tratatele de la Amsterdam si +isa nu sunt izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene.
F
,. Prin Tratatele de la oma, semnate in 195! au %ost constituite Comunitatea Economica
Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Ener)iei Atomice (CEEA sau Euratom).
A
!. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor %ormeaza
cate)oria izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene.
A
-. .reptul Uniunii Europene este inte)rat de plin drept in ordinea /uridica a %iecaruia dintre
statele mem&re.
A
9. .esi directivele si re)ulamentele nu pot sa contravina izvoarelor primare ale Uniunii, in
situatii speciale deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, pot sa contravina
izvoarelor primare.
F
1*. 0udecatorul national este o&li)at sa aplice actele normative ale Uniunii Europene, de la data
intrarii acestora in vi)oare, ca pe propriile norme nationale.
A
11. .reptul Uniunii Europene are un caracter unitar, ridicandu1se deasupra diversitatii conte2telor
nationale. .reptul Uniunii Europene se aplica in mod uni%orm in toate statele mem&re.
A
1
1". #nstitutiile Uniunii Europene 3si e2ercita %iecare 3n parte competentele con%erite de tratate, dar
3n acelasi timp tre&uie sa conlucreze str4ns 3n vederea atin)erii o&iectivelor Uniunii Europene.
5n cadrul acestei cooperari la nivel institutional tre&uie respectat principiul ec$ili&rului, 3n
sensul ca nici o institutie nu poate 3ncalca sau e2ercita competentele altor institutii pe de o
parte, iar, pe de alta, parte ca toate institutiile tre&uie sa se implice activ pentru realizarea
o&iectivelor Uniunii Europene.
A
1'. 6rdinea /uridica a Uniunii Europene este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii
Europene si tratatele inc$eiate si rati%icate de catre statele mem&re.
A
1(. 6rdinea /uridica a Uniunii Europene este o ordine /uridica supranationala, care se 3ntemeiaza
pe acceptarea trans%erarii, de catre statele mem&re ale Uniunii Europene, a unor competente
decizionale catre institutiile Uniunii , care au %ost create prin tratate.
A
15. Principiul su&sidiaritatii si cel al proportionalitatii dreptului Uniunii Europene sunt strans
le)ate si au e%ecte similare, de limitare a interventiei le)islative a Uniunii Europene.
#nstitutiile Uniunii aplica principiul su&sidiaritatii 3n con%ormitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor su&sidiaritatii si proportionalitatii care este ane2at Tratatului de la
7isa&ona
A
1,. Prioritatea %ace parte din natura dreptului Uniunii Europene. #n a&senta sa, tratatele ar %i
lipsite de e%ecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele mem&re ar putea adopta acte
normative contrare tratatelor.
A
1!. Con%orm principiului prioritatii, actele normative nationale nu pot contraveni dreptului
Uniunii Europenr, cu e2ceptia prevederilor Constitutiei, actul normativ cel mai important in
ierar$ia oricarui sistem de drept.
F
1-. 0udecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea le)ii nationale, atunci cand se
invoca incompati&ilitatea acesteia cu dreptul Uniunii Europene, insa numai dupa %ormularea
unei cereri de interpretare adresata Curtii de 0ustitie a Uniunii Europene.
F
19. .reptul Uniunii Europene produce e%ect direct atat in statele mem&re, cat si in statele asociate
la Uniunea Europeana, insa numai de la momentul desc$iderii in mod %erm si irevoca&il a
ne)ocierilor de aderare la Uniunea Europeana.
F
"*. Con%orm art. ( al Protocolului nr. ' privind 8tatutul Curtii de 0ustitie a Uniunii Europene
ane2at Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatului privind 9unctionarea Uniunii
Europene, /udecatorii si avocatii )enerali nu pot e2ercita nicio %unctie politica, insa pot
e2ercita %unctii administrative si:sau e2ecutive. A
"
"1. Principiul protectiei drepturilor %undamentale ale omului nu este un principiu al dreptului
Uniunii Europene, ci e2clusiv un principiu care )uverneaza activitatea Consiliului Europei.
F
"". 6rice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la ale)erile locale, adica dreptul de a
ale)e si de a %i ales in administratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in
aceleasi conditii ca si cetatenii acelui 8tat.
A
"'. #nstitutiile Uniunii Europene actioneaza in limitele atri&utiilor con%erite lor de catre
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.
F
"(. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol le)islativ, %iind sin)ura institutie
care adopta acte normative o&li)atorii care se aplica pe teritoriul Uniunii.
F
"5. ;em&rii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii
statelor mem&re, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivelul Uniunii Europene
interesele )uvernelor statelor din care provin, punand in aplicare politica respectivelor
)uverne la nivelul Uniunii Europene.
A
",. ;em&rii Parlamentului European sunt instructati de catre )uvernele statelor din care provin
cu privire la modul in care sa1si indeplineasca insarcinarile care le revin in e2ercitarea %unctiei
lor.
F
"!. ;em&rii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele )uvernelor statelor mem&re, ci
interesul )eneral comunitar.
F
"-. ;em&rii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de , luni.
F
"9. Consiliul Uniunii Europene nu are atri&utii decizionale proprii, intervenind numai in masura
in care Comisia Europeana care este institutia Uniunii cu caracter cole)ial si permanent ii
delea)a spre rezolvare unele pro&leme.
F
'*. Consiliul Uniunii Europene este %ormat din cate un reprezentant al %iecarui stat mem&ru, la
nivel ministerial, imputernicit sa an)a/eze )uvernul acelui stat mem&ru. Prin urmare,
Consiliul Uniunii Europene reprezinta interesele statelor mem&re.
A
'1. Comisia Europeana are atri&utii preponderent e2ecutive.
A
'
'". ;em&rii Comisiei Europene sunt numiti de catre statele mem&re pentru un mandat de ( ani.
F
''. Comisia Europeana contri&uie prin propuneri la pre)atirea si conturarea masurilor luate de
Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European. Ea are drept de initiativa le)islativa.
A
'(. Comisia Europeana nu are drept de initiativa le)islativa, acest drept revenind Consiliului
Uniunii.
F
'5. .esi are posi&ilitatea de a %ormula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un %el
de atri&utie de control si impunere a respectarii le)islatiei comunitare de catre statele mem&re.
F
',. Curtea de 0ustitie a Uniunii Europene nu are atri&utii de interpretare a Tratatelor intrucat
aceste atri&utii revin Comisiei Europene, care este )ardianul tratatelor.
F
'!. 0udecatorii si avocatii )enerali sunt desemnati la propunerea )uvernelor statelor mem&re, de
comun acord pentru un mandat de , ani care poate %i reinnoit. ;em&rii Curtii de 0ustitie
desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de ' ani.
A
'-. 9iecare )uvern al statelor mem&re delea)a cate un reprezentant la nivel ministerial dintre
mem&rii sai in Consiliul Uniunii Europene, reprezentantul %iind desemnat in %unctie de
pro&lemele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului.
A
'9. Tri&unalul nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de 0ustitie a Uniunii
Europene.
A
(*. 7i&era circulatie a mar%urilor presupune e2clusiv interzicerea intre statele mem&re a ta2elor
vamale asupra importurilor si e2porturilor si eliminarea restrictiilor cantitative.
F
(1. 7i&era circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre statele
mem&re si intre statele mem&re si tarile terte.
A
(". 7i&ertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de li&ertatea de circulatie a
persoanelor.
F
('. 7i&era circulatie a serviciilor include li&era circulatie a mar%urilor.
F
(
((. Tri&unalul Uniunii Europene are inre altele si competenta de a solutiona actiunile care sunt
introduse 3mpotriva deciziilor Tri&unalului 9unctiei Pu&lice, care este competent 3n ceea ce
priveste liti)iile re%eritoare la %unctionarii pu&lici europeni
A
(5. Politica economica are stranse le)aturi cu politica monetara, cele doua conditionandu1se
reciproc.
A
(,. Politica privind mediul incon/urator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni speci%ice
la nivelul %iecarui stat mem&ru.
F
(!. Curtea de Conturi este %ormata dintr1un resortisant din %iecare stat mem&ru numit de Consiliu
pe &aza propunerilor statelor mem&re, dupa primirea avizului Parlamentului european. Curtea
de Conturi are statut de institutie comunitara.
A
(-. Comitetul Economic si 8ocial este compus din reprezentanti ai or)anizatiilor patronale,
salariale si alti reprezentanti ai societatii civile si este un or)anism cu caracter consultativ.
A
(9. Comitetul Economic si 8ocial si Comitetul e)iunilor sunt or)anisme din cadrul Uniunii
Europene care pot adopta acte normative cu caracter o&li)atoriu in domeniul lor de
competenta.
F
5*. Con%orm tratatului de la 7isa&ona 5**.*** de cetateni europeni, provenind din cel putin trei
state mem&re pot propune Comisiei Europene un proiect de act normativ comunitar.
F
51. 0udecatorii si avocatii )enerali din cadrul Curtii de 0ustitie a Uniunii Europene sunt desemnati
de comun acord de catre )uvernele statelor mem&re, pentru un mandat de , ani care poate %i
reinnoit. ;em&rii Curtii de 0ustitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de ' ani.
A
5". Politica e2terna si de securitatea comuna a Uniunii are la &aza dezvoltarea solidaritatii politice
reciproce a statelor mem&re, identi%icarea c$estiunilor de interes )eneral si realizarea unui
)rad din ce 3n ce mai mare de conver)enta a actiunilor statelor mem&re 3n materie de
securitate.
A
5'. Politica de securitate si aparare comuna (P8AC) este o politica distincta si separata de
Politica E2terna si de 8ecuritate Comuna.
A
5
5(. 8tatele mem&re au o&li)atia de a spri/ini 3n mod activ PE8C 3n &aza principiului loialitatii si
al solidaritatii reciproce. Ele tre&uie sa se a&tina de la orice actiune contrara intereselor
Uniunii sau care poate dauna e%icientei sale ca %orta de coeziune 3n relatiile internationale.
F
55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a li&ertatii,
democratiei, e)alitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv
a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor.
A
5,. Uniunea o%era cetatenilor sai un spatiu de li&ertate, securitate si /ustitie, %ara %rontiere interne,
in cadrul caruia este )arantata li&era circulatie a persoanelor impreuna cu masurile adecvate
privind controalele la %rontierele e2terne, azilul, mi)ratia si prevenirea si com&aterea
in%ractionalitatii
A
5!. #n temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele mem&re se concureaza reciproc in
indeplinirea misiunilor
F
5-. .elimitarea competentelor Uniunii este re)lementata de principiul atri&uirii. E2ercitarea
acestor competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este re)lementata de
principiile su&sidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.
A
59. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea
drepturilor omului si a li&ertatilor %undamentale
A
,*. Comisia Europeana e2ercita, impreuna cu Consiliul European, %unctiile le)islativa si &u)etara.
F
,1. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul
European este asi)urata in mod proportional cu criteriul demo)ra%ic, descrescator, cu un pra)
minim si unul ma2im de mem&ri pentru %iecare stat mem&ru. +umarul parlamentarilor nu
poate depasi !5*.
A
,". #ncepand cu anul "*1( Comisia Europeana va %i %ormata dintr1un numar de comisari e)al cu
doua treimi din numarul statelor mem&re, atat timp cat Consiliul European nu decide
modi%icarea acestui numar, $otarand in unanimitate.
A
,'. ;em&rii Comitetului e)iunilor sunt numiti pentru un mandat de 5 ani de catre Consiliu cu
ma/oritate cali%icata, dintre reprezentantii colectivitatilor locale din statele mem&re, pe &aza
propunerilor primite din partea statelor mem&re
A
,
,(. Uniunea dezvolta o politica comuna de imi)rare, al carei scop este de a asi)ura, in toate
etapele, )estionarea e%icienta a %lu2urilor de imi)ranti, tratamentul ec$ita&il al resortisantilor
tarilor terte cu sedere le)ala in statele mem&re, precum si prevenirea imi)rarii ile)ale si a
tra%icului de persoane si com&aterea sustinuta a acestora
A
,5. Tratatele de la ;aastric$t si de la Amsterdam re)lementeaza modalitatile de prote/are a
cetateniei europene ast%el:
protectia acordata de catre autoritatile diplomatice si consulare ale statelor
mem&re,
dreptul de petitionare
dreptul de a se adresa mediatorului.
dreptul de a comunica cu institutiile comunitare
A
,,. .eciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, tre&uie motivate in mod clar si pertinent si
nu sunt o&li)atorii in inte)ralitatea lor, ci doar cu privire la rezultat.
F
,!. Actele normative ale Uniunii Europene adoptate de catre institutii intra in vi)oare la data
%i2ata sau in a "*1a zi de la pu&licare in 0urnalul 6%icial al Uniunii Europene.
A
,-. .ecizia, ca act normativ al Uniunii Europene, are aplica&ilitate indirecta si produce e%ecte de
la data comunicarii sale catre destinatari
F
,9. .ecizia, ca act normativ al Uniunii Europene, se adreseaza unor destinatari precisi. Ea este un
act normativ individual, %ara aplica&ilitate )enerala, spre deose&ire de re)ulamente, care au un
caracter )eneral.
A
!*. #n cadrul Consiliului Uniunii Europene cea mai mare parte a deciziilor se adopta cu ma/oritate
simpla.
F
!1. .iscutiile si ne)ocierile pentru identi%icarea unei alte solutii care sa rezolve criza
institutionala ca urmare a respin)erii Tratatului constitutional au condus la un acord asupra
unui nou proiect de tratat, care s1a semnat pe data de 1' decem&rie "**! la 7isa&ona, urmand
sa intre in vi)oare la inceputul anului "**9, cel tarziu inainte de ale)erile europene din anul
"**9. Tratul de re%orma de la 7isa&ona a intampinat di%icultati si a intrat in vi)oare mai tarziu,
respectiv in decem&rie "**9.
A
!". Tratatul de la 7isa&ona a %ost conceput pentru a re%orma re)lementarile aplica&ile in prezent
in Uniunea Europeana, in asa %el incat Uniunea Europeana sa %ie adaptata noilor realitati
create de e2tinderea acesteia la "! de state mem&re
A
!
!'. Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la oma si de
la Paris.
F
!(. #nteresele si o&iectivele strate)ice ale PE8C sunt sta&ilite de catre Comisia Europeana .
F
!5. Consiliul European este institutia Uniunii, care $otar4nd cu unanimitate sta&ileste interesele si
o&iectivele strate)ice ale PE8C
A
!,. Comisia Europeana e2ercita %unctia e2ecutiva impreuna cu Consiliul European, sta&ilind
principalele directii de actiune ale Consiliului European.
F
!!. Tratatul CEC6 a %ost inc$eiat pentru o perioada de 5* de ani. 7a data de "' iulie "**", CEC6
si1a 3ncetat e2istenta, iar patrimoniul acesteia a %ost trans%erat Comunitatii Europene.
A
!-. Prima incercare de re%orma si adaptare a Uniunii la valurile succesive de e2tindere a %ost
<Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa=, care a %ost ela&orat pentru a 3nlocui vec$ile
tratate cu un te2t unitar, care sa sta&ileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni
&azele, o&iectivele, structura si modul de %unctionare a Uniunii Europene e2tinse.
A
!9. e)ulamentul este principalul izvor de drept derivat, este o&li)atoriu in inte)ralitatea lui si
contine prescriptii )enerale si impersonale, cu aplica&ilitate )enerala. Aplica&ilitatea )enerala
este principala deose&ire dintre re)ulament si decizie.
A
-*. 8tatele mem&re care doresc sa sta&ileasca intre ele o %orma de cooperare consolidata in cadrul
competentelor nee2clusive ale Uniunii pot recur)e la institutiile Uniunii Europene.
A
-1. Curtea de 0ustitie a Uniunii este sesizata printr1o cerere adresata )re%ierului Curtii, care
tre&uie sa cuprinda numele si domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele partii
sau partilor 3mpotriva carora se %ormuleaza cererea, o&iectul liti)iului, concluziile si o
e2punere sumara a motivelor invocate. .upa caz, cererea tre&uie sa %ie 3nsotita de actul a
carui anulare este ceruta sau, de o pro&a scrisa a datei invitatiei de a actiona adresate unei
institutii.
A
-". .reptul Uniunii Europene are un caracter unitar, aplicarea dreptului Uniunii europene in
statele mem&re %ind conditionata atat de respectarea particularitatilor %iecarui sistem /uridic
national, cat si in special de aplicarea normelor Uniunii in plan national cu un <continut
identic si cu o e)ala e%icacitate=.
A
-
-'. #n cadrul ordinii /uridice comunitare sunt eliminate toate competentele nationale ale statelor
ce %ac parte din Uniunea Europeana, deoarece aceste competente au %ost trans%erate in
inte)ralitate institutiilor comunitare.
F
-(. #n activitatea sa, Curtea de 0ustitie a apelat la principii )enerale de drept si, in plus, a conturat
o serie de principii speci%ice dreptului comunitar, ori de cate ori sursele primare sau secundare
ale dreptului comunitar nu dispuneau de re)lementari.
A
-5. .irectiva o&li)a toate statele mem&re destinatare in totalitate, %iind o&li)atorie in toate
elementele sale.
F
-,. Consiliul European, $otarand cu ma/oritate cali%icata, propune Parlamentului European un
candidat la %unctia de Presedinte al Comisiei Europene.
A
-!. ;em&rii Comisiei Europene poarta denumirea de comisari si sunt numiti pentru un mandat de
5 ani, care poate sa %ie reinnoit.
A
--. ;andatul mem&rilor Comisiei Europene poate sa %ie reinnoit de ma2im doua ori.
F
-9. Tratatul de la 7isa&ona nu este in vi)oare deoarece a %ost respins in cadrul unui re%erendum
or)anizat intr1unul dintre statele mem&re
F
9*. Curtea de 0ustitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de 0ustitie, Tri&unalul si tri&unale
specializate. Ea asi)ura respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor
comunitare.
A
91. Tratatul de la 7isa&ona a %ost conceput pentru a inlocui vec$ile tratate cu un te2t unitar, care
sa sta&ileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni &azele, o&iectivele, structura si
modul de %unctionare a Uniunii Europene e2tinse.
F
9". #n cadrul principiilor si o&iectivelor actiunii sale e2terne, Uniunea des%asoara, de%ineste si
pune in aplicare o politica e2terna si de securitate comuna intemeiata pe dezvoltarea
solidaritatii politice reciproce a statelor mem&re, pe identi%icarea c$estiunilor de interes
)eneral si pe realizarea unui )rad din ce in ce mai mare de conver)enta a actiunilor statelor
mem&re.
A
9
9'. Parlamentul European ela&oreaza politica e2terna si de securitate comuna si adopta deciziile
necesare pentru de%inirea si punerea in aplicare a acesteia, pe &aza orientarilor )enerale si a
liniilor strate)ice de%inite de Consiliul European.
F
9(. #n e2ercitarea mandatului sau, #naltul eprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu
european pentru actiunea e2terna. Acest serviciu lucreaza in cola&orare cu serviciile
diplomatice ale statelor mem&re.
A
95. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona Uniunea Europeana va e2ista alaturi de Comunitati.
F
9,. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona Uniunea se su&stituie Comunitatii Europene si succede
acesteia.
A
9!. #n temeiul principiului cooperarii loiale, 8tatele mem&re adopta orice masura )enerala sau
speciala pentru asi)urarea indeplinirii o&li)atiilor care decur) din tratate sau care rezulta din
actele institutiilor Uniunii uropene.
F
9-. Actuala Comisie Europeana este %ormata dintr1un numar de comisari e)al cu doua treimi din
numarul statelor mem&re.
A
99. Parlamentarii europeni sunt alesi proportional cu populatia statului mem&ru din care provin,
%iind sta&ilit un numar ma2im si unul minim de parlamentari din partea unui stat mem&ru.
A
1**. Curtea de 0ustitie a Uniunii Europene este compusa 3n prezent din 1- /udecatori, con%orm
principiului ca prin rotatie sa %ie numit c4te un /udecator pentru %iecare stat mem&ru, ast%el
3nc4t toate sistemele /uridice nationale din cadrul Uniunii Europene sa %ie reprezentate e)al la
nivelul Curtii
F
1*1. Art. 1*1 al T9UE (e21articolul -1 TCE) interzice 3ntele)erile anticoncurentiale dintre
3ntreprinderi declar4nd incompati&ile cu piata interna si prin urmare interzise orice acorduri
3ntre 3ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de 3ntreprinderi si orice practici concertate care
pot a%ecta comertul dintre statele mem&re si care au ca o&iect sau e%ect 3mpiedicarea,
restr4n)erea sau denaturarea concurentei 3n cadrul pietei interne
A
1*". ;ateria concurentei reprezinta un domeniu 3n care Uniunea Europeana are <competenta
e2clusiva=. Prin urmare, 3n domeniul concurentei, statele mem&re pot le)i%era numai 3n
masura 3n care transpun sau aplica dreptul adoptat la nivelul Uniunii sau 3n domeniile 3nca
nere)lementate la nivel Uniunii Europene
A
1*
1*'. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona Curtea de 0ustitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de
0ustitie si Tri&unalul de prima instanta care este un tri&unal specializat
F
1*(. 7i&ertatea de circulatie a persoanelor a reprezentat o pro&lema mai sensi&ila pentru statele
mem&re dec4t li&era circulatie a mar%urilor, datorita implicatiilor ce tin de ordinea pu&lica si
de si)uranta nationala sau de sistemul de asi)urari sociale.
A
1*5. #n cadrul actiunilor cu caracter operativ ale Europol, acesta poate sa aplice masuri coercitive
cum ar %i arestarea sau retinerea action4nd 3n mod independent si %ara a solicita implicarea
autoritatilor nationale competente dim statul mem&ru pe al carui teritoriu sunt adoptate
masurile coercitive
F
1*,. Europol1ul este o or)anizatie independenta a Uniunii Europene cu misiunea de a sustine si
consolida actiunea autoritatilor politienesti si a altor servicii de aplicare a le)ii din statele
mem&re, precum si cooperarea acestora pentru prevenirea si com&aterea criminalitatii )rave
care a%ecteaza doua sau mai multe state mem&re, a terorismului si a %ormelor de criminalitate
ce aduc atin)ere unui interes comun care %ace o&iectul unei politici a Uniunii
A
1*!. Parc$etul European are competenta de a cerceta, de a urmari si de a trimite 3n /udecata, dupa
caz 3n cola&orare cu Europol, autorii si coautorii in%ractiunilor care aduc atin)ere intereselor
%inanciare ale Uniunii. El a %ost 3n%iintat prin Tratatul de la ;aastric$t
A
1*-. Con%orm art. -" al T9UE (e21articolul '1 TUE) cooperarea /udiciara 3n materie penala 3n
cadrul Uniunii se 3ntemeiaza pe principiul recunoasterii reciproce a $otar4rilor /udecatoresti si
a deciziilor /udiciare si include apropierea re)lementarile /uridice si a normelor administrative
ale statelor mem&re 3n anumite domenii de criminalitate
A
'#%!(P%E )*+()E
1. Precizati care dintre urmatoarele cate,orii de acte %ac parte dintre i-.oarele primare ale
dreptului comunitar:
a. e)ulamentele si directivele>
b. !ratatul instituind )omunitatea Europeana a )arbunelui si +telului/
!ratatul instituind )omunitatea Economica Europeana/
!ratatul instituind )omunitatea Europeana a Ener,iei Atomice/
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa.
?
". .reptul comunitar are urmatoarele caracteristici:
a) are prioritate si aplica&ilitate indirecta prin traspunerea in le)ilatia interna>
b are prioritate si e0ect direct/
c are aplicabilitate imediata
11
a. a@&
&. &@c
c. a@c
?
'. Principiul prioritatii dreptului comunitar
a. tine de esenta dreptului comunitar/
&. se aplica prin raportare la toate normele nationale, cu e2ceptia celor comunitare>
c. a %ost sta&ilit e2pres printr1un re)ulament al Comisiei Europene.
A
(. Principiul subsidiaritatii:
a este un principiu 0undamental al dreptului comunitar/
b presupune actiunea )omunitatii in limitele competentelor si obiecti.elor con0erite de
tratate1 )omunitatea inter.enind in masura in care obiecti.ele actiunii nu pot 0i
reali-ate satis0acator la ni.elul statelor membre/
c) nu limiteaza interventia comunitara.
a. a@&
&. &@c
c. a@c
A
5. Uniunea Europeana isi propune:
a sa o0ere cetatenilor sai o arie de libertate1 securitate si 2ustitie 0ara 0rontiere.
&) sa com&ata re)lementarea uni%orma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.
c sa promo.e-e pro,resul stiinti0ic si te3nic/
d) sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala
a. a@&@c
&. a @ c
c. &@d
?
,. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:
a. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeana, Curtea de
0ustitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi si ?anca Centrala Europeana.
&. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana si Curtea de 0ustitie>
c. Parlamentul European / )onsiliul #niunii Europene / )omisia Europeana / )urtea de 4ustitie a
#niunii Europene si )urtea de )onturi
C
!. Comisia Europeana este o institutie:
a. cu rol e5ecuti./
&. cu rol /urisdictional>
c. cu rol politic.
1"
A
-. 7i&era circulatie a mar0urilor implica:
a inter-icerea intre statele membre a ta5elor .amale asupra importurilor si
e5porturilor/
b un tari0 .amal comun/
c) eliminarea restrictiilor le)ate de li&era circulatie a serviciilor
a. a@&
&. &@c
c. a@c
A
9. 7i&ertatea de circulatie a lucratorilor implica:
a. )arantarea unui loc de munca in cadrul statelor mem&re
b. deplasarea in mod liber pe teritoriul statelor membre in .ederea an,a2arii
c. sederea limitata intr1un stat mem&ru pentru an)a/are, in &aza unor vize si permise de
lucru>
d. ramanerea pe teritoriul unui stat membru a persoanei dupa ce a 0ost an,a2ata in
acest stat membru1 sub re-er.a conditiilor care sunt cuprinse in re,ulamentele de
implementare care sunt elaborate de )omisiei
a. a@&@c
&. a@&@d
c. &@d
C
1*. .e%inirea si punerea in aplicare a politicii monetare comune se realizeaza de catre:
a. Consiliul Uniunii Europene si Curtea de Conturi>
b. &istemul European al 6ancilor )entrale/
c. Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi si ?anca Europeana de #nvestitii.
?
11. Tratatul de la 'aastric3t:
a. instituie #niunea Europeana/
&. re)lementeaza mai detaliat %iecare dintre cele ' Comunitati Europene>
c. instituie cele ( li&ertati %undamentale in cadrul Uniunii.
A
1". 'embrii Comisiei Europene sunt numiti de catre:
a. )onsiliu1 de comun acord cu Presedintele )omisiei1 pornind de la propunerile 0ormulate de catre
statele membre/
&. cetatenii europeni>
c. statele mem&re.
A
1'. )etatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii Europene, in:
1'
a. Parlamentul European
&. Parlamentul si Consiliul European
c. Comisia Europeana
A
1(. Con%orm Tratatului de la %isabona #nstitutiile Uniunii Europene sunt:
a. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de 0ustitie a Uniunii
Europene
b. Parlamentul European1 )onsiliul European1 )onsiliu #niunii Europene1 )omisia Europeana1
)urtea de 4ustitie a #niunii Europene1 6anca )entrala Europeana1 )urtea de )onturi
c. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de 0ustitie a Uniunii
Europene, Curtea de Conturi
?
15. Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de urmatoarele or)ane care e2ercita
%unctii consultative
a. )omitetul Economic si &ocial si )omitetul "e,iunilor1
&. Comitetul Economic si 8ocial si Comitetul asistentei civile
c. Comitetul Economic si 8ocial si Comitetul reprezentantilor re)ionali
A
1,. Comisia Europeana:
a promo.ea-a interesul ,eneral al #niunii (interesul comintar/
b .e,3ea-a la aplicarea tratatelor (este ,ardianul tratatelor1
c e5ecuta bu,etul/
d are initati.a le,islati.a.
a. a@&
&. a@&@c
c. a@&@c@d
C
1!. Comisia, ca or)an cole)ial, raspunde in %ata
a. Parlamentului European
&. Consiliului European
c. Curtii de Conturi
A
1-. Curtea de 0ustitie este 0ormata din:
a. cate un 2udecator pentru 0iecare stat membru si este spri2inita de a.ocati ,enerali.
&. cate un /udecator pentru %iecare stat mem&ru si este spri/inita de avocati asistenti
c. cate un /udecator pentru %iecare stat mem&ru
A
19. #n pro&lemele re%eritoare la politica e2terna si de securitate comuna, Uniunea este
reprezentata de:
a. Presedintele Comisiei Europene
1(
b. (naltul "epre-entant al #niunii pentru A0aceri E5terne si Politica de &ecuritate
c. Presedintele Consiliului European
?
"*. .in A)entia Europeana de Aparare %ac parte:
a. 8tatele mem&re si alte state din Europa
&. Toate statele mem&re
c. +rice state membre care doresc sa participe
C
"1. Uniunea Europeana are personalitate /uridica con%orm:
a. Tratatului de la ;aastric$t
b. !ratatului de la %isabona
c. Tratatului de la Amsterdam
?
"". 6rice stat mem&ru poate decide sa se retra,a din Uniune.
a. in mod liber1 con0orm normele constitutionale nationale
&. dupa o&tinerea acordului unanim al tuturor statelor mem&re
c. dupa o&tinerea acordului a doua treimi din numarul statelor mem&re
A
"'. 7a aceasta data Uniunea Europeana are un numar de:
a. "5 de state mem&re
b. 27 de state membre
c. "' de state mem&re
?
"(. #ntre competentele parta2ate ale Uniunii enumeram:
a. Piata interna1 mediu1 spatiul de libertate1 securitate si 2ustitie
&. 7e)islatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. 8ta&ilirea normelor privind concurenta necesare %unctionarii pietei interne> politica monetara pentru
statele mem&re a caror moneda este euro> uniunea vamala
A
"5. Consiliul European
a. De0ineste orientarile strate,ice ale plani0icarii le,islati.e si operationale in cadrul spatiului de
libertate1 securitate si 2ustitie.
&. Ae)$eaza la respectarea tratatelor, %iind )ardianul tratatelor
c. E2ecuta &u)etul si are initiativa le)islativa
A
",. 'ediatorul european este numit de:
a. Consiliul de ;inistri
b. Parlamentul European
c. Comisia Europeana
15
?
"!. #ntre competentele e5clusi.e ale Uniunii enumeram:
a. Piata interna, mediu, spatiul de li&ertate, securitate si /ustitie
&. 7e)islatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. &tabilirea normelor pri.ind concurenta necesare 0unctionarii pietei interne/ politica monetara
pentru statele membre a caror moneda este euro/ uniunea .amala
C
"-. Parlamentul European a apro&at aderarea "omaniei la Uniunea Europeana in data de:
a. 13 aprilie 2008/
&. 1' aprilie "**,>
c. 1' aprilie "**!>
A
"9. Planul <&c3umann=, lansat la Paris la 9 mai 195*, urmarea:
a. realizarea unei cooperari economice intensi%icate>
&. realizarea uniunii vamale
c. plasarea productiei de otel si carbune sub e,ida unei (nalte Autoritati
C
'*. 9iecare institutie a Uniunii Europene:
a. isi stabileste in mod independent propriul
"e,ulament si isi desemnea-a 0unctionarii
c. raporteaza Comisiei Europene
&. raporteaza Parlamentului European
A
'1. Parlamentul european are urmatoarele cate)orii de atributii:
a. atri&utii le)islative e2clusive si
individuale
c. atributii de anc3eta si de a.ocat al poporului si atributii
de supra.e,3ere si control.
&. atri&utii e2ecutive
C
'". Parlamentul European este compus din:
a. repre-entanti ai popoarelor statelor membre
(cetateni europeni alesi de cetatenii
europeni
c. reprezentanti ai Uniunii Europene
&. reprezentanti ai )uvernelor statelor mem&re d. reprezentanti din Parlamentele nationale ale statelor
mem&re
A
''. (naltul "epre-entant al Uniunii Europene pentru a%aceri e2terne si politica de securitate este
numit de
a. Parlamentul European cu acordul
Comisiei
c. )onsiliul European
&. Comisia Europeana d. Consiliul European, cu acordul
1,
presedintelui Comisiei
C
'(. )omisia, in calitate de or)an cole)ial, raspunde in %ata:
a. Parlamentului European c. Consiliului European
&. Consiliului Uniunii Europene d. Consiliului Europei
A
'5. Con%orm Tratatului de la 7isa&ona incepand cu data de 1 noiembrie 2019, Comisia va %i
compusa dintr1un numar de mem&ri, incluzand presedintele si #naltul eprezentant al Uniunii
pentru a%aceri e2terne si politica de securitate e)al cu:
a. numarul statelor mem&re c. un s%ert din numarul statelor mem&re
b. doua treimi din numarul statelor membre d. o /umatate numarul statelor mem&re
?
',. Curtea de 0ustitie a Uniunii Europene cuprinde:
a. )urtea de 4ustitie1 !ribunalul si
tribunale speciali-ate
c. Curtea de 0ustitie, Tri&unalul ;arii Camere si
Tri&unalul specializat
&. Curtea de 0ustitie, Tri&unalul de prima
instanta si Tri&unalul %unctiei pu&lice
A
'!. Politica e5terna si de securitate comuna este elaborata de:
a. Parlamentul European c. Comisia Europeana
&. Parlamentele nationale d. )onsiliul #niunii Europene
.
'-. )on0orm art. 3 al Tratatului privind 9unctionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta e5clusi.a 3n urmatoarele domenii:
a uniunea .amala
b politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro
c) politica e2terna si de securitate comuna
d politica comerciala comuna
a. a @&@c c. a@&@d
&. &@c@d d. &@c@d
C
'9. )on0orm art. 9 al Tratatului privind 9unctionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta de le,i0erare parta2ata cu statele mem&re 3n urmatoarele domenii
a) uniunea vamala
b protectia consumatorului/
c transporturile/
d retelele transeuropene
a. a@&@c c. &@c@d
1!
&. a@&@d d. a@c@d
C
(*. (n.esti,atiile cu privire la a2utoarele de stat sunt e%ectuate de catre:
a. Consiliul Uniunii Europene c. Consiliul European
&. Parlamentul European d. )omisia Europeana
.
(1. ealizarea Pietei #nterne a intervenit treptat si pro)resiv. Prima libertate realizata a %ost:
a. %ibera circulatie a mar0urilor c. 7i&era circulatie a capitalurilor
&. 7i&era circulatii a persoanelor d. 7i&era circulatie a platilor
A
(". Acti.itatile Europol sunt controlate de catre:
a. Parlamentul European, 3n asociere cu
parlamentele nationale
c. Comisia Europeana
b. )onsiliul #niunii Europene
?
1-