Sunteți pe pagina 1din 104

ARHIVELE NAIONALE

SERVICIUL ARHIVE NAIONALE ISTORICE CENTRALE


Biroul Arhive Administrative i Culturale
Nr. inventar: 1466
INVENTAR
" "
OBINUITA OBTEASCA ADUNARE A
RII ROMNETI
1825-1858
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
vechi al
un.itii de
pstrare
~O
2
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
5
1
OBSERVAII
4 5 3
o
2 32 e d ut t i ~3
p1t 1.n Obi9D it Ob t c
duna~e
O ne
ti
.. , , " -
J! ul intii 1 01 secret ~
1
le ere ult r o r" in
dep ut ilor t
nu l ui .
hic
in
Alerndtu : >
1.ro ~1 r.
3
29 e l e 1 eabtu te
i 83
de Obi uui t O t scii ov. ?
-
t i .
r.5
4
. 31
I i t cu d put i i c re u
11- 31
slt de
e ine
bi nult i nov
b t 'i't
1 dun"ri a o n
ti.
.,,2
18
32 - ~
Con re r' er to re provi-
z onre o~ului ucuretl cu
~11 i l l l ~.
p l s
c ce
dun'" i
e dosar lUCI! te in
bi nulte 1O t tii
perio 13 - 135;bri
ti i re u
1835
JblIrDul te1.
Cd. 431/1975 - V 11
../ ..
Denumirea prii structurale
- 2. -
..;
z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRI,SUL U,ITII
DE PSTRARE
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
3 4
6 2 Op i s d c Il 1831
ce r1 A du- Dov. 2
Il" 1 de . . . 29 IlO . 18~
5
842
pr. x" J: gu
up p- 'ubiri1
eno 1 l or
m 1 Ob t 1i
ul ui .
842
c r oco te 1
'1" (v
i eha tu1 1e) o
7.
33
ntul desf'a \1-C.r 1e 1831
e or 1Obteti u-
dea.l
Il' xi


8
, 6
d~ lege re rito
18,
u ctorie j u
1: fov n 1'ei
ec i l : p o l t i c
.
t
c.ri in 1U 'i
comexc e
1
9
; ; 7 " 'ro ct de le a re r i O~ 1
deo c eril r'li in
tori-
I!ilor
n'r p rte jadecutore
sc..,
i i u e o

lb. ~ r.
10 , 5
e r e ritor
c
ti l or m z tur -
l b. i r.
ep /

Cel. 131/,075 . V 11
2
b t e 11~dunar l copi.ee
Denumirea prii structurale
- .3 -
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
1. 3
14
12
, 8 Co~es on~n nt r . Obi u 1 31
b duo r e ti
cu tul ....1nstr ti t efer
1 re8 de o ofe i
39
40
41
1 . .
li ceator
100.9
1
R r , j a aII cor S onden
t
031
e
o.tii
o ~ p i n enLre ui
t: nopu D. 13~
r. .1rus.
'i, n
c t de e ~ f e~ t or
cop "lor anr n t
tor 1on 1a C a r
ce int
z d
bi s er c ' 9i Bc h
lb rlJ.L. i fr.
I n
Cs e
r iect d" r o r i t or
"o il! fi 10
'culu ) ie
, i unor i ri.
b.rom. fr.
del a er i oz
831
C. 2
; ~
febr.
Cd. 431/1975 - V 11
out ile s t ~.
ba_ o a,. r.. i r 1 ,
er oa
' r t o, c or e p ondenya, t i g' -
t pnodus lor te
nru indestu .rea o
atet r eti in
18-129.
in
t.X
Denumirea prii structurale
- 4
lumru
vechi al
unitii de
:.il.slrnrc
~
o
5
1'1
19
'0
'1
2
44
45
46
CUPRI SUL UIT II
DE pS1RARE
o t 1 refe.,;l or 1 8:>
strict.'un pr C u e G vite
l!te s mntur rodus.
om ifI'.
ca. lJl/l <)/5
_ 'oicct de la e re 'erltor
ot ~t ro vi lor
lb.rom. ~ fr.
Bot,
ba t re rito r
t: 'ului zi cn
tor 1al! nl1-
cum ."i
de P n unu o U.
jumt- tG
t
z: " l cudo
ler.i. z:"u cu o 4 t
1n<:."! t.. U a D. C vor p imi
,o o n e ho "'ite in
r egu nt , i ar di j ~ di n 1 un) .
1n,
, li> t ~lste (c t stl ),
r es p on u r ef er . t e r e
(n mn 1, r.t). in mnlz '~i
1;ii.,.i cut el.
ln., . fI'.
.troi
n l1e
pric1n
ctele e r f riOI' la
tribul1 1La,o e1e1
b t i .
lb.
if

.1/.
f. 2G
A 'l
sau ni
cxtrorm
OBSERVAII
a r 2
131
dec.3 -
;2
1. n. 5
Denumirea prii structurale
- 5 -
f. 26
4
2
4
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
OBSERVAII
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
3
en
2
22 41
r ie ...ie r .om.:'
de lJS1i ul i 183 pin 1
intoc.n t )
vontral .ic reatat ~
c t t e Comi s ! Ob19uul t ei Ob t e ti
t dunr
25
" ' 0 110C 1:
d' ni ' 1
du: " ,
Obi , nui t ei b t e~t l
.1.~omeneti
cuno t n~
.'\t S : f ptu
co e 1J. uslel (r
:rao.r
p ot r v
e Adr1DQ 01la paz cu
d" n~u n tori.!!ilor ci"l!
.. l!io t smu " bo el!1or
nr 1dreptUl! 1
e vor pziintr dinl" )
d b
un l!
~ro c de leg re eritol!
ch"pul nuoc: ir i onobnllor ii
inc.~tor:.r ilo.!! ceatora.
b, o r ,
e g refer itI' 1:
Anul
sau anii
extremi
....0' r.
r
.in s ta s e .e!
te-cat r' e re
o.
lb zo. i fr.
l.o(.ct de e r eri or
eche u.
1.l! 1fr.

Cd. 431/1975 - V 11

...
-
Denumirea prii structurale
f. 2G
Numrul
vechi al
unitct ide
pstra" , '
CUPRI~SUL U 'I'.:.'II
DE P STRARE
Anul
sau Anii OBSERVAII
extr e-nl
1--4-
5
I
832
.:-
-
2
3
( ! . ?
6 p o ' un . c oml ~l e
di n sin ab
"inul
Ob t r
nr i o
'-
tab
(
t o nl c e )
1!ilo:!! ob' ,ii pe 11r .
' ~8
?
r o c de l e refer iar 1 1832 G
i nde cd .ril r Obte eului f b

-
Cont r
, .
b r o

f'r.
29
8 .3
_int'" i r a Pl ! O 32
ge r ~f eI l t o t:e .r.9
oi aup e nti
I n 1 : f br . "
7
b. : " o ~1f
30
9
r c nt ar r e buetu- 1832
lui
~nul : ; 2; dou
feb.: r: : .
nznd o u birni-
.l'!l i1.
jid
r np'" 1te
o C isl
~ -
1D. t r
8-,,)
~.
urnit i vor n c r1? -
10 n Co~~" " ; - " ' u in locul vornicu-
ar

6
l ui x ~u. - ' ipe cu-
nt r u
cercet p opunerii s up r des-
iinv
ii
r .otilor al
~d. '13I/i<75 VI
Ol ! ar 5
dI ! ap t u. . .
; dou
manzllloI
1r;socoteala
80 o, s
p
condc
i
mr
ef '0 aJujb i OI: S
prec fo b !) P
1
311tl'U
n or
<j : rr.
Denumirea prii structurale 7 -
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
AnuL
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
l ~
ro" ctul
ntru plu 'tl!ie, ibu- ~2
net iiro
ului de vite i pen- b

5
tru re ul. cldir l oc uri-
l or cult rlor.
2
11
12
2
cerce ar lucr i10r Comi s i ei 8-
cerc turii dl!e turllor sup pc..... . rt. 1
inturilor into rac r1nci tului
de turci precum '11 pre t en l i l e
uno ol er i up r r es t l t u 11
unor o 111 e in decurul VI!
da catre turci.
l o _ , ! r . , r us l gr eac .
3
Car or t c 11vor fl.in ai t
pe obiceiul a 1.minte, de
s . or ha vi i t or .
5
p o r t a, j Bl bf
t
r af a~ t o r
C n itii e dr11in ren
an lloI' at tuIul: r'1. ,Turn\!
~i i g u i tor o ro
lb.r m, 1 r_
o r t , c o~e onden i nt r e
oci3: 1rlla j ude e l or c u 1 i e-
ri r ferito r 1trl ltere
c t s t 1~ de cil i nt r t D-
t r'i z"li, lu ri '1It unei-
% ! 1" nt in t re - 1urm
Xt;S jale ,un1i entru
ct: tia s' cr c1t 1r It11 c
au ln ne o i
11.
r
.3
ac t .
Cel. 431/1975 - V 11
:----------------
Denumirea prii structurale
'"C
...,
c
Nurn ul
vechi al
unittll ele
pstrare
CUPRI~SUI. U 'IT II
DE PSTRARE
9
40
4
31
2
2
4
5
6
P~oi ot ge ~ef er i t o~ 0- 18~3
pr 1r uncj ion r 110r ( mploi . lOr) Lon, I-
t c cont~c e e ~ot c up ur l ) . 15
.... ere t re 9 antE.1r ira 01c ulul
le ef r1tor orin uir su-
mide 1'7.'754 lei O~ulu1Cr' iov
penru timl~aJ!e cel tu1e1110r 183:;
poliii 0010.
Jalb co~spo den, ~efe~i- 13~
to IIlp1edic re e f'" urC: - .U!l n,9
in bun condiiuni Oi tnt lor rt. :;
O i~ui t iOb t e t l unar ! d1n
cauz lipe unor Qput i , nti~~
z1eri 1 l ec ' 1 m devr eme i n
a ne prec i asur ile ca se
vor lu f " a ace eput i c 11
nu vor r e ac t o- mul d fr_
3
oa ieu e o pedlle .Obinuit i
Ob t ti unrl ( onio in c re
e isc la c p r60 ele ce p r i c
hr i di n c nea ~1e) .
~cet r e ii nt r ~ rolec-
tului e ref rito o d
pri.ra cor cion I in OI!~u1
Cr 1v
lb.ro .l tx,
lb.ro r.
i int 1r r oi ec - er
t ul ui
lelor 10
~.r 1lor
l! e indr tt r rt1co-
111din pr01c ul v -
licit ie ( ez tu ilor
f. 26
5
A 1
sau ( ii
cxtre ni
OBSERVAII
4
i
fa .r.3
1
fabr .~
C(!. 4:;1/175 - V 11
/1
Denumirea prii structurale
- 9 -
Numrul
vechi al
uniti! de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
42
43
44
45
/.16
11
a
?
9
urtlri dln lor (9- ), cei
bolnvi r trebui s nuna in
timp S CI? t 1 tu dun'" 1i.
cezce t ro pro1ec ului leg
ref ~itor 1caderi d s
le depu i pe ju e.
lb.rom. 1~.
re
r ea oi l tl!1.r a prolec-
JZ'tor 1 ped P
gi l e vito.1!i n
1833
iIl. zo
tul e
s le ares
te l~e.
lb.r m. ~i fr.
133
iu1.~
183.3
10.1-
cu t.
Cd. 431/1975 - V 11
ilar
~p a rta, eor es p on en6,
to r 1 eguamentu1spi
lb. om. ifr.
po rte, ccneapondn, le
omi lei b ser ceti 1ctult
d s~nu O i nui t el Ob t e t i
dunri oan l,p ntru cer-
c et
n
e p r oi ec t ul ui e regu ment
110 faie1cre inei
spl a a or: 11ntropl t
t el i mon ~i o e
li o rte t: feri o r 1cerc-
e ,re proiectului de le pent~u
~z re Comitetului in in rese
'e na ps"t mentul Vornlclel
o.in Luntru.
lb.rom.,fr. 1ru a
*1/
- 10 -
f. 26
Num~rul
vechi al
unitii ce
pstrare
CUPRIl ST..:L U T'T\~I
DE PSTRARE
3 2
47 10 O te. corespo d n, r f - 133
.l'!ito e :3 condiiile vnza;li n
ren
: - '
!
r i l or i n a
'.
p Un
lul
ret
oIec)
d
o roevo vor
ren 891.i: ... ~'
i i j ii i
5
49 13 eroet i nt r i r e pro eo- 18~3
ului l e oupr 1rtxl1 de i
'" ,
" " ,
ee. .
-
" "st....
f br, "
lb.ro

i

I
; ; 0 14 erc t r iintarir ro c lui
'ori er rin u 111inde
Iii
nit ar a 1reglllamntulul T i
- 1
' 3
l~. i
1.l! i r. s
51
r i"n .rir r01e
le BSUP a ob,.tetl1e 1-
tropi
It> .ro 41fr.
rt , li ta, coros nen,
r ef er i or I , c er c et r e ooot -
1110r st er el st tului pe nul
1~, da venit 1i e ltulel
i ~1 1u tul 1c atu!
r c i da riim 1ele nllor
B. . 9. 30 . 1l8jl.
1.ro t 1r
15
An. I
OBSI:RVAII
- - - - _ ! - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - _ . ~- - - - - - ~- - - - - - - - ~
Cti 4:n/1
Q
75 - V 11
..//..
c tremi
- 11-
f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2 4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVATII
CUPRINSUL UNIT'TII
DE PSTRARE
5 3
5~ 17
r c at nt
r oi c- 1
tu ui nt supr ,col1- 'obr.;J
l or
l b. l !

1r
53
16 o r t o, t
le (1.' col
18'; f in ce le, pro usele '6
te a rt te import' t
cum 1cona ul intern) r
l ' G rtul produselor
t 1 te iu e
: r
nia a
1es obo ...
'1
5
19
r e t l : O 11 in ,lrire ll~oioc-
li33
tuu1 e le l) nt~u
in
apt r f

rt'co on 260,i::!? 1
.; .5
i n
e' o~ i
1.ro ..1fr.
55
57
o
2
uita.
\.i rcee..-r 1int rir 8~;
l ui nt r u nt e' a
oc rAUr 110r 1. bune1 r iD-
uia11r1n sate.
1 o i '1.'.
r o n ~ r er l t o r e
numir ' 1
un c or p s t e r s e
t r a e p t
in ;iuto ul Cons t ntiDopolului
tunc cnd or ul v 1 menin~
de zvrbt er iulu1 lptulu1.
.l!' i fr.
Cercat ~a ~i int ira r1ec-
Cd. 431/1975 - V 11
1. 2G
- -
Denumirea pr'ii structurale
[umr ul
vechi al
unitii de
pstra "(
snul
r- U anii
extrem!
CUPRI SUL CNIT II
DE PS1RARE
OBSERVAII
5 4 3 2
l e privind c ondi i i
pOo;telor din r-nelp t
...1 ne s,
t u ul
i int
U
ire unei c - 1833
din 6 ,e b 1pentru mr 1 8.
at t ul ul
stru.
58
21 e
r

mr lui voame din 133


z ntat Obi nult 1O- r.
59
1 tr
po- ~ -c.l
rta':'
'ti (J rito re
r B 1c r1 r ceatu1dep
ant III w:: al anului 1832.
24 A e bl ~nul a Ob- 1 3'
'it c dunr unor unclonrl r
isi e l! se o upu"cu in er B- }o
re lu.rt 11or. ~z deli lor di
c ele~' r rii" . 1eri re
otelor (scriitor).
- 13 -
f . 26
Denumirea prii structurale
- c
...
o
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
4 5 3 .
o 11unor noi d i ;d11' -
it 1; nt
a cr e

2
" 2
~e. coresponden , ref P4
c rc t r socoteli or in.9
i p e nul 18,2. 1u1.2

1.rom. i

63 7
di c cuprinzind
indrept ~ile
- 34
ce f c
de c"'tre b' 9nu1t b-
n.lo
se
aun re 1 roi ot
le e
64
gi et r u intr re
1C nce . . . 34
r i 1cccre t
r l t ul ul Obi nui t 1
1un 1.0
un-ri. 1u1. 9.
6;
10 o dic euprl nd jurn 1 134
p r ce
-
r b
) l e di n e- o
l or Obi nul
2. Ob
e t i Aduner 1.
66
9
i.tl!U d ie" lu
al nc e
rie s cret r ul u1 bl nuLt 1
i
et
a. n" 'r1.
67
l~l
\.io.rce r e ori intari a 1834
tll ui
s up l ! p z i
un-
ilr- ni eL desp:ce
l'
aov
r
..,,1r
68 12 cet
'1ntrire eo ee 1 34
tulul dJ le supr or luirli
drob n11or.
b.ro 1

Cd. 431/1975 - V 11
2
Denumirea prii structurale
- 14 -
Numrul
vechi al
unlt.i ce
pstrare
...:
7
CUPRINSUL U TITA-II
DE PSTRARE
9
7 0
?
fi}
7 4
2
15
14
16
19
17
pr lectu"ul supra
i10 in ,rleinl mi- i'n
vare t ne intrire roiect - !$Il
u.i supr ogirl1 unei ie>n.;--
pe s tribun lu ~
upr deafi n r ~i l
..1bunulu daco-
C al o <; : s .
b.I: ~ fr
3
iint~
s privind
r de t
e . pr o oc-,
n orui
ntelor.
f. 26
Arul
sau ami
cxtremi
OBSERVAII
c e
5
tul i G le
cU eta!!i
lb.ro. 1.

834
1n,
iul.
Cerc t fi" t rue
tului de 10
ltet n Qr
lb.Lio 'il
roie -
o ob- 1
re are
edepa lot;
11t r
lb.rom.. i tx,
. gzi
~1
1834 (s
OI: e J;az ~'Vf;
ipin 1i-
chile ol! d po-
e). ,
834
in, - 24
I l uor
nu .b i
e pa ju
c e
vil<~
o (1: ') ocup
..pa to ..
fi:: fr
cu ce cat
ico erei le.
Cd. 431/1
C1
75 - V 11
i int,r ir
i/.
- 15 -
f . 26
Denumirea prii structurale
'O
...
o
Numrul.
vechi al
unitii de
pstrare
75
76
7 7
7 8
79
2
6
21
1
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5
3
J on 1e'" CU
btu e de Ob
: : ;- ... t .te
un o J.U 4
a in() el.
01c de
t
e c
Co~ceter r o1ec t ul ui d~
en ~u t ~ i ns c r i er i i n c ondl c i .
lb re 1fi
e i t ~~i r e t ic -
upz r il!i1r iz
de -i ind ar t (in-
. br.'-
-:11 . 3
) vera.
lb.r . 91r.
\J re t._0 i in rir 1..n01 c.. bp4
tului d e e au r ting 1lor n, -
c lor in dr pt de iun.2
de' iz ii, comens pen J : U
cu elnic pentru. d' uglre
... -.le~o n lor S .n dreptul d pen
mc in .u 1 n ri 134.
...3'''
..r. 3-25
rito
n
c or 'x e n
c
ur 1
dlJ in tr tive
s
iu e-
ios t at1
C r e t e
pxin c
c ondi i i r VA z ~
(aez ) pe nul
1ccrnr itul
ustr c1(din Tr. 6 e.stoliiloX
v ia).
.1/
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 16 -
1. 2G
1
umrul
vech, al
unitii r'o
pstrare
2
CUPRI,'SUL U,'IT\TII
DE pASTRARE
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
3 4
2
86
'4
25
26
28
29
30
e c't r a i in u 1r 8PG ieo- 1834
tuui F J 3 sup~ org lz~ ii f br.25-
""n irilor n nchin o. rt. b
b.ro 1r.
n :-'rre
s mnrillo.r.
preo l012.
l ui
v r e v" re erito r
a poa socoti
r r el 1
i n' e de r ol ec t ul ~ndr ep t r l 1
cut de Obinui ta e se~
n ' ul 18~3.
III
ee s -
uunar
l b. , r
r.
tru core
rie
1831.
i nul O lnu1tel
) oom iel pn-
-aasocoteli or iati ...
c r e t x l stru p e nul
T e er itor la e:portul i
i " l'!tul ur tine ul nului
1833.
834
1) b: . ' S-
8 .1.
1834
r2. 5-
183'1.
obr . ' ? -
_r .' 3.
834
o l!t , list ,r r1tor
cerc tr s coteli 1tier ia1
pe nul;> u v - iun
ni t 1. chel t u1e11 ul
34.
..//..
Denumirea prii structurale
17 _.
f . 26
...;
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4 5
?
88
89
91
32
59~
598
Cd. 431/1975 - V 11
2
2
t aac dunaae a soco te11101' 27
t ier iel pe nul 132.
cot le de 'eni urile - 1-,4
taia 1i1_r inci tului o ne., C .7
le nul 32.
Cerca t re ocot 11101' de 1 1
i'_n. - 1nov.1833 i bu :etulul
de nov.1833-1nov.13;, si
tur lor or nati din p.rincip~t
(J.iocQ"'ni, Brai1, uau, loieti.
Bucureti, .irgovit . Giurgiu,
impu ung, P1te~t1:t Curt de r-
in , Cre 1, c,
ocne le . r i(Ve cn), er 1. OV ,
T. i u) Co~nei 91 ibun' t i r ' -
101: ce se fel ore e i l' ~i
pennru inf.'Cumue rea lor.
J o. en n a r ef er t o re
cerc t re de c~tre Ob Dui t Ob-
18. . . . 4
. . r 1-
"'pr.3
.54
ume
oarte, cor s p ODden ~, refe 1 J ~~
ro d~re~c5 re o rt . bi- L~ 1't. -
anendr li oen tu ut i cornri tu tii
lui p t r1lor aus reci (din
1v l
M
) ce b~une z~vite e
t iDc pin cu d ce
dsc , 35.
zuIu ril.
raine ( i ),r ",O rte, ""lv'nd
cercetczo i itarire cond ii
.11
Gc . j
35
rt 23-
Denumirea prii structurale
- 18 -
Nume. ul
vechi al
unitii ee
pstraro
2
CUPRIl S LL U!'IT - rr :
DE pASTRARE
Anul
sau unii
extr ernl
L 2G
OBSERVAII
5
92
95
16
1
1
rd n (of1a), rap
ne rutin: e rt i
e rU: 3 O nulte
oni ~Vl1f;o.r8
18.35
CeL ',31/1975 V 11
.rt
om n i ~nt r u abat r i i ne-
cuvl in 1 "'virite cu uarea
procuoeI r din n t 18; i 8
fI te pr n s tului
rec ,ud. o n i.
(rdi' (of'se), r pcnz e
t
lliste,
~~lbit refer' to re cercet re
<'i lnt~rire proiectului de lege
J n ru n IJrila celor in drept
de in e 1za~e, ,,0 pensai i
entru dac i r ea p er -
s o ne pens'1inc
p i n cu
1nunn Ie 13.
lb ro Ifr., r.
l: 1 (oi'1se), r po rte, r Xe-
rito ~e 1 c er c e t rea i 1ntii::ire
cer, , !, !!d n w: lizare uiH g
Ico le,:.f1ul ui - 1T odo ,
, rici Tonot i nol ar,nob luI
1iler ..1nton aha t mboli 1.
Cor e~ on n ' r 1J i t oer e 1
cercet re~ r iectu 11Condici d
noce ur el'imin 1&
s//
835
p ; t
1 36
1un. 2
1835
li r.~-
835
IU rt- G-
1853
Denumirea prii structurale
I - 19 -
'2
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
96
97
99
100
101
10,6
17
11
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
345
Ordine (ofise) ,r pa"rt ,referi- 16,5
to re 1cercet rea i int'riree ". t. 6-
c ondi i i O~ v nz r i i ~ 'rend r o' i 6
veni t ul ul do s ni ul ui iurgiu ~i
urnu cu dou desprir idin en'"
luI unrii.
Or in , r poarte ,proiect,corea 1835
ponden , re eritoare ms\U': '- mrt.- 9-
to rac a str 1pe tot c u 1: i ns u, . iun.2
L

cestu' pripcip:
Or<1ine. r 1-0 :r:te,coresponden. 1835
r rito:.r 1cercetare socote- ar t, -. -
1110rVistieriei Ve nii 1832-B~136
de cnre omisi or ndut din
. inul Obi~nuitei Obteti J~duna'r
11u..ne,r po rte, , r oi ect,cores-
pondent, referi to re indrept
re m...,ur ilor da l ungi me. de c 1':"1
citate i desolid! t potrivit
cu meridi.nu p mi nt ul ui .
Oraine (o1'is ),l! parte, bale,
r ef er i t oar e c er c at r e 1 nt ,
r l r ea s oc ot el i l or c ol i l or n ~o-
nal e p e Dul 1833.
.rdine, .r 1'Osrto. corespcndent "
~19 'ex1to re cerc t re de ei.:t
bi nuit Obte sc dun r~
cot li oz (Bugetul de v n1tur
cheltuieli 1Vistieriei pe nul
16;,4)
Wl . 2.
lt135
~pl!.l -
1 36
ai 2
1855
pr.r -
1836
iul.G..
836
un.e
Cd. 431/1975 - V 11 .11
Denumirea prii structurale
-
;:!
o
102
lo:>
104
105
10
Numrul
vechi al
unittll de
pstrare
2
5
6
?
Cel. 431/1975 - V 11
1H1.1 e, r "P C rte. liste, ref"ari 1835
tor 1 ce cet a i ntarlre
p~oiectulul pentru vnz l! 1i- _8
cit ~le ( nezat) 8padurilor din
oatro va' st tu ul d n 0 n Iu
Lun.cli
CUPRINSUL UNITII
DE PSTR~RE
3
Ordine,
la le rea
pentru cerce
Vistleri _
rto, re eri o a
1. intr il! GomEiei
raa oo 11lor
fiec e tr astru.
rdine, ~apo :ete,;:)
den, re er io a'
vo:rbiculu1 lex ndru 111 seu c
sumad 2 6.8;;A el, cheltu1t ii
a1in nul 1821cina er are
vist1ar.
Or di ne, r po t e, r ar i t o r e
lager unei com! 1.i ,ntru
c er c et ar e c e rit unor persorne
aa) nt r u ibunt a i r e ~o r -
tel lor
rai noi a) ,r 'or tetba e,
r ef er i t o r e l a c er c at r ea . 1 10-
iJz r t) ..evului ucrulv.1. V
W n
pe n i135.] :;) ; _ 1!;?
(zi do Luczu cu inlle 2 lai
i 14 ba i; ziu do lucl!u cu 2
01
9
.!.Ci.;i Gb n izi
lucru cu 4 boi 13la 1. '1 140 b
..//..
f. 26
Anul'
sau anii
extremi
OBSERVAII
4 5
l b35
p- .'-
6
1835
1 35
.:"0
i uni 8.

Denumirea prii structurale


- 21-
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
3 .
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAII
5 4
10?
108
09
Ilo
111
14
18
Cd. 431/1975 - V 11
9
12
19
i ( of i ) . r p o r , ~e or i -
t r er e t r 8 i nt ~ 1 e
n x ei up r 1g 1 p nl t o
re~u 1n ulu t el I!.
l!din(OI; s). r
~ri-o r 1c er c e r e
lu p ntruin 1j
t pt t i
r e
p o r t e i p x op uner e ~ er l -
t o . ~ i c r ea p r ev er l 10r
.ct./79 d n egu entu or n c
rivn ehi n ur z~I!l' st '
ilor c nu: ] - udobnd t dr P u
.latu.r!'lliz r e e l ! 6s buc ur - da
to t feIu <le drep ur pol l t i ee.
8;6
al.
135
iul.6
1; 5
1un. 4
1836

OrI! e, r e r ' - 835


ir ir i' 1eG. v-
nt.ruho i11 16
m:iinr i'
~ -
f
di n ( of i ) ,
t o' c er c t r e
lu <le
tulli
~n
tui:r
e )
c uns u t t v.
rai ),I!
t o l ! c r e l ! e
r i eat u 11d e ~
r e, r :c
iinta"'lr6
tlngtor de
nt elot v
or(';
..// ..
135
iUD.'=- -
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
~
vechi al ...
o
unitii de
...;
pstrare
Z
2
12
113
1,3
114 14
115 o
Anul
sau anii
extremi
4 5 3.
OBSERVAII
t st t ~ cer ~e Obinuit 835
.u. -13
.,ond",cdo x,r,edil hirtl110r
CJ c ne...l ria bl nuit 1O -
tei:;'U!l" 1.
/ 18. ; 5
ve t 1, cac."
/136/ ebr Il-sug.
'\ .
u; ) . _
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
o c onva. i e t eome c i l / 1 ,
"'nt rincip t 1 oldo 111.v
hi i50'"1t ~ 1i l s Pt.'.o
'8 iu 43 1835 1
v ur1ri,
20 sept
,
o
anuil l
is Ui
eec t I!~N co e.l.
J
1 o10 u, ser i-
ltoJ! tic.)
(o is),ra)o rt .jlb1,
: neputin de
"edin le adunl1ii
ut d: n n i t e OBUZ
(1 olndVU, cc nte , mvoirea
eput . ~e-
18?J5
d 0. 2
183
r en ru
nent . uP
3 I!'C ',' "ori, pl
torilox, IDO plin
sta i
. onlc 'ii
10fl1
celor
l e
( ' u,
mi )
po-
t
.,
oi cu
5 riuri
. r i n
pl irii
~,Dl.mbov 1t 'T
nu ca10 li
ustri de ing
e "idt ic~".
..//--
Denumirea prii structurale
- ~, -
'2
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
f . 26
5
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAII
4
116
117
1
119
120
25
24
21

~2
23
O~nl n ( of i s e) , ~p o r t e, p r op u- 1835
na,110 :c ferito r lJ de chidera 0.. 0.-
1 17 ec . 1835, or 9, lucrri- 1 36
lor b 9Dui t ei Ob t e 1Aduner 1
tJroblamele ce vor f'i dezb' tute;
p r ec i er 1 s up r a r ez ul t t ul u1 dez
oaterllol! dunr i i ; b tari le
unor dap ut ~ i up r p z i r l 1 con
veniilor, legiuir i l or egulo sn-
t al ut or nic i f a de cei ce
~ep r oz l nt u s t ~ ) ~ni r e
. g s t r u ( ~er i l i p s 1s ) da bi r - 835
tiile i " l t e ~i intr te (1835 c.
14- 1836~- 5 iul.; 18, 5 83
1836 i ul . 1l ) .
ordine o i aa) ,l! IJO rte, refe-
z to re le cezcet re i i nt " r i -
r ea p r a n l el ar hi m ndritulul
o chim, nuet voicul -rii
1non1, c e SI 1 s e c t e le;;..000
oc , eo p e ! l ec r e nedr ep t
1 p r op J : l 0t l l .
O. T! dl na( of l s e) . t: p o rte, 11 t e t
r s t er l t o r e l a cercat r e i i n-
tiU!ire cond1ior pentr u vinz -
.re r i n contract vmilor 0-
mna~t i p e o p ar i o dde 3 anl .
JUl!n l e l a .,;6 i n. e l or
Obto~ ti Adunt i r i (1835
18~ 1u_.li).
1835
ec . : ; -
1836
i23
35
dec.?-
1 36
in.;l
1
Cd. 431/1975 - V 11

Denumirea prii structurale
- 24 -
f. 26
't;;;
> -
C
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
Anul
,CUPRI,lSUL U ITrI
DE ?STRAR~
sau anii OBSERVAII
e t ~C'
3
321
2
123
124
5
2
27
29
4
00 1eCid a edll hirtl110r ./ 835/
de c ne.. lar ia 1ouitel Ob- dec.l
te ti
unr t,
/131
l ul . : >1.
O~di n ( o l s e) , ~p o rte.~aferi- 1835
t o e cerc t r e ~1 nt l r as
rolectulu de lege pentru ni'lin
.rea cI ir ) unui nou OI' la
i ut re
lu1u1
sene 'rurnu,' JUd.O lt
oc i r ui r 1 i 8 t r i b
latin'" umu,
rdin (ofisa),r po r a, referl- 835
to re cerc t re 91mt-r ira dec....-
c ndililo.r vmz.rii1l1c1t ie 136
( ez t) po ta lor i19

ondfc cuprinzind indr ptr 1 :;5


d i9nulta t as e u- dec ~
prolec t legi
le V' 11oI'. in iinare
DU, con l i i l e p a t -
o nelor de e r ~.
or ' u
lor i
or e, l ' 'erltoere ,r n- : > 5
d re ~1n licit ie (mez ) a dac.:'
'111lului I~H1C.Il11or in Val,hia
c, cm narului 10 n Ot teli n
p tim .3 ni cu 5 .750 lei pe
iec re n 9i do enillor st tu-
lui .ur iu i T~nu, poIc volcu-
l ui
orgbe dlvol nu.
11
Denumirea prii structurale
- .::::5 -
....:
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CU PRII SUL UNITII
DE PSTRARE
2
3 .
I. 26
AnuL
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
126
'l
9
17 , 12 O~~i n r t e, c or es p on
~e e l t o c ~c t ~e
0bl nui t s ea dun r e
tulul v\;olturi i cn ltuie
le Visti ri 1. cun ul nu ul
18; 6.
9
14, '7
Conalca e p oi ct ,le d legi
cezo t ta Q i~nuit Ob e
unre.
r l n, r p or t . c or ooden , r -
o e 1 oectul de la pri
vi ni r i i c or c i on l e !-
nso 10 tcu i
p.r c i
p llen ti.
135
00. 30
6
t u . 2.
1835
d
1-
Ordne (of1a ),jurnal.r 'o rt
i t o r c er c at e ii n
e t r . nu ui (s . , oc '-l1)
nt r ctu1inchei t da
re cu it ul cneZi u in nul
1833 pen ru exportul proaus lor
sta uiV'"
1; 6
1n. 5-
iun.}
( o l s a) , ur n tr o r t , 1836
1c er c at r e i n r - n. 9-
. c r 11(c1- r t.2
Or
Cd, 431/1975 - V Il
u i n
m ucur i, ~
car,r vcutv d n
iind.ras insii
11
Denumirea prii structurale
- 26 -
Numrul
vechi al
unitii c e
pstrare
2
CUPRI SUL UNIm ,1II
DE PSTRARE
f. 26
Anul
sau ami
cxtr erni
OBSERVAII
3
5 4
1.32
136
2
6 Q,r in (i'i e), xapo l!te, 1e ; 1"
r ex x i o r e c er c t re ~i i nt u iSll-
ri.r cer ori a atW!sliz e
l ui Al e ' an u mur c a i i a oc -
torului l!silie, lui Nicol ie
bt evr . lui arie,preot ta ohi.o
din 1hi ,ate
Or 1ne(o ia ),l! rte ,reJ.'e.ri-
to J!9 care t x 1inte.rirea
rap ului c car locuitorii stri
din or ~ul ~.1 spre putea o
pr pe nuaela lor 1ucrur1.nami> ;lct-
tooro n c st or .
18,36
1n,
i
O.rdina(o iss),l! PO l!te,j lbi,
I I t ar i t o r e 1 oer c at r :1. n .
rlrea ~inzarl1p'urilor din ostr
v le an lului un.rU.,rec1 te
:5 pro riet rl.
port i ropunarl re el!i o re
jur" ntul ce tre uia a ac I
t o iiparte ju ec t or a ac, i nc l u. . .
siv 10 o 'tul dreptii, ca V II
pzi pl vi i egu18n ntul or a
nio.
1& ' ;
1n.14
l ul . 15
5
p
8 Or di n. r I ~r t coresponden 1~~6
re erito la cerc t re d cbr
bi ~nul t Ob t e sc A un r e 0- 1 3?
cot 1110l!(veniturile 1c ltu-
iel1 ) Vist1r ei nul 1:35
9
ca. 431/1975 - V 11
,
.ren (of~s), r po .rt e. r e 'erl- 1;6
toare 1cercet re l' 01ctului

Denumirea prii structurale
- 7-
f. 26
'O
...
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
2 3 .
4
13?
138
139
140
l o
11
1"
pontru epitropiila bis riciI r din
.r1ncip t.
Or no ( o ise),r o rte. r e eri-
oaa 1c nes t re int~1re
oon l i l l or arendrll oerltu ui i
coan itului storl10r ust i eel
p nul 1836.
13
lobr.
. ?
OBSERVAII
5
-.
.l?
141 14
propunere refer~to e
li"J,?o
c ului" bisericii".
.
1.
-
itropolitului),in-
1 r de n1de
r di ne ( of i s }.r' p o r t e. referi-
to re 1cerc re i nt rirea
pricini pr n c re se
ni l or o re s e e zV,l s e vor
'ez in or ul evar1nc re e
elOiiJ cua, cele l dr ptur 1
u 'ost cor te i str aln10_
e s- u st tornic t n or ul

l! ne (o 'ise) ,r'!-'O rte t liste r 8:56


lel!ito re 1cercet re ",1n ar 1- ., r , Iv
on 11j i i l or p e t r u v nz i u . 13
ocuetoz e e r
zlla de iD ri
1 ~ 1 1 n r ; e 41.
rina (o:f'lse),r po rtet t bale, 1" r
re 'o lto r cercet r i n ~-
.rir ceot li lor .c1t iiiilor( e
z t ur ' l or ) p c ni l 3, 3' ~i
183Q
Cd. 431/1975 - V 11
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - -
Denumirea prii struct rale
- c :
f . 26
" O
...
o
Numrul
vechi al
unittii ele
pstrare
cU P R 1 S rL U 1T\
Anul
DE P S 1RAR E
seu anii OBSERVAII
oxtremi
3 4 5
2
I
13, 7,
142
43 12ble. 8
144
16
146
o
r Lne O a) , po r ett le,
e c er c at r a 1i ot
s oc ot ilor 9co1l1oJ!, la
lului Iubirii deo menl 1a
elor e ine nul
136
19
le, re erito re 1, ...6
in r1ea enituri
Ol! co ior p nul lu12
C zeapon ena e..:el!lto r 1836
o~rc t~r c at r e Obi nui t b l i .
t e s c l l un r e 1 ~nt ar 1r ea 27 - ; 0
t urm bu tului d v n1tmi
c e t .e11 1s ler 11
nul 36.
1,
c er c et ~
ic hel
1;;, .
C r apon nt ~e rit re la
c er c t c t r e 1Dul t a O
.. te BC~ dun r e i1ntrl.ra da
c re domn soco te 111oJ!(de v n-
-ur c: 1ue i) le Splt lulu
i ubi r ide o meni i l e C s lor
fac' to e d bine e a u11;4.
t e, r ef r i-
lintarire
ila 1101t a i e
( i
),ro
1. 36
t un.
1u1.9
d
t ar c r eet e
cond iilor v nzr
( z t) ep t ul ui
expor t el
aeuu
Cd, 431/1075 - V 11
II
Denumirea prii structurale
- , 29 -
f. 26
150
151
152
...:
Z
14'1
148
.49
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
17
1
,",,10
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 4
Pro unre pr 1vlnd ~n iin'!; r
in. or ul Br' i unui buna
conexe i
O~d1ne ( of i s ) 1 r p o r t
~1to l'! legr i in
coml~oi pentru revizuire
socoteIt lor Vi
836
u i
lui 1hail hlc , ul 1636
ul.4
OBSERVAII
5
o
37
'orespon en p r i n c r e, Vor ni c i
ain untru c re Obinuit! Ob t t
A Ull"' trO it cop 1. l8....
eete legiulte de e t.
i n
c i vi at (lu-
nt ul ul . de c i n'
ce t ost ( I -
V Ob . nute
l' untrup iin
err ) de J;t
fo""t n it in
135) nr ez ent t
ob fJ",tl unr
V refer ito r
c er c t r e de c t r e Obi nal t a O -
~t e s c
Y
dunar s oc ot el i l or
v nitw: le 1.cheltuiel1 1tie
rlel nu ~.
1 , 11 Ol !
r
Cd. 431/1975 - V 11
p a r t e, c or s p on n
la ger boi r ilor
r ng c eput 111
se unre.
../..
836
i u
- 6
iun.~
Denumirea prii strr cturale
- 30 -
f. 26
Numrul
vechi al
uliitdtii de
pstrare
2
CUPR: TSUL U.I III
nr PSTRARE
Anul
sau anii
extrem!
4
OBSERVAII
5
157
3
: 137 or S oncen r e r i t o r
33,12. ore pon en referi t oar e 1 837
cercat re condii 10 e
pr me;...t oer 1tu ui ; 1c ma
tulul astorilor Bus t r e 1(d n
TI' ni ) pe ur torul n,
42,10
nvoc~e as e in- 1 . 24
10 dun!!1 , cereri de concediu a .ll.
i P t le iiunor dp tai, le-
I : unei co 11pent_u cerc t ..
re pt!o1-.cslor de fin ne con-
trol etc.
r ne, re
~e rito re
- ;OI' t .~e1s
r t e, c or onden
vinz rea cu mz
ului i c rviu ui
15 56, 3
:e '1.t.ro de i nt r e 1Obinuit 1 : 7
I
Obtetl It
un:
1.
2
1/
(. 1. 4:11!H175 V 11
pe maonu sn,
O~ l a ~,corea n
ehi r a se luni
btat i unzI, 'ii
iilC i ro e1
n,p!! -
Obl n i...
entru
11' Lne t r
rate i t o r e
ar ptu.lul
r ,corea ne.
1vinzer l!in maz
XPOl! t ie i vi telor
x: 1 cor u.t
p.rim tl: uln
pro u.aelor
pest grani e
1837
:t: b
i1.
ebr
iul.
t ,.,
, ."

Denumirea prii structurale


- 31-
1. 26
Anul
sau anii
extremi
4
59
2? 6 O~di
t
O r~ ,e r e pon 63?
p iv1n v
nz .r
1 ez 1r

.-
."lor in trei t.1'Ove le s . 5
lui 1 e n drep ul cet ii
116t~ (d n rei dlst n ).
1o , ?
onu.e
Y
?J?
vi nz
la
z pa urilo.r Il t.
...
1,;,
ost:c va ain in i dis nil (d 38
i Aut.1'ie 1 i n "unie 6.
)
. : : 9, B l'!dine t po t , cone pon e
"
I , ?
..:0 '
i t o r pfoiectul entru r
...
c lor indre de
n-
un. 3

u comp n l'
de
cu-
e lor n drep de
p enel
162 58
tr ospo:rtul 1 '5'1
i " ~ ti " 10 c ne lerlei rt.
5-
nult 1bt t i dunri.
, .
t.
(
63 ,13 r d , r core : > '1
e. rito r e c r e rt.
7 -
inul c un e 840
omn socote io
. rt.
:3
cneltuie ilor)
" 'i u 83
164 2 dinel
Obl n 1 ;.1
3?
1unar! perio d . 1
nrti
-
i u i
18, ; ?
"CI
....
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
11
OBSERVAII
5
Denumirea prii structurale
- ?~-
~
o
65
66
17
16
169
17 0
Numrul
vochi al
unitii de
1strare
2
CUPRI SUL U ITII
DE P. S fRARI
f. 2G
Anul
sau mii
cxtremi
OBSERVAII
1
3
or a on n r ef i t o e 37
int b t il c gI! 1 ,;'-
ce sasv '11in cursul Lun "
l!U co la intru i-
ntuui or nto
1 o 1 or i nul )
nt r mc t r e c st 1
intre 1,0 o l
te ti
socot Illa
bin pa nul 34.
orespondena privind c er c t ar e
ctre oi nu Obte se u-
110 ( v n t le i
) ut u 11 ui
n r
C laI uiei
15.
u ui

Indl! facUte (10
con
in rn
v nl t ul ul i n
r cum~1 x r n"u-
r i I o! !
t l u
rl1 .r.
Gon C~ up r i nz i nd c or es p ond n-
i nul t b t c u-
J

n cu ul r f r1to r la:
cezce c 1t111ger i i
put iloI! d tu ; exportul
usa10 1'" vi t 10 ; lucrr lor
C !LI! fie iete
Cel. 431jlQiS - V 11
..// ..
4 5
8,,7
-
8, ; 7

Denumirea prii structurale


- 33 -
f.
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
2
? 1 35,14
. i
18.??
-
, 40
l ? ~
17 3
31,10
54
Cd. 431/1975 - V 11
cozecpon
inu t 1.
i
pr qed1nt
unar
1or
t n e
,1pIu ri, cre nu Sl.
t re - , 1l!&. punde ile
spon na.
c - cerc
O t
de " t
'f r iei
luiril
El U
dun r
80-
e
cot
P t
o
v
_1
r e
O
t n
1r
5;1.20
l . nt oc m
provl
ucus t
Dul
e i n oi
in ocot a
nu
cu
o
u
ntru
u~d1n ,cor pon
to e 1 t ir
re le (pr oice.
n , e ar i -
e ni-ii ce
11.
-34-
f. 2G
enumirea prii structurale
' 7 5
7 7
Numrul
vechi al
unitli de
pstrare
2
37,18
~8, 9
Anul
sau unii
extrerni
CU? RIS l LUI '1AII
DE PC;lRARE
OBSERVAII
5 3 4
pondenu
n t i
XI
r ne.
1J - e ito
anr n uri
r;l
o
w lor.
po r e. cor
proe u
i pe cap r
G r s o d nu intr omn cu
dun e re
p 01 o elor u
te c,
~il!
do
? rd1n ,
n
1ch t
i
, ste,e
1 iu 31. ni
tr1

rte.corespon etV , 8~?


r n e exp l!- iun.12-
ni1 B~8 iJ ~. 3
i .1
i

i
37 . !' 19 , o e, r o t, ar .... p nd n1j,
Y! eri 'oare ].; t tornlc1re
c c r:i O inult Ob
40,
t. 431/1U75 - V 11
- - - - . : - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~= = - - - = - - ~~= = - ~~~- - - - - - - - - - ~
n. -
t ului
O -
i o:cindu
1~?
1
1)' te c un l! It
s
n te
inc
de
. .//. .
26
Denumirea prii structurale
- 3
f. 26
..:
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
Anul.
sau anii
extremi
4
OBSERVAII
5
1l di n t C re , ",or pondn" " , l B37
l!afe ito l! n tur i z
itll.l-
10' ?
in.18
1.82
30,9
n referito 3?
de c re O i ui t i1. 3
un r e 1
mn ocot 1Ol !
<: - 1
tu 11)splt ul u
e ni nu 835.
18~ 43, ' 3 Cor
10
tre
b.nu; t
3?
b ta dUD e 1do. , r e i al . 19

re Ic ils
b eecul co I 1au r c er
cat=- '
1
ocotel 101'Vistieriei.
184
44.t:::4
in 3?
e' r i t
t e Obi
840
in omn
teli
ic nt1' 1
p o ei p n11 133,1834
i
.185 45,25
e 1'1r 1 37
b
d nri . 1 id c ul.9
l'
r e e bt scul control
oeot
tur 01'
01' en
186 46,2 J l! n ro eri o r ~: ; ?
.l! on
l i n ~ec1' a-
l u . ;1
' 6
i tru c or e p o
l'
c u r
.l'radu
I
.
l
/1
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
" ..
0-
Denumirea prii structurale
- - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - ~- = - - - - - - - - - - ~- - - ~- - - - - - - - ~
Numdrul
vochi al
unitii de
pstrare
2
CUPRI SUL UNIT-II
DE PSTRARE
Anul
sau anii
cxtremi
OBSERVAII
3 5 4
191~lt:.,.l
186
189
190
?
uor ; r _ rito t: 1 8:;;7
brilor omaI i' nan- ui,
c ' ntr:u cree ar soco e11 4-,9
t l ui .
n ~e e_
(numu
o r
?).tebu ui
4 2
t
50.~
5
2
, : 7 3
n e.~ijin1tt. de 6 memi
ui t ei Ob
9
t e 1 dunr 1
~to
o irnuitori
c i11p
un
c d j m ~
n .r
1 u o
to...
11:1t
Ol ! ~ni1referito r
vi zar . in r n
rai i nslului
in trei d' t nt....
- 840. n
c
rito s :
i n
1or
) V
:cir a
( c' tr
1'1
e D
ndoa r r i"o .
Ullcion i
t scului c t 1
C D-
/1
37

171
I
Cel. ,!31/1c)75 - V 11
- .,7 -
f. 26
Denumirea prii structurale
4
Anul
sau anii
exlremi
OBSERVAII
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
5 3 .
2
~in,
refer ito
J1l i n i r e
r op uner , c or ea on
r 19 a uce e
r .165 (.lin
19~
ar snc ntl!U c z ce
din .c p
194 419,8
enea o en
n i i , s oc ot l i l e C s el i t r op o-
110i1'J 1lie 1
expe 1.e Ol!' i.ai
va (15 i0.- iulie
i i... o ai i ni t r
in .-G'l 1unil 39)t r
intr r 1
O 1n, - 7 1u"1
s s x al or uc r ' ior
dunar1( 8,,4-1830).
:...,8
8
95
en r e er 1t o e
eli 7-
i t
c um
(cu
nlc cu
fiin t n VI! m
S ! ; I t i .
" rll arii
fl
utulu
c t s- u i
~cez1109
196
e ntr:r i
1nult
.rio e
1/ .
Cd. 431/1975- V 11
\ Denumirea prii strudurale
- 38
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRI SUL U IT II
DE PSTRARE
f. 26
5 3
Anul
sau anii
cxtremi
OBSERVAII

4
19'7
. 61,3 , o: r: o n on r 6r l t o r e a
ct a Obl n t
'un l! oc te
10 a" 1din Turc
l . nC
r ai'
~ V
tieri
19 ,6
199 65. 7
o
, or ponden" af t o r e 1 1
c c t rea d~ c t r e Ob1~nul t
00 te se" dun i nturu
c t l ! s oc at e "lor Q8 v n1
1
t 1ich 1uie i
Oi ir 111, ;0-
:"net1 e nu 1 : ; 6.
20 59, 1
.re .
1110 a 1 1
:.) I
b t 1
b
d.
a
unn il.
SCl ! itor 1de
ti'
It en j t
,
r a ~uc r '
dun~.r

Cei. 431/U175 - V 11
837 .
d a referit r
e v ni I 1 c hel -
83 , o
v z
m z -
1.
. 6.
i ngur n
9.
f ... ito
r
re
ctr Obi Du1t
1!" -
t
c l!
10
" il
' 0 l or . ~~~aB~~
c to ro
2
P .11.
Denumirea prii structurale
- : ; 9 -
'2
o
2
,.;
z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRI SUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
202
6
",12
3 . 4
s j betc re pon t.V" ,r - 138
e pl!O of 1 ngt r .2
c lor in dl!e t d e t
Or
.e:. 1.
; 8
c
r s ou c
, : , - necu
p cest

03
9, 11
ondn r io r
lL';
c
r
il! ic Z'
iP
tru o i
};I~.2 .-
ri I ! O ne9t i .
CI 1

l.l
2 "
20, 5
206
07
<: ..08
Cd. 431/1975 - V 11
.ro n
.i " n
on na t: r to e 1
leiI! 11une1sume ~e
ineri otir or
rec i n u :n-
unu numar d tunuri.
J.nch 1. t
Ob e
n edine
un ' r i t
uni 13B
-
J
("'u COrD )
Obi nul ei
perio 9'
no ei
bt t
3
~nle e lie c
r ' ei Obi n it iOb i~
rin

c o n n r
t : !!o 11tur l1z8re l u
1~no
..
.1/
r
r
Denumirea prii structurale
- 40 -
f. 2G
'O

c
Numrul
vechi al
unitii de
pstrnre
CUPRINC,UL UNITII
DE PASTRARE
3
OBSERVAII
Anul
s au ani'
extremi
4 5
209
10
2
70,12
Cor e p ond
c r e t
t
n re er
e c re Ob
o
r.a tine ,
cut ln1c lo~, 11n i i
la t mnelor pe nul
C'
tso o d
1
p nticu' .r1.
ore o n. l! er1to r 1
cercat ~a d
te sca
c: - ' 1! domn
r's ul
, 38
1
1840
ilJ
i. nuit
1- 4-
t'
', t
184 .1.9
OI' Vi
1-
u a ului
oc o el
<,
i, j;/, 1
pe nul 1,;
~11 1
ondi c
u r i nz i nd c or es p onden
p ur t t I ' Obinuite
b~t eas c '
r ind unel e
I
t'01ct
zbatute
in
da-
n
xpor t~11
..
1
e e
: l " r e; c on .~1;la vinzel!' i
c u z t
tulu x t 1
eului i
u ui t
<;OD ilile
n .ren ~vanl.-
ur i
gi u; c ond
ii
v
i 0-
.n te
212 o, 6 ore
. '
: f
rt r
lo br novici
-
uns an
de 00
s r e pentru 10
r i di c

Cel. 131/Ens V 11
11
Denumirea prii structurale
41-
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
f. 26
138
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
216 ??,2; l'c:!. ', n, p r op un( ; t . r e, COl ! es p ond. en >:
18~
: : : efr i O l!3
l q
ducare
n inde- i un. 1
-
lin1!: a rt.l58 din egul lOOn-
. u .,
i nt r oduc er
unor
217 71, c C ne t r e de ctre Obi n t 8; 8
Obte
. . . . 0. . Adun r e b n Io;
rfi- 'un.'1
n
.
dup s re din TUJ !ciape g. , l
nu.
136 i a ar e
c r e s e
fl 1
1 1. nuar i e 837 .
2 75, -1
v r
ODeen ~e:t: s :1to r 38
evoc 1jllor
n
lei-
i, .
"!la.
tire9t i .
,~
213
21
215
2!19
72,19
condi'J' iat rendr' ivmilor pe:; jun8
!l a 1 1inu, rie 1839 pn n b
. .... nu.9tie 18Ll2.
Cor ea onden r ef er i t o r e
l)reu .unei! p inta 1pe anii
1 835, 83
r
i 1837 .
ores nd" 'ny re eri to r o la
'o!'esponden; ef rito re
Veni tu.rilD V1stie.r Ieiprovenita
de
r
ju ector 'C '
838
i u .1-
84
3I~.4
1}8
i un.
1840
Cd. 431/1975 - V 11
e, l ' ~o r t e c or s p onde
r e , . 1tiQ r e 1 c er c e t z e
binuit
b t ees c aunare 91
- -I I
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRI,'SUL 1; 'IT II
DE PS1RARE
f. 2G
3
4 5
2
Cd. 131/1lJ75 V 11
nt r i r de ctre om soco-
t
" - l or 1
nul
,
.3 ..
220 ? 9. 5
.rC11'1 p r op une e, core
ondan:-' ,
183
rito r B e
drumu.ci 1
cu rt.
I
mntul r
...
n' e
22 8~. 29
uorea n n l' ~1o re
1;8
i n r! ~o:"t i is l ui .i un.l?~
c er vl u ul ni i v ito~l. 1 .15
1
222 82, 2 0 t
t
c or e
"
nden<;
I
I
e r o
"SUl; 1 c tr iu 1'1-
1e c a
1840 I
rn
i un

2
J or
..
rei: ritoar
z o a
cerce ee e c
t.r
bi
t\.: sc r a cot
ve 'u til!i o
o e u n ribuit 1 a
lW pe
~tll1 : ; 3.
8 , 835.
22L. 4. 29
,or '.ond tl~
er':'to 1
.ercet
de ctl!e Obi~ ui t b-
te se l ' a i
tv.~i.r e
c: '- f.ra 000 el i l or i n rii
r e
ul
/1
OBSERV J \.II
Denumirea prii structurale
- 4 -
f. 26
2
...;
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extrerni
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
5 4 3 .
225 loo,13 or tt CO!!
S onderrt ,
39
1 dU.uLir (111-
Wlei mae (" a r
1C nee r fOl:.ei co le 10 rt .5
c e s"
.
cu e cu lnte seJ e
o..,il1(x.
226 1 n
J(' iO~D) mc te 139
1 ubi l ; } n
.toi
oyte9t i
!t e 10 d 1d.c.183~-
2
r2?
110,12 Ol ! ( spcnd n r l'e.r tare la
ceI! tll s oc ot 1o: : XlJO.rta-

, .t
10 z ahar ' I i i di n
n 11832.
228 119,1
nesponden ref 1:i4-o r e
);j
140
f
.
ct 1im lin i dat or i lor
c u z e ne ie.
229
lo~, 1
r t ; o, ; J onduil.
.e'ita 1;
e fii. i
2: ; 0 120,11 v r on
ny 1. ! e rit e
r o . .
ctu
fu! nix" 1c 10l!
n
u. -
dl ! e de pJ!ot 1
.
llZ'"
i.
l.Ul.6.
-
2; ? 1
114,1:;.> ro ldona refer itoBX
8l.o
'"
r v t
el
cat nui b i0,,9
te a iax O 841
s icaut 37
. 2 ~.
Cd. 431/1975 - V 11
1/
Denumirea prii structurale
- 44 _
f. 2G
l\urnrul
"cehi al
unitatii r.
pstrare
2
CUPRINSUL UNITAII
DE pASTRARE
5 3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
117,14
9, 2
122,
25, O I
V 11
Co~es p on n r ei e i bo. ] !
c rcetar
c
i.,.nult b-
!.11t.rir el
li on de veni-
'for ei a
ieI, ~pl-
n19
n... ~ anul
turi
leIar ,
t lulu1
C sela
1?,17.
o
1840
r e Ob
9
tet 1 140
il'
oa.a 01
S l! cozcet re
l itrative l'sta de
u so ieit. t an i, in
c e c r
ni i
3?
.;.
Gor ea on
p t ie~b'"
v t ca
na r
tUltl1
l"'cal
e . .a r
risoau ui de
Cutre prop:.'1-
t sun .. ;1.
Co~.~on<. onr .r.e e ; ta re
CO.11 Q C
V
tI!. (binult
.,.te c dunase :.. ntar ir
c t ~ do ao, ot el i l o V 1 u-
lu' Fi che 1tu I~ li or 1.lor
p e nu 37 .
n rafa it r
de" tre Obilll1 a Ob-
U . re mto.rire
a oootell1or v 1tu
11r ni r1836
n t x le pr iol-
e t i n 10
1o
-
t t;;.4.
14
o
1.

1 17
Denumirea pr ii structurale
- 45 -
I
f . 26
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
'O
...
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
104 .~
5
241
Cd. 431/1975 - V 11
d n
e O
.m lnistr t
1; an i 013 cer
pol i vta ul cal!lot
. . //. .
brlno
Denumirea prii structurale
46 -
f. 26
umrul
vechi al
unitii de
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRI SUL U,ITII
DE PSTRARE
2
4
242 90,3
11 n O
l!1-
J 40
in u' oc t or 1 i

1
1er1i
( r
c
pentru
tori
!.r.Lnc .pn u

243 91,4
~1.!e;: dinte
' 40
..1
9-
7 .
c
ne i
mn tu
1 837 .
_44
9
2
,5
o. n'" r.
erito . 6 84
.el'! :c 1de n.
u
pr :ci
1.

245 116,5
enii intre
i n- 1o
1 t
J'!i D.
s
dt: H.
t
C
11.
246 12 ,
n
1o
c
.re
-
l!a
:\_CO ( v
i
eba..t i e
) Vi i
1 38.
'c '? 96, 9
o nv'"
ri o r
i n i
unles
de ';r zenv - o.
ent
drum 1
or r ; r'
c 1
podurilo:r. i n 'ri ci

3
Cel. 131/1975 - V 11
11.
- 4'1-
f. 26
Denumirea prii structurale
)
4
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
5
...;
Z
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
'O
....
o
2
3 .
24
94.'7
" '0_05
nd n' r o 1l;Ao
n ur a c a
.on, , '
'\.
: f b
. 1
249
9, : } , 6 erlto re
< n o
" e I br
"fost in.
3-
" ' c un " 'rt.
" .

tU:
250
l~tG:.?
s n r' t r e 1'o
ueL' r e
..
v
dfJ C 4
16
11
251 1'0,25
_ lO
d
r az e v
DO _ t.r '
.
ox 3!ezu -
t i
uu:i
.. uri f;: r
n. c ec um
"i
111
t . . ... dur: ilor ce
it
it s \1 1: a 1cl i
25'
12-; 24 o r ~
e un de
o
i . 2
, I!
l: t ven tur 110r
r ."' r va 1C ILtI! e
--1/.
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- l.8
f. 26
Numrul
vechi al
unittli ele
pstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UKITII
DE PSTRARE
2 3 4
di n
sun, c o s -
dat
.,:ste~l
100
txe COU. . , U
ul
us ~~
socotf.3
d.use
J: Cu c
1
.~
1.
C
le .
256
97,10
uOl! 131)
na. lieier1toaze
254 95.
135, 2
'0
s a c uv u
'stlotu
c e u
cnao n C.
SI dreIt uri.
.r e
ce.~ ~:fOci'n -, s"10t: 1. :J '3
iee f dl!/a $6_vic ~
r p o
s uma
d
ii J '.!e'" 1;
, ~
8l } u
de ,; .009 i 66 ba it~di
l.... n.
sten110r
ovac: ,
~
r.

9C. . . .
hin il'.
dnepuu
fe
:r.o
pun
~1 a
4

d roban1j_ Ol!
j de elor 10-
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 49 -
f. 26
259
260
'2
o
...;
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
136,30
98, 11
l~9.j2
261 99.
262
Cd. 431/1975 - V 11
4 5
140
abr.l -13
1It
m r t . - 5
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 .
Cor es p onden a r ef & r i t o r
c er c et ar ea c t gr f i i l or p er i o u
lui al dolle , r ec um i t be-
lalor l c t ul t e de Vistierie pen
tru um djdiilor fiecrui jude e
C res naen r ef er i t o r
c1d1r unei o zarml din nou in
trebuina otirilor ce s f l
1ntotde una n rnizo n~.
18' +0
:rabr.
m r t .
1840 or e pondent~r ferito re
proiectul i ndep l i ni t or gl 1. 11r i l
di n 1833 supr strju1rii cordo-
nului liniei Dunarii.
14.
Cor es p onden referitoar 1 840
r p under de i s t i er l
101' 11 ~1 c ap l t i el dorobnllor
p t r u p l l ain j ua. .I loml;
~i ou i n j ud. rile,precum 1
1ocirmuiril jud.brt
ore ponden:- referito r 140
roiectul : . f ol os ul 1 veni t ui l l 11 r - ;;-
zu t. t i n axpor t nea produselo Iun,
r Us l t ! . r e de slujb i.
Cor es on n re erito
de c bt r e Obl ~nu1t O ~e c
dun r i~nt r i r e de c ut r e
veni tun.lor i ch ftuie 111ol!co
lor n 11835
1/
OBSERVAII
.1-
Denumirea prii structurale
- 50 -
,
f. 26
umrul
vechi al
unit] ii de
pstrare
CUPRI 'SUL U"JITAfII
DE pASTRARE
2
3
5
264
. 68
;';'69
1~,28 Coresponden referito re 1
c er c at r de ot r e Obinuit Ob-
Gas c a dun re i ntrire
ctre domna socotelllor de veni -
turi 91chG1Cuiali arest ilor
p e anul 837
140,33 OI' onden referito re la
ro ectu twgtor de p rte ju-
dac t or e s c i n p r i c i ni c omer c i
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
Cor S ond na 1!ef t: ito r
1re po tulul r ~d n i l
f tulu.1ed in1str tl v t r ~r
265 11,33 cores on n re r 1to re 1 1840
cercet r da ctre O i nui ta O- ort .12-16
~t e s c dun e i i n " r i r e de
ctre eomn socoteli pentru ve-
nitul chel ulel1le s rjli (;1-
nt ~tl. anul 183
4
840
r ~-15
40
Coro pondGn re eri to re 1 o
proiectul nfl1n re postului
pl!9z1'" nt r
t;edinte) tu1 1
3
in1tr tiv xtr ordin r.
C r po o.an r e e~i to re 1
ne 11nitor le iunii 1
u s " uul1c rdonulu lln ei
Dun
.zeepnan ref rito r li
cat r e de c t r e bl nui b t e c a
duo r i i nt r i r o c ' tre
so otelilor venitului tx i
13.14
15 ,4
267 142,34
CLI. 431/1!.175 - V 11

15
Denumirea prii structurale
- 5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
271
2
151,4
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
3 -
nul.
c stiul venit
octo brie 136 pn sfil!l tul
D lu,i j7.
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
147,37
4
oas nden ref ritoare la 1840
c r e t r o de cat r bl ~nui t O m r t . 2-
~e ~cu aunar i intrirea '1
cat~ domna ocotalilor davn1- 1.l-
tu.rilo iebaltui li1 bnli
intr i p t ntul rap
r zult i din v z e lucruri1
mez t pe nul 183
5
1840
1o
l47
omna s cotelllor eol1lol! fa r. :;
n ion t lui, le pitalu u
ttlubir i1 deo ni" i ~Cse10
fcatoare de bine pe nul 138.
40
rt,,.; 8
272-
146,37 Ol! o onden r Gl!ltor
ce"'cet 119 de etre Obi nui t
OI .
tesc' unre i nt,'rlre d
ct r e omD socoteli or C s i
centr la peanul 1:;
273 150,38 Cor . . , p onden eferitoa
d ctr bi nuit O
te c A un re 1antar 1re de
Cd. 431/1975 - V 11
ce -cat r e
to sc'"
erito r
binu1t
1ntrirea de
li lor o ltetu
n1 36
11
Denumirea prii structurale
- 5e.:; -
I
f. 2G
-o
...
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRI SUL U ITtII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAII
4 5
275 144.35 O e
t oar
! Dt
na ( opunere)r fer... 140
judec ori mar
bat er di n 25- ~
150b
42
tor 1e lor.
276 148,38 Coros!)ondn' r feri OBr
pUIlor o. . .du i ni l or
ns ircti.
2?? 5 ,41 rospoDen r ef er i or 1 o
cer cet r e C
W
r e Obinuit Ob-
~te sc' dun r e i i nt ar i r ea
ctr domn socotelilor i r i i
1: i l or le c r ntlne lor i
10 acuee leilor i pensiilor
~ul .38.
279 18 , 44 Cor sp ond n referito r 40
ce~cet r c r e Obinuit Ob- r .
acii dunre i .' ira t;,9-,:,Io
ct e do p tru t b le veni
Ul!i 1cn tuie11la lstierl 1
) nul ..1.
27
2 4
or esp on n r ef r i t oar e
rolec ul pontr \lin:! . ln re unei
d ir1 laflle unclon r i -
r poli;ie i ucune
oreS onden referi to r II
cer cet ~r e ctre Obi nui t Ob-
t e SC
U
dunr e recum91 nt ~r l - 1
r e de ct r domn Condi ci i co - -
ci le.
./1."
Cd. 431/1975 - V 11
pr.
1840
84
pr.4 6
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
f. 26
OBSERVAII
5
282' 158,45
281
283
284
265
112,l!}
1 .16
Co.resonden ; - ' r ef er i oar e
snexu ooo.:>luitora dispoz1iilo
xt i co~ul ul 9 di n l egl ul r e p nt r
O' sn1~r . . r e mn~atir11or.
C'zea onden referite re
, 'o
840
p r
proiectul oentru dug1re venitu .6
r ilo efa tului orenesc in UCll Lun
e i"i a cel r . ;rin judee.
C r eov nden r e
~~oecsu de ge
de ocotel1.intru p
u1 11 1 r ev i z ui r e
de contno
eri oze 1.
0
for e or
z bune1orin
socotel 10
1840
Go~ p onden 1' trito~r 40
ni'" e li. nast1rl1or hot it r.l ..
spre mchiso r arast l10r ai 4.
di1 dJ 3 ot , e j u ctoril e cr1r 1
n 1ce'It1.
'o_ SIonden refer1 or 1
"'u"lra a ven1tur i atului
or~ nate ' 10 Bucur e t i i 8 ce
11J c p1tale jlCW or unai
Il percepute de :1:ecaze El tinjon
d loc n ungpentru caldarim i
ntru tragtorli c relor ee 1nx.
in r1r.
o
..1-
..
un.
286 145,35 Coresponden.tl re r 1ore 1840
c re t r d ctr Ob fJ nul Ob- 17.1-
te ac Adunro 1mtiirl1!e de un. '
at.re omn socote111da ven1tur
9 uie11 tru casefao or
dea nul 35
Cd. 431/1975 - V 11 11
Denumirea prii structurale
- 54 -
f . 26
...;
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
2 3 4
287 17.59 Oo.. eapondenv~referitoare 40
1oi v ct u da a- ~1r e de unc t o- sp r . 15
nar i ca ur e z a so ' ace 18- i un. 1?
t10rie i pe la un in
289 149,38 CoresI ndent~refe.r to 81~
cer e~~o de ctre Obinuit
'te c unar i in ire de
o ro domn bnilor ce a adun'
.,ar !()gofete EJ Dl!O taii din v"""'-
z re lucru.r once se up in
i da ehaltu e11l e ea s- u fcut
nu 1837;0 e c stor ni,
290
9
164,48 COl!. )()ndan~refel!lto re lJ J
cote b nilor cuv l l i
di n zaclui irnleilor i
z _ 1~r j nl ci , p r ecum de s
ce u r ti d1n ce b n 1.
1 22oc ombia 1838i in cur sul
.nului lB.39.pentru cop er 1r a
torii o.r ramasa inv
l ui .
1}'i.30

oor esp onden referito re


cer cat r e da ct r e Obi nui t Ob~
~te ec Adunre i ntrire de
oWt ~e mn ocot el i l or a bani i
r' 1i /00 viatlol!ie/ i n t xa de
prigon "1da 1octombrie 1836
i p i n f i 1t ul nul ~1 1 37
recu i cl}&1uil! 10r ntr u
furilor judecto eti.
1 . 46 Cor e p onden r ef er i oar e
El tetornic il! Div nului VI!
Cd. 431/1'175 - V 11
~.:;-
iUn.6
7/
Denumirea prii structurale
- 55 -
f. 26
-ci
H
o
94
295
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 .
ceee i numire lui e Div n civl
c i p I - w .
Cor ea onden r e e~i t o
COl' p onden ' r eferi to r e 1
cerc tcrea decat~e b19
nu
ita
to sc A unar i int~ ir o
c do a ram
9
ita10 rov
t.X pl!iciniloI dajud oat
u.r te do 1oct .18;6 pn lt
S ui ul nului 183?,precum ;,1.
v ni t ul ui ov nit t ot dl t a ~
e 1838.
174, 6 Cor o d n f e i t o re
c r e t a~ 3de ct r e bi~nuit
dun 1: "ii ntrire
bnilor obteti
cu . lor aha
or ~~ l or it r i l
la ou Ol!g n z re ~i
fir 1tul nului
OBSERVAII
~'I!olectul tlDgtor deregu' risi c i2
r o ~ l i tehnica il) ..;',,: i nci p t ~. : Al
""'-/
(inere drumuri r/i lci, .t.. b 8
urllor t c1dir lor).
11
180,40 Coxa p c en r r e ito r
eer a t r ea e ct r e b u t a ~-
~t o C' Aaun r e intri!! de
ctno omna b n lor primii 'din
tex ez tur lor c ltui li
acue din ce tl bni pe anul
3
17 . 9
4 5
40
l&!~o
14 7
1; ...14 0
a14 7
1840
.'1
1 2
ca. 431/1975 - V 11
I
Denumirea prii structurale
..5~
f. 26
Numrul
\ echi al
unitatii de
pstrare
CUPRI SI L UNITAtII
DE PS1RA1\.
298
2
3
; 1. E i in
e 18~?
it ni
e pin
~ 1, OI !
n 1!ef rl or
, 2 c rcet
crne Obi ui t
toi te zeu r
1n fu! i.r
ctr domn ocot 11r
u
in Tw:ci r-
n r fori or
ct r 00 nul t
unr i int lrea
s co e 1bni l or
c 5- orndui
sup u i i d j n c
~i ~9 r e ae
.e d tOl!lilor rm a n
ltl~ ~u ch t u! l l a i nv 6 t i i l
do ulu:.
cer c
ze
Ob- i
2' 1- 31
299
166,50
w onden ~a l! t o r e
ct
t ntru OCl.r ulr
erilo:t:
a1 i
coP 1.1lol!
"00
154, 42
onden r e er l t oar e
1:
ctre O Lnu t O
i in rir de
o
nitu.rl
eha
lor Vieti r i1
nu
3
Cel. 431/1975
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAII
4
4
o
Denumirea prii structurale
- 57 -
"O
....
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL U ITAII
DE PASTRARE
2
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
301 165, 55
o-r on
n .re
e~i t oar e o
o ncc
dectr Ob nul Ob-
dunre ~ n i d 41
c" 1'1 o oco t iono 1rl- ebr.'
10 pe nul 13
":"
167, 54
Cor sp onden r e eri o l! 840
tl?U na Ul' z
.r
cl
303 123.18
COl!e~ond n f rito l!
p aD 1 ov ni cu
ul Co . nt l n
o n

~q 43.23
e ~et u ui de v 01-
o
t ur t u 9 V stier
n
305
li 9,56 or re rlto l!
daug1l ! e c ur a t i
-
se 'ace
/
tescu]/ contro' 1
t. 1
, 6 170 ,57
Cor nden r er oar e o
omi 1
in
n i . . . . r
e
b
.tii dunJ !l
~o?
109,12 Cor n r to e
p n i.
308 171. 5
. t : t \
< : > f
~ ment -
l or Clin1:'unt u
Bau J :
ct v i t . i i 1r
3?,
38 i a:;9,pr z nt t
ta tii .dun l(s tlatlcl)
Cd. 431/1975 - V 11
- 58 -
Denumirea prii structurale
f . 26
3 4
309 175. 6 OoreaI nd1.se rito re
,
o
l e Il t.o 01tulu.
d
310 1
Iucr;" 1
Obi nui t t i '0
Ad
r
extr r
n
r
10 ere lui
:reof1t,e
imnioului c m ro.011t
11 ?"j.60 ~ondez ii refe i.; r e 40
le r uni de bni nou u
itra olit " %1 ru che u e 1
xtr ordin

~
11,1 00.l; s ,o
e 1
l....,q
eider " ' i oui t i D() 1
unl!l 1 c br i e c.
?'
3
16..46 a 1tru
dl
i nt r ~ 1 i 1- .,
r e Co es en e bii)loUt
un e.
Numrul
vechi al
unit il de
pstrare
CUPIl. 'SUL U llr\II
DE PSfRARE
'2
o
2
( i n cor n ) i nchei
O 1~Du1t e Ob et
~ o d 9 c 840-
314 2
315 165,50
dc cu in ind eg u1I:'
~bt e " o s ~l uD a 0-
1nultli b t ti unrl
I I
II
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
Cd. 431/1975 - V 11
f. 26
Denumirea prii structurale
- 59 -
2
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
Anul
sau anii
extreml
OBSERVAII
, 1
165.4'7
J Ul ! edinelor blnu1t o
Oh t t dun l p e p er d
9
0. 9
0.1840
- 2
une 84. Il
. 2

pl'7
10.1. 2
C ocn
1 n -

10 i t ai Ob o9t l c.
' nu
9
c, 840p
n 1
1
211 41.
318 115.3
o E S
onden v ~ f r l t oar e 1:
,
or i ndui r
ser i1tOI!
da
~de
p rt nte
p ent r u nt oem~e de
l ucr r
Obi nui a Ob t e se
II(.1\; t
eiii dep ut a i l or
ju EtIJ l or .
conv cr ea
dep ut i o
la edin; e un 1 t e.
,,19
106,5
'01:0S
nden ~a er i t o r e 1
140
COD ii
erend{1ri1 n lulu.l
,_c,3J
-
fu: idin
treiadist na.
841
rt. o
520
10'7.6
o a s_ noen r ef e i t o r e
'o
st Il
r . l e ce lo~i n dr ep t de in-
ac.
321
5 3
ico p ensa i e de se
telrlici i pensii C .,~1acU'
.... ire c lor ndr e p t pensii
nu ~9 ., .
o~eap Qnaen r er i t o I! l a
cone-i' i v_nz~ 1in ~Em
do eniulu.1 r"11ei
1/
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 60-
f. 2G
'O
c,
o
Numarul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRI SUL U,,;,c.l\ 1
DE PSIRARE
2
108,?
186,1
194,9
3
C r e on n r e~er 1t o r e 1
p Dai1.
de Obinui
1
Obte se
el legi:
re un le proi c e
ren ii
1, condiiile
u iDunri idn
1~t i1i rndri
pot",lor tc. piec ul pentru
ez lului.
dl t la Obiijlnultai Obt
unr t ~i ml t e omi e inist
r
'lv ocopiedupaordinul domnulu
p ntru la f bneaH, J iillpe cu
(lips cop ).
Cor GS o dn r e e~1t o r e
t) lsosu ch' uts11lor facu
C copiilor s m"'ni i cere-
tarilor r,e nul 183, - 1839 i
40 dactre la 8C'" tol!e da
b1n
Co~e . on n a er ~ o
t o conicilor trii
it ra ]
l ui 2
19 1 or
de
c"" s
,
1/.
Cd. 4 31il DIS - V l'
OBSERVAII
4 S
Anul
s u anii
cxtremi
140
f . 26
Denumirea prii structurale
- 61-
Numrul
~ vechi al
o
unitii de
...;
pstrare
Z
2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
5 4 3
'28 185,lt6 COI!GS onden referi ore 1
c ~cet r e de cUt r O 1 nui t Ob
te se' dunre "i l:tar irea de
C ne o socotelilor da v nI
tur la cne tue 1le o tirii
nul 18"
.?29 226,63 er' toare 141
cercet r dectre binulte io.
t se o. are iintrue 2?-29
.omn socot lilo!! a van
t VI ilo i cbe ltuie1110 oit t
lui carsntinelo!! p nul 1838.
:z.~o ~. ~" ? d i~. t 1II 1
~~ _ , n Dv a r e! ! ~o I ! ~
ct r e Obi nui t e i eu.
c dunre i tntar1re de 2?-e.9
eutre domn veniturilor i ca 1-
tu.i i1 li~sei com et ul ui c
t i n 10 e anul 1 37.
?31 20 ,22 one J Onden referi to re 1 141
con . 1 iov ieli lor a.intl!e .28
ro let ri 1cLci pentru 1 .1
britul v telor it:!! soaupo-
'0 eaor ,
197, 11
Cd. 431/1975 - V 11
conea nden referi to re la
tri 1.to:: logofatulul manoil
~moiass rnia in
ud. r bov p en~ u de
o
ab t e" !
coie in eain~e1a b.... tetii
IIduni!r .precUI!l i lert e lui
~idre tul daa rt ci la :!u-
d Liste de per-
/ ..
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
uni tti tii ele
pstrnrc
CUPRI TSUL U ITAf
DE PASTRARE
2 3
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
335
202, 6
,0';.17
19,13
() nele c s: u ost pedep 1te de
6t p i D~~ p ar i o d 1834- 1840.
Cores' ondn re 'e itoane 1
de cat e bi9DU1t O
UD r ' i n~a~l r e e
ocote 1o~ ntru
i;3cutelnlci OI' ..,1
c
e
c~tre o
spuir
'1101:
1838.
f r1to 1: u.o
cret re
I.tte
Cutl! do
p c nu
841
l' r, -10
cUtr Obinuit Ob- l' br. _
i in 'ru de 13li
socote 1011 r: aturi r
r S ond.e1'l"ar ri to _
a c tne Ob nut ta O
1nt "r .6 d
t 1 (~i
is'x
C0. ; i
9
n 11839, recum
jauze din ce ti
36-138. b n1
nt'- etJ ili ;r la
ctre inu1t 00-
~ i ~nt V i r de c
I
91110 (vniturlle i
) r o ui C J ' : ' n
o nul 139.
c
c,o~aspond n
cerc r d catr
te . cs un
to re
l nui t
nt r i r e
vear-
C(!. '131/, 75 V 11
11
vanl-
Ob-
d
4
f
iul.2
Denumirea prii structurale
- 63-
f. 26
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4 5
339
~l
':"0:>,19
200,14
2 , 52
204, 1
COl ' e" ' p on ntil re r oare 1 1
cre re de c~tr9 Obinuit b- rt. -
ta ac dunre i in ':ciro. de
lei ..orii t ur i che t ul
i n e nl ~ i i 10r co
acute Le "1or :;1. pe
ul 18.39.
nsaii r,
1110r p
oreSI onden refer itoare 18
cerc re de ctI' Obi-,Inui t
te sc un re int' ~uas de
ea e onn socot 110I Vornici
iel r debnii zeoiuie i1c
s
_
i t a t ei i oi l ol ' j nl ~i de
1il~e ~9 ~1 . i n
liIt rac i de r' se .pr.t
lor.
s- "1 .....r ,
11
bre 5-
" .
11
art.l-
i2
Cd. 431/1975 - V 11
Co;c.~: p.',)udenltreferi tore
ecat lnui t
te sc una:e i wt'" u e
c re do ocot 111r s it
lu1 nlub~iide O' meni' i
C ee f''c oar bine pe nu
.83~.
Cor
onn
v l 7. u
nden eferi to r
e comi si i p ent r u r
c elo ublice deb 1.
c domn eeote 1
ni uri e ..,1che tu1all1e
lu "Iuo1.r id meni"
836
nt~u
pit lu-
nul
..11
Denumirea prii structurale
- 64 -
f. 2G
Numrul
vechi al
unitii(e
pstrate
2
CUPRI 'SUL UNIT""IT
DE PSTRARE
r :
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
342 01 15
ar e anden iir ei ' er i t a r l a 84
nep z i e ct' tor tcet ar
le"-
r
-
t iaIe
1_ Ai
l'cu p ~i nd 14?
n l1n; ei ~co1i
__ ntru
..
eb. : c. 32.
v 1j r oa ~t ugur i l or .
}ij4 207,2 I onespond n .t'efel!ito re 1 al.1
cercetare da c tre ~)blnul tOb ...
o suU dan re i i nt r i r a
c~t Q d nn oco . or V r i-
e1ai Te n or ~e Dul ; 9.
221, 56 o~~sp onen re al! toa e 1
cezce ea socota1110 e ni
.tU1!ile -.'1 cn tuia l.i la s.t
206t~O
222,57
220, 55
Cel. 431/1975 - V 11
ar ~sp onden e r e er i t o r 1 1841
_odi
c
n u ;,1.rie.care unui o
Cor esp on; en r r ef ' i t o ~e ~4
cese t re e e tI!. Ob l.uit Ob- r t, 1- 7
~t se dun re ii int.r ,. IJ de
cutre do socat e ior d veni
lle i eba tu! ile spi t utu
, J ub1ri i o meniu p e Du18:/1
numnt ui ~. h se v .
" ubi i 1 meni p nul
n i: ritio ~ 1
ea cet a~e de t~e bi nu
t sc
Y
Aaun ~e i i nt r i e
co; tr n socote1110r de
t 1le .. icheltu eli sI1t lu-
ui "Iubirii deo .ani
u
pe nul
139.
..//..
1
mert. 1- ?
41
l!t
.,-1I
Denumirea prii structurale
- 65 -
2
..1/
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
3
;48 ~o9t2; Oonespon ena O 'eri to re la
condiiile rendaJ !ipo telor in
viitor.
352
229, 67
o~ sp oodeo ~ r ef er i t o r e
lJ 41
cercet e
de cat r e Obi nui t a o
ee se
un
re i l.ut r e d
ctr o
socoteli or
,laseor
rse to r e
de bine pe nul 8~7.
35;
228, 65
C r ondell
e er i o r e
141
cerce
de ce e b1 Dui t
b
dun r e i
tar r e de

c omn socoteli or
a.ru
c se
f"'c o re ce b n
e nul
1
,.
creS... ondent
f er i t o r e
Ob nu t
0-
n-
5
,51.
cercat r e
e ctr
4
1 1
rr.2'-
i2
1841
te set:
c t.re do
r l ei p e
unaae int~'rira
~ ocotelilor 1
nul 18,9.
Cel. 431/1975 - V 11
~ S onden i n r e
p rt
2 1,25
tul Trebw ilor d n L untru cu p e
~e i nt l e b1 nui t ei J bt ti
nst, re' rito re
cer cet r i " oco e i
ora.., nese 0.1n ucur ti
18, 9.
nu
,.10,2:4 oae a
le'e1!8
nden" r e~er i t o r e
dep ut i l or di n j ude e,
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pslrure
CUPRI SUL UNITI
DE PSTRARE
2 3
Anul
sau anii
cxtremi
f. 2G
4 5
354 ' 17, 49 oneapo t: feJ !ieo r 4
csnc ar o l!eObinui t .30
te SO' re i nt irea de
esene ccoe 11veni
z ecl ui e j nl oi or de sub ad-
. ni t!! o: cn1c' ei Tenl el ~r
1 luni dG la 1iulie 1839. 1
m 1 anuar ia 1841.
355 '19, 5~ co espon ena r fe. io re 1 ..4
c re s: a ctr Obinuit Ob- pr..3
t easc un ~a 1i nt ar i xe de n 16
c' : c mn eocot el i i b~~l l or
~z urllor pI" . 1.,.1chetull
n cur su ? u ui 839.
356 ~3 , 70 or e$ onden ~r ef er i t oar e 184
c~r c t ~~e d c~ r e Obi ' nui t ~ J b-
'\ e I'!'c" dun 1113 1 l.!ltrf.r de
357 25.
C(!. 131/1975 - V 11
Co:c. nden'" l'e .1!1toar 8'
ar et r e de ~tl!e bl nul t Ob- p . 3
tensc' dUD.?;!A. int ':circ d 1. 1
c~t:ce n ocot e1 r de v i-
~ur ' ~i t ui Co~ t at u u
c ~ nt i ocl e nul 1839
ctr
ur"le
OI ven
_ ch tu el_le ur t. i'1
xet prtcmt tor jUdActo-
nu 1839 r cui t
~ n c st v ni t n
838i pn 1 nu,r
13
840.
11
OBSERVAII
f. 26
- 67
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNiTII
DE PSTRARE
OBSERVAII
5 4 3 .
224,59 s nden r ef er i t oane l e
cer cet r ee de ct r Obi nui t Ob-
t e seu duner e i nt r i r ea de
ctl!e do socoteli lor p on t r u
141
1
15
des ..vgu a scutel.nicll r .i n
~i i l o~ 1 anul 1839.
359
~ , 26 oras onden referi ta re la
cerceta. a de ctre inui t 0-
~..te ace. dunsre intrirea de
ctr domn soco te111011V1stia-
r iei p anul 1840i bugetu1 pe
enu 41.
141
m 2' -
1843
w al 1
214,27 J or esp onden referitoare 18
or i ndui r e unui doct or do di n i
: n oap i t Q1a Buour e ti.
1841
al 24
apt.-
Cor esp onden r ef er i t o r e
cer cet ar ea de ctre Obi nui t
361 227,64 l8! 1
b- 1un.
..e iac dunar e . . 91 t J ! i r ea
bu:etului Vistierie" ctli9 do
pe nul 1 1.
362 215,28 Coe~onana J !e:t'erito r e 1841
e el ' e Comisiei f i n neiare di
snul UD~ii e nul 1841.
363 14, Ol !
,,-,,& ..,10 n'"
ref ritoare l a 311
dau 1 ea unui ser i'tor E ~i
c selOI! fe:to re de bine 1842
1/
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
-,68 -
f. 26
Numrul
~ vechi al
o
unitii de
...
Z
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
5
Anul!
sau anii
extremi
OBSERVAII
4 3
;66 :::.6,29 voreS1!on an~ re "erito8re l:l 1841
a1e@6re~ ode deputai in Obi ~ nave -
nu!*: Obte sc Adun r dint e bo 18"-
ierii dal! nguIt pl!ecumiijli . le- .el c,J ;:.
re fi,cuta u, 1in un iia altoI!
232. 76
195, 9
192,6
191, G
193. ?
et3istru d in l! re .i ira a
Obl ~nu1t ei Ob t e t i dunr!.
141
ov . 9-
142
Dov.l.
Coresl!onden.r fel!itoare 1841
ren' ~e venitu1ui domenii1or novl
,iur '1u ~.iTurnu l 9 9 n lulu1 1842
unariidin 1. nuari 1LJ 2 pre- mert.v
c i 16tr~ut8re c Lc iloI!
da domeniile st tu1ui.
6.
cndell~t: feri toare
ncp rilor ent:cu vum1
l punctele eapre graniQ cu
ustri (Trsusl1v nLa) i i1oldov
J rec i la o:tsge1e uCUl!eti 1
Cr iov
184
ore pOU" n ~ferito re
vnz rea v nitului vmilor acestu
J rincip t.
1 .,
ccnc ond.an re erito re 18
cerere lui ar ldi pentru infii -
r 8unei f abr i ci de z har di n
s eclli.
..//..
Cd. 431/1975 - V 11
f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
- 69
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
5
3 .
';'70 17,2 COl:eS"'IOn n; r f'er.itoar "84
d cn e bol n itei O .28
duot r l ; cer cat r e J er e- u1 6
p ut l l or i n j ude e r ecum i a
ti luri1011 ic li tit;ilor lor Cite.
371 l b , 3 Gor e p onn lntre p r e ed nt 184
Obi nui Ob t e. ,ti unar ! cu 000.10 19
o ni orul, r e1r i t oar in r
a n C? l or Ob.t e. , t i i .Adun:'!!! n
C B r i ncov . . . . n . . . . 7ti..
37
375
372 233, 79
189,4
1; 1 ,5
1
J urn 1e1
",b.,t .,.ti
dece b e .84
di n e or Ob nui t i
~1 . e perio d o
- 4 iunie 142.
Co esp oo su r ei er t oar : 1841
cnemsre OPll i10rcurndu du dec__ -
er hondol o~i e. l i p c. unOl ! p ut i 842
1 dna e dunril.pricin .ec.18
put tuIu1 judeu-
"'u Vilcea cu un idin partea 10-
cutu El to,
nalele ."sdin lor Obi.,DU1ti
b 9ti un" ipe perio' 811
dec. c? - 1 42 i uni e 4.
, 1
uec.2 -
84'
i . 4
J unn (in cLorn)1nche1te 4
n ~e in, l e bi nui t e1 b t e t i &c.27
paI: .o d 27 dac. 1 1- 4 1:...42
1un. 4
../ ..
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
..70 -
Numrul
vechi al
un itri cie
pstrare
2
9
CUPRI SUL
DEP A S ARE
4
r l ne, r p oar t o, l i st ,cprespon-
n tel: r 1t oar e oc t el l .
. 1 . i_o i z s 111or , co p ne -
il10 .,1 n1i 40,
11i c n .1.
mn~t i ~ coresponde af
t i r i r r oi ect e
i porte o
1 d t
rdln
r ef r i t o r v
lor legi
seu
c ore t1
ot cup u i ,
ete. i
elll0
.nul F-l40t
OCD lor eul
con Lc d xp
.11- ep .1
------~--------~, ----------------~ 1 1 = = ~------~' ------~----------~
Cel. 431/1CJ 75 - V 11
\.Ialba,co S on-
Ob: r::: reJ
I
da CCi tre domn
.din ,r po rte,
den u, r e er i t o" e
de ct r O l'iDuita
naze i inta i;re
socotel 10 v s iventral pe
1 ;.9.. P!OP mrii entru s r~
13 e loc ltorilo cLc i) i-
t -UD !w ltul; ocotelilo
l ntr' r p temni lox
nor i i e st 110r e n 840
recu ~l rec I'! ii lor unor
bo1r' drept da o
f. 26
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAII
1642
1u 1..
4
1
42
1
.1
1842 -
i
i
Denumirea prii structurale
:...71-
f. 26
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
~oxesp onden a ~ ' er i t o r e 42
cer cat re de c.t~e bl nuit b-!!
~tee c aun re i i nt r i ~ea e 1. 1
c~t r e roDa so t 1110 ca v ~n1-
urile 1ahaltu1 11 itieri
pe u 841i bugetu ui pe
'"'nul 142, pl! o l Il socote110
e v e i t u z eoi ~l i l ' n1c110
Dvornlc11 te 1iel or IJ O .nul 184
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
8
2
10
v r eonden ~ r ei r i o r e 1 42
cer cet ar e c~t r O 1 nul v . -
ct r e 8 socot el i l or venitu 3C.~
ocneIor ul 1;; omltetulu
r V anul 140;
inden1.z illor, co ens iilOl!
i nSiilor, lefilor 9i
lui do e
drUlllur ~1
te i o i iner' 1
ben f i c u ui r cr u i l or , Com! e-
t ul u c~r n~in 10~, t bul ui
o o, car i i ' i nt i nl l o~, gr ' -
1nl pu 1ic e J o au Kls v.'
for le in eniz i lor. cor up e. . . , '
1il o~ cu t elnoi l or . el'1l or
11
3
1 c ' nd! r.1l l a al eg r i e
p ut ' i nt r u b t ea c dUDar
(,,9 domn.
(un dac. n l b. t ur c, lla ;1b) .
o r t , j 1be, cor esp onden ~,
r ei er
cor r e
AnuL
sau anii
extrerni
OBSERVAII
3O
ore
unre ..,.1 intr ira
5

042
e l! 10-
pr. ?
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 72 -
f. 2G
Numrul
vechi al
unitii de
I'~trii e
2
CUPRI SUL
DEP
AI 1
J \RE
5
i P
1:" cump .I
Ia.ri, Vi t' e
de or u
IJ ,rec am ' p
p rte (i"n
ntru
t1cu-
, cere cheiulu
ri pe nul 1844
viI mrit! ce i: c
v i r ei 1 i
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAII
p oesele
Obinui i b t e t l
r1.1 "an t p
10 dac. "'042, l!... et
un J :; Oh t . c
i l or
4
neti ~1 nt r i t e de domn.
32 5
ore on e, bi e ee,
'84_
r r .to r g a de ut 'l r
bi nu t Ob t ti A un i xtra
o...dln ra
F
ntru alegare ounuIuf i
384 R po t e t ccnes ond n, i n r e
J . 4; ; ;
i nui l .
v ta se a duner e cu
Ci flCa i

rfarl oaee la cerc M dec ,t r"
z ; c i110r boi er i l or
in
dr!ept de l egcor 1 ~i c ndi -
ca 1 e depltai p D-
t uD e se .. i de omn.
~85
7
ounn le (n cIcnn) e."e 1842
elor binuit i bte ti A unr"
. &r i i . 0 ~ne~t i .
o d 17 nov - 5 d c. 1

i t u. i l , 1 t , r e er l t o r e
a ctre Obinuit Ob-
e c~" un r e _ t r or di n XV 8
l ui Gheore; .ci cu con 1
l' ii ti,precun: 9i 1nfol!-
Cd.431/197-5--V-ll- --------""' / /"'.='""'.-----...;
1842
o
Denumirea prii structurale
- ?3 -
f. 26
[! ro or11 i ~usreipI' vinu
nt ~ i %e r acuno t ~r a ) ace t
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRI, SUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
...;
Z
3 .
4 2
ega
36 6 og s ru de leir 1 b' nuf te 4}
c nc riei Ob tat ii dubilr' s
Ierio d
.3
i n.-: sp r e 43.

3
r u da intrara ' lea;> r
a
c ne 1J ;i i bi.,.nult i tet
dun"
o( ] .
pe.rio
29 in
rOe
il .24
".4 noe
cl!ie 143.
3?
388 2 J u.rnalele (n C orn) ... e lt,4~
t a or t i bte9t un
p perio ebr.-l
?89 5
ur n 1le dine lor
Obte ti Adunri pe perio
-
i a
n, - 19 1143.
390
4 o
%I t
t
COl! apon en'" t ei '
143
Ci J r C
A
t rad ct r Obi - l:
.r.
a ce A unr i i29
unI cte:p Il-
_ a
o..,tu i"e pr
z 1-
.f tului dmn stra 1v
xtr t rnicl f or i
c sei ns
d i i
1)'10 o
-,
de
.
ndrept r e unor
oz se i 1: vi am. . n-
t u ul sestri' t r icu ea
unui onui nt lUl J . 'i l e
< .i ts ,
/1
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 74 -
lumr '1
vechi ul
unit" idc
.:
Z pstrare
3
Anul
sau anii
extremi
2
CUPRI SUL UNITAII
D~ PSTRARE
f. 2G
4 5
391
392
594
242. 7
240, 93
241,95
44,100
CeL 431/1075 V Il
7
ec. '
',1844/
pr .3.
I
II~.~.= = ~ J ~ _
vorespon na re a~itQ 1,;13 18
cere r utr i~nlli a Ob apr
t e ac aun ~e ~i i nt r i r e e
ctr n ocot 1i101: veni ..
urile ~i c eltuielile or t1.ri lor
pe ni 1;'9i 1840.
ora on na refe.r ito re la 1' :;
cercee e ctre bi.,nu1t b- pr.l.
teasc'" ~i in 11' de
c<.!f:'!e (Lemn scco teI 1.r otirii
pe an 11!f
1
on ... n re rito ne le
b cer c t r e
Ob
~da
113-
c ' duc r e i ~nt ar i r
domn socot elilor Vi
11 1.
64: '
"'VI!.14
re 5X toare la
cer cet ~e de cat r Ob ~nu t
.t ase: unor a i ~D ar " r ea de
c~t r ~omn a buQe t l ui de v eni -
"'w:; i '.:. tuie i '1:3ti 1
P m
1843 v or spon n (copii) referi-
to r :cenun' re i
deput i LObinui t'
la'area da dac.
bte c 3-'
nr
e intlJ ar 1Obinui
t i
OBSERVAII

,
'".14
Denumirea prii structurale
- 75 -
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
5 4 3 '
397
239,
,
'oras on an
.r
eI ' to re 1. . . 43
-
eC!chi enea e i un DOi') ui ei
J un r i , s'ar de
.
0- 44
put i fi l t e p r o eme pr"v1n
,
pe ceput 1
398 257, 1 cor "'P
n" refer to r
")
'-14
"'"
pnc ic u. p tru u e n. o
.L.ns:rein t e cu z i' i
1.

399
252, 7
Cor e p o
n ~
r fa t o e
r o
.
c ul pentru intpcmlr un
r o te
de pompe pentru c it 8
401
'""'r, 10
a e .,. a. i n a
o D 1 nui .
.... ' -4
dun'
in sesiune"
nu 844.
402 60, 4
Ol i n a I!
C\,rit
d Obi nu t
9 e
dunre 9 socotelilor
r o
v
e-
ic ntr l e p nu
184,;::
.
400 "53.
.ducu.r

259. , ;
C rsp ond n r f r i o r
1 44
cel!' t
Le Obi nut
re ., in i'~'e d
soc el i or Vl ~t 1e-
842.

te se
catI: o
1:iei pe ~nul
Cor .onen reieri O" re ."
:c d ctr O 1. nuit
uun r e socot e 110
nu
l! P
11
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
_ _ ~ K ~ ~ _ _ ~ ~
~76 -
f. 2G
Nu rna ru
,{'ehi al
unitatii de
pst are
4
OBSERVAII
106 ~55,10 l:
t ..
rta r 1 14
na -
O i . , . n it
O -
n.
te c ?
t
Of} uii b_
3
9
1
.,.t n ...,c
n""
4?
I
407 54, 9
or es o n IZ erito
la 44
C~ ~ c t: a . 1
-
te r e i 1
7
c e oc teli lor b

3. \
c n
11l.f

408 256, 11 0) 1 ni' r or i r a
4
c de ct tJ !G bi~nu t 1n.l
i. fu! i r 47

?
di
1
c 1 1i

1.. ..43.
..11
Cd. 431/1975 - VI:
4 0 4
2
25 , 12
26 ,16
Anul
sau < mii
extr emi
CCPRI SUL U 'ITII
DE P \'STR} lC::
3
Q n re e it r 1 11
ca r nui t Oh i ~n. 0-
unar '.1 socoteli lor c
-nul 1841.
c
te
90 e r f ar ' t o r e
d tre Obi n i t
re intrixe
s Co 13 i1 l! /tE
.. r. o
ce ce
teasc

men" i
c ce i nc i n t e
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Denumirea prii structurale
- ?? -
f. 26
~
o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
J 4
tan, 0-
4

3. 4
ur n l e ( i n cl or n~) al e 1n-
el or Obi"lluulte1 Obte ti Adun'-
Con l c' " 'upr nz i nd p r ocesel e l 4
verb 1 (in ciorna) l e. dl - 1 .10
lor inulte1 Obtet iAdun'ri. rt.4
Cor o ~ondena re rito e 1
cer et catra O i~nu1t
t e sci l Adun r e "111 i nt ar i r e de
ctr oma socotelilor Comit
l ui e r ntlnelor pe nul 184 c.
n. 1
rt.e..
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5
& 410 246, 1o~1
411 C:!51,5
4J 2 250, 4
413
24
9, ~
414 62. 1?
C responden'" re rit re 1 '4
cercat re decatre Obi nu1t ob- u.l -
t seu dun re 91 nt xl r e rt. o.
ctre domn socote1110l! Eforie1
i uda n1z iil r . co p ena t 1i l or
acute lnicilor i p nlilor ~ 1
184, , 1 1,1842.
cones on uil r erito r 1 144
cer cat r e de cat r e Obi nui t Ob- 1 n. l 0
fit aecu A un r 'i nt " r i r e de rt.
ctre ocot 111ol! in r 1
ar t l.t: P nul 1

oresponden re erlto r e
ae p u ire 1t l er i e 1
lei 'lfl 19 p r la de catre
cc1u 1 om ni ul ui ur nu D
n' 1 1838 i i mp ot r i v ceat ul ~
.otiv c~ o t ori vin in
b lt It ind dectae p rucicul
. 45 im.ll
l!t.
Cel. 431/1975 - V 11
:fit.
Denumirea prii structurale
- ?
f. 26
"S
o
umrul
vechi al
unitii de
pstrare
OBSERVAII
Anul
CUPRI 'SlL 'CNIT
DE ') S RARI
11
sau . nii
extre
2
41 ~63, 4 Cor e p on' en r e e i t o re 1 44
ro ea ul uoire
le
11 i
odcl fiulu.i r . : ant ul ul rept er. 6.
tii
L : ; 1
i n iIor Curii
.l'udec _
415
416 2? ,104
41'7 6
1
4 5 3
144
i .~-
iul..
se r t ris ostul co ndDt
punctului nu.
rdina. jurn letl! portatcore
ponden", privind lucrrile Obi -1
nu1tel Obet1 aun.ri pe pario
121n. lul.lb44 (B Vlst le..
rie nul 143); proiecta en-
ru regul xi ire variloI! mans-
tirllo i piscopl11or; pentru
i nii t t~luit ~~ntru ntocml-
s: l! .5. l1t.Z. din oboznIcesu
rlaov c.).
ond C
W
cuprinzind o e
1 1 c r e t t de Obl qnul t
44
aUDre pe
- 2 f e r u r i
res on n r exer i t o r '4
cer cet e de ct r e omi si 1- i
n str tlv bi~nultel Obte i rt
c1un~i l:terltelor oeotali.
or '1
uoros on n < re erito :r 144
roeeeu nt r u d usu I chel t u- i.... n.l-
e1 l or c nce r i1o" op r t D- 1:1r 4
t 10
, ..//..
Denumirea prii structurale - , 79 -
f. 26
'2
o
...;
Z
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
2
~34t109
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 "
4
Coro"pon o r feri
cerce t re decat.t
te c
CI. tre d
itlui c
un re 'ili intr ire
ocotel lor
ntinelor nul
420 .:..47,26 Corea,ondeD re 'erito re 1 1844
bn1i ce lipse c din cu:0-11e unor 1!:\.1'
a te ba le.
421 1?1,10 ? Cores{:-oodenare "eritoaro L~ 1844
cercetare de ctre Obinuita O- in.
9teasc!" Adunre i intarire ce 2:..,< ?
catre co socotelilor venltulu
r ez ul t t i n unea ~r est ilor da
Ocn Te e i ocnele er 1,' r e
c i reparri1 temnie lor i
ntre nere rest i1oI.! nul
o.
422 2.35,11 Coresponden. re1erlto re ]..;~ 844-
cerc tre dectre O1.nult Ob- n.2 ,7.
t e se duore i 1nt r i r e da
ctI.! don socote1110l: tinar 11
dr urilor i a padurilor pe nul
1841.
42~ l=.: ; ?,114 Coresponden r e er i t oar e la 14
cer c t e e c! " t r e Obinuit Ob- 1~n. 2 ~7
to ac Adunre 'il 1ntrlr de
o' zra domn SQCO teli 101: cur p -
rara te nl~e or i in ri1 re-
t i lor pe nul 1841.
11
184
1n.c. -
ft .
OBSERVAII
5
Denumirea prii structurale
o -
...:
Z
'umrul
ver-h l al
unitii do
pstrare
2
c U P R 1 S u L U 1T AI 1
DE PSTRARE
3
426
427
4 8
245, 27
64 ' ,
178, 10
181,117
, ,112
COI!sp onden a referito re
ro1eat de "'ug1l!e e
t or il a nu ocrmull!l de
i unul jutor d a ~
prir Vi tierlei.
ucr -
jude
00-
or e
c
on en r e r 1t o r e
1) aot ul p ent r u ~gi n1. r ea p r e-
sczlptie1 int ur ilol! cal c t e
1. penIU a v ta i n e le~re a
t:'pl:nlrii cubun auro cre-
in;a prie e ene
r9jur : 'xl.
or e p on en a r e er i t o re
ce c t EI c"tl!e Obi nu1t O
te sc' 91 int iras de
o"tre cectelil or t f or l ei
i n e n1z i l 1or . co~penB 1110
i ~Ds11 r p e nul 1840.
Cor ea on en r ef or t oar
e EI c~t r e O l ~nul t
f. 26
5
AT)lII
sau anii
extrem]
OBSERVAII
14
in.3
844
. - 10
1844
un r e ii n ttl1! r . e
socot l i OI! t ei p le1%111 r
Dul 1840.
or e POD n r . r i t oar e
cer cat r oa de c~t r e bl nul t -
}te se unre iintfir1re d I
c tre a.o socotelilol! foriei
i n e llliz ii " or , cut micilor,
comp ens l l or qi p au i i i Ol ! P
nul 11.
..11
Cd. 4".1/1"\75 - V 11
4
r .
- o
Denumirea prii structurale
1-
Numrul
.o
vechi al ...
o
unitii de
..;
pstrare
Z
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f . 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
3
t~4
r
4 5
4. , 0
1?9,110 "or8ston ena re er 1tonre 1
ce. r cet ar e dectr Ob1nu1
; ; }to
c un l!e i nt:- 1!l.l!
cii tre c.t mn ot li r splt
lui "Iubiri1 de ani" nul
431 267. 9
1
1840.
Ol!6SpOn
desccpez ira
vinelor de
en'tja reerlto
pr rturilor
ur t r
433 269,
de ce- tro o co pe.
1 4
bre
6-14
> ; , 1
et la
e 1'.
6 " 9
Corespoude refer to 1
C , ile r nd rl fJ .' url1o.r i
~l t le n1u1ul i1el 1
1844
er. 4-
..rt. 3.
celo.r din
ni i " r
ti 1ul un 11.
or dlstan
3- 1 ,
2- i
Cor ~onden r 'rito
d cat r e bi~nul
, te sc" dun re socote1110l:'
istlerle1 G nul 14391
tulul nul 1844
.(veni urile 1c
oare 0.13
i bl nul
octeli
i 1le)
nul 1
ca
11-
1 44
-'

.21
6
309, 1? 6 ' r e onden~re rito l! ~
de catre b19Dult
te ~c~ dunre 91 nt'" ir
c t.a;O do soco t e11or d v enl -
tw:1ls 'il ch tu! li 'oriei
de nlz i l 1or , comp ens
I
Cd. 431/1975 - V 11
.- '..
Denumirea prii structurale
- ,2-
f. 2G
'E
o
3
Numrul
vechi al
urutan de
pstrare
CUPRI SUL UNITII
DE PSTRARE
OB< :;ERV,\II
Anul
sau anii
extrem!
.1/ .
Cd .. 31/1'075 - V 11
2
telnicilo .pensiilor ~i
nul 1846.
on L ~ r 4er l o r 1
20dedeut i din re
ul r ng,de ch1< Lre
r e btetii dunr i
c 1t
73, 1
01'
:e
boier
i nchi
cer cet r
5
1846
oc
437 294,2 cere ref r' ta 46
cercet
ctze
1nult Ob-
..te se
..,
re i nt 'rue de
cut.re d socoteli lor C ei co - ia
otor , n 10n t u ui p nul
4 ogr i pe 6 n1
14) .
436 2 9. 22
o n~'" r ferito re
l84.
car e t r e c"tre Obinuit Ob-
te ac "duo r i 1nt'rir de
C' tre domn socotel lor v n1-
turile f;1cheltuie 11 1neri1
dt
lor 'Vi
odurilor pe nu
1844.
din . dat c.
439 276.4
ores n n xeferi o re 1
846
cerc t
c.... tre Obi nult
Ob- DOV . '
-
t c" i tot' il! 47
cutr do oco elilor Vi ti -
.e pe nul 1843.
Denumirea prii structurale
- :;-
..:
Z
;::'95,3
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
f. 26
Numrul
vechi al
unlttii de
pstrare
2
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
a "'. 15 Cor sVonden rofer 1to re 1
cerce r da ctre nult O
te sc dunre i int 1.re~
440
cc;;.tr omn socoteli Ol! Eforiel in.S
in. nizsl110r t CO DS l11or,
acutelnlc ilor.,.l ODiJ i' lor pe nu
144.
6
nov.:; -
1 7
441 ?,19 r onen' l!ef'er1to r 646
cerc re de ctre Obinuita O- n v ,
t se duner e i i n de 7
442
443
cat o
ori u t
nilo pe
socote ilor
pentru lucr re
nul 44.
\1rOO 10
l.l.ntl-

oras ndena re eI'iroare 1 46
cezceter de catre Obinuit O- 110 . -
~t e SC~ dun ~e i nt .rire de 7
cu ro do s vote111or Cse
centr mlJ e nul 1843.
?
1n.2
6
'oresponden re er 1to re 1
cerce e ctre Obi Duit
dunre i itrlrea e
c' tr omn a ccotel11ol! S 1talu
lui "Iu 1. il 7/~. eini celOl!
lelte c inc in te cu dnsul
114-,.
444
Cd. 431/1975 - V 11
onden re er 1. to re 1
e de ctr O inul 0-
dunre i~ntrlre do
a eocote1ilol! C se OI'
in nu 844.
v O e
cerc t
te sc
c"tre do
cvto I!
Denumirea prii structurale
- 84 -
f . 2G
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
sau ""'ii OBC"~KVAII
Anul
5
CUPRI1\1SUL U I.1ArII
DE PSTRA, E
cxtre li
3 4
45
' 7 ,6 coreap n re 'critoar 1
cerc t r de cstr blnul a Ob-
te d 1! i int~lre8 d c
re mnIl soc telilor Vistieriei
1
nul 184'1.
446 2 ,20
447 290, 23 or on
n;. re
eri toara
cercet r ()cr Ob1nuit O -
te SC~ aun 9 1ntrire e
e re do socoteli lor C ai ce ar.
ttetului r ntinelor pe nul
43
tt48 ~91.t::4 na ref rlto re . 6
Obi nui t e Ob- nov.!'
-
1int~ e de 1 ?
c't
~
o socot lilor C s i
1: !I1.
3
comit C . ntine lor pe nul
1844.
449 262,1"
Corea on"e re eri to e 1'6
C rcct e de ctre Obi~nuit
O . . nov .3
-
'it
un r i 1ntrire e 184?
c r
a socot 1110
o tiri! ah 3.
i
le
~t
bul ul domn 6C p e nul
844.
..1 1
Cel. 431/E175 - V 11
1 6
nov . " o
- 1847
; br.4.
Cr e p ondan referito r e
cat re do catre inuita Ob te
,
dun~re i intl1rira e catre domn 11-t3
9 ooot li1 v en1t ul ul i
ie '10 in r11drumurilor
ri r "'nul 1 ,.
f. 26
Denumirea prii structurale
t)5 -
...;
Z
2
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL U ITTII
DE PSTRARE
Coresponden'~refe; 1to re
cero t de ctre b1nuit
9t e sc
v
dun e ii nt ar i r e e
cat e domn socot 1lor bene
v ului recn ilor.
5
A'nul
sau anii
extremi.
OBSERVAII
45~
c: 9i:. ,25 ccres
on en re 'er1to re 1 1 6
c
reet rea de catre Obl~nuit
Ob
,teaac
dunane i in r ire de 7
tre do
8 socotelilor casei
i 3
neri
rest ilor pe
nul 184:...
4; ; 4
2 -. 14 oresponden re erito re
l a
J 8I~
: ; ,
cerc tare
de C" tre Obinuite v
/
450
451
45
4 3
Cor sponden referi toare
cer cat rea de ctre binuit
146
b nov.;-
'jite ecs A un re . iintriroa de l84?
c re om con iiilor renar i eor 1,
oenelor precu i e cererilor o-
fierului de mine dus pant.ru ex
ploet6rea oenelor.
Coresponden r ferito re
1846
cercat r ea de c' tre Obinuit nov.
te sc uunre iintrire'" de 1847
c tre comn socote11or fonulu fe r , :;.
or ndult pentru rscul1lp~ere
, nl10r de 1 p rticu 1'1pe
. te se dun re :1.J .otrirsa e
ct"e aon socotelilor ,h;1or'c
1ndemniz iilor. compen a1ilor.
peneii lor scute 10ici10r pe
nul 1843.
Cd. 431/1975 - V 11

Denumirea prii structurale
.- b6 -
A" 1
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL U~,J 1 \II
DE PST. ARE
455
457
460
2
e;;?'1,5
275,2
ca. 431/1975 - V 11
f. 2G
",J U inii
extr erui
OBSERVAII
vores.t;onden" re 'erltoare 1 1846
cercet re dect~e blnuita Ob- nov.
iijte seii dunane i intr 1.ro de
ctr oren onuliilor arendari
vm lor pe parioad 1 in.142 pi il
1 110.184'1.
Oonescn en ref rlto re la .8J .I
cbe tuielile cu deutaii din ju- ee,
daa, e1'1 serli tor1or aunari i
oil lte prob eme
cJ urn le edine lor Ob'nui,tei
Ob teti unripe per ioad 1
dece brie 1846- 11noi brio 1
4 56 i: . 5.17 C reSIJ onden re rl to re 846
proiec u ntJ ; ; Ustingere celor no .30-
D ~ept de indemnizaii compen- d ce ,
s i DSi ! , .duglrea tor
.ers ne ac s 8 d.J :epttrrl,
recum ~~socoe1118 cesteI efor i
;6 nul 14l~.
tJ58 286. or S one re eritoar l e
proaectul de.desfiinare vm.1- 0. 5. -
lor dint.r:e oldov i al!
"
'1 I
oa-
na sc.
1'eb..
.3
459 298.3
4 Cores" onde (ol.'dine,l! porte, I 16
jurn le. lis e) referi ol ! Et 19 eo.
pensii.
1847
rt
11
5
10.11
? 1847
nov.1
Denumirea prii structurale
- 7-
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
1846
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 . 4
llG4 2~a,155 Corespondena rot"8rlto re
cercet x e uatre bi nui t Ov - uec.~; 7
fii te SCf..;. dunare i in tI ires de
Catre comn oeote1110l! splt lu-
lui It ubriide oaaentit pe nu
11.
461
462
4 . ;
300, 36
301,37
46' : ; 3, 66
Cd. 431/1975 - V 11
'Qrosponden r fe~ito re 1 J 6
le ere emisie 1f'inen OI de decsto '2
peste 8D din snul Obinuitei Ob-
tec.1t1 unri pent.ru. cercet r a
aoc oteli ax tl1m.estr i1 le Vi-
eti r1
Oones ondena reierito r 1
cerc t ar ea da ctre Obinuite O -
te sc dunase 1inter il! a de
o boierilol!
f . Ol! ceator
18L! .
onespondent refer itoare 1
proiectul cri or dejoc.
relerlto :ce
Co o Ionden / a cerce re ' 6
ctre Obi nul t ab te se" Aoun;:;r
i ntt;l!i.r dectr6 domn so-
cote' lo:!!Vistieriei pe null 4;;i.f r.,*
OCo.9 l deveniturile 91cn /JJ.
tuie111e casei itropoli . a le46/
nul 1846
..i1
- 8
-
Denumirea prii structurale
f. 2G
"O
...
o
467
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
c.U P TI 1 S li LUI 1 fII
) E P SA, 1.
AmI
sau anii
extremi
OBSERVAII
Core::,pondenrefer ito ~ 1
cercet~re e ctre b19nui Ob-
te se: Adunare ~1int"rir d
cutr mn ocotel1lor foriei
s!..lt' lulul iub1ril de oamen1.,,1e
celul centr 1din oraul 10ie9ti
pe n 1 45; su elor primite
cheltuite ntru strpir b"'lil
C1yU!1 iului e nul 1845, pentru
nie l~ iin rea
nul 14 lt; pentru
chei lui ora;;;ulul r5.tIa
1844-1845i ale t bulul
Q o tir iipe anul 1845.
nu
domnesc,
2 345
~- - - 7- - ~~- - ~- - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - +- ~~- +- - - - - 2- - - - -
4
1
orespona n referito re
1 47
execue .... l!
i 1nt
U
ira socote1110l'! in,
-
E o.riel c s lor fcto re de bi ne 4
p e ni 184!l, 1844,1845 .
m 12

469 85.14
or: spon en r fer1 or 847
cerce r e de c ~e Oci nult Ob- iD.
9 ~aca dun -e iintr ire de 6- 10
470
4
Coresponen referito re l a 1847
c rcet .r a J ! inult Ob-
t se dun' r e
1ntrire de
ctl! domn socoteli lor wi tropo-
I
11ai s
1, 1840- 11n.1847i
le
1sei
t
Lacope 1Rimn1cpeciDei
ani
luni (1iul-l
0-1.an.
1847); roii de opl ri pe
..//..
Cd. 431/1975 VII
c tre c.omn s coteli lor veni tu-
ri1e 91cne tuie1ile J :;:f"o.rl1.. 1
- ns.ontului co}egtului pe nul
18: ; 8.
17
-
- 89 -
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL U ITII
DE PSTRARE
4
471 3
2
2,49
Corep n ar ferito r e 1 ?
c rc-::.t
ra
ci ctre binult
O -
9te ser
dun~rei nt I ! r e e ltA8
c.t1!e
o.,
socot ilor 'I'CO 11Iol!
i

pen~J o. ui i le t pogr fiai
pe 'lnu
' '*5.
'O
...
o
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
2
"'nul 45 pen ru cere .,.1dre-
ere umur l l or 1 odur lor pe
nul 1845. p.ro ecte or ntl!U
nlz I?8 colilor 91n 110i;- "
p nsi on tului de f et e, z -
ob1rii igenllor nstir ti;
iDJ .:l1nare uec~ie i ue1!xiloI!
~ub11co; %e n~11n r see'ei
r I I - ~ i n ep r t f i otul Dreptii
n tu:t: 1zriete.
5
,7
1
n refer oare 1
n 1
ta v unara 1. nt ar i e
c t1!8 d 1l soco!ielilor tabul
o se; la ist1.er ai; bne'ie
l ui . l ' ocr u i l or ; E:tori 1penst lor;
ineri1 :coi! de ~I ier' ; mi-
t tulu c r ntinelo1!; atir 11!,~
bal~ii mit:;iiu ul;d1! gerii
elor 1o,,:ci r s .lor
a d
a
472
2
u53
'; r.; t
II
jo
- 1
11
Cd. 431/1975 - V Il
f. 2G
-
o
- Denumirea prii structurale
umrul
Anul
'ti
ver hi ni
CUT)'">
~S C L U II ...
suu anii OBSERVAII c
? S unitii c'e ) E \ R E
ex!remi ...
/, pstrure
- ----
2
; :,
4 5
4? : J
, , 2 ; ) , 5 4
Cor
O I
f
r: \.
oar 1
7
cerc tar
: "tr
bi} u t
re y! i
:.tr
8
ot li or
n
,
u
~
) . . 5 .
o.
-
4 74 '; ) bo
'"$ 1
8l f .7
1c
_o
-
n.
taI '

t.75 324 5 o r rs 1
?
Denumirea pr ii structurale
1-
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2 4
OBSERVAII
5
4 "
35 3. 5
3
....
O UH ur
; 1
c
Ili

"'
484 ';'5 1, 2 a
(1 : 2 cior )
i i
p i'
rt.
) 0
4- 5
2
18
i
'e.
P
",u.-
"
11
Cd. 431/1975 - V 11
4 1
3
r
ri 1
-
r
20
4 2 4 1 i
...
1 i
"*
4
5
CUPRI SUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3.
c c -
1
7 11 1
17
I. 2G
Denumirea prii structurale
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
Anul
sau anii
extremi
eUPRI,SUT L"< ITII
D 10 P _\ STR ARE
OBSERVAII
5 . 4
2
355 Xl .
1 f ,l;
t 1 184
e
d-
10. 25 ei 2 30.
il _
a D. l . cul
l nu,
.. c'"
d-n
1
1
4 7
354 , l(. r re l a 1848
: l
S'1'10',
s ui
.
. 20
3

1Turaului.
.
4
35
, ? t o 1/0 1 8
i u .20
n
in De
. : 1: Wl
r u
..
Ue.,
t u
.
r." J . J i l i tr

489
;/37:!' 9
r
'l-
c
(1r.;
OlllQ
ez r ob1r , a
ul
35 10 490 o
c re
-
ul ui

o l'
1 8
u o
-
n.l::
r
a.
ap l . ' . 24
r
..//..
q. 1 35. 12
c
ti a c
ctre d
- - - - - - ~- - - - - - ~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~- - ~- - - - - - - ~- - - - - - - - - - ~
Cd, 4:31/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
t:ul ,~
can ti 101' ul 1

492 35 2, 3 OJ: f ri oar 18
c nd do clilol. '
Tur c
:;
e or w 1 e-
nta "

a
r_ \.li
ni . . . 1! i
an .;
495
; J 3,1,5
O I ' i Q-
lo: c

cer
(l'r
lui 1
i
Cd, 431/1975 - V 11
5 4
a
Denumirea pr ii structurale
-
,
f. 20
umrul
vechi al
unitii de
pstrare
5
1----1-----1------ ~---- ----.- -:-. ------1-----1--------1
4 e
Anul
sau anii
extremi
CUPR lL 1 AflI
DE pl\.~rIARE
OBSERVAII
3 2 4
i . 2
362,14
. 2 -
15

iec 1
t
rii 1

l 99 3'- t 16
/1
Cel. <131/1D75 - V 11
5 -
f. 26
Denumirea pr ii structurale
'O
"o
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
./
.50
5
2
36 ,1?
5
3
r a
i ul
C EI o
i ul e
r. 1 7
03 r
11. c
lui c r

Cd. 431/1975 - V 11

,..
- -
'O
l-
e
5
5 1 1
vechi al
unitii de
pstrare
2
f . 2G
CUPR s u r, ITlr
DE e !\S1 RARE
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAllI
1 4
1

j1 , 1 85
II n' f i ar. 1
11~
c p
.. 11.-
Cd. 431/1075 V 11
1.'_ '
8
- a __
12-11~
1
fab:c.
z-a
r. 4 -
ar 2
Denumirea pr ii structurale
- J7 .: f. 26
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAII
4
,5 12
5 1. 3
5 14
377, 2 8
75 . 2 6
~o t: : .. 7
5 1 ' ; 378, 2
5 l :. ; 8,175
183'

1 8
1
f b
' 1 1
Cd. 431/1975 - V 11
1 rJ .
1 u.
. . //..
-d
C
-
f. 26
vechi al
unit ii c'e
pstrare
c
T) R T
S L t ITAII
Anul
DE P S RARE
sau anii OBSIRVAII
extremi
3 4 5
2
517 : > 07, 174
Cor n r ef el !
18
f l'
-
.; n
co
-
u C b 1
u-
lui p . 1
sf

51 : ; 12,180 ' V r f r i t ar l' 1
c' t r ui t O f
.' 4-
e r

socot 10: '


fc
,
r

519 3'7 t o
Cor nt
1 1
l' ic
nt r u i n f
""'
r.
-
sp i al 10
. 1
520 ; S1, 32
01' . POD D l ' f rt o "J! 1 11-8
. 1'
1'e p r un a rt.

n Q
b
UL'l
a
ri"
'Y
r r
bl

- - - - - - ~~- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~. ~/ ..
, . 2
i t r 1
3 t"
u
c o
a c l ai 1 103
i
l or
ac aot ' cap i t al .
Cd. 431/1< 175 - V 11
-
Denumirea pr ii structurale
- ~-
f. 26
-e
...
o
...;
Z
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
5 2 t 1? ~
ni-
t c
C p r'o a
9. ' r t

27 j15t~
r
ui . O
-
3 .
2
31 0, 1 77
c re
1 2
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
10
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRI Sl'L UllITII
DE PSfRARE
2
528 313.18 or on
e t r ef r 1t oar l a 1B
c u1 mart.
l_
~ r
a oco 111
:l.
p 1640.
529 274 .
r
c
2-

efi
l ui o
d l a r
1 pt
1.!,..s,
!J jo 3 flt
l a
c
..
r e
rt.
t
i
;-'IrJ .rea de
3.. 22
ot el l or s 1t al u
a
c -
lu
~
Xl 1

~,lj
. 3 18
mar t . 1
-
ap .13
r o.
b- a t . _
3
ul ui it _ . ii

.//..
Cd. 431j1C\75 ~ V 11
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
1~
f. 20
-
101 -
f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
.o
vechi al C U P R I SUL UNITII
Anul
...
o
sau anii OBSERVAII
::o
unitii de DE PSTRARE
Z
pstrare
extremi
2 3 4 5
533
.';)
, 35
r f xi r 1 1
a
.
ifill ci r de rt.
ul Obnul i b-
't!.3-??
t e; J t u
J .
ntru cor e ar
aocoe1"lor
r am_ st r
1 1 i-
at 1er i i.
~.
534
; > 11, 179
l t o
1
c
i b- r t .
-
I
lil r
o1 u r i an 1
5~5
: ; r -: ; ,1
J ur 1 l Ol !
1
rt 8.

53
41
n i
-
1
t ul ui . r i i Ro t'D i nt r aI '
..;
' i
1r
u ba' i l or l Ti s 1i'1pe
o
C D 11 i
l a 1 i . 1849.
J~lIe~~ ~. 1-16 c.4 ~~~ .. } J~M~t'~~
~~~.2--~ o~t:1t/I..f(,-tvv0&/C4.
o C e.o U-L-f..t.,i.Q &-G-r f..vr -~~. ~
'L /7~ ; 1~\JV~ j-v~(
o 6: ~ ~I Jv~v~ ~_ ,~,)-c.
~ (f~: ~~.
19
l 9
5 '1
-
mi n
t a
Il
lt
r
-
Cd. 431/1975 - V 11
c .3
Denumirea pr ii structurale
f. 2G
'E
o
Numrul
vechi al
unitii ele
pstrare
2
3
Anul
sau anii
extremi
CUPRI"'lSUL UNITII
DE PSTRARE
4 5
51/3
OBSERVAII
_ ~ ~ __~.~ -J , ~ - J
Ce,. 431/Hl75 - V 11
{)eJP'V'7. ~ 1 ~ TIV cM 1A. u~ ,J !<

J1rctA....(A.) . ' ~'~v.'


r ~~A~

S-ar putea să vă placă și